Sunteți pe pagina 1din 70

CUPRINS Capitolul 1. PREZENTAREA GENERAL A JUDEULUI SUCEAVA 1. Caracterizarea gene ral a judeului 1.1. Suprafaa total 1.2.

Caracterizare geografic 1.3. Date privind aezr le umane 1.4. Evoluia populaiei n ultimii 5 ani i prognoza pentru viitorii 10 ani 2. Utiliti 2.1. Situaia existent i prognoza modului de alimentare cu ap ptabil n anul 2 2.2. Prognoza racordrii la sistemele de canalizare cu instalaii de epurare 2.3. S isteme de nclzire 2.4. Racordare la sisteme de distribuie gaze naturale 3. Aspecte economice 3.1. Balana forei de munc n anul 2000 3.2. Rata omajului pe ultimii 6 ani ( 1995-2000) 3.3. Structura economic Capitolul 2. SITUAIA EXISTENT N GOSPODRIREA DEEURIL OR 2.1. Generarea deeurilor 2.1.1. Evoluia cantitilor de deeuri generate n perioada 19 95-2000 pe tipuri de deeuri i origine 2.1.2. Compoziia medie a deeurilor 2.2. Gestio narea deeurilor 2.2.1. Ageni de salubritate 2.2.2. Dotarea agenilor de salubritate pentru colectarea deeurilor 2.2.3. Dotarea agenilor de salubritate pentru transpor tul deeurilor 2.2.4. Rituml de ridicare 2.2.5. Regimul taxelor 2.2.6. Ageni de col ectare/reciclare 2.2.7. Cantiti de deeuri colectate selectiv din deeuri municipale c u indicarea unitilor unde sa fcut colectarea/valorificarea 2.2.8. Eliminarea deeuril or conform anexei II A din Legea 426/2001 2.2.8.1. Depozite municipale/comunale 2.2.8.2. Incineratoare 2.3. Costurile gospodririi deeurilor municipale/comunale (l ei/mc) 2.4. Evaluarea situaiei existente i concluzii 2.4.1. Tratare pe categorii d e deeuri cu accent pe elementele specifice zonei 2.4.2. Evaluarea critic a situaiei existente, forme de impact i cauzele lor Capitolul 3. PROGNOZA N DOMENIUL GESTIUN II DEEURULOR 3.1. Prima etap a prognozei: prognoza de baz 3.2. Cantiti prognozate de deeuri pe categorii 3.3. Definirea obiectivelor de gestiune a deeurilor 3.3.1. Obi ectiv principal 3.3.2. Reducerea cantitilor de deeuri biodegradabile 3.3.3. Obiecti ve specifice 3.4 Opiuni de atingere a obiectivelor i evaluarea lor n funcie de condii ile locale 3.5. Aciuni administrative pentru reducerea cantitativ, colectarea sele ctiv, valorificarea i tratarea ecologic a deeurilor 3.6. Proiecte pentru mbuntirea ge unii deeurilor 3.6.1. Exemple de proiecte, aciuni, activiti 3.7. Costuri prognozate pentru colectare selectiv, transport, valorificare i depozitare a deeurilor 3.8. Msu ri specifice pentru categorii speciale de deeuri din gospodriile populaiei i pentru deeurile spitaliceti Capitolul 4. GESTIUNEA DEEURILOR AGENILOR ECONOMICI CONCLUZII

2 Capitolul 1. PREZENTAREA GENERAL A JUDEULUI SUCEAVA

1. Caracterizare general a judeului Teritoriul administrativ al judeului Suceava es te situat n nordul rii, desfurndu-se ntre 2457' - 2640' longitudine estic i 474'3 nordic, poziie geografic, nvecinndu-se la nord cu Ucraina, la sud cu judeele Mure, Ha ghita, Neam i Iai, la est cu judeul Botoani, iar la vest cu judeele Maramure i Bistri . Structura administrativ a judeului cuprinde 5 municipii, 3 orae i 90 comune (cu 39 6 de sate). 1.1. Suprafaa total Suprafaa total: 855.350 hectare, respectiv 8.553,5 k mp., (3,6 % din suprafaa Romniei, fiind al doilea jude din ar ca ntindere) din care : eren agricol : 349.502,00 hectare ( 40,8 % ) pduri : 434.815,00 hectare ( 50,8 % ) suprafaa locuit : 778,28 hectare procentul din suprafaa total a judeului ocupat d suri de ap este de 1,6 %: suprafaa albii minore este 6.922,59 hectare, respectiv l ungime total cursuri de ap codificate 3092 km. 1.2. Caracterizare geografic Teritor iul judeului Suceava este constituit din dou principale uniti de relief: regiunea mu ntoas i regiunea de podi. a) Regiunea muntoas este alctuit din masive, grupe de masive i complexe de culmi, separate ntre ele prin culoare adnci i arii depresionare: masi vele Suhard i Climani, munii Pietrosu Bistriei - Grintesu Brotenilor, Obcina Mestecni, masivele Giumalu - Raru, Obcina Feredeului, Obcina Mare, Munii Stnioarei, Depresiunea Dornelor, culoarul depresionar Vatra Dornei - Cmpulung Moldovenesc - Gura Humoru lui. ntre masivele enumerate se remarc Masivul Climani care este cel mai nalt i mai i mpuntor munte vulcanic (2.102 m n vrful Pietrosu) din ara noastr i care prezint un rel ef deosebit ce const n vrfuri ascuite, platouri reziduale curioase, cmpuri ntinse de g rohotiuri, vi adnci, cu dispunere radial fa de conul vulcanic principal etc. b) Regiun ea de podi, mai cobort n medie cu 200 m fa de culmile muntoase estice cele mai joase e ste constituit din platouri structurale, versani cu microrelief de alunecare, vi as imetrice, depresiuni erozive, culoare morfologice de vale. Subunitile de relief co mponente ale regiunii de podi sunt: Dealurile piemontane Marginea - Ciungi, Depre siunea Rdui, Podiul Suceava - Flticeni, Podiul Dragomirna, Depresiunea Liteni, Cmpia p emontan Baia (situat n lungul vii extramontane a Moldovei), culoarul vii Siretului. D ealurile piemontane Marginea - Ciungi constituie cea mai nalt dar i cea mai fragmen tat subunitate de relief. Altitudinea cea mai cobort cu relief neted, uneori terasa t, o constituie culoarul Vii Siretului, Cmpia piemontan Baia i Depresiunea Rdui. Arhit ctura teritoriului judeului are drept caracteristic de baz succesiunea de la vest l a est a patru zone structurale dispuse dup cum urmeaz: zona vulcanic, zona cristali no-

3 mezozoic, zona fliului i zona de platform. Primele trei zone alctuiesc regiunea munto as, iar ultima formeaz unitatea de podi. n alctuirea zonei cristalino-mezozoic intr i ri cristaline bine metamorfozate. Zona fliului, ocupat n mare parte din Obcinile Bu covinei este alctuit din pachete puternic cutate de gresii, marne, argile, conglom erate, isturi. Zona de platform, situat n partea de est a judeului este format din str ate cvasiorizontale, la alctuirea crora particip roci n general moi, cum sunt : gres ii, nisipuri, pietriuri, argile i depozite loessoide. Resurse naturale Circa 53% d in suprafaa judeului este acoperit cu pduri de rinoase (molid, brad) i foioase (fag, s ejar). n subsolul din zona montan se ntlnesc rezerve de minereuri polimetalice (Leu U rsului), zcminte de mangan( Iacobeni), baritin (Ostra), sulfuri(aru Dornei) etc, pre cum i izvoare de ape minerale(Vatra Dornei, Dorna Candrenilor). n zona submontan, p rincipala bogie o constuie zcmintele de sare (Cacica) i gaz metan (Frasin, Todireti, B aia). Condiii meteorologice locale Datorit poziiei geografice a judeului Suceava, cl ima sa este temperat, cu caracter continental. Clima este influenat n mare msur de pre zena maselor anticiclonilor atlantic i continental. Ca urmare a faptului c relieful judeului este destul de variat, cuprinznd zone de podi i dealuri i zone montane joas e i nalte (cu altitudini de la cca. 225m la Dolhasca la 2101m n Munii Climani), se ev ideniaz clar att o etajare climatic (un climat temperat continental de podi i unul de munte) ct i o difereniere topoclimatic de amnunt. Caracterul continental al climei es te evideniat de temperaturile extreme ale aerului la Suceava oscilnd ntre 38,6C n per ioada de var (17.08.1952) i -31,0C (20.02.1954) n perioada de iarn rezultnd o amplitud ine de 69,6C. Valorile medii anuale ale temperaturii anului oscileaz ntre 7 - 8C n zo na de podi, 4 6C n zona montan joas i 0 - 2C n zona montan nalt. Cantitatea medie l de precipitaii oscileaz ntre 550 mm i 940 mm n funcie de nlimea reliefului. Regim eraturii anului se caracterizeaz prin valori medii cuprinse ntre 8,0C n zona de podi (valorile crescnd de la N spre S) i 0,0C n zona montan nalt, valorile scznd odat cu dinea. Viteza vntului prezint valorile cele mai mari pe direciile predominante, pre zentnd un maxim iarna i un minim vara. Direcia predominant a vnturilor este NV-SE. Pe teritoriul judeului regimul precipitaiilor oscileaz ntre 550 mm la Dolhasca i 940 mm la Raru luna cu cele mai reduse cantiti multianuale de precipitaii fiind ianuarie, iar luna cu cantitile multianuale maxime fiind iulie. Reeaua hidrografic este consti tuit pe teritoriul judeului Suceava din uniti hidrografice de tip ruri i praie (L ree odificat = 3.092 km) n principal la care se adaug lacuri, bli i importante rezerve de ape subterane. Reea hidrografic i hidrogeologie Principalele ruri din bazinul hidrog rafic Siret, aferent judeului Suceava sunt: - rul Siret, cu lungime de 148 km - rul Suceava, cu lungime de 173 km - rul omuzu Mic, cu lungime de 30 km - rul omuzu Mare , cu lungime de 51 km - rul Moldova, cu lungime de 142 km - rul Bistria, cu lungime de 126 km

4 Suprafaa albiilor minore este de 6.922,59 ha. Monitorizarea apelor freatice este asigurat de ctre Sistemul de Gospodrire a Apelor Suceava prin intermediul unor reele formate din: -un numr de 27 foraje de studiu ; -un numr de 7 fronturi de captri ap e subterane (Berchieti, Mneui ,Sadova ,BaiaI+I I, Siret, Vorone, Frasin); -un numr de 23 foraje de observaie pe platforma industrial S.C. AMBRO SA - SC FAMOS SA Suceava i S.C. TERMOELECTRICA S.A.- Sucursala Suceava. Calitatea apelor subterane din ju deul Suceava se ncadreaz,n general, n limitele maxime admisibile cu urmtoarela excepii : -la forajele de pe platforma industrial S.C. AMBRO S.A. S.C. FAMOS S.A. Suceava s-au constatat depiri ala limitelor admise la indicatorii specifici activitii anter ioare i prezente a S.C. AMBRO S.A., cu poluani specifici tehnologiei de fabricare a celulozei i hrtiei (substane organice, sulfuri, fenoli, coloraie brun, pH alcalin); -la forajele de la Sucursala Electocentrale Suceava s-au nregistrat depiri la indi catorii sulfai, cloruri,mangan, fier i ncrcare organic ; -pnza freatic din vecintatea cintei de preparare a srii aparinnd Salinei Cacica este poluat cu cloruri, calciu i m agneziu, sodiu,att din cauza fondului natural existent, ct i deversrilor accidentale , produse n timp, prin funcionarea Salinei Cacica. Drept urmare fntnile cetenilor din vecintatea incintei sunt neutilizabile n scopuri gospodreti. Adncimea pnzei freatice v ariaz foarte mult (de la cca 1m la cca 20 m), fiind influenat i de regimul precipitai ilor din zon. Lungimea cilor de comunicaii Lungimea total a drumurilor publice este de 2465 km din care 698 km drumuri modernizate, 593 km drumuri cu mbrcmini uoare ruti ere. Lungimea drumurilor naionale este de 629 km, iar lungimea drumurilor judeene i comunale de 1836 km. Lungimea total a cilor ferate aflate n exploatare este de 444 km, din care 201 km ci ferate electrificate. Zone protejate Potrivit Legii nr. 5 /2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional Seciunea a II I-a, pe teritoriul judeului exist dou parcuri naionale (Rodna i Climani) i 22 rezerva naturale: a) Parcul Naional Rodna cu suprafaa total de 46.399 ha, cuprinde teritori i din judeele Bistria-Nsud, Maramure i Suceava. Pe raza judeului Suceava parcul se nt e pe o suprafa de 12.258,4 ha suprafa mpdurit aparinnd Direciei Silvice i 18.670,4 lpin. b) Parcul Naional Climani cu suprafaa total de 24.041 ha, cuprinde teritorii d in judeele Bistria-Nsud, Harghita, Mure i Suceava. Pe raza judeului Suceava parcul se inde pe o suprafa de 1.977,8 ha, suprafa din fondul forestier. c) Cele 22 rezervaii n 8 rezervaii forestiere cu suprafaa to aturale ocup o suprafa de 4.486,3 ha, din care: al de 2.757,5 ha 5 rezervaii botanice cu suprafaa total de 184,0 ha 5 rezervaii ge ce cu suprafaa total de 246,9 ha 3 rezervaii mixte cu suprafaa total de 1.296,9 ha zervaie paleontologic cu suprafaa de 1,0 ha. Rezervaiile din judeul Suceava se caract erizeaz printr-o mare diversitate floristic, faunistic i peisagistic, determinat de rs direa geografic a acestora din zona alpin pn n cea de es.

5 Rezervaiile forestiere, aflate n administraia Direciei Silvice Suceava, sunt bine co nservate, att n zona de munte ct i n zonele de deal-es. Acestea adpostesc o bogat flo prezentat de specii rare i endemice, precum i interesante formaiuni geologice i paleo ntologice. Reprezentative n acest sens sunt: Codrul Secular Sltioara, rezervaiile f orestiere de pe Valea Bistriei, Rezervaia Zamostea Lunc, Parcul Naional al Munilor Rod ei, Parcul Naional Climani. Spre deosebire de rezervaiile forestiere, rezervaiile fl oristice, dei au aceeai valoare tiinific i peisagistic, sunt periclitate de slaba admi istrare a primriilor pe al cror teritoriu se afl (Rezervaia floristic de la Ponoare, Rezervaia floristic de la Frumoasa). ntr-o situaie cu totul special se afl Fneele Sec re de la Calafindeti, care dei sunt recunoscute ca adpostind asociaii i plante rare d eosebite (Ligularia glauca, Lilium martagon, Hyacinthella leucophaea), risc s disp ar fiind nghiite de culturi agricole, avnd n vedere c primria Calafindeti a mproprie prin aplicarea Legii 18/1991, pe unii ceteni din comun cu suprafee din cadrul fneelor. Rezervaiile mixte Pietrele Doamnei, Cheile Zugrenilor, Parcul Naional al Munilor R odnei reunesc sub semnul unicitii elemente geologice, floristice i faunistice de im portan deosebit, bine conservate, cele din urm, att sub aspectul biodiversitii, ct i recvenei i abundenei n cadrul speciei. Rezervaiile geologice i paleontologice structur ate n chei: Cheia Moara Dracului, Cheile Lucavei ct i formaiuni geomorfologice disti ncte (klippe): Rezervaia 12 Apostoli, Piatra ibului, Clipa Triasic cu Aptychus de la Pojorta sunt bine reprezentate i conservate. Flora ocrotit din judeul Suceava se re marc printr-o abunden deosebit a speciilor de plante, monumente ale naturii, endemis me bucovinene, relicte glaciare bine conservate i reprezentate: Fritillaria melea gris (laleaua pestri - Zamostea Lunc, Fneele de la Calafindeti, Fnee Seculare de la P are), Cypripedium calceolus (papucul doamnei - Codrul Secular Sltioara ,Rezervaia Zamostea Lunc) Evonymus nana (salba pitic - Cheile Barnarului, Rezervaia Zamostea L unc) Hieracium pojortense (vulturica de stnc) - Muntele Adam i Eva, com. Pojorta, Codr ul Secular Sltioara), Arctostaphyllos uva ursi (strugurele ursului Rchitiu Mare de la Benea, com. Moldova Sulia), Betula nana (mesteacnul pitic - Tinovul Gina com. Mo ldova Sulia). Fauna ocrotit este reprezentat de rs (Lynx lynx), cocoul de mesteacn (Ly rurus tetrix), lostria (Salmo hucho hucho). n afara celor 22 de rezervaii, n jude mai exist exemplare izolate de arbori protejai cum ar fi: Stejarul de la Cajvana, fagul rou din faa Muzeului de tiinele Naturii - Suceava, Pinul de Hymalaia din Cmpulung Mo ldovenesc, Stejarul de la Botoana, Castanul comestibil i Prul secular de la Ilieti, Ar nul laucinilat din parcul Vatra Dornei, Ginkgo biloba din comuna cheia, comuna Ca lafindeti i oraul Siret. Zone poluate din cauza depozitrii deeurilor n judeul Suceava unt urmtoarele depozite mari de deeuri industriale i menajere: - 8 iazuri de decant are a sterilului de la uzinele de preparare a minereurilor n suprafa total de 65,4 h a (iaz Dumitrelu, Ostra, Poarta Veche, Trnicioara, Straja, Valea Hajului, Prul Cail or i Dealu Negru). La iazul Poarta Veche s-au efectuat lucrri de reconstrucie ecolo gic, la iazul Ostra lucrrile de reconstrucie ecologic nu sunt finalizate. Activitate a de la EM Climni (iaz Dumitrelu) a fost sistat din luna iunie1997; - 90 halde de s teril rezultate din exploatarea i exploararea geologic, majoritatea din ele fiind inactive. Suprafaa total ocupat de haldele de steril minier n judeul Suceava este de

6 226 ha. ncepnd cu anul 1999 s-au realizat lucrri de reconstrucie ecologic la un numr d e 14 perimetre miniere nchise. Pentru alte20 perimetre miniere sunt prevzute a se efectua lucrri de reabilitare ecologic; - halda de zgur i cenu de la Sucursala Electoc entrale Suceava, care ocup o suprafa de 49 ha. n perioada 1999-2001, la dou din cele 3 compartimente ale depozitului au fost realizate lucrri de reconstrucie ecologic; - 2 depozite de lam mineral i nmol organic ale S.C. AMBRO S.A. Suceava care ocup o s uprafa de 14,7 ha. n programul de conformare a acestei uniti sunt cuprinse lucrri de e tanare a depozitelor; - halda pentru depozitarea nmolului din staia de epurare orenea sc aflat n exploatarea SC ACET SA Suceava; - depozitul de lam de la recristalizarea srii al Salinei Cacica care ocup o suprafa de 2,1 ha; - 2 bataluri de borhot ale S.C . SAB S.A. Rdui care ocup o suprafa de 3,7 ha; - depozitul de acetoncianhidrin al fost i S.C. METADET S.A. Flticeni, n suprafa de circa 1 ha, aflat n proprietatea Primriei m unicipiului Flticeni; - halda de zgur i nisip de la turntoria S.C. SPIT BUCOVINA S.A . Suceava secia Putna - 0,5 ha; - 8 depozite de deeuri municipale (menajere i indus triale ) amplasate n cele 8 localiti urbane din jude. Situaia cea mai critic o prezint depozitul de deeuri al municipiului Suceava care este amplasat necorespunztor pe m alul drept al rului Suceava. La ape mari, deeurile sunt antrenate n ru. Aprarea de ma l este distrus pe o lungime de cca 100 m iar levigatul se scurge n ru; - n zona de m unte a judeului din cauza funcionrii unui numr mare de instalaii de debitat material lemnos exist un excedent de rumegu. Ca urmare, s-au creat n timp depozite necorespu nztoare de rumegu.

