Sunteți pe pagina 1din 331

EMATISMUL

VENERATULUI

-CLERAL

ARHIDIECEZEI MITROPOLIT ANE


GRECO-CATOLICE ROMNE

DE

ALBA .. IULIA SI
, FGRAS,
PE ANUL

BLAJ.
T~POGRAF{4 SEMIN. TEOLOGIC GR. CAT.

1911.

' .
1
! .

J[ATJ LOCUE'BA FlliLVJI:V~;;(


\

\@)
_;".; ....,.,_,.,"[_';;' _,.._, '

" ..

.....

-~

~:-

PROVINCIA
MITROPOL'ITA;N :"'
. '

GRECO-CATOLIC ROMN

DE

ALBA .. JULIA

I FGRA.,

.:

. :_,_

..

,._'

'.
. i

:. : ~ .

'

1 :

: '

'

:~

1* '

ARHIEPISCOP

MITROPOLIT.

ESCELE~ A

PREALUMINATUL

SA

PREASFINITUL

DOMN DOMN

CONTE ROMAN

VICTOR MIHALYI

DE

APSA

DIN

INDURAREA LUI DUMNEZEU I GRAIA SFNTULUI SCAUN


APOSTOLIC AL ROMEI
ARHIEPISCOP

MITROPOLIT GRECO.-CAT.
DE

ALBA-IULIA I FGARA
PRELAT DOMESTIC AL SFINIEI SALE PONTIFICELUI ROMAN,
ASISTENT LA TRONUL PONTIFICIU, CONSILIER INTIM DE
STAT AL MAlESTII SALE CES. I APOST. REG., MEMBRU
ONORAR AL ACADEMIEI ROMNE I AL SOCIETII ISTORICE
ROMNE, MEMBRU FUNDATOR AL ASOCIAIUNII PENTRU LI-
TERATURA ROMN I CULTURA POPORULUI ROMN, INSPECTOR SUPREM PESTE INSTITUTELE DE NVMNT GRECOCATOLICE DIN ARHIDIECEZ, DOCTOR DE S.' TEOLOGIE, CL.

EPISCOPII SUFRAGANI.
Episcopul de Oradea-mare.
llustritatea Sa Preasfinitul Domn DEMETRIU RADU,
Episcop gr. cat. de Oradea-mare, Prelat Domestic al Sfiniei
Sale Pontificelui Roman i Asistent la Soliul Pontificiu, Membru
fundator al Asociaiunii pentru literatura romn i cultura
poporului romn, Doctor de S. Teologie ei.

Episcopul de Lugoj.
Ilustritatea Sa Preasfinitul Domn VASILE HOSSU,
Episcop gr. cat. de Lugoj, Prelat Domestic al Sfiniei Sale
Pontificelui Roman, Membru fundator al Asociaiunii pentru
literatura romn i cultura poporului romn, Doctor de S.
Teologie ei.

Episcopul de Gherla.
(Vacant).

PATRONUL
ARHIDIECEZEI
DE

ALBA.-IULIA I FAGARA
'

.,

ESTE

PREASF NT A TREIME.
a}fr-'tl

'

SERIA

MITROPOLlILOR
RESPECTIVE

EPISCOPILOR.
1. ATANASIU 1. ANGEL POPA, 1698-1713.
IOAN I. GIURGIU (Pataki) de Strmbul, ales 1715,
denumit 23 Decemvrie 1715, precon. 18 Maiu 1721,
instalat n Fgra 17 Aug. 1723, mort 29 Oct. 1727.
3. IOAN II. INOCENIU MICU (Klein) de Sad, ales
1728, den. 25 Febr. 1729, precon. 13 Sept. 1730, consacrat ~~~:~vrie 1730, instalat 28 Sept. 1732, abzis
10 Maiu 1751, mort 23 Sept. 1768.
4. PETRU PAUL I. ARON de Bistra, ales 4 Noemvrie v.
1751, denumit 1752, precon. 9 Aprilie 1753, consacrat
21 August 1753, mort 9 Martie 1764.
5. ATANASIU Il. REDNIC ales 30 Iunie v. 1764, den.
1764, precon. 15 Maiu 1765, cons. 1765, instalat 13
Nov. 1765, mort 2 Maiu 1772.
6. GRIGORIU I. MAIOR, ales 15 August 1772, denumit
27 Octomvrie 1772, consacrat 23 Aprilie 1773, abzicerea primit 15 Maiu 1782, mort 1785.
7. IOAN III. BOB de K. Monostor, ales 12 Aug. 1782,
den. 21 Ekt. 1782, precon. 15 Dec. 1783, consacrat
6 Iunie 1784, instalat 11 Iulie 1784, mort 2 Oct. 1830.
8. IOAN IV. LEMENI de eadem, ales 15 Maiu 1832,
denumit 23 August 1832, precon. 16 Aprilie 1833, consacrat 6 Iunie 1833, instalat 14 Iuli~: 1833, abzis 1850,
mort 29 Martie 1861.
9. ALEXANDRU I. STERCA-ULUIU de Crpini, ales
30 Sept. 1850, denumit 18 Nov. 1850, precon. 17 Febr.
1851, consacrat 22 Iulie 1851, instalat Sept. 1851
mort 7 Sept. 1867.
2.

--

10. IOAN EV. 1. VANCEA de Buteesa, denumit Episcop


de Gherla in 4 Iulie 1865, preconisat episcop 25 Sept.
1865, consacrat in 3 Decemvrie 1865, ales Mitropolit
11 August 1868, denumit 21 Decemvrie 1868, instalat
11 Aprilie 1869, mort 31 Iulie 1892.
1 t. VICTOR 1. MIHLYl de Apa penumit Episcop al
Lugojului 25 Noemvrie 1874, preconizat 21 Decemvrie
1874, consacrat 14 Februarie 1875, ales Mitropolit
16 Aprilie 1893, denumit 9 Noemvrie 1894, preconizat
18 Martie 1895, instalat 26 Maiu 1895.

SERIA

CAPITULARILOR.
1. DEMETRIU CAIAN sen. preposit 1807-27 Iulie 1821.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

AVRAM MEHEI, lector 1807-9 August 1809.


IOAN PARA, cantor 1807-3 Decemvrie 1809.
BASILIU FILIPAN, custode 1807 -prepozit 16/4 Martie 1832.
IOAN NOBILI, scolastic 1807 -- cantor 6 Dec. 1824.
DEMETRIU VAIDA de S6smez{), cancelar 1807 - custode 15 Martie 1818.
DEMETRIU CAIAN jun. teolog 1809 -- lector 3 Martie
1832.
TEODOR POP de Ujfalu, teolog 1809 - prepozit 10
Maiu 1835.
OAVRIL STOICA de Bts, teolog 1809 - prepozit 2-11I2
Maiu 1836.
IOAN LEMENYI de eadem, teolog 1819 - episcop.
SIMEON CRAINIC de Al. Oroszi teolog 1823 - prepoLit
30! 18 Martie 1855.
BASILIU RAIU de Nagylak teolog 1824 - prepozit 12
Decemvrie 1870.
IOAN NEME, scolastic 1834 -- cantor 5ft7 Ianuarie 1839.
CONSTANTIN ALUTAN, cancelar 1834 - lector 11 Noemvrie 1868.
TEFAN BOERIU teolog 1834 -- custode Martie 1861
ISIDOR ALBINI teolog 1835 -- scolastic 30 Dec. v. 1841.
IOAN BARNA teolog 1837 -- scolastic 17 Oct. 1850.
ARSENIU POPOVICIU teolog 1840 -- cancelar 11 Aprilie
1845.
TIMOTEIU CIPARIU, teolog 1842 - prepozit 3 Septemvrie 1887.
TEODOR ERENI, teolog 1845 - custode 6 Aug. 1863.
CONSTANTIN PAPFALVI, teolog 1851 - prepozit 20 Decemvrie 1892.
IOAN FEKETE NEORUIU, cancclar 1862 - cantor 4
Decemvrie 1888.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

10 -

IOAN CHIRILLA, teolog 1862 - colastic 6 Februarie


1879.
GREGORIU MIHALI de fund. reg. 1862 - 26 Iunie 1872.
ANTONIU VESTEMEAN, de fund. reg. 1862. 23 Iulie 1900.
ELIE VLASSA CICUDI, de fund. reg. 1862. 25 Oct. 1896.
TEFAN MANFI, cancelar 1869 -- cantor 25 Maiu 1888.
IOAN PAMFILIE, teolog 1869 --- cancelar 17 Martie 1877.
IOAN ANTONELLI, teolog 1872 - scolastic 3 Sept. 1888.
LEONIU LEONTEAN, de fund. reg. 1872 21 Maiu
1888.
IOAN M. MOLDOVANU, cancelar 1879. v. pag. 12.
DR. IOAN RAIU, teolog 1879 -- lector 27 Nov. 1900.
ALEXANDRU MICU, teolog 1887 - custode 2 Sept. 1895.
SIMEON POP MATEIU, teolog 1888 v. pag. 12.
IOSIF HOSSU, de fund. reg. 1888 v. pag. 13.
GAVRIL POP, cancelar 1889 - v. pag. 13.
DR. ALEXANDRU GRAMA, teolog 1889 -~ 12 Iunie 1896.
DR. AUGUSTIN BUNEA, scolastic 1898 ---custode 30 Noemvrie 1909.
DR. VASILE HOSSU, cancelar 1898 - episcop.
DR. VICTOR SZMIGELSKI, teolog 1898 v. pag. 13.
ALEXANDRU UILCAN, de fund. reg. 1900 v. pag. 13.
IOAN V. RUS, de fund. reg. 1900 - 11 Febr. 1905.
DR. ISIDOR MARCU, teolog 1901 v. pag. 13.
TEFAN POP, teolog 1903 v. pag. 14.
GEORGIU MUNTEAN, de fund. reg. 1906 v. pag. 14.
DR. VASILIU SUCIU, teolog 1910 v. pag. 14.

.,\___:"
~-

'

'

VENERATUL CLER
AL

ARHIDIECEZEI GR ... CAT. ROMNE


DE

..

ALBA.-IULIA SI
FAGARAS.
'
.

!(Ci )3

-'

, ~

V eneratul Capitul
al

Bisericii Catedrale Mitropolitane greco ..


catolice romne
de

Alba"Iulia
ntemeiat la anul 1807 prin pia liberalitate a vredni. eului de etern amintire Episcop al Fgraului IOAN
BOB pentru epte membri i nmulit inc cu trei
membri prin graia preanalt a Maiestii Sale
Cesaree i Apostblice Regeti
FRANCISC IOSIF 1.
LA ANUL 1854.

Prepozit.
Ilustrissimul Domn IOAN M. MOLDOVANU, Prelat domestic al Sfiniel Sale Pontificelui Roman, canonic arhipresbiter sau Prepozit al Bisericii Catedrale mitropolitane din
Blaj, vicar general arhiepiscopesc, preedintele Consistorului
mitropolitan in absena mitropolitului, preedinte al Ezactoratului arhidiecezan, membru fundator al Asociaiunii pentru
literatura romn si cultura poporului romn, membru ordinar
'
al Academiei romne.

Lector.
Reverendissimul Domn SIMEON POP MATEIU, Canonic
Arhidiacon sau Lector al Bisericii Catedrale din Blaj, pree
dinte la Tribunalul matrimonial de a Il-a instan pentru Diecezele sufragane, membru la Ezactoratul arhidiecezan, asesor
al Veneratului Conzistor mitropolitan.

13 -

Peniteniar.

Reverendissimul Domn IOSIF HOSSU, Canonic Penial Bisericii Catedrale din Blaj, administrator capitular,
comisar arhiepiscopesc la examenele de clas i de maturitate
dela gimnaziul arhiepiscopesc din Blaj, membru al Ezactoratului arhidiecezan si
, asesor al Veneratului Conzistor mitropolitan.
teniar

Cantor.
Reverendissimul Domn GAVRIL POP, Canonic Primicer
sau Cantor al Bisericii Catedrale mitropolitane din Blaj, membru
al Ezactoratului arhidiecezan, defensor la Tribunalul matrimonial de a II-a instan pentru diecezele sufragane, asesor
al Veneratului Conzistor mitropolitan.

Custode.
Reverendissimul Comn VICTOR SZMIGELSKI, Canonic
Custode al Bisericii Catedrale mitropolitane din Blaj, pro-
director al facultii teologice i rector al Seminarului teologic
arhiepiscopesc, membru al Ezactoratului arhidiecezan i al
Tribunalului matrimonial de a II a instan pentru diecezele
sufragane, memdru al comisiunii pentru revederea crilor rituale, asesor al Veneratului Conzistor mitropolitan i al Veneratului Conzistor episcopesc de Lugoj, director extern al
Internatului Vancean de fetie, preedinte al comisiunii permanente pentru cvalificarea cantorilor, camerar papal onorar,
doctor de S. Teologie.

Referendar.
Reverendissimul Domn ALEXANDRU UILCAN, Canonic
referendar al Bisericii Catedrale mitropolitane din Blaj, preedinte al Senatului scolastic arhidiecezan, membru al Ezactoratului arhidiecezan si al Tribunalului matrimonial de a II-a
'
instan pentru arhidiecez,
asesor al Veneratului Conzistor
mitropolit an.

Scolastic.
Reverendissimul Domn ISIDOR MARCU, Canonic scolastic al Bisericii Catedrale mitropolitane din Blaj, preedinte
la Tribunalul matrimonial de a Il-a instan pentru arhidiecez, controlor la administraiunea central capitular, membru

i4 -

tn comtsmnea pentru revederea crilor rituale, membru al


Ezactoratului arhidiecezan, asesor al Veneratului Conzistor mitropolitan, doctor de S. Teologie.

Cancelar.
Reverendissimul Domn TEFAN POP, CanoniC cancelar
al Bisericii Catedrale mitropolitane din Blaj, membru al Ezactoratului arhidiecezan si
, al Tribunalului matrimonial de a II-a
instan pentru diecezele sufragane, asesor al Veneratului
Conzistor mitropolitan.

Prebendat.
Reverendissimul Domn OEOROIU MUNTEAN, Canonic
prebendat al Bisericii Catedrale mitropolitane din Blaj, membru
al Ezactoratului i al Senatului scolastic ardidiecezan, asesor
la Tribunalul matrimonial de a II-a instan pentru arhidiecez, asesor al Veneratului Conzistor mitropolitan.

Teolog.
Reverendissimul Domn VASILIU SUCIU, Canonic teolog
al Bisericii Catedrale mitropolitane din Blaj, membru al Ezactoratului arhidiecezan si
, asesor la Tribunalul matrimonial de
a Il-a instan pentru arhidiecez, membru n comisiunea
pentru revederea crilor rituale, rector al Seminarului junimii
romne studioase n Blaj, asesor al Veneratului Conzistor mitropolitan, doctor de S. Teologie.

Preaveneratul Conzisfor Arhiepiscopesc


i -Mitropolitan.
Presedinte ordinar:
'

Escelenta Sa Prealuminatul

Freasfintitul Domn Domn

DR. VICTOR MIHAL YI DE APSA


Arhiepiscop

Mitropolit v. pag. 4.

'

Vicar general Arhiepiscopesc i preedinte n absenta Escelentei


Sale Domnului Mitropolit:
Ilustrissimul Domn IOAN M. MOLDOVANU, v. pag. 12.
Asesori.
Reverendissimii Domni Canonici, vezi pag. 12-14.
Preaonoratul Domn vicar foraneu al Fgraului, precum
i protopopii actuali i onorari ai Arhidiecezei.
PO. D. ARON PAPIU, protopop onorar, profesor de cantul
i tipicul bisericesc la institutele de nvmnt din Blaj, membru n comisiunea permanent pentru cv.::tlificarea cantorilor.
PO. D. SILVESTRU NESTOR, profesor emerit, director
al colii civile de fete din Blaj, membru al Ezactoratului arhidiecezan, i al comisiunii pentru revederea crilor rituale,
protopop onorar.
PO. D. IACOB POPA, protopop onorar, secretar mitropolitan i directorul cancelariei mitropolitane, notar capitular
membru al Senatului scolastic arhidiecezan.
PO. D. IUNIU BRUT MICU, protonotar si
, arhivar al Veneratului Conzistor mitropolitan, protopop onorar, asesor i
notar la Tribunalul matrimonial de a II-a instan pentru arhidiecez i notar la cel pentru diecezele sufragane, membru
n comisiunea permanent pentru cvalificarea cantorilor.
PO. D. DR.. AMBROSIU CHEAN, director i profesor
la gimnaziul arhiepiscopesc din Blaj, asesor la Ezactoratul
arhidiecezan.
PO. D. IOAN F. NEGRUIU, director i profesor la institutul preparandial arhiepiscopesc din Blaj, membru al Senatului scolastic arhidiecezan, asesor la Ezactoratul arhidiecezan,
membru n comisiunea permanent pentru cvalificarea cantorilor.

16 -

Inspector scolastic arhidiecezan.


Reverendissimul Domn ALEXANDRU UILCAN, v. pag. 13.

Protonotar.
PO. O. IUNIU BR. MICU, v. pag. 15.

Vicenotar.
O O. IOAN MOLDOVAN, teolog absolvent.

Fise.
Reverendissimul Domn DR. VICTOR SZMIGELSKI, v. p. 13.

Advocat.
Spectabilul O. DR. IULIU MANIU, advocat arhidiecezan.

Medic.
Spectabilul O. ALEXANDRU POP, dr. de medicin, medic
arhidiecezan i profesor de medicina pastoral la facultatea
teologic i de higien la gimnaziul arhiepiscopesc din Blaj.

Forestier.
Spectabilul O. VICTOR PRECUP, forestier diplomat.

Inginer.
Spectabilul O. IOAN F. NEGRUIU, inginer diplomat.

.i
Cancelaria

mitropolitan.

Directorul cancelariei.
PO. D. IACOB POPA, v. pag. 15.

Protonotar.
PO. D. IUNIU BRUT MICU v. pag. 15.

Vicenotar.
O. D. IOAN MOLDOVAN, v. pag. 15.

Actuar.
O. D. AUGUSTIN FOLEA, teolog absolvent, notar al
Senatului scolastic arhidiecezan.
Practicant: O. D. VICTOR AARON, teolog absolvent.
Cursorul cancelariei: Artimon

Aula

Brbat.

mitropolitan.
Secretar.

PO. D. IACOB POPA, v. pag. 15.

Ceremonieri.
PO. D. IUNIU BRUT MICU, v. pag. 15.
si
PO. D. IACOB POPA, v.' pag. 15.

Castelan.
O. D.

VINCENIU

PANDREA, teolog absolvent.

Tribunalul matrimonial
de a II-a instanf
pentru Diecezele sufragane.
Preedinte.

Reverendissimul D. SIMEON P. MATEIU, v. pag. 12.


2

18 -

Asesori.
Reverendissimul D. DR. VICTOR SZMIOELSKI, v. pag. 13.
Reverendissimul D. TEFAN POP, v. pag. 14.
MO. D. STEFAN ROSIAN, profesor de dreptul civil,
' liturgic i ' de pedagogie i director spiritual
tipicul bisericesc,
n Seminarul teologic, catehet la scoala de aplicatie.
'
MO. D. IOAN FODOR, profesor
ordinar ia 'coala civil
gr.-cat. de fete din Blaj, membru al Ezactoratului arhidiecezan.
MO. i CI. D. DR. ALEXANDRU NICOLESCU, profesor
de teologia moral i pastoral la facultatea teologic, profesor
de religiune i prof. int. de 1. germn la institutul pedagogic,
catehet la coala pentru nvceii de meserii i negustorii.

Defensor matrimonial.
Reverendissimul D. OAVRIL POP, v. pag. 13.

Secretar.
PO. D. IUNIU BRUT MICU, v. pag. 15.

Tribunalul matrimonial
de a II-a
pentru

instan

Arhidiecez.

Preedinte.

Reverendissimul D. DR. ISIDOR MARCU, v. pag. 13.

Asesori.
Reverendissimul D. ALEXANDRU UiLCAN, v. pag. 13.
"
" OEOROIU MUNTEAN, v pag. 14.
"
" DR. VASILIU SUCIU, v. pag. 14.
PO. D., SILVESTRU NESTOR, v. pag. 15.
MO. D. ALESIU VICIU, profesor gimnazial, membru al
Ezactoratului arhidiecezan, v.-protopop onorar.

Defensor matrimonial.
MO. si CI. D. DR. IOAN SMPLEANU, profesor de
dreptul si i'storia bisericeasc Ia facultatea teologic si de religiune ~ clasele superioare ale gimnaziului arhiepisc~pesc din
Blaj, membru al Senatului scolastic arhidiecezan.

Secretar

asesor.

PO. D; IUNIU BRUT MICU, v. pag. 15.

.,\'

,,

19 -

Ezactoratul arhidiecezan.
Preedinte.

Ilustrissimul O. IOAN M. MOLDOVANU, v. pag. 12.

Membrii.
Reverendissimul D. SIMEON POP MATEIU, v. pag. 12.
"
" IOSIF HOSSU, v. pag. 13.
"
" OAVRIL POP, v. pag. 13.
"
" DR. VICTOR SZMIOELSKI, v. pag. 13.
"
" ALEXANDRU UILCAN, v. pag. 13.
"
" DR. ISIDOR MARCU, v. pag. 13.
"
" TEFAN POP, v. pag. 14.
"
" OEOROIU .MUNTEAN, v. pag. 14.
"
" DR. VASILIU SUCIU, v. pag. 14.
PO. D. SILVESTRU NESTOR, v. pag. 15.
PO. D. IOAN F. NEORUIU. v. pag. 15.
PO. D. DR. AMBROSIU CHEAN, v. pag. 15.
PO. D. OEOROIU BRBAT, paroh si protopop al Blajului.
MO. D. ALESIU VICIU, v. pag. 18.'
MO. D. ARON DEAC, profesor ordinar la gimnaziul arhiepiscopesc. v.-protopop onorar.
MO. D. NICOLAE POP, profesor ordinar la preparandie,
profesor provizor de economie la facultatea teologic.
MO. D. IOAN FODOR, v. pag. 18.

Ezactor

notar.

MO. si CI. D. DR. IOAN COL TOR, preot.

'

Senatul scolastic arhidiecezan.


Preedinte.

Reverendissimul D. ALEXANDRU UILCAN, v. pag. 13.

Membrii.
Reverendissimul D. DR. VICTOR SZMIOELSKI, v. pag. 13.
Reverendissimul D. OEOROIU MUNTEAN, v. pag. 14.
PO. D. IOAN F. NEORUIU, v. pag. 15.
PO. D. IACOB POPA, v. pag. 15.
MO. i CI. D. DR. IOAN SMPLEAN, v. pag. 18.
2*

20 -

Notar.

O. D. AUGUSTIN FOLEA, v. pag. 17.

Biblioteca

arhidiecezan.

Bibliotecar;

MO. si CI. D. DR. VICTOR MACAVEIU, profesat ordinar


de studiul ' biblic la facultatea teologir:, membru al comisiunii
pentru revederea crilor bisericeti, catehet la coala civil
de fete din Blaj.

Comisiunea

arhidiecezan

pentru revederea crtilor rituali.


Preedinte.

Reverendissimul D. DR. VICTOR SZMIOELSKI, v. pag. 13.


Membrii.

Reverendissimul D. DR. ISIDOR MARCU, v. pag. 13.


Reverendissimul D. DR. VASILIU SUCIU, v. pag. 14.
PO. D. SILVESTRU NESTOR, v. pag. 15.
MO. D. ALEXANDRU CIURA, preot, profesor ordinar la
gimnaziul arhiepiscopesc.
MO. si CI. D. DR. VICTOR MACAVEIU, v. mai sus.
'
Membru suplent.
Cuv. Printe DMIAN ELIE DOMSA, ieromonah basilitan.
'

Administrafiunea

central capitular.

Administrator.

Reverendissimul D. IOSIF HOSSU, v. pag. 13.


Controlor.

Revercndissimul D. DR. ISIDOR MARCU, v. pag. 13.


Comptabil.

MO. D. AUREL C. DOMA, preot, secretar la Reuniunea


bisericeasc de asigurare.

21 -

Actuar-Cassar.
O. D. ALESIU POP, teolog absolvent.

Oficial agronomic.
Spect. D. IUSTIN I. HOSSU, agronom diplomat.

Cancetist.
O. D. IACOB DOMSA, preot.

'

Institutele de
!:scelena

nvfmnt arhiepiscopeti.

Inspector suprem
Sa f. jVtitropolit vezi pag. 4.
1.

Facultatea

teologic

n Blaj.

Prodirector.
Reverendissimul D. DR. VICTOR SZMIOELSKI, v. pag. 13.

Profesori.
MO. si CI. D. DR. IOAN SMPLEAN, v. pag. 18.
' STEFAN ROSIAN, v. pag. 18.
MO. D.
MO. si CI. D. DR. VICTOR MACAVEIU, v. pag. 20.
MO. ~i Cl. D. DR. ALEXANDRU NICOLESCU, v. pag. 18.
MO. si' CI. D. DR. ALEXANDRU RUSU, profesor suplent
de teologi~ dogmatic i profesor de religiune n clasele inferioare ale gimnaziului arhiepiscopesc.
PO. D. ARON PAPIU, v. pag. 15.
Spect. D. DR. ALEXANDRU POP, v. pag. 16.
Spect. D. IACOB MUREIANU, profesor de muzica
vocal i instrumental la institutele de nvmnt din Blaj.
MO. D. NICOLAE Pop, v. pag. 19.

Il.

Gimnaziul superior arhiepiscopesc n Blaj.


Director.
PO. D. DR. AMBROSIU

CHEAN,

v. pag. 15.

22 -

Profesori.
MO. O. ALESIU VICIU, v. pag. 18.
MO. O. ARON DEAC, v. pag. 19.
MO. O. OCTAVIAN BONFINIU BANFI, preot, profesor
ordinar.
O. O. GAVRIL PRECUP, teolog abs., profesor ordinar.
MO. si
, CI. O. DR. IOAN SMPLEAN, v. pag. 18.
O. O. DR. IOAN RAIU, teolog, profesor ordinar.
Spect. O. FLAVIU C. DOMA, profesor ordinar de desemn,
propune i la preparandie i la coala nvceilor de meserii.
MO. O. ALEXANDRU CIURA, v. pag. 20.
MO. O. OCTAVIAN PRIE, preot, profesor ordinar.
O. O. AUGUSTIN CALIANI, teolog, profesor suplent.
MO. O. TRAIAN GERMAN, preot, profesor suplent.
O. O. PETRU SUClU, teolog abs., profesor suplent.
Spect. O. NICOLAE F. NEGRUIU, profesor auxiliar.
MO. i CI. O. DR. ALEXANDRU RUSU, v. pag. 21.
O. O. SIMEON GOCAN, teolog abs., profesor auxiliar.
O. O. IOAN BGIAN, preot, profesor de gimnastic la
gimnaziu i la preparandie.
PO. O. ARON PAPIU, v. pag. 15.
Spect. O. IACOB MURESIANU,
prof. de muzic, v. pag. 21.
,

III.

Preparandia

arhiepiscopeasc

n Blaj.

Director.
PO. O. IOAN F. NEGRUIU, v. p&g. 15.
Profesori.
MO. i CI. O. DR. ALEXANDRU NICOLESCU, v. pag. 18.
O. O. VALERIU SUCIU, teolog abs., profesor ordinar.
Spect. O. PETRU UNGUREAN, profesor ordinar, conductorul coalei de aplicaie.
MO. O. NICOLAE POP, v. pag. 19.
MO. O. AUREL B. GAJIA, preot, profesor ordinar.
O. O. TEFAN POP, teolog abs., profesor suplent.
PO. D. ARON PAPIU, v. pag. 15.
Spect. O. IACQB ~UREIANU, v. pag. 21.
O. O. IOAN BAGAIAN, v. mai sus.
Spect. O. FLAVI U C. DOM A, v. mai sus.

23

IV.
coala

de aplicaie n Blaj.

Director.
PO. D. IOAN F. NEORUIU, v. pag. 15.
Profesori.
Spect. D. PETRU UNOUREAN, v. pag. 22.
MO. D. TEFAN ROIAN, catehet, v. pag. 18.

V.
coala civil i elementar

de fete n Blaj.

Director.
PO. D. SILVESTRU NESTOR, v. pag. 15.
Catehei.

1. MO. i CI. D. DR. VICTOR MACAVEIU, v. pag. 20.


2. Capeianui Blajului (vacant).

nvtori i nvtoare.
A) La coala civil:

MO. D. IOAN FODOR, profesor ordinar cvalificat pentru


medii, v. pag. 18.
Spect. D. MIHAIL ERBAN, profesor ordinar, cvalificat
pentru scoliJe medii.
D;oara ROZA CPUSAN, nv. ordinar.
'
'
Dsoara
ANASTASIA MANIU,
nv. ordinar.
MO. D. NICOLAE POP, v. pag. 19.
Spect. D. IACOB MUREIANU, v. pag. 21.
Spect. D. VALERIU !OZON, nvtor la coala pentru
nvtceii de meserii.
'
B) La coala elementar:
colile

Dna OEOROINA MUNTEAN n.

BUCA.

VI.
coala

gr ... cat. pentru

nvceii

de industrie.

Director.
PO. D. SILVESTRU NESTOR, v. pag. 15.

24 -

nvtor.

Spect. D. VALERIU !OZON, v. pag. 23.

Comisiunea

permanent

pentru cvalificarea
cantorilor.
Preedinte.

Reverendissimul D. DR. VICTOR SZMlGELSKl, v. pag. 13.


Membrii.

PO. D. ARON PAPIU, v. pag. 15.


PO. D. IOAN F. NEGRUIU, v. pag. 15.
PO. D. lUNlU BR. MlCU, v. pag. 15.

Membrii clerului arhidiecesan


oficii varie.

aplicai

PO. D. GEOROlU VLASSA, protopop onorar ces. i reg.


capelan castrens n penziune.
PO. D. AUREL P. FLORIAN, protopop onorar, ces. i reg.
capelan castrens n penziune.
MO. D. ARSENIU P. BUNEA, v.-protopop onorar, secretar
la comitetul central din Sibiiu pentru administrarea fondului
co!. din fostul regiment rom. l. de grani.
O. si CI. D. DR. IULIU FLORIAN, ces. si reg. capelan
'
castrens 'n Cluj.
O. D. AUREL POP, spiritual la peniteniarul regnicolar
din Aiud.
O. D. IUNIU BRUT HODOS, director la institutul de credit
i economii "Patria" n Blaj. '
Preoi

din diecezele sufragane aplicai pe


teritorul Arhidiecezei.

PO. D. GEORGE DARABANT, prot. onor. capelan castrens n Alba-Iulia.

---

'

..

SIRUL

DISTRICTELOR

PROTOPOPETI

al

P arohiilor, Cooper aturilor, Administra ..


turilor si al Filiilor
'

din

ARHIDIECEZA GR.,.CAT. ROMN


de
ALBA.-IULIA I FGRA.

l. DISTRICTUL AIUDULUI.
Protopop.
PO. O. IOAN MAIOR, parohul Aiudului.
Notar districtual.
O. O. AUREL PASCU, parohul

Ocnioarei.

Forul protopopesc de 1. instan.


Ioan Maior, protopopul Aiudului, preedinte.
leronim Man, paroh n Bgu, fise.
Ioan Brnzeu, paroh n Ciuguzel, defensor. .matrimonial.
Teodor Radu, paroh n Mecreac,
asesor.
' Niculae Marcu, adm. par. n Aiudul-de-sus,
"
Baziliu Oancea, paroh n Grbovia,
"
Aurel Pascu, paroh n Ocnioara, asesor i actuar al forului.
Senatul scolastic protopopesc.
Preoi:

Ioan Maior, protopopul Aiudului, preedinte.


leronim Man, paroh n Bgu.
Ioan Brnzeu, paroh n Ciuguzel.
Basiliu Moldovan, adm. par. n Tmphaza.
Ioan Mrian paroh n Beldiu.

26

Mireni:
Aurel Pop, cantor-nvtor n Aiud.
Cornel Crian, nvtor n Teiu.
Gavril Raiu, proprietar n Teiu.
Militon Mrian, 11vtor pens. n Grbova-de-jos.
Niculae Radu, proprietar n Uifalu.
Aron Stncel, mestru n Aiud.
IoaB Docea, proprietar n Hoprta.
Vasile Avram, nvtor pens. n Mireslu.
Notar: Aurel Pascu, paroh n Ocnioara.
districtual.

Biblioteca

Bibliotecar: Ioan Maior, protopopul Aiudului.

Fondul tractuat.
Cassiu: Ieronim Man, paroh n Bgu.

Parohiile.
Parohia Vale s ine de comitatul Turda-Arie (TordaAranyos), iar celelalte toate de comit. Albei-inferioare ( Als6-/eher).
1. AIUD (Nagyenyed). Bikis 13. 1'5; Toanele colegiului
18. 4; parohie veche, 1M.
S. Nicolae. c!t. Lcfo. Matr.
1849. 1894. col. cuotid. 180. col. rep. 59. P. PO. D.
Ioan Maior, protopopul districtual. Cd. Aurel Pop, Crt. Augustin
Stencel. - Cgr. cor. 41 9'82. - Dot. cd. cor. 495'36. - coal
elem. RC. CH. si
, @.

Opid cu magistrat, Tlf. Tlg. G. Jd. Pc. Fu. = n loc.


GC. RC.
GO CH. CA
U. B.

1722 1291

n Matre

+o

123 3885

244

ls. l'l Dist.

130 2 403, 33

.6 X 301.
2. AIUDUL DE SUS. (Felenyed). Parohie veche, t.. 1869
= S. Arhangheli. 6 (nelocuibil). Lcfo. Matr. 1856.
1902.
col. cuotid. 136. rep. 52. Ap. OD. Nicolae Marcu. D. vacant.
C. Vasilie Maier. Crt. Mihail Stanu. -- Cgr. cor. 443'16. Dot. d. cor. 600'-'-- @.
Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. Pu.

Nagyenyed.

Dist.

1085
10
4 493
2 - 30[ 2
3. ASINIP (Asszonynepe). Parohie veche. 6 1908. Lcfo.
Matr. 1823. 1906. Scol. cuotid. 47. Scol. rep. 20. P. OD. Ioan
'
'
Sntimbrean. Cd. Simeon
Cordea jun. Crt.
Simeon Cordea sen.Cgr. cor. 379'38. - Dot. cd. cor. 600.-- @.
In Matre

Tlg. G. Jd. Pc. Pr.

ln Matre O

= Aiud. Tlf.

515

Fu.

88

Magyarlapdd.

Dist.

9,II 16'92

27

DISTRICTUL AIUDULUI.

4. BGU (Magyarbag6). La bere 10. 1'5; parohie veche,


~ = S. Teodor Tiron.
1896. Lcfo. Matr. 1812.
co!. cuotid. 77. co!. rep. 29. P. 00. Ieronim Man.
Cheche. Crt. George Crian. Cgr. cor. 531'80. cor. 380. - fiJ.
Tlg. O. Jd. Pc. Pr. = Aiud." Tlf. Pu. = ilfagyarlapdd.

OC.

672
n Matre O
n filie
Lopadea maghiar 31

RC. 00.

CH. CA. U. B.

