Sunteți pe pagina 1din 54

TULBURARI DE

TULBURARI DE
CONDUCERE
CONDUCERE
Asist.Univ.Dr.Mahler Beatrice
Asist.Univ.Dr.Mahler Beatrice
Fiziolologia conducerii
Fiziolologia conducerii
intracardiace
intracardiace
Structurile cardiace de conducere a imulsului electric! Structurile cardiace de conducere a imulsului electric!

Nodul sinoatrial "NSA#$ acema%er$ul dominant cardiac& ritmul Nodul sinoatrial "NSA#$ acema%er$ul dominant cardiac& ritmul
'enerat 'enerat $ $()$*)) +m. ()$*)) +m.

C,ile internodale$ conduc imulsurile electrice -ntre NSA .i NA/. C,ile internodale$ conduc imulsurile electrice -ntre NSA .i NA/.

Nodul atrioventricular "NA/#$ ritmul 'enerat $0)$() +m. Nodul atrioventricular "NA/#$ ritmul 'enerat $0)$() +m.

1asciculul 2is$ transmite imulsurile electrice c,tre ramurile sale 1asciculul 2is$ transmite imulsurile electrice c,tre ramurile sale
dreat, .i st3n', dreat, .i st3n',

Sistemul 4ur%in5e$ locali6at la nivelul terminal al ramurilor Sistemul 4ur%in5e$ locali6at la nivelul terminal al ramurilor
7asciculului 2is8 ritmul 'enerat $9)$0) +m. 7asciculului 2is8 ritmul 'enerat $9)$0) +m.
Tul+ de conducere intraatriale
Tul+ de conducere intraatriale

Blocuri 7asciculare
Blocuri 7asciculare

Blocuri sino$atriale
Blocuri sino$atriale
Blocul 7ascicular anterior
Blocul 7ascicular anterior

Aare rin +locarea 7asciculului anterior


Aare rin +locarea 7asciculului anterior
Bachmann.
Bachmann.

Criterii de dia'nostic!
Criterii de dia'nostic!

Durata undei 4 cre.te la )&*9&ma:im )&*;


Durata undei 4 cre.te la )&*9&ma:im )&*;
secunde&
secunde&

Amlitudine normal,&
Amlitudine normal,&

Asect net +i7id&


Asect net +i7id&

A:ul undei 4 este deviat sre st3n'a.


A:ul undei 4 este deviat sre st3n'a.
Blocul 7ascicular mi5lociu
Blocul 7ascicular mi5lociu
Aare rin +locarea 7asciculului mi5lociu
Aare rin +locarea 7asciculului mi5lociu
<enc%en+ach.
<enc%en+ach.
Criterii de dia'nostic!
Criterii de dia'nostic!

Durata undei 4 este normal,&


Durata undei 4 este normal,&

Amlitudinea este normal,&


Amlitudinea este normal,&

Asectul undei 4 este di7a6ic ti => ?&


Asectul undei 4 este di7a6ic ti => ?&

Intervalul 4R este scurtat&


Intervalul 4R este scurtat&

@n /* unda 4 este ne'ativ,.


@n /* unda 4 este ne'ativ,.
Blocul 7ascicular osterior
Blocul 7ascicular osterior

Aare rin +locarea 7asciculului osterior


Aare rin +locarea 7asciculului osterior
Thorel.
Thorel.

Criterii de dia'nostic!
Criterii de dia'nostic!

Amlitudine normal,&
Amlitudine normal,&

Asectul undei 4 normal&


Asectul undei 4 normal&

A:ul undei 4 normal orientat&


A:ul undei 4 normal orientat&

Interval 4R mai lun'&


Interval 4R mai lun'&
BLOCURILE
BLOCURILE
ATRIOVENTRICULARE
ATRIOVENTRICULARE

Blocurile atrioventriculare $-nt3r6ierea sau


Blocurile atrioventriculare $-nt3r6ierea sau
-ntreruerea intermitent, sau ermanent,
-ntreruerea intermitent, sau ermanent,
a conducerii de la atrii la ventriculi
a conducerii de la atrii la ventriculi