7 1.3. Date privind aezrile umane Datele se refer la anul de bilan 2000 Teritoriu admi nistrativ al judeului Suceava Clasificarea aezrilor subordonate dup nr. locuitori su b 1000 1001 2000 2001 5000 Denumirile aezrilor/ Numarul Breaza Solca Blcui Bilca Bog eti Boroaia Brodina Buneti Cacica Crlibaba Crucea Dolheti Dorna Candrenilor Dorna Ar ini Dorneti Drgueni Fntnele Frtuii Vechi Frumosu Fundu Moldovei Grmeti Grniceti H Iacobeni Ipoteti Izvoarele Sucevei Mnstirea Humorului Mitocu Dragomirnei Moara Modo va Sulia Muenia Ostra Panaci Prteti de Jos Ptrui Poiana Stampei Pojorta Putna Rde Felul aezrii (Sate/subdiviziuni administrativ-teritoriale) comun ora comun comun comu n comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun n comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun n comun comun comun comun Numr locuitori 1.784 4.616 3.397 3.513 3.933 4.818 3.869 2.7 39 4.313 2.138 2.916 4.156 4.806 3.128 4.653 1.371 4.902 4.937 3.779 4.332 3.131 4.997 3.756 4.168 4.796 2.269 3.655 4.007 4.249 2.052 2.319 3.212 2.171 2.961 4 .138 2.309 3.013 3.811 4.474 4.903 2.437

8 Satu Mare Siminicea Stroieti Sucevia aru Dornei Ulma Vatra Moldoviei Vultureti Zamost ea Adncata Arbore Baia Bosanci Botoana Broteni Cajvana Calafindeti Ciprian Porumbesc u Cornu Luncii Drmaneti Drgoieti Dumbrveni Forti Frasin Frtuii Noi Glneti Horodn i Marginea Miliui Moldovia Pltinoasa Preuteti Salcea Slatina Straja Stulpicani cheia T direti Udeti Vadu Moldovei Valea Moldovei Vama Vereti Vicovu de Jos Volov Zvoritea Sir et Gura Humorului Vatra Dornei Dolhasca comun comun comun comun comun comun comun comu comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun co comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun comun co comun comun comun comun comun comun comun comun ora ora ora comun 4.081 3.041 3.4 376 2.354 4.578 3.610 3.220 7.779 7.114 6.986 6.909 5.126 6.985 7.994 6.143 6.13 1 7.020 5.837 5.315 8.225 5.058 6.780 5.391 6.394 7.224 9.613 7.324 9.244 8.704 5.235 6.002 8.930 8.697 5.204 5.636 6.442 7.089 5.386 7.156 7.282 5.778 5.735 7. 075 6.202 6.778 6.076 10.169 16.765 17.629 10.866 5001 10000 10001 20000

9 20001- 30000 30001-100000 100001-200000 200001-300000 Peste 300000 TOTAL Vicovu de Sus Cmpulung Moldovenesc Flticeni Rdui Suceava comun municipiu municipiu municipiu municipiu 13.879 21.476 33.206 31.841 117.615 717.224 98 -

Gruparea localitilor dup numrul de locuitori la 01.07.2000 Gruparea dup numr de locuit ori Municipii i orae total Sub 2.000 locuitori 2.000 4.999 5.000 9.999 10.000 19.9 99 20.000 49.999 50.000 99.999 100.000 i peste Comune total Sub 1.000 locuitori 1 .000 1.999 2.000 4.999 5.000 9.999 10.000 i peste Numr de localiti (municipii, ora comune) 8 1 3 3 1 90 1 48 39 2 Numr de locuitori 253.317 4.616 44.563 86.523 117. 615 463.907 1.784 173.379 263.999 24.745

1.4. Evoluia populaiei n ultimii cinci ani i prognoza acesteia pentru viitorii 10 an i Anul 1995 an referinta 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2. Utiliti 2.1.Situaia e xistent i prognoza modului de alimentare cu ap potabil n anul 2000 : Mod de alimentar e Reea centralizat Total populaie urban 253.317 rural 463.907 total 717.224 Populai racordat urban 198.042 rural 23.946 total 221.998 % din total 78,17 5,16 30,95 N r. locuitori 709.604 710.845 711.568 713.782 715.228 717.224 725.000 735.000 Mod ificri fata de anul de referin % 100,0000 101,0017 101,0027 101,0058 101,0079 101,0 107 Prognoza 101,0217 101,0357 Densitatea populaiei loc/km2 82,9606 83,1057 83,19 02 83,4491 83,6181 83,8515 84,7606 85,9297

10 Puuri(fntni) Urban 253.317 Rural 463.907 Total 717.224 Prognoza total - 725.000 tot al - 735.000 Urban 55.275 Rural 439.961 Total 495.226 urban 220.000 rural 50.000 total 270.000 urban 230.000 rural 100.000 total 330.000 21,83 94,84 69,05 2005 2010 37,24 44,89 2.2. Prognoza racordrii la sisteme de canalizare cu instalaii de epurare: Total populaie Populaie racordat % populaie racordat din total 64,87 1,92 24,15 24,82 28,57 Total populaie aferent teritoriului administrativ 2000 - 717.224 2005 - 725.000 2010 - 735.000 urban-164.348 urban - 253.317 rural-8.929 rural - 463.907 total-173.277 total 717.224 Prognoza total - 725.000 180.000 total - 735.000 210.000

-Cantitate de nmoluri rezultat : 15.032 tone, umiditate 40 % -Cantitate de nmoluri valorificat : 645 tone (ca ngrmnt) 2.3. Sisteme de nclzire crbune Nr. 227.971, din care Suceava - 36.832 Rdui - 10.601 Fl iceni - 10.300. Vatra Dornei 6.299 C-lung Moldovenesc 7.347 Gura Humorului 5.229 Siret - 3.139 Solca - 1.572 Frasin - 2.002 Bosanci - 2066 Miliui - 2991 Siminicea -1207 Ipoteti - 1650 30 32 15 % 0,3 1,5 0,5 Lemn si deeuri de lemn Nr. % 2480 4101 1800 3899 5633 4.044 1861 1572 1402 1949 2961 861 1240 6,73 39 17,4 62 72,2 77, 3 59,3 100 70,0 94,3 98,9 71,3 75 gaze naturale Nr. 2752 4540 552 600 85 346 410 % 7,47 44 10,57 30,0 4,1 28,7 25 termoficare Nr. 31.600 6.500 3920 2400 2264 63 3 1278 % 85,8 61 38 38 28,8 12,1 40,7 C.L.U. Nr. 10 15 % 0.2 0,5 Total gospodrii, din care nclzite cu :

11 Restul gospodriilor din localitile judeului Suceava sunt nclzite numai cu lemn i deeu din lemn. 2.4. Racordare la sisteme de distribuie gaze naturale Nr. gospodrii racordate Suce ava 33.832 Gura Humorului 4131 Flticeni 4540 Frasin 600 Bosanci 85 Siminicea 346 Ipoteti - 410 Pondere gospodrii racordate [%] 91,86 79,00 44,00 30,00 4,10 28,70 2 5,00 Total gospodrii aferente teritoriului administrative 227.971, din care : Suceava 36.832 Gura Humorului 5.229 Flticeni 10.300 Frasin 2.002 Bosanci 2.066 Siminicea 1.207 Ipoteti - 1650 3. Aspecte economice 3.1 Balana forei de munc n anul 2000 Domeniu Agricultura, silvicultura ; Industrie C onstructii Comert , Prestari servicii Alte ramuri Total populatie ocupata/% din total populatie Numar angajati 151.200 47.100 6.900 37.900 30.400 273.500 Ponder e % 55,28 17,22 2,52 13,86 11,12 38,13 % 3.2 Rata omajului pe ultimii 6 ani (1995-2000) 1995 1996 11,9 11,0 3.3 Structura economic : 1997 12,4 1998 13,7 1999 13,6 2000 12,0

Nr. total de ageni economici existeni n judeul Suceava la data de 08.01.2002 este de 22.280. Domeniu Total industrie -din care: -industrie extractiv -industrie prelu crtoare -industria alimentar i a buturilor -industria textil i a prod.textile -industr ia de confeciimbrcminte -industria pielriei i nclminte Nr. ageni economici 3.936 4 148 404 496 Pondere % 17,660 0,018 17,650 4,240 0,660 1,810 2,200 Prognoza 2005 % 18,1 0,015 17,65 4,5 0,8 2 2,5 Prognoza 2010 % 18,5 0,010 17,5 5 1 3 3

12 -industria prelucrrii lemnului -producia de mobilier -industria celulozei i hrtiei edituri, poligrafie -industria chimic -industria produselor minerale nemetalice industria metalurgic -construcii metalice -maini si echipamente -maini si aparate el ectrice - servicii, - din care: -recuperri deeuri -energie electric -energie termic procesare si distribuire -distribuie gaze -distribuie ap (alimentare ap, canalizare, epurare) -uniti de salubritate Alte servicii ( ateliere foto, service auto, servi ce uz casnic etc. ) - comer - turism 1.161 254 13 84 35 99 5 246 25 16 3.586 32 2 4 3 1 14 3.530 13.762 996 5,201 1,140 0,050 0,380 0,157 0,440 0,020 1,100 0,110 0,070 16,090 0,140 0,009 0,018 0,013 0,004 0,063 15,840 61,770 4,470 5,5 1,16 0 .04 0,4 0,16 0,4 0,015 1 0,1 0,06 18,1 0,2 0,1 0,019 0,02 0,008 0,10 16,1 65 5,1 5,7 1,2 0,04 0,4 0,16 0,3 0,01 0,9 0,1 0,05 20 0,3 0,15 0,02 0,03 0,01 0,15 17 72 6 Capitolul 2. SITUAIA EXISTENT N GOSPODRIREA DEEURILOR PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL JUDEULUI SUCEAVA 2.1 Generarea deeurilor 2.1.1. Evoluia cantitilor de deeuri (mc, to) generate n perioada 1995-2000 pe tipuri de deeuri i origine Cod Tipuri principale de deeu deeuri/An 1.1. Deeuri municipale/ urbane/comunale Tot al din care : -Deeuri menajere colectate 200301 neselectiv de la populaie -Deeuri m enajere de la ageni 200301 economici (ag. industrie, comer, turism, instituii, etc) -Deeuri din servicii municipale Total, din care : 200303 -deeuri stradale 1995 mc/to 259.350/ 129.675 198.230/ 99.115 32.100/ 16.050 28.070/ 14.035 22.670 / 11.335 2.600/ 1996 mc/to 266.896/ 133.448 203.110/ 101.555 32.850/ 16.425 29.916/ 14.958 24.23 6/ 12.118 2.900/ 1997 mc/to 272.990/ 136.495 206.840/ 103.420 33.300/ 16.650 31.880/ 15.940 26.08 0/ 13.040 2.700/ 1998 mc/to 283.540/ 141.770 215.100/ 107.550 34.160/ 17.080 33.130/ 16.565 27.55 0/ 13.775 2.660/ 1999 mc/to 280.630/ 140.315 214.300/ 107.150 35.310/ 17.655 29.820/ 14.910 23.60 0/ 11.800 3.070/ 2000 mc/to 288.478/ 144.239 215.000/ 107.500 36.800/ 18.400 35.460/ 17.730 29.40 0/ 14.700 3.100/ -deeuri din piete 200302

13 -deeuri din grdini, parcuri, i 200200 spaii verzi 180000 - Deeuri spitaliceti 1.2. Nmo de la epurarea 190805 apelor uzate oraeneti 200304 -nmol din fosele septice 1.3. D eeuri de materiale din 170000 construcii si demolri TOTAL GENERAL 1.300 2.800/ 1.40 0 950/ 475 11.200/ 17.920 560/ 672 11.000/ 22.000 282.110/ 170.267 1.450 2780/ 1 390 1.020/ 510 10.500/ 16.800 650/ 780 27.500/ 55.000 305.546/ 206.028 1.350 3.1 00/ 1.550 970/ 485 10.200/ 16.320 650/ 780 29.000/ 58.000 312.840/ 211.595 1.330 2.920/ 1.460 1.150/ 575 9.500/ 15.200 710/ 852 41.800/ 83.600 335.550/ 241.422 1.535 3.150/ 1.575 1.200/ 600 9.400/ 15.040 850/ 1.020 54.400/ 108.800 345.280/ 265.175 1550 2.960/ 1.480 1.218/ 609 8.870/ 14.192 700/ 840 57.310/ 114.620 355. 358/ 273.891 Not: 1 mc deeuri menajere = 0,5 tone 1 mc deeuri spitaliceti = 0,5 tone 1 mc nmol epu rare = 1,6 tone 1 mc nmol fose septice = 1,2 tone 1 mc deeuri construcie = 2 tone 2.1.2. Compoziia medie a deeurilor menajere (%) Compoziia deeurilor % urban rural Hrt ie, carton % 20 5 Sticl % 3 4 Metale % 2 5 Plastice % 20 17 Textile % 5 4 Materia le organice % 40 35 Altele % 10 30 Total 100 % 100 % 2.2. Gestionarea deeurilor 2.2.1. Ageni de salubritate Nume Adresa Natura proprietii Zona de aciune Activiti desfurate Nr. personal actual 100 municipiul Suceava - PRIMRIA municipiului Suceava - Direcia Domeniului Public, str. Universitii nr. 4 public - spaii verzi i de agrement din intravilanul municipiul Suc eava -cimitirul Pacea - cartier Zamca - cartier George Enescu - cartier Burdujen i - cartier Obcine - cartier Icani - centru Suceava -ntreinere i salubrizare spaii ve rzi - colectare, transport deeuri la depozit - colectare, transport deeuri de la p opulaie i ageni economici - administrare depozit deeuri mun. Suceava - S.C. P.S.I.P. S.A. Suceava, str. Petru Rare nr. 52 privat 50

14 - S.C. TEST PRIMA S.R.L. Suceava, str. Petru Rare nr. 56 privat - cartier Icani - c artier Burdujeni - cartier George Enescu - cartier Burdujeni - cartier Obcine cartier George Enescu - centru Suceava - cartier Zamca - cartier Icani - cartier Burdujeni - cartier Zamca municipiul Rdui - PRIMRIA municipiului Rdui -Serviciu de rizare, str. Piaa Unirii nr. 2 - S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rdui, str. 1 Mai nr.2-6 public stat - municipiul Rdui - municipiul Rdui - salubrizare strzi i spaii verzi tare, transport, deeuri de la populaie i ageni economici, depozitare deeuri - colecta re, transport deeuri de la populaie i ageni economici, depozitare deeuri - colectare, transport deeuri de la populaie i ageni economici, depozitare deeuri - salubrizare s trzi - salubrizare strzi, spaii verzi 20 15 - salubrizare strzi - colectare, transpo rt deeuri de la populaie i ageni economici - salubrizare strzi - salubrizare strzi 60 10 - S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. Suceava, str. Mreti nr. 74, bl. A 6, ap. 1 - S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava, str. Mircea eptilici nr. 17 privat privat 40 50 - colectare, transport deeuri de la populaie i ageni economici 14 municipiul Vatra Dornei - PRIMRIA municipiului Vatra Dornei - Direcia Admi nistrrii Domeniului Public, str. Mihai Eminescu nr. 17 - S.C. GOSPODRIRE ORENEASC S.A. Vatra Dornei, str. Bistriei nr. 1 public - centrul municipiului Vatra Dornei - municipiu l Vatra Dornei - comuna Iacobeni 12 privat 40 municipiul Flticeni - PRIMRIA municipiului Flticeni - Birou Gospodrire Comunal, str. epublicii nr. 13 - S.C. GOSCOM S.A. Flticeni, str.13 Decembrie nr 25 public - muni cipiul Flticeni - municipiul Flticeni 16