93

1067

1890.
Cd. Emil
Dot. cd.

Is.

11

Dist.

ti 7'30
612'8

(Magyarlapd)

5. BELDIU (Marosbeld). Parohie veche,~ 1816 = Ss. Arhangheli. 1888. Lcfo. Matr. 1823. a 1875. co!. cuotid. 38. co!.
rep. 23. P. OD. Ioan Mrian. Cd. Iosif Raiu. Crt. Ioan Raiu
1. Mihil. - Cgr. cor. 231'48. - Dot. cd. cor. 500'Jd. Pc. Pr. = Aiud. Tlg. Tlf. O. Pu. T!Yvis.

n Matre

347

5 -

-1111'39

6. CACOVA (Vladhza). Prul Mnstirii 10. 2; La


Adormirii P. C. Vergure
Buhu 23. 1; parohie veche, i..
Maria. 1859. rcto. Matr. 1855. 1899. Scol. cuotid. 130.
co!. rep. 29. Ap. OD. Traian Raiu. Cd. Basiliu Groze. D.
Augustin Ocnean. Crt. Gregoriu Man. - Cgr. 291'04. - Dot.
cd. si
, d. cor. 380'-

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu.

n Matre
~7.

1328

Nar;ymyed.

lli 8"30

CIUGUZEL (Fugad). Parohieveche, ~ 1804 = S. Arhan-

gheli i._04. 6 1885. Lcfo. Matr. 1858. 1890. col. cuotid. 52. col.
rep. 10: P. OD. Ioan Brnzeu. Cd. Victor Drgan. Crt. Ioan
Alex. -- Cgr. cor. 344'02. -- Dot. cd. cor. 600-Tig. O. Jd. Pc Pr.

n Matre

Aiud. Tlf. Pu.

619

13

.Magyarlapdd.

6 -

-1114'26

8. CIUMBRUD (Csombord). Parohie nfiinat la an. 1885,


1888 = Prea C. V. Maria. 1890. Lcfo. Matr. 1855. col.
cuotid. 62. co!. rep. 37. Ap. OD. Augustin Marcu. C. Romul
1. Roman. Crt. Samoil Boro. - Cgr. cor. 389'66. - @.

i..

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu. Nagymyed.

n Matre O

669

323

7il 4'50

28

DISTRICTUL AIUDULUI.

i.t 1900
1875. co!.
cuotid. 102. co!. rep. 54. P. 00. Simion Marcu. Cd. /eronim
Mrian. O. Ioan Srbu. Crt. Ioan Stan 1. Militon.- Cgr. cor.
392'82. - Oot. cd. i d. cor. 600'-9. ORBOVA DE JOS (Als6orb6). Parohie veche,

= Ss. Arhangheli. 1900. Lcfo. Matr. 1824.

Tif. in loc. Tlg. O. Jd. Pc. Pr. Pa:


OR.
RC. 00.

In Matre
ln Filie
Geomal (Oioml)

744

Nagyenyed.

OH.

CA.

16

+7

1052

U. B.

Is.l Dist.

-- -

8'55

-11 2

10. ORBOVIA (Kozeporb6). Parohie veche, i.t 1808


= Nasterii P. C. V. Maria. 1896. Lcfo. Matr. 1824. 1903.
Scol.
~uotid. 59. Scol.
rep. 27. P. 00. Basiliu Dancea. Cd.
,
,
Alexandru David. Crt. Samoil Dan. -- Cgr. cor. 313'60. -Oot. cd. cor. 300'Tif.

Orbova de jos. Tlg. O. Jd. Pc. Pr. Pu.' = Nagyenyed.

467

In Matre

-11 7'65

Grbr~afi~rsus (Fels6orbo)

-111

- 11. OEO~UL DE SUS (Felgyogy). Parohie vechie, i.t


=Intrarea in Biseric. Lcfo. Matr. 1855. Scol.
cuotid. 14. Scol.
,
,
rep. 4. Ap. 00. o/ron Pop. C. Simion Pop. Crt. Ioan Sbu.
- Cgr. cor. 133'44. --- Scoal elem. conf. 00.
Jd. Pc. = Aiud. Tlf. ~ Dioml. Tlg. O. Pr. l'u. f T1Yvis.
In Matre
157 - 1432 -- 91121'38

'j

[!.
!l

tn filie:

Rmeului (Remete)
-:: 3
12. HOPRTA (Hporton). Chirileti 20, 2; parohie ve~he,
i.t 1894 = S. George: 6 1867. Lcfo. Matr. 1824. 1904. Scol.
,
cuotid. 113. Scol. rep. 15. Ap. 00. Aurel Pculea. Cd. Samuil
Docea. Crt. 'aerasim Cmpian.- Cgr. cor. 451'14. - Oot. cd.

Rpa

cor. 600'-

'

Tlg. O. Jd Pc. Pr.

897

In Matre

i.t =

= Aiud. Tlf.

Pu.

Magyarlapdd.

17

'

91116'55

13. LOPADEA ROMN (Olh-Lapd). Parohie veche,

Adormirii P. C. V. Maria. 6 1852. Lcfo. Matr. 1824.


1872. co!. cuotid. 63. co!. rep. 25. P. 00. Toma Pop. O. Silviu
Pauletti. C. Gregoriu Cmpian. Crt. Todor Milea. - Cgr. cor.
38340. -- Oot. d. cor. 600Tif.

~~ Miraslu.

In Matre

Tlg. O Jd. Pc. Pr. Pu.

844

Nagyenyed.

-1110'35

29

DISTRICTUL AIUDULUl.

..

14. MOINA (Muzsina). Parohie veche, i.t = Preasfintei


Treimi. (nelocuibil). Lcfo. Matr. 1855. co!. cuotid. 11. co!.
rep. 6. Ap. int. 00. Nicolae Marcu, preot n Aiudul de sus.
C. George Mrginean. Crt. Simion Avram. - Cgr. cor. 122'30.Scoal conf. 00.

'

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu.


OC.
RC.
In Matre ~
136 -

15.

Nagyenyed.

00.

_.

CH. CA.

683

U.

Jt1! , . '

-.

"0'80

MECREAC

(Megykerek). Perseci 20. 2; Parohie nfiintat la a. 1703. " 1703 = S. Printi Ioachim si Anna.
'
LB
'
'
1887. Lcfo. Matr. 1823, a 1874. co!. cuotid. 40. co!. rep.)IO
.
P. 00. Teodor Radu. Cd. Emil Timbu. Crt. Iacob Pascu.
Cgr. 518'34. -- Oot. cd. cor. 500'Tlg. Tlf. O. Jd Pc. Pr. Pu Nagyenyed.

In Matre
470
1
7
3 9'65
In Filie:
Liorint (Lorinczreve) i.t 1902 = S. Arhangheli. Crt.
Ioan German. C. Basiliu Timbu.
190
240 - 8 2'1

MIRASLU

16.
(Miriszl6). Parohie veci 1k 1846 = S.
Arhangheli. 6 1858. Lcfo. Matr. 1821. Scol. cuotid. 55. Scol.
'
rep. 16. Ap. 00. Aurel Aron. C. Vasile' Avram. Crt. ofran
Chindea. -- C~. cor. 426'08. -- to.
Tlg. Tlf. O. Jd Pc Pr. Pu.

493

In Matre

Nagymyed.

10 485

711 7'55

17. MUR-CPUD. (Magyarkapud). Parohie veche, 1k


1854 = S. Arhangheli. 6 1874. Ldo. Matr. 1824. co!. cuotid.
35. co!. rep. 7. P. 00. Laureniu Stncel. C. E/rem Sa/c. Crt.
Teodor Tbelu. - Cgr. cor. 319'28. - @.
Jd. Pc.

= Aiud. Tlg. Tlf. O. Pr.

Pu.

TtYvis.

In Matre Ll
363
5 164
In Filie:
Zerie (Zerjes) colonie la Galda de jos.
82
3

--,-'18'16

18. MUR-SN-CRAIU (Enyedszentkiraly):Parohie veche,


1852 = Preasfintei Treimi. Lcfo. Matr. 1850. 1874. co!.
cuotid. 34. Scol. rep. 22. Ap. 00. Augustin Marcu, din Ciumbrud. Cd. Aiexandru Sa/c. Crt. Pavel Raiu. -- Cgr. cor. 136'12.
- Oot. cd. cor. 600. - Scoal conf. CH.

!k

Tlg. Tlf. O Jd. Pc. Pr. 'Pu.

In Matre

363

Nagyen;ed.

282

711 4'65

DISTRICTUL AlUDULUI.

30

19. OCNIOARA (Kisakna). Parohie veche, a.,. 1864 =


S. Dumitru. 1890. Lcfo. Matr. 1823. 1899. col. cuotid.
59. col. rep. 28. P. 00. Aurel Pascu. Cd. Silvestru Horvat.
Crt. Andronic Zoica. -- Cgr. cor. 427'30. - Oot. cd. cor. 600' Tlg. O Jd. Pc. Pr. = Aiud. Tlf. Pu. = Magyarlapdd.
.
OC.
RC. 00. CH. CA
U. B.

635

In Matre

12

10

-- --

ls.ll Dist.
3,18'76

20. ODVEREM {Vadverem). Parohie veche, JM. 1725 = S.


Arhangheli. 6 1719, renovat n 1889. Lcfo. Matr. 1823. 1903.
col. cuotid. 47. col. rep. 16. P. 00. Ioan Mihlan. Cd. Vasile
Mesaro. Crt. Ioan Avram 1. Todor. - Cgr. cor. 326'34 - Oot.
cd. cor. 605'Tlg. O. Jd. Pc. Pr. = Aiud. Tlf. Pu

L}fagyarlapdd.

In Matre
431
In Filie:
Bea (Magyarbecze)
70

19 -

-p55o

13.8

-- 628 21. PGIDA (Kisapahida). Parohie veche, l.t = S. Arhangheli. 1898. Lcfo. Matr. 1889. a 1875. co!. cuotid. 37.
Scol. rep. 18. P. 00. lsidor Barb. O. Emil Lazar. Crt. Niwlae
Popa - Cgr. cor. 692'94 - Oot. d. cor. 300.-Tig. Tlf. O. Jd Pc. Pr. Pu. = Nagymyed.

In Matre
In Filie:

- - __'[ 4'85

357

11

Gmba (Marosgombs). Are Matricul


'- Crt. ofran Duca. C. Nicolae Stencel.
220
-- 310

separat.!'

-- -11'9

22. PEELCA (Paczalka). Parohie veche, JM. 1835 = Na


terii P. C. V. Maria. 1863. Lcfo. Matr. 1824. a 1872. Scol.
cuotid. 65. col. rep. 6. Ap. 00. Alexandru Rosciu. Cd. Emanuil Muntean. Crt. Teodor Tirt. - Cgr. cor. 616'54. -- Oot.
cd. cor. 480.Jd. Pc.

Aiud. Tlg. Tlf. O. Pr. Pu.

7o'vis.

In Matre
680
5
In Filie:
oimus (Magyarsolymos). Crt. Atanasiu Oel.
115
97

-''12'54
il
1.
'1

'[1

-~i 4'7

23. POIANA AIUDULUI (Nyirmezo). Bodrogeni 75. 1.


Olreti 19. 1'25; parohie veche. l.t 1703 = Adormirii P. C. V.

31

DISTRICTUL AIUDULUI.

Maria. 1861. Lcfo. Matr. 1856. B 1880. co!. cuotid. 123.


co!. rep. 56. P. OD. Basiliu Morariu. D. Corneliu Doma. Crt.
Georgiu Filimon. - Cgr. cor. 589'54. -- Dot. d. cor. 600'Tlg. Tlf. O. Jd Pc. Pr. Ptt. ~ :Vagymyed.
OC.
RC 00. CH.

CA.

U.

8.

Is. Dist.

In Matre
857
- 11'70
In Filie:
Olteni (Szabaderdo).
16
24. RCHIEL (Oiahrakos). Parohie nfiinat la a. 1809.
t. 1843 = S. Arhangheli. 6 1868. Lcfo. Matr. 1834. a 1904.
Scol. cuotid. 17. Scol. rep. 7. Ap. O D. Ioan Brsan. C. Ieronim
Pascu. Crt. Todo; Lazar 1. George. - Cgr. cor. 293'74.
Tlg. Tlf 0. Jd Pc. Pr. Pzt.

Nagyenyed.

In Matre
192
- -//16.05
25. TMPHAZA (Tompahaza). La viile btrne I2. 2'5;
La Bogdan 18. 3; La viile Uifalului 9. 3; parohie veche, t.
1909 = Pogorrii Spiritului Sfnt. 1899. Lcfo. Matr. 1825.
1896. Scol. cuotid. 46. Scol. rep. 16. Ap. OD. Basil Mo.dovan. Cd: Gregoriu Mold;van. Crt. Ioan Pavel. - Cgr. cor.
334'42. - Dot. cd. cor. 260'Tlg. Tlf. O. Jd. l'c. Pr. Pu

Nagyenyed.

n Matre
492
5 - -'16'45
In Filie:
j.
Ui/alu (Marosujfalu). Biserica i coala comun cu!
Tmphaza. Matr. 1825. co!. cuotid. 38. co!. rep. 12.11
Crt. Nicolae uteu. - Dot. cd. cor. 240'- @.
o
325
13
68
- 4, 1.1

26. TEIU (Tovis). Hodaia 1. Sa/amon Herman 23. 1'5;


Hod aia 1. Milller n Comeal 11. 0'5; Podul Teiuului 28. 2;
Pe valea Stremului 18. 1; parohie veche, t. 1500 = lntrrii
in biseric a P. C. V. Maria. 1866. Lcfo. Matr. 1~24. (dou)
1800 (pentru biei), 1886 (pentru fete). col. cuotid. 213. col.
rep. 65. P. OD. Petru Suciu. D. Cornel Crian si Laura Dnil
mr. Crian. C. Gregoriu Pop. Crt. Demetriu 'Marcu. - Cgr.
cor. 1246'80'- Dot. d. ambii nv. cte 1500 cor. - coal
. conf. RC. i ta.
Jd. Pc. = Aiud Tlg. Tlf. O. Pr. Pu. = n loc.
In Matre
1837 458
21 480
12
17 - 125 12'51
+ D X 250. La O. ci. fer. aplicai cea 530 pers.
In Filie:
Strem (Di6d)

,2'-

32

DIS'l'RICTUL AIUDULUI.

===

Zl. VALE (Oyertyanos). La mori 16. 2; Dup Bulz 32. 9;


parohie veche, .t 1839,
Inlarea O. N. Isus Hristos. 1871.
Lcfo. Matr. 1851. A 1903. Scol. cuotid. 72. Scol. rep. 19. Ap.
'
00. Oregoriu Oprea. D. George
lrzdreiu. C. ' Mihail Coltor l.
Ioan. Crt. Mihail Coltor l. Teodor. - Cgr. cor. 319'50. - Dot.
d. cor. 300"-

G. p. persoane

Tlg. Tlf. Pr. Pu.

Aiud O. p.

mrfuri

Turda. Jd.

]ara de jos.

Toroczko'.

GC .. RC.

630
In Matre
In Filie:
Bedeleu (Bedello)
15
Trscu (Toroczk6).
24

00.

CH.

CA

u. B.

Is.)l Dist.
-

:20"8

-.QO-

950

15003
Trscu-Snt-Oeorgiu (Toroczk6-Szt.-0yorgy).
5 59 26
104 1011 Valea Inze/ului (ctun la Rme)

J194

4"7

-15

n districtul acesta sunt:


Paroh li
Fiiii .
Parohi
Adm. parohiali .
Capelani .
Cooperatori
Cateheti
Parohii' vacante
Scolari. cuotidiani 1931, de rep. 686,
Suflete
Biserici de piatr
"
" lemn
Case parohiale de piatr
" lemn
""
""
nchiriate
Scoale de piatr
'
"
" lemn
nchiriate

"

..

laolalt

27
16
15
10

2
2617
'19085
18
10
16
9
18
4

1,

r1

33

DISTRICTUL ALBA-IULIEI.

- - --- - ==----=-

___:;::_=-::___ ~

-=--=-=----~o.--:..=:_:::_-::._

2. DISTRICTUL ALBA-IULIEI.
Protopop.
PO. D. SIMEON MICU, paroh n Alba-lulia-Lipoveni.

Notar districtual.
00. LUDOVIC LUCA, paroh n Alba-Iulia-Maieri.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Simeon Micu, protopop, pre.


Clemente Papiu, paroh n Sntimbru,
asesor
Basiliu Andrea, paroh n lghiu,
"
Filip Pojar,. paroh n Cojlariu
"
Aurel Hulea, paroh n Galda-de jos
"
Francisc Boan, ap. Brban, supl.
Nicolae Necrilescu, paroh lntregalde-Necrileti, supl.
Ludovic Luca, p. A.-lulia-Maieri, fise.

Forul matr. de 1.

instan.

Simeon Micu, protopop, pre.


Clemente. Papiu, paroh n Sn timbru,
asesor.
Ioachim Totoian, paroh n Chisfalu
"
Enea P. Bota, paroh n ard. '
"
Ludovic Luca, paroh n A.-1 ulia-Maieri
"
Basiliu Andrea, paroh n Ighiu, defensor.

Senatul scolastic protopopesc.


Simeon Micu, protopop, pre.
Clemente Papiu, paroh n Sntlmbru.
Ludovic Luca, paroh n Alba-lulia-Maieri.
Iosif Serban, paroh n Galtiu.
Aurel ' Hulea, paroh n Galda-de-jos.
tefan Cacovean, jud. reg. pens. Alba-Iulia.
Dr. Alexandru Fodor, med. cerc. Alba-Iulia.
Ioan Dumitrean, nv. pens. ard.
Aurel Pop, nv. ard.
Ioan Domsa, l1v. pens. lghiu.
George T~toian, nv. Chifalu.
George Mitrofan, nv. Sntimbru.
Iacob Muntean, nv. Cojlariu.
3

DS'fRlC'TUL ALBA-'IULl'E.l.

Biblioteca

districtuat.

Bibliotecar: Simion Micu, protopopul districtual.

Fondul tractual.
Cassar: Simeon Micu, protopopul districtual.

Parohiile.
Parohiile din acest district se afl toate pe teritorul comitatului A/bei-inferioare ( Also-fehir v.m.).
t. ALBA-IULIA-LIPOVENI. (Gyulafehervar-lipcvany). Parohie nfiinat la a. 1700. . . 1691 = Adorrnirii P. C. V. Maria.
Lcfo. Matr. 1794. 1903. Scol.
cuotid. 72. Scol.
rep. 25.
,
,
P. PO. D. Simeon Micu, protopopul distrietual. Cd. Nicolae
Dua. Crt. br. Carnii Velican, advocat. - Cgr. 805'16. - Dot.
cd. cor. 1100+250. - Scoal
conf. 00:, CH., si
,
, @.
Opid cu magistrat. Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pu.
GC.

In Matre
+~o 6.

RC.

00.

CH.

Gyulajehirvdr.

CA.

310 3009 1946 748 376


560

U. B. Is.

11

Dist.

78- 1371 . 40

(Gyulafehervr-major). Parohie
la 1700. ilt 1690 = Preasfintei Treimi. 1690. Lcfo.
Matr.' 1823. 1888. co!. cuotid. 76. co!. rep. 31. P. OD.
Ludovic Luca. Cd. Ioan Popa. Crt. Anghel Roea. - Cgr. cor.
298'86. - Dot. cd. cor. 820'-.

2. ALBA-IULIA-MAIERI

nfiintat

Cu Alba-Iulia Lipoveni

laolalt formeaz

comuna

politic

Alba-Iulia

(Gyulafehervr).

In Matre
835 Celelalte conf. v. mai sus la Lipoveni. Il 1
In Fiiii:
1
Parto (Marosportus ).
1[
124
11 139
3 2
il
Pc/ea (Poklos)
,, 6
18
700

_ii

3. BRBAN (Borband). Parohie veche. ilt 1810 =


Preasfintei Treimi. care servete de edificiu colar. Lcfo.
cuotid. 81. Scol.
rep. 30. Ap. OD. Francisc
Matr. 1824. Scol.
,
,

~-

~:;'

~
.

'~.
~~

35

DISTRICTUL ALBA-IULIEI.

- - - --~---=--~-

--=----------=--~=

Boan. Cd. Ioan Tnase. Crt. George Crian. - Cgr. cor. 393'70.
- Dot. cd. cor. 600.- @.
Pr.

f ..
( ~
f\ '

~--

Vinul de jos. Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pu. = GyulafeltCrvdr.


OC. RC. 00. CH. CA.
U. B.
Is.\\Dist.

In Matre
785 454
11
14
4 3'3
4. BENIC (Borosbenedek). Cristoeti 14. 2; parohie veche,
i.t 1809 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1827. 1874. col.
cuotid. 109. col. rep. 41. P. OD. Amos Frncu. D. Georgiu
Sptcean. C. Pamfir Pascu. Crt. Ioan Frncu. - Cgr. cor.
356'-. Dot. d. cor. 700'-.
'fig. O. Pr.

In Matre O

Teiu. Jd. Pc.

Aiud. Tlf. Pu. n loc.

3
17
2\\22
5. BUCERDEA-VINOAS (Magyarborosbocsrd). Parohie
nfiinat la a. 1861. i.t 1881 = S. prof.llie. Lcfo. Matr. 1861. col.
cuotid. 98. col. rep. 25. P. OD. Aurel Giurca. C. Epifan Miclea.
Crt. Teodor Nestor. -- Cgr. cor. 328'50. -- Dot. la d. 00.
cor. 300'-, coal conf. 00.
Tlg.

881

14

Alba-Iulia. Jd. Pc.

Aiud Tlf. O. Pr. Pu.

Mar;yarigen.

In Matre ,:::::.
650
3 635
3\\12
6. CRNA (Maroskarna). Parohie veche. i.t 1867 = S.
Arhangheli. 1895. Lcfo. Matr. 1826. col. cuotid. 13. co!.
rep. 5. Ap. OD. Saviton Carnea. C. Ioan Bumbea. Crt. Nicolae
Popa. -- Cgr. cor. 222'58. @.
Jd. Pc. - Alba-Iulia. fig. Tlf. O. Pr. Pu.

In Matr. ,:::::.
n Filie:

150

Alvincz.

748

- 20'8

Rctu (Rakat6)
8
7. CETEA (Csklya). Ricani 11. 10; parohie nfiinat la

a. 1825. 1k 1841 = P. V. Maria. Lcfo. Matr. 1830. col. cuotid.


20. col. rep. 11. Ap. int. ofran Pop, Ap. n Oeoagiul sup. C.
Gligor Las/o. Crt. Dumitru Ha/alai. - Cgr. cor. 274'86. coal
cont. 00.

Tlf.

Benic. Jd. Pc.

Ai ud. Tlg. O. Pr. Pu.

Ttj'vis.

In Matre ~
201
-- 1360
10\\25'
8. CHIF ALU (Ampolykisfalud). Parohie veche. i.t 1866
= S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1851. 1880. col. cuotid. 150.
col. rep. 33. P. OD. Ioachim Totoian. Cd. Georgiu Totoian.
D. Salveniu Contor. Crt. Salveniu Contor. - Cgr. cor. 42888
- Dot. cd. i d. cor. 900'G. p. persoane = n loc. Pr.
Jd. Pc. Pu. = Gyulafehtrvdr.

In Matre

1228

Vinul de jos. Tlg. Tlf. O. p. mrfuri

12

-\\4
3*

9. COLAR (Koslard). Parohie veche. tk 1795 = S.


Apostoli Petru i Pavel. cit 1875. Ldo. Matr. 1827. 1880.
co!. cuotid. 51. co!. rep. 10. P. 00. Filip Pojar. O. Iacob
Muntean. C. Ioan Magda. Crt. Petru Bogi.- Cgr. cor. 437'02.
-- Oot. d. cor. 300'-

Jd. Pc.

Aiud. Tlg. Tlf. O. Pr. Pu. = Tvis.


OC. RC.
00. CH. CA.

In Matre

395

15

U. B.

10. CRICU (Boroskrakko). Parohie nfiinata


1910 = S. Nicolae. cit. Lcfo. Matr. 1833. co!.
co!. rep. 7. Ap. 00. Liviu Dumitrean. C. Samoil
Mthail Todericiu. - Cgr. cor. 268'32. coal conf.

i.t

ard.

O. =

Jd. Pc.

Is.\1 Dist.

2-

10

101\15

la a. 1825,
cuotid. 22.
Vlad. Crt.
00. i fiJ.

Aiud. Tlg. Tlf. Pr. Pu. -" Magyarigen.


0

In Matre +
349
n Fiiii~
Tibru (Tibor)
Craiva (Kiratypatak) 2

3 1105

73

20 15'5
-- 2'8
-- 2'8

11. GALDA-DE-JOS (Ais6gald). Parohie veche. i.t 1906


Lcfo. Matr. 1842. 1872.
00. Aurel Hulea. d. Ioan
Udrea. C. Onisifor Herlea si Vasiliu Udrea. Crt. Nechtfor Gliga.
- Cgr. cor. 574'62. - Oot.' d. cor. 600'-

Naterii P. C. V. Maria. tllt 1910.


co!. cuotid. 142. co!. rep. 36. P.

Tlg. O. Pr.

Teiu.

Jd. Pc.

1303

In Matre

Aiud. Tlf. Pu.

Borosbenedek.

40

21116

12. GALDA-DE-SUS (Felsogald). Parohie nfiinat la a.


i.t 1804 = S. Arhangheli. 6. Lcfo. Matr. 1824. 1875.
co!. cuotid. 147. co!. rep. 46. P. 00. Isidor Raica. O. Traian
Bretoiu. C. Simion Micu i andru Emilian. Crt. 16ni Preja l.
iosif. - Cgr. cor. 441'04. -- Oot. d. cor. 600-

1732.

0. Pr.

Teiu

In Matre

Jd. Pc.

Aiud. Tlg. Tlf. Pu. -

Borosbetzedek.

1185

-1122

13 GALTIU (OaldtO). Parohie veche. i.t 1907 = S. Nicolae.


co!. cuotid. 45. co!. rep. 15. P.
00. Iosif erban. O. comun cu Sntimbru. C. Marian Voica.
Crt. Barb Ioan. -- Cgr. cor. 23798. - Oot. d. cor. 280'-

tllt 1881. Lcfo. Matr. 1824.


Tlg.

O. p.

mrfuri

In Matre

Mihal.

Pr. Pu.

O. p. persoane
Tovis.

495

10

~c

Sntimbru. Jd. Pc.

Aiud. Tlf.

71112'3

37

DISTRICTUL ALBA-IULIEI.

nfiinat la a. 1874, i.t


S. Paraschive. e 1855. Lcfo. Matr. 1844. 1878.
co!. cuotid. 75. co!. rep. 20. P. 00. Basiltu Andrea. Cd.
Nicolae Avram. C. Ilie Istrate. Crt. Ioan Dobo. - Cgr. cor.
423'40. - Oot. d. cor. 1000'- coal conf. RC. 00. i @.

14. IGHIU (Magyarigen). Parohie

1724

Jd. Pc.

Alba-Iulia. Tlg. Tlf. O. Pr. Pu.


OC. RC. 00. CH.

560

In Matre

n loc.
CA.
U. B.

160 590 200

Is.ll Dist.

80; 10'6

+.:!:DX
15. INTREGALDE (Havasgald). Parohie nfiinat la a. 1784.
1784 = S. Prof. Ilie. Lcfo. Matr. 1836. a 1885. co!. cuotid.
108. Scol. rep. 78. P. 00. Ioan Nestor. O. Silvestru Nestor. C.
Vasilfe Ancea. Crt. Iosif Nestor. - Cgr. cor. 306'42. - Oot. d.
cor. 600'-

fa

Teiu.

Jd. Pc.

In Matre
In Filie

1000

Popeti

200

Tlg. O. Pr.

Aiud. Tlf. Pu.

Borosbmedek.

- 134
1

1]

16. MOGO-BRLETI (Mogos). Parohie nfiinat la a.


1843. fa 1844 = S. Constantin i Elena. Lcfo. Matr. 1843. co!.
cuotid. 27. ~col. rep. 6. Ap. interimat 00. Nicolae Necrilescu,
parohul din Necrileti. C. Ioan Bistroiu. Crt. Ioan Brlea. Cgr. cor. 113'40. - Oot. d. cor. 140'-. ::;coal conf. 00.
Tlg. Jd. Pr.
Bucsum
In Matre ~

Pu.

Abrud. Tlf.

226

n loc. O.

1 1034

Zlatna. Pr.

1 --

Roia.

-1142

17. MOGO-COjOCANI (Mogoskozsokany). Parohie veche.


1769
S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1834. a 1885. co!.
cuotid. 35. co!. rep. 16. Ap. 00. Ioan Brlea. C. Ioan Cojoc.
Crt. Iosif David. -- Cgr. cor. 206'08.

fa

O. Tlf. Pc.

In Matre

Aiud. Jd.

Abrud. Tlg. Pr. Pu. =

Verespatak.

389

-1148

18. NECRILETI (Nekrilest). Nistoreti 35. 1'5; Sfrcua


27. 2; Sfrcea 81. 4; Parohie nfiinat la an. 1843. fa 1843,
= S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1844. coala afiliat la Intregalde.
co!. cuotid. 48. co!. rep. 12. P. 00. Nicolae Necrilescu. C.
Simion Hgan. Crt. Nicolae Nistor. - Cgr. cor. 108'50. Oot. d. cor. 180'-Pu.

Tlg. = Alba-Iulia. O.
Borosbcuedek.

In Matre

362

ard.

Jd. Pc.

40

Aiud. Pr.

Teiu.

Tlf.

-1135

DISTRICTUL ALBA-IULIEI.

38

19. OIEDEA (Vajasd). Parohie nfiinat la an. 1600. fM =


S. Arhangheli. tit 1845. Lcfo. Ma.tr. 1820. e 1842. co!. cuotid.
47. co!. rep. 23. P. OD. Ciriac Raiu. Cd. Laurean Popa. Crt.
Ioan Marcu jun. ~ Cgr. cor. 420'40. ~ Dot. cd. cor. 600'----.
coal conf. CH.
Tlf. = n loc. Jd. Pc. = Aiud. Tlg. G. Pr. Pu. = TtYvis.
In Matre O

GC.

RC.

GO.

CH.

420

435

CA

U. B

Isi'! Dist.

2,10

20. SNTIMBRU (Marosszentimre). Prul Jovului 11. 4;


parohie veche. fM = S. Prini Ioachim i Anna. Lcfo. Matr.
1850. 1870. co!. cuotid. 44. co!. rep. 22. P. MO. D. Clemente
Papiu, v.-protopop on. Cd. George Mitrofan. Crt. Vasile Popa.
- Cgr. cor. 431'24. - Dot. cd. cor. 600'~
G. p. persoane furi Pr. Pu. = Tovis.

n Matre

Sntimbru. Jd. Pc. -

571

Aiud. Tlg. Tlf. G. p.

"3

3 --

mr

4\\10

21. ARD (Sard). Parohie nfiinat la a. 1836. t. 1790


S. Nicolae. 1830. Lcfo. Matr. 1849. 1790. co!. cuotid
167. co!. rep. 64. P. OD. Enea Pop Bata. D. Aurel Pop i Ana
Dnil. C. Petru Pop si Ilie Pcurar. Crt. Simeon Radu. -Cgr. cor. 660"58. ~ Dot. d. cor. 1400. resp. cor. 1200. coal
conf. CH.

Tlf. Pr.

Ighiu. Tlg. Jd. Pc. Alba-lulia. G. Pu. -

In Matre D

1644

15

11

103

n loc.

1211 7

22. VALEA-GLZII (Gldpataka). Parohie nfiinat la a.


1877. 1k 1877 = S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1879. co!. cuotid.
15. co!. rep. 8. Ap. OD. Jsidor Vandor. C. Mateiu Barbu. Crt.
Atanasiu Baliatu. - Cgr. cor. 81"82.- Dot. d. din Intregalde
cor. 150G. Pr. -

Teiu.

In Matre

Jd. Pc. -

Aiud. Tlg. Tlf. Pu. -- Borosbenedek.

237

--1141

23. VALEA-GEOAOELULUI (Kisgy6gypatak). Parohie n-

la a. 1867. 1k 1874 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1867.


Scol. cuotid. 13. Scol. rep. 3. P. vacant. C. Dumitru Cir. Crt.
'
Ioan
Butinoiu. ~' Cgr. cor. 110'80. coal conf. 00.

fiinat

Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. Ptt.

In Matre ::!:,

207

Nagyenyed.

535

-li54

24. VINUL-DE-JOS (Alvincz). Parohie veche. i.t = P.


C. V. Maria. Lcfo. Matr. 1821. co!. cuotid. 15. co!. rep. 8.

---~-----o

~~
l~

DI~TRICTUL_ AL.~AbT!!lJ~=====~3~2

. P. 00. Ioan. C. ara. C. Ioan Limbian. Crt. All(el Brsan. Cgr. cor. 304 62. -.

@.

Jd. Pc. - Alba-Iulia. Tlg. Tlf. O. Pr. Pu. - n loc.


GC.
RC. 00. CH. CA. U. B.

1"\ n Matre+::;; DX 339 415 2640 369 35


.f\
n fiiii:
';\

r :,: .

3 -

.Is .. 1 Dist.

.1~612

Vurpr (Borberek).

28

1491

676

Sibiani (Sebeshely).

n districtul a<;est~ sunt:


Parohii
Fiiii .
Parohi
Adm. parohiali .
Capelani .
Cooperatori
Cateheti
Parohii' vacante
colari cuotidiani 1525, de rep. 506,
Suflete
Biserici de piatr (zid) .
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)

24
8
16

laolalt

"
"

"
" lemn
"
nchiriate
coale de piatr (zid)
"
" lemn
nchiriate

3
2031
. ' 15,102
14
10
13
1

12
2

"

3. DISTRICTUL ALMAULUI.
Protopop.
PO. O. VASILIU L. POP, parohul Sngeorgiului-de,.Meses.

'

Notar districtual.
OD. EUGEN ANCU, aom. par. Nire.

40

DISTRIC_'!'UL

~UAAUULUI.

Forul protopopesc de 1. instan.


Vasiliu L. Pop, protopopul Almaului, preedinte.
Eugen ancu, adm. par. n Nire.
Ioan Oalis, adm. par. n Cuzplac.
' adm. par. n a II-a par. a Buciumului.
Iuliu Maxim,
Ioan Puca, adm. par. n Bozna.
Simion Marinca, fise i defens. matr., paroh n Bogdana.
Senatul scolastic protopopesc.
Preoi:

Vasiliu L. Pop, protop. Almaului, preedinte.


Eugen ancu, adm. par. n Nire.
Mateiu Moldovan, paroh n Agri.
Iuliu Maxim, adm. par. n parohia a Il-a a Buciumului.
Ioan Puscas, adm. par. n Bozna, suplent.

'

'

Mireni:

Oregoriu Dobocan, nvtor n Sngeorgiul-de-Mese.


