Sunteți pe pagina 1din 8

LUNI

a 3 Cult. Civ. 3 Ist. 3 Geog. 3 Rel. 3 Ed. fiz. Rom. 3


Bdescu Corduneanu Ghia Blu Zbav Stan Chircor
Geog. 18 Ist. 18 Rom. 18 Rom. 18 Lat. 18 a 18
Blu Ghia Tudose Tudose Tudose Bdescu
Rom. 11 Geog. 11 Cult. Civ 11 Ed. Fiz. a 14 Ist. 3
Sanda Marin Corduneanu Stan Bdescu Ghia
Geog. 8 a 8 Rom. 8 Rom. 8 Psih. 8 Ed. Ant. 8 Rel. 8
Marin Bdescu Tru Tru Muscalu Marin Ghimigiu
Rom. Fiz. Rom. Fiz. Rel. Fiz. Ed. Ant. Fiz. Geog. Fiz. Psih. Fiz Simion 9 a Simion 9
Tru Tru Ghimigiu Marin Marin Muscalu Vasilescu Fiz. Vasilescu Fiz.
Rel. 10 Ed. ant. 10 Geog. 10 Ed. Fiz. Rom. 10 10 a 10
Ghimigiu Marin Marin Nica Chircor Vasilescu Bdescu
Ed. Ant. 12 Rel. 12 Psih. 12 Ist. 12 a Simion Cab. Rom. 12 Geog. 12 Dirig. 12
Marin Ghimigiu Muscalu Ghia Ceangru 12 Sanda Marin Sanda
Chim. Chim. Ed. Ant. Chim. Geog. Chim. Rom. Chim. a Chim. Psih. Chim.
Ceangru Ceangru Marin Marin Albu Simion Muscalu
Nicolae 2 Nicolae 2 Ist.a. 1 Ist.a. 1 Geog. 2 Ed. fiz. Rom. 2 Rel. 2
Iliescu 14 Iliescu 14 Panu Panu Blu Nica Sanda Zbav
Ed. Fiz. Rom. 16 Rom. 16 Ist. 16 a 16 Geog. 16
Nica Sanda Sanda Gorovei Iliescu Blu
Iliescu 14 Iliescu 14 Geog. 14 Rom. 14 Ist. a. 1 Ist. a. 1 Op. Biol. Purdescu Ist. 14
Prclboiu Cab. Prclboiu Cab. Blu Sanda Buliga Buliga Op. Ist. Gorovei 18 Ghia
Rom. 19 Geog. 19 Nicolae 19 Nicolae 19 Ec. 19 a Bobocescu Cab. a Bobocescu Cab. Op. Biol. Purdescu
Albu Blu Bdescu 5 Bdescu 5 Marin Prclboiu Cab. Prclboiu Cab. Op. Ist. Gorovei 18
Ist. 5 Rel. 5 Bdescu 5 Bdescu 5 Rom. 5 a Prclboiu Cab. a Prclboiu Cab. Ec. 5
Ghia Zbav Prclboiu Cab. Prclboiu Cab. Sanda Iliescu 5 Iliescu 5 Marin
Ist. 7 Rom. 7 Rom. 7 Fil. 7 Ed. fiz. Rel. 14
Gorovei Albu Albu Corduneanu Nica Zbav
Ist.a. 1 Ist.a. 1 Ed. Fiz. Rom. 11 Fil. 11 Ist. 11 Rel. 11
Panu Panu Nica Albu Corduneanu Gorovei Zbav
Rel. 4 Ist. 4 a Iliescu 4 a Iliescu 4 Geog. 4 Fil. 4
Zbav Gorovei Ceangru 9 Ceangru 9 Vlad Corduneanu
Fil. 9 Ed. Fiz. a Ceangru 9 a Ceangru 9 Ist. 9 Geog. 9
Corduneanu Nica Bobocescu Cab. Bobocescu Cab. Gorovei Vlad
a. 17 a. 17 Ist. 17 Geog. 17 Dirig. 17 Rel. 17 Fil. 17
Bobocescu Bobocescu Gorovei Vlad Ghimigiu Ghimigiu Corduneanu
Cab. Rom. 7 Rom. 7 Ist. a. 1 Muz. 7
Prclboiu Tudose Tudose Buliga Popescu
a 2 Ed. fiz. Rom. 2 Ist. a. 1 Rom. 11
Simion Stan Chircor Buliga Chircor
Op. Biol. a 7 Biol. Ed. Fiz. Muz. 8
Purdescu Bobocescu Purdescu Stan Popescu
Rel. 10 Biol. Geog. 19 Muz. 19 Ed. Fiz.
