Sunteți pe pagina 1din 172

Redactor de carte: Junona Tutunea

Titlul original: The Sniper . :


by Nelson De Miile as Jack Cannon
Copyright Nelson De Miile 1!"#
Toate drepturile asupra acestei $ersiuni %n li&ba.ro&'n() inclusi$
pentru Republica Moldo$a) apar*in +diturii ,antasia.
-.S...N.!/0123S010"

N+4S5N D+ M-44+
sub pseudoni&ul Jack Cannon
Detecti$ul Joe Ryker
6sasinul Singuratic
7ersiunea ro&'neasc(: 5ana .r'ndu8
editura 9antasiaC6:-T54;4 l
<enry Cyrus %8i spri=ini pu8ca %ntre genunchi 8i se ghe&ui %n spatele
parapetului de c(r(&id( care &(rginea acoperi8ul. Se a9la pe o cl(dire
abandonat() %nalt( de cinci eta=e) a c(rei 9a*ad( d(dea
spre autostrada ,ranklin Roose$elt. -n spatele lui) lu&ina as9in*itului
sc(lda piscurile din Jersey. Dedesubt) 9lu>ul continuu al tra9icului) ca
un 8ir ne%ntrerupt de lu&ini) urca pe autostrad() de0a lungul r'ului
+ast.
Cyrus %8i spri=ini b(rbia de piatra cald( a parapetului 8i
r(&ase ne&i8cat) cu pri$irile pierdute %n a&urg. .locurile scunde
8i %nghesuite din .rooklyn) de cealalt( parte a r'ului) p(reau
p(r(site cu totul. ;nde$a spre centru) %n apropierea edi9iciului
Na*iunilor ;nite) clipea inter&itent un panou gigantic al 9ir&ei
:epsi0Cola 8i lu&ina aceasta repetat( scotea la i$eal( un
re&orcher care %&pingea 1 plat9or&( de gunoi %n =osul r'ului.
4u&inile unui elicopter 9ulgerar( pe deasupra) %ndrept'ndu0se
spre heliodro&ul de pe Strada /".
? Ce de *inte bune... &ai &ulte ca %n =ungl(@ e>cla&(
Cyrus cu $oce tare.
Scoase din buAunarul =achetei lui $erAi de ca&u9la= o sticl(
cu suc de portocale. -n ti&p ce sorbea cu %nghi*ituri &ici)
potri$ea lentilele telescopului. Scruta apoi ora8ul prin luneta
0BStarlight Mark 7#) %n c(utarea unei *inte &i8c(toare. Se opri
asupra elicopterului 8i &or&(i ne&ul*u&it:
? 5 &ie de &etri... prea departe@
4(s( pu8ca =os 8i se 9rec( la ochi. BC't( $re&e &ai r'n=e8te
soarele (sta) b(tr'na &ea Starlight n0o s( 9ac( nici o treab(...#) %8i
spuse %n sinea lui. Chiar %n clipa aceea) A'&betul i se topi pe buAe.
:ri$irea %i 9usese atras( de silueta elegant( a unui Mercedes 213 4
decapotabil) care urca pe podul suspendat deasupra autostr(Aii)
%ndrept'ndu0se spre nord. Deslu8ea 9oarte $ag p(rul lung 8i blond al
#9e&eii de la $olan) 9lutur'nd %n b(taia $'ntului. Cyrus se ridic(
i&ediat %n genunchi 8i %ncepu s( caute prin buAunare un cartu8 de
calibrul !)1C &ili&etri. 6poi %ncarc( ar&a 8i se uita din nou prin
telescop.
BMai are o sut( de &etri p'n( a=unge %n dreptul &eu#) %8i
spuse. 6cu& $edea.9oarte bine 9e&eia t'n(r( 8i 9ru&oas( de la
$olan cu& A'&bea) %n ti&p ce des9(cea cu din*ii %n$eli8ul unui
baton de ciocolat(. BMai are cinciAeci de &etri#.
:rin lentila telescopic() totul p(rea sc(ldat %ntr0un alb(strui de ghea*( 0
9a*a) p(rul blond) .ciocolata) &a8ina 0 toate ap(reau %n. di9erite nuan*e
de albastru. Dns( nici &(car aceast( culoare deAa$anta=oas( pentru
oricine nu putea ascunde 9ru&use*ea re&arcabil( a acelei 9e&ei.
B6cu& e chiar %n dreptul &eu....a trecut...#
Crucea de pe lentila telescopului se 9i>( %n dreptul capului ei. BS0a dus
cinciAeci de &etri...#
Ridica piedica) trase ad'nc aer %n piept) apoi %8i *inu respira*ia.
B6cu& are o sut( de &etri a$ans#)
Roti telescopul u8or spre st'nga) ur&(rind &a8ina care se %nscria pe
banda e>terioar(. T'n(ra %8i pri$i ceasul: era E 9i>.
BDoua sute de &etri#.
;ciga8ul A'&bi 8i ap(s( pe tr(gaci. 6&ortiAorul a l(sat d( se aud(
nu&ai un sunet &oale. Datorit( a&ortiAorului putea auAi toate
Ago&otele produse de oricare co&ponent( %n &i8care a pu8tii. ,e&eia
se aplec( 8i deschise radioul ca s( asculte 8tirile de la ora E. .Cartu8ul
dublu str(punse) parbriAul securiAat 8i 9(cu dou( g(uri per9ect rotunde
e>act %n locul %n care se a9lase capul ei cu o secund( &ai de$re&e.
4uat( prin surprindere) t'n(ra intr( %n panic( 8i ap(s( 9r'na.
BTrei sute de &etri... 4a dracuF@#
C(ut( ener$at prin buAunare 8i scoase un trasor incendiar portocaliu.
Dl b(g( %n %nc(rc(tor 8i ar&(G cartu8ul alunec( %n l(ca8ul s(u) pe *ea$a.
BCal&) acu&... ;8urel..: ;8urel... :atru sute de &etri.#
Trase ad'nc aer %n piept) ochi locul %n care b(nuia c( se) a9l(
reAer$orul de benAin( 8i trase.
BCinci sute de &etri.# Dep(8ise distan*a la care carabina M 1" a$ea
&a>i&u& de e9icien*(.
Trasorul portocaliu 9ulger( %n lungul autostr(Aii) str(punse nu&(rul de
%n&atriculare 8i ni&eri reAer$orul. Mercedesul e>plod( %ntr0o
$'l$(taie uria8( 8i s(ri %n 9a*a unui ,ord Mustang care $enea din sens
opus. 6cesta lo$i de dedesubt Mercedesul %n c(dere 8i %l arunc( peste
parapet) pe 8oseaua de dedesubt. Ma8ina ateriAa pe acoperi8ul unui
ca&ion %n $iteA() care porni o distrug(toare reac*ie %n lan*. 4a r'ndul
lui) Mustangul se r(sturn( pe o parte 8i derapa nebune8te) &(tur'nd
din0cale alte trei &a8ini) apoi intr( %n plin %n bara din spate a unui
ca&ion 8i e>plod(.
6utostrada de sub podul suspendat era plin( acu& cu &or*i 8i
&uribunAi. R(ni*ii se %&pleticeau c'*i$a pa8i) co&plet n(uci*i) apoi se
pr(bu8eau 8i ei l'ng( cei uci8i. +ra un in9ern de o*el arA'nd) %&p'nAit
de urlete 8i *ipete) 8i =os) 8i sus) pe pod. Din a&bele direc*ii $eneau alte
8i alte &a8ini) 8i aerul 9ierbinte al serii de august se u&plu de &ugetul
cla>oanelor 8i de $aierul sirenelor.
<enry Cyrus se a8eA( cu coatele pe parapet 8i cu b(rbia
spri=init() %n pal&e) ur&(rind spectacolul. -n $iata lui nu $(Au) ce$a
&ai 9ru&os. Nici nu se co&para cu spitalul. +ra chiar &0ai 9ru&os ca
in =unglele din 7ietna&.pentru telescopul s(u Starlight) care era un
&odel deosebit)e>peri&ental. 6&intindu08i un truc &ai $echi) se lipi
cu spatele de casa sc(rilor 8i pri$i pieAi8 %n holul de la intrare.
Mane$ra asta era e9icienta noaptea) c'nd $ederea peri9eric( e &ult &ai
bun( dec't cea 9rontal(. - se u&plu ini&a de bucurie $(A'nd c( n0a
uitat de tot 8&echeriile %n$(*ate pe $re&ea &isiunilor de noapte. +ra
&ult ti&p de atunci) &ai bine de doispreAece ani.
5bi8nuindu0se cu %ntunericul) descoperi un be*i$ care urina pe lidul
din hol) cl(tin'ndu0se pe picioare. Mirosul 8i sunetul a=ungeau p'n(
la el. Cyrus A'&bi iar(8i. B6Ai nu0i Aiua ta norocoasa) 9r(*ioare)# %8i
spuse %n sinea lui.
,(cu un salt peste ulti&ele cinci trepte 8i ateriAa drept %n hol.
Mar&ura pardoselii era clisoas() %ng(lbenit( de urin( 8i 9leg&e.
6lunec() dar %8i rec(p(ta i&ediat echilibrul 8i 9(cu o piruet') *in'nd
ar&a de0a cur&eAi8ul pieptului. .(tr'nul be*i$ era tot cu 9a*a la
perete) cu penisul %n &'n() %nc( urin'nd) c'nd Cyrus iAbi %n &oalele
capului cu patul pu8tii. 5&ul se pr(bu8i %n genunchi. .(rbia i se propti
o clip( %n &arginea la&briului) 8i Cyrus %l iAbi din nou cu o ase&enea
9or*() %nc't %i 9(cu *easta chis(li*() Adrobindu0i 9a*a de le&nul scoro=it.
.(tr'nul r(&ase lipit de Aid %n poAi*ia aceea obscen() urin'nd %nc(.
S'ngele 8i creierii i se %&pr(8tiar( pe la&briul putreAit) l(*indu0se
acolo ca o &asca groteasc(.
Cyrus de&ont( rapid telescopul 8i %l a8eA( pe calori9erul din hol) apoi
trase de elasticul pantalonilor lui largi 8i. negri 8i l(s( *ea$a pu8tii sa
alunece cu gura %n =os de0a lungul piciorului) p'n( ce a&ortiAorul se
opri %n &arginea ghetelor lui %nalte) de =ungl() %&br(ca apoi =acheta de
ca&u9la= 8i strecur( patul pu8tii la sub*ioar( Hde8i a$ea &ai &ult de un
&etru lungi&e) %i %nc(pea 9oarte bine sub bra*I) %8i %ncheie geaca 8i)
t'r'nd dup( el piciorul *eap(n) a=unse la calori9er. Din spatele lui
scoase un Aiar $echi 8i Aise
? -0ai aran=at bine de tot) Mikey) 8opti el) str'ng'nd pusca %ntre
genunchi. Nu $rei s(0i &ai stai ni*el) MikeyJ NuJ 4as(. Mi
aduc a&inte ce Aicea c(pitanul: BTrage 8i 8terge0o 0 nu &ai
pierde $re&ea prin prea=&a) s( te descopere (ia@#
6runc( o pri$ire spre &asacrul pe care %l deAlan*uise 8i
ochii lui sp(l(ci*i) re9lect'nd lu&ina incendiului) str(lucir( ca
dou( $(p(i. Ca 8i cu& s0ar 9i deschis o u8( unde$a %n capul lui)
l(s'nd s( se $ad( o clip( nebunia %nchis( %n creierul acela bolna$.
Se %nsu9le*i nu&ai o clip() apoi ochii i se stinser( iar(8i) de$enind
opaci.
? 5 s( 9ie 8i &'ine o sear( ca asta) Mikey. 5 s( 9ie si &'ine.
Str'nse carabina 8i cartu8ele %&pr(8tiate) apoi se ridic( 8i se 9uri8( %n
grab( spre u8a acoperi8ului. Se l(s( s( alunece prin chepeng 8i tr'nti
i&ediat capacul) 9(r( s( bage de sea&( c( era ur&(rit de.pri$irile a
doi adolescen*i %ncre&eni*i de spai&() a9la*i pe acoperi8ul %n$ecinat.
-si %&pacheta gri=uliu luneta %n el. Deschise u8a de la intrare 8i scruta
strada in a&bele direc*ii. Nu era ni&eni
Sub*ioara transpirat( i se %ncleia din pricina resturilor de creier 8i
s'nge) calde 8i lipicioase) de pe patul pu8tii
<enry Cyrus se %ndep(rt( 9luier'nd) l(s'nd %n ur&( $uietele
sirenelor 8i *ipetele r(ni*ilor. . . .
C6:-T54;4 C
-n acea seara %n(bu8itoare de august) sergentul Joe Ryker de la
Departa&entul :oli*iei din NeK Lork se oprise pe o banc( in parcul
To&pkins. Dac( cine$a ar 9i putut $edea prin ochelarii de soare
&arca :orsche) ar 9i citit %n ochii lui $erAi un nes9'r8it dispre*.
Ma=oritatea celor care %i %nt'lneau pri$irea nu puteau s0o 9runte &ai
&ult de o secund(. :entru a sc(pa de pri$irea aceea scrut(toare) %8i
coborau ochii de0a lungul 9igurii lui %ncruntate) incercind ca s( se
opreasc( %n s9'r8it %ntr0o Aon( &ai sigura) ca& %n dreptul nodului de -a
cra$at(. De0abia &ai t'rAiu a$eau s(08i a&inteasc( nasul sub*ire)
ac$ilin 8i gura.lipsit( de e>presie) pe care le %nregistraser() tulbura*i) %n
subcon8tient.
Ryker se g'ndea la cartierul +ast 7illage de alt(dat(. lu&ea %ncepuse
s(0l nu&easc( a8a pe la s9'r8itul anilor 13) c'nd pu8tii din suburbiile
con9ortabile din 4ong -sland d(duser( n($al( din ora8 ca s( se
9ac( Bhippie#. +rau o $ersiune light 6shbury cu p(rul lung) cu
9e*ele pline de co8uri) dar inseta*i de dragoste) care 9u&au pip(.
Cartierul era un 9el de Disneyland %nainte de a de$eni burgheA) un loc
unde se puteau pierde) puteau s( Aac() s( scape de gri=i) de &a&a 8i de
tata 8i s( discute politic( cu un negru ade$(rat) %n carne 8i oase. +ra
pace 8i dragoste) c'te )un popone* dr(gu*) c'te o consolare pentru
rata*i)oponen*i ai siste&ului 8i e>clu8i deopotri$() care doreau s( ia
parte la re$olu*ie 9(r( s( &ai bat( tot.dru&ul p'n( %n Cali9ornia.
Disp(ruse pentru totdeauna 8icul din anii F/3 ai ade$(ratului
7illage) pe atunci nu&it cu condescenden*( Mest 7illage) cu legiunile
de b(tr'ni 9il9iAoni cu pantaloni e$aAa*i) discut'nd de politica . 6t%t de
%ndr(gitele bodegi ale anilor F13 au 9ost puse pe :eter Ma> 8i C sau
e>ilate la peri9erie. Str(inii prin8i 9(r( acte %n regul( erau i&ediat
%nregistrati la politie .
Toate astea n0a$eau cu& s nceputu. anilor F!3 ap(ruser( %n H%nger))
-aduluiI) )ar 9etele NScarsdale# %ncepur( s(
Oandhi. 6cu& 7illaa era in.M)1 ) Mahler Pi Mahati9re%PF 9(cuser(
case 9(r( s( se g'ndeasc( c( p(&'ntul ar0apar*ine
unde e ) ) )
&igraser( acolo toc&ai dreptunghi) depinde cu& stabile8ti grani*ele.
Ni&eni nu 8tie e>act $JraJ.Q8leaht(decerJetRare este
nu&(niMocuitorilor lui) de $re&e ce reAiden*ii nu0i c'8tigau 9ai&a
Jn9or&eaA( corect pe cei care $in s( ridice chiriile. Cine s( le pitore8ti)
ade$(ra*i oa&e9 :una ca JS0a g(Aduit %n buc(t(rie cei patruAeci 8i doi
de $eri
9croasp(t sosi*i din Colu&bia) sau c( tot satul s(u din Ja&aica dureAe
a8a la nesrar8it. Jocuie8te %n subsol) %n cutii de cartonJ
=cririi d) 0 a 4e a&esteci T
799lage rec(AuFS J SS S S#F F!3.
Pi b(ie*ii F # 6nSel= Cartierul de +st se %n$ecineaA( cu partea de nord
cu Strada 0>? US plece C Si&pJ1C- de %a #Oreat Necl%1" care Vsese
cu Keo sut( de ani %n ur&( o strad( cu &agaAine pe srar8ite) Colegiul
de 6$oca*i %n ;M raAQFul dln 7ietna& eWe%egante) X preAent de$enind
paradisul tra9ican*ilor de droguri. %&pu*it() cu optAeci 8i 8ase de
studeT S0 ar/t1 Q huJu9cN(riWCartierul %ntinde %n partea de sud p'n( la
Strada <uston) unde toc) 8i c'nd ai dou(Aeci de ani nuTFFF# CaFduri
%nSheS4#*i la uWse %n$ecineaA( cu 4oKer +ast Side) locul prin
.e>celen*( al 9rustra*ii 8i blenoraeicii 6 FYX te a&esteci cu to=
co&er*ului #a&bulant) .0al tra9ican*ilor 8i al negustorilor de haine
r(&ase dec't un ))).
89 supra$ie*uitori 0e$rei din +urop p(r(siser( aparta&entele din
<ouston Street) to>ico&anii continuau $echiul cartier dec(Au %n ani
&ai t'rAiu
8i nu
ucrainei care nu08i &G
%ntoarser( %i 9ac( noi adep*i)
a8teptare.
par$eni*ilor sosise) &aghernite trans9or&ate %n re8edin*e lu> C
$echi. -n partea de est se %n$ecineaA( cu r'ul +ast Ri$er) cu
parcul cu acela8i nu&e 8i cu autostrada ,ranklin Roose$elt) iar la
$est cu Zona De&ilitariAat() care s9'r8e8te %n .ule$ardul 1/ sau
1". + greu de spus unde se ter&in( unul 8i %ncepe cel(lalt. Drept
%n &i=loc se a9l( To&pkins :ark) un delicios re9ugiu $erde printre
d(r'&(turile din prea=&(. 5 oaA( de $erdea*( plin( %n cea &ai
&are parte de e>cre&ente de c'ine) $o&( 8i 9leg&e. 5 oaA(
tinerii yuppy) tineri la&entabil() %n care nu *i0ai dori niciodat( s(
locuie8ti)
TreAirea era aproape.
?-a uit(0te la ei@ e>cla&( Ryker) ar(t'nd cu &'na spre trec(tori.
T'n(rul care se a9la l'ng( el pe banc( st(tea ne&i8cat de &ai bine de o
or( .
.ds(pn$easc(9rada<rF 0 Joe) credea& c( adaF<ayes S::
:Q[Me=darspec a
:Qtost) se nu&ea 6rth S# 9ascinat s:ectacolul sh0 \\ user(F
desc&deri :rin barun0 ur&(riser( locuri pitore8ti 8i
suburbie a NeK LoT i \ 1S JF era Qnginar din M ican%l#
Q;p( Qe col&dar( 0tot cartierul) Ryker %i ar(t( casele
-sJand. 6cu& ];Oro 9 n a9la9( toc[ai JaQ cap(tul \ ) Sauk
luitorilor de lucruri 9urate) droguri 8i ar&e) care erau &ai dese
DPi %nchipuise c( eparta&entul de :olitie dinFK# Q bQabele
de p5ru&b pe Ptiulete# Ji e>plic( iui <ayes ca
bucluc) nu&ai c( % 9 tepre cu& se poate F LQF -e$ardul 6 era -ocul
heroineiN %n : ce .ule$ardul C era
Continu'nd s( nri^# ,eBt&i: descoperise o &nitiX J@@ )&tr< ibul
cu%itanlor0 Trebuia s( 8tii toate lucrurile astea dac( $oiai s(
# a pri$easc( srrarte uB #F;lti&e de idei & Bn n&& T)_6__
BB `iG ` i %: .. `:
6
0[ a& $(Aut & aueens to 9uy$esa& loKn) & partea de nord) unde
locuiau cei din clasa
astaFJa care &0ai adus tu ea P&echeriW1JlocieF %n &a=oritate albi)
pl(tind acelea8i chirii .din 1"3. Case %ntrerunso ]JT)-X.. ` ..
eJ&ai00. -9tine se a9lau si %n cel(lalt r.an(t al ariip&lni ` 6ri&trr)]
cS
un ne&ernic sadea sau un poli*ist ca lu&ea. -i arat( 8i by$esant ToKn)
%n partea de nord) unde locuiau cei din clasa
0luiio tt=0iau J= in cel(lalt cap(t al Cartierului 0 peri&etrul se andu0=
9a$oarJ&iea 4illian Mald <ouses 0 8i cei de acolo pl(teau chirii la 9el
&ici) dar locul nu &iroase at't de ur't 8i a$eau o $edere &ai cine$lin(
9iindc( &a=oritatea 9erestrelor erau sparte.
%n c a9ar( de asta) %i ar(t( o &ul*i&e de pro>ene*i)
diirostituate) ho*i de buAunare) alcoolici) $agabonAi) ho&ose>uali)
o . F
.&e) bine %l 0! d &0V [##i A'&bet %n noB:il. &treru:se Ryk
a$sSSSSrPacsr00
e>:enen*aP-d9ncuno@C ) Jt;l pro[ c't n
era ceea
:artener) ceea ce er F luiF C(in*e ca pustiul sF#F # dlWrostltuateF
ho%F de buAunare) alcoolici) $agabonAi) ho&ose>uali) eayesFera J4/1
Q)chestlFu#e de ti&o a Ceara un aWer&a9rodi*i) tra$esti*i) lesbiene)
e>hibi*ioni8ti 8i chiar cri&inali.
care @ucreaC( nu99lai r.o0e)
ic( X [[S cri G/9TTX
C'8tigase PMSa de a T &&Fc
99lentuost peto)))) :d 7M- deteot.
argintie#
43J
orar
ca
suburbiile re-at)$-inistG9p:J <CF insa petrece ace8ti #r9ni \ .
SJ < #fF c C
l(s'ndu09s4uri t/F1 r=&asFbun d[ lacopi9Td 9 9aLorkF 9ie 7an1 d&
CaraibeF &dieni Sn 6sia 8i indieni a&ericani)
ca&er( %ntr0un ho^9 F/ ^3r din aueens iar el 0 *ne$astaWorientaliF
&eti8i cu origini incerte 8i a&ericani ianchei. Mare parte
:'n( c'nd a$ea s( 9 U de J'ng( circu&scnDtT T d 1#
locuitorii acestui .abilon &odern purtau costu&ele lor
c'te dou(Aeci de or9n@3/ Q Situa9lFe0 -ar cker S:: 1Q poll9ie=na%ionale:
robe lungi :'n( %n p(&'nt) sariuri) 9esuri) turbane)
gri=(.
cker decise) :tni un no$ice er J[ ulti&ele dou(
dat( %i ar(tase0 un negru co&plet deAbr(cat) care %8i 9(cea ne$oile %n
&i=locul str(AiiG alt(dat() Ryker s(rise s( despart( dou( $agaboande
8tirbe care %ncercau s( se %n=unghie una pe alta. Cu*itele lor sclipeau
at't de tare %n b(taia soarelui) %nc't %l orbeau) i se $(Ause ne$oit s(08i
pun( ochelarii de soare.
-n ora8ul acesta tr(iau negri 8i spanioli) 9ie n(scu*i la NeK Lork 9ie in
Me>ic
:e " nu a$usese ni&ic
? 6ici sunte& %n 6&ericaJ Sau a& luat eu &etroul gre8it
:loua iar. ur&() cel & F U i diri aueensJ %ntreb( <ayes
ui&it
%&pre=uri&ilor) nop*i u&blaser( %ntruna co&plet al %&Dre&ri&Gu#n
%ne:utW ) 4ui Ryker nu0i p(sa c'tu8i de pu*in) %ncetase de &ult s(
&ai %nc't 9ie preocupat de aparen*e.
:e str(Ai)
banca de

$s0a
Ryker p(rea cu g'ndurile %n alt( parte.
?7re&ea parc( 8i0a ie8it din &in*i cu c(ldura asta
Se apropie de 9at( :a JGF Na -&berWnutit(@ 6sta nu &ai e
te&peratur( critic() 6rthur) e de0a
rto [S[gSS unden:uiun
a:oi ridic( alte F aprob( 0
asta
or doi poli*i8ti# dracului#. ,ata %8i eteG F F
de porni
#ostruJ s(ri <ayes 6cu&
ener$at totu8i JusteJe chiar cu
[:60 al :toaicei %n 9oe P- erau o u
:T-S prea=&(.F Pi bur*i
spin(ri
g5a=e
c(
sUa ter&inat. 0Ma&() Ce
lung se
9n0a dat gata
uciga8(. Nici luna plin( nu a=ut(.
=et pe o $ictorie.
Ryker %8i puse iar ochelarii0 de soare) %8i 8terse sudoarea de 9at( 8i o
porni spre poarta de sud a parcului. <ayes lungi pasul %l a=unse din
ur&(.
$a s(
Aic()
Ji#a
sub
0 Joe) acu& c( a& ter&inat cu orientarea %n teren) ce ur&eaA(J 6i de
g'nd s( pleci %n $acan*(J
Ryker r'se. R'sul lui nu suna deloc pl(cut)
? Nu plec nic(ieri )a& treab( aici. 4ucreA la c'te$a caAuri si tu o
s( &( a=u*i. N0o s( 9ie prea &ult de lucru) 9iindc( nici unul dintre
caAuri n0a star&t interesul ni&(nui) nici al .presei) nici al $ecinilor
8i) cu at't &ai pu*in) al &eu. h8tia
t \ 6iayes ur&(ri 9i F = t - i _ NS
ce tra$ersa oar&iJ t ninduFe9= alearg( dup( atentate) =a9uri 8i cri&e.
+u a& la dispoAi*ie o
tru:uri &a= & ) ra Q noa: 9uste r&7 au &ai
alese:
prostituat() un to>ico&an) un $agabond 8i o &ic( ceart( de 9a&ilie
care s0a ter&inat cu decapitarea unui unchi sau cu&nat.
? DecapitareaJspuse <ayes serios.
? Da) cu o &acet(. .(ie*ii sunt din <aiti sau de pe acolo
de unde$a. Ce s(0*i spun) *ine de Departa&entul 4ocal de
-n$estiga*ii) care se ocup( cu cri&ele iu Aon(.
? 5h...
?.ine) &ergi s( &'nc(& sau te duci dup( 9u9eJ
?:ardonJ
?Nu $eAi c( g'9'i de parc( ai a$ea tu&oare la pl(&'niJ
?5h...
?.ine) cu& $rei. S( 8tii c( nu &( deran=eaA( s( ies la ag(*at pentru
tine) acu& c( 9aci parte din echip() dar s( nu0*i %nchipui c( o s0o 8i bag
%n locul t(u.
?Joe) sunte& de ser$iciu@ Pi0n a9ar( de asta) sunt %nsurat@ protest(
<ayes.
?6tunci) de trei ori ura pentru &aria= 8i datorie@ <ai s( &'nc(&.
5 luar( spre $est pe Se$enth Street p'n( ie8ir( din ,irst 6$enue 8i
intrar( la B7ictoris#) o ca9enea cu $edere spre strad(. Chelnerul %l
recunoscu pe Ryker 8i %l salut( cu o %nclinare a capului) dar nu $eni sa0
i a=ute s( g(seasc( o &as(. Cele &ai bune &ese erau cele de l'ng(
gea&) de unde se $edea %n strad() dar erau toate ocupate. Ryker
cercet( din ochi clientela) apoi se %ndrept( glon* spre &asa ocupat( de
doi b(rba*i care p(reau co&plet absorbi*i de con$ersa*ia lor) %n 9a*a
unei cara9e de sangria. Scoase din buAunar insigna aurie 8i o arunc( pe
t(blia de &ar&ur(. .(rbatul &ai t'n(r ridic( ochii 8i &'r'i:
?6h) la dracuF...
?CiocuF &ic) :ercy@ 6& ne$oie de &asa asta) spuse Ryker %ncet.
Dnainte ca $reunul din ei s( poat( riposta) ap(rur( ca din senin doi
chelneri care se 8i apucar( s( le &ute cara9a 8i paharele la o &as( &ai
%n 9und.
?,ascistule...) %i 8uier( cel &ai %n $'rst() ridic'ndu0se 8i p(r(sind
&asa.
Ryker se a8eA() %8i aprinse un trabuc ur't &irositor 8i08i puse ochelarii
de soare. Nu &'nca niciodat( altce$a %n a9ar( de ha&burgeri 8i hot
dogs. Dac( nu g(sea nici una) nici alta) &'nca 8i piAAa.
?,ac eu cinste) Joe) spuse <ayes e>pansi$) %ntreb'ndu0se c't a$ea s(0
1 &ai *in( buAunarul) dac( se repet( orgia cu bourbon)din seara
trecut(.
;n chelner A'&bitor se apropie 8i 9(cu o re$eren*(G
?.uenas noches) do&nule detecti$ Ryker@ Dn a9ar( de o bere rece) cu
ce $( &ai pot ser$iJ
?;n ha&burger) r(spunse Ryker scurt 9(r( sa arunce &(car o pri$ire
&eniului.
? 68 putea s( $( reco&and...
?N0ai ce s'0&i reco&anAi) Sebastian. 7in aici nu&ai
pentru pri$eli8te.
?Desigur) do&nule.
?Dn schi&b prietenul &eu) aici de 9a*() este un cunosc(tor ra9inat al
buc(t(riei cubaneAe.
?6de$(rat) do&nuleJ %ntreb( ad&irati$ chelnerul) %ntorc'ndu0
se spre <ayes) care toc&ai se chinuia s( desci9reAe lista de bucate.
<ayes ridic( nasul din &eniu:
?h(... cred... spune0&i) sea&(n( cu buc(t(ria
&e>ican(...J
?Sebastian) adu dou( beri 8i doi ha&burgeri) o t(ieRyker.
?Si) senor) r(spunse chelnerul) culeg'nd &eniul de pe&as(.
.erile08i ha&burgerii sosir( cur'nd 8i cei doi &'ncar( 8i b(ur( %n
t(cere. Ryker ur&(rea pe 9ereastr( trec(torii) din ce %n ce &ai rari pe
&(sur( ce se 9(cea tot &ai t'rAiu. Carna$alul str(Aii nu %l obosea
niciodat(.
?Ptii.)..) spuse <ayes %ntre dou( %nghi*ituri din
ha&burgerul r(scopt. M( g'ndea& la t'r9uli*a aia din parc... 6ia
blond(.
?Ce0i cu eaJ %ntreb( Ryker) golind cea de a treia sticl( de
bere Carta .lanca.
?+ra dr(gu*( %n 9elul ei...
?De0acu&a a Aburat) spuse Ryker 8i r'g'i. 5 8toar9a te&bel(. 6cuF se
preg(te8te pentru nu&(rul ur&(tor.
?DaF pu8tii (8tia nu se &ai duc deloc la 8coal(J
?.a se duc) dar le plac &ai &ult drogurile.
Zece &inute &ai t'rAiu) Ryker intra %n cabina tele9onic( a
restaurantului) 9etid( 8i %n(bu8itoare. Suna la departa&ent) cer'nd s(
$orbeasc( cu detecti$ul John 4ittel. Dup( c'te$a t'r'ituri =alnice)
parc( su9ocate 8i ele de c(ldur() 4ittel ridica %n s9'r8it receptorul.
?Ce$a pentru &ineJ
0 6h) Joe) bine c( ai sunat.
?DeciJ ) )
?6scult() a 9ost un accident %ngroAitor pe autostrad() %n
sectorul C1.
?Se aude h(r&(laia p'n( aici 8i sper c( toat( lu&ea se distreaA( de
&inune) daF ce naiba are asta de0a 9ace cu &ineJ
?Tot .personalul disponibil trebuie s( apar( pe scen(.5rdinul lui
,ischetti. C'*i$a &artori sus*in c( toat( nenorocirea a pornit de la o
&a8in( care a e>plodat pe autostrad(.
?:oate a tr(snit0o $reun 9ulger.
?<aide) Joe) chestia asta poate ie8i ur't de tot. Toat()lu&ea e de=a
acolo) toata lu&ea) pricepiJ
?.ine) bine. :ot s( trec &ai %nt'i pe acas() s(0&i iau
aparatul de 9otogra9iatJ M(&icii &ele %i plac la nebunie
9otogra9iile de la locul &eu de &unc(.
?Joe) e o ade$(rat( catastro9( acolo.
?Dn regul(. 5 s( &( &ul*u&esc cu 9otogra9iile o9iciale)care
%ntotdeauna sunt nu&ai alb0negru.
Dnchise %i ie8i ne&ul*u&it %n strad(. Nu gasea ni&ic interesant sau
pro&i*(tor %n toat( treaba asta. <ayes %l a8tepta a9ar(.
?ji0au dat ce$a) JoeJ
?Da) sa ne t%r(& dup( &a8ina aia ro8ie de po&pieri)r(spunse Ryker)
pornind0o %n direc*ia din care se auAea $uietul.
Dup( dou( Aile petrecute %&preun() <ayes se obi8nuise de=a cu
r(spunsurile lui scurte 8i pline de t'lc) a8a c( ridic( din u&eri 8i01
ur&(. Ryker opri o &a8in( de poli*ie) ar(t( insigna 8i se urcar(
a&'ndoi %n spate. Cei doi poli*i8ti tineri din patrul( %l cuno8teau
datorit( reputa*iei 8i nu p(reau prea 9erici*i s( aib( un ase&enea
pasager. 4ocul accidentului era la nu&ai c'te$a blocuri distan*() a8a
c( &erser( %n t(cere. C'nd a=unser( la baricadele poli*iei de sub podul
suspendat) Ryker 8i <ayes cobor'r(. %8i croir( cu greu dru& prin
&ul*i&e. Trecur( prin cordonul de poli*i8ti 8i Ryker %i 9(cu se&n cu
&'na lui Schneider) c'nd$a cel &ai gras poli*ist din departa&ent.
Schneider patrulase cincipreAece ani prin Lork$ille) partea ger&an( a
NeK Lork0u%ui) 8i nu trecuse niciodat( pe l'ng( un restaurant 9(r( s(
9ac( o inspec*ie 8i pe la. buc(t(rie.. C'nd a=unsese s( c'nt(reasc( o
sut( cinciAeci de kilogra&e) 9usese trans9erat %n centru) cu speran*a c(
buc(t(ria spaniol() italieneasc( 8i a9rican( or s(0i &ai taie apetitul)
ceea ce se 8i %nt'&plase dealt9el) c(ci %n scurt( $re&e sl(bise dou(Aeci
de kilogra&e.
Ryker se %ndrept( spre el. %nainte de a da ochii cu tablagii) se punea
%ntotdeauna la curent cu b'r9ele) pe care le culegea de la un poli*ist
&ai %n $'rst(.
?.uenos dias) do&nule poli*ist) i se adres( el. 7( intereseaA( ni8te
l(&'i 9ierbin*i... sau un arroAo conpo%lo... sau
?Du0te dracului) Joe.
?6i putea s( 9ii &ai dr(gu*) eenny) %l b(tu Ryker pe burt(.
? 4as0o dracului@ se strop8i Schneider) tr(g'ndu0se %napoi.
?-a Ai) cine0i pe0aiciJ %l %ntreb( Ryker.
? Ohice8te.
?:(i) ce posibilit(*i suntJ
?6: co&isarul %n persoan() pentru %ncep(toriG .: to*i
politicienii care $or s( 9ie ale8i sau reale8i %n noie&brie) de la
hingheri %n sus Hsau %n =os) depinde cu& $eAi lucrurileIG C: to*i
galona*ii) incluA'ndu01 pe c(pitanul :etersonG D: to*i cei de sus de
totG# +: nici unul de sus)
?Cred c( e BD#. Dar de ceJ .
0 Multe cada$re) &ult 9oc) &ult( pres(. Se poate pro9ita. din plin. Ce$a
%n genul (sta.
Ryker re$eni l'ng( <ayes) care conte&pla deAastrul. +rau o &ul*i&e
de &a8ini de poli*ie) de a&bulan*e) de dube ale Ser$iciului de ;rgen*(
8i ca&ioane de po&pieri. R(ni*ii gra$ 9useser( transporta*i la spitalul
.elle$ue) iar &or*ii la 59iciul de +>pertiA( de l'ng( spital. 7'l$(t(ile
incendiilor %8i pierduser( puterea 8i echipele Ser$iciului) de ;rgen*(
%ncepuser( s( scoat( &or*ii 8i r(ni*ii r(&a8i capti$i %n caroseriile
s9(r'&ate ale &a8inilor. :e aproape toate &a8inile erau cu giro9aruri
care se %n$'rteau a&e*itor 8i siluetele oa&enilor se decupau 9anto&atic
%n aceast( lu&in( crepuscular(. ,ulgerele blitAurilor d(deau %ntregii
scene o aparen*( ireal(.
?Miroase ca naiba) spuse Ryker absent. Carne la gr(tar.Nu *i s0a
9(cut 9oa&e) b(ieteJ
.? Joe) ce s0a %nt'&plat aiciJ 6 9ost o bo&b(J
?Nu.) Se pare c( o &a8in( a Aburat de pe pod pe autostrad(.
<ayes %l pri$i deconcertat.
Si $in %ncoace) s( $(d dac( pot s(.dau o &'n( de a=utor.
?5 ini*iati$( &ai &ult dec't l(udabil() do&nule sergent)
Aise Rogers) cu o nuan*( bat=ocoritoare %n glas.
BNenorocitule@#) %l %n=ur( Ryker %n g'nd.
?Do&nule detecti$J@ Do&nule RykerJ
Se treAi deodat( 8i %8i d(du sea&a c( .sc(pase ulti&a intrebare.
?Do&nule Ryker) este ade$(rat( po$estea asta cu &a8ina ce a
pro$ocat reac*ia de distrugere %n lan*) c( ar 9i e>plodat inainte...
?De0abia a& $enit) i0o t(ie Ryker ener$at 8i %i %ntoarse spatele)
%ndrept'ndu0se cu pa8i &ari spre o &a8in( de po&pieri ce a$ea scara
ridicat( p'n( la podul de deasupra.
:'n( acu& n0a& 8tiut c( te %n*elegi a8a bine cu presa) spuse <ayes.
?Rogers 8i cu &ine a$e& idei di9erite cu& ar trebui s(0&i
9ac eu treaba) asta0i tot. .
Se oprir( %n dreptul carcasei distruse a unui Mercedes decapotabil)
chiar l'ng( scara &obil(. Ma8ina st(tea pe cele patru ro*i) dar se $edea
c( se d(duse de &ulte ori peste cap p'n( g(sise un loc unde sa se
opreasca
?68a c( ei cred c( &a8ina asta a e>plodat pri&a) r(spunse
Ryker) c(ut'nd cu pri$irea %n =ur.
?.(iete) nu $eAi $reo tabl( pe unde$aJ .Trebuie s( raport(&.
5 porni spre centrul Aonei distruse.
?Du0te 8i tu unde $eAi &ai &ulte blitAuri) Joe. Tu &0ai %n$(*at asta.
Ryker. A'&bi.
?5 sa a=ungi un &are detecti$) b(iete@
6&'ndoi A'&bir( auto&at) c'nd un blitA le 9ulger( %n ochi. Ryker)
orbit) se n(pusti instincti$ asupra 9otogra9ului) dar o&ul disp(ru rapid
%n spatele unei &a8ini de po&pieri.
5 $oceG
?-a te uit( pe cine a$e& aici@ Joe Ryker) cel &ai &are
cri&inalist al tuturorFti&purilor %n persoan(@ se auAi
sarcastic(.
Ryker .%nghi*i %n sec. Cuno8tea 9oarte bine $ocea asta) ca dealt9el
&ilioane de neK yorkeAi. +ra $ocea lui Craig Rogers) $edeta
progra&ului de tele$iAiune local. Dn secunda ur&(toare se treAi cu un
&icro9on sub nas) toc&ai c'nd era gata s( dea dru&ul %n=ur(turilor
care %i st(teau pe li&b(
Dntr0un loc8or lini8tit) %n(untru) %nc( a8eAat la $olan) era un corp
o&enesc carboniAat.
?Centura de siguran*() trebuie s( 9i ars dup( ce s0a oprit
&a8ina) se &ir( <ayes.
Ce= de la 4aboratorul de Cri&inalistic( ancoraser( de=a
Mercedesul cu 9unii 8i %ncepur( s(01 ridice. Ryker i se adres(
poli*istului care p(Aea scara:
?<ei) e ce$a interesant acolo susJ
?Depinde ce nu&e8ti Binteresant#) Mac. 5 ar&at( de
Miri8ti 8i de presari) ba8ca pri&arul. 6 pierdut un 9el de bal de
societate sau ca& a8a ce$a. + %nc( %n s&oking.
? :(i bala&ucul (sta e &ai interesant dec't un dans aprob( Ryker)
%ncep'nd s( se ca*ere pe scara.
0,i*i a&abil) do&nule detecti$ Ryker) spuse Rogers) abord'nd
obi8nuitul s(u ton pro9esional. Ce crede*i c( a pro$ocat aceast( teribil(
tragedieJ
Ryker turba de 9urie. 5rbit de lu&ina re9lectorului) nu
$edea dec't conturul spectral al unei ca&ere de 9il&at a*intite
asupra lui. B4asa c( te *in eu &inte) %&pu*i*iiF) dracului@# %i
r(spunse %n g'nd. F
?Do&nule sergentJ...
Ryker se 9or*( s( r(spund( ci$iliAat.
?Da) Craig. +ra& de ser$iciu 8i toc&ai trecea& prin Aon( c'nd s0a
%nt'&plat tragedia) a8a c( &0a& g'ndit c( ar 9i &ai bine
sa trec pe aici .
:o&pierul %ncepu s( protesteAe de Aor.
Dncerc%nd s( se instaleAe %ntr0un post &ai %nalt) hot(r'se c( nu i0ar ica
ni*ic( e>perien*( practic() a8a c( trecuse la &unca de teren) nu&indu0
se 8e9 peste trei brig(Ai de in$estiga*ii speciale) care a$ea 9iecare la
acti$ reAol$area unei cri&e intens &ediatiAate. Dn toate cele trei caAuri)
:eterson ap(ruse %n 9a*a ca&erelor de 9il&at si culesese toti laurii chiar
daca Ryker 9acuse toata treaba
pornind0o 8i el dup( Ryker.
6=unser( sus) %nc(lecar( parapetul podului suspendat.
06i de g'nd s( preiei conducerea in$estiga*iilorJ Dl intreb( Ryker
?:oate.... r(spunse :eterson e$aAi$. Depinde de...
? De c't 9i&p o s( in$esteasc( 8i crainicul Craig Rogers %n po$estea
asta) i0o taie sergentul.
?Ryker@...
:eterson %ncepuse s( se %n9urie) dar se g'ndi c(0i &ai bine sa0si *in(
gura. B6& ne$oie de g(oaAa asta %ncreAut(#) recunoscu sinea lui. 7reo
8ase agen*i de poli*ie se desprinser( dintre ci$ilii care 9or&au suita
pri&arului 8i $enir( l'ng( :eterson.
?Joe) tu cuno8ti pe toat( lu&ea pe aici) spuse :eterson) %n loc de
preAent(ri.
Nu era ade$(rat) dar Ryker d(du din cap a9ir&ati$. <ayes) co&plet
ignorat) A'&bi =enat) %ntr0o parte.
?:ute*i s(0&i e>pune*i 9aptele) do&nule c(pitanJ %ntreb( )Ryker pe
cel &ai pro9esional ton posibil.
Sigur) sergent) r(spunse acesta bine$oitor. Se pare c( briA( u8oar(
dinspre larg 8i aerul rece %i a&e*i pe a&'ndoi pre* c'te$a secunde.
? :ute ca0n curuF $acii) da0i de Aece ori &ai bine de &irosul (la de
cauciucuri 8i carne ars() co&ent( <ayes.
B5a&enii (8tia.de la *ar( au e>presii tare ciudate#) se gandi Ryker) %n
ti&p ce tra$ersau podul %nspre grupul nu&eros de&nitari 8i Aiari8ti de
pe partea cealalt(.
:e pod a$useser( loc un ade$(rat &(cel) 8i cu toate astea de=a se
d(duse dru&ul circula*iei pe una din benAi. :e distan*a de kilo&etri
%ntregi) &a8inile %naintau bar( la bar( %n a&bele directii
5 unitate de po&pieri) porecli*i Bculeg(torii de cire8e#) coborau
r(ni*ii la a&bulantele de pe 8oseaua de dedesubt) unde tra9icul era
&ai pu*in intens. C(pitanul Cari :eterson %l descoperi pe Ryker si
%8i 9(cu loc prin &ul*i&e. . F
?Ce bine %&i pare c( ai reu8it s( $ii@ %l %nt'&pin( bucuros
?6rat( de parc( a trecut eing0eong pe aici) &'r'i Ryker) %n loc de
bun( Aiua.Mercedesul acesta care se %ndrepta spre nordF).)
? Care) cel ancorat cu 9unii) de =osJ
:eterson era un b(rbat %nalt 8i slab) ca& de patruAeci Da
8i cel pu*in patru dintre &artorii care au supra$ie*uit
.a pe bnt'lni $reun obstacol.
pubertate. Ca $echi prote=at al Pe9ului .iroului de Cri&inalisti Oeorge
Mc7ey) Carl :eterson lucrase ti&p de dou(Aeci de anF &inister)
%n$'rtind h'rtii 8i scriind &e&orii. Dar Mc7ey) c
e>terioar( st'ng(F a e>:lodat %nainte0de a
Din c'te &i0a& putut da sea&a e>a&in'nd epa$a
cinci de ani) cu un p(r blond care %i at'rna %n 8u$i*e 8i ochii de i
Gatastro9ei au declarat cu toat( siguran*a ca aceast( &a8in() care
albastru sp(l(cit. 6$ea 9a*a plin( de cicatricile acneei de
&a8inii) nu pare s( 9ie $orba de $reo bo&b( cu e>ploAl T
0 ) )r . 0 \ S F 9 \ F \
puternic. c>pioAiWn uA iar nu&arui d& spate a s'nt & aer sau s0a
desprins 8i s0a
9i absolut siguri c( Mercedesul nu s0a iAbit %nt'i
TS 0
ce$aJ
.? Sunt patru &artori Ryker) %i atrase aten*ia :eterson.
? Pi probabil or s( 9ie &ai &ul*i) dup( ce $o& putea $orbi
cu cei din spital.
Ryker re9lect( un &o&ent.
? <ai s( $orbi& cu &artorii) spuse. F
? 6& scos tot de la ei) Joe. .
? Nu) Carl) p'n( nu0i storc eu) nu.) .
:eterson ridic( din u&eri 8i %i ar(t( un &ic grup care st(tea deoparte..)
?.ine) sunt ai t(i) se d(du el b(tut
Ryker %i %ntoarse spatele 8i plec( %n direc*ia ar(tat() c(pitanul
:eterson se scuA( 8i %l ur&() iar grada*ii se %ntoarser( s(
006r putea 9i $orba de $reo de9ec*iune &ecanic(J ) e>e&plu) toba de
e8apa&ent %n9undat(... Sau pierderi de benAina la reAer$or...
?N0a$e& nici o certitudine p'n( nu sosesc analiAele de
laborator. Deoca&dat() nu pute& 9ace dec't specula*ii.
+0n regul(. Totu8i... poate un detonator de &ic( putere
&ontat pe reAer$or... .
?Se poate) &or&(i :eterson) deloc %ncura=ator.
?6r putea 9i un atentat politic sau &a9iotJ
.?Dnc( nu cunoa8te& identitatea persoanei de la $olan
?Dar de ce %n &i=locul dru&uluiJ 6sta te duce cu o9e
-a0 un contor de parcurs sau la o bo&b( cu ceas. :rea riscant F
putea o&or% o alt( persoan(... sau pe ni&eni)0Fcontinu( R$ker
supoAi*iile. la. pri&ar 8i la co&isarul08e9. <ayes r(&ase singur.
0:oate o bo&b( controlat( prin radio nh&tat_ F F&puls X X
ia du:( Ryker dup( c(pitan) dar
&i=locul dru&ului sau %n &a8in( Pi se&nalul de d O MX Nncordat
din caAa at&os9erei supra%nc(rcate pe
. treans&is de unde$a) de pe un acoperi8 O G/re Q %ntre%inea
R7ker0 +ra satul :an( :dste cap de acest o&
0 Mi se pareFca& tras( de p(r do&nule c(pitan de ColQ p'n( CQio P1
g'ndi& la toate tipurile de bo&be &ult &ai si&ple si care )nnti TJ 9
Q; # po;ti8ti Qare adunau de pe CarQSabl1 t5t
03 s( 8ti& &ai bine c'nd laboratorul o s( ne tri&ita portretul $icti&ei
8i reAultatul analiAelor &a8inii.
? Dar de ce dureaA( at'ta identi9icareaJ
? ,iindc( s0a 9(cut totul scru&) inclusi$ 8o9erul.
?0 Pi nu&erele de %n&atriculareJ
0%n ur&a cercet(rilor preli&inare nu s0a g(sit nici do$ada ca0 ar 9i a$ut
nu&(r %n0 9a*(G probabil era o &a8in( ie8i
%nde&'na oricui. @ eiul de resturi pentru laborator.
\ se opri %n 9a*a grupului pestri* 8i %i s9redeli cu i. 6r(tau cu to*ii
obosi*i 8i speria*i.
? Cinci) spuse el ap(sat.
:eterson %i cerceta 8i el. Trei b(rba*i) o 9e&eie 8i o 9eti*( de $ reo 8ase0
8apte aniG
? .ine) cinci) c(Au el de acord) plictisit.
Ryker se apropie de 9e&eie 8i de 9eti*a ei.
? Cu& o chea&() doa&n(J %ntreb( el) %ncerc'nd s( par(
prietenos.
05 chea&( June0Junie. 7a rogs( nu0i &ai dati si du&nea$oastr(
dulciuri) au %ndopat0o to*i p'n( peste cap.
4ui Ryker nici nu0i trecuse prin &inte s(0i dea ce$a. Nu 8tia &ai ni&ic
despre copii) nu&ai ce $(Ause din c'nd %n c'nd la tele$iAor. ,osta lui
so*ie iAbucnise %n r's c'nd %i sugerase c( ar bine s( 9ac( un copil.
B;nul ca tine e de0a=uns#) spusese ea. B;ite ca ea e prea de0a=uns#)
g'ndise el.
Ryker %ngenunche l'ng( 9eti*(.
?Junie) ce s0a %nt'&plat %n seara astaJ o %ntreb(.
?6 9ost un accident) r(spunse 9eti*a) lipindu0se str'ns de &a&a ei.
?6i $(Aut cu&$a &a8ina aceea &ic() 9ar( acoperi8...ea s0a ciocnitJ
?+ra galben(.
?Ma8ina aia &ic(J
?Da. Pi %n(untru era o doa&n( dr(gu*(.
?+a conduceaJ
?Da.
?6i $(Aut0o de aproapeJF G
?-0a& 9(cut cu &'na c'nd a trecut.
?Doa&na dr(gu*( %n &a8inu*a galben( a trecut pe l'nga $oiJ
?Da) 8i &i0a 9(cut 8i ea cu &'na.
?Deci era %n 9a*a $oastr(J
?Da) 8i apoi a %ncetinit.
?Pi ce s0a %nt'&plat dup( aceeaJ
?RaAa portocalie s0a dus dup( ea.
?RaAa portocalieJ@@...
?+ra ca un 9ulger) ca %n BR(Aboiul Stelelor#.
?R(Aboiul Stelelor#J@
?Ca raAele spa*iale.
?Ca laserul din 9il&ele spa*ialeJ ;r&(rea &a8inu*a galben( cu
doa&na cea dr(gu*(J
?Da.
?\Ryker) copilul...
?Tac(0*i gura) :eterson@ se r(sti Ryker.
Se %ntoarse din nou spre 9eti*(.
?Junie) raAa aia portocalie a lo$it &a8inaJ
?Da.
? Pi ce s0a %nt'&plat atunciJ
?Ma8ina a e>plodat.
?Ma8ina galben( cu doa&na cea dr(gu*(J
?Da. 6 s(rit %n aer. Doa&na cea dr(gu*( a &uritJ
Ryker se ridic() pri$i %n =osul str(Aii) dus pe g'nduri) apoi se %ntoarse
8i0i r(spunse scurt:
?Da) a &urit. .