Dumitru Ilea, nvtor n Buciumi.
Iosif Bondor, nvtor n Nera.
Oavril Bene, nvtor n Nire.
Ilie Puie, cantor-econom n Sngeorgiul-de-Mese.
Ioan Pantea, econom, Cuteiu.
Ioan Stirb, econom, Buciumi.
' Marinca, econom, Bogdana.
Teodor

Biblioteca districtual.
Bibliotecar: Oregoriu Dobocan D. Mese S. Oeorgiu.
Cassar: Ioan Puca, adm. par. n Bozna.
Fondul tractual.
Cassar: Oregoriu Dobocan D. Meses S. Oeorgiu.
'

Parohiile.
Parohii/e tiin acest district se afl pe teritorul comitatului
Cluj ( K olozsmegye) cu escepiunea parohii/ar: Agri, Bogdana,
Bozna, Bucium, Ciumrna, Restolul-deert, Resiolul-mare, i
Sngeorgiul-de-Mese, cari aparin comitatului Slagiu (Szildgy).

ti l.
rohie

AGRI (Felsoegregy). Moara Tupezeilor 19. 2'5; Pa-

nfinat

la a. 1825.

i.t

1907,

S. Apostoli Petru

Pavel.

QISTRICTUL ALMAU~L~U~I.=======~41

6 1904. Lcfo. Matr. 1820. 1397. Scol. cuotid. 67. Scol. rep.
16. P. OD. Mateiu Moldovan. Cd. vd!eriu Tu/eseu. Crt. Vasiliu
Gaia Goescu. - Cgr. cor. 437'12. -- Dat. cd. 600. -O. Jd. l'c. Pr. = Zelau (Zilah) Tlg. Tlf. Ptt. - Ord!!gkut.
OC
RC. 00. CH. CA
U B

In Matre
838
In Filie:
Pua (P6osa)

18

11

ls lj. Dist.

41 9'47

116

J'2. ALMAUL-MARE (Varalmas). Parohie veche,

t..

1854

Inlrii D. N. Isus Hristos.


1901. Lcfo. Matr. 1816.
1874. co!. cuotid. 67. co!. rep. 30. P. OD. Emil E. Petran.

Cd. Vasiliu !du, Crt. Ioan Dmban. -- Cgr. cor. 527'80. cd. cor. 1000'- ta.
Pr. Jd. Pc. - Hida. O. -- Huedin. Tlg. Tlf. Pu.

n Matre O

980

46

--

Dat.

n loc

603

38li26

.../3. BABIU (Babony). Parohie veche. tk 1814 = Pogorrei Sntului Spirit. Lcfo. Matr. 1864. B 1877. co!. cuotid.
25. Scol. rep. 6. Ap. interimal OD. Eugeniu iarzcu, adm. par.
n Nire. C. Nicolae Brndaiu. Crt. George Raita. - Cgr.
cor. 73'70. Scoal
conf. CH.
,
O.

Hucdin. Jd. Pc. Pr. -

In Matre [J

216

Hida. Tlg. Tlf. Ptt.

85

Vdra!n.ds

-1;

2 ---

v4. BERCEA (Bercse). Parohie veche, tk 1862 := S.


Arhangheli. Lcfo. Matr. 1864. 1910. Scol. cuotid. 36. Scol.
rep. 23. Ap. OD. Ioan Stefana. D. Stefan
Pop. C. Lazar Pop.
Crt. Ioan Stefana. Cgr. cor. 376'12. -- Dot. d. cor. 60J -.

C.

Tlg. Tlf. Jd. Pr. - Hida. O. p persoane


Huedin. Ptt. - K<iziplak

In Matre
In Filie:

S.

Mria

Aghie.

O. p.

514

mrfuri

121121

(Szt.-Maria).

: 2'5

V5. BOGDANA (Kasapatak). Parohie veche. L. 190~ = S.


Arhangheli. 6 1824. Lcfo. Matr. 1825. fi 1903. Scol. cuoticl. 95.
' Nossa. Cd.
co!. rep. 38. P. OD. Simeon Marinca. Cpr. Ioan
Petru Tulbure. Crt. Teodor Marinca. -- Cgr. cor. 268'10. Dot. cd. cor. 630. -Jd. Pc Pr. = Zelau (Zilah). O. = Ciucea. Tlg. Tlf. f'u

Vdnne:;!!

4=2'======== DIST~ICTUL ALMAULUI.


OC.

In Matre
In Filie:

Hula

RC

00.

CH.

CA.

U. B.

Is.f Dist.

843

17110
1

(Cskyujfalu).

25

li
-116

142

V 6. BOZNA (Szentpeterfalva). Parohie convers la a. 1897.


1900 = Preasfintei Treimi. 6 1876. Lcfo. Matr. 1897. co!.
cuotid. 41. co!. rep. 15. Ap. 00. Ioan Puca. C. Teodor
Puca. Crt. Vaselic Puca. -- Cgr. cor. 211~ @.

fk

O. Tlg. Jd. Pc. Pr.

In Matre _::::

515

Zelau (Zilah). Tlf. Fu.

127

Ordogkztt.

14

8[\11'47

v 1. BUCIUMI (Vrmezo). P;\rohie nfiinat la a. 1822. i.t


1865 = S. Apostoli Petru i Pavel. 6 (dou) 1884 resp. 1855. Lcfo.
Matr. 1824. 1888. co!. cuotid. 80. co!. rep. 30. Parohia 1.
vacant. Parohia Il. Ap. 00. Iuliu Maxim. p, Demetriu Mrgi
nean si Demetriu 1/ea. C. Ioana tirbu si Miron Negrean. Crt.
' se mparte n dou
Ioan 'tirbu. -- Cgr. cor. 449'68. (Buciumi
parohii, avnd ns biseric si scoal comun. Venitul local
'
parohial se mparte n pri ' egale
ntre cei doi preoi). bot. d. cor. 1000. -- @.
Jd. Tlg. Pc. Pr. = Zelau (Zilah). O. -- Ciucea. Tlf. Fu.

In Matre CJ X 1766
In Filie:
Bodia (Bodgya).
25

18

140

n loc.

-- 180!'1 4
1

11

520

-- 1OI 1 2

t/ 8. CIUMRNA (Csomorl6). Parohie nfiinat la a. 1824.

= S. Arhangheli (comun cu 00.) 6 1900. Lcfo. Matr. 1841


1904. (comun cu 00.) co!. cuotid. 68. col. rep. 34. P.
00. Alexandru Petran. O. Iuliu Gali. C. Ioan Pop. Crt. Samoil
Pop. - Crg. cor. 248'50. - Oot. d. cor. 600'-. Solvii de
ambele confesiuni.
~

Tlg. O. Jd. Pc. Pr.

In Matre

= Zelau (Zilah). Tlf.

462

2 269

27

Pu.

Alsdegregy.

23jj 40

!/" 9. CUTEIU (Kiskokenyes). Parohie veche. ~ 1897 =


Pogorrei Spiritului sfnt. Lcfo. Matr. 1853. 1901. co!. cuotid.
30~ co!. rep. 8. Ap. interimat 00. Eugen .:;>ancu, adm. par. n
Nire. O. vacant. C. Ioan Pop. Crt. Ioan Pantea. ~ Cgr. cor.
103'56. -- Oot. d. cor. 160'-.
O. = Huedin. Jd. Pc. Pr. = Hida. Tlg. Tlf. Pu. = Vdralmds.
In Matre
252
- -jj"lO

,
~,

r-

DISTRICTULALJ\1AULUI.

v!,:

43

10. CUZPLAC (Kozeplak). Parohie veche. t. 1894


S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1834. Scol. cuotid. 41. Scol. rep. 11.
' Nicolasiu.,
Ap. 00. Ioan Galisiu. C. Ioan 'Giurgiu. Crt. Ioan
Cgr. supererogat cor. 15'14. -- @,
Tlg. O. - Huedin. Jd. Pc. Pr.

In Matre D

OR.

RC.

362

Hida. Tlf. Pu.

00.

OH.

Vdralmds.

CA.

U.

1 452

B.

ls.\1 Dist.

1 -- 311 36

./"ll. NIERA (Nyercze). Parohie veche, ~ 1857 = Pogorrii Spiritului sfnt. 6 1803. Lcfo. Matr. 1856. a 1902. Scol.
'
cuotid. 53. Scol. rep. 10. Ap. 00. Eliseu Mesean. D. Iosif Bondar.
' Mesean. Crt. Miron Trebe. - Cgr. cor. 311'16.
C. Alexandru
- Dot. d. cor. 120--

o. --

Aghire.

Tlg. Jd. Pc. Pr. -- Hida. Tlf. Pu. -

432

In Matre

Ko'ziplak.

13

611 26

v 12. NIRE (Aimasnyires). Parohie veche, ~ 1742 = Tuturor sfintilor. Lcfo. Matr. 1824. a 1874. Scol. cuotid. 107. Scol.
rep. 48.
00. Eugen iancu. D. Gavril Bene. C. Vasile' Pop
si Ioan Bene. Crt. Nechit Agrian. - Cgr. cor. 42954. -- Dot.
' cor. 600'd.

Ap.

0. -

Huedin. Jd. Pc Pr. -

In Matre

980

Hida. Tlg. Tlf. Pu. =

Vdralmds.

71i 10

v 13.

RESTOLUL-DEERT (Pusztarajtolcz). Parohie 1>


la 1842. fEr 1810 = Adormirii Maicii Domnului. 6 1902.
' Matr. 1843. 1910. co). cuotid. 64. col. rep. 25. Ap.
Lcfo.
interimal 00. Mateiu Moldovan, paroh n Agri. D. Nicolau
Maxim. C. Ioan Vlaicu. Crt. Nicolau Vlaicu. -- Cgr. cor. 218'36.
- Dot. d. cor. 330-fiintat

o.

Jd. Pc. Pr. -

n Matre

Zelau (Zilah) Tlg. Tlf. l'u.

Ordo'gktt.

527

51113'70

~/ 14. RESTOLUL-MARE (Nagyrajtolcz). Benee 32. 8'5;


Petiu 94. 2; parohie veche. fEr 1836 = Adormirii P. C. V.
Maria. 6 1884. Lcfo. Matr. 1840. B 1873. Scol. cuotid. 64.
Scol. rep. 32. P. 00. Ioan Sinzoc. D. Alexa~dru Begian. C.
Gregoriu Mrginean. Crt. Eustafiu Mrginean. - Cgr. cor.
129'04. -- Dot. d. cor. 600.Tlg. O. Jd. l'c Pr. -- Zelau (Zilah). Tlf. Pu.

In Matre

723

Vdrmf

2:1 8

./ 15. S..\N-GEOROIUL-DE-MESE (Meszesszentgyorgy).Parohie veche, t. 1910 = S. martir George. tit 1897. Lcfo. Matr.

4=4============~D~I~S=TR~I~CTULA~L~M~A~~U~L~U~I.==============
1854. 1875. col. cuotid. 62. col. rep. 16. P. PO. O. Vasiliu L. Pop, protopopul districtului. O. Gregoriu Dobocan. C.
Ilie Puie. Crt. Ioan Lucaciu. -- Cgr. cor. 260'28. - Oot. d. cor.
400.-.
Tlg. Jd. Pc. Pr.

ln Matre

= Zelau (Zilah). O. -Ciucea. Tlf.


OC.
879

RC.

00. CH.

CA.

Pu.

U. B.
--

Vdrmezo.

Is. 11 Dist.
8 244

16. SFRAS (Farnas). Parohie veche, ~ 1863 = Pogor!rii Spiritului Stnt. 6 1862. Lcfo. Matr. 1862. col. cuotid.
24. col. rep. 4. Ap. 00. Victor Simoc. C. Simion /lie. Crt.
Ioan Bujor. - Cgr. cor. 193'90. - Scoala conf. CH.
l/1

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu.

Bdnjf;hunyad.

8 32

In Matre O
255
153
ln fiiii:
jebuc (Zsobok).
11
650
Bicalatul unguresc (Magyarbikal).
6
4
829

v
11. EUD (Cz6ld). Parohie veche, fi=r = Pogorfrii Spiritului Sfnt. 6 1878. Lcfo. Matr. 1843. a 1874. co!. cuotid. 56.
co!. rep. 21. P. 00. Va eriu Pop Papiriu, Cd. Gavril Creiu.
Crt. Gavril Traica. -- Cgr. cor. 269"88. - Oot. cd. cor. 600-.
Tlg. O.= Huedin. Jd. Pc. Pr. = Hida. Tlf. Pu = Vdralmds

In Mat re

456

5\\ 19

18. ZUTOR (Zutor). Parohie nfiinat la a. 1827, i.t 1906


Nasterii P. C. V. Maria. Lcfo. Matr. 1851. Scol. cuotid. 30.
'
Scol. rep.
9. P. 00. Vasiliu :Mocan. C. si Crt. 'vacant. - Cgr.
'cor. 193'66. - Elevii cerceteaz coala de
' stat din jimbor.

Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr.

= Hida. O. -

Aghire

Pu.

Magyarnagy-

zsombor.

ln Matre
240
In Filie:
jimborul-mare (Magyarnagyzsombor).
3
Chendremal (Kendermal).
1

1032
11

il'
11

13

12'5

~
DISTRICTUL ARIEULUI.

45

n districtul acesta sunt:


Parohii

19

Fiiii

1
8
6

Parohi
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .
Catehei

Parohii vacante
colari: cuotidiani 1090, de rep. 416, laolalt
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
" lemn
"
"
nchiriate
coale de piatr (zid) .
"
" lemn .
nchiriate

"

4. DISTRICTUL ARIEULUI.
Vice-protopop.
MO. O. GAVRIL POP, parohul Mhaciului.

Notar districtual.
00. NICOLAE GALEA, parohul Inocului.

Forul protopopesc de 1. instan.


Gavril Pop, v.-protopopul Arieului, preedinte.
Ariton Migia, paroh n Ghiri.

Demetriu Petricas, paroh n Ghiris-Sncraiu.


'
'
Nicolae Galea, paroh
n Inoc.
Ioan Boldor, adm. par n Ciugudiul-de-jos, defensor.

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Gavril Pop, v.-protopopul Ariesului, pres.


'
Nicolae Galea, paroh n Inoc. '
Ioan Boldor, adm. par. n Ciugudiul-de-jos.

3
1506
11,314

8
10
2

11

9
4

'

OISTRICT'(JL ARIE~U~L~U~I====="'"'~===

46

Mireni:
Teodor Osvada, sub-notar pens. n Mhaciu.
Simion Ncoar, nvtor n Luna.
George Stoica, nvttor pens. n Veresmort.
'
Atanasiu Ordus, nvttor
n Mhaciu.'

'
'
Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: Gavril Pop, v.-protopopul

Arieului.

Fondul tractual.
Cassar: Nicolae Oalea, parohul lnocului.

Parohiile.
Parohiile din acest district se afl toate pe teritorul comitatului Turda-Arie (Torda-Aranyos).
1. BAGIN (Bgyon). Hodaia lui Horvat Mikl6s 41. 7; Parohie veche, f 1765 = S. Nicolae. 6. Lcfo. Matr. 1830. a.
co!. cuotid. 51. co!. rep. 16. Ap. interimat OD. Ben. Octav.
Colceriu adm. par. n Varfalu. C. Alexandru Grbovanu. Crt.
Ilie JJfihai. -- Cgr. cor. 200'14. - @.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. = Turda. Pa. -"" n loc.
GC. RC. 00. CH. CA.

n Matre +D# 317


Il
n Fiiii:
Crcedea (Kercsed).
Chiend (KOvend).
30

--

283

B. Is.i' Dist.

U.

1223 18 -6 5
1

-- 1289 -

2. 'CICU (Csak6). Parohie veche, t..


S. Arhangheli.
6 1858. Lcfo~ Matr. 1824. 1910. co!. cuotid. 89. co!. rep.
39. P. 00. Aurel Pop. Cd. Pavel Cisma. Crt. Vasiliu Vancea.
- Crg. cor. 288'78. - Oot. cd. cor. 200-.
O p. persoane = Aiud. Pc. ~- Turda. Tlg. Tlf. C: p. ~rfuri Jd.
Pr. Pu.

Felvincz.

In Matre

800

6ff 22

3. CIUOUDUL-DEJOS (Als6fuged). Parohie veche, t.. =


S. Arhangheli. 6 1834. Lcfo. Matr. 1823. co!. cuotid. 63. co!.
rep. 24. Ap. 00. Ioan Boldor. Cd. Alexandru Parduiu. Crt.
Gligor Boldor. - Cgr. cor. 511'46. -- Dot. cd. cor. 400'Pc,

In Matre

Turda. Tlg. Tlf. O. Jd. Pr. Pu.

579

Fe!vincz.

--

15

DISTRICTUL ARIEULU~l.~===="'==~47

4. CIUOUDIUL-DE-SUS (Felsofiiged). Parohie veche, t.


1854 = S. Arhangheli. 6 1870. Lcfo. Matr. 1824. e 1870. co!.
cuotid. 40. co!. rep. 15. ~- 00. ioan Pop. D. (vacant). C.
Nicolau Onia. Crt. Cacovan tefan. - Cgr. cor. 355'94.
Pc. -- Turda. Tlg. Tlf. --- in loc. G. Jd. Pr. Pu. - Ji'elvittcz.
GC
RC. 00.
CH. CA.
U. B.
Is 11 Dist.

600

In Matre

4 17

5. DECEA (Marosdecse). Parohie veche, t. 1904 = S.


Arhangheli. 1905. Lcfo. Matr. 1824. co!. cuotid. 48.. co!.
rep. 8. Ap. 00. Mihail tef. C. Dionisiu Cacovean. Crt. Teodor
Oltean. - Cgr. cor. 298'88. Scoal conf. CH. si @.
'
' Tlg. Tlf. G. p.
G. p. mrfuri. Jd. Pr. - Felvincz.
Pc. - Turda.
persoane Fu. -

In Matre

n loc.

~ :

307

95

525-

-1114

6. DUMBRU (Dombr6). parohie veche, t. 1867 =


Bunei-Vestiri. 6 1845. Lcfo. Matr. 1824. a 1908. co!. cuotid.
87. co!. rep. 24. P. 00. Vasiliu Crian. Cd. Virgil 1/iari. Crt.
Vasile Popa 1. Lica. - Cgr. cor. 338'56.- Dot. cd. cor. 1000'Pc. - Turda. Tlg. Tlf. G. Jd. Pr. Pu.

Felvincz.

832

In Matre

711 3

7. OHIRIUL-DE-ARIE (Aranyosgyeres). Parohie veche,


1910 = Preacuratei Vergure Maria. 6. Lcfo. Matr. 1824.
1879. co!. cuotid. 74. co!. rep. 62. P. 00. Ariton Migia.
O. Maria Ciungan n. Fekete. C. Vasile Pintea. Crt. Ioan Morar
1. Lazar. - Cgr. cor. 632'88. - Dot. d. cor. 1000- fiJ.

t.

Jd. Pc. Pr. -

Torda. Tlg. Tlf. G. Pu. - n loc.

In Matre O X 674
In filie
Agrbiciu(Egerbegy) 9

77

937

4 -

60 1374. 1304

1141!122
50il. 2

8. OHIRI-SN-CRAIU (Gyeresszentkiraly) Odaie 90. ss;


Parohie veche, ~ = S. Arhangheli~ 6 1828. Lcfo. Matr. 1836.
co!. cuotid. 42. co!. rep. 8. P. 00. Demetriu Petrica. C. Andreiu Helea. Crt. Mihail Mgurian. - Cgr. cor. 418'30.
Jd. Pc. Pr. -- Turda. Tlg. T!f. G. Pu. -

Aranyosgyires.

556

-- -

In Matre

35

100

to;l 23

9. HRASTA (Harasztos). Tanya lui Horvdtfz Mikl6s 10.


1; Tanya lui Zeik Dani 63. 3. Parohie nfiinat la a. 1803, ~

1804 =Bunei vestiri. 6 1882. Lcfo. Matr. 1852. Scol. cuodit. 14.

'

48

A~ULUI.

DISTRICTUL

col. rep.

3. P. 00. lu/ian Giurgiu. C. George Gazdac. Crt. VaCgr. cor. 99'60. - Scoala conf. RC. 00. si EV.
' Pr. - Vinul de sus. Pc.
' O. p. mrfuri - Ohiriul de arie. jd.

silie Gazdac. -

Turda. Tlg. Tlf. O. p. persoane l'u. -- n luc.


OC. RC. 00. CH.

+ :!:Jl 208

In Matre

CA.

290 492 1197

U. B.

Is.ll

----

21! 15

10. HIDI (Hidas). Parohie veche, &. 1908 = S. Arhangheli. 6 1860. Lcfo. Matr. 1874. col. cuotid. 53. col. rep. 6.
Ap. 00. Ioan Creia. C. Ioan Danu. Crt. Teodor Popa. = Cgr.
cor. 90'82. -- @.
O. Pr. Jd.

Vinul

de sus. Pc. - Turda. Tlg. Tlf. Pu

In Matre .:!:.
328
In Filie:
Ciagz (Csegez). 10

1358

Toroczkd.

4-

2011 20

113

1t. INOC (Inakfaiva). Parohie veche, &. 1909


S. Nicolae. 6 1899. Lcfo. Matr. 1851. e 1874. Scol. cuotid. 38. Scol.
'
rep. 12. P. 00. Nicolae Galea. C. Amos ' Oprea. Crt. Artemiu
Veremortean. - Cgr. cor. 367'78.
Pc.

Turda. Tlg. Tlf. O. Jd. Pr. Fu. - Felvincz.

In Matre

344

4-

411 13

12. LUNA (Aranyosl6na). Parohie veche, &. 1890 = S.


George. 6 1873. Lcfo. Matr. 1824. 1882. col. cuotid. 145.
Scol. rep. 53. P. Vacant. O. Simion Nicoara si Ilie Mazere. C.
'
' 839'88.. - Oot.
Teodor
Cluer. Crt. Mitru Urcan. - Cgr. cor.
d. cor. 240'-.
Tlg. Tlf. O. Pu. -

Ohiriul

de

arie.

Jd. Pc. - Turda. Pr.

Vinul

de sus.

Gerend.

In Matre

1583

19

31

3]1 31

1839 = S.
Arhangheli. 6 1850. Lcfo. Matr. 1814. 1894. co!. cuotid. 104.
co!. rep. 22. P. MO. O. Gavril Pop, vice-protopul districtului.
O. Atanasiu Grdu. C. Amos Tarea. Crt. Iacob Mirea. Cgr. cor. 423'58. - Oot. d. cor. 900--.

13. MHACIU (Mohcs). Parohie veche,

Tlf. - n loc. Pc. - Turda; Tlg. O. Jd. Pr. Pu

In Matre

942

&.

Fclvincz.

811 106

14. ORMENI (Ormenyes). Parohie veche, &. 1876 = S.


Arhangheli. Lcfo. Matr. 1826. 1910. Scol. cuotid. 33. Scol.
rep. 15. P. 00. Ioan Pop. O. Ioan Horv~t. C. Tnase R~iu.
Crt. Ioan Raiu. - Cgr. cor. 294'64. - Oot. d. cor. 300-.
Pc. -- Turda. Tlg. Tlf. O. Jd. Pr. Pu. -- Felvincz.

In Matre

42i

2!1 18

-~

-,, ;,

DIS'lJ~ICTUL ARIE~ULUI.

15. POIANA-ARIEULUI (Aranyospalyn). Parohie veche,


1888 = Adormirii P. C. V. Maria. 6 1866. Lcfo. Matr. 1824.
a 1882. Scol. cuotid 52 Scol. rep. 14 Ap. OD Ioan S. Boian.
'
' Crt. Ioan Cucurean. - Cgr. cor.
Cd. Nicefor
Verenzortean.
34462. Dot. cd. cor. 239- @.

i..

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. - Turda. Pu. - n loc.


OC.
RC.
00 CH. CA.
n Matre [J
526
12
4 681

In Filie :
Cristi (Keresztes).
58

462

U. B.

ls. Dist.

9 21

20

15 2

16. ONFALU (Sinfalva). Parohie veche, tk- 1882 =


P. C. V. Maria. 6 1910. Lcfo. Matr. 1828. Scol. cuotid. 18.
'
Scol. rep. 10. P. 00. Alexandru Gajia. C. Ioan
Rusu. Crt.
Basiliu Drgan. - Cgr. cor. 173'34. - coal elem. RC. i @.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. -

Turda. l'u.

~ ~ 1z

loc.

In Matre
.t. 213 214
1
1 472In Fiiii:
Snnzihaiul-de-sus (Felsoszentmihlyfalva).
8 51 342 213 342 Snnzihaiul-de-jos (Als6szentmihlyfalva).
14 110 160 277 -- 297-

-'29'38
11
11

--1 2

6! 4

17. VARFALU (Vrfalva). Parohie conv. n an. 1827,


1744 = S. Arhangheli. 6 1830. Lcfo. Matr. 1847. B.
Scol. cuotid. 49. Scol. rep. 13. Ap. OD. Beniamin Oct. Colceriu.
O. vacant. C. Ro~zul iandru. Crt. Gerasinz erban. - Cgr. cor.
221'80. - Dot. d. cor. 200--. @.

tk-

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc.

,+ #

In Matre
In Filie:

= Turda. Pr. - Toroczk6.

205

42

Pu

n loc.

-- 2210-

811 18

-- 2312-

5 o5

Rachi (Aranyosrkos ).

134

18. VEREMORT (Veresmart). Media 35. 6; Parohie


veche, i.. 1878 = Bunei VestirL 6 1830. Lcfo. Matr. 1824. B
1902. co!. cuotid. 78. co!. rep. 36. P. 00. Iuliu Cplnean.
O. Ioan Melea. C. George Stoica. Crt. Ioan Copndean.- Cgr.
cor. 555'36. - Dot. d. cor. 600-.
O. p. persoane ~ Marosveresmart. Pc. - Turda. Tlg. Tlf. O. p.
Jd. Pr. Pu. - Felvincz.

mrfuri

50
DISTRICTUL BIEI.
;._..=~-==---==...:-:::-:::~-==~~-~-::=...:_;:__=;;.=-.:::.-~~-=----""--=--=-=..;;..._..:..::-=--"-~==-:o-.;:_-:::_:__:__--;;-::.:..::....::.~-=-~~--:--~~-=-=
OC.

In Matre
In Filie:

885

RC. 00.

10

CH.

CA.

U. B.

ls. Dist.

12

6 12

Vinul de sus (Felvincz). Matr. 1824.

176 445

-- 1521

n districtul acesta sunt:


Parohli
Fiiii
Parohi
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .
Cateheti
Parohii' vacante
colari: cuotidiani 1078, de rep. 380, laolalt
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn .
Case parohiale de piatr (zid)
"
"

"
"

" lemn
nchiriate
coale de piatr (zid) .
"
" lemn .
nchiriate

"

5. DISTRICTUL BilEI.
Protopop.
PO. D. IOSIF LITA, parohul lclodului.

Notar districtual.
OD. VASILIE SMIGELSCHI, parohul Sncelului.

Forul protopopesc de 1. instan.


Iosif Lita, prcitopopul Biei, preedinte.
Vas ilie Smigelschi, paroh n Sn cel.
Alexiu Trif, paroh n Fget.

18
9
12
5

1
1438
10750
13
5
1
16
7
4
1

'

DISTRICTUL BIEI.

51

=~----~~-----==----===~~~~~~~============~

George Tufan, paroh n Valeasasului.


Alimpiu Costea, paroh n Spini.
George Micu, adm. paroh n Alecus.
Ioan Oltean, paroh n Cplna-de-/os, suplent.
George Negrea, paroh n Sntmria,
"
Eugen Circa, act. par. n Snbenedic,
"
Petru Moldovan, paroh n Feisa, defensor.
Ioachim Langa. paroh n Ttrlaua, fise.

Senatul scolastic protopopesc.


Iosif Lita, protopopul Biei, preedinte.
Ioan Hora, v.-prot. on. i adm. par. n Biia.
Ioan Sbdu, paroh n Pnade.
Ioan Trif, paroh n Tuni.
Vasiliu Clugr, paroh n Croiunelul-de-sus.
Eugen Bian, proprietar i notar cercual n Fget.
Ioan Marele, provizor domina! n Snmiclus.
Teodor Pnzan, nvttor n Sncel.
'
'
Demetriu Todoran, nvtor
n Cplna-de-jos.
Ilie Rsnit,
, , econom n Valeasasului.
Ioan Ignat, nvtor n Spini.
Demetriu Hrceag, econom n Alecu.
Constantin Coman, econom n Ttrlaua.
Emil Faust, paroh n Veseu,
suplent.
Onu Tetcu, econon n Sntmrie
"
Vasilica Maier, econom n Jidveiu,
"
Notar: Victor Barna, adm. par. n Jidveiu.

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: Victor Barna, adm. par. n Jidveiu.

Fondul tractuat.
Cassar: Victor Barna, adm. par. n jidveiu.

Parohiile.
Parohiile din acest district se afl toate pe teritorul comitatului Trnavei-mici (Kis-kilkilllo) cu escep(iunea parohii/ar
Alecu i Sn-Benedic, cari aparin comitatului A/bei-inferioare
( Als6-fehr!r).
4*

.. i .

DJ_'!'_RICtUL Bll:L_

52

===

~ 1. ALECU (Eiekes). Parohie veche, t. 1815 = S. George .


. LC:fo. Matr. 1851. 1898. co!. cuotid. 74. co!. rep. 15. Ap.
OD. Oeorgiu Micu. Cd. Petru Andrea. Crt. Demetriu Hrceag.
- Cgr. cor. 488"12. -- Dot. cd. cor. 610--.
Muruioara.

Tlg. Tlf. Jd. Pr. Magyarszentbenedek.

In Matre

GC.

RC.

766

00.

G. CH.

ona.

Pc. -

CA.

Aiud. Pu. -

U.B.

3-

ls.ll Dist.

620

2. BilA (Magyarbenye). Parohie veche, i.t 1862 = S.


Nicolae. Lcfo. Matr. 1851. 1910. Scol. cuotid. 125. Scol. rep.
40. Ap. MO. D. Ioan Hara, vice-p~otopop onorar.
Porfiriu
Pop. C. Oeorgiu Dulu. Crt. Timoteiu D11lu. - Cgr. cor.
463"62. - Dot. d. cor. 640 200. - coal conf. U.

o:

Hususu.

Jd. Pr. Szepmezo.

In Matre

Pc. -

Dicio-Sn-Martin. Tlg. Tlf. G. Pu. -

90-

1135

71110

3. CPLNA-DE-JOS (Als6kpolna). Parohie nfiinat la


a. 1790, t. 1863 = S. Arhangheli. 1900. Lcfo. Matr. 1846.
1883. Scol. cuotid. 86. Scol. rep. 43. P. OD. Ioan Oltean.
'
' Ioan Ignat. -- Cgr. cor. 57 4'22.
Cd. Demetriu
L. Todoran. Crt.
- Dot. cd. cor. 600-.
Jd. Pr. -

In Matre

Hususu.

Pc.--- Dicio-Sn-Martin. Tlg. Tlf. G. Pu. - Zsidve.

755

29

16--

-1~0

4. CRCIUNELUL DE SUS (Felsokarcsonfalva). Parohie


vechie, 6. 1887 = P. S. Treimi. Lcfo. Matr. 1834. Edificiu colar
nchiriat. Scol. cuotid 23. Scol. rep. 5. P. OD. Baziliu Clugr.
'
D. Constantin
Frncu. C. 'Miron Srbu. Crt. Ioan Pologia. Cgr. cor. 31746. Dot. d. cor. 100--. Scoal conf. GO.
Jd. Pr. - Hususu. Pc. -- Dicio-Sn~Martin. Tlf. G. Pu. - .Aukullovdr.

In Matre

214

435

Tatrlaua. Tlg.

211 26

5. FGET (Olhbiikkos). Parohie vechie, t. 1872 = P.


Treimi. 6 1872. Lcfo Matr. 1798. 1883. Scol. cuotid. 56.
Scol. rep. 26. P. OD. Alexiu Tri/. Cd. Ioan' Velicea. Crt.
Alexandru Cor/ariu. Cgr. cor. 23730. Dot. cd cor.
800 si cor. 300- din fund. "Bianu".

S.

'Jd. Pr. -- Hususu. Pc. lbafalu. Tlf. keszdsza.

In Matre

515

Fget. Tlg. G. Pu. - Mi-

-1126

'

i'.:

53

DISTRICTUL BilEI.

6. FEISA (KiikliiiOfajsz). Parohie vechie, .t 1870 = S.


Arhangheli. Cilt 1863. Lcfo. Matr. 1850. 1910. co]. cuotid. 82.
Scol. rep. 26. P. OD. Petru Moldovan. D. Nicolae Brbat. C.
'
Porfirie
arlea. Cit. Ioan Horhat. Cgr. cor. 343 58. - Dot.
d. cor. 640-.
Jd. Pr. --

Hususu.

Pc.

Dicio-Sn-Martin. Tlg. Tlf. O. Fu.-

Zsidve.

oc.
In Matre

RC.

862

00.

CH.

CA.

14

U.B.

2-

ls.ll Dist.

2 20

7. ICLOD (Kiikii116ikl6d) Parohie vechie, .t 1879 = S.


German si, Epifaniu. tit 1892. Lcfo. Matr. 1849. 1886. Scol.
'
cuotid. 45. Scol rep 18. P. PO. D. Iosif Uta, protopopul districtual. Cd. Ioan A/dea. Crt. Augustin Laiu. - Cgr. cor.
31790. -- Dot. cd. cor. 600-.
Jd. Pr. - Hususu. Pc. - Dicio-Sn-Mar.tin. Tlf. - Panade. O. p.
persoane - Sncel. O. p. mrfuri Tlg. Pu. - Baldzsfalva.

In Matre
576
In Filie:
Petrisat (M agyarpeterfalva).
32

564

-11

2'5

8. JIDVEIU (Zsidve, Seiden). Parohie nfiinat la 1813, ~


1813 = S. Nicolau. 6 1896. Lcfo. Matr. 1836. Scol. cuotid 24.
' Crt. Vasilie
Scol. rep. 6. Ap. OD. Victor Barna. C. Ioan Muntean.
Maier. -- Cgr. cor. 133 84. - Scoal conf. CA.
Jd. Pr.- Hususu. Pc.- Dicio-Sn-Martin. Tlf. Tlg. O. Pu. -

In Matre 6
In Filie:

271

12

20 1125

1-

n loc.

18

j[

(Bolkacs, Bulkesch). .t 1910 = S. Dumitru.!


col. cuotid. 42. co!. rep. 16. d
Ioan Muntean. Crt. Ioan Baciu. - Cgr. cor. 279'24. - 1~
coal confesional CA.
413
4
2
14 1069
1-11 20
Blcaciu

tit 1908. Matr. 1861.

9. PNADE (Panad). Parohie infiinat Ia a. 1730, .t 1853


= s. Martir Dumitru. 6 1794. Lcfo. Matr. 1830. 1863. col.
cuotid. 90. col. rep. 46. P. 00. Ioan Sbdu. D. Georgiu
Nitu. C. Ioan Borcia. Crt. Ioan Frdfil. - Cgr. cor. 461'60.
-- Dot. d. cor. 600200'-

Jd. Pr. O. Pu. -

Hususu.

Pc. -- Dicio-Sn-Martin. - Tlf. - n loc. Tlg.