- colectare, transport deeuri de la populaie i ageni economici, depozitare deeuri mun cipiul Cmpulung Moldovenesc public - municipiul Cmpulung - colectare, transport, dee uri de la stat 13 - PRIMRIA municipiului Cmpulung Moldovenesc 35

15 Direcia de Servicii Publice, str. Tudor Stefaneli nr. 2 Moldovenesc populaie i ageni economici, depozitare deeuri - salubrizare strzi i spaii verzi - colectare, transpo rt deeuri de la populaie i ageni economici, depozitare deeuri - salubrizare strzi - co lectare, transport, depozitare deeuri - salubrizare strzi - colectare, transport d eeuri de la populaie i ageni economici, depozitare deeuri - salubrizare strzi - colect are, transport deeuri de la populaie i ageni economici, depozitare deeuri - salubriza re strzi - colectare, transport, depozitare deeuri 4

ora Gura Humorului - PRIMRIA ora Gura Humorului - Direcia Utiliti Comunale i Locati tr. Lt. V. Harcean - S.C. ARIC SERVICII COMUNALE S.R.L. Gura Humorului, str. Uzin ei nr. 2 - PRIMRIA ora Siret Serviciu de Gospodrire i Amenajare Urban, str. 28 Noiemb rie nr. 1 public - ora Gura Humorului privat - ora Gura Humorului 21 public - ora Siret 24 ora Siret

ora Solca - PRIMRIA ora Solca Direcia de Utiliti Comunale i Locative, str. Toma Vo public - ora Solca 5

comuna Broteni - PRIMRIA comunei Broteni - Sector de Gospodrire Comunal i Locativ IA comunei Moldovia - PRIMRIA comunei Vama public - colonia minier Broteni 2

comuna Moldovia public - comuna Moldovia comuna Vama - comuna Vama - colectare, tran port, depozitare deeuri - colectare, transport, depozitare deeuri 1 public 3 comuna Frasin - PRIMRIA comunei Frasin public - localitatea Frasin comuna Ostra - PR IMRIA comunei Ostra public - colectare, transport, - colonia blocuri Ostra depozit are deeuri comuna Fundu Moldovei 1 - colectare, transport, depozitare deeuri 2

16 - PRIMRIA comunei Fundu Moldovei public - localitile Fundu Moldovei, Colacu, Botu, Bo tuel i Branite comuna Putna - colectare, transport, depozitare deeuri 2 - PRIMRIA comunei Putna public - localitile Putna i Gura Putnei

comuna aru Dornei - localitile aru Dornei i Neagr

- colectare, transport, depozitare deeuri 1 - PRIMRIA comunei aru Dornei public - colectare, transport, depozitare deeuri 1

comuna Ipoteti - PRIMRIA comunei Ipoteti public - localitatea Ipoteti, Tiui i Lis calitatea Ipoteti - ageni economici - colectare, transport, depozitare deeuri menaj ere de la populaie - colectare, transport, depozitare deeuri menajere de la ageni e conomici 1 - S.C. P.S.I.P. S.A. Suceava privat 2

comuna Dumbrveni PRIMRIA Dumbrveni comunei public -localitile Dumbrveni i Slgeni aba - colectare, transport, depozitare deeuri 2 - PRIMRIA comunei Crlibaba public - colectare, transport, -ntreg teritoriul comunei Crlibaba depozitare deeuri comuna Dorna Candreni -ntreg teritoriul comunei Dorna Candreni - colectare, transport, d epozitare deeuri 2 - PRIMRIA comunei Dorna Candreni public 2 2.2.2. Dotarea agenilor de salubritate pentru colectarea deeurilor Agentul de salu britate Utilaje pentru colectarea deeurilor [nr. (buc) i capacitate (mc)] Containe re Altele Pubele Pubele plastic/ metalice europubele Nr. Cap. Nr. Cap. Nr. Cap. Nr. Cap. 200 0,08 12 0,125 2175 couri 0,045 45 buncre fixe 4 - PRIMRIA municipiului Suceava - Direcia Domeniului Public

17 - S.C. P.S.I.P. S.A. Suceava - S.C. TEST PRIMA S.R.L. Suceava - S.C. FLORCONSTRU CT S.R.L. Suceava - S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava - PRIMRIA municipiului Rdui Serviciu de Salubrizare - S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rdui - PRIMRIA municipiului Va tra Dornei - Direcia Administrrii Domeniului Public - S.C. GOSPODRIRE ORENEASC S.A. Va tra Dornei - PRIMRIA municipiului Flticeni - Sector Gospodrire Comunal - S.C. GOSCOM S.A. Flticeni - PRIMRIA municipiului Cmpulung Moldovenesc Direcia Servicii Publice - PRIMRIA ora Gura Humorului - Direcia Utiliti Comunale i Locative - S.C. ARIC SERVICI COMUNALE S.R.L. Gura Humorului - PRIMRIA ora Siret -Serviciu de Gospodrire i Amenaj are Urban - PRIMRIA ora Solca Direcia de Utiliti Comunale i Locative - PRIMRIA comune roteni Sector de Gospodrire Comunal i Locativ - PRIMRIA comunei Moldovia - PRIMRIA co ei Vama - PRIMRIA comunei Frasin - PRIMRIA comunei Ostra - PRIMRIA comunei Fundu Mo ldovei - PRIMRIA comunei Putna 20 15 270 0,125 0,03 0,02 100/ 200 20 0,2/ 0,125 0 ,2 210 54 4 46 76 15 90 54 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 330 couri 260 couri 1718 1 0,01 0,05 0,02 30 0,5 26 40 4 4 14 buncre fixe 9 buncre fixe 10 couri 35 couri 20 10 couri 1,5 3 14 4 15 0,5 1 0,2 85 0,5 4 10 8 12 4 4 4 4 0,02 0,02 3 0,02

18 - PRIMRIA comunei aru Dornei - PRIMRIA comunei Ipoteti - PRIMRIA comunei Dumbrveni -PR IMRIA comunei Crlibaba -PRIMRIA comunei Dorna Candreni 30 0,5 2 2 4 4 10 couri 15 cou ri 100 couri 15 lzi lemn 10 lzi lemn 0,02 0,015 0,015 0,5 0,6 2.2.3. Dotarea agenilor de salubritate pentru transportul deeurilor Agentul de sal ubritate Utilaje pentru transportul deeurilor [nr. (buc) i capacitate (mc)] Tracto r cu Autobascu- AutocaTransAltele Autoguno portor iera commion remorc lant pactoar e container Nr. Cap Nr. Cap Nr. Cap Nr. Cap Nr. Cap Nr. Cap 2 5 2 5 - PRIMRIA municipiului Suceava - Direcia Domeniului Public - S.C. P.S.I.P. S.A. Su ceava - S.C. TEST PRIMA S.R.L. Suceava - S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. Suceava - S.C . DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava - PRIMRIA municipiului Rdui -Serviciu de Salubrizare - S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rdui - PRIMRIA munici piului Vatra Dornei Direcia Admi nistrrii Domeniului Public - S.C. GOSPODRIRE ORENEASC S.A. Vatra Dornei - PRIMRIA muni ci piului Flticeni - Birou Gospodrire Comunal - S.C. GOSCOM S.A. Flticeni 5 2 1 20 12 16 2 2 1 4 4 4 5 1 1 2 8 4 8 8 2 2 8 8 2 12 3 2 2 1 12; 20 9 5 1 4 4 2 4 2 3 8 4 4 4 2 12 1 12 -

2 3 3 1,5 1 16 2 2 4 4 1 3 1 4 4 4 1 5 1 1

19 - PRIMRIA municipiului Cmpulung Moldovenesc Direcia de Servicii Publice - PRIMRIA or a Gura Humorului - Direcia Utiliti Comunale i Locative - S.C. ARIC SERVICII COMUNALE S .R.L. Gura Humorului - PRIMRIA ora Siret -Serviciu de Gospodrire i Amenajare Urban PRIMRIA ora Solca -Direcia de Utiliti Comunale i Locative - PRIMRIA comunei Broteni ctor de Gospodrire Comunal i Locativ - PRIMRIA comunei Moldovia - PRIMRIA comunei Vama - PRIMRIA comunei Frasin - PRIMRIA comunei Ostra - PRIMRIA comunei Fundu Moldovei PRIMRIA comunei Putna - PRIMRIA comunei aru Dornei - PRIMRIA comunei Ipoteti - PRIMRI A comunei Dumbrveni -Primria comunei Crlibaba - PRIMRIA comunei Dorna Candreni 2.2.4 . Ritmul de ridicare: 1 12 2 5 1 5 1 2 2 4 1 12 1 1 4 4 2 3 1 1 4 4 4 4 1 5 1 3 1 1,5 1,5 1 -

1 4 1 1 1 1 1,5 4 7 3,5 1 1 1 5 1 1 1 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5

- Suceava : S.C. PSIP S.A., S.C. TEST PRIMA S.A., PRIMRIA municipiului Suceava Di recia Domeniului Public, S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. Suceava, S.C. Diasil S.A. - zi lnic de luni pn smbt - la solicitare, cnd situaia o impune - Rdui :S.C. Servicii Co S.A.- zilnic de luni pn smbt

20 -Flticeni : S.C. GOSCOM S.A. colecteaz deeurile menajere de la populaie zilnic i de l a agenii economici la solicitare - Cmpulung Moldovenesc : zilnic pentru populaie bl ocuri, sptmnal pentru populaie case, la solicitare pentru ageni economici - Gura Humo rului : : zilnic pentru populaie blocuri, sptmnal pentru populaie case, la solicitare pentru ageni economici -Vatra Dornei : frecvena de ridicare a deeurilor menajere d e la populaie este zilnic pentru zona central i de 3 ori/ sptmn n periferie - Siret : zilnic pentru populaie blocuri, sptmnal pentru populaie case, la solicitare pentru ag eni economici - Solca :frecvena de ridicare a deeurilor menajere de la populaie ziln ic; iar de la agenii economici la solicitare 2.2.5 Regimul taxelor

n judeul Suceava, att n mediul urban ct i n cel rural, nu se colecteaz selectiv deeu n localitile urbane nu sunt instituite taxe de salubrizare. Costurile gospodririi d eeurilor municipale (colectare, transport, depozitare) sunt urmtoarele: Localitate Anul 2000(lei/mc) Anul 2001(lei mc) Suceava 81.000 160.000 Flticeni Rdui Cmpulung Mo ldovenesc Gura Humorului Vatra Dornei Siret Solca 69.949 57.909 55.549 79.000 86 .200 50.500- populaie 60.500-ageni economici 63.025 154.700 118.000 120.000 121.00 0 115.350 50.500- populaie 60.500- ag. economici 93.262

n mediu rural, sunt instituite taxe prin hotrri ale Consiliului local, care sunt ut ilizate pentru ecologizarea unor zone n care s-au depozitat nepermis deeuri, nivel area locurilor de depozitare a gunoaielor, reducerea volumului deeurilor depozita te, etc. La populaie aceste taxe au valori de 10.000 lei/gospodrie/an n comunele Bo sanci, Boroaia, Fundu Moldovei, 15.000 lei/gospodrie/an n comunele Forti, Dorna Cand reni, 20.000 lei/persoan/an n comuna Crucea, 30.000 lei/gospodrie/an n comunele Glneti Ostra, Frumosu, 60.000 lei/gospodrie/an n comuna Marginea, 15.000 lei/gospodrie/lu n n comuna Crlibaba. La agenii economici taxele locale au valori de 30.000 lei/an n c omuna Dorna Candrenilor, 50.000 lei/an n comunele Glneti, Fundu Moldovei, 100.000 le i/an n comunele Bosanci, Ipoteti, 200.000.lei/an n comuna Rdeni,512.000 lei/an n comun Crucea, 300.000

21 500.000 lei/an n comuna Vicovu de Sus, 350.000 lei/an n comuna Boroaia, 300.000 le i/lun n comuna Crlibaba. 2.2.6 Nr crt Ageni de colectare/ reciclare Tip de deeu colectat/ reciclat 1 - fier , font, oel - hrtie, carton - plumb - cupru, bronz,alam - aluminiu - fier, font, oel hrtie, carton - baterii cu plumb - cupru, bronz,alam - aluminiu - plumb - inox font, fier, oel - aluminiu - cupru, bronz, alam - plumb - baterii cu plumb - hrtie, carton - anvelope uzate - font, fier, oel - font, fier, oel - aluminiu - cupru, bron z, alam - plumb - baterii cu plumb - font, fier, oel Cantitate colectat/ reciclat pe tip de deeu (to/an) n anul 2000 2 751 31 2 5 4 3097 125,3 43,9 5,73 8,17 0,85 2,95 1669 10,9 2,2 0,1 20,7 18,3 12,9 336 S.C. REMAT S.A.Cmpulung Moldovenesc, str. P etre Liciu nr. 12 S.C. SCHIPOREMAT S.R.L. Vicovu de Jos stat colectare, reciclar e colectare, reciclare Cmpulun g Moldoven esc Rdui Nume i adresa Natura proprietii 4 p ivat Activiti desfurate Puncte de lucru 0 1. 3 S.C. COMREMAT S.R.L. Vatra Dornei, str. Bistriei f.n. S.C. COREMAT IS S.R.L. Flt iceni, str. Topitoriei f.n. 5 colectare, reciclare 6 Vatra Dornei 2. privat colectare, reciclare Flticeni 3. S.C. REMAT S.A. Gura Humorului, str. Gara Pltinoasa privat colectare, reciclare Pltinoasa 4. 5. 1241,8 3,36 3,1 0,52 42,7 3288 privat 6. S.C. REMAT S.A. Suceava, str. privat colectare, reciclare Suceava

22 - aluminiu - cupru, bronz, alam - plumb - hrtie - anvelope uzate - cioburi sticl baterii cu plumb - abrazive - font, fier, oel - aluminiu - cupru, bronz, alam - plu mb - baterii cu plumb - hrtie, carton - inox - anvelope uzate - font, fier, oel - hr tie, carton 5 3 1 172 10 316 55 47 4773,5 11,72 4 0,7 26,4 37,7 0,8 4,6 605 55 5 89 644 7,8 4,4 197,9 S.C. MARICOL S.R.L. Suceava, str. Luceafrului nr. 12 S.C. SI MOTAB COM S.R.L. Suceava, b-dul George Enescu nr. 19 S. C. ABRAZIVUL COMPANY S.R .L. Suceava privat colectare, reciclare colectare, reciclare Suceava S.C. O.M.T. S.A. Gura Humorului, str. Gara Pltinoasa privat colectare, reciclare Pltinoasa Ca lea Unirii nr. 31 A 7. 8.

- font, fier, oel - hrtie, carton - cupru, bronz, alam 10. - font, fier, oel - hrtie T TAL Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 9. privat Suceava privat colectare, reciclare Suceava Tip de deeu colectat - fier, font, oel - hrtie, carton - plumb - cupru, bronz,alam aluminiu - inox - anvelope uzate - baterii cu plumb - abrazive - cioburi sticl Cantitate colectat pe tip de deeu (to/an) n anul 2000 16.354,25 1083,30 5,17 30,90 43,15 3,75 27,50 188,74 47,0 316,0

23 2.2.7 Cantiti de deeuri colectate selectiv din deeuri municipale/urbane/comunale i/sa u valorificate (pe tipuri), cu indicarea unitilor unde s-a fcut colectarea / valori ficarea. Cantitate de deeu colectat selectiv [tone/an] 400 Uniti care colecteaz deeur i persoane fizice Unitile care achiziioneaz deeul Unitile care valorific deeul -S.C. O S.A. Suceava - SC PETROCART SA Piatra Neam - n gospodrii proprii - S.C. STICLA S. A. Trgovite - S.C. INDUSTRIA SRMEI Cmpia Turzii - SC SPIT BUCOVINA SA Suceava - S.C. ROMUPS S.A. Suceava - S.C. COS S.A. Trgovite - SC GOLDANA SRL Botoani - S.C. ROMBA T S.A. Bistria Tip de deeu colectat/ valorific at Hrtie i carton Lemn Sticl Metal 50 30 300 persoane fizice persoane fizice persoane fizice - SC MARICOL SRL Suceava - SC ABRAZIVUL COMPANY SRL Suceava - SC REMAT SA Suceav a - SC REMAT SA Gura Humorului - SC OMT METAL SRL Gura Humorului - persoane fizi ce - S.C. REMAT S.A. Suceava - S.C. REMAT S.A. Suceava - S.C. MARICOL S.R.L. Suc eava - S.C. SIMOTAB COM S.R.L. Suceava - S.C. COMREMAT S.R.L. Vatra Dornei - S.C . COREMAT IS S.R.L. Flticeni - S.C. SETRANS S.R.L. Flticeni - S.C. REMAT S.A. Gura Humorului - S.C. O.M.T. S.A Gura Humorului - S.C. REMAT S.A. Cmpulung Moldoveses c - S.C. SCHIPOREMAT S.R.L. Vicovu de Jos Plastice Textile Altele : - baterii acumula tori 5 persoane fizice - S.C. REMAT S.A. Gura Humorului - S.C. REMAT S.A. Suceava

Not : Colectarea cantitilor de deeuri prezentate mai sus nu se face n mod organizat, ci prin intermediul recuperatorilor de ocazie care adun deeurile din containere i de pe platformele (depozitele) de deeuri oreneti Suceava, Flticeni, Gura Humorului, Rdu Cmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei. 2.2.8 Eliminarea deeurilor cf. Anexei II A din Legea 426/2001 (prin depozitare pe sol, incinerare, etc.)

n judeul Suceava ntreaga cantitate de deeuri menajere produse de populaie i agenii eco omici este depozitat pe sol, n depozite neamenajate corespunztor, cu excepia celor d in comunele Putna, Broteni, Bogdneti i Marginea, unde au fost construite depozite ec ologice. Anual primriile din mediul rural organizeaz aciuni de reducere a volumului de deeuri depozitate prin nivelarea i tasarea acestora. Sumele cheltuite n acest s cop, n anul 2001 au fost prezentate la punctul 2.3.

