Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXA

NORM DE METROLOGIE LEGAL NML 029- 08 "Opacimetre


1. Domei! "e ap#icare
Prezenta norm de metrologie legal stabilete cerinele metrologice i tehnice necesar a fi indeplinite
pentru utilizarea aparatelor destinate msurarii opacitii gazelor de eapament emise de motoarele
Diesel, denumite in continuare opacimetre, in activitati metrologice din domeniul reglementat precum
si modalitatile de atestare a legalitatii acestor mijloace de msurare. Norma nu se aplica altor tipuri de
opacimetre sau opacimetrelor destinate masurarii opacitatii altor medii.
2. Termio#o$ie
Opacitate marime de material definita prin relatia: N % 100-T$ unde T$ este transmitanta globala a
mediului a carui opacitate este masurata, definita pentru un iluminant !" tip # si un receptor avand
responsivitatea spectrala relativa identic celei a observatorului standard !", e$primata in %. &imbol:
N' unitatea de masura: %.
Opacimetru pentru motoare Diesel - mijloc de msurare care servete la masurarea opacitatii gazelor
emise de motoarele Diesel, in conditiile definite prin prezenta norma.
Coeficient de absorbtie liniara ( marime de material, definita prin relatia: & % -# T
$
' L unde T
$
este
transmitanta globala )absoluta* a masurandului, masurata pentru un iluminant !" tip # si un receptor
avand responsivitatea relativa identica celei a observatorului uman standard !" )unitatea de masura:
+unu,* iar L este lungimea drumului optic parcurs prin mediul al carui coeficient de atenuare liniara se
masoara, )e$primata in m*. &imbol: & ' -nitatea de masura: m
./
Timp de raspuns intervalul de timp scurs intre momentul aparitiei unei variatii tip treapta a valorii
masurandului si momentul in care valoarea indicata de aparat reprezinta 01 % din indicatia ma$ima.
&imbol: ' -nitatea de masura: s
Transmitanta globala 2arime de material definita ca raportul dintre flu$ul radiant transmis si flu$ul
radiant incident pe o lama omogena de material absorbant, in conditiile utilizarii unui iluminant
standardizat !" tip # si a un receptor de radiatii optice avand o responsivitate spectrala relativa
identica celei a observatorului de referinta !". &imbol T$' -nitatea de masura: % sau +unu,.
Lungime efectiva (a opacimetrului) lungimea fizica a drumului optic parcurs de fasciculul optic de
masurare, prin coloana de gaze de esapament prelevata de opacimetru, in conditiile concrete de
functionare asigurate de acesta. &imbol: 3' -nitatea: m
iltru de control ( filtru etalon de lucru, utilizat pentru verificarea curenta a e$actitatii de masurare.
(. )erite metro#o$ice *i te+ice
(.1 )erite metro#o$ice
(.1.1 Domeii *i re,o#!tii "e m-*!rare
4pacimetrul trebuie sa permita masurari in urmatoarele domenii de masurare:
N 5 )16/11* % cu o rezolutie de / % sau mai buna
7 5 )160,00* m
./
cu o rezolutie de 1,18 m
./
sau mai buna
(.1.2 Erori ma.ime to#erate i co"itii "e re/erita
a. !n regim stationar:
Nma$
5 9:. 8,1 %

7ma$
5 9:. 1,/1 m
./
0. !n regim dinamic )masurare in acceleratie libera*:
Nma$
5 9:. ;,1 %

7ma$
5 9:. 1,<1 m
./
(.1.( Erori *!p#imetare ma.ime to#erate "atorate /actori#or "e i/#!eta1
"roarea suplimentara ma$ima tolerata datorata temperaturii mediului ambiant: = 1,;
ma$
"roarea suplimentara ma$ima tolerata datorata tensiunii de alimentare: = 1,;
ma$
"roarea suplimentara ma$ima tolerata datorata presiunii in camera de masurare: = 1,;
ma$
(.1.2 Eroarea ma.ima to#erata a *i*tem!#!i "e ma*!rare a temperat!rii $a,e#or din camera de
masurare:
>ma$
5 9:. ; .
(.1.3 Deri4e#e ma.ime to#erate a#e i"icatii#or "e ,ero *i "e cap "e *cara masurate la o ora de la
intrarea in regim de masurare a opacitatii: N:t = /,1 %.:ora.
