Sunteți pe pagina 1din 60

LEGE Nr.

188 din 8 decembrie 1999 *** Republicat


privind Statutul funcionarilor publici
Text n vigoare ncepnd cu data de 29 august 2013
REALIZATOR !O"#A$IA %E I$&OR"ATI!' $EA"(
Text actua)i*at prin produsu) in+or,atic )egis)ativ LE- E-#ERT n .a*a acte)or
nor,ative ,odi+icatoare/ pu.)icate n "onitoru) O+icia) a) Ro,niei/ #artea I/ pn0
)a 29 august 20131
Act de baz
#B: Legea nr1 12231999/ repu.)icat0 n "onitoru) O+icia) a) Ro,niei/ #artea I/ nr1
345 din 29 ,ai 2006
Acte modificatoare
#M1: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 9232006::
#M2: Legea nr1 23432006::
#M3: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 9532002::
#M4: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 9632002::
#M: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 12532002
#M!: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 22932002
#M": Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 332009:/ respins0 prin Legea nr1
36932009 ;#M17< =Anterior respingerii/ Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1
332009 ;#M7< a ncetat s0 ,ai produc0 e+ecte >uridice prin pu.)icarea %eci*iei
!ur7ii !onstitu7iona)e nr1 103932009 ;#M11<1?
#M8: %eci*ia !ur7ii !onstitu7iona)e nr1 12532009
#M9: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 3632009:/ a.rogat0 prin Ordonan7a de
urgen70 a 8uvernu)ui nr1 10532009 ;#M12< @i respins0 prin Legea nr1 9132010
;#M19<
#M1#: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 9032009
#M11: %eci*ia !ur7ii !onstitu7iona)e nr1 103932009
#M12: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 10532009
#M13: Aot0rrea 8uvernu)ui nr1 122232009
#M14: Legea nr1 32932009
#M1: Legea nr1 33032009/ a.rogat0 prin Legea nr1 22932010 ;#M24<
#M1!: Aot0rrea 8uvernu)ui nr1 136332009
#M1": Legea nr1 36932009
#M18: %eci*ia !ur7ii !onstitu7iona)e nr1 142932009
#M19: Legea nr1 9132010
#M2#: Legea nr1 9932010
#M21: Legea nr1 19032010
#M22: Legea nr1 15532010::
#M23: Legea nr1 24932010
#M24: Legea nr1 22932010
#M2: Legea nr1 6432012
#M2!: Legea nr1 13232012
#M2": Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 9932012
#M28: Legea nr1 12632012
#M29: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 932013
#M3#: Legea nr1 232013
#M31: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 6932013::
#M32: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 6632013
#M33: Legea nr1 25532013
#M34: Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 2232013
Acte)e nor,ative ,arcate cu asterisc ;:< sunt n pre*ent ,odi+icate/ a.rogate sau
respinse @i ,odi+ic0ri)e e+ectuate prin aceste acte nor,ative asupra Legii nr1
12231999/ repu.)icat0/ nu ,ai sunt de actua)itate1
Acte)e nor,ative ,arcate cu dou0 asteriscuri ;::< se re+er0 )a derog0ri de )a
Legea nr1 12231999/ repu.)icat0/ sau con7in ,odi+ic0ri e+ectuate asupra acestor
derog0ri1
"odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e e+ectuate prin acte)e nor,ative enu,erate ,ai sus
sunt scrise cu +ont ita)ic1 Bn +a7a +iec0rei ,odi+ic0ri sau co,p)et0ri este indicat actu)
nor,ativ care a e+ectuat ,odi+icarea sau co,p)etarea respectiv0/ n +or,a #M1/
#M2 etc1
#$%N
NOT:
A se vedea @i Aot0rrea 8uvernu)ui nr1 100032004 privind organi*area @i
+unc7ionarea Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici/ repu.)icat01
#B
CAP. 1
&i'p()i*ii +enerale
ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al raporturilor !uridice dintre
funcionarii publici "i #tat #au admini#traia public local$ prin autoritile
admini#trative autonome ori prin autoritile "i in#tituiile publice ale admini#traiei
publice centrale "i locale$ denumite %n continuare raporturi de #erviciu.
(&) Scopul prezentei legi %l con#tituie a#igurarea$ %n conformitate cu di#poziiile
legale$ a unui #erviciu public #tabil$ profe#ioni#t$ tran#parent$ eficient "i imparial$ %n
intere#ul cetenilor$ precum "i al autoritilor "i in#tituiilor publice din admini#traia
public central "i local.
ART. &
(1) 'uncia public reprezint an#amblul atribuiilor "i re#pon#abilitilor$ #tabilite
%n temeiul legii$ %n #copul realizrii prerogativelor de putere public de ctre
admini#traia public central$ admini#traia public local "i autoritile
admini#trative autonome.
(&) 'uncionarul public e#te per#oana numit$ %n condiiile legii$ %ntr(o funcie
public. Per#oana care a fo#t eliberat din funcia public "i #e afl %n corpul de
rezerv al funcionarilor publici %"i p#treaz calitatea de funcionar public.
()) Activitile de#f"urate de funcionarii publici$ care implic e*ercitarea
prerogativelor de putere public$ #unt urmtoarele:
a) punerea %n e*ecutare a legilor "i a celorlalte acte normative+
b) elaborarea proiectelor de acte normative "i a altor reglementri #pecifice
autoritii #au in#tituiei publice$ precum "i a#igurarea avizrii ace#tora+
c) elaborarea proiectelor politicilor "i #trategiilor$ a programelor$ a #tudiilor$
analizelor "i #tati#ticilor nece#are realizrii "i implementrii politicilor publice$
precum "i a documentaiei nece#are e*ecutrii legilor$ %n vederea realizrii
competenei autoritii #au in#tituiei publice+
d) con#ilierea$ controlul "i auditul public intern+
e) ge#tionarea re#ur#elor umane "i a re#ur#elor financiare+
f) colectarea creanelor bugetare+
g) reprezentarea intere#elor autoritii #au in#tituiei publice %n raporturile ace#teia
cu per#oane fizice #au !uridice de drept public #au privat$ din ar "i #trintate$ %n
limita competenelor #tabilite de conductorul autoritii #au in#tituiei publice$
precum "i reprezentarea %n !u#tiie a autoritii #au in#tituiei publice %n care %"i
de#f"oar activitatea+
,) realizarea de activiti %n conformitate cu #trategia de informatizare a
admini#traiei publice.
(-) 'unciile publice #unt prevzute %n ane*a la prezenta lege.
(.) /n #en#ul prezentei legi$ totalitatea funcionarilor publici din cadrul autoritilor
admini#trative autonome "i din cadrul autoritilor "i in#tituiilor publice din
admini#traia public central "i local con#tituie corpul funcionarilor publici.
ART. )
Principiile care #tau la baza e*ercitrii funciei publice #unt:
a) legalitate$ imparialitate "i obiectivitate+
b) tran#paren+
c) eficien "i eficacitate+
d) re#pon#abilitate$ %n conformitate cu prevederile legale+
e) orientare ctre cetean+
f) #tabilitate %n e*ercitarea funciei publice+
g) #ubordonare ierar,ic.
ART. -
(1) Raporturile de #erviciu #e na#c "i #e e*ercit pe baza actului admini#trativ de
numire$ emi# %n condiiile legii.
(&) 0*ercitarea raporturilor de #erviciu #e realizeaz pe perioad nedeterminat.
()) Prin e*cepie de la prevederile alin. (&)$ funciile publice de e*ecuie temporar
vacante pe o perioad de cel puin o lun pot fi ocupate pe perioad determinat$
a#tfel:
a) prin redi#tribuirea funcionarilor publici din corpul de rezerv care %ndepline#c
condiiile #pecifice pentru ocuparea funciei publice re#pective+
b) prin numire pe perioad determinat$ prin concur# %n condiiile legii$ %n #ituaia
%n care %n corpul de rezerv nu e*i#t funcionari publici care # %ndeplinea#c
cerinele #pecifice pentru a fi redi#tribuii %n conformitate cu di#poziiile prevzute la
lit. a). Per#oana numit %n ace#te condiii dob1nde"te calitatea de funcionar public
numai pe acea#t perioad "i nu beneficiaz la %ncetarea raportului de #erviciu de
dreptul de a intra %n corpul de rezerv al funcionarilor publici.
ART. .
(1) Pot beneficia de #tatute #peciale funcionarii publici care %"i de#f"oar
activitatea %n cadrul urmtoarelor #ervicii publice:
a) #tructurile de #pecialitate ale Parlamentului Rom1niei+
b) #tructurile de #pecialitate ale Admini#traiei Prezideniale+
c) #tructurile de #pecialitate ale Con#iliului 2egi#lativ+
d) #erviciile diplomatice "i con#ulare+
e) autoritatea vamal+
f) poliia "i alte #tructuri ale 3ini#terului 4nternelor "i Reformei Admini#trative+
g) alte #ervicii publice #tabilite prin lege.
(&) Prin #tatutele #peciale prevzute la alin. (1) #e pot reglementa:
a) drepturi$ %ndatoriri "i incompatibiliti #pecifice$ altele dec1t cele prevzute de
prezenta lege+
b) funcii publice #pecifice.
()) /n cazul #tatutelor #peciale aplicabile #erviciilor diplomatice "i con#ulare$
precum "i polii"tilor "i altor #tructuri ale 3ini#terului 4nternelor "i Reformei
Admini#trative$ di#poziiile #peciale pot reglementa prevederi de natura celor
prevzute la alin. (&)$ precum "i cu privire la carier.
ART. 5
Prevederile prezentei legi nu #e aplic:
a) per#onalului contractual #alariat din aparatul propriu al autoritilor "i
in#tituiilor publice$ care de#f"oar activiti de #ecretariat$ admini#trative$ protocol$
go#podrire$ %ntreinere(reparaii "i de de#ervire$ paz$ precum "i altor categorii de
per#onal care nu e*ercit prerogative de putere public. Per#oanele care ocup ace#te
funcii nu au calitatea de funcionar public "i li #e aplic legi#laia muncii+
b) per#onalului #alariat %ncadrat$ pe baza %ncrederii per#onale$ la cabinetul
demnitarului+
c) corpului magi#trailor+
d) cadrelor didactice+
e) per#oanelor numite #au ale#e %n funcii de demnitate public.
CAP. &
$la'i,icarea ,unc*iil(r publice. $ate+(rii de ,unc*i(nari publici
ART. 6
(1) 'unciile publice #e cla#ific dup cum urmeaz:
a) funcii publice generale "i funcii publice #pecifice+
b) funcii publice din cla#a 4$ funcii publice din cla#a a 44(a$ funcii publice din
cla#a a 444(a+
c) funcii publice de #tat$ funcii publice teritoriale "i funcii publice locale.
(&) 'unciile publice generale reprezint an#amblul atribuiilor "i re#pon#abilitilor
cu caracter general "i comun tuturor autoritilor "i in#tituiilor publice$ %n vederea
realizrii competenelor lor generale.
()) 'unciile publice #pecifice reprezint an#amblul atribuiilor "i
re#pon#abilitilor cu caracter #pecific unor autoriti "i in#tituii publice$ #tabilite %n
vederea realizrii competenelor lor #pecifice$ #au care nece#it competene "i
re#pon#abiliti #pecifice.
(-) 0c,ivalarea funciilor publice #pecifice cu funciile publice generale$ %n
condiiile legii$ #e face prin #tatutele #peciale prevzute la art. . alin. (1) #au$ la
propunerea autoritilor "i in#tituiilor publice$ de Agenia 7aional a 'uncionarilor
Publici.
ART. 8
(1) 'unciile publice de #tat #unt funciile publice #tabilite "i avizate$ potrivit legii$
%n cadrul mini#terelor$ organelor de #pecialitate ale admini#traiei publice centrale$
precum "i %n cadrul autoritilor admini#trative autonome.
(&) 'unciile publice teritoriale #unt funciile publice #tabilite "i avizate$ potrivit
legii$ %n cadrul in#tituiei prefectului$ #erviciilor publice deconcentrate ale
mini#terelor "i ale celorlalte organe ale admini#traiei publice centrale din unitile
admini#trativ(teritoriale.
()) 'unciile publice locale #unt funciile publice #tabilite "i avizate$ potrivit legii$
%n cadrul aparatului propriu al autoritilor admini#traiei publice locale "i al
in#tituiilor publice #ubordonate ace#tora.
ART. 9
'unciile publice #e %mpart %n ) cla#e$ definite %n raport cu nivelul #tudiilor
nece#are ocuprii funciei publice$ dup cum urmeaz:
a) cla#a 4 cuprinde funciile publice pentru a cror ocupare #e cer #tudii univer#itare
de licen ab#olvite cu diplom$ re#pectiv #tudii #uperioare de lung durat$ ab#olvite
cu diplom de licen #au ec,ivalent+
b) cla#a a 44(a cuprinde funciile publice pentru a cror ocupare #e cer #tudii
#uperioare de #curt durat$ ab#olvite cu diplom+
c) cla#a a 444(a cuprinde funciile publice pentru a cror ocupare #e cer #tudii
liceale$ re#pectiv #tudii medii liceale$ finalizate cu diplom de bacalaureat.
ART. 1:
(1) ;up nivelul atribuiilor titularului funciei publice$ funciile publice #e %mpart
%n trei categorii dup cum urmeaz:
a) funcii publice core#punztoare categoriei %nalilor funcionari publici+
b) funcii publice core#punztoare categoriei funcionarilor publici de conducere+
c) funcii publice core#punztoare categoriei funcionarilor publici de e*ecuie.
(&) 'uncionarii publici numii %n funciile publice din cla#ele a 44(a "i a 444(a pot
ocupa numai funcii publice de e*ecuie.
ART. 11
(1) 'uncionarii publici #unt debutani #au definitivi.
(&) Pot fi numite funcionari publici debutani per#oanele care au promovat
concur#ul pentru ocuparea unei funcii publice de grad profe#ional debutant.
()) Pot fi numii funcionari publici definitivi:
a) funcionarii publici debutani care au efectuat perioada de #tagiu prevzut de
lege "i au obinut rezultat core#punztor la evaluare+
b) per#oanele care intr %n corpul funcionarilor publici prin concur# "i care au
vec,imea %n #pecialitatea #tudiilor nece#are ocuprii funciei publice de minimum 1&
luni$ 8 luni "i$ re#pectiv$ 5 luni$ %n funcie de nivelul #tudiilor ab#olvite.
ART. 1&
Categoria %nalilor funcionari publici cuprinde per#oanele care #unt numite %n una
dintre urmtoarele funcii publice:
#M11
a< secretar genera) a) 8uvernu)ui @i secretar genera) ad>unct a) 8uvernu)uiC
#B
b) #ecretar general din mini#tere "i alte organe de #pecialitate ale admini#traiei
publice centrale+
c) prefect+
d) #ecretar general ad!unct din mini#tere "i alte organe de #pecialitate ale
admini#traiei publice centrale+
e) #ubprefect+
f) in#pector guvernamental.
ART. 1)<)
(1) Categoria funcionarilor publici de conducere cuprinde per#oanele numite %n
una dintre urmtoarele funcii publice:
a) director general "i director general ad!unct din aparatul autoritilor
admini#trative autonome$ al mini#terelor "i al celorlalte organe de #pecialitate ale
admini#traiei publice centrale$ precum "i %n funciile publice #pecifice a#imilate
ace#tora+
b) director "i director ad!unct din aparatul autoritilor admini#trative autonome$ al
mini#terelor "i al celorlalte organe de #pecialitate ale admini#traiei publice centrale$
precum "i %n funciile publice #pecifice a#imilate ace#tora+
c) #ecretar al unitii admini#trativ(teritoriale+
#M23
d< director executiv @i director executiv ad>unct ai servicii)or pu.)ice
deconcentrate a)e ,inistere)or @i a)e ce)or)a)te organe de specia)itate a)e
ad,inistra7iei pu.)ice centra)e din unit07i)e ad,inistrativDteritoria)e/ n cadru)
institu7iei pre+ectu)ui/ n cadru) aparatu)ui propriu a) autorit07i)or ad,inistra7iei
pu.)ice )oca)e @i a) institu7ii)or pu.)ice su.ordonate acestora/ precu, @i n +unc7ii)e
pu.)ice speci+ice asi,i)ate acestoraC
#B
e) "ef #erviciu$ precum "i %n funciile publice #pecifice a#imilate ace#teia+
f) "ef birou$ precum "i %n funciile publice #pecifice a#imilate ace#teia.
(&) /n cadrul autoritilor admini#trative autonome pot fi #tabilite "i funciile
publice prevzute la alin. (1) lit. e) "i f)$ precum "i alte funcii publice prevzute %n
reglementrile #pecifice.
()) 'unciile publice prevzute la alin. (1) lit. a) #e pot #tabili "i %n cadrul
autoritilor "i in#tituiilor publice din admini#traia public local care au un numr
de minimum 1.: de po#turi.
#$%N
*) Art1 13 a)in1 ;1< )it1 d< este reprodus n +or,a n vigoare nainte de ,odi+icarea
e+ectuat0 prin art1 I pct1 1 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 3632009
;#M9</ avnd n vedere c0
1. )it1 d< a art1 13 a)in1 ;1< a +ost ,odi+icat0 ini7ia) prin art1 I pct1 1 din Ordonan7a
de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 3632009 ;#M9<C
2. )it1 d< a art1 13 a)in1 ;1< a +ost ,odi+icat0 u)terior prin art1 I pct1 1 din
Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 10532009 ;#M12</ act nor,ativ care a
a.rogat Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 3632009 ;#M9<C
3. art1 I pct1 1 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 10532009 ;#M12< a +ost
dec)arat neconstitu7iona) prin %eci*ia nr1 142932009 ;#M1< @i apoi a.rogat prin
artico)u) unic pct1 1 din Legea nr1 24932010 ;#M23<1
#B
ART. 1-
(1) Sunt funcionari publici de e*ecuie din cla#a 4 per#oanele numite %n
urmtoarele funcii publice generale: con#ilier$ con#ilier !uridic$ auditor$ e*pert$
in#pector$ precum "i %n funciile publice #pecifice a#imilate ace#tora.
(&) Sunt funcionari publici de e*ecuie din cla#a a 44(a per#oanele numite %n
funcia public general de referent de #pecialitate$ precum "i %n funciile publice
#pecifice a#imilate ace#teia.
()) Sunt funcionari publici de e*ecuie din cla#a a 444(a per#oanele numite %n
funcia public general de referent$ precum "i %n funciile publice #pecifice a#imilate
ace#teia.
ART. 1.
'unciile publice de e*ecuie #unt #tructurate pe grade profe#ionale$ dup cum
urmeaz:
a) #uperior$ ca nivel ma*im+
b) principal+
c) a#i#tent+
d) debutant.
CAP. )
$ate+(ria -nal*il(r ,unc*i(nari publici
ART. 15
(1) /nalii funcionari publici realizeaz managementul de nivel #uperior %n
admini#traia public central "i %n autoritile admini#trative autonome.
(&) Pentru a ocupa o funcie public core#punztoare categoriei %nalilor funcionari
publici per#oana trebuie # %ndeplinea#c cumulativ urmtoarele condiii:
a) cele prevzute la art. .-+
b) #tudii univer#itare de licen ab#olvite cu diplom$ re#pectiv #tudii #uperioare de
lung durat$ ab#olvite cu diplom de licen #au ec,ivalent+
c) cel puin . ani vec,ime %n #pecialitatea #tudiilor nece#are e*ercitrii funciei
publice+
d) a ab#olvit programele de formare #pecializat pentru ocuparea unei funcii
publice core#punztoare categoriei %nalilor funcionari publici ori a e*ercitat un
mandat complet de parlamentar+
e) a promovat concur#ul naional pentru intrarea %n categoria %nalilor funcionari
publici.
()) Pentru ocuparea funciilor publice prevzute la art. 1& lit. a)$ b) "i d) #e pot
#tabili condiii #pecifice #au proceduri #pecifice$ %n condiiile legii.
ART. 16
Programele de formare #pecializat pentru ocuparea unei funcii publice
core#punztoare categoriei %nalilor funcionari publici #e organizeaz %n condiiile
legii.
ART. 18
(1) 4ntrarea %n categoria %nalilor funcionari publici #e face prin concur# naional.
Recrutarea #e face de ctre o comi#ie permanent$ independent$ format din 6
membri$ numii prin decizie a primului(mini#tru. 3embrii comi#iei au mandate fi*e
de 1: ani "i !umtate "i #unt numii prin rotaie.
(&) Per#oanele care au promovat concur#ul naional prevzut la alin. (1) pot fi
numite %n funciile publice core#punztoare categoriei %nalilor funcionari publici.
()) Structura$ criteriile de de#emnare a membrilor$ atribuiile "i modul de
organizare "i funcionare ale comi#iei prevzute la alin. (1) #e #tabile#c prin ,otr1re a
=uvernului$ la propunerea Ageniei 7aionale a 'uncionarilor Publici.
#M11
ART. 19
;1< $u,irea/ ,odi+icarea/ suspendarea/ ncetarea raporturi)or de serviciu/
precu, @i sanc7ionarea discip)inar0 a na)7i)or +unc7ionari pu.)ici se +ac/ n
condi7ii)e )egii/ de c0tre
a< 8uvern/ pentru +unc7ii)e pu.)ice prev0*ute )a art1 12 )it1 a</ c< @i e<C
.< pri,u)D,inistru/ pentru +unc7ii)e pu.)ice prev0*ute )a art1 12 )it1 .</ d< @i +<1
;2< $u,irea ntrDo +unc7ie pu.)ic0 prev0*ut0 )a art1 12 )it1 a</ .< @i d< se +ace dintre
persoane)e care ndep)inesc condi7ii)e prev0*ute )a art1 14 a)in1 ;2< @i ;3<1
#B
()) 2a eliberarea din funcia public$ %nalii funcionari publici au dreptul la
compen#aii materiale$ #tabilite potrivit legii privind #i#temul unitar de #alarizare a
funcionarilor publici.
ART. &:
(1) 0valuarea performanelor profe#ionale individuale ale %nalilor funcionari
publici #e face anual$ %n condiiile legii.
(&) 0valuarea general a %nalilor funcionari publici #e face o dat la & ani$ %n
#copul confirmrii cuno"tinelor profe#ionale$ aptitudinilor "i abilitilor nece#are
e*ercitrii funciei publice.
()) /nalii funcionari publici au obligaia de a urma anual cur#uri de perfecionare
profe#ional$ %n condiiile legii.
(-) 0valuarea anual prevzut la alin. (1) "i evaluarea general prevzut la alin.
(&) #e fac de ctre o comi#ie de evaluare$ ai crei membri #unt numii prin decizie a
primului(mini#tru$ la propunerea mini#trului internelor "i reformei admini#trative.
CAP. -
Mana+ementul ,unc*iil(r publice .i al ,unc*i(naril(r publici
S0C>4?70A 1
/+en*ia Na*i(nal a 0unc*i(naril(r 1ublici
ART. &1
(1) Pentru crearea "i dezvoltarea unui corp de funcionari publici profe#ioni#t$
#tabil "i imparial #e %nfiineaz$ %n #ubordinea 3ini#terului 4nternelor "i Reformei
Admini#trative$ Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici$ organ de #pecialitate al
admini#traiei publice centrale$ cu per#onalitate !uridic.
(&) Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici e#te condu# de un pre"edinte$ cu
rang de #ecretar de #tat$ numit de ctre primul(mini#tru$ la propunerea mini#trului
internelor "i reformei admini#trative. /n e*ercitarea atribuiilor care %i revin$
pre"edintele Ageniei 7aionale a 'uncionarilor Publici emite ordine cu caracter
normativ "i individual.
()) Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici e#te finanat de la bugetul de #tat.
