Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEAEUROPEAN GUVERNULROMNIEI

InstrumenteStructurale 20072013

COMUNICATDEPRES
Vaslui,04.08.2011

SistemIntegratdeManagementalDeeurilorSolidenJudeulVaslui
Uniunea European finaneaz, prin Programul Operaional Sectorial Mediu (POS Mediu) Axa Prioritar 2, Domeniul Major de Intervenie 1 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor ireabilitareasituriloristoricecontaminate,proiectulSistemIntegratdeManagementalDeeurilorSolide n Judeul Vaslui, care se deruleaz pe o perioad de 45 luni cu finalizare n decembrie 2014 i este implementat de Consiliul Judeean Vaslui. Proiectul are o valoare total de 132.091.554 lei fr TVA, din care valoarea eligibil conform POS Mediu este de 122.599.518 lei fr TVA, [din care 120.147.529 lei reprezint valoarea eligibil nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regionali din bugetul de stat (98%), iar 2.541.989 lei reprezint contribuia de la bugetul local (2%)]i valoarea proiectului alta dectceaeligibilconformPOSMediu,estede9.492.036leifrTVA. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deeurilor cu reducerea impactului asupra mediului n Judeul Vaslui, prin mbuntirea serviciului de gestionare a deeurilorireducereanumruluidedepoziteneconformeexistente,nconformitatecupracticileipoliticile UniuniiEuropene. Obiectivespecifice: - conformareacucerineleDirectiveidedepozitareadeeurilorcuprivireladeeurilebiodegradabile; - protejarea sntii populaieii a mediului prin mbuntirea serviciului de gestionare a deeurilor prinimplementareademsuridenchidereireabilitarea3depoziteurbaneneconforme; - asigurareauneiratedecolectareadeeurilorde100%nzoneleurbaneide95%nzonelerurale; - promovarea colectrii selective a deeurilor reciclabilei biodegradabile n conformitate cu cerinele naionaleialeUE; - introducerea unor sisteme de tratare a deeurilor, n acord cu cerinele legislaiei naionale i europeneireducereacantitiidedeeuridepozitate; - ntrirea capacitii tehnice i manageriale a autoritilor din judeul Vaslui n ceea ce privete implementareaioperareaunuiproiectdemanagementintegrataldeeurilorcufinanareextern; - sprijinirea autoritilor locale n realizarea unei strategii eficiente n domeniul tarifelor, facturrii i colectriiacestora; - cretereagraduluideinformareapopulaieicuprivirelabeneficiilerezultatedinproiect. ncadrulproiectuluisuntincluseurmtoarelecomponente: - colectarea selectiv a deeurilor (prin realizarea de puncte de colectare, dotate cu pubele i euro containere pentru colectarea separat a deeurilor rezidualei a materialelor reciclabile, precumi prinfurnizareadeunitidecompostareindividualngospodriipentrudeeurilebiodegradabile); - construireaunuidepozitconformlaRoieticarevadeservintreguljude; - construireauneistaiidesortareiauneistaiidetratarealevigatuluiladepozituldelaRoieti; - construireaa4staiidetransferlaVaslui,Brlad,HuiiNegreti; - nchidereai reabilitarea depozitelor urbane neconforme de la Brlad, Huii Negretii realizarea msurilorpostnchiderepentruacestea; - furnizareadevehiculepentrucolectareaitransportuldeeurilormenajere; - asistentehnicpentrusupervizarealucrriloriacontractelordefurnizare; - verificareaProiectelorTehnice;suportconsultanpentruUIPicontientizarepublic; - asistentehnicpedurataexecuieilucrrilordeconstrucii; - auditareaproiectului. Pentruinformaiisuplimentarereferitoarelaimplementareaacestuiproiect,vrugmscontactai: Consiliul Judeean Vaslui, str. tefan cel Mare, nr. 79; Tel/fax: 0231.316.628/0231.361.091; www.cjvs.ro; uip.deseuri@consiliu.vaslui.ro, uipvaslui@yahoo.com; Compartiment UIP, persoan de contact: Manager Proiect,NistorMariaMdlina

S-ar putea să vă placă și