Sunteți pe pagina 1din 28

DIAL GmbH, Ldenscheid page 11

Dialux
evo 1
Standardul Software pentru
Calculul Layouts de iluminat

Manual de utilizare

2012 DIL !m"# !ustav$dolf$Stra%e &
'('0) L*densc+eid dialo,-dial.de www.dial.de
/di ia 0nt1i 2012
2extul i ima,inile au fost pre,3tite cu mare ,ri43. DIL5 autorii i traduc3torii
sunt5 cu toate acestea5 nu face o"iectul o"li,a iei le,ale sau r3spundere pentru
orice informa ii eronate i consecin ele sale.
ceast3 pu"lica ie este prote4at de le,ea dreptului de autor. 2oate drepturile
sunt rezervate. Cele mai multe dintre denumirile soft$ware i +ardware folosite
0n acest manual sunt m3rci comerciale 0nre,istrate i5 prin urmare5 su" rezerva
le,ilor 0n vi,oare.
DIL !m"# nu poate fi considerat responsa"il pentru orice daune persoanelor
sau "unurilor care ar putea s3 apar3 0n le,3tur3 cu utilizarea software$ului
Dialux. 6ro,ramul i documenta ia a fost creat cu mare ,ri435 totu i erori nu
poate fi exclus3.
.
DIAL GmbH, Ldenscheid page 22
M3rci 0nre,istrate7
Microsoft5 MS5 8indows5 8indows 925 8in:2 sunt m3rci 0nre,istrate ale
Microsoft Corporation 0n Statele ;nite ale mericii i 0n alte 3ri.
do"e cro"at <eader este m3rci comerciale 0nre,istrate ale do"e Systems5
Inc

Dialux evo 1 $
;rm3toarea ,enera ie
6este tot 0n lume5 mai mult de '00.000 de oameni folosesc Dialux pentru desi,n
de iluminat. Cu toate acestea5 am 0ndr3zni imposi"il7 9oi producem o nou3 i
mai "un3 versiune Dialux.
De ceva timp Dialux este 0n cre tere p1n3 la ,enera ia urm3toare. cum e
timpul s3 prezinte rezultatele muncii noastre de fanii no tri5 a utilizatorilor. La
data de 1'.&.20125 vom prezenta pu"licului lume noua versiune Dialux. La
=Lumina si >uildin,= din ?ran@furt5 DIL stea 0n #alle :.05 (0.
!enera ia actual3 de Dialux se sta"ile te pe pia 3. !ata cu aten ie i men inut
A0n prezent disponi"ile 0n versiunea &.10B este 0n continuare cea mai "un3
solu ie complet3 pentru utilizatorii din 0ntrea,a lume. i ar tre"ui s3 r3m1n3 a a.
!enera ie urm3toare $ Dialux /CD $ are un poten ial promi 3tor i ofer3 "aza
pentru viitorul nostru. Cu acest pro,ram5 vom realiza multe idei i su,estii care
vor face munca utilizatorului mai inovatoare i mai u or.

Dialux evo 1
Standardul Software pentru
Calculul Layouts de iluminat
?unc ia ,eneral3
DIAL GmbH, Ldenscheid page 33
>ine a i venit la Dialux /CD
cest manual este destinat s3 v3 a4ute s3 lucreze rapid i eficient cu Dialux.
Dac3 ave i experien 3 cu aplicatii 8indows5 o"tinerea a 0nceput 0n Dialux va
prezenta nici o pro"lema. DIL ofer3 0n mod re,ulat cursuri 0n cazul 0n care
utilizarea profesional3 a Dialux pot fi 0nv3 ate. Informa ii cu privire la datele de
curs i con inutul sunt disponi"ile su" www.dialux.com i www.dial.de sau
E&F A0B 2:'1 10G& :G0.
Cele mai recente informa ii i actualiz3ri sunt5 de asemenea5 disponi"ile pe site$
ul nostru.
Hn cele ce urmeaz3 ve i ,3si o scurt3 descriere a func iilor disponi"ile 0n Dialux.
Dialux ofer3 o serie de texturi pe care sunt li"eri s3 o utiliza i pentru mac+ete de
iluminat tale. ;rm3toarelor societ3 i cu condi ia ca aceste texturi7
2exturenliste S;6/<?I9IS# $ Immo"iliendarstellun,en5 Ioc+en Sc+roeder J
www.immo"iliendarstellun,.de rroway 2exturen J www.arroway.de ;lf 2+eis J
www.ulf$t+eis.de
2exturenland AKonstantin "rut3B J www.texturenland.de
9octua !rafica A#er"ert ?a+rn+olzB J www.noctua$,rap+ics.de
2+ermopal J www.t+ermopal.de
<at+sc+ec@ Sc+iefer und Dac+systeme K! J www.rat+sc+ec@.de
/le ofer3 mult mai multe texturi. Cerifica i site$urile lor pentru texturi
suplimentare.