ART. &&
(1) Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici are urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz politicile "i #trategiile privind managementul funciei publice "i al
funcionarilor publici+
b) elaboreaz "i avizeaz proiecte de acte normative privind funcia public "i
funcionarii publici+
c) monitorizeaz "i controleaz modul de aplicare a legi#laiei privind funcia
public "i funcionarii publici %n cadrul autoritilor "i in#tituiilor publice+
d) elaboreaz reglementri comune$ aplicabile tuturor autoritilor "i in#tituiilor
publice$ privind funciile publice$ precum "i in#truciuni privind aplicarea unitar a
legi#laiei %n domeniul funciei publice "i al funcionarilor publici+
e) elaboreaz proiectul legii privind #tabilirea #i#temului unitar de #alarizare pentru
funcionarii publici+
f) #tabile"te criteriile pentru evaluarea activitii funcionarilor publici+
g) centralizeaz propunerile de in#truire a funcionarilor publici$ #tabilite ca urmare
a evalurii performanelor profe#ionale individuale ale funcionarilor publici+
,) colaboreaz cu 4n#titutul 7aional de Admini#traie<) la #tabilirea tematicii
#pecifice programelor de formare #pecializat %n admini#traia public "i de
perfecionare a funcionarilor publici+
i) %ntocme"te "i admini#treaz baza de date cuprinz1nd evidena funciilor publice
"i a funcionarilor publici+
#M21
>< rea)i*ea*0 recrutarea @i pro,ovarea pentru +unc7ii)e pu.)ice pentru care
organi*ea*0 concurs/ ,onitori*ea*0 recrutarea @i pro,ovarea pentru ce)e)a)te
+unc7ii pu.)ice/ n condi7ii)e pre*entei )egiC
>E1< organi*ea*0 concursuri sau exa,ene pentru ocuparea +unc7ii)or pu.)ice de
conducere vacante/ n condi7ii)e prev0*ute )a art1 52C
>E2< dispune suspendarea organi*0rii @i des+0@ur0rii concursuri)or/ n condi7ii)e
)egiiC
#M34
F< rea)i*ea*0 redistri.uirea +unc7ionari)or pu.)ici c0rora )eDau ncetat raporturi)e
de serviciu din ,otive nei,puta.i)e )or/ pe .a*a acordu)ui conduc0tori)or
autorit07i)or sau institu7ii)or pu.)iceC
#B
l) acord a#i#ten de #pecialitate "i coordoneaz metodologic compartimentele de
re#ur#e umane din cadrul autoritilor "i in#tituiilor admini#traiei publice centrale "i
locale+
m) particip la negocierile dintre organizaiile #indicale reprezentative ale
funcionarilor publici "i 3ini#terul 4nternelor "i Reformei Admini#trative+
n) colaboreaz cu organi#me "i cu organizaii internaionale din domeniul #u de
activitate+
o) elaboreaz anual$ cu con#ultarea autoritilor "i in#tituiilor publice$ Planul de
ocupare a funciilor publice$ pe care %l #upune #pre aprobare =uvernului+
p) %ntocme"te raportul anual cu privire la managementul funciilor publice "i al
funcionarilor publici$ pe care %l prezint =uvernului+
@) con#tat contravenii "i aplic #anciuni$ %n condiiile legii.
(&) Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici %ndepline"te orice alte atribuii
#tabilite prin lege.
()) Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici are legitimare proce#ual activ "i
poate #e#iza in#tana de contencio# admini#trativ competent cu privire la:
a) actele prin care autoritile #au in#tituiile publice %ncalc legi#laia referitoare la
funcia public "i funcionarii publici$ con#tatate ca urmare a activitii proprii de
control+
b) refuzul autoritilor "i in#tituiilor publice de a aplica prevederile legale %n
domeniul funciei publice "i al funcionarilor publici.
(-) Actul atacat potrivit alin. ()) e#te #u#pendat de drept.
(.) Pre"edintele Ageniei 7aionale a 'uncionarilor Publici poate #e#iza "i
prefectul %n legtur cu actele ilegale emi#e de autoritile #au in#tituiile publice
locale.
#$%N
*) Reproduce, ,ai >os prevederi)e art1 I )it1 a< din Aot0rrea 8uvernu)ui nr1
136332009 ;#M1!<1
#M1!
GART1 I
Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici se reorgani*ea*0 prin ur,0toare)e
,oda)it07i
a< des+iin7area prin co,asare prin a.sor.7ie a Institutu)ui $a7iona) de
Ad,inistra7ie @i pre)uarea activit07ii de c0tre o direc7ie nou0 care se n+iin7ea*0 n
cadru) Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)iciCG
#M21
ART. &&A1
Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici dispune suspendarea organi*0rii @i
des+0@ur0rii concursu)ui sau/ dup0 ca*/ a exa,enu)ui/ n ur,0toare)e ca*uri
a< n situa7ia n care este sesi*at0 @i se constat0 c0 nu sunt ndep)inite condi7ii)e
)ega)e privind organi*area @i des+0@urarea concursuri)or de recrutare @i de
pro,ovare n +unc7ii pu.)ice din cadru) autorit07i)or @i institu7ii)or pu.)iceC
.< autoritatea sau institu7ia pu.)ic0 nu a trans,is Agen7iei $a7iona)e a
&unc7ionari)or #u.)ici p)anu) de ocupare a +unc7ii)or pu.)ice/ potrivit prevederi)or
art1 23 a)in1 ;9< @i ;5<C
c< autoritatea sau institu7ia pu.)ic0 care organi*ea*0 concursu) sau exa,enu) nu a
o.7inut avi*u) Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici/ potrivit prevederi)or art1
1061
#B
ART. &)
(1) Planul de ocupare a funciilor publice #tabile"te:
a) numrul ma*im al funciilor publice rezervate promovrii funcionarilor publici+
b) numrul ma*im al funciilor publice care vor fi rezervate %n #copul promovrii
rapide+
c) numrul ma*im al funciilor publice care vor fi ocupate prin recrutare+
d) numrul ma*im al funciilor publice care vor fi %nfiinate+
e) numrul ma*im al funciilor publice care vor fi #upu#e reorganizrii+
f) numrul ma*im de funcii publice pe fiecare cla#$ categorie "i pe grade
profe#ionale+
g) numrul ma*im al funciilor publice de conducere "i al funciilor publice
core#punztoare categoriei %nalilor funcionari publici.
(&) Planul de ocupare a funciilor publice #e elaboreaz anual$ cu con#ultarea
#indicatelor reprezentative ale funcionarilor publici$ a#tfel:
a) de ctre Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici$ pe baza propunerilor
ordonatorilor principali de credite$ pentru autoritile "i in#tituiile publice din
admini#traia public central+
b) de ctre primar #au$ dup caz$ de ctre pre"edintele con#iliului !udeean$ prin
aparatul de #pecialitate$ pentru autoritile "i in#tituiile publice din admini#traia
public local.
()) Planul de ocupare a funciilor publice #e %ntocme"te centralizat$ pe fiecare
ordonator principal de credite "i pe fiecare in#tituie din #ubordinea ace#teia #au
finanat prin bugetul #u.
(-) /n #ituaia prevzut la alin. (&) lit. a)$ planul de ocupare a funciilor publice #e
aprob prin ,otr1re a =uvernului. /n #ituaia prevzut la alin. (&) lit. b)$ planul de
ocupare a funciilor publice #e aprob prin ,otr1re a con#iliului local$ re#pectiv a
con#iliului !udeean.
(.) Pentru autoritile "i in#tituiile publice din admini#traia public local$
proiectul planului de ocupare a funciilor publice #e tran#mite Ageniei 7aionale a
'uncionarilor Publici cu -. de zile %nainte de data aprobrii. /n #ituaia %n care
Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici con#tat neregulariti %n #tructura
ace#tuia$ autoritile #au in#tituiile publice au obligaia de a modifica proiectul
planului de ocupare a funciilor publice$ pe baza ob#ervaiilor Ageniei 7aionale a
'uncionarilor Publici$ %n conformitate cu prevederile legale.
ART. &-
=e#tiunea curent a re#ur#elor umane "i a funciilor publice e#te organizat "i
realizat$ %n cadrul fiecrei autoriti "i in#tituii publice$ de ctre un compartiment
#pecializat$ care colaboreaz direct cu Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici.
S0C>4?70A a &(a
E2iden*a ,unc*iil(r publice .i a ,unc*i(naril(r publici
ART. &.
(1) Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici admini#treaz evidena naional a
funciilor publice "i a funcionarilor publici$ pe baza datelor tran#mi#e de autoritile
"i in#tituiile publice.
(&) 0videna funciilor publice "i a funcionarilor publici #e ine %n cadrul fiecrei
autoriti #au in#tituii publice$ potrivit formatului #tabilit de ctre Agenia 7aional
a 'uncionarilor Publici. Autoritile "i in#tituiile publice au obligaia de a tran#mite
Ageniei 7aionale a 'uncionarilor Publici toate informaiile cuprin#e %n evidena
funciilor publice "i a funcionarilor publici din cadrul ace#tora.
()) /n #copul a#igurrii ge#tionrii eficiente a re#ur#elor umane$ precum "i pentru
urmrirea carierei funcionarului public$ autoritile "i in#tituiile publice %ntocme#c
do#arul profe#ional pentru fiecare funcionar public.
(-) 'ormatul #tandard al evidenei funciilor publice "i a funcionarilor publici$
precum "i coninutul do#arului profe#ional #e #tabile#c prin ,otr1re a =uvernului$ la
propunerea Ageniei 7aionale a 'uncionarilor Publici.
ART. &5
(1) Autoritile "i in#tituiile publice r#pund de %ntocmirea "i actualizarea
do#arelor profe#ionale ale funcionarilor publici "i a#igur p#trarea ace#tora %n
condiii de #iguran.
(&) /n cazurile de tran#fer #au de %ncetare a raporturilor de #erviciu$ autoritatea #au
in#tituia public p#treaz o copie a do#arului profe#ional "i %nm1neaz originalul
funcionarului public$ pe baz de #emntur.
()) Autoritile "i in#tituiile publice au obligaia de a comunica Ageniei 7aionale
a 'uncionarilor Publici$ %n termen de 1: zile lucrtoare$ orice modificare intervenit
%n #ituaia funcionarilor publici.
(-) Per#oanele care au acce# la datele cuprin#e %n evidena naional a funciilor
publice "i a funcionarilor publici$ precum "i la do#arul profe#ional al funcionarului
public au obligaia de a p#tra confidenialitatea datelor cu caracter per#onal$ %n
condiiile legii.
(.) 2a #olicitarea funcionarului public$ autoritatea #au in#tituia public e#te
obligat # elibereze un document care # ate#te activitatea de#f"urat de ace#ta$
vec,imea %n munc$ %n #pecialitate "i %n funcia public.
CAP. .
&repturi .i -ndat(riri
S0C>4?70A 1
&repturile ,unc*i(naril(r publici
ART. &6
(1) ;reptul la opinie al funcionarilor publici e#te garantat.
(&) 0#te interzi# orice di#criminare %ntre funcionarii publici pe criterii politice$ de
apartenen #indical$ convingeri religioa#e$ etnice$ de #e*$ orientare #e*ual$ #tare
material$ origine #ocial #au de orice alt a#emenea natur.
ART. &8
'uncionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care #e iau %n
aplicarea prezentului #tatut "i care %l vizeaz %n mod direct.
ART. &9
(1) ;reptul de a#ociere #indical e#te garantat funcionarilor publici.
(&) 'uncionarii publici pot$ %n mod liber$ # %nfiineze organizaii #indicale$ #
adere la ele "i # e*ercite orice mandat %n cadrul ace#tora.
#M
;3< Bn situa7ia n care na)7ii +unc7ionari pu.)ici sau +unc7ionarii pu.)ici care au
ca)itatea de ordonatori de credite sunt a)e@i n organe)e de conducere a
organi*a7ii)or sindica)e/ ace@tia au o.)iga7ia ca n ter,en de 15 *i)e de )a a)egerea n
organe)e de conducere a)e organi*a7ii)or sindica)e s0 opte*e pentru una dintre ce)e
dou0 +unc7ii1 Bn ca*u) n care +unc7ionaru) pu.)ic optea*0 pentru des+0@urarea
activit07ii n +unc7ia de conducere n organi*a7ii)e sindica)e/ raporturi)e de serviciu
a)e acestuia se suspend0 pe o perioad0 ega)0 cu cea a ,andatu)ui n +unc7ia de
conducere din organi*a7ia sindica)01
;3E1< &unc7ionarii pu.)ici/ a)7ii dect cei prev0*u7i )a a)in1 ;3</ pot de7ine si,u)tan
+unc7ia pu.)ic0 @i +unc7ia n organe)e de conducere a)e organi*a7ii)or sindica)e/ cu
o.)iga7ia respect0rii regi,u)ui inco,pati.i)it07i)or @i a) con+)icte)or de interese care
)e este ap)ica.i)1
#B
(-) 'uncionarii publici #e pot a#ocia %n organizaii profe#ionale #au %n alte
organizaii av1nd ca #cop prote!area intere#elor profe#ionale.
ART. ):
(1) 'uncionarilor publici le e#te recuno#cut dreptul la grev$ %n condiiile legii.
(&) 'uncionarii publici care #e afl %n grev nu beneficiaz de #alariu "i alte
drepturi #alariale pe durata grevei.
ART. )1
(1) Pentru activitatea de#f"urat$ funcionarii publici au dreptul la un #alariu
compu# din:
a) #alariul de baz+
b) #porul pentru vec,ime %n munc.
#M1
c< ::: A.rogat0
d< ::: A.rogat0
#B
(&) 'uncionarii publici beneficiaz de prime "i alte drepturi #alariale$ %n condiiile
legii.
()) Salarizarea funcionarilor publici #e face %n conformitate cu prevederile legii
privind #tabilirea #i#temului unitar de #alarizare pentru funcionarii publici.
ART. )&
'uncionarii publici care$ potrivit legii$ #unt obligai # poarte uniform %n timpul
#erviciului o prime#c gratuit.
ART. ))
(1) ;urata normal a timpului de lucru pentru funcionarii publici e#te$ de regul$
de 8 ore pe zi "i de -: de ore pe #ptm1n.
(&) Pentru orele lucrate din di#poziia conductorului autoritii #au in#tituiei
publice pe#te durata normal a timpului de lucru #au %n zilele de #rbtori legale ori
declarate zile nelucrtoare funcionarii publici de e*ecuie au dreptul la recuperare
#au la plata ma!orat cu un #por de 1::B din #alariul de baz. 7umrul orelor pltite
cu #porul de 1::B nu poate dep"i )5: %ntr(un an.<)
((((((((((((
<) P1n la data de )1 decembrie &::.$ prevederile referitoare la acordarea orelor
#uplimentare au fo#t #u#pendate prin Crdonana de urgen a =uvernului nr. 9&D&::-
privind reglementarea drepturilor #alariale "i a altor drepturi ale funcionarilor publici
pentru anul &::.$ aprobat cu modificri "i completri prin 2egea nr. 65D&::..
ART. )-
(1) 'uncionarii publici pot fi ale"i #au numii %ntr(o funcie de demnitate public$
%n condiiile legii.
(&) /nalii funcionari publici "i funcionarii publici de conducere pot fi numii %n
funcii de demnitate public numai dup %ncetarea$ %n condiiile legii$ a raporturilor de
#erviciu.
#M2!
;2E1< #rin excep7ie de )a a)in1 ;2</ +unc7ionarii pu.)ici de conducere pot +i nu,i7i
n +unc7ii de de,nitate pu.)ic0 din cadru) autorit07i)or sau institu7ii)or pu.)ice din
ad,inistra7ia pu.)ic0 centra)0 n care @i des+0@oar0 activitatea/ precu, @i din
cadru) autorit07i)or sau institu7ii)or pu.)ice a+)ate n raporturi ierarHice cu aceasta1
#B
()) /nalii funcionari publici "i funcionarii publici de conducere pot candida
pentru funcii de demnitate public numai dup %ncetarea$ %n condiiile legii$ a
raporturilor de #erviciu.
ART. ).
(1) 'uncionarii publici au dreptul$ %n condiiile legii$ la concediu de odi,n$ la
concedii medicale "i la alte concedii.
#M24
;2< ::: A.rogat
#B
ART. )5
/n perioada concediilor de boal$ a concediilor de maternitate "i a celor pentru
cre"terea "i %ngri!irea copiilor$ raporturile de #erviciu nu pot %nceta "i nu pot fi
modificate dec1t din iniiativa funcionarului public %n cauz.
ART. )6
Autoritile "i in#tituiile publice au obligaia # a#igure funcionarilor publici
condiii normale de munc "i igien$ de natur # le ocrotea#c #ntatea "i
integritatea fizic "i p#i,ic.
ART. )8
'uncionarii publici beneficiaz de a#i#ten medical$ proteze "i medicamente$ %n
condiiile legii.
ART. )9
'uncionarii publici beneficiaz de pen#ii$ precum "i de celelalte drepturi de
a#igurri #ociale de #tat$ potrivit legii.
ART. -:
(1) /n caz de dece# al funcionarului public$ membrii familiei$ care au$ potrivit
legii$ dreptul la pen#ie de urma"$ prime#c pe o perioad de ) luni ec,ivalentul
#alariului de baz din ultima lun de activitate a funcionarului public decedat.
(&) /n cazul %n care decizia pentru pen#ia de urma" nu a fo#t emi# din vina
autoritii #au a in#tituiei publice %n termen de ) luni de la data dece#ului$ acea#ta va
ac,ita %n continuare drepturile prevzute la alin. (1) p1n la emiterea deciziei pentru
pen#ia de urma".
ART. -1
(1) 'uncionarii publici beneficiaz %n e*ercitarea atribuiilor lor de protecia legii.
(&) Autoritatea #au in#tituia public e#te obligat # a#igure protecia
funcionarului public %mpotriva ameninrilor$ violenelor$ faptelor de ultra! crora le(
ar putea fi victim %n e*ercitarea funciei publice #au %n legtur cu acea#ta. Pentru
garantarea ace#tui drept$ autoritatea #au in#tituia public va #olicita #pri!inul
organelor abilitate$ potrivit legii.
()) 3#urile #peciale de protecie pentru funcionarii publici cu atribuii de control
"i in#pecie$ e*ecutare #ilit a creanelor bugetare$ precum "i pentru alte categorii de
funcionari publici care de#f"oar activiti cu grad ridicat de ri#c profe#ional #e
#tabile#c prin acte normative$ la propunerea Ageniei 7aionale a 'uncionarilor
Publici #au de ctre autoriti "i in#tituii publice$ cu avizul Ageniei 7aionale a
'uncionarilor Publici.
ART. -&
Autoritatea #au in#tituia public e#te obligat # %l de#pgubea#c pe funcionarul
public %n #ituaia %n care ace#ta a #uferit$ din culpa autoritii #au in#tituiei publice$
un pre!udiciu material %n timpul %ndeplinirii atribuiilor de #erviciu.
S0C>4?70A a &(a
3ndat(ririle ,unc*i(naril(r publici
ART. -)
(1) 'uncionarii publici au obligaia # %"i %ndeplinea#c cu profe#ionali#m$
imparialitate "i %n conformitate cu legea %ndatoririle de #erviciu "i # #e abin de la
orice fapt care ar putea aduce pre!udicii per#oanelor fizice #au !uridice ori
pre#tigiului corpului funcionarilor publici.
(&) 'uncionarii publici de conducere #unt obligai # #pri!ine propunerile "i
iniiativele motivate ale per#onalului din #ubordine$ %n vederea %mbuntirii
activitii autoritii #au in#tituiei publice %n care %"i de#f"oar activitatea$ precum "i
a calitii #erviciilor publice oferite cetenilor.
()) 'uncionarii publici au %ndatorirea de a re#pecta normele de conduit
profe#ional "i civic prevzute de lege.
ART. --
(1) 'uncionarilor publici le e#te interzi# # ocupe funcii de conducere %n
#tructurile #au organele de conducere$ ale#e #au numite$ ale partidelor politice$
definite conform #tatutului ace#tora$ ale organizaiilor crora le e#te aplicabil acela"i
regim !uridic ca "i partidelor politice #au ale fundaiilor ori a#ociaiilor care
funcioneaz pe l1ng partidele politice.
(&) /nalilor funcionari publici le e#te interzi# # fac parte din partide politice$
organizaii crora le e#te aplicabil acela"i regim !uridic ca "i partidelor politice #au
din fundaiile ori a#ociaiile care funcioneaz pe l1ng partidele politice.
()) 'uncionarii publici au obligaia ca$ %n e*ercitarea atribuiilor ce le revin$ # #e
abin de la e*primarea #au manife#tarea public a convingerilor "i preferinelor lor
politice$ # nu favorizeze vreun partid politic #au vreo organizaie creia %i e#te
aplicabil acela"i regim !uridic ca "i partidelor politice.
ART. -.
(1) 'uncionarii publici r#pund$ potrivit legii$ de %ndeplinirea atribuiilor ce le
revin din funcia public pe care o dein$ precum "i a atribuiilor ce le #unt delegate.
(&) 'uncionarul public e#te obligat # #e conformeze di#poziiilor primite de la
#uperiorii ierar,ici.
()) 'uncionarul public are dreptul # refuze$ %n #cri# "i motivat$ %ndeplinirea
di#poziiilor primite de la #uperiorul ierar,ic$ dac le con#ider ilegale. ;ac cel care
a emi# di#poziia o formuleaz %n #cri#$ funcionarul public e#te obligat # o e*ecute$
cu e*cepia cazului %n care acea#ta e#te vdit ilegal. 'uncionarul public are
%ndatorirea # aduc la cuno"tin #uperiorului ierar,ic al per#oanei care a emi#
di#poziia a#tfel de #ituaii.
ART. -5
'uncionarii publici au obligaia # p#treze #ecretul de #tat$ #ecretul de #erviciu$
precum "i confidenialitatea %n legtur cu faptele$ informaiile #au documentele de
care iau cuno"tin %n e*ercitarea funciei publice$ %n condiiile legii$ cu e*cepia
informaiilor de intere# public.
ART. -6
(1) 'uncionarilor publici le e#te interzi# # #olicite #au # accepte$ direct #au
indirect$ pentru ei #au pentru alii$ %n con#iderarea funciei lor publice$ daruri #au alte
avanta!e.
(&) 2a numirea %ntr(o funcie public$ precum "i la %ncetarea raportului de #erviciu$
funcionarii publici #unt obligai # prezinte$ %n condiiile legii$ conductorului
autoritii #au in#tituiei publice declaraia de avere. ;eclaraia de avere #e
actualizeaz anual$ potrivit legii.
ART. -8
(1) 'uncionarii publici au obligaia de a rezolva$ %n termenele #tabilite de ctre
#uperiorii ierar,ici$ lucrrile repartizate.
(&) 'uncionarilor publici le e#te interzi# # primea#c direct cereri a cror
rezolvare intr %n competena lor #au # di#cute direct cu petenii$ cu e*cepia celor
crora le #unt #tabilite a#emenea atribuii$ precum "i # intervin pentru #oluionarea
ace#tor cereri.
ART. -9
'uncionarii publici au obligaia # re#pecte %ntocmai regimul !uridic al conflictului
de intere#e "i al incompatibilitilor$ #tabilite potrivit legii.
S0C>4?70A a )(a
1er,ec*i(narea pr(,e'i(nal a ,unc*i(naril(r publici
ART. .:
'uncionarii publici au dreptul "i obligaia de a("i %mbunti %n mod continuu
abilitile "i pregtirea profe#ional.
ART. .1
(1) Autoritile "i in#tituiile publice au obligaia # prevad %n bugetul anual
propriu #umele nece#are pentru acoperirea c,eltuielilor de perfecionare profe#ional
a funcionarilor publici organizat la iniiativa ori %n intere#ul autoritii #au in#tituiei
publice.
