Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL NAIONAL DE BACALAUREAT 2001

F I Z I C

A. STATUTUL DISCIPLINEI
FIZICA are, n cadrul Examenului de Bacalaureat pentru anul colar 2000 2001, statutul de discip i!" #p$i#!% "& putnd fi aleas ca prob ' sau ( n func ie de filiera din profilul liceului absol!it"

B.

OBIECTI)E

#ublicarea pro$ramei de examen sub forma actual se nscrie ntr%un demers coerent i complex care pri!ete toate disciplinele i poate fi numit *'(#*+% ',% -"*ii .i '/%+i!"*ii" &oul sistem na ional de e!aluare i examinare are, printre altele, cte!a caracteristici care este necesar s fie subliniate' - creterea transparen ei examinrii( - creterea !alidit ii i fidelit ii testelor( - asi$urarea unui mod unitar de corectare i notare att n cadrul examenelor, ct i n e!aluarea curent( - creterea obiecti!it ii n examinare i a $radului de comparabilitate a re)ultatelor ob inute *n perspecti!a considerrii re)ultatelor examenului de bacalaureat n cadrul admiterii n n! mntul superior+( - su$erarea unor trasee de instruire i e!aluare pentru ele!i *sub ndrumarea profesorilor+, care s le maximi)e)e performan ele i ansele n fa a unor examene cu o exi$en n cretere" #roba scris pentru Examenul de Bacalaureat !a e!alua $radul de reali)are a obiectivelor generale ale studierii ,i)icii n liceu" -ceste obiecti!e sunt' - nsuirea conceptelor fundamentale, a principiilor i legilor pe care se bazeaz Fizica; - Cunoaterea mrimilor fizice necesare descrierii strilor i fenomenelor fizice; - nsuirea unor capaciti de investigaie experimental; - nelegerea modelelor care permit descrierea fenomenelor fizice; - Identificarea fenomenelor fizice n realitatea ncon!urtoare i folosirea cunotinelor de fizic n explicarea acesteia; - "plicarea legilor i principiilor fizicii n situaii noi la rezolvarea problemelor#
.n contextul Examenului de Bacalaureat, n raport de con inutul pro$ramei de examen, candida ii

trebuie s fac do!ada urmtoarelor capacit i' s enun e principiile i le$ile fi)icii, s scrie i s interprete)e rela iile matematice care le descriu( s defineasc mrimile fi)ice i unit ile lor de msur( s identifice fenomenele fi)ice n situa ii practice( s explice situa ii din realitatea ambiant folosind cunotin ele de fi)ic n! ate( s aplice le$ile i principiile fi)icii n re)ol!area problemelor"

C. CONINUTURI
PROFIL REAL /on inutul pro$ramei de examen a fost stabilit inndu%se seama de #0120-3- 4E ,565/7 aprobat cu nr" 0211231440& precum i de 3-&8-9E9E 4E ,565/7 dup care au studiat candida ii+" -u fost respectate cte!a principii a cror cunoatere de ctre candida i este oportun' 1":olumul pro$ramei de examen, redus fa de cel din curriculum, se limitea) la capitole cu totul repre)entati!e ale ,i)icii, care permit o e!aluare a atin$erii obiecti!elor de mai sus n cadrul examenului( 2" -lturi de con inuturile pro$ramei de examen sunt preci)ate i no iuni studiate cu care acestea sunt corelate, a cror cunoatere de ctre candida i este necesar, c;iar dac itemii din subiectul de examen nu se !or referi explicit la acestea" Exemplul 1' /apitolul 3icarea punctului material sub ac iunea unor tipuri de for e nu face parte din pro$rama de examen i n consecin , subiectul de examen nu !a con ine itemi referitori la acest subiect" .n sc;imb cunoaterea mrimilor fi)ice specifice micrilor i ale le$ilor micrii, fr detalii pri!ind deducerea celor din urm, este necesar pentru re)ol!area unui item le$at de #rincipiile dinamicii care fac parte din pro$rama de examen" Exemplul 2 ' /apitolul <ransformri simple ale $a)ului ideal nu face parte din pro$rama de examen i n consecin , subiectul nu !a con ine itemi referitori la acest subiect" /unoaterea le$ilor acestor procese, fr detaliile le$ate de determinarea lor experimental, poate inter!eni ns la re)ol!area unui item care se refer la #rincipiul 5 al termodinamicii care face parte din pro$rama de examen" =" /unotin ele de matematic necesare examenului de ,i)ic cuprind, n afara celor de aritmetic, al$ebr i $eometrie elementar, opera ii cu puteri ra ionale, opera ii fundamentale cu func ii tri$onometrice, lo$aritmi, pro$resii, determinarea extremului unei func ii cu metodele anali)ei matematice, folosirea inte$ralei definite i a $eometriei analitice *dreapta i curbele plane+" >" .n inten ia de a !eni n ntmpinarea candida ilor care se pre$tesc pentru continuarea studiilor n diferite filiere din .n! mntul superior, <estul pentru examen con ine subiecte la ale$ere, pentru care candida ii pot opta n raport de interesele personale" 9a numerotarea capitolelor s%a inut, de re$ul, seama de #ro$rama colar"

I. A.

MECANIC5 c %s% % IX6%.