8aldzJjalva.

n Matre

900

15

2311 3

54

DISTRICTUL

B]~J::h

___ _

10. SNCEL (Szancsal). Parohie veche, .t 1834 = S.


Treimi. 1909. Lcfo. Matr. 1850. e 1868. Scol.
cuotid. 161.
,
co!. rep. 55. P. OD. Vasile Smigelsc/zi. Cd. Ioan Brbat. D.
Teodor Pnzan i Liciniu Ciugudean. Crt. Ioan Oniga 1 Oligor.
- Cgr. cor. 934'04. -- Dot. cd. i d. cor. 1811.
Jd. Pr. - Hususu. Pc. Dicio-Sn-Martin. Tlf. i G. - n loc. Tlg.
Pu. - Balrizsfalv'l.
GC.
RC.
GO. CH. CA. U. B.
ls.ll1 Dist.

1723

n Matre

23

-- -

38 3

t/ 11. SNBENEDIC (Magyarszentbenedek}. Parohie nfiinla a. 1807, ~ 1807 = S. Arhangheli. 6. Lcfo. Matr. 1834.
co!. cuotid. 15. co!. rep. 5. Ap. OD. Eugen Circa. C. Atanasiu
Tnas. Crt. 0/igor Botezan. - Cgr. cor. 191'42 -- @.

at

Mur-Uioara.

Jd. Pr. Tlg. Tlf. -

Pc. Aiud. G. -

ona.

l'u.

--

n loc.

In Matre :;:: []
182
In filie
Medve (Medves) 45
~

10 420

120-

200
450

--

-- --

12. SNMICLU (Bethlenszentmikl6s). Parohie veche,

S. Nicolau. cit 1891. Lcfo. Matr. 1830. ft. co!. cuotid. 46.
rep. 8. Ap. 00. Ioan 0/igor. Cd. Dionistu Neamiu. Crt.
Ioan Marele. - Cgr. cor. 18336. - Dot. cd. cor. 455. -- @.
co!.

Jd. Pr. - Hususu. Pc. - Dicio-Sn-Martin. Tlg. G. pentru mrfuri Szepmezo. G. pentru persoane, Tlf. JJu. - n loc.

n Matre D.

460

--- 550 430 -

28\l 13

41

13. SNTMRIA (Boldogfalva). Parohie veche, fB 1887


= S. Arhangheli. cit 1894. Lcfo. Matr. 1834. co!. cuotid. 34.
co!. rep. 8. P. OD. George Negrea. C Basiliu Breda. Crt
Naftail Stngaciu. - Cgr. cor. 24878. - @.

Jd. Pr. - Hususu. Pc. Tlg. G. Pu. - Kitkt2l!ovdr.

n Matre O

199

Dicio-Sn-Martin. Tlf. -

--

189

Cplna-de-jos.

6il 20

14. SPINI (Kistovis). Parohie vechie, t.. 1900 = S. Arhangheli. cit 1873. Lcfo. Matr. 1823. ct 1884. Scol. cuotid. 41.
co!. rep. 16. P. OD. Alimpiu Costea. Cd /~an Ignat. Crt.
Alexandru Puca. - Cgr. cor. 34238. - Dot Cd. cor. 613--.
Jd. Pr. --

Hususu.

Pc.- Dicio-Sn-Martin. Tlg. Tlf. G. Pu. -- Szipmezii.

In Matre
406
-li 8
In Filie:
li
ona (Sz.epmezo, SchOnau). ~ 1874. Matr. 1874.
11

196

900

-ii 2

r'
r:
~:,

55

DISTRICTUL BilEI.

15. TTLAUA(Felsotatarlaka, Taterloch). Parohienfiinat


la a 1834, .t 1801 = S. Arhangheli. da 1895. Lcfo. Matr. 1812.
1878. Scol. cuotid. 80. Scol. rep. 40. P. OD. Ioachim Langa.
Cd. Zah~rie Macaveiu. C;t. Ioan Banea l. Aftenie. - Cgr. cor.
38090. - Dot. cd. cor. 634+ 100 -. Scoal conf. CA.
Jd. Pr. Pu. -

Hususu.

'
Dicio-Sn-Martin.
Tlf. -

Pc. -

n loc. Tlg. O.

Kukztllifvdr.

In Matre 6

OC

RC.

860

00. CH.

CA.

U. B.

Isll Dist.

240--

12 25

16. TUNI (Hosszupatak) Parohie veche, .t 1898 = S.


Arhangheli. cit 1882. Lcfo. Matr. 1823. 1866. col. cuotid.
74 Scol. rep. 42. P. OD. Ioan Trif. D. Ioan Busoiu. C. Teofil
' si Ioan Mihaiu. Crt Iosif Gligor. - Cgr. cor. 524'90.
Bena
- Dot.' d. cor. 1000'-.
Pc. -- Dicio-Sn-Martin. Tlg. Tlf. O. jd. Pr. Pu.

956

In Matre

Hosszuaszd.

-11

25

17. VALEA SASULUI (Szaszvolgy). Parohie veche, .t 1827


Adormirii P. C. V. Maria. cit. Lcfo. Matr. 1833. a 1895.
Scol. cuotid. 33. Scol. rep. 22. P. OD. George Tu/an. Cd. Netti
Tu/an. C. substit~t Leon Horsia. Ctt. Toader Rusu. - Cgr. cor.
379'50. - Dot. cd. cor. 600'-.

ona.

Jd. Pr. - Hususu. Pc


O. 1' persoane. Tlf. Pu.

344

In Matre

Dicio-Sn-Martin. Tlg. O. p.

mrfuri

Bethlenszentmiklds.

6:1

15

18 VESEU (Szasznagyvesszos, Michelsdorf). Parohie nfiinla a. 1780, .t 1909 = Naterei P. C. V. Maria. 6 1855. Lcfo.
Matr. 1826. 8 1868. Scol. cuotid. 35. Scol. rep. 20. P. OD. Emil
' Longin. Crt. Ioan Oltean.
Faust. Cd. Maria llie.'
subst. Mihail
-- Cgr. cor. 571'66. -- Dot. cd. cor. 600'- . coal conf. CA.
at

c.

O. p. mrfuri - Jidveni. Jd. Pr. - Hususu. Pc.- Dicio-Sn-Martin.


Tlg. Tlf. O. p. persoane. Pu. = Kukitllb'vdr.

In Matre 6 D

600 -

117

383

611 22

n districtul acesta sunt:


Paroh li
Fiiii .
Parohi
Adm. parohiali .
Capelani .

18
4
13
5

5
~6========DISTRICTUL BLAjULUI.

----~- -------------~

Cooperatori
Cateheti
Parohii' vacante
Scolari cuotidiani 1166, de rep. 457, laolalt
'
Suflete
Biserici de piatr (zid) .
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"

"
" lemn
"
nchiriate
coale de piatr. (zid)
"
" lemn
nchiriate

1623
12,410
15
5
11
5
13
1
1

"

6. DISTRICTUL BLAJULUI.
Protopop.
PO. D. GEORGIU BRBAT, parohul Blajului.

Notar districtual.
00. NICOLAE LAIU, parohul Crciunelului-de-jos.'

Forul protopopesc de 1.

instan.

George Brbat, protopopul Blajului, preedinte.


Nicolae Laiu, paroh n Crciunelul-de-jos.
Ioan P. Pcurar, paroh n TLir.
tefan Lita, paroh n Lunea ..
Georgiu Pop, paroh n Mihal.
Marian Pculea, paroh n Bucerdea-grnoas, fise.
Teodor Abrudan, paroh n Cisteiul-romnesc, defenso.L

Senatul scolastic protopopesc.


George Brbat, protopopul Blajului,
Ioan Handrea, paroh n Mnrade.
Dionisiu Velicea, paroh n Sptac.
Victor Moldovan, paroh n Veza.
Sever Fril, paroh n Ciufud.
Gavril Precup, profesor n Blaj.
"
"
"
Dr. Ioan Raiu,

preedinte.

DISTRICTUL BLA~j~U;;LU~I~.======~5:;;7

Petru Ungurean, profesor n Blaj.


Georgiu Vancea, proprietar n Blaj.
Virgil Pop,
"
"
"
Ioan Pinca, proprietar n Cergul-mare.
Valeriu Dian, notar Mihal.
Ioan Barna, nvtor Mihal.
Ioan Biriiu, nvtor Micsasa.
Constantin Barna, nvtor pens. Blaj.

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: Victor Moldovan, paroh n Veza.

Fondul tractual.
Cassar: George Brbat, protopopul Blajului.

Parohiile.
Parohiile din acest district se in de comitatul A/bei-inferioare ( Als6-feher) afar de Glogoveiu, Hususu, Lodroman,
Lunc i Micsasa, cari sunt situate n comitatul Trnavei-mtci
(Kis-Kilkilllo).

v 1. BEINU (Szekasbesenyo). Parohie veche, ~ = s.


Arhangheli. 6 1880. Lcfo. Matr. 1846. co!. cuotid. 19. ~col.
rep. 7. Ap. OD. Teodor Pauletti. C. Zevedeiu Marcu. Crt. llie
Ungurean. - Cgr. cor. 551'68. - Dot. la d. GO. cor. uocoal conf. GO.
Tig. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. - Blaj. /'u. - /Jcruc.
GC. RC
GO. CH. CA.

n Matre :_
In filie

190

Tu(Szekastohat) 11

438

U.

!si! Dist.
4114
1:

,:

61 4

860

,. . .- 2. BOGATUL-ROMN (Olahbogt). Parohie ufiinat Ia a.


1850, ~ 1850 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1850. Scol. cuotid.
33. Scol. rep. 10. P. 00. Ioan .ifrginean. C. ioan l'~p. Crt. Ioan
iafta. - Cgr. cor. 391'44. - co.al conf. GO.
Tlg. Tlf. G. p. mrfuri -- Loamn. Jd. Pr. ... Vizocna. l'c. - Bla!.
G. p. persoane - Apoldul-mic. l'u. --- /'Jkafa!va.

n Matre .:::.
415
987
In filie
Puca (P6kafalva, Tornen).
3
14 720

2'1 21
i!
11

420

-!!

5~8'=========D~I~S~TR~I~C~T{J_L B~AjULUI. ==~====

v3. BLAJ OPID (Balazsfalva)

BLAJ SAT (Kisbalazsfalva 1

Resedinta arhiepiscopeasc. Parohie veche. Biserica catedral


mi trop. '= PS. Treime. Biserica la curtea mi trop. (sub restaurare) = Bunei Vestiri. Biserica paroh. = S. Arhangheli,
toate de piatr. e. Lcfo. Matr. 1789. co!. cuotid. 183. co!.
rep. 42. P. PO. D. George Brbat, protopopul districtual. Cpl.
vacant. C. Vasile Gruia. Crt. Aurel C. Doma.- Cgr. parohului
cor. 100112, a capelanului cor. 29974. coal conf. Is. i @.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu. - n loc.
OC.
RC. 00. CH.

CA.

ls. lj Dist.

U. B.

In Matre ClX

1711 205 73 476 96 64- 433i-.-811


./ 4. BROTENI (Kiskerek} Parohie veche, fa 1741 =Bunei
Vestiri. 6 1890. Lcfo. Matr. 1826. co!. cuotid. 21. co!. rep. 7.
P. OD. Isidor Rusu. C. Nicolae Cinezan. Crt. Manasiu Teuan.
- Cgr. cor. 313'42. - Dot. la d. 00 .. cor. 300 - oal conf.
00. nchiriat.
.
Tlg. Tlf. O. -

Loamn.

Jd. - Vizocna. Pc. Pr. - Blaj.

csandd.

ru. -

Szdsz-

In Matre ~
275
282
- ---1119
-../' 5. BUCERDEA-GRNOAS (Buzasbocsard). Parohie;nfiinat la a. 1800, i. 1908 = C. Paraschiva. e 1909. Lcfo.
Matr. 1827. a 1899. co!. cuotid. 89. co!. rep. 17. P. OD.
Marian Pculea. D. Iosif Marian. C. Nicolae Moldovan. Crt.
Nicolae uteu. - Cgr. cor. 655'16. - Dot. d. cor. 1400'-. fir.
Jd. Pc .. Pr. - Blaj. Tlg. Tlf. O. Pu. = Kardcsonfalva.

1219
11
63
1511 7
. . .,. 6. CENADE (Szaszcsanad, Scholten). Capu dealului 11. 6;
Hod aia domin. Basilitan 1O. 4; Hod aia domin. uluan 15. 5;
Gorgan 15. 5. Parohie veche, i. 1993 = PS. Treimi. 6 1872.
Lcfo. Matr. 1832. 1793. co!. cuotid. 52. co!. rep. 14. P.
OD. Aureliu Hran. D. Nistor Tufe/ea. C. Nicolae Bogdan.
Crt. Ioan Olariu al Rafilei. - - Cgr. cor. 484'62. - Dot. d.
cor. 1100- coal conf 00. CA.
In Matre

[]

Tlg. TJf. O. -

Hususu.

Jd. Pc. Pr. - Blaj. Pu.

n loc.

In Matre ::::, D.
787
18. 770
15 740
51118
./' 7. CEROUL-MARE (Magyarcserged). Parohie veche, i.
1804 =Bunei Vestiri. e 1887. Lcfo. Matr. 1794. 1898. Scol.
cuotid. 130. co!. rep. 20. P. OD Ioan Popa. D. Dumitru Ban.
C. Ariton Pdurean. Crt. Dinu Voina. - Cgr. cor. 700'94.
- Dot. d. cor .900'-,
-..J
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu.

In Matre

1287

Baldzsfalva.

-1112

8. CERGUL-MIC (Bolgarcserg.ed, Kleinschergid). Parohie


==- Bunei-Vestiri. 1907. Lcfo.
Matr.' 1852. Scol. cuotid. 17. Scol. rep. 12. Ap. interimal OD.
Ioan Popa, 'parohul Cergul~i-mare. C. Ilie Deac. Crt. Ioan
Voica. - Cgr. cor. 21830. --~ Scoal conf. CA.
v'

nfiintat la a. 1852, ~ 1852

'

Tig. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. l'u. ~ /Jalz.falva.


GC RC.
GO CH. CA

In Matre 6

190

U B.

485

Is. !] Dist

-\112

v' 9. CISTEIUL ROMN (Oiahcsesztve) Parohie veche, ~


1759 = S. Nicolau. t6t 1876. Lcfo. Matr. 1862 1900 ~col.
cuotid. 76. co!. rep. 20. P. OD. Teodor Abrudan. Cd Georgiu
Clugr. Crt Ioan Sirb l. Mihail. - Cgr. cor. 504'36. - Dot.
cd. cor. 1ooo ~-.
Jd. Pc. Pr. = Blaj. G p. persoane = n loc. G. p. mrfuri Tlg. Tlf.
Pu. =

Kardcsonfalva.

In Matre

736

3,1 16

J 10. CIUFUD (Csufud). Parohie veche, i.t 1746 = S. Arhangheli. 1884. Lcfo. Matr. 1825. 1890. Scol. cuotid. 65.
Scol. rep. 22. P. OD. Sever Ioan Fril. CD. Alexandru Hor'
nariu.
Crt. Emilian Biril. ~- Cgr. cor. 477'18. -~ Dot. cd. cor.
600--.
Jd. Pc. Pr. G. Tlg. Tlf. !'u.

n Matre

Baldz.r(alva.

1'8

859

o./
11. CRCIUNELUL-DE-JOS (Ais6karacsonfalva). Parohie
veche, i.t 1836 = S. Nicolau. t!a 1888. Lcfo. Matr. 1819.
1903. co!. cuotid. 80. ~col. rep. 30. P. OD. Nicolau Laiu. Cd.
Georgiu Barbuleiu. Crt. Dumitru Baba. -- Cgr. cor. 795'80. Dot. cd. cor. 337~. @.
Jd. Pc. Pr. = Blaj. G Tlg. Tit. Pu. = in loc.
4. 6
In Matre O
1134
10
50

'/ 12. GLOGOVE (Kisga1g6cz). Parohie veche, i.t = S.


Vasiliu cel Mare. 1850. Lcfo. Matr. 1826. A 1396. Scol.
cuotid. 55. co!. rep. 15. Ap. 00. Ioan Aaron. Cd. Visdntea
Fril: Crt. Nicolau Budiu. Cgr. cor. 316'70. - Dot. cd.
cor. 600' -.
Pc.

~ lbafalu.

In Matre

i.t

Jd. Pr. G. Tlg. Tlf. Pzt.

480

Ho.rs.zua.rzd.

v 13. HUSUSU (Hossz(tasz6, Langenthal). Parohie veche,


1893 = S. Prof. Ilie. 1874. Lcfo. Matr. 1801. co!. cuotid.

60

DISTRICTUL BLAjULUI=.= = = = = =

62. co!. rep. - -- Ap. oo. Elie Magda. C.


Rus. -- Cgr. cor. 220'20. - @.

Crt. Nicolae

Pc. - Dicio-Sn-Martin. Jd. Pr. O. Tlg. Tlf. Pu. - n loc. j


OC.
RC. 00. CH. CA.
U. B. Is. \1 Dist.

+D.6.X

520 130 ~ 160 672 6- 8Q 10


./ 14. LODROMAN (Lodormany) .. Parohie veche, i.t 1838 =
Preasntei Treimi. rt 1875. Lcfo. Matr. 1838. 1870. ~col.
cuotid. 60..-::col. rep. 20. P. 00. Baziliu Bcil. O. Victor Bcil.
C. Nicolae Sioga si
, Iosif Moldovan. Crt. Vasile Doroga. -Cgr. cor. 524'62. - Oot. d. cor. too~
In Matre

Pc.

Ibafalu.

Jd Pr. O. Tlg. Tlf. Fu. = Hosszuaszo.

600
~ -11 13
l/ 15. LUNCA (Kiikiill6lonka). Parohie veche, i.t 1885 = S.
Arhangheli. t!t 1880. Lcfo. Matr. 1839. 1890. ~col. cuotid. 42.
co!. rep. 21. P. 00. tefan Lita. O. loan Mihaiu. C. Ioan
Verza. Crt. Ilie Bcil. ~ Cgr. cor. 368'56. - Oot. d. cor. 400'-.
In Matre

Pc.

Ibafalu.

Jd. Pr. O. Tlg. Tlf. Pu.

Hosszuaszo'.

In Matre
575
- 711 13
\.,.; 16. LUPU (Farkastelke). Parohie veche, i.t 1890 = S.
Arhangheli. 6. Lcfo. Matr. 1847. 1911. co!. cuotid. 60. co!.
rep. 30. P. 00. Nicolau Puianu. Cd. Ioan Falea. Crt. Nicolau
Puianu. ~ Cgr. cor. 463'34. ~ Oot. cd. cor. 600Jd. Pc. Pr. O. T!g Tlf. Ptt.

Baldzsfalva.

In Matre ~
831
80
- - -- -11 11
17. MNRADE (Monora, Oonnersmarkt). La Stupin
23, 5. Parohie vechie, i.t 1737 = Schimbarea la fa a O. N.
1. Hristos. 1865. Lcfo. Matr. 1849. 1890. Scol. cuotid. 36.
'
co!. rep. 6. P. 00. Ioan Handrea. Cd. Glzerasim
Marginean.
Crt. Vasilie Strofa. - Cgr. cor. 596'52. - Oot. cd. cor. 410'-.
coal conf. CA.
v

O. p. persoane :. n loc. Tlg. Tlf. O. p.

mrfuri

Jd. Pc. Pr. Pu.

Faldzsfa!va.

n Matre /\
412
-- 712
-il 5'7
V 18. MICSASA (Mikeszasza, Feigendorf). In gura viilor
11, 3; Valea podului 83, 6; In Lunci 33, 6. ParQhie veche, i.t
1872 = S. Martir George. e nchiriat. Lcfo. Matr. 1824.
1872. co!. cuotid. 107. co!. rep. 47. P. 00. Filip Docolin.
Cd. Ioan Biriiu. Crt. Nicolae Mrginean. ~ Cgr. cor. 286'64.
~ Oot. cd. cor. 600-. Scoal conf. CH.
Jd. Pr. ~ Hususu. Pc: = Ibafalu. T!g. Tlf. O. Pu. = n loc.
In Matre
O 1367 84
8 139
8 - - 3211 18

~--

______________
j)~'!'R!Q'!J-~~JULUI.
--------

61

---------~--

.V 19. MIHAL (Mihalczfalva). Parohie veche, i.t 1884 =


P. S. Treimi. 6 1865. Lcfo. Matr. 1854. 1892. Scol. cuodit.
106. co!. rep. 11. P. OD. George Pop. Cd. Iodn Barna. D.
Eliza Diinil. Crt. Petru Stinea. - Cgr. cor. 99448. - Dot.
cd. i d. cor. cte 1000-. coal conf. 00.
Pr. G. p. mrfuri --- Teiu. Jd. Pc. - Blaj. Tlg. Tlf. G. p. persoane
Fu. -

n loc.

GC.

In Matre ,:::::

1542

RC.

00.

CH.

CA.

U. B.

Is.jj Dist.
25~

13 1318

22

v 20. OBREJA (Obrazsa). La isvoare 29, 1. Parohie veche,


1804 = S. Arhangheli. 6 1860. Lcfo. Matr. 1827. 1860.
co!. cuotid. 43. co!. rep. 23. P. OD. Arftmon Blasian. Cd. Vasilie T!Jjescu. Crt. Trifan Lazar. -- Cgr. cor. 624'82. -- Dot.
cd. cor. 316-.

i.t

G. p. persoane - Cisteiu. Tlg. Pr. G. p. mrfuri Blaj. Tlf. Pu. - ilfihdlifalva.

In Matre
v 21.

553

75

Teiu.

Pc. Jd. -

5/l 11

OHABA-DE-SECA

(Szekasszabadja). Parohie infiinS. Arhangheli. 1908. Lcfo. M<1tr. 1851.


'
~col. cuotid. 21. co!. rep. 4. Ap. OD. Ioan Betecuiu. C. Vasile
Popa. Crt. Zaharie Cata/ina.- Cgr. cor. 545'80.- coal conf. 00.

tat la a. 1809,

Tlg. Tlf. -

Mihal.

In Matre .:::

v 22.

211

G. Jd. Pc. Pr. -- Blaj. Pu. -

5 1459

Berve.

-1121

ROIA-DE-SECA

(Szekasveresegyhaza). Coarca 9,
1903 = S. Nicolae .. 6 1885. Lcfo. Matr.
1817. 1882. Scol. cuotid. 96. Scol. rep. 3. P. OD. Ioan Deac.
D. Ioan O. De1;1ian si
Blaga. C. Simion Sptcean. Crt.
, Maxim
.
Petru Burnete. - Cgr. cor. 723'96. - Dot. d. cor. 900'-.
2'8; parohie veche,

i.t

Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. --- Blaj. Pu. -

In Matre

1143

Pdkafalva.

18

V 23. SPTAC (Szaszpatak). Parohie


Arhangheli. 6 1830. Lcfo. Matr. 1833. a
3col. rep. 17. P. OD. Dionisiu Ve/icea.
Absolon Aran. Crt. Leon Zdrenghea. --Dot. cd. 600 -Tlg. Tlf O. Jd. Pc Pr. Pu. = Naldzsfalva.
In Matre
471

-- --

15//18

veche, i.t 1809 = S.


1860. co!. cuotid. 42.
Cd. vacant. C. int~.
Cgr. cor. 438'52. --

--

-115'7

'--' 24. OROTIN (Sorostely, Schorsten). Dealul orotinului


55, 2'2; Sedinca 135, 5. Parohie veche, i.t 1905 = S. Arhan-

62

==~~ISTRICTl]L BLAjULUI.=-======~-~~-

gheli. 1901. Lcfo. Matr. 1824. a 1892. col. cuotid. 105. co!.
rep. 36. Ap. OD. Valer P. Maior. D. Teodor iglariu. C. Ioan
Tomua I/ea i Nicolae Bian. Crt. Ioan Tomua 1. George. -Cgr. cor. 407'90. - Dot. d. cor. 1500'--. coal CA. i @.
Pc. Pr.

Blaj. Jd.

= Vizocna. Tlg. Tlf. O.

--

Micsasa.

Pu. = Szdsz-

csandd.

In Matre 6

GC.

RC.

1105

10

00. CH.

CA.

46 401

U. B.

Is.I:Oist.
11

- - 19,:25

./ 25. TIUR (TUr). Podina 7. 8; Srtur 22. 8; F/iteti 51


9; Pprad 74. 10. Parohie veche, t. 1780 = S. Arhangheli.
1888. Lcfo. Matr. 1824. 1888. Scol. cuotid. 91. Scol. rep.
28. P. OD. Ioan Pop Pcurariu. D. 'Nicolae Frfil. C.' George
Fgran. Crt. George Frfil. - Cgr. cor. 86358. Dot. d.
cor. 600.-. coal conf. RC.
'l'lg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. Pu. -

In Matre

1217 400

Baldzsfalva.

38

58

511 5

APU

(Csics6holdvilag, Abstdorf, Apesdorf). Parohie


la a. 1824. t. 1862 = S. Profet Ilie. Cas parohial
nchiriat. Lcfo. Matr. 1812.
1874. Scol. cuotid. 36 Scol. rep.
7. Ap. OD. Ioan Mrginean. D. Petru' Neme. C. Vasilie' Florea.
Crt. Ioan Moga Bltariu. - Cgr. cor. 43698. Dot. d. cor. 300-.
Scoal conf. CA.
J

26.

+O

convers

'

Jd. - Vizocna. Pc. Pr. - Blaj. G. Tlg. Tlf. Pu. -

In Matre

.= 6

550

186

3 442

~fikeszdsza.

-1116

t. 1783 = Intrrii n
a P. C. V. Maria. 1911. Lcfo. Matr. 1823. 1901.
Scol. cuotid. 56. Scol. rep. 10. P. OD. Victor Moldovan. D.
'
' A/dea. Crt. Ioan /lea /. Dumitru. - Cgr.
vacant.
C. Alexandru
cor. 522"92.
....- 27. VEZA (V eza). Parohie veche,

Biseric

Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. Pu. - baldzsjalva.

In Matre

523

'n districtul acesta sunt:


Parohii
Fiiii

Parohi.
Adm._ parohiali
Capelani
Cooperatori
Cateheti
'

27
2

20
7

DISTRICTUL CTINgl.

Parohii vacante .
colari: cuotidiani 1693, de rep. 479,
Suflete .
.
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
coale

"

"

63

laolalt

"
"

" lemn
nchiriate
de piatr (zid) .
" lemn .
nchiriate

1
2172
20,917

23
6
16
8
2

19

7. DISTRICTUL CTINEI.
Vice-protopop.
MO. D. IERONIM DNIL, parohul Ctinei.

Notar districtual.
MO. D. IOAN BOZAC, v.-prot. on. parohuiS mbotelecului.

Forul prot. de 1.

instan.

Ieronim Dnil, vice-protopopul Ctinei, preedinte.


Ioan Bozac. paroh n Smbotelec
asesor.
Constantin Rusu, adm. paroh. n rmaul mare. " .....
Simeon Pop, paroh n Noiu
"
Vasile Micu, paroh n Budatelec
"
Victor Turcu, paroh n opter, suplent
Laurian Vod, coop. par. Ormeniul de cmpie suplent
Emiliu Pop, paroh n Tuin, fise i defenzor matrimonial.

Senatul scolastic protopopesc.


Ieronim Dnil, v.-protop. Ctinei, preedinte.
Colceriu, paroh, v.-protop. em. n Dmb.
Andreiu Voda, v.-protop. onor., paroh n Ormeniul-decmpie.
Ioan Bozac, v.-protop. onor., paroh n Smbotelec.
Ioan Chiciudean, paroh n agul-mare.
Ilie Anca, nvtor penz. n Berchie.
Alexandru Oraur, cantor n Smbotelec.
Teodor Suciu, proprietar n Chiciud.
tefan

Vasile Ooron, econom n Dmb.


Arsinte Stupinean, econom n Uilacul-de-cmpie.
Nicodim Morar, econom n Silvaul-de-cmpie.
Vasile Dobra, econom n Balda.
Teodor Socaciu, econom n rmaul-mare.
Ioan Pop, paroh n Visuia.
suplent.
"
Ananie Stan, nvttor penz., Lumperd.

Izidor Berbecar, econom n Chibulcut.

"

Biblioteca
Bibliotecar:

districtual.

lipsete.

Fondul tractual.
Cassar: lipseste.

'

Parohiile.

Parohiile din acest district se afl toate pe teritorii/ comitatitlui Cojocnei (Kolozsvdrmegye).

1. BALDA (Bald). Parohie veche, i.t 1883 = S. Arhangheli.


6 1889. Lcfo. Matr. 1838. ~col. cuotid. 72. co!. rep. 27. Ap.
OD. Ioan Crnaiu. C. Jacob Baldean. Crt. Darie Moldovan.
- Cgr. cor. 400'78.
Jd. Pc. -

Mociu (M6cs). Pr. - ermaul-mare. Tlg. Tlf. O. Pu. = n loc.


OC. RC.
00. CH.
CA.
U. B. ls.[l Dist.

n Matre

592

24

58

10-

14j 18

2. BUDATELEC (Budatelke). Parohie veche, t:t 1795 =


S. Arhangheli. 6 1882. Lcfo. Matr. 1850. 1910. co!. cuotid.
127. co!. rep. 51. P. 00. Vasiliu Micu. D. Oeorgiu Ceiu. C.
Vasiliu Faur. Crt. Vasiliu Filip. - Cgr. cor. 890'32. - Dot.
d. cor. 800'Jd. Pc. - Mociu (M6cs). Pr. = ermaul-mare. O. p. persoane n loc. Tlg. Tlf. O. p. mrfuri, Pu. ~= Nrrgyczegbudatelke.

In Matre

1119

32

31

11[[14

3. CMRAUL-DEERT(Pusztakamaras). Parohie veche,


1900 = S. Arhangheli. t!t 1903. Lcfo. Matr. 1838. Scol. cuotid.
71. co!. rep. 28. P. 00. Traian Hdrean. Cct.' vacant. C.
Nicolae Mihalce. Crt. Indreiu Mrin. - Cgr. cor. 441'98. Dot. cd. cor. 360- Scoal
conf. CH.
,

t:t

O. p. mrfuri - ermel. Jd. Pc


O. p. persoane, Pu. = Nagysdrmds.

In Matre O

764

10

Mociu (M6cs). Tlg. Tlf. Pr.

352

24:1 11

DIStRICTUL CTINEI.

65

=~===-~~-===-==--=--=-======~

4. CTINA (Katona). Parohie veche,~ = S. Arhangheli.


tit 1867. Lcfo. Matr. 1807. 1902. co!. cuotid. 234. co!. rep.
81. P. MO. D. Ieronim Dnil, vice-protopopul districtual. D.
Filip Lupea. C. ioan Breian. Crt. Toader Haja. - Cgr. cor.
689'22. - Dot. d. cor. 1000-. coal conf. RC. i CH.
Tlg. G. = ermel. Jd. Pc. ~ Mociu (M6cs). l'r. = ermaul-mare.
Tlf. Pu. -- n loc.
GC.
RC
GO
CH
CA.
U. B. Is.jj Dist.
In Matre
[J 1422 257
102
53\131

1,

In filie:
Geaca (Gyeke). 8

dl

565

7
5. CHIBULCUT (Mezokobolkut). Parohie nfiinat la a. 1807,
~ 1909 = S. Arhangheli. 6 1893. Lcfo. Matr. 1836. Scol.
'
cuotid. 45. Scol. rep. 18. Ap. 00. Nonic Rusu. C. Isaia Rusu.
Crt. Gavril Rusu. -- Cgr. cor. 26094. - @,
Tlg. G. p. persoane - Chiciud. G p. mrfuri - Snmihaiul de Cmpie.
Jd. Pc. = Teaca. Pr. Tlf. Pu. = frfezf!o'rme'ttyes.

In Matre O

360

543

13il 2fi

6. CHICIUD (Mezokecsed). Parohie veche, i.t 1903 = S.


Arhangheli. 6 renov. la a. 1875. Lcfo. Matr. 1823. 1910. co!.
cuotid. 65. co!. rep. 23. P. 00. Valeriu /. Rusu. D. Pompei
lJemian. C. Simeon Mureian. Crt. Ioan Moldovan. 1. Mihail.
- Cgr. cor. 613'--. -- Dot. d. cor. 600-.
Tlg. Tlf. G. p. persoane - n loc. Jd. l'c. - Teaca. Pr. = Ormeni.
G. p.

mrfuri

Pu. -

In Matre

"11ezojzmtmiltdly.

736

1011 22

7. CISTELEC (Csehtelke). Parohie veche, ~ = S. Arhangheli. tit 1873. Lcfo. Matr. 1837. 1875. co!. cuotid. 45.
co!. rep. 13. Ap. 00. Cornel Popa. Cd. Gedeon Hdrean. Crt.
Traian Pop. - Cgr. cor. 564'72. - Dot. cd. cor. 384Jd. Pc. Bdld

In Matre

Mociu (M6cs). Pr. --

651

ermaul-mare.

Tlg. Tlf. G. Pu. -

15

22!1 19

8. DMB (Mezodomb). Parohie veche, ~ 1602 S. Arhangheli. 6 1830. Lcfo. Matr. 1850. Et 1874. co!. cuotid. 73.
co!. rep. 25. P. MO. D. tefan Colceriu, vice-protopop onorar.
D. Ioan Rusu. C. Solomon Rusu. Crt. Petru Purcariu. - Cgr.
cor. 800'04. - Dot. d. cor. 1000-.
Tlg. G. - ermel. Jd. Pc. -- Mociu (Mocs). Pr. Tlf. Pu.
Uzdiszentpiter.

In Matre

895

22

ermaul-mare.

7-

2411 17'9
5

DISTRICTUL

66

c.TU~EI.

9. FlSCUT (Ftizkut). Parohie nfiinat la a. 1788. fE1. 1788


S. Arhangheli. 6 1857. Lcfo. Matr. 1824. Scol. cuotid. 70;
co!. rep. 37. P. 00. Lazar Stupinean. C. Teodor Oltean. Crt.
Teodor Hossu. l. Petrea; - Cgr. cor. 348'26.

Jd. Pc.

Teaca. Pr. Ormeniul de Cmpie. T!g. T!f. O. Pu.

== Me~

ioszentmihdly _

lil Matre

OC.

RC.

650

00.

CH.

U. B-

CA.

24

Is.ll bist.

19 22'7

. 10. LUMPERD (Lomperd). Parohie veche, fE1. 1910 = S.


6 1898. Lcfo. Matr. 1824. Scol.
cuotid. 67. Scol.
,
,
rep. 35. P. 00. Basiliu Caliani. C. Ioan Oltean. Crt. Teodor
Marica. - Cgr. cor. 371'74.
Arh~mgheli.

. . Jd. Pc. -

Teaca. Pr. --

Ormeniul-de-cmpie.

Tlg. Tlf. O. Pu. -

M ezlfszentmikdly.

. In Matre

466

611 17

11. NOIU (Novoly). Parohie veche, fE1. S. Arhangheli.


6 1873. Lcfo. Matr. 1839. e 1898. co!. cuotid. 70. co!. rep.
30. P. 00. Simion Pop. O. vacant. C. Ioan Buzan. Crt. Vasile
Hulpe. - Cgr. cor. 518'26. - Oot. d. cor. 300.T\g. O. - Balda. Tlf. Pr. Pu. = Nagysdrmds.

