Sunteți pe pagina 1din 12

Tema 3.

Gestiunea riscurilor operaionale n bncile comerciale


Obiectivele studiului:
cunoaterea principiilor fundamentale ale acordurilor Basel I, Basel II i Basel III;
comparea elementelor cheie ale acordului Basel I, Basel II i Basel III;
cunoaterea i aplicabilitatea metodelor de evaluare a riscurilor bancare n conformitate cu
standardele Basel II i Basel III;
identificarea diferenelor n prevederile acordurilor Basel i actele legislativ- normative n
vigoare n Republica Moldova.
1. Definirea riscului operaional.
2. Manaementul personalului ! estiunea riscului de fraud.
3. Gestiunea riscului de sistem.
". #liminarea riscului strateic.
$. #vitarea riscului leislativ %riscul de nencadrarea n relementarea n vioare& riscul de
modificare a leislaiei'.
1. Definirea riscului operaional
(iscul operaional repreint! e"punerea b!ncii la pierderile financiare poteniale determinate
de evenimente interne sau e"terne, ce nu au fost surprinse i prevenite de gestiunea corporativ! i de
controlul intern al b!ncii #omponentele riscului operaional sunt$
Riscul de control % este riscul de producere a unei pierderi neateptate datorate lipsei unui
control adecvat sau a lipsei de eficacitate a acestui control i poate fi mp!rit n dou! mari categorii$
Riscul inerent % riscul unei anumite activit!i n cadrul b!ncii, indiferent de tipul de control
intern e"ercitat. &omeniile de afaceri comple"e. nelese doar de c'teva persoane cheie,
implic! un risc inerent ridicat.
Riscul de control % riscul n care o pierdere financiar! nu este prevenit!, detectat! i
corectat! la timp de c!tre controlul intern.
Riscul de proces riscul prin care activitatea ineficient! produce pierderi neateptate. Riscul de
proces este legat ndeaproape de controlul intern, dup! cum acesta din urm! trebuie privit ca un proces.
(e diferenia! de controlul intern atunci c'nd un proces este v!ut ca o activitate continu!, de tipul
managementului riscului, dar controlul intern n cadrul procesului de management al riscului este
nf!iat ca )punct de control).
1
Riscul de reputaie riscul unei pierderi neateptate n ceea ce privete preul activelor, datorat
impactului aspra reputaiei instituiei. *ierderea reputaiei poate surveni n urma v'n!rii produselor
financiare noi.
Riscul de personal % acest risc nu se refer! numai la activit!ile departamentului de resurse
umane, dei acesta contribuie la controlul riscului. +"ist! condiii specifice n cadrul activit!ii de
control de care managerul de risc operaional trebuie sa in! seama atunci c'nd realiea! o evaluare.
&epartamentul de resurse umane trebuie s! acopere aceste riscuri prin formarea unor standarde i prin
stabilirea unei infrastructuri ce conine bae de date privind )managementul cunotinelor), c't i
printr-o preg!tire adecvat! i promovare profesional!.
Riscul legal acest risc poate fi mp!rit n urm!toarele categorii$
Riscul apariiei unor pretenii de ordin juridic datorate activitii sau aciunilor
angajailor.
Riscul prin care o opinie juridic asupra unei chestiuni legate de lege se dovedete a fi
incorect n justiie. ,cest ultim risc este aplicabil compens!rii sau produselor financiare
noi.
Riscul de preluare % const! n posibilitatea modific!rii structurii capitalului instituiei n urma
achiiiilor succesive de aciuni prin intermediul burselor de valori.
Riscul de marketing % se poate produce atunci c'nd produsele noi sunt slab puse n valoare n
strategia de mar-eting.
Riscul tehnologic % cuprinde toate m!surile de sistem, inclusiv presiunea e"tern! legat! de
procesul tehnologic.
Modificri ale sistemului fiscal dac! apar modific!ri n nivelul impoitelor retrospectiv,
aceasta poate face afacerea s! devin! imediat neprofitabil!. .n e"emplu n acest sens l repreint!
modific!rile n deductibilitatea cheltuielilor.
Modificri ale reglementrilor n domeniu necesit! o monitoriare permanent!. +fectul
asupra afacerii poate fi important, iar riscul unei volatilit!i ridicate a rentabilit!ilor poate fi e"trem de
mare.