1" #05&/559E 3E/-&5/55 &E?<1&5E&E" 1"2" #rincipiul iner iei" 1"2" #rincipiul fundamental al dinamicii" 1"=" #rincipiul ac iunii i reac iunii" 1">" ,or e de contact i for e de frecare" 1"@" <ensiunea mecanic i for a elastic" 1"A" 2reutatea" 2" E&E025- 3E/-&5/7, 37053E 4E B<-0E" 2"1" 9ucrul mecanic, mrime de proces" 2"2" Ener$ia cinetic a punctului material" 2"=" <eorema !aria iei ener$iei cinetice a punctului material" 2">" ,or e conser!ati!e, ener$ia poten ial a unui sistem conser!ati!" 2"@" Ener$ia mecanic a punctului material n cmp conser!ati! de for e" 2"A" /onser!area ener$iei mecanice" 2"C" 9ucrul mecanic al $reut ii" 2"D" 9ucrul mecanic al for ei elastice" 2"E"9ucrul mecanic al for ei de frecare" =" 53#89B89 3E/-&5/" ="1"5mpulsul mecanic *defini ie+ ="2"<eorema !aria iei impulsului mecanic total pentru un sistem de dou particule" ="=" 9e$ea conser!rii impulsului mecanic total al unui sistem de dou particule" =">" /iocnirea plastic a dou corpuri" ="@" /iocnirea perfect elastic a dou corpuri" >" 313E&<89 /5&E<5/" >"1" 3omentul unei for e fa de un punct *defini ie+" >"2" 3omentul cinetic *defini ie, exemple+" >"=" <eorema !aria iei momentului cinetic pentru un punct material" >">" 9e$ea conser!rii momentului cinetic pentru un punct material" $oiuni pe baza crora candidatul trebuie s tie s opereze, fr ca ele s fac subiectul unor cerine explicite din itemi% :ector deplasare, !ector de po)i ie, !ite), accelera ie, compunere i descompunere a !ectorilor, le$i ale micrii rectilinii uniforme i ale micrii uniform !ariate, randament mecanic, putere mecanic, interpretare $eometric a lucrului mecanic al unei for e, produs scalar a doi !ectori, produs !ectorial a doi !ectori, mrimi caracteristice micrii circulare uniforme, centrul de $reutate al unui corp omo$en de form re$ulat, condi ii de ec;ilibru al unui corp solid ri$id de transla ie i de rota ie" I.B. OPTIC5 c %s% % XI6%.

1" 0eflexia luminii" 2" 0efrac ia luminii" 0eflexia total" =" -proxima ia $aussian n optica $eometric >" 3rimi i unit i ener$etice i fotometrice" @" 9entile sferice sub iri *fr deducerea formulelor fundamentale+" A" #olari)area luminii, le$ea lui BreFster" II. FIZIC MOLECULAR 7I TERMODINAMIC5 C %s% % X6%. 1"B<08/<80- B8BB<-&GE5" 1"1"3rimi fi)ice le$ate de structura discret a substan ei' masa atomic i masa molecular, unitatea atomic de mas, masa atomic relati!, masa molar, !olumul molar, numrul lui -!o$adro, numrul lui 9osc;midt" 1"2" /antitatea de substan " 2" &1G58&5 <E03145&-35/E 4E B-67"<E105- /5&E<5/1 319E/89-07" 2"1" <emperatura empiric" 2"2" 5nterpretarea cinetico molecular a temperaturii" 2"=" Bcara /elsius" Bcara Hel!in" 2">" Ecua ia termic de stare a $a)ului ideal"

2"A" Ecua ia caloric de stare a $a)ului ideal" =" #05&/5#559E <E03145&-35/55" ="1" #rimul principiu al termodinamicii" ="2" -l doilea principiu al termodinamicii" ="=" Expresiile cldurii, lucrului mecanic i !aria iei ener$iei interne n transformrile simple ale $a)ului ideal" =">" 0andamentul termodinamic al ciclului /arnot" $oiuni pe baza crora candidatul trebuie s tie s opereze, fr ca ele s fac subiectul unor cerine explicite din itemi% 9e$ile transformrilor simple ale $a)ului ideal" III. ELECTRICITATE 7I MAGNETISM5 C %s% % X6%