24 n luna iunie 2001 s-au pus n funciune n municipiul Suceava-zona industrial cheia dou i stalaii de incinerare deeuri spitaliceti prezentate la punctul 2.2.8.2. De asemenea , o parte din rumeguul produs de ctre instalaiile de debitat lemn este incinerat pe ntru producerea de energie termic pentru uscarea cherestelei, nclzire spaii de produ cie. n ceea ce privete eliminarea prin depozitare a deeurilor industriale menionm c ac stea sunt depozitate mpreun cu deeurile menajere, pe sol, n locuri neamenajate, cu u rmtoarele excepii: - sterilul din industria minier este depozitat n iazurile de deca ntare (suprafa de 65,4 ha) i haldele de steril ; - zgura i cenua de la Sucursala Elec trocentrale este depozitat n depozitul construit n acest scop (suprafa de 49,0 ha); n perioada 1999-2001 s-au realizat lucrri de reconstrucie ecologic la dou compartiment e ale depozitului reprezentnd 2/3 din suprafaa total ; - lamul de la recristalizarea srii al Salinei Cacica este depozitat n depozitul construit n acest scop (suprafa de 2,1 ha) ; - borhotul de la fabrica de spirt S.C. S.A.B. S.A. Rdui este depozitat n d ou bataluri construite n acest scop (suprafa de 3,7 ha) ; - lamul mineral i nmolul org nic de la fabricarea celulozei i hrtiei (S.C. AMBRO S.A. Suceava) este depozitat n dou halde construite n acest scop (suprafa de 14,7 ha) ; - nisipul i zgura de la turnt oria Putna este depozitat ntr-o hald construit n acest scop (suprafa 0,5 ha) n perioa 1998 2001 s-au efectuat lucrri de reconstrucie ecologic la un numr de 14 perimetre m iniere nchise.

2.2.8.1. Depozite municipale/ urbane/comunale Proprietar/Operator Localitatea unde este amplasat Distana fa de zonele locuite [m] Tipul de depozit* Amenaj ri ale depozitul ui** 4 N I I N I N I N N N N N N N N N N N N IM, I N N I Autoriza ie de mediu DA/NU Supraf. depozit [ha] Capacitate a p roiectat a depozitului [mc] 7 2.000.000 250.000 168.000 115.800 200.000 60.000 18 0.000 6.000 3.000 2.000 2.000 3.500 3.000 9.000 9.000 6.000 1.000 1.000 1.000 12 .500 1.000 1.000 2.500 Capacitate ocupat [mc] Cantitatea deeuri depozi tat anual[mc ]

0 Primria mun. Suceava/S.C. PSIP S.A. Suceava Primria mun. Rdui/S.C. Servicii Comunale S.A.Rdui Primria mun Flticeni/S.C. GOSCOM S.A. Flticeni Primria mun. Cmpulung Moldove c Primria ora Gura Humorului/S.C. ARIC S.R.L. Gura Humorului Primria ora Vatra Dornei Primria ora Siret Primria Solca Primria Adncata Primria Arbore Primria Baia Primria

1 mun. Suceava, loc. Ipoteti mun. Rdui Flticeni, cartier oldneti mun. C-lung Moldoven ora Gura Humorului mun. Vatra Dornei ora Siret ora Solca sat Adncata sat Hneti sat Ar ore loc. Baia sat Bogata sat Balcui sat Negostina sat Gropeni sat Bilca-Puni sat Bi lca-Pod sat Bilca-Cioteni sat Bogdneti sat Boroaia sat Giuleti sat Bosanci 2 800 2.500 1.200 2.000 1.500 1.500 900 500 1.000 1.000 500 1.000 500 1.000 1.00 0 200 200 300 500 100 1.000 550 900 3 DDIM DDIM DDIM DDIM DDIM DDIM DDIM DDIM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DU M DUM DUM DUM DUM DUM 5 NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU 6 10,0 4,43 2,18 3,65 3,3 2,0 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0, 1 0,5 0,5 0,25 0,3 8 1.800.000 180.000 45.000 62.100 170.000 30.000 98.510 3.000 1.000 750 800 500 400 900 700 800 600 400 400 250 450 150 1.170 9 197.000 21.100 35.745 20.000 14.300 19.000 9.850 400 250 150 300 300 100 120 5 0 70 70 50 50 200 150 40 230 Primria Bilca PrimriaBogdneti Primria Boroaia Primria Bosanci

26 Primria Botoana Primria Breaza Primria Brodina Primria Broteni Primria Buneti Primri ica Primria Cajvana PrimriaCalafindeti Primria Crlibaba Primria Ciprian Porumbescu sat Botoana sat Comneti sat Humoreni sat Prul Negrii sat Brodina sat Broteni-Holda sat Bu neti-Dealul Crucii sat Buneti-Pu Sec sat Prtetii de Sus sat Cajvana sat Calafindeti sa t Crlibaba sat Blceana sat Braca sat C. Porumbescu sat Ilieti sat Cornu Luncii sat Bi sat Brieti sat Dumbrava sat Sasca Nou sat Sasca Mic sat inca sat Sasca Mare sat Piesen i sat Crucea sat Mriei sat Drmneti sat Clineti sat Budeni sat Dolheti sat Dorna Candr sat Dorna Arini sat Dorneti sat Mznieti sat Drgoieti sat Berchieti sat Corlata sat sat Broteni 1.000 1.000 1.000 300 300 1.000 350 400 500 1.000 800 2.000 1.000 30 0 800 1.000 500 400 400 200 300 300 400 400 1.000 7.000 200 300 300 2.000 1.000 500 500 800 200 300 400 400 300 700 DUM DUM DUM DDIM DDIM DDIM DUM DUM DUM DUM D UM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM D DIM DDIM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM I I I I I I, IM N N I I N I N N N N N N N N N N N N N N N N N N N I N I N N N N I I NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU 0,3 0,2 0,2 0,5 0,28 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,25 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,26 0,34 0,3 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,15 0,5 0,3 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 1,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 ,5 0,3 2.000 1.000 1.000 6.000 5.600 10.000 1.000 1.000 1.500 5.000 5.000 4.000 2.000 1.000 3.000 3.000 6.500 5.300 3.900 4.500 4.000 4.500 4.000 4.000 6.000 2. 000 5.000 5.000 3.000 6.000 7.000 7.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.0 00 3.000 300 200 200 3.000 180 450 200 100 600 1.700 1.500 700 300 120 450 200 1 .800 1.400 2.250 900 810 900 800 800 1.300 800 1.500 2.000 1.000 1.100 900 1.000 8.000 200 300 200 100 100 1.100 400 90 50 50 130 90 300 40 20 150 350 260 300 8 0 40 100 90 60 80 75 30 25 30 35 60 45 240 100 150 45 300 180 500 250 180 60 80 80 30 100 70 Primria Cornu Luncii

Primria Crucea Primria Drmneti Primria Dolhasca Primria Dolheti Primria Dorna Candre Primria Dorna Arini Primria Dorneti Primria Drgoieti Primria Drgueni

27 Primria Dumbrveni Primria Fntnele Primria Forti Primria Frasim Primria Frtuii No Vechi Primria Frumosu Primria Fundu Moldovei Primria Glneti Primria Grmeti sat Dumbr at Fntnele sat Stamate sat Oniceni sat Manolea sat Frasin sat Costia sat Frtuii-Noi sa t Frtuii Vechi sat Mneui sat Frumosu sat Fundu Moldovei sat Glneti sat Voitinel sat G sat Blineti sat Botoenia Mic sat Rudeti sat Grniceti sat Horodnic de SusPu Sec sat ic de SusBranite sat Horodnic de JosCimitir cai sat Horodniceni sat IacobeniNepomuc eni sat Lisaura sat Izvoarele Sucevei sat Liteni sat Mlini sat Poiana Mrului sat Vl eniStnioara sat Praie sat M-rea Humorului sat Poiana Micului 500 1.000 1.000 500 2. 000 500 500 300 500 200 500 1.000 500 400 500 1.000 500 1.000 1.500 250 150 800 2.000 6.000 1.000 200 100 600 300 200 500 500 600 DUM DUM DUM DUM DUM DDIM DUM D UM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DDIM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM I N N I I N N N N N N N I I N N N N N N N N N I N N N N N N N I N NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU N U NU NU NU NU NU NU NU NU NU 1,0 0,3 0,1 0,5 0,5 1,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 2 0,15 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 O,3 0,3 0,3 0,1 3,5 8.000 1.000 600 2.000 1.000 20.00 0 4.000 4.000 2.000 1.000 1000 6.000 2.250 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 6 .000 6.000 6.000 1.600 105.000 4.000 500 250 400 180 10.000 800 1.000 700 500 30 0 1.800 480 450 400 300 300 300 400 2.600 2.800 3.000 800 30.000 400 90 60 100 6 0 1.700 120 100 150 120 120 400 250 180 100 80 50 50 180 100 75 150 300 1.500 60 0 80 340 150 70 60 60 130 80 Primria Grniceti Primria Horodnic Primria Horodniceni Primria Iacobeni Primria Ipoteti/ SC PSIP SA Suceava Primria Izvo arele Sucevei Primria Liteni Primria Mlini la depozitul municipiului Suceava 0,1 1.000 400 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,28 0,2 10. 000 5.000 1.500 1.000 1.500 5.700 1.000 2.600 1.500 500 300 300 600 270 Primria Mnstirea Humorului

28 Primria Marginea Primria Miliui Primria Mitocu Dragomirnei Primria Moara sat Marginea at Miliui sat Bdeui sat Iaslov sat Mitoc sat Moara Nic sat Moara Carp sat Liteni sat nicenii Mici satVornicenii Mari sat Moldova Sulia sat Benea sat Moldovia sat Climui sat Muenia sat Vcui sat Vicani sat Bnceti sat Ostra sat Capu Codrului sat Pltinoasa Mic sat Panaci sat Vrfu Dealului sat Deleni sat Prteti de JosCentru sat Prteti de Jos Stadion sat Prteti de JosRodina sat Ptrui sat Poiana Stampei sat Valea Putnei sat Poj orta sat Arghira sat Hui sat Ciorsaci sat Putna sat Rdeni sat Lmeni 200 100 250 150 1 0 2.000 1.500 2.000 100 1.500 150 120 2.000 400 100 200 100 200 3.000 1.000 500 400 100 100 100 100 100 500 300 500 300 1.000 1.500 2.000 100 2.000 3.000 DUM DU M DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DU M DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DDIM DDIM DUM DUM DUM DUM DUM DUM IM,CG N N N N N N N N N N N I N N N N N N N N I I I N I I N N N N N N N I,IM N N NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU 0,42 0,1 0,1 0,1 0,3 0,25 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2 0 ,3 0,1 0,2 0,5 0,5 0,8 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0 ,2 0,3 8.400 1.000 1.000 1.000 1.000 2.500 1.000 1.500 400 400 2.000 2.000 6.000 2.500 3.000 3.500 1.000 2.000 25.000 1.650 2.000 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000 1.000 5.000 30.000 20.000 1.000 1.000 1.000 10.500 3.000 4.000 600 600 500 500 300 1.200 300 400 80 80 200 100 1.000 400 500 500 80 100 1.000 550 900 450 200 1.000 300 300 600 400 1.500 7.000 10.000 600 600 600 70 800 600 250 80 60 60 120 100 50 70 20 20 60 40 250 30 30 25 10 15 400 250 250 180 100 200 70 70 70 1 50 250 100 250 150 150 150 350 150 100 Primria Moldova Sulia Primria Moldovia Primria Muenia Primria Ostra Primria Pltinoasa Primria Panaci Primria Prteti de Jos

Primria Ptrui Primria Poiana Stampei Primria Pojorta Primria Preuteti Primria Putna Rdeni

29 Primria Rca Primria Sadova Primria Salcea Primria Satu Mare Primria Siminicea Primria atina Primria Straja Primria Stroieti Primria Stulpicani Primria Sucevia Primria chei rimria aru Dornei PrimriaTodireti sat Rca sat Sadova-Holoca sat Sadova-Fundu Sadovei s t Plopeni sat Prelipca sat Vratec sat Satu-Mareibeni sat Siminicea sat Gineti sat Sl atina sat Straja sat Stroieti sat Vlcele sat Zahareti sat Stulpicani sat Sucevia sat cheia sat Mihoveni sat Sfntu Ilie sat Neagra arului sat aru Dornei sat Todireti sat Costna sat Prhui sat Srghieti sat Solone sat Udeti sat Chilieni sat Ulma sat Vadu Mo i sat Valea Moldovei sat Capu Cmpului sat Prisaca Dornei sat Molid sat Vama de Su s sat VatraMoldoviei sat Corocieti sat Vereti 100 150 200 1.000 1.000 1.000 300 800 300 200 400 1.000 500 500 500 300 1.500 1.000 500 150 200 600 600 550 550 650 1. 000 600 2.000 150 500 300 150 150 150 500 500 1.000 DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DDIM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DDIM DDIM DDIM DUM DUM DUM N N N I N N N N N N I N N N N N N N N I N N N N N N N N I N N N N N N I IM,I IM,I NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,55 0,8 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,3 1,0 0,5 0, 2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,05 0,4 0,1 0,1 0,5 0,5 1,0 0,1 0,32 0,5 3.500 1.500 1.000 3.000 1.000 1.000 3.000 17.000 4.000 3.000 10.000 5.000 2.000 3.000 2.500 3.000 10.000 5.000 2.000 3.000 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3 .000 1.500 250 6.000 1.000 1.000 10.000 10.000 20.000 1.200 6.400 10.000 800 600 400 1.500 500 500 1.000 1.800 1.500 1.000 500 1.500 300 200 1.000 400 370 750 3 80 500 200 1.000 300 200 100 150 500 400 100 1.000 400 350 6.000 3.000 10.000 35 0 1.200 1.800 250 100 120 200 150 150 300 250 200 80 240 80 50 50 360 180 280 15 0 150 150 100 80 80 80 30 75 150 100 60 450 120 100 150 150 200 240 150 250 Primria Udeti Primria Ulma Primria Vadu Moldovei Primria Valea Moldovei Primria Vama P rimria Vatra Moldoviei Primria Vereti

30 Primria Vicovu de Jos Primria Vicovu de Sus Primria Volov Primria Vultureti Primria Z stea Primria Zvoritea sat Vicovu de Jos sat Vicovu de Sus sat Bivolrie sat Laura sa t Volov sat Burla sat Pleeti sat.Giurgeti sat Osoi sat Zamostea sat Buda sat Dealu sa t erbneti sat Zvoritea 2.000 200 300 200 500 400 300 500 400 200 800 600 1.000 500 D UM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM DUM N N N N N N N N N N N N N N NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU 0,3 0,54 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0, 1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 3.000 12.000 2.000 1.000 6.000 4.000 2.000 3.000 2.000 4.0 00 6.000 2.000 2.000 3.000 700 250 600 500 1.200 600 350 200 100 650 2.000 500 3 00 300 250 200 200 150 150 150 80 50 30 230 200 50 50 150 TOTAL GENERAL suprafaa - 78,38 ha cantitate depozitat anual 344.565 mc URBAN 26,76 316.995 RURAL 51,62 27.570

*Se vor codifica dupa cum urmeaza : depozit deeuri industriale n amestec (DIA); depo zit de deeuri periculoase (DIDP); depozit industrial deeuri nepericuloase (DIDN); de pozit deeuri inerte (DDI); depozit urban/municipal (comunal) (DUM); depozit mixt de deeuri industriale si menajere (DDIM); halda de steril minier (HS); halda de zgur i cenu (HZC); iaz de decantare (ID); batal (B); pat de uscare (PU); depozit subte ).

**Se vor codifica dupa cum urmeaza : mprejmuire (I); impermeabilizare (IM); canal g rda (CG); drenuri (D); foraje de urmrire (FM); cntare (C); neamenajate (N).

