Sunteți pe pagina 1din 15

Mrimi de stare. Clduri specifice.

1. S se determine presiunea absolut a aburului dintr-un cazan, tiind ca indicaia


manometrului este P
m
=1,3 bar, fr cea atmosferic, msurat la un barometru cu mercur
este
torr p
b
!"#
la t=$%
o
C
&ezol'are (a msurarea presiunii cu a)utorul piezometrelor cu mercur sau barometrelor,
trebuie a'ut *n 'edere c indicaia aparatului depinde nu numai de presiunea mediului, a crui
presiune o msurm, dar i de temperatura mercurului, deoarece acesta se dilat si densitatea
lui se micoreaz. +e aceea, se corecteaz 'aloarea critic, aduc,ndu-se la #
o
C, cu a)utorul
relaiei p
- ###1.$ , # 1 /
1 #
t p
, *n care
#
p
-este presiunea piezometrului cu mercur, adus la #
o
C,
P-presiunea real a coloanei de 01 la temperatura #
o
C,
#,###1.$-coeficientul de dilatare 'olumic a mercurului.
Presiunea absolut se calculeaz cu relaia
m bo
p p p +

Presiunea barometric corectat la #
o
C 'a fi calculat cu relaia
torr p
bo
#.! , !.. #22%. , # !"# - $% ###1.$ , # 1 / !"#
3n tabelul nr.$ se 1sete 1 bar=.%#,#! torr
Presiunea absoluta a aburului din cazan 'a fi
bar p $#$ , $ 2#$.! , # 3 , 1
.%#
#.! , !..
3 , 1 + +
$. S se determine 'olumul ocupat de 141 de azot la presiunea de #,$ M56m
$
i temperatura
de .# C
o
.
&ezol'are 7olosindu-ne de ecuaia termic de stare, obinem
kg m
p
RT
v
3
!
%#2 , #
1# $ , #
- .# $.3 / " , $2!

+

3. S se calculeze cldura specific masic la presiune constant a o8i1enului pm
c
*ntre
limitele 3%# C
o
si 1### C
o
, consider,nd 'ariia cldurii specifice *n funcie de temperatura
neliniar.
&ezol'are
1 $
1 $
1 $
$
1 t t
c c
c
t pm t pm
t
t
pm

+in tabelul nr. % se obine pentru 9


$

kgK kJ c
kgK kJ c
pm
pm
6 #3! , 1
6 2%.% , #
$
2!% , # 2%# , #
1###
#
3%#
#

rezult c
kgK kJ c
pm
6 #."$ , 1
!%#
3%# 2%.% , # 1### #3! , 1
1###
3%#


:. 3ntr-un recipient a',nd 'olumul ;=$##l, se afl o8i1en la presiunea absolut
1
p
=1###
mPa i temperatura
o
t :.
1
C. S se determine masa o8i1enului, temperatura final, 'ariaia
entropiei i cldura necesar pentru a mri presiunea o8i1enului *ntr-o transformare izocor,
p,n la
$
p
=$### mPa.
&ezol'are Masa aerului din recipient se determin cu a)utorul ecuaiei termice de
stare
kg
RT
V p
m : , $
3$# " , $%2
$ , # 1#
!
1
1 1


<emperatura final
1
$
1
$
p
p
T
T

=
!:#
1#
1# $
3$#
!
!
1
$
1 $


p
p
T T
Cldura care contribuie la 'ariaia ener1iei interne a o8i1enului /'. <abelul nr. !- se
calculeaz astfel
- :. !! , # 3!. .## , # / : , $ - /
1
#
$
#
1 $
t c t c m U Q
t
vm
t
vm v
;ariaia entropiei se poate determina cu a)utorul relaiei
K kJ
T
T
mc S S S
vm
6 1.: , 1
3$#
!:#
ln .#%" , # : , $ ln
1
$
1 $

%. S se calculeze e8er1ia cldurii, care se da1a) prin arderea *n aer a unui 41 de combustibil,
a',nd puterea caloric inferioar 0
kg kJ
i
6 ### . $#
. <emperatura de ardere fiind 13## . C
o
Mrimile de stare ale mediului sunt
b
p
=1 bar, >
OM
t
=$# . C
o
Cldura specific a
produselor de ardere se 'a considera constant.
&ezol'are Sursa de cldur obinut are temperatura 'ariabil deoarece *n procesul de
cedare a cldurii si transformarea cldurii *n lucru mecanic, sursa se 'a rci si posibilitatea de
producere a lucrului mecanic se 'a epuiza, c,nd temperatura sursei 'a de'eni e1al cu
temperatura mediului.
?8er1ia se 'a calcula in felul urmtor
Pentru o cantitate infinit mic de caldur d@ la temperatura <, difereniala e8er1iei se 'a
determina cu a)utorul randamentului termic al ciclului Carnot, adic
- 1 /
A
T
om
Q
T
T
dQ dE
/1-
rezult c


