Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Morar Camelia Data: 10.03-14.03 Clasa: aVIII-a Unitatea de nvare: Echilibre n ecosistem Lecia: Ecosisteme antropizate Tipul de lecie: dobndire de noi c no!tin"e Co petene !enerale # . E$plorarea sistemelor biolo%ice 4. Com nicarea oral& !i scris& tiliznd corect terminolo%ia speci'ic& biolo%iei. (. )rans'erarea !i inte%rarea c no!tin"elor !i metodelor de l ct speci'ice biolo%iei n conte$te noi. Co petene specifice 1.3. Compararea nor tip ri de ecosisteme nat rale !i antropizate #.1. *tilizarea de mi+loace !i metode adec,ate in,esti%&rii ecosistemelor 3.#. Elaborarea !i aplicarea nor al%oritmi de identi'icare- in,esti%are !i rezol,are a nor sit a"ii problem&. 4.1. .ormarea deprinderilor de doc mentare !i com nicare. (.1./emonstrarea n i mod de %ndire ecolo%ic n l area nor decizii. Concepte operaionale Cognitive: C1. de'ine!te no"i nea de ecosistem antropizat0 C#. identi'ic& tip rile de ecosisteme antropizate0 C3" descrie elemente caracteristice ecosistemelor antropizate Formative: C4. compar& ecosistemele nat rale c cele antropizate0 C(. ar% menteaz& importan"a ecosistemelor antropizate. Atitudinale: C1. 'orm leaz& aprecieri obiecti,e- ar% mentate c pri,ire la p&strarea ecosistemelor nat rale. Evaluarea: 'ormati, e,al ati,& Obiective ale evalurii : Cognitive: E1. s& opereze c no"i nile de: ecosistem antropizat- ecosistem r ral- ecosistem rban Formative: E#. s& interpreteze !i s& ar% menteze importan"a ecosistemelor nat rale0 E3. s& tilizeze tehnici de l cr speci'ice biolo%iei0 Atitudinale: E4.s&-!i s s"in& opiniile personale c pri,ire la rezol,area nor probleme ecolo%ice #alori $i atitudini vi%ate: - rela"ionarea poziti,& c ceilal"i0 - antrenarea %ndirii prospecti,e prin n"ele%erea rol l i biolo%iei- ca predic"ie a schimb&rilor prin raportare la contemporaneitate0 - %ndire critic& !i 'le$ibil&. &trate!ii: diri+at&- ind cti,-ded cti,& - e$plicati,-con,ersati,& 1

'etode : - e$poziti,-e ristice: M1. e$plica"ia- M#. con,ersa"ie e ristic&0 M3.prezentare 22t - interacti,e: M4. compara"ia- M(. problematizarea- M1 demonstra"ia. Instru ente de evaluare : ,eri'icare 'rontal& oral&- obser,area sistematic&- 'i!& de l cr (or a de or!ani%are a activitii : 'rontal&- indi,id al&3 %r pe cooperante4 Resurse: mane: 13 ele,i - temporale: (0 min. - materiale: - o'iciale: 5M1 .pro%rama !colar&- 5M #. microproictarea didactic& - man ale. 5M3.6iolo%ie- Violeta Copil- Ioan /&r&b&nean
7ec,en"ele didactice Moment 9r%anitato ric Con"in t ri ,izate C.s. 8cti,itatea pro'esor l i 8cti,itatea ele, l i 5es rse Mat. 2ro ced 5M3 E,al ar e

5eact li zarea c no!tin "elor

Ecosiste me nat rale: 7 bteran )erestre 8c,atice )itl l lec"iei

1.3 (.1

E,ocare

#.1 4.1

- noteaz& absen"ii r&sp nd - or%anizeaz& clasa cerin"elor - or%. materialele pre%&tesc - creeaz& n climat materia cooperant lele solicitate0 - se a!eaz& la loc rile indicate - 'ormeaz& moti,a"ia - elaboreaz& r&sp n s di l i ecosistemelor s rile la cerin"e0 antropizate - a toe,al eaz& - s bliniaz& importan"a ecosistemelor nat rale0 - mediaz& opiniile -stabile!te schema - completeaz& schema - solicit& ele,ilor s& - identi'ic& ima%inile : identi'ice ecosistemele teren ri c lti,ateantropizate d p& ima%ini0 li,ezi%r&dini de -noteaz& pe tabl& titl l le% me- parc ri- seremonitorizeaz& ele,ii0 'erme de animale - precizeaz& ce ,or a'la cresc&torii piscicole3obiecti,ele4- ce ,or !ti s& a!ez&ri rbane !i r rale 'ac&- de ce este important s& - noteaz& n caiete
c noa!tem ec.antropizate

5M3

M#

Veri'ica re 'rontal&

5M3

M3

9bsera re sistemat ic&

/obndi re de noi c no!tin"e prin acti,i tate de n, "are diri+a t& de pro'

3.# 4.1 Ecosiste me antropizate a%roecosi steme ecosistem l a!ez&rilor mane

- asi% r& a.cunoaterea /receptarea nvrii; - de'ine!te a%roecosisteme - in,esti%heaz& tip rile de a%roecosisteme !i a!ez&ri mane0 -identi'ic& ecosistemele antropizate b.nelegerea noilor coninuturi. -e$plic& importan"a ecosistemelor -interpreteaz& %ra'ic l din 'i!a de l cr c.analiza -compar& ecosistemele nat rale c cele antropizate0 -coreleaz&