(&) Pe perioada %n care funcionarii publici urmeaz forme de perfecionare
profe#ional$ beneficiaz de drepturile #alariale cuvenite$ %n #ituaia %n care ace#tea
#unt:
a) organizate la iniiativa ori %n intere#ul autoritii #au in#tituiei publice+
b) urmate la iniiativa funcionarului public$ cu acordul conductorului autoritii
#au in#tituiei publice.
()) 'uncionarii publici care urmeaz forme de perfecionare profe#ional$ a cror
durat e#te mai mare de 9: de zile %ntr(un an calendari#tic$ organizate %n ar #au %n
#trintate$ finanate din bugetul de #tat #au bugetul local$ #unt obligai # #e anga!eze
%n #cri# c vor lucra %n admini#traia public %ntre & "i . ani de la terminarea
programelor$ proporional cu numrul zilelor de perfecionare profe#ional$ dac
pentru programul re#pectiv nu e#te prevzut o alt perioad.
(-) 'uncionarii publici care au urmat forme de perfecionare profe#ional$ %n
condiiile alin. ())$ ale cror raporturi de #erviciu %nceteaz$ potrivit di#poziiilor art.
96 lit. b)$ d) "i e)$ ale art. 98 alin. (1) lit. f) "i g) #au ale art. 99 alin. (1) lit. d)$ %nainte
de %mplinirea termenului prevzut #unt obligai # re#tituie contravaloarea
c,eltuielilor efectuate pentru perfecionare$ precum "i$ dup caz$ drepturile #alariale
primite pe perioada perfecionrii$ calculate %n condiiile legii proporional cu
perioada rma# p1n la %mplinirea termenului.
(.) Prevederile alin. (-) nu #e aplic %n cazul %n care funcionarul public nu mai
deine funcia public din motive neimputabile ace#tuia.
(5) /n cazul %n care per#oanele care au urmat o form de perfecionare$ dar nu au
ab#olvit(o din vina lor$ #unt obligate # re#tituie in#tituiei #au autoritii publice
contravaloarea c,eltuielilor efectuate pentru perfecionare$ precum "i drepturile
#alariale primite %n perioada perfecionrii$ calculate %n condiiile legii$ dac ace#tea
au fo#t #uportate de autoritatea #au in#tituia public.
ART. .&
7u con#tituie forme de perfecionare profe#ional "i nu pot fi finanate din bugetul
de #tat #au din bugetul local #tudiile univer#itare #au #tudiile de doctorat.
ART. .)
Autoritile "i in#tituiile publice au obligaia # comunice anual Ageniei
7aionale a 'uncionarilor Publici$ %n condiiile legii$ planul de perfecionare
profe#ional a funcionarilor publici$ precum "i fondurile prevzute %n bugetul anual
propriu pentru acoperirea c,eltuielilor de perfecionare profe#ional a funcionarilor
publici$ organizate la iniiativa ori %n intere#ul autoritii #au in#tituiei publice.
CAP. 5
$ariera ,unc*i(naril(r publici
S0C>4?70A 1
Recrutarea ,unc*i(naril(r publici
ART. .-<)
Poate ocupa o funcie public per#oana care %ndepline"te urmtoarele condiii:
a) are cetenia rom1n "i domiciliul %n Rom1nia+
b) cunoa"te limba rom1n$ #cri# "i vorbit+
c) are v1r#ta de minimum 18 ani %mplinii+
d) are capacitate deplin de e*erciiu+
e) are o #tare de #ntate core#punztoare funciei publice pentru care candideaz$
ate#tat pe baz de e*amen medical de #pecialitate+
f) %ndepline"te condiiile de #tudii prevzute de lege pentru funcia public+
g) %ndepline"te condiiile #pecifice pentru ocuparea funciei publice+
,) nu a fo#t condamnat pentru #v1r"irea unei infraciuni contra umanitii$ contra
#tatului #au contra autoritii$ de #erviciu #au %n legtur cu #erviciul$ care %mpiedic
%nfptuirea !u#tiiei$ de fal# ori a unor fapte de corupie #au a unei infraciuni #v1r"ite
cu intenie$ care ar face(o incompatibil cu e*ercitarea funciei publice$ cu e*cepia
#ituaiei %n care a intervenit reabilitarea+
i) nu a fo#t de#tituit dintr(o funcie public #au nu i(a %ncetat contractul individual
de munc pentru motive di#ciplinare %n ultimii 6 ani+
!) nu a de#f"urat activitate de poliie politic$ a#tfel cum e#te definit prin lege.
#$%N
*) !on+or, art1 62 @i art1 296 din Legea nr1 12632012 ;#M2</ ncepnd cu data
de 1 +e.ruarie 2019 ;data intr0rii n vigoare a Legii nr1 22432009 privind !odu)
pena)</ )a artico)u) 59/ )itera H< se ,odi+ic0 @i va avea ur,0toru) cuprins
#M28
GH< nu a +ost conda,nat0 pentru s0vr@irea unei in+rac7iuni contra u,anit07ii/
contra statu)ui sau contra autorit07ii/ in+rac7iuni de corup7ie @i de serviciu/
in+rac7iuni care ,piedic0 n+0ptuirea >usti7iei/ in+rac7iuni de +a)s ori a unei
in+rac7iuni s0vr@ite cu inten7ie care ar +aceDo inco,pati.i)0 cu exercitarea +unc7iei
pu.)iceCG
#B
ART. ..
Ccuparea funciilor publice vacante "i a funciilor publice temporar vacante #e
poate face numai %n condiiile prezentei legi.
ART. .5
Ccuparea funciilor publice #e face prin:
a) promovare+
b) tran#fer+
#M34
c< redistri.uire/ n condi7ii)e prev0*ute de pre*enta )egeC
#B
d) recrutare+
e) alte modaliti prevzute e*pre# de prezenta lege.
ART. .6<)
(1) Recrutarea %n vederea intrrii %n corpul funcionarilor publici #e face prin
concur#$ %n limita funciilor publice vacante rezervate %n ace#t #cop prin planul de
ocupare a funciilor publice.
(&) Condiiile de participare "i procedura de organizare a concur#ului #e #tabile#c
potrivit legii.
()) Concur#ul are la baz principiile competiiei de#c,i#e$ tran#parenei$ meritelor
profe#ionale "i competenei$ precum "i cel al egalitii acce#ului la funciile publice
pentru fiecare cetean care %ndepline"te condiiile legale.
(-) Anunul privind concur#ul #e public %n 3onitorul Cficial al Rom1niei$ Partea a
444(a$ "i %ntr(un cotidian de larg circulaie$ cu cel puin ): de zile %nainte de data
de#f"urrii concur#ului. /n mod e*cepional$ termenul de ): de zile poate fi redu#$ %n
condiiile legii$ pentru concur#ul organizat %n vederea ocuprii funciilor publice de
e*ecuie temporar vacante.
(.) Condiiile minime de vec,ime %n #pecialitatea #tudiilor nece#are participrii la
concur#ul de recrutare organizat pentru ocuparea funciilor publice de e*ecuie #e
#tabile#c a#tfel:
a) un an %n #pecialitatea #tudiilor nece#are e*ercitrii funciei publice$ pentru
ocuparea funciilor publice de e*ecuie de grad profe#ional a#i#tent din cla#a 4$ 8 luni
pentru ocuparea funciilor publice de e*ecuie de grad profe#ional a#i#tent din cla#a a
44(a #au 5 luni pentru ocuparea funciilor publice de e*ecuie de grad profe#ional
a#i#tent din cla#a a 444(a+
b) . ani %n #pecialitatea #tudiilor nece#are e*ercitrii funciei publice$ pentru
ocuparea funciilor publice de e*ecuie de grad profe#ional principal+
c) 9 ani %n #pecialitatea #tudiilor nece#are e*ercitrii funciei publice$ pentru
ocuparea funciilor publice de e*ecuie de grad profe#ional #uperior.
(5) Condiiile minime de vec,ime %n #pecialitatea #tudiilor nece#are participrii la
concur#ul de recrutare organizat pentru ocuparea funciilor publice de conducere #e
#tabile#c a#tfel:
a) & ani %n #pecialitatea #tudiilor nece#are e*ercitrii funciei publice$ pentru
ocuparea funciilor publice de conducere de: "ef birou$ "ef #erviciu "i #ecretar al
comunei$ precum "i a funciilor publice #pecifice a#imilate ace#tora+
#M21
.< 3 ani n specia)itatea studii)or necesare exercit0rii +unc7iei pu.)ice/ pentru
ocuparea +unc7ii)or pu.)ice de conducere/ a)te)e dect ce)e prev0*ute )a )it1 a<1
#B
(6) Pentru participarea la concur#ul de recrutare organizat pentru ocuparea
funciilor publice de conducere$ candidaii trebuie # fi ab#olvit #tudii de ma#terat #au
po#tuniver#itare %n domeniul admini#traiei publice$ management ori %n #pecialitatea
#tudiilor nece#are e*ercitrii funciei publice.
#$%N
*) 1. Reproduce, ,ai >os prevederi)e art1 2 a)in1 ;1< din Ordonan7a de urgen70 a
8uvernu)ui nr1 1432006/ cu ,odi+ic0ri)e u)terioare1
#M2
GART1 2
;1< #rin derogare de )a prevederi)e art1 56 a)in1 ;9< din Legea nr1 12231999 privind
Itatutu) +unc7ionari)or pu.)ici/ repu.)icat0/ condi7ii)e de des+0@urare a concursuri)or
pentru ocuparea +unc7ii)or pu.)ice vacante prev0*ute )a art1 1 se pu.)ic0 n
"onitoru) O+icia) a) Ro,niei/ #artea a IIIDa/ cu ce) pu7in 10 *i)e nainte de data
des+0@ur0rii concursu)ui1G
#$%N
2. Reproduce, ,ai >os prevederi)e art1 2 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui
nr1 9532002 ;#M3<1
#M3
GART1 2
;1< #rin derogare de )a prevederi)e art1 56 a)in1 ;9< din Legea nr1 12231999 privind
Itatutu) +unc7ionari)or pu.)ici/ repu.)icat0/ condi7ii)e de des+0@urare a concursuri)or
pentru ocuparea +unc7ii)or pu.)ice vacante prev0*ute )a art1 1 se pu.)ic0 n
"onitoru) O+icia) a) Ro,niei/ #artea a IIIDa/ cu ce) pu7in 10 *i)e nainte de data
des+0@ur0rii concursu)ui1
;2< Ocuparea posturi)or prev0*ute )a art1 1 se va +ace n condi7ii)e )egii1G
#$%N
3. Reproduce, ,ai >os prevederi)e art1 36 din Legea nr1 33032009 ;#M1"</
a.rogat0 prin Legea nr1 22932010 ;#M24<1
#M1
GART1 36
;1< !ondi7ia prev0*ut0 )a art1 56 a)in1 ;6< din Legea nr1 12231999 privind Itatutu)
+unc7ionari)or pu.)ici/ repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e u)terioare/ nu este
o.)igatorie pentru recrutarea +unc7ionari)or pu.)ici de conducere/ n ca*u)
exercit0rii cu caracter te,porar a unei +unc7ii pu.)ice de conducere/ precu, @i
pentru +unc7ionarii pu.)ici care ocup0 o +unc7ie pu.)ic0 de conducere/ pe o perioad0
de 5 ani de )a data intr0rii n vigoare a pre*entei )egi1
;2< &unc7ionarii pu.)ici prev0*u7i )a a)in1 ;1< sunt o.)iga7i s0 ndep)ineasc0
condi7ia prev0*ut0 )a art1 56 a)in1 ;6< din Legea nr1 12231999/ repu.)icat0/ cu
,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e u)terioare/ n ter,enu) prev0*ut/ su. sanc7iunea
e)i.er0rii din +unc7ia pu.)ic01G
#$%N
4. Reproduce, ,ai >os prevederi)e art1 31 din Legea nr1 22932010 ;#M24<1
#M24
GART1 31
;1< !ondi7ia prev0*ut0 )a art1 56 a)in1 ;6< din Legea nr1 12231999 privind Itatutu)
+unc7ionari)or pu.)ici/ repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e u)terioare/ nu este
o.)igatorie pentru recrutarea +unc7ionari)or pu.)ici de conducere/ n ca*u)
exercit0rii cu caracter te,porar a unei +unc7ii pu.)ice de conducere/ precu, @i
pentru +unc7ionarii pu.)ici care ocup0 o +unc7ie pu.)ic0 de conducere/ pe o perioad0
de 5 ani de )a data intr0rii n vigoare a pre*entei )egi1
;2< &unc7ionarii pu.)ici prev0*u7i )a a)in1 ;1< sunt o.)iga7i s0 ndep)ineasc0
condi7ia prev0*ut0 )a art1 56 a)in1 ;6< din Legea nr1 12231999/ repu.)icat0/ cu
,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e u)terioare/ n ter,enu) prev0*ut/ su. sanc7iunea
e)i.er0rii din +unc7ia pu.)ic01G
#M12
ART. .8<)
;1< !oncursu) de recrutare pentru +unc7ii)e pu.)ice vacante din cadru)
autorit07i)or @i institu7ii)or pu.)ice centra)e @i )oca)e/ autorit07i)or ad,inistrative
autono,e/ precu, @i pentru servicii)e pu.)ice deconcentrate a)e ,inistere)or @i a)e
ce)or)a)te organe de specia)itate a)e ad,inistra7iei pu.)ice centra)e din unit07i)e
ad,inistrativDteritoria)e este organi*at/ n condi7ii)e )egii/ ast+e)
a< de co,isia prev0*ut0 )a art1 12 a)in1 ;1</ pentru na)7ii +unc7ionari pu.)ici1
Iecretariatu) teHnic a) co,isiei se asigur0 de Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or
#u.)iciC
.< de Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici/ pentru ocuparea +unc7ii)or
pu.)ice de conducere genera)e @i speci+ice/ cu excep7ia +unc7ii)or pu.)ice de secretar
a) co,unei/ @e+ serviciu @i @e+ .irouC
c< de autorit07i)e @i institu7ii)e pu.)ice n a) c0ror stat de +unc7ii se a+)0 +unc7ia
pu.)ic0 vacant0/ pentru +unc7ii)e pu.)ice de conducere de secretar a) co,unei/ @e+
serviciu @i @e+ .irou @i pentru toate +unc7ii)e pu.)ice de execu7ie1
;2< Bn vederea veri+ic0rii @i va)id0rii condi7ii)or )ega)e de organi*are @i
des+0@urare a concursuri)or pentru ocuparea +unc7ii)or pu.)ice vacante de c0tre
autorit07i)e @i institu7ii)e pu.)ice organi*atoare/ Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or
#u.)ici dese,nea*0 un responsa.i) de procedur0/ +unc7ionar pu.)ic/ repre*entant a)
acesteia n co,isia de concurs1
;3< Bn ca*u) concursuri)or prev0*ute )a a)in1 ;1< )it1 c</ autorit07i)e @i institu7ii)e
pu.)ice au o.)iga7ia de a co,unica Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici
date)e de organi*are a concursuri)or/ cu ce) pu7in 20 de *i)e nainte de de,ararea
proceduri)or prev0*ute de )ege1
#M21
;9< Bn@tiin7area va cuprinde n ,od o.)igatoriu ur,0toare)e
a< identi+icarea +unc7ii)or pu.)ice vacante prin denu,ire/ categorie/ c)as0 @i/ dup0
ca*/ grad pro+esiona)/ precu, @i co,parti,entu) din care +ac parteC
.< condi7ii)e de studii de specia)itate @i/ dup0 ca*/ a)te condi7ii speci+ice prev0*ute
n +i@a postu)ui pentru +iecare +unc7ie pu.)ic0 vacant0C
c< data propus0 pentru organi*area concursu)ui1
#M34
;5< Bn ter,en de 10 *i)e/ Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici veri+ic0 n
.a*a de date privind eviden7a +unc7ii)or pu.)ice @i a +unc7ionari)or pu.)ici dac0
exist0 +unc7ionari pu.)ici care ndep)inesc condi7ii)e pentru a +i redistri.ui7i/ pe .a*a
acordu)ui conduc0tori)or autorit07i)or sau institu7ii)or pu.)ice1
;4< Bn condi7ii)e n care nu exist0 +unc7ionari pu.)ici care s0 poat0 +i redistri.ui7i
sau conduc0torii autorit07i)or ori institu7ii)or pu.)ice nu sunt de acord cu
redistri.uirea propus0/ Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici co,unic0
autorit07i)or @i institu7ii)or pu.)ice dese,narea unui responsa.i) de procedur0/
+unc7ionar pu.)ic/ repre*entant a) acesteia n co,isia de concurs1 Responsa.i)u) de
procedur0 veri+ic0 ndep)inirea condi7ii)or )ega)e de organi*are @i des+0@urare a
concursuri)or @i ndep)ine@te @i ce)e)a)te activit07i corespun*0toare ca)it07ii de
,e,.ru n co,isia de concurs1
#M21
;6< Responsa.i)u) de procedur0 sesi*ea*0 cu ce)eritate Agen7ia $a7iona)0 a
&unc7ionari)or #u.)ici n situa7ia nerespect0rii de c0tre autorit07i)e @i institu7ii)e
pu.)ice a procedurii de organi*are @i des+0@urare a concursuri)or1 #e .a*a ana)i*ei
sesi*0rii +or,u)ate de responsa.i)u) de procedur0/ Agen7ia $a7iona)0 a
&unc7ionari)or #u.)ici dispune suspendarea organi*0rii @i des+0@ur0rii concursu)ui1
;2< Responsa.i)u) de procedur0 poate +i dese,nat din cadru) Agen7iei $a7iona)e a
&unc7ionari)or #u.)ici sau din cadru) institu7iei pre+ectu)ui/ pe .a*a propuneri)or
pre+ec7i)or1
#$%N
*) Bn textu) actua)i*at/ +or,a art1 52 este cea care re*u)t0 ap)icnd succesiv
D ,odi+icarea e+ectuat0 prin art1 I pct1 9 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui
nr1 10532009 ;#M12<C
D co,p)etarea e+ectuat0 prin art1 I pct1 5 din Legea nr1 19032010 ;#M21<C
D ,odi+icarea e+ectuat0 prin artico)u) unic pct1 3 din Ordonan7a de urgen70 a
8uvernu)ui nr1 2232013 ;#M34<1
"en7ion0, c0 este greu de sta.i)it +or,a corect0 a art1 52/ ntruct )egiuitoru) nu
a +ost exp)icit n indicarea ,odi+ic0ri)or1
Iuccesiunea ,odi+ic0ri)or e+ectuate asupra art1 52 este ur,0toarea
1. Art1 52 a +ost ,odi+icat ini7ia) prin art1 I pct1 9 din Ordonan7a de urgen70 a
8uvernu)ui nr1 3632009 ;#M9<1
2. Art1 52 a +ost ,odi+icat u)terior prin art1 I pct1 9 din Ordonan7a de urgen70 a
8uvernu)ui nr1 10532009 ;#M12</ act nor,ativ care a a.rogat Ordonan7a de urgen70
a 8uvernu)ui nr1 3632009 ;#M9<1
3. #rin %eci*ia !ur7ii !onstitu7iona)e nr1 125632009 sDa constatat c0 Legea pentru
apro.area Ordonan7ei de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 3632009 ;#M9< este
neconstitu7iona)0/ ,otivnd c0 G8uvernu) a intervenit ntrDun do,eniu pentru care
nu avea co,peten7a ,ateria)0/ nc0)cnd/ ast+e)/ dispo*i7ii)e art1 115 a)in1 ;4< din
!onstitu7ieG1
4. Art1 I pct1 9 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 10532009 ;#M12< a +ost
dec)arat neconstitu7iona) prin %eci*ia nr1 142932009 ;#M1<1
". %up0 ,odi+icarea e+ectuat0 prin art1 I pct1 9 din Ordonan7a de urgen70 a
8uvernu)ui nr1 10532009 ;#M12</ art1 52 a +ost co,p)etat prin art1 I pct1 5 din Legea
nr1 19032010 ;#M21</ prin introducerea a)in1 ;9< D ;2<1 La nu,erotarea a)ineate)or
nou introduse prin Legea nr1 19032010 ;#M21< nu sDa 7inut cont de +aptu) c0/ prin
dec)ararea neconstitu7iona)0 a art1 I pct1 9 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui
nr1 10532009 ;#M12</ art1 52 revenea )a +or,a anterioar0 ,odi+ic0rii @i avea doar 3
a)ineate1
!. Art1 I pct1 9 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 10532009 ;#M12</
dec)arat anterior neconstitu7iona)/ a +ost a.rogat prin artico)u) unic pct1 1 din Legea
nr1 24932010 ;#M23<1 Legiuitoru) nu a +0cut nicio preci*are cu privire )a
co,p)etarea e+ectuat0 prin Legea nr1 19032010 ;#M21<1
7. #rin artico)u) unic pct1 3 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 2232013
;#M34< au +ost ,odi+icate a)in1 ;5< @i ;4< a)e art1 521
Reproduce, ,ai >os art1 52 n +or,a n vigoare nainte de ,odi+icarea e+ectuat0
prin art1 I pct1 9 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 3632009 ;#M9<1
#M23
GART1 52
;1< !oncursu) de recrutare pentru +unc7ii)e pu.)ice vacante din autorit07i)e @i
institu7ii)e pu.)ice centra)e este organi*at/ n condi7ii)e )egii/ ast+e)
a< de c0tre co,isia prev0*ut0 )a art1 12 a)in1 ;1< pentru na)7ii +unc7ionari pu.)ici1
Iecretariatu) teHnic a) co,isiei se asigur0 de Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or
#u.)iciC
.< de c0tre Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici/ pentru ocuparea +unc7ii)or
pu.)ice de conducere genera)e @i speci+iceC
c< de c0tre autorit07i @i institu7ii pu.)ice/ cu avi*u) Agen7iei $a7iona)e a
&unc7ionari)or #u.)ici/ pentru ocuparea +unc7ii)or pu.)ice de execu7ie genera)e @i
speci+ice1
;2< !oncursu) de recrutare pentru +unc7ii)e pu.)ice vacante din autorit07i)e @i
institu7ii)e pu.)ice din ad,inistra7ia pu.)ic0 )oca)0 este organi*at/ n condi7ii)e )egii/
ast+e)
a< de c0tre Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici/ pentru +unc7ii)e pu.)ice de
conducere din ur,0toare)e do,enii protec7ia copi)u)ui/ eviden7a in+or,ati*at0 a
persoanei/ audit pu.)ic intern/ +inanciarDconta.i)itate/ ur.anis, @i arHitectur0/
resurse u,ane/ integrare european0/ pentru secretarii unit07i)or ad,inistrativD
teritoria)e/ precu, @i pentru +unc7ii)e pu.)ice de execu7ie din do,eniu) auditu)ui
pu.)ic internC
.< de c0tre autorit07i @i institu7ii pu.)ice/ pentru ocuparea +unc7ii)or pu.)ice
vacante/ a)te)e dect ce)e prev0*ute )a )it1 a<1
;3< Bn situa7ia prev0*ut0 )a a)in1 ;2< )it1 .</ autorit07i)e @i institu7ii)e pu.)ice din
ad,inistra7ia pu.)ic0 )oca)0 au o.)iga7ia de a in+or,a Agen7ia $a7iona)0 a
&unc7ionari)or #u.)ici nainte cu 10 *i)e de de,ararea procedurii de organi*are @i
des+0@urare a concursuri)or1 Bn situa7ia n care Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or
#u.)ici constat0 c0 nu sunt ndep)inite condi7ii)e )ega)e privind organi*area @i
des+0@urarea concursuri)or dispune a,narea sau suspendarea organi*0rii @i
des+0@ur0rii concursu)ui1
;9< Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici poate de)ega autorit07i)or sau
institu7ii)or pu.)ice/ n condi7ii)e )egii/ co,peten7a de a organi*a concursuri de
recrutare pentru ocuparea +unc7ii)or pu.)ice de conducere genera)e @i speci+ice1G
#B
ART. .9
Concur#ul pentru admiterea la programele organizate %n condiiile legii pentru
obinerea #tatutului de manager public #e organizeaz "i #e ge#tioneaz de in#tituiile
abilitate potrivit legii # organizeze a#tfel de programe$ cu avizul Ageniei 7aionale
a 'uncionarilor Publici.
