Sunteți pe pagina 1din 8

Calculatoare Sisteme Portabile

Stefan Alexandru-Nicolae, Grupa 111 IA, Facultatea de Inginerie Electrica


I .Introducere
Un calculator portabil electronic
este un calculator att de mic nct
poate luat cu sine !i folosit peste tot"
la #irou, n la#orator, la !coal$ !i
uni%ersitate, dar !i n tren, pe strad$,
la cofet$rie etc& Acest articol se ocup$
numai de calculatoarele porta#ile
electronice' cele mecanice,
electromecanice sau de alt$ natur$,
c(iar dac$ sunt porta#ile, nu fac
su#iectul articolului&
)alculatorul porta#il are dimensiuni
mici, compara#ile cu gen*ile diplomat
sau deseori !i mai mici, este u!or de
transportat !i pre+int$ !i a%anta,ul c$
poate alimentat timp de ore n !ir de
la acumulatoare nglo#ate, sau !i de la
un adaptor pentru re*eaua de curent
electric alternati%&[1]
-a de+%oltarea ec(ipamentului
cunoscut a+i su# numele de calculator
au contri#uit multe descoperiri !i
in%en*ii&
)alculatoarele mici !i porta#ile sunt la
ora actual$ foarte r$spndite, ind
accesi#ile ca pre* c(iar !i persoanelor
particulare& .endin*a de miniaturi+are
!i ieftinire permanent$ este un semn
al progreselor te(nologice din
domeniu& .ipurile cele mai r$spndite
de calculatoare porta#ile sunt, n
ordinea de la mare la mic"
laptop /note#oo01
subnotebook
netbook
tablet, de ex& Apple i2ad
Personal Digital Assistant /23A1
2rin contrast, calculatoarele imediat
mai mari dect laptop, !i deci
neporta#ile ci doar transporta#ile, sunt
cele de tip desktop, numite astfel
deoarece se pot pune pe masa de
lucru& 4n sfr!it, companiile !i
institu*iile folosesc de o#icei
calculatoare !i ser%ere mari sau foarte
mari, dar !i foarte rapide, care
e%entual necesit$ !i nc$peri proprii
speciale, securi+ate !i climati+ate -
centrele de calcul&
)alculatoarele porta#ile se pot de
o#icei conecta la Internet f$r$ r, cu
%ite+$ de transfer a datelor
mul*umitoare, pe #a+a re*elelor
telefoanelor mo#ile celulare de tip
GS5 1G, GS5 6G sau GS5 7G
/genera*ia treia1 /U5.S !i 8S32A1,
care p$trund practic oriunde s-ar a9a
utili+atorul&
II .Primele calculatoare portabile
)onceptul calculatorului porta#il
ii apartine lui Alan :a; din cadrul
companiei <erox 2ar0,numit
=3;na#oo0> si datand din anul 1?@A&
2rimul sistem porta#il a fost IB5
C1DD,lansat in luna septem#rie a
anului 1?EC si #a+andu-se pe
prototipul IB5 S)A52 /Special
)omputer A2- 5ac(ine 2orta#le1 , apoi
urmand primul laptop E2SFN 8<-
6D&Acesta a%ea un displa; -)3 de
re+olutie 16D G 76-pixeli/mult mai
putin decat displa;-urile telefoanelor
de asta+i1, 1@ 0B memorie HA5 si
cantarea aproximati% 1&@0g&[2]
Figura 1& Primul sistem
portabil de tip laptop: EPSON HX-
2 .
