Sunteți pe pagina 1din 52

Cuprins

III. PROCESORUL DE TEXTE MICROSOFT WORD XP.........................................................2 3.1. Masa de lucru a editorului...................................................................................................2 3.2. Modurile de a i!are a docu"e#tului....................................................................................$ 3.3. Lista "e#iurilor !i co"e#%ilor editorului............................................................................& 3.'. I#troducerea !i editarea te(tului.........................................................................................11 3.'.1. Ma)uscule !i co#*ersii de ca%.....................................................................................11 3.'.2. I#serarea si"+olurilor s,eciale...................................................................................12 3.'.3. -#c.rcarea !i sal*area docu"e#telor...........................................................................1' 3.'.'. C.utare !i /#locuire.....................................................................................................10 3.'.$. Corectarea !i reutili%area i# or"a1iilor.......................................................................12 3.'.0. 3eri icarea docu"e#telor...........................................................................................24 3.$. For"atarea caracterelor.....................................................................................................23 3.0. For"atarea ,ara5ra elor.....................................................................................................2$ 3.0.1. Ce#trarea !i ali#ierea te(tului.....................................................................................20 3.0.2. Retra5erea r6#durilor..................................................................................................20 3.0.3. Ta+ulatorul !i ,o%i1io#area lui....................................................................................22 3.0.'. S,a1ierea r6#durilor....................................................................................................22 3.0.$. 7d.u5area co#tururilor !i e ectul de u"+r................................................................28 3.&. For"atarea ,a5i#ilor..........................................................................................................31 3.&.1. Di"e#siu#ea 96rtiei !i orie#tarea ,a5i#ii...................................................................31 3.&.2. Mar5i#ile.....................................................................................................................32 3.&.3. 7#tete !i su+soluri......................................................................................................3' 3.&.'. :u"erotarea ,a5i#ilor................................................................................................30 3.&.$. :u"erotarea r6#durilor..............................................................................................3& 3.&.0. -",.r1irea u#ui docu"e#t /# sec1iu#i.........................................................................32 3.2. ;estio#area coloa#elor......................................................................................................'4 3.8. ;estiu#ea ta+elelor............................................................................................................'3 3.8.1. Crearea u#ei ta+ele.....................................................................................................'3 3.8.2. I#serarea celulelor< r6#durilor !i a coloa#elor............................................................'' 3.8.3. =ter5erea celulelor< r6#durilor !i a coloa#elor............................................................'$ 3.8.'. Mutarea !i co,ierea celulelor< r6#durilor !i a coloa#elor...........................................'0 3.8.$.L.1i"ea u#ei coloa#e...................................................................................................'0 3.8.0. Modi icarea /#.l1i"ii u#ei r6#duri..............................................................................'0 3.8.&. 7d.u5area r6#durilor de co#tur la ta+ele !i e ectul de u"+r.....................................'& 3.8.2. Co#to,irea >i#terclasarea? !i ra5"e#tarea celulelor..................................................'2 3.8.8. Fra5"e#tarea ta+elelor...............................................................................................'2 3.8.14. Re,etarea a#tetelor de ta+ele ,e "ai "ulte ,a5i#i...................................................'2 3.8.11. :ote de ,icior !i de s 6r!it........................................................................................'2 3.14. C9e#are........................................................................................................................'8 3.11. I",ortarea i"a5i#ilor..................................................................................................$4 3.12. Dese#are /# Word........................................................................................................$1 3.13. Utilitarul WORD7RT.................................................................................................$1

III. PROCESORUL DE TEXTE MICROSOFT WORD XP


Editorul Word este u# ,ro5ra" de di"e#siu#e oarte "are >lucru #or"al a*6#d /# *edere "area di*ersitate a u#c1iilor?. Dac. se olose!te o i#stalare co",let.< s,a1iul #ecesar ,e discul i( este "ai "ult dec6t 20 "e5aocte1i. Lansarea n execuie a edit ru!ui Editorul Word ,oate i la#sat /# e(ecu1ie ac1io#6#d +uto#ul de co"a#d. Start< co"a#da 7ll Pro5ra"s< iar /# ereastra a i!at. se *a a,lica u# clic ,e co"a#da Microso t Word. P"r"sirea edit ru!ui -# "o"e#tul ,.r.sirii editorului *or i /#c9ise toate docu"e#tele. Dac. u# docu"e#t sau "ai "ulte docu"e#te au ost "odi icate< dar #u au ost /#c. sal*ate< atu#ci editorul *a a i!a u# a*ertis"e#t !i *a cere co# ir"area utili%atorului ,e#tru e ectuarea sal*.rilor #ecesare. R.s,u#surile ,osi+ile su#t@ A Da >e ectuarea sal*.rilor !i ,.r.sirea editorului?B A #u >se ,.r.se!te editorul .r. sal*are?B A Re$ care >co#ti#uarea edit.rii docu"e#tului actual .r. #ici o sal*are?.

%.&. Masa de !ucru a edit ru!ui


Pri# "asa de lucru a editorului se /#1ele5e orice o+iect care este a i!at ,e ecra#@ %o#a re%er*at. docu"e#tuluiB "e#iurileB +arele de u#elteB li#ia de stare.

Co",o#e#tele au(iliare ale "esei de lucru su#t co"e#%ile di eritelor "e#iuri< erestrele de dialo5 !i i!ele erestrelor de dialo5. -# u#c1ie de "odul de a i!are utili%at *or i accesi+ile di erite co",o#e#te ale "esei de lucru. U#ele co",o#e#te ale ecra#ului ,ot i ascu#se. Editorul a i!ea%. ,e ecra# acele ele"e#te care su#t utili%ate cel "ai rec*e#t. -# "o"e#tul la#s.rii /# e(ecu1ie a editorului< ,e ecra# a,are u# docu"e#t #ou< "o"e#ta# *id. Pu#ctul de i#ser1ie cli,itor i#dic. loca1ia u#de *a /#ce,e te(tul care *a i i#trodus. Pri"a li#ie a ecra#ului este +ara de titlu. -# ce#trul +arei se a i!ea%. #u"ele editorului !i #u"ele docu"e#tului. :u"ele i",licit al ,ri"ului docu"e#t #ou este Docu"e#t 1B celelalte docu"e#te #oi *or a*ea #u"ele Docu"e#t 2< Docu"e#t 3 !.a.".d. -# col1ul di# st6#5a sus este a i!at si"+olul 5ra ic al "e#iului siste" >co#trol? al a,lica1iei. -# col1ul di# drea,ta sus a,ar +utoa#ele de redi"e#sio#are a ecra#ului. Dac. se dis,u#e de u# "ouse< ,e#tru la#sarea /# e(ecu1ie a co"e#%ilor des utili%ate se *or olosi di erite +are de u#elte. Ele co#1i# di erite +utoa#e de co"a#d. care su#t ata!ate di eritelor co"e#%i. Pri# de,lasarea cursorului ,e u# oarecare +uto# de co"a#d.< ,e ecra# se *a a i!a #u"ele +uto#ului res,ecti* ,recu" !i >/# li#ia de stare? descrierea succi#t. a co"e#%ii a ere#te. La o i#stalare sta#dard< /# "o"e#tul la#s.rii editorului su+ +ara de titlu *or i a i!ate dou. +are de u#elte@ cea sta#dard !i cea de or"are. 2

Dara de u#elte

sta#dard
Li#ia de i#serare Dara de "e#iuri Dara de u#elte de or"atare Pa#ou de acti*itate Ri5la

' na de editare
Dutoa#e de selectare a "odului de a isare Dara de dese#are Li#ia de stare

-# ti",ul sesiu#ii de lucru di erite +are de u#elte ,ot i a i!ate sau ,ot i ascu#se. De e(e",lu< /# ti",ul i#troducerii te(tului +ara de or"atare ,oate s. ie ascu#s.. Editorul C /# u#c1ie de acti*itatea actual. A a i!ea%. di erite +are de u#elte. 7st el< de e(e",lu< dac. se d. co"a#da de dese#are a u#ei i"a5i#i 5ra ice< atu#ci se *a a i!a +ara de u#elte de dese#are. Dac. este *i%i+il. cel ,u1i# o +ar. de u#elte< atu#ci se ,oate olosi !i u# "e#iu local care ,er"ite a i!area sau ascu#derea di eritelor +are de u#elte. -# acest sco, cu +uto#ul di# drea,ta al "ouseA ului se *a e ectua u# clic ,e o +ar. de u#elte. Ca ur"are se *a a i!a o list. cu +arele de u#elte dis,o#i+ile. Darele de)a a i!ate su#t "arcate cu se"#ul . Pe#tru a i!area >sau ascu#derea? u#ei +are de u#elte se *a e ectua u# clic ,e #u"ele +arei res,ecti*e. Dac. ,e ecra# #u este a i!at. #ici o +ar. de u#elte< atu#ci se *a da co"a#da Dare de I#stru"e#te >"e#iul 3i%uali%are? C Particulari%are.

Di# ereastra res,ecti*. se ,ot selecta acele +are care se a i!ea%. sau se ascu#d< se ,oate cere ".rirea< colorarea !i ata!area te(telor e(,licati*e la di erite +utoa#e. O alt. ,osi+ilitate este 3

crearea +arelor #oi< a#ularea di eritelor "odi ic.ri /# structura +arelor ,recu" !i o,erarea a#u"itor "odi ic.ri /# co# i5urarea +arei selectate. Darele de u#elte sta#dard !i de or"atare /# "od #or"al su#t Ea#corateF /# ,artea i# erioar. a li#iei cu "e#iuri. 7t6t aceste +are< c6t !i celelalte +are ,ot i de,lasate /# di eritele loca1ii ale ecra#ului< deci ,ot i a i!ate +are de u#elte E lota#teF< care ,ot i !i redi"e#sio#ate. Pe#tru tra#s or"area u#ei +are de u#elte a#corat. /#trAo +ar. lota#t.< se *a 1i#e a,.sat. tasta SGIFT !i se *a a,lica u# du+lu clic /#trAo %o#. li+er. a +arei. Pe#tru a#corarea u#ei +are de u#elte lota#t. se *a a,lica u# du+lu clic ie /#trAo %o#. li+er. a +arei< ie /# li#ia de titlu a +arei. O +ar. lota#t. ,oate i de,lasat. >,ri# tra5ere cu "ouseAul a li#iei de titlu? !i ,oate i redi"e#sio#at. >,ri# tra5ere cu "ouseAul a "uc9iei sau col1ului +arei?. Me#iul de lucru al editorului este ,re*.%ut cu dou. ri5le. Ri5la ori%o#tal. ,er"ite "odi icarea ra,id. a retra5erilor di eritelor ,ara5ra e< sta+ile!te "ar5i#ile di# st6#5a !i di# drea,ta< i#serea%. sau !ter5e ,o%i1iile sto,urilor ta+elare !i "odi ic. l.1i"ea coloa#elor. 7ceast. ri5l. ,oate i a i!at. i#di ere#t de "odul de a i!are actual >cu e(ce,1ia "odului de a i!are ti, docu"e#t ,ri#ci,al !i ti, re%u"at?. Ri5la *ertical. sta+ile!te "ar5i#ile de sus !i de )os< ,o%i1ia a#tetului !i a su+solului ,recu" !i /#.l1i"ea r6#durilor u#ei ta+ele. 7ceast. ri5l. este a i!at. #u"ai /# "odurile de a i!are ti, ,a5i#. !i ti, a i!are /#ai#te de ti,.rire. Cele dou. ri5le ,ot i a i!ate sau ascu#se. -# acest sco, se *a da co"a#da Ri5la >"e#iul 3i%uali%are?. Li#ia de stare >situat. /# ,artea i# erioar. a erestrei editorului? a i!ea%. di erite i# or"a1ii re eritoare la docu"e#tul acti* !i la acti*itatea cure#t.. 7ceast. li#ie este a i!at. i",licit. Pe#tru ascu#derea li#iei de stare se *a da co"a#da O,1iu#i >"e#iul I#stru"e#te?. Se ale5e i!a 3i%uali%are< du,. care se *a de%acti*a o,1iu#ea Dara de Stare. -# ti",ul sesiu#ii se ,oate trece ra,id di#trAu# "od de a i!are /#trAu# alt "od de a i!are >#or"al.< de ti, ,a5i#. sau de ti, re%u"at?. -# acest sco, se *a a,lica u# clic ,e +uto#ul de co"a#d. cores,u#%.tor "odului de a i!are. Cele trei +utoa#e de selectare a "odului de a i!are su#t situate deasu,ra li#iei de stare< /# col1ul di# st6#5a al +arei de de ilare ori%o#tale. Li#ia de stare co#1i#e di erite i# or"a1ii des,re te(tul a i!at ,e ecra#< res,ecti* des,re re5i"ul de editare utili%at. E(e",lu@ I# or"a1ia a i!at. Pa5i#. ' Sec1iu#e 1 'H18 La 21.1c" Li# 38 Col 1 Se"#i ica1ie :u".rul ,a5i#ii actuale a docu"e#tului. Dac. docu"e#tul este #u"erotat< acest #u".r *a )uca rolul #u".rului de ,a5i#.. :u".rul sec1iu#ii cure#te /# cadrul docu"e#tului. :u".rul ,a5i#ii actuale H #u".rul total al ,a5i#ilor di# docu"e#t. Po%i1ia li#iei a1. de "uc9ia su,erioar. a 96rtiei. :u".rul li#iei /# cadrul ,a5i#ii. R6#durile *ide su#t #u"erotate< /#s. r6#durile di# a#tet< su+soluri< #ote de ,icior !i de s 6r!it #u su#t #u"erotate. Po%i1ia cursorului /# i#teriorul li#iei. Caracterele de ta+elare !i de s,a1iu su#t #u"erotate ca !i cu" ar i '

caractere o+i!#uite. REC TRI EXT O3R I",ri"arerAu# clic du+lu se a i!ea%. ereastra de /#re5istrare a "acrourilor. I",ri"arerAu# clic du+lu se a i!ea%. ereastra de /#re5istrare a re*i%iilor >co"e#tariile ata!ate docu"e#tului de u# re*i%or?. I",ri"arerAu# clic du+lu se acti*ea%. "odul de selec1ie e(ti#s. >acela!i e ect ,oate i reali%at !i ,ri# ac1io#area tastei F2?. Decu,larea acestui "od se reali%ea%. si"ilar. I",ri"arerAu# clic du+lu se acti*ea%. "odul de su,rascriere >acela!i e ect ,oate i reali%at !i ,ri# ac1io#area tastei I:SERT?. Decu,larea acestui "od se reali%ea%. si"ilar.

%.(. M duri!e de a)i*are a d cu+entu!ui


Editorul ,er"ite utili%area a ur".toarelor "oduri de a i!are a docu"e#telor ,e ecra#@ "odul #or"al >:or"al di# "e#iul 3i%uali%are?B "odul We+ >7s,ect ,a5i#a We+ di# "e#iul 3i%uali%are?B "odul re%u"at >Pla# docu"e#t di# "e#iul 3i%uali%are?B "odul de a i!are 7s,ect ,a5i#. i",ri"at.B "odul de a i!are /#ai#te de ti,.rire >E(a"i#are /#ai#tea i",ri".rii?B

-# "o"e#tele /# care se cu,lea%. di#trAu# "od de a i!are /#trAu# alt "od de a i!are< ,u#ctul de i#ser1ie *a r."6#e /# loca1ia si"ilar. a docu"e#tului. -# a ar. de aceste ci#ci "oduri de a i!are "ai e(ist. !i ,osi+ilitatea de a a i!a docu"e#tul /# di erite di"e#siu#i > ocali%area docu"e#tului?< este ,osi+il. atri+uirea ecra#ului /#tre5 ,e#tru docu"e#tul actual ,recu" !i /",.r1irea /# dou. a ecra#ului >,ri# care docu"e#tul acti* *a i a i!at /# dou. erestre?. M du! n r+a! Este "odul i",licit de a i!are a editorului. Se a i!ea%. o *ersiu#e si",li icat. a docu"e#tului< ast el c. *ite%a de editare cre!te su+sta#1ial. De e(e",lu #u su#t a i!ate #otele de ,icior !i a#tetele< iar c9e#arele #u su#t a i!ate la loca1iile lor corecte di# i#teriorul ,a5i#ii. 7cest "od este cel "ai rec*e#t utili%at /# ti",ul i#troducerii< edit.rii !i or"at.rii. Pe#tru cu,larea /# "odul de a i!are :or"al se *a ale5e ie co"a#da :or"al >"e#iul 3i%uali%are?< ie se *a ac1io#a +uto#ul 3i%uali%are :or"al. >di# +ara de de ilare ori%o#tal.?. M du! ,spect pa-ina We. 7cest "od este olosit atu#ci c6#d se dore!te a i!area docu"e#tului ca o ,a5i#. de We+. M du! re/u+at 0P!an d cu+ent din +eniu! 1i/ua!i/are2 7cest "od de a i!are ,er"ite *i%uali%area structurii docu"e#tului. Docu"e#tul ,oate i co",ri"at /# a!a el< /#c6t su#t *i%i+ile doar titlurile ,ri#ci,ale. Se ,er"ite !i dilatarea total. a docu"e#tului< ca% /# care este *i%i+il /#tre5ul docu"e#t. 7cest "od u!urea%. co,ierea !i de,lasarea di eritelor ,or1iu#i de te(t< ,recu" !i reara#)area docu"e#telor de di"e#siu#e "are. Modul re%u"at ,oate i utili%at doar atu#ci c6#d ,e#tru di eritele titluri di# docu"e#t au ost $

atri+uite stilurile ,rede i#ite EtitluF >Geadi#5 de #i*elele 1< 2< J.< 8?. Pe#tru a cu,la la "odul de a i!are Re%u"at se *a ale5e co"a#da Pla# docu"e#t >"e#iul 3i%uali%are?. M du! ,spect pa-in" i+pri+at" Este "odul de *i%uali%are ce arat. cu" *or i ,o%i1io#ate ,e 96rtia ti,.rit. ele"e#tele docu"e#tului >te(t< 5ra ice< etc.?. Este olositor la editarea 9eaderAelor !i a ooterAelor< la a)ustarea "ar5i#ilor !i la lucrul cu coloa#e !i o+iecte. M du! 3 nainte de tip"rire 7cest "od de a i!are ,re%i#t. "ai "ulte ,a5i#i co",lete ale docu"e#tului /# di"e#siu#e redus.. -# acest el se ,oate a#ali%a o ,a5i#. sau "ai "ulte ,a5i#i. Se ,er"ite "odi icarea trecerilor de la o ,a5i#. la alt. ,a5i#.< /#s. este ,osi+il. !i e ectuarea ulti"ilor retu!.ri >edit.ri? ale docu"e#tului. Se olose!te de re5ul. /#ai#te de a da co"a#da de ti,.rire a docu"e#tului. Pe#tru a cu,la la "odul de a i!are -#ai#te de ti,.rire se *a ale5e ie co"a#da E(a"i#are /#ai#tea i",ri".rii >"e#iul Fi!ier?< ie se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. E(a"i#are /#ai#tea i",ri".rii >di# +ara de u#elte sta#dard?. E(ist. ,osi+ilitatea a i!.rii docu"e#tului ,e ecra#ul /#tre5. -# acest ca% #u se a i!ea%. ri5la< +arele de de ilare< +arele de u#elte< "e#iurile !i alte ele"e#te de ecra#< adic. /#tre5ul s,a1iu al ecra#ului *a i atri+uit docu"e#tului acti*. Pe#tru selectarea acestui ti, de a i!are se *a selecta co"a#da Ecra# co",let >"e#iul 3i%uali%are?. Pe ecra# *a a,are !i o "ic. ereastr. de dialo5< care este ,re*.%ut. cu u# +uto# de co"a#d. i#titulat Ecra# co",let.

