Sunteți pe pagina 1din 4

ROLUL CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE IN ACTIVITATEA COMERCIALA

Camera de Comer i Industrie a Romniei (CCIR) este cea mai puternic asociaie a mediului de afaceri din Romnia, reunind n rndurile sale ntreaga reea a celor 42 de camere de comer i industrie judeene, camerele de comer ilaterale i asociaii profesionale! CCIR este o organi"aie negu#ernamental, cu caracter autonom, care susine interesele comunitii de afaceri i, n special, pe cele ale mem rilor si, n dialogul cu instituiile statului i organismele internaionale! Camera acionea" pentru crearea unui mediu de afaceri sta il, coerent i propice de"#oltrii sectorului pri#at, unei economii de pia reale, dura ile i desc$ise spre e%terior! Ca repre"entant al mediului de afaceri, CCIR include n oferta sa de ser#icii organi"area de misiuni economice, programe de perfecionare profesional, organi"area de e#enimente de afaceri, seminarii i de" ateri, administrarea de a"e de date cu oportuniti de afaceri! Camera de Comer i Industrie a Romniei, catali"ator al &istemului Cameral i motor al de"#oltrii economice dura ile a Romniei'

este organi"aia negu#ernamental, autonom, nonprofit, de utilitate pu lic, cu personalitate juridic, ce repre"int, sprijin i apr interesele generale ale comunitii de afaceri din Romnia, urmrind promo#area i de"#oltarea industriei, comerului, ser#iciilor i agriculturii, n concordan cu cerinele economiei de pia( repre"int fa de )u#ern i autoritile centrale, precum i pe plan internaional, camerele judeene i ceilalali mem ri, n pro leme de interes general( pune la dispo"iia )u#ernului i autoritilor pu lice centrale informaii i opinii moti#ate pri#ind interesele generale ale economiei( contri uie la consolidarea mediului de afaceri i la de"#oltarea economic local, regional i naional dura il( desfoar acti#iti de informare i documentare n interesul mem rilor si i al comunitii de afaceri! organi"ea" n e%clusi#itate *opul +aional al ,irmelor din Romnia i alte topuri de an#ergur naional i internaional conform procedurilor proprii( poate pre"enta instituiilor i persoanelor a ilitate, prin consultarea mem rilor, propuneri pri#ind promo#area de proiecte de acte normati#e( ela orea" studii pri#ind e#oluia economiei la ni#el naional, regional, judeean sau local, n cola orare cu mem rii si sau cu ali parteneri din domeniul pu lic sau pri#at i pu lic anual un raport pri#ind starea economiei naionale( armoni"ea", prin consultarea camerelor de comer judeene, nomenclatorul de ser#icii al &istemului Cameral(

&istemul camerelor de comert cuprinde' -! camerele de comert judetene si a municipiului .ucuresti, denumite in continuare camere judetene 2! Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumita in continuare Camera Nationala /! camerele de comert ilaterale In Romania sunt' 0 Camere de Comert si Industrie din Romania (42) 0 Camere de Comert .ilaterale din Romania (-1)

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV Camera de Comert si Industrie 2ra$o#a este o organi"atie negu#ernamentala de utilitate pu lica, a#and drept scop de"#oltarea economiei pra$o#ene si promo#area pe plan intern si e%tern, sprijinirea comunitatii de afaceri locale, in special a mem rilor, in raporturile cu autoritatile din tara si organismele speciali"ate din strainatate! Camera de Comert si Industrie 2ra$o#a isi desfasoara acti#itatea conform 3egii nr! //4 5 2667 a fost infiintata in -886, prin 9otarare de )u#ern : ;ecretul lege -/8 5 -886, continuand traditia Camerei de Comert si Industrie 2loiesti, infiintata in -1<4 si desfiintata in -848! =tri utiile principale ale Camerei de Comert si Industrie 2ra$o#a sunt' Indeplineste functia de lobby si ep e!enta e" actionand ca un liant int e co#unitatea de aface i si auto itatile publice locale" nationale si inte nationale" fiind pu tato ul de cu$ant si de i#a%ine al a%entilo econo#ici" ale ca o inte ese le apa a& 'a!duieste Cent ul de Info #atii" Consulatanta si Inst ui e pent u IMM eali!at in pa tene iat public p i$at& Indeplineste functia de sp i(ini e a co#unitatii de aface i" p in fu ni!a ea de info #atii si aco da ea de consultanta)