S0C>4?70A a &(a
1eri(ada de 'ta+iu
ART. 5:
(1) Perioada de #tagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profe#ionale %n
%ndeplinirea atribuiilor "i re#pon#abilitilor unei funcii publice$ formarea practic a
funcionarilor publici debutani$ precum "i cunoa"terea de ctre ace"tia a #pecificului
admini#traiei publice "i a e*igenelor ace#teia.
(&) ;urata perioadei de #tagiu e#te de 1& luni pentru funcionarii publici de
e*ecuie din cla#a 4$ 8 luni pentru cei din cla#a a 44(a "i 5 luni pentru cei din cla#a a
444(a.
ART. 51
(1) 2a terminarea perioadei de #tagiu$ pe baza rezultatului evalurii realizate$
funcionarul public debutant va fi:
a) numit funcionar public de e*ecuie definitiv %n cla#a core#punztoare #tudiilor
ab#olvite$ %n funciile publice prevzute la art. 1-$ %n gradul profe#ional a#i#tent+
b) eliberat din funcia public$ %n cazul %n care a obinut la evaluarea activitii
calificativul Enecore#punztorE.
(&) /n cazul prevzut la alin. (1) lit. b) perioada de #tagiu nu con#tituie vec,ime
nece#ar pentru ocuparea unei funcii publice.
S0C>4?70A a )(a
Numirea ,unc*i(naril(r publici
ART. 5&
(1) 7umirea %n funciile publice din categoria %nalilor funcionari publici #e face %n
conformitate cu di#poziiile art. 19 alin. (1).
#M21
;2< $u,irea n +unc7ii)e pu.)ice de conducere pentru care se organi*ea*0 concurs
n condi7ii)e art1 52 a)in1 ;1< )it1 .< se +ace prin actu) ad,inistrativ e,is de
conduc0torii autorit07i)or sau institu7ii)or pu.)ice din ad,inistra7ia pu.)ic0 centra)0
@i )oca)0/ )a propunerea Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici1
;3< $u,irea n +unc7ii)e pu.)ice pentru care se organi*ea*0 concurs n condi7ii)e
art1 52 a)in1 ;1< )it1 c< se +ace prin actu) ad,inistrativ e,is de conduc0torii
autorit07i)or @i institu7ii)or pu.)ice din ad,inistra7ia pu.)ic0 centra)0 @i )oca)0 care
au organi*at concursu)1
#B
(-) Actul admini#trativ de numire are form #cri# "i trebuie # conin temeiul
legal al numirii$ numele funcionarului public$ denumirea funciei publice$ data de la
care urmeaz # e*ercite funcia public$ drepturile #alariale$ precum "i locul de
de#f"urare a activitii.
(.) 'i"a po#tului aferent funciei publice #e ane*eaz la actul admini#trativ de
numire$ iar o copie a ace#teia #e %nm1neaz funcionarului public.
(5) 2a intrarea %n corpul funcionarilor publici$ funcionarul public depune
!urm1ntul de credin %n termen de ) zile de la emiterea actului de numire %n funcia
public definitiv. Furm1ntul are urmtoarea formul: EFur # re#pect Con#tituia$
drepturile "i libertile fundamentale ale omului$ # aplic %n mod corect "i fr
prtinire legile rii$ # %ndepline#c con"tiincio# %ndatoririle ce %mi revin %n funcia
public %n care am fo#t numit$ # p#trez #ecretul profe#ional "i # re#pect normele de
conduit profe#ional "i civic. A"a #(mi a!ute ;umnezeu.E 'ormula religioa# de
%nc,eiere va re#pecta libertatea convingerilor religioa#e.
(6) ;epunerea !urm1ntului prevzut la alin. (5) #e con#emneaz %n #cri#. Refuzul
depunerii !urm1ntului #e con#emneaz %n #cri# "i atrage revocarea actului
admini#trativ de numire %n funcia public. Cbligaia de organizare a depunerii
!urm1ntului aparine per#oanei care are competena legal de numire.
S0C>4?70A a -(a
1r(m(2area ,unc*i(naril(r publici .i e2aluarea per,(rman*el(r pr(,e'i(nale
#M24
ART. 5)
Bn carier0/ +unc7ionaru) pu.)ic poate pro,ova n +unc7ia pu.)ic0/ n condi7ii)e
)egii1 #ro,ovarea n c)as0 @i pro,ovarea n grade pro+esiona)e nu sunt condi7ionate
de existen7a unui post vacant1
#B
ART. 5-
(1) Promovarea e#te modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcii
publice #uperioare.
#M21
;2< #ro,ovarea n +unc7ia pu.)ic0 de execu7ie n gradu) pro+esiona) i,ediat
superior ce)ui de7inut de +unc7ionaru) pu.)ic se +ace prin concurs sau exa,en/
organi*at se,estria) de c0tre autorit07i)e @i institu7ii)e pu.)ice/ prin trans+or,area
postu)ui ocupat de +unc7ionaru) pu.)ic ca ur,are a pro,ov0rii concursu)ui sau
exa,enu)ui1 &i@a postu)ui +unc7ionaru)ui pu.)ic care a pro,ovat n +unc7ia pu.)ic0
se co,p)etea*0 cu noi atri.u7ii @i responsa.i)it07i sau/ dup0 ca*/ prin cre@terea
gradu)ui de co,p)exitate a atri.u7ii)or exercitate1
#M21
ART. 5.
;1< !oncursu) sau exa,enu) de pro,ovare n gradu) pro+esiona) se organi*ea*0 de
autoritatea sau institu7ia pu.)ic0/ n )i,ita +unc7ii)or pu.)ice re*ervate pro,ov0rii/
cu ncadrarea n +onduri)e .ugetare a)ocate1
;2< #entru a participa )a concursu) sau exa,enu) de pro,ovare n gradu)
pro+esiona) i,ediat superior ce)ui de7inut/ +unc7ionaru) pu.)ic tre.uie s0
ndep)ineasc0 cu,u)ativ ur,0toare)e condi7ii
a< s0 ai.0 ce) pu7in 3 ani vecHi,e n gradu) pro+esiona) a) +unc7iei pu.)ice din care
pro,ovea*0C
#M24
.< ::: A.rogat0
#M21
c< s0 +i o.7inut ce) pu7in ca)i+icativu) G.ineG )a eva)uarea anua)0 a per+or,an7e)or
individua)e n u)ti,ii 2 ani ca)endaristiciC
d< s0 nu ai.0 n ca*ieru) ad,inistrativ o sanc7iune discip)inar0 neradiat0 n
condi7ii)e pre*entei )egi1
#B
()) 'uncionarii publici care nu %ndepline#c condiiile de vec,ime prevzute pentru
promovarea %n gradul profe#ional imediat #uperior celui deinut pot participa la
concur#ul organizat$ %n condiiile legii$ %n vederea promovrii rapide %n funcia
public.
#M21
;9< #revederi)e art1 52 a)in1 ;2< @i ;3< se ap)ic0 n ,od corespun*0tor1
#B
ART. 55
Pentru a participa la concur#ul de promovare %ntr(o funcie public de conducere$
funcionarii publici trebuie # %ndeplinea#c cumulativ urmtoarele condiii:
a) # fie ab#olveni de ma#terat #au de #tudii po#tuniver#itare %n domeniul
admini#traiei publice$ management #au %n #pecialitatea #tudiilor nece#are e*ercitrii
funciei publice+
b) # fie numii %ntr(o funcie public din cla#a 4+
c) # %ndeplinea#c cerinele #pecifice prevzute %n fi"a po#tului+
d) # %ndeplinea#c condiiile prevzute la art. .6 alin. (5)+
e) # nu aib %n cazierul admini#trativ o #anciune di#ciplinar neradiat %n
condiiile prezentei legi.
#M24
ART1 46 ::: A.rogat
#M21
ART. 58
;1< Bn ur,a do.ndirii unei dip)o,e de studii de nive) superior/ +unc7ionarii
pu.)ici de execu7ie au dreptu) de a participa )a exa,enu) organi*at pentru ocuparea
unei +unc7ii pu.)ice ntrDo c)as0 superioar0 ce)ei n care sunt ncadra7i/ dac0 studii)e
a.so)vite sunt n specia)itatea n care @i des+0@oar0 activitatea sau dac0 autoritatea
ori institu7ia pu.)ic0 aprecia*0 c0 studii)e a.so)vite sunt uti)e pentru des+0@urarea
activit07ii1
#B
(&) Promovarea %n condiiile alin. (1) #e face prin tran#formarea po#tului ocupat de
funcionarul public ca urmare a promovrii e*amenului.
#M21
;3< #ro,ovarea n c)as0 nu se poate +ace pe o +unc7ie pu.)ic0 de auditor sau de
consi)ier >uridic1
#B
ART. 59
(1) 0valuarea performanelor profe#ionale individuale ale funcionarilor publici #e
face anual.
(&) /n urma evalurii performanelor profe#ionale individuale$ funcionarului public
i #e acord unul dintre urmtoarele calificative: Efoarte bineE$ EbineE$ E#ati#fctorE$
Ene#ati#fctorE.
()) Calificativele obinute la evaluarea profe#ional #unt avute %n vedere la:
#M24
a< ::: A.rogat0
#B
b) promovarea %ntr(o funcie public #uperioar+
c) eliberarea din funcia public.
(-) /n cadrul proce#ului de evaluare a performanelor profe#ionale ale
funcionarilor publici #e #tabile#c cerinele de formare profe#ional a funcionarilor
publici.
(.) 3etodologia de evaluare a performanelor profe#ionale individuale ale
funcionarilor publici #e aprob prin ,otr1re a =uvernului$ la propunerea Ageniei
7aionale a 'uncionarilor Publici$ dup con#ultarea organizaiilor #indicale ale
funcionarilor publici$ reprezentative la nivel naional.
S0C>4?70A a .(a
4i'temul de pr(m(2are rapid -n ,unc*ia public
ART. 6:
(1) Pot beneficia de #i#temul de promovare rapid %n funcia public:
a) per#oanele care au ab#olvit programe organizate$ %n condiiile legii$ pentru
obinerea #tatutului de manager public+
b) funcionarii publici care au promovat concur#ul prevzut la art. 5. alin. ()).
(&) Pot participa la concur#ul prevzut la alin. (1) lit. b) funcionarii publici care
%ndepline#c cumulativ urmtoarele condiii:
a) au cel puin 1 an vec,ime %n gradul profe#ional al funciei publice din care
promoveaz+
b) au obinut calificativul Efoarte bineE la evaluarea performanelor profe#ionale
individuale din ultimul an+
c) nu au %n cazierul admini#trativ o #anciune di#ciplinar neradiat %n condiiile
prezentei legi+
d) au urmat cel puin o form de perfecionare profe#ional %n ultimul an.
()) Concur#ul pentru promovarea rapid prevzut la art. 5. alin. ()) #e organizeaz
anual$ de ctre Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici$ %n limita numrului de
funcii publice rezervate promovrii rapide.
ART. 61
(1) Perioada %n care o per#oan a urmat programe organizate$ %n condiiile legii$
pentru obinerea #tatutului de manager public e#te a#imilat perioadei de #tagiu.
(&) /n cazul nepromovrii programelor prevzute la alin. (1)$ perioada de #tagiu nu
con#tituie vec,ime %n #pecialitatea #tudiilor nece#are ocuprii funciilor publice "i nici
vec,ime %n funcia public.
CAP. 6
/c(rduri c(lecti2e. $(mi'ii paritare
ART. 6&
(1) Autoritile "i in#tituiile publice pot %nc,eia anual$ %n condiiile legii$ acorduri
cu #indicatele reprezentative ale funcionarilor publici #au cu reprezentanii
funcionarilor publici$ care # cuprind numai m#uri referitoare la:
a) con#tituirea "i folo#irea fondurilor de#tinate %mbuntirii condiiilor la locul de
munc+
b) #ntatea "i #ecuritatea %n munc+
c) programul zilnic de lucru+
d) perfecionarea profe#ional+
e) alte m#uri dec1t cele prevzute de lege$ referitoare la protecia celor ale"i %n
organele de conducere ale organizaiilor #indicale.
(&) /n cazul %n care #indicatul nu e#te reprezentativ #au funcionarii publici nu #unt
organizai %n #indicat$ acordul #e %nc,eie cu reprezentanii funcionarilor publici din
re#pectiva autoritate #au in#tituie public$ de#emnai %n condiiile legii.
()) Autoritatea #au in#tituia public va furniza #indicatelor reprezentative #au
reprezentanilor funcionarilor publici informaiile nece#are pentru %nc,eierea
acordurilor privind raporturile de #erviciu$ %n condiiile legii.
ART. 6)
(1) /n cadrul autoritilor "i in#tituiilor publice #e con#tituie comi#ii paritare.
(&) /n alctuirea comi#iei paritare intr un numr egal de reprezentani de#emnai
de conductorul autoritii #au in#tituiei publice "i de #indicatul reprezentativ al
funcionarilor publici. /n cazul %n care #indicatul nu e#te reprezentativ #au funcionarii
publici nu #unt organizai %n #indicat$ reprezentanii lor vor fi de#emnai prin votul
ma!oritii funcionarilor publici din re#pectiva autoritate #au in#tituie public.
()) 3odul de con#tituire$ organizare "i funcionare a comi#iilor paritare$ precum "i
componena$ atribuiile "i procedura de lucru ale ace#tora #e #tabile#c prin ,otr1re a
=uvernului$ la propunerea Ageniei 7aionale a 'uncionarilor Publici.
ART. 6-
(1) Comi#iile paritare #unt con#ultate %n urmtoarele #ituaii:
a) la #tabilirea m#urilor de %mbuntire a activitii autoritilor "i in#tituiilor
publice pentru care #unt con#tituite+
b) la #tabilirea oricror m#uri privind pregtirea profe#ional a funcionarilor
publici$ dac co#turile ace#tora #unt #uportate din fonduri bugetare+
c) la #tabilirea programului de lucru de ctre conductorul autoritii #au in#tituiei
publice+
d) alte #ituaii prevzute de lege.
(&) /n e*ercitarea atribuiilor$ comi#iile paritare emit avize con#ultative.
()) Comi#iile paritare urmre#c permanent realizarea acordurilor #tabilite %ntre
#indicatele reprezentative #au reprezentanii funcionarilor publici cu autoritile #au
in#tituiile publice.
(-) Comi#ia paritar %ntocme"te rapoarte trime#triale cu privire la re#pectarea
prevederilor acordurilor %nc,eiate %n condiiile legii$ pe care le comunic conducerii
autoritii #au in#tituiei publice$ precum "i conducerii #indicatelor reprezentative ale
funcionarilor publici.
CAP. 8
4anc*iunile di'ciplinare .i r'punderea ,unc*i(naril(r publici
ART. 6.
/nclcarea de ctre funcionarii publici$ cu vinovie$ a %ndatoririlor de #erviciu
atrage r#punderea di#ciplinar$ contravenional$ civil #au penal$ dup caz.
ART. 65
(1) Crice per#oan care #e con#ider vtmat %ntr(un drept al #u #au %ntr(un
intere# legitim #e poate adre#a in#tanei !udectore"ti$ %n condiiile legii$ %mpotriva
autoritii #au in#tituiei publice care a emi# actul #au care a refuzat # rezolve cererea
referitoare la un drept #ubiectiv #au la un intere# legitim.
(&) /n cazul %n care aciunea #e admite "i #e con#tat vinovia funcionarului
public$ per#oana re#pectiv va fi obligat la plata daunelor$ #olidar cu autoritatea #au
in#tituia public.
()) R#punderea !uridic a funcionarului public nu #e poate anga!a dac ace#ta a
re#pectat prevederile legale "i procedurile admini#trative aplicabile autoritii #au
in#tituiei publice %n care %"i de#f"oar activitatea.
ART. 66<)
(1) /nclcarea cu vinovie de ctre funcionarii publici a %ndatoririlor
core#punztoare funciei publice pe care o dein "i a normelor de conduit
profe#ional "i civic prevzute de lege con#tituie abatere di#ciplinar "i atrage
r#punderea di#ciplinar a ace#tora.
(&) Con#tituie abateri di#ciplinare urmtoarele fapte:
a) %nt1rzierea #i#tematic %n efectuarea lucrrilor+
b) negli!ena repetat %n rezolvarea lucrrilor+
c) ab#ene nemotivate de la #erviciu+
d) nere#pectarea %n mod repetat a programului de lucru+
e) interveniile #au #truinele pentru #oluionarea unor cereri %n afara cadrului
legal+
f) nere#pectarea #ecretului profe#ional #au a confidenialitii lucrrilor cu ace#t
caracter+
g) manife#tri care aduc atingere pre#tigiului autoritii #au in#tituiei publice %n
care %"i de#f"oar activitatea+
,) de#f"urarea %n timpul programului de lucru a unor activiti cu caracter politic+
i) refuzul de a %ndeplini atribuiile de #erviciu+
!) %nclcarea prevederilor legale referitoare la %ndatoriri$ incompatibiliti$ conflicte
de intere#e "i interdicii #tabilite prin lege pentru funcionarii publici+
G) alte fapte prevzute ca abateri di#ciplinare %n actele normative din domeniul
funciei publice "i funcionarilor publici.
()) Sanciunile di#ciplinare #unt:
a) mu#trare #cri#+
b) diminuarea drepturilor #alariale cu . ( &:B pe o perioad de p1n la ) luni+
c) #u#pendarea dreptului de avan#are %n gradele de #alarizare #au$ dup caz$ de
promovare %n funcia public pe o perioad de la 1 la ) ani+
#M24
d< retrogradarea n +unc7ia pu.)ic0 pe o perioad0 de pn0 )a un an1
#B
e) de#tituirea din funcia public.
(-) 2a individualizarea #anciunii di#ciplinare #e va ine #eama de cauzele "i
gravitatea abaterii di#ciplinare$ %mpre!urrile %n care acea#ta a fo#t #v1r"it$ gradul de
vinovie "i con#ecinele abaterii$ comportarea general %n timpul #erviciului a
funcionarului public$ precum "i de e*i#tena %n antecedentele ace#tuia a altor
#anciuni di#ciplinare care nu au fo#t radiate %n condiiile prezentei legi.
(.) Sanciunile di#ciplinare #e aplic %n termen de cel mult 1 an de la data #e#izrii
comi#iei de di#ciplin cu privire la #v1r"irea abaterii di#ciplinare$ dar nu mai t1rziu
de & ani de la data #v1r"irii abaterii di#ciplinare.
(5) /n cazul %n care fapta funcionarului public a fo#t #e#izat ca abatere
di#ciplinar "i ca infraciune$ procedura anga!rii r#punderii di#ciplinare #e #u#pend
p1n la di#punerea ne%nceperii urmririi penale$ #coaterii de #ub urmrire penal ori
%ncetrii urmririi penale #au p1n la data la care in#tana !udectorea#c di#pune
ac,itarea #au %ncetarea proce#ului penal.
(6) Pe perioada cercetrii admini#trative$ %n #ituaia %n care funcionarul public care
a #v1r"it o abatere di#ciplinar poate influena cercetarea admini#trativ$
conductorul autoritii #au in#tituiei publice are obligaia de a interzice acce#ul
ace#tuia la documentele care pot influena cercetarea #au$ dup caz$ de a di#pune
mutarea temporar a funcionarului public %n cadrul altui compartiment #au altei
#tructuri a autoritii ori in#tituiei publice.
#$%N
*) !on+or, art1 90 pct1 1 @i art1 109 din Legea nr1 25532013 ;#M33</ ncepnd cu
data de 1 +e.ruarie 2019 ;data intr0rii n vigoare a Legii nr1 13532010 privind !odu)
de procedur0 pena)0</ )a artico)u) 66/ a)ineatu) ;4< va avea ur,0toru) cuprins
#M33
G;4< Bn ca*u) n care +apta +unc7ionaru)ui pu.)ic a +ost sesi*at0 ca a.atere
discip)inar0 @i ca in+rac7iune/ procedura anga>0rii r0spunderii discip)inare se
suspend0 pn0 )a dispunerea c)as0rii ori renun70rii )a ur,0rirea pena)0 sau pn0 )a
data )a care instan7a >udec0toreasc0 dispune acHitarea/ renun7area )a ap)icarea
pedepsei/ a,narea ap)ic0rii pedepsei sau ncetarea procesu)ui pena)1G
#B
ART. 68
(1) Sanciunea di#ciplinar prevzut la art. 66 alin. ()) lit. a) #e poate aplica direct
de ctre per#oana care are competena legal de numire %n funcia public.
(&) Sanciunile di#ciplinare prevzute la art. 66 alin. ()) lit. b) ( e) #e aplic de
per#oana care are competena legal de numire %n funcia public$ la propunerea
comi#iei de di#ciplin.
()) Sanciunile di#ciplinare nu pot fi aplicate dec1t dup cercetarea prealabil a
faptei #v1r"ite "i dup audierea funcionarului public. Audierea funcionarului public
trebuie con#emnat %n #cri#$ #ub #anciunea nulitii. Refuzul funcionarului public de
a #e prezenta la audieri #au de a #emna o declaraie privitoare la abaterile di#ciplinare
care i #e imput #e con#emneaz %ntr(un proce#(verbal.
ART. 69
(1) Pentru analizarea faptelor #e#izate ca abateri di#ciplinare "i propunerea
#anciunii di#ciplinare aplicabile funcionarilor publici din autoritile #au in#tituiile
publice #e con#tituie comi#ii de di#ciplin.
(&) ;in comi#ia de di#ciplin face parte "i un reprezentant al organizaiei #indicale
reprezentative #au$ dup caz$ un reprezentant de#emnat prin votul ma!oritii
funcionarilor publici pentru care e#te organizat comi#ia de di#ciplin$ %n cazul %n
care #indicatul nu e#te reprezentativ #au funcionarii publici nu #unt organizai %n
#indicat.
()) Comi#ia de di#ciplin poate de#emna unul #au mai muli membri "i$ dup caz$
poate #olicita compartimentelor de control din cadrul autoritilor #au in#tituiilor
publice # cerceteze faptele #e#izate "i # prezinte rezultatele activitii de cercetare.
(-) Comi#ia de di#ciplin pentru %nalii funcionari publici e#te compu# din . %nali
funcionari publici$ numii prin decizia primului(mini#tru$ la propunerea mini#trului
internelor "i reformei admini#trative.
(.) 3odul de con#tituire$ organizare "i funcionare a comi#iilor de di#ciplin$
precum "i componena$ atribuiile$ modul de #e#izare "i procedura de lucru ale
ace#tora #e #tabile#c prin ,otr1re a =uvernului$ la propunerea Ageniei 7aionale a
'uncionarilor Publici.
ART. 8:
'uncionarul public nemulumit de #anciunea aplicat #e poate adre#a in#tanei de
contencio# admini#trativ$ #olicit1nd anularea #au modificarea$ dup caz$ a ordinului
#au di#poziiei de #ancionare.
ART. 81
(1) Pentru evidenierea #ituaiei di#ciplinare a funcionarului public$ Agenia
7aional a 'uncionarilor Publici va elibera un cazier admini#trativ$ conform bazei
de date pe care o admini#treaz.