Co"a#da Pa#ora"are >"e#iul 3i%uali%are? ,er"ite co#trolul ".ri"ii de a i!are ,e ecra# a u#ui docu"e#t > ocali%area ecra#ului?. Dac. se olose!te o di"e#siu#e de a i!are "are< atu#ci se *a u!ura citirea te(tului. Dac. se olose!te o di"e#siu#e de a i!are "ic.< atu#ci ,oate i *i%uali%at. o ,a5i#. /#trea5.. Co"a#da a i!ea%. o ereastr. de dialo5 i#titulat. Pa#ora"are. Su+ ereastra Panoramare la co#1i#e u# !ir de +utoa#e de radio ,ri# care se ,oate selecta di"e#siu#ea de a i!are. Dac. se ale5e *aria#ta L.1i"e ,a5i#.< atu#ci editorul deter"i#. auto"at ,roce#ta)ul de a i!are #ecesar< /# care l.1i"ea u#ei ,a5i#i /#ca,e ,e ecra#. Dac. se ale5e *aria#ta Pa5i#. /#trea5.< atu#ci di"e#siu#ea de a i!are este redus. /# a!a el< /#c6t "ar5i#ile sec1iu#ii a i!ate /#ca, /# ereastra docu"e#tului. O,1iu#ea este olosit. de re5ul. atu#ci c6#d se dore!te *i%uali%area /#tre5ului te(t a u#ei ,a5i#i care olose!te "ar5i#i #e5ati*e. 3aria#ta Multe Pa5i#i a i!ea%. dou. sau "ai "ulte ,a5i#i /# "odul de a i!are /#ai#te de ti,.rire. Pe#tru a 0

selecta #u".rul ,a5i#ilor care se a i!ea%. si"ulta# se *a ace u# clic ,e si"+olul 5ra ic Multe Pa5i#i !i se tra5e cursorul de "ouse ,6#. c6#d se selectea%. #u".rul dorit de ,a5i#i. O,1iu#ea Pa5i#. /#trea5. !i Multe Pa5i#i ,ot i a,licate #u"ai /# "odul de a i!are ti, ,a5i#.. Su+ ereastra E(a"i#are *i%uali%ea%. o "ostr. a "odului de a i!are selectat< o#tul !i di"e#siu#ea de o#t utili%at.. Editorul ,er"ite /",.r1irea /# dou. a ecra#ului< iecare ,arte ii#d ,re*.%ut. cu c6te o +ar. de de ilare. 7st el< docu"e#tul acti* ,oate i a i!at /# dou. erestre< iar cele dou. erestre ,ot i de ilate i#de,e#de#t u#ul de altul< /# acest "od ,ut6#duAse lucra si"ulta# cu di erite ,.r1i ale docu"e#tului. O alt. utili%are a /",.r1irii ecra#ului este *i%uali%area si"ulta#. a docu"e#tului /# dou. "oduri de a i!are disti#cte >de e(e",lu /# ,artea su,erioar. a ecra#ului se olose!te "odul de a i!are #or"al.< iar /# ,artea i# erioar. a ecra#ului "odul de a i!are ti, ,a5i#.?. -",.r1irea /# dou. a ecra#ului ,oate i reali%at. ie cu a)utorul "ouseAului< ie cu a)utorul co"e#%ii Sci#dare >"e#iul Fereastr.?. -",.r1irea /# dou. a ecra#ului cu a)utorul co"e#%ii SCI:D7RE se reali%ea%. ast el@ Se selectea%. co"a#da Sci#dare >"e#iul Fereastr.?. -# ur"a acestei co"e#%i /# "i)locul ecra#ului *a a,are o li#ie ori%o#tal.. Cu a)utorul tastelor >s.5eat. sus? !i >s.5eat. )os? se de,lasea%. li#ia de des,.r1ire /# loca1ia dorit.. Se ac1io#ea%. tasta E:TER. Pe#tru a trece di#trAo ereastr. /# cealalt. su+ ereastr. se *a ace u# clic /# i#teriorul su+ erestrei i#acti*e >sau se *a ac1io#a tasta F0?. Pe#tru reu#i icarea erestrelor se *a da co"a#da Eli"i#are Sci#dare >"e#iul Fereastr.?. -",.r1irea /# dou. a ecra#ului se olose!te la docu"e#te de di"e#siu#e "are /# acele "o"e#te< /# care su#t "utate sau co,iate di erite ,or1iu#i de te(t. -# acest ca% /# u#a di#tre erestre se *a a i!a ,or1iu#ea de te(t sau i"a5i#ea 5ra ic. care ur"ea%. s. ie "utat. sau co,iat.< iar /# cealalt. ereastr. se *a a i!a loca1ia de desti#a1ie.

%.%. Lista +eniuri! r *i c +en/i! r edit ru!ui


Meniu! S4STEM 0c ntr !2 a! edit ru!ui5 De,lasea%.< redi"e#sio#ea%. sau /#c9ide ereastra docu"e#tului. Restore >CTRLKF$? Mo*e >CTRLKF&? Si%e >CRTLKF2? Mi#i"i%e Ma(i"i%e >CRTLKF14? -#c9idere >CTRLKW? Resta+ilirea erestrei la di"e#siu#ea ei ori5i#al. De,lasarea erestrei cu a)utorul tastaturii. Redi"e#sio#area erestrei cu a)utorul tastaturii. Reducerea erestrei la u# si"+ol 5ra ic. Ma)orarea erestrei la di"e#siu#ea "a(i".. Sal*area edit.rilor !i /#c9iderea erestrei acti*e.

Meniu! FI6IER 0)i*iere25 Crea%.< desc9ide< sal*ea%.< ti,.re!te docu"e#tul !i ,.r.se!te editorul Word. :ou J >CTRLK:? Desc9idere J >CTRLKO? -#c9idere Sal*are >CTRLKS? Sal*are CaJ. Crearea u#ui docu"e#t sau "odel #ou. Desc9iderea u#ui docu"e#t sau u#ui "odel e(iste#t. -#c9iderea tuturor erestrelor docu"e#tului acti*. Sal*area docu"e#tului sau "odelului acti*. Sal*area u#ei co,ii a docu"e#tului /#trAu# i!ier s,eci icat >sal*are su+ #u"e #ou?. I#i1iali%are Pa5i#. J Sta+ilirea as,ectului ,a5i#ii sec1iu#ii selectate. E(a"i#are /#ai#tea 7 i!area ,a5i#ilor /# or"a /# care ele *or i ti,.rite. i",ri".rii &

I",ri"areJ >CTRLKP? Ie!ire

Ti,.rirea docu"e#tului acti* P.r.sirea ,ro5ra"ului Word !i solicitarea de a sal*a docu"e#tul.

Meniu! EDIT,RE5 7#ulea%.< !ter5e< co,ia%.< i#serea%.< caut.< /#locuie!te !i trece la o loca1ie s,eci icat. a docu"e#tului. 7#ulareEac1iu#eL >CTRLKM? Re,etare >F' sau CTRL K N? Decu,are >CTRLKX? Co,iere >CTRLKC? Li,ire>CTRLK3? Li,ire S,ecial. J ;olire >DEL? Selec1ie total.>CTRLK7? ;.sire J >CTRLKF? -#locuire J >CTRLKG? Salt laJ >CTRLK;? Le5.turi J. 7#ularea ulti"ei ac1iu#i. Re,etarea ulti"ei ac1iu#i. Mutarea i# or"a1iei selectate /# %o#a Cli,+oard. Co,ierea i# or"a1iei selectate /# %o#a Cli,+oard. I#serarea co#1i#utului %o#ei Cli,+oard la ,u#ctul de i#ser1ie. I#serarea co#1i#utului %o#ei Cli,+oard su+ or"a u#ui o+iect /#la#1uit< /#ca,sulat sau de alt or"at. =ter5erea selec1iei. Selec1ia #u se "e"orea%. /# Cli,+oard. Selectarea docu"e#tului /#tre5. C.utarea u#ui te(t sau u#ui or"at s,eci icat. C.utarea !i /#locuirea u#ui te(t sau or"at s,eci icat. Trecerea la u# loc s,eci icat al docu"e#tului acti*. 3i%uali%area< actuali%area< desc9iderea sau /#de,.rtarea u#ei /#l.#1uiri. Co"a#da este utili%at. #u"ai /# ca%ul /# care docu"e#tul co#1i#e o+iecte /#la#1uite. Desc9iderea sau co#*ertirea o+iectului selectat /#trAu# alt ti, de o+iect.

O+iect

Meniu! 1I'U,LI',RE Selectea%. di erite *i%uali%.ri< u#elte de or"atare sau ,roce#ta)ul de ".rire H "ic!orare a ecra#ului. :or"al 7s,ect ,a5i#a We+ 7s,ect ,a5i#. i",ri"at. Sc9i1. Pa#ou 7cti*itate Ecra# co",let Dare de i#stru"e#te J Ri5l. Pla# Docu"e#t 7#tet si su+sol :ot. de Su+sol Marca) de ur".rire Pa#aro"are Trecere la "odul de a i!are ti, #or"al. Trecere la "odul de a i!are 7s,ect ,a5i#a We+. Trecere la "odul de a i!are 7s,ect ,a5i#. i",ri"at.. Trecere la "odul de a i!are Sc9i1. 3iOualiOare Pa#ou acti*itate Cu,larea H decu,larea "odului de a i!are ti, ecra# /#tre5. 7 i!area sau ascu#derea di eritelor +are de u#elte. 7 i!area sau ascu#derea ri5lei. Trecere la "odul de a i!are Pla# Docu"e#t 7 i!area ecra#ului de a#tete /# "odul de a i!are ti, ,a5i#.. 7 i!area ecra#ului de editare !i de *i%uali%are al #otelor de ,icior. Co"a#da u#c1io#ea%. /# calitate de co"utator. 7 i!area ecra#ului de *i%uali%are a co"e#tariilor Modi icarea di"e#siu#ii > ocali%area? erestrei de editare. 2

Meniu! I#SER,RE5 I#serea%. di erite ti,uri de te(te !i i"a5i#i 5ra ice. -#treru,ere J :u"ere de ,a5i#.J Trecere la o ,a5i#.< coloa#. sau sec1iu#e #ou.. 7d.u5area #u"erot.rii de ,a5i#. la ,artea su,erioar. sau i# erioar. a u#ei ,a5i#i. Dat. !i or.J I#serarea /# docu"e#tul actual a datei cale#daristice !iHsau a orei cure#te. 7uto te(t I#serarea sau de i#irea u#ei i#tr.ri /# 7uto Te(t. C6", J. I#serarea u#ei i#struc1iu#i de c6", /# docu"e#t. Si"+olJ. I#serarea u#ui si"+ol s,ecial. Co"e#tariu I#serarea u#ui co"e#tariu. Re eri#1. C :ot. de su+solJ. I#serarea u#ei re eri#1e de #ote de ,icior sau de s 6r!it. Re eri#1. A Le5e#d. J I#serarea u#ui te(t e(,licati* >le5e#d.? deasu,ra sau dedesu+tul o+iectului selectat. Re eri#1. C Re eri#1. I#serarea u#ei re eri#1e /#cruci!ate. /#cruci!at.J Re eri#1. A I#de( !i Ta+eleJ. I#serarea /# docu"e#t a u#ui i#dice de #o1iu#i< a u#ui cu,ri#s< a u#ei ta+ele de i5uri sau a u#ei ta+ele de autorit.1i. I"a5i#eJ I#serarea u#ei i"a5i#i 5ra ice. :o"o5ra". I#serarea u#ei dia5ra"e sau or5a#i5ra". Caset. te(tJ I#serarea u#ui c9e#ar *id sau i#cluderea ele"e#tului selectat /#trAu# c9e#ar. Fi!ier J I#serarea co#1i#utului u#ui i!ier e(ter# /# docu"e#tul actual. O+iectJ. I#serarea u#ei ecua1ii< u#ui 5ra ic< u#ui dese# sau u#ui alt o+iect. Marca) /# docu"e#t Se"# de carte. 7tri+uirea u#ui #u"e la o selec1ie. GO,erli#P I#serarea u#ui li#P >le5.tur.?

Meniu! FORM,T 0) r+atare25 For"atea%. te(te !i i"a5i#i 5ra ice. Fo#tJ Para5ra J Marcatori !i #u"erotareJ Dorduri !i u"+rireJ Coloa#eJ Ta+ulatoriJ. Orie#tare Te(t Modi icare du,. ca%J Fu#dal Te".J Modi icarea as,ectului e(terior al caracterelor selectate. Modi icarea as,ectului e(terior !i #u"erot.rii r6#durilor ,ara5ra elor selectate. Crearea u#ei liste "arcate sau #u"erotate. Modi icarea co#tururilor !i a e ectelor de u"+r. a ,ara5ra elor< celulelor ta+elare !i a i"a5i#ilor selectate Modi icarea or"atului ti, coloa#. a sec1iu#ilor selectate. Sta+ilirea !i !ter5erea sto,urilor ta+elare ,e#tru ,ara5ra ele selectate. Sc9i"+area orie#t.rii te(tului di#trAo celul. di# ta+el Trecerea selec1iei /# "a)uscule sau "i#uscule. 7le5erea u#ei culori de u#dal a docu"e#tului 7,licarea u#ei te"e docu"e#tului 8

7uto For"atare J Stiluri !i or"atare J De%*.luire or"atareJ O+iect Meniu! Instru+ente 0une!te25 U#eltele so t ale editorului. Corectare orto5ra ic. 5ra"atical. J. >F&? Li"+. J.

For"atarea auto"at. a u#ui docu"e#t. 7,licarea< crearea sau "odi icarea u#ui stil. Modi icarea o,1iu#ilor de or"atare a c9e#arului selectat. For"atare or". auto"at.

si Testarea orto5ra ic. a docu"e#tului acti*.

Modi ic. o,1iu#ile re eritoare la li"+a utili%at. ,e#tru caracterele selectate. Co#tor de cu*i#te J 7 i!area de statistici re eritoare la #u".rul de cu*i#te al docu"e#tului acti*. Ur".rire "odi icari E*ide#1ierea "odi ic.rilor cu culoare rosie si su+li#iere Prote)are Docu"e#t J Sta+ilirea ti,ului de ,rotec1ie al docu"e#tului acti*. Scrisori !i cores,o#de#te C ;e#erarea u#ui docu"e#t ,ri#ci,al ,e#tru ,rocedura E(,ertul i"+i#are de i#terclasare. Cores,o#de#ta Scrisori !i cores,o#de#te C Crearea sau ti,.rirea u#ui ,lic sau a u#ei etic9ete Plicuri !i etic9ete O,1iu#i 7utoCorectie J. 7d.u5area sau !ter5erea i#tr.rilor /# lista re eritoare la corectare auto"at.. Macroco"a#da J La#sarea /# e(ecu1ie< crearea< !ter5erea sau editarea u#ei "acroi#struc1iu#i. Particulari%are J Co# i5urarea editorului Word >"e#iuri< tastatur. !i +are de u#elte?. O,tiu#i J Modi icarea di eritelor cate5orii de o,1iu#i ale editorului Word. Meniu! T,7EL 0ta.e!"25 Creea%.< or"atea%. !i editea%. o ta+el.. I#serare I#serarea u#ui ta+el< coloa#e< ra#duri =ter5ere =ter5erea celulelor selectate di#trAo ta+el.. Selectare Selectarea ta+elului cure#t< a ra#dului sau coloa#ei actuale di#trAo ta+el.. I"+i#area celule Co#to,irea celulelor u#ei ta+ele. Sci#dare celule J. Des acerea celulelor care au ost a#terior co#to,ite. Sci#dare ta+el I#serarea u#ei ".rci de ,ara5ra deasu,ra li#iei cure#te /#trAo ta+el.. 7utoFor"atare /# ta+elJ 7,licarea u#ei or"at.ri la o ta+el.. Potri*ire auto"ata Modi icarea ,otri*irii ta+elului la co#ti#ut< ereastra< sta+ilirea l.1i"ii i(e a coloa#ei< distri+uirea ra+durilor< coloa#elor i# "od e5al. Se ace co#*ersia Co#*ertirea te(tului selectat /#trAo ta+el.. SortareJ Reara#)area selec1iei /#trAo ordi#e s,eci icat.. For"ul. J. I#serarea u#ei or"ule /#trAo celul. a u#ei ta+ele. 7scu#dere r6#duri de 5ril. Cu,larea H decu,larea a i!.rii r6#durilor de re1ea /#trAo ta+el.. Pro,riet.1i ta+el Modi icare di"e#siu#e coloa#e< ali#iere< i#cadrare te(t 14

,e la#5a ta+el. Meniu! FERE,STR8 Reara#)ea%. erestrele sau acti*ea%. o ereastr. s,eci icat.. Fereastr. :ou. 7ra#)are Total. Sci#dare 1. :u"e docu"e#t Desc9iderea u#ei erestre #oi ,e#tru docu"e#tul acti*. 7 i!area tuturor erestrelor /# stilul Ec.r."id.F. Des,.r1irea ori%o#tal. a erestrei actuale. :u"ele docu"e#tului acti*.

Meniu! ,9UTOR5 7 i!ea%. erestre de a)utor so t sau la#sea%. lec1iile i#teracti*e. 7)utor ,e#tru Microso t Word 7scu#dereH7 isare 7siste#t O ice Ce este aceastaQ >S9i t KF1? O ice ,e We+ 7)utor ,e#tru WordPer ect Detectare !i re,arare Des,re Microso t Word 7 i!area co#1i#utului siste"ului de a)utor so t. 7 isarea sau ascu#derea asiste#tului de o ice O er. i# or"a1ii des,re o+iectul selectat. S aturi des,re utili%area editorului ,e I#ter#et. 7 i!area ec9i*ale#telor co"e#%ilor editorului WordPer ect. 7 i!area i# or"a1iilor des,re asiste#1a te9#ic. o erit. de ir"a MICROSOFT. 7 i!area i# or"a1iilor des,re editorul Word >#u".rul de *ersiu#e !i #u".rul de serie al ,ac9etului de i#stalare?.

%.:. Intr ducerea *i editarea textu!ui


-# ,rocesul de editare u#eori este "ai u!or s. se su,rascrie ,este caracterele e(iste#te< deoarece !ter5erea caracterelor #edorite !i i#troducerea caracterelor #oi #ecesit. "ai "ult ti",. Di# acest "oti* se *a utili%a< /# loc de "odul de i#serare< "odul su,rascriere. Modul de su,rascriere ,oate i decla#!at /# dou. "oduri@ ie se ac1io#ea%. tasta I#sertB ie se ace du+lu clic ,e i#scri,1ia O3R di# li#ia stare. 7t6ta ti", c6t se utili%ea%. acest "od< i#scri,1ia O3R *a i a i!at. cu i#te#sitate "are. Du,. ce se i#troduce #oul te(t< se *a ac1io#a di# #ou tasta I#sert sau se *a ace u# clic du+lu ,e i#scri,1ia O3R< "o"e#t /# care i#scri,1ia *a i a i!at. cu i#te#sitate redus.. -# ,rocesul de i#troducere a u#ui te(t< utili%atorul #u tre+uie s. se ocu,e de di*i%area te(tului /# r6#duri. 7ceast. di*i%are este reali%at. auto"at de editor. C6#d se a)u#5e la s 6r!itul u#ei r6#duri< editorul *a /#treru,e te(tul !i *a tra#s era #oul te(t la /#ce,utul li#iei ur".toare. Dac. se "odi ic. te(tul ,ri# i#ser.ri !i !ter5eri< s 6r!iturile de r6#duri *or i actuali%ate auto"at. Dac. se dore!te trecerea or1at. /#trAo #ou. li#ie< adic. c6#d se dore!te /#ce,erea u#ui #ou ,ara5ra < tre+uie ac1io#at. tasta E:TER. -# acel "o"e#t editorul i#serea%. /# te(t o "arc. de ,ara5ra R. Dac. ".rcile de ,ara5ra #u su#t *i%i+ile< atu#ci se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. S9oSHGide R >+ara de u#elte sta#dard?. 7cest +uto# este de a,t u# co"utator< care a i!ea%. sau ascu#de ".rcile de ,ara5ra . %.:.&. Ma;uscu!e *i c n$ersii de ca/

11

S. ,resu,u#e" c. se dore!te ca u# te(t de)a e(iste#t s. ie tra#s or"at /# ra,ort cu utili%area "a)usculelor sau "i#usculelor. -# acest sco,@ Se selectea%. te(tul care ur"ea%. s. ie "odi icat. Di# "e#iul For"at se ale5e co"a#da Modi icare du,a ca%< care *a a i!a o ereastr. de dialo5 cu acela!i #u"e.

