Sunteți pe pagina 1din 3

TRANSFORMAREA IZOTERM T = cost, m = const.

LEGEA BOYLE-MARIOTTE
p 1 p 1
pV = const.

TRANSFORMAREA IZOBAR p = cost, m = const. LEGEA GAY-L!SSA"


p 1 1 1 1 V T T p
V = const. T

TRANSFORMRILE GAZELOR IDEALE TRANSFORMAREA IZO"OR V = cost, m = const. LEGEA L!I "#ARLES
p = const. T

TRANSFORMAREA GENERAL p, V, T - $%&'%(')*, m = const. E"!A+IA "LA,AYRON MENDELEEV


pV = const. T

p 1

V 1

E"!A+IA TERMI" DE STARE


pV =RT = m

1 V T T

.RT

FI- DE L!"R!
1. Un gaz este comprimat izoterm de la volumul V 1 = 8 10-3 m3 la volumul V2 = 6 10-3 m3. Datorit comprim rii presiunea a crescut cu !p = 8 103 "#m2. Determina$i presiunea ini$ial a gazului. . Un gaz ocup volumul V1 = 2% la temperatura &1 = 300'. (e volum va ocupa gazul dac temperatura) a* cre+te la &2 = 3,0'.* scade la &3 = 260'. /resiunea gazului r m0ne constant . .. &emperatura unui gaz scade izocor de la valoarea & 1 = 1,0' la &2 = 2,0'. 2 se a3le cu c0t la sut scade presiunea gazului. /. (alcula$i masa dio4idului de car.on 5(6 2* 7nc8is 7ntr-o .utelie de volum V = 1%9 la temperatura t = 12:;( +i la presiunea p = 2 10, /a. 2e cunosc ) masa molar a car.onului <( = 12 g#mol9 masa molar a o4igenului <62 = 32 g#mol9 constanta universal a gazelor = = 8931 >#mol' 0. ?ntr-un rezervor de volum V1 = 6 m3 se a3l o4igen la presiunea p1 = 12010, "#m2 +i temperatura &1 = 100'. Determina$i volumul o4igenului 7n condi$ii 3izice normale. 1. =eprezenta$i gra3ic densitatea unui gaz) a* 7n 3unc$e de presiune9 7ntr-un proces izoterm.* 7n 3unc$ie de temperatur 9 7ntr-un proces izo.ar. 2. %a mi@locul unui tu. cilindric orizontal9 7nc8is la capete9 de lungime % = 1m se a3l 7n ec8ili.ru un piston 3oarte su.$ire9 termoizolant9 care se poate mi+ca 3 r 3rec ri.?n st nga9 3a$ de piston9 temperatura gazuli din tu. este t1 = 100;(9 iar 7n partea dreapt & 2 = 2:3'. %a ce distan$ 3a$ de cap tul din st0nga al tu.ului se va sta.ili pistonul9 dac 7ntreg gazul din cilindru este adus la temperatura &2 = 2:3'. 3. Un .alon de volum V1 = 10%9 7n care se a3l aer la presiunea p 19 este pus 7n leg tur cu un al doilea .alon de volum V2 = 30% 7n care se a3l aer pa presiunea p2 = 10, "#m2. Determina$i p1 dac presiunea 7n sistem9 dup ce .aloanele au 3ost puse 7n leg tur este p = 210, "#m2. &emperatura se consider constant . 4. 6 mas m = 392 Ag de o4igen ocup volumul V1 la temperatura &1 = 300' +i presiunea p1 = ,10, "#m2. Bazul este supus unui proces izo.ar p0n c0nd volumul devine V2 = ,V19 apoi unui proces izocor p0n c0nd presiunea devine p3 = p1#2. Determina$i parametrii gazului 7n cele trei st ri +i reprezenta$i gra3ic procesul. 15. =eprezenta$i gra3ic ciclurile din 3igur 7n coordonatele) V-& +i p-& p 2 p 1 1 1 V &2 3 1 &1 2 V

TEST DE A!TOEVAL!ARE
1. (iti$i cu aten$ie +i alege$i r spunsul corect) a* 7ntr-un proces izo.ar volumul +i masa gazului sunt constante.* 7ntr-un proces izoterm presiunea variaz invers propor$ional cu volumul gazuluic* densitatea unui gaz a3lat la temperatur & este direct propor$ional cu temperaturad* presiunea unui gaz 7nc lzit la volum constant scade. 1 p6nct . Csocia$i legile gazului ideal cu e4presiile lor matematice) - legea DoEle-Fariotte - legea BaE-%ussac - legea lui (8arles - ecua$ia termic de stare
pV = const . pV = RT

p = const. T

V = const. T

1 p6nct .. (are dintre procesele urm toare este izocor) % 1 (. 2 c. 3 7. 1

p 1 2 1

1 p6nct 3 /. %a 7nc lzirea cu 10' a unui gaz 9 la presiune V constant 9 volumul s u se m re+te de 3 ori. &emperatura ini$ial a gazului 7n acest proces are valoarea) %. 8' (. 20' c. ,' 7. 1,' 1,0 p6nct* 0. ?n dou vase identice se g sesc mase egale de 8eliu 5<Ge = 1g#mol*9 respectiv argon 5<Cr = 10g#mol*9 la aceea+i temperatur . =aportul presiunilor celor dou gaze este) %. 1 (. 1 c. : 7. 10 1,0 p6nct* 1. Un cilindru orizontal 7nc8is la am.ele capete9 de volum V = 6% este 7mp r$it 7n dou compartimente de un piston termoizolant9 mo.il9 3 r 3recare. Hni$ial9 pistonul se a3l 7n ec8ili.ru mecanic. ?ntr-un compartiment se a3l I1 = 1mol de gaz la temperatura & 1 = 300'9 iar 7n cel lalt se a3l I2 = 6mol dintr-un alt gaz la temperatura &2 = 100'. 1* volumele V1 +i V2 ocupate de cele dou gaze sunt) %. 2%9 1% (. 1%9 ,% c. 3%9 3% 7. 29,%9 39,%

2* temperaturile la care pistonul se a3l la @um tatea cilindrului9 dac presiunea gazelor r m0ne constant sunt) %. 200'9 3,0' (. 1,0'9 300' c. ,00'9 280' 7. 800'9 1000' . p6nct* O8'c'69 1 p6nct

S-ar putea să vă placă și