Sunteți pe pagina 1din 7

Isaac Asimov SENTIMENTUL PUTERII

(volumul de povestiri NTREBAREA FINAL NINE TOMORROW ! "#$#%

&e'a( 'uma( se o)i*(uise cu persoa(ele care de+i(eau autoritate pe ,-m.(tul a/lat de at.ta vreme 0( stare de co(/lict1 El era u( simplu civil! dar co(cepea pro2ramele utili3ate 0( cele mai ava(sate calculatoare militare1 4a atare! 2e(eralii 0l ascultau cu ate(+ie1 La /el *i *e/ii diverselor comisii ale 4o(2resului1 ( salo(ul Noului ,e(ta2o(! e5istau acum repre3e(ta(+i ai am)elor cate2orii1 4'ipul 2e(eralului Weider era t-)-cit *i ars de spa+iu! iar 2ura mic- avea )u3ele +u2uiate 0(tr6u( cercule+1 4o(2resma(ul Bra(t avea te(ul (eted *i oc'i limpe3i1 Fuma tutu( de(e)ia( cu aerul u(uia al c-rui patriotism era at.t de (otoriu 0(c.t 0*i putea permite aseme(ea 2esturi1 'uma(! 0(alt! disti(s *i ,ro2ramator clasa I! 0i 0(t.mpi(- (etem-tor1 7 8om(ilor! rosti el! d.(sul este M9ro( Au)1 7 4el cu tale(tul (eo)i*(uit! pe care l6a+i descoperit aproape di( 0(t.mplare! ad-u2placid Bra(t1 Mda1 l e5ami(- cu o curio3itate ama)il- pe omule+ul cu +east- ple*uv- *i ovoidal-1 La r.(dul s-u! acesta 0*i r-suci a2itat de2etele m.i(ilor1 ,.(- atu(ci! (u mai /usese (iciodat- 0( pre3e(+a u(or persoa(e at.t de importa(te1 Era u( simplu *i )-tr.ior te'(icia( de clas- modest-! care e*uase de mult- vreme la toate testele me(ite a6i selecta pe i(divi3ii 0(3estra+i *i care se sta)ilise pe /-2a*ul mu(cii (ecali/icate1 Tale(tul pe care /aimosul ,ro2ramator i6l descoperise *i de care /-cea at.ta ca3 (u era dec.t u( 'o))9 de6al s-u1 7 Mi se pare de6a dreptul copil-reasc- toat- atmos/era aceasta de mister! come(tWeider1 7 Imediat! (6o s- vi se mai par- a*a! replic- 'uma(1 Nu este vor)a despre ceva pe care s-6l comu(ic-m oricui111 Au): (Felul 0( care l-trase (umele acela mo(osila)ic de+i(ea ceva poru(citor! /usese aproape u( ordi(! dar la urma urmelor el era u( cele)ru ,ro2ramator adres.(du6se u(ui simplu Te'(icia(1% Au): 4.t /ac (ou- ori *apte; Au) *ov-i o clip-1 Oc'ii s-i *ter*i sc.(teiar- de o (eli(i*te va2-1 7 <ai3eci *i trei! r-spu(se1 Bra(t 0(-l+- spr.(ce(ele1 7 Este corect; 7 ,ute+i veri/ica *i si(2ur! dom(ule1 4o(2resma(ul scoase microcalculatorul di( )u3u(ar! 0i ati(se de c.teva ori mar2i(ile *le/uite! privi displa9ul *i6l v.r0 0(apoi1 7 Acesta este tale(tul pe(tru care (e6a+i co(vocat; - asist-m la demo(stra+iile u(ui scamator; 7 Nu doar at.t! dom(ule1 Au) a memorat c.teva opera+ii *i! cu a=utorul lor! calculea3pe '.rtie1 7 >( calculator cu '.rtie; 0(tre)- 2e(eralul cu o privire sc.r)it-1

