Sunteți pe pagina 1din 589

MATEMATICI

SPECIALE
teorie. exemple. p l i c i i
Matematici speciale
- teorie, exemple, p l i c i i
Editia a Il-a
MATEMATICI SPECIALE- TEORIE, EXEMPLE, APLICATII
Vasile Brnznescu, Octavian
Copyright 1998 ALL EDUCATIONAL S. A.
!SBN 973-9337-87-2
Toate drepturile sunt rezervate Editurii ALL EDUCA TIONAL S. A.
Nici o parte din acest volum nu poate fi
permisiunea a Editurii ALL EDUCA TIONAL S. A.
Drepturile de n
n exclusivitate editurii.
Copyright 1998 by ALL EDUCATJONAL S. A.
AII rights reserved.
The distribution ofthis book outside Romania" without
the written permission of ALL EDUCATIONAL S. A., is strictly prohibited.
Editura ALL EDUCATIONAL S. A.
Departamentul difuzare
Redactor:
Coperta:
Desene:

Bd. nr. 58, sect.6
!il 413 Il 58, 413 43 21, 413 18 50
Fax: 413 05 40
!il 413 03 29, 413 1612, 413 07 15
Viorica Marius
Stelian Stanciu
Adriana Sima
PRINTED IN ROMANIA
Vasile Octavian
Matematici speciale
-teorie, exemple, aplicatii -
... Geometrie ... Ecuatii diferentiale ...
... Spatii Hilbert...
Editia a II-a

a editurii ALL cuprinde:
1. de
P. Flondor, O.
2. geometrie
C.Radu
3. Probleme de
M. Penescu
4. -Voi. I, Voi. II
Cornelia
5. Teoria sistemelor. Sinteza Metode numerice de
calcul,
V. Ionescu, A. Varga.
6. Stabilizarea sistemelor liniare,
A. Halanay, V.
7. Probleme rezolvate de
colectiv Cat. de
Facultatea de Univ.
8. Simularea Monte Carlo a transportului
O. Sima
9. - culegere de probleme- Voi. I, II,
N. Donciu, D. Flondor
10. Probleme de geometrie

G. Atanasiu, Gh. Munteanu, Mihai Postolache
11. teorie probleme rezolvate,
Teodor Stihi
12. 1000 de probleme rezolvate fundamentale,
Ana Tatiana O.
13. Elemente de
Constantin Vraciu, Mariana Vraciu
14. Subiecte de Facultatea de
coordonatori: Nicolae Cupcea, Ion
CUPRINS
........... ......................................................................... 7
PARTEA 1-A
Capitolul/. .................................................... 9
L Seturi de numere ......................................................................................... 9
2. vectoriale, baze; liniare matrice asociate ................... 29
3. Valori vectori proprii; forme canonice ale matricelor ......................... 75
4. Metode numerice n algebra ....................................................... 108
Capitolul li. GEOMETRIE ........ .................................. 117
L euclidiene ...................................................................................... 117
2. Clase de operatori pe euclidiene .................................................. 125
3. biliniare, forme ......................................................... 131
4. Metode numerice n algebra (continuare) ................................. 14 7
Capitolul III. ELEMENTE DE MA TEMA TI .......... . 155
1. Grafuri, circuite logice, automate .......................................................... 155
2. Calculabilitate ......................................................................................... 164
3. Cmpuri discrete de probabilitate .......................................................... 166
PARTEA A 11- A
Capitolul IV. GEOMETRIE ............................... 176
L geometrice ..................................................................................... 176
2. Curbe ........................................................................................................ 187
3. ................................................................................................. 204
4. bile ........................................................................... 225
5. Elemente de calcul tensorial .................................................................. 230
Capitolul V. SISTEME ...................................... 244
1. Clase de sisteme .................................................. 244
2. Sisteme liniare .................................................................... 270
3. Interale prime pentru sisteme ........................................... 299
4. Stabilitatea de echilibru ......................................................... 309
5. integrale ...................................................................................... 319
6. Metode numerice ..................................................................................... 327
6 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE,
Capitolul VI. TEHNICI DE HILBERT ............................... 334
1. Serii Fourier generalizate polinoame ortogonale clasice .................. 334
2. Caracteristici statistice ale variabilelor aleatoare ................................ 349
3. ................................................................................................... 359
PARTEA A III- A
Capitolul VII. ........................... ............... 368
1. olomorfe ......... , ............................................................................ 368
2. Integrala .................................................................................. 405
3. Analiticitate olomorfie ........................................................................ 417
4. Puncte singulare, reziduuri; .................................................... 430
Capitolul VIII. CALCUL ................................... .446
1. Semnale; timp .................................................................... .446
2. Transformarea Laplace ........................................................................... 448
3. Elemente de teoria ............................................................ 465
4. Transformarea Fourier ........................................................................... 482
5. Transformarea "z" transformarea Fourier .......................... 517
Capitolul IX. CU DERIVATE ...................... 529
1. Cteva clasice., ............ , .... , ........................................................... 530
2. cvasiliniare de ordinul2 ............................................................ 536
3. Bessel .......................................................................................... 548
4. fundamentale ale unor operatori .......................... 557
5. Metode numerice pentru rezolvarea cu derivate ... 575
SUBIECTE DA TE LA PROBA A EXAMENULUI DE
MATEMATICI SPECIALE ........................................................... 582
BIBLIOGRAFIE ........................................................................... 585
ADDENDA ................................................................................... 587

'
Acest curs a fost elaborat pe baza de matematici speciale de
autori pentru anilor I II ai de
din Institutul Politehnic Lucrarea unor
programe analitice modernizate, laturii algoritmice
reflectnd att rigorii n prezentarea
ct vigorii pe care modelele matematice o Demon-
rezultatelor de cerute de sunt complete doar n
cadrul unor sau rezultate - sunt indicate ale teoriei
detalii de Tot din didactice, la am
introdus o de probleme date la probele scrise ale examenelor.
Autorii au avut n vedere trecerii de la liceu la fa-
cultate de aceea au revederea a unor elemente de
sau geometrie studiate n mediu, asigurnd o
mai de ascensiune spre matematica
Cartea are trei corespunznd n principiu celor trei semestre cnd se
predau matematicile speciale (exceptnd analiza Prima parte cu-
prinde rezultatele de ale algebrei lin iare geometriei liniare,
aceasta din acoperind calculul vectorial, geometria studiul
geometriei vectoriale nzestrate cu produs scalar. Am introdus
unele elemente de cerute de noile programe.
Partea a II-a cuprinde mai nti unele elemente de geometrie a
curbelor incluznd de calcul tensorial, orientate spre
nevoile fizicii analizei sistemelor neliniare. Studiul
ordinare sistemelor este subliniind att aspectul geometric
(cmpurile de vectori, linii de cmp etc.), ct cel calculatoriu - procedural
(rezolvarea a unor clase de
Ultima parte a cursului succint unele teorii centrale ale
ticii, interesnd mult pe inginer, fizician sau chimist. Analiza este o
teorie de mare aplicabilitate, iar calculul
este un permanent instrument de lucru. TransfOrmarea Fourier
marea Laplace stabilesc profunde ntre domeniile - timp,
domeniul complex, studiul acestor conexiuni fiind dezvoltat mai departe n
cadrul teoriei matematice a sistemelor. ln ultimul capitol se dau unele elemen-
te de ale teoriei cu derivate care multe re-
zultate anterioare conexiuni cu alte cursuri de specialitate.
8 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE,
Apel-al la la desen o
de aceea am unele de algebrizare
tehnica de vrf cere stabilirea unor modele tot mai
ale diverselor procese, ale legi de se traduc n
Am multe exemple n acest sens, subliniind locul meto-
delor matematice, conjugabile cu utilizarea calculatorului. Aceste metode se
folosesc ce (sau la au /ost formulate
pe baza de fond a modelului fizic. Am consta,ut de altfel
ntmpinate de sau de tinerii apar nu la
aplicarea matematicii ci un pas mai nainte, la stabilirea modelului fizico-teh
deci pe teritoriul sinuos, multidisciplinar, al "specialistului
colectiv".
Prin efortul exemplar al Editurii ALL, acest tratat, cu lucrarea
de chiar cu oarecare prisos, matematica
n tehnic romnesc.
Ne deci n preajma examenelor, dar
multor profesori, elevi la priceperea lor Jnatema-

Capitolele I 2, 3; II, V, VII au fost elaborate de V iar I 1,
4; III, IV, VI, VIII, IX de O.
aprilie '94 Autorii
LA EDITIA A 11-A

ntreg primei a fost pentru programele analitice
n tehnic superior nu au fost modificate.
februarie '98 Autorii
PARTEA 1
Capitolul 1
Algebra multe obiecte matematice importante -
vectoriale, liniare, operatori, forme etc., oferind
limbajul necesar unor idei fecunde ca "principiul suprapunerii"
sau faptul "local, orice proces este liniar". Sunt necesare cteva
care constituie un liant util ntre din liceu lor
superioare.
1. Seturi de numere
1.1. Numere
Cele mai importante obiecte matematice le numerele
Se poate spune omului a nsemnat ideii de
n acest sens este suficient ne gndim la momentele
n a oamenilor, a numerelor 1, 2, 10, 1000, O, -1,
i ,- ,J2,!iJ2, n, e, 2 + i etc.
Prin sistem de numere se o de elemente cu care se pot
efectua unele logice etc.), unele dintre
elemente fiind n anumite (de exemplu, de ordine). Dar aceasta
nu constituie o n sensul strict al cuvntului.
n cursul contemplarea a
este de asocierea unui model fizic n care se
legile de O este aceea prin care fizice li se
numere, Calculatorul nu se poate
substitui acestor etape, el fiind doar un instrument de lucru, o de
mare rafinament, care nu numai seturi de numere ci de
simboluri prezentate convenabil.
a intra n detalii, (descriptive!) ale celor mai
importante sisteme de numere.
a) Codul binar B = {0,1}.
10 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
Cele elemente snt notate prin alte simboluri: (nu/da);
(deschis/nchis); (F/A) etc.
Uneori este util se O < 1 se de
adunare n 13 regulile cunoscute:
O+ O= O, O+ 1 = 1, 1 +O= 1, 1 + 1 =O;
O O= O, O 1 =O, 1 O= O, 1 1 = 1.
Astfel, x
2
= x 2x = O, pentru orice x E 13 (punnd x
2
= x x 2x = x + x).
b) Sistemul numerelor naturale IN= {O, 1, 2, ... , n, ... }.
Pentru orice n ;o: O vom nota Sn = 10, 1, ... , n}.
S
0
cS
1
cS
2
c ... USn

IN are o proprietate anume admite un element O
(zero) orice element x admite un succesor, x+ 1. De aceea IN este prototipul
sistemelor dinamice iterative, definite printr-o prin
pas cu pas. Orice algoritm este strns legat de indicarea unor date
de parcurgerea a unor astfel nct teoria
algoritmilor se n conexiune cu studiul sistemului numerelor
naturale.
Nu asupra introducerii algebrice uzuale (adunare,
ridicare la putere etc.) n IN sau asupra de ordine ($) sau
divizibilitate ( ). subliniem S
1
= 10, 1} dar S
1
* 13, deoarece
1+1 = 2 n IN, n timp ce 1+1 =O n 13.
c) numerelor ntregi Z = { ... , -2, -1, O, 1, 2, ... }
numerelor IQ = lplq 1 p, q E Z, q > O} au fost studiate n detaliu n
liceu.
Reamintim Z este un inel comutativ IQ este un corp comutativ (relativ
la de adunare uzuale).
d) Prin sistem de numere reale se orice corp comutativ IR (deci
n 1R snt definite de adunare, cu
elemente nenule, cu bine cunoscute din liceu), pe care n plus
este o de ordine$ astfel
nct pentru orice x,y,zE IR, x:$y=:>x+z:$y+z; Os;x, 0:$y:::::>O::;xy n
plus, pentru orice x, y E IR avem x 5 y sau y 5 x); de asemenea se presupune
orice a lui IR admite un cel mai mic majorant.
Exemplul tipic al unui sistem de numere reale l constituie IR a
tuturor zecimale infinite. Numerele reale au o ca
ale unor fizice din realitate. Defectul acesteia este dublu:
anume, nu se ce snt realtatea etc.
nu permite dezvoltarea calculului cu numere (ea are meritul de a
circumscrie natura modelatoare a numerelor reale, atta timp ct orice
- timp, etc., se prin
11
numere reale). Din liceu este \C a numerelor
complexe (C; IR
2
, cu respective).
de inel uzi uni IN c Z c 1Q c IR c \C c ... de
Trecerea de la IN la Z (respectiv de la Z la IQ) este de nevoia
de a rezolva de forma a + x ; b cu a, b E IN (respectiv a unor de
tipul ax; b cu a, b E Z, a * 0). Trecerea de la IQ la IR este in
geometrie in analiza ( J2E IRIIQ) iar considerarea \C
este n primul rnd de posibilitatea algebrice (de
exemplu, x
2
- 2x + 2 ; O nu are in 1R dar are
x
1
,
2
; 1 i).
o ntre numerele reale numerele natura-
le. presupunem av a
2
, ... , ak un finit de numere reale
pozitive. Considernd lor zecimale limitnd lungimea
acestora att ct permite registrul de memorie, numerele respective pot fi
nlocuite cu trunchieri (rotunjiri) ale lor
a!
=al,
ai
1
a2
1
as
1
aM
1
az
z::::. a2,

2
az
as
2
M
az
ak = ak,
al
k
a2
k
as
k
aM
k
toate aceste numere cu !oM, se numere naturale. Deci
!oM a
1
; bv ... , loM ak ; bk cu bv ... , bk naturale. numerele reale
av ... , ak snt puse n cu numerele naturale b
1
, ... , bk, ceea ce
o ntre date continue (n finit) date discrete.
Fie A o oarecare. Se
A
0
; Il, dintr-un singur element, notat A;
A
1
;A;
A
2
;AxA; {(av a
2
) 1 a
1
, a
2
EAl, perechilor ordonate de
elemente din A
Pentru orice ntreg n ?: 1 se sistemelor ordonate de cte
n elemente din A,
An; {(av a
2
, ... ,an) 1 av a
2
, ... ,an EA}.
Orice element al An (n?: 1), se set de n
elemente din A. Prin elemente x = (x
1
, x
2
, ... , xn),
y; (yl> y
2
, ... , Yn) din An se egale x
1
; Yv x
2
; Y2, ... , xn ; Yn
o egalitate n An revine lan n A).
lui An, n?: 1, se mai numesc n-are pe A
De exemplu, de ordine pe 1R este prin
12 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
f(x, y) E JR
2
1 x o>y}. n mod similar, f(x, y, z) E IN
3
1 z x-ly} este o
tern pe IN].
Uneori seturile de n elemente din A se mai numesc cuvinte de lungime n,
formate cu litere din A. A' A" tuturor cuvintelor cu
"""
litere din A).
EXEMPLE. 1) 113
2
{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)}.
2) JR
2
JR x IR se prin planul cartezian al geometriei analitice.
3) 113n, JRn, INn sint de seturi de cite n elemente din 113 (respectiv din
1R sau IN). Elementele lui 113n se mai numesc cuvinte binare de lungime n
(sau seturi de n acestora este 2n. De exemplu, 113
8
a
are 2
8
256 elemente.
Fie A B Se (sau
de la A la B orice triplet p B, R), unde R cA x B este o
graficul lui p.
Se mai scrie p: A --7 B. n loc de (x, y) E R se mai scrie x --"-P--;y (sau
x p y sau chiar x R y) se x este in p cu y. n concrete
sint notate prin simboluri specifice o>, c, <, 1, = etc.
Dp fx E A 1 3 y E B, x P y} se domeniul strict de
al lui p, iar Cp {y E B 1 3 x E A, x P y 1 se
codomeniul strict al lui p. A' cA, atunci tripletul
p' B, R'), unde R' n (A' x B) se p
la A', p' pl A'.
p B, R) p' (B, C, S) sint atunci se
compusa lor p' o p =(A, C, T), unde
T c) EA x C 1 3 b E B, (a, b) E R (b, c) E S}.
Pentru orice p B, R) se inversa ei
p-
1
= (B,A,S) unde S = f(b, a) E B x A 1 (a, b) E Rl.
A B sint se
(sau de la A la B orice
p = (A, B, f) astfel incit ori de cte ori a E A; b, b' E B a P lb, a__f>__71),
b = b'. Aici {x EA 13 y E B, x _ _[__" y} se scrie y = f'(x)
in loc de x y.
f': A -t B se (sau peste tot
Dr= A. Vom nota cu sA tuturor totale
de la A la B. i :A --7 B este o atunci
A --7 i(A), x --7 i(x) este orice element x E A se poate
identifica prin ilx), iar A poate fi atunci ca o a lui B.
13
M este o n 2: 1 este un ntreg, se
pe M orice w : M" -? M. nu se
contrariul, vom considera doar algebrice peste tot definite, numite
legi de
algebrice unare snt M-? M, iar binare,
M'2-? M. Se pot considera nulare = {A} -? M; o astfel de
revine la fixarea unui element din M.
O p : M" -? 113 (n 2: 1) se predicat n-ar pe M,
iar M P = {x E M"lp(x) = 1} se de a
lui p. predicatele snt
utilizate curent.
Vom nota cu Rei M binare pe o M deci
Rei M = r7'(M x M). Reamintim o pE Rei M, p = (M, M, R), se
\;/ x E M, x P x; \;/ x, y E M,
x R y => y R x; \;/ x, y E M, x R y y R x x = y;
\;/ x, y, z E M, x R y y R z x R z [deci p o pc p; ntr-
\;/(x, z) E p o p, 3 y E M astfel nct x R y, y R z deci x R z (x, z) E p).
'
Orice refl se de preordine. O
preordine se ordine iar o preordine
se de
Orice pereche (M, S) dintr-o M o de ordine
S pe M se (N, <) este o
orice f: M-? N cu proprietatea \;/ u, v E M,
u ,; v => f(u) < f(v) se (sau monoton
Fie acum p = ''=" o de pe o M. Pentru
orice element x E M se poate considera clasa de a lui x,
x={yEMiy=x!.
Este evident \;/ x, y E M, avem x E x (x = y) H x = y.
tuturor claselor x, x E M se M/p se ct a lui
M prin p. Se poate defini p : M-? Mfp, x-? x

Ideea n considerarea - ct este aceea de a nlocui
de echi pe M printr-o de egalitate pe M/p.
Vom ilustra idee n cazul sistemelor de numere Z
Q pornind de la IN. Multe alte matematice (de exemplu,
lui Cantor a lui 1R cu ajutorul daselor de de de
numere din Q, liberi ca fiind clase de ale segmentelor
orientate, cardinalelh de prin clasele de completarea
unui metric. etc snt trecnd la - ct, convenabil
definite).
14 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
Am definit anterior diversele sisteme de numere, prin explicitarea
elementelor lor. De exemplu, Z ! ... , -2, -1, O, 1, 2, ... }; dar o
numerele ntregi negative nu snt convenabil introduse.
poate fi cu unor suplimentare,
n modul pornind de la IN, definim pe IN x IN

(x, y) p (x', y') H x + y' x' + y.
Se imediat p este o de cu
Z' x IN /p, claselor (x:y) de perechi de numere naturale.
are o de inel comutativ, relativ la
definite prin

(x, y )+ (x', y') (x + x', y + y'),
cx:-y). cx':Y'J (xx' + yy':xy'+ xy), co:-o) 1 cCOJ
i: IN _. Z', x _. (x-;'O) este ca atare, orice
natural x poate fi identificat prin clasa perechii (x:-0). n plus,
f: 7!/ _. Z { ... ,-2,-1,0,1,2, ... }, (x:-y) _. x- y este bine [pentru
(x';'"y'), atunci (x, y) p (x', y') deci x + y' x' + y x- y x'- y'],
este chiar un izomorfism de inele deci Z' se prin Z; n
particular, ntreg -n, n:?: 1 se prin astfel dispare
dar pe seama de
n mod similar, pe Z x (Z 1 !Ol) se poate considera
de
(x, y) p
1
(x', y') H xy' x'y
- ct A/p
1
are o de corp comutativ
izomorf cu IQ; P q" O se prin clasa de
q
(p--;q).
1.2. Vectorii multidimensionali, polinoamele matricele ca
seturi de numere
n cele ce vom considera diverse seturi de numere, organizate, n
mod convenabil, cu structuri algebrice utilizate frecvent n probleme teoretice
sau aplicative.
a) IRn (n :?: 1) este tuturor seturilor ordonate de n
numere reale, numite vectori aritmetici n-dimensionali:
x = (x
1
, x
2
, ... , xn); xi E lR, 1 i :$ n.
15
Prin prin elemente x; (x
1
, x
2
, ... , xn),
y; (y
1
,y
2
, ... ,yn) din IRn se egale ele au componente;
mai precis, x = y fi x
1
= Yv x2 = Yz, ... , xn = Yw
o egalitate n IRn este cun de numere reale.
n IRn se introduce de adunare,
A
cu eticheta "+" punnd x + y ;(x
1
+ y
1
, x
2
+ y
2
, ... , xn+ Yn)
"+": IRn x IRn --7 IRn, (x, y) --7 "+" (x, y); x + y). Se pot considera vectorii
aritmetici remarcabili n-dimensionali vectorul nul O; (0, O, ... , O)
vectorii "unitari" e
1
; (1, O, ... , 0); e
2
; (0, 1, ... ,O); ... ; en; (0, O, ... , O, 1).
Pentru orice A E IR pentru orice x; (xl> x
2
, ... , xn) E IRn se
A
multiplicarea Ax ; (l.xv "Ax
2
, ... , l.xn)
IR x IRn --7 IRn, (!., x) --7 "Ax.
EXEMPLE.
1) Pentru orice x E IRn, avem x +O; O+ x; x.
2) Pentru orice x E IRn, x = (x
1
, x
2
, ... , xn), avem
x
1
e
1
+ x
2
e
2
+ ... + xnen ;x
1
(1, O, ... , 0) + x
2
(0, 1, O, ... , 0) + ... + xn(O, O, ... , 1);
; (xl> O, ... , O)+ (O, x
2
, O, ... , 0) + ... + (0, O, ... , xn) = (x
1
, x
2
, ... , xn) = x.
n
deci x ; L x,e,.
i:od
3) Fie vectorii aritmetici 3-dimensionali a; (2, 1, 1), b ; (0, 1, 2),
c; (3, O, 0). Pentru orice X E JR
3
'
se
-x = (-1)x = (-x
1
, -x
2
, -x
3
). Atunci
2a + 5b- c; (4, 2, 2) +(O, 5, 10)- (3, O, O); (1, 7, 12).
presupunem aa + pb + yc; O (a, p, y E IR); atunci
(2a, a, a) + (0, p, 2Pl + (3y, O, 0); (0, O, 0) deci
(2a + 3y, a+ p, a+ 2Pl; (0, O, 0) 2a + 3y; O, a+ P ; O, a+ 2P =O,
de unde a; O, p; O, y =O.
IRn, cu de adunare (cu eticheta "+") cu
elementul neutru O este evident cu monoid comutativ. [Reamintim se
monoid orice triplet (M, *, e), format dintr-o M, o
* pe M, care este are elementul neutru e E M.]
Cu IRn se aritmetic n-dimensional.
n particular, JR
1
este chiar IR, iar JR
2
este n cu
punctelor plan n relativ la un sistem xOy de axe (prin
lui R. Descartes, 1596-1650). n mod similar, JR
3
este n
cu punctelor din fizic raportat la un reper la
16 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
un sistem Oxyz de axe, iar JR
4
se prin seturilor ordonate
de patru numere reale E = (x, y, z, t), numite evenimente punctuale, n
care snt indicate att coordonatele ale punctului (relativ la un reper
fixat) ct momentul la care acestea snt IR
4
se mai
MinkowskiPoincare (H. Minkowski, 1864-1909; H. Poincare,
1854-1912).
Una din principale ale introducerii studiului
aritmetice n-dimensionale IRn n aceea unor
sisteme fizice este strns de indicarea la fiecare moment a parametrilor
lor de stare, care pot fi ca n fizice; atunci seturile ordonate
de n parametri de stare snt tocmai elemente din IRn.
O n simplificarea Astfel, orice
fCxv x
2
, ... , xn), f: A_, IR, Ac IRn, de n variabile reale cu valori reale, poate fi
ca o f(x) de o x E A,
x = (x
1
, x
2
, ... , xn).
n mod firesc, se pot considera INn, 'ZF, Qn cn (n <: 1). n
algebra cele mai importante snt IRn cn.
b) Polinoame serii formale
Se serie cu reali ntr-o
X orice de numere realeS= (a
0
, av a
2
, a
3
, ... ). astfel
de serii formale se egale ele coincid pe componente. O serie ca
mai sus se poate reprezenta astfel:
S = Lan X" = a
0
+ a
1
X + a<){2 + ... ,
,,;,o
semnul "+" ca litera X neavnd (ceea ce termenul de
"formal"). Vom nota cu IR[[XJ] tuturor seriilor formale n X cu
reali. Seria este O= (O, O, O, ... ).
S = Lan X" = (a
0
, al> az, ... ), T = L bnX" = (bo, b1, bz, ... )

A E R, atunci se pot construi noi serii formale:

suma S + T = (a
0
+ b
0
, a
1
+ bv a
2
+ bz, ... );

produsul S.T = (c
0
, c
1
, c
2
, c
3
, ... ),
n
unde c
0
= a
0
b
0
, c
1
= a
0
b
1
+ a
1
b
0
, c
2
= a
0
b
2
+ a
1
b
1
+ a
2
b
0
, ... , cn = akbnk etc.;
k=O
"' produsul cu scalar AS = ('Aa
0
, 'Aav 'Aa
2
, ... ).
17
Un caz particular foarte important de serii formale l constituie
polinoamele. O serie S = (a
0
, a
1
, a
2
, ... )se polinom de grad
d ad ;t O ad+l = ad+
2
= ... =O. n acest caz se scrie
se a polinoamelor. Se cu IR[X]
polinoamelor cu reali, ntr-o X cu IRd[X]
lui IR[X] a polinoamelor de grad:;; d.
Printre polinoame se polinomul nul O= (0, O, O, ... ) cu
nuli, polinomul X= (0, 1, O, O, ... ), ca x2 = (0, O, 1, O, ... ).
Constantele nenule k E IR \ {0) se prin polinoame de grad zero,
anume (k, O, O, ... ). Polinomul nul se prin ca avnd
gradul-=.
egalitatea a polinoame de grad :;; d (d 0) revine la d + 1
de numere reale.
EXEMPLU. Se polinoamele
P = (2, 1, O, -1, O, O, ... ), Q = (1, 2, 1, O, O, ... ).
Ne propunem aP + =O a, E IR, atunci a= O,
Pentru aceasta aP + = (2a + a+ -a, O, O, ... )
iar aP + =O= (O, O, ... , 0) revine sistemul la 2a a+ =O,
-a= O deci a= O,
n mod similar se definesc IC[[XJ], IC[X], Z[X] etc. de asemenea
se pot defini polinoame de grad :;; d cu reali n mai multe
nedeterminate Xv x2, ... , XP' ca fiind "expresii" de forma
.. ip;:,:O
i
1
+i
2
+ ... +iP$d
Reamintim un monoid (G, *, e) se grup orice element
x E G admite un invers (relativ la *); grupul se comuta tiv
(sau abelian; N. H. ABEL, 1802-1829) * este Un
inel (A,+, ,O, 1) este o A cu algebrice +,
astfel nct (A, +, 0) fie un grup comutativ, (A, , 1) fie un monoid n
plus, V x, y, z E A, x (y + z) = x y + x z (y + z) x = y x + z x.
Inelul se comutativ este Se spune
inelul A este integru ori de cte ori x, y E A x ;t O, y ;t O,
x y ;t O xy =O=> x =O sau y = 0). Un inel (A,+,.,0,1) se corp
orice element nenul x E A admite un invers relativ la n orice
corp A se definesc cele patru anume, pentru orice x,y E A au sens
x + y; x- y = x + (-y); x y; iar ;t O, atunci are sens ctul x/y = x y-
1
18 MATEMATICI SPECIALE +TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
ExEMPLE. 1) Z este un inel comutativ integru, care nu este corp.
2) Q, lR, C snt corpuri comutative.
3) lR[X], lR[[X]], C[X] snt inele comutative integre nu snt corpuri).
Dar 1R
2
[X] nu este inel.
c) Matrice. Pentru orice ntreg n?: 1, Jn = {1, 2, ... , n}. Reamintim
se matrice cum linii n coloane (m, n ?: 1), cu reali
orice 1-t: Jm xJn -7 lR, (i,j) -7
Notnd j) =ai}' matricea 1-t se mai poate reprezenta astfel:
J1 = (aiJ )l$i$m,'
1Sj$n
iar elementele au pot fi dispuse ntr-un tablou dreptunghiular,
astfel Vom nota tuturor acestor matrice cu
Mm,n(lR). m = n, atunci se matricele se scrie
1-t = (a;)l
5
i,j 5'Cn Mn(lR), n locul precedente.
Se ce A= B, A+ B, AA pentru A, B E Mm,n(lR) E lR, n
compatibilitate cu date n cazul
A E Mm,n(1R), B E Mn,p(lR), A = (a,)!<i<m, B = (bu")l<u<n, atunci se
Ej:::;n l$tr.fp
poate defini produsul matricelor A, B n ordine, ca fiind matricea
n
AB=(cij)l$i:>m,' unde cij = L aikxbkJ
1:5,j$p h'l
La baza acestei stau geometrice, legate de compunerea
liniare.
matricelor Mn(lR), n ?: 1 este un inel (neintegru
necomutativ, pentru n?: 2). M
1
(1R) se prin lR.
Matricele din M
1
, n(lR) se mai numesc matrice-linie (sau vectori-linie din
lR") iar matricele din Mn,
1
(1R) se numesc (sau
din IR").
Pentru orice matrice A= (a,) '"m din Mm,n(JR) se poate defini transpusa
1Sj5n
lui A ca fiind matricea AT unde =a""; deci AT E Mnm(JR). O
matrice A E Mn(JR) se zice (respectiv
A= AT (respectiv A= -AT). Se
(A+ B)T =AT + BT, (A.A)T = A.AT, (A. B)T = BT AT,
n lesne de explicitat.
o egalitate de matrice din Mm,n(JR) este cu m n
de numere reale deci economie de concentrare
de
19

Algebra de liceu s-a identificat cu calculul cu numere reale cu pro-
de calcul ale elementare. n algebra se
noi obiecte matematice (serii formale, matrice, vectori multidimensionali
etc.), organizate n cadrul structurilor algebrice - monoizi, grupuri, inele,
corpuri, vectoriale etc. unui concept general, anume de
peste o care extinde toate aceste tipuri de
structuri algebrice.
Pentru orice A se cu OpA tuturor
algebrice pe A, OpA = U A CA") de aritate vA: OpA---> IN
n:<::O
aritatea ei (deci unei binare i se 2, unei
unare 1, iar unei nulare i se 0).
Se orice pereche (Q, v), n care Q este o ale
elemente se numesc etichete de iar veste o Q---> IN.
EXEMPLE. 1) Fie Q = {+, *J cu v(+) = 2, v(*) = 3.
2) O de monoid este de tipul Q = L _LJ, unde v() = 2 v(_L) =O.
3) A este o atunci (OpA, vA) este o
o (Q, v). Se Q orice
pereche (Q, o) dintr-o Q o o : Q---> OpQ astfel
nct V W E Q, aritatea o(w) fie v(w).
(Q, o) (Q',8') snt Q- algebre, se Q- morfism de la
(Q, o) la (Q',8') orice f: Q---> Q' astfel nct V w E Q pentru orice
n = v(w) de elemente a
1
, ... ,an E Q, loc
Pentru n =O aceasta revine la faptul V w E Q cu v(w) =O, avem
f(8(w)) = 8'(w).
Morfismul f se monomorfism (respectiv epimorfism) f
este (respectiv morfismul f este bijectiv,
atunci el se un izomorfism. Q este o Q - orice izomor-
fism f: Q---> Q se automorfism al lui Q.
Fie (Q, o) o Q- se a lui Q orice
Q
1
c Q toate elementele lui Q fixate prin nulare n plus,
pentru orice n, pentru orice w E Q cu v(w) = n oricare ar fi a
1
, ... ,an E QI>
rezulte li(w)(av ... ,an) E Q
1
. (Q, li) este o Q - P este o
20 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
a lui Q, atunci tuturor subalgebrelor lui Q care
P este o a lui Q, anume cea mai care P
Q - subalgebra lui Q deP).
EXEMPLE. 1) Q = 0, Q - algebrele coincid cu
2) Fie Q = 1*, .LI o cu v(*) = 2, v(.L) =O. Atunci orice Q -
este o Q o o : Q--> OpQ astfel nct =o(*) este o
pe Q, iar o(.L) este un element e E Q
"."este are elementul neutru e, atunci Q este un monoid.
Q = 1+, 1 este o cu v(+) = v(.) = 2, A, B snt inele fA--> B
un morfism de inele, atunci A, B au structuri de Q - algebre f este un
morfism de Q - algebre.
3) O ntrebare este fiind o Q, ce
admit structuri de Q - nu este imediat. Astfel, se
poate pe orice se poate introduce o de grup, dar
nu pe orice se poate introduce o de corp (de exemplu, nu
corp cu 6 elemente). Se poate demonstra pentru orice X se
poate defini o Q - X o i :X--> X astfel nct
pentru orice Q- Q pentru orice de g :X--> Q
existe fie unic un morfism de Q - alge bre G : X --> Q astfel nct G o i = g.
n plus, X care este la un izomorfism), este "cea mai Q -
care X se Q - algebra de
X.
1.3. de calcul n nele
(A,+,, O, 1) este un inel, notat pe scurt A, atunci pentru orice
x, y E A snt definite alte elemente din A, anume x + y xy snt
permise reguli de calcul:
a) x + (y + z) = (x + y) + z x + y= y + x pentru orice x, y, z EA;
b) pentru orice x EA, O+ x = x -x EA astfel ca x + (-x) =O;
c) x (y z) = (x y) z, x (y + z) = x y + x z, (y + z) x = y x + z x pentru
orice x, y, z E A;
d) pentru orice x E A, 1 x = x x 1 = x.
Punnd x - y = x + ( -y \ se imediat care
de calcul n orice inel (nu comutativ).
e) x = y numai x- y =O;
D-0=0, -(-x)=x, -(x+y)=-x-y, -(x-y)=-x+y; xO=O, Ox=O,
x(-y)=-(xy)=(-x)y, (-x)(-y)=xy, (-1)x=-x, (-1)(-x)=x, pentru
orice x, y E A;
g) inelul A are cel elemente, atunci O* 1;
h) pentru orice element a E A se pot defini multiplii ntregi ai lui a
astfel: nE IN, se pune O a= O, 1 a= a inductiv, (n + l)a = na +a.
21
Apoi (-n) a= -(na) se pentru orice m, nE Z a, bEA,
avem (m + n)a =ma+ na, m(a + b) =ma+ mb m(na) = (mn)a;
i) pentru orice a E A se pot defini puterile naturale ale lui a astfel:
a
0
::::: 1, a
1
= a inductiv an+l = an a. Se
j) pentru orice elemente a,b E A se comutatorul lor
[a, b] =a b- b a. [a, b] =O, a b = b a, atunci se
imediat prin V n E IN, n 2: 1:
(a+b)n= ( Lan-k bk-lJ
k=O
l k=l
K este un inel n care O * 1 orice x E K, x * O admite invers
relativ la (notat x-
1
sau ! ), atunci K este un corp. De exemplu Q,
X
lR, tC snt corpuri comutative, ca lR(X) a
-cturi de polinoame din lR[X]. Primul exemplu de corp necomutativ a fost
corpul IH al cuaternionilor datorat lui W. R. Hamilton, 1805-1865;
cuaternionii snt elemente de forma x =a + bi + cj + dk unde a, b, c, d E lR iar
i, j, k snt elemente fixate, avnd i
2
= P = k
2
= -1, -ji = ij = k,
-kj = jk = i, -ik = ki = j, adunarea cuaternionilor fiind definite
n mod natural.
K este un corp comutativ, la de calcul valabile n orice
inel se unele noi:
a) pentru orice a E K, a * O se pot defini puterile ntregi ale lui a, punnd
a-n= (a-
1
)n; evident K" = K\ 101 este grup relativ la
b) n orice corp K se pot efectua: (x + y), (x- y),
(x y) cu elemente nenule (x!y = x y-
1
); n plus. V a, b, z E K
V x, y E K", avem (xy)-
1
= y-
1
x-
1
, xz!xy = zly, a/x + b!y = (ay + bx)/xy,
a/x bly = ab/x:y (alx)/(b!y) = ay/bx(b * 0).
Regula lui Cramer. Fie A un inel comutativ un sistem liniar de n
n necunoscute
n
(1) _l.aijxj=b;, l";i";n,
;=1
n care toate elementele aij, b; lui A. cu determinantul
sistemului (1) pentru orice 1 "; k :5 n
22 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, (PARTEA 1)
k
all a12 bl aln
11k
azl azz bz azn

ani an2 bn ann
Au este complementul algebric al elementului aij atunci se cunosc

n n
(2) L aik Ajk 11 ou ; L aki Akj 11 ou ,
k=l k=l
unde am folosit simbolul lui Kronecker

8 {1
" o
(L. Kronecker, 1823-1891).

prima a sistemului (1) cu Alk, a doua cu A2k etc., ultima
cu Ank adunnd va rezulta pentru orice k fixat,
1 S k S n, avem
(a.,A
1
k + a
2
kA
2
k + ... +ankAnk) xk b
1
Alk + b
2
A
2
k + ... +bn Ank
Am astfel
TEOREMA 1.1. (regula lui G. Cramer, 1704-1752). Pentru orice sistem
(1), au loc
A este un corp comutativ 11 *O, atunci sistemul (1) ad
't J " ( ) ( 111 11n ) d 11k
mie o souxe unica anume x
1
, ... ,xn ... ec1 xk
1SkSn.
mai sus utiliznd calculul cu sume: fixnd
n
n
1 S k S n, L aijxj bj cuA;k> .L aUAik xj b;;
j=l J=l
n n n
adunnd aceste n se L L a;
1
A;k x J L A;k b; inversnd
b:ol f:::1 i=l
n n
ordinea de nsumare n membrul stng, L x J L aij A;k 11 k
n
L x
1
11 8Jk 11k deci 11 xk 11k pentru 1S k S n.
j=l
}:o"! i=l
ALGEBRA LINIARA 23
Pentru orice matrice M E Mn(A) de ordin n 2 1 cu
ntr-un inel comutativA, M = (a;)
1
$i,ji'n fie M = (Aij);:,_;,,., transpusa
matricei formate cu alge brici ai elementelor lui M.
TEOREMA L 2. A este un inel comuta tiv M E Mn(A), atunci
M M = M M = !l In, In fiind matricea unitate de ordin n. n plus,
elementul !l = det M din A admite invers de atunci
matricea M admite anume M"
1
= !1"
1
M.
Fie M = Deoarece M = (A
1
;l
1
,;;,J<n
elementul de pe linia i coloana) din produsul M M este egal cu
n
c--= L a-k -Ak=llo
u t J u
k=1

M M = (c--)
1
/ . <
tJ =, J-n
r:
n mod similar se M M = !l In.
M M = !l In cu !l"
1
!l-
1
- (M M) =In M (!l-
1
M) =In; la
fel din M M = Mn, (!l"
1
M) M = In deci !l-
1
M este
inversa matricei M.
mai speciale
ale peste un inel comutativA:
1) PE Mn m(A), Q E Mm n(A), n 00: m snt matrice, atunci
' '
det (P . Q) = pl2 ... n . Qk,k2 ... k,.
Li k1k2 ... kn 12 ... n
l$k
1
<kz< ..
unde P
12
--" este minorul din matricea P situat pe liniile 1,2, ... ,n
kl k2 ... k,.
coloanele k
1
, k
2
, ... , kn, iar este minorul din Q situat pe liniile
k
1
, k
2
,. .. , kn coloanele 1,2, ... ,n.
Aceasta se mai regula Binet-Cauchy (J.Ph.Binet 1786-1856;
A.Cauchy, 1789-1857). n cazul cnd m = n, de aici direct pentru
orice P, Q E Mn(A),
det(PQ) = (det P)-(det Q).
Ca o a teoremei 1.2, K este un corp comutativ, o
matrice M = (ad)
1
$i,j ,, din Mn(K) admite relativ la
1 -
numai det M * O n acest caz, M-
1
= --- M.
detM
24 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
M admite inversa N, atunci MN =In deci
(det M) (detN) = det (M N) =detIn= 1 ca atare det M *O, iar
direct din teorema 1.2].
2) ntr-un determinant de ordin n 2: 2 se k linii (respectiv
coloane), 1 $ k $ n - 1, atunci suma produselor minerilor de ordin k,
n liniile (respectiv coloanele) fixate, cu algebrici ai acestora
este cu valoarea acelui determinant (regula lui P. S. Laplace, 1749-
1827). Pentru k = 1 se dezvoltarea unui determinant o linie
(respectiv
Revenind la generale de calcul cu elementele unui inel,
reamintim un inel A se integru x, y E A xy = O
x = O sau y = O. Inelele Z, IR[X], IR([X]], Z[i] = {a + bi 1 a, b E ZJ snt inele
integre. De asemenea, orice corp este inel integru. Dar Z, nu este inel integru
, , , (1 o) (o
2. 2 =O ) la fel M
2
(1R) [pentru lund x =
0 0
, Y =
0
avem x y = O x *O, y *O]. n 2: 2 este un ntreg, se inelul Zn, al
claselor de resturi modulo n, este integru numai n este prim n
acest caz, Zn este un corp.
A este un inel B este un subinel al lui A 1 E B \1 x,y E B,
x- y E B xy E B ), atunci vom mai scrie B c.. A. De exemplu, Z c. IR,
IR[XJ c.. C[X], IR[XJ c.. IR([X]].
O Q. cA a unui inel comutativ A se
un ideal al lui A snt
2) \1 X E Q., \1 Z EA, X Z E Q..
Este clar O E Q. (deoarece alegnd x E Q., avem -x E Q. O = x + ( -x) deci
0 E Q.).
Un ideal Q. cA se principal un element u EA astfel
/>,
nct a= uA = {u z 1 z EAl. Inelul comutativ A se principal
orice ideal al este principal.
EXEMPLE. 1) Z este un subinel al lui Q, dar nu este un ideal al lui Q
(pentru produsul dintre un ntreg unul nu este
ntreg).
2) numerelor ntregi multipli ai unui ntreg fixat k este un ideal
al lui Z, notat kZ.
3) A B snt inele, A comutativ f: A-> B este un morfism de
inele (deci \lx,yEA, f(x+y)=f(x)+f(y), f(xy)=f(x)f(y) ((0)=0,
f(1) = 1) atunci nucleul lui{, Ker f= {x EA 1 f"(x) =OI este un ideal al lui A
ALGEBRA LINIARA 25
TEOREMA 1.3. Inelele Z IR[X] snt inele principale
Fie g_ un ideal al lui z. g_ = {0), atunci u = O
g_ = uA. g_ * {0), atunci alegem h E g_, h * O. Atunci -h E g_ ca
atare g_ numere 1. Fie u 1 minim, astfel nct
u E g_. Atunci prin incluziune g_ = uA. x E uA, atunci x E g_
conform unui ideal; invers, x E fh atunci x la
u, q, r E Z astfel nct x = q u + r cu O :5: r < u. Dar, n acest caz,
r = x - u q deci r E g. am avea r ?::: 1, atunci cum r < u s-ar nega
minimalitatea lui u; deci unica posibilitate este r =O, x = q u x E uA).
Fie acum g_ un ideal oarecare al inelului IR[X]. g_ ={O), atunci
u =O (polinom nul) g_ = u IR[X]. n cazul cnd g_ * {0)
polinoame nenule situate n g_ fie H un polinom de grad minim n
g_. Vom prin incluziune g_ = H IR[X]. Mai nti, pentru orice
S E H !R[X), avem S = H T cu T E JR[X) cum H E g_, iar g_ este un ideal,
S E g_. Invers, pentru orice S E g_, S cu H,
polinoame C, R astfel nct S = C H + R, cu R =O sau gr R < gr H. Deoarece
S, H E g_, RE g_ cum H a fost ales de grad minim printre
polinoamele din g_, nu putem avea gr R < gr H ci numai R = O. Dar atunci
S = C H ca atare SE H JR[X), deci g_ = H IR[X].
1.4. Polinoame polinomiale
Fie A un inel comutativ. Orice polinom PE A[X) cu n A se
sub forma P = a
0
+ a
1
X+ ... + akXk, unde X este o
cu polinomul (O, 1, O, ... ). polinom P E A[X) ca mai sus i
se o P: A_, A, P(z) = a
0
+ a
1
z + ... + akzk
lui P. Este evident
(P+Q)-=F+Q, (PQ)- = pentru orice P,QEA[X]
A EA. P = Q, atunci evident P = Q. Dar, are loc reciproca, anume
TEOREMA 1.4. A este un inel comutativ, integru, infinit
P ,Q EA[ X), F =Q, atunci P= Q.
R = P- Q, deci R = P - Q conform ipotezei
avem R=O.

... +cpXP cu c;EA, faptul R =O revine


la aceea pentru orice z EA avem c
0
+ c
1
z + ... + c PzP = O. Deoarece A are o
infinitate de elemente, putem alege p + 1 elemente distincte
z
1
, z
2
, ... ,zp+l EA au loc
26 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
2 P -o
c
0
+c
1
zp+l +c
2
zp+l + ... +cpzp+l-
Aceste definesc un sistem liniar omogen cu p + 1 p + 1
necunoscute c
0
, c
1
, ... , c p Detenninantul sistemului este
1 z
1
z; z[
L\; ...
1
p
zp+l
este un determinant Vandermonde, cu valoarea L\ = fJCzj -z;). Toate

zj -z;, i < j, fiind elemente nenule din A, iar A fiind integru,
L\" O. Conform teoremei 1.1., L\ ci =O pentru O Soi So p
cum L\ ,c O, atunci ci =O pentru orice O Soi So p R =O. n concluzie, P = Q.
ca A fie inel integru infinit este De
2 - -
exemplu, A= Z
2
, pentru polinoamele P =X , Q =X avem P = Q
(pentru x
2
= x, oricare ar fixE Z
2
), dar P "Q.
polinoamele nu se totdeauna cu polinomiale
asociate. A este un inel comutativ integru infinit (de exemplu
pentru A= Z, Q, IR, ([;), asocierea P _, P este ca atare, P se poate
identifica prin P. De exemplu, polinomul PE IR[X], P = X
2
-X se
cu de gradul doi f: lR _, IR, f(x); x
2
- x.
un inel comutativ A un polinom P E A[X]. Reamintim un
element a E A se a lui P F(a) =O. n cazul inelelor
oarecare pot unele fenomene curioase. De exemplu, polinomul
P = X
2
- 2X de gradul doi are patru(!) n z
8
, anume , 2, 4, 6.
n mod similar, polinomul (2X + 1)
2
considerat n Z
4
[X] are gradul O nu
2 cum ne spune A este un inel comutativ integru, astfel de
lucruri nu se pentru n acest caz, P "O este un polinom de
grad n, atunci P are cel mult n distincte (altminteri ca n
teoremei 1.4. ar rezulta P =O), iar P, Q snt
polinoame nenule, atunci gr PQ = gr P + gr Q; n particular, inelul A[X] este
integru.
Reamintim acum o serie de ale polinoamelor, care vor fi folosite
n continuare.
a) A este un corp comutativ (de exemplu A= IR, C sau IR(X)), atunci
n inelul A[X] are loc teorema cu rest: pentru orice polinoame
27
P, Q snt unice alte polinoame C R astfel ca P = Q C + R,
unde (gr R < gr QJ sau (R = 0). Un astfel de rezultat nu are loc n Z[X] nici
n inelul polinoamelor n sau mai multe nedeterminate.
b) PE Z[Xl a E Z este o a lui P atunci '(O) este divizibil
cu a.
c) Fie PE C[X] a o de ordin k, k ?: 1, a lui P, P este
divizibil cu (X- a)k dar P nu este divizibil cu (X- a)k+
1
. Atunci
- _, -,. 1) -(k)
P(a) = P (a)= ... = P - (a)= O, P (a)* O reciproc. O astfel de proprietate
nu are loc pentru polinoame cu din corpuri finite. De exemplu,
lund P = X
10
+ 1 n Z
5
[X] se p<k) =O pentru orice k ?: 1
P =(X -2)
5
(X -3)s
d) PE IR[X] c C[X] a= a+ bi (a, b E IR) este o a lui P de
ordin k, atunci a= a-bi are proprietate.
e) orice polinom de grad?: 1 din C[X] are cel o n C
(teorema a algebrei); ca o orice polinom
PEC[X], P=a
0
Xn +a
1
xn-
1
+ ... +an de grad n?:1 se descompune n factori
liniari (de gradul nti), P=a
0
(X-x
1
)k
1
... (X-xP)kP cu x
1
, ... ,xPEC
distincte, 1 S: k
1
, ... , kp S: n k
1
+ ... +kp = n.
Ca un fapt de algebrice (P(x) =O cu
PE C[X]) de gradul 2, 3 4 pot fi rezolvate prin radicali, dar nu lucru
are loc pentru algebrice de grad n ?: 5 (teorema lui N.Abel, 1802-
1829).
f) Fie Q=a
0
Xn +a
1
xn-
1
+ ... +an, a
0
*O un polinom din JR[XJ; el se
descompune, unic la ordinea factorilor, ca produs de polinoame de
grad s: 2:
Q(X)= a
0
ll(X-x,f

i=l J=l
x
1
, ... , xr; a
1
, ... , a
8
; (3
1
, ... , (3
8
reale, B j t:. O k
1
, ... , kr; !
1
, ... , l
8
1
astfel nct k
1
+ ... +kr +21
1
+ ... +21
8
=n.
Fie P un alt polinom din IR[X] astfel nct gr P < gr Q. Atunci snt
unice numerele reale Aij, Cik Dik astfel nct loc "descompunerea n
simple"
p
Q
Au Alk, Az1
k + ... +---+ k + ... +
(X -x
1
)
1
X -x
1
(X -x
2
)
2
Azk
2
Ar
1
Ark
+---+ ... + k + ... +--'-+

28 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
C
11
X + D
11
C
111
X+ D
111
+ l + ... + 2 2 + ... +
[<x -arJ2 <x-ar)
CdX+Dd . C,
1
_X+D,
1
+ ... + . . l + ... + ' 2
[<x -a_,)2 +P;j' (X -a,)
Numerele A;;, Cik Dik se aducere la numitor, prin
"metoda
De exemplu,
A B CX+D
=
1
+ 2 + --+ ---c2c;---
(X-1) X-1 X +X+1
n mod similar,
X
2
+X+2 A B C DX+E FX+G
----,,------,c----,;- =-+-+-+ +
X
3
(X
2
+4X+5)
2
X
3
X
2
X (X
2
+4X+5)
2
X
2
+4X+5
etc.
Din cele mai sus, se rolul important pe care l are
de unde snt polinoamelor. Un fenomen unde se
sugestiv acest fapt l constituie ireductibilitatea polinoamelor.
Reamintim K este un corp comutativ, un polinom PE K[X] este
ireductibil peste K el nu este produsul a polinoame din K[X] de
grad strict mai mic. Astfel, X
2
+ 1 este ireductibil peste IR, dar nu
peste C. Apoi X2 -3 este ireductibil peste dar nu peste IR, cum
X
2
+X+ 1 este ireductibil n IR[XJ n Z
2
[X] dar nu n Z
3
[X], deoarece n
acest caz X2 +X +1 =(X +2)2
1.5. ale seturilor de numere n codificare
Fie 13 codul binar identificat cu Z
2
. 1 $ m $ n snt ntregi
numim codificare orice c: 13m --7 13".
cuvinte binare distincte de lungime m le corespund, prin c, cuvinte
binare distincte de lungime mai mare, anume cu n.
moduri de a construi binare, folosind matrieele respectiv
polinoamele.
a) Fie M E Mn,m(l3) o matrice de rang m, presupus maxim. Atunci
c : 13m --713n, c(x) = x MT
care vector x = (x
1
, x
2
, ... , xm) vectorul
n-dimensional x MT este deci o codificare.
x, y E 13"' c(x) = c(y ), atunci x MT = y MT punnd z = x- y,
z. MT =o. Deoarece w este o matrice m X n avnd rangul m,
sistemul liniar z MT =O admite numai anume z =O deci
x = y]. Matricea M se cheia
29
Exemplu. Fie m = r : l; matricea M admite rangul 2 o
codificare c : 132 -> 13
3
, c(x) = x MT. n mod explicit,
c(O,O) = (0,0,0); c(0,1) = (0,1,1);
c(1,0) = (1,0,1); c(1,1) = (1,1,0).
Fie c : 13"' -> 13"- o codificare L c lB"' este o de
cuvinte binare de lungime m cu L
1
= c(L) tuturor
cuvintelor din L traduse n cuvinte binare de lungime n, atunci este o
c: L-; L
1
, a c-1: L este
de decodificare.
b) un ntreg n:2:1 un polinom Q=a
0
+a
1
X+ ... +aPXPE Z
2
[X]
de gradp, cu ac* O, aP *O (numit cheia
Definim c : JBn -; JBn+p astfel:
pentru orice a= (a
0
, a
1
, ... , an_
1
) E Bn, polinomul
Pa = a
0
+ a
1
X+ ... + an-l X n-l produsul de polinoame
Pa Q = a
0
a
0
+ (a
0
a
1
+ a
1
a
0
)X + ... + an_
1
a Pxn+p-l, care este un polinom de
grad n + p -1 din inelul Z
2
[X], de polinoame cu n Z
2
. Punem prin
c(a) = (a
0
a
0
, a
0
a
1
+ a
1
a
0
, ... , an-la P) E JBn+p. Se astfel o co-
dificare a,b E JBn c(a) = c(b), atunci
Pa Q= Pb Q deci Pa =Pb a= b].
EXEMPLU. Q=1+X
3
+X4 n=2. Atunci c:B
2
->B
6
,
lui Q, astfel:
c(O, O)= (0, O, O, O, O, O); c(O, 1) = (0, 1, O, O, 1, 1);
c(1, O)= (1, O, O, 1, 1, 0); c(1, 1) = (1, 1, O, 1, O, 1).
2. vectoriale, baze; liniare
matrice asociate
2.1. vectoriale finit generate, baze.
Fie K un corp comuta tiv (de exemplu K = IR sau C).
Se vectorial peste K (sau
vectorial) o V cu o lege de
+, relativ la care V este grup abelian o lege de
K x V-> V, (,x)-; J,.x = x, cu
(1) (x+y)=Ax+y, VEK, Vx,yEV.
(2) (+J.!)X=Ax+llX, V,}.!EK,VxEV.
(3) CI'X) = (J.!)X, V, J.! E K, Vx E V.
(4) lX=X, VxEV.
30 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
Elementele din vectorial V se mai numesc vectori, iar elemen-
tele din corpul comutativ K se mai numesc scalari. Vectorul nul se O
(sau Oy), iar scalarul nul se mai uneori OK.
Direct din vectorial V peste K se
reguli de calcul simple ca acestea:
a) AOy =Oy, VAEK AO=A(O+O)
de adunnd cu -(A O), O = A O].
cf. (1)
= A0+A0, de un-
cf.(2)
b) OK X= Oy, \fx E V [deoarece: Ox = (0+ O)x Ox+ Ox, deci
0-x=O].
c) Ax=Ov =>A=OK sau x=Ov (AEK,xEV) A ;O O,
atunci A-
1
E K, deoarece K este corp atunci A-
1
('-x) = A-
1
O= O sau
cf. (3) (A-l A)x =O; deci, conform ( 4) lx = x = 0].
EXEMPLE.l)V=K" = {x= (x
1
, ... ,xn) 1 x, E K, 1 :5i:5n}, are o struc-
de vectorial, cu legile de
x+y=(xl +yl, ... ,xn +yn)

... \fx,yEKn, VAEK.


Acest exemplu este exemplul tipic (fundamental) pentru acest capitol. n
particular, K = 1R se vectorial real IRn K = <C se
vectorial complex cn. De asemenea, lBn este un lB = Z2
vectorial.
2) V= cn are o de 1R vectorial.
3) V= KTXJ este un K vectorial.
4) Mm,n (K) este K vectorial.
5) C
0
este un IR vectorial.
[a, b]
Multe alte exemple de vectoriale vor fi ntlnite n continuare.
Pentru a defini lungimi de vectori, unghiuri ntre vectori nenuli, arii,
perpendicularitate etc. este necesar structura de
vectorial, introducnd produse scalare (cap. II).
2.2. Fie V un K vectorial. O S c V
se sistem de generatori pentru V pentru orice x E V, o
{ v
1
, v
2
, ... , vk } c S scalarii A
1
, A
2
, ... , A k E K astfel nct
x = A
1
v
1
+A
2
v
2
+ ... +Akvk (mai spunem x este o de
v
1
, v
2
, ... , vk, cu scalari din KJ. V se K vectorial finit
generat admite un sistem de generatori finit.
O L c V se sistem liniar independent de
vectori pentru orice a sa {v
1
, v
2
, . .. , vk} c L orice
de forma A
1
v
1
+A
2
v
2
+ ... +Akvk =0, Ai =0, pentru
i=l,2, ... ,k.
ALGEBRA LINIARA 31
O de vectori care nu este sistem liniar independent se
sistem liniar dependent.
O !X! c V se a lui V este n
timp sistem de generatori sistem liniar independent. n acest caz, orice
vector x din V este o de vectori din !X!
x = L\:v;, x = Lmjvj ( 1, J finite), atunci 1 = J pentru orice i E 1].
iEI )EJ
V= 10} cu un singur element cu legile de
0+0 =O A.-0 =O, \fA. E K, este un K vectorial, numit
nul. Singura sa anume 101 este sistem de
generatori, dar nu este sistem liniar independent. Vom considera, prin
este o n vectorial nul.
ExEMPLE. 1) Fie n K vectorial K" vectorii e
1
= (1, O, ... , 0),
e
2
= (0, 1, ... , 0), ... , e" = (0, O, ... ,1) !X!= ie
1
, e
2
, ... , en} (n <': 1).
imediat din !X! este n K" -
2) Vectorii u
1
= (1, 1), u
2
= (2, 1) o pentru JR
2

A.
1
u
1
+A.
2
u
2
=0 cu A.
1
,A.
2
E!R, atunci (A.
1
,A.
1
)+(2A.
2
,A.
2
)=(0,0) deci
A.
1
+ 2A
2
=O, A
1
+ A
2
=O de unde A
1
=O, A.
2
=O ca atare uv u
2
snt liniari
Apoi, pentru orice vE 1R
2
, v =(a, b) A.
1
, A
2
E lR astfel
nct V=A
1
u
1
+A.
2
u
2
A
1
+2A.
2
=a, A
1
+A
2
=b; anume A
1
=2b-a,
A
2
=a- b. iu
1
, u
2
} este un sistem de generatori pentru JR
2
].
3) n vectoria!IR[XJ, sistemul de vectori !X!= Il, X, X
2
, ... , xn, ... 1
o baza a lui IR[X]). Pentru orice
ntreg k <': 1 cu IRk[X] vectorial al polinoamelor de grad oS k.
Atunci Il, X, ... , Xk l o avnd k + 1 vectori, pentru
IRk[X].
TEOREMA 2.1. bazelor). Fie V* 10} un K vectorial
finit generat. Din orice sistem de generatori finit al lui V se poate
extrage o
Fie S = {v
1
, u
2
, ... , vm} un sistem de generatori finit al lui
m
V. S vectori nenuli; n caz contrar, \tvEV, v= LA.ivi =0 (Ai EK),
i=l
deci V = 1 O}, Fie deci v
1
E S, v
1
*O; atunci 1 u
1
}( c S) este un
sistem liniar independent. din orice de forma
A.u
1
=O (A E K) A= O. Deci n S
care snt sisteme liniar independente de vectori. Deoarece
lui S este atunci se poate alege ntr-un finit de o
!Jilc S care este un sistem liniar independent maxima! de
vectori (maxima!, n sensul orice sistem 9'1
1
astfel nct !X! 'il i?i) c S este
32 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
liniar dependent). Renumerotnd eventual vectorii din S putem presupune
913 = {v
1
, v
2
, ... , vr ), 1 $ r $ m. Vom 913este o pentru V pentru
aceasta, este suficient 913 V,
orice vector z E V este de vectori din 913. Dar z este o
de vectori din S este suficient orice vector
v
1
,, r + 1 :5 k :5 m este o de vectori din 913.
sistemul 913
1
= 913 u {vk) va fi liniar dependent (din maximalitatea lui 913) deci
A
1
, ... ,Ar, aE K nu nuli astfel nct A
1
v
1
+ ... +Arvr+avk =0;
evident ai' O a= O, atunci A
1
v
1
+ ... + Arvr =O 913 fiind liniar
independent, ar rezulta A
1
= ... =Ar= O), deci vk va rezulta o
de v
1
, ... , vr teorema este
COROLAR. Fie V un vectorial nenul, S un sistem de
generatori finit pentru V. Orice L c S care este sistem
liniar independent de vectori poate fi cu elemente din S
la o a lui V.
L c S este atunci ca mai sus
L este Altminteri, un sistem L
1
liniar independent de
vectori astfel nct L c L
1
c S. L
1
ar fi maxima!, atunci L
1
ar fi o
iar L
1
nu este maxima!, se Deoarece S este
finit, un finit de se va un sistem liniar independent
maxima] de vectori 913 astfel nct L c 913 c S deci 913 este o pentru V
are proprietatea din
TEOREMA 2.2. Fie V un vectorial nenul, finit generat. Orice
sistem liniar independent finit de vectori din V poate fi completat
la o a lui V.
Prin V admite un sistem finit S de generatori.
Fie L un sistem liniar independent de vectori din V. Atunci reuniunea L u S
constituie un sistem finit de generatori pentru V corolarul
teoremei 2.1. pentru incluziunea L c L u S. Va rezulta L poate fi completat
la o a lui V.
TEOREMA 2.3. (cardinalul bazei). Fie V un K vectorial nenul
finit generat. Toate bazele lui V snt finite au de
elemente.
Fie 913 = {e
1
, ... , en 1 o a lui V (aceasta conform
teoremei 2.1.). mai nti un sistem de vectori {e, ... ,e;"J din V
cu m > n nu poate fi o pentru V. deoarece 913 este
m
orice vector ei se scrie n mod unic sub forma ei= Laije j, 1:$ i $ m. Atunci
J=l
pentru orice scalari x
1
, ... , xm E K avem:
m
m
O de forma L X;ei = O
i = 1
ALGEBRA LINIARA 33
este deci cu
Laijxi =O, 1$ j S n deci cu un sistem liniar omogen cun m > n
i= 1
necunoscute. Dar un astfel de sistem admite nebanale, deoarece
rangul s al matricei satisface s 5" n deci m - s 1 teorema
lui Rouche m- s necunoscute nedeterminate. Ca atare,
vectorii ei, ... , e;" snt liniar n particular orice a
lui V este
Fie i7JJ' = ({
1
, ... ,fm} o oarecare a lui V. Conform celor demonstrate,
nu putem aveam> n deci n mod necesar m S"n. Intervertind rolul
bazelor i7JJ i7JJ', n 5" m n final m = n.
Teorema 2.3. orice baze ale lui V au cardinal.
EXEMPLE. 1) Fie V= JR
3
v
1
= (1, O, 1), u
2
= (2, 1, 3). Vectorii u
1
, u
2
snt
liniari Conform teoremei 2.2. ei pot fi la o
a lui JR
3
peste IR. Concret, se poate alege v =(a, b, c) E JR
3
astfel nct vectorii
vv v
2
, v fie liniar vor forma o (de exemplu,
v = (3, 1, 0) ).
2) Fie V= IR
2
[XJ P
1
= 1, P
2
=X. Orice polinom de forma P = X
2
+ etX + 13
(a, P E IR) are proprietatea (P
1
, P
2
, P} o pentru V peste IR.
2.3. Fie V ct (0} un K vectorial finit generat.
de elemente dintr-o a lui V se dimensiunea lui V (nu depinde
de baza se dimKV. Vom mai spune V este de
dimensiune n cu o punem, pentru
V= (O), dimK V= O. V nu este finit generat punem dimK V==.
COROLAR. Fie V un vectorial peste K cu dim K V= n,
a) Orice sistem liniar independent cu n vectori o
Orice m > n vectori din V un sistem liniar dependent.
b) Orice sistem de generatori al lui V cun vectori o
Orice m < n vectori din V nu un sistem de generatori
pentru V.
a) Fie L = (v
1
, v
2
, ... , vn} un sistem liniar independent cu
n vectori. Din teorema 2.2. L poate fi completat la o din
teorema cardinalului bazei nu mai trebuie nimic, deci L
este L' este un sistem liniar independent cu m > n vectori, atunci
L' se la o dim K V m > n;
34 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, !- (PARTEA 1)
b) Din teorema 2.1 de a bazelor din cei n vectori
S = {v
1
, ... , un} ai unui sistem de generatori pentru V, se extrage o din
teorema cardinalu!ui bazei nu trebuie scos nimic, deciS este
S' este un sistem de generatori pentru V cu m < n vectori, atunci din
S' se extrage o dimKV::; m < n,
EXEMPLE. 1) Care ca IR vectorial baza g[J = {1, il, deci dimn< C = 2.
2) Mm,n(K) are ca vectorial peste K o cu
matricile eiJ = {I Il!S i Sm, 1 S j S n, deci dimK Mm,n (K) = mn.
3) K[X] are ca vectorial o {1,X, ... ,xn, .... ), deci
dim K K[X] = =.
4) C
0
(care polinomiale) are dimensiunea ca
[a,b]
vectorial peste IR.
2.2. vectoriale, vectorialct
Fie K un corp comutativ V un vectorial peste K.
2.4. O W c V se
vectorial peste K este la cele legi de
(\l)x, y E W, x + y E W (\l)x E W, (\I)A. E K, A.x E W) legile induse
din K vectorial. Se mai n acest caz
W c.. V. W este un vectorial peste K.
2.4 (criteriul Fie V un K vectorial
W c V o W este un vectorial peste K
numai au loc
(a) (\1) X, y E W, X- y E W;
(b) (\l)x E W, (\I)A. E K, A.x E W.
W este K vectorial atunci (\l)y E W
-y E W, deci (\l)x, y E W avem x- y E W, (a), iar (b) are loc prin
Reciproc, presupunem W are (a) (b). Deoarece
W>"0 atunci z z=OEW. Apoi (\l)xEW, avem 0-x=-x
ceea ce W este subgrup abelian al lui V de adunare,
(\l)x, y E W avem x- ( -y) = x+ y E W, iar asociativitates comutativitatea
snt evidente. (b) W este la legea de
iar (1)-(4) din vectorial
snt automat verificate pe W, fiind verificate pe V.
35
EXEMPLE. 1) Fie V= IR
2
m E IR fixat. Atunci
W = {(a, ma) 1 a E IRI este un vectorial al lui V. folosind
criteriul este suficient
u =(a, ma)
v = (b, mb) snt vectori din W, atunci
u-v=(a-b,m(a-b)) deci u-vEW, iar
A E IR, atunci AU= (/ca, mica) E W.
Mai mult, W poate fi
identificat cu tuturor
punctelor dreptei de y = mx (fig.
I.l).
y
a
Figura I.l.
2) Fie V= IR[X] W = {PE V 1 P(O) = O}. W este
polinoamelor termen liber evident W c. V.
X
TEOREMA 2.5. Fie V un vectorial peste K W
1
, W
2
c.. V sub-
vectoriale. Fie S c V o
Atunci wl " w2, w, + w, = 1 X E V 1 X = x, + x,, x, E w, x, E w, } =
= { u + V 1 u E W
1
V E W
2
} 8 = (x E V 1 X = 'LA;X; - cu
A; E K, x; E 8}, snt vectoriale ale lui V.
Vom verifica (a) (b) din 2.4, n
fiecare caz. Fie X, y E wl "w2; atunci x, y E wl x, y E w2, deci X- y E wl
X- y E w2, X - y E Wr " w2. Fie A E K X E wl "w2 ; atunci X E wl
XE W
2
, deci AxE W
1
AxE W
2
n W
2
. Deci W
1
n W
2
c. V.
Fie X, y E wl + w2; atunci X= xl + x2 cu Xr E wl, x2 E w2 y = Yr + Y2 cu
Yl EWl, Y2 E W2. x
1
- y
1
E W
1
X2- Y2 E W2, deci
x- y = (x
1
- y
1
)+(x
2
- y
2
) E W
1
+ W
2
. Fie A E K; atunci "-x
1
E W
1
Ax2 E W
2
,
deci Ax= "-x
1
+Ax
2
E W
1
+ W
2
. Deci W
1
+ W
2
c.. V.

finit
Fie AEK; atunci Ax= ES. Se. V.

n ipotezele anterioare, W
1
n W
2
se
vectorial W
1
+ W
2
se vectorial iar
S se vectorial generat de S (S este un sistem de
generatori pentru S ).
Analog se poate defini suma a p, p ?.1 vectoriale
fVi c V, i = 1, .. , p; anume
36 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
2.6. Suma de vectoriale W
1
+ ... + WP c V se
pentru orice xEW
1
+ ... +WP' din x:x
1
+ ... +xp :y
1
+ ... +yP,
cu xi,Yi EWj, i=l, ... ,p, xi =yi, i=l, ... ,p descompunerea
vector este Cnd suma este o vom nota
w
1
EB w
2
EB ... EB wP.
2.6. Fie W
1
, W
2
c. V vectoriale ale spa-
vectorial V peste K. Snt echivalente
a) Suma W
1
+ W
2
este
b)W
1
nW
2
:{0).
(a)-.-; (b). Evident {0) C Wl n W
2
. Fie XE Wl n W
2
;
atunci 0=0+0 O=x+(-x) (-xEW
1
nW
2
) deci x:O, din unicitatea
scrierii.
(b)-;(a). Fie xEW
1
+W
2
presupunem x=x
1
+x
2
=y
1
+y
2
, cu
xl, Y1 E Wl X2, Y2 E W2. xl - Y1 = Y2 - X2 E Wl n W2, deci
x
1
- y
1
= y
2
- x
2
=O, x
1
= y
1
x
2
= y
2
.
EXEMPLE. 1) S={a), atunci S={AaiE IR}; iar S={a,b),
atunci S = (aa+ pb 1 a, PE IR}.
2) Fie V= JR2. Pentru orice
pentru orice m, m
1
E 1R cu
Wm EBWm' = JR2
m E IR definim Wm ={(a, ma)! a E IR). Atunci
m';em avem WmnWm=l(O,O))
3) Fie {e
1
, ... ,en) baza a lui IRn Wk ={ekf, Atunci
JRn =W
1
EB ... EBWn.
TEOREMA 2.7. Fie V un vectorial peste K, dimK V= n
W c. V un vectorial. Atunci W are dimensiune
dim K W = m, avem m n.
Fie g(J o pentru W; n particular, g(J este un sistem
liniar independent de vectori n W (deci n V). Dar conform corolarului
teoremei 2.3 a), ntr-un vectorial finit dimensional orice sistem liniar
independent de vectori este finit. g(J este finit. Conform
teoremei 2.2, g(Jpoate fi completat la o a lui V deci de elemente
ale lui g(J este cel mult n, m n.
CoROLAR. Fie V vectorial peste K, dimK V= n
W c V un. vectorial cu dim K W = dim K V. Atunci W = V.
Fie g(J
1
= { w
1
, .... , w n) o n W. Deoarece dim K V = n
deoarece { w
1
, ... , w n ) este sistem liniar independent, g(J
1
este
n V. Atunci (\f)vEV putem scrie v=
1
w
1
+ ... +nwn vEW,
deci W=V.
37
Fie V un vectorial peste K \V c V un vectorial. Definim pe
V fnw astfel: fie x, y E V; x inw y numai x - y E W.
LEMA 2.8. fnw este o de
Pentru orice x E V avem x- x =O E W, deci xinwx,
fnw este Fie x fnw y, x, y E V; atunci x- y E W, deci y- x E W,
yinwx fnw este Fie yinwx y91wz cu x, y, z E W, deci
x- z = (x - y) + (y- z) E W, xfnwz fnw este
TEOREMA 2.9. Pe ct V/W o de
vectorial peste K vectorial ct).
6
Pentru x, y E V /W definim x + y = x + y. Trebuie
este bine ca ntre clase, de
Ori, x' =X y = y' atunci x'- X E w y'- y E W,
(x' + y')- (x + y) E W, x'-; y' =x + y, ceea ce pe V/Wam
definit o lege de Avem imediat:
---..._ -- -
(x+y)+z = (x + y)+z = (x+y)+z = x+(y+z) = x+(y+z) = x+y+z
X+ o= X+ o= x; X+ (-x)' =X +<=x) =o X+ y = x+ y = y +X'

deci V 1 W este grup abelian. Pentru x E V 1W A E K definim: Ax = Ax .
x' = x atunci x'- x E W, deci .J.x' -Ax E W, k = .G, ceea ce
pe V/W avem o lege de Axiomele (1)-(4.) din
2.1 se de exemplu
---- -- --
A(x + y) =A (x + y) = A(x + y) = .l.x + AY = .l.x+ -\y =Ai+ Ay.
2.3. liniare, izomorfisme de vectoriale
Algebra constituie cadrul matematic abstract pentru tratarea
problemelor "liniare" (care conduc la sisteme de gradul nti) din
diverse domenii. de de vectorial, un concept de l
constituie cel de sau, cum se mai spune, operator liniar, ca
de de la un vectorialla altul.
2.7. Fie V, W vectoriale peste corpul comutativ K.
Se de la V la W orice f: V -+ W cu
proprietatea f(cxx + fiy) = af(x) + f3f(y), (V)x, y E V (V)a, f3 E K. Vom nota
HomK(V, W)= {f: V-+ W 1 Evident, pentru a= O, f3 =O,
m m
f'(O) = O. Apoi, f'(l: A;x;) = 2: AJ(x), (V)A; E K, (V)x, E V,
i""l i=l
1Si5 m.
38 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
EXEMPLE. 1) F: IR
2
--> IR, F(x, y) = 2x + 3y este evident
deoarece (V)a, f3 E IR, (V) (x, y), (x', y') E IR
2
, F(a(x, y) + {3(x', y')) =
= F(ax + fJx', cy + fJy) = 2(ax + {Jx) + 3(cy + fJy') = a(2x + 3y) + {3(2x' + 3y) =
= ciF(x, y) + {JF(x', y).
2) Fie K un corp comutativ n 1 ntreg. Pentru orice 1 :5 k :5 n,
prk: K" --> K, (x
1
, ... , xn) --> xk este
de indice k).
b
3) I: Cfa. bl --> IR, l(f) = f f(x)dx este evident IR n
a
mod similar, operatorul de derivare D:

D(f) = f' este


IR -liniar. (Am notat cu c
1
:, bJ vectorial al derivabile cu
derivate continue la ordinul k inclusiv, k O).
2.10. HomK(V, W) are o
de vectorial peste K.
Pentru orice {, g E HomK(V, W) definim
(f + g): V --> W, (f + g)(x) = f(x) + g(x), (V) x E V, care este o

(f + g)(ax + fJy) = {(ax+ fJy) + g(ax + fJy) = af(x) + {3f(y) + ag(x) +
+fJg(y) = a(f(x) + g(x)) + {3(f(y) + g(y)) = a(f + g)(x) + {3({ + g)(y),
pentru (V) x, y E V (V) a, f3 E K. Se imediat HomK(V, W) cu
adunare are de grup abelian.
Pentru orice f E Hollk(V, W) orice il. E K definim J{: V --> W,
(J{)(x) = }{(x), (V) x E V, care este
(}{)(ax+ fJy) = }{(ax+ fJy) = il.(af(x) + {3f(y)) = a(J{)(x) + {3(il.f)(y) pentru
(V) x, y E V (V) a, f3 E K. Se imediat (1)-(4) din de-
2.1. din HomK(V, W) este 0: V--> W, x--> Ow.
2.8. Fie V, W K- vectoriale f : V --> W o
Se nucleul lui f lui V,
Ker f = {x E Vif(x) =O} = r'({O}). Se imaginea
lui W, Im f = {(V) = {y E W 1 (3) x E V cu y = {(x)}.
2.11. Fie V, W K- vectoriale f: V --> W o
Atunci:
(a) Kerf, Im f, snt vectoriale n V, respectiv W.
(b) f este numai Kerf = {0} f este
numai Im f = W.
(a) Pentru orice x,y E Kerf avem f(x) = O f(y) = O;
atunci f(x- y) = f(x)- f(y) = O, deci x - y E Kerf f(kx) = J{(x) = il. O = O,
39
(1;/)). E K, deci x E Kerf, Kerf este vectorial n V. Pentru
orice u, vE Im f avem u = f(x), v = f(y) cu x, y E V; atunci
u- v = f(x)- f(y) = f(x- y) E Im f ).u = }{(x) = f(x) E Im f,
(1;/)). E K, deci Im f este vectorial n W.
(b) Presupunem f fie x E Kerf; atunci f(x) = O = f(O), de
unde x = O, Kerf = 101. Presupunem Kerf = 101 fie x, y E V cu
f(x) = f(y); atunci f(x)- f(y) = O sau f(x- y) = O, deci x- y E Kerf,
x - y = O sau x = y prin urmare f este Faptul f este
numai Im f = W din
EXEMPLU. f: IR
3
-+ IR
2
, f(x, y, z) = (x- y, y- z) este evident
Nucleul lui f este
Kerf = l(x, y, z) E IR
3
if(x, y, z) = OI = l(x, x, x) 1 x E IRI, iarimaginea lui f este
Im f = l(u, v) E IR
2
1 C3) x, y, z E IR astfel nct (u, v) = f(x, y, z)) =
= i(u,v) E IR
2
! (3) x, y, z E IR astfel nct (u,v) = (x- y, y- z)l = i(u, v) E IR
2
!
sistemul x - y = u, y - z = v admite = IR
2

2.9. (1) Fie V, W K vectoriale. O
f: V -+ W se izomorfism este
(2) O f: V -+ W se endomorfism sau operator
liniar al lui V. HomK(V,V) se mai cu L(V) sau End(V).
(3) O f :V -+ V se automorfism este
(izomorfism). automorfismelor lui V se Aut(V).
1) Fie V, W, Z trei vectoriale peste K
V W Z liniare. Atunci g o f :V -+ Z este o

(g o {)(ax+ fJy) = g(f(ax + fJy)) = g(cx{(x) + {Jf(y)) =
ag(f(x)) + {Jg(f(y)) = a(g o f)(x) + {J(g o {)(y), (V) x,y E V, (V) a,{J E K.
2) Fie f :V -+ W un izomorfism. Atunci f-
1
:W -+ V este izomorfism.
Trebuie r' este r'<au + {Jv) =
ar
1
(u) + fr
1
(v), (1;/) u,v E W, (I;J) a,fJ E K. Avem f(r
1
(au + {J:;)) = au+ fJ:;
f(cxf-
1
(u) + f!r
1
(v)) = cxf<r'<u)) + fJf<r'(u)) = au+ {Jv, deci din injectivi-
tatea
3) End(V) are, pe structura de K vectorial, o
de inel necomutativ de legile de "+"
(adunarea "o'' (compunerea Verificarea este
(unitatea este lv :V-+ V, lv(x) = x, (V)x E V).
4) Aut (V) are o de grup (necomutativ) de legea de
"o'' (compunerea n acest caz verificarea este
40 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
TEOREMA 2.12. (teorema de izomorfism). Fie V, W
vectoriale peste K, f :V -7 W o Atunci un
izomorfism natural de vectoriale 1: V!Kerf-=.lm f.
Definim 1 prin 1(x) = f(x), (\f)x E V/Kerf. x' = x,
atunci x'- x E Kerf, deci f(x'- x) = O sau f(x') = f(x), ceea ce 1 a
fost corect. 1 este 1<cii + fJY) = 1<ax; {!y) =
f(ox + fty) = af(x) + bf(y) = ciw + ff(y), (\f)x, y E V 1 Keif (li) a,f3 E K.
Pentru orice y E Im f avem y = f(x) = 1Cx), deci f este Fie
apoi x E Ker1; 1Cx) = O, deci f(x) = O, x E Kerf. Atunci x@l KecfO,
deci x = 6 ca atare Ker 1 = {01; prin urmare, 1 este
deci izomorfism.
Lema care un rezultat deja cunoscut.
LEMA 2.13. Fie V un K vectorial de dimensiune
n = dimK V i?ll = {e
1
,e
2
, ... ,enl o n V. Orice vector x E V are o
scriere de forma X = xlel + x2e2 + ... + xnen, cu xi E K' 1 ::; i n.
Presupunem un vector x E V astfel nct
X = x
1
e
1
+ x
2
e
2
+ ... + xnen = y
1
e
1
+ y
2
e
2
+ ... + Ynen; atunci avem
(x
1
- y
1
)e
1
+ (x
2
- y
2
)e
2
+ ... + (xn - Yn)en = O, de unde
x
1
- y
1
=O, x
2
- y
2
=O, c sau x
1
= y
1
, x
2
= y
2
, ... ,xn = Yn, (xi,Yi E Kr
i = 1,2, ... ,n ).
n ipotezele lemei, pentru orice x E V scalarii unici x, E K, i = 1,2, ... ,n
se numesc coordonatele lui x n baza $, iar matricea
se matricea (sau vectorul) coordonatelor lui x n baza i?ll.
de ce este o i?ll a unui
vectorial V de dimensiune n un vector x E V este bine determinat prin
componentele vectorului relativ la baza $, n acest mod, vectorii
admit numerice "pot fi pentru a
determina un vector x E V snt necesare suficiente n = dim V
impuse coordonatelor lui x.
Punerea n a coordonatelor ntr-o pentru
orice vector, ne permite rezultat
fundamental f"'ntru vectoriale finit dimensionale:
TEOIIEMA 2.14. (a) Orice vectorial V peste K finit
dimensional cu dimK V = n ;" 1 este izomorf cu vectorial K".
41
(b) vectoriale V W peste K, finit dimensionale, cu
dimK V= n 1 dimK V= m 1 snt izomorfe numai
n = m.
(a) Fie !313 = {e
1
,e
2
, ... ,enl c V o a sa Definim
n
f :V -> K" astfel: (\/) x E V, x se scrie unic sub forma x = L X;e; cu
i=l
x; E K; punem f(x);; (x
1
,x
2
, ... ,xn) E K". este
n n
(\/) x,y E V, y = L y,e, (\/) a,/3 E K avem ax + [3y = L (ax; + [3y, le; deci
i::::! i = 1
f(ax + [3y) =(ax,+ [3y,,ax2 + [3y2, ... , axn + [3yn) = a(x,,x2, ... ,xn) +
f3(y,,y2, ... ,yn) =af(x) + {3f(y). Evidentfeste
n
(\l)(x
1
,x
2
, ... ,xn)E K", (3)x = LX;e; E V astfel nct f(x) = (x
1
,x
2
, ... ,xn).
i:ol
n
f este fie x = L X;e; E Kerf, atunci
i=l
f(x) = ( x
1
,x
2
, ... ,xn) =O, deci x
1
= x
2
= ... = xn =O, de unde x =O;
Kerf = {0}.
(b) Fie m = n. Din (a) izomorfismele f: V -'> K" g: W -> K";
atunci g
1
of: V -'> W este un izomorfism de vectoriale (vezi observa-
ce 2.9). Reciproc, presupunem un izomorfism
f: V -7 W fie !313 = {e
1
,e
2
, ... ,enl o n V. Vom
!313' = {f(e
1
),f(e
2
), ... ,f(en)l, f(i31J), este n W atunci va rezulta
m = n conform teoremei 2.3.
Presupunem o de forma .rf(e
1
) +

+ ... + ?-,,f(en) = O,
n
cu ; E K, i = 1, ... ,n. Atunci avem f(L ;e;l = O (f este
i=l
n n
.ieci L A;e; E Kerf = {O}. Prin urmare L ;e; = O, de unde
i=l i=l
:1
1
= ;1.
2
= ... = An = O, deoarece !313 este Deci !313' este sistem liniar inde-
pendent. Apoi pentru orice w E W vE V astfel nct f(v) = w,
n
deoarece f este Dar v = L ;e; cu ; E K atunci
i::::!
42 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
n n
w = f(v) = f('i, A;e) = '2, AJ(e;), deci $' este sistem de generatori pentru
i"'l i=l
W, $' este
TEoREMA 2.15. Fie V un vectorial peste K finit dimensional,
dim K V = n W c. V un vectorial cu dim K W = m Atunci
dimK V 1 W = n- m.
Fie a'J. = {w
1
, ... , wml c W o a lui W, care este n
particular sistem liniar independent n V, deci poate fi completat la o
GB = {w
1
, ... , wm, vm+I' ... , vn} a lui V. Vom = {Vm+l' ... , VrJ este
n n
n VIW. Fie 'i,A
1
v
1
=O cu Ai E K; atunci avem 2,A
1
v
1
E W, deci
J=m+l j=m+l
n m
L, A
1
v
1
= L. A
1
wj sau A
1
w
1
+ ... + mwm - Am+lvm+l - ... =O. Dar 9B
J=m+l }=1
este o n V, deci \ = O,j = 1, ... ,n, este un sistem liniar
independent. Apoi, pentru orice vE V A; E K, i = 1, ... , n astfel nct
n
v =

+ ... + mwm + Am+lvm+l + ... + nvn; atunci V:::::- L, } ..
1
V
1
, deoarece
)=m+l
w
1
= O,j = 1, ... , m(w
1
E W), deci este sistem de generatori pentru
V/W. dimK V /W = n- m.
CoROLARUL 1. (teorema dimensiunii). Fie V, W vec-
toriale peste K, finit dimensionale f: V -> W o
Atunci Kerf Imf au dimensiunea avem:
dimK Ker f + dimK Im f = dimK V.
Ca vectoriale ale unor vectoriale finit
dimensionale, Kerf Imf snt finit dimensionale. Din teorema de izomor-
fism avem V /Kerf Im {, deci cele au
dimensiune. Atunci dimK Im f = dimK V /Kerf = dimK V- dimK Kerf'.
CoROLARUL 2. Fie V un vectorial peste K de dimensiune
f: V -> V un operator liniar (endomorfism). Atunci
r este numai f este
Avem H Keif ={O}
H dimK Ker{ =O H dimK Im f = dimK V H Im f =V H {este
TEOREMA 2.16. (Grassman). Fie V un vectorial peste K, de
dimensiune

vectoriale. Atunci
dimK(V
1
+ V
2
) = dimK V
1
+ dimK V
2
- dimK(V
1
n V
2
).
Vom stabili izomorfism de vectoriale
h:V
1
/CV
1
n V
2
) CV
1
+ V
2
)/V
2
, definind h(D
1
) =VI (v
1
= v
1
+O E V
1
+ V
2
).
43
t\ = atunci vi - vl E vl ( Vz' de unde vi - vl E v2' deci
lJ1 = vi h este corect h este
h(aD, + fJViJ = h(av0f3viJ = av,-;-{3v; =a v, + {3 v; = ah(v,) + {3h(v;) pentru
orice iJ
1
, v; E V
1
/V
1
n V
2
orice a,{3 E K. h este
fie v
1
E Kerh, atunci iJ, = h(D
1
) = O, de unde v
1
E V
2
, deci v
1
E V
1
n V
2
,
v
1
= ii. Prin urmare Kerh = {O} h h este
(\f) v E (V
1
+ V
2
JN
2
, v = v
1
+ v
2
cu v
1
E V
1
v
2
E V
2
; atunci
v- v
1
= v
2
E V
2
, de unde v = vt = h(i!
1
), cu iJ
1
E V
1
/(V
1
n V
2
). Fiind
izomorfe, vectoriale V
1
/(V
1
n V
2
) (V
1
+ V
2
)/V
2
au dimen
siune, deci dimK v,- dimK(V, n V2) = dimK(Vl + V2)- dimK v2. de unde