C6:-T54;4 "
Zguduitoare) ap(ru din nou chipul plin de co&pasiune 8i
%n*elegere al lui Rogers) cu pelteaua de rigoare: B... 8i ad'nca noastr(
co&pasiune pentru cei care... etc) ete) etc.#
? Sigur c( da 0 aproape *ip( Ryker? dup( ce i0ai ar(tat pe la aproape
unspreAece noaptea pe to*i ar8i) &utila*i 8i despuia*i) nenorocitule@
s ar8it & 9a*a aparta&entului s(u Ziua %nc^ /J;nseCa&era se
%ndep(rt( 8i %n spatele co&entatorului ap(ru un
ai&inea*a) c'nd trecuse s(0J ia pe <a$J= d e;a 8a: UOran0 06cu&
ur&eaA( bo&ba#) o9t( Ryker. Chipul s(u) A'&bind otei Ryker locuia
%ntr0un bloc $echi c) J.C9nera -ui0 de cu Sura :ana la urechi)) ap(ru
%n spatele capului lui RogersG era aecoJorata) construit pe $re&uri
c'nd se 9c i de C(r(&iH 9otQ'ra9ia :e care X 9(cuser( %n ti&p ce
glu&ea cu <ayes pe so9isticate) 8i &ai co&9ortabile ;rc( n. G J
Crun &ai :u% ir%a&a agen*ilor. Din 9ericire) <ayes lipsea de pe ecran.
Ryker
s(u r%9i la .uiua 8i \ se arunc( &
`` rKui =uuai al lui Craig Rogers) sa prin 8tirile de la ora unspreAece.
,usese o Ai grea) dar a$usese satis9ac*ia s( le arate tuturor c( :eterson
era un caraghios. B. 0 de satis9ac*ii se pl(tesc %ntotdeauna#) %8i spusese
%n sinea lui 8i 8tia c( o s( %nceap( s( pl(teasc( 9oarte cur'nd) chiar
peste c'te$a clipe.
Ca&era de 9il&at localiAa chipul lui Rogers) care p(l($r(gea
despre B%ngroAitoarea tragedie care a a$ut loc pe *(r&ul estic#. Dup(
ce anun*( nu&(rul $icti&elor) care se ridicase la paispreAece &or*i 8i
treiAeci de raniti 9ata lui Rogers disp(ru) 9iind %nlocuit( de i&agini de
la locul accidentului. 6cest post de tele$iAiune cel &ai popular canal
de 8tiri -NCF co&entariul i&aginilor) care ar(tau .b(rba*i 8i 9e&ei
aproape goi) s( urce %n a&bulan*e. Ryker &ult %nainta
0Nu 8ti& de ce sergentul Joe Ryker A'&be8te %n &i=locul 'titor
su9erin*e) .c'nd printre concet(*enii no8tri sunt at'tea $icti&e) pute&
nu&ai s( presupune&...#
? 4uate0ar dracuF) Craig . .
B... acu& un inter$iu cu sergentul Ryker.
,il&ul %l ar(t( pe Ryker 0 care 8tia dinainte la ce s( se a8tepte 0 clipind
bui&ac %n 9a*( re9lectoarelor 8i holb'ndu0se )cu un aer stupid la
&icro9onul pe care %l a$ea sub nas. 0 .
B7echiul truc#) suspin( el. B:roiectorul b(gat %n ochi) &icro9onul %n
nas) ca&era pe tine) 8i i&ediat potopul de %ntreb(ri) c( nici n0apuci s(0
*i dai sea&a bine pe ce lu&e e8ti. Cel &ai $echi truc din abecedarul
reporterului@ Pi lui Rogers %i place la nebunie#.
Se ridic( 8i %nchise tele$iAorul. Bji0o pl(tesc eu Craig@ 6& s( *i0o
pl(tesc de n0ai s0o po*i duce@# pro&ise Ryker %n sinea lui.
Se g'ndi s( scoat( 8i tele9onul din priA() 8tiind la ce a$alan8( de
repro8uri 8i critici trebuia s( se a8tepte de0acu& %nainte. Drept
replic() tele9onul %ncepu s( sune chiar %n clipa aceea) u&pl'nd cu
t'r'itul lui strident tot aparta&entul. +ra 6rthur <ayes.
? Joe) ai $(Aut...
de r(ni*i) 9igura h teri9iante de la loa nu08i &ena=l care eri Rogers
%nsu8i
?Da) 6rthur) ne %nt'lni& &'ine di&inea*(0la sec*ie. S( 9ii
acolo la 8apte 9i>.
?Dn regul(. .
-&ediat ce a8eA( receptorul %n 9urc() tele9onul %ncepu si
sune iar(8i.
?Da) eu sunt. Da) a& $(Aut) spuse) 9(r( s( &ai a8tepte %ntrebarea.
?6scult() Ryker 0 se auAi $ocea lui :eterson ) 8e9ul a decis c( %n
treaba asta e $orba de o&ucidere 8i &0a %ns(rcinat pe &ine 8i cu& e
sectorul t(u) $reau s( te ocupi tu de caA.
?Ca sa te a=ut pe tine s( a=ungi inspectorJ
?6i 9ace &ai bine s(0*i *ii gura 8i &'ine di&inea*( la opt
s( 9ii la sec*ie) %&i &ut cartierul general %n sectorul t(u) &ai spus
:eterson.
?6 dracului pl(cere ce0o s(0&i 9ac( s( lucreA cu tine c(pitane...)
%ncepu Ryker) dar :eterson %nchisese.
Tr'nti ener$at receptorul %n 9urc() dar i&ediat tele9onul %ncepu s( sune
iar.
?DaJ
0Joe) tu e8tiJ
0Da) ce 9aciJ
+leanor) 9osta lui so*ie. Suna la 9iecare dou(0trei s(pt(&ini nu&ai ea
8tia de ce.
? Cu& &ai &erge contul sutienelorJ %ntreb( el) proptindu08i
receptorul sub b(rbie ca s(08i poat( c(uta *ig(rile.
Ptia c( putea s( dureAe ce$a ti&p con$ersa*ia cu +leanor) a$'nd %n
$edere obiceiul ei s'c'itor de a0i $orbi despre tot 9elul de oa&eni
str(ini) ca 8i cu& se a8tepta ca el s(0i cunoasc(.
? Contul ta&poanelor) %l corect( ea. 6gen*ia ruleaA( aproape
dou(Aeci de &ilioane %n contul (sta) 8i eu r(spund de toat( a9acerea.
?+i) nu &ai spune@ e>cla&( el ad&irati$) de8i pu*in %i p(sa de
toate astea. :entru ni&ic %n lu&e nu putea s( %n*eleag( de ce se
%ncingea ea a8a 8i %8i b(tea capul at'ta) nu&ai ca s( $'nd( c'te$a
ni&icuri publicului a&erican.
?+i da) spune@ r'se ea %nc'ntat(. Pi dac( reu8esc s(0i p(c(lesc pe
9l(c(ii (ia %n n(dragi soio8i din Carolina de Nord) o s( 9iu a$ansat(.
B,l(c(i %n n(dragi soio8i#J se &ir( Ryker. O(si %n s9'r8it o tigar( de 9oi
r(t(cit( %ntr0unul din buAunarele de la pantaloni 8i o aprinse. Si&*i
cu& 9u&ul %i arde pl(&'nii 8i %ncepu s( tu8easc(.
?ji0a& spus s( renun*i la porc(riile alea@ 5r s( te o&oare) %i
repro8a ea.
De8i 8tia c( sun( toc&ai de la Chicago) a$ea i&presia c( %i laude
$ocea din ca&era de al(turi.
?:robabil) dac( nu &( o&oar( nenoroci*ii (8tia &ai %nainte) spuse
Ryker) scuip'nd apoi 9leg&a care i se adunase %n g't..
?jine0te tare) Joe. 6sta0i tot ce po*i 9ace.
?.ine) +llie. 6i sunat ca s( &( lo$e8ti sub centura) sau ceJ Dac( de
asta ai sunat) d(0&i $oie s( bag robotul %n priA( ca s( %*i %nregistreA
predica. 5 s0o pot asculta de c'te ori a& ne$oie) ca s( %n$(* din $asta
ta e>perien*( de...
?:hil era sigur c( a8a o s( reac*ioneAi) e>plod( ea.
De9ensi$ 8i arogant) 8i asta nu&ai 9iindc( &( str(duiesc s( co&unic
cu tine.
?Cine dracuF &ai e 8i :hilJ %ncerc( Ryker s( par( 9urios.
?Tu 8tii) ti0a& &ai po$estit de el. + un tip cu care lucreA aici.. Dn 9ine)
a $enit $orba de tine c'nd lua& &asa cu 6lice 8i Renaldo. 68a c( le0
a& spus totul despre tine 8i ei au Ais... Ryker o l(s( s( se &iorl(ie &ai
departe) %ndrug'nd $erAi 8i despre oa&eni pe care el nu0i cuno8tea)
care nu0l interesau nici c't negru sub unghie) dar care %8i d(deau cu
p(rerea despre el 8i despre $iata lui. +ra &ai bine) oricu&) decit s(
$orbe8ti cu reporterii. Dar nu cu &ult.
?+i bine) &( bucur s( aud de a$ansarea ta 8i de contul
sutienelor) dar acu& trebuie s( plec) spuse el dup( c'te$a &inute
?Ta&poanelor) %l corect( ea auto&at) dup( care adaug)
4a ora astaJ . .
?4a toate orele) r(spunse Ryker.
+a nu %n*elesese niciodat() ne$oia lui de a 9i %n strad( c't( satis9ac*ie
g(sea el %n &unca lui. De asta %l p(r(sise. +l $oise s( se &ute la
Chicago) c'nd agen*ia o pro&o$ase acolo) Ryker tr(ise cu ea Aece ani)
8i c'nd ea %l anun*a se c( i se pare &ai i&portant( cariera ei dec't
c(snicia. lor)el se si&*ise Adrobit. 6cu& se g'ndea c() de8i o iubise) nu
o cunoscuse niciodat( ade$(rat.
-&ediat ce08i lu( r(&as0bun 8i puse receptorul %n 9urc() tele9onul sun(
din nou. Dl l(s( s( sune) iar el intr( %n baie sa %8i spele 9uninginea de pe
9a*(. Costu&ul be=) dintr0un &aterial ne8i9onabil) era %&pro8cat tot cu
noroi 8i &irosea %ngroAitor a 9u&) a cauciucuri 8i carne ars() dar el nu0
l b(g( de sea&() 8i oricu&) nu0i .p(sa. 6poi intr( %n dor&itor 8i scoase
din dulapul de haine o lantern(. De pe 8i9onier) dou( 9e*e A'&bitoare
pri$eau 9i> unde$a %n a9ara cadrului: era el 8i cu +leanor. +a era
%&br(cat( %ntr0un costu& de tKeed &aron) care %i pl(cea 9iindc( %i
9(cea p(rul auriu0ro8cat s( str(luceasc( ca un ni&b %n =urul capului.
+ra 9ru&oas() inteligent( 8i sub aparen*a ei bl'nd( se ascundea un
tigru. 4ui Ryker nu0i $enise niciodat( s( cread( %n at'ta noroc) sa
cucereasc( 8i s( p(streAe l'ng( el o ase&enea 9e&eie. 6$usese
dreptate.
68eA( 9otogra9ia cu 9a*a %n =os 8i trecu in &ica buc(t(rie in89ac( o
sticl( de bere 8i c'te$a gogo8i) le %ndes( %n buAunare 8i ie8i. Tele9onul
continu( s( sune %n aparta&entul0pustiu.
5 lu( spre est pe Strada a Noua) apoi spre sud) apoi din nou est) %nspre
+ast Ri$er. Nu 8tia e>act ce caut()dar g(sea interesant( posibilitatea
e>isten*ei unui uciga8 instalat cu o pu8c( cu luneta pe un acoperi8.
:entru Ryker) cri&inalii erau cu to*ii niste cretini pe care %i %&p(r*ea
%n trei categorii: pu8ti care au pus &'na pe o pu8c( ca pe o =uc(rie
nou() asasini pro9esioni8ti) 8i de&en*i %n toat( regula. :ri&ele dou(
categorii nu0l %ngri=orau. Dac( un glon* norocos produsese incredibila
catastro9a) un pu8ti sau un pro9esionist s0ar 9i speriat de &oarte 8i ar 9i
dat bir cu iigi*ii. Dar dac( era $orba de un psihopat) pe (sta
spectacolul putea s(0l %ncing( 8i &ai tare 8i s( a=ung( la concluAia c( i0
ar pl(cea s( $ad( din nou) poate chiar %n seara asta) ni8te incendii
dr(g(la8e) 8i s(08i doreasc( s( asculte din nou bocetul sirenelor.
6sta %l %ngri=ora pe Ryker) si %nc( 9oarte tare.
Toc&ai se %n$'rtea pe l'ng( locul accidentului) c'nd o &i8care brusc(
%i atrase aten*ia. . 0
?+8ti %ncon=urat@ strig( o $oce din %ntuneric.
+ra .o 4indly) detecti$ din circu&scrip*ia lui Ryker.
?Ce te0a 9(cut s( ie8i din cas( %n toiul nop*iiJ %l %ntreb( Ryker.
7ino) o s(0*i ar(t) r(spunse 4indly) pornind0o %n =osul str(Aii pustii
?Dn seara asta &( intereseaA( un singur lucru) bodog(ni Ryker)
ur&'ndu0l totu8i.
? Da) 8tiu. S0ar putea s( aib( leg(tur(. Ptii c( a&icul t(u) trupetele
din aueens...
?Cine)<ayesJ
?Da) <ayes. .6 g(sit nu&(rul de) %n&atriculare al Mercedesului
dup( ce ai0plecat tu. :(rea s( aib( o gaur( de glon*.
Dnc( n0a 9ost identi9icat 8o9erul. -ar radioul 8i tele$iAiuri %nsp(i&'nt(
lu&ea cu po$estea aia r(su9lat( despre Bpsihopat uciga8#.
0? S( 8tii c( se potri$e8te)
Ryker a$ea dreptate %n pri$in*a tr(g(torului. Spera s( aib( dreptate 8i
%n pri$in*a 9aptului c( era un psihopat. 4indly s(ri peste treptele sparte
ale unei cl(diri p(r(site. :e u8( era pus sigiliul poli*iei 8i o t(bli*( pe
care scria:
45C;4 CR-M+- S;. S;:R67+O<+R+6 :54-j- W 5C54-j-
Z5N6.
?7rei s( spui c( 8i0a prins sula %n %nc(rc(tor c'nd %si &onta pu8ca cu
lunet() aici %n(untru) 8i tu ai dat peste elJ
? 6proape) spuse 4indly) deschiA'nd lac(tul. -ntrar( %n hol 8i %8i
aprinser( a&'ndoi lanternele.
? 4aboratorul de cri&inalistic( 8i cei de la =udiciar 8i0au ter&inat
treaba 8i au tri&is cada$rul la &org(. +ra un b(tr'n) un $agabond)
probabil) care %8i 9(cea ne$oile l'ng( Aid. 40a& gasit cu capul Adrobit.
?Cu patul pu8tiiJ
?68a se pare. Cel pu*in dou( lo$ituri) lateral 8i oriAontal nu %n
&oalele capului) 8i %n spate) cu un instru&ent lung) netaios
Ca& %n 9elul %n care 9olose8te cine$a un pat de pu8c(. G)4o$itur(
oriAontal( cu patul pu8tii# i se spune %n ar&at(.
?0Cine l0a g(sitJ
? Oaleria $esel( care a trecut pe aici) s( $ad( 9ocurile de arti9icii de
pe autostrad(. Cine$a s0a g'ndit s( anun*e dup( ce au stat &ai bine de
o.or( pe acoperi8. 6u spus cu to*ii c( au creAut c( altcine$a anun*ase
de=a poli*ia. -0a& gonit de pe acoperi8) dar toate ur&ele disp(ruser(
de=a) asta %n caA c( aici s0a coco*at a&icul nostru cu lunet(.
? 6r 9i putut 9olosi) intrarea asta ca s( se urce pe oricare acoperi8) %n
tot 8irul (sta de cl(diri.
?Nu chiar. 6coperi8urile %n a&bele p(r*i sunt cu un eta=
&ai %nalte. Nu po*i s( treci dec't cu a=utorul unui co&plice care
s( te ridice.
?6i aruncat 8i tu $reun ochi pe acoperi8J
?<&.) da.) dar e at'ta &iAerie acolo. 5 s( ne uit(& ca
lu&ea &'ine di&inea*(.
?<ai) $ino) holul (sta pute %ngroAitor. <ai sa $ede& acoperi8ul.
;rcar( g'9'ind sc(rile p'n( a=unser( sus. Se $(Aur( ne$oi*i s(
p(8easc( cu &ult( gri=( printre de8eurile a nenu&(rate petreceri ilicite.
D(deai la tot pasul peste sticle goale de $in 8i de Khiskey)
preAer$ati$e albe 8i preAer$ati$e 9esti$ colorate) cutii goale de bere)
pungu*e de plastic %n care 9usese odat( heroin() 9iole golite 8i sparte 8i
c'te$a *ig(ri de &ari=uana 9u&ate pe =u&(tate.
?,ace& o petrecereJ %ntreb( 4indly.
?Dn nici un caA %n gaura asta %&pu*it(. 5 s( $eni& cu& se
lu&ineaA( de Aiu( s( ne uit(& din nou. Deoca&dat( 9a0&i $'nt
pe acoperi8ul (la) 8i pe ur&( po*i s(0*i iei liber) dac( $rei.
?Pi cu& &ai cobori dac( plecJ
?Pi cu& cobor dac( staiJ Sar. 6cu& %&pinge0&( sus 8i ai gri=( s( la8i
chepengul deschis.
Ryker %8i stinse lanterna.
?Oata) eroule) te0a& urcat.
B+roul# se rostogoli peste parapetul acoperi8ului al(turat) %n ti&p ce
.o 4indly se %ndep(rt( 9(r( Ago&ot. Ryker se lipi cu spatele de
parapet 8i ciuli urechile. 4una disp(ruse0cu totul %n spatele norilor
pre$estitori de 9urtun() care %ntunecau cerul) %8i si&*ea &irosul
propriului trup &ai puternic dec't &irosul de s&oal( %ncins( al
acoperi8ului. Deodat() auAi dinspre cap(tul cel(lalt un suspin slab)
apoi ochii s(i prinser( o &i8care) %8i scoase %ncet pistolul :olice
Special calibrul /E pe care %l a$ea prins de gleAn() apoi se asigur( c( 8i
re$ol$erul Ruger Magnu&/2! era la locul s(u) %n ha&ul de sub bra*
Se arunc( %n poAi*ie culcat 8i strig(:
? Nici o &i8care. :oli*ia@
6uAi un sc'ncet. Sari %n picioare 8i tra$ers( acoperi8ul din c'*i$a pa8i.
Doi pu8ti spanioli) cu ochi so&noro8i) st(teau lipi*i de Aid) cu
des($'r8ire go. Trupurile lor lucioase) ciocola*ii)contrastau puternic cu
p(tura alb( de sub ei. Ryker apinse brusc lanterna.
? -a uite) Ro&eo 8i Julieta.F <ablan inglesJ
? Si) r(spunse b(iatul %nsp(i&'ntat. 7( rog) l(sa*i0ne s( ne
%&br(c(&. 0
? Scula*i0$( %n picioare.
.(iatul se ridic( pri&ul) apoi 8i 9ata) %ncet) cu eAit(ri. BN0au &ai &ult
de treispreAece sau paispreAece ani#) constat( Ryker %n sinea lui. ,ata
adopt( poAi*ia clasic( a 9e&eii surprins( goal() acoperindu08i pubisul
cu o &'n( 8i s'nii cu cealalt(..
?4(sa*i0o s( se %&brace) %l i&plor( b(iatul. + doar un copil.
?Copiii nu 8i0o trag pe acoperi8uri) nu&ai 9etele &ari o 9ac. Dnt'i s(0
&i r(spunde*i la ni8te %ntreb(ri.
Ryker continua s( *in( pistolul a*intit asupra lor. Ptia c( teroarea era
cel &ai bun &i=loc ca s( deAlegi o li&b() care alt9el r(&'ne 9erecat()
dac( nu treci %ndat( la $iolen*(.
?De c't ti&p sta*i aiciJ
?De c'nd a plecat toat( lu&ea care a $enit s( $ad( accidentul. )
,at( d(du din cap. :(reau c( se rese&naser( cu postura lor u&ilitoare
8i c( doreau sa r(spund( c't &ai repede la toate intrebarile ca. S( se
ter&ine &ai iute.
? Nu 8i &ai %nainteJ
? Nu.. .
Ryker surprinse o pri$ire e$aAi$( din partea 9etei 8i %i b(g( lanterna in
ochi. 6poi &ut( %ncet) 6poi &ut( 9ascicolul de0a lungul trupului .ei)
%n sus 8i %n =os. :(rea .c( 9etei %i $ine s( intre cu totul %n Aid de ru8ine.
? 4a dracuF @ Stai ne&i8cat(@ url( la pu8toaica care $oia sa intre cu
totul %n Aid de ru8ine. url( la pu8toaica
,ata %ncepu s( pl'ng( %nceti8or) dar Ryker nu se l(s( i&presionat.
?6*i $enit aici %nainte de accident) continu( el cu $oce
=oas(. 6*i $enit aici s( $( regula*i de la as9in*itul soarelui.
,ata c(sc( ochii &ari) plini de. lacri&i. BSe pare c( pu8tii
(8tia au i&presia c( sunt singurii din NeK Lork c(rora le0a dat
$reodat( prin &inte s(08i 9ac( de cap pe un acoperi8#) se g'ndi
Ryker.
?Da) suspin( 9ata. 8terg'ndu08i lacri&ile 8i %ncerc'nd s(08i
acopere cu cotul s'nii &ici) %nc( ne9or&a*i.
?6& $enit aici cu& a*i spus. +ra un b(rbat pe acoperi8ul
cel(lalt. . . ne0a& uitat %n =os. . . 10a& $(Aut. . .
?+ra %nar&atG Ne0a& speriat) a8a c( ne0a& ascuns aici
sus) scurta b(iatul po$estea.
? 40a*i $(Aut tr(g'ndJ .
?Nu.
?Cu& ar(taJ
0Nu 10a& $(Aut dec't din spate) %nalt) solid)cu p(rul blond.
0Cu& era %&br(cat.
? 6$ea un bluAon &ilitar $erde.
Ryker r(&ase o clip( pe g'nduri) %8i d(du sea&a c ascundeau ce$a.
BNu $or s( spun( c( 10au $(Aut c'nd a tras#) %si spuse %n sinea lui. B+
ti&pul s( despar*i 8i s( cucere8ti#.
? Dn regul() iubito) %i 9(cu el se&n cu ar&a. Treci in cap(tul cel(lalt.
Mi8c(@
,ata arunc( o pri$ire scurt( spre b(iat) apoi o lu( la 9uga prin
%ntuneric) se auAea nu&ai sc'r*'itul pietri8ului sub t(lpile e &ici) %n
ti&p ce tra$ersa acoperi8ul. .(iatul 9(cu o &i8care) 8i Ryker %ndrept(
din nou pistolul spre el:
? S( nu cu&$a s( te &i8ti din locul (sta) eroule@ Dac( da r(spunsurile
corecte) n0o s( p(*easc( ni&ic.
Din c'*i$a pa8i a=unse 8i el %n cap(tul cel(lalt) l'ng( 9ata care tre&ura
din toate %ncheieturile) %8i strecur( pistolul %n buAunar 8i o %n89ac(
de p(rul lung 8i negru) silind0o sa %ngenuncheAe la picioarele lui)
apoi %8i %ncepu rechiAitoriul 8uier'ndu0i a&enin*(tor %n ureche:
?40ai $(Aut pe o&ul acela tr(g'nd cu pu8caJ.
?Nu@ .
?De c'te ori a trasJ
?Noi a& 9ugit@ N0a& $(Aut ni&ic@
?Cu& ar(ta pu8caJ
?+ra lung() 9oarte lung(
,ata se A$'rcolea pe pietri8ul ascu*it %ncerca s( nu se lase cu toat(
greutatea pe genunchi) dar cu c't se &i8ca &ai &ult) cu at't pietri8ul %i
intra %n carne. Dntr0un s9'r8it) cuprins( de disperare) se %ncle8ta de
picioarele lui Ryker) reu8ind s(08= salte de la p(&'nt genunchii cu
c'*i$a centi&etri) balans'ndu0se pe $'r9urile degetelor de la picioare.
Ryker o tr'nti din nou %n genunchi.
?S0a auAit $reun Ago&ot c'nd a trasJ
?Nu 10a& $(Aut tr(g'nd.
,ata iAbucni %ntr0un pl'ns necontrolat) Aguduitor. Ryker n0o &ai trase
de p(r 8i %i spuse s( se ridice) apoi se %ntoarse cu pa8i &ari %n cap(tul
cel(lalt).de unde b(iatul pri$ea nelini8tit %n direc*ia lor.
?5.e.) prietena ta a scuipat 9asolea) 9ri=oles. 6cu& s( aud 8i po$estea
ta) 8i ar 9i bine sa sune la 9el) c( alt9el %*i 9ac los co=ones &ingi de tenis.
Sobei
?.ine) a& s(0*i spun tot) suspin( b(iatul) descura=at
40a& $(Aut tr(g'nd.
?De c'te oriJ
? De dou( ori cred
?CreAiJ
?:u8ca nu 9(cea nici un Ago&ot 5&ul s0a s&ucit %napoi de dou( ori)
ca& a8a...
Mi&( 8ocul produs de reculului unei pu8ti.
?Nici un Ago&otJ . F :
?Nu) nu s0a auAit ni&ic. .
?S0a $(Aut $reo lu&in(J Sau 9oc la gura.pu8tiiJ
?Nici Ago&ot) nici 9oc la gura pu8tii. CreAuse& c( a& surAit) dar a
doua oar( c'nd a tras) a ie8it din pu8c( o 9lac(r( lung(.
.(iatul spuse tot ce08i &ai a&inti) 8i c'nd ter&in(.) Ryker %l conduse
spre parapetul care d(dea spre) cl(direa pustie de dedesubt. ,ata st(tea
ghe&uit( l'ng( Aid) 8i la apropierea lor) 9(cu o %ncercare patetic( s( %8i
acopere goliciunea.
?Nu0i &o&entul pentru 9alse &odestii) do&ni8orico.
<aide*i) s(ri*i peste Aid. 4e 9(cu se&n spre acoperi8ul de =os.
?<ei) *i0a& spus tot ce $oiai. 6cu& las(0ne s( ne %&br(c(&@ se rug(
b(iatul.
?Mi8c(@ tun( Ryker.
Dl %n89ac( de %ncheietura &'inilor 8i %l at'rn( de Aid) apoi %i 9(cu $'nt
dincolo. ;r&( 9ata) pe. care o prinse iubitul ei. Trecu) 8i Ryker dintr0
un singur salt in 9ie9ul tr(g(torului.
06ici e .Spuse baiatul
0+>act unde a %ngenuncheatJ
Scoase o bucat( de cret( &urdar() cenu8ie) 8i incon=ura locul
7( &ai a&intiti 8i altce$a despre uciga8J0Nu r(spunseranici unul.
Dar despre) ar&(J .
-esea din ea un 9el de 9u&in( albastr() spuse b(iatul FY
04u&in( albastr(J
0Da.
0 Pi sigur ea era albastr() 8i nu ro8ie sau $erdeJ
Ryker era ca& nedu&erit.. Telescoapele in9rarosii lasau sa se $ad( .%n
a9ar( o lu&in( ro8ie) iar Starling d(deau o lu&in( $erde) %8i 9(cu o
inse&nare sa %ntrbe la 59iciul.de +>pertiA( .alistica 6sta era tare
ciudat
06ltce$a $( &ai a&inti*iJ
Nu.
Scoase un pachet .de *ig(ri 8i 9acu un gest spre 9ata care re9uAa dar
b(iatul accept( una) =enat. ,ata A'&bi
6 &'ncat ce$aJ
0Da) r(spunse 9ata %nceti8or. 6 b(ut .o sticl( cu suc de portocale.
?Zi &ai departe. 0.
?6 scos0o din buAunarul &are din 9a*() al hanoracului &ilitar 8i a
b(ut din ea. .
?+8ti .sigur( c( era suc de portocaleJ
?Da. +ra 9oarte cald 8i &i s0a 9(cut 8i &ie sete c'nd 10a&$(Aut.
Ryker. trecu cu lanterna peste resturile %&pr(8tiate pe acoperi8.
?6 aruncat sticla aiciJ.
?Da. N0a b(ut0o toat( 8i a pus0o =os.
Ryker %ngenunche. Descoperi %n lu&ina lanternei o sticl( de suc de
portocale pe =u&(tate plin() aruncat( l'ng( Aid.
4e ceru apoi nu&ele 8i adresele. 4ocuiau %n blocurile din $ecin(tate.
?:ute& s( plec(&J %ntreb( b(iatul.
?Da) lua*i0o din loc) r(spunse Ryker.
Dar copiii continuau s( stea %ncre&eni*i) uit'ndu0se lung la
9or&idabilul Aid %nalt de trei &etri). care %i desp(r*ea) de hainele lor
?.ine) spuse Ryker. <ai s( &erge&.
.(iatul %8i a8eA( piciorul gol %n pal&ele lui Ryker 8i 9u %&pins %n sus)
peste Aid) pe acoperi8ul de deasupra. ,ata eAit() apoi %8i %ncredin*a 8i
ea piciorul sc(rii 9or&ate din &'inile lui Ryker. :oli*istul $(Au r(nile
de pe picioare 8i genunchii =uli*i de pietris
Dn ti&p ce o ridica u8urel) ro8i toata pe. sub pielea ar(&ie) il pri$i %n
ochi 8i %i A'&bi. .(iatul o prinse de &'ini 8i %n clipa ur&(toare disp(ru
de cealalt( parte a Aidului. Ryker si&*i) un A$'cnet %n $intre c'nd se
aplec( 8i %8i %n9ipse degetul %n g'tul sticlei de suc 5range Crush.

C6:-T54;4 2
-Abucnise 9urtuna 8i Ryker a=unse ud p'n( la piele %n 9a*a hotelului
Sa>on) pe Strada a /0a +st. %8i pri$i ceasul: era dou(spreAece =u&(tate
noaptea. Construc*ia) aporape o ruin() nu a$ea ni&ic sa>on: 9a*ada era
%n stilul rena8terii italiene) holul era spaniol sau &aur) anga=a*ii erau
cu to*ii negri 8i spanioli) clien*ii a&esteca*i) iar directorul era e$reu.
De la recep*ie a9l( c( Bdo&nul <ayes are un &usa9ir peste
noapte#. Ridic( din u&eri 8i lu( cheia) totu8i. Tra$ers'nd holul cu
co$oare orientale =erpelite 8i cu pal&ieri o9ili*i) se %ntreb( dac(
n0ar putea s( recurg( 8i el la un B&usa9ir# de noapte) de acu&
%nainte. :aAnicul care asigura securitatea) un poli*ist %nchiriat cu
9a*( de 8obolan) p(rea c( se %ntreab( 8i el acela8i lucru 8i s9'r8i
prin a0i 9ace lui Ryker o o9ert(.
?:oate &ai t'rAiu) %i r(spunse)
?Pe9ule) nu $rei s(0*i aduc o sticl( proasp(t( de sucJ %l %ntreb(
st'rpitura sarcastic) uit'ndu0se lung la sticla lipicioas( de suc de
portocale care at'rna de cap(tul degetului lui Ryker.
?Sau poate pre9eri un b(iat) continu( el) ur&'ndu0l pe Ryker %n li9tul
%&bibat de urin(.
4i9tul se opri la eta=ul lui <ayes 8i u8ile se deschiser(. :aAnicul %nc(
A'&bea obraAnic) c'nd se treAi deodat( *intuit de ochii aceia $erAi)
s9redelitori. 6poi si&*i o durere 8i se 9(cu %ntuneric. Ryker ie8i din li9t
%nainte ca u8ile s( se %nchid( peste o&ul chircit pe podea. Ryker era
%ncordat 8i ner$os 8i si&*ea ne$oia s( bea ce$a.
-ntr( %n ca&era lui <ayes) care n0a$ea aer condi*ionat) ci nu&ai un
$entilator a&(r't la 9ereastr() care de abia se %n$'rtea. <ayes 8i o
blond( t'n(r( cu picioare lungi) A(ceau goi) ador&i*i peste &or&anul
de cear8a9uri. Ryker %nainta de0a lungul patului 8i scoase din noptier(
o sticl( de gin B,leish&ann#. 4u( o %nghi*itur() %8i cl(ti gura 8i scuip(.
6poi se a8eA( pe &arginea patului) l'ng( blond() 8i bau %ndelung. Cei
din pat se &i8car( 8i Ryker aprinse brusc lu&ina.
?.rigada de &ora$uri@ strig( el) apoi r'g'i.
<ayes s(ri %n sus 8i 9ata %ncepu sa *ipe) %ncerc'nd s( se acopere cu
cear8a9ul
?+ ciudat cu& le apuc( pe t'r9e ru8inea c'nd intr( %n ca&er( alt
b(rbat) spuse Ryker. + un re9le>) probabil
<ayes se 9rec( la ochi.
?Joe) tu e8tiJ
?,(r( nu&e) te rog. 6& o reputa*ie pe care trebuie s( &i0o p(streA.
?Joe) ce &a&a naibii...
?6& $enit s( te 9elicit c( ai g(sit nu&(rul (la de %n&atriculare)
6rthur.
,ata reu8ise s( intre sub cear8a9uri.
? Ce dracuF se %nt'&pl( aici) 6rtieJ
?:roble&e de ser$iciu) doa&n() r(spunse Ryker sole&n) dup( care
&ai lu( o %nghi*itur( lung( de gin.
? :uteai s( a8tep*i p'n( di&inea*(@ spuse <ayes 9urios.
?D(0te =os de pe pat) te rog. +8ti ud leoarc() se b(g( 8i pipi*a.
?Nu) nu &( dau =os din pat) sunt prea obosit. Pi0apoi) de=a e
di&inea*(.
Oinul i se urcase la cap. T'r9uti*a %ncepu s( chicoteasc(. <ayes
iAbucni: .
?6scult() Joe...
?Nu)tu s( ascul*i. .Dn pri&ul r'nd) de ce nu era pus lan*ul de
siguran*(J Dn al doilea r'nd) unde *i0e ar&aJ Dn al treilea r'nd) n0ai
l(sat la recep*ie nici un &esa= %n ce pri$e8te ora la care trebuie s( 9ii
treAit di&inea*(. Dn al patrulea..)
? .ine) bine) era& 8i eu 9oarte obosit.
? ,elul (sta de a 9i obosit s0ar putea s( te coste) b(iete. Daca era&
pe8tele cur$uli*ei (steia) a8 9i putut s( intru aiciF8i s( plec cu tot cu
pistolul t(u) cu banii t(i) cu actele tale 8i cu respectul de tine %nsu*i %n
buAunarul &eu de la spate.
.londa %l pri$ea pe Ryker aprobator. 4ui nu0i sc(p( pri$irea 8i0i spuseG
?,ugi 8i pudreaA(0*i nasul) blondino@
,ata %8i scoase picioarele lungi de sub cear8a9 8i disp(ru %n baie.
B.lond( o>igenat(#) constat( Ryker. 0 0
? Ce tip de telescop are lu&in( albastr(J %ntreb( el.
?Cu&J
<ayes a*ipise din nou.
?6lbastr() n0auAiJ
?De unde dracu s( 8tiu euJ :oate $re0un telescop
Starlight &ai ciudatJ %ntreb( <ayes) apoi %i pic( %n s9'r8ii 9isa. +
$orba de telescopul nenorocitului (luia de lunetistJ
?Cu a&ortiAor 8i cu repri&area 9ocului de la gura pu8tii
Ce 9el de ar&( ar putea 9i asta) 6rthurJ
?4a dracuF... stai s( &( g'ndesc) probabil b(tr'na M 1".
6stea erau pu8tile cu lunet( 9olosite %n 7ietna&. Calibrul !)1C
&ili&etri. ;n &odel $echi) greoi) dar de o &are acurate*e) nu ca
rahaturile astea din .plastic care se 9olosesc ast(Ai.
?:o*i s( tragi cu ea trasoare incendiareJ
?Sigur@ Dar cu& ai a=uns tu la astaJ
?M0au a=utat Ro&eo 8i lulieta. Doi pu8ti care %8i 9aceau de cap pe un
acoperi8 din prea=&(: 6scult() $reau s( a9li tot ce se poate a9la despre
luneti8ti) pu8ti) telescoape 8i alte chestii de genul (sta 8i %&% raporteAi
&'ine di&inea*( la opt.
?Dn regul() Joe. Noapte bun(.
Ryker nu %l lu( %n sea&( 8i continu(:.
?-ei sticla asta goal( de0 suc 8i te duci chiar acu& cu ea la laborator
s(0i ia a&prentele. :rioritate absolut(. Dn opt ore $reau reAultatul.
Cau*i reAultatele pe co&puter) dac( e caAul.
<ayes scoase un gea&(t de disperare) %n ti&p ce din baie se auAea
sunetul incon9undabil al unui du8 %n 9unc*iune. Ryker rupse o 9oaie din
notesul s(u 8i o arunc( pepat:
?6sta0i tot ce a& putut ob*ine ca descriereG %nalt) blond) origine
anglo0sa>on(. 6&prentele de pe sticl( pro$in de la &'na dreapta)) de8i
s0ar putea s( 9ie c'te$a 8i de la &'na st'ng() 8i poate 8i alte a&prente.
-ndi$idul s0ar putea s( n0aib( caAier) dar eu.%l suspecteA ca e un 9ost
&ilitar) a8a c( cei de la Departa&entul ,ederal ar putea g(si ce$a prin
dosarele lor &ilitare. Dac( nu reu8esc s( deter&ine e>act a&prentele)
$reau o list( cu to*i posibilii suspec*i.
?6& %n*eles.
?69ar( plou() a8a c( ai gri=( cu sticla.
C'nd 9ata intr( iar in ca&era) %n9(8urat( %ntr0un prosop) <ayes era de=a
%&br(cat 8i gata de plecare. Se opri %n 9a*a sticlei de suc de pe dulap 8i
nu 8tia ce s( 9ac(.
?.ag(0*i degetul %n g'tul sticlei) 6rthur@
?6& eu gri=( de toate pe aici. Ne $ede& la opt.
<ayes p(r(si ca&era) arunc'nd %n ur&( o pri$ire plin( de regrete 8i
che&( li9tul. ;8ile se deschiser( 8i st'rpitura de paAnic) %nc( %ntins pe
=os) se holb( la el cu ochii c't cepele. 7(Ause din nou aceea8i sticl( de
suc 5range Crush) dar de data asta se hot(r% s( %8i *in( gura.
Dntre ti&p) Ryker se deAbr(case de hainele din care nu &ai
ie8ise de aproape optspreAece ore.
?6rtie &i0a pl(tit toat( noaptea) a8a c( e pe gratis) iubitule) susur(
prostituata) arunc'nd prosopul de pe ea.
?Ce &ai: e8ti o scu&p(@ F
?;n ade$(rat dur) haJ
Ryker %ncuie u8a) b(u ce &ai r(&(sese %n sticla de gin) apoi o
arunc( %ntr0un col*. ,ata %l pri$i dintr0o dat( speriat(. +ra cu
des($'r8ire gol) cu e>cep*ia unei 8osete 8i a ha&ului de sub bra*)cu
pistolul %n el. ,ata se uita %nsp(i&'ntat( la ar&(.
? +8ti %ntr0ade$(r poli*ist) nu0i a8aJ 6dic( n0ai de g'nd s( &( i&pu8ti
sau s(0&i 9aci cine 8tie ceJ
Ryker culese prosopul de pe =os 8i i01 arunca %n bra*e.
?Pterge0&() co&and( el.
+ra prea obosit 8i prea e>citat ca s( &ai 9ac( du8. ,ata se con9or&(
9(r( s( &ai spun( ni&ic. C'nd ter&in() Ryker %i ordon( scurt:
? :e podea@
? :e podeaJ
? -ubito) s( nu0*i Aic de doua ori@
.londa se %ntinse pe co$orul pr(9uit 8i %8i des9(cu larg picioarele
9ru&oase. Ryker se arunc( peste ea 8i o %ntreb( A'&bind:
?ji0ai 9(cut $reodat( de cap pe un acoperi8) c'nd erai &ic(J
4a cinci di&inea*a) Ryker %8i lua de=a ca9eaua %ntr0unul din birturile
soioase deschise toat( noaptea) care %&p'nAeau Manhattan0ul %n partea
de =os a *(r&ului estic. ,urtuna trecuse 8i aerul era %ngreunat de o
cea*( u&ed(. Dn birt nu erau dec't c'*i$a $agabonAi Agribuli*i %n 9a*a
ce8tilor de ca9ea proasp(t( 8i) c'nd Ryker ceru 8i a doua ca9ea) grecul
din spatele te=ghelei %8i spuse c( neobi8nuitul client nu putea 9i dec't
un copoi sau un cri&inal.
C'nd %i a8eA( cana cu ca9ea c(ldicic() Ryker %i 9lutur( legiti&a*ia pe
sub nas. Copoi) deci. .ar&anul se a8tepta la tot ce putea 9i &ai r(u
? Cu& te chea&(J
?De&etrius.
?:utea& s( ghicesc. 6scult() De&etrius H%8i %ncerc( Ryker
noroculI) asear( pe la nou( 8i =u&(tate a $enit aici un tip %nalt) cu p(rul
blond) %ntr0o =achet( &ilitar( de ca&u9la=) $erde. Mergea cu un picior
*eap(n.
,(cu o pauA( 8i %l pri$i pe grec drept %n ochi. +rau le 9el de
reci 8i de lipsi*i de e>presie ca 8i ai lui. B;n tip dur#) constat(
Ryker. :auAa se trans9or&( %ntr0o lung( t(cere) cei doi b(rba*i
continuau s( se pri$easc( %n ochi. Dntr0un t'rAiu) grecul cobor%
pri$irea.
?N0a 9ost) spuse el.
?Dnalt) blond) %n =achet( de ca&u9la=J repet( Ryker.
?Nu.
?Tu e8ti proprietar aici) De&etriusJ Nu0i o a9acere prea str(lucit()
dar ar putea s(0*i &earg( 8i &ai prost dac( te duc acu&a la poli*ie.
Sunt un o& ocupat) s( 8tii. S0ar putea s( dureAe toat( Aiua.
?Da) a 9ost asear() dar pe la 8apte) 8apte =u&(tate) se precipit(
De&etrius. Ducea ce$a %n9(8urat %ntr0un Aiar.
BN0a$ea cu& s( circule cu dita&ai pu8ca %n locurile) publice#) se
g'ndi Ryker. BS0a descotorosit de ea pe unde$a sau poate c( locuie8te
prin prea=&(. 6 $enit aici %nainte s( porneasc( la $'n(toare#.
Dl chestiona pe grec %nc( $reun s9ert de or() arunc( o bancnot( de Aece
dolari pe te=ghea 8i plec(. +ra sigur c( o&ul era %n stare s( a=ute la
alc(tuirea unui portret0robot.
Ryker se %n$'rtea agale pe l'ng( cl(direa unde ac*ionase lunetistul)
a8tept'ndu01 pe .o 4indly care trebuia s( soseasc( 8i el cur'nd cu cei
de la 4aboratorul de Cri&inalistic(. Se a8eA( pe treptele ciobite ale
casei p(r(site 8i %8i aprinse o *igar(. Str(Aile erau %nc( pustii la acea
or() cu e>cep*ia unui cer8etor nenorocit care scor&onea prin
to&beroanele de gunoi) %nainte de sosirea celor de la cur(*enia
ora8ului.
?:as(rea care se scoal( de di&inea*( prinde $ier&ele cel
&are) nu0i a8a) tataieJ r(sun( $ocea lui Ryker %n lini8tea di&ine*ii.
Cer8etorul tres(ri surprins. Nu0i pl(cu ce $(Au 8i trecu repede pe
cealalt( parte a str(Aii. Ryker se lu( dup( el.
?-a $ino %ncoace) &o8ule@
Cer8etorul ar(ta de parc( se a8tepta s( 9ie b(tut sau) %n cel &ai bun caA)
s( 9ie Ag'l*'it ni*el) a8a c( %8i %ntoarse buAunarele pe dos ca s( %i arate
lui Ryker c( n0a$ea ni&ic asupra lui. Ryker %l .pri$i lung c'te$a clipe)
%ntreb'ndu0se care din ei doi ar(ta &ai =alnic. 6poi %8i scoase trabucele
din buAunarul de la piept) %n9ipse unul %n gura 8tirb( a b(tr'nului 8i i01
aprinse. Cer8etorul A'&bi:
?+8ti cu&$a copoiJ Sau $reun detecti$ particularJ
? -a spune unde dor&iJ
?:e unde apuc. C'teodat( acolo... Harat( spre cl(direa A($or't(I.
Ca&erele sunt toate %ncuiate 8i sigilate) dar dor& %n holul de la intrare
sau pe paliere. 40au o&or't pe Charlie acolo noaptea trecut(.
?Ptii tu &ai &ulte despre asta) nu0i a8aJ
?Nu 8tiu dec't ca e &ort) do&nule.
?+ra*i prieteniJ
?7agabonAii n0au prieteni. Dl cuno8tea& nu&ai.
?6i $(Aut cu&$a pe) aici un tip %nalt) blond) %ntr0o bluA( &ilitar(J
?Ce at'ta ta&0ta& pentru un be*i$ nenorocitJ Ne o&oar( %n 9iecare
Ai) 8i tot ce 9ace poli*ia e s( care de0aici cada$rele. C'teodat( nu 9ac
nici at't.
?S(pt(&'na asta e la &od( sloganul B,i*i buni cu cer8etorii#)
a8a. c( 9ace&F un e9ort special. R(spunde dracului odat( la %ntreb(ri@
?40a& $(Aut o singur( dat() ieri. Se %n$'rtea pe l%ng( blocul (sta de
aici.
?4a ce or(J
?Do&nule) nu &0a& uitat la un ceas de ani de Aile@
? Dar ca& ce or( creAi c( eraJ
?Dn =ur de 8ase) cred. %ncerca u8ile.
?40ai recunoa8te dup( o 9otogra9ieJ
? Cred c( da. .
Ryker scoase din buAunar o bancnot( de dou(Aeci de dolari 8i o rupse
%n dou(.
?Cealalt( =u&(tate o s0o pri&e8ti la circu&scrip*ia E) disear() la 8ase)
spuse Ryker 8i0i bag( =u&(tate de bancnot( %n buAunarul c(&(8ii.
;it(0te la ceasurile publice 8i ai gri=( s( a=ungi la ti&p. 6i 8i tu $reun
nu&e.
?M( chea&( .ob Reid.
?Dntreab( de Ryker) .obby.
RaAele soarelui se 9iltrau printre colinele Manhattanului.
;rc'nd strada plin( de pete de soare 8i de &urd(rie) Ryker d(du
peste .o 4indly) care ar(ta neobi8nuit de proasp(t) a$'nd %n $edere
ora..
?.un( di&inea*a) Joe. 6i g(sit ce$a interesant prin pubele sau te0a
%n$ins concuren*aJ
Z'&bi ar(t'nd cu &'na %nspre $agabond. 6cesta scor&onea prin
gunoaie cu 9ereneAie) str(duindu0se s0o ia %naintea &a8inii de gunoi)
care %8i 9(cuse de=a apari*ia la cap(tul 8irului de c(ldiri) adun'nd
pubelele.
?6i dor&it pe acoperi8 aAi0noapteJ continu( 4indly.
?6uAi) *i0ai pus0o $reodat( pe acoperi8) c'nd erai.pu8tiJ
?Nu) a& crescut %n suburbii) unde toate acoperi8urile sunt %n pant(.
Nu&ai $e$eri*ele se %&perecheau pe0acoperi8uri.
?<ai s( &ergeni sus. 6& o po$este e>traordinar( pentru tine) p'n(
$in cei de la laborator.
4a 8apte 8i =u&(tate) Ryker urca sc(rile de la circa de poli*ie. 6ripa de
est) construit( %n 1EE) se co8co$ise de tot 8i colc(ia de g'ndaci 8i
8obolani. 68a c( %n 12" ad(ugaser( o arip( nou() %nspre $est) ca s(
%ncap( cei dou( sute de poli*i8ti care operau %n Aon(. 5 construiser(
din c(r(&id( ro8ie) %n ti&p ce aripa $eche era din c(r(&id( alb() dar
%ntre ti&p a&bele.cl(diri a=unseser( negre de &urd(rie 8i dob'ndiser(
ar&onia la care nu se g'ndire ni&eni.
Ryker salut( din cap sergentul de ser$ici 8i urc( la eta=ul doi) unde se
a9la Departa&entul 4ocal de -n$estiga*ii. C(pitanul :eterson %8i
instalase postul de co&and( %n sala de con9erin*e) cu t(blia &esei ars(
toat( de scru& de *igar( 8i cu &ocheta %nnegrit( de &urd(rie. :eterson
nu sosise %nc() a8a c( Ryker a$u onoarea s( $'neAe pri&ul g'ndac din
ibricul de ca9ea. Mai r(&(sese ca9ea din noaptea trecut( 8i Ryker o
turn( %n cana electric() apoi se tr'nti obosit pe un scaun des9undat 8i
%8i aprinse ulti&ul trabuc. C'nd %ncepu s( 9iarb( ca9eaua) %8i turn( o
cea8c( din Aea&a aceea) pe care o %&bun(t(*i cu pu*in Aah(r p(tat de
&u8te 8i cu 9ri8ca %ng(lbenit(. Toc&ai atunci intr( :eterson) care %l
pri$i ne&ul*u&it. Nu0i pl(cea s( a=ung( ni&eni la ser$ici %naintea lui.
?-a loc) si&te0te ca acas() aprinde0*i un trabuc 8i ser$e8te0te cu
o ca9ea) spuse :eterson) pe un ton de polite*e bat=ocoritoare.
C(pitanului nu0i pl(cea ca oa&enii s( se si&t( bine %n postul lui de
co&and() de8i nu era biroul lui. Ryker 8tia) dar nu *inea cont. De 9apt)
de asta o 8i 9(cea.
?6 9ost un 9ru&os e>e&plu de interogatoriu) cel pe care 10ai luat
9eti*ei asear() spuse :eterson cu ciud(. Ni&eni nu s0a g'ndit s0o ia la
%ntreb(ri. Desigur) dup( ce a g(sit <ayes nu&(rul de %n&atriculare
g(urit de glon*) a& 9i a=uns oricu& la aceea8i concluAie. De ase&enea)
8i c'*i$a &artori a9la*i %n spital au $(Aut ur&a pe care a l(sat0o trasorul
incendiar.
?6ltce$a ai &ai a9latJ
?+i bine) chiar dac( nu0*i $ine s( creAi) au reu8it s(
g(seasc( cartu8ul prin toate gunoaiele alea) cu& s0a lu&inat de Aiu(.
?Calibrul !)1CJ
:eterson r(&ase cu gura c(scat(.
? De0abia acu& cinci &inute a& a9lat@
?+u a& a9lat &ai de$re&e. . .
?Pi ce0ai &ai a9lat) &( rogJ Dup( cu& ar(*i) se $ede c( n0ai stat prea
&ult pe acas( dup( ce te0a& sunat asear(. ji0a dat cu&$a Craig
Rogers inso&iiJ
?Dntr0un 9el. ;ite ce e) c(pitane) te superi dac( o s( continu(&
discu*ia asta dup( ce $ine 8i <ayesJ Trebuia) s( ne %nt'lni& aici) dar
probabil a &ai 9ost re*inut %n ora*.
?;nde %n ora8J
?4a 6cade&ie. 40a& tri&is aAi noapte acolo cu ni8te a&prente.
?Ce a&prenteJ
?-*i spun &ai t'rAiu.
?Dar tu c'nd &ai dor&iJ
?Dn ti&pul 8edin*elor tale) c(pitane.
:eterson se ridic( 8i se duse spre u8a .iroului 5perati$. Dn(untru)
patru detecti$i 8edeau 8i %8i beau ca9elele) iar locotenentul ,ischetti)
care toc&ai intrase) c(sca de Aor.
?Do&nilor) $re*i s( 9i*i a&abili s( po9ti*i aiciJ 5 s( 9ace&
o scurt( 8edin*() %i che&( el la ordine.
Cei patru detecti$i 8i locotenentul ,ischetti intrar( %n sala de
con9erin*e. Se a8eAar( la &as() c't &ai departe de Ryker) care duhnea
%n ulti&ul hal) dup( cu& 8i ar(ta.
?Do&nilor) unii dintre du&nea$oastr() sau chiar to*i) s0ar putea s(
9i*i i&plica*i %n aceast( a9acere cu lunetistul p'n( c'nd se $a %ncheia)
a8a ca $reau s( lua*i parte cu to*ii la aceast( 8edin*(.
6cu& %l a8tepta& pe <ayes 8i %nc( patru detecti$i) pe care i0a&
ob*inut de la Centru.
Dn sal( se 9(cu ru&oare 8i oa&enii %ncepur( s( se 9oiasc( pe scaune.
Nu&ai Ryker %ndr(Anea sa 9u&eAe. Trecuse pe *ig(ri obi8nuite) se&n
c( era pe cale s( se %nt'&ple ce$a. :u*in dup( ora opt) <ayes d(du
buAna g'9'ind %n sala de con9erin*e) purt'nd %n bra*e un dosar
$olu&inos.
?6&prentele sunt bune@ 6$e&...
T(cu brusc) obser$'nd deodat( cele 8apte perechi de ochi a*intite
asupra lui. Ryker i se adres( pri&ul:
? -ntr() 6rthur) a$e& petrecere de Aile &ari. Nu $rei o l(ptuc(
proasp(t(J
<ayes se a8eaA( la &(su*a de ca9ea.
?S( continu(&) inter$eni :eterson abrupt. Dn pri&ul rand) 8o9erul
Mercedesului s0a do$edit a 9i o student( de la ;ni$ersitatea Colu&bia)
era din :ennsyl$ania) 9ar( du8&ani cunoscu*i) 8i a8a &ai departe.
:ute& presupune c( a 9ost o $icti&( %nt'&pl(toare. ;ciga8ul a 9ost
probabil atras de culoarea $ie a &a8inii.
:eterson o *inu a8a cu prelucratul .8i recapitulatul 9(r( s9%r8it. Ryker
c(sca. Dn %nc(perea %nchis( se 9(cea din ce %n ce &ai cald. ,ischetti
%ncerc( la un &o&ent dat s( deschid( 9ereastra) dar era %n*epenit(.
Ryker %i lu( lui <ayes dosarul .din &'n( 8i %ncepu sa r(s9oiasc(
h'rtiile din(untru. Dn s9'r8it) :eterson %8i %ncheie .&onologul 8i pri$i de
=ur %&pre=ur:
? Deci) astea sunt 9aptele) do&nilor. Mai are cine$a de ad(ugatJ
7reo sugestie cu pri$ire la ce a$e& de 9(cut de aici %nainteJ
Ryker a8tept( s( $ad( dac( $oia cine$a s( ia cu$'ntul. :eterson se
%ntoarse spre el:
?Sergent) n0ai ni&ic de spusJ Sau acu& lucreAi pe cont propriuJ
Ryker se ridic( %n picioare 8i :eterson a$u o tres(rire $iAibil()
%ntotdeauna d(dea i&presia c( se a8tepta s( 9ie lo$it.
BDntr0o Ai chiar o s(0l pocnesc#) %8i spuse Ryker %n sinea lui) apoi
$orbi) %n s9'r8it:
?Nu cred c( .o 4indly a apucat s( dea raportul) dar cred ca $(
a&inti*i c( a g(sit asear( cada$rul unui be*i$ $agabond.
Chestia e c( acest caA al lui se leag( de &ica noastr( proble&(.
Ryker le po$esti pe scurt despre cercet(rile lui din ti&pul nop*ii) le
relat( detailat discu*ia cu pu8tii spanioli) apoi %ncheie cu grecul) cu
$agabondul 8i cu .o 4indly) ;r&( o lung( pauA() %n care 9iecare %8i
adun( g'ndurile. <ayes se *inea s( nu iAbucneasc( %n r's: locotenentul
,ischetti 8i cei patru detecti$i ar(tau de0a dreptul i&presiona*i) %n ti&p
ce :eterson se str(duia s( g(seasc( o &odalitate de a &ini&aliAa
i&portan*a celor descoperite de Ryker. Dn cele din ur&() :eterson
sparse t(cerea:
?De ce n0au $enit &ai de$re&e copiii aceia s( raporteAeJ
Ryker r'se bat=ocoritor:
?,iindc( chiar atunci to*i copiii din ora8ul (sta au %ncetat sa &ai
cread( %n Mo8 Cr(ciun) au %ncetat s( &ai cread( %n siste&) %n poli*i8ti
8i toate celelalte. ;n copil 9ie0acolo de unde locuie8ti tu) pe insul()
probabil c( ar 9i raportat.
?+0n regul()) sergent) n0a& ne$oie s(0&i *ii discursuri sociologice
despre cu& cresc copiii din &ahalalele s(race. Tinerii ace8tia) care...
presupun... (((... care au 9ost surprin8i %n ti&pul actului se>ual... sau
a8a ce$a) 8i cu care presupun c( nu te0ai purtat prea dr(gu*) pot ei s(
9ie considera*i &artori credibiliJ 7or &ai depune ei &(rturie %n
condi*ii Bnor&ale#J De ce nu i0ai adus aici s( dea o declara*ie
9or&al(J 6cela8i lucru e $alabil 8i pentru proprietarul restaurantului 8i
pentru $agabondul pe care i0ai %nt'lnit.
:eterson de$enise acu& sigur pe el. Ceilal*i detecti$i se 9oiau %ncurca*i
pe scaunele lor.
0? Pi de ce te0ai apucat s( scor&one8ti de unul singur pe acoperi8J
continue el. :uteai s( che&i echipa laboratorului.
Ryker se %ntreb( din nou cu& de a=unsese acest o& %ntr0un ast9el de
post. <ayes) si&*ind tensiunea care plutea %n aer) %ncepu s( transpire)
iar ,ischetti pl(nuia cu& s( inter$in( %n caA c( Ryker a$ea s(
iAbucneasc(. Dn 9ond) el era co&andantul lui direct) o slu=b(
i&posibil() pe care o ura. :eterson o *inu tot a8a) a$'nd gri=( s(
&en*ioneAe 8i Binter$iul# lui Ryker cu Craig Rogers 8i %nc( alte detalii
care se $ede c( %l &(cinau de luni de Aile. 4a un &o&ent dat) se opri
brusc %n &i=locul unei tirade 8i se pr(bu8i %n scaun. 5 lini8te grea se
l(s( dintr0o dat( %n %nc(perea aglo&erat(.
,ischetti era %ncordat ca un arc) gata s( sar( %ntre ei. Dar Ryker
r(&ase lini8tit pe scaunul lui. Toat( lu&ea r(su9l( u8urat(. .
? Deci) cu& $( spunea& se pare c(01 a$e& pe o&ul nostru chiar aici)
%n dosarul (sta) continu( Ryker) ca 8i cu& :eterson nici nu $orbise
p'n( atunci.
C(pitanul r(&ase %n9ipt %n scaunul lui rotati$) pri$ind apatic
%n gol
?6rthurJ
<ayes s(ri %n picioare
?<ai) spune0ne ce ai a9lat@ %l %nde&n( Ryker) %ntinA'ndu0i dosarul.
?Da. Ce a& eu aici sunt 9i8ele indi$iAilor ale c(ror a&prente ar putea
corespunde cu cele g(site pe sticla presupus( a se 9i a9lat %n &'na
cri&inalului. Din ne9ericire) nu toate a&prentele au 9ost 9oarte
clare) a8a c( a& aici dou( sute optspreAece posibili suspec*i) de la
Departa&entul local) de la Departa&entul de Stat 8i de la
Departa&entul ,ederal. M0a& dat de ceasul &or*ii ca s( le pot ob*ine
at't de repede. Departa&entul ,ederal ne0a tri&is at't delicte penale)
c't 8i &ilitare) din &o&ent ce asta a& cerutG cele de la :oli*ia ora8ului
8i de la Departa&entul de Stat sunt nu&ai penale) desigur.
<ayes 9(cu o pauA( 8i se uit( spre Ryker) care %i 9(cu un se&n
aprobator din cap) aproape i&perceptibil) %ncura=at) <ayes continu(:
?:entru %nceput) a& putea da deoparte 9i8ele celor a c(ror descriere
9iAic( nu se potri$e8te) adic( Bblond# 8i B%nalt#) alt9el nu pute& 9ace o
departa=are.. Mai departe) departa&entele poli*ieni8ti din a9ara
ora8ului $or controla situa*ia tuturor persoanelor pe care le dori&.
Nou(Aeci la sut( probabil sunt %nchi8i sau pe aproape. Di $o& controla
pe cei a c(ror ulti&( adres( cunoscut( a 9ost NeK Lork. %&preun( cu
.iroul ,ederal de -n$estiga*ie) $or acorda o aten*ie special(
$eteranilor de r(Aboi) din &o&ent ce a 9ost i&plicata o pu8c( &ilitar(.
Cred c( &'ine ca& pe $re&ea asta) suspec*ii $or 9i redu8i ca& la
treiAeci. 7or *ine leg(tura tele9onic( cu noi %n per&anen*() din
&o&entul %n care $or %ncepe sa 9ac( departa=area.
<ayes trase ad'nc aer %n piept.
?Sunt %ntreb(riJ
4ocotenentul ,ischetti 8i ceilal*i detecti$i p(reau 9oarte %nc'nta*i de
i&inen*a unui s9'r8it at't de apropiat al caAului 8i le puser() lui 8i lui
Ryker) o serie de %ntreb(ri. :eterson continua s( pri$easc( inert %n
ta$an. Ryker lu( din nou dosarul din &'na lui.
<ayes 8i %ncepu s(01 r(s9oiasc(.
?Copiile dup( 9otogra9ii sunt nu&ai pentru uA te&porar) desigur.
C'nd o s( a=unge& la suspec*ii no8tri) o s( c(p(t(& 8i 9otogra9iile
ade$(rate. 68 &ai $rea s( &en*ioneA c( nici unul din suspec*ii din
dosarele &ilitare nu se potri$e8te cu descrierea lunetistului nostru)
ceea ce &( 9ace s( cred c( %ntr0ade$(r e $orba de un 9ost &ilitar. Mai
sunt cu&$a 8i alte p(reriJ
Toat( lu&ea %8i d(du sea&a c( acu& Ryker era cel care preluase
conducerea discu*iilor) %n ti&p ce :eterson t(cea %&bu9nat) parc(
%n trans(. Re$eria %i 9u %ntrerupt( nu&ai de sosirea celor patru
detecti$i tri&i8i de centru) care d(dur( buAna %n sala de 8edin*e
supra%nc(lAit( cu arogan*a unor pistolari) d'nd de perete u8ile batante
ale unui Bsalon# de pro$incie.
?6*i %nt'rAiat@ iAbucni :eterson) ridic'ndu0se *eap(n din scaun.
Cei patru detecti$i se uitar( lung la el) a8eA'ndu0se apoi la
cel(lalt cap(t al &esei) c't &ai departe de el. ;nul din noii $eni*i) .
sergentul Ralph ,letcher) un o&ule* scund 8i chel de cinciAeci de
ani) se scarpin( %n cap 8i spuse:
?6$e*i dreptate...
Ryker iAbucni %n r'sG ceilal*i se uitau prin col*urile %nc(perii) c(ut'nd
$reun obiect interesant de inspectat.
,iind de=a pus la punct de Ryker) :eterson se hot(r%) s(08i *in( gura 8i
s( &earg( &ai departe cu e>punerea caAului. +l era un.o& ocupat 8i
a$ea progra&at) pentru Aiua aceea s( ia pr'nAul cu 8e9ul .iroului de
detecti$i. Dac( (8tia de la .rigada special() n0a$eau de g'nd s(0i
respecte gradul) a$ea sa le $in( el de hac %ntr0un 9el sau altul. ,iecare
poli*ist are sl(biciunea lui 8i :eterson era e>pert %n. a descoperi 8i
e>ploata sl(biciunile altora. 6$ea s(0i 0aduc( pe calea cea bun() sau
dac( nu) sa0i distrug(. Dup( ce se %ncura=a ast9el) se lans( din nou %n
una din recapitul(rile lui inter&inabile) de data asta %ncorpor'nd 8i
in9or&a*iile date de Ryker ca $enind de la el. C'nd ter&in() ceru
co&entarii. ,letcher) 8terg'ndu08i sudoarea de pe chelia lucioas()
spuse:
?Sun( de parc( 10a& a$ea pe nenorocit la degetul &ic.
Dar a8 a$ea o %ntrebare pentru Ryker.
?D(0i dru&ul) aprob( :eterson)
.?Cu& dracuF reu8e8ti s( te %&pu*i %n halul (staJ %ntreb( ,letcher.
?Muncind) r(spunse Ryker. Ce$a despre care tu nu 8tii ni&ic) tu care
s9or(i tot ti&pul) st'rpitur( cheal( ce e8ti.
,letcher r'se) sco*'nd un g'='it ener$ant) care se&(na cu 8uieratul
unui ast&atic.
?Do&nilor) $( rog@ inter$eni :eterson. Nu e locul aici
pentru ast9el de glu&e.
?Dar bine) c(pitane) nu $ede*i c( %&pute toat( ca&eraJ
Cer per&isiunea s( deschid 9ereastra 8i s(01 arunc a9ar(.
Ryker arunc( %n capul lui ,letcher cu un creion) dar acesta se 9eri 8i
%ncepu s( r'd( iar cu r'sul acela care0*i Ag'ria creierii. :eterson era
8ocat. 6$ea i&presia c( are de0a 9ace cu o band( de tineri huligani) nu
cu oa&eni ai legii) 8i %nc( %&b(tr'ni*i %n &eserie. Ptia c( &unca de
teren era grea) dar ceea ce 9(ceau ei era de0a dreptul absurd.Ceea ce nu
8tia el era ca Ryker 8i ,letcher 9useser( c'nd$a parteneri) 8i c( acesta
era ritualul lor de cincispreAece ani) de 9iecare dat( c'nd se %nt'lneau.
+ra un =oc) un 9el de co&unicare %ntre doi oa&eni care nu &ai a$eau
ni&ic s( %8i spun( unul altuia.
?.ine) acu& pleca*i cu to*ii de aici@ se strop8i :eterson)
%ncep'nd s( le %&part( sarcinile) dar Ryker) care %nc( nu
ter&inase ce a$ea de spus) %l %ntrerupse:
?68 &ai a$ea de ad(ugat un singur luciu. C'nd a& stat de $orb( cu
pu8tii (ia de pe acoperi8) &i0au spus c( au $(Aut ie8ind din ar&a
lunetistului o lu&in( albastr(.
?+ra un telescop StarlightJ %ntreb( ,letcher.
?Nu cred. <ayes) aici de 9a*a) spune c( Starlight0ul are o
lu&in( $erde. Ce naiba 9ace lu&in( albastr(J
?Coaiele tale) r'se ,letcher.
?.a coaiele .tale %n ulti&ii Aece ani) ripost( Ryker auto&at.
?.a culoarea uni9or&elor $oastre) c'nd o s( $( retrogradeA la si&pli
agen*i) %i %ntrerupse :eterson.
?<ei) pot s( spun 8i eu ce$aJ inter$eni <ayes. .C'nd a& 9ost la
6cade&ie) a& stat de $orba cu unul din pro9esorii &ei) locotenentul
DF6ngelo.
6uAiser( cu to*ii de DF6ngelo. +ra un 9el de &onstru sacru al ar&elor)
care *i0ar 9i putut spune oric'nd &ai &ult dec't *i0ai 9i putut dori
$reodat( s( 8tii despre orice ar&( de 9oc) de la espingole la pistoalele
.eretta.
?Dup( cu& 8ti*i) pu8tile Starlight sunt 9abricate toate dup( un &odel
standard pentru luneti8tii din brig(Aile anti0teroriste. 6u o putere de
cinci ori &ai &are dec't orice alt( pu8c( 8i pot 9i 9olosite %n se&i
obscuritate. Tot ce $eAi prin telescop are un halo $erAui) dar se $ede
9oarte clar. C'nd plou( sau e cea*() i&aginea se esto&peaA( datorit(
lu&inii pe care o re9lect( u&eAeala.
<ayes realiA( ca) pentru pri&a dat() le captase %n %ntregi&e aten*ia) %i
9(cea pl(cere s( 9ie %n centrul aten*iei) dar %n acela8i ti&p si&*ea c( %l
cuprinde tracul.
?:u8tile Starlight nu pot 9i 9olosite la lu&ina Ailei)
continu( el. Nu&ai noaptea sau %n a&urg.
?Dar lu&ina telescopului e $erde) nuJ %l %ntrerupse Ryker ner(bd(tor.
?Da) 8i se poate $edea din a9ar( nu&ai daca pri$e8ti e>act %n linie pe
direc*ia *e$ii) pe unde se uit( 8i lunetistul 8i probabil c( %n 9elul acesta
au $(Aut0o 8i copiii. Mai e>ist( o &odalitate) 8i anu&e c( pri$e8ti
direct pe *ea$a din cealalt( parte) dar nu prea cred s(0*i priasc(
descoperirea %n &o&entul ala.
Toat( lu&ea r'se. 6poi ,ischetti %ntreb(:
?Pi p'n( la ce dep(rtare se poate $edeaJ
<ayes se scarpin( %n cap.
?6sta se chea&( Bdistan*( $iAual( de securitate# 8i este
distan*a p'n( la care se $ede lu&ina 7erde dac( pri$e8ti %n linie.
Nu &i0o a&intesc e>act) dar pute& a9la.
?Dnc( un lucru. Telescopul (sta chiar %8i ia energia de la steleJ %ntreb(
,ischetti.
?Nu sunt 9oarte sigur cu& 9unc*ioneaA( e>act) dar 8tiu c( 9olose8te
lu&ina stelelor) a lunii 8i alte surse de lu&in(.0 + o pu8c( electronic(
8i are ca surs( principal( de energie o baterie nichel0cad&iu&.
?C't poate s( dureAe o baterieJ :oate 9i %nlocuit(J
?.ateria dureaA( cinci ore de uA continuu. Dac( consider(&
c( pentru 9iecare tragere sunt.necesare cinci &inute sau chiar &ai
pu*in) reAult( %n =ur de 8aiAeci de trageri indi$iduale) presupun'nd c(
bateria a 9ost plin( de la %nceput. Deci nu pute& &iAa pe 9aptul c(
uciga8ului nostru o s( i se ter&ine bateria. De ase&enea) nu 8tiu dac(
poate 9i %nlocuit(.
?+ 9oarte interesant( &ar9a ta) b(iete. Dar a& %n*eles c( lu&ina era
albastr( ca o 9o9oloanc( %nghe*at() spuse ,letcher.
?De0abia de aici %ncepe s( 9ie interesant) continu( <ayes.
4ocotenentul DF6ngelo &i0a spus c( ar&ata lucreaA( acu& la un
prototip &ult &ai per9or&ant pe care ei %l nu&esc BMark 7#.
Ni&eni nu 8tie &ai &ulte a&(nunte 0 e supersecret. Dar ce$a tot
se 8tie: lu&ina generat( e albastr(. Pi %nc( un lucru: e de Aece ori
&ai per9or&ant dec't telescopul standard Starlight) 9olose8te &ult
&ai pu*in( energie) e un &odel co&puteriAat) &iniaturiAat...
?Pi) &ai &ult dec't at't) are 8i aer condi*ionat) nu ca %nc(perea asta@
e>ploda ,letcher.
<ayes p(ru de0a dreptul o9ensat.
?+i) da@ BMark 7# 9ace tot ce $rei) %n a9ar( de ca9eaua de
di&inea*(@.
?:resupun c( nu po*i s(0*i cu&peri una) inter$eni :eterson.
?Nu) do&nule. Dac( o&ul nostru are o ast9el de ar&() trebuie s( 9i
9urat0o dintr0o baA( &ilitar() sau &ai degrab( dintr0un arsenal sau
centru de e>peri&ent(ri.
?7eri9ica*i 8i asta) spuse :eterson. 6cu& &erge*i cu to*ii pe teren 8i
lua*i ur&a suspec*ilor de pe lista lui Ryker.
?Cu&: r(&'ne cu $agabondulJ %ntreb( ,ischetti) lu'ndu08i noti*e.
? 5 s( $in( %ncoace %n =ur de 8ase ca s( pun( &'na pe cealalt(
=u&(tate din bancnota de dou(Aeci de dolari. + greu s(0i dai de ur&(
unui $agabond) dar %ntre ti&p noi $o& departa=a o list( cu adresele din
Manhattan) propuse Ryker.
Dn ti&p ce $orbea el) intr( %n %nc(pere un alt detecti$.
7(A'nd c( :eterson era %ntors cu spatele) %i %ntinse un &esa= lui
,ischetti. 6cesta arunc( o pri$ire 8i se str'&b(:
?5a&enii (8tia nu08i pierd ti&pul deloc.
6poi citi cu $oce tare:
?B7ero .each) Departa&entul de :oli*ie ,lorida)
raporteaA( c( Millia& <art) posibil suspect) e proprietarul# unui
&agaAin ali&entar %n ora8. Se a9l( %nc( aici#. :une un Bk# pe el)#
<ayes. 5 s( curg( din greu cu &esa=e din astea tot restul Ailei)
&ai spuse ,ischetti.
Ryker inter$eni:
?<ayes a a$ut o noapte grea) a8a c( de ce s( nu stea aici 8i s( se
ocupe el de tele9oaneJ
?.ine) %n regul() c(Au de acord ,ischetti. 6tunci te ocupi tu cu
$eri9icarea celor din ManhattanJ
?M( ocup eu. Se pare c( sunt nu&ai trei sau patru. 5 s( a& gri=( de
ei dup( ce $orbesc %nt'i cu copiii 8i cu grecul) dac( &ai e caAul) dar
cred c( grecul o s(01 recunoasc() dac( lunetistul e %n dosarele astea.
?6i ne$oie de un partenerJ %l %ntreb( ,ischetti.
? 5 s(01 iau pe .o 4%ndly. +i) dac( nu &ai are ni&eni ni&ic de
ad(ugat) $( &ul*u&esc tuturor pentru ti&pul pe care &i l0a*i acordat.
<aide*i acu& s( 9ace& ni8te copii dup( dosarele astea.
5 t(cere ap(s(toare se l(s( %n %nc(pere. ;nul c'te unul) oa&enii %8i
%ndreptar( pri$irile asupra lui :eterson) care st(tea %n continuare cu
spatele la ei. Ryker rupse t(cerea:
?:oate c( ne0a& %n8elat cu to*ii) b(ie*i@ :oate n0a 9ost nici un lunetist)
poate a 9ost doar un e>traterestru@