Cel mai 7recvent ertur+area conducerii


Cel mai 7recvent ertur+area conducerii
atrioventriculare se locali6ea6, la nivelul
atrioventriculare se locali6ea6, la nivelul
nodului atrioventricular$ -nt3r6iere a
nodului atrioventricular$ -nt3r6iere a
imulsului atrial la acest nivel.
imulsului atrial la acest nivel.
BLOCUL ATRIO-VENTRICULAR DE GRAD I
BLOCUL ATRIO-VENTRICULAR DE GRAD I
$
$
alun'irea timului de conducere rin sistemul
alun'irea timului de conducere rin sistemul
5onctional A$/& dar toate activ,rile atriale sunt
5onctional A$/& dar toate activ,rile atriale sunt
transmise la nivelul miocardului ventricular.
transmise la nivelul miocardului ventricular.
$EAB$
$EAB$
alun'irea intervalului 4R "4C#
alun'irea intervalului 4R "4C#
este
este
limita suerioar, a normalului ")&9) sec la
limita suerioar, a normalului ")&9) sec la
adult#&
adult#&
7iecare und, 4 7iind urmat, de
7iecare und, 4 7iind urmat, de
comle:ul CRS
comle:ul CRS
coresun6,tor.
coresun6,tor.
BLOCUL ATRIO-VENTRICULAR
BLOCUL ATRIO-VENTRICULAR
DE GRAD I
DE GRAD I
BLOCUL ATRIO-VENTRICULAR
BLOCUL ATRIO-VENTRICULAR
DE GRAD I
DE GRAD I
BLOCUL ATRIO-VENTRICULAR DE GRAD II
BLOCUL ATRIO-VENTRICULAR DE GRAD II
$
$
dintr$un num,r oarecare de activ,ri atriale& o
dintr$un num,r oarecare de activ,ri atriale& o
arte nu se transmit miocardului ventricular&
arte nu se transmit miocardului ventricular&
ceea ce creea6
ceea ce creea6
, nere'ularitatea ritmului de
, nere'ularitatea ritmului de
+a6,
+a6,
$
$
rata de conducere$ e:rim, raortul dintre
rata de conducere$ e:rim, raortul dintre
num,rul total de activ,ri atriale "4# .i cele care
num,rul total de activ,ri atriale "4# .i cele care
se transmit la ventriculi "CRS#.
se transmit la ventriculi "CRS#.

$
$
rata de +locare$ e:rim, numarul de activ,ri
rata de +locare$ e:rim, numarul de activ,ri
atriale ce nu sunt conduse.
atriale ce nu sunt conduse.
BAV grad II tip BAV grad II tip o!itz o!itz I " perioadele Luciani- I " perioadele Luciani-
#enc$e!ac%& #enc$e!ac%&
$ $ 7orma cea mai comun, a BA/ 'rad II
$ alun'irea ro'resiv, a conducerii A/& ana la +locarea unui
stimul atrial& du, care ciclul se reia& 7enomenul reet3ndu$
se eriodic.
$ Intervalul 4R "4C# se alun'e.te ro'resiv 3n, c3nd unda
4 nu mai este urmat, de un comle: CRS "4 +locat#
$ Du, o au6,& intervalul 4R -.i reia valoarea sa iniDial, .i
secvenDa se reet,.
$ Undele 4 succesiune re'ulat,
$ Intervalele R$R sunt mari& dar mai mici dec3t du+lul
intervalului R$R de +a6,
Criterii de diagno'tic ale BAV
Criterii de diagno'tic ale BAV
grad II tip
grad II tip
o!itz
o!itz
I(
I(
$
varia+ilitatea intervalului 4$R "clasic& alun'irea
varia+ilitatea intervalului 4$R "clasic& alun'irea
lui# -naintea undei 4 +locate
lui# -naintea undei 4 +locate
$
relaDia de roorDionalitate invers, -ntre
relaDia de roorDionalitate invers, -ntre
intervalul R4 .i 4R "cu c3t intervalul R4 este mai
intervalul R4 .i 4R "cu c3t intervalul R4 este mai
scurt& cu at3t intervalul 4R este mai lun'#
scurt& cu at3t intervalul 4R este mai lun'#
$
intervalul 4$R cel mai scurt este cel care
intervalul 4$R cel mai scurt este cel care
urmea6, imediat au6ei
urmea6, imediat au6ei
$
Medica ie& ischemie arter, coronarian, dreat,
Medica ie& ischemie arter, coronarian, dreat,
BAV grad II tip BAV grad II tip o!itz o!itz I " perioadele Luciani- I " perioadele Luciani-
#enc$e!ac%& #enc$e!ac%&
BAV grad II tip o!itz II
BAV grad II tip o!itz II
$
$