COROLAR. Fie V un vectorial peste K, de dimensiune
V
1
,V
2
c.V vectoriale. suma V
1
+ V
2
este
atunci dimKcv, (j) V2) = dimK v, + dimK v2.
Din 2.6 V
1
n V
2
= {O}, de unde
dimK(V
1
n V
2
) =O deci dimK(V
1
+ V
2
) = dimK V
1
+ dimK V
2
.
V
1
,V
2
c.V se zic transverse
dim(V
1
n V
2
) este dim(V
1
+ V
2
) De exemplu, n
JR
3
o V
1
un plan V
2
trecnd prin origine snt transverse
v, ct V
2
.
2.4. Matrice asociate liniare
Fie V, W vectoriale peste K, finit dimensionale, cu dim K V = n
dimK W = m. o a'J. = {v
1
, .... ,vnl n V = {w
1
, ... ,wml o
n W. Fie f: V -> W o atunci putem scriem:
f(vl) = auwl + azlW2 + ... + amlwm
f(v2) = a,2w1 + a22w2 + ... + am2wm
m
sau mai concentrat f(v) = L a,
1
w,,j = l, ... ,n, unde a,
1
E K snt
i:::l
unic pentru cele baze fixate pentru f
(ceea ce din unicitatea coordonatelor).
44 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
2.10. Matricea M('"" = (aij), din Mm,n(K) se
matricea liniare f: V __, W, relativ la cele
baze fixate.
alegem alte baze, liniare i se
o matrice.
EXEMPLE. 1) n IR
2

baza 9'l = (e
1
, e
2
} deci
e
1
= (1,0), e
2
= (0,1). Omotetia
cu centrul n origine de raport k,
k > O este
Q)k : IR
2
__, IR
2
,(x, y) __, (kx, ky);
vezi fig. I.2.
Matricea lui ffik,
relativ la bazele 9'!
1
, este

n mod similar, de
unghi e n jurul originii, este
Pe : IR
2
__, IR
2
,
y
1
X
Figura I.2.
(x, y) __, (X COS 0 - y sin 0, X sin 0 + y COS 0), Care punct
M(x,y) punctul p
8
(M) = M'
astfel nct JJOMJJ = JJOM'JJ
MOM' = e (fig. I.3.). Matricea
lui p
0
n baza
este
(
cos&
sine
-sin B
cos O)'
2)
cp: IRz(Xl __, IR
2
,
cp(P) = (P(O), P'(O)). Matricea lui
<p relativ la bazele canonice
.Sf1. = {l,X,X
2
}, .Sf!., = {e
1
,e
2
} va fi
yt

VM'(x',y')
"/
1""-e ---- M(x,y)
1 L.--
0 .--
Figura I.3.
M: ,91', = (cp(l)Jql(X)Jcp(X
2
)) = (
Jl.fil,!JI', :HomK(V,W) __, Mm,n(K),
Jl.fil,!JI',(f) = M('"" este un izomorfism de vectoriale.
X
45
Deoarece bazele snt fixate vom scrie mai simplu
p,(f) = Mr Vom J.l este (V) f, g E HomK(V, W)
(V) a, f3 E K trebuie Jl(af + f3g) = + f3J1(g),
m m
Mof+{Jg = aMr + f3Mg; fie f(v) = g(v) = :Lbuw,, atunci
i-=1 i=l
Fie f E Ker Jl, =O; atunci f(v
1
) = O, (V) j = 1, ... , n. Pentru orice
n n
vE V, v = :Lx
1
v
1
, deci f(v) = :LxfCv) =O, f = O. Atunci = !O},
f::l f::l
deci J.l este Fie A = (a,) E Mm,n (K); definim f E HomK(V,W) astfel:
n n
f(v) = L aijw
1
,j = l, ... ,n; pentru orice vE V, v = L x
1
v;, punem
i=l )=1
n
f(v) = :Lx
1
f(v
1
) o f :V--) W. Evident
j = 1
Jl(fl = Mr = A, deci J.l este
1) cazul particular cnd V = K", W = K"',
m = {e,, ... ,enl, m' = le;, ... ,e;"l snt bazele canonice fie f :K" --) Km o
m
Fie f(e
1
) = L aue;
i=l
n
x = (x
1
, ... ,xn) = I,x
1
e
1

j=l
Y = f(x) = (y
1
, ... ,ym) E Km. Avem:
n
deci Yt = L. aijx
1
,i = l, ... ,m, din unicitatea coordonatelor.
)=1
46 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
X ; r Mn, 1 (K) este a coordonatelor lui X E Kn
Y = r M"' 1 (K) este matricea coordonatelor lui y = f(x) E Km,
mai sus se pot scrie, iaatriceal: Y = A X. Putem spune o
f: Kn -'> Km este de matricei-linie a
coordonatelor lui x E K" cu matricea A liniare n bazele
canonice; anume f(x) = x A T.
Ca un fapt important, matricele asociate constituie ntr-un
anumit sens numerice ale liniare (relativ la baze fixate).
Se deci un fenomen matematic similar celui din cazul
numerice a vectorilor prin considerarea coordonatelor acestora
ntr-o
2) Fie f: V-'> W ca mai nainte g: V -'> Kn, h: W -'> Km izomorfismele
definite n teoremei 2.14. diagrama din figura L4.,
unde 1 = h of o g"
1
. Atunci M('re, = Mj[!!J',
unde !3i'J = g(el.), !3i'J' = h(91J.!); fie
A= (a,) = Mf're, f(v
1
) = a,p,.
i = 1
Din izomorfismelor g h,
g"
1
(e
1
) = v
1
h(w) = e;. Atunci
M'![!!J' =A.
f
f
Figura 1.4.
TEOREMA 2.18. Fie V f W g Z liniare
ntre vectoriale finit
dimK W = m, dimKZ = l.
dimensionale V, W, Z cu dimK V= n,
Fie el'l. = !v
1
, ... ,vn}, 9IJ.! = !w
1
, ... ,wm},
= !z
1
, ... ,z
1
} baze fixate respectiv n V, W, Z. Atunci
ALGEBRA LINIARA 47
m l
Fie f(v) = La;p; g(w,l = L bk,zk, deci
i "' 1
k = 1
M':''etj, = B = (bk,) E Mz,m(K) Mf'rJB' =A= (au) E Mm,n(K).
(g n f)(u;) = g(f(u )J = gl auw;) = aug(w,) = au( t, bk,zk) =
= . ( f bkiaij }k = ckjzk , unde M':,{etj, = C = (cki) E Mz,n (K). Din
k=lli""l k=l
m
unicitatea coordonatelor avem: ckJ L bkiai.J.,k = 1, ... , l;j = 1, ... , n, deci
i ""1
C =BA.
W = V = iar f :V -; V este un operator
liniar (endomorfism), vom nota Mf'etj, mai simplu cu Mf .
COROLARUL 1. Fie V un vectorial peste K, dim K V = n, fl!1 o
n V. J.ZrJiJ:End(V) -tMn(K), J.ZrJB(f) = M'f, este un
izomorfism de inele.
Fie fl!1 = {v
1
, ... , vnl Din teorema 2.17
J.l : End(V) -; M n (K) este J.Z(f + g) = J.Z(fJ + J.l(g ). Din
teorema 2.18 J.l(g of) = J.l(g) J.Z(f), deoarece M':or = M': M'f. n
n
plus, J.1(1y) =In, deoarece 1vCv
1
) = u
1
= :E8ijv
1
, deci Mt:; = (8ij) =In (8ij =O
i::4
i * j 8ij = 1 i = j). n concluzie, 1-1 este un izomorfism de inele.
Rezultatul este cuprins de fapt n 1 (teorema 1.2) este
binecunoscut.
LEMA 2.19. Fie K un corp comutativ A E M n (K). Atunci A este inversa
numai A este ( det A * O).
matricelor inversabile din Mn (K) se cu GL(n; K)
ea are, evident, o de grup (necomutativ) de legea de
de matricelor. Grupul GL(n; K) se grupul general
liniar de ordin n cu din K.
ExEMPLU. matricelor de forma (cosO -sine), e E lR,
sme case
un subgrup al grupului GL(2,1R). Mai general, matricele A E Mn (lR) cu
proprietatea A AT = In un subgrup al lui GL(n, lR), care va fi
studiat ulterior.
48 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1}
CoROLARUL 2. Fie V un vectorial peste K, dim K V = n, :3iJ o
n V. J1 fJIJ : End(V} -> M n (K) la submul-
Aut(V) ia valori n GL(n;K) este un izomorfism de grupuri.
Vom omite indicele :3iJ n ca mai nainte. Fie
f E AuifV); atunci r' E Aul{V) for' = ly, r' "f = ly.
J1(f} J1(r
1
J =In J1(r
1
J J1(fJ =In, deci J1({J E GL(n; K), putem consi-
dera J1: Aut(V) -> GL(n; K). Desigur,
Jl(g of) = Jl(g) Jl(f), deci este morfism de grupuri. Fie acum A E GL(n; K);
deoarece J1: End(V) -> Mn (KJ este f E End(V) astfel nct
J1({) = A g E End(V) astfel nct }l(g) = A -
1
. Atunci
J1(f o g) = J1(fJ J1(g) =A K
1
=In = }l(ly) de fiind
f o g = lv analog g of = ly, f E Aut(V). Prin urmare,
J1 :Aut(V) -> GL(n; K) este este izomorfism de grupuri.
2.11. Fie V, W vectoriale finit dimensionale peste
corpul K fie f : V -> W o Se rangul
liniare p({J = dimK(Im fJ.
TEOREMA 2.20. Fie f: V -> W, g : W -> Z liniare
ntre finit dimensionale V, W, Z peste corpul K. Atunci:
(a} p(g o f) o; p(f) p(g o f) o; p(g).
(b) g este izomorfism, atunci p(g o f) = p({J, iar f este
izomorfism, p(g o f) = p(g).
(a) Avem incluziunile Im(g of) c Im(g)
Ker(f) c Ker(g o j'}. fie z E Im(g o{); atunci z = (g o f)(v) cu
vE V, deci z = g(f(v)) cu f(v) E W, z E Im g. Fie acum vE Ker {;
atunci f(v) = O, deci g(f(v)) = O, vE Ker(g o{).
dimK Im(g of) O: dimK Im g, p(g o {J o: p(g)
dimKKer f O: dimKKer(g o{), deci conform teoremei dimensiunii,
dimK Im(g o fJ = dimK V- dimKKer(g o {J O:
dimk V- dimkKer f = dimK Im {, p(g o {J O: p(f).
(b) g este un izomorfism, atunci f = g-
1
"(g c {J din punctul (a)
p(f) O: p(g of) p(g of) O: p(f), deci p(g of) = p(f). Analog, f
este izomorfism, atunci g = (g of) o r' din punctul (a),
p(g) o; p(g of) p(g of) o; p(g), deci p(g of) = p(g).
Fie A E Mm,n(K) o matrice Reamintim se
determinant principal al matricei A un determinant Ll., format cur linii
coloane ale matricei A, avnd L\. * O orice determinant
ALGEBRA LINIARA 49
din matricea A, de ordin mai mare dect r este nul. Ordinul r al unui
determinant principal al matricei A se rangul lui A se
r = p(A). A este matricea punem p(A) = O.
Evident o matrice A poate mai
principali, dar au ordin (conform
A = (a;) E Mm,n (K) atunci coloanele matricei A, aCJI = (a;),
1 5: i 5: m pot fi privite ca vectori n vectorial M m,l (K) pentru orice
j = 1, 2, ... , n. cu p'(A) maxim de coloane ale lui A liniar
independente (= dimensiunea vectorial generat de vectorii
ai matricei A).
LEMA 2.21. Pentru orice matrice A E Mm n (K) avem p(A) = p'(A).
A = O atunci p(A) = p'(A) = O Fie A * O
r = p(A); putem presupune (printr-o renumerotare) 1:1 = kr,) * O,
1 i r; 1 ::; j s; r. primele r coloane a(j)' j = l, ... ,r, snt
liniar independente peste K. Fie il
1
ac
11
+ ... + il,ac,
1
= O o a
lor; atunci pentru orice r = 1, ... , m avem:
il, a
11
+ il
2
a
12
+ ... + il,a
1
, = O,
il,aml + il"am2 + ... + il,amr = O.
cuB, matricea (aii )
1
<i,J<c, atunci det B, = 1:1 * O, deci B, este
cu /\., = (ilj)!SJ<r E M,,
1
(K) primele r de mai
sus se pot scrie matricea! astfel: B,/\., = O. cu B;
1
la stnga
/\., = O, deci il
1
= ... = il, = O, primele r coloane ale matricei A
snt liniar independente atunci r = p(A) $ p'(A).
Pe de parte, !:1;k = ...
air
nuli deoarece pentru i $ r au linii identice, pentru k $ r au
coloane identice, iar pentru i > r, k > r snt de ordinul r + 1
ai matricei A, care are rangul p(A) = r. pe k i = 1, ... ,m.
!:1ik ultima linie:
llik = Al ail + Azai2 + ... + Arair + !laik = O,
deci a;k = (-

}il + ... + unde A
1
, ... , A, nu depind de i = l, ... ,m.
Matricea!, putem scrie:
50 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
a(k) = (-

}el)+ ... }crJ
deci, lund k = r + 1, ... , n aCk+
1
l, ... ,acnJ snt liniar dependente de
coloanele lac
11
, ... , avJl, p'(A) :5 r = p(A), de unde p(A) = p'(A).
COROLAR. A E Mm,n(K) p'(A) = maxim de linii
liniar independente peste K (privite ca vectori n M
1
", (K) ), atunci
p'(A) = p(A).
Fie A T transpusa matricei A. Atunci
p"(A) = p'(AT) = p(AT) = p(A).
TEOREMA 2.22. Fie V, W vectoriale peste K, dim K V = n,
dim K W = m f :V --7 W o Mf ,i!IJ, E M m,n (K)
este matricea lui fn bazele fixate f?iJ. n V n W, atunci
p(f) = p(Mf'"').
diagrama din
fig. I.5 din 2) ce
teoremei 2.17 avem:
d
f
- h f -
1
MSf\,iiiJ, M<il,i11'
un e :::::: o o g. , f =
1
.
Deoarece h g snt izomorfisme, pe baza
teoremei 2.20 p(f) = p({J. Din
f
w

Figura I.5.
2) Im 1 este de vectorii ai
matricei A = M'?'""' = M('"', unde am identificat Km Mm
1
(K) deci
p({J = p(Mj""\ p({J = p(Mf ,i!IJ, ).
COROLAR. Fie A E M m n (K) , P E M n (K) Q E M m (K)
Atunci p(AP) = p(A) p(QA) = p(A).
Matricele P, A, Q definesc liniare
K
n {p K" f Km fo Km d f . {, ' t . fi
, un e p Q sm 1zomor 1sme.
Se teorema 2.22 teorema 2.20.
Rezultatele de mai sus ne dau un perfect, privind
ntre liniare matrice. De exemplu,
A E Mm n (K) f :K" --7 Km este (n bazele canonice), atunci spa-
sistemului omogen A X = O este Ker f va avea
dimensiunea cu n - dimlm f = n - p(A).
Vom studia acum cum se matricea unei liniare
cnd se bazele.
51
Fie V un vectorial peste K
baze ale lui
dimK n. Fie le,, ... , en),
V. Pentru orice j 1, ... ,n avem
n
ej ::::: p
11
e
1
+ Pzjez + ... + Pnjen, sau mai concentrat ej = _L. pijei, unde scalarii
i"' 1
Pu E K snt unic pentru cele baze fixate.
2.12. Matricea P (p,) E Mn(K) se matricea de
p
trecere de la baza fii! la baza fii!'. Vom nota simbolic astfel: fii! ---tfii!'.
[;J r;J'
Avem evident P = M
1
v' [deoarece ly(ej) = ej
n
= L Pijei ].
i'"'l
<P :V -> V este prin .p(e J) = ej; j = l, ... ,n,
n
atunci Mf: P, deoarece .p(e) ej L P;Jei.
i "" 1
LEMA 2.23. Fie A E Mm n (K). AX O pentru orice X E M n
1
(K) ,
'
'
atunci O.
o
Fie X
1
1 cu 1 n j; 1 ;'; j ;'; n. Atunci
o
A X
1
i
1
deci ai} O, (V) i 1, ... , m (V) i 1, ... ,n, A O.


amJ
TEOREMA 2.24. Fie V un vectorial peste K cu dimK n, fii!
fii!' baze f"txate n V, P E M n (K) matricea de trecere de la
baza fii! la fii!'. x E V X, respectiv X', este a
coordonatelor lui x n baza fii!, respectiv fii!', atunci X P X' P
este
Fie (x), X' = (xj) E Mn,l (K); atunci
n n
x = Lxiei =
i=l i=l

J } deci din unicitatea


n
coordonatelor x, L P;Jxj, i 1, ... , n PX'. Fie QE M"CKJ
i=O
matricea de trecere de la baza fii!' la baza fii!. Atunci avem X PX'
X' QX, de unde X (PQ)X sau (In - PQ)X O,
52 MATEMATICI SPECIALE +TEORIE, EXEMPLE, (PARTEA 1)
(li) X E M n
1
(K). Din Ierna 2.23 In - PQ = O, deci PQ = In P
este ( det P det Q = 1) n plus p-
1
= Q.
2.13. Fie A, B E M m n (K) . Matricele A B se numesc
echivalente scriem A = B, P E M n (K) Q E M m (K)
matrice nesingulare astfel nct B = QAP.
Fie A, B E M n (K). Matricele A B se numesc asemenea scriem
A - B, PE Mn (K) matrice astfel nct B = P-
1
AP.
2.25. matricelor lor snt
de care rangul.
CE Mm,n(K).Avem A= ImAin, deci A= A.
A= B avem B = QAP cu PE Mn(K), Q E Mm(K) nesingulare;
atunci A= Q-
1
BP-
1
, B =A. A= B B = C avem
B = Q
1
AP
1
, C = Q
2
BP
2
cu, P
1
,P
2
E Mn(K), Q
1
,Q
2
E Mm(K) nesingulare;
atunci C = (Q
2
Q
1
)A(P
1
P
2
) cu Q
1
Q
2
, P
1
P
2
nesingulare
[det(P
1
P
2
) = detP
1
detP
2
*O det(Q
2
Q
1
) = detQ
2
detQ
1
*O], deci
A = C matricelor este o de
Fie A, B, CE Mn(K). Avem A=

deci A- A. A- B.
avem B = p-
1
AP cu PE Mn(K) atunci A= (P-
1
F
1
BP-
1
B-A. A- B B- C avem B = r
1
AP, C = Q-
1
BQ cu P,
Q E Mn (K) nesingulare; atunci C = (PQ)-
1
A(PQ), deci A - C
matricelor este o de
Din corolarul la teorema 2.22, A = B, atunci p(B) = p(QAP) = p(A)
evident, pentru A - B, p(B) = p(A).
TEOREMA 2.26. Fie V, W vectoriale finit dimensionale
peste K, f :V _, W o .'Xl , !Xl' baze n V, iar
CII! CII!' d - b A w At . M""'"' M"' "'
....-u
2
, ""'-2 oua aze In unei f z;;; f
D N t
A B Cill p ,.",. Cill
0
""'
o am: = f = f
4
__,"., 1 4! -->"" 2;
pentru (li) x E V fie y = f(x) E W X, respectiv X', matricea coordonatelor lui
x n baza .'Xl, respectiv !Xl'; fie apoi Y, respectiv Y', matricea coordonatelor lui y
n baza respectiv Sl'l{. seama de 1) 2) de la teorema
2.17, y = f(x) are scrieri matriceale Y =AX
Y' = BX'; din teorema 2.24 avem X = PX', Y = QY. Din aceste patru
APX' = QBX' sau (AP - QB)X' = O cum x E V este arbitrar,
X' E Mn,t (K) este arbitrar. Din Ierna 2.23 AP- QB = O
sau B = Q-
1
AP (Q este din teorema 2.24), deci A= B.
COROLAR. Fie V un vectorial finit dimensional peste K,
f: V_, V un endomorfism !XI,!XI' baze n V. Atunci M"lr- M"lr.
53
Fie P matricea de trecere de la !!Il la !!Il', A MfiJIJ,
B = Mf'"'. Aplicnd teorema pentru W V, 9/i = !!Il, !!IJ2 = st( = !!Il',
deci pentru Q P B p-l AP, A - B.
Acest ultim rezultat ne permite
Fiind dat f E End(V) se cere se o !!Il' n V astfel
fnct matricea M'f' o ct mai
etc. n limbaj matricea! aceasta se poate astfel: Fiind o matrice
A E M n (K) se cere se o matrice P E M n (K) astfel
nct matricea (asemenea cu A) p-l AP o ct mai
De a reducerii matricelor la o ct mai ne
vom ocupa ntr-un paragraf ulterior, cu ajutorul valorilor vectorilor proprii.
1) Fie !!Il= {e
1
, e
2
, e
3
} baza n IR
3
le;, e;, e;l
baza din vectorii e; (1, 2, 1), e2 (1, O, 0), e; (2, O, 1).
matricea T de trecere de la !!Il la !!Il'. Pentru aceasta,
= e
1
+ 2e2 + e
3
, e2 = e
1
, e3 = 2ei. + e
3
deci
1
o
o
Orice vector x E JR
3
are seturi de coordonate: unul relativ la !!Il
notat (x
1
,x
2
,x
3
) altul relativ la !!Il', notat (x;,x;,x;). Notnd cu X X'
respective, avem X = T X', conform teoremei 2.24.
Mai general, V este un K vectorial ( K IR sau <C) de
dimensiune n, vom numi reper n V orice pereche (a, !!Il) dintr-un
punct a E V o !!Il a lui V. Un reper se mai sistem de
coordonate unui observator plasat n a. n continuare vom presupune
a O. !!Il, !!Il' snt repere (observatori n origine)
T este matricea de trecere de la !!Il la !!Il', atunci ale
coordonatelor unui vector x E V relativ la !!Il !!Il' (notate respectiv cu X
X') satisfac X T X', conform teoremei 2.24.
n puncte de vedere - pasiv activ , n observarea
unui sistem L (V lui L). x este o stare
a lui L !!Il, !!Il' snt doi observatori, atunci X = T X'
punctul de vedere pasiv, stare fiind de doi observatori. Dar
se poate adopta o interpretare. Anume, un singur
observator !!Il, o matrice T se operatorul liniar
f :V V pentru care Mj' r-
1
. Atunci notnd x' f(x) cu X (respectiv
X) ale coordonatelor lui x (respectiv x) relativ la !!Il, are loc
X = T X'. Acesta este punctul de vedere activ, cnd observatorul
54 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
este unic, iar starea sistemului este (de exemplu printr-o
simetrie sau o a lui :E).
1
1
1
1
1
1
.x
1
--
--
a
Cazul "pasiv"
x'
-(
.x
o
b
Cazul "activ"
Figura I.6.
2) o matrice A E M m,n (JR) . Se numesc
elementare asupra matricei A: unei linii (sau coloane) cu un
scalar (real) nenul, adunarea unei linii (sau coloane) la linie (sau
intervertirea a linii (sau coloane). Prin astfel de
este evident rangul lui A se Aceste pot fi
prezentate n mod unitar, cu ajutorul unor matrice speciale. Fie n 1 un
ntreg fixat a un scalar. trei matrice n x n
j
1
o
1
a
:::::: diag(l, ... , 1, a, 1, ... , 1); l::;:jSn;
1
o
1
pentru 1 i, j nj. * j, lu
lu(a) = In + alij =
j
1
j
1 a
o 1
1
ALGEBRA LINIARA 55
A E M" (IR) atunci produsul Ii (a) A este matricea din A
prin liniei j cu a; n mod similar, A Ii (a) revine la
coloanei j din matricea A cu scalarul a. Produsul IiJ(a) A revine la nmul-
tirea liniei} cu a adunarea la linia i, iar A luCa) este matricea
dinA prin coloanei i cu a adunarea la coloana}.
Matricele IJ(a) pentru a* O IiJ(a) snt evident nesingulare se
numesc matrice de elementare (asupra liniilor sau
coloanelor). Schimbarea liniilor i j ntre ele (i * j) ntr-o matrice
A E M n (IR) conduce la matricea
A4 = I/-1) (In+ IiJ)(In -Ii)(!" + I;)A.
adunarea liniei j la linia i n matricea A revine la a forma
matricea A
1
= (!" + I;
1
)A; apoi A
2
=Un - IJ)A
1
revine la a din linia
Ja matricei A
1
linia i; apoi A
3
=(In+ IiJ)A
2
revine la adunarea liniei} la
fna i n A
2
n fine, linia} a matricei A
3
cu -1, se matricea
A
4
care deci se din A tocmai prin intervertirea liniilor i n mod
silnilar, produsul A(!"+ IiJ) (!"- I
1
;) (In+ I;
1
) IiJ(-1) este tocmai
matricea din A prin intervertirea coloanelor i, j (i * j).
Orice matrice B E M m,n (IR) cu rangul p(B) = r poate fi prin
elementare la o matrice-bloc m x n, de forma C = l B
cu C. [n general, o matrice C = (ci})><; de tip m x n se
1 :;;j 5.n
matrice-bloc este cte o a indicilor de linie
la rnd, {1, ... , m} = !
1
u !
2
u ... u IP' {1, ... ,n} = J
1
u J
2
u ... u Jq
[
el!
gnplus, C =
cp,
c,qj
.. unde blocul CC;) este format din elementele
cpq
'""" cu u E I;, u E J
1
. Un caz important l constituie matricele
bloc-diagonale, de forma
blocurile fiind de asemenea matrice n acest caz, pentru orice
'intreg k Ck = diag(Ct, c;, ... , c:'). Unele din cu matrice se
la matrice-bloc, descompunerea n blocuri este
56 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
De exemplu,

AF+BH J
CF+DH
conform regulei lui La place, = det A det B n de
explicitat.
Revenind la cele spuse anterior, orice matrice
A E M n (IR) de rang r este cu matricea
C = diag(lr.On-r). Matricea C se prin succesive de
elementare asupra liniilor sau coloanelor lui A deci
C = T
1
... TPAT{ ... T;
cu T
1
, ... , TP, T{, ... , r; E Mn (IR) nesingulare. n particular, A este
atunci p(A) = n C =In. De aici orice matrice
este un produs de matrice de elementare.
3) Orientarea vectoriale reale.
Fie V un vectorial real de dimensiune n " 1 n V baze
93 = {e
1
, ... , en}, eB' = ... , avnd ordinea vectorilor n acest caz
este unic un izomorfism IR -liniar f :V -'> V astfel nct
f(e
1
) = ej, ... , {(e,) = scriem {(f!i3) = f!i3'. Anume, pentru orice
n
n
x = L x,e, (unic), punem f(x) = L x,e;; unicitatea lui l este
i=l
i=l
g :V -'> V este un alt operator liniar astfel nct g(f!i3) = f!i3', atunci
n n
(\f) x E V, f(x) = L xJ(e;) = L x,g(e;) = g(x) deci l = g.
i=l i=l
Se spune f!i3 se continuu n [!(J' o familie
ft:V -'> V de izomorfisme IR -liniare, t E [0,1], astfel nct lo = 1v,
{
1
(f!i3) = [!(J' n plus fi continuu cut (aceasta elementele
matricei lui fi snt continue pe intervalul [0,1] ). Se poate baza
f!i3 se continuu n baza [!(J' numai determnantul
matricei de trecere de la f!i3 la [!(J' este strict pozitiv. n limbaj de matrice
aceasta revine la fapul pentru orice matrice A E Mn (IR) cu det A > O,
o y: [0,1) -'> Mn (IR) astfel nct y(O) = In y(1) = A
(se mai spune A poate fi cu In printr-un drum continuu). Ideea
este de a descompune A n produs de matrice de
elementare, cum am a acestea se unesc cu In prin drumuri
continue a deduce lucru pentru A, [A9].
baze ordonate f!i3 [!(J' ale lui V se zic orientate la fel
determinantul matricii de trecere de la f!i3 la [!(J' este strict pozitiv.
ALGEBRA LINIARA 57
deci det T -1. iill nu snt orientate la fel. Orice a lui V
este la fel cu iill sau la fel cu bazele (ordonate) ale
V snt n clase. A fixa o orientare a lui V
a fjxa una din cele clase.
dim!R V 1 B {e} este o atunci lund i!ll' {-e}, bazele
ii/l i!ll' dau cele ale lui V. n orientarea de iill
se prin semiaxa {ae 1 a > 0}.
dimiR 2, a da orientare a lui V a fixa o {e
1
,e
2
},
orientare fiind de baza {e
2
, e
1
}.
n fizic S tridimensional alegerea unei concrete poate fi
de fiziologice ale omului; astfel, o (deci
() orientare a este de "regula minii stngi"'. O
a fost unor procese pur fizice care o orientare a
deci la "reflexia n a fost
afirmativ prin experimentul care a dovedit neconservarea n
slabe.
2.5. Calcul vectorial clasic
Fie S geometric tridimensional definit cu axiomele lui Euclid
(numit uneori fizic). Vom stabili o ntre punctele
din S , vectori (elemente din V
3
) tripletele de numere reale (elemente ale
lui 1R
3
). Vom considera cunoscute de paralelism, perpendicularitate,
unghi, plan, semiplan etc.
Mai nti vom reaminti vectorilor liberi. Orice pereche
(A, B) de puncte din S se segment orientat deci
segmentelor orientate este tocmai produsul cartezian S x S. A* B,
atunci dreptei de punctele A, B se
segmentului (A, B); segmentele orientate (A, A) se numesc nule au
Segmentele orientate (A, B) (B, A) se numesc
opuse n cazul cnd A* B, ele snt distincte. Lungimea unui segment
orientat (A, B) este real pozitiv care
d(A, B) ntre punctele A, B (relativ la o unitate de
58 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
segmente orientate (A, B) ( C, D) snt egale numai
A= C B = D. Ele se numesc echipolente (sau echivalente) segmen-
tele orientate (A, D)
(B, C) au mijloc
scriem (A, B)qli(C, D).
pentru orice
A, B E S avem
(A, A)ql/(B, B).
A 'i'B, atunci
(A, B)ql/,(C, D)
numai
d(A, B) = d(C, D),
B
A
'
'
'
D
' --
' --
' --- ,_._-
-- '
'
'
'
'
'
c
Figura 1.7.
ABIICD (paralelism extins) AB, CD au orientare (B D de
parte a dreptei AC); vezi figura I. 7.
Se ql/ este o de se
Va = S x S/ql/.
Orice de (A, B) a unui segment orientat (A, B) se
vector liber (n se mai AB. AB este
tuturor segmentelor orientate echipolente cu (A, B). Deosebirea
ntre segmente orientate vectori liberi este aceea
segmente orientate (A, B) (C, D) snt egale numai A= C, B = D,
n timp ce vectorii liberi v = AB, w = CD snt egali numai
segmentele CA, B) (C, D) snt echipolente. Vectorul AA se mai
vectorul nul se O.
Pe V
3
se de-
o algebri-

"+":Va x Va ---> Va
astfel: v = AB,
w = CD atunci
v + w = CE, (vezi figura
1.8), unde CE este
diagonala
1
1
1
B/------- E
1
1
1
1 ...
w
CJC_..___.::::._..."D
Figura 1.8.
paralelogramului CB'ED; (C,B') echipolent cu (A, B). Evident v + O = v
pentru orice v E Va. Se imediat suma v + w nu depinde de repre-
n clasele de respective.
Pe V
3
se o
"":JR x Va -> Va
astfel: fie v = AB A E IR; se pune
59
AC
i\ > O (unde A, B, C snt coliniare,
i\v O
AD
AC i AB au i orientare i d(A,C) i\d(A,B))
i\ = O
i\ < O (unde A, B, D snt coliniare,
AD AB au diferite d(D,A) = -i\d(A,B))
Definirea a lui AV se poate da numai o cu
a lR a numerelor reale. ne gndim nv poate fi definit
numai apelnd la de !. Se imediat toate
din 2.1 ca atare V
3
admite o de vectorial real, nu-
init vectorilor liberi din S. Acesta este unul din primele exemple
istorice de vectoriale la baza geometrice ale alge-
brei liniare sau n mod dual, a geometrice prin metode de

Studiul vectorilor a fost puternic impulsionat de
electromagnetism etc.) modelnd cu viteze. Acest studiu este
datorat eforturilor unor matematicieni fizicieni ca W. R.
HAMILTON (1805-1865), H. GRASSMANN (1809-1877), A. CAYLEY
(1821-1895), J. C. MAXWELL (1831-1879) J. W. GIBBS (1830-1903).
n S un triedru ortogonal Oxyz pe fiecare Ox, Oy, Oz
cte un punct U
1
, U
2
, respectiv U
3
astfel nct
d(Q, U
1
) d(O, U
2
) d(O, U
3
) 1 (s-a ales o unitate de lungime). Triedrul
ortogonal Oxyz pe care s-au fixat punctele unitate Uv U
2
, U
3
se va numi
reperul ortogonal Oxyz. Vectoriise numesc
versorii axelor reperului. Vom fii! {i, j, kl este n V
3
. Fie
v E V
3
un vector oarecare; un unic punct M E S astfel nct v (0, MJ
(vom mai scrie v =OM vom
numi acest vector vectorul de
al punctului M de
reperul Oxyz). punc-
tul M n punctul N din planul
xOy respectiv n punctele
Mv M
2
, M
3
pe axele Ox, Oy, Oz
(figura I.9).
Avem:
+ OM
3
=0M
1
+
OM
2
+ OM
3
OM
1

OM
2
= yj, OM
3
= zk.
v =xi + yj + zk cu x, y,z E IR,
deci fii! este un sistem de
generatori. fii!
X
z
M,
u,
'
'
'
'
'
' , M
Figura I.9.
y
60 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
este sistem liniar independent: fie Ari+ A'J + A
3
k =O presupunem A
3
*O;
atunci k = - i - :2 j, deci orice reprezentant al clasei k, n particular
"-a "-a
segmentul (0, U
3
) este paralel cu planul xOy, A
3
=O;
presupunem Az * O atunci j = - i deci orice al claseij, n
2
particular segmentul (0, U
2
) este paralel cu Ox, A
2
=O;
dar atunci Ar = O.
n concluzie, !?1! este n V
3
, deci dimiRV
3
= 3. Din teorema 2.14 (a)
8 :Va _, IRa , 8(v) = (x, y, z) este un izomorfism de
vectoriale, unde v = xi + yj + zk, (x, y, z) fiind coordonatele lui v n baza
!?1! = {i, j, k} (8 este numit izomorfismul lui Descartes). n reperul Oxyz
tripletul (x, y, z) coordonatele carteziene ale punctului M, al
vector de este OM= v. Vom nota cu v = llvll = d(O,M), lungimea seg-
mentului OM o vom numi sau lungimea (sau norma) lui v.
Fie D dreptelor din geometric S fie :J1I de
de paralelism extins d este paralel cu d' n cazul cnd d
coincide cu d' ). Se n orice de din
JD/:JII. Se vector director al unei 8 = d E JD/:JII orice vector
nenul v avnd un reprezentant paralel cu d. Oxyz este un reper
ortogonal fixat ca mai sus !?1! = {i, j, k}, atunci scriem v =li+ mj + nk cu
l, m, n E IR. Tripletul (l, m, n) numele de tripletul parametrilor
directori ai li. v
1
:" 1
1
i + m,j + n
1
k cu 1
1
, m
1
, n
1
E IR este un
alt vector director al li, atunci v
1
= a v cu a E IR', deci
avem 1
1
/l = m/m = n
1
/n =a.
2.14. Fie v, w E V
3
vectori nenuli; cu 8 unghiul (mai
mic dect 180) dintre doi ai lui v, respectiv w. Numim
produsul scalar al celor doi vectori, real v w = v w cos 8 (unde
8 E [O, n] ). unul din vectori, w, este nul nu se mai poate defini unghiul
8, dar punem v O = O.
astfel o (produsul scalar) (,):Va x Va _, IR,
(v, w) = v w, ale snt cuprinse n rezultat:
2.27. Produsul scalar are
a) v w = w v, (It) v,w E Va.
b) v w = O H v = O sau w = O saue = ; (vom scrievJ.w).
c) v w = v pr. w(pr. w = a lui w pe v).
d) v (w
1
+ w
2
) = v w
1
+ v w
2
, (It) v,w
1
,w
2
E Va.
e) V V 0 V V = 0 H V = 0.
ALGEBRA LINIARA 61
f) v(AIV) = AV IV, (V) V, IV E '\/
3
, (\i) A E JR.
g) produs scalar ( , ) : '\/
3
x '\1
3
""""' 1R este n fiecare
argument.
a) Avem VIV = vwcose = wvcose = IVV.
b) vIV=vwcos0=0<->v=O sau w=O sau cos8=0 H v=O sau
1I
zp =o sau e = -.
2
c)Avem prviV=wcose, decivIV=vwcos8=vprviV.
. '
d) Putem sene v (IV
1
+IV
2
) = v prv(IV
1
+IV
2
) = v(prv IV
1
+prv IV
2
) =
= vprv w
1
+vprv w
2
= vw
1
+vw
2
.
2
e)VV=VVCOS0=V "0 VV=0 H V=O.
f) Pentru A> O avem: v (AIV) = v(AIV)cose = AV IV; pentru A= O,
v (Ow) =O= O(v IV); pentru A< O avem: v(Aw) = v( -Aw)cos(n- 8) = A(v IV).
g) Din d) f) ( , ) este n al doilea argument.
Din comutativitate a), produsul scalar este liniar n primul
argument.
Vom nota atunci l<v,IV>I::o:llviiIIIVII (ine-
galitatea Cauchy- Schwarz), deoarece 1 case 1::0:1.
Fie 91! = {i,j,k} baza unui reper ortogonal Oxyz; atunci
avem ij=O, ik=O, jk=O ii=l, jj=l, kk=l.
v = xi + yj + zk IV= x'i + y'j + z'k, atunci din 2.27 ex-
presia a produsul scalar v w = xx' + yy' + zz'.
n particular, V v (notat v
2
) este egal cu v
2
cu x
2
+ l + 2
2
.
ale produsului scalar
1. Calculul lungimii vectorilor prin llvll = v, v > = x
2
+ i + 2
2
, unde
V= xi + yj + 2k. De exemplu, v =Zi+ 3j- 2k, atunci li vii= .ffi.
2. Calculul unghiului a doi vectori nenuli prin
xx' + yy' +zz' < v, w>
cos e . De exemplu, v = i + j
J x
2
+ i + 2
2
.J x'
2
+ y'
2
+ 2'
2
llviiIIIVII
W=j+k atunci <V,W>=l, llvii=J2, IIIVII=J2 8=2:.
3
3. Verificarea vectorilor nenuli v, IV prin v IV= O.
4. Fie vE '\/
3
, v ;t O; v =li+ mj + nk un vector director al unei S.
Atunci S i corespund doi versori (vectori de lungime unu)
u = = + li+ mj + nk Componentele scalare ale unuia dintre cei doi
-llvll +mz +nz.
62 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
versori u=ai+bj+ck, unde
c = + n , se numesc directori ai S

.
cosinusurile unghiurilor pe care le face o cu cele trei axe Ox, Oy, Oz ale re-
parului. avem: i u =a= cos a, j u = b = cosf3 etc.
5. Expresia a unui versor. Fie Oxyz un reper ortogonal de
versori i, j, k. u este un versor unghiurile a, f3, y cu axele
reperului, atunci este evident u =cos ai+ cosf3j + cosy k.
6. Teorema cosinusului. Fie un triunghi ABC
AB = u, AC= v (figura LlO.). Atunci BC = v- u deci
[[BC[[
2
= BC BC= (v-u) (v-u) = vv-2uv+uu = llull
2
+llvll
2
-2[[ullllvllcos 9.


7. Din se lucrul mecanic L
efectuat n unitatea de timp de o F
asupra unei particule care se cu
viteza v este tocmai produsul scalar:
dL
-=Fv.
dt
8. un plan a o
a lui a avnd aria
A. Fie A un vector perpendicular pe a avnd
A
B c
Figura LlO
numeric cu A. Presupunem planul a se n
cu viteza v.
Atunci este defi-
nit un cilindru a-
vnd generatoarele
paralele cu v vo-
lumul V al cilindru-
lui n unitatea de
timp (numit flux)
va fi produsul scalar
Av, deci
Figura !.11
dV
-= Av; figura I.ll.
dt
2.15. Fie v, w E '\/
3
; vom defini produsul vectorial v x w E '\/
3
astfel:
v w snt coliniari (w = ;\,v cu AE lR) atunci
ALGEBRA LINIARA 63
v w nu snt coliniari, fie A= vwsin8 aria paralelogramului
construit pe cei doi vectori (8 E (0, n) A"' O); pe
planul paralelogramului are doi vectori directori de A, anume t
1
, t
2
;
91\"' {v, w, tJ (i = 1, 2) snt evident baze "t:
n V
3
fie T; matricea de trecere
!18----'.'Xi.', unde!IB={i,j,k}. Avem
detT
2
= -detT
1
. Presupunnd
detT
1
>0, definim


bazele g{J, f1B au orientare; a-
ceasta este "regula burghiului", sau
"regula minii stng", mate-
matic riguros); vezi figura I.l2.
Figura I.l2
2.28. Produsul vectorial are
a) vxw=-wxv, (V) v,wEV
3

b) v x w =O H v, w snt coliniari (liniar
c) vx(w
1
+w
2
)=vxw
1
+vxw
2
, (V)v,w
1
,w
2
EV
3
.
d) vx(f.w)=f.(vxw), (V)v,wEV
3
(V) f.EIR.
e) "x" : Va x Va ->Va este n fiecare argument.
a), b) d) direct din e) din c), d)
a). lui c) are trei etape.
I. Fie a, b EVa, nenuli, necoliniari b'
a lui b pe
pe a. Atunci ax b =ax b'.
Evident ax b ax b' au
sens (figura I.l3). Vom
au
iia x bll = ab sin 8 iia x b'll =
1
1
1
1
-..:::;-----
b'
Figura I.l3.
=a b' = abco{ )= absin8 = [[axb[[, deci a xb =ax b'.
II. Fie cazul particular n care V este perpendicular pe planul paralel
cu w
1
w
2
(cazul n care w
1
, w
2
snt coliniari se reduce la punctul d)).
Atunci v x w
1
este un vector (un reprezentant al situat n planul
determinat de w
1
w
2
, din w
1
prin rotire cu 2:, de
2
vw
1
; vxw
2
este un vector situat n planul determinat de w
1
w
2
,
din w
2
prin rotire cu 2:, de v w
2
analog pentru v x (w
1
+ w
2
). Dar
2
paralelogramele determinate de w
1
, w
2
, respectiv de v x w
1
, v x w
2
snt
asemenea, iar w
1
+w
2
, respectiv vx(w
1
+w
2
) snt diagonalele lor. n
64 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
paralelogramul determinat de v x w
1
, v x w
2
diagonala este v x w
1
+ v x w
2
,
deci este cu v x (w
1
+ w
2
).
III. n cazul general, fie w
1
, w
2
necoliniari wi, w2 vectoriale
ale lui w
1
w
2
pe planul perpendicular pe v (pentru v =O formula este
Folosind faptul unui paralelogram este un
paralelogram
vx(w
1
+w
2
)=vx(wi +w2)=vxwi +vxwz =vxw
1
+vxw
2
.
Fie g(J = {i, j, kl baza unui reper ortogonal; atunci avem
i X i = 0, j X j = 0, k X k = 0 i X j = k, j X k = i, k X i = j.
v = xi + yj + zk w = x'i + y'j + z'k, din 2.28
expresia a produsului vectorial
i j k
vxw=(yz'-zy')i+(zx'-xz')j+(xy'-yx')k = x y z
x' y' z'
pseudodeterminantul fiind dezvoltat linia nti.
ale produsului vectorial
produsul vectorial a doi vectori nenuli v, w este un vector
v x w, avnd pe planul determinat de ei, sensul dat de
regula burghiului cu aria vw sin e, a paralelogramului
construit pe v w.
cteva geometrice fizice care produsele
vectoriale:
1) verificarea vectorilor v, w prin v x w =O.
2) calculul ariei unui triunghi cr(ABC) = i IIAB x Aq. De asemenea avem
BC =AC- AB vectorial cu BC, AC x BC = AB x BC
trecnd la se teorema sinusurilor.
3) identitatea lui J. L. Lagrange (1736- 1813):
(v. w)
2
+ (v xw)
2
= v
2
w
2
; v W = vwcose
deci
(V w)
2
+(V X w)
2
= v
2
w
2
cos
2
8 + v
2
w
2
sin
2
8 = v
2
w
2
.
4) Fie d versorul de propagare a unei
unde electromagnetice plane n vid. Atunci vectorul
- intensitate E vectorul -
B se n planul normal la d snt
r0rpendiculari ntre ei (figura I.14).
E d =O, Bd =O, EB =O d este coliniar cu
ExB; mai precis, d=-
1
-ExB.
EB
5) Fie A un punct n F = PQ o cu
llv xwll = vwsine,
Figura I.14.
ALGEBRA LINIARA 65
punctul de n P. Se momentul n A al F produsul
vectorial M = AP x F ntre vectorul de al punctului P (de al
Vectorul M este evident independent de P
(presupus pe dreapta PQ), F = P
1
Q
1
P, Q, P,, Q, snt
coliniare, atunci AP x PQ = AP
1
x P
1
Q
1
.
2.16. Fie a, b, cE V
3
; se produsul mixt al lor,
real (a, b, c)[;_a (b x c). Se astfel o V
3
x V
3
x V
3
-> IR.
Fie a= x
1
i + Yd + z
1
k, b = x
2
i + y
2
j + z
2
k, c = x
3
i + y
3
j + z
3
k; atunci
(a, b, c) =a (b x c) = x
1
(y
2
z
3
- y
3
z
2
) + y
1
(x
3
z
2
- x
2
z
3
) + z
1
(x
2
y
3
- y
2
x
3
) deci
xl Y1 zl
(a,b,c)= x
2
y
2
z
2
.
xs Ys zs
2.29. Produsul mixt are
a) ordinea celor trei vectori cu o permutare
atunci produsul mixt nu se
b) ordinea celor trei vectori cu permutare
atunci produsul mixt doar semnul.
c) (a, b, c) =O H a, b, c snt coplanari (liniar
d) (a, b, c) = volumul V al paralelipipedului format cu cei trei
vectori.
a) b) din
c) (a, b, c) =O numai o linie a determinantului este o
de celelalte deci numai unul din vectori
este de doi snt coplanari).
d) Avem (conform figurii !.15):
la (b x eli= llallllb x clllcos<pl =A Cllalilcos<piJ =V.
1) Pentru orice
q,b,cEV
3
avem a(bxc)= ..,..b->
XC
=c(axb)=(axb)c din acest
\fiOtiv, produsul mixt respectiv se mai
(a, b, c).
2) Produsul mixt poate fi folosit la
calculul volumelor la verificarea
vectorilor. l vom uti-
liza la scrierea
Unor plane.
Fie a, b, cE V
3
; se du Figura I.15
bltll produs vectorial al lor vec-
torul ax(bxc). Evident, ax(bxc) fiind perpendicular pe bxc, va fi situat
n planul determinat de b c deci ax (b x c) = "Ab + J.W cu "A, f' E IR.
66 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
Se /.. = a c 1-t = -a b, are loc formula:
ax(bxc)=(ac)b-(ab)c=l(a\) (formulaluiGibbs).
Produsul scalar produsul mixt dau ca rezultat scalari,
cum produsul vectorial dublul produs vectorial au ca rezultat vectori.
De asemenea trebuie produsele scalare vectoriale nefiind
asociative, ele trebuie scrise totdeauna n n general,
a (bc) * (ab) C ax(b xc) * (axb) xc.
2.6. geometrice; plane drepte n
Fie M
1
,M
2
ES. un reper ortogonal Oxyz cu versorii i,j,k fie
OM
1
= x
1
i + yJi + z
1
k, OMz = x
2
i + y
2
j + z
2
k vectorii de ai punctelor,
deci M
1
(x
1
,y
1
,z
1
), M
2
(xz,yz,z
2
). Evident,
M
1
M
2
'C OM
2
- OM
1
= (x
2
- x
1
)i + (y
2
- y
1
)j + (z
2
- z
1
)k.
Atunci d(M
1
, M
2
) = JjM
1
M
2
jj = )cx
2
- x
1
)
2
+(y
2
- y
1
)
2
+ (z
2
-z
1
)
2
.
Vom spune un punct M mparte segmentul M
1
M
2
(M
1
* M
2
) ntr-un
raport k ElR \ {-1} M
1
M = kMM
2
. curM= OM vectorul de
rM +krM
putem scrie: rM - rM, = k(rM
2
- rM) sau rM = \ + k
2
, deci
b
t .
1
..
1
xl + kxz y
1
+ ky
2
z
1
+ kz
2
p
o tinem re1 re sca are x = , y = , z = . entru
' 1+k 1+k 1+k
k = 1 coordonatele mijlocului segmentului

M
1
M
2
:x= ,y= ,z=
2 2 2
segmentul M
1
M
2
n raportul k, respectiv -k (k * 1) se numesc conjugate
armonie.
TEOREMA 2.30. Fie Oxyz un reper ortogonal fixat n S n c S un
plan. Atunci A, B, C, DE lR cu A
2
+ B
2
+ C
2
*O astfel nct
pentru orice punct M E n de coordonate de reperul dat) (x,y,z)
avem Ax+ By + Cz + D =O. Reciproc, punctelor
M(x,y,z)ES care o de forma Ax+By+Cz+D=O, cu
A
2
+B
2
+C
2
*O, este un plan n S.
Fie n c S un plan M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) un punct fixat.
cu N =Ai+ Bj + Ck un vector nenul, normal la plan (ca vector
director al perpendiculare pe plan este unic la cu o
Deoarece N * O IINI1
2
A
2
+ B
2
+ C
2
* O. Fie
M(x,y, z) En un punct oarecare; atunci M
0
M .L N, N M
0
M =O, deci
A(x-x
0
)+B(y-y
0
)+C(z-zo)=O. Notnd D=-Ax
0
-By
0
-Cz
0
se
Ax+ By +Cz + D =O, cu A
2
+B
2
+C
2
*O.
ALGEBRA LINIARA 67
Reciproc, fie n = !M(x, y, z) E SI Ax+ By + Cz + D ",O, A
2
+ B
2
+ C
2
* 0}.
M
0
(xo, Yo, zo)En un punct M
0
En deoarece din
A2 + B
2
+ C
2
*O unul dintre A, B, C este nenul
atunci variabila se poate exprima n de celelalte din
relatia N =Ai+ Bj + Ck *O; avem
Axo + By
0
+ Cz
0
+ D =O. Vom n = n', unde
n' = {M(x, y, z) E S 1 M
0
M j_ N}, care este un plan.
Fie M E n, deci Ax+ By + Cz + D =O;
Axo +BYo + Czo +D =O A(x-x
0
) + B(y- y
0
) +C(z-z
0
) =O, deci
MoM -N =O, M
0
M J.. N deci M En'. Fie M E n'; atunci M
0
M J.. N
A(x- xo) + B(y- Yo) + C(z- zo) =O.
Ax -t;By+ Cz+ (-Ax
0
-Byo -Cz
0
) =O, de unde Ax+ By + Cz +D =O, deci
Mere.
1) Ax + By + Cz + D = O se planului n;
A, B, C, D snt unici Ia cu o
{figura I. 16).
n general, F c JR
3
este o
(plan,
etc.), se poate numi a lui
F ntre coordonatele
carteziene x, y, z ale unui punct M
care descrie
pentru ca punctul M
figurii F. punctele snt
date prin coordonate (sau prin
n: Ax+By+Cz+D = O
Figura I.l6.
vectori de iar planele snt date prin vom vedea dreptele
sau curbele n au cte cum anumite regiuni din
snt date prin
2) cazurile particulare de plane: planul xOy are z = O;
planul yOz are x = O; planul zOx are y = O; un plan paralel cu
xOy are z = k, k E IR, etc.
n planului n, Ax+ By + Cz + D = O, o de
exemplu B =O, atunci planul n este paralel cu axa aici cu Oy;
normala la plan este N = Ai + Oj + Ck N j =O, deci N j_ 0y
n!!Oy.
n planului, coeficientul D =O, atunci planul trece prin O,
originea reperu!ui Oxyz.
Fie M;(x
1
, y
1
, z
1
), i = 1, 2, 3, trei puncte necoliniare fie M(x, y, z) un
punct oarecare din planul determinat de cele trei puncte date. Impunem
ca M
1
M, M
1
M
2
, M
1
M
3
fie coplanari, deci ca produsul mixt
fie nul:
68 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! {PARTEA 1)
x- x
1
y- Y! z- zl
sau
Xz- xl
xa- xl
y
2
- y
1
z
3
- z
1
= O, sau {sub
Ya- Y
1
z
3
- z
1
X y z 1
1
xl
Y!
zl
Xz
Yz
Zz
1
= O (aceasta este planului determinat de trei
xs Ys za 1
puncte necoliniare).
Fie M
0
{x
0
,y
0
, z
0
) un punct
fixat N = Ai + Bj + Ck ;t O un
vector director al unei
fixate. Fie M(x, y, z) un punct
oarecare din planul ce trece prin
M
0
este perpendicular pe
Impunem
ca M
0
M N fie ortogonali,
deci M
0
M N=O, de unde

r if.&1B]lck'
/M(x,y,z)
M
0
(x
0
,y O>zo)
Figura !.17.
A(x-xo) + B(y- Yol +C{z-zo) =O
planului determinat de un punct perpendicular pe o
vezi figura I. 17.
Fie M
0
(x
0
, Yo, z
0
) un punct fixat v
1
= 1
1
i + md + n
1
k,
v
2
= 1
2
i + m
2
j + n
2
k doi vectori nenuli, vectori directori a diferi-
te fixate. Fie M(x, y, z) un punct oarecare din planul ce trece prin M
0
este
paralel cu cele date. N este normala planului, atunci
N _!_ v
1
N _!_ v
2
, deci N este coliniar cu v
1
x v
2
putem lua N = v
1
x v
2
.
Impunem M
0
M _!_ N, deci M
0
M (v
1
x v
2
) =O,
x-x
0
y-y
0
z-z
0
1
1
m
1
n
1
=O. (aceasta este planului determinat de
Iz mz nz
un punct care este paralel cu date).
Fie A(a, O, 0), B(O, b, 0), C(O, O, c) (a, b, c ;t O) punctele n care un plan
taie cele trei axe ale reperului ortogonal Oxyz fie M(x, y, z) un punct
oarecare n planul respectiv. Scriind AM, AB, AC snt coplanari
y z x-a
-a
X y Z
b O =0 sau -+-+--1=0 planului "prin
a b c
-a o c
figura I. 18.
ALGEBRA LINIARA 69
Fie acum D o n
Mo (x
0
, Yo, z
0
) un punct fixat al ei
v.= li+ mj + nk "O un vector director
al lui D. M(x, y, z) E D
un punct oarecare al dreptei,
atunci M
0
Mil v, deci M
0
M x v =O
sau
x-x
0
y-y
0
z-z
0

- = --= --(ecuatnle
l m n '
scalare canonice ale dreptei);
figura I. 19.
valoarea a
de mai sus cu t,
parametrice ale dreptei:
z
c
A
X
Figura I.18.
x=xo +lt, y=y
0
+mt, z=zo +nt; tE IR.
,. Fie D dreapta ce trece prin
punctele distincte fixate
M
1
(xl, Yr. zr) Mz(xz,Yz, Zz)
M(x, y, z) un punct oarecare al ei.
Atunci M
1
MII M
1
M
2
, deci
x-x
1
y-y
1
z-z
1
xz ""x1 Yz - Yt Zz - z1
dreptei de Figura I.l9.
puncte).
B
Fie D = n
1
n n
2
dreapta de a plane (neparalele)
y
n
1
: A
1
x + B
1
y + C
1
z + D
1
=O n
2
: A
2
x+ B
2
y + C
2
z + D
2
=O. Atunci coordo-
n!ltele (x, y, z) ale unui punct oarecare M E D
satisfac ambele de mai sus, deci putem
considera ca ale dreptei, cele ecu-
D

.D . {A
1
x + B1y + C1z + D1 = O
vezi figura
+ B
2
y + C
2
z + D
2
= O
L20.
Mai
N
1
= A
1
i+Bd +C
1
k,N
2
= A
2
i + B
2
j +C
2
k
snt normalele la cele plane, atunci
Nl XNz este vector director al dreptei D
alegem un punct M
0
(xo,y
0
,zo) pe D
putem scalare canonice ale
drepteiD.
2.31. Fie D = n
1
n 1tz
dreapta de a plane
1 __". __".
tN
1
xN
2
Figura !.20.
70 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
neparalele n
1
: A
1
x + B
1
y + C1z + D
1
=O 1tz: A
2
x + B
2
y + Czz + D2 =O.
Atunci plan care trece prin D este de forma
(Alx + B1y + C1z + D1) + (Azx + B2y + C2z + D2) =O, cu E lR.
[Scriind de mai sus sub forma
1
;:<A
1
x +B
1
y +C
1
z +D
1
) +(Azx+ B
2
y +C
2
z +D
2
) =O
admitem valoarea A. = =( = O) pentru a planului nz].

(A
1
x+ B
1
y + C
1
z +D
1
)+(A
2
x+ B
2
y +Czz + D
2
) =O
se poate scrie (A
1
+M
2
)x+(B
1
+B
2
)y+(C
1
+C
2
)z+W
1
+W2l=O,
cu (A
1
+M2)
2
+(Bl +B2)
2
+(C
1
+C
2
)
2
>'0, (\f)EIR.
n caz contrar am avea Al =
81
=
01
= -, deci N
1
[[ N
2
(N
1
, N
2
A2 B2 C2
normale le la plane), n
1
[[n
2
, cu ipoteza
unui plan; deoarece coordonatele punct al dreptei D
lui, acest plan trece prin dreapta D.
Reciproc, fie nun plan care trece prinD; alegem n planuln un punct
M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) f". D "-o E 1R cu
(A
1
x
0
+ B
1
y
0
+ C
1
zo + D
1
) +"-o (A
2
x
0
+ B
2
y
0
+ C
2
z
0
+ D2) =O, planul
(A
1
x + B
1
y + C
1
z + D
1
) + /"
0
(A
2
x + B
2
y + C
2
z + D
2
) =O trece prinD prin M
0
atunci coincide cu planuln. n concluzie, planul are o de forma indi-
n
Cu = =, =O valabil n cazuln = n
2
.
planelor care trec printr-o se fascicol de
plane din se fascicolului de
plane.
acum de la un punct M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) la un plan
n : Ax+ By + Cz + D = O. Scriem normal ei la plan care trece prin
x-x
0
y-y
0
z-z
0
Mo :--A-= -
8
--= -
0
- = t. P este acestei normale cu
planuln (Peste lui M
0
pe planuln) atunci coordonatele lui P
Ax
0
+By
0
+Cz
0
+D .
x = x
0
+tA, y = y
0
+ tB, z = z
0
+ tC, unde t =
2 2 2
. Se
A +B +C
IAx
0
+ By
0
+ Cz
0
+ Dl
JAz +Bz +Cz
Fie D
1
, D
2
drepte de vectori directori v
1
, v
2
>'O. Atunci unghiul 8 al
celor drepte se astfel:
0= v,. vz.
vl Vz
71
Fie Do de vector director v *O nun plan cu normala N *O.
dreapta D este cu planul n (sau n planul n)
unghiul dintre D n este zero. n cazul general unghiul e dintre D n este
unghiul dintre D ei pe planul n. Avem evident sine v N .
vN
2.7. Roto n plan n
Vom studia acum schimbarea coordonatelor unui punct cnd
reperul ortogonal. Fie Oxy, O' x'y' repere ortogonale n
plan presupunem bazele {i, j),
{i', j'l snt la fel orientate (matricea
d.e trecere are determinant pozitiv).
Fie (a, b) coordonatele lui O' de
reperul Oxy fie 8 E [O, 2n) unghiul
dintre semiaxele Ox, Ox' n
sens trigonometric direct. Cu aceste
elemente date, reperul O' x'y' este
complet determinat (figura I.21).
y'
M
Fie M un punct oarecare din plan
cu coordonatele (x, y) n reperul Oxy
cu coordonatele (x', y') n reperul
O'x'y'. Avem: OM= 00' + O'M, deci
y
xi + yj bj + x'i' + y'j'.
X
Figura L21.
de mai sus scalar, cu i, respectiv j
{
X = a + x' COS e - y' sin e
y = b + x'sine + y'cose
x'
Putem defini o f: JR
2
-+ 1R
2
, f(x', y') = (x, y) (cu formulele de mai
sus), care poate fi ca o compunere f = tor, unde t : 1R
2
-+ 1R
2
,
x=a+x", este o r:IR
2
-+IR
2
,
r(x', y') = (x", y" ), unde x" = x' cos 8- y' sin 8, y" = x' sin 6 + y' cos 8, este o
de unghie. Se este o : JR
2
-+ JR
2
, a
carer ma nce asocmta 1n aze e canonrce es e , = .
- . t . . - . b l . t M lcos e
sme
f =tor se mai
-sine)
case
Fie acum Oxyz, O'x'y'z' repere ortogonale n la fel orientate,
(a, b, c) coordonatele lui O' de Oxyz fie tabelul de directori
care axelor O'x', O'y', O'z' de axele Ox, Oy, Oz:
72 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
j' k'
j a21 a22 a2a
k aal aa2 aaa

CI-t! =i-i' =coi{O:x,Ox'), CI-t
2
=i-/ =coi{O:x,Oy'), etc .... (n tabel suma
elementelor de pe fiecare linie sau este 1, iar produsul
scalar al linii sau coloane este O, deci din 12 parametri 6
parametri ce lui O'x'y'z' de Oxyz). Fie M un punct
oarecare n cu seturi de coordonate (x, y, z); (x', y', z').
Avem: OM= 00' + O'M sau xi+ yj +zk = ai+bj +ck+x'i' + y'j' +z'k'
(figura L 22). scalar
succesiv cu i, j, k
( 1 ' 1
l
x = a+ a
11
x + a
12
y + a
13
z
(*): y = b + a
21
x' + a
22
y' + a
23
z'.
z = c + a
31
x' + a
32
y' + a
33
z'
N t
' d n , 1 1
o 1n x = a
11
x +a
12
y +a
13
z,
y" = a21x' +a22Y' + a23z',
z" = a
31
x' + a
32
y' + a
33
z' putem
defini f: IRa-; IRa,
f(x', y', z') = (x, y, z), care este o
compunere f =tor, unde
IR
a IRa ( ... " ") ( )
t : " , t X , y , Z = X, y, Z
z'
M
y'
X
Figura L22.
este o r : IR
3
IR
3
, r(x', y', z') = (x'', y", z") este o n
este o a matrice n bazele
canonice este
M, = r=:: =:: J
a31 a32 a33
Este evident Mr =Ia deci matricea Mr este
M;
1
= M'[ (astfel de matrice se numesc ortogonale). Notnd X
0
=(a, b, el,
X= (x, y, zl, X'= (x', y', z' l, se scriu matricea]
X= X
0
+Mr .x' inversnd, X'= M'[ (X -X
0
).
Unghiurile lui L. EULER (1707-1783). Fie Sl'l={e
1
, e
2
, eal baza
a lui IRa, cu reperul ortogonal Oxyz. mai nti o
n planul zOx (n jurul lui Oy), cu \lf. Trecerea de la reperul
SI'!= Oxyz la reperul SI'!'= {{
1
, {
2
, fa)= Ox' ,:Pz' se face formulele de
(
73
{
1
=e
1
cos\jf+e
3
sin\jf, {
2
=e
2
, {
3
=e
1
sin1jf-e
3
cos\jf; cu T
1
matricea de trecere Se face apoi o de unghi e n jurul axei
Qz', reperul .'18" = (g
1
, g
2
, g
3
) = Ox
1
y'z' (cu matricea de trecere
'J'z) n fine o n jurul axei Ox
1
cu unghiul y, trecnd (cu matricea T
3
)
]IJ. sitemul de coordonate Ox
1
y
1
z
1
identificat cu baza .'18' = {e;, e;, e;) a lui IR
3
(figura I. 23). Avem:
[
cos vr O -sin 1/fl _[cos iJ - sin iJ
1; = O 1 O , T
2
- sm 8 cosiJ
sin vr O cos vr O O
compunerea celor trei schim-
de reper trecerea de
la .'18 la .'18*) corespunde produ-
stiluimatricelor de trecere deci
matricea de trecere de la .'18 la
va fi o matrice
itnume T = T
1
-T
2
T
3
.
Unghiurile \jf, e, y se mai nu-
mesc unghiurile lui Euler.
a coordona-
telor unui punct
X"'(x
1
,x
2
,x
3
)EIR n baza .'18*
este
-1 T T T
T (x
1
x
2
x
3
) =T (x
1
x
2
x
3
) .
ea
z
o

cosy
cosy
siny
y
x,
e, X
Figura I.23.
2.8. Cteva elemente de geometrie
un ntreg n 1. Numim puncte elementele lui lRn.
ntre puncte x =(x
1
, ... ,xn), y = (y
1
, ... , Yn) E IRn este
n
prin d(x,y) = L (xk - Yk)
2
. Pe lRn se poate considera
k=l
structura de vectorial n 2.1; cu lRn se mai
uneori cu V n Elementele lui V n se vor numi vectori
n-dimensionali; un vector v E V n este de forma v = (v
1
, ... , Vn) cu v
1
, ... , vn
numere reale. Doi vectori nenuli v = (v
1
, ... , vn), w = (w
1
, ... , wn) din Vn se
numesc coliniari A. E lR astfel ca v = A.w.
(e
1
, ... ,en) este baza a lui Vn=IRn, atunci O:IRn->Vn,
x = (x
1
, ... , xn)-> x
1
e
1
+ ... + xn en este lui Descartes).
74 MATEMATICI SPECIALE+ TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
Pentru orice puncte x, y E IRn se vectorul
xy =(y
1
-x
1
, ... , Yn -xn). De aceea, x, y E fRn vE Vn, se va scrie
y = x + v n loc de xy = v. Se Ox = ()(x) este vectorul de al
punctului x. Deoarece e este punctul X poate fi identificat cu
vectorul lui de Ox.
Produsul scalar euclidian a doi vectori v, w E V n este prin sca-
n
Jarul <v,w>= unde v=(v
1
, ... ,vn), w=(w
1
, ... ,wn). asimi-
k=l
lnd vectori cu matrice 1 xn, < v, w > = v wr. < v, w >=O,
se spune vectorii v w snt ortogonali.
Lungimea unui vector vE Vn este prin v, v > = )i>i;
k=l
ntre puncte x, y E IRn este deci d(x, y) = 11 xy 11
v, w E V n snt doi vectori nenuli, atunci unghiul lor este acel unic
<V,W>
eE [0, n] astfel nct case= .
[[v[[flwfl
Fie N=(A
1
,A
2
, ... ,An) un vector nenul din Vn- Se hiperplan
trecnd prin punctul a= (a
1
, a
2
, ... ,an) avnd N ca vector normal
n
{x E IR"[< N,ax >=O) = {x = (x
1
, ... ,xn) E IR"[LA,(x, a,)= 0). Pentru orice
1"'1
hiperplan H o f: IRn -; 1R un real a astfel
nct H = {x E JR"[f(x) =a). de forma {x E IR" [f(x) <a},
{x E JR"[f(x) 2 a) etc. se numesc n JRn.
a=(a
1
, ... ,an)EIRn este un punct v=(v
1
, ... ,un)EVn este un
vector nenul, atunci dreapta trecnd prin a
cu veste D = {xE JR"[axllv} = {(xJ>xn)E JR"[x
1
-a
1
= ... = xn -a").
vl vn
Un concept mai general este cel de varietate de dimensiune k
n IRn (1 0:: k,:; n -1) trecnd prin punctul a E IRn, ca fiind o de forma
L = a + T = {a + x 1 x E T) unde T este un vectorial al lui Vn de
dimensiune k. Se poate orice varietate de dimensiune k n JRn
este a n - k hiperplane.
a, b E IRn, segmentul nchis de capete a, b este
[a,b] = {(1- t)a + tb lo ,:; t ,:; !); o C c IRn se da-
(lf) a, bEC, avem [a, b] c C. Hiperplanele, liniare
snt exemple de convexe.
75
0 care de geometrie
este problema liniare: fiind o
f: 1Rn ---+ 1R un sistem de
l:iJtiare de forma a
11
x
1
+ ... +,a
1
nxnfn iJ:!, ... ,ak
1
x
1
+ ... +aknxnfn bk, numite
liniare (in fiind unul din semnele$,=, punctele
de maxim sau minim ale lui {, cu aceste n bibliotecile de programe
algoritmi de rezolvare a unor astfel de probleme (de exemplu
simplex).
3. Valori vectori proprii; forme canonice ale
matricelot
3.1. Polinom caracteristic, polinom minimal
Fie K un corp comutativ (de exemplu, K = 1R sau <C). Se matrice
de tip m, n 1, cu n K[X], orice
A: {1, 2, ... , m} x {1, 2, ... , n}---+ K[X]. Notnd A(i, j) = aij E K[XJ, vom scrie ca de
obicei A = [
011
a
12
) cu M m, n (K[X])
ami am2 amn
matricelor de tipul (m, n) cu n K[X]. Se imediat
M m, n (K[X]) are de vectorial peste K avem
de a matricelor cu polinoame, avnd
ca cu scalari din K. Se de asemenea
Mn(K[X]) are de inel necomutativ cu unitate.
3.1. Fie A E Mn (K), n 1, o matrice i asociem matricea
q=A-XIn EMn(K[X]). Polinomul PA(X)=detC=det(A-Xln) din K[X]
se polinomul caracteristic al matricei A
EXEMPLE. 1) Fie matricele

Atunci PA (X)= X 4 xl = X
2
- 5X Ps(X) =-(X -l)(X- 2)(X- 3).
2) A E Mn(K) este o matrice A= diag(d
1
, ... , dn), atunci
PA(X) = (-l)n(X -d
1
) ... (X -dn); astfel, P
0
(X)= (-l)n Xn
n
Pz, (X)= (-l)n (X -l)n; mai general, C = (cij )
1
$ i, j $n E Mn (K) este o
matrice inferior (deci cu= O pentru i <)), atunci
76 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
n
Pc(X); (-1)" fJ (X -ci) lucru are loc pentru matrice triunghiulare
i=l
superior.
3) Pentru orice matrice A E Mn (K) avem PA (X); det(A- Xln), deci
PA (O)= detA. A este numai O este o
a polinomului PA (X).
3.1. Fie A E Mn (K) PA (X) E K[X] polinomul
caracteristic. Atunci:
a) gradPA(X);n PAr(X);PA(X).
b) PA(X) ;a
0
X" +a
1
X"-
1
+ ... +an, avem a
0
; (-1)",
a
1
; (-1)"-
1
Tr(A) [Tr(A); a
11
+ a
22
+ ... + ann este urma matricei Al
an ;detA.
a) Evident, gradul lui PA este n. Apoi
AT- Xln =(A- Xlnl ca atare
PAT (X); det(AT- Xln); det(A- Xln); PA (X).
b) PA(X);det(A-Xln)=(a
11
-X)(a
22
-X) ... (ann -X)+ (polinoame de
grad o> n- 2); (-1)" X" +(-1)"-
1
(a
11
+ az
2
+ ... +ann)X"-
1
+ ... +an deci
n n 1 -
a
0
=(-1) , a
1
;(-1)- Tr(A). Apoi an ;PA(O);det(A-Oln);detA.
3.2. Fie Q(X) E K[X], un polinom oarecare,
Q(X) =q
0
Xm +q
1
Xm-l + ... +qm. Pentru orice AE Mn(K) se poli
nom de matricea A definit de Q matricea
q
0
Am +Am-I+ ... +qmln EMn(K) care se mai cu Q(A).
Q(A) =O se spune polinomul Q este anulator al lui A.
TEOREMA 3.2. (Hamilton-Cayley). Fie A E M n (K) PA (X) polinomul
caracteristic. Atunci PA (A)= O n Mn(K). (Cu alte cuvinte,
polinomul caracteristic al unei matrice este un polinom
anulator al acesteia).
Fie
PA (X)= detC "'det(A Xln) = a
0
X" +a
1
xn-l + ... +an.
Matricea a lui C; A- Xln, CE Mn(K[X]), are forma C; (Cij),
unde Cij este complementul algebric al lui cji are forma
C
-d<O!xn-l d(l)Xn-
2
d<n-l) d d C < 1 At t
ij- ij + ij + ... + ij , ec1 gra ij _n- . unei pu em scrie
C = X"-
1
d
0
J + X"-
2
D(l) + ... + D<n-l), unde dk) = (di/k)) E Mn (K).
ca la teorema 1.2 n inelul Mn(K[X]) are loc
CC;(detC)ln, (A-Xln)(X"-
1
D<
0
J+xn-
2
D(l)+ ... +D(n-1));
= (aoX" + a
1
X"-
1
+ ... + a")ln.
77
matricelor polinoamelor, identificnd
/ n X""
1
X
1
X
0
1 t""l t . 1
, , ... , , , o 1nem re a,n ema ncea e:
D(O) aoln
AD(O) D(l) ; a1In
AD
(
1
) D(
2
) a 1
2 n
AD(n-2) _ D(n-1)
AD(n-1)
= a 1
n n
la stnga prima cu A", pe a doua cuA"-
1
, ... ,pe ultima cu
i..O = 1 n adunnd,
O=a
0
An+a
1
A"-
1
+ ... +anln =PA(A).
o deoarece
PA(X)=det(A Xln), PA(A)=det(A-A/n)=detO=O(!).
COROLARUL 1. Fie A E M n (K), atunci ('d) k E IN,
Ak =13
0
An-
1
+ 13
1
An-
2
+ ... + !3n_
1
In, unde 13; E K, i =O, 1, ... , n -1.
k; pentru k =O, 1, ... , n -l, avem
4-k = 1 Ak. Pentru k = n folosim teorema Hamilton-Cayley:
(-l)nA"+a
1
A"-
1
+ ... +anln =0, deci
A"= (-l)n-
1
a
1
A n-
1
+ ... +(-l)"-
1
anln, An vecto-
!"ial allui Mn(l{) generat de {In, A, ... , An-
1
). Presupunem
W" "'j3
0
A"-
1
+. ... + !3n_
1
In pentru k ;" n atunciAk+
1
=AAk = 13oA" +
+131An-1 + ... + l3n-1A = 13o (( -l)n-1 a1An-1 + ... + (-1)n1anln) + 131An-1 + ... +
+fin-lA= <13o(-1)"-
1
al+ 131)An-l + + <13o(-1)"-
1
a"-1 + l3n-1)A + !3o(-1)"-
1
anln
deciAk+
1
generat de 1/n, A, ... , A"-
1
}.
deci toate puterile naturale ale matricei A snt
lniare ale matricelor In, A, ... , A"-1, unde n este ordinul lui A.
COROLARUL 2. Fie A E Mn (K), detA '1' O; atunci
A
-1 " n-1 n-2
.
=,...oA +13
1
A + ... +!3n-lln, undei3;E K, !=0,1, ... ,n 1.
Din teorema Hamilton-Cayley avem:
(-1)"A"+a
1
An-l+ ... +anln =0, cu an=detAi'O. de mai
(
n-1
A
-1 b A-1 -1) An-1 al An-2 an 1 I .
sus cu , o =
-- - ... ---- n notam
(J.n an
an
78 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
3.3. Fie A E Mn(KJ l c K[X],
I = {Q E K[XJ 1 Q(A) = 0}. Atunci I este un ideal nenul n inelul K[X]
(idealul polinoamelor anulatoare pentru A).
Din teorema Hamilton-Cayley avem PA(A) =O, deci
PA E I atunci I # {O} (grad P = n).
Fie Q
1
, Q
2
E I; atunci Q
1
(A) =O Q
2
(A) =O, deci (Q
1
- Q
2
)(A) =
= Q
1
(A) - Q
2
(A) =O, deci Q
1
- Q
2
El. Apoi (V) Q E l V R E K[XJ avem:
(RQ)(A) = R(A) Q(A) = R(A) O = O, deci RQ E I. I este ideal n
K[X]. De altfel, (jl: K[X]-; Mn (K), Q-; Q(A), este un morfism de
inele I = Ker (jl.
Deoarece K[X] este inel cu ideale principale (teorema 1.3),
idealul I al polinoamelor anulatoare pentru A este generat de un polinom, de
grad minim printre polinoamele din I. Acesta este chiar unic este monic
(deci coeficientul termenului de grad maxim este egal cu 1).
3.3. Unicul polinom M E K[XJ cu
1) M(A) =0;
2) Q E K[X] Q(A) =O, atunci M 1 Q (M divide QJ;
3) coeficientul termenului de grad maxim al lui M este 1;
se polinomul minimal al matricei A
COROI.AR. Polinomul minimal al matricei A divide polinomul
caracteristic al matricei A.
PA (A) = 0 deci M 1 P k
LEMA 3.4. FieAEMn(KJ, xEMn,
1
(K) AEK, astfel nctAx='Ax.
Atunci (V) k <: 1, Akx = Akx mai general Q(A)x = Q(A)x, pentru orice
polinom Q E K[X].
Din ipoteza Ax = 'Ax A
2
x = AAx = A
2
x; prin
presupunnd = Akx,

= AkAx = Ak+
1
x.
Fie acum Q = + I3
1
X"-
1
+ ... + 13s E K[X]. Atunci Q(A)x = 13oA
8
x +
+ 131A"-1x + ... + 13/nx = <13oAs + 131As-1 + ... + 13)x = Q(A)x.
3.5. Fie A E Mn(IC); polinomul minimal polinomul
caracteristic au eventual
Deoarece M 1 PA orice a lui M este
a lui PA Reciproc, fie A E IC astfel nct PA(A) =O;
det(A- Ain)= O, deci sistemul liniar (A- Ain )x =O admite nenule fie
x E Mn,
1
(IC), x #O, o a sistemului. Atunci avem Ax= 'Ax. Din Ierna 3.4
M(A) x = M(A)x; dar M(A) =O; deci M(A)X =O, de unde M(A) =O,
deoarece x #O n vectorial Mn,
1
(IC).
Fie A E Mn (K) unde K = IR sau IC. o
pentru calculul polinomului minimal al lui A. Fie B = (A- X In)- b(X) cel
79
:trt:a.i mare divizor comun al tuturor elementelor lui B. Atunci PA(X) este
eli vizibil cu polinomul b(X) n plus, MA (X) = ( -1)n . pA (X)
b(X)
avem B = b(X) C, cel mai mare divizor comun al elementelor
matricei C fiind 1. Din (A-Xln)B = PA(X)ln (A-Xln}
;b{XlC = P A(X).Jn, deci PA este divizibil cu b(XJ. Fie b
1
(X)= deci
V\- Xln)C = b
1
(X)ln ca n teoremei 3.2,
b
1
(A) =O deci MA 1 b
1
. Pe de parte,se pentru orice inel
R. (V) aER, u(X) E R[X] avem u(X) = u(a) + v(X)(X- a) cu v(XJ E R[X];
acest fapt pentru inelul R = MnCEO, a =A u(XJ = MA(X)ln,
o matrice Q E Mn(K[X]) astfel ca MA(X).Jn = Q(X)(Xln -A).
lai dreapta cu C, MA(X)C = Q(X)(Xln - A)C = -b
1
(X>Q(X). Deoarece
c.m.m.d.c. al elementelor matricei MA(X)C este MA(X), va rezulta b
1
1 MA'
MA= b
1
PA(X) = b(X)b
1
(X) = b(X)-MA(X). Deoarece b, MA snt
monice, semnul este (-1)" ca atare, MA(X) = (-1)n.p A(X)Ib(X)].
3.2. Valori proprii vectori proprii
Fie K un corp comutativ (de obicei K = IR sau \C) V un vectorial
peste K. Fie f: V--> V un operator liniar (endomorfism) al lui V.
3.4. Un scalar A E K se valoare proprie a lui f
operatorul liniar g = f - A1v (deci g(x) = f(x)- X, (V) x E V) nu este un
izomorfism. cr(f) c K a tuturor valorilor proprii ale lui f se
spectrul lui f. A E cr(f), atunci v, = Ker g al lui V
se propriu valorii proprii A, iar vectorii
nenuli din v, se numesc vectori proprii ai lui f, corespunznd valorii
proprii A.
ExEMPLE. 1) operatorul liniar f: IR
2
--; IR
2
,
(x,y)-->(x,x+2y). n acest caz
g(x, y) = (x, x + 2y)- A(x, y) = ((1- A)x, x + (2- A)y). sufici-
ca g nu fie izomorfism este ca matricea lui g n baza
a lui IR
2
fie Valorile lui A pentru care are loc acest fapt snt A= 1,
A = 2 deci cr(f) = {1, 2}. Pentru A
1
= 1 avem = Ker g = {(u,- u) 1 u E IRI
pentru A
2
= 2, v,., = {(0, u) 1 u E IR}. Vectorii proprii corespunznd valorii
proprii A= 2 snt (0, u) cu u *O.
2) Fie operatorul (liniar) f: IR(X]--; IR(X], P--; XP. Se pentru
orice A E IR, operatorul g : IR[X]--> IR[X], g(P) = f(P)- AP =(X- A)P nu este
izomorfism nu este surjectiv) deci cr(f) = IR. n mod similar, pentru
operatorul de derivare D: IR(X]--; IR[X], P--; P', valorile proprii snt acei
80 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
scalari A E IR pentru care operatorul g : IR[X]-> IR[X], g(P) = P'- AP nu este
izomorfism. Aceasta se doar pentru A= O deci cr(fl = {0}.
n cele ce vom presupune V este finit dimensional, cazul cel
mai frecvent n n cadrul teoriei spectrale a operatorilor este studiat
cazul general, incluznd infinit dimensionale avnd n vedere
serioase in fizica n o
de teoria operatorilor, avnd recunoscute pe plan
mondial.
Presupunem deci dimK V<=. n acest caz, un operator liniar g: V-> V
este izomorfism numai este injectiv
g este atunci g este deci izomorfism, conform corolarului
2 al teoremei 2.15). Aplicnd acest fapt, un scalar A E K este valoare
proprie pentru un operator f: V-> V numai Ker(f- Alv) * {0},
un element nenul x E Ker(f- A1v ).
deci un scalar A E K este valoare proprie pentru un operator
f: V-> V H un vector x E V astfel nct
1) X* O;
2) f(x) = A.x.
Un vector x E V este vector propriu pentru f 4 x este nenul A E K
astfel nct f(xr = A.x.
Vectorii proprii din Kn se adeseori cu din
M n
1
(K). Vom vedea n cazul cnd K = IR sau K = C, valorile proprii se
n C.
3.5. Fie W c.. V un vectorial f 'V-> V un operator
liniar. W se {-invariant f(W) c W, (It) x E W,
f(x) E W.
W este un {-invariant al lui V, atunci
f 1 W poate fi ca un operator al lui W, f 1 W : W -> W.
3.6. Fie f : V ->V un operator liniar.
a) Pentru orice A E cr(fl, Vl. este un {-invariant al lui V.
b) A
1
, A
2
, ... ,APE cr(fl snt valori proprii distincte cte
atunci suma W = Vl. + Vl. + ... + este
1 2 p
a) Fie x E Vl. deci ({- Alv )(x) = 0, f(x) =Ax.
Deoarece AxE f(x) E Vl., deci este {-invariant.
b) prin p. Pentru p = 2, folosind 2.6,
pentru a Vl. este este suficient
1 2
V). =o. Fie (It) X E "V). ; atunci f(x) =Al X f(x) = AzX, deci
1 2
1 2
A
1
x = A
2
x, de unde (Al- Az)x =O. Dar Al* Az x =O, deci Vi. n V, =O
1 A2
suma V1.
1
+ VJ., este Presupunem pentru
ALGEBRA LINIARA 81
p -1?: 2 fie A
1
, A:J, ... , AP E u(f) valori proprii distincte. Fie
z = x
1
+ x
2
+ ... +xP = y
1
+ y
2
+ ... + Yp E V;_, +VA, + ... +V.<,
cu xi,Yi E V;.;' i = l, ... ,p.


deci
Dar
xP - Yp = -(x1 - Y1l - ... - (xp-1- Yp-1)
nlocuind n
(t - AP )(x
1
- y
1
) + (A
2
- AP )(x
2
- y
2
) + ... + (AP_
1
- Ap)(x p-
1
- Yp-
1
) = 0+{)+ ... +{) = O.
p-lori
Din ipoteza de inductie, V). + V, + ... + V). este deci
' 1 '"2 p-1

(A; - AP )(x; - y;) = O,i = l,2, ... ,p - 1 (scriere
Deoarece i P' i = 1, 2, ... , p- 1, xi = Yi J = 1, 2, ... , p- 1, de unde
xP = Yp deci scrierea este suma V). +VA + ... +V). este
' ' p
LEMA 3.7. Fie A, B E Mn(KJ A- B. Atunci PA= PB.
Deoarece A- B TE Mn(KJ nct
B = r-
1
AT. Atunci putem scrie:
PB(X) = det(B-Xln) = det(T-
1
AT-T-
1
(Xln)T) = det(T-
1
(A-Xl")Tl =
= det r-l . det(A- Xln)det T = det(A- Xln) = PA (X).
Pe baza leme} 3. 7 se poate da
Fie V un vectorial peste K, dim KV = n, f: V-> V un endomorfism
$ o oarecare n V. Se polinom caracteristic al endomorfismului
f polinomul caracteristic al matricei M'f', notat Pf' (acesta fiind independent
de. baza 98, cum Ierna 3.7).
TEOREMA 3.8. n ipotezele anterioare, A E u(f) numai
Pr(A) = O.
Avem A E u(f) H f -A lv nu este izomor-
fismH Mf'_).
1
v este H detM'f'-).
1
v =O H det(M'f' -Mn) =O H
H Pr(A) = O (am de ntre liniare matrice).
A este o valoare proprie pentru f numai P/Xl este
divizibil cu X - A.
3.6 Fie A E u(f) Pr (X) = (X -A)"' Q(X) cu Q(A) ;< O.
nA, se multiplicitatea a valorii proprii A.
82 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
r.l = dimK se multiplicitatea a valorii
proprii A.
3.9. Pentru orice ). E a(f) avem r.l 5: n .l .
Fie 9iJ. = {ui,u
2
, ... ,u,,} o n care, fiind sistem
liniar independent ri V, se poate completa la o ga = {u
1
, ... ,ur" ,vr.,+
1
, ... ,v,)
a lui V: Pentru i = l, ... ,r.l avem f(u;) =-tu,, deci matricea fn baza 9'1 are
forma
).
o o
*
...
*
o
).
o o
Mff! ).
* *
f
o
o o
...
o
*
...
*
unde cu semnul * au fost nsemnate elementele necalculate ale matricei.
Avem Pr(X) = PM"'(X) =().-X)'' T(X) dar Pr(X) =(X-).)"' Q(X)
f
Q(A) >'O, deci r;, 5:
3.3. de calcul ale valorilor vectorilor proprii
Presupunem K = IC o matrice E Mn(IC),
A = (aii )I>i,J<n. matrice este operatorului f: IC" cn,
X= (x
1
, ... AT = (a
11
x
1
+ ... + a
1
nxn,a
21
x
1
+ ... + a
2
nx
11
_,. , an
1
x
1
+ ... + annxn).
Valorile proprii vectorii proprii pentru matricea A snt prin
cele ale operatorului f A E IC este o valoare proprie pentru
AHC3)x " O astfel nct f(x) =Ax H (3) x >'O astfel nct x A T = }.x (notnd
X= xT) H xT. A T = AXT H un vector nenul X astfel nct
A X= AX H sistemul liniar omogen (A- }Jn) X= O admite
nebanale H det(A- }Jn) = O.
1. Un scalar ). E IC este valoare proprie pentru o matrice
A E Mn(IC) numai A este a
caracteristice det(A - }J n) = O,
au -).
ai2 ain
a2I
a22 -).
a2n
=0
ani an2
ann- A
83
2. PA (X) = (-1)"(X- A-
1
)"
1
(X- AP)"' unde il:t, ... ,AP E IC snt
distincte cte n
1
, ... ,nP snt ntregi<: 1 cu
n
1
+.;.+ nP = n, atunci a(A) = IA,, ... ,AP}.
Numerele nk,15ok 5op, snt algebrice ale valorilor proprii Ak;
conform 3.9, dim VJ., 5o nk pentru orice 1 ,; k ,; p.
ExEMPLE. 1) Fie A = !) . Valorile proprii snt exact
I
l:- A
2
1 =O deci A
1
= O '-2 = 5. Vectorii proprii X = ( x
1
) corespunznd lui
2
\x
2
A
1
A X= O deci x
1
+ 2x
2
= O, 2x
1
+ 4x
2
= O, de unde X = (-:u), cu
u *O. n mod similar, vectorii proprii Y = [ ;: ) corespunznd lui A
2