C6:-T54;4 1
Dup( ce ie8ir( din sala de 8edin*e) ,ischetti %i spuse:
?Nu trebuia s( spui una ca .asta) Joe@
?N0a& putut sa &( ab*in) 8e9ule@
Ryker se %ndrept( spre sc(ri 8i <ayes se lu( dup( el.
?Spune0&i) ce0i chestia asta cu e>traterestriiJ
?5a&eni de pe alte planete@A'&bi Ryker.
?D(0o naibii Joe) nu po*i s(0&i r(spunAi 8i &ie odat( ca lu&eaJ
?:e bune) sunt oa&eni de pe alte planete@
Dup( o clip( p(ru s( se r(Ag'ndeasc(:
?Dn regul(. 6scult(0&( bine 8i dup( aia ui*i totul. Ne0a& %n*elesJ
?Sigur) Joe.
?+i bine) circula o glu&( pe aici %nainte de $enirea lui :eterson.
-nspectorul Conolly era e>act ca :eterson) o otreap( b(gat( %n politic(
8i care se credea Sherlock <ol&es. De 9iecare dat( c'nd a$ea& c'te un
caA %&pu*it 0 adic( nu e>istau nici un 9el de indicii 0 obi8nuia& s(
spune& c( Be>traterestrii au 9acut0o#.
Conolly a$ea c't de c't si&*ul u&orului) nu&ai c( a %nceput s(
9oloseasc( 9raAa asta din ce %n ce &ai des. Ptia& cu to*ii c( era
9oarte stresat: a$ea o slu=b( grea %ntr0un ora8 plin de proble&e 0
asta nu &ai trebuie s( *i0o spun eu. %n 9ine) %ntr0o Ai co&isarul i0a
cerut un raport co&plet despre o serie de cri&e %n care nu
reu8iser(& s( 9ace& ni&ic 8i Conolly i0a r(spuns %n scris c(
e>traterestrii au 9acut0o. De ase&enea) i0a %n$ino$(*it tot pe
e>traterestri pentru o gr(&ad( de chestii care nu &erg bine %n *ara
asta. Ca s( scurteA po$estea) co&isarul 10a g(sit nu&ai bun de tri&is
s( se =oace cu pistoale cu ap( 8i 10a trecut %n reAer$(. 6cu& e %ntr0un
bala&uc $esel) pe unde$a) prin 4ong -sland.
?Ce $rei s( spui) JoeJ CreAi ca :eterson...J
?+u n0a& spus ni&ic) &'r'i Ryker.
Cobor% la parter 8i 9otocopie a&prentele) apoi %n&'na originalele unui
agent 8i %l tri&ise s( le duc( %napoi sus. Copiile lui le b(g( %ntr0un plic
8i p(r(si cl(direa. C'nd a=unse pe Si>th Street) se opri la o tarab( 8i
ceru o %nghe*at( de la&'ie. +ra le8inat de oboseal( 8i de c(ldur() %8i
sugea %nghe*ata 8i %8i dorea o pastil( de benAendrin( 0 ce$a care s(01
*in( pe picioare %nc( c'te$a ore. 6poi &erse p'n( la casa p(r(sit(
unde st(tuse lunetistul. 5bser$( c( cei de la laboratorul de
cri&inalistic( aproape ter&inaser() a8a c( %l %ntreb( pe unul din
oa&enii care transportau ni8te echipa&ente %ntr0o dub( de poli*ie) dac(
10a $(Aut pe detecti$ul .o 4indley prin prea=&(.
?+ pe acoperi8) %i r(spunse o&ul.
Ryker urc( sc(rile 8i trecu prin holul care &irosea in9ect.
5bser$( ca pere*ii) calori9erul 8i balustrada sc(rii erau acoperite cu un
pra9 alb. De0a lungul peretelui) cobor'nd p'n( la podeaua lipicioas()
era trasat( cu creta o linie alb() &arc'nd conturul trupului be*i$ului
&ort %n genunchi. Nu obser$ase nici unul din aceste a&(nunte %n
noaptea trecut() pe %ntuneric. B:robabil c( (ia de la laborator s0au
a&uAat copios c'nd au desenat conturul cada$rului. Nu se %nt'&pl( %n
9iecare Ai s( &oara cine$a %n genunchi) cu sula %n &'n() se g'ndi
Ryker) urc'nd agale treptele. C'nd a=unse la eta=ul al doilea se opri
g'9'ind 8i se spri=ini de perete. -ni&a %i b(tea ca un ciocan) %8i si&*ea
gura uscat( 8i pielea %i era) rece 8i u&ed(. Dup( ce se odihni c'te$a
secunde) urc( &ai departe p'n( la ulti&ul eta=. 4indly se a9la a8eAat pe
bordura acoperi8ului care d(dea %nspre strada) not'nd ce$a %ntr0un
carnet.
?D(0&i o *igar() spuse Ryker s9'r8it.
4indly scoase din buAunarul de la piept o *igar( Marlboro 8i i0o
%ntinse. Ryker %i rupse 9iltrul) o aprinse 8i %ncepu s( 9u&eAe cu
l(co&ie. M'inile %i tre&urau 8i ini&a %ncepu iar s( %i duduie %n piept.
,u&a *igara p'n( %i arse degetele) nu&ai dup( aceea o arunc(.
?4e0a& pro&is so*iei 8i copiilor c(0i duc la &are %n
$acan*a asta) i se adres( 4indly) continu'nd s( scrie &ai departe
%n carnet. :lec(& peste dou( Aile. ;r(sc bleste&ata asta de pla=()
dar &0a& g'ndit c() dac( tot sunt obligat s( &( duc) s( %ncep de
pe acu& s( &( obi8nuiesc cu soarele. M( ard de 9iecare dat(
9oarte tare) dar %&i %nchipui c( dac( 9olosesc 9iecare ocaAie ca s(
&( prind( ni*el soarele...
? 6cu& lucr(& %&preun(. .
?... a8 putea s( e$it...) ur&( 4indly.
? CaAul (sta o s( 9ie probabil s(rb(toarea de Ziua Muncii.
?... s( &( &ai pr(=esc ca anul trecut.
:?68a c( n0o sa 9ie nici un 9el de concedii p'n( nu ter&in(& cu
po$estea asta.
?+u &ai degrab( &0a8 duce la &unte) dar a& %nchiriat
de=a o caban( pe coast() a8a c(...
?Nu trebuie s( te duci nic(ieri) n0ai cu& s( pleci) %ncheie Ryker.
4indly p(ru s( %n*eleag() %n s9'r8it. Se uit( disperat la Ryker:
?Joe) ne$ast(0&ea o s( &( o&oare@
?DnceteaA( odat( cu $(ic(relile astea de cretin *inut sub papuc@
?;ite ce0i) Joe) tu nu %n*elegi ce %nsea&n( presiunea 9a&iliei.#..
Se %ntrerupse brusc.
? D&i pare r(u) Joe.
Ryker 0nu0i.r(spunse) %ncerca s(08i a&inteasc( $acan*ele cu +llie) dar
nu reu8i. :robabil din cauA( c( p(r(siser( 9oarte rar ora8ul %n to*i cei
Aece ani de c(snicieG %ntotdeauna 9useser( prea ocupa*i sau prea
obosi*i. 5 duseser( bine %&preun( o $re&e) atunci) la %nceput. C'nd
doi oa&eni se iubesc 8i t'n=esc unul dup( altul) nu le trebuie cine 8tie
ce distrac*ii e>tra$agante. 4e e de a=uns un pat sau o podea... sau un
acoperi8.
?6i &ai descoperit ce$a nou pe aiciJ %l %ntreb( Ryker.
4indly se ridic( %ncet 8i %8i 8terse cu batista 9a*a care 8iroia de sudoare.
?Nu prea. .(ie*ii de la laborator au luat a&prentele de pe 9iecare
centi&etru din locul (sta bleste&atG sute de a&prente di9erite. Nici un
cartu8 gol. Nici un lucru neobi8nuit pe care s(01 9i putut arunca o&ul
nostru. Tu cu& te0ai descurcat cu sticla aceea de sucJ
?6& g(sit ce$a. <ai s( 9ace& o pli&bare p'n( la restaurantul &eu
9a$orit) cu speci9ic grecesc 8i %*i po$estesc totul pe dru&.
?Pi cu poru&beii t(i cu& r(&'neJ
?Dac( e>ist( %n NeK Lork $reun loc %n care s( g(se8ti un pu8ti %ntr0o
Ai ca asta) %n .nici un caA n0o s(01 g(se8ti acas(.
:e dru&) %n ti&p ce %l punea pe 4indly la curent cu ulti&ele nout(*i)
Ryker scor&onea cu ochii %n toate p(r*ile dup( &artorii lui) dar p'n(
a=unser( la restaurantul grecului nu %nt'lnir( nici unul. 4indly se opri
%n 9a*a c'rciu&ii d(r(p(nate 8i &urdare.
?Dr(gu* loc) n0a& ce Aice@ e>cla&( el ironic.
?Dn schi&b) ca9eaua e groAa$() %l %&pinse Ryker %n(untru.
6er condi*ionat nu a$eau 8i te&peratura din restaurant era ca& cu
Aece grade &ai ridicat( dec't a9ar(. De8i era ora pr'nAului) localul
era cu des($'r8ire gol. .Cu toate astea) bar&anul preg(tea cu &are
sprinteneal( ni8te b(uturi cu &ulte cuburi de ghea*() de doi dolari
bucata. :ri$irile li se %nt'lnir( %n aceea8i clip(. . .
?DeciJ %ntreb( De&etrius) ie8ind de dup( te=ghea 8i 8terg'ndu08i
&'inile pe 8or*ul unsuros.
?6cu& 8tiu de ce se nu&e8te *ara asta Orecia@ -nter$eni 4indly)
trec'ndu08i degetul pe te=gheaua %&b'csit( de gr(si&e.
?Deci a &ai trecut pe aici o&ul nostruJ %ntreb( Ryker.
?Ne0a& %n*eles c( o s( $a anun*) dac( &ai $ine.
?N0a$ea& nici o %ndoial(.
? 5&ul (sta... +l e lunetistul pe care01 c(uta*iJ
?:oate...
5chii lor se %n9runtau din nou. BDobitocul (sta iar $rea s(08i &(soare
puterile cu &ine@# %8i spuse Ryker) plictisit 8i se uit( inten*ionat %n alt(
parte. Orecul nu apuc( s( se bucure de $ictoria lui dec't o clip() c(ci)
ur&(rind pri$irea lui Ryker) %ncre&eni.
?Ne$ast( 8i copii) care $a s( Aic(J %ntreb( el) scor&onind cu pri$irea
%n dosul te=ghelei) unde o 9e&eie) cu pielea &(slinie 8i clasicele
tr(s(turi grece8ti turna ceai cu ghea*( %ntr0o cara9a.
B:robabil c( a 9ost o 9e&eie 9ru&oas( la $re&ea ei#) %8i spuse
Ryker %n g'nd. -n spatele ei treb(luiau un b(iat 8i o 9at( ca& de Aece
ani. Trupurile lor slabe se &i8cau cu repeAiciune)%n a8teptarea
clien*ilor ner(bd(tori.
? Nu &i0ai spus c( ai 8i a=utoare aici) De&etrius@
Orecul se uit( %napoi spre Ryker) care continua s(0i cerceteAe 9a&ilia
8i descoperi o &are a&enin*are %n ochii poli*istului.
?+i n0au 9ost aici ieri@ N0au $(Aut ni&ic@
?.a au 9ost aici. Pi sigur c( 10au $(Aut.
?+u 10a& $(Aut &ai bine) spuse De&etrius. M0a& uitat drept %n ochii
lui) a8a cu& &0a& uitat 8i %n ochii tai. +i n0au $(Aut ni&ic.
Ryker %8i puse ochelarii lui de soare :orsche 8i acu& grecul nu08i &ai
putea $edea dec't propria lui spai&( re9lectat( %n ei. Con9runtarea
$oin*elor 8i a orgoliului se %ncheiase. Orecul 9usese %n9r'nt.
?Deci) ce $rei de la &ineJ
?Zici c( 10ai pri$it drept %n ochiJ
?Drept %n ochi) peste te=ghea. 6& stat nas %n nas cu el.
?,oarte bine) atunci hai s( ne uit(& la ni8te 9otogra9ii.
?Dn buc(t(rie.
?.ine) ia0o %nainte.
Orecul %8i urni trupul &(t(h(los 8i greoi %nspre o u8( batant( din
spatele te=ghelei) arunc'nd c'te$a $orbe %n grece8te c'nd trecu pe
l'ng( so*ia sa. Ryker 8i 4indly %l ur&ar() %n restaurant era cald) dar %n
buc(t(ria str'&t( 8i 9etid( eraFde0a dreptul un in9ern. Mias&e gre*oase
a&estecate cu aburii &'nc(rii 9(ceau aerul irespirabil. 4indly si&*ea
c( %i $ine s( le8ine sau s( $o&ite) sau a&'ndou( la un loc.
?5 &as() ceru Ryker scurt.
Orecul se %ndrepta spre &asa de &(cel(rie) &urdar( de s'nge) care se
a9la %n &i=locul buc(t(riei. Cei doi se a8eAar( 9a*( %n 9a*() %n ti&p ce
4indly se duse l'ng( u8a din spate) %ncerc'nd s( respire pu*in aer
curat. Ryker scoase 9otogra9iile din plic 8i le %&pr(8ite pe &as() 9(r(
alte preli&inarii. Orecul %8i puse &'inile lui uria8e pe &asa %&pu*it( 8i
%ncepu s( ur&(reasc( 9otogra9iile care i se perindau prin 9a*(. Ryker
%ncepuse cu cri&inalii penali) dar c'nd a=unse la pri&ul &ilitar) se opri
8i %l %ntreba:
?+lJ
?Nu.
?+lJ
?Nu.
+>erci*iul acesta continu( p'n( c'nd %ntreb(rile 8i i r(spunsurile
%ncepur( s( sune ca o litanie &edie$al(. Stropi de sudoare c(deau pe
9otogra9iile care se succedau cu repeAiciune.
?+lJ .
?N;.
?+lJ1
Se las( o clip( de t(cere. Orecul ridic( &'na de pe &asa de &(cel(rie
8i puse un deget butuc(nos) plin de s'nge) pe 9otogra9ie:
?+l e.
4indly se apropie 8i el) p(r(sind u8a de l'ng( care respirase p'n(
atunci putoarea .pubelelor de gunoi de pe aleea din spate. Ryker
%ntoarse 9otogra9ia 8i o pri$i) degetul &are al grecului l(sase o pat( de
s'nge pe 9igura lui <enry Cyrus.
Cei doi poli*i8ti pri$ir( %n t(cere 9otogra9ia) o bun( bucat( de $re&e.
6poi Ryker scoase din buAunar o bancnot( &ototolit( de dou(Aeci de
dolari 8i o arunc( pe &as(. Orecul %&pinse %napoi bancnota 8i se
%ntoarse spre 4indly:
?:rietenul t(u caut( un cri&inal) dar chiar el &iroase a &oarte.
6poi se ridic( 8i ie8i %ncet pe u8a batant(. Ryker 8i 4indly ie8ir( prin
spate.
:e alee era cel pu*in &ai r(coare) dac( nu altce$a) 8i cei doi se oprir( o
clip( s( se odihneasc(. Ryker &ai lu( o *igar( de la 4indly 8i %8i scoase
ochelarii de soare.
00 Cred c( i0a &irosit a p(r 8i a carne ars(. Mirosurile astea se
i&pregneaA( %n haine) 8tii...) %ndr(Ani 4indly.
Ryker se uit( la el lung.
?:oate. 0
?6((... de ce nu te duci p'n( acas( s( te cure*i ni*elJ :ot s(0i caut eu
pe pu8tii (ia 8i *i0i aduc la sec*ie.
? Nici &(car nu 8tii cu& arat(.
?To*i arat( la 9el. :ri&ul pe care %l $(d cu n(dragii plini de sper&()
a& 8i pus &'na pe el.
?Ca& to*i pu8tii de pe aici au. %n =ur de paispreAece ani 8i cu to*ii au
n(dragii plini de sper&(. 68a c() dec't s( te %n$'rti pe aici toata dup(0
a&iaAa c(ut'nd &oAol pe toate sulele din cartier) &ai bine %i caut eu.
<ai s( &erge& acu& s( &'nc(& ce$a.
Dn ti&p ce str(b(teau aleea pa$at( cu pietri8 a&estecat cu gunoaie)
$(Aur( deodat( un 8obolan enor& care %i 9i>a de pe o lad( de gunoi
r(sturnat(. +ra at't de &are) c( ar 9i putut s9'8ia cu u8urin*( un c'ine
de &(ri&e &i=locie.
5 pornir( pe strada p'r=olit( de canicul( 8i intrar( %ntr0un restaurant
&iAer. Se a8eAar( %ntr0un separeu 8i Ryker) dup( ce %8i &ai aprinse o
*igar( de la 4indly) scoase pe &as( 9i8a care %nso*ea 9otogra9ia lui
Cyrus 8i %ncepu s( citeasc( cu $oce tare:
? BCyrus) <enry 0 R.6.-C/!""" 0 6r&ata Statelor
;nite) -n9anterie 0 Corpul de +lit( 0 cet(*ean a&erican 0 locul
na8terii: Co99ey$ille) eansas U data na8terii: 1! aprilie 12/ 0
trecut %n reAer$( la E &ai 1!2 0 ulti&a %ncadrare: ,ortul
Jackson) Carolina de Sud 0 data intr(rii %n ser$iciu: 11 ianuarie
1!/ 0 caracteriAarea ser$iciului: onorabil 0 Specialitatea Trupe
&ilitare de 5cupa*ie) ;nitatea de -n9anterie 11.13 0 do&iciliul:
Strada <arroK 1"/) Co99ey$ille) eansas 0 decora*ii &ilitare:
Medalia Ser$iciului de 6p(rare Na*ional() Medalia Ser$iciului %n
7ietna&) Decora*ia de Co&batant -n9anterist) Medalia
Ca&paniei din.7ietna&) 5rdinul B-ni&a de :urpur(# re&arci
supli&entare: Spitalul ,or*elor 6r&ate 6&ericane 0 JaponiaG
Spitalul 5akland) Cali9ornia) din &ai F!" p'n( %n &ai F!2G
Spitalul 7eteranilor de R(Aboi) 5ak%and) Cali9ornia) din &ai F!2
p'n( %n preAent#.
? Ce0i cu nenorocitul (sta) e in$alidJ %ntreb( 4indly. S( stea at'ta
%ntr0un spital de $eteraniJ
? 5 9i in$alid) cu& Aici tu) dar din ce scrie aici se $ede treaba c( e
in$alid la cap. 6 9ost internat ia sec*ia de boli &intale.
? Se pare c( asta e. Nu pute& $eri9ica chiar acu&J %ntreb(
4indly.0
? .a da) r(spunse Ryker 8i se duse s( %l sune pe <ayes.Dup( ce
ter&in() se %ntoarse la &as(.
?Dac( nu &ai e %n spital) creAi c( el e o&ul nostruJ
%ntreb( 4indly) r(s9oind raportul.
? Sunt sigur c( el e@ 6 9(cut parte din B:atrulele de recunoa8tere cu
&isiuni speciale#. h8tia erau ni8te *ipi duri de tot &ai $ietna&eAi dec't
$ietna&eAii) care tr(iau sub cerul liber)dor&eau sub p(&'nt) se
hr(neau cu 8erpi 8i0i aruncau %n aer pe o9i*erii $ietna&eAi p(trunA'nd
chiar %n baAele lor.
5 chelneri*( se apropie precaut( de &as( 8i) cu ochii %n carnet) %ntreb(:
?Co&anda*iJ
?Da. 5 sticl( de bere) 9(r( pahar) $( rog) ceru 4indly..
?Doi) ba nu) trei ha&burgeri 8i o bere) spuse 8i Ryker.
?Nu a$e& ha&burgeri) do&nule.
?CeJ@
?Nu ser$i& carne.
Ryker se uit( pentru pri&a dat( la chelneri*( 8i obser$( %n s9'r8it sariul
cu care era %&br(cat(.
-suse@ ,ir0ar al naibii de restaurant indian@ 6du0ne nu&ai berea)
atunci.
?N0a$e& bere. Nu a$e& autoriAa*ie pentru $'nAarea berii.
0 DaF ca9ea a$e*iJ
?Da) do&nule.
?6du0ne dou( ca9ele) spuse 4indly %&p(ciuitor.
Ryker arunc( o pri$ire prin c'rciu&a cu pere*ii t(cu*i din placa=. Cel
pu*in a$ea aer condi*ionat) c't de c't. ;nul din $entilatoare era stricat)
8i o &a8in(rie $eche 8i clonc(nitoare %ncerca s( 9ac( treab( c't pentru
dou(. Ryker putea s( 9ie &ul*u&it.
Tele9onul din perete t'r'i deodat( strident) 8i Ryker se repeAi s(
r(spund( %nainte s( apuce s( sune 8i a doua oar(.
?<ai s( &erge&) %i spuse lui 4indly dup( ce %nchise. Cred
c( a& pus &'na pe o&ul nostru: a disp(rut din Spitalul de
7eterani din 5akland acu& 8ase luni.
?Pi ce dracuF caut( aiciJ %ntreb( 4indly) ridic'ndu0se. De ce nu sta
acolo) %n Co99eeburg) sau de unde eJ
? To*i psihopa*ii $in %ncoace. 6sta0i Mecca psihopa*ilor@ %i r(spunse
Ryker) arunc'nd un dolar pe &as(.
C'nd a=unser( %n strad() Ryker se opri la 1 tarab( 8i) trec'nd %n 9a*a
celor care a8teptau de=a la r'nd) cu&p(r( patru hot0dogs) doi pentru el
8i doi pentru 4indly. 5a&enii care st(teau la coad( nu scoaser( o
$orb( c'nd %l $(Aur( c( se bag( %n 9a*( %&pu*it 8i &urdar cu& era. D8i
%nchipuiau probabil c(0i unul din cei &ai *icni*i &ah(ri din ora8 sau c(
era $reun cri&inal periculos. 5ricare ar 9i 9ost ade$(rul) n0a$eau de
g'nd s( aib( de0a 9ace cu un ast9el de indi$id.
?Ptii ce$a) Joe) spuse 4indly &ol9aind dintr0un hot dog.
6r(*i din ce %n ce &ai pu*in ca un &e&bru respectabil al co&unit(*ii.
Ryker se 9(cu c( %i $ine s( $o&ite.
?Mai &ult dec't at't) *i0ar prinde bine un pui de so&n) o baie 8i ni8te
haine curate) continu( 4indly) %ncerc'nd s( par( reAonabil 8i
pre$enitor.
?6uAi) *i0a& spus $reodat( s( te duci draculuiJ
?De &ulte ori.
?D(0&i o *igar(@ 5 s( g(sesc copiii 8i dup( aia &( duc s( &(
odihnesc: 6& s( $in la sec*ie la 8ase s( &( %nt'lnesc cu $agabondul
(la) dac( apare. Ne $ede& atunci.
?.ine.
? 6cu& te duci %napoi la sec*ie 8i %i aduni acolo pe to*i. 7eAi c(
:eterson e de acord s(01 da& %n ur&(rire pe *ar(. Sun( la poli*ia din
Co99ey$ille. Dac( nu 10au $eri9icat %nc( pe Cyrus...) Ryker 9(cu o
pauAa.
?DaJ
?Nu) spune0le sa se opreasc(. Dac( &ai e>ist( %n ora8ul (la persoane
pe care el le cunoa8te) poli*i8tii s( $orbeasc( cu ele.
Spune0le s( 9ie c't &ai discre*i.
?6& %n*eles. S( lucreAe discret.
?Pi sun( la sec*ia de personal a ar&atei) din Saint 4ouis) s(0*i tri&it(
dosarul lui co&plet) inclusi$ cel &edical.
?6& %n*eles.
Ryker %i lu( lui 4indly dosarul din &'n() se descheie la c(&a8( 8i %l
strecur( %n(untru. +ra sigur c( a pus &'na pe cri&inal 8i se hot(r% s(
nu &ai $eri9ice 8i celelalte adrese din Manhattan. Ceea ce $oia el era
s( ob*in( o identi9icare de la copii 8i de la be*i$) a8a c( era hot(r't s(0i
g(seasc( c't &ai repede 8i s( s9'r8easc( odat( cu po$estea asta) c(ci
era sigur c( a$ea s( ur&eAe o noua $'n(toare chiar %n noaptea aceea.
Copiii 8i $agabonAii nu sunt greu de g(sit) dac( 8tii unde s(0i cau*i)
bine%n*eles. Ryker %ncepu cu *(r&ul r'ului +ast Ri$er. :u8tii erau
uneori su9icient de iresponsabili ca s( %noate %n canalul acela poluat 8i
&urdar) c'nd era 9oarte cald. Cercet( Aona din apropierea blocurilor)
care) datorit( unui bac)7echi 8i putreAit a9lat l'ng( &al) era locul cel
&ai popular pe distan*( de &ile %ntregi. Totu8i) %n Aiua aceea nu se
g(sise ni&eni at't de nebun s( se arunce %n ap(.
De acolo se %ntoarse %napoi spre $est) %nspre 8coala public(. Copiii se
%n$'rteau %n =urul 8colii chiar 8i %n $acan*e) indi9erent dac( 8coala a$ea
un teren de =oac( sau nu. ,oloseau Aidurile 8i sc(rile ca s( =oace
handbal sau oin() s( stea a8eAa*i sau %ntin8i) 8i) de ase&enea) ca s(
9u&eAe) s( bea 8i s(08i in=ecteAe droguri. Dar nu a$u noroc. 5 lu(
%napoi spre r'u 8i cercet( &icul parc 9(r( nu&e din prea=&a
peri&etrului de case 4illian Mald) dar nici acolo nu g(si pe ni&eni:
nici pe $agabond) nici pe Ro&eo 8i Julieta.
Dn parc se &ai a9la un chio8c larg cu panourile pline de desene 8i
inscrip*ii 8i o $egeta*ie s(r(c(cioas(. :ri$ind de =ur0%&pre=ur) Ryker
descoperi un 8ir de tu9i8uri care se &i8cau 9urioase 8i) cu& nici un $'nt
nu le0ar 9i putut 9ace s( se agite cu o ase&enea $igoare) se duse %ntr
0acolo.
? Ce naiba se %nt'&pl( acoloJ &ugi el.
?Doar ne %&br(*i8(&@ se auAi o $oce.
?.ag(0*i tro&pa %napoi %n pantaloni 8i $ino i&ediat %ncoace@
;n pu8ti de origine spaniol( ap(ru ru8inat din tu9i8) %ncheindu0se
la pantaloni. Nu era cel pe care %l c(uta) dar Ryker se g'ndi c( putea
a9la de la el unde era cel(lalt.
? :rietena ta e ti&id(J
:u8tiul ridic( din u&eri.
?Copiii ca $oi nu &ai 8tiu ni&ic altce$a dec't sa 8i0o trag( toata
AiuaJ
:u8tiul ridica iar(8i din u&eri.
?Dl cuno8ti pe <ector 4opeA 8i pe M(ria ,erraraJ
6 treia ridicare din u&eri.
?+8ti o 9'nt'n( de in9or&a*ii) n0a& ce spune@ se ener$( Ryker. :oate
prietena ta e ni*el &ai $orb(rea*(@ <ei) iubito) ia 9a0ti %ncoace
popone*ul (la dr(gu*@ strig( el.
Tu9i8urile %ncepur( s( se agite din nou 8i Ryker) d'ndu08i sea&a c(
9ata %ncerca s( 9ug() s(ri peste tu9i8 8i se arunc( asupra ei. :iciorul i se
%ngropa %n carnea &oale a 9eselor) %8i pierdu echilibrul 8i c(Au. Se auAi
un *ip(t. Spri=inindu0se pe &'ini 8i pe genunchi) se %ntoarse 8i d(du cu
ochii de un b(iat %nsp(i&'ntat) care nu a$ea &ai &ult de doispreAe ani.
?-aFte uita@ e>cla&( Ryker) ridic'ndu0se. Scoal( de acolo) Juanita@ %i
caut pe <ector 4opeA 8i pe M(ria ,errara 8i cel &ai bun lucru pentru
tine ar 9i s( 8tii unde sunt@
.(iatul $orbea 9oarte prost engleAa) iar Ryker 8i &ai prost spaniola)
dar pu8tiul reu8i s( %i dea de %n*eles c( e>ista un 9el de club %n subsolul
unui bloc de pe Strada a C0a +st 8i c( aceia pe care %i c(uta ar putea 9i
acolo. Dup( ce ter&in( ce a$ea de spus) b(iatul r(&ase %n continuare
%n picioare) cu capuJ plecat. M'na lui Ryker se repeAi spre obraAul lui
8i %i prinse 8i r(suci ner$ul &a>ilarului ca %ntr0un cle8te. Micul) spaniol
si&*i o durere %n9ior(toare 8i se 9(cu dintr0odat( alb pe sub pielea
ciocolatie.
?;n s9at p(rintesc) Juanita@ O(se8te0*i o piAdulice ca lu&ea 8i scap(
de acest &aricon) de ho&ose>ualul (sta@ Sobe@ 6i %n*elesJ .
?Si) si *ipa b(iatul) %ncerc'nd s( se s&ulg( din str'nsoarea
lui Ryker.
6poi el 8i prietenul lui o luar( la goan() &'n( %n &'n(.
Ryker suspin( 8i o porni %nspre sud) spre Second Street. +ra 9urios c(
nu se g'ndise el singur s( caute %n subsol. De alt9el) ar 9i putut s( %i
%nha*e din aparta&entele lor la c(derea nop*ii) dar a$ea presenti&entul
ca lunetistul a$ea s( &ai trag( o linie pe r(bo= i&ediat dup( apusul
soarelui. Cu c't a$ea s( %l con$ing( &ai repede pe :eterson c( era
$orba de <enry Cyrus) cu at't &ai repede putea 9i ridicat de pe strad(
de o patrula de poli*ie.
De c'nd se a9lase pentru pri&a oar( pe autostrada distrus( cu
8aptespreAece ore %nainte) Ryker se si&*ea prins %ntr0o curs( disperat(
contra ti&pului. Se %ntreba ce se %nt'&pla oare %n &intea lunetistului
%n clipa aceea: se odihnea) preg(tindu0se pentru $'n(toarea de noapteJ
Nu cu&$a trecuse) %n peregrin(rile lui) prin aceste &ahalele
s(r(c(cioase) chiar pe l'ng( $iAuina uciga8uluiJ 5are unde %8i a$ea
ascunA(toareaJ Dntr0un aparta&ent respectabilJ Dntr0un subsol pustiuJ
:e chei) %ntr0un doc p(r(sitJ %ntr0un copac din parcJ De 9iecare
dat()c'nd A(rea un b(rbat blond) ceea ce era rar prin %&pre=uri&i)
gr(bea pasul p'n( %l a=ungea din ur&(. :ri$irile %i erau atrase de
9iecare $agabond %nt'lnit 8i se uita 0de dou( ori dup( 9iecare pu8ti
spaniol) b(iat sau 9at(. %8i 9(cea g'nduri din pricina be*i$ului. Ce a$ea
s( se %nt'&ple dac( nu ap(rea %n seara aceeaJ
Ryker se uit( la ceas: era dou( 8i un s9ert. -ntr( %ntr0o dughean( 8i %8i
cu&p(r( o cutie de trabucuri. C'nd a=unse %n capul Str(Aii a C0a +st) se
opri locului pri$ind 8irul de intr(ri ale blocurilor) %n &od obi8nuit)
sc(rile blocului erau locul de clac( al &ahalalei) dar ar8i*a care se
ridica acu& din caldar'&ul %ncins %i 9(cuse pe pu8ti s( se re9ugieAe
l'ng( hidrantul din spatele blocului) %n ti&p ce p(rin*ii cu copii &ici se
retr(seser( prin parcurile din %&pre=uri&i sau se duseser( la
cine&atogra9ele cu aer condi*ionat din centru) unde st(teau de
di&inea*( p'n( seara ur&(rind po$e8ti de dragoste insipide sau
docu&entare neinteligibile.
Ryker se %ndrept( gr(bit spre una din cl(diri. ;8a din e>terior era
deschis() dar cea din(untru Ho u8( &etalic(I era %ncuiat() %ncerc( la
scara ur&(toare: u8a de la intrare era deschis() dar cea care d(dea %n
curtea din spate era %nchis(. Ryker %n=ur( %n 8oapt( 8i %ncepu %nc( o
dat( urcu8ul nes9'r8it p'n( pe acoperi8. 6=uns sus) r(&ase locului
pri$ind distan*a de netrecut care %l desp(r*ea de cl(direa al(turat(. Se
aplec( peste &arginea acoperi8ului din spate 8i descoperi o scara de
incendiu ruginit( care pornea de la eta=ul de dedesubt. ,(r( s( &ai stea
s( se g'ndeasc() se s(lt( peste parapet 8i %8i d(du dru&ul. C(Au cu
toat( greutatea pe structura aceea 9ira$( 8i auAi scr'8netul 9ierului
%&b(tr'nit. Sudurile ruginite trosneau 8i bol*urile de prindere %ncepur(
s( se des9ac( din tencuiala cr(pat(. Cobor% c't putu de repede 8i
obser$( c( ulti&a treapt( lipsea. ,(cu o pauA( 8i %8i aprinse un trabuc.
Dup( c'te$a &inute) urin( %ntr0un arc lung peste terenul de dedesubt.
7(Aandu08i hainele pline de rugin() se %ntreb( cu& de reu8ea 4indly sa
arate %ntotdeauna at't de spilcuit. Mai obser$( c() dac( st(tea absolut
ne&i8cat) scara nu &ai scotea sc'r*'ielile 8i trosniturile acelea
%n9ior(toare. 4a Aece &etri sub picioarele lui se a9la o =ungl( de b(l(rii)
care apucaser( s( creasc( cu toat( $igoarea p'n( la acest s9'r8it de
august. 4a 9el 8i %n cur*ile di&pre=ur) iarba c'ineasc( 8i aliorul
dep(8iser( un &etru %n(l*i&e. Cur*ile erau desp(r*ite de %&pre=&uiri
co8co$ite 9(cute din cele &ai nea8teptate &ateriale. Ryker %8i d(du
sea&a c( uciga8ul 8i0ar 9i putut g(si 8i aici o ascunA(toare 9oarte bun(.
6poi $(Au chiar %n scara de al(turi intrarea din spate a pi$ni*ei) e>act
ceea ce c(uta.
-ncredibil) la tot pasul d(dea peste closete deAa9ectate) c(ci cele &ai
&ulte din aceste cl(diri 9useser( construite cu un secol %n ur&() iar
canaliAarea 8i %nc(lAirea central( 9useser( ad(ugate &ai t'rAiu) de
proprietarii re9ractari) ca o concesie 9(cut( secolului kkG0
? Ni&eni nu08i bate capul s( 9ac( $reo descindere prin d(r'&(turile
astea) %8i spuse Ryker cu $oce tare.
:rintre buruienile de dedesubt se puteau A(ri nenu&(rate gunoaie)
buc(*i de 9ier ruginit 8i cioburi de sticl( lucitoare. S(ri *in'nd trabucul
%ncle8tat %ntre din*i. 6teriAa greoi) picioarele i se cu9undar( %n
%nc'lceala de ierburi 8i c(Au %n 9a*() si&*indu08i gleAnele r(nite de
tulpinile aspre) %8i contrabalansa c(derea spri=inindu0se %n &'ini 8i
ni&eri %ntr0un &or&an de) cioburi. C'nd se ridic( %n picioare) $(Au
cu& o pat( &are de s'nge i se l(*e8te pe &'neca st'ng( a sacoului
ca9eniu) %n ti&p ce tot costu&ul %i era plin de &urd(rie 8i de 9ecale de
c'ine) %8i controla ar&ele 8i %8i not( %n &inte s( 9ac( un $accin
antitetanos.
S(ri rapid gardul %n curtea cealalt(. 6poi cobor% %n pi$ni*a rece 8i
u&ed() scuip( trabucul 8i se strecur( %nceti8or pe u8a care d(dea %n
subsol. R(&ase c'te$a clipe la p'nd() clipind %ncordat) p'n( se obi8nui
cu %ntunericul din(untru. 6poi %8i 8terse gleAnele %ns'ngerate 8i
a8tept() %n cap(tul cel(lalt al subsolului) peretele era %&br(cat %n le&n
8i Ryker trase concluAia c( aici 9usese c'nd$a depoAitul de c(rbuni. De
unde$a) din spate se auAeau rit&uri de salsa 8i r'sete tinere8ti. Ryker
se apropie %nceti8or de u8a &ica 8i o %ncerc( cu gri=() dar era %ncuiat(
pe din(untru. Si&*ea &irosul de &ari=uana. ;8ile care se puteau
sparge u8or %i pro$ocau o pl(cere stranie) pe care i0ar 9i $enit greu s( o
e>pri&e %n cu$inte. Cei care se a9lau de partea cealalt( ar(tau
%ntotdeauna at't de surprin8i@ ,(cu un pas %napoi 8i A'&bi. 6poi iAbi
cu u&(rul %n u8( de trei ori la r'nd) 8i le&nul putreAit se 9(cu buc(*i..
:(rea c( o cohort( de dia$oli n($(lise %n clipa aceea %n &ica %nc(pere)
odat( cu a8chiile de le&n care Aburau %n toate p(r*ile. ,etele %ncepur(
s( *ipe) iar b(ie*ii puser( &'na pe cu*ite. .o>a de a&pli9icare c(Au la
p(&'nt 8i &uAica se opri. Se l(s( o lini8te ap(s(toare: erau cu to*ii %n
e>pectati$(. Ryker continua s( stea %n u8( 8i s( pri$easc( de =ur
%&pre=ur. 6erul era greu de &irosul t(&'iei 8i de 9u&ul de &ari=uana.
? -erta*i0&() aici este locul de %nt'lnire al BClubului celor patru <#J
? Cine e8ti) o&uleJ
?:oli*ia.
.(iatul cu 9igura de lup care $orbise %l &(sur( pe Ryker de sus p'n(
=os.
?:e dracu poli*ia@ \
?+ste chiar poli*ist) 5rlando@
Ryker recunoscu sub*irica $oce 9e&inin()
?,errara) 4opeA 0 a9ar(@ ordon( el.
5rlando inter$eni.
?Cine Aice) neneJ
?Zice do&nul Ruger) g(oaA(@
Ryker scoase %ncet uria8ul re$ol$er Magnu& din ha&ul de u&(r 8i
trase piedica grea. Cele dou( declicuri r(sunar( %n lini8tea %n9iorat( a
%nc(perii ca poarta unui ca$ou) care se %nchide.
? +0n regul() o&ule) cu& Aici tu.
,ata 8i b(iatul trecur( pe l'ng( poli*ist 8i ie8ir( a9ar(.
? Copila8i) toate cu*itele pe podea@ ordon( Ryker.
6uAi cel pu*in Aece clinc(nituri de &etal distincte) dar el nu reu8ise
%nc( s(08i dea sea&a e>act c'te persoane se a9lau %n %nc(pere.)
?Toate) a& Ais@ %8i %ncerc( el norocul)
Dnc( dou( cu*ite c(Aur( pe podea.
?.un. 6cu&a) toate drogurile) toate aro&ele 8i toate *ig(rile cu
&ari=uana %ntr0o singur( pung(@ S0a %n*elesJ
Se %&pr(8tiar( degrab( cu to*ii 8i %ncepur( s( adune ce li se ceruse)
apoi depuser( %n &'na lui Ryker o saco8( &aro.
?Toat( lu&ea a9ar(@ strig( el.
Se d(du la o parte 8i %i l(s( pe cei treispreAece pu8ti sa ias( %nainte.
?Trece*i %n lu&in() l'ng( u8a) repede@
D8i b(g( pistolul %napoi %n teac() continu'nd s(0i
supra$egheAe. Di trecu prin &inte ca %n ulti&ele dou(Aeci 8i patru de
ore nu 9(cuse altce$a dec't s( strice distrac*iile altora:
?;ite ce0i) copii@ + un be*i$ $agabond care o arde pe aici...
Ryker se apuc( s(01 descrie pe b(tr'n) p'n( a=unse la po$estea cu
=u&(tatea de bancnot( de dou(Aeci de dolari.
?Dl chea&( .ob Reid. D- punoa8te*iJ :ri&ul care &i01 aduce cap(t(
%napoi sacul (sta cu rahaturi.
Ridic( saco8a la $edere 8i din piepturile tuturor se auAi uri suspin de
u8urare. Nici o proble&(. ;n poli*ist ca& ciudat) 8i ce dac(J To*i albii
a&ericani sunt ca& ciuda*i
06$e*i =u&(tate de or(. ,errara) 4opeA) $oi r(&'ne*i aici@
Pi tu) lopo se adres( el spre spin(rile lor) 9olosind cu$'ntul
spaniol pentru lup.
.(iatul cu 9igur( de lup) 5rlando) %8i d(du sea&a c( lui i se adresase.
Nu0i pica bine deloc. B;nii poli*i8ti *in neap(rat s( te lase cu gura
c(scat() o iau ca pe ce$a personal#) se g'ndi b(iatul. B:oli*istul (sta nu
e un &aricoh#.
5rlando se %ntoarse 8i &a>ilarul s(u lung pri&i %n plin pu&nul lui
Ryker. Se pr(bu8i ca un copac dobor't. Ceilal*i pu8ti nu %ndr(Anir( s(
se &ai uite %napoi. Maria ,errara 8i <ector 4opeA retr(iau spai&a din
noaptea trecut(. Ryker se apropie de ei 8i scoase dosarul pe care %l
b(gase sub c(&a8(.
?Sunte*i du8iJ %i %ntreb( el.
?Nu.
Ryker %n89ac( 9ata de &'n() o r(suci spre el 8i i se uit( %n ochi nu
descoperi nici o ur&( de dilata*ie a pupilelor. 5 trase atunci dup( el 8i
se a8eAar( pe ulti&a treapt( de =os a sc(rii) cu soarele %n spate.
?Treci %n ca&era cealalt() 4opeA@ %i ordon( b(iatului.Dncepu s( %i
arate 9otogra9iile. 5bser$( c( 9eti8cana nu se si&*ea deloc %n largul ei
8i %8i d(du sea&a c( din cauAa duhorii pe care o %&pr(8tia el %n =ur.
?Daca treci peste &urd(rie 8i peste rahatul de c'ine) sunt
chiar un tip dr(gu*) 8tii...
?<aJ@
? ConcentreaAa0te asupra 9otogra9iilor@
,ata ur&(ri o $re&e 9igurile care i se perindau prin 9a*a ochilor. 7oia
s(0i 9ac( pe plac cu orice pre* acestui o& %nsp(i&'nt(tor) dar p'n( la
ur&( iAbucni %n pl'ns.
?Noi nu 10a& $(Aut dec't din spate@ Pi era %ntuneric@
?40ai $(Aut din pro9il c'nd 9ugea %n =os pe sc(ri@ Pi l0ai $(Aut de sus
c'nd a cobor't %n strad(@ tun( Ryker.
?+ra %ntuneric@ hohoti 9ata.
Ryker 8tia c( are dreptate. Se g'ndi ca) oricu&) chiar dac( ea ar 9i
reu8it s(01 identi9ice) &(rturia ei n0ar 9i stat %n picioare la cel pu*in
8apte &etri distant() $edere din spate) pro9il %n &i8care) seara t'rAiu)0
aproape noapte... Din p(cate) caAierele ar&atei nu con*ineau 8i
9otogra9ii din pro9il) ca acelea ale poli*iei. Ryker %ns( nu se l(s(. C'nd
a=unse la 9i8a lui <enry Cyrus) 9ata se trase $iAibil %napoi.
?+l eJ
?Nu.
,otogra9ia lui. Cyrus era &ototolit( 8i a$ea o ur&a de s'nge) D8i d(du
sea&a c( asta o 9(cuse pe 9at( s( tresar(. 5 str'nse de bra* 8i url(
9uriosG
?hsta e@ +l este@
?.ine) bine) el este@ 8opti 9ata speriat(.
Ryker se ridica deAgustat 8i %l che&( pe b(iat. 5rlando) %nc( pe podea)
a$u o tres(rire) apoi le8in( din nou. <ector 4opeA se gr(bi la ordin.
Ryker o tri&ise pe 9at( %n cealalt( %nc(pere) apoi o lu( de la cap(t.
.(iatul se uit( 8i el %ndelung la poAa &ototolita a lui Cyrus) dar nu %l
recunoscu) %n spatele lor se auAi deodat( un Ago&ot 8i Ryker se
%ntoarse. 5 9eti8can( spaniol( cobora sc(rile) t'r'nd 9urioas( pe cine$a
dup( ea. Ryker ridic( pri$irile: at'rnat de bra*ul 9etei era chiar .ob
Reid. C'nd d(du cu ochii de Ryker) $agabondul %ncepu s( se
$(ic(reasc(:
?:entru nu&ele lui Du&neAeu) $enea& eu singur@ 6i spus ora 8ase)
pentru nu&ele lui Du&neAeu@ S9inte -suse) 9eti*o)
d(0&i dru&ul@
+ra %ngroAitor de beat. Ryker spuse A'&bind.
?D&i era 9ric( c( &0ai uitat) bunicule@ <ai s( $ede& =u&(tatea aia de
dou(Aeci@
?+u..G (((... a& 9ost =e9uit... chiar dup( ce ai plecat) se b'lb'i be*i$ul.
Nu g(se8ti niciodat( un poli*ist prin prea=&( c'nd ai ne$oie...
?6i schi&bat =u&(tatea la banc( pentru una de Aece) nu0i a8a)
8&echeruleJ
?6$ea& ne$oie s( beau ce$a) recunoscu b(tr'nul ru8inat. Dar)
la naiba) a8 9i $enit oricu& la 8ase ca s( cap(t cealalt( =u&(tate@
?:oate...
Ryker se bucur( deodat( c( a$usese %ncredere %n instinctele lui 8i c(
reu8ise %n 9elul (sta s( pun( &'na pe el. Ptia c( un $agabond de soiul
(sta se putea pierde pentru totdeauna prin &ahalalele sordide ale
ora8ului.
,ata care %l adusese pe b(tr'n obser$( deodat( trupul %ntins %nc( pe
podea. 5rlando %8i re$enise) dar se g'ndise c( cel &ai bun lucru era s(
nu se &i8te din loc. S'ngele care %i curgea din gur( se l(*ise %ntr0o pat(
ur't( pe =os. 7(A'ndu01 cu ochii deschi8i) 9ata creAu c( e &ort 8i se
sperie. .e*i$ul $(Au 8i el acela8i lucru 8i %ncepu s( tre&ure din toate
%ncheieturile.
Ryker cl(tin( saco8a cu droguri prin 9a*a ochilor holba*i ai 9etei) dar ea
nu reac*iona. D- %n89ac( pe b(tr'n de bra* 8i %l t'r% dup( el pe sc(ri) apoi
prin holul blocului 8i prin u8a din 9a*(. C'nd a=unser( %n strad()
$agabondul %l %ntreb(:
?<ei) de ce 10ai o&or't pe b(iatul (laJ
? Nu s0a uitat bine la o poA(@
D- t'r% dup( el p'n( la sec*ie 8i %l %&br'nci %n(untru. Ceasul din hol
arata ora patru 8i cinci &inute. Sergentul de ser$iciu la poart( toc&ai
pleca. Se uit( lung dup( Ryker 8i %8i spuse %n sinea lui: BTipul (sta o s(
a=ung( cur'nd la 9er&a aia $esel() pe ur&ele lui Connolly@#
Ryker era gata s0o porneasc( %n sus pe sc(ri) c'nd un agent %l prinse de
bra*:
?;nde &erg b(tr'neii 8&echeriJ %ntreb( el) glu&e*.
Ryker %8i scoase ochelarii de soare. 5chii %i erau u&9la*i 8i ro8ii) dar
agentul %i recuno8tea 9oarte bine. Salut( cu &'na la chipiu) &or&(i
ce$a 8i o lu( repede din loc) Ryker trebui s(01 duca aproape pe sus pe
be*i$) p'n( la .iroul 5perati$. Toat( lu&ea %ntorcea capul dup( ei.
C'nd a=unser() %n s9'r8it) %l tr'nti %ntr0un scaun) iar el se a8eA( la
cap(tul &esei lungi din &i=loc.
,ischetti le 9(cu se&n celorlal*i s( ias(.
? Te si&*i bineJ %l %ntreb( %ngri=orat.
?Destul. .
? hsta *i0e &artorulJ
?hsta0i.
?Pi copiiiJ
?N0au reu8it s( %l identi9ice. 5 s( %i aduc totu8i %ncoace Ailele astea s(
depun( o declara*ie.
?4a naiba@ +rau singurii &artori ade$(ra*i@
?Ptiu. ;nde e :etersonJ
? 6 disp(rut. -&ediat dup( ce ai plecat tu) aAi di&inea*(. 4indly ne0a
pus la curent cu po$estea grecului 8i pe ur&( a plecat
8i el. Zicea c( e obosit.
?Ce dr(gu*@ Pi tu cu& te0ai descurcat singur aiciJ
?Rutin(. :'n( acu& au 9ost identi9ica*i aproape to*i
posibilii suspec*i. :oli*ia din Co99ey$ille spune c( Cyrus n0a &ai
9ost $(Aut de c'nd a p(r(sit spitalul. Singura lui 9a&ilie este o sor(
ne&(ritat() cu un copil. Spune ca nu &ai 8tie ni&ic de el de ani de
Aile.
?Pi cu dosarul lui &ilitar din Saint 4ouis) ce se audeJ
?+ pe dru&. ;n o& de -a .iroul ,ederal o s( %l aduc( personal.
?4ocotenente) haide s(01 d(& %n ur&(rire.
?Dnt'i s( ob*ine& o identi9icare &ai sigur() spuse ,ischetti)
ar(t'nd spre be*i$.
?Mie %&i a=unge identi9icarea grecului. .(8inosul (sta n0o s( 9ie bun
de ni&ic ti&p de c'te$a ore.
,ischetti se si&*ea pus %n %ncurc(tur( 8i %l bleste&( %n g'nd pe
:eterson c( plecase.
?Nu $reau s( agit spiritele de po&an(. C't Aici c( a b(ut indi$idul
(staJ
Ryker se uit( %nspre be*i$.
?6 b(ut de cel pu*in Aece dolari. 6 schi&bat la o banc( =u&(tatea de
dou(Aeci pe care i0a& dat0o eu.
,ischetti se apropie de be*i$ al c(rui cap se b(l(ng(nea dintr0o parte %n
alta. Dl apuc( de la*ele soioase 8i %i ridic( capul.
?Miroase a Khisky.
?6cu&a e &ai beat dec't era c'nd 10a& cules eu. <ai s(01 de8ert(&.
?4as( c( ne ocup(& noi de asta. Tu du0te 8i te odihne8te 8i $eAi ce
9aci cu &'na aia. Ne $ede& &'ine di&inea*() spuse ,ischetti.
?4a naiba) sunt %&br(cat nu&ai bine pentru o treab( ca asta.<ayes) ai
de8ertat $reodat( un be*i$J
<ayes) care se %ntrebase dintotdeauna c'nd oare a$ea s( %l %n$e*e
partenerul sau 8i treaba asta) r(spunseG
?Nu) nu chiar...
?<ai) $ino s( ne dai o &'n( de a=utor) %i propuse Ryker detecti$ului
John 4ittel.
Cei trei %l c(rar( pe be*i$ %n toaleta b(rba*ilor. <ayes pri&i nepl(cuta
sarcin( de a01 deAbr(ca pe b(tr'nul incredibil de %&pu*it. ,ischetti
aduse o cutie cu sare 8i un pahar) 8i cei trei %l proptir( pe s(r&anul
despuiat %n 9a*a closetului. Ryker %l *inea de nas) 4ittel %i *inu gura
deschis( 8i <ayes %i turn( pe g't dou( pahare de apa cald( a&estecat(
cu sare. .(tr'nul se %nec( 8i se su9oc( 8i se sperie at't de tare) %nc't
urin( pe panto9ul lui 4ittel.
?Doar nu $rea s( pi8e pe &ine tot Khisky0ul pe care 10a b(ut se
strop8i 4ittel) 8terg'ndu08i piciorul de spatele be*i$ului.
Ryker %8i pierdu r(bdarea 8i %i trase be*i$ului un pu&n %n sto&ac) cu
9or*( &edie
?Da*i0$( %napoi@ strig( el.
.e*i$ul %ncepu s( $o&ite copios %n closet 8i %n =urul lui. :or*elanul alb
era acu& %&pro8cat cu toate culorile curcubeului.
?Mai bine %l duce& la deAalcooliAare@ se str'&b( 4ittel.
?+ &ai nosti& aici) r'n=i Ryker.
Repetar( trata&entul cu ap(. cu sare p'n( c'nd b(tr'nul %ncepu s(
$o&ite 9iere 8i acid.
?6cu& e curat ca un Colt lustruit@ spuse 4ittel.
7agabondul se 9(cuse palid) dar <ayes arata 8i &ai r(u.
Ryker %l t'r% pe b(tr'n %n &i=locul s(lii) ,ischetti aduse o g(leat( din
M.C.0ul de ser$iciu) puse deAin9ectant %n ea) iar 4ittel turn( ap( calda
deasupra. Ryker %i acoperi b(tr'nului 9a*a cu &'inile 8i Aise
0Nu&ai pe p(duchios) John@ S( nu dai pe &ine@
?Cred c( *ie *i0ar 9olosi &ai &ult@ r(spunse 4ittel) turn'nd g(leata cu
deAin9ectant %n.capul pr(p(ditului despuiat.
6poi u&plu din nou g(leata cu ap( rece 8i o turn( peste trupul inert)
%ntins pe podea. .(tr'nul chel(l(i 8i %ncepu s( se A$'rcoleasc(.
? 6sta e@ Mai turna*i pe el c'te$a g(le*i@
C'nd ter&inar() Ryker %l ridic( pe b(tr'n 8i %l propti de perete. +ra
palid 8i tre&ura din toate %ncheieturile) ba &ai &ult) %ncepuse s( se
%n$ine*easc(. ,ischetti aduse un borcan cu 9ri8ca 8i Ryker i0o turn( pe
g't. Mai &ult de =u&(tate %i curse pe b(rbie 8i 4ittel %i arunc( %n 9a*a
%nc( o g(leat( cu ap( rece.
?6=unge) spuse Ryker) ud 8i el din cap p'n( %n picioare. Dl c(rar( apoi
pe b(tr'n) %nc( deAbr(cat) %n birou) 8i %l a8eAar( %ntr0un scaun. Tot
corpul %ncepu s( i se Ag'l*'ie sub un .nou acces de tre&ur(turi
incontrolabile.
?Da*i0i ni8te ca9ea) spuse Ryker. Din ca9eaua lui :eterson)
&ai ad(ug( el.
<ayes aduse ibricul &are) de sticl() plin cu ca9ea din biroul lui
:eterson.
?,ace o ca9ea s( scoale 8i &or*ii) %i asigur( el 8i %i turn( be*i$ului pe
g't o cea8c( plin(.
Ca 8i cu& s0ar 9i petrecut un &iracol) acesta deschise ochii &ari 8i &ai
ceru o cea8c(. Dup( trei c(ni) se ridic( %n picioare) se uit( la ceasul din
perete 8i spuseG
? + 8ase 9(r( Aece. Sunt &ai &ult dec't punctual@ .
-Abucnir( cu to*ii %n r's.
Ryker $ru s( %8i scoat( haina ca s( %l acopere cu ea pe b(tr'n) dar
s'ngele %nchegat care i se scursese din rana de la &'n( %i lipise
*es(tura de piele. ,ischetti trase tare de &'nec( 8i reu8i s( o desprind()
apoi arunc( haina pe u&erii $agabondului care continua s( tre&ure de
9rig.
?S(01 l(s(& pu*in s( se adune) le propuse Ryker 8i se duse la toalet(
s( %8i spele rana.
:u*in &ai t'rAiu se adunar( cu to*ii %n =urul &esei) ur&(rindu01 cu
&are aten*ie pe be*i$ul care) acu& per9ect treaA) cerceta 9otogra9iile pe
care i le puseser( %n 9a*(. ,(r( nici o eAitare) puse degetul pe 9igura lui
<enry Cyrus. ,ischetti se ridic(:
? D- d(& %n ur&(rire general(@ Mai a$e& dou( ore p'n( se
%ntunec() spuse 8i se uit( apoi spre $agabond. 5 s(.%l *ine& %nchis ca
s( %i asigur(& protec*ia) hot(r% el.
.(tr'nul %ncepu s( se $aite) dar nu %l lu( ni&eni %n sea&(.
?7a trebui s( 9i& aten*i cu g(oaAele alea de la 4iga Drepturilor
Cet(*ene8ti) le atrase aten*ia Ryker. Mai *ine*i &inte ce s0a %nt'&plat
data trecut( c'nd a& uitat pe cine$a pus la popreal( %n coli$ia pentru
be*i$i@
,ischetti %l pri$i %ngri=orat.
? 6ran=(& noi 8i asta. 5 s( ob*ine& acordul lui scris. Nu0i a8a)
tataieJ se %ntoarse el spre $agabond.
Ryker %8i culese haina 8i se %ndrept( spre ie8ire. C'nd a=unse %n dreptul
sc(rilor) se %ntoarse 8i %l strig( pe <ayes.
?6rthur@
?DaJ@
?Ne $ede& &'ine di&inea*( la ora 8apte) aici@
?S.0a 9(cut@ r(spunse <ayes.
?Joe) dac( &ai %&pu8c( pe cine$a la noapte) $rei s( te scul(&J strig(
,ischetti.
?Nu@
Merse tot dru&ul p'n( acas( ca %n trans(. :ri&a parte a caAului se
%ncheiase. Mintea i se golise de orice g'nd) bra*ul %i pulsa dureros 8i
9iecare 9ibr( 8i ner$ al trupului cereau cu Wdisperare odihna. De la
intrare p'n( la u8a b(ii se deAbr(c( din &ers) arunc'ndu08i hainele %n
ur&(. Se urc( gol %n cad( 8i las( apa 9ierbinte a du8ului s( %i curg( pe
trupul %ncins. Se pri$i o clip( %n oglinda aburit() apoi se uit( repede %n
alt( parte: pri$eli8tea nu era deloc pl(cut(. Dup( ce ie8i de sub du8 se
si&*i cal& 8i rela>at cu& nu se &ai si&*ise de &ulte Aile. 6dun(
hainele din dru&) intr( %n dor&itor 8i deschise u8a dulapului: %n(untru
erau trei costu&e de $ar( be= identice) trei c(&(8i ie9tine) albe cu
&'neci scurte 8i trei cra$ate cu dungi albastre 8i &aro) cu nodul gata
9(cut) nu&ai bune de pus la g't.
BCur'nd $a trebui s( dau ru9ele la sp(lat#) %8i spuse) %nchiA'nd u8a de
la dulap. ChineAul gras de la sp(l(torie se cutre&ura de 9iecare dat(
c'nd %l $edea pe Ryker ap(r'nd cu len=eria &urdar(: nu0i 9(cea nici o
pl(cere s( aib( de0a 9ace cu lucruri pline de s'nge) puroi) 9ecale) urina)
$o&( 8i 9leg&e) 8i %n a9ar( de asta) garderoba lui Ryker %l ener$a la
cul&e. Pase costu&e de $ar( identice) 8ase costu&e de iarn( identice)
8ase c(&(8i cu &'nec( scurt() 8ase c(&(8i cu &'nec( lung() toate albe
8i 8ase cra$ate identice 8i de iarn( 8i de $ar(.
Ryker ura cu&p(r(turile cel pu*in la 9el de &ult c't ura 8i =igodiile de
pe strad(. Bhsta era unul din a$anta=ele c(s(toriei#) %8i spuse %n ti&p ce
punea ceasul s( sune. +llie %i cu&p(ra tot ce a$ea ne$oie. De
ase&enea) obi8nuia s(... Dar ador&i %nainte sa apuce s( %8i aduc(
a&inte de gura ei ro8ie 8i cald(.

