Sunteți pe pagina 1din 3

Bilet 1 CECCAR

FILIALA ARGES

TESTARE SEMESTRL I/2013
Anul I

Subiectl 1

ALFA tine evidenta stocurilor prin metoda inventarului permanent si evalueaza stocurile la iesire prin metoda LIFO.
Stoc initial la 01.09 : 10 buc x 200 lei / buc. In cursul lunii au loc operatiile :

a) Pe data de 08.09 achizitii 50 buc x 250 lei / buc, reducere comerciala inscrisa in factura 2%.
b) Pe data de 15.09 consum 52 buc.
c) Pe data de 19.09 achizitii 20 buc x 300 lei / buc, prt de cumparare si cheltuieli de transport inscrise in factura
1000 lei.
d) Pe data de 21.09 se primeste de la furnizor o factura cuprinzand un scont de 3%aplicat la valoarea materiilor
prime din factura din 19.09.
e) Pe data de 30.09 consum 23 buc.
La inventarierea fizica se constata un stoc faptic de 4 buc evaluate la valoarea totala de 800 lei.

Se cere :
Conform OMFP 3055/2009 contabilizati :
(a) Contabilizarea operatiilor in ordine cronologica.
(b) Regularizarea inventarui.

Raspuns :Subiectul 2
S se calculeze marja comercial si valoarea adugat generate de societateaX despre care se cunosc
informatiile financiare din tabelul de mai jos si s se anal izeze repartitia valorii adugate pe destinatii.

Indicator u.m.
Venituri din vnzarea mrfurilor 2000
Pr oduc i a vndut 30000
Pr oduc i a s t oc at 1000
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mrfurilor vandute 1200
Cheltuieli salariale 7000
Cheltuieli cu amortizarea 3000
Cheltuieli cu chirii 1500
Cheltuieli cu dobnzi 1400
Impozit pe profit 1000

Raspuns :

Marja comerciala (MC) reprezi nta i ndicator de masurare a profitabi litatii activitati i comerciale a
firmei.
MC = veniturile din vanzari de marfuri - costuri aferente marfurilor vandute
= 2000 um 1200 um
= 800 um

Valoarea adaugata (VA) reprezinta surplusul de valoare rezultat din utilizarea factorilor de productie, indeosebi a
factorilor munca si capital, peste valoarea materiilor prime, materialelor si serviciilor cumparate de intreprindere de la
terti si asigura remunerarea participantilor directi si indirecti la activitatea economica a intreprinderii: personalul,
statul, creditorii, actionarii etc.

VA = MC + PE Ams Stoc materii prime
VA Valoarea adaugata
MC Marja comerciala
PE Productia exercitului
Ams Aprovizionarea cu materiale si servicii externe
Stoc materii prime Stoc Final materii prime Stoc Initial materii prime

(1) MC = 800 um
(2) PE = Productia stocata + Productia imobilizata + Productia vanduta
= 1000 um + 0 um + 30000 um
= 31000 um
(3) Ams = Cheltuieli cu materii prime + Cheltuieli cu chiriile + Cheltuieli cu dobanda
= 10000 um +1500 um + 1400 um
=12900 um
(4) Stoc materii prime = 0 um

= > VA = 800 um + 31000 um 12900 um 0 um
=18900um

Indicatorul masoara performanta economico-financiara a intreprinderii, indicele de crestere al valorii adaugate
trebuind sa-l depaseasca pe cel al productiei exercitiului si sa fie intr-o crestere continua.

Valoarea adaugata permite masurarea puterii economice a intreprinderii. Acest indicator reprezinta o valoare
adaugata bruta deoarece cheltuielile cu amortizarea nu suntconsumate din exterior si, deci, deprecierea capitalului
economic (imobilizarilor) nu este luata in considerare, rezultand o valoare adaugata bruta, care include si amortizarea.
Diminuarea valorii adaugate brute cu amortizarea imobilizarilor aferente exploatarii permite obtinerea valorii
adaugate nete.


Subiectul 3

Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:
Tinerea contabilitatii
Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
Auditul statutar
Alte lucrari de audit financiar contabil
Management financiar contabil
Servicii fiscale
Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
Evaluari de intreprinderi si titluri
Alte servicii contabile si extracontabile.