Sunteți pe pagina 1din 23

Accesorii

Catalog Logan, Logan MCV, Logan VAN


2007

Totul a fost f`cut astfel \ncåt con]inutul prezentului document s` fie exact [i actualizat la data imprim`rii. Acest document a fost realizat pornind de la produsele
preserie sau prototip. |n cadrul politicii de \mbun`t`]ire continu` a produselor sale, AUTOMOBILE DACIA \[i rezerv` dreptul ca \n orice moment s` aduc` modific`ri
la specifica]iile produselor descrise [i reprezentate. Aceste modific`ri sunt aduse la cuno[tin]a reprezentan]ilor autoriza]i DACIA \n cel mai scurt timp. V` rug`m
s` consulta]i oricare dintre reprezentan]ii DACIA din re]eaua de service autorizat` pentru a primi cele mai recente informa]ii. Date fiind limitele tehnicilor de imprimare,
culorile reproduse \n prezentul document pot fi u[or diferite de culorile reale. Toate drepturile rezervate. Reproducerea sub orice form` sau prin orice mijloace a
prezentului document, integral sau par]ial, este interzis` f`r` autorizare prealabil` scris` din partea AUTOMOBILE DACIA.

Automobile Dacia S.A., Str. Uzinei nr. 1, Mioveni 115400 Arge[, Romånia
septembrie 2007

Vocea Clientului: 0248 500 000 www.dacia.ro


Catalogul de accesorii 2007 grupeaz` ansamblul gamei
de accesorii propus` de Dacia pentru modelele Logan
berlin`, MCV [i VAN.

Decupajul pe fiecare categorie de accesorii v` permite


s` g`si]i rapid informa]ia c`utat`.
Catalogul organizeaz` oferta noastr` de accesorii \n 8
teme principale:

1. Timp liber

2. Confort interior

3. Personalizare exterior

4. Securitate copii

5. Protec]ia autovehiculului

6. Univers multimedia audio/ video

7. Univers multimedia sunet

8. Accesorii diverse
cuprins
timp liber
4/5
timp liber
6/ 7

2 5 6

3 4

Bare de pavilion transversale montate pe bare longitudinale (1) 7


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998210 Logan MCV/ Bare de pavilion transversale 0,75h
Logan VAN pe longitudinale Bare portbagaj pavilion (5)
Fixarea acestora se realizeaz` prin [uruburi \n locuri special prev`zute, ceea ce asigur` un nivel de securitate optim. Barele REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
transversale constituie baza pentru instalarea altor accesorii utile din gama de accesorii Dacia: suport biciclet`, port schi, portbagaj 6001998054 Logan Bare portbagaj pavilion Material: o]el cu sec]iune dreptunghiular` 0,5h
pavilion CUBO460, cadru portbagaj pavilion. Sarcina maxim`: 80 kg

Bare de pavilion longitudinale (2) Iat` un element esen]ial pentru o vacan]` reu[it`. Barele portbagaj pavilion constituie baza pentru instalarea altor accesorii
utile din gama de accesorii Dacia: suport biciclet`, port schi, portbagaj pavilion, cadru portbagaj pavilion. Barele se fixeaz`
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM prin [uruburi \n locuri special prev`zute, ceea ce asigur` un nivel de securitate optim. Barele sunt esen]iale pentru a transporta
6001998213 Logan MCV/ Bare de pavilion longitudinale Material: o]el 0,5h orice fel de bagaj suplimentar f`r` a periclita siguran]a traficului.
Logan VAN Sarcina maxim`: 80 kg Cadru portbagaj pavilion (6)
Fixarea acestora se realizeaz` prin [uruburi \n locuri special prev`zute, ceea ce asigur` un nivel de securitate optim. Barele
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
longitudinale constituie baza pentru instalarea barelor de pavilion transversale pe longitudinale. Sunt u[or de instalat.
6001998099 Logan/Logan MCV Cadru portbagaj pavilion Sarcina maxim`: 50 kg 0,5h
Bare de pavilion transversale (3) Logan VAN Dimensiuni: 1300 x 950 mm
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM Dac` ave]i o familie numeroas`, atunci probabil [ti]i cåt de nepl`cut este s` pleca]i \n vacan]` sau la drum lung cu tot felul
6001998209 Logan MCV/ Bare de pavilion transversale Material: o]el 0,75h de bagaje \nghesuite pe bancheta din spate sau \ntre scaune. Pentru a v` bucura de tot spa]iul din habitaclu, Dacia v` ofer`
cadrul portbagaj pavilion. Cadrul este util \n cazul transport`rii unor obiecte grele [i voluminoase care nu au loc \n portbagaj
Logan VAN Sarcina maxim`: 80 kg
[i este u[or de instalat. Necesit` existen]a barelor transversale.
Fixarea acestora se realizeaz` prin [uruburi \n locuri special prev`zute, ceea ce asigur` un nivel de securitate optim. Barele
transversale constituie baza pentru instalarea altor accesorii utile din gama de accesorii Dacia: suport biciclet`, port schi, portbagaj
pavilion CUBO460, cadru portbagaj pavilion. Portbagaj de pavilion CUBO460 (7)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
Galerie pavilion (4) 6001998100 Logan/ Portbagaj de pavilion Sarcina maxim`: 50 kg 0,5h
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI Logan MCV/ CUBO460 Dimensiuni: 1890 x 810 x 410 mm
6001998211 Logan VAN Galerie pavilion Material: o]el Logan VAN Material: ABS polystiren
Sarcina maxim`: 100 kg Iat` o solu]ie elegant` [i aerodinamic` pentru transportarea obiectelor care nu au loc \n portbagaj. Ideal pentru vacan]e sau
Constituie baza pentru transportul obiectelor grele [i voluminoase ce nu pot fi transportate \n interior. Fixare \n locuri special drumuri lungi, portbagajul de pavilion este u[or de instalat [i \]i ofer` posibilitatea de a te bucura de \ntreg spa]iul din habitaclu,
prev`zute, ceea ce asigur` un nivel de securitate optim. f`r` a mai fi nevoit s` \l \mpar]i cu tot felul de gen]i [i valize. Necesit` existen]a barelor transversale.
timp liber
8/9