2rimele sisteme porta#ile de tip
=9ip> au aparut la inceputul anilor
1?AD&2rimul a fost categoric 3ulmont
5agnum, lansat in Australia in anul
1?A1&Au urmat apoi modele ca !"I#
$ompass 11 costand A1CDI
/1A&7ED I ai +ilelor noastre1, folosit de
atat NASA cat si de armata americana,
!a%ilan S$ , primul sistem porta#il
denumit de catre producator =laptop>
si ind ec(ipat in premiera cu sistemul
touc(pad si I&' ()in*pad "+1,
primul laptop color, aparut in luna
octom#rie a anul 1??6&[,]
Figura 6& !rid $ompass
11
Figura 6&1& I&' ()in*pad "+1
III . $lasi-carea sistemelor
portabile
)alculatoarele porta#ile au
cunoscut o e%olutie rapida,atat din
punct de %edere al performantei,cat si
a dimensiunii& .ipurile cele mai
r$spndite de calculatoare porta#ile
sunt, n ordinea de la mare la mic"
.aptop/noteboo*0
Un laptop /de asemenea cunoscut ca
un note#oo01 este un calculator
personal, proiectat pentru utili+area
mo#il$& Un laptop integrea+$ cele mai
multe dintre componentele tipice a
unui computer des0top, inclusi% un
ecran, o tastatur$, un dispo+iti% de
indicare /un touc(pad, de asemenea,
cunoscut ca un trac0pad, Ji K sau un
stic0 de indicare1 Ji difu+oare ntr-o
singur$ unitate& Un laptop este
alimentat de la reLea prin intermediul
unui adaptor de curent alternati%, Ji
poate utili+at folosind o #aterie
renc$rca#il$&[1]
Figura 7& .aptop de inalta
per2ormanta 3lien4are
Subnoteboo*
Un su#note#oo0 /uneori, de
asemenea, numit mini note#oo0-uri
sau ultraporta#ile 1 este o clas$ de
laptop-uri, care sunt mai mici Ji mai
uJoare dect note#oo0-uri
tipice&Acestea au adesea ecrane cu
dimensiuni mai mici /1M inc(1 si
cantaresc mult mai putin decat
note#oo0-urile,circa 60g&[+]
Figura 7&1 #i2erenta dintre un
noteboo* si un subnoteboo*
Netboo*
Net#oo0-urile sunt o categorie de
calculatoare mici, uJoare Ji ieftine a
laptop-urilor,acestea aparand pe piata
in anul 6DDE&3imensiunea ecranului
%aria+a intre C> si 16>,iar greutatea
tipica este de 1 0g&Acestea au a%ut
parte de o crestere semnicati%a a
popularitatii pe parcursul anilor&[5]

Figura 7&6 Netboo* 3S6S Eee P$
7
Figura 7&7 Gracul popularitatii
netboo*-urilor
(ablet
Un Ncomputer ta#let$N, sau pur Ji
simplu Nta#letaN, este un computer ce
conLinute n ntregime ntr-un ecran
touc( plat care utili+ea+$ un st;lus,
digital, %arful degetului sau un
dispo+iti% de intrare primar$ n loc de
o tastatur$ sau mouse&Ecranul
acestora poate a,unge pana la ?>&[7]
Figura 7&M (ableta cu st8lus 3pple
P#3 / Personal #i9ital
assistant0
Un asistent digital personal /23A1, de
asemenea, cunoscut ca un computer
palmtop,este un dispo+iti% mo#il care
funcLionea+$ ca un manager de
informaLii personale& 23A-urile actuale
au capacitatea de a se conecta la
Internet&3imensiunea ecranului poate
atinge si M&6>&[:]
Figura 7&C P#3 de %ar2 H($ (ouc)
H#2
IV. Piesele componente ale
calculatoarelor portabile
)alculatoarele porta#ile integrea+$
cele mai multe dintre componentele
tipice a unui computer des0top,
inclusi% un ecran, o tastatur$, un
dispo+iti% de indicare /touc(pad1 Ji
difu+oare&[;]
Placa de ba<a
2laca de #a+a furni+ea+a
conexiunile electrice care fac posi#ila
comunicarea componentelor
sistemului de calcul, dar si conectea+a
microprocesorul si ga+duieste alte
su#sisteme si dispo+iti%e&[1]
