Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCITII PREGATIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2013

FUZIUNI SI DIVIZARI DE INTREPRINDERI


Societatea A absoarbe societatea B in conditiile in care cele doua societati participante la aceasta operatiune
sunt independete din punct de vedere al participatiilor la capitalul social. Bilanturile contabile ale celor doua
societati se prezinta astfel:
Elemente de activ A B Elemente de paiv A B
Cheltuieli de constituire 5.000 10.000 Capital social 50.000 75.000
Imobilizari corporale 100.000 75.000 ezerve !5.000 5.000
"arfuri #5.000 $5.000 ezultat reportat #0.000 10.000
Clienti %0.000 #5.000 &urnizori 70.000 #0.000
'isponibilitati #0.000 55.000 Credite bancare pe termen lun( %5.000 )0.000
T!tal activ 2"0#000 220#000 T!tal paiv 2"0#00
0
220#000
In procesul fuziunii celor doua societati* s+a tinut cont de urmatoarele plusuri de valoare rezultate din
reevaluarea (enerala a patrimoniului si activitatii acestora:
a. fond comercial creat de cele doua societati:
+ societatea A: )0.000 lei,
+ societatea B: 70.000 lei.
b. plusvaloarea rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale:
+ societatea A: #0.000 lei,
+ societatea B: $0.000 lei.
Aporturile celor doua societati se prezinta astfel:
Elemente A B
Capital propriu 115.000 )0.000
Active fictive+ch.de constituire +5.000 +10.000
&ond comercial )0.000 70.000
-lusvaloarea imobilizarilor corporale #0.000 $0.000
Activ net c!$i%at&A'C( 2)0#000 1*0#000
'+ma$ de acti+ni&'a( 10#000 1,#000
Val!a$ea int$ineca&A'C-'a( 2) 12
Calc+le .inancia$e /
aportul de schimb dintre valorile intrinsece ale celor doua actiuni este :
s . /aloarea intrinseca a actiunilor societatii A 0 /aloarea intrinseca a actiunilor societatilor B
s . !# 0 1! . ! 0 1
/aloarea acestui raport nu trebuie sa fie determinara cu zecimale deoarece acest raport arata numarul de actiuni
care trebuie schimbate cu actiunile celeilalte societati. In aceasta situatie pentru a remunera aportul societatii B
in operatiunea de fuziune trebuie emisa 1 actiune noua A in schimbul a ! actiuni vechi B.
1inand cont ca valoarea nominala a celor doua societati este de 5 lei* ma2orarea capitalului social al societatii A
dupa fuziunea prin absorbtie cu societatea B* parcur(e urmatoarele etape:
+ numarul de actiuni ce trebuie emise pentru remunerarea capitalului societatii B: 15.000 3 10!.
7.500 actiuni noi A,
+ valoarea ma2orarii capitalului social: 7.500 actiuni 3 5 lei . $7.500 lei,
+ diferenta dintre valoarea ma2orarii capitalului social si valoarea aportului se contabilizeaza in
cate(oria de prima de fuziune* adica: 1%0.000 4 $7.5000 . 1#!.500 lei.
0l+1+l in.!$mati!nal c!nta2il la !cietatea A/
a. contabilizarea ma2orarii capitalului social:
C!nt de2it!$ C!nt c$edit!$ Val!a$e
#55 .0.
101!
10#!
1%0.000
$7.500
1#!.500
b. contabilizarea primirii aportului de la societatea B:
Val!a$e C!nt de2it!$ C!nt c$edit!$ Val!a$e
310#000
70.000
105.000
$5.000
#5.000
55.000
.0.
!07
!1!
$71
#11
51!
.0.
#55
#01
15!
310#000
1%0.000
#0.000
)0.000
In urma operatiunii de fuziune* bilantul contabil al societatii A se prezinta astfel:
Elemente de activ Val!a$e Elemente de paiv Val!a$e
Cheltuieli de constituire 5.000 Capital social %7.500
&ond comercial 70.000 -rime de fuziune 1#!.500
Imobilizari corporale !05.000 ezerve !5.000
"arfuri %0.000 ezultat reportat #0.000
Clienti 1!5.000 &urnizori 110.000
'isponibilitati )5.000 Credite bancare pe termen lun( 175.000
T!tal activ ,*0#000 T!tal paiv ,*0#000
0l+1+l in.!$mati!nal c!nta2il la !cietatea B/
a. contabilizarea creantei asupra societatii A pentru aportul la capitalul acesteia:
C!nt de2it!$ C!nt c$edit!$ Val!a$e
#51 75%$3 1%0.000
3 venituri din operatiuni de fuziune
b. contabilizarea virarii aportului catre societatea A:
Val!a$e C!nt de2it!$ C!nt c$edit!$ Val!a$e
210#000
#0.000
)0.000
%0.000
.0.
#01
15!
55%$3
.0.
!1!
$71
#11
51!
210#000
75.000
$5.000
#5.000
55.000
3cheltuieli din operatiuni de fuziune+valoarea contabila a elementelor de activ cedate sub forma de aport
c. contabilizarea primirii actiunilor emise de societatea A pentru remunerarea aportului:
C!nt de2it!$ C!nt c$edit!$ Val!a$e
!51 #51 1%0.000
d. contabilizarea anularii activelor fictive+cheltuielile de constituire:
C!nt de2it!$ C!nt c$edit!$ Val!a$e
55%% !01 10.000
e. contabilizarea inchiderii conturilor de cheltuieli:
C!nt de2it!$ C!nt c$edit!$ Val!a$e
1!1 .0.
55%$
)0.000
%0.000
55%% 10.000
f. contabilizarea inchiderii conturilor de venituri:
C!nt de2it!$ C!nt c$edit!$ Val!a$e
75%$ 1!1 1%0.000
(. determinarea rezultatului fuziunii:
ezultat . /enituri totale 4 Cheltuieli totale
ezultat . 1%0.000 4 )0.000 . )0.000 lei
Bilantul contabil al societatii B inainte de lichidarea acesteia se prezinta astfel:
Elemente de activ Val!a$e Elemente de paiv Val!a$e
1itluri de participare 1%0.000 Capital social 75.000
ezerve 5.000
ezultat reportat 10.000
ezultatul fuziunii )0.000
T!tal activ 1*0#000 T!tal paiv 1*0#000
0l+1+l in.!$mati!nal c!nta2il p$ivind !pe$ati+nile de lic3ida$e p$ivind !cietatea B/
a. contabilizararea evidentierii drepturilor actionarilor societatii B:
C!nt de2it!$ C!nt c$edit!$ Val!a$e
.0.
101!
105
117
1!1
#55 1%0.000
75.000
5.000
10.000
)0.000
b. contabilizarea distirbuirii titlurilor de participare primite de la societatea A catre actionarii societatii B:
C!nt de2it!$ C!nt c$edit!$ Val!a$e
#55 !51 1%0.000
'upa realizarea acestei inre(istrari contabile toate conturilor societatii B sunt soldate. Actionarii societatii
B vor deveni in urma operatiunii de funziune actionari ai societatii A.