1" /I3#89 E9E/<01B<-<5/ 1"1" 9e$ea lui /oulomb" 1"2" 5ntensitatea cmpului electric" 1"=" #oten ialul cmpului electric" 1">" /apacitatea electric * a unui conductor i)olat i a unui condensator+" 1"@" 2ruparea condensatoarelor" 1"A" Ener$ia cmpului electric dintre armturile unui condensator plan" 2" /80E&<89 E9E/<05/ B<-G51&-0" 2"1" 9e$ea lui 1;m" 2"2" Ener$ia i puterea curentului electric" 2"=" <eoremele lui Hirc;;off" 2">" 2ruparea re)istoarelor" =" /I3#89 3-2&E<5/ -9 /80E&<8985 E9E/<05/" ="1" -c iunea cmpului ma$netic asupra conductorilor parcuri de curent electric" ="2" 5nduc ia ma$netic" ="=" ,enomenul de induc ie electroma$netic" Bensul curentului electric indus" 0e$ula lui 9en)" =">" 9e$ea induc iei electroma$netice" ="@" -utoinduc ia" 5nductan a unui circuit" ="A" ,luxul ma$netic" ="C" /mpul ma$netic produs de anumi i curen i electrici sta ionari" ="D" Ener$ia cmpului ma$netic" $oiuni pe baza crora candidatul trebuie s tie s opereze, fr ca ele s fac subiectul unor cerine explicite din itemi% Electri)are prin influen , dependen a re)isti!it ii unui conductor de temperatur, $rupare a $eneratoarelor, reostat i poten iometru, untul ampermetrului, re)isten a adi ional a !oltmetrului" I).A. FIZIC ATOMIC5 C %s% % XII6%

1" 3odelul lui Bo;r al atomului de ;idro$en" 2" #ropriet ile radia iei 9aser" =" 3odelul planetar al atomului" >" 0adia ii J *0Knt$en+" $oiuni pe baza crora candidatul trebuie s tie s opereze, fr ca ele s fac subiectul unor cerine explicite din itemi% Berii spectrale, mrimi caracteristice micrii circulare uniforme, for centripet, for de interac iune electric, dualism corpuscul und, condi ie de sta ionaritate a undei asociate unei particule, rela ia dintre lun$ime de und, !ite)a de propa$are i frec!en " I).B. FIZIC NUCLEAR5 C %s% % XII6%

1" #ropriet ile $enerale ale nucleului atomic( constituen ii nucleului atomic( i)otopi, i)obari" 2" Ener$ia de le$tur a nucleului" =" 0adioacti!itatea natural" 9e$ile de)inte$rrii radioacti!e" >" 9e$i de conser!are n reac iile nucleare" $oiuni pe baza crora candidatul trebuie s tie s opereze, fr ca ele s fac subiectul unor cerine explicite din itemi% /iocniri elastice i neelastice, le$i de conser!are n ca)ul ciocnirilor"

PROFIL UMANIST #reci)rile pri!ind profilului real se men in cu adaptri specifice" -stfel, !olumul pro$ramei de examen se limitea) doar la dou capitole studiate n clasa a J55%a, iar cunotin ele de matematic necesare examenului de ,i)ic pri!esc doar opera ii elementare din aritmetic i al$ebr, opera ii cu puteri ra ionale, cu lo$aritmi i interpretri simple ale unor repre)entri $rafice" Exemplul urmtor se refer la no iuni a cror cunoatere de ctre candida i este necesar, c;iar dac itemii din subiectul de examen nu se !or referi explicit' /onceptul de 8nd sta ionar nu face parte din pro$rama de examen i n consecin , subiectul de examen nu !a con ine cerin e referitoare la acest subiect" .n sc;imb este necesar cunoaterea condi iei ca unda asociat electronului din atom s fie sta ionar pentru re)ol!area unor itemi cu pri!ire la al doilea #ostulat al lui Bo;r"
I. FIZIC ATOMIC5 8c %s% % XII6%9 1" Berii spectrale" 2" -nali)a spectral" =" 3odelul cuantificat al atomului de ;idro$en, strile ener$etice ale electronilor n atom" >" 3odelul planetar al atomului" $oiuni pe baza crora candidatul trebuie s tie s opereze, fr ca ele s fac subiectul unor cerine explicite din itemi% mrimi caracteristice micrii circulare uniforme, for centripet, for de interac iune electric, dualism corpuscul und, condi ie de sta ionaritate a undei asociate unei particule, rela ia dintre lun$ime de und, !ite)a de propa$are i frec!en " II. FIZIC NUCLEAR5 8c %s% % XII6%9 1" #ropriet ile $enerale ale nucleului atomic( constituen ii nucleului atomic( i)otopi, i)obari"+ 2" Ener$ia de le$tur a nucleului" =" Ener$ia de le$tur pe nucleon( procese de de)inte$rare( fisiunea i fu)iunea" >" 0adioacti!itatea natural" 9e$ile de)inte$rrii radioacti!e" $oiuni pe baza crora candidatul trebuie s tie s opereze, fr ca ele s fac subiectul unor cerine explicite din itemi% /iocniri elastice i neelastice, le$i de conser!are n ca)ul ciocnirilor"