Zbav Purdescu Marin Popescu Stan
16-16
50
8A
14-14
50
15-15
50
12-12
50
13-13
50
8-8
50
9-9
50
10-10
50
11-11
50
10A
10B
10C
10D
8B
8C
11D
11E
12A
12B
10E
11A
11B
11C
5B
6A
6B
12C
12D
12E
5A
MARI
3 Mat. 3 Mat. 3 Rom. 3 Muz. 3 a. 3 Biol.
Negrescu Lupescu Lupescu Chircor Popescu Bdescu Cojan
Geogr. 18 Ed. Fiz. Mat. 18 Muz. 18 18 Biol. a 18
Blu Stan Iancu Popescu Negrescu Cojan Bdescu
Chim. Fiz. Muz. 4 Mat. 7 Rom. 5 5 Geogr. 11
Chiru Musta Popescu Lupescu Sanda Negrescu Marin
Ist. 2 Ec. 2 Rom. 2 Rom. 2 Iliescu 2 Iliescu 2 Dirig. 2 Op. Biol.
Ghia Marin Sanda Sanda Prclboiu cab. Prclboiu cab. Iliescu Cojan
16 . 16 a 16 Ec. 16 Rel. 16 Rom. 16
Prclboiu Prclboiu Iliescu Marin Zbav Sanda
Rom. 14 Rom. 14 Ec. 14 Ed. Fiz. Prclboiu cab. Prclboiu cab. Dirig. 14 Rel. 14
Sanda Sanda Marin Nica Bobocescu cab. Bobocescu cab. Prclboiu Zbav
Dirig. 19 Ist. 19 Ed. Fiz. Rom. 19 Rom. 19 Rel. 19 Ist. Art. 1 Ist. Art. 1
Marin Ghia Nica Albu Albu Zbav Buliga Buliga
Ed. Fiz. Geogr. 5 Op. Biol.Cojan Dirigenie 5 Ist. Art. 1 Ist. Art. 1 Rom. 5 Rom. 5