7 Nu! dom(ule! r-spu(se r-)d-tor 'uma(1 Nu u( calculator cu '.rtie! ci pe o simplcoal- de '.rtie1 u(te+i ama)il s- spu(e+i u( (um-r; 7 <aptespre3ece1 7 <i dum(eavoastr-! dom(ule co(2resma(; 7 8ou-3eci *i trei1 7 ,er/ect: Au)! 0(mul+e*te (umerele acestea *i! te ro2! arat-6le dom(ilor cum procede3i1 7 8a! dom(ule ,ro2ramator! 0(cuvii(+- di( cap Au)1 ,escui di(tr6u( )u3u(ar u( car(e+el! iar di( alt )u3u(ar u( creio( dermato2ra/1 Fru(tea i se 0(cre+i *i 0(cepu! co(ce(trat! s- a*tear(- sem(e pe '.rtie1 7 Ia s- v-d! 0l 0(trerupse )rusc 2e(eralul1 Au) 0i 0(ti(se '.rtia *i Weider come(t-? 7 ,are a /i (um-rul *aptespre3ece1 7 A*a6i! apro)- Bra(t! dar )-(uiesc c- orici(e poate copia ci/re de pe displa9ul u(ui calculator1 4red c- eu 0(sumi a* putea /ace u( *aptespre3ece accepta)il! 0( ciuda /aptului c(6am 0(cercat (iciodat-1 7 8om(ilor! i(terve(i calm 'uma(! s-6l l-s-m pe Au) s- co(ti(ue1 Te'(icia(ul co(ti(u-! cu m.i(ile tremur.(du6i u*or1 ( cele di( urm-! rosti cu 2las sc-3ut? 7 R-spu(sul este trei sute (ou-3eci *i u(u1 4o(2resma(ul 0*i scoase pe(tru a doua oar- microcalculatorul *i6l ac+io(-1 7 A*a6i! pe(tru (umele lui 8um(e3eu: 4um a 2'icit; 7 N6a 2'icit! dom(ule! 3ise 'uma(1 A calculat1 A /-cut opera+ia de calcul pe '.rtia aceea1 7 ,rostii: se e(erv- 2e(eralul1 >( calculator este u(a! iar o /oaie de '.rtie este cu totul altceva1 7 E5plic-6le! Au)! spuse ,ro2ramatorul1 7 8a! dom(ule1 >ita+i! dom(ilor! scriu dou-3eci *i trei! iar su) (um-rul acesta scriu *aptespre3ece1 8up- aceea! 0mi spu( a*a? *apte 0(mul+it cu trei111 7 tai (i+el! Au)! 0l opri co(2resma(ul! pro)lema este *aptespre3ece 0(mul+it cu dou-3eci *i trei1 7 <tiu! *tiu! 0(cuvii(+- micu+ul te'(icia(! dar ncep spu(.(d *apte 0(mul+it cu trei! /ii(dc- a*a iese re3ultatul1 A*adar! *apte 0(mul+it cu trei /ace dou-3eci *i u(u1 7 Asta de u(de *tii; 0(tre)- Bra(t1 7 ,ur *i simplu! am +i(ut mi(te c- pe displa9 apare 0(totdeau(a dou-3eci *i u(u1 Am veri/icat de o mul+ime de ori1 7 Asta (u 0(seam(- c- 0(totdeau(a va /i la /el! se str.m)- Bra(t1 7 ,oate c- (u! 0(cepu Au) s- se ).l).ie! (u su(t matematicia(1 8ar s- *ti+i c- de /iecare dat- mi6au ie*it re3ultatele corecte1 7 4o(ti(u-1 7 <apte 0(mul+it cu trei /ace dou-3eci *i u(u! de aceea scriu dou-3eci *i u(u1 Apoi! u(u 0(mul+it cu trei /ace trei! de aceea 0l scriu pe trei su) ci/ra doi de la dou-3eci *i u(u1 7 8e ce su) ci/ra doi; se i(teres- imediat Bra(t1 7 ,e(tru c-111 7 Nea=utorat! Au) c-ut- di( priviri spri=i(ul *e/ului s-u1 7 Este di/icil de e5plicat1 7 8ac- ve+i accepta demo(stra+ia lui a*a cum este! rosti 'uma(! putem l-sa e5plicarea detaliilor pe seama matematicie(ilor1 4o(2resma(ul 0(cuvii(+-1 7 Trei plus doi! urm- Au)! /ace ci(ci! a*a c- dou-3eci *i u(u devi(e ci(ci3eci *i u(u1 Acum! l-s-m asta deoparte *i 0(cepem alt- opera+ie1 <apte 0(mul+it cu doi /ace paispre3ece!