Con inut
6rimii pa i 0n Dialux /CD $ ecran de pornire ................... G
Set3ri ................................................. .................. )
Standarde ................................................. ................ (
Constructii $ planificare rapida ................................... 10
Dialux evo interfa a cu utilizatorul ................................. 11
Selectarea o"iectelor ................................................ .... 12
DIAL GmbH, Ldenscheid page 44
Construc ii li"er $ Site ........................................... 1&
/ta4e i construc ii ............................. 1'
D"iecte mo"ilier und ............................................. 1)
Introduce i i aran4a de o"iecte i mo"ilier .............. 1(
;si si ferestre ............................................... 20
Camer3 elemente ................................................ ...... 21
6lafoane ................................................. ................. 2:
Decupa4e ................................................. ................ 2'
Lonele de evaluare ................................................ .. 2G
Materiale de ................................................. ............... 2)
Linii de referin 3 ................................................ ...... 2F
Copia i i aran4a ............................................... ... 2F
Calcul o"iecte ................................................ . :1
Lumina $ Corpuri de iluminat inserate ............................................. ::
Scene de lumin3 ................................................ ........... :)
Calcul ................................................. ............ :(
<ezultate o" inute pe ................................................. .................. :F
Documenta ie ................................................. ......... &1
6roiecte Salvarea ................................................ ....... &&

6rimii pa i 0n Dialux /CD $ ecran de pornire
9umai la prima pornire din Dialux /vo7
o anc+et3 de feed"ac@. cest lucru ne$ar a4uta s3 se adapteze software$ul la
nevoile i dorin ele utilizatorilor no tri. ceste date vor fi tratate confiden ial i nu
a trecut pe la ter i.

?i,. 1 ?eed"ac@
DIAL GmbH, Ldenscheid page 55
Dup3 anc+et3 feed"ac@$ul a4un,i la ecranul de pornire.

?i,. 1 ecranul de pornire
La ecranul de pornire de la Dialux /CD vi se fi capa"il s37
$ Crearea cl3dire nou3
construc ii de circula ie o cl3dire 0n aer li"er i de planificare
o D8! J DM? de import
rapid3 de planificare o camer3 ,oal3 dreptun,+iulara

$ /ditare J load proiectele existente
$ 4utor i sisten 35 informatii la
DILacademy i produc3torilor
Set3ri
Set3ri Set3ri !enaral pute i sc+im"a set3rile implicite ale Dialux /CD. 6rin
intermediul fi ierului

?i,. 2 Set3ri
La Set3ri ,enerale pe care avea posi"ilitatea s3 edita i
$ Set3rile !o"al
$ Lim"i
$ CD
$ 6roiect set3ri
DIAL GmbH, Ldenscheid page 66
$ Camer3 de loca ii
$ Ie ire


?i,. : set3ri implicite
Standarde
Set3ri Standarde ve i intra 0n set3rile pentru standardele. 6rin intermediul
fi ierului

?i,. & Standarde
La nivelul standardelor ave i op iunea de a edita standardele presta"ilite ale
fiec3rei situa ii iluminare individual3. Hn plus5 sunte i 0n stare s3 creeze i s3
al3tura profiluri noi.