(.1.5 Timp!# "e ra*p!*
>impul de raspuns trebuie sa indeplineasca cerinta: 1,; s = = /,1 s
(.1.6 Icertit!"iea "e eta#oare a /i#tr!#!i "e cotro#
!ncertitudinile de etalonare trebuie sa fie: a. Pentru N: -
N
= /,1 % )7 5 8, p 5 0; %*
. b. Pentru 7: -
7
= 1,1; m
./
)7 5 8, p 5 0; %*
3.1.8 L!$imea e/ecti4a a camerei "e ma*!rare trebuie sa corespunda cu lungimea efectiva
declarata de producator si inscrisa pe aparat. "roarea ma$ima tolerata a lungimii efective a
camerei de masurare este:
3ma$
59:.8mm
(.2 )eri7e te+ice
(.2.1 Opacimetr!# tre0!ie *a /ie a*t/e# co*tr!it icat *a permita itro"!cerea i /a*cic!#!# "e
ma*!rare a filtrului de control si a altor filtre etalon de opacitate, fara demontarea:modificarea
opacimetrului si cu asigurarea repetabilitatii pozitionarii )filtrelor* in fascicul.
(.2.2 )amera "e m-*!rare *i co"!cte#e "e acce* ale gazelor de evacuare trebuie sa fie astfel
construite astfel inc?t la utilizare sa nu se produca depuneri si acumulari rapide de funingine.
(.2.( )amera "e m-*!rare *i co"!cte#e "e acce* al gazelor de evacuare trebuie sa fie astfel
construite inc?t sa asigure omogenitatea gazelor de esapament prelevate.
(.2.2 8!r*a "e #!mi- !ti#i,ata "e opacimetr! pentru masurarea opacitatii trebuie sa fie o lamp cu
incandescent cu temperatura de culoare cuprins @ntre 8A11 B si <8;1 B sau un 3"D cu ma$imul de
emisie intre ;;1 nm si ;C1 nm.
(.2.3 I ca,!# i care *!r*a "e #!mi- e*te o #amp- c! ica"e*cet-, receptorul fotoelectric
utilizat de opacimetru trebuie sa aiba o responsivitate spectrala relativa asemanatoare eficacitatii
spectrale relative a observatorului standardizat !" pentru lumina diurna, cu rspunsul mai mic de D%
din raspunsul ma$im pentru lungimi de unda ale radiatiei optice = D<1 nm si E FA1 nm'
(.2.5 A/i*a9!# opacimetr!#!i trebuie s indice valoarea marimilor msurate in unitatile
corespunzatoare, indicatiile si mesajele fiind prezentate astfel inc?t s nu fie posibil interpretarea lor
eronata.
(.2.6 E#emete#e "e pao! tre0!ie *- /ie marcate astfel inc?t sa se inteleaga rolul lor.
(.2.8 )om!tatoare#e *i ta*te#e tre0!ie *- /!ctioe,e corect: conform destinatiei lor.
(.2.9 ;re*i!ea $a,e#or "e e4ac!are i camera "e m-*!rare trebuie s nu depaseasc cu mai mult
de 1,C<; 7Pa presiunea atmosferic.
(.2.10 <ariatii#e pre*i!ii $a,e#or i camera "e m-*!rare *i 4ariatia pre*i!ii aer!#!i "e 0a#ea9
trebuie s nu determine o variatie a coeficientului de absorbtie liniar mai mare de 1,1; m
./
pentru ......
/,F m
./
= 7 =/,A m
./
.
(.2.11 Opacimetr!# tre0!ie *- /ie ec+ipat cu un instrument pentru masurarea temperaturii medii a
gazelor din camera de msurare.
(.2.12 I re$im "e ma*!rare temperat!ra $a,e#or "i camera "e m-*!rare trebuie sa fie cuprinsa
intre C1 si temperatura ma$im specificata de productorul opacimetrului.
(.2.1( <a#oarea temperat!rii $a,!#!i a carui opacitate este masurata trebuie sa fie introdusa automat
sau sa poata fi introdusa manual in relatia de calcul a valorii coeficientului de absorbtie liniara in
conditii de referinta )> 5 /11 *: 7
/11
5 7
>
G)>98C<*:<C<H )m
./
* unde > este temperatura gazului,
e$primata in .
(.2.12 ;eretii camerei "e m-*!rare a opacimetr!#!i trebuie sa fie termostatati la )/11/1* .
(.2.13 Temperat!ra i "i/erite p!cte "i camera "e m-*!rare a opacimetr!#!i trebuie s nu
varieze cu mai mult de 9:.;.
(.2.15 Opacimetre#e tre0!ie *- a*i$!re po*i0i#itatea re$#arii ,ero!#!i i"icatiei de opacitate cind in
camera de msurare se afl aer curat iar intre sursa de lumin si receptor se afl un filtru neutru cu
transmitanta avand transmitanta globala: 01% = >g = /11 %.