(&) Cazierul admini#trativ e#te un act care cuprinde #anciunile di#ciplinare aplicate
funcionarului public "i care nu au fo#t radiate %n condiiile legii.
()) Cazierul admini#trativ e#te nece#ar %n urmtoarele cazuri:
a) de#emnarea unui funcionar public ca membru %n comi#ia de concur# pentru
recrutarea funcionarilor publici+
b) de#emnarea unui funcionar public %n calitate de pre"edinte "i membru %n
comi#ia de di#ciplin+
c) de#emnarea unui funcionar public ca membru %n comi#ia paritar+
d) ocuparea unei funcii publice core#punztoare categoriei %nalilor funcionari
publici #au categoriei funcionarilor publici de conducere+
e) %n orice alte #ituaii prevzute de lege.
(-) Cazierul admini#trativ e#te eliberat la #olicitarea:
a) funcionarului public intere#at+
b) conductorului autoritii #au in#tituiei publice %n care %"i de#f"oar activitatea+
c) pre"edintelui comi#iei de di#ciplin+
d) altor per#oane prevzute de lege.
ART. 8&
(1) Sanciunile di#ciplinare #e radiaz de drept$ dup cum urmeaz:
a) %n termen de 5 luni de la aplicare$ #anciunea di#ciplinar prevzut la art. 66
alin. ()) lit. a)+
b) %n termen de un an de la e*pirarea termenului pentru care au fo#t aplicate$
#anciunile di#ciplinare prevzute la art. 66 alin. ()) lit. b) ( d)+
c) %n termen de 6 ani de la aplicare$ #anciunea prevzut la art. 66 alin. ()) lit. e).
(&) Radierea #anciunilor di#ciplinare prevzute la alin. (1) lit. a) "i b) #e con#tat
prin act admini#trativ al conductorului autoritii #au in#tituiei publice.
ART. 8)
(1) R#punderea contravenional a funcionarilor publici #e anga!eaz %n cazul %n
care ace"tia au #v1r"it o contravenie %n timpul "i %n legtur cu #arcinile de #erviciu.
(&) /mpotriva proce#ului(verbal de con#tatare a contraveniei "i de aplicare a
#anciunii funcionarul public #e poate adre#a cu pl1ngere la !udectoria %n a crei
circum#cripie %"i are #ediul autoritatea #au in#tituia public %n care e#te numit
funcionarul public #ancionat.
ART. 8-
R#punderea civil a funcionarului public #e anga!eaz:
a) pentru pagubele produ#e cu vinovie patrimoniului autoritii #au in#tituiei
publice %n care funcioneaz+
b) pentru nere#tituirea %n termenul legal a #umelor ce i #(au acordat necuvenit+
c) pentru daunele pltite de autoritatea #au in#tituia public$ %n calitate de
comitent$ unor tere per#oane$ %n temeiul unei ,otr1ri !udectore"ti definitive "i
irevocabile.
ART. 8.
(1) Repararea pagubelor adu#e autoritii #au in#tituiei publice %n #ituaiile
prevzute la art. 8- lit. a) "i b) #e di#pune prin emiterea de ctre conductorul
autoritii #au in#tituiei publice a unui ordin #au a unei di#poziii de imputare$ %n
termen de ): de zile de la con#tatarea pagubei$ #au$ dup caz$ prin a#umarea unui
anga!ament de plat$ iar %n #ituaia prevzut la lit. c) a aceluia"i articol$ pe baza
,otr1rii !udectore"ti definitive "i irevocabile.
(&) /mpotriva ordinului #au di#poziiei de imputare funcionarul public %n cauz #e
poate adre#a in#tanei de contencio# admini#trativ.
#M2
;2E1< Ordinu) sau dispo*i7ia de i,putare r0,as0 de+initiv0 ca ur,are a
neintroducerii ori respingerii ac7iunii )a instan7a de contencios ad,inistrativ
constituie tit)u executoriu1
#B
()) ;reptul conductorului autoritii #au in#tituiei publice de a emite ordinul #au
di#poziia de imputare #e pre#crie %n termen de ) ani de la data producerii pagubei.
ART. 85<)
(1) R#punderea funcionarului public pentru infraciunile #v1r"ite %n timpul
#erviciului #au %n legtur cu atribuiile funciei publice pe care o ocup #e anga!eaz
potrivit legii penale.
(&) /n cazul %n care funcionarul public e#te trimi# %n !udecat pentru #v1r"irea
unei infraciuni de natura celor prevzute la art. .- lit. ,)$ per#oana care are
competena legal de numire %n funcia public va di#pune #u#pendarea funcionarului
public din funcia public pe care o deine.
()) ;ac in#tana !udectorea#c di#pune ac,itarea #au %ncetarea proce#ului penal$
#u#pendarea din funcia public %nceteaz$ iar funcionarul public re#pectiv %"i va
relua activitatea %n funcia public deinut anterior "i %i vor fi ac,itate drepturile
#alariale aferente perioadei de #u#pendare.
(-) /n #ituaia %n care nu #unt %ntrunite condiiile pentru anga!area r#punderii
penale$ iar fapta funcionarului public poate fi con#iderat abatere di#ciplinar$ va fi
#e#izat comi#ia de di#ciplin competent.
(.) ;e la momentul %nceperii urmririi penale$ %n #ituaia %n care funcionarul
public poate influena cercetarea$ per#oana care are competena numirii %n funcia
public are obligaia # di#pun mutarea temporar a funcionarului public %n cadrul
altui compartiment #au altei #tructuri fr per#onalitate !uridic a autoritii ori
in#tituiei publice.
#$%N
*) !on+or, art1 90 pct1 2 @i art1 109 din Legea nr1 25532013 ;#M33</ ncepnd cu
data de 1 +e.ruarie 2019 ;data intr0rii n vigoare a Legii nr1 13532010 privind !odu)
de procedur0 pena)0</ )a artico)u) 24/ a)ineate)e ;3< @i ;5< vor avea ur,0toru)
cuprins
#M33
G;3< Bn ca*u) n care sDa dispus c)asarea sau renun7area )a ur,0rirea pena)0 ori
acHitarea sau renun7area )a ap)icarea pedepsei ori a,narea ap)ic0rii pedepsei/
precu, @i n ca*u) ncet0rii procesu)ui pena)/ suspendarea din +unc7ia pu.)ic0
ncetea*0/ iar +unc7ionaru) pu.)ic respectiv @i va re)ua activitatea n +unc7ia pu.)ic0
de7inut0 anterior @i i vor +i acHitate drepturi)e sa)aria)e a+erente perioadei de
suspendare1
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
;5< %e )a ,o,entu) punerii n ,i@care a ac7iunii pena)e/ n situa7ia n care
+unc7ionaru) pu.)ic poate in+)uen7a cercetarea/ persoana care are co,peten7a
nu,irii n +unc7ia pu.)ic0 are o.)iga7ia s0 dispun0 ,utarea te,porar0 a
+unc7ionaru)ui pu.)ic n cadru) a)tui co,parti,ent sau a)tei structuri +0r0
persona)itate >uridic0 a autorit07ii ori institu7iei pu.)ice1G
#B
CAP. 9
M(di,icarea5 'u'pendarea .i -ncetarea rap(rtului de 'er2iciu
S0C>4?70A 1
M(di,icarea rap(rtului de 'er2iciu
ART. 86
(1) 3obilitatea %n cadrul corpului funcionarilor publici #e realizeaz prin
modificarea raporturilor de #erviciu$ a#tfel:
a) pentru eficientizarea activitii autoritilor "i in#tituiilor publice+
#M21
.< ::: A.rogat0
#B
c) %n intere#ul funcionarului public$ pentru dezvoltarea carierei %n funcia public.
(&) 3odificarea raporturilor de #erviciu ale funcionarilor publici de e*ecuie "i
funcionarilor publici de conducere are loc prin:
a) delegare+
b) deta"are+
c) tran#fer+
#M21
d< ,utarea n cadru) autorit07ii sau institu7iei pu.)ice ori n cadru) a)tei structuri
+0r0 persona)itate >uridic0 a autorit07ii sau institu7iei pu.)ice/ n condi7ii)e pre*entei
)egiC
#B
e) e*ercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere.
#M21
;3< ::: A.rogat
#B
ART. 88
(1) ;elegarea #e di#pune %n intere#ul autoritii #au in#tituiei publice %n care e#te
%ncadrat funcionarul public$ pe o perioad de cel mult 5: de zile calendari#tice %ntr(
un an.
(&) 'uncionarul public poate refuza delegarea dac #e afl %n una dintre
urmtoarele #ituaii:
a) graviditate+
b) %"i cre"te #ingur copilul minor+
c) #tarea #ntii$ dovedit cu certificat medical$ face contraindicat delegarea.
()) ;elegarea pe o perioad mai mare de 5: de zile calendari#tice %n cur#ul unui an
calendari#tic #e poate di#pune numai cu acordul #cri# al funcionarului public.
(-) Pe timpul delegrii funcionarul public %"i p#treaz funcia public "i #alariul$
iar autoritatea #au in#tituia public care %l deleag e#te obligat # #uporte co#tul
integral al tran#portului$ cazrii "i al indemnizaiei de delegare.
ART. 89
(1) ;eta"area #e di#pune %n intere#ul autoritii #au in#tituiei publice %n care
urmeaz # %"i de#f"oare activitatea funcionarul public$ pentru o perioad de cel
mult 5 luni. /n cur#ul unui an calendari#tic un funcionar public poate fi deta"at mai
mult de 5 luni numai cu acordul #u #cri#.
(&) ;eta"area #e poate di#pune dac pregtirea profe#ional a funcionarului public
core#punde atribuiilor "i re#pon#abilitilor funciei publice$ cu re#pectarea
categoriei$ cla#ei "i gradului profe#ional al funcionarului public. ;eta"area #e poate
di#pune "i pe o funcie public de conducere$ cu aplicarea di#poziiilor art. 9& alin.
(&)$ dac funcionarul public %ndepline"te condiiile de #tudii "i vec,ime %n
#pecialitatea #tudiilor "i dac nu e*i#t %n cadrul autoritii #au in#tituiei publice
funcionari publici care # e*ercite cu caracter temporar funcia public. 'uncionarul
public poate fi deta"at pe o funcie public inferioar$ numai cu acordul #u #cri#.
#M21
;2E1< Bn ,od excep7iona)/ deta@area se poate dispune @i pe o +unc7ie pu.)ic0 din
categoria na)7i)or +unc7ionari pu.)ici/ cu ap)icarea prevederi)or art1 92 a)in1 ;1E1</
dac0 +unc7ionaru) pu.)ic ndep)ine@te condi7ii)e de studii @i de vecHi,e n
specia)itatea studii)or necesare exercit0rii +unc7iei pu.)ice n condi7ii)e pre*entei
)egi1 Bn acest ca*/ deta@area se dispune prin act ad,inistrativ a) persoanei care are
co,peten7a )ega)0 de nu,ire a +unc7ionari)or pu.)ici care ocup0 +unc7ii pu.)ice din
categoria na)7i)or +unc7ionari pu.)ici/ )a propunerea conduc0toru)ui autorit07ii sau
institu7iei pu.)ice n care ur,ea*0 s0 @i des+0@oare activitatea +unc7ionaru) pu.)ic
deta@at1
;2E2< &unc7ionarii pu.)ici cu statut specia) pot +i deta@a7i pe +unc7ii pu.)ice
genera)e ecHiva)ente +unc7ii)or pu.)ice speci+ice ocupate/ cu avi*u) Agen7iei
$a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici/ cu ap)icarea corespun*0toare a prevederi)or
a)in1 ;1< D ;2E1< @i cu respectarea prevederi)or art1 1101
;2E3< &unc7ionarii pu.)ici pot +i deta@a7i @i pe +unc7ii pu.)ice cu statut specia)/ cu
avi*u) Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici/ cu respectarea prevederi)or art1
1101
#B
()) 'uncionarul public poate refuza deta"area dac #e afl %n una dintre
urmtoarele #ituaii:
a) graviditate+
b) %"i cre"te #ingur copilul minor+
c) #tarea #ntii$ dovedit cu certificat medical$ face contraindicat deta"area+
d) deta"area #e face %ntr(o localitate %n care nu i #e a#igur condiii core#punztoare
de cazare+
e) e#te #ingurul %ntreintor de familie+
f) motive familiale temeinice !u#tific refuzul de a da cur# deta"rii.
(-) Pe perioada deta"rii funcionarul public %"i p#treaz funcia public "i #alariul.
;ac #alariul core#punztor funciei publice pe care e#te deta"at e#te mai mare$ el are
dreptul la ace#t #alariu. Pe timpul deta"rii %n alt localitate autoritatea #au in#tituia
public beneficiar e#te obligat #(i #uporte co#tul integral al tran#portului$ du# "i
%ntor#$ cel puin o dat pe lun$ al cazrii "i al indemnizaiei de deta"are.
ART. 9:
(1) Tran#ferul poate avea loc dup cum urmeaz:
a) %n intere#ul #erviciului+
b) la cererea funcionarului public.
(&) Tran#ferul #e poate face %ntr(o funcie public pentru care #unt %ndeplinite
condiiile #pecifice prevzute %n fi"a po#tului.
()) Tran#ferul %n intere#ul #erviciului #e poate face numai cu acordul #cri# al
funcionarului public tran#ferat. /n cazul tran#ferului %n intere#ul #erviciului %n alt
localitate$ funcionarul public tran#ferat are dreptul la o indemnizaie egal cu #alariul
net calculat la nivelul #alariului din luna anterioar celei %n care #e tran#fer$ la
acoperirea tuturor c,eltuielilor de tran#port "i la un concediu pltit de . zile. Plata
ace#tor drepturi #e #uport de autoritatea #au in#tituia public la care #e face
tran#ferul$ %n termen de cel mult 1. zile de la data aprobrii tran#ferului.
(-) Tran#ferul %n intere#ul #erviciului #e face %ntr(o funcie public de aceea"i
categorie$ cla# "i grad profe#ional cu funcia public deinut de funcionarul public
#au %ntr(o funcie public de nivel inferior.
(.) Tran#ferul la cerere #e face %ntr(o funcie public de aceea"i categorie$ cla# "i
grad profe#ional #au %ntr(o funcie public de nivel inferior$ %n urma aprobrii cererii
de tran#fer a funcionarului public de ctre conductorul autoritii #au in#tituiei
publice la care #e #olicit tran#ferul. /n ace#t caz$ tran#ferul poate avea loc numai
%ntre autoriti #au in#tituii publice din admini#traia public central$ %ntre autoriti
admini#trative autonome ori$ dup caz$ %ntre autoriti #au in#tituii publice din
admini#traia public local.
#M21
;4< Bn ca*u) +unc7ionari)or pu.)ici de conducere/ trans+eru) se poate rea)i*a pe
+unc7ii pu.)ice de conducere de ace)a@i nive) sau/ dup0 ca*/ de nive) in+erior/ a)e
c0ror condi7ii de ocupare @i experien70 pro+esiona)0 necesar0 n vederea ocup0rii
sunt si,i)are cu ce)e a)e +unc7iei de pe care se e+ectuea*0 trans+eru)/ cu respectarea
prevederi)or a)in1 ;2</ ;9< @i ;5<1 Autorit07i)e sau institu7ii)e pu.)ice ntre care se
rea)i*ea*0 trans+eru) sunt o.)igate s0 veri+ice ndep)inirea condi7iei de si,i)aritate a
condi7ii)or de ocupare @i a experien7ei pro+esiona)e1
#B
(6) Autoritile #au in#tituiile publice au obligaia de a a#igura publicitatea
funciilor publice vacante care pot fi ocupate prin tran#fer la cerere. /n #ituaia %n care
doi #au mai muli funcionari publici #olicit ocuparea unei funcii publice vacante
prin tran#fer la cerere$ #elecia #e face pe baz de interviu.
#M21
;2< #rin excep7ie de )a prevederi)e a)in1 ;5</ n ca*u) na)7i)or +unc7ionari pu.)ici/
trans+eru) )a cerere se poate dispune de persoana care are co,peten7a )ega)0 de
nu,ire n +unc7ia pu.)ic0/ )a so)icitarea ,otivat0 a na)tu)ui +unc7ionar pu.)ic @i cu
apro.area conduc0toru)ui autorit07ii sau institu7iei pu.)ice n a c0rei structur0 se
g0se@te +unc7ia pu.)ic0 vacant0 pe care ur,ea*0 a +i trans+erat/ cu ndep)inirea
condi7ii)or speci+ice prev0*ute pentru +unc7ia pu.)ic0 de conducere sau de execu7ie
respectiv0 @i cu respectarea prevederi)or a)in1 ;6<1
#M21
ART. 91
;1< "utarea n cadru) autorit07ii sau institu7iei pu.)ice ori n cadru) a)tei structuri
+0r0 persona)itate >uridic0 a autorit07ii sau institu7iei pu.)ice poate +i de+initiv0 ori
te,porar01
;2< "utarea de+initiv0 poate avea )oc n ur,0toare)e situa7ii
a< cnd se dispune de c0tre conduc0toru) autorit07ii sau institu7iei pu.)ice n care
@i des+0@oar0 activitatea +unc7ionaru) pu.)ic pe o +unc7ie pu.)ic0 vacant0
ecHiva)ent0/ de aceea@i categorie/ c)as0 @i/ dup0 ca*/ de ace)a@i grad pro+esiona)/ sau
pe o +unc7ie pu.)ic0 vacant0 de nive) in+erior pentru care sunt ndep)inite condi7ii)e
speci+ice prev0*ute n +i@a postu)ui1 Bn ca*uri te,einic >usti+icate/ ,utarea se poate
dispune ,otivat de conduc0toru) autorit07ii sau institu7iei pu.)ice/ cu reparti*area
postu)ui corespun*0tor +unc7iei de7inute de +unc7ionaru) pu.)ic1 Bn oricare dintre
situa7ii este necesar acordu) scris a) +unc7ionaru)ui pu.)icC
.< )a so)icitarea >usti+icat0 a +unc7ionaru)ui pu.)ic/ cu apro.area conduc0toru)ui
autorit07ii sau institu7iei pu.)ice/ pe o +unc7ie pu.)ic0 vacant0 ecHiva)ent0/ de aceea@i
categorie/ c)as0 @i/ dup0 ca*/ )a ace)a@i grad pro+esiona)/ sau pe o +unc7ie pu.)ic0
vacant0 de nive) in+erior pentru care sunt ndep)inite condi7ii)e speci+ice prev0*ute n
+i@a postu)uiC
c< n a)te situa7ii prev0*ute de dispo*i7ii)e )ega)e1
;3< Bn ca*u) na)7i)or +unc7ionari pu.)ici/ ,utarea de+initiv0 se poate dispune de
persoana care are co,peten7a )ega)0 de nu,ire n +unc7ia pu.)ic0/ )a so)icitarea
,otivat0 a na)tu)ui +unc7ionar pu.)ic @i cu apro.area conduc0toru)ui autorit07ii sau
institu7iei pu.)ice n care se g0se@te +unc7ia pu.)ic0 de conducere ori de execu7ie
vacant0 pe care ur,ea*0 a +i ,utat de+initiv/ cu ndep)inirea condi7ii)or speci+ice
prev0*ute pentru +unc7ia pu.)ic0 respectiv01
;9< "utarea te,porar0 pe o a)t0 +unc7ie pu.)ic0 se dispune ,otivat/ n interesu)
autorit07ii sau institu7iei pu.)ice/ de c0tre conduc0toru) autorit07ii ori institu7iei
pu.)ice/ pe o +unc7ie pu.)ic0 vacant0 ecHiva)ent0/ de aceea@i categorie/ c)as0 @i/
dup0 ca*/ de ace)a@i grad pro+esiona)/ pentru care sunt ndep)inite condi7ii)e
speci+ice prev0*ute n +i@a postu)ui sau/ dup0 ca*/ cu reparti*area postu)ui
corespun*0tor +unc7iei de7inute de +unc7ionaru) pu.)ic/ pentru o perioad0 de
,axi,u, 4 )uni ntrDun an ca)endaristic1
;5< Bn ,od excep7iona)/ ,utarea te,porar0 sau de+initiv0 poate +i so)icitat0 de
+unc7ionaru) pu.)ic n ca*u) n care starea s0n0t07ii/ dovedit0 pe .a*a unui exa,en
de specia)itate/ nu i ,ai per,ite des+0@urarea activit07ii n ace) co,parti,ent1
"utarea te,porar0 sau de+initiv0 se +ace n condi7ii)e pre*entei )egi/ dac0
+unc7ionaru) pu.)ic n cau*0 este apt pro+esiona) s0 ndep)ineasc0 atri.u7ii)e care i
revin1
;4< %ac0 ,utarea se dispune n a)t0 )oca)itate/ +unc7ionaru) pu.)ic .ene+icia*0 de
drepturi)e prev0*ute )a art1 90 a)in1 ;3<1
;6< &unc7ionaru) pu.)ic poate re+u*a ,utarea n cadru) a)tei structuri a autorit07ii
sau institu7iei pu.)ice n a)t0 )oca)itate/ dac0 se a+)0 n una dintre situa7ii)e prev0*ute
)a art1 29 a)in1 ;3<1 Re+u*u) ne>usti+icat constituie a.atere discip)inar01
#M21
ART. 9&<)
;1< Exercitarea cu caracter te,porar a unei +unc7ii pu.)ice de conducere vacante
sau te,porar vacante se rea)i*ea*0 prin pro,ovarea te,porar0 a unui +unc7ionar
pu.)ic care ndep)ine@te condi7ii)e de studii @i de vecHi,e n specia)itatea studii)or
pentru ocuparea +unc7iei pu.)ice @i care nu are o sanc7iune discip)inar0 ap)icat0/
care nu a +ost radiat0/ n condi7ii)e pre*entei )egi1
;1E1< Bn ,od excep7iona)/ )a propunerea >usti+icat0 a conduc0toru)ui autorit07ii
sau institu7iei pu.)ice n a) c0rei stat de +unc7ii exist0 +unc7ia pu.)ic0
corespun*0toare categoriei na)7i)or +unc7ionari pu.)ici vacant0 sau te,porar
vacant0/ exercitarea cu caracter te,porar a acesteia poate +i rea)i*at0 de +unc7ionari
pu.)ici sau/ dup0 ca*/ de +unc7ionari pu.)ici cu statut specia) care ndep)inesc
condi7ii)e prev0*ute )a a)in1 ;1</ cu avi*u) Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or
#u.)ici1 Aceast0 ,0sur0 se dispune prin act ad,inistrativ a) persoanei care are
co,peten7a )ega)0 de nu,ire n +unc7ia pu.)ic0 corespun*0toare categoriei na)7i)or
+unc7ionari pu.)ici/ n condi7ii)e n care/ din ,otive o.iective/ +unc7ia pu.)ic0 nu a
putut +i ocupat0 prin ,o.i)itate1
;2< %ac0 +unc7ia pu.)ic0 este vacant0/ ,0sura prev0*ut0 )a a)in1 ;1< se dispune de
c0tre persoana care are co,peten7a nu,irii n +unc7ia pu.)ic0/ pe o perioad0 de
,axi,u, 4 )uni ntrDun an ca)endaristic/ cu avi*u) Agen7iei $a7iona)e a
&unc7ionari)or #u.)ici1
#B
()) /n mod e*cepional$ perioada prevzut la alin. (&) poate fi prelungit cu
ma*imum ) luni$ cu avizul Ageniei 7aionale a 'uncionarilor Publici$ dac
autoritatea #au in#tituia public a organizat concur# de recrutare #au promovare "i
funcia public nu a fo#t ocupat$ %n condiiile legii.