iar u(u ori doi /ace doi1 8ac- le scriem la /el ca mai 0(ai(te *i le adu(-m! o)+i(em trei3eci *i patru1 Acum! dac- a*e3-m pe trei3eci *i patru su) ci(ci3eci *i u(u 0( /elul acesta *i le adu(-m! o)+i(em trei sute (ou-3eci *i u(u! care este c'iar r-spu(sul1 4.teva clipe /u t-cere! dup- care 2e(eralul vor)i? 7 Nu cred: Face tot /elul de c'estii! i(ve(tea3- (i*te (umere! le 0(mul+e*te *i le adu(0( /el *i c'ip! dar eu (u cred o iot-1 Este prea complicat ca s- /ie altceva dec.t o /ars-1 7 Nu! dom(ule: protest- Au) acoperit de tra(spira+ie1 8oar pare complicat! deoarece (u su(te+i o)i*(uit cu a*a ceva1 8e /apt! re2ulile su(t destul de simple *i /u(c+io(ea3pe(tru orice (umere1 7 Orice (umere; pu/(i Weider1 la s- vedem1 7 *i scoase microcalculatorul (u( model ca3o(! lipsit de 3or3oa(e% *i6l ma(ipul- la 0(t.mplare1 7 Ia scrie pe '.rtia ta? ci(ci! *apte! trei! opt1 Asta 0(seam(- ci(ci mii *apte sute trei3eci *i opt1 7 8a! dom(ule! rosti Au)1 7 Iar acum 7 alte ma(ipul-ri 7 *apte! doi! trei! (ou-1 <apte mii dou- sute trei3eci *i (ou-1 7 8a! dom(ule1 7 (mul+e*te6le 0(tre ele1 7 @a dura (i+el! se ).l).i te'(icia(ul1 7 Nu te 2r-)i1 7 8-6i drumul! Au): ordo(- sec 'uma(1 Omule+ul se apuc- de trea)-! coco*.(du6se deasupra '.rtiei1 Lu- alt- /oaie! apoi alta1 (tr6u( t.r3iu! 2e(eralul 0*i privi ceasul oste(tativ1 7 Ai termi(at cu scamatoriile! te'(icie(e; 7 Aproape! dom(ule111 Aata: ,atru3eci *i u(u de milioa(e ci(ci sute trei3eci *i *apte de mii! trei sute opt3eci *i doi1 Le ar-t- re3ultatul scris pe '.rtie1 Weider r.(=i cu dispre+1 Ap-s- tasta multiplicatoare a calculatorului s-u *i (umerele 2o(ir- pe displa91 Apoi cro(c-(i surpri(s? 7 ,e Marea Aala5ie! omul are dreptate: BBB ,re*edi(tele Federa+iei Terestre se 0m)ol(-vise la datorie *i! c.(d r-m.(ea si(2ur! 0(2-duia u(ei e5presii de mela(colie s- i se 0(tip-reasc- pe tr-s-turile se(si)ile1 8upuria*a popularitate *i implicare i(i+ial-! r-3)oiul de(e)ia( se presc'im)ase 0(tr6o a/acere sordid- de ma(evre *i co(trama(evre! 0( vreme ce (emul+umirile sporeau co(sta(t pe ,-m.(t1 ,oate c- acela*i lucru se petrecea *i pe 8e(e)1 Iar acum co(2resma(ul Bra(t! *e/ul importa(tului 4omitet al ,relu-rilor Militare! 0*i irosea pli( de mul+umire =um-tatea de or- care6i /usese acordat-! )ol)orosi(d aiureli1 7 4alculul /-r- calculator! rosti pre*edi(tele iritat! este o co(tradic+ie 0( si(e1 7 4alculul! replic- co(2resma(ul! (u este altceva dec.t u( sistem de ma(ipulare a datelor1 istemul poate /i utili3at de o ma*i(- sau de u( creier uma(1 - v- o/er u( e5emplu1 Folosi(d (oile capacit-+i depri(se! calcul- sume *i produse p.(- ce! /-r- s- vrea! pre*edi(tele deve(i i(teresat1 7 <i /u(c+io(ea3- de /iecare dat-; 7 8e /iecare dat-! dom(ule pre*edi(te1 Este 2ara(tat1 7 E 2reu de 0(v-+at; 7 Eu am avut (evoie de o s-pt-m.(- ca s- pri(d cu adev-rat *mec'eria1 4red cdum(eavoastr- v6a+i descurca mai )i(e1 7 Mi se pare u( =oc de societate i(teresa(t! re/lect- pre*edi(tele! dar la ce /olose*te;