Figura M& Sc)ema placii de ba<a
'icroprocesorul
Functia fundamentala a
microprocesorului este de a executa o
sec%enta de instructiuni stocate intr-
un program& Exist$ patru paJi pe care
toate procesoarele ii executa " fetc(,
decode, execute, and Orite#ac0 &[11]
Figura M&1 'icroprocesor Intel
'emoria "3'
5emoria cu acces aleatoriu este
o forma de stocare a datelor
informatice&Aceasta ia forma unor
circuite integrate care permit datele
stocate sa e accesate in orice ordine&
[12]
Figura M&6 'emorie "am SO#I''
Placa 9ra-ca
2laca grac$ este o
componenta cu funcLia de a genera
imagini de ieJire pe un ecran&3e
o#icei,in ca+ul sistemelor porta#ile
aceasta se a9a integrata pe placa de
#a+a si contin un procesor dedicat si
optimi+at pentru accelerarea grac$&
[1,]
Figura M&7 Placa 9ra-ca N=I#I3
6nitatea de stocare interna / Hard
#is* #ri%e0
Un (ard dis0 este un dispo+iti%
de acces aleatoriu pentru date
digitale& 3atele sunt codicate
magnetic de catre capetele de citire K
scriere& In interiorul (ard-discului
discuri, aran,ate unul deasupra
celuilalt,iar datele sunt stocate pe
piste concentrice pe suprafata ecarui
disc&[11]
Figura M&M #ia9rama Hard #is*-ului
Ecranul
Un monitor sau ecran este un afiaj
electronic vizual pentru computere. Monitorul
cuprinde dispozitivul de afiare, circuite, i o
incint. Dispozitivul de afiare la monitoarele
moderne este de obicei un ecran cu cristale
lichide (TFT!"D#.[15]
Figura M&C Ecran .$#
&ateria
F #aterie electrica este formata
din una sau mai multe celule
electroc(imice care transform$
energia c(imic$ stocat$ n energie
electric$& 3e la in%entarea primei
#aterii de catre Alessandro Polta in
anul 1ADD, #ateriile au de%enit o surs$
de alimentare %itala pentru
dispo+iti%ele electrice&[15]
Figura M&@ &aterie .i-Ion 5 celule
V ."e<ultate
)alculatoarele porta#ile,fata de
cele des0top detin a%anta,e precum "
Portabilitatea, putand
folosite in orice loc,spre
deose#ire de cele des0top&
Producti%itatea> folosind un
laptop n locuri n care un 2)
des0top nu poate folosit&3e
exemplu, gestionarea de e-mail-
uri n timpul unei na%ete cu
trenul&
"apiditatea
,a a%ea un laptop nseamn$ a
a%ea acces instantaneu la
informaLii , Jierele personale Ji
de lucru&
$osumul redus de ener9ie>
un laptop folosind 6D-?D Q, n
comparaLie cu 1DD-ADD Q
pentru des0top-uri& Acest lucru
este deose#it de #enec pentru
ntreprinderi&
$onecti%itatea>cu a,utorul
retelelor Qi-Fi care ofera acces
usor si rapid la Internet
indiferent de locatie&
#imensiunea >laptopul este
mai mic decat 2)-ul
des0top,acest lucru facand
diferenta mai ales in spatii
limitate precum caminele
studentesti&
Silentio<itatea> laptopul este
mai silenLioas dect des0top-ul,
datorit$ componentelor sale de
mici dimensiuni&
3ll-in-One> calculatoarele
porta#ile au toate perifericele
incluse&
=I.#iscutii
Portabilitatea este, de o#icei,
prima caracteristica de menLionat
pentru n orice comparaLie de laptop-
uri faL$ de 2)-uri des0top& 2orta#ilitate
nseamn$ c$ un laptop poate folosit
n multe locuri, nu doar acas$ Ji la
#irou, dar, de asemenea, n timpul
unei calatorii, n cafenele , n
amteatre Ji #i#lioteci, la sediul
clientilor sau la o sal$ de reuniune, etc
&
Producti%itatea este mult mai
mare in ca+ul calculatoarelor porta#ile