1
#
- 1 /
T
dQ
T Q dQ
T
T
E
m
om
q

- /
1
A
om om q
S S T Q E
/$-
;aloarea
$ 1
- / Q S S T
om om

, adic este e1al cu cldura care trebuie cedat sursei
reci, /mediului-, *n procesul de transformare *n lucru mecanic. ;ariia entropiei se poate
calcula cu relaia
om
om
T
T
c S S
1
1
ln
/3-
3n care c - cldura specific a sursei, care se poate calcula
om
T T
Q
c

1
/:-
(u,nd *n considerare relaiile /3- i /:- se poate calcula e8er1i cldurii cu a)utorul
relaiei /$-
om om
om q
T
T
T T
Q
T c E
1
1
A
ln


Sau *n final
. 1$ , 1$3#: -
1% , $23
1% , 1%.3
ln
1$"#
1% , $23
1 / ### . $# - ln 1 /
1
1
A
kg
T
T
T T
T
Q E
om om
om
q


?8er1ia cldurii in condiiile date reprezint !1,%B din cldura de ardere.
!. +intr-un rezer'or de o8i1en *n care presiunea se menine la
$
p
=%# bar, 1azul cur1e printr-
un a)uta) con'er1ent intr-un mediu a',nd presiunea
$
p
=:# bar. <emperatura iniial a
o8i1enului este 1##
o
C. S se calculeze 'iteza teoretic si debitul, cunosc,nd c seciunea de
ieire a a)uta)ului S
$
=$#min
$
. Cur1erea se consider adiabatic.
&ezol'are
= " , #
%#
:#
1
$

p
p

= %$" , #
cr

deci #,"C
cr

3n consecin, 'iteza de cur1ere, fiind mai mic decat cea critic, se 'a determina cu
a)utorul relaiei
kg m
p
RT
v
p
p
v p
k
k
c
k
k
6 #12: , #
1# %#
3.3 " , $%:
- / 1
1
$
3
%
1
1
1
1
1
$
1 1 $


1
]
1

<oate celelalte 'alori, care intr *n relaia 'itezei sunt necunoscute. 3nlocuindu-le
obinem
s m c 6 $#% -
%#
:#
/ 1 #12: , # 1# %#
: , #
: , 1
$
: , 1
: , #
%
$

1
1
]
1+ebitul masic
M
Q
este
s kg Q
p
p
p
p
v
p
S Q
M
k
k
k
M
6 1.% , # -
%#
:#
/ -
%#
:#
/
#12: , #
1# %#
: , #
: , 1
$ ####$ , #
- / - /
1
$
: , 1
: , $
: , 1
$
%
1
1
$
$
1
$
1
1
$

1
1
]
1


1
]
1

.. S se determine debitul de 'apori care cur1 printr-o conduct a',nd diametrul +=1##mm,
*n care este montat o diafra1m normalizat, presiunea 'aporilor fiind de 1,:. bar, iar
temperatura lor t=1%#
o
C. +iametrul minim al diafra1mei d=!#mm. 3n timpul cur1erii, la
piezometrul s-a citit o diferen de presiune
. 6 12!$
$
m N
p

&ezol'are Pentru calculul debitului se 'a folosi relaia
1
]
1


s
kg
p s k Q
t m
= $
Coeficientul de debit D se determin din dia1rama fi1.$ *n funie de m=
$

,
_

D
d
sau din
tabele.
D=#,!:2.
7actorul de e8pansiune

se determin din dia1rama fi1.3.


m=#,3!= t=#,2:%=
3
6 ":. , # m kg

$ :
$
1# $ , $"
:
m
d
S7actorul de corecie pentru dilatare
t
k
se ia din dia1rame, c,nd temperatura fluidului
este mai mare de $#
o
C.
3n acest caz se 'a considera
1
t
k
.
3nlocuind *n relaia de mai sus rezult
s kg Q
m
6 #22. , #
sau pentru

=1 se obine
s kg Q
m
6 1#% , #
". S se afle mrimile de stare <, ' i mrimile calorice de stare i i s pentru aburul care se
afl la presiunea p=1! bar i al crui titlu de 'apori 8=#,2!, folosindu-se dia1rama i-s.
Mrimile obinute se 'or compara cu cele 1site *n tabele.
&ezol'are Pe dia1ram, la intersecia dintre izobara p=1! bar i titlul de 'apori
8=#,2! se 1sete punctul E, care caracterizeaz starea dat a aburului, fi1.1.
Proiect,ndu-l pe cele dou a8e, 1sim
kg kJ i
x
6 $.1!
i
K kg kJ s
x
6 $! , !
.
;olumul specific al aburului se determin citind 'aloarea izocorei care trece prin punctul E,
kg m v
x
6 1$ , #
3