Blocarea Blocarea i6olat, sau sistemati6at, i6olat, sau sistemati6at, a unui stimul atrial& a unui stimul atrial&
nerecedat, de -ncetinirea ro'resiv, a conducerii nerecedat, de -ncetinirea ro'resiv, a conducerii
stimulilor anteriori stimulilor anteriori E re6ult, +radicardie& cu sc,derea DC. E re6ult, +radicardie& cu sc,derea DC.
$
aariDia unei unde 4 +locate& 7,r, modi7icarea reala+il, a aariDia unei unde 4 +locate& 7,r, modi7icarea reala+il, a
intervalelor 4R intervalelor 4R
BAV grad II tip
BAV grad II tip
o!itz II
o!itz II

$ i $ intervalul ntervalul 4R constan 4R constant t
$
i intervalul ntervalul R RR R& & care curinde unda 4 +locat, care curinde unda 4 +locat,& & este du+lul este du+lul
intervalelor R$R de +a6, intervalelor R$R de +a6,
$
Raortul -ntre activ,rile atriale i cele ventriculare oate 7i de Raortul -ntre activ,rile atriale i cele ventriculare oate 7i de
;!9& 0!; "cel mai 7recvent#& F!0& etc. ;!9& 0!; "cel mai 7recvent#& F!0& etc.
$
Ischemie& IMA Ischemie& IMA
BAV tip II )*+ ,BRD
BAV tip II )*+ ,BRD
BAV de grad -inalt. 'au
BAV de grad -inalt. 'au
-a/an'at.
-a/an'at.

$+locarea a dou, sau mai multor imulsuri atriale
$+locarea a dou, sau mai multor imulsuri atriale
consecutive.
consecutive.
$undele 4 +locate sunt mai numeroase dec3t cele
$undele 4 +locate sunt mai numeroase dec3t cele
conduse.
conduse.
$+,taia condus, la ventricul $Gcatur, ventricular,H.
$+,taia condus, la ventricul $Gcatur, ventricular,H.
$raort mare al +loc,rii conducerii A/ ";>*8 0>*8 F>*8
$raort mare al +loc,rii conducerii A/ ";>*8 0>*8 F>*8
(>*#.
(>*#.
$ritmul undelor 4 este constant& intervalul 4$R
$ritmul undelor 4 este constant& intervalul 4$R
entru +ataia condusa este acela.i&
entru +ataia condusa este acela.i&
$intervalele R$R sunt multili ai intervalului 4$4.
$intervalele R$R sunt multili ai intervalului 4$4.
BLOCUL ATRIO-VENTRICULAR
BLOCUL ATRIO-VENTRICULAR
DE GRAD III "CO0LET&
DE GRAD III "CO0LET&
$imosi+ilitatea transmiterii imulsurilor sinoatriale
$imosi+ilitatea transmiterii imulsurilor sinoatriale
la miocardul ventricular
la miocardul ventricular
$miocardul atrial .i miocardul ventricular $activaDi
$miocardul atrial .i miocardul ventricular $activaDi
indeendent de c,tre nodul sinoatrial .i
indeendent de c,tre nodul sinoatrial .i
resectiv de c,tre un centru idioventricular.
resectiv de c,tre un centru idioventricular.
$+locul A$/ este comlet$nici unul din imulsurile
$+locul A$/ este comlet$nici unul din imulsurile
atriale nu traversea6, nodul A/& iar ventriculii
atriale nu traversea6, nodul A/& iar ventriculii
nestimulaDi un -n acDiune un
nestimulaDi un -n acDiune un
pacemaker
pacemaker
ectoic.
ectoic.
BAV III-criterii E1G(
BAV III-criterii E1G(
$undele 4 se succed re'ulat& ritmic& cu 7recventa
$undele 4 se succed re'ulat& ritmic& cu 7recventa
variata
variata
$comle:ele CRS se succed ritmic& re'ulat& cu o
$comle:ele CRS se succed ritmic& re'ulat& cu o
7recventa mai mica decat cea a undelor 4
7recventa mai mica decat cea a undelor 4
$intre succesiunea undelor 4 si a comle:elor
$intre succesiunea undelor 4 si a comle:elor
CRS nu este nici o relatie constanta& reeta+ila
CRS nu este nici o relatie constanta& reeta+ila
$undele 4 Einainte de CRS& surause este CRS&
$undele 4 Einainte de CRS& surause este CRS&
sau dua CRS
sau dua CRS
Normal
Normal
TULBUR2RILE DE CONDUCERE
TULBUR2RILE DE CONDUCERE
INTRAVENTRICULAR2
INTRAVENTRICULAR2