Se selectea%. o,1iu#ea dorit.< du,. care se ac1io#ea%. +uto#ul de co"a#d. OI. Cele ci#ci o,1iu#i ,osi+ile su#t@ Ca% ,ro,o%itie@ ,ri"a lit.r. a iec.rui ,ri" cu*6#t al ,ro,o%i1iei selectate se tra# or". /# "a)uscul.B "i#uscule@ te(tul selectat este co#*ertit /# "i#usculeB M7TUSCULE@ te(tul selectat este co#*ertit /# "a)usculeB Ca% titlu@ ,ri"a liter. di# iecare cu*6#t al selec1iei este co#*ertit /# "a)uscul.B Ca% co"utare@ iecare "i#uscul. a selec1iei este co#*ertit. /# "a)uscul. !i reci,roc. %.:.(. Inserarea si+. !uri! r specia!e I# a ara literelor< ci relor !i se"#elor de ,u#ctua1ie *i%i+ile ,e tastatur.< o#tul Si"+ol co",ort. i"a5i#ile celor ,atru s.5e1i utili%ate !i /#c. "ulte altele. 7ceste si"+oluri s,eciale ,ot i i#serate cu a)utorul co"e#%ii Si"+ol >"e#iul I#serare?. Pe#tru i#serarea si"+olurilor cu a)utorul co"e#%ii Si"+ol@ Se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie la loca1ia la care se dore!te i#serarea u#ui si"+ol >caracter? s,ecial.

Di# "e#iul I#serare se ale5e co"e#da Si"+ol. 7ceast. co"a#d. a i!ea%. o ereastr. de dialo5 a*6#d #u"ele Si"+ol >care are dou. i!e?. 12

Se ale5e i!a SO"+ol< care a i!ea%. lista tuturor si"+olurilor care su#t accesi+ile /# o#tul cure#t. Dac. #u se 5.se!te si"+olul c.utat< atu#ci se ale5e u# alt o#t di# lista i#titulat. Fo#t. 7ceast. list. co#1i#e toate o#turile care su#t i#stalate ,e calculatorul utili%at. Pri# e ectuarea u#ui clic ,e u# si"+ol oarecare se a i!ea%. o *ersiu#e "a)orat. a si"+olului res,ecti*. -# "o"e#tul /# care se selectea%. u# si"+ol< codul caracterului res,ecti* este a i!at /# li#ia de stare a editorului. Dac. si"+olului /i cores,u#de !i o c9eie u#c1io#al. >o ,rescurtare?< atu#ci c9eia res,ecti*. este a i!at. /# c6",ul Tast. de co"e#%i ra,ide. Se e ectuea%. u# du+lu clic ,e si"+olul dorit > sau se ac1io#ea%. +uto#ul de co"a#d. I#serare?. Editorul i#serea%. caracterul /# docu"e#t. Di"e#siu#ea caracterului i#serat *a i e5al. cu di"e#siu#ea te(tului care ,recede ,u#ctul de i#ser1ie. Dac. se dore!te i#serarea !i a altor si"+oluri< atu#ci se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie la o #ou. loca1ie !i se re,et. ,asul a#terior > ereastra de dialo5 r."6#e desc9is. ,6#. c6#d se d. co"a#da -#c9idere sau Re*ocare?. Du,. ce se ter"i#. cu i#serarea si"+olurilor se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. -#c9idere. Fi!a S,ecial C9aracters i#clude caractere adi1io#ale des utili%ate< de e(e",lu U< V< W. Dac. u# si"+ol s,ecial este utili%at rec*e#t< atu#ci este a*a#ta)oas. asocierea u#ei c9ei u#c1io#ale >u#ei ,rescurt.ri? la si"+olul res,ecti*. -# elul acesta este ,osi+il. i#serarea si"+olurilor ,ri# si",la ac1io#are a c9eii u#c1io#ale cores,u#%.toare< deci a,elarea re,etat. a co"e#%ii Si"+ol ,oate i e*itat.. Pentru a as cia unui si+. ! c<eie )unci na!"5 1. 2. 3. '. Di# "e#iul I#serare se ale5e co"a#da Si"+ol. Se ale5e o#tul care co#1i#e caracterul sau si"+olul dorit. Se selectea%. caracterul #ecesar. Se ac1io#ea%. +uto#ul de co"a#d. Tast. de co"e#%i ra,ide< ,ri# care se a i!ea%. ereastra de dialo5 cu #u"ele Particulari%are tastatur..

$. Pu#ctul de i#ser1ie ii#d /# c6",ul 7,asa1i #oua tast. co"e#%i ra,ide< se tastea%. co"+i#a1ia de c9eie care *a i utili%at. /# calitate de c9eie u#c1io#al. >,rescurtare?. 0. Pe#tru atri+uirea c9eii se d. co"a#da 7sociere. &. Se re,et. o,era1iile a#terioare ,e#tru iecare si"+ol ,e#tru care se dore!te atri+uirea u#ei c9ei u#c1io#ale. 2. Du,. ce sAa ter"i#at cu atri+uirea si"+olurilor la di eritele c9ei u#c1io#ale se *a ale5e co"a#da -#c9idere >di# ereastra de dialo5 Particulari%are tastatur.?< du,. care co"a#da -#c9idere >di# ereastra de dialo5 Si"+ol?. 13

E(e",lu@ Se dore!te atri+uirea caracterului ro"6#esc E.F c9eii u#c1io#ale 7ltK7. -# acest sco, se d. co"a#da Si"+ol >"e#iul I#serare?< !i se ale5e o#tul Ti"es :ou Ro"a#. Se ace u# clic ,e caracterul E.F. Codul caracterului /# acest o#t este 44C3. Se d. co"a#da Tasta de co"e#%i ra,ide. -# c6",ul 7,asa1i #oua tast. co"e#%i ra,ide se tastea%. >se ac1io#ea%. si"ulta#? tastele 7lt K 7. Pe#tru a se re/#toarce /# docu"e#t se *a da de dou. ori co"a#da -#c9idere. I# or"a1ia ast el i#trodus. *a i "e"orat. /# "odelul :ORM7L.DOT. Di# acest "o"e#t >la toate docu"e#tele care se +a%ea%. ,e acest "odel? ,ri# ac1io#area tastelor 7lt K7 se *a 5e#era caracterul E.F. %.:.%. =nc"rcarea *i sa!$area d cu+ente! r Crearea unui d cu+ent n u -# "o"e#tul la#s.rii /# e(ecu1ie a editorului se desc9ide auto"at u# #ou docu"e#t *id care are #u"ele Docu"e#t1. Pe#tru a de"ara lucrarea se *a /#ce,e cu tastarea docu"e#tului. 7cest docu"e#t este +a%at ,e "odelul i",licit :ORM7L.DOT< care co#1i#e or"at.rile i",licite de +a%. ale editorului. -# orice "o"e#t al sesiu#ii de lucru se ,oate crea u# docu"e#t #ou< i#di ere#t de a,tul dac. este acti* sau #u u# alt docu"e#t. Crearea u#ui docu"e#t #ou ,oate i reali%at. ie cu +uto#ul de co"a#d. :ou >di# +ara de u#elte sta#dard?< ie cu a)utorul co"e#%ii :ou >di# "e#iul Fi!ier?. Pe#tru a crea u# docu"e#t #ou olosi#d +ara de u#elte sta#dard se *a e ectua u# clic ,e +uto#ul de co"a#d. :ou. :oul docu"e#t se *a +a%a ,e "odelul :ORM7L.DOT. Desc<iderea unui d cu+ent existent Editorul "e"orea%. #u"ele docu"e#telor cu care sAa lucrat rece#t >la o i#stalare sta#dard *or i "e"orate #u"ele ulti"elor ci#ci docu"e#te desc9ise< dar editorul ,oate s. "e"ore%e ,6#. la #ou. #u"e de docu"e#t?. 7ceste docu"e#te ,ot i desc9ise ra,id /# elul ur".tor@ se ale5e "e#iul Fi!ier< !i di# ,artea i# erioar. a listei I",ri"arerAu# clic de "ouse se ale5e #u"ele docu"e#tului care ur"ea%. a i desc9is. O alt. *aria#t. este tastarea #u".rului care cores,u#de docu"e#tului dorit. Pe#tru "odi icarea #u".rului de docu"e#te di# aceast. list. se *a ale5e co"a#da O,tiu#i di# "e#iul I#stru"e#te< i!a ;e#eral. Cu o,1iu#ea Lista i!ierelor rece#t utili%ate acti*at. /# c6",ul cores,u#%.tor o,1iu#ii se *a ,reci%a #u".rul docu"e#telor a i!ate /# lista "e#iului Fi!ier. Pentru a desc<ide un d cu+ent 0nea)i*at n !ista +eniu!ui Fi*ier25 Fie se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. Desc9idere >+ara de u#elte sta#dard?< ie se *a da co"a#da Desc9idere >"e#iul Fi!ier?. 7ceast. co"a#d. a i!ea%. o ereastr. de dialo5 i#titulat. Desc9idere.

1'

-# li#ia :u"e Fi!ier se i#troduce >sau se selectea%.? #u"ele docu"e#tului care ur"ea%. a i desc9is. Lista cores,u#%.toare c6",ului a i!ea%. toate docu"e#tele care au e(te#sia selectat. /# lista ascu#s. Fi!iere de ti,. ,e#tru a a i!a lista i!ierelor care au o e(te#sie ,articular. se *a tasta u# asterisc >X?< u# ,u#ct< e(te#sia res,ecti*.< du,. care se *a ac1io#a tasta E:TER. 7st el< de e(e",lu< dac. se dore!te *i%uali%area tuturor i!ierelor care au e(te#siile .DOC !i .XLS< atu#ci se *a tasta X.DOCB X.XLS. Dac. docu"e#tul #u este a i!at /# lista Fi!ier :a"e< atu#ci se *a ale5e u#itatea #ecesar.< ,recu" !i directorul utili%at di# lista ascu#s. Pri*ire /#. Editorul a i!ea%. i",licit toate docu"e#tele care au e(te#sia .DOC< adic. acele docu"e#te care au ost create cu editorul Word. Dac. se dore!te a i!area tuturor i!ierelor di# u#itatea !i directorul s,eci icat< atu#ci di# lista ascu#s. Fi!ier de ti, se *a ale5e *aria#ta Toate Fi!ierele >X.X?. celelalte *aria#te su#t ur".toarele@ Docu"e#t Te",lates >X.DOT?< care a i!ea%. "odelele editoruluiB Ric9 Te(t For"at >X.RTF?< i!ierele create cu *ersiu#ile a#terioare ale editoruluiB Te(t Fi!iers >X.TXT?< i!iere te(t. -# ti", ce se lucrea%. cu u# docu"e#t se ,oate crea u# docu"e#t #ou >cu a)utorul co"e#%ii :ou? sau se ,oate desc9ide u# alt docu"e#t >cu a)utorul co"e#%ii Desc9idere?. Pe ecra# se *a desc9ide o ereastr. #ou. care a i!ea%. ie u# ecra# de editare *id< ie se a i!ea%. docu"e#tul /#c.rcat. 7t6t docu"e#tul #ou sau /#c.rcat< c6t !i docu"e#tul cu care sAa lucrat i#i1ial su#t /# "e"orie. C6#d se lucrea%. cu "ai "ulte docu"e#te desc9ise si"ulta#< #u"ai u#ul di#tre docu"e#te ,oate i acti* la u# "o"e#t dat. Docu"e#tul acti* este a i!at deasu,ra celorlalte docu"e#te. Toate o,era1iu#ile de editare< or"atare< ti,.rire sau orice alt. acti*itate se re er. la docu"e#tul acti*. Pe#tru a co"uta /#tre di eritele docu"e#te desc9ise@ Se selectea%. "e#iul Fereastr.< care a i!ea%. lista tuturor docu"e#telor care su#t desc9ise /# "o"e#tul res,ecti*. Docu"e#tul acti* este "arcat cu caracterul . Se ale5e #u"ele docu"e#tului care ur"ea%. s. ie acti*. -# acest sco, se *a ace u# clic ,e #u"ele docu"e#tului sau se *a i#troduce #u".rul care este a i!at l6#5. #u"ele docu"e#tului. Docu"e#tul selectat de*i#e acti* !i *a i a i!at ,e ecra#. Dac. su#t desc9ise "ai "ulte docu"e#te< atu#ci /#tre ele ,oate i reali%at u# sc9i"+ de i# or"a1ii< !i a#u"e "ut.ri !i co,ieri de te(te.

1$

%.:.:. C"utare *i n! cuire -# ,rocesul de editare a docu"e#telor de "ulte ori este #ecesar. "utarea ,u#ctului de i#ser1ie la o a#u"it. loca1ie di# docu"e#t >la u# cu*6#t< la o /#treru,ere de coloa#. sau de sec1iu#e< la u# oarecare or"at< la u# caracter s,ecial?. Pe#tru de,lasarea ra,id. a ,u#ctului de i#ser1ie ,ot i olosite di eritele o,1iu#i ale co"e#%ii de c.utare ;.sire. Pe#tru c.utarea u#ui te(t sau a u#ei or"at.ri@ Di# "e#iul Editare se ale5e co"a#da ;.sire< care a i!ea%. o ereastr. de dialo5 cu acela!i #u"e@

-# c6",ul De c.utat se /#scrie o+iectul care se caut.. 7cest o+iect ,oate s. ie u# te(t #e or"atat< u# te(t or"atat sau u# a#u"it ti, de or"atare. Dac. se caut. u# te(t .r. a 1i#e sea"a de or"atarea lui< atu#ci /# acest c6", se i#troduce te(tul res,ecti*. Dac. /# c6",ul For"at a,ar a i!ate #i!te or"ate< se *a da co"a#da F.r. For"atare. Dac. se caut. u# te(t or"atat< /# acest c6", se i#troduce te(tul res,ecti*. -# co#ti#uare se ac1io#ea%. +uto#ul de co"a#d. For"at< ,ri# care se ,oate s,eci ica or"at.rile re eritoare la o#t< ,ara5ra < li"+a utili%at. !i stil. Du,. selectarea or"at.rilor #ecesare se d. co"a#da OI. Dac. se caut. u# oarecare ti, de or"atare< ,ri"a dat. di# c6",ul De c.utat se !ter5e orice i# or"a1ie. Se ,o%i1io#ea%. cursorul /# acest c6", !i se ac1io#ea%. +uto#ul de co"a#d. OI. Di# erestrele de dialo5 a i!ate se s,eci ic. or"at.rile de o#t< ,ara5ra < li"+. !i stil< c.utate. Du,. aceste select.ri se d. co"a#da OI. C6",ul De c.utat este ,re*.%ut !i cu lista istoricului ulti"elor ,atru c.ut.ri >care ,oate i a i!at. I",ri"arerAu# clic a,licat ,e s.5eata )os situat. /# ,artea drea,t. a c6",ului?< di# care se ,oate selecta u# ele"e#t. Se selecte%. oricare di# o,1iu#ile care co#trolea%. ,rocesul de c.utare. Se ac1io#ea%. +uto#ul de co"a#d. Ur".torul ;.sit. Dac. editorul 5.se!te te(tul res,ecti* sau or"atarea res,ecti*.< docu"e#tul se deFi!iera%. !i se a i!ea%. ,a5i#a u#de a ost desco,erit. i# or"a1ia c.utat.. -# acest "o"e#t se ,oate edita docu"e#tul< /# ti", ce ereastra de dialo5 ;.sire r."6#e desc9is.. Du,. ce editarea a ost ter"i#at.< ,rocesul de c.utare ,oate i co#ti#uat< ,ri# ac1io#area +uto#ului de co"a#d. Ur".torul ;.sit. Pe#tru /#c9iderea erestrei de dialo5 sau ,e#tru a a#ula u# ,roces de c.utare /# ,ro5res< se *a tasta ESC sau +uto#ul de co"a#d. Re*ocare. I",licit editorul caut. i# or"a1iile s,eci icate /# docu"e#tul /#tre5< i#clusi* ad#ot.rile >co"e#tariile?< #otele de ,icior< #otele de s 6r!it< a#tete !i su+soluri. Do"e#iul de c.utare ,oate i restr6#s ,ri# selectarea u#ui +loc de te(t !iHsau ,ri# s,eci icarea u#ui do"e#iu /# lista ascu#s. Searc9. 3alorile ,osi+ile su#t@ Toate >docu"e#t /#tre5?B 10

-# sus >#u"ai docu"e#tul ,ri#ci,al< .r. #ote< a#tete< su+soluri< de la loca1ia actual. a cursorului s,re /#ce,utul docu"e#tului?B -# )os >#u"ai docu"e#tul ,ri#ci,al< de la loca1ia actual. a cursorului s,re s 6r!itul docu"e#tului?. Dac. se acti*ea%. o,1iu#ea Potri*ire litere "ari !i "ici< atu#ci se *a ace disti#c1ie /#tre "a)uscule !i "i#uscule. 7st el< cu*6#tul E7l aF #u *a i 5.sit /#trAu# docu"e#t /# care sAa olosit or"a Eal aF. Dac. se acti*ea%. o,1iu#ea :u"ai cu*i#te co",lete< atu#ci *a i c.utat. ,ri"a a,ari1ie< care este u# cu*6#t /#tre5< #u doar o ,arte di#trAu# cu*6#t "ai lu#5. Dac. se acti*ea%. o,1iu#ea Utili%are "etacaractere< atu#ci se ,ot utili%a !i o,eratori s,eciali de c.utare. -# ca%ul acti*.rii o,1iu#ii Pro#u#1ie a,ro,iat. *or i c.utate !i cu*i#tele care se ,ro#u#1. ase".#.tor cu*6#tului c.utat< dar se olose!te o orto5ra ie di erit.< de e(e",lu EIat9OF !i ECat9OF sau EcolourF !i EcolorF. Dac. se acti*ea%. o,1iu#ea Se 5.sesc toate or"ele cu*.#tului< atu#ci *or i c.utate !i or"ele co#)u5ate ale cu*6#tului s,eci icat /# li#ia De c.utat. De "ulte ori i#ter*i#e ,ro+le"a sc9i"+.rii /#trAu# docu"e#t a u#ui cu*6#t >#e or"atat sau or"atat? cu u# alt cu*6#t >#e or"atat sau or"atat?< sau a u#ei or"at.ri cu o alt. or"atare. De e(e",lu< /# docu"e#tul i#i1ial /# locul cu*6#tului ELo#do#F siste"atic sAa scris EParisF. Pe#tru e ectuarea c.ut.rilor !i /#locuirilor se *a olosi co"a#da -#locuire. Pe#tru /#locuirea te(tului !i a or"at.rii ie se ale5e co"a#da -#locuire di# "e#iul Editare< ie /# ereastra de dialo5 ;.sire se ac1io#ea%. +uto#ul de co"a#d. -#locuire. Co"a#da *a a i!a o ereastr. de dialo5 a*6#d titlul -#locuire.

C6",ul De c.utat se co",letea%. cu i# or"a1ia care se caut.< iar /# c6",ul -#locuire cu se /#scrie i# or"a1ia /#locuitoare. Se ,o%i1io#ea%. o,1iu#ile de c.utare #ecesare. -# co#ti#uare se *a da co"a#da Ur".torul 5.sit. Dac. editorul 5.se!te te(tul s,eci icat sau or"atarea s,eci icat.< atu#ci se a i!ea%. ,a5i#a /# care a ost 5.sit. i# or"a1ia. -# co#ti#uare ,ot i luate ur".toarele 9ot.r6ri@ /#locuirea te(tului sau a or"at.rii !i c.utarea u#ei i#sta#1e #oi ,ri# ac1io#area +uto#ului de co"a#d. -#locuireB /#locuirea tuturor i#sta#1elor .r. co# ir"are ,ri# ac1io#area +uto#ului de co"a#d. -#locuire ,este totB se las. te(tul sau or"atarea #e"odi icat. !i se trece la c.utarea u#ei i#sta#1e #oi< olosi#d co"a#da ;.sire :e(t. Pe#tru a#ularea u#ei c.ut.ri /# ,ro5res sau ,e#tru a /#c9ide ereastra de dialo5 se *a ale5e co"a#da Re*ocare sau Close< ie se *a ac1io#a tasta ESC. Trecerea !a ! caie speci)icat" n cadru! unui d cu+ent 1&

Co"a#da Salt la ,er"ite de,lasarea ra,id. a cursorului la o loca1ie s,eci icat. a docu"e#tului@ la o ,a5i#.< sec1iu#e< se"# de carte< ad#otare< #ot. de ,icior< #ot. de s 6r!it< c6",< ta+el.< i"a5i#e 5ra ic.< ecua1ie sau o+iect. Co"a#da Salt la ,oate i olosit. A de e(e",lu A !i /# co#te(t cu #u"erele de ,a5i#i relati*e< ,e#tru a de,lasa cursorul cu u# #u".r de ,a5i#i /#ai#te sau /#a,oi /# ra,ort cu ,a5i#a actual.. De e(e",lu o de,lasare la #u".rul de ,a5i#. K3 /#sea"#. trecerea /#ai#te cu 3 ,a5i#i< A2 trecere /#a,oi cu 2 ,a5i#i< a1. de ,a5i#a actual.. Pe#tru acti*area co"e#%ii de trecere la o loca1ie oarecare@ Di# "e#iul Editare se ale5e co"a#da Salt la< ,ri# care se a i!ea%. o ereastr. de dialo5 cu acela!i #u"e.