?i,. ' Set3ri pentru Standarde
Setarea implicit3 ?ortul standard 0n Dialux /CD este de "irou5 de scriere5
dactilo,rafie5 citind5 de prelucrare a datelor. a se vedea capitolul Lonele de
evaluare De asemenea5 pute i edita profilurile de mai t1rziu

Constructii $ planificare rapida
6entru a o" ine o intrare rapid3 0n planificarea camera Dialux /CD ofer3 o
planificare rapid3. 6rin camera dreptun,+iulara !ol v3 va 0ncepe de planificare
rapid3.
poi5 ve i putea s3 edita i dimensiunile de camere7
DIAL GmbH, Ldenscheid page 77
$ Lun,ime5 latime5 inaltime
$ !rosimea peretelui
$ Set3rile standard de

?i,. G rapida rindea
a se vedea evaluarea capitolul Lone Hn plus5 pute i edita profilurile de
camer3

Dialux evo interfa a cu utilizatorul
Dialux /CD este 0mp3r it3 0ntr$un mod simplu i instrument de proiectare. La
fiecare mod5 ve i ,3si instrumente tipice.

?i,. ) Dialux evo interfa a cu utilizatorul
Hn Dialux /CD va tre"ui s3 lucreze 0n & zone de lucru importante7
1 $ Mod de selec ie
2 $ instrument de selec ie
: $ CD $ Cezi selec ie
& $ Dp iuni de afi are
La CD$Ciew pute i selecta7
$ Site$ul
$ Cl3dire
$ Storey
$ Camera


DIAL GmbH, Ldenscheid page 88
?i,. ( CD$Ciew selec ie
Dac3 dori i s3 selecta i un alt CD$Cezi ave i urm3toarele op iuni 0ntre7
$ :D$randare
$ ?loorplan vedere
$ Cedere din fa 3
$ Cedere lateral3 din dreapta
$ Cedere lateral3 din st1n,a
$ Cezi pe la spate
9ot37 D"iecte5 elemente i corpuri de iluminat care au fost introduse 0n proiectul
de la Lona$vedere nu vor fi vizi"ile la alte vizualiz3ri.
Selectarea o"iectelor
6ute i selecta o"iecte de un sin,ur clic@ pe "utonul mouse$ului din st1n,a.
La Dialux evo ave i posi"ilitatea de a selecta o"iecte ascunse5 f3r3 a sc+im"a
vizualizarea.
?3c1nd clic pe "utonul mouse$ului cu st1n,a5 pute i selecta o"iecte ascunse.
9u va fi 0ntotdeauna o"iectele selectate5 apoi cel mai important5 etc care stau la
"aza


?i,. F Selectarea o"iectelor

?i,. 10 Selectarea o"iectelor ascunse
6entru a selecta un o"iect dintr$un aran4ament doar s3 face i clic cu "utonul
DIAL GmbH, Ldenscheid page 99
mouse$ului st1n,a pe o"iect nou.
Dialux evo diferen iaz3 0ntre adeziunea la o"iect. Dac3 utiliza i instrumentul
mo"ilier i o"iecte de modul de construc ie5 pute i selecta toate o"iectele din
acest instrument primul. Selectarea unui o"iect dintr$un alt instrument Apoate un
corp de iluminatB Dialux /CD determin3 automat un salt 0n instrumentul de
corpul de iluminat.

Construc ii li"er $ Site$ul
6rin incepand de planificare 0n aer li"er i construirea v3 atin,e 0n mod automat
la instrumentul de site$ul de la modul de construc ie. La acest instrument este
posi"ilitatea de a desena elementul podea i conturul construirea de cl3diri nou.

?i,. 11 Desena i o cl3dire
ve i posi"ilitatea s3 proiecta i conturul construirea noii cl3diri i a elementului
plan eu face i clic@ pe punctele de col de la CD$vizualizare. 6ute i 0nc+ide
6oli,on dumneavoastr3 dup37
aproape J sf1r itul 6oli,on $ >utonul mouse$ului dreapta
$ ?ace i clic pe punctul ini ial

/ta4e si pentru constructii
Dup3 0ntocmirea conturul cl3dirii din cl3direa /vo Dialux automat salturi 0n
instrumentul de construc ie eta4e i cl3diri.

?i,. 12 Desen conturul interior
cum ai posi"ilitatea de a crea unul sau mai multe camere de la cl3direa
dumneavoastr3.

?i,. 1: interioar3 contur
DIAL GmbH, Ldenscheid page
1010
6rin crearea conturul interior ave i aceea i procedur3 ca i desenul conturului
cl3dirii.


?i,. Camere 1& Sc+ita mai multe
Hn plus5 pute i ,enera niveluri noi de la instrumentul de construc ie eta4e i
cl3diri. La acest instrument pute i duplica un eta4 existent sau pentru a crea noi
eta4e.