Nica Blu Op. Ist. Gorovei 5 Zbav Buliga Buliga Sanda Sanda
a Bobocescu cab. a Bobocescu cab. Ist. Art. 1 Ist. Art. 1 Geogr. Chim.Ist. 18
Vasilescu cab. Vasilescu cab. Panu Panu Blu Gorovei
a Iliescu 11 a Iliescu 11 Geogr. 11 Ist. 11 Mat. 11 Mat. 11
Vasilescu cab. Vasilescu cab. Blu Gorovei Ormenean Ormenean
Ist. 4 Ed. Fiz. Prclboiu cab. Prclboiucab. Rom. 14 Rom. 14
Gorovei Nica Bobocescu cab. Bobocescu cab. Tru Tru
Rom. 9 Rom. 9 Bobocescu cab. Bobocescu cab. Ist. 9 Dirig. 9
Tru Tru Negrescu 9 Negrescu 9 Gorovei Panu
17 Ist. 17 Rom. 17 Rom. 17 Ed. Fiz. Ed. Fiz.
Ceangru Gorovei Tru Tru Nica Nica
Mat. 7 Mat. 7 Ed. Fiz. Biol. a 7 Tehn. 7
Iancu Iancu Stan Cojan Simion Ivan
Teh. 12 12 Rom. 12 Mat. 12 Mat. 12 a 12 Muz. 12
Ivan Ceangru Chircor Iancu Iancu Simion Popescu
Mat. 8 Ist. Art. 1 8 Teh. 8 Mat. 8 Geogr. 8 Rel. 8
Lupescu Panu Vasilescu Ivan Lupescu Marin Zbav
Ist. art. 1 Tehn. 10 Mat. 10 Mat. 10 Rom. 10 Rom. 10 Op. Ist. 10
Panu Ivan Ormenean Ormenean Tudose Tudose Gorovei
Ed. Fiz. Chim. Fiz. a. Chim.Rom. 17 Rom. 17 Tehn. 17
Stan Chiru Musta Iliescu Chircor Chircor Ivan
Fiz. Muz. 4 Chim. Geogr. 4 Tehn. 4 Rom. 4 4
Musta Popescu Chiru Blu Ivan Albu Negrescu
12C
12D
6B
7A
7B
12E
5A
5B
6A
11B
11C
11D
11E
12A
12B
14-14
50
15-15
50
8A
8B
8C
11A
8-8
50
9-9
50
10-10
50
11-11
50
12-12
50
13-13
50
MIER-
CURI
Rom. 3 Rom. 3 Ed. Fiz. Chim. 3 Lat. 3
Chircor Chircor Stan Chiru Negrescu Chircor
Fiz. Rom. 18 Mat. 18 Mat. 18 Chim. 18 Ed. Fiz.
Musta Tudose Iancu Iancu Chiru Negrescu Stan
Rom. 11 Rom. 11 Lat. 3 Mat. 3 Ist.a. 1 a 4 3
Sanda Sanda Sanda Lupescu Buliga Bdescu Negrescu
a 2 Fiz. Rom. 2 Rom. 2 Mat. 2 Biol. Ed. Fiz. Muz.
Iliescu Musta Chircor Chircor Lupescu Cojan Nica Dobrescu
Ed. Fiz. a. 16 Rom. 16 Rom. 16 Mat. 16 Dirig. 1 16 Ist.a.
Nica Iliescu Nicolae Nicolae Ormenean Buliga Nicolae Buliga
. 14 Geogr. 14 Mat. 14 Mat. 14 Rom. 14 Rom. 14 Muz. 14 Ed. Fiz.
Nicolae Blu Ormenean Ormenean Nicolae Nicolae Dobrescu Nica
Rom. 19 Rom. 19 a Bdescu 19 a Bdescu 19 Fiz. Muz. 19 Biol. Dirig.
Albu Albu Vasilescu cab Vasilescu cab Musta Dobrescu Cojan Bdescu
Mat. 5 5 Fiz. Fiz. Rom. 5 Rom. 5 Ist.a. 1 Biol.
Ormenean Nicolae Musta Musta Tru Tru Buliga Cojan
Ceangru 7 Ceangru 7 Ed. Fiz. Geogr. 7 Dirig. 7 Rom. 7
Bobocescu cab. Bobocescu cab. Nica Blu Bobocescu Albu
Bobocescu cab. Bobocescu cab.Geogr. 11 Rom. 11 Rom. 11 Ed. Fiz. Dirig. 11
Vasilescu cab. Vasilescu cab. Blu Albu Albu Nica Albu
Rom. 18 Ed. Fiz. Ist.a. 1 Ist.a. 1 Geogr. 18
Tru Nica Panu Panu Vlad
Rel. 9 Rom. 9 Geogr. 9 Ed. Fiz. Ist.a. 9 Ist.a. 9
Zbav Tru Vlad Nica Panu Panu
Ist.a. 1 Ist.a. 1 Rom. 12 Geogr. 12 12
Panu Panu Tru Vlad Ceangru
Mat. 8 Ed. Fiz. Rom. 8 Rom. 8 8 Fiz.