Mrimea afacerii % dac! mecanismele, personalul i infrastructura informatic! nu pot susine
devoltarea afacerii, riscul de faliment este ridicat.
Riscul de proiect repreint! un motiv importam de ngri/orare pentru multe b!nci, n mod
deosebit impactul c'torva proiecte curente.
2
Securitate activele b!ncilor trebuie s! fie asigurate at't mpotriva furtului intern, c't i a celui
e"tern. ,stfel de active includ nu numai banii firmei sau alte h'rtii de valoare0mprumuturi, dar i
activele clienilor i proprietatea intelectual! a firmei.
O alta definiie dat riscului operaional este aceea a unei pierderi neateptate datorat!
deficienelor de control intern sau sistemelor informaionale cauate de o eroare umana, c!deri ale
sistemului i control al acestuia.
#ele mai uuale e"emple de risc operaional includ$ c!deri ale sistemului0eroare de sistem;
procesarea tranaciilor0controlul erorilor; ntreruperea activit!ii; acte criminale interne i e"terne,
inclusiv nc!lcarea securit!ii i riscurile de personal 1de fraud!2.
&r. 3. &ardac n cartea 4Managementul bancar5 clasific! riscurile operaionale n dou!
categorii$
6. sistemul de transfer la fondurilor. &ac! documentaia privind tranaciile i clauele
contractuale nu este nregistrat! sau u este cunoscut!, reult! c! m!sura riscurilor poate fi
eronat!.
7. modul de operare a instrumentelor de plat. &ac! bac- office-ul nu funcionea! corect,
atunci fiabilitatea operaiunilor, termenele, contabiliarea vor suferi, reult'nd pierderi.
8n conformitatea cu procedura de gestiune global! a riscurilor se efectuea! anumite activit!i
de gestiune a riscului operaional n cadrul urm!toarelor etape$
9abelul 7.6.6
#tapele estiunii riscului operaional
Tipul de risc
Riscul de control
Riscul de proces
Riscul de personal
)dentificarea factorilor de
risc
&etalii incorecte de tranacionare
Mesa/e primite greit
9ehnologie mb!tr'nit!
:raud!0conspiraie
;radul de mboln!vire a personalului0cifra de afaceri
+tica
#ultura
<olumul tranaciilor
3
#valuarea e*punerii la
radul de risc
.tiliarea capacit!ii informaionale
3ivelul confirm!rilor ratate
=ucruri nereconciliate
&econt!ri euate
;radul de nvechire a sarcinilor
+alculul riscului Metoda <,R pentru riscul operaional$ produsul valorilor i a
probabilit!ii
;enerarea distribuiei pierderilor pentru un interval de ncredere
specificat, m!surarea pierderii neateptate
+alcularea profitului ,i
pierderii ,i e*plicarea
surselor
<olatilitatea c'tigurilor reiduale dup! nl!turarea efectului
riscului de pia!, de credit i acelui strategic de afacere
+ompararea riscului cu
rentabilitatea
#alculul efectului riscului operaional asupra profitabilit!ii b!ncii
9abelul 7.6.7
+uantificarea elementelor riscului operaional
+ateoria de risc #fectul-pierdeerea
potenial%'
+au.ele pierderii
(iscul de proces <arianta costurilor activit!ii
fa! de nivelurile anticipate
(c!derea creterii
productivit!ii
(iscul de control <arianta costurilor ca reultat
al eecurilor n control
&isfuncionalit!i ale
procesului, eecuri n control,
fraud!
(iscul de proiect #osturi de proiect (laba planificare, management
necorespun!tor
(iscul te/noloic <arianta costurilor cu
tehnologie fa! de nivelurile
prognoate
#reterea cheltuielilor de
actualiare a tehnologiei,
devoltarea aplicaiilor
(iscul de personal <arianta
c'tigurilor0profiturilor 1costuri
de recrutare a personalului,
costul privind training-ul2
*ierderea personalului cheie n
favoarea concurenei
(iscul de client <arianta
c'tigurilor0profiturilor ca
reultat al pierderilor clienilor
<'n!ri complementare
neadecvate
(ervicii slabe c!tre clieni
(iscul de manaement <arianta costurilor de intrare #reterea ta"elor de consultan!
