Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul.
student al Facultii de Transporturi,
specializarea..
v rog sa-mi aprobai nscrierea n anulde studiu, grupa
anul universitar 2013-2014.
Carte de identitate seria..nr.
Cod numeric personal.
Nr. telefon.
Domiciliul stabil :
Localitatea, str.
nr..., bl,sc., ap, jude/sector.................................
Domiciliul flotant :
Cmin..................................................., camera.........................................................................
Adresa din ora(pentru studenii din provincie care nu locuiesc la
cmin)..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Prinii :
Tata
(prenume)................................................................................................
(ocupaia).................................................................................................
(loc de munc)..........................................................................................
Mama
(prenume)................................................................................................
(ocupaia).................................................................................................
(loc de munc)..........................................................................................
Data

Semntura