Lupescu Stan Tudose Tudose Vasilescu Musta
Ed. Fiz Mat. 10 a.Bobocescu cab.a.Bobocescu cab.Rom. 10 Rom. 10
Stan Ormenean Ceangru 10 Ceangru 10 Tudose Tudose
Dirig. 17 Mat. 17 Mat. 17 Ed. Fiz. Rom. 17 17
Blu Lupescu Lupescu Stan Chircor Vasilescu
Mat. 4 Mat 4 Rom. 4 4 a 4 Ed. Fiz. Dirig.
Iancu Iancu Albu Negrescu Bdescu Stan Moteanu
9B
9C
9D
9E
8A
8B
8C
9A
6A
6B
7A
12A
12B
12C
12D
15-15
50
11-11
50
12-12
50
13-13
50
14-14
50
7B
8-8
50
9-9
50
10-10
50
12E
2
Dobrescu
1
Ed. Fiz.
19
Bdescu
15-15
50
JOI
Ist. 3 Geogr. 3 Fiz. Mat. 3 Ist. Art. 1 Mat. 3
Ghia Blu Musta Lupescu Panu Lupescu
Mat. 18 Ist. 18 Ist. Art. 1 Rel. 18 Cult. Civ. 18 Rom. 18 Dirig. 18
Iancu Ghia Panu Zbav Corduneanu Tudose Tudose
Mat. 8 Mat. 8 Dirig. 8 Biol. Ist. 8 Rel. 8 Ed. Fiz.
Lupescu Lupescu Stan Cojan Ghia Zbav Stan
Chim. Rel. 2 Ed. Fiz. Geogr. 2 Dirig. 2 Fiz. Log. 2
Chiru Ghimigiu Nica Blu Lupescu Musta Corduneanu
Muz. 16 Log. 16 Geogr. 16 Ed. Fiz. Rel. 16 Ist. 16 Fiz. 16
Dobrescu Corduneanu Blu Nica Ghimigiu Ghia Musta
Log. 14 Ed. Fiz. Rel. 14 Ist. 14 Dirig. 14 a 14 Biol.
Corduneanu Nica Ghimigiu Ghia Nica Simion Cojan
Rel. 19 Geogr. 19 Ist. 19 Log. 19 Chim. Mat. 19 Ed. Fiz Ed. Fiz
Ghimigiu Marin Ghia Corduneanu Chiru Ormenean Gndac Gndac
Ed. Fiz Ed. Fiz. Geogr. 5 Rel. 5 a 5 Chim. Ist. 5 Muz. 5
Gndac Gndac Marin Ghimigiu Simion Chiru Ghia Popescu
Ist. Art. 1 Biol. Ist. 2 Fiz. Fiz. Muz. 2 Chim.
Panu Cojan Gorovei Musta Musta Dobrescu Chiru
Fiz. Fiz. Chim. Ist. Art. 1 Mat. 9 Ed. Fiz. Muz. 9
Musta Musta Chiru Panu Ormenean Gndac Dobrescu
Ed. Fiz. Chim. Mat. 10 Mat. 10 Muz. 10 Ist. Art. 1 Psih. 10 Fiz.
Nica Chiru Ormenean Ormenean Dobrescu Panu Muscalu Musta
Biol. Ist. Art. 1 Ed.fiz Muz. 12 Mat. 12 Simion 12
Cojan Panu Gndac Dobrescu Iancu Ceangru 11
Mat. 9 Mat. 9 Muz. 9 Chim. Ed. Fiz. Rel. 9 Ist. Art. 1 a 9
Ormenean Ormenean Dobrescu Chiru Gndac Ghimigiu Panu Simion
Ist. 7 Mat. 7 Rel. 7 Geogr. 7 Rom. 7 Ed. Fiz.
Gorovei Iancu Zbav Marin Tudose Stan
Geogr.. 11 Rel. 11 Mat. 11 Ed. Fiz. Biol. 11
Marin Zbav Iancu Stan Cojan Ceangru
Geogr. 17 Muz. 17 Mat. 17 Ist. 17 Rel. 17 Biol.