.
Pentru determinarea temperaturii aburului este necesar ca din punctul E s ne deplasm p,n
la curba limit, *n punctul F. Prin acest punct trece izoterma C t
o
$#$ .
+in tabelul nr. 2 pentru aburul la presiunea de 1! bar se obin urmtoarele 'alori
K kg kJ s
K kg kJ s kg kJ r kg kJ i kg m v C t
o
s


6 :$$ , !
= 6 3:: , $ = 6 123% = 6 3 , "%" = 6 1$3" , # = 3! , $#1
G
A G 3 G
?ntropia aburului se calculeaz cu a)utorul relaiei

K kg kJ x s s s s
x
+ + + 6 $%"2 , ! 2! , # - 3:: , $ :$$ , ! / 3:: , $ - /
A G A
2. Pentru a obine debitul de aer
a
Q
=$###416H la temperatura
m
t
=$:
o
C, se amestec aer
rece la
1
t
=2
o
C i
1

=#,", cu aer cald, a',nd parametrii


$
t
=%:
o
C i
$

=#,3.
&ezol'are
Pe baza parametrilor se noteaz conform scHemei din fi1.1, punctele 1 i $ din dia1rama i-8
pentru aer umed.
(a intersecia dreptei 1-$ cu izoterma
m
t
=$:
o
C, se 1sete punctul m.
I=#,2!
s
i
fi1ur
+ebitele de aer sunt proporionale cu se1mentele 1 m, respecti' $ m
h kg Q Q Q
mm
mm
m
m
Q
Q
m m m
m
m
6 $###
$
1
%$
$!
$
1
$ 1
$
1
+

&ezol',nd sistemul, se obin 'alorile
1 m
Q
=!!. 416H=
1 m
Q
=1333416H
Punctul m se 1sete pe curba de umiditate relati' a amestecului
m

=#,.3.
1#. S se calculeze
a- temperatura atmosferei .
b- temperatura punctului de rou
dac in atmosfer se 1sesc 8=1% 1 ap641 aer si presiunea atmosferic este de p=.%# torr.
&ezol'are
T R m V p
bar p
p p p
V V V
v a22.%# , # 3$ , 133 .%#
T R m V p p
a a V
- /
rezult
2"% , # #1% , # 1
a
m
41 aer uscat641 aer umed
a a
V V
V
V
R m
R m
p p
p

a'ea
V V a a
V V
V
R m R m
R pm
p
+

+eci
bar p
V
#$3"!" , #
:!$ #1% , # $". 2"% , #
:!$ #1% , # 22.%# , #

Coninutul de ap ce re'ine unui 41 de ap se calculeaz cu relaia


a
V
m
m
x

#1%$$" , #
#1% , # 1
#1% , 1

41 ap641 aer uscat


(a presiunea p
bar p
V
"!" , $3
, din tabelul nr. 1"- pentru aer umed la saturaie,
rezult
C t
o
s
33 , $#
. +in acelai tabel coninutul de ap la saturaie
1%$#$. , #
s
x
.
Compar,nd se 'ede ca 8C8
s
= deci
. 33 , $#
#
C t t
o
ar
>
+ia1rama de aer umed pentru
#1%$$" , # x
41 ap641 aer uscat, obinem temperatura
punctului de rou J = 12,%
o
C
11. 3ntr-p Hal industrial barometrul indic presiunea de un bar. (a piezometru se citesc
temperaturile t=$:
o
C termometrul de uscat si
!m
t
=1!
o
C /termometrul umed-. S se
determine
a- umiditatea relati' a aerului
b- coninutul de aer ce re'ine unui 41 de aer uscat, 8
c- cldura specific a aerului umed, p
c

d- entalpia specific a aerului umed, i.
&ezol'are
a. +in tabelul nr. 1! pentru t=$:
o
C rezult
s
p
=$2,"$ m bar.
Pentru temperaturi sub :#
o
C se aplic relaia
- /
.!#
!ms
b
!ms V
t t
p
k p p unde 4=#,%#!%
b
p
- presiunea atmosferic momentan,
b
p
= 1### m bar
!ms
p
=1",1!2 m bar pentru
!ms
t
=1!
o
C, din tabelul nr 1".
&ezult
"3.: , 1$ - 1! $: /
.!#
1###
%#!% , # 1"1!2
v
p
m bar
+eci
:3 , #
"$ , $2
"3.: , 1$