$e:ist, o divi6iune tri7ascicular, a 7asciculului 2is
$e:ist, o divi6iune tri7ascicular, a 7asciculului 2is
-n! ramura dreata& 7asciculul antero$suerior
-n! ramura dreata& 7asciculul antero$suerior
st3n' .i 7asciculul ostero$in7erior st3n'.
st3n' .i 7asciculul ostero$in7erior st3n'.
$7iecare 7ascicul oate 7i +locat comlet& re6ult3nd
$7iecare 7ascicul oate 7i +locat comlet& re6ult3nd
+locurile uni7asciculare! +loc de ramura dreat,
+locurile uni7asciculare! +loc de ramura dreat,
"BRD#& +loc de ramur, st3n', "BRS#& hemi+loc
"BRD#& +loc de ramur, st3n', "BRS#& hemi+loc
anterior st3n' "2BAS# .i hemi+loc osterior
anterior st3n' "2BAS# .i hemi+loc osterior
st3n' "2B4S#.
st3n' "2B4S#.
$se ot asocia -ntre ele re6ult3nd +locuri
$se ot asocia -ntre ele re6ult3nd +locuri
+i7asciculare.
+i7asciculare.
$+locul comlet tri7ascicular echivalea6, cu +locul
$+locul comlet tri7ascicular echivalea6, cu +locul
A/ comlet su+hisian
A/ comlet su+hisian

Notiuni de 7i6iolo'ie
Notiuni de 7i6iolo'ie

Deolari6are setala
Deolari6are setala

Deolari6are ventricular,
Deolari6are ventricular,

No iuni 7i6ioatolo'ice
No iuni 7i6ioatolo'ice

/entricul +locat E se activea6, cu -nt3r63iere& din


/entricul +locat E se activea6, cu -nt3r63iere& din
alt unct&
alt unct&

/entricul ne+locat E se activea6, normal&


/entricul ne+locat E se activea6, normal&

ATS$activare trans$setal, E tranmiterea undei


ATS$activare trans$setal, E tranmiterea undei
de la ventriculul ne+locat la cel +locat
de la ventriculul ne+locat la cel +locat
BLOCUL A3OR DE RAURA
BLOCUL A3OR DE RAURA
DREA0T2
DREA0T2
$ramura dreata a $ramura dreata a
7asciculului 2is este 7asciculului 2is este
intreruta comlet intreruta comlet
$rimul care se $rimul care se
deolari6ea6a $ventriculul deolari6ea6a $ventriculul
st3n' "contrar normalului# st3n' "contrar normalului#