#M21
;9< %ac0 +unc7ia pu.)ic0 este te,porar vacant0/ ,0sura prev0*ut0 )a a)in1 ;1< se
dispune de c0tre persoana care are co,peten7a )ega)0 de nu,ire n +unc7ia pu.)ic0/
pn0 )a data ncet0rii suspend0rii din +unc7ia pu.)ic0/ a deta@0rii titu)aru)ui +unc7iei
pu.)ice/ pn0 )a radierea de drept a sanc7iunii discip)inare prev0*ute )a art1 66 a)in1
;3< )it1 c< sau/ dup0 ca*/ n situa7ia n care +unc7ionaru) pu.)ic de conducere exercit0
cu caracter te,porar o a)t0 +unc7ie pu.)ic0 de conducere vacant0 sau te,porar
vacant0 ori din categoria na)7i)or +unc7ionari pu.)ici/ pn0 )a expirarea perioadei
pentru care sDa dispus exercitarea cu caracter te,porar/ n condi7ii)e )egii1
#B
(.) ;ac #alariul core#punztor funciei publice pe care o e*ercit cu caracter
temporar e#te mai mare$ funcionarul public are dreptul la ace#t #alariu.
#$%N
*) O derogare de )a prevederi)e art1 92 a)in1 ;3< a +ost e+ectuat0 prin art1 IJ din
Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 9032009 ;#M1#<1 Art1 IJ @i art1 J din
Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 9032009 ;#M1#< sunt reproduse n pct1 1 din
nota !I$ de )a s+r@itu) textu)ui actua)i*at1
#B
ART. 9)
(1) /nalii funcionari publici #unt #upu"i mobilitii %n funcie "i prezint
di#ponibilitate la numirile %n funciile publice prevzute la art. 1&$ cu re#pectarea
prevederilor art. 15 alin. ()).
#M21
;2< Re+u*u) nente,eiat a) nu,iri)or prev0*ute )a a)in1 ;1< atrage e)i.erarea din
+unc7ia pu.)ic01 Bn aceast0 situa7ie/ na)tu) +unc7ionar pu.)ic intr0 n corpu) de
re*erv0 a) +unc7ionari)or pu.)ici/ .ene+iciind de dreptu) de a +i redistri.uit pe o
+unc7ie pu.)ic0 de conducere sau de execu7ie vacant0/ n condi7ii)e pre*entei )egi1
#B
()) Autoritile "i in#tituiile publice au obligaia de a a#igura decontarea
c,eltuielilor ocazionate de mobilitate$ precum "i locuine de #erviciu$ %n condiiile
legii.
S0C>4?70A a &(a
4u'pendarea rap(rtului de 'er2iciu
ART. 9-<<)
(1) Raportul de #erviciu #e #u#pend de drept atunci c1nd funcionarul public #e
afl %n una dintre urmtoarele #ituaii:
#M21
a< este nu,it sau a)es ntrDo +unc7ie de de,nitate pu.)ic0/ pentru perioada
respectiv0/ cu excep7ii)e prev0*ute )a art1 39C
#M2!
aE1< este nu,it sau a)es ntrDo +unc7ie de de,nitate pu.)ic0/ pentru perioada
respectiv0/ cu excep7ii)e prev0*ute )a art1 39C
aE2< este ncadrat )a ca.inetu) unui de,nitarC
#M21
.< este ncadrat )a ca.inetu) unui de,nitarC
#B
c) e#te de#emnat de ctre autoritatea #au in#tituia public # de#f"oare activiti %n
cadrul unor mi#iuni diplomatice ale Rom1niei ori %n cadrul unor organi#me #au
in#tituii internaionale$ pentru perioada re#pectiv+
d) de#f"oar activitate #indical pentru care e#te prevzut #u#pendarea %n
condiiile legii+
e) efectueaz #tagiul militar<)$ #erviciul militar alternativ$ e#te concentrat #au
mobilizat+
f) e#te are#tat preventiv+
g) efectueaz tratament medical %n #trintate$ dac funcionarul public nu #e afl
%n concediu medical pentru incapacitate temporar de munc$ precum "i pentru
%n#oirea #oului #au$ dup caz$ a #oiei ori a unei rude p1n la gradul 4 inclu#iv$ %n
condiiile legii+
#M21
H< se a+)0 n concediu pentru incapacitate te,porar0 de ,unc0/ pe o perioad0 ,ai
,are de o )un0/ n condi7ii)e )egiiC
#B
i) carantin$ %n condiiile legii+
!) concediu de maternitate$ %n condiiile legii+
G) e#te di#prut$ iar di#pariia a fo#t con#tatat prin ,otr1re !udectorea#c
irevocabil+
l) fora ma!or+
m) %n cazul %n care #(a di#pu# trimiterea %n !udecat pentru #v1r"irea unei
infraciuni de natura celor prevzute la art. .- lit. ,)+
n) pe perioada cercetrii admini#trative$ %n #ituaia %n care funcionarul public care
a #v1r"it o abatere di#ciplinar poate influena cercetarea admini#trativ$ la
propunerea motivat a comi#iei de di#ciplin+
o) %n alte cazuri e*pre# prevzute de lege.
(&) /n termen de 1. zile calendari#tice %nainte de data %ncetrii motivului de
#u#pendare de drept$ dar nu mai t1rziu de data lurii la cuno"tin de motivul %ncetrii
#u#pendrii de drept$ funcionarul public e#te obligat # informeze %n #cri# per#oana
care are competena legal de numire %n funcia public de#pre ace#t fapt.
7einformarea per#oanei care are competena legal de numire %n funcia public
atrage %ncetarea de drept a raportului de #erviciu al funcionarului public$ cu e*cepia
cazurilor prevzute la alin. (1) lit. f)$ ,)$ i)$ G) "i l).
()) Per#oana care are competena legal de numire %n funcia public are obligaia
# a#igure$ %n termen de . zile de la e*pirarea termenului prevzut la alin. (&)$
condiiile nece#are relurii activitii de ctre funcionarul public.
((((((((((((
<) A #e vedea 2egea nr. --5D&::5 privind pregtirea populaiei pentru aprare$
publicat %n 3onitorul Cficial al Rom1niei$ Partea 4$ nr. 99: din 1& decembrie &::5$
lege care a abrogat 2egea nr. -5D1995 privind pregtirea populaiei pentru aprare.
#$%N
**) 1. Lit1 a</ .< @i H< a)e art1 99 a)in1 ;1< sunt reproduse n +or,a n vigoare
nainte de ,odi+icarea e+ectuat0 prin art1 I pct1 19 din Ordonan7a de urgen70 a
8uvernu)ui nr1 10532009 ;#M12</ ntruct art1 I pct1 19 din actu) ,odi+icator a +ost
u)terior a.rogat prin art1 J din Legea nr1 19032010 ;#M21<1
2. !on+or, art1 90 pct1 3 @i art1 109 din Legea nr1 25532013 ;#M33</ ncepnd cu
data de 1 +e.ruarie 2019 ;data intr0rii n vigoare a Legii nr1 13532010 privind !odu)
de procedur0 pena)0</ )a artico)u) 99 a)ineatu) ;1</ )itera +< va avea ur,0toru)
cuprins
#M33
G+< este arestat preventiv sau se a+)0 n arest )a do,ici)iuCG
#B
ART. 9.<)
(1) Raportul de #erviciu #e #u#pend la iniiativa funcionarului public %n
urmtoarele #ituaii:
a) concediu pentru cre"terea copilului %n v1r#t de p1n la & ani #au$ %n cazul
copilului cu ,andicap$ p1n la %mplinirea v1r#tei de ) ani$ %n condiiile legii+
b) concediu pentru %ngri!irea copilului bolnav %n v1r#t de p1n la 6 ani #au$ %n
cazul copilului cu ,andicap pentru afeciunile intercurente$ p1n la %mplinirea v1r#tei
de 18 ani+
c) de#f"urarea unei activiti %n cadrul unor organi#me #au in#tituii internaionale$
%n alte #ituaii dec1t cele prevzute la art. 9- alin. (1) lit. c)+
d) pentru participare la campania electoral+
e) pentru participarea la grev$ %n condiiile legii.
#M21
;2< Raportu) de serviciu se poate suspenda )a cererea ,otivat0 a +unc7ionaru)ui
pu.)ic/ pentru un interes persona) )egiti,/ n a)te ca*uri dect ce)e prev0*ute )a a)in1
;1< @i )a art1 99 a)in1 ;1</ pe o perioad0 cuprins0 ntre o )un0 @i 3 ani1
;2E1< ::: A.rogat
#B
()) Cererea de #u#pendare a raportului de #erviciu #e face %n #cri#$ cu cel puin 1.
zile calendari#tice %nainte de data c1nd #e #olicit #u#pendarea$ cu e*cepia #ituaiei
prevzute la alin. (1) lit. e)$ c1nd cererea de #u#pendare #e face cu -8 de ore %nainte de
declan"area grevei.
(-) Su#pendarea raportului de #erviciu #e con#tat %n cazurile prevzute la alin. (1)
"i la art. 9- alin. (1)$ precum "i %n alte cazuri reglementate prin legi #peciale$ re#pectiv
#e aprob %n cazul prevzut la alin. (&)$ prin act admini#trativ al per#oanei care are
competena numirii %n funcia public.
(.) ;i#poziiile art. 9- alin. (&) #e aplic %n mod core#punztor "i pentru cazurile
prevzute la alin. (1) "i (&).
#$%N
*) A)in1 ;2< a) art1 95 este reprodus n +or,a n vigoare nainte de ,odi+icarea
e+ectuat0 prin art1 I pct1 20 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 10532009
;#M12</ ntruct art1 I pct1 20 din actu) ,odi+icator a +ost u)terior a.rogat prin art1 J
din Legea nr1 19032010 ;#M21<1
#B
ART. 95
(1) Reluarea activitii #e di#pune prin act admini#trativ al per#oanei care are
competena legal de numire %n funcia public.
(&) Actul admini#trativ prin care #e con#tat$ re#pectiv #e aprob #u#pendarea
raportului de #erviciu$ precum "i cel prin care #e di#pune reluarea activitii de ctre
funcionarul public #e comunic Ageniei 7aionale a 'uncionarilor Publici$ %n
termen de 1: zile lucrtoare de la data emiterii.
()) Pe perioada #u#pendrii raportului de #erviciu autoritile "i in#tituiile publice
au obligaia # rezerve po#tul aferent funciei publice. Ccuparea ace#tuia #e face$ pe o
perioad determinat$ %n condiiile legii. Pe perioada #u#pendrii$ raporturile de
#erviciu ale funcionarilor publici nu pot %nceta "i nu pot fi modificate dec1t din
iniiativa #au cu acordul funcionarului public %n cauz.
(-) Perioada #u#pendrii raporturilor de #erviciu %n condiiile art. 9- alin. (1) lit. c)
"i art. 9. alin. (1) lit. c) #e con#ider vec,ime %n funcia public.
S0C>4?70A a )(a
3ncetarea rap(rtului de 'er2iciu
ART. 96
/ncetarea raporturilor de #erviciu ale funcionarilor publici #e face prin act
admini#trativ al per#oanei care are competena legal de numire %n funcia public "i
are loc %n urmtoarele condiii:
a) de drept+
b) prin acordul prilor$ con#emnat %n #cri#+
c) prin eliberare din funcia public+
d) prin de#tituire din funcia public+
e) prin demi#ie.
#M2#
ART. 98<)
;1< Raportu) de serviciu existent ncetea*0 de drept
#B
a) la data dece#ului funcionarului public+
b) la data rm1nerii irevocabile a ,otr1rii !udectore"ti de declarare a morii
funcionarului public+
c) dac funcionarul public nu mai %ndepline"te una dintre condiiile prevzute la
art. .- lit. a)$ d) "i f)+
#M2#
d< )a data ndep)inirii cu,u)ative a condi7ii)or de vrst0 standard @i a stagiu)ui
,ini, de coti*are pentru pensionareC
#B
e) ca urmare a con#tatrii nulitii ab#olute a actului admini#trativ de numire %n
funcia public$ de la data la care nulitatea a fo#t con#tatat prin ,otr1re
!udectorea#c definitiv "i irevocabil+
f) c1nd funcionarul public a fo#t condamnat printr(o ,otr1re !udectorea#c
definitiv pentru o fapt prevzut la art. .- lit. ,) #au prin care #(a di#pu# aplicarea
unei #anciuni privative de libertate$ la data rm1nerii definitive "i irevocabile a
,otr1rii de condamnare+
g) ca urmare a interzicerii e*ercitrii profe#iei #au funciei$ ca m#ur de #iguran
ori ca pedeap# complementar$ de la data rm1nerii definitive a ,otr1rii
!udectore"ti prin care #(a di#pu# interdicia+
,) la data e*pirrii termenului %n care a fo#t ocupat pe perioad determinat
funcia public+
#M32
i< )a ,p)inirea unui ter,en de 3 )uni de )a data nu,irii prin ,o.i)itate n +unc7ia
pu.)ic0 corespun*0toare categoriei de na)7i +unc7ionari pu.)ici de inspector
guverna,enta)1
#B
(&) Con#tatarea cazului de %ncetare de drept a raportului de #erviciu #e face$ %n
termen de . zile lucrtoare de la intervenirea lui$ prin act admini#trativ al per#oanei
care are competena legal de numire %n funcia public. Actul admini#trativ prin care
#(a con#tatat %ncetarea de drept a raporturilor de #erviciu #e comunic Ageniei
7aionale a 'uncionarilor Publici$ %n termen de 1: zile lucrtoare de la emiterea lui.
#$%N
*) !on+or, art1 90 pct1 9 @i art1 109 din Legea nr1 25532013 ;#M33</ ncepnd cu
data de 1 +e.ruarie 2019 ;data intr0rii n vigoare a Legii nr1 13532010 privind !odu)
de procedur0 pena)0</ )a artico)u) 92 a)ineatu) ;1</ )itere)e +< @i g< vor avea
ur,0toru) cuprins
#M33
G+< cnd prin Hot0rre >udec0toreasc0 de+initiv0 sDa dispus conda,narea pentru o
+apt0 prev0*ut0 )a art1 59 )it1 H< ori sDa dispus ap)icarea unei pedepse privative de
)i.ertate/ )a data r0,nerii de+initive a Hot0rriiC
g< ca ur,are a inter*icerii exercit0rii dreptu)ui de a ocupa o +unc7ie pu.)ic0 sau
de a exercita pro+esia ori activitatea n executarea c0reia a s0vr@it +apta/ ca
pedepse co,p)e,entare/ sau ca ur,are a inter*icerii ocup0rii unei +unc7ii sau a
exercit0rii unei pro+esii/ ca ,0sur0 de siguran70/ de )a data r0,nerii de+initive a
Hot0rrii >udec0tore@ti prin care sDa dispus interdic7iaCG
#B
ART. 99
(1) Per#oana care are competena legal de numire %n funcia public va di#pune
eliberarea din funcia public prin act admini#trativ$ care #e comunic funcionarului
public %n termen de . zile lucrtoare de la emitere$ %n urmtoarele cazuri:
a) autoritatea #au in#tituia public "i(a %ncetat activitatea ori a fo#t mutat %ntr(o
alt localitate$ iar funcionarul public nu e#te de acord # o urmeze+
b) autoritatea #au in#tituia public %"i reduce per#onalul ca urmare a reorganizrii
activitii$ prin reducerea po#tului ocupat de funcionarul public+
c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare %n funcia public ocupat de ctre
funcionarul public a unui funcionar public eliberat #au de#tituit nelegal ori pentru
motive ne%ntemeiate$ de la data rm1nerii definitive "i irevocabile a ,otr1rii
!udectore"ti prin care #(a di#pu# reintegrarea+
d) pentru incompetena profe#ional$ %n cazul obinerii calificativului
Ene#ati#fctorE la evaluarea performanelor profe#ionale individuale+
e) funcionarul public nu mai %ndepline"te condiia prevzut la art. .- lit. g)+
f) #tarea #ntii fizice #auD"i p#i,ice a funcionarului public$ con#tatat prin
decizie a organelor competente de e*pertiz medical$ nu %i mai permite ace#tuia #
%"i %ndeplinea#c atribuiile core#punztoare funciei publice deinute+
g) ca urmare a refuzului ne%ntemeiat al %naltului funcionar public de acceptare a
numirii %n condiiile art. 9).
(&) Situaiile prevzute la alin. (1) lit. a) ( c) "i e) ( g) reprezint motive
neimputabile funcionarilor publici.
()) /n cazul eliberrii din funcia public$ autoritatea #au in#tituia public e#te
obligat # acorde funcionarilor publici un preaviz de ): de zile calendari#tice.
(-) /n perioada de preaviz$ per#oana care are competena legal de numire %n
funcia public poate acorda celui %n cauz reducerea programului de lucru$ p1n la -
ore zilnic$ fr afectarea drepturilor #alariale cuvenite.
#M34
;5< Bn ca*uri)e prev0*ute )a a)in1 ;1< )it1 .</ c< @i e</ n perioada de preavi*/ dac0 n
cadru) autorit07ii sau institu7iei pu.)ice exist0 +unc7ii pu.)ice vacante
corespun*0toare/ aceasta poate s0 )e pun0 )a dispo*i7ia +unc7ionari)or pu.)ici1
;4< Bn ca*uri)e prev0*ute )a a)in1 ;1< )it1 a< D c< @i e</ dac0 nu exist0 +unc7ii pu.)ice
vacante corespun*0toare n cadru) autorit07ii sau institu7iei pu.)ice/ autoritatea ori
institu7ia pu.)ic0 poate so)icita Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici/ n
perioada de preavi*/ )ista +unc7ii)or pu.)ice vacante1 Bn ca*u) n care exist0 o +unc7ie
pu.)ic0 vacant0 corespun*0toare/ +unc7ionaru) pu.)ic poate +i trans+erat n interesu)
serviciu)ui sau )a cerere/ pe .a*a acordu)ui conduc0toru)ui autorit07ii sau institu7iei
pu.)ice unde se rea)i*ea*0 trans+eru)1
#B
(6) 'uncionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcii publice
vacante la nivel inferior.
ART. 1::
(1) /n caz de reorganizare a autoritii #au in#tituiei publice$ funcionarii publici
vor fi numii %n noile funcii publice #au$ dup caz$ %n noile compartimente %n
urmtoarele cazuri:
a) #e modific atribuiile aferente unei funcii publice mai puin de .:B+
b) #unt redu#e atribuiile unui compartiment+
c) e#te #c,imbat denumirea fr modificarea %n proporie de pe#te .:B a
atribuiilor aferente funciei publice+
d) e#te #c,imbat #tructura compartimentului.
(&) Aplicarea prevederilor alin. (1) #e face cu re#pectarea urmtoarelor criterii:
a) categoria$ cla#a "i$ dup caz$ gradul profe#ional ale funcionarului public+
b) %ndeplinirea criteriilor #pecifice #tabilite pentru funcia public+
c) pregtirea profe#ional+
d) # fi de#f"urat activiti #imilare.
()) /n cazul %n care e*i#t mai muli funcionari publici$ #e organizeaz e*amen de
ctre autoritatea #au in#tituia public.
(-) Reducerea unui po#t e#te !u#tificat dac atribuiile aferente ace#tuia #e
modific %n proporie de pe#te .:B #au dac #unt modificate condiiile #pecifice de
ocupare a po#tului re#pectiv$ referitoare la #tudii.
(.) /n cazul reorganizrii activitii prin reducerea po#turilor$ autoritatea #au
in#tituia public nu poate %nfiina po#turi #imilare celor de#fiinate pentru o perioad
de un an de la data reorganizrii.
ART. 1:1
(1) ;e#tituirea din funcia public #e di#pune$ %n condiiile art. 68$ prin act
admini#trativ al per#oanei care are competena legal de numire %n funcia public$ ca
#anciune di#ciplinar aplicat pentru motive imputabile funcionarului public$ %n
urmtoarele cazuri:
a) pentru #v1r"irea repetat a unor abateri di#ciplinare #au a unei abateri
di#ciplinare care a avut con#ecine grave+
b) dac #(a ivit un motiv legal de incompatibilitate$ iar funcionarul public nu
acioneaz pentru %ncetarea ace#tuia %ntr(un termen de 1: zile calendari#tice de la data
intervenirii cazului de incompatibilitate.
(&) Actul admini#trativ prevzut la alin. (1) #e comunic funcionarului public %n
termen de . zile lucrtoare de la date emiterii. Comunicarea actului admini#trativ
trebuie # #e fac anterior datei de#tituirii din funcia public.
ART. 1:&
'uncionarul public poate # comunice %ncetarea raporturilor de #erviciu prin
demi#ie$ notificat %n #cri# per#oanei care are competena legal de numire %n funcia
public. ;emi#ia nu trebuie motivat "i produce efecte dup ): de zile calendari#tice
de la %nregi#trare.
ART. 1:)
(1) 2a modificarea$ la #u#pendarea "i la %ncetarea raportului de #erviciu
funcionarul public are %ndatorirea # predea lucrrile "i bunurile care i(au fo#t
%ncredinate %n vederea e*ercitrii atribuiilor de #erviciu.
(&) 2a %ncetarea raportului de #erviciu funcionarul public %"i p#treaz drepturile
dob1ndite %n cadrul carierei$ cu e*cepia cazului %n care raportul de #erviciu a %ncetat
din motive imputabile ace#tuia.
()) 'uncionarii publici beneficiaz de drepturi din bugetul a#igurrilor pentru
"oma!$ %n cazul %n care raporturile de #erviciu le(au %ncetat %n condiiile prevzute la:
a) art. 98 alin. (1) lit. c)$ cu e*cepia cazului %n care funcionarul public nu mai
%ndepline"te condiia prevzut la art. .- lit. a)+
b) art. 98 alin. (1) lit. e) "i ,)+
c) art. 99 alin. (1).
#M34
ART. 1:-
;1< Redistri.uirea +unc7ionari)or pu.)ici se +ace de c0tre Agen7ia $a7iona)0 a
&unc7ionari)or #u.)ici/ pe .a*a acordu)ui conduc0tori)or autorit07i)or sau
institu7ii)or pu.)ice/ ast+e)
#B
a) %n cadrul autoritilor #au in#tituiilor publice din aceea"i localitate #au dintr(o
localitate aflat la o di#tan de p1n la .: Gm de localitatea de domiciliu+
b) %n cadrul autoritilor #au in#tituiilor publice din alt !ude #au aflate la o di#tan
mai mare de .: Gm de localitatea de domiciliu$ la cererea funcionarului public.
#M34
;2< Redistri.uirea +unc7ionari)or pu.)ici se +ace/ n condi7ii)e a)in1 ;1</ ntrDo
+unc7ie pu.)ic0 de aceea@i categorie/ c)as0 @i ace)a@i grad pro+esiona) cu +unc7ia
pu.)ic0 de7inut0 de +unc7ionaru) pu.)ic1
#B
()) Redi#tribuirea #e poate face "i %ntr(o funcie public inferioar vacant$ cu
acordul #cri# al funcionarului public.
(-) Redi#tribuirea %ntr(o funcie public de conducere #e face cu re#pectarea alin.
(&) #au$ dup caz$ a alin. ()) numai dac funcionarul public a %ndeplinit atribuii
#imilare cu atribuiile funciei publice de pe care #e efectueaz redi#tribuirea.
(.) Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici va a#igura redi#tribuirea pe funcii
publice temporar vacante$ ca urmare a #u#pendrii titularului pe o perioad de cel
puin o lun$ a funcionarilor publici din corpul de rezerv care %ndepline#c condiiile
#pecifice pentru ocuparea funciei publice re#pective. /n cazul %n care e*i#t mai muli
funcionari publici care %ndepline#c condiiile #pecifice pentru ocuparea funciei
publice re#pective$ Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici organizeaz$ %n
colaborare cu autoritatea #au in#tituia public %n cadrul creia #e afl funcia public
vacant$ o te#tare profe#ional pentru #electarea funcionarului public care urmeaz #
fie redi#tribuit.
