Sunteți pe pagina 1din 5

Curs 14

GENERAREA SUPRAFEELOR
In acest capitol vor fi caracterizate analitic suprafeele care se obin
prin deplasarea unei curbe, numit generatoare, supus anumitor restricii
geometrice (contact cu o curb dat sau tangena la o suprafa dat ).
Dac familia de curbe depinde de un parametru, adic

=
=

) , , , (
) , , , (
! ) (
z y x g
z y x f
, R
(1)
atunci suprafaa pe care o descrie aceast familie de curbe, pentru R , se
obine elimin"nd parametrul "ntre cele dou ecuaii.
Dac familia de curbe din spaiu depinde de doi parametrii,adic

=
=

) , , , , (
) , , , , (
! ) ( ,
z y x g
z y x f
, ,R
(#)
$i curbele acestei familii sunt supuse restriciei de a avea contact cu o curb
dat, numit curb directoare, dat de ecuaiile!

=
=

) , , (
) , , (
! ) (
z y x G
z y x F
(%)
atunci condiia geometric de contact a generatoarelor cu curba directoare
este ec&ivalent cu compatibilitatea sistemului

=
=
=
=
) , , (
) , , (
) , , , , (
) , , , , (
z y x G
z y x F
z y x g
z y x f
(4)
'limin"nd nedeterminatele (,),z "ntre ecuaiile sistemului (4)
obinem condiia, numit condiia de compatibilitate!
) , ( =
(*)
'limin"nd $i "ntre ecuaiile (#) $i (*) obinem ecuaia
suprafeei
1
() :
) , , ( = z y x
(+)
Dac generatoarele suprafeei sunt drepte, atunci suprafaa va fi
numit suprafa riglat. ,lanul,cilindri, conurile, &iperboloidul cu o p-nz,
paraboloidul &iperbolic sunt suprafee riglate.

1. .uprafee cilindrice
1.1 Definiie.
Se numete suprafa cilindric, suprafaa E
%
generat de o dreapt avnd direcia fix, supus unei
restricii geometrice.
. considerm direcia dat de dreapta determinat de intersecia
planelor!
1
/ $i
#
/, adic

= + + +
= + + +

! ) (
# # # #
1 1 1 1
! z " y # x $
! z " y # x $
d
(1.1)
'cuaiile generatoarei suprafeei cilindrice (o dreapt paralel cu d )
sunt date de !

= + + +
= + + +

# # # #
1 1 1 1
! ) (
! z " y # x $
! z " y # x $
d
(1.#)
Dac lum drept curb directoare, curba
( )

=
=

) , , (
) , , (
!
z y x G
z y x F
(1.%)
determinm mulimea dreptelor din familia
) (

d
, care sunt "n contact cu
curba directoare (), impun"nd condiia de compatibilitate a sistemilui!

=
=
=
=
) , , (
) , , (
!
#
1
z y x G
z y x F
S
(1.4)
.istemul S este compatibil dac $i numai dac avem satisfcut condiia
de compatibilitate
) , ( =
, obinut prin eliminarea nedeterminatelor
x, y, z "ntre ecuaiile sistemului S .
'cuaia suprafeei cilindrice se obine "nlocuind "n condiia de
compabilitate pe $i din sistemul (1.#) , adic
#
(
1
,
#
)/ (1.*)
Observaii: 1
o
Dac direcia este dat de parametrii directori l, m, n, atunci
o dreapt oarecare "n spaiu cu aceast direcie este caracterizat de
ecuaiile! 0 / ( 1 l t, 2 / ) 1 m t, 3 / z 1 n t , iar punctele acestor drepte
care sunt situate pe curba directoare trabuie s satisfac sistemul de ecuaii!

= + + +
= + + +
) , , (
) , , (
nt z mt y lt x G
nt z mt y lt x F
(1.+)
'cuaia suprafeei cilindrice se obine elimin"nd parametrul tR
"n sistemul (1.+).
2
o
Dac restricia geometric "nseamn tangena dreptelor familiei
(d

) la suprafaa F(x,y,z) / , atunci relaia de compatibilitate se obine


impun-nd condiia ca sistemul format din ecuaiile generatoarei $i ecuaia
suprafeei s aib soluie unic (condiia de tangen) .
#. .uprafee conice
2.1 Definiie.
Se numete suprafa conic, suprafaa E
%
generat
de o dreapt printr%un punct fix &numit vrf', supus unei
restricii geometrice.
4ie punctul fi( 5((
o
,)
o
,z
o
) $i o dreapt oarecare (d

) prin punctul 5
scris sub forma!
1
o o o z z y y x x
=

(#.1)
Impun-nd ca aceast dreapt s satisfac condiia suplimentar impus,
obinem condiia de compatibilitate
(,) / ( #.#)
'limin-nd parametrii $i "ntre ecuaiile (#.1) $i (#.#) se obine ecuaia
suprafeei conice dat
) , ( =

o
o
o
o
z z
y y
z z
x x
(#.%)
Observaie. 'cuaia conului , fc-nd abstracie de o translaie, reprezint o
ecuaie algebric de gradul al doilea omogen "n (,),z .
%
%. Conoizi cu plan director
3.1 Definiie.
Se numete conoid cu plan director, suprafaa E
%
generat de o dreapt paralel cu un plan dat &plan
ditrector', se spri(in pe o dreapt dat i este supus
altei restricii geometrice.
. considerm planul director dat de ecuaia / , dreapta (d) dat
de intersecia planelor , / $i 6 / $i s impunem ca generatoarea
acestei suprafee s intersecteze curba () ! F ((,),z) / , G((,),z) / .
Dac scriem generatoarea conoidului cu plan director sub forma
(
d
)!

=
=
) *
(%.1)
$i impunem condiia de contact a generatoarei cu curba () obinem condiia
de compatibilitate (,) / . Inlocuind $i din ecuaiile (1.1) se
obine ecuaia conoidului cu plan director.
4. .uprafee de rotaie
4.1 Definiie.
Se numete suprafa de rotaie suprafaa E
%
,
generat de o curb care se rotete +n (urul unei drepte
date &ax de rotaie'.
4ie curba
()

=
=
) , , (
) , , (
z y x G
z y x F
(4.1)
$i a(a de rotaie dat de dreapta
(d)
n
z z
m
y y
l
x x o o o
=

(4.#)
Cum fiecare punct al curbei () descrie un cerc situat "ntr7un plan
perpendicular pa a(a de rotaie, suprafaa de rotaie poate fi g-ndit ca fiind
suprafaa generat de cercurile cu centrul pe dreapta (d) situate "n plane
perpendiculare pe aceasta $i care se intersecteaz cu curba () . Cercurile
perpendiculare pe dreapta (d), cu centrul pe aceast dreapta pot fi
4
determinate de intersecia unui plan perpendicular pe dreapt $i o sfer de
raz variabil cu centrul "ntr7un punct al dreptei, adic !

= + +
= + +

, ) ( ) ( ) (
) (
# # #
o o o z z y y x x
nz my x l
d
(4.%)
Impun"nd condiia ca dreptele (d

) s se intersecteze cu curba (),adic


sistemul format de eciaiile (4.1) $i (4.%) s fie compatibil , se obine
condiia de compatibilitate (,) / . Inlocuind $i din ecuaiile (4.%)
se obine ecuaia suprafeei de rotaie dorit.
*