BRD
BRD
DE4OLARIIAREA $/D
DE4OLARIIAREA $/D

se activea6a -ntr$o a
se activea6a -ntr$o a
doua eta, rin
doua eta, rin
transmiterea undei de
transmiterea undei de
e:citaDie dinsre
e:citaDie dinsre
st3n'a sre dreata
st3n'a sre dreata
E
E
de *): mai lent&
de *): mai lent&
BRD
BRD
$reolari6area se reali6ea6, de asemenea&
$reolari6area se reali6ea6, de asemenea&
desincroni6at& con7orm rinciiului c,
desincroni6at& con7orm rinciiului c,
rimul teritoriu activat este rimul
rimul teritoriu activat este rimul
reolari6at
reolari6at
$aar modi7ic,ri secundare de 7a6,
$aar modi7ic,ri secundare de 7a6,
terminal, -n derivaDiile /*$/9 "deresia
terminal, -n derivaDiile /*$/9 "deresia
se'mentului ST .i inversarea undei T#
se'mentului ST .i inversarea undei T#
BRD
BRD

IMABINI DIRECTE
IMABINI DIRECTE

/*& /9& DIII& a/R&


/*& /9& DIII& a/R&

IMABINI INDIRECTE
IMABINI INDIRECTE

/F& /(& DI& a/L&


/F& /(& DI& a/L&
CRITERIILE DE DIAGNO4TIC
CRITERIILE DE DIAGNO4TIC
E1G 5N BRD
E1G 5N BRD
* $ * $durata 6R4 durata 6R4 $ crescut, $ crescut,
-n toate cele *9 derivatii -n toate cele *9 derivatii
")&* ")&** *$)&* $)&*; ; sec# sec#
9 9 $ $raport R*4 7+ raport R*4 7+
"atolo'ic# -n /*$/9 "atolo'ic# -n /*$/9
.i .i
J* "normal# -n derivaDiile J* "normal# -n derivaDiile
st3n'i st3n'i
DI& a/L&/F$/( DI& a/L&/F$/(
criterii
criterii
AT4 AT4$ )&)($)&)K s $ )&)($)&)K s
; ; $ $a'pectul a'pectul comle:ului CRS! comle:ului CRS!$ in /* $ in /*
si si V) - r V) - rR89 r R89 r4 4R8 'au r'R8 R8 'au r'R8
"undele RL sunt de durat, crescut,& "undele RL sunt de durat, crescut,&
lar'i# .i de ti MRs -n derivaDiile lar'i# .i de ti MRs -n derivaDiile
st3n'i st3n'i
0 0 E E:odi;ic<ri 'ecundare de ;az< :odi;ic<ri 'ecundare de ;az<
ter:inal< ter:inal<
$re6ente de artea +loca5ului& $re6ente de artea +loca5ului&
-n derivaDiile drete "/*$/9#. -n derivaDiile drete "/*$/9#.
F F E Ea=a a=a CRS$normala CRS$normala
BLOCUL A3OR DE RAURA
BLOCUL A3OR DE RAURA
DREA0T2
DREA0T2
BLOCUL A3OR DE RAURA
BLOCUL A3OR DE RAURA
DREA0T2
DREA0T2
BRD incomlet
BRD incomlet

Criterii
Criterii

Durata normal,& ma:im )&** s


Durata normal,& ma:im )&** s

Ima'ine in /*$ rSrH sau rsRH


Ima'ine in /*$ rSrH sau rsRH

RH E su+ N sau su+ *) mm& daca e:ista si 2/D


RH E su+ N sau su+ *) mm& daca e:ista si 2/D

Ima'ine normala in /(
Ima'ine normala in /(

De7el:iune intrinsecoida Ede la inceutul


De7el:iune intrinsecoida Ede la inceutul
deol. /entric. 4ana la var7ul ultimei unde
deol. /entric. 4ana la var7ul ultimei unde
o6itive Esu+ )&)F
o6itive Esu+ )&)F
BLOCUL A3OR DE RAUR2
BLOCUL A3OR DE RAUR2
4T>NG2
4T>NG2
$ramura stan'a a 7asciculului 2is este +locata $ramura stan'a a 7asciculului 2is este +locata
$e:a'erarea asincronismului deolari6,rii miocardului $e:a'erarea asincronismului deolari6,rii miocardului
ventricular8 ordinea de deolari6are este normala ventricular8 ordinea de deolari6are este normala
BRS
BRS