C6:-T54;4 !
:e la 8ase dupa0a&iaAa %ncepu s( cad( o ploaie u8oar(. 6pa se
trans9or&a %ntr0o cea*( aburoas( pe &(sur( ce absorbea incredibila
cantitate de c(ldur( %n&agaAinat( %n piatra) as9altul 8i gudronul
Manhattan0ului. 4ocotenentul ,ischetti pri$ea a9ar( pe 9ereastra
biroului a9lat la eta=ul al doilea. Se %ntoarse apoi %ncet <ayes:
?Nu spuneai tu c( cea*a 8i alte chestii %n genul (sta 9ac telescopul
inoperantJ
?Mai &ult sau &ai pu*in) %i reduc e9icacitatea. Nu 8tiu &ai ni&ic
despre telescopul (sta nou) a8a c( cine 8tie ce poate s( 9ac(J .
?:un pariu c( o&ul nostru e pus pe treab(@
Norii gro8i gr(beau c(derea %ntunericului 8i tra9icul se intensi9icase.
,ischetti aprinse toate becurile 8i %n biroul aproape pustiu se %&pr(8tie
o lu&in( galben( 8i rece. :'n( la acea or() toate echipa=ele de poli*ie
din ora8 pri&iser( 9otogra9ia 8i se&nal&entele lui <enry Cyrus) la 9el
8i toate brig(Aile antiteroriste.
<ayes %8i sun( so*ia 8i %i e>plic( de ce nu a$ea s( a=ung( acas( nici %n
noaptea aceea) apoi se duse cu ,ischetti s( cineAe %ntr0un bar din
apropiere. Se hot(r'ser( a&'ndoi s( r(&'n( prin prea=&( p'n( c'nd
a$ea sa se %nt'&ple ce$a.
4a &ai pu*in de patru blocuri distan*( de locul %n care <ayes 8i
,ischetti luau &asa de seara) un b(rbat %nalt se %ndrepta agale spre
nord pe .ule$ardul 6. Daca a$ea cu&$a idee c( el era subiectul
&asi$ei des9(8ur(ri de 9or*e poli*iene8ti) nu p(rea s( %i pese c'tu8i de
pu*in. De 9apt) nici nu a$ea &oti$e de %ngri=orare: p(rul blond) de
lungi&e &edie din noaptea trecut( era acu& lung 8i negru. C(ra o
cutie de $ioar( lung( 8i neagr( 0 ascunA(toarea clasic( pentru o pu8c(G
Cyrus pri$i.%n =os spre cutia neagr( 8i A'&bi. ,ru&use*ea des($'r8it( a
unei ar&e &ilitare consta %n u8urin*a cu care putea 9i de&ontat( p'n(
la cele &ai &ici co&ponente) 9ar( a=utorul nici unei unelte. 5 si&pla
s&ucitur( a piedicii tr(gaciului 8i pu8ca se des9(cea: &ecanis&ul de
9oc) %nc(rc(torul) &ecanis&ul de prindere 8i &agaAia) %n &ai pu*in de
cinci secunde era de&ontat( 8i %n &ai pu*in de Aece secunde putea 9i
reasarnblat(. Dntreaga opera*iune putea 9i e>ecutat( %n %ntuneric deplin.
Pi chiar a8a a$ea s( 9ie e>ecutat( %n noaptea aceea.
:loaia %ncetase. Cyrus schi&b( cutia %n cealalt( &'n(. Nu $oia sa %8i
dea sea&a cine$a ca acea cutie era &ult &ai grea dec't o cutie
obi8nuit( care a$ea o $ioar( %n(untru. Oreutatea total() incluA'nd 8i
telescopul Starlight a=ungea la aproape dou(spreAece kilogra&e.
4ungi&ea *e$ii de&ontate) de optAeci de centi&etri) %nc(pea %n cutie
per9ect. Cyrus nu a$ea de ce s( se tea&( c( ar putea atrage aten*ia.
NeK0yorkeAii rareori obser$( ce$a neobi8nuit) 9iindc( ora8ul atr(gea
ca un &agnet to*i e>centricii 8i ticni*ii. Cyrus ar 9i putut s( u&ble
%&br(cat pe strad( %ntr0un costu& de $iking Hchiar era cine$a pe
Strada 2" 7est care 9(cea asta AilnicI 8i de abia dac( ar 9i atras o
pri$ire. Dac( %8i 9(cea cu&$a gri=i c( politia ar putea s( suspecteAe
cutia de $ioar() %8i 9(cea degeaba: %n NeK Lork era o pri$eli8te &ult
&ai obi8nuit( dec't %8i %nchipuia el. Dn +ast 7illage locuiau sute de
&uAicieni. Mai &ult dec't at't) %ntreaga Aon( era plin( de 9or&a*ii
care c'ntau %n aer liber sau %n teatre descoperite. :entru un poli*ist)
Cyrus nu trecea dec't ca unul din nenu&(ra*ii &uAican*i =erpeli*i 8i
ne%nse&na*i) care se %ntorcea de a o audi*ie sau se ducea la lucru. . .
Dn peisa=ul cartierului de +st) %n general %ntunecat 8i arid) Sindicatul
Cooper repreAenta una din pu*inele pete de lu&in( 8i culoare. Se a9la
chiar la grani*a cu Cartierul de 7est) un 9el de p(&'nt al ni&(nui) %ntre
+st 8i 7est: pe Aon( ta&pon) un 9el de .alcani ai NeK Lork0ului.
Cyrus toc&ai se oprise o clip( %ncerc'nd s( se orienteAe) c'nd o
&a8in( a poli*iei %ncetini 8i opri %n dreptul lui) pe partea cealalt(.
Cyrus %nghe*(. Cei doi poli*i8ti se uitau lung la el. 5 porni din nou)
9r(&'nt'nd %ntre degete o grenad( M0C1) a9lat( %n buAunarul &are al
hanoracului de ca&u9la=. 6uAi dinspre &a8ina poli*i8tilor
cu$intele )G...geac( de ca&u9la=...# -nelul de tragere al grenadei era
legat de cureaua de la pantaloni cu un 9ir de nylon care trecea prin
0buAunar. Trase u8or de grenad( 8i piedica de siguran*( ie8i. 6cu&
nu&ai degetele lui transpirate o &ai *ineau %n loc.
Ma8ina poli*iei %l ur&(rea %ndeaproape. Cyrus scoase %ncet
grenada din buAunar. Chiar %n clipa aceea cei doi poli*i8ti deciser( c(
nu era el cel pe care %l c(utau) 8i pornir( %n $iteA(.
Cyrus obser$( c( a$ea gura uscat( 8i c( ini&a %i b(tea s( %i sparg(
pieptul. BCa %n $re&urile bune# %8i spuse sur'A'nd. BCa %n
$re&urile bune) %nainte de spital) %nainte de...# #
Se %ndrept( spre $est) tra$ers'nd 4a9ayette Street) ,ourth 6$enue)
.roadKay0ul 8i :ia*a ;ni$ersit(*ii) apoi o lu( spre sud pe l'ng(
;ni$ersitate) spre Mashington Sluare. Trecu pe l'ng( dor&itorul
internatului) %n*esate de pu8ti prea %ncin8i de c(ldur( 8i prea e>cita*i ca
s( poat( dor&i 8i p(trunse %n h(*i8ul parcului.
Doi &i&i preAentau un nu&(r Bartistic# arunc'nd de la unul la altul o
9(clie aprins() ici 8i colo c'ntau &uAican*i de tr(da. 7'nA(torii de
droguri 8i ho*ii de buAunare %8i $edeau de treburile lor. Nu&ai $ie*i
ratate peste tot.
Cyrus g(si %n partea de nord a parcului ni8te tu9i8uri cu 9lori .galbene)
&urate de ploaie 8i %ngenunche %n spatele lor) %n iarba ud(. 68eA( =os
cutia de $ioar() 8i cu degetele tre&ur'nde &ont( la loc piedica
grenadei) 9(r( s( o scoat( din buAunar.
?Trebuie s( scap de geaca asta $eche de ca&u9la=) spuse el cu
triste*e) apoi %8i %ntoarse %ncet pri$irea spre cutia neagr( de
la picioarele lui. Dn &intea lui bolna$( se %ngr(&(deau tot 9elul de
g'nduri.
?Sunt pe ur&ele noastre) Mikey@ Cu&) necu&) au dat de noi) a&ice...
:e 9igura lui era Augr($it( o &are ne9ericire) dar dup( o clip( se
%nsu9le*i iar(8i:
?4asF c( le0ar(t(& noi lor c( pute& s( 9ace& tot ce ne trece prin
&inte 8i c( n0o s( ne opreasc( ni&eni@ Ne0a& s(turat sa tot 9i&
%&pin8i de colo p'n( eolo) nu0i a8a) ca&aradeJ
Se 9(cea din ce %n ce &ai %ntuneric. Cyrus se ridic( %n picioare) %n89ac(
cutia de =os 8i &erse c'*i$a &etri p'n( %n dreptul unui copac. +ra un
po& de &(ri&e &i=locie 8i socoti c( era e>act ce %i trebuia. Se ca*(r(
cu u8urin*( p'n( %n $'r9) se a8eA( co&od %ntre crengile stu9oase 8i
ador&i.
Se de8tept( pe la &ieAul nop*ii 8i st(tu o clip( s( asculte Ago&otele din
=ur. 4unaticii %nc( petreceau) dar.se auAeau &ult &ai pu*ine glasuri
acu&. Mul*u&it c( nu era ni&eni prin prea=&() rupse o &'n( de
9runAe ude 8i %8i 8terse 9a*a cu ele) ca s( alunge so&nul. :loaia se
trans9or&ase %ntr0o bur( u8oar() dar nu0a$ea i&portan*( pentru
telescopul BMark 7#. 6uAea din dep(rtare $uietul %n(bu8it al tra9icului
dinspre :ia*a ;ni$ersit(*ii. Despacheta rapid pu8ca) o asa&bla 8i
&ont( telescopul) apoi arunc( =os cutia de $ioar() ca sa %8i 9ac( &ai
&ult loc. Se =uca o $re&e cu butoanele 8i obiecti$ul telescopului)
%n$'rtindu01 %ntr0o parte 8i1 %n alta) potri$ind distan*ele. ;&eAeala din
aer pro$oca re9rac*ia lu&inii) dar integratele electronice reAol$au
per9ect totul. 68tept( ti&p de dou(Aeci de &inute) o9t'nd 8i suspin'nd
plin de neast'&p(r.
5 t'n(r( pereche se %ndrepta %nspre.nord) &erg'nd spre :ia*a 4a
Ouardia. Se opriser( pe dru& s( pri$easc( $reo Aece co&edian*i
a&atori 8i erau 9oarte bine dispu8i. Se oprir( eAit'nd %n dreptul por*ii
parcului: 9ata st(tea la internatul ;ni$ersit(*ii) dar %i era tea&( s(
treac( prin parc noaptea. T'n(rului i se p(rea c( asta e o prostie: doar
nu era singur() %l a$ea pe el ca s( o apere. R'se de te&erile ei 8i o trase
de bra* %n se&iobscuritatea parcului.
?Nu&ai la tine &( g'ndesc) spuse el. N0a8 $rea s( 9ii $iolat( at'ta
ti&p c't nu a& ca&era de 9il&at cu &ine@
,ata chicoti.
?Sunt a8a de &ul*i pedera8ti pe aici) c( &ai degrab( tu ai 9i cel
$iolat@
Mergeau agale prin parc 8i 9ata se =uca %n$'rtindu08i u&brela pe spate.
4a &ai pu*in de cinci sute de &etri) uciga8ul c(*(rat %n copac ur&(rise
prin telescop schi&bul lor scurt de replici. Z'&bi radios $(A'ndu0i c(
se %ndreapt( spre el. Dntre ti&p trecuser( prin b(taia pu8tii c'te$a *inte
bune) dar nu le d(duse nici o aten*ie. 68tepta ce$a &ai special. :e
&(sur( ce 9ata se apropia) %i $edea din ce %n ce &ai bine p(rul lung) ca
un halo albastru lu&inos) %n$(luindu0i capul 8i u&erii) pe deasupra
trenciului de ploaie alb astru0deschis. :(r blond) pardesiu be=. :utea s(
reconstituie culorile ade$(rate dup( intensitatea lu&inii albastre) cu
destul de &are acurate*e)
BDou( sute cinciAeci de &etri. T'n(r(. Dr(gu*(. :rea u8or. :rea &ult(
lu&in(. Nici &(car n0a& ne$oie de lunet(.# 5 briA( u8oar( %i Ag'l*'i
postul de obser$a*ie 8i Cyrus %n=ur( %n 8oapt(. :utea 9i o lo$itur( 9oarte
u8oar() dac( nu ar 9i a$ut o poAi*ie at't de instabil(. 5 *int( care se
&i8c( de la dreapta la st'nga sau de la st'nga la dreapta e &ai di9icil
de atins) dar o *int( care se &i8c( e>act pe direc*ia de tragere) 9ie
apropiindu0se) 9ie dep(rt'ndu0se) pri$it( prin telescop pare ca nu %8i
schi&b( poAi*ia. -&aginea ei doar se &(re8te sau se &ic8oreaA() %n
9unc*ie de distan*(. Dn general) poate 9i considerat( o *inta sta*ionar(.
:ri$it( prin telescop) 9ata nu p(rea c( %8i schi&b( poAi*iaG se 9(cea
doar &ai &are.
.. BDou( sute de &etri@#
Joe Ryker %8i $isa 9osta ne$ast(. .o 4indly) %n re8edin*a lui cu eta= din
4ong -sland) $isa c( 9ace se> pe un acoperi8 din NeK Lork. C(pitanul
:eterson era la un dineu cu o9icialit(*ile poli*iei 8i de ia pri&(ria
ora8ului. ,ischetti 8i <ayes erau la a treia or( de re&i) %n sala de
8edin*e a Circu&scrip*iei E. Ceilal*i detecti$i erau liberi sau de
ser$iciu) %n .iroul operati$) pe strad( sau acas(.
,ischetti 8i <ayes se ridicar( 8i str'nser( =ocul. Dn ciuda 9aptului c(
plouase) &ercurul ter&o&etrului se oprise la /3QC) iar u&iditatea
aerului era de 2c.
?Cred c( &( duc iar la hotel) spuse <ayes. + prea t'rAiu s( &ai a=ung
acas(. -ar(8i@
?.ine. Cred c( $re&ea o s( %l *in( potolit noaptea asta.
?4a naiba) p'n( acu& putea s0o 9i 8ters peste grani*( 9(r( proble&e@
,ischetti r(&ase o clip( pe g'nduri.
?Nu cred) cunosc soiul. -ndi$idul nu e din ora8. 6 $enit la NeK Lork
la 9el ca &ul*i al*ii ca s( se 9ac( re&arcat. 5ra8ul (sta %i atrage pe to*i.
?-nclusi$ pe &ine 8i pe Joe Ryker.
?Chiar) cu& te %n*elegi cu elJ %ntreb( ,ischetti.
?Cred c( bine... Nu e prea $orb(re*) 8tii..)J
?7orbe8te nu&ai c'nd ar trebui s(08i *in( gura@ Ca aAi di&inea*() cu
:eterson@)
? Cred c( n0o s( a=ung( niciodat( c(pitan) spuse <ayes.
? Mare noroc pe capul lui dac( nu01 dau a9ar() &or&(i ,ischetti)
8terg'ndu08i sudoarea de pe 9runte cu bra*ul p(ros.
,ischetti era cel &ai p(ros b(rbat pe careUl $(Ause $reodat( <ayes.
Tot corpul %i era acoperit de un p(r des ca l'na 8i parc( nu a$ea 9runte
spr'ncenele stu9oase se uneau cu linia 9oarte =oas( a scalpului p(rul %i
acoperea 8i &'inile) %i ie8ea %n cascade din nas 8i %i astupa urechile
barba lui ar 9i 9(cut neputincios orice b(rbier. B:e c(ldura asta)
probabil c( se si&te ca 8i cu& ar purta o blan() se g'ndi <ayes.
? Dar eu unul nu cred c( Ryker $rea s( 9ie altce$a dec't i$e8te)
continu( ,ischetti. Ni&ic nu %l poate 9ace &ai 9ericit dec't &unca lui.
?Pi este 8i bun) presupun) spuse <ayes strecur'ndu0se spre u8(.
:re9era s( se duc( la culcare) dec't s( %l asculte toat( noaptea pe
locotenent %ndrug'nd t'&penii. .
?Nici nu0*i dai sea&a c't e de bun) b(iete@ 6t't de bun c( p'n( acu&
n0au reu8it s( %l pun( la Aid galona*ii) de8i s0au str(duit din greu. 6t't
de bun) c( %nc( e %n $ia*(.
?.un.
?+ at't de bun c(... ah) ladracuF@ ;n ast9el de o& &erit( toat(
ad&ira*ia@
?6t'ta $re&e c't nu trebuie s( 9ii 8i tu ca el) b(nuiesc.
<ayes nu se si&*ea deloc %n largul lui c'nd $enea $orba despre o
persoan( care nu se a9la de 9a*( 8i care nu se putea ap(ra) dar) sper'nd
c( %i $a epuiAa interesul lui ,ischetti %n subiectul Ryker 8i c( $a reu8i
s( plece &ai repede) continu(:
?Nu &( re9er la c't e de dur %n strad(. Ptiu destul ca s( %&i dau
sea&a c( e>ist( dou( 9eluri de lege. ;na pentru g(oaAe ca :eterson)
politicieni 8i pro9esori la <ar$ard 8i alta pentru si s(r(ntoci.
,ischetti %ncu$iin*( din cap.
?0 7reau s( spun c( e cu totul rupt de ceea ce se %nt'&pl( pe lu&e.
Nu ascult( &uAic() nu cite8te c(r*i) nu se uit( nici &(car la tele$iAor)
%n a9ar( de 8tiri. N0a auAit %n $ia*a lui de $reo stea de cine&a) de $reun
politician sau astronaut sau orice altce$a. +l tr(ie8te nu&ai caAul la
care lucreaA(. Trebuie s( 9ie cea &ai plicticoas( $ia*( din lu&e)
%ncheie <ayes.
?:oate colec*ioneaA( ti&bre) %ncerc( ,ischetti.
?Da) poate@ Ca s( &i le lipeasc( &ie pe 9und 8i s( &( tri&it( pachet
%napoi) %n aueens@ Ptii) uneori a& i&presia c( &( place 8i alteori &i se
pare c( e gata s( &( %&pu8te@
?Dntr0ade$(r) e o enig&( o&ul (sta@ spuse ,ischetti.
?Dar nu una pe care nu *in s( o reAol$ neap(rat) r(spunse <ayes)
%n89ac'ndu08i haina =ila$( 8i &urdar( de pe &as( 8i disp(r'nd pe u8(.
<enry Cyrus era ud p'n( la piele) obosit 8i a&or*it din cauAa poAi*iei
inco&9ortabile) dar era obi8nuit cu ast9el de lucruri. Ptia c( &erit(
e9ortul.
BDou( sute de &etri#.
,ata se aplec( s( %i spun( ce$a prietenului ei. Cyrus plas( crucea
obiecti$ului %n dreptul s'nilor ei care acu& se conturau din pro9il 8i
ap(s( pe tr(gaci. Reculul ar&ei Ag'l*'i puternic copacul 8i Cyrus se
treAi sc(ldat de o ploaie de stropi. ,ata se r(suci %n loc de parc( ar 9i
9(cut o piruet(. T'n(rul creAu c( se =oac( 8i %ncerc( s( o prind( %n
bra*e) dar ea se pr(bu8i dintr0o dat( %n rigola ud( 9(r( s( scoat( nici un
sunet. ;&brela ei &are 8i colorat( %i acoperea trupul %n %ntregi&e.
.(iatul ridic( u&brela 8i %i $(Au trenciul plin de s'nge. ,ata suspina
%ncet) dar c'nd ridic( capul 8i $(Au s'ngele) scoase un *ip(t lung 8i
p(trunA(tor.Dn &i=locul strig(tului) trupul ei a$u deodat( o tres(rire
spas&odic(.
Oenunchiul ei ridicat se trans9or&ase %ntr0o &as( de carne) s'nge 8i
oase rupte) %nc( un spas& 8i panto9ul 8i o parte din piciorul ei st'ng
Aburar( %n aer. .(iatului i se p(rea c( prietena sa) dintr0un &oti$
ine>plicabil) se des9(cea %n buc(*i sub ochii lui. %nc( un A$'cnet 8i
trupul acela care ge&ea r(&ase ne&i8cat. .(iatul url( %ngroAitor.

C6:-T54 E
4a ora trei di&inea*a) :eterson con$oc( o &ic( %ntrunire %n sala de
8edin*e a sec*iei E de poli*ie. :ri&ise o %n8tiin*are la barul hotelului
:iaAa) unde se &utase dineul o9icial din seara aceea) 8i p(rea destul de
a&e*it. +ra un be*i$ &ai degrab( ursuA dec't eu9oric) dup( cu& 8i
ar(ta. Dn =urul &esei lungi &ai erau a8eAa*i locotenentul ,ischet%i) care
a=unsese acas( %n 4ong -sland) e>act la ti&p ca s( 9ie che&at %napoiG
6rthur <ayes) care era toc&ai %n cul&ea 9ericirii %ntre picioarele t'r9ei
lui blonde) c'nd sunase tele9onul 8i 4ouis ,ernandeA) detecti$ul care
a=unsese pri&ul la locul cri&ei. 4a insisten*ele lui :eterson %l sunaser(
8i pe Ryker) dar acesta nu r(spunsese 8i nu se g(sise nici un $oluntar
dispus s( se duc( p'n( la ei acas() s(01 treAeasc( din so&n. Dn cap(tul
&esei st(tea John 6$ery de la ,...- $enit toc&ai din Mashington.
:eterson lu( cu$'ntul:
?Pti& cu to*ii ce s0a petrecut de la scurta noastr( %nt'lnire dinaintea
acestei %ntruniri) dar &ai po$este8te o dat( cu lu> de a&(nunte)
,ernandeA. Pi c't &ai scurt.
:oli*istul gras) bono&) relu( p(*ania celor doi %ndr(gosti*i. C'nd
ter&in() ni&eni nu scoase nici un cu$'nt. Dntr0un t'rAiu) :eterson se
uit( spre <ays 8i %l %ntreb(:
?+ste %ntr0ade$(r un ochitor de elit( sau nuJ
<ayes %n*elese de ce era consultat a8a c( %ncepu s( rosteasc( t(r(g(nat:
?:(i...) depinde din ce punct de $edere %l =udec(&) dar eu
sunt de p(rere c( o&ul 8tia 9oarte bine ce 9ace. S'ni) genunchi) picior)
9ese 0 a torturat0o inten*ionat. N0a tras nici &(car odat( %n &asculul
care era cu ea) sunt %n stare s( parieA pe asta. Doar i0a ur&(rit reac*iile.
,ischet%i cl(tin( din cap:
? + nebun... e nebun@
?Dntr0ade$(r) con9ir&( <ayes. 6r putea 9i acu& pe cl(direa de $is0
a0$is 8i ar putea 9ace pulbere %nc(perea asta %n &ai pu*in de cinci
secunde 0 8i &ai pu*in de o secund() dac( pune pu8ca pe auto&at.
?:e auto&atJ
?Ma=oritatea pu8tilor Ml" au siste& auto&at.
?Dr(gu*@
?6$e& cu siguran*( de0a 9ace cu un psihopat) spuse :eterson
uit'ndu0se spre 9ereastra deschis(.
Cel de la ,...-.) a9lat la cap(tul cel(lalt al &esei) tu8i preg(tindu0se s(
$orbeasc(. Toat( lu&ea se uit( spre el.
?Do&nule 6$eryJ %l in$it( :eterson.
?N0a8 $rea s( dau peste cap ipoteAele ni&(nui) dar a8 a$ea de
ad(ugat ce$a care ar putea 9i de a=utor %n solu*ionarea caAului.
?:(i... ce &ai sta*i pe g'nduriJ
Dnainte de a %ncepe s( $orbeasc() b(rbatul %nalt 8i chipe8 care se
ridicase %n picioare) 9i>( un &o&ent asisten*a cu pri$irile lui albastre
ca o*elul.
?Dup( cu& 8ti*i cu to*ii) a& pri&it o %ns(rcinare special( ca agent de
leg(tur( pe l'ng( Departa&entul :oli*iei din NeK Lork pe durata
acestei anchete. 59icial eu nu caut dec't un ho* care a 9urat ni8te
echipa&ente a9late %n proprietatea ar&atei) %n ti&p ce $oi c(uta*i un
cri&inal) %n &od nor&al) .iroul nu 8i0ar bate capul s( pl(teasc( un o&
de leg(tur( care s( caute echipa&ente 9urate din proprietatea
gu$ernului) dar acest tip de telescop) dac( %ntr0ade$(r e cel 9olosit de
uciga8) are o clasi9ica*ie secret(. 6& $rea s( %l recuper(&. Dn &od
neo9icial %ns() a& dori s( $( a=ut(& %n solu*ionarea cri&elor) cele dou(
aspecte a$'nd) %n &od e$ident) leg(tur( %ntre ele. Dac( recuper(&
bunurile 8i sc(p(& o&ul) .iroul ,ederal 8i cei de la 6r&at( n0au de ce
sa 9ie ne&ul*u&i*i. Sigur c( sunt interesa*i 8i de capturarea uciga8ului)
dar %n &o&entul de 9a*( scopul &a=or este recuperarea telescopului 8i
a oric(ror &uni*ii pe care .acesta le de*ine. +$ident) o&ul nu este un
agent str(in) dar ceea ce ne preocup( este c( telescopul s( nu cad( pe
&'ini nepotri$ite) cu& se spune. 68a cu& a& ar(tat) ar putea e>ista
pierderi &ult &ai &ari de echipa&ente. Dac( reu8i& s( recuper(&
obiectul %n cauA( Hsau obiecteleI) caAul $a r(&'ne deschis) dar nu
a$e& resurse s( sus*ine& un e9ort special) a8a cu& 9ace& acu&. 7a
trebui s( l(s(& capturarea cri&inalului pe sea&a 9or*elor de poli*ie
locale. 6& 9ost destul de clarJ
BNu chiar#) %8i spuse <ayes %n sinea lui %n ti&p ce d(dea din cap %n
se&n de aprobare. Nu01 pl(cuse pe 6$ery de la %nceput 8i intuia c(
acesta nu spunea tot ade$(rul.
?,oarte clar) se 9(cu auAit( o $oce din penu&bra sc(rilor.
Toat( lu&ea se %ntoarse. Ryker se apropie agale 8i se a8eA( la &as(
l'ng( ceilal*i. :urta un costu& ca9eniu) c(&a8( alb( 8i cra$at( %n dungi
&aro cu albastru) ceea ce nu &ir( pe ni&eni. Totu8i) costu&ul pe care
%l purta era de data aceasta curat) spre u8urarea tuturor.
?Ce te0a treAitJ %l %ntreb( ,ischetti.
?.ra*ul. Mi0a& dat sea&a c( a$ea& ne$oie de o in=ec*ie anti0tetanos
%n &ai pu*in de dou(spreAece ore.... M0a& dus la spitalul .elle$ue...
8i. acolo a& auAit o sor( $orbind despre ulti&ele e$eni&ente.
?68a deci...
?Continu() se adres( Ryker spre 6$ery.
6cesta nu %n*elesese pe de0a0ntregul natura acestei %ntreruperi)
dar $orbi &ai departe:
?6& aici dosarul &edical al acestui tip) Cyrus. :e scurt)
Datele sunt ur&(toarele: a ser$it %n ar&ata a&erican( %n 7ietna&
din &ai 1!/ p'n( %n &ai % !2G pri&ele 8ase luni ca soldat
in9anterist) ulti&ele 8ase luni ca tr(g(tor de elit( %n .rigada
Special( de Recunoa8teri. Dn ulti&a lun( de ser$iciu acolo 0 asta
9iind &ai 1!2 0 a pri&it un glon* %n cap 0 %n lobul 9rontal 0 care
este) dup( cu& 8ti*i) centrul personalit(*ii a9lat %n creier. Se pare
c( a c(Aut %n &'inile unei .rig(Ai antiteroriste $ietna&eAe. 40au
l(sat acolo s( &oar(. Dar de acolo a a=uns la spitalul Militar din
5akland) apoi la spitalul 7eteranilor. Se pl'ngea de dureri de cap. N0a
su9erit nici o pre=udiciere a siste&ului loco&otor. 6re &isc(rile la 9el
de bine coordonate ca oricare dintre noi.
6$ery se %ntrerupse o clip( s(08i adune g'ndurile) apoi continu(:
?;n oarecare doctor de acolo a obser$at c( Cyrus nu a$ea un
co&porta&ent nor&al. 7orbea unor prieteni in$iAibili) sau r(&'nea
&ut Aile %ntregi. Re9uAa s( &(n'nce. M'nca p(ian=eni 8i 9runAele
unor plante. :sihiatrul (sta a hot(r't s(01 *in( colo o $re&e) adic( &ai
bine de Aece ani.
?Cu& de0a 9ost posibil s(0l *in( acolo at'ta ti&pJ Dntreb( Ryker.
C'nd te g'nde8ti c( aici le dau dru&ul uciga8ilor cu poporul s( plece
la pli&bare %n Keekend...
Cyrus a %ncercat acolo s( o&oare un in9ir&ier 8i un doctor) %i r(spunse
6$ery. +ra $iolent aproape tot ti&pul. 6sta pan( de cur'nd.
Pi atunci i0au dat dru&ulJ
:(rea) dac( nu $indecat) cel pu*in nu la 9el de $iolent ca %nainte.
?Mai pu*in $iolent...) &'r'i Ryker. Dar ce 9(cea %nainte) %8i &'nca
$icti&eleJ .
Detecti$ul ,le%cher intr( %n %nc(pere r'A'nd) cu r'sul s(u ca un horc(it
ast&atic) %ncepur( 8i ceilal*i s( r'd( ner$os.
?Nu) do&nule o9i*er) inter$eni 6$ery. :sihiatrii din 5akland
s0au g'ndit c( au reu8it s( %l lini8teasc( 8i 10au &utat %n aripa cu
personal de securitate &ini&.
?De unde a 8ters0o i&ediat) a $enit la NeK Lork 8i s0a apucat s(
%&pu8te lu&ea) i0o t(ie Ryker. De unde a 9(cut rost de rahatul (sta de
telescop 8i de pu8ca M 1"J &ai %ntreb( el) %nainte ca 6$ery s( &ai
apuce s( spun( ce$a.
? 6 9ost un =a9 la unul din centrele de testare ale 6r&atei din Topeka)
r(spunse acesta. 6u 9ost 9urate c'te$a telescoape 8i alte c'te$a
echipa&ente.
?6lte echipa&enteJ@
?M( te& c( sunt trecute la secret) se eschi$( 6$ery. 5 pu8c( M 1"
poate 9i cu&p(rat( din orice &agaAin &ai &are.
?Cyrus a =e9uit centrul de test(riJ
?Nu 8tiu sigur.
;r&( un &o&ent de t(cere. 6poi sun( tele9onul 8i :eterson ridic(
receptorul. 7orbi c'te$a clipe) apoi %nchise 8i se %ntoarse spre ei.
?4aboratorul de Cri&inalistic(. Cei. de la balistic( spun c( glon*ul
g(sit pe autostrad( 8i cel de asear( se potri$esc. 6& i&presia c( 8i noi
b(nuia& acela8i lucru. ,ernandeA@
?Da) do&nule@
?Du0te =os. :une &'na pe tele9on 8i $eAi ce &ai pute& a9la.
,ernandeA ie8i 8i 6$ery anun*( c( a ter&inat ce a$ea de spus) a8eA'nd
dosarul %n 9a*a lui :eterson.
?4ocuiesc la hotelul Sheraton. Dn ti&pul Ailei) c'nd nu sunt aici sau
%n teren) pot 9i g(sit la biroul ,...-. din ,ederal :iaAa nr. C1. :ute*i
scoate tot ce dori*i din aceste dosare) a& sa trec &'ine di&inea*( sa le
iau. .un( seara) do&nilor) &ai ad(ug( el) apoi p(r(si %nc(perea.
<ayes se uit( de =ur0%&pre=ur. Ni&eni nu spunea ni&ic. ,ischetti
tele9ona la un restaurant non0stop 8i co&and( ca9ea 8i cornuri) pentru
toat( lu&ea.
,ernandeA rupse pri&ul t(cerea:
?6u g(sit la poalele unui copac din parc un cartu8 gol de !)1C &&.
40au tri&is de=a la laborator pentru analiAa a&prentelor 8i 9ac cercet(ri
%n continuare.
?4a ce distan*( de $icti&( au g(sit cartu8ulJ Dntreb( <ayes.
?Ca& la dou( sute de &etri. Continu( s( scotoceasc( prin tu9i8urile
din prea=&() poate dau de &ai &ulte indicii. 6u g(sit 8i c'te$a ur&e
de pa8i) %ntip(rite 9oarte clar %n noroi.
? ;r&ele de pa8i nu 9ac nici c't o ceap( degerat() co&ent( Ryker.
Sosir( cur'nd cornurile 8i ca9elele 8i oa&enii %ncepur( s( &(n'nce)
$orbind %ncet %ntre ei. 6poi) 8terg'ndu08i 9iri&iturile de la gur()
:eterson %ncepu iar una din recapitul(rile lui nes9'r8ite. Dup( ce
ter&in() se %ntoarse spre Ryker:
?+i) ai $reo ideeJ
?7reo ideeJ Munca detecti$ului s0a %ncheiat) c(pitane.
Pti& cine este cri&inalul 8i a& a9lat0o %n &ai pu*in de dou(Aeci 8i
patru de ore de la co&iterea pri&ului asasinat. 6cu& nu &ai ur&eaA(
dec't rutina dintotdeauna: &a8ini de poli*ie) patrule) agen*i) brig(Ai
antiteroriste. S( u&ble) s( %ntrebe) s( ca8te ochii 8i urechile. Pti& cu
to*ii po$estea. Dac( indi$idul &ai e %n ora8) o s( ias( el la lu&in(. 6re
ne$oie s( u&ble) s( respire) s( &(n'nce 8i s(08i 9ac( ne$oile) ca toat(
lu&ea.
:eterson se %ntoarse spre <ayes) care de c'nd cu discu*ia cu
locotenentul DF6ngelo la 6cade&ie) de$enise peste noapte e>pertul
lor %n ar&a&ent 8i tactic( de lupt(.
?Ce p(rere ai despre o brigad(... cu& naiba le spuneau %n
7ietna&... antiluneti8tiJ
<ayes r(&ase o clip( pe g'nduri.
?6r 9i o idee. <ai s( %i sun(& pe cei de la .rigada antiterorist(. Pi ei
9olosesc telescoape Starlight. Te g'nde8ti s( %i plant(& cu&$a pe
$reun acoperi8J
?Chiar la asta &( g'ndea&) se precipit( :eterson) Ryker) tu ce AiciJ
?Din partea &ea) e0n regul() nu&ai c( sunt cel pu*in =u&(tate de
&ilion de acoperi8uri %n ora8ul (sta.
?Se pare c( o&ului nostru %i place nu&ai partea asta de ora8.
?Nu cunoa8te ora8ul) conchise Ryker. :robabil c( %l 8i %nsp(i&'nt(
pu*in) chiar dac( nu $( $ine s( crede*i. Merit( s( %ncerc(&. Cred c(
ne0a& putea 9olosi 8i de elicoptere.
?Dn regul(. <ayes) &'ine te duci personal la .iroul Special de
+>pertiA(. :'n( la pr'nA $reau s( a& pe &as( un raport co&plet
asupra tuturor posibilit(*ilor 8i tacticilor) brig(Ailor anti0teroriste. +u
a& s( $orbesc cu co&andantul poli*iei s( ne coordon(& e9orturile cu
ale lor. Trebuie s( stoarce& de la ei cel pu*in patru elicoptere. 6sta0i
tot ce pute& 9ace %n seara asta) do&nilor. Ne $ede& &'ine di&inea*(.
Se ridicar( cu to*ii %n picioare. Ryker inter$eni:
?5 clip(@ Cu& r(&'ne cu sora tipului) aia din Co99ey$ille)
eansasJ N0ar trebui s( ne ocup(& pu*in 8i de eaJ
:arieA pe oric( c( *ine leg(tura cu 9rate0s(u.
?:oli*ia din Co99ey$ille 8i ,...-.0ul or s( se duc( peste ea &'ine. Cei
de la ,...-. $or ob*ine o dispoAi*ie de ur&(rire a tele9onului ei. 6sta0i
tot ce pute& 9ace. Ne $ede& &'ine. <ayes 8i Ryker r(&aser( singuri.
<ayes se ridic( 8i trase %n lini8te transperantele celor patru 9erestre ale
%nc(perii. Ryker se uit( la ceas.
?:atru 9(r( Aece. 6$e& ti&p s( be& ce$a la McOlade %nainte de ora
%nchiderii.
?N0ai $oie sa bei alcool c'nd iei antibiotice.
?6lcoolul e cel &ai bun antibiotic care s0a in$entat $reodat(. <ei) ce
p(rere ai de 6$eryJ
?Ce$a nu e %n regul( aici. Sunt sigur c( nu spune tot ce 8tie. Tu creAi
c( tipul (sta) Cyrus) o 9i $reun dita&ai spionulJ
?Sunt de acord cu tine. 6$ery nu spune tot ade$(rul) dar Cyrus e un
ni&eni) un pr(p(dit. Nu poate sa 9ie at't de i&portant prin el %nsu8i.
?CreAi c( ar putea s( 9ie o $erig( %ntr0o a9acere &ai &areJ
?Sper c( nu. Dac( 9ederalii %8i bat at'ta capul cu po$estea asta)
%nsea&n( c( $or s(01 stoarc( ei pri&ii. Nu&ai c( eu $reau s(01 storc
pri&ul.
?6dic( noi) Departa&entul de :oli*ie) asta $rei s( spui)nuJ
?7reau s( spun eu.
Dn cele opt Aile care au ur&at) %n ora8ul cuprins de teroare s0au
petrecut alte 8ase cri&e) toate %n cartierul de +st sau %n apropiere.
4ocurile de ac*iune ale cri&inalului au 9ost: un acoperi8 al unei cl(diri
abandonateG un copac din :arcul Toinpkins) 8i ulti&ele trei
necunoscute. Toate $icti&ele au 9ost 9ete tinere) blonde) cu p(rul lung.
Tot ora8ul era scos din &in*i 8i *ipau cu to*ii c( poli*ia trebuie s( 9ac(
ce$a) Craig Rogers a$ea Ai plin( pe teren. Co&isarul poli*iei putea 9i
$(Aut %n 9iecare di&inea*( intr'nd 8i ie8ind din biroul pri&arului. Nu
ar(ta deloc 9ericit 8i a$ea gri=( ca to*i subordona*ii lui s( 9ie la 9el de
ne9erici*i.
Circu&scrip*ia E de :olitie p(rea s( se a9le %n centrul e$eni&entelor
cl(direa aproape %n &ine de$enind peste noapte 9undalul a nenu&(rate
e&isiuni de 8tiri. Reporterii T7 se a8eAau cu to*ii pe trotuarul de $is0a0
$is cu spatele spre incint( 8i r(geau %n &icro9oanele lor. Sus) sala de
con9erin*e 9usese dese&nat( de c(tre Co&isarul :oli*iei ca loc separat
de %ntrunire al Cartierului Oeneral 8i ca 9i8ier central al rapoartelor
pri$ind acti$itatea cri&inalului. :lanuri 8i h(r*i acopereau %n %ntregi&e
pere*ii 8i 9usese supli&entat nu&(rul de agen*i care se ocupau de acest
caA. ,e&eile tinere) %n special cele blonde) st(teau %ncuiate %n casa
dup( l(sarea %ntunericului. Cele &ai a$enturoase %8i cu&p(raser(
peruci negre cu p(rul scurt sau se $opseau) 9(c'nd coAi lungi la
&agaAinele cos&etice) coa9oruri 8i saloane de %n9ru&use*are.
Craig Rogers chiar a 9(cut o e&isiune special( dedicat( Bcoa9urii anti0
lunetist#. Negrese) spanioloaice 8i tot 9elul de brune %8i &ani9estau
si&patia 9a*( de palpitanta $ia*( de noapte a ora8ului la 9el de &ult ca
8i %nainte. T'r9a lui <ayes %8i $opsi 8i ea p(rul negru) %ntorc'ndu0se de
9apt la culoarea ei natural( 8i se tunse scurt. Zile %ntregi dup( aceea se
si&*i %ngroAitor de ab(tut(.
Meek0end0ul de Ziua Muncii sosi 8i trecu 9(r( s( aib( loc nici un
o&or. Serile %ncepu s( su9le o briA( rece dinspre Canada) pre$estind
apropierea toa&nei. <ayes) %n ca&era sa de hotel) %8i str'ngea lucrurile
%ntr0un sac &arin(resc) %n ti&p ce Ryker 8i 4indly st(teau pe patul lui
8i beau bere. 4indly era beat.
?+u cred c( ar trebui s0o &ai arAi pe0aici o $re&e) tinere) i se adres(
4indly.
?D&i pare r(u. Ne$ast(0&ea e de p(rere c( nu &ai pot 9i de nici un
a=utor %n ora8ul (sta diabolic.
?+i bine) eu cred c( po*i.
?<abar n0ai@ :roble&a e c( sunt un o& pe picioarele lui.
:ot s( circul dintr0o parte %n alta ca toat( lu&ea. Pi) %n a9ar( de
asta) nu %&i &ai pot per&ite s( stau la hotel.
?Ce nu08i &ai po*i per&iteJ <ogeacul (sta %&pu*itJ
4indly se r(sturn( pe spate hohotind) cu sticla de bere b(l(ng(nindu0i0
se pe burt(.
?.ine) bine@ Mi0e dor de ne$ast( 8i de copii) bineJ Pcoala %ncepe
cur'nd 8i trebuie s( 9iu acolo) s( dau o &'n( de a=utor.
?.londele sunt &ai nosti&e... 6sta p'n( %8i taie p(rul 8i 8i01 $opsesc
negru.
?4as0o &oart() se strop8i <ayes.
?-art(0&(. 6scult( pu8tiule) &erg 8i eu acas(. Sunt cu &a8ina. Te las
%n aueens) %n dru& spre -nsul(.
?5 s( iau trenul.
?6r putea s( te =e9uiasc( care$a la ora asta. <aide) las( c( te duc eu.
?Ce dr(gu*@ Mai bine &erg pe =os dec't s( &( urc %n &a8in( cu un
be*i$ ca tine)
?Sunt ca& beat) ce0i drept) ad&ise 4indly.
Ryker se ridic(.
?D(0i cheile lui <ayes. <ayes) te duci la sec*ie 8i iei &a8ina) 8i ne
%nt'lni& %n) 9a*a acestei haAnale peste cincispreAece &inute. :o*i s(01
duci pe pr(p(ditul (sta p'n( acas() p(streAi &a8ina 8i01 culegi &'ine
di&inea*(. 4a !)33 $reau s( $( $(d pe a&'ndoi la sec*ie.
?<ei) 8i eu a& grad de sergent@ Ce) eu nu pot s( dau ordineJ %ntreb(
4indly.
?Nu.
?<opa@
Ryker se %ntoarse spre <ayes:
?D(0i dru&ul. :l(te8te0*i nota %n dru&. D*i car(& noi =os rahaturile
astea.
<ayes %n89ac( cheile &a8inii) pe care 4indly 8i le a8eAase ne&ul*u&it
pe burt( 8i ie8i. Cei doi poli*i8ti %l ur&ar( c'te$a &inute &ai t'rAiu)
lu'nd li9tul p'n( la parter) unde prietena lui <ayes a$ea o ca&er(. 4e
deschise u8a %&br(cat( %n halatul de noapte.
?Joe) uite ce a trebuit s( 9ac cu p(rul &eu@ C'nd a$e*i de g'nd s(01
prinde*i pe...
?6scult() Maureen. <ayes pleac( acas( %n seara asta) la so*ia 8i copiii
lui.
?Ptiu) spuse ea trist(.
?Ce0a& s(0*i spun eu acu&a) %*i spun odat( pentru totdeauna) a doua
oar( nu e>ist() bag( de sea&(. N0ai s( %l cau*i niciodat() sub nici un
&oti$. N0ai s( %i scrii 8i n0ai s( %l suni niciodat() nici acas() nici la
Sec*ie. 6i %n*elesJ
?Sigur) sigur) se gr(bi ea) dar nu p(rea deloc 9ericit(. Ptiu ce se
%nt'&pl( c'nd o t'r9a %ncearc( s( se apropie de cine$a. +>act ca %n
9il&e. +l e at't de dr(gu*... 4a dracuF) sunt t'n(r(@ 7reau s( a& 8i eu
un prieten) nu $reau s( &( %ntorc %napoi %n strad(...) spuse 8i t(cu c't$a
ti&p. Joe) pe8tele &eu) a 9ost *inut la distan*( pentru c( 6rthur e
poli*ist. 6cu&a o s( &( o&oare.
Ryker %l cuno8tea pe pe8tele ei) un tip %nalt) brunet) groAa$ de iute la
&'nie.
?Spune0i lui ,loyd c( de acu& %nainte &( ocup eu de treburile tale.
,ata aprob( din cap 8i cei doi poli*i8ti se ridicar( %n t(cere.
?6i gri=( de tine) 9eti*o) spuse 4indly la plecare.
?Sigur) Mul*u&esc.
Cobor'r( sc(rile hotelului 8i se oprir( a8tept'nd %n 9a*a intr(rii.
?Te&belul (sta de pu8ti i0a dat probabil adresa 8i tele9onul lui
de0acas() &'r'i 4indly. 5ricu&) %i 8tie nu&ele de 9a&ilie. Niciodat( s(
nu0i dau unei t'r9e nu&ele de 9a&ilie. 4a dracu ) niciodat( s( nu0i dai
ne$estei nu&ele de 9a&ilie) o s(0*i 9ac( nu&ai necaAuri@
6sta %l 9(cu pe Ryker sa08i a&inteasc( de cearta pe care o a$usese cu
+llie cu &ul*i ani %nainte) pe te&a nu&elor de 9a&ilie. +a $oise sa 8i01
p(streAe pe al ei) el $oise s( ia nu&ele lui. +a pierduse disputaG el o
pierduse pe ea.
4indly p(rea &ult &ai treaA acu&.
? :robabil i0a ar(tat 8i 9otogra9iile cu copiii lui@
Dn ti&p ce a8teptau) %8i 9(cu apari*ia o dub( a brig(Aii de Mora$uri.
?Cu8ca de p(s(rici) r'n=i 4indly. T'r9ele astea n0au o $ia*( prea
u8oar(. <(r*uite %ntr0una de Mora$uri) de pe8ti) de (ia cu care se
culc(...
?5rice ocupa*ie are sui8urile 8i cobor'8urile ei.
?Pi intr(ri 8i ie8iri@
<ayes ap(ru cu &a8ina) 4indly se urc( 8i o pornir( din loc. Ryker se
g'ndi s( urce din nou %n hotel. 6$ea ne$oie de o 9e&eie 8i Maureen
Mailoy era bun() dup( c'te %8i a&intea) de c'nd o a$usese atunci pe
podeaua ca&erei lui <ayes. +Ait( o clip() apoi se r(Ag'ndi. Dn ti&p ce
tra$ersa strada) %ntoarse capul 8i pri$i %napoi. 5 $(Au la 9ereastra
ca&erei ei) %nc( 9(c'nd cu &'na. %ntoarse spatele 8i porni &ai departe.
5 coti pe Strada a Pasea) %ndrept'ndu0se spre sec*ie. Se opri %n dru&
%ntr0unul din nu&eroasele baruri irlandeAe din Aon( 8i co&and( un
bourbon dublu. 4a !)/3 9i> bar&anul deschise tele$iAorul. Craig
Rogers preAenta %nc( una din e&isiunile lui speciale de 8tiri dedicate
uciga8ului) care p'n( atunci trecuse prin trei schi&b(ri de nu&e) de la
Blunetistul psihopat# la Buciga8ul silen*ios# iar acu& la Buciga8ul
blond#. Dac( Bblond# se re9erea la uciga8 sau la $icti&e) Ryker nu
putu s(08i dea sea&a 8i nici nu0i p(sa. Mai co&and( un Khisky dublu)
:e ecranul tele$iAorului ap(ru deodat( o i&agine a lui Cyrus. Ryker %8i
d(du sea&a c( asta le putea 9i de &are a=utor. Dn bar se las( lini8tea.
Cu $ocea lui Rogers ca 9undal) chipul lui Cyrus se &eta&or9oAa %n tot
9elul de co&bina*ii cu p(r negru) &usta*() ochelari 8i barb(.
? Nu pot s( %n*eleg@
Ryker se %ntoarse spre $ocea care se 9(cuse auAit( %n dreptul u&(rului
s(u:
.(rbatul care 8edea %n dreapta lui se r(suci %n scaun 8i se %ntoarse cu
9a*a spre el.
?Toat( lu&ea din ora8ul (sta 8tie cu& arat(. Trebuie s( locuiasc( el
unde$a) nuJ Cu& poate s( e>plice unui hangiu sau unui recep*ioner
9aptul c( iese %n 9iecare di&inea*( tra$estit cu totulJ Cu& poate s( care
dup( el pu8ca aia bleste&at( %n 9iecare noapte 8i ni&eni s( nu
obser$eJ Cu& reu8e8te s( 8i0o instaleAe 8i s( nu01 $ad( ni&eniJ Cu&
de reu8e8te s( scape de 9iecare dat(J
Cu&...
?:rea &ulte %ntreb(ri) Mac.
?Ce naiba 9ac poli*i8tiiJ
?D8i scurteaA( p(rul lor lung 8i blond) Aise Ryker 8i cobor% de pe
scaunul %nalt al barlui. D8i b(tu u8urel interlocutorul pe chelie. +u unul
nu &i0a8 9ace at'tea gri=i) dac( a8 9i %n locul t(u.
Str(b(tu pe =os distan*a care %l &ai desp(r*ea de sec*ia de poli*ie.
C'nd a=unse sus) obser$( c( biroul lui era ocupat de unul din noii
detecti$i supli&entari) care st(tea cu picioarele spri=inite pe &as(.
Ryker se %ndrept( spre el. Detecti$ul %8i cobor% %n grab( picioarele 8i
disp(ru. ,ischetti %l che&( la el.
?Ce 9aci) le 9aci $ia*a a&ar( %nt(riturilorJ
?Chiar a$e& ne$oie de to*i (8tia noi s( se %n$'rt( pe0aiciJ
?<aide) Joe. 6i &ai trecut noi prin asta. Totul e pra9 %n ochi pentru
Aiare 8i pentru pri&ar. Co&isarul a insistat 9oarte tare.
?Dac( :eterson a$ea c't de c't s'nge %n boa8e) ar 9i sc(pat de &ult de
ei. Toat( lu&ea se %&piedic( pe0aici de sulele lor.
?:ra9 %n ochi.
?.ine) dar noi a$e& ne$oie de $reo sut( de agen*i %n uni9or&( care
s( patruleAe pe str(Ai@ 6$e& ne$oie de Aece detecti$i noi) cu& a& eu
ne$oie de o pereche de *'*e.
?6i dreptate) dar nu &ai a$e& agen*i disponibili. ;ite) cei &ai &ul*i
din b(ie*ii (8tia chiar lucreaA( la caAurile lor de la departa&entele de
care apar*ineau. Ni&eni nu le si&te prea &ult lipsa) dar ia s( iei c'te$a
patrule de agen*i de strad( de la celelalte circu&scrip*ii 8i0ai sa .auAi
un urlet prin %&pre=uri&i de0o s( Aboare pri&arul din scaun. msta0i un
ora8 teroriAat. Cu to*ii sunt preocupa*i de propriile lor...
?+u toc&ai %*i spunea& cu& poate 9i prins de&entul (sta
%nainte s( arunce tot ora8ul %n aer. M(car a& putea s( organiA(&
patrulele pe care le a$e& %n dou( schi&buri 8i s( le pl(ti& dublu
orele supli&entare.
?Co&isarul 10a c(utat pe :eterson %n leg(tur( cu asta ca&
acu& o =u&(tate de or(. Cur(*enia de $ar( pe care a 9acut0o
pri&(ria %n Ti&es Sluare a costat o a$ere. .rigada de &ora$uri a
lucrat %n dou( schi&buri toate lunile astea) iunie) iulie 8i august.
?Care $a s( Aic( doar Coli$ia de :(s(rici a pus &'na pe plata pentru
ore supli&entare@ .ani cheltui*i prost) dup( p(rerea&ea.
:oate. Dn orice caA) bani nu sunt. Ryker se %ntoarse la biroul sau 8i
scoase o sticl( de BJack Daniels#. Se a8eA( 8i %ncepu s( bea direct din
sticl() %n ti&p ce r(s9oia h'rtiile pe care le a$ea %n 9a*(.

