Sunteți pe pagina 1din 10

MATEMATIC PROGRAMA PENTRU EXAMENUL NAIONAL DE BACALAUREAT-2001

MATEMATIC

pentru prof !ur !e" #$te#$t %&-f ' %&( nfor#$t %&( #etro!o) e(e%ono# %( f ' %& * %+ # e( %+ # e * , o!o) e ( n-u.tr $!( $)r %o!( . !/ %( .port /-re$!
M$nu$!e!e /$!$, !e-e- 0 !e - n $n " 1112( 1113( 1114( 1111( 20005 A!)e,r$( %!$.$ $ IX-$ 6$utor " C5 N 0&( C5 N&.t&.e.%u( G+5 R 'e.%u75 A!)e,r$( %!$.$ $ X-$ 6$utor " C5 N&.t&.e.%u( C5 N 0&( 85 Pop$75 E!e#ente -e $!)e,r& .uper o$r&( %!$.$ $ XI-$ 6$utor " C5 N&.t&.e.%u( C5 N 0&( I5 8t&ne.%u75 E!e#ente -e $!)e,r& .uper o$r&( %!$.$ $ XII-$ 6$utor " Ion D5 Ion( A5P5G+ o%$( N5Ne- 0&75 E!e#ente -e $n$! '& #$te#$t %&( %!$.$ $ XI-$ 6$utor " O5 8t&n&9 !&( G+5 Gu.. ( P5 8to %$75 E!e#ente -e $n$! '& #$te#$t %&( %!$.$ $ XII-$ 6$utor " N5 Bo,o%( I5 Co!o:o$r&75 Geo#etr e $n$! t %& p!$n&( %!$.$ $ XI-$ 6$utor " C5 U-r 9te( ;5 To#u!e$nu( G5 ;ern %75

NOT" Or %e %$p to! 6p$r$)r$f7 %$re nu e.te -et$! $t /$ f .tu- $t nte)r$! - n


#$nu$!( %onfor# pro)r$#e 9%o!$re5

ALGEBRA
C!$.$ $ IX-$ Mu!0 # 5 <un%0 5 <un%0 $ -e )r$-u! $! II-!e$5 Puter 9 r$- %$! 5 Mu!0 #e$ nu#ere!or %o#p!e=e5 C!$.$ $ X-$ <un%0 $ e=ponen0 $!& 9 fun%0 $ !o)$r t# %&56Nu .e %ere % t re$ t$,e!e!or -e !o)$r t# 'e% #$! 57 In-u%0 $ #$te#$t %&5 Co#, n$tor %&5 Po! no$#e %u %oef % en0 %o#p!e%9 5 C!$.$ $ XI-$ Per#ut&r 5 M$tr %e5 Deter# n$n0 5 R$n)u! une #$tr %e5 M$tr %e n/er.$, !&5 8 .te#e -e e%u$0 ! n $re5 C!$.$ $ XII-$ Le) -e %o#po' t e5 Grupur 5 Ine!e 9 %orpur 5

ANALI>A MATEMATIC
C!$.$ $ XI-$ Mu!0 #e$ nu#ere!or re$!e5 Mulimi mrginite ale lui R. Dreapta real ncheiat. Vecinti. Puncte de acumulare. ? rur -e nu#ere re$!e5 Definiie. iruri mrginite. iruri monotone. iruri recurente.Limita unui ir. iruri convergente. Subiruri. riterii de e!i"ten a limitei unui ir. #peraii cu iruri care au limit$ ca%uri de nedeterminare. iruri tip. &umrul e. L # te -e fun%0 5