2 3 4

Port schi mecanic (1) Port biciclet` cu fixare pe atelaj „Hang On” (3)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI
6001998102 Logan/Logan MCV/ Port schi Capacitate: 2 snowboarduri sau 6 perechi schiuri de 0,3h 7711210225 Logan MCV Port biciclet` cu fixare pe atelaj Pentru toate tipurile de biciclete
Logan VAN coboråre sau 7 perechi schiuri de fond sau 2 perechi „Hang On” Compatibil cu tipul de atelaj recomandat de Dacia pentru
schiuri + 2 snowboarduri vehiculul Logan MCV
Material: plastic cu traverse din o]el galvanizat Deosebit de practic [i util \n timpul vacan]elor, suportul de biciclet` cu fixare pe atelaj „Hang On” are o greutate de 4 kg, o
Dac` v` place s` schia]i, Dacia v` pune la dispozi]ie un sistem elegant pentru transportarea schiurilor. Port schiul este u[or de capacitate maxim` de 3 biciclete, este prev`zut cu sistem antifurt, este rapid [i u[or de instalat.
instalat pe barele transversale [i dispune de o \nchidere de siguran]`, cu cheie. Dispozitivul asigur` transportarea schiurilor \n
condi]ii ce nu pericliteaz` siguran]a dumneavoastr`, a pasagerilor sau a celorlal]i participan]i la trafic.
Port biciclet` (4)
Port schi magnetic (2) REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998104 Logan/Logan MCV/ Port biciclet` Pentru toate tipurile de biciclete 0,5h
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
Logan VAN Material: o]el acoperit cu dublu strat anticoroziune
6001998103 Logan Port schi magnetic Capacitate: 2 perechi de schiuri 0,10h
Suportul are o capacitate de o biciclet`, este u[or de instalat [i ofer` siguran]` perfect` pe timpul transportului. Este omologat
Material: plastic
RAR. Necesit` existen]a barelor transversale.
Port schiul magnetic dispune de o \nchidere de securitate, cu cheie. Dispozitivul asigur` transportarea schiurilor \n condi]ii ce
nu pericliteaz` siguran]a dumneavoastr`, a pasagerilor sau a celorlal]i participan]i la trafic.
confort interior
10 / 11

1 2

Atelaj de remorcare (1)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998053 Logan Atelaj de remorcare Material: S235JR 1,5h
Sarcina maxim` tractabil`: 1100 kg
6001998076 Logan Cablaj atelaj cu 7 pini 1h
Dac` vre]i s` v` ajuta]i un prieten la nevoie, atelajul de remorcare este indispensabil \n acest scop. Atelajul se monteaz` rapid
(nu necesit` decuparea barei para[oc) [i p`streaz` o gard` la sol suficient` pentru evitarea [ocurilor datorate trotuarelor. De
asemenea, dac` se demonteaz` rotula, corpul cårligului r`måne ascuns, protejånd estetica ma[inii. Atelajul folose[te un cablaj
special cu 7 pini: 6001998076.

Lan]uri de z`pad` (2)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998106 Logan/Logan MCV Lan]uri de z`pad` Pentru anvelope de 14’’ 0,3h
KONIG FLY A (12 mm)
6001998107 Logan/Logan MCV/ Lan]uri de z`pad` Pentru anvelope de 15’’ 0,3h
Logan VAN KONIG T9 (9 mm)
Cånd pe suprafa]a carosabilului e z`pad` ca pe o pårtie de schi, lan]urile de z`pad` sunt o op]iune foarte inspirat`. Lan]urile de
z`pad` pe care ]i le oferim sunt formate din zale scurte [i sub]iri, pot fi folosite pe ambele p`r]i, ceea ce le confer` o durat` de
via]` mai mare, [i sunt adaptabile la orice tip de anvelope. Se comercializeaz` \n cutii de plastic, la set.

Atelaj de remorcare (3)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998140 Logan MCV/ Atelaj de remorcare Sarcina maxim` tractabil`: 1300 kg 3h
Logan VAN
6001998138 Logan MCV/ Cablaj atelaj cu 7 pini
Logan VAN
Accesoriu indispensabil celor care utilizeaz` ma[ina pentru tract`ri. Se monteaz` rapid [i nu necesit` decuparea barei para[oc.
Folose[te un cablaj special cu 7 pini: 6001998138.
confort interior
12 / 13

1 2

6 7 8
3

4 5
Huse de scaune „Confort”(1)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998101 Logan Huse de scaune „CONFORT” 1,5h
6001998234 Logan MCV Huse de scaune „CONFORT” Pentru vehiculele Logan MCV 5 locuri 1,3h
6001998261 Logan MCV Huse de scaune „CONFORT” Pentru vehiculele Logan MCV 5 locuri, cu banchet` rabatabil` 1,3h
6001998237 Logan MCV Huse de scaune „CONFORT” Pentru vehiculele Logan MCV 7 locuri, rånd 3 cu banchet` 2,1h
6001998240 Logan MCV Huse de scaune „CONFORT” Pentru vehiculele Logan MCV 7 locuri, rånd 3 cu scaune 2,2h
Husele sunt un accesoriu important pentru \ntre]inerea scaunelor ma[inii dumneavoastr`, asigurånd men]inerea lor \n stare bun`
vreme \ndelungat`. Dacia v` pune la dispozi]ie un set de huse Confort din ]es`tura Jaquard monocromatic`, cu ambele fe]e dublate 9 10
cu burete din poliester. Husele sunt croite pe dimensiunea scaunelor, au un design pl`cut [i sunt u[or de montat [i de \ntre]inut.
Huse de scaune „Sport”(2)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998131
6001998236
Logan
Logan MCV
Huse de scaune „SPORT”
Huse de scaune „SPORT” Pentru vehiculele Logan MCV 5 locuri
1,5h
1,3h
Covoare
Gama de covoare „pe m`sur`” pentru Logan asociaz` confort, protec]ie [i securitate. Gama este format` din 2 covoare din material
6001998263 Logan MCV Huse de scaune „SPORT” Pentru vehiculele Logan MCV 5 locuri, cu banchet` rabatabil` 1,3h
textil [i 2 covoare din cauciuc, realizate special pentru Logan [i personalizate „Logan”. Sunt prev`zute cu sistem de fixare ce
6001998239 Logan MCV Huse de scaune „SPORT” Pentru vehiculele Logan MCV 5 locuri, cu banchet` rabatabil` 2,1h \mpiedic` alunecarea sub pedale. Asigur` protec]ia mochetei de origine [i sunt u[or de \ntre]inut.
6001998242 Logan MCV Huse de scaune „SPORT” Pentru vehiculele Logan MCV 7 locuri, rånd 3 cu scaune 2,2h
Exprim`-]i personalitatea alegånd pentru interiorul ma[inii tale husele Sport. Gra]ie utiliz`rii ]es`turii 3D, aceste huse dinamizeaz`
interiorul ma[inii, oferindu-i o not` sportiv`. Croite din poliester de culoare argintie, dublat cu burete din poliester de 3 mm, aceste
huse au un design pl`cut, protejeaz` tapi]eria de origine [i sunt u[or de montat [i de \ntre]inut. Covoare textile (6)
Huse de scaune „Elegance”(3) REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE
6001998218 Logan/Logan MCV Monitor
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998132 Logan Huse de scaune „ELEGANCE” 1,5h
6001998235 Logan MCV Huse de scaune „ELEGANCE” Pentru vehiculele Logan MCV 5 locuri 1,3h
Covoare textile (7)
6001998262 Logan MCV Huse de scaune „ELEGANCE” Pentru vehiculele Logan MCV 5 locuri, cu banchet` rabatabil` 1,3h REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE
6001998238 Logan MCV Huse de scaune „ELEGANCE” Pentru vehiculele Logan MCV 7 locuri, rånd 3 cu banchet` 2,1h 6001998219 Logan/Logan MCV Madrigal
6001998241 Logan MCV Huse de scaune „ELEGANCE” Pentru vehiculele Logan MCV 7 locuri, rånd 3 cu scaune 2,2h
Confortul [i un aspect estetic deosebit sunt principala caracteristic` a huselor Elegance. Aceste huse sunt croite din ]es`tur`
Jaquard monocromatic`, 100% poliester, cu ambele fe]e dublate cu burete din poliester. Sunt perfect ajustate pe dimensiunea Covor cauciuc (8)
scaunelor, au un design pl`cut, protejeaz` tapi]eria scaunelor [i sunt u[or de montat [i de \ntre]inut. REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI
Huse de scaune „Tehno”(4) 6001998220 Logan/Logan MCV Covor cauciuc 4 buc`]i
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998233 Logan VAN Huse de scaune „TEHNO” Material: poliester Mouse 1,3h Covor cauciuc „Easy” (9)
Dacia \]i ofer` pentru scaunele Logan VAN setul de huse „Tehno”, croite pe dimensiunea scaunelor, cu design pl`cut, adaptabil REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI
interiorului ma[inii. Realizate din poliester mouse, husele „Tehno” sunt u[or de montat datorit` sistemului EasyClip, sunt u[or
de \ntre]inut [i au o rezisten]` \ndelungat` la uzur`. 6001998260 Logan/Logan MCV Plus 4 buc`]i
Huse de scaune „Protect”(5) Bordur` cuprins` \ntre 15 [i 35 mm