7 La ce /olose*te u( pru(c a)ia (-scut! dom(ule pre*edi(te; 8eocamdat-! (u se 0(trevede (ici o utilitate! dar (u o)serva+i c- ast/el s6ar desc'ide o cale spre eli)erarea de ma*i(i; A.(di+i6v-! dom(ule pre*edi(te 7 co(2resma(ul se scul- de pe scau(! iar 2lasul lui c-p-t- 0( mod re/le5 cade(+a 0(tre)ui(+at- 0( de3)aterile pu)lice 7! c- r-3)oiul de(e)ia( este u(ul 0(tre calculatoare1 4alculatoarele lor ridic- u( ecra( impe(etra)il 0mpotriva rac'etelor (oastre! iar calculatoarele (oastre ridic- u( ecra( 0mpotriva rac'etelor lor1 8ac- sporim e/icie(+a calculatoarelor (oastre! ei /ac acela*i lucru *i! de ci(ci a(i! s6a me(+i(ut u( ec'ili)ru precar *i lipsit de pro/it1 Acum! 0(s-! de+i(em o metod- pri( care putem trece di(colo de calculator *i pri( calculator1 @om com)i(a calculele meca(ice cu 2.(direa uma(- *i vom dispu(e de ec'ivale(tul u(or calculatoare i(teli2e(te 7 a miliarde de calculatoare i(teli2e(te1 Nu pot pre3ice 0( detaliu care vor /i co(seci(+ele! dar ele vor /i i(calcula)ile1 Iar dac- 8e(e) (e6o ia 0(ai(te 0( direc+ia aceasta! catastro/a ar /i i(ima2i(a)il-1 7 <i ce dori+i s- /ac eu; se 0(cru(t- pre*edi(tele 0(2ri=orat1 7 - spri=i(i+i cu puterea admi(istra+iei dum(eavoastr- sta)ilirea u(ui proiect secret re/eritor la calculele me(tale1 i pute+i spu(e ,roiectul CNumereC1 Eu 2ara(te3 pe(tru comitetul pe care6l co(duc! dar voi avea (evoie *i de spri=i(ul admi(istra+iei1 7 Totu*i c.t de departe pot a=u(2e calculele me(tale; 7 Nu e5ist- limite 0( aceast- privi(+-1 4o(/orm ,ro2ramatorului 'uma(! cel care mi6 a ar-tat descoperirea111 7 Am au3it de 'uma( 7 cum s- (u: 7 Bu(: Ei )i(e! dr1 'uma( mi6a spus c-! teoretic! mi(tea uma(- poate /ace a)solut orice poate /ace u( calculator1 4alculatorul ia pur *i simplu u( volum /i(it de date! cu care e/ectuea3- u( (um-r /i(it de opera+iu(i1 Mi(tea uma(- poate duplica acest proces1 ,re*edi(tele c-3u pe 2.(duri! apoi spuse? 7 8ac- 'uma( a/irm- a*a ceva! su(t 0(cli(at s-6l cred 7 0( teorie1 8ar di( pu(ct de vedere practic! cum poate *ti ci(eva /elul cum /u(c+io(ea3- u( calculator; Bra(t 'o'oti mul+umit1 7 Ei )i(e! dom(ule pre*edi(te! am pus *i eu aceea*i 0(tre)are1 e pare c-! pe vremuri! calculatoarele erau proiectate direct de oame(i1 Evide(t! era vor)a despre (i*te calculatoare simple! asta petrec.