AY = 5Y deci y
1
+ 2y
2
= 5yl> 2y
1
+ 4y
2
= 5y2, de unde y
2
= 2y
1

y = (;V) CU V 0.
2) n plan n jurul originii, de unghi e, este prin matricea
A = ( ee - sine). Valorile proprii ale matricei A snt date de
\ sm cose
l
cose- A -sine 1 =o A2 -2A cose + 1 =O, de unde
sine cose-A. '
a(A) = {cose + isine,cose- isine}.
3) O matrice A E Mn(C) transpusa ei A au polinom caracteristic
deci au valori proprii (nu vectori proprii).
3. Suma valorilor proprii ale unei matrice A E M"(IC) este cu
urma matricei A, iar produsul valorilor proprii este egal cu detA. n
particular, O E a(A) H A este
Acest fapt din 3.1 teorema 3.8.
4. Fie A E Mn (IC) E cr(A). Atunci Ak E a(Ak) pentru orice k <: 1.
X* O astfel nct A X = AX. Prin k se
deduce imediat Ak . X= A_k X deci Ak E cr(Ak), cu vector propriu
X ca A.
5. Fie A E Mn(IR) A E IC 1 IR, A= a+ if3 o valoare proprie pentru A.
Atunci un A- invariant al lui IR" de dimensiune 2.
Fie X E cn un vector propriu pentru A, X = x' + ix" cu x', x" E JRn' x"' if:. O.
Atunci notnd X = xT, A . X = AX deci
A(X' + iX') = (a + i{3)(X' + iX'), de unde AX' = aX' - f3X', AX' = f3X' +aX.
84 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
S al lui !Rn generat de X',X' este deci A-
invariant n plus, X', X' snt liniar peste lR deci dim R S ; 2.
X'; mlC cum E lR, atunci X; X'+ iX'; (m + i)X'
din AX ; AX deducem (m + i)AX' ; (m + i)A X' cum
m + i * O, AX' = AX', deci A ar rezulta real, ceea ce este absurd.
6. (Lema lui Gersgorin). Fie A ; (aii )1,j<n o matrice din Mn(C).
n
Pentru orice 1 " i " n, se r; ; L la,) fie bila
j"':l;ji'i
n_
D, ; B(a;; ,r; ). Atunci are loc incluziunea cr(A) c U D
1

i=l
fie (\1) A E o(A), deci un vector nenul X ; [ astfel
nct A X ; ). X. Alegem 1 "i "n astfel ca lx;l; max( lx
1
1, 1 x
2
1, ... , 1 xnl),
deci x; * O. i din sistemul liniar A X ; ). X este
n
ailx
1
+ ... +(au - )xi + ... + ainxn =O, deci (au - A)xi = - L. aijx
1
. Atunci

n n lx 1
1 a1; - ?.llx;l" Jl, de unde 1 a,, -?.1" i"t;)a/ . Deoarece
1
1
:
1
ll "1 pentru oricej ;<i, la,,- J.b;r; E B(a,
1
,r;) incluziu-
'
nea
EXEMPLU. Fie
A; 3: i -/];n acest
1 -2 o
caz, r
1
; 1 i 1 + 1- 11; 2 ; r
2
; 1
r
3
; 3 deci valorile proprii ale lui
A snt cuprinse n reuniunea n-
chiderilor discurilor
D
1
= B(1, 2);
D
2
; B(3 + i, 1);
D
3
; B(O, 3).
Figura I.24.
85
3.4. Diagonalizarea triangularizarea matricelor
FieK un corp comutativ.
3.7. Fie A E MnCK). Spunem matricea A este
A - D = diag(d
1
, . , dn), TE Mn(l()
astfel nct T"
1
AT =D, D fiind o matrice
Fie V un vectorial peste K, dimKV = n f: V-? V un endomorfism.
Spunem f este diagonalizabil o $ n V astfel
nct Mf fie
A este n matricea D apar
chiar valorile proprii ale lui A (deoarece PA(X) = Pv(XJ); n particular, polino-
mul caracteristic al lui A se descompune n factori liniari peste K
dinA- D
n
PA(X) = Pn(X) = (d
1
- X)(d
2
- X) ... (dn- X)= Hl"IJ (X- d;).
i-:1
TEOREMA 3.10. (criteriul de diagonalizare). Fie V un vectori
al peste K, dimKV = n, f: V-? V un endomorfism pentru care polinomul
caracteristic se descompune in factori liniari peste K,
Pr(X) = (-l)"(X-
1
)"
1
(X- .<
2
)"
2
(X- .<p)"' E K[X), cu Ai E K unde
1 n
1
+ n
2
+ ... + np = n. Atunci sint echivalente
toare;
a) f este diagonalizabil;
b) o $ n V numai cu vectori proprii ai lui f;
c) V-"' EB V;., EB .. EBV.<, = V;
d) dimK VA; = n;,(''</)i = 1,2, ... ,p.
a)-? b) o $ = !u
1
, . ,un} n V astfel
!nct
[
d, o
Mf = O dz .
dn
iar di snt valori proprii (vezi Atunci
f(u
1
) = d
1
u" deci u
1
este vector propriu,
f(u
2
) = d
2
u
2
, deci u
2
este vector propriu,
f(un) = dnun, deci un este vector propriu,
$ este o numai cu vectori proprii ai lui f.
86 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
b)---+ c) Evident V" $V" $ ... $V,_, c V. Reciproc, fie vE V; atunci
v = a
1
u
1
+ a
2
u
2
+ ... +an un, cu a; E K. Cum u; snt vectori proprii, grupnd
termenii a;u; care V,_,,
vE v" EB v". EB ... EB v,_, deci V= V" EB v". EB ... $. v,,.
c)---+ d) Presupunem ar exista i(1 $ i Sp) astfel nct dimk V,_, < n,. Din
3.9. avem
dimK V.t::; n
1
, ... , dimK ni, ... , dimK VP ::; nP;
adunnd (vezi corolarul de la teorema 2.16),
n = dimK V"+ ... + dimK v,_,+ ... +dimK v,, < n, + ... + n; + ... + np = n,
n < n,
d) ---+ a) Avem
v" EB v". EB ... EB v,_, c v
dimK(V" $ ... $V-',)= dimK V" + ... + dimK V,, = n
1
+ ... + np = n,
deci V" $ ... $V-', = V. Fie 0!11 n V" , n V.<,, ... , Sfj, n
v,., . Deoarece V.<, nV-'; = O pentru 'A;* 'Aj 3.6) pentru
i??3 = 0!11 u u ... u Sfj, avem card (i?l3) = n
1
+ n
2
+ ... + nP = n. Vom
i??3 este sistem de generatori n V: (\i) v E V, v = v
1
+ v
2
+ ... + vp cu v; E V;,,
i = 1, ... , p, deci v de vectori din 0!11 +
de vectori din + ... + de vectori din Sfj, =
de vectori din i??3. Deoarece dimKV = n, i??3 este n V
este din vectori proprii.
Fie::%)= {u
1
, ... ,Un
1
,Un
1
+
1
, ... ,un); atunci putem scrie:
f(u
1
) = A.
1
u
1
+O u
2
+ ... +O un
f(u2) = o. u, + A.,u2 + ... +o. un
f(un) =O u
1
+O u
2
+ ... +A pun,
de unde M'f = diag(A.
1
, ... , A.
1
, -<.
2
, ... , A.
2
, ... , A.P, ... , A.P), f
este diagonalizabil.
CoROLARUL 1. Fie V un vectorial peste K, dimKV = n, f: V---+ V
un endomorfism cu Pr = (-1)"(X- A.
1
)"' ... (X- A.P)"' E K[X],
n
1
+ ... + nP = n. n; = 1 pentru i = 1, ... , p = n, toate valorile
proprii snt simple ale polinomului caracteristic al lui f, a
tunci f se
87
. Deoarece * o dim K 1 ; dar
!liilikV;t, S n, = 1, deci dimK V;t, = 1 = n,, i=1, ...
diagonalizabil:
CoROLARUL 2. (teorema de descompunere Fie f: V-> V
!i;i!lg;onalizabil, V = 4 v". Pentru orice X E V, X = f x,, avem
t=l
i""l
'f(fr.J = "Lf{x) = "LAixi deci f = LAJ>i unde Pi : V-> V, x-> xi.
"algoritm de diagonalizare": Fiind o
matriceA E Mn(K.), se parcurg etape:
1. Calculul lui PA (X) descompunerea n factori liniari
PA (X) = (-1)" (X- A
1
)"' ... (X- AP)"P.
2. Pentru fiecare valoare proprie A E cr(A) se dim
ca A fie este ca dim = pentru orice
A e;, cr(A). Presupunem
3. Se cte o 9!J. n V.<,, n V;<,, ... , 9'), n v"p vectorii
dn reuniunea bazelor 9!J. u u. .. u 9'), coloanele succesive ale
unei matrici nesingulare T.
, n, n., ___ Il_ -
Atunci T AT = D = diag(A,, ... ,A., A,, ... ,A.,, ... , A,, ... , A.).
EXEMPLE. 1) Matricea A = :) se deoarece are valori
proprii simple, cr(A) = {0, 5}, cu vectorii proprii respectivi X
1
= ( -
1
2
} X
2

Atunci lund T = (X
1
[X
2
) =(-
1
2
n

= = diag(0,5).
[
3 2 -6]
2) Matricea B = 2 2 - 5 nu este deoarece
2 1 -4
Ps(X) = -(X- 1)
2
(X+ 1) pentru A = 1 E cr(B), avem dim VA* nA,
deoarece dim VA= 1 nA = 2.
Reamintim o matrice A= (ai} E Mn(K.) se superior (respectiv
inferior) aii= O pentru oricej < i (respectiv j > i).
3.8. Fie V vectori al peste K, dimKV = n, f: V-> V un
endomorfism. Spunem f este triang;ularizabil o fXJ a lui
V astfel nct M 'f fie superior (sau inferior)
88 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
TEOREMA 3.11. (criteriul de triangularizare). Fie V un
vectorial peste K, dimK V = n, f: V -.. V un endomorfism pentru
care polinomul caracteristic se descompune n factori liniari peste K,
Pr(X) = (-1)"(X- A
1
)"' ... (X- AP)"' E K[X], cu Ai E K, unde
n
1
+ ... + np = n. Atunci f este triangularizabil.
Fie A= A
1
E cr(fJ; atunci u
1
E u
1
* 0.
{u
1
) este sistem liniar independent se poate completa la o
a'l_ = {u
1
,u
2
, ... ,vn). Deoarecef(u
1
) = Au
1
avem:
[
A a12 a1nl
@, O a22 a2n (A a12 a12J
A = Mr = ... ... ... = l O C ; cu CE M"_1 (K).
O an2 ann
Vom demonstra prin n. Pentru n = 1
este Presupunem pentru n - 1 1
A-X
o
o
a1nj
=(A-X)Pc(X}
ann-
P c<JD se descompune n factori liniari peste K atunci, din
ipoteza de T
1
E Mn_
1
(K), T
1
astfel nct
T
1
-
1
C T
1
= B
1
fie superior

Avem det T = det T
1
*O, deci Teste apoi r-
1
=


-1 (1 o )
deoarece se imediat T T = . O T
1
. T
1
_
1
= In . Putem calcula:
_
1
(A * ) (1 O J (A * ) (A * )
T AT = l O T
1
-
1
C .l O T
1
= l O T
1
-
1
CT
1
= l O B1 = B,
unde B este superior deci f este triangularizabil.
CoROLARUL 1. Fie A E Mn(K) cr(A) = {Av ... , AP) cu
algebrice respective n
1
, ... , nP (n
1
+ ... + np = n). Atunci,
(V) k E N, Ak este cr(Ak) = ... ,A;) cu
A7 = A; (i * j) ni cun).
89
Fie TE Mn(l() astfel nct
[
bu b12 b1n l
T-1AT = B = O b22 b2n
O O bnn
tAvem PA(XJ =PB(XJ = (bn -XJ(b
22
-XJ ... (bnn -X), deci pe n
. ma!ttice:a B apar valorile proprii.
.. .. J2{Jlntem presupune avem
).,
* * *
* *
1 *
2
B=
2
p
o
p
Bk = (T""
1
ATi = (?"
1
AT)(?"
1
AT) ... (?"
1
AT) = T""
1
AkT, deci Ak se
n plus, avem:
k
* * *
1
* *
k
*
1
k
2
Bk =
k
2

o
k
p
'Cleei cr(Ak) = cr(Bk) = ... ,;}, cu
COROLARUL 2. Fie A E Mn(KJ iar
cr(A) = {/.1> ... , AP} cu algebrice n
1
, ... , nP(n
1
+ ... + np = n).
90 MATEMATICI SPECIALE+ TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
AtunciA-
1
este cr(A-
1
) = {1//c
1
, ... , 11/cp) cu

Fie TE Mn(K.) astfel nct
Avem det(T
1
AT) = det B = ... A;' sau det A= det B =

... A;' * O, deci
Ici* O (It) i = 1, 2, ... ,p. (T
1
A-
1
T)B = (T1A-
1
T)(T
1
AT) =
=T
1
(A-
1
A)T=T
1
T=In B(T-'A-
1
T) =In, deci B-1=r
1
A-
1
T.
A-
1
se deoarece B-
1
este superior n plus
avem:
11 A.,
* * *
* *
1/A,
*
B-'
=
1/Ap
o
1/Ap
deci cr(A-
1
) = cr(B-
1
) = {11/c
1
, ... , 11/cp), cu
3.5. Forma Jordan (C. JORDAN, 1838-1922)
n cele ce teorema de reducere a matricelor la
forma Jordan, cu complete. Snt necesare o serie de
unele importante prin ele nsele. La acestui paragraf vom
prezenta "algoritmul de jordanizare".
TEOREMA 3.12. Fie V un vectorial peste K, dimKV = n, g : V--'> V
un endomorfism (operator liniar al lui V) g o g o ... o g, k E IN*.
k ori
Atunci avem:
a) Ker t/ c Ker tf+l Imt/ ::> Imt/+
1
;
b) s E IN* astfel nct:
2 + l
Ker g c Ker g c ... c Ker g
8
= Ker g
8
= ... = K(g).
ALGEBRA LINIARA 91
Pentru acel s are loc:

Im g ::::> Im g
2
::::> ::::> Im g' = hn g'*
1
=... = l(g).
d) V= K(g) 63 l(g) K(g), I(g) snt
a) Fie x E Ker t/'; atunci t/'(x) =O, de unde g(gk(x)) =O,
t/'*
1
(x) =O, deci x E Ker t/'*
1
Fie y E Imt/'*
1
; atunci y =gk+
1
(x), x E V,
de unde y = t/'(g(x)), deci y E Im t/'.
b1 Presupunem nu apare egalitatea n incluziunile
:l{er g c Ker g
2
c ... c Ker gk c ... c V. Atunci avem in
dilnKKer g < dimKKer g
2
< ... < dimKKer gk < ... < dimKV = n deci
k E IN* astfel nct dimKKer t/' > n, Fie sE IN* primul indice pen-
tru care apare egalitatea Ker tf = Ker g'*
1
Ker gs+k = Ker g',
{'ll},E IN*. k. Pentru k = 1 avem,
iet"!f+l = Ker g'. Presupunem Ker gs+k = Ker g'
:l{Eir'tf*k+l = Ker tf. Avem Ker g' = Ker gs+k c Ker tf+k+l Fie x E Ker tf+k+',
deCigs+k+l(x) =O saugs+k(g(x)) =O, de undeg(x) E Ker g'*k = Ker g';
g"(g(x)) =O saug'*
1
(x) =O, x E Ker gs+l = Ker g', deci
Ker g"tk+l = Ker g'.
c) Din punctul a) avem incluziunile;
Im g ::::> Im g
2
::::> ::::> Im gk ::::>
Par
deci
<-> dimK Imgk > dimK Imgk+I <-> dimKKer gk < dimKKer gk+l <-
c
H Ker gk"Ker gk*
1
. atunci de aici
+ l . l
d) Fie K(g) = Ker g' = Ker g' = ... l(g) = Im g' = Im g" = ....
Fie x E K(g) n l(g); atunci g"(x) =O x = g'(t) cu tE V. g'(g'(t)) =O
saug
2
'(t) =O, decit E Ker g
2
' = Ker g' (s;:, 1), de unde x = g'(t) =O,
K(g) n l(g) ={O}. Atunci avem K(g) 63 l(g) c V. Dar
63 l(g)) = dimKKer g' + dimKimg' = n = dimKV, deci K(g) 63 l(g) =V.
Fie x E K(g); atunci g'(x) =O, deci g'*
1
(x) =O sau g"(g(x)) =O,
g(x) E Ker g' = K(g) K(g) este g-invariant.
FieyE l(g); atunciy=g"(x), de undeg(y)=g'*
1
(x)=g'(g(x))E Img'=l(g),
deci l(g) este g -invariant.
3.9. vectorial K(g) definit n teorema 3.12 se
nucleul stabil al lui g. vectorial l(g) definit n
se imaginea a lui g.
Aceste se n mod evident la matrice.
EXEMPLE. 1) Se operatorulg: IR
4
-'> IR
4
, g(x, y, z, t) = (x- y, x- y,
x -y +z, t).
92 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
Matricea lui fn baza este
A o[j
-1
o o
-1 o o
-1 1 o
o o 1
Avem Ker {x IA x {a uT la E IRI, unde u (1, 1, O, 0); apoi

r
o o o o]
A 1 -1 1 O
o o o 1
KerA
2
{(a,b,-a+b,O)Tia,bE IRI.

nucleul stabil al
lui g este K(g) Ker A
2
Ker g
2
; n mod similar, imaginea este
l(g) Im g
2
{(0, O, u, vJTiu, vE IRI.
2) Fie D : IR
2
[XJ -> IR
2
[XJ operatorul de derivare; avem
Ker D !P E IR
2
[XJI P' OI IR (polinoame de gradul zero),
Ker D
2
{PE IR
2
[XJ 1 P"(XJ (polinoame de gradul nti) n final,
K(D) IR
2
[XJ, l(D) 101.
3) g este un operator nilpotent (3) r <: 1, g" 0), atunci
K(g) l(g) 10}, iar g este un automorfism, atunci K(g) 101
l(g)
3.13. Fie V un vectorial peste K, dimxV n,
g: V-> V un endomorfism. Fie vE V astfel nctgl'-
1
(v) *O =O
(k E IN*). Fie W {v, g(v), ... , g-
1
(v)l- generat de
GB {v, g(v), ... , gk-
1
(v)l. Atunci:
a) GlJ este n W dimxW k.
b) W este g -invariant
o o o
1 o o
M:;w
o 1 o
o
o o
10}
a) Fie a
1
u + C0,!?(v) + ... + a"gg'-
1
(v) 0 cu Ci; E K.
gl'-l
a,t/''(u) + a.,g"(u) + ... + a,g"-'(u) =O,

.. o o o
ALGEBRA LINIARA 93
"''"" .v. =O. Cl.zg(v) + ... + akgk-
1
(v) = O g"-
2
.
=O, deci a
2
=O, etc, ... , deci fill este sistem liniar independent
:lliltW'Ii' este pentru W. n plus dimKW = k = card fill.
Fiex E W; x = a
1
v + azg(v) + ... + akgk-
1
(v)
+ a,g(v) + ... +a, , g' '(v) +a, g' (v) E W deci W esteg-invari-
nt.
o
v = u
1
, g(v) = u
2
, ... , g"-
1
(v) = uk avem:
g(u
1
) = uz = O u
1
+ 1 Uz +O u
3
+ ... +O uk
g(uz) = u
3
"= O u
1
+O u
2
+ 1 u
3
+ ... +O uk
g(uk_
1
) = uk = O u
1
+O uz +O u
3
+ ... + 1 uk
g(uk) = O = O u
1
+ O u
2
+ O u
3
+ ... + O uk,
o o
1 o
M:
1
w = O 1
o
o
o
o
o
o
o
o o o 1 o
3.10. W definit n 3.13 se
g-ciclic.
_COROLAR. n ipotezele 3.13, fie le e K
= g + A 1v : V Atunci W este f -invariant
A O O O
1 A O
M'f;w = O 1 A
O O 1 A
Fie x e W; f(x) = g(x) +Ax e W deoarece W este
.g-invariant, deci W este f -invariant. Avem
A O O O
1 A O
Mr
1
w = M:,w +JJk = o 1 A
O O 1 A
'TEoREMA 3.14. Fie V vectorial peste K, dimKV = n, f: V un
ll'ldomorfism. Presupunem V = W
1
(!J W
2
(!J . (!J WP, unde W; snt
94 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
f -invariante (V) i = 1, 2, ... , p, dimKWi = n;. (n
1
+ n
2
+ ... + np = n).
Atunci o $' n V astfel nct
M, o
...
o
o
Mz
...
o
o o
...
o
= diag(M
1
, M
2
, ... , MP) cu M, E Mn, (K) .
... ... ... ...
o o
...
MP
Fie n W
1
, ... , .'Xj, n WP
9J' = u u ... u iXj,. Deoarece W,n W;= {O}
card $' = n
1
+ n
2
+ ... + nP = n, deci este suficient $' este
sistem de generatori ca rezulte n V. Pentru (V) v E V putem scrie
v = v
1
+ v
2
+ ... +un cu viE Wi' i = 1, ... ,p deci v de vectori
din + ... + de vectori din g{)P de
vectori din $ '.
Fie .'?li= {u!,u2, ... ,un), = {unt+l, ... ,unt+nz}, ... , = {unt+ .. +np-l+l'''''un}.
seama de faptul fiecare W, este f -invariant avem:
f(ul) =anUl+ ... + anl!Unl + 0. Uni+!+ ... + Q, Un
{(uni) = alnt Ul + ... + antnt Unt + Q. Uni +1 + ... + Q, Un
f(unt+l) =o. ul + ... +o' unl + anl+lnl+lu.nl+l + ... + an1+n2nt+lun1+nz + ... +o. un
((un)= 0. Ul + ... + 0. Uni+ 0. Unl+l + ... + 0. Unl+n2 + ... + ani+ ... +np-I+lnUnl+ ... +np-1+1 + ... + a,mun
deci Mf' = diag(M
1
,M
2
, ... ,MP), bloc cu M; E Mn, (K).
Teorema este
Fie A E M.(KJ (K inel comutativ cu unitate) fie i
1
< i
2
< ... < ik
(1 $ k $ n- 1) linii fixate ale lui A; fie j
1
<j
2
< ... <jk (1 $ k $ n- 1) coloane
fixate ale lui A. cu M = minorul din matricea A la
celor k linii fixate cu cele k coloane fixate. complementul
algebric al lui Mk
1
k cu AJ1 ... J" - (-l)it+ ... +i;.+iJ+ . ..+Jk . Mll, ... ,nJ\{ji, ... ,J"J
i
1
... ik i
1
".ik -
{l, ... n}\ji
1
, ... ,ik}
(minorul aflat la celor n - k linii cu cele n - k coloane
Reamintim regula lui Laplace: A E M.(KJ, K fiind un inel
comuta tiv i
1
< i
2
< ... < ik snt linii fixate ale matricii A (1 $ k $ n - 1),
atunci A = L (n mod analog, au loc
jl <}z< ... <jk
coloane fixate).
Folosind acest fapt, A = diag(M
1
, M
2
, ... , MP) E Mn (K)
este o matrice bloc cu M; E Mn, (K) n
1
+ n
2
+ ... + nP = n, atunci
detA = detM
1
detM
2
... detMP.
95
prin p. Pentru p = 1 este presu-
.!lno.ttdformula pentru p- 1 2': 1 fixnd liniile 1, 2, ... , n
1
va rezul-
t!corrform regulii lui Laplace
= det M
1
det (diag(M
2
, ... , M)) = det M
1
(det M
2
... det MP), ultima re-
decurgnd conform ipotezei de
asemenea A= diag(M
1
, M
2
, ... , MP) E M"(KJ, atunci
PA (X) = PM (X). PM (X) ... PM (X).
' ' '
avem A- XI"= diag(M
1
- XI",,M
2
- XI",, ... , MP- XI",)
proprietatea
. PA(X) = det(M
1
-XI" ) ... det(MP -XI" ) = PM (X) ... PM (X).
1 p l p
f:ie V un vectorial peste corpul comutativ K, dimKV = n, f: V-> V un
endotnorfism al polinom caracteristic se descompune n factori liniari
p.este K, Pr(X) = (-1)"(X- A,J"(X- ... (X- A.P)"' E K[X],
unde n
1
+ n
2
+ ... + nP = n. Vom nota P;(X) = (X- .1.)"' Q/)0 = P fXJ: P,(XJ,
deci P/XJ = P,(XJ Q,(XJ, i = 1, ... , p .
... seama de teorema Hamilton-Cayley de
ll!tre liniare matrice, putem scrie:
Pr(fl = a
0
f" + a
1
f"-
1
+ ... + a"1v = Ov, sau
Pr(fl = (-1)"({- .1.
1
1vl"' n (f- .1.
2
1vl"
2
o ... n (f- A.p1v)"' = Ov, sau
P;Cfl" Q,Cf) = Ov, i = 1, 2, ... , p.
3.11. Endomorfismul g, = f- A;1v (i = 1, 2, ... , p) se
el1domorfism asociat lui f valorii proprii "A, (deci f are p endomorfisme
V"' = Ker (= Ker (P,(j))) (i = 1, 2, ... , p) se
asociat lui {(deci f are p asociate).
3.15. n ipotezele de mai sus avem:
a) V"', c VA,;
b) V"' snt f -invariante, (li) i = 1, 2, ... , p.
a) Avem: V!c, = Ker(f- A.)v) = Ker g, c Ker = V"'
(deoarece n; 2': 1).
b) Fie x E V"; =O deci,

=O, sau g;'(g,(x)) =O de unde


g;(x) E V". Dar f\x) = g,(x) + "A,x, deci f\x) E V;.,, V" este f -invariant,
('1) i = 1, 2, ... ,p.
TEOREMA 3.16. (descompunerea Fie V un vectorial
peste K, dimKV = n, f: V-> V un endomorfism al polinom
caracteristic se descompune n factori liniari peste K Atunci
V = V' EB V"'' EB ... EB V"''.
mai nti polinoamele
Q
1
, Q
2
, ... , QP E K!XJ snt prime n ansamblu. FieI c K!XJ,
1= {T
1
Q
1
+T
2
Q
2
+ ... +TPQP E K!XJ 1 T
1
, ... ,TP E K[XJ}; se vede imediat este
96 MATEMATICI SPECIALE TEORIE. EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
un ideal n K[XJ, deci este principal (vezi teorema 1.3),
I = (U) = (T U E K[XJ 1 TE K[X]}. Deoarece Q, EI, i = 1, 2, ... ,p,
U 1 Q,, (V) i = 1, 2, ... , p, deci U = 1. Dar U E I, deci polinoamele
H; E K[X], i = 1, 2, ... ,p, astfel nct 1 =H
1
Q
1
+H
2
Q
2
+ ... +HPQV
De aici egalitatea de endomorfisme
(*llv = H
1
({)o Q
1
({) + ... + H P(f) o QP(f)
Fie acum v E V, oarecare. Din (*)
v = Q
1
(f)(H
1
(f(v))+ ... +QP(f)(HP(f(v)) = x
1
+ ... +xP,
unde am seama de comutativitatea H; ({) o Q; ({) = Q, (f) o H; ({) am
notatx, = Q/fl(H/f!(v)), i = 1, 2, ... ,p.
Vom (V) i = 1, 2, ... ,p, avem X; E V".
P;(f)(x) = P,(f)(Q,(f)(H,(f(v))) = (P,(f) o Q;(f))(H,(f)(v)) = Ov(H;(f)(v)) =O
deci x E V;t, de unde V c V.<, + V.>, + ... + v>,,
V = V.<, + V.>, + ... + V;t, , incluziunea fiind
de demonstrat suma este deci scrierea este
Fie v = x
1
+ ... + xP :::::: y
1
+ ... + Yp, cu xi, Yi E V'\, i = 1, 2, ... ,p;
(x
1
-y
1
) + ... + (xP- Yp) =O, deciz
1
+z
2
+ ... +zP =O,
zi = xi- Yi E VA,, i = 1, 2, ... ,p.
Presupunem de exemplu z
1
*O scriem z
1
= -z
2
- ... - zP. Atunci
Q
1
(f)(z
1
) = -Q
1
(f)(z
2
) - ... - Q
1
(f)(z P ).
Dar Q
1
(f)(z
2
) = ((-1)"([ -'.
3
1v)"' o ... o({-p1v)"'(f--'.
2
1v)"'(z
2
)) =O,
deoarece z
2
E V;t
2
= Ker(f - .<.z 1v )"
2
(am folosit comutativitatea). Analog re-
Q
1
(f)(z
3
) = ... = Q
1
(f)(zP) = O, deci Q
1
(f)(z
1
) = O. Dar,
Q;(f)(z
1
) = ((-1)"(f-z1y)
02
o ... )(f--'.,1y)"(z
1
) =O
pentru i = 2, ... , p, de unde Q;(f)(z
1
) = O, (V) i = 1, 2, ... , p. Din
(*)
z
1
= H
1
(f)(Q
1
(f)(z
1
)) + H
2
(f)(Q
2
(f)(z
1
))+ ... + HP(f)(QP(f)(z
1
)) =O, contradic-
z, =O, (V) i = 1, 2, ... , p, x, = y,, (V) i = 1, 2, ... , p, deci scrierea
este
TEOREMA 3.17. n ipotezele cu teoremei anterioare,
avem:
a) dimK V" = n,;
b) dimK K(g) = n,;
c) V;t = K(g); i = 1, 2, ... , p.
a) Conform ipotezei avem
Pr(X) = (-1)"(X-.<.
1
)"' ... (X-.<.pl"',n
1
+n
2
+ ... +np = n.
Conform teoremei de descompunere avem:
V = V.<, El1 V.>, El1 .. El1 V;t,,
97
V"' = Ker f -invariante. Fie m; = dimx V-' ; atunci
+ m
2
+ ... + mP = n. Fie ii; = gd v' f; = ii; + ; = tiv' . Pentru orice
avem ii; (x) = g;' (x) = O, deci ii;"' = OpeV;.,, g; este
'A este o valoare proprie a lui ii,, atunci ;\" este o valoare

a lui ii;"' = Ope V", deci ;\"' = 0, 'A= O (am folosit !ema 3.4).
a Cii;) = {Ol . Fie acum ;\ E <r(f; ); atunci x E V;\ x * O,
nct f;(x) = ;\x, deci ii,Cx) = (;\- ..:\;) x. ;\- ; E aCii;J,
'A= 'A,; cu alte cuvinte endomorfismul f; are o valoare proprie pe
i are valori proprii. Din teorema 3.14 o !?8' n V
a$fel nct avem: [M
1
,
0
]
!XI' Mz
M, = . .
o lk[p
,I)ilfe M; E Mm,(K), cum din teoremei 3.14, unde
M = M'f', i = 1, 2, ... ,p. Dar P
1
,(X) = Pr (X) Pr (X) .. .Pr (X), deci fiecare
li
l 2 p
pqjinom caracteristic Pr. (X) se descompune n factori liniari peste K,
fiecare{; are valori proprii; n concluzie <r(f;l = {;\;), i = 1, 2, ... ,p, cu multipli
citatea m;. Pr(X) = ( -1)" (X - ;\
1
)m
1
(X - ..1.
2
)" ... (X - ;\P)mP ,
m; = dimx V-' = n;, (li) i = 1, 2, ... ,p.
K(g;) = Ker g;' esteg,-invariant (teorema 3.12).
, ,,Deoarece g, = f- A; 1v K(g) este f -invariant; analog I(g)
f -invariant avem V= K(g) Eil I(g) (i = 1, 2, ... , p, i fiind fixat).
,, ,, Fie dimxK(g) = m
1
dimxl(g) = m
2
, m
1
+ m
2
= n. Din teorema 3.14 avem o
'bata !?8' n V astfel nct
= [Mi' O J
f O
fz
E M"'l (K) este matricea lui 1, = M';! E M m, (K)
este matricea lui lz = fjr(g,) Avem de asemenea
Pf = Pr, (X) P
1
, (X), deci 1, ]
2
au valori proprii. Ca la punctul a)
't,,r;re ca valoare proprie doar pe A;, deoarece ii;' = iii; are ca valoare pro-
prie doar pe zero. Aici nu valorile proprii ale lui fz; vom
,l[, p<lz ). Presupunem contrariul fie x E I(g;), x * O, astfel nct fz(x) = .-\x;
atu11:ci ({ - ; 1v )(x) = O, deci x E Ker g; c K(g, ), de unde
:t,E K(g,) n I(g,.) = {O} contradictie. n concluzie, P- (;\,.,) * O are loc relatia
, . r, .
100 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
Din prima pentru t = k - 1,
ai= ol i = 1, 2, ... , r, deci u =o.
O {ul> u
2
, ... , ur} cu din poate fi
prin completarea baze a lui Ker gk-
1
la o a lui Ker gk.
TEOREMA 3.19. Fie V vectorial peste K, dimKV = n, f: V --4 V un
endomorfism cu polinomul caracteristic
Pr(X) = ( -1)"(X- A.
1
l"' (X- A.
2
)"
2
... (X- A.p)"' E K[X], n
1
+ n
2
+ ... + nP = n.
Atunci pentru orice i = 1, 2, ... ,p, fi= tlv';:V' --4 V', o
91!i n V' astfel nct fie bloc Jordan avnd pe
scalarul A;.
Pentru simplificaree t"rierii vom nota A;= A., n; = m,
g; =f-A.; 1v = g, V' =V'. Conform teoremelor 3.17 3.12 avem incluziunile
stricte:
{0} c v, = Ker g c Ker g2 c ... c Ker g-
1
c Ker g' = K(g) = v,,
unde s,; m. dk = dimKKer gk, k =O, 1, ... , s avem
O= d
0
< d
1
< d
2
< ... < d,_
1
< d, = m (multiplicitatea unde
d
1
= multiplicitatea a valorii proprii A.. p
1
= d,- d,_
1
,
p
2
= d,_
1
- d,_
2
, ... ,p,_
1
= d
2
- dv P., = d
1
. Vectorii x din Ker gk 1 Ker gk-
1
se
numesc vectori de k au proprietatea =O

*O.
Alegem p
1
vectori de s ca n !ema 3.18,
K
'IK ,_,
u
1
,u
2
, ... ,uP
1
E erg erg
astfel nct {u
1
, ... , up, r EB Ker g'-
1
= Ker g' =V', u
1
, u
2
, ... , up,
sistem liniar independent (aceasta din de fapt din prima
proprietate). Conform anterioare, alegerea se poate face prin
completarea unei baze oarecare a lui Ker g'-
1
Avem
{g(u
1
), g(u
2
), ... , g(up, )} c Ker g'-
1
1 Ker g'-
2
,
g'-
1
(g(u)) = g'(u) =O g'-
2
(g(u;)) = g'-
1
(u) #O.
Conform lemei 3.18 g(u
1
), ... , g(up,) este un sistem liniar
independent {g(u
1
), ... , g(uPt Jr n Ker g'-
2
=O. Atunci p
1
+ d,_
2
,; d,_
1
,
decip
1
o>p
2
o a lui Ker g-
2
, cu
g(ul), ... ,g(uPI),upl+l'''''uP2 E \Kergs-2,
la o a lui Ker g-
1
procedeul avem:
{g
2
(u
1
), ... , g
2
(up, ),g(up
1
+
1
), ... , g(up,lr c Ker g'-
1
1 Ker g'-
2
conform lemei 3.18 un sistem de vectori liniar indepen-
dent fg2(u
1
), ... , g
2
(up, ), g(up,+
1
), ... , g(uP
2
)1- n Ker g'-3 ={O}.


o>p
3
iar la o a lui Ker g-
2
, etc. n final,
de vectori:
ALGEBRA LINIARA 101
g
9
3U
11
... ,UPJ.
u
u
,_,c J ,_,( J ,_zc J ,_zc J ,_,( J ,_,c l
KergJg ul , ... ,g up, ;g up,+1 , ... ,g uP2 ;g upz+l , ... ,g uP3 ; ...
... ; uP.-1+1 uP
. p
1
+ P
2
+ ... + P., = d, - d,_
1
+ d,_
1
- d,_
2
+ ... +d
2
- d
1
= d, = m
.. liniar deci o n Vi. = m) (faptul snt
este o a modului n care au fost vectorii
completarea bazelor a folosirii sumelor directe).
:Re:ma1rc:iim lund lui generate de vectorii de pe fiecare co-
din diagrama de mai sus, n ordinea coloanelor, pe ca
de ciclice, anume: p
1
ciclice de dimensiune s,
pz- p
1
ciclice de dimensiune s- 1, p
3
- p
2
ciclice de dimen-
s- 2, etc, ... ,p,- p_,_
1
ciclice de dimensiune 1, deci n total
p
1
+ ... + p_,- P.,-! = P., = d
1
ciclice (attea ct multiplicitatea

matricea lui{; n baza e!J( de mai sus, n ordinea parcur-
e?J; = {u"g(u
1
), ... ,g-
1
(u
1
); u
2
, g(u
2
), ... , g'-'(u
2
), .. ;
Ufli, ... ,g
8
-
1
(UP
1
); Up
1
+l, ... ,g
8
-
2
(up
1
+
1
); ... ;uPe-t+
1
, ... ,uP..D aplicnd corolarul
3.13 pentru ciclice, un bloc Jordan cu celule
Jord.;tn:
A.
o
o
1 A.
1
'0
()
o 1 ).
A.
o
1 A.
Mm;-
@ 1
{, -
o
1 ).
).
o
o
cv1
).
).
o
102 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
Deci n snt p
1
celule Jordan de ordinul s, p
2
- p
1
celule Jordan de
ordinul s -1, ... ,p,-p,_
1
celule Jordan de ordinul1; Pk =p._
1
atunci nu
apar celule de ordinul s + 1- k.
TEOREMA 3.20. Fie V un vectorial peste K, dimKV = n
f: V_, V un endomorfism cu polinomul caracteristic descompus n
factori liniari peste K:
P
1
(X) = (-1)"(X- A.
1
)"
1
(X- /"
2
)"
2
... (X- A.pl"' E K[X),
unde n
1
+ n
2
+ ... + nP = n. Atunci o !3IJ n V astfel nct Mf
Jordan.
Conform teoremei 3.16 de descompunere avem
V= V"
1
El V"' El ... El V"'. Conform teoremei 3.19 n fiecare V" cte
o YB, astfel nct fie bloc Jordan cu scalarul A.,, i = 1, 2, ... ,p.
Atunci din teorema 3.14 n baza !3IJ = !31J
1
u !31J
2
u ... u YBP avem
o
o
Jordan.
COROLAR. Fie A E Mn(K) o matrice pentru care polinomul
caracteristic se descompune n factori liniari peste K,
p
PA(X) = (-1)n IJ (X- "-J', cr(A) = {A,l> ... , A.P) n
1
+ ... + np = n.
i=l
Atunci o matrice TE Mn(K) astfel nct r-'AT = J,
unde J este o matrice sub forma Jordan.
Fie f: K" _, K" endomorfismul asociat lui A n baza
YB, din K" (deci fix) = x . A T).
Fie T matricea de trecere de la baza Yil, la baza !3IJ din teorema 3.20.
Atunci ?
1
AT = Mf = J.
A jordaniza o matrice A E Mn(K) ca mai sus, a indica o matrice
TE Mn(K) astfel nct ?
1
A T = J (forma Jordan).
1) Forma Jordan este la o permutare a
celulelor Jordan.
2) teoremelor 3.19 3.20 snt constructive, deci ne
un algoritm de aducere la forma Jordan.
3) Teorema 3.20 nu are loc K = IR P /.Xl nu are toate
reale. Pentr.u aceste cazuri cteva
103
3.13. Fie n =X:- a,_
1
X:-
1
- ... - a
1
X- Uo E K[X] un polinom
(primul coeficient= 1). Matricea
O O O O a
0
1 o o
c, = o 1 o
O O O 1 a,_
1
companionul matricial al polinomului n. Polinomul
!;&racteristic al lui C, este (-1)' n.
).;.,
0
Fie P = r!', nE K[X], k;, 1, n monic ireductibil peste K, grad n = r.
}4('tricea
c, o o
N c,
J,= o N E M,.(K)
n
o
N c,
se Jordan (peste
KJ
polinomului r!', unde
matricea NE M,(KJ are toate elementele nule cu lui n
1
,, egal cu 1.
Teorema loc n acest caz, doar celulele Jordan snt ca
licelea definite mai sus. n cazul K = lR, n =X- A E lR[X] p = r!', atunci
A O O
1 A
J k = o 1
n
O 1 A
/
[deoarece C, = (.\) N = (1)], forma a celulei Jordan.
1t:_x2- I3X- y E lR[X] cu f3
2
+ 4y < O (n ireductibil peste lR) P = r!', atunci
avem:
[H::
J,= o 1 o y
"
o o 1 p
o
o
o y
o o 1 p

104 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
1)
o
Prezentarea algoritmului de jordanizare
Presupunem este o matrice A E Mn(K) corola-
rului teoremei 3.20.
ETAPA I-A. Se polinomul caracteristic
PA (X)= (-1)" fi (X -'A;)"'
i"'l
spectrul cr(A) = {'A
1
, ... , 'AP), n
1
+ ... + nP = n.
ETAPA A Il-A. o valoare proprie 'A= 'A
1
E cr(A) fie B =A- 'A ,In
(matricea operatorului g = f- 'A
1
1v A este lui {J. Se
ascendent al nucleelor, un finit de

V,, = Ker B c Ker B
2
c ... c Ker B''-
1
c Ker B'' = K(B) = VJ.,
(reamintim dim V,_ = multiplicitatea iar
,
dim v" = n
1
= multiplicitatea ale lui 'A,).
ETAPA A III-A. Alegem liniar
u" ... , up, E Ker B' 1 Ker B'-
1
astfel nct Ker B'-
1
$ [u
1
, ... , up, }- = Ker B''.
vor constitui prima linie a tabelului de mai jos: u
1
, ... , uPJ
Se vectorii Bu
1
, ... , Bup, care lui Ker B'-
1
1 Ker B''-
2

alegem vectori liniar up,+
1
, ... ,up, E KerB'-
1
\KerB''-
2
astfel
nct
Ker B
8
-
2
EB {Bu
1
, ... , BuP
1
, up
1
+
1
, .. , uP
2
}- = Ker B
8
-
1
.
Se poate scrie atunci o a doua linie de vectori a tabelului (*)
Se apoi prin acestora cuB, vectorii
se aleg vectori liniar up,+!, ... , up, din Ker B'-
2
1 Ker B''-
3
ast-
fel nct
Ker Bs-S EB {B
2
u
1
, ... , B
2
uP
1
, Bup
1
+
1
, ... , BuPz' upz+l' ... , UP
3
}- = Ker Bs-Zetc.
n final se tabel:
105
B
,_, B,q-1 Bs-2
u
1
, .. , uP, uP +
1
, ... , uP , ... ,uP +
1
, ... ,uP
1 1 2 .<
Ultima linie constituie o pentru V,, = Ker B. generate de
coloanele tabelului (*) snt B -ciclice; mai precis p
1
dintre acestea snt de
dmensiune s, p
2
- p
1
de dimensiune s- 1, ... , P.,- P.,-l de dimensiune 1. n
plus V'' este suma a acestor ciclice, al total
este egal cu p
1
+ (p
2
- p
1
) + ... + (p.,- p,_
1
) = P, = dim v,, . Reunind vectorii
dirt tabelul (*), lund coloana nti, apoi a doua, a treia etc., se o
.@
1
a lui V'' Notnd B0.
1
) = (bloc diagonal format din attea celule ct
djni.V,, ).
ETAPA A IV-A. Se reface etapa a III-a pentru fiecare din valorile proprii
kz, ... , )..P' o :'ill
2
pentru V
2
,... o :'illP pentru V'P.
Reunind bazele :'ill
1
, ... ,:'illP se o :'!Il pentru V
1
$ ... EBV'P =K"
3.16). Notnd cu T matricea n x n avnd drept coloane succesiv
vectorii din :'ill
1
, :'ill
2
, ... , :'iiiP, se o matrice 'r
1
AT = J. Dar
d
911,
un e fiecare bloc <'iagonal B()..k) = MfiV'" 15: k 5:p este format din attea
celule J ordan ct dim V .
1
ExEMPLE, Fie 1) A= [ -! =: J. n acest caz, A E M3(1R)
PA(X) =-(X+ 1)(X- 2)
2
, deci n
1
= 1, n
2
= 2, cr(A) = {-1, 2}.
mai nti )..
1
= -1, cu n
1
= 1. Avem B =A- )..l
3
,
V;(,= V
1
= generat de u
1
= (0, 1, -1l. Tabelul(*) corespunznd lui
feste deci redus la un singur vector:
(*) u,.
106 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
Apoi pentru 'A,= 2 avem n, = 2 B =A- 21
3
=
4 7 4
v,, = JR
3
generat de (1, O, -1); apoi dim v,, = 1,
V"' = {[ x
1
+ 2x
2
+ x
3
=O} dim V"' = 2. ascendent al nucleelor
este V, c V"'.
2
Alegem u
2
E V"
2
\V, astfel nct V, EE> iu
2
r =VA, ; de exemplu
2
2
uz= ( -2, 1, ol. Tabelul (*) n acest caz astfel:
(*)
{ Uz
Buz
unde
r-1 -1 -1r-21 r 11
Buz = -3 -6 -3 'll 1 = O .
4 7 4) o) l-1J
Lund matricea
T=(u
1
luzlu
3
)=[
-2

1
-1
o

r-1
o o]
r-
1
AT=J=
2 o .
1 2
( 1
1 1
OI
1-1
3 o
li
2)FieA=i
o -1
j din M
4
(1R).

-1
-1

n acest caz, PA (X)= (X- 1)
4
cr(A) 111. Atunci pentru 'A= 1 avem
dimiR V"= 4, deci V"= IR
4
nucleelor este
V,= Ker B c Ker B
2
c V"= JR
4
,
unde
B=A-1
3

un calcul evident, V,= \(a, b, -b, a- 2bl 1 a, b E IRI dimiR V,= 2.
Apoi Ker B
2
= l(x" xz, x
3
, x
4
)T 1 x
1
- Xz + x
3
- x
4
=O} dimiR Ker B
2
= 3.
Alegem u
1
E V"\ Ker B
2
, cu Ker B
2
EE> iu
1
}- =V"; de exemplu u
1
= (1 O O O)T.
ALGEBRA 107

o 1 1 o 1 o
-1 2 o 1 o -1
Bu
1
=
=
-1 o -2 1 o -1
o -1 -1
o o o
evident V,_ EB !Bu
1
r = Ker B
2
;
o 1 1 o o -2
Bzu, = B(Bu
1
) =
-1 2 o 1 -1
-2
=
EV,_.
-1 o -2 1 -1 2
o -1 -1 o o 2
n fine alegem un vector uz E v, astfel nct {B
2
u
1
, uz} constituie o
pW V, do "' o[!}
'l'abelul (*) este aici de forma

T=(u
1
1Bu
1
Conform teoremei anterioare,

o o

1 o
1 1
o o
3}Lund
[
-7
-6
A=
o
6
3
2
=:]
O 2 O'
-3 -1 5
=(X+ 1)
2
(X- 2)
2
deci cr(A) =

n acest caz,
= IR
4
generat de (O, 1, O, -1l, deci dim Vl., = 1. Apoi
. V"' = Ker B
2
= {(x
1
, x
2
, x
3
, x
4
l1 x
1
- Xz =O, x
1
+ x
4
=O},
108 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
unde B =A- 2!
4
; dim V, = 2 V'
2
=V, = lui JR
4
generat de
2 2
(1, 2, O, ol, (0, 2, O, 1l. Tabelul (*)pentru A= A
1
= 2 este de forma
{
u
1
= (0,0,1,0)T
Bu
1
= (A-2l
4
)u
1
=(1,1,0,-1l.
Pentru A= A
2
= -1, tabelul este de forma
(*) u
3
, u
4
unde vectorii u
3
, u
4
constituie o pentru v,, = Ker(A + !
4
); de exemplu,
Us = (1, 2, o, ol u. = (0, 2, O, 1)T Lund
T = r-
1
AT = J
o -1 o 1 o o o -1
snt numeroase. De exemplu,
A E Mn(l[) r-'AT = J (forma Jordan), atunci
cr-'ATJ" = r-'. A" T = J",
deci A"= T J" r-
1
pentru orice n 2>: 1; astfel se puterile naturale
ale matrici (reducndu-le la puterile lui J, care se pe
celule).
Vom vedea mai trziu sistemele liniare de ordinul I cu coefi-
se folosind jordanizarea, care n plus permite
"decuplarea" sistemelor respective, n subsisteme mai mici, asociate unor
celule Jordan.
4. Metode numerice n algebra
4.1. Rezolvarea sistemelor liniare
Fie un sistem liniar AX= B, cu A E Mn(IR) matrice Atunci
sistemul admite o Pentru rezolvarea lui se pot aplica
metode directe (Gauss) sau metode iterative (acestea din recomandabile
pentru n mare). Regula lui Cramer este are doar o
aplicarea ei conduce la calculul an + 1
de ordin n. Dar calculul unui determinant de ordin n revine la a calcula o
de n! termeni, fiecare termen fiind produsul a n factori. pentru
a aplica efectiv regula lui Cramer, trebuie efectuate cel N = (n + 1) (n!)
Deoarece n! > nne-n pentru orice n 1, N > (n+l) nn e-n; de
exemplu, pentru n = 30, N > 10
25
. Astfel, se 10
8
pe rezolvarea unui sistem liniar de 30 de 30 de
necunoscute prin regula lui Cramer ar necesita cel 10
9
ani!
1 09
a) Metoda lui Gauss (K. F. Gauss, 1777-1855)
Fie un sistem liniar
n
_Laijxj ::= ai,n+l; 1 :S: L :S n
f:l
k'){scris matricea! A X= B), unde se presupune detA *O. pe
metoda Gauss.
presupunem au *O (ceea ce se printr-o renumerotare a
<diectm<Jsc:utelc>r; deoarece det A* O, cel unul din a
11
, 1 $} $ n,
nenul). Atunci prima se scrie
>. vo-
(1) (1) - (1} d (1) - U,j (2 < . < 1)
x
1
+a
12
x
2
+ ... +a
1
nxn -al,n+l' un ea
11
--- -J-n+ .
au
> frtntulj;inctaici cu a,
1
pentru i = 2, ... , n, din a i-a punnd
(l) (l) (2 . 2 . 1)
au ::= aij - a
11
ai
1
$ z. $ n, ':SJ $ n + ,
._
L.,;aij x
1
- ai,n+l pentru L- 2, ... , n.
j=o2
am efectuat n + 1 + (n + 1)(n- 1) = n
2
+ n
&istemul (1) este echivalent cu sistemul
(1) (1) (1)
Xr +arzXz + ... +alnxn = al,n+l
:eresupunnd *O (ceea ce se renumerotnd necunoscutele)
repetnd procedeul anterior se sistemul echivalent cu (1)
(1) (1) (1) (1)
Xl + a12 Xz + X3 + + aln xn :;;;:; al, ntl
(2) (2) (2)
Xz + a23 Xs + ... + azn xn = az, n+l
exponent am indicat de ordine al etapei n care se
respectivi).
Iternd procedeul, se va n final un sistem triunghiular echivalent cu
{1), anume
110 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
(2) (2) (2)
Xz + a23 X3 + + azn xn = az, n+l
(2)
(3) (3)
X3 + ... +aanxn = a3,n+l
+ (n-1) _ (n-1)
Xn-1 an-l,nxn- an-l,n+l
Acest sistem se "de jos n sus". Se total de
este
n
L<k2 +k)
n(n+1)(n+2) =O(n3)
3 .
k=l
1) Pentru a o precizie se ca la
fiecare pas k, n cazul cnd elementul ait-
11
este nul sau "foarte mic", se
schimbe locul astfel nct pe locul acestui element fie situat
elementul cel mai mare (n modul) dintre

cu p = k + 1, ... , n, numit
pivot (pentru pasul respectiv).
2) Se n aplicarea metodei Gauss anterioare se "en
passant" valoarea determinantului matricei A, anume
A
(1) (n-1)
=auazz ... ann .
EXEMPLE. 1) prin metoda Gauss sistemul
(
2x
1
+x
2
= 4
4x
1
-x
3
=1
x
1
+ x
2
+ 2x
3
=O,
urmnd etapele anterioare. Prima se scrie echivalent x
1
+ix
2
= 2.
cu -4 cu -1 adunnd-o la a doua a treia, se
sistemul echivalent
=2
x
3
= -7
1
2
x
2
+2x
3
= -2
Se dintre elementele -2, i lui x
2
din a
doua a treia) primul are modulul mai mare, astfel nu trebuie
ordinea a doua cu -i eliminnd apoi x
2
se
sistemul triunghiular echivalent cu cel
1
xl
+
-x
2 2
x2
. ( 2 32 15)
'Secabtintesolutla -- - -- .
.. . 7' 7' 7
.2) sistemul
x
1
+ 2x
2
2x
1
+ 3x
2
+

1
-x
2 3
xa

111
2
7
2
15
7
4
-1
5x
2
+ 5x
3
+ x
4
4
x
3
+ 2x
4
20
Prima este deja cu -2 adunnd-o cu a
se sistemul
r
+
2x
2
4
-
x2
-
xa

-9

+ 5x
3
+ x.

4
X a
+ 2x
4

20
fntervettind a doua a treia (pivotul fiind indicat n se
sistemul
r
+
2x
2
4
1 4
x2 +
xs
+ -x.

5 5
l
x2
-
X a
-9
xa
+
2x
4

20
Eiminnd x
2
xl +
2x
2

4
1 4
x2 +
Xa
+
5x

5
1 41
-x.

--
5 5
1 -1]x
3
+
2x
4
20
Forma se intervertind ultimele (pivotul
pentru x
3
fiind indicat n sistemului este (-218, 111, -102,
-,41).
Se poate constata pentru un sistem liniar cu matricea cu n
n necunoscute, total de este 9n.
112 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, (PARTEA 1)
b) Metoda a lui Jacobi (K. G. Jacobi, 1804-1851)
presupunem un sistem liniar A B [cu A E Mn(IR), B E Mn
1
(1R)
A este echivalent cu un sistem de forma C X+ D unde
CE M"(IR), DE Mn,
1
(1R), cu ca pentru matricea C (cij


avem
n n
IICII
2
= L 1
i=l j=l
TEOREMA 4.1. (Jacobi-Banach). n aceste de vec-
x<kl definit prin astfel: x<
0
>
x<k+!J C. x<kl + D este convergent 1; a sistemului. n plus,
are loc formula 1; "x<k>, cu evaluarea erorii
k 1.

<p: IR"-> IR",X-> C X +D
elementele lui IR" cu n-dimensionali). Pentru
orice X, Y E IRn avem
d(<p(X), <p(Y)) ll<p(X)-<p(YJII II<C X+ D) -(C. y + DJII
IIC(X- YJII:>IICIIIIX- Yll IICII d(X, Y).
Deoarece JICII < 1, <p este o restul din
principiul al lui ST. BANACH (1892-1945), tratat la cursul de

4.2. Inversarea matricelor
Fie A E M"(IR) o matrice (detA * 0). Calculul
inversei lui A formula A-l -
1
-CA;; )T
1
<,
1
.<n este impropriu pentru
detA " - -
aplicarea metodelor numerice, deoarece revine la calculul a n
2

de ordin n - 1. Folosind de exemplu algoritmul Gauss, putem rezolva
simultan cele n sisteme
o
o
1 , 1 :>j:; n.
o
o
Pentruj 1, 2, ... , n se respectiv X
1
, X
2
, .. , Xn
astfel nct A X
1
=ei' Considernd matricea
x cx, IX
2
1 ... IX"),
113
A-X=)AX
1
IAX
2
1 ... IAXn)=(e
1
le
2
1 ... len)=ln
atare A-
1
=X. In pornind de la matricea 2n x n, (A II"), se


prin de tip Gauss, o matrice de tipul (I" IA-
1
) organizind
...... ,.",,._,lucrurile, calcululluiA-
1
2n
2
celule de memorie 2n
3

't'J>erltru valori mici ale lui n se fiind
scrie sistemul liniar A x = y cu x, y n-dimensionali,
se prin metode elementare se x = By. Atunci A-l= B.
:ExEMPLE. Fie A= G ! ). Scriem sistemul A x = y, deci explicit
{
2xl +xz = YJ
xl +4xz = Yz
t 4 d - d d It'
4 1

:-cc< pnma ecua,w cu- a un1n cu a oua, rezu a x
1
=
7
y
1
--;:;y
2

1 2 d .
Xz=-7Y1 +7y2, ec1
A{:-n
A= [ n atunci sistemul A . X= y se scrie
{
2x
1
+ x
3
= y
1
Xz = Yz
xl = Ya
X
1
=y
3
, x
2
=y
2
, x
3
=y
1
- 2y
3
ca atare, A-
1
=

-2
4.3. Calculul rangului unei matrice; forma
i f.c.uacaA E Mm.n (!R) este o matrice, atunci am rangul ei p(A) este
..e"'"' cu dimensiunea lui !Rm generat de cei n ai
(deoarece acest este tocmai imaginea liniare
"'? 1Rm, x "'?A x, asociate lui A). Deoarece p(A) = p(AT), un rezultat similar
..... .. liniile lui A
am numit elementare trei tipuri de
asupra coloanelor lui A: intervertirea a coloane oarecare;
unei coloane cu un scalar nenul adunarea la o a
unei alte coloane. Deoarece lui !Rm generat de
lui A nu se rangul lui A nu se prin
114 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
aplicarea unei elementare (sau a unei succesiuni de astfel de
asupra coloanelor lui A.
Prin elementare asupra coloanelor, din orice matrice
A E Mm,n (lR) de rang r se poate o matrice de forma
r n-r

cn
o o o o o
*
o o o o o
ciz2
*
ci33
*
* * *
* o
o
unde c
11
,

... , c;,r snt scalari nenuli astfel de forme se mai


numesc matrice pe coloane. n mod similar se definesc formele
pe linii.
EXEMPLE. 1) Fie A = ( :} atunci intervertind coloanele ntia a
treia, apoi prima cu adunnd la a doua, se

aceasta este o pe coloane pentru A; p(A) = 1.
2)Avem
A[l
1 4
_:] [:
2 4

o o
:]
1 2 o 2 -2 -2
2 6
-2 2
2 6
-2 2
-2 -2
-4
1 6 5 1 4 6 5 1 2 2 4
4[1
o o
-:J r:
o o
l]-.[:
o o
!}
1 -2 1 -2 1 o
1 -2
-4 2
1 -2 1 o
-1 2 4 1 -1

o) 1 -1 o
,,
pe coloane pentru A; p(A) = 2.
3) Ne propunem aducem la forma pe linii matricea
[
2 1 o 1)
A= 2 O -2 2 .
4 3 2 1
115
[
1 1/2 o 1!2J [1 1/2 o 1/2J [1 1/2 o 112]
A --7 2 O -2 2 --7 O -1 -2 1 --7 O -1 -2 1
4 3 2 1 o 1 2 -1 o o o o
elementare att asupra coloanelor ct asupra
unei matrice A de rang r, se poate n final forma -
1 o
1
o

1
o o o
A --7 B B este o pe coloane a lui A, atunci p(B) = p(A)
lui B Im.A; n mod similar, A --7 C C este o
a lui A pe linii, atunci Ker A= Ker C (pentru sistemele
omogene Ax= O Cx =O snt evident echivalente). Reamintim
A E Mm,n(IR) p(A) = r, atunci vectorial Ker A al
liniar omogen Ax= O are dimensiunea n- r; n particular,
f18ifi,. atuntci sistemul admite numai x =O.
o (prin care trece un curent
avnd m noduri (vrfuri) n arce.
"care
cu suma celor "care ies"
(de exemplu n figura I.25 avem
m = 4, n = 6 n nodul 1 avem
I
3
=l
1
+ 1
4
). De asemenea, suma 1
3
/
':!tflor de tensiune n lungul Jl.,
:contur nchis este (de exemplu,
n Ek este de ten-
siune pe arcul Ik n
atunci pentru triunghiul 143 avem
E
4
+E
6
+E
3
= 0).
Acestea snt binecunoscutele legi ale
lui G. R. KIRCHHOFF (1824-1887),
care admit o reprezentare

n fiecare vrf al suma
3
4
- 2
I,
Figura I.25.
cu M = (aij )lsism;ls}:Sn matricea de a n care
fiecare element a,
1
este egal respectiv cu O, 1 sau -1 cum arcul} nu trece
;prin vrful i, "iese" din i sau n i. De exemplu n cazul figurii
ll:nterioare,
116 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
r


o o o -1 -1
Atunci legea lui Kirchhoff relativ la se scrie matricea! astfel
M H oodo/ em
este vectorul al pe cele n arce. Pentru a scrie matricea]
lege, vom fixa n mod n primul vrf un

egal
cu O vom defini P; n fiecare vrf i astfel nct de
tensiune ntre orice vrfuri i, j (presupuse unite parcurse n sensul
i---+ j) fie cu P;- Pj a A doua lege a lui
Kirchhoff deci n lungul contur nchis al suma
de tensiune este (deci ne ntoarcem cu valoare a
cu care am pornit). Ca atare, notnd cu p
m-dimensional al cu E n-dimensional al
de tensiune, E = MT. p.
I E Ker M EE Im(MT); n particular, avem
ET .J = pT. M I =O. Scriind matricea de M unui circuit,
se rezolvnd sistemul liniar-omogen MI= O, ceea ce se
poate face utiliznd forma pe linii a matricei M. Rangul matricei M
el un rol important, legat de exemplu de contururile independente ale
circuitului.
euclidiene
1.1. Produs scalar, ortogonalizare
acest capitol cu studiul fundamentale de cu pro-
scalar (numit prehilbertian), care o extindere
a geometriei euclidiene, vorbim de ar-
de norma unei matrice, de unghi a doi vectori n-dimensionali
de unghi a nenule etc. cu produs scalar
pe astfel de constituie obiectele matematice prnei-
mecanicii cuantice.
1.1. Un vectorial real V se prehilbertian real
o Vx V -tiR, (x,y) --t <.x,y>, astfel nct pentru orice
,x
1
;y,z; E V pentru orice . E IR, fie ndeplinite
PS.l. <.x,y> = <y,x>;
PS.2. <.x +z,y> = <.x,y> + <z,y>;
PS.3. <l.x, y> = .<.x, y>;
PS.4. (It) x E V, real <.x, x> este pozitiv este nul
numai x = O.
Vx V--tIR, (x, y) --t <.x, y>, se produs scalar real; spa-
prehilbertiene reale fmit dimensionale se mai numesc euclidiene
reale.
;Se imediat prin xvx
2
, .. ,xm,y
1
,y
2
, .. ,yn E V
... ,Am, M2' ... , E IR, atunci
m n m n
(2),x,, LJ.l;Y;)= LL;J.l;(x.,Y;l
i"'l j=d i=lj=l
Punnd . = -1 n PS.3, <-x, y> = -<.x, y> pentru orice x, y e V.
Doi vectori x, y E V se numesc ortogonali <.x, y> =O se scrie x .L y.
de ortogonalitate este, conform PS.l, Deoarece
<u, 0> = <u, v-v> = <u, v> + <u, -v> = <u, v>- <U, v> =O,
u .L O pentru orice u E V. De asemenea, u .L u,
u =O conform PS.4. Pentru orice x E V llxll = ,j< x, x >; evident,
t9.nforln PS.4, llxll llxll =O numai x =O. llxll se
118 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
norma lui x; vom vedea se unei
norme pe V
EXEMPLE. 1) V= Va cu produsul scalar uzual al vectorilor: pentru orice
v, w E Va, v = x
1
i + x,j + xak w = y
1
i'+ y,j + Yak
avem
<V, W> =x
1
y
1
+X!!Yz +X!!Ya
Va este astfel un euclidian (deoarece au loc evident
PS.1- PS.4).
2) Fie V= IR". Pentru orice x, y E IR", x = (x
1
, .. , xn), y = (y
1
, . , Yn), punnd
n
<X, y> = x
1
y
1
+ ... + XnYn = _Lx,y,, se un produs scalar numit euclidian.
i=l
vectoriale reale Mn,l (IR) IR", atunci este evident
se poate exprima produsul scalar euclidian n scriere astfel:
<X,y>=xr-Y,
unde X, respectiv Y, este a coordonatelor lui x, respectiv y,
n baza V= IR" cu produsul scalar de mai sus este
"prototipul" euclidian real, ntr-un sens care va fi precizat mai
departe. Mai general, pe vectorial real Mm,n (IR) se poate defini produ-
sul scalar pentru orice A, B E Mm n(IR), se pune <A, B> =urma ma-
tricii AT B; A= (au), B = (b,), ci
m n
<A, B >= L Laij bij.
ico:l }=!
Acesta este de fapt produsul euclidian n Mm,n(IR)"' IRm".
3) Fie V= Cr
0
a,bJ vectorial real al continue [a, b]->IR); se
poate considera pe V produsul scalar defmit prin
b
< f, g > = f f(x)g(x) dx, (\t)f, g E bJ"
a
V este un prehilbertian real (infinit dimensional).
TEOREMA 1.1. Fie V un prehilbertian real.
(a) Pentru orice x, y E V are loc 1 < x, y > 1 sllxiiIIYII (inegalitatea
lui H. A. Schwartz, 1843-1921).
(b) V este vectorial normat, relativ la norma V --7 IR, x ->llxll;
(c) (It) x, y E V, !x + Y!
2
+ 1/x - Yll
2
= 2(llxll
2
+ !IYII
2
: (regula paralelogramu-
lui).
a) y =O, atunci IIYII =O, <X, y> =O este
Presupunem y ,o O fie A E IR. Atunci conform PS.4,
<X+ Ay, X+ Ay> ;o, o,

<X, X>+ 2A <X, y> + A
2
<Y. y ;o, O,
deci jjyjj
2
. A
2
+ 2. <X,y> A+ jjxjl
2
;o, O, (It) A E lR.
GEOMETRIE 119
Din regula semnului trinomului de gradul doi n mod necesar
::"dscrn1inantultrinomului este negativ, deci
<X, y>' - llxll
2
IIYII
2
:o: o,

1 <X, Y> 1 =" llxiiiiYII
bl Pentru orice x E V orice J.. E 1R avem
=Jr:c;..z-,-(x,.....,..x) =lt..lllxii-
Apoi pentru orice x, y E V avem
llx+ Yll = J<x+ y, x+ Y > =

+ 2 <x, Y > +IIYII
2
="
=" llxll
2
+ 21!xiiIIYII + IIYII
2
= llxll + IIYII
n avem llxll =O numai x = O, deci x--> llxll este o
pe V V devine un vectorial normat.
c) Pentru orice x, y E V avem
llx + Yll
2
= < x + y, x + Y > = llxll
2
+ 2 < x, Y > +IIYII
2
'
llx-y!l
2
= <x-y, x- Y >= llxll
2
-2 <X, Y > +IIYII
2

.adunnd aceste se
Pentru orice x E V prehilbertian real), norma llxll se
mai lungimea vectorului x; X, y E V real
d(x, y) = llx- Yll se ntre x y; iar x, y snt nenuli,
conform lui
. Sehwartz E [ -1, 1) nu-
mim unghi al vectorilor x, y nu-
reale E [0, n] astfel nct
<x,y>
cos
8
= llxll IIYII
, Deoarece orice prehil-
bertian V este un metric
.. relativ la d(x, y) = llx- Yll,
x, y E V, se poate vorbi de
de elemente
"din V.
-X
Figura II.l.
1.2. Se Hilbert real orice prehilbertian
real, care este complet (DA VID HILBERT, 1862-1943).
1) V= IR" este un Hilbert real.
2) V= C
1
a,
61
nu este complet, deci nu este Hilbert.
1.3. Un vectorial complex V se prehilbertian
complex o V x V--> IC, (x, y)--> <X, y>, astfel nct pentru
!lrice x, y, z E V pentru orice A. E IC fie ndeplinite
120 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
<X, y >- <y, X>, <X+z, y >=<X, y> + <z, y>, y > = <X, y >;
n plus real <X, x> (real deoarece< x, x > = < x, x >) este pozitiv este
nul numai x =O. V x V-+ IC, (x, y) -+ <X, y>, se
produs scalar complex; prehilbertiene complexe finit dimensionale
se mai numesc euclidiene complexe (sau unitare).
Produsul scalar complex are ca cel real
snt aproape identice. Deoarece inegalitatea lui Schwartz se
diferit de cazul real, vom da argumentul: pentru y =O la fel; fie
y * O A E IC. Atunci
(X+ Ay, X+ Ay) 2: o,

A):IIYIIz +): <x, y> +A< y, x > +flxlfz 2: O.
<X, y> =O, inegalitatea Schwartz este
<X, y> *O, alegem A= t l < x, y > l, cut E IR,
<X, y>
t
2
IIYII
2
+ 2t 1 <x, y > l+ilxf[
2
2: O, (\f)t E IR.
Din regula semnului trinomului de gradul doi
1 <x, y> 1
2
- llxrniYII
2
"o,

1 <x, y> 1 o>llxiiiiYII
n cazul prehilbertiene complexe se definesc analog ortogonalita-
tea, norma, dar nu se unghiul a doi vectori. Un pre-
hilbertian complex complet se Hilbert complex.
EXEMPLE. 1) Fie V= IC". Pentru orice x, y E IC", x = (xl> ... , xn),
y = (y
1
, ... , Yn), punnd
n
<x,y>=x1Y1 + ... +xnYn = Lx3;t,
se un produs scalar complex.
V= IC" cu acest produs scalar este "prototipul" euclidian complex;
el este Hilbert. Analog putem exprima produsul scalar n scrierea
<X, y > = XT Y.
2) Fie V= { f: [a, b]-+ IC 1 f vectorial complex al
continue [a, b] -+ IC, cu produsul scalar complex.
b
< f, g > = J f(x)g(x)dx, (\/){, g E V.
a
Se un prehilbertian complex infinit dimensional, care nu este
un Hilbert (deoarece nu este complet).
1.4. Fie V un prehilbertian real sau complex. Un sistem
(finit sau de vectori nenuli {e
1
, e
2
, ... , e,, ... 1 se sistem
GEOMETRIE 121
de vectori <e;, ei>= O pentru orice i * j. El se
; ortonormal de vectori
{
o pentru i * j
(\t)i,),<e;,eJ. >=8
1
, =
1 " pentru i = j
lledl =1, pentru orice i.
Fie V un euclidian real sau complex de dimensiune n. Un sistem
(respectiv ortogonal) cu n vectori se
<:(l'eiSpEoctiiv
2
3
V= IR

V= IR


e2 ea
2
e,
e2
e, v,
e,
b
a
c
Figura II.2.
LEMA 1.2. a) Fie V un prehilbertian real sau complex L c V
ortogonal de vectori. Atunci L este liniar independent.
V un euclidian real sau complex fiii c V o orto
Atunci fiii este n V.
,-/{-;-';,'>-<
a) Presupunem L ar fi liniar dependent fie

alel + a2e2 + ... + akek =O,
L, a; E K (K = IR sau C) a;.,* O. Avem
azez + ... + akek, eiu > = a.l<el, > + ... + air; < eio, ei.:J > + ... + ak<ek, eiu > =

a" < e;,, e, > = O, de unde CI.;., = O;


b) Din punctul anterior fiii este sistem liniar independent
conform corolarului teoremei I.2.3., fiii avnd n = dim V vectori, este
n V.
"TEoREMA 1.3. (ortogonalizarea Gram-Schmidt; 1. P. Gram,
E. Schmidt, 1876-1959). Fie V un prehilbertian real
'l!"')l: .complex, L = !vv v
2
, ... , vk, ... ) un sistem liniar independent de
fie, pentru orice k;:, 1, Wk generat de {v
1
, v
2
, ... , vk).
un sistem ortogonal de vectori L' = {e
1
, e
2
, ... , ek, ... ) astfel
w; generat de lev e
2
, ... , ek) cu w., pentru
(Ji-;'c'e k = 1, 2, ....

k; pentru k = 1 e
1
= v
1
(v
1
*o L
liniar independent) evident W{ = W
1
. Pentru k = 2
ae
1
, a E K, a astfel nct <e
2
, e
1
> =O.
122 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
<v
2
, e
1
> + a<e
1
, e
1
> =O, deci a= < v
2
, > <lle
1
ll ,p O deoarece e
1
,p 0). Deoarece
lhll
e
1
= v
1
e
2
= v
2
+ c:w
1
avem e
1
, e
2
E W
2
atunci w; c W
2
. Dar avem v
1
= ev
Uz= ez- ael, deci Vv Vz E w; atunci Wz c w;' w; = Wz.
procedeul presupunem avem sistemul ortogonal
{e" e
2
, .. , ek} astfel nct W,' = W, pentru orice i = 1, 2, ... , k.
k
ek+I = vk+l + Laiei, ai E K
i""l
scalarii ai astfel nct <ek+l' ei>= O, pentru orice i = 1, 2, ... , k.
<vk+v ei>+ ai <ei, ei>= O, deci
< vk+l' ei>
a,= lhll
2
(avem !le, li* O deoarece e, ifo O; altfel w, = W,_" ceea ce nu se poate, din
ipoteza L sistem liniar independent, dim W,_
1
= i - 1 < i = dim W,J.
Din ipoteza w; = Wk din lui ek+l> ek+l E Wk+l deci
k
w;+l c wk+l; dar vk+l = ek+l- :L,aiei EW{+l deci avem wk+l c w;+l'
i=l
w;+l = wk+l
COROLARUL 1. n orice euclidian real sau complex
baze ortonormale.
K = IR (respectiv C). Fie fiil = !v
1
, v
2
, .. , un} o
oarecare n V (n = dimKV). n particular fiil este sistem liniar independent
putem aplica teorema ... sistem ortogonal
de vectori astfel nct generat de L' cu
generat de fiil, cu V. L' este n V
L = {e,. e
2
, ... , en}, unde e, =
11
:;
11
, i = 1, 2, ... , n. Atunci L este o ortonorma-
n V deoarece <e,, e,> = lle,ll
2
= 1; fig. II.2.c, pentru n=2.
Fie V un euclidian real sau complex
fiil = {e
1
, e
2
, , en} o n V. Pentru orice x, y E V avem:
n n
X= 'L,xiei, Y = L,yJeJ xi, Yj E K, i,j = 1, 2, ... , n
io:ol J=l
n n n n n
<x,y>= L,L,x,y
1
<e,,e
1
>= L,L,x,y/iii = L,x,y, =XTY,
i=l )=1 i=l J=l i=l
ntr-o orice produs scalar admite scrierea "standard"
V este real, atunci Y = Y).
COROLARUL 2. Fie V un euclidian real sau complex,
dimKV = n (K = IR sau C) fie W c V un vectorial cu
dimKV = r, 1,:; r,:; n- 1. Atunci un unic U c V cu pro
GEOMETRIE 123
W (!) U = V W .l U (V) X E W (V) y E U, avem x .l y ),
;b
1
rrtictdar, dimKU = n - r U = {u E V 1 u .L WJ [u .L W
u .l x, (V) X E WJ,

U se mai W
1
se complementul ortogonal
W.
Fie {w
1
, .. , w,} o n W, pe care o la o
... , wr, vr+V ... , un} a lui V. Din rezultatele anterioare
lev ... , e,, e,;-
1
, ... , en} n V astfel nct generat de
cu W. atunci U generat de {e,+l' ... , en}
= n - r. Evident W n U = {0}; altfel am
al el+ ... + a,.er = ar+ler+l + ... + anen
:eu.pe
1
un a,* O, ceea ce contrazice liniar vectorilor
en}. atunci W (!) U =V. (dimJ!W (!) U) = r + n- r = n).
' n
Avem apoi W .L U: (V) x = ,La;e; E W (V)y = Ia jej,
i=l j=r+l
' n
<x,y>= L ,La,a><e;,ej >=0
i=l j=r+l
acum unicitatea lui U. Fie U
1
c V astfel nct
W (!) U
1
=V W .L U
1
Fie u
1
E U
1
oarecare; atunci u
1
= w + u, w E W
U)E> U
1
deci <u
1
, w> =O, O= <w, w> + <u, w> = <w, w>. w =O,
d,ed .. u
1
= u E U, U
1
cU. Schimbnd rolurile lui U
1
analog
u c ul, deci u, = u. Evident pentru orice u E u avem u j_ W; reciproc,
W, atunci anterior ne u E U, deci
Q;;{uE V lu.L W].
1.2. liniare, vectorial dual.
1.5. Fie V un vectorial peste un corp comutativ K Se
pe V orice F: V -7 K
liniare, HomJ!V, K), este un vectorial peste
K; numit vectori al dual al lui V notat cu V (sau cu V').
Fie tiiJ = lev e
2
, ... , e.l o n vectorial V de dimensiune n. Se
orice este complet de valorile ei pe vectorii
l1:nei baze. Defmim pentru i = 1, 2, ... , n liniare e' pe V prin
e'(e) = oij.
1.4. Fie V un vectorial peste corptd K, dimKV = n,
tiiJ = {e
1
, e
2
, ... , e.} o n V ge' = {e', e
2
, ... , e"} c V. Atunci ge' este o
n V baza lui tiiJ ).
Fie a
1
e
1
+ a
2
l + ... + ane" =O cu a, E K; atunci avem
1 2 n
a
1
e Ce)+ aze (e) + ... + af"Ce) + ... + a"e Ce)= O,
124 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
deci aj =O pentru oricej = 1, 2, ... , n, m este sistem liniar independent
de vectori. Se dimKv" = n 1 = n (teorema 2.17, cap. 1), deci m este

LEMA 1.5. Fie V un vectorial peste K dimKV = n.
F, G: V-> K snt Iiniare cu Ker F = Ker G, atunci F =leG, cu
AE K.
F = O atunci Ker F = V= Ker G, deci G = O orice
E K F =leG. Fie F" O fie x
1
E V cu F(x
1
)" O. Atunci
Im F" {O}, deci Im F = K alegem x
0
E V astfel nct F(x
0
) = 1. Pentru orice
x E V avem:
F(x) -F(x) 1 =O sau F(x)- F(x) F(x
0
) =O,
deci F(x- F(x)x
0
) =O, x -F(x)x
0
E Ker F = Ker G, de unde
G(x- F(x)x
0
) =O sau G(x) = G(x
0
) F(x). Dar G(x
0
)" O altfel G(x) =O pen-
tru orice x E V, deci G = F.= O, Atunci putem scrie F(x) = /..G(x),
(V)xE V (t..=-
1
-).
G(x
0
)
Pentru F" O scalarul A. este unic. fie F = /..
1
G cu /..
1
E K; atunci
(/..- /..
1
)G =O cum G(x
0
)" O, A= A.
1
.
caracterizare a liniare pe eucli-
diene:
TEOREMA 1.6. (F. Riesz, 1880-1956). Fie V un euclidian real
sau complex. Pentru orice F : V-> K este
unic x
0
E V astfel nct F(x) =<X, x
0
> pentru orice x E V.
Fie W = Ker F; F = 0 W =V), atunci
x
0
=O avem O= F(x) = <X, 0>, pentru orice x E V. Fie F" O W" V);
atunci IrnF = K, deci dimKW = n- 1 aplicnd corolarul 2 al teoremei 1.3,
un unic U c V astfel nct WEB U =V, W j_ U (dimKU = 1,
U = complementul ortogonal al lui W). Fie {u} c U (u " O) o a lui
G(x) = <X, u>. Atunci avem:
Ker G = {x E V lx j_ u} = {x E V lx j_ U} =
Aplicnd din nou corolarul pentru U Ker G = = W = Ker F. Din
Ierna A E K astfel nct F(x) = /..G(x), pentru orice
XE V, U>=
Lund x
0
= u, pentru orice x E V: F(x) =<X, x
0
>.
unicitatea lui x
0
; fie x
1
E V cu F(x) =<X, x
1
> pentru orice x E V.
Atunci <X, x
0
> =<X, x
1
>, deci <X, x
0
- x
1
> =O, (V) x E V. Alegnd x = x
0
- x
1
<X
0
- x
1
, x
0
- x
1
> =O, deci x
0
- x
1
=O, x
1
= x
0
.
EXEMPLE. 1) Fie V = cta, bl vectorial real al continue pe
[a, b ];
b
I: V-> IR: cp-> J cp(t)dt,
a
GEOMETRIE 125
a integralei, este o pe V (n acest caz V==).
Pentru orice f: IR"-> IR pentru orice x E IR",
n
"''""-,, ... , xn), avem x = ({el> ... , enl fiind baza n IR") deci
i=l
n
''"''-'= notnd c;=f(e), lSiSn, bine
i""l
n
vectorul c =(el> ... , cn) E IR" anume f(x) = = < c, x > (produsul
,i=l
scalar euclidian). Aceasta este de fapt teoremei lui Riesz n ca-
zul V= IR", K = IR.
n cadrul analizei snt caracterizate liniare
t'ontinue) pe nzestrate cu diverse structuri.
2. Clase de operatori pe euclidiene
2.1. Adjunctul unui operator, operatori
2.1. Fie V un euclidian real sau complex
f: V-; V un operator liniar. Atunci un unic operator liniar
f: V-> V cu proprietatea <f(x), y> = <x, ('(y)>, ('<!) x, y E V([' se
te adjunctul lui{).
Fie y E V oarecare, dar fixat, x E V oarecare.
Fi: V-> K (K = 1R sau IC), x-> FY(x) = <f(x), y>, este o
deoarece f produsul scalar snt liniare. Conform teoremei 1.6 a lui Riesz,
un unic x
0
= ('(y) E V (x
0
este independent de x, dar este dependent,
de y) astfel nct Fy!x) = <f(x), y> = <x, x
0
> = <x, ((y)> pentru orice
x E V atunci o (:V-> V, y-> x
0
= ((y), care este operator
liuiar. pentru('</) x, Yv y
2
E V a" E K avem:
< f(x), a
1
y
1
+ a
2
y
2
> = a1 < f(x), y
1
> +a2 < f(x), y
2
>=
- * - * * *
=a1 <x,f (y
1
)>+a2 <x,f (y
2
)>=<x,a
1
f (y
1
)+a
2
f (y
2
)>;
dar
deci
f'<a1y1 + = aJ'(yl) + a/(y2),
din unicitatea liniare n teorema lui
Riesz. Din lui (
<f(x),y> = <x,f\v)>, ('<l)x,y E V.
Unicitatea lui (este
2.2. Fie V un euclidian real sau complex
{, g : V-> V operatori liniari. Atunci avem:
a) lf+gJ' =f' +g';
126 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
b) (/og)' =g' o(;
c) rt'J' = f;
dl on' = If', (VJ 'A E K;
e) (1vl' = 1y, (Ov)' = Ov.
a) Pentru (V) x, y E V avem:
<X, if + g)'(y)> = <(/ + g)(x), y> = <f(x),y> + <g(x), y> =
= <:x,f'(y)> +<X, g'(y)> =<X, (f' + g')(y)>, deci
if + g)'(y) = if' + g')(y), (V) y E V,
if+g)' =f' +g'.
b) Pentru (V) x, y E V avem:
<X, if o g)'(y)> = <if o g)(x), y> = <f(g(x)), y> = <g(x), ((y)> =
=<X, g'if'(y))> =<X, (g' o {')(y)>,
deci, ca mai sus,
(/og)' =g' o(.
c) Pentru (V) x, y E V avem:
--
<X,(/')' (y)> = <f'(x), y> = < y,f' (x) > = < f(y),x > =<X, fly)>, deci if')' = f.
d) Pentru (V) x, y E V avem:
<X, ('Af/(y)> = <(f)(x), y> = <f(x), y> = <:x,f'(y)> =<X, ('i..()(y)>, deci
Wl' = 'i.t', (V) E K
e) Pentru (V) x, y E V avem:
<ly(x), y> =<X, (1vl'(y)> =<X, y> =<X, 1y(y)>, deci (1v)' = 1v
<Oy(x),y> =<X, (Ov)'(y)> = <O,y> =O= <X, 0> =<X, Oy(y)>, deci (Ovl' = Ov.
TEOREMA 2.3. Fie V un euclidian real sau complex, dimKV = n,
f: V-; V un operator liniar 911 = lev ... , en} o in V.
A =M'f, atunci M( =AT.
Fie A= (aij), Mf = (bij) E Mn (K), deci
n n
f(e) = 2,aijei f'(ek) = 2,b,ke,, (V)j, k = 1, 2, ... , n.
i=l s=l

n n n
< rce
1
),ek >=< Laijei, ek >:::::: L.aij <ei, ek > = Laij. oik = ak
1
; dar
i=l i=l i=l
n n n
<e
1
,('(ek)>=<e
1
,L,bskes>= Lbsk <e
1
,es >= _L,bskOjs =bjk
j=l s=l s=l '
deoarece <f(e), ek> = <e
1
, ((ek)> a,;= b
1
k,(V) i k = 1, 2, ... , n,
d
. "Meil -AT
aiCa r=.
o pentru adjunctul
unui operator liniar, anume: A= M'f ( 911 n V)
GEOMETRIE LINIARA 127
<!!t!l\eln defini adjunctul lui f, ca fiind operatorul liniar definit de matricea :;e
.... {!1! Atunci avem:
>=(AXlY = XT(ATY = xr(ATY) =<x,{.(y) >, ('i)x, y E V, etc.
2.1. Fie V un euclidian real sau complex. Operatorul
V__. V se autoadjunct ( = f.
:.r(J>BSERV 1) f: V__. V este autoadjunct atunci pentru (V') x, y E V
<f(x), Y> =<X, f(y)>.
:il'= 2) V este euclidian real, f: V__. V este autoadjunct $ este o
n V, atunci pentru A = Mr avem AT =A, A

3) V este euclidian complex, f: V__. V este autoadjunct $
ilil -T
o n V, atunci pentru A= Mr avem A =A
A este
'tEOREMA 2.4. Fie V un euclidian complex f: V__. V un
operator autoadjunct. Atunci valorile proprii ale lui f snt reale.
Fie A E IC o valoare proprie a lui l x # O un vector
f(x) =Ax. Atunci avem:
< {(x), X>=< Ax, X>= A< X, X>= Allxll
2
,
- - 2
< x,{(x) > = < x, Ax>= A< x, x >=A llxll ;
<f(x), x> =<X, f(x)>, deci (A-

=O de unde A= I, A E IR (x #O
llxll "'0) .
. ,COROLAR. Fie V un euclidian real f: V__. V un operator
!l,utoadjunct. Atunci valorile proprii ale lui f snt reale.
Fie $ o n V n = dimiR V. Atunci
A=Mr EMn(IR) este AT =A. Considernd
Mn(IR) c M.(IC) putem scrie 1e =A, deci A pe IC" n baza ca-
:l!Ql}icii.un operator liniar autoadjunct, care are valorile proprii reale.
A (deci {J are valorile proprii reale.
TEOREMA 2.5. Fie V un euclidian real sau complex f: V__. V
jl):l. operator autoadjunct. Atunci vectorii proprii la
valori proprii distincte snt ortogonali.
Fie A
1
"' A
2
valori proprii distincte ale lui f x
1
# O,
*O vectori proprii f{x
1
) = A
1
x
1
f{x
2
) = AzXz Atunci
f.j\ A.z E IR avem:
<f{x,), Xz> = <A,Xv Xz> = A.,<Xv Xz>,
<Xv f{xz)> =<X,, AzXz> = <Xv Xz> = Az<Xl, Xz>;
dar <f{x
1
), x
2
> = <X
1
, f{x
2
)>, deci (A.
1
- A.
2
)<X
1
, x
2
> =O, de unde <X
1
, x
2
> =O,
x
1
.l Xz.
128 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
TEOREMA 2.6. Fie V un euclidian real sau complex (K = IR sau
IC), dimKV = n f: V -7 V un operator autoadjunct. Atunci o
el! n V n care matricea M'f este
Vom demonstra rezultatul prin n = dimKV
Pentru n = 1 nu avem nimic de Fie n ?. 2 presupunem
pentru orice euclidian de dimensiune n - 1. Operatorul f
fiind autoadjunct are numai valori proprii reale; fie 1.
1
E 1R o valoare proprie
e, EVA, e, * o, un vector propriu, f(e,) = A.,e, (evident, putem alege e,
astfel nct lle
1
ll = 1). vectorial U = {e
1
r c. V fie
W = complementul ortogonal. W este (-invariant; fie
x E W
<f(x), e
1
> =<X, f(e
1
)> =<X, A
1
e
1
> = A
1
<X, e
1
> =O,
deoarece W J.. U. Atunci f(x) J.. e
1
, deci f(x) J.. U, f(x) E W.