REFERIN}~
6001998245
MODEL VEHICUL DENUMIRE
Logan VAN
CARACTERISTICI
Huse de scaune „PROTECT” Material: TEP Vartane; Culoare: Gri Muscade
TM
1,3h
Covor de cauciuc (10)
Husele pentru scaune „Protect” sunt gåndite special pentru Logan VAN [i au rolul de a proteja cåt mai bine scaunele ma[inii \n REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI
condi]iile de uzur` accelerat` la care este supus un vehicul de transport. Sunt u[or de montat datorit` sistemului EasyClip, u[or 6001998198 Logan VAN Covor de cauciuc 2 buc`]i
de \ntre]inut [i au o rezisten]` \ndelungat` la uzur`.
confort interior
14 / 15

1 2 4

3 5 6

Plas` portbagaj (1) Compartiment portbagaj (4)


Accesoriu esen]ial pentru organizarea flexibil` a portbagajului, plasa de portbagaj permite depozitarea diverselor obiecte \n REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI
portbagaj [i elimin` riscul mi[c`rii sau deterior`rii acestora \n timpul deplas`rii autovehiculului. De asemenea \nl`tur` zgomotele Dimensiuni (Lxlxh) mm: 1010 x 950 x 100
6001998153 Logan
cauzate de lovirea obiectelor [i asigur` protec]ia portbagajului. Se poate fixa u[or cu ajutorul a 4 cårlige de ancorare [i nu necesit` Greutate (kg): 4,7
perforarea portbagajului. Material: fibr` de sticl`
REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM Dimensiuni: 1065 x 920 x 90
6001998199 Logan MCV
6001998194 Logan/Logan MCV 0,1h Material: fibr` de sticl`
La fel ca orice spa]iu din interiorul ma[inii, [i portbagajul are nevoie de \ngrijire [i de protec]ie special` \mpotriva deterior`rii.
Practic [i util la transportarea diverselor tipuri de produse, compartimentul de portbagaj asigur` protec]ia mochetei din interiorul
Plas` plic (2) portbagajului. U[or de manevrat [i de \ntre]inut. Se adapteaz` perfect la forma portbagajului. Realizat din material semirigid.
Pentru ca obiectele mici s` nu mai deranjeze \n interiorul habitaclului, Dacia a creat special pentru ma[ina dumneavoastr` plasa
plic. Aceasta permite depozitarea [i fixarea de obiecte mici \n portbagaj. Este compartimentat` \n 3 spa]ii de depozitare independente
[i se fixeaz` u[or cu ajutorul a 4 cårlige de ancorare.
Cotier` (5)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI TM
REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM Culoare gri
6001998148 Logan/Logan MCV 0,8h
6001998212 Logan MCV 0,1h 6001998264 Logan/Logan MCV Culoare negru
6001998169 Logan 0,1h Conceput pentru a oferi un confort total [oferului \n timpul deplas`rilor \n ora[ sau la drum lung, cotiera are un design practic [i
modern care se \nscrie perfect \n armonia ma[inii [i ofer` de asemenea un spa]iu suplimentar de depozitare.
• Rabatabil` pe vertical` • Capac culisabil pe orizontal` • Reglabil` pe \n`l]ime • Compartiment de depozitare (2 dm3) • Permite
Compartiment depozitare (3) accesul facil la butoanele de geamuri electrice spate • Sarcina maxim` de ap`sare max. 40 kg
Practic pentru depozitarea [i protejarea obiectelor de dimensiuni [i greut`]i mici, compartimentul de depozitare se amplaseaz`
sub tablet`, \n spatele råndului 2 de scaune. Este format din 3 compartimente reglabile (2 pere]i desp`r]itori amovibili), iar interiorul
compartimentului este mochetat \n partea inferioar` pentru a amortiza orice zgomot.
Suport haine (6)
Rezist` la o sarcin` de pån` la 5 kg, fiind creat din poliester ramforsat cu fibre de sticl`. REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI TM
6001998066 Logan/Logan MCV Suport din o]el cromat. 0,1h
REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM
Se fixeaz` cu [uruburi pe tijele metalice ale tetierei.
6001998200 Logan MCV 0,2h Elementele de fixare pe tetier` sunt din policarbonat.
}inuta [i aspectul hainelor sunt esen]iale pentru a face o impresie bun` [i a avea succes \n ceea ce ne propunem. De aceea,
Dacia ofer` un suport ce permite a[ezarea hainelor de sp`tarul scaunului [i previne [ifonarea acestora.
Aten]ie: suportul se utilizeaz` numai dac` scaunul din spatele acestuia nu este ocupat de pasager \n timpul deplas`rii (a se
vedea instruc]iunile din ambalajul produsului).
personalizare ext erior
16 / 17

2 3 4
Eleron soft (1)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998191 Logan Eleron soft Compatibil cu Logan Colec]ie 1 toate versiunile [i Logan 0,4h
Colec]ie 2 versiunile Ambiance [i Preference
Material: ecoplast
Culoare: bej (se vopse[te \n culoarea ma[inii); vopsirea
eleronului \n culoarea autoturismului se realizeaz` \n
conformitate cu instruc]iunile specifice din noti]a de montaj)
Instaleaz` un eleron soft [i vei sim]i o bucurie aparte de fiecare dat` cånd \]i prive[ti ma[ina.
Eleronul soft este u[or de instalat, are un design ce \ntrege[te estetica ma[inii [i este construit din materiale de calitate.
Kitul con]ine un eleron, elementele de fixare precum [i un [ablon pentru pozi]ionarea g`urilor de fixare.
Capace de ro]i (2)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001547434 Logan/Logan MCV/ Ornament roat` 15’’ Bucure[ti 0,2h
Logan VAN
6001548397 Logan/Logan MCV/ Ornament roat` 15’’ Sibiu 0,2h
Logan VAN
Uneori, un mic detaliu poate fi extrem de important. Astfel, capacele de ro]i, \n diverse variante, confer` o alur` elegant` [i robust`
ma[inii. Acestea se adapteaz` perfect la design-ul ma[inii.