: informatii pri#ind procedura de constituire a societatilor comerciale( : redactarea actelor constituti#e, a actelor modificatoare ale acestora, pentru inregistrarea la Registrul Comertului( : consultanta in #ederea o tinerii autori"atiilor de functionare a societatilor comerciale(

: consultanta pe pro leme de comert e%terior( : eli erarea certificate de origine, a#i"e de forta majora, certificarea documentelor e%terne( : punerea in contact a firmelor romanesti cu cele straine( : asistenta pri#ind sursele de finantare interne si e%terne, institutiile finantatoare, conditiile de creditare, fonduri neram ursa ile( : asistenta pri#ind intocmirea studiilor, planurilor de afaceri si proiectelor pentru o tinerea finantarii( : informatii de afaceri, acces la toate informatiile, noutatile si acti#itatile sale pe site:ul >>>!ccip$!ro, precum si in paginile re#istei proprii ?;@namic .usiness?!

Reali!ea!a acti$itati de fo #a e" pe fectiona e si califica e p ofesionala)

: Cursuri de initiere, calificare si perfectionare, : &eminarii de instruire, : Argani"area de targuri de locuri de munca si alte manifestari ce asigura contactul direct dintre cererea si oferta de forta de munca!

Reali!ea!a acti$itati si actiuni in do#eniul elatiilo e*te ne si coope a ii inte nationale

: Bisiuni economice in strainatate si primiri de delegatii straine( : 2arteneriate economice, seminarii, simpo"ioane, forumuri economice si consilii de afaceri( : .urse, contacte de afaceri, pre"entari de firme si reuniuni cu caracter international( : 2articiparea ca solicitant sau partener la programe cu finantare e%terna

O %ani!ea!a si pa ticipa la #anifesta i e*po!itionale

: Argani"area si participarea la manifestari e%po"itionale in tara( : Argani"area de participarii cu standuri si delegatii de #i"itatori speciali"ati la manifestari e%po"itionale din strainatate( : =cordarea de sprijin firmelor, in #ederea participarii acestora la diferite manifestari e%po"itionale in tara si in strainatate

Reali!ea!a actiuni de p o#o$a e pent u co#unitatea de aface i) p e!enta i de fi #e" confe inte" se#ina ii +o ,-s.op-u i /u ni!ea!a info #atii de aface i O %ani!ea!a Topul 0udetean al /i #elo 1 o#o$a ea fi #elo p in inte #ediul e$istei Dyna#ic Business si al siteului +++2ccip.2 o

: ;ispune si poate pune la dispo"itia firmelor si institutiilor interesate, patru &ali de conferinta si de cursuri, modern utilate si dotate cu facilitati te$nice audio:#ideo de ultima generatie, cu capacitati de -26 locuri, 46 locuri (doua sali) si -< locuri!

Bu sa Ro#ana de Ma fu i - Te #inalul 1 a.o$a

: Argani"area de licitatii cu reglementare de tip ursier pentru #an"ari si ac$i"itii de produse, ser#icii si lucrari pentru agentii economici pri#ati, administratie pu lica, regii si companii nationale : &istemul electronic de e#identa a prioritatilor garantiilor reale mo iliare sta ilite prin contractele comerciale, structurate pe persoane si unuri! Pe langa Camera de Comert si Industrie Prahova functioneaza urmatoarele organizatii:

Cu tea de A bit a( Co#e cial : &olutionarea litigiilor comerciale : Conciliere intre societati comerciale : Consultanta procedurala

Scoala Ro#ana de Aface i a Ca#e elo de Co#e t si Indust ie - /iliala 1 a.o$a : Argani"area de cursuri de calificare si perfectionare!

Asociatia Ca#e elo de Co#e t si Indust ie din Re%iunea Sud Muntenia, cu sediul la 2loiesti, promo#ea"a, sprijina si accesea"a fonduri europene pentru de"#oltarea regiunii si a Cudetului Ilfo# si a Bunicipiului .ucuresti!