?i,. 1' !enerarea pove ti

D"iecte und mo"ilier
Hn instrumentul de mo"ilier i o"iecte de modul de construc ie pute i introduce7
$. Sat$fi iere
$ 0.: DS$fi iere
$. M:D$files

?i,. 1G D"iecte i unelte mo"ilier
Dialux /CD are5 de asemenea5 o"iecte standard5 cum ar fi Dialux &.105 precum
i un catalo, o"iect.
6ute i 0ncepe catalo,ul f3c1nd clic7
Dialux /vo Catalo, de marfuri D"iecte Selecta i
6rin Dra, N Drop 0n Dialux /CD i prin catalo,ul o"iect5 pute i insera o"iecte
proprii i mo"ilier la "aza de date Dialux /vo.

Introduce i i aran4a de o"iecte si mo"ilier
DIAL GmbH, Ldenscheid page
1111
ve i posi"ilitatea s3 insera i o"iecte i mo"ilier la proiect prin intermediul
Dra, N Drop i prin ac iuni cum ar fi
$ /,al aran4ament dreptun,+iular
$ /,al aran4ament poli,onal
$ /,al aran4ament circular3
$ /,al aran4ament linie
$ Modalit3 ile automate pentru spatii

?i,. 1) insera o"iecte
Dup3 introducerea pute i
$ Muta i
$ <oti i
$ La scar3
o"iectele din proiect. 6ute i ale,e manipulatori Alucra cu mouse$ulB sau s3 seta i
o intrare manual3 numeric3.


?i,. 1( numeric de intrare
Hn plus5 pute i edita un aran4ament de la sine.

?i,. 1F /ditare poli,onale
Manipulatorii edita poli,on i edita liniile ,rilei
adapteze aran4ament pentru sc+im"area dorit3.

?i,. 20 ran4a i poli,onul
DIAL GmbH, Ldenscheid page
1212

; i i ?erestre
Hn instrumentul de cl3direa desc+ideri de modul de construc ie5 pute i ,3si
diferite ferestre5 u i i lumini de acoperi .

?i,. 21 ferestre5 usi si lumini acoperi
ve i posi"ilitatea s3 insera i ferestre5 usi si lumini acoperi prin Dra,
N Drop i prin intermediul func iei de desc+idere cl3dirii pozi ie activ3.
6ropriet3 ile a4ustate5 cum ar fi 0n3l imea5 l3 imea l3 imea cadrului5 i 0n3l imea
pra,ului va fi asumat.

?i,. 22 Introduce i$o fereastr3
Hn plus5 pute i desena o lumin3 fereastr35 u 3 sau de acoperis5 de unul sin,ur.


?i,. 2: Desena i$o fereastr3
Camer3 elemente
Hn elementele de camere instrument pute i ,3si7
$ <amp3
$ 63trat coloana
$ <unda coloana
DIAL GmbH, Ldenscheid page
1313
$ 6latforma
$ 2avan plat


?i,. 2& de camere elemente
?unc ionalitatea elementelor de camere sunt acelea i ca
0n Dialux &.10. ve i posi"ilitatea s3 le insera i prin Dra, N Drop sau prin
elementul camer3 insera i nou.

?i,. 2' de camere Inserare elemente
Dup3 ce insera i pute i edita elementele de camere cu
Manipulatoare sau din motive de intrare manualul numeric3.

Hn plus5 pute i edita patrate poli,onal.

?i,. 2G /ditare elemente de camere
6lafoane
Hn instrumentul de tavan pute i introduce plafoanele "ine la camerele voastre.

?i,. 2) Ceilin, instrument

DIAL GmbH, Ldenscheid page
1414
9ota7
La vizualizarea :D$plafoane suspendate ofer3 o vizualizare 0n camer3 i5 prin
urmare5 sunt vizi"ile numai de 4os.
Corpurile de iluminat montate pe tavan se aplic3 0n mod automat la montarea
acestora plafonul suspendat i nu la distan 3 de plafon "rut.
Dup3 selectarea$o camer3 se poate ad3u,a un plafon suspendat 0n camer3 0n
mod automat. 6ute i desena5 de asemenea5 o sec iune cu un plafon suspendat
0n camer3.