Jant` de aluminiu „Sinaia” (3)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001547245 Logan/Logan MCV/ Jant` aluminiu „Sinaia” Se folose[te \mpreun` cu: 0,5h/
Logan VAN 6001547436 - Ornament roat` 15’’ Sinaia [i 4 buc.
7700422600 - {urub fixare ornament
8200473353 - {urub de roat` monobloc
Jantele din oferta de accesorii Dacia confer` o alur` elegant` [i robust` automobilului dumneavoastr`, completånd perfect
design-ul caroseriei. Se livreaz` la bucat`.

Jant` de aluminiu „Bran” (4)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI
6001548396 Logan/Logan MCV/ Jant` aluminiu „Bran” Se folose[te \mpreun` cu:
Logan VAN 6001549374 - Ornament roat` 15’’ Bran
7700422600 - {urub antifurt ornament
8200473353 - {urub de roat` monobloc
personalizare ext erior
18 / 19

1 2 4

Ap`r`tori de noroi (1) Deflectoare de aer (3)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998163 Logan/Logan MCV/ Ap`r`tori de noroi fa]` Material folosit: elastomer 0,2h 6001998273 Logan/Logan MCV/ Deflectoare de aer fa]` Inscrip]ionate „Logan by Renault” 0,2h
Logan VAN Logan VAN
6001998164 Logan Ap`r`tori de noroi spate Culoare: negru 0,3h 6001998274 Logan Deflectoare de aer spate Culoare: transparent (fumuriu) 0,2h
6001998221 Logan MCV/Logan Ap`r`tori de noroi spate Se comercializeaz` la set 0,3h 6001998275 Logan MCV Deflectoare de aer spate Material: polimetilmetacrilic (PMMA) 0,2h
VAN Se comercializeaz` la set
Ap`r`torile de noroi reprezint` elemente esen]iale pentru protejarea caroseriei [i barei para[oc spate \mpotriva proiec]iilor de Deflectoarele de aer favorizeaz` aerisirea habitaclului \n mod natural, \mpiedicånd formarea curen]ilor puternici de aer \n habitaclu
noroi [i/sau pietre, m`rind siguran]a \n circula]ie. Montarea acestora se realizeaz` foarte u[or, f`r` a perfora caroseria vehiculului, atunci cånd geamul este deschis. De asemenea, deflectoarele \mpiedic` scurgerea apei \n habitaclu atunci cånd geamul este
cu ajutorul elementelor de fixare incluse \n set. Au rezisten]` mare la uzur`, sunt u[or de \ntre]inut [i se \nscriu perfect \n linia deschis, ajut` la dezaburirea mai rapid` a parbrizului [i protejeaz` \mpotriva razelor solare. Montajul acestora este foarte u[or
estetic` a ma[inii. de realizat. Sunt inscrip]ionate “Logan by Renault”.

Protec]ii de aripi (2) Ornament tub de e[apament (4)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998172 Logan/Logan MCV/ Ornament tub de e[apament Material: inox 0,1h
6001998192 Logan/Logan Protec]ii de aripi fa]` Material: elastomer 0,2h
Logan VAN Greutate: 0,360 kg
MCV/Logan VAN
Logan Fixarea se face prin [urub
6001998193 Protec]ii de aripi spate Culoare: negru 0,1h
Iat` o idee de cadou pentru ma[ina dumneavoastr`! Ornamentul de tub de e[apament adaug` automobilului un plus de atractivitate
6001998222 Logan MCV/Logan Protec]ii de aripi spate Se comercializeaz` la set 0,1h
estetic`.
VAN
|n completarea ap`r`torilor de noroi, Dacia v` ofer` protec]iile de aripi. Acestea asigur` un plus de siguran]` \mpotriva proiec]iilor
de noroi [i pietre. Montarea se realizeaz` f`r` a perfora caroseria vehiculului, cu ajutorul elementelor de fixare incluse \n set.
Protec]iile de aripi sunt rezistente, u[or de \ntre]inut [i completeaz` perfect linia estetic` a ma[inii.
personalizare ext erior
20 / 21

Accesorii Tuning Kit tuning vopsit (culoare gri):


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE
DENUMIRE CARACTERISTICI Timp vopsire TM REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998248 Logan Spoiler
Spoilercentral
centralfata
fa]` Material: Ecoplast 60 42 6001998278 Logan MCV Spoiler central fa]` Material: Ecoplast
6001998249 Logan Set
Setspoilere
spoilerefata
fa]` Material: Ecoplast 60 66 6001998279 Logan MCV Set spoilere fa]` Material: Ecoplast
6001998250 Logan Set
Setornament
ornamentpraguri
praguriusi
u[idreapta
dreapta Material: Ecoplast 60 51 6001998280 Logan MCV Set ornament praguri u[i stånga Material: Ecoplast
6001998251 Logan Set
Setornament
ornamentpraguri
praguriusi
u[istanga
stånga Material: Ecoplast 60 51 6001998281 Logan MCV Set ornament praguri u[i dreapta Material: Ecoplast
6001998252 Logan Difuzor
Difuzorbara
bar`spate
spate Material: Ecoplast 0 42 6001998282 Logan MCV Difuzor bar` spate Material: Ecoplast
6001998254 Logan Grila
Gril`fata
fa]` Material: Ecoplast 0 60 6001998283 Logan MCV Kit SUV Con]ine toate cele 5 elemente men]ionate mai sus.
6001998272 Logan Eleron
Eleronsoft
softIIII Material: Ecoplast 60 45

Kit tuning nevopsit (culoare negru)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998285 Logan MCV Kit SUV MCV Material: Ecoplast. Poate fi vopsit \n culoarea caroseriei.