4
adiional 1cump!rarea de resurse sau
servicii2
peste nivelul permis ca urmare
a unei slabe negocieri a
contractului
(iscul de relementare *ierderea reputaiei 3erespectarea procedurilor de
reglementare
#ele mai importante tipuri de risc operaional implic! rupturi n controlul intern i guvernanta
corporativ!. ,stfel de rupturi pot genera pierderi financiare prin erori, fraude sau eecuri realiate n
timp sau compromit interesele b!ncii ntr-un alt mod, de e"emplu, prin dealerii s!i, ofierii de credit
sau conducere, ce abuea! de autoritatea pe care o au sau conduce afacerea ntr-o manier! neetic! sau
riscant!. ,lte aspecte privind riscul operaional se refer! la eecuri ale sistemelor tehnologiei
informatice sau evenimente de genul incendiilor sau altor deastre.
3. Gestiunea riscului de fraud
:rauda este nsuirea unui bun material sau nematerial aflat n custodie sau gestiune a unei
persoane. (ursa apariiei fraudei$
> frauda bancar intern
fraud intenionat % cel care o comite are rea intenie;
frauda neintenionat % prin eroare, nu intenionea! de bun! voie;
> frauda bancar e!tern
frauda cu acces fizic % spargerea b!ncii;
frauda cu acces electronic % ha-erii.
#auele apariiei fraudei interne$
62 g'ndirea nelogic! a personalului;
72 controlul slab al personalului din partea b!ncii;
?2 voina slab! a individului poate fi cauat! de$ dorina de a tr!i peste posibilit!ile financiare;
ntreinerea amanilor0amantelor; abuul cu /ocuri de noroc.
La frauda intern se mai adaug! i corupia. "orupia % efectuarea unui serviciu suplimentar
contra unei pl!i din partea clientului.
+"ist! trei tipuri de corupie$
62 corupie prin autoritate, nu presupune nc!lcarea normei bancare pentru plat!, ci pentru
semn!tur!;
72 corupie prin eroare, clientul pl!tete pentru ca anga/aii b!ncii s! comit! intenionat o
greeal! n favoarea clientului;
?2 corupie prin relaii de subaltern sau rubedenie, nu se pl!tete, anga/atul comite greeal!
5
pentru c! este rud! sau subaltern.
:raudele interne se pot efectua ca crime ascunse i neascunse.
"rimele ascunse presupun acoperirea sumei e"trase printr-un set de documente, de obicei,
falsificat.
"rimele neascunse presupun e"trageri de sume prin asumarea nelegitim! a lor f!r! a fi
documentate 1se efectuea! n contabilitatea bancar! c'nd se comite o eroare la transfer din cont n
cont n contabilitate sau prin asumarea unor venituri generate de anumite operaiuni bancare2.
rauda e!terna este comis! de un neanga/aii a b!ncii.
#auele fraudei e"terne$
62 sistemul slab de securitate bancar!;
72 at'rnarea ostil! c!tre banca dat! a fotilor anga/ai;
?2 nivelul /os de protecie a reelelor informaionale;
@2 nerespectarea codului de etic! bancar! n compartimentul acces la informaie
#aua cea mai important! de apariie a fraudei bancare este gestiunea incorect! a personalului.
Riscul de frauda are mecanisme de eliminare #cile de lupt cu frauda bancar$
depistarea viciilor 1financiare2 ale personalului la momentele oportune;
crearea unui climat psihologic n colectivul bancar favorabil prin intermediul c!ruia fiecare
anga/ai s! se simt! at't prote/at c't i verificat;
crearea unui sistem de rotaie a cadrelor$
mp!rirea responsabilit!ilor, astfel nc't fiecare anga/at s! fie responsabil de una din
urm!toarele activit!i$
ncheierea unei tranacii;
efectuarea pl!ii;
nregistrarea tranaciei n contabilitate;
testarea i verificarea sistemelor informaionale ale b!ncii, introducerea inovaiilor n
aceste sisteme cu acuratee$
crearea unui sistem de verificare a personalului i a oficiilor n care se prestea! servicii.
Riscul de fraud! este o problem! actual! i pentru b!nci. *rin diversificarea serviciilor bancare
i prin apariia noilor tehnologii, se acord! un spectru tot mai larg n implementarea schemelor de
fraud! n aceast! sfer!.