Definiii echivalente ale limitei unei funcii ntr'un punct. Limite laterale. riterii de e!i"ten a limitei unei funcii ntr'un punct. (recerea la limit n inegaliti. #peraii cu limite de funcii$ ca%uri de nedeterminare.Limite remarcabile. <un%0 %ont nue5 ontinuitate ntr'un punct. ontinuitate lateral. riterii de continuitate. )uncie continu pe o mulime. ontinuitatea funciilor elementare. #peraii cu funcii continue. )uncie continu pe un interval compact. Proprietatea lui Darbou!. on"ecine. <un%0 -er /$, !e5 Derivata unei funcii ntr'un punct. )uncie derivabil ntr'un punct i pe o mulime. Derivate laterale. riterii de deravibilitate. *nterpretarea geometric a derivatei. Derivatele funciilor elementare. #peraii cu funcii derivabile+ "um$ produ"$ raport$ compunere. Derivata inver"ei unei funcii. Derivate de ordin "uperior. Proprietile funciilor derivabile + teoremele lui )ermat$ ,olle$ ,egulile lui l./o"pital. Ap! %$0 $!e -er /$te!or @n .tu- u! fun%0 !or ,olul derivatei nt0i n "tudiul funciilor. )uncii conve!e$ funcii concave. ,olul derivatei a doua n "tudiul funciilor. 1"imptote. ,epre%entarea grafic a funciilor. ,e%olvarea grafic a unor ecuaii. irul lui ,olle. *negaliti. C!$.$ $ XII-$ Pr # t /e5 <un%0 nte)r$, !e5 Ap! %$0 $!e nte)r$!e -ef n te5 alculul ariilor cu a2utorul integralei. Volumul corpurilor de rotaie. Lungimea graficului unei funcii derivabile cu derivata continu. 1ria "uprafeelor de rotaie. auch-$ Lagrange i Darbou!.

ELEMENTE DE GEOMETRIE ANALITIC


Dre$pt$5 ,eper carte%ian. Di"tana dintre dou puncte. Panta unei drepte. Diferite forme ale ecuaiei unei drepte. *nter"ecia a dou drepte. Di"tana de la un punct la o dreapt. 1ria unui triunghi. Con %e5 ercul$ elip"a$ hiperbola$ parabola+ ecuaii$ repre%entarea geometric a curbelor. Probleme de tangen. *nter"ecia dintre o dreapt i o conic. *nter"ecia a dou conice.
O,.er/$0

Pentru profilurile+ e%ono# %( f ' %&-%+ # e( %+ # e-, o!o) e( - n pro)r$#& nu .e %er+ A!)e,r& C!$.$ $ X-$5 Si"teme de ecuaii e!poneniale i logaritmice. *necuaii logaritmice i e!poneniale. 3cuaii reciproce de grad 4. C!$.$ $ XI-$5 Determinant de ordin 5 . C!$.$ $ XII-$5 Morfi"me de inele i de corpuri. Polinoame ireductibile.

An$! '$ #$te#$t %& C!$.$ $ XI-$5 (eorema lui Darbou!. (eorema lui trigonometrice$ logaritmice i e!poneniale. C!$.$ $ XII-$5 Schimbarea a doua de variabil. *ntegrarea unor funcii trigonometrice. Geo#etr e $n$! t %& onice. auch-. ,epre%entarea grafic a funciilor

O,.er/$0 e
Pentru profilurile+ n-u.tr $!( $)r %o!( . !/ %( .port /-re$!( - n pro)r$#& nu .e %er+ A!)e,r& C!$.$ $ IX-$5 Si"teme omogene. C!$.$ $ X-$5 Si"teme de ecuaii e!poneniale i logaritmice. *necuaii logaritmice i e!poneniale. 3cuaii reciproce de grad 4. C!$.$ $ XI-$5 Determinant de ordin 5 . C!$.$ $ XII-$5 *nele i de corpuri. An$! '$ #$te#$t %& C!$.$ $ XI-$5 )uncii continue pe un interval compact. (eorema lui Darbou!. (eorema lui ,epre%entarea grafic a funciilor trigonometrice$ logaritmice$ e!poneniale i iraionale. C!$.$ $ XII-$5 Schimbarea a doua de variabil. *ntegrarea unor funcii trigonometrice i iraionale. riterii de integrabilitate. auch-.