620

In Matre

Cmraul-deert.

Jd. Pc.

Mociu (M6cs).

3--

10

21116

12. ORMENIUL-DE-CMPIE (Mezoormenyes). Parohie


veche, fE1. 1673 = Adormirii P. C. V. Maria. 1908. Lcfo.
cuotid. 62. Scol.
rep. 21. P. MO. O.
Matr. 1827. 1903. Scol.
,
,
Andreiu Vod, vice-protopop onorar. Cpr. 00. Laurtan Vod.
O. tefan Nilca. C. Gavril Chean. Crt. Ioan Blaga. - Cgr.
cor. 463'48. - Oot. d. cor. 100 ---- @.
O. ="

ermel.

In Matre

Jd. Pc. = Teaca. Tlg. Tlf. Pr. l'u.

1022

20

125

n loc.

51 --

60,,25'5

13. PLATCA (Magyarpalatka). Parohie veche. fE1. 1897


1870. co!.
cuotid. 47. col. rep. 16. Ap. 00. Iosif Pop. Cd. Vaszle Ciotlo.
Crt. Ioan Olariu. - Cgr. cor. 500'98. - Oot. cd. cor. 414. Scoal conf. CH.

= S. Arhangheli. 1879. Lcfo. Matr. 1834.

'

O.

Apahida. Tlg. Jd. l'c. Pr. - Mociu (M6cs). Tlf. Pu.

In Matre O

888

400-

n loc.

1511 16'1

14. PETEA (Magyarpete). Parohie veche, fE1. 1884


Arhangheli. 6 1869. Lcfo. Matr. 1826. co!. cuotid. 38.

S.

co!.

tJISTRICTUL cTINEI.

=~~

rep. 18. Ap. OD. Vasile Bungrdean. C. Andreiu


Rotariu. Crt. Darie M ndrusc. - Cgr. cor. 345'24.
,

Tlg. Tlf. Jd. Pc Pr.

c-_

Mociu (M6cs). O.

ermel.

Chereche

Pu.

~~

Ma

gyarpalatka,

CH. CA U. B. !soli Dist.


OC RC. 00
-~
81 12
In Matre
276
2
In Filie
Legiu (Legen), fa = C. Paraschiva. Matr. 1826. e.
col. cuotid. 51. col. rep. 13. D. vacant. C. Vasile Cioanc.
Crt. Isail Vereshezan.
35o
16 20 57
8 2-s

r-:

15. SMBOTELEC (Mezoszombattelke). Parohie veche,


1902 = S. George. 6. Lcfo. Matr. 1828. 1906. :;:col.
cuotid; 63. col. rep. 32. P. MO. D. Ioan Bozac, vice-protopop
onorar. Cd. Iuliu German. Crt. Alexandru Mocian. __:._ Cgr. cor.
544'34. - Dot. cd. cor. 600'-

i.t

0. --

ermel.

Pr. -

~~-

ermaul-mare.

Tlg. Tlf. Jd l'r. Pu.

Mociu

=
o

In Matre

741

18

--,-- . 711 7

16. SNMIHAIUL-DE-CMPIE (Mezoszentmihly). Parohie veche. fa 1850 = S. Arhangheli. 6 1906. Lcfo. Matr.
1824. col. cuotid. 143. col. rep. 48. Ap. OD. Constantin Pop.
C. Ioan Manecan i Ioan Boariu. Crt. Toader Muscariu. - Cgr.
cor. 347'02. - @.
Jd. Pc. = Teaca. Pro o=

Ormeniul-de-cmpie.

Tlg. Tlf. 0. Pu. =

n loc.

In Matre

951

45

- -- '22'tl27

17. SILIVAUL-DE-CMPIE (Mezoszilvas). Parohie nla a: 1662, fa 1662 = C. Paraschiva. 6 1887. Lcfo.
Matr. 1850. e 1870. Scol. cuotid. 224. Scol. rep. 65. Ap. OD.
' Ioan German. Crt.
Alexandru Lupan. D. 'Ioan Hran. C. int.

fiinat

Irimie

Cmran.

O. --

- Cgr cor. 1053'70. - Dot. d. cor. 600'-

ermel.

In Matre

Jd. Pc. -- Teaca. Tlg. Tlf. Pr. Pu.

1572

10

@.

Mezt!O'nninyes.

72

1QI 14

18. ERMAUL-MARE (Nagysarmas). Parohie veche. ~


renov. la a 1812 = S. Arhangheli. cit 1908. Lcfo. Matr. 1833.
1904. col. cuotid. 49. Scol. rep. 11. Ap. 00. Constantin
Rusu. Cd. Nicolae Grecu. Crt: Todor Socaciu. - Cgr. cor. 437'32.
-- Dot. cd. cor. 800-. @
Jd. Pc.

In Matre

Mociu (M6cs). Tig. Tlf. O. Pr. Puo -

DX

723

35

1292

n loc.

3Wl4'2
5*' .

biSTRICTUL CTINEI.

19. ERMEL (Kissarmas). Parohie veche, Th:t 1787 =


S. Arhangheli. tit 1911. Lcfo. Matr. 1849. 1901. Scol. cuotid.
' Cristian.
61. col. rep. 8. P. OD. Gavril Hintea. Cd. Nicolae
Crt. Tnasie Raiu. - Cgr. cor. 640'60. - Dot. cd. cor. 600Jd. Pc.-- Mociu (M6cs). Pr.- ermaul-mare. Tlg. Tlf. O. Pu. ~n loc.
OC.
RC. 00. CH. CA.
U. B.
Is.1 Dist.
1

n Matre

686

33

62 )2'3
11

OPTERIU

20.

(Septer). Parohie veche, Th:t 1900 =Adormirii P. C. V. Maria. 6 1880. Lcfo. Matr. 1824. e 1865. col.
cuotid. 80. col. rep. 12. P. OD. Victor Turcu. D Romul Mo.dovan. C. Iacob Popian. Crt. Mihail Pop. -- Cgr. cor. 457'66.
- Dot. d. cor. 500-- @.
O.

ermel.

In Matre

Jd. Pc.

941

Teaca. Tlg. Tlf. Pr. f'u.

19

60

MezOO'rmillyes.

5 -

151\22'7

21. AOUL-MARE (Nagyczeg). Parohie nfiinat la a. 1783.


1783 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1826. e 1890. col.
cuotid. 65. col. rep. 28. P. OD. Ioan Clziciudean. C. i Crt.
Ioan Cergedean. - Cgr. cor. 39736.

ftt

Jd. Pc. - Mociu (M6cs). Pr. =


Nagyczegbudatelke.

In Matre

581

12

ermaul-mare.

40

T!g. Tlf. O. Fu.

1611 7

22. GOR (Kisczeg). Parohie veche. Th:t 1699 = S. Arhangheli. 6 1891. Lcfo. Matr. 1825. e 1850. necorsp. co!.
cuotid. 32. Scol. rep. 11. Ap. OD. Octavian Florian. D. vacant.
C. Pavel M~ldovan. i Augustin Ursuiu. Crt. Vasiliu Rus. Cgr. cor. 316'-- Dot. d. cor. 264Tlf. Pr. -

ermaul-mare.

Jd. Pc. Mociu (M6cs). Tlg. O. Pu.

Kissdrmds.

In Matre

435

10.

36

- 3911 97

23. TUIN (Tuson). Parohie veche. Th:t 1818 = S. Arhangheli. 6 1889. Lcfo. Matr. 1824. 1910. col. cuotid. 69.
Scol. rep. 28. P. OD. Emiliu Pop. Cd. Alexandru Toma. Crt.
'
zaharie
Oltean. - Cgr. cor. 622'20. - Dot. cd. cor. 600-.
~coal conf. CH.
O. p. persoane. Pr. - ermaul-mare. Tlg. O. p.
jd. Pc. - Mociu (M6cs). Tlf Fu. = Uzdiszentpeter.

In Matre O

658

mrfuri.

2 156

ermel.

141122'7

24. UILACUL-DE-CMPIE (Mez5ujlak). Parohie veche. Th:t


1663

S. Arhangheli. 6 1895. Lcfo Matr. 1852.

e 1872.

col.

DISTRICTUL C TINE!.
o_----=+.-:::-::...--;:-::;-.~-::_-

69

~-----:.::.-c~-o_:-=----_

cuotid. 65. col. rep. 24. Ap. 00. Constantin Costin. D. Alesiu
Rusu. C. Alexandru Negrua. Crt. Dnil imon. -- Cgr. cor.
345'26. - Dot. d. cor. 600 -- @.
Tlf. - opteriu. O -- Sn-Mihaiul-de-cmpie. Jd. Pc. - Teaca. Tlg.
Pr. Pu. = !vlezo1Ynninyes.
OC.
RC. 00.
CH.
CA. U. B. Is.\1 Dist.

969

In Matre O

66

-- -- 18 20

25. VISUIA (Viszolya). Parohie veche. 1k 1908. = S Arhangheli. Lcfo. Matr. 1834. A 1911. co!. cuotid. 56. co!. rep.
14. P. 00. Ioan Pop: D. vacant. C. Iosif Pop. Crt. Isail
Hutini. - Cgr. cor. 413'78 - Dot. d. cor. 600'0. p.

mrfuri.

niul-de-cmpie.

n Matre

- Nagyczegbudatelke. Jd. Pc. -- Teaca. Pr. Tlg. Tlf. G. p. persoane. Pu. = Mezokecsed.

841

13-

Orme-

q116

n districtul acesta sunt:


Parohii
Fiiii
Parohi
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .
Cateheti
Parohii' vacante
Scolari: cuotidiani 2044, de rep. 717,
'
Suflete
.
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn .
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
".lemn
"
"
nchiriate
Scoale de piatr (zid) .
' "
" lemn
nchiriate

"

25
2

15
10

laolalt

2761
19,917
3
23
7

16

11
8

70

DISTRICTUL CICHINDEALULUI.

8. DISTRICTUL CICHINDEALULUI.
Vice-protopop.
MO. D. SIMEON MOLDOVAN, parohul

Noului-ssesc.

Notar districtual.
00. IOAN SARA, parohul

Vurprului.

'
Forul protopopesc de 1.

.instan .

Simeon Moldovan, v.-protopopul Cichindealului, preedinte.


Galacteon Vas, paroh n Oaia-sseasc.
Ioan ara, paroh n Vurpr.
Ioan Tat, paroh n Nucet.
Nicolae Pinciu, paroh n Hosman.
Toma Oprean, adm. pai' Cichindeal, fise i defensor substitut.

Senatul scolastic protopopesc.


Nu e constituit.

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: Toma Oprean, adm. paroh. n Cichindeal.

Fondul tractual
lipsete.

Parohiile.
Parohiile din acest district se afla pe teritorul comitatului
Sibiiu (Szeben v.-m.), afar de Colun l Ginari, cari se afl
n comitatul Fgra (Fagaras) i de Toarcla i omrtin, cari
se afla n comitatul Trnavei-mari (Nagy-Kilkilllo).
1. ALINA (Alczina, Altzen). Parohie nfiinat la a. 1851.
1866 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1881. co!. cuotid. 9.
co!. rep. 2. Ap. 00. Nicolau Brsan. C. Ioan Brsan. Crt.
Ioan Brsan. -- Cgr. cor. 168'58. - Scoal conf. GO. si CA.
G. - n loc. Pc.
Sibiiu. Jd. Pr. Tlg. ' Tlf. Pu = Ujegyhdz. '

t..

GC.

In Matre .:!:

174

RC.

GO.

7 1196

CH.

CA.

814

U. B.

2. BENDORF (Bendorf, Bagendorf). Parohie

a.

1840,

t..

1841

= S.

ls.fl Dist.

2q 20
1

nfiinat

la
Nicolae. Lcfo, Matr. 1891. co!. cuotid

71

DISTRICTUL CICHINDEALULUL

17. co!. rep. 5. P. 00. Ioan Popiiu. C. Ioan Nistor, Crt. Dumitru Duca. - Cgr. cor. 185'12. - coal conf. GO.
Pc. - Sibiiu. O. Tlf. - n loc. Jd Pr. Tlg. - Pu. = Ujegyhdza.
OC.
RC. 00. CH. CA.
U. B.
ls.\1 Dist.

In Matre

160

-- 510

--

-22

3. CICHINDEAL (Czikendal, Ziegenthal). Parohie veche,


'- 1830 = S. Apostoli Petru i Pavel. tit 1901. Lcfo. Matr.
1833. co!. cuotid. 25. co!. rep. 7. Ap. 00. Toma Oprean. C.
lipsete. Crt. Ioachim Morariu. Cgr. cor. 237'12. - coal
conf. GO.

Sibiiu. Jd. Pr. Tlg. Pu. = Ujer;yhdz.

O. - Marpod. Tlf. - n loc. Pc.


~

In Matre

203

375

-::20

1838 = P. V. Vergur Maria. Lcfo. Matr. 1824. Scol. cuotid. 23. Scol. rep. 9. Ap.
00. Nicolae Giurca. C. Nicola~ Ticaciu. Crt. Nfcolae Barbu.Cgr. cor. 86'14. coal conf. comun cu 00.
.

4. COLUN (Kolun). Parohie vechie,

Pu.

Jd. Pc.

Fgra.

Pr.

Arpaul

Jk

de jos. Tlf.

Scoreiu. O. Tlg.

Alsbpontmbdk.

In Matr. ~

178

5 287

21121

5. OAIA SSEASC (Oolmny, Thalheim). Parohie vechie,

1k 1863

-= N. Nicolae. 1908. Lcfo. Matr. 1858. col. cuotid.


24. co!. rep. 13. P. 00. Oalacteon Vasu. C. Nicolau Lisan.
Crt. Simion Ritivoiu. - Cgr. cor. 177'34. - Scoal conf. CA.
Jd. Pc. l'r. Tlg.

In Matre .6.

Sibiiu. O. -

Caol.

236

Tlf. Pu -' n loc.

274

-Il 4

6. FOFELDEA (Fofeld, Hochfeid). Parohie nfiinat la a.


1733, '- 1846 = S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1827. co!. coutid. 11.
co!. rep. 2. P. 00. Ioan Coma. C. Toma Chirtop. Crt. Ioan
Morariu. - Cgr. cor. 125"86. - coal conf. GO.
Pc. - Sibiiu. Tlf.- n loc. O.

In Matre ~

91

Hosman. Jd. Pr. Tlg. Pu. -

900

Ujegyhdz.

3JI18

7. GINARI (Olahtyukos). Parohie nfiinat la a. 1829,


'- 1886 = Cuvioasei Paraschive. tit 1875. Lcfo. Matr. 1833.
co!. cuotid. 15. co!. rep. 6. Ap. 00. Aurel Oprean. C. Ioan
Oprean. Crt. Ioan O. Coma. - Cgr. cor. 218"40.
Jd. Pc. -

In Matre ~

fa

Fgra.

Tlf. -

185

Noul-romn. Pr. O. Tlg. Pu. - Alsdarpds.

120

-1130

8 GLIMBOACA (Giimboka, Huhnerbach). Parohie veche,


= S. Nicolae, Lcfo. Matr, 1840. Ap. OD. Ioan Msariu,

1810.

C. Iosif Vlad. Crt Simion Vlad. conf. 00.

Cgr. cor. 56'40. -

Scoal

'

Pc. Sibiiu. Jd. Pr. - Nocrich. Tlf.


n loc. G. Tlg. Pu. = ,llsoporumbdk.
GC. RC.. GO. CH. CA. U. B. Is.j'i Dist.

n Matre :::.

- --

-- 480

--1~5

9. HOSMAN (Holczmany, I-lolczmengen). Parohie nfiinla a. 1829, i.t 1875 = Cuv. Paraschive. Lcfo. Matr. 1812.
1904. Scol. cuotid. 47. Scol. rep. 15. P. 00. Nicolae Pinciu.
'
'
D. Ioan Pampu.
C. i Crt. Nicolae
Vasile.- Cgr. cor. 274'- Dot.
d. cor. 200- Scoal conf. RC. CA.

at

Pc.

n Matre

Si!Jiiu. G. Tlf. -

+.::.L:i

291

n loc Jd. Pr. Tlg. Pu.

53 203

ujegyhdz.

484

3il13

10. ILIMBAV (IIlembak, Eulenbach). Parohie veche, fEr


1852 = Buneivestiri. tit (nelocuibil). Lcfo. Matr. 1848. ~col.
cuotid. 10. co!. rep. 6. Ap. inter. 00. Aurel Oprean din Gainarz: C. Moise Lazaroie. Crt. Teodosie Hordobeiu. -- Cgr. cor.
164'52- coal conf. 00.
Pc. - Sibiiu. G.

Marpod. Tlf. --n loc. Jd. Pr. Tlg.

Pu. = uje.;yhdz.

In Matre .::.
164 - 460
In Fiiii:
Nocrich (Ujegyhaz, Leschkirch)
4 31 507
19 688
Marpod (Marpod)
12
3 275
-- 1325

_: 121
1

18!to
i
5 2
1

1
1

11. NOUL-SSESC (Szaszujfalu, Neudorf). Valea lung


15, 3. Parohie convers la a. 1833, t. 1909 = S. Nicolae. 1896.
Lcfo. Matr. 1812. coala se tine n casele parohiale. Scol. cuotid.
'
70. co!. rep. 31. P. MO. D.' Simeon Moldovan, vice-protopopul
districtului. D. Ioan Dragomir. C. Ioan Dragomir. Crt. Simeon
Braicu. -- Cgr. cor. 504'36. -- Dot. d. cor. 200 - Scoal conf. CA.

Jd. Pc. Pr. Tlg.


Dolmdny.

In Matre L:i

Sibiiu. G.

720

= Roia-sseasc.. Tlf
2

415

n loc. l'u.

-li74'5

12. NUCET (Szentjanoshegy, johannisberg). Prieni 15, 2.


Parohie veche, fEr 1863 = Cuv. Paraschive. Lcfo. Matr. 1823.
coal comun cu 00. col. cuotid. 25. co!. rep. 7. P. OD.
Ioan Tat. C. Vasile Voica. Crt. Ioan Rociu. - Cgr. cor. 276'80.
- Dot. d. cor. 801\:.

Sibiiu. Jd. Pr.

Nocrich. G. Tlg. Tlf. Pu. = Hortobdgyf"lva.

DISTRICTUL CICHINDEALULUI.

73

===

n Matre .::::.
n filie:
Cornel

OC.

RC.

00.

251

--

507

CH.

CA.

U. 8.

''+~''
.1

(Hortobagyfalva, Harbachsdorf)

li 3

13. ROIA-SSEASC (Szaszveresmart, Rothberg). Parohie


nfiinat la a. 1876. i.t 1884 = Ss. Apostoli Petru i Pavel.
Lcfo. Matr. 1883. co!. cuotid. 33. ~col. rep. 10. Ap. 00. Iosif
Popoviciu. C. i Crt. Adam Moldovan. - Cgr. cor. 51"46. -coal conf. GO. CA.
Jd. Pc Pr.

In Matre ::: 6

Sibiiu. O. Tlg Tlf

238

----'--

377

n loc. Pu.

Dolmdny.

-i

450

14. SCDATE (Szakadat). Parohie veche, .t 1753 =


Preasntei Treimi. Lcfo. Matr. 1824. co!. cuotid. 18. co!. rep. 7.
Ap. 00. 10an Dragomir. C. Ioan Radu. Crt. Toma Alman. Cgr. cor. 454"60. - Scoal conf. GO. si rn.
' -- Nocrich. O. Tlg.
'
l'c. - Sibiiu. Jd. Pr.
-- Felek (Avrig). 'l'lf. n loc. l'u. -- Hortobdgy(alva.

In Matre.:: 6

253

896

---

115

-1118

15. SSU (Szaszahuz, Sachsenhausen). Parohie nfiinla a. 1814, fa 1827 = P. C. V Maria. Lcfo. Matr. 1829.
co!. cuotid. 5. co!. rep 2. Ap. interimat 00. Georglll Gugel,
din omrtin. C i Crt Chirion Serban. - Cgr. cor. 3820. Scoal conf. GO.
at

'

Pc. -- Sibiiu. O. -

Arpaul-de-jos.

Tlf. - n loc. jd. Pr. Tlg. l'u.

=~

Ujegyhdz.

--122
,,

In Matre .::
105
830
In filie
Chirpr (Ktirpod, Kirchberg).

li1i

il 6

16. OMRTIN (Martonhegy, Martinsberg). Parohie infiintat

la a. 1884, A- 1888 = S. Arhidiacon Stefan. Lcfo. Matr.


lE
'
cuotid. 2 co!. rcp. 1. Ap. 00. Georgiu Gergel.
C. i Crt. Florea Rusu. ~ Cgr. cor. 105"72. - coal conf.
GO. si CA.
' - Sighioara. Jd. Pr. Tlg.
l'c.
Cincul-mare. O. ~ Arpaul-dc-jos.
'

1885.

l'u.

co!.

n loc.

n Matre .::::. 6

25

386

--

760

--!33

17. TOARCLA (Prazsmar, Tarteln). Parohie veche, iRt isw


C. V. Maria. Lcfo. Matr. 1811. 1901. Scol.
cuotid. 42. co!. rep. 7. Ap. OD. Ioan Gergel. O. Nicohze Vlad.

=-= Adormirii P.

74

DISTRICTUL CICHINDEALULUJ.

C. George Pascu. Crt. Ioan Pascu. - Cgr. cor. 108'08. - Dot.


d. cor. 100-. Scoal conf. CA.
Pc. - Sighioara. O. - Smbta-de-jos. Jd. Pr. Tlg. Tlf. Pu. =
Nagysid.
OC.

RC.

In Ma tre .:!: !::::. 392


In Filie:
Bruiu (Brulya, Braller).

00

CH.

CA

132

385

U. B.

Is. Dist.

-40
4

18. VURPR (Vurpod, Burgberg). Pajiti 11. 6. Parohie


vechie, fa = S. Apostoli Petru i Pavel. tit 1895. Lcfo. Matr.
1827. 1910. col. cuotid. 62. co!. rep. 33. P. 00. Ioan ara.
D. Ioan Cetean. C. Ioan Bugner. Crt. Valeriu Deac. - Cgr.
cor. 538'64. - coal conf. 00. i CA.
Pc. - Sibiiu. O. Tlf. - n loc. Jd. Pr. Tlg. Pti.

In Matre .::!:.!::::.

510

7 624

Ujegy!tdz.

801

7ll10

n districtul acesta sunt:


18

Parohii .
Fiiii
Parohi .
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .

5
7

Catehei

Parohii vacante
colari: cuotidiani 438, de rep. 153,
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
coale

"

,,

" lemn
nchiriate
de piatr (zid) .
" lemn .
nchiriate

laolalt

3
591
4201
10
8
5

"
"

-~~--

DISTRICTUL CLUjU~L~U~l.=======~75

-g. DISTRICTUL CLUJULUI ..


Protopop.
PO. O. OR. ELIE OIANU, parohul Clujului.

Notar districtual.
MO. O. IOAN MIHALCA v.-prot. on. parohul

Forul protopopesc de 1.

Aghireului.

instan.

Or. Elie Oianu, protopopul Clujului, preedinte.


Ioan Mihalca, v.-prot. on. paroh n Aghire, notar.
Ioan Ramonan, paroh n Grbul-ung fise.
Valeriu Pop, adm par. n Cluj-Mntur, defensor.
asesor.
Eliseu Moga, paroh n Apahiha
Emil O. Mcelar, paroh n Totelec
"
Vasiliu :;iuteu, paroh n Gilu,
suplent.
Beniamin Rusu, adm. par. n Suceag "

Senatul scolastic protopopesc.


Or. Elie Oianu, protopopul Clujului, presedinte.
' asesor.
Augustin Cosma, paroh n Feiurd
Ioan Ramonan, paroh n Grbul-ung.
"
Eliseu Moga, paroh n Apahida
"
Vasiliu Hossu, jude de curie n pens. Cluj,
"
Ladislau Papp, asesor la sedria orf. n pens. "
Or. Cassiu Maniu, advocat n Cluj,
"
Nicolae Maier, nvttor
n
Gilu,
,
"
Filip Prvu, nvtor n Mcicaul-ung.
"
~tefan Pop,
"
" Feleac,
"
Bibliot~ca districtual.

Bibliotecar: Petru S. Simu, capelan 1. n Cluj.

Fondul tractual.
Cassar: Valeriu Pop, adm. parohial al

Cluj-Mnturului.

Parohiile.
Parohiile din acest district se afl toate pe terttorut
mitatului Cluj (Kotozsvdrmegye),
.

ro~

1. AGHIRE (Egeres). Parohie veche, t. 1890 = S. Arhangheli. tit 1875. Lcfo. Matr. 1819. 1896. co!. cuotid. 73.
co!. rep. 22. P. MO. O. Ioan Mihalca vpp. on. Cd. Alexandru
Mndru. Crt. Vasiliu Lucua. -- Cgr. cor. 58394.- Oot. cd. cor.
1000- Asi! si
, fiJ.
Jd Pc. = Cluj. Pr. = Nadasmenti (Cluj). G. p. persoane - Jegenyegyogyfiirdo. Tlg. Tlf. G. p. mrfuri. Pu. = n lvc.

GC.

RC.

GO.

833

69

CH.

CA.

U. B.

ls.ll Dist.

319

142 31

594

5 6

245

383
( Oyero-Vsarhe ly ).
354 530
Leghia Qegenye).
379

2 4

ln Matre C
In Fiiii :
Bgara

(Bogartelke).
14

Dorol (Ndasdar6cz).

!nuc (Inaktelke).
Oorheiu

4 5
5 4

2. APAHIDA (Apahida). Melegvolgy 68, 3. Parohie nfiinla a. 1877. 1 1892 = S. Apostoli Petru si Pavel. Lcfo.
'
Matr.
1877. col. cuotid. 60. co!. rep. 16. P. 00.' Eliseu Moga.
C. Vasile Chiorean. Crt. Simion Desmirean. - Cgr. cor. 124"32.
coal conf. 00. i @.
tat

Jd. Pc. Pr. -

Cluj. Tlg. TJf. G. Pu

n loc.

In Matre ~ )( 699
38 560
18
In Filie:
P. S.-Miclu Szamosszentmikl6s).
150
90

4-

3. ARDEOVA (Erdofalva) Patohie nfiinat la a. 1767,


Inlarea O. N. Isus Hristos. 6 1850. Lcfo. Matr. 1826.
co!. cuotid. 43. co!. rep. 25. Ap. 00. Ioan Lehene. C. Petru
Dan. Crt. Petru Saiti. - Cgr. cor. 12626.

fM =

Tlg. Tlf. G. Jd.Pc. Pr. B.-Huedin. Pu. - i~fag;argyerifmonostor.

In Matre

310

n fiiii:
Mntilrul

51!50
1

romn (Felsogyeromonostor).
12 21 t5oo 566
1

73:1 og

Mnturul

unguresc (Magyargyer5monostor).
OC.

RC. 00.

CH.

19 260 1202
4
Bica romn (Kalotabikal) ..
5
627
Vlcu (Magyarvalk6).
38 102 1219 654

CA.

U. _B.

\Dist.
Js.1

11 o9
2

94~

11

1'5

ARGHI (Argyas). Parohie nfiinat la a. 1816, ~ 1844


Apostol Petru i Pavel. Lcfo. Matr. 1815. co!. cuotid. 34.
co!. rep. 10. P. OD. Gregoriu Lehene. C. Ioan Dan. Crt. Teodor
Hulpoiu. - Cgr. cor. 166'40.

= S.

4.

O. --

Aghire.

In Matre

Jd. Pc. Pr. -

285

Hida. Tlg. Tlf. Pu. - Magyarnagyzsombor.

5,1 40

5. BACIU (Kisbacs). Parohie veche, ~ = P. C. Vergure


Maria. 6 foarte veche si nefolosibil. Lcfo. Matr. 1834. Scol.
cuotid. 41. co!. rep. 29.' Ap. OD. Beniamin Rusu, preotul ' din
Suciag. C. Gavril Cosma. Crt. Teodor Tauan /. Todor. Cgr. cor. 345'90. - coal conf. RC.
Pr. -

Tlg. Tlf. O. pentru mrfuri -- Ndelul-unguresc. Jd. Pc. -- Cluj.


Nadasmenti (Cluj). O. pentru persoane. Pu. - n loc.

n Matre

423

969

13/l 8

6. BERIND (Nadasberend). Parohie veche, 1k


Inltrii
Dlui N. Isus Hristos. 6 1869. Lcfo. Matr. 1790. Scol. cubtid.
112. ~col. rep. 48. P. OD. Vasile Pop. Cd. Aurel Taman. Crt.
Danea Drgan. - Cgr. cor. 407'34. - Dot. cd. cor. 10000. p. persoane - ardul-ung. jd. Pc. - Cluj. Pr. - Nadasmenti
(Cluj). Tlg. Tlf. O. P mrfuri. Pu. - Magyarndda:;-.

In Matre

774.

511 ~2

7. BUDA-VECHE (Bodonkut). Parohie nfiinat la a.1726,


1726 = S. Dumitru. 6 1868. Lcfo. Matr. 1835. co!. cuotid.
88. co!. rep. 26. Ap. inter. OD. Emil Poruiu din Mcicaul
unguresc. C. !sala Cipclganu. Crt. Nateiu Tuan. - Cgr. cor.
46334. -- @.

1k

Tlg 0 Jd. Pc Pr.

Cluj. Tlf. Fu. = Kaja11td.

In Matre O
431
20
275
618! 19
In Filie:
Deu {Di6s). 1k 1746 = S. Arhangheli Matr. 1858.
434
3
-r'
3
7 2

78

brsl'RicjuL cLuJti~L~tii~,.= = =

8. CPUUL-MIC (Kiskapus). Parohie veche, ~ 1697 =


S. Arhangheli. 6 1899. Lcfo. Matr. 1847. co!. cuotid. 42. co!.
rep, 15, Ap. OD. Alexandru Teotelecan. C. Ioan Broina. Crt.
Ioan Petrtlfa /, Ioan. ~ Cgr. cor. 134'62. - @.
Tlg. Pr. - Oilu. Tlf. - Gyerovasirhely. o.
Cluj. Pu. = Nagykaptts.
OC.
RC. 00.
CH. CA.

ln Matre O
In Fiiii:

566

153 631

Aghire.

U. B.

1-

Cpuul-mare
Cstrage

(Nagykapus).
5
12 62
(Oesztragy)
13
216

1-

892

Jd. Pc. Is.\\ Dist.

27

91
11

tii 1"9

--!1

9. CHINTU (Kajant6 ). Cionca 6; Recea 2; Bia 7. Parohie

la a. 1785. i.t 1910 = Bunei Vestiri. 6 1840. Lcfo.


Matr. 1848. co!. cuotid. 41. co!. rep. 15 P. 00 Nicolau
Giurgiu. C. Iosif Pintea. Crt. Petru Ferencz. - Cgr. cor. 50626.
Scoal conf. RC. si @.

nfiinat

'

Tlg. O. Jd. Pc. 'Pr.

In Matre

+D

659

Cluj. Tlf. Pu. -

164

452

1t

loc.

2-

611 13

10. CLUJ (Kolozsvar). Parohie nfiinat la a. 1803, i.t 1803


--:- Invierii Dlui N. Isus Hristos. tit. Lcfo. Matr. 1803. 1907.
co!. cuotid. 119. P. PO. O. Dr. Elie Dianu, protopopul districtual. Cpl. 00. Petru S. Simu. Cd. Andreiu Pora, nvtorul
coalei de biei. D. vd. Maria Gize/a Vilt n. Turca, nv
toarea scoalei de fete. Cantor auxiliar Teodor Ghirian. Crt.
'
supl Ladislau
Papp de Lemenyi. - Cgr. paroh. cor. 1548'62,
capel. cor. 81,5'84. - Dot. cd. si d. cte cor. 1400- ~coal
conf. RC. CH. CA. Is. si fiJ.
'
Cetate liber regeas~. Tlf. Tlg. G. jd. Pc. Pu. - in loc.

In Matre
+~DD.:j:X

4879 19769 885 22177 1959 1427- 432511122

woo

In Filie:
Cordo (Kardosfalva). Numrul sufletelor. e artat la l
Cluj, de care se ine comun politic.
1

11. CLUJ MNTUR (Kolozsmonostor). Parohie nfiinla a. 1722, i.t 1780 = P. C. Vergure Maria. 1790. Lcfo.
Matr. 1787. 1872. co!. cuotid. 56. co!. rep. 22. Ap. 00.
Valeriu Popa. CD. Teodor Fekete (Negru{iu). Crt. Ioan Pop.--'-.
Cgr. cor. 1038'46. -Dat. cd. cor. 1200-. coala conf. RC. i @.

at

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pu. - Kolozsvdr.


+X 2121 Se ine de corn. polit. Cluj, celelalte conf. v. acolo.

In Matre
;

'

c~=====~D~IST~gUL C~UJ_IJ~iii .= ======~79


12. CORU (Nadaskor6d). Parohie veche, i.t = S. Arhangheli. 6: Lcfo. Matr. 1819, e 1887: col. cuotid.- 82. coll
rep. 31. P. 00. Ioanichiti Schiopu. Gd Ale:Xandru Filipan. Crt.
Gavril Carnea. --'--- Cgr. cor. 209"22 .. -- Dot. cd. cot. 600'"-:
ilg. Tlf. O. Jd. Pc.
OC.

In Matre O

Cluj. Pr.- Nadasmenti (Cluj). Pu. = Kisbdcs,


RC. 00. CH. CA.
U. B.
Dist.

ls.ll

637

60

12~

--

13 DRETEA (Derete). Parohie nfiinat la a. 1827. ~


Pogorrei Spiritului Sfnt. 6 1848. Lcfo. Matr. 1827. e
1885. col. cuotid. 60. co!. rep. 18. Ap. OD Ioan Lehene. D.
Tit Orosfian. C. i Crt. Mihai Man. - Cgr. cor. 130'84. Dot. d. cor. 420'-.
Tlf. - n loc. Tlg. O. Jd. Pc. Pr. -

Huedin. Pu. -- Magyargyerff-

m()nos/()r.

In Matre

601

51[53-

n Fiiii:
Nearova

(Nyarsz6).
,138
Sula (Sarvr).
8
Crieu (Korosfo).
8
Panic (Oyerofalu).
Bedeciu (Bedecs).

300
200

900

4'4'1~

3'8
1'9

14. FEIURD (Fejerd). Fgdau 291, 3; Coada Teleacului


301, 7. Parohie veche. i.t 1810 = S. Arhangheli. 1879. Lcfo.
Matr. 1823. e 1896. col. cuotid. 191. co!. rep. 124. P. MO.
D. Augustin Oosma vice-protopop onorar. D. Ioan Ooa i Alexandru Contraiu. C. ioan Marcu. Crt. Tnasie Crian.- Cgr.
cor. 531'78. - Dot. d. cor. 815-. coal conf. .CH.
Tlf. - in loc. Tlg. O. Jd. Pc. Pr. Pu. - K()lozsvdr.