(du6se 0(ai(te de epoca utili3-rii lor ra+io(ale 0( proiectarea altor calculatoare1 7 8a! da1 4o(ti(u-: 7 e pare c- Te'(icia(ul Au) avea ca 'o))9 reco(stituirea u(or aseme(ea i(strume(te str-vec'i *i! cu aceast- oca3ie! a studiat detaliile /u(c+io(-rii lor *i a descoperit c- le putea imita1 (mul+irea pe care v6am ar-tat6o co(stituie o imitare a /u(c+io(-rii u(ui calculator1 7 E5traordi(ar: 4o(2resma(ul 0*i drese vocea1 7 A* mai atra2e ate(+ia asupra u(ui aspect! dom(ule pre*edi(te1 4u c.t vom de3volta mai mult aceast- direc+ie de cercetare! cu at.t vom putea a)ate e/ortul /ederal de la produc+ia *i 0(tre+i(erea de calculatoare1 ,e m-sur- ce creierul ome(esc va prelua sarci(ile calculatoarelor! o ca(titate mai mare a e(er2iei uma(e va putea /i direc+io(at- spre activit-+i pa*(ice! iar impactul r-3)oiului asupra omului de r.(d se va ate(ua1 Evide(t! aspectul acesta va /i /oarte ava(ta=os pe(tru partidul a/lat la putere1 7 Mda! am 0(+eles1 Atu(ci! lua+i loc! dom(ule co(2resma(! lua+i loc: @oi avea (evoie de timp ca s- re/lecte3 asupra situa+iei! dar 0(tre timp mai ar-ta+i6mi o dat- *mec'eria cu 0(mul+irea1 Ia s- vedem dac- m- pri(d cum se /ace111 BBB

,ro2ramatorul 'uma( (u 0(cerc- s- 2r-)easc- lucrurile1 Loesser era co(servator! /oarte co(servator! *i6i pl-cea s- lucre3e cu calculatoare! a*a cum /-cuser- tat-l *i )u(icul s-u1 8e+i(ea 0(s- co(trolul asupra produc+iei de calculatoare pe(tru Europa Occide(tal- *i! dac- putea /i co(vi(s s- se al-ture cu e(tu3iasm ,roiectului CNumereC! se o)+i(ea u( spri=i( importa(t1 Totu*i! Loesser (u se l-sa u*or co(vi(s1 7 Nu su(t si2ur! spuse el! c- mi6ar pl-cea ideea trecerii pe pla(ul doi a calculatoarelor1 Mi(tea uma(- este capricioas-1 4alculatorul va o/eri acela*i r-spu(s la aceea*i pro)lem-! de /iecare dat-1 4e 2ara(+ii avem c- *i mi(tea uma(- va /ace la /el; 7 Mi(tea uma(-! dom(ule Loesser! ma(ipulea3- tot i(/orma+ii1 Nu co(tea3- daclucrul acesta 0l /ace o ma*i(- sau mi(tea u(ui om1 Ele su(t simple i(strume(te1 7 8a! da! am e5ami(at i(2e(ioasa dum(eavoastr- demo(stra+ie de duplicare a per/orma(+elor u(ui calculator! totu*i am u(ele du)ii1 4u partea teoretic- su(t de acord! 0(s- ce motive avem s- credem c- teoria poate /i tra(spus- 0( practic-; 7 Eu cred c- avem! dom(ule1 La urma urmelor! calculatoarele (6au e5istat di(totdeau(a1 Tro2lodi+ii! cu triremele lor! cu topoarele de piatr- *i cu c-ile /erate! (6au avut calculatoare1 7 ,oate c- (ici (u calculau111 7 <ti+i prea )i(e c- (u6i a*a1 ,.