LICEE PEDAGOGICE
6 @n/&0&tor - e-u%$to$re( @n/&0&tor 7

ALGEBR
C!$.$ $ IX-$ E!e#ente -e !o) %$5 3nun$ propo%iie$ valoare de adevr$ predicat. Propo%iii univer"ale i propo%iii e!i"teniale. #peraii logice elementare+ negaia$ con2uncia$ di"2uncia$ implicaia i echivalena. Mu!0 # 5 &oiunea de mulime. 1partenen$ inclu%iune. Submulime. Mulimi egale. #peraii cu multimi+ reuniunea$ inter"ecia$ diferena$ complementara$ produ" carte%ian 5definiie$ proprieti de ba%6. Mulimi de numere+ N( >( A( R5 #peraii$ proprieti ale operaiilor. #rdinea operaiilor. <un%0 5 &oiunea de funcie$ modaliti de a defini o funcie. 3galitatea a doua funcii. 7raficul unei funcii. ompunerea funciilor. )uncia de gradul * + definiie$ grafic. 3cuaia ataat. Semnul funciei de gradul *$ inecuaii i "i"teme de inecuaii de gradul * cu o necuno"cut. )uncia de gradul al **'lea + definiie. 3cuaia

ataat + formula de re%olvare$ relaii ntre rdcini i coeficieni. 7raficul funciei de gradul al doilea. Semnul funciei de gradul al **'lea. *necuaii de gradul al **'lea cu o necuno"cut. Puter 9 r$- %$! 5 Puteri cu e!ponent ntreg. ,adicali de ordinul n 5n89$ n8:6. Proprieti$ operaii cu puteri i radicali. ,aionali%area. 3cuaii iraionale "imple. 8 .te#e -e e%u$0 5 Si"teme de doua ecuaii de gradul * cu dou necuno"cute. Si"teme de doua ecuaii cu dou necuno"cute formate dintr'o ecuaie de gradul * i una de gradul al **'lea. Mu!0 #e$ nu#ere!or %o#p!e=e5 )orma algebric. 3galitatea a dou numere comple!e. #peraii cu numere comple!e. Modul. &umere comple!e con2ugate. ,epre%entarea geometric a numerelor comple!e. ,e%olvarea n mulimea numerelor comple!e a ecuaiei de gradul al doilea. C!$.$ $ X-$ <un%0 $ e=ponen0 $!& 9 fun%0 $ !o)$r t# %& )uncia e!ponenial$ repre%entare grafic. Logaritmi. Definiie$ proprieti. )uncia logaritmic$ repre%entare grafic. 3cuaii i inecuaii e!poneniale i logaritmice. In-u%0 $ #$te#$t %&5 Co#, n$tor %&5 Metoda induciei matematice. 1plicaii. Permutri. 1ran2amente. n termeni. Po! no$#e %u %oef % en0 %o#p!e%9 5 Mulimea polinoamelor cu coeficieni compleci + forma algebric a polinoamelor$ gradul unui polinom. 1dunarea i nmulirea polinoamelor. Valoarea unui polinom$ funcie polinomial. =mprirea polinoamelor. (eorema de mprire cu re"t$ mprirea la >'a$ "chema lui /orner. Divi%ibilitatea polinoamelor. ,dcinile polinoamelor. (eorema lui ;?%out. ,dcini multiple. ,elaiile lui Vi@te. ,e%olvarea ecuaiilor biptrate i a ecuaiilor reciproce de grad : "i A. ,dcini comple!e ale unui polinom cu coeficieni reali. ,dcini ntregi i raionale ale unui polinom cu coeficieni ntregi. C!$.$ $ XI-$ M$tr %e5 Definiie$ operaii. Proprieti. Deter# n$n0 5 Determinani de ordinul 9 "i :+ definiie$ calcul. R$n)u! une #$tr %e5 Definiia rangului unei matrice. 3!emple de calcul. Matrice inver"abila. inver"abile. 8 .te#e -e e%u$0 ! n $re5 alculul inver"ei unei matrice ombinri. 1plicaii. ;inomul lui &e<ton. 1plicaii. Progre"ii aritmetice i geometrice + definiie$ calculul termenului general$ "uma primilor