a
V
p
p

sau

=:3, 'aloare ce corespunde cu cea indicat in


tabelul nr. 12.
b. Coninutul de ap
##23%% , #
$2. :!$
1# #1"3. , #
%


T R
p
V
V
V

41 de ap6m
3
1%" , 1
$2. $".
1# - #1$"3. , # 1 /
%

T R
p p
T R
p
a
V
a
a
V

41 aer6 m
3
Calculm coninutul de ap cu releia
##"#. , #
1%" , 1
##23%% , #

a
V
m
m
x
41 ap6 41 aer uscat.
Coninutul de ap se mai poate calcula astfel
+in relaia
s
x
x

rezult 8=
s
x
#1"."2$ , #
"3. , 1$ 1###
"$ , $2
!$$ , # !$$ , #

V
s
s
p p
p
x
41 ap641 aer uscat
s
x
- coninutul de ap al aerului umed saturat
+eci
##"#. , # #1"."2$ , # :3 , #
s
x x
41 ap641 aer uscat
c. Cldura specific a aerului umed
x x xc c x c
pv p p
"!! , 1 - 1 / #1 , 1 - 1 / + +
kgK kJ c
p
6 #1!2 , 1 ##"#. , # "!! , 1 - ##"#. , # 1 / #1 , 1 +
d. ?ntalpia specific a aerului umed
ii=
x
r t x t
+
+ +
1
- "!! , 1 / #1 , 1
unde t=$:
o
C
r=$:::4K641
&ezult
kg kJ ii 6 2!2 , :3
##"#. , # 1
- $::: $: "!! , 1 / ##"#. , # $: #1 , 1

+
+ +


1$. 9 instalie de for cu abur funcioneaz dup ciclul &an4ine. Parametrii strii iniiale i
aburului sunt
1
p
=$#bar,
1
t
=3##
o
C. Presiunea in condensator
$
p
=#,#: bar.
S se calculeze randamentul termic al ciclului.
&ezol'are &andamentul ciclului se calculeaz pe baza relaiei
332 , #
:$ , 1$1 3#$#
$#3! 3#$#
1 :
% :

i i
i i
t


+in dia1rama i-s pentru abur se 1sete
kg kJ i kg kJ i 6 = 6 3#$#
% :

+in tabele se 1sete
kg kJ i 6 :$ , 1$1
1

13. s se determine temperatura ma8im de ardere a unui ciclu cu ardere la 'olumul constant,
fiind cunoscute urmtoarele date coeficientul e8cesului de aer
= 2# , #
temperatura
amestecului carburant la sf,ritul comprimrii
C t
o
c
:##
= puterea caloric inferioar a
benzinei
. 6 ### . :: kg kJ "
i

?cuaia arderii *n cazul arderii la 'olum constant este
G
G
1
1 - 1 /
- /
#
C C i i
U
U U
N
" "

+
+

+

Se 'a considera cldura specific a amestecului proaspt ca fiind e1al cu aceea a
aerului. +in tabelul nr. " se 1sete cldura specific medie molar a aerului la 'olum
constant
K kmo$ kJ c
vm
6 :.: , $1
i prin urmare
. "%2#kJ t c U
c vm C

?ner1ia intern a 1 4
mol de produse de ardere la sf,ritul comprimrii
c vm c
t c U
G G
*n
care
G
vm
c
este cldura specific medie a produselor de ardere, care se afl *n amestecul
proaspt la sf,ritul comprimrii.
Pe baza compoziiei cHimice a combustibilului si a produselor de ardere obinute *n
cazul c,nd 4=#,2 admitem c s-au 1sit urmtoarele participri molare ale 1azelor
#$" , # = .$ , # = 1$. , # = #1: , #
$ $ $

oo % O " "
r r r r
i
111 , #
$

oo
r
.
<recem la calculul cldurii specifice medii molare a amestecului format din 1azele de
ardere
vam
c

grd mo$ k kJ
c
vam
+
+ + + +
6 :!# , $3 1"% , $1 .$ , #
..% , $! 1$. , # ".1 , $# #1: , # 32% , 3: 111 , # :.: , $1 #$" , #
?ner1ia intern a produselor de ardere pentru t=:##
o
C
. 6 23": :## :! , $3
G
mo$ k kJ U
C

Calculm pierderea la cldura datorit arderii incomplete
. !$$" %12 , # - 2# , # 1 / 1# $ , 1 - 1 / 1# $# , 1
%
min
%
kJ & "
i