Di# lista i#titulat. De s.rit la se ale5e ti,ul o+iectului la care se *a ace de,lasarea. Dac. se dore!te trecerea la o loca1ie s,eci ic.< se i#troduce #u".rul sau #u"ele articolului res,ecti*< du,. care se ac1io#ea%. +uto#ul de co"a#d. Salt la. Dac. se dore!te de,lasarea la ur".toarea sau ,recede#ta a,ari1ie a articolului res,ecti* >de e(e",lu la ecua1ia ur".toare sau la ecua1ia ,recede#t.?< atu#ci se ac1io#ea%. +uto#ul de co"a#d. Salt la sau 7#teriorul. Du,. ce sAa a)u#s la articolul dorit se d. co"a#da -#c9idere. %.:.>. C rectarea *i reuti!i/area in) r+aii! r C rectarea in) r+aii! r cu )uncia ,ut C rrect Pri# 7utoCorec1ie se /#1ele5e o acilitate a editorului ,ri# care se co#struie!te o list. care co#1i#e acele cu*i#te< care au !a#se "ari s. i tastate ero#at. C6#d editorul desco,er. u# cu*6#t tastat ero#at< atu#ci auto"at *a trece la corectarea cu*6#tului< de)a /# ,roces de i#serare a i# or"a1iilor. De e(e",lu utili%atorul a co#statat c. deseori scrie /# locul cu*6#tului EcalculF cu*6#tul EcalcluF. -# acest ca% /# lista 5estio#at. de 7utoCorec1ie se *a i#troduce at6t or"a ero#at.< c6t !i or"a corect. a cu*6#tului. Pe#tru a crea o i#trare de ti, 7utoCorec1ie@ Di# "e#iul I#stru"e#te se ale5e co"a#da 7utoCorec1ie. Co"a#da a i!ea%. o ereastr. de dialo5 cu 7utoCorec1ie.

12

Se acti*ea%. o,1iu#ea -#locuire te(t /# ti",ul tast.rii< ,ri# care se cere /#locuirea auto"at. a cu*i#telor care au orto5ra ie ero#at. de)a /# ti",ul edit.rii. -# c6",ul -#locuire se i#troduce cu*6#tul care are orto5ra ie 5re!it.< de e(e",lu EcalculF. :u"ele u#ei ast el de i#tr.ri de ti, 7utoCorec1ie ,oate s. ai+. cel "ult 31 de caractere. Utili%area caracterului s,a1iu este i#ter%is.. -# c6",ul Cu se *a i#troduce te(tul care *a /#locui auto"at te(tul i#trodus /# c6",ul -#locuire >de e(e",lu EcalculF?. Este ,er"isa utili%area caracterului s,a1iu. Te(tul /#locuitor ,oate s. ie or"atat >o,1iu#ea Te(t cu For"ate? sau #e or"atat >o,1iu#ea Te(t si",lu?. Se ac1io#ea%. +uto#ul de co"a#d. 7d.u5are< du,. case se d. co"a#da OI. O i#trare ti, 7utoCorec1ie ,oate i "odi icat. ori de c6te ori se dore!te rede#u"irea i#tr.rii sau "odi icarea co#1i#utului i#tr.rii. Pentru a + di)ica un nu+e sau c ninutu! unei intr"ri n ,ut C recie5 Di# "e#iul I#stru"e#te se ale5e co"a#da 7utoCorec1ie. Pe#tru "odi icarea #u"elui< se selectea%. #u"ele res,ecti* di# coloa#a -#locuire< du,. care se d. co"a#da =ter5ere. Se tastea%. u# #u"e #ou /# coloa#a -#locuire< du,. care se ale5e +uto#ul de co"a#d. 7d.u5are. Dac. se dore!te "odi icarea co#1i#utului u#ei i#tr.ri "e"orat. su+ or"a u#ui te(t #e or"atat< se selectea%. i#trarea res,ecti*. di# coloa#a Cu. Se tastea%. #oua i#trare< du,. care se ale5e +uto#ul de co"a#d. -#locuire. 7cele i#trari< care #u "ai su#t #ecesare< ,ot i !terse. Pentru a *ter-e intrare ,ut C recie inuti!"5 Di# Me#iul I#stru"e#te se ale5e co"a#da 7utoCorec1ie. Di# coloa#a -#locuire se selectea%. i#trarea care ur"ea%. s. ie !tears.. Se d. co"a#da =ter5ere< du,. care co"a#da OI. 18

Dac. #u se "ai dore!te olosirea u#c1iei 7utoCorec1ie< di# "e#iul I#stru"e#te se ale5e co"a#da 7utoCorec1ie< iar /# ereastra de dialo5 a i!at. se de%acti*ea%. o,1iu#ea -#locuire te(t /# ti",ul tast.rii. -# "o"e#tul ,.r.sirii editorului< "odelul :ORM7L.DOT sau "odelul ata!at docu"e#tului desc9is *a i auto"at actuali%at cu "odi ic.rile e ectuate cu i#tr.rile 7utoCorec1ie. Fu#c1ia 7utoCorec1ie "ai ,er"ite !i s,eci icarea u#ui #u".r de o,1iu#i care ,re%i#t. o i",orta#1. "ai redus.. 7ceste o,1iu#i se re er. la or"a caracterului a,ostro utili%at< la desco,erirea a dou. "a)uscule olosite la /#ce,utul u#ui cu*6#t< la #e olosirea "a)usculelor ,e#tru ,ri"ul caracter al u#ei ,ro,o%i1ii< la #e olosirea "a)usculelor la #u"ele %ilelor s.,t."6#ii. Toate aceste o,1iu#i a ectea%. doar te(tele #ou i#serate /# docu"e#t. Te(tele de)a e(iste#te #u su#t corectate. %.:.?. 1eri)icarea d cu+ente! r I#stru"e#tele de *eri icare ale editorului ,er"it scrierea te(telor e#5le%e!ti corecte !i li%i+ile. 7ceste i#stru"e#te ,ot s. e ectue%e ur".toarele@ *eri icarea orto5ra ieiB *eri icarea 5ra"atical.B 5.sirea si#o#i"elor !i a#to#i"elor cu*i#telorB des,.r1irea auto"at. a te(tuluiB *eri icarea te(telor scrise /#trAo alt. li"+. dec6t li"+a e#5le%. >/# ca%ul e(iste#1ei u#ui dic1io#ar a ere#t li"+ii res,ecti*e?B o+1i#erea di eritelor statistici re eritoare la docu"e#tul a#ali%at. 1eri)icarea rt -ra)iei Editorul ,oate s. detecte%e di erite erori orto5ra ice< ,ri# utili%area u#ui dic1io#ar ,ri#ci,al< care co#1i#e cele "ai u%uale cu*i#te. Dac. se desco,er. u# cu*6#t care #u a,ar1i#e dic1io#arului ,ri#ci,al< atu#ci cu*6#tul res,ecti* *a i a i!at /#trAo ereastr. de dialo5 s,eciali%at< !i se ac di erite su5estii ,e#tru corectarea cu*6#tului. Utili%atorul ,oate s. i5#ore eroarea< ,oate s. /#locuiasc. cu*6#tul res,ecti* sau ,oate s. cear. ad.u5area cu*6#tului la dic1io#arul utili%atorului. 3eri icarea orto5ra ic. a docu"e#tului se de"area%. de la loca1ia actual. a cursorului. 7st el< dac. se dore!te *eri icarea docu"e#tului /#tre5< atu#ci ,ri"a dat. se *a de,lasa cursorul la /#ce,utul docu"e#tului >adic. se *a actio#a co"+i#a1ia de taste CTRLKGOME?. Dac. /# ,reala+il a ost selectat u# te(t< *eri icarea orto5ra ic. se *a re eri doar la te(tul selectat. Pe#tru de"ararea ,rocesului de *eri icare orto5ra ic.@

24

Di# "e#iul I#stru"e#te se ale5e co"a#da Corectare orto5ra ic. !i 5ra"atical. >sau se ac1io#ea%. tasta F&?. O alt. *aria#t. este ac1io#area +uto#ului de co"a#d. Corectare orto5ra ic. !i 5ra"atical. >+ara cu u#elte sta#dard?. Dac. se detectea%. u# cu*6#t care #u a,ar1i#e dic1io#arului< se a i!ea%. o ereastr. de dialo5 i#titulat. Corectare orto5ra ic. !i 5ra"atical.< iar c6",ul :u este /# dic1io#ar *a co#1i#e cu*6#tul #e5.sit. Dac. /# dic1io#ar au ost 5.site cu*i#te ase".#.toare< ele *or i a i!ate /# ereastra Su5estii. -# co#ti#uare utili%atorul ,oate s. alea5. di# "ai "ulte *ari#ate. Sco,ul ur".rit 7cce,tarea or"ei corecte s,eci icat. /# c6",ul Modi icare< /#locuirea cu*6#tului ero#at cu o alt. selec1ie di# lista de su5estii sau /#locuirea cu*6#tului ero#at cu u# cu*6#t care se tastea%. /# c6",ul Modi icare. 7d.u5area cu*6#tului la dic1io#arul utili%ator< selectat /# c6",ul 7d.u5are /# dic1io#ar. 7c1iu#e Se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. Modi icare.

Se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. 7d.u5are /# dic1io#ar. P.strarea or"ei actuale a cu*6#tului. Se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. I5#orare o dat.. P.strarea or"ei actuale a cu*6#tului /# toate Se *a ac1io#a +uto#ul de docu"e#tele #ou create< ,6#. la rela#sarea editorului. co"a#d. I5#orare Total.. Se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. I5#orare Total.. 7d.u5area cu*6#tului ero#at !i a cu*6#tului corector la Se *a ac1io#a +uto#ul de lista corecturilor auto"ate >7utoCorec1ie?. co"a#d. 7utoCorec1ie. Selectarea di eritelor o,1iu#i re eritoare la *eri icarea Se *a ac1io#a +uto#ul de orto5ra ic.. co"a#d. O,tiu#i. Editorul *a co#ti#ua *eri icarea docu"e#tului. Du,. ter"i#area *eri ic.rii 5ra"aticale ,ri# ac1io#area +uto#ului de co"a#d. OI se *a re/#toarce la docu"e#tul utili%at. Dac. se dore!te a+a#do#area *eri ic.rii< /# ereastra de dialo5 a i!at. se ac1io#ea%. +uto#ul de co"a#d. Ca#cel. 1eri)icarea -ra+atica!" 21

3eri icarea 5ra"atical. a docu"e#tului se de"area%. de la loca1ia actual. a cursorului. 7st el< dac. se dore!te *eri icarea docu"e#tului /#tre5< atu#ci ,ri"a dat. se de,lasea%. cursorul la /#ce,utul docu"e#tului >adic. se ac1io#ea%. co"+i#a1ia de tasta CTRLKGOME?. Dac. /# ,reala+il a ost selectat u# te(t< *eri icarea 5ra"atical. se *a re eri doar la te(tul selectat. Pentru de+ararea pr cesu!ui de $eri)icare -ra+atica!"5 Di# "e#iul I#stru"e#te se ale5e co"a#da Corectare orto5ra ic. !i 5ra"atical.. Dac. se detectea%. o ,ro,o%i1ie care are o 5ra"atic. sau u# stil disDecu,area+il< ,ro,o%i1ia este a i!at. /# ereastra de dialo5 i#titulat. ;ra""ar< c6",ul Se#te#ce. 3eri icarea te(telor editate /#trAo li"+. di erit. de e#5le%a a"erica#. Testarea li#5*istic. a te(tului scris /#trAo alt. li"+. dec6t e#5le%a este ,osi+il. doar atu#ci c6#d li"+a res,ecti*. are u# dic1io#ar< care a ost ,re5.tit ,e#tru editor. Pe#tru testarea u#ui te(t scris /#trAo li"+. di erit. de e#5le%a a"erica#.@ Se selectea%. te(tul care ur"ea%. s. ie a#ali%at. Di# "e#iul I#stru"e#te se ale5e co"a#da Li"+. C Sta+ilire li"+..

Di# ereastra de dialo5 care se a i!ea%. se ale5e li"+a /# care a ost scris te(tul res,ecti*< du,. care se d. co"a#da OI. Pe#tru *eri icarea orto5ra ic. a te(tului se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. Corectare orto5ra ic. !i 5ra"atical. >di# +ara cu u#elte sta#dard?. Statistici!e e!a. rate de edit r Editorul deter"i#. #u".rul ,a5i#ilor< cu*i#telor< caracterelor< ,ara5ra elor< a r6#durilor di#trAu# docu"e#t sau di#trAo selec1ie. 7ceast. #u"erotare /#s. #u se re er. la te(tele di# a#tete !i di# su+soluri< /#s. ,ot i i#cluse /# #u"erotare te(tele di# #otele de ,icior !i de s 6r!it. Pe#tru decla#!area ,rocesului de #u"erotare di# "e#iul I#stru"e#te se *a ale5e co"a#da Co#tor de cu*i#te.

22

Statistica re eritoare la #u".rul caracterelor su#t i#cluse at6t caracterele #u"erice< c6t !i cele de ,u#ctua1ie. R6#durile 5oale care su#t i#serate du,. ,ara5ra e su#t i#cluse /# co#torul re eritor la #u".rul de r6#duri< dar #u !i /# cele re eritoare la #u".rul de ,ara5ra e. Pe#tru i#cluderea /# #u"erotare a te(telor #otelor de ,icior !i de s 6r!it /# ereastra de dialo5 care se a i!ea%. se *a acti*a o,1iu#ea I#cl. :ote de su+sol !i de i#al.

%.>. F r+atarea caractere! r


Pri# caractere se /#1ele5 litere< ci re< se"#e de ,u#ctua1ie< s,a1ii !i caractere s,eciale >de e(e",lu caracterele s,eci ic ro"6#e!ti?. Ter"e#ul de or"atare se re er. la atri+utele care se atri+uie di eritelor caractere >de e(e",lu o#t Y cor, de liter.< di"e#siu#e< as,ect e(terior?. For"atarea ,oate i a,licat. u#ui si#5ur caracter< u#ui 5ru, de caractere sau c9iar u#ui docu"e#t /#tre5. 7tri+utele de or"atare ,ot i a,licate u#ui te(t i#trodus >e(iste#t?< /#s. se ,oate cere a,licarea atri+utelor de or"atare !i u#ui te(t care ur"ea%. s. ie i#trodus. -# ,ri"ul ca% te(tul care ur"ea%. s. ie or"atat tre+uie s. ie selectat. -# al doilea ca% se "ut. cursorul la loca1ia de u#de *a /#ce,e #oul te(t !i /# co#ti#uare se a,lic. co"e#%ile #ecesare e ectu.rii or"at.rilor de caractere. De e(e",lu< se !tie c. ur"ea%. i#troducerea u#ui te(t care tre+uie s. ai+. as,ectul e(terior Ecaractere /#cli#ate >cursi*e?F. Se d. co"a#da #ecesar. acestei or"at.ri< du,. care se /#ce,e i#troducerea te(tului >e*ide#t celelalte ,or1iu#i de te(t ale docu"e#tului #u *or i a ectate?. Pe#tru a ter"i#a a,licarea acestei or"at.ri< se *a da di# #ou co"a#da care a decla#!at a,licarea or"at.rii Ecaractere /#cli#ateF. Co"e#%ile #ecesare a,lic.rii di eritelor ti,uri de or"at.ri ,ot i date /# trei eluri@ 1. cu a)utorul co"e#%ii Fo#t di# "e#iul For"atB 2. cu a)utorul tastaturiiB 3. cu a)utorul +arei de u#elte de or"atare. Se "e#1io#ea%. /#s. c. toate atri+utele de or"atare su#t accesi+ile #u"ai ,ri# i#ter"ediul co"e#%ii Fo#t. Co"a#da Fo#t >"e#iul For"at? a i!ea%. o ereastr. de dialo5 care are trei i!e@ 1. i!a cu #u"ele Fo#tB 2. Fi!a cu #u"ele S,a1iere caractereB 3. Fi!a cu #u"ele E ecte te(t La a"+ele i!e< dac. se ac1io#ea%. +uto#ul de co"a#d. I",licit< atu#ci toate "odi ic.rile e ectuate /# i!ele res,ecti*e *or de*e#i *alori i",licite at6t docu"e#tului actual< c6t !i tuturor docu"e#telor #oi care se +a%ea%. ,e "odelul actual. -# "o"e#tul "odi ic.rii editorul sal*ea%. #oile *alori /# "odelul cure#t !i *ec9ile *alori su#t su,rascrise. Fi!a Fo#t a erestrei de dialo5 Fo#t sta+ile!te sau "odi ic. o#tul< as,ectul e(terior< di"e#siu#ea o#tului< ti,ul de su+li#iere< culoarea< ,recu" !i a#u"ite e ecte s,eciale.

23

Lista derula#t. Fo#t a i!ea%. #u"ele tuturor o#turilor accesi+ile i",ri"a#tei actuale ,recu" !i o#turile adi1io#ale i#stalate ,e calculatorul utili%at. Lista Stil o#t sta+ile!te stilul >as,ectul e(terior? al o#tului utili%at. Pot i selectate di# *aria#tele@ O+i!#uit >stilul i",licit?B Cursi* >/#cli#at?B 7ldi# >/#5ro!at?B 7ldi# Cursi* >/#5ro!at !i /#cli#at?. Lista derula#t. Di"e#siu#e ,er"ite i#troducerea sau selectarea di"e#siu#ii caracterelor. Di"e#siu#ea caracterelor se de i#e!te /# ,u#cte >1 i#c9 Y &2 ,u#cte Y 2<$' c"< adic. u# ,u#ct este a,ro(i"ati* 4<3$2 ""?. 7ceast. di"e#siu#e se re er. la /#.l1i"ea caracterelor. 7 #u se co# u#da di"e#siu#ea s,eci icat. /# ,u#cte cu o alt. u#itate ti,o5ra ic.< #u"it. c,i >caracter ,er i#c9?. U#itatea c,i este utili%at. ,e#tru a ".sura #u".rul caracterelor care ,ot i a,licate ,e u# se5"e#t de l.1i"e e5al. cu 1 i#c9. Dac. se utili%ea%. o i",ri"a#t. de ti,ul GP LaserTet III< atu#ci /# ,ri#ci,iu se ,oate olosi orice di"e#siu#e >c9iar dac. di"e#siu#ea res,ecti*. #u este a i!at. /# list.?. Di"e#siu#ea oarte des utili%at. este cea de 12 ,u#cte. Lista ascu#s. Stil Su+li#iere selectea%. ti,ul de su+li#iere care *a i utili%at. 3alorile ,osi+ile su#t #ici u#a< Doar cu*i#te. Dac. se olose!te *aria#ta #ici u#a< te(tul #u *a i su+li#iat. La *aria#ta Doar cu*i#te cu*i#tele su#t su+li#iate< dar #u !i s,a1iile di#tre cu*i#te.. Lista ascu#s. Culoare o#t ,er"ite selectarea u#ei culori di# cele 10 culori ,rede i#ite. Culoarea ,oate i a i!at. #u"ai atu#ci c6#d "o#itorul utili%at este de ti, color. Culoarea ,oate i ti,.rit. #u"ai atu#ci c6#d i",ri"a#ta este de ti, color. Dac. se selectea%. *aria#ta 7uto< atu#ci te(tul *a i a i!at /# culoarea care a ost selectat. ,e#tru a i!area te(telor de c.tre co",o#e#ta Co#trol Pa#el a "ediului Wi#doSs. De re5ul. ,e#tru ti,.rire se olose!te culoarea #ea5r.. Fi!a E ecte te(t co#1i#e di*erse o,1iu#i re eritoare la e ecte s,eciale. O,1iu#ile di# aceast. su+ ereastr. ,ot i co"+i#ate.