(.2.16 Opacimetre#e tre0!ie *- i"ice o 4a#oare a coe/iciet!#!i "e a0*or0tie #iiara egala sau mai
mare de 0,00 m
./
atunci cind sursa de lumin este stins sau obturat.
(.2.18 Opacimetr!# tre0!ie *a /ie ec+ipat c! ! /i#tr! eta#o "e!mit i coti!are /i#tr! "e
cotro# care sa fie independent de aparat. Iiltrul de control sau suportul acestuia trebuie sa fie
incriptionat pentru a permite o identificare univoca si sa fie insotit de un certificat de etalonare in
termeni de opacitate.
(.2.19 Opacimetr!# tre0!ie *- permita !rmatoare#e re$im!ri "e ma*!rare1
a. 2asurarea in regim stationar )masurand cu valoarea constanta*'
0. 2asurarea in regim dinamic )masurand variabil* si memorarea pentru un interval de cel putin
;s a valorii de varf a masurandului.
(.2.20 Opacimetr!# tre0!ie *- /ie pre4a,!t c! o imprimata *a! c! o iter/ata la un sistem de
achizitie astfel incit s fie posibil inregistrarea si listarea datelor de identificare ale motoarelor si
autovehiculelor supuse la incercari, datele la care s.au facut incercarile si rezultatele acestora.
(.2.21 Opacimetre#e tre0!ie *a re,i*te #a e.p!erea timp "e 2 ore la o temperatura constanta de
)D1/* si o umiditate relativa de )018* %.
(.2.22 Opacimetre#e tre0!ie *a /!ctioe,e in domeniul de temperaturi )9;69D1* .
(.2.2( Re,i*teta "e i,o#atie a opacimetre#or trebuie sa fie E 82.
(.2.22 I,o#atia opacimetre#or trebuie sa suporte o tensiune sinusoidala de /,; 7J cu o frecventa de ;1
Kz timp de un minut aplicata intre carcasa opacimetrului si bornele de alimentare scurtcircuitate.
(.2.23 Re,i*teta e#ectrica "e #e$are #a pamat a conductorului de protectie trebuie sa fie ma$imum
1,; in cazul aparatelor alimentate dela retea.
(.2.25 Opacimetre#e tre0!ie *- re,i*te !ei icerc-ri de functionare continu timp de /11 ore.
(.2.26 Opacimetre#e am0a#ate petr! tra*port trebuie s reziste unei probe de rezistenta mecanic
la vibratii sinusoidale cu urmatorii parametri:
. gama de baleiaj in frecvent: /1 Kz ( ;; Kz ( /1 Kz'
. viteza de baleiere: / octav pe minut'
. amplitudinea deplasrii: 1,<; mm'
. numarul de cicluri de baleiere: /1 )Ldus ( intorsM*.
(.2.28 Opacimetre#e am0a#ate petr! tra*port trebuie s reziste la socuri mecanice cu urmtorii
parametri: . acceleratia de v?rf: /DC m:s
8
)/; g
n
*'
. forma impulsului: semi ( sinusoidala'
. durata impulsului: // ms'
. numr de socuri: c?te trei pe fiecare din sensurile celor trei a$e perpendiculare
)in total /A socuri*.
(.2.29 Opacimetre#e am0a#ate petr! tra*port trebuie s reziste unei incercri continue la cldura
umed far condensare cu urmatorii parametri:
. temperatura: ;1'
. umiditate: A; %'
. durata: 8 zile.
(.2.(0 ;e opacimetre 4or /i i*criptioate ce# p!ti !rm-toare#e1
. tipul si seria de fabricatie '
. denumirea sau marca productorului'
. lungimea efectiva a camerei de masurare.
(.( E/ecte a"mi*e a#e pert!r0atii#or e#ectroma$etice-im!itate e#ectroma$etica
(.(.1 ;ro"!cator!# tre0!ie *a *peci/ice c#a*a "e me"i! e#ectroma$etic "/, "8 sau "< in care
opacimetrul este destinat a functiona, seminficatia diferitelor clase fiind specificata in N23 11/.1;
+erinte metrologice si tehnice specifice mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal,.
(.(.2 Eroarea "e ma*!rare a opacimetr!#!i i co"itii#e !ei pert!r0atii e#ectroma$etice nu
trebuie sa depaseasca eroarea ma$ima tolerata a acestuia.