Kit tuning nevopsit


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998284 Logan MCV Set panouri protec]ii Material: Ecoplast. Culoare: negru
u[i spate
securitate copii
22 / 23

1 2

4 5 3

Copiii sunt delica]i [i necesit` protec]ie special` \n cazul accidentelor grave, motiv pentru care Dacia a decis s` propun` gama
de scaune pentru copii testat` de Renault, lider de pia]` \n domeniul siguran]ei pasive. |n acest mod, chiar [i copiii de vårste mici
pot c`l`tori \n siguran]`, beneficiind \n acela[i timp de un nivel ridicat de confort.
Pentru protec]ia copiilor Dacia propune mai multe modele de scaune, special adaptate \n func]ie de vårsta copilului, precum [i
un sistem de fixare a acestora u[or de folosit.

Noutate: Sistemul ISOFIX oferit pentru Logan MCV este alc`tuit din dou` inele de fixare situate \ntre perna scaunului [i sp`tarul
scaunului. Un al treilea inel fixat pe bancheta din spate permite prinderea sp`tarelor scaunelor pentru copii orientate cu fa]a.
AVANTAJE
• sistem standard de fixare care permite montarea [i demontarea cu u[urin]` a scaunului pentru copii (printr-un singur clic);
• prinderea \n siguran]` a scaunului pentru copii [i protec]ie optim` \n cazul unui accident;
• toate scaunele ISOFIX pot fi montate cu ajutorul centurilor de siguran]` cu trei puncte de prindere (de exemplu \n alt tip de
autovehicul).

Scaune pentru copii


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE ISOFIX CENTURA DE SIGURAN}~ VÅRSTA
6001998081 Logan/Logan MCV Elios (1) 0 - 12 luni
*
6001998082 Logan/Logan MCV Hipsos (2) 3 - 10 ani
*
6001998083 Logan/Logan MCV Iseos (3) 6 luni - 4 ani
*
7711230442 Logan MCV Babysafe Plus (4) 0 - 12 luni
* *
7711227824 Logan MCV Duo Plus (5) 9 luni - 4 ani
* *
protec]ia autovehi culului
24 / 25

Alarme (1)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998203 Logan/Logan MCV/ Alarm` f`r` telecomand` Pentru vehiculele cu \nchidere pe baz` de 1,6h/2h
Logan VAN telecomand` proprie
6001998204 Logan/Logan MCV/ Alarm` cu telecomand` Pentru vehiculele cu \nchidere f`r` telecomand` 1,7h/2,1h
Logan VAN

Dacia v` pune la dispozi]ie, pentru siguran]a automobilului dumneavoastr`, un sistem de securitate performant [i eficient. Acesta
v` ofer`:
• Instalare garantat` [i certificat` de produc`tor;
• Conformitate cu normele europene de calitate cu privire la interferen]ele electromagnetice;
• Protec]ie perimetral`: protec]ia antiefrac]ie se realizeaz` cu ajutorul unui sistem de protec]ie a u[ilor, capotei [i portbagajului;
• Protec]ie volumetric`;
• Consum redus de curent, ceea ce are ca efect m`rirea duratei de via]` a bateriei;
• Se monteaz` \mpreun` cu suportul contactor: 6001998127.

Modul de hiperfrecven]`
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998205 Logan VAN Modul de hiperfrecven]` 0,3h
protec]ia autovehi culului
26 / 27

5 4
Radar de recul (1)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM Kit sting`tor (3)
6001998142 Logan/Logan MCV/ Radar de recul Temperatura de func]ionare: -25°C pån` la +80°C 1,5h/1,9h REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
Logan VAN Frecven]a de func]ionare: 40kHz + 2kHz 6001998171 Logan/Logan MCV/ Kit sting`tor Agent stingere: 1 kg pulbere ABC 40% 0,6h
6001998143 Logan/Logan MCV/ Kit radar de recul (radar de Unghi detectare: 120° orizontal [i 60° vertical 2h/2,4h Logan VAN Temperatura de func]ionare: -20°C pån` la +60°C
Logan VAN recul + display) Metoda de detectare: und` ultrasonic` B`taia jetului: 4 m
Culoare: negru Presiunea de lucru: 14 bar
6001998259 Logan/Logan MCV/ Kit radar de recul (radar de
recul + display) |n cazul unui pericol, securitatea dumneavoastr` este asigurat` de centura de siguran]` [i airbag-uri. Dar [i securitatea automobilului
Logan VAN
conteaz`. Pentru a preveni riscul aprinderii ma[inii, Dacia v` pune la dispozi]ie kitul extinctor. Kitul con]ine un extinctor [i elementele
Chiar dac` nu v` putem ajuta s` g`si]i un loc de parcare, putem cel pu]in s` v` simplific`m manevrele la parcarea cu spatele. de fixare.
Cu ajutorul radarului de recul care emite semnale de avertizare vizual` [i sonor` la apari]ia unui obstacol [i folosind unde ultrasonice,
acesta v` va ajuta s` parca]i rapid [i sigur autovehiculul dumneavoastr` Logan.
Protec]ii panouri laterale (4)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998202 Logan VAN Protec]ii panouri Material: R`[in` poliesteric` 0,5h

{urub antifurt (2) laterale stånga ramforsat` cu ]es`tur`


6001998214 Logan VAN Protec]ii panouri din fibr` de sticl` 0,4h
REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
laterale dreapta Culoare: Gri
7711239108 Logan/Logan MCV/ {urub antifurt Pentru vehicule echipate cu jante din tabl` 0,1h
Logan VAN
7711239110 Logan/Logan MCV/ {urub antifurt Pentru vehicule echipate cu jante din aluminiu 0,1h Grilaj de separa]ie (5)
Logan VAN Fabricate din materiale rezistente, prin tehnologii moderne REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
Material: o]el tratat termic 6001998197 Logan MCV Grilaj de separa]ie Material: o]el 0,5h
Paza bun` trece primejdia rea. De aceea, Dacia v` pune la dispozi]ie un set de [uruburi antifurt pentru protec]ia ro]ilor vehiculului. Culoare: negru
Fiecare set con]ine 4 [uruburi [i 2 chei. {uruburile se monteaz` direct pe jantele din aluminiu sau tabl`, \nlocuind cåte un [urub Se livreaz` \mpreun` cu elementele de fixare,
de prim montaj. Montajul [i demontajul acestora, precum [i strångerea la cuplu prev`zut se realizeaz` numai prin intermediul celor instruc]iunile de folosire [i noti]a de montaj.
dou` chei (cu deschidere de 17 sau 19 mm) aflate \n fiecare set. {uruburile au o rezisten]` deosebit` la deformare [i asigur` un
nivel ridicat de securitate, capetele lor fiind prev`zute cu un sistem rotativ care le asigur` rezisten]` \n cazul tentativelor de furt. Deosebit de util` la separarea habitaclului de zona de \nc`rcare, grilajul de separa]ie copiaz` dimensiunile interioare ale vehiculului
Logan MCV. Rol dublu: de protec]ie \mpotriva animalelor de companie, dar [i de protec]ie \mpotriva p`trunderii m`rfii \n habitaclu.
multimedia / audio / video
28 / 29