#M34
;4< Redistri.uirea +unc7ionari)or pu.)ici din corpu) de re*erv0 se dispune prin
ordin a) pre@edinte)ui Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici/ pe .a*a acordu)ui
conduc0tori)or autorit07i)or sau institu7ii)or pu.)ice1
;6< Bna)7ii +unc7ionari pu.)ici c0rora )eDau ncetat raporturi)e de serviciu prin
e)i.erare din +unc7ia pu.)ic0/ ca ur,are a reducerii postu)ui ocupat/ pot +i
redistri.ui7i pe o +unc7ie vacant0 din categoria na)7i)or +unc7ionari pu.)ici/ pentru
+unc7ii)e pu.)ice prev0*ute )a art1 12 )it1 .</ d< @i +</ prin deci*ie a pri,D,inistru)ui/ )a
propunerea conduc0tori)or autorit07i)or sau institu7ii)or pu.)ice/ respectiv/ pentru
+unc7ii)e pu.)ice prev0*ute )a art1 12 )it1 a</ prin Hot0rre a 8uvernu)ui/ ini7iat0 de
Iecretariatu) 8enera) a) 8uvernu)ui1
;2< #entru +unc7ii)e pu.)ice prev0*ute )a art1 12 )it1 c< @i e</ redistri.uirea se +ace
prin ap)icarea corespun*0toare a dispo*i7ii)or art1 1 a)in1 ;2< din Legea nr1 39032009
privind pre+ectu) @i institu7ia pre+ectu)ui/ repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e
u)terioare1
#B
ART. 1:.
(1) Corpul de rezerv e#te format din funcionarii publici care au fo#t eliberai din
funcia public %n condiiile art. 99 alin. (1) lit. a) ( c)$ e) "i g) "i e#te ge#tionat de
Agenia 7aional a 'uncionarilor Publici.
(&) 'uncionarii publici pr#e#c corpul de rezerv "i pierd calitatea de funcionar
public %n urmtoarele #ituaii:
a) dup %mplinirea termenului de & ani de la data trecerii %n corpul de rezerv+
#M34
.< n ca*u) n care Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici ) redistri.uie/ pe
.a*a acordu)ui conduc0tori)or autorit07i)or sau institu7ii)or pu.)ice/ ntrDo +unc7ie
pu.)ic0 vacant0 corespun*0toare studii)or a.so)vite @i preg0tirii pro+esiona)e/ iar
+unc7ionaru) pu.)ic o re+u*0C
#B
c) anga!area %n baza unui contract de munc pe o perioad mai mare de 1& luni+
d) la cererea funcionarului public.
ART. 1:5
(1) /n cazul %n care raportul de #erviciu a %ncetat din motive pe care funcionarul
public le con#ider netemeinice #au nelegale$ ace#ta poate cere in#tanei de
contencio# admini#trativ anularea actului admini#trativ prin care #(a con#tatat #au #(a
di#pu# %ncetarea raportului de #erviciu$ %n condiiile "i termenele prevzute de 2egea
contencio#ului admini#trativ nr. ..-D&::-$ cu modificrile ulterioare$ precum "i plata
de ctre autoritatea #au in#tituia public emitent a actului admini#trativ a unei
de#pgubiri egale cu #alariile inde*ate$ ma!orate "i recalculate$ "i cu celelalte drepturi
de care ar fi beneficiat funcionarul public.
(&) 2a #olicitarea funcionarului public$ in#tana care a con#tatat nulitatea actului
admini#trativ va di#pune reintegrarea ace#tuia %n funcia public deinut.
CAP. 1:
&i'p()i*ii ,inale .i tran)it(rii
#M21
ART. 1:6
;1< Autorit07i)e @i institu7ii)e pu.)ice au o.)iga7ia de a so)icita Agen7iei $a7iona)e a
&unc7ionari)or #u.)ici avi*u) privind +unc7ii)e pu.)ice n oricare dintre ur,0toare)e
situa7ii
a< sta.i)irea sau ,odi+icarea structurii de +unc7ii pu.)ice pentru +iecare autoritate
@i institu7ie pu.)ic0/ n parte/ de c0tre conduc0toru) acesteia ori prin Hot0rre a
consi)iu)ui >ude7ean sau/ dup0 ca*/ a consi)iu)ui )oca)/ pe .a*a activit07i)or prev0*ute
)a art1 2 a)in1 ;3<C
.< ,odi+icarea ca)it07ii posturi)or/ potrivit art1 111 a)in1 ;1< sau ;5<C
c< reorgani*area activit07ii autorit07ii sau institu7iei pu.)ice1
;2< Autorit07i)e @i institu7ii)e pu.)ice au o.)iga7ia de a n@tiin7a/ n ter,en de 10
*i)e )ucr0toare/ Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici/ n oricare dintre
ur,0toare)e situa7ii
a< intervenirea unor ,odi+ic0ri n structura +unc7ii)or pu.)ice din cadru)
autorit07i)or sau institu7ii)or pu.)ice/ ca ur,are a pro,ov0rii n c)as0 @i n grad
pro+esiona) a +unc7ionari)or pu.)iciC
.< trans+or,area unei +unc7ii pu.)ice vacante ntrDo +unc7ie pu.)ic0 cu o a)t0
denu,ire sau ntrDo +unc7ie pu.)ic0 de nive) in+erior ori superior/ cu ncadrarea n
nu,0ru) ,axi, de posturi apro.at pentru autoritatea sau institu7ia pu.)ic0 @i n
+onduri)e .ugetare anua)e a)ocate1
;3< Avi*u) Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici este prea)a.i) @i o.)igatoriu
n toate situa7ii)e prev0*ute )a a)in1 ;1<1
;9< Bn situa7ia n care/ dup0 o.7inerea avi*u)ui Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or
#u.)ici/ acte)e ad,inistrative prin care se sta.i)esc ,0suri din categoria ce)or
prev0*ute )a a)in1 ;1< se apro.0 cu ,odi+ic0ri sau co,p)et0ri/ ordonatorii principa)i
de credite din ad,inistra7ia pu.)ic0 )oca)0 au o.)iga7ia de a co,unica Agen7iei
$a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici aceste acte ad,inistrative/ n ter,en de
,axi,u, 5 *i)e )ucr0toare de )a data apro.0rii )or prin Hot0rre a consi)iu)ui )oca)
sau/ dup0 ca*/ prin Hot0rre a consi)iu)ui >ude7ean1
;5< Bn situa7ia prev0*ut0 )a a)in1 ;9</ autorit07i)e ad,inistra7iei pu.)ice )oca)e pot
pune n ap)icare dispo*i7ii)e Hot0rrii consi)iu)ui )oca) sau/ dup0 ca*/ a consi)iu)ui
>ude7ean/ nu,ai dup0 o.7inerea avi*u)ui Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici1
Bn acest ca*/ avi*u) Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici se e,ite n ter,en de
,axi,u, 10 *i)e )ucr0toare de )a data pri,irii acte)or ad,inistrative prev0*ute )a
a)in1 ;9<1
;4< Lista docu,ente)or necesare pentru o.7inerea avi*u)ui Agen7iei $a7iona)e a
&unc7ionari)or #u.)ici/ precu, @i ,oda)itatea de trans,itere a acestora de c0tre
autorit07i)e @i institu7ii)e pu.)ice se apro.0 prin ordin a) pre@edinte)ui Agen7iei
$a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici/ care se pu.)ic0 n "onitoru) O+icia) a)
Ro,niei/ #artea I1
#M21
ART. 1:6A1
;1< #entru respectarea drepturi)or de carier0 a)e +unc7ionari)or pu.)ici/ n
cuprinsu) acte)or nor,ative sau ad,inistrative privind ,odi+ic0ri a)e structurii
organi*atorice/ reorgani*0ri sau des+iin70ri de structuri @i +unc7ii pu.)ice/ autorit07i)e
@i institu7ii)e pu.)ice ini7iatoare din ad,inistra7ia pu.)ic0 centra)0 @i )oca)0 sunt
o.)igate s0 prevad0 un ter,en de ,ini,u, 30 de *i)e/ n vederea ap)ic0rii
proceduri)or )ega)e prev0*ute de pre*enta )ege1
;2< %up0 apro.area acte)or nor,ative/ n condi7ii)e )egii/ pentru structura de
+unc7ii pu.)ice care re*u)t0 n condi7ii)e a)in1 ;1</ autorit07i)e @i institu7ii)e pu.)ice din
ad,inistra7ia pu.)ic0 centra)0 so)icit0 avi*u) Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or
#u.)ici/ n condi7ii)e prev0*ute )a art1 1061
#B
ART. 1:8
/n unitile admini#trativ(teritoriale %n care per#oanele aparin1nd unei minoriti
naionale dein o pondere de pe#te &:B unii funcionari publici din #erviciile care au
contacte direct cu cetenii vor cunoa"te "i limba minoritii naionale re#pective.
#M3#
ART. 1:9
!au*e)e care au ca o.iect raportu) de serviciu a) +unc7ionaru)ui pu.)ic sunt de
co,peten7a sec7iei de contencios ad,inistrativ @i +isca) a tri.una)u)ui/ cu excep7ia
situa7ii)or pentru care este sta.i)it0 expres prin )ege co,peten7a a)tor instan7e1
#B
ART. 11:
Autoritile "i in#tituiile publice prevzute la art. . alin. (1) au obligaia de a
armoniza #tatutele #peciale cu prevederile prezentei legi$ cu con#ultarea "i avizul
Ageniei 7aionale a 'uncionarilor Publici.
#M21
ART. 111<)
;1< Autorit07i)e @i institu7ii)e pu.)ice care au prev0*ute n state)e de +unc7ii posturi
de natur0 contractua)0/ care presupun exercitarea unor atri.u7ii dintre ce)e
prev0*ute )a art1 2 a)in1 ;3</ au o.)iga7ia de a sta.i)i +unc7ii pu.)ice n condi7ii)e art1
1061
#B
(&) 'unciile publice vacante$ funciile publice de conducere$ precum "i funciile
publice core#punztoare categoriei %nalilor funcionari publici$ #tabilite potrivit alin.
(1)$ #e ocup %n condiiile prezentei legi.
()) Per#oanele %ncadrate cu contract individual de munc pe perioad
nedeterminat %n po#turi de natur contractual care au fo#t #tabilite "i avizate ca
funcii publice vor fi numite %n funcii publice de e*ecuie dac %ndepline#c condiiile
prevzute la art. .- "i condiiile de vec,ime %n #pecialitatea #tudiilor core#punztoare
cla#ei "i gradului profe#ional ale funciei publice.
(-) ;repturile #alariale ale per#oanelor care ocup funcii publice %n condiiile alin.
()) #e #tabile#c potrivit #alarizrii funciilor publice %n care au fo#t numite.
#M21
;5< ::: A.rogat
;4< ::: A.rogat
#$%N
*) A)in1 ;1< a) art1 111 este reprodus n +or,a n vigoare nainte de ,odi+icarea
e+ectuat0 prin art1 I pct1 29 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 10532009
;#M12</ ntruct art1 I pct1 29 din actu) ,odi+icator a +ost u)terior a.rogat prin art1 J
din Legea nr1 19032010 ;#M21<1
#M32
ART. 11&
;1< $u,0ru) tota) a) +unc7ii)or de conducere din cadru) +iec0rei autorit07i sau
institu7ii pu.)ice este de ,axi,u, 12K din nu,0ru) tota) a) posturi)or apro.ate1
#entru deter,inarea nu,0ru)ui tota) a) +unc7ii)or de conducere prin ap)icarea cotei
de 12K/ se procedea*0 dup0 cu, ur,ea*0
a< n ca*u) n care nu,0ru) re*u)tat este ,ai ,ic de unu/ acesta se rotun>e@te )a
ntregC
.< n ca*u) n care nu,0ru) re*u)tat este ,ai ,are de unu/ acesta se rotun>e@te )a
nu,0ru) ntreg i,ediat superior acestuia/ dac0 +rac7iunea este ,ai ,are de 0/501
;2< $u,0ru) +unc7ii)or de conducere sta.i)it potrivit a)in1 ;1< nu inc)ude +unc7ii)e
de de,nitate pu.)ic0 a)ese sau nu,ite/ precu, @i ce)e asi,i)ate acestora/ +unc7ii)e de
pri,ar/ de vicepri,ar/ de pre@edinte3vicepre@edinte a) consi)iu)ui >ude7ean/ +unc7ii)e
pu.)ice din categoria na)7i)or +unc7ionari pu.)ici/ +unc7ii)e pu.)ice de secretar a)
unit07ii3su.divi*iunii ad,inistrativDteritoria)e/ +unc7ii)e de ad,inistratori pu.)ici/
+unc7ii)e de conducere din ca.inetu) de,nitaru)ui @i +unc7ii)e de conducere a c0ror
ocupare se +ace prin deta@are cu persona) din cadru) institu7ii)or din sectoru) de
ap0rare/ ordine pu.)ic0 @i siguran70 na7iona)0/ con+or, state)or de organi*are
GAnexa "G/ apro.at0 de !onsi)iu) Iupre, de Ap0rare a (0rii1
#B
ART. 11)
Programele organizate pentru obinerea #tatutului de manager public potrivit art. 6:
alin. (1) lit. a) #unt programele prevzute de Crdonana de urgen a =uvernului nr.
.5D&::- privind crearea #tatutului #pecial al funcionarului public denumit manager
public$ aprobat cu modificri "i completri prin 2egea nr. -.&D&::-$ cu modificrile
"i completrile ulterioare$ precum "i de 2egea nr. 1.6D&::- privind in#tituirea bur#ei
#peciale E=uvernul Rom1nieiE pentru formarea managerilor din #ectorul public$ cu
modificrile ulterioare.
ART. 11-
;i#poziiile prezentei legi #e aplic %n mod core#punztor "i autoritilor
admini#trative autonome.
ART. 11.
Prin e*cepie de la prevederile art. 18 alin. (1)$ comi#ia de recrutare #e con#tituie %n
termen de 5: de zile de la data intrrii %n vigoare a prezentei legi$ a#tfel:
a) un membru numit pe o perioad de un an "i !umtate+
b) un membru numit pe o perioad de ) ani+
c) un membru numit pe o perioad de - ani "i !umtate+
d) un membru numit pe o perioad de 5 ani+
e) un membru numit pe o perioad de 6 ani "i !umtate+
f) un membru numit pe o perioad de 9 ani+
g) un membru numit pe o perioad de 1: ani "i !umtate.
ART. 115
Cauzele av1nd ca obiect litigii de munc %n care una dintre pri are calitatea de
funcionar public$ aflate pe rolul in#tanelor !udectore"ti la data intrrii %n vigoare a
prezentului #tatut$ vor continua # #e !udece potrivit legii aplicabile %n momentul
#e#izrii in#tanei.
ART. 116
;i#poziiile prezentei legi #e completeaz cu prevederile legi#laiei muncii$ precum
"i cu reglementrile de drept comun civile$ admini#trative #au penale$ dup caz$ %n
m#ura %n care nu contravin legi#laiei #pecifice funciei publice.
ART. 118
2a data intrrii %n vigoare a prezentei legi$ orice di#poziii contrare #e abrog.
A70HA 1
L%46/
cuprin)7nd ,unc*iile publice
%. 0unc*ii publice +enerale
/. 0unc*ii publice c(re'pun)t(are cate+(riei -nal*il(r ,unc*i(nari publici
#M11
11 secretar genera) a) 8uvernu)uiC
21 secretar genera) ad>unct a) 8uvernu)uiC
#B
). #ecretar general din mini#tere "i alte organe de #pecialitate ale admini#traiei
publice centrale+
-. #ecretar general ad!unct din mini#tere "i alte organe de #pecialitate ale
admini#traiei publice centrale+
.. prefect+
5. #ubprefect+
6. in#pector guvernamental.
B. 0unc*ii publice de c(nducere
1. director general din cadrul autoritilor admini#trative autonome$ al mini#terelor
"i al celorlalte organe de #pecialitate ale admini#traiei publice centrale+
&. director general ad!unct din cadrul autoritilor admini#trative autonome$ din
aparatul mini#terelor "i al celorlalte organe de #pecialitate ale admini#traiei publice
centrale+
). #ecretar al !udeului "i al municipiului Iucure"ti+
#M23
9:<1 director din cadru) autorit07i)or ad,inistrative autono,e/ din aparatu)
,inistere)or @i a) ce)or)a)te organe de specia)itate a)e ad,inistra7iei pu.)ice
centra)e/ director executiv n cadru) servicii)or pu.)ice deconcentrate a)e
,inistere)or @i a)e a)tor organe de specia)itate a)e ad,inistra7iei pu.)ice centra)e/
precu, @i n cadru) autorit07i)or ad,inistra7iei pu.)ice )oca)e @i a) institu7ii)or
pu.)ice su.ordonate acestoraC
5:<1 director ad>unct din cadru) autorit07i)or ad,inistrative autono,e/ din
aparatu) ,inistere)or @i a) ce)or)a)te organe de specia)itate a)e ad,inistra7iei pu.)ice
centra)e/ director executiv ad>unct n cadru) servicii)or pu.)ice deconcentrate a)e
,inistere)or @i a)e a)tor organe de specia)itate a)e ad,inistra7iei pu.)ice centra)e/
precu, @i n cadru) autorit07i)or ad,inistra7iei pu.)ice )oca)e @i a) institu7ii)or
pu.)ice su.ordonate acestoraC
#B
5. #ecretar al municipiului$ al #ectorului municipiului Iucure"ti$ al ora"ului "i
comunei+
6. "ef #erviciu+
8. "ef birou.
#$%N
*) #uncte)e 9 @i 5 de )a capito)u) I )itera L din anex0 sunt reproduse n +or,a n
vigoare nainte de ,odi+icarea e+ectuat0 prin art1 I pct1 4 din Ordonan7a de urgen70
a 8uvernu)ui nr1 3632009 ;#M9</ avnd n vedere c0
1. puncte)e 9 @i 5 de )a capito)u) I )itera L din anex0 au +ost ,odi+icate ini7ia) prin
art1 I pct1 4 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 3632009 ;#M9<C
2. puncte)e 9 @i 5 de )a capito)u) I )itera L din anex0 au +ost ,odi+icate u)terior
prin art1 I pct1 24 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 10532009 ;#M12</ act
nor,ativ care a a.rogat Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 3632009 ;#M9<C
3. art1 I pct1 24 din Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 10532009 ;#M12< a
+ost dec)arat neconstitu7iona) prin %eci*ia nr1 142932009 ;#M1< @i apoi a.rogat
prin artico)u) unic pct1 1 din Legea nr1 24932010 ;#M23<1
#B
$. 0unc*ii publice de e8ecu*ie
1. con#ilier$ con#ilier !uridic$ auditor$ e*pert$ in#pector+
&. referent de #pecialitate+
). referent.
7CTJ:
1. 'unciile publice generale$ altele dec1t cele prevzute la pct. 4$ #e #tabile#c cu
avizul Ageniei 7aionale a 'uncionarilor Publici.
&. 'unciile publice prevzute la lit. I pct. 1 "i & #e pot #tabili "i %n cadrul
autoritilor "i in#tituiilor publice din admini#traia public local care au un numr
de minimum 1.: de po#turi.
). 'unciile publice de conducere prevzute la lit. I pct. 6 "i 8$ precum "i funciile
publice de e*ecuie prevzute la lit. C pot fi funcii publice de #tat$ teritoriale #au
locale.
%%. 0unc*ii publice 'peci,ice
/. 0unc*ii publice de c(nducere
1. ar,itect("ef.
B. 0unc*ii publice de e8ecu*ie
1. in#pector de concuren+
&. in#pector vamal+
). in#pector de munc+
-. controlor delegat+
.. e*pert %n te,nologia informaiilor "i a telecomunicaiilor+
5. comi#ar.
$. /lte ,unc*ii publice 'peci,ice
1. manager public.
7CTJ:
'unciile publice #pecifice$ altele dec1t cele prevzute la pct. 44$ #e pot #tabili de
autoritile "i in#tituiile publice$ cu avizul Ageniei 7aionale a 'uncionarilor
Publici.
7CTJ:
Reproducem mai !o# art. 4K ( H4K din 2egea nr. &.1D&::5 pentru modificarea "i
completarea 2egii nr. 188D1999 privind Statutul funcionarilor publici$ publicat %n
3onitorul Cficial al Rom1niei$ Partea 4$ nr. .6- din - iulie &::5$ care nu au fo#t
cuprin#e %n forma republicat a 2egii nr. 188D1999 "i care #e aplic$ %n continuare$ ca
di#poziii proprii ale 2egii nr. &.1D&::5<):
EART. 4K
(1) Prin e*cepie de la di#poziiile prezentei legi$ %n cur#ul anului &::5$ pot
participa la concur#ul organizat pentru intrarea %n categoria %nalilor funcionari
publici per#oanele care %ndepline#c condiiile prevzute la art. 1. alin. (&) lit. a) ( c)
din 2egea nr. 188D1999 privind Statutul funcionarilor publici$ republicat$ cu
modificrile ulterioare$ precum "i cu modificrile "i completrile adu#e prin prezenta
lege.<<)
(&) P1n la adoptarea ,otr1rii =uvernului prevzute la art. 16 alin. ()) din 2egea
nr. 188D1999$ republicat$ cu modificrile ulterioare$ precum "i cu modificrile "i
completrile adu#e prin prezenta lege<<<)$ concur#ul organizat pentru intrarea %n
categoria %nalilor funcionari publici e#te ge#tionat de comi#ia de recrutare a %nalilor
funcionari publici numit prin ;ecizia Primului(3ini#tru nr. )8D&::5 privind
numirea Comi#iei de concur# "i a Comi#iei de #oluionare a conte#taiilor pentru
recrutarea %nalilor funcionari publici$ publicat %n 3onitorul Cficial al Rom1niei$
Partea 4$ nr. )1- din 6 aprilie &::5.
()) Prin e*cepie de la di#poziiile prezentei legi$ pot ocupa o funcie public din
categoria %nalilor funcionari publici per#oanele care au promovat e*amenul de
ate#tare$ precum "i per#oanele care au intrat %n categoria %nalilor funcionari publici
%n condiiile alin. (1).
(-) 'uncionarii publici care ocup o funcie public din categoria %nalilor
funcionari publici %n condiiile alin. ()) "i funcionarii publici care ocup o funcie
public core#punztoare categoriei %nalilor funcionari publici care la data intrrii %n
vigoare a prezentei legi nu %ndepline#c condiia prevzut la art. 1. alin. (&) lit. d) din
2egea nr. 188D1999$ republicat$ cu modificrile ulterioare$ precum "i cu modificrile
"i completrile adu#e prin prezenta lege<<<<)$ au obligaia de a %ndeplini acea#t
condiie %n termen de & ani de la data intrrii %n vigoare a prezentei legi$ #ub
#anciunea eliberrii din funcia public.
(.) Condiia prevzut la art. .1A1 alin. (6) din 2egea nr. 188D1999$ republicat$ cu
modificrile ulterioare$ precum "i cu modificrile "i completrile adu#e prin prezenta
lege<<<<<)$ nu e#te obligatorie$ pentru recrutarea funcionarilor publici de conducere$
%n cazul e*ercitrii cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere$ precum
"i pentru funcionarii publici care ocup o funcie public de conducere$ pe o perioad
de - ani de la data intrrii %n vigoare a prezentei legi.
(5) 'uncionarii publici prevzui la alin. (.) #unt obligai # %ndeplinea#c condiia
prevzut la art. .1A1 alin. (6) din 2egea nr. 188D1999$ republicat$ cu modificrile
ulterioare$ precum "i cu modificrile "i completrile adu#e prin prezenta lege<<<<<)$
%n termenul prevzut$ #ub #anciunea eliberrii din funcia public.
