Sunteți pe pagina 1din 7

Contabilitate financiar - Seminar 9 an universitar 2012-2013

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor


Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller 1


CONTABILITATEA ALTOR DECONTRI CU TERII

1 1. .1 1 N No o i iu un ni i t te eo or re et ti ic ce e i in nt tr ro od du uc ct ti iv ve e

Subveniile aferente activelor re+re,int subven-ii +entru acordarea crora +rinci+ala condi-ie este ca entitatea
beneficiar s cu+ere# s construiasc sau ac.i,i-ione,e active iobili,ate.

/ubven-iile +riite sau de +riit de ctre entitate se 0nre1istrea, 0n contabilitate 0n conturi distincte. 2n cadrul
subven-iilor se reflect distinct3
- subven-ii 1uvernaentale4
- 0+ruuturi nerabursabile cu caracter de subven-ii4
- alte sue +riite cu caracter de subven-ii.

5 subven-ie 1uvernaental +oate 0brca fora transferului unui activ neonetar 6de e7e+lu# o iobili,are
cor+oral8# ca, 0n care subven-ia $i activul sunt contabili,ate la valoarea "ust.

2n conturile de subven-ii +entru investi-ii se contabili,ea, $i dona-iile +entru investi-ii# +recu $i +lusurile la inventar
de natura iobili,rilor cor+orale $i necor+orale.

/ubven-iile +entru active# inclusiv subven-iile neonetare la valoarea "ust# se 0nre1istrea, 0n contabilitate ca
subven-ii +entru investi-ii $i se recunosc 0n bilan- ca venit a9nat 6contul 475 "Subvenii pentru investiii"8. Venitul
a9nat se 0nre1istrea, 0n contul de +rofit $i +ierdere +e sura 0nre1istrrii c.eltuielilor cu aorti,area sau la
casarea ori cedarea activelor. /ubven-iile se recunosc# +e o ba, sisteatic# dre+t venituri ale +erioadelor
cores+un,toare c.eltuielilor aferente +e care aceste subven-ii urea, s le co+ense,e.

Contabilitatea decontrilor ntre entitile din cadrul !rupului "i cu acionarii#asociaii# cu+rinde o+era-iunile care
se 0nre1istrea, reci+roc $i 0n aceea$i +erioad de 1estiune# at9t 0n contabilitatea entit-ii debitoare# c9t $i a celei
creditoare $conturile 451 %i 45&'# +recu $i decontrile 0ntre ac-ionari)asocia-i $i entitate +rivind ca+italul social
$contul 45('# dividendele cuvenite acestora $contul 457'# alte decontri cu ac-ionarii)asocia-ii $contul 455' $i# de
aseenea# conturile co+artici+an-ilor referitoare la o+era-iunile efectuate 0n coun# 0n ca,ul asocierilor 0n
+artici+a-ie $contul 45)'.

/uele de+use sau lsate te+orar de ctre ac-ionari)asocia-i la dis+o,i-ia entit-ii# +recu $i dob9n,ile ferente#
calculate 0n condi-iile le1ii# se 0nre1istrea, 0n contabilitate 0n conturi distincte $conturile 4551 %i 455)'.

Creanele#datoriile entitii *a de ali teri# al-ii dec9t +ersonalul +ro+riu# clien-ii $i furni,orii# se 0nre1istrea, 0n
conturile de debitori)creditori diver$i $conturile 4(1 respectiv 4(+'.

C.eltuielile efectuate $i veniturile reali,ate 0n e7erci-iul financiar curent# dar care +rivesc e7erci-iile financiare
urtoare# se 0nre1istrea, distinct 0n contabilitate# la c,eltuieli n avans sau venituri n avans $conturile 471
respectiv 47+'# du+ ca,. 2n aceste conturi se 0nre1istrea,# 0n +rinci+al# urtoarele c.eltuieli $i venituri3 c.irii#
abonaente# asi1urri# dob9n,i $i alte c.eltuieli efectuate antici+at# res+ectiv veniturile din c.irii# abonaente#
dob9n,i $i alte venituri aferente +erioadelor sau e7erci-iilor urtoare.

5+era-iunile care nu +ot fi 0nre1istrate direct 0n conturile cores+un,toare# +entru care sunt necesare clarificri
ulterioare# se 0nre1istrea,# +rovi,oriu# 0n contul 47& "-econtri din operaii n curs de clari*icare". /uele
0nre1istrate 0n acest cont trebuie clarificate de ctre entitate 0ntr-un teren de cel ult trei luni de la data
constatrii.