?i,. 2( Inserare plafoane
Dup3 ce insera i pute i edita plafoanele.

?i,. 2F /ditare plafoane

Decupa4e
Hn instrumentul decupa4ul pute i ,enera decupa4e 0n orice contur cl3dire.

?i,. :0 Decupa4e
6ute i ,enera decupa4e ca7
$ Dreptun,+iular
$ Circular3
$ 6oli,on
Dup3 trasarea decupa4e le pute i edita5 de asemenea5 cu manipulatori.
6rin sta"ilirea de t3iere caseta Limita de ad1ncime
Hn plus5 pute i edita ad1ncimea de t3iere suplimentar.

?i,. :1 d1ncimea de t3iere

DIAL GmbH, Ldenscheid page
1515
Lonele de evaluare a
Hn Dialux evo pute i or,aniza 0n fiecare camer3 din zonele de evaluare. Hn plus5
fiecare camer3 poate fi 0mp3r it3 0n zona de evaluare mai mult de unul.

?i,. :2 /valuarea zon3
cest lucru v3 ofer3 posi"ilitatea de a atri"ui un profil de utilizare pentru fiecare
camer3 sau su"zonei din fiecare camer3. 6ute i ale,e profilul de standardele.
Calorile pentru 0ntre inere i profiluri de utilizare poate fi5 de asemenea5 de
editare.
9ota7
?actorul de 0ntre inere al fiec3rui su"zonei vor fi calculate i luate 0n considerare
0n documenta ia.

Materiale
Hn instrumentul Materiale ave i posi"ilitatea s3 atri"ui i o textur3 pentru toate
suprafe ele din Dialux /CD. ve i posi"ilitatea s3 crea i propriul culoarea si
textura sau ale,e i$le din catalo,ul Dialux. le,e materialele v3 ofer3
posi"ilitatea de a acceptat i prelucrate texturi existente 0n proiect.

?i,. :: Materiale Inserare
6rin materiale Dra, N Drop sau aplic3 pute i suprapune textura pe suprafata
dorita.
Ce i ,3si Material Catalo,ul ca 0n Dialux &.10 prin intermediul
de catalo, Selecta i

DIAL GmbH, Ldenscheid page
1616
?i,. :& Material catalo,

>ine0n eles pute i modifica materialul propria culoare. ve i urm3toarele op iuni7
$ Culoare
$ Material de tip
$ <eflec ie factor de
$ !radul de 2ransmisie
$ Indicele <efravtive
Dup3 0ntocmirea textura acesta va fi salvat automat la7
Materiale Selecta i

?i,. :' /ditare materiale de culoare

Linii de referin 3
Hn linii instrument de referin 3 se pot desena linii de referin 3 la fiecare CD$
vizualizare. /i vor da la tine un a4utor de construirea proiectului.

?i,. :G Linii de referin 3
Copia i i aran4a
ve i posi"ilitatea de a copia5 aran4a5 com"ina J 0mp3r it i alinierea o"iectelor i
acorduri 0n copie sculei i aran4a la modul de construc ie.
DIAL GmbH, Ldenscheid page
1717

?i,. :) de copiere

Dup3 selectarea mai mult de 2 o"iecte ave i posi"ilitatea de a aran4a5 com"ina J
0mp3r it i alinia i.

?i,. :( ran4are5 com"ina J 0mp3r it5 alinia i
ran4are7
$ ?iecare o"iect Amo"ilier5 elemente5 iluminat etcB
pot fi com"inate
$ ?iecare o"iect 0ntr$un aran4ament se poate modifica 0n mod individual
$ ;n o"iect poate fi 0n mai multe acorduri
Com"ina J Split7
$ Manipularea este similar cu Dialux &.10
liniere7
$ Mai multe o"iecte selectate au alinierea diferite i op iuni de distri"u ie

Calcul o"iecte
6ute i ale,e o"iecte de calcul cum ar fi
$ Sarcina zona
$ Calculul suprafe ei
$ Calculul litera
$ Camera
0n o"iectele instrument de calcul. 6rin Dra, N Drop sau prin asezare o"iect de
DIAL GmbH, Ldenscheid page
1818
calcul se poate insera o"iectul 0n proiectul dumneavoastr3. Hn plus5 pute i tra,e
dumneavoastr3 suprafete proprii de calcul.