Kit auto telefon mobil (1)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM
6001998170 Logan/Logan MCV/Logan VAN 1,5h
Ofer` posibilitatea de a efectua [i primi apeluri telefonice f`r` a ridica måinile de pe volan \n timpul convorbirii.
Este compatibil cu orice tip, model sau marc` de telefon mobil – este ideal pentru orice tip de conduc`tor auto:
• \n familie, membrii acesteia vor putea merge cu ma[ina [i vorbi la telefon indiferent ce marc` de telefon mobil folosesc;
• pentru companii, \n cazul c`rora un automobil este folosit de mai mul]i angaja]i;
• pentru posesorii mai multor tipuri de telefoane sau abona]i ai mai multor re]ele de telefonie mobil`.
Ofer` o deosebit` claritate a convorbirilor \n ma[in`, filtrånd sunetul prin sistemul audio al ma[inii.
|n cazul schimb`rii telefonului, nu mai este necesar` g`urirea bordului, ci doar schimbarea suportului de telefon care se monteaz`
printr-o simpl` culisare.
• Func]ie integrat` pentru oprirea volumului radioului;
• Tehnologie DSP pentru reducerea zgomotului;
• Anten` pentru \mbun`t`]irea calit`]ii semnalului recep]ionat [i pentru eliminarea radia]iilor emise de mobil.

! ATEN}IE: Kitul auto telefon mobil (referin]` 6001998170), pentru a fi func]ional, trebuie comercializat \mpreun` cu unul din
kiturile de conectare portmobil, \n func]ie de tipul de telefon al cump`r`torului, conform listei de mai jos:
REFERIN}~ KIT CONECTARE ADAPTOR PORTMOBIL REFERIN}~ KIT CONECTARE ADAPTOR PORTMOBIL
6001998173 NOKIA 6230/6820/3200 6001998182 ADAPTOR SONY ERICSSON T610
6001998174 ADAPTOR NOKIA 6001998183 ADAPTOR SONY ERICSSON K 700i
6310i/6210/6110/6150/5110/5130/7110 6001998184 ADAPTOR SAMSUNG SGH V 200
6001998175 ADAPTOR NOKIA 3410/3390/3330/3310/3360 6001998185 ADAPTOR SAMSUNG SGH E-710
6001998176 ADAPTOR NOKIA 3510/3510i/3590 6001998186 ADAPTOR SAMSUNG SGH E-700
6001998177 ADAPTOR NOKIA 6600 6001998187 ADAPTOR MOTOROLA V300/ V400/ V500
6001998178 ADAPTOR NOKIA 6020/6021 6001998188 ADAPTOR SIEMENS C / S 55
6001998179 ADAPTOR NOKIA 2600 6001998189 ADAPTOR SIEMENS C / S / ME 45 / M MT 50
6001998180 ADAPTOR NOKIA 1100 6001998190 ADAPTOR PALM ONE TREO 600
multimedia / audio / video
30 / 31

1 2

Kit auto Bluetooth cu casc` (1) Kit auto Bluetooth Sistem de navigare MyGuide 3000GO
REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM CK 3000 EVOLUTION (2) REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998270 Logan/Logan MCV/Logan VAN - 6001998267 Logan/Logan MCV/ Sistem de navigare MyGuide H`r]i digitale pentru ]`ri din EUROPA DE EST: Romånia, -
REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM
Dimensiuni: Logan VAN 3000GO Turcia, Slovenia, Slovacia, Serbia [i Muntenegru, Polonia,
6001998271 Logan/Logan MCV/Logan VAN 0,8 h
Suport (Lxlxp):130 x 58 x 35mm; greutate: 60g Moldova, Lituania, Letonia, Ungaria, Grecia, Macedonia,
Casc` (Lxlxp): 68 x 25 x 23mm; greutate: 13g Dimensiuni: Estonia, Cehia, Croa]ia, Bulgaria, Bosnia Herzegovina,
Profile admise: HSP 1.1 [i HFP 1.0 Dimensiuni tastatur` (Lxlxp): 50 x 26 x 19 mm Belarus, Albania
Procesor Bluecore 3 Greutate tastatur`: 32g Asisten]` vocal` 22 de limbi
Baterie Ni-MH 90mA Sincronizare: poate sincroniza pån` la 3 telefoane Greutate: 190g
Microfon unidirec]ional: reducerea zgomotului, anularea efectului
Dimensiuni LxLxh: 116 x 78,8 x 28,75mm
Casc` f`r` fir, special studiat` [i dezvoltat` pentru toate tipurile de de ecou, recunoa[terea vocal` a 200 nume
Conceput astfel \ncåt s` reprezinte cel mai u[or de folosit navigator disponibil, cu un ecran de 3,5’ touch screen, sistemul de
telefoane mobile cu op]iunea Bluetooth \ncorporat`. Difuzoare: folose[te difuzoarele vehiculului
navigare Myguide 3000GO are o structur` a meniurilor simpl` [i intuitiv`. Cu meniul [i indica]iile vocale [i \n limba romån`, o
Odat` ansamblul conectat la telefonul mobil, baza reac]ioneaz` la orice
imagine a h`r]ii 2D-3D, acest model are preinstalat, pe lång` sistemul de navigare [i urm`toarele aplica]ii:
apel primit, pe care \l semnaleaz` prin emiterea unei sonerii. Preluarea A fost creat cu scopul de a garanta conversa]ii clare [i u[oare,
• Jocuri
apelului se face prin ap`sarea u[oar` pe butonul aflat pe casc`. \n ciuda zgomotelor inerente din timpul condusului.
• Audio (mp3, wav)
Cånd utilizatorii se urc` \n ma[in` [i pornesc motorul, kitul se • Foto (bmp, jpg, gif, png)
conecteaz` automat la telefonul lor mobil. Datorit` func]iei de • Video (avi)
recunoa[tere vocal`, [oferul poate spune un nume, iar kitul
formeaz` automat num`rul.
Rotind intuitiv butonul, [oferul poate naviga prin meniul kitului
[i poate verifica [i administra mesageria vocal`, etc.
La recep]ionarea unui apel, radioul se opre[te \n mod automat
pentru a permite difuzoarelor s` transmit` conversa]ia.
multimedia / sunet
32 / 33