-de'inesc a%roecosiste -identi'ic& !i in,esti%heaz& ecosisteme antropizate din 'i!a de l cr !i prezentarea 22t -!i as m& responsabilit nei opinii pri,ind importan"a ecosistem. -compar& ecosistemele nat rale c cele antropizate -coreleaz& ,alori'icnd achizi"iile anterioare

M1 M3 5M1 5M# 5M3 M4

9bsera re sistemat ic& Veri'ica re 'rontal&

str ct a ec.antropizate 7tim larea per'orman"ei 8si% rara retentiei !i a trans'er l i )ema ptr.acas& E,al are Capacit&"ii -aptit dini !i atit dini /e interpretat poezia (.1 2rin chestionare orala pe tot parc rs l lectiei si scrisa completand 'isa de e,al are3ciorchinele4 . 2ro'esor l apreciaz& r&sp ns rile ele,ilor !i le raporteaz& c obiecti,ele opera"ionale an n"ate la ncep t l lec"iei. 2oezia :5apsodii de toamn&; de <.)oprcean In,entariaza principalele in'orma"ii !i solicit& ele,ilor s& dea r&sp ns ri clare pentr a ,eri'ica m&s ra n care no"i nile no prezentate a 'ost ntelese corect !i 'i$ate de catre ele,i.

-7e

%ndesc !i rezol,& e$erci"i l c ciorchinele 2e baza c no!tin"elor dobndite ele,ii r&sp nd oral la ntreb&rile adresate de c&tre pro'esor. 5ealizeaz& comentari l ecolo%ic 7e %ndesc !i r&sp nd la ntrebarile adresate de pro'esor

5M3

M1

.i!a de e,al ar e Veri'icare 'rontal&

M# M4 5M3 5M3 M(

4.1 3.# (.1

Veri'ica re 'rontal&

&c)ia ta*lei ECO&I&TE'E A+TROPI,ATE


Ecosiste ele antropi%ate -s nt create de om- prin trans'ormarea ecosistemelor nat rale -s nt reprezentate de:- a!roecosiste e - ecosiste ele a$e%rilor u ane

Ecosiste e antropi%ate

Ecosisteme rbane Ecosistemele a!ez&rilor mane

8%roecosisteme
7ere

)eren ri arabile c lti,ate =i,ezi

)erestr e

8c,atice
.erme de animale 2arc ri

Ecosisteme r rale

Cresc&tori i piscicole Cresc&tori i de scoici 6ara+e- iz rihele!tee

<r&dini de le% me

Vii

A!roecosiste e-*ioceno%a: -plante de c lt r& 3cereale- le% me- pomi 'r cti'eri4. -plante spontane -n m&r l de specii de animale este red s biocenoza este mai s&rac& dect n ecositemele nat rale -i portana -satis'acerea necesit&tilor de hran&0 -materie prima pentr ind strie0 -loc ri de m nc&

." Identific n i a!inile de n caset& den mirea lor.

(i$a de lucru ai /os0 cinci ecosiste e naturale $i unul antropi%at" >oteaz&

Care din animalele de mai +os ar a,ea condi"ii mai b ne de ,ia"& n ecosistem l antropizat identi'icat de tineB CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCC.

2otrnichea Iep rele 1" Recunoa$te tipul de ecosiste

?rcio% l din i a!inile de

Castor l Cioc&nitoarea ai /os" >oteaz& n caset&

por mb boabe 3@intale la hectar4 A0 10 (0 40 30 #0 10 0

2arcel& neiri%at& 2arcel& iri%at&

2rin ce se deosebesc a%roecosistemele din cele do & ima%iniB CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC. 2rin ce acti,it&"i a%ricole om l modi'ic& n a%roecosisteme rm&torii 'actori de biotop: sol l- miditatea- l minozitatea. CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCC

8nalizeaz& %ra'ic l din ima%inea de mai s s !i e$plic& de ce n a%roecosisteme se practic& iri%at l c lt rilor. 2 +otea% n caset tipurile de a!roecosiste e din i a!inile de ai /os"

3" Recunoa$te tipul a$e%rilor u ane $i notea%-le in caset"

Care s nt asem&n&rile !i deosebirile dintre eleB CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 3"Reali%ea% un co entariu ecolo!ic pornind de la poe%ia lui 4"Top5rceanu 6Rapsodii de toa n7"
.lorile-n %r&dini s-a%it&2este strat ri- dalia Ca o doamn& din elit& E!i ndreapt& talia. )rei pet nii s b"irele.armec dnd re%retelor7ta de ,orb& ntre eleCe ne 'acem 'etelorB... .loarea soarel i- b&trn&/e pe ac m se sperie C-a s&-i cad& n "&rn& /in"ii- de mizerie. Di ca %albena ei zdrean"& 7t&-n l mina mat r&. Ca n tal%er de balan"& 8plecat pe-o lat r&. Entre %ze '&r& 'ric& 7e ncep idilele. /oar o %&r%&ri"& mic& 6lestemnd -!i zilele>ec&+it& cere s'at l *nei molii tinere. C& i-a disp&r t b&rbat l En cost m de %inere. Empre+ r i cnt&-n !a%& <reierii din 'la te. :*' ce l me- soro dra%&B; *nde s&-l mai ca te =-a %&sit s b trei %r& n"e Mort de inani"ie 7i-ac m pleac& s& an n"e Caz l la poli"ie.

ProductoriCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Consu atori :CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. 8iorit ul se%onier: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...

(i$a de evaluare

Ecosiste e antropi%ate