&oiuni generale. ,egula lui ramer. (eoremele BronecCer' apelli i ,ouch?. Si"teme de ecuaii liniare. C!$.$ $ XII-$ Le) -e %o#po' 0 e5 Definiie. 3!emple. Parte "tabil i lege de compo%iie indu". (abla unei legi de compo%iie. 1"ociativitate. omutativitate. 3lement neutru. 3lemente "imetri%abile. Grupur 5 Monoid. 7rup. Definiie$ proprieti. 7rupuri aditive i multiplicative. ,eguli de calcul ntr'un grup. Morfi"me 5 i%omorfi"me 6 de grupuri. Ine!e 9 %orpur 5 Definiia inelului$ reguli de calcul. *nelul > al ntregilor$ inelul >DiE al ntregilor lui 7au""$ inelele 5F$G$ 6$ 5,$ G $ 6$ 5 $ G $ 6$ inelul cla"elor de re"turi modulo n$ inelul matricelor ptratice. orp+ definiie$

proprieti. orpurile 5F$ G$ 6$ 5,$ G $ 6$5 $ G $6. orpul Hp al cla"elor de re"turi modulo p5pnumr prim6 Polinoame cu coeficieni ntr'un inel5corp6 comutativ. #peraii. (eorema de mprire cu re"t. (eorema lui ;?%out. Polinoame ireductibile. De"compunerea polinoamelor n produ" de factori ireductibili.

GEOMETRIE
C!$.$ $ IX-$ Re%$p tu!$re$ no0 un !or -e )eo#etr e - n ) #n$' u &oiuni geometrice fundamentale. (riunghiul. ongruena triunghiurilor. Linii importante n triunghi. Suma m"urilor unghiurilor unui triunghi. Linia mi2locie. (eorema lui (hale". 1"emnarea triunghiurilor. ,elaii metrice n triunghiul dreptunghic. Cer%u! ercul. Ar 1rii pentru dreptunghi$ ptrat$ triunghi$ paralelogram$ romb$ trape%$di"c. C!$.$ $ X-$ Po' 0 !e re!$t /e $!e e!e#ente!or fun-$#ent$!e5 Po%iiile a doua drepte n "paiu. Po%iiile unei drepte fa de plan. Po%iiile a dou 5 trei 6 plane. Proprieti. Perpen- %u!$r t$te @n .p$0 u Drepte perpendiculare. Dreapta perpendicular pe un plan. (eorema celor trei perpendiculare. Po! e-re Pri"ma. 1rii. Volum. Piramida. 1rii. Volum. (runchiul de piramid. 1rii. Volum. Corpur rotun-e ilindrul circular drept. 1rii. Volum. 1rii. Volum. Sfera. 1rie. Volum. onul circular drept. 1rii. Volum. (runchiul de con circular drept. oarde. 1rce. Di"cul. Po%iiile relative ale unei drepte fa de un cerc. Inghi la centru. Inghi n"cri". Patrulater n"cri" n cerc. Patrulater in"criptibil. Lungimea cercului.

ARITMETIC
C!$.$ $ XI-$ &umrul natural. Si"teme de numeraie. ;a%e de numeraie. (recerea de la o ba% oarecare la ba%a JK i inver". #peraii in N. Proprieti. Divi%ibilitatea numerelor naturale. Definiii. (eoreme de ba% a"upra divi%ibilitii. riterii de divi%ibilitate. &umere prime. De"compunerea numerelor n factori primi. Divi%ori comuni. .m.m.d.c. Multipli comuni. .m.m.m.c. C!$.$ $ XII-$ &umere raionale po%itive. )racii. Definiii. ,elaiile de egalitate i de ordine. #peraii cu fracii. )racii %ecimale+ definiii$ proprieti$ operaii.(ran"formarea fraciilor n fracii %ecimale "cri"e cu a2utorul virgulei i inver". Mulimea numerelor raionale. ,apoarte. Proporii. ir de rapoarte egale. Mrimi direct proporionale. De"compunerea unui numar n prti directL inver" proporionale cu mai multe numere date. Procente. Definiii. Probleme tipice cu procente. 1lte probleme cu procente 5 creteri$ de"creteri cu pM N procente "ucce"iveN mai multe procente din acela"i numr 6. C!$.$ $ XIII-$ M"urarea mrimilor. Mrimi fundamentale. Mrimi derivate. Initi de m"ur 5 lungime$ arie$ volum$ ma"$ timp$ monetare 6. (ran"formri ale unitilor de m"ura. Metode de re%olvare a problemelor. Metoda figurativ 5 grafic 6. 1flarea a dou numere c0nd "e dau "uma 5 diferena 6 i raportul lor. 1lte categorii de probleme care "e pot re%olva cu metoda figurativ. Metoda comparaiei. 3liminarea unei mrimi prin "cdere. 3liminarea unei necuno"cute prin nlocuirea ei. Metoda fal"ei ipote%e. Metoda mer"ului inver". Mrimi proporionale. ,egula de trei "impl. ,egula de trei compu". =mprirea unui numr n pri proporionale cu numere date. Probleme de micare. Di"tan$ vite%$ timp. Mobile care "e depla"ea% n acelai "en" "au n "en" contrar.