D. STRUCTURA PROBEI DE EXAMEN


#E&<08 #01,5989 0E-9 L5 5&48B<05-9 proba scris !a cuprinde patru subiecte, structurate astfel' Bub" 5' 9a ale$ere' 5"-" 3E/-&5/7 B-8 5'B 1#<5/7 Bub" 55' 55" ,565/7 319E/89-07 L5 <E03145&-35/7 Bub" 555' 555" E9E/<05/5<-<E L5 3-2&E<5B3 Bub" 5:' 9a ale$ere' 5:"-" ,565/7 -<135/7 B-8 5:"B ,565/7 &8/9E-07 #E&<08 #01,5989 83-&5B<, testul pentru proba scris !a cuprinde patru subiecte, din care dou referitoare la cunotin e de ,i)ic -tomic i dou referitoare la cunotin ele de ,i)ic &uclear" <estul propriu )is !a fi alctuit din mai multe tipuri de itemi *obiecti!i, semiobiecti!i, subiecti!i+ care !or fi concreti)a i ntr%o $am lar$ de forme, inclusi! itemi care se ba)ea) pe ilustra ii" E/'+p '' 1" 8n corp cu masa de 1 M$ este lsat liber pe un plan nclinat de un$;i N =00" /oeficientul de frecare la alunecare este N 0,>@" Be consider g N10 mOs2" 4etermina i' a+ accelera ia corpului( b+ lucrul mecanic efectuat de o for constant care ar ac iona asupra corpului n sus de%a lun$ul planului nclinat, pentru a%l ridica uniform pn la nl imea & N 1 m" 2" 8n fascicul paralel de lumin este incident pe o lentil con!er$ent, conform fi$urii alturate" 4iametrul petei luminoase de pe ecran este de dou ori mai mare =0 cm E dect diametrul fasciculului incident" 4esena i fi$ura, completnd%o cu / ra)ele emer$ente care formea) pata pe ecran i determina i distan a 0 focal a lentilei" & =" 8n $a) ideal sufer procesele men ionate n lista de mai Pos" 0escrie i aceast list preci)nd n fiecare dintre parante)ele ataate felul n care se modific presiunea $a)ului * crete, scade sau rmne constant+' nclzire izocor ' (; )estindere adiabat ' (; *cire izobar ' (; Comprimare izoterm ' (

>" Be consider circuitul din fi$ura alturat n care intensitatea curentului prin consumatorul *+ este I+ N 20 m-, iar prin latura pe care se afl cele dou surse I N @0 m-" Be cunosc ,+ N =,A :, ,- N E : i r N 1 " a+ 4esena i fi$ura indicnd, prin s$e i, sensul curen ilor n fiecare B latur a re elei i determina i !aloarea intensit ii curentului care strbate latura consumatorului 02" b+ 4etermina i tensiunea dintre punctele - i B" 0 E ,r E ,r
1 2 2

@" #entru calculul ener$iei totale a electronului n atomul de e2 mv 2 ;idro$en, conform modelului planetar al atomului, este folosit rela ia N " #reci)a i semnifica ia r0 >./ 0 r 02 fi)ic a rela iei i a mrimilor m, v i r0" A0 A" 5)otopul radioacti! 2C Co are timpul de nPumt ire de @,= ani" Be cunosc ln 2 N 0,AE= i un an N =A@ )ile" 4etermina i' a+ constanta de de)inte$rare a cobaltului ( b+ timpul dup care s%au de)inte$rat C@Q din numrul ini ial de nuclee"

E5 SISTEMUL DE CORECTARE 7I ACORDARE A PUNCTA:ULUI


#unctaPul total acordat este de 100 puncte, din care fiecare candidat primete, din oficiu, 10 puncte" /andida ii sunt informa i asupra reparti)rii punctaPului, acesta fiind preci)at pentru fiecare item" Baremul de corectare !a fi suficient de analitic, astfel c punctaPul nu se frac ionea)" Bunt acceptate e!entualele solu ii corecte, ai cror pai spre re)ol!are nu coincid inte$ral cu cei pre!)u i n baremul de corectare" &ota final se ob ine prin mpr irea punctaPului total ob inut la 10"