g=fiw:W-7W
este autoadjunct [W cu produsului scalar W x W -7 K este de
asemenea un euclidian). pentru (li) x, y E W avem:
<g(x),y> = <f(x),y> = <X,f(y)> = <X,g(y)>.
Deoarece dimKW = n- 1, din ipoteza de
el!,= {e
2
, ... , enl n W astfel nct M':' = D
1
fie
Avem V= U E!l W = {e
1
l- E!l {e
2
, ... , enl- deoarece <e
1
, e,> =O pentru
i=2, ... , n, g(3 = {el' e
2
, ... , en} este n V

eli 1 o : 1
Mr =l D
1
r este
1) Conform teoremei 3.10 din capitolul 1 baza
el! este din vectori proprii.
2) n limbaj matricea! teorema spune orice matrice (sau
peste IR, este
2.2. Operatori ortogonali, operatori uni tari.
2.2. Fie V un euclidian real, dimiR V= n. Un operator
liniar f: V -7 V se operator ortogonal orice
intr-o pentru (li)
le" e
2
, .. , enl {f(e
1
), f(e
2
), ... , f(en)l este
TEOREMA 2. 7. Fie V un euclidian real, dim!R V= n f: V -7 V
un operator liniar. Snt echivalente
(a) f este operator ortogonal;
GEOMETRIE 129
(b) f produsele scalare (It) x, y E V,
' );iif\1\'h flY )> ; <X' y> l;
(c) Matricea M ;Mf, n orice eli, este inversa
are proprietatea MT;


(a)--> (b). Fie le
1
, e
2
, ... , e"l o n V.
n n
Pentru (It) x, y E V avem scrierea x; :Ex,e, y; LYJeJ, deci
i=l j=l
n n n n n
< x, y > = < Lxiei, L,y
1
e
1
> = .L,xiyJ <ei, e
1
> = _2.:xiy/SiJ = ,L.xiyi.
i=l i,j=l i,j=l i=l
'i>C,!nfiorrn ipotezei lf\e
1
), f(e
2
), ... , /(e")) este
n n n n
f(x); r<:Ex,e); :Exf(e;) f(y); f(LyJej); LYf(e), deci avem:
i=l i=l i-"1 }=1
n n n
< f(x), f(y) > = < Lxf(e;), LYf(e) >; :Ex,y
1
< f(e,), f(e
1
) >;
j=l i,j=l
n n
= L,xyJ8iJ= L,xiyi=<x,y>
i,j=l i=l
(b)--> (c). Vom mai nti Ker f; 101; fie x E Ker {, atunci
<f(x), f(x)>; <X, X> sau <0, 0> ; x>,
x; O. f este deci f este izomorfism (corolarul 2,
2.15, cap. I). Atunci r': V--> V n
f\y)>; <X, y> alegem y; r'(z), (It) z E V.
<f(x), f(f"
1
(z))>; <X, r'(z)> sau <f(x), Z> =<X, r'(z)>
(It) X, z E V, deci r' ; ( (adjunctul lui j') atunci MT, unde
M "2 Mf cu eli
Fie eli o M; Mf. Din egalitatea MT;

V--> V

eli; le
1
, e
2
, ... , e"J avem:
;, <f(e,J, f(e)> = <e,, (l.fle))> = <e,, r'<f(e))> = <e,, ei>; l'l;j
:deci lf\e
1
), f(e
2
), ... , f(e")) este o f este operator

Din (b) un operator ortogonal
unghiurile. pentru (It) y; x E V
<f(x), f(x)>; <X, x> sau IJf(x)jj; 114
Din din
."..... <x,y> . ......... . -
cos(x,y); li li , cos(x, y); cos(/ (x),f(y)).
llxll y
O matrice A E M"(IR) se matrice este inversa-
A-
1
;Ar. matricelor ortogonale este evident un subgrup al
grupului GL(n, IR), numit grupul ortogonal O(n) c GL(n, IR).
130 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
Pentru (\f) A E O(n), din A AT =In (det A)
2
= 1, deci
detA = 1. MatriceleA E O(n) cu detA = 1 se numesc matrice de n
IRn matricelor de este evident un subgrup al lui O(n), nu-
mit grupul special ortogonal 80(n) c O(n).
EXEMPLE. 1) Fie f: IR
2
-> IR
2
[.9l'l = fev e
2
} baza cu
(
cos(J -sin(J)
T
M
1
gr) = . a a . Operatorul f este operator ortogonal, M = M"
1
.
Slllv COSv
Deoarece det M = 1 M E 80(2).
2) La schimbarea coordonatelor carteziene n (vezi 2.6 cap. 1) s-a
definit un operator liniar f: IR
3
-> IR
3
, a matrice n baza cano-
M = M'j! , MT = M"
1
, deci f este un operator ortogonal
mai mult, M E 80(3).
Fie V un euclidian complex. Un operator liniar f: V-> V se
operator unitar orice ntr-o

Se analog
TEOREMA 2.8. Fie V un euclidian complex dimc V= n
f: V-> V un operator liniar. Snt atunci echivalente
(a) f este operator unitar;
(b) f produsele scalare;
(c) Matricea M = M'Jl , n orice .9l'l, are proprie ta
tea MT =M-
1
.
O matrice A E Mn(IC) se matrice A AT =In,
A este A-l = AT. matricelor unitare este un subgrup
al grupului multiplicativ GL(n, IC), numit grupul unitar, notat U(n).
EXEMPLE. 1) Fie V= IRn, nzestrat cu produsul scalar euclidian (deci pen-
tru orice X, y E IRn "'M,, n(IR), <X, y> =X . yT.
Exemplul tipic de operator liniar autoadjunct f: V-> V este cel asociat
unei matrici A simetrice (n baza avem f(x) = x A
pentru orice x E IRn <f(x), y> = x A yT = x(yA{ = <X, fly)>, pentru orice
X, y E lRn.
2) Fie V= cn, cu produsul scalar euclidian < z, w >= z ul. Exemplul tipic
de operator liniar autoadjunct f: V-> V este cel asociat unei matrici
hermitice A(A=AT,), anume f(z) =z A, (\f)z E ICn. AE Mn(IC) ar fi
A AT =In), atunci operatorul f: cn-> cn, f(z) = z A ar fi
unitar (conform teoremei 2.8).
A, B E Mn(IC) snt matrice unitare, atunci matricele
(m E Z), A, B A" Bq (p, q E Z) snt de asemenea uni tare.
GEOMETRIE LINIARA 131
.""3) Se transformare Galilei (G. Gali!ei, 1564-1642) orice
F: IR
4
--> IR
4
pentru care o f: IR
4
--> IR
4
llstfel nct (lf) a, b E IR', f(b -a)= F(b)- F(a), lla- b/1 = IIF(a)- F(bJII (pentru
:ililcrma n !R
4
) p
1
(b- a)= p
1
(F(b)- F(a)), unde p
1
: IR
4
--> !R,
(t! ;o:, y, z)--> t nti). Pentru orice vE IR,
i. o; f, : IR
4
--> IR
4
, (t, x, y, z) ---7 (t, x + vt, y + vt, z + vt)
o transformare Ga!ilei n cu
viteza v). Pentru orice sE IR, a= (ai> a
2
, a
3
) E IR
3

'ts,a: JR
4
---+ JR
4
, (t, x,y, z) (t+s, x+av y+a
2
, z+a
3
)
este o transformare Galilei de de timp s
vector a). n fine, G E Ma(IRJ este o matrice atunci
Pa: JR
4
---+ IR
4
, (t, x, y, z)---+ (t, x', y', z'),
unde
o transformare Galilei, de lui G. Se
poate orice transformare Galilei este o compunere de
uniforme,
3. biliniare, forme
3.1. biliniare, matrice asociate
Fie V un vectorial real dimil V= n.
3.1. Se pe V orice
h(i,y ), h : V x V--> lR cu
1) h(x
1
+x
2
,y)=h(x
1
,y)+h(x
2
,y) h(x,y
1
+y
2
)=h(x,y
1
)+h(x,y
2
),
(lf) X, y, x" x
2
, Yv y
2
E V.
2) h(x, y) = Ah(x, y) h(x, Ay) = Ah(x, y), (lf) x, y E V (lf) A E !R.
h este n fiecare din cele argumente. De exemplu
h : IR
2
-"" IR, h(x, y) = xy este a fi
n cazul complex, o h : V x V ---7 IC are
similare, doar
h(x, Ay) = y), (lf)x, y E V (lf) A E IC.
O h : V x V--> lR se
h(x, y) = h(y, x), (lf) x, y E V.
O h : V x V--> IC se (Ch. Hermite,
1822-1901)
h(x, y) = h(y, x), (lf)x, y E V.
132 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
O h : V x V-> 1R se pozitiv-semi-
h(x, x) (\;/) x E V este po-
n plus, h(x, x) =O numai x =O. (n cazul
complex snt similare, deoarece din h(x, x) = h(x, x),
h(x, x) E IR).
EXEMPLE. 1) Orice produs scalar complex este o
orice produs scalar real este o

2) Fie E = 1R
2
;
h : E x E-> IR, h((x
1
, y
1
), (x
2
, y
2
)) = XJY
2
+ x,y>
1
este care nu este pozitiv
k : E x E-> IR, k((x
1
, y
1
), (x
2
, y
2
)) = x
1
x
2
- Y
1
Y2
este dar
3) Fie U cIR" o f(xv ... , x"), f: U-> 1R o de
C
2
(U). Pentru orice punct a E U se poate 1R-
df(a): IR"-> IR, (s
1
, ... , s")-> i of (a)s, nti a lui fn
i=l dxi
punctul a), ca d
2
f(a): IR" x IR"-> IR, (si> ... , s";
tv ... , t")-> i; i; a doua a lui fn a).
i=I J=l dxJJx J
Reamintim punctul a se critic pentru f df(a) =O
l!L(a) =O, 15 i 5 n.
ax,
Din analiza se a este critic d
2
f(a) este pozi-
(respectiv atunci a este un punct de minim
(respectiv maxim) local pentru f
Fie h : V x V-> 1R o eB = [el> e
2
, ... , e"} o oarecare
n V Pentru orice x, y E V avem scrierea
deci
unde
"
"
x = L,xiei, y=}2yiei,
i=l )"'1
n n
n
n
h(x, y) = h(}2x,e,, LY;e) = }2x;.l) h(e,, e) = }2a
1
,x,y
1
,
i=l f:::l i,j::e:.l
i,}=l
'
a
1
i-:=h(ei,e).
Evident, baza eB este atunci h matricea
A= (a,)
1
si,f<n E M"(IR) reciproc, matricea A E M"(IR) com-
plet h. In cazul complex, n mod analog
"
h(x,y) = }2a;;X,:Y;, unde A= (a)!Si,jsn E M"(C) aii= h(e,, e).
i,j""l
GEOMETRIE 133
Matricea A se matricea biliniare h n
fill.
3.1. Fie V un vectorial complex, dimc V= n
:V x V--+ IC o Fie fill, fill' baze fixate n V, iar
p"' (p;)><i,}sn E Mn(IC) matricea de trecere fill---> fill'. Atunci, A este
fuatricea lui h n baza fill C este matricea lui h n
'\. -T
b.aza fill', avem C = P AP.
Fie C = (c,), A= (a,), P=(pu) E Mn(IC), unde a
1
, = h(e,, e
1
),
n
h(e;, = f?i3 ={el' ... , e,), a3
1
= ... , }.
S'='!
n n n
c
1
; =h(e;,ejJ=h(l:,ph,ek,"f,p,
1
e,)= LPkiP.,/I.(ek,e,)=
k=l k,s=l
n_n n_T -T
"f,p,
1
("f,a,kp
1
,;)= "f,CP )J.,(AP),; =(P AP)ji,pentru('d)i,j= 1, 2, ... ,n,
s"'l k=l s""l
. -T
dec1 C=P AP.
CoROLAR. Rangul matricei asociate biliniare h nu
depinde de baza
Din matricele lui h n oricare
baze snt echivalente, deci au rang (corolarul teoremei 1.2.22).
1) Pentru biliniare pe vectoriale reale
concluzia teoremei se scrie sub forma C = pT AP.
2) h este avem:
a
1
i = h(ei, e
1
) = h(e
1
,e) = aiJ,
matricea A A T =A A este .
. h este (cazul real) avem a
1
, =au, deci
)natricea A =A este
n
3) h(x,y) = "f,ai,xiyi se scrie matricea! sub forma
i,j=l
'h(x, y) = yT AX, unde X, Y snt ai coordonatelor lui x, y.
3.2. Forme
Fie V un vectorial real sau complex, dimKV = n (K = IR sau IC) .
.. 3.2. Fie h : V x V--+ IC o (sau, n
"Cazul real, Se lui h
6
q: V--+ IR, q(x)=h(x, x), (li) x E V.
Forma q se h

134 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
1) Fie ffi= {e
1
, e
2
, ... , en} o oarecare n V, A
n
matricea lui h n x = L X;e; E V.
n
Atunci avem: q(x) = h(x,x) = LaiJxixj; sau, sub
i,j-::=1
q(x)=XT AX.
2) q : V___, lR are, ntr-o din V, forma de mai sus
(cu ;e =A), atunci o h : V x V___, <D astfel nct
q(x) = h(x, x), (\f) x E V. h se poate defmi cu ajutorul matri-
cei A sau, direct, prin
1
h(x, y) = 2"[q(x + y)- q(x)- q(y)].
3) Matricea A (n cazul real
biliniare hermitice h se mai matricea formei
q.
4) Fie q : lR" ___, lR o q>O q;;.O

deci q(O) =O. Ea este nu-
pozitiv
se scrie q > 0)
q(x) > O pentru orice
x E lR" \ {O}; q este pozitiv Figura II.3.
(q :2: O) q(x) :2: O pentru orice x E lR". O imagine
este n figura II.3.
De exemplu, q: 1R
2
___, lR, q(x, y) = 2x
2
+ y
2
este iar
q
1
: 1R
2
___, lR, q
1
(x,y) = 2x
2
este Imaginea pentru forme
care snt respectiv (q(x) <O pentru orice x E lR",
x * 0), (q(x) 5 O, (lf) x E lR") cu semn nedefinit, este
n figura II.4.
q<O
2 2
exemplu: q(x,y)=-x -y
Figura II.4.
qz
nedefinit a
2 2
exemplu: q
2
(x,y)=x -y
TEOREMA 3.2. (de reducere a biliniare hermitice Ia
forma Fie V un euclidian real sau complex,
GEOMETRIE 135
n h : V x V-'> K o Atunci
'''ao;t
1
az:a f%3' n V astfel nct matricea lui h n baza
fie
J;<-l: Fie g(J o n V. g(J lev e
2
, ... , en}
A matricea lui h n baza f%3. Avem AT =A, deci A un
'operator liniar f: V-'> V cu M'f' =A, f este autoadjunct. Conform
teoremei 2.6 de diagonalizare pentru operatorii o
f%3' n V, f%3' =lei, e;, ... , astfel nct M'f" = D fie
!tatrice Atunci D = T
1
AT, unde T este matricea de trecere
gj---'> f%3'. Conform unei !.2.12 a matricelor
qe trecere, T poate fi ca matricea n baza f%3 a operatorului liniar
(endomorfismului) t: V-'> V, definit prin t(e) = ej,J = 1, 2, ... , n. Deci operato-
l'tilliniar t baza iJi3 ntr-o f%3'
este operator unitar (respectiv ortogonal). Atunci avem r-I = TT.
Calculnd matricea C biliniare h n baza aJ', avem:
C=TTAT = T-
1
AT = D, deci C este matrice
,?/ matricea biliniare h n baza f%3' este

Do[:
0
] E Mn (IR), atunci n putem scrie
dn
n
h(x,y)= 2;a,x,y,;
=l
Baza aJ' se pentru h, iar membrul secund din
de mai sus se a lui h. Evident, nici baza
al', nici forma a lui h, nu snt unice. Forma lui h
'Se scrie, n baza al', astfel:
q(x) = a,l x,l
2
+ dzl xzl
2
+ ... + dn 1 xn 1
2
, (\/)X E V;
baza aJ' se o a formei q, iar expresia de
mai sus se a formei q.
COROLAR (reducerea formelor la forma Fie V
)111 euclidian real sau complex, dimKV = n q : V-'> IR forma
unei biliniare hermitice h. Atunci o
al' pentru q, n care forma q se
scrie sub forma q(x) = d
1
1 x
1
1
2
+ d
2
1 x
2
1
2
+ ... + dn 1 xn 1
2
, (\/) x E V.
Se direct teorema
Din demonstratia teoremei (de fapt din
:.teoremei de diagonalizare a operatorilor baza f%3'
este din vectorii proprii ai matricei A, iar elementele d
1
, ... , dn ale
136 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
matricei diagonale D snt tocmai valorile proprii ale lui A Din acest motiv
metoda de mai sus de reducere a formelor la forma se mai
metoda valorilor vectorilor proprii.
Prezentarea algoritmului de reducere a unei forme la
forma de printr-o transformare
I. Fiind o q: lRn _, lR, se matricea ei asoci-
IR""'Mn
1
(1R).
II. Se valorile proprii ;, '1 SiS p, ale lui A, avnd multipli-
algebrice n, se proprii v,,
( C!eoarece A este ea este dim V,, = n,, 1 S i S p ).
III. Se cte o n fiecare propriu v,,
(folosind eventual procedeul Gram-Schmidt).
IV. Se matricea TE Mn(lR) avind drept coloane versorii proprii ai
bazelor re unite ale VA, 1 siS p. Matricea T este
i
(T"
1
= r) n plus T"
1
AT = diag (v ... , n).
V. Punnd x = T y, q(x) = xT Ax = (Ty )T A(Ty) = yT (TT AT)y =
= yT(T"
1
AT)y = yT diag ().!> ... , J.")y =
1
yf + ... + nY;. Un rezultat similar are
loc n cazul complex.
EXEMPLE. 1) forma
q : 1R
3
_, IR, q(xv x
2
, x
3
) = 2xf + + 2xff- 2x
1
x
2
- 2x
1
x
3
- 2x
2
x
3
.
n acest caz, matricea lui q este

-1 -1 2
Valorile proprii ale lui A snt /-
1
=O /-
2 3
= 3. Avem v, = Ker A= v
1
, unde
' '
v
1
= (111)T versorul
u, =


1 1 JJ-/3 .
1
Apoi v,, = Ker (A- 3!
3
) = {v
2
, v
3
r unde v
2
= (1 -1 O)T, v
3
= (1 O -1)r.
pe Vz lund

pe u
3
= }s (11- 2)T, aplicnd procedeul Gram-Schmidt
de ortonormalizare a sistemuiui de vectori {uz, v
3
}. Se matricea

GEOMETRIE 137
[
l!./3 1/./2 1/,/6]
T = (u
1
1 u
2
iusl = 11./3 -1!./2 1!,/6 .
1!./3 o -2/,/6
.Etccmfbnn teoriei, T"
1
AT = diag (0, 3, 3) prin transformarea ortogo-
x = Ty, se q(y
1
, y
2
, y) = 3y; + (deci q ;:, 0).
2) forma
2 - - - -
q : <C -7 <C, q(z
11
z
2
) = z
1
z
1
+ iz
1
z
2
- iz
1
z
2
+ z
2
z
2
.
p. acest caz, matricea este(
1
i)
A=
-i 1
!lif.!lrevalorile proprii
1
=O,
2
= 2. Versorii proprii snt
u1 =[;;i}
o matrice n plus, prin transformarea ( = r( ::) '


= }2 (-w
1
+ w
2
), z
2
= (w
1
+ w
2
), se forma
2w
2
wz.
n cele ce doar cazul real vom da o de
reducere a formelor la forma n
TEOREMA 3.3. (Jacobi). Fie V un vectorial real, dim!R V= n,
.fii$ {e
1
, e
2
, ... , en} o oarecare n V q: V_, IR o
n
.if q(x) = La;
1
x;x
1
, unde x = LX;e; a
11
= h(e
1
, e), h fiind bi-
- l:5i,}$n i=4
lui q.
principali ai matricei simetrice asociate
lui q, A= (a,
1
) E Mn(IR),
atunci o pentru q, ...
pentru care avem forma
,,._, ' Ao , 2 .L\.1 , 2 An-1 ( ' 2
q(x)=-(x
1
) +-(x
2
) + ... +-- xn)
t., L'>z L'>n
n
.\'entru orice x = L x;e; E V (se ia L'>
0
= 1).
i""l
Vom noua [J(J' astfel nct
' ' '
el= P11e1, ez = P12e1 + Pzzez, ... , ek = Pikel + Pzkez + ... + Pkkek, ... ,
138 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
= Prne! + Pzne2 + + Pnnen
vom impune h(e,, =O, i = 1, 2, ... , k- 1; k = 1, 2, ... , n
h(ek, = 1. Pentru k = 1 1 = h(ev e;) = p
11
h(e
1
, e
1
) = p
11
aw deci
1 Ll.o p - - .. '' ' ..
p
11
:;::;-=-. resupunem ca am gasrt vectorn e
1
,e
2
, ... ,ek-l Impunem
au Ar
h(ev =O, h(e
2
, =O, ... , h(ek-V =O h(ek, = 1;
sistemul liniar:
auplk + a21P2k + ... + aklpkk =O
a12Plk + az2P2k + ... + ak2Pkk =O
avJllk + azkP2k + ... + akkPkk = 1,
cu necunoscutele Pw p2k, ... , Pkk determinantul L\.k >' O. Deci aplicnd regula
lui Cramer, putem calcula vectorului n particular
au azl ak-1,1 O
1
Pkk =-
L\.k al,k-1 az,k-1 ak-l,k-1 O
ak-l,k
1
LI. LI. LI. 1
Atunci, P = (pij) E Mn(!R), detP = __Q_ __ l ... --'1::1.=-" O,
L\.1 L\.2 L\.n L\.n
deci elJ' = {e
1
, e
2
, ... , en} este n V.
Pentru orice k = 2, 3, ... , n orice i = 1, 2, ... , k- 1 avem:
i i
= h(e;, = LPsih(e
5
, =O,
s=l
deci =O pentru orice i, k = 1, 2, ... , n i >' k, deoarece matricea lui
h (deci lui q) n baza !?8' este Atunci A'= (aij) E Mn(lR)
este n plus, avem
= = h<Lp,ke,, = Pkkh(ek, = Pkk = L\.k-1,
s=l fik
q(x) = Ll.o cx; )
2
+ )
2
+ ... + L\.n-l

pentru (It) X= E V.
L\.1 Ll.z -
alte metode de reducere a formelor la
sume (sau de Astfel, Gauss a sistematizat o
de grupare a termenilor, pe care o pe
exemple. Pentru q(x, y) = 2x
2
+ 8xy- 5y
2
avem
q(x,y) = 2(x
2
+ 4yx- %y
2
) = 2[cx +2y)
2
-4y
2
-%y
2
J = 2(x + 2y)
2
-13/
punnd x' = .J2 (x + 2y), y' = y.Ji3 avem q = x'
2
- y'
2
; n mod similar, pentru
q(x, y, z) = x
2
+ 2/- 4xy + 3z
2
+ 2yz + 2xz, grupnd separat termenii care
x, avem
GEOMETRIE 139
- 4xy + 2xz) + (2y
2
+ 2yz + 3z
2
) = x
2
- 2x(2y- z) + (2y
2
+ 2yz + 3z
2
) =
- 2y + z)
2
- (2y- z)
2
+ (2y
2
+ 2yz + 3z
2
) = (x- 2y + z)
2
- 2l + 6yz + 2z
2
=
-' 2y + z)z- 2(y2- 3yz) + 2z2 = (x- 2y + z)z- [ ( y- 3; r- 9:2] + 2z2 =
'i;,,,1<''c'>t = (x 2y + z)z- z(y- 3; y + 1: zz = x'z- y'z + z'z'
''''"'''uatn pus x' = x- 2y + z, y' = J2(y-
3
;} z' = zJif (transformarea
--r (x', y', z') nefiind
poate fi la forma n mai
moduri. ceva comun n aceste ceea ce vom
n continuare (teorema 3.5).
3.3. Clasificarea formelor
Ne, n cazul real fie q : IR" --r IR o A matricea ei
'B.jspciat,:a. Am o matrice T astfel nct punnd x = Ty
q(x) = ,yf + ... + nY;,
ilnde p ... , " snt valorile proprii (reale eventual nule) ale lui A. Printr-o
j(E)!'J(tmerotare putem presupune ;\.
1
>O, ... , , >O ;\."'
1
<O, ... , ,., <O,
o,nde r;?:O, s20 r+s:5n. Notnd y,.J\ =z;, 1:5i:5r Y;J-; =z;,
'5oj:::; r +s, avem q =zf + ... +z; -z;+l- ... -z;+s.
corolarul teoremei 3.1 rangul matricei A nu depinde de baza
coincide cu nenuli din forma a
f'6!imei deci p(A) = r + s (numit rangul lui q).
f'': r + s = n, atunci p(A) = n deci A este n acest caz se spune
.forma q este
3.4. Presupunem q r + s = n. Atunci
r = max {dimn< V 1 V c. IR" q este pe V]
s = max {dima< V 1 V c. IR" q este pe V].
Fie V
1
= {(zl> ... , zn) E IR" 1 z"'
1
= ... = zn =O}
fz:o{(z
1
, ... ,zn)E IR" lz
1
= ...


,,, , cur' s' membrii secunzi ai din q este
pe V
1
negativ pe V
2
, r :5 r' s :5 s'. Pe de
parte, W
1
c. IR" (respectiv W
2
c. IR") este un oarecare pe
care q <O (respectiv q > 0), atunci V
1
n W
1
= !Ol V
2
n W
2
= {0}.
n = dim IR";?: dim (V
1
+ W
1
) = dim V
1
+ dim W
1
,
dim W
1
:5 n - r = s ca atare, s' :5 s. n mod similar,
(V
2
+ W
2
) = dim V
2
+ dim W
2
, deci dim W
2
:5 r, de unde r' :5 r. Prin ur-
,g;Me, r = r' s = s'.
140 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
Revenim la cazul general. Teorema 3.4 de ce r se indexul
pozitiv al lui q, iar s se indexul negativ al lui q. Perechea (r, s) se
signatura formei q. Un rezultat important l constituie
teorema care sig'llatura unei forme este
n sensul nu depinde de modul n care forma este la forma
(n cazul nedegenerat acest fapt din teorema 3.4,
cont r' s' depind exclusiv de q).
TEOREMA 3.5. (legea de Fie V un vectorial real,
dimiR V= n q : V -7 lR o Atunci indexul pozitiv
indexul negativ snt ai formei snt
de alegerea bazelor canonice).
Fie !11= {el> e
2
, .. , en} o pentru forma
n
q, pentru orice x ::::: L, xiei E V avem
'
i=l
( ) - d
2
d
2
-d
2
- -d
2
d k- ( ) <
q x -
1
x
1
+ ... + ,x, r+lxr+l ... kxk, un e -rang q _ n d, >o,
i = 1, 2, ... , k. nlocuind vectorii e- prin vectorii e,. = ,JJ;l e,., i = 1, ... , k, obtinem
'
d.
'
'
O f?e = {1, ... , k, ek+l' ... , en} deoarece (V) X E V.
n k 1 n
x = Lxiei = L,xi Uei+ L,xiei, avem q(x) =X;+ ... +X; -x;+l- ... -x2.
i:::ol i=l "di i:ock+l
putem presupune de la nceput d, = 1.
Fie !JlJ, iJlJ,. baze canonice pentru q astfel nct
()
2 2 2 2 2 2 2 2
q X =Xr + ... +xr -xr+l- ... -xk =Yr + ... +yz -yl+! - ... -yk,
unde (x;) snt coordonatele lui x n baza (y;J snt coordonatele lui x n baza
iJlJ,.. Presupunem r" l fie l > r. P = (pij) E M"(lR) este matricea de
n
trecere iJlJ -7 !JlJ
1
, atunci x, = LPijYJ, (V) i = 1, 2, ... , n. vectorii x E V
)=1
care simultan y
1
+
1
= ... = Yk = >'k+l = ... = Yn =O
x
1
= ... = xr =O, care snt n de n -! + r < n.
sistemul liniar omogen:
PnY1 + P12Y2 + + P11Yz =O
P,1Y1 + P,2Y2 + + PriYz =O,
n care de necunoscute l este mai mare dect de r,
deci sistemul are nebanale. pentru acei vectori x E V care
satisfac de mai sus avem
()
2 2 2 2
q x = -xr+l - .. - xk = Yr + + Yt '
ceea ce o Prin urmare l = r atunci indexul ,l!
nu se nici el (k - r).
GEOMETRIE 141
1. Fie V un vectorial real, dim!R V= n q : V-> 1R o
Atunci q este pozitiv numai
k al lui q este egal cu n indexul pozitiv al lui q este n [deci
negativ este zero signatura (n, 0)].
., k = n indexul pozitiv este tot n ntr-o canoni-
;C atunci avem: q(x) = + ... +x;, (\l)x E V ,deci q(x);:, O
= O <-> x = O, iar q este pozitiv
Reciproc, fie q pozitiv !?Il = le
1
, e
2
, ... , en} o a sa.
orice i = 1, 2, ... , n avem q(e) = h(ei, ei)= aii= di >O, deoarece ei i:- O;
ifdexul pozitiv este n evident, k = n.
&!;ciCOROLARUL 2. Fie q : IR"-> 1R o A matricea

'J%> a) q > O <-> toate valorile proprii ale lui A snt strict pozitive;
b) q < O <-> toate valorile proprii ale lui A snt strict negative;
c) q;:, O <->valorile proprii ale lui A snt;:, O;
d) q S O <-> valorile proprii ale lui A snt S O;
e) q are semn nedefinit<-> valori proprii ale matricei A de
semn contrar.
Se de corolarul teoremei 3.2, cu
.corolarul1 (eventual pentru -q).
Evident, q < 0 <-> -q > 0; q S 0 <-> -q;:, O. Uneori pentru o
A E M"(IR) se scrie A> O n cazul cnd forma
'l(x) = xT A x este pozitiv
acum un criteriu pentru ca o fie pozitiv
care poate fi aplicat a reduce forma la forma
'rli:OREMA 3.5. (J. J. Sylvester, 1814-1897). Pentru ca o
q fie pozitiv este necesar suficient ca
ntfuorii principali ai matricei 4SOciate lui q ntrO oarecare
pozitivi.
Fie q pozitiv !?Il = {e
1
, e
2
, ... , en}
() oarecare n vectorial V(dim!R V= n). Fie A= (a,) E Mn (IR)
lui q n Fie Wk c. V vectorial
de lel> e
2
, ... , ek}, k = 1, 2, ... , n. Evident, lui q la Wk este o
qk pozitiv a matrice n baza
'{e
11
e
2
, ... , ek} este
Ak =[::: ::]EMk(IR).
akl ak2 akk
,.Acluc:nd pe qk la o
qk(x) = dl(x1)2 + dz(xz)z + ... + dk(xk)z,
142 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
unde
k
x = Lx,e, E Wk d
1
>O, d
2
>O, ... , dk >O.
i=l
A<nnci m"ri= :: T matricea
o o dk
Pk este matricea de trecere de la baza !ev ... , eklla noua atunci
se Dk =P[ AkPk, deci detDk = (detPk)
2
detAk = (detP.J
2
llk >O, de un-
de llk >O, (V) k = 1, 2, ... , n.
Reciproc, fie llk >O, k = 1, 2, ... , n. Aplicnd teorema 3.3, aducem pe q la
forma prin metoda Jacobi, deci
!!. !!. !!.
q(x) = _Q,(x1)2 + _1 (xz)z + ... + -l!=l.(xn )2'
lll llz lln
pentru orice x E V. De aici q(x) pentru orice x E V
q(x) = 0 B x = 0, deci q > 0.
Din teorema 3.5 imediat, trecnd la -q, un criteriu ca
o fie negativ
EXEMPLU. k E 1R astfel nct forma
q(x,y, z) = kx
2
+y
2
+z
2
+ 4xy
fie pozitiv Matricea lui q este
( k 2 o
A=l2 1 OI.
lo o 1)
Minorii ei principali snt !!.
1
= k, !!.
2
= k- 4, !!.
3
= k - 4 conform teoremei
lui Sylvester, k > 4.
3.4. geometrice; conice cuadrice
3.3. Se n lR" (sau echivalent
de gradul 2) H a punctelor (x
1
, ... , xn) E lR"
verificnd o de forma
n n n
L Laijxixj +2Lbixi +c =O,
i4 j=l ic:::l
unde au= aii nu snt nuli, b, (1 :> i, j :> n) c snt constante reale.
n cazul n = 2, hipercuadricele se mai numesc conice (n plan), iar n cazul
n = 3, cuadrice (n
Revenind la cazul general notnd A= (a,)
1
5i,J$n' B = -(b
1
, b
2
, ... , bn)r,
se scrie(*) xT A x- 2BT x + c =O, unde x = (xu x
2
, ... , xn)T.
GEOMETRIE 143
ik,.ttCcmfonn teoriei formelor mai sus, o transformare
care reduce la fonna
zf + ... +z; -z;+l- ... -z;+s -2c4z
1
- ... -2dnzn +c
1
=O,

este signatura formei asociate matricei A, q(x) xT A-x.


'
o z u +a, cu a E IRn "'Mn
1
(IR) convenabil, se n
u
1
, ... , un o de forma '
uf + ... + u; -u;+l- ... -u;+s- 2dr+s+lur+s+1- ... - 2dnun + d =o.
!cit,,. "l'a" trei cazuri:
r1: dn este dn *O
dr+s+lur+s+l + ... +dnun l = n
apoi efectund w,. v. _;_d
{
v i<n

' 2
-se hipercuadricii n coordonatele Wp ... , W
11
sub
wf ... w;+s- 2wn =O, 1 r + s :s; n- 1.
2) Toate numerele dr+Nl' ... , dn, d snt nule hipercuadricii este
+ 2+ + 2 -o 1< + <
-Ul - ... - Ur+s - , _ r s _ n.
3) Numerele d,+,+l' ... , dn snt nule d *O. Atunci punnd V; J-:Ir, ecua-
hipercuadricii se scrie sub forma
f
vf ... v;+sl=O,
Conform legii aceste trei tipuri de cuadrice snt distincte nu pot
fi transformate una n alta prin liniare sau
Cazul conicelor n plan (n 2)
a conicelor este
f(x, y) = a
11
x
2
+ 2a
1
zXY + a
2
a)'
2
+ 2a
1
zX + 2a
2
:;Y + a
33
aij E IR.
Punnd (al! a
12
), B (=a'
3
), (x) aceasta se scrie sub forma
al2 azz az3 Y
!Jti!: A X- 2BT X+ a
3
3 O.
Sistemul liniar A s B, s (x) se. scrie echivalent il{ a:
y
ax uy
-'\;este a
11
a
22


*0), atunci el are. o (a,[));
conica f(x, y) admite un centru de simetrie, tocmai s [)), care este deci
punctul critic al f punnd x x
1
+a, y y
1
+ [),
conicei este de forma
2 2
2 ' o
a!lx! + a,2xly! + az2Yt + a33
originea x
1
y
1
este centru de simetrie].
144 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
o transformare T (care se cu aju-
torul vectorilor proprii ai lui A), (;:J = r(;:} conicei n coordonatele
' ' fi d
1
'
2
1
'
2
2 ' ' 2 ' ' ' o x ,y va 1 e .torma A
1
x

+ a
13
x + a
23
y +a
33
= .
CAZUL 1. ).
1
i>.
2
snt nenule (deci A este atunci
printr-o
x' =a+ X, y' = B + Y se o de forma i>.
1
X
2
+ i>.
2
Y" + d =O.
" z au semn d *O, atunci se n planul XOY o
(E) (figura II.5, a) d
1
<O d
1
> O);
d = O se o care n drepte imaginare
Y=i

y
y
y
y'
(E)

It;
X
1
1
1
\
1
\
1 ;-x'
\
__ ,.
1
-
-
\ x'
1
-
-
\
1
-
-
\
-
-
-
--o
1
X
--o
\
X
1
a
\
b
Figura II.5.

1
, i>.
2
au semne contrarii d"' O, se o (figura II.5,
b) d =O, hiperbola n drepte reale Y = J- ;,., X.
z
axele Ox', Oy' au vectorilor proprii ai matricii A,
iar sistemul de coordonate X0
1
Y are originea n centrul conicei.
CAZUL II. Presupunem de exemplu ).
1
=O i>.
2
*O (cazul /,.
1
=O, ).
2
=O fiind
exclus, pentru ar rezulta A= 0). Atunci printr-o se
o de forma i>.
1
Y" + dX =O sau de forma i>.
2
Y
2
+ d
1
=O.
d * O unei parabole (n acest caz conica nu
admite centru de simetrie); n celelalte cazuri se drepte
confundate sau paralele.
Din fiind o
f(x,y) = a
11
x
2
+ 2a
1
r:y + a
2
;JY
2
+ 2a
1
r: + 2a
2
;JY + a
33
=O,
se mai nti valorile proprii
1
, z ale matricei A asociate, care snt

GEOMETRIE 145
a,z 1
2
_, =O, sau A - (a
11
+ a
22
)A +ii= O, unde ii= detA.
a22 A
ii> O, atunci Av 1.,
2
au semn conica este o (eventual
"A'S' n drepte imaginare), iar ii< O, atunci conica este o
hi:oerbola (care eventual n drepte reale). n cazul cnd
O, se o eventual n drepte paralele).
Conica are centru numai ii* O n acest caz, centrul se
rezolvnd sistemul
of =O, of =O.
ax oy
Cazul cuadricelor n (n = 3)
a acestor va fi de forma
a
11
x
2
+ a
22
y
2
+ a
33
z
2
+ 2a
12
xy + 2a
13
xz + 2a
23
yz + 2a
14
x + 2a
24
y + 2a
34
z + a
44
= O.
Procednd ca mai sus, se n 5 tipuri de cuadrice,
ale reduse ortogonale convenabi-
vor fi de forma
I. I.,
1
X
2
+ >.,
2
Y' + J.,,Z
2
+ d = O
II. >.,
1
X
2
+ I.,
2
Y
2
+ bZ = o
III. >.,,)(2 + A
2
Y
2
+ d = O
IV. 1.,
1
Y' + bX = O
V. 1.,
1
)(2 +d =O.
n cazul I, d * O 1.,
1
, 1.,
2
, 1.,
3
(care vor fi tocmai valorile proprii
ale matricei formei asociate) au semn (opus lui d), atunci se
un elipsoid, avnd o de tipul
xz yz z'
-
2
+-
2
+-
2
--1 =O (a> O, b >O, c >O constante).
a b c
Relativ la coordonatele X, Y, Z
admite planele de coordonate ca
de simetrie are imaginea
de forma n fi.
d * O 1.,
1
, 1.,
2
, 1.,
3
, d au
semn, cuadricea este un
imaginar. d =O,
'"'' ,".'"-'"'' cuadricea este un con de
z
Figura II.6.
(O,b,O) Y
146 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
d * O "-v 1>.
2
, 1>.
3
nu au semn, atunci se un
hiperboloid, avnd una din formele indicate n figura IL 7,
X
z
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
o 1
...,,77 -'7/'>
1
1
1
1
1
1
1
1
(Hiperboloid cu o
y
z
X
(Hiperboloid cu pnze)
Figura IL7.
y
n cazul II, 1>.
1
, 1>.
2
au semn, se un paraboloid eliptic
("titirez"), iar au semn contrar, un paraboloid hiperbolic
n cazurile III, N, V se o (anume Z). De
exemplu, o avind o de forma g(X, Y) =O este un cilindru cu
generatoarele paralele cu OZ sprijinite pe curba din planul XOY, de
{
g(X, Y) =0
Z=O
EXEMPLE. 1) grafic conica r( x,y) = x
2
+ 4xy + 5i + 2x =O.
n acest caz sistemul ar = 2x + 4y + 2 =O, ar= 4x + lOy =O admite
ax ay
( -5, 2) care constituie centrul conicei. x =X- 5, y = Y + 2, e-
conicei devine
X
2
+ 4XY + 5J1'2 - 5 = o.
Pe de parte, avem
A = G valorile proprii snt
A
1 2
= 3 2)2, Deoarece 1>.
1
> O,
1>.
2
>O, conica este o vectorii
proprii ai lui A dau
axelor elipsei. cont de
in conicei f(x, y) = O cu
y
o
X
Figura ILS.
'H:Ixelle Ox, Oy, se conica din
ILS.
x2 y2
"""" ' 2) Cuadrica 2 +
2
- 2z = O
a b
O, b > O date) este un parabola-
eliptic (figura II.9).
;{.>"'-'" ' 3) Cuadrica z = xy este un para-
hiperbolic (deoarece prin ro-
cu 45' n jurul axei Oz:
. = ,fi (x' -y') y = ,fi (x' +y') z = z'
2 ' 2 '
,. se x'
2
- y'
2
= 2z').
X
GEOMETRIE 147
z
2 y
"'-+=-2z=0
a
2
b'
y
2 2
1
X + y -1=0
(E): 2a
2
c 2b
2
c
z=c, c>O
Figura II.9
4. Metode numerice n algebra (continuare)
cteva alte metode numerice care studiate n
acest capitol- produse scalare, norme, biliniare etc.
4.1. Pseudoinversa unei matrice
Vom asocia matrice, dreptunghiulare sau singulare, o
matrice, cu remarcabile,
acestei snt datorate matematicianului englez R. Penrose.
y .. Fie A E Mm,n(IR) o matrice oarecare cp: IR" _. IRm
cp(x) = xAT. Vom defini o cp: IRm _. IR"
"diez"), n modul pentru orice u E IRm se acel
vector v E Im cp astfel nct llu- vii = minim. Deoarece v E Im cp,
o zo
Figura II.lO.
z E IR" astfel nct v = cp(z); acest z nu este unic alegem acel z
0
unic
1\.stfel nct v = cp(z
0
) llzoll = minim. Prin se pune cp (u) = z
0
.
cp: IRm _. IR", u _. z
0
astfel se a fi se
cu A, matricea din Mn m(IR) Matricea A# se
PSeudoinversa lui A. (Unii n loc deA).
148 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
a intra n detalii, V. Voevodin -
(1. Ed. Nauka, 1980] o de
1) Orice matrice (sau sau nesingula-
are o
2) m = n A este atunci A =A-
1
(un rezultat
3) Pentru orice A E M"' ,.(IR), A A A A snt simetrice n plus
(A)=A,AAA=A. ,
4) D = diag('A
1
, ... , "-nl este o matrice
'A,"' O
'A,= O,
1 i n,
atunci n =

... , o matrice U astfel nct


A= uT. D U (cu D atunci A'= UT D' U.
5) rangul matricei A este maxim p(A) = min(m, n)), atunci
j
(ATAr'AT m>n
A = A-
1
m=n
AT(AATr' m<n.
4, 5 dau reguli explicite de calcul al lui A'.
cea mai a pseudoinversei este
A X= B este un sistem liniar oarecare (cu A E Mm, "(IR), X E M,.,
1
(1R)), atunci
x" = A B se sistemului. O
ar fi A X- B =O, iar poate fi
prin aceea IIAX - Bll
2
= m4niiAX- Bll
2
(se mai spune
este prin metoda celor mai mici
orice sistem liniar, compatibil sau chiar incompatibil, admite o

EXEMPLE. 1) A= O 1 O , atunci A = O 1 O , n timp ceA-
1
nu
[
2 o o] [112 o o]
000
o 00

(
o 3 o -1)
2) Fie A =
0 0 1 0
o matrice de tip 2 x 4.
este <p: JR
4
-'> IR
2
, <p(x" x
2
, x
3
, x
4
) = (3x
2
- x
4
, x
3
) Im <p = IR
2
Construim cp: JR
2
-'> JR
4
fie l;f u = (p, q) E JR
2
; cu de mai sus,
avem v = (p; q). Alegem z
0
=(a, b, c, d) E IR
4
cu llzoll minim, astfel nct
<p(z
0
) = (p, q ); aceasta revine la a minimullui a
2
+ b
2
+ c
2
+ d
2
cu
3b - d = p, c = q (p, q date) deci cu metoda multiplicatorilor Lagrange, a =O;
GEOMETRIE LINIARA 149


3
P, q,


w 10
l w 10
o o
3 o
10
o 1
-1 o
10
Se putea observa maxim deci A' =AT. (A -ATrl
rezultatul de la exemplul precedent, pseudosolu-
sistemului liniar
{
3x
2
-x
4
= 1
x
3

sistem se scrie matricial A X= B unde A = ( -
0
1
) B ( J,
(
3 _11o)r
..... , .. lui este x = A B = O
10
4
Fie matricea A (: este
rp: IR
2
-'> IR
2
, rp(a, b) (4a + b, 8a + 2b),
Im rp = {(t, 2t) 1 tE IR} este cu dreapta din plan de
Fie V u (p, q) E IR
2
; vectorul vE Im rp astfel nct llu- vii= minim
prin dreptelor perpendiculare y = 2x
1 - p+2q 2p+4q . (p+2q 2p+4q)
,;c,;;;''V1'-"a=--(x- p); rezulta x =--, y=--- deCI v --, .
2
5 5 5 5
C
. 'd - t t' t .. ( ) ( ) d . 4 p +
2
q .
. <><>>' ons1 eram acum o, 1 vec oru z = x, y cu q> x, y = v ec1 x + y = -
5
-
pe acela pentru care x
2
+ i folosind metoda multiplicatorilor
- 4p+8q p+ 2q
nu JJ'tgrau.ge, rezulta x = , y = --; ca atare,
85 . 85
c l=(4p+8q p+2q)
qJ p, q 85 ' 85 .
acum sistemului liniar nedeterminat
{
4x+ y =k
8x + 2y 2k, k real dat.
Aceasta este C J= A' {:k )=
8
1
5
(: :r :k )= t
7
( :) deci x = Y =


Trebuie remarcat acest punct coordonatele originii
4x + y = k.
150 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
5) Sistemul {x + y =
3
2
este evident incompatibil. lui este
x+y=
GJ = A GJ unde A= G A = x = y
punctul ( este situat pe segmentul perpendicularei din
pe dreptele paralele x + y = 3, x + y = 2, "mediind" ntre acestea.
acum eram doar sisteme liniare
de forma A X= B cu A matrice de ordin n. Astfel de
sisteme apar n multe practice, unde se cer valorile a n
se se exact n se fac prea
sistemul devine n general nedeterminat, iar se fac prea multe
sistemul devine incompatibil!). astfel
pentru orice sistem liniar, ea
ntre sistemului astfel nu mai respingem sistemele incompatibile.
4.2. Metoda Ritz-Galerkin
Fie V un vectorial real. Presupunem snt definite o
h: Vx V-'> IR o <p: V-'> IR. Se poate formula

(RG) se determine un element u E V astfel nct h(u,v) = <p(v)
pentru orice v E V.
n se o finit care o
pe cea Anume se alege un vectorial W c. V de dimensi-
une n (n 1) se un element u
0
E W astfel nct h(u
0
, w) = <p(w)
pentru orice w E W. n este suficient de mare, se u
0
problemei (RG). Se pun n mod natural asupra
problemei (RG), asupra erorii n formula
u "'u
0
, ca legate de
aproximative ample de
care cadrul acestui curs.
doar modul cum se poate rezolva problema (RG) finit
Se alege o vv ... , v n a lui W (n = dim W). Atunci
n n
u
0
= L.x
1
v i orice vector w E W se scrie w = L yivi ; a. determina u
0
revine la
j""l i=l
a determina numerele reale xv ... , xn. h(u
0
, w) = <p(w) pentru orice
n n n
w E Wrevine la h(2:x
1
v
1
, LY;V;)=<p(Ly,v
1
)
}=1 i=l i=l
GEOMETRIE 151
n
Lh(vi,v;)xi=<p(v;), 1<>i<>n.
j"'l
aij = h(vi, V;) fie H = (a;)
1
,J" n matricea liniare h
la baza v
1
, ... , v,..
c -- anterioare se scriu matricea!
Xn <p(vn)
Ritz-Galerkin la baza metodei elementelor
unele contexte fizice matricea H se mai matrice de
x" =It'. c valori pentru necunoscutele
xn astfel se u
0
. n V este un de iar
:.:tsciJif: . .,,.te un de polinoame sau de (care snt
.J pe
lcEXEIMPILU. Fie V= C{
0
,
11
, h: Vx V -+lR, h(u, v) = s:u'(x)v'(x)dx
lR, <p(v) = s:v (x)dx = v(1)- v(O). u E V astfel nct
v) = <p(v) pentru orice vE V. Alegem W = 1R
2
[X] baza {1, X, x"l a lui W;
:'deCi v
1
= 1, v
2
= x, v
3
= x
2
h(v
1
, v
1
) = O; h(vv v
2
) = h(v
2
, v
1
) =O;
Vs) = h(vs, v,) =O; h(v2, v2) = S:11dx = 1; h(v2, Vs) = h(vs, v2)= s:1 2xdx = 1
r' 4 ,
i .. v
3
) = Jo 2x 2x dx = '3. In plus, <p(v
1
) =O, <p(v
2
) = 1, <p(v
3
) = 1 deci
numerele a
1
, a
2
, as din (a
1
asl =It' c apoi
u
0
= a
1
+ a
2
x +as x
2
a problemei puse.
4.3. Calculul aproximativ al valorilor proprii
Fie A E M"(lR) o matrice de ordin n. Calculul teoretic al valorilor
;;::lll'ODJcii se face rezolvnd PA('A) = det(A- )Jn) =O, de grad n.
Pentru valori mari ale lui n este necesar un volum foarte mare de calcul;
:.') V'IU'' calculele fenomene de instabilitate, n sensul mici
matricei A pot conduce la mari ale valorilor proprii.
un exemplu n acest sens. Fie matricea A E M
20
(JR),
152 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
20 20 o o o o
o 19 20 o o o
o o 18 20 o o

o o o 20 o
o o o o 2 20
E o o o o 1
20
Este evident TI<k-/.)-20
19
E. Vom modul cum
k:l
cu E cea mai (n modul) valoare proprie a lui A. Termenul liber
al polinomului caracteristic va fi PA(O). Pentru E acesta va fi egal cu
20! "'2,5 . 10
18
(Stirling); n acest caz valorile proprii ale lui A vor fi
1, 2, 3, ... , 20 cea mai n modul va fi 1..
20
1. presupunem acum
E 20-
19
x 20!"' 5 -10-
7
(deci am dat o foarte lui E). n acest caz
20
n (k- A)- 20! PA(O) deci A20 o este valoare proprie pentru A
hol
(desigur cea mai n modul), iar saltul de la /.
20
1 la /..
20
este foarte
mare.
Acest exemplu valorile proprii ale matricei (n acest caz cea mai
n modul) au fost perturba te serios, un singur coeficient al matricii
a fost foarte perturbat. [Atragem forma Jordan este
de asemenea la ceea ce face ca n utilizarea ei n practi-
se ia mari n controlul erorilor de sau de
trunchiere]. Se poate elementelor de pe diagonala
snt mai grave, iar pentru matrice simetrice este
stabilitatea la a valorilor proprii.
Am indicat anterior un mod geometric (]ema lui !.3.3) de
localizare n planul complex a valorilor proprii ale unei matrice. Vom da ulte-
rior, n cadrul studiului sistemelor dinamice, criterii ca valorile
proprii ale unei matrice fie situate n semiplanul stng Re 1. < O. n cele ce
vom prezenta metoda pentru calculul valorilor vecto-
rilor proprii n cazul matricelor simetrice, doar cu ajutorul mijloa-
celor rapide de calcul.
Fie A E Mn(IR) o matrice cu toate valorile proprii simple strict
pozitive, pe care le presupunem dispuse n ordine
/.
1
> /.
2
> ... > l.n > O.
respectiv u
1
, u
2
, ... , un versorii proprii
cu deci llukll 1 A uk l.kuk pentru 1 k n. Atunci pen-
tru orice ntreg p " 1 avem AP uk I.IJ.uk. Deoarece A este conform
GEOMETRIE LINIARA 153
2.5 vectorii u
11
... , un o a lui lRn
<tti, uj> =oi)" Apoi pentru orice X E Rn avem
n
x = .L,akuk cu a
1
, ... ,an E IR.
k=l
n n n
Lak(APuk)= Laklif.uk
k=l k=l k=l
2
n n
1
1. P.xJJ =<APx "APu >=
t"-""' ' L,.;kkk,L.Jsss
k=l s:=:l
n n n
= L L,akasAfAf, < uk, U
5
> =
hols""l k=l
X;;;;.l''aceln ipoteza a
1
* O. Atunci pentru orice p ;:, 1,
]J')f!c"In &reJaeiaJ. O < a< 1 atunci Iim aP =O deci p >> 1 (suficient de
p...;-
atunci u!'"' O. Aplicnd acest fapt pentru rapoartele subunitare
An l _ APxd . APx ( l
... ... , rezu ta JJAPxJJ"' l ali Af ec1 u
1
JJAPxJJ semnu nu are
Pe de parte,

+ ..
+ ...
JJAp+lxll
1avem JJAPxJJ Al.
cele de mai sus, algoritm:
se alege un vector oarecare x (n general a
1
* O se
sine);
puteri succesive AP . x pentru p 1, 2, 3, ... normele
mai mare valoare proprie a matricei A este cu
. . - APx ( fi. d 1
-- li 1ar un versor propnu corespunzator este u
1
= IIAPx!! p nn a es
de mare).
154 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, (PARTEA 1)
4) o u
1
, :J.
1
, se x
111
= x- a
1
u
1
unde a
1
= <X, u
1
>.
x
111
= a
2
u
2
+ ... + anun. ca mai sus,
I!Ap+lxlll
Az = IIA"xlllll
Pentru calculul celei mai mici valori proprii a lui A, se
calculul valorii proprii celei mai mari pentruA-
1
, deoarece
1
.. .,v._, ..... III ELEMENTE DE

1.1. de graf; exemple
de graf referitoare la
'ct!iv,grse tipuri de de transport, circuite electrice sau microelectronice. n
timp s-a constatat studiul structurilor ierarhice, descrierea struc-
snttacwoe sau semantice n corecte de cuvinte, organigramele
(i';fiolo;Ses:cde asemenea limbajul grafurilor.
1.1. Se graf orientat G o pereche de (V, A),
cu o pereche de (i, t) unde V este vrfurilor, A
arcelor, i: A-> V este de luare a
>ttlt-'> V de luare a terminalului. Se mai scrie G =(V, A, i, t).
'P \, P,ent:ru orice arc a E A, vrful
a, iar
., terminalul lui a.
<-s . <.;l!cma vrfuri Vv v
2
se zic unite
prin arcul a E A
v
2
= t(a); figura III.l.
a

i(a) t(a)
v,
Figura III.l.
graf poate fi vizualizat considernd vrfurile ca puncte n plan arcele
de unind unele din vrfurile respective. Invers, multe configu-
se n 1.1 pot fi prezentate n limbaj de
d
y

o
sau echlvalent
bt
d
a

toO
o
z
c
X
ca
a
y
Figura III.2
156 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
2) din figura III.3 este
G =(V, A, i, t) unde V= [v" v
2
), A= [a, b, c, dl
A--? V; a ---+ Vv b --? v
1
, c --? v
2
, d--? v
2
, t :A --7 V; a --7
b---+ v
1
, c--? v
2
, d---+ v
2
.
3) Se spune un graf orientat G =(V, A, i, t) este
chetat din orice vrf v E V, ies un finit de
ordonate ... , a;;<u) deci: ... , = {aE Ali( a)= v}.
Vrfurile din care nu ies arce se numesc terminale
grafului (sau frunze).
Figura III.3.
v este un terminal scriem v E T sau r(v) =O.
2:
1
etichetelor de (cap.I, 1.2) cu 2:
2
etichetelor de predicate (simboluri pentru Fie z" ... , zP elemente
nu lui 2:
1
u 2:
2
T
1
= [z
1
, ... , zPf. Graful G se
cu p terminale pentru orice vE V avem r(v),; 2 este
<p: V--'> 2:
1
u 2:
2
u T
1
, astfel nct:
1) T = [v E V 1 <p(v) E T
1
f <p 1 T: T--'> T
1
este
2) <p(v) E 2:
1
r(v) = 1 <p(v) E 2:
2
r(v) = 2.
G =(V, A, i, t) G' =(V', A', i', t') snt grafuri orientate,
morfism de grafuri de la G la G' o pereche de f: V--'>
g :A--'> A', astfel nct ori de cte ori a E A v
1
, v
2
din V snt unite prin anem:
a, rezulte f(v
1
) f(v
2
) snt unite (n G') prin arcul g(a). f g snt
plus bijective, se spune grafurile G G' snt izomorfe.
1.2. Fie
G =(V, A, i, t) un graf n ;" 1
un ntreg. Se drum
avnd capetele u, v E V
lungimea n orice finit de

o o o
U
V
Figura III.4.
arce d = a
1
, a
2
, .. , an astfel nct u = i(a
1
), t(a
1
) = i(a
2
), .. , t(an_
1
) = i(an)
t(an) = v.
d este un cuvnt de lungime n n alfabetul A. Se mai spune
drumul d vrfurile u, v. u = v, se spune drumul este nchis.
Un drum nchis de lungime 1 se
V o
V o
!
!

1
r
V o
Figura III. 5.
ELEMENTE DE 157
orientat G se arbore un vrf v
0
E V, numit
>a. a''"'" nct pentru orice alt vrf v E V este unic un drum care
v. n figura III.5 snt indicate exemple de arbori.
G; (V, A, i, t) un graf orientat. Se graf al lui G un
de vrfuri ca G se o parte A
1
cA din ar-
G, iar i, t se restrng la A
1
. Un subgraf al lui G se
la o parte din vrfuri arcele ntre vrfurile
exemplu, G este a noastre, un subgraf al lui
constituit de exemplu de a Olt un graf par-
G se de exemplu numai drumurile europene.
G se cu simple V a vrfurilor
cu o etichetare V; {v
1
, ... , un} orice pereche de vrfuri pot
prin cel mult un arc. n acest caz, se poate considera o matrice
matricea lui G unde
{
1 vrful v; este unit cu v
1
aiJ::::: O n caz contrar.
De exemplu, pentru graful din figura III.6 matricea
este
[
1 1 1]
A; 1 O 1 .
o o o
1.2. de automat
1.3. Se automat simplu (sau un
de nevide CK, Y, S), cu li :X x S--* S,
,&:.A," S--* Y. Se mai M =(X, Y, S, o, A). X (respectiv Y) se
(respectiv a iar S este multimea
automatului M; li se functia de tranzitie a iar A.
de
' '
;;:Automatul M se finit multimea S a este

'
B, automatul se binar. Pentru orice pereche (x, s) E X x S se
spune M este n starea s intrarea x; n
este un element din S numit starea n care trece automatul, iar A.(x, s)
un element din Y numit de automat, el s-a aflat n
s a primit intrarea x.
M; (X, Y, S, S, A.) M'; (X, Y, S', o', A.') snt automate (avnd
se morfism de laM laM orice
ll?7:i:'4S' astfel nct V (x, s) E Xx S, u(S(x, s)); o'(x, u(s))
A.(x, s); A.'(x, u(s)).
un morfism de la M !a M, se mai spune M pe
158 MATEMATICI SPECIALE+ TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
automat M = cx; Y, S, o, A) i se poate asocia un graf avnd S ca
a vrfurilor n plus, pentru orice (x, s) E X x S, vrfurile s
s
1
= o(x, s) snt unite printr-un arc; pe acest arc se scrie x/y, unde y = ).(x, s).
ExEMPLE. 1) un automat bmar cu trei a, b, c.
X= Y =JiEI, S ={a, b, c}. n acest caz, X x S ={(O, a), (O, b), (0, c), (1, a), (1, b),
(1, c)}. Presupunem
X
o(O,a)=a, o(O,b)=b,
S O
1
o
1
o( O, c) =a, o(1, a)= b,
a
8(1,b)=c, o(l,c)=c @ b
A( O, a)= 1, A( O, b) =O,
A( O, c) =O, A(1, a)= 1,
A(1, b) = 1, A(1, c) =O.
defmire "pe
c
a b
b
c
a
c
Figura III. 7.
s
a
b
c
1
o
o
1
1.
o
elemente" a o, A poate fi n tabelele din figura III. 7.
0/1
0/0
1/0
Se astfel un automat
O
O
O
M =(X, Y, S, o, A), al graf
111
este indicat n figura III.S
o
o
o
a
b
c
2) Fie X= {a, b, el, Y = {0, 1},
O/O
Figura III.S.
te intrarea b, a-
tunci el n
starea s
1
emite
O. Graful asociat
este indicat n
figura III.! O.
@
X
s
s,
s.
a
s,
s.
b
s,
s,
S = {s
1
, s
2
l o, A definite
prin tabelele din figura III.9.
automatul se
de exemplu n starea s
1

c
s
a b
c
s.
@ s, 1 o 1
s, s.
o
1 1
Figura III. 9.
Se poate introduce elementul - timp
deci o a automatului, con-
sidernd numerelor naturale
ca de momente (cu tacte dis-
crete O, 1, 2, ... , n, n + 1, ... ). Anume pen-
tru orice automat M = (X, Y, S, o, A) se
definesc o
1
: IN x X x S .....; IN x S,
Figura III.! O
(t, X, s)....., (t + 1, o(x, s))
).
1
:IN xXxS.....;IN xY, (t, x, s).....;(t,A(x,s)).
Interpretarea este automatul M se n starea s
intrarea x la momentul t, atunci el emite la moment t
A(x, s) trece la momentul t + 1 n starea o(x, s). prin
este cu intrarea, iar trecerea la starea se
un tact mai trziu.
ELEMENTE DE 159
poate extinde modul de lucru al automatului, mtroducnd la intrare
i/su.ceE)Silllll de litere (cuvinte din X), citite de la stnga la dreapta, cu
!-Iaca M = (X, Y, S, o, A) este un automat finit, atunci pentru orice stare
S se poate considera de comportare a lui M ncepnd din s ca
/,(S{"ut>d
'(,:X'-+ Y,
cuvnt w E X', ultima a cuvntului de
>,,,;@pt:esJpu:nzi'i.to>r lc'(w, s). Automatul se redus pentru orice
{
0
'di;;titlCte s * s' avem y ' * y .<'. Pentru un automat redus nu
>,; cu de comportare deci toate snt semnificative.
>' de teoria automatelor se problemei ca pentru orice
se un automat redus asociat prin

de oficii, precum altor probleme


a automatelor.
1.3. booleene (G. Boole, 1815-1864)
Se cunosc de formare de noi (numite formule
logice) pornind de la o E de elementare (presupuse
sau false), cu ajutorul conectorilor logici. Mai formalizat,
alfabetul Eu 1l, v, (,)} la E semnele logice de
precum parantezele cu
C: cuvintelor n acest alfabet. O (sau
E este orice cuvmt A din C pentru care un finit

... ,An =A de cuvinte din C astfel nct pentru orice i, 1 i n, fie


una din trei 1 A, E E; 2. j < i astfel
!'!!ct A,= KA) = ClA) = lA.J; 3. k < i astfel nct A,= (AJ vA.).
Vom nota cu n(E) tuturor peste E. Evident,
!Ji)s:in(E).
ExEMPLE. 1) (a v(1)), 'ka v b), (a v(b v c)) pentru a, b, cE E snt formule
ltigice, dar a l b, (a v b nu snt corect formate.
2) Se definesc (a 1\ b) = Yh v lb) b) = ((la)v b).
Q = {F, este o unde F este o de
("luarea falsului") este o de
n(E) se prin Q algebra de E.
Pentru orice p, q E n(E) se definesc
pAq= Kpvq) (p = q) = ((p q) 1\ (q p)).
1.4. Se de n variabile booleene
. . 1) orice f: B" -+ lEI.
'ExEMPLE. 1) f: B-+ B, f(x) = lx = x este o de o
Se pot considera de asemenea constante O : B"-+ B,
ix:-+ O 1: B"-+ B, x-+ 1.
160 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
2) Disjunctorul este f: JB
2
-7 13, f(x, y) = x v y, iar co:njtinctcruiHJ
g: 13
2
-713,g(x, y) =x Ay.
3) Orice p E rr;(E) o n care va:riabilele.
snt asimilate cu elementare componente. Lema
este
LEMA 1.1. Fie f(x
1
, ... , xn),{: 13" -713 o Atunci uent:ru''l
orice x
11
. , xn E B avem:
a) f(x
1
, ... , xn) = (f(l, 1, ... , l)A x
1
A ... A xn) v (f(l, ... , 1, O) A x
1
A ... A
1\Xn-11\ Xn) V .. > V ({(0, O, ... , O)A Xt/\ .. ,1\:Xn);
(deci de cte ori apare O pe un loc k apare pe variabila xk) .
b) fCxv ... , xn) = (f(O, ... , O)v x
1
v ... v xn) A (f(O, ... , O, 1) v x
1
v ... v
v xn-l v Xn) A ... A (f(l, ... , l)v Xl v ... v Xn) (de cte ori apare 1 pe un loc k
apare pe variabila xk).
a) Xv ... , xn E JB presupunem
x,, =O, =O, ... , x,p =O unde i
1
< i
2
< ... < iP (celelalte valori fiind egale cu
pentru 1 $ k $ n, k to i
1
, ... , k toiP avem xk = 1 deci Xk =O cum
lA a =a, O A a= O pentru orice a E 13, toate parantezele
membrul drept al din snt nule, cu lui
it iz ip
f(l, ... ,l,O, ... ,o,l, ... ,o,l, ... ,l)A x
1
A ... AX4 1\ .. A:Xiz 1\ 1\Xip 1\. Axn.
Aceasta din este evident cu
i:t i
2
ip
f(l, ... , 1, O, ... , O, 1, ... , 0,1, ... ,1) A lA ... A 1 = f(x
1
, ... ,xn).
b) se similar.
O reformulare a a) este orice runc\u':
f: JB" -7 13 este formulei logice
(f(l, ... , 1) A XlA ... A xn) V (f(l, ... , 1, 0) A xl A ... A xn-1 A Xn) V ... V
V ({(O, ... ,0) A Xl/\ ... AXn).
orice de variabilele x
1
, ... , xn este
printr-un finit de semne logice l, A, v cu ajutorul lui x
1
, ... , xn.
TEOREMA 1.2. (reducerea booleene la forma
Fief(xl> ... , xn), f: 13" -713 o
a) fto O Pv P
2
, ... , PP snt punctele din 13" unde {ia valoarea 1,
atunci f(xl> ... , xn) = <p
1
v <p
2
v ... v <pP' unde <pj =Yjl A yj
2
A ... A Yjn 1 $} $ p, iar
y . = {=' s - coordonata punctului PJ este 1
J' x., s - coordonata punctului P; este O
pentru 1 $ s $ n (forma normal a lui {J.
b) 1 Q
1
, Q
2
, ... , QP snt punctele din lB" unde {ia valoarea O,
atunci f(xl> ... , xn) = 1jf
1
A v
2
A ... A Vq, unde \jfk = zkl v zk
2
v ... v zkn (1 $ k $ q),
. {x' t - coordonata punctului Qk este 1
Iar zkt = -
Xt t - coordonata punctului Qk este O,
ELEMENTE DE MATEMATICA DISCRETA 161
>XI;retltru 1 $ t $ n (forma normal a lui/).
a) Se !ema 1.1, a) observnd valoarea O
rttrUn punct, atunci dispare termenul din membrul drept al
.. doar termenii care corespund valorilor lui j'ln puncte-
J.e.P1, P
2
, ... , PP este suficient parantezele respective cu <p
1
, q>
2
,
};cpp.
""b) se similar, folosind !ema 1.1., b) .
. <PJ se numesc minitermeni conjunctivi, iar \jfk minitermeni
<Ji$junctivi pentru f
,.;,:EXEMPLU. forma normal pentru
'\;J!,Z '--' 13, prin f(O, O) = 1, f(O, 1) = O, {(1, O) = 1, {(1, 1) = 1. n acest
cilz, P
1
(0, 0), P
2
(1, 0),

1) _decip = 3
<p
1
=XtAX2, qJz=X
1
AX2, cp
3
=X
1
AXz .
.
f(x
1
, x
2
) = (x
1
1\ x
2
) v (x
1
1\ x
2
) v (x
1
1\ x
2
) = ((x
1
v x
1
) 1\ x
2
) v (x
1
1\ x
2
) =
=(1 1\ x
2
)v(x
1
1\ x
2
) = x
2
v (x
1
/\X
2
) = x
1
v x
2
.
1.4. Latice circuite logice
1.5. Se latice orice (L, $) n care
orice elemente a, b E L un cel mai mare minorant,
#i:&,b = inf {a, b) cel mai mic majorant, a v b = sup {a, b).
::': 1) Pentru orice E, L = P(E) a tuturor
E este o latice relativ la de incluziune (c), deoarece pentru orice
cE, inf {A, 8) =An 8 sup (A, 8) =Au 8.
2) Fie E tuturor evenimentelor din cadrul unei
.A.. B E E, se spune A (=>) B producerea lui A atrage sine
producerea lui 8. Atunci E este o relativ la de
=> n plus, 'dA, 8 E E inf IA, B) =evenimentul-producere
a lui A B; sup {A, B) =evenimentul-producere a cel unuia
d!I. A B.
'' E este ln mod natural o latice.
3) Fie E o oarecare L tuturor f': E-> [0, 1);
iitl'oducem pe L de ordine (f$g) H 'd x EE, f(x) Sg(x). Pentru orice
'fi>gE L u, u: E-> [0, 1), u = inf {{, g) u = sup lf, g), definite
,Ptn u(x) = min (f(x), g(x)), v(x) = max (f(x), g(x)). L este o latice,
laticea vagi.
n(E) a peste E (def. 1.3), cu ordinea de
este o latice relativ la 1\ v.
''''''TEOIIEMA 1.3. Fie (L, $) o latice oarecare. Atunci pentru orice
cEL avem
1. a 1\ a =a, a va =a
162 MATEMATICI SPECIALE+ TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
2. a A b =bA a, a v b = b va (comutativitate);
3. (a A b) Ac= a A (bAc), (a v b) v c =a v (b v c) (asociativitate);
4. a A (a v b) =a, a v (a A b) =a
5. a $ b H a A b = a H a v b = b.
1. Avem de a= inf la, al a= sup la, al, ceea
ce direct din lui "inf' "sup".
2. Fie c =a A b; atunci c = inf la, bl = inf lb, al = b A a.
3, 4 se similar.
5. Fie a$ b; atunci inf ia, bl =a deoarece a$ a, a$ b c $a, c $ b,
atunci a cJ a este cel mai mare minorant pentru a} b. a A b = a,
direct a$ b. n mod similar, a$ b, atunci sup ia, bl = b deci
b = a v b, iar b = a v b, b = sup la, b l deci a $ b.
O latice (L, 5) se a A (b v c) = (a A b) v (a A c)
a v (b 1\ c) =(a v b) A (a v c), pentru orice a, b, cE L. Laticea (L, $)se
din faptul a, b E L a b,
a A (b V C) = b V (a AC).
Laticele din exemplele date anterior snt distributive modulare.
Este evident orice latice este
b, atunci a A (b v c) =(a 1\ b) v (a 1\ c) = b v (a Ac), deoarece a 1\ b = b,
conform teoremei 1.3, 5]. nu este cum
exemplul
EXEMPLU. Orice latice (L, 5) un graf orientat (V, A, i, t) n care
vrfurile snt elementele lui L V= L vrfuri x, y E L snt unite
printr-un arc numai y $ x, A= {(x, y) E L x L ly $ x},
i: A --7 V, (x, y) --7 x t: A --7 V, (x, y) --7 y. Pentru anumite grafuri este
astfel, graful
?ra'>.
bvc =a ve= a vb = u --7 b --7 v =al\ b= a Ac= bAc
"" ?r
c
o latice L = {a, b, c, u, v }. Se L este o latice
Dar a A (b v c) =a, iar (a A b) v (a Ac)= v v v = v =a A b deci L nu
este o latice
1.6. Fie (L, $,A, v, O, 1) o latice care admite un cel
mai mic element O E L un cel mai mare element 1 E L. O astfel de latice se
latice (sau Boole) pentru orice a E L
este unic un element a EL astfel nct a A a =o a V a = 1; a se
complementul lui a. Un rezultat remarcabil, datorat lui M. STONE
(n. 1903), orice latice este cu o latice de
ceea ce rolul de model jucat de laticea unei La.tic:ele
din exemplele 1, 2, 4 de mai sus snt booleene. Dar laticea vagi nl)!
1/2 nu are complement).
ELEMENTE DE 163
Circuite logice
Circuitele logice elementare snt: inversorul x-'> x, conjunctorul
. y) -'> x A y disjunctorul (x, y) -'> x v y, precum constantele O 1. Un
logic este un graf orientat unde n vrfuri snt circuite elementare,
un singur terminal iar arcele snt conductori. circuitelor
este o latice anume C
1
, C
2
snt circuite logice,
YYJJHJr.V c2 corespunde n
CYY<tATIC. CI 1\ C2 n paralel,
&%ytii'1 este inversatul lui C
1
, iar
de ordine este
orice circuw
YfXitlom.c se poate construi folosind
NAND-uri
>WPw suficient
x ---+J>o- x = lx (inversorul)
::::::[)-- XAy (conjunctorul)
:::::L>- xvy (disjunctorul)
::::::[)-- xAy=xvy(NAND)
:::::L>- xvy = XAY (NOR)
Figura III.ll.
x = <p(x, x), x "Y = x AY = <p(x, y) = <p(<p(x, y), <p(x, y))
x v y = x 1\ y = <p(x, x) A <p(y, y) = <p(<p(x, x), <p(y, y))
inversarii, conjunctorii disjunctorii se numai cu circuite
s<c,jii)::ANI>]. lucru se poate spune despre circuitul NOR (not or), care
... lui Pierce \jf: B
2
-'> B, \jf(x, y) = x v y.
circuit logic i se poate asocia n mod bine determinat o
formula de reciproc,
(sau formule logice) i corespunde un circuit logic.
logice au numai au formule de
echivalente (cu de Teorema 1.2
lrice este o de minitermeni conjunctivi deci orice
logic se numai cu inversori, disjunctori sau conjunctori. De
''i!)ici n particular orice circuit logic se poate realiza numai cu

(sau numai cu NOR-uri) .


. f/' O n cursurile de specialitate, este cea a
';.$onstruirii de circuite logice cu anumite ca cea
>.!'reducerii la circuite standard ("cablarea logicii").
164 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
2. Calculabilitate
2.1. de calcul
Analiza conceptului de calcul este de mare prac-
de realitatea a computerului modern. ntr-o
une, un calcul un algoritm cu un set de date n
limbajul uzual, un algoritm este o definind un de
(rezultate intermediare) avnd ca stare setul de date de intrare ca
stare rezultatul procedura este (fiecare transfor-
mare de stare fiind ambiguitate) conduce la rezultat un
finit de Aplicarea unui algoritm revine la explici tarea
nilor privind succesive asupra datelor
Fie S o ale elemente le numim Un calcul n S
este un finit de s
0
, s
1
, ... , sm; calcule c = {s
0
, ... , sm}, c
1
= ft
0
, ... , tn}
n S se zic compozabile sm t
0
n acest caz, se poate defini calculul
compus c * c
1
= {s
0
, ... , sm, t
11
... , tn}.
Se poate defini un graf G (8, A, i, t), n care elementele lui S snt vrfuri,
iar calculele n S snt arce. i, t snt definite n mod natural: pentru
orice calcul s is
0
, ... , sm}, punei,1 i\s) = s
0
, t(s) sm. Orice drum n graful G
este un calcul compus.
n acest context, este introducerea ur.ni concept de algoritm nede
terminist. Anume, presupunem S este o (de
1 c S este o de T c S o de
terminale. Presupunem P este o de predicate unare pe S
(numite R este o de binare pe S (numite
de stare). Deoarece S este 1, T, P, R snt de
asemenea finite. Orice pE P este o p : S""' B p(s) 1
este iar p(s) nu). Orice transformare de stare
p E R este o pc S x S n cazul cnd (s
1
, s
2
) E p se mai spune
s
1
este n s
2
!caracterul nedeterminist este legat de faptul p
nu este o O fixate S, 1, T, P, R ca mai sus,
spunem este definit un algoritm s1 (nedeterminist) poate fi eviden-
o ! : P -> R care p E P, o transformare
de stare !(p). Descriem acum modul cum algoritmul si.
s
0
E 1 este o stare apar cazuri:
I. pentru orice pE P avem p(s
0
) n acest caz, se
s
0
E T deci rezultatul este tot s
0
algoritmul se
II. p E P, nu unic, astfel nct p(s
0
) 1; se alege o astfel de
p fie p !(p) transformarea de stare lui p. Apar
subcazuri:
IIr nu s
1
E S astfel nct (sO> s
1
) E p atunci se s
0
E T,
iar algoritmul se
ELEMENTE DE 165
s
1
E S astfel nct s
0
p s
1
pentru s
1
se reia procedeul aplicat
nt<Jri<Jr lui s
0
presupus se ncheie ncheie ntr-o stare sk E T.
astfel un de s
0
, sv s
2
, ... deci un calcul realizat de
d, ncepnd din starea s
0
.
2.2. Arbori operatorii
expresii aritmetice, algebrice, formule logice etc. i se poate asocia
:l arocJre aceasta este una din ideile de n automatizarea calculului.
exemplu, expre-
(a+b)c,
v([JI,r) li se a-
respectiv arbo-
IIL 12.
iJl>$trbore avnd ca
finite de
;,,Z:ffinm<,re naturale, de
a
\
p r
Figura IIL12.
>,>unu" w = n
1
n
2
... nk; se presupune este A de ce
=n
1
n
2
... nkn este vrf n S, w, wO, w1, ... , w(n -1) snt de
vrfuri.
wn este un vrf, se spune el este un succesor al lui w;
. ,;,i';> -- 1) este un vrf wn nu este, atunci w are n succesori anume wll, wl,
w(n - 1). Un vrf w se terminal nu are succesori wO
un vrf). De exemplu, {A, 3, 7, 32, 31, 30, 73, 72, 71, 70) este
irfltrilor unui arbore - standard cu 7 terminale.
presupunem (Q, v) este o Q este o Q - Un
- standard S se zice operatoriu orice vrf w are o
E Q u Q are succesori ct indicele de ari tate v(ew); n particular, pe
terminale snt dispuse elemente din Q,
o 1
EXEMPLU. Fie a,m etichetele
binare, Q ={a, m)
Q = Z. Arborele din fig. III. 13 este
operatoriu are terminalele etichetate
cu x, y, z, t E z. "Citirea" acestui arbore
(care poate fi conduce la
rezultatul xy(z + t).
n ultimul timp s-a
realizat un studiu aprofundat al
aritmetice f: A___, B (unde
Ac !Nm, B c !Nn), ale valori pot fi calculate prin algoritmi. Intuitiv o
'>.',as:ttE>l de este un program care pentru orice
00 01 10
X y
Figura IIL13.
11
z t
166 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
x E JNm elementul f(x) x EA un simbol exterior
JNn, n ;"O, n cazul cnd x 'l A. Acest concept de
termeni ce nu pot fi n limbaj de teoria
independent de ideea de program. S. Kleene, K. Godel, A.
Robinson au mari la studiul prin introducerea
de analiza proceselor algoritmice, ca prin
fundamentarea analizei non-standard.
Aceste vor fi dezvoltate la cursurile de specialitate.
3. Cmpuri discrete de probabilitate
Probarea a constituit dintotdeauna o activitate a omului, n
lume de incertitudini n care unele
jaloane. de incertitudine ne de ngrijorare (sau
cere) nu au attea jocuri care ntr-un anumit
fel necunoscutului. Calculul a n secolul al
XVII-lea ca o modelare a ca o a jocului de noroc,
dar s-a transformat ntr-o teorie cu deo-
sebit de importante n n
3.1. Cmpuri discrete de evenimente. Caracteristici numerice
ale variabilelor aleatoare
Fiecare din noi numeroase repetabile, avnd ca rezul-
tat sau nu a anumitor evenimente. Nu definim termenii de experien-
sau eveniment aleator, considerndu-i ca primari.
o pe care o cu tff. Ca rezultate posibile
ale acestei se pot diverse evenimente A
1
, A
2
, A
3
, B, ....
ExEMPLE. 1) tff = "prezentarea la un examen a
unei grupe de cteva evenimente posibile: A
1

snt A
2
="cel 5 iau nota 10", A
3
="un student a
dat biletul" etc.
2) Fie tff unui dispozitiv automat". Pot
diverse evenimente: A= "dispozitivul cel mult 5 ore",
B ="dispozitivul cel 30 de minute", C ="dispozitivul
un timp nelimitat" C este evenimentul imposibil)
etc.
n orice se pune n evenimentelor care pot
Printre acestea se evenimente mposibile (identificate toate
cu unul singur, notat 0) evenimente sigure (notate cu X). A B snt
evenimente, se pot considera alte evenimente; de exemplu: A sau B (notat
Au B), A B (notat An B), evenimentul contrar lui A (notat A sau A'). Se
apune A B se scrie A c B) din faptul A se produce,
ELEMENTE DE 167
B se produce (astfel, orice eveniment A evenimentul
X). evenimente A, B se zic egale A cB B cA Se poate
evenimentelor (relativ la o
o latice deci calculul cu evenimente revine
unor cu
3.1. Prin cmp discret de evenimente se o
sau X, cu o P ' (li' (X)-'> [O, 1] pe
ulj;imLea lui X Ac X se numesc evenimente
orice eveniment A P(A) E [O, 1] este numit probabilitatea
n plus se presupun ndeplinite
P(X) = 1 P(0) =O;
2) Pentru orice eveniment Ac X, avem P(A) = L P(w), seria fiind presu-
weA
Evenimentele (w) corespund la formate dintr-un
element se numesc evenimente elementare. Probabilitatea unui
'eniim<mt Ac X conceptul de a lui A:
n care poate A se de n ori, iar A apare de k ori,
P(A)"' ':..
n
din An B = 0 (se spune A B snt in-
.!1'\)olmp,atiibile), atunci
(1) P(A u B) = P(A) + P(B).
B cA, atunci A = B u (A 1 B) B n (A \ B) = 0 deci
P(A) = P(B) + P(A 1 B) deci
(2) P(B) :S P(A) P(A 1 B) = P(A)- P(B)
1 B este evenimentul care n faptul A are loc B nu].
A, B snt evenimente oarecare relativ la cmp, atunci are loc
(3) P(A u B) = P(A) + P(B)- P(A n B).
Au B = B u (A \(An B)) deci
cf"(l) cf(2)
P(A u B) = P(B) + P(A \(An B)) = P(B) + P(A) - P(A n B).
de asemenea pentru orice eveniment Ac X avem
(4) P(A) = 1-P(A).
" - cf(2)
P(A) = P(X \A) = P(X)- P(A) = 1- P(A).
EXEMPLE de cmpuri discrete de evenimente.
n de aruncare cu banul, presupus perfect, X= (O, 1) (corespun-
znd stemei banului), fiecare din evenimentele elementare avnd proba-
bilitatea n aruncarea cu zarul (presupus corect!), X are 6 elemente,
2
;f,lecare cu probabilitatea La X are n elemente L'l.v ... , 1\.n cu

6
Pv ... , Pn (putem gndi i\.
1
, ... , 1\." ca sectoare ale unui disc
168 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
circular - de aria lui i'!.k fiind produsul lui pk cu aria
disc). n cazul loteriei, X poate fi ales ca tuturor tragerilor de
bilete din N numerotate (N > n), toate avnd probabilitate.
plus ordinea ntre cele n bilete, probabilitate este "----=:-'-:_
deoarece atunci X are N! 1 (N- n)! elemente. ordinea nu X are
C"- N!
N- (N -n)!n!
elemente probabilitatea eveniment elementar este 1/CjV.
A, B snt evenimente P(B) *O, atunci protoal>il:ita.te:a
lui A ce B s-a produs (sau probabilitatea lui A, de
este prin
P(AnB)
P(B)
Evenimentele A B se zic independente P(A n B) P(A)
I'(B) * 0 atunci P(A 1 B) P(A), probabilitatea lui A
indiferent B s-a produs sau nu.
(X, P) este un cmp discret de evenimente H" ... , Hn cX
evenimente, incompatibile cte astfel nct H
1
u ... u Hn
evenimentul sigur, atunci pentru orice eveniment A c X are loc 1\i

n
(5) 2,PCH)P(A/H),
j"'l
formula totale. este
n n
deci
jo:;l j=l
n n
L L P(Hj)P(A/H)J.
}=1 }=1
3.2. (X, P) este un cmp discret de probabilitate,
:X-> 1R se aleatoare Deoarece X
este sau {wl' Ol:l ... }; notnd ak
pk se poate considera matricea
(
al a2 ... ak "')
P1P2"'Pk ...
n care pe linia I-a snt reprezentate valorile lui iar pe linia a II-a,
cu care snt luate aceste valori. Evident, O :5 Pk :5 1 L Pk 1.
k::?:l
matrice se matricea de a
Evident, variabilelor aleatoare este un vectorial real
'1-{X), relativ l], (a E IR).
ELEMENTE DE 169
spune o aleatoare 1; E 1{XJ admite medie dispersie
seriile L akpk L aipk snt absolut convergente. Se definesc
k:::::l ka
(6) MI;= Lakpk = L/;(w)P(w) (media lui/;);
k"'I weX
(7) Dl; = LaZpk- (Mii = (M'E;l (dispersia lui /;).
k=l
real pozitiv cr = Jm se abaterea medie
variabile aleatoare 1;, '1 :X--> lR definite pe un cmp de
>abilit:ate discret (X, P) se numesc independente pentru orice
I, J pe dreapta evenimentele li; E Il il] E J} snt indepen-
Am notat li; E Il = {w E X li;Cw) E Il etc.
nota cu L
2
(X, P) tuturor variabilelor aleatoare pe cmpul de
,bal>ilit:ate (X, P) care au medie dispersie.
3.1. Fie 1;, '1 E L
2
(X, P).
a) Avem M(i; + 1]) =MI;+ Ml], M(ai;) =aMI; D(ai;) = a
2
DI;, l;f a E lR;
b) 1;, '1 snt independente, atunci M(/;1]) = (M/;)(Ml])
1]) = Dl; + Dl].
a) Avem
M(/;+1])= L(/;+l])(w)P(w) = L(/;(w)+l](W))P(w) =
WEX WEX
weX roeX
M(ai;) = L(ai;)(w)P(w) = :La /;(w)P(w) = aL i;(w)P(w) =aMI;.
>EX weX weX
asemenea
D(ai;) = M(a/;)
2
- (M(ai;))
2
= M(a
2
1;
2
)- (aM/;)
2
= a
2
M1;
2
- a
2
(Mi;)
2
= a
2
Dl;.
b) M (/;1]) = L (/;l])(w )P(w) = L i;(w) l](W )P(w) = L ( L 'i;(w) l](W )P(w )).
WEX WEX
Suma L* se face acele evenimente w pentru care /;(w) =a;
= b
1
. Atunci
M(/;1]) = L eL:' ahP(w)) = L;a,bj L:' P(w).
ai,bj ro a,,bi w
Dar
L P(w) = P(i; =a,, '1 = b
1
) = P(i; = a;)P(l] = b)
w
intervine ipoteza relativ la lui 1; 1]).
M(/;1]) = L;a,b
1
P(i;= a) P(l] = b) = L;a,P(i;= a) L;b
1
P(l] = bJ = (Mi;)(Ml]).
i j
170 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 1)
acum V E L
2
(X, P) avem =

deoarece
tnd = m , avem
c((a)


= -m)
2
=

+m
2
) =

+m
2
= M(1;
2
)-m
2
=
Atunci
+ TJ) = + TJ- + TJ))
2
= + (TJ- MTJ))
2
=
=

+ M(TJ - MTJ)
2
+ (TJ - MTJ) = + DTJ + 2 TJ),
unde am notat TJ) = (TJ- MTJ)) numit
variabilelor aleatoare TJ).
Notnd = k
1
, MTJ = k
2
, avem
cf(a)
TJ) = k
1
)(TJ - k
2
)) = - k
1
TJ - k
2
s + k
1
k
2
) =
cf(a)
= M(sTJ)- k1MTJ- k,Ms + k1k
2
= M(sTJl- k
1
k
2
= M(sTJl- =O,
deoarece 11 snt independente. + TJ) = + DTJ teorema este

V 11 E L
2
(X, P), lll = M(sTJl-
V E L
2
(X, P), =
n cazul cnd Il) =O, se spune TJ snt necorelate. Evident,
orice variabile aleatoare independente snt necorelate (dar nu reciproc).
L
2
(X, P) este n mod natural un prehilbertian
1.1, cap. 2), relativ la produsul scalar <s, Il>= lll. Faptul produsul
TJ are medie din inegalitatea
s' + 11'
2 .
cuN variabilelor aleatoare din L
2
(X, P) avnd media
Pentru orice E L
2
(X, P) + evident E N
E IR. Are loc descompunerea ca L
2
(X, P) = N EB 1R adeseori
n ne putem reduce la cazul unor variabile aleatoare cu media

TEOREMA 3.2. (inegalitatea lui P. L. 1821-1894). Fie (X,
un cmp de probabilitate discret. Pentru orice
E L
2
(X, P) pentru orice o> O avem

c8J Ds
(8') P( 1 1
o
Avem P( 1 1 P(w l3i astfel ca =a,
la,-Msl = }2' P<s=a,),
i
unde suma }2' este acei indicii pentru care 1 a,- 1
ELEMENTE DE 171
= L(a; -M'f:/P(C,=a,J L (a, -Mc;/P(/:,= a,)

L P(C,= a).
DC, o
2
P( 1 C,- MI:, 1 Cea de-a doua inegalitate prin
Ia evenimentul contrar.
OBSERV'A1'II. 1) Inegalitatea calitativ abateri mari
1 de Ia medie snt probabile, atunci cnd dispersia este
DC, = O atunci P(C, =MI:,) = 1. Variabila aleatoare f; - MC, are media
variabila C, are media O dispersia 1.
vDC,
mai importante rezultate de teoria se la
Fieveiiinieiite sau variabile aleatoare. (X, P) este un cmp discret de
t(babilil:ate, un (f;nln,l de variabile aleatoare se zice convergent n
zero (se scrie C,n P'ob. O)
\f E> O, !imP( 1 1';
0
1 E) =O.
n->-
'i!sifi'Se scrie /:,
0
proh. C, 1';
0
- C, prob. O. Ca o a
'""'""'" se poate demonstra
CoROLAR (legea lui J. Bernoulli (1654-1705) a numerelor mari). Fie
un de variabile aleatoare din L
2
(X, P). Presupunem ele
independente cte au medie m toate
CillSJ>eJ,siile lor snt majorate de Atunci
.:f;ccl_+_._ .. _+_C,_"n"- _.EP'.::cobe.c._"
... m.
n
Deci MC,k = m o A O astfel nct
SA, pentru orice k 1.
C,, + ... +C,n
'lo = .
n
Atunci conform teoremei 3.1, avem M11o =.!.(Mf;
1
+ ... +M/:,
0
)= mn =m
n n
... 1 A-n A ..
= 2(Df;
1
+ ... + Df;
0
) $-
2
- =- dec1 hm D11n =O.
_-,:>-- n n n n-1-""'
Conform avem pentru orice E > O,
6i,g" P( 1 '1
0
- M11n 1 E) $ { D11n deci Iim P( 1 'ln - M11
0
l E) =O
_p<---_- n--h<>
prob.
'ln -="'-'*m.
Legea numerelor mari pentru n -7 =, este din ce n ce mai
.probabil ca mediile aritmetice 1:,, + + C,n , se de Ia media
,-, __ -
n
Termenul "numere mari" se la faptul se face media a
de multe variabile aleatoare (n-'> =).
172 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
3.2. Legi discrete de
Fie (X, P) un cmp discret de probabilitate :X --7 IN o
aleatoare cu valori numere naturale, avnd matricea de
(
012 ... n ... J
unde Pn?: O ,t."Pn 1.
Po P1 P2 ... Pn ...
3.3. Se spune este Poisson (8. D. r<>Is:sm>,j
1781-1840), cu parametrul 'A('A >O fixat) pentru orice ntreg n?:
avem
n acest caz,
X' -
Pn =-,e
n.