Blu Dobrescu Lupescu Gorovei Zbav Cojan
Rel. 4 Ist. 4 Biol. Mat. 4 Ed. Fiz. Cult. Civ. 4
Zbav Gorovei Cojan Iancu Stan Corduneanu
9B
9C
9D
9E
8A
8B
8C
9A
5A
5B
7A
10A
10B
10C
10D
15-15
50
11-11
50
12-12
50
13-13
50
14-14
50
7B
8-8
50
9-9
50
10-10
50
10E
VINERI
Rom. 2 Mat. 2 a 2 Rom. 2 cab. cab.Ist. Art. 1 Ist. 2
Chircor Lupescu Iliescu Chircor Prclboiu Prclboiu Buliga Ghia
Mat. 16 a 16 Fiz. Chim. Biol. Rom. 16 Rom. 16 16
Ormenean Iliescu Musta Chiru Cojan Nicolae Nicolae Nicolae
Rom. 14 Chim. 14 Ist. Art. 1 Rom. 14 Fiz. Fiz. a 14
Nicolae Chiru Nicolae Buliga Nicolae Musta Musta Simion
Ist. Art. 1 Mat. 19 Rom. 19 Rom. 19 Fiz. Bdescu 19 a Bdescu 19
Buliga Ormenean Albu Albu Musta Vasilescu 2 Vasilescu 2
a 5 5 Mat. 5 Rom. 5 Rom. 5 Log. 5 Dirig. 5
Simion Nicolae Ormenean Tru Tru Corduneanu Simion
cab. cab. Rom. 8 Mat. 8 Mat. 8 Ed. Fiz. Ed. Fiz. a 8
Prclboiu Prclboiu Tru Lupescu Lupescu Gndac Gndac Bdescu
Ist. 9 a Simion 9 Simion 9 Ed. Fiz. Mat. 9 Rom. 9 Biol. Dirig. 9
Gorovei Vasilescu 8 Vasilescu cab Gndac Ormenean Tru Cojan Musta
10 Biol. Rom. 10 Fiz. a 10 Ist. 10 Rom. 10 Dirig. 10
Vasilescu Cojan Chircor Musta Bdescu Ghia Chircor Chircor
Fiz. Fiz. Chim. Simion 9 Ed. Fiz. a Simion 8 Rom. 11 Rom. 11
Musta Musta Chiru Ceangru 10 Gndac Ceangru 11 Sanda Sanda
Chim. Fiz. 3 Fiz. 3 Biol. Rom. 3 Rom. 3 Ist. 3 Ed. Fiz.
Chiru Fuc Fuc Cojan Albu Albu Ghia Gndac
Biol. Mat. 7 Rom. 7 cab. a 7 Rom. 7
Cojan Iancu Tudose Prclboiu Simion Tudose
Mat. 11 Rom. 11 Biol. Ist. 11 Rom. 11 Dirig.
Iancu Chircor Cojan Gorovei Chircor Cojan
Mat. 12 Rom. 12 Ist. 12 Rom. 12 Dirig. 12 a 12 Op. Ist. 12
Lupescu Tudose Gorovei Tudose Vasilescu Bobocescu Gorovei
Fiz. 18 Ist. 18 a Bobocescu cab. Mat. 18 Bobocescu cab. Dirig. 18
Fuc Gorovei Ceangru 18 Ormenean Ceangru 18 Gorovei
a 17 Ist. Art. 1 Mat. 17 17 Cult. Civ. 17 Rom. 17
Iliescu Buliga Lupescu Vasilescu Corduneanu Chircor
Rom. 4 Rom. 4 Ist. Art. 1 a 4 Mat. 4
Albu Albu Buliga Bdescu Iancu
Mat. 16 Mat. 16 Ist. Art. 1 Ist. Art. 1
Iancu Iancu Buliga Buliga
12-12
50
13-13
50
14-14
50
15-15
50
8-8
50
9-9
50
10-10
50
11-11
50
9E
10A
10B
10C
9A
9B
9C
9D
11B
6A
6B
7A
7B
10D
10E
5A
5B

S-ar putea să vă placă și