C6:-T54;4
<enry Cyrus st(tea %ntins %n iarba rar( din Ri$erside :ark. %ndep(rt(
$egeta*ia care %i st(tea %n 9a*( 8i scrut( cu aten*ie panta care se
deschidea sub pri$irile lui. Ca& pe la =u&(tatea ei se a9la :ro&enada
<enry <udson. Dn spatele pro&enadei se a9la r'ul <udson) sc'nteind
%n re9le>ele lu&inilor de pe cele dou( *(r&uri) 4'ng( el se a9la o cutie
lung() alb() pe al c(rei capac scria cu litere argintii BMacyFs#. Cutia
con*inea c'nd$a %&br(c(&intea de culoare %nchis( pe care o
cu&p(rase dup( $'n(toarea din parcul Mashington Sluare. 6cu&
con*inea &oti$ul pentru care 9usese ne$oit s( cu&pere acele haine noi.
St(tea %ntins pe burt( 8i se =uca absent cu 9irele de iarb() clocind ce$a
%n &inte.
?,ir0ar s( 9ie) au dat de noi destul de repede. Ca s( $eAi ce ai naibii
de de8tep*i sunt ei. +i bine) dac( sunt a8a de0ai naibii de de8tep*i) de ce
n0au pus %nc( gheara pe noi) ai) MikeyJ
Cyrus re9lect( cu triste*e la posibilitatea ca toate $icti&ele sale
poten*iale s( dispar( de pe str(Ai odat( cu l(sarea %ntunericului. Se
%ndep(rtase de centru %n speran*a de a g(si noi locuri propice $'n(torii)
dar) spre &area sa deAa&(gire) se treAise la &arginea <arle&ului. 5
luase apoi spre r'ul <udson) pe Strada 1CC) 8i a=unsese %n 9a*a
Mausoleului Orant. Se holbase o $re&e la construc*ia de &ar&ur()
apoi str(b(tuse Aona $erde pe care A(cea acu&. Se g'ndea ca) dup(
c(derea nop*ii) s( se %ntoarc( din nou %n ora8) la $iAuina lui.
?Pi ora8ul (sta ciudat) lua0l0ar dracuF) bleste&( el)
=u&ulind iarba din =ur. 68 9i $rut s( 8tiu un loc unde tr(iesc &ai
&ul*i albi s( cur(* ni*el locul pe0acolo. 68 $rea s( pot $orbi cu
altcine$a) %n a9ar( de tine) Mikey. Tipul din locul (la a8a... ra9inat)
aproape &0a recunoscut ieri. M'ine trebuie s( cu&p(r neap(rat o
hart(. De8i h(r*ile nu0*i arat( locurile unde tr(iesc albii. R(&ase pe
g'nduri un &o&ent) apoi A'&bi:
?Mi0ar pl(cea s( 9iu %n stare s( &( duc direct la un poli*ist b(tr'n 8i
s(0i spun: BScuAa*i0&() do&nule poli*ist) pute*i s(0i spune*i b(tr'nului
<enry cu& s( a=ung( %n locul %n care tr(iesc albii %n ora8ul acestaJ#
Chicoti u8or.
?:e tipul din bar) s(pt(&'na trecut( l0a& %ntrebat unde pot sa g(sesc
ni8te 9ete. BDn sus) pe &alul estic#) asta &i0a spus.
BOhettoul de gagici e pe &alul de est o gr(&ad( de secretare)
steKardese 8i 9oto&odele pentru un *ap t'n(r ca tine#. 6&ice) &'ine o
lu(& la picior la lu&ina Ailei) s( $ede& ce pute& g(si.
Nu&ai negri prin %&pre=uri&ile astea. Nu &ai %ntreb(& pe ni&eni
ni&ic) acu&) cu &utra &ea pus( pe toate gardurile.
Cyrus se uit( la ceas. +ra de=a ora nou() a8a c( se ridic( s( plece.
5dat( a9lat %n picioare) obser$( lu&inile unei a&barca*iuni care plutea
%n =osul r'ului) %n direc*ia lui. Deschise cutia cu sigla &agaAinelor
BMacy# 8i scoase telescopul din(untru) %i aprinse lu&ina albastr( 8i
pri$i prin el) 9(r( s( %l &ai &onteAe la pu8c(.
?4a dracuF) e la $reo doi kilo&etri. :oate la $reun kilo&etru 0 un
kilo&etru =u&(tate) c'nd a=unge %n dreptul &eu. Ce naiba) n0a& &ai
$(Aut o po&ana ca asta de Aile %ntregi@...
6sa&bla rapid pu8ca) %ngenunche 8i lu( *inta. C'nd barca a=unse %n
r'nd cu el) ca& la o &ie de &etri distan*() %8i.d(du sea&a c( era un $as
de agre&ent. :utea deslu8i c'te$a capete b(l(ng(nindu0se pe punte
deschis( 8i c'te$a 9e*e lipite de glas$andul care %nchidea pro$a.
?Rahat) nu $(d pe ni&eni ca lu&ea.
.rusc) %ndrept( pu8ca spre ti&on(. .(g( un %nc(rc(tor %ntreg de
dou(Aeci de gloan*e trasoare 8i co&ut( selectorul pe Bauto&at#. Trase
ad'nc aer %n piept) ridic( piedica 8i ap(s( pe tr(gaci. 4a o $iteA( de
tragere de &ai &ult de 8apte sute de gloan*e pe &inut) i0a trebuit &ai
pu*in de o secund( 8i =u&(tate ca s( goleasc( =u&(tate din %nc(rc(tor.
+>pir() apoi inspir( din nou 8i trase p'n( ce %nc(rc(torul se goli de tot.
Na$ig'nd t(cute pe cerul nocturn) trasoarele portocalii desenau
&inunate arcuiri lu&inoase) traiectoriile lor lungi re9lect'ndu0se %n
apele lini8tite ale r'ului <udson.
Dn ti&oneria $apora8ului pentru circuite turistice) &atelotul care *inea
c'r&a obser$( o &i8care unde$a %n col*ul ochiului s(u st'ng 8i se
%ntoarse. Dn aceea8i clipa) &ica %nc(pere se trans9or&( %ntr0un $'rte= de
cioburi de sticl( 8i de buc(*i de le&n..Matelotul 9u aA$'rlit %ntr0o parte
8i roata ti&onei %ncepu s( se %n$'rt( nebune8te. C(pitanul) care st(tea
%n spatele lui) pri&i trei gloan*e %n cap 8i %n g'tG Abur( dincolo de u8()
se rostogoli %n =os pe pasarel( 8i se pr(bu8i &ort pe puntea de
dedesubt. C'nd ghidul anun*ase prin &ega9on c( din clip( %n clip( $or
ap(rea pe coast( Ag'rie norii din Manhattan) cei &ai &ul*i c(l(tori se
%nghesuiser( la hublourile de la pro$a. 6 doua sal$( de gloan*e rase
puntea) %n ti&p ce pasagerii ur&(reau ului*i raAele portocalii care
se %ndreptau spre ei. Dn clipa ur&(toare) din pro$a $apora8ului nu &ai
r(&(sese dec't un terci de s'nge 8i sticl(.
Cyrus se ridic(. 7edea cu& $aporul %ncepe s( $ireAe spre dreapta.
6poi curentul %ncepu s(01 %&ping( spre port) %nspre *(r&ul cel &ai
apropiat) ca& la cinci sute de &etri de locul %n care se a9la el. 6r 9i
$rut s( stea 8i s(01 $ad( cu& e8ueaA( singur pe pla=() dar se g'ndi c(
ar putea 9i periculos s( &ai %nt'rAie prin prea=&(. 6uAi deodat( o $oce
%n spatele lui 8i se %ntoarse brusc. B4a naiba@ Nu trebuia s( 9olosesc
trasoarele alea bleste&ate@# se c(ina %n sinea lui. BOhinion nenorocit@#
%ncarc( din nou pu8ca cu gloan*e obi8nuite 8i secer( raAant Htu9i8urile
din 9a*(. ;n urlet) apoi *ipete %nsp(i&'ntate s9a8iar( lini8tea locului
pustiu) %&pacheta rapid pu8ca) %n89ac( apoi cutia) o $'r% sub bra* 8i o
lu( la 9ug( printre tu9i8uri) %n lunga lui curs( spre sud) adic( &ai bine
de trei kilo&etri) c't se %ntindea Ri$erside :ark) p'n( %n Strada a !C0a.
Cyrus str(b(tu %ns( aceast( distan*( %n &ai pu*in de cinci &inute)
%nt'lni %n dru& c'*i$a indi$iAi care 9(ceau =ogging 8i al*i c'*i$a care %8i
scoseser( c'inii la pli&bare) dar ni&eni nu p(ru s( %i dea $reo aten*ie)
%n ti&p ce alerga) auAea sirenele &a8inilor de poli*ie r(sun'nd de
unde$a) dinspre st'nga. C'nd a=unse la cap(tul parcului) %n dreptul
Str(Aii a !C0a) se opri s( %8i trag( su9letul) %8i %ndrept( peruca lung(
castanie) care %i alunecase %ntr0o parte) %8i a8eA( pe nas o pereche de
ochelari cu ra&e de baga 8i o porni cu pa8i &ari 8i hot(r'*i %nspre ora8.
:(trunse %n Central :ark prin intrarea din Strada a !C0a. Dn Aece
&inute a$ea s( se a9le %n siguran*( %n ad(postul lui aerian) %n 9runAi8ul
unui uria8 ste=ar b(tr'n) la &ai bine de o sut( de &etri de p(&'nt.
,usese o sear( 9oarte obositoare pentru el 8i $oia s( doar&(.
Dn di&inea*a ur&(toare) cu cinci &inute %nainte de ora opt) :eterson
adunase de=a %n sala de con9erin*e a Sec*iei a E0a de :oli*ie &ai &ult
de dou(Aeci de detecti$i. +ra) de ase&enea) preAent John 6$ery) de la
,...-. St(teau cu to*ii a8eAa*i %n =urul &esei lungi din &i=loc) sau pe
per$aAurile 9erestrelor) b'ndu08i ca9eaua. 4a ora opt precis %8i 9(cu
intrarea co&isarul %n persoan() ur&at de 8ase poli*i8ti 8i ci$ili. Toat(
lu&ea se ridic( %n picioare. ,(r( alte 9or&alit(*i) co&isarul le 9(cu
se&n s( se a8eAe 8i trecu direct la subiect. Spunea c( toc&ai a$usese o
9oarte &atinal( %nt'lnire cu pri&arul) care era Be>tre& de %ngri=orat#
din pricina o&orurilor din noaptea trecut(. Ryker se g'ndi c( do&nul
co&isar ar(ta) %ntr0ade$(r) de parc( toc&ai %i h(rt(nise cine$a 9undul
bine de tot. Dup( ce ter&in( ce a$ea de spus) co&isarul le ur( Bnoroc#
8i plec(. Doi dintre ci$ilii care erau cu el r(&aser( %n ur&(.
:eterson se ridic( %n picioare 8i %ncepu una din 9ai&oasele lui
recapitul(ri. B-ar o ia de la o&or'rea lui 6bel de c(tre Cain#) se g'ndi
Ryker. 5 *inu tot a8a p'n( a=unse %n s9'r8it la e$eni&entele ulti&ei
nop*i 8i %8i %ncheie pledoaria ad(ug'nd:
?;n poten*ial &artor care a $(Aut trasoarele ridic'ndu0se dintre
tu9i8uri 8i a alergat s( $ad( despre ce e $orba) a 9ost o&or't. +ra un
negru &ai %n $'rst(. :robabil a luat trasoarele drept altce$a dec't erau)
9iindc( n0a auAit nici un Ago&ot) din cauAa a&ortiAorului.
Se opri s( bea un pahar cu ap() apoi continu(:
?Ceilal*i doi &e&bri ai echipa=ului de la bord au 9ost prea %ngroAi*i
ca s( se &ai %ntoarc( la ti&on(.) 6&barca*iunea a nau9ragiat ca& %n
dreptul Str(Aii 13. ;n $as al Securit(*ii :ortuare care trecea pe
acolo a re&orcat0o p'n( la docul din Strada 1/1. R(ni*ii au 9ost
e$acua*i la spitalele din apropiere. 6u 9ost opt &or*i 8i 8ase r(ni*i.
Sunt %ntreb(riJ
;nul dintre detecti$i se ridic(:
?Cu& pute& 9i siguri c( e $orba de acela8i cri&inalJ
Modul de operare este di9erit. Pi a ac*ionat la peri9erie de data
asta.
?+ste acela8i. S0a 9(cut e>pertiAa balistic( a gloan*elor g(site %n cei
%&pu8ca*i. Nu e>ist( nici un dubiu.
?Pi cartu8ele goaleJ
?:oli*ia a recuperat aproape patruAeci de la locul cri&ei. Ca 8i caAul
celor g(site %n Mashington Sluare) a&prentele sunt 9oarte proasteF.
Cartu8ul e prea &ic ca s( %ncap( pe el o a&prent( %ntreag(. Dn a9ar( de
asta) s0au g(sit a&prente di9erite. Cartu8ele astea pot s( treac( printr0o
&ul*i&e de &'ini %nainte s(08i g(seasc( locul %ntr0un %nc(rc(tor.
;n alt detecti$ %ntreb(:
?De ce 8i0a schi&bat &odul de operareJ Nu0i &ai plac blondeleJ
?6sta e una din proble&ele pentru care ne0a& adunat aici s(
discut(&. :entru %nceput) doctorul Masser&an de ia Centrul Medical
.elle$ue) aici de 9a*() ar dori s( spun( c'te$a cu$inte.
Masser&an) un b(rbat scund 8i $'n=os) %n =ur de patruAeci de ani) se
a8eA( %n capul &esei. +ra unul dintre cei doi pe care %i l(sase
co&isarul acolo.
?Mul*u&esc) c(pitane. Co&isarul &0a rugat s( $( spun c'te$a lucruri
despre incongruentele de g'ndire ale suspectului) a8a cu& le0a&
desprins din dosarul lui de co&batant) din con$ersa*iile cu c'*i$a
neurochirurgi de la spitalul &ilitar din 5akl'nd 8i cu c'*i$a psihiatri
de la Spitalul 7eteranilor de acolo.
Co&isarul s0a g'ndit c( ar putea 9i util( cunoa8terea acestor 9apte
pentru in$estiga*ia du&nea$oastr(...
Dup' tonul $ocii sale 8i 9raAa ne%ncheiat() Ryker deduse c( indi$idul
nu g(sea deloc c( tot ce a$ea el de spus ar putea 9i 9olositor unei
ciurde de poli*i8ti. Ryker nu agrea deloc doctorii. Masser&an %ncepu
s( citeasc( de pe o 9oaie de h'rtie:
?+ste un 9apt cunoscut c( orice 9el de trau&atis& cranian) cu&
ar 9i cei reAultat %n.ur&a r(nirii pro$ocate de glon*) poate a$ea ca
reAultat ceea ce este %ndeob8te cunoscut ca sindro& cerebral acut. :e
scurt) este $orba despre con9uAia &ental() uneori re$ersibil( 8i
te&porar(. 6desea) aceast( stare &ental( este %nso*it( de halucina*ii)
depresii 8i co&porta&ent anor&al. + totul clar p'n( aiciJ 6$e*i
%ntreb(riJ
4indly se ridic( de pe per$aA:
?Do&nule doctor) 9i8a lui &edical( &en*ioneaA( c( nu a su9erit nici o
deteriorare aparent( a aparatului loco&otor. :ute*ico&entaJ F
Maser&an %l pri$i rece o clip() apoi r(spunse:
?Da. C'nd trau&a este li&itat( la Jobul 9rontal) de obicei nu apare
nici o deteriorare &otorie. Cu alte cu$inte) coordonarea &i8c(rilor 8i
abilit(*ile 9iAice ale subiectului pot r(&'ne nor&ale.
Doctorul %ncepu s( %8i str'ng( h'rtiile) ca 8i cu& s0ar preg(tit de
plecare. ;n alt detecti$ se ridic(:
?Doctore Masser&an) ce ne pute*i spune despre inteligen*a 8i
capacitatea lui de g'ndireJ
Doctorul %8i strecur( h'rtiile %ntr0o &ap( 8i %8i ridic pri$irile:
?Dnc( o dat(: dac( a 9ost a9ectat) nu&ai lobul 9rontal) a8cu& se pare
c( stau lucrurile %n acest caA) dac( *ine& sea&a de dosarul lui &ilitar)
%n &od nor&al nu apare nici o di&inuare ai inteligen*ei %n raport cu
starea anterioar( trau&eiF. :e %n*elesul tuturor) indi$idul e la 9el de
de8tept sau de t'&pit cu& era %nainte de a pri&i glon*ul (la %n cap. 68
&ai ad(uga c( deAintegrarea personalit(*ii pe care a& subliniat0o &ai
de$re&e poate a$ea= aparen*a) sau %n unele caAuri chiar) duce la o
di&inuare a inteligen*ei. Dac( nu &ai sunt %ntreb(ri... 6st(Ai a& o Ai
e>tre& de %nc(rcat(. NuJ 6tunci) bun( Aiua.
Doctorul se r(suci pe c(lc'ie) %i adres( lui :eterson un= A'&bet 9or*at
8i ie8i pe u8(. :eterson se ridic() adres( spatelui care se %ndep(rta un
Bbun( Aiua# 8i %l preAent( pe doctorul ,eld) un psihiatru %n $'rst() tot
de la .elle$ue. ,eld p(rea 9oarte pasionat de subiect 8i) %n contrast cu
colegul s(u) Masser&an) ar 9i $rut s( $orbeasc( la nes9'r8it despre
proble&a %n cauA(. Dup( patruAeci 8i cinci de &inute) A'&bi
satis9(cut auditoriului 8i trase concluAia:
? Tipul asta e de&ent.
:ri&i un ropot de aplauAe din partea poli*i8tilor 8i p(ru 9oarte %nc'ntat.
?De ce eli&in( nu&ai 9e&ei blondeJ %ntreb( Ryker. Cu e>cep*ia
$apora8ului de agre&ent) desigur.
?70a& spus de=a: e nebun@ r(spunse doctorul ,eld.
De data asta nu &ai r'se ni&eni) a8a c( doctorul cloci un r(spuns &ai
elaborat.
?Dup( cu& sus*ine psihiatrul lui din Cali9ornia) pacientul ar putea
a$ea dorin*e se>uale latente pentru &a&a sa) care cred c( era blond(.
? Sau pentru cockerul lui spaniol care 8i el era blond) iAbucni Ryker.
Chiar crede*i c( un tip se apuc( s( o&oare lu&ea 9iindc( 8i0a dorit
dintotdeauna s( i0o trag( &aic(0siJ
?h((... psihiatrul cali9ornian s0ar putea s( se %n8ele) do&nule)
r(spunse do&nul ,eld plin de de&nitate. :sihiatria este o 8tiin*(
ine>act() a8 putea spune. Chiar o art() crede*i0&(. Cine poate 8ti care
sunt &oti$a*iile lui ade$(rateJ
?DaF cui %i pas(J Doar dac( ne a=ut( s(01 prinde& pe nenorocitul
(sta) alt9el toate astea nu sunt dec't rah...
?7( &ul*u&esc 9oarte &ult) doctore ,eld) %l %ntrerupse :eterson) 8i
psihiatrul plec( %n t(cere.
:eterson se %ntoarse apoi spre detecti$ul care pusese %ntrebarea
legat( de noul B&odus operandi# al cri&inalului.
?Ca s( dau un r(spuns la %ntrebarea pe care ai pus0o &ai de$re&e
despre noul &od de ac*iune al uciga8ului) a& s( predau 8ta9eta unei
persoane care s0a i&plicat %n &odul cel &ai inti& %n acest caA %nc( de
la %nceput 8i care are pro9unde cuno8tin*e de psihiatrie) sergentul Joe
Ryker@
Ryker se treAi pe nea8teptate %n centrul aten*iei. Se ridic( %n picioare 8i
spuse:
?+i bine) c(pitanul :eterson se pricepe at't de bine la recapitularea
trecutului) c( &ie nu &ai %&i r(&'ne dec't s( %ncerc s( ghicesc
$iitorul %n globul de cristal.
C'*i$a poli*i8ti iAbucnir( %n r's) dar cei &ai &ul*i se uitau la :eterson)
care nu p(rea s( 9i gustat glu&a. Ryker continu(:
?.un. S( trece& la subiect. Cred c( o&ul nostru a p(r(sit Aona) 9ie c(
pe aici se %ncinseser( lucrurile prea tare) 9ie din cauA( c( genul lui
pre9erat de $icti&e 0=ocul care %i pl(cea lui 0 nu &ai era de g(sit pe
str(Ai. :robabil din a&bele &oti$e. Deci) necunosc'nd bine ora8ul)
se %ndep(rteaA( de centru. :robabil a g(sit :ro&enada Ri$erside un
loc de pli&bare 9oarte pl(cut) de $re&e ce tot nu $oia s( u&ble pe
str(Ai) %n 9elul (sta a a=uns %n partea de $est a <arle&ului. Nu sunt
prea &ulte blonde pe0acolo) nu0i a8aJ 6 $(Aut $apora8ul 8i0a desc(rcat
auto&atul asupra lui cu %nc(rc(torul plin. ;n 9el de a se desc(rca el
%nsu8i. 6poi) cu& a spus 8i c(pitanul) a luat0o la 9ug( prin Ri$erside
:ark. Cel pu*in cinci &artori au $(Aut un b(rbat cu o cutie sub bra*)
alerg'nd spre sud. 6$ea codi*( la spate 0 o peruc() 9(r( %ndoial(.
?6lerga spre sud ca s( a=ung( unde %ntreb( retoric:eterson. 6sta e
ceea ce a& $rea s( descoperi& cu to*ii. G
?Spre parc) r(spunse Ryker.
? Care parcJ@
?Central :ark) desigur) r(spunse Ryker) ca 8i cu& era un lucru pe
care %l 8tia toat( lu&ea.
?De unde 8tiiJ@
Ryker se %ntoarse spre <ayes:
?<ai s( 9ace& o recapitulare) 5.e.J
<ayes se ridic( st'n=enit. Niciodat( p'n( atunci nu $orbise %n 9a*a
at'tor persoane. 6runc( o pri$ire de =ur0%&pre=ur) apoi %ncepu:
?+ singurul r(spuns care are c't de c't sens. Tipul (sta a petrecut o
gr(&ad( de $re&e %n =ungl(. De ase&enea) se trage dintr0o Aon(
rural() %n a9ar( de asta) nu pare s( 9ie prea 9a&iliariAat cu ora8ul)
esteJ S0ar putea ca %n pri&a s(pt(&'n( s( 9i dor&it pe alei 8i prin
9und(turi p(r(site. 6poi descoper( Central :ark &ai &ult de trei
kilo&etri p(tra*i de pa=i8ti 8i p(duri) chiar %n ini&a ora8ului. Dac( $(
a&inti*i) o&ul a tr(it &ult( $re&e %ntr0un &ediu cu &ult &ai ostil) a8a
c( %n parc se putea si&*i ca acas(. Deci %8i stabile8te baAa de ca&panie
acolo.
?Ce dracuF poate 9i &ai periculos 8i &ai ostil dec't Central :ark
dup( c(derea nop*iiJ@ %l %ntrerupse unul dintre poli*i8ti.
?Nu 8i pentru el) continu( <ayes. :un pariu c( e0n stare s( se
strecoare printre cr(p(turile pietrelor) s( se ascund( sub un &ald(r de
9runAe &oarte sau s( se ca*ere %ntr0un copac %n 9iecare noapte. 68a
dor&eau %n 7ietna& cei din patrulele de recunoa8tere.
? 7rei sa spui c( tr(ie8te cu alune 8i cu alte poa&eJ
?Nu) dar sunt sigur c( &ai 8i culege c'te ce$a. D8i cu&p(r( hot0dogs)
Cracker Jacks) alune) %nghe*at( 8i alte rahaturi de la tarabele de care e
plin parcul %n ti&pul Ailei. Dac( a*i b(gat $reodat( de sea&()$'nA(torii
(8tia nu se uit( &ai niciodat( la tine c'nd te ser$esc cu ce$a. Pi)
oricu&) tipul are $reo c'te$a tipuri de deghiA(ri.
?Pi unde st( toat( AiuaJ
?Chiar %n parc. Dn Aonele Oreen) Sheep Meadcn$ sau %n Oreat 4aKn.
C'teodat( sunt oa&eni cu &iile) %ntin8i acolo) %n iarb(. Cei &ai &ul*i
dintre ei dor& cu 9a*a acoperit( de un Aiar.
?Pi cu& reu8e8te s( arate curat 8i preAentabil) %n a8a 9el ca poli*i8tii s(
nu01 salte ca pe un $agabondJ
?Cur(*enia sanitar( de ca&panie. 6 e>ersat asta %n 7ietna&. Se
spal( 8i se b(rbiere8te noaptea %n iaAuri) lacuri sau reAer$oare de ap(.
D8i *ine tot echipa&entul %nchis etan8 %n pungi de plastic) 8i alte chestii
de genul (sta. +>act ca %n 7ietna&. :e scurt) tipul (sta e o&ul
codrului) un lupt(tor de =ungl(. Pi acu& ora8ul (sta e =ungla lui.
Se a8ternu o lung( t(cere. 6dunarea chibAuia pe %ndelete la cele spuse
de <ayes. Dac( tot ceea ce sus*inea el era ade$(rat) %8i d(deau sea&a
cu to*ii c( a$eau s( se con9runte cu.ce$a cu totul di9erit de &unca lor
obi8nuit(. +i erau rutina*i %n $eri9icarea adreselor) descinderi prin
aparta&ente) ascultarea tele9oanelor) stoarcerea de in9or&a*ii de la
8o9erii de ta>i 8i de la proprietarii pensiunilor deocheate.
S( trag( cu urechea prin baruri 8i toate celelalte &etode erau
$eri9icate %n ti&p 8i se 9oloseau %ntr0un &are ora8. +>istaser( ocaAii
c'nd a$useser( de0a 9ace chiar cu guerile urbane) un ani&al de =ungl(
chiar %n ini&a Manhattan0ului e altce$a@ Dn cele din ur&() :eterson
deschise gura
?Pi ce0o s( 9ac( la iarn(J
?5 s0o ia din loc) r(spunse Ryker. %ndat( ce 9runAele $or %ncepe s(
cad( 8i pli&b(re*ii se $or r(ri) o sa plece 8i el. Mai a$e& cel &ult
patru s(pt(&'ni p'n( atunci.
:eterson %l pri$i g'nditor.
? Dn regul(. 6ltce$a nu a$e& ce 9ace.
Ryker 8i <ayes %8i petrecuser( ur&(toarele c'te$a Aile %n Central :ark.
4a un &o&ent dat trecur( la &ai pu*in de treiAeci de centi&etri de
cri&inal) care dor&ea %ntins pe o piatr( %nalt( 8i plat() cu 9a*a
acoperit( de un Aiar. C'te$a sute de alte persoane 9(ceau acela8i lucru)
%ntin8i sub raAele palide ale soarelui de septe&brie) a8a %nc't Cyrus nu
atr(gea aten*ia %n nici un 9el.
Dn noaptea aceea) o sor( de la spitalul Roose$elt) blond() dr(gu*() %n
$'rst( de dou(Aeci de ani) a 9ost %&pu8cat( de &ai &ulte ori) cu
inten*ia de a 9i torturat() p'n( c'nd a &urit. 4ucrurile s0au petrecut %n
ti&p ce trecea prin Colu&bus Circle)
Dou(spreAece %8i atingeau pe r'nd *inta. ;n nu&(r record) dup( cu&
au stabilit Aiarele a 9ost de ase&enea catalogat ca cel &ai neru8inat
atentat de p'n( atunci. ;ni9or&a alba a 9etei se 9(cuse purpurie) plin(
de sus p'n( =os de s'nge. Din Aiare a &ai reie8it c( respecti$a sor(
&edical( nici nu era blond() ci purta a peruc( pe care 8i0o pusese la
spital) dup( orele de progra&. ,(cuse pariuri %n =oac( cu colegii c( $a
&erge cu peruca pe cap p'n( acas( pe &alul estic) tra$ers'nd tot
ora8ul) 8i n0are s0o %&pu8te ni&eni. Colegii de ser$iciu) inclusi$
doctori 8i tehnicieni) tot %n =oac() au acceptat pariul. Pi au c'8tigat.
reAu&a la ceea ce ne0ai spus) %nsea&n( c( a& eli&inat de=a partea de
sudU$est a :arculul un loc cat se poate de cantitate considerabil( de
&unc( inutil(. 5 s( $orbesc cu co&isarul. 5 s( u&ple& parcul cu
agen*i de poli*ie %&br(ca*i %n haine si&ple) obi8nuite. :oate $o&
%nlocui 8i c'*i$a $'nA(tori a&bulan*i cu oa&eni de0ai no8tri presupun
ca nu&ai %n ti&pul Ailei a$e& o 8ans( s( pune& &'na pe el 0
0+ ade$(rat) inter$eni Ryker) dar nu trebuie s(01 sl(bi& nici o noapte.
:robabil c() dup( ce se %ntunec() arat( ca un tu9i8 sau ca un copac.
+>ist( totu8i o 8ans( s(01 %nh(t(&) c'nd se %ndreapt( spre
ascunA(toare.
R(&ase o clip( pe g'nduri) apoi ur&(:
? Ceea ce &( %ngri=oreaA( e ca atunci o s( pune& &'na nu&ai pe el)
nu 8i pe ascunA(toarea %n care %8i *ine pu8ca. -a g'ndi*i0$( pu*in: 9(r(
pu8ca aia) n0a$e& nici un cap(t de a*a %&potri$a lui) dac( nu
&(rturise8te de bun($oie.
:eterson se %ntoarse spre Ryker 8i %i spuse un lucru de care acesta a$ea
s( %8i a&inteasc( &ai t'rAiu:
? Nu0*i 9ace gri=i %n pri$in*a probelor. Singurul lucru i&portant e s(
%l prinde&.
6 doua Ai di&inea*() 6$ery) o&ul ,...-.0ului) 10a sunat pe :eterson)
solicit'ndu0i o %ntre$edere %n biroul s(u. Dnt'lnirea a 9ost stabilit(
pentru ora Aece. 4a Aece 9i>) 6$ery %8i 9(cu intrarea %n incinta sec*iei
de poli*ie de bra* cu o 9oarte 9ru&oas( blond() bronAat( superb. 6$ea
%n =ur de treiAeci de ani) dup( cu& obser$( Ryker ridic'ndu08i nasul
din h'rtii. 6r(ta ca o pu8toaic() dar se &i8ca 8i &ergea ca o 9e&eie
&ai %n $'rst(. :(rul lung 8i drept i se re$(rsa aproape p'n( la talie.
Ryker %8i d(du sea&a) desigur) c( po$estea a$ea leg(tura cu Cyrus.
5bser$ase de ase&enea) ca :eterson de$enea din cale a9ar( de
secretos de c'te ori era 6$ery prin prea=&() %n ulti&ele s(pt(&'ni
9usese de prea &ulte ori l(sat pe a9ar( %n ti&pul %ntre$ederilor cu u8ile
%nchise ale lui :eterson) a8a c( se ridic( 8i tr(b(tu %n $iteA( biroul)
a=ung'nd la u8a s(lii de con9erin*e %naintea lui 6$ery 8i a blondei. 4e
deschise u8a 8i %i ur&( %n(untru. :eterson 8i ,ischetti) prin8i %ntr0o
discu*ie) t(cur( brusc) %nainte s( apuce cine$a s( spun() ce$a) Ryker se
8i instalase. :eterson nu a$ea dec't dou( posibilit(*i: 9ie s( %i ordone
lui Ryker s( p(r(seasc( %nc(perea) 9ie s( e$ite cu diplo&a*ie o
con9runtare direct(. Se ridic( de pe scaun 8i spuse:
?-ntra*i) $( rog.
Ryker era de=a %n(untru) aprinA'ndu08i o *igar(. Nici 6$ery nu se
bucura prea &ult de preAen*a) lui Ryker) dar nu g(si ni&ic de
co&entat. Dn schi&b) Aise:
? Do&nilor) per&ite*i0&i s( $0o preAint pe Charlotte:
C(pitan %n ar&ata Statelor ;nite.
:eterson 8i ,ischetti se ridicar( %n picioare. Ryker r(&ase a8eAat pe
scaun. 6poi se a8eAar( 8i ei) iar 6$ery i se adres( 9ru&oasei
c(pit(nese:
?Nu a8tept(& dec't s( %ncepi) c(pitane@
.londa %8i %ncruci8a unul peste altul picioarele bine ca&brate 8i pri$i
%n ochii celor trei b(rba*i aduna*i %n =urul ei.
?.ine) atunci uita*i care0i po$estea. 6& 9ost plecat( %n +uropa %n
ulti&ele dou( luni) alt9el a8 9i $enit &ai cur'nd.
De0abia s(pt(&'na trecut( a& a9lat de cri&ele oribile care se
petrec aici. C( $eni $orba) 8i eu sunt neK yorkeA( get0beget.
7orbea pe un ton rece) pro9esional) dar Ryker nu $edea dec't
apropouri se>uale %n ochii ei cu sclipiri lubrice. +rau la 9el de $erAi ca
8i ai lui. .
?6& lucrat %n pa$ilionul de neurologie al spitalului de
7eterani din 5akland. 40a& cunoscut acolo pe <enry Cyrus) in ur&a
cu aproape nou( luni. <enry era un caA deosebit 0 intro$ertit) prad(
9uriilor 8i co&elor catatonice 0 %&i era &il( de el) a8a c( &0a& culcat
de c'te$a ori cu el) atunci c'nd se %ns(n(to8ise su9icient.
5 spusese pe un ton at't de neutru) %nc't cei trei 9useser( c't pe ce s(
scape ideea. ,ischetti se si&*i de parc(0i d(duse cine$a cu un ciocan %n
cap. T'n(ra continu(:
?,ac asta uneori cu pacien*ii &ei. Di cal&eaA( 9oarte &ult)
%n*elege*i... 5 9ac nu&ai cu cei %n deplin(tatea 9acult(*ilor
&intale) %n caAul incapacit(*ii &otorii 0 adic( paraliAie) c'nd
pacientul nu poate a$ea un contact se>ual nor&al 0 recurg la
sti&ularea digital( sau oral() care duce la e=aculare %n cele &ai
&ulte caAuri. Trebuie s( spun c( aceasta nu este o procedur(
standard) dar c( unele surori recurg la ea) &ai ales %n caAurile
pacien*ilor care nu se pot &asturba singuri.
,ischetti %8i d(du sea&a c( se %nro8ise 8i se bleste&( singur %n g'nd.
?Desigur) se %nt'&pl( uneori ca pacientul s( se ata8eAe e&o*ional.
<enry era genul (sta. +ra un tip chiar.dr(gu*) nu&ai. c( eu &i0a&
i&pus ca regul( sa nu &( %nt'lnesc cu pacien*ii %n a9ara spitalului)
iar el insista tot ti&pul s( %l pri&esc %n aparta&entul &eu din
ora8. Din cauAa c( 10a& re9uAat) s0a si&*it alungat 8i p(r(sit. +i bine)
%ntr0o noapte c'nd se tot %n$'rtea de colo p'n( colo 0 se si&*ea 9oarte
bine %n $re&ea aceea) cel pu*in eu a8a credea& 0 &0a $(Aut tr(g'nd
perdelele %n =urul patului unui pacient) un b(iat t'n(r 8i dr(gu* care
su9erise o paraliAie par*ial( %n ur&a unui accident de ca&ion) %l a=uta&
pe b(iat s( se &asturbeAe c'nd) deodat() <enry a dat buAna peste noi.
6 9ost ne$oie de patru in9ir&ieri ca s( %l i&obiliAeAe. :e bietul rneu
pacient cu paraliAie spinal() po$estea asta l0a dat %napoi cu c'te$a
s(pt(&'ni) %n tot caAul) &( str(duiesc ca 9iecare pacient cu care
%ntre*in rela*ii de senul (sta s( cread( c( e singurul %n aceast( situa*ie)
dar sigur c( &ul*i %8i po$estesc unii altora 8i %n acest 9el unii de$in
e>tre& de gelo8i. 6tunci) lucru pe care eu %l 9ac ca sa %i a=ut se %ntoarce
%&potri$a lor) 8i c'nd se a=unge %n acest punct) o rup %ncetul cu %ncetul.
4ui Ryker %i $eni s0o %ntrebe: BCe rupi) sulaJ#) dar se ab*inu. Charlotte
Cor&ier scoase un suspin ad'nc 8i %ncheie:
?68a c( i&presia &ea este c( obsesia asta oribil( a lui) s( o&oare
9e&ei blonde) are leg(tur( cu &ine.
?S0ar putea) o &ai&u*(ri Ryker sarcastic.
6$ery inter$eni:
?Nu ne0a& adunat aici s( co&ent(& &etodele terapeutice ale
c(pitanului Cor&ier) 8i sa nu crede*i c( nu&ai incidentul (sta petrecut
la spital 10a 9(cut s0o ia raAna a8a...
6runc( o 9oaie de h'rtie pe biroul lui :eterson:
?6cesta este un raport al ,...-.0ului) %n ur&a cercet(rilor %ntreprinse
%n ora8ul s(u natal. Se pare c( a a$ut o iubit( blond() cu p(rul lung
%nainte s( intre %n ar&at(. C'nd i0a scris din 5akland) a a9lat c( %ntre
ti&p se &(ritase 8i p(r(sise ora8ul.
Sora lui spunea c( a su9erit 9oarte &ult din cauAa asta.
Ryker se %ntoarse spre sor(:
?C(pitane Cor&ier...
?Spune0&i Charlie) %i A'&bi ea.
Ryker se ener$( 8i &ai tare.
?C(pitane Cor&ier) doar n0ai b(tut at'ta . dru& din +uropa p'n(
aici doar ca s( ne spui c( te si&*i r(spunA(toare.
:uteai s( ne trans&i*i asta %ntr0o scrisoare.
?Nu &( si&t pe de0a0ntregul r(spunA(toare) para ea. 6& $enit p'n(
aici ca s( %&i o9er a=utorul. Dac( $re*i) sunt gata s( apar la tele$iAiune)
la radio) %n Aiare) oriunde dori*i) dac( crede*i c( a=ut( la ce$a. Cred c(
eu a8 putea s(01 9ac s( ias( din ascunA(toare) ca s(01 pute*i prinde.
:eterson se uit( la 6$ery.
? +u unul sunt de acord) spuse cel de la ,...-.

Dn cele dou( Aile care ur&ar() Aiarele) radioul 8i tele$iAiunea nu &ai
conteneau cu trans&iterea apelurilor c(pitanului Cor&ier c(tre 9ostul
co&batant <enry Cyrus) apeluri prin care ea %l i&plora s( nu &ai
%&pu8te oa&eni) asigur'ndu01 c( %l iube8te 8i ca $roia s( %l a=ute.
Mediile de in9or&are) a$eau gri=( s( &en*ioneAe %ntotdeauna adresa
din NeK Lork a c(pitanului Cor&ier) B<otelul :iaAa) la intersec*ia
Str(Aii 2 cu ,i$e 6$enue#. :entru cine$a n(scut la NeK Lork asta
suna la 9el de ciudat cu& ai spune c( :odul 2 se a9l( pe Strada 2.
Toat( lu&ea 8tia unde se a9l( :iaAa. Dar <enry Cyrus nu era neK0
yorkeA.
Cyrus auAi pentru pri&a dat( $ocea Charlottei Cor&ier r(sun'nd %n
di9uAorul unui aparat de radio din apropiere) %n ti&p ce A(cea %n iarb(
l'ng( caruselul din Central :ark. Dn dou(Aeci de &inute 0 la trei 8i
dou(Aeci 8i dou( de &inute dup(0a&iaAa) ca s( 9i& e>ac*i 0 se a9la %n
Orand 6r&y :iaAa) a9lat( %n col*ul sudic al Central :ark0ului) scrut'nd
9a*ada %nc(rcat( de orna&ente a b(tr'nului hotel) %n &ai pu*in de dou(
&inute se treAi %ncon=urat de 8aispreAece agen*i ,...-. 8i cu c(tu8ele la
&'ini. Nu opuse nici o reAisten*(.
Charlotte Cor&ier achit( nota la hotelul St. Regis) unde locuia de 9apt
8i) %n aceea8i dup(0a&iaA( se %&barc( %ntr0o curs( aerian( spre +uropa.
6 9ost cel &ai =alnic s9'r8it al celui &ai &are $'n(tor de oa&eni din
istoria NeK Lork0ului.
Ryker turba de 9urie.