Su+ ereastra E(a"i#are arat. e ectele or"at.rii s,eci icate< /#ai#te de a trece la or"atarea e ecti*. a docu"e#tului. Fi!a S,a1iere caractere a erestrei de dialo5 Fo#t ,er"ite s,eci icarea o,1iu#ilor re eritoare la ,o%i1io#area *ertical. a caracterelor< la s,a1ierea utili%at. /#tre toate caracterele te(tului selectat ,recu" !i cele re eritoare la ,rocesul EPer#i#5F 2'

C6",ul S,a1iere i#dic. ca#titatea de s,a1iu olosit. /#tre toate caracterele te(tului selectat. Dac. se dore!te utili%area s,a1ierii i",licite ,e#tru o#tul selectat< atu#ci se *a ale5e *aloarea :or"al. Dac. se dore!te co#de#sarea s,a1ierii caracterelor< atu#ci se *a ale5e *aria#ta Co#de#sat< iar dac. se dore!te dilatarea s,a1ierii caracterelor< atu#ci se *a ale5e *aria#ta E(ti#s. 3alorile utili%ate /# s,a1ierea co#de#sat. res,ecti* dilatat. tre+uie s. ie s,eci icate /# c6",ul LaB ele su#t date /# ,u#cte. 3alorile ,er"ise su#t /#tre 4.2$ !i 1' ,u#cte. 3aloarea i",licit. la s,a1ierea co#de#sat. este 1.&$ ,u#cte< iar la s,a1ierea e(ti#s. 3 ,u#cte. C6",ul Po%i1ie i#dic. "odul /# care *a a,are te(tul a1. de li#ia de +a%.. Li#ia de +a%. este o li#ie ori%o#tal. i"a5i#ar. /# i"ediata a,ro,iere a u#ei r6#duri de te(t. 3alorile ,osi+ile su#t@ :or"alB Ridicat.B Co+or6t...

%.?. F r+atarea para-ra)e! r


7s,ectul e(terior al u#ui docu"e#t /# "are ".sur. de,i#de de or"atarea a,licat. di eritelor ,ara5ra e. -# *i%iu#ea editorului Word ,ri# ,ara5ra se /#1ele5e o ca#titate de te(t< i"a5i#i 5ra ice< o+iecte >de e(e",lu ecua1ii? sau alte articole< care su#t ur"ate de o "arc. de ,ara5ra . -#serarea u#ei ".rci de ,ara5ra se reali%ea%. atu#ci c6#d se ac1io#ea%. tasta E:TER. Dac. ,e ecra# #u su#t *i%i+ile ".rci de ,ara5ra e< atu#ci se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. 7 i!areH7scu#dere R >+ara cu u#elte sta#tard?. M.rcile de ,ara5ra #u #u"ai c. se"#alea%. s 6r!itul u#ui ,ara5ra B ele co#1i# i# or"a1ii !i des,re or"atarea ,ara5ra ului a ere#t. 7st el< c6#d se "ut. sau se co,ia%. u# ,ara5ra < utili%atorul tre+uie s. ai+. 5ri). s. i#clud. /# selec1ie !i "arca de ,ara5ra . -# ca% co#trar or"atarea ,ara5ra ului se ,ierde< te(tul ,ara5ra ului res,ecti* de*i#e o ,arte a ,ara5ra ului ur".tor. Editorul Word< s,re deose+ire de alte editoare< cu" este !i WordPer ect C #u utili%ea%. coduri Zascu#seF re eritoare la or"atarea te(tului. Te(tul este a i!at /# or"a /# care *a i ti,.rit >dac. se olose!te "odul de a i!are ti, ,a5i#. i",ri"at.?. Pe#tru "odi icarea or"at.rii u#ui ,ara5ra ,ri"a dat. se *a selecta ,ara5ra ul res,ecti*< du,. care *or i a,licate or"at.rile #ecesare. :u este o+li5atorie selectarea ,ara5ra elor /#tre5i< este su icie#t dac. se selectea%. doar o ,arte di# ,ara5ra < deoarece or"at.rile care *or i a,licate se *or re eri la ,ara5ra e /#tre5i. 2$

U#ui ,ara5ra selectat /i ,ot i a,licate ur".toarele cate5orii de or"at.ri@ ce#trarea !i ali#ierea te(tuluiB retra5erea r6#durilor te(tB de ilarea !i !ter5erea sto,urilor ta+elareB s,a1ierea r6#durilorB s,a1ierea /#tre ,ara5ra eB %.?.&. Centrarea *i a!inierea textu!ui Editorul ali#ia%. i",licit r6#durile la "ar5i#ea di# st6#5a< iar "ar5i#ea di# drea,ta este #eu#i or".. Pot i utili%ate /#s. !i ur".toarele ti,uri de ali#ieri@ la drea,ta< ce#trat !i ali#iere /# a"+ele se#suri. 7li#ierea selectat. a ectea%. tot te(tul di# ,ara5ra ul selectat.

,!iniere st@n-a

!a

La centru

,!iniere !a dreapta

St@n-a Dreapta

Pe#tru a ce#tra sau ali#ia u# te(t@ Se selectea%. ,ara5ra ele care ur"ea%. s. ie ce#trate sau ali#iate. -# +ara cu u#elte de or"atare se ace u# clic ,e +uto#ul de ali#iere de ti,ul dorit. -# ca%ul ali#ierii /# a"+ele se#suri< dac. este ca%ul< s,a1iile di#tre cu*i#te *or i co",ri"ate sau dilatate. %.?.(. Retra-erea r@nduri! r 7ceast. u#c1ie ,er"ite retra5erea >,o%i1io#area< ide#tarea? r6#durilor u#ui ,ara5ra sau a "ai "ultor ,ara5ra e a1. de "ar5i#ile di# st6#5a !i di# drea,ta< .r. s. ie #ecesar. "odi icarea "ar5i#ilor laterale actuale. Pri# a,licarea acestei u#c1ii te(tul ,ara5ra ului >!i #u #u"ai al u#ei r6#duri? *a i de,lasat ,6#. la ur".torul sau ,6#. la ,recede#tul sto, ta+ular. Su+li#ie" a,tul c. ,ri# ac1io#area tastei T7D #u"ai li#ia cure#t. este retras.< deci #u /#tre5ul ,ara5ra . U# te(t ,oate i retras ,ri# trei "etode@ cu a)utorul +arei de u#elte de or"atareB cu a)utorul ri5lei ori%o#taleB cu ereastra de dialo5 cores,u#%.toare co"e#%ii Para5ra >"e#iul For"at?. Pentru retra-erea r@nduri! r unui para-ra) sau a un r para-ra)e cu a;ut ru! ri-!ei ri/ nta!e se $a pr ceda ast)e!5 Pe#tru a reali%a@ Retra5erea ,ri"ei r6#duri Retra5erea di# st6#5a >triu#59i su,erior? Se *a tra5e si"+olul 5ra ic@

20

Retra5erea ,ri"ei r6#duri !i Retra5erea di# st6#5a Retra5erea di# drea,ta

>dre,tu#59i i# erior?

Pentru retra-erea r@nduri! r unui para-ra) sau a un r para-ra)e cu a;ut ru! .arei de une!te de ) r+atare5 Se selectea%. ,ara5ra ele care ur"ea%. s. ie retrase. Pe#tru retra5erea r6#durilor la ur".torul sto, ta+elar se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. M.rire I#de#t. Pe#tru retra5erea r6#durilor la sto,ul ta+elar ,recede#t se *a ac1io#a +uto#ul Mic!orare I#de#t. Pentru retra-erea r@nduri! r unui para-ra) sau a un r para-ra)e cu a;ut ru! c +en/ii Para-ra)5 1. Se selectea%. ,ara5ra ul sau ,ara5ra ele ,e#tru care se dore!te "odi icarea retra5erii r6#durilor. 2. Di# "e#iul For"at se ale5e co"a#da Para5ra, 3. Se ale5e i!a I#de#t.ri !i s,a1iere. -# su+ ereastra I#de#tare /# c6",ul La st6#5a se i#troduce sau se selectea%. dista#1a cu care se dore!te retra5erea r6#durilor a1. de "ar5i#ea di# st6#5a. Dac. se s,eci ic. o *aloare #e5ati*.< atu#ci te(tul *a a,are /# %o#a re%er*at. "ar5i#ii di# st6#5a. -# c6",ul La drea,ta se i#troduce sau se selectea%. dista#1a cu care se dore!te retra5erea r6#durilor a1. de "ar5i#ea di# drea,ta. Dac. se s,eci ic. o *aloare #e5ati*.< atu#ci te(tul *a a,are /# %o#a re%er*at. "ar5i#ii di# drea,ta.

-# c6",ul S,ecial. se *a i#troduce ti,ul de retra5ere care *a i utili%at /# ,ri"ele r6#duri ale ,ara5ra elor selectate. 7ceast. retra5ere este ".surat. a1. de retra5erea actual. di# st6#5a. 3alorile ,osi+ile su#t :ici u#a< Pri"a li#ie !i 75.1at. Dac. se ale5e *aria#ta :ici u#a< atu#ci ,ri"ele r6#duri ale ,ara5ra elor selectate se *or ali#ia cu retra5erea di# st6#5a. Dac. se ale5e 2&

*aria#ta Pri"a li#ie< atu#ci ,ri"ele r6#duri ale ,ara5ra elor selectate*or i retrase cu ca#titatea s,eci icat. de c6",ul Cu. -# ca%ul /# care se ale5e *aria#ta 75.1at< r6#durile situate du,. ,ri"ele r6#duri ale ,ara5ra elor selectate *or i de,lasate s,re drea,ta cu ca#titatea s,eci icat. de c6",ul Cu. %.?.%. Ta.u!at ru! *i p /ii narea !ui Sto,urile ta+ulare >ta+Aurile? o er. u# "od co#*e#a+il !i ,recis de ali#iere a te(tului. Ele su#t #i!te ".sur.tori ,e#tru retra5erea r6#durilor u#ui ,ara5ra sau "ai "ulte ,ara5ra e /#trAu# te(t. -# s,ecial su#t utili%ate atu#ci c6#d se dore!te ali#ierea *ertical. a te(tului. Sto,urile ta+ulare su#t ,o%i1io#ate la o dista#1. de 1H2[ >1<2& c"?. Pe#tru a "uta ,u#ctul de i#ser1ie la ur".torul sto, ta+ular al ,ara5ra ului< se *a a,.sa tasta T7D. Pri"a li#ie de te(t care se i#troduce este ali#iat. la ,ri"ul sto, ta+ular. Se su+li#ia%. a,tul c. sto,urile ta+ulare a ectea%. #u"ai ,ara5ra ele selectate. Pe#tru de i#irea ,o%i1iei sto,urilor ta+ulare sau ,e#tru "odi icarea or"ei de a i!are a te(tului tre+uie s. ie a i!at. ri5la >"e#iul 3i%uali%are< co"a#da Ri5l.?. Pe#tru a i#dica loca1iile sto,urilor ta+ulare editorul i#serea%. /# docu"e#t u# caracter ta+ular >su+ or"a u#ei s.5e1i?. Cu toate c. acest caracter este *i%i+il ,e ecra#< el #u este ti,.rit. Pe#tru a i!area sau ascu#derea sto,urilor ta+ulare se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. S9oSHGide R >+ara cu u#elte sta#dard?. Pentru a insera st puri!e ta.u!are cu a;ut ru! ri-!ei ri/ nta!e5 Se selectea%. ,ara5ra ele /# care se dore!te de i#irea sau "odi icarea sto,urilor ta+ulare >tre+uie selectate ,ara5ra e /#tre5i?. Pe#tru a de i#i sau "odi ica ali#ierea sto,urilor ta+ulare se *a e ectua u# !ir de cicluri ,e +uto#ul de co"a#d. care este situat /# ,artea di# st6#5a ri5lei< ,6#. c6#d se o+1i#e ali#ierea dorit.. Ti,ul ali#ierii@ Sto,uri ta+ulare ali#iate la st6#5a >la care te(tul este ali#iat la st6#5a sto,ului ta+ular? Sto,uri ta+ulare ce#trate >la care te(tul este ali#iat ce#trat a1. de sto,ul ta+ular? Sto,uri ta+ulare ali#iate la drea,ta >la care te(tul este ali#iat la drea,ta sto,ului ta+ular? Sto,uri ta+ulare ali#iate la ,u#ctul %eci"al >la care te(tul este ali#iat la ,u#ctul sto,ului ta+ular %eci"al? %.?.:. Spaierea r@nduri! r 7ceast. u#c1ie ,er"ite "a)orarea !i "ic!orarea ca#tit.1ii de s,a1iu di#tre dou. r6#duriB u#c1ia deter"i#. /#.l1i"ea iec.rei r6#duri ale te(tului di# ,ara5ra . 3aloarea i",licit. este s,a1ierea si",l.. -# acest ca% /#.l1i"ea de,i#de de di"e#siu#ea caracterelor o#tului utili%at. De e(e",lu< dac. se olosesc caractere de di"e#siu#e 14 ,u#cte< s,a1ierea di#tre iecare li#ie *a i cu ce*a "ai "are dec6t 14 ,u#cte@ la di"e#siu#ea real. a caracterelor se "ai adau5. u# s,a1iu care de,i#de de ti,ul o#tului utili%at. Dac. se olose!te s,a1ierea du+l. la r6#duri care au caracterele de di"e#siu#e 14 ,u#cte< s,a1ierea *a i a,ro(i"ati* 24 ,u#cte. 22 Se ace u# !ir de cicluri ,e +uto#ul de ali#iere ta+ular. ,6#. c6#d se *a a i!a si"+olul@

Dac. o li#ie co#1i#e u# caracter de o di"e#siu#e "are< u# articol de ti, ecua1ie sau o i"a5i#e 5ra ic.< atu#ci /# ca%ul olosirii s,a1ierii si",le editorul *a "a)ora auto"at s,a1ierea ,e#tru li#ia res,ecti*.. Dac. se dore!te ca toate r6#durile s. ie s,a1iate u#i or"< atu#ci /# c6",ul S,a1iere se *a ale5e *aria#ta de s,a1iere E(act /# acest ca% /# c6",ul La se *a i#troduce o *aloare destul de "are care *a ,er"ite i#cluderea /# ,ara5ra a celui "ai /#alt caracter.

La un r@nd

Exact !a (?pt

Pentru + di)icarea spaierii r@nduri! r5 1. Se selectea%. ,ara5ra ul sau ,ara5ra ele ,e#tru care se dore!te "odi icarea s,a1ierii di#tre r6#duri. 2. Di# "e#iul For"at se ale5e co"a#da Para5ra . 3. Se ale5e i!a I#de#t.ri !i S,a1iere. Di# lista ascu#s. S,a1iere se ale5e ti,ul s,a1ierii de r6#duri. 3alorile ,osi+ile su#t@ La u# r6#dB La 1<$ r6#duriB La doua r6#duriB Cel ,u1i#B E(actB Multi,l.. Dac. se ale5e u#a di# *aria#tele Cel ,u1i# sau E(act< atu#ci /# c6",ul La se *a i#troduce ca#titatea di#tre r6#duri< /# ,u#cte sau /# r6#duri >1li Y 12,t?. Dac. *aloarea este i#trodus. /# r6#duri< editorul *a co#*erti auto"at r6#durile /# ,u#cte. Dac. se ale5e *aria#ta Multi,l.< atu#ci s,a1ierea de r6#duri ,oate i "ic!orat. sau "a)orat. cu u# ,roce#ta) ar+itrar. De e(e",lu< dac. se ale5e u# "ulti,lu de 1.2< atu#ci s,a1ierea *a cre!te cu 24\B dac. se ale5e u# "ulti,lu de 4.2< atu#ci s,a1ierea *a descre!te cu 24\. 7ceste *alori tre+uie s. ie i#serate /# c6",ul La. 3aloarea i",licit. este 3. %.?.>. ,d"u-area c ntururi! r *i e)ectu! de u+.r" Editorul ,er"ite a,licarea di eritelor ti,uri de r6#duri de co#tur !i a e ectelor de u"+r. care su#t asociate ,ara5ra elor< celulelor u#ei ta+ele< c9e#arelor !i i"a5i#ilor 5ra ice. 7ceste u#c1ii ,ot i acti*ate ,ri# dou. c.i@ cu +ara de u#elte s,eciali%at U"+rire sau cu a)utorul co"e#%ii Dorduri !i u"+rire>"e#iul For"at?. Pentru ap!icarea c ntururi! r sau pentru *ter-erea ! r ) ! sind .ara de une!te5 Se selectea%. ,ara5ra ele< celulele de ta+ele sau c9e#arele ,e#tru care se adau5. sau se !ter5e li#ia de co#tur< ast el@ dac. se a,lic. o li#ie de co#tur u#ui ,ara5ra < se selectea%. ,ara5ra ulB dac. se a,lic. o li#ie de co#tur u#ei celule a u#ei ta+ele< atu#ci se selectea%. /#trea5a celul. i#clusi* i#dicatorul de s 6r!it de celul.B dac. se a,lic. o li#ie de co#tur u#ei i"a5i#i 5ra ice sau u#ui c9e#ar< se ace u# clic ,e i"a5i#e sau ,e c9e#ar. -# +ara cu u#elte de or"atare se ace u# clic ,e +uto#ul de co"a#d. U"+rire. Editorul a i!ea%. +ara cu u#elte a*6#d #u"ele U"+rire. 28

Listele !i co"e#%ile +arei a i!ate su#t ur".toarele@ lista ascu#s. re eritaore la stilul li#iei de co#tur< !ase +utoa#e re eritoare la "odelul co#turului< u# +uto# ,e#tru !ter5erea r6#durilor de co#tur e(iste#te !i o list. ascu#s. re eritaore la e ectul de u"+r. utili%at. R6#durile de co#tur a,lica+ile su#t@ /# ,artea de sus< )os< st6#5a< drea,ta a ,ara5ra ului< celulei sau c9e#aruluiB /#tre ,ara5ra e sau /#tre celulele u#ei ta+eleB /# e(teriorul ,ara5ra elor< celulelor sau c9e#arelor selectate. Co"a#da Dorduri !i u"+rire >"e#iul For"at? ,er"ite u# co#trol "ai "are asu,ra co#tururilor !i e ectelor de u"+r.. Co"a#da a i!ea%. o ereastr. de dialo5< care are trei i!e. Fi!a U"+rire este s,eciali%at. /# ,relucrarea r6#durilor de co#tur. 7ici editorul >/# su+ ereastra Setare? o er. ci#ci ti,uri ,rede i#ite ,e#tru co#turare. .r. co#turareB co#turare dre,tu#59iular.B co#turare cu "ar5i#ea u"+rit. la "uc9iile di# drea,ta !i de )os ale co#turuluiB co#turare /# 3ADB co#turare li+er. > iecare "ar5i#. cu r6#duri di erite?. -# su+ ereastra E(a"i#are se ,oate sta+ili care a#u"e "uc9ie *a i co#turat. !i care #u< ,ri# e ectuarea u#ui clic ,e "uc9ia res,ecti*.. Listele L.1i"e !i Culoare sta+ilesc stilul !i culoarea li#iei de co#tur. Fi!a U"+rire este s,eciali%at. /# ,relucrarea e ectului de u"+r. utili%at /# i#teriorul r6#durilor de co#tur. Di# listele a i!ate se ,oate sta+ili "odelul de u"+r. >de 9a!urare?< culoarea de o#d !i de scris.

Fi!a Dorduri de ,a5i#. este s,eciali%at. /# co#turarea ,a5i#ilor< listele a i!ate sta+ili#d stilul< culoarea< ".ri"ea li#iei de co#tur.

34

%.A. F r+atarea pa-ini! r


-# "o"e#tul /# care se /#ce,e tastarea u#ui docu"e#t #ou< editorul *a utili%a di erite *alori i",licite re eritoare la di"e#siu#ea 96rtiei< la orie#tarea ,a5i#ilor< la "ar5i#ile utili%ate !i la alte o,1iu#i. 7ceste *alori /# ti",ul sesiu#ii de editare ,ot i "odi icate oric6#d. Dac. se !tie de la /#ce,ut *iitorul as,ect e(terior al docu"e#tului< atu#ci este ,re era+il s,eci icarea< di# "o"e#tul i#i1ial< a ur".toarelor !a,te cate5orii de ele"e#te de or"atare< care se re er. la i",le"e#tarea ,a5i#ii@ di"e#siu#ea 96rtieiB orie#tarea 96rtieiB "ar5i#ileB a#tete !i su+soluriB #u"erotarea ,a5i#ilorB #u"erotarea r6#durilorB #u".rul de coloa#e de ti, %iar. Docu"e#tul ,oate i /",.r1it /# "ai "ulte sec1iu#i. Toate ele"e#tele de or"atare "ai sus a"i#tite *or i a,licate #u"ai la o a#u"it. sec1iu#e ,reci%at.. %.A.&. Di+ensiunea <@rtiei *i rientarea pa-inii Editorul dis,u#e de o list. de ti,uri de 96rtie de die"#siu#i ,rede i#ite ,e#tru iecare ti, de i",ri"a#t.. 7st el< de re5ul.< utili%atorul #u tre+uie s. ai+. 5ri). de selectarea 96rtiei adec*ate< cu re%er*a c. di"e#siu#ile 96rtiei su#t cele sta#dardi%ate /# Statele U#ite >2.$F ( 11F?. Utili%atorului di# 1ar. A cu sta#dardele eurDesc9ideree di erite C /i re*i#e sarci#a s. selecte%e o di"e#siu#e adec*at. de 96rtie< /# "a)oritatea ca%urilor or"atul 7' >214"" ( 28&""?. Dar !i acest sta#dard este Ecu#osDecu,areF de Word< deci acti*itatea utili%atorului re*i#e la selectarea acestui ti, sta#dard. E(ist. /#s. !i ,osi+ilitatea i#troducerii !i a u#ei di"e#siu#i de i#it. de utili%ator. Pa-ini!e p t )i rientate5 Titlu Titlu 31

Ti, ,ortret >*erical?B

A Ti, *edere >ori%o#tal?.