2 3

Kenwood MP3 KDC-W4534Y (1) Kenwood CD KDC-334SAY (2)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM
6001998206 Logan/Logan MCV/Logan VAN 0,20h 6001998207 Logan/Logan MCV/Logan VAN 0,20h
• Putere maxim` - 4 x 50 W • Panou frontal deta[abil
• Dispozitiv de amplificare MOSFET • Penar din material textil pentru protec]ia panoului frontal
• 1 RCA pre-outs (un set de terminale) • Volum rotativ
• Controlul sunetului pe trei tonuri predefinite: Bass/Mid/Treble • Ceas digital (24H)
• Fader & Loudness control • KDC-334SA/SAY: iluminarea butoanelor pe ro[u
• System Q sound system (sistem de egalizare \n func]ie de • Putere 4 x 45 W max.
tipurile de muzic` Jazz, Rock, Pop etc.) • Controlul sunetului pe trei tonuri predefinite: Bass/Mid/Treble
• Panou frontal deta[abil • Fader & Loudness Control
• Penar din material textil pentru protec]ia panoului frontal • System Q sound system (sistem de egalizare \n func]ie de
• Afi[ajul cu tub FL prezint` imagini mai clare, asigurånd un tipurile de muzic` Jazz, Rock, Pop etc.)
unghi mai larg de vizionare • 24 posturi presetate: 18 FM, 6 LW/MW
• Selectarea culorii butoanelor ro[u / verde • RDS
• Volum rotativ • Auto Memory Entry (AME)
• Ceas digital (24H) • FM Stereo/Mono selector
• Senzor pentru telecomand` • CD-R / CD-RW
• Selectarea opririi automate dup` 20/40/60 minute • Func]iile Random/Repeat/Scan function
• Posibilitatea de a conecta un iPod (player HDD portabil de la
Apple Computer) / Bluetooth
• Adaptor AUX inclus
• RDS tuner (Radio Data System)
• 24 posturi presetate: 18 FM, 6 LW/MW
• Stereo/Mono selector
• Sistemul K3I pentru evitarea interferen]elor de la posturile de Difuzoare KFC-1350S Kenwood (3)
radio adiacente
• WMA (Windows Media Audio) REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM
• MP3 6001998208 Logan/Logan MCV/Logan VAN 0,20h
• Compatibil CD-R / CD-RW
• CD - text • Difuzoare cu dou` conuri
• Func]iile: Random/Repeat/Scan function • Dimensiuni 130 mm
• 1-bit Digital / Analog converter • Putere maxim` 130 W
• Se pot conecta pån` la 2 magazii de CD (CH1, CH2 & AUX) • Woofer conic format prin injec]ie p.p.
• iPod Ready (op]ional cu adaptorul KCA-iP500)
• DAB ready (op]ional cu adaptorul KTC-9090DAB)
• Adaptor AUX (CA-C2AX) inclus
multimedia / sunet
34 / 35

3 4
2
Sony CDX - A 251 C (1) Sony CDX - S 2050 C (2) Satelit de comand` radio RM–X4S (3) Sony XS - F1324 (4)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM
6001998224 Logan/Logan MCV/Logan VAN 0,20h 6001998156 Logan/Logan MCV/Logan VAN 0,20h 6001998119 Logan/Logan MCV/Logan VAN 0,40h 6001998158 Logan/Logan MCV/Logan VAN 0,20h
• Design adaptat perfect bordului ma[inii • Design nou Este ergonomic. V` ajut` s` regla]i volumul aparatului de radio, • Sistem coaxial pe 2 c`i / 13 cm
• Redare MP3 / WMA / ATRAC3 • Conversie D/A s` schimba]i posturile, s` trece]i pe mod de ascultare „silen]ios” • Capacitate Custom Fit
• Ie[ire de putere 4 x 50W S-MOSFET • ABC tunner etc., privirea dumneavoastr` concentråndu-se \n continuare • Putere nominal` 35W
• Drive-S • Pre-out (2V) ie[ire subwoofer asupra drumului. Este compatibil cu aparatele Sony pe care • Putere maxim` 150W
• Egalizator pe trei benzi EQ3 • 4 x 50W S-MOSFET Dacia le comercializeaz`. • R`spuns \n frecven]` 40-23.000 Hz
• Convertor digital / analog pe 24 de bi]i • Drive S • Sensibilitate 90dB/W/m
• Intrare auxiliar` frontal` • Afi[are etichet` ID3 / CD text • Membran` conic` HOP
• Dubl` iluminare portocaliu / verde • Redare CD-R / CD-RW • Difuzor de frecven]e joase (woofer)
• Panou frontal deta[abil • RDS (Radio Data System) • Difuzor de frecven]e \nalte (tweeter)
• Telecomand` RM-X151 inclus` • EQ3 • Membran` conic` aluminiu
• Panou frontal deta[abil • Magnet cu neodim
multimedia / sunet
36 / 37

1 3

2 4

VDO RADIO CD 5404 MP3 X (1) VDO RADIO CD 5104 (2) VDO SSP 1321 (3) MAGAZIE CD VDO 604MP3 (4)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM REFERIN}~ MODEL VEHICUL TM
6001998166 Logan/Logan MCV/Logan VAN 0,20h 6001998165 Logan/Logan MCV/Logan VAN 0,20h 6001998149 Logan/Logan MCV/Logan VAN 0,20h 6001998146 Logan/Logan MCV/Logan VAN 1h
• Finisaj negru • Finisaj negru • Sistem coaxial pe 2 c`i / 13 cm • Cartu[ cu 6 CD-uri
• Iluminare display multicolor` • Iluminare display \n ro[u • Difuzor membran` IMPP • Decodor MP3 / WMA
• Iluminare butoane \n verde / ro[u • Iluminare buton \n ro[u • Putere maxim`: 100 W • ID3
• RDS (Radio Data System) • Computer de serviciu • Sensibilitate: 91 dB/W/m • Magistral` comutabil` digital/analogic
• Compatibil CD-R / CD-RW / MP3 / WMA • RDS (Radio Data System) • Suprae[antionare de 4 ori: convertor digital/analog de 2x1 bi]i
• Computer serviciu • Ceas RDS • Mecanism anti-vibra]ii
• Intrare telefon • Putere maxim`: 4 x 35 W • Posibilit`]i variate de instalare
• ID3 • Anulare sonor telefon
• Anulare sonor telefon • Panou frontal deta[abil Magazia CD VDO este compatibil` cu urm`toarele referin]e:
• Putere maxim`: 4 x 45 W • Volum reglabil \n func]ie de vitez` (SDVC) • Radio casetofon ref. 8200057676 (montat serie autovehicul Logan
pån` \n octombrie 2005)
• Lumin` pilot • Control magazie CD / MP3 / WMA
• Radio CD ref. 8200403537 (montat serie autovehicul Logan pån`
• Panou frontal deta[abil • Lumin` pilot
\n octombrie 2005)
• Control magazie CD / MP3 / WMA
• VDO Radio CD 5404 MP3X ref. 6001 998 166 (accesoriu)
accesorii diverse
38 / 39

2 3

Suport Magic pentru bord (1)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI
6001998069 Logan/Logan MCV/ Suport Magic Material: PVC plastic (polivinil carbonat)
Logan VAN
Se \ntåmpl` mereu. O serie de mici obiecte ce ajung inevitabil pe bord: monede, chei, pachetul de ]ig`ri etc. Cu ajutorul Suportului
Magic, toate aceste obiecte r`mån fixate [i perfect la \ndemån`.