C6:-T54;4 13
Ryker se %n$'rtea ca un leu %n cu8c( prin birou) &'r'ind 9urios. <ayes
%l pri$ea perple>. +l %i adusese &area $este despre capturarea lui Cyrus
8i creAuse c( partenerul s(u a$ea s( se bucure) &(car de schi&bare
dac( nu de altce$a.
?Totu8i) ce nu0*i con$ineJ %l %ntreb(.
?<ayes) e8ti un dobitoc.
?De ceJ
?Ne0au tras clapa 9ederalii. N0o s(01 &ai $ede& niciodat( la ochi pe
nenorocitul (la.
?Pi ce) doar e %nchis acu&. 6sta conteaA(.
?Jigodia aia de :eterson a =urat c( au pro&is c( or s(01 ur&(reasc(
p'n( o s( pun( el &'na pe pu8c(. C'teodat( %*i &erge 8i *ie &intea aia
creAi c( o s( g(si& $reodat( pu8ca aia %n dita&ai parculJ
<ayes %l pri$i %ncurcat:
?Nu. 4a dracu putea s0o %n9(8oare %n plastic 8i s0o %ngroape@
?+>act) N0a$e& nici o prob( %&potri$a lui. N0o s( 9ie niciodat(
=udecat %ntr0un tribunal pentru cri&(.
?Cu&J@
?68a cu& (i auAit. ,ederalii nu sunt interesa*i de ni&ic altce$a %n
a9ar( de nenorocitul (la de telescop Starlight al lor.
<enry Cyrus o s( dispar( %n %nghesuial( sau or sa g(seasc( ei
$reun a$ocat iste* s0o scoat( la cap(t) spuse Ryker) iAbind cu
pu&nul %n &as(.
?Dar de ce c(pitanul :eterson ar...) %ncepu <ayes.
?Sunt interese politice la &i=loc) &'r'i Ryker. Nu&ai c( :eterson nu
e singurul i&plicat. Sunt al*ii &ult &ai sus. Sigur e ce$a putred %n
po$estea asta.
,ischetti %l auAise 8i inter$eniG
?;8urel) Ryker. :robabil e>ist( un &oti$ 9oarte %nte&eiat pentru care
10au arestat.
?DaJ Pi care ar 9i (laJ
?+i bine) cred c( totu8i co&isarul a &ai re9lectat asupra proble&ei 8i
i s0a 9(cut 9ric( c( Cyrus ar putea sc(pa de sub ur&(rire. 6$ea
probabil co8&aruri despre cu& o s( %i e>plice el pri&arului ca TarAan)
o&ul =unglei) ne0a sc(pat printre degete.
?:rostii. :entru pu8ca aia au 9(cut ei te$atur(. + clar c( e
un aran=a&ent %&pu*it la &i=loc. De ce au participat la arestare nu&ai
agen*i 9ederaliJ 6& s(0*i spun eu de ce: ca s( nu s(ri& noi cu gura c()
%n loc de ur&(rire) o s( 9ie o arestare.
?7orbe8ti ca un paranoic) se re$olt( ,ischetti.
? Nu) pur 8i si&plu nu %n*elegi. C't de des se %nt'&pl( s( scape un
suspect de ur&(ritoriJ 6sta nu e o procedur( corect() s( %nha*i a8a un
suspect. Ce do$ad( a$e& %&potri$a a&icului <enryJ
Toc&ai atunci sun( tele9onul 8i ,ischetti se bucura c( nu &ai era
ne$oit s( r(spund( acelei %ntreb(ri.
4a eta=ul dou(Aeci 8i opt al cl(dirii cu nu&(rul C1 din ,ederal :iaAa)
agentul special 6$ery tr(ia un &o&ent de &are %nsu9le*ire.
?Ptii) Carl) i se adres( el c(pitanului :eterson) $reau s( $(
&ul*u&esc) at't *ie) c't 8i co&isarului) pentru contribu*ia
e>traordinar( pe care a*i a$ut0o %n reAol$area acestui caA. :eterson)
$(dit st'n=enit) nu r(spunse ni&ic. 6$ery continu(:
? Cyrus o s( 9ie adus aici %n c'te$a &inute) dup( ce
ispr($e8te cu el =udec(tora8ul nostru de peste dru&. 5 s( scoate& de
la el tot ce ne intereseaA(.
?+ste o procedur( ca&... ((a... neregula&entar() protesta9 :eterson
cu =u&(tate de gur(.
? +ste o proble&( de securitate na*ional() replic( 6$ery.
4ocotenentul ,ischetti) a9lat %n &i=locul oa&enilor s(i) in Sec*ia a E0a
de :oli*ie) %ncerca s( 9ie %&p(ciutor:
? D(0o0ncolo de treab() Ryker@ Cri&inalul e la r(coare 8i asta0i
cel &ai i&portant lucru. De ce iei lucrurile at't de personalJ
?Nu sunt i&plicat personal %n nici un 9el) nu&ai pro9esional.
Meseria &ea e s( bag la Adup *(c(ni*i ca acest Cyrus. 6& &uncit din
greu la caAul (sta) ca s( $in( ni8te g(oaAe nenorocite s( se bage 8i s(
strice tot@ .
,ischetti d(du din cap %n se&n de %ncu$iin*are. 6poi) arunc'nd o
pri$ire de =ur %&pre=ur) strig(:
?<ei) %nc(perea asta arat( ca &orga ora8ului@ <aide*i cu to*i la
c'rciu&a lui McOlade@ 6$e& 8i noi) c't de c't) un &oti$ de
s(rb(toare. ,ac eu cinste@
Ryker se l(s( con$ins cu greu. %naint'nd pe Strada a 10a) alaiul
petrec(re* al celor patru poli*i8ti %nt'lni %n dru& un stand de Aiare.
7'nA(torul a$ea e>pus( edi*ia de sear( a Aiarului NeK Lork :ost) care
purta ca titlu pe pri&a pagin() scris cu litere groase: C6:T;R6R+6
;C-O6P;4;-.
6=un8i %n bar) se a8eAar( cu to*ii %n =urul unei &ese rotunde din col*.
Ryker) <ayes 8i 4i9tei cerur( bourbon) %n ti&p ce ,ischetti co&and(
scotch. 4(sase un &esa= la sergentul de. 8ei $iciu 8i a8tepta s( apar(
8i al*i poli*i8ti) pe &(sur( ce a$eau s( a9le c( se s(rb(torea ce$a prin
prea=&(. Dup( $reo =u&(tate de or() %n care b(user( %ntr0una 9(c'nd
specula*ii pe &arginea pe .caAului ap(ru 8i 4indly cu Milkinson)
partenerul s(u obi8nuit. 6poi ap(ru 8i Ralph ,letcher) cu c(p(*'na lui
cheal( acoperit( de o p(l(rie. :e &(sur( ce alcoolul li se urca la cap)
petrecerea de$enea din ce %n ce &ai %nsu9le*it(. .ar&anul 8i %nc(
c'*i$a clien*i) d'ndu08i sea&a ce s(rb(toareau ei de 9apt) le tri&iser( la
&as( c'te$a r'nduri de b(uturi pe gratis. :e la Aece 8i =u&(tate ap(ru
8i ,ernandeA) 8i pe la unspreAece erau cu to*ii be*i. 4a unspreAece 8i
=u&(tate) dup( ce ur&(riser( 8tirile de la tele$iAor) con$ersa*ia re$eni
asupra caAului <enry Cyrus.
4inFdly: 0 Ce rahat) s( dea a8a buAna cura aia@ Sora &edical() $reau s(
spun.
4ittel: 0 Ne rupe& cururile c(ut'ndu01 pe sul( (la 8i $ine cur$a asta s(
ne spun( c( b(tr'nului <enry %i pl(cea cu& i0o suge ea 8i c(01 scoate
la lu&in( ca s( pune& &'na pe el.
,ernandeA: 0 -ubirea) ce $rei) iubirea ade$(rat(@
,ischetti: 0 Rahat) oricu& punea& &'na pe el. :arcul era %n*esat cu
poli*i8ti dintr0un cap(t %n altul.
<ayes: 0 D&pu*i*ii (8tia de la 8tiri le %nal*( piedestaluri 9ederalilor.
O(oaAa aia de 6$ery) 8tia el ce 9ace@ ;n rahat ca (sta pur 8i si&plu
intr( %n biroul ,...-.0ului...
Ryker: 0 ,ischetti) unde &a&a dracului e pu8ca aiaJ
,ischetti: 0 De unde dracuF $rei s( 8tiu euJ
Ryker: 0 6sta01 *ine pe nenorocitul (la %n $ia*(@
,ischetti: 0 Pi ceJ jie ce0*i pas(J Tu 9a0*i &eseria ta 8i gata@ Nu
sunte& noi 8i =udec(tori 8i =ura*i@
Ryker: 0 De ce nu 10a& ur&(rit noiJ 6ici putea ce$a@
,letc=ier: 0 Tu pu*i) Ryker@ :u*i ca un &'nc(tor de rahat de c'ine@
Ryker: 0 Dac( a$ea& nasul t(u) a8 9i 9ost %n stare s( &iros toate
subsuorile p'n( dincolo de Missisippi@
,letcher: 0 ji0ar 9i pl(cut *ie) c(p(*'n( de b(legar ce e8ti@
Ryker:0<ac...
,ischetti: 0 Ryker) tot &ai creAi c( pute ce$aJ 6runc(01 pe asta a9ar(@
Ryker: 0 Du0te dracului) cap de pe8te ce e8ti@ :oponarule) g(oaA()
pup(tor de cururi@
;n client: 0 <ei@ h8tia se iau la b(taie@ Che&a*i poli*ia@ .ar&anul: 0
+i sunt poli*ia.
4a ora 8apte 8i =u&(tate %n di&inea*a Ailei ur&(toare) un deta8a&ent
de 9or*e poli*iene8ti alc(tuit din detecti$i) o9i*eri %n uni9or&() paAnici
ai parcului 8i ni8te indi$iAi care purtau dup( ei pr(=ini lungi pres(rate
cu cuie 8i saci de p'nA() %ncepu s( grebleAe Central :ark %n c(utarea
carabinei M 1" a lui Cyrus. +ra o Ai 9ru&oas( 8i cald() cu& sunt unele
Aile care parc( *ip( s( te bucuri de ele) asta dac( nu le0a %ntunecat de
tot &ah&ureala. Ryker se si&*ea de parc( %l c(lcase tra&$aiul 8i g(sea
c( asta era r(splata &eritat() dup( ce %8i b(use &in*ile o noapte
%ntreag( cu <ayes 8i cu ,letcher. Si&*ea &irosul st(tut al unei ca&ere
de &otel) creierii i se cl(tinau %n cap) sto&acul %i era %ntors pe dos) 8i
bleste&atele de p(s(ri din parc %i Ag'riau urechile sensibile ca o band(
de al(&uri.
4ocotenentul ,ischetti) care nu p(rea s( su9ere de9el) %8i %ncepu
recapitularea.
? Dup( cu& a*i a9lat) a& adunat &ai &ult de o sut( de
oa&eni) agen*i 8i detecti$i) gata s( %ntoarc( parcul cu susul %n =os.
:ri&arul i0a cerut Co&isarului 5rdinii :ublice s( ne &ai
%&pru&ute %nc( o sut( de oa&eni. ,iecare poli*ist o s( 9ie dublat
de unul dintr0(8tia. Se pare ca toat( lu&ea este de acord c() dac(
a ascuns ar&a %n Central :ark) 8i nu %n alt( parte) a& putea s( o
g(si& nu&ai printr0un noroc porcesc. Dac( pu8ca se a9l( ascuns(
%n alt loc dec't %n parc 0 adio@ Co&isarul 5rdinii :ublice 8i) de
ase&enea) co&isarul de poli*ie) n0or s( 9oloseasc( o sut( de
oa&eni pe Ai la nes9'r8it) a8a ca trebuie sa g(si& pu8ca aia c't
&ai repede posibil. Ce0i &ai gra$ e c( o &ul*i&e de ci$ili cu
&in*ile %ncinse s0au apucat de c(utat pe cont propriu. 69ar( cu ei)
dac( pot s( spun a8a.
Ryker) %ntrerup'ndu08i re$eria) inter$eni:
?6sta ne &ai lipsea) 9irFar a dracului. 4a c't sunte& de. noroco8i)
cine 8tie ce alt psihopat pune &'na pe ea@
?S0ar putea) aprob( ,ischetti. 7rei s( auAiti $estea proast(J
?Sigur.
?6&icul t(u de la postul local 0 Rogers 0 $rea s( o9ere o
reco&pens( de Aece &ii de dolari pentru recuperarea pu8tii sau
pentru in9or&a*ii care pot duce la descoperirea ei. 7rea s( anun*e
asta pe post la 8tirile de sear() %nc( una din 8&echeriile lui ie9tine)
%n tot caAul) co&isarul %ncearc( s( ob*in( un ordin al =usti*iei prin
care s( 9ie opri*i) dar asta n0o s( 9ie de prea &are a=utor. 5dat(
reco&pensa anun*at() nici un tribunal din lu&e n0o s(0i &ai poat(
opri pe nebuni s( distrug( tot parcul. 5 s( se&ene cu cea &ai
&are $'n(toare de oua de :a8ti care s0a $(Aut $reodat( %n Central
:ark. F
Ryker se tot &uta de pe un picior pe altul) stri$ind iarba de dedesubt.
?6scult() o singur( persoan( 8tie unde0i ascuns( pu8ca aia) 8i e>ist( o
singur( &odalitate s( o 9ace& s( ne arate 8i nou(.
,ischetti b(nuia ce o s( ur&eAe.
?;ite ce0i@ :u8ca nu e totul
?:rostii. hsta era un caA clasic) %nainte s( se a&estece cine$a 8i s(
dea totul peste cap. 4ocaliAeAi suspectul) %l ur&(re8ti 8i el te conduce
la prob() %n caAul nostru o pu8c(. 6&prentele de pe pu8c( 8i posesia
pu8tii stabilesc o leg(tura c't se poate de clar( %ntre suspect 8i pu8c(.
+>pertiAa balistic( stabile8te leg(tura %ntre pu8c( 8i cri&inal. CaA
clasic. Ce0ai 9(cut tu la 6cade&ia de :oli*ieJ Te0ai Ab(n*uit toat( Aiua
prin toaleta b(rba*ilorJ
,ischetti suspin(:
?6=unge) gata. Sunt obosit 8i s(tul p'n( peste cap de tot =ocul (sta
de0a &i=loca8ul la centru toat( di&inea*a. D(0&i $oie s( te %ntreb un
singur lucru: de unde 8tii tu a8a de sigur c( nenorocitul acela de
Cyrus ne0ar 9i condus direct la pu8c() dac( nu01 %nh(*au 9ederaliiJ
?Ptiu) pur 8i si&plu. Sunt la 9el de sigur pe c't sunt de sigur c(
bastardul (sta n0o s( a=ung( niciodat( %ntr0un tribunal. 5r s(01 *in(
pitit c'*i$a ani) 8i pe ur&( or s(0i dea dru&ul pe str(Ai.
?:(i) (((... se 9'st'ci ,ischetti.
?68a o s( se %nt'&ple) nu0i a8aJ insist( Ryker) sesiA'nd nesiguran*a
8i st'n=eneala locotenentului.
?6=unge@ iAbucni ,ischetti. Dac( &ai ai ce$a de spus) $orbe8te cu
c(pitanul :eterson. Treaba &ea) treaba noastr() e s( g(si& pu8ca.
6sta0i tot.
Ryker t(cu) dar n0a$ea s( renun*e cu una cu dou(.
Dn acea sear() dup( o Ai de c(ut(ri Aadarnice %n parc) Ryker se duse
acas() %n aparta&entul s(u &iAer. Dn holul de la intrare dor&ea un
be*i$) dar Ryker era prea obosit ca s( %l dea la o parte din dru&. :ur 8i
si&plu p(8i peste el. 6=uns sus) de8urub( capacul unei sticle de BJack
Daniels# 8i trase o %nghi*itur( lung(. Si&*i alcoolul arA'ndu0i
&(runtaiele) %8i dori %n clipa aceea s( aib( pe cine$a al(turi) cu care s(
poat( $orbi) dar tele9onul nu suna niciodat( atunci c'nd %8i dorea) iar
el era prea &'ndru ca s( o sune pe +llie.
C(pitanul :eterson se a9la la Circu&scrip*ia a E0a) pun'ndu08i h'rtiile
%n ordine. 7'n(toarea cri&inalului se %ncheiase cu bine 8i acu& %8i
pl(nuia %ntoarcerea la biroul s(u co&9ortabil din B5ne :olice :iaAa#.
Munca de teren 9usese capti$ant( o $re&e) dar acu& dorea s( se
%ntoarc( la Cartierul Oeneral c't &ai repede posibil. 6lt9el nu a$ea
cu& s( a9le cine %l s(pa %n per&anen*(. Toc&ai ter&inase cu str'nsul
h'rtiilor %n diplo&atul s(u de piele neagr() c'nd intr( locotenentul
,ischetti.
?:ot s( te %ntreb ce$a) c(pitaneJ
?D(0i dru&ul.
?Ce naiba s0a %nt'&plat cu capcana %ntins( lui CyrusJ
Cu& se 9ace c( 10au arestat 9ederaliiJ
-nsisten*a lui Ryker %l pusese pe ,ischetti pe g'nduri) %n cele din ur&(.
:eterson se ridic( 8i %nchise u8a) apoi spuse:
?4ocotenente) a& %ncredere c( po*i s(0ti *ii gura
?Sigur) do&nule.
?6tunci pot s(0*i spun toat( po$estea. Cyrus s0ar putea s(scape.
?Cu&J
?Capcana n0a *inut.
?De ceJ ,iindc( a dat ,...-.0ul totul peste capJ
?Da 8i nu. 6ici e $orba de i&plicarea %ntr0o proble&( de siguran*(
na*ional( 0 telescopul acela) spuse :eterson.
? Pi cu siguran*a oa&enilor de pe strad() cu& r(&'neJ %ntreb(
,ischetti.
?De unde s( 8tiu euJ %ntreb( 8i :eterson. + absolut necesar. ,...-.0ul
crede c( Cyrus 9ace parte dintr0o conspira*ie) c( este i&plicat %ntr0o
re*ea de tra9ican*i de ar&e care) opereaA( %n interiorul *(rii 8i chiar
dincolo de ocean. Nu e $orba at't de 9urtul ar&elor) c't de 9urtul
tehnologiei) ca de e>e&plu aceste telescop BMark 7#. + o proble&( de
siguran*( na*ional() repet( :eterson.
?+ o porc(rie 8i tu 8tii asta) spuse ,ischetti. + $orba de ce au de g'nd
sa 9ac( ei cu psihopatul (sta) de parc( n0ai 8ti de=a@
:eterson nu p(rea deloc %n largul lui.
0?6sta nu e treaba noastr(. Chestia e c( pute& s( %l acuA(& de cri&(
de gradul - 8i dac( *ine) o s( 9ie tri&is la pu8c(rie sau la casa de nebuni
pe $ia*(. N0are nici un &oti$ sa coopereAe cu (ia de la ,...-. 8i nici ei
n0au ce s(0i o9ere %n schi&b. Dn 9elul acesta noi pune& &'na pe el) se
ter&in( cu o&orurile) se ter&in( cu tensiunea 8i 9ederalii %8i $(d &ai
departe de treaba lor. ,oarte si&plu 8i toat( lu&ea e 9ericita.
?Dn a9ar( de oa&enii care au 9ost o&or'*i. Pi de al*ii) care
n0au habar de t'rgul (sta %&pu*it.
?4ocotenente) t'rguri din astea) cu& le nu&e8ti du&neata)
au loc %n 9iecare Ai %ntre 9or*ele de ordine 8i repreAentan*ii legii)
lucru pe care %l 8tii la 9el de bine ca &ine.
?+ o porc(rie) oricu&. :ute) Aise ,ischett%) 9olosind ter&enul lui
Ryker.
:eterson se 9(cu ro8u:
?-a ascult() locotenente...
?Pi ce0o s( se %nt'&ple c'nd o s( intre pe &'na celor de la gu$ernJ %l
%ntrerupse ,ischetti. 5 s( c'nte@ 6sta nu&ai dac( gu$ernul nu $a
scoate la i$eal( niciodat( 9aptul c( indi$idul e nebun) ceea ce i0ar
distruge credibilitatea ca &artor %&potri$a restului re*elei. 68a c( 9ac o
%n*elegere cu el) dac( o s( c'nte. 5 s( capete %ntre cinci 8i Aece ani
%ntr0un penitenciar 9ederal 8i iese %n trei sau patru.
Se %n9runtar( din pri$iri $re&e %ndelungat(. 6poi ,ischetti $orbi din
nou:
?-ncluA'nd autostrada Roose$elt 8i $apora8ul de
agre&ent) a$e& aproape cinciAeci de &or*i.
:eterson %i %ntoarse spatele 8i %ncepu s( se uite pe 9ereastr(.
?N0a& de ales. Cei de la gu$ern sus*in c( tot ce se leag( de ar&a asta
are &a>i&( i&portan*(.
?Nu %ncepe iar s(0&i 9luturi pe la nas rahatul (la cu siguran*a
na*ional(@ +8ti poli*ist) Carl. :or*i r(spunderea acestui ora8. 4as(0i pe
cei de la ,...-. s(08i reAol$e singuri proble&ele lor. 6 9ost un t'rg
=osnic) c(pitane.
?6 9ost. Dar n0a& a$ut de ales) se d(du b(tut :eterson.
?Pi) oricu&G de unde 8ti& at't de sigur c( la &i=loc e o conspira*ieJ
Cu& de 8tiu ei c( 8i el e i&plicatJ Cu& are creierii (ia pe &oa*e) creAi
ca08i &ai a&inte8te ce$aJ :oate e nu&ai un si&plu cu&p(r(tor.
:eterson continua s( se uite pe 9ereastr(.
? :rea &ulte %ntreb(ri... Ptiu 8i euJ@ Nu &i0au spus totul) b'igui
el) aproape %n 8oapt(.
,ischetti %n*elese c( se 9olosiser( de el. D8i d(du sea&a c( 8i c(pitanul
9usese &in*it 8i ca acu& era &ult prea t'rAiu ca s( &ai poat( schi&ba
ce$a.
Dn ur&(toarele c'te$a s(pt(&'ni) o &ul*i&e de persoane particulare se
apucar( s( scotoceasc( cu 9reneAie prin tot parcul. Moti$ele pe care le
g(siser( ca s( se al(ture cercet(rilor o9iciale erau la 9el de nu&eroase
ca 8i ideile cu pri$ire la locul %n care se a9la ascuns( pu8ca. C(rau
dup( ei lope*i) sonde lungi de o*el sau chiar so9isticate detectoare de
&etale. :e l'ng( ti&pul pierdut %n c(utarea pu8tii) poli*ia pierdea la 9el
de &ult ti&p cu ur&(rirea celorlal*i c(ut(tori. ;nul din posturile
locale de radio organiAase un concurs) cer'nd ascult(torilor s( sune -a
redac*ie 8i s( %8i co&unice ideile 8i teoriile %n pri$in*a ascunA(torii
ar&ei. :rintre nenu&(ratele idei tr(snite se nu&(r( 8i aceea a unui
$eterinar care sus*inea c( %n rectul unui ele9ant %nc(pea 9oarte bine o
carabin( M 1". Se do$edi %ns( c( %n recturile ele9an*ilor din gr(dina
Aoologic( a Central :ark0ului nu se a9la ni&ic.
Craig Rogers trans&itea la tele=urnalul de noapte i&agini din ti&pul
c(ut(rilor) %n ti&p ce cercet(rile poli*iei erau trans&ise %n %ntregi&e)
bine%n*eles. 6r 9i 9ost un &iracol s( g(seasc( cine$a pu8ca %n
ase&enea condi*ii. Cu toate astea) cei de la ,...-. st(teau cu su9letul la
gur( %l $oiau pe Cyrus nu&ai pentru ei. Chiar dac( nu se ducea sa08i
recupereAe pu8ca c'nd a$ea sa ias() lor le con$enea. Se g'ndeau c( are
&ult &ai &ult( &uni*ie ascuns( pe unde$a pe l'ng( Co99ey$ille 8i c(
a$ea cu siguran*( s(0i conduc( la ascunA(toare 8i) cu pu*in noroc) chiar
la 8e9ii re*elei.
Ryker se %ntorsese la obi8nuitele lui caAuri de o&ucidere. :e &(sur(
ce treceau s(pt(&'nile) era din ce %n ce &ai con$ins ca Cyrus trebuia
s( pl(teasc( pentru cri&ele lui. De$enise o obsesie.
6$ocatul din o9iciu al lui Cyrus ceruse 8i ob*inus per&isiunea
s( 9ie $iAitat de sora lui %n aripa de*inu*ilor de la .elle$ue. ,ederalii
erau 9urio8i: $oiau s(01 *in( co&plet iAolat 8i pl(nuiau s(0- trans9ere la
casa de nebuni din Mashington) unde i0ar 9i *inut o co&panie agreabil(
lui John <inkley. Nu&ai c( se apropiau s(rb(torile 8i trans9erul
%nsu&a un $olu& i&ens de h'rtii. :ublicul uit( cur'nd de <enry Cyrus
8i de procesul lui. 68a era la NeK Lork. 68a era lu&ea.
Spre s9'r8itul lui noie&brie) Joe Ryker urc( %ntr0o Ai treptele de granit
%nghe*ate ale postului de tele$iAiune de pe Tenth 6$enue. Secretara
9ru&u8ic( de la intrare %l %ntreb( ce treab( a$ea.
?6& o %nt'lnire cu do&nul Rogers.
Dn biroul s(u elegant) cu pere*ii %&br(ca*i %n la&briuri de le&n) Rogers
%i %ntinse &'na 8i A'&biG
?Cu ce $( pot 9i de 9olos) do&nule sergentJ
Ryker ignor( &'na %ntins( 8i se a8eA(. Rogers b(nuia c( a$ea s(
ur&eAe ce$a nepl(cut 8i se a8tepta la ce poate 9i &ai r(u) dar Ryker %l
*%ntui nu&ai cu ochii s(i $erAi t(io8i 8i spuse:
?6& $enit s( %ncheie& o %n*elegere.
?6i ni&erit la locul potri$it.
?Cred c( ai su9icient( putere) in9luen*( 8i bani ca s( reAol$i po$estea
asta.
?Ce s( reAol$J
?Ce0ai Aice de o 8tire0bo&b() %n e>clusi$itateJ
?6sta0i &eseria &ea) percuta Rogers.
?7reau s(01 sco*i din arest pe <enry Cyrus.
?CeJi
?6i o9erit Aece &ii de dolari pentru recuperarea pu8tii. Mai ai ne$oie
de %nc( Aece &ii ca s(01 sco*i.
?:entru nu&ele lui Du&neAeu) de ce s(01 scoate& de0acoloJ
?Ca s( pune& &'na pe pu8c(.
?6ha... +ste legalJ
Ryker se ridic( 8i plec(.
? Stai) stai) strig( Rogers. 6& i&presia c( aici se ascunde ce$a &ult
&ai i&portant dec't recuperarea pu8tii. Cred c( nu &i0ai spus chiar
totul.
?7a trebui s( te &ul*u&e8ti cu at't.
Ryker era gata s( ias( pe u8(.
?Stai pu*in. Dac( Departa&entul de :oli*ie nu 8tie ni&ic despre asta)
cine o s(01 ur&(reasc( pe CyrusJ
?+u 8i partenerul &eu. Sunte& poli*i8ti) dac( n0ai uitat cu&$a.
?Pi cu& o s(01 scoate&) 9(r( s( intr(& noi %n pu8c(rieJ %ntreb(
Rogers.
?S0ar putea s( ai ne$oie de nu&ele (sta) spuse Ryker) %ntinA'ndu0i un
bile*el pe care scria doar un nu&e: Dorian
Oillette.
?0 Cine0i (staJ
?N0a& auAit %n $ia*a &ea de el. 6i sursele tale) 9olose8te0le@
&ai spuse Ryker 8i ie8i pe u8(.
Dou( Aile &ai t'rAiu) aproape de &ieAul nop*ii) Ryker se a9la %n
aparta&entul s(u t(indu08i unghiile de la picioare. Nu era o treab( prea
grea) a$'nd %n $edere 9aptul c( %i ie8iser( prin 8osete. 6sta %i a&inti c(
trebuia s(08i co&ande o nou( duAin( de 8osete de l'n() toate negre) ca
s( nu aib( proble&e cu %&perecheatul. BMereu alte proble&e@#) %8i
spuse el %n sinea lui. Tele9onul %ncepu s( sune. +ra incon9undabila
$oce a lui Craig Rogers.
?Sunt un prieten) spuse Rogers. Cred c( %*i a&inte8ti con$ersa*ia pe
care a& a$ut0o la &ine %n birou) acu& dou( Aile.
?6) tu e8ti) RogersJ %ntreb( Ryker ironic) r'A'nd %n sinea lui.
Tele9onul lui nu era %nregistrat . Dl $eri9ica de dou( ori pe s(pt(&'n(.
?Sssst@ ,(r( nu&e@ se precipit( reporterul.
?.ine) Craig) $reau s( spun c(... a& %n*eles. Ce s0a %nt'&platJ
?Ne $ede& %ntr0o or() spuse Rogers. -n barul de l'ng( biroul &eu.
?4a BMeehanFs#) $rei s( spuiJ
?Ssssst@
?.ine) peste o or(.
BMeehanFs# era un bar irlandeA cu un speci9ic nu prea clar. C'nd$a
9usese o spelunc( pentru &uncitori) apoi o ta$ern( a. Aiari8tilor.Dn
ulti&a $re&e se %nst(p'niser( acolo oa&eni de tele$iAiune) i&pun'nd
schi&b(ri &a=ore localului: ghi$ece cu plante e>otice) %n co&bina*ie
cu portrete pr(9uite ale S9an*ului :atrick) litogra9ii din Aiarul BNeK
Lorker# a&estecate cu recla&e de bere Ouinness. Clientela era la 9el
de a&estecat() alc(tuit( %n parte din be*i$ii de alt(dat() parte din
b(utori de :errier 8i $inuri albe. Ryker ura localul acesta.
Rogers se a9la %ntr0un col* %ntunecos) cu gulerul de blan( al &antoului
s(u Chester9ield ridicat p'n( peste urechi) de parc( ni&eni din local n0
ar 9i 8tiut cine este. Se credea probabil %ntr0un ro&an de cap( 8i spad(
8i se $ede treaba c(0i pl(cea rolul. Ryker nici nu se a8eAase bine) ca
Rogers se 8i repeAi:
?Nu cu&$a ai 9ost ur&(ritJ
?.a da) Craig) de 5rchestra 6&bulant( a Societ(*ii +s&eralda. 5r
s( a=ung( 8i ei i&ediat) ca s(0*i c'nte o &aAurc( la ureche)
?,ii serios) Ryker@
?+u nu glu&esc niciodat(. ;n Jack Daniels cu ghea*a@ strig( el spre
o chelneri*( care trecea.
?M0a& %nt'lnit cu o&ul t(u) spuse Rogers %n 8oapt(.
?Nu 8tiu despre ce $orbe8ti. +u a& $enit nu&ai ca s( %*i 9urniAeA
in9or&a*iile de culise necesare raportului t(u despre caAul <enry
Cyrus) spuse Ryker.
?.ine) 9ie pe0a ta. Treaba se reAol$( e>act de aAi %ntr0o s(pt(&'n(.
5ra 8apte di&inea*a.
?N0aud ni&ic din ce spui) %l %ntrerupse Ryker. :robabil Ago&otul de
aici e de $in(.
?Ce naiba) Ryker... d(0o0ncolo@
?Nu) tu d(0o0ncolo) Rogers@ Tot ce 9aci este nu&ai responsabilitatea
ta. +u nu a& nici un a&estec.
Rogers suspin(.
?.ine) a& s( &( duc eu acolo.
?Tu e8ti prea b(tr'n 8i ie8it din 9or&( ca s(... 9aci =ogging a8a de
di&inea*(.
?.6tunci a& s(01 tri&it pe asociatul &eu.
?Tri&ite0*i echipa) antrenorule@ +u a& plecat@
:aharul cu Khisky nu &ai sosi.
;n $'nt rece 8i aspru %ncepu s( su9le %n =osul lui Ninth 6$enue 8i
Ryker %8i ridic( gulerul %n ti&p ce se %ndrepta spre un bar din
apropiere) unde %l a8tepta <ayes. +ra unul din $echile baruri ale NeK
Lork0ului) care su9eriser( aceea8i soart( ca 8i BMeehanFs#. Ryker intr(
8i %l descoperi pe <ayes a8eAat la bar) uit'ndu0se ner$os %n toate
p(r*ile.
?+iJ
?S0a aran=at.
?-suse Cristoase) sper ca0*i dai sea&a %n ce te0ai b(gat@
?Cine$a o s(01 scoat( a9ar( pe b(tr'nul Cyrus) 8i dac( se %nt'&pl(
s(01 A(reasc( toc&ai atunci un cuplu de detecti$i de$ota*i) este de
datoria noastr( s( a9l(& unde se duce. Chiar dac( sunte& %n concediu.
?.ine) dar toat( a9acerea asta cu ,...-.0ul...
?Nu 8tii tu ni&ic despre asta. 4as0o balt(.
Ryker %8i co&and( un bourbon dublu.
6 doua Ai) Ryker 8i <ayes 9(cur( cererea pentru Ailele de concediu la
care renun*aser( %n anul acela) 8i care 9(ceau) la un loc) c't o lung(
$acan*(. <ayes %i %ndrug( so*iei o po$este 9antastic() despre ur&(rirea
unor gangsteri 8i se &ut( pe canapeaua =erpelit( a lui Ryker. Dn
noaptea ur&(toare sun( tele9onul:
? Salut) Joe se auAi $ocea 9ostei sale so*ii. Te deran=eA cu&$aJ
Ptia c( %l %ntreba asta ca s( $ad( dac( e cu $reo 9e&eie. Di r(spundea
%ntotdeauna c( nu) nu01 deran=eaA() 9iindc( nu aducea niciodat( t'r9e
acas(.
?Mda... Sunt cu cine$a.
?6h... bine atunci... te sun eu alt( dat() eAit( ea) a8tept'nd ca el
s( spun( Ba) nu) nu0i nici o proble&(#) nu&ai c( de data asta el nu Aise
ni&ic.
?Noapte bun() +llie. Te sun eu c't de cur'nd.
?Dnsea&n( c(0i cine$a i&portant. 5 cunosc 8i euJ
?Noapte bun() 8opti Ryker 8i %nchise.
<ayes r'g'i 8i se scarpin( pe burt(.
?Cine a 9ostJ 7reuna din da&ele taleJ
?,ost(.
4a ora 8ase di&inea*a era %nc( %ntuneric) dar <ayes 8i Ryker se
postaser( de=a %n 9a*a spitalului .elle$ue. 68teptar( %n 9rig o bun(
bucat( de $re&e 8i) c'nd se 9(cu 8apte 8i =u&(tate) <ayes se %ngri=or(
de0a binelea. Dn s9'r8it) Ryker %l A(ri pe Cyrus str(b(t'nd coridorul
%ntunecos de la intrare. 5&ul tri&is de Rogers %l a=uta s( %&brace un
uria8 pardesiu galben pe care %l adusese cu el. Ryker se g'ndi c( nu&ai
Rogers putu s( aleag( culoarea aceea) pentru c( Rogers era %ndea=uns
de dobitoc dac( %8i %nchipuia c( a$eau ne$oie de haina aia *ip(toare ca
s(01 poat( ur&(ri pe Cyrus. Reporterul se %ndep(rt( %n grab() l(s'ndu0
1 pe Cyrus uluit %n &i=locul dru&ului. Se uita %n sus la cl(dirile din
=ur) apoi %ndr(Ani c'*i$a pa8i pe trotuar) taton'nd terenul. Ryker nu se
putu ab*ine s( nu r'd(.
?-diotul (sta nici nu08i d( sea&a ce se %nt'&pl( cu el@
?Nu cred c( se bucur( prea tare s( ias( pe 9rigul (sta)spuse <ayes.
T'n(rul reporter d(duse ocol blocului 8i ap(ru %n spatele celor doi
poli*i8ti.
?M( chea&( Minston) se reco&and( el A'&bind.
?Pi ce0i cu astaJ
?Ce are de g'ndJ %ntreb( <ayes.
?Dnc( nu 8tie nici el.
Cu& soarele %ncepuse s( se %nal*e dintre colinele Manhattanului)
Cyrus reu8i s(08i dea sea&a %n ce parte era nordul 8i o lu( din loc. Cei
trei %l ur&ar(. Dou( ore &ai t'rAiu se opri d'rd'ind de 9rig la col*ul
Str(Aii "C cu ,i9th 6$enue. 5prise pe dru& c'te$a persoane ca s( le
cear( indica*ii) dar Ryker %l ur&(rise cu &ult( u8urin*() deoarece e$ita
&etroul) autobuAele 8i ta>iurile. :(rea c( habar n0are de e>isten*a
transportului public) ceea ce era o &are u8urare pentru ur&(ritorii s(i.
Ca to*i in9anteri8tii din lu&e) Cyrus nu depindea dec't de propriile
picioare ca s( se &i8te din punctul 6 %n punctul ..
5 lu( spre $est pe Strada "C) apoi intr( %ntr0o ca9enea. :oli*i8tii %8i
d(dur( sea&a c( se a9la acu& pe un teritoriu &ult &ai 9a&iliar. Dac(
a$ea s( intre %n parc) ar 9i 9ost &ult &ai greu de ur&(rit.
?Minston) c'*i bani i0ai datJ
?Dou(Aeci de dolari. 68a a spus do&nul Rogers.
Cei trei %l ur&(reau de pe partea cealalt( a dru&ului cu& bea ca9ea
9ierbinte 8i %n9ulec( h(&esit cornuri) unul dup( altul.
?De ce nu dai o 9ug( p'n( %n barul (la s( ne aduci la to*i trei c'te0o
ca9ea 9ierbinteJ %i spuse Ryker reporterului.
?,iindc( a8 r(&'ne acolo) replic( M&ston. - s0a atras aten*ia c(
oric'nd poate cine$a %ncerca s(01 =e9uiasc(.
6u tre&urat) au *op(it pe loc 8i au %nghe*at aproape o or() p'n( c'nd
Cyrus a catadicsit s( ias( din bar. 5 lu( din nou spre $est) apoi spre
nord pe +ighth 6$enue 8i se a8eA( pe o banc( %n Colu&bus Circle) %n
col*ul sud0$estic al lui Central :ark. Cei trei se ascunser( dup( statuia
lui Colu&b 8i a8teptar(. <ayes se %ntoarse spre partenerul s(u:
?Trebuie s( 9ie %n parc.
?S0ar putea. 5ricu&) n0o s( se duc( dup( ea p'n( nu se %ntunec()
r(spunse Ryker. Minnie) de ce nu te duci tu s( ne aduci ni8te ca9eleJ
?,iindc( o sa r(&'n lipit acolo.
R(&aser( a8tept'nd %n picioare) 8i orele de abia se t'rau. Cyrus se
ridicase de c'te$a ori s( &ai 9ac( &i8care. 4a un &o&ent dat intr( %n
parc) dar nu&ai ca s( urineAe. Cei trei se %n$'rteau %n =urul statuii de
9iecare dat( c'nd Cyrus d(dea c'te un ocol pie*ei. Cu& Ryker st(tea
cu spatele lipit de partea dinspre nord a piedestalului statuii) %8i d(du
sea&a deodat( c( se a9la la nu&ai c'*i$a &etri de locul %n care Cyrus
b(gase dou(spreAece gloan*e %n sora de la spitalul Roose$elt. Cerul
%ncepuse s( se %ntunece) c(dea lapo$i*() 8i pa$a=ul %nghe*at se
acoperise de pro&oroac(. <ayes %ncepu s( str(nute 8i s( tu8easc(. :
?M( %ntreb c't o s( &ai dureAe p'n( or s( %nceap( s(0i si&t( lipsa)
&or&(i <ayes.
?C't de cur'nd) spuse Ryker) 8terg'ndu08i lapo$i*( din ochi. Chiar
9oarte cur'nd. S(racul <enry) lui nu0i place deloc $re&ea asta.
?Nici &ie nu0&i place) se $ait( <ayes) tu8ind. Mi s0au str'ns boa8ele
de parc( stau s(0&i intre %n burt(.
Reporterul p(rea c( era gata s( le8ine. 4a 8ase 9(r( Aece era co&plet
%ntuneric. Cyrus se ridic( de pe banc() se spri=ini cu &'na de Aidul =os
de piatr( 8i dintr0un salt a=unse %n parc.
?4a dracuF@
+rau at't de uAi 8i de obosi*i) c( nici nu b(gaser( de sea&( c'nd
disp(ruse Cyrus %n spatele Aidului. Ryker aruncase o pri$ire dup(
col*ul &onu&entului 8i obser$ase c( $'natul disp(ruse) %ncepuse s(
bleste&e 8i s( se uite disperat prin toat( pia*a) %nainte ca s(08i scuture
%nso*itorii 8i s( alerge la banca pe care st(tuse uciga8ul. ;r&a unei
t(lpi %ntip(rite %n noroiul de pe Aid %i ar(t( pe unde disp(ruse Cyrus.
-ntrar( to*i trei %n parc 8i %ncepur( s( %nainteAe 9(r( Ago&ot dup(
ur&ele proaspete de pa8i care tra$ersau pa=i8tea. Dup( c'te$a sute de
&etri) a=ung'nd %ntr0o Aon( cu $egeta*ie destul de rar() %ngenunchear(
la p(&'nt 8i ascultar( cu& $'ntul 8i lapo$i*a lo$eau cu 9urie copacii
%nghe*a*i 8i gola8i. 6poi o pornir( iar dup( ur&ele uciga8ului
tre&ur'nd to*i cu&plit) a&or*i*i de ger.
6=unser( din nou la loc deschis. Dn 9a*a lor se %ntindea terenul de =oac(
pentru copii) 8i se $edea... silueta lui <enry Cyrus) care alerga cu pa8i
lungi 8i siguri) ca un lup de0a lungul unui c'&p %nghe*at.
?,ir0ar al dracu) %n=ur( Ryker) obser$'nd c( trenciul lui Cyrus a$ea
acu& o culoare 9oarte %nchis(. 40a %ntors pe dos) ad(ug( el) cu
ad&ira*ie pro9esional(.
Cyrus disp(ru %n spatele liniei de copaci de la &arginea terenului de
=oac( 8i ur&(ritorii s(i o luar( la 9ug( dup( el) 9olosind ca acoperire
&o$ilele 8i gropile din cale. ;n grup de persona=e din 6lice %n jara
Minunilor de di&ensiuni uria8e) ad(ugau peisa=ului o aparen*( ireal(.
Cei trei a=unser( la linia copacilor ca& la un &inut dup( Cyrus. Se
%ntinser( din nou la p(&'nt s( asculte. <ayes) pr(bu8it l'ng( Ryker)
de0abia reu8i s( articuleAe printre g'9'ituriG
? N0are cu& s( ne aud( prin $i=elia asta. <ai s( ne apropie& &ai
&ult.
Ryker c(Au de acord 8i pornir( &ai departe Dn c'te$a &inute ie8ir( din
cr'ngul cu copaci rari 8i a=unser( la pri&a alee care str(b(tea
trans$ersal parcul. De0a lungul aleii se $edeau ur&e de pa8i. Ryker
a$ea destul antrena&ent ca s(08i dea sea&a c( era un punct periculos
copacii care &(rgineau dru&ul pe a&bele laturi trans9or&au aleea
%ntr0o Aon( co&plet descoperit(. Dac( Cyrus era %nar&at 0 8i e>ista
posibilitatea s( 9i reu8it s(08i recupereAe pu8ca p'n( atunci 0 putea s(0i
o&oare pe to*i trei %nainte s( apuce s( a=ung( &(car p'n( %n &i=locul
aleii. :resupunerea c( era ne%nar&at 8i c( nu08i d(duse sea&a c( era
ur&(rit ar 9i putut 9i 9atal(.
Ryker %8i conduse cei doi %nso*itori paralel cu dru&ul) la c'te$a sute
de &etri distan*(. 4a cap(tul 8irului de copaci) a=unser( %n Zona 7erde.
Cyrus tra$ersa i&ensa pa=i8te descoperit() %ndrept'ndu0se spre BThe
Mall#. :oli*i8tii se oprir() ur&(rindu01 cu pri$irea. .rusc) Ryker %8i
prinse pu&nul drept cu &'na st'ng() %8i lu( a$'nt 8i %8i %n9ipse cotul
drept %n ple>ul solar al luiMinston. T'n(rului %i ie8ir( ochii din cap 8i0i
c(Au %n bra*e. Ryker %l lo$i cu latul pal&ei st'ngi %n cea9a 8i reporterul
se pr(bu8i pe p(&'ntul %nghe*at.
?Trebuia s( se 9i dus dup( ca9ea.
4ui <ayes nu0i $enea s(08i cread( ochilor) Ryker scoase un pistol din
buAunarul hainei 8i %i $eri9ic( &ecanis&ul. <ayes %n clipa ur&(toare
%n*elese c( Cyrus n0o s( &ai ias( din parc $iu.
? <ai s( &erge&. <ayes eAita.
? Mi8c(0te@
<ayes %8i ur&( partenerul %n ciuda $oin*ei sale 8i %ncepur( s(
tra$erseAe pa=i8tea. Ti&p de o ora %8i croir( dru& cu greu prin noroiul
%nghe*at 8i prin pro&oroac() %nspre nord. <ayes se si&*ea acu& %n
ele&entul s(u Se pricepea 9oarte bine la p'nd( 8i ur&(riri de c'nd era
copil. ,usese cel &ai bun la =ocul (sta.
Dar) dac( <ayes era bun) Cyrus era 8i &ai bun. D8i d(duse sea&a cu o
or( %n ur&( sau chiar &ai &ult c( era ur&(rit) %8i &ai d(duse sea&a c(
oricine ar 9i 9ost cel care %l ur&(rea) era bun) al dracului de bun. Se
g'ndea acu& c( %l ur&(riser( 8i %nainte ca el s(08i dea sea&a de asta.
Dac( ar 9i %ncercat s(0i sperie) s0ar 9i tr(dat c( 8tia c( e ur&(rit. +ra tot
ne%nar&at 8i) pentru &o&ent) nu putea conta dec't pe atacul prin
surprindere. Mai ghicise ca pe ur&ele lui se a9lau cel pu*in doi
oa&eni.
C'nd Cyrus a=unse %n dreptul iaAului dinspre partea de nord a parcului)
Ryker 8i <ayes %ngenuncheara %n spatele ulti&ului copac care le &ai
putea ser$i ca acoperire. Deodat() Cyrus %ncepu s( alerge %n =urul
iaAului. Cei doi poli*i8ti erau %n dile&(: dac( 9ugeau dup( el) 8i0ar 9i
dat sea&a c( era ur&(rit. Dac( a8teptau s( dispar( din nou dup(
copaci) la $iteAa cu care alerga acu& ar 9i putut s( scape alerg'nd %n
direc*ia lui. 6=unseser( 9oarte aproape acu&. Dn cele din ur&( a=unse
la un strat sub*ire de polietilen(.
Cyrus a=unse %n dreptul copacilor. 5dat( intrat %n desi8) %ncepu s(
alerge cu 8i &ai &are $iteA(. 4a un &onent dat se ag(*( cu toat(
puterea de un puiet crescut pe &arginea dru&ului 8i se rostogoli dintr0
un salt %n a9ara potecii. 6lunec( c'*i$a &etri) apoi c(ut( prin Aloata
%nghe*at( p'n( g(si o bucat( de c(r(&id( pe care o l(sase ca se&n %n
ti&pul $erii. D(du *igla la o parte 8i %ncepu s( scor&oneasc( 9renetic
crusta %nghe*at() apoi stratul de 9runAe &oarte) p'n( a=unse la
p(&'ntul clisos. 5 pereche de c'te$a be*e %ncruci8ate. S9'8ie plasticul
cu bucata de *igl( 8i %8i b(g( &'na prin deschiA(tura %ngusta)
scor&onind 9urios prin ascunA(toare %n c(utarea unei ar&e. 6uAea
Ago&otul unor pa8i. :a8ii a=unseser( chiar %n dreptul lui. obser$( c(
era o ar&( ie9tin() un BSaturday Night Special#
Cei doi poli*i8ti dep(8iser( locul %n care Cyrus disp(ruse de Wpe potec(
8i trebuir( s( se %ntoarc(. Ryker %8i d(du sea&a ca ce$a nu e %n regul(:
putea s( =ure c( auAise Ago&otul altor pa8i %n spatele lor. Descoperi
por*iunea unde Cyrus p(r(sise aleea 8i se opri eAit'nd: %n cap %i sunau
clopotele de alar&(. Scoase din buAunar pistolul 8i %i trase piedica.
Degetele %n*epenite de 9rig ale lui Cyrus se %ncol(cir( %n =urul unui
obiect 9a&iliar de 9or&( cilindric() %8i retrase &'na din ascunA(toare)
trase inelul de siguran*( al &icului cilindru negru) %8i lu( a$'nt 8i %l
arunc( %ntr0o bolt( %nalt(. Orenada de &are putere p(ru c(
%ncre&ene8te o secund() apoi detonatorul bubui 8i -grenada e>plod( %n
plin Abor. 4ini8tea0nop*ii se sparse %n buc(*i. 5 a$alan8( de ace
albastre) de ghea*() c(Au cu clinchet u8or din copacii din prea=&(.
Cei doi poli*i8ti se treAir( arunca*i la p(&'nt. ;ciga8ul %ncepu s(
scor&oneasc( din nou prin ascunA(toare dup( pistolul sau BColt "2#.
Toc&ai puse &'na pe el) c'nd auAi Ago&otul unor pa8i %n apropiere.
+sti&'nd rapid situa*ia) a=unse la concluAia c( erau prea &ul*i poli*i8ti)
iar el era prea %nghe*at 8i prea obosit ca le poat( 9ace 9a*(. D8i bag(
a&'ndou( bra*ele %n groap( 8i trase cu putere un pachet %n9(8urat %n
plastic %n care se a9la pu8ca. +ra %n*epenit) iar la Aece &etri %n spatele
lui se auAeau de=a $oci. Se opinti %nc( o dat() apoi se ridic( 8i o lu( la
9ug( %nspre $est.
Ryker deschise %ncet ochii. Si&*ea un bubuit puternic %n interiorul
cutiei toracice. -nstincti$ duse &'na la ha&ul de u&(r 8i %8i scoase
pistolul Magnu& /2!. ;n picior i0l Abur( din &'n(.
-ni&a i se opri %n loc. D8i 8terse lapo$i*a care %i c(Ause %n ochi 8i
descoperi *ea$a unui pistol) calibru /EG :olice Special. 4a cel(lalt
cap(t al *e$ii deslu8i chipul ar(tos al -ui John 6$ery. 4'ng( el se &ai
a9la un poli*ist. Ryker ge&u 8i %8i cobor% din nou pri$irile. Dn clipa
aceea %l descoperi pe <ayesG din nas 8i din urechi %i curgeau 8iroaie de
s'nge. Ryker %nchise ochii din nou.
?Sc'rb( nenorocit(@ Abier( Ryker de cu& %8i re$eni %n si&*iri.
6$ery se ridic( din 9otoliu 8i %i spuse in9ir&ierei s( ias(. Se a8eA( apoi
pe &arginea parului lui Ryker.
?Trebuia s( te las acolo@
? Pi de ce dracu nu &0ai l(satJ N0a$ea& ne$oie de... r Se ridic(
brusc dintre perne:
? ;nde e <ayesJ
?Dup( perdelele alea. Din ne9ericire) o s(
supra$ie*uiasc(. 6 su9erit nu&ai un 8oc &inor)
?DracuF s( te ia) %l %n=ur( Ryker) dar se si&*i u8urat 8i se l(s( din nou
%ntre perne. De ce &0ai lo$it) nenorocituleJ
?Dncerca& s(0&i %nc(lAesc picioarele. 6scult() ai a$ut &are noroc c(
n0a aruncat cu o bo&b( e>ploAibil(. Dac( ar 9i 9acut0o) %*i &ai aduna&
8i acu& &a*ele de prin copaci.
?Du0te dracului) %l repeAi iar(8i Ryker) apoi %8i a&inti deodat( c(
a$ea de pus o &ul*i&e de %ntreb(ri.
? ;nde0i CyrusJ
?6 sc(pat. Ne0a& ales %n schi&b cu depoAitul lui de &uni*ie.
? Pi pu8caJ
? 6 disp(rut la 9el 8i telescopul. Ryker se holba %n ta$an.
?6& &ai g(sit un BSaturday Night Special# de calibru &ic) cu seria
clasat(.
0PiJ
?Nu cred ca era al lui Cyrus.
0PiJ
?Co&isarul t(u nu cred c( o s( 9ie prea %nc'ntat c'nd o sa a9le c(
pentru tine legea...
? ;nde &( a9luJ %l %ntrerupse Ryker.
?5 s(*i dai sea&a singur c'nd o s( te treAe8ti.
?Spune odat(@ se r(sti Ryker.
?4a spitalul Roose$elt.
?Cu& pastele &(0sii a reu8it sa 9ug(J
?+ra& nu&ai trei) de8teptule. :e unul din b(ie*i 10a&
tri&is s(01 e$acueAe pe reporterul (la) pe care 10ai aran=at tu.
?Care reporterJ
?Daca ai 8ti cu& &( b(tea g'ndul s( te las acolo s( crap %nghe*at... 0
?De ce &( ur&(reaiJ
?,iindc( era o Ai 9ru&oas( 8i &0a& hot(r't s( 9ac o pli&bare prin
parc.
?.oule.
?Dup( cu& po*i s( %*i i&agineAi) n0a$ea& ni&ic %&potri$a
ta. Sau a prietenului t(u Rogers 8i a acelui onorabil cu& %l che&aJ@
Ryker r(&ase t(cut. N0a$ea de g'nd s( se dea b(tut cu una cu dou(.
?6) da) Oillette.
?Despre ce naiba $orbe8tiJ
?.ine) iste*ule) *ine &inte c( singur *i0ai b(gat capul %n lat 8i eu o s(
9iu (la care o s(0*i trag( scaunul de sub picioare@ 7a trebui s( le
e>plici o &ul*i&e de chestii 8e9ilor t(i.
?+u n0a& de dat nici o e>plica*ie ni&(nui 8i s(0&i spui tu &ie c(. a
9ost $ina &ea. 6 9ost nu&ai $ina ta) de la %nceput pina la s9'r8it.
?Dn regul(. N0ar trebui s(0*i spun asta) a$'nd %n $edere situa*ia ta
delicat() dar Cyrus a o&or't aAi0noapte doi poli*i8ti.
?-e8i a9ar(.
? Cu pl(cere@
6$ery se %ntoarse pe c(lc'ie 8i pleca. .Ryker A(cu c'te$a &inute
ne&i8cat. Dn cele din ur&() se d(du cu greu =os din pat 8i se t'r% p'n(
la dulapul din perete. Se %&br(c() apoi se uit( prin ca&er( dup(
pistoale) de8i 8tia c( n0a$eau cu& s( 9ie acolo. 4egiti&a*ia 8i
porto9elul disp(ruser( 8i ele. 6runc( o pri$ire spre patul lui <ayes)
care era %nc( incon8tient sau poate dor&ea) apoi se %ntoarse -a patul
s(u 8i trase perdelele de =ur0%&pre=ur. Se strecur( 9(r( Ago&ot pe
coridor 8i lu( li9tul.
69ar() %n lapo$i*a rece) capul %ncepu s( i se &ai li&peAeasc(. .(nuia
c( e ora cinci sau 8ase di&inea*a) dar nu 8tia %n ce Ai 8i %si pip(i barba
8i a=unse la concluAia c( pierduse &ai pu*in de dou(Aeci 8i patru de
ore. 6sta %nse&na c( era chiar di&inea*a de dup( $'n(toarea din parc.
Str(b(tu pe =os tot dru&ul p'n( acas() &or&(ind 8i bleste&'nd de
unul singur prin 9urtun(. :(trunse %n cea &ai &are lini8te %n
aparta&entul s(u pustiu) c(ci 8i cel &ai &9c Ago&ot %i pro$oca o
durere arA(toare) care parc( %i urca din urechi p'n( la creier)
stabilindu0se apoi %n sinusuri) %&pinse 8i9onierul la o parte 8i scoase
dintr0o scobitur( 9(cut( %n Aid un pistol .eretta) de calibru C2. Dl pri$i
co&p(ti&itor: era un pistol &ic) de da&() dar era singurul pe care %l
a$ea la %nde&'n( pentru &o&ent. Mai scoase de acolo cinci sute.de
dolari) pu8i deoparte pentru caAuri de 9or*( &a=or( 8i %i strecur( %n
buAunar. Dn=ur'ndu01 %n g'nd pe 6$ery) deschise radioul pe care %l
*inea %n su9ragerie) l'ng( 9otoliul0balansoar. Dn lini8tea %nc(perii
&irosind a pustiu %ncepur( s( r(sune a&(nuntele legate de uciderea
celor doi poli*i8ti. Reporterul spunea c( poli*ia suspecta 9olosirea unei
ar&e cu lunet() dar nu &en*iona nu&ele lui Cyrus. Ryker %nchise
radioul) se %ntoarse %n dor&itor 8i scor&oni prin dulapul de haine p'n(
g(si legiti&a*ia 9als( pe care o &ai 9olosise c'nd$a. 5 scoase 8i o
%ndes( %ntr0un porto9el $echi)
C'nd era gata s( ias( pe u8() %ncepu s( sune tele9onul. +Ait( s(
r(spund() apoi o intui*ie brusc( %l 9(cu s( ridice receptorul) toc&ai
c'nd suna a patra oar(.
?Joe) c't &( bucur c( te aud@
+ra +leanor) 9osta lui so*ie) %ntotdeauna pica la tanc@
?6& sunat la sec*ie) dar &i0au spus ca e8ti %n concediu.
Mi s0a p(rut greu de creAut) de $re&e ce nu0&i a&intesc s(0*i 9i
luat $reodat( &(car o Ai liber() dar probabil c( se &ai %nt'&pl( 8i
&iracole. ,ata aia e cu tineJ
B-suse) asta a %nebunit@#) se g'ndi Ryker.
?.un() +llie@ Cu& &ai &erge contul =artiereiJ
?Se u&9l() r'se ea. Nu&ai c( sunt ciorapi de data asta) *i0a& spus
doar. .(ie*ii din Carolina de Nord au un produs nou) de0a dreptul
senAa*ional. 4una $iitoare o s( prospect(& pia*a 8i o s( ne d(& sea&a
e>act c't de bine...
5 l(s( s( turuie &ai departe despre slu=ba 8i despre prietenii ei) 9(r( s
o %ntrerup() dar 8i 9(r( s0o asculte cu ade$(rat. De 9iecare dat( se
gr(bea s( %nchid( c't &ai repede tele9onul) de8i se g'ndea uneori c( ea
r(&(sese singura lui leg(tur( cu lu&ea sigur( 8i co&9ortabil( pe care
creAuse c'nd$a ca 8i0o dore8te. 6cu& se ter&inase. +llie ar 9i 9ost
deAgustat( dac( ar 9i a9lat ce a$ea el de g'nd s( 9ac( %n Aiua aceea.
4a ora unspreAece se %&barc( la bordul unui a$ion care &ergea -a
Tulsa. 4a ora trei dup(0a&iaAa %nchiria un ,ord <erA de pe aeroportul
din Tulsa) 9olosind un per&is de conducere 8i o carte de credit 9alse.
4a ora cinci ap(sa pe butonul soneriei de la nu&(rul 1"/) <arroK
Street) ora8ul Co99ey$ille) statul eansas. 5 blond( sp(l(cit( ap(ru %n
u8(:
?Ce dori*iJ
?Doa&na CyrusJ Sunt sergentul Ryker) de la :oli*ia ora8ului NeK
Lork. :ot s( intruJ
Se g'ndi c() dac( %i cerea legiti&a*ia) a$ea s( ur&eAe o scen(
nepl(cut(. Dl %n=ur( din nou %n g'nd pe 6$ery.
?De ce nuJ spuse ea) deschiA'nd u8a. 6u $enit &ai %nt'i poli*i8tii de
aici) pe ur&( cei de la ,...-.) apoi de la poli*ia statului 8i acu& de la
poli*ia din NeK Lork. De ce nuJ
6r(ta obosit() plictisit(. Se $edea c( trecuse prin asta de o &ul*i&e de
ori.
?-a loc) do&nule sergent...
?Ryker. Mul*u&esc.
?5 ca9eaJ
?Sigur) cu pl(cere.
Se a8eA( %ntr0urr 9otoliu &urdar 8i %ncepu sa iscodeasc( cu ochii prin
%nc(pere) %n ti&p ce 9e&eia disp(ruse %n buc(t(rie. 5 cas( din care
lipsea b(rbatul) so*ia sau iubitul ar(ta %ntr0un 9el anu&e. 4ocul (sta
se&(na cu aparta&entul lui) de unde trase concluAia c( a$usese
c'nd$a un iubit care locuise cu ea) dar o p(r(sise. ;n sc'ncet care se
auAi din spatele casei %i aduse a&inte c( a$ea 8i un copil. Se g'ndi c(
asta trebuia s( 9ie casa p(rin*ilor ei) care &uriser(.
,e&eia se %ntoarse cu o cea8c( de ca9ea %n &'n( 8i se a8eA( %n 9a*a lui)
de partea cealalt( a &(su*ei de ca9ea. Se uitar( $reun &inut unul la
cel(lalt) 9(r( s( $orbeasc(. Ryker stabili c( a$ea %n =ur de treiAeci 8i
cinci de ani. +ra aproape dr(gu*(G a$ea ochi alba8tri %ns( 8ter8i) 9(r(
$ia*( p(r blond) cu o tent( ro8cat(. +a $orbi pri&a.
?Stau 8i &(0ntreb ce &ai $re*i de la &ineJ Dl a$e*i pe <enry. +
ne$ino$at) spuse ea &ecanic. De ce nu0i da*i dru&ulJ
?7( suna regulat) pe $re&ea c'nd %l c(uta& %nc(.
?Nu0i ade$(rat. 40a& $(Aut totu8i o data) la NeK Lork.
?6sta0i o &inciun() do&ni8oar( Cyrus. 6$e& %nregistr(rile
con$orbirilor cu ta>( in$ers( de la NeK Lork.
?Pi ce0i cu astaJ Suna %ntotdeauna de la tele9oane publice. N0a&
8tiut niciodat( unde se a9la. De ce0a*i $enit acu s( &( s'c'i*i cu
po$estea astaJ
? ,iindc() $ede*i... a 9ost eliberat.
?De cineJ tres(ri ea) surprins(.
?:rieteni de0ai lui. :roble&a e c( ne0a& dat sea&a ca &ai a$e& ni8te
%ntreb(ri pe care a& uitat s( i le pune& 8i ne g'ndit poate c( s0a %ntors
aici.
Ryker 8tia ca Cyrus n0ar 9i riscat sub nici o 9or&( s( %ntoarc( %n
Co99ey$ille. :robabil c( %n &o&entul acela cel pu*in echip( de la
,...1. era de=a pe dru&. ,e&eia %l pri$i suspicioas(:
?De ce s( se %ntoarc(J N0are ni&ic aici.
?:(i... sunte*i sora -ui. Pi are 8i o nepoat(.
Ryker ar(t( cu capul spre ca&era din spate.
? ine 9oarte &ult la du&nea$oastr(. Pti& asta din
con$ersa*iile tele9onice.
?7oi &i0a*i %nregistrat tele9onulJ
?Nu noi. Cei de la ,...-.
?-e8i a9ar(.
?Ne0a& g'ndit c( poate o s( $( sune din nou 0 eu unu sunt con$ins
de asta.
?7( rog s( pleca*i) do&nule...
?Ryker. Sergent Ryker. +i bine) spuse el ridic'ndu0se) dac( cu&$a
$( sun() trans&ite*i0i $( rog un &esa= din partea &ea.
?Ce anu&eJ %ntreb() ridic'ndu0se 8i ea.
?6sta@
:u&nul lui Ryker *'8ni cu toat( puterea 8i se %n9ipse %n burta ei &oale.
,e&eia icni 8i se 9r'nse %n dou() cu respira*iaG t(iat(. 5 %n89ac( de par)
o ridic( iar %n picioare 8i %ncepu s0o lo$easc( cu pal&a lui grea) 9(r(
grab() &etodic) peste 9a*( peste s'ni) p'n( i se &uiar( picioarele 8i
c(Au %n genunchi. Ryker se aplec( 8i) %ncle8t'ndu08i &'inile de
re$erele ei) s&uci $iolen*() s9a8iindu0i bluAa 8i sutienul. Din gura ei nu
se auAi nici un sunet) doar lacri&i &ari i se prelingeau t(cute pe obra=i.
Se l(s( 8i el %n genunchi 8i) apuc'nd0o iar(8i de p(r) %i scr'8ni
a&enin*(tor %n ureche:
? S(Ui spui lui <enry c( sergentul Joe Ryker a %ntrebat de
el. S(0i &ai spui c() dac( are c't de c't coaie) s( $in( s( &( caute.
?Nu@ ge&u ea) scutur'nd din cap cu $iolen*(.
Ryker o trase 8i &ai tare de p(r:
? 6& auAit prin ora8 c( e8ti &are &eseria8( la supt ci&poiul@
,e&eia se r(suci 8i %l Ag'rie pe 9a*(. Ryker o %&br'nci 8i0i trase un
picior.
?68 $rea s( %ncerc 8i eu a8a o gurist( 9ai&oas() dar n0a& ti&p acu&.
5ricu&) uite0*i plata@
Scoase din buAunar o &oned( de dou(Aeci 8i cinci de cen*i 8i o arunc(
pe podea %n 9a*a ei.
? Pi ai gri=( s(0i spui lui <enry. Dncearc( s( *ii &inte) bineJ
Joe Ryker@
,e&eia r(&ase %ntins( pe podea 9(r( s(. scoat( un sunet. Doar trupul i
se Aguduia de suspine incontrolabile.
Ryker ie8i din cas( 8i se urc( %n &a8in(. Respira cu greutate 8i) de c'te
ori tr(gea aer %n piept) %8i a&intea de ne&ernicul de 6$ery. Di tre&urau
&'inile %n ti&p ce scor&onea prin buAunare dup( chei.
Dnc( %l &ai durea capul din cauAa 8ocului pro$ocat de e>ploAia
grenadei 8i &estec( aspirine tot dru&ul p'n( la Tulsa) de unde lu( o
curs( spre 5klaho&a. Dncerca s( nu se &ai g'ndeasc( la ce %i 9(cuse
9e&eii) dar bine%n*eles c( nu se putea g'ndi la &i&ic altce$a. ,usese o
treaba &urdar() dar trebui s( ad&it( c( era singura lui 8ans( s( sal$eAe
acest caA. Ce erau c'te$a $'n(t(i %n co&para*ie cu c't r(u 9(cuse
CyrusJ Spera ca) p'n( la ur&() scopul s( scuAe din plin &i=loacele.
D8i i&puse s( se g'ndeasc( la locul %n care s0ar 9i putut a9l Cyrus %n
acel &o&ent. Se %ntreba dac( cri&inalul se &ai a9la %nc( %n libertate 8i)
de era a8a) dac( p(r(sise cu&$a NeK Lork0ul. +ra aproape sigur c(
nu reu8iser( s(01 prind( 8i un puternic presenti&ent %i spunea c(
uciga8ul n0o s( p(r(seasc( ora8ul) ce pu*in nu %nainte de a08i lua
re$an8a asupra poli*iei. ;n o& %ntre la &inte ar 9i a=uns %n 6rgentina
p'n( acu&) se g'ndea Ryker) dar <enry Cyrus nu era un o& %ntreg la
&inte. ,aptul c( %i b(tuse sora %nsea&n( c( Cyrus a$ea s( r(&'n( la
NeK Lork &ai %nse&na c( nici nu &ai era ne$oie sa01 caute. Cyrus
a$ea s(0l g(seasc( pe el. Ceea ce nu putea 8ti cu siguran*( era daca
.arbara Cyrus a$ea s( sune poli*ia sau nu. ,aptul repreAenta o
$ariabil( %n calculele lui) dar nu a$ea prea &are i&portan*(. Cel &ai
r(u lucru care i se putea %nt'&pla era s( 9ie arestat %nainte de a a=unge
la aeroport. 6$ea s( apar( %n 9a*a $reunui &oco9an de =udec(tor) s(
nege totul) apoi s( 9ie eliberat pe cau*iune sau achitat 9(r( cau*iune)
dup( ce se con9ir&a c( era poli*ist. 6$ea s( a=unga %napoi la NeK
Lork) cel &ai t'rAiu a doua Ai. Nu era pentru pri&a oar( c'nd si&*ea
pe pielea lui cu& e c'nd te a9li de parte cealalt( a legii. Ryker A'&bi.
Ce$a %i spunea c( .arbara Cyrus nu anun*ase poli*ia: 9(cea parte din
acea categorie social( care nu a$ea %ncredere 8i nici nu agrea poli*i8tii)
8i Ryker nu0i d(duse niciW un &oti$ s(08i schi&be p(rerea.
5 =u&(tate de or( dup( de Ryker p(r(sise Co99ey$ille) .arbara Cyrus
&ai suspina %nc( pe podea. T'r'itul tele9onului o scoase din a&or*eal(
8i se t'r% cu greu p'n( %n buc(t(rie) %ntinse &'na p'n( la receptorul
tele9onului 8i %l trase %n =os spre ea. 7ocea 9ratelui ei o aduse %napoi la
realitate. :l'nse 8i se $(ic(ri %n receptor $reo cinci &inute.
?RykerJ
?Da@
?De la :oli*ia din NeK LorkJ
?Da@ <enry) ce s( 9acJ
?Ni&ic) a& eu gri=( de asta.
Cyrus %8i chinuia &intea s( g(seasc( ce$a.
?+0n regul() %ncearc( s( te lini8te8ti. Cred c( o s(0i 9ac eu o $iAit(
do&nului Ryker) c't &ai stau prin NeK Lork.
?<enry) ai gri=(@ + nebun@
?M( descurc eu) 9ii lini8tit(. N0o s( &ai $in( el s(0&i bat( &ie sora.
4as( c( $orbesc eu cu el.
:use la loc receptorul %n 9urc() ie8i din cabina tele9onic( 8i pri$i cu
aten*ie %n =ur. <olul lui Sloane <ouse) o cl(dire i&pun(toare de cinci
sute de ca&ere care 9(cea parte din re*eaua hotelurilor pentru tineret)
L.M.C.6.) era %n*esat de lu&e. 4u( unul din li9turi) urc( direct %n
ca&era lui 8i se arunc( pe patul co&9ortabil) trec'nd %n re$ist(
e$eni&entele petrecute %n ulti&ele dou(Aeci 8i patru de ore. Dup( ce %i
%&pu8case pe cei doi poli*i8ti) 9ugise p'n( la cea &ai apropiat( gur( de
&etrou din <arle&) pl(tise per&isul 8i se urcase %n pri&ul tren.
C(l(torea cu &etroul pentru pri&a oar( %n $ia*( 8i cei c'*i$a pasageri
a9la*i %n $agon %l pri$iser( curio8i. +ra destul de ciudat ca un alb s( se
urce %n &etrou dar s( &ai 8i stea %n picioare c'nd erau at'tea scaune
libere %n =ur) asta era de0a dreptul straniu. Se *inea cu o &'n( de bara
suspendat() %n ti&p ce cu cealalt( presa ar&a ascuns( sub hain() care
%ncepuse s( alunece %n =os. Trenul a$u o lung( oprire %n Ti&es Sluare.
Dup( c'te$a &inute) Cyrus cobor% 8i %ncepu s( &earg( spre sud.
Ce$a &ai t'rAiu) a=ung'nd %n 9a*a cl(dirii &asi$e din Strada /" 7est)
se %ntreb( dac( nu ni&erise cu&$a o adres( gre8it() dar pe 9ir&a de
deasupra intr(rii scria 9oarte clar: L.M.C.6. Cyrus &ai st(tuse %ntr0o
pensiune pentru tineret c'nd a$ea optspreAece ani) %n 4incoln)
Nebraska dar aceast( construc*ie era la 9el de uria8( 8i
%nsp(i&'nt(toare ca hotelurile pe care dorea s( le e$ite. Dn tot caAul)
personalul din(untru se ar(tase e>tre& de prietenos. Se trecuse %n
registru drept Cal$in Johnson) dup( nu&ele unui ca&arad cu care
ser$ise c'nd$a %n .rigada Special( de Recunoa8tere 8i pl(tise cu bani
ghea*(.
Cyrus %8i c'nt(rea acu& ur&(toarea &i8care. Noaptea trecut( trecuse
cu bine de $eri9icarea recep*ionerului) dar 8tia c( 9oarte cur'nd
9otogra9ia lui o s( apar( peste tot. RealiA( c( 9rigul a$ea 8i el
a$anta=ele lui) unul dintre ele 9iind acela c( %8i putea ascunde 9a*a sub
o p(l(rie 8i o e8ar9(. De ase&enea) era &ult &ai u8or s( ascunAi o
pu8c( sub o hain( groas(. Totu8i nu0i pl(cea 9rigul) &ai ales c( acu&
parcurile nu0i &ai puteau ser$i nici ca acoperire) nici ca ascunA(toare.
:ensiunea nu era scu&p( la NeK 0Lork) dar 8tia c( nu &ai putea
r(&'ne acolo. .`.
.(tu u8urel cu pal&a u&9l(tura lunguia*( de sub p(tur(:
?Ce Aici) MikeyJ +8ti gata sa plec(& din loc8orul acesta c(ldu*J ,ir0
ar s( 9ie) sigur c( era 9rig ca naiba %n parcul (la) 8i tu A(ceai singur
acolo %n p(&'nt) %nghe*at tot c'nd te0a& g(sit. C't pe ce s( &( la8i
balt( c'nd a$ea& at'ta ne$oie de tine... +i) cred c( a& ter&inat $reo
patru din ei aAi0noapte. Doi) sigur. 6cu& trebuie s( &ai ter&in(& cel
pu*in unul) %nainte de plecare. :oli*i8tii) (8tia se cred al naibii de
de8tep*i.
Di $eni brusc %n &inte tele9onul pe care toc&ai %l d(duse surorii lui.
? 4a dracuF) cred c( a& $orbit &ai &ult de Aece &inute@
Pi0a& &ai 8i sunat de aici din hol@ ,ir0ar s( 9ie@ Trebuie s0o
din loc i&ediat) a&ice. Sus 8i pe cai@
Cyrus *'8ni din pat) %8i leg( pe o parte carabina M 1" 8i telescopul cu
cordonul de la perdea 8i %8i puse haina deasupra.
6=uns %n strad() porni cu pa8i &ari 8i gr(bi*i prin %ntunericul rece
%nspre :ort 6uthority. 5bser$( c( Aona era dotat( cu o &ul*i&e de
&agaAine care $indeau echipa&ente din. surplusul ar&atei. -ntr( %n
unu din ele) a9lat pe Strada "C 7est) care parea un enor& depoAit)
etal'nd o i&presionant( ga&( de produse. +ra e>act ce c(uta) %8i
cu&p(r( o pereche de ciA&e) un palton cu c'te$a nu&ere &ai &are)
&(nu8i) o c(ciul( de blan() len=erie c(lduroas() ochelari de schi 8i %nc(
alte c'te$a &(run*i8uri. Nu erau $'nA(tori) care s(01 s'c'ie 8i) c'nd se
duse s( pl(teasc( la cas() obser$( un stand cu echipa&ente de
$'n(toare. 6$ea ne$oie disperat( de gloan*e calibrul !)1C. Nu reu8ise
s( recupereAe din ascunA(toare dec't un %nc(rc(tor cu dou(Aeci de
gloan*e. +Ait() %ntreb'ndu0se dac( ar 9i putut e>ista %n &agaAinul acela
e>act &ar9a pe care o c(uta) dar renun*() hot(r'nd c( era &ai bine s(
nu ri8te) %8i achit( cu&p(r(turile 8i ie8i.
Tra$ers( rapid spre cap(tul de linie al autobuAelor de la :ort
6uthority) se strecur( p'n( la toaleta b(rba*ilor 8i %8i schi&b( hainele.
6cu& se si&*ea de parc( %ncepea o nou( $ia*(. Cine$a care 8tia.la ce
9olosesc aceste toalete cu plat() scrisese pe Aid) printre celelalte
gra99iti0uri: B,eri*i0$( de toate %ntreprinderile care necesit( haine noi 0
<enry Da$id Thoreau#. Cyrus nu $(Au inscrip*ia 8i) chiar dac( ar 9i
$(Aut0o) pu*in i0ar 9i p(sat. +l a$ea treaba lui 8i trebuia s0o duc( la bun
s9'r8it.
:(r(si toaleta cu plat( 8i intr( %n holul &asi$ al incintei. Cu&p(r( de la
un stand Aiarul Daily NeKs: pe pagina a treia0%8i descoperi chipul. Nu
a 9ost surprins. :e aceea8i pagin( se a9lau 8i 9otogra9iile celor doi
poli*i8ti %n uni9or&( pe care %i o&or'se cu o noapte %nainte.
? Deci) din nou la treab(@ %8i spuse:

