Sunteți pe pagina 1din 4

coala de Arte i Meserii Crucea Disciplina : Bilogie clasa a X a Profesor : ing.

Popa Mariana Numele i prenumele :

Test de evaluare a cunotinelor la biologie


I. Alegei rspunsul corect : 2 pct. . !a plantele superioare circula"ia se#elor este asigurat$ de : a. inima % &. "esut li&erian i lemnos % c. #ase i #ene. '. !a mamifere sistemul circulator este de tip : a. desc(is % &. )nc(is % c. mi*t. +. Atriul drept comunic$ cu #entricolul drept prin : a. #al#ula mitral$% &. #ase si #ene% c. #al#ula tricuspid$. ,. -.ngele/ lic(idul circulant din sistemul circulator/ este compus din: a. mediu intern% &. plasma si elemente figurate% c. limfa. 0. 1*cre"ia este procesul principal de men"inere constant$ a: a. parametrilor c(imici i fi2ici ai organismului% &. parametrilor mediului intern% c. circula"iei. II. Facei coresponden ntre noiunile din coloana A i coloana B: . e*cre"ie '. se#a ela&orat$ +. s.nge ,. se#a &rut$ 0. inim$ a. floem &. atriii i #entricule c. rinic(i d. grupe sanguine e. *ilem 2 pct.

III.

Completai spaiile rmase libere: 2 pct. . Animalele superioare reali2ea2$ e*cre"ia prin structuri speciali2ate numite..................... i structuri nespeciali2ate..................................................... ......... ce elimin$ )n mediu produi de meta&olism. '. 3inic(ii sunt organe........................../ ae2a"i )n .......................................... deoparte i de alta......................................................... +. -e#a ela&orat$ con"ine su&stan"e organice produse )n ........................................... i este transportat$ de la ni#elul frun2elor )n celelalte organe ale plantei prin....................................................... ,. Circula"ia sanguin$ a mamiferelor este du&l$:....................................................... 0. 1lementele figurate ale s.ngelui sunt:.....................................................................

I .

Adevrat ! A " sau #als ! F "$ % pct A 4 . Circula"ia se#ei &rute se reali2ea2$ prin "esut li&erian. A 4 '. 5lo&ulele roii sunt )n num$r de ,/060 milioane7 mm+ A 4 +. 8nfarctul miocardic este neirigarea unei 2one din muc(iul cardiac. A 4 ,. Nefronul nu este principala unitate structural$ i func"ional$ a rinic(iului. A 4 0. 8nsuficien"a renal$ cronic$ este afec"iune a rinic(ilor ce poate determina diminuarea sau c(iar )ncetarea acti#it$"ii renale. . &esenea' i identi#ic parile componente ale tulpinii la plantele dicotiledonate ierboase. &escrie rolul #iecrui component n parte % pct.

(ot : )e acord 2 puncte din o#iciu. Timp de lucru : *+ minute.

Barem de corectare 8. & '& + 6c , 6& 0 6& c 'a +d ,e 0& . 3inic(i/ plam.ni/ tegument/ tu& digesti#. '. perec(i/ lo9e renale/ coloanei #erte&rale. +. )n urma desf$ur$rii fotosinte2ei/ procesul de transloca"ie. ,. circul"ie sistemic$ i circula"ie pulmonar$. 0. eritrocite/ trom&ocite/ leucocite. 64 'A +A ,4 0A 1piderma are rol protector -coar"a format$ din "esuturi ap$r$toare mecanice i parenc(imatice Cilindrul central format din fascicole li&ero6 lemnoase

88.

888.

8:.

:.

,biective vi'ate: ; 6 -$ identifice tipul de circula"ie la plante i la om% ;' 6 -$ identifice care este rolul e*cre"iei% ;+ 6 -$ reali2e2e coresponden"$ )ntre no"iunile legate de circula"ie i e*cre"ie% ;, 6 -$ complete2e spa"iile li&ere cu no"iunile legate de circula"ie i e*cre"ie la plante i la animale% ;0 6 -$ aleag$ r$spunsul corect din afirma"iile date. ;< 6 -$ desene2e structura primar$ a tulpinii la dicoteledonatele ier&oase i s$ descrie rolul fiec$rui component.

;&iecti#e 8temi 8 8' 8+ 8, 80

; X

;' X

;+ X

;,

;0

;<

X X X

S-ar putea să vă placă și