Infraciunile financiar-bancare pot fi comise at't de clieni, aduc'nd pre/udiciu b!ncii, ct i de
c!tre banc!, prin intermediul personalului, n defavoarea clientului.
6
8n activitatea financiar-bancar! cele mai multe infraciuni se depistea! n operaiunile de cas!
i de creditare, provoc'nd ma/oritatea pierderilor din aceast! sfer!. ,cestea se pot atribui c!tre cele
mai periculoase infraciuni n domeniu i prin faptul c! influenea! direct asupra relaiilor banc!-
client. ,stfel, impactul negativ se r!sfr'nge nu numai asupra activit!ii b!ncii, dar i asupra altor
subieci.
Aperaiunile de cas! sunt periculoase, ndeosebi, pentru clieni, deoarece pre/udiciul n acest tip
de operaiune e suportat practic n ntregime de clientel!. #asierii efectuea! cel mai des fraude, n
comparaie cu restul lucr!torilor bancari. Mai ales posibilit!i foarte mari apar la persoanele care dein
mai multe funcii n banc!. &e e"emplu, contabilul i casierul. #u toate c!, de obicei, valoarea pagubei
nu este prea mare, prin faptul c! sunt foarte frecvent nt'lnite, acest tip de fraude provoac! un mare
pre/udiciu i b!ncii, i clientelei.
*rintre tipurile de fraude de cas! cea mai r!sp'ndit! este nenregistrarea n eviden! a
depoitului atras. #lientului i se eliberea! toate documentele necesare, dar aceti bani nu se
nregistrea!. =a scaden! banii se ntorc clientului prin nenregistrarea surselor depoitate de un alt
client 10operaiunea de acoperire52. A variant! de nenregistrare a depoitului poate fi considerat! i
nscrierea n documentele bancare a unei sume mai mici dec't cea depus! de client.
=a posibilitatea casierului de a accesa documentele contabile este i decala/ul de cas!. &eseori,
se transfer! n alte subdiviiuni ale b!ncii, unde pierderile pot fi depistate peste o perioad! mai
ndelungat!. 9recerea timpului permite complicarea procesului de depistare a fraudei. 9otui,
individul, care consider! c! poate ascunde frauda pe un timp ndelungat, i face o nchipuire greit!.
(tatistica ne demonstrea! c! ?BC din operaiunile frauduloase se descoper! n decurs de un an, DBC
n decursul a doi ani i apro"imativ EDC n decurs de trei ani dup! efectuarea primei operaiuni.
9ermenul mediu de anga/are a persoanelor ce-i deonorea! banca este de apro"imativ ece ani.
=u'nd n consideraie aceste date, reult! c! persoanele nu efectuea! fraude p'n! nu au lucrat n
banc! cel puin apte ani. (unt nregistrate rare cauri, c'nd anga/atul a nceput s! fure n primii ani de
serviciu. 8nc! o dovad!, c! nu sunt ncep!tori 1neFbee2, este v'rsta medie a infractorilor de circa ?@ %
?D ani, ma/oritatea din ei fiind c!s!torii.
#ea mai vulnerabil! n ceea ce privete efectuarea fraudelor este secia de creditare. :recvena
fraudelor n acest compartiment este mai sc!ut! dec't n operaiunile de cas!, dar, spre deosebire de
precedenta, sumele sustrase dintr-o singur! tran! pot fi cu mult mai mari. =a fel, prin paralela cu
operaiunile de cas!, pentru clientel! se acord! o posibilitate mult mai mare de a comite aciuni de
fraud!.
&in totalitatea fraudelor comise n procesul de creditare cea mai preferat! ocupaie a
infractorilor autohtoni este de a lua un credit i a nu-l rambursa. ,ceasta se nt'mpl! n caul
7
insuficienei asigur!rii creditului. 8n acest ca infractorii au nevoie de a c!p!ta ncrederea personalului
de creditare, dac!, desigur, nu au ieire direct! la administraia b!ncii.
#el mai scandalos e"emplu de acest fel este caul e"-ministrului transporturilor din guvernul
#iubuc-7, 9udor =eanc!. *otrivit datelor din dosarul penal intentat de c!tre &epartamentul pentru
#ombaterea #rimei Arganiate si #orupiei, 9udor =eanc! ar fi luat peste @ mln. de lei credit de la
B.#. Bucuriaban- (.,., f!r! acoperire, pe care l-a utiliat contrar destinaiei f!r! a-l rambursa. B.#.