In Matre O

2029

10

400

2211 18""

15 FELEAC (Erdofelek). Parohie veche. i.t 1486 .:_ Adurmirii P. C. V. Maria. Lcfo.- Matr. 1826. '1870. <:ol. cuotid.
243. Scol. rep. 94. P. OD. Oavril Pop. Cd. tefan Pop. D.
Ioan Lucaciu. Crt. tefan Cioplea. - Cgr. cor. 43670. - Dot.
cd. i d. cor. 870Tlf. - n loc. Tlg. O. Jd. Pc. Pr. Pu.

K()/ozsvar.

OC.

RC. 00.

n Matre
2400
3
In filie
Banabic (Banyabuk).
20
2 1077

CH.

CA.

U. B.

Is.jl Dist.

217

521

2 3"8

Parohie veche. i.t


1832 = S. Demetriu. 1903. Lcfo. Matr. 1805. 1902. co!.
cuotid. 102. Scol. rep. 40. P. OD. Ioan /sale. Cd. Ioachim Pop.
D. Maria Co~tea. Crt. Petru Cioban al Viei. - Cgr. cor. 681'04.
- Dot. cd. i d. cor. 2000--. coal elem. RC.
16. FENEUL-SSSC (Szaszfenes).

Tlg. O. Jd. Pc. - Cluj. Pr. -

In Matre
n Fiiii:

Gilu.

1655 939

Tlf. Pu.

102

n loc.

11: 7

Lona-sseasc

(Magyarl6na).
10
623 1013
Stolna (Isztolna).
218
4

7 3

17. GRBUL-UNGURESC (Magyargorb6). La moara de

jos 19. 2. Parohie veche. fa 1848 = S. Arhangheli. 1878. Lcfo.


Matr. 1828. 1902. Scol. cuotid. 54. Scol. rep. 7. P. OD. Ioan
Ramonan. D. 1' asiliu 'Corodan. C. /oall' Prv. Crt. Ioan Sechel.
- Cgr. cor. 400"74. - Dot. d. cor. 600"0. p. mrfuri - Aghire. Jd. Pc.
Tlf. O. p. persoane. Pu. - n loc.

Cluj. Pr. -

Ndasmenti.

Tlg.

In Matre
669
10
2123
n Fiiii:
.
Thiurea (Ture). i.t 1910 = S. Arhangheli. Matr.
1
1826._ C. Petru Puca. ~rt. Vasiliu Pop.
!:
328
3 668
1r 2
il
Mcu (Mak6falva),
ij
- 1236
15_, 5
46
18. GILU (Oyalu). Tisirig 66. 1; ntre uri 85. 2; Rosfed
15. 2; Parohie veche, t.i- 1896 = S. Nicolae. 1874. Lcfo.
Matr. 1801.- 1877. col. cuotid. 216. col. rep. 108. P. OD.
Vasile ~uteu. Cd. Nicolae Maier. D. Eugenia Botew. Crt. Toma
Rai. - Cgr. cor. 853"22. - Dot. cd. cor. 890- D. cor. 440"- @.
Jd. Pc. O. - Cluj. Tlg. Tlf. Pr. Pu. = in loc.

DISTRICTULJ:iiJjyu:it.
OC. RC. 00. CH.
n Matre +O 1804 162 42 973
In Fiiii:
Someul cald (Melegszamos)
12
772
Someul rece (Hidegszamos)
14
820
Muntele rece (Hideghavas)
Mariel (Havasnagyfalu)
Mgura (Szamosfo).

CA.
16

U. B. . Is.l Dist.

12-

90 16"7

6
4"5
18
25
25

19. LPUU (Lapupatak). Parohie veche, t.. 1891 = S~


Arhangheli. 6 renovat n a. 1909. Lcfo. Matr. 1825. e 1879.
col. cuotid. 50. col. rep. 13. P. 00. George Mesean. O.
Paul Puca. C. lipsete. Crt. Simion Cicon. -- Cgr. cor. 189"36.
- Oot. d. cor. 226'Tig. O. zsombor.

Aghire.

In Matre

Jd. Pc. Pr. - Hida. Tlf. -n loc. Pu.

Magyar-

455

411 60

20. MCICAUL-UNOURESC (Magyarmacskas). Parohie

t.. 1894 = S.
1903. Scol. cuotid. 86.
Poruiu. Cd. Fflip Prvu. Crt.
181'60. - Oot. cd. cor. 1000 --

nfiintat la a. 1787,

1826.'

Arhangheli. 1910. Lcfo. Matr.


Scol. rep. 31. Ap. 00. Emil
lVicolau Inouan. - Cgr. cor.

6:1.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu.- Kolozsvdr.

In Matre

544

13

.,.,

127

10;1 21

21. NDELUL-UNOURESC (Magyarnadas). Parohie


veche, t.. 1813 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1824. Scol.
'
cuotid. 60. col. rep. 20. Ap. inter. 00. Vasile Dancu, paroh
n ardul-unguresc. O. lipsete. C. Teodor Cmpean. Ctt. Ioan
Toa. -- Cgr. cor. 228'96. - @.
Jd. Pc. Pr. -

Cluj. Tlg. Tlf. O. Pu. -

In Matre O
624
10
In Fiiii:
Mera (Mera).
60
Vista (Magyarvista).
160
.1835

n loc.

56

19

1324

1250

22., PETRINDUL-MARE (Nagypetri). Parohie veche, tk


Pogortrii Spiritului Sfnt. 6 1905. Lcfo. Matr. 1855.

f:>iSTRICTlJL cLuJ_!.J_LUt.= = =
col. cuodit. 47. co!. rep. 16. P. 00. Ioan Galiiu. C. George
Pop. Crt. Demetriu Roea. - Cgr. cor. 241"54. @.
Q; p. persoane - Leghia. jd. Pc. - Hida. Pr. - Alma. Tlg. Tlf.
P mrfuri Pu. = Egeres.
OC.
RC. 00. Cii.
CA.
U. B.
Is Dist.

d.

in Matre O
n Filie

443

18

235

10 32

Tmaa (Almstamsi)

30

662

3 15

14

23. POPFALU (Ndaspapfalva). Parohie veche, i.t 1890


P. S. Treimi. 6 1872. Lcfo. Matr. 1825. 1896. co!. cuotid.
60. co!. rep. 18. P. 00. Vasiliu Ppucescu. Cd. vacant. Crt.
Ioan Dregan. - Cgr. cor. 490"80. -- Oot. cd. cor. 498"-.

Pr. - Nadasmenti (Cluj). Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. f'tt. = KvlozJvdr.

684

In Matre

~~

24. SN-MIHAIUL-UNGURESC. (Ndasszentmihaly). Pa-

rohie veche, tk 1872 = nvierii O. N. Isus Hristos. 6 1852.


Lcfo. Matr. 1825. a. col. cuotid. 50. ~col. rep. 25. Ap. 00.
Andreiu Felderean. D. Petru Colceriu. C. Vasiliu Popoviciu. Crt.
Nicolae Lupa. - Cgr. cor. 347"50. - Oot. d. cor. 300"-.
_ jd. Pc. Pu.

Cluj. Pr. -

Nadasmenti (Cluj). Tlf. -

in loc. Tlg. O.

JllaiJ!Jarnddas.

521

In Matre

10

4J,[27

25. SNPAULUL UNGURESC (Magyarszentpl). Parohie


veche, tk 1722 = S. Arhangheli. 6 1893. Lcfo. Matr. 1819.
1888. col. cuotid. 65. col. rep. 23. Ap. 00. Andreiu Feldereanu.
Cd. Ioan Bercan. Crt. George Coma. - Cgr. cor. 398"28. Dot. cd. cor. 600-.
jd. Pc. -

Cluj. Pr. - Nadasmcnti. Tlg. Tlf. O. Pu.

730

In Matre

11

Magyqrntidas.

20

10[[23

26. SOMEFALU (Szamosfalva). Parohie nfiinat la a.


1870. Lcfo. Matr. 1878. Scol. cuotid. 25. ScoL rep. 7. Ap. inte'
'
rima! PO. O. Dr. Elie Dianu,
paroh-protopop
n Cluj. C. vacant. Crt. Ioan Sntejudean. - Cgr. cor. 154"76 (e corr.putat n
al parohiei Giurfalu). Scoal conf. GO. si @.
'
Tlf. -- n loc. Tlg O.' Jd. l'c. Pr. P1t. = Kvlozsvdr.
In Matre +.:!:O 519

27.

121

842 411

28[[ 4

ARDUL

la a. 1733,

tk

UNGURESC (Magyarsrd). Parohie nfiinat


1800 = S. Martir George. 6 1858. Lcfo. Matr.
1

DISTRicTuL cLuJuLui.

83

-~=--=--~.:.:::..:...:....:.-.:...__::-_--=-..:.~:__---=..:::_---:..._~---=-======-

1826. 1860. Scol. cuotid. 81. Scol. rep. 37. P. OD. Vasile
'
'
Dancu. Cd. vacant.
Crt. Ioan Oorheianu.
- Cgr. cor. 367'24.
- Dot. cd. cor. 600'-.
O. p. persoane -- in Joc. Jd. Pc. Pr. -- Cluj. Tlg. Tlf. O. p.
Pu. -

mrfuri

Ma[Jl;arnddas.

In Matre

- oc.

RC.

680

21

00

CH.

CA.

U. B.

Is.ll Dist.

25

24 22

28. OMTELEC (S6lyomtelke). Parohie convertit 1824,


1898 = Inlrei D. N. 1. Hristos. 6 1884. Lcfo. Matr. 1858.
1910. col. cuotid. 25. col. rep. 5. Ap. OD. Vasile Cosma
adm. par. n Topa deeart Cd. Vasile. Galo. Crt. Vasile N
dan. Cgr. cor. 23732. - Dot. cd. cor. 200-.

Jk

Tlf. - Thiurea. Tlg. O. p. mrfuri - Aghire. Jd. Pc.


- Nadasmenti (Cluj). O. p. persoane, Pu. = MagyargorbO.

In Matre

269

Cluj. Pr.

3JI29

29. STANA (Sztana). Parohie nfiinat la a. 1795. Jk


1795 = Inltrii D. N. Isus Hristos. 6 1860. Lcfo. Matr. 1826.
col. cuotict.' 27. col rep. 5. Ap. OD. Petru Rdica. C. Nicalau Pantea. Crt. Ioan Danu. - Cgr. cor. 31'96. ~ fiJ.
O. p.
Pu.

mrfuri

Jd. Pc. Pr.

B.-Huedin. Tlg. Tlf. O. p. persoane

n loc.

In Matre O
213
9
324
In Fiiii:
Petrindul mic (Kispetri).
92
873
Nadul romn (Kalotanadas).

11//36

9 2

19

30. STOBOR (Vasartelke). Parohie nfiinat la a. 1828.


1791 = Invierii D. N. Isus Hristos. Lcfo. Matr. 1829. co!.
cuotid. 39. co!. rep. 8. Ap. OD. George Mesean, parohul din
Lpuu. D. vacant. C. Petru Socea. Crt. Toma Pop. - Cgr. cor.
14470. - Dot. d. cor. 260'-.

!k

Tlf. -

LptiU.

Tlg. 0. -

Arghire.

Jd.

~c.

Pr. -

Hida. Pu. -

Ma-

gyansombor.

In Matre

315

'~/60

31. SUCIAG (Szucsag). Parohie vechie, fk 1710=" S. Arhangheli. 1896. Lcfo. Matr. 1830. 1885. co!. cuotid. 39.
co!. rep. 19. Ap. OD. Beniamin Rusu. Cd. Ioan Sturza. Crt.
Ioan Sumurducan. - Cgr. cor. 155'82. -- Dot. cd. cor. 600. fiJ.
Tlg. Tlf. O. p. mrfuri - Ndelul ung. Jd. Pc. - Cluj. Pr. dasmenti (Cluj). O. p. persoane - in loc. Pu. -- Kisbcs.
6*

Na-

'''

84
DISTRICTUL cLuJuUH.
~==========,==~~~~~~~~~~==------------------ln Matre O
In filie

OC.

RC.

440

37

00.

CH.

U. B.

CA.

Is.ll Dist.

1--

2 653

17132

Rdaia (Andrshza).

23

54

5 3'9

32. SUMURDUC (Szomordok). Selitea, Szellocskevolgy


26, 6. Parohie nfiinat la a. 1715, fEt 1715. = S. Nicolae. 6
1851. Lcfo. Matr. 1816. e 1860. co!. cuotid. 18. co!. rep. 11.
P. 00. Luca Stan. Cd. George Mureian. Crt. Teodor Criian.
- Cgr. cor. 370'34. - Oot. cd. cor. 100'-.
Jd. Pc.

Cluj. Pr. --.

In Matre

Ndasmenti.

O. Tlg. Tlf. Pu.

257

Mal.'yarnddas.

-- -

-Il

22

33. TUI (Kolozst6tfalu). Parohie veche, ~ 1822 = S.


Arhangheli. 6 1894. Lcfo. Matr. 1837. co!. cuotid. 82. co!.
rep. 20. Ap. 00. Teodor Slgean. O. vacant. C. Simeon Cergea.
Crt. Vasiliu Lucaciu. - Cgr. cor. 250'14.- Oot. d. cor. 200-.
Jd. Pc. O. Tlg. -

n Matre
n Fiiii:

Cluj. Pr. -

427

Gilu.

Tlf. Pu.

Szdszfenes.

11

12

Feneel

(Kisfenes).
3
106
Vlaha {Magyarfenes).
13 228

719

856

2 7
1-

17!16

34. TIC (Forgcskut). Bile de crbuni s. 30. - Parohie


veche, ~ = S. Apostoli Petru i Paul. 6 1905. Lcfo. Matr.
1826. co!. cuotid. 36. i';lcol. rep. 7. Ap. 00. Liviu Costea. C.
George Galo. Crt. tefan Moldovan.- Cgr. cor. 254'26. - @.
Jd. Pc. Pr. - Hida. Tlg. Tlf. O. Pu.

. In ~atre
305
In Filie:
Dnc (Oank). 50

24

Egeres .

14

6 36

330

31 1'9

t.

35. TOPA-DEART (Pusztatopa). Parohie veche,


1896
Pogoririi Spiritului Sfnt. 6 1863. Lcfo. Matr. 1828. e 1870.
co!. cuotid. 57. co!. rep. 25. Ap. 00. Vasile Cazma. Cd. Ioan
Colceriu. Crt. Ioan Cmpean. -- Cgr. cor. 306'54.- Oot. cd. cor. 600.

Pu. -

Tlf. = Snmihaiu. Jd. Pc. Magyarnadas.

In Matre
In Filie:

487

Cluj. Pr.-

Ndasmenti

(Cluj). Tlg. O.

5\\32'5

Cubleul-romn (Almskob!Os)

30-240

7 5

DISTRICTUL CLUjULUI.

36. TOPASNCRAIU (Topaszentkirly). Parohie veche,


i. 1902 = Pogorrii Spiritului Sfnt. 6 1868. Lcfo. Matr. 1848.
1910. co!. cuotid. 63. co!. rep. 21. P. 00. Ioan Bochi.
D. Nicolau Pop. C. llie Pop. Crt. Samoil Murdan. - Cgr. cor.
513"12. - Dot. d. cor. 400Tlf. - n loc. O. -

Ndelul-ung.

Tlg. Jd. Pc. Pr. -

Hida. Pu.

-~

Magyarzsombor.

1JC.

RC.

In Matre
817
In Filie:
Doi (Aimsdl) 12

00.

CH.

CA.

18
400

U. B.

14

ls. Dist.

24 39

87

3511 3

37. TOTELEC (T6ttelke). Parohie veche, i.t 1878


Inl
rii D. N. I. Hristos. 6 1872. Lcfo. Matr. 1826. 1910. co!.
cuotid. 46. co!. rep. 16. P. 00. Emil D. Mcelariu. Cd. vacant.
C. inter. Nicolau Sarea. Crt. Ioan Vdan /. Vasiliu. - Cgr. cor.
325'66. - Dot. cd. 356'-Tlg. O. p. persoane - Stana. G. p.
- Hida. Tlf. Pu. - Nagypetri.

In Matre

507

mrfuri

Aghire.

jd. Pc. Pr.

811 34

n districtul acesta sunt:


Parohii
Fiiii .
Parohi
Adm. parohiali .
Capelani .
Cooperatori

37
40
18
15
1

Catehei

Parohii vacante
colari cuotidiani 2613, de rep. 977,
Suflete
Biserici de piatr (zid) .

...

"

" lemn

Case parohiale de piatr (zid)


"
"
" lemn
"
"
nchiriate
Scoale de piatr (zid)
'
"
" lemn
nchiriate
11

laolalt

2
3590
32,907
18
20
10
22
17
6

86

lO. DISTRICTUL COJOCNEI.


Protopop.
PO. D. IOAN HATIEGANU, parohul Cojocnei.

Notar districtual.
OD. IOAN PETEAN, parohul jucului ?obil.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Ioan Hatieganu, protopopul Cojocnei, presedinte.


Ioan Petean, paroh n jucul-nobil, notar ~i asesor.
'
Mihail Hodrnu, paroh n Pata,
"
Vasiliu Hoprtean, paroh n Gdlin,
"
Aurel Pop, paroh in jucuJ...;de-sus,
"
Aurel Poruiu, paroh n Dezmir, fise.
Oionisiu Morariu, paroh n juriul-de-cmpie, defensor.

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Ioan Hatieganu, protopopul Cojocnei,


Aurel Pop, paroh in jucul-de-sus.
Vasiliu Hoprtean, paroh in Gdlin.
Mihail Hodrnu, paroh n Pata.

preedinte.

Mireni:
llie Popoviciu sen., exactor opidan, Cojocna.
Ioan Torok, cantor gr.-cat., Cojocna.
Teodor Hurducaciu, nvtor, Cojocna.
Dumitru Cmpean, nvtor pens. jucul-de-jos.
tefan Naiu, econom, Dezmir.
Vasiliu Brlean, proprietar, Gdlin.
Ioan Creu, proprietar, Pata.
Gregoriu Srbu, econom, Pata.
Georgiu Tatar, nvtor pens. juriul-de-cmpie, suplent.
Ioan Crian, econom, Tothaza.

Biblioteca
Bibliotecar:

districtual.

lipsete.

Fondul tractual.
Cassar: Vasiliu Cerghizan, adm. par. n Corpade,

DISTRICTUL COjOCNEI.

87

Parohiile.
Parohii/e din acest district se afl toate pe teritorul comitatului Cluj (Kolozsvdrmegye), afar de Sn-Iacob, care se
afl pe teritorul comitatului Turda-Arie (Torda-Aranyos).
1. ARUNCUTA (Aranykut). La Szeles 25, 1'5. Parohie veche,
1714 = S. Arhangheli. 6 1847. Lcfo. Matr. 1812. 8 1904.
Scol. cuotid. 94. Scol. rep. 36. Ap. inter. 00. Ioan uteu, adm.
par. n Bothaza. Cd. Romul Giurgiu. Crt. tefan Bogtean. Cgr. cor. 603'86. -- Oot. cd. cor. 1000-- @.

fa

G. -

Boo.

Jd. Pc. Pr. -

Mociu (Mocs). Tig. Tlf. Pu. -

Magyar-

frdta.

GC.

RC.

GO.

CH.

CA.

U. B.

125

1-

745
In Matre O
In Filie:
Sopor (Mezoszopor)
17

I~~Dist.
1 16

11

574

2. AITON (Ajton). Parohie veche, .t 1903 = s. Nicolae.


1880. Lcfo. Matr. 1857. 8 1885. co!. cuotid. 94. co!. rep.
45. P. 00. Mihail Ilie. Cd. Gregoriu Dordai. O. Emil Necrilescu. Crt. Vasile Oltean. - Cgr. cor. 663'66. - Oot. cd. i d.
cor. 2000- @.
Tlg. Jd. Pc. Pr. -

In Matre O

Cluj. G. -

1727

Turda

Cluj. Tlf. Pu. -

679

n loc.

21jj 11

3. BERCHIE (Berkenyes). Parohie convers 1839, fa =


S. Arhangheli. 1842. Lcfo. Matr. 1823. co!. cuotid. 27. co!.
rep. 12. P. OD. Augustin Laureniu. C. i Crt. Gregoriu Todea.
- Cgr. cor. 27184. - @.
G. -

Miheul-de-cmpie.

Tlg. Jd. Pc. Pr. -

Mociu (Mocs). Tlf. Pu.

.Magyarfrdta.

In Matre

480

32

186

6jj 25

4. BOO (Koloz.sb6s). Boosi tir 29, 2; Peste Vale 10, 1.


Parohie veche, .t 1835 = S. Arhangheli. 6 1889. Lcfo. Matr.
1808. 1894. Scol. cuotid. 80. Scol. rep. 20. P. OD. lustin
'
Nasca. Cd. Zaharie
Blaga. Crt 'Ludovic Saba. - Cgr. cor.
984'90. - Dot. cd. cor. 210'G. p. persoane - Kolozsso6sfiird5. G. p.
Jd. Pc. Pr. - Cluj. Tlg. Tlf. l'u. -- Kolozs.

n Matre O

912

63

mrfuri

1-

Kolozskara.

5jj 8

DISTRICTUL COJ OCNEL

88

5. BOTHAZA (Bothza). Dup Deal la /nae 18, 2. Parohie veche, fEt 1785
S. Arhangheli. 6 1889. Lcfo. Matr.
1837. co!. cuotid. 45. co!. rep. 18. Ap. 00. Ioan uteu. C.
Grigorie Deac. Crt. Ioan Slgian -- Cgr. cor. 249'22. - w.

O. -

ermel.

n Matre O

Jd. Pc. Pr. Tlg. Tlf. Pu. - Mocs.


OC. RC.
00. CH. CA.
U. B.

ls.IIDist.

333

-, 17

19

85

--

6. COJOCNA (Kolozs). Ordgnyoma Kolozs-menes puszta


71, 7; Szeles 41, 5. Parohie nfiinat la a. 1817, i.t 1902 =
S. Arhangheli i P. C. V. Maria. tit 1907. Sub patronatul Inaltului Ministeriu reg. ung. de agricultur. Matr. 1838. 1887.
co!. cuotid. 89. co!. rep. 25. P. PO. D. Ioan Hatieganu, protopopul districtual. O. Teodor Hurducaciu. C. Ioan Turc sen.
Crt. ilie Popoviciu sen. - Cgr. cor. 1245'16. - Dot. d. cor.
600- coal conf. RC. GO. i @.
O. -- Kolozskara. jd. Pc. - Cluj. Opid cu magistrat. Tlg. Tlf. Pu.

tt

loc.

In Matre

901 1057 1100


112

+.::o++

In Filie:
Cara (Kolozskara)
16

7. CORPADE

804

250-

52 1112
1

718

tz!l 4
fEt = S. Ar-

140

(Kolozskorpd).

Parohie veche,
hangheli. 6 1909. Lcfo. Matr. 1829. 1884. co!. cuotid. 58.
Scol. rep. 24. Ap. 00. Vasiliu Cerghizan. Cd. Teodor Runcu.
'
Crt.
Vasile Dmban. - Cgr. cor. 441'94. -- Oot. cd. cor. 600'-Tig. - Cojocna. Jd. Pc. Pr. - Cluj. Tlf. G. Pu.

In Matre

655

23

14

Apaltida.

15/l

8. DEZMIR (Oezmer). Kincstdri tanya 11, 3. Parohie veche,


1780 = S. Arhangheli. tit 1883. Lcfo. Matr. 1836. G 1882.
co!. cuotid. 88. co!. rep. 39. P. MO. O. Aurel Porufiu, vpp.
on. Cd. Petru iustinian. Crt. Simeon Crean. - Cgr. cor. 74310.
- Dot. cd. cor. 800'-

fEt

Jd. Pc. Pr. -

In Matre

Cluj. G. Tlg. Tlf. Pu. - Apahida.

929

10

30

1311 12

9. FRATA (Magyarfrta). La trengar 25. 1; La gruee


15. 1; Dup Cruce 20. 1; n Bostnite 1!5. 2; Pe Gombo 40.
2; n Valea Cistelecului 10. 3; La Pripor 15. 3; La M ele.f!vlgy
40. 3; n faa Iuti 15. 3; La Cpu 20. 3; La pdurea mare

~------=--~~~-~~=---_ _
DISTRICTUL ~~0'-'=jO~C~N=E=I=.=======8~9

20. 3; La hurubi 30. 4; in Terekes 66. 5; In Kosarhely 20. 5;


La delnie 15. 6. Parohie nfiinat la a. 1826. fEt 1827 = Pogo- rrii Spiritului Sfnt. 6 1903. Lcfo. Matr. 1834. a 1874. t;)col. cuotid
60. col. rep. 44. P. OD. Vasi/iu Micuan, D. Nicolae Mr
ginean. C. Ioan P.Loscariu. Crt. Vasiliu Rusu. - Cgr. cor. 697'80.
- Dot. d. cor. 1000--. @.
Tlg. G. -

Mihe.

Jd. Pc. Pr. --- Mociu (Mocs). Tlf. Fu.


RC. GO. CH. CA.
U. B.

GC.

In Matre

O- 1391

20 714

n loc.

Is.ll Dist.

155

70 26
1

10. GDLIN (Kotelend). Vama Calianului 49. 4; Parohie


veche, t. 1858 = S. Arhangheli. 1910. Lcfo. Matr. 1826.
1905. ::;:col. cuotid. 49. col. rep. 18. P. OD. Basiliu Hoprtean. Cd. Lazar Rusu. Crt. Romul Pcuranu. - Cgr. cor. 464'82.
-~ Dot. cd. cor. 480'-.
G. -- Apahida. Jd. Pc Pr. - Mociu (Mocs). Tlg. Tlf. Fu.

803

n Matre

66

11. GHIRIUL-ROMN (Mezogyeres).


la a. 1817. fEt a. 1817 = S. Arhangheli.
1863. 1887. Scol. cuotid 46. Scol. rep. 20.
'
Adrian Costin, 'adm. par. n Vaida-Cmras.
'
Crt. Vasiliu iu. - Cgr. cor. 27276. -. Dot.
G. - Apahida. Jd. Pc. Pr. Tlg. Tlf. Pu.

400

In Matre

Alsozsuk.

231114
Parohie infiinat
1911. Lcfo. Matr.
Ap. interimal OD.
Cd. Ioan Runcu.
cd. cor. 500-.

Mocs.

36

n Fiiii:
Clian (Magyark;Hyan) coal conf. 00. i
::: D
17 22 803_ 272
Mociu (Mocs). coal conf. 00. i @.
153 211 1317 256

_ 12 16
-li
@.

11

21 5
1
1

11

+ ::: []

114! 4

12. GIURFALU (Gyorgyfalva). Parohie veche, fEt = S.


Arhangheli. 1907. Lcfo. Matr. 1835. Scol. cuotid. 26. Ap. OD.
Aurel Schiopul. C. Ioan Dordai. Crt. Simeon Pop Leca. - <;:gr.
cor. 241'52. @.
Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. '- Cluj. Pu.

In Matre

+O

218 312

in loc.

1216

- 25

--1113

13. JUCUL-DE-JOS (Als6zsuk). Doue hodi a contelui Teleky i una a statului 302. 3; Parohie vechie, fEt 1791 = S.
Arhangheli. 1901. Lcfo. Matr. 1826. 1904. col. cuotid. 49.
Scol. rep. 11. P. OD. Ioan l'op. Cd. Basiliu l'oruiu. Crt. Teodor
Moldovan. - Cgr. 801'34. - Dot. cd. cor. 600-.
Jd. Pc. Pr. -

In Matre

Cluj. Tlg. Tlf.

515

G~

Fu.

n loc.

28

12]1 15

DISTRICTUL COJO;;C~N;;::E:;;I.~=======

90

14. JUCUL-DE-SUS (Felsozsuk). Parohie veche,

t.

P.
S. Treimi. 1858. Lcfo. Matr. 1825. 1908. co!. cuotid. 49.
co!. rep. 11. P. OD. Aurel Pop. Cd Ioan Corpdean. Crt.
Petru Ormenean. - Cgr. cor. 712'42. - Dot. cd. cor. 600--.
Jd. Pc. Pr. - Cluj. Tlg. Tlf. G. Pu. = Alsdzsuk.
GC.
RC. 00. CH. CA.

444

In Matre

U. B

ls.llr Dist.

6 ---

12, 15

18

15. JUCUL-NOBlL (Nemeszsuk). Parohie vechi.-:, t. 1800


= S. Nicolae. 1893. Lcfo. Matr. 1825. 1908. co!. cuotid.
80. co!. rep. 20. P. OD. Ioan Petean. Cd. Dumitru Lazar. Crt.
Gavril Gros. Cgr. cor. 422'34. - Dot. cd. cor. 600'-.
Jd. Pr.

Cluj. Pc. Mociu (Mocs). G. Tlg. Tlf. Pu.

789

In Matre

~-"

Alsdzsuk.

12

121115

16. JURIUL-DE-CMPIE (Mezoor). Parohie veche, t.


1882 = Cuvioasei Paraschiva. 6 1894. Lcfo. Matr. 1833.
1901. Scol. cuotid. 69. Scol. rep. 28. P. MO. D. Dionisiu Morariu,
vpp. o~. Cd. Iacob Nlcoar. Crt. Leonte Felecan. -- Cgr. cor.
477'64. - Dot. cd. cor. 600.-.
jd. -

Cluj. Pc. Pr. Mociu (Mocs). G. Tlg. Tlf. - Viragosvolgy. Pu.

Kolozs.

1017

In Matre

46

811 9'5

17. PATA (Kolozspata). Parohie veche, fa 1690 = Naterii


P. C. V. Maria. 6 1898. Lcfo. Matr. 1838. e 1877. co!. cuotid.
87. co!. rep. 24. P. OD. Mihail Hodrnu. Cd. Emiliu V. Mic/ea.
Crt. Nicolae Sumu/lean. - Cgr. cor. 442'10. - Dot. cd. cor.
678'-, @.
Tlg. - Aiton. G.

In Matre O

Kolozskara. jd. Pc. Pr. - Cluj. Tlf. Pu.

628

102

1-

n loc.

-1114

18. REDIU (Rood). Serediiu 153. 4; Teiu 75. 3; Parohie


veche, t. 1884 = S. Arhangheli. 6 1899. Lcfo. Matr. 1824.
e 1882. co!. cuotid. 140. co!. rep. 56. P. OD. Aurel Poruiu.
D. Ioan Oros/ian i Emil Poruiu. C. Petru Coroiu. Crt. Nicolae
Piroca. - Cgr. cor. 656'26. Dot. dd. cor. 2000--.
Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr.- Cluj. Pu.

In Matre O

1715

13

=
27

Ajton.

8-

8)17

19. SN-IACOBUL-DE-CMPIE (Mez6szentjakab). Parohie veche, fa 1780 = S. Arhangheli. 6 1858. Lcfo. Matr. 1824.
1904. co!. cuotid. 78. co!. rep. 41. P. OD. Augustin Lazar.

DISTRICTUL COjOCNEJ. =========91

Cd. Ioan Deva. Crt. Gregoriu Soporan.


Dot. cd. cor. 548
100'-

Jd. Pc. Pr. nagycsdn.

Turda. G. Tlg. -

In Matre

~-

Cgr. cor. 539'94. -

Ghiriul-de-Arie.

GC.

RC.

GO.

733

11

CH. CA.

Tlf.

Pu. -

Mezo-

U.B.

Js.ll Dist.

1-

7\30

20. SUATUL-DE-SUS (Magyarszovt). La /na 30, 3.


Parohie veche, fa 1903 = S. Arhangheli. 1907. Lcfo. Matr.
1839. co!. cuotid. 39. co!. rep. 3. Ap. OD. l'etru Paul A.
Domia. C. Constantin Pascu. Crt. George Frtean. - Cgr. cor.
371'54.- @.
G. -

ermel.

Jd. Pc. Pr. -- Mociu (M6cs). Tlg. Tlf. Pu. - n loc.

In Matre =.o .j:t 450 28 337 650


884- 481 14
In Filie:
Suatul-de-jos (unit politicete cu Suatul de sus, Magyarszovat)
40
189

21. TOTHAZA (T6thaza). Parohie infiinat la a. 1733,


1791 = P. S. Treimi. 6 1903. Lcfo. Matr. 1817. col. cuotid.
28. P. OD. Ioan Crian. C. Vasile Chindea. Crt. Vasile Mr
ginean. Cgr. cor. 424'94.

fa

G. p. persoane -- Apahida
Pr. Tlg. Tlf. Fu. = Mo&s.

In Matre

414

Balda. G. p.

mrfuri ~

Balda. Jd Pc.

3!1 16

22. VAIDA-CMRA (Vajdakamaras). Parohie veche,


1839 = S. Arhangheli. 1869. Lcfo. Matr. 1826. co!.
cuotid: 21. co!. rep. 5. Ap. OD. Adrian Costin. C. Iacob Pt.llcean. Crt. Condrate Dan. -- Cgr. cor. 7512. -- @.

fa

G. -

Apahida. Jd. Pc. Pr. Tlg. Tlf. Fu.

Mocs.

In Matre O
247 12 883
_
12 16
1'
In Filie:
_Chiseu (Mezokeszii). fa = C. Paraschiva. _col. 1
cuottd. 11. co!. rep. 4. Matr. 1827. C. Ioan A/bon. Crt.~
Vasile Plcean. -- coal conf. CH.
lj
o 101 6 - 507
6 6
.

'

11

23. VIA (Visa). Parochie veche fa 1812 = S. Arhangheli.


6 1910. Lcfo. Matr. 1826. co!. cuotid. 22. Ap. OD. Ioan 111oldovan. C. Teodor Lucaciu. Crt. Teodor Moldovan. - Cgr. cor.
276'02.- @.
Pc.

Tlg. G. p. mrfuri - Bonczhida. G. p. persoane - Jticul..:de-jos. Jd.


Mociu (Mocs). Tlf, Pu. - Gyulate!ke,

Pr. --

92

DISTRICTUL DARGEI.
GC.

In Matre D
221
In Filie:
Brei (Bare)
60

RC.

00

CH.

CA

U. B.

378

Is. Dist.

3 18

2'5

. n districtul acesta sunt:


Parohii .
Fiiii
Parohi .
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .
Cateheti
Parohii' vacante
colari: cuotidiani 1429, de rep. 504,
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
coale

"

"

23
7
15
6

laolalt

"
"

" lemn
nchiriate
de piatr (zid) .
" lemn .
nchiriate

2
1933
17,054
8
15
12
11

9
6

11. DISTRICTUL DRGEI.


Vice-protopop.
MO. D. IOVIAN ANDREIU, parohul

Ciachi-Grbului.

Notar districtual.
OD. DEMETRIU MURAN, adm. par. Chechi.

Forul protopopesc de 1.

instan.

lovian Andreiu, v.-protopopul Drgei, preedinte.


Alexiu H. Coste, paroh n Tihu, notar.
Iuliu Mihali, paroh n Sotelec, defensor.

Victor Varga, adm. par. n Poptelec.


Ilie Serban, paroh n Fizes.
'
Demetriu
Mursan. paroh 'n Chechis.

'
'
Senatul scolastic protopopesc.
Preoi:

Iovian Andreiu, v.-protopopul Drgei, presedinte.


'
Alesiu H. Coste, paroh n Tihu.
Victor Varga, adm. par. n Poptelec.
Ilie erban, paroh n Fize.
Demetriu Muran, adm. par. n Chechi.
Vasiliu Colceriu, paroh n Vaidahaza.