'A" -_ 'A" o 'A"-


1
_o - _o
?- -e LI Ae LI /\K L;--Ae e -1\.,
n! ""1 (n -1)! noi (n -1)! ""o n!
Se deci o aleatoare
L
2
(X, P).
3.4. un natural n un p E [O, 1]; notH>n
1
!4
q 1 - p. O aleatoare :X --7 IN avnd doar cele n + 1
O, 1, ... , n se zice binomial cu parametrul p matricea
de este , unde pk c: pk q"-k.
(
o 1 2 ... nJ
PoP1P2"'Pn
n acest caz,
n n
:Lkpk
k=O k=l
Considernd dezvoltarea
n n
(px+q)" :Lc!<pdq"-k :Lc:pkqnkxk,
k=O k"'O
se derivnd n raport cu x x 1 se
n
np
k=!
deci np. Printr-un smilar se npq.
EXEMPLE. 1) presupunem de bruiaje naturale la o cttiT
este o aleatoare Poisson. Presupunem
mediu de bruiaje (ntr-un anumit interval de timp) este 10 (zece).
Atunci 10 deci 10. Atunci probabilitatea de a avea cel mult
bruiaje n cadrul unei convorbiri realizate n intervalul considerat de timp
fi "; 3) = 0) + P(/C, 1) + 2) + 3) Po + P
1
+ p
2
+ p
3
=
- J... - "2 - "3 - -10(1 10 100 1000) o 01
e +-e +-e +-e =e + +--+-- "' .
1! 2! 3! 2! 3! '
2) Se numesc Bernoulli acele care se pot
independent unele de altele, avnd doar rezultate posibile (de ex<empltl,,
ELEMENTE DE 173
cu probabilitatea de succes de la o

,,,.,ipentru o Bernoulli, cmpul de probabilitate este (IB, P)
lB = 10, 1}, O corespunde insuccesului, iar 1 succesului. P(l) = p
(pt\babilitatea de succes) deci P(O) 1 - p = q.
Repetnd de n ori o Bernoulli sau echivalent, efectund n expe-
Bernoulli independente, cmpul de probabilitate va fi (IB", P) eve-
!li!llllntele elementare w E IB" vor fi de n w = (a
1
a
2
... an) cu a;= O
:S!P 1.
Jx cu s(ro) de succese din w de componente
j$1e cu 1). Atunci deoarece P(l) = p, P(O) = q n w apar s(ro) componente
1 n- s(w) componente egale cu zero, probabilitatea lui w
P(w) = p'(m) q.<(w) variabila aleatoare s ="succes",
$,.;;JS"-'> 10, 1, ... , n}, w-'> s(w) este binomial cu parametrul p.
pentru orice
O 5 k 5 n, P(s = k) = P(w 1 s(ro) = k) = LP(w) = LPk qn-k.
w,s(w)=k w,s(w)=k
.par evenimente elementare w E X astfel nct s(ro) = k
de n ce de k ori pe 1). Atunci
P(s = k) =
atare variabila aleatoare s este binomial cu parametrul p.
3.3. Markov
presupunem un anumit sistem la momente discrete de
notate O, 1, 2, ... , m, ... el se poate afla ntr-una din notate
1,2, ... , n. Fie S =Il, 2, ... , n}. Convenim cuX(k) starea sistemului la
momentul k presupunem sistemului de se face
C]f, anumite cunoscute, pentru orice k pentru
?Pice s
0
, ... , sk E S, P(X(O) = s
0
, ... , X(k) = sk), ca probabi-

. . (*) P(X(k + 1) = sk+l IX(kJ = sk, ... , X( O)= s
0
)
probabilitatea ca sistemul fie la momentul k+l n starea sk+
1
, de
ce la momentul k a fost n starea sk, la momentul k - 1 n starea
... , iar la momentul O n starea s
0
). Se poate ntmpla ca(*) fie cu
J".(K(k + 1) = sk+
1
), pentru orice k orice s
0
, ... , sk+l' ceea ce ar nsemna
'Sistemul nu are memorie. Dar A. A. MARKOV (1856-1922) a propus studiul
unei mai generale, pentru sisteme "cu memorie n care
(*)snt egale cu
P(X(k + 1) = sk+
1
IX(k) = sk),
starea sistemului la momentul viitor k + 1 depinde de trecute
... , k doar prin prezent (starea la momentul k). n continuare
<elite''" rezultatele preliminarii relativ la aceste
174 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 1)
3.5. Un vector (p" ... , Pn) E IR" se vector
n
probabilitate are toate componentele P; :2: O LP; = 1. O
i"'l
P = (p;) E Mn(IR) se matrice fiecare linie a lui
este un vector de probabilitate.
EXEMPLE. 1) P = este o matrice
113 213 o
2) P, p' E Mn(IR) snt matrice stochastice, atunci produsul p. P'
orice putere pk, k :2: O au proprietate.
3) P = (pij)l,;i,J < este o matrice atunci pentru
valoare proprie A E cr(P"f) avem 1 A 1 1. u = (u
1
, ... ,
este un vector propriu atunci pT u =AU deci pentru
n
LP;;U; =AU;.
jo=l
lAI :Liu;l = :LIAu;l = L LLP)u)= :Liu) LP;; = :Liu);
j i j
j
j
1 A III u;l uJ, 1 A 1 1, deoarece u *O].
3.6. o S = {1, 2, ... , ni, un vector de
babilitate p = (p
1
, ... , Pn) o matrice P = (p;;

Elementele
lui S se numesc elementele lui p se numesc
cele ale lui P - de trecere (sau Se
Markov omogen asociat tripletului (S, p, P), orice de variabile
cu valori n S, X( O), X(1), ... , X(k), ... cu
1) P(X(O) = 1) = p
1
, ... , P(X(O) = n) = Pn;
2) pentru orice k :2: O ntreg pentru orice s
0
, ... , sk+l E S, avem
P(X(k + 1) = sk+l IX(k) = sk, ... , X( O)= s
0
) = P(X(k + 1) = sk+l IX(k) = sk) = P . ,,
Markov i se poate asocia un graf orientat, avnd
vrfuri de ca arce (etichetate cu de trecere).
de trecere Pu se la directe de stare. Se
considera de stare n m m ;:>: 2. Anume, notnd cu
probabilitatea de trecere din starea i n stareaj n exact m avem
Pij = P(X(k + m) = j IX(k) = i);
membrul secund nu depinde de k, deoarece este egal cu
L P(X(k + m) = j, X(k + m- 1) = sm-l' ... , X(k + 1) =
Evident, Pt = P;; vom p11ne pg =li;; (simbolul Kronecker). Atunci
ELEMENTE DE 175
n
PB = LPkPkj
k"'l
i'n.atric<a

este tocmai P
2
; mai general pm = (p;)
1
s,i,i$n pentru
m pr+' = P" P' se astfel
n
Pij+s ::: L, P;kPkJ , 1 i,j::; n; r,s 1,
k=l
hnrlC!tt-se Chapman-Kolmogorov (S. Chapman, 1888-1970; A.
1903-1986).
lill<lEMPLE. 1) ca un sistem modelat de un Markov fie
l)ltlmlte la diverse momente discrete, nu succesive, pot fi
cu ajutorul pij. De exemplu,
P(X(12) = j IX(5) = i) =
P(X(12) = d, X(6) = c, X(3) = b 1 X(1) =a)=
presupunem n urne se n total 2N bile (notate
'2,N) la fiecare moment se alege la ntmplare un ntreg ntre 1
bila cu respectiv este din urna n care se n
Convenim spunem sistemul celor urne se n starea i,
2N prima i bile a doua 2N- i bile. Atunci
P;; =O, O :S: i :S: 2N; Pi.i-l =

1 :S: i :s: '2,N)


. 2N- i (d - O . < 2N 1)
aca ,;,_ -.
de trecere snt nule. Acesta este modelul lui
(1880-1933) pentru schimbul de Se astfel un
>ccc<n Markov n care S= {0, 1, ... , 2N},

... ,


,fujll;ric<>a de trecere PE M2N+
1
(1R),
1
P=--
2N
O 2N
1 O 2N -1 0
2 O 2N -2
3
o
1
2N O
Markov snt utilizate n modelarea unor sisteme fizice sau
biiilogice, n studiul automatelor probabiliste, al firelor de sau al
proceselor de [C9]. O contributie n dezvoltarea teoriei
Markov avut-o romni Gh. Mihoc (1906-1981)
O:Onicescu (1892-1982).
PARTEA A 11-A
Capitolul IV GEOMETRIE
'
1. geometrice
1.1. Obiecte geometrice
Geometria s-a impus ca un ansamblu coerent de ale
materiale, sintetiznd multe prin ve-
rificate prin experiment. la grecii din antichi-
tate, geometria a descris la Riemann Lobacevski un univers incolor,
inodor, omogen (toate punctele jucnd rol) izotrop
privilegiate). Fizica a pus problema de fond a con-
ceptului de propunnd asimilnd modele geometrice tot mai com-
plexe. Geometria nefiind un capitol de este necesar un studiu
guros, pe baze intuitive dar prin deductiv imateriale, al confi-
geometrice, n pas cu progresele algebrei analizei. Mult timp,
prin geometrie s-a geometria lui Euclid n plan n este co-
mod conceptelor geometrice folosind exemplul acestei
vechi foarte particulare discipline matematice.
Principalele obiecte geometrice au fost figurile plane - segmente, drepte,
unghiuri, cercuri, curbe figurile n - plane, curbe
strmbe, etc. Generalizarea n considerarea unui
ambiant V a pune n anumite ale lui V nu-
mite figuri. Pasul imediat n geometria lui Euclid a constat n
lungimilor, unghiurilor n clarificarea (de exemplu, de congruen-
de comparare etc.) ntre elementele liniare sau unghiulare ale diverselor
figuri. Au trecut milenii s-a la baza se
un obiect matematic special, anume grupul planului (sau
toate metrice pot fi definite n termenii acestui grup.
De exemplu, n cazul cnd V este planul lui Euclid, dintre puncte
este unica d : V x V"""' 1R la lui V, care
snt tocmai Felix Klein (1849-1925) a n 1872 prin
celebrul program de la Erlangen, geometria nu este a face
GEOMETRIE 177
a fixa un V cu un grup de
bijective V) a studia invariante la acest grup.
secole mai nalnte, Descartes descoperise metoda coordonatelor,
geometria n plan n unind pentru
d'eemrta algebra geometria. Din unghiul modern de vedere, coordonatele
ru:aq.u 1R (eventual definite pe ale lui V). A fixa un punct
V revine la a da valori concrete pentru cum
de puncte (figurile) snt descrise prin ntre coordonate
Dar V poate avea alte structuri, nu numai de
fiind de exemplu un topologic, o varietate etc.
geometrice ale unor probleme bi sau
.dirne:asion:ale depinznd de sau trei coordonate independente) a
este masiv n ultimul timp au probleme ingi-
relativ la un arbitrar de variabile - parametri de stare, grade
lit>ertal:e etc. ceea ce a impus extinderea limbajului geometric, fapt care de-
oricum un scop irezistibil pentru matematicieni, ncepnd din secolul
Descendentele directe ale geometriei lui Euclid au fost geometriile avnd
l'SJ>atu ambiante vectoriale ca figuri, vectoriale sau va-
""''"'"" liniare.
Presupunem V este un vectorial peste un corp comutativ K, de
(,gimens:iurLe dimxV n. o g ' V x K Se
perechea (V, g) o geometrie (respectiv
V x, y E V, g(x, y) =g(y, x) (respectiv g(x, y) -g(y, x)).
fB {e
1
, ... , en) este o oarecare a lui V G = (g(e;, e))><;J
5
n este
ina.tri:cea g relativ la fB, n cazul geometriei ortogonale (respectiv
matricea G este (respectiv n capitolul 2
studiat un caz particular de geometrie anume geometria
.:';;IP"\HH>r euclidiene (V, g) unde g : V x IR era un produs scalar (cap. 2,
1.1). Aceasta era la rndul ei o generalizare a geometriei lui Euclid
parte a capitolului 2 a stat sub semnul acestei
Geometria s-a dezvoltat de asemenea n cu tipurilor
din universul fizic, prin elaborarea conceptului de varietate, ge-
curbele Curbele au prin mo-
traiectoriilor, iar ca frontiere ale corpurilor. Dar apar n
(f,J')tttod natural curbe n IRn; de exemplu parametrii de stare ai unui sistem
au la fiecare moment t valorile reale x
1
(t), ... , x/t), atunci punctul
... , xn) din IRn parcurge o Mai general, parametrii de stare nu
i'i''.snt atunci respective pun n anumite
ale lui IRn numite H. Poincare a primul
geomcetria analiza unificate n cadrul geometriei
s;tt;relbu:ie dezvoltate pe deoarece numai n acest mod cmpurile de
178 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
vectori, cmpurile de tensori, traiectoriile, controlul optimal neliniar,
le dinamice etc. cadrul firesc de prezentare.
geometria, cu ramurile ei actuale - geometria ( studin 1
de zerouri comune ale polinoamelor), geometria
diul curbelor, cmpurilor de vectori etc.)
a (studiul analitice reale sau complexe), a devenit
edificiu impresionant pentru un domeniu de mare
res pentru fizician inginer.
1.2. IRn rn
un ntreg n ;o: 1. aritmetic IR" se cu structura de
metric elementele lui se numesc puncte (cu el se
mai afin n - dimensional). cu structura de
vectorial real, IR" se cu 'Y" elementele ei se numesc
vectori n - dimensionali. {e
11
... , en} este baza a lui
n
atunci orice x E se scrie unic x = Lxiei cu xv ... , xn E fR coordonatele
i=l
(componentele) lui x. pr
1
: 'Y" -'> IR, x-'> x
1
se numesc de
coordonate (1 ,; i,; n).
n
<p: IR"-'> r", X= (x" ... , xn)-'> X= 2;xiei este identifi-
i=l
punctul x cu vectorul de x = cp(x), sau cu matricea
X= (x
1
, ... , xnl a coordonatelor lui x.
Pentru orice x, y E !Rn, vectorul y - x se mai cu xy. Deci
Ox =x-O= x = cp(x), unde O este elementul zero din IR".
X
o
Figura IV.l
Se mai spune pentru orice
x, y E IR", vectorul xy = y - x
punctele x, y. Evident, '1 x E IR",
v E 'Y" este unic y E IR" astfel
nctxy = v.
Este de
scriere: a, b E fRn v E
atunci vom scrie b = a + v H ab = v
v a b).
p = (c; u" ... , un} este un reper n IR", coordonatele unui punct x E IR"
relativ la p snt componentele vectorului cx relativ la bazau" ... , un.
Cele spuse mai sus constituie generalizarea unor fapte binecunoscute n
cazul 3-dimensional, unde am stabilit ntre aritmetic IR
3
,
vectorilor 73 fizic S, care fixarea unui
reper Oxyz (versorii formau o a lui '73). Geometria
ntre puncte (elementele lui 8), vectori (elementele lui 73J
GEOMETRIE 179
asociate vectorilor vector v i se S-> S,
unicy astfel nctxy = v). n cele spuse mai sus privind IR"
adoptat tot punctul de vedere afin. se la structuri
l'nent11re (de exemplu, produsul scalar) se posibilitatea descrierii
ale obiectelor, ajungndu-se la alte tipuri de geometrii.
un punct a E IR". Pentru orice v E 'Y" se spune perechea (a, v)
vectorul v aplicat n a; Ta(R") = {a) x 'Y" a acestor
uneori 'Y"(a) se tangent la IR" n punctul
(a,v) + (a,w) =(a, v+w); A(a,v) = (a,Av), pentru orice v, w E Y "'
o de vectorial real pe Ta(IR") = 'Y"(a) .
. avem izomorfismele 1R - lrniare
'Y"(a)-> 'f';,, (a, v)-> v 'Y"(a)-> 'Y"(b), (a, v)-> (b, v).
CJ.l,emnir1tiln 1n vectorial Yn este fixat un produs scalar,
se spune afin IR" este euclidian; n fiecare Yn(a) este
mod automat definit cte un produs scalar, punnd
<(a, v), (a, w)> =<V, W>,
orice v, w E Yn. Exemplul cel mai important l constituie produsul
n
n
euclidian <X, y >= L.xiyi definit pentru orice X, y E "f/n, X= L.xiei,
i=l
i=l
n
LYiei; el este notat x y. Reamintim norma (lungimea)

n
lxl = .J x x = 2: (xi )
2
, llxll,
ntre punctele x, y E IR" este d(x, y) = 1 xy 1 un-
;,o;'o;+j!llHH a doi vectori nenuli x, y este acel eE [O, n] astfel nct
xy
cose=--
lxiJyJ'
se mai scrie (x, y) = e. Geometria n plus pe produ-
scalar, extinderea tuturor rezultatelor din geometria elemen-
se mai geometrie Se mai impune un mic comen-
tariu. Calificativul "euclidian" este legat de postulatul lui Euclid ("n planul
afin, printr-un punct care nu unei drepte se poate duce o
la acea Acest nu este de origine ci
foarte trziu, Lobacevski Bolyai au demonstrat independen-
lui de celelalte axiome ale lui Euclid. n vorbirea "euclidian" n-
ceva n conformitate cu postulatul lui Euclid, dar sensul dat de
matematica este mult mai restrictiv. Geometria
toate afine la care se cele care decurg din unui
produs scalar - ortogonalitate, teorema lui Pitagora etc. n fond un produs
scalar este asociat cu o pozitiv Vom vedea
180 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
o vom o geometrie pseudo-euclidia-
Iar Riemann a avut ideea unor geometrii care doar local snt
euclidiene, de o mare pentru astronomie.
1.3. pseudoeuclidiene
acum o
h : Y" x Y" -'> 1R fie q : Y"-'> IR, q(x); h(x, x)
forma Daca A este matricea lui h relativ la o
3iJ; {a
1
, ... , an) a lui deci A; (a,)
1
Si,js:n unde a,J; h(a,, a), atunci pentru
n n
orice vectori x = _Lxiai, y = _Ly;aJ din
i::ol j-=1
h(x, y); ; xT AY q(x); L a,jxixj; xr AX.
l'5.i, j::fn !S.i,j:Sn
presupunem acum forma q este cu signatu-
ra (r> s), unde r 2: 1, s 2: 1, r + s = n. Atunci o ={al' ... , an}
n Y" relativ la care matricea lui h este de forma
o
-1
o
1
Pentru orice x, y E Y" definim
lxl
2
;xx;h(x,x);q(x).

1
-1 i;j-5,s
a. a ;h(a a); 1 i;J':2:s+1
t J ,, J
O iif'j

1 a.l
2
; a. a.; (Forma q nefiind pozitiv
{
-1 i;j5,s
' ' ' 1 i ; j <: s + 1
1 x 1
2
ia valori negative).

n n
Pentru orice x; L,x,a,, y; LYPJ din avem
i=:l )""1
Xy;h(x, y); l:,h(a,, aj)X;Yj; -x
1
y
1
- ... -x.s,+x,.
1
ys+l + ... +XnYn
lS.i,jS.n
GEOMETRIE 181
Y" x r" -7 !R, (x, y) -7 x y h(x, y)
dar nu este un produs scalar deoarece nu este
de pozitivitate (PS4, def. 1.1 din capitolul 2). De exemplu,
vectorul nenul u a
1
(i:;; s, j s + 1), avem

lal
2
+2aa.+


t J J l J
1 u 1 =O. Vectorii av ... ,as se zic versorii imaginari iar as+l' ... , an
reali ai bazei , iar vectorii din Y" cu "norma" se zic izotropi.
1.1. Se pseudo-euclidian de tip (s, r) cu
1, s 1, r + s n, afin !R", n care se o
h : Y" x Y" -7 lR cu signatura (r, s).
P.mtrn a sublinia faptul este o vom nota cu
pseudo-euclidian de tip (s, r). Ca de puncte acesta este !R",
avem n plus un produs pseudo-scalar X y h(x, y), verificnd PS1-PS3, o
prin 1 x 1
2
x x ( 1 x 1 poate lua valori complexe)
d(x, y) 1 xy 1 (care poate lua valori complexe poate fi
Un exemplu important l constituie cazul n 4, r 3, s 1 deci cazul
pseudo-euclidian !Ri_s, numit Minkowski-Poincare
Minkowski, 1864-1909; H. Poincare, 1854-1912). Acesta constituie
"[hlodlehll geometric ambiant") al teoriei speciale a
numim eveniment elementar orice proces fizic caracterizat printr-un
de numere (t, x, y, z) unde (x, y, z) snt coordonatele evenimen-
'>itUltll, iar t este momentul cnd are loc evenimentul. De exemplu, emisia unui
sau ciocnirea a particule. Notnd x
1
c t, x
2
x, x
3
y, x
4
z (c
<.>tnr>n viteza luminii n vid), evenimentelor elementare se
Minkowski-Poincare IR{,a. un punct a E 1R{,
3
(deci un eveni-
elementar pe care l numim ad-hoc prezent).
Ca= {x E IR{,
3
1 d
2
(a, x):;; Ol
conul viitorului (cu vrful n a). De exemplu, (O, O, O, 0)
'' ""'"" prezentul este fixat n origine la momentul t atunci
C
0
= {x (x
1
, x
2
, x
3
, x
4
) I-Cx
1
)
2
+ (x
2
)
2
+ (x
3
)
2
+ (x
4
)
2
:;; O}.
Originea "acum aici" pentru un anumit observator.
elementare e::::: (t, x, y, z), e' = (t', x', y', z') se numesc fizic
conectabile dintre ele permite un transfer de
ntre ele cu viteza cel mult viteza luminii,


+(y- y')
2
+(z -z')
2
:;; cl t-t'J.
Acesta revine la -c
2
(t - t')
2
+ (x - x') + (y - y')
2
+ (z - z')
2
:;; O.
Identificnd e cu punctul x = (x
1
, x
2
, x
3
, x
4
) E !R{
3
(punnd x
1
ct, x
2
x,
)
. , , ( , _, , , ) R ( , t' , , , , , ')
=y, x
4
=z e cu x = x
1
,x
2
,x
3
,x
4
E x
1
=c ,x
2
=y ,x
3
=y ,x
4
=z ,
182 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
se scrie d
2
(e, e') 5 O. conul viitorului C, (cu virful
in e) evenimentelor fizic conectabile cu e.
Vom considera un caz mai particular, anume n; 2, r; 1, s; 1, al planului
pseudo-euclidian IR
1
, unde vom putea finaliza unele calcule
fizice.
Este deci o h : 12 x 7"
2
--> IR cu signatu-
ra (1,1) o !JIJ ; {a
1
, a
2
1 relativ la care matricea lui h este

a,. a
1
; -1, a
2
a
2
; 1, a,. a
2
; O.
Orice vector x E 12 se scrie unic x; x
1
a
1
+ x
2
a
2
1 x 1
2
; -(x
1
)
2
+ (x
2
)
2

Deoarece dintre puncte x, y E 1Rf.
1
, x; (x" x
2
),
y; (y" y
2
) este d
2
(x, y); lxy 1
2
; -(y
1
- x
1
)
2
+ (y
2
- x
2
)
2
, metrice
ale planului pseudo-euclidian de cele ale planului euclidian uzual. De
exemplu, cercul pseudo-euclidian cu centrul n origine 1 este
!u E IR
1
1 d
2
(u, O); 11; {(x, y) E IR
2
l-x
2
+ y"; 1}
privit n planul euclidian, este o
Orice eveniment elementar
e ; (t, x) din abscisa x
momentul t la care este Xz
(asociat de exemplu cu o ca-
re se rectiliniu); eveni-
mentul e se cu punctul
(x
1
, x
2
) E IR
1
, punnd x
1
; ct, x
2
; x.
n acest caz, conul viitorului (cu vr-
ful n e) este
C,; le' 1 d
2
(e, e'),; 0}
evenimente-
lor fizic conectabile cu e.
Figura IV.2.
C, ; {(xi, x;) J-(x
1
- x; )
2
+ (x
2
- x; )
2
5 0}; {(xi, x;) Il x; - x
2
1,; 1 x{ - x
1
11
n planul euclidian are reprezentare:
1.4. fizice
O F: IR"--> IR" se o
f: Y.--> Y. astfelinct F(x + v); F(x) + 1\v), pentru orice x E IR", vE 'Y.
Aceasta este echivalent cu faptul (V) x E IR", 'Y.(x)--> 'Y.(F(x)),
(x, v)--> (F(x), f\v)) este 1R
Este evident f este unic de F se
partea a lui F. {e
1
, ... , enl este baza in Y., atunci
(V) V :;::::_x
1
e
1
+ ... + xnen,
GEOMETRIE 183
n
F(v) = F(O) + f(v) = F(O) +
1
{(e )
j=l
n
F(O) = (cv ... , c") = punndF(v) = (yv ... ,y")
i"'l
n
Yi= LaiJxj +ci,
j=l
n n n
f(v) = = L(Y; -c)e;.
i=l J=l i=l
F: IR"--> IR" este avnd partea un izomorfism
/W', "" ... , a"J este un reper, atunci {F(b); f(a
1
), ... , f(a")J este de asemenea un
Evident, cf. teoremei 2.7, cap. 2, o este o n
euclidian IR" numai ea un reper ortonormal
d reper ortonormal.
F: IR"--> IR" se n IR" partea ei
f este un operator ortogonal, matricea A= (a;)l<i,J<n este orto-
AT = 1". n plus detA = +1, se proprie).
anterioare se extind la cazul pseudo-euclidiene.
Astfel, o F: --> JR;,, se
partea ei f produsele scalare,
f(x) f(y) = x y pentru orice x, y E
cazul n = 2, r = 1, s = 1 al planului pseudo-euclidian
mai nti F : IR,
1
--> IR,
1
care originea
=O. cu iJil = la
1
, a
2
1 baza lui IR,
1
anterior cu
= (: J matricea lui fn baza iJil
f(a
1
) = aa
1
+ ca
2
, f(a
2
) = ba
1
+ da
2
.
Faptul F este o revine la aceea au loc
f(a
1
) f(a
1
) = a
1
a
1
= -1, f(a
1
) f(a
2
) = a
1
a
2
=O f(a
2
) f(a
2
) = CJ
2
a
2
= + 1
(aa
1
+ca
2
)(aa
1
+ca
2
) = -1
(aa
1
+ca
2
Hba
1
+da
2
) = O
(ba
1
+da
2
)(ba
1
+da
2
)=+1.
184 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, Z (PARTEA 11)
Evident, a* O, d *O !'.. = !!_, cu k valoarea a acestor
a d
rapoarte deci c = ka, b = kd. Atunci -a
2
+ k
2
a
2
= -1, -k
2
d
2
+ d
2
= 1, de unde
k
2
< 1
1
1
a=+
, d=+ c=ka, b=kd.


v1-k
2
Avem deci patru matrice A care corespund unor F(XJ =A X ale
planului pseudo-eucldian lR
1
. una din ele, anume
A= :}
Pentru orice punct x E lR,
1
, x = (x!> x
2
), se
punctul y E lR
1
, y = (y
1
,y
2
) astfel nct
l
x
1
+kx
2
y,=

( = A(::) deci
_ k;, -+ k:
2
Yz- .
punem x
1
= c x
2
= x'; y
1
= ct, y
2
= x. Cu aceste
anterioare devin
' k '
t
kct' +x'
t= x=
(1)
prin inversare,
k
t--x , -kct+x
t'::::::
' X
(2)
repere p = {0; t, x}, p' = {m; t', x'} astfel nct originea
lui p' fie cu un mobil m aflat n repaos (relativ la p') deci x' = O;
t
t'
(p)
(p')
V
-
o
X
m
x'
Figura VI.3.
conform (2), kct = x. Dar v = ::_ tocmai viteza lui m n ""'"M"
t
cu reperul p cum m este n repaos relativ la p', atunci v toc:m>n
viteza lui p' n raport cu p; din precedente, k = ceea
c
a parametrului k. Formulele (2), (1) devin
GEOMETRIE 185
t' + _!J_x'
V
2
vt+x'
t-
2
x
-vt+x
f;g,
x;g;
(;g,
x'
g
(3)
V V V
2 2 2 2
1R
2
,!:_____ 1R
2
, (x, t)---> (x', t').
L-l
v << c, atunci "'1 formulele
c!Jll"'' (1564-1642) t'"' t, x' "'x- vt.
;Reaniin,tirn cteva fizice ale precedente.
ncetinirea timpului. presupunem n reperul p (fixat), un
trecerea timpului de la valoarea t
1
la valoarea t
2
.
cu t;, t2 valorile lui t
1
, t
2
ntr-unul punct de
x' din reperul p'. Atunci
, V , , V
1
t1+zx tz+zx t'-t'
t
1
; gc , t
2
gc deci t
2
-t:I ; g
2 1
;
v2 uz uz
1-- 1-- l--
c2 c2
t2- t; < t
2
- t
1
deci "ceasurile care se merg mai ncet dect
presupuse fixate". De exemplu, pentru un cosmonaut ce are v;

c,
de pe se n cosmos de .JS99 /30 ori.
Relativitatea presupunem evenimentele e
1
, e
2
la p au loc n moment t, n punctele de abscise xv x
2
Atunci
sm.er;"'e n reperul p' ele se vor produce la momentele
t
' :f:. t'
2 1
g
.
2
V
2(xl -xz)
t:,-t;; cg
v2
1--
c2
deci evenimentele ev e
2
nu mai snt simultane relativ la
mc1 succesiunea nu este t
1
< t
2
nu
t; < t2, aceasta depinznd de Cauzalitatea nu este
186 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
c) lungimilor. relativ la reperul p o de
lungime 1, ale au abscisele x" x
2
(x
1
< x
2
). Fie l = x
2
- x
1
lungimea barei (relativ la p). presupunem acum coordonatele
absciselor x;, x; ale barei relativ la p', la un moment
Atunci
x1 = Jt'+j, x2 =Jt'+J

notnd !' = x2 - x; lungimea barei relativ la p',
l'
l=x
2
-x
1
=g=g
2
1-2
c
(deci ( < l, "lungimea barei relativ la un reper care se este
mai dect lungimea bare ntr-un reper relativ la care ea este n
repaos").
d) Compunerea (A. EINSTEIN, 1879-1955) a vitezelor.
F" dx ( . ' dx') . t 1 t 1 (
1e u = dt respectiv u = dt v1teza m pune u curen m reperu p resp.
dx' dx' dt' d d of.(3)
p'). Avem
u'=-=-1-=-(x')l-(t') =
dt' dt dt dt dt
[
l
[
l
dx
t v -v+-
..'!_ -vt +x
1
..'!_ = dt
dtg dtg V dx
1
V
1
V 1---

- cz c
2
dt
u-u
u' +v

u' = --- de unde u

'l+u'v
c
cz
u << c v << c, atunci u':::::: u- v. de asemenea,
At ' c -v d
u = c. unc1 u = --v = c rectproc, aca
1--
u' = c, atunci u = c; ca
c
"transformarea Lorentz este cu vitezei luminii".
cadrul compunerii newtoniene a vitezelor, ar fi trebuit considerate viteze
tipul c u (ceea ce conducea la viteze mai mari dect viteza luminii).
e) masei unui corp care se Fie m
0
masa de
repaos a unui corp ntr-un reper relativ la care corpul este n repaos).
Din se n raport cu un reper de care se cu
uz
viteza v, corp va avea masa m = gffio (deci m > m
0
), Energia

a corpului este
GEOMETRIE 187
E = mc
2
-m0c
2
= m0 c
2
[ -1+(1-

= m(

+ ....
2
atunci E" (cazul newtonian). c- v "30, atunci
-r==!'7==c" .J moc - 2000. m
0
deci masa de 2000 ori.
2c(c- v)
2. Curbe
2.1. de moduri de reprezentare
de s-a degajat din oamenilor asupra traiec-
urmate de diverse obiecte materiale (asimilate cu traiectoriile centre-
greutate). De asemenea modelarea ideii de "linie studiul siste-
dinamice alte argumente geometrice au impus studiul sistematic al
\cC]>tului de
2.1. Se drum parametrizat n IR
3
de Ck (k 1
convenabil) o
r: I--'> IR
3
, t-> r(t) = (x(t), y(t), z(t)),
parametrizare) pe un interval I astfel nct x(t),
z(t) fie de k ori derivabile pe I cu derivate continue. Un astfel de drum
pe scurt (l, r = r(t)) se mai spune are parametrce
[
x = x(t)
y = y(t) ,tE[
z = z(t)
r(l) = {(x(t), y(t), z(t)) 1 tE Il se suportul (sau urma)
:lillnulluir. Drumul r se nesingular
x'(t
0
)
2
+ y'(t
0
)
2
+ + z'(t
0
)
2
*O pentru orice t
0
E I.
<Ve!Ctorul r'(t
0
) = x'(t
0
)e
1
+ y'(t
0
)e
2
+ z'(t
0
)e
3
se vectorul la
r = r(t)) n punctul t
0
E /. Un punct t
0
E I este nesingular
*O (Am notat cu {e
1
, e
2
, e
3
1 n loc de {i,j, kl baza a lui ?";).
1) Fie V E r3, V *o, I = IR a E IR. Drumul parametrizat de
C"' (nesingular) r : IR--'> IR
3
, t-> a + tv se dreapta trecnd prin
v ca vector director. a = (av a
2
, a
3
) v = v
1
e
1
+ v
2
e
2
+ v
3
e
3
, a-
parametrice ale dreptei snt x = a
1
+ tv
1
, y = a
2
+ tv
2
,
+ tv
3
; tE IR tE [t,. t
2
] atunci se un segment al dreptei iar
t o cu originea n a).
Drritn,,l r
1
: 1R--'> IR
3
, t--'> a+ t
5
v are ca suport ca mai sus,
este distinct de drumul anterior (de exemplu este singular n punctul
drumuri diferite pot avea suport.
188 MATEMATICI SPECIALE TEORIE. EXEMPLE, : (PARTEA 11)
2) Fie a, b O constante reale; drumul r: [O, 2n] --7 JR
3
,
r(t); (a + R cost, b + R sint, O) este nesingular suportul lui este cercul
(x- a)
2
+ (y- b)
2
; R
2
, z; O (situat n planul xOy) parcurs pozitiv o
(fig. IV.4).
y
@
a+Rcost, b+Rsint)
t
z
- - --
(a,b)
o
X

y
X
Figura IV.4.
3) Drumul
z
- ---
r: lR --7 JR
3
,
asint,
bt) unde a, b snt
constante pozitive
este de asemenea
nesingular; suportul
lui se elice

(a cost, a sint, bt)
de la
punctul r(t) la axa
Oz este
Ja
2
cos
2
+a
2
sin
2
t :::::a
deci suportul este x
situat pe cilindrul
circular drept cu ra-
za a, de Oz (fig. IV.5).
(a cost, a sint, O)
y
Figura IV.5.
Din exemplele anterioare suporturile drumurilor pararne1tri'mtE
ideea de de linie. De altfel n un
parametrizat ca mai sus se ca o lege de a unui
anume, la orice moment tE I, mobilul se n punctul r(t), are viteza
iar suportul drumului este traiectoria mobilului.
2.2. Fie(!, r; r(t)) (J, r
1
; r
1
(u)) drumuri oarmnetri:zatJ
de Ck(k ;" 1). O
: I --7 J, t --7 u ; (t)
GEOMETRIE 189
pe I de k ori cu 'A'(t) # O pentru orice tE I
nct r = r
1
o A r(t) = r
1
0.(t)), (V) tE 11 se schimbare de
o astfel de se spune drumurile respective
It Eicbtiv:al<mt:e punctele t, u = J..(t) se corespund.
drumuri echivalente au suport, pentru
r(!) = (r
1
o/..)(!)= r
1
(/..(!)) = r
1
(J),
l{E!CiJ3rc>ca este cum exemplul drumurilor (IR, r =a+ tu),
a + t"u ), de asemenea pe drumuri parametrizate
n puncte care se corespund snt
r'(t) = r{(J..(t)) 'A'(t).
drum parametrizat (!, p = p(s)) se zice cu parametrizare
(V) sE J, 1 p'(s) 1 = 1; n acest caz, are lungimea 1 n
punct. Parametrul s se mai natural.
.. 2.3. Fie un drum parametrizat (!, r = r(t)) de C
1
Pentru
t
2
E l, real pozitiv
L,
1
,
12
=IJ;'IIr'(t)lldtl
1
lungimea drumului ntre t, tz .
.li)XE:MJPLJE. 1) n cazul unei drepte r : IR IR
3
, t a + tu ca mai sus, avem
L
11
,t
2
= 1 J,"llvlldtl = 1 t
2
- t
1
lllvll.
1
ce corespunde Pentru un cerc
r : 1R IR
3
, t (R cost, R sint, 0),
r'(t) = -R sint e
1
+ R cost e
2
, llr'(t)ll = R L
11

12
= R lt
2
- t
1
l
,n<Jg<tslln astfel formula care lungimea arcului de cerc (raza
:ur,tghiulla centru n radiani).
drumuri echivalente 2.2) au lungime ntre pune-
se corespund; cu transparente, avem
lz tz
uz
IJIIr' <nlldt 1 = IJ llr' ('A(t))ll 1 'A' (t) 1 dt 1 = IJ llr' (u)lldul.
tl t1
Ut
p = p(s)) este un drum cu parametrizare atunci
sz sz
Lv, = IJIIP'(s)llds 1 = IJ 1dsl = lsz- s
1
l;
IJarticu:lar, O E I s >O, atunci L
0
, = s, deci parametrul natural s
tocmai lungimea arcului de la O la s. .
orice drum parametrizat (!, r = r(t)1 de C nesingular
echivalent cu un drum cu parametrizare
t
definim A: I IR, A(t) = Jllr'(t)lldt; A este
'o
190 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
strict deoarece "A'(t) llr'(tJII, (V) tE l; deci J "A(l) este un inteN
val putem considera drumul (J, p r("A -
1
(s))). "A este evident
schimbare de parametru; n plus
p'(s) r'("A-
1
(s)) ("A-
1
)'(s) r'("A-
1
(s)) \

"A' (A (s))
cum llr' (tJII (t), liP' (slll 1, (V) s E l.
Regulile uzuale de derivare a scalare pot fi extinse
cu la cazul vectorial. Astfel, f: l--> IR v, w : l __, "f/ a
de C
1
pe un interval!, atunci (V) t E [,
(f(t) v(t))' f'(t)v(t) + f(t)v'(t); (v(t) w(t))' v'(t) w(t) + v(t) w'(t)

(v(t) x w(t))' v'(t) x w(t) + v(t) x w'(t).
2.4. O C c IRa se pentru
punct a E C este
un drum parametrizat de C
1
nesingular (l, r r(t)) definit
intervalul deschis l o V c IRa a, astfel
r(l) n C I--> r(l) fie cu inversa (deci
homeomorfism).
c
I
Figura IV.6.
Pe scurt, C este local suportul unui drum parametrizat; (!, r r(t)) se
o parametrizare a curbei C n lui a.
O C se o parametrizare ca
sus astfel nct r(l) C.
EXEMPLU. O D c IRa avnd
x-a
1
y-a
2
z-a
3

v, Va
este o deoarece putem alege parametrizarea
l IR, r: 1R __,IRa, t __,a+ tv evident D r(l).
TEOREMA 2.1. a) Fie C o n IRa. a E C V este un deochi
n IRa a, atunci orice locale (J, r
(J, r r
1
(u)) astfel nct r(l) r
1
(J) C n V snt echivalente.
GEOMETRIE 191
b) (l, r r(t)) este un drum parametrizat nesingular (n fiecare
atunci (V) t
0
E I o W cI a lui t
0
astfel nct
r(WJ fie o
a) Fie /.. r
1
-
1
o r deci /.. : I ---'---7 r(I) r
1
(J) ---''"'--'-->J.
A este o schimbare de parametru. Evident, /.. este
r
1
o/...

snt derivabile. Fie (V) t
0
EI
"A(t
0
). Deoarece drumul (J, r r
1
(u)) este nesingular, r',(u
0
) tc O
de exemplu x'(u
0
) *O. Notnd x(u
0
) x
0
, conform teoremei inverse,
U
0
c J X
0
ale punctelor u
0
x
0
o
-tU
0
cu

derivabile Atunci


lui C cu o a punctului (x(u
0
), y(u
0
), z(u
0
)). Deoarece
X J Z
.....-. .....-.....-..
(\f)u E J, (V)xE X
0
,

deci
y, z) f(x).
n r-
1
(r
1
(f(X
0
))) a lui t
0
, r
1
-
1
<r(t)) f(x(t))
(compunere cu derivabile). Am deci A este
n lui t
0
, deci este pe I; similar, va fi
pe J.
Fie r(t) (x(t), y(t), z(t)), tE I. Deoarece r'(t
0
) *O avem de exemplu
tc O conform teoremei inverse, t f(x), cu f ntr-o
V a lui x
0
x(t
0
) f(x
0
) t
0
. Fie W f(V) deci f: V -t W este
f, r' snt derivabile. r(W) este o Din
2.4 este suficient r : W -t r(W) inversa
continue. Dar r (r 1 V) o r' (compunere de continue
---'------)V, t--H(t); V r(W) ), x(t)------+ ((x(t), y(t),z(t)), iar
f o pr
1
1 dW) este de asemenea
Punctul a) al teoremei 2.1 orice
ale curbe, avnd suport, snt echivalente. 2.4
orice este local suportul unui drum parametrizat nesingular
o astfel de parametrizare este unic la o schimbare
La punctul b) al teoremei este
b. acum cteva concrete de a defini curbe.
Curbe plane. O C se un plan Pc IR
3
nct C c P. presupunem alegem un reper ortogonal Oxyz astfel
planul P cu xOy. O astfel de poate fi
l!'aJnetnc, explicit, implicit, sau n coordonate polare.
Reprezentarea Orice punct al curbei are o
care curba este suport al unui drum parametrizat (l, r r(t));
(x(t), y(t), 0). Ca un exemplu, ne propunem grafic alura
planei parametric.
192 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
1-t
2
1
C:x=--
2
, y=-, tE(O,+=)
1+t
t
cu axele: x =O=> t = 1 y = 1; curba nu axa Ox.
Deoarece t > O, y >O. Studiem x(t), y(t); avem
x'(t) =-
41
2 2
, y'(t) tabloul de variatie este
(1+t)
t
'
t o
x'(t)
x(t) 1
.,.
.,. .,.
y'(t)
y(t)
+=
.,. .,.
.,.
Asimptote verticale (x finit, y-'> =): x = 1;
Asimptote orizontale (x-'> =, y finit): nu
+=
.,.
-1
.,.
o
Asimptote oblice x-'> =, y = mx + n cu m = Jiml'., n = lim(y- mx): mi

Graficul este indicat n figura IV. 7.
Ca un alt exemplu, stabilim
parametrice ale cicloidei.
un cerc de R care se
alunecare pe semiaxa
Ox ncepnd din
C
0
. n verti-
este w
0
0. o rostogolire care
l aduce n C,,

ufM (unde Aw' M = t)

OA=AM=Rt.
Atunci coordonatele lui M vor fi
x = OA - R cos( t- = Rt - R sin t
' 2
y = w'A + R sin(t-%) = R -R cost.
tuturor punctelor M
("capete de este o
care se
ei parametrice snt
X
y
'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t-'>0
t>O

1
Figura IV. 7.
y
Figura IV.S.
x = R(t- sint); y = R(1 -cos t), t ;o, O.
GEOMETRIE 193
tPro<:eclnd ca mai sus, tabloul de
t O n 2n 3n
+=
x'
+ +
o
+ +
X o
)'
Rn
)'
2Rn
)'
3R n
)'
=
y'
o
+
o o
+
o
y o
)'
2R > o
)'
2R >
alura curbei este n figura IV.9.
%
(nR,2R) (3nR,2R)
(2nR,O) (4nR,O)
X
Figura IV.9.
Reprezentarea Fie f: l--> 1R o pe un in-
Graficul ei G = {(x, f(x)) 1 x E !} este o cu parametrizarea
t, y = f{t); tE I. Aceste curbe au fost studiate n liceu.
Reprezentarea Fie U c 1R
2
o F : U--> 1R
de C
1
pe U. C = {(x, y) E U IF(x, y) =O} nu este n
o Dar ntr-un punct (x
0
, y
0
) E C avem
O.


uJ r atunci conform teoremei implicite, o
W cU a lui (x
0
, y
0
) o de C
1
, y = <p(x) pe un interval
I care x
0
astfel nct C n W = {(x, f{x)) 1 x E Il. Deci C
de F(x, y) =O,
( y + ( r * o n toate punctele lui c .
. Elipota de semiaxe a, b are (relativ la reperul axelor de simetrie)
xz yz
- +--1 =O hiperbola de semiaxe a, b are ecuat,ia
a2 b2 '
-1 = O, iar parabola cu axa Ox focarul F( , O) are
l- 2px=O.
Reprezentarea n coordonate polare
presupunem avem o f: [9
0
, 9
1
)--> IR.
punctelor din plan avnd coordonatele polare eE [9
0
, 9
1
]
194 MATEMATICI SPECIALE+ TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
p f\8} este (local) o avnd parametrizarea x f\8)cos 8,
y f(8)sin 8; 8 E [8
0
, 8
1
]. Se mai spune avem o de p /(8) n
coordonate polare. De exemplu pentru curba p k8 (k > O
p'(8) k >O, deci p indefinit cu 8;
e o 2n 4n +=
p' + + + + +
p o 7' 2nk 7' 4nk 7' =
Graficul este de forma
n figura IV.lO.
n mod similar, curba
p sin 38 (a > 0) este
pentru acei 8 pentru care sin 38 O
deci
eE[o !:Ju[2n n]u[4n 5n]
, 3 3 , 3 , 3
(mod 2n).
n
4n
"Spirala lui Arhimede"
Figura IV.lO.
3n 5n 2n ...
pO"k::aOO O<ltaOO O&::JaOO
1
1
1
1
1
1
\
\
\
\
\
\
"Trifoiul"
Graficul va fi de forma
figura IV.ll.
II. Curbe n
a) Reprezentarea
unui drum parametrizat
(conform 2.4).
b) Reprezentarea
U c 1R
3
un deschis F, G : U -7 IR
de C
1
(U). vv,<>o>ue
multimea
C,;, {(x, y, z) E U 1 F(x, y, z)
Figura IV.ll.
G(x, y, z) 0}.
n general, aceasta nu este o (x
0
, y
0
, z
0
) E C este un
astfel nct
GEOMETRIE 195
[
aF aF aF]
ax ily (Iz
aG aG aG
---
ax i)y (Iz
rangul 2 n punctul a, atunci o W a lui a astfel nct
W fie o presupunnd de exemplu
i!F (a)
(Iz
i!G (a)
(Iz
;t O,
!!Oremca implicite o W a lui a
ler:lva.bil.e y = f(x), z = g(x) definite ntr-o V a lui x
0
astfel nct
CnW={(x,f(x),g(x)) lxE V}.
rangul matricei jacobiene anterioare a F, G n raport cu
z este 2 n orice punct a E C, atunci C este o
spune aceasta este ca a
2.2- plan osculator,
n geometrie este aceea de a defini indicatori
ilileri<ci care o de alta.
eamintim (!, r = r(t)) este un drum parametrizat de C
1
,
(\f) t
0
, E I, vectorul r'(t
0
) se vectorul n t
0
.
v = 1 r'(t
0
) 1, se "viteza" n lungul drumului n t
0
. Notnd cu .
lungimea arcului pe am s'(t) = 1 r'(t) 1 = v(t), (\f) tE l.
un punct nesingular r'(t
0
) ;t O), atunci dreapta care trece prin
r(t
0
) are vectorul director r'(t
0
) se dreapta n t
0
parametrizat considerat.
ei snt n mod evident:
x- x(t
0
) _ y- y(t
0
) z- z(t
0
)
x'(t
0
) - y'(t
0
) z'(t
0
)
:Vectorul n t
0
este
'(t ) _
1
. r(t
0
+ h)- r(t
0
)
r
0
- 1m
h-;0 h

este tangent n punctul r(t
0
) la
suport al drumului (figura
drumuri parametrizate echi-
au vectorii n puncte
se corespund - coliniari deci
X
z
0!)1<--------
y
Figura IV.12.
.196 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
dreptele tangente coincid. Conform teoremei 2.1. a), de
n fiecare punct este bine pentru curbe oarecare
(alegnd o parametrizare
EXEMPLE. 1) Fie C o prin
f(x, y) =O, cu f de C
1
pe un deschis U din IR
2
(V) a E C,
*o.
presupunem (:}a)* O. Atunci n lui a= (x
0
, y
0
), curba
C este graficul unei y = y(x), pe o a lui x
0
.
dreptei tangente n a la curba C VF f'
Y - Yo = y'(x
0
}(x - x
0
).
Dar f(x, y(x)) =O, n lui x
0
, deci
of (a)+ of (a). y' (x
0
) =O; y' (x
0
) =-Of (a) 1 Of (a)
ilx ily
ux uy
tangentei respective devine
of (a)(x-x
0
)+ a: (a)(y-y
0
)=0.
OX
vy
vectorul
V= of (a)el +of (a)ez = gradaf
dX oy
este perpendicular pe deoarece un vector director al tangentei este
e
1
+ Y'<xolez
2) Fie drumul r(t) = (t, t
2
, t
3
), tE (O,+=). Dreapta n punctul
t
0
> O are
2 3
x-t
0
y-t
0
z-t
0
-1-= 2t
0
= 3tS
2.5. Un drum parametrizat (I, r = r(t)) de C
2
se
biregulat n punctul t
0
E I vectorii r'(t
0
) r''(t
0
) nu snt coliniar,

r'(t
0
) x r"(t
0
) *O.
n acest caz, planul care trece prin punctul r(t
0
) este perpendicular pe
vectorul r'(t
0
) x r"(t
0
) se planul osculator n t
0
, la drumul.
considerat.
drumuri biregulate echivalente
(J, r = r(t)), (J, r
1
= r
1
(u)),
Atunci o schimbare de parametru A : I---+ J astfel ca A
A-l fie de ori deriva bile r
1
o A. Atunci (V) tE J,
r'(t) = r{ (A(t)) A'(t) r"(t) = r{' (A(t)) (A'(t))
2
+ r{ (A(t)) A"(t)
se planele determinate de r',r" respectiv r{, r{' snt
planele osculatoare la drumuri biregulate echivalente, n nuncce
GEOMETRIE 197
se corespund, coincid. Conform teoremei 2.1. a) de
osculator are un sens bine determinat pentru curbe.
Trecem acum la de Snt necesare cteva
(!, r = r(t)) un drum parametrizat de C
2
, nesingular. t
0
EI

s(t) = J' llr'(tllldt.
t,
s'(t) = llr'(t)ll'
tE I, deci A : I-> lR, t-> s(t) este strict
J = s(l) este un interval A : I-> J este
cu inversa A-
1
Am drumul (J, p = r0.-
1
(s))J este
ecl1iva!Emt cu cel are parametrizare deoarece llp'(sJ!! = 1,
E J; p'(s), p"(s) snt vectori.
Avem p'(s) p' (s) =liP' (slll
2
= 1 derivnd n raport cu s,
p'(s) + p'(s) p(s) =O deci 2p'(s) p"(s) =O, p"(s) j_ p'(s) pentru orice
E J. vectorul p"(s) este independent de parametrizarea
(J
1
, p
1
= p
1
(cr)) este o parametrizare echiva-
cu (!, r = r(t)), atunci drumurile (J, p), (J" p
1
J snt echivalente o
de parametru cr = ).l(s) astfel nct p = p
1
o ).l. Deci
= p; ().l(s)) ).l'(s) ca atare, l).l'(s) 1 = 1. ).l'(s) = 1 ).l"(s) =O.
p"(s) = p{().l(s)) ().l' (s))
2
+ p; ().l(s)) ().l"(s)) p"(s) = P7().l(s)) ).

1 o
2.6. (!, r = r(t)) este un drum parametrizat de C
2
.n,esilng:ul:ar ca mai sus, atunci vectorul
k(t) = p "(s(t))
vectorul- n punctul t E 1 la drumul considerat.
k(t) = llkCtJII = llp"csctnll
curbura nt; -
1
- se raza de nt.
k(t)
Teorema modul de calcul al acestor elemente n
ntlln:li de parametrul t. Deoarece drumurile echivalente au
!iitt il<tturaJie echivalente, atunci ele au
puncte care se corespund. anterioare au sens pentru
n sensul 2.4.
TEOREMA 2.2. Fie C o a E C (!, r = r(t)) o parametrizare loca-
a lui C n lui a. Atunci n orice punct
I este
(1)
198 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
iar curbura este
(2) k = -4-llr' x r"ll,
V
unde v = llr'll (derivatele snt luate n raport cut).
Cu folosite anterior, deoarece p =ro A-
1

r = p o ., r(t) = p(s(t)), (V) tE I. Atunci
r'(t) = p'(s(t)) s'(t), r"(t) = p"(s(t)) s'(t)' + p'(s(t)) s"(t),
cum s'(t) = llr'(t)ll = v vectorului
(3) p'(s(t)) = .!.r'(t) p"(s(t)) = -4-[r'(t)- p'(s(t)) s"(t)].
V V
Pe de parte, din s'(t) = 1 r'(t) 1
s'(t)
2
= r'(t) r'(t);
derivnd (n raport cut), se
2s' s" = 2r' r"
deci
" r' r" 1 ,
s = lPr = ;;-(r',r' ).
conform (3),
r"(t)- p' (s(t)) .!.(r'(t) r"(t))
cum
k = k(t) = p"(s(t)) = v
vz
p' (s(t)) = r'(t)'
V
se formula (1) din
Deoarece liP' (slil = 1,
p'(s) p'(s) = 1 p"(s) .L p'(s),
deci
llp"(slll = llp'(s) X p"(slll
Cu
1 1 1
d(3) 1
k = k(t) = llk(tlll = lp"(s(t))l = lp'(s(t)) xp"(s(t)lll = -sllp'(t) X p"(tlll
V
Din formula (2), cont de 2.5, o admite plan
osculator ntr-un punct numai are curbura n acel punct.
EXEMPLE. 1) Fie un cerc (x- a)
2
+ (y- b)
2
= R
2
; el are parametrizarea
x =a+ R cos t, y = b + R sint, tE [0, 2n].
Avem
c_eci
r(t) =(a + R cost, b + R sint)
r'(t) = -R sint e
1
+ R cost e
2
,
r''(t) = -R cost e
1
- R sint e
2
,
v =llr'll = R x r'' = Rze3.
GEOMETRIE 199
Atunci curbura cercului n orice punct este, conform (2)
k=

IIR
2
e
3
11
2) Pentru o D : r =a + tv este nul n orice punct
r, e11rhnra dreptei este n orice punct.
3) Pentru o cu parametrice x = x(t), y = y(t), z =O,
e,
ez e3
) >2 >2
r = xe
1
+ ye
2
, v = x + y r'xr " = x' y' o
= (x'y"-
x" y" o
l'" "'l
n punctul curent este k x Y - x Y
(x'z + y'2)3/2
y = f(x), x E l este un grafic (cu f de C
2
) l prin
= t, y = f(t), tE l, atunci x' = 1, y' = j"(t), x" =O, y" = f"(t) curb ura n
Cou1nctul x este
+ y'(x)")3 .
k
ly''(x) 1
Aceste exemple de corespunde noastre:
Pii'e<rc,Jrile au curbura iar dreptele au n general,
viteza de a dreptei-tangente. Mai precis, fie
r = r(s)) un drum parametrizat natural t\8 unghiul dintre versorii r'(s),
''"'"'''+Lis).
__,
r'(s)
_,
r'(s+tls)
Figura IV.13.
__,
p;;j'(s) __,
J/?(s+Ds)-r'(s)
__,
r'(s+tls)
jjr'(s +Lis)- r'(s)l
2
= 1 + 1- 2 1 1 cos t\8 = 2(1- cos !18) = 4sin
2


jjr'(s +Lis)- r'(sJjj = 21sin


Curbura n punctul A este
k 1
"( ) 1 III' r'(s +Lis)- r'(s)ll ]' 1 11 '( A ) '( Jjj
= r s = 1m = lm-
1
-
1
r s+us -r s =
6..5-tO D.s lls-tO l:ls
200 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
1. 1 21 Il
; !dsl.
81
n 2 = As
curbura modulul vitezei de a unghiului e n
raport cu arcul s. Se mai spune pentru o curbura ei
abaterea de la o Este inutil de de este
n mod curent n n teoria mecanismelor.
2.3. de a reperului lui Frenet al unei curbe
Fie (L r = r(t)) un drum parametrizat de C
2
, presupus biregulat
(r' x r'' * O n orice punct din !). El nesingular (r' * 0). Pentru orice
punct t E I se pot defini trei versori remarcabili, cu punctul de apli-
n r(t):
r'(t)

= -- (versorul- tangenta);
v(t)
k(t)

v(t) = -- (versorul- curbura);
k(t)
f:l(t) = x v(t) (versorul-
2.7. t
0
EI. Se reperul lui F. Frenet
(1816-1900) n t
0
la
drumul considerat,
reperul din lR
3
v, (3}
unde a = r(t
0
) v,
f3 snt versorii tan-
bi-
n t
0
(cu
punctul de
n a); vezi figura
IV.14.

r([)
Figura IV.14.
__,
V
_ 1 v u r' r" , 1
1 1 1 1
v- -r f:l=-(r'xr"),undev= r' ,w= r'xr",
V W VW W
derivatele fiind calculate n t
0
. parametrizarea drumului este
( )
.
1
1 "( ) 1 . ,( ) r"(s) " r'(s) x r"(s)
r = r s , atunc1 v = , w = r s = r s , v = --
1
, f' = l l
r"(s) r"(s)
(1, r = r(t)), (J, r
1
= r
1
(u)) snt drumuri biregulate echivalente,
atunci o schimbare de parametru A : I __, J, u = 'A(t) astfel nct r = r
1
o 'A.
'A' > O (respectiv 'A' < 0), atunci reperele Frenet n puncte t, u care se
corespund snt (respectiv T, f3 snt prin lor).
originile reperelor coincid deoarece r(t) = r
1
('A(t)) = r
1
(u) am
deja coincid. Din r'(t) = r{(A(t)) 'A'(t),
'A' > O, atunci coincid].
GEOMETRIE 201
Introducnd de orientare, se poate defini reperul Frenet pentru o
oarecare.
2.8. Numim reper Frenet al lui C n punctul a E C, reperul
n t
0
al unei locale (!, r = r(t)) a lui C n
'.ttnctulU1 t
0
E 1 pentru care r(t
0
) =a.
este de parametrizarea Axele reperului se
\Ull';sc: {a; t), {a, v) {a; Pl la
C n punctul a. Planele reperului snt: planul osculator {a; t, v), pla
normal {a; v, Pl planul rectifiant {a; t, Pl .
.. EXEMI'UJ. Fie curba C avnd parametrice x = t cost, y = t sint,
t. axelor planelor reperului Frenet n punctul
Punctul de pe este a = ( -n, O, n). Apoi,
r(t) = (t cost, t sint, t); r'(t) =(cost- t sin t)e
1
+(sint+ t cos t)e
2
+ e
3
,
r''(t) = (-2 sint- t cos t)e
1
+ (2 cost- t sin t)e
2
r'(n) = -e
1
- ne
2
+ e
3
r''(n) = ne
1
- 2e
2

acum formulele lui Frenet, care expnma mai precis
,,".
1
...... de a versorilor reperului Frenet n raport cu parametrul.
Fie(!, r = r(t)) un drum parametrizat biregulat, de C
8
Atunci versorii
p ai reperului Frenet vor fi de t de C
1
derivatele
TEOREMA 2.3. Pentru orice t E J, au loc
a) 't'(t) = v(t) k(t) v (t);
b) v'(t) = -v(t) k(t) t(t) + v(t) x(t) p(t);
c) WCt) = -v(t) X(tl v(t).
X(t) este un scalar (numit torsiunea n punctul t).
Reamintim v(t) = [[vCtl[[ v(t) = r'(t) este vectorul-vite-
Deoarece v v = v
2
, 2v v' = 2vv' deci v' = v v'. Apoi t = r'
" ,VV
'
r v-r --
't'(t) = --;;--.!LV-
vz
1"1'('")
-r --r r r .
v v
3
de parte, conform teoremei 2.2, (2),
V V
202 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
v(t) k(t) v(t)
1 li , "li ( ) V x r"ll[ v " r' r" '] 1 " 1 '( , "
r xr v t 2
li , "llr - li , "llr - 2 r r r)
v
v r xr v r xr v v
formula a).
Apoi din formula [l t x v,
f3' = 't' X V+ 't X V'= vk V X V + 't X v' = 't X V'.
vectorul [\' este perpendicular pe t. Din [l [l 1
[\' [l deci [\' este perpendicular pe [l. Ca atare, [\' este coliniar cu
[l x t v deci un scalar x, depinznd de t, astfel nct [\' -vxv
formula c).
n fine, derivnd n raport cut v [l x t,
v' = [\' x t + [l x 1' = -v X v x t + [l x vkv v(-kt + xf\l, deci b).
COROLAR. Pentru un drum cu parametrizare (l, r = r(s)),
avem v(s) = 1 pentru orice sE I formulele a), b), c) devin
t'(s) k(s)v(s);
v'(s) -k(s)t(s) + x(s)[l(s);
[\'(s) -x(s)v(s)
(acestea fiind numite formulele lui Frenet).
Fie C: r = r(s) un
drum plan de C
2
, parametri-
zat natural. Se
a lui C o c' astfel nct nor-
malele (n orice punct M' la c'J
fie tangente (n M) la C; figura
IV.15.
Avem r' r(s) + A(s)t, deci
dr' dr
ds ds + f.'(sh + A(s)'t'(s) =
o
t + f.'(sh + f.(s)k(s)v(s).
Dar dr' _L 1 deci 1 + f.'(s)
Figura IV.15.
ds
f.(s) = -s + k (k constant). Evolventele lui C au parametrizarea
r' r(s) + (k- s)t(s).
Stabilim acum modul de calcul al torsiunii. Mai nti
drumuri biregulate echivalente orientate la fel (schimbarea de
este strict au, n puncte care se corespund, torsiu.ni
(l, r r(t)) (J, r r
1
(u)) snt cele drumuri,
schimbarea de parametru u f.(t) t, v, fl respectiv 1
1
, v
1
, [3
1
versorii reperelor Frenet n puncte care se corespund, atunci
[l
1
(u) [l(t); v
1
(u) v(t).
GEOMETRIE 203
Dar r'(t) r{(u)A.'(t) (3'(t) (u)A.'(t). Conform formulei Frenet (teorema
va rezulta -vxv -v
1
x
1
v
1
A.' cum v v
1
A.', se x(t) X
1
(u)].
''''I'EORE:MA 2.4. Fie (l, r r(t)) un drum parametrizat biregulat, de
. "
r' (r" X rm)
a) Torstunea m punctul curent t E 1 este X
2
llr' x r"ll
Suportul drumului este ntr-un plan numai
X(t) 0 pentru orice t E J.
DI:M<>N!lTElAl'IE. a) mai nti cazul unui drum parametrizat
(J, p = p(s)). n acest caz, avem de vectori
1 1"(3 1,"
=-;;P xp
punct sE J). Din corolarul teoremei 2.3, (3'.v = -x. Dar
(3
' ( 1 )/ 1 fi 1 U lf 1 1 NI ( 1 )' 1 N 1 1 III
= - . p xp +-p xp +-p xp = - p xp +-p xp
k k k k k
atare de produse scalare
(3
' A' 1 " 1 , ( ,, '")
x=- v=-,_,kP

xp.
n cazul general, pentru un drum (l, r r(t)) ca n alegem unul
natural, echivalent orientat la fel (J, p = p(s)), cu schimbarea
s = A,(t). Am
x(t) XI(s) = . (p" X p"').
k(s)
r'(t) p'(s) A,'(t), r" p" J.'
2
+ p' A.",
lfl III "\ 13 3 11 ') 1 1 lf 1 1!1
r =p r. + p r. r. +p r.
' ( " /11) t6 1 ( " '")
rr xr =r. pp xp .
. Deoarece r'(t) = p'(s) A,'(t) deci 1 r'(t) 1 = A,'(t), A,'= v,
X(t) = l r' (r" X r"').
k(s)
2
v
6
fine, deoarece k(s) = -;.llr' x r"ll (conform teoremei 2.2., (2)),
V
r' (r" x r"')
X(t) = llr' X r"ll2
r(J) este situat ntr-un plan P, atunci vectorii r', r" snt coplanari
P (deoarece r'(t) = Iim r(t + h)- r(t) la fel pentru r''(t)). Atunci
h-;0 h
x r"(t) J. P, deci (3(t) J. P pentru orice tE 1. P va coincide cu planul
n orice punct deci (3(t) =constant. Prin urmare, (3' =O conform
a treia a lui Frenet, X= O.
204 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
Reciproc, x=O, atunci W=O, deci J}(t)=A, constant. Dar
deci r' .LA (r A)'= O. r A= a, constant. Atunci, notnd
r = xe
1
+ ye
2
+ ze
3
, A= a
1
e
1
+ aze
2
+ a
3
e
3
,
toate punctele (x, y, z) ale suportului curbei satisfac
a
1
x + azr + aa2 = a ca atare unui plan.
EXEMPLU. Fie C o A un punct fixat; pentru orice punct M E C
cu d(M) de la A la planul osculator n M cu x(M) torsiunea
curbei n M C se Titei ca (relativ la A) raportul x(M)
2
' '
d(M)
este constant (Gh. 1873-1939).
Am studiat n detaliu curbele din Teoria
se poate dezvolta pentru cazul curbelor n IR" (sau n mai generale).
Acest studiu nu este doar un joc matematic ci adnci ale
sale. De exemplu, este un sistem dinamic la fiecare moment
tE I el are parametri de stare x
1
(t), ... , xn(t), atunci r: I-> IR",
t-> (x
1
(t), ... , xn(t)) pe intervalul de timpI. De
asemenea interes studiul curbelor n pseudoeuclidian IR{,
3
,
incluznd reperele Frenet. (De exemplu, particulele elementare se
pe "curbe temporale").
3.
3.1. de moduri de reprezentare
au n ca frontiere ale unor corpuri
materiale; de exemplu, plane, cilindrice, sferice etc. ele fiind
obiecte geometrice pentru n analogie cu 2.1,

3.1. Se n IR
3
de C
1
o

r: U-> IR
3
, (u, v)-> r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),
ntr-un domeniu U c IR
2
(deschis conex) astfel nct r" xr, *O n
. d" u( ar ar)
once punct lll ru = au ' rv = au
O astfel de se mai pe scurt (U, r = r(u, v)) se mai spune
are parametrice
[
x = x(u,v)
y = y(u,v) ,(u,v)EU.
z = z(u,v)
r(U) = ((x(u, v ),y(u, v ),z(u, v )) 1 (u,v) E U} se urma
suportul) pnzei r.
GEOMETRIE 205
pnze (parametrizate) (U, r), CV, r
1
) cu U, V domenii din !R
2
se zic
:Cb.iv:al<mjle un difeomorfism A : U -4 V, numit schimbare de
astfel nct r = r
1
o A.
1) Fie p, q E 'Y
3
doi vectori necoliniari a E !R
3
un punct. Se
considera pnza
r: JR
2
-4 JR
3
, r(u, v) =a+ up + vq.
Suportul ei este planul trecnd prin a paralel cup q.
z
y
2) emisfera unitate
S.
Pentru orice punct M(x, y, z) E S,
fie u = colatitudinea lui M
v = longitudinea lui M.
Figura IV.16.
O < u <%, O ::; v < 2n x = sin u cos v,
y = sin u sin v, z = cos u.
domeniul U = (O, %) x (0, 2n) din !R
2


r: U-4!R
3
,
(u, v) -4 (sin u cos v, sin u sin v, cos u).
astfel o suportul ei este emisfera S, cu
unde v =O ("meridianul zero"). n acest caz,
:;{" =cos u cos ve
1
+ cos u sin ve
2
- sin ue
3
, rv = -sin u sin ve
1
+sin u cos ve
2
rux ru = sin
2
u cos ve
1
+ sin
2
u sin ve
2
+sin u cos ue
3
.
analogie cu 2.4
3.2. O S c !R
3
se pentru
punct a E S este
o (U, r = r(u, v )) pe un domeniu
o V c JR
3
a, astfel nct r(U) = V n S
U -4 r(U) fie cu inversa (un homeomorfism).
S este local suportul unei pnze parametrizate; (U, r = r(u, v )) se
o parametrizare a lui Sn lui a (figura IV.l7).
S se zice o parametrizare ca mai
astfel nct r(U) = S. De exemplu, planul (!R
2
, r), r =a + up + vq este o
F'e:un:rafatii
cteva clase de de reprezentare a
a) Reprezentarea
Fie U c !R
2
un domeniu f(x, y), f: U -4 lR o de C
1
. Graficul
f,
G = {(x, y, z) E !R
3
1 (x, y) E U, z = f(x, y)}
206 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA li)
V

u
X
Figura IV.17.
z
/,0:;-------
y
este o parametrizarea r : U-'> IR
3
,
(u, v)-') (u, V, f\u, v)) ru xrv =-ar el- ar Cz +Cs *O, r(U) = G
du f!v
r : U-'> G este cu inversa
Se mai spune G este o explicit, prin z = f\x, y)
G este pe planul xOy.
b) Reprezentarea
Fie D c IR
3
o F(x, y, z), F: D-'> 1R o de C
1
astfel nct f!F (a)
2
+ f!F (a)
2
+ (a)
2
*O pentru orice a E D.
f!x f!y oz
S = {(x, y, z) E D IF(x, y, z) = 0} este o n sensul
3.2. Pentru aceasta (V) a = (x
0
, y
0
, z
0
) E S avem de exemplu
f!F (a)* O conform teoremei implicite, o W a lui
dZ
a n 1R
3
astfel nct S n W fie graficul unei z = f\x, y). Se mai spune
S este implicit prin F(x, y, z) = O.
De exemplu, sfera cu centrul n punctul C(a, [3, y) raza R > O are
(x- a)
2
+ (y- [3)
2
+ (z- y)
2
- R
2
= O este o
Reamintim de asemenea cuadricele pe la reperul
definit de axele de simetrie), care snt de asemenea definite implicit:
elipsoidul de semiaxe a, b, c ( x: + y: + z: -1) = O, liiperboloidul cu o
a b c
"culcat" pe Oz ( :: + - ;: -1 = O), hiperboloidul cu
(
x: -y: -z: -1 =o), paraboloidul epileptic ( x: + y:- 2z =o), paraboloidul
a b c \a b
hiperbolic ( :: - - 2z = O}
c) Cilindri conuri
Fie (C): {f(x,y,z) =
0
o n
g(x,y,z) =O
Cilindrul de directoare (C)
le
1
+ me
2
+ ne
3
*O este
punctelor M E IR
3
cu proprietatea
P E ( C) astfel nct MP 11 v
IV.18).
K = {(x, y, z) 1 (3) a, 1}, y ast-
nct /(a, 1}, y) = O, g(a, 1}, y) = O
a y-1} z-y
= --= --} notnd cu t va-
m n
GEOMETRIE 207
1

Figura IV.18.
a rapoartelor, K = {(x, y, z) 1 (3) t astfel nct
lt, y - mt, z- nt) = O g(x -It, y - mt, z- nt) = 0} n final K are
q>(x, y, z) =O, prin eliminarea parametrului t.
1)
F
. (C) {x2 + yz =O D . - ''1 . t' .
1e : . eterm1nam ecuatn e prmec 1e1
2x-z-1=0 ' '
!fi';'rt<Jgonale (C') a curbei (C) pe planul xOy. cilindrul de directoare
vector director v = e
3
. n acest caz
f(x, y, z) = x
2
+ yz, g(x, y, z) = 2x- z- 1; l = O, m =O, n = 1
f(x -It, y- mt, z- nt) =x
2
+ y(z- t)
g(x -It, y- mt, z- nt) = 2x- (z- t) -1.
cilindrului respectiv se eliminnd t ntre
x
2
+ y(z- t) = O, 2x- z + t- 1 =O
se x
2
+ y(2x - 1) = O. curbei c' vor fi
{
x
2
+ y(2x -1) = O
z=O
2) Cilindrul de directoare ( C) : { =
0
, paralel cu Oz (deci cu vector
'lii1rec:tore
3
) are tocmai F(x, y) =O. De exemplu, x
2
+ i = 1 este
;icc)i!iJndJcu!ui circular drept de 1, cu axa Oz.
C
. {f(x, y, z) =O . , .
onul de directoare (C): ( ) _
0
virf V(x
0
, y
0
, z
0
) este
g x,y,z-
punctelor M E IR
3
cu proprietatea PE (C) astfel nct punctele
P fie coliniare.
EXEMPLU. Stabilim conului K cu vrful n origine directoare

. K = {(x, y, z) 1 (3) a, 1}, y astfel nct a


2
+ 1}
2
= R
2
,
{
x2 + y2 = R2
z=h
208 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
y = h punctele (O, O, 0), (x, y, z), (a, j3, y) fie coliniarel=
= l(x, y, z) 1 (3) a, j3, y astfel nct a
2
+ j3
2
= R
2
, y = h Z = =
a j3 Y
= l(x, y, z) 1 (3) a, j3 astfel nct a
2
+ j3
2
= R
2
, za = hx, zj3 = hy) =
=l<x,y,z) 1(:xr +(';r

::z
2
.
d) de
Fie 1\.: x- Xo = Y- Yo = z-
20
o de rotatie).
l m n
'
Cercurile n'"'" cu centrul pe LI., situate n plane perpendiculare pe 1\. se
numesc paraleli (relativ la LI.) au de forma
X
(n, ) : {<x-xo)2 +(y-yo)z +(z -zo)2 -"},.Z =O A, 1-1 E 1R
" lx+my+ nz- 1-1 =O
z
o
1
11\.
Figura IV.l9.
y
(C): {f(x, y, z) =
0
este o
g(x, y, z) =O
meridian), suprafa
de prin rotirea
lui (C) n jurul lui 1\. este
punctelor M E 1R
3
cu proprietatea
paralelul care trece prin M se spri-
pe meridianul (C); figura IV.l9.
. {F(x,z) =O
EXEMPLU. F1e C : y = O o
n planul xOz care nu
axa Oz S
prin rotirea lui C n jurul
1
. O P 1 1 1 . 1 O ' t "1 {x' + y
2
- A= O A t
u1 z. ara e 11 re ahv a z sm cercun e . ces ea se spriJina
Z-j.t=O
X + y -A =
X2 _ A2 = O
1
2 2 ,z o
pe C H sistemul z -.1-1:
0
admite H sistemul l z- 1-1 =O
.
F(x,z)- O
F(x,z) =O
y=O
admite H F( A, j.t) = O. S va fi x
2
+ y
2
,z) =O.
De exemplu, daca C este cercul
, a > R, atunc1 supra
. {(x- a)
2
+ z
2
- R
2
=O .
y=O
S este un tor are

+ y
2
- a)
2
+ z
2
- R
2
=O
(x2 + l +
2
2 + a2 _ R2)2 = 4a2(x2 + y2)
deci o de gradul IV; figura IV.20.
GEOMETRIE 209
Stabilim acum ntre pnze
: petrame:trizalte 3.1
3.2). Anume, vom local orice
ale unei S
echivalente (teorema 3.1 a) su-
""'n'H pnze parametrizate este
o (teorema 3.1 b).
TEOREMA 3.1. a) Fie (U, r) (U
1
, r
1
)
ale unei suprafe-
S avnd suport r(U) = r
1
(U
1
).
ele snt echivalente
z
X
Figura IV.20.
un difeomorfism)..: U--> U
1
astfel nct r = r
1
o/..).
y
Fie (U,r = r(u,v)) o Atunci orice punct
v
0
) E U are o V c U astfel nct r(V) fie o n
a) ncepem cu
LEMA 3.2. Fie (U, r) o parametrizare a lui S W = r(U) (deci
--> W este Atunci pentru orice c E W o
lui c n JR
3
o F: V--> U astfel nct r-'lwnv = Fiw.,v
X Y Z

lemei. Fie r(u,v) = (f(u, v), g(u, v), h(u, v)) c = r(u
0
, v
0
) =
y
0
, z
0
). Deoarece F,, x F" "O, rangul matricii jacobiene a f, g, h
ralPOJCt cu u, u este egal cu 2 putem presupunem (de exemplu)
<-:::==(un, u
0
) ;t O. Atunci conform teoremei implicite, o
z
V
1 y
1 1

(x
0
,Yol
Figura IV.21.
210 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
Ac U a lui (u
0
, v
0
) o B a lui (x
0
, y
0
)
n planul xOy astfel nct cp: A---> B, (u, v)---> (x, y) fie un difeomorfism.
r : U -7 W fiind un difeomorfism, r(A) este o a lui
c = r(u
0
, v
0
) deci o V
1
a lui c n IR
3
astfel nct
r(A) = V
1
n S = V
1
n W. Fie acum p : IR
3
---> IR
2
, (x, y, z)---> (x, y) pe
planul xOy. Deoarece p o riA = cp, c B deci r(A) cp-
1
(B).
Notnd V= V
1
np-
1
(B), r(A) =V n S =V n W se poate considera
F = cp-
1
o p fv: V ---tA. Evident, F este de e
1
.
din Fie (\l)(x,y,z) E W n V, (x,y,z) E r(A). Atunci este
unic un punct (u,v) E U astfel nct (x,y,z) = r(u,v) deci (u,v) = r-
1
(x,y,z). n fine,
F(x,y,z) = cp-
1
(p /v(x,y,z)) = cp-
1
(x,y) = (u,v), ultima decurgnd din faptul
Lema este

Fie acum (U,r), (U
1
,r
1
) ale lui S ca n
W = r(U) = r
1
(U
1
). r: U---> W, r
1
: U
1
---> W fiin homeomorfisme
bijective, continue, cu inversele continue),
'A= r
1
-
1
or: U---> U
1
, este un homeomorfism. 'A 'A-
1
snt
de e
1
.
Fie (\1) (u
0
, v
0
) E U fixat. Aplicnd !ema pentru punctul c = r
1
('A(u
0
, v
0
)),
o V a lui c n !R
3
o F: V---> U
1
de e
1
astfel nct r
1
-
1
1wnv = Flwnv fie Z = r-
1
(W n V). Z este o
a lui (u
0
, v
0
) 'Aiz = (rl-l or)lz = (F or)lz 'A b este o de e
1
(compunere de e
1
). 'A este e
1
similar se 'A-
1
este
el
b) Fie r(u, v) = (j(u, v),g(u, v), h(u, v)). Putem presupune
ccDc;.(f'-'' g'-C) ( ) O d r t f !" - -
--:;:: u
0
, v
0
::f::. ec1 con1orm eoremm unc n or 1mp !Cite, exista o vecina-
D(u, v)
tate V a lui (u
0
, v
0
) o V
1
a lui (x
0
, y
0
) = (j(u
0
, v
0
), g(u
0
, v
0
)) astfel
X y

nct F: V -7 V
1
, (u, v)---> (f(u, v), g(u, v)) fie un difeomorfism.
Avem F(u
0
, v
0
) = (x
0
, y
0
).
r lv: V---> JR
3
este deoarece F = p o r lv F este
Atunci r 1v: V---> r(V) este cum F = p o r !y,
(r iyr
1
= Y
1
o p deci (r iyr
1
este Am astfel r(V) este o su-
(confocm 3.2). Teorema 3.1 este
GEOMETRIE 211
3.2. Drumuri pe o Plan tangent, orientare
P<9--7 S
/1....--(...J;(r_P_(t'-') c_ ...._
I
t
'
Fie S o Se spune
un drum parametrizat CI, p = p(t))
este situat pe S (V) tE /,
p(t) E S suportul drumului
p(l) este in S.
Un caz particular important l
constituie drumurile situate in su-
porturi de locale ale
Figura IV.22. lui S. Fie (U, r = r(u, v)) o parame-
a lui S deci r: U--'> r(U) este un homeomorfism. Atunci a da un drum
(!, p = p(t)) de C\ aflat n r(U), revine la a da un drum
(!, p
1
= p
1
(t)) unde p =ro p
1
.
p
1
are parametrice
= u(t) l . "1 .
( )
, t E , atunci p are e parametnce
=vt
!
x = f(u(t), v(t))
y = g(u(t), v(t)), tE I
z = h(u(t), v(t))
r(u, v) = (j{u, v), g(u, v ), h(u, v)), pentru (u, v) E U.
Segmentelor de u = const., v = const. situate n U le corespund
pe S, numite linii de coordonate (figura IV.23).
z


V
o
u
o
y
X
Figura IV.23.
DI<FINI1>IA 3.3. Fie S o un punct a E S. Un vector aplicat n a,
r 3(a), se vector
la S n punctul a
un drum de C
1
= p(t)) situat pe S un punct
I astfel nct p(t
0
) =a
= ii, deci ii este vector-vite-
la un drum trecnd prin a si-
pe S (figura IV.24).