Bucuriaban- (.,., mai apoi, a falimentat.
8n urma aciunilor frauduloase sufer!, practic, toi subiecii care au fost implicai n relaia
banc!-client. 8n primul r'nd, sufer! cei asupra c!rora se comit infraciunile. &ac! suportator este
clientul b!ncii, pe l'ng! pierderea material!, are loc i o dec!dere spiritual! a acestuia. 8n caul b!ncii,
pl!tirea unei sume de bani pentru asigurarea n ca de comitere a fraudei, la prima vedere nu va afecta
pe nimeni, n afar! de persoana ce a efectuat frauda i a companiei de asigurare. &ar dac! aceast!
fraud! duce la falimentul b!ncii, ea poate s! se reflecte negativ asupra patrimoniului acionarilor,
preedinilor i a deponenilor neasigurai ai acestei b!nci. ,nga/atul, ce a/unge p'n! la falimentarea
propriei b!nci, i las! o amprent! pentru toat! viaa. +l, nu numai c! se deonorea! pe sine i familia
sa, dar dup! ce frauda va iei din banc! n societate, se va lipsi de posibilitatea de a ocupa un post ce
necesit! credibilitate, va fi nevoit s!-i schimbe specialiarea. *entru banc! aceast! aciune nseamn!
pierderea credibilit!ii clientelei, care este elementul de ba! n activitatea financiar-bancar!.
*entru a diminua posibilitatea de fraudare i pentru meninerea relaiei banc!-client, e necesar
de ntreprins unele m!suri i politici adecvate. ,stfel, politica de combatere a acordrii de credite
suspecte trebuie s! includ! urm!toarele momente$
> deciiile de acordare a creditului trebuie discutate la edinele comitetului de creditare;
> asigurarea n ntregime a creditelor acordate sau prolongate i efectuarea regulat! i
riguroas! a controlului privitor la eliberarea legal! a creditelor i a stabilirii ratei dob'nii;
> analia aloc!rii mi/loacelor b!neti din contul clientului;
> pe l'ng! gestiunea riscului creditar, b!ncile trebuie s! acorde o atenie deosebit! i activit!ii
colaboratorilor s!i, prin limitarea posibilit!ilor de aciune a personalului n procesul de
deservire a clientelei, mputernicirea unor anga/ai, care nu au leg!tur! cu operaiunea de
acordare a creditelor, s! controlee obligaiunile fiec!rui client.
Metodele de combatere a fraudelor n casierii constau n$
> efectuarea inopinat! a controlului de disponibilit!i b!neti n cas! c't i n treorerie,
> operaiunile n casierie trebuie s! fie c't mai puin legat de operaiunile contabile.
> casierii nu trebuie s! se ocupe de ncheierea contractelor de depoit sau eliberarea
certificatelor de depoit;
8
> numai casierii trebuie s! lucree cu mi/loacele b!neti din cas!. dac! se permite accesul
auditorului n urma sa se efectuea! control;
> nu trebuie s! li se permit! casierilor ndeplinirea documentelor n locul clientului. dac!
clientul e deorientat sau bolnav, se recomand! s! fie a/utat de un anga/at special ce nu are
leg!tura cu deservirea de cas!;
> toate operaiunile efectuate de casier trebuie autentificate ca trecute prin gestiunea acestuia.
pe toate pachetele trebuie s! fie nscris! familia casierului i data mpachet!rii;
> nu se permite, chiar i la rug!mintea clientului, p!strarea livretului de economii, a
certificatului de depoit i a altor documente de c!tre anga/atul casieriei;
> toate eliber!rile de bani trebuie controlate de o persoan! mputernicit!, pentru
prent'mpinarea operaiunilor de acoperire;
> lipsa sau surplusul de mi/loace depistate n cas! trebuie nregistrate imediat n registrul
contabil centraliat;
> depl'ngerile clienilor pentru operaiunile de cas! trebuie analiate de o persoan! ter!
independent! de lucr!torii structurii corespun!toare.
&eci, oricare ar fi nivelul e"punerii la riscurile din activitatea financiar-bancar!, pierderile pot
fi minimiate dac! operaiunile vor fi organiate i gestionate raional, cu profesionalism i desigur cu
respectarea normelor prudeniale stabilite de Banca 3aional! a Moldovei.