C6:-T54;4 1C
:eterson era %nnebunit. +$eni&entele ulti&elor Aile scoseser( cu
totul din.&in*i. - se p(rea c( totul se duce de r'p() D8i d(dea sea&a
instincti$ ca n0ar 9i trebuit niciodat( s( se puna cu Ryker) dar la
&o&entul respecti$ nu a$usese de ales. 6cu& pri$ind chipurile
adunate %n =urul &esei lungi) a$ea asenti&entul ca &ai trecuse odat(
prin toate astea. Pi chiar trecuse.
?4indly) ai pri&it $reo $este.de la ;nitatea Special( +>pertiA(J
?Da) do&nule. 7or instala la noapte Aece echipe de lupt(tori
antiterori8ti pe acoperi8urile din Aon(.
?Pi de la,loyd.ennettJ
? :atru elicoptere. Rapoartele &eteo sunt 9a$orabile.
?4ocotenente) a*i pus sub ur&(rire toate ie8irile din ora8J
?Da) do&nule) r(spunse ,ischetti. Ce crede*i) o si r(&'n( %n
ora8 sau o s( pleceJ
? 5 s( r(&'n() r(spunse 6$ery. :eterson ridic( pri$irile:
?De ce creAi astaJ
?.(ie*elul $ostru) Ryker) toc&ai a dansat o b(tuta cu surioara lui
<enry.
?CeJ@ Ryker e %n Co99ey$illeJ
?6 9ost. Dup( ce s0a petrecut aAi0noapte) i0a& %nregistrat din nou
tele9onul) iar unul din agen*ii no8tri a $(Aut un b(rbat ci
se&nal&entele lui Ryker intr'nd 8i apoi ie8ind din casa ei. Cyrus
a sunat0o dintr0o pensiune pentru tineret .de pe Strada /".
6 $orbit pu*in ca& &ult de data asta. Noi a& sunat i&ediat
circu&scrip*ia din Aon() dar copoii au a=uns ca& cu cinci &inute &ai
t'rAiu. S0a %nscris la recep*ie cu nu&ele de Cal$in Johnson. :eterson
a$ea i&presia c( tr(ie8te un co8&ar..
?:ui de.) c(*ea@ Ce i0a spus Cyrus sor(0siJ ;nde0i RykerJ De ce n0a*i
pus &'na pe elJ
6$ery %ncerca s(08i ascund( A'&betul. :(rea s(01 g(seasc( 9oarte
a&uAant pe :eterson %n seara aceea.
?+i bine) <enry a dat de %n*eles c( se duce s(01 arunce pe Ryker %n
aer. De0asta cred c( o s( r(&'n( %n ora8. Dn al doilea r'nd) Ryker
trebuie s( se 9i 9olosit 8i el de un nu&e 9als 8i nici nu cred c( s0a %ntors
cu a$ionul direct la NeK Lork.
?5ricu& nu pute& s(01 d(& in ur&(rire. -ar ca s(01 b(g(& la
r(coare... n0a 9(cut ni&ic care s( poat( 9i do$edit.
:eterson %8i l(s( capul%n &'ini. Cei patru detecti$i a9la*i %n %nc(pere
nu01 $(Auser( niciodat( ar(t'nd at't de r(u) ceea ce %i bucura.
5&or'rea celor doi poli*i8ti %i %n9uriase din cale a9ar(. Dn ceea ce %i
pri$ea) uciderea unui poli*ist era singura cri&( cu ade$(rat gra$( din
cele trecute %n c(r*ile de specialitate. 5rice altce$a nu era pentru ei
dec't rutin( de dou( parale. 6r 9i 9ost indicat pentru :eterson s( nu
&ai calce %n str(chini 8i de data asta) pentru binele lui.
?Nu0*i 9ace gri=i %n pri$in*a lui Ryker) continu( 6$ery. Se descurc(
el. Trebuie) dac( $rea s(01 %ncol*easc( pe Cyrus.
6propos: care0i statutul lui %n &o&entul de 9a*(J
:eterson era at't de ..cu9undat %n g'nduri) ca nu auAi %ntrebarea.
,ischetti r(spunse %ntr0un t'rAiu:
59icial) e %nc( %n $acan*(. Desigur c() dac( a& putea sta de $orb( cu
el) i0a& contra&anda i&ediat concediul (la.
?Pi partenerul lui unde eJ
?S0a %ntors acas() %n aueens. Pi0a schi&bat $acan*a %n concediu de
boal(. Nu pute& 9ace ni&ic %n pri$in*a asta. Sunt sigur c( 8i Ryker o
s( %ncerce aceea8i 8&echerie) %n a8a 9el %nc't s( nu01 pute& *ine sub
control. 4indly era con9uA.
?Dn ce 9el e i&plicat tipul (la de la tele$iAiune) Rogers) %n po$estea
astaJ %ntreb( el.
:eterson ridic( capul:
?Nenorocitul (la@ 5 s(01 sp'nAur p'n( la ur&(@
6$ery %l pri$i non8alant) aproape plictisit.
Milkinson) partenerul lui 4indly) intr( %n %nc(pere. Se dusese %n
<arle&) unde 9useser( o&or'*i cei doi poli*i8ti) 8i $orbise cu detecti$ii
de acolo. Se a8eA( la &as() trec'nd %n re$ist( adunarea t(cut(. Dn
s9'r8it se decise s( deschid( gura:
?<ei) unde0o s( se ascund( acu& ne&ernicul (la) c'nd au disp(rut
toate alunele 8i &erele p(dure*e din parcuriJ
:eterson se hot(r% s( %ncerce s( aduc( &ica %ntrunire pe 9(ga8ul
nor&al.
?Nu 8tiu. Dac( el cunoa8te cu&$a intr(rile 8i ie8irile din ora8) o s(
g(seasc( un loc. Nu uita*i) %n 9iecare an treiAeci de &ii de oa&eni trec
iarna 9(r( nici un acoperi8 deasupra capului. Dor& pe *e$ile de
%nc(lAire de la &etrouri) %n ruinele caselor de&olate) se ascund peste
noapte %n institu*iile publice) c(l(toresc cu &etroul toat( Aiua sau se
9ac co$rig 8i dor& pe alei %n nop*ile) &ai calde. 5 s( se agate de toate
aceste posibilit(*i) dac( *ine at't de &ult s( &ai r(&'n( prin prea=&(.
?jine 9oarte &ult sa r(&'n( prin prea=&() inter$eni 6$ery. 7rea
neap(rat s(01 decoreAe pe Ryker cu un glon* %ntre ochi@
6$ery %8i b(tu u8urel cu degetul 8aua nasului.
?Tipul are boa8e) nu glu&(. 6sta trebuie s( i0o recunoa8te*i.
?CineJ
?Cyrus) bine%n*eles) r(spunse 6$ery. Pi Ryker) sigur) ad(ug( el cu
ciud(.
?6&'ndoi sunt nebuni de legat@ spuse 4indly. 5 s( 9ie un &eci
ne&aipo&enit.
:eterson se ridic( %n picioare:
?.a n0o s( 9ie nici un &eci) 9ir0ar a naibii de treab(@
7reau s( pune*i &'na pe Cyrus c't &'i repede posibil 8i s( &i01
aduce*i pe Ryker de cu& %8i arat( 9a*a@
4a ora noua) %n aceea8i sear() Ryker 9or&( nu&(rul lui Craig Rogers)
9olosind tele9onul unui bar de pe Ninth 6$enue)
?Tic(los *(c(nit@ url( Rogers %n receptor. 6proape &i0ai o&or't
o&ul@
?4ini8te8te0te) Craig) alt9el o s(0*i plesneasc( una din coardele tale
$ocale de aur.
?6r 9i trebuit s(0&i dau sea&a de la %nceput cu cine0a& de0a 9ace@
Dac( intru la %nchisoare) o s( intru cu tine cu tot) nenorocitule@ scr'8ni
Rogers.
?Craig) Craig@ N0a& nici cea &ai &ic( idee despre ce $orbe8ti@
6scult() arn a$ut o s(pt(&'n( grea. 6& ne$oie s(0&i 9aci un &ic
ser$iciu@
?CeJ@ 6i %nnebunitJ
?6$e& o 8ans( s( ter&in(& treaba cu bine@ 4ini8te8te0te 8i ascult(0
&( bine. Mai ai %nc( posibilitatea s( scrii subiectul $ie*ii tale.
?Trebuie s( &( duc %n ora8. 6& e&isiune la ora unspreAece)
dac( n0ai uitat cu&$a.
?N0o s(0*i si&t( ni&eni lipsa. 6scult() caut( cea &ai bun( 9otogra9ie
de0a &ea pe care o ai 8i d(0o pe post disear(. Pi 9( %ntr0un 9el s( apar(
8i %n Aiare. ,olose8te un &aterial &ai $echi %n leg(tur( cu Cyrus...
Spune ca &( ocup din nou de caA.
?Pi care0i &oti$ul) &( rogJ
Rogers era &ai &ult dec't suspicios %n ce %l pri$ea pe Ryker) dar nu
putea s( reAiste tenta*iei de a scoate un subiect
9oarte gras. 6sta i0ar &ai 9i 8ters din p(cate. Ryker %i po$esti %nt'lnirea
pe care o a$usese cu .arbara Cyrus 8i schi*( pe scurt planul pe care %l
a$ea.
? 6i b(tut0o pe sor(0saJ +8ti nebunJ Dac( te o&oar(J 6 o&or't de=a
doi poli*i8ti@ Ce se &ai alege de bo&ba &ea dac( te o&oar(J
Ryker nu luase niciodat( %n considerare aceast( posibilitate. R(&ase o
clip( pe g'nduri)
? :(i chiar asta ar 9i 8tirea bo&b(@ Dac( &( o&oar() po*i s( dai pe
9a*( %ntreaga po$este. :o*i s( 9aci din &ine un erou) Craig@
?,oarte nosti&@ 6sta o s( te 9ac( s( treci drept un idiot.
Pi) indirect) 8i eu. 5 gr(&ad( din ca&araAii t(i s0au con$ins de=a
de asta) ca s( 8tii@
Ryker %8i schi&b( poAi*ia) inco&odat de cabina str'&t(.
?;ite ce e) a& o po$este 8i &ai gras(...
?+ a&estecat 8i ,...-.0ul) nu0i a8aJ
?+8ti o $ulpe tare hoa*() Craig. <ayes) partenerul &eu) are toate
datele. 6& s(0i spun s( te pun( la curent cu toat( po$estea) %n caA c(
&ie %&i $ine de hac b(tr'nul <enry.
?Cu& pot s( 9iu sigur ca o s(0&i spun(J
?4a dracuF) 9iindc( a8a %i spun eu@ 59icial) el nu 8tie ni&ic despre
asta. Ptie totul de la &ine. Nu $a putea 9i incri&inat. Dac(
nu te intereseaA( =ocul) pot sa &( duc la StillKell de la postul
M.-.
?.ine) bine@ 5 s(0*i dau &utra pe post@
Cei doi puser( la punct toate detaliile) p'n( ce Ryker se declar(
satis9(cut.
?Sper c( o s(0*i $in( de hac nenorocitul (la) &ai ad(ug( Rogers 8i
%nchise abrupt tele9onul.
Ryker A'&bi 8i 9or&( nu&(rul lui <ayes. Dup( c'te$a apeluri)
r(spunse o $oce de 9e&eie. Ryker se preAent(.
Doar&e 8i nu $reau sa0l deran=eA) spuse so*ia lui <ayes. ;nde dracuF
a*i u&blat $oi doi...
.rusc) $ocea lui <ayes se auAi %n receptor:
?Ryker@ -suse Cristoase) a& creAut... unde e8tiJ
?Dn pa&pas@ 6& o po$este lunga pentru tine.
Ryker %i relat( cea &ai &are parte din ce se &ai %nt'&plase dup( ce
ie8ise din spital) apoi %i d(du instruc*iuni %n pri$in*a lui Craig Rogers.
?+8ti nebun. Ne&ernicul (la o sa te dea gata) spuse <ayes.
?;ite ce0i: n0a& ie8it pe 9aleA( ca s( 9iu %&pu8cat. 5 s( a& destul(
b(taie de cap p'n( %l 9ac s( dea de &ine. Dar) c'nd o s( &( g(seasc()
eu o s( stabilesc regulile. Dac( a& ne$oie de ce$a te sun.
?Nu po*i)
?De ceJ
?,iindc(... ((a... Mary o s( *in( tele9onul scos din priA( o $re&e.
?:entru ce naibaJ
?Ptii... &ica noastr( proble&( cu Cyrus) %n parc... Nu s0a recunoscut
o9icial) dar...
?Zi odat(@
?Neo9icial) a a9lat o &ul*i&e de lu&e de po$estea asta.
Mai ales poli*i8tii. Dup( ce au 9ost o&or'*i cei doi agen*i....Dn
9ine) noi doi nu prea &ai sunte& a8a bine $(Au*i) &ai ales printre
purt(torii de uni9or&(. 6& pri&it aici ni8te tele9oane...
?Dn*eleg. +0n regul(. Stai s( &( g'ndesc. D*i &ai aduci a&inte de
prietena noastr() MaureenJ
Dup( o oarecare pauA() <ayes r(spunse:
?Da.
?:ot 9i g(sit acolo. Sau ne l(s(& &esa=e la recep*ie.
?6& %n*eles.
7ocea lui <ayes suna %ncordat(. Ryker %8i d(du sea&a c( so*ia
celuilalt asculta) de la un aparat %n deri$a*ie) sau st(tea 9oarte aproape.
Dup( o alt( pauA() <ayes continu(:
?6tunci... nu te &ai %ntorci %n aparta&entul t(uJ
?Olu&e8ti) nuJ .locul (la o s( 9ie %n*esat cu poli*i8ti 8i cu (ia de la
,...-.@ Sper c( Cyrus $a a$ea at'ta bun0si&* s( se *in( 8i el departe de
locul (la@
?Pi atunci cu& o s( te g(seasc(J
?;r&(re8te 8tirile lui Rogers de la unspreAece@
Ryker %nchise 8i %l sun( pe :eterson. 7ocea lui se&(na 9oarte &ult cu
cea pe care o a$usese Rogers c'te$a &inute &ai de$re&e.
?;nde dracului e8tiJ Abier( el.
?Dn $acan*(.
?;nde e8tiJ Abier( din nou :eterson.
?6scult() c(pitane. ,ace& cu to*ii echilibristic( pe &arginea
legii de o bun( bucat( de $re&e %n caAul Cyrus. 6 ca& $enit $re&ea
s( pune& lucrurile la punct) nu creAiJ
?7acan*a ta a 9ost contra&andat() a8a c() %*i ordon s( te preAin*i la
sec*ie i&ediat.
?Cu tot respectul datorat unui rang at't de superior: du0te dracului@
:eterson %ncre&eni.
?6sta o s( *i0o pl(tesc eu@ 6& s( te tri&it s( speli $eceuri la
6cade&ia de :oli*ie...
?Sunte& a&'ndoi %n aceea8i oal() c(pitane. Te a& la &'n( cu t'rgul
pe care tu 8i cu co&isarul l0a*i %ncheiat cu ,...-0ul. +i bine) do&nul $a
pleca cu $echea ad&inistra*ie) %8i $a lua o slu=b( pl(cut( %n industria
pri$at() cu un salariu 9ru&u8el rotun=it. Ce creAi c( o s( Aic( lu&ea
c'nd o s( a9le c( tu) cu (ia de la ,...-. 8i cu co&isarul era*i %n
c'rd(8ie 8i) %n loc s(01 %&pu8ca*i la Aid pe nenorocitul (la) $oi %l *inea*i
%n pu9J :arc( $(d titlurile Aiarelor: 6sasinul %n &as( se bucur( %n
$acan*( de 9acilit(*ile acordate de gu$ern) %n ti&p ce cet(*enii tre&ur(
de 9ric( %n continuare#.
?Cu& 10ai descoperit pe CyrusJ %ntreb( :eterson) schi&b'nd
rapid subiectul
?Nu 8tiu ce $rei s( spui) c(pitane. +u &( pli&ba& pur 8i si&plu 8i
dintr0o dat( a ap(rut el) a8a c( eu &i0a& spusG Ryker) nu *i se pare c(
tipul (sta sea&(n( cu cine$a cunoscutJ
?Nu A(u@ Te aran=eA eu 8i pentru asta) nici o gri=(@
?Tot ce $reau e o s(pt(&'n( de concediu &edical) spuseRyker.
?:(i tu chiar e8ti bolna$@
?Toc&ai) $eAiJ
?Sper c(...
Ryker %nchise tele9onul intr( %n bar 8i co&and( de &ai &ulte ori c'te
un BJack Daniels# dublu. :e la Aece 8i =u&(tate ap(ru 8i Maureen
Malloy. Dl descoperi pe Ryker 8i $eni la &asa lui.
?6& $enit i&ediat cu& a& pri&it &esa=ul t(u) spuse ea.
?Stai =os.
Ryker n0o &ai $(Ause din septe&brie) %i &ai crescuse pu*in p(rul 8i
era iar(8i blond(.
?Ce0ai Aice de un coleg de ca&er( pentru $reo s(pt(&'n(J
? Dup( ce &0ai sc(pat de ,loyd) cred c( ar trebui s(0*i 9iu
recunosc(toare.
?Mai cur$(s(re8ti %nc(J 0 . .
+a %8i cobori pri$irile %n p(&'nt.
?Dntr0un 9el. 6cu& sunt pe cont propriu. Ziua lucreA ca chelneri*(
%ntr0unul din restaurantele din Coliseu&. Trec o &ul*i&e de turi8ti
pe acolo) a8a c( n0a& ne$oie de pe8te. Sla$( do&nului c( a& sc(pat
de ,loyd@ Mai 9ac c'te o %n$'rteal( de dou( ori pe s(pt(&'n(. 6& 8i
eu ne$oie de ni8te bani %n plus@
?:entru ceJ CocaJ <eroin(J 69rodisiaceJ
Ryker %n$(*ase din lunga lui e>perien*( c( nu trebuia niciodat( s( ai
%ncredere %n to>ico&ani. +rau irecuperabili.
?Nu&ai chestii u8oare...
D8i d(du sea&a c( n0a$ea nici un rost s( &int(. 6$ea oricu& s(0i $ad(
c't de cur'nd %n*ep(turile proaspete de pe pulpe. Cel pu*in) ea a8a
spera.
?C't de &ultJ
?De $reo dou( ori pe s(pt(&'n(... %n nop*ile c'nd n0a& pe ni&eni %n
pat.
? 6i 9ace bine s( 9olose8ti ace sterile &(car. N0a& che9 s( &(
%&boln($esc de S-D6. Pi) dac( &( %&boln($e8ti de ce$a gonoree)
herpes) orice te o&or) ai %n*elesJ
?Sigur) spuse ea. Sunt curat(. Chiar 9oarte curat(.
?Curat( ca o haAna %&pu*it() spuse Ryker. Dar n0a& de ales. <ai s0o
lu(& din loc. Merge&) %n $iAuina ta p(c(toas(.
:e dru&) Ryker se uit( de &ai &ulte ori %n ur&a) %ncerc'nd s(
descopere dac( era ur&(rit. Nu $(Au pe ni&eni) dar nu putea 9i sigur.
5pri din &ers un ta>i) &erser( cu el o bucat( de dru&) apoi cu &etroul
c'te$a sta*ii) apoi cu autobuAul. Dn ti&p ce str(b(teau pe =os distan*a
de c'te$a blocuri p'n( la aparta&entul 9etei) ea %l %ntreb(:
?6i dat cu&$a de buclucJ
?Nu&ai 9etele rele dau de bucluc) r(spunse Ryker.
Merser( &ai departe %n t(cere. +a de abia *inea pasul. Dup( o $re&e)
se a$entur( din nou) cu r(su9larea t(iat(:
?N0ai baga=e deloc) iubituleJ
?4as0o &oart( cu Biubitule#@
:rostituata se si&*i =ignit(.
6=un8i la hotelul Sa>on) Ryker tra$ers( %n grab( holul de la intrare 8i
se urc( direct %n li9t. +$it( s( dea ochii cu recep*ionerul 8i cu portarul.
6&'ndoi 8i0ar 9i adus a&inte de el.
De cu& intr( %n ca&era lui Maureen Mallory) se duse drept la &icul
tele$iAor Sony a9lat pe noptiera de la cap(tul patului.
6l(turi de el se a9la un br(du* de Cr(ciun din plastic) ca& =erpelit)
%&podobit cu becule*e care clipeau slab. Dl scoase din priA( 8i deschise
tele$iAorul. +ra ora unspreAece 8i trei &inute. ,igura bronAat( 8i
pl(cut( a lui Craig Rogers u&plea ecranul.
? <ei) asta %&i a&inte8te de ce$a@ Tipul (la) Cyrus sau a8a ce$a)
cri&inalul cu pu8ca cu lunet(...
? Tac(0*i gura@
,a*a lui Rogers era neclar() iar $ocea %i suna ca o tinichea.
?,(0i dracului ce$a) Abier( Ryker.
,ata se con9or&( pro&pt) g'ndindu0se c( toc&ai a se&nat un contract
pentru dou( s(pt(&'ni de &unc( silnic(.
? ,(0&i o ca9ea@
?-&ediat) do&nule.
?4as( rahatul (sta cu Bdo&nule# 8i nu &ai 9( Ago&ot@
Maureen %8i scoase haina %n t(cere 8i se apuc( s( 9ac( ca9ea pe o &ic(
plit(. Nu era o buc(t(reas( prea groAa$(: ca9eau a$ea gust de Aoaie
ruginite. 4a unspreAece 8i dou(Aeci 8i cinci) Rogers era pe cale s(
%ncheie progra&ul de 8tiri.
?Jigodia dracului@ iAbucni Ryker.
?CineJ .
?Tac(0ti gura@
Dn s9'r8it) %n spatele reporterului %ncepu s( se &aterialiAeAe
o 9otogra9ie &(rit( a lui Ryker. +ra 9otogra9ia pe care le0o 9(cuse
o&ul lui Rogers) lui 8i lui <ayes) la pri&ul incident cri&inal) pe
autostrada ,ranklin. De data asta ap(rea %n cadrul 8i 9igura lui
<ayes.
?hsta0i 6rtie@ *ip( Maureen. +8ti tu 8i cu 6rtie@
?Taci odat(
Rogers %ncepu s( preAinte &aterialul:
?Dup( cu& a*i 9ost in9or&at) doi agen*i ai poli*iei neK0yorkeAe au
9ost %&pu8ca*i noaptea trecut( %n <arle&) %n apropierea p(r*ii de nord a
lui :arcului Central. :oli*ia a declarat c( e>pertiAa balistic( a unui
glon* recuperat rele$( 9aptul c( a 9ost 9olosit( aceea8i ar&( cu care s0
au co&is cri&ele aceast( $ar(.
Rogers 9(cu o pauA(. Chipul lui <ayes ocupa %n continuare partea
st'ng( a ecranului. Ryker era ener$at:
?T'&pitul dracului@ -0a& spus sa nu dea pe post 9otogra9ia &ea
Rogers trecu %n continuare la recapitularea caAului leit c(pitanul
:eterson) apoi spuseG
?Sergentul Joe Ryker) pe care %l pute*i $edea %n partea dreapt( a
ecranului) a 9ost dese&nat s( reia cercet(rile legate de acest caA.
Sergentul Ryker toc&ai s0a %ntors din eansas) unde a stat de $orb( cu
sora suspectului. Dn partea st'ng( a$e*i i&aginea lui 6rthur <ayes)
partenerul s(u. 6& a$ut ocaAia s( st(& de $orb( cu sergentul Ryker
chiar %n cursul Ailei de ast(Ai) la Capela ,unerar( 7ilella) unde se a9l(
depus p'n( la s9'r8itul s(pt(&'nii trupul ne%nsu9le*it al lui 7ictor
Montoya) unul dintre poli*i8tii) uci8i. Do&nul Ryker ne0a co&unicat
c() dup( p(rerea sa) suspectul) <enry Cyrus a p(r(sit de=a ora8ul 8i
c( poli*ia din %ntreaga *ar( se a9l( %n stare de alert(. +l a &ai ad(ugat
c( suspectul nu $a %ndr(Ani s( &ai r(&'n( %n ora8...
Ryker %nchise tele$iAorul. BNici n0a 9ost ne$oie s( &int( prea &ult#)
%8i spuse %n sinea lui. Dac( reu8ea s( 9ac( Aiarele s( repete aceea8i
po$este %n ur&(toarele c'te$a Aile) era 9oarte posibil ca Cyrus s( dea
peste $reunul din ele 8i s( $in( s(01 caute.
Nu era at't de neobi8nuit ca un poli*ist s( $iAiteAe 9a&ilia unui
ca&arad &ort la capela 9unerar(.
? Mai $rei ca9eaJ
?7reau un coniac.
?Nu *in coniac %n cas(.
?6tunci s( cu&peri &'ine. DeAbrac(0te.
:rostituata %8i scoase hainele de pe ea 8i le arunc( pe un 9otoliu.
R(&ase goal() uit'ndu0se lung la Ryker.
?S( trec pe podeaJ
?CeJ@
?6& creAut... 8tii... ulti&a dat(...
?Nu 9i idioat(@ Treci %n pat.
Se strecur( sub cu$ertur() apoi %ncepu deodat( s( *ipe s'nii &ari i se
b(l(ng(neau %n toate p(r*ile %n ti&p ce lo$ea disperat( %n ce$a a9lat sub
cearcea9. C'*i$a g'ndaci negri de buc(t(rie *'8nir( a9ar() de sub
p(tur(. ,ata se cutre&ura toat( de sc'rb(.
?;r(sc %&pu*iciunile astea@
?Ce) cearcea9urile de pe patJ %ntreb( Ryker) deAbr(c'ndu0se.
?6h) c't %&i doresc s( scap odat( de0aici... s( &( &ut unde$a %n
centru...
?;ite ce0i) o %ntrerupse Ryker) de acu& %nainte o s( 9i& colegi de
ca&er(. N0a& nici un che9 sa te aud $(ic(rindu0te %ntruna despre c't
de 9ru&oas( ar putea 9i $ia*a. 5 s( r(&'i toat( $ia*a o cur$( 8i o
to>ico&an( 8i a8a ai s( 8i &ori) probabil chiar %n hogeacul (sta
%&pu*it. ConcentreaA(0te asupra unui 9utai ca lu&ea) te rog.
:rostituata %8i st(p'ni lacri&ile 8i se n(rui peste cearcea9urile
&ototolite. Ryker $eri9ic( u8a) stinse lu&ina 8i se urc( 8i el %n pat.
:ielea alb0l(ptoas( a 9etei p(rea un caleidoscop de culori) din cauAa
9ir&elor cu neon care clipeau %n strad(. ,a*a %i era lu&inat( cu
inter&iten*e de un 9ascicol $erde.
B:arc( a8 regula un =oc &ecanic#) se g'ndi Ryker.
Cyrus st(tea la p'nd( %n spatele unui pilon uria8 de o*el de sub podul
Mest Side <ighKay) %n dreptul Str(Aii "! 7est. Ceasul ar(ta
dou(spreAece 8i =u&(tate. +ra o noapte de noie&brie 9oarte rece 8i
Aona era cu des($'r8ire pustie) cu e>cep*ia celor doi agen*i %n
uni9or&( care patrulau prin Aon(. Toc&ai cobor'ser( din &a8in( ca
s(08i 9ac( turul obi8nuit. 7eri9icar( intr(rile 8i aleile din =ur) apoi
pornir( %napoi spre &a8in(. Pi spre Cyrus.
Cyrus tre&ura de 9rig. Spri=ini pu8ca de pilonul de o*el ca s0o opreasc(
din tre&urat) %n ti&p ce el a$ea sa e$alueAe situa*ia.
jintele erau la &ai bine de patru sute de &etri dep(rtare) dar se
&i8cau 8i *op(iau %ntruna ca s( se %nc(lAeasc(. 4(saser( &otorul
%n 9unc*iune 8i gaAele care ie8eau din *ea$a de e8apa&ent le %n$(luiau
siluetele ca o cea*(. Cyrus tre&ura) 8i pu8ca tre&ura 8i ea.
6r 9i pre9erat de o &ie de ori s( se a9le coco*at pe o creang( dec't s(
stea %n 9und(tura aceea) 9iindc( dac( rata sau %i r(nea nu&ai) d(dea de
bucluc. 6$eau sta*ie radio 8i ar&e. D8i a&inti cu nostalgie de Ailele
&inunate din ti&pul seAonului de $'n(toare din $ar( 8i se hot(r% s(
lase s(0i scape aceast( ocaAie 8i s(01 a8tepte pe Ryker.
6propiindu0se de &a8in() cei doi poli*i8ti se %ndep(rtar( unul de
cel(laltG pri&ul r(&ase pe trotuar) iar al doilea) 8o9erul) o lu( pe
&i=locul str(Aii.
Cyrus era tipul $'n(torului care nu putea sc(pa nici o *int() indi9erent
de c't de &are era pericolul. D8i a&inti cu& %&pu8case odat( un urs
griAAly %n &un*ii 5Aark) cu tat(l lui. 6$eau pu8ti cu un singur 9oc a lui
era o b(tr'n( B.roKning "/3# 8i b(gase %n ea un glon* pentru
c(prioare %n loc de cartu8. ;rsul 9usese nu&ai r(nit 8i alergase dup( ei
aproape o or( %ntreag(. C'nd reu8iser() %n s9'r8it) s( se urce %n
ca&ionet( tat(l lui %i tr(sese o b(taie %ngroAitoare 8i %i spusese: BDac(
&ai tragi $reodat( proste8te c'nd nu sunt eu atent) a& s( te priponesc
acolo 8i0a& s( te las s( te &(n'nce ur8ii@#.
<enry nu b(gase la cap lec*ia. R(&(sese acela8i 8i %n 7ietna&.
Ni&eni nu $oia s( plece %n patrulare cu el de aceea se %nscrisese ca
$oluntar %n .rig(Aile speciale de recunoa8teri .
4uptase de unul singur.
D8i a&inti toate astea) %n ti&p ce pri$ea prin telescop siluetele alb(strii
care se opriser( pe loc 8i pri$eau %nspre el. Ptia c( nu a$eau cu& sa0l
$ad( pe %ntuneric de la distan*a de patru sute de &etri) dar se 9olosi de
aceast( i&presie ca s( ia o hot(r're. O(sea %ntotdeauna argu&ente ca
s( o&oare.
?.ag sea&a ca ne0au $(Aut) Mikey@ Dac( tot nu a$e& altce$a &ai
bun de 9(cut) a& putea &(car s( trage& la *int(.
Dl alese pe cel din dreapta) cel de pe trotuar) 8i ochi insigna argintie pe
care o purta %n piept. 6r 9i $rut s( ocheasc( a&'ndou( *intele %n acela8i
ti&p) dar trebuia s( se &ul*u&easc( cu ce %i ie8ea %n cale.
6p(s( pe tr(gaci. Reculul silen*ios 9(cu ar&a s( se iAbeasc( de pilonul
&etalic 8i sa A(ng(ne destul de tare. R(suci ar&a spre st'nga) 9(r( s(
&ai a8tepte s( $ad( dac( pri&ul glon* %8i atinsese *inta.
Dn$'rti surescitat telescopul %n toate p(r*ile dar nu reu8i) s(01
descopere pe cel de0al doilea poli*ist. -nstincti$ se %ntoarse la pri&a
*int(. :oli*istul era tot %n picioare) cu spatele spre el) pri$ind spre
cl(direa din 9a*(. Cyrus %8i d(du sea&a c( ratase 8i c( glon*ul ni&erise
%n alt( parte) 9(c'nd Ago&ot. N0a$ea cu& s( rico8eAe. Ptia c( a$eau s(
recunoasc( acel Ago&ot 8i c( or s( %nceap( s( *op(ie %n toate p(r*ile %n
c(utarea unui ad(post. 6cu& intr( %n $iAor 8i cel de0al doilea poli*ist)
%8i scoseser( a&'ndoi pistoalele 8i st(teau ghe&ui*i) cu spatele spre el.
?Dnc( odat() spuse Cyrus) ap(s'nd din nou pe tr(gaci.
6r&a s(ri. 5 readuse u8or %n poAi*ia ini*ial( 8i trase iar(8i ur&(rind
spectacolul: cei doi poli*i8ti c(Aur( pe burt( 8i r(&aser( %ntin8i unul
l'ng( altul pe caldar'&ul %nghe*at.
Cyrus se ridic() des9(cu ar&a %n buc(*i 8i %8i prinse %n =urul pieptului
di9eritele co&ponente cu benAi late de leucoplast) %&br(c( pe deasupra
haina uria8( 8i porni cu pa8i &ari %nspre Ti&es Sluare. +ra singura
Aona din ora8 %n care 8tia c( $a g(si o &ul*i&e de oa&eni pe str(Ai. Dn
unspreAece &inute a=unsese de=a %n 9a*a unui obscur cine&atogra9
pornogra9ic de pe Strada "" 7est. :l(ti biletul 8i intr() %n ciuda
&irosului de sper&( 8i urin() se si&*ea ca un pa8( l(%aindu0se la
c(ldur() %8i trecu &'na peste *epii din barb( 8i decise c( de s(pt(&'ni
%ntregi barba lui nu &ai ar(tase cu& trebuie. Cu toate astea) ar(ta
&ai bine dec't &a=oritatea spectatorilor.
Cyrus nu agrea pornogra9ia) a8a c( ador&i. :e la trei 9(r( Aece) si&*i o
&'n( Ag'l*'indu01 de u&(r. S(ri %n picioare 8i era gata s( scoat( din
buAunar uria8ul s(u pistol &ilitar.
? -e8i a9ar(@ 6ici nu0i cine&a non0stop@ *ip( la el o negres(
&(t(h(loas() :leac( odat() sc'rn($ie@ &ai Abier( ea) %ncerc'nd s(01
%&br'nceasc(.
Cyrus %8i descle8t( &'na 8i pistolul alunec( %n 9undul buAunarului s(u
ad'nc. Se uit( bui&ac %n=ur) clipind 8i &i=indu08i ochii. Toate lu&inile
erau aprinse 8i cine&atogra9ul ar(ta &ult &ai deAgust(tor dec't %8i
i&aginase. :robabil c( nu08i b(tuse ni&eni capul cu cur(*enia de cel
pu*in o s(pt(&'n(. Se si&*ea 8i &iros de 8obolani.
Cyrus %8i trase p(l(ria pe ochi) se strecur( pe l'ng( 9e&eie 8i ie8i a9ar(
bleste&'ndu0se %n g'nd c( ador&ise. Ti&es Sluare era %nc( plin de
$ia*(: tra9ican*i de cocain( 8i alte droguri ie9tine &i8unau peste tot)
trep(du8i din NeK Jersey) ho&ose>uali din Connecticut)
pro>ene*i)t'r9e) p(s(ri de noapte 8i $agabonAi. 6$eau s0o *in( tot a8a
p'n( c'nd Aorile a$eau s(0i tri&it( %napoi %n g(urile 8i cotloanele din
care ie8iser(. 4ui Cyrus i se p(ru ca era un nu&(r neobi8nuit de &are
de poli*i8ti prin Aon() a8a c( o lu( din loc 8i se %n$'rti c(sc'nd ochii
$reo or() 8i chiar %ndr(Ani sa intre unde$a s( bea o cea8c( de ca9ea
9ierbinte. Ni&eri din %nt'&plare %ntr0un grup de $agabonAi Adren*(ro8i
care c(utau un ad(post pentru restul nop*ii 8i &erse cu ei s( doar&(
%ntr0un gara= %nc(lAit. :aAnicul adun( de la 9iecare c'te un dolar 8i le
d(du dru&ul %n(untru l(s'ndu0i s( se urce %n ca&ioanele care erau
parcate acolo pe ti&pul nop*ii. Se ghe&ui 9lecare cu& putu &ai bine
pe scaunele din 9a*() &oi 8i co&9ortabile. Nu&ai Cyrus nu se si&*ea %n
largul lui: gara=ul era un punct &ort) cu o singur( ie8ire. Cyrus ador&i
cu su9letul plin de nelini8te.
Cu& se lu&in( de Aiu() paAnicul %i treAi 9olosind de cla>onul unei
&a8ini. Cyrus s(ri =os din cabina ca&ionului 8i 9(cu pu*in( &i8care) s(
se deA&or*easc() %i ie8eau aburi pe nas 8i pe gur( %n ti&p ce *op(ia de
colo0colo) 8i se %ntreb( de ce se &en*iona pe 9ir&( c( e $orba de un loc
%nc(lAit. Dup( ce ie8i din gara=) se desp(r*i de ceilal*i $agabonAi 8i o
porni de unul singur spre est)Fpe Strada "C. Se opri la un stand de Aiare
de l'ng( .roadKay) uit'ndu0se bui&(cit la Aiarele e>puse) &ai &ult de
patru sute de publica*ii di9erite) acoperite de ni8te litere din cele &ai
stranii. +rau scrise cu caractere chineAe8ti) e$reie8ti) arabe 8i ruse8ti)
ceea ce %l induse %n.eroare. Se apropie de cas( p'n( g(si o sec*iune cu
litere 9a&iliare) dar nu reu8i s( descopere ni&ic %n li&ba engleA(.
?:ot s( te a=ut cu ce$a) MacJ
Cyrus ridic( ochii.
? 6(() a$e*i Daily NeKsJ
? Care din eleJ <a&ilton) .risbane) 4ondraJ
?6((... NeK Lork..
7'nA(torul scoase o edi*ie de di&inea*( de sub te=ghea:
?TreiAeci 8i cinci de cen*i) a&ice@
Cyrus scor&oni prin buAunar pe l'ng( Colt0ul "2 p'n( g(si banii 8i
pl(ti Aiarul) %n ti&p ce %8i continua dru&ul) %8i ridic( pri$irea spre
banda publicitar( lu&inoas() care se derula pe 9rontonul 9ostei cl(diri
Ti&es ToKer. Spera sa %8i $ad( nu&ele %n literele acelea lu&inoase
ast(Ai) cu& se &ai %nt'&plase de c'te$a ori %n ti&pul $erii trecute. Se
asigur( c( ni&eni altcine$a nu &ai pri$ea 8irul de litere &i8c(toare)
apoi st'n=enit) porni &ai departe de tea&( s( nu atrag( aten*ia) %8i
cu&p(r( c'te$a sorti&ente de dulciuri de la o dughean( 8i apoi c(ut(
din ochi un loc unde s( stea s( le &(n'nce 8i s(08i citeasc( Aiarul. :e o
$re&e at't de 9riguroas() c'nd toat( lu&ea alerga gr(bit( %n toate
p(r*ile) ar 9i s(rit %n ochi dac( se a8eAa unde$a) a8a c( se g'ndi s( se
%ntoarc( %n labirintul autog(rii :ort 6uthority dar intui corect c( acela
a$ea s( 9ie unul din cele &ai supra$egheate tocuri din ora8 %n
di&inea*a aceea. Tra9icul &atinal de$enea din ce %n ce &ai greoi 8i
trotuarele din ce %n ce &ai aglo&erate. .(iatul din Co99ey$ille eansas)
se %ntreba de unde oare $eneau to*i ace8ti oa&eni. Cel &ai &are ora8
pe care %l $(Ause el %nainte de a $eni la NeK Lorki 9usese Saigon. Pi
acolo se si&*ise la 9el de str(in ca 8i aici. Cyrus era obosit 8i 8tia c(01
a8teapt( o Ai %ntreag( de c(ut(ri 8i de b(tu ora8ul de la un cap la altul)
%8i d(du sea&a c( acu&) iarna) a8a %n9o9olit) era &ult &ai %n siguran*(
pe str(Ai dec't %n ti&pul $erii a8a c( se hot(r% s( pro9ite de acest
a$anta= 8i s( e>ploreAe &etropola. Cotind pe ,i9tieth Street) se treAi
orbit de raAei soarelui care r(s(rea) %8i a&inti $ag c( %i spuse odat(
cine$a c( erau o &ul*i&e de 9ete %n partea de est) dar nu 9ete c(uta el
acu& ci un r(spuns la 9r(&'nt(rile lui: cu& s(08i regleAe conturile cu
Ryker. Ron*(i pe dru& c'te$a din dulciurile cu&p(rate
%ntreb'ndu0se dac( ar trebui s( $orbeasc( cu pu8ca %n ti&pul &ersului.
Nu 9usese niciodat( clar %n &intea lui tulburat( daca pu8ca putea sau
nu s(01 aud( arunci c'nd era des9(cut( %n p(r*ile ei co&ponente.
? Mikey... &( auAi) MikeyJ 8opti %nceti8or. 6uAi b(tr'ne) curn s(01
g(si& pe RykerJ <abar n0a$e& unde st(. Cu& d(& de elJ
R(spunsul la aceast( %ntrebare %l a$ea chiar sub bra*. pagina cinci a
Aiarului Daily NeKs. al(turi de 9otogra9ia lui Ryker 8i <ayes se a9la
presupusul inter$iu pe care Rogers i01 luase lui Ryker.
Cei de la Aiar %i pro&iseser( lui Rogers c( $or strecura %n 9iecare Ai
c'te o noti*( despre $iAitele Ailnice ale lui Ryker la
Capela ,unerar( de pe Strada 2 7est. F
Dndrept'ndu0se spre est) Cyrus constat( c( aceast( parte a ora8ului
ar(ta &ai prosper( dec't cea $estic(. +rau c'*i$a oa&eni bine
%&br(ca*i care se pli&bau pe :ark 6$enue) dar nu era destul de
aglo&erat) se g'ndi el) %nc't s( nu bat( la ochi %n hainele lui ie9tine.
Cyrus 9(cu st'nga0&pre=ur 8i o porni %napoi. 6=ung'nd la col*ul cu Si>
6$enue) o coti la st'nga) a&intindu08i $ag c( era un p(rcule* prin
apropiere. D- descoperi %n dreptul str(Aii "C) chiar %n spatele .ibliotecii
:ublice: .ryan% :ark. Din cine 8tie ce &oti$e) parcul) se %n(l*a la
$reun &etru 8i =u&(tate deasupra ni$elului str(Aii.
:(rea pro&i*(tor. Cyrus urca sc(rile din spatele unei tonete de Aiare 8i
arunc( o pri$ire %n =ur. +rau destui $agabonAi) tra9ican*i) prostituate 8i
hr(nitori de poru&bei printre care se putea si&*i %n siguran*(. Se a8eA(
pe o banc( 8i des9(cu ulti&a pung( cu dulciuri. Dn ti&p ce &'nca) se
apuc( s( caute cu ner(bdare prin Aiar $reun articol despre cri&ele din
noaptea trecut() dar se %nt'&plaser( prea t'rAiu ca s( &ai intre %n edi*ia
de di&inea*(. Dn schi&b) g(si noti*a 8i o citi: BSergentul Joe Ryker) %n
ti&p ce se %ntorcea de la Capela ,unerar( 7iiella de pe Strada 2 7est)
unde preAentase condolean*e 9a&iliei poli*istului ucis) a declarat c(
inten*ioneaA( s( stea de pri$eghi %n ur&(toarele trei
Aile#.
;ciga8ul las( Aiarul deoparte 8i A'&bi satis9(cut) arunc'nd
poru&beilor c'te$a alune din batonul lui de ciocolat( .aby Ruth


C6:-T54;4 ;
Ryker se instalase %ntr0o stran( de la nou( di&inea*a) de=a c'nd se
deschisese capela. 4a 9iecare cincispreAece &inute se ridica) tra$ersa
%nc(perea depri&ant() se oprea pe treptele de la intrare) tr(gea c'te$a
9u&uri din trabuc) apoi %l stingea 8i %l b(ga din nou %n buAunar) dup(
care se %ntorcea la locul lui.
6cu& se a9la din nou %n strana inconi9ortabil( 8i se uit( la ceas: era
dou(spreAece 8i un s9ert) %8i pip(i pistola8ul .eretta pe care %l a$ea %n
buAunar: nu se si&*ea deloc %n siguran*(. ,(cu un se&n cu &'na spre
proprietarul capelei) care toc&ai trecea) un spaniol oache8 %ntr0un
costu& cenu8iu %n dungi) plin de co&pasiune pro9esional(. Ryker
obser$( c( to*i antreprenorii po&pe 9unebre arat( la 9el) indi9erent de
ras( sau na*ionalitate@ Dac( &oartea era &are egaliAatoare) atunci
pro9esiunea (sta ur&a i&ediat dup() %8i spuse Ryker..
Se ridic( din nou 8i %ncepu s( se pli&be %ncoace 8i0ncolo prin capela
supra%nc(lAit() goal( Hsau nu toc&ai goala) c(ci era cada$rul)acoloI.
MuAica de org( %i d(duse dureri de cap. :lictisit se apropie de sicriu 8i
se uit( %n(untru. T'n(rul Montoya 9usese %&pu8cat %n cap) dar
cos&eticienii %l restauraser( aproape per9ect :e t'&pla st'ng( se putea
obser$a o pat( gros( de 9ond de tenB:robabil ca pe acolo a intrat
glon*ul#) %i trecu lui Ryker prin &inte) %n ti&p ce %8i re$edea %nc( o
dat( planul.
Trebuia s( se %ntoarc(0la hotelul Sa>on %nainte de apusul soarelui. Nu i
sur'dea ideea s( u&ble noaptea pe str(Ai 8tiindu0l pe Cyrus %n
libertate. Cura=ul era una) dar prostia cu totul altce$a Trebuie s( 9ie
atent la ceas. Capela nu a$ea nici o 9ereastr(.
Mai tare era e>pus c'nd intra sau ie8ea din cl(dire. Dar acesta era un
risc calculat) pe care considera c( trebuie s( 8i01 asu&e.
6ntreprenorul $eni spre el) dar Ryker era at't de ad'ncit %n g'nduri) c(
nu01 auAi. Directorii (8tia de :o&pe ,unebre se apropie la 9el de tiptil
ca &oartea#) %8i Aise Ryker. Cu pu*in noroc) poate auAea &(car u8a de
la intrare) dac( $enea cu&$a Cyrus peste el.
6ngelada) directorul) spuse:
? Ce tragedie teribil(@ ;n poli*ist at't de t'n(r) at't de bun@
?Riscul &eseriei@
?Da) poate. Dar de ce se %nt'&pl( ast9el de lucruriJ Pi ceilal*i erau tot
prietenii du&nea$oastr(J
?Care ceilal*iJ
Directorul %l pri$i surprins.
?:(i) noaptea trecut(... sigur a*i auAit...
Ryker %ncepu s( r(s9oiasc( 9ebril Aiarul.
?Nu) nu scrie %n Aiar. S0a %nt'&plat 9oarte t'rAiu 8i n0au a$ut ti&p s(
scrie %n Aiar) dar au anun*at la radio toat( di&inea*a.
Ryker s(ri %n picioare:
?;nde ai un radioJ
?6ici) $eni*i cu &ine.
.6ngelada %l conduse %n biroul s(u. Ryker deschise radioul) c(ut(
progra&ul de 8tiri 8i a8tept( s( 9ie reluat anun*ul. Crainicul repet(
a&(nuntele %nt'&pl(rii 8i &en*iona c( cei doi poli*i8ti erau din NeK
Jersey 8i c( 9uneraliile $or a$ea loc %n ora8ele lor natale.
prea departe pentru <enry se g'ndi Ryker. 6r 9i trebuit s( se %nt'&ple
aici@#
Directorul %8i reco&puse &asca trist( cerut( de &eserie:
?Pi ei $( erau prieteniJ
?6proape. Doar c( s0au n(scut %n alt( parte) ad(ug( Ryker p(r(sind
biroul.
-e8i a9ar( 8i %8i aprinse un nou trabuc) g'ndindu0se s(01 pun( pe
director s( p'ndeasc( dac( $ine Cyrus. ):rea riscantF. hot(r% el.
-ndi$idul (sta ar strica totul) dac( ar 9i pre$enit. :robabil c( 8i0ar da
ochii peste cap 8i s0ar albi tot de spai&( %n clipa %n care Cyrus doar ar
deschide gura s(0l %ntrebe ce$a. Nu lucrurile trebuie s( r(&'n( a8a
cu& a& $rut s( par() Sunt un prieten $enit la pri$eghiul unui 9ost
ca&arad de ar&eF.
Ryker pri$i %n lungul str(Aii lini8tite. Dac( l0ar 9i ur&(rit cu&$a
oa&enii legii) %n &od sigur 10ar 9i 9ilat prin rota*ie. Nu descoperi nici
un chip pe care s(01 &ai 9i $(Aut %n ti&pul pauAelor sale de 9urnat.
6runc( chi8tocul 8i se %ntoarse %n(untru.
:eterson se a9la singur %n biroul s(u din 5ne :olice :laAAa) a$'nd
Aiarul BDaily NeKs# %ntins pe &as(. St(tea cu capul spri=init %n &'ini)
ne8tiind ce s( 9ac(. Ryker 9usese 9oarte categoric c'nd %i spusese s( se
*in( departe de el. 6cu& %ns( a$ea 8ansa s( pun( &'na pe Cyrus)
ur&(rindu01 pe Ryker. Nu&ai c( a$ea ne$oie de oa&eni. 6r trebui s(
9ie agen*i pe care Ryker s( nu0i recunoasc() ceea ce era destul de greu.
Cu c'te$a luni & ur&( ar 9i putut apela la Co&isarul :oli*iei sau la
8e9ul departa&entului) dar acu& prietenii 8i protectorii lui din
departa&ent %l tratau de parc( a$ea lepr( 0 sau 8i &ai r(u) S-D6. C'nd
sunase la co&isariat) secretara %i spusese c( do&nul co&isar este prea
ocupat cu trans9erul atribu*iilor sale noului co&isar) ca s( poat( $eni la
tele9on. Dn Aadar %i l(sase :eterson un &esa= codi9icat cu gri=() nu
pri&ise nici un r(spuns. 6sta se %nt'&plase cu &ai bine de dou( ore %n
ur&(. Ryker a$usese dreptate. +l) :eterson) a$ea s( 9ie scos *ap
isp(8itor. Chiar 8i 8e9ul departa&entului) Mc7ey) care %ntotdeauna
9(cuse pe dracu0n patru ca s(0i sar( %n a=utor) dintr0o dat( era 8i el %n
B8edin*e#) iar c'nd se dusese personal la biroul lui) 9usese %nt'&pinat
de pri$irile dispre*uitoare ale secretarei 8i de t(cerea din spatele u8ii
%nchise. 5dat( cu de&iterea 9ostului co&isar) 8ansele lui Mc7ey de a0
8i p(stra postul de 8e9 de departa&ent erau nule.
6$ea ne$oie de cine$a de %ncredere care s( 9ac( &unca &urdar( %n
locul lui. +ra %n =oc cariera lui 8i 8tia asta. +ra %nsp(i&'nt(tor. Dar cel
&ai %nsp(i&'nt(tor lucru era c( nici 6$ery nu r(spundea la nici unul
din apelurile lui. Se si&*i dintr0odat( 9oarte singur. Se %ntreb( dac( n0
ar 9i 9ost &ai bine s(08i ia un concediu. Se g'ndi s( sune din nou la
,...-.) dar nu $oia s( se cread( c( intrase %n panic( de0a bindea. Dntr0
un t'rAiu) pe la ora unu dup(0&as() c'nd toc&ai se g'ndea s( plece)
sun( 6$ery. :eterson se repeAi disperat la tele9on:
?;nde dracuF ai 9ostJ
?Nu sunt pe statul t(u de plat() c(pitane@ Treaba &ea unde0a& 9ost.
:eterson a$u senti&entul c( ulti&ul 8obolan p(r(sea corabia pe cale s(
se scu9unde.
?6scult() spuse el cu $ocea cea &ai cal&( de care era %n stare. Dn
BDaily NeKs# de ast(Ai apare o noti*(...
?Ptiu) a& $(Aut0oFde di&inea*(.
:eterson a8tepta s( &ai ur&eAe ce$a) dar nu ur&( ni&ic. Di $enea s(01
%ntrebe: B6tunci de ce dracuF nu &0ai c(utat tu pe &ine.
Dar %n loc de asta %ntreb( nu&ai:
?Pi noi ce pute& 9aceJ
?NoiJ@ C'nd ani 9ost noi doi alia*iJ Ce po*i tu s( 9aci@ 6r trebui s(
stai cu ochii pe capela aia. .ag(0*i c'*i$a oa&eni %n co8ciuge) dac( e
ne$oie. Sunt 8anse cel pu*in de cinciAeci la sut( ca Cyrus s( apar()
dac( a $(Aut anun*ul din Aiar 8i a %nghi*it &o&eala. .De ce trebuie s(0*i
e>plic eu care0i treaba taJ
:eterson 9(cea e9orturi s( nu08i piard( cu&p(tul. 6leg'ndu08i cu &ult(
gri=( cu$intele) %l puse pe 6$ery la curent cu a&enin*(rile lui Ryker 8i)
cu 8i &ai &are gri=() %i aduse la cuno8tin*( 9aptul c( nici co&isarul nu0
i r(spunsese la tele9oane.
6$ery ascult( 9(r( nici un co&etariu. C'nd $ocea disperat( de la
cel(lalt cap(t al 9irului se opri) %ntreb(:
?Te si&*i absolut singur) nu0i a8aJ
:eterson nu0i r(spunse.
?6scult() c(pitane) 8tii al dracului de bine c( nu te pute& a=uta. Dac(
se %nr(ut(*esc lucrurile) aresteaA(01 pe Ryker. O(se8te tu ce$a sa0i pui
%n c'rc(.
?6i $reo do$ad( c( el 10a scos pe Cyrus de acoloJ Dntreb( :eterson.
? Nici una pentru tine.
:eterson se ener$a din ce %n ce &ai tare:
?Dac(01 arest(&) Ryker o s( scuipe tot ce 8tie. Dac( %l arest(& pe
Cyrus 8i are 8i bleste&ata aia de pu8c( cu el) &erge& p'n( la cap(t 8i0
1 acuA(& de cri&( de gradul unu. N0o s( &ai pui tu &'na pe el dec't
dup( $reo patruAeci 0 cinciAeci de ani %ntr0o %nchisoare de stat.
?:(i chiar asta ai de 9(cut) s( &ergi pe cri&( de gradu unu sau
oricu&) s( ob*ii o conda&nare.
?Cu&J De ceJ
?De ceJ ,iindc( toate &inunile ale din gaura lui Cyrus 0 grenade)
&uni*ia de !)1C &&^e>ploAibile 0 sunt pline toate de
a&prentele lui. + su9icient ca s( construie8ti un dosar) chiar 8i 9(r(
pu8c(.
?.ine) dar toat( &ar9a e la $oi 0 e %n bleste&ata $oastr( de
proprietate 0 a*i spus c0o s( le %ngropa*i@
?Ne0a& r(Ag'ndit. Nu $a &ai 9i nici un proces 9ederal %n leg(tur( cu
$reo conspira*ie.
?Pi de ce &( rogJ
?,iindc( nu ne &ai intereseaA(.
? :(i...) 6$ery 9(cu o pauA(. Tot %ncerc s(0*i spun de0o bucat( de
$re&e: a& anihilat re*eaua de tra9ic de ar&e %n cea &ai &are parte) ca
s( 9iu sincer. 5 s(`%ncepe& arest(rile %n ianuarie. Cyrus era doar un
cu&p(r(tor) dup( c'te s0a do$edit. Nu 8tie ni&ic) a8a c( n0a$e&
ne$oie de el. 6propos@ :robele g(site %n ascunA(toare cred ca #au
a=uns de=a la $oi. 4e0a& tri&is aAi0di&inea*(. :rocurorul districtual a
9ost %n8tiin*at. :eterson %n&(r&uri.
?Tic(los nenorocit@ Pi au pierdut $ia*a patru oa&eni@
?:(i) b(ie*elul t(u) Ryker 8i cu idiotul (la de Rogers i0au dat dru&ul
din les(@
?6sta nu&ai 9iindc( tu n0ai $rut ca uciga8ul ala nenorocit s( 9ie
conda&nat pentru cri&() ne&ernicule@
?+ra o idee bun( la $re&ea respecti$() dar planurile cele &ai bune) la
oa&eni 8i la 8oareci) $in la s9'r8it...
?Nu cred.
?6scult() din &o&ent ce nu &ai a$e& ne$oie de el 8i indi$idul %8i
are =uc(ria lui) cu care %l $'neaA( pe Ryker) &i se pare c( treaba e
si&pl(. +u &( %ntorc la Mashington. 6ici nu &ai 8tie ni&eni de caAul
(sta) %n*elegiJ 68a c( dac( recupereAi ar&a 8i telescopul (la) s( ne dai
de 8tire. 6 9ost o pl(cere s( lucreA cu poli*ia neK0yorkeA() c(pitane@
Mult noroc 8i distrac*ie pl(cut( de Ziua Recuno8tin*ei@
Con$orbirea se %ntrerupse 8i :eterson r(&ase ca prostit) cu receptorul
%n &'na.
<ayes se %n$'rtea ca un leu %n cu8c( prin li$ingul casei sale din
aueens. 6uAea pentru a cincea oar( la radio a&(nunte legate de
asasinarea celor doi poli*i8ti.
?+ $ina &ea) e nu&ai $ina &ea) repeta el %ntr0una.
So*ia lui %l pri$ea %ngri=orat(.
?Nu e $ina ta) iubitule) nu&ai sergentul (la al $ostru...
? Nu0i ade$(rat) al*ii sunt de $in(: co&isarul) :eterson 8i
hia de la ,..-.
?,...-0ulJ
<ayes nu0i po$estise so*iei sale &are lucru) a8a c( ea nu ai %n*elegea
ni&ic. <ayes trebuia s( ad&it( c( nici el nu %n*elegea chiar totul.
?5ricu&) ce i&portan*( &ai areJ :atru poli*i8ti sunt &or*i 8i ei dau
$ina pe &ine 8i pe Joe.
:e &(sur( ce A$onurile legate de rolul =ucat de el %n eliberarea lui
Cyrus se r(sp'ndeau din ce %n ce &ai &ult prin departa&ent) %8i d(dea
sea&a c( ostilitatea lor a$ea s( de$in( 8i &ai 9(*i8(.
:oli*i8tii &iroseau ei c( trebuie s( 9i e>istat un plan) dar dintr0un &oti$
sau altul) Ryker 8i <ayes d(duser( gre8. Nu&i a8a se e>plica c( acu&
uciga8ul pre9era dintr0o dat( uni9or&ei albastre) blondelor.
?Nici &(car nu 8tiu c( sunt %n concediu &edical 8i nu 8ti ni&eni ce s0
a %nt'&plat cu ade$(rat. Nu&ai A$onuri 8i $orb(rie goal( pe la col*uri)
Aise <ayes) 9r(&'nt'ndu08i &'inile.
?4ini8te8te0te) iubitule@ Doctorul a spus...
?7reau s( iei copiii 8i s( pleca*i de0aici@ Duceti0$a %n Montauk) la
&a&a ta) 8i r(&'ne*i acolo o $re&e. :un( &'na 8i %ti 9a baga=ele@
?Nu) r(&'n cu tine@
<ayes %8i d(dea sea&a c( era hot(r't() a8a ca insist(:
?M( te& pentru copii) %n*elegiJ Du0i la Montauk) 8i apoi n0ai dec't
s( te %ntorci.
5.or( &ai t'rAiu) un ta>i cla>ona %n 9a*a casei. Mary <ayes 8i cei doi
copii %8i luar( r(&as bun de la 6rthur 8i urcar( %n &a8ina care a$ea s(0
i duc( la gara :enn din Manhattan. <ayes s %ntoarse %n cas() r(&ase o
clip( %n &i=locul su9rageriei goale) apoi urc( la eta=. Scoase o sticl( de
coniac din dulap) se tr'nti pe patG %ncepu sa bea direct din sticl(. .(u
%ntruna $reo or() g'ndindu0s la ce0i r(&'nea de 9(cut. Dn cele din
ur&() se ridic( din pat deschise dulapul) %8i scoase $echea lui
uni9or&a de agent)o scutur( 8i se %&br(c(.
5 or( &ai t'rAiu) ie8ea din sta*ia de &etrou de la Colu&bus Circle) %n
Strada 2. Nu08i 9(cuse nici un plan clar %n &inte) singura lui idee era
sa u&ble deoca&dat( pe str(Ai ca si&plu agent. +ra ora cinci) 8i de=a
se %ntunecase.
Ryker n0a$ea stare. Citise de la un cap(t la altul Aiarul :ost) inclusi$
relatarea dublului o&or de pe 6utostrada Mest Side. .(g( de sea&(
c( noti*a care $orbea despre $iAitele lui 9rec$ente la Capela ,unerar(
din Strada 2 7est ap(rea i&ediat l'ng( articolul cu pricina. Ziarul
publicase chiar 8i 9otogra9ia lui. +ra clar c( Rogers putea s( trag( o
gr(&ad( de s9ori.
Dn ti&pul Ailei trecuser( &ai &ul*i poli*i8ti pe la capel() unii $eniser(
pentru Montoya) iar al*ii $eniser( s( se holbeAe la el) dup( ce citiser(
articolul din Aiar. Ni&eni nu0i adresase nici un cu$'nt.
):'n( la ur&() anun*ul &eu tot atrage pe cine$a#) %8i spuse %n sinea lui.
BSper ca ur&(torul ne&ernic care &ai deschide u8a aia s( 9ie Cyrus#.
6runc( o pri$ire la ceas 8i $(Au c( se 9(cuse de=a cinci 8i =u&(tate.
69ar( se %ntunecase) a8a c( se ridic( sa plece. Deodat( auAi h(r&(laia
dinspre holul de la intrare. Ryker se %ntoarse: un grup de $reo
cincispreAece persoane) rudele lui Montoya) intr( %n capel(. 6ngelada)
$orbind %n spaniol() ar(ta cu degetul spre Ryker.
? 4a dracuF) scr'8ni Ryker printre din*i.
Dn clipa ur&(toare) se treAi %ncon=urat de $reo Aece oa&eni care
pl'ngeau 8i %ncercau s(01 consoleAe) $orbind repede %n spaniol(. 4ui
Ryker nu0i pl(ceau scenele acelea cabotine) iar &'ng'ierile lor %l
9(ceau s( se si&t( st'n=enit. 6r 9i $rut sa scape) c't &ai repede de
acolo) dar 8tia c( $a trebui s(08i =oace rolul p'n( la cap(t.
Dn cele din ur&() un b(rbat &ai %n $'rst() care $orbea engleAe8te)
spuse:
?Pti& cu to*ii c( sunte*i gr(bit s( $( %ntoarce*i la lucru) s(01 prinde*i
pe uciga8ul lui 7ictor) dar p(rin*ii ar dori s( $( ruga*i o clip( %&preun(
cu ei la c(p(t'iul b(iatului.
?+u sunt e$reu...) &in*i Ryker.
Dup( ce schi&b( c'te$a cu$inte %n spaniol( cu ceilal*i) b(tr'nul se
%ntoarse A'&bind c(tre RykerG
?Senor 8i Senora Montoya s0ar si&*i onora*i s(
%ngenunchea*i 8i s( $a ruga*i al(turi de ei) d'n8ii la -sus 8i
du&nea$oastr( la Moise. M0au &ai rugat s( $( trans&it c() indi9erent
de ce spune lu&ea) ei 8tiu c( nu sunte*i $ino$at de &oartea lui 7ictor.
6r putea oare un o& $ino$at sa arate at'ta de$ota&entJ
Ryker se si&*ea $ino$at 8i e>asperat) dar n0a$ea %ncotro. Se apropie de
sicriu 8i) pentru pri&a oar( dup( &ul*i ani. Dngenunche cu &'inile
%&preunate) dar nu se rug(.
Dn ti&pul acesta) <enry Cyrus se a9la %n 9a*a capelei) &(sur'nd din
pri$iri 8irul de case. Di d(duse prin &inte c( po$estea din Aiar ar putea
9i o curs() 8i toc&ai de aceea %8i l(sase pu8ca ascuns( %n apropierea lui
Ri$erside :ark. D8i dorea &ai &ult dec't orice pe lu&e s(01 o&oare pe
Ryker chiar %n clipa aceea) dar deoca&dat( cel &ai i&portant lucru era
recunoa8terea terenului) %n$(*ase lec*ia asta %n ara&at(. Con8tient c( %n
orice clip( se putea treAi %ncon=urat de poli*i8ti) se apropie de capel(.
;rc( %n grab( sc(rile 8i intr() %n hol $(Au un indicator cu o s(geat() pe
care scria Montoya. -ni&a %i b(tea s(0i sparg( pieptul) %n ti&p ce
%nainta pe holul str'&t. 6=ung'nd %n 9oyer) arunca o pri$ire 9uri8( %n
interior. 5 &'na %l prinse de u&(r. Cyrus tres(ri. Directorul
6ngelada)) care se apropiase cu &ersul lui de pisic() %i A'&bi:
? Sunte*i tot poli*istJ Sunte*i prieten cu 7ictorJ
D8i d(duse sea&a c( acest Banglo# nu putea 9i $reo rud(.0
?Joe Ryker e aiciJ %ntreb( Cyrus.
?+ chiar l'ng( sicriu) %l $ede*iJ Se roag(.
Cyrus se uit( %n drec*ia ar(tat(. 7(Au spatele lat al lui Ryker la $reo
Aece &etri %n 9a*a. M'na i se %ncle8ta pe Colt0ul "2.
?Mai r(&'ne &ultJ
?Nu) nu... Trebuie s( plece) e de ser$iciu la noapte.
? Nu pot s( &ai a8tept... 5 s( &ai $in( 8i &'ineJ
?Dn 9iecare Ai) p'n( $a a$ea loc %n&or&'ntarea. 6 9ost unul din cei
&ai buni prieteni ai lui 7ictor. 40a*i cunoscut pe 7ictorJ
?Nu) 10a& %nt'lnit nu&ai)o dat() r(spunse Cyrus.
6poi se %ntoarse 8i ie8i %n grab( din capel() o apuc( %n =osul str(Aii
%ntunecoase 8i se %ndrept( spre Ri$erside :ark. Nu01 opri ni&eni.
6cu& se con$insese c( nu i se %ntinsese nici o curs() %l $(Ause pe
Ryker rug'ndu0se l'ng( sicriu. Tipul de la capel( p(rea un o& cinstit.
Totul a$ea s( 9ie bine. -nstinctele lui bine antrenate nu0i tri&iteau nici
un se&nal de pericol... 8i totu8i) ce$a era %n neregul(. )Deci e de
ser$iciu la noapteFF %8i spuse el. Dac( nu putea s( pun( &'na pe Ryker
%n noaptea aceea %nse&na c( era ne$oit s( ac*ioneAe la lu&ina Ailei.
6sta nu0i con$enea deloc. ):oate ar 9i trebuit s0o 9ac( chiar acu&#.
;ciga8ul se uit( %n sus la cl(dirile %n$ecinate. +ra ti&pul s( ia din nou
o deciAie.