2.2.8.2. Incineratoare Nr Tipul de crt incinerator 0 1. 1 MERI FM 10 K MERI FM 4 0 K Temp. [ C] de incinerare 2 max. 12000C Cu/fara recuperare de energie 3 fr Tipuri de deseuri incinerate 4 Deeuri spitaliceti, medicamente expirate Deeuri spitaliceti , medicamente expirate Capacitate [tone/zi sau tone/ora] 5 0,01 t/or 0,04 t/or Can titate de cenusa rezultata [tone/zi] 6 0,0002 t/or 0,0008 t/or 2. max. 12000C fr 2.3. Costurile gospodaririi deseurilor municipale/orasenesti/comunale- lei/mc pe ntru : - municipiul Suceava - colectare si transport - valorificare - selectare - depoz itare - inchidere si monitorizare dupa inchidere - actiuni de promovare a minimi zarii cantitatilor de deseuri si educarea populatiei Costuri totale : - municipi ul Rdui - colectare si transport - valorificare - selectare - depozitare - inchider e si monitorizare dupa inchidere - actiuni de promovare a minimizarii cantitatil or de deseuri si educarea populatiei Costuri totale : - municipiul Flticeni - col ectare si transport - valorificare - selectare - depozitare - inchidere si monit orizare dupa inchidere - actiuni de promovare a minimizarii cantitatilor de dese uri si educarea populatiei Costuri totale : - municipiul Cmpulung Moldovenesc - c olectare si transport 140.000 20.000 160.000 108.000 10.000 118.000 129.234 25.466 154.700 103.000

32 - valorificare - selectare - depozitare - inchidere si monitorizare dupa inchide re - actiuni de promovare a minimizarii cantitatilor de deseuri si educarea popu latiei Costuri totale : - ora Gura Humorului - colectare si transport - valorific are - selectare - depozitare - inchidere si monitorizare dupa inchidere - actiun i de promovare a minimizarii cantitatilor de deseuri si educarea populatiei Cost uri totale : - municipiul Vatra Dornei - colectare si transport - valorificare selectare - depozitare - inchidere si monitorizare dupa inchidere - actiuni de promovare a minimizarii cantitatilor de deseuri si educarea populatiei Costuri t otale : - ora Siret a) de la populaie - colectare si transport - valorificare - se lectare - depozitare - inchidere nitorizare dupa inchidere - actiuni de promovar e a minimizarii cantitatilor de deseuri si educarea populatiei Costuri totale : b) de la ageni economici - colectare si transport - valorificare - selectare - de pozitare - inchidere si monitorizare dupa inchidere - actiuni de promovare a min imizarii cantitatilor de deseuri si educarea populatiei Costuri totale : - ora So lca - colectare si transport 50.500 50.500 60.500 60.500 93.262 17.000 120.000 1 00.350 15.000 115.350 110.000 110.000

33 - valorificare - selectare - depozitare - inchidere si monitorizare dupa inchide re - actiuni de promovare a minimizarii cantitatilor de deseuri si educarea popu latiei Costuri totale : 93.262

n mediul rural, n vederea sistematizrii sau desfiinrii unor depozite necontrolate, pr ecum i pentru colectarea, transportul i depozitarea deeurilor(n localitile n care a fo t nfiinat serviciul de salubrizare), au fost cheltuite de ctre primrii, n anul 2001, urmtoarele sume: Iacobeni 132.000.000. lei, Crlibaba 130.000.000.lei, Vama 56.400. 000.lei, Vicovu de Sus i Salcea cte 50.000.000.lei, Drgoieti 40.000.000.lei, Moldovia 27.500.000.lei, Dumbrveni 23.000.000.lei, Glneti, Blcui Rca i Liteni cte 20.000.0 orna Candrenilor i Pltinoasa cte 15.000.000.lei, Dolhasca 14.640.000.lei, Vicovu de Jos 13.000.000.lei, Ostra 12.000.000.lei, Vatra Moldoviei i Horodnic cte 10.000.00 0.lei, Crucea 6.000.000.lei; Cacica ,Frtuii Vechi i Sucevia cte 5.000.000.lei. 2.4.Evaluarea situatiei existente si concluzii 2.4.1 Tratare pe categorii de des euri cu accent pe elementele specifice zonei.

Condensatoare electrice cu coninut de bifenili policlorurai (P.C.B.). Conform prev ederilor HG nr.173/2000, pentru reglementarea regimului special privind gestiune a i controlul bifenililor policlorurai i a altor compui similari, n prezent se desfoar ciunea de inventariere a echipamentelor i materialelor care conin astfel de compui. Raportul final va fi ntocmit i prezentat la M.A.P.M. pn la data de 31.05.2002, aa cum cere H.G. 173/2000.. Acumulatori auto Agenii economici tip Remat au colectat o p arte din acumulatorii auto uzati, n scopul reciclrii lor. n tabelul 2.26 sunt preze ntate cantitile produse i valorificate. Prin aplicarea HG nr 1057/ 18.10.2001, se v a mbunti modul de gestionare a acestora i va crete cantitatea de acumulatori auto recu perai, att de la persoane fizice ct i de la persoane juridice. Anvelope uzate Cantitil e produse n ultimii ani sunt stocate att la agenii economici ct i la unitile Deeuri d cetoncianhidrin Primria municipiului Flticeni a preluat depozitul de acetoncianhidr in ce a aparinut de S.C. METADET S.A. Flticeni. n depozit se afl circa 240 tone deeuri de acetoncianhidrin rezultate n urma accidentului chimic produs n anul 1988 i circa 400 tone de deeuri ce conin acetoncianhidrin, soluie amoniacal impurificat cu hidroge n sulfurat i ape din precipitaii. Licitaia pentru neutralizarea i eliminarea acestor deeuri, organizat de Primria Flticeni a fost ctigat de SC CONSTAR SA Flticeni.Docume a tehnic coninnd soluiile tehnice pentru neutralizarea i eliminarea deeurilor a fost n ocmit de SC INSTPOL SRL Iai. n perioada octombrie noiembrie 2001 au fost neutraliza te i eliminate apele uzate i nmolul cu coninut de cianuri din bazinele de neutraliza re I + II de pe platforma S.C. METADET S.A. i cel din incinta staiei de epurare a S.C. GOSCOM S.A. Flticeni. Neutralizarea s-a efectuat

34 cu hipoclorit de sodiu, iar eliminarea apelor uzate prin staia de epurare oreneasc, aceste incinte fiind ecologizate. La depozitul de ACH s-a realizat egalizarea ni velului n cele patru rezervoare pentru prevenirea unor accidente cauzate de presi unea lichidului asupra pereilor corodai. Documentaia tehnic prezentat pentru neutrali zarea i eliminarea deeurilor de la depozitul ACH a fost restituit ntruct soluia adopta t nu era viabil din punct de vedere al proteciei mediului. Termenul de finalizare a lucrrilor de neutralizare i eliminare de pe depozitul ACH este prevzut n contractul ncheiat ntre primrie i SC CONSTSAR SA este octombrie 2002. Deeuri de pesticide Deeuri le de pesticide existente pe raza judeului Suceava, care erau depozitate n condiii improprii i nesigure n magaziile fostelor CAP-uri i IAS-uri din jude, fr o gestionare corespunztoare, au fost colectate i depozitate la Direcia Fitosanitar Suceava. Astfe l, sunt stocate n 4 magazii ale Direciei Fitosanitare Suceava, n condiii de securita te, 40,653 tone deeuri de pesticide, dup cum urmeaz : - 35,742 tone n depozitul Suce ava, str. Universitii, nr.3 ; - 3,341 tone n depozitul Flticeni, str. Pleeti Gane, nr. 10 bis ; - 0,57 tone n depozitul Rdui, str. tefan cel Mare, nr.127 ; - 1,0 tone n depo zitul Gura Humorului, str. M-rea Humorului, nr.158. Din aceast cantitate total, 23 ,460 tone sunt produse fitosanitare neidentificate (solide i lichide) i 17,193 ton e sunt deeuri de produse fitosanitare identificate (solide i lichide). n aceste mag azii se afl depozitate i ambalaje goale provenite de la pesticide (180 butoaie din tabl i 1033 buci recipieni din PVC de diverse mrimi). La acestea se ateapt de mai mu ni o decizie de neutralizare i eliminare din partea Ministerului Agriculturii, Al imentaiei i Pdurilor. Deeuri spitaliceti Deeurile periculoase (neptoare-tietoare, f e i organe umane, deeuri infectate, produse biologice) sunt colectate separat i inc inerate n crematoriile spitalelor oreneti, potrivit prevederilor ordinului Ministeru lui Sntii nr 663/04.10.1999,cu excepia celor de la spitalului orenesc Gura Humorului, are nu este dotat cu crematoriu. Cabinetele particulare i celelalte uniti sanitare au ncheiat contract cu spitalele la care sunt arondate. Precizm c spitalele nu disp un de incineratoare performante. Urmare controalelor efectuate la unitile subordon ate Direciei de Sntate Public Suceava, s-a constatat c sunt aplicate prevederile Ordi nului MS nr 663/4.10.1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activitile medicale. In cursul anului 2001, S.C. MONDECO S. R.L. Suceava a pus n funciune dou incineratoare moderne, tip MERI FM 10K,respectiv 40K,avnd capacitatea de 10 kg/ arj i respectiv 40 kg/arj. Incinerarea se realizeaz n camere de ardere. Temperatura maxim de incinerare este de 1200 grade Celsius. Sun t amplasate pe platforma industrial cheia. Incineratoarele sunt destinate pentru e liminarea deeurilor spitaliceti (medicamente expirate, seringi, deeuri patologice, deeuri infectate i neinfectate etc) precum i a produselor alimentare expirate. Prob lema este c accesul la aceste incineratoare este limitat de preul mare circa 2 USD /kg. Deeuri de lemn (rumegu) Dezvoltarea sectorului privat n domeniul prelucrrii lem nului a condus la creterea an de an a numrului de instalaii de debitat material lem nos, acestea concentrndu-se mai ales n zona de munte. n paralel, n ultimii ani cerer ea de rumegu a sczut din cauza sistrii unor activiti ce

35 foloseau drept materie prim rumeguul (fabrica de PFL Suceava, fabrica de PAL Fltice ni) i a reducerii utilizrii acestuia pentru producerea de energie termic la fabrici le de mobil (S.C. MOBILEXTRA S.A. Cmpulung, S.C. DUMBRAVA S.A. Flticeni, S.C. MOBST RAT S.A. Suceava, S.C. MOBILA S.A. Rdui). Din aceast cauz, n judeul Suceava exist n de munte un excedent de rumegu care a determinat crearea unor depozite necontrola te. Urmare a controalelor efectuate de inspectorii de mediu i a activitii de reglem entare s-a impus agenilor economici cu acest profil de activitate valorificarea r umeguului produs i sistarea eliminrii necontrolate a acestuia. Prin funcionarea unor instalaii cu randament ridicat de debitare (fierstraie panglic), a sczut cantitatea de rumegu produs. n judeul Suceava sunt n funciune un numr de patru instalaii de bri tat rumegu (Dorna Arini, Stulpicani, Siret, Sucevia), numr insuficient pentru valor ificarea integral a acestuia. De asemenea, o parte din agenii economici cu acest p rofil de activitate i-au construit centrale termice pe rumegu pentru nclzirea spaiilo r i uscarea cherestelei (S.C. CONFANA S.R.L. Drmneti, S.C. CLIP PRODIMPEX S.R.L. Fru mosu, S.C. CLIMNEL S.R.L. Vatra Dornei, etc) La Vatra Dornei este n curs de execuie o central termic pe rumegu care va elimina n bun msur depozitarea necontrolat a rumeg i. Consiliul Judeean a iniiat un pachet de proiecte intitulat Utiliti i mediu la stand arde europene care prevede i construirea unor centrale termice pe rumegu n 18 locali ti din zona de munte. Deeuri de plastic Cantitatea de deeuri din materiale plastice produse n judeul Suceava a crescut din cauza punerii n funciune a unei instalaii de f abricat evi din PVC destinate alimentrii cu ap i gaz metan la SC SAMIPLASTIC SRL Suc eava. ntreaga cantitate de deeuri rezultat din procesul tehnologic (84 tone) a fost refolosit n cadrul aceleiai uniti. n judeul Suceava nu exist instalaii de reciclare T-urilor motiv pentru care cantitile depuse n depozittele finale, cresc an de an. D eeurile de sticl SC Stimas SA Suceava, SC Stif SA Flticeni i SC Curtea Sticlarului S RL Suceava recicleaz cioburile de sticl rezultate din activitatea proprie. Cioburi le de sticl de la unitile care mbuteliaz buturi alcoolice sunt valorificate la fabrici le de sticl din alte judee. Uleiuri uzate n ultimii ani, uleiurile uzate de motor i de transmisie nu s-au mai colectat n mod organizat, n scopul regenerrii acestora. C antitile produse au fost colectate separat i sunt stocate, n scopul valorificrii, la agenii economici. O mic parte din cantitatea produs a fost utilizat de ctre persoane fizice n scopuri gospodreti (impregnare construcii din lemn). ncepnd cu anul 2002, pot rivit prevederilor HG 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate,agenii econom ici au obligaia s colecteze uleiurile uzate, n scopul valorificrii lor prin regenera re. n acest scop staiile PECO aparinnd de SN PETROM SA au amenajat spaii de colectare a uleiurilor uzate pe tipuri de uleiuri comercializate. tip Remat, nereuindu-se valorificarea lor. n anul 2001 S.C. SUPERMAG IMPERIAL S.R.L Marginea, a pus n funci une la Cmpulung Moldovenesc o instalaie de reeapat anvelope i intenioneaz achiziionare unei instalaii de mcinat anvelopele care nu pot fi reeapate (ambele din import).

36 Nmolul de la staiile de epurare Anual, n judeul Suceava, se produce o cantitate de c irca 8.870 tone nmol cu umiditate 40 %, rezultat din epurarea apelor uzate. Din a ceast cantitate circa 645 tone de la staia de epurare Suceava a fost valorificat c a ngrmnt. Restul este depozitat n bataluri (Suceava, Flticeni) sau eliminat n depozit de deeuri industriale i menajere n restul localitilor. n prezent funcioneaz doar o s ur instalaie de producere a biogazului (Suceava) din cele existente (Suceava, Cmpul ung Moldovenesc, Radui, Vatra Dornei). Instalaia de producere a biogazului de la st aia de epurare Cmpulung Moldovenesc nu funcioneaz, iar cele da la staiile de epurare Rdui i Vatra Dornei nu au funcionat niciodat, avnd deficiene de construcie. 2.4.2 Evaluarea critica a situatiei existente, forme de impact si cauzele lor

n judeul Suceava exist un numr de 8 depozite de deeuri urbane, care sunt depozite mix te(menajere i industriale). Acestea nu sunt amenajate corespunztor i constituie sur se de poluare a mediului i de disconfort pentru populaie. Reducerea volumului din depozit se realizeaz prin nivelarea-tasarea acestora cu ajutorul utilajelor (buld ozer). In perioada cald, din cauza temperaturilor ridicate i a biogazului produs p rin compostare, deeurile se autoaprind. Nu se efectueaz n mod organizat colectarea selectiv a deeurilor reciclabile n depozitele de deeuri oreneti, n special n municip uceava, se colecteaz deeuri reciclabile (hrtie, fier vechi i sticl) de ctre persoane f izice neautorizate. De asemenea, se colecteaz deeuri reciclabile i din containerele metalice. Nu exist o eviden exact a cantitilor de deeuri introduse n depozite (cnt nici unul din depozitele de deeuri nefiind dotat cu cntar. Se realizeaz doar o evid en aproximativ (prin evaluarea volumului mijloacelor de transport). Depozitul de dee uri Suceava Depozitul de deeuri al municipiului Suceava, infiinat n anul 1972 este administrat de S.C. PSIP SA Suceava, proprietar fiind Primria municipiului. Este amplasat necorespunztor, pe malul drept al rului Suceava i ocup o suprafa de circa 10 ha, din care 9 ha pe raza comunei Ipoteti. Distana fa de zonele locuite este de 500 m. La viituri, o parte din deeurile menajere ajung n ru din cauza distrugerii aprrii de mal pe o lungime de cca. 100 m. Levigatul se scurge nspre rul Suceava prin infi ltrare sau scurgere de suprafa. Capacitatea de depozitare este de circa 2.000.000. mc, capacitatea ocupat fiind de 1.800.000. (peste 90%), n prezent suprafaa activ fii nd de cca. 2 hectare. Drumul de acces la rampa de deeuri a municipiului Suceava e ste greu accesibil, ceea ce determin de multe ori depunerea deeurilor la intrarea n ramp, dei, cu ani n urm, au fost realizate lucrri de ecologizare a acestei poriuni. n anul 1997 s-a ntocmit studiul de prefezabilitate pentru efectuarea lucrrilor de ec ologizare a rampei. Pn n prezent acestea nu au fost realizate din cauza lipsei de f onduri i a nerealizrii unui alt depozit ecologic de deeuri. Depozitul de deeuri Rdui P oprietarul depozitului, nfiinat n anul 1984, este Primria Rdui, iar administrator SC S rvicii Comunale SA Rdui. Depozitul este amplasat pe malul drept al prului Pozen, n zon neinundabil. Este situat n vecintatea staiei de epurare i la circa 2,5 km distan fa nele locuite. Depozitul este mprejmuit cu plas de srm i parial cu perdea de protecie. rumul de acces este corespunztor. Suprafa total este de 4,43 ha, din care ocupat 3 ha , capacitatea proiectat fiind de 250.000 mc iar capacitatea ocupat 180.000 mc. Anu al se depoziteaz circa 20.000 mc.

