Sunteți pe pagina 1din 2

Contractul de fidejusiune

1.Creditor: Crin I.I.,domiciliat in Balti,str. Viilor, nr.3,posesor al B.I. cu seria 01234567, nr.1,
eliberat de sectia pasapoarte nr.4, la data de 01.05.2004, in calitate de creditor al obligatiei
principale.
2.Debitor: il !.V., domiciliat in Balti, str. !ira, nr.4, posesor al B.I. cu seria 0234567", nr.2,
eliberat de sectia pasapoarte nr.4, la data de 02.05.2007, in calitate de debitor al obligatiei
principale.
3.Fidejusor: #aul $.%., domiciliata in Balti, str. %ile, nr.5, posesor al B.I. cu seria 034567"&,
nr.3, eliberat de sectia pasapoarte nr.5, la data de 04.0".2005, in calitate de 'ide(usor.
4.Fidejusor: Crudu ).I.,domiciliat in Balti, str. V.*upu, nr.7, posesor al B.I. cu seria 04567"&0,
nr.4,eliberat de sectia pasapoarte nr.6,la data de 01.0&.2007,in calitate de 'ide(usor.
I.+u, debitorul il !.V. declar ca am luat cu imprumut de la creditorul Crin I.I. suma de 10.000
mii lei, pe care am primit,o in momentul semnarii acestui contract, si aceasta declaratie a mea
are -aloare de c.itanta autentica de primire a acestei sume.
/)obinda curenta este de 100 olatibila lunar la data de 01 la domiciliul creditorului.
/1ermenul imprumutului este de 3 ani care curge de la data inc.eierii acestui contract.
/)aca eu, debitorul, nu -oi plati o rata de dobinda la -reo unul din termenele de mai sus, ma
oblig sa platesc o penalitate in -aloare de 0,50 din suma ratei lunare pentru 'iecare 2i de
intir2iere.
/In ca2ul in care de-in posesor al sumei de bani egala cu -aloarea imprumutului pot ac.ita
imprumutul 'ara rata de dobinda a acestuia intr,un termen mai scurt si pe perioada ramasa.
II.+u, creditor, Crin I.I. declar ca am dat cu imprumut debitorului il !.V. suma de 10.000 mii
lei, pe care i,am transmis,o in momentul semnarii acestui contract.
III.+u,#aul $.%. 'ide(usor, garante2 plata capitalului, a dobin2ilor si a celorlalte c.eltuieli ce se
-or e'ectua de catre debitor creditorului, in termenele si conditiile stabilite in pre2entul contract.
IV.+u, Crudu ).I. 'ide(usor, garante2 plata capitalului, a dobin2ilor si a celorlalte c.eltuieli ce se
-or e'ectua de catre debitor creditorului, in termenele si conditiile stabilite in pre2entul contract.
/!a oblig in ca2ul in care debitorul de-ine insol-abil sau in imposibilitate de ac.itare, sa ac.it
suma imprumutului, rata precum si penali2area pre-a2ute de contact in -aloarea totala a
acestuia, stabilita la momentul constatarii imposibilitatii de plata debitorului.
/!a oblig sa e3ecute obligatia la domiciliul creditorului si de a primi acte in temeiul carora ma
-oi substitui in drepturile lui.
/Voi a-ea dreptul sa incep e3ecutarea impotri-a debitorului cu somatie 'ara punere in intir2iere
si 'ara aplicarea unei penalitati de intir2iere, in scopul recuperarii platite si e-entualele c.eltuieli
de e3ecutare.
/In ca2ul in care unul dintre 'ide(usori e3ecuta obligatia sau incepe e3ecutarea acesteia, celalalt
'ide(usor -a 'i eliberat de obligatiunea prestarii si pre-ederile acestui contract.
/In ca2ul decesului, insol-abilitatii unuia dintre 'ide(usori sau a'larii in imposibilitatea e3ecutarii
obligatiei, celalalt 'iind in'ormat despre starea primului 'ide(usor se obliga la e3ecutarea
prestatiei.
/In ca2ul inceperii e3ecutarii prestatiei de catre unul din 'ide(usori, acesta se obliga sa aduca la
cunostinta acest 'apt creditorului si celuilalt 'ide(usor.
/In ca2ul substituirii in dreptul creditorului a unuia dintre 'ide(usori acesta capata drept de
regres in ba2a articolului 1163 CC4!.
Inc.eiat asta2i 2&.03.2012 in 4 e3emplare.
$utenti'icat notarial, biroul notarial nr.0&.
5otar6 5agace-sc.i !i.aela.
Creditor semnatura
Crin I.I.
)ebitor semnatura
il !.V.
%ide(usor semnatura
#aul $.%.
%ide(usor semnatura
Crudu ).I.