Pe#tru selectarea di"e#siu#ilor 96rtiei !i a orie#t.rii ,a5i#ii@ Se selectea%. te(tul ,e#tru care se *a olosi o di"e#siu#e !i o orie#tare #ou.< sau se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ir /#trAo sec1iu#e /# care *or i o,erate di*erse "odi ic.ri. Di# "e#iul Fi!ier se ale5e co"e#da I#i1iali%are Pa5i#.< du,. care se selectea%. i!a G6rtie. -# ur"a acestei co"e#%i se a i!ea%. ereastra de dialo5 i#titulat. G6rtie.

Di# lista ascu#s. G6rtie se ale5e o di"e#siu#e ,rede i#it. >de e(e",lu 7'?< sau se ale5e *aria#ta Di"e#siu#e 96rtie. -# acest ca% di"e#siu#ile 96rtiei utili%ate *or i s,eci icate de c.tre utili%ator< /# c6",urile L.1i"e !i -#.l1i"e. Di# ereastra Mar5i#i A Orie#tare se ale5e orie#tarea 96rtiei. Di# lista ascu#s. Se a,lic. ,e#tru se ale5e ca#titatea de te(t care ur"ea%. s. ie "odi icat. >docu"e#tul /#tre5 sau de la ,u#ctul actual /#colo?. Se d. co"a#da OI. Dac. #oua di"e#siu#e de 96rtie !i #oua orie#tare de ,a5i#. este a,licat. u#ui te(t selectat< atu#ci editorul *a i#sera /#treru,eri de sec1iu#i /#ai#te !i du,. te(tul selectat. Dac. di# lista ascu#s. Se a,lic. ,e#tru sAa ales *aria#ta Ede la ,u#ctul actual /#coloF< atu#ci editorul *a i#sera o /#treru,ere de sec1iu#e /# a1a ,u#ctului de i#ser1ie. %.A.(. Mar-ini!e La editorul Word cele ,atru "ar5i#i su#t ".surate de la "uc9iile 96rtiei utili%ate. Ele #u de,i#d de di"e#siu#ea o#tului utili%at. Mar5i#ile i",licite su#t ur".toarele@ Dac. orie#tarea 96rtiei este Portrait< "ar5i#ile de sus !i de )os su#t e5ale cu 1FY2.$'c"< cele di# st6#5a !i di# drea,ta su#t e5al cu 1.2$FY3.1&c"B ast el< la o 96rtie ti, 2.$F ( 11F >sta#dard a"erica#? s,a1iul re%er*at te(tului are di"e#siu#ea 0F ( 8F. Dac. orie#tarea 96rtiei este La#dsca,e< "ar5i#ile de sus !i de )os su#t e5ale cu 1.2$FY3.1&c"< cele di# st6#5a !i di# drea,ta su#t e5ale cu 1FY2.$'c"B ast el< la o 96rtie ti, 11F ( 2.$F s,a1iul re%er*at te(tului are di"e#siu#ea de 8F ( 0F. Pentru sta.i!irea +ar-ini! r cu a;ut ru! ri-!ei5 -# "odul de a i!are #or"al. sau /# "odul de a i!are /#ai#te de ti,.rire< se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie /# sec1iu#ea ale c.rei "ar5i#i ur"ea%. s. ie "odi icate. Dac. docu"e#tul #u are sec1iu#i "ulti,le< "odi ic.rile de "ar5i#e se *or re eri la docu"e#tul /#tre5.

32

Se a i!ea%. ri5la >"e#iul 3i%uali%are< co"a#da Ri5l.?. -# co#ti#uare se tra5 r6#durile de se"#alare ale "ar5i#ilor ,e ri5la ori%o#tal. >,e#tru "odi icarea "ar5i#ii di# drea,ta !i di# st6#5a?. Dac. cursorul de "ouse este ,o%i1io#at corect ,e o li#ie de se"#alare a "ar5i#ilor< cursorul *a a*ea or"a u#ei "i#iu1e ,re*.%ute cu dou. s.5e1i. Editorul *a actuali%a a i!area ,a5i#ii /# acel "o"e#t< /# care se eli+erea%. +uto#ul de "ouse. Dac. /# ti",ul tra5erii se 1i#e a,.sat. tasta 7LT< atu#ci ,e ri5l. *or i a i!ate !i ".sur.tori e(acte >#u"erice?. Pentru sta.i!irea +ar-ini! r cu a;ut ru! c +en/ii Iniia!i/are Pa-in"5 Se selectea%. te(tul ,e#tru care se sc9i"+. "ar5i#ile sau se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie /# sec1iu#ea /# care se sc9i"+. "ar5i#ile.

Di# "e#iul Fi!ier se ale5e co"a#da I#i1iali%are Pa5i#.< i!a Mar5i#i. 7ceast. co"a#d. a i!ea%. o ereastr. de dialo5. -# c6",urile Sus< Tos< St6#5a< Drea,ta se i#troduce sau se selectea%. ".sur.torile re eritoare la "ar5i#ea de sus< )os< di# st6#5a !i di# drea,ta. C6",ul Pt. /#doire ,er"ite re%er*area u#ei "ar5i#i su,li"e#tare #ecesar. la le5area docu"e#tului. 3aloarea i",licit. este 4c". -# ca%ul /# care se i#troduce aici o alt. *aloare< te(tul di# ,a5i#ile i",are *a i de,lasat s,re drea,ta< iar te(tul di# ,a5i#ile ,are *a i de,lasat s,re st6#5a.

0 Mar5i#i /# o5li#d.

&

0 Pt. i#doire

&

Dac. se dore!te ti,.rirea ,e a"+ele e1e ale 96rtiei< atu#ci se *a selecta o,1iu#ea Mar5i#i /# o5li#d. di# lista ascu#s. Pa5i#i "ulti,le< ca% /# care "ar5i#ile i#terioare au aceea!i l.1i"e !i "ar5i#ile e(terioare de ase"e#ea au aceea!i l.1i"e. 33

Di# lista ascu#s. Se a,lic. ,e#tru se ale5e ca#titatea de te(t care ur"ea%. s. ie "odi icat. >docu"e#tul /#tre5 sau de la ,u#ctul actual /#colo?. Se d. co"ada OI. Dac. #oua "ar5i#e este a,licat. u#ui te(t selectat< atu#ci editorul *a i#sera /#treru,eri de sec1iu#i /#ai#te !i du,. te(tul selectat. Dac. di# lista ascu#s. Se a,lic. ,e#tru sAa ales *aria#ta Ede la ,u#ctul actual /#coloF< atu#ci editorul *a i#sera o /#treru,ere de sec1iu#e /# a1a ,u#ctului de i#ser1ie. Dac. du,. ale5erea #oilor "ar5i#i se d. co"a#da I",licit< *alorile i#troduse *or de*e#i *alori i",licite >se *a cere o co# ir"are di# ,artea utili%atorului< care ,oate i reali%at. ,ri# ale5erea co"e#%ii Da?. %.A.%. ,ntete *i su.s !uri Deseori se dore!te ca ,e iecare ,a5i#. a docu"e#tului sau ,e ,a5i#i ,are !iHsau i",are s. ie ti,.rite i# or"a1ii ide#tice< la /#ce,utul !iHsau la s 6r!itul ,a5i#ii. De e(e",lu se ,oate cere ca la /#ce,utul iec.rei ,a5i#i s. a,ar. titlul ca,itolului< iar la s 6r!it s. a,ar. #u".rul de ,a5i#. !i o i"a5i#e 5ra ic.. 7ceste i# or"a1ii su#t de#u"ite a#tete >situate la /#ce,utul ,a5i#ii?< res,ecti* su+soluri >situate la s 6r!itul ,a5i#ii?. Se ,ot s,eci ica u# a#tet !i u# su+sol di erit ,e#tru ,e#tru ,a5i#i ,are !i i",are< sau ,e#tru ,ri"a ,a5i#. a u#ei sec1iu#i !i restul ,a5i#ilor di# sec1iu#e. 7#tetul /#totdeau#a este ,lasat /# %o#a di#tre "uc9ia su,erioar. a 96rtiei !i "ar5i#ea se susB u# su+sol este ,lasat /#tre "ar5i#ea de )os !i "uc9ia i# erioar. a 96rtiei. U# a#tet sau u# su+sol ,oate i creat ,ri# co"a#da 7#tet !i su+sol >"e#iul 3i%uali%are?. -# ur"a acestei co"e#%i editorul *a trece auto"at /# "odul de a i!are ti, ,a5i#.< du,. care *a a i!a +ara de u#elte a ere#t. co"e#%ii.

Se"#i ica1ia +utoa#elor acestei +are de co"e#%i su#t ce#trali%ate /# ta+ela ur".toare@ Duto# Co"ut. /#tre a#tet !i su+sol 7 i!are a#terior 7 i!are ur".tor La el ca cel a#terior I#serare #u".r de ,a5i#. >7LTKSGIFTKP? I#serare dat. >7LTKSGIFTKD? I#serare or. >7LTKSGIFTKT? I#i1iali%are Pa5i#. Fu#c1ie Trecere di# %o#a de a#tet /# %o#a de su+sol !i i#*ers. Trecere la a#tetul sau su+solul ,recede#t di erit de a#tetul sau su+solul actual?. Trecere la a#tetul sau su+solul ur".tor >di erit de a#tetul sau su+solul actual?. -#l.#1uirea a#tetului sau su+solului actual la sec1iu#ea a#terioar.< sau a#ularea acestei /#l.#1uiri. -#serarea #u".rului de ,a5i#. su+ or"a u#ei i#struc1iu#i de c6",. -#serarea datei cale#daristice su+ or"a u#ei i#struc1iu#i de c6",. -#serarea orei e(acte su+ or"a u#ei i#struc1iu#i de c6",. 7 i!area erestrei de dialo5 re eritoare la sta+ilirea o,1iu#ilor ale ,a5i#ii utili%ate >Fi!ier H I#i1iali%are Pa5i#.?. 3'

7 i!area H ascu#derea te(tului docu"e#tului /# ti",ul edit.rii a#tetuluiHsu+solului. -#c9idere Re/#toarcerea la te(tul docu"e#tului. Pe#tru !ter5erea u#ui a#tet sau a u#ui su+sol creat a#terior< se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie /# sec1iu#ea care co#1i#e a#tetul sau su+solul res,ecti*< di# "e#iul 3i%uali%are se ale5e co"a#da 7#tet !i su+sol< se selectea%. toat. i# or"a1ia di# a#tet sau su+sol< du,. care se ac1io#ea%. tasta D7CISP7CE sau =TER;ERE. I",licit editorul olose!te acela!i a#tet !i acela!i su+sol /# /#trea5a sec1iu#e a docu"e#tului. E(ist. /#s. ,osi+ilitatea de a crea a#tete !i su+soluri care *aria%. ast el@ u# a#u"it a#tetHsu+sol ,e#tru ,e#tru ,ri"a ,a5i#. a sec1iu#ii !i u# alt a#tetHHsu+sol ,e#tru restul ,a5i#ilor sec1iu#ii >docu"e#tului?B u# a#u"it a#tetHsu+sol ,e#tru ,a5i#i ,are !i u# alt a#tetHsu+sol ,e#tru ,a5i#i i",are >/# cadrul sec1iu#ii actuale sau /# cadrul docu"e#tului?. Pentru crearea antete! rBsu.s !uri! r di)erite pe pri+a pa-in" *i n restu! pa-ini! r seciunii 0d cu+entu!ui25 Se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie /# sec1iu#ea /# care se dore!te crearea a#tetelorHsu+solurilor de acest 5e#. Se ale5e co"a#da 7#tet !i su+sol>"e#iul 3i%uali%are?. Di# +ara de u#elte ,e#tru a#tete !i su+soluri se ale5e co"a#da I#i1iali%are Pa5i#.. Di# ereastra de dialo5 a i!at. se selectea%. i!a 7s,ect. -# %o#a 7#teturi !i su+soluri se acti*ea%. o,1iu#ea Pri"a ,a5i#. di erit. >a#tetHsu+sol di erit ,e ,ri"a ,a5i#. !i restul ,a5i#ilor?< du,. care se d. co"a#da OI. Dac. este #ecesar< se ace u# clic ,e +utoa#ele 7 i!are ur"ator sau 7 i!are a#terior< ,ri# care se trece la ,ri"ul a#tetHsu+sol al docu"e#tului sau al sec1iu#ii. Se creea%. a#tetul sau su+solul care *a a,are ,e ,ri"a ,a5i#.. Dac. se dore!te ca /# ,ri"a ,a5i#. s. #u a,ar. #ici u# a#tet sau su+sol< atu#ci se las. #eco",letat. %o#a a#tetuluiHsu+solului. Se e ectuea%. u# clic ,e +utoa#ele de co"a#d. 7 i!are ur"ator !i Co"ut. /#tre a#tet !i su+sol< ,ri# care se trece la ur".toarea %o#. de a#tetHsu+sol< du,. care se creea%. a#tetul sau su+solul care *a a,are /# restul docu"e#tului sau sec1iu#ii. Pe#tru o re/#toarcere la docu"e#t se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. -#c9idere. Pentru crearea antete! rBsu.s !uri! r di)erite pe pa-ini pare *i i+pare5 Se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie /# sec1iu#ea /# care se dore!te crearea a#tetelorHsu+solurilor de acst 5e#. Se ale5e co"a#da 7#tet !i su+sol >"e#iul 3i%uali%are?. Di# +ara de u#elte ,e#tru a#tete !i su+soluri se ale5e co"a#da I#i1iali%are Pa5i#.. Di# ereastra de dialo5 a i!at. se selectea%. i!a 7s,ect. -# %o#a 7#tete !i su+soluri se acti*ea%. o,1iu#ea Pa5i#a ,ar. di er. de cea i",ar. >a#tetHsu+sol di erit ,e ,a5i#i i",are !i ,are?< du,. care se d. co"a#da OI. Dac. este #ecesar< se ace u# clic ,e +utoa#ele 7 i!are ur".tor sau 7 i!are a#terior< ,ri# care se trece la u# a#tetHsu+sol cores,u#%.tor u#ei ,a5i#i ,are. Se crea%. a#tetul sau su+solul care *a a,are ,e iecare ,a5i#. ,ar.. Se ace u# clic ,e +uto#ul 7 i!are ur".tor< ,ri# care se trece la u# a#tetHsu+sol cores,u#%.tor u#ei ,a5i#i i",are. Se crea%. a#tetul sau su+solul care *a a,are ,e iecare ,a5i#. i",ar.. Pe#tru re/#toarcerea la docu"e#t se *a ac1io#a +uto#ul de co"a#d. -#c9idere. 3$

7 i!areH7scu#dere Docu"e#t te(t

%.A.:. #u+er tarea pa-ini! r 7ceast. u#c1ie ,er"ite #u"erotarea ,a5i#ilor u#ui docu"e#t. Pot i alese #u"ere ara+e >de e(e",lu 1< 2< 3?< #u"ere ro"a#e >e(. i< ii< iii sau I< II< III?< "i#uscule >e(. a< +< c?< "a)uscule >e(. 7< D< C? care ,ot i a i!ate at6t /# ,artea su,erioar. a ,a5i#ii sau /# ,artea i# erioar.. :u"erele de ,a5i#i ,ot i ali#iate /# ci#ci "oduri. Dac. docu"e#tul este or"at di# "ai "ulte sec1iu#i< atu#ci /# di eritele sec1iu#i ,ot i olosite di erite or"ate de #u"erotare. Fu#c1ia de #u"erotare de ,a5i#i ,oate i decla#!at. ,ri# dou. "etode@ ,ri# co"a#da 7#tet !i su+sol>"e#iul 3i%uali%are?B ,ri# co"a#da :u"ere de ,a5i#.>"e#iul I#sert?. Pentru inserarea nu+ere! r de pa-ini cu a;ut ru! +eniu!ui Insert5 Se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie /# sec1iu#ea /# care se dore!te ad.u5areea #u"erelor de ,a5i#i !i se ale5e co"a#da :u"ere de ,a5i#.< care a i!ea%. o ereastr. de dialo5 cu acela!i #u"e.

Di# lista ascu#s. Po%i1ie se ale5e locul de ,lasare a #u"erelor de ,a5i#. >a#tet sau su+sol?< iar di# lista 7li#iere ali#ierea utili%at. >st6#5a< drea,ta< ce#trat< /# i#terior sau /# e(terior?. Dac. #u se dore!te ti,.rirea #u".rului de ,a5i#. ,e ,ri"a ,a5i#. a docu"e#tului< *a i de%acti*at. o,1iu#ea 7 i!are #u".r ,e ,ri"a ,a5i#.. Se d. co"a#da OI< ,ri# care #u".rul de ,a5i#. *a i ad.u5at docu"e#tului. Dac. se dore!te "odi icarea as,ectului e(terior al #u"erelor de ,a5i#.< di# lista ascu#s. For"atJ se ale5e or"atul #u"erelor utili%ate >ci re ara+e< ro"a#e< "i#uscule sau "a)uscule?.

P rnire de !a A se *a /#scrie #u".rul de /#ce,ut de ,a5i#.. ,!inierea $ertica!" a textu!ui pe pa-in" 30

Editorul are trei o,1iu#i re eritoare la ali#ierea te(tului ,e o ,a5i#.. To, >sus?B Ce#ter >ce#trat?B Tusti ied >cadrat?. 7ceste o,1iu#i sta+ilesc "odul /# care editorul ali#ia%. /#tre "ar5i#ea se sus !i "ar5i#ea de )os u# te(t care ocu,. doar o ,arte di#trAo ,a5i#.. Pentru + di)icarea a!inierii $ertica!e5 1. Se selectea%. te(tul sau se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie /# sec1iu#ea /# care se dore!te "odi icarea ali#ierii *erticale. 2. Di# "e#iul Fi!ier se ale5e co"a#da I#i1iali%are Pa5i#.< i!a 7s,ect.

3. Di# lista ascu#s. 7li#iere *ertical. se ale5e ti,ul ali#ierii *erticale >sus< ce#tru<st6#5a drea,ta< )os?. '. Di# lista ascu#s. Se a,lic. ,e#tru se ale5e ca#titatea de te(t care ur"ea%. s. ie "odi icat. >docu"e#tul /#tre5 sau de la ,u#ctul actual /#colo?< du,. care se d. OI. %.A.>. #u+er tarea r@nduri! r Editorul ,oate s. #u"erote%e r6#durile u#ui docu"e#t !i s. ti,.reasc. #u".rul cores,u#%.tor r6#durilor /#trAu# loc s,eci icat al ,a5i#ii. :u"erele #u su#t a i!ate ,e ecra#< ele ,ot i /#s. ti,.rite sau *i%uali%ate cu co"a#da E(a"i#are /#ai#tea i",ri".rii >"e#iul Fi!ier?. Pentru a ad"u-a nu+ere de r@nduri5 Di# "e#iul Fi!ier se ale5e co"a#da I#i1iali%are Pa5i#.< i!a 7s,ect. -# ereastra de dialo5 care se a i!ea%. se d. co"a#da :u"ere de li#ie.