?i,. :F o"iecte de calcul
La suprafe ele i punctele pe care le ave i mai multe op iuni de calcul7
$ Iluminarea orizontal3
$ Iluminarea vertical3
$ Iluminarea perpendicular AdaptivB
$ 6erpendicular Iluminarea
$ /valuarea or"ire ;nified
$ /valuarea !lare
$ Iluminarea cilindrice si semi$cilindric
$ Iluminarea emisferic3
$ Custom calcul Sens

$ Camera orientat3 spre Iluminarea
ceste op iuni de calcul au urm3toarele op iuni7
$ Hn3l ime Diferen a
$ ;n,+iul de 0nclinare5 l3 ime Step5 un,+iuri de vizualizare
A9umai pe reitin, efectul de or"ireB
$ <otation
$ Camera
?iecare parametru de calcul poate fi calculat ca de multe ori com"inat cu orice
alt parametru alt calcul. 2o i parametrii calcula i sunt prezentate 0n
documenta ia.

DIAL GmbH, Ldenscheid page
1919
?i,. &0 le,e i parametrii
Hn plus5 pute i edita ,rila de calcul.

?i,. &1 Calcul ,rile

Lumina $ Corpuri de iluminat inserate
La lumina modul 0n instrument pentru corpurile de iluminat5 pute i selecta5 insera
i a edita corpurile de iluminat.

?i,. &2 Inserare corpuri de iluminat
de catalo, pute i vedea toate instalat Selecta i prin intermediul
6lu,in$uri.

?i,. &: iluminat 6lu,In
Catalo, plu,in$uri mai multe5 pute i ,3si toate plu,in$uri Ainstalat i nu este
instalatB. Selecta i prin intermediul


?i,. && plu,in$uri
6rin Dra, N Drop sau prin ac iunile pe care le pute i insera i aran4a corpurile de
iluminat pentru proiectul dumneavoastra.
DIAL GmbH, Ldenscheid page
2020
Dialux /vo ofer35 de asemenea5 asistent la tine5 la aran4amentele corpurilor de
iluminat.
modalit3 ile automate pentru spatii

?i,. &' iluminat aran4ament
Implicit3 pentru a aran4a automat este expert pentru proiectarea sistemelor de
iluminat
$ Iluminare uniforma la planul de lucru
$ Dup3 uniformitatea Dialux /CD or,anizeaz3 corpurile de iluminat de simetrie

6ute i ale,e5 de asemenea5 iluminarea
$ Dialux evo calculeaz3 num3rul de corpuri de iluminat la o iluminare medie pe
planul de lucru
$ Dup3 calculul corpurile de iluminat vor fi aran4ate prin simetrie

?i,. &G /stimare Calculator
ve i posi"ilitatea s3 edita i parametrii dup3 introducerea corpurile de iluminat.
6entru modalit3 ile corpuri de iluminat Dialux /CD ofer3 s3 v3 oarecare a4utor7
num3rul de corpuri de iluminat $ Liniile de ,ril3
$ cordul de formare
$ <ota ia iluminat
Hn plus5 pute i utiliza Manipulatori.


?i,. &) !rila de acord
DIAL GmbH, Ldenscheid page
2121
Dac3 modifica i 0n3l imea de montare sau 0n3l imea corpului de iluminat pute i
seta corp de iluminat la set3rile din fa"ric35 f3c1nd clic pe "utonul <eset.

?i,. &( 2ip de monta4
Hn instrumentele de modul de iluminare ve i ,3si7
>ecuri >ecuri sc+im"are $
articula iilor /ditare set de iluminare litera $
editeaz3 corp de iluminat filtru $ ?iltru
$ Copia i i aran4a
$ Linii de referin 3
$ Cezi

$ nsam"lu asupra proiectelor

?i,. &F instrumente Corpuri de iluminat
Scene de lumin3
Hn scenele de lumina de scule de la modul de calcul se pot edita scene
individuale de lumin3 i ,rupuri de corpuri de iluminat.

?i,. '0 Crearea scene de lumin3
Cu "utoanele =E J $=5 pute i ad3u,a i scoate corpuri de iluminat pentru ,rupurile
de corpuri de iluminat. 6rin mutarea de control diapozitiv sau introducerea
DIAL GmbH, Ldenscheid page
2222
numerica pute i modifica parametrii de diminuare ale ,rupurilor de corpuri de
iluminat.