37 SC Servicii Comunale SA a depus la IPM Suceava Bilanul de mediu nivel I i II pentr u depozitul de deeuri, n vederea obinerii autorizaiei de mediu. Depozitul de deeuri Fl ticeni A fost nfiinat n anul 1980 i este amplasat pe un teren n pant, cu alunecri i i are. Este situat n cartierul oldneti, la circa 1 km distan fa de zonele locuite i 3, fa de centrul oraului. Este mprejmuit, are suprafaa de 2,18 ha, capacitatea proiectat fiind de circa 187.000.mc, iar capacitatea ocupat de 95.000.mc. Cantitatea de deeu ri depozitat anual este de circa 25.000 mc. Drumul de acces este corespunztor. Pro prietarul depozitului este Primria Flticeni i administrator SC Goscom Sa Flticeni. D epozitul de deeuri Cmpulung Moldovenesc Proprietar i administrator este Primria Cmpul ung Moldovenesc. Este situat la circa 2 km distan fa de zona locuit. Suprafaa depozitu lui este de 3,65 ha, capacitatea proiectat fiind de 115.800 mc, iar capacitatea o cupat de 62.100 mc. Anual se depoziteaz circa 20.000 mc. Depozitul de deeuri este p arial mprejmuit. Drumul de acces este corespunztor. Depozitul de deeuri Gura Humorul ui Proprietar este primria Gura Humorului iar administrator SC aric SRL Gura Humor ului. A fost nfiinat n anul 1955 i este amplasat la circa 1,5 km fa de zonele locuite. Suprafaa depozitului este de 3,3 ha capacitatea proiectat fiind de 200.000 mc i vo lumul depozitat de 170.000. Cantitatea depozitat anual este de aproximativ 14.300 mc. Depozitul este mprejmuit, drumul de acces fiind corespunztor. Depozitul de dee uri Vatra Dornei Proprietar i administrator este Primria Vatra Dornei i a fost nfiina t n anul 1980. Este situat pe un teren n pant, la circa 150 m de albia minor a rului Bistria. Distana fa de zonele locuite este de aproximativ 1 km. Depozitul nu este mpr ejmuit. Ocup o suprafa de 1,7 ha, capacitatea proiectat fiind de 80.000 mc, capacita tea ocupat de 60.000 mc. Anual se depoziteaz circa 16.000 mc. Drumul de acces este greu practicabil, din cauza excesului de umiditate din zon. Pe depozit nu se col ecteaz deeurile valorificabile. Depozitul de deeuri Siret Proprietar i administrator este Primria oraului Siret, depozitul fiind nfiinat n anul 1970. Este situat la circ a 1 km de zona locuit. Suprafaa total este de 0,8 ha i suprafaa ocupat este de 0,4 ha, depozitul fiind parial mprejmuit cu gard din prefabricate i cu perdea vegetal. Capa citatea proiectat este de 180.000. mc, capacitatea ocupat fiind de 98.000. mc, iar volumul de deeuri depozitat anual 10.000. mc. Drumul de acces este corespunztor. Depozitul de deeuri Solca Proprietar i administrator este Primria oraului Solca. Est e amplasat la circa 500 m de zona locuit, n vecintatea staiei de epurare. Suprafaa oc upat este de 0,4 ha, capacitatea proiectat fiind de 6.000. mc, iar capacitatea ocu pat de 3.000. mc. Anual se depoziteaz un volum de aproximativ 400 mc. Depozitul nu este mprejmuit. Colectarea i transportul deeurilor se face cu mijloace hipo. Drumu l de acces este corespunztor. Deficiene generale n localitile urbane Cea mai mare par te a containerelor metalice sunt amplasate fr minimum de dotri (platform betonat, rac ord la canalizare pentru levigat, mprejmuire pe trei laturi). O parte dintre

38 containere au o stare tehnic necorespunztoare (lips capac, corodate, sparte). Trans portul deeurilor menajere n mijloace de transport descoperite, conduce la mprtierea d eeurilor pe strzi. Nu se efectueaz splarea i dezinfecia containerelor i autospecialelo la ieirea din depozitele de deeuri, din lips de dotri. Salubrizarea strzilor se efec tueaz manual neexistnd n dotarea agenilor economici autospeciale cu aspirator, cu ex cepia celei de la SC PSIP SA Suceava. La majoritatea comunelor din mediu rural, c u excepia celor din tabelul 2.2.1. i 2.2.2., din cauza lipsei dotrilor necesare pri vind colectarea i transportul deeurilor menajere, precum i a nivelului sczut de civi lizaie, locuitorii acestora depoziteaz deeurile menajere n locuri nepermise. Periodi c, primriile localitilor respective sunt nevoite s desfiineze aceste depozite necontr olate, cheltuind n acest scop sume importante de bani. n mediu rural s-au construi t i pus n funciune n perioada 1998 2001 un numr de 4 depozite ecologice n localitil ginea, Broteni, Bogdneti, Putna, iar alte 4 depozite sunt n curs de execuie n localit Brodina, Straja, Vicovu de Sus, Mnstirea Humorului, lucrrile fiind sistate din lip s de fonduri. n restul localitilor din mediul rural, consiliile locale au emis hotrri privind locurile de depozitare a deeurilor, tinnd cont i de prevederile din PUG. Ca pitolul 3. PROGNOZA N DOMENIUL GESTIUNII DEEURILOR 3.1 Prima etapa a prognozei : p rognoza de baza Factorii de influen din afara gospodriei de deeuri: Evoluia populaie naliznd datele statistice demografice furnizate de ctre Direcia Judeean de Statictic s e prevede o uoar cretere a numrului de locuitori din judeului Suceava. Evoluia econo i Analiznd datele din tabelul 3.3 i tinnd cont de potenialul turistic i de resursele naturale ale judeului Suceava, preconizm o cretere a numrului de ageni economici n dom eniul prelucrrii lemnului, n domeniul turistic, industriei alimentare, agriculturi i, precum i a activitilor de comer, alimentaie public i de prestatri servicii. Rac la sisteme centrale de canalizare/epurare Se prevede n viitor extinderea reelelor de canalizare i modernizarea staiilor de epurare existente. Schimbrile n sistemele d e nclzire n judeul Suceava sunt prevzute lucrri de extindere a reelei de distribuie a zului metan ntr-un numr de 52 localiti. De asemena, sunt prevzute realizarea unor cen trale termice pe rumegu n 18 localiti din zona montan. n prezent, n oraul Vatra Dorne unt n curs de execuie lucrri la centrala termic pe rumegu, care va consuma o parte di n rumeguul produs n zon. Prognoza activitilor de construcii Att n mediul urban ct ral, numrul de locuine crete de la an la an. Astfel n anul 1990 s-au construit 1.181 locuine (866 la orae i 315 la sate), n anul 1996 s-au construit

39 1.237 locuine (187 la orae i 1.050 la sate), n anul 1997 s-au construit 1.366 locuine (272 la orae i 1.094 la sate), n anul 1998 s-au construit 1.313 locuine (158 la orae i 1.155 la sate), n anul 1999 s-au construit 1.601 locuine (261 la orae i 1.340 la s ate), n anul 2000 s-au construit 1.492 locuine (185 la orae i 1.307 la sate). Retehn ologizarea i modernizarea unor ntreprinderi industriale a condus i va conduce la o cretere semnificativ a deeurilor din construcii. O parte din aceste deeuri au fost fo losite ca material de umplutur, restul fiind transportate la depozitele de deeuri. Schimbrile n comportamentul consumatorilor, educaia privind mediul nconjurtor, nivel l de trai, etc. n judeul Suceava un numr de 5 organizaii neguvernamentale au ca obie ct de activitate problemele de educaie ecologic: Clubul Origini Verzi Suceava, Grupu l Ecologic de Colaborare Suceava, Fundaia Club Speo Bucovina Suceava, Club Montan oim ii Rarului Cmpulung Moldovenesc, Organizaia de Tineret Obcinile Bucovinei Rdui. De a ea, o parte din coli au cercuri de ecologie ce organizeaz aciuni de educare n domeni ul proteciei mediului (Colegiul Naional Petru Rare Suceava, Grupul colar nr. 3 Sucea va, coala Ion Creang Suceava, Liceul Sportiv Suceava, etc.). Majoritatea Consiliil or locale i-au propus msuri de educare a populaiei prin popularizarea regulilor de depozitare a deeurilor n mass media local, distribuirea unor fluturai, etc. Cu prile jul srbtoririi Zilei Pmntului-22 aprilie i a Zilei Mondiale a Mediului-5 iunie, Zilei Europene a Parcurilor-24 mai, se vor organiza aciuni de educare a elevilor prin organizarea de simpozioane,concursuri, igienizarea parcurilor, etc. 3.2 Cantiti prognozate pe tipuri de deeuri (mc) : Tipuri principale de deeuri/An 1.1 . Deeuri urbane/municipale Total din care : -Deeuri menajere colectate neselectiv de la populaie -Deeuri menajere de la ageni economici (ageni industrie, comer, turism , instituii, etc) -Deeuri din servicii municipale Total, din care : -deeuri stradal e -deeuri din piee -deeuri din grdini, parcuri, i spaii verzi - Deeuri spitaliceti 1. Nmol de la epurarea apelor uzate oraseneti -nmol din fosele septice 1.3. Deeuri de m ateriale din construcii si demolri TOTAL Cod deeu An referinta 2000 288.478 215.000 36.800 Etapa I-a 2005 270.250 195.000 38.000 Etapa II-a 2010 247.300 170.000 40 .000 Etapa III-a 2015 228.350 150.000 41.000 200301 200301 200303 200302 200200 180000 190805 200304 170000 35.460 29.400 3.100 2.960 1.218 8.870 700 57.310 355.358 36.000 30.000 3.000 3.000 1.250 9.000 800 70.000 350.050 36.050 30.000 3.000 3.050 1.250 10.000 900 80.000 338.200 36.100 30.000 3.000 3.100 1.250 11.000 900 90.000 330.250

40 3.3. Definirea obiectivelor de gestiune a deseurilor 3.3.1. Obiectiv principal: - reducerea impactului i a riscurilor pentru sntate i mediu. 3.3.2 Reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile Se va reduce cantitate de deeuri biodegradabile prin urmtoarele msuri: - colectarea selectiv a deeurilor de hrtie (n prezent n municipiul Suceava este n curs de derulare un proiect de educare a populaiei n scopul colectrii selective a deeurilor) ; - com postarea tuturor deeurilor vegetale n gospodriile proprii din mediul rural ; - util izarea rumeguului pentru producerea de energie termic; - creterea gradului de prelu crare industrial a alimentelor i folosirea unor semipreparate care va conduce la r educea cantitilor de deeuri biodegradabile generate. 3.3.3 Obiective specifice:

-colectarea tuturor deeurilor, inclusiv din mediul rural, prin nfiinarea unor activ iti de prestri servicii n acest domeniu n localitile unde se impune acest lucru; - eli inarea depozitrii necontrolate a deeurilor prin ncheierea de contracte de prestri se rvicii cu toate persoanele fizice i juridice din mediul urban i promovarea unor aci uni de contientizare a populaiei i agenilor economici din mediul rural. - desfiinarea depozitelor necontrolate de deeuri n comunele unde acestea au fost create; - menin erea cureniei publice, pentru ca aceste locuri s fie acceptabile din punct de veder e estetic; - colectarea selectiv a deeurilor prin dotarea asociaiilor de proprietar i cu europubele pentru fiecare scar de bloc sau saci din plastic pentru colectare a deeurilor din hrtie; - pentru stimularea unor aciuni de colectare a deeurilor reci clabile, asociaiile de proprietari pot scdea din cheltuielile comune contravaloare a deeurilor reciclate. - creterea reciclrii deeurilor refolosibile poate fi realizat prin : - cointeresarea material - nfiinarea de noi puncte de colectare - obligativi tatea recuperrii de ctre comerciani a ambalajelor reciclabile (PET-uri, butelii sti cl, etc.) - minimizarea cantitilor de deeuri generate de agenii economici ; - stimula rea iniiativelor ce vizeaz dezvoltarea unei piee i industrii de colectare, valorific are i prelucrare a deeurilor reciclabile; - implicarea ONG-urilor,a colilor i a asoc iaiilor de proprietari n aciuni de educare i contientizare a populaiei pentru meninere unei salubrizri corespunztoare ; - prelungirea vieii produselor prin creterea calitii acestora ; - monitorizarea cantitilor i tipurilor de deeuri intrate n depozitele oren i ; - gsirea unor soluii tehnice i surse de finanare n vederea eliminrii pesticidelor degradate care sunt depozitate la Direcia Fitosanitar Suceava.

41 Optiuni de atingere a obiectivelor si evaluarea lor in functie de conditiile loc ale

n vederea mbuntirii activitii de colectare, depozitare deeurilor,autoritile adminis ublice locale i-au propus urmtoarele : i valorificare a

Primria Suceava - realizarea n anul 2002,a unui numr de 19 platforme de depozitare a containerelor, betonate i dotate cu mprejmuiri i racorduri la canalizare,n sum de 1 ,5 miliarde lei ; - executarea unor lucrri de consolidare a depozitului de deeuri din municipiul Suceava, n sum de 1,2 miliarde lei ; - introducerea colectrii select ive a deeurilor prin crearea bazei materiale necesare i educarea populaiei n acest s cop (proiect demarat ECOLINKS, n valoare de 66.405 USD); - asigurarea colectrii ntr egii cantiti de deeuri menajere prin ncheierea de contracte ntre agenii de salubritate i toi agenii economici i gospodriile de pe raza municipiului Suceava; - asocierea Co nsiliului local Suceava cu Consiliul judeean Suceava n vederea realizrii unui depoz it ecologic de deeuri. Primria Rdui - realizarea de lucrri de ecologizare a depozitulu i de deeuri n valoare de 2.592.000.000 lei, conform proiectului programului de con formare ; - eliminarea depozitrii necontrolate a deeurilor; - introducerea colectri i selective a deeurilor; - continuarea amenajrii locurilor de precolectare a deeuri lor (platform betonat, mprejmuire, racodare la canalizare); - asigurarea colectrii nt regii cantiti de deeuri menajere prin ncheierea de contracte ntre agenii de salubritat e i toi agenii economici i gospodriile de pe raza municipiului Rdui. Primria Fltice ntinuarea lucrrilor de neutralizare i eliminare a deezurilor de acetoncianhidrin de la depozitul ACH; - introducerea colectrii selective a deeurilor prin distribuirea de saci din plastic la populaie; - eliminarea depozitrilor necontrolate; - amenaj area locurilor de precolectare a deeurilor (platform betonat, mprejmuire, racodare l a canalizare); - contientizarea i educarea populaiei cu privire la gestiunea deeuril or prin organizarea unor concursuri; - asigurarea colectrii ntregii cantiti de deeuri menajere prin ncheierea de contracte ntre agenii de salubritate i toi agenii economic i i gospodriile de pe raza municipiului Flticeni; Primria Cmpulung Moldovenesc - exti nderea ariei de colectare a deeurilor menajere de ctre unitile specializate pe ntreag a raz a localitii; - continuarea amenajrii locurilor de precolectare a deeurilor (pla tform betonat, mprejmuire, racodare la canalizare); - continuarea amenajrii depozitu lui de deeuri prin mprejmuirea acestuia, refacerea perdelei de protecie;

42 - dotarea Primriei cu utilaje noi pentru colectarea i transportul deeurilor menajer e ; -colectarea selectiv a deeurilor prin dotarea material (saci plastic, europubel e) i educarea populaiei n acest scop. Primria Gura Humorului - promovarea unor lucrri de amenajare a unui depozit ecologic de deeuri ; - asigurarea colectrii ntregii ca ntiti de deeuri menajere prin ncheierea de contracte ntre agenii de salubritate i toi enii economici i gospodriile de pe raza oraului Gura Humorului ; - introducerea cole ctrii selective a deeurilor; Primria Vatra Dornei - asigurarea colectrii ntregii cant iti de deeuri menajere prin ncheierea de contracte ntre agenii de salubritate i toi a i economici i gospodriile de pe raza municipiului Vatra Dornei; - introducerea col ectrii selective a deeurilor; - eliminarea depozitrilor necontrolate a deeurilor; Pr imria Siret - realizarea de lucrri de ecologizare a depozitului actual de deeuri ; - asigurarea colectrii ntregii cantiti de deeuri menajere prin ncheierea de contracte tre agenii de salubritate i toi agenii economici i gospodriile de pe raza oraului Sire ; - stimularea iniiativei unui agent economic de desfurare a activitii de recuperare n vederea valorificrii deeurilor refolosibile. Primrii din mediul rural Toate consi liile locale au prevzute n PUG-ul unitii administrativ-teritoriale amplasamente pent ru platforme ecologice de deeuri. Majoritatea primriilor i-au propus nfiinatea unor s ervicii de colectare, transport i depozitare a deeurilor, precum i de colectare a m aterialelor refolosibile. 3.5. Aciuni administrative pentru reducerea cantitativ, colectarea selectiv, valori ficarea i tratarea ecologic a deeurilor - promovarea unor hotarri ale consiliilor locale privind stabilirea unor taxe pen tru populaie i ageni economici n mediul rural ; - nfiinarea unor servicii de salubriza re, colectare transport i depozitare deeuri menjere - organizarea n fiecare comun a sistemului de colectare selectiv i valorificare a deeurilor reciclabile ; - organiz area de aciuni de educare ecologic a elevilor n coli (simpozioane, concursuri, mese rotunde, etc) ; - antrenarea asociaiilor de proprietari n aciuni de curaenie a spaiil or dintre blocuri i colectare selectiv a deeurilor ; - implicarea ONG-urilor n aciuni de educare a populaiei privind colectarea selectiv a deeurilor ; - stimularea iniiativelor ce vizeaz dezvoltarea unor piee i industrii de colectare i prelucrare a deeurilor refolosibile. 3.6. Proiecte pentru mbuntirea gestiunii deeurilor

43 3.6.1 Exemple de proiecte, aciuni , activiti

Consiliul Judeean Suceava a iniiat un pachet de proiecte intitulat Suceava utiliti i ediu la standarde europene , finanate prin credit extern.. Actualmente pachetul de proiecte este inaintat la Ministerul Finanelor Publice pentru a obine garanie guve rnamental. n domeniul gestiunii deeurilor sunt prevzute urmtoarele proiecte: - colect area i depozitarea ecologic a deeurilor prin nfiinarea a trei depozite ecologice n zon ele Suceava, Cmpulung Moldovenesc i Vatra Dornei. Valoarea total a proiectului este de 28,1 mil. EURO. Beneficiar este Consiliul Judeean Suceava ; - eliminarea polur ii provocat de rumegu prin execuia unor centrale termice pe rumegu care vor deservi un numr de 18 localiti n care exist excedent de rumegu. Valoarea total a investiiei e de 15.2 mil EURO. Beneficiar este Consiliul Judeean Suceava. Este n curs de execui e investiia Central termic pe rumegu n municipiul Vatra Dornei, avnd ca beneficiar Pr a Vatra Dornei. Valoarea total a proiectului este de 4,575 mil USD, iar termenul de punere n funciune este de 15.10.2003. n anul 2001 s-au realizat lucrri n valoare d e 100.000 USD. Se prevd realizarea unor centrale termice i n localitile Iacobeni i Pan aci. La 01.02.2002, primria municipiului Suceava a demarat proiectul intitulat mbu ntirea sistemului de management al deeurilor n municipiul Suceava n cadrul Programulu ECOLINKS 2002, privind colectarea selectiv a deeurilor n valoare de 66.405 USD. Ac tivitile ce urmeaz a fi desfurate n cadrul proiectului sunt : -organizarea unor confer ine internaionale pe tema managementului deeurilor -publicarea unor brouri i a alor m ateriale promoionale destinate promovrii colectrii selective a deeurilor menajere ; - organizarea unor campanii de promovare i introducere a colectrii selective a deeu rilor i de valorificare a materialelor refolosibile ; - crearea unei pagini web a Primriei municipiului Suceava ; - ntocmirea studiilor necesare pentru solicitarea unor finanri externe pentru ecologizarea platformei de deeuri a municipiului Sucea va. Durata de realizare a proiectului este de 8 luni. n curs de execuie se afl lucr area Neutralizarea i eliminarea deeurilor de acetoncianhidrin de la depozitul de ACH al fostei SC METADET SA Flticeni, aflat n prezent n proprietatea Primriei municipiul ui Flticeni. Valoarea total este de 5 miliarde lei, iar termenul de finalizare a l ucrrilor este octombrie 2002.Pn la data de 31.12.2001 s-au realizat lucrri de neutra lizare a deeurilor de pe platforma S.C. METADET S.A.,n valoare de 2.417.000.000. l ei. n pregtire sunt urmtoarele proiecte : - reconstrucie ecologic la depozitul de deeu ri a municipiului Suceava. Beneficiar este Primria municipiului Suceava, valoarea total a lucrrilor este de 4 miliarde lei ; -protecie cu gabioane a depozitului de deeuri a municipiului Suceava. Beneficiar este Primria municipiului Suceava, valoa rea total a investiiei este de 137.500 USD, pentru care se solicit cofinanare cu cre dite externe ; Propuneri de proiecte : - organizarea sistemului de colectare i ac hiziionarea unei instalaii de reciclare a PET-uri ; - dotarea tuturor spitalelor c u instalaii performante de incinerat deeurile spitaliceti. 3.7. Costuri prognozate pentru colectare selectiv, transport, valorificare i deeuri Valoarea proiectului ECOLINKS este de 66.405 USD depozitare Valoarea total pentru construirea celor trei depozite ecologice de deeuri este de 28,1 milioane EURO.