(.(.(..D!pa *!p!erea #a o pert!r0atie e#ectroma$etica ma9ora care a pro4ocat ie*irea "i
parametrii "e ma*!rare =4e,i cap. (.(.1>: opacimetrul trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele
conditii: . la reintrarea in regim normal de functionare sa se inscrie in limitele erorilor
ma$ime tolerate'
. sa.si pastrez toate functiile de masurare'
. sa permita recupararea tuturor informatiilor de masurare e$istente inaintea
perturbatiei.
2. Ate*tarea #e$a#it-7ii
2.1. Mo"a#it-7i#e "e cotro# metro#o$ic #e$a# aplicabile opacimetrelor sunt cele prevzute @n 3ista
oficial a mijloacelor de msurare supuse controlului metrologic legal, @n vigoare.
2.2. Ate*tarea #e$a#it-7ii !!i opacimetr! se realizeaz numai dup demonstrarea conformitii
acestuia cu cerinele metrologice i tehnice aplicabile, prevzute @n ta0e#!# 1 pentru fiecare modalitate
de control specific introducerii pe pia, punerii @n funciune sau utilizrii.
2.(. Ate*tarea #e$a#it-7ii se realizeaz prin aplicarea marcajelor metrologice i eliberarea unor
documente specifice )certificatul aprobrii de model, buletinul de verificare metrologic etc*, @n
conformitate cu prevederile instruciunilor de metrologie legal @n vigoare.
Ta0e#!# 1 ? erine metrologice i tehnice aplicabile la controlul metrologic legal
Nr.
crt.
)eri7e metro#o$ice @i te+ice Mo"a#it-7i "e cotro#
Apro0are
"e mo"e#
<eri/icare
metro#o$ic- ii7ia#- perio"ic-
/ <././ Domenii si rezolutii de msurare N N N
8 <./.8 "rori ma$ime tolerate in conditii de referinta N N N
< <./.< "rori suplimentare ma$ime tolerate datorate
factorilor de influenta:
N . .
D <./.D "roarea ma$ima tolerata a sistemului de masurare
a temperaturii gazelor
N . .
; <./.; Derivele ma$ime tolerate ale indicatiilor de zero si
de cap de scara
N . .
F <./.F >impul de raspuns N N N
C <./.C !ncertitudinea de etalonare a filtrului de control N N N
A <./.A 3ungimea efectiva a camerei de masurare N . .
A <.8./ #ccesul filtrului de control N . .
0 <.8.8 #cumulari de funingine N . .
/1 <.8.< Iorma camerei si a conductelor de acces N . .
// <.8.D >emperatura de distributie a sursei de lumin N . .
/8 <.8.; erinte pentru receptorul de radiatii N . .
/< <.8.F erinte pentru sistemul de afisare N . .
/D <.8.C erinte pentru elementele de panou N . .
/; <.8.A. erinte poentru comutatoare si taste N N N
/F <.8.0. erinte pentru presiunea gazelor in camera de mas. N . .
/C <.8./1 erinte pentru presiunea aerului de baleiaj N . .
/A <.8.// >ermometrul pentru gazele din camera de masurare N . .
/0 <.8./8 >emperatura gazelor din camera de masurare N . .
81 <.8./<. orectia pentru temperatura gazelor masurate N . .
8/ <.8./D >emperatura peretilor camerei de masurare N . .
88 <.8./;. -niformitatea temperaturii gazelor masurate N . .
8< <.8./F. Oeglarea zeroului N N .
8D <.8./C. !ndicatia de cap de scara N N .
8; <.8./A. erinte pentru filtrul de control N N .
8F <.8./0. Oegimuri de functionare N N .
8C <.8.81. Posibilitatea listarii rezultatelor masurarilor N N .
8A <.8.8/ Oezistenta la e$punere la temperatura si umiditate N . .
80 <.8.88 Iunctionarea in domeniul de temperaturi prevazut N N .
<1 <.8.8<. Oezistenta de izolatie N . .
</ <.8.8D Oezistenta la strapungere N . .
<8 <.8.8; Oezistenta de impamantare N . .
<< <.8.8F Oezistenta la functionarea de durata N . .
<D <.8.8C. Oezistenta mecanica la vibratii N . .
<; <.8.8A Oezistenta la socuri mecanice N . .
<F <.8.80 Oezistenta la caldura umeda de durata N . .
<C <.8.<1 !nscripotionarea N . .
<A <.<./ &pecificatia clasei de mediu electromagnetic N . .
<0 <.<.8 "roarea de masurare in conditiile unei perturbatii
electromagnetice
N . .
D1 <.<.< erinte dupa supunerea la o perturbatie
electromagnetica majora
N . .