Sunteți pe pagina 1din 1

EXERCITII PREGATIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2013

STUDII DE FEZABILITATE

1. Rata de actualizare este un element esenial n metodele de fezabilitate bazate pe actualizare. Care
este coninutul acestei rate?

Este o metoda prin care se asigura comparabilitatea parametrilor economici si indicatorilor financiari ce se
realizeaza in perioade diferite de timp. Se realizeaza si se exprima prin 2 tehnici speciale dupa cum este luat
in calcul factorul timp:
1. Daca factorul timp este luat in calcul: trecut -- mai mare prezent -- mai mare viitor: se aplica tehnica de
capitalizare, fructificare [ se amplifica cu (1+i)n ]
2. Daca factorul timp este luat in calcul: viitor -- mai mare prezent -- mai mare trecut: se aplica tehnica de
actualizare [ se amplifica cu 1 / (1+i)n ] determinarea ratei (se calculeazade experti pentru fiecare
intreprindere in parte): rata de baza fara riscuri (rf) =dobanda la imprumutul de stat ( variaza intre 4% - 8% )
rata la nivelul BNR = rf +prima de risc rata = medie a dobanzilor practicate de bancile comerciale rata
=media tuturor dobanzilor practicate pe piata financiara rata la nivelul costului capitalului intrerinderii
expertizate (CMP)

2. Ct reprezint actualmente suma viitoare de 2.500 lei (5 ani), tiind c rata de actualizare este de
10%?

R: rata de actualizare este un coeficient care tine seama, in principal, de rata inflatiei si a
dobanzii prezente si viitoare, la care nu se mai adauga si alte influente. Rata de actualizare este rata de
rentabilitate utilizata pentru determinarea valorii actualizate, la oanumi t a dat a, a unui var s amant
uni c s au a unei s er i i de vr s mi nt e de ncas at s au de pl t i t ulterior. Rata de actualizare
este un element al pieei financi are introdus in calculul parametrilor economici si al indicatorilor
financiari.
Actualizarea si capitalizarea sunt 2 tehnici legate dar diferite; sunt legate prin factorul
timp. Economia de piata are 3 piete diferite:
1. Piata de bunuri si servicii;
2. Piata financiara;
3. Piata muncii.
In piaa de bunuri si servicii o marfa sau un produs cu cat sta mai mult cu att aduce pagube. In piaa
financiara, banul cu cat sta mai mult cu atat aduce pagube. In aceasta piaa banii sunt
neechivalenti si pentru a-i putea face comparabili trebuie sa folosim tehnicile de actualizare. Actualizarea se
realizeaz si se exprima prin 2 tehnici speciale , dup cum este luat in considerare factorul timp, astfel:

1. daca f act or ul t i mp s e i a i n cal cul di n di r ec i a t r ecut pr ez ent - vi i t or , s e
apl i ca r egul a capitalizrii sau tehnica de capitalizare numita si de fructificare;- suma cheltuita
azi x are ca echivalent in viitor, peste n ani, o suma y daca suma x o amplificam
cu factorul de capitalizare (1+i)n .

2. daca f act or ul t i mp s e i a i n cal cul di n di r ect i a vi i t or pr ez ent - t r ecut s e
apl i ca t ehni ca de actualizare numita si regula de actualizare - suma y prevazuta a fi chetuita
in viitor peste n ani are in prezent valoarea x daca suma yo aplificam cu factorul de actualizare
1/(1+i)n - suma y prevzuta a fi fluxul de trezorerie in viitor peste n ani are in prezent valoarea x
daca pe y il amplificam cu factorul de actualizare = 0,10x = 2500 lei n 5 y = (1 + a) * x = ( 1 +
0,10) * 2500 = 4026,28 lei