44 n vederea eliminrii depozitelor necontrolate de rumegu se prevede valorificarea pri n execuia unor centrale termice n 18 localiti din zona de munte n valoare total de 15, 2 milioane EURO. Lucrrile de neutralizare i eliminare a deeurilor de acetoncianhidrin de la depozitul ACH Flticeni au o valoare de 5 miliarde lei. La depozitul de deeuri Suceava, Primr ia municipiului i-a propus cheltuirea sumei de 4 miliarde lei pentru lucrri de rec onstrucie ecologic i 137.500 USD pentru protecia cu gabioane a depozitului. Investiia Central termic pe rumegu n municipiul Vatra Dornei are o valoare de 4,575 milioane USD. 3.8. Msuri specifice pentru categorii speciale de deeuri, din gospodriile popu laiei i pentru deseurile spitalicesti. O parte din medicamentele expirate i din deeurile spitaliceti periculoase se vor in cinera la incineratorul aparinnd S.C. MONDECO S.R.L. Suceava sau crematoriile spit alelor oreneti. Potrivit prevederilor HG. nr 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, acestea se vor colecta de uniti specializate n vederea valorificrii lor prin regenerare. n judeul Suceava toate staiile PECO aparinnd de PETROM SA au fost dotate cu recipieni pentru colectarea uleiurilor uzate. Acumulatorii auto uzai vor fi col ectai de reprezentana SC ROMBAT SA Bistria (SC ACUROM SRL Suceava) i de unitile tip RE MAT autorizate de Prefectura judeului Suceava.

45 Capitolul 4. GESTIUNEA DESEURILOR AGENTILOR ECONOMICI Denumire S.C. CONBUCOVINA S.A. Suceava S.C. PRODINCOM S.A. Suceava S.C. P.S.I.P. S.A. Suceava S.C. FACOS S.A. Suceava S.C. FACOS S.A. Suceava S.C. FACOS S.A. Su ceava Cod deeu 010402 020103 020199 020202 020203

Tip deeu deeuri de nisip si argil deeuri de esuturi de natur vegetal alte deeuri nesp ficate (de natur animal) deeuri de esuturi de natur animal materiale care nu se pretea z consumrii sau procesrii (conserve confiscate) materiale care nu se preteaz consumri i sau procesrii (gozuri cereale) alte deeuri nespecificate (praf mineral) Cantitate produs (tone) 2.700,00 2.700,00 129,00 27,00 156,00 47,082 47,082 7,091 7,091 0,80 Cantitate valorificat (tone) 2.700,00 2.700,00 129,00 129,00 47,082 47,082 7,091 7,091 Cantitatea eliminat (tone) 27,00 27,00 0,80 S.C. SAB S.A. Rdui S.C. IURESCU SERV EXIM S.R.L. Fntnele S.C. MOPAN S.A. Suceava 020304 0,80 54,00 0,30 54,30 11,00 11,00 0,80 54,00 0,30 54,30 11,00 11,00 020399

46 deeuri de la splarea, curarea i prelucrarea mecanic a materiei prime (germeni i pleav eeuri de la distilarea buturilor alcoolice 140,40 140,40 020701 S.C. BERMAS S.A. Suceava S.C. BERMAS S.A. Suceava S.C. CROIVICTORIA S.R.L. Dorneti S.C. INTEROMEGA S.R.L. Dolhasca S.C. SAB S.A. Rdui S.C. VINALCOOL S.A. Suce ava S.C.P.P. Flticeni S.C. REGNAFOR S.A. Vatra Dornei S.C. SILTA FOREST S.R.L. St ulpicani S.C. ROMANEL INTERNAIONAL GROUP S.R.L. Vatra Dornei S.C. AMBRO S.A. Suce ava S.C. ACET S.A. Suceava S.C. MOBILEXTRA S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. MONTANA S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. MOBILA S.A. Rdui S.C. SWEEDWOOD ROMANIA S.R.L. Siret S.C. REGNAFOR S.A. Vatra Dornei 020702 140,40 7.952,00 8.000,00 95,00 44.060,00 249,048 1.069,00 53.425,048 2.980,00 58 ,00 3.151,00 32.157,20 38.346,20 0,37 490,00 1,00 600,00 3.096,00 2.251,00 140,40 7.952,00 8.000,00 95,00 44.060,00 249,048 1.069,00 53.425,048 2.980,00 58 ,00 3.151,00 58,00 0,37 490,00 1,00 600,00 3.044,00 52,00 2.251,00 32.157,20 38. 288,20 030101 resturi de scoar i de plut 030102 rumegu

47 S.C. DORNA APEMIN S.A. Vatra Dornei S.C. HUMORFOREST S.A. Gura Humorului S.C. ST IF S.A. Flticeni S.C. SILTA FOREST S.R.L. Stulpicani S.C. FONTUR S.A. Suceava S.C .P.P. Flticeni S.C. DUMBRAVA S.A. Flticeni S.C. ROMANEL INTERNAIONAL GROUP S.R.L.Va tra Dornei SOCOM 22 DECEMBRIE Rdui S.C. FORESTIND S.A. Rdui S.C. FORESTFALT S.A. Fltic ni S.C. CONBUCOVINA S.A. Suceava S.C. AMBRO S.A. Suceava S.C. ROMUPS S.A. Suceav a REGIONALA C.F.R. Iai filiala Suceava MINA LESU URSULUI S.C. DORNA MECANICA S.A. Vatra Dornei S.C. DORNAFOR S.A. Vatra Dornei S.C. MOBSTRAT S.A. Suceava S.C. MO BILEXTRA S.A. Cmpulung S.C. MOBILA S.A. Rdui S.C. SWEEDWOOD ROMANIA S.R.L. Siret 030 103 talaj, achii, resturi de cherestea/ scndur/furnir/placaj 9,30 6.357,00 2,50 860 ,00 7,00 0,10 399,00 4.253,00 3,00 8.001,00 7.754,00 8,00 14.843,80 4,375 3,00 1 6,00 40,00 2.310,00 11.800,00 63.109,445 1.000,00 1.308,00 360,00 9,30 6.357,00 200,00 0,10 399,00 4.097,00 3,00 8.001,00 7.754,00 8,00 3.031,00 4,375 3,00 40,0 0 2.310,00 11.800,00 50.402,145 1.000,00 1.308,00 360,00 2,50 660,00 7,00 156,00 11.812,80 16,00 12.707,30

48 S.C. HUMORFOREST S.A. Gura Humorului S.C. SILTA FOREST S.R.L. Stulpicani S.C. FO NTUR S.A. Suceava S.C. SAREX S.A. Rdui S.C.P.P Flticeni S.C. DUMBRAVA S.A. Flticeni S .C. FAMOS S.A. Suceava S.C. ROMANEL INTERNAIONAL GROUP S.R.L. Vatra Dornei SOCOM 22 DECEMBRIE Rdui S.C. FORESTFALT S.A. Flticeni S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava UZIN A DE PREPARARE Tarnia S.C. MOBSTRAT S.A. Suceava S.C. REGNAFOR S.A. Vatra Dornei S.C. HUMORFOREST S.A. Gura Humorului S.C. ROMANEL INTERNAIONAL GROUP S.R.L. Vatra Dornei S.C. AMBRO S.A. Suceava 030306 nmoluri cu fibr si hrtie din procesul de rec iclare a hrtiei rebuturi de la reciclarea hrtiei i cartonului 030199 alte deeuri nes pecificate (toctur pentru celuloz) 1.659,00 1.871,00 3,00 2,00 2,00 408,00 1,45 7.7 45,00 6,00 5.776,00 0,15 55,00 1.500,00 21.696,60 137,00 629,00 461,00 1.227,00 1.826,00 1.826,00 74,79 74,79 1.659,00 1.871,00 3,00 2,00 2,00 408,00 1,45 7.745 ,00 6,00 5.776,00 0,15 55,00 1.500,00 21.641,60 137,00 629,00 461,00 1.227,00 1. 826,00 1.826,00 74,79 74,79 55,00 S.C. AMBRO S.A. Suceava 030307

49 S.C. AMBRO S.A. Suceava 030399 040199 S.C. MODIN S.A. Suceava S.C. MONTANA S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. NOVAFIL S.A. Gura Humorului S.C. ROMALFA S.A. Cmpulung M oldovenesc S.C. FINTEX S.A. Flticeni S.C. FALTIN S.A. Flticeni S.C. SIRCOVTEX S.A. Siret S.C. FINTEX S.A. Flticeni 040205 040201 alte deeuri nespecificate (lam miner al) alte deeuri nespecificate (resturi piele) 374,00 374,00 120,00 40,50 deeuri de la fibre textile neprocesate i alte substane fibroase naturale n principal de orig ine vegetal deeuri de la fibre textile procesate,n principal de origine vegetal deeur i de la fibre textile procesate, n principal de origine animal deeuri de la fibre t extile procesate, n principal de origine artificial sau sintetic deeuri de la fibre textile mixte procesate 160,5 12,487 12,80 12,487 12,80 374,00 374,00 120,00 40, 50 160,5 040206 25,287 1,80 113,30 2,20 117,30 4,50 4,50 25,287 1,80 113,30 2,20 2,20 115,10 4,50 4,50 69,00 S.C. BUCOVINA TEX S.A. Rdui 040207 69,00 SOCOM MODIMEX Suceava S.C. SIRCOVTEX S.A. Siret S.C. BUCOVINA TEX S.A. Rdui 040208 69,00 25,30 17,70 11,00 54,00 69,00 25,30 17,70 11,00 28,70 25,30

50 S.N.P. PETROM S.A. Bucureti filiala Suceava S.N.P. PETROM S.A. Bucureti filiala Su ceava REGIONALA C.F.R. Iai filiala Suceava S.C. FAMOS S.A. Suceava S.C. ROMUPS S. A. Suceava S.C. MOBILEXTRA S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. MODIN S.A. Suceava S.C. MOBILEXTRA S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. MOBILA S.A. Rdui S.C. SWEEDWOOD ROMANIA S .R.L. Siret S.C. REGNAFOR S.A. Vatra Dornei S.C. HUMORFOREST S.A. Gura Humorului S.C. SILTA FOREST S.R.L. Stulpicani S.C. FORESTIND S.A. Rdui S.C. FINTEX S.A. Fltic eni 050100 050103 050108 070299 080201 nmoluri uleioase si deeuri solide nmoluri di n rezervoare alte gudroane alte deeuri nespecificate (crbune activ epuizat) deeuri de pulberi de acoperire nmoluri apoase cu coninut de adezivi i cleiuri cenu din vatr 2 ,70 2,70 3,121 3,121 1,50 1,50 106,05 106,05 8,95 8,95 23,00 23,00 2,00 50,00 19 ,10 6,10 4,00 25,40 20,00 80,00 2,50 20,00 30,00 50,00 2,50 1,50 1,50 106,05 106 ,05 8,95 8,95 23,00 23,00 2,00 50,00 19,10 6,10 4,00 25,40 2,70 2,70 3,121 3,121 080407 100101

51 S.C. SAREX S.A. Rdui S.C. DUMBRAVA S.A. Flticeni S.C. FACOS S.A. Suceava SUCURSALA E LECTROCENTRALE Suceava S.C. FORESTFALT S.A. Flticeni MINA DORNA Iacobeni MINA DOR NA Iacobeni S.C. DORNAFOR S.A. Vatra Dornei S.C. MOBSTRAT S.A. Suceava SUCURSALA ELECTROCENTRALE Suceava S.C. ROMUPS S.A. Suceava S.C. ROMUPS S.A. Suceava S.C. ROMUPS S.A. Suceava S.C. DORNA MECANICA S.A. Vatra Dornei S.C. FONTUR S.A. Sucea va S.C. FONTUR S.A. Suceava S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava 100102 100202 100204 100206 100901 cenus zburtoare crbunoas zgur neprocesat nmoluri de la epurarea gazelor cptueli i materiale refractare uzate miezuri i forme de turnare coninnd liani organici zgur de furnal 0,90 8,00 2,20 6.793,00 34,00 71,00 40,30 170,00 15,00 7.343,50 27 .170,00 27.170,00 35,236 35,236 123,30 123,30 25,50 25,50 40,00 35,00 75,00 5,00 220,80 225,80 0,90 8,00 2,20 6.944,50 34,00 71,00 40,30 170,00 15,00 6.892,00 2 5.774,00 25.774,00 35,236 35,236 123,30 123,30 25,50 25,50 40,00 35,00 75,00 5,0 0 220,80 225,80 349,00 399,00 1.396,00 1.396,00 100903

52 S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava S.C. ROMUPS S.A. Suceava S.C. BERMAS S.A. Suceav a S.C. SAB S.A. Rdui S.C. STIMAS S.A. Suceava S.C. STIF S.A. Flticeni S.C. CONBUCOVI NA S.A. Suceava S.C. VINALCOL S.A. Suceava S.C. SUCT S.A. Suceava S.C. RARUL S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. DORNA APEMIN S.A. Vatra Dornei S.C. STIF S.A. Flticeni S.C. FAMC S.A. Suceava S.C. ACET S.A. Suceava S.C. MOBILEXTRA S.A. Cmpulung Moldo venesc S.C. MONTANA S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. MOBILA S.A. Rdui S.C. NOVAFIL S.A . Gura Humorului S.C. ROMALFA S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. STIF S.A. Flticeni 10 1102 deeuri de sticl 100999 alte deeuri nespecificate (nisip ars) 19,20 2.850,00 2. 869,20 400,30 2,00 313,40 113,00 1,00 0,812 0,60 0,7 121,10 cptueli i materiale ref ractare uzate pan feros 952,9120 20,00 20,00 11,90 10,74 2,50 2,00 3,00 0,80 14,6 0 1,50 19,20 2.850,00 2.869,20 400,30 2,00 313,40 113,00 1,00 0,812 0,60 0,7 121 ,10 952,212 20,00 20,00 11,90 10,74 2,50 1,50 3,00 0,80 14,60 1,50 0,50 0,7 101108 120101

53 S.C. SILTA FOREST S.R.L. Stulpicani S.C. STIMAS S.A. Suceava S.C. FINTEX S.A. Flt iceni S.C. SUCT S.A. Suceava S.C. MEFITEX S.A. Suceava SOCOM 22 DECEMBRIE Rdui S.C. ROSAR S.A. Rdui S.C. URB RULMENTI S.A. Suceava S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava S.C . ROMUPS S.A. Suceava S.C. DORNA MECANICA S.A. Vatra Dornei S.C. ACET S.A. Sucea va S.C. MOBILEXTRA S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. MOBILA S.A. Rdui S.C. SPIT BUCOVIN A S.A. Suceava S.C. ROMUPS S.A. Suceava S.C. URB RULMENTI S.A. Suceava 120103 pan de neferoase 0,30 2,90 0,30 3,00 12,00 0,40 83,80 716,20 329,10 360,50 25,00 0, 47 1.581,21 1,70 0,50 0,05 0,15 2,40 120107 uleiuri uzate fra halogeni (neemulsio nate) de la maini unelte deeuri de la sudur 14,38 14,38 0,15 2,00 0,50 0,641 0,30 2 ,90 0,30 3,00 12,00 0,40 81,80 716,20 329,10 360,50 25,00 0,47 1.578,21 1,70 0,5 0 0,05 0,15 2,40 14,38 14,38 0,15 2,00 0,50 0,641 2,00 2,80 S.C. FAMC S.A. Suceava S.C. MOBILEXTRA S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. MOBILA S.A. Rdui S.C. ALMA VIVA GROUP S.A. Suceava 120113

