Sunteți pe pagina 1din 5

Analiza diagnostic Alina Ciuhureanu

75. S se calculeze soldurile intermediare in manier continental i n manier anglo-saxon pornind de la informatiile de mai jos:
Indicator u.m. Venituri din vnzarea mrfurilor 3000 Produc ia vndut 50000 Producia stocat 1500 Producia imobilizat 500 Subvenii de exploatare 10000 Cheltuieli cu materii prime 30000 Costul mrfurilor vndute 2900 Cheltuieli salariale 15000 Cheltuieli cu amortizarea 1000 Cheltuieli cu provizioane 200 Cheltuieli cu chirii 200 Cheltuieli cu asigurri sociale 2000 Impozite i taxe 300 Venituri din dobnzi 200 Venituri din diferene favorabile de 200 curs valutar Cheltuieli cu dobnzi 800 Cheltuieli cu provizioane financiare 100 Impozit pe profit 1300

REZOLVARE:

A - Soldurile intermediare de gestiune in maniera continentala

Page 1 of 5

Venituri din vanz.marfurilor Costul marfurilor vandute MARJA COMERCIALA Productia vanduta Productia stocata Productia imobilizata Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli cu chirii VALOAREA ADAUGATA Cheltuieli salariale Chelt.cu impozite si taxe Subventii din exploatare-venituri Chelt.cu asig.sociale EXCEDENT BRUT DE EXPLOATARE (EBE) Chelt.priv.amortizarea si provizioanele (1000+200) PROFIT DIN EXPLOATARE Venituri din dobanzi Venituri din dif.favorabile de curs Cheltuieli cu dobanzile Chelt.cu proviz.financiare PROFIT CURENT Impozitul pe profit PROFIT NET

+3.000 -2.900 100 +50.000 +1.500 +500 -30.000 -200 +21.900 -15.000 -300 +10.000 -2.000 +14.600 -1.200 +13.400 +200 +200 -800 -100 +12.900 -1.300 11.600

1. Marja comerciala(MC)-reprezinta diferenta dintre valoarea vanzarilor si costul direct aferent produselor vandute; marja comerciala este primul nivel de la care incepe sa se contureze profilul firmei MC=cifra de afaceri-costul marfii, produselor sau serviciilor vandute MC = Venituri din vnzarea mrfurilor - Costul mrfurilor vndute - Cheltuieli cu materii prime MC=3.000-2.900-30.000= -29.900 2. Valoarea adaugata(VA) reprezinta valoarea ramasa la dispozitia firmei dupa valorificarea bunurilor si serviciilor si deducerea cheltuielilor cu resursele externe consumate pentru derularea activitatii de baza a firmei; VA = MC + productia stocata sau imobilizata-alte cheltuieliu externe ale firmei Cheltuieli externe =chelt cu mat. Consumabile, cu energia si apa, cu ambalajele, intretinerea si reparatiile, cu chiriile, asigurarile de bunuri si persoane, transport , protocol, reclama si publicitate, deplasari, posta si telecomunicatii, servicii bancare si alte servicii prestate de terti VA= MC + Producia vndut+ Producia stocata+ Productia imobilizata- Cheltuieli cu chirii VA =-29.900 +50.000+1.500+500-200= 21.900 3. Excedentul brut de exploatare(EBE) reprezinta valoarea ramasa la dispozitia ramasa dupa ce s-a diminuat valoarea adaugata cu cheltuielile de personal si cheltuieli cu impozitele si taxele percepute de stat
Page 2 of 5

EBE = VA (chelt de personal+chelt cu impozite si taxe) EBE =VA (Cheltuieli salariale+ Cheltuieli cu asigurri sociale+Impozite i taxe ) EBE =21.900-(15.000 + 2.000 +300) =4.600 4. Rezultatul exploatarii(RE) reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile de exploatare RE = EBE + (alte venituri din exploatare alte chelt din exploatare ) chelt cu amortizarea RE= EBE +Alte venituri din exploatare(subventii)- Cheltuieli cu provizioane 200 - Cheltuieli cu amortizarea 1000= 14800+1000-1000 RE =4.600+10.000-200 -1.000 =13.400 5. Rezultatul curent (RC) reperzinta rezultatul obtinut din activitatea de exploatare si cea financiara RC=RE +(venituri financiare cheltuieli financiare) RC = RE + (Venituri din dobnzi+ Venituri din diferene favorabile de curs valutar ) (Cheltuieli cu dobnzi + Cheltuieli cu provizioane financiare ) = RC = 13.400+200+200-800-100 =12.900 6. Rezultatul net= rezultatul brut impozit profit RN = 12.900-13.000=11.600