I
Figura IV.24.
212 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA il)
rilor laS n a se tangent laS n a.
ExEMPLE. 1) Fie S: r = (2u, uv, 5v), a= (2, 1, 5) = r(l, 1) E S. Vectorul
h = 2i\ + 3e
2
+ 10e
3
lui T
0
8 deoarece, lund 1\: U = t, V= t
2
drumul
p(t) = (2t, t
3
, 5t
2
) pe S, avem a = p(l) h = p'(1).
2) Fie (U, r = r(u, v )) o parametrizare a lui S n lui a
(u
0
, v
0
) E U astfel ca a = r(u
0
, v
0
). Atunci linia de coordonate ce corespunde
segmentului p
1
: u = u
0
+ t, v = v
0
, tE 1
1
este U" p(t) = r(u
0
+ t, v
0
)); 1
1
este astfel
ales ca p
1
(t) E U, (V) tE 1
1
.
Se p(O) = r(u
0
, v
0
) =a p'(O) = (u
0
, v
0
) = f,Ju
0
, v
0
) deci
r u<uo, V o) E r.s. n mod similar, r,(uo,Vo) E T.s.
vectorii ru<uo,Vo) r,(uo,vol snt liniar deoarece
ru xr, *O n orice punct. Ei se mai numesc vectori-viteze snt
la liniile de coordonate.
TEOREMA 3.3. Fie S o a E S un punct fixat. Atunci T.S
este un vectorial real dimT.S = 2.
Fie (U, r = r(u, v)) o parametrizare a lui Sn
lui a (u
0
, v
0
) E U astfel nct a= r(u
0
, v
0
). Avem T.S c r
3
(a) fie T
r3(a) generat de ru<uo, V o) r,(uo, Vol T.s = T. Fie
mai nti (V) li E T.S fie (J, p = p(t)) un drum situat pe S t
0
E I astfel nct
P<tol =a p'(tol =li. Atunci u = u(t), V = v(t) de C
1
n
lui t
0
astfel nct u(t
0
) = u
0
, v(t
0
) = v
0
p = r(u(t), v(t)).
p'(to) = ru<uo, Vo)u'(to)+ r,(uo,Vo)v'(to), deci hET. Invers, hET, deci
h = aru(u
0
, v
0
) +

v
0
) cu E IR, atunci h este un vector tangent n
t =o la drumul r = r(uo + at, V o+ j3t), deci h E r.s. Am r.s = T. Dar
T admite baza {r)u
0
,v
0
), r,(u
0
, v
0
)} prin urmare dimJRT = 2.
z
X
Figura IV.25.
3.4. Planul trecnd
prin a, paralel cu r.s. se
planul tangent la S
n punctul a. Normala la acest
plan n a se la
Sn a (figura IV.25).
Reperul {a; Vo), r,(uo, Voll
se reperul natural la S
y n a (corespunznd
rii).
r = r(u, v), a= r(u
0
, v
0
) =
= \X
0
, y
0
, z
0
) este parametrizarea
lui S, atunci
GEOMETRIE 213
't(lng<mt la S n a va fi n mod evident
x-x
0
y- Yo
z-z
0
dX
au Cuo, Vo)
dy
au Cuo, Vo)
dZ
au (uo,Vo)
=0,
ilx
au Cuo, Vo)
iJy
ilv Cuo,Vo)
ilz
au (uo, Vo)
planul trece prin a are vectorul ru(u
0
, v
0
) x i'v(u
0
, v
0
).
este implicit S: F(x, y, z) =O a= (x
0
, y
0
, z
0
)
grad.F' * ii, atunci vectorul grad"F = (a)e
1
+a:; (a)e
2
+ (a)e
3
este or-
la T
0
S. r(u, v) = (x(u, v ), y(u, v), z(u, v)) este o
i;:tl,tram<ltriizare a lui S n lui a = r(u
0
, v
0
) atunci
v),z(u, v)) =O n lui (u
0
, v
0
). Derivnd n raport cu u
cAo!;ap<Jl n raport cu v, (grad.FJ i'u(u
0
, v
0
) =O, (grad.FJ r,(u
0
, v
0
) =O
grad"F .L ru,i'v, grad.F'l T
0
S]. planului tangent
aF
aF
aF
'iX'iiili."'n laS este -(a)(x-x
0
)+-(a)(y-y
0
)+-(a)(z-z
0
)=0, iar
ax
ay
az
i;! .flc>rntalei 1 S x - Xo - Y - Yo - z- zo
;t
ma a
-(a) -(a) -(a)
ax ay az
ExEMPLE. 1) Fie sfera S : x
2
+ y
2
+ z
2
= R
2
punctul a = (x
0
, y
0
, z
0
) E S.
planului tangent n a la S este
- x
0
) + 2y
0
(y- y
0
) + 2z
0
(z- z
0
) =O, XoX + YoY + ZoZ- R
2
=O. Normala
_,
la S va fi cu vectorul Oa.
2) Fie o explicit z = f(x, y), f(x, y)- z =O, cu f
C
1
pe un deschis D c 1R
2
. Normala n punctul curent are
x-x
0
= y- Yo = z-z
0
.
(
an (ar) -1 '
ax)o ay o
p=(!l q=(:l versorii normalei n punctul (x
0
,y
0
,z
0
) vor fi
- pi +v-k
unde N "'
.
+q2 1
Orientarea unui vectorial se prin fixarea unei baze.
Bazele pentru care matricea de trecere are determinantul pozitiv dau
orientare. V este un vectorial al lui 7'3 de dimensiune
orientarea lui V este bine printr-un versor ortogonalla
w"'""" tocmai posibilitate.
214 MATEMATICI SPECIALE+ TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
3.5. Numim orientare a unei 8 alegerea unei
n fiecare T.8, a E 8, alegerea cte unui versor normal
n(a), ortogonalla T.8, astfel nct 8 _, V
3
, a _, n(a) fie
O 8 care admite orientare se iar
orientarea este (deci un versor normal variind continuu pe 8),
8 se zice
EXEMPLE. 1) O orientare a sferei 8 : x
2
+ y
2
+ z
2
= R
2
se poate defini prin
versorul normalei exterioare ii( a)= Oa, deci sfera 8 este cealal-
- td'-()
1
o_,
ta onentare es e ata pnn n a = - R a,
2) Orice 8 cu parametrizarea (U, r = r(u, v )) este
prin versorul ii(u, v) = x
1
.
ru xrv
3) Un exemplu celebru de l constituie banda lui
A. G. Miibius (1790-1868); dar o a acesteia poate fi
4) o 8 este prin ii(a), atunci
-ii(a) o orientare a lui 8. 8 este atunci orice
orientare a lui 8 coincide cu una din acestea [deoarece N(a) este o
orientare a lui 8, atunci N(a) = A.(a)ii(a) A.: 8 _, {-1, +1)
cum 8 este A. este deci A.= -1 sau A.= 1]. o
admite exact
8 este o (cu orientarea ii(a), a E 8), o
parametrizare (U, r = r(U, v)) a lui 8 se zice cu orientarea
(li) a= i'(u, v) cu (u, v) E U, avem =ii( a), baza {i'", ;;,, ii(a))
ru xru
a lui JR
3
este la fel (satisface "regula burghiului" ca baza
{e
1
, e
2
, e
3
)). De exemplu, parametrizarea sferei cu ajutorul longitudinii
colatitudinii este cu orientarea sferei de normala
3.3. Prima a unei
3.6. 8 este o n JR
3
, o f: 8 _, JRk se
pentru orice parametrizare (U, r = r(u, v)) a lui 8,
for : U _, JRk este de C
1
. Aceasta este echivalent cu faptul
pentru orice a E 8 o parametrizare (U, r) a lui 8 astfel nct a E r(U)
for : u _, JRk este de C
1
.
8
1
, 8
2
(n JR
3
), atunci o F: 8
1
_, 8
2
se
notnd cu i : 8
2
_, R
3
de incluziune,
compunerea i oF este n sensul anterior. F este F, r'
snt netede, atunci F se un difeomorfism.
Fie F: 8
1
_, 8
2
o ntre a E 8
1
. Atunci
o F'(a) : T.8
1
-.,T F'Cal8
2
, tan
GEOMETRIE 215
la Fn punctul a (sau lui Fn a). Anume, pentru orice
tangent h TaS
1
alegem un drum (I, p p(t)) t
0
E I astfel nct
p'(t
0
) Considernd drumul (I, p
1
F o p), avem
F(p(t
0
)) F(a) se pune prin F'(a)(h) Pi (t
0
). Se
este de alegerea lui p t
0
)
este (U, r r(u, v)) este o parametrizare a lui 8
1
n veci-
lui a = r(u
0
, v
0
), atunci conform teoremei 3.3, vectorii
,"--,u
0
,v
0
), [Ji' (u
0
, v
0
) o a lui T
0
S
1
Se
dU
- ar ar
h h-, -(u
0
, v
0
) + h
2
-:;-(u
0
, v
0
), cu h
1
, h
2
E IR, avem
au uv
, - acff o rl acff o rl
F (a)(h) h-, (u
0
, v
0
) + h
2
(u
0
, v
0
).
au
au
De aici faptul F'(a) este
3. 7. Fie S o de C
2
n IR
8
Pentru orice punct
E: S produsul scalar : TaS x TaS-> IR, (p, ij) -> p ij.
Se prima a lui S familia <p(l) a
\'J\1 . /'.tultu:ror produselor scalare

punctele a E S.
Fie (U, r r(u, v )) o parametrizare a lui S. Pentru
U-> S pentru orice (u,v) E U avem
r'(u, V) : T(u, u) u ---7 Tr(u, v) S.
Dar U fiind un deschis n IR
2
, T,,, "' U 'f/Z(u, v) vectorilor
punctul (u,v)), deci r'(u,v)(h,ii
1

r'(u,v) este
izomorfism IR-Iiniar. Atunci pentru orice punct (u, v) E U, se poate defini
pl'c>dusul scalar
<p
0
': 'f/Z(u, v) x 'f/Z(u, v)-> IR,

1']) = r'(u, r'(u, v)(1']).
identficat 'f/Z(u, v) cu T,,a, ,, S. Introducem lui Gauss:
=fu fv, F =Fu ru, G =fu fv de C
1
n U),
p1,in1ei forme fundamentale a lui S. Se
di' di' (ru du+ r, dvHf,, du+ r, du) Edu
2
+ 2Fdudv + Gdv
2
n du, dv). Evident, matricea lui

n baza {i'
0
, 7;} a lui T
0
S
este(;
EXEMPLE. 1) sfera S : x
2
+ i + z
2
- R
2
=O, cu parametrizarea
r : (0, n) x (0, 2n) -> S, r(u, v) = (R sin u cos v, R sin u sin v, R cos u).
Atunci

fu = Reosucosv
1
+ Rcosusinve
2
- Rsinu
3
,
fu= -Rsinusinv
1
+Rsinucosve
2
216 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
2) Fie un plan P cu parametrizarea (!R
2
, r), r =a+ up + vq (a E JRa.
p, ij E Y,j). Atunci i'u = p, i', = q E = p
2
, F = p ij, G = l. n particular,
planul xOy avem r = uii
1
+ vii
2
E = 1, F =O, G = 1.
Prima a unei S permite rezolvarea unor
probleme a a n ambiant JR
3
".
(U, r = r(u, v)) este o parametrizare a lui S (J, p) este un drum parametrizat
{
u = u(t)
situat pe S definit prin deci p(t) = r(u(t), v(t)), tE I, atunci
v = v(t)
p' (t) rv u' (t) + r, v' (t) p'(t) p'(t) = Eu' (t)
2
+ 2Fu' (t)v' (t) + Gv' (tJ".
lungimea din drum, ntre punctele t
1
, t
2
, este conform
2.3,
tz t2
L,,,, = Jll p'(t) lldt = f)Eu'(t)
2
+ 2Fu'(t)v'(t) + Gv'(t)
2
dt.
,, ,,
/

I
Figura IV.26.
se mai scrie simbolic
s(t) este
lungimea arcului ntre un punct
t
0
E I fixat punctul curent t E I,
t
atunci s(t) = Jll p'(t) lldt deci
'o
s'(t) = llii'(tJII =
= Eu'(t)
2
+ 2Fu'(t)v'(t) + Gv'(t)
2
.
Deoarece s'(t) = :, an-
di = E(du)
2
+ 2Fdudv + G(dv)
2
,
spunndu-se metrica S.
EXEMPLU. lungimea curbei u = t, v = t, tE [O, i J pe sfera
x
2
+ y
2
+z
2
-R
2
=O. Am E =R
2
, F= O, G =R
2
sin
2
u deci
ds
2
= R
2
du
2
+ R
2
sin
2
u dv
2

n n
n
L = ds = R
2
u'(t)
2
+ R
2
sin
2
u v'(t)
2
dt = R + sin
2
t dt etc.
G. B. RIEMANN (1826-1866), a avut o idee care a geometria,
oferind fizicii relativiste aparatul matematic necesar. De altfel el a
pornit de la observarea universului fizic, local acesta este
euclidian, dar admite o variind continuu, ei fiind de
materiei n timp n Ne restrngem la cazul
S o se Riemann pe S o familie
g = {galacS de produse scalare ga : TaS x TaS IR, variind neted [n sensul
pentru orice parametrizare (U,r = r(u
1
,u
2
)) a lui S,
GEOMETRIE 217
g,j:r(U)-'>lR,x=r(u,,uz)-'>gij(x)=gx(!", a;:) lC:,i,jC:,2
vui Ou;
netede; g,;(x) se numesc componentele metricii Riemann g
la parametrizarea n fiecare tangent TaS
fixat cte un produs scalar gaJ matricea acestui produs scalar relativ la
{ ar , ar } fiind (g,;(a))
1
<; J<Z p, q E TaS
au
1
auz _,-
2
_ ar ar _ ar ar
P = P, -:;-+ Pz -:;-. q = q, -=;-+ qz -o-,
vu
1
uu
2
uu
1
uu
2
2
2,giJp,q
1
. Adeseori se scrie scurt
iJ=l
q) = Lgu(a)p,qi. n acest mod, pe suportul a lui
i,j""l
o Riemann poate fi prin setul de netedegiJ, 1 o:, i,j o:, 2,
n fiecare punct o matrice 2 x 2 pozitiv
exemplu de Riemann pe S l constituie desigur prima
.lbm<m tal>i. Aceasta diverse alte Astfel, g este
1e1nc:a Riemann putem defini lungimea unui arc de unghiul
curbe etc. se extinde la cazul incluznd
4-dimensional al universului fizic.
3.4. A doua a unei
o de C
2
, cu orientarea prin
ii( a), a E S. sfera unitate x
2
+ i + z
2
= 1.
.Atunci se poate considera lui Gauss y : S-'> a-'> acel unic
-+
E nct Op = ii(a) (figura. IV.27).
z
->
n(a)
p
o
y
X
Figura IV. 2 7.
: l'>fJWCa11a y este deoarece pentru orice a E S, alegind o parametriza-
, r = r(u, u)) a lui S cu orientarea, avem
218 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
(y o r)(u, v) = y(r(u, v)) =
ru Xrv
aceasta este de C
1
Pentru orice a E S, putem considera aplicatia
y'(a) : TaS--> Ty(al:;, Dar Ty(a);; = TaS (ca vectoriale), deoarece
normalele lor snt paralele. Pentru orice punct a E S, endomorfismu]
y(a) : TuS--> TuS este numit operatorul fundamental al S n
punctul a.
(U, r = r(u, v)) este o parametrizare a lui S n lui
a = r(u, v) cu orientarea, atunci
(y o r)(u, v) = y(r(u, v)) = i(u,v),
ru xrv
- -
deci(\/) h E TuS, h = h/u + h
2
F," avem
_, _,
'( )(h)-h o(yor) h o(yor) h oii h oii
y a -
1
ou +
2
ou
1
ou +
2
iJv
n particular, y'(a)(i'al = = iiu y'(a)(i') =
TEOREMA 3.4. S este o de C
2
,
atunci pentru orice a E S, operatorul fundamental f = y'(a) : TuS--> TuS
este autoadjunct (deci are valori proprii reale este diagonizabil).
Avem de (\/) p, q E TuS, f(p) q = p f(q).
mai nti f(i'u) i'u =fu f(i'a) aceasta revine la
iiu , Fu ::: Fu iiv; dar ii = O ii = O derivnd n raport cu u respectiv ii
avem iiu . r;! +ii. fvu =o, iiu . fu +ii' fuv =o se ruu = rvu ], n mod similar
f(i')i'u = i'" f(i'
0
). Se apoi cont (\/) p, q E TuS scalari
Pv p
2
, q
1
, q
2
astfel nct p = P!i'u + P2i'"' q = q
1
i'u + q
2
r, etc.
Teorema este
3.8. Fie S o de C
2
, Pentru orice
punct a E S conform teoremei 3.4)
cp:,Zl :TuS xTuS--> R, (p, q)--> -f(p) q.
Familia de cp(
2
l =

se a doua
a lui S.
L =-fu fiu, M =-fu iiv =-Fu fiu, N = -Pv iiv se numesc Cfjoefici
celei de a doua forme fundamentale a lui S. Se
- di' di = -(f
0
du + i'
0
dv Hiiadu + iiudv) = L du
2
+ 2M dudv + N dv
2
n du, du).
Deoarece Fu _L ii, Tu l_ ii,
O= (Fu ii)u = Fuu ii+Ft- fiu,
0=(1:;-u ii)v =fuv ii +fu fiu,
O= (Fu i)u = Fvu ii +fu fiu,
O= (fu ii)v::::: fvv .fi +fu fiu,
GEOMETRIE 219
L = ruu ii, M =fuv ii, N = fvv ii.
'f',n,eu"""'"'" (li) a E S, matricea lui

respectiv

relativ la baza
a lui TaS, este (; respectiv (
....
V
Fie s : r r(u, V) o de
C
2
a E S un punct fixat.
o C: v v(u) si-
pe S trecind prin a, v versorul
normalei principale la C n a
;, v vectorul de (figura
IV.28).
Se curbura la
C n punctul a, produsul scalar
Figura IV.28. k ii. ac.
k
k
- 1 - - d'i dii. -

-dii .df
ds
R ds ds
L+ 2Mv'(u) + Nv'(u)
2
E + 2Fv' (u) + Gv' (u)
2

De<Jarece E, F, G, L, M, N depind doar de S,
pentru toate curbele care: trec prin a, snt situate pe S au
n a.
v'(u) = m deci k = L +
2
Mm + Nm:. Valorile extreme ale lui k se
E+2Fm+Gm
curburi principale ale lui S n punctul a (presupus fixat). Punnd
k'(m) =O, imediat aceste curburi principale
I
Ek-L Fk-MI=O
Fk-M Gk-N '
(EG-

+ (2MF- EN- GL)k + LN- M
2
= O. Notnd cu k" k
2

;l!!acest<'i H = t<"" + k
2
) se curbura medie a lui S
iar K = ""k
2
= LN- M: se curbura Gauss a lui S n a.
EG-F
Curbele (C} situate pe S, n lungul curbura este
L + 2Mv'(u) + Nv'(u)
2
=O sau Ldu
2
+ 2Mdudv + Ndv
2
= 0), se numesc Ii-
pa S; n lungul lor, avem v _]_ii deci planul osculator
v coincide cu planul tangent la Curbele (C) situate
220 MATEMATICI SPECIALE+ TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
pe S n lungul curbura este (deci
numesc linii de din k'(m) = O
(2M + 2Nm)(E + 2Fm + Gm
2
)- (2F + 2Gm)(L + 2Mm + Nm
2
) =O
scriind m = dv, un calcul imediat conduce la
du
I
Edu+Fdv Fdu+Gdvl-
0
Ldu+Mdv Mdu+Ndv- '
liniilor de ale S.
ExEMPLU. Fie S: r = ucosvii
1
+ usinvii
2
+ ue
3
. n acest caz
fu =- cosv
1
+sinv
2
+
3
, fu== -usinv
1
+ ucosv
2
deciE = 2, F ;o;; O, G = u
2

ii= }z<cosve
1
+sinve
2
-e
3
).
Apoi fuu :::::0, fuv =--sinv
1
+cosv
2
, fuv =-ucosv
1
-usinv
2
, deci
L =- fuu ii= O, M = ruv ii= O,
N
- - u
=rwn=- ,fi'
Liniile asimptotice ale lui S
Ldu
2
+ 2Mdudv + Ndv
2
=O,
dv
2
= O deci v = constant. Iar liniile de
du du = 0 de unde U = C
1
, V = C2 (constante).
Se poate notnd cu A
1
, A
2
valorile proprii
operatorului fundamental y'(a), numerele reale k
1
= -A
1
, k
2
= -A
2
snt wcmo"y
curburile principale ale lui S n punctul a, iar vectorii proprii snt
liniilor de (n a).
Curburile principale curbura Gauss permit clasificarea
Punctul a E S se eliptic (respectiv hiperbolic)
curbura Gauss a lui S n a satisface K >O (respectiv K < 0). Se
n unui punct eliptic se de parte
planului tangent; ntr-un punct hiperbolic, planul tangent
n cazul cnd K =O punctul se parabolic. k
1
=
(nenule), a se zice ombilic, iar k
1
= k
2
=O, a se zice planar. Se
o cu toate punctele ombilice (respectiv
este o de (respectiv de plan).
3.5. de a reperului natural al unei
o S n IR
3
; r : U--'> S, r = r(u, v) o paraJme;
trizare (r fiind un homeomorfism de C
2
), S fiind prin ve1rsorul
ii= n punctul (u,v) E U. Pentru orice punct (u, v) E
ru xrv
poate considera reperul mobil {a;;;,, r," ii} n IR
3
, unde a= r(u, v) parcurge
acesta este numit reperul natural al S.
GEOMETRIE 221
analogie cu cazul curbelor unde am stabilit formulele de derivare a
reperului Frenet n raport cu parametrul t (deci am calculat
de a acelor versori), vom stabili acum formule pentru
riv!ltejle ale vectorilor reperului natural al unei ca mai
in raport cu parametrii u, v.
TntroduceJn de
(1 (12
az
az
az
.
du= z; auz =ou, ouov = a,z; ouou = oz,; avz = Ozz (dec! (112 = oz,)
Deoarece i'u, i'", ii snt vectori liniar pentru orice (u, u) E U,
ei o a lui 7'3 Atunci pentru orice 1 :<:: i, j :<:: 2 avem
-..r.ltori de forma
2
(1) a;/ = 2:, kr + a,
1
ii
k=l
2
(2) a,ii = 2:, a7 oki' + p,ii,
k""l
rt, a,j, a;, p, snt de u, V cu valori scalare. Ne propunem
se pot exprima cu ajutorul E, F,
M, N ai celor forme fundamentale ale S.
scalar (2) cu ii, p, =ii a,ii. Dar ii ii= 1
n raport cu u, v ii o,ii =O deci p, = O pentru
i = 2.
gll =fu fu= E, g12 = g21 =fu rv =F, g22 =fv =G.
asemenea h. =-o.i'o.ii. Din iio,i'=O, ii.i'=O
t} t }
J
prin derivare
1
ii;f+ii,f=0 respectiv ,iif+iiovf=O, de
o.i'oii=o.i'ii=-iio . .f h,,,=ii,.
1
F. Elementele h .. se pot
t J J t t)'
"'
IJ
ithiirroo cu ajutorul lui L, M, N. Anume
h,, = -i'u = L, h,z = -i'u =-fu = M hzz = -1" = N.
(1), scalar cu ii,
2
ii= 2:, r,J<ki' ii)+ au, deci aiJ = h,i' Din (1), (2) se
k=l '----o-'
2
(3) a,/= 2:, r,;akr + h,
1
ii;
k=l
2
(4) a,ii = l:,a7 kr.
k""l
departe, ne propunem r,J, hiJ af n
de elementele gij.
222 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
M
' {}' (gll g12) ( ) ' 1 - d
atncea = = giJ l:!di,J::;;Z este nestngu ara, eoarece
g21 g22
detfl=EG-F
2
= (i'u ru>O;, f")-(ru f")
2
=llru xrl >'0.
fl -
1
= (gij)
1
s;,j<.2 (cu indicii sus), din fl fl-
1
= 1
2
,
2
k' '
,L.. g,kg " ; &{.
k=l
Din (4) scalar cu a/,
2 2
dJi d/::::: hu =-LafgkJ
k=::1 k=!
cu gi
1
nsumnd
2
2
'l 'l l
=- "-'aigkJgl =-L..JaiOk=-ai
)"=1 !:::;k,j$2 k=l
ca atare,
2
(5)
k-- jk 1 < ' k < 2
a; - Li iJg ' - L, - .
}=1
Pe de parte, din (3), scalar cu azi',
2 2
a,fazl'= :Lr,;ak;:.azi'= :Lr,Jgkl.
h1 k"1
Introducem
2
(6) ru.
1
= :Lrjgk
1
deciru,
1
=aurazi'.
k=l
cug
1
m nsumnd l, avem
2
r; = L r ij,zgzm.
l=!
Apoi din a,r al = gil n raport cu variabilaj,
a,f' al+ a,r' aur; a jgil ca atare r ij, l + ru. i; ajJa
Prin circulare, avem r
11
,, + ril,J = a
1
g
1
, rli,J + r
1
,,
1
= a,gli, de
unde r ..
1
- r
1
+ r
1
. - r
1
. - r.
1
. - r
1
. =a g
1
a
1
g -a g
1
..
tj, Jt, 'J, t J , t t ,J t,J J t F t 'J
Deoarece r u.
1
= r
11
,
1
(conform (6)), se -2 r,
1
,
1
= a
1
ga- a
1
g
1
,- a,gu
atare
1
r,l,J = 2<a,gu + atg
1
,- a
1
g,t).
n finalul acestor calcule, se
k k k
(7) r,l = klr,,,
1
gJ =2 kl<a,gu +atg
1
, -a
1
ga)gJ
f=l j=l
Formulele (7) dau expresiile lui r,7 n de primei
fundamentale a
Am demonstrat astfel
GEOMETRIE 223
i
1
'f'EOREJMA 3.5. Fier: U -t S, r = r(u, v) o parametrizare de C
2
a
mafet<'i S, prin ii
ru xr;.,
llr" xr, 11
2
(8) o,f = L rJokr + h;_
1
n;
k"'l
2 2
(8') o ,ii=- L Lhugikokr,
k=lj=l
unde (g,) 1<i,J<Z = (; (h;)
1
,,,
1
,
2
=
2

o -o l pk
ij-
2
.L.J uigjp + jgpi pgij g
p=l
Formulele (8) (8') se mai numesc de a reperului
i\tull"al al lui S .
. DEFINITIA 3.9. Un drum parametrizat (1, p = p(t)) situat pe S se
pe S (V) tE J, este ortogonal
mg<am, p"(t) .l TpctJS.
1) O p(t) =a+ tu, tE lR (vE 731 {0}, a E 1R
3
) este o
pe orice pe care este deoarece p"(t) =O pentru
tE JR.
2) Fie sfera S: x
2
+ y
2
+ z
2
= R
2
; "ecuatorul" p(t) = (R cost, R sin t,O),
2n) este o pe S, deoarece p"(t) = -p(t) = -Rcos tii
1
- Rsin tii
2
,
este ortogonal planului tangent TpCtlS. Mai general, orice cerc mare al
este o
Curba p(t) = (cos(at + b), sin(at + b), at + b), tE 1R este o pe
"'t1nnrn x
2
+ y
2
= 1, deoarece p"(t) = -a
2
cos(at + b )e
1
- a
2
sin(at + b )e
2
acest
este coliniar cu gradp(tJ (x
2
+ y
2
-1) = 2cos(at + b)e
1
+ 2sin(at + b)e
2
, deci
.l Tp(t)s.
'I'EOREMA 3.6. Fie (l, p = p(t)) o pe S. Atunci:
viteza pe este
geodezica este nu este la un punct).
a) Viteza n punctul tE I este v(t) = )i5'(t) p'(t) deci
p' p'. Dar (ii' p')' = 2p" p' =O, ultima rezultnd din faptul
E I, p"(t) .l TpCtlS p'(t) E r.,,,ls. (v
2
)' =O deci v
2
=constant.
b) v = v
0
, constant. v
0
* O, drumul este nesingular
p'(t) * 6 pentru orice tE l). v
0
=O, p'(t) = 6, (V) tE I deci
= constant suportul drumului ar fi un punct.
TEoREMA 3.7. Fie (U, r = r(u
1
, u
2
)) o parametrizare a S
224 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
{
u
1
=u
1
(t) 2
p
1
: , t E I un drum parametrizat de C situat n U.
u
2
= u
2
(t)
Drumul parametrizat (!, p =ro p
1
) este o pe S
numai
(9) u{(t) + L rj(u
1
(t), u
2
(t)) u;(t) uj(t) =O, 1:;; k:;; 2.
!Si,jS2
Drumul p(t) = r(p
1
(t)) = r(u
1
(t), uz(t)),
numai p"(t) este paralel cu normala ii
punctul p(t). Dar
_, ar , ar , _ , .
p(t)=-u,(t)+-Uz(t)= L..J O;ru;(t)
au, OUz i4
2
tEl este o
la n
p"(t)= :L<o;/lu;<tJuj(t)+ :Lo;Fu;'(t)= L(Lrjakr+hijii)u;uj+ L<o/)u;'=
i,j t i,j k=l
; }2rJu;ujakr + Lhi
1
u;ujii + Lu;okr = L<u; + Lr&u;uj)OkF + Lhi
1
u;ujii.
i,j,k i,} k k i,j i,j
Avem p"(t) 11 ii(p(t)) H u{ + L rtu;uj =o pentru k = 1, 2.
i,j
Sistemul (!}) se sistemul geodezicelor lui S. Se poa-
te pentru orice puncte fixate A, B ale S, dintre toate
arce le de situate pe S trecnd prin A B, cea mai lungime o are
arcul de trecnd prin A, B. Exemplele date 3.9
acest rezultat.
n ncheierea acestui paragraf, facem cteva de geometrie
n secolul trecut se se accepta ca atare doar
geometria lui Euclid. N. LOBACEVSKI (1792-1856) J. BOLYAY
(1802-1860) au avut o geometrie care accepta
toate axiomele geometriei euclidiene (de ordine,
continuitate), cu axiomei paralelelor, pe care au nlocuit-o astfel:
"printr-un punct exterior unei drepte (D) se pot duce cel drepte
care nu (D). La prima vedere aceasta contrazice dar o
mai spre deosebire de celelalte axiome, aceasta se
la drepte iar experimentul uman direct, limitat oricum la
o de este deci imposibil.
axioma lui Lobacevski are drept de ca
axioma lui Euc,id a paralelelor. ne-a sugerat
este un plan euclidian, dar acestei experi
a impus totale ale acestei acum este dovedit
Universul nostru fizic nu este euclidian, ci doar local euclidian! Felix Klein
(1849-1925) a construit un model al geometriei plane lobacevskiene
Anume, ca geometric S el a considerat un disc deschis
de centru O 1, care este o pe care se poate defini o
Punctele lui S snt punctele uzuale, dreptele lui S snt coarde
GEOMETRIE 225
ale cercului capetele A, B);
se n sens uzual (de
C E AB, iar M fi' AB). Punctele de pe (S)
discului se cu "punctele
infinit" (figura IV.29). Se n
a segmen-
se se ndeplinesc!) toate
din geometria cu
A
o
o
paralelelor. prin punctul
se pot duce o infinitate de drepte (deci Figura IV.29.
care nu coarda AB,
acestea, anume MA, MB intersectnd-o "la infinit". Modelul anterior
necontradictoriu deoarece rezultat de geometrie
dedus logic din axiomele respective) i corespunde un rezultat de
pentru punctele din interiorul discului D.
a construit o geometrie n care ca
unei sfere, punctele snt cele uzuale dreptele snt
mari ale sferei (cercuri ale plane trec prin centrul sferei). Arcele
>CrC11ri mari snt tocmai geodezicele sferei. Deoarece orice drepte
mari) se nu paralele ca atare, printr-un punct
unei drepte nu se poate duce nici o la aceasta. de
>m.etri (n care curbura Gauss K este n fiecare
se pot dezvolta o geometrie modelul anterior lui Klein
geometriei unei cu K < O, precum o geometrie
(K > 0), toate avnd o
geometriei neeuclidiene a avut serioase n
n n cosmogonie dar n filozofie, nu
absolutiza noastre asupra
4.
de s-a impus din mate-
puternice a condus la conceptul de varietate. Actualmente acest
este utilizat de fizicieni chiar de ingineri, deoarece el apare firesc n
descrieri fundamentale ale fizice.
un circuit RL n care (iR, iL)
aoHm>>e (VR, VL) snt legate prin de forma iR = iv VL = 2vR VR = f(iR)
t Circuitului i se poate asocia M c JR',
!tiR, iv vR, vL) 1 iR = iv vL = 2vR, vR = f(iR)} sau cu schimbate,
= {(x
1
, x
2
, x
3
, x
4
) 1 x
1
= x
2
, x
4
= 2x
3
, x
3
= f(x
1
)}. Se
= {(x
1
, Xv f(x
1
), 2x
1
) lx
1
E IR} q>: M -7 (O,+=),
x
1
, f(x
1
), 2x
1
) _, x
1
este astfel x
1
apare ca o pe M, n
226 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
sensul pentru a determina un punct al lui M este suficient de cunoscut
valoarea lui x
1

Se pot concepe mai generale de tipul lui M <p
bijective care elementelor lui M seturi de numere reale (coordonate).
4.1. de varietate
Reamintim X este o o topologie pe X este o familie
9Tde ale lui X astfel nct 0, X la 9T 9T este
relativ la reuniuni oarecare la finite; perechea (X, 0') se
topologic, iar din 9T se numesc deschise (sau
Un topologic X (topologia nu se mai se sepa.
rat (sau Haussdorf) pentru orice x '1' y din X U, V astfel
nct x E U, y E V Un V; 0. X, Y snt topologice, atunci o
q:> : X-'> Y se pentru orice deschis V al lui y
1
q:>-
1
(V) este deschis n X. q:> este q:>, q:>-
1
snt continue, se
q:> este un homeomorfism.
4.1. Fie M un topologic separat. Se
(sau sistem local de coordonate) pe M orice
q:> : U-'> lR" pe un deschis U c M astfel nct q:>(U) fie deschis
q:> : U-'> q:>(U) fie homeomorfism. O astfel de se mai note"'"
pe scurt (U, q:>).
EXEMPLU. S este o n 1R
3
(U, r) este o
trizare a lui S, atunci perechea (r(U), r-
1
) este o pe S.
n-dimensionale (U, q:>), (V, \jl) pe M se numesc cOIDJ>a1tibile:
\jf o q:>-
1
: q:>(U n V)-'> \jf(U n V); q:> o \j/-
1
: \jf(U n V)-'> q:>(U n
snt difeomorfisme de C
1
(ntre din IR"'). Un V; 0,
M
q:>(UnVJ
_J t
\jloQl 1 1 -t
1 1 Qlo\jl
... /
\ji(V)c lR"
Figura IV.30.
GEOMETRIE 227
10
nve1mrn respective compatibile (figura IV.30).
(U, <p) o pe M. Pentru orice a E U, cp(a) este un
din JR" coordonatele sale x\a), ... , x"(a) se numesc coordonatele
ale lui a (relativ la acea presupunem (U, <p), (V, \lf) snt
pe M astfel nct Un V* 0. a E Un V, atunci punctul a
rnduri de coordonate locale. Fie <p(a) = (x\a), ... , x"(a))
= (y
1
(a), ... , y"(a)). Deoarece \lf(a) = (\lf o cp-
1
)(<p(a)), y
1
, ... , y" snt
d
1
" d '-r'c
1
"l 1 < < D " h" t'l - t e x , ... , x ec1 y - x , ... , x , _ L _ n. aca ar ,r e srn
aceste snt difeomorfisme (de C
1
)
cp(U n V) ---7 \lf(U n V), (x', ... , x") ---7 (y', ... , y").
'''"OE:FINI'fiA 4.2. M este un topologic separat, se atlas
pe M o familie (U,, cp,), i E l de pe M, compatibile
astfel nct uu, = M; presupunem n plus orice pe M
iEI
este cu toate (U,, cp,), i E !, atlasului.
M se varietate de
C
1
) este fixat un atlas (n-dimensional) pe M (Se definesc n mod
de ck, c-).
1) Fie M = JR" cu topologia de metric. Alegem harta
11R") la care compatibile cu ea. Se o de
rariet.ate pe IR".
2) M este o varietate V c M un deschis, atunci V
o varietate CU,, cp), i E l este un atlas pe
atunci (U, n V, cp, 1 u,nvl, i E I este un atlas pe V.
orice S c IR
3
este o varietate
orice punct a E S unei pe S orice
compatibile.
mod similar, orice este o varietate
4.3. M este o varietate, o f: M ---7 1R se
pe M este pentru orice (U, cp) pe M,
: cp(U) cIR"---> 1R este de C
1
.
. ti.t:ea>ea este echivalent cu faptul (\f) x E M, o (V, \lf) pe M
nct x E V f o \11-l este C
1
n punctul \lf(x). Se imediat
tuturor netede pe M este un inel comutativ, relativ la
notat C
1
(M); uneori trebuie considerate inelele de de
sau chiar C"'(M).
M
10
M
2
, snt o F: M
1
---7 M
2
se nu-
pentru orice (U, cp) pe M
1
(V, \lf) pe M
2
,
F o cp-
1
: cp(U n F"
1
(V)) ---7 \lf(V) este de C
1
. Un F"
1
(V) = 0
se automat Se netezimea lui F
cu faptul (li) x E M
10
(U, <p) pe M
10
(V, \lf) pe M
2
228 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
astfel nct X E U, F(x) E V 'V a Fa cp'
1
fie de C
1
n punctul cp(x).
O F: M
1
-> M
2
se zice un difeomorfism este un homeomor-
fism F, V
1
snt netede.
Se extinde dificultate de vector tangent la o varietate
M c lRN (cuN 2: 1 convenabil) ntr-un punct a E M, n analogie cu
3.3. acestora se TaM se tangent la
Mna.
F : M
1
-> M
2
este o atunci se natural apli-
TaM
1
-> TF<a.J.1
2
, 1:/ a E M
1
.
F este un difeomorfism, atunci F'(a) este un izomorfism lR-liniar.
(U, cp) este o pe M astfel nct a E U, atunci un izomor
o,
fism lR-liniar T
0
M =TaU ->To(a;lR" = Y,.Ccp(a)).
Baza vectori"!! TaM care corespunde, prin izomofismul 0
0
, bazei
canonice le,, ... , enl, se baza !ala' ... , a=}; s.ca.a) = ek,
1 <;k $n.
4.2. Cmpuri de vectori pe o v!'ietate
Fie M o varietate U c M o
4.4. Se cmp de vectori pe U orice v = !v)xcu
de vectori vx E T ).1, punctele lui U.
punct x E U i se un vector tangent v x E T ).1.
EXEMPLE. 1) Cmpul nul pe U este O= !O)xEU a
nuli.
2) v, w snt cmpuri de vectori pe U-> 1R este o "".u""
se definesc n mod natural cmpurile v + w }..v pe U.
(V, llf) este o pe M, atunci n fiecare tangent T ).1, x E
este baza ah, ... , anx. Pentru orice cmp de vectori V pe V
pentru orice x E V avem o scriere de forma vx = {
1
(x)alx + ... + fn(x)anx
Se mai scrie V= r'a, + ... + ran se mai spune {
1
, ... , r snt co:muo"
nentele lui v relativ la harta (V, 'lf). Cmpul v definit pe un deschis U c M
neted relativ la orice (V, 'lf) componentele lui v vor
netede Un V-> 1R (n cazul cnd Un V= 0 se ac"af;ta
are loc automat).
acum o foarte D c 1R
2
" este un deschis
F(x
1
, ... ,xn,Yv ... ,yn), G(xv ... ,xn,y
1
, ... ,yn) snt F,G:D-7lR
C
1
, atunci se poate defini comutatorul lor (sau paranteza P<oisso:nJ
H = [F, G] ca fiind H: D-> IR,
"(aF aG aF aG)
H(x
1
, ... ,x",y" ... ,yn)= L -a ;;:;--a -a .
i'=l xi VJi Yi xi
GEOMETRIE 229
F atunci evident [F, G] =O [G, F] =O pentru orice G.
Cu transparente, se
G] = -[G, FJ, [F
1
+ F
2
, G]=[F
1
, G] + [F
2
, GJ, [F
1
F
2
, G] = F
1
[F
2
, G] + F
2
[F
1
, G],
identitatea lui Jacobi:
[F
1
, [F
2
, F
3
J] + [F
2
, [F
3
, F
1
Jl + [F
3
, [F
1
, F
2
J] =O.
presupunem L este un sistem dinamic n care parametrii
x,(t); y,(t), 1 sis n snt de C
1
pe un interval I.
<J'resupunem o H(x" ... , x., y
1
, ... , .Y.l de C
1
ntr-un
D din IR
2
" ('i) tE I, 1 sis n, au loc
(1) x, (t) =aH, y, (t) =- ilH
ay, ax,
se scrie u(t) n loc de du = u' (t) ). Functia H se hamiltonia
dt ,
lui L:. F(x
1
, ... , x., .Yv ... ,y,) este o de C
1
, atunci de
ei n raport cut cont x, Y; snt de t) este
F'(t) = ( aF x, (t) + oF Yi (t) i ( aF aH- ilF aH)= [F, H].
'"' ax, ay, ) '"' ax, ily, ay, ax,
n ipoteza paranteza Poisson [F,H] este F este o
deci F(x
1
, ... , x., y
1
, ... , Y.l = k este o lege de conservare
sistemul L reciproc.
Din identitatea lui Jacobi F
1
(x
1
, ... , xn, y
1
, ... , Yn) = k
1

... ,x",y
1
, ... ,y.l=k
2
snt legi de conservare, atunci [F
1
,F
2
l=k are
proprietate;
[[F
1
, F
2
], H] =- [F
2
, [H, F
1
ll- [F
1
, [F
2
, HJ] =- [F
2
, 0]- [F
1
, 0] =O.
v w snt cmpuri netede pe un deschis U c M,
n n
L,ra,, w = 2,g'a, (relativ la o (V, 1Jf) pe M), atunci comutatorul
paranteza Poisson) a lui v, w este cmpul [v, w] pe V n U definit prin
n n
W]= 2,h'o,, unde h' = 2,Cf'2Jjg'- gjilf'J.
i=l jc=l
De exemplu [il,, il)= O pentru orice 1 s i,j s n. Se
w] = -[w, v], [v, v] =O, [A
1
v
1
+ A.
2
v
2
,w] = A.
1
[v
1
, w] + A.
2
[v
2
, w] etc. De
pentru orice cmp neted v ntr-o (V, 1Jf) pentru orice
f: V -.JR se poate defini DJ: V -.IR, unde DJ(x) = derivata
f vectorului vx se poate operatorul D" satisface
0
Dw- Dw o Dv = D[n,wl; [fv, w] = /T.v, w]- (D"f)w [v,fw] = fT.v, w] + (D"f)w.
se pot stabili n cazul n-dimensionale
:'""''u'e de a reperului mobil, utilizate n fizica Cmpurile
vor fi reluate studiate n capitolul 5, consacrat
ife1er,ti'' lA sistemelor dinamice.
230 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
5. Elemente de calcul tensorial
Am studiat acum vectorii n diversele lor ipostaze - vectori n plan, n
multidimensionali, vectori la curbe, sau
cmpuri de vectori etc. Introducem acum o entitate
anume tensorii. Pentru a localiza acest concept, scalarii
snt tensori de ordin zero, iar vectorii snt tensori de ordinull. Pentru nceput
ne restrngem la cazul tensorilor de ordin 2, n tridimensional.
5.1. Tensori de ordin 2 n
ii E 13 este un versor dat, atunci se poate considera
<p": 13--713, v ""* (v ii)ii lui v pe ii.
Scalarul v ii se componenta a lui v n lui ii.
ii, vE 13 snt vectori atunci se poate defini
'lfu,,:13""*13, w--7ii(vw).
apar n mod firesc operatori liniari ai 73
5.1. Se tensor de ordinul 2 n orice operator
liniar T: 73 ""* 73 acestora este L( 73).
Tensorul nul este O : 73 ""* 73, v ""* O. Tensorul identic este 1 : 73 ""* 73,
v --7 v. Doi tensori T, T' se egali T(v) = T'(v) pentru orice
vE 13 Adjunctul (sau transpusul) lui Teste tensorul T', avnd proprieta-
tea definitorie iiT(v)=T'(ii)v, (li) ii,vE13. Un tensor este simetric
(respectiv antisimetric) T = T' (respectiv T = -T').
Exemple de tensori.
1) <p" 'Il"" anterior snt tensori de ordinul 2.
2) Din dintre operatori liniari matrice, orice tensor
are o matrice relativ la o eli= le,, e2, esl a lui
73 reciproc. Mr = (t;)
1
$i,J5S este matricea unui tensor T relativ la eli,
atunci
3
TCe) = 1 3.
i=l
Evident, tensorul T este simetric sau antisimetric cum matricea Mr
are proprietate. Valorile vectorii proprii ai lui Mr se
tensorului T. Vectorii proprii principale ale
tensorului. vectorial L( 73l al tensorilor de ordinul 2 are dimensiunea
9 admite baza

din tensorii T. ='Il- - deci


" ;::,v LJ e,,ej
GEOMETRIE 231
pentru orice tensor TE L( 'P'jl avem o scriere
, deoarece cei doi membri coincid pe vectorii din
i,J
I!:<:Ltij'r;)!ekl= :LtiJ'r;pkl= :Lt;;ii;<eJ'ekl= :Lt;
1
e;o
1
k = :Lt;kii; =T(ekl,
i,j i,j i,j i,j
3) Fie Pun punct fixat, p v respectiv densitatea viteza unui fluid n P.
poate atunci defini tensorul-flux al fluidului n P, anume
, : 13(P)--* 13(P), care vector pE 'P'j(P), aplicat n P,
cr.onu P\jf"" <f3J = rv<v. f3J.
4) Fie un punct P al unui corp material. Pentru orice
v E 13 (P) un element de arie A
n P la v cu Ai pe care materialul
asupra lui A. Se admite
; 'P'j(P)--* 'P'j(P), v--* t este deci un
, numit tensorul tensiunilor n P (figura IV.31).
5.2. Componentele vectorilor tensorilor
dS
_,
t
p
A
Figura IV. 31.
,. snt formulate independent de alegerea unor sisteme de coordonate
repere). Se nu ntotdeauna coordonatele carteziene snt cele mai
rezolvarea unor poate fi mult de alegerea unor coordo-
convenabile, care cont de context, de diversele simetrii etc.
n probleme cu simetrie se trecerea la coordonate
n plan sau sferice n iar n probleme cu simetrie se re-
:vu."u,.uu coordonatele cilindrice).
Ca vectorii, tensorii snt invariante, nemodificate de o schimbare
reperului. Un din 'P'j, privit ca entitate nu depinde de
r"''"''u' ales, iar un tensor este un operator liniar al lui 'P'j att. Doar com-
:'!lofl.ent<Jie vectorului sau ale tensorului se prin trecere de la o
alta a Trecem la ilustrarea acestei idei.
Fie iJil = {g
1
, g
2
, g
3
} o oarecare (nu a lui 'P'j.
vectorii g
1
, g
2
, g
3
snt necoplanari cu G = (g
1
, g
2
, g
3
),
(nenul) al paralelipipedului construit pe ei. Bazei iJil i se poate asocia
;J;ba,,a vectorilor reciproci, iJil, = {g
1
, g
2
, g
3
}, avnd proprietatea definitorie
g
1
= 8{, pentru orice 1:::; i,j:::; 3; n mod necesar,
-1 1 (- - ) -2 1 (- - ) -3 1 (- - )
g = G gz xg3, g = G g3 xgz, g = G & xgz
iJil este atunci G = 1 g' = g;, 1,:; i,:; 3.
5.2. Fie v E 13 un vector oarecare. Atunci el admite o scriere
3
de forma v = L v' g,; scalarii v', v
2
, v
3
se numesc componentele-etaj
{o:::l
232 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
(sau contravariante) ale lui v relativ la baza ell. De asemenea v admite
0
3
scriere de forma V= L u;g.i scalari v
11
v
2
, v
3
se numesc componen ..
i=l
tele-subsol (sau covariante) ale lui v relativ la ell. ell este ortonor-
atunci cele tipuri de componente coincid: v, = v' pentru orice
1:0:i:0:3.
Vom adopta lui Einstein de a omite semnul "sigma"
gnd atunci cnd un indice-etaj unul subsol se se face nsumare
acel indice. Cu de mai sus se scriu:
(1) v = v'g,;
(2)
- -i
v =v,g.
Din (2) scalar cug i' v g i = vJ/ g i = = v
1
, iar
din (1) cu gi, v gi = v' g, gi = v'Sf = vJ
(3) v, = v g, v' = v g', pentru orice 1 ,; i,; 3.
Aceste formule dau modul de calcul al componentelor-etaj subsol ale
unui vector.
acum expresiile produsului scalar produsului vectorial a doi vectori
il, vE Y;j, folosind componentele-etaj respectiv subsol (relativ la ell ). Avem
il=u'g,, v=vigi deci ilv=u'vig,gi (nsumare ij) ca atare,
il V= uiv
1
0{ = uivi (nsumare i). De asemenea, i1 = uigi, V= v
1
g
1
deci
ii V= u.vJgi g-. = u.vi&i. = UVi. Retinem deci
J z J '
(4)
Pe de parte, componentele-subsol ale produsului vectorial
,{.(3)
. . ..
ilxv snt (ilxv)k = (ilxv)g" =(u'g, xv'gi)gk =u'v
1
(g, xg)gk
Se EiJk = (g, x ii) gk =produsul mixt Cii;, gi, gk). Atunci
(il X V)k = E,jku'J, 1 5 k 5 3
(nsumare i il X V= (ii X v)k g" = Eijku'uJ gk (nsumare i,j, k).
Se de asemenea (il xv) = E'i"u,vigk, unde
EiJk =([/ xgi)gk =G2Eijk
5.3. Fie T : 'Ys --* 'Ys un tensor de ordin 2. Atunci T(g
1
) E 'P:j
3
T(g) = = tug'. scalarii tu numindu-se componentele-subsol (covari-
i"'l
an te) ale lui T relativ la baza ell. Evident, T(gi) gP = tug'g P = tPi ca
atare,schimbnd tii = g, T(gi ), 1 :0: i,j,; 3. n mod similar, T(gi) E
avem scrierea T(gi) = tifg,, scalarii tU purtnd numele de
componentele-etaj (contra variante) ale lui T. n acest caz, t'i = g' T(g),
GEOMETRIE 233
pot de asemenea defini rnduri de componente mixte ale lui T (care
Teste simetric) anume TCiJ) tJ gi T(g').
g(j' {g;,iJ2,iJ3l este o a lui 13

este
ei atunci se poate considera matricea A= )
1
si,JsB de trecere
g{j la g(j', Aceasta este o matrice fie B (b\ \<i,f<S -1,
. A 1 1 t"l i bi 8' . Pb' 8' A _, j- ' It' d
e1. u oc re a,n e aJ k = k aq P = q vem gi =aigJ; 1nmu ,1n
b{ nsumnd i, b{g; a( i 8fg J g k modificnd
g, b/g;., 1 sis 3. (Se faptul indicii de se
spuuu pe "\"). n mod similar, g'
1
b)gi g' a)g'i, 1 $ i $ 3
de se corespund pe "/").
ie vE 73; conform (3)
1 - _, - - j- - - j li - -li - - bi-j - - bi j
vi-giv-aigJv-aivJ, u -g V-
1
g v-
1
v.
formulele de ntre componentele-etaj respectiv
ale lui v relativ la bazele g{j, g(j':
' j ( t' >i b
1
j) 1 < . < 3
vi =ai v
1
respec 1v v =
1
v , _ r, _
mod similar, pentru componentele-etaj ale unui tensor T : 13 -'> 13
'- -T(-')- r T( q- )- P q- T(- )- P q
tiJ- gi g
1
-ai gP a
1
gq -ai a
1
gP gq -ai a/Pq'
pentru componentele-subsol. formulele:
t
' - p qt . t'iJ - b
1
bjtpq (' d . ) 1 < . . < 3
iJ- ai ai pq' - P q 1nsumare upap q, _l,J _ .
Fie D IR
2
1 semiaxa Ox. o de
m, sub unei F. Presupunem la orice moment
particula este n punctul M(x(t), y(t)) din D. cu p e
onwrtacete polare ale lui M, presupuse de C
2
pe intervalul I.
->
Atunci X p cos e, y p sine vectorul de r xel + yez al lui
va fi
(6) r pcose el+ psine ez.
la momentul t !a
aiectoria punctului M va fi
_ d _( ar . ar
0
v dt r p, Sl ap p+ ae
- ar cf.(6) - . -
gl COS8e
1
+sm8ez
ap
ar cf.(6)
iffz ae - psineel + pcos8ez
Evident, g{j {g
1
, g
2
} o
y
o
/
/
e
_" /
r/
/
/
/
Figura IV.32.
X
234 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA Il)
a lui 7'2 (mai precis pentru 'f'2(M) cu M E D); g
1
este tangent
curba 9 =constant, iar g
2
la p =constant. Baza ei
""-{-1 -2} d -1_- -2_ 1- d . - -j_,j 1<'. 2
,uneg -g
1
,g -2g
2
ec1gig -ui, _l,j:$.
p
y
o

p
9
X
Din (7)
V= pg1 + Sg2 = pg
1
+ p
2
Sg
2
(deci COlUpOn>Bn
tele-etaj ale vitezei snt p, e numite
za viteza iar
componentele-subsol snt p p
2
S).
acum = fj
particulei.
Figura IV.33.


+pg
1
+iig
2
+Sg
2
.
Dar
de 9- "9-l c 9- 9-)9.
8
-
g1 =-cos e
1
+s1n e
2
= -srn e
1
+cos e
2
=-g
2
dt
p
g
2
=i.(-psin9e
1
+pcos9e
2
)=(-psin9-pcos90)e
1
+
dt
+(pcos9-psin9S)e
2
= -pBg
1
+E.g
2
,
p
de unde
a= pg1 + r%iz +iig2 + e( -peg1 J = (p-pS
2
)i1 + (ii+


)g2.
Expresia ar = p - pS
2
se iar a
9
= ii+
(ale particulei).
_
particulei n D este prin legea lui Newton F.
cu F
1
, F
2
componentele-etaj ale lui F relativ la baza I?J,
F = F
1
g
1
+ F
2
g
2
. F conduce la sistemul
(8)
1
m(p- p0
2
) = F
1
(
.. 2p9J 2
m 9+- =F
p
Se cunosc legile lui J. Kepler (1571-1630), guvernnd pbmE,teJ.ol
legi deduse din astronomice:
1. Planetele descriu elipse n jurul Soarelui, acesta ocupnd unul
focare;
_,
II. Raza vectoare SPdescrie arii egale n timpuri egale;
III. Raportul dintre timpului de eubul semiaxei
este pentru toate planetele (figura IV.34.).
GEOMETRIE 235
-1 =0, unde
elipsei, iar
S(c, 0),
a>b snt
Soarele are
c =

b
2
.
x = c + pcos8, y = psin8
p =
62
. Legea II
a+ccosS
= c, constant [ntr-un interval de
y
(O,b)
o X
Figura IV.34.
dt raza vectoare aria dA= .!.p
2
d8 a unui sector de cerc de p
2
la centru d8; n unitatea de timp aria este dA = .!.p
2
8 = C
dt 2 2
A(t) = t + C
1
pentru orice momente de timp t
1
< t
2
,
-A(t
1
) = (t
2
-t
1
) acesta este sensul legii II; n particular, pentru
t
2
= T 1rab = C T, deci C =
2
1rab]. n fine legea III du-
2 T
T a unei complete n jurul Soarelui satisface T: = k,
a
ommu de la legile lui Kepler, ne propunem refacem modul cum I.
(1642-1727) a dedus din (8) legea universale (de
a parcurs drumul invers).
nti, din faptul p
2
S = C, prin derivare n raport cut,
p
2
S =O deci ii+
2
P e =O. Din formula (8) deducem Ji2 =O
p
- 1 cf.(8) . 2 . C
F = F g
1
= m(p-p8 )g
1
. Deoarece 8 =
2
, avem
p
r = = = e = = -c
.. _ dr _ dp
8
_ dp c _ c d [ c d (1)] _ c
2
d
2
(1)
P-ili-de -d8p
2
-p
2
.ds- de r --f;2ds
2
;;-
ii_ pez = _ c
2
_:f_(.!.) _ P(!2)
2
= _ c
2
[_:f_(.!.) + .!.] =
p2 d82 p p2 p2 d82 p p
=- C
2
[_:f_(a +ccos8) +a +ccos8.l =- aC
2
_
p2 d82 b2 b2 J b2p2
(9)
236 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)

. 2rrab . T
2
In fine, deoarece C = T df = k, avem
maC
2
ma 4n
2
a
2
b
2
4n
2
a
3
m 4n
2
m
bzp2 = bzpz . Tz p2T2 kpz
Introducnd constanta f = , unde M este masa Soarelui (m fiind
1
') It" maC2 f Mm . 1 . d. (9)
p aneter , rezu a -
2
-
2
- = -
2
- ocu1n rn ,
b p p
- Mm_
(10) F = -f-
2
g
1

p
Aceasta este de pe care Soarele o asupra planetei
_,
m la p = JJSPJJ. Constanta f a fost
experimental de Cavendish; n sistemul MKS, f = 6,67 10-
11
m"!k:g-s
2
.
este o teorie mai a deoaJcece'
formula (10) conduce la unele rezultate care nu se experimental.
n detalii.
b) acum cazul unor coordonate oarecare n
{e
1
, e
2
, e
3
} baza a lui 'Va unui reper cartezian orl:ogom1!
Ox
1
x
2
x
3
). Fie ul, u
2
, u
3
un alt sistem de coordonate deci xi = xi(u\ u
2
,
1 00: i 00: 3 (presupuse de C
2
realiznd un

(u', u
2
, u
3
) __, (x
1
, x
2
, x
3
) ntre din IR
3
). u
1
= u
1
(t), 100: i 00:3, t
atunci vectorul de al punctului curent la momentul t va fi r =
(
d kl . t 1 t t - " ar . ' N - ar
rnsumare upa , rar vec oru -vr eza es e v = r = -. u . otam gi = - ..
au'
au'
convenim ca derivata n raport cu o u' fie sirnb<)JiC
a 1 d ar - R
pnn In 1ce e,z ec1 -. = ri. e rnem:
'
(11)
- i- d - - k-
v = u gi un e gi = r,i = x,iek.
u
1
, u
2
, u
3
snt componentele-etaj ale lui v relativ la baza
f!l = {g
1
, g
2
, g
3
} a lui 'Va cu fllr = {g', g
2
, g
3
) baza a lui
deci g,. g
1
=of, 1 "i,j" 3.
Ne propunem acum conform (11)
- " .. ;- i" d " ag, j J-
a=v=qgi+ugi,un egi=auiu =u gi,J
Dar vectorii g,,
1
pot fi exprimat cu ajutorul bazei f!l:
- rk-
g,j = ijgk.
Scalarii r,j (care snt de u ', u
2
, u
3
) se numesc simbolii lui E.
Christoffel (1829-1900).
(
0) rk -k -
L. 'iJ = g . gi,J
GEOMETRIE 237
locnin,rl mai sus = ui. + u'u
1
r,Jik = cu + u'uir,j)ik Notnd cu
ii+ u'uir,j, 1 :o: k :o; 3, componentele-etaj ale
(nsumare k). n fine, F = Fkik este atunci
= F se n sistemul de
m(u + r,;u'ui) = Fk, 1 :o; k :o; 3.
Comparnd cu rezultatul din teorema 3. 7, se F = ii,
O, 1 :0: k :0: 3, atunci are loc n lungul unor
5.3. de coordonate cmpuri de tensori
Fie x
1
, x
2
, x
3
coordonatele
JR
3
{e
1
, e
2
, e
3
J baza a
Yg unui reper cartezian
Ox
1
x
2
x
3

considera alte sisteme de
presupunnd
coordonate snt difeomorfisme
C
2
ntre din IR
3
. Da-
u
2
, u
3
este un alt sistem de
-i = xi(u
1
, u
2
, u
3
),
:o; 3 snt formulele de cu
x1
_,
"
o ;
_,
e,
;
1 2 3
M(
x,x,x)
1 2 3
)1( u,u,u
_,
r;
"
Figura IV.35.
- 1- 2- 3- k-
r = x e
1
+ x e
2
+ x e
3
= x ek.
N
'otAm- oi'- 1. 3( t' .. 1 ti
g,. = -. = r,. pentru :0:' :0: vec on tangent! m punctu curen a
au! '
'
u
1
=constant, j * i). Vectorii i
1
, i
2
, i
3
o a lui
ii,} = rji. (nsumare k), unde
u t rj (u ', u
2
, u
3
) snt simbolii lui Christoffel.
5.4. Sistemul de coordonate {u',u
2
,u
3
J se ortogonal
i; _!_ i
1
pentru orice i * j; n acest caz scalarii R, = jji,j[, 1 :0: i :0: 3 se
parametrii lui G. Lame (1795-1870) pentru sistemul respectiv de
, { 1 - 1 - 1 - } fi " b -
j" j ' N/
unortate, Iar -g
1
, -g
2
, -g
3
ormeaza o aza ortonorma a a Ul "'s
R
1
R
2
R
3
238 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
EXEMPLE. 1) Sistemul de coordonate carteziene ortogonale u
1
=x\ u
2
=x2
u
3
= x
3
este evident ortogonal, deoarece iik = ek, iar Rk = 1, 1 s k $ 3.
2) Sistemul de coordonate sferice u
1
= r, uz= e, u
3
=<peste ortogonal. ntr-
avem r = rsinecosc.pel + rsin8sinc.pe2 + rcosee3;
ii
1
= a;: =sin ecos<p e
1
+ sinesin<p ez + cosee
3
;
ar
iiz =ar =rcosecos<pe, +rcos0sin<pe2 -rsin8ea;
ae
ii
3
= = -rsin8sin<pe
1
+rsinecos<pez.
ii
1
ii
2
=O, iiz ii
3
=O, ii
3
ii
1
=O. Parametrii Lame snt
R, =llii,ll=1, Rz =llii2ll=r, Ra =lliiall=rsine.
3) Sistemul de coordonate cilindrice u
1
= p, u
2
= <p, u
3
= z este ortog:onal
deoarece
_ _ . __ - a;: _ . _
r = pcos<pe
1
+ psm<pez + ze3 gl = ap =COS <pe!+ Slll<jlez,
ii
2
= ar = -psin<pe
1
+ pcos<pe
2
, ii
3
=a;.= e
3
deci parametrii Lame snt 1, p,
a"' az
se cunosc componentele unui vector sau tensor n sistemul
coordonate {ul, uz, u
3
}, atunci se pot calcula componentele ntr-un nou "'"'"'n
de coordonate {u'\ u'
2
, u'
3
}. Fie i' vectorul de al punctului curent
- a;: - a;: At (lfl- N/ - i- j- +'niind
gi =-., g
1
=-,-.. unei u E r
3
avem scnen v =v gi = v gJ \'.l
au' au
1
- ar ar Ou'
1
Ou'i _, V 1. Ou'
1
. A V
cont ca g. = -. = --. --. = --. g ., rezulta v
1
= --. v' (msumare dupa
L OuL Out aut J aul
Lj$3.
Aceste stabilesc ntre componentele-etaj ale lui v la o
schimbare de coordonate. Au lor similare pentru componentele-subsol
ale lui v : vj = ::: V;. De asemenea pentru componentele-subsol ale unui
Td d
. 2 T' auP auq T M 1. t . 'd oo+>Fol\
tensor e or 1n avem: iJ = -,-. -,-. pq etc. u au on cons1 era
au' au
1
de ca punct de plecare n definirea de tensor. De exemplu, ei
numesc tensor dublu covariant de ordin 2 un set de 9
Tpq(ul, uz, u
3
), 1 Sp, q $ 3'astfel nct
T'.(u'
1
u'
2
u'
3
) = T .. (u
1
(u'
1
u'
2
u'
3
) uz(u'
1
u'z u'
3
) u
3
(u'
1
u'
2
u'
3
))
IJ ' ' lj ' ' ' ' ' ' ' '
1 t
.. T' auP auq T t . h' b d d t
re a,n ij = au'i au') pq' pen ru once se lill are e coor ana e
(u
1
, u
2
, u
3
) (u'
1
, u'
2
, u'
3
). n mod similar, un tensor dublu contravariant de
a 'P a 'q
ordin 2 este un set de 9 functii 'P'q(u
1
, u
2
, u
3
) astfel nct T'pq =
' au' au
1
pentru orice schimbare de coordonate ca mai sus.
GEOMETRIE 239
1) Fie v;(u', u
2
, u
3
), 1 o> i o> 3 componentele unui vector
,vRriant. care la orice schimbare de coordonate ca mai sus, de
(!ui av. av.
=--. v .. Notnd t .. =--'. __ J_ se un tensor dublu covariant,
t J tj du
1
du"
rotorul vectorului de componente v, la orice schimbare
coordonate, avem
tij = aa:;J - = a:J ( vp)- ( vq) =
2) Tensorul metric n JR
3
:Pentru orice sistem de coordonate u', u
2
, u
3

oxk axk ( - d - k) 1 . . < 3
gi;=--. --. suma upa , :$t,J-.
ou' au
1
ar ar _ _
' gij =au' . aui = gi. gj.
n acest mod se un tensor dublu covariant (evident
imetric), numit tensorul metric n JR
8
pentru orice schimbare
coordonate (u
1
, u
2
, u
3
) -7 (u'
1
, u'
2
, u'
3
) avem
OXk dXk ( dXk auP) ( dXk dUq ) dUP dUq ( dXk dXk) dUP dUq
;::: Ou' du')= ()uP au'i . Ou
1
au'} = au' du') CJuP au
1
= au'i au') gpq]
.t<Earrrirtmn forma ds
2
= dxk dxk (nsumare k) se
"elementul de arc" al Pentru orice alt sistem de coordonate
1,1.
2
, u
3
avem ds
2
= (oxk du')(axk dui) = gijdu'dui deci elementul de arc se
ou' auJ
:>;plnmta n noile coordonate folosind componentele tensorului metric. ntr-un
ortogonal de coordonate avem g,i = O pentru i '1' j, g,, = R,
ds
2
= R
1
(du
1
)
2
+ R
2
(du
2
)
2
+ Ra(du
3
)
2
. De exemplu, n coordonatele sferice
ds
2
= dr
2
+ r
2
de
2
+ r
2
sin
2
6dcp
2
, iar n coordonate cilindrice
ds2 = dp2 + p2dcp2 + dz2.
n general expresia dV = R
1
RzR
3
du
1
du
2
du
3
se elementul de vo-
n coordonatele ortogonale u
1
, u
2
, u
3
n coordonate carteziene
sferice, cilindrice), elementul de volum va fi dV = dx
1
dx
2
dx
3
dV = r
2
sine drd6dcp, dV = p dp dep dz).
240 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
3) Ne acum de modul cum se simbolii lui Christoffel
la o schimbare de coordonate. Conform (12) avem r;i . Dar
a It b J u uu - u u - vU b q
. ()'. o ( o q J o2 q o p ()
ii''= gP iJu' = ()u' iJu'i :<fq = iJu'k()u'i gq + ()u'i iJu'k. Deoarece
n general, r, s ;c, O snt ntregi, se tensor de tip (r, s)
ordin r + s n JRn, orice set de nr+s

(u
1
, ... , un), care
schimbare de coordonate (u
1
, ... , u")-) (u'', ... , u'") satisfac relatiile
duk
1
duk,. du'J1 du'i
8
(h-1. =-- ... -----.. --tltl.,
1-:!><ir du'il du', dult dul8 kt ... kr,
Pentru r =O, s =O se scalarii; pentru r = 1, s =O vectorii
pentru r =O, s = 1 vectorii
n spiritul 5.1
5.5. n general, r,s ;c, O snt ntregi, se tensor
tip r + s pe un vectorial real V orice
T: Vx ... xV x v' x ... xV' -) 1R unde y- este spatiul dual al lui V, v- = L(V, IR).

'
ron son
5.1 se observnd V< =,
biliniare V x y--) 1R se prin liniare V-) V; 78' se po:ate
identifica prin Y,j: 913 este o baza vectorilor ei reciproci baza
913 pot fi identificate].
V= n 913 = [e" ... , e.l este o a lui V, atunci se poate cons
trui baza 913 d = [ro', ... , ro") a lui 7', unde ro'(e i J 1 ,;, i,j,;, n. Notnd
= ... , roh, ... , roi ), componentele lui T dep ori ca variante q
ori contravariante, se poate prin trecere de la baza 913 la o
913' =re;, ... , au loc de forma
r:i,,.-i, = "'ak, a'7 Ai, Ai, Tl, .. .l,
Lt ... tr LJ /.:1 ''' tr JJ[l '' f-'[8 kt ... kr'
kl, ...
ll , ... ,[$
unde este matricea de trecere de la 9131a 913', iar este inversa ei.
A da un cmp de tensori de tip r + s pe o varietate n-dimen
M revine la a asocia punct x E M un tensor de tip r + s pe
tangent TxM. Cmpurile de vectori pe M 4.4) n paragraful
anterior snt cmpuri de tensori de tip O+ 1. Tensorii din 5.5 se mai
numesc afini; n fiecare punct x E M este fixat cte un astfel de tensor T(x)
GEOMETRIE 241
n Tx M, i se un set de de x =componentele
T(x). Schimbarea induce formule de transformare a
pntponentelor cmpului de tensori.
Formulele (14) setul de rt nu are caracter
Punnd T;j = -rj,, se componentele tensorului de
;or;siune al (de tip 2 + 1). De asemenea, punnd
Rtk = r]h,i- + r;rfm - fikr)m
componentele tensorului de al lui Riemann (de tip 3 + 1).
5.4. Operatorii ai teoriei cmpului
cu x
1
, x
2
, x
3
coordonatele carteziene cu u
1
, u
2
, u
3
un sistem
de coordonate n de coordonate fiind presupuse
ife<>morfisrrte de C
2
).
Reamintim r = xkiik k) este vectorul de al punctului
coordonate x\ x
2
, x
3
. Am pus
- ar ax' - ax
2
- axa - 1 . 3
gi=-.=-.e
1
+--.e
2
+-.e
3
, S:l$.
Out Out Ou
1

Vectorii bazei reciproce g
1
, g
2
, ,ga snt
i i i k j
-i au - au - au - (d - - j ax au oi)
g = ax' e, + axz ez + axa ea eoarece g, . g = au' . axk = i .
5.6. Pentru o f(u
1
, u
2
, ua) de C
1
(pe un deschis din
gradientullui f este cmpul de vectori
(15) 'Vf =grad{= _gk k).
au
n coordonate carteziene x
1
= x, x
2
= y, x
3
= z avem gk:::: gk = ek
nr of_ of_ of_
V = OX e, + iJy ez + 0Z ea,
coordonate curbi!inii ortogonale, cu uk Il
- ar
versoru m gk = -
0
-
uuk
la curbele u, =constant, i * k); g
1
= R"u
1
, g
2
= R
2
u
2
,
g
2
= 2_u
2
, ,ga = 2.-ua nlocuim n (15). Astfel, n co-
Rz Ra
ordoJnaiGe sferice, pentru o f(r, 8, rp) avem
Vf= ar
11
+_1:_ of
110
+_1_ar
11
or r r ae rsin8 orp
coordonate cilindrice
nrc ) of_ lof_ of_
v p,rp,z =apuP+porpu+azuz.
Aici u,; u
0
; u snt versorii n punctul curent M respectiv la
{8 = const, rp = const}; cercul-meridian lr = const, rp = const}
ce:rctii-paralel{r = const, 8 = const}.
242 MATEMATICI SPECIALE+ TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
z
z
_,
',ii::
----
-"- _,
(
-ii',' u.
----
1 \ _,
r
1 1
u
8
----
(
, __
1
1
1
1
1
1
1
o
1

1
y
y
1
b
X
a
X b
Figura IV.36.
n mod similar, iJ.P; u
0
; uz snt versorii n punctul curent la semi-
dreapta {<(l = const, z = const}; cercul {p = const, z = const}; dreapta {p = const;
cp = const} (v. figura IV.36).
5. 7. Fie v un cmp de vectori avnd componentele de C\
V, =
00
. . Divergenta lui V este scalarul
' '
(16) V ii= divii =ii,; g' i)
rotorul 1 ui v este
(17) V X ii= rotii= g' x ii,; i)
Pentru a da formule explicite de calcul, este de
Avem ii= vi g
1
deci
ii =(vig) =vig. +vig .. =vig +vii'kgk =(vk +I'kvi)gk.
,t J ,t ,L J J ,l ,t j tj ,t tj
Expresia din se derivata (a componen-
tei-etaj k n raport cu coordonata u') se v,vk.
(18)
- (V k)- d V k k rk i
v,i = iv gk, un e iv = v,i + .l iJv .
n mod similar se V,v
1
= u
1
,, -I'bvk (pentru componentele-subsol)
. - (V ) -k
avem v,i = vk g .
cf.(l6) . cf.(l8) k k ;
Atunci divv = = (V,v )gk g' = (V;u )o,= V,v'. i).
Analog, conform (17),
t
- -i - -i (V )-i (V )-i -J ijk(V )-k
rov=gxv,;=gx ,v
1
g = ,u
1
gxg =E ,v
1
g
Se poate n coordonate curbilinii ortogonale,
ii = {, u., + [
2
il
2
+ (
3
il
3
, atunci
GEOMETRIE 243
(19) d
. __ 1 o (Rf,J
lVV---.-
Rou' R, '
unde R = R
1
Rfi
3
este produsul parametrilor Lame. n coordonate carteziene,
Vv = of, + iJf2 + ofa .
dX 0y dZ
<!>(u', u
2
, u
3
) este o de C
2
, atunci laplacianullui <!>este
L\ <!> = div (grad <!>) = V(V <!> ).
Atunci
(20)
L\<I> = _!__i__(_!!:._ o<I> )
R oui RJ" oui .
n coordonate carteziene x
1
= x, x
2
= y) x
3
= z avem
(21)
n coordonate sferice:
(22)
L\<!>= - r sme- +- sme- +- ---- .
1 [a ( 2 o<I>) a ( . o<I>) a ( 1 o<I>)J
r
2
sine or or ae ae oq> sine oq>
n coordonate cilindrice:
(23)
L\<I> = .!.[_?_(P o<I>) + _?_(.!. o<I>) + _i_(P o<I> )]
p ()p ()p Ofjl p dfjl dZ dZ
.. la variabila z, din (23) laplacianul n coordonate polare
in plan; anume pentru o <l>(p, O) de C
2
avem
(24) L\<I> = .!.[_?_(P a<t>) + _?_ (.!. o<I> )] = a2<t> +.!. o<I> +..!.. az<I>
p op op ae P oe op
2
P op p
2
ae
2

Vom folosi ulterior aceste expresii.
Capitolul V SISTEME DIFERENTIALE

1. Clase de sisteme
1.1. fundamentale in teoria sistemelor
(ordinare)
Teoria sistemelor unul din domeniile
fundamentale ale matematicii, cu largi n ca de exemplu n
n studiul circuitelor electrice, al n teoria comenzii
automate. Ea permite n se studieze procesele de determi-
niste, finit-dimensionale aceasta. O esen-
pe care trebuie o un proces fizic pentru a fi "descris" de
este aceea ca prezentul viitorului
local, ca reconstituirea trecutului local; un proces fizic care satisface
se determinist. Un proces fizic este fi.
nit-dimensional este descris de un finit de
parametri de stare dependente de timp a
dinamica procesului), care snt derivabile de variabila timp.
n liceu s-au considerat doar de forma f(x) =O cu f
algebrice, logaritmice, trigonometrice etc, erau de Se
impune studiul unor n care necunoscuta este ea o
(astfel de se mai numesc Printre acestea se ecu-
ordinare (n care necunoscuta este o de o

cu derivate
cu finite,
integrale etc.
primele au
d.'n "probleme nevinovate";
de exemplu, problema
tractricei: S
'merge" pe o iar cinele C
este cu zgarda
la curba y de
cine (S C fiind
s
y
-
o axa X
Figura V.l.
SISTEME DIFERENPIALE 245
materiale, se cere se determine curbei y tractrice).
,,;,!IJe,g:tld un reper ortogonal XOY presupunnd lui y este
,. -J'"" cuy dreptei SC va fi Y- y; y' (X- x) deci
S va avea coordonatele ( x - ;, ,O} ca IISCII fie
2
cu lungimea la zgardei, revine la :2 + y
2
; l
2
, egalitate care
DeSC<JP<lri:rea legilor dinamicii a condus la o mare dezvoltare a studiului
;u"';uwr r; r(t) este vectorul de la momentul t, al
particule materiale, de m, sub unei F, atunci
; F. Raportndu-ne la un reper ortogonal Oxyz de versori i, ], k avem
xi + y] + zk, F; F
1
i + F
2
] + F
3
k egalitatea este cu
jglnij.ltor:lll "sistem de ordin II".
my; F
2
(x, y, z) (am notat x; dx ; x' (t),
(
F; (x, y, z)
dt
mz;F
3
(x,y,z)
.. d
2
x dX "( ) t )
x;-
2
-;-;x t e c.
dt dt
. n perioada a fizicii, s-a degajat "principiul determinismului"
unui sistem material la un moment t
0
{m1mit ad-hoc prezent) att posibilitatea viitorului
determiimLrea sistemului la momente t > t
0
) ct reconstituirea
trecute, pentru t < t
0
. Acest principiu are limitele lui: este valabil doar
doar pentru procese fenomene descrise prin sau sisteme
(problema Cauchy) nu poate fi extins necenzurat, de exemplu,
fenomene biologice sau sociale unde este valabil "determinismul statistic".
unei particule n este bine se cunosc 6
para1netri (coordonatele carteziene ale coordonatele scalare ale
.. particulei este IR
6
. Notnd x,; X, Xz = x,
y, x
4
=- jt, x
5
= z, x
6
= i, sistemul anterior se scrie echivalent
forma
=x2
x
2
= F
1
(x
1
, x
3
, x
5
)
Xa =x4
x
4
= F
2
(x
1
,x
3
,x
5
)
Xs =xs
x
6
= F
3
(x
1
,x
3
,x
5
)
un sistem de ordinul 1" cu necunoscuta setul de 6
e.(t); (x
1
(t), x
2
(t), ... , x
6
(t)) care tocmai cei 6 parametri mai
Se n timp a particulei (pentru t unui
246 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
interval de timp!) este strins de curba -+IR
6
, t-+:s_(t),
curba ei de n traiectoria particulei este de-
sigur curba I--+ IR
3
, t--+ (x
1
(t), x
3
(t), x
5
(t) ).
Mecanica a punctelor materiale numeroase exemple de ecu-
ordinare (legate de viteze de a n procese
deterministe, fmit dimensionale n schimb, n mecanica
fluidelor procese care nu pot fi descrise doar cu un finit de para-
metri, iar n teoria ciocnirilor, parametrii naturali de stare nu snt
derivabile.
Subliniem care l pe
din realitate snt deduse prin modelatoare, as-
cund o imprecizie rezultatele trebuie confruntate cu ex-
perimentul. n cele ce vom prezenta ndeosebi studiul unor
sau sisteme deja explicitate; altminteri cadrul unui curs
de
o
l
a
s
A
Figura V.2.
EXEMPLE. 1) pendulului.
un pendul ca n figura V.2 (OA fiind
OM o asupra masei m
mg; presupunnd firul inextensibil, aceasta se
reduce la componenta ei mg sin a" mg a (am presupus
snt "mici" deci sin a" a). Pe de parte,
lungimea arcului AM este s =la lui Newton
mii= -mga devine = -ga. Notnd f = w
2
(w > 0), se
de ordinul II + w
2
a =O, nu-
pendulului. Mai general, o de for-
ma i + w
2
x = f(t) se oscilatorului armonie, cu perturba-
n timp f(t) necunoscuta x(t). De rezolvarea acestor ne vom ocupa
mai trziu.
2) Fie un circuit, dintr-o R o L legate n
serie, alimentat ncepnd de la un moment t
0
de la o de tensiune
E
0
. Notnd cu i(t) curentul n circuit, pentru orice t > t
0
avem R i(t) + Li'(t) = E
0
, o de ordinul I.
3) unei particule materiale de m
energie E, ntr-un cmp de U(x); aici
x = x(t) este parametrul de stare avem aici un proces cu un grad de libertate
(sau 1-dimensional).
(din legea energiei) este:
2
mx
-
2
-+U(x)=E,
deci (presupunnd x = dx > O)
dt
SISTEME DIFERENPIALE 247
dx = 12cE- U(x))
dt 1} m
ce o de ordinul I.
Revenim acum la cazul general cteva
U un domeniu al euclidian real IR" v : U---> IR" un cmp
v = ({
1
, ... , fn), unde t;: U---> IR este
nAlouu i = 1, 2, ... , n (se poate considera cazul n care fi, i = 1, ... , n, snt doar
continue).
(1) x=v(x), xEU,
sistem autonom (sau invariant n timp) definit
cmpul de vectori v. Domeniul U se de faze (sau
sistemului (1). n = 1, atunci (1)
o de ordinul nti.
1.1. Se a sistemului (1) pe un
intel"'al 1, orice rp : 1---> U, care are proprietatea
= v(<p(t)), pentru orice tE 1.
Imaginea rp se a sistemului (1).
1.2. Se spune o rp : 1---> U a sistemului (1)
;atiisfwe
(2) <p(t
0
) = x
0
(t
0
E IR, x
0
EU)
t
0
E 1 valoarea lui rp n t
0
este cu x
0
, deci orbita de rp
prin punctul x
0
la momentul t
0
.
x
0
E U este un punct singular al cmpului de vectori v,
=O, atunci rp = x
0
este evident o a sistemului (1), care satisface
(2). O astfel de se sau
de echilibru. Evident, n acest caz, punctul x
0
este o
Problema de a o a sistemului (1) care satisface
(2), se Cauchy pentru sistemul
respectiv. Datele t
0
, x
0
se numesc date Cauchy (A. L. CAUCHY,
Problema Caychy are originea n n determinarea
unei particule cunoscnd viteza ei
1.3. Se de faze extins al sistemului (1)
1R x U c IR"+
1
. Se a sistemului (1)
1\'f;afi,cul unei oarecare a sistemului.
n general legile naturii nu n timp, uneori se ntlnesc
"l'llayn cu membrul drept dependent de timp. Fie Uun domeniu
euclidian real JRn+l cu coordonatele t, Xv ... , xn v : U--+ IRn un
vectorial care depinde de timpul t. Egalitatea
(3) x = v(t, x), (t, x) EU
sistem (neautonom).
248 MATEMATICI SPECIALE+ TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
1.4. Se a sistemului (3) orice
CJl: I-> IR" (1 =(a, b) cIR) al grafic este n
domeniul U (\f) tE J, (t, (jl(t) E U) care are proprietatea
: = v(t, <jl(t)), pentru orice tE J.
n acest caz, fazelor este format din acele puncte x E IR" pentru
care t E 1R astfel nct (t, x) E U. Domeniul U se de
faze extins, iar graficul unei so-
oarecare a sistemului dife- x
(3) se in-
a sistemului. Se spune
CJl : I-> IR" satisface
(jl(t
0
) = x
0

t
0
E J, (t
0
,x
0
) E U valoarea lui CJl
n t
0
este cu x
0
, deci
(t
0
, x
0
) este un punct al curbei in-
tegrale asociate Geo-
metric, o este situ- O
n domeniul U are n fiecare
punct (t, (jl(t)) de coefici-
ent unghiular v(t, (jl(t)), ca n figura V.3.
t
Figura V.3.
Vom prezenta acum modelul matematic al unui proces determinist. Fie M
(fazelor) unui proces fie x E M o stare oarecare
cu g'x E M starea procesului la timpul t, de
starea x, definim fiecare t E IR g
1
: M -> M, care se
la timpul t. Avem atunci g'., = g' o g', (\f) t, sE IR, starea y =g'x
n care trece x timpul s, trece timpul t n stare z = iY n ca-
re x trece timpul t + s anume g'+'x = z (procesul este determinist).
acum defini riguroase:
1.5. Se grup cu un parametru de ale
M, o familie (g
1
}
1
EIR de ale M n ea
g': M-> M, avnd pentru orice t, s E IR, g
1
+' = g' o g' g
0
= lM.
1.6. Se curent (M, (g
1
}) o pereche dintr-o
M un grup (g
1
} cu un parametru de ale acestei

M se fazelor curentului. Pentru fie-
care stare x E M definim (jl : IR -"'> M, 'i'Ct. = g'x, (\f) tE IR, care se nu-
a punctului x e,ub curentului, iar imaginea acestei
se a curentului. Se de echilibru
sau punct fix x E Mal unui curent orice punct care este pentru
care g'x = x, (\f) tE IR.
SISTEME DIFERENt:>IALE 249
de faze extins al curentului (M, lg'})
M, iar graficul unei se a curentului .
. yen1cru modelarea unui proces determinist, finit dimensional

1.7. Fie U c lR" un domeniu. Se
lg
1
} de difeomorfisme ale lui U o
= g'x, (It) tE lR, (It) x E U, cu
g este o


grup cu un
g:IRxU->U,
2) familia ig'J,eiR este un grup cu un parametru de ale lui U.
Din gt+' = g' o g' g' o g' = g
0
= lu, deci g'
pentru orice tE R are ca pe g'. Din proprietatea 1) re-
att g' ct g' snt deci g' este un difeomorfism pentru
tE JR.
1.8. Fie (U, lg'l) un curent definit de un grup cu un parametru
:.dife<>morlisine ale domeniului U c lR". Se viteza v(x) a curentului
ou.nctulx E U, vectorul al punctului x,
dgdt'xl = v(x).
t""O
loc rezultat:
TIW!ffiii!A 1.1. Fie (U, lg'}) un curent definit de un grup cu un para
de difeomorfisme ale unui domeniu U c lR" v cmpul vectori
vitezelor curentului. Orice <p : IR -> U, <p(t) = g'x, a unui
x E U este o a sistemului autonom x = v(x).
Fie t
0
E lR oarecare; avem:
d<pl dg'xl dg
10
"xl dg'(g'ox)i ,
_ = __ = = = v(g
0
x) = v(<p(t
0
)),
dt '"'o dt '"'o '"o dT '"o
<p(t) = g'x este a sistemului x = v(x).
,Ji:lffil>iP:Lu. Fie
x = kx, x E lR, tE 1R k E JR'
unica a acestei cu <p(O) = x
0
,
<p(t) = i'x
0
, (It) tE IR.
lnl:r-l>d<w2Lr, este <p'(t) = kek'x
0
= k <p(t) m plus
=x
0
; fie apoi \jl: 1R-> IR o a (4) ce
\ji(O) = x
0
. Atunci, pentru 8 : 1R-> IR, S(t) = \jl(t) e -kt, (It) tE IR,
e'(t) = ljl'(t)e-kt- k\jl(t)ekt = k\jl(t)e-kt- k\jl(t)e-kt =o,
O(t) = c (It) tE IR. n particular, pentru t = O
= x
0
, deci \jl(t) = ek'x
0
= <p(t), (It) tE !R, avem unicitatea
>>Definiln acum g' : IR -> lR, (It) tE R, prin g
1
x
0
= ek'x
0
.
250 MATEMATICI SPECIALE TEORIE. EXEMPLE, : (PARTEA 11)
Pentru (\f) t, s E 1R avem (g
1
o g')x
0
g'(g'x
0
) i'Cek'x
0
) i
1
'"'
1
x
0
g'+'x
0
,
(It) x
0
E IR, deci g
1
o g' g'+'. Evident g
0
x
0
x
0
, deci familia (g
1
}
1
EIR este un grup
cu un parametru de ale lui U IR. n plus,
g : 1R x 1R --'> IR, g(t, x) g'x ek'x, (\f) tE IR, (It) x E 1R este deci
curentul CIR, (g
1
}) este dat de un grup cu un parametru de difeomorfisme.
Teorema 1.1 ne un curent CU, (g
1
}) definit de un
grup cu un parametru de difeomorfisme ale unui domeniu U cIR",
un sistem autonom, iar sub curentului snt
ale acestui sistem asociat. n exemplul anterior am
invers, plecnd de la unei autonome, am definit
un curent (IR, (g
1
}), printr-un grup cu un parametru de difeomorfisme.
Reciproca teoremei 1.1 nu este n general. n anumite conditii
. '
cu ajutorul unui sistem autonom, se poate doar un
curent "local".
1.2. integrabile prin metode elementare
Fie f(x, y), f: U--'> 1R o pe un deschis U c IR
2
; atunci se
poate considera de ordinul I lui f, y' f(x, y).
Conform 1.1, prin a acesteia pe un interval I se
orice (j) : I--'> 1R astfel nct (\f) x E J, Cx, qJ(x)) E U
qJ'(x) f(x, qJCx)). Aici este IR
1
un proces descris prin ecllava
y' f(x, y) se cunoscut se y ca de x; graficele de
se mai numesc curbe integrale. Problematica n
terminarea prin metode exacte sau aproximative, precum n
diul calitativ al
Mai general, t;Cx, y
1
, ... , y
0
), 1 "'i "'n snt n continue pe un
chis U cIR"+', atunci se poate considera sistemul de ordin I
at, anume y; t;Cx, y
1
, ... , Yn), 1 "'i "'n. Considernd F: U--'> IR",
mul se scrie "vectorial" Y Y), unde Y (y
1
, ... , Y
0
), Y' Cy;, ... ,
Punctul (y,. ... ,y
0
) din IR" este starea unui proces descris prin acest SlE<teJn.,
unui astfel de sistem pe un interval I este o
(j): I--'> IR" astfel nct (\f) tE J, (t, (j)(t)) E U qJ'(t) F(t, (j)(t)). Notnd
Cf'v ... , <Pn componentele lui <p, se scrie
(j);(t) f(t, qJ
1
(t), ... , (j)
0
(t)), 1 "'i "'n, tE l. (a, bp ... , bn) E U
Cauchy revine la a afla 'Il n lui a,
(j)(a) (b
1
, ... , b
0
). Este inutil de spus anterioare pot fi nlocuite
altele (iar n de ntlnesc cele mai variate
Cea mai este y' f(x), unde f: I--'> 1R este
Problema Cauchy y(x
0
) y
0
, x
0
E Iare evident o
X
anume y(x) J f(t)dt + y
0
. determinarea revine la a
cula o prin extrapolare rezolvarea
SISTEME 251
'er<mj;ialle se mai integrare. Cu schimbate, x' = f(t),
t
= x
0
, atunci x(t) = x
0
+ J f(T)dT.
x"(t) = -g (g constant), atunci x'(t) = -gt + C
1