Edopt,nd coeficientul de de1a)are al cldurii

=#,"! i coeficientul 1azelor reziduale

=#,#!.
Calculm numrul de 4 moli ai amestecului proaspt
:.$ , #
$##
1
%12 , # 2 , #
1
min 1
+ +
c
M
& N
4 moli
Calculm membrul st,n1 al ecuaiei de ardere
kJ MS .3#%!
#! , # 1
23": #! , # "%2$
:.$ , # - #! , # 1 /
- !$$" ::### / "! , #

+
+

Prin urmare .3#%2=


#
U
Pentru un coeficient al 'ariiei molare
#. , 1
se obine
!"$.#
.3#%#
G

#
U 4164mol
Edoptm . $3## C t
o
#
folosindu-ne de tabelul cu cldurile specifice molare i de
participrile 'olumice, se obine, in final, cldura specific a produselor de ardere.
V
c
=$2,$$3 4K64mol1rd.
?ner1ia intern a produselor de ardere la temperatura adoptat este
G
U
=$2,$$3L$3##=!.$134K64mol.
+eci
kmo$ kJ U
#
6 !"$.#
G
<
= de aceea se adopt, *n continuare
#
t
=$:##
o
C=
. 6 .#%:2 $:## 323 , $2 $:##
G
$:##
kmo$ kJ U
C #t
o

<emperatura cutat se afl *ntre ele $3##M


#
t
M$:##
o
C
Consider,nd 'ariia
- /t ' U
#

liniar se 1sete t=$3:#
o
C, <=$!13N.
1:. On amestec de 1aze format din
$
O
si
$
N
/
3 , #
$

O

i
. , #
$

N

- are masa de 1% 41.


Presiunea amestecului este p
1
=% bar, iar temperatura
1
t
=3#
o
C. Emestecul este comprimat
izotermic p,n la
1 $
: 6 1 v v
, dup care este *nclzit la p=#t, p,n c,nd amestecul re'ine la
acelai 'olum
1 3
v v
. Epoi fluidul este readus la starea iniial, printr-o rcire la 'olum
constant.
S se determine
a- parametrii de tare ai fluidului *n punctele caracteristice ale ciclului=
b- scHimbul de cldur i de lucru mecanic pe fiecare e'oluie *n parte=
c- cldura i lucrul mecanic scHimbate pe ciclu=
d- randamentul ciclului.
Calculul se 'a face *n ipoteza cldurilor specifice constante i e1ale cu 'aloarea la %##
o
C.
&ezol'are Calculul cantitii de 1az *n 4moli i a participaiei 'olumice. Participaia
'olumic se poate stabili, determin,nd numrul de 4moli din fiecare component
kmo$i
M
N
kmo$i
M
N
N
N
N
O
O
O
3.:.2 , #
$"
1%
. , #
1:#!3 , #
3$
1%
3 , #
$
$
$
$
$
$


5umrul total de 4moli 5=
%1%: , #
$ $
+
M O
N N
4moli.
Participaia molar ecHi'alent cu participaia 'olumic este
.$. , #
%1% , #
3.:. , #
$.3 , #
%1% , #
1:#! , #
$
$
$
$


N
N
r
N
N
r
N
N
O
O
Calculul cldurii specifice a amestecului la p=ct se 'a efectua *n felul urmtor
kmo$ kJ c r c r c
N O
p N p O pam
6 2#% , 31 $.! , 31 .$. , # %.2 , 33 $.3 , #
$
$
$
$
+ +
/cldurile specifice molare, 'ezi tab. 5r. .-
Calculul cldurii specifice a amestecului la 'olum constant
kmo$ kJ R c c
M p vam
6 %21 , $3 31: , " 2#% , 31
a. calculul parametrilor de stare ai fluidului *n punctele caracteristice ale ciclului
3
%
1
1
1
%2:. , $
1# %
3#3 "31: %1% , #
m
p
NRT
vPrin urmare, ma8imile de stare iniiale sunt
K T m V bar p 3#3 = %2:. , $ = %
1
3
1 1

;olumul la sf,ritul comprimrii izotermice
bar V V p p
m V V
$# 2"2 , 12
!:2 , #
%2:. , $
% 6
!:" , #
:
%2:. , $
: 6 1
$ 1 1 $
3
1 $


<emperatura
K T T 3#3
1 $

+eci, mrimile de stare, la sf,ritul e'oluiei izoterme 'or fi
. $# = %2:. , $
3#3 = !:2 , # = $#
$ 3
3
1 3
$
3
$ $
bar p p m v v
K T m v bar p


<emperatura la sf,ritul transformrii izobare 'a fi
K
NR
v p
T
M
1$1$
"31: %1% , #
%2:. , $ 1# $#
%
3 3
3b. scHimbul de cldur *n transformarea izoterm
kJ
p
p
T NR Q
M i#
2% , 1.22 $# 6 % ln 3#3 31: , " %1% , # ln
$
1
1