Mireni:
Vasiliu Pop, cantor n Rece-Cristur.
Ioan Pop lupacul econom n Poptelec.
Ioan Sndor, proprietar n Ciachi-Grbu.
Georgiu Turcu, econom n Ascileul-mare.
Mitru Motiniu,. ft n Elciu.
Gligore Varga, econom n Chendrea.
Ioan Achim, econom n Galgu, suplent.
Pavel Petru, econom i Panticeu
"
Gavril Pop a Torni econ. ~
"

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: Ilie Serban, paroh n Fizes.

'

'

Fon<ful tractual
Cassar: Vasiliu Colceriu, paroh n Vaidahaza.

Parohiile.
Parohiile: Ascileul-mare, Sn-Mihaiul-deert t Ugru se
de comitatul Clujului (Kolozsvdr megye), Barza, Brusturi,
Chechi, Chendrea, Chichia, Glgu, Lupoaia i Tihu, de
al Selagiului (Szildgyvdrmegye), celelalte de comitatul Szolnok
Doboka.
1. ACHILEUL-MARE (Nagyeskillo). Codoiu 37. 3; Doma
Achileului-mare 13. 2; Parohie veche, tk 1825 = S. George.

in

1860. Lcfo. Matr. 1826.

1868. co!. tu9tid. 105. col. rep.

94

. .

-'

DISTRICTUL DARGEI.

. --

37. P. OD. Aurel Fodor. Cd. Ioan Hgan. Crt. Nicolau Pop.
- Cgr. cor. 597'64. - Dot. cd. cor. 600'--- ta.
Tlg. = Magyarujfalu. Tlf. - n loc. O. p. persoane - ValaszutBonczhida. G. p. mrfuri - Cluj. Jd. Pc. Pr. - Hida. Pu. = Kiseskulli!.
OC.

RC.

925

In Matre

00.

CH.

CA.

36

U. B.

ls.ll Dist.

--

31 40

2. BORZA (Egregyborzova). Parohie veche, fEt 1758 = S.


Arhangheli. t!t 1909. Lcfo. Matr. 1848. a 1898. co!. coutid. 46.
Scol. rep. 12. Ap. OD. Aurelian Drgan. D. Ioan Vod. C. Zaharie Tegla. Crt. Simion Goron. - Cgr. cor. 224'72. - Dot.
d. cor. 174'Jd. Pc. Pr. O. Tlg. -

402

In Matre

Zsib6. Tlf. Fu.= Karika.

3jj 26

3. BRUSTURI (Somr6t'tjfalu). Parohie veche, fEt 1701 =


S. Arhangheli. 6 1864: Lcfo. Matr. 1824; a 1899. co!. cuotid.
44. co!. rep. 19. Ap. OD. Dwnisiu Pop Moldovan. D. Pamfil
Pop. C. Simion Rus. Crt. George Rus. - Cgr. cor. 222'58. -Dot. d. cor. 104Jd. Pc. Pr. O. Tlg. -- Zsi!:J6. Tlf. Pu.

In Matre

In Filie:
Romita (Romlott).
6

Karika.

6:

409 8

34

377

301

4. CLACEA (Kiskalocsa). Parohie veche, t. - P. C.


Vergur Maria. Lcfo. Matr. 1811. a 1854. co!. cuotid. 109.
co!. rep. 37. Ap. OD. Ioan Mihilli. D. Alexandru J>aiu. C.
Todor Hosszu. Crt. Simeon Flore. - Cgr. cor. 256'68. -- Dot.
d. cor. 400'
Pc. -

Dej. O. -

Surduc, Jd. Pr. Tlg. Tlf. l'u. =, Csukigorbd.

984

In Matre

15!1 6

5. CERNUC (Csernek). Parohie veche, fi::J. 1852 = S. Arhangheli. 6 1908. Lcfo. Matr. 1849. a. co!. cuotid. 40. co!.
rep. 18. Ap. OD. Cornel Marcu. D. Nico/au Radu. C. Gligorie
Prodan. Crt. Nicolae Petran. - Cgr. cor. 324'68. - Dot. d.
cor. 300'Pc.

Dej. O. - Surduc. Jd. Pr. Tlg. Tlf. Pu. -- Csdkigorbb.

608

In Matre

6.

(Kettosmez6). Parohie veche, fEt 1797 = S.


1910. Lcfo. Matr. 1824 a 1875. co!. cuotid.

CHECHI

Arhangheli.

2- 1811 5

DiSTRICTUL DARGEi.

176. Scol. rep. 75. Ap. 00. Demetriu Muran. D. Emil Srbu.
C. V~sile Cernucan. Crt. George Fzca. - Cgr. cor. 405'98.
Oot. d. cor. 600" ~
Gibu.

Jd. Pc. Pr. O. Tlg. Tlf. -

In Matre
In Filie:

GC.

RC.

GO.

1432

20

Pu.

n loc.

CH.

CA.

U. B.

Is. Dist.

25-

31 8

Blan (Aimsbalazshza)

150

3 1154

- .:.__ 29 1'5

7. CHECICHEHATA (Kecskehta). Parohie veche, fa 1885


Pogoririi Sp. Sfnt. Lcfo. Matr. 1828. 8 1868. col. cuotid.
30. col. rep. 10. Ap. int. 00. Iulian F/orian din Elciu. D. Iosif
Pop. C. Ilie Pop. Crt. Revnicu Simion. - Cgr. cor. 248'62. Oot. d. cor. 200- Ia Rece-Cristur.

Jd l'r. -

Grbu.

Pc. -- Dej. O. -

V;Uaszut. Tlg. Tlf. Pu . ..., Pd1l-

czelcseh.

In Matre

280

6ff 11

8. CHENDREA (Kendermezo). Parohie veche, fa 1802 =


Bunei Vestiri. 1910. Lcfo. Matr. 1831. 8 1897. col. cuotid.
60. Scol. rep. 24. P. OD Vasile Sestra. D. Samui/ Stan. C.
Grigorie Doma. Crt. Valer Varga. - Cgr. cor. 243'54. - Dot.
d. cor. 400'Jd. Pc. Pr. O. Tlg. Tlf. -

In Matre
In Fiiii:

811

Gibu.

Pu.

22

Kettl!smezl!.

7-

q[ 15

Rachi

(Aimasrakos)
22
Glpia (Galponya.)
16

1000

670

9. CHICHIA (Als6nyarl6). Parohie veche, fa 1739 = S.


Arhangheli. 6 1875. Lcfo. Matr. 1824. 8 1898. co!. cuotid.
33. Scol. rep. 10. Ap 00. Ioan Andreiu. O. tefan Varga. C.
Teodor Rodina. Crt. Amos Rodina. - Cgr. cor. 17858. - Dot.
d. cor. 82
Jd. Pc. Pr. O. Tlg. - Zelau Tlf. Pu. - Magyrtregregy

In Matre
In Filie:
Vacapu

319
(Vaskapu)
16

(Ungura).

r:

10. CIACHI-GRBU (Cskigorb6). Fabrica 20. 5; Poiana


spinilor 19. 6; Parohie veche. t.. 1906 = S. Treimi. 6 1871.
Lcfo. Matr. 1827. a 1873. co!. _cuotid. 100. col. rep. 34. P.
MO. O. lovian Andreiu, v.-protopopul districtului. O. Nechzfor
Avram. C. Ioan Oltean. Crt. Alexandru M agda. - Cgr. cor.
440'10. Oot. d. cor. 1000'-- fi!.
Pc.

. Dej. G. - Surduc. Jd. Pr. Tlg. Tlf. Pu. - in loc.


OC. RC. 00.
CI-I. CA.
U. B.

In Matre

+X

978

163

11

66

3-

Is.\1 Dist.

93162

11. DRGEA (Magyarderzse). Parohie veche, t.. 1836 =


S. Arhangheli. 6 1823. Lcfo. Matr. 1824. A 1890. co!. cuotid.
106. co!. rep. 23. P. MO. O Valeriu Popescu, vpp. on. Cd.
Iuliu Todoran. Crt. Dmian Bban. -- Cgr. cor. 403'96 -- Oot.
cd. cor. 810--. fi!.
Jd. Pc. Pr

Gherla. O. - Valaszut. Tlg. Tlf.

Pancelcseh. Pu. =

n loc.

In Matre O

854

15

90

1-

131124

12. ELCIU (Volcs). Parohie veche, fEt = S. Arhangheli.


6 1895. Lcfo. Matr. 1851. a 1895. :'col. cuotid. 40. co!. rep.
16. Ap. 00. /ulian Florian. C. Ioan iple. Crt. Lazar Mosuiu.
- Cgr. cor. 274'48. - Oot. d. cor. 240'-.
Pc. - Dees. Jd. Pr. -Tlg. Tlf. Pu = Pdncikseh.

In Matr.

524

Ciachi-Grbu

O.

~--

Valaszut-Bonczhida.

81122

13. FIZE (Flizes). Mnstirea Strmba Fiz.eului 10. 5;


Strmba 150. 5; Poienele paie/ar 40. 3. Parohie veche, fEt 1853
= S. Apostoli Petru i Pavel. 6 1898. Lcfo. Matr. 1837. a
1889. col. cuotid. 75. co!. rep. 30. P. 00. Ilie erban. Cd.
vacant. Crt. Ioan Groza a Goreti. - Cgr. cur. 392'88. - Oot.
cd. cor. 600-.
Pc.

Dees. Jd. Pr.

Ciachi-Grbu.

O. Surduc. Tfg. Tlf. Pu.

Hidalmds.

..
In Matre
1112
n Fiiii:
Fize sf Petru (Fiizes-Szt.-Peter).
10
Hida (Hidalmas).
200

6! 18
11

14. GLOU (Aimsgalg6). Parohie veche. t.. = S. Arhangheli. 6 1876. Lcfo. Matr. 1828. a 1899 co!. cuotid. 166.

_\_

-------------~--~--~---~~~-

DISTRICTUL DRGEI~

91

-~==~=================

Scol. rep. 42. P. OD. Vasi/iu Pop. Cd. Teodor Pop. Crt. Utza
'
Pintea.
-- Cgr. cor. 61050. - Dot. cd. cor. 600--.
Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. Pu. = Zsibb.
GC.
RC. 00. CH.

,.

CA.

U B

1149

In Matre

Isll Dist.

21 28

15. LUPOAIA (Farkasmezo). Parohie veche, fEl. = S. Arhangheli. 6 1903. Lcfo. Matr. 1827. B 1899. col. ouotid. 33.
co!. rep. 10. Ap. OD. Gavril Trenca. O. Ioan Micu. C. George
Petruan. Crt. Simion Lung. Cgr. cor. 259'80. - Dot. d. cor.
214Jd. Pc. Pr. G. Tlg. - Zsib6. Tlf. Pu. Kmika.

344

In Matre

27

8-

911 28

16. PANTICEU (Panczelcseh). Valea sac 21. 4; Parohie


veche, fEl. 1731 = Pogorrii Spiritului Sfnt. 6 1852. Lcfo.
Matr. 1828. B 1853. col. cuotid. 126- col. rep. 29. Ap. 00.
Augustin David. O. lipsete. C. Moldovan Nut. Crt. Pop Pavel
l. Luchi. -- Cgr cor. 282'50. - Dot. d. cor. 78- @.
Pc. - Des. Jd. I'r.

Ciachi-Grbu.

Tlf. G. -

Valaszut. Tlg. Pu. -

in loc.

In Matre O

971

76

4 230

- - 110]1 22

17. POPTELEC (Paptelke). Pic/u 78. 3; Sctur 26. 3;


Parohie convers la a. 1802, fEl. 1786 = S. Arhangheli. 6 1838. Lcfo.
Matr. 1836. B 1891. Scol. cuotid. 109. Scol. rep. 13. Ap. 00.
Victor Varga. O. Andr;i Dragota. C. Pantf/imon Petran. Crt. Petru
German /. Antone. - Cgr. cor. 295'66. - Dot. d. cor. 344-.
Pc. - Des. G. - Szurduk. Jd. Pr. Tlg. Tlf. Pu.

773

n Matre

Csdkigorbd.

!III

18. RECE-CRISTUR (Reczekeresztur). Parohie veche, fEl.


1882 = S. Arhangheli. 6 1870. Lcfo. Matr. 1824. 1890. co!.
cuotid. 102. co!. rep. 46. P. OD. Ioan Costin. D. Iosif Papp.
C. i Crt. Vasile Papp. - Cgr. cor. 479'50. - Dot. d. cor.
400
dela Checichehata cor. 200'--

Pc.

Des. Jd. Pr. __:_

Ciachi-Grbu.

G. - Valaszut. Tlg. Tlf. Pu.

Pd1ll'J'ilcJ't It.

In Matre

775

1111 13

19. SNMIHAIUL-DEERT (Aimasszentmihaly). Parohie


la a. 1736, fEl. 1778 = S. Arhangheli. 6 1882. Lcfo.
Matr. 1825. B 1875. Scol. cuotid. 168. Scol. rep. 13. Ap. inter.
Basilw Colceriu din Vaidahaza. D. Va~ile Dumitra. C. Mitru

nfiinat

'

Andreiu. Crt. Ioan Haza. 600',

Cgr. cor. 283'46. -- Dot. d. cor.

0. - 1-iuedin. Jd. Pc. Pr. Tlg. Tlf. Pu. _


.
OC. RC. 00. CH.

n Matre

1395

Hidalmds.

CA.

U. B.

Is.\1 Dist.

15-

22 22

20. SOTELEC (Sz6telke). Parohie veche, ~ 1796


S.
Arhangheli. 1861. Lcfo. Matr. 1824. e 1884. co!. cuotid.
101. co!. rep. 42. P. OD. Iuliu Mihali. D. Ioan Ieremie. C.
Dumitru Vajda. Crt. Teodor Chi. - Cgr. cor. 265"36. - Dot.
d. cor. 600'Pc. - Des. Jd. Pr.Tlf. Pu. - Pdnczilcseh.

Ciachi-Grbu.

O. -- Valaszut-Bonczhida. Tlg.

In Matre
921
1
21!1 28
In Filie:
1:
Snta Catalina Dorna (Szentkatolnadorna) Tora 35.[
1; Past 16. os; Bulciu 74. 2; Dorna 71. 5; Ctlina'
128. 2; Oncigu 58. -. ~ 1896. coal nchiriat. co!.
cuotid. 28. co!. rep. 11. D. cel din Matre. Matr. 1881. C.:
Gavril Oras. Crt. Ioan Pop.
1[
377
3! 9

21. TIHU (Tih6). Parohie veche, ~ 1803 = S. Apostoli


Petru si Pavel. 6 1883. Lcfo. Matr. 1850. e 1873. co!. cuotid.
60. c~l. rep. 28. P. OD. Alexiu H. Coste. D. Ioan Cioban. C.
Ioan Martin. Crt. Ananie Sina. - Cgr. cor. 331'04. - Dot. d.
cor. 320'-.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. = Zsib6. Pu. = Kettosmezlf.

In Matre
687 34
17
20' 15
n Filie:
Var (Szamos5rmezo). Afiliat la 1874. ~ 1821 = S.
Apostoli Petru si Pavel. Matr. 1826. e 1885. co!. cuotid.
'
.
55. co!. rep. 26. Cd. Nicolae Canciu. Crt. Vasiliu Tegla.
- Dot. cd. cor. 254-.
lf
489
3
11
-8, 2
22. TRESTIA (Komlosujfalu). Parohie nfiinat la a. 1830,
1898 = S. Arhangheli. 6 1855. Lcfo. Matr. 1859. e 1870.
co!. cuotid. 32. co!. rep. 20. Ap. interimal OD. V asiliu Sestra,
paroh n Chendrea. D. leronim Maier. C. Nicolae Varga. Crt.
Ignat Pintea. - Cgr. cor. 188'78. - Dot. d. cor. 224'--.

i.

Pc. -- Des. Jd. Pr.

Ciachi-Grbu.

O. -- Szurduk. Tlg. Tlf. Pu.

Hidabnds.

In Matre

400

-[[14

.
.

r.

23. UORU (Ugrocz). Parohie veche, t.. 1893 = Pogorrii Spiritului Sfnt. Lcfo. Matr. 1825. a 1871. col. cuotid. 64.
Scol. rep. 29. Ap. OD. Augustin Pop. D. Ilie Moldovan. C.
'vasiliu Vescan Suciu. Crt. Dumitru Zah Ftu. - Cgr. cor.
507'50. - Dot. d. cor. 400'-.
G. -

Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr. Pu. = Hidalmas.


RC. GO. CH, CA.
U. B.
Is. Dist.

Ndelul-unguresc.

GC.

In Matre
764
n Filie:
Mi/uan (Milvny).
53

22 25

624

6 2

24. VAIDAHAZA (Vajdahza). Parohie veche, fE3. 1822


= S. Arhangheli. 6 1878. Lcfo. Matr. 1820. a 1887. co!.
cuotid. 70. co!. rep. 12. P. OD. Basiliu Co/ceriu. D. vacant.
C. Nicolae Co/ceriu. Crt. Vasiliu Colceriu /. Antonie. - Cgr.
cor. 398'28. - Dot. d. cor. 420'-.

Pc. -

Des. Jd. Pr. -

Ciachi-Grbu.

G. -

Vlaszut.

Tlg. Tlf. Pu.

Hidalmds.

In Matre
n Filie:

933

Fgdaue/e

4-

2 20

Vazdahazei.
200

n districtul acesta sunt:


Parohii
Fiiii
Parohi
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .
. Cateheti
Parohii' vacante
colari: cuotidiani 2078, de rep. 666, laolalt
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn .
Case parohiale de piatr (zid)
"

"

"

"

" lemn
nchiriate

24
11
10
11

3
2744
18,589
6
20
5
16

.
7*

too

[>ISTRlCTUL DICIO-SN-MARTINULtJi.

Scoale de piatr (zid) .


'
" lemn .
";,
nchiriate

21

---

12. DISTRICTUL DICIO-SN-MARTINULUI.


Protopop.
PO. O.

LAURENIU

PASCU, parohul Dicio-Sn-Martinului.

Notar districtuat.
00. MIRON DASCL, paroh n Cetate-de-balt.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Laureniu

Pascu, protopopul 0.-S.-Martinului, preedinte.


Miron Dascl, paioh, Cetate-de-balt, asesor.
Ioan Pop, paroh, Custelnic,
"
' Bozia.
Gregoriu Nistor, paroh,
"
Nicolae Berghian, paroh, Dea,
"
tefan Faust, paroh, Bernadea,
suplent.
Nicolae Frncu, adm. par., Sarosul-ung.
"
Nicolae Platon, paroh, ~omfalu: fise districtual.
Gregoriu Nistor, paroh, Bozia, defensor matrirrionial.

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Laureniu

Pascu, protopopul 0.-S.-Martinului,


Miron Dascl. paroh, Cetate-de-balt, asesor.
Gregoriu Nistor, paroh, Bozia,
"
Nicolae Platon, paroh, Somfalu,
"
' Sarosul-ung. "
Nicolae Frncu, adm. par.

'

'

lllireni:
Simeon Cluiu, advocat, 0.-S.-Martin. asesor.
Dr. Romul Boil, advocat,
"
"
Dr. Virgil Rade,
"
"
"
George Sbu, nvtor, Bozia,
"
George Moldovan, proprietar, Bernadea "
Petru Bogdan, proprietar, Dea,
"
Naftanail Muntean, proprietar, Somfalu
"
'
Ioan Pop, cantor-nv. pens., Ganfalu,
"
Notar: Nicolae Berghian, paroh, De a.
'

preedinte.

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: Gregoriu Nistor, paroh n

Bozia.

Fondul tractual.
Cassar: Nicolae Frncu, adm. par. n

aroul-unguresc.

Parohiile.
Parohiile din acest district se afl .toate pe teritorul comita tu/ai Trnavei-mici (Kis-Kiikiillo v.-m.), cu escepiunea parohiei i/ea-maghiar, care se afl pe teritorul comitatului
A/bei-inferioare (Als6-fe!zir v.-m.).

1. ABU (Abosfalva). Parohie veche, fEr


gheli. 6. Lcfo. Matr. 1861. Scol. cuotid. 12.
inter. 00. Nicolau Berghian,' paroh n Oeas.
Crt. Dumitru Lazar. - Cgr. cor. 209'76. ~

1883 = S. ArhanScol. rep. 6. Ap.


'C. Aran Hancu.
Scoal conf. RC.

Tlf.- Mica.Jd. Pc. Pr.- Dicio-Sn-Martin. G. Tlg. 'Pu.- Abosgdifalva.


GC.
RC. GO. CH~ CA.
U. B.
ls.l Dist.

n Matre +.:!:O 113 119 121


75
292 8
n Filie:
Paucea (Kiikiillop6csfalva). fEr 1850 = S. Arhangheli.
Matr. 1852. col. cuotid. 14. col. rep. 5. C Maxim Gliga.
Crt. Vasile Hancu. @.
210
5 250
1q 2

2. ADMUS (Adamos). Parohie veche, fEr = S .. Nicolae.


c!t 1901. Lcfo. Matr. 1827. co!. cuotd. 37. co!. rep. 13. Ap.
OD. llarian Dulu. C. Ioan Vescan. Crt. Ioan Copcean. Cgr. cor. 278'44. - @.
G. p. mrfuri - omfalu. Jd. Pc. Pr. -- Dicio-Sn-Martin. G. p.
persoane. Tlg. Tlf. l'u. -

n Matre

.:!:D~#x

n loc.

380

43

64 520

5 940- 1181 5'37


r

In Filie:

1,1

Dmbu (Kiikiillodomb6). fEt = S. Arhangheli. Matr.[j


1828. Scol. cuotid. 20. Scol. rep. 13. C. Mihail Bucur. Crt.
Ioan erban. coal co~f. U.
.
133 419 37 761
- - 20, 3
1

3. BERNADEA (Bernad). Parohie veche, fEr S. Arhangheli.


6. Lcfo. Matr. 1855. Scol. cuotid. 16. Scol. rep. 8. P. 00. tefan
.
' - Cgr. cor. 20514.
Faust.
C. Ioan Golea.' Crt. Ioan Moga.
Jd. Pc. Pr. - Dicio-Sn-Martin. G. T!g. Tlf. Pu. -

BonJha.

DISTRICTUL DICIO-SN-MARTINULUI.