Compartiment de depozitare universal (2)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI
6001998129 Logan/Logan MCV/Logan VAN Material: ABS
Dimensiuni (mm): 192 x 110 x 26

Antifurt volan (3)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI
6001998044 Logan/Logan MCV/Logan VAN Dimensiuni (mm): L=500; måner: f28; antifurt: f20
Conceput din o]el masiv
Antifurtul de volan reprezint` o solu]ie economic` pentru reducerea riscului de furt. Fiind vizibil descurajeaz` inten]ia de furt. Acest
model are un butuc cu 6 verturi pentru un grad sporit de securitate [i blocheaz` orice mi[care a volanului, \n orice direc]ie. Este
u[or de instalat [i indestructibil.
accesorii diverse
40 / 41

1 4

2 3 5 7

Antifurt pedal`/volan (1) Port CD/DVD (4)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI
6001998046 Logan/Logan MCV/ Dimensiuni (mm): L= 580; f20 6001998038 Logan/Logan MCV/ Dimensiuni (mm): 155 x 155 x 30
Logan VAN Conceput din o]el masiv Logan VAN Capacitate de stocare: 12 buc.
|ncuietoare ajustabil` Material: sintetic
Acest model de antifurt func]ioneaz` blocånd volanul [i una dintre pedale. Se instaleaz` u[or [i este indestructibil. Suportul este conceput pentru a proteja CD-urile sau DVD-urile dumneavoastr`. Este u[or [i ocup` un spa]iu minim. V` poate
\nso]i \n autoturism, precum [i \n excursii sau alte deplas`ri.

Suporturi pet, saco[e [i måner (2) Suport pachet ]ig`ri + brichet` (5)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI
REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI
6001998128 Logan/Logan MCV/ Material: ABS
6001998064 Logan/Logan MCV/ Material: polipropilen
Logan VAN Dimensiuni (mm): 96 x 66 x 38
Logan VAN Rezisten]` la \nc`rcare: pentru bagaje, pån` la 10 kg,
Mod de prindere: autoadeziv
6001998052 Logan/Logan MCV/ pentru pet, inclusiv 3 kg
Dimensiuni (mm): 170 x 160 x 60
Logan VAN Bloc notes cu ventuz` (6)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI
6001998130 Logan/Logan MCV/ Dimensiuni (mm): 195 x 95 x 12
Suport cutie r`coritoare (3) Logan VAN Sistem de prindere: cu ventuz`
REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI
6001998068 Logan/Logan MCV/ Material: Cafetier` auto (7)
Logan VAN • elementul de fixare: polipropilena
REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI
• suportul plat inferior [i inelul: ABS plastic
6001998231 Logan/Logan MCV/ Dimensiuni: (Lxhxl) : 135 x 190 x 115mm
Tip de fixare: ag`]are
Logan VAN Greutate: 600g
Dimensiuni (mm): 110 x 78 x 20
Capacitate: 150ml
Tensiune:12V
Deosebit de practic` pentru conduc`torii auto care efectueaz` drumuri lungi [i obositoare, atunci cånd o cafea/ceai fierbinte sunt
binevenite. Conectarea se face la bricheta vehiculului, procedeul de preparare fiind cel folosit pentru un filtru obi[nuit.
accesorii diverse
42 / 43

2 3

4 5

Cur`]`tor geam cu pulverizator (1)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI
6001998070 Logan/Logan MCV/Logan VAN Dimensiuni (mm): 320 x 196 x 75 8 9

Perie de sp`lat cu adaptor pentru furtun (2) Kit accesorii pentru iarn` (7)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI TM
6001998040 Logan/Logan MCV/Logan VAN Dimensiuni: måner (mm): L=160; f30; perie (mm): 160 x 70 x 70; 6001998217 Logan/Logan MCV/Logan VAN Kit accesorii iarn`
lungime total` (mm): 320 6001998227 Vest` reflectorizant`
6001998225 Cabluri pornire 200 Ah
Aspirator Auto „Practic” 12V (3) 6001998226 Cur`]`tor ghea]`+perie+lopat`
REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI 6001998228 Termometru electronic 0,2h
6001998045 Logan/Logan MCV/Logan VAN Tensiune alimentare: 12V cc; Lungime cablu alimentare (m): 3,4; interior/exterior
Accesorii: duz plastic; Dimensiuni: Lxlxh (mm): 305 x 90 x 130 Indiferent de ce drum ve]i parcurge sau de temperatura de afar`, kitul de accesorii iarn` v` ofer` informa]ii, ajutor [i protec]ie.
U[or de utilizat, greutate redus`, form` compact`. Se alimenteaz` direct de la soclul brichetei. Disponibil sub form` de kit, precum [i referin]e individuale.
Prev`zut cu accesorii pentru spa]iile greu accesibile.

Elemente fixare baxuri (4) Parasolar parbriz (8)


REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI
6001998067 Logan/Logan MCV/Logan VAN Material: ABS plastic (acril butyl stiren) Dimensiuni (mm): 85 x 45 x 30 6001998160 Logan/Logan MCV/ Parasolar parbriz Material: Folie metalizat` din aluminiu.
Logan VAN Culoare: Argintiu.
4 buc`]i fixate pe mochet` pentru fixarea gen]ilor, saco[elor, bagajelor.
Protejeaz` interiorul vehiculului dumneavoastr` \mpotriva razelor solare. Inscrip]ionat “Logan by Renault”.
Cur`]`tor ghea]` geam cu m`nu[` (5)
REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI Cur`]`tor geam, spray dezghe]at broa[te [i spray dezghe]at geamuri (9)
6001998042 Logan/Logan MCV/ Material: raclet` din ABS [i m`nu[` din material sintetic c`ptu[it` cu
bl`ni]` sintetic`. REFERIN}~ MODEL VEHICUL DENUMIRE CARACTERISTICI
Logan VAN
Dimensiuni: raclet` (mm): 250 x 120; m`nu[` (mm): 250 x 170 6001998041 Logan/Logan MCV/ Logan VAN Cur`]`tor geam Dimensiuni (mm): 105 x 110 x 7
6001998050 Logan/Logan MCV/Logan VAN Spray dezghe]at \ncuietori Capacitate: 50 ml
Burete \nvelit \n piele tip SOKE (6) 6001998071 Logan/Logan MCV/Logan VAN Spray dezghe]at geamuri Capacitate: 200 ml
REFERIN}~ MODEL VEHICUL CARACTERISTICI
6001998048 Logan/Logan MCV/Logan VAN Material: burete \nvelit \n piele sintetic`
Dimensiuni (mm): 150 x 100 x 40
Produsul este destinat cur`]`rii suprafe]elor din sticl`. Cur`]` ca pielea natural` [i absoarbe ca un burete.