Securitatea bancar presupune sistemul de protecie a informaiilor bancare i a mi/loacelor
financiare aflate n gestiunea b!ncii.
+"istena unui sistem de securitate s!n!tos n banc! este cauat de urm!toarele$
ma/oritatea resurselor financiare ale b!ncii sunt mprumutate, p!strarea integrit!ii lor
presupune p!strarea stabilit!ii b!ncii;
un sistem de securitate slab condiionea! fraudele bancare, informaia despre fraude
comise n cadrul b!ncii va submina autoritatea b!ncii pe pia! precum i n faa clienilor
s!i;
e"istena unui sistem de securitate presupune posibilitatea b!ncii de a ma/ora i diversifica
serviciile. .n sistem de securitate slab n schimb cauea! cheltuieli ad!ug!toare pentru
banc! pentru finanarea fraudei sau mbun!t!irea sistemului de securitate e"istent.
(isteme de siguran! pot li$
securitatea fizic % p!strarea integrit!ii fiice a bunurilor materiale a b!ncii, banilor;
securitate infor"aional % p!strarea integrit!ii informaiei bancare.
*entru mbun!t!irea sistemului de securitate se vor utilia urm!toarele c!i$
se va verifica sistemul de pa! e"tern! a b!ncii pentru a depista persoanele suspecte i ale
9
ndep!rta de c!ile de acces n banc!;
se va verifica identitatea clientelei$
se vor implementa sisteme de protecie moderne n special pentru reelele de calculatoare$
se va crea un sistem de lupta contra riscului de fraud!.
%. Gestiunea riscului de sistem
.nul dintre riscurile operaionale importante l repreint! riscul de sistem, care poate produce
pierderi nsemnate b!ncilor implicate. &e e"emplu, n anul 6GGE sistemul de compensare bancar din
Marea Britanie % .H Ban-ers ,utomated #learing (Istem 1B,#(2 a c!ut datorit! supranc!rc!rii #a
reultat, multe plai prin intermediul b!ncilor nu au fost efectuate, inclusiv pl!i salariale. 8n
consecin!, tuturor clienilor care nu i-au primit la timp fondurile li s-au oferit mprumuturi temporare,
din contul b!ncilor. #osturile implicate de aceste operaiuni suplimentare efectuate de b!nci au fost
foarte mari.
;estionarea riscului de sistem, presupune identificarea i cuantificarea pierderii probabile i
compararea ei cu costul necesar pentru evitarea producerii pierderii 1acoperirea riscului2 Modul de
gestionare n funcie de risc este preentat mai /os$
9abelul ?.6.6
Modul de estionare a riscului sistemic
Tipul riscului Mod de estionare
&efectarea unui computer i pierderea
informaiilor din memoria acestuia.
Instituirea unor proceduri prin care toate documentele din
memoria unui calculator trebuie s! aib! copii pe dischete sau
pe suport de h'rtie
Imposibilitatea de a folosi un computer
care s-a defectat.
#alculatoarele foarte importante trebuie s! aib! o reerv! ce
poate fi folosit! n astfel de cauri.
8ntreruperea tensiunii. ,limentare dubl! prin baterii de acumulatoare pentru
sistemele electronice importante.
&eastre naturale, cum ar fi incendiile
sau inundaiile.
&esf!urarea operaiunilor n alte locaii, conform
procedurilor stabilite pentru astfel de incidente.
&ep!irea competenelor de c!tre unii
salariai.
(tabilirea competenelor pentru personal i controale
eficiente.
#u toate c! riscul operaional nu poate fi eliminat n totalitate, marea ma/oritate a situaiilor n
care apare acest risc pot fi prev!ute i pot fi gestionate prin proceduri adecvate.
.n alt risc operaional este cel tehnologic sau informatic.
10
+rorile de concepie sau de realiare, nt'rierile n punerea n aplicare a tehnologiilor noi,
insuficienta st!p'nire a sistemelor din ce n ce mai comple"e constituie riscuri importante, cu
consecine directe asupra rentabilit!ii i calit!ii serviciilor bancare.