2
=- + c,t + C2. n plus x(O) = Xo, x'(O) = Vo, atunci Cz = Xo c, =V o
gt2
x(t) = -2+ v
0
t +x
0
, pentru orice tE IR.
prezenta cteva de ordinul nti pentru care
elementare de a o oarecare
cu
(1) i =f(x,y) (y'=f(x,y))
unde f: D --> IR este o pe deschisul D
JR
2
. Presupunem pentru orice punct (x, y) E D avem f(x, y) = P(x, y)
Q(x, y)
(1) se scrie P(x, y) dx + Q(x, y) dy =O, cu P, Q: D--> IR,
Q *O pe D, astfel nct forma
(2) ro = P(x, y )dx + Q(x, y )dy
o pe D; o F : D --> IR,
C
1
(D), cu proprietatea dF =ro sau, echivalent, aF = P aF = Q.
ax ay
AtUJ1CI se spune (1) este o cu
'E<OREM[A 1.2. (1) este o cu dife-
atunci, cu de mai sus, o y = <p(x) defi-
pe un interval oarecare este a (1) numai
F(x, y) = C, cuC oareca-
DJEM:miS1cRiqliE. Fie <p : 1--> 1R o a (1), unde
Atunci pentru orice x E 1 punctul (x, <p(x)) E D se
'( ) P(x, <p(x))
<p X = '
Q(x, <p(x))
scrie sub forma P(x, <p(x)) + Q(x, <p(x)) <p'(x) =O, sau sub
_aF_(x, <p(x)) + _aF_(x, <p(x)) <p'(x) =O.
ax ay
0PEmt.ru orice x E I avem, deci, egalitatea ! (F(x, <p(x)) =O, de unde
<p(x)) = C, (\f) x E 1.
252 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
Reciproc, fie y = q>(x), q>: I--> 1R o a implicite F(x, y) = C.
Pentru orice x E I avem (x, cp(x)) E D F(x, q>(x)) = C, de unde deJrivnif:;
b
. F ( ( ) aF ( ( ) '( ) O '( ) P(x, cp(x)) f(
o - x, q> x ) +-:;--- x, q> x) q> x = , sau q> x = Q x,
ax oy
(x, <p(x))
deci y = <p(x) este o a (1),
n se mai ales rezultat:
CoROLAR. Presupunem (1) se
forma
(
3
) dy = P(x, y)
dx Q(x,y)'
unde P, Q : D --> 1R snt de C
1
pe domeniul simplu co:ne1
1
,1:
D c IR
2
, Q *O pe D, astfel nct forma (2) fie o
t" r h" - caP aQ m At 1 t t'
ren,ta a tnc tsa dy =a;- pe . unei ortce so u,te a ecua,tet
(1) se din F(x, y) = C (C
oarecare), unde
X y
(4) F(x, y) = J P(x, y
0
)dx + J Q(x, y)dy, cu (x
0
, y
0
) E D fixat.
Yo
Se din cursul de pe
domeniu simplu conex orice este
F a este w este de formula (4).
corolar atunci din teorema 1.2.
p Q
,......,
EXEMPLU. (-..;. + ye") dx + ex dy = O n
X
simplu conex D = (x >O, y >O}. Deoarece P = aQ (= ex), sntem n
y x
corolarului. Fixnd (x
0
,y
0
) E D,
X( 1 ) J 1 1
F(x,y)= J -z+y
0
ex dx+ JeYdy=-+yex---y
0
ex
0

X X Xo
xo Yo
Orice ! + yex = C cu C
X
1
- t' t Cx -l S t d'
genera a a ecua,rer es e y = --x- e pu ea ra wna rrect,
xe

-X\ dx + yexdy + exdy =O, - :
2
dx + d(yex) =O, + yex) =O,
de unde ! + yex = c (folosind faptul f este o de. C
1
X
df =O ntr-un deschis conex, atunci f' este
SISTEME 253

(5) f(y), cu f: J-> 1R de e
1
pe un interval J f(y) *O
orice y E J. Ecuatia se scrie dx- -
1
-dy; O. Forma
.
f(y)
.
(6)
1
w=1dx--dy
f(y)
evident n domeniul simplu conex D = 1R x J deci orice a
(5) satisface, conform corolarului teoremei 1.2,
X y d
J dx- J = e, fiind o oarecare.
xo Yo
bOJ.up'.a care satisface y(x
0
) = y
0
cu x
0
E IR, y
0
E J satisface
x-x
0
= f
Yo
forma w = P(x, y) dx + Q(x, y) dy nu este n D,
cu o >tCx, y), w D-> 1R de el,
factor integrant), forma
(9) !-lW = !-tP. dx + >tQ. dy
!-tffi =O se ca mai sus. este

(10) _i!_C!-t?l = _i!_C>tQ) n orice punct (x, y) E D,
ily ox
cu derivate
(ll) Q il>t _ p il>t + _ ilP) =O.
ox ily ox ily
metoda factorului integrant se "ncercnd" care
numai de x sau numai de y.
Fie ydx + 2xdy; O n domeniul simplu
D = {x >O}. Notnd P(x, y) = y, Q(x, y) = 2x, se ilP * ilQ
ily ox
nu este un factor integrant de forma !J(x);
p Q

ilP ilQ
!J(x)y dx + 2x!J(x) dy =O punnd ily = -ax-
= 21J(X) + 2x)f(x), deci !J'(x) = _ _.!._, In 1 iJ 1; _.!:_lnx +In 1 e 1; se
!J(X) 2x 2
lua !J(x) = }x. devine cu
+ 2.JX dy; O, =O este
e e
2
deci y = .JX . Din nou, putea fi mai
254 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
simplu (ceea ce nu se poate face totdeauna), scriind-o sub forma dx = -2 dy
X y
integrnd direct: ln x = -2ln ly 1 + ln 1 C 1, xy
2
= C etc.
b) cu variabile separate
O de forma
(12) = f(x)g(y),
unde f: I --7 R, g: J --7 R snt continue, g *O, pe J, iar I =(a, b),
J = (c, d) c R, se cu variabile separate. Forma
w = f(x)dx- dy este pe D = I x J fiind
X y d
F: D --7 R, F(x, y) = Jt<x)dx- J_L, ('1) (x,y) E D, unde x
0
EI
g(y)
Xo Yo
y
0
E J. Aplicnd teorema 1.2 orice a (12) este
X y d
sub forma Jt<x)dx-J_2_=C, CER.
g(y)
xo Yo
EXEMPLE. 1) y' = ky (k E R constant) are o
pe intervalul!=(-=,=), pentru orice Cauchy y(x
0
)=y
0
;
anume y(x) = y
0
eklx-x">. Forma curbelor integrale valorile k y
0
este
n Figura V.4.
2) un exemplu cnd problema Cauchy are ( pe 1R ).
Fie y' = ,Ji;l, cu y(2) = 1. Pe intervalul I = ( -=, =)
Cauchy admite distincte, anume
y
y
y
k>O
k<O
k=O
Yo>O
Yo>O
(xo,Y
0
)
o
X o
X o
X
y
y
o
o
X
X
k<O
Yo<O
Figura V.4.
SISTEME 255
1 2
X$ -2
--(x + 2)
q>(x) {
2
X<O
4
'lf(x) o
xE(-2,0)
-X
x<:O
4
1 2
x<:O.
-X
4
Este suficient q>,'lf snt derivabile pe IR,
q>(x) 1 'V' (x) 'lf(x) 1 pentru orice x E IR q>(2) 1, 'lf(2) 1.
3) n exemplul care rolul important al datelor Cauchy (o
il!.cliinab:.re a datelor poate avea efecte mari). Fie cu
t
> X t t"
h" 1 t dx X
separa e x = e s1n , ecua 1a se sene ee 1va en - = e s1nt,
.
dt
sint dt prin integrare, -e -x -cost- C deci x(t) -ln 1 C + cos t 1 , C
o Evident, problema Cauchy x(O) are unica
x(t) In 1 cost 1, iar problema Cauchy x(O) -ln 3 are
(2 +cost); n primul caz avem o n
i) a lui t iar n cazul secund se o pe ntrea-

c) omogene
O de forma
<13) r(;),
care f depinde doar de raportul variabilelor y x se ecua-
1'. u presupunem f: J -7 IR este
X
pentru orice u E J, f(u)-u *O. Considernd pe u de variabila x,
egalitatea y x u u + x deci, n (13),
x u se
(13') .;(f(u)- u),
este o cu variabile separate se prin metoda de la
precedent.
(13) (13') snt echivalente, n sensul
din orice y q>(x) a (13) se o u q>(x) a ecua-
x
(13') reciproc.
d) liniare de ordinul 1
O de forma
(14) y' P(x) y + Q(x),
P, Q: I-'> IR snt continue (l b) cIR) se
(de ordinul nti).
256 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
(15) y' = P(x) y
se (14).
TEOREMA 1.3. Orice a liniare omogene (15) are
forma
JP(t)dt
(16) y =Ce '" , (li) X E J, cu x
0
E f CE JR.
Fie D = l x (O,+=) c 1R
2
. Pe domeniul D (15) este o
cu variabile separate orice a sa se scrie sub forma
X yd
J P(t) dt = J 2. + C
1
unde x
0
E J, y
0
E (O,+=) C
1
E lR. Se
y
x
0
Yo
X
JP(t)dt
J P(t) dt-C
1
= lnL, deci y = y
0
e-e, e '" .
xo Yo
fPct>dt
Notnd y
0
e-C
1
= C >O, se y =Ce '" .
Analog, pentru domeniul D
1
= I x ( -=, 0), se orice
JPct)dt
(15) are forma y =Ce '" , unde x
0
E I CE !R, C < O. Observnd
y =O pe l) este a (15), orice a
f'PuJdt
acesteia are forma y =Ce " , CE !R, x
0
E J.
ori1 a liniare omogene este pe
intervalul I de al P.
COROLAR. Fie S pe I ale
omogene y' = P(x)y. Atunci S este un vectorial real
dimensiune 1.
S = [<p : l-> lR 1 <p <p'(x) = P(x)
(li) x E J). Se imediat <p, 1JI E S a E !R, atunci <p + 1jl E
a<p E S deci S este un vectorial al lui C
1
(l). n plus,
fP<t>dt
'Ilo: I-> !R, <p
0
(x) =Ce '' este o deci 'Ilo E S; deoarece 'Ilo este
vector nenul din S, el este liniar independent. Teorema 1.3
o a lui S, deci dim!RS = 1.
TEOREMA 1.4. (Lagrange). (14) are
de forma
(X -f'P(<)d< J f'P(t)dt
(17) y P = lL Q(t) e " dt e '" , (li) x E J, unde x
0
E J.
Vom folosi metoda constantelor" a
fPct)dt
Lagrange, vom o de forma Yp = C(x) e '" , unde
SISTEME 257
liniare omogene n loc de constanta C, am
.tro<'u" o C = C(x) de C
1
pe I. Derivnd nlocuind
(14)
[P(t)di [P(t)dt
C'(x)e "' + C(x) P(x) e "" = P(x)C(x)e "" + Q(x),
C'(x)
-JPct)dt
- Q(x) e '' , (V) X E J.
J
'
X - P(-r) d-r
C(x) = J Q(t) e '' dt,
avem
(X rP(<)d J _ rP(t)dt
Yp = lLQ(t)e"" dt e " , (V)xE !(cux
0
E !).
COROLAR. Fie J' (pe !) ale liniare
y' = P(x)y + Q(x) S vectorial al
omogene asociate y'=P(x)y. YpE J', atunci J'=yP+8
+8 este prin tuturor sumelor Yp +z cu z E 8)
problemei Cauchy y' = P(x)y + Q(x), y(x
0
) = y
0
!, y
0
E IR) este
[
x J'P(<) dx J -JPtt) dt
(18) y(x) = y
0
+ L Q(t)e '' dt e '" , x El.
prin incluziune J' = Yp + 8.
(V) y E J' deci y' = P(x)y + Q(x). Deoarece = P(x)yP + Q(x),
(y- YpY = P(x)(y- Yp) deci y- Yp E 8 y E Yp + 8. Apoi,
EyP+8, y=yP+zE 8. Avem y'=y'P+z' = P(x)yP+Q(x)+P(x)z =
y + Q(x) deci y E ..!'.Alegem Yp de (17) aplicnd teorema
orice y E J' (deci a (14)) este de
f
P(t)dt [ x -JP(x)dx J JP(t)dt
y(x) =Ce"" + l Q(t)e '" dt e "" .
rumr1n y(x
0
) = y
0
C = y
0
se formula (18).
formula (18) se mai scrie
(18') y(x) = [ C + J Q(x)e-f PCx)dx dx J J P(x)dx,
C este o oarecare f P(x)dx este una din primitivele
P.
258 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
EXEMPLE. 1) Fie y' +.!:.y x
2
pe intervalul I (0,=).
X
este
-dx - -dx C X
[
f
l ] fl
3
y(x) C + f x
2
e x dx e x =-; + 4
(am fnlosit faptul ealnx x", (li) a E IR, x > 0).
2) x'(t) -x + f(t) unde f': IR -> IR este
admite o pe [O,=). Conform (18), avem

l{(1)e'd1}-', tE IR.
Fie M >O astfel nct (li) tE IR, lfit) 1 5 M. x x(t)
verificnd x(O) M; atunci (li) t <:O
lx(tll e-t M + I {(1)e' d1 5 e-'( M + [if(1)1e' d1) 5 e-'(M +MIe' d1J = M.
e) Bernoulli Riccati (J. Bernoulli, 1654-1705; C. J. nn:ca<,l, ;!!
1676-1754). O de forma
(19) y' P(x) y + Q(x) y",
unde P, Q : I -7 IR snt continue (I b) cIR), a E IR 1 {0, 1} y >O,
Bernoulli. Pentru O sau 1, (19) devine
Pentru a E R 1 {0,1} (19) cu y"
P(x)yl-a + Q(x).
y
de yl-n z z' (1- a) .
y
(19) devine z' = (1 - a)P(x) z + (1- u)Q(x), o
care se ca mai sus.
O de forma
(20) y' P(x)y
2
+ Q(x)y + R(x),
unde P, Q, R: I -7 IR snt continue (I b) cIR), se
Riccati. se o a sa, Yp : I
1
-> IR (I
1
cI),
tunci Riccati se reduce la o efectund
Je y Yp + Derivnd nlocuind n (20)
z
:
2
J+Q(x{yP+;)+R(x).
seama de formula +Q(x))yP +R(x),
z z' -(2P(x)yP(x) + Q(x))z- P(x), o

SISTEME 259
ExEMPLU. Riccati 3y' +y
2
+ 2 =O pe intervalul
x2
(0, =), ncercnd o de forma Yp = ":.. (k E IR). Punnd con-
x
cayP fie 3(- k: +-S-=0; putem lua k = 1 deci
X X X
1
F- - d h' b d f
1 1
'
1
z' b
=-. ac1n se 1m area e y=-+-, y =-
2
-
2
, se o o
X
X Z X Z
n Z etc.
f) Lagrange Clairaut (J. L. Lagrange, 1736-1813;
C. Clairaut, 1713-1765). O de forma
(21) y =X <p(y') + 1jJ(y' ),
<p, 1jJ E C
1
(l) (!=(a, b) cIR) <p * 1
1
, se Lagrange.
(21) nu are forma nu are forma
= f(x, y).
(21) y' = p:
(22) p = <p(p) + x<p'(p). p' +1jJ'(p). p'.
Avem p = p(x) local rolul
""iabil<llor (p) t ' dp
1 1
bt' .. x = x ; a unei p = dx = dx = x' o ,mem ecua Ia
dp
x' <p'(p) x+ 1jf'(p)
p- <p(p) p- <p(p)'
pe un interval !
1
cI, care nu puctele p
1
, p
2
, ... E I pentru care
= P; (<p nu coincide cu a lui!). este o
o oarecare a sa sub forma
x(p, C), cuC E IR Din (21) x(p, C) <p(p) + 1jf(p)
.ile (21) se dau parametric.
n cazul <p(y') = y', <p = 1
1
), se Clairaut y = xy' + 1jf(y').
Conform (22) sau p' =O [deci p = C y = xC + <p(C)] sau x = -1jf'(p)
ecuatia se obtine solutia {x = -1jf'(;() ) ( ) , care nu
' ' ' y=-p1jf p +1jf p
din = Cx + 1jJ(C) pentru nici o valoare a constantei
>2
,F.;l'ill!o!P:LE. Fie Clairaut y = xy'- Y
2
. Procednd ca mai sus se
2
CE IR x = -p, y = ,
2
Se y = este
260 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
familiei de drepte, reprezentnd
1
" c cz (d . ' . t
genera a y : x - z ec1 m once pune
2
al curbei y = x
2
este o
din familie; Figura V.5).
alte clase de
pentru care
se dau parametric. Pentru o de
forma X = g(y'), CU g de C', punem
y
2
y =lf._
2
y': p x = g(p ),
Figura V.5.
{
X= g(p)
dy = y' dx = pdx = pg'(p )dp curbele integrale vor fi J
y = pg'(p) dp + c.
X
n mod similar, pentru o de formay = h(y'), cu h de C', pu-
d h'( )
x= J_Ldp+C
nem y' = p y = h(p ), dx = ..Z = __ P_dp, de unde
P
.
{
h'( )
p p
y=h(p)
ExEMPLU. Ne propunem efectiv tractricea la n,
2
ceputul acestui capitol). Am ei y = y(x) y,
2
+ y
2
= 1
2
,
y
y(O) = l. Putem presupune y '2: O, y' '2: O y = l punem
l+y'2
,
(ore). l" l. .dx dy lcos
2
tdtd d
y : tg t, t E , - rezu ta y = sm t; ap01 = - = . e un e
2
tgt =t
f
cos
2
t
( t )
x=l -.-dt+C=Ilntg-+cost +C.
smt
2
Pentru t-'> 2: y tinde l x tinde C deci C = O.
2
parametrice ale tractricei vor fi
{
X= t(lntgi- +COSt) tE ( 0, n
y =!sint,
Suportul acestei curbe este indi-
cat de Figura V.6. Simetricul aces-
teia de Oy are
parametrica, cu tE Se adau-
punctul (0, !), pentru
re
t=-.
2
y
-
Figura V.6.
X
SISTEME 261
Este de remarcat prin rotirea tractricei n jurul axei
se pseudosfera de parametru /, care a constituit pimul model
geometria datorat lui E. Beltrami
'"'"r- pe scurt o proprietate a pseudosferei.
Pentru a parametrice ale pseudosferei, n
xOz tractricea
!
: :
Z = z(lntg%+COSU). 0 < U <n.
z z
X y
X
Figura V.7.
prin rotirea tractricei n jurul lui Oz (fig. V. 7) va avea
!
x = lsinucosv
y=lsinusinv
z=z(lntg%+cosu} O<u<n, 0Sv<2n.
acest caz notnd r ::::::: f(u, V)' avem E = ru . fu = t2 ctg
2
u, F = ru . rv = o,
f" f" = 1
2
sin
2
u, L = -l ctg u, M = O, N = 1
2
ctg u sin
2
u curb ura Gauss
LN-M
2
1
EG _ F
2
= -/2, calcule curbura Gauss
pseudosferei este
Se poate orice de C
2
avnd curbura Gauss
este local sau cu un plan K
0
= 0), sau cu o
de K
0
>O) sau cu o de parametru
-vKo
262 MATEMATICI SPECIALE+ TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
l =
1
K
0
< 0). Aceste trei corespund respectiv geometriei
-Ko
plane euclidiene, geometriei neeuclidiene eliptice (a lui Riemann) geome-
triei neeuclidiene hiperbolice (a lui Lobacevski- Bolyai).
:t%}1_,
1.3. Teoreme fundamentale pentru sisteme
n acest paragraf vom demonstra, urmnd textul devenit clasic al lui V.
Arnold [1], cteva rezultate de teorema de unicitate a
x = x(t) a unei probleme Caychy x(t
0
) = x
1
, pentru un sistem de forma
x' = v(t, x) teoremele de continuitate derivabilitate a n raport
cu parametrii cu Vom introduce mai nti cteva
rezultate preliminare.
Fie f: M
1
--? M
2
o ntre metrice. Se spune f
satisface R. Lipschitz, (1882-1903) (cu constanta L)
L >O astfel nct (V) x, y E Mv d(j{x), fly)) S L d(x, y).
Fie f: U --7 IR" o de C
1
pe domeniul U din IRm. Pentru orice
punct x E U fx = df(x) a lui fn x, f,x : IRm --7 IR" este o
cu a lui f n x.
f.: U --7 HomiR(IRm, IR") = ..f(IRm, IR"), x --7 {,(x) = df(x), este o
de la domeniul U c IRm la metric complet HomiR(IRm, IR") = IRm".
pe acesta din cu ajutorul normei
IIAII = supiiACxlll, (1;1) A E HomiR(IRm, IR").
llxl!ol
pentru orice x E IRm, avem IIACxlll S IIAIIIIxll
LEMA 1.5. Orice de C
1
pe domeniul U c IRm, f: U --7 IR",
satisface pe orice compact convex V c U, Lipschitz cu cons
tanta L, unde L = sunllfxll
xEV
Figura V.8.
Deoarece
{,: U --7 HomiR(IRm, IR"), este
V c U este compact,
L = supllf,(xlll = supllf.xll este fi.
xEV xeV
nit. Fie x, y E V puncte oarecare;
deoarece V este convex putem uni n
punctele x y prin segmentul de
parametrice z(t) = x + t(y - x), Os t S
(Figura V.8).
Aplicnd formula Leibniz-Newton pu
tem scrie
SISTEME 263
Deoarece z'( T) = y - x,
1
1/f(y)- f(x)// s Jl/f.z(dIIY-x//dT s LIIY -x//,
o
f satisface pe V Lipschitz cu constanta L Ierna 1.5 este de-
Fie U un domeniu al euclidian real IR"+
1
cu coordonatele
... , xn V : u ..... IR" un cmp vectorial de cr (r? 1) pe u. Fie
(1) x = v(t, x)
asociat (t
0
, x
0
) E U un punct fixat. Deoarece U este
numerele reale strict pozitive a b astfel nct "cilindrul"
S=((t,x)E IR"+
1
ilt-t
0
l sa, lx-x
0
1
tot cu v. lui v n raport cu x (t fixat) fie
C = C [[vCt, xl[[, L = sup llv(t x)ll
(t,x)ES (t,x)ES '
real strict pozitiv a' astfel nct "conul"
K
0
= ((t, x) E IRn+l llt- t
0
1 sa', lx - x
0
1 sCIt- t
0
1)
fie inclus n interiorul cilindrului S. De asemenea, real
pozitiv b' astfel nct conul Kx,, din cornul K
0
printr-o
t.v1num1 (t
0
, x
0
) n punctul (t
0
, x
1
), unde 1 x
1
- x
0
1 s b', fie inclus n interio-
cilindrului S (Figura V.9). Vom (1) verificnd
Cauchy:
----- --.,---------,
s
u
2a'
2a
Figura V.9.
(2) x(t
0
)=x
1
, unde lx
1
-x
0
1 sb'.
(Aici x
1
nu prima a lui x.) u
1
, ... ,un snt com-
+\."'ne!e v, atunci sistemul (1) se scrie explicit
264 MATEMATICI SPECIALE TEORIE. EXEMPLE, ! (PARTEA Il)
Ix; = v
1
(t, x
1
, ... , x")
l< = v"(t,x
1
, ... , x"), (t, x
1
, ... , x") EU,
iar (2) devine x
1
(t
0
) = a
1
, ... , x"(t
0
) =a" unde x
1
= (a
1
, ... , a").
Fie s' c S cilindrul
s' = i(t, x,l E IR'>+l 11 t- to 1 ";a', 1 x,- Xo 1 "; b'J
fie M = (h : S'--; IR" 1 h 1 h(t, x
1
) 1 :': C! t- t
0
1, (\f)(t, x
1
) E S\ n
particular (V) h E M, h(t
0
, x
1
) = O. Definim pe M metrica
d(h,,h
2
J=IIh, sup


(t,x
1
)ES
LEMA 1.6. (M, d) este un metric complet
Faptul d este o este evident.
n M de este
limita unui Cauchy de din M (care o conti-
n plus, toate inegalitatea
(3) 1 h(t, x
1
) 1 :': C 1 t - t
0
l, (\i) (t, x
1
) E S',
atunci inegalitate, deci se n M.
Definim acum .91: M--; M prin
t
(4) (.9/h)(t, x
1
) = J x, +

(\f) h E M.
'o
Deoarece h-t
0
l :': lt-t
0
l lx
1

:':C lt-t
0
l,
x, + x,)) E Kx, c S'.
t
Avem ICdhJ(t,x
1
JI :':

o':CIt-t
0
!, cu dh este
dh E M.
LEMA 1.7. n ipotezele de mai sus,
.91 : M--; M este o
Trebuie
d( dh
1
, dh
2
) :': /..d(hv h
2
), (li) hv h
2
E M, unde O :':'A< 1.
t
Avem(dh
1
- dh
2
)(t,x
1
)=


t,
Conform lemei 1.5 v(t,x) satisface Lipschitz cu constanta
n raport cu argumentul x,
1 x
1
+

x
1
)) x
1
+

x
1
)) 1 :': L 1

x
1
)-

x
1
) 1,
(\il (

E S'. Atunci
1 x
1
+

x
1
))- x
1
+

x
1
)) 1 :': L llh
1
- h
2
ll
SISTEME 265
t
1 (.Jdh
1
- sth
2
)(t, x
1
) 1 ,; J Lllh
1
- h
2
lld1 ,; La'llhr- h
2
ll
lldh,-dh
2
II,;La'ilhr-h
2
ll d(dh,.sth
2
),;'A-d(h,.h
2
), unde
'A= La'< 1. Deci d este o
TEOREMA 1.8. (de unicitatea problemei Cauchy
+ (2)). Presupunem v din sistemul (1) este de
C
1
pe domeniul U. Atunci o x = <p(t) a sistemului
(1), n 1 =It E IR 1 1 t- t
0
1 <a'} a lui t
0
,
(2). Orice ale sistemului
(1) care Cauchy (2) coincid ntr-
il a lui t
0
.
n anterioare, conform lemelor 1.6 1.7,
mrLntcLJ.a d: M-) M are un punct fix h E M, sth = h. Atunci, pentru
(t, x
1
) E S' avem
t
h(t,x
1
)= Jv(1,x
1
+h(1,x
1
))d1.

Definim <p : 1-) IR" prin <p(t) = x
1
+ h(t, x
1
), (V) tE I,
t
(5) <p(t)=x
1
+ Jv(1,<p(1))d1.
'o
formula (5) <peste pe I avem <jl(t) = v(t, <p(t)),
E I, deci <p este a sistemului (1). n plus, <p(t
0
) = x" deci
satisface Cauchy (2), unei fiind
Fie <p
1
: I
1
-) IRn o a sistemului (1) care
(2), unde I
1
= It E IR llt- t
0
1 < a}.
ct=minla,a'}, O<a"<a' I
2
=1tE IR llt-t
0
l ,;a"}.
1 =suri <p(t) 1 ll<rrll = supl <p
1
(t) 1.
tel
2
tel
2
Din formulele <jl
1
(t) = v(t, <p
1
(t)), (V) tE I
2
<p,(t
0
) = x" formula
t
(6) <p
1
(t)=x
1
+ Jv(1,<p
1
(1))d1, (V) tE 1
2
.
t
(5) (6) <p(t)- <p
1
(t) = J ( v( 1, <p(1))- v( 1, <p
1
( 1)) )d1,
t,
unde ll<r-<rrii,;La"ll<p-<p
1
ll Dar La" <La'< 1, deci ll<r-<rrii=O, de unde
<p(t) = <p
1
(t), (V) tE I
2
, deci unicitatea a
COROLAR. sistemului (1) care
pare Cauchy (2) depinde continuu de punctul x
1
.
266 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
Din teoremei anterioare am
este de formula <p(t) = x
1
+ h(t,x
1
), (l;f} tE I (unde h E M).
Dar h este n raport cu x
1
deci <p depinde continuu de
punctul x
1
.
1) n general sistemele nu pot fi rezolvate
efectiv, exprimnd prin elementare. este
important un sistem dat admite, sau nu, sau acestea
snt unice. n f'tCest sens, teorema 1.8 v este de C
1
pe U, atunci problema (1) + (2) admite local o aceasta este
Teorema 1.8 nu are loc pentru orice v. Astfel, x' = 2JGI cu
Cauchy x(t
0
) =O admite cel distincte pe lR),
anume, 'l'p cp
2
: 1R-'> lR, definite astfel
{
-(t- t
0
)
2
, t" t
0
cp
1
(tl =O; cp
2
(t) =
2
(t-t
0
), t>t
0
n acest exemplu avem n = 1, U = 1R
2
v(t, x) = zJGT nu este de
C
1
pe u.
Teorema 1.8. se cum vom vedea n paragraful pentru
sisteme liniare, n care veste n raport cu x
11
... , xn deci pentru sisteme
n
de forma x; = 2:aij(t}x; + b,(t), 1 "i "n, cu aij, b, de ci pe
f:::l
intervale n pr
1
(U}.
2) n teoremei 1.8, pentru orice (t
0
, x
0
) E U o
x = <p(t) a sistemului (1) cu cp(t
0
) = x
0
, ntr-o a lui t
0
.
poate fi la un interval deschis maxima!. n
ce sens. O x = <p(t) pe un interval deschis I se zice o prelun.
gire a = \jf(t) pe un interval deschis J cI (l;f) tE J,
<p(t) = \jf(t); n particular, orice este prelungirea ei O care
u
K
m, t,
t
Figura V.10.
SISTEME 267
admite ca prelungire dect pe ea se zice Se
(lf) (t
0
, x
0
) E U o x = <p(t), tE (m
1
, m
2
), a lui (1),
cu <p(t
0
) = x
0
; n plus, pentru orice compact K c U t"t
2
nct m
1
< t
1
< t
2
< m
2
tE (m" t
1
) u (t
2
, m), atunci (t, <p(t)) 'l K;
. Figura V.lO.
3) Pentru teoremei 1.8 s-ar fi putut considera metric
M = {<p : I -c> IR" 1 <p (I = It E lR il t- t
0
1 :5 a'})
t
.: M -c> M, definite prin (st<p)(t) = x
0
+ J (lf) tE I.
a' suficient de mic, d devine o
)bl<lm<el Cauchy x(t
0
) = x
0
se putea ca fiind punctul fix al
ca limita succesive al lui E. Picard
- -2 .
1941): cp
0
, s1cp
0
, s1 cp
0
, ... (cp
0
ales arbitrar).
avantajul orice fel de
x(t
0
) = x
1
cu x
1
ntr-o a lui x
0
va permite n plus
ed1uc<>rea continue a de punctul x
1
.
Vom nota sistemului (1) care satisface (2) prin
= x
1
+ h(t, x
1
), pentru a pune n de data x
1
.
i x' = t
2
+ x
2
cu x(O) = 1
metoda succesive a lui Picard. cu M
continue pe un interval originea fie operatorul
t
M -c> M definit prin (st<p)(t) = 1 + f[

+ cp(


o
Alegem cp
0
= 1 succesiv cp =st cp
0
deci
t 3
f
2 t - -2
cp
1
(t)=1+ cp
2
=s1cp
1
=d cp
0
,
o 3
t
7
2t
5
t
4
2t
3
2t
2
- -
= 63 + 15 +6+3+2+t+1; 'P3 =s1cp2 =s13cpo, etc.
va fi cp(t) =Iim <Pn (t); n cp "<PN cu N 1
n->-
Fie :i: = v(t, x) un sistem unde v : I x U -c> !Rn un
de vectori de C
2
, U c !Rn un domeniu I c lR un interval. Fie
x): T,U -c> T,(t, x)!Rn lui v n raport cu x (t fixat). Sistemul
268 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
(7)
{
:i:; v(t, x),
y v.(t, x)y,
X EU cIR"
y E TXU; IR"
se sistemul de in asociat sistemului
(1); el este liniar relativ la vectorul tangent y.
Vom considera de asemenea sistemul
{
x. ;v(t,x), xEUclR"
(7')
z = x)z,
z : IR" -4 IR" fiind o acesta este din (7) prin nlocuirea
vectorului y cu transformarea z.
TEOREMA 1.9 (de a Fie cmpul v din ...
sistemul (1) de C
2
intr-o a punctului!
(t
0
, x
0
). Atunci g(t, x
1
) a sistemului (1) cu
g(t
0
, x
1
); x
1
depinde de x
1
continuu cind;
t x
1
ntr-o (eventual mai a punctului':
(to, Xo)
Evident V E C
2
=> v, E C
1
Atunci sistemul de
(7') satisface din teorema 1.8 de aproxima Picard '
(al respective) converge uniform sistemului (7') ntro:iJ
a lui t
0
. Alegem <p
0
; x
1
(ntr-o ..
6
a lui x
0
) 1Jio; Id cu <pk Picar;:l'
(pentru x) cu 1Jfk (pentru z), deci
t
(8) <pk+
1
(t,x
1
);x
1
+ Jv("C,<pk("C,x
1
))d"C,
t,
t
(9) 1Jik,
1
(t,x
1
);Jd+ Jv,("C,<pk("C,x
1
))1Jfk("C,X
1
)d"C.
t,
Evident <p
0
,; 1Jio Presupunem <pk,; 1Jfk pe (8):
t
<pk+l'(t, x
1
); Id + J v,("C, <pk ( 1:, x
1
)) <pk'("C, x
1
)d"C;
t
; Id + J u,( 1:, <pk ( 1:, x
1
)) 1JI k ( 1:, x
1
) d"C; 1J1 k+l (t, x
1
),

'
deci <pk+l; 1Jfk+l> seama de (9). Atunci {1Jf ) este derivatelor\!
{<pk) ambele converg uniform pentru t t
0
1 suficient de
g(t, x
1
); lim <pk(t, x
1
) este continuu

<---'tff
n raport cu x
1
.
2 1
.
deci pentru v de C , g este de C n variabila x
1
;'f!j
COROLAR. g, a unei a sistemului (1) cu
x
1
satisface sistemul de in (7') cu
z(t
0
) = Id,

;1

SISTEME 269
()
ot g(t, x1) = v(t, g(t, x1))
()
ot g.(t, x1) = v.(t, g(t, x1 )) . g.(t, x1),
g(t
0
, x
1
) = x
1
, g.(t
0
, x
1
) = ld.
direct din teoremei 1.9.
'riWliEIIIA 1.10. Fie cmpul v din sistemul (1) de C'
ntr-o a punctului (t
0
,x
0
). Atunci g(t, x
1
) a
!ltE,mullii (1) cu g(t
0
, x
1
) = x
1
este de r- 1 continuu
n raport cu x
1
, cind t x
1

(eventual mai a punctului (t
0
, x
0
) [deci
C'=>gE


'
r. Cazul r = 2 s-a demonstrat n teorema
, -Deoarece V E Cr :=:> V* E cr-1, sistemului de n
i se poate aplica ipoteza de deci
g
E c-
2
=>g E c-'.
* xl Xt
_ .. 1.11. Fie U c lR" un domeniu, 1 c 1R un interval f: 1 x U---'> lR",
c;, f E C'-
1
Atunci
t
F(t, x) = J x) [t
0
, t] c 1 x E U,
t,
de C' n raport cu t x simultan.
Orice de ordin r a lui F n raport cu
'"'uue<e x, t (care, evident, care deriva ta n raport cut, se
n de f derivatele ale lui{, de ordin mai mic dect r
prin urmare, deci F este de C'.
CoE:OI.AilUL 1. n conditiile teoremei 1.10 avem
VE C' => g E C'-
1
''IlE!II:ONSiTElA1!lE- Deoarece avem
t
g(t,x
1
)=x
1
+


"'
g E C
0
(vezi teorema 1.8 corolarul ei), din Ierna 1.11
g E C
1
=> g E c
2
=> ... => g E c-
1
,
't'"cw.u teorema 1.10 n mod repetat.
te (cOJROLARUL 2. n teoremei 1.10, V E c-, atunci g E c-.
1) Se poate demonstra v este o
g este
2) Se poate demonstra (mai greu!) de fapt are loc rezultatul mai
VE C'=>gE C'.
TEOREMA 1.12. (de a de parametri). Fie familia
sisteme
270 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
(10) :i: = v(t, x, a), x E U cIR", a E Ac IRm, tE I cIR
n de faze Ude cmpul vectorial v de C' (r 2) (in
raport cu t x), care depinde de C' de parametrul
a E A, unde A este un domeniu. Atunci q>(t) a sistemului dife.
(10), cu q>(t
0
) = x
1
, este
(de

de t, x
1
a pentru valori suficient de mici ale lui
1 t- t
0
1; 1 x
1
- x
0
1 1 a- <Xo 1 (ao E A fixat).
Vom considera n domeniul U x A c IR"+m cmpul de vec.
tori (v(t, x, a), 0) sistemul
{
:i: = v(t, x, a)
(11)
=O,
asociat lui. Conform teoremei 1.10 corolarului 1, acestui sistem
care (x(t
0
), a(t
0
)) = (x" a), este
de C'-
1
de t, x
1
a pentru 1 t- t
0
1, 1 x
1
- Xo 1 1 a- <Xo 1
suficient de mici. Dar este (q>(t), a), unde q>(t) este
sistemului (10) cu q>(t
0
) = x
1
. cp(t)
depinde de t, x
1
a.
COROLAR. Fie :i: = v(t, x) un sistem unde v : I x U __, IR"
este un cmp de vectori de C'(r 2), U cIR" un domeniu I'c IR
un interval. Fie (t
0
, x
1
) E I x U. Atunci q>(t) a
sistemului cu q>(t
0
) = x
1
, este dife
de c-
1
de to
Fie t = + t
0
. Pentru 1 1 suficient de mic t E I fie
atunci x,t
0
) = v( + t
0
, x).
a sistemului cu parametrul t
0
, :i: = x, t
0
), care
'lf(O) = x" este de C'-
1
de
parametrul t
0
. Dar q>(t) = 'lf(t - t
0
) este sistemului
:i: = v(t, x) cu q>(t
0
) = x" deci este de
c'-
1
de parametrul to.
seama de de fapt,
sistemului este chiar de C' n raport cu para-
metrii cu
2. Sisteme liniare
2.1. Sisteme liniare cu oarecare
Teoria liniare este att prin ei directe n
probleme liniare, ct n calitate de n studierea,[
problemelor neliniare. teorie are marele avantaj de a fi de"i
exemplu, ea permite rezolvarea tl!turor liniare autonome.
SISTEME 271
pentru (V) tE 1 fie A(t) : IR" _, IR"
ihPrat.onJl liniar definit de matricea A(t) = (a,/fll
1
c;.;,jsn' unde aij: 1 _, R snt
, continue. Fie b(t) = (b,(t))
1 5
i
5
"' unde b; : 1 _, 1R snt continue.
Sistemul cu fazelor IR", dat de cmpul de vectori
= A(t)x + b(t),
(1) i = A(t)x + b(t),
sistem liniar neomogen (de ordinul nti), cu
variabili. b(t) =O, sistemul
(2) i = A(t)x,
sistem omogen, cu variabili.
Sistemul (1) poate fi scris sub forma
i
1
= a
11
(t)x
1
+ a
12
(t)x
2
+ .. + a
1
n (t)x" + b" (t)
(1')
i
2
= a
21
(t)x
1
+ a
22
(t)x
2
+ .. + a
2
n (t)xn + b
2
(t)
in = anl (t)x, + anz(t)xz + "' + ann (t)xn + bn (t).
n cazul sistemelor liniare se poate teorema 1.8 (de exis-
unicitate) n sensul snt globale, definite pe tot intervalul
(deci prelungibile la ntreg l).
TEOREMA 2.1. Pentru sistemul (1) este o
<p : I _, R", care
(3) x(t
0
) = x
0
, cu t
0
EI x
0
E IR" fixate arbitrar.
este n linii mari ca n teorema
doar nu vom mai o Fie intervalul !
1
=[a, tll c 1R
nct a< a< t
0
< tl < b fie M = !h: I _, IR" 1 h Definim
9peratc>rul Sit: M _, M prin
t
(4) (Sifh)(t)=x
0
+
a n raport cu x a v(t, x) = A(t)x + b(t) este v,(t, x) = A(t).
Pe intervalul compact 1
1
a,pl snt deci o cons-
L astfel nct IA(t) h(t) 1 :':: L 1 h(t) 1, (V) tE !
1
.
Fie <p
0
E M o oarecare <p
1
= Slf<p
0
E M. Pe intervalul compact I
1
gu,ncp11.e<p
0
<p
1
snt deci o C astfel nct
1 <p
1
(t)- <p
0
(t) 1 "; c, (It) tE !
1
.
Construim Picard, <p
0
, <p
1
= Sif<p
0
, ... , <pi+l = Slf<p,, ...
pentru (V) tE 1
1
:
' t
<p
1
<tJI=

";

";(LCllt-t
0
l:

t r
l<lla(t)-<pz(tJI";

";(L
2
CJ -
1

2.
272 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
pentru orice h E M cu llhll = supl h(t) 1,
tE]l
(L<I3-al)' .
(5) ll<r,.
1
-<rJ S C .
1
, '=O, 1, 2, ....
L
Scriind
0
sub forma <r; =<ro+ (<p
1
- <p
0
) + ... + (<p,- <p,_
1
)
<r; este termenul general al sumelor ale seriei
-
<ro + 2; (<pk+l- <pk). Din (5) serie de este
k=O
pe intervalul I
1
de seria
ll<roll+ fc (L(i3-,a))k
k=O k.
Atunci, din criteriul Weierstrass, seria de
-
<ro+ l;<<rk+
1
-<pk), l<r;l;;-o converge uniform pe intervalul I
1
la o
k=O
<p(t), pe I
1
. Putem scrie pentru tE I
1
:
t
list<r; -st<rlissup SL(i3-alll<r,-<rll
tel
1
41
<r;l;"o converge uniform pe intervalul [
1
la .s1
<p. Trecnd la n egalitatea <pi+l = d<p,,
(6) <p = d<p.
Deoarece 1
1
a fost ales arbitrar cu a< a< t
0
< i3 < b,
l<r;l;
2 0
converge n orice punct al intervalului I =(a, b), deci <p(t)
este pe tot intervalul J. Atunci, pentru orice tE I,
egalitatea (6) se scrie:
t
(7) <p(t)=x
0
+
La fel ca n teoremei 1.8, <p este de C
1
pe !,
este a sistemului (1), (3) este
TEOREMA 2.2. Fie x' =A(t)x un sistem liniar omogen cu
variabili,A(t) = (a,ft))
1
<i,J$n' unde a,
1
: I--'> IR snt continue.
Fie S = !x : I--'> IR" 1 x a sistemului x' = A(t) x)
sistemului liniar omogen. Atunci avem:
a) S este vectorial peste IR.
b) Fie t
0
E I fixat x E S cu x(t
0
) =O. x =O.
SISTEME 273
c) Fie i'l, x'
21
, ... , ikl E S t
0
E I fixat. lx(l>, x'
2
\ ... , x'kl}
liniar independente numai vectorii lx'u(t
0
), x'
21
(t
0
), . ,
snt liniar n JR".
d) dimi\S = n.
a) V= lf: I---> IR"l este, evident, un
Jredcm:3J real S c V. Vom S este un vectorial al lui V.
Pentru (V) x, y E S avem
x'(t) =A(t) x (t) =A(t)y(t), (V) tE J,
(x- y)'(t) =A(t)(x- y)(t), (V) tE J, X- y E S.
(V) x E S (V) a E JR avem (ax)'(t) = A(t)(ax)(t), (V) tE J, deci
E S. Conform criteriului S este un vectorial
JR.
b) Sistemul x' = A(t)x are, evident, care
O(t
0
) =O= x(t
0
). Din unicitatea x =O.
Presupunem lx'
1
\t
0
), x'
21
(t
0
), .. , x<k>(t
0
)} este un sistem liniar
k
.indeJpeild<ent de vectori n JR" fie L a,x''
1
=O, a, E JR, o
i=l
k
ntre lxn>, x<
2
>, ... , x<kJ}. n particular, I:a/'
1
(t
0
) =O, de
i"'l
It
" " o . 1 2 k d . 1 t' '1 1 (1) (2) (k)} , t 1' .
rezu a ca ai::::::: , r, = , , ... , , ec1 so u,n e x , x , ... , x s1n 1n1ar
lx<u, x<
2
>, ... , x<kJ} un sistem liniar independent de fie
k
"' (i)
L..a,x (t
0
) =O, a, E IR
i"'l
ntre vectorii lx'll(t
0
),x'
21
(t
0
), . ,xck>(t
0
)}.
k
L a,x''
1
E S (conform punctului a)) y(t
0
) =O, deci y =O (conform punctu-
k
b)). Deci avem I:a,x"> =O, de unde a,= O, i = 1, 2, ... , k,
i=l
ltedc>rii lx'
1
\t
0
), x'
21
(t
0
), .. , x<k! (t
0
)} snt liniar .
. d) Fie !313 = le
1
, e
2
, ... , en} baza a lui IR" t
0
E I fixat. cu
E S sistemului omogen care
= e,, i = 1, 2, ... , n. Deoarece lx'
11
(t
0
), x<
2
>(t
0
), ... , x<n) (t
0
)} = !313 este un sistem
independent de vectori n IR" conform punctului c)
x'
2
\ ... , x'"
1
} snt liniar independente n S. Aplicnd din nou punctul c)
orice sistem cu mai mult de n vectori n JR" este liniar dependent,
orice din S cu mai mult de n este liniar
deci dim!RS = n.
2.1. Orice a S al sistemului
omogen x' = A(t)x se sistem fundamental de
274 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
Fie lx<
1
l, x<
21
, ... , x<"
1
) c Sun sistem fundamental de
xFJ(t)
xV>(t)
x(j)(t)=- 'jzl,2, ... ,n,
unde x)/
1
: I -4 IR snt de C
1
(de fapt de C' a
0
snt
de C').
2.2. Matricea de
xi'l (t)
xj2l(t)
xl"
1
(t)
X(t) = (x<
11
(t) 1 x<
21
(t) J ... Jx(nl(t)) =
(t) xfl(t) xr)(t)
(t)
(t) (t)
se matrice a sistemului deter-
minantul ei, det X(t) = W(t), se wronskianul sistemului funda-
mentallx<ll, x<
2
l, ... , x<"
1
J, numele lui J. M. H. Wronski, 1778-1853.
COROLAR. Fie X(t) E Mn(Cj) o matrice a sistemului
liniar omogen x' = A(t)x. Atunci orice x E S are
foem"'(<) C, =de C {} M,,, (R) Sol Con""'
x' =A(t)x, x(t
0
) = x
0
E IR", are forma x(t) = X(t) (X(t
0
)f
1
x
0
.
Deoarece coloanele matricei fundamentale X(t), lx<
1
l, x<
2
l,
... , x<"
1
) c S o a lui S, pentru orice x E S constantele
1 IR t
e l 't (1) (2) (n)
rea e Cv c
2
, "., cn E as 1e lllCl x =- c
1
x + CzX + ... + cnx .
(V) tE I avem x(t) = X(t) C, unde CE Mn,
1
(1R). Impunnd
x(t
0
) = x
0
oarecare x(t) = X(t) C, sistemul algebric
liniar
(8) X(t
0
)C=x
0
.
Deoarece lx(l), x<
2
l, ... , x<"
1
) este un sistem fundamental de coloanele
matricei X(t
0
) snt liniar independente, deci rang X(t
0
) = n,
W(t
0
) = det X(t
0
) *O. Atunci sistemul algebric liniar (8) are
C = (X(t
0
lr
1
x
0
, deci problemei Cauchy este x(t) = X(t
0
) (X(t
0
lr
1
x
0
.
x(t) =X(t) C, cu CE Mn,
1
(R) se mai
a sistemului omogen.
TEOREMA 2.3. (J. LOUVILLE, 1809-1882). W(t) este wronskianul
sistemului fundamental de {x<ll, x<
21
, ... , x<"
1
J al sistemului
liniar omogen x '= A(t)x, atunci
SISTEME 275

W(t)=W(t
0
)e '" ,
Tr A(t) = a
11
(t) + a
22
(t) + ... + ann(t) este urma matricei A(t) t
0
E I
fixat.
Fie W(t) = detX(t). Scriind W(t) cu ajutorul
:detmcmimmt;ului derivnd n raport cut,
W(t) = W
1
(t) + W
2
(t) + ... + W/t),
1, 2, ... , n), are linii ca W(t) cu liniei i-a, n care apar
.deri,atele x)
1
i, x)Zi, ... , x)ni. Deoarece coloanele matricei X(t) snt
ale sistemului x' = A(t)x,
n
(j)'( ) - ( ) (j)( ) .. - 1 2
xi t -L.aik t xk t,l,J-, , ... ,n.
k"'l
pe x)il' (t) n W,(t) W,(t) este egal cu suma a n
dintre care n - 1 au cte coloane deci
W,(t) = a,,(t) W(t), (V) t E I.
atunci W'(t) = Tr A(t) W(t), (\;/)tE I, W(t)
!latisJface o Aplicnd teorema 1.3
fTrA(-r)d
W(t) = C e '" , cuC E 1R
Pentru t = t
0
C = W(t
0
), deci
fTrA(t')d't"
W(t)=W(t
0
)e '" .
Din teorema 2.3 wronskianul unui sistem
.lUild.arrtenttal de nu depinde de sistemul fundamental de dect
intermediul constantei multiplicative nenule W(t
0
). Se din
W(t
0
) * O, W(t) *O pentru orice tE I.
2.4. Fie S sistemului liniar
;otnogen x' = A(t)x sistemului liniar
x' = A(t)x + b(t), unde A(t) = (aij(t))'< i,J < n' b(t) = (b,(t))
1
,;;,;n
b,.: I-> 1R snt functii continue. x E ./ este o solutie
' p '
atunci avem ./= S + xP = (x + xP 1 x E S}.
Att din S ct din ./ snt definite pe
intervalul realI= (a, b), deci n egalitatea./= S + xP adunarea
se pe intervalul I.
276 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
Pentru orice x E S avem x\t) = A(t)x(t) adunnd cu
(t) = A(t)xP(t) + b(t) (x + xP)'(t) =A(t)(x + xP)(t) + b(t), (V)t E I, deci
S + xP c ./. Reciproc, pentru orice y E ..1' avem y'(t) =A(t)y(t) + b(t), de unde
(y- xPY(t) = A(t)(y- x.o)(t), (V) tE I, y - xP = x E S, deci y = x + xP E S + x!i
..1' c S + xP.
de asemenea x
1
(t) x
2
(t) snt respectiv ale siste-
melor x = A(t)x + b, (t), x = A(t)x + b
2
(t), atunci x
1
(t) +x
2
(t) este asiste-
mului x = A(t)x + b, (t) + b
2
(t).
TEOREMA 2.5 (Lagrange). Fie X(t) E M"<C}) o matrice a
sistemului liniar omogen x' = A(t)x. Atunci orice
x E ./are forma
x(t) = X(tl( C + l J
unde t
0
E I este fixat CE M",
1
(1R). problemei Cauchy
x' = A(t)x + b(t), x(t
0
) = x
0
E IR" are forma
x(t) = X(t{ x-l(to)Xo + l
Din Ierna este suficient o
xP E ./. Vom aplica metoda constantelor" a lui
Lagrange, vom o de forma
xP(t) =X(t) C(t) = c
1
(t) xCll(t) + c
2
(t) xC
2
J(t) + ... + c"(t)x(n)(t),
unde constantele c
1
, c
2
, ... , c" din a sistemului omogen au
fost nlocuite cu necunoscute de C
1
, c;: l __. R, i = 1, 2, ... , n.
derivata

...

+ ... + c"(t)x(n)'(t).
Impunem ca xP fie a sistemului neornogen
x'=A(t)x + b(t) de xvl, j =; 1,2, ... ,n, snt ale
sistemului omogen, (t) =A(t) xVl (t),j = 1, 2, ... , n.
egalitatea:
ci(t)xC
1
l(t)+ ...

+ ... + c"(t)xc"l'(t)=
= c
1
(t )A(t)x(l) (t) + ... + c" (t)A(t)x(n) (t) + b(t ),
deci c{ (t)xc
1
J(t) + ... + (t)x(")(t) = b(t), (V) tE l. Putem scrie egalitatea de mai
sus sub forma X(t) C'(t) = b(t), unde
C'(t) = [c;
. <<tl
Deoarece rang X(t) = n W(t) = det X(t) * O, deci X(t)
Atunci avem C\t) =X:'ctl b(t), (V) tEl.
SISTEME 277
Integrnd pe fiecare n scriere
t
cctJ = f
are forma
t
xp(t) = X(t) f x-
1
( (\!)tE I.
'o
Atunci o oarecare x E ./va avea forma
x(t): X(t{ c + l (\/)tE I.
Impunnd x(t
0
) = x
0
ca n corolarului
ntanor, sistemul algebric liniar X(t
0
)C = x
0
, cu C = x-
1
(t
0
)x
0

Atunci, problemei Cauchy are forma
x(t): X(t{x-'<to)Xo + l

(\/)tE I.
rezolvarea unui sistem liniar
revine la aflarea unui sistem fundamental de pentru
liniar omogen, o cu aflarea unei particulare a
;jsterrmlui neomogen. n general, este dificil de aflat un sistem fundamental
pentru un sistem liniar cu variabili. n cazul
vom folosi, cum vom vedea n continuare, rezultate profunde

Interpretare
un sistem de ordinI, x = A(t)x, liniar omo-
(cu continui pe un interval n. t
0
E I definim
IR" 4 S, care x
0
E IR" acea x(t) pentru care
= x
0
Pentru orice tE I, 'l't;,t: IR" -) IR", x
0
_, <p
10
(x
0
)(t) se
operatorul de de la t
0
lat. Se <P, t este
o
matricea ei n baza {ev ... ,en} a lui lRn,
n
t) = (xjJl(t))H ;,j< n' este prin aceea 'l't,t(e
1
) = L,xV)(t)e,,
iool
. $j 5, n. Deoarece

= <p
10
(e
1
)(t) =valoarea n t a ce satisface
= e
1
, n matricea de <'!>(t
0
, t) coloanele snt
... , x<"l(t) care pentru t
0
iau respectiv valorile ev ... , en. propri-
o are matricea X(t) X(t
0
f
1
, oricare ar fi matricea a siste-
x = A(t)x. Deci <'!>(t
0
, t) =X(t) X(t
0
f
1
.
278 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, (PARTEA 11)
Ca o a teoremei 2.5, se
COROLAR. problemei Cauchy x' = A(t)x + b(t), x(t
0
) = x
0
este
t
x(t)=<l>(t
0
,t)x
0
+ (V) tE I.
'o
cunoscnd legea de x' = A(t)x + b(t) a unui
sistem dinamic :E vectorul de stare x
0
la un moment dat t
0
, se poate
determina explicit starea sistemului :E la orice moment t E I (ceea ce
termenul de matrice de
Matricea de are de verificat:
1. <1>(1, t) = 11Rn, (lf) tE J;
2. <l>(t, s) <l>(s, u) = <l>(t, u), (It) t, s, uEI;
3. Pentru orice t, sE J, matricea <l>(t, s) este <!>(t, sr
1
= <l>(s, t);
4. d<l>{to, t) A(t) <l>(t
0
, t);
dt
5. a sistemului x'(t) = A(t) x este x(t) = <!>(t
0
, t) C cu t
0
E 1
fixat C constant;
6. sistemului x' =A(t)x + b(t) care x(t
0
) = x
0
este
x(t) = <l>(t
0
, t)x
0
+ J.' <l>(s, t)b(s) ds

partea partea
n particular, sistemului omogen x' = A(t) x cu x(t
0
) = x
0
este x(t) = <!>(t
0
,t) x
0
.
Vom avea ulterior n cazul cnd matricea A este matricea de
pentru sistemul x' =Ax se explicit prin
matricei At.
2.2. Sisteme liniare cu
Fie A : lR"-> 1Rn operatorul liniar definit de matricea
A= (au )
1
$i,J$n E Mn(IR). Sistemul autonom cu fazelor Rn,
dat de cmpul de vectori v(x) =Ax,
(1) x =Ax,
se sistem liniar omogen cu
Deoarece elementele aij (1 :s: i,j :s: n) snt constante, din teorema 2.1
sistemului (1) snt definite pe intervalul 1 = (-=, +=). Deoarece
cmpul vectorial v(x) =Ax este de c-, din corolarul 2 al teoremei 1.10
sistemului (1) snt de c- pe 1R.
2.6. Fie x = Ax un sistem liniar omogen cu
(A E Mn(IR)) fie S vectorial real al
sale.
a) x E S atunci x' E S.
b) Fie A E cr(A), A E 1R x
0
E Vie. Fie t
0
E IR fixat fie x E S care
x(t
0
) = x
0
. Atunci x(t) E V, pentru orice tE IR.
SISTEME 279
c) Fie A E cr(A), A E 1R u E V
1
, Atunci x(t) = e"' u, (It) tE IR este
a sistemului (1).
a) Fie x E S; atunci x' =Ax deoarece x este de
C" putem deriva x" = A'x +A x' sau (x')' =Ax', deci
s.
b) x
0
= 0 atunci x(t) = 0, (It) tE IR, (teorema 2.2, b)) deci x(t) E V". Fie
;t O; din x
0
E V" Ax
0
= icx
0
. y =Ax- Ax= x'- Ax E S
= Ax
0
- icx
0
= O, deci y(t) =O, (It) tE IR, Ax(t) = icx(t), de unde
x(t) E V", (It) t E IR.
c) Avem x'(t) = ice" u; Ax(t) = e"Au = ice" u, deci x'(t) =Ax(t), (It) tE IR,
2.7. Fie x' =Ax un sistem liniar omogen cu
astfel nct matricea A E M"(IR) este
peste IR fie {u" u
2
, ... , un} o n IR" cu
proprii ai matricei A. Atunci de
x'
2
J, ... , x<nJ} c S, unde x<'>(t) = e"'' u,, cu A, E IR, (i = 1, 2, ... , n} valorile
>'roprii ale lui A, este un sistem fundamental de
Din punctul c) x(il,
1, 2, ... , n, este a sistemului x' =Ax. Pentru t =O
= u,, deci {x'!J(O), x'
21
(0), ... , x'"
1
(0)} = {u
1
, u
2
, ... , u,) este sistem liniar
de vectori n IR". Conform teoremei 2.2, c)
x'
2
1, ... , x'"
1
} c S este sistem liniar independent. Deoarece dim!RS = n
tec>re:ma 2.2, d), {x'
11
, x'
21
, ... , x'"J} este n S, deci este sistem
'llnda:ment:>l de
n concluzie, n cazul cnd matricea A E M"(IR) este diagona-
peste IR, A
1
, A
2
, ... , An E IR snt valorile sale proprii {u
1
, u
2
, ... , un} este
;;;y.vu,.u n lRn cu vectori proprii atunci o matrice fun-
a sistemului x' =Ax este
X(t) = (e"'' u
1
le"
2
' u
2
1 ... le'"' un).
studiem acum cazul cnd matricea sistemului (1) nu este
;mag<m:Hl'mtnH, dar are proprietatea toate valorilor sale proprii snt reale,
polinomul caracteristic al matricei A se descompune n factori liniari
IR. n acest caz matricea A poate fi la forma Jordan
IR (teorema I.3.20 din capitolul 1), deci TE M"(IR), T
nct T'
1
AT = J, unde J este matrice Jordan. Vom folosi forma
Jordan pentru rezolvarea sistemului (1).
2.8. Fie x' =Ax un sistem liniar omogen cu
1-'0eH.CI,enp astfel nct matricea A E Mn(IR) toate
Vallorile proprii reale. Atunci rezolvarea sistemului x' =Ax
reduce la rezolvarea unui finit de sisteme
280 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA Il)
liniare omogene cu de forma y' = Jp.), unde J,(A)
este o Jordan (de ordin r <: 1).
Fie TE Mn(lR), T astfel nct J = T'
1
AT este
matrice Jordan. schimbarea de x = Ty, deci:
x' = Ty + Ty' = Ty'. Sistemul (1) se scrie echivalent sub forma
Ty' =ATy, sauy' = T'
1
ATy, deci sub forma
(2) y' = Jy.
Deoarece J = diag (J,, (A
1
), J,, (A
2
), ... , J,, (Ak)) unde J,, (A;), i = 1, 2, ... , k,
snt celule Jordan, iar k este de celule Jordan din matricea J,
sistemul (2), este echivalent cu k sisteme de
forma
(3) y' = J,,(A;)y,
unde am notat tot cu y vectorul de cu o parte din
necunoscute Yp y
2
, ... , Yn sistemele de tipul (3)
atunci sistemului (2) din formula x = Ty,
sistemului (1).
Trecem acum la rezolvarea sistemelor de tipul (3).
TEOREMA 2.9. Fie y' = J,(A)y un sistem liniar omogen cu
unde J/A) este o Jordan de ordinul r
A E lR. Atunci o matrice a sistemului este
1 o o o
(4)
Y(t) =eAl
1
t/1!
o
1
o
o
t'-
1
/(r-1)! t'-
2
/(r-2)! t'-
3
/(r-3)! 1
Scriem sistemul (3) sub
y; = Ay,
y; = y, +Ay2
(5) y; = Y2 + AYa
Y; = Yr-1 + Yr
y; = Ay
1
este o are
y
1
(t) = C
1
i' (vezi teorema 1.3). nlocuind pe y
1
n a doua a sistemului
(5) y; =Ay
2
+C
1
e'', care are
yz(t) = C'lf'M + C
1
te" (vezi corolarul teoremei 1.4). nlocuind acum pe y
2
n
a treia a sistemului (5)
Y3 = AYa + (C2e" + C,teM),
care are y
3
(t) = C
3
eM + C
2
t 1 1! e'' + C
1
t
2
1 2! eAl.
Presupunem am aflat
SISTEME 281
Yr-l(t) C,_
1
e'' + C,._
2
t/1!e'' + ... + C
2
f-
3
/(r- 3)!e;v + C
1
f-
2
/(r- 2)!e;v.
nlocuind pe y,_
1
n a r-a a sistemului (5) din nou o
, care (conform corolarului teoremei 1.4) are
= C/" + C,_
1
t/1!e;v + ... + C
2
f-
2
/(r- 2)!eA1 + C
1
f-
1
/(r- 1)!e't
n final, sistemului (5) sub forma
y,(t)
1 o o
t/1!
t
2
/1!
1
t/1!
o
1
o
o
o
1 cr
o matrice a sistemului (3) are forma n formula
Pentru sistemul (2), o matrice
sub forma
(6) Y(t) diag(Yi (t), Y
2
(t), ... , :\k (t)),
fiecare Y,(t), i 1, 2, ... , k, are forma (4). Atunci, o matrice
sistemul (1) are forma X(t) T Y(t).
rezultatele de mai sus se rolul important pe care l valo-
nr<mri'i ale matricei unui sistem liniar cu
,va cnd valorile proprii snt complexe se similar;
matrice permite o tratare
2.3. unei matrice; la sisteme
A E Mn(<C) o matrice oarecare, (a, )
1
<' '< ; ea se poate identifica deci
'J
'jn1nctul (aw ... , a
1
n, a
21
, ... , ann) din <C"' are loc izomorfismul de
ctc.riftle complexe Mn(<C)"' <C"'. n particular, structura de Banach de
<C"' se poate transfera la M"(<C). Mai precis, definind
IIAII= Lla,)",
i,j
ihl-.tifi,no pe M,.(<C); se imediat A, B E M"(<C)
IC" (x atunci IIABII :SilA li IIBII, IIAxll :SilA li llxll jjA k jj :SIIAIIk,
k E JN'.
2.10. Fie o serie de puteri peste <C,
Lakxk

... ,
k;;.:O
raza de R > O.
Atunci pentru orice matrice A E Mn(IC) astfel nct IIAII < R, seria de
(1) LakAk

+a
1
A+a
2
A
2
+ ...
k?.O
282 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
este o serie n Banach M"(iC). (Suma ei se
cu f(A) se de matricea A de/).
Alegem r > O astfel nct li Ali< r < R. Se din teoria
seriilor de puteri seria z>kr
1
' este absolut deci

seria de numere reale pozitive L,l akl rk este Avem pentru orice
k?.O
k?: O,
lla,AIHa,fiiAii:o;fafIIAII' <fa,frk.
Conform criteriului de seria Z:llaA'II este
k?.O
seria de matrice }2akAk este absolut Atunci
k20
seria }2akA k este n Banach M"(iC).
k20
2.11. n 2.10 matricea f(A) se
poate exprima ca o de In, A, ... ,A"-
1
cu

Conform corolarului 1 al teoremei L3.2 a lui
Hamilton-Cayley, puterile A', k ?: n, snt liniare de
In, A, ... , An-l Fie V c M"(iC) vectorial generat de tin, A, ... , A"-
1
}. !
Din cele de mai sus orice polinom de matricea A
V. Deoarece f(A) este limita sumelor ale seriei (1),
de polinoame de matricea A, f(A) E V, V c.. M"(iC) este
nchis in M"(iC), ca orice finit dimensional al unui Banach.
2
2.3. Fie seria de puteri ex = 1 + ;! + + ... avnd raza de con
R = =. Pentru orice matrice A E M"(iC) IIAII < R este n dep li
aplicnd 2.10, seria de matrice
I
1 A 1 Az
S . .. . A
n. +- +- + ... este convergenta. uma acestei sern se noteaza e sau
1
1
2!
exp A se matricei A
eA E Mn(C)
(2)
de matrice snt date n
TEOREMA 2.12. a) e
0
=In; e!J =eAl n, (V) A. E iC.
b) A= diag (:\.
1
, :\.
2
, ... , A.n) E Mn(iC), atunci eA= diag(eA
1
, e'', ... , eA ).
c) A, B E M"(iC) AB =BA, atunci eA eE= eE eA= eA+E.
d) Pentru orice A E Mn(iC), matricea eA este (eArl =e-A.
T
1
AT A
e) Fie A E M"(iC) TE M"(iC), atunci e = T e
D A= diag (A
1
, A
2
, ... , AP) E M"(iC), atunci
SISTEME 283
A o
1 A
J,(A) = o 1
o o
o Jordan, atunci
1 o o o
1!1! 1 o o
eJ,.CA) =eA
1/2! 1!1! 1 o
l!(n -1)! 1/(n- 2)! l!(n- 3)! 1
h) A E M.(<C) tE IR, atunci (etA)' =A. etA (derivarea unei matri
derivarea element al matricei).
a) direct din formula (2); b) din formula
de<)arece Ak ... (\f)k E IN'.
eA+B = L _!_(A+ B)k = L _!__( k! Al.
1"
0
/ !(k -1)! '
.jrtformula binomului lui Newton care se la matrice care (n
de =BA). Atunci
e.A+B = L[ L I_Al_!_Bm]=(LI_Al)( L _!_sm)=eAeB.
k;::O l l m! t?:O l l m?:O m!
Ultima din teorema lui Mertens asupra produsului de serii,
se extinde direct la serii de matrice.
A(-A) = (-A) A aplicnd punctul c) eA . = = e
0
= I .
Pentru orice k E IN' avem (r-
1
AT'l = r
1
AT. Atunci

= I _!_AJr = I

= er-'AT.

din nou direct din formula (2), deoarece
Ak = ... , A;).
!oare,,e (Al,)H, = H,(Al,) punctul (c), unde
284 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
h) Aplicnd teorema de derivare a seriilor putem deriva
cu termen seria

(etA)'=A+I_tA2+I_t2As+ ... + 1 tk-tAk+ ... =
1! 2! (k-1)!
=A( (tA)
2
+ ... ) = AetA.
A E M"(IR) atunci, evident, eA E M"(IR)
eA E GL (n, IR).
TEOREMA 2.13. a) Fie A E M"(KJ (K = 1R sau <C). Atunci
mului x =Ax, care x(t
0
) = x
0
E K",
x(t) = eCt-to)A x
0
, (V) tE IR.
SISTEME 285
sistemului neomogen :i: =Ax+ b(t), tE I c JR, care
x(t
0
) = x
0
E K", t
0
E I, este
t
x(t) = eCt-tolA x
0
+ J .Ct-<)A . b(
'o
a) Avem
:i;(t) = (e(t-tolA )'. x
0
= Ae(t-to)A x
0
= Ax(t), (\i) tE JR,
sistemul. Apoi x(t
0
) = e
0
A x
0
= Inxo = x
0
, deci conform
de unicitate a x(t) = e(t-tolA x
0
este
Cauchy date.
t
:i;(t) = Ae<t-t,lA x
0
+ AetA J e--tA M + etA e-tA b(t) = Ax(t) + b(t),
t,
!, deci x(t) sistemul. Apoi x(t
0
) = x
0
+O = x
0
, deci
t
x(t) = elt-tolA x
0
+ J e<t-<)A b(
to
problemei Cauchy date.
a) Matricea etA este o matrice a sistemului
,)J\'Ialtrice.a <'P(t
0
, t) = e(t-tolA este matricea de de la t
0
lat.
nt'el"J[>r<etre presupunem x = (x
1
, ... , x"f este vectorul
unui sistem dinamic a lege de este
x + b(t) cu b(t) de continue pe un interval/.
formula din teorema 2.13, b) permite determinarea vectorului de
orice moment tE I din lui la un moment t
0
. Aceasta este
cele mai frumoase importante formule de
utilitatea unei matrici.
n sistemul :i: =Ax+ b(t) se face schimbarea de x = Ty cu T
atunci :i: = Ty sistemul devine y = r-
1
ATy + r-
1
b(t).
T convenabil, ?
1
AT = J (forma Jordan) notnd ?
1
b(t) = b
1
(t),
devine y = Jy + b., (t). Dar J = diag (J
1
, ... , J,) cu J
1
, ... , J, celule
. Sistemul se n r subsisteme de forma i =Jz+b
2
(t) cu J
Jordan. decuplare este intensiv n teoria sistemelor
A E M"(!R); pentru' orice tE JR g': JR"--+ JR",
prin g'(x) = etA x, (V) x E !Rn.
I);()RJgMA 2.14. Perechea (IR", {g'J) este un curent definit de un grup
parametru de difeomorfisme ale lui JR" orice
cp(t) = g'(x) a unui punct x E JR" este o a sistemului
x =Ax.
[)EMC>NEiTlllAl'IE. g : !R X JR"--+ !R", g(t, x) = etA x, (li) tE !R,
E JR" este n plus,
286 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
g'+'(x) = e(<+.JA x = etA e<A x = (g' o g')(x),
iar g
0
(x) = x pentru orice x E JR". (IR", !g'}) este un curent definit de un
grup cu un parametru de difeomorfisme ale lui R". Aplicnd teorema 1.1 este
suficient cmpul vectorial al vitezelor curentului n punctul
x E TRn. Avem
v(x)=dg'xl =i.(etAx)l =Ax,
dt tO dt tO
deci orice este o a sistemului :i: =Ax.
COROLAR. unui sistem :i: =Ax, A E M"(IR) definesc un curent
global pe JR".
Acest rezultat exemplul care teoremei 1.1.
EXEMPLE (relativ la calculul lui etA).
1) Calculul lui etA se poate face folosind forma Jordan a matricei A
din teorema 2.12. Atunci el se reduce la calculul lui e'J,(1.J unde
J,('A) este Jordan. Procednd ca n teoremei 2.12 g), se
formula
1 o o o
1J1! 1 o o
etJ,.CA) = ef..t
t
2
11! 111! 1 o
tr-
1
/(r-1)! t'-
2
!(r- 2)!
1J1! 1
care este cu matricea (4) din teorema 2.8.
n cazul cnd valorile proprii "A,. 'A
2
, ... , 'A" ale matricei A snt simple
o pentru calculul lui etA, a apela lajordanizare; anume
(*) etA = i>l.,t. (A-'A
1
l") ... (A-'Akl") ... (A-'A"l")
kl ('Ak -'A,) ... ('Ak---:-'Ak) ... ('Ak -'A")
(simbolul eliminarea factorului respectiv).
alegem cte un vector propriu vk pentru "- E cr(A), 1 :0: k :0: n. Conform prop;
2.11, a", a,. ... , a"_
1
astfel nct etA = aJ" + a
1
tA + ... + a"_
1
t"-
1
A"-
1
. Dar
A vk = 'Akvk deci U vk = pentru orice ntreg p 2 O ca atare
p
tA AP "A,tP ).kt
e Vk = .LJ --vk = L.J --vk = e vk
pO p! pO p! .
etA = aJ" + a
1
tA + ... + a"_
1
t"-
1
A"-
1
la dreapta cu v.,;
e).kt =a"+ a
1
t'Ak + ... + a"_
1
t"-'Xr
1
, 1 :0: k :0: n rezolvnd acest sistem:;
relativ la a
0
, a" ... , a"_" se formula
Ca un exemplu, fie atunci cr(A) = {1, 2} conform(*), avem
SISTEME 287
e'A =e'. A-2!2 +e2'. A-!2 =(e' 2e2t ;,2e'J.
1-2 2-1 O e
2) Fie A= -3 -4 -3 . Conform exemplelor date n capitolul I, pre-
[
1 -1 -1]
4 7 6
Pnt.llre.aalgoritmului dejordanizare, avem crA = {-1, 2} lund
avem

B
2
), unde B
1
=(-1)
o -1 o 1 2
teoremei 2.12 e, f, 7'""
1
. eAt. T = diag (e-l' e
8
2
1
).
. [e-
1
O O l
Dar eBz'

eAt =T O e
21
O -T-
1
.
\ O te2t e2t
3) Fie

Conform exemplelor amintite anterior crA = {1}


o -1 -1
[
1 o -2 1] [1 o o o]
o -1 -2 o - -1 1 1 o o .
T =
0
_
1 2 0
rezulta T AT = J =
0 1 1 0
dec1
0021 0001
e' o o o
te' e' o o
eAt =TeJt T-1 = T
t
2
t
.r-'.
2e
te
1
e' o
o o o e'
3) presupunem o se la momentul t n
!UrtctlJl (x
1
(t), x
2
(t)), astfel nct :i:
1
= x
1
+ 2x
2
, :i:
2
= 2x
2
, iar la momentul t =O
se n punctul (1, 7). Ne propunem la ce moment ea se
pe dreapta x
2
= 14.
(
1 2) tA 2t t 21 T
:i; =Ax unde A=
0 2
deci x(t) = e x(O) = (14e - 13e, 7e ) .
7e
21
= 14 t = momentul cerut.
288 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA li)
2.4. de ordin superior
Se de ordinul n orice de forma
(1)
(ni_ F(t ' " (n-1))
X - ,X,X ,X , .. ,X ,
unde F: U ->IR este o (de C', r?: 1) pe domeniul
U c 1R''*
1
Forma (1) se mai forma a
le. Uneori se de ordinul n sub implici-

(2)
"'(t ' " (n-1) (n)) O
'V ,X,X ,X , .. ,X ,X = ,
unde <P : D-> 1R este o (de C', r?: 1) pe un domeniu
D C JRn+2.
2.4. Se a (1) o de C",
cp : I-> 1R pe un interval I b) cIR, pentru care:
a) punctul (t, cp(t), cp'(t), ... , cp<"-
1
\t)) lui U, (V) tE J;
b) pentru orice tE J, cp<"l(t) F(t, cp(t), cp'(t), ... , cp<n-
1
1(1)).
Se orice punct (1
0
, u
1
, ... , un) din U; problema
Cauchy n a determina o cp(t) pe o ve-
a lui t
0
astfel nct cp(t
0
) u
1
, cp'(t
0
) u
2
, ... , cp<"-
11
(t
0
) deci
cp primele ei n - 1 derivate au valori prescrise n t
0
.
TEOREMA 2.15. (1) este cu sistemul
de n de ordinul I
.il =x2
(3)
.i2 =x3
n sensul cp este o a (1), atunci vectorul
din derivate (cp, <jl, ip, ... , cp<"-
11
) este a sistemului (3), iar
(cp" ... , cp") este a sistemului (3) atunci cp
1
este a
(1).
Fie cp a (1) cp
1
cp,
(j)z ... , (j)n Atunci q,, <Pz ... , <Pn-1
F(t ) d ' t ] d f t" ( (n-
1
)) t
'Pn = , cp
1
,cp
2
, ... ,<:pn , ec1 vec oru e unc,n q>, <p, ... , <p es e
sistemului (3). Reciproc, fie (cp
1
, cp
2
, ... , cp") o a sistemului (3)
cp
1
cp. Din ntia a sistemului (3) <jJ cp
2
, din a
avem ip cp
3
, ... , din a (n- 1)-a (j)Cn-ll cpn n din
an-a cp<nl F(t, cp,<jl, ... , cp<"-
11
), cp cp
1
este a
ei (1).
SISTEME 289
Fie (t
0
, u" ... , un) E Uun punct fixat. cp a (1)
iltti'"f>we
(4) cp(t
0
)=u,, cjl(to)=uz, ... , cp<n-ll(t
0
)=un,
numai (cp
1
, cpz, ... , cpn) a sistemului (3) sa-

cp,(to) = u,, cpz(to) =Uz, ... , cpn(tO) =Un,
ce evident din teoremei 2.15.
, ntre (1) sistemele (3)
probleme Caucby formulate
CC>R(lL.II.R. Fie (t
0
, u" ... , un)/E Uun punct fixat. Atunci ecua
(1) cu ( 4) este ntr-o a
t
0
(de fapt orice cu coincid pe
l.te,rsec1;ia intervalelor de
Se teoremele 2.15 1.8.
1) Legea a doua a dinamicii conduce la de
m3i = f(t, x, x), unde x(t) este unei particule de m la mo-
t ntr-o rectilinie, sub unei f Se astfel o
de ordin IL Punnd x
1
= x Xz = x, x
1
= x
2

1
= -f(t, x
1
, xz), deci este cu sistemul de ordinul
m
Problema Cauchy pentru revine la a fixa un moment t
0
,
Tfa.nulrn<,re u" uz a determina x(t) pentru care x(t
0
) = u" x(t
0
) = u
2
alte cuvinte, a determina particulei la orice moment cunoscnd
viteza ei la momentul t
0
). De fapt prima Cauchy a
2) Fie un circuit electric R-L-C (figura V.ll).
Notnd cu q sarcina care trece de la o pla-
la a condensatorului cu i = dq curen-
dt
tu!, L di + Ri + !L = O. Presupunnd cunos-
dt c
cute q
0
= q(O) i
0
= q(O), se o
Cauchy pentru Lij + Rq + q =O.
lnltroducrtd x
1
= q, x
2
= x
1
= q = i, este echiva-
cu rezolvarea unei probleme Cauchy pentru sistemul liniar
290 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
Tipuri particulare de de ordin superior
(fie pentru evitarea automatismelor)
cteva tipuri de de forma F(x, y, y', ... , y<"J) cu necunoscuta y(x),
X EI cIR.
a) /"J f(x) cu f: I -7 IR se prin n
succesive; depinde de n constante arbitrare.
EXEMPLU. Fie y"' x - cos x. Atunci
2 3
x
2
-sinx+C
1
, +cosx+C
1
x+C
2

x4 x2

24
+sinx+C
1
z-+C
2
x+C
3
cu CvC
2
,C
3
constante arbitrare (aici se
poate IR).
b) O de forma F(x, y<>, /k+ll, ... , y'"
1
) n care lipsesc explicit
y, y', ... , y<-1) reduce ordinul cu k punnd y<> z.
EXEMPLU. Fie de ordinul IV: y<IVJ- y"' x; punnd y"' = z se
de ordinul nti z'- z = x.
c) omogene n y, y', ... , /"J n acest caz se u =
se face schimbarea de -7 u(x)); = u y,
y" = u'y + u y' = u' y + u
2
y = (u' + u
2
) y etc. scade ordinul cu
unitate.
EXEMPLU. Fie y y"- 2/
2
Punnd y' u y,
y (u' + u
2
) y- 2u
2
y
2
=O, deciy =O sau u'- u
2
=O, de unde
du= u
2
, = dx, _.!_ x+C
1
, - y, =x +C
1
, dy y(x) =__S_.
dx u u y y x+C
1
x+C
1
d) autonome (invariante n timp). Acestea snt n
explicit variabila revenind la mai vechi,
de forma F(x, x, ... , x<"
1
) =O, n care necunoscuta este x(t) dar t lineP,:-
te explicit. Majoritatea legilor fizice snt de acest tip. n acest
se x = p de ca p(x) deci se face SCJ1mno:>rea
x(t) -7 p(x); avem
x = p, x = dx = dX dx = dp :i: = p. p'
dt dxdt dx ,
... dx dx dx d ( dp) ( 2 ") t
x = dt = dx dt = dx P dx P = P p + PP e c.
SISTEME 291
reduce ordinul cu o unitate.
Justificarea denumirii de n timp provine de la faptul
x(t) este atunci pentru O, x(t) = x(t + este de
aseJneriea
e) liniare de ordinul n (de gradul nti n
derivatele acesteia) vor fi studiate n detaliu n paragraful
Printre de acest tip cu
Euler, Bessel, Legendre, Lagrange, Schrodinger, Mathieu,
etc., unele studiate la cursul de sau la cursurile de specialitate.
Asupra unora dintre ele vom reveni ulterior (de exemplu n capitolul de
speciale).
2.5. liniare de ordinul n (n ?: 1)
Folosind de teorema 2.15, vom studia acum
de ordinul n, cu ajutorul rezultatelor de la sisteme
de ordinul I. Forma a liniare neomo-
de ordinul n, cu variabili este
(5) a
0
(t)x
1
") + a
1
(t)x
1
"lJ + ... + a"_
1
(t)x +a" (t)x = b(t),
ai, b : I--> IR, O os; i os; n, snt continue pe intervalul I cIR a
0
;t O.
b =O b(t) (V) tE !), atunci (5) se omoge-
eventual I, putem presupune a
0
(t) * O, (V) tE I atunci
(5) poate fi la forma
(n) a" (t) a"
1
(t) , a
1
(t) (n-1) b(t)
x =---x- x - ... ---x +--.
a
0
(t) a
0
(t) a
0
(t) a
0
(t)
(6)
Din teoremele 2.15 2.1 (5) snt definite pe tot
nterva,Jul I c IR.
a) Fie S
(7)
(n) a" (t)
X :::::---X
a
0
(t)
a"
1
(t) , a
1
(t) ln-1)
x - ... ---x .
a
0
(t) a
0
(t)
Atunci S este un vectorial peste 1R dimn<S = n.
b) Fie Iiuiare neomoge-
(6) xP E ..1' o Atunci ..1'= S + xP.
a) Faptul S este vectorial peste IR este evident
ca n teorema 2.2 (a). Sistemul (3) se scrie n
(7) sub forma
292 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
(8)
este un sistem cu matricea
o 1 o o
o o 1 o
(9) A(t) =
Fie S vectorial peste 1R al sistemului liniar (8)
e: S -7 S, de teorema 2.15, 6(<Pv <P
2
, .. ,<Pal= <P
1
. Din teoreno::f;'
2.15 e este cum este evident e este
izomorfism de vectoriale. Aplicnd teorema 2.2 (d),
dim!RS = n.
b) este se face la fel ca n Ierna 2.4.
2.5. a) Orice n vectorial S al
omogene (7) se sistem fundamental de
b) Fie {<P" (j)
2
, ... ,<Pal un sistem fundamental de pentru (7).
Se wronskianul (7) wronskianul sistemului asociat
are forma
Pe baza rezultatelor de la sisteme liniare
rele:
1) Din teorema 2.3 (Liouville)
f al(,:) dt"
W(t) = W(tole 'o ao(T)
2) Din teorema 2.16 orice x E Sare forma
X::= Cl<Pl + Cz<p2 + ... + Cn<fln, ci E iR, i = 1, 2, ... , n,
(C, constante), unde !<P" (j)
2
, ... , <Pa) este un sistem fundamental de
SISTEME 293
!S)AJ>li<:ind metoda constantelor" (teorema 2.5), se poate afla o
xP E ./ pentru (6). Se
X/tl = C
1
(t)q>
1
(t) + C
2
(t)q>
2
(t) + ... + Cn(t)q>n(t).
n teoremei 2.5 (Lagrange) se pentru
... ' sistemul alge brie liniar:
C{q>
1
+ C2q>
2
+ ... + =O
C
' ' C' ' C' ' O
!<i'l + z<i'z + ... + n<i'n =
C' ,
0
(n-1) + C' ,
0
(n-1) + + C' ,.(n-1) = b(t)
1'+'1 2't'2 n'+'n )
a
0
(t)
.!leterminanttll nenul W(t), sistem care se poate deci rezolva.
pentru (5) se o xP(t), atunci
x = xP y, se o n y(t) n care coeficientul lui y este
nul; ca atare, punnd y = z, ordinul scade cu o unitate.
2.6. Cazul
cu
o de forma
(11) x(n) + a1x(n-
1
) + ". + anx = o,
ai E K (K = IR sau ce). Aplicnd teorema 2.15 rezultatele de la sisteme
(11) snt definite pe IR snt
C"'. Folosind teoremele de la sisteme cu
am putea da forma (11), dar vom face aceasta

2.6. Polinomul P(X! =X'+ a
1
X'-
1
+ ... +an E K[XJ, asociat
(11), se polinomul caracteristic al
liniare cu omogene.
Se imediat P(XJ este polinomul caracteristic al
A a sistemului asociat (11) (vezi formula (9)).
vom situa n cazul K = ce fie
(12) P(X) =(X- A
1
)"!(X- z )"' .. .(X- P)"P, n
1
+ n
2
+ ... + nP = n,
sC<lmpwnei:ea polinomului caracteristic P(XJ n factori liniari peste ce.
cu D operatorul de derivare n raport cut
D = i_: c-(IRJ-> C(IRJ
dt '
I a C"'(IR) cu valori complexe).
Asociem polinomului caracteristic P(XJ operatorul
P(DJ: c-(IRJ _, c-(IRJ, PCDJ = w -A
1
I)"' o w -A
2
I)"' o ... o CD-Apll"' .
...,.,,.l\.2.17. Pentru oricex E C"'(IR) avem
(13) P(D)x = x'"
1
+ a
1
x("-
11
+ ... + anx,
x este a (11) numai P(D)x = O.
294 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
Vom demonstra n cazul n = 2, cazul general
rezultnd n mod analog folosind lui Viete. Fie deci x E
Atunci
P(D) = CD-A.
1
1HD-1.
2
1).
P(D) = (D -A.
1
l)((D- A.
2
1)x) = (D- 1.
1
1) CDx- A.
2
x) =
= (D- 1.
1
1)(:i: -A.
2
x) = (x- A.
2
x)' -A.
1
(x- A.
2
x) =
= i -(A.
1
+ f.
2
)x + A.
1
A.
2
x = i + a
1
x + a
2
x.
avem
(D- f.
1
l)o(D- A.
2
1) = (D- 1.
2
1) o (D- 1.
1
1),
deci operatorii (D- A.
1
1), (D- A.
2
1) ntre ei.
LEMA 2.18. Avem
(D- Ail(eMx(t)) = eM ikl(t).
k. Pentru k = 1 avem
(D- f.l)(e"x(t)) = (eMx(t))' -AI/'x(t) = Jce"x(t) + e"x' (t)- Jce"x(t) = e"x' (t).
Presupunem pentru k - 1 ;" 1
(D- A.l)k (eMx(t)) = (D- A.l) o (D- J.Il-
1
(e"x(t)) =
= (D- A.l)(e''x(k-ll(t)) = e"x<kl(t).
LEMA 2.19. Fie A., o de multiplicitate n, a polinomului
caracteristic P(X). Fie Q E C[X) cu grad Q :> n, -1. Atunci
e'''Q(t) este a (11).
Din !ema 2.18 avem
(D- A.,l)"' (e'-''Q(t)) = e'''Q("'
1
(t) =O, (V) tE IR.
Aplicnd !ema 2.17,
P(D)(e'''Q(t)) = (D- A.
1
1)"' o ... o (D-A. PJ)"P (D- A;l)"' (e'iQ(t)) =O,
(V) tE IR, deci e'''Q(t) este a (11).
TEOREMA 2.20. Fie A.
1
, A.
2
, ... , f.P cu n" n
2
, ... ,
polinomului caracteristic (12) al omogene cu
(11). Atunci cu n = n
1
+ n
2
+ ... + nP
_ /..
1
t _ t
1
t _
1
n
1
-1 lt
x
1
- e , x
2
- e , ... , xn
1
- e ,
_ A
2
t _ t A
2
t _ tnz-1 A
2
t.
Xnl.+l- e ' Xnt+2- e ' ... , Xnl+nz- e '
este un sistem fundamental de al (11).
Conform lemei 2.19 toate cele n snt
(11). Deoarece S are dimensiunea n (teorema
(a)) este suficient sistemul celor n este
independent. O a acestora ne o de forma:
(13) Q
1
(t)eJ..,t +Q
2
(t)e'''+ ... +QP(t)e'P
1
=O, (V) tE IR,
SISTEME 295
grad Q, = n,- 1 (i = 1, 2, ... ,p). Facem derivata unei
forma Q(t)e"' cu A* O are forma Q(t)eM, unde gradQ = gradQ.