(- *i co(struirea u(ei c-i /erate sau a u(ui 3i2urat (ecesit- oarecare calcule! iar ele tre)uie s- /i /ost e/ectuate /-r- (i*te calculatoare precum cele pe care le cu(oa*tem (oi1 7 u2era+i c- ei calculau 0( ma(iera pe care a+i demo(strat6o; 7 ,ro)a)il c- (u1 La urma urmelor! metoda aceasta 7 apropo! (oi o de(umim C2ra/itic-C! de la vec'iul cuv.(t europea( C2ra/oC! care 0(seam(- Ca scrieC 7 este preluatc'iar de la calculatoare! a*a c- (u se poate s- le /i a(tedatat1 Totu*i tro2lodi+ii! tre)uie s- /i avut vreo metod-! (u; 7 Te'(ici pierdute pe(tru totdeau(a: 8ac- i(te(+io(a+i s-6mi vor)i+i despre a*a ceva111 7 Nu! (u1 Nu su(t u( e(tu3iast al te'(icilor pierdute! de*i (u m- 2r-)esc s- a/irm cele (6ar /i e5istat1 La urma urmelor! omul a m.(cat /-i(- de 2r.u *i 0(ai(te de e5iste(+a 'idropo(icelor! ceea ce 0(seam(- c- a cultivat 2r.(ele 0( sol1 Alt/el! cum ar /i putut; 7 Nu *tiu! dar o s- cred 0( cultivarea 2r.(elor 0( sol atu(ci c.(d o s- v-d pe ci(eva care procedea3- 0(tr6adev-r 0( /elul acesta1 <i o s- cred c- /ocul poate /i apri(s cioc(i(d dou- pietre! tot c.(d o voi vedea cu oc'ii mei1 'uma( adopt- u( to( mai 0mp-ciuitor1 7 ,er/ect! s- r-m.(em la 2ra/itic-1 Nu6i altceva dec.t o parte a procesului de etereali3are1 Tra(sportul cu ve'icule uria*e las- locul tra(s/erului masic direct1 I(strume(tele de comu(ica+ii devi( pe 3i ce trece mai pu+i( volumi(oase *i mai e/icie(te1 8ac- dori+i! putem compara microcalculatorul di( )u3u(arul dum(eavoastr- cu aparatele ime(se de acum o mie de a(i1 <i atu(ci! v- 0(tre)! de ce s- (u /acem ultimul pas *i 0( dome(iul calculatoarelor; ,roiectul CNumereC este 0( curs de des/-*urare! pro2resul (u poate /i st-vilit1 Noi dorim 0(s- *i a=utorul dum(eavoastr-1 8ac- (u v- mi*c- (o+iu(ea de patriotism! 2.(di+i6v- la ave(tura i(telectual- implicat-1 7 4are pro2res; rica(- sceptic Loesser1 4e pute+i /ace 0( a/ar- de 0(mul+iri; ,ute+i i(te2ra o /u(c+ie tra(sce(de(t-; 7 4u timpul! dom(ule! cu timpul1 ( ultima lu(-! am 0(v-+at cum se lucrea3- cu 0mp-r+irea1 ,ot determi(a 7 corect 7 c.turi 0(tre2i *i 3ecimale1 7 Decimale; 4u c.te 3ecimale; 'uma( c-ut- s-6*i p-stre3e to(ul i(di/ere(t1 7 4.te dori+i: 7 F-r- calculator; 'ol)- oc'ii Loesser1

7 8a+i6mi o pro)lem-! dom(ule1 7 8ou-3eci *i *apte 0mp-r+it la treispre3ece! calculat la a *asea 3ecimal-1 ,este ci(ci mi(ute! 'uma( a(u(+-? 7 8oi vir2ul- 3ero! *apte! *ase! (ou-! doi! trei1 Loesser veri/ic-1 7 Ei )i(e! asta a /ost cu adev-rat uimitor1 (mul+irea (u m6a impresio(at prea mult! /ii(dc- la urma urmelor este vor)a despre (umere 0(tre2i *i m- 2.