Pentru ! %ee!e pe-$)o) %e 6 e-u%$to$re 7 Sunt valabile programele i manualele de algebr i geometrie prev%ute pentru colile normale 5nvtori 6. Programa de aritmetic "e nlocuiete cu cea de A%t / t&0 %u %on0 nut #$te#$t %5 Re!$0 ,elaie binara. (ipuri de relaii5 relaia de echivalen$ relaia de ordine 6. Mu!0 #e$ nu#ere!or n$tur$!e Mulimi finite. Mulimi infinite. ,elaia de ordine. #peraii n N. Mu!0 #e$ nu#ere!or r$0 on$!e po' t /e &oiunea de numr raional. )racie. )racii echivalente. Proprieti. M&r # 9 #&.ur$re$ !or Mrimi. M"urarea mrimilor. Initi de m"ur. (ran"formri.

Meto-e -e re'o!/$re $ pro,!e#e!or Metoda figurativ. Metoda comparaiei. Metoda mer"ului inver". .

PROFILUL UMANIST
Manualele valabile-ediiile din anii: ediiile 1996, 1997, 1998, 1999, !!!" Al#eb$a, %la&a a I'-a (au)*$i: +" Ni,, +" N,&),&e&%u, -." Ri/e&%u0" Al#eb$a, %la&a a '-a (au)*$i: +" N,&),&e&%u, +" Ni,, S" P*1a0" 2le3en)e de al#eb$, &u1e$i*a$,, %la&a a 'I-a (au)*$i: +" N,&),&e&%u, +" Ni,, I" S),ne&%u0" 2le3en)e de al#eb$, &u1e$i*a$,, %la&a a 'II-a (au)*$i: I*n 4" I*n, A"P"-.i*%a, N"Nedi,0" 2le3en)e de anali/, 3a)e3a)i%,, %la&a a 'I-a (au)*$i: O" S),n,5il,, -." -u&&i, N"Nedi,0" 2le3en)e de anali/, 3a)e3a)i%,, %la&a a 'II-a (au)*$i: N" 6*b*%, I" +*l*7*a$,0" -e*3e)$ie anali)i%, 1lan,, %la&a a 'I-a (au)*$i: +" Ud$i5)e, 8" T*3uleanu, -" 8e$ni%0"

ALGEBR
+la&a a I'-a Muli3i" Noiunea de mulime. Apartenen, incluziune. Submulime. Mulimi egale. Operaii cu mulimi. Mulimi de numere: N, 9, :, R" Operaii. Relaia de ordine pe R. Fun%ii" Notiunea de funcie, modaliti de a defini o funcie. Egalitatea a dou funcii. funcii, reprezentare geometric. !uncia de gradul " : definiie, grafic. Ecuaia ata#at. Semnul funciei de gradul ", inecuaii #i $i$teme de inecuaii de gradul " cu o necuno$cut. !uncia de gradul al ""%lea : definiie. Ecuaia ata#at : formula de rezol&are. gradul al doilea. Pu)e$i 5i $adi%ali" 'uteri. Radicali de ordin n ( n ) *,+ ,. 'roprieti, operaii cu puteri $i radicali. Raionalizarea. Ecuaii iraionale $imple. Si&)e3e de e%uaii" Si$teme de dou ecuaii de gradul " cu dou necuno$cute. Si$teme formate dintr%o ecuaie de gradul " #i una de gradul al ""%lea. Muli3ea nu3e$el*$ %*31le;e" !orma algebric. Egalitatea a doua numere comple-e. Operaii cu numere comple-e. Modul. Numere comple-e con.ugate. Rezol&area /n + a ecuaiei de gradul al doilea. +la&a a '-a Fun%ia e;1*nenial, 5i <un%ia l*#a$i)3i%, raficul funciei de raficul unei