3&

Se acti*ea%. o,1iu#ea 7d.u5are #u"erotare li#ie. -# acest "o"e#t se acti*ea%. cele trei c6",uri care se re er. la #u"erotarea r6#durilor. -# c6",ul Por#ire de la se i#troduce #u".rul de /#ce,ut olosit la #u"erotarea r6#durilor< care are *aloarea i",licit. 1. C6",ul De la te(t sta+ile!te dista#1a di#tre #u".rul de li#ie !i "ar5i#ea di# st6#5a. Dac. se ale5e *aria#ta 7uto"at< aceast. dista#1. *a i 1H'F. C6",ul I#cre"e#tare cu sta+ile!te ,asul la care se a i!ea%. #u"erele de r6#duri. 3aloarea i",licit. este e5al. cu 1< ca% /# care /# iecare li#ie *a i a i!at #u".rul de li#ie. O,1iu#ile de #u"erotare de r6#duri su#t ur".toarele@ Dac. se ale o,1iu#ea Reluare la iecare ,a5i#.< #u"erotarea *a /#ce,e cu 1 sau cu #u"erul s,eci icat /# c6",ul Por#ire de la< la /#ce,utul ,iec.rei ,a5i#i. 7ceast. o,1iu#e este i",licit.. O,1iu#ea Se reia la iecare sec1iu#e este si"ilar. o,1iu#ii ,recede#te< cu deose+irea c. #u"erotarea *a re/#ce,e la iecare sec1iu#e #ou.. Dac. se ale5e *aria#ta Co#ti#uu< atu#ci r6#durile su#t #u"erotate /# co#ti#uare< .r. a 1i#e sea"a de /#treru,erile de ,a5i#. sau de sec1iu#e. :u"erotarea se ace ,6#. la 32&0&< du,. care se reia cu 1. Se d. co"a#da OI. Pe#tru a !ter5e #u"erotarea de r6#duri< se ale5e sec1iu#ea sau sec1iu#ile res,ecti*e !i se a#ulea%. o,1iu#ea 7d.u5are #u"erotare li#ie. %.A.?. =+p"rirea unui d cu+ent n seciuni U# docu"e#t ,oate i /",.r1it /#trAu# #u".r ar+itrar de sec1iu#i. Fiecare sec1iu#e a docu"e#tului ,oate i or"atat. se,arat. De e(e",lu se ,oate cere ca /# ,ri"a sec1iu#e s. #u ie olosit re5i"ul de coloa#e >adic. #u".rul coloa#elor s. ie e5al cu u#u?< /# sec1iu#ea doi s. ie utili%at re5i"ul de trei coloa#e< iar /# ulti"a sec1iu#e s. ie olosit re5i"ul de dou. coloa#e. Lu#5i"ea "i#i". a u#ei sec1iu#i este e5al. cu lu#5i"ea u#ui ,ara5ra < iar lu#5i"ea "a(i". coi#cide cu lu#5i"ea docu"e#tului. C6#d se /#ce,e u# docu"e#t #ou< #u e(ist. #ici o /#treru,ere de sec1iu#e< deoarece /#tre5ul docu"e#t co#st. di#trAo si#5ur. sec1iu#e. Sco,ul sec1io#.rii u#ui docu"e#t este "odi icarea ,e#tru o ,arte a docu"e#tului a u#ui ele"e#t de or"atare< di# ur".toarele ele"e#te@ di"e#diu#ea 96rtiei !i orie#tarea ,a5i#iiB "ar5i#ileB #u".rul coloa#elorB ,o%i1ia< as,ectul e(terior !i sec*e#1a #u"erelor de ,a5i#.B co#1i#utul !i ,o%i1ia a#tetelor !i su+solurilorB #u"erotarea r6#durilorB locul de ti,.rire al #otelor de ,icior !i al #otelor de s 6r!itB ali#ierea *ertical. a te(tului ,e ,a5i#.. 32

Dac. se selectea%. u# te(t !i se sc9i"+. #u".rul de coloa#e< sau c6#d se creea%. u# cu,ri#s< u# i#dice de #o1iu#i sau o list. de i5uri< editorulo *a crea auto"at o /#treru,ere de sec1iu#e. Pentru crearea unei seciuni n i5 Se ,o%i1io#ea%. cursorul la loca1ia /# care se dore!te s. /#cea,. #oua sec1iu#e. Di# "e#iul I#sert se ale5e co"a#da -#treru,ere. -# ur"a acestei co"e#%i se a i!ea%. o ereastr. de dialo5 i#titulat. -#treru,ere.

Di# c6",ul Ti,uri de s 6r!it de sec1iu#e se ale5e u#a di# cele ,atru o,1iu#i< care de i#esc "odul /# care *a /#ce,e ur".toarea sec1iu#e. Se d. co"a#da OI. -# "odul de a i!are #or"al. editorul a i!ea%. o li#ie du+l. ,u#ctat. cu te(tul S 6r!it de sec1iu#e< care /#s. #u *a i ti,.rit. Pe#tru a !ter5e o /#treru,ere de sec1iu#e /# "odul de s i!are #or"al.< se selectea%. /#treru,erea de sec1iu#e !i se a,as. tasta DELETE sau D7CIASP7CE. I# or"a1iile de or"atare re eritoare la sec1iu#ea care ,recede /#treru,erea de sec1iu#e >#u".rul de coloa#e< di"e#siu#ea de ,a5i#.< etc.? su#t "e"orate /# EarticolulF de s 6r!it de sec1iu#e. 7st el< dac. se !ter5e o /#treru,ere de sec1iu#e< /# o#d se !ter5 i# or"a1iile de or"atare ale sec1iu#ii care ,recede /#treru,erea sec1iu#ii. Te(tul de*i#e o ,arte a sec1iu#ii ur".toare !i *a "o!te#i toate or"at.rile sec1iu#ii ur".toare. O,era1iu#ea de !ter5ere a /#treru,erii de sec1iu#e ,oate i a#ulat. ,ri# co"a#da 7#ulare >"e#iul Editare?. -# "o"e#tul i#troducerii u#ei /#treru,eri de sec1iu#e se sta+ile!te "odul /# care *a /#ce,e #oua sec1iu#e. Cele ,atru o,1iu#i e(iste#te su#t ur".toarele@ Opiunea Pa-ina ur+"t are Editorul *a /#treru,e ,a5i#a actual. /# "o"e#tul /# care se d. co"a#da de /#treru,ere de sec1iu#e. :oua sec1iu#e *a /#ce,e la ,a5i#. #ou..

Opiunea C ntinuu Editorul i#serea%. o /#treru,ere de sec1iu#e< !i /#ce,e o #ou. sec1iu#e /# aceea!i ,a5i#.. Dac. /# sec1iu#ea ,recede#t. su#t coloa#e "ulti,le< editorul ec9ili+rea%. coloa#ele situate deasu,ea /#treru,erii de sec1iu#e< !i #oua sec1iu#e *a olosi s,a1iul li+er al ,a5i#ii.

38

Opiunea Pa-in" i+par" Editorul /#ce,e #oua sec1iu#e /# ur".toarea ,a5i#. i",ar.. 7cest ti, de /#treru,ere se olose!te de e(e",lu atu#ci c6#d se dore!te ca iecare ca,itol s. /#cea,. la ,a5i#. i",ar..

'

Dac. /#treru,erea de sec1iu#e se e ectuea%. la o ,a5i#. i",ar.< atu#ci editorul #u *a scrie #i"ic /# ur"toarea ,a5i#. ,ar..

3 ' $ ' ' $ Opiunea Pa-in" par" Este si"ilar. cu o,1iu#ea P5o#. i",ar.< cu deose+ire c. #oua sec1iu#e *a /#ce,e la ur".toarea ,a5i#. ,ar..

%.C. Desti narea c ! ane! r


Editorul Word ,er"ite crearea docu"e#telor re,re%e#tate su+ or". de coloa#e. Mai "ult< u# te(t i#trodus ,oate i tra#s or"at /# a!a el< /#c6t s. ie re,re%e#tat su+ or". de coloa#e. -# re5i"ul de coloa#e te(tul este i#trodus /# "od co#ti#uu ,6#. la s 6r!itul ,a5i#ii< du,. care se /#ce,e o coloa#. #ou.. Du,. ce sAa co",letat !i ulti"a coloa#.< te(tul *a i re/#ce,ut de la ,ri"a coloa#. a ,a5i#ii ur".toare. Ca#titatea de te(t care se or"ea%. /# "od coloa#e ,oate i deter"i#at. cu a)utorul sec1iu#ilor. Fiecare sec1iu#e ,oate s. co#1i#. u# #u".r di erit de coloa#e. Editorul a,lic. re5i"ul de coloa#e ,e#tru sec1iu#ea /# care se 5.se!te ,u#ctul de i#ser1ie. Dac. docu"e#tul" #u este di*i%at /# sec1iu#i< atu#ci re5i"ul coloa#. *a a ecta /#tre5ul docu"e#t. Dac. '4

docu"e#tul co#1i#e /#treru,eri de sec1iu#i< atu#ci se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie /# i#teriorul sec1iu#ii ,e#tru care se *a a,lica re5i"ul de coloa#e. E(ist. ,osi+ilitatea or"at.rii doar a u#ei ,.r1i a u#ui" docu"e#t /# coloa#e. -# acest sco, se selectea%. te(tul res,ecti*< du,. care se a,lic. o or"atare de coloa#e. -# acest ca% editorul *a i#sera auto"at /#treru,eri de sec1iu#e la /#ce,utul !i s 6r!itul te(tului !i *a a,lica re5i"ul de coloa#e. Dac. te(tul ast el or"atat este #ecores,u#%.tor< ,ri# co"a#da 7#ulare se ,oate re*e#i la situa1ia a#terioar.. Pe#tru *i%uali%area /#treru,erilor de sec1iu#e di# "e#iul 3i%uali%are tre+uie selectat "odul de *i%uali%are #or"al.. -#treru,erile de sec1iu#e ,ot i *i%uali%ate !i /# "odul de a i!are ti, ,a5i#.B ,e#tru aceasta se *a ace clic ,e +uto#ul de co"a#d. 7 i!areH7scu#dere R di# +ara de u#elte sta#dard. Modurile de a i!are ti, ,a5i#. !i ti, *i%uali%are /#ai#te de ti,.rire *or ,re%e#ta coloa#ele "ulti,le /# elul /# care ele *or i ti,.rite. -# "odul de a i!are #or"al. coloa#ele su#t Eascu#seF< /# se#sul c. se a i!ea%. doar o si#5ur. coloa#.. Pentru a crea c ! ane cu !"i+i e-a!e 0n + d de a)i*are tip pa-in"25 Dac. docu"e#tul are doar o si#5ur. sec1iu#e !i dac. se dore!te or"atarea /#tre5ului docu"e#t /# re5i" de coloa#e< se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie /#trAu# loc ar+itrar al docu"e#tului. Dac. se dore!te or"atarea /# coloa#e doar a u#ei ,.r1i a docu"e#tului< se selectea%. te(tul care *a i tra#s or"at /# coloa#e. Dac. docu"e#tul este or"atat di# "ai "ulte sec1iu#i< se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie /# sec1iu#ea /# care se dore!te or"atarea te(tului /# coloa#e. -# +ara de u#elte sta#dard se ace u# clic ,e +uto#ul de co"a#d. Coloa#e. Se tra5e "ouseAul ,e#tru selectarea #u".rului de coloa#e dorit< du,. care se eli+erea%. +uto#ul. -# acest el ,ot i selectate de la 1 la & coloa#e de l.1i"i e5ale. Te(tul ,oate i or"atat !i /# dou. coloa#e a c.ror l.1i"i #u su#t e5ale. -# acest sco,@ Di# "e#iul For"at se ale5e co"a#da Coloa#e< ,ri# care se a i!ea%. o ereastr. de dialo5 cu acela!i #u"e.

Di# c6",ul Preset.ri se ale5e *aria#ta St6#5a >coloa#a di# st6#5a este "ai /#5ust.? sau Drea,a >coloa#a di# drea,ta este "ai /#5ust.?. Se d. co"a#da OI. Dac. #u se ,re er. utili%area or"atelor ,rede i#ite de coloa#e< atu#ci /# c6",ul :u"ar de coloa#e se *a i#troduce #u".rul #ecesar de coloa#e >/#tre 1 !i '$?. -# acest ca% editorul ,resu,u#e i",licit c. l.1i"ile coloa#elor *or i e5ale. Dac. utili%atorul dore!te s. de i#easc. l.1i"ea di eritelor coloa#e ,recu" !i a s,a1iului di#tre coloa#e< atu#ci se *a de%acti*a o,1iu#ea '1

Coloa#e de l.1i"de e5al.< iar /# co#ti#uare se *or i#troduce ".sur.tori e(acte ,e#tru iecare coloa#. !i ,e#tru iecare s,a1iu situat /# drea,ta coloa#ei. Plasarea r6#durilor *erticale de des,.r1ire /#tre coloa#e u!urea%. li%i+ilitatea te(tului. Pe#tru ad.u5area acestor r6#duri se *a acti*a o,1iu#ea Li#ie /#tre. Lu#5i"ea u#ei ast el de r6#duri este e5al. cu lu#5i"ea "a(i". a coloa#elor di# ,a5i#.. R6#durile su#t a i!ate #u"ai /# "odul de a i!are ti, ,a5i#. sau /# "odul de a iare ti, *i%uali%are /#ai#te de ti,.rire. Pri# /#treru,ere de coloa#. se /#1ele5e acel ,u#ct di# te(t< /# care se ter"i#. o coloa#. !i se /#ce,e o coloa#. #ou.. Editorul distri+uie auto"at coloa#ele ,e ,a5i#.< /#s. se ,oate trece or1at la o #ou. coloa#.< ,ri# i#serarea u#ei /#treru,eri de coloa#.. Pe#tru /#treru,erea or1at. a u#ei coloa#e@ -# "odul de a i!are ti, ,a5i#.< se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie la loca1ia u#de se dore!te s. /#cea,. o #ou. coloa#.. -# co#ti#uare se ,oate ale5e u#a di# ur".toarele trei *aria#te@ se ac1io#ea%. co"+i#a1ia de taste CTRLKSGIFTKE:TER. di# "e#iul I#sert se ale5e co"a#da -#treru,ere. Di# ereastra de dialo5 care se a i!ea%. se ale5e o,1iu#ea S 6r!it de coloa#.< du,. care se d. co"a#da OI. di# "e#iul For"at se ale5e co"a#da Coloa#e. -# ereastra de dialo5 a i!at. se acti*ea%. o,1iu#ea Se a,lic. ,e#tru C de la acest ,u#ct /#ai#te< Coloa#. #ou. !i se d. co"a#da OI. La s 6r!itul u#ei sec1iu#i sau la s 6r!itul u#ui docu"e#t se ,oate /#t6",la ca te(tul s. #u ie u#i or" re,arti%at /#tre coloa#e. Pe#tru a ec9ili+ra lu#5i"ea coloa#elor< la s 6r!itul te(tului se *a i#sera o /#treru,ere de sec1iu#e ti, co#ti#u.< care *a distri+ui u#i or" coloa#ele< iar #oua sec1iu#e *a /#ce,e ,e aceea!i ,a5i#.. Pe#tru acest sco, di# "e#iul I#sert se ale5e co"a#da -#treru,ere. Di# ereastra de dialo5 care se a i!ea%. se acti*ea%. o,1iu#ea Co#ti#uu< du,. care se d. co"a#da OI.

Dac. /# #oua sec1iu#e se re#u#1. la re5i"ul de "ulticoloa#e< atu#ci se *a da di# #ou co"a#da Coloa#e< !i di# ereastra de dialo5 a i!at. se *a ale5e "odelul U#a >su+ ereastra cu titlul Preset.ri?. Observaie: E(ist. ,osi+ilitatea co"+i#.rii i"a5i#ilor 5ra ice cu coloa#e de te(t. O i"a5i#e 5ra ic. care este i#serat. /# i#teriorul u#ui c9e#ar ,oate s. ocu,e o ,or1iu#e a u#ei coloa#e< o coloa#. /#trea5. sau ,oate s. ocu,e c9iar "ai "ulte coloa#e.

'2

%.E. Destiunea ta.e!e! r


Fu#c1ia de 5estiu#e a ta+elelor ,er"ite crearea !i editarea datelor or5a#i%ate /# r6#duri !i coloa#e< care ,ot i des,.r1ite de r6#duri. StructuOra de +a%. a ta+elelor este ur".toarea@ ele su#t or"ate di# r6#duri >,e ori%o#tal.? !i di# coloa#e >,e *ertical.?. 7ceste ele"e#te /# 5e#eral su#t deli"itate de r6#duri< care or"ea%. dre,tu#59iuri< #u"ite celule. :u"erotarea celulelor se ace de la st6#5a s,re drea,ta >cu litere?< !i de sus /# )os >cu #u"ere?. %.E.&. Crearea unei ta.e!e Pe#tru crearea u#ei ta+ele@ Se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie la loca1ia di# docu"e#t u#de se dore!te crearea ta+elei. Di# "e#iul Ta+el se ale5e co"a#da I#serare Ta+el. -# ur"a acestei co"e#%i se a i!ea%. o ereastr. de dialo5 i#titulat. I#serare Ta+el.

Se i#troduce #u".rul de coloa#e !i #u".rul de r6#duri ale ta+elei. Se d. co"a#da OI. Crearea u#ei ta+ele ,oate i reali%at. !i ,ri# ac1io#area +uto#ului de co"a#d. I#serare Ta+el >+ara de u#elte sta#dard?. Pri# ,rocedeul de tra5ere a "ouseAului ,ot i 5e#erate ta+ele de cel "ult 23 r.#duri !i 21 coloa#e. Editorul i#serea%. /# docu"e#t o ta+el. *id. !i ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie /# ,ri"a celul.. -# co#ti#uare se i#serea%. te(tulB dac. /# i#teriorul celulei se dore!te trecerea la u# #ou ,ara5ra < atu#ci se *a ac1io#a tasta E:TER. Pe#tru i#troducerea i# or"a1iilor /#trAo oarecare celul. ,ri"a dat. se ace clic ,e celula res,ecti*. !i /# co#ti#uare se tastea%. te(tul sau se i#serea%. i"a5i#ea 5ra ic.. -# u#c1ie de ca#titatea de i# or"a1ie i#trodus.< /#.l1i"ea celulei *a cre!te auto"at. Pe#tru i#serarea u#ui caracter de ta+ulare se *a ac1io#a co"+i#a1ia de taste SGIFTKT7D. De,lasarea /#tre celule ,oate i reali%at. !i cu a)utorul tastelor cu s.5e1i sau cu tasta T7D. -# celulele u#ei ta+ele ,ot i i#serate !i i"a5i#i 5ra ice. Dac. i"a5i#ea #u /#ca,e /# celula res,ecti*. atu#ci se *a "odi ica /#.l1i"ea li#iei sau l.1i"ea coloa#ei. Pe#tru a ti,.ri r6#durile di#tre celule !i ,e#tru a ad.u5a r6#duri de co#tur se *a da co"a#da Ta+el 7utoFor"at >"e#iul Ta+el? sau co"a#da Dorduri !i u"+rire>"e#iul For"at?. '3

Se!ectarea ce!u!e! rF r@nduri! r *i a c ! ane! r Cu "ouseAul selectarea /#trAo ta+el. ,oate i reali%at. /# elul ur".tor@ Pe#tru a selecta O celul. U# r6#d O coloa#. 7c1iu#e Se ace clic ,e +ara de selec1ie a celulei >,o%i1ie a,ro,iat. de "ar5i#ea di# st6#5a a celulei< /# i#teriorul ei?. Se ace clic ,e +ara de selec1ie a r6#dului >,o%i1ie a,ro,iat. de "ar5i#ea di# st6#5a a r6#dului< /# e(teriorul lui?. Se ace u# clic ,e li#ia directoare su,erioar. a coloa#ei. Dac. cursorul de "ouse a)u#5e /#trAo ,o%i1ie corect.< corsorul se tra#s or". /#trAo s.5eat. /# )os . sau Se tra5e cursorul de "ouse ,este celule< r6#duri sau coloa#ele #ecesare. O alt. "odalitate este selectarea u#ei celule< r6#duri sau coloa#e !i /# ti", ce se 1i#e a,.sat. tasta SGIFT se ace u# clic /#trAo alt. celul.< li#ie sau coloa#..