Riscurile aferente. a activit!ii informatice pot fi clasificate pe trei niveluri$
riscul informatic 1 cuprinde categoria de riscuri legate de studiile informatice. +ste repreentat
de probabilitatea e"istenei unor erori n conceperea programelor informatice i se mai numete i risc
de securitate logic. +"punerea la risc potenial! poate fi mare, fiind dificil de cuantificat. +l nu se
poate estima dec't prin costul unei noi devolt!ri informatice, n scopul de a pune la punct un sistem
eficient, sau indirect, prin pierderile de reultat datorate calit!ii neadecvate a gestiunii
produselor0serviciilor clienilor;
riscul informatic & este cel legat de probleme de funcionare a aplicaiilor n sistemele
informaionale sau a sorturilor. (e mai numete risc de siste" i afectea! at't modul propriu-is de
tratare a datelor, c't i actualiarea fiierelor magnetice. *re/udiciul potenial se echivalea! cu pierderi
de fonduri sau printr-o diminuare a c'tigurilor;
riscul informatic 3 privete telecomunicaiile. +ste vorba de pericolele legate de probabilitatea
unor erori, pierderi sau alter!ri ale datelor i informaiilor transmise prin telefon, tele", pot! i baele
de date. A eroare de destinaie, o citire greit! a unei teletransmisii de la un client sau utiliarea
frauduloas! a unei reele pot conduce la pierderi importante pentru banc!, cuantificabile indirect, ca i
cele de mai sus.
'. Gestionarea riscului strategic
A
;
banc! se poate e"pune la un risc important daca devolt! o strategie inadecvat!, i asum!
unele proiecte costisitoare f!r! a avea o capacitate /ustificat! de a le finana. &e e"emplu, o dependen!
accentuat! faa de un anumit sector de activitate, nediversificarea activit!ii b!ncii, poate provoca
pierderi importante. +fectele negestion!rii eficiente a acestui tip de risc pot avea consecine grave,
duc'nd chiar ta faliment #hiar dac! o banc! supravieuiete unei pierderi importante datorate unei
strategii eronate, pierderea credibilit!ii va avea drept efect o autoritate mai slab! n faa agenilor
economici, ceea ce va avea un efect negativ asupra costului cu care banca va atrage capitalul n viitor.
Reviuirea periodic! a strategiilor, lu'nd cont i de reultatele obinute, va permite adoptarea
strategiilor ori de c'te ori este neclar.
(. Gestiunea riscului legislati)
+"ist! dou! tipuri de riscuri care se ncadrea! n aceast! categorie, pentru domeniul bancar$
riscul de schimbare a legislaiei; riscul de nencadrare n reglement!rile n vigoare.
11
Riscul de schimbare a legislaiei const! n faptul c!, se pot face schimb!ri n legislaie,
afect'nd integral sau parial activitatea unei societ!i bancare, care poate deveni ilegal! sau
neprofitabil! 1de e"emplu, reglement!rile ap!rute recent cu privire la capitalul bancar2. 8n aceste
cauri, societ!ile bancare trebuie s!-i modifice foarte rapid activitatea, sau s! fie falimentate.
B!ncile trebuie s! fie informate cu privire la proiectele legislative care sunt preconiate pentru
industria bancar! i s! fie contiente de impactul pe care noua legislaie l poate avea asupra activit!ii
lor. ,ceasta este o prim! aciune care trebuie ntreprins!.
A a doua aciune, o repreint! ncercarea de a influena politica B.3.M. n domeniul bancar.
,cest lucru se poate face prin asociaia b!ncilor din R.M. dar nu individual la nivelul unei b!nci.
Riscul de nencadrare n reglementrile n )igoare. &atorit! impactului pe care l are ntreaga
economie, industria bancar! este foarte strici reglementat! i supravegheat! prin legi sau norme i
ordonane ale b!ncii centrale. #ostul nerespect!rii reglement!rilor n vigoare este foarte mare, put'nd
duce p'n! la retragerea autoriaiei de funcionare.
&e aceea, n acest domeniu, calitatea i acurateea informaiei pus! la dispoiia conducerii
b!ncii este crucial!, n acest sens, b!ncile i-au creat departamente specialiate, care au scopul de a
veghea la ndeplinirea i respectarea strict! a normelor i reglement!rilor n vigoare, cele mai mici
rencadr!ri fiind imediat raportate conducerii b!ncii, 1departamente de audit intern2.
12