102

==~~==~=~-~-

oc.
In Matre

~~~-

RC.

220

-+-

ln Fiiii~

-~-~----~-

00.

CH.

61

13

CA.

U.

ls. Dist.

B.

8 15'73
1:

Mica (Mikefalva). Convertit la a. 1887.


C. vacant. Crt. George Stnu.
84
26 422

t.

11

1905'

10 -

12 3'5

Cplna-de-sus (Felsokpolna)

11

Bahnea (Bonyha)
18

4. BOIAN (Ais6bajom). Parohie veche, fa 1844

= s. Ioan

Boteztoriul. 1884. Lcfo. Matr. 1834. co!. cuotid. 30. co!.


rep. 8. P. OD. Augustin Alman. C. Vasile /)rlosan. Crt. Visalon Cerghizan. - Cgr. cor. 463'70. - coal conf. 00. CA.

O. Pu. -

Cetatea-de-balt.

jd. Pc. Pr.

Dicio-Sn-Martin. Tlg. Tlf.

Bdztota.

Iti Matre :!:: ,6,

400

20 1100

45112259

20 340

(Bomis). m fnae 45, 3. Parohie veche, t.


S. Arhangheli. 1893. Lcfo. Matr. 1812. 1908.
co!. cuotid. 50. col. rep. 12. P. OD. Gregoriu Nistor Cd.
George Sbu. Crt Vasiliu aca. - Cgr. cor. 589'80. - Dot.
cd. cor. 752'-.

5.

1887

BOZIA

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu.

645

In Matre

Dicsoszentmdrton.

33

28

-~

511 2'87

6. CETATEA-DE-BALT (Kiikiillovr, Kockelburg). Parohie veche, t. 1855 = Preasntei Treimi. 1907. Lcfo. Matr.
1837. co!. cuotid. 29. co!. rep. 19. P. OD. Miron Dascl. C.
inter. Nicolae Ttar. Crt. Samoil Tufa. - Cgr. cor. 304'12.
coal cont 00. i @.
Jd. Pc. Pr.

In Matre

Dicio-San-Martin. Tlg. Tlf. O. I'u.

+:: D 342

107 884 416

in loc.

32i 15

7. CRAIFALU (Magyarkirlyfalva). Parohie veche, fa 1790


S. Arhangheli. 6 1843. Lcfo. Matr. 1823. co!. cuotid. 56.
co!. rep. 23. P. OD. Nicolau Murean. C. vacant. Crt. Vasilie
Baciu Husariul. - Cgr. cor. 336'22. Scoal conf. CH.

Jd. Pc. Pr. -

Dicio-Sn-Martin. Tlf. ~ Admu. O. 'l'lg. J'u.

So-

vinyfalva.

In Matre

544

16

850

1211 9so

=~~-~~=-~c

DISTRICTUL
DICIO-SN-MARTINULUI.
---_ --------....... ---------- ...

103

~-c~cc~~--====

8. CUTELNIC Csiidotelke). Parohie veche, fa 1891 =


S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1832. co!. cuotid. 24. co!. rep. 7.
P. 00. Ioan Pop. C. Anania Popa. Crt. Onu Popa. - Cgr.
cor. 220--. coal conf. CH.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu. = Dicsoszmttm!rton .
.OC.
RC. 00. CH.
CA.

n Matre .:!:: D

260

180

120

U. B.

--

ls.ll Dist.

9 2"60
1

1877 = ntimpinrii O. N. S. Hristos. 6 1880. Lcfo. Matr. 1825. co!. cuotid.


41. co!. rep. 15. P. 00. Ntcolaa Berghian. C. Dumitru Deac.
Crt. George Taca. - Cgr. cor. 373"02. - ttt.

i.t

9. DEA (Desfalva). Parohie veche,

Tlf. -- Mica. Tlg. O. p. mrfuri.- Abu-Ganfalu. Jd. Pc. Pr. Dicio-Sn-Martin. O. p. persoane. Fu. = tz loc.

n Matre O

357

262

368-

1311 9"21

10. DICIO-SN-MARTIN (Dicsoszentmrton). Fedeu 16,


4. Parohie nfiinat la a. 1822, i.t 1864 = S. Arhangheli.
1884. Lcfo. Matr. 1812. co!. cuotid. 147. co!. rep. 65. P. PO.
D. Laureniu Pasca, protopopul districtual. C. Teodor Pop.
Crt. Simion Ciuchin. - Cgr. cor. 397'70. - fi!.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu. = n loc.

980 564
55

In Matre

+D

46 1260

35 767- 350jl38"83

11. GANFALU (Vmosglfalva). Sub coast 18, 2. Parohie veche, fa 1833 = S. Arhangheli. tit 1909. Lcfo. Matr.
1849. Scol. cuotid. 22. Scol. rep. 19. Ap. 00. Aron Moldovan. C.
'
Ioan 'Pop. Crt. Nuu Hlmaciu.
- Cgr. cor. 194'88. - fi!.
Jd. Pc. Pr. = Dicio-Sn-Martin. O. Tlg. Tlf. Pu. = Abosglfalva.

n MatreD
313 73 - 1205
26- 14 5
In filie
Suca (Szokefalva). fa =Intrrii n biseric a P. C.
V. Maria. Matr. 1852. co!. cuotid. 12. co!. rep. 7. C. Ioan
Popa. Crt. Vasile Adam.
111 250 486 133 811 1"5

12. HRNGLAB (Haranglab). Parohie veche, fa 1882 =


S. Arhangheli. 6 1891. Lcfo. Matr. 1814. co!. cuotid. 64. co!.
rep. 27. Ap. 00. Victor Pop. C. Ioan Precup. Crt. Isail Crian.
- Cgr. cor. 208"62. - coal conf. CH. i U.
O. p. persoane - Dea. Jd. Pc. Pr. = Dicio-Sn-Martin. Tlf. =Mica.
O. p. mrfuri Tlg. Pu. = Abosgdljalva.

In Matre

352.

364 -

2.16-

31117'4

104

DISTRICTUL DICIO-SN-MARTINULUI.

13.

AROU-UNGURESC

(Magyarsaros). Sub cerea 17. 2;


18. 3; la fntna cioarei 32. 2'5; Parohie veche.
~ 1800 = S. Arhangheii. 1895. Lcfo. Matr. 1852. a 1893.
col. cuotid. 62. col. rep. 30. Ap. 00. Nicolae Frncu. Cd.
George Samoil. Crt. Vasile I'orime. -- Cgr. cor. 481'16. -Dot. cd. cor. 600~ Scoal conf. U.

la

Botorc

Jd. Pc. Pr. O. -

n Matre #
In Filie:

Dicio-Sn-Martin. Tlg. Tlf. Pu.


GC.

RC.

00.

CH.

489

50

116

Bgaciu

CA.

Baldzstelke.

U. B.

ls. 1j Dist.

793-

11 '12'91
1

(Szaszbogacs, Bogesdorf).
1852 = s.l1
Arhangheli. * Matr. 1835. Scol. cuotid. 60. Scol. rep. 30.
C. George M uran. Crt. Jo~n Lungu.
'
!i
370
1
1 34 726
7 -il 3
1

14. ILEA-MAGHIAR (Magyarsiilye). Parohie veche, fEr


1664 = S. Arhangheli. 1910. Lcfo. Matr. 1833. co!. cuotid.
50. co!. rep. 4. Ap. OD. Ioan Bcil. C. Nicolau Moldovan.
Crt. Dumitru Trif. - Cgr. cor. 257'56. @.
re. - Aiud. Jd. Pr. -- Mur-Uioara. G. p. persoane -- Snmiclu. G. f> mrfuri -- Jidveiu. Tlg. Tlf. benedek.

In Matre ~ [J
415
2 318
n Filie:
Herepea (Magyarherepe)
6
1405
Ozd

Admu.

Pu. -

185

JlfaroJJzmt-

1022'50
1

8 2'5

80

, 15. OMFALU (Sovenyfalva). Parohie veche, tk 1839


S. Arhangheli. 1905. Lcfo. Matr. 1820. 1910. co!.
cuotid. 60. col. rep. 15. P. OD. Nicolae !'!afon. D. ~acant. C.
Zacheiu Suciu. Crt. Naftail Muntean. ~ Cgr. cor. 541'94. -Dot. d. cor. 600'-. a.

Jd. Pc. Pr. - Dicio-Sn-Mart:n. Tlf. -

n Matre .:::. O

500

Admu.

Tlg. G. Fu = l;t loc.

12 303 390

15,1 8

n districtul acesta sunt:


Paroh li
Fiiii ,
Parohi
Adm. parohiali .

15
9

==~==,==~DISTRICTUL ER~N~O~T~U::=o:L::=o:U~I~.=======~1=05

Capelani .
Cooperatori
Catehei

Parohii vacante
Scolari cuotidiani 806, de rep. 326, laolalt
Suflete
Biserici de piatr (zid) .
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
coale

"

"

1
1132
7252
7
13
10

"
" lemn
"
nchiriate
de piatr (zid)
" lemn
nchiriate

2
1

13. DISTRICTUL ERNOTULUI.


Vice-protopop.
MO. D. ALEXANDRU PAPIU, parohul Ernotului.

Notar distrlctual.
OD. BASILIU FOLEA, parohul Giuluului.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Alexandru Papiu, v.-protopopul Ernotului, presedinte.


Basiliu Folea, paroh n Giulu, notar.
Ioan Anca, paroh n Subpdure, asesor.
Alexandru Circa, paroh n Ogra,
"
Teofil Gerasim, paroh n Deag,
"
Iuliu Laslo, paroh n Lscud, fise.
Ioan Handrea, paroh n Slcud, defensor.
Eugen Rduiu, adm. par. Cerghizel, suplent.
,_

Senatul scolastic protopopesc.


Alexandru Papiu, v.-protopopul Ernotului, preedinte.
Demetriu Boariu, paroh n Petrilaca-rom. notar.
Augustin Cioba, adm. paroh. n Bord,
asesor.
Beniamin Papiu, paroh n eulia~rom ,'
"
Aurel Vod, adm. par. n Chirileu,
"
Moise Birtolon, proprietar, Lscud,
"

DISTRICTUL ERNOTULUI.

106

asesor.
Ioan Popa, proprietar, Futac,
Petru Sas, econom, Cucerdea-rom.,
"
tefan Cadar, nvtor pens., Ernot,
"
Mihail Rchit, econom. Vidrasu,
"
Alexandru Moldovan, proprietar, Chirileu.
"
Vasiliu Oltean, econom, eulia-rom.,
"
Dumitru Cojoc, econom, Cerghizel,
"
Ioan Meghe, proprietar, Beinu,
"
Dumitru Pascu, econom, Bord,

Biblioteca

"

districtuat.

Bibliotecar: Alexandru Circa, paroh n .Ogra.

Fondul tractuat.
lipsete.

Parohiile.
Parohiile din acest district se u/l pe teritorul comitatului
Trnavei-mici (Kis-Kilkill/6 v.-m.), cu escepiunea parohitlor
Ainti, Petrilaca-rom. i Sn-Iacob, cari se afl n comitatul
Atbei-inferioare (Als6-jeher v.-m.).
1. AINTI (Czintos). Parohie veche, !k = S. Arhangheli.
6 1898. Lcfo. Matr. 1849. B 1850. co!. cuotid. 25. co!. rep. 9.
P. OD. Alexandru Barbu/eseu. D Filon Botezan. C. Ioan Cr
ciun. Crt. Casian Costin. - Cgr. cor. 574'34. - Dot. d. cor.
600- (n pri egale cu 00.)
Jd. Pr. -

Mur-Uioara.

279

In Matre ,:!:

Pc. - Aiud. Tlg. Tlf O. Pu.

4 367

Marosludas.

45

811 15

2. BEINU (Buzsbesenyo). Parohie veche, !k 1820 =


S. Arhangheli 6 1820. Lcfo. Matr. 1816. co!. cuotid. 50. co!.
rep. 15. P. vacant. C. Trifan Bogdan. Crt. Ioan Bogdan. Cgr. cor. 173. - coal conf. RC. i CH.
Jd. Pc. -

Dicio-Sn-Martin. Pr. -

Ernot. Tlg. Tlf. O. l'u.

Kerelb'-

szentpdl.

In Matre +O

327 425

450

2711 19

3. BOBOHALMA (Bbahalma). Parohie veche, !k 1877


= S. Arhangheli. 6 1899. Lcfo. Matr. 1833. 1909 comun cu
00. co!. cuotid. 52. co! rep. 16. Ap. OD. Alexandru Muthu.
D. Augustin Moga gr.-or. C. C. Aron Popa. Crt. Teodor Moga
l. Georgiu. - Cgr. cor. 214'82. -- Dot. d. cor. 200'Pr. -

Ernot. Tlf. - in loc. Tlg. O. Jd. Pc. Pu.- Dicsffszentmdrton.

In Matre .::!;;

410

950

4-

811 10

DISTRICTUL ERNOTULUl.

107

=~=

4. BORD (Bord). Parochie veche, fEl. S. Arhangheli. Lcfo.


Matr. 1816. 1910. col. cuotid. 45 ~col. rep. 14. Ap. 00.
Augustin Cioba. Cd. Alimpiu Morariu. Crt. Dumitru Pac.
Cgr. cor. 309'40. - Oot. cd. cor. 700Jd. Pc.

Oicio-Sn-Martin. Tlg. Tlf. O. Pr. Fu.


GC.

RC.

GO.

CH.

CA.

Radndt.

U. 8.

Is.ll Oist.

636

In Matre

13: 6

5. CERGHIDUL-MARE (Nagycserged). Parohie veche, fEl.


. 1795 = S. Arhangheli. 6 1910. Lcfo. Matr. 1820. co!. cuotid.
26. col. rep. 7. Ap. 00. Emil Frncu. O. vacant. C. Milian
Drago. Crt. George German. -- Cgr. cor. 19456. -- Oot. q.
cor. 200- Scoal conf. 00.
'
Jd. Pc. Oicio-Sn-Martin. Pr. - Ernot. Tlf. = n loc G Tlg. l'u.
-

NJdrddto.

In Matre ~

223

487

26

2111 23

6. CERGHIZEL (Kiscserged). Parohie veche, fEl. 1802 = S.


Arhangheli. 6 1870. Lcfo. Matr. 1828. 1910. Scol. cuotid. 61.
'
Scol. rep. 16. Ap. 00. Eugen Radu. Cd. Cioban
Vasile. Crt.
Dumitru Cojoc. - Cgr. cor. 412'52. - Oot. cd. cor. 480Jd. Pc. = Oicio-Sn-Martin. Pr.
Tirimia-mare. Tlg. O. Pu. = Nydrddtfi.

Ernot Tlf.

Cerghidul-m;trc

557

n Matre

8ii 15

7. CHINCIIU (Kincses). Parohie veche, fEl. = S. Arhangheli. Lcfo Matr. 1834. col. cuotid. 12. ~col. rep. 5. Ap. 00.
Nicolae !gnat. C. Timoteu Vescan. Crt. Filimon Cndea. - Cgr.
cor. 221'02. - coal conf. 00.
Tlf. -- Deag. Jd. Pc. = 0.-S.-Martin. Tlg. Pr O. 1'11.

In Matre

130

R11d11dl.

481

7jj15

8. CHIRILEU (Kerelo). Parohie veche, fEl. 1853 = P. S.


Treimi. 6 1905. Lcfo. Matr. 1826. 1909. 9col. cuotid. 78.
col. rep. 36. Ap. 00. Aurel t. Vod. Cd Dumitru Muntean.
Crt. rasiliu Cerghizan. - Cgr. cor. 561'48. - Oot. cd. cor.
600'--.
Jd. l'c. -

0.-S.-Martin. l'r. -

Ernot. Tlg. Tlf. O, l'tt,

Kerd/b'-

szenlfd!.

In Matre

667

15

22

5i 15

9. CIPU (Maroscsapo). Parohie veche, ~ 18tl6 = S.


Arhangheli. Lcfo Matr. 1827. a 1873. col. cuotid, 64, co'.

108

DISTRICTUL ERNOTULUI.

rep. 24. Ap. interimat 00. Alexandru Circa, paroh n Ogra. C.


Georgiu Pop. Crt. Ioan Masca. - Cgr. cor. 190'98. @.
Jd. l'c. - 0.-Sn-Martin. Tlg. Tlf. Pr. OC. RC. 00. CH.

In Matre O

472

100

---

Ernot. O. Pa.
CA.
U. B.

309

n loc.
ls.l_1 Dist.

16 --

71 4
1

10. CUCERDEA-ROMN (Olahkocsard). Parohie veche,

1909 = S. Arhangheli. 6 1842. Lcfo. Matr. 1818. 1911.


cuotid. 59. co!. rep. 28. Ap. 00. Georgiu Nicoar. O.
Iuliu Pop. C. Teodor A/dea. Crt. Petru Sas. - Cgr. cor. 417'72.
- Oot. d. cor. 400-. Scoal conf. 00.

i.t

co!.

Tlf. Pu.

n loc. Jd. l'~. - Dicio-Sn-Martin. Pr. -.. Ernot. Tlg. O.

hiaroscsapd.

In Matre .:!:..

529

17 512

36

1211 7

11. DEAG (Marosdeg). Parohie veche, fEl. 1850 = S. Arhangheli. 6 1878. Lcfo. Matr. 1838. co!. cuotid. 10. ~col. rep.
7. P. 00. Teofil Gerasim. C. Filon Feteu. Crt. Alexandru
Heges. -- Cgr. cor. 341'44. - Scoal conf. 00.

. Jd. Pc. -

Dicio-Sn-Martin. Tlg. Tlf. Pr. O. Pu.

178

In Matre ::!:::.

Radndt.

1O 850

9:1 5

12. ERNOT (Radn6t). F naie-Fiarau 24. 5;

Cigae

48. 4. Parohie veche, fEl. 1735 = S. Arhangheli. 6 1877.


Lcfo. Matr. 1850. 1909. Scol. cuotid. 42. Scol. rep. 30. P. MO. O.
Alexandru Papiu, vice-p~otopopul distri~tual. Cd. Teofil Moldovan. Crt. Nicolae Ti/inca. - Cgr. cor. 867'76. - Oot. cd. cor.
1000-. coal conf. RC. CH.

Petri

Jd. Pc. -

Dicio-Sn-Martin. Tlg. Tlf. O. Pr. Pu.

In Matre+DX 515

400

913

Radndt.

4-

36:59

13. FUTAC (Somostelke). Parohie veche, i.t 1894 = S.


Arhangheli. 6 1880. Lcfo Matr. 1830. B 1895 co!. cuotid. 57.
co!. rep. 28. Ap. 00. Teofil Popoviciu. Cd. Vasile fJop. Crt.
Teodor Zogorean. - Cgr. cor. 382'22. - Oot. cd. cor. 300G. p. mrfuri ~~ Abu. Jd. Pc. = Dicio-Sn-Martin. Pr.
Tlg. Tlf. O. p. persoane, Pu. ;_~ Mikefalva.

In Matre O

575

17

Ernot.

34

-11 18

14. GIULU (Oyulas). Parohie veche, i.t 1894 = S. Arhangheli. 6 1899. Lcfo. Matr. 1858. co!. cuotid. 54. co!. rep.
29. P. 00. Basiliu Falea. C. Tit Pop. Crt. Ioan Popa Neme.
- Cgr. cor. 398'14.
Tlg. Tlf. O. Pu. -

Cipu.

Jd. Pc.

Dicio-Sn-Martin. Pr.

18

2111 10

Ernot.

J11arosugra.

In Matre

500

15. LSCUD (Laczk6d). Parohie veche, .t 1908 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1794. 1911. co!. cuotid. 83. co!. rep.
21. P. OD. Iuliu Las/o. Cd. Valer Platon. Crt. Gedeon Crciun.
- Cgr. cor. 314 72. -- Dot. cd. cor. 1000Ttg. -- Mikefalva. Tlf. -- Futac. O. p. mrfuri - Snpaul. Jd. Pc. Ernot. G. p. persoane, Pu. = Jlfarosugra.
Dicio-Sn-Martin. Pr.
OC.
696

In Matre

RC. 00

CH.

CA.
-

U. B.
- -

ls.ll Dist.
20, 13

16. OGRA (Marosugra). Parohie veche, fEl. 1845 = S. Arhangheli. 6. Lcfo. Matr. 1845. Scol. coutid. 51. co!. rep. 16.
P. OD. Alexandru Circa. C. Alex~ndru Deac. Crt. Nichia Vuti.
- Cgr. cor. 281'68. - fiJ.
Tlg. Tlf. l'r. - Ernot. O. p. mrfuri Sn-Martin. G. p. persoane, Pu. -~ n loc.

In Matre

+ Ll

332

240

Snpaul. Jd. Pc. -

544

Dicio-

16/l 8

17. PETRILACA-ROMN (Olahpeterlaka). Parohie


veche, fEl. = S. Arhangheli. 6 1894. Lcfo. Matr. 1815. e reparat la 1895. co!. cuotid. 125. co!. rep. 14. P. OD. Demetriu
Boariu. Cd. l'ompeiu Stoica. Crt. Ioan Precup. - Cgr. cor.
530'42. - Dot. cd. cor. 600Ttg. Tlf. O. p. mrfuri - Ernot. jd. Pr. -Aiud. O. p. persoane, l'u. - Kutyjalva.

In Matre .::!:.

1072

62

Mur-Uioara.

Pc. -

20il 5

18. SLCUD (Szelkut). Parohie veche, fEl. = P. C. Vergur

Maria. 6 1874. Lcfo. Matr. 1833. col. cuotid. 34. col.


rep. 16. P. OD. Ioan O Handrea. C. Valeriu Muntean. Crt.
V erchie Balea. - Cgr. cor. 449'36. coal conf. 00. n comun
cu oc.
.
Jd. Pc. - Dicio-Sn-Martin. Tlg. Tlf. Pr. O. Pu.

In Matre .::!:.

317

760

Radnbt.

5/l 75

19. SN-IACOB (Marosszentjakab). Parohie nfiinat la


a. 1835. t'Et 1865 = S. Arhangheli. 6. Lcfo. Matr. 1835. Edificiul scolar comun cu 00., nchiriat. Scol. cuotid. 24. Scol. rep.
'
'
5. Ap.' inter. 00. Demetriu Boariu, paroh
n Petrilaca-romn.
C. Ioan Stoica. Crt. Simion Rechita. - Cgr. cor. 91'86.
Pc.

Tlg. Tlf. O. p. mrfuri


Ludoul-de-mur Jd. Pr. - Mur-Uioara.
Aiud O. p. persoane, l'u. = KzJlyfalva.

In Matre

97

--

340

3/l 6

ti

DISTRICTUL- ---ERNOTUUJI.
-

--~---- =.-.===:---===-----~----====

In Filie:
1
Cuciu (Kutyfalva). Jk 1833 = S. Arhangheli. 6 1908.1
Lcfo. Matr. 1827. col. cuotid. 5. col. rep. 1. Ap. inter.'l
00. Adrian Cisma din Orsia. C. Alexandru Filimon. Crt.'l
George Cioca.
1

OC.

86

RC. 00.

42

CH.

CA.

U. B.

498

Is. Dist.

dl 5

20. SN-PAUL (Kereloszentpal). Parohie veche, Biseric


n

cas nchiriat.

col.

ioan

rep. 7.
Fdrca.

6 1885. Lcfo. Matr. 1824. col. cuotid. 24.


Ap. 00. George Oancea. C. Nicolae Raiu. Crt.
- Cgr. cor. 276'26. - Scoal conf. RC.

Jd. Pc. - Dicio-Sn-Martin. Pr. - Er~ot. Tlg. Tlf. O. Pu.

In Matre

210 680

21. EULIA-ROMN
1908. Lcfo. Matr. 1851. a
P. 00. Beniamin Papiu.
Oltean. - Cgr. cor. 293'76.
Tlg. TU. O. --

Cipu.

10

n loc.

511 16

(Oiahsalyi). Parohie veche, t. 1911.


1873. col. cuotid. 46. col. rep. 10.
Cd. Nicolae Degan. Crt. Vasiliu
- Oot. cd. cor. 600'-.

Jd. Pc.- Dicio-Sn-Martin. l'r. Pu. = Radnot.

701

In Matre

20

--

2511 6

22. SUBPDURE (Erdoalja). Parohie veche, 1k = S.


Arhangheli. 6 Lcfo. Matr. 1823. 1910. col. cuotid. 53. col.
rep. 22. P. 00. Ioan Anca. Cd. Nicolae Costea. C. Vasiliu
Chelsa. Crt. Alexiu Suciu.- Cgr. 481'46.- Oot. cd. cor. 760-.
Tlf. - Futac. Pr. - Ernot. T!g. O. Jd. Pc.

In Matre.:!::.

386

Pu. '

Dicsi!J'zentmdrlolt.

174

21-

61110

23. VIDRASU (Vidratszeg). Parohie veche, 1k 1862 =


S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1852. 1910, nchiriat dela fund.
uluan. col. cuotid. 68. col. rep. 12. Ap. interimal 00. Aurel
t. Vodd, adm. parohial n Chiril.eu. Cd. Alexandru Macarie.
Crt.. Sonu Rusu. - Cgr. cor. 522'60. - Oot. cd. cor. 700'-.
Jd. Pc.

In Matre

Dicio-Sn-Martin. Pr. - Ernot. Tlg. Tlf. O.


+

385

12 264

28

Pu. = Nydrddti!.

71116

n districtul acesta sunt:


Parohii
Fiiii
Parohi .

23
1

11

DISTRICTUL FRGAULUt.

tii

Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .

Catehei

Parohii vacante
colari: cuotidiani 1148, de rep. 388,
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"

"
"

coale

"

"

laolalt

" lemn
nchiriate
de piatr (zid) .
" lemn .
nchiriate

3
1536
10,280
5
. 18
1
19

9
5
1

14. DISTRICTUL FRGULUI.


Vice-protopop.
MO. O. NICOLAE SOLOMON ARON, parohul Tecei.

Notar districtual.
MO. O. IOAN HOSSU, parohul Milaului.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Nicolae S. Aron, v.-protopopul Frgului,


Ioan Hossu, paroh, Mila,
asesor.
Ioan Moldovan, paroh, Uifalu, "
Ioan Cmpean, paroh, Bia,
"
Teodor Ooma, paroh, Pintic,
"
Ioan Macaveiu, paroh, Archiud, defenzor.
Petru Oora, adm. par. Frgu, fise distr.

preedinte.

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Nicolae S. Aron, v.-protopopul Frgului, preedinte.


Teodor Ooma, paroh, Pintic, asesor.
Ioan Hossu, paroh, Mila,
"

'!

DISTRICTUL FRGUU.il.

112

================

~============~~~~

Iosif Stupinean, paroh, Stupini, notar.


Simion Chibulcutean, adm. par., Cozma, asesor.
Petru Gora, adm. par. Frgu.

Mireni:
George Berghian, nvtor, Teaca,
Alexandru Mog, nvtor, Mila,
Petru Radu, nvtor, Mila.
Ambrosiu Nistor, nvtor, Stupini,
Simeon Vrvu, nv. pens., Posmu,
Dr. Eugen Bran, advocat, Teaca.
Iuliu Mera, proprietar, Ercea mare.

Biblioteca
Bibliotecar:

asesor.

"
"
"
"

"
"

districtuat.

lipsete.

Fondul tractuat
Cassar: Simion Chibulcutean, ad!TJ. par. n Cozma.

Parohiile.
Parohiile din acest district se in de comitatul Cojocnei
(Kolozs v.-m.), afar de Ercea i Mi/el, cari se afl n comitatul Mur- Turda (Maros- Torda v.-m.).
Dup deal16. 2'5; Fnae 66. 7;
podireu 21. 3; Hnsuri 23. 3; Godovana i Izvoare
27. 2; Parohie veche, ~ 1908 =-.:;; S. Arhangheli. 6 1884. Lcfo.
cuotid. 69. 3col.
Matr. 1818. a 1892. Scol.
,
, . rep. 26. P. OD. Ioan
Macaveiu. D. Alexandru Popa. C. Alexandru Viai. Crt. Ioan

1. ARCHIUD (Mezoerked).

ub coast i

Roea. ~

~ Dot. d. cor. 600- fi!.


n loc. O. - Snmihaiul-de-cmpie. Tlg. Jd. Pc. Pr. l'u. - Teke.
GC. RC.
GO. CH.
CA.
U. B.
Is.[l Dist.

Cgr. cor. 43266.

Tlf. -

In Matre

+O

902

172

141

121

2. BIA (Mezobanyicza). Parohi~ nfiinat la a. 1723,


S. Arhangheli. 6 1884. Lcfo. Matr. 1833. a 1886. co!.
cuotid. 80. co!. rep~ 12. P. 00. Ioan Cmpian. Cd. Anton S.
Dorgo. Crt. Teodor Cotoiu. -- Cgr. cor. 629'20. - Dot. cd. cor.
600'-~ =

Jd. Pc. Pr. Tlg.


Ta1zcs.

In Matre O

-~

Teaca. Tlf. -

951

Cozma. O. -

64

Reghinul-ssesc. l'u.

121[18'5

[HSTRICTUL FRGUU.ii.

ii3

3. BRATFALU (Mezobartfalva). Parohie veche, ... 1839


S. Arhangheli. 6 1884. Lcfo. Matr. 1824. 8 1910. col. cuodit.
46. col. rep. 19. Ap. 00. Teofil Rusu. D. Dumitru Mrginean.
C. Gregorie Gonza. Crt. Iosif Suciu. - Cgr. cor. 233"88. ~
=

Dot. d. cor. 280'0. - Szaszszentgyorgy. Tlg. Tlf. Pc. Pr. jd. Pu. ~~ Teke.
OC.

RC.

00.

CH.

CA.

U. B.

296

In Matre

ls.\1 Dist.

5 16

4. BUDURLU (Budur16). Selite 39. 4 , Parohie veche,


1748. = S. Arhangheli. 6 1850. Lcfo. Matr. 1826. 191 t.
col. cuotid. 48. col. rep. 20. P. 00. Simeon Rusu. O. Octavian
Fril. C. Ioan Rusu. Crt. Luca Moldovan. - Cgr. cor. 29148.
- Oot. d. cor. 320-

ta

Tif. -- Kolozsnagyida. O. -- Szaszszentgyorgy. jd. Pc. Pr. Tlg. Pu.


Teke.

510

In Matre

8// 10

5. COZMA (Kozmatelke). Dosu rou 29. 5; Petrupaul


20. 4; Frnceti 29. 4'5; Parohie veche, ... renov. 1898 = S.
Arhangheli. 6 1864. Lcfo" Matr. 1834 1910. col. cuotid:
102. col. rep. 46. Ap. 00. Simeon Chibulcutean. O. Alexandru
Moga. C. Nicolae Giurgiu. Crt. George Man. - Cgr. cor. 555'14.
- Oot. d. cor. 600-

Tig. O. - Reghinul-ssesc. jd. Pc. Pr. -

Jancs.

In Matre
1195
In Filie:
Tonciu(Tancs) 18

Teaca. Tlf. -

in loc. Pu.

10

5// 17

20

623

611 4

6. CRAIFALUL-DE-CMPIE (Mezokirlyfalva). Parohie

veche, ta 1749 = S. Arhangheli. 6 1902. Lcfo. Matr. 1824.


1880. col. cuotid. 71. co!. rep. 17. P. 00. Demetriu Cli
mqn. Cd. George Comes. Cr t. Ioan Buca. - Cgr. cor. 598'20.
- Oot. cd. cor. 600-

0. -- ermel. Jd. Pc. - Teaca. Tlg. Tlf. Pr. Pu. -

568

In Matre

29

Mez/!tYmu!nyes.

3-

29 24
/
1

7. ERCEA (Nagyercse). Parohie veche, ta 1802 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1834. 8 1889. co!. cuotid. 59. co!. rep.
23. P. MO. O. Simeon Chean, vice-protopop onorar. Cd. Dumitru Cioloca. Crt. Ioan Chebuiu. -- Cgr. cor. 241'50. - Oot.
cd. cor. 600--- coal conf. CH.
Tlg. Tlf. O. jd. Pc Pr.

In Matre

503

Reghinul-ssesc. Pu.

156

Kortekapu.

22// 36
8

DISTRICTUL FARGULUI.

i i4

8. FRGU (Farag6). Viineiu 20. 2; Fnae 127. 3;


Hodale 74. 4; Parohie veche, i.t 1869 = P. S. Treimi. Lcfo.
Matr. 1835. B 1903. col. cuotid. 122. col. rep. 53. Ap. 00.
Petru Gara. D. 1. Aurel Climan. Il. Aurelia Bariiu. C. Teodor
Bejan. Crt. Vasile Moldovan. - Cgr. cor. 59884. - Dot. d. 1.
si
, IL cor. 1340Tlg. = Ormeniul-de-cmpie. O. = Reghinul-ssesc. Jd. Pc. Pr. Teaca. Tlf. Pu. = Tancs.
OC.
RC. 00. CH. CA.
U. B. Is.[l Dist.

In Matre

908

17

31 37

9. FILPIUL-MIC (Kisflilpos). Parohie veche, fk. = Cuv.


Paraschiva. 6 1879. Lcfo. Matr. 1833. col. cuotid. 25. co!.
rep. 6. Ap. 00. Ioan Raiu. C. Fiare Simeon. Crt vacant. -Cgr. cor. 260'88. -- @.
O. -

Reghinul-ssesc.

In Matre D

277

Jd. Pc. Pr. - Teaca. Tlg. Tlf. Pu.

12

310

1-

Tancs.

---1123

10. HRAST (Mezoharasztos). Parohie veche, fk. 1804


S. Arhangheli. 6 1870. Lcfo. Matr. 1825. 1906. Scol.
cuotid: 68: col. rep. 20. P. OD. Ioan Chean. Cd. Laslo Man.
Crt. Alexiu Vultur: - Cgr. cor. 345'78.- Dot. cd. cor. 120--.

O. -

Reghinul-ssesc.

In Matre

Teaca. Tlg. Tlf. Pu.

23

611 20

Jd. Pc. Pr. -

613

Ttmcs.

11. LOGIG (Ludveg). Parohie veche, fk. 1837 = P. S.


Treimi. Lcfo. Matr. 1824. B 1910. col. cuotid. 62. col. rep.
27. P. 00. Toma Furdui. D. Emiliu Macaveiu. C. Zaharie
Bejan. Crt. !gnat Suciu. -- Cgr. cor. 322'32. -- Dot. d. cor.
1200. - coal conf. CA i @.
Tlg. - Bate (Batos). Tlf: Pr. l'u. = Teke.

In Matre D 6

534

50

Uifalu.

o. -'-

164

Reghinul-sssc.

198

Jd. Pc.

91111

12. MILAUL-MARE (Nagynyulas). Valea Hireanului 187.


4; Gheme 300. 6. Parohie veche, i.t 1894 = S. Arhangheli.
Lcfo. Matr. 1824. 8 1863. co!. cuotid. 50. P. MO. O. Ioan
Hossu, vpp. on. Cd. Petru Radu. Crt. Ladislau Tma. Cgr. cor. 1277'16. - Dot. cd. cor. 1000--. @.
Tlg. l'r. - Ormeniul-de-cmpie. O. '"'Tlf. Pu. = n loc.

In Matre
Blei

1427

15

38

ermel.

Jd. Pc.

16-

Teaca.

18jj 17

13. MILEL (Kisnyulas). La bolovani 62. 1'5; Dealul


13. 2'5; La gruee 12. 2'5; Nima mic 76. 2'5; Nima

DISTRICTUL FRGULl.JI.

ii5

mare 30. 3"5. Parohie veche. tk 1836 =nlrii O. N. Isus


Hristos. 6 1848. Lcfo. Matr. 1834. e 1880. co!. cuotid. 90
Scol. rep. 31. P. OD Vasiliu Hara. Cd. Octavian Man. Crt.
LudoVic Graur. - Cgr. cor. 408'28. - Oot. cd. cor. soo~.
Tlf. G. Jd. Pc. - Reghinul-ssesc. Pr. Cercul de sus al Murului.
Tlg. Pu. = Mezoo'rminyes.
GC.
RO. GO. CH. CA.
U. B.
Is.ll Dist.

(Mur-Oorheiu).

.In Matre

+O

614

29

3-

12 30

(Mezoakna). Parohie veche, i.t 1873 = S.


Arhangheli. 6 1860. Lcfo. Matr. 1850. e 1881. co!. cuotid.
136. co! rep 48. P. OD. Simeon Pintea. D. Ioan Roman. C.
Simeon Pop. Crt. Ioan Ctinean. - Cgr. cor. 637'04. - Oot.
d. cor. 900-.

14.

O. -

OCNIA

Reghinul-ssesc.

In Matre

Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr. Pu. = Teke.

1300

lOII 6

15. OROSFAIA (Oroszfaja). Groapa Boii 19. 1'7; Fnae


27. 1'5; Curmtur 20. 2; Barata 11. 4. Parohie nfiinat la
a. 1711. fEt 1711. = S. Arhangheli. 6 1903. Lcfo. Matr. 1830.
co!. cuotid. 94. co!. rep. 29. Ap. 00. Ioan Mic/ea. C. int.
George Maior, din Stupini. Crt. Teodor Bucur Pelea. - Cgr.
cor. 513'26. -- @.
O. - Snmihaiul-de-cmpie. Jd. Pc.
cmpie. Tlg. Tlf. Pu. = Nagynyulas.

In Matre O
656
n Filie:
Comlod (Koml6d).

32

tk =

Teaca. Pr.

183

Ormeniul-de

2 --

S. Arhangheli. Crt.

11 14

Samoi/

Ui/can.

195

200

11 2

16. PINTIC (Szaszpentek). Parohie veche, i.t 1834 = S.


Arhangheli. 6 1873. Lcfo. Matr. 1811. 1896. co!. cuotid.
130. co!. rep. 41. P. 00. Teodor Domia. D. George Chi
Micu i Vasiliu Cristea. C. George Tnase. Crt. Grigore Tnase.
- Cgr. cor. 665'86. - Dot. dd. cor. 1220.
Tlf. - n loc. O. -

In Matre

1080

Reghinul-ssesc.

Tlg. Jd. Pc. Pr. Pu. -

Teke.

18:1 57

17. POSMU (Paszmos). Parohie veche, i.t 1910 = S.


Arhangheli. 6 1870. Lcfo. Matr. 1834. co!. cuotid. 50. co!.
rep. 16. Ap. OD. Constantin Rusu. C. vacant. Crt. tefan Vrvu.
- Cgr. cor. 249'56. - coal conf. CA.
Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr.

Teaca. O.- Sz.eretfalva. Pu.

Magysajd.

OC.

RC.

n Matre 6.
500
In Filie:
Uita (Vajola).
30

00.

CH.

CA.

426

U. B.

28 11

ls.l Dist.

944

13 7

18. SNTU (Mezoszentandnis). Parohie veche, fa 1813 = S.


Arhangheli. 6 1893. Lcfo. Matr. 1825. a 1911. col. cuotid.
45. col. rep. 15. Ap. 00 .. Octavian Pop. Cd. Ioan Cioloca:
Crt. Iuonuiu Bunus. - Cgr. cor. 405"40. - Oot. cd. cor. 420-.
Jd. Pc. Pr.

In Matre

= Teaca. O. Tlg. Tif.


695

Pu.

Szdszrir;en.

5jj20

19. SPLAC (Oedrdszeplak). Parohie veche, fa 1866 =


S. George. 6 1888. Lcfo. Matr. 1852. col. cuotid. 32. col. rep.
22. Ap. 00. Teodor S. Rusu. C. Grigore Cioloca. Crt. Grigore
Umpian. - Cgr. cor. 320"54. coal conf. CH.
O. -

Reghinul-ssesc.

n Matre O
321
In Fiiii:
Batos (Batos) 65
Dedrad (Oedrad)
9

Jd. l'c. Pr. -

Teaca. Tlg. Tlf. Pu. - Btos.

468

3]27"8

25

1560

77

1988

3 1"5

20. SOCOL (Mezoszokol). Parohie veche, fa 1312 = S.


Arhangheli. 6 1910. Lcfo. Matr. 1838. 1910. col. cuotid. 48.
col. rep. 13. P. 00. Ioan Dredean. O. Vasile Viciu. C. inter.
Vasile Viciu. Crt. Simeon Pop. - Cgr. cor. 646"14. - Oot. d.
cor. 600O. -

In Matre

Reghinul-seesc.

jd. Pc. Pr.

Teaca. T\g. Tlf. Fu.


1

820

Tancs ..

6jj 24

21. STUPINI (Mezosolymos). Parohie veche, fa 1886


S. Arhangheli. 6 1854. Lcfo. Matr. 1824. a 1901. col. cuotid.
88. col. rep. 40. P. 00. Iosif Stupinean. O. Ambrozie Nistor.
C. Teodor Pop. Crt. Iosif Marcu. - Cgr. cor. 560"50.- Oot.
d. cor. 600Tlf. -- Archiud. jd. Pc. Pr. -

In Matre

769

Teaca. O. Tlg. Pu.

1O

Mezbszentmihdly.

1211 14

22. Teaca (Teke). Parohie nfiinat la a. 1876, t. 1876


S. Treimi. 6 1876. Lcfo. Matr. 1876. 1909. Scol. cuotid.
' vice-pro43. col. rep. 11. P. MO. O. Nicolae Solomon Aran,

DISTRICTUL -F-RGULUI.
----

117

topopul districtual. Cd. George Berghian. Crt. Mihail Cbu.


- Cgr. cor. 305'38. -- Dot. cd. cor. 400'- Scoal conf. RC.

CA.

'

CH.

G. -

Reghinul-ssesc.

GC.

RC.

568 416

In Matre

+D 6

Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr. Pu. - n loc.

GO.

CH.

CA.

U. B.

6 350 1127

150

Is.ll Dist.

67,141

In Filie:

!da-mare (Kolozsnagyida)
4

5
23. UIFALU (Tekeujfalu). Parohie veche, ~ 1783 = S
Arhangheli. 6 1869. Lcfo. Matr. 1824. e 1898. Scol. cuotid. 59.
co!. rep. 7. P. MO. D. Ioan Moldovan, vpp.' on. Cpr. 00.
Onoriu Savu. D. Alexandru Demian. C. Teodor Holerca. Crt
Ioan Buzil. - Cgr. cor. 528'96. - Dot. d. cor. 100-.
G.

Reghinul-ssesc.

In Matre

690

Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr. Pu. -- l'eke.

1011 11

10

n districtul acesta sunt :


23
6
15
8

Parohii
Fiiii .
Parohi
Adm. parohiali .
Capelani .
Cooperatori
Catehei
/
Parohii vacante
colari : cuotidiani 1617, de rep. 542,
Suflete
Biserici de piatr (zid) .
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
" lemn .
"
"
nchiriate .
coale de piatr (zid)
" lemn
"
nchiriate

"

laolalt

2159
17,008
9
15
19
4
6
13

118

DISTRICTUL GIURGEULUI.

15. DISTRICTUL GIURGEULUI.


Protopop.
PO. D. ELIE CMPEAN, paroh n Giurgeu-Sn-Miclu.

Notar districtual.
00. ALEXANDRU D. DONIA, parohul

Forul protopopesc de 1.

Volabului.

instan.

Elie Cmpean, protopopul Giurgeului, preedinte.


Alexandru O. Donia, paroh n Volab, notar.
Gavril Ciobotariu, vpp. on. paroh n Ghimefget, asesor.
Georgiu Gergely. paroh n Szepviz,
"
Vasiliu Urzic, paroh n Varviz.
"
Ioan Dobrean, paroh n Corbu,
"
"
Pompeiu Butnariu, paroh n Valea-jidanului,
Virgiliu Codarcea, paroh n Srmas, defensor.

'
'
Senatul scolastic protopopesc.
Preoi:

Elie Cmpean, protopopul Giurgeului, preedinte.


Ioan Dobrean, paroh n Corbu,
asesor
Virgiliu Codarcea, paroh n rma, "
Vasiliu Moldovan, paroh n Bicaz,
"
Alexandru O. Donia, paroh n Volab, notar.

Mireni:
Ioan Urzicean, notar pens., Corbu, asesor.
Gregoriu Trif, nv. pens., Corbu,
"
Ioan Hurubean, nvtor, Tulghe.
"
Ioan Urzica, nvtor, Ghimefget
"
Nicodim Rus, nvtor, Volab.
"
Nicolae Hngan, nvtor, Telec,
"
Aurel Nicolescu, co~erciant, Tulghe, "

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar interimal: protopopul.

Fondul tractual.
Cassar: Alexandru D. Donia, paroh, n

Valab.

DISTRICTUL OIURGEULUI.

119

Parohiile.
Parohiile din acest district se afl toate pe teritorul con'litatu/ui Ciuc (Csik v.-m.).
1. ALF ALU ( Oyergy6alfalu). Borzond 56. 8; ('o sa 76. 10;
Parohie nfiinat la a. 1760. i.t 1850 ' S. Arhangheli. 6 1879.
Lcfo. Matr. 1837. co!. cuotid. 42. co!. rep. 12. P. OD. Iulit~.
Bie. C. Ioan Trnovean. Crt. George Vad. - Cgr. cor. 669'89:.
coal conf. RC.
.
Jd. Pc. Pr. O.

Gyergy6szentmik16s. T!g. Tlf. Pu. = n loc.


OC. RC.
00. CH. CA. ' U. B.
Is./1 Dist.

In Matre
503 5390
In Filie:
Gyergy6csomafalva
65 3453

14

2-

1-

2'5

' 2. BICAZ (Oyergy6bekas). Brnad 54. 14'5; Cioncani 229.


6; Prul epeenilor. 345. 8; Pru/ Gherman 1()1. . 3'5;
Parohie veche, Jk 1862 = Adormirii P. C. V. Maria. 6 1897~ 1
Lcfo. Matr. 1848. a 1887. co!. cuotid. 97. co!. rep~ l5. P.
OD. Vasiliu Moldovan. D. Simeon epe Foca. C. Io.an Cotta.
Crt. Vasile Boer. - Cgr. cor. 595'04. - Dot. d. cor. 800-

o.

Jd. Pc. -

Oyergy6szentmik16s. Pr. -

Tulghe.

Tlg. Tlf. Plf.

~~

In Matre

1988

3. BILBOR (Belbor). Rcotea 73. 2; Fundoaie 67. 2;


Parohie nfiinat la a. 1794. 1k 1800 = S. Nicolae. 6 1858.
Lcfo. Matr. 1843. a 1884..~col. cuotid. 70. co!. rep. 9. P. OD.
Ioan Tsluan. D. Petru Ts/uan. C. Ioan Filip. Crt. Mihail
Trufa. - Cgr. cor. 584'18. -- Dot. d. cor. 100-- @.
Tlg. = Borszek. O. = Toplia-romn. Jd. Pc.
mik16s. Pr. = Tulghe. Tlf. Pu. = 1t loc.

Gyergy6s:?;ent-

In Matre +X 1137 234


8 2511 89
4. CIUC-SN-DOMINIC (Csikszentdomokos). Parohie nfiinat la a. 1782. Jk 1787 = s, Arhangheli 6 1890.. Lcfo. Matr.
1787. co!. cuotid. 22. ~col. rep. 2. P. OD. Dionisie Solnay. C.
Nicolae Nedelca. Crt. Ioan Frca. - Cgr. cor. 75'40. - @.
Jd. Pc. Pr. - Csikszereda. O. Tlg. Tlf. Pu = n loc.

In Matre
333 5592
n Fiiii:
Csikszenttamds
323 2855

3-

29

DISTRICTUL GIURGEULUI.

120

GC.

RC.

00

CH.

CA

U. B.

_Is.ll Di st.
4

Csikjeno/alva 36 2365
Csikkarcjalva 5 1364
-~1'
r 'sikddnfalva 95 2946
-~
Csikmadaras 51 2400
Baldnbdnya
2 Se ine de comuna polit. Csikszentdomokosll

5
7
15

11

5. CIUC-SZEPVIZ (Szepviz). Parohie veche, t. 1879 =


Adormirii P. C. V. Maria. 6 1894. Lcfo. Matr. 1786. col.
cuotid. 32. co1. rep. 11. P. OD. George Gergely. C. Ioan
Vlassa. Crt. Mihail Ferencz. - Cgr. cor. 