Celule< r6#duri coloa#e "ulti,le

Selectarea r6#durilor< coloa#elor sau a ta+elei /#tre5i ,oate i reali%at. !i ,ri# ,o%i1io#area ,u#ctului de i#ser1ie /# ta+el. !i selectarea co"e#%ii Selectare R6#d< Selectare Coloa#. sau Selectare Ta+el di# "e#iul Ta+el. %.E.(. Inserarea ce!u!e! rF r@nduri! r *i a c ! ane! r -#ai#te de a i#sera celule< r6#duri au coloa#e #oi< ,ri"a dat. tre+uie selectat. o celul.< li#ie sau coloa#. de)a e(iste#t.. Editorul i#serea%. o #ou. li#ie /# a1a >deasu,ra? li#ie selectate< o #ou. coloa#. /# st6#5a coloa#ei e(iste#te< iar o #ou. celul. la loca1ia s,eci icat. de utili%ator. De e(e",lu dac. se dore!te ad.u5area a dou. coloa#e< atu#ci se selectea%. dou. coloa#e di# ta+el.< du,. care se d. co"a#da I#sert Colu"#s di# "e#iul Colu"#s. Pentru a ad"u-a ce!u!e n i !a ta.e!"5

1. Se selectea%. o celul. >sau u# #u".r de celule? /# a,ro,ierea c.reia se *a i#sera o celul. >sau u# #u".r de celule?. 2. Di# "e#iul Ta+el se ale5e co"a#da I#serare Celule !i este a i!at. o ereastr. de dialo5 cu titlu I#serare celule.

3. Se ale5e u#a di#tre cele ,atru o,1iu#i ,osi+ile. '. Se d. co"a#da OI. ''

Sco,ul ur".rit@ O,1iu#ea care tre+uie selectat.@ I#serarea #oilor celule /# st6#5a De,lasare celule la drea,ta celulelor selectate. I#serarea #oilor celule deasu,ra De,lasare celule /# )os celulelor selectate. I#serarea u#ei r6#duri sau "ai "ultor I#serare r6#d /#tre5 r6#duri. I#serarea u#ei coloa#e sau "ai "ultor I#serare coloa#. /#trea5. coloa#e. Pentru a ad"u-a r@nduri n i !a ta.e!"5 Se selectea%. li#ia >sau r6#durile? deasu,ra c.reia se *a i#sera #oul r6#d >#oile r6#duri?. :u".rul r6#durilor care ce se i#serea%. coi#cide cu #u".rul r6#durilor selectate. Di# "e#iul Ta+el se ale5e co"a#da I#serare C R6#duri deasu,ra. Editorul i#serea%. o li#ie sau "ai "ulte r6#duri deasu,ra li#iei selectate >r6#durilor selectate?. Dac. se dore!te ad.u5area u#ui r6#d la s 6r!itul ta+elei< se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie la celula di# col1ul drea,ta )os !i se ac1io#ea%. tasta T7D. Pentru a ad"u-a c ! ane n i !a ta.e!"5 Se selectea%. o coloa#. >sau u# #u".r de coloa#e? /# st6#5a c.reia *a i i#serat. o #ou. coloa#. >#oile coloa#e?. :u".rul coloa#elor care se i#serea%. coi#cide cu #u".rul coloa#elor selectate. Di# "e#iul Ta+el se ale5e co"a#da I#serare Coloa#e la st6#5a. Editorul i#serea%. o coloa#. sau "ai "ulte coloa#e /# st6#5a coloa#ei selectate >coloa#elor selectate?. :u".rul "a(i" de coloa#e este 31. Dac. se dore!te ad.u5area u#ei coloa#e du,. ulti"a coloa#. di# ta+el.< se selectea%. toate ".rcile de s 6r!it de r6#d !i se ace u# clic ,e +uto#ul I#serare Cololoa#e >+ara de u#elte sta#dard?. %.E.%. 6ter-erea ce!u!e! rF r@nduri! r *i a c ! ane! r Editorul ,er"ite !ter5erea co#1i#utului celulelor >te(te< #u"ere< i"a5i#i 5ra ice?< dar ,ot i !terse c9iar !i celule. Pe#tru !ter5erea co#1i#utului celulei se selectea%. celula res,ecti*.< du,. care se olosesc "etodele o+i!#iute de !ter5ere de te(te. Pe#tru !ter5erea celulelor u#ei ta+ele@ Se selectea%. celula >sau celulele? care ur"ea%. a i !tears..

Di# "e#iul Ta+el se ale5e co"a#da =ter5ere Celule !i se a i!ea%. o ereastr. de dialo5 cu titlu =ter5ere Celule. Se ale5e u#a di#tre cele ,atru o,1iu#i. Se d. co"a#da OI.

'$

Pentru *ter-erea r@nduri! r sau c ! ane! r unei ta.e!e5 Se selectea%. r6#duri sau coloa#ele care ur"ea%. a i !terse. Di# "e#iul Ta+el se ale5e co"a#da =ter5ere R6#duri sau =ter5ere Coloa#e. %.E.:. Mutarea *i c pierea ce!u!e! rF r@nduri! r *i a c ! ane! r Pe#tru a "uta sau de,lasa celule< r6#duri sau coloa#e ,ri"a dat. se selectea%. ele"e#tele #ecesare. Se ,o%i1io#ea%. cursorul de "ouse /# selec1ie< "o"e#t /# care cursorul se tra#s or". /#trAo s.5eat. /#cli#at. s,re st6#5a. Pe#tru "utarea ele"e#telor res,ecti*e se *a tra5e cursorul la #oua loca1ie< du,. care se eli+erea%. +uto#ul "ouseAului. Dac. se dore!te co,ierea ele"e#telor< se ,rocedea%. la el< dar /# ti",ul tra5erii se *a 1i#e a,.sat. tasta CTRL. %.E.>.L"i+ea unei c ! ane Editorul ,oate deter"i#a auto"at l.1i"ea tuturor coloa#elor. -# acest sco, se selectea%. ,ri"a dat. /#trea5a ta+el.. Di# "e#iul Ta+el se ale5e co"a#da Pro,rit.1i Ta+el< i!a Coloa#.. L.1i"ea coloa#eloe selectate ,oate i "odi icat. ,ri# i#troducerea u#ei ".sur.tori e(acte /# c6",ul L.1i"e ,re erat.. E(ist. ,osi+ilitatea "odi ic.rii l.1i"ii coloa#elor ,ri# tra5erea cu "ouseAul a li#iei de des,.r1ire *ertical. a u#ei coloa#e< coloa#ele situate la drea,ta *or i redi"e#sio#ate ,ro,or1io#al< l.1i"ea total. a ta+elei r."6#e #e"odi icat.. Dac. /# ti",ul tra5erii li#iei de des,.r1ire *ertical. se 1i#e a,.sat. tasta SGIFT< atu#ci *a i redi"e#sio#at. #u"ai coloa#a care este situat. /# drea,ta li#iei de des,.r1ire. Dac. se 1i# a,.sate tastele SGIFT !i CTRL< atu#ci coloa#ele situate la drea,ta *or ,.stra l.1i"ea lor< dar l.1i"ea total. a ta+elei *a i "odi icat..

%.E.?. M di)icarea n"!i+ii unei r@nduri Fiecare celul. a u#ei r6#duri are aceea!i /#.l1i"e deter"i#at. auto"at de editor< dar care ,oate i s,eci icat. !i de utili%ator. Pe#tru a "odi ica /#.l1i"ea u#ui r6#d@ Se selectea%. li#ia sau r6#durile res,ecti*e. Di# "e#iul Ta+el se ale5e co"a#da Pro,riet.1i ta+el< i!a R6#d.

'0

Dac. se dore!te e*itarea ra5"e#t.tii celulelor li#iei selectate de o trecere la o #ou. ,a5i#.< atu#ci se *a de%acti*a o,1iu#ea R6#dul ,oate i ,e ,a5i#i di erite. Se d. co"a#da OI. %.E.A. ,d"u-area r@nduri! r de c ntur !a ta.e!e *i e)ectu! de u+.r" Editorul #u ti,.re!te r6#durile directoare care /",art ta+ela /# celule< dar care su#t *i%i+ile ,e ecra#. Pe#tru ti,.rirea r6#durilor ori%o#tale !i *erticale /#tre celule< ,recu" !i ,e#tru o+1i#erea u#ui e ect de u"+r.@ Se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie /# i#teriorul ta+elei. Di# "e#iul Ta+el se ale5e co"a#da 7uto or"atare /# Ta+el !i se a i!ea%. ereastra de dialo5 7uto or"atare /# Ta+el.

Di# lista Stiluri ta+el se ale5e ar9itectura de ta+el. dorit.. Pe#tru i#de,.rtarea tuturor or"atelor se ale5e *aria#ta :ici u#a. Se d. co"a#da OI. '&

Pe#tru a ad.u5a r6#duri de co#tur !i u"+re doar la a#u"ite celule se *a a,lica co"a#da Dorduri !i u"+rire >di# "e#iul For"at?. %.E.C. C nt pirea 0interc!asarea2 *i )ra-+entarea ce!u!e! r Pe#tru co#to,irea ori%o#tal. a "ai "ultor celule *eci#e di# cadrul u#ei r6#duri se ace cu co"a#da -"+i#are celule di# "e#iul Ta+el< select6#d /# ,reala+il celulele res,ecti*e. Editorul co#*erte!te co#1i#utul iec.rei celule /#trAu# ,ara5ra . E(ist. ,osi+ilitatea ra5"e#t.rii celulelor. -# acest sco, se selectea%. celulelel care ur"ea%. a i ra5"e#tate !i di# "e#iul Ta+el se ale5e co"a#da Sci#dare Cells.

%.E.E. Fra-+entarea ta.e!e! r Dac. se dore!te i#serarea u#ui te(t /#tre dou. r6#duri ale u#ei ta+ele< se ,o%i1io#ea%. cursorul /# r6#dul /# a1a c.reia se *a i#sera te(tul res,ecti* !i se ale5e co"a#da Sci#dare Ta+el di# "e#iul Ta+el. 7ceast. co"a#d1. ra5"e#tea%. ta+ela /# dou. ,.r1i !i i#serea%. o "arc. de ,ara5ra R /#tre cele dou. r6#duri !i /# co#ti#uare se ,oate i#sera te(tul res,ecti*. %.E.&G. Repetarea antete! r de ta.e!e pe +ai +u!te pa-ini U#ele ta+ele ,ot a*ea di"e#siu#i "ari< ast el ele se /#ti#d ,e "ai "ulte ,a5i#i. E(ist. ,osi+ilitatea re,et.rii a#tetului ta+elei la /#ce,utul iec.rei ,a5i#i #oi. /# acest sco, se selectea%. ,ri"a li#ie care *a )uca rolul a#tetului de ta+el. !i se d. co"a#da Re,etare r6#duri titlu di# "e#iul Ta+el. Dac. se trece la ,a5i#. #ou.< a#tetul dese"#at *a i re,etat auto"at la /#ce,utul ,a5i#ii #oi. %.E.&&. # te de pici r *i de s)@r*it Editorul ,er"ite crearea !i editarea #otelor de ,icior >,lasate la "ar5i#ea i# erioar. a ,a5i#ii? !i de s 6r!it >,lasate la s 6r!itul docu"e#tului?. 7ceste i# or"a1ii su#t #u"erotate auto"at. Fiecare #ot. de ,icior are dou. ,.r1i@ o "arc. de re eri#1. 1 care a,are /# te(tul docu"e#tului !i care ide#ti ic. #ota ,recu" !i te(tul #otei ,ro,riu %ise. Editorul #u"erotea%. #otele de ,icior cu ci re ara+e >1< 2< 3?< iar cele de s 6r!it cu "i#uscule ro"a#e >i< ii< iii?. :otele su#t se,arate de te(tul docu"e#tului I",ri"arerAo li#ie ori%o#tal..

Pentru a insera

n t" de su.s ! sau de )ina!5

Se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie la loca1ia u#de se dore!te i#serarea ".rcii de re eri#1.. Di# "e#iul I#serare se ale5e co"a#da Re eri#1. C :ot. de su+sol !i se a i!ea%. o ereastr. de dialo5 i#titulat. :ot. de su+sol !i #ot. de i#al . Di# %o#a 7",lasare se ale5e +uto#ul :ot. de su+sol >dac. se dore!te crearea u#ei #ote de ,icior?< ie +uto#ul :ot. de i#al >dac. se dore!te crearea u#ei #ote de s 6r!it?.
1

:ot] de ,icior

'2

Mo#a For"at de #u".r sta+ile!te "odul de #u"erotare a #otelor. Dac. se dore!te olosirea u#ei ".rci de re eri#1. sta+ilit. de utili%ator< atu#ci se *a ale5e +uto#ul Marca) ,articulari%at !i /# c6",ul ata!at se i#troduce u# te(t de cel "ult 14 caractere. O alt. ,osi+ilitate este ale5erea +uto#ului de co"a#d. Si"+ol< selectarea u#ui caracter s,ecial !i selectarea co"e#%ii OI. Se ale5e +uto#ul OI. Editorul i#serea%. "arca de re eri#1. a #otei !i desc9ide ,a#oul desti#at #otelor. -# co#ti#uare se i#troduce te(tul #otei. Pe#tru a /#c9ide ,a#oul de #ote !i ,e#tru re/#toarcerea /# docu"e#tul ,ri#ci,al se *a ale5e +uto#ul de co"a#d. Re*ocare. %.&G. C<enare Pri# c9e#ar se /#1ele5e u# co#tai#er /# care ,oate i de,us. o i"a5i#e 5ra ic.< o ta+el.< u# te(t sau u# o+iect. -# c9e#ar #u se ,oate de,u#e o #ot. de ,icior< o #ot. de s 6r!it sau u# co"e#tariu. Du,. ce c9e#arul a ost /#c.rcat cu o a#u"it. i# or"a1ie< el ,oate i tras cu "ouseA

ul /# orice ,o%i1ie a ,a5i#ii. Te(tul docu"e#tului ,oate s. se o,reasc. deasu,ra "ar5i#ii su,erioare a c9e#arului !i s. se co#ti#ue dedesu+tul "ar5i#ii i# erioare a c9e#arului< "ar5i#ile di# st6#5a !i di# drea,ta r."6#6#d li+ere. O alt. ,osi+ilitate este atu#ci li+er di# e(teriorul "ar5i#ii di# /#s. i# or"a1ia de,us. /# c9e#ar. c6#d te(tul docu"e#tului olose!te s,a1iul st6#5a !i di# drea,ta a c9e#arului< ocoli#d

Pentru inserarea unui c<enar n ;uru! un r e!e+ente se!ectate5 Se trece la "odul de a i!are ti, ,a5i#. !i se selectea%. ele"e#tele care *or i i#troduse /# c9e#ar. '8

Di# "e#iul I#serare se ale5e co"a#da Caset. te(t. Editorul i#serea%. a*6#d "uc9iile or"ate di# r6#durile 9a!urate cu o,t "6#ere /# )urul selec1iei. Pentru inserareaF di+ensi narea *i p /ii narea unui c<enar $id5 Se asi5ur. de a,tul c. #u este selectat #ici u# te(t !i #ici o i"a5i#e 5ra ic.. -# "odul de a i!are ti, ,a5i#. se ale5e co"a#da Caset. te(t di# "e#iul I#serare. Cursorul de i#serare ti, li#iu1. se tra#s or". /#trAu# se"# ,lus >K?. Se ,o%i1io#ea%. cursorul la loca1ia di# ,a5i#. u#de se *a 5.si col1ul st6#5a sus al c9e#arului. -# ti", ce se 1i#e a,.sat +uto#ul "ouseAului se tra5e c9e#arul ,6#. c6#d a)u#5e la di"e#siu#ea dorit.< a,oi se eli+erea%. "ouseAul ,e#tru i#serarea c9e#arului. Pe#tru de,lasarea sau redi"e#sio#area u#ui c9e#ar< ,ri"a dat. tre+uie selectat c9e#arul res,ecti*< ,o%i1io#6#d cursorul "ouseAului ,e o "uc9ie a c9e#arului. -# acel "o"e#t cursorul "ouseAului se tra#s or". /#trAu# se"# ,lus ,re*.%ut cu ,atru s.5e1iB /# co#ti#uare se ace u# clic de "ouse. U# c9e#ar se redi"e#sio#ea%. ,ri# a!e%area cursorului "ouseAului ,e u#ul di# "6#erele a!e%ate ,e r6#durile 9a!urate ale c9e#arului selectat. Cursorul se tra#s or". /#trAo li#iu1. ,re*.%ut. cu dou. s.5e1i< "o"e#t /# care se tra5e "ouseAul ,6#. c6#d c9e#arul a)u#5e la di"e#siu#ea dorit.. Pe#tru di"e#sio#area ,recis. a c9e#arului se selectea%. c9e#arul !i /# co#ti#uare se ale5e co"a#da Caset. te(t di# "e#iul For"at u#de se i#troduc di"e#siu#ile e(acte ale c9e#arului. Pe#tru a de,lasa u# c9e#ar se a!ea%. cursorul "ouseAului ,e o "uc9ie a dre,tu#59iuluiB cursorul "ouseAului se tra#s or". /#trAu# se"# ,lus ,re*.%ut cu ,atru s.5e1i. -# co#ti#uare se tra5e c9e#arul /# #oua ,o%i1ie !i se eli+erea%. +uto#ul "ouseAului. Pe#tru !ter5erea u#ui c9e#ar .r. a !ter5e !i co#1i#utul s.u< se selectea%. c9e#arul< du,. care se ale5e di# "e#iul For"at co"a#da Caset. te(t. Di# ereastra de dialo5 a i!at. se ale5e di# %o#a Li#ie< lista ascu#s. Culoare C F.r. li#ie . Dac. se dore!te !ter5erea u#ui c9e#ar< i#clusi* co#1i#utul s.u< atu#ci du,. selectarea c9e#arului se ac1io#ea%. tasta D7CISP7CE sau tasta DELETE. Pe#tru i# or"a1ii ,recise re eritoare la u# c9e#ar< se selectea%. c9e#arul res,ecti*< du,. care se ale5e co"a#da Caset. te(t di# "e#iul For"at !i se a i!ea%. o ereastr. de dialo5 Caset. te(t.

Mo#a i#titulat. 7s,ect se re er. la co",orta"e#tul te(tului /#co#)ur.tor a1. de c9e#ar. %.&&. I+p rtarea i+a-ini! r

$4

Editorul Word ,oate s. i",orte i"a5i#i 5ra ice de o "are *arietate de or"ate. Pro5ra"ele de#u"ite E iltre 5ra iceF ,er"it editorului i#ter,retarea !i a i!area i"a5i#ilor 5ra ice create de alte a,lica1ii. Pe#tru a i",orta o i"a5i#e 5ra ic. > .r. a ,.r.si editorul Word?@ Se ,o%i1io#ea%. ,u#ctul de i#ser1ie la loca1ia di# docu"e#t u#de se dore!te i#serarea i"a5i#ii. Se selectea%. co"a#da I"a5i#e Mi#iatur. di# "e#iul I#serare. -# ur"a acestei co"e#%i se desc9ide ,e ,a#oul de acti*itate ereastra cu #u"ele I#sert C Cli, 7rt di# care se selectea%. Cli, Or5a#i%er ur"6#d a co,ia o i"a5i#e si a,oi a o li,i /# docu"e#tul Word. I",ortarea u#ei i"a5i#i 5ra ice "a)orea%. su+sta#1ial di"e#siu#ea docu"e#tului Word< deoarece i#a5i#ea 5ra ic. este "e"orat. /# i#teriorul docu"e#tului.

%.&(. Desenare n W rd Editorul Word este !i u# ,ro5ra" de dese#are care ,oate s. cree%e /# i#teriorul docu"e#telor i"a5i#i 5ra ice. Pe#tru a la#sa co",o#e#ta de dese#are a editorului< /# +ara cu u#elte sta#dard se *a ace u# clic ,e +uto#ul de co"a#d. Dese#are. %.&%. Uti!itaru! WORD,RT Editorul Word co#1i#e o a,lica1ie s,ecial. #u"it. Word7rt< care este desti#at. ad.u5.rii docu"e#tului actual di eritelor te(te< care au di erite e ecte s,eciale. Pe#tru la#sarea /# e(ecu1ie a utilitarului Word7rt ,ri"a dat. se ,o%i1io#ea%. cursorul la loca1ia di# docu"e#t u#de se dore!te i#serarea te(tului cu e ect s,ecial< du,. care di# "e#iul I#serare se ale5e co"a#da I"a5i#e A Word7rt.

$1

-# ereastra de dialo5 cu titlu Te(tul i#trodus se i#troduce te(tul care ur"ea%. s. ie ,relucrat de Word7rt !i a,oi se ac1io#ea%. tasta E#ter. Di# +ara de u#elte se selectea%. di eritele e ecte s,eciale care ur"ea%. a i a,licate te(tului. Du,. ce se ter"i#.< se e ectuea%. u# clic /# e(teriorul o+iectului Word7rt !i se co#ti#u. editarea cu Word.

$2