Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Unitatea colar: Liceul TehnologicPETRE BANI-Clrai


Profesor : Tulb Adelina
Data: !"!#"$!%
Clasa: a -&-a IA$
Modulul: Tehnologii generale 'n indu()ria ali*en)ar e+)rac)i,
Domeniul: Indu()rie ali*en)ar
Unitatea de nvare: !a"ricarea #a$rului
Tema leciei: -.era/ii din 0a1a de ob/inere a 1e*ii de di0u1ie
Ti%ul leciei: 2i+are i con(olidare de cuno)in/e
Tim%ul acordat: #! *inu)e
Aria curricular: Tehnologii
&ocul de desfaurare: Labora)or
Unitatea de com%eten: -.era/ii de .relucrare a (0eclei de 1ahr
Com%etene s%ecifice: -.era/ii de ob/inere a 1e*ii de di0u1ie
Com%eten'e derivate:
C3" 4 cunoa(c *e)odele de di0u1ie
C3$" 4 cunoa(c a,an)a5ele i de1a,an)a5ele *e)odelor de di0u1ie
C3%" 4 cunoa(c 0ac)orii care in0luen/ea1 o.era/ia de di0u1ie i in()ala/iile
0olo(i)e"
C36" 4 cunoa(c *odul de .re(are i u(care a borho)ului"
Coninuturi:
7e)odele de di0u1ie"
4co.ul o.era/iei de di0u1ie i u)ila5ele 0olo(i)e"
2ac)orii care in0luen/ea1 o.era/ia de di0u1ie i u)ila5e 0olo(i)e"
In()ala/ii 0olo(i)e la di0u1ie
(trate)ia didactic:
*+Metode de instruire:
Metode de comunicare:
,E-%o#itive: e+.unerea8 e+.lica/ia"
,Conversative: con,er(a/ia in)erac)i, i de con(olidare8 'n,/area .rin *e)oda
cubului
.+Metode intuitive: ob(er,a/ia diri5a)"
/+Mi0loace de nvm1nt: )abla8 cre)a8 caie)e de no)i/e8 .lane"
2+!orme de or)ani#are:
97od de re.ar)i1are al (arcinii: 0ron)al
97od de re1ol,are al (arcinii: indi,idual
97od de diri5are a ac)i,i)/ii:- de c)re .ro0e(or
- .rin *a)erialul didac)ic u)ili1a)"
3+Evaluarea: con)inu8 .er*anen) cu ,aloare de diagno()ic i .rogre("
4+5i"lio)rafie:
,Curriculu* cla(a a-&-a Indu()rie Ali*en)ar"
9Plani0icarea calendari()ic"
97anualul:Tehnologii generale 'n indu()ria ali*en)ar e+)rac)i,"
6+Desfurarea activitii:
9 Ac)i,i)/i de .reg)ire de(0ura)e 'n a0ara orelor de cur(
Ac)i,i)a/i de(0uar)e de .ro0e(or
4)abilirea con/inu)ului de in()ruire
4)abilirea co*.e)en/elor deri,a)e
4)abilirea ()ra)egiilor didac)ice a.lica)e
4)abilirea *e)odelor de e,aluare
Ac)i,i)/i de(0ura)e de ele,i
4)udierea no)i/elor din .or)o0oliu
4)udierea *a)erialului bibliogra0ic reco*anda) de .ro0e(or i a 0ielor din
.or)o0oliu"
Desfurarea Activitii Didactice
Momentul
lec'iei
Com%e7
ten'e
Activitatea %rofesorului Activitatea
elevului
Dur+
Min
Metode
didactice
Resurse !orme
de
evaluare
7o*en)
organi1a)o-
ric
- 4alu) ele,ii" :eri0ica ab(en)ele (i
.rega)e()e *a)erialul didac)ic"
R(.und la (alu)"
Prega)irea de ca)re
ele,i a caie)elor de
no)i)e .en)ru lec)ie"
$ Con,er(a;i
a
in)roduc)i,
a"
Ca)alog8
car)i8cai
e)e8.or)o
0oliu"
Enun)area
.lanului
lec)iei"
- A()a1i ,o* reca.i)ula 8 -.era)ii din 0a1a
de ob/inere a 1e*ii de di0u1ie
Ele,ii a(cul)a cu
a)en)ie"
# Con,er(a)i
a
in)erac)i,a"
Caie)e"
Por)o0oli
u"
Che()ion
are orala
3iri5area
.redrii-
'n,a)arii
- I*.ar)e ele,ii .e gru.e"
<*.ar)e ele,ilor (arcini a0eren)e 0iecrei
0e)e a cubului=ele,ii ro)e(c cubul-
core(.u1>nd unei 0e/e a cubului o
(arcin?
<*.ar)e 0ie de lucru ele,ilor
core(.un1)oare (arcinei ca1u)e ro)i)ul
cubului"
Ele,ii (e
con0or*ea1 "
Ele,ii ii aleg un
lider"
Ele,ii co*.le)ea1
0iele de lucru"
Ele,ii lider
r(.und"
6! E+.unere
E+.lica)ia
Con,er(a)i
a
in)erac)i,a
(i de
con(olidar
e"
Caie)e
Plan(e
2i(e de
lucru
-b(er,ar
e
(i()e*a)i
ca
7a(urarea
(i
a.recierea
re1ul)a)elor
A.recia1a ra(.un(urile ele,ilor (i ii
no)ea1a core(.un1a)or"
Ele,ii .re1in)a
carne)ele de no)e"
% Con,er(a;i
a
in)erac)i,a
Caie)e
de no)i)e
2ron)al
Indi,idual
"Descrie
Rs%undei la urmtoarele ntre"ri:
"Cu* are loc e+)rac/ia 1ahrului din )ie/ei de
(0ecl?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
$"Ce e()e nece(ar ( (e reali1e1e 'n .roce(ul de
di0u1ie8 .en)ru a 0a,ori1a di0u1ia?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
%"Cu* (e reali1ea1 .la(*oli1a?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@
.+ Com%ar
Ras%undei la urmatoarele ntre"ri:
" Ce a,an)a5e .re1in) di0u1ia 'n con)racuren)?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@""
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@""
$" Care e()e .rinci.alul de1a,an)a5 al di0u1iei
reali1a)e .rin (.larea )aie/eilor cu a. cura)?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@""""
/+ Asocia#
Rs%undei la urmtoarele intre"ri:
" Enu*era/i cel .u/in )rei 0ac)ori care in0luen/ea1
.roce(ul de in0u1ie"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@"
$" Preci1a/i .rin ce ci a5ung *icroorgani(*ele 'n
in()ala/ia de di0u1ie"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@""
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@""
2+ A%lic
8n ima)inea urmtoare este E-tractorul DD( care face %arte din
cate)oria e-tractoarelor cu nclinaie uoar fa de ori#ontal
Preci#ai:
*+ Care sunt #onele de lucru ale E-tractorului DD(9
3+ Anali#ea#
Rs%undei la urmtoarele ntre"ri:
" Care (un) u)ila5ele de .re(are a borho)uluiA
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
$" Ce re.re1in) borho)ul i din ce e()e 0or*a)A
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
4+ Ar)umentea#
Rs%undei la urmtoarele ntre"ri:
" 3enu*i/i cea *ai u)ili1a) .re( .en)ru .re(area
borho)ului"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"""
$" Cu* (e reali1ea1 con(er,abili)a)ea 'ndelunga) a
borho)ului
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"

S-ar putea să vă placă și