(deam c- se pot /ace u(ele *mec'erii1 8ar 3ecimalele111 7 Iar asta (u6i totul1 A ap-rut o (ou- direc+ie de de3voltare! deocamdat- strict secret-! despre care! s- /iu si(cer! (6ar tre)ui s- su/lu o vor)-1 Totu*i111 Am /-cut u( pro2res importa(t 0( calculul r-d-ci(ii p-trate1 7 R-d-ci(a p-trat-; 7 e ridic- (i*te pro)leme delicate *i 0(c- (6am elimi(at toate de/icie(+ele! dar Te'(icia(ul Au) 7 cel care a i(ve(tat *tii(+a *i care are o i(tui+ie i(credi)il- 0( direc+ia asta 7 sus+i(e c- este (umai o c'estiu(e de timp1 Nu tre)uie uitat c- el este u( simplu Te'(icia(1 O persoa(- ca dum(eavoastr-! u( matematicia( i(struit *i tale(tat! (6ar tre)ui sai)- di/icult-+i1 7 R-d-ci(a p-trat-111! repet- Loesser1 7 <i r-d-ci(a cu)ic-1 u(te+i al-turi de (oi; Loesser 0(ti(se )rusc m.(a1 7 Trece6m- pe list-1 BBB Ae(eralul Weider se plim)a 0(ai(te *i 0(apoi pri( 0(c-pere! adres.(du6se auditoriului 0( ma(iera u(ui pro/esor dur care se co(/ru(t- cu u( 2rup de stude(+i recalcitra(+i1 ,e(tru 2e(eral! (u co(ta c- 0( ca3ul respectiv era vor)a despre sava(+ii civili care co(duceau ,roiectul CNumereC1 El era respo(sa)ilul de proiect *i (u uita (ici o clip- lucrul acesta1 7 R-d-ci(a p-trat- este e5cele(t-! spuse 2e(eralul1 Eu perso(al (6o pot e/ectua *i (ici (u 0(+ele2 metodele! dar este o opera+ie e5cele(t-1 4u toate acestea! proiectul (u va /i detur(at 0( direc+ia pe care u(ii di(tre dum(eavoastr- o de(umesc Cteoretic-C1 8up0(c'eierea r-3)oiului! v- pute+i =uca oricum dori+i cu 2ra/itica! 0(s- acum avem de re3olvat pro)leme speci/ice *i c.t se poate de practice1 (tr6u( col+ 0(dep-rtat! Te'(icia(ul Au) asculta co(ce(trat1 Bi(e0(+eles! (u mai era Te'(icia(! /ii(d eli)erat de 0(s-rci(-rile a(terioare *i tra(s/erat 0( colectivul ,roiectului! u(de avea o /u(c+ie cu u( titlu impresio(a(t *i u( salariu adecvat1 8eose)irile sociale r-m-seser- 0(s-! iar importa(+ii sava(+i care co(duceau cercet-rile (u6l puteau accepta pe picior de e2alitate 0( r.(dul lor1 4a s- /im ci(sti+i! (ici Au) (u dorea a*a ceva1 ( pre3e(+a lor! se sim+ea (elalocul s-u! u( se(time(t reciproc de alt/el1 7 Eelul (ostru! spuse 2e(eralul! este u(ul simplu! dom(ilor? 0(locuirea calculatorului1 O (av- capa)il- s- (avi2'e3e pri( spa+iu /-r- u( calculator la )ord se poate co(strui de ci(ci ori mai repede *i de 3ece ori mai ie/ti( pri( compara+ie cu (avele dotate cu calculatoare1 8ac- am putea elimi(a calculatorul! am co(strui o /lot- de ci(ci ori111 de 3ece ori mai mare dec.t cea de(e)ia(-1 Iar eu v-d c'iar mai departe de at.t1 ,oate c- 0( clipa de /a+- su(- /a(tasma2oric! poate c- (u pare dec.t u( simplu vis! 0(s- pe(tru viitor eu 0(trev-d rac'eta diri=at- de om: Imediat! di(spre audie(+- se au3ir- murmure1 7 Actualme(te! urm- Weider! pri(cipala (oastr- /u(d-tur- o co(stituie limitele i(teli2e(+ei rac'etelor1 4alculatoarele ce le diri=ea3- au dime(siu(i stricte! *i di( acest motiv reac+ia lor la modi/ic-rile de/e(sivelor a(tirac'et- (u este satis/-c-toare1 ,u+i(e