9ota7
6entru a o" ine un efect vizual de re,lare a intensit3 ii luminoase este
posi"ilitatea de a reduce intensitatea luminoas3 a corpurilor de iluminat5 dup3
calculul.
Calcul
Hn calcul instrument pute i calcula scenele confi,urate anterior de iluminat.

?i,. '1 Calcul
6rin rat3 pute i vedea scene calculate.
Dac3 edita i scenele de iluminat D<2 a ,rupurilor de corpuri de iluminat5 dup3
calculul ave i op iunea de a continua calculul pentru a continua calculul. stfel
Dialux evo folosit rezultatele anterioare i nu tre"uie s3 calculeze calcul complet
nou.


?i,. '2 Continuare calcul
DIAL GmbH, Ldenscheid page
2323
<ezultate
Hn rezultatele instrument la modul de calcul pute i afi a caclulation pe fiecare
spa iu 0n termeni de7
$ Izolinii
$ Culori false

?i,. ': rezultate unelte

<ezultatele din zona de activitate va fi afi at automat
0n documenta ia. Dac3 dori i s3 arate 0n alte zone 0n documenta ia tre"uie s3
seta i caseta de selectare Creare iesiri pentru acest o"iect calcul.

?i,. '& Crearea ie iri pentru acest o"iect calcul
Hn plus5 pute i vedea
$ 6erpendicular Iluminarea
$ Luminance la instrumentul de rezultate.

Documenta ie
La modul documentele pe care le ve i ,3si instrumentele7
$ D"iecte selectate
DIAL GmbH, Ldenscheid page
2424
$ 6rint
$ 6roiectul de informa ii
$ Confi,urare a"loane
Selecta i prin intermediul puteti ale,e un a"lon. ?iecare a"lon a pre$selectat
specifica pa,ini. 6ute i ale,e 0ntre mai multe template$uri utile7
$ Camera sin,le
$ Iluminat list3
$ Cl3dire proprietar
$ /xpert pentru proiectarea sistemelor de iluminat
$ Default Cizualiz3ri
$ Compact
Corpuri de iluminat $
$ 9ici unul
$ 2oate

?i,. '' ?ormat
Hn plus5 prin intermediul /ditare pute i confi,ura a"loane prin selectarea sau
deselectarea pa,inile.

Hn a"loanele de confi,urare instrument pute i ,enera propriile a"loane.

?i,. 'G Confi,urare a"loane
Cia Carianta ave i posi"ilitatea de a comuta 0ntre a"loanele confi,urate 0nainte
i 0napoi de fiecare dat35 f3r3 a pierde set3rile.
6rin varianta de ie iri se pot edita urm3toarele op iuni
DIAL GmbH, Ldenscheid page
2525
este o com"ina ie de pa,ini de documenta ie. $ Ie ire de selec ie cesta
determin3 ce pa,ini de documentare s3 fie c+eltuite pe o"iecte de documentare.
Confi,ura ia este individual pentru fiecare pa,ina pentru documenta ia.
pute i edita pa,inile de documentare. $ 2oate set3rile individuale ale tuturor
pa,inilor ve i posi"ilitatea de a seta confi,ura ia la pa,ini individuale sau s3$l
transfere la 0ntre,ul proiect. ve i posi"ilitatea s3 salva i5 de asemenea5 pa,inile
confi,urate ca standard pentru proiecte ulterioare.
$ Dimensiune +1rtie5 etc
$ Set3ri ?ort el antet i su"sol
$ Implicit a"lon


?i,. ') 6a,e set3rile

?i,. '( plica i set3rile pa,ini
Hn informa iile proiectului instrument ave i posi"ilitatea de a edita
$ 9umele proiectului5 Descriere5 adresa de proiect
$ Contact
$ Clien i


?i,. 'F 6roiect de informa ii
6roiecte de economisire
DIAL GmbH, Ldenscheid page
2626
/xcep ia cazului 0n care o loca ie este selectat proiectele sunt salvate la
"i"liotec3 O documentele O DIL !m"# O O Dialux 6roiecte
Hn plus5 toate proiectele salvate vor fi afi ate 0n Dialux /CD de la ecranul de
pornire.