3n transformarea izobar
- /
$ 3
T T N Q
cpam p

kJ Q
p
" , 1:23% - 3#3 1$1$ / 2#% , 31 %1% , #
3n transformarea izocor
kJ
T T Nc Q
vam V
.. , 11#:3
- 1$1$ 3#3 / %21 , $3 %1% , # - /
3 1


ScHimbul de lucru mecanic
3n transformarea izoterm
kJ Q &
T
2% , 1.22
3n transformarea izobar
kJ v v p &
p
: , 3"23 1# - !:" , # %2:. , $ / 1# $# - /
3 %
$ 3


3n transformarea izocor
#
V
&
c. Cldura scHimbar pe ciclu
cldura primit
kJ q " , 1:23%
1

cldura cedat
kJ Q q q
V
.$ , 1$":3 .. , 11#:3 :% , 1.22
1 $
+
(ucrul mecanic produs
kJ & & & &
V N i# c
#% , $#23 : , 3"23 :% , 1.22 + + +
d. &andamentul ciclului
1: , #
" , 1:23%
#% , $#23
1

Q
&
t

1%. S se determine densitatea flu8ului de cldur care trece prin peretele focarului unui cazan
cu abur, a',nd 1rosimea de !$% mm. Peretele se compune din trei straturi, unul este e8ecutat
din crmid de samot, a',nd 1rosimea de $%# mm= un strat izolant din z1ur, a',nd
1rosimea de 1$% mm i al treilea strat este e8ecutat din crmid roie a',nd 1rosimea de $%#
mm. <emperatura suprafeei interioare a focarului unui cazan este
A
p
t
=1%$.
o
C, iar
temperatura suprafeei e8terioare este
G
p
t
=:.
o
C. Conducti'itatea termic a crmizii
de amot este
1

=1,$"P6mN, a stratului izolant de z1ur


$

=#,1%Q6mN, iar a crmizii


roii
mK ( 6 " , #
3

a- Cum 'ariaz densitatea flu8ului termic *n perete *n cazul *nlocuirii stratului izolator
cu crmid roieR
b- Cu c,t se micoreaz procentul pierderilor de cldur in cazul folosirii stratului
izolantR
c- S se determine temperaturile dintre straturi.
&ezol'are a- +ensitatea flu8ului de cldur pentru un perete format din mai multe
straturi, se calculeaz cu relaia
$
3
3
$
$
1
1
G A
6 %3: , 11#3
" , #
$% , #
1% , #
1$% , #
$" , 1
$% , #
:. 1%$.
m (
t t
)
Q
q
p p

+ +

+ +

3n cazul *nlocuirii stratului izolant cu crmid roie


$
$
$
1
1
G A
6 2 , $$$"
" , #
3.% , #
$" , 1
$% , #
:. 1%$.
m (
t t
)
Q
q
p p

b- Pierderea de cldur se micoreaz cu


B . , %#
2 , $$$"
%3: , 11#3 2 , $$$"

c- <emperatura dintre crmida de amot i stratul izolator


A
1
t
C
q
t t
o
p s
:! , 1311
$" , 1
- $% , # %3: 11#3 /
1%$.
1
1 A A

<emperatura dintre stratul izolator i crmida roie


G
s
t

C
q
t t
o
p s
": , 321
1% , #
- $% , # %3: 11#3 /
:! , 1311
$
$ A G

<emperatura dintre amot i crmida roie


$ A
$
6 %1 , 11#3
$" , 1
$% , # 2 , $$$"
1%$. m * t


+up cum reult din calcule, stratul izolator nu numai ca micoreaz pierderile
termice, dar conser' i stratul de crmid roie, deoarece la temperaturi mai mari de 2##
o
C, crmida roie se distru1e.
1!. +e-a lun1ul unei plci plane i netede a',nd limea de 1,% m i lun1imea de $m, se
deplasez un curent de aer a',nd temperatura <=$23N i 'iteza c=:m6s. S se calculeze
coeficientul

i flu8ul de cldur @, temperatura plcii fiind


. 3%3K T
p

&ezol'are 3n tabelul :, pentru t=$#
o
C, se 1sesc =#,#$%"P6mN i

=1%,#!
s m 6 1#
$ !