proiectile 0*i ati(2 +i(ta *i 2e(ul de r-3)oi dus pri( i(termediul lor a 0(ceput s- dispar- 7 pe(tru i(amic! dar *i pe(tru (oi1 ,e de alt- parte! u( proiectil care poart- 0( i(teriorul s-u u(ul sau c'iar doi oame(i! capa)ili s-6i co(trole3e traiectoria pri( /olosirea 2ra/iticii! ar /i mai u*or! mai mo)il *i mai i(teli2e(t1 Ne6ar o/eri u( ava(s care ar putea 0(sem(a atuul victorios1 ( plus! dom(ilor! e5i2e(+ele r-3)oiului (e silesc s- (u uit-m u( am-(u(t1 >( om este mai dispe(sa)il dec.t u( calculator1 ,roiectilele cu ec'ipa= ar putea /i la(sate 0( (um-r oric.t de mare *i 0( circumsta(+e 0( care (ici u( 2e(eral (6ar 0(dr-3(i s6o /ac-! dac- ar /i vor)a despre proiectile diri=ate de calculatoare111 Mai spuse multe alte lucruri! dar Te'(icia(ul Au) (u a*tept-1 BBB ( i(timitatea la)oratorului s-u! Au) re/lect- mult timp asupra )iletului pe care6l l-sa 0( urma sa1 Fi(alul acestuia su(a ast/el? C4.(d am 0(ceput studiul a ceea ce acum se (ume*te 2ra/itic-! (6a /ost mai mult dec.t u( 'o))91 Nu6l co(sideram dec.t u( amu3ame(t i(teresa(t! u( e5erci+iu al mi(+ii1 8up- decla(*area ,roiectului FNumereG! am cre3ut c- al+ii vor /i mai 0(+elep+i ca mi(eH c- 2ra/itic- va /i pus- 0( slu=)a ome(irii! pe(tru a a=uta poate la producerea u(or ec'ipame(te practice de tra(s/er masic1 4o(stat 0(s- c- ea este utili3at- (umai pe(tru moarte *i distru2ere1 Nu pot suporta respo(sa)ilitatea implicat- de i(ve(tarea 2ra/iticii1C 8up- aceea! a+i(ti 0( mod deli)erat asupra sa ra3a u(ui depolari3ator protei(ic *i se pr-)u*i mort! i(sta(ta(eu *i /-r- dureri1 BBB e adu(aser- 0( =urul morm.(tului micu+ului Te'(icia(! ascult.(d oma2ierea m-re+iei descoperirii sale1 'uma( plecase /ru(tea al-turi de ceilal+i! dar (u se sim+ea c.tu*i de pu+i( mi*cat1 Te'(icia(ul 0*i =ucase rolul *i! la urma urmelor! (ici (u mai era (ecesar1 ,oate c- 0(tr6adev-r el pusese )a3ele 2ra/iticii! dar acum *tii(+a avea s- 0(ai(te3e de la si(e! trium/-toare! cople*itoare! p.(- ce proiectilele cu ec'ipa= aveau s- devi(- o realitate! al-turi de ci(e *tie ce alte i(ve(+ii1 CNou- 0(mul+it cu *apteC! se 2.(di 'uma( cu pro/u(d- satis/ac+ie! C/ac *ai3eci *i trei *i (6am (evoie de u( calculator ca s-6mi spu(- asta1 4alculatorul e5ist- 0( mi(tea mea:C >imitor ce se(time(t de putere 0i d-dea aceast- realitate1 Oferit de Biblioteca Prafuita http://biblioteca-prafuita.blo !pot.ro/