(Q(t)e).')' = Q'(t)eM + AQ(t)e).f = (Q'(t) + AQ(t))e).',
= AQ(t) + Q'(t) cum A* O, gradQ = gradQ.
Scriem acum (13) sub forma
Q
1
(t) +Q
2
(t)e
1
).
2
."
111
+ ... + QP(t)e().P-).
111
=O, (\i) tE lR,
de attea ori dispare Q
1
(t). o de forma
Q
2
(t)ei).,-).,lt + ... + QP(t)e().P-"
111
=O, (\i) tE lR,
gradQ, = gradQ,, i = 2, ... ,p. Repetnd procedeul n final o
de forma
Q;(t)ei"p'p-!Jt = 0, (\i) tE lR,
gradQ; = gradQv De aici Q; =O, de unde avem QP =O
(13') Q
1
(t)e).
11
+ ... +QP_
1
(t)e).P-
11
=O, (\i) tE lR.
?Repetlnd analog
QP_
1
=O, QP_
2
=O, ... , Q
1
=O,
sistemul celor n din teoremei este liniar independent.
COR.OL.AFl. Presupunem polinomul caracteristic al (11)
reali, P(X) E lR[X], fie (12) descompunerea sa n fac
liniari peste <C. Atunci din sistemul fundamental de dat n
nrc,mca 2.20, se poate un sistem fundamental de reale
(11).
Deoarece P(X) are reali, sale
se n perechi complex conjugate. Atunci din
;ueut.a 2.20 se n perechi complex conjugate.
Trebuie n expresia unor
ale sau sisteme (x' =A x) cu apar
polinoame, eM, trigonometrice cos sin
ale acestora .
. ,,EJ!:El>I:PLE. 1) o de ordinul doi cu
x +ax+ bx =O, a, b E IR. Polinomul ei caracteristic este
+aX+ b. lui, notate A
10
A
2
, snt reale distincte,
un sistem fundamental de este {e).
1
', e"''} a
va fi x(t) = C
1
e).
11
+ C
2
e).
2
' (pe lR), cu c" C
2
constante arbitrare.
z E lR, atunci x(t) = C1e).
1
' + Czte).
1
'' iar A12 =a Pi (a, pE IR),
x(t) =

).
x(t) = (D
1
cos Pt + D
2
sin Ptle"' cu D
10
D
2
constante reale arbitrare.
efectiv pentru i + 2x- 3x =O
iSnt>rt.;v 4i + 4x + x =O; n primul caz P(X) = x' + 2X- 3 =(X- 1)(X + 3) n
296 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
al doilea caz P(X); (2X + 1)
2
. va fi x(t); C
1
e' + C
2
e-
3
' [respec-
_.!.t _.!.t
tiv x(t); C
1
e 2 + C
2
te 2 ], cu Cv C
2
constante arbitrare.
3) Pentru pendulului x + ro
2
x; O (ro> 0) avem P(XJ; X'+ ro
2

A.
1
,
2
; iro deci va fi x(t); C
1
cos ffit + C
2
sin ffit, tE IR. Iar pen-
tru y" + 2y' + 7y; O cu necunoscuta y(x) avem A
1
,
2
; -1 iJS
y(x); e-x(C
1
cosxJS + C
2
sinxJSJ.
4) a xrv - 2x + x ; O; n acest caz,
P(X); X'- zx8 +X'; X'(X- 1)
2
A.
12
; O, A
3 4
; 1 deci
x(t) ; C
1
+ C
2
t + C
3
e' + C
4
te' cu C", 1 i k 5 4, arbitrare.
Fie
(14)
(n) (n-1) - b(t) f J JR
x +a
1
x + ... +anx- , E c ,
o cu ai, i; 1, 2, ... , n
(ai E K; K; 1R sau IC). Pentru calculul unei particulare a sa putem
aplica metoda constantelor. n cazul unor particulare b(t) se
poate aplica metoda cteva asemenea
cazuri particulare:
I) b(t) A, a E IC.
a) a* A.
1
, j; 1, 2, ... ,p, atunci se poate afla o
x/t); Ce"" nlocuind n (14) se constanta CE K.
b) a; A Jo, atunci se poate afla o xP(t) = Ct"ioe"',
CEK
Il) b(t); A
1
cos flt + A
2
sin flt; A
1
, A
2
E C, fl E 1R.
a) ifl * AJ,j; 1, 2, ... ,p, atunci se poate afla o
X/tl; c, cos flt + Cz sin flt, el> Cz E K.
b) ifl =A Jo, atunci se poate afla o
xP(t); t"io (C
1
cosflt + C
2
sinflt), C
1
, C
2
E K.
III) b(t) =polinom de gradul k cu n K.
a) O* A; j; 1, 2, ... ,p, atunci se poate afla o
xP(t) = Q(t), polinom de gradul k cu din K, care se
prin verificare.
b) O ; A Jo, atunci se poate afla o x P (t) = t".io Q(t ), Q
polinom de gradul k.
EXEMPLE. a liniare
x + x; 5t + cos3t. a omogene este x
0
(t) = C
1
+ C
2
e-';
o de forma xP(t); (At + B) t + C cos 3t + D sin 3t.
Scriind pentru orice tE lR, 2A+B=O,
2A; 5, 3D- 9C; 1, 3C + 9D; -1 se A, B, C, D, iar
va fi x(t) = x
0
(t) + x/t).
SISTEME 297
2) a x + 4x =
21
.
omogene este x
0
(t) = C
1
cos 2t + C
2
sin 2t. O se
doar prin metoda constantelor"; anume
xP(t) = C
1
(t) cos 2t + C
2
(t) sin 2t, unde c; sin2t =O,
c; (-2sin2t) + = -
1
-, etc.
cos2t
(1) Metoda pentru sisteme liniare
l)mtogene cu
i: =Ax, A E Mn(I[), un sistem Folosind operatorul de
lArivme D = .i.:c-(IR)-; c-(IR), extins pe componente, putem scrie sistemul
dt
=Ax sub forma Ax -Dx =O sau (A -D ln)x =O.
Aplicnd "regula lui Cramer" (n forma n care o este
inele, nu numai n corpuri),
det (A- D ln)(x
1
) =O, ... , det (A- D ln)(xn) =O,
x = (xv ... , xnl. P(XJ E K[X] este polinomul caracteristic al matricei
atunci det(A-DIn)=(-1)" P(D), deci am
omogene cu (de ordinul n) pentru componentele
vec:tmul-ui de x:
P(D)x
1
=O, P(D)x
2
=O, ... , P(D)xn =O.
Rezolvnd una dintre de exemplu P(D)x
1
=O substituind x
1
n
{si:;tem, un sistem cu n - 1 necunoscute, dar neomogen.
Procednd ca n cazul algebric (cu Cramer) se poate aplica procedeul
tli'!atru sisteme neomogene.
EXEMPLU. Fie sistemul
i:
3
= 7x
1
+x
3
.
Derivnd prima cont de date
x
1
=i:
1
+i:
2
=(x
1
+x
2
)+(x
1
-x
2
-x
3
) = 2x
1
-x
3
;
'dE!r1rn.d o
x
1
= 2i:
1
-i:
3
= 2(x
1
+x
2
)-(7x
1
+x
3
) = -5x
1
+ 2x
2
-x
3
.
Eliminnd x
2
, x
3
din x
1
= x
1
+ x
2
, :X
1
= 2x
1
- x
3

= -5x
1
+ 2x
2
x
3
, o cu necunoscuta x
1
(t).
Anume, avem x
2
= X
1
- x
1
, x
3
= 2x
1
- X
1
nlocuind n ultima,
x! - i
1
- 2:<
1
+ 9x
1
= o.
Metoda permite reducerea sistemelor de ordinul I la
de ordin superior. sistemele de ordinul I snt
cu de ordin superior. n plus se vede sistemele
ordinare de orice ordin se pot reduce la sisteme de ordinul I prin
298 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
a de necunoscute. De exemplu,
sistemul
{
y" -z" -y'
2
+2x =O
ZN +y'= o
se reduce la un sistem de ordin I punnd y' = u, z' = v deci u'- v' = u
2
- 2x,
v' = -u se un sistem cu 4 4 necunoscute y(x), z(x), u(x), v(x).
(2) Rezolvarea Euler.
Se Euler o cu
variabili, de forma
(15) xn y(n) + alxn-lyCn-l) + ... + an-lxy' +any = b(x),
unde a, E K, i = 1, ... , n, b : I--> K O <l I. O Euler se poate transforma
ntr-o cu prin schimbarea de 1 x 1 = e'.
Vom analiza cazul x >O; cazul x <O se analog. Avem:
' dy dy dt . -t
y =-=--=ye
dx dt dx
y"= dy' = dy' d(ye-') =e-z'(ji-y).
dx dt dx dt
Presupunem ylkJ = e-kt Pk(D)(y), unde Pk este polinom de gradul k cu
coeficienti constanti (din K! D = i_ (operatorul de derivare). Atunci obti-
, ' dt
'
nem:
lk+lJ _ d/kJ _ -t d(e-ktpk(D)(y)) _ -lk+ll'-P, (D)( )
y - dx - dt dx - e dt - e k+l Y '
unde Pk+l este un polinom de gradul k + 1 cu
pentru orice k = 1, 2, ... , n avem xky<kJ = Pk+
1
(D)(y), deci (15) devine o
cu
EXEMPLE. 1) Fie Euler x
2
y" + 2xy' =cos (In x). schimbarea
de x=e', e
21
e-
21
(y-y)+2e
1
e-'y=cost,
y + y =cost; a acesteia este
(
t) e e -t
1
. t
1
Y =
1
+
2
e +2sm -
2
cost,
iar a este
y(x) =el+ e
2

X 2 2
pe intervalul I = (0, =).
2) R(r), pentru O< r < 1, ale
r
2
. R" + rR' - R = O.
Punnd r=e
1
devine e
21
e-
2
'(R-R)+ete-' R-R=O,
" t e
R- R =O, de unde R(t) = e
1
e + e
2
e-' R(r) = e
1
r + -
2
cu e
1
, e
2
constante
r
arbitrare. Pentru a pentru O< r < 1, n mod necesar
e
2
=O se R(r) = e
1
r, cu e
1

SISTEME 299
3. Integrale prime pentrn sisteme
3.1. Integrale prime legi de conservare
. sistemul de ordinul I
{
:i:
1
;x
2
X2 =-XI.
Se n lungul curbe integrale y: I--) 1R
2
, y(t); (x
1
(t), x
2
(t))
x
1
:i:
1
+x
2
:i:
2
; x
1
x
2
+ x
2
(-x
1
) deci ! (xf
+ xi constant. 111Cx
1
, x
2
) xf + care evident nu este
devine n lungul (curbe integrale) a
sis.ternului considerat. Se mai spune 111 este o iar

C (constant) este o lege de conservare pentru sistemul considerat.


x
1
, x
2
snt ca parametri de stare ai unui anumit sistem
atunci 111 este de stare.
un exemplu poate mai Fie un corp de m
n sub F mg. Atunci corpu-
este de sistemul x w, w -g, unde w este viteza lui x dis-
de (parametri de stare). de stare
2
mgx + m; este n lungul traiectoriei, deoarece
E mgx+mww mgw +mw(-g)
aici legea energiei. Cu schimbate, punnd
x, x
2
w, sistemul este asociat cmpului de vectori v(x
1
, x
2
) (x
2
, -g).
legilor de conservare (n lungul ale sistemelor
descrise prin sisteme este un fenomen deosebit de
.lirmort.Pmt. va fi analizat n continuare.
un sistem autonom :i: v(x), asociat unui cmp
vectori v : U--) lR" de C' (r;, 1), definit ntr-un domeniu U c lR". n
explicit sistemul se scrie
l
xl .. :,
Xn -Vn(xl, ... ,xn),
v
1
, ... , un snt componentele cmpului v. n exemplul anterior avem n 2,
U JR
2
v
1
(x" x
2
) x
2
, vz(x" x
2
) -x
1
.
Sistemul anterior se poate scrie "sub astfel
dx, ... dxn dt).
vl un
Revenind la anterioare, cimpul v punct x E Uun
tangent v(x) E TxU =o lR". f(x
1
, ... xn), f': U--) lR este o de
C
1
pe U, atunci pentru orice X E u se poate considera derivata lui f' n
300 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
punctul x n vectorului v(x),
: (x) sau Lj lx. Reamintim de la
cursul de aceasta este
n ar
pnn LJix L-::;-(x)v;(x), unde v
1
, ... , u.
i=ldXi
snt componentele lui v.
3.1. Se derivata
f: U---+ 1R n cmpului
de vectori v, Lj: U---+ IR, x ---+ Lj 1 "' deci
Figura V.l2
(1) Luf(x) Luf 1" pentru orice x E U.
EXEMPLE. 1 ). s este un versor <llsii 1) a E U, atunci
u
-
LJ(a) L,f U---+ IR astfel este derivata luifpe
lui s. s (s
1
, ... , sn), atunci reamintim
df ar ar
-=st-+ ... +sn-
ds ax, ax.
2). Fie e
1
cmpul de vectori standard dat de prima
. -
ar
e
1
(x) (1, O, ... , 0), pentru once x E U. In acest caz, L,
1
(f) -
0
.
x1
Daca f cmpul v snt de C' (r? 1), atunci
(2) L,f ;:, vi de C'-
1
.
3.2. Fie v : U---+ IR" un cmp de vectori f: U---+ 1R o de
C
1
(U). f se o a sistemului diferen
al
(3) xeU,
derivata sa n cmpului de vectori v este n fiecare punct
din U,
(4) Luf O.
Putem proprietatea unei f de a fi o pentru
sistemul x v(x) sub forma o dife
f: U---+ 1R este o pentru sistemul
autonom x v(x) H f este n lungul x cp(t),
cp : I---+ U f o cp este pe !);
(V) tE l, d<p v(cp(t))
dt
(5)
d n ari dcpl of' i
-(focpll,"'o .L- -' L- V


dt =1 oxi Cto) dt t=lo oxi Ctol
Se mai scrie uneori f(x
1
, ... , xn) C, constant. De aceea se mai spune
integralele prime legi de conservare.
SISTEME 301
-xl
o a acestui sistem este f(x
1
, x
2
) = xf +
cf.(2)
[",({) = 2x
1
x
2
+ 2x
2
(-x
1
) =O; se mai scrie xf = C, constant.
Pentru determinarea integralelor prime ale unor sisteme concrete x = v(x)
scrierea acestora sub forma
dx
1
= dx2 = = dxn
vl v2 vn
(prin aplicarea rapoartelor egale) a unui raport de
df egal cu rapoartele precedente. Atunci f va fi o
o
l<>n'""''" df= O deci f= constant n lungulcurbelor integrale). n
dx
1
= dx
2
= x
1
dx
1
+ x
2
dx
2
x
2
-x
1
O
Similar, pentru v(x
1
, x
2
, x
3
) = (x
1
, -x
3
, x
1
+ x
3
) avem
dx
1
= dx
2
= = dx
1
-dx
2
-dx
3
d(x
1
-x
2
-x
3
)
xl -xa xl +xa
o o
ea atare f\xp x
2
, x
3
) = x
1
- x
2
- x
3
este o
2) Fie H o de C" (r ;o, 2) de 2n variabile
... , Pn q
1
, ... , qn pe un domeniu U c IR
2
n. Sistemul de
(
6
)
. iJH. i!H
1
.
Pi = --:;-, q, = -:;-. OS:' OS: n
uqi dpi
sistem de canonice n sens Hamilton.
3.1. H: U-> IR hamiltonian) este o
a sistemului de canonice (6).
Este suficient n acest caz x, = p,, xn+i = q,
iJH iJH (1 . ) d .
vi=--:_::---, vn+i =-;-- z:::; n ec1
uqi
0
Pi
L,H i:[iJH (- oH)+ iJH iJH] =O.
'"' op, oq, oq, ap,
H(p,, ... , p", ql> ... , qn) = C, constant, o lege de
conservar<: a sistemului ( 6).
3) Cmpuri conservative. Presupunem o de m se
n IR
3
sub unei F =-grad V cu V de C
1
(cmpul
F se mai conservativ iar V este un scalar al
Fie x = (x
1
, x
2
, x
3
) coordonatele particulei la momentul t deci
302 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
.. dV t av
mx =- gra pe componen e mx
1
= --,
ax,
.. av .. av
mx
2
= --, mx
3
= --.
ox
2
ox
3
Atunci

Notnd
T = tm<xi + + x5J = tmllif = tmv
2
(energia a particulei),
atunci
_!T=-_!V
dt dt
deci T +V= constant. n lungul curbe integrale, suma T +V
este este integrala a energiei (constanta de
la o la alta).
Un cmp de vectori conservativ v se central o
ql(r), astfel nct v=-gradcp(r). [Un exemplu tipic l
constituie cimpul newtoniene ii= -k :a =grad(;} unei
particule de m sub unei centrale este
r = r(t) este vectorul de al particulei la momentul t, atunci
deci
.. cp'(r)
mr = -grad<p(r) = --2-r
r
-CrxF) = i'xi' +rxi' = O+rx - <P r =o.
d
(
'( ) )
dt
mr
r xf = C, vector constant ca atare r j_ C, se face
ntr-un plan perpendicular pe vectorul C.
4) unui satelit artificial S al P la
mici (neglijnd Soarelui sau a altor plante,
atmosferei etc.). Alegem un sistem de coordonate carteziene cu
originea O n centrul (presupus fix n raport cu stelele).
satelitul cu un punct material de m
-;
r =OS (figura V.l3). de a
satelitului de fiind F =- k. "; r (k > o
r
constant), mi'= F; fiind
putem presupune r = <xv Xz, O) ca atare
.. k .. k d 11-11
2 2
x
1
=-
3
x
1
,x
2
=-
3
x
2
uner=r= x
1
+x
2
.
r r .
s
Figura V.13.
SISTEME 303
k
i
2
+i
2
k
De aici i
1
i
1
+i
2
i
2
= -
3
(x
1
i
1
+x
2
i
2
) integrnd,
1 2
= C
r
2 r
(constant); se astfel o a notnd cu v
0
viteza la
_ . . _ i
2
+ i
2
k v
2
k _ _ _
Pammtulm (r = R), rezulta
1
2
2
-;: = ; - R . Se observa ca daca
satelitul se orict de mult r-? oo pentru t-? oo), atunci
viteza va satisface conditia vJ -!!:...?O deci v
0
? {2k"' 11,2 km 1 s (aceasta din
' 2 R VR
fiind a doua
3.2. intcgralelor prime
n general, pentru un sistem autonom pot nu existe
integrale prime globale, definite pe ntreg domeniul U c IR
0
Vom vedea
ce vom demonstra cteva rezultate preliminare, integrale
locale definite ntr-o a punct x
0
E U).
3.2. Fie U, V c IR
0
domenii, v : U _:. IR
0
un cmp de vectori
F : U-? V un difeomorfism. Se imaginea cmpului de vectori v
prin difeomorfismul F, cmpul de vectori F,v, ai vectori se din
vectorii v(x) prin F, 1 x=
(F,v) (F(x)) =F,lx v(x) E TF(x)V.
3.2. Fie F: U-? V un difeomorfism. Atunci sistemul di-
care are fazelor este dat de cmpul de vectori v
(3) i = v(x), x E U
este echivalent cu sistemul care are fazelor V
este dat de cmpul de vectori F,v
(7) y = (F,v)(y), y E V
<p : 1-? U este a sistemului (3) numai
P o <p : 1-> V este a sistemului (7)].
Fie <p : 1-? U o a sistemului (3); (11) t
0
E 1
<jl(t
0
) = x
0
E U, cu y
0
= F(x
0
). Atunci avem:
d(Fo<p)l =F,Ixo[d<pl )=FIxo(v(xo))=(F,v)(yo),
dt '"'o dt '"'o
deci F o <p : 1-? V este a sistemului (7). Reciproc, se
pentru Y
1
: V-> U.
3.4. Fie V un vectorial real finit dimensional. sub-
vectoriale W
1
, W
2
c.. V se numesc transversale W
1
+ W
2
=V.
Avem rezultate simple despre transversalitate.
LEMA 3.3. Pentru orice W
1
de dimensiune k al lui IR
0
un W
2
de dimensiune n - k al lui IR" astfel nct W
1
, W
2
fie transversale.
304 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA Il)
Se poate alege drept W
2
complementul ortogonal W
1
1
(corolarul 2 al teoremei II.l.3).
LEMA 3.4. operatorul liniar A : V -7 V subspa.
transversale n transversale, atunci A este un izo-
morfism.
Fie V= W
1
+ W
2
; atunci avem
A(V) =A(W
1
) + A(W
2
) =V,
A este surjectiv. Aplicnd corolarului 2 al teoremei I.2.15 A
este un izomorfism.
Vom demonstra acum, cu ajutorul teoremelor fundamentale pentru siste-
me de ndreptare" a cmpurilor vecto.
riale autonome.
TEOREMA 3.5. Fie v : U -7 1Rn un cmp de vectori de Cr (r :?: 2) pe
domeniul U c 1Rn fie x
0
E U un punct nesingular al cmpului
(v(x
0
) * 0). Atunci o W c U a punctului x
0
un
difeomorfism F: W -7 V al W pe un domeniu V c 1Rn, astfel
nct F,v = en (unde en este cmpul de vectori constant, en = (0, O, ... , O, 1).
sistemul autonom
(3) i: =v(x), x E U
fie v
0
= v(x
0
) * O. Fie W
1
= {v
0
vectorial de dimensiune 1 generat
de v
0
n vectorial Tx,U = 1Rn. Conform lemei 3.3, un
vectorial W
2
de dimensiune n- 1 in Tx, U, care este transversal la W
1
(cu alte
cuvinte un hiperplan lR"-
1
c 1Rn, care trece prin punctul x
0
este
transversal la de vectorul v
0
).
Definim G : V
0
-7 lR", prin t) = t), unde t) este valoarea
sistemului (3) cu <p(O) = unde E !Rn-l n U
0
c !Rn-l
este hiperplanul de mai sus, iar U
0
este lui x
0
de teorema
de a unde tE 1
0
(intervalul de al iar
V
0
= (!Rn-
1
n U
0
) x 1
0
c !Rn-
1
x 1R = 1Rn. Evident, punctul = x
0
, 0) E V
0
. Vom
eventual, V
0
a acestui punct, G este un difeo-
morfism F = a-
1
este difeomorfismul
Din teorema 1.10 G este (G E cr-l) pe un domeniu
mai mic V
1
. Apoi G cmpul vectorial constant en n v.
avem
t)
dt
t).
Vom G,f(x,,Ol este un izomorfism pentru aceasta vom calcula
acest operator liniar pe transversale !Rn-
1
1R
1
. Din forma
g(x, t) (vezi teorema 1.8),
G,fJRn-1 = Id, (G,fJRl )(e) = v
0
,
SISTEME 305
deci G.I(X(),Dl o pereche de transversale ntr-o pereche de
transversale conform lemei 3.4 este un izomorfism. Aplicnd
teorema inverse, G este un difeomorfism pe o
V--+ W, iar F = a-
1
: W--+ V este difeomorfismul
Corolar. Sistemul autonom
(3) x = v(x), X E U
echivalent ntr-o suficient de miCa W a punctului


E U (v(x
0
) * 0) cu sistemul
(8) y = en, y E V,
cu sistemul: y
1
=O, ... , Yn-1 =O, Yn = 1.
Din teorema 3.5. difeomorfismul local
: W--+ V astfel nct F.v = en. Aplicnd 3.2 local, siste-
mul (3) este echivalent cu sistemul (8):
Y1 =O, 1 Yn-1 =O, Yn = 1.
Putem acum teorema de a integralelor prime.
TEoREMA 3.6. Fie v: U--+ IR" un cmp de vectori de C' (r? 2) pe
domeniul U cIR" fie x
0
E U un punct nesingular al cmpului
(v(x
0
) * 0). Atunci o W a lui x
0
n U astfel nct
sistemul autonom
(3) x = v(x), X E W
are, n domeniul W, n - 1 integrale prime independente
f
1
, 12 ... , fn-
1
orice a sistemului (3) n domeniul W
este de fl> f2, ... , fn-1
Remarcnd proprietatea unei de a fi
'"'' --'- ct nu depind de sistemul de coordonate
snt invariante la un difeomorfism) este suficient de-
teoremei n cazul sistemului (8) dat de corolarul
t.eoremei 3.5.
n acest caz este evident de coordonate y--+ Y;; i = 1, 2, ... , n- 1,
snt n - 1 integrale prime independente, orice
este de coordonatele y
1
, ... , Yn-V este de
cele n - 1 integrale prime.
Pentru sistemele neautonome
(9) x=v(x,t), tE IR,xE U,
o f: U x IR --+ 1R va fi de
timp ea este pentru sistemul autonom care se
(9) prin i = 1:
(10) X= V(X), X E U x IR, X= (x, t), V(X) = (v(x, t), 1).
Cmpul de vectori V nu se se poate aplica teorema 3.6.
306 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
3.3. cu derivate de ordinul nti liniare
Fie v : U-> lR" un cmp de vectori de C' (r 2: 2) pe domeniul U c lR"
fie v
1
, v
2
, .. , vn: U-> 1R componentele sale. Se cu derivate
de ordinul nti pentru
u : u-> lR, u de c', egalitatea
n
OU
(11) :Lv,(x,' "'' xn )-(x,' ... , Xn) =O, X= (x,, "., xn) Eu.
i:=l
axi
u : U-> lR, de C
1
, care (11) pentru (\i) x E U
se a (11) pe domeniul U. o
ntre (11) sistemul autonom (3) anume:
TEoREMA 3.7. Orice pe U a sistemului autonom (3)
este pe U a (11) reciproc, orice pe U a ecua-
(11) este pe U a sistemului (3).
Fie u : U-> 1R o de C
1
care este
a sistemului :i: = v(x), x E U. Din formulele (2) (4)
n au
O= (L
0
u)(x) = :L-(x) v,(x), (\i) x E U, deci u este a
i=taxi
cu derivate de ordinul nti (11).
Reciproc, fie u : U-> 1R o a (11) fie ep : I-> U o
oarecare a sistemului (3). Pentru (\i) tE I avem din (11):
Dar dep = v(ep(t)), deci
dt
n
OU
:Lv,(ep(t))-(ep(t)) =O.
i=l axi
relatia dep, =O,
i=l ax, dt
(\i) t E I, sau
. d(uoep)
echivalent dt O, (\i) tE I, u o ep pe l, atunci
u este a sistemului autonom (3).
Pentru orice punct x
0
E U cu v(x
0
) *O din teorema 3.6 rezul-
o W a lui x
0
n n - 1 integrale prime ale sistemului
(3) {
1
, ... , {
0
_
1
: W-> lR. Din teoremele 3.6 3.7 orice a
(11) pe domeniul W este de o de C
1
de
fv ... , fn-1'
EXEMPLE. 1) Fie x
1
ou + x
2
ou =O. n acest caz, v(x
1
, x
2
) = (x,. x
2
)
ax, ox2
sistemul
asociat este
dx, dx2
-=-- Deoarece
xl Xz
ln lx,l =In lx
2
1 +In Ici f(x
1
,x
2
)=!:l este o
x2
(n deschisu! x
1
x
2
* 0). a date este u = w(
cu <P de C
1
.
SISTEME 307
2) Pentru x + y: + (z-

+ y
2
+ z
2
) sistemul
. t t dx dy dz o. t 1" . t 'd t"
asocia es e - = - =
1
. 1n egra a pnma es e ev1 en a:
x y z _ -yx2 + y2 +
2
2
r-o:-----c,------;c
x .. dx dy (z + x
2
+ y
2
+ z
2
)dz
f
1
(x,y,z)=-. Scnmd-=-=
2 2
, rezulta
y x y -x -y
1 2 2 2 . xdx+ydy+zdz . .
xdx+ydy+(z+-yx +y +z )dz=O dec1
1
+dz=O
-yx2 + y" +zz
o {
2
(x, y, z) =+ z. a
considerate este u =

+ y
2
+z
2
+z} cu <I> de
e'.
Se cu derivate de ordinul nti cvasilini-
egalitatea
n du
(12) L,gi(x
1
, ... , Xn, u)-:::: g(x
1
, ... , xn, u),
i=d axi
unde g, (i = 1, ... , n), g: D ..... 1R snt de e
1
pe domeniul D c JR"+
1
. Se
a (12) orice de e
1
pe un
domeniu U cIR", u : U ..... JR, astfel nct (V) x E U avem (x, u(x)) E D
n au
u(x)) i!xi (x) = g(x, u(x)), (V) x E U.
Pentru rezolvarea (12) astfel: u sub
F(x
1
, ... , x., u) =O, unde F: D ..... 1R este de e
1
iJF *O
i!u
pe D. Atunci
i!u i!F i!F .
-=--1-, 1, ... ,n,
ax, ilx,- i!u
(12) devine
n

(13) Lgi(xl, ... , xn, u)-(xl, ... , xn, u)+ g(xv ... , xn, u)-(Xv ... , Xn, u) =O,
w

o cu derivate de ordinul nti care se
poate rezolva ca mai sus.
Fie U c JR
3
un domeniu v : U ..... JR
3
un cmp de e
1

ji!Incte singulare pe U (ii nu se pe UJ. Orbitele sistemului
autonom i = v(x), x E U se numesc linii de cmp pentru v.
scriem explicit
v(x,y,z)=P(x y,z)t +Q(x,y,z)}+R(x,y,z)k, (x,y,z)EU,
.. siste>m11l anterior se scrie sub fonna
(14) dx dy dz dt), (x, y, z) E U,
P(x, y, z) Q(x, y, z) R(x, y, z)
308 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
forma a sistemului autonom (al liniilor
de cmp).
liniile de cmp ale unui
cmp vectorial v snt suporturi de curbe
y: x = x(t), tE J, n lungul vectorul
tangent n fiecare punct t coincide cu
v(x(t)); figura V.14.
n unele cazuri concrete (de exemplu,
cmpul electromagnetic), liniile de cmp
snt numite linii de Ele au fost
introduse prin fizice de M.
Figura V.14.
Faraday (1791-1876) ulterior au devenit obiect de studiu matematic.
EXEMPLE. 1) Fie v = i' = xi + y] + zk, cmpul vectorilor de Liniile de
cmp au sistemul dx = dy = dz deci .::_ = C
1
, Z = C
2
(Cv C
2
cons-
x y z y z
tante). Ele snt drepte trecnd prin origine.
2) v = Vcp x V'!f cu <p, '!' de C
1
pe un deschis U c IR
3
v
este nenul, atunci liniile de cmp vor fi curbe r = i'(t) pentru care v este
coliniar cu i' deci di' x v =O. Folosind formula lui Gibbs
(V'!f di')V<p- (V<p di')V'!f =O cum V<p V'!f snt liniar
v *O), V'!f di' =O, V<p di' =O, d'!f =O, dep= O. Ca atare, liniile
de cmp snt curbele <p(x,y, z) = C
1
, '!f(x,y, z) = C
2
cu Cv C
2
constante.
o s cu de C
1
, puncte singulare cu plan
tangent n fiecare punct) se de cmp pentru iJ fn
orice punctp E S vectorul v(p) este tangent (v(p) E TPS).
Fie S de F(x, y, z) =O n U, unde F: U--> 1R este de C
1
.
Deoarece S nu are puncte singulare are n orice punct p E S un
vector director al normalei n p este dat de
aF -aF -aF --
gradpF=-a (p)i+-(p)J+-a (p)k,.o.
X ()y Z
Atunci vectorul v(p) este tangent la S numai v(p) este
ortogonal vectorului grad F, numai are loc egalitatea
p aF aF aF
(15) v(p) gradP F = P(x, y, z)-a +Q(x, y, z)-+R(x, y, z)-= O,
X
()y
az
(\t) p = (x, y, z) E S. S este o de cmp pentru v
numai este de o F(x, y, z) =O, unde F: U--> IR, de
C
1
, cu gradF *O, este a cu derivate de ordinul
nti (15), de cmp ale lui v.
ntre sistemul (14) (15) este de teorema 3.7. Sistemul
(14) se mai sistemul caracteristic al (15), iar
liniile de cmp se mai numesc curbe caracteristice (linii caracteristice
ale (15)).
SISTEME 309
Determinarea unei de cmp care trece printr-o r c U,
de <p
1
(x, y, z) =O, <p
2
(x,y, z) =O, (x, y, z) E U, se
Cauchy pentru (15).
Fie {
1
, {
2
: U IR integrale prime independente pentru
sistemul (14). <p : I U este o a sistemului, atunci orice punct
41(t) = (x(t), y(t), z(t)) al liniei de cmp
{
1
(x(t), y(t), z(t)) = C
1
, Mx(t), y(t), z(t)) = C
2
, cu C
1
, C
2
E IR.
Aplicnd teorema implicite sistemului {
1
(x,y, z) = C
1
,
fz(x, y, z) = C
2
({
1
, {
2
snt independente) cel local,
orice linie de cmp este de {
1
(x, y, z) = C
1
, {
2
(x, y, z) = C
2
. r
nu este o linie de cmp, atunci ea va intersecta o linie de cmp numai
constantele C
1
, C
2
o de compatibilitate <!>(C" C
2
) =O
de C
1
), din sistemul algebric <p
1
= <p
2
=O, {
1
= c"
fz=Cz.
de <!>(f
1
(x,y, z), Mx,y, z)) =O este (conform
,teoremei 3. 7) o de cmp care trece, evident, prin curba r.
r este o linie de cmp ea este cel local, de de forma
{
1
(x,y, z) = C
1
, flx, y, z) = C
2
, deci o infinitate de de cmp
(a(f
1
(x, y, z)- C
1
) + y, z)- C
2
) =O, a, E IR) care trec prin r,
problema Cauchy pentru curbe caracteristice este
4. Stabilitatea de echilibru
4.1. Prelungirea locale ale sistemelor
Fie U c JR un domeniu v : U IR" un cmp de vectori de C' (r ;" 1).
Fie
(1) :i: = v(x), x E U
sistemul autonom asociat cropului v.
4.1. o <p a sistemului (1) cu
(ll{t
0
) = x
0
(x
0
E U), pentru orice tE JR, atunci se spune
poate fi o
pentru orice valoare t ;" t
0
(respectiv t S t
0
), atunci se spune poate
fi in viitor (respectiv, n trecut). Fier o
me a domeniului U. o <p a sistemului (1) cu
<p(t
0
) = x
0
, n intervalul t
0
S t S T cu <p(T) E r, atunci se
spune poate fi n viitor la r (analog se
prelungirea n trecut lan.
Presupunem v(x) #O, (It) x E U.
TEOREMA 4.1 (de prelungire a Fie K o
a domeniului U, x
0
E K. <p a sistemului (1)
care <p(t
0
) = x
0
se poate prelungi n viitor (sa\1
in trecut) fie fie la frontiera r a lui K. Prelungirea
310 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
este n sensul orice cu
coincid pe intervalelor de
(cf. [1]). mai nti unicitatea. Fie T marginea
a valorilor tE IR pentru care (jl
1
, 'l'z coincid pentru
t
0
:5 t :5 t. Teste punct interior pentru ambele intervale de ale
atunci (jl
1
(T) = (jl
2
(T) din continuitatea '1'
1
'l'z Conform
teoremei de unicitate (jl
1
coincide cu '1'
2
ntr-o a lui T, deci T
nu este margine T este unuia din
intervalele de cele coincid pe acea parte a
intervalelor pe care t 2: t
0
. Cazul t :5 t
0
se analog.
Vom construi acum prelungirea. Deoarece care ace-
<jl(t
0
) = x
0
, coincid pe intervalelor de
atunci din ele se poate forma o pe reuniunea acestor intervale.
cu T marginea a numerelor reale t pentru care o
'1' a sistemului (1) cu (jl(t
0
) = x
0
care satisface
(jl(t) E K pentru orice t cu t
0
:5 t :5 t. Prin t
0
:5 T :5 =.
T = =, se poate prelungi n viitor presupunem T < oo
o (jl, pentru orice t cu t
0
:5 t ,;; T cu
<jl(T) E K din teorema de
punct x
0
E U i corespunde o V
0
(x
0
) un E(x
0
) >O astfel
nct pentru x E V
0
(x ) existe o '1' cu (jl(t
0
) = x,
pentru orice f t- t
0
1 < E(x
0
). Deoarece K este din
V
0
(x
0
) ale punctelor x
0
E K se poate extrage o acoperire a
K Fie E >O cel mai mic dintre numerele E(x
0
) acoperirii
finite.
Deoarece Teste marginea T cuT- E < t < T, pentru care
<jl(t) E K pentru orice t din intervalul t
0
:5 t,;; t. nparticular, (jl(T) E K atunci
(jl(T) se ntr-una din acoperirii finite. Prin urmare, o
'1'
1
cu (jl
1
(t) = (jl(T), pentru 1 t- t 1 < E. Conform
teoremei de unicitate, '1'
1
coincide cu '1' pe intervalelor de
deci putem construi din '1' '1'
1
o (jl
2
, pentru t
0
:5 t :5 t + E. n
particular valoarea (jl
2
(T) deoarece T < t + c. (jl
2
(8) E K
pentru orice 8 cu t
0
:5 8 < T. orice '1' cu
(jl(t
0
) = x
0
, pentru t
0
:5 t :5 8, trebuie cu (jl
2
din unici tate.
(jl
2
(8) = (jl(8) nu ar lui K, T nu ar fi marginea a

(t 1 <jl(t) E K pentru t
0
:5 t :5 T}.
acum (jl
2
(T) E r. Lund un de puncte 8; --'> T, cu (jl
2
(8;) E K,
din continuitatea lui '1'
2
(jl
2
(T) este limita de puncte din K,
'1'
2
(8;), deci (K fiind (jl
2
(T) E K. Pe de parte, n orice interval de
forma [T, T +o) un punct t pentru care (jl
2
(t) K (n caz contrar, pentru
orice t dintr-o a lui T, .punctul (jl
2
(t) E K T nu ar fi margine
SISTEME 311
orice a punctului Cf!z(T) puncte
din complementarea lui K (Cf!
2
este deci CfJ
2
(TJ E r, frontiera lui K.
Cazul t < t
0
se face similar.
Printr-un perfect analog se
teorema de prelungire a n cazul sistemelor neautono-
me X= u(x, t), pentru care n teorema de unici tate nu se cere ca
v(x, t) nu se anuleze. n particular, n teorema 4.1 se poate ridica
ipoteza v(x) *O, (\;/) x E U.
4.2. Punerea problemei
Am problemei Cauchy pentru un sistem de
forma x v(t, x) depinde continuu de cnd t ntr-un
interval compact. Este important studiem de datele
m1paiE cnd t pe un interval [t
0
, +=).Vom presupune snt nde-
plinite teoremei fundamentale de unici tate a
problemei Cauchy pentru tE [t
0
, pentru x E U, fiind un deschis n IRn.
Deci pentru orice a E U este o x Cf!(t), 'fJ: [t
0
, =)-> U
?:.astfel nct CfJ(I
0
) lui H. Poincare (1854-1912) A. M. Liapunov
de a unui sistem Ei
-au observat n determinarea "succesive" ale unor sisteme dinamice
(pentru care se legea de regimul de lucru
o sistemul stabilizndu-se ce
pierd De exemplu, un pendul are stabile- repaosul
orice tinznd una din ele. O
Cf!(t), CfJ: [t
0
, =) -> U se zice spre+= n sens Poincare-Liapunov
echivalent x
0
Cf!(t
0
) este o de echilibru) variind "suficient
data x
0
, se ea
Anume, pentru orice E > O O(E) > O astfel nct de ce x
0
E IRn
llxo- xoJJ < O(E),
qi(t)
Ihentul t
0
iar res-
pectiv valorile x
0
x
0
satisfac ine- x
0
-CfJ(t)i<E
' JJenlcru orice
t .E [t
0
,
variind cu
cel mult 8 data i-
. x
0
,
28 x
0
t
Figura V.15
312 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
are graficul situat n "tubul" delimitat de q:> q:>- E
(figura V.15).
Cazul spre -= se similar (sau se face schimbarea de
t =- de asemenea printr-o
putem presupune sistemul x = v(t, x) are
avem de studiat stabilitatea acesteia studiem stabilitatea
x = <p(t) a sistemului x = v(t, x), schimbarea x = y + q:>(t),
y + <i>(t) = v(t, y + q:>(t)) punnd
v
1
(t, y) = v(t, y + <p(t))- v(t, <p(t)),
se sistemul y = v
1
(t, y) avem v
1
(t, 0) =O, iar x = <p(t) i
corespunde y = 0).
Vom studia n paragraful problema banale
(x" 0) ale unor sisteme autonome x = v(x), presupunnd v(O) =O. Aceasta nu
generalitatea.
ExEMPLE. 1) Fie x = 2x t
0
=O; cu x(O) = x
0
este x(t) = x,i' x(t) =O nu este n caz, con-
trar, E = 1; atunci ar exista li> O astfel nct lund x
0
=% (deci
1 O- x
0
1 <li), avem 1 O- x
0
e
2
'1 <li pentru orice t Ar rezulta e
2
' < 2 pentru
orice t ceea ce este absurd.
2) Cu anterior, se pentru x = kx (k
constant) este pentru k >O. pentru k < O
este pentru orice E > O li= E.
Atunci

1 x
0
- O 1 < li,

1 x
0
ekt- O 1 = 1 x
0
1 i' <li e'' = E e'' o> E (avem O < e'' o> 1 pentru k < O pentru
orice t 0).
4.3. Stabilitatea de echilibru ale sistemelor autonome
(invariante in timp)
sistemul autonom
(1) x = v(x), x E U cIR",
unde v este un cmp de vectori de C' (r 3) n domeniul U. Presupunem
sistemul (1) are o de echilibru x
0
n U (v(x
0
) =O, x
0
E U)
alegem coordonatele x
1
astfel nct x
0
=O o Atunci so-
cu q:>(t
0
) =O este q:>(t) =O, (V) tE IR. Putem presupune
t
0
=O E IR.
4.2. de echilibru x = O a sistemului autonom
(1) se (in sens Poincare-Liapunov) pentru orice
E > O li> O (care depinde numai de E) astfel nct, pentru orice x
0
E U
pentru care llxoll <li, q:> a sistemului (1) cu q:>(O) = x
0
se
pe ntreaga t > O satisface inegalitatea II'I'Ctlll < E pen
tru orice t > O (figura V.16).
SISTEME 313
t
u
Figura V.l6.
4.3. de echilibru x = O a sistemului (1) se
C!lsirncptotiic ea este n plus, pentru q>(t) din
4.2 avem
lim q>(t)=O.

mai nti cazul particular al sistemelor liniare omogene
(2) X= Ax, A: lR"-'> lR", X E lR",
presupunem A este un izomorfism. Atunci x = O este singurul punct
al cmpului u(x) =Ax, deci x =O este singura de echilibru a
sistmului (2).
TEOREMA 4.2. (Poincare-Liapunov). toate valorile proprii ale
>pEora.toru'lui liniar A : lR"-'> lR" au partea atunci po
de echilibru x = O a sistemului liniar omogen (2) este
asimptotic. ).. E cr(A) cu Re)..> O, atunci x =O este
Conform teoremei 2.13 sistemului (2) care
.. co,na.IFa q>(O) = x
0
E !R", este
(3) <p(t) = etA x
0
, tE lR.
Din teorema 2.9 orice element al matricei etA are forma Q(t)/1',
\ E cr(A) Q(t) este un polinom. Prin Re\< O pentru orice
cr(A), deci a > O astfel nct Re )..J < - a, (V) )..J E cr(A). Atunci avem
(
A t
Iim Q n:, J lim [Q(t)[e(ReAj+a)t =0,
t-7+""' e t-t+=
Q(t)eCAj+a)t este pentru t ;o, O,
( 4) [ Q(t)e).i[ :<" M,e-
01
, (V) t ;o, O.
Din ( 4) M E lR, M > O astfel nct
lletAII :<" Meat' (V) t ;o, O.
Atunci, din (3)
II'I'CtJIIsiletAIIIIxoll :<" Mllxolleat, (V) t ;o, O.
314 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
Pentru orice E> O 8 = pentru llxoll < 8 II'P<tJII <c,
(li) t ;>:O, x =O este n plus, avem
lim ll<p(tlll =O,
t.--4 +<><>
deci x = O este asimptotic
'A E cr{A) Re 'A> O, atunci alegem o x = x
0
e"; x =O
este pentru E = 1, oricare ar fi 8, din faptul llxoll < 8 nu poate
rezulta lx(t) 1 < 1 pentru orice t ;>:O.
Fie A E Mn(JR) o matrice cu spectrul cr{A) = I'A
1
, ... , 'A).
y = max(Re'A).
l$$p
Conform teoremei 4.2 y <O, atunci x =O a
sistemului :i: =Ax este asimptotic orice are pro-
prietate xP este o atunci XP = AxP punnd x = xP + y,
y = Ay iar x = xP corespunde cu y =O); y >O, atunci
x = O este se poate y = O valorile proprii cu partea
snt simple, atunci este (dar nu asimptotic
y =O valorile proprii cu partea nu snt toate
simple, atunci x =O este
EXEMPLE. 1) Fie sistemul :i:
1
= -x
1
+ x
2
, :i:
2
= -x
1
. El scrie echivalent
:i: =Ax, unde A= (-
1 1
); valorile proprii ale lui A snt 'A
1 2
= -
1
i../3 deci
-1 o
. 2
Re 'A
1
< O, Re 'A
2
<O x
1
=O, x
2
= O asimptotic
2) pendulului y + w
2
y =O (m > O constant). Sistemul
asociat este :i: =Ax unde x
1
= y, x
2
= y A= (
0
2
1
); valorile
-w O
snt iw fiind simple, y =O dar nu asimptotic

Pentru sistemul neliniar (1) vom reduce problema de
echilibru x =O la cazul liniar (prin procedeul dar avem nevoie
mai nti de unele rezultate preliminare. Pentru nceput re-
zultate de
LEMA 4.3. Fie A : C" --> C" un operator liniar E > O. Atunci n C"
o astfel nct matricea lui A n fie supe
rior toate elementele de deasupra diagonalei fie,
n modul, mai mici ca E (o astfel de se "E- aproape
proprie").
Din teorema !.3.11, o
lwl> w
2
, ... , wn} n C" astfel nct matricea lui A n fie SUJ)erJor
(desigur pe apar valorile proprii ale lui A). Atunci
(5) A(wk) = alkwl + azkwz + ... + ak-lkwk-1 + 'Akwk,
SISTEME 315
1, 2, ... , n, unde (aij) E M,J<C) este matricea lui A n
= wk, k = 1, 2, ... , n (NE IN, N?. 2), care o
w;, ... , Din (5)
+ak-1k,wk-1+A wk
k Nk k Nk-1 N Nk-2 N2 ... N Nk-1 k Nk ,
( A(
') _ alk ' a2k ' ak-lk ' .., '
6) wk - Nn-1 w1 + Nn-2 Wz + ... + + "-kwk,
(aij) E Mn (<C) este matricea lui A n noua avem a;k =
'"-+"" l < k (termenii de deasupra diagonalei). Desigur a;k = azk =O pentru
k. Pentru N suficient de mare avem la;k 1 < E, pentru orice l < k, l,
= 1, 2, ... , n.
tuturor formelor n IRm. Identificnd o
cu matricea sa n baza din IRm pe aceas-
m(m+l)
un punct din 1R 2 , un izomorfism de vectoriale ntre
m(m+l)
formelor n IRm JR-2-. Are loc rezultat:
LEMA 4.4. formelor pozitiv definite n IRm este
m(m+l)
n IR
2
Trebuie forma
m
Lakzxkxz este pozitiv atunci E >O astfel nct orice
k,l:l
a+ b cu proprietatea 1 bkzl < E (pentru orice k, l, 1 :5: k, l :5: m) este

Pentru orice x E JRm, x *O, x' = ll:ll, deci xf, = k = 1, 2, ... , n.
Atunci avem
(7) a(x) = I,akzxkxl = [ I, = a(x') llxll2,
k,l""l h,l=l
forma a este pozitiv numai ea este pozitiv
n punctele sferei unitate S din IRm Cllx'll = 1 ). Sfera S este
a este deci este atins minimul ei. Deoarece a este
a > O astfel nct pentru orice punct de pe
S avem
(8) a(x)?. a> O.
1 bkzl < E, atunci pe sfera S, avem
lb(x)l:o: flbkzl<m
2
E, (\l)xE S.
k,l=l
316 MATEMATICI SPECIALE+ TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
Alegnd E pentru orice x E S avem
m
(a+ b)(x) = a(x) + b(x)?: a- m
2
E >O,
deci forma a + b este pozitiv .
Din (8) din a(x),;; J3, (It) x E S (care se
lund maximul lui a pe S), folosind (7) orice pozitiv
satisface
(9) affxff
2
,;; a(x),;; J3llxll
2
, O< a< J3, (It) x E IR"'.
Trecem acum Ia unei forme speciale,
A. M. Liapunov, 1857-1918.
TEOREMA 4.5 (Liapunov). Fie A : IR" IR" un operator liniar pentru
care toate valorile proprii au reale pozitive. Atunci G
pozitiv r
2
, pe IR" astfel nct derivata
ei n cmpului de vectori Ax este
(10) LAxr
2
>O pentru (It) x *O.
Deoarece valorile proprii ale lui A pot nu lUi
IR, este mai comod n cazul complex: presupunem
toate valorile proprii ale operatorului liniar A : <C" <C" au
pozitive. Atunci vom o pozitiv
r
2
: <C" IR a n cmpului de vectori Az
o pozitiv LAI
2
>O pentru orice z *O (aici VOJt)
identifica <C" cu IR
2
" cmpul de vectori Az cu cmpul real de vectori din IRzn,
iar derivata se ia acest cmp).
n particular, operatorul A este real, iar z E IR" c <C",
teorema n cazul real.
Alegem ca n !ema 4.3 o IJiJ E- aproape proprie pentru operatorul A
cu E >O, oarecare. Vom lua drept Liapunov r
2
suma
modulelor coordonatelor n IJiJ,
n
r
2
= (z, z) = .
k=l
Evident r
2
este o pozitiv pe <C".
Utiliznd formula de derivare (2) din paragraful 3.1 derivata
L Azr
2
este o
LAzr
2
= LAz(z, z) = (Az, z)+ (z, Az) = 2Re(Az, z).
(ak
1
) E M"(<C) este matricea lui A n baza IJiJ, putem scrie:
(11) LAzr
2
=2Re(Az,z)=2Re( a.
1
zkz
1
),
k,l=l
o n xk, yk, k = 1, 2, ... , n, unde zk = xk + iyk.
n formula (11) punem n elementele diagonale pe ce!e
situate deasupra diagonalei: LAI
2
=a + b,
n
unde a= 2Re I,akkzkzk
k:.:l
SISTEME 317
2Re I,a.
1
zkz
1
. Dar akk ='A,, k = 1, 2, ... , n, unde 'Ak snt valorile proprii ale
k<l
no1ratonuhliA. Atunci
n 2 2
a= 'i,2Re'A,Cx, + y,),
k=l
este o pozitiv n variabilele xk, y,.
Alegi'nd acum E > O ca n !ema 4.4, deoarece 1 a,
1
1 < E pentru k < l (conform
4.3), din !ema 4.4 forma a+ b = Lp,zr
2
este pozitiv
Teorema este
Ne reintoarcem acum la cazul sistemului nelniar (1). Fie
v
2
, ... , v": U"'"' 1R componentele cmpului vectorial v, care snt de
cr (r 3) pe domeniul U. Utiliznd formula Taylor pentru fiecare
i = 1, ... , n, putem scrie v'(x) =vi (x) + x E U, unde
i ( ) av' 1 ..
v
1
x =

aii= -a , 5 t,J:::; n.
J=l Xj x"'O
cu A matricea Ca,) E M"(IR), cmpul v se scrie sub
v(x) = v
1
(x) + v
2
(x), x E U,
v
1
(x) =Ax vz(x) = O<lxf) (din formula Taylor).
Sistemul liniar i: =Ax se sistemul liniarizat al
tst<Jmuhli (1) sau prima a sistemului (1).
""''"'m acum criteriul de stabilitate pentru sisteme neliniare.
TE:OilEl\IA 4.6 (Liapunov). n ipotezele anterioare,
:i:'e:supu:n<m toate valorile proprii ale operatorului liniar A snt
dt11aJ:e n semiplanul stng (Re 'A, < O, k = 1, 2, ... , n). Atunci de
x = O a sistemului neliniar (1) este asimptotic
Din teorema ( 4.5) o
,ia]mrlov, o pozitiv r
2
, a n
f{.,,etio cmpului de vectori -v
1
(x) = (-A)x este pozitiv (-A are valorile
nro1nrn-'Ak, k = 1, 2, ... , n Re(-'Ak) > 0).
Folosind formula de derivare (2) din paragraful 3.1 ce
lemei, 4.4 L"'r
2
oS -2yr
2
, unde y este o
Vom ntr-o suficient de a punctului x =O, derivata
Liapunov n cmpului neliniar v satisface inegalitatea
(12) L,r
2
oS -y r
2
.
Avem L,r
2
=L"'r
2

pentru valori mici ale lui r, al


termen este mult mai mic dect primul:
(13) L,
2
r
2
= O(r
3
).
Pentru orice cmp u orice f avem
n ar
Luf=I,-u,,
i=ldxi
318 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
(formula (2) paragraful 3.1) n cazul de u = v
2
, f = r
2
, u, = O(r
2
)
}}L = O(r) (din calculul derivatelor), deci (13).
Oxi
Prin urmare, C >O, cr
1
>O astfel nct pentru orice x cu llxll < cr
1
avem
1 L,
2
r
2
l :<;; C 1 r
2
(x) 1
312
.
Pentru 1 x 1 suficient de mic avem C 1 r
2
(x) 1
312
< yr
2
deci ntr-o a
punctului x =O L,r
2
:<;;- 2yr
2
+ yr
2
=- yr
2

un cr > O astfel nct pentru llxll < cr fie
inegalitatea (12). n fazelor extins compactul
K = !(x, t) 1 r
2
(x) :<;; cr
2
, 1 t 1 :<;; T}; figura V.17
'1'(0) "-----.L,

Figura V.17.
1
1
Fie 'Il o cu
(jl(O) ot O, care satisface r
2
((jl(0)) <il.
Conform teoremei de prelungire
4.1, 'Il se poate prelungi n viitor
la frontiera cilindrului compact K
Atta timp ct punctul (t, (jl(t)) este
n K avem L,r
2
((jl(t)) :<;;- yr
2
((jl(t)).
Conform cu formula (5) din paragraful3.1
d(r
2
((jl(t))
_:.__C"!,";_.:..:. = L,(r
2
((jl(t)) :<;; -yr
2
((jl(t)) <O
dt
(r
2
((jl(t)) *O, din teorema de unici tate a altfel ar rezulta
(jl(t) = 0). Atunci r
2
((jl(t)) este strict cum r
2
((jl(O)) < cr
2
,
r
2
((jl(t)) < r
2
((jl(0)) < cr
2
, deci nu poate ajunge la
a cilindrului K (unde r
2
= cr
2
). n concluzie se
la capacul t = T. Deoarece Ta fost ales arbitrar (independent de cr) salu
se n viitor r
2
((jl(t)) < cr
2
, (li) t 2: O.
Definim p prin p(t) =In r
2
((jl(t)), t 2: O.
Deoarece r
2
((jl(t)) ot O (vezi argumentul mai sus) p este
Din calculul anterior avem
'() 1 d(r
2
((jl(t)) L,r
2
p t = --<-y
r
2
((jl(t)) dt r
2
- '
deci p(t) :<;; p(O)- yt, r
2
((jl(t)) :<;; r
2
((jl(0))e -yt-'> O, cnd t-'> +=. r
2
((jl(t))
scade monoton tinde la O cnd t-'> +=, deci x =O este de echilibru
asimptotic pentru sistemul neliniar (1).
EXEMPLU. Fie sistemul
{
,il =-Xl -Xz +xi
x
2
= 2sinx
1
- 3x
2
+ xi.
Pentru a studia stabilitatea banale, sistemul liniar
asociat, x, =-x, -Xz, Xz =2x, -3xz deci x=Ax, unde
SISTEME 319
>VaJu< proprii fiind A
1
,
2
= -2 i, teorema 4.6 de echilibru
=O, x
2
=O este asimptotic
Avnd n vedere ipoteza asupra operatorului liniar A din
de stabilitate 4.2 4.6, se pune problema n ce toate
rau"'""'"" unui polinom (aici polinomul caracteristic) se n semiplanul
Re A< O. n acest caz polinomul se stabil. de-
criteriul al lui A. Hurwitz (1859-1919): "Fie polinomul
P(X)=X"+a
1
X"'
1
+ ". +a".
1
X+a" E IR[X]
i asociem tabloul
a, 1 o o o o
as az
a, 1 o o
a5 a4 as a2
a, 1
a7 as a5 a4 as a2
azn-1 azn-2 azn-3 azn-4 azn-5 azn-6
a"
(ak =O pentru k < O sau k > n).
O pentru ca toate polinomului
afle n semiplanul stng Re A <O (polinomul fie stabil) este ca de
a, 1 o
a, 1 o
=la,l, h
2
=la' 11
as a2
o
' h3 =
as a2
a,
' ... , hn =
= hn-1 an
as a2
a5 a4 as
azn-1 azn-2 a"
"fc>rntat din tabloul precedent, fie pozitivi".
Astfel, polinomul X+ a este stabil ,._,a > O; ;x2 +aX+ b este stabil Ha > O,
b >O; X
3
+ a;x2 + bX + c este stabil ,._,a > O, b > O, c > O ab > c.
5. integrale
integrale snt n care apare sub
semnul Unele din aceste pot fi reduse la
dar aceasta nu se deoarece n aplicarea metodelor numerice
C teg.alele se dovedesc mai stabile la propagarea erorilor dect derivatele. n
capitolele 8, 9 vom studia alte clase de integrale (inversarea
Fourier, de etc.).
In fundamentarea teoriei integrale merite deosebite revin lui V.
(1860-1940), E. L Fredholm (1866-1927), D. Hilbert (1862-1943).
prima monografie din lume
o'inteerale a lui Traian Lalescu (1882-1929).
320 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
5.1. integrale Volterra
Fie I =[a, b] cIR D = I x 1 c IR
2
(figura V.18). Fie date continue
f: I----> IR K: D----> R; K se va nu-
mi n cele ce nucleu.
5.1. (a). O egalitate de for-
ma
X
(1) q>(x) =A J K(x, t)q>(t)dt + f(t), x E 1,
a
se Volterra
de tip II cu parametrul A
real cu q> : 1----> IR.
(b) Pentru{= O se egalitatea
X
t
b
a
/
/
/
(1') q>(x) =A f K(x, t)q>(t)dt; x E 1, A E IR,
a
a b
I
Figura V.18.
care se Volterra de tip II
(c) O egalitate de forma
X
(2) f K(x, t)q>(t)dt = f(x), x E J,
a
se Volterra de tip 1.
X
n anumite o Volterra I se poate transforma
ntr-o Volterra IL De exemplu, f este pe 1, K este
pe D K(x, x) *O, (It) x E 1, atunci (2) se
ntr-o de tipul (1). derivnd (2)
deci
xaK
J-(x, t)q>(t) dt + K(x, x)q>(x) = f'(x),
a ax
q>(x)=f -
1
aK(x,t)q>(t)dt+ f'(x),
a K(x,x) ax K(x, x)
o Volterra de tip II
TEOREMA 5.1. n ipotezele de mai sus, pentru orice A E IR,
Volterra de tip II are o q> : I----> IR,

Vom folosi metoda succesive a lui Picard.
cu
operatorul liniar \jf----> d\jf, unde
X
(d\jf)(x) = f K(x, t)\jf(t)dt, (It) X E 1,
a
SISTEME 321
(3) 1Jio; {, 1jfk; .91 1jfk-l, k E IN'.
Construim acum de {<pn}n>O> 'Pn E cJ;
n
(4) 'Pn;1Jio+:LX'1Jfk
k:=l
Notnd cu
A; suplf(x) 1 ,M; sup IK(x, t) j
xEl (x,t)eD
ob1;in<em
11J1
0
(x) l:s A; I1JI
1
(x) 1 S M I1Jf
0
(x) 1 (x ;,a),
I1J1
2
(x) 1$ M fi1JI
1
(t) 1 (t- a)dt $ AM
2
(x- a)
2
, ... ,
a 2!
(5) 11Jfk(x)I";A-Mh (\f) xEI, (\f) kEIN.
Pentru orice 1jl E cf
lllj/11; suplljf(x) 1,
xEl
atunci, din (5),
(6) (\f)kEIN.
Pentru de {<p"}""o
[1 A IM(b-a)t
(7) II'Pnii$AL
1
, (\f)nE IN.
koQ k.
[IAIM(b-a)r
Cum seria L . este pentru (\f) A E 1R
koQ k!
suma din criteriul Weierstrass seria (4) este absolut
uniform pe I o <pE Cf.
<peste Volterra (1).
Al K(x, t)<pn (t)dt + f(x); A.sd ( 1Jio +

k }x) + 1jf
0
(x);
n
;1jf
0
(x)+A1jf
1
(x)+ :L1!+
1
1Jfk+l(x);<pn+l(x), (\f)xE I.
k=l
'Pa-> <p fiind pe I, putem comuta integrala
limita (seria poate fi termen cu termen!)
X
<p(x); A f K(x, t)<p(t)dt + f(x), (\f) x E I, (\f) A E IR,
a
<peste a (1).
322 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
acum unicitatea Fie <p, 1J1 E CJ ale
(1). Atunci 8 = <p -ljl E cJ satisface ( 1')
X
8(x) = Af K(x, t)6(t)dt, x EI, A E 1R.
a
Deci unicitatea neomogene (1) revine la a
(1') are numai Fie m = supl 8(x) 1. inegalitatea
XE[
lecxJI =>IAIm M(x-a)
din nou n (1'):
1 8(x) I=>IA l
2
mM
2
J(t-a)dt :5 ml A I
2
M
2
(x-a)
2
a
2!
Continund procedeul prin majorarea
1 8(x) 1 :5 m 1 A I"M" (x-a)" < [lA
1
M(b- a) r , (V) X E I, (V) n E IN.
n! n!
[IAIMCb-al]"
Deoarece Iim O, 8(x) =O, (V) x E I, 8 =O
n-H<> n!
<p = ljl.
teoremei 5.1 este cum se va
vedea din
EXEMPLU. Fie Volterra de tip II
X
<p(x) = f <p(t)dt + 1, x E I = [0, b] (b > 0).
o
Avem K(x, t) = 1, f(x) = 1, A= 1. Construim
<p
0
(x) = 1j1
0
(x) = 1;
X
<p
1
(x) = 1j!
0
(x) + 1J1
1
(x) = 1 + f dt = 1 +x;
o
x2
<p
2
(x) = 1j1
0
(x) + 1JI
1
(x) + 1j1
2
(x) = 1 + x + -;
2
x x
2
x
3
<p3(x) = 1 + 1! +2!+3!; ....
Xn X X tn Xn+l
Presupunem ljl" (x) =- atunci 1Jin+l (x) = f 1Jin (t) dt = f- dt =
1
,
n!
0 0
n! (n+1).
2 n
deci 'Pn (x) = 1 + ;! + + ... +:! , (V) x E [O, b], (V) n E IN.
Atunci integrale este <p(x) = Iim <Jln(x) =ex, (V)x E [0, b].
n-;-
o ntre Volterra de
tip II lini'are cu variabili. Mai precis,
o Cauchy pentru o conduce la o
Volterra de tip II (n general transformare este
SISTEME 323
deoarece n general integrale snt mai bine adaptate la aplica-
metodelor numerice.
Fie
(8) y(n) + a
1
(x)yCn-1) + ... +an (x)y = f(x), X E I C lR, (l = [a, b])
de ordinul n cu variabili, a, : I--;, IR,
(func1;n continue. Presupunem f: I--;, 1R este fie
y(a) = <Xo, y'(a) =al, ... , y(n-l)(a) =an-V ai E R,
Cauchy. /nl(x) = (j)(x)
X
/n-ll (x) = J (j)(t)dt +an-!,
a
x x (x-a)"-1 (x-a)n-2 (x-a)
y(x) = f ... f (j)(t)+an-1 +an-2 + ... =
a a (n-1)! (n-2)! 1!
..._..
nori
x(x-t)n-1 (x-a)n-1 (x-a)n-2 (x-a)
= f (j)(t)dt+an 1 +an 2 + ... +a1---+ao.
a (n -1)! - (n -1)! - (n- 2)! 1!
nlocuind n (8) pentru func-
(j)(x) = /nl(x) (x E !):
X
(9) (j)(x) = f K(x, t)(j)(t)dt + F(x), x E /,
a
n (x-t)i-1
K(x,t) =- 2;a,(x)
'"! (i-1)!
F(x)=f(x)-a
1
(x)an_
1
-a
2
(x{an_
1
+an_
2
]- ... -
- ... -an (x)[an-1 (x- a)n-1 + ... + ao]
(n -1)!
(9) este o Volterra de tip II
Evident, teorema 5.1 o teoremei de uni-
i'focitate pentru problema Cauchy la liniare de ordinul n.
ExEMPLU. Fie + a(x)y' + b(x)y = F(x), x E [O, b] cu
X
= y
0
, y'(O) = Y!- y" = (j) deci y' (x) = f (j)(t)dt + y
1

o
= fy'(s)ds+y
1
x+y
0
, y(x)= J(J(j)(t)dt)ds+y
1
x+y
0
; intervertindor-
o o o
X
dinea de integrare, y(x) = f (x- t)(j)(t)dt + y
1
x + y
0
. nlocuind n
o
324 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA 11)
ql(x) + a(x{I lp(t)dt + y
1
J + b(x{1 (x- t)ql(t)dt + y
1
x + Yo J = F(x)
sau echivalent
X
ql(x) + f [a(x) + b(x)(x- t)]ql(t)dt = F(x)- a(x)y
1
- b(x)(y
1
x + y
0
)
o
-K(x:,t) f(x)
o Volterra de tip II.
De exemplu, pentru a(x) =O b(x) = x, y
0
=O, y
1
= 1, se
X
ql(x) + f x(x- t)ql(t) dt = F(x)- x
2
.
o
5.2. integrale Fredholm
Fie I =[a, b] c 1R D = I x I c 1R
2
Fie date continue f: I --7 1R
K: D --7 1R K se nucleu).
5.2. (a) O egalitate de forma
b
(10) ql(x) =A f K(x, t)ql(t) dt + f(x); x E 1, A E 1R
a
se Fredholm de tip II
(b) Pentru f= O se egalitatea
b
(10') qJ(x) =A f K(x, t)qJ(t) dt; x E J, A E lR,
a
care se Fredholm de tip II
(c) O egalitate de forma
b
(11) f K(x, t)ql(t) dt = f(x), x E I
a
se Fredholm de tip 1.
(d) Fie K
1
: D --7 lR, K
1
(x, t) = K(t, x), ('V) (x, t) E D.
b
(12) 1jf(x) =A J K
1
(x, t)1jf(t) dt + g(x); x E J, A E lR,
a
se a (10) (nucleul K
1
se
nucleul conjugat). g =O, atunci (12) devine

TEOREMA 5.2. n ipotezele de mai sus, fie M = sup IK(x,t) 1.
(x,t)ED
1 A 1 M(b -a) < 1, atunci Fredholm de tip II
are o ql : I --7 lR,
Vom folosi !ema Pe metric complet cJ
(cu d(g, h) = suplg(x)- h(x) 1, ('V)g, h E Cfl definim
XE[
SISTEME 325
b
(9'\lf)(x) = AJ K(x, t)\lf(t) dt + f(x), (il) x E 1.
a
9'\lf este o 9' este o Pentru
g, h E Cf avem:
b
(S'g- 9h)(x)
0
' A f K(x, t)(g(t)- h(t)) dt,
a
b
1 (Slg)(x)- (9h)(x) 1 :si A IM Jlg(t)- h(t) 1 dt :si A 1 M(b- a)d(g, h),
a
unde
d(Slg, %) :> 1 A 1 M(b- a) d(g, h),
9' este o deoarece prin avem O :5 1 A 1 M(b -a) < 1.
Din Ierna o <pE CJ astfel nct,
= <p,
b
<p(x) =A J K(x, t)<p(t) dt + f(x),
a
<pE CJ este a integrale (10). Observnd reciproc, o
<pE CJ egalitatea SW<p = <p, unicitatea din
punctului fix al 9:
Vom studia acum un caz particular important de Fredholm.
5.3. Nucleul K: D -7 IR se degenerat
m
K(x, t) = Lak(x)bk(t),
k=:ol
ah, b
1
,: I -7 IR continue, k = 1, 2, ... , m sistemul de
< k "m este liniar independent peste IR.
TEOREMA 5.3. Rezolvarea unei integrale Fredholm de tip II
nucleu degenerat se reduce la rezolvarea unui sistem algebric li
presupunem <pE cJ este o a
:!ntegrale (10) nucleul K are forma din 5.3. Atunci avem, pentru
X E J:
bm m
(18) <p(x) = AJ }2ak(x)bk(t)<p(t) dt+ f(x) = f(x) +A }2Ckak(x)
a k=l k""l
b
(19) Ck = J bk (t)<p(t) dt E IR.
a
nlocuind din nou <p, acum de formula (18), n inte-
(10)
326 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
sau
Notnd
b
b
(20) Bk f bk(t)f(t) dt, Aki f bk(t)a,(t) dt E 1R
a
a
(constante calculabile) de faptul {ak}l k m este un sistem
liniar independent de pentru necunoscutele Ck, k 1, 2, ... , m
un sistem algebric liniar:
n
(21) Ck -A L,Ak,C, Bk, k 1, 2, ... , m.
i=l
Notnd cu (Aki)bk, i m E Mm(lR), B (Bk)l m E Mm,l(lR)
C = (Ck)l m E Mm, l(IR) sistemul (21) se scrie sub
(22) (lm- MJ C = B.
Reciproc, constantele ck, k = 1, 2, ... , m, ale sistemului
(21)- (22), qJ de formula (18) este a integrale (10),
cum din anterior.
EXEMPLU. Ne propunem Fredholm de tip II:
n
tp(x)- A J (x + tsinx)tp(t) dt = x. se scrie
n
n
tp(x) = x +Ax J tp(t) dt + Asinx J ttp(t) dt
-n
-n
deci
qJ(X) =X+ + CzAsinx.
n
n
nlocuim acum <P n expresiile lui C
1
= J tp(t) dt C
2
= J ttp(t) dt;
-n
-n
n
n
C
1
= J (t + C
1
At +C
2
A sint) dt C
2
= J t(t + C
1
At +C
2
A sint) dt se
-n
-n
C -
-
0
C __ 2n
3
( d"t" , 1 ) , fi
1
( ) 2n
3
A sin x
1 2
cu con 1 1a 1\, * - ; 1n 1na , cp x :::= x +
' 3(1- 2nA)
' 2n
3(1- 2nA)
Vom acum teoremele lui Fredholm n
nucleului degenerat, [A12, I; A14].
TEOREMA 5.5 (Fredholm). Fie K : D --> 1R un nucleu degenerat.
Atunci avem:
(I) Sau (10) (Fredholm II are
orice termen liber f E CJ, sau (10') (Fredholm are
nenule ((I) se alternativa Fredholm).
SISTEME 327
(li) n primul caz (12) are
n al doilea caz (12') are
(finit) de liniar independente ca (10\
(III) ca (10)
ca
b
J f(x)1j!(x) dx =O,
a
pentru (It) 1jf a conjugate omogene (12').
6. Metode numerice
n acest paragraf vom prezenta cteva metode aproximative pentru rezol-
varea unor sau sisteme ordinare (probleme Cauchy, pro-
bleme bilocale etc.), care pot fi traduse n programe de calcul automat.
6.1. Rezolvarea a problemei Cauchy
a) Metoda succesive
un sistem de forma
(1) :i: = v(t, x),

(2) x(t
0
) = x
0
,
P"'sulptmnd snt ndeplinite teoremei de unici tate a
ig'pr>obl.enlei Cauchy respective. Rezolvarea a problemei (1) + (2)
la a construi o y(t) pe un interval [t
0
, T] care fie "suficient de
de x(t) n sensul
(3) 1 x(t)- y(t) 1 < e, (\f) tE [t
0
, T]
(unde e > O este un prag de precizie prescris). Similar pentru un interval
tol.
Metoda succesive n determinarea y
0
, Yv
y
2
, ... definite prin y
0
(t) = x
0
,
t
t
y
1
(t) = x
0
+ J v( Yo ( y/t) = x
0
+ J v( y
1
( etc., pentru


tE [t
0
, T], lund y(t)"' Yp(t) cu p 2': 1 convenabil.
EXEMPLU. Fie :i; = x
2
+ 2t cu x(O) = -5 tE [O, 2]. Avem
t 2
y
0
(t) =- 5, y
1
(t) = -5+ J (y
0
+ = -5 +25t+ t
2
,
o
t
t
5
25 1855
y
2
(t) = -5+ J (y
1


+ =-+-t
4
+--t
3
-124t
2
+25t-5
o
5 2 6
considera x(t)"' y
2
(t).
328 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
n valorile y(t) trebuie fi calculate printr-un nu.
fmit de aritmetice sau logice. n acest sens, se SU
y(t) n punctele unei diviziuni
t
0
< 1
1
< ... < tN = Ta intervalului [t
0
, T), Adeseori diviziunea se ia echidistan.
tk = t
0
+ kT unde T = T

k =O, 1, ... , N interpelare (poli-
sau prin se poate admite este
(3). Se cunosc deci v, punctul x
0
E lR" valorile tk, O,; k ,; n. y(t)
este o aproximare a problemei (1) + (2), atunci o aproximare "mai
t
este y(t) = x
0
+ J v(T, ji(T)) dT. n general, pentru orice
tk k-1
h avem J h(T) dt"' 'L,hCt)Cti+l- ti) folosind acest fapt,
to J=O
k-l
y(tk)=x
0
+ 'L,vCti,y(ti))(ti+l -ti) pentruOo>ko>N.
j""O
Aplicnd succesiv ncepnd cu ji(t) = x
0
, se valo-
rile, n punctele de diviziune, ale unor aproximative succesive.
b) Metoda Euler (a liniilor poligonale)
o diviziune a intervalului [1
0
, T) pe care
problemei (1) + (2). N al punctelor de diviziune
este ales n de precizia fie t = T

pasul diviziunii.
(1) i se n fiecare punct tk egalitatea x(t") = v(tk, xk) unde
xk = x(tk), Folosind aproximarea x(tk)"' xk+l - xk , problemei (1) + (2) i se poate

asocia n Euler:
(4) xk+l = xk + t v(tk, xk), O:'> k :'> N- 1 cu x
0
dat.
Ideea metodei deci n a
aproxima unghiul a cu Ot de
tangenta la curba x = x(t) n fiecare
punct M
1
Jtk, xk) cu unghiul fl
de coarda MkMk+
1
cu axa Ot deci
xk -x
x(tk)=tga"tgfl= +l k (figura

V.19).
Atunci curba este apro
cu linia
MJI1
1
... MkMk+l'" Mn (ceea ce justi-
denumirea de a liniilor
poligonale).
X
Figura Y19.
SISTEME 329
EXEMPLU. Fie sistemul
{
i=x+y
2
+t
. , tE [O, 2], cu x(O) = y(O) = 7.
y=2xy
Fie N = 10 deci =.!. tk =O+'!_, O :S k :S 10. v = (v
1
, v
2
) unde
5 5
y, t) = x + y
2
+ t, vix, y, t) = 2xy. Schema (4) este
1 (xk + yz + 2 + '!_J [7)
Xk+l=Xk+-
5 2xkyk
7
Se succesiv X
1
, X
2
, ... , X
10
cu aceasta valorile necu-
1osculoe x(t), y(t) n punctele diviziunii considerate. De exemplu
1 (x0 + + 2J . 93 133
X
1
= X
0
+- dec1 x
1
"'x(t
1
) = -, y
1
"'y(t
1
) =-etc.
5 2x
0
y
0
5 5
c) Metoda predictor-corector
ca problemei (1) + (2) i se asocieze

(5) zk+
1
= xk +! v(tk, xk)
(6) xk+
1
=xk xk) + v(tk+l zk+
1
)],
k =O, 1, ... , N- 1 x
0
dat (se s-a considerat o diviziune
de pas ca mai nainte). k = O se z
1
conform
apoi k =O n (6) se x
1
. Apoi se face k = 1 n (5) se
din (6) se x
2
etc. Calculul lui zk+
1
formula (5) se mai
lui xk+l iar calculul lui x,,
1
cu (6) se lui
d) Metoda Runge-Kutta
metoda a intra n detalii de Schema
pentru rezolvarea problemei (1) + (2) este
(7)
1
xk+l = xk + 6[<p
1
+

], O :S k :S N- 1 (x
0
dat),
(8)
<p3(r) = + xk- +
nti se face k = O n formulele (8) calculndu-se <p
1
, <p
2
, <p
3

apoi pentru k =O n (7) se x
1
. Apoi se k = 1 n (8) cal-
llJodlQE:e noile valori pentru <p
1
, <p
2
, <p
3
pentru k = 1 n (7) se x
2
etc.
EXEMPLU. x' =- x cu
= 1. este evident x(t) = e -t. valorile prin
330 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
k
aplicarea metodei Runge-Kutta n punctele de diviziune tk
10
, O:::; k:::; 10
ale intervalului [0, 1], cu pasul

rezultatele ntr-un tablou:


tk xk
e-tk

o 1 1
0,1 0,904833 0,904837
0,2 0,818723 0,818731
0,3 0,740808 0,740818
0,4 0,670308 0,670320
0,5 0,606517 0,606531
0,6 0,548797 0,548812
0,7 0,496569 0,496585
0,8 0,449313 0,449329
0,9 0,406553 0,406569
1 0,367863 0,367879
Se poate metoda Euler este o avnd ordinul
I de precizie (n sensul y(t) x(t) sa
tisfac Iim llx- YL O, unde llx- Yll sup 1 x(t)- y(t) 1. Schema predic.
't te(t
0
, TJ
tor-corector are ordinul II de precizie, n sensul Iim llx -;YII iar metoda
T-J-0
RungeKutta are ordinul IV de precizie. alte metode
pentru rezolvarea sistemelor (de ordinul 1).
de ordin superior se reduc cum se la sisteme de ordinul L
6.2. Metoda n serie
o de ordinul II
(9) x(t) + a(t):i: + b(t)x
unde a, b snt presupuse dezvoltabile n serie de puteri n
punct al unui interval deschis 1.
un punct t
0
E 1 ale (9) dezvoltabile n
de puteri n jurul lui t
0
, de forma
(10) x(t) (t- t
0
t c
0
+ c
1
(t- t
0
) + c
2
(t- t
0
)
2
+ ....
n=O
nlocuind n (9) se va n final o de forma Ldn(t- t
0
t
n=O
unde dn = O pentru orice n :?: O. Va rezulta un sistem liniar (infinit)
n c
0
, c
1
, c
2
, .. . Punnd suplimentare (de
x(t
0
) = x
0
, :i:(t
0
) = x
1
) se (10) cu aceasta
SISTEME 331
(10). n se primii cn care
fi (n ipoteza seria (10) este mai rapid).
ExEMPLE. 1) Fie x"- tx' + 2x = O. de forma
2 2 ..n
x(t) = c
0
+ c
1
t + c
2
t + c
3
t + ... + cnrs + ... ,
de:,vc>lt!bile n serie n jurul punctului t =O. Atunci
x'(t) = c
1
+ 2c
2
t + 3c
3
t
2
+ ... + (n + l)cn+ltn + ... ,
x"(t) = 2c
2
+ 6c
3
t + ... + (n + 2)(n + l)cn+
2
tn + .. .
nlocuind n
2c
2
+ 6c
3
t + 12c
4
t
2
+ ... + n(n - l)cntn-
2
+ n(n + l)cn+ltn-l +
+ (n + 2)(n + l)cn,
2
t" + ... - t[c
1
+ 2c
2
t + 3c,t
2
+ ... + ncnt"-
1
+
+ (n + l)c .. ,t" + ... ] + 2(c, + c,t + c,t' + ... + cnt" + ... ] =o.
Ordonnd puterile lui t, sistemul
2c
2
+2c
0
=O,
6c
3
+c
1
=O,
12c
4
=O,
20c
5
-ca= O,
(n + 2)(n + l)cn+
2
- (n- 2)cn =O
d d
(n -
2
l
2 C fi
t fi d t t'
e un e c +
2
=
cn, n :?': oe ICientn c
0
, c
1
nu po 1 e erm1na 1
n (n+2)(n+l)
'
'
ca parametri; c
2
=- c
0
, c
3
=

c
4
=O,
1 1
2
cs = 20 ca =- 120 c,, cs = 3oc4 =o,
3 1
4
c
7
=-c
5
=---c
1
c
8
=-c
6
=0
42 1680 ' 56
etc. n final,
2 (la 1
5
1
7
) x(t)=c
0
(1-t )+c
1
t-Bt -
120
t -
1680
t - ....
Se x
1
(t) = 1- t
2
x
2
(t) = t-


t
5
- ... snt
ale date x(t) = c
1
x
1
(t) + este (pe lR).
2) Ne propunem n ?'O 1 este ntreg, atunci
dre (1 - x
2
)y"- 2xy' + n(n + l)y = O are ca un polinom de gradul n cu co-
reali. de forma y(x) = nlocuind n
k"'O
calcule imediate,
[2c
2
+ (n
2
+ n)c
0
] + x[6c
3
+ (n
2
+ n - 2)c
1
] + ... +
+ x'[(k + 2)(k + l)c,,
2
+ (n
2
+ n - k
2
- k)c,] + ... =O.
Observnd n
2
+ n- k
2
- k = (n- k)(n + k + 1), formula de recu-

(n -k)(n +k + 1)
ck+2 = (k+2)(k+l) ck.

332 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, : (PARTEA 11)
Pentru k = n cn+
2
=O deci O = cn+
4
= cn+G = cn+
8
= .... Deci n
este impar, ck cu k impar, k > n snt nuli, iar n este par,
ck cu k par (k > n) snt nuli. are totdeauna
0
de grad n (alegnd pentru n impar de rang
par nuli invers).
Pentru n =O, 1, 2, 3, 4 se respectiv polinomiale
P
0
(x) = 1, P
1
(x) = x, P
2
(x) = 3x
2
- 1, P
3
(x) = 5x
3
- 3x, Pix)= 35x
4
- 30x
2
+ 3;
se astfel primele polinoame Legendre, al studiu va fi ulte-
rior.
Metoda n serie va fi de asemenea la studiul
Bessel.
6.3. Problema
Se pune uneori problema unui sistem de
forma :i: = v(t, x); x E IR", n 2: 2, tE [a, b], n care x = x(t) nu este su-
la de tip Cauchy, ci la anumite n capetele a b ale
intervalului de studiu (numite bilocale). Ne restrngem la a
considera
(11) u- p(t)u(t) = f(t), tE [a, b],
cu u(a) =a, u(b) = p (a, pE lR f continue pe [a, b] date).
Notnd x
1
= u, x
2
= u este cu sistemul
:i:
1
= x
2
, :i:
2
= px
1
+ f(t).
Alegem o diviziune a = 1
0
< 1
1
< ... < tN = b cu pasul = b ;,a
(deci tk =a+ O,; k,; NJ. Deoarece u(tk)"'

2uk +1,; k,; N- 1, notnd Pk = p(tk), fk = {(J.), (12) i se
rea
de unde

2uk + uk_
1
)- pkuk =fi,,

uk_
1
- (2 +

+ uk+
1
= 1,; k,; N- 1,
care este un sistem liniar de N- 1 de necunoscute este
N + 1. Dar avem u
0
= a, uN= P se n final un sistem
liniar de N + 1 cuN+ 1 necunoscute u
0
, u,. ... ,uN. Se poate
p(t) >O pentru orice tE [a, b] p f snt de C
2
,
atunci sistemul admite iar metoda este (pentru
0).
EXEMPLU. u + u = -t, t E [O, % J cu u(O) = u(%) = O.
are
u(t) isint- t. Dar
rmetod'a Alegnd
2d' " 'N4" ec1

apm , se
sisteme formate dintr-o
respectiv trei snt
rndica1te n tabelul din figura V.20.
SISTEME 333
uk
u(tk)
tk
N=2 N=4
exact
1t
0,2122 0,2084
8
-
1t
0,3503 0,3311 0,3253
4
3rr
0,2778 0,2731
8
-
Figura V.20.
Capitolul VI TEHNICI DE SPATII
'
HILBERT
n acest capitol vom prezenta o serie de rezultate semnificative,
care n mod produsele scalare
lor liniare sau operatorilor liniari pe Hilbert.
1. Serii Fourier generalizate polinoame
ortogonale clasice
1.1. Cteva rezultate asupra Hilbert
Am definit n capitolul 2 de produs scalar abstract pe un
vectorial am dat cteva ale prehilbertiene vecto-
riale cu produs scalar); printre acestea, reamintim inegalitatea lui Schwartz,
regula paralelogramului, procedeul Gram-Schmidt de ortogonalizare a unui
liniar independent de vectori etc.
Exemplul tipic de Hilbert finit dimensional l constituie lRn (n 1),
n
cu produsul scalar euclidian < x, y > = L,xiyi, pentru orice x = (xv ... , xn),
i:l
y = (y" ... , Yn). Generalizarea infinit o constituie
1
2
al x = (xn)n
0
de numere reale sau complexe astfel nct seria
L 1 xn1
2
fie De exemplu, {1, .!_, ... , .!._, ... } lui 1
2
n:O:O
2 n
dar {1, ]z, .Ja .... , l} nu lui 1
2

y = (y n)n
0
se egale xn = y n pentru orice n O. Se definesc
suma x + y = (xn + y n)n
0
produsul "Ax = (.Xn)n
0
unde "A este un scalar. Din
inegalitatea 1 XnYnl o> xl + IYl ), x, y E 1
2
, atunci
seria LXnYn este absolut (deci n plus,
n<!O
x + y E 1
2
. Este evident 1
2
este un vectorial (peste <C) mai mult,
definind < x, y > = se un produs scalar complex. Se
n::o:O
1
2
este chiar un Hilbert este complet). Un alt exemplu
TEHNICI DE SPAPII HILBERT 335
lmoo:rta.nt de Hilbert l constituie L
2
(G) al de
';ab;ohtt integrabil
L
2
(G) = {f:G-> C 1 J
0
jf(x)j
2
dx < =}
G cIR" (adeseori G este un interval pe dreapta
Teoria a Hilbert este una dintre cele mai importante
acJ1Izt;u ale secolului nostru. Reamintim cteva din rezultatele ei de
(unele au fost deja demonstrate n capitolu12 n cazul finit dimensional),
au o interpretare
Fie H un Hilbert (complex) un produsul scalar < , >. Pentru orice
E H, llull = u, u > este norma lui u pentru orice u, v E H, ntre
este d(u, v) = llu- vii, "abaterea medie de la ula v.
1) Pentru orice vectorial nchis H
1
c.. H pentru orice
E H, este unic un element p E H
1
astfel nct a - p .L H
1
(li)
E Hl> lla- Pll "; lla- xll (teorema de a lui F. Riesz).
Elementul p se lui a pe H
1
. a E H
1
, atunci p =a.
2) E c.. H este un vectorial nchis, atunci H = E (!)
(t1e01rerna de descompunere
3) <l> : H-> C este o pe H,
attm(Ji <l> este un produs scalar, n sensul este unic un
v E H astfel nct
(li) w E H, <l>(w) =<V, w>
(teorema lui F. Riesz de reprezentare a pe Hilbert).
4) Pentru orice operator liniar continuu f: H _, H al lui H
este unic adjunctul lui f, un operator liniar continuu
: H _, H astfel nct
(It) x, y E H, <f(x), y> =<X, f'(y)>.
acestor rezultate pot fi n [A7, AlO].
1.2. Serii Fourier generalizate
{e
1
, e
2
, .. , en} este baza a IR", nzestrat cu produsul
euclidian, atunci <ei, e
1
>;;;; f\p 1 i,j::; n. e l_ e
1
pentru i if:.j
n
pentru )rice vector x E fRn, x = (x
11
... , xn), avem x = L,xkek xk :::: <x, ek>,
k"'l
l.";k ";n.
Aceste rezultate pot fi generalizate la Hilbert.
1.1. Fie H un Hilbert (complex) fixat. Se
n H (sau sistem ortonormal total sau complet) orice
Eli! = {e" e
2
, .. , en, ... } de vectori din H astfel nct <ei, e
1
> = oij pentru orice
i,j <: 1 n plus, Hilbert generat de fiiJ fie dens n H.
336 MATEMATICI SPECIALE TEORIE, EXEMPLE, ! (PARTEA li)
EXEMPLE. 1) n IRn baza este
2) n 1
2
elementele e
1
= 11, O, O, O, ... i, e
2
= 10,