#M1#
ART1 J
;1< Iecretarii de co,une care/ )a data intr0rii n vigoare a pre*entei )egi/ nu au
studii superioare >uridice sau ad,inistrative @i pot p0stra +unc7ia pu.)ic0/ cu
o.)iga7ia ca pn0 )a data de 31 dece,.rie 2010 s0 ndep)ineasc0 condi7ia de a avea
studii universitare de )icen70 a.so)vite cu dip)o,0/ respectiv studii superioare de
)ung0 durat0/ a.so)vite cu dip)o,0 de )icen70 sau ecHiva)ent0/ n specia)itatea
>uridic0 sau ad,inistrativ0/ su. sanc7iunea e)i.er0rii din +unc7ia pu.)ic01
;2< #rin derogare de )a prevederi)e art1 IJ a)in1 ;5</ secretarii de co,une sunt
o.)iga7i s0 ndep)ineasc0 condi7ia prev0*ut0 )a art1 56 a)in1 ;6< din Legea nr1
12231999/ repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e u)terioare/ pn0 )a data de 31
dece,.rie 2012/ su. sanc7iunea e)i.er0rii din +unc7ia pu.)ic01
;3< Bn ca*u) n care )a concursuri)e organi*ate pentru ocuparea +unc7iei pu.)ice de
conducere de secretar a) co,unei nu se pre*int0 persoane care ndep)inesc condi7ii)e
de studii prev0*ute )a a)in1 ;1< @i condi7ia de vecHi,e n specia)itatea studii)or de
,ini,u, 2 ani/ pot candida @i persoane care nu ndep)inesc aceste condi7ii/ n
ur,0toarea ordine
a< persoane care au studii universitare de )icen70/ a.so)vite cu dip)o,0/ respectiv
studii superioare de )ung0 durat0/ a.so)vite cu dip)o,0 de )icen70 sau ecHiva)ent0/ n
specia)itate >uridic0 sau ad,inistrativ0C
.< persoane care au studii universitare de )icen70/ a.so)vite cu dip)o,0/ respectiv
studii superioare de )ung0 durat0/ a.so)vite cu dip)o,0 de )icen70 sau ecHiva)ent0/ n
a)t0 specia)itateC
c< persoane care au studii ,edii/ a.so)vite cu dip)o,01
;9< Bn situa7ia prev0*ut0 )a a)in1 ;3</ ocuparea +unc7iei pu.)ice de conducere de
secretar a) co,unei se +ace pe perioad0 deter,inat0/ cu o.)iga7ia organi*0rii anua)e
a concursu)ui pentru ocuparea acesteia1
#B
ART. K4
Condiia prevzut la art. .1A1 alin. (6) din 2egea nr. 188D1999$ republicat$ cu
modificrile ulterioare$ precum "i cu modificrile "i completrile adu#e prin prezenta
lege<<<<<)$ #e con#ider %ndeplinit pentru funcionarii publici care au ab#olvit$ p1n
la data intrrii %n vigoare a prezentei legi$ programe de formare "i perfecionare %n
admini#traia public$ organizate de 4n#titutul 7aional de Admini#traie$ centrele
regionale de formare continu pentru admini#traia public local$ precum "i de alte
in#tituii #pecializate$ din ar #au din #trintate$ cu durata de minimum un an$ #au
care$ la data intrrii %n vigoare a prezentei legi$ urmeaz una dintre formele de
%nvm1nt menionate$ cu condiia ab#olvirii ace#tor #tudii %n termenul prevzut.
ART. K44
(1) /n termen de 5 luni de la data intrrii %n vigoare a prezentei legi$ la propunerea
Ageniei 7aionale a 'uncionarilor Publici$ prin ,otr1re a =uvernului$ #e aprob:
a) normele privind organizarea "i dezvoltarea carierei funcionarilor publici+
b) normele privind organizarea "i funcionarea comi#iilor de di#ciplin+
c) normele privind organizarea "i funcionarea comi#iilor paritare "i %nc,eierea
acordurilor colective+
d) normele privind mobilitatea %nalilor funcionari publici.
(&) /n termen de 1: luni de la data intrrii %n vigoare a prezentei legi$ la propunerea
Ageniei 7aionale a 'uncionarilor Publici$ prin ,otr1re a =uvernului$ #e aprob:
a) norme privind formarea profe#ional a funcionarilor publici+
b) regulamentul de organizare "i de#f"urare a programelor de formarea
#pecializat prevzute de prezenta lege.
()) P1n la adoptarea ,otr1rilor =uvernului prevzute la alin. (1) lit. a) ( c) #e
aplic %n mod core#punztor di#poziiile Lotr1rii =uvernului nr. 1.&:9D&::) privind
organizarea "i dezvoltarea carierei funcionarilor publici$ publicat %n 3onitorul
Cficial al Rom1niei$ Partea 4$ nr. 6.6 din &9 octombrie &::)$ cu modificrile
ulterioare$ "i ale Lotr1rii =uvernului nr. 1.&1:D&::) privind organizarea "i
funcionarea comi#iilor de di#ciplin "i a comi#iilor paritare din cadrul autoritilor "i
in#tituiilor publice$ publicat %n 3onitorul Cficial al Rom1niei$ Partea 4$ nr. 6.6 din
&9 octombrie &::).
ART. K444
Procedura de organizare "i de#f"urare a concur#urilor$ procedura de numire a
funcionarilor publici "i procedura di#ciplinar$ aflate %n derulare la data intrrii %n
vigoare a prezentei legi$ #e finalizeaz conform di#poziiilor %n vigoare la data iniierii
ace#tor proceduri.
ART. 4H
Calificativele MMe*cepionalNN "i MMfoarte bunNN obinute de funcionarii publici
la evaluarea performanelor profe#ionale individuale p1n la data intrrii %n vigoare a
prezentei legi #e a#imileaz cu calificativul MMfoarte bineNN$ iar calificativul
MMbunNN #e ec,ivaleaz cu calificativul MMbineNN.
ART. H
Prevederile art. -9A) din 2egea nr. 188D1999 privind Statutul funcionarilor
publici$ republicat$ cu modificrile ulterioare$ precum "i cu modificrile "i
completrile adu#e prin prezenta lege<<<<<<)$ nu #e aplic pentru c,eltuielile de!a
anga!ate la data intrrii %n vigoare a prezentei legi.
ART. H4
Condiiile de vec,ime prevzute la art. .6 din 2egea nr. 188D1999 privind Statutul
funcionarilor publici$ republicat$ cu modificrile ulterioare$ precum "i cu
modificrile "i completrile adu#e prin prezenta lege<<<<<<<)$ nu #e aplic %n cazul
funcionarilor publici care au %ndeplinit condiiile prevzute de lege la data numirii %n
funcia public.
ART. H44
(1) /n anul &::5$ promovarea %ntr(o funcie public #uperioar vacant #e face prin
concur# #au e*amen.
(&) Pentru a participa la concur#ul pentru promovarea %ntr(o funcie public de
e*ecuie din gradul profe#ional principal$ funcionarii publici trebuie # %ndeplinea#c
urmtoarele condiii minime:
a) # aib o vec,ime minim de & ani %n funciile publice de e*ecuie din gradul
profe#ional a#i#tent$ %n cla#a core#punztoare #tudiilor ab#olvite+
b) # fi obinut$ la evaluarea performanelor profe#ionale individuale din ultimii &
ani$ cel puin calificativul MMfoarte bunNN+
c) # %ndeplinea#c cerinele #pecifice prevzute %n fi"a po#tului.
()) Pentru a participa la concur#ul pentru promovarea %ntr(o funcie public de
e*ecuie din gradul profe#ional #uperior$ funcionarii publici trebuie # %ndeplinea#c
urmtoarele condiii minime:
a) # aib o vec,ime minim de & ani %n funciile publice de e*ecuie din gradul
profe#ional principal #au - ani %n funciile publice de e*ecuie din gradul profe#ional
a#i#tent$ %n cla#a core#punztoare #tudiilor ab#olvite+
b) # fi obinut$ la evaluarea performanelor profe#ionale individuale din ultimii &
ani$ cel puin calificativul MMfoarte bunNN+
c) # %ndeplinea#c cerinele #pecifice prevzute %n fi"a po#tului.
ART. H444<1)
Prezenta lege intr %n vigoare la 1. zile de la data publicrii %n 3onitorul Cficial al
Rom1niei$ Partea 4$ cu e*cepia prevederilor art. &9$ .5$ .6$ .8A1 "i ale art. 5:A1 alin.
(1) lit. b) din 2egea nr. 188D1999$ republicat$ cu modificrile ulterioare$ precum "i cu
modificrile "i completrile adu#e prin prezenta lege<<<<<<<<)$ care intr %n vigoare
la 1 ianuarie &::6.
#$%N
*1) !urtea !onstitu7iona)0/ prin %eci*ia nr1 12532009 ;#M</ a constatat c0
dispo*i7ii)e art1 -III din Legea nr1 25132004 pentru ,odi+icarea @i co,p)etarea Legii
nr1 12231999/ re+eritoare )a intrarea n vigoare G)a 1 ianuarie 2006 a prevederi)or
art1 29 din Legea nr1 12231999/ repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e u)terioare/ precu, @i cu
,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e aduse prin Legea nr1 25132004G/ sunt neconstitu7iona)e1
#B
ART. H4K
2a data intrrii %n vigoare a prezentei legi$ di#poziiile art. HK alin. (&) "i ())$ art.
HK4 alin. (-) ( (5)$ precum "i ale art. HH din 2egea nr. 151D&::) privind unele m#uri
pentru a#igurarea tran#parenei %n e*ercitarea demnitilor publice$ a funciilor
publice "i %n mediul de afaceri$ prevenirea "i #ancionarea corupiei$ publicat %n
3onitorul Cficial al Rom1niei$ Partea 4$ nr. &69 din &1 aprilie &::)$ cu modificrile
"i completrile ulterioare$ precum "i orice alte di#poziii contrare #e abrog.E
((((((((((((
<) A #e vedea "i prevederile art. HK alin. (1)$ art. HK4 alin. (1) ( ())$ art. HK44 (
H4H$ art. HH4 "i art. HH44 ale 2egii nr. 151D&::) privind unele m#uri pentru
a#igurarea tran#parenei %n e*ercitarea demnitilor publice$ a funciilor publice "i %n
mediul de afaceri$ prevenirea "i #ancionarea corupiei$ cuprin#e %n 7ota final din
prima form republicat a 2egii nr. 188D1999$ publicat %n 3onitorul Cficial al
Rom1niei$ Partea 4$ nr. &.1 din && martie &::-.
<<) Art. 1. alin. (&) lit. a) ( c) a devenit$ %n urma renumerotrii$ art. 15 alin. (&) lit.
a) ( c).
<<<) Art. 16 alin. ()) a devenit$ %n urma renumerotrii$ art. 18 alin. ()).
<<<<) Art. 1. alin. (&) lit. d) a devenit$ %n urma renumerotrii$ art. 15 alin. (&) lit.
d).
<<<<<) Art. .1A1 alin. (6) a devenit$ %n urma renumerotrii$ art. .6 alin. (6).
<<<<<<) Art. -9A) a devenit$ %n urma renumerotrii$ art. .&.
<<<<<<<) Art. .6 a devenit$ %n urma renumerotrii$ art. 5..
<<<<<<<<) Art. &9 a devenit$ %n urma renumerotrii$ art. )1+ art. .5 a devenit$ %n
urma renumerotrii$ art. 5-+ art. .6 a devenit$ %n urma renumerotrii$ art. 5.+ art. .8A1
a devenit$ %n urma renumerotrii$ art. 56$ iar art. 5:A1 alin. (1) lit. b) a devenit$ %n
urma renumerotrii$ art. 6: alin. (1) lit. b).
#$%N
NOT$:
1. Reproduce, ,ai >os prevederi)e art1 II D J din Ordonan7a de urgen70 a
8uvernu)ui nr1 9032009 ;#M1#</ cu ,odi+ic0ri)e u)terioare1
#M1#
GART1 II
;1< Bn ,od excep7iona)/ perioada pentru care secretarii de co,une au +ost nu,i7i/
prin concurs/ pe perioad0 deter,inat0/ n condi7ii)e )egii/ se pre)unge@te pn0 )a
data ocup0rii acestei +unc7ii pu.)ice prin concurs organi*at n condi7ii)e )egii1
;2< Bn situa7ia prev0*ut0 )a a)in1 ;1</ concursu) de ocupare a +unc7ii)or pu.)ice de
secretar a) co,unei se organi*ea*0 n ter,en de ,axi,u, 40 de *i)e de )a data
ncet0rii ,0surii de suspendare a concursu)ui sau exa,enu)ui pentru ocuparea
+unc7ii)or pu.)ice de conducere vacante1G
#M1#
GART1 III
;1< Bn situa7ia n care +unc7ia pu.)ic0 de conducere de secretar a) co,unei este
vacant0 sau te,porar vacant0 @i n cadru) autorit07ii sau institu7iei pu.)ice nu exist0
persoane care ndep)inesc condi7ii)e prev0*ute )a art1 J a)in1 ;1< din Legea nr1
25132004/ ast+e) cu, a +ost ,odi+icat0 prin pre*enta ordonan70 de urgen70/ @i )a art1
56 a)in1 ;4< )it1 a< din Legea nr1 12231999 privind Itatutu) +unc7ionari)or pu.)ici/
repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e u)terioare/ +unc7ia poate +i exercitat0 cu
caracter te,porar @i de persoane care nu ndep)inesc a,.e)e sau niciuna dintre
aceste condi7ii/ cu ap)icarea corespun*0toare a prevederi)or art1 92 a)in1 ;2< )it1 .</
a)in1 ;3</ ;9< @i ;5< din Legea nr1 12231999/ repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e @i
co,p)et0ri)e u)terioare1
;2< #revederi)e art1 IJ a)in1 ;1< @i ;3< se ap)ic0 n ,od corespun*0tor1G
#M1#
GART1 IJ
;1< Bn ,od excep7iona)/ prin derogare de )a prevederi)e art1 92 a)in1 ;3< din Legea
nr1 12231999/ repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e u)terioare/ perioada
prev0*ut0 )a art1 92 a)in1 ;2< poate +i pre)ungit0 cu ,axi,u, 4 )uni ntrDun an
ca)endaristic cu avi*u) Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici1
#M12
;2< #revederi)e a)in1 ;1< se ap)ic0 n ,od corespun*0tor @i n situa7ia n care/ n
,od excep7iona)/ sDa dispus exercitarea cu caracter te,porar a unei +unc7ii pu.)ice
vacante corespun*0toare categoriei na)7i)or +unc7ionari pu.)ici1
;3< #revederi)e a)in1 ;1< @i ;2< se ap)ic0 pn0 )a data de 31 dece,.rie 20101G
#M1#
GART1 J
;1< Bn ,od excep7iona)/ n ca*u) n care )a concursu) organi*at potrivit )egii pentru
intrarea n categoria na)7i)or +unc7ionari pu.)ici nu se nscriu candida7i care
ndep)inesc condi7ia prev0*ut0 )a art1 14 a)in1 ;2< )it1 d< din Legea nr1 12231999/
repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e u)terioare/ pot candida @i persoane care
nu ndep)inesc aceast0 condi7ie1
;2< Bn situa7ia prev0*ut0 )a a)in1 ;1</ persoana dec)arat0 ad,is0 @i poate p0stra
ca)itatea de na)t +unc7ionar pu.)ic dac0/ n ter,en de ,axi,u, 2 ani de )a data
nu,irii n +unc7ia pu.)ic0 n ur,a concursu)ui/ a.so)v0 progra,e)e de +or,are
specia)i*at0 pentru ocuparea unei +unc7ii pu.)ice corespun*0toare categoriei
na)7i)or +unc7ionari pu.)ici/ organi*ate n condi7ii)e )egii/ su. sanc7iunea e)i.er0rii
din +unc7ie n ca*u) nendep)inirii acestei condi7ii n ter,enu) prev0*ut1G
#$%N
2. Reproduce, ,ai >os prevederi)e art1 IJ D JIII @i anexa nr1 1 din Ordonan7a de
urgen70 a 8uvernu)ui nr1 10532009 ;#M12</ cu ,odi+ic0ri)e u)terioare1
#M23
GART1 IJ ::: A.rogatG
#M23
GART1 J ::: A.rogatG
#M12
GART1 JI
#n0 )a data de 31 dece,.rie 2009 ocuparea +unc7ii)or pu.)ice corespun*0toare
categoriei na)7i)or +unc7ionari pu.)ici prev0*ute )a art1 12 )it1 .< D e< din Legea nr1
12231999/ repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e u)terioare/ se +ace @i prin
concurs/ organi*at cu respectarea ur,0toare)or condi7ii
a< autorit07i)e @i institu7ii)e pu.)ice n organigra,a c0rora se a+)0 postu) scos )a
concurs au o.)iga7ia s0 so)icite avi*u) Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici cu
ce) pu7in 13 *i)e nainte de data sus7inerii concursu)uiC
.< Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici are o.)iga7ia s0 e,it0 avi*u)
prev0*ut )a )it1 a< n ter,en de dou0 *i)e de )a data pri,irii so)icit0riiC
c< Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici are o.)iga7ia s0 pu.)ice condi7ii)e
de des+0@urare a concursuri)or n "onitoru) O+icia) a) Ro,niei/ #artea a IIIDa/ cu
ce) pu7in 10 *i)e nainte de data des+0@ur0rii concursu)uiC
d< Agen7ia $a7iona)0 a &unc7ionari)or #u.)ici are o.)iga7ia de a a+i@a )a sediu)
s0u @i/ dup0 ca*/ de a pu.)ica n pres0 @i pe pagina de internet/ cu ce) pu7in 10 *i)e
nainte de data sus7inerii concursu)ui/ ur,0toare)e in+or,a7ii data organi*0rii
concursu)ui/ nu,0ru) +unc7ii)or pu.)ice vacante pentru care se organi*ea*0
concursu) @i date)e de contact pentru o.7inerea de in+or,a7ii sup)i,entareC
e< candida7ii depun )a secretariatu) co,isiei de concurs pentru na)7i +unc7ionari
pu.)ici dosaru) de concurs n ter,en de 2 *i)e de )a data pu.)ic0rii anun7u)ui
prev0*ut )a )it1 c<C
+< co,isia de concurs pentru na)7i +unc7ionari pu.)ici are o.)iga7ia de a se)ecta
dosare)e de concurs pe .a*a ndep)inirii condi7ii)or de participare )a concurs/ n
ter,en de ,axi,u, 29 de ore de )a data expir0rii ter,enu)ui prev0*ut )a )it1 e<1G
#M21
GART1 JII ::: A.rogatG
#M23
GART1 JIII ::: A.rogatG
#M23
GA$E-A 1 ::: A.rogat0G
#$%N
3. Reproduce, ,ai >os prevederi)e art1 II D IJ din Legea nr1 19032010 ;#M21<1
#M21
GART1 II
Bn cursu) anu)ui 2010/ intrarea n categoria na)7i)or +unc7ionari pu.)ici se poate
+ace pe orice +unc7ie pu.)ic0 vacant0 corespun*0toare categoriei na)7i)or +unc7ionari
pu.)ici/ prin concurs de intrare n categoria na)7i)or +unc7ionari pu.)ici/ organi*at n
condi7ii)e )egii1G
#M21
GART1 III
#roceduri)e privind organi*area concursuri)or de recrutare sau/ dup0 ca*/ de
pro,ovare/ a+)ate n deru)are )a data intr0rii n vigoare a pre*entei )egi/ se
des+0@oar0 potrivit regi,u)ui >uridic ap)ica.i) )a data )a care au +ost de,arate1G
#M21
GART1 IJ
Bn ter,en de 30 de *i)e de )a data intr0rii n vigoare a pre*entei )egi/ autorit07i)e @i
institu7ii)e pu.)ice au o.)iga7ia de a reana)i*a @i de a )ua ,0suri)e necesare pentru
sta.i)irea regi,u)ui >uridic ap)ica.i) posturi)or/ n condi7ii)e art1 111 din Legea nr1
12231999 privind Itatutu) +unc7ionari)or pu.)ici/ repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e @i
co,p)et0ri)e u)terioare/ precu, @i cu ce)e aduse prin pre*enta )ege/ cu avi*u)
Agen7iei $a7iona)e a &unc7ionari)or #u.)ici1G
#$%N
4. Reproduce, ,ai >os prevederi)e art1 12 a)in1 ;1</ ;2< @i ;4< din Legea nr1
15532010 ;#M22<1
#M22
GART1 12
;1< %up0 nu,irea n +unc7ie/ po)i7i@tii )oca)i care au atri.u7ii n do,eniu) ordinii @i
)ini@tii pu.)ice/ precu, @i cei cu atri.u7ii n do,eniu) circu)a7iei rutiere/ proveni7i din
structuri)e po)i7iei co,unitare sunt o.)iga7i ca/ n ter,en de 5 ani/ s0 ur,e*e un
progra, de +or,are ini7ia)0 organi*at ntrDo institu7ie de nv070,nt din cadru)
"inisteru)ui Ad,inistra7iei @i Interne)or1
;2< %up0 nu,irea n +unc7ie/ po)i7i@tii )oca)i care au atri.u7ii n do,eniu) ordinii @i
)ini@tii pu.)ice/ precu, @i cei cu atri.u7ii n do,eniu) circu)a7iei rutiere/ se)ec7iona7i
u)terior opera7iona)i*0rii structuri)or po)i7iei )oca)e/ n condi7ii)e art1 3 a)in1 ;1</
precu, @i cei se)ec7iona7i n vederea ncadr0rii posturi)or structuri)or de po)i7ie
)oca)0 n+iin7ate n condi7ii)e art1 3 a)in1 ;2< sunt o.)iga7i ca/ n ter,en de un an/ s0
ur,e*e un progra, de +or,are ini7ia)0 organi*at ntrDo institu7ie de nv070,nt din
cadru) "inisteru)ui Ad,inistra7iei @i Interne)or1
=111?
;4< #rin derogare de )a prevederi)e Legii nr1 12231999/ repu.)icat0/ cu
,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e u)terioare/ dac0/ dup0 expirarea perioadei de 5 ani
prev0*ute )a a)in1 ;1</ respectiv a ce)ei de un an prev0*ute )a a)in1 ;2</ po)i7istu) )oca)
nu a a.so)vit progra,u) de +or,are ini7ia)0/ acesta este e)i.erat din +unc7ia pu.)ic01G
#$%N
". Reproduce, ,ai >os prevederi)e art1 6 a)in1 ;9< @i art1 10 a)in1 ;1< din
Ordonan7a de urgen70 a 8uvernu)ui nr1 6932013 ;#M31<1
#M31
GART1 6
=111?
;9< #rin derogare de )a prevederi)e Legii nr1 12231999/ repu.)icat0/ cu
,odi+ic0ri)e @i co,p)et0ri)e u)terioare/ inspectoru) genera) anti+raud0 @i inspectorii
genera)i ad>unc7i anti+raud0 se nu,esc prin deci*ie a pri,D,inistru)ui1G
#M31
GART1 10
;1< Bncepnd cu data intr0rii n vigoare a Hot0rrii 8uvernu)ui prev0*ut0 )a art1
13 a)in1 ;1< se n+iin7ea*0 n su.ordinea Agen7iei direc7ii)e genera)e regiona)e a)e
+inan7e)or pu.)ice/ institu7ii pu.)ice cu persona)itate >uridic0/ @i care sunt conduse/
prin derogare de )a dispo*i7ii)e Legii nr1 12231999/ repu.)icat0/ cu ,odi+ic0ri)e @i
co,p)et0ri)e u)terioare/ de un director genera)/ +unc7ionar pu.)ic1G
#B
(((((((((((((((