deoarece acestea pot folosite in
diferite locatii,un a%anta, clar care
permite o legatura permanenta intre
rma si anga,at,acesta neind ne%oit
sa se deplase+e incontinuu la ser%iciu
ori de cate ori este ne%oie& 3e
exemplu, un lucr$tor de #irou
gestionea+a e-mail-uri n timpul unei
calatorii spre casa de %acanta, sau un
student lucrea+a la un proiect intr-un
parc&
"apiditatea este %itala in +ilele
noastre asa ca a%and un laptop
nseamn$ a a%ea acces instant la
informaLii personale Ji profesionale&
Acesta permite o mai #un$ cola#orare
ntre colegi sau studenLi, deoarece o
pro#lema poate re+ol%ata oricand si
oriunde&
$onsumul redus de ener9ie
-aptop-urile sunt mai eciente
energetic dect des0top-urile& Un
laptop tipic foloseste 6D-?D Q, n
comparaLie cu 1DD -ADD Q pentru
des0top-uri& Acest lucru ar putea
deose#it de #enec pentru
ntreprinderi /care rulea+$ sute de
calculatoare personale1 Ji case n care
exist$ un computer care este pornit 6M
K E&
$onecti%itatea repre+inta un
a%anta, datorita reLelelor f$r$ r Qi-Fi
dar Ji ser%icilor de date n #and$ larg$
/8S32A, EP3F Ji alLii1, com#inate cu
un suport aproape omnipre+ent& Un
laptop poate a%ea acces usor la
Internet si la reLeaua local$&Hetelele
Qi-Fi sunt raspandite mai in
campusurile uni%ersitare&
#imensiunea este de
asemenea importanta,in ca+ul
laptopului ind mai mica decat cea a
2)-ul des0top,acest lucru facand
diferenta mai ales in spatii limitate
precum apartamentele mici sau
caminele studentesti& Atunci cand nu
este in u+,laptopul poate inc(is si
pus deoparte fara a necesar mult
spatiu&
Silentio<itatea este un factor
important mai ales cand se lucrea+a
pe timpul noptii asa ca laptop-urile
sunt mult mai silenLioase dect
sistemele des0top, datorit$ att
componentelor sale mai mici si mai
#ine organi+ate /de exemplu, (ard
dis0-ul de doar6&C-inc( 1 cat Ji
%entilatoarelor sale reduse ca
dimensiune si ca %ite+a de rotatie&
3ll-in-One repre+inta a%anta,ul
sistemului porta#il de a integra toate
perifericele sistemului des0top intr-un
singur dispo+iti%&In timp ce la
sistemele des0top a%em separat
mouse-ul,tastatura,displa;-ul si
#oxele,in ca+ul laptop-urilor a%eam
toate acestea integrate intr-o singura
unitate&
=II. $onclu<ii
)e este de retinut din aceasta
lucrare este faptul ca sistemele
porta#ile au cunoscut o e%olutie foarte
rapida, de la sistemele masi%e din
trecut direct in #u+unarele noastre, un
a%anta, solid in %remurile noastre
foarte rapide&3atorita calculatoarelor
porta#ile suntem in stransa legatura
unii cu ceilalti oricand,oriunde&
=III.&iblio9ra-e
1. )onform portalului
OOO&Oi0ipedia&org
2. )onform portalului
OOO&Oi0ipedia&org
,. )onform portalului
OOO&Oi0ipedia&org
1. )onform )reati%e )ommons
Attri#ution din cadrul portalului
OOO&Oi0ipedia&org
+. )onform OOO&)NE.&com
5. )onform portalului
OOO&Oi0ipedia&org
7. )onform portalului
OOO&apple&com
:. )onform portalului OOO&(tc&com
;. )onform portalului
OOO&Oi0ipedia&org
1.)onform portalului
OOO&msi&com&tO
11.)onform portalului
OOO&intel&com
12.)onform portalului
OOO&0ingmax&com
1,.)onform portalului
OOO&n%idia&com
11.)onform portalului
OOO&seagate&com
1+.)onform portalului
OOO&samsung&com
15.)onform portalului
OOO&Oi0ipedia&org

S-ar putea să vă placă și