= %31$##
1# #! , 1%
$ :
&e
!
1

c
&eC
:
1# , cur1erea este turbulent , transmiterea de cldur se realizeaz prin
con'ecie forat i prin urmare se 'a folosi in'ariantul 5u=#,#3$L
" , #
&e
=#,#3$L3"#3.=1$1.,1":. coeficientul de transmitere prin con'ecie

se 'a determinape
baza criteriului de similitudine

$
N
t

: $
6 . , 1%
$
#$%" , # 1": , 1$1.
K m (
$
N
t

7lu8ul de cldur @=

t

=1%,.L3/3%3-$23-=$"$!,3P
1.. S se calculeze scHimbul de cldur prin radiaie, *ntre dou suprafee mari paralele,
apropiate, a',nd temperaturile
K T "##
1

i
. :##
$
K T
Coeficientul de radiaie a primei
suprafee
: $
1
6 1 , % K m ( c , al celei de-a doua suprafee
: $
$
6 $ , : K m ( c . 5u e8ist
pierderi laterale de cldur. Cum se 'a modifica scHimbul de cldur, dac *n aceleai condiii
coeficientul de radiaie al suprafeei a doua
: $
$
6 $ , : K m ( c /se polizeaz-.
&ezol'are
:
# $ 1
1$
6 "3 , 3
1 , %
1
$ , :
1
1 , %
1
1
1 1 1
1
mK (
c c c
c
+


$ : : : $ : 1
1$
6 :" , 1:.1$ -
1##
:##
/ -
1##
"##
/ "3 , 3 -
1##
/ -
1##
/ m (
T T
c c
1
]
1


1
]
13n cazul polizrii celei de-a doua suprafee
$
6 .% , 1%$1 m ( Q
Se obser' o micorare a scHimbului de cldur de aproape 1# ori.
1". On comresor aspir 1## m
3
6H aer la presiunea
bar p 1
1

i temperatura
1
t
=$.
o
C.
Presiunea final a aerului este de " bar.
S se determine puterea teoretic a motorului care acioneaz compresorul i debitul
apei de rcire, tiind c temperatura ei crete cu 13
o
C. Calculele se 'or efectua in,nd cont
de cele 3 cazuri posibile de comprimare izotermic, adiabatic i politropic, iar e8ponentul
politropic de comprimare n=1,$.
&ezol'are Comprimarea izotermic. (ucrul mecanic efectuat
h MJ
p
p
v p &
i#
6 .2 , $# " ln 1## 1# ln
%
1
$
1 1

Puterea teoretic k(
&
+
i#
..% , %
3!## 1###
1# .2 , $#
3!## 1###
!

Cldura transmis ap ef de rcire se determin din e1alitatea


h MJ & Q
i#
6 .2 , $#
Prin urmare
h kg m 6 #: , 3"$
:1"! , 13
1# .2 , $#
!

ap
Comprimarea adiabatic
h MJ
p
p
V p
k
k
&
o
k
k
t ad
6 32"! , $" - 1 " / 1## 1#
: , #
: , 1
1 - /
1
: , 1
: ,
%
1
1
$
1
1

1
]
1

P= [ ] k( """% , .
1### 3!##
!% , $"32"

Comprimare politropic
h MJ v p
,
,
&
,
,
6 ": , $: - 1 " / 1## 1#
$ , #
$ , 1
- 1 /
1
$ , 1
$ , #
%
1
1 1

k(
&
+ 2 , !
1### 3!##
1# ": , $:
1### 3!##
!

Cldura cerut de aer @


h kg
RT
V p
m
K T T
p
p
T
T
,
k ,
c m Q
,
,
v
6 1: , 11!
3## $".
1## 1#
:$:$ :1: , 1 3## :1: , 1 = :1: , 1 "
1
%
1
1 1
1 $
$ , 1
" , #
1
1
$
1
$

,
_

3n calculele apro8imati'e la temperaturi relati' sczute


C kg kJ
,
k ,
c
C kg kJ c
o
k
o
k
6 .$3 , #
$ , #
$ , #
.$3 , #
1
6 .$3 , #

Prin urmare @=-11!,$L#,.$3L1$:=-1#:1.4K6H


+ebitul apei de rcire
h kg m 6 : , 121
1"! , : 13
1#:1.

12. Pentru ciclul teoretic al unei instalaii de turbine cu 1aze cu aport de cldur la presiunea
constant, s se determine
a- mrimile de stare *n punctele caracteristice
b- lucrul mecanic de destindere
c- lucrul mecanic de comprimare
d- lucrul mecanic util
e- cldura introdus
f- cldura cedat
1- randamentul termic al ciclului
Mrimile de stare ale fluidului motor sunt
K T k
p
p
K T M+a p 1### = : , 1 = 1# = 3## = 1 , #
3
1
$
1 1

, fluidul motor-aerul. Cldura
specific a aerului este constant.
&ezol'are
a-
k
k
p
p
T
T
M+a p p m
p
RT
v
1
1
$
1
$
1 $
3
!
1
1
1
1 1# = "! , #
1 , # 1#
3## $".