!uncia e-ponential, reprezentare grafic. 0ogaritmi. 1efiniie, proprieti. !uncia logaritmic, reprezentare grafic. Ecuaii e-poneniale #i ecuaii logaritmice . Indu%ia 3a)e3a)i%," +*3bina)*$i%," Metoda induciei matematice. Aplicaii la demon$trarea unor egaliti $imple. 'ermutri. Aran.amente. 2ombinri. Aplicaii. 3inomul lui Ne4ton. Aplicaii $imple. 'rogre$ii aritmetice #i geometrice. P*lin*a3e %u %*e<i%ieni %*31le%&i" Mulimea polinoamelor cu coeficieni complec$i : forma algebrica a polinoamelor, gradul unui polinom. Adunarea #i /nmulirea polinoamelor. 5aloarea unui polinom, funcie polinomial. 6mprirea polinoamelor. 7eorema de /mprire cu re$t, /mprirea la 8%a. Rdcinile polinoamelor. 7eorema lui 39zout. Rdcini multiple. Rezol&area ecuaiilor biptrate. Rdcini comple-e ale unui polinom cu coeficieni reali. Rdcini /ntregi ale unor polinoame cu coeficieni raionali. +la&a a 'I-a Ma)$i%e" 1efiniie, operaii. 'roprieti. 4e)e$3inani" 1eterminantul de ordin n ( n ) :, *, +,. 'roprieti. 2alculul determinanilor de ordin n(n ) :, * +,. Si&)e3e de e%uaii linia$e" Noiuni generale. Regula lui 2ramer. +la&a a 'II-a Re%a1i)ula$e" Mulimi #i funcii reale. Operaii cu mulimi. 'roprieti. Matrice. Operaii cu matrice. 'roprieti. Le#i de %*31*/i)ie" 1efiniie. E-emple. A$ociati&itate. 2omutati&itate. Element neutru. Elemente $imetrizabile. -$u1u$i" rup. E-emple $imple. Inele 5i %*$1u$i" 1efiniia inelului. E-emple. 1efiniia corpului. E-emple. 'roprieti.

ANALI>A MATEMATIC
+la&a a 'I-a Muli3ea nu3e$el*$ $eale" 1reapta real /nc;eiat. =i$u$i de nu3e$e $eale" 1efiniie. E-emple. 'roprieti. 0imita unui #ir. E-emple. Li3i)e de <un%ii" Fun%ii %*n)inue"

0imita unei funcii /ntr%un punct. 0imite laterale. 0imitele funciilor elementare.Operaii cu limite de funcii, cazuri de nedeterminare. Noiunea de funcie continu. Operaii cu funcii continue. Fun%ii de$ivabile" 1eri&ata unei funcii /ntr%un punct. !uncie deri&abil /ntr%un punct #i pe o mulime. 1eri&atele funciilor elementare. Operaii cu funcii deri&abile: $um, produ$, raport. A1li%aii ale de$iva)el*$ >n &)udiul <un%iil*$ Rolul deri&atei /nt<i /n $tudiul funciilor ( inter&ale de monotonie= puncte de e-trem,. Rolul deri&atei a doua /n $tudiul funciilor ( con&e-itate #i conca&itate= puncte de infle-iune ,. A$imptote. Reprezentarea grafic a funciilor polinomiale #i a funciilor raionale. +la&a a 'II-a P$i3i)ive" Noiunea de primiti&, integrala nedefinit. 2alculul primiti&elor imediate. Metode de integrare: integrarea prin pri. Fun%ii in)e#$abile Noiunea de integral definit. 'roprieti. !ormula 0eibniz%Ne4ton. "ntegrabilitatea funciilor continue. Metode de integrare : integrarea prin pri. A1li%aii ale in)e#$alei de<ini)e 2alculul ariilor cu a.utorul integralei.