Contabilitatea decontrilor n cadrul unit.ii# cu+rinde o+era-iunile care se 0nre1istrea, reci+roc $i 0n aceea$i
+erioad de 1estiune# at9t 0n contabilitatea subunit:ii)unit:ii debitoare# c9t $i a celei creditoare $conturile 4)1 %i
4)+'.
Contabilitate financiar - Seminar 9 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller 2

+ +. . / /p pl li ic ca a i ii i p pr ra ac ct ti ic ce e

+.1 5 societatea coercial ob-ine dre+tul de a +rii o subven-ie 1uvernaental +entru investi-ii 0n valoare de 30.000 lei. ;lterior se
+rie$te +rin viraent bancar subven-ia res+ectiv. %in aceast subven-ie se finan-ea,# +ar-ial# +rocurarea unui utila" 0n valoare de
100.000 lei $i TVA 2<=4 durata noral de func-ionare a utila"ului este de > ani. Plata furni,orului se face +rin viraent bancar. %u+
+atru ani de utili,are i"locul fi7 res+ectiv este v9ndut la +re-ul de 30.000 lei $i TVA 2<=. / se 0nre1istre,e 0n contabilitate aceste
o+era-iuni# inclusiv aorti,area 0n +riul an $i trecerea la venituri a subven-iei +entru investi-ii.
0e1olvare:
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare+.+ /C /olaris /.A. 6societatea a8 acord filialei /C Mercur /rl +rin banc un 0+ruut +e ? luni de 100.000 lei# cu dob9nd de 1@=
6+e an8. La scaden-# filiala ac.it dob9nda $i restituie 0+ruutul. / se 0nre1istre,e aceste o+era-ii 0n contabilitatea abelor societ-i.
0e1olvare:
a8 0n contabilitatea societ-ii a
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare

b8 0n contabilitatea filialei
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare


+.& ;n asociat 0+ruut la 1 iulie 2011 societatea cu nuerar 0n su de 20.000 lei +entru efectuarea unor +l-i ctre
furni,ori. La sf9r$itul e7erci-iului se 0nre1istrea, datoria +rivind dob9nda. La 30 iunie 2012 asociatului i se restituie sua +rin
viraent bancar# 0+reun cu dob9nda de 30= +e an.
0e1olvare:
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare


Contabilitate financiar - Seminar 9 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller 3

+.4 2n data de 10.12.2011 /.C. ContA7+ert /.B.L. ac.it societ:ii AcoMedia /.B.L. 6ne+ltitoare de TVA8 +rin viraent bancar sua de 1>0
lei# re+re,ent9nd abonaente la reviste de s+ecialitate +entru triestrul C al e7erci-iul financiar 2012# +entru care /.C. AcoMedia /.B.L. a
0ntocit 0n +realabil 60>.12.20118 o factur. / se efectue,e 0nre1istrrile 0n contabilitatea abelor societ:i.
0e1olvare:
a8. /.C. ContA7+ert /.B.L.
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare


b8. AcoMedia /.B.L.
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare+.5. /.C. Arais /.B.L. 6+ltitoare de TVA8# care -ine eviden-a rfurilor la cost de achiziie cu+r la 1>.0D.200E rfuri la
+re-ul de <0.000 lei +lus TVA 2<=. %atoria fa- de furni,or se ac.it la 2>.0D.200E +rin banc. An1rosistul livrea, la 1.0?.200E
unui detailist 6care +ractic un adaos coercial de 2>=8 "utate din rfuri 6ac.i,i-ionate la 1>.0D. 200E8 cu +lata 0n +atru rate
lunare la +re-ul de 2>.000 lei# TVA 2<=. %ob9nda lunar e de 1=. %econtrile se efectuea, +rin banc la sf9r$itul fiecrei luni. /
se efectue,e 0nre1istrrile aferente at9t 0n contabilitatea an1rosistului c9t $i 0n contabilitatea detailistului.
0e1olvare:
a8 contabilitatea an1rosistului
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare


Contabilitate financiar - Seminar 9 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller <


b8 contabilitatea detailistului
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare
+.( 2ntr-un e7tras de cont# eliberat de banc# a+are o 0ncasare de 1.2<0 lei# fr a fi ane7ate docuente care s +erit
identificarea +ltitorului. ;lterior se constat c +ltitorul este un client vec.i# 0nre1istrat 0n contabilitatea curent la clien-i
incer-i.
0e1olvare:
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare


+.7 /C Ca+us /.A.# transfer unei subunit-i 6care -ine contabilitate +ro+rie +9n la balan-a de verificare8# +iese de sc.ib 0n
valoare de @.000 lei# a cror contabilitate 6la abele entit-i8 se -ine +rin inventar +eranent. ;lterior +iesele de sc.ib sunt
consuate de subunitate. / se efectue,e 0nre1istrrile at9t 0n contabilitatea entit-ii c9t $i 0n contabilitatea subunit-ii.
0e1olvare:
a8 0n contabilitatea entit-ii
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare

b8 0n contabilitatea subunit-ii
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare

Contabilitate financiar - Seminar 9 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller >

T TE EM MA A 8 8

1 /.C. Aco/tar /.A. ob-ine dre+tul de a +rii o subven-ie 1uvernaental +entru ac.i,i:ionarea unei instala:ii ecolo1ice de filtrare a a+ei
0n valoare de ?0.000 lei. ;lterior societatea 0ncasea, subven-ia 'i ac.i,i:ionea, instala:ia res+ectiv 0n valoare de ?0.000 lei $i TVA
2<=# ac.itarea efectu9ndu-se +rin banc. %urata noral de func-ionare a instala:iei este de 10 ani. %u+ o+t ani de utili,are i"locul
fi7 res+ectiv este v9ndut la +re-ul de 20.000 lei $i TVA 2<=# 0ncasarea efectu9ndu-se +rin viraent bancar. Partea din subven:ie
netrecut la venituri 0n cursul celor D ani de func:ionare a instala:iei este returnat institu:iei 1uvernaentale care a acordat res+ectiva
subven:ie. / se 0nre1istre,e 0n contabilitate aceste o+era-iuni# inclusiv aorti,area 0n +riul an# trecerea la venituri a subven-iei +entru
investi-ii 'i restituirea +ar:ial a subven:iei.
0e1olvare:
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare
+. 5 societate coercial +rie$te sub for de dona-ie un autoturis evaluat la valoarea de 2<.000 lei# care se aorti,ea, liniar +e
durata de > ani. /e 0nre1istrea, 0n contabilitate +riirea dona-iei# aorti,area lunar $i includerea lunar la venituri a unei +r-i din subven-ii.
0e1olvare:
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare


&. /e constat la inventariere un +lus la obilier coercial# 0n valoare de 1D.000 lei# care se aorti,ea, +e o +erioad de < ani. /e
0nre1istrea, 0n contabilitate +lusul de inventar# aorti,area lunar $i includerea lunar la venituri a unei +r-i din valoarea +lusului la inventar.
0e1olvare:
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare

Contabilitate financiar - Seminar 9 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller @

4. /C /aturn /rl acord# +rin viraent bancar# un a"utor financiar# 0n su de >00.000 lei filialei /C Titan /rl. La finele e7erci-iului financiar
dob9n,ile calculate# dar 0nc nedecontate# aferente e7erci-iului e7+irabil sunt de 30.000 lei. 2n e7erci-iul financiar urtor se decontea,
dob9n,ile 60n total >0.000 lei8 $i se restituie 200.000 lei# din a"utorul financiar acordat.
0e1olvare:
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare
5. /C Fala7G /rl 0ncasea, 0n nuerar de la asociatul su unic sua de <.000 lei +entru finan-ri curente. La finele e7erci-iului
financiar se calculea, $i se 0nre1istrea, dob9n,i 0n su de >00 lei. 2n e7erci-iul financiar urtor se ac.it# 0n nuerar#
dob9n,ile cuvenite asociatului# concoitent cu retra1erea de ctre acesta a unei suei de 2.000 lei.
0e1olvare:
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare(. /.C. T@ /.B.L. 6+ltitoare de TVA8# care -ine eviden-a rfurilor la pre de vnzare cu amnuntul cu+r la 0>.0?.2011 rfuri
la +re-ul de 10.000 lei +lus TVA 2<=. Adaosul coercial unic +racticat de societate este de <0=. %atoria fa- de furni,or se ac.it
la 1>.0?.2011 +rin banc. %etailistul vinde la 1.10.2011 unei +ersoane fi,ice un sfert din rfuri 6ac.i,i-ionate la 0>.0?. 20118 cu
+lata 0n dou rate lunare. %ob9nda anual este de 2<=. %econtrile se efectuea, +rin banc la sf9r$itul fiecrei luni.
0e1olvare:
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare

Contabilitate financiar - Seminar 9 an universitar 2012-2013
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.uller!econ.ubbclu".ro# Lector univ.dr. Vasile Cardo$ vasile.cardos!econ.ubbclu".ro#
%rd. Teodora &rca' teodora.farcas!econ.ubbclu".ro (((.econ.ubbclu".ro)*victor.uller H

7. 5 subunitate I# transfer unei subunit-i J aterii +rie 0n valoare de >0.000 lei# abele subunit-i av9nd contabilitatea
+ro+rie +9n la balan-a de verificare# $i +ractic9nd +entru eviden-a stocurilor de aterii +rie etoda inventarului +eranent.
/ se efectue,e 0nre1istrrile 0n contabilitatea abelor subunit-i.
0e1olvare:
a8 0n contabilitatea subunit-ii I
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare
b8 0n contabilitatea subunit-ii J
2p -ata -oc 34plicaia
C2NT506
S573
-ebitoare Creditoare