,
_


rezult K T %"# 1# 3##
$"! , #
$

K
R
v p
T
kg m v
p
p
v
v
M+a p kg m
p
T R
v
K T M+a p kg m
p
RT
v
v
k
%1"
$".
:"" , 1 1# 1 , #
6 :"" , 1 1# $". , # =
= 1 , # = 6 $". , #
1# 1
1### $".
1### = 1 = 6 1!!% , #
1# 1
%"# $".
!
:
:
3 .1: , #
:
1
:
3
3
:
:
3
!
3
3
3
3 3
3
!
$
$
$

,
_


b- lucrul mecanic de destindere
+

+ 1!!% , # $". , # / 1# 1 - /
1
1
- /
!
: : 3 3 $ 3 $
v p v p
k
v v p $
d
(ucrul mecanic de comprimare /adiabatic-
kg kJ $
kg m v
k
p
p
v p
k
k
$
a
v
v
c
v v a
6 %: , $" 1# 1 -
"$! , 1
:%2 , "
/ #2$!" , # 1# "$! , 1
1 1: , 1
1: , 1
6 #2$!" , #
= 1: , 1 = 1# 1 - /
1
3 1: , 1
1: , #
%
3
3

1
1
]
1


1
]
1

(ucrul mecanic de compresie


kg kJ
$
$
i
ca
6 %% , 3.
.! , #
%: , $"

?ntalpia 'aporilor la ieirea din compresor


kg kJ i i 6 2" , !#3 %% , 3. :3$ , %!! 1
G
1
G
$
+ +
?ntalpia la ieirea din condensator
kg kJ i 6 2$" , :%$
3

din tabele funcie de
c
t
?ntalpia la subrcire
kg kJ i 6 #22 , :3$
:

din tabele funcie de
sr
t
Producia fri1orific specific
kg kJ i i q 6 :33 , 133 222 , :3$ :3$ , %!!
:
G
1 #

?ficiena fri1orifc real
%% , 3
%% , 3.
:33 , 133
1
G
1
G
$
:
G
1 #


i i
i i q
r

+ebitul masic de a1ent fri1orific


s kg
p
- 6 #$22. , #
1# :33 , 133
:###
3
#

+ebitul 'olumic de a1ent fri1orific


##$.."3$ , # #2$!" , # #$22. , #
V
V - V
m
3
6s
+ebitul real al compresorului
s m
V V -
V
V
c
6 ##:$ , #
!! , #
##$.."3$ , #
3


Onde
!! , #
coeficient de debit.
kg J 6 :!!%## - 1 , # :"" , 1 $". , # 1 /
c- lucrul mecanic de comprimare
kg J
v p v p
k
v v p $
a
6 $!3%## - 1 , # "! , #
1!!% , # 1 /
: , #
1#
- "! , # :"" , 1 / 1# 1 , # - /
1
1
- /
!
!
1 1 $ $ 1 : 1

+

+
d- lucrul mecanic util
kg kJ $ $ $
a !
6 $#3 % , $!3 % , :!!
#

e- cldura specific introdus
kg kJ T T c c
p
6 :$: - %"# 1### / ##" , 1 - /
$ 3 1

f- cldura specific cedat
kg kJ T T c c
p
6 $$# - 3## %1" / ##" , 1 - /
1 : $

1- randamentul termic al ciclului
:"$ , #
:$:
$#3

$
!
t
q
$

$#. Puterea fri1orific a unei instalaii fri1orifice cu compresie mecanic intr-o treapt este P
o
=:###P, temperatura de 'aporizare este
C t
o
v
1%
= temperatura de subrcire
C t
o
SR
1%
= temperatura de condensare
C t
o
c
3%
, iar *n compresor sunt aspirai 'apori
saturai uscai. E1entul fri1orific S freon 1$ /&.1$-. S se efectueze calculul termic al
instalaiei fri1orifice i s se calculeze puterea efecti' a compresorului
&ezol'are se folosesc tabelele pentru freon 1$ /&.1$-
-presiunea de 'aporizare
v
p
, din tabele funcie de
v
t
v
p
=1,"$!bar.
-presiunea de condensare
c
p
din tabele funcie de
c
t
c
p
=#,":%2bar
-entalpia 'aporilor la intrare in compresor
kg kJ i 6 :3$ , %!!
G
1

din tabele funcie de
v
t
-puterea termic a condensatorului
k( i i - Q
C
%$. , : - 2$! , :%$ 2" , !#3 / #$22. , # - /
3
G
$

-puterea termic a subrcitorului
k( i i - Q
sr
%2. , # - 222 , :3$ 2$" , :%$ / #$22. , # - /
: 3

-puterea efecti' a compresorului
k(
c -
+ : , 1
" , #
%% , 3. #$22. , #
" , #
1
#