B Soldurile intermediare de gestiune in maniera anglo-saxona Indicator/ Subindicatori CIFRA DE AFACERI (CA) Rezultat nainte de plata dobnzilor, impozitului pe profit i amortizrii EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (marj asupra cheltuielilor variabile)
Rezultat nainte de plata dobnzilor i a impozitului pe profit = RE EBIT Earnings Before Interest and Taxes Rezultat nainte de plata impozitului pe profit = RB EBT = Earnings Before taxes Page 3 of 5 EBITDA Cheltuieli cu amortizarea

Relaia de calcul CA Cheltuieli variabile de exploatare

EBIT Cheltuieli cu dobnzile

Rezultat net = RN

EBT Impozit pe profit

Cheltuieli variabile Cheltuieli aflate in directa corelatie cu modificarea volumului productiei (cheltuielile cu materiile prime, materialele, utilitatile, salariile personalului direct productiv etc.). Cheltuielile variabile sunt constante pe unitatea de produs. Conform modelului de analiza anglo-saxon, soldurile intermediare de gestiune sunt: 1.Rezultat inainte de plata dobanzii, a impozitului pe profit si amortizarii (marja asupra cheltuielilor variabile) EBITDA = cifra de afaceri chelt variabile de exploatare Cifra de afaceri = Venituri din vnzarea mrfurilor + Productia vanduta+ Subventii = 3.000+50.000 +10.000 =63.000 Chelt variabile = Cheltuieli cu materii prime + Costul mrfurilor vndute + Cheltuieli salariale+ Chelt. Asig sociale = 30.000+2.900+15.000+2.000=49.900 EBITDA = 63.000 49.900 EBITDA =13.100 2. Rezultatul inainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit EBIT = EBITDA chelt cu amortizarea- provizioane EBIT = 13.100-1000 -200 EBIT = 11.900 3. Rezultatul brut, inainte de plata impozitului pe profit EBT = EBIT chelt cu dobanzile EBT =11.900 -800 EBT = 11.100 4 Rezultatul net RN=EBT-impozit pe profit RN=11.100-1.300=9.800

23. S se calculeze soldurile intermediare de gestiune n cazul societii ale crei informaii financiare sunt prezentate mai jos i s se analizeze evoluia acestora:

Indicator Venituri din vnzarea mrfurilor Producia vndut Producia imobilizat Cheltuieli cu materii prime Costul mrfurilor vndute Cheltuieli salariale

31.12.n (u.m.) 0 20000 0 3000 0 7000 Page 4 of 5

31.12.n+1 (u.m.) 1000 22000 1000 4000 800 7800

Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu chirii Cheltuieli cu dobnzi Impozit pe profit

300 1500 1400 1000

400 1500 1500 1000

REZOLVARE: Elemente de calcul


Venituri din vinzarea marfurilor Cheltuieli privind marfurile Marja comerciala(1-2) Productia vinduta Variatia stocurilor Productia imobilizata Productia exercitiului(4+5+6) Consumuri intermediare inclusiv cheltuieli provenite de la terti Valoarea adaugata(3+7-8) Venituri din subventii de exploatare Cheltuielile cu impozitele si taxele Cheltuieli cu personalul Excedentul(deficitul) brut dinexploatare(9+1011-12) Alte venituri din exploatare si venituri din provizioane Alte cheltuieli din exploatare Cheltuieli cu amortizarea siprovizioanele Rezultatul din exploatare(13+14-15-16) Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul curent(17+18-19) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul extraordinar(21-22) Rezultatul brut al exercitiului(20+23) Impozit pe profit Rezultatul net al exercitiului(24-25)

31.12.n
0 0 0 20000 0 20000 4500 15500 0 0 7000 8500 0 0 300 8200 0 1400 6800 0 0 0 6800 1000 5800

31.12.n+1
1000 800 200 22000 1000 23000 5500 17700 0 0 7800 9900 0 0 400 9500 0 1500 8000 0 0 0 8000 1000 7000

Page 5 of 5