?i,. 1 ecran de pornire ............................................... .......... G
?i,. 2 Set3ri ................................................ .............. )
?i,. : set3ri implicite ............................................... .... (
?i,. & Standarde ................................................ ........... (
?i,. ' Set3ri pentru Standarde ......................................... F
?i,. G rapida rindea ............................................... ...... 10
?i,. ) Dialux evo interfa a cu utilizatorul .................................. 11
?i,. ( CD$Ciew selec ie .......................................... 12
?i,. F Selectarea o"iectelor ............................................... 1:
?i,. 10 Selectarea o"iectelor ascunse ................................. 1:
?i,. 11 Desena i o cl3dire .............................................. 1&
?i,. 12 Desen conturul interior ............................ 1'
?i,. 1: contur interior ............................................... 1'
?i,. 1& camere de tra,ere mai multe ...................................... 1G
?i,. 1' pove ti !enerarea ............................................. 1G
?i,. 1G D"iecte i unelte mo"ilier ............................... 1)
?i,. 1) insera o"iecte ............................................... ... 1(
?i,. 1( intrare numeric3 .............................................. 1F
?i,. 1F /dita i poli,onul ............................................. 1F
?i,. 20 ran4a i poli,onul ....................................... 1F
?i,. 21 ferestre5 usi si lumini acoperi ...................... 20
DIAL GmbH, Ldenscheid page
2727
?i,. 22 Introduce i$o fereastr3 .............................................. 20
?i,. 2: Desena i$o fereastr3 .............................................. 21
?i,. 2& elemente de camere ............................................... 22
?i,. 2' de elemente de camere Inserare ...................................... 22
?i,. 2G /dita i elemente de camere ......................................... 2:
?i,. 2) instrument de tavan ............................................... ...... 2:
?i,. 2( plafoanelor Inserare ............................................... ... 2&
?i,. 2F plafoanelor /ditare ............................................... ..... 2&
?i,. :0 Decupa4e ................................................ .......... 2'
?i,. :1 d1ncime de t3iere ............................................... .. 2'

?i,. :2 Lona de evaluare ............................................ 2G
?i,. :: Materiale Inserare ............................................... 2)
?i,. :& Material Catalo,ul .......................................... 2)
?i,. :' /ditare materiale de culoare ......................................... 2(
?i,. :G Linii de referin 3 ............................................... 2F
?i,. :) de copiere ................................................ .............. 2F
?i,. :( ran4are5 com"ina J 0mp3r it5 alinia i ........................... :0
?i,. :F o"iecte de calcul ......................................... :1
?i,. &0 le,e i parametrii ......................................... :2
?i,. &1 ,rile de calcul ............................................. :2
?i,. &2 corpuri de iluminat Inserare ............................................. ::
?i,. &: 6lu,In iluminat ............................................. ::
?i,. && plu,in$uri ................................................ ........... :&
?i,. &' iluminat aran4ament ................................... :&
?i,. &G Calculator /stimare .......................................... :'
DIAL GmbH, Ldenscheid page
2828
?i,. &) aran4ament !rid ........................................... :G
?i,. &( 2ipul de montare ............................................... :G
?i,. &F instrumente Corpuri de iluminat ............................................... :)
?i,. '0 Crearea scene de lumin3 ......................................... :)
?i,. '1 Calcul ................................................ ..... :(
?i,. '2 Continuare calcul ....................................... :F
?i,. ': rezultate instrument ............................................... ...... :F
?i,. '& Crearea ie iri pentru acest o"iect calcul ........ &0
?i,. '' ?ormat ................................................ ........ &1
?i,. 'G a"loane de confi,urare ....................................... &2
?i,. ') set3ri de pa,in3 ............................................... ... &:
?i,. '( plica i set3rile pa,inile ................................. &:
9ouPConecta i$v3 i da i clic pe stea pentru a salva aceast3 traducere 0n dic ionarul dvs. de
expresii.
ConectaQi$v3 Hnc+ideQi
nulaQi modific3rile
!oo,le 2raducere pentru companii7;nelte pentru traducere Instrumentul de traducere a site$
urilor we" !lo"al Mar@et ?inder
Dpreste traducere instant Despre !oo,le 2raducere Mo"il Confidentialitate 4utor Trimitei
feedback
ig! 59 "#$%ec& in'$#ma&i$n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 44