C6:-T54;4 1"
Dn cele din ur&() :eterson luase o hot(r're. Cu c't se g'ndea &ai
&ult) cu at't i se p(rea &ai %ndrept(*it( D8i dorea dou( lucruri: pri&ul
era ca Cyrus sa 9ie prins) $iu sau &ort) iar dac( era prins $iu) s( 9ie
=udecat 8i conda&nat. Ca orice poli*ist %ns() indi9erent c't l0ar 9i costat
asta ar 9i pre9erat s(01 $ad( pe cri&inal &ai degrab( %&pu8cat %n strad(
ca un c'ine dec't s(01 aduc( %n 9a*a =ura*ilor@ 6l doilea lucru pe care
8i01 dorea) oric't %ncerca sa 8i01 scoat( din &inte) era Ryker. Dl $oia
&ort. Ryker a&enin*a s( dea totul %n $ileag. :eterson %8i $edea
carierea distrus() se te&ea pentru casa lui) 8i nu $edea nici o ie8ire.
Cel &ai gra$ lucru care i s0ar 9i putut pune %n c'rc( ar 9i 9ost
aprecierea gre8it( a situa*iei) din cauA( ca nu %n*esase cu poli*i8ti Aona
din =urul capelei 8i nu tri&isese nici echipe de tr(g(tori de elit(. :ur 8i
si&plu era o eroare de calcul. 6$ea s( pri&easc( cel &ult o
ad&onestare scris( din partea co&isarului) e$entual. Dns( ni&eni nu $a
putea s(01 acuAe de cri&(.
:e scurt) Cari :eterson) c(pitan al .Departa&entului de poli*ie din
NeK Lork) con8tient de 9aptul c( un cri&inal notoriu putea s( apar(
%ntr0o anu&it( Aon() la un anu&it &o&ent dat) 8i c( ast9el unul din
oa&eni lui risca s(08i piard( $ia*a Hiar el putea s( pre$in( aceast(
cri&() arest'ndu01 pe cri&inalI) n0a 9(cut ni&ic. :ur 8i si&plu a plecat
acas(.
Dn biroul s(u de la eta=ul doi a% Circu&scrip*iei E de poli*ie
locotenentul ,ischetti se =uca cu h'rtiile de pe &as(. +rau dou( &esa=e
tele9onice pri&ite de la :eterson.Se %ntreba ce s( 9ac(.
Dac( el nu su9la nici o $orb( despre t'rgul %ncheiat de :eterson cu cei
de la ,...-.) poate lucrurile a$eau s( se lini8teasc() p'n( la ur&(. Dac(
9(cea scandal) a$ea s(01 lucreAe pe la spate 8i s(01 tri&it( %napoi) %n
Staten -sland) unde l'nceAise o gr(&ad( de $re&e) %ncerca s( se
lini8teasc() spun'ndu08i c( a9lase de ea nu&ai din %nt'&plare. +ra o
a9acere din cale a9ar( de %&pu*it() dar $oia s( r(&'n( locotenent %n
Manhattan. Se tot %ntreba ce sa 9ac(. -e8i din birou 8i se a8eA( pe &asa
lui 4indly.
?CreAi c( :eterson a $(Aut astaJ %l %ntreb( el) ar(t'ndu0i nu&(rul din
Daily NeKs.
?40a $(Aut aAi di&inea*(. Chiar eu i0a& ar(tat noti*a aia %n dru& spre
B:alatul Oalona*ilor#) spuse 4indly) re9erindu0se la sediul central) din
B5ne :olice :iaAa#.
? :robabil a 9(cut ce$a p'n( acu&.
?C'nd a 9(cut el ce$a 9(r( s(0*i spun( 8i *ieJ
?Cred c( s0au luat unele &(suri la ni$el &ai %nalt) sunt sigur) Aise
,ischetti) g'ndindu0se c( la asta se re9ereau cele dou( &esa= e
tele9onice.
?:rostii@ D*i spun eu c( toat( treaba e o &'r8($ie) %nt'i ne scap(
Cyrus. :e ur&() <ayes 8i Ryker %l scot din spital ni&eni nu pare s(
8tie cu& anu&e. Cyrus %&pu8c( doi poli*i8ti) Ryker o calc( %n picioare
pe sor(0sa) &ass0&edia nu &ai pridide8te sa trans&it( adresa Capelei
7ilella) unde Ryker se a9l( %n &i=locul 9a&iliei %ndurerate. 4a dracuF) e
clar ca lu&ina Aile c( nu din biroul ast( a ie8it toat( 9(c(tura. Din c'te
8ti& noi) ni&eni nu01 supra$egheaA( pe Ryker) cu e>cep*ia lui Cyrus)
probabil.
,ischetti se ridic( %n picioare.
?Nu 8tiu. Ce pot s( 9ac eu de unul singurJ :oate c( s0a %ngri=it cine$a
de treaba asta) nu $reau s( &( a&estec 8i s( dau peste cap planurile
cine 8tie cui de sus)
?N0a 9(cut ni&eni nici un plan ca s(01 acopere pe Ryker) 9ir0ar al
dracului@ Dac( ar 9i 9(cut cine$a $reun plan) ai 9i a9lat 8i tu) chiar nu
pricepiJ se ener$( 4indly.
?:oate c( nu $rea s( aib( acoperire) poate $rea s( ac*ioneAe de unul
singur.
?Pi cu ce schi&b( asta lucrurileJ Ryker nu e Ra&bo) e 8i el un agent
al acestui departa&ent. Ni&eni nu ac*ioneaA( de unul singur aici.
Re$ino0*i %n 9ire) locotenente@
,ischetti %ncepu s( se %n$'rt( de colo0colo.
?De c'te echipe de tr(g(tori de elit( au 9(cut rost .rigada special( de
inter$en*ii %l %ntreb( pe 4indly.
?Zece echipe de c'te doi.
?Sunt %nc( pe poAi*iiJ
4indly se uit( la ceas.
+ 8ase. C'*i$a sunt de=a aici) restul $or sosi &ai t'rAiu. 5ricu&) au to*i
radio0e&i*(%oare. F
Cu& a 9ost conceput( structura dispoAiti$uluiJ N0a& putea de$ia
c'*i$a %n alt( parteJ
?.a da) %l cunosc pe sergentul Moriarity. :ot s(01 sun 8i s(0i spun c(
a$e& un 9ir. De c'*i ai ne$oieJ
?De dou( echipe... nu) &ai bine de una singur(. Nu trebuie s( 9ace&
prea &are $'l$(. 6r trebui s( r(spunde& la prea &ulte %ntreb(ri.
:lanteaA(0i %n peri&etrul Mest :ark <ouses) sunt cl(dirile cele &ai
%nalte din =urui capelei. Cred c( $or putea supra$eghea de acolo
&a=oritatea acoperi8urilor din Aon(. Cu elicopterele) cu& a r(&asJ
?5ricu& &erg tot %ntr0acolo.
?Sun(0i 8i spune0le c( s0ar putea s( a$e& o pist(. Spune0le s( 9ie cu
ochii %n patru &ai ales %n Aona 3 7est. ,(r( sa se apropie prea &ult)
totu8i.
.ine) %n regul(. S( &ai tri&ite& 8i c'*i$a oa&eni %n strad(J
,ischetti se g'ndi pu*in. Nu0i con$enea c( trebuia s( ia t'tea hot(r'ri
deodat(. 6sta %i d(dea dureri de cap.
?Nu) sun( doar la dispecerat 8i spune0le s( anun*e &a8inile care
patruleaA( %n Aon( c( s0ar putea s( a$e& un incident. Doar at't.
?.ine) dac( a8a $rei tu) dar ce $o& 9ace &'ine) dac( nu se %nt'&pl(
ni&ic %n noaptea astaJ
?4a asta o sa ne g'ndi& &'ine. 5ricu&) Cyrus nu cred c( o s( ias( la
lu&ina Ailei.. Tu d( tele9oanele alea) eu plec acas( acu&. Trebuie s(
9iu odihnit &'ine) c'nd o s( a& de dat o &ul*i&e de e>plica*ii.
?Nu $a trebui sa dai ni&(nui nici o e>plica*ie.
?:une& pariuJ
,ischetti ie8i. 4indly sun( la ..-.S. ca s( %i roage s( tri&it( o echip( de
tr(g(tori pe acoperi8urile din Mest :ark <ouses. Dl rug( pe Tapt) s(
tri&it( o echip( pe Strada 2) %n apropierea capelei 7ilella.
Cyrus se hot(r'se. Nu $oia s(01 $'neAe pe Ryker %n ti&pul Ailei. Dl
$roia noaptea) 8i0l $oia direct %n b(taia lunetei. Se %ntorsese %n
Ri$erside :ark) %8i recuperase pu8ca de sub crengile unui brad 8i se
%ntorsese i&ediat %napoi) %n Strada 2. 6cu& trebuia sa g(seasc( &ai
repede o poAi*ie bun( de tragere. Cele &ai &ulte blocuri din Aona
aceasta reAiden*ial( erau doar de trei) p'n( la cinci eta=e. C'te$a dintre
ele a$eau 9a*ada din c(r(&id( ro8ietic() ca 8i capela. Cyrus tot c(uta
un loc potri$it dar Aona nu p(rea prea pro&i*(toare. Se %ntreba dac(
Ryker plecase de=a.
:e strad( &ai erau doar c'*i$a trec(tori 8i tra9icul se r(rise. Cyrus se
g'ndi s( se ghe&uiasc( dup( col*ul pri&ului bloc 8i s( trag( de acolo
dac( 8i c'nd Ryker a$ea s( apar(. Dn s9'r8it) u8a capelei se deschise. 5
siluet( i&poAant( cobor% c'te$a din treptele prid$orului de piatr(.
Cyrus se retrase %n u&br(. Silueta a9lat( pe trepte se uita %n susul 8i %n
=osul 8irului de blocuri.
Ryker sc(pase %n s9'r8it de 9a&ilia %ndurerat(. -e8ise din capel( 8i se
oprise pe treptele din 9a*() &(sur'nd cu pri$irea 8irul de cl(diri care
p(reau pustii) %8i d(dea sea&a c( trebuia s0o apuceG ori la st'nga ori la
dreapta ca s( plece de acolo. Se uit( la ceas: era 8apte 9(r( Aece seara.
Cyrus %8i descheie paltonul uria8) scoase de dedesubt pu8ca gata
asa&blat() arunc( o pri$ire prin telescop) apoi %8i b(g( din nou pu8ca
sub hain(. 6cu& era sigur c( 9igura pe care o $(Ause prin lunet( era
cea a lui Joe Ryker. Scoase din nou pu8ca 8i ochi. jinta se a9la la
nu&ai o sut( de &etri distan*( 8i era sta*ionar(. +ra o *int( u8oar(. 5
*int( 9oarte u8oar(.
Dup( ce08i e9ectua &ar8ul auto0i&pus ti&p de $reo or() <ayes intra
%ntr0un bar. Se strecur( %ntr0o cabin( tele9onic( 8i sun( la hotelul
Sa>on. Recep*ionerul %i 9(cu leg(tura %n ca&era Maureenei Malloy 8i)
dup( c'te$a apeluri) 9ata ridic( receptorul.
?6lo) MaureenJ 6ici e...
?6rtie@
:(rea %ntr0ade$(r 9ericit( c(0i aude $ocea.
?6(((... Da.
Nu 8tia ce s( spun(. Dn 9ine se decise c( ar 9i 9ost.&ai bine s( discute
proble&e pro9esionale. 6le lui) nu ale ei.
? 6scult() Joe e acoloJ
,ata p(ru deAa&(git(.
? Nu) nu0i aici. Mi0a spus c( se %ntoarce %nainte s( a=ung eu acas()
a8a c( s(0i las cheia la recep*ie. 6& cu&p(rat coniac 8i ce$a de
&'ncare pentru cin(. CreAi c( s0a %nt'&plat ce$a r(u...J
?Nu. 6scult() ne $ede& &ai t'rAiu. Sunt %n ora8. 6& putea s( be&
ce$a %&preun() to*i trei) ca %n $re&urile bune.
?.ine) iubitule. Dac( se %ntoarce %ntre ti&p) a& s(0i trans&it.
?Dn regula. Spune0i s( stea locului p'n( a=ung eu acolo.0
?.ine.
?:e disear(.
<ayes %nchise 8i %8i. pri$i uni9or&a. 6cu& se treAise de0a binelea 8i %8i
d(dea sea&a c( se co&portase proste8te. Nu putea s(08i e>plice de ce
%&br(case uni9or&a aia sau ce $oise s( do$edeasc( el cu asta. :oate c(
sperase c( $a 9i $(Aut %n strad( de poli*i8tii care erau de ser$iciu.
5ricu&) se si&*ea ca un dobitoc. Nu a$ea ne$oie s( do$edeasc( ni&ic
ni&(nui) %8i spuse el. Se g'ndi s( se %ntoarc( acas() apoi %8i spuse: BCe
draciiF) tot a& a=uns p'n( aici# ,or&( nu&(rul capelei 7ilella.
5 *int( 9oarte u8oar(. Tr(gaciul %ncepu s( alunece) %ncet %n =os.
Ryker se %ntoarse brusc) urc( dintr0un salt cele c'te$a trepte 8i se
strecur( %n(untru prin u8a grea de ste=ar. R(&ase c'te$a clipe cu
spatele lipit de u8(. ,runtea i se u&eAi de sudoare. Nu $(Ause 8i nu
auAise ni&ic) dar ce$a) acel ce$a care %l *inuse %n $ia*( %n to*i anii
aceia) %l 9(cuse s( intre %napoi pe u8a aceea 8i s( r(&'n( acolo. Se
%ntreb( dac( nu cu&$a %i cedau ner$ii) sau dac( toc&ai cel de0al
8aselea si&* era e>tre& de ascu*it %n acea sear(. :robabil c( era c'te
pu*in din a&'ndou() hot(r% %n cele din ur&(.
Dup( c'te$a clipe) se %ntoarse din nou spre u8(. ;n instinct per$ers
punea st(p'nire pe el. Se si&*ea ca un o& care are r(u de %n(l*i&e) dar
se apleac( totu8i deasupra pr(pastiei) sau ca unul c(ruia %i este 9ric( de
ap() dar totu8iF %nainteaA( p'n( nu &ai si&te p(&'ntul sub picioare.
Ca unul care are o tendin*( per$ers( de a08i pune la %ncercare 9obiile)
Ryker puse &'na pe clan*(. 7roia s( %ncheie socotelile odat( pentru
totdeauna.
?Do&nule sergent Ryker@ Do&nule Ryker@
?Ce eJ %ntreb( el) cu &'na pe clan*a &asi$( de bronA.
?4a tele9on@ 7( caut( do&nul o9i*er <ayes@ %l strig( 6ngelada.
Ryker 9(cu cale %ntoars( 8i %l ur&( pe director %n biroul s(u. M'na %i
tre&ura c'nd duse receptorul la ureche.
Cyrus l(s( pu8ca =os 8i se ad(posti iar(8i %n gangul %ntunecos.
?Ne&ernicul@ .ine c( 8ti& &(car c( e aici) Mikey@# Ne las( pu*in
ti&p ca sa ne g(si& o poAi*ie de tragere &ai bun() nu0i a8aJ Pi acu&
8ti& sigur c( nu0i nici un sticlete prin prea=&(. DaF... &(0ntreb de ce
oare s0a %ntors el a8a de repede %napoiJ Tu ce Aici b(tr'ne) creAi c(
&iroase pericolul tot a8a bine ca noiJ
Cyrus cobor% din nou pe trotuar 8i cercet( %&pre=uri&ile. ;nele din
cl(dirile &ai ar(toase a$eau portari) dar p(reau cu to*ii ocupa*i)
%ncerc( clan*ele c'tor$a u8i) %ns( toate erau %ncuiate. 6r 9i putut
p(trunde %n interiorul uneia din cl(diri nu&ai %n &o&entul c'nd ar 9i
intrat sau ar 9i ie8it cine$a) dar asta %nse&na s( se ni&ereasc( la locul
potri$it la &o&entul potri$it) %i 8tia el pe neK yorkeAii (8tia) o
adun(tur( de suspicio8i. Dac( s0ar 9i n(pustit deodat( s( tra$erseAe
strada spre o u8( care se deschidea pe partea cealalt() ar 9i atras
i&ediat aten*ia. De ar 9i pe aici $reo cl(dire public() %i trecu prin
&inte. BCapela@ Cu& dracuF de nu &0a& g'nditJ#
Cu o &'n( %8i *inea pu8ca lipit( de el) iar pe cealalt( o %ncle8ta pe
pistolul din buAunar. Tra$ers( %n goan( 8i %&pinse cu u&(rul u8a grea
de ste=ar. 6ntreul era pustiu.
Capela 9unerar() cu 9a*ada ei din c(r(&id( ro8ie) 9usese pe $re&uri
locuin*( particular(. Sc(rile care duceau la eta= se a9lau chiar %n 9a*a
lui. Dou( s(ge*i indicatoare cu nu&ele aue$edo 8i Ji&eneA ar(tau
%nspre eta=. Cyrus nu 8tia ce %nse&nau cu$intele acelea 8i oricu&) nu01
interesa. ;rc( sc(rile sc'r*'itoare s(rind .c'te trei 0 patru trepte
deodat( 8i se opri la al doilea eta=. C'*i$a &e&bri %ndolia*i ai 9a&iliei
aue$edo st(teau %n hol 8i 9u&au. ;nul dintre ei) un b(rbat &ai %n
$'rst() se uit( eAitant spre Cyrus) : care se oprise %n capul sc(rilor.
?Ji&eneAJ %ntreba o&ul) ar(t'nd %nspre eta=ul de deasupra.
Cri&inalul A'&bi 8i %ncu$iin*( din cap. ;rc( %ncet restul sc(rilor)
%ncerc'nd s( par( c't &ai non8alant. 4a eta=ul trei d(du peste o scen(
ase&(n(toare.
?aue$edoJ %l %ntreb( o 9e&eie %n doliu) ar(t'nd spre eta=ul in9erior.
Cyrus trecu pe l'ng( ea) %ndrept'ndu0se spre sc(rile care duceau pe
acoperi8.
?MontoyaJ %ntreb( nedu&erit( 9e&eia) uit'ndu0se dup( el.
Cyrus se aplec( peste balustrad(:
?6& treab( pe acoperi8) le r(spunse el A'&bind oa&enilor
%ndolia*i) ca 8i cu& ar 9i a$ut o treab( acolo.
Pi chiar a$ea. Se 9elicit( singur pentru norocul care d(duse peste el) c(
nu %nt'lnise %n cale pe ni&eni din personalul capelei 8i c( nu era
ne$oie s( 9ac( echilibristic( pe cine 8tie ce scara de incendiu) c(ci
ulti&ul 8ir de trepte ducea chiar acolo. De$enise e>pert %n
acoperi8urile neK yorkeAe. ;rc( treptele %ncet 8i cal&.
Ryker se a8eAase pe un scaun %n biroul directorului) c'nt(rindu08i
ur&(toarea &utare) <ayes insistase s( $in( 8i el la capel(. Ryker nu
9usese de acord) dar c'nd a9lase c( <ayes a$ea 8i un Ruger Magnu&
/2!) %n a9ar( de pistolul din dotare) se l(sase con$ins. 6$ea de g'nd s(
che&e un ta>i) i&ediat dup( ce sosea <ayes. Calculase c( le $a lua
&ai pu*in de trei secunde ca s( urce %n &a8in() 8i &ai pu*in de cinci
secunde ca s( ia col*ul pe Mest +nd 6$enue. Dac( Cyrus %i a8tepta
a9ar() n0ar 9i putut s( %8i 9i>eAe *inta %ntr0un ti&p at't de scurt. 6sta ar
9i %nse&nat sa 9i>eAe continuu intrarea prin telescop) e>pun'ndu0se
riscului de a consu&a bateriile) ceea ce lui Ryker i se p(rea greu de
creAut. Se a8eA( &ai co&od %n 9otoliu) %n a8teptarea lui <ayes. +ra
8ase 8i =u&(tate. ,(r( un &oti$ anu&e) Ryker se treAi 9or&'nd
nu&(rul din Chicago al 9ostei lui so*ii.
5 9e&eie cu o $oce necunoscut( r(spunse:
?Da) casa Ryker.
R(&ase surprins un &o&ent 8i se %ntreb(: BDe ce oare 8i0o 9i p(strat
nu&ele (sta pe care nu l0a dorit niciodat(J#
?4a tele9on do&nul Ryker. +leanor este acas(J
Dn receptor se auAea ru&oare de glasuri 8i &uAic(.
?68tepta*i o clip() $( rog@ spuse ea pe un ton aspru.
Ryker r(&ase la tele9on) se g'ndi sa %nchid() chiar era gata s( %nchid()
dar r(&ase &ai departe cu receptorul %n &'n(: ).un() +llie) sunt eu)
Joe. Te iubesc) %&i las slu=ba 8i $in la Chicago) bineJ#
Nu era greu de spus) nu&ai c( nu putea s( i0o spun( ei. 6sculta
&uAica de la cel(lalt cap(t al 9irului. 6poi auAi $ocea ei:
?Tu e8ti) JoeJ S0a %nt'&plat ce$aJ
?Nu) ni&ic. Dar ce0i Ago&otul (laJ
?5 &ic( petrecere. <ai 8i tu@
?Metroul nu .&erge a8a departe.
?<ei) ce0i cu tineJ :ari ca& depri&at.
?:(i sunt %ntr0o capel( 9unerala. ;n loc depri&ant) nuJ
?7reun poli*istJ
?Da.
?;nul din cei %&pu8ca*i de (la cu lunetaJ
?Da.
?M0a interesat caAul 8i ur&(resc %ndeaproape tot ce se %nt'&pl()
spuse ea.
?Pi eu.
? 59) Joe) or s( te o&oare %ntr0o bun( Ai@
?Ptiu.
R(&aser( o $re&e t(cu*i) apoi +llie continu(:
?7rei s( st(& de $orb(J
? Nu) $oia& nu&ai s(...
? S(0&i auAi $oceaJ S(0&i dai bun( AiuaJ S(0&i spui la re$edereJ
?6i ghicit.
?S( nu &ori) Joe) pentru nu&ele lui Du&neAeu) s( nu &ori@
?6& s( 9ac tot ce pot.
?Sun(0&( &'ine la ser$iciu. Nu...) o s( 9iu plecat( toat( Aiua... sun(
&(... stai s( $(d.
Ryker A'&bi:
?:a) +llie) 8i &ul*u&esc.
+a eAit( o clip() apoi spuse 8i ea:
?:a) Joe@
Ryker %nchise.
Directorul 6ngelada %8i a&intea %ntruna s( nu uite s(0i spun( lui Ryker
c( %l c(utase &ai de$re&e un alt anglo) c(ci se te&ea c( n0o s( &ai
aib( r(gaA &ai t'rAiu. Spre sear( era %ntotdeauna 9oarte aglo&erat.
Cyrus %ngenunche %n spatele parapetului de c(r(&id() pri$ind %n =os
spre treptele de piatr( de la intrare. Se g'ndi s( scoat( telescopul) c(ci
distan*a era prea &ic( ca s(0i 9oloseasc( la ce$a. -&aginea era neclar(
8i lentila %i reducea unghiul de $iAibilitate la nu&ai patruAeci de grade.
C'nd ar 9i p(r(sit capela) Ryker s0ar 9i a9lat la o distan*( de nu&ai
Aece0cincispreAece &etri de el) iar la un unchi de patruAeci de grade)
c'&pul $iAual s0ar 9i redus nu&ai la un &etru =u&(tate) poate doi. Se
putea descurca &ult &ai bine 9(r( telescop. 4a o distan*( at't de
scurt() 8i lu&ina 9elinarelor era su9icient(. :e de alt( parte) Ryker era
obligat s0o ia 9ie %ntr0o parte) 9ie %n cealalt() 8i s( &earg( de0a lungul
%ntregului 8ir de cl(diri. Cu c't 10ar 9i ucis &ai departe de capel() cu
at't a$ea 8anse &ai &ari s( scape.
Dn ti&p ce08i &uncea &intea cu proble&e de tactic() puse telescopul %n
9unc*iune 8i %ncepu s( se uite prin el) cercet'nd acoperi8urile
di&pre=ur) ca o &(sur( supli&entara de precau*ie.%ndrept'nd
telescopul spre Mest +nd 6$enue) $(Au ce$a care0i %nghe*( s'ngele %n
$ine) cu& nu i01 inghetase nici cel &ai n(praAnic $'nt dinspre r'ul
<udson. :ur 8i si&plu i se opri ini&a %n loc. 4a dou( sute de &etri
distan*() pe un acoperi8 de pe partea cealalt( a str(Aii) A(ri dou( siluete
%ntunecate 8i contururile incon9undabile ale lunetelor &ontate pe
pu8tile lor. Cyrus se arunc( %n spatele parapetului) tre&ur'nd din toate
%ncheieturile. 5 9rac*iune de secund() retr(i ti&pul petrecut %n =ungl()
%8i a&inti cu& r'dea de echipele de tr(g(tori de elit( nord0$ietna&eAi)
cu pu8tile lor cu in9raro8ii din epoca de piatr( 8i cu carabinele lor de
$'n(toare suedeAe. R(sese %n hohote odat() c'nd r(sese dintr0un 9oc o
echip( de trei oa&eni. Cretinii (ia) s(racii) nici nu apucaser( s(01
$ad(. Tot ce0au putut s( $ad( a 9ost c( au cr(pat to*i deodat(. 6poi
noaptea aceea 0 durerea) %ntunericul) spitalul) Charlotte 0 toate
i&aginile acelea se re$(rsar( ca un 8u$oi peste el) 9ac'ndu01 s(
retr(iasc( toat( spai&a 8i agonia. Duse &'na instincti$ la r(nile ur'te
de la cap. Se scutur( 8i %ncepu s( pl'ng( %nceti8or. 4acri&ile %i
%nghe*au pe obra=i 8i %ncepu s(0i curg( nasul. .Cu& st(tea %ntins pe
spate) cu pri$irea a*intit( spre stele) 9rica 8i u&ilin*a %ncepur( s(01
p(r(seasc() l(s'nd locul unei senti&ent caracteristic pentru el: ura.
? De ce $or ei s( ne 9ac( una ca asta) MikeyJ Nici nu se pricep ei la
treburi din astea@ ,ir0ar s( 9ie@ Se cred al naibii de de8tep*i@ Ryker (sta
trebuie s( crape) a&ice@ Pi (ia de0acolo trebuie s( crape) nu0i a8aJ N0o
s( &ai 9ie ca ulti&a oar(. Noi i0a& $(Aut pri&ii) ei nu ne0au $(Aut pe
noi) esteJ
Dncepu s(08i recapete %ncrederea %n sine. St'nd acolo %ntins pe spate) se
g'ndi ca Ryker putea s( ias( din capel( chiar atunci.
<ayes intr( 9(r( Ago&ot %n biroul unde Ryker %l a8tepta citind Aiarul)
? Ce dracuF *i0ai pus uni9or&a astaJ <ayes p(rea st'n=enit.
?4a dracuF) nu 8tiu.
?,aci pe &artirul acu&) sau ceJ Sau nu *i0au tri&is (ia costu&ele
%napoi de la sp(l(torieJ
?Nu 8tiu) a8a &i0a $enit...
?Dobitocule@ D(0&i &onstrul (la odat(@ Aise el) %ntinA'nd &'na.
<ayes %8i des9(cu $estonul 8i scoase un Ruger Magnu& /2!.Ryker i0l
lu( din &'n( 8i 8i01 $'r% sub centur(.
?Chea&( un ta>i@ Oata) sparge& ga8ca@
<ayes se apuc( s( dea tele9on) %n ti&p ce Ryker %8i relua Aiarul. C'nd
dispecerul r(spunse %n s9'r8it) Ryker ridic( nasul din Aiar 8i Aise:
?Spune0le clo$nilor (lora c( $reau un ta>i e>act %n 9a*a intr(rii.
Spune0le c( a$e& un in$alid) g(se8te ce$a@
Dn ti&p ce ei a8teptau ta>iul) Cyrus se ridic( de =os) %nc( nesigur pe
picioare) 8i arunc( o pri$ire peste parapet. ,iindc( 8tia c( cei doi sunt
acolo pe acoperi8) putea s( le supra$egheAe &i8c(rile 8i 9(r( telescop.
Se %ntreba dac( nu erau cu&$a &ai &ul*i.
Cei doi luneti8ti) d'rd'iau pe acoperi8) bleste&'nd Aiua c'nd se
anga=aser( $oluntari %n .rigada antiterorist(. Di a8tepta o noapte lung(
8i rece.
?4a dracuF) %n 7ietna& %n=ura& de cald) spuse unul dintre ei.
?+8ti ter&inat) b(tr'ne@ i0o %ntoarse cel &ai t'n(r. ,( o tur() s(0*i &ai
pui s'ngele ala obosit %n &i8care@ Stau eu de paA(.
Se g'ndeau c() probabil) cei din aparta&entul de dedesubt erau s(tui
p'n( peste cap de tot Ago&otul (la) dar p(reau oa&eni dr(gu*i 8i) cu
pu*in noroc) poate a$eau s( capete pu*in( ca9ea 9ierbinte &ai t'rAiu) %8i
9oloseau cu r'ndul telescoapele BStarlight#) aprinA'ndu0le din ti&p %n
ti&p nu&ai pentru c'te$a secunde. 5 &ic( sta*ie de e&isie0recep*ie
tiuia slab la picioarele lui .Cyrus analiA( situa*ia 8i trase concluAia c(
cei doi erau ni8te ni&eni care nu c(lcaser( %n $ia*a lor prin 7ietna&ul
de Nord. 6cu& se ru8ina c( intrase %n panic( d%ntr0o ni&ica toat(. De
ase&enea) %i de$enise clar c( n0a$eau cu& s( &ai 9ie 8i al*i copoi prin
prea=&(. Dac( ar 9i 9ost) 10ar 9i s(ltat de0acu& o or(.
4unetistul &ai %n $'rst( se opri din trop(it 8i %ncepu s( se uite prin
telescop %n ti&p ce rotea pu8ca pe direc*ia oriAontal() se opri brusc)
clipi) apoi se &ai uit( odat( nu0i $enea s(08i cread( ochilor. 4a &ai
pu*in de dou( sute de &etri distan*() un alt telescop era a*intit e>act %n
direc*ia lui.
Cyrus trase dou( 9ocuri. 6&bele gloan*e iAbir( pieptul siluetei a9late
%n picioare) %nainte s( ating( &(car acoperi8ul) era de=a &ort. Cel de al
doilea poli*ist r(&ase cu ochii holba*i o clip( &ai &ult dec't ar 9i
trebuii Dou( gloan*e %i $'='ir( pe la ureche. Se arunc( %n spatele
parapetului) ne8tiind ce s( 9ac( &ai %nt'i: s( anun*e prin sta*ie) sau s(
r(Abune &oarteaF partenerului s(u) %nainte ca uciga8ul s( dispar(. :'n(
la ur&() puse &'na pe ar&( 8i se 9uri8( %n cel(lalt col* al acoperi8ului.
Ridic( gri=uliu capul 8i spri=ini pu8ca de parapet. T'n(rul poli*ist nu
8tia unde se a9la cri&inalul) dar %ncerc( s( %8i a&inteasc( %n ce direc*ie
%8i %ndreptase ca&aradul lui pu8ca %nainte de a 9i o&or't. De acolo
trebuie s( 9i $enit glon*ul. Se uit( prin telescop %n direc*ia capelei.
Cyrus %8i rotea %ntruna pu8ca dintr0o parte %n alta) *in'nd sub
supra$eghere cel(lalt acoperi8 pe toat( lungi&ea lui. Se g'ndea c( cel
de0al doilea poli*ist) dac( era c't de c't bun) n0a$ea s( apar( %n acela8i
loc %n care %l ni&erise pe pri&ul) %n s9'r8it) %l $(Au. %n acela8i ti&p)
poli*istul %l reper( 8i el pe Cyrus 8i %ncerc( s( 9i>eAe i&aginea
tre&ur(toare.
;nul din gloan*ele lui Cyrus trecu e>act prin luneta celuilalt 8i %i
str(punse ochiul drept. :oli*istul se rostogoli pe spate 8i sc(p( ar&a
din &'n() apoi se pr(bu8i %ncet pe o parte. Cyrus 9re&(ta de bucurie
ca lo$ise %n plin. 6$usese un ad$ersar aproape la 9el de bun 8i
%n$insese. 6proape egal) %n =ocul (sta %nse&na de 9apt &ort. R'n=i
%nc'ntat de propria0i 8iretenie.
68tept( ne&i8cat s( $ad( dac( schi&bul silen*ios de 9ocuri a$ea s(
atrag( $reo consecin*(. 68teapt( o $re&e) dar nu &ai ur&( ni&ic.
Cinci &inute &ai t'rAiu) un ta>i cla>ona %n 9a*a capelei. Ryker
deschise repede u8a 8i se uit( a9ar(.
?-diotul@ 6 tras pe partea cealalt(@
Strada a$ea un singur sens.
?Du&neAeii &(0sii@ <ai s(0i d(& dru&ul@
Dn ti&p ce tra$ersau %n 9ug( strada) o &a8in( ap(ru de dup( col* 8i le
t(ie calea. Se oprir( %n loc o secund(.
BDac( e pe aici) acu& ne $ede#) se g'ndi Ryker.
Cyrus pri$ea %n =os %ncordat. 7(Au doi b(rba*i %ndrept'ndu0se spre
ta>iul oprit pe partea cealalt(. 5are era Ryker) sau nuJ De ce dracu nu
se g'ndise c( putea s( che&e o &a8in(J Se uit( proste8te la pu8ca
a9lat( la picioarele lui) care r(&(sese cu telescopul &ontat pe ea. :rea
aproape) &ult prea aproape. Ridic( totu8i pu8ca 8i aprinse telescopul.
N0a$ea ce 9ace) era prea t'rAiu ca s(01 &ai poat( de&onta.
<ayes Ag'l*'ia 9urios de portiera din spatele 8o9erului. 6&bele
gea&uri erau %nchise. Po9erul se %ntoarse 8i0i 9(cu se&n s( $in( pe
partea cealalt(. Ryker %l prinse pe <ayes de bra* 8i ocolir( prin spatele
&a8inii. ,(r( s( &ai *in( cont de ni&ic) Cyrus se aplec( cu totul peste
parapet) ur&(rindu0i cu pri$irea pe cei doi b(rba*i care %ncercau s( se
urce %n ta>i. Dn &o&entul %n care ocoleau &a8ina) nu &ai a$ea nici o
%ndoial( c( cel %n haine ci$ile era Ryker. Ridic( pu8ca 8i %ncepu s(
%n$'rt( ner$os de butoane) %ncerc'nd s( 9i>eAe i&aginea. jintele erau
nu&ai la cincispreAece &etri distan*(. Din cauAa unghiului %nchis 8i a
distan*ei 9oarte &ici) %i era 9oarte greu s( ocheasc(. Cu $echiul s(u
telescop) ar 9i trebuit s( ocheasc( 9oarte =os ca s( co&penseAe eroarea
de 9ocaliAare) ceea ce 9(cea ca o ast9el de lo$itur( s( 9ie &ult &ai
di9icil( dec't una de la dou( sute de &etri. Dar &odelul BMark 7# pe
care %l a$ea acu&) cu regla= co&puteriAat) co&pensa auto&at eroarea.
Ryker deschise portiera) %l apuc( pe <ayes de bra* 8i %l %&pinse spre
u8a &a8inii.
)),ii cu ochii pe &ine#) se g'ndi Ryker) Be gata s( trag(#.
-&aginea din telescopul lui Cyrus era li&pede ca un cristal) a$'nd %n
$edere c't de aproape era.
.BDoi tic(lo8i &or*i 9ac &ai &ult dec't unul singur#) %8i spuse Cyrus)
uit'ndu0se la <ayes 8i tr(g'nd ad'nc aer %n piept. ,i>( crucea de pe
lentila telescopului %n dreptul ini&ii lui Ryker 8i ap(s( pe tr(gaci.
BDac( e aici) ne0a ochit de=a p'n( acu&) %8i spuse Ryker. )6u trecut
cel pu*in nou( secunde de c'nd a& ie8itn.
<ayes se aplec( s( intre %n &a8in() %8i ridica capul 8i &ai pri$i o data
spre capel() 8i %n sus) spre acoperi8) %8i adusese a&inte.
BSe $ede noaptea lu&ina aia albastr(J
BDa) po*i s0o $eAi) dac( te a9li e>act pe direc*ia pri$irii celui care
oche8te. :o*i s0o &ai $eAi 8i alt9el) dac( te ui*i pe gaura *e$ii din partea
cealalt( )dar %n &o&entul (la nu cred ca descoperirea asta o s(0*i
9oloseasc( la ce$a. R'se .,usese o poant( chiar buna#) se &ai g'ndi el.
BPi p'n( la ce distan*( se poate $edeaJ#
B6sta se nu&e8te distan*( $iAual( de siguran*(. 4u&ina poate 9i $(Aut(
in linie dreapt( %n li&itele acestei distan*ei. Nu0&i a&intesc %ns( e>act
c't. 5 s( a9l(&. #
:'n( pe la Keo cincispreAece &etri) %8i a&inti brusc <ayes. :o*i s(
$eAi chiar 8i 9ocul de la gura *e$ii. Dl $(Au chiar atunci.
Olon*ul lo$i raAant capota &a8inii) %i str(punse lui <ayes laringele 8i
coloana $ertebral( apoi) nu&ai pe =u&(tate e>plodat) rico8a din osul
tare 8i ni&eri %n pieptul lui Ryker) %i ie8i prin o&oplat 8i se %n9ipse %n
Aidul din spate. <ayes 9u proiectat %n bra*ele lui Ryker 8i se pr(bu8ir(
a&'ndoi pe trotuar. Trupul lui <ayes A$'cnea spas&odic) c(ci &(du$a
spin(rii) de8i distrus( %n parte) pri&ea %n continuare i&pulsurile
creierului. S'ngele care curgea din r(nile lor se a&estec() %&bib'ndu0
le hainele.
Po9erul ta>iului auAi un Ago&ot $ag c'nd glon*ul Ag'rie capota) %8i
ridic( ochii din cartea lui cu benAi de senate 8i arunc( o pri$ire peste
u&(r: presupu8ii lui pasageri disp(ruser(.
)Jigodiile %n=ura el %n sinea lui.
Ryker se t'r% &ai aproape de ta>i) cu trupul lui <ayes %nc( %n bra*e..
-cnind de durere) reu8i s( scoat( Magnu&ul /2! care r(&(sese prins
%ntre trupurile lor 8i *inti %nspre capel(. +ra aproape sigur ca de acolo
tr(sese cri&inalul) dar ta>iul %i bloca par*ial c'&pul $iAual.
Dn acela8i ti&p) ta>iul era un obstacol 8i pentru Cyrus. Se g'ndi s(
ciuruie pu*in &a8ina) dar nu &ai a$ea dec't opt gloan*e %n ulti&ul s(u
%nc(rc(tor. R(&ase %n a8teptare) ne8tiind ce s( 9ac(.
Ta>iul plec(. Ryker trase trei 9ocuri) unul dup( altul) %n direc*ia
lu&inii albastre. Si&*i o durere intens( %n u&(r) din cauAa reculului
puternic al ar&ei de calibru greu. :ri&ul glon* ni&eri prea sus) al
doilea lo$i parapetul) 9(c'nd s( *'8neasc( a8chii %n obraAul lui Cyrus)
iar al treilea %i ni&eri pu8ca. 6r&a %i Abur( din &'na) %l iAbi peste 9a*(
8i c(Au apoi pe parapet. Se balansa o 9rac*iune de secund() apoi c(Au
cu Ago&ot pe trotuar. Telescopul pocni asurAitor c'nd aerul p(trunse
%n tubul $id.
0 Scr'8nind din din*i de durere) Ryker reu8i s( se trag( de sub trupul
greu al partenerului s(u &ort 8i tra$ers( strada %&pleticindu0se.
Dncerc( s( apuce pu8ca din &ers c'nd trecu pe l'ng( ea) dar %i sc(p()
%&pinse u8a &asi$( de ste=ar a capelei 8i se t'r% de0a lungul holului de
&ar&ur( de la parter. Cl(direa era plin( de lu&e care $oci9era 8i
alerga %n toate p(r*ile) iar Ryker %8i croi dru& cu greu 8i %ncepu s( urce
sc(rile. Se ciocni %n plin de &ai &ulte persoane la al doilea 8i la al
treilea eta=. ,(r( nici o eAitare) urc( ulti&ul 8ir de trepte 8i ie8i pe
acoperi8. Se rostogoli de trei0patru ori dintr0o parte %n alta a
acoperi8ului) cu pistolul Ruger %ntr0o &'n( 8i cu &icul .eretta %n
cealalt() dar Cyrus disp(ruse.
Ryker se ridic( %n picioare 8i pri$i de =ur %&pre=ur. Cl(dirile care se
%n(l*au de0o parte 8i de alta a capelei a$eau c'te cinci eta=e. 6lerg(
spre &arginea acoperi8ului 8i01 $(Au pe Cyrus s(rind peste gardurile
cur*ilor %n$ecinate 8i alerg'nd spre $est. Ryker) care acu& s'ngera
abundent) se arunc( %n =os pe scara de incendiu. ;&(rul %i pulsa
dureros 8i se %ntreb( din nou daca Cyrus era %nar&at sau nu) %ns( se
n(pusti pe ur&ele lui ca 8i cu& nici nu i0ar 9i pasat de asta.
Dup( ce tra$ers( tot 8irul de gr(dini) se treAi %n 9a*a Aidului %nalt al
unei cl(diri care %nchidea dru&ul. Cyrus trebuia s( 9i r(&as 8i el blocat
%n aceast( ulti&( curte) trebuia s( 9ie pe unde$a. Ryker se ghe&ui la
p'nd( %n %ntuneric. 6uAi deodat( Ago&otul a dou( %&pu8c(turi $enind
din st'nga) 8i i&ediat $(Au sc(p(r'nd o lu&in(. Cyrus Aburase %n aer
A($orul u8ii din spate.
BSun( ca un re$ol$er de calibru greu) ca un "2#) se g'ndi Ryker.
Ryker trecu la r'ndul lui prin u8a deschis() str(b(tu %n 9ug( holul &ic
de la intrare 8i ie8i prin 9a*(. Se opri o clipa pe trepte) uit'ndu0se %n
susul 8i0n =osul str(Aii. Cyrus &ergea cu pa8i &ari %nspre est) pe Strada
2) %ndrept'ndu0se spre capel(.
Ryker %l ur&(ri cu pri$irea era la &ai pu*in de o suta de &etri
distan*() pe partea cealalt( a dru&ului) dar ie8ise din b(taia pu8tii.
:oli*istul cobor% sc(rile blocului 8i o porni pe ur&ele uciga8ului) 9(r(
s( &ai alerge de data asta. - se t(iase respira*ia 8i se si&*ea sl(bit. Dn
=urul cada$rului lui <ayes era adunat( o &ul*i&e de oa&eni. Cyrus %i
ocoli 8i trecu pe partea cealalt(. 6tunci %l $(Au pe Ryker. Se opri %n
9a*a capelei) c(ut'nd %n =ur cu pri$irile. Ryker %8i d(du sea&a c(08i
caut( pu8ca.
BTicnitul draciiF#) %8i spuse Ryker) gr(bind pasul.
Cyrus continu( s( se uite la Ryker cu& se apropie) p'n( c'nd acesta
a=unse la &ai pu*in de 8apteAeci 8i cinci de &etri de el) apoi se %ntoarse
brusc 8i o porni &ai departe spre est. 6cu& strada se u&pluse de
oa&eni 8i Ryker nu putea s( ri8te o %&pu8c(tur(. Cyrus 8tia asta 8i
pro9ita de situa*ie. +ra 8i el epuiAat 8i de0abia &ai r(su9la. C'nd a=unse
la locul unde c(Ause pu8ca) detecti$ul obser$( c( disp(ruse de0acolo.
:robabil o luase cine$a. 6runc( o pri$ire spre &ul*i&ea care
%ncon=urase trupul partenerului s(u) %ncerc'nd s(08i scoat( din &inte
&oartea lui <ayes. Nu a=uta la ni&ic s( se g'ndeasc( acu& la asta.
Continuau s( &earg( a&'ndoi spre est) pe Strada 2. Nu &ai a$eau
nici unul putere s( alerge. Ptia c( dac( p(streaA( distan*a la o sut( de
&etri) nu $a 9i nici un schi&b de 9ocuri. Pi unul 8i cel(lalt a$eau
proble&e cu &uni*ia. Ryker se te&ea c( Cyrus ar 9i putut %ncerca s( se
urce din &ers %ntr0o &a8in( sau s( ia $reun ostatic. Dac( a$ea s( 9ac(
$reo &i8care %n direc*ia asta) poli*istului nu0i r(&'nea dec't s( %8i
%ncordeAe toate puterile %ntr0un sprint 9inal ca s( &ic8oreAe distan*a.
4ui pu*in %i p(sa pe cine ar 9i luat Cyrus ostatic) nu&ai c( n0a$ea nici
un che9 de =ocul (sta 8i spera c( asasinul %8i d(dea sea&a de asta.
6erul nop*ii se u&plu deodat( de urletul sirenelor. Ryker spera ca
Cyrus s( dep(8easc( 8irul de blocuri %nainte ca Aona s( 9ie blocat( de
cordoanele poli*iei. 6&'ndoi a$eau gri=( s(08i p(streAe poAi*iile %n
ti&pul &ersului. Ryker 8tia c( re$ol$erul lui Cyrus era o ar&( de &are
preciAie la distan*( &ic() dar a$ea deAa$anta=ul c( b(taia &a>i&( era
de nu&ai cinciAeci de &etri) %n ti&p ce Ruger0ul b(tea p'n( la 8aiAeci0
8apteAeci de &etri. Ryker se g'ndi c( are a$anta=ul decisi$) de8i nu0i
&ai r(&(seser( dec't trei gloan*e. Scosese din calcul pistolul .eretta.
:utea cel &ult s( 9ac( Ago&ot cu el) dar nu cine 8tie ce. Se %ntreba c't(
&uni*ie &ai a$ea Cyrus. :e &(sur( ce se apropiau de cap(tul Str(Aii
2) care d(dea %n .ule$ardul Central :ark Mest) %8i d(du sea&a
deodat( c( Cyrus a$ea de g'nd s( intre %n parc. Trebuia s( 9ac( tot ce
putea ca s( nu01 scape din ochi 8i s(01 *in( c't &ai departe de parc) cu
orice risc.
Starea r(nii se %nr(ut(*ise. Olon*ul %i str(punsese pieptul 9(r( s(
lo$easc( cutia toracic() totu8i durerea era acut(. Dar cel &ai r(u lucru
era %n*epeneala care0i cuprindea bra*ul. Ryker si&*ea cu& str'nsoarea
degetelor pe pistol sl(be8te din ce %n ce &ai &ult.
De dup( col*ul Str(Aii E! ap(rur( doi poli*i8ti. Mergeau spre nord) %n
direc*ia lui Cyrus) 8i se apropiaser( de el la &ai pu*in de cinciAeci de
&etri. Cri&inalul se %ntoarse) caut'ndu01 cu pri$irea pe Ryker. Se
si&*ea prins %n curs(. Di prinse pri$irea) apoi se uit( din nou dup( cei
doi poli*i8ti 8i %ncepu s(08i scoat( %ncet pistolul din buAunar. Se uit(
din nou la Ryker) %ntreb'ndu0se ce s( 9ac(. 6tunci $(Au ce$a care0i
%nghe*( 8ira spin(rii. Detecti$ul scutura cu putere din cap) 9ac'ndu0i %n
acela8i ti&p se&n cu &'na. Cyrus ascult( auto&at) %8i b(ga pistolul la
loc %n buAunar 8i se %ndrept( spre intrarea unui bloc de aparta&ente.
Cei doi poli*i8ti %i aruncar( o scurt( pri$ire %n ti&p ce treceau &ai
departe.
Cyrus %n*elese dintr0o dat( c( acu& r(&(sese nu&ai el 8i Ryker. - se
ridic( p(rul de pe cea9a.

C6:-T54;4 12
Cei doi continuar( s( &earg( &ai departe. Cyrus nu &ai a$ea nici o
%ndoial( c( a$eau s( &earg( a8a Aile %ntregi dac( era ne$oie) p'n( c'nd
unul din ei a$ea sa se pr(bu8easc( de epuiAare. C'nd a=unser( la podul
de pe Strada 2) Cyrus se anga=a pe por*iunea %ngust( destinat(
pietonilor. Ryker %l ur&(. Ca& pe la =u&(tatea podului deasupra
insulei Mel9are) chiar %n &i=locul r'ului +ast Ri$er) pasa=ul pietonal
lua s9'r8it. Ryker 8i Cyrus se g(sir( 9a*( %n 9a*() la o distan*( de
8apteAeci 8i cinci de &etri. +ra o poAi*ie clasic( de duel. 6&'ndoi %8i
scoaser( ar&ele. Nici unul nu trase. R(&aser( pri$indu0se un lung
&o&ent.
?Nu &i0ai spus c( chestia asta se ter&in(@ *ip( Cyrus.
?Nu &0ai %ntrebat@
?:resupun c( unul din noi trebuie s( 9ac( o &i8care.
Ryker nu0i r(spunse. R(&aser( %n continuare pe loc) pri$indu0se.
+ra aproape nou( 8i te&peratura de pe pod) din cauAa $'ntului care
su9la printre tra$ersele &etalice) era aproape de Aero grade.
Ryker %8i aprinse un trabuc. Cyrus se holba la el. C'nd asasinul $(Au
ap(r'nd o &a8in( de poli*ie din spatele lui Ryker) strig(:
?:oli*ia@
6&'ndoi se ghe&uir( la p(&'nt. Ryker proced( %n acela8i &od c'nd
$(Au o &a8in( de patrul( apropiindu0se din partea cealalt(. 7'ntul se
%nte*ea. Cyrus url( printre ra9alele 8uier(toare:
?Ce Aici tu c( trebuie s( 9ac eu acuFJ
?S( degeri p'n( crapi@
?Nu cred c(0i prea pl(cut@
?6tunci s(ri@
?6sta e 8i &ai r(u@
R(&aser( &ai departe %n a8teptare. Ryker %8i d(du sea&a ca Cyrus ar
9i putut e$entual s( sar( %n 8osea 8i s( %ncerce s( se agate de spatele
unui $echicol %n &ers. Dl $(Au cu& se uit( lung dup( ca&ioanele care
se t'rau %ncet pe pod) cu nu&ai 8aiAeci08apteAeci de kilo&etri pe or(.
SincroniAarea ar 9i trebuit s( 9ie per9ect(: dac( nu reu8ea s( se prind(
8i c(dea) 10ar 9i %&pu8cat %ntr0o secund(.
Ryker st(tea cu picioarele larg des9(cute) cu o &'n( pe Ruger 8i cu
cealalt( %n buAunar. Di %n*epeniser( aproape to*i &u8chii. Cyrus %8i
tr(gea nasul 8i i se 9or&aser( ace de ghea*( %n =urul ochilor care %i
l(cri&au de ger. Nu08i &ai si&*ea labele picioarelor 8i %ncepuser( sa0i
tre&ure &'inile.
Ryker auAi $enind din spate un ca&ion cu re&orc( de tona= &are) care
urca din greu panta podului) %8i d(du sea&a c( are &ai pu*in de
cinciAeci de kilo&eri la ora) 8i c( nu $a dep(8i aceast( $iteA( p'n( nu
$a trece de curbura podului) e>act punctul %n care se a9la Cyrus.C'nd
ca&ionul a=unse %n dreptul lui Ryker) Cyrus %ncerc( s( par( c't &ai
n(p(s(tor. Ryker A'&bi de c't de prost %8i =uca rolul. Cyrus era
%ncordat ca un arc) gata s( sar( oricine 8i0ar 9i putut da sea&a de asta.
C'nd ca&ionul a=unse %n dreptul lui) Ryker %i 9(cu cu &'na) %n se&n
de r(&as0bun. Cyrus de$eni con9uA c'nd $(Au ca Ryker %8i d(duse
sea&a de ce are el de g'nd s( 9ac(. 4u( startul gre8it 8i era c't pe ce s(
scape din &'n( bara din spate. Po9erul nu obser$( ni&ic.
Dn spatele ca&ionului se a9la un :ontiac $echi cu un cuplu de $'rst(
&i=locie. Nu p(reau deran=a*i de $iteAa ca&ionului) c(ci nu se
str(duiau s(01 dep(8easc() sau poate c( r(&(seser( bloca*i acolo din
cauAa tra9icului intens de pe banda e>terioar(. Ryker alerg( dup(
&a8in() s(ri 8i ateriAa pe portbaga=. Po9erul ap(s( 9r'na) dar Ryker)
care se a8tepta la asta) se *inu bine. Scoase din buAunar re$ol$erul
uria8 8i %i 9(cu se&n cu el 8o9erului s( porneasc( &ai departe. 5&ul)
%nsp(i&'ntat) o lu( din loc. Dl $(Ause pe Cyrus ag(*at de bara din spate
a ca&ionului 8i 8tia din 9il&e c( asta era o ur&(rire. Nu 8tia care din
cei doi era b(iatul cel bun) dar %n &od sigur cel care se a9la cu pistolul
&ai aproape de el era 8e9ul. ;r&(ri ca&ionul) care %ncepuse s( prind(
$iteA( %n =osul pantei. -nstincti$ p(str( distan*a. De 9iecare dat( c'nd
l(sa distan*a s( se &(reasc( prea &ult) Ryker %i b(tea cu pistolul %n
parbriAul din spate. :oate se prindea p'n( la ur&( care era =ocul. -l
$(Au pe Cyrus %ncerc'nd s(08i scoat( pistolul. Dac( tr(gea cu&$a
c'te$a gloan*e %n :ontiac) 8o9erul a$ea s( se sperie 8i sa 9r'neAe sau s(
schi&be direc*ia. Ryker %l ur&(rea %ncordat) dar se p(rea c( Cyrus se
a9la %ntr0o poAi*ie prea precar( ca s( poat( trage. Ryker se g'ndi s(
trag( el) dar se a9la la &ai &ult de o sut( de &etri distan*() 8i 8o9erul ar
9i 9(cut pe el de 9ric( probabil) dac( auAea $reo %&pu8c(tur(. Doar
c'te$a secunde 8i %i $or a=unge din ur&(.
Cyrus %8i d(du dru&ul 8i se rostogoli %ntr0o parte. Dn &o&entul %n care
%8i reg(si poAi*ia $ertical() descoperi c( 9(cuse o gre8eal(. Ma8ina pe
care o c(l(rea Ryker se a9la la &ai pu*in de cinciAeci de &etri distan*(
8i se apropia %n $iteA(. Se %ntoarse pe c(lc'ie 8i o rupse la 9ug(.
Ryker %ncerc( s(0l ocheasc() dar nu reu8i din cauAa &a8inii care se
Ag'l*'ia sub el. Dru&ul era plin de gropi. Se l(s( s( alunece de pe
portbaga=) se rostogoli %ntr0o parte) apoi se ridic( pe picioare 8i %ncepu
s( alerge.
C'nd distan*a de$eni con$enabil( pentru a&bele p(r*i) renun*ar( la
alerg(tur( 8i %ncepur( s( &earg( %n pas de $oie. Cyrus %8i d(du sea&a
c( Ryker a$ea de g'nd s( &earg( a8a dup( el p'n( la &oarte. Dntr0un
&o&ent de disperare) se g'ndi chiar se se predea pri&ei patrule care
a$ea s( le ias( %n cale. +ra at't de obosit 8i de %nghe*at) c( aproape %8i
ie8ise cu totul din &in*i.
6cordar( a&'ndoi o clip( de aten*ie noilor %&pre=uri&i.
:odul %i dusese p'n( %n 4ong -sland) %n aueens. ,usese c'nd$a o
Aon( industrial() dar ca 8i %n +ast 7illage) 9usese atins( de un 9el
de %nnobilare. 7echile cl(diri cu eta= 9useser( de&olate p'n( la
structura de reAisten*( 8i re&odelate pentru arti8ti) &ici agen*ii de
publicitate 8i noi a9aceri care nu %8i puteau per&ite pre*urile din
Manhattan. De8i se g(siser( c'te$a su9lete cura=oase care s( se
&ute %n noile aparta&ente cu chirie) str(Aile erau pustii.
Ryker 8tia c( Cyrus era s9'8iat de dorin*a de a 9ace ce$a) 9ie si s(
%ncerce s(0i scape printre degete) 9ie s(01 o&oare. Dar orice a$ea de
g'nd s( %ncerce) Ryker %8i dorea s0o 9ac( &ai repede.
?<ei) <enry@ Ptii de ce a& b(tut0o pe sora0taJ
Nici un r(spuns.
?,iindc( n0a luat0o la cioc ca lu&ea@ Abier( Ryker.
4ini8te.
?Copila8ul (la ai iei sea&(n( leit cu tine) <enry@ 6i a$ut 8i tu un
a&estec %n treaba asta) esteJ
Nici un r(spuns.
?:rietena ta) in9ir&iera) Charlotte) Aicea c( e8ti un per$ers
%&pu*it) <enry@ Zicea c( e8ti cel &ai prost la pat din toat( Cali9ornia@
Cyrus se %ntoarse 8i01 %n9runt( cu pri$irea. Ryker continu( s( se
apropie. PapteAeci 8i cinci de &etri.
6&'ndoi scoaser( pistoalele 8i traser( %n aceea8i clip(. . 6r&a lui
Ryker a$u a$anta=ul preciAiei la distan*(. Olon*ul cri&inalului de$ie)
8i Cyrus pri&i glon*ul din Ruger0ul lui Ryker %n &u8chiul deltoid) %n
partea de sus a u&(rului drept) la baAa g'tului. C'nd glon*ul %i
str(punse &u8chiul) %l arunc( pe spate. Ryker &ai trase de dou( ori)
dar rat(. Cyrus se ridic( %&pleti cindu0se 8i o lu( la 9ug(. Ryker %8i
scoase pistolul .eretta 8i &ai trase dou( 9ocuri dup( el) dar Cyrus
alerga %n Aig0Aag 8i rata 8i de data asta. Se ridic( %n picioare 8i %ncepu
s( alerge dup( el c't de repede putea) cu pistolul .eretta %ntr0o &'na 8i
cu re$ol$erul Ruger desc(rcat %n cealalt(.
? +8ti un descreierat nenorocit) <enry@ +8ti nebun de legat@ Mai bine
o&oar(0te@ +8ti prea cretin ca s( r(&'i %n $ia*(@
6&'ndoi erau %n pragul pr(bu8irii ner$oase. Rana lui Ryker se
coagulase) dar cea a lui Cyrus era proasp(t( 8i) %n ti&p ce alerga)
ini&a care %i b(tea cu putere 9(cea s'ngele s( *'8neasc( %n 8u$oaie din
u&(r. Dl si&*ea cald 8i lipicios.
Rana lui Ryker se redeschise din cauAa e9ortului 8i %ncepu 8i el s(
s'ngereAe. +coul pa8ilor lor se re$erbera puternic %n ti&p ce alergau
printre dou( cl(diri uria8e 8i pustii ale unor 9abrici %nchise pentru
reno$are. +rau a&'ndoi %n pragul le8inului. Cyrus se pr(bu8i) %n
s9'r8it) %n genunchi 8i %ncepu s( $erse. Oura lui contorsionat( scuipa
nu&ai 9iere 8i acid. Ryker &ai apuc( s( 9ac( Aece pa8i 8i c(Au 8i el.
%ncepur( s( se t'rasc( icnind de durere printre pietre) 9ecale de c'ine
%nghe*ate 8i cioburi de sticl(. Dup( c'*i$a &etri) Ryker reu8i s( se
ridice din nou %n picioare. Cyrus) pe =u&(tate t'r'ndu0se) pe =u&(tate
%&pleticindu0se) %ncerc( s( p(streAe distan*a. Descoperi scara
e>terioar( a unei $echi 9abrici p(r(site 8i se t'r% p'n( acolo. Se a8eA(
pe treapta de =os 8i %ncepu s( se ridice %ncet) c'te o treapt( o dat()
*in'nd pistolul spre Ryker) a9lat ca& la optAeci de &etri dep(rtare.
Ryker se ghe&ui %n spatele unui ca&ion s(08i trag( su9letul. Cl(dirile
9abricilor erau dispuse %n 9or&( de potcoa$( %n =urul parcului de
&a8ini unde se ascunsese Ryker. Toate cl(dirile a$eau sc(ri e>terioare
sau sc(ri de incendiu care duceau pe acoperi8. Dntre ele era o distan*(
de doi p'n( la trei &etri. Ryker alerga %&pleticindu0se p'n( la cea &ai
apropiat( cl(dire 8i %ncepu s( urce scara de incendiu care ducea pe
acoperi8) a9lat la $reo doispreAece &etri deasupra lui. Cyrus %l $(Au 8i
%ncepu s( urce &ai repede. 6&'ndoi a=unser( pe acoperi8uri %n acela8i
ti&p 8i se aruncar( %n spatele parapetelor.. 6&'ndoi se pr(bu8ir(
r(su9l'nd din greu.
Dntre ei se a9lau dou( cl(diri) 8i Ryker se %ntreb( dac( $a putea s(ri de
pe un acoperi8 pe altul. Cu& st(tea %ntins pe spate) A'&bi 8i strig(:
?Cyrusss@
Nici un r(spuns.
?.(i) pr(p(ditule@ 5 sa0&i sugi *ea$a pistolului %nainte de r(s(ritul
soarelui@
+coul cl(dirilor pustii %i %ntoarse $orbele. Ryker se ridic( 8i pri$i %n
direc*ia acoperi8ului pe care se urcase uciga8ul. 6coperi8urile ar(tau
ca o p(dure de *e$i de $entila*ie) lu&inatoare 8i sc(ri de incendiu.
Ryker se a8eA( pe parapet.
?.(i) g(oaA(. ;nde0i acu& pu8ca aia &are a ta) ai @ Abier( Ryker.
4ini8te. 6poi se auAi slab:
?:leac( de aici@
Ryker hohoti tare) %ndelung. Cri&inalul si&*i 9iori pe 8ira spin(rii.
6poi Ryker strig( iar(8i:
?Nu&ai de0at'ta e8ti tu %n stare) <enry@ Tu) care0ai regulat0o 8i pe
sor(0taJ <ai) $ino s( pui laba pe &ine@
4ui Cyrus nu0i pl(ceau pro9an(rile 8i nu0i $enea s(08i cread( urechilor
ce auAea din gura lui Ryker.
?Nu&ai la porc(rii de.astea te pricepiJ S( te lup*i nu 8tiiJ
<ai) $ino s( &i0o tragi &ie) dac( e8ti a8a tare@ 6& s(0*i %n9(8or
sula aia bolna$( pe dup( urechi c'nd o s( pun &'na pe tine@
Nici un r(spuns. Ryker obosi de =ocul (sta. Cel pu*in 8tia c( Cyrus era
%nc( acolo 8i se %ndoia c( a$ea s( $in( dup( el. Ryker &erse ca drogat
p'n( la &i=locul acoperi8ului) se %ntoarse) trase ad'nc aer %n piept 8i
%ncepu s( alerge. :iciorul lui st'ng a=unse pe creasta Aidului. Se arunc(
%nainte) %n &o&entul %n care se desprinse de Aid) 8tiu c( n0o s(
reu8easc() %8i arunc( bra*ele %nainte) %ncerc'nd s( se agate de
acoperi8ul din 9a*(. Reu8i sa se prind( cu &'na dreapt( de &arginea
Aidului de c(r(&id(. S'ngele %ncepu sa0i pulseAe din nou %n ran(. Se
ca*(r( cu chiu cu $ai pe &arginea acoperi8ului 8i %8i 9(cu $'nt peste
parapet %n partea cealalt() unde ni&eri %ntr0o balt( cu ap( %nghe*at(. Se
t'r% p'n( la un loc uscat) %8i controla ar&ele 8i se ridic( pe picioare.
6=unse %&pleticindu0se p'n( la &arginea acoperi8ului 8i &(sur( din
ochi distan*a care %l separa de ulti&a cl(dire care se &ai a9la %ntre el 8i
Cyrus. 6ceast( cl(dire era &ult &ai apropiat(. Dec't s( ri8te din nou o
s(ritur( cu a$'nt din alergare 8i s( se lo$easc( de parapetul %n(l*at al
celuilalt acoperi8) Ryker se urc( %n picioare pe &arginea Aidului 8i s(ri
de pe loc. Din nou se iAbi de Aid) c't pe ce s( cad() 8i r(&ase at'rnat %n
&'ini p'n( reu8i s(08i adune puterile ca s(08i 9ac( $'nt 8i s( se ridice.
Cu o ulti&( s9or*are) se rostogoli peste parapet 8i c(Au pe acoperi8.
Cu& st(tea %ntins pe spate) culese re$ol$erul Ruger) care %i c(Ause din
buAunar) %ntreb'ndu0se cu& a$ea s( reu8easc( s( 9ac( 8i ulti&a
s(ritur(. Nu &ai trebui %ns( s(08i 9ac( gri=i din pricina asta) c(ci chiar
l'ng( el se a9la <enry Cyrus) r'n=ind cu gura p'n( la urechi. Di Abur(
cu un picior pistolul din &'n( 8i %8i a*inti Colt0ul "2 spre capul
poli*istului.
?De ce ai spus lucrurile alea ur'te despre sora &ea 8i despre
CharlotteJ
?Dncerca& nu&ai s( 9iu prietenos) r(spunse Ryker.
?CreAi c( ai haAJ
Ryker se rostogoli %ntr0o parte 8i trase trei 9ocuri cu pistolul .eretta)
direct prin buAunar) %n tibia dreapta a lui Cyrus. ;ciga8ul url( 8i se
pr(bu8i la p(&'nt) cu osul Adrobit) %n secunda ur&(toare) Ryker se
arunc( peste el. 6puc( pistolul de *ea$a 8i i01 s&ulse din &'n() apoi)
%ncet 8i &etodic) 9iindc( acu& nu &ai era nici o grab() %i sparse lui
Cyrus to*i din*ii cu patul pistolului greu. Dup( ce se declar( satis9(cut
c( nu0i &ai r(&(sese nici un dinte %ntreg) %l r(suci cu 9a*a %n sus 8i %8i
%n9ipse &'inile %n g'tul s'nger'nd al uciga8ului. Cyrus se %neca 8i %8i
scuipa din*ii spar*i) s'nge 8i &ucoAit(*i.
? Nu $reau sa te sugru& p'n( crapi) <enry@ 6r putea s(
&( acuAe cine$a de brutalitate poli*ieneasc() nu0i a8aJ
Ryker %i prinse o c(tu8( de %ncheietura &'inii drepte 8i %l t'r% de0a
lungul acoperi8ului %nghe*at p'n( la o conduct( de curent electric.
:rinse cealalt( c(tu8( de *ea$a 8i %ncepu s(01 Ag'l*'ie pe cri&inalul
aproape le8inat. Di goli apoi buAunarele 8i %ndes( con*inutul lor %n
propriile buAunare. Dup( aceea) poli*istul e>tenuat t(ie o bucat(
de &aterial din haina lui Cyrus). 9olosindu0se de cu*itul acestuia)
8i %i 9(cu un banda= str'ns %n =urulW piciorului drept) sub genunchi apoi
%l %ntoarse pe spate.
?N0a& l(sat niciodat( un priAonier s( s'ngereAe p'n( crap() dec't
dac( a& $rut eu. Ce Aici de astaJ Nu credeai c( a& s( a& gri=( de tine)
nu0i a8aJ
Cyrus &or&(i ce$a) sco*'nd bulbuci de s'nge 8i sali$( printre buAele
u&9late.
?7orbe8te clar) <enry@ Ce) ai prune0n gur(J Dac( ai ce$a de spus)
spune@
Cyrus %ncepuse s( se %nece cu s'nge. Ryker %l ridic( 8i r(nitul %ncepu
s( scuipe resturi %ns'ngerate de gingii 8i cheagurile care i se adunaser(
%n obra=i. Ryker %i d(du din nou dru&ul pe spate. Cyrus %8i ridic(
spre Ryker pri$irile tulburi. :oli*istul se t'r% p'n( la o b(ltoac(
%nghe*at() sparse stratul sub*ire de ghea*( de deasupra 8i b(u. 6poi
adun( %n pu&ni ap( cu buc(*i de ghea*() se t'r% %napoi p'n( la Cyrus 8i
%i ud( 9a*a 8i buAele. Se propti dup( aceea de o *ea$a de aerisire 8i %8i
aprinse un trabuc.
?M( auAi) <enryJ
Se auAi un gea&(t.
?.ine) ascult( aici. 6i 9(cut c'te$a gre8eli gra$e) b(iete.
.(nuiesc c( 8tii care sunt 8i nu $reau s(0*i 9ac repro8uri sau chestii din
astea. Dar 8tii care a 9ost cea &ai &are gre8eal( a taJ
6uAi o bolboroseal( %n(bu8it(.
?N0aud ce spui. Dn tot caAul) a& tras dou( 9ocuri dup( tine cu
a&(r'tul (sta de .eretta %n strad(. 6r 9i trebuit s(0*i dai sea&a ca nu e
Ruger0ul. Mai &ult) nici nu *i0ai dat sea&a c( pot sa &ai a& un pistol
c'nd te0ai aruncat pe &ine. Cu& $ine astaJ
?4a... o... a*(...
?CeJ 4aoat(J
?4a... o... art(...
?S0o las &oart(J :rostii@ :ur 8i si&plu nu puteai s(0*i dai sea&a de
di9eren*() erai prea speriat. ji0ai ie8it din &'na) <enry@ 6i stat prea
&ult la spitalul de nebuni.
?4as0o &oart(.
? Chiar dac( Bo l(sa0i &oart(#) asta a 9ost o gre8eal( 9oarte gra$(. 5
gre8eal( ca asta te poate costa $ia*a. Nu te0au %n$(*at lucrul (sta %n
ar&at(J :e noi ne0au %n$(*at asta la 6cade&ia de :oli*ie. Ce ru8ine@
Se auAir( iar bolboroseli.
Ryker se ridic() si&*ind durerea %n 9iecare 9ibr( a corpului) 8i $eni
l'ng( Cyrus.
?Dn seara asta l0ai o&or't pe partenerul &eu. Ce creAi c( ar trebui s(
9ac acu&J
;n gea&(t.
Ryker ridic( piciorul) apoi %l cobor% cu toat( 9or*a 8i %i stri$i testicolele
sub c(lc'i. Cyrus le8in(. Ryker %l aduse din nou %n si&*iri arunc'nd pe
el cu ap( %nghe*at(. 6poi se duse) %8i recupera re$ol$erul Ruger 8i se
%ntoarse la Cyrus. :ri$i %n =os spre trupul st'lcit care s'ngera la
picioarele lui. Cerul NeK Lork0ului %ncepuse s( se lu&ineAe. Dup(
c'te$a &inute) Ryker %8i b(g( %n buAunar cele dou( pistoale.
?+i) $eAi ce 9aci... 6cu& chiar ca trebuie s( plec) spuse el)
%ndrept'ndu0se agale spre scara de incendiu.
Cyrus articula c't putu de tare:
?D&pu8c(0&(@ Ryker %ncepuse de=a s( coboare pe scar(. Se uit(
%napoi spre &arginea parapetului:
?S( te %&pu8cJ
?;8c(..(() teoog...
?<enry) eu sunt un o9i*er de poli*ie. Nu pot s( 9ac a8a ce$a cu un
ostatic.
Cyrus scoase un $aiet slab) =alnic. Ryker n A'&bi:
? 4as() crapi %nghe*at) nenorocitule@

S9'r8it
S 4a cererea du&nea$oastr() c(r*ile se pot tri&ite e8alonat
Hpentru a se %ncadra %ntr0o su&( lunar( accesibil(.I
Me&brii Clubului Conan bene9iciaA( de cele &ai sc(Aute preturi 8i
cele &ai &ulte %nlesniri pentru participarea la acti$it(*ile organiAate de
editur(. Dori*i s( $( nu&(ra*i printre eiJ Co&anda*i &ini&u& o
colec*ie din cele propuse de noi.
Dac( $( intereseaA( abona&entul la o colec*ie) pentru a e$ita
tri&iterea unor c(r*i pe care le0a*i achiAi*ionat anterior) $( rug(& s(
speci9ica*i dac( 8i ce titluri publicate de noi a$e*i %n &o&entul
e>pedierii co&enAii -n9or&a*iile pri$ind di9uAarea prin po8t( 8i
co&enAile dorite se ob*in scriind pe adresa:
+D-T;R6 ,6NT6S-6 C.:. CC 0 C23) .ucure8ti

5 o9ert( special( din c(r*ile ap(rute:
S Ra&bo Hco&ando) suspansI) de Da$id Morrell
S / $oi) /3 pag.) /.333 lei H%n loc de !.C33 leiI
S Creierul lui Dono$an) de Curt Siod&ak HS,I
S C"3 pag.) 1.333 lei H%n loc de 1.E33 leiI
SS R(s9(*atul din .e$erly <ills HdragosteI) de Robert 6lley
S C12Fp'g.) 1.333 lei H%n loc de C.133 leiI
:ute*i co&anda de ase&enea %n condi*iile a&intite:
S S(rb(toarea dia&antelor Ha$entur(I) de Nora Roberts
S /C3 pag.) ".3E3 lei
S Conan) $oi. l Hheroic 9antasyI) de Robert +. <oKard
0C/1 pag.) C.133 lei
S 6sasinul singuratic HpolicierI) de Nelson de Miile
C(r*i %n curs de apari*ie:
C54+Cj-6 BS;S:6NS# 0 +N-OM+) DNTR+.hR-) RhS:;NS;R- 0
S %n u&br() p(ian=enul) de J6M+S :6TT+RS5N
Din celebra serie a detecti$ului Joe Ryker) de N+4S5N D+ M-44+:
S R(Abun(torul HCI S Cartelul cri&ei H/I S ;&bra uciga8( H"I
S Martor 9(r( $oie H2I S +scadronul &or*ii H1I

C54+Cj-6 BO646k-6 S,# 0 o lu&e a i&agina*iei dep(8it( doar de
realitate 0
S De $'nAare 0 ;ni$ersulJ) de 6.+. 7an 7ogt
S R(A$r(ti*ii din tunelul ti&pului) de Ray&ond ,. Jones
S Cruciada &etalului) de 6braha& Merritt
S Re$olta creierelor cibernetice) de Ray&ond ,. Jones
S :atrula constela*iilor) de +ric ,rank Russell
S +>plorator %n necunoscut) de +ric ,rank0Russell
S Trupul lui Oabriel) de Curt Siod&ak
S Me&oria lui <auser) de Curt Siod&ak
S Ci$iliAa*ia telepatic() de ,rederick .roKn
C54+Cj-6 B7-S+ D+ DR6O5ST+# 0 :6S-;N+) 67+NT;Rh)
RhZ.;N6R+ 0
S Tainica iubire) de Nora Roberts
S Secrete pri&e=dioase) de Nora Roberts
S Dragoste &istuitoare) de Nora Roberts
C54+Cj-6 B,6NT6SL# 0 C5N6N) cea &ai cunoscut( epopee
heroic9antasy 0
SConan Ci&eria&d HCI) de Robert +. <oKard) 4. S. de C'&p
S Co&& :iratul H/I) de Robert +. <oKard) 4. Sprague de C'&p
S Co&& :ribeagul H"I) de Robert +. <oKard) 4. S. de C'&p
S Conan Cuceritorul H2I) de Robert +. <oKard) 4. S. de C'&p
S Canon R(Abun(torulHoI) de Robert <oKard) 4. S. de C'&p
S Conan Ne%n$insul H!I) R.+. <oKard) 4.S. de C'&p) 4in Carter

C54+Cj-6 B-NCR+D-.-4) D6R 6D+7hR6T# 0 a$enturi reale
po$estite de %n$ing(torii &(runtelor puteri o&ene8ti 0J
S Din*ii &or*ii) de ka$ier Maniguet
S 4upt'nd cu &area deAl(n*uit() de Dougal Robertson
S :este bord) de <ank Searls
.;N 7+N-T DN -.;M+6 ,6NT6S-+-@ ) N; 7h 7+j- M6-
S+7-T- S-NO;R N-C-5D6Th@
Tiparul e>ecutat la S.C. R5MC6RT+k-M S.6.
.;C;R+PT-