54 S.C. STIF S.A. Flticeni S.C. SILTA FOREST S.R.L. Stulpicani S.C. SUCT S.A. Suceav a S.C. MEFITEX S.A. Suceava S.C. CONBUCOVINA S.A. Suceava S.C. SPIT BUCOVINA S.A . Suceava MINA DORNA Iacobeni S.C. MOBILEXTRA S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. MOBI LEXTRA S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. SILTA FOREST S.R.L. Stulpicani S.C. SUCT S. A. Suceava MINA DORNA Iacobeni S.C. SUCT S.A. Suceava 130107 130200 alte uleiuri hidraulice uleiuri uzate de motor, de transmisie i de gresare uleiuri clorurate de motor, de transmisie si de gresare uleiuri neclorurate de motor, de transmisi e si de gresare 120201 130106 deseuri de materiale abrazive uleiuri hidraulice c ontinnd doar ulei mineral 1,50 0,10 0,50 1,00 1,40 2,80 4,00 14,591 0,15 0,15 1,0 0 0,30 1,00 2,30 1,40 1,40 2,00 2,00 0,50 0,50 1,25 10,00 1,50 0,10 0,50 1,00 1, 40 2,80 8,591 0,15 1,00 0,30 1,00 2,30 1,40 1,40 2,00 2,00 0,50 0,50 1,25 10,00 4,00 6,00 0,15 S.C. REGNAFOR S.A. Vatra Dornei S.C. ELECTRICA S.A. S.D. Suceava CNU S.A. Bucuret i Sucursala Suceava 130201 130202

55 S.C.A. Suceava S.C. FAMC S.A. Suceava S.C. ACET S.A. Suceava S.C. NOVAFIL S.A. G ura Humorului S.C. ROMALFA S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. TRANSPORT AUTO S.A. Suc eava S.N.P. PETROM S.A. Bucureti filiala Suceava S.C. CALCARUL S.A. Pojorta S.C. A LMA VIVA GROUP S.A. Suceava S.C. SILTA FOREST S.R.L. Stulpicani S.C. SAREX S.A. Rdui S.C. FACOS S.A. Suceava S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava REGIONALA C.F.R. Iai fi liala Suceava S.C. PSIP S.A. Suceava S.C. TEST PRIMA S.R.L. Suceava S.C. HIDROTE RRA S.A. Suceava S.C. ELECTRICA S.A. S.D. Suceava 130305 uleiuri minerale izolan te i de transmitere a cldurii 130203 alte uleiuri de motor, de transmisie si de gr esare 0,40 11,65 0,48 2,82 0,18 0,40 3,00 27,515 14,63 0,814 0,40 0,024 0,425 1, 23 0,02 3,20 0,20 55,338 8,00 12,16 20,16 0,40 11,65 0,48 0,82 0,18 0,40 3,00 27 ,515 14,63 0,814 0,40 0,024 0,425 1,23 0,02 3,20 0,20 53,338 8,00 12,16 20,16 2, 00 2,00

56 S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava S.C. MOBILA S.A. Rdui S.C. TRANSPORT AUTO S.A. Suce ava S.C. DORNA LACTATE S.A. Vatra Dornei S.C. ALMA VIVA GROUP S.A. Suceava S.C. STIF S.A. Flticeni S.C. STIMAS S.A. Suceava S.C. FACOS S.A. Suceava S.C. ELECTRIC A S.A. S.D. Suceava S.C. DUMBRAVA S.A. Flticeni S.C. SUCT S.A. Suceava S.C. RARAU L S.A. Cmpulung Moldovenesc S.C. BUCOVINA TEX S.A. Rdui S.C. MODIN S.A. Suceava S.C. PETROM S.A. Bucureti filiala Suceava S.C. SWEEDWOOD ROMNIA S.R.L. Siret S.C. BUCO VINA MINERAL WATER S.A. Vatra Dornei S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava S.C.P. MUSA TINII S.A. Suceava S.C. CONSUC S.A. Suceava 130502 nmoluri din separatoarele ulei /apa hrtie i carton 19,50 19,50 4,00 1,00 4,036 86,672 25,00 45,80 13,106 1,065 0, 24 0,40 3,60 38,35 29,00 0,40 0,45 1,435 0,98 25,00 19,90 300,434 1,00 0,98 25,0 0 19,90 269,513 86,672 25,00 45,80 13,106 1,065 0,24 0,40 3,60 38,35 29,00 0,40 0,45 0,435 4,00 1,00 4,036 19,50 19,50 150101 30,921

57 S.C. TRANSPORT AUTO S.A. Suceava S.C. BERMAS S.A. Suceava S.C. DORNA APEMIN S.A. Vatra Dornei S.C. DORNA LACTATE S.A. Vatra Dornei S.C. ALMA VIVA GROUP S.A Suce ava S.C. BUCOVINA S.A. Suceava S.C. BUCOVINA TEX S.A. Rdui S.C. SHINY STIL S.R.L. S uceava S.C. FACOS S.A. Suceava S.C. SIRCOVTEX S.A. Siret S.C. ASTRA TEX S.R.L. Fl ticeni S.C. BUCOVINA MINERAL WATTER S.A. Vatra Dornei S.C. PLEXI-MET S.R.L. Fltic eni S.C. NOVAFIL S.A. Gura Humorului S.C. DORNA APEMIN S.A. Vatra Dornei S.C. AL MA VIVA GROUP S.A. Suceava S.C. FALTIN S.A. Flticeni S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suce ava S.C. CONSUC S.A. Suceava S.C. SWEEDWOOD ROMANIA S.R.L. Siret S.C. BUCOVINA M INERAL WATTER S.A. Vatra Dornei 150104 metalice 150102 materiale plastice 1,00 6 ,30 1,80 0,015 0,297 1,355 1,95 0,8 0,07 5,66 1,00 2,765 0,3 23,312 7,90 0,30 0, 1225 36,00 151,10 19,50 0,3 0,109 0,109 0,297 1,355 1,95 0,8 0,07 5,66 2,263 1,0 0 0,502 0,3 2,817 6,30 1,80 0,015 1,00 20,495 7,90 0,30 0,1225 36,00 151,10 19,50 0,3

58 S.C. ELECTRICA S.A. S.D. Suceava S.C. FINTEX S.A. Flticeni S.C. TRANSPORT AUTO S. A. Suceava S.N.P. PETROM S.A. Bucureti filiala Suceava S.C. CALCARUL S.A. Pojorta S.C. HIDROTERRA S.A. Suceava S.C. ALMA VIVA GROUP S.A. Suceava S.C. ELECTRICA S. A. S.D. Suceava S.C. SILTA FOREST S.R.L. Stulpicani CNU S.A. Bucureti Sucursala S uceava S.C. BUCOVINA S.A. Suceava S.C.A. Suceava S.C. DUMBRAVA S.A. Flticeni S.C. FACOS S.A. Suceava S.C. RARAUL S.A. Cmpulung Moldovenesc SUCURSALA ELECTROCENTRA LE Suceava S.C. SUCT S.A. Suceava S.C. ROMUPS S.A. Suceava S.C. PSIP S.A. Suceav a S.C. TEST PRIMA S.R.L. Suceava S.C. CIVICA S.A. Suceava 160103 anvelope uzate 4,90 6,133 266,3645 9,50 4,19 2,66 2,40 1,16 1,026 0,30 20,00 2,00 0,30 0,80 0,3 06 3,50 0,761 4,20 0,70 5,00 0,30 2,00 4,90 6,133 266,0645 9,50 4,19 2,66 2,40 1 ,16 1,026 0,30 20,00 2,00 0,30 0,80 0,306 3,50 0,761 4,20 0,70 5,00 0,30 2,00 0,3

59 MINA DORNA Iacobeni S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rdui S.C. NOVAFIL S.A. Gura Humorul ui S.C. CALCARUL S.A. Pojorta S.C. CIVICA GROUP S.A. Suceava S.C. STIF S.A. Fltice ni S.C. SUCT S.A. Suceava S.C. ROMUPS S.A. Suceava MINA DORNA Iacobeni S.C. MODI N S.A. Suceava S.C. HUMORFOREST S.A. Gura Humorului S.C. BUCOVINA S.A. Suceava S .C. DUMBRAVA S.A. Flticeni S.C. MOBSTRAT S.A. Suceava S.C. FAMOS S.A. Suceava S.C . FAMOS S.A. Suceava SC MOBILA SA Rdui S.C. TRANSPORT AUTO S.A. Suceava S.N.P. PETR OM S.A. Bucureti filiala Suceava 160207 160601 460,00 521,103 8,74 160104 vehicul e casate 106,35 28,00 10,00 11,50 28,00 418,35 714,29 1.325,23 7,00 20,00 3,15 1 ,20 70,00 5,953 107,303 1,90 1,90 2,00 1,00 0,56 460,00 521,103 8,74 106,35 28,0 0 10,00 11,50 28,00 418,35 714,29 1.325,23 7,00 20,00 3,15 1,20 70,00 5,953 107, 303 1,90 1,90 2,00 1,00 0,56 160205 alte echipamente uzate (utilaje casate) deeuri din industria de prelucrare a materialelor plastice baterii cu plumb

60 S.C. HIDROTERRA S.A. Suceava S.C. SILTA FOREST S.R.L. Stulpicani CNU S.A. Bucuret i Sucursala Suceava S.C. DUMBRAVA S.A. Flticeni S.C. RARAUL S.A. Cmpulung Moldoven esc SUCURSALA ELECTROCENTRALE Suceava S.C. SUCT S.A. Suceava S.C. CIVICA GROUP S .A. Suceava S.C. CONBUCOVINA S.A. Suceava S.C. CIVICA GROUP S.A. Suceava S.C. CO NBUCOVINA S.A. Suceava S.C. ELECTRICA S.A. S.D. Suceava S.C. CIVICA GROUP S.A. S uceava S.C. SIRCOVTEX S.A. Siret S.C. STIMAS S.A. Suceava S.C. ICART S.A. Gura H umorului S.C. ACET S.A. Suceava S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rdui S.C. MOBILA S.A. Rdui 170101 170102 beton cramizi 0,75 0,20 0,045 0,20 0,40 2,494 1,20 8,849 1200,00 4 0,00 1240,00 5,00 20,00 25,00 40,255 24,00 2,30 1,30 67,855 0,09 0,09 0,06 0,121 1,00 0,75 0,20 0,045 0,20 0,40 2,494 1,20 8,849 1200,00 40,00 1240,00 5,00 20,0 0 25,00 40,255 24,00 2,30 1,30 67,855 0,09 0,09 0,06 0,121 1,00 170201 lemn 170204 170401 cauciuc uzat cupru, bronz, alam

61 S.C. HIDROTERRA S.A. Suceava S.C. ELECTRICA S.A. S.D. Suceava CNU S.A. Bucureti S ucursala Suceava S.C. COMERTUL ROMANESC S.A. Flticeni S.C. FACOS S.A. Suceava S.C . SIRCOVTEX S.A. Siret S.C. RARAUL S.A. Cmpulung Moldovenesc SUCURSALA ELECTROCEN TRALE Suceava S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava MINA DORNA Iacobeni S.C. DORNA MEC ANICA S.A. Vatra Dornei S.C. ELECTRICA S.A. S.D. Suceava S.C. BUCOVINA S.A. Suce ava S.C. FAMOS S.A. Suceava S.C. SIRCOVTEX S.A. Siret S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Su ceava SUCURSALA ELECTROCENTRALE Suceava S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava MINA DOR NA Iacobeni 170402 aluminiu 0,114 3,50 0,644 86,50 0,11 0,27 0,50 0,187 1,029 0, 44 0,60 95,075 6,756 0,27 10,424 0,86 7,806 26,116 2,05 plumb 1,33 0,40 3,78 1,3 3 0,40 3,78 0,114 3,50 0,644 86,50 0,11 0,27 0,50 0,187 1,029 0,44 0,60 95,075 6 ,756 0,27 10,424 0,86 7,806 26,116 2,05 170403

62 S.N.P. PETROM S.A. Bucureti filiala Suceava S.C. FAMC S.A. Suceava S.C. ACET S.A. Suceava S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rdui S.C. MOBILA S.A. Rdui S.C. REGNAFOR S.A. Vat ra Dornei S.C. NOVAFIL S.A. Gura Humorului S.C. TRANSPORT AUTO S.A. Suceava S.N. P. PETROM S.A. Bucureti filiala Suceava S.C. BERMAS S.A. Suceava S.C. AGREGATE BE TOANE S.A. Dornioara S.C. HIDROTERRA S.A. Suceava S.C. ELECTRICA S.A. S.D. Suceav a S.C. CIVICA GROUP S.A. Suceava S.C. SAB S.A. Rdui S.C. STIF S.A. Flticeni S.C. GEO MOLD S.A. Cmpulung Moldovenesc CNU S.A. Bucureti Sucursala Suceava S.C. BUCOVINA S .A. Suceava S.C. SAREX S.A. Rdui S.C. STIMAS S.A. Suceava S.C.A. Suceava 170404 170 405 zinc fier, oel i font 0,36 0,36 6,30 6,80 9,707 7,00 75,30 25,20 22,00 3,50 9,7 0 289,00 2,14 143,823 18,00 16,00 2,50 600,00 120,90 4,60 88,00 37,10 15,00 0,36 0,36 6,30 6,80 9,707 7,00 75,30 25,20 22,00 3,50 9,70 289,00 2,14 143,823 18,00 16,00 2,50 600,00 120,90 4,60 88,00 37,10 15,00

63 S.C. DUMBRAVA S.A. Flticeni S.C. FACOS S.A. Suceava S.C. FAMOS S.A. Suceava S.C. SIRCOVTEX S.A. Siret S.C. RARAUL S.A. C SUCURSALA ELECTROCENTRALE Suceava S.C. M EFITEX S.A. Suceava SOCOM 22 DECEMBRIE Rdui S.C. FORESTIND S.A. Rdui S.C. ICART S.A. P tinoasa S.C. CONBUCOVINA S.A. Suceava S.C. AMBRO S.A. Suceava S.C. URB RULMENTI S.A. Suceava S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava S.C. ROMUPS S.A. Suceava REGIONALA C.F.R. Iai filiala Suceava UZINA DE PREPARARE Tarnia MINA DORNA Iacobeni MINA Leu U rsului S.C. PSIP S.A. Suceava S.C. DORNA MECANICA S.A. Vatra Dornei S.C. TEST PR IMA S.R.L. Suceava S.C. MOBSTRAT S.A. Suceava SALINA Cacica S.C. BUCOVINA S.A. S uceava 170408 cabluri 12,00 14,296 463,248 126,40 4,00 483,203 7,00 0,80 21,47 3 ,00 1,20 825,60 674,70 18,44 50,00 1,50 186,60 93,711 39,00 38,00 20,00 0,90 8,0 0 106,00 4.701,638 0,25 0,25 12,00 14,296 463,248 126,40 4,00 483,203 7,00 0,80 21,47 3,00 1,20 825,60 674,70 18,44 50,00 1,50 186,60 93,711 39,00 38,00 20,00 0 ,90 8,00 106,00 4.701,638 0,25 0,25

64 S.C. PSIP S.A. Suceava S.C. REGNAFOR S.A. Vatra Dornei S.C. CIVICA GROUP S.A. Su ceava S.C. CIVICA GROUP S.A. Suceava S.C. FAMOS S.A. Suceava S.C. MOBSTRAT S.A. Suceava REGIONALA C.F.R. Iai filiala Suceava SUCURSALA ELECTROCENTRALE Suceava 17 0500 170501 170701 pmnt i materiale excavate sau dragate pmnt i piatr 6,00 6,00 1,00 7 0,00 721,00 60,00 50,00 28,00 138,00 2,00 2,00 566.475,00 6,00 6,00 1,00 720,00 720,00 60,00 60,00 2,00 2,00 566.475,00 1,00 50,00 28,00 78,00 deeuri amestecate de materiale de construcie si deeuri de la demolri crbune activ epu izat soluii i nmoluri de la regenerarea schimbtorilor de ioni lemn textile 190904 190906 S.C. BUCOVINA MINERAL WATTER S.A. Vatra Dornei S.C. TEXDER S.R.L. S.C. IULIA PRO D S.R.L. S.C. ASTRA TEX S.R.L. 200107 200111 566.475,00 0,511 0,511 0,01 3,00 5,00 8,01 566.475,00 0,511 0,511 0,01 3,00 3,01 5,00 5,00 Acest capitol a fost elaborat n baza chestionarelor GD - PRODES din anul 2001 i cu prinde cantitile de deeuri aferente anului 2000.

65 CONCLUZII n vederea reducerii impactului i a riscului pentru sntate i mediu sunt nece sare a se promova i realiza proiectele artate mai sus n domeniul gestiunii deeurilor care vizeaz n principal: - construirea unor depozite ecologice de deeuri i efectuar ea lucrrilor de nchidere i reconstrucie ecologic a celor existente; - dotarea agenilor de salubritate cu utilaje performante (de colectare i transport, compactare i bal otarea deeurilor); - creterea gradului de valorificare a deeurilor refolosibile; stimularea creterii economice i a refacerii unor circuite economice pentru deeurile reciclabile (hrtie, sticl, metal, mase plastice, anvelope uzate, etc) - educarea i contientizarea populaiei n domeniul colectrii selective a deeurilor; - eliminarea tu turor deeurilor periculoase de pe teritoriul judeului Suceava (deeuri de acetoncian hidrin, pesticide, medicamente expirate, reactivi chimici, etc) n instalaii perform ante i ecologice. NOT La elaborarea acestei lucrri s-au folosit date din urmtoarele surse: -Planurile locale de gestionare a deeurilor ntocmite de Consiliile locale municipale, oreneti i comunale; - Direcia Judeean de Statistic Suceava ; - Ageni economici productori, recic latori i prestatori de servicii n domeniul gestionrii deeurilor ; - Camera de Comer i Industrie Suceava; - Sistemul de Gospodrire a Apelor Suceava; - Judeul Suceava Mon ografie, colectiv autori. Prezentul plan de gestionare a deeurilor a fost adoptat prin Hotrrea Consiliului Ju deean Suceava nr. 18. din data de 22.04.2002

S-ar putea să vă placă și