reolari6rea se reali6ea6, comlet


reolari6rea se reali6ea6, comlet
desincroni6at& rimul teritoriu miocardic
desincroni6at& rimul teritoriu miocardic
ventricular comlet reolari6at 7iind
ventricular comlet reolari6at 7iind
eretele li+er dret.
eretele li+er dret.
BRS
BRS
ca urmare a -nt3r6ierii marcate a activ,rii ventriculului st3n' ca urmare a -nt3r6ierii marcate a activ,rii ventriculului st3n'
se scurtea6, etaa deolari6,rii simultane a celor doua se scurtea6, etaa deolari6,rii simultane a celor doua
mase ventriculare. mase ventriculare.
BRS
BRS
*.Durata CRS *.Durata CRS $ $crescut, ")&*;$ crescut, ")&*;$
)&*K sec# -n toate cele *9 )&*K sec# -n toate cele *9
derivaDii. derivaDii.
9.Raortul R>S 9.Raortul R>S $ $normal "J*# -n normal "J*# -n
toate derivaDiile datorit, toate derivaDiile datorit,
,str,rii succesiunii dreata$ ,str,rii succesiunii dreata$
stan'a de activare stan'a de activare
ventricular,. ventricular,.
;.Asectul comle:elor ;.Asectul comle:elor
ventriculare! ventriculare!
$de ti CS sau MrS -n derivaDiile $de ti CS sau MrS -n derivaDiile
/*$/9 /*$/9
$ $de ti RRL sau rRL -n derivaDiile de ti RRL sau rRL -n derivaDiile
DI& a/L& /F$/(. DI& a/L& /F$/(.
CRITERIILE DE DIAGNO4TIC
CRITERIILE DE DIAGNO4TIC
E1G 5N BR4
E1G 5N BR4
0.1a6a terminal, "ST$T# 0.1a6a terminal, "ST$T# $ $modi7ic,ri de ti deresia se'mentului ST .i modi7ic,ri de ti deresia se'mentului ST .i
inversarea undei T de artea +loca5ului "derivaDiile st3n'i#. inversarea undei T de artea +loca5ului "derivaDiile st3n'i#.
F.A:a CRS F.A:a CRS$ $ orice valoare orice valoare
E Eclasi7icare in cele Iv 'rade clasi7icare in cele Iv 'rade
(. Amlitudine su+ *F mm (. Amlitudine su+ *F mm
N. Lisa undei M N. Lisa undei M
K. ATS E )&)( K. ATS E )&)(
BLOCUL A3OR DE RAUR2
BLOCUL A3OR DE RAUR2
4T>NG2
4T>NG2
BLOCUL A3OR DE RAUR2
BLOCUL A3OR DE RAUR2
4T>NG2
4T>NG2
BIRS
BIRS
BIRS
BIRS

Cre terea duratei lui CRS cu )&)* s.


Cre terea duratei lui CRS cu )&)* s.

Lisa undei M&


Lisa undei M&

Unda R crescuta in deriv directe&


Unda R crescuta in deriv directe&

Unda S creste in deriv indirecte&


Unda S creste in deriv indirecte&
2EMIBLOCURILE
2EMIBLOCURILE
Bloc 7ascicular anterior
Bloc 7ascicular anterior
Ea: $;) ana la $O)
Ea: $;) ana la $O)
B14
B14

A: intre =O) i =*9)


A: intre =O) i =*9)
ATENTIE PP
ATENTIE PP

BRD= B1A
BRD= B1A

BRD= B14
BRD= B14
BA/ 'rad I
BA/ 'rad I
BA/ 'rad III
BA/ 'rad III
BA/ II ti 9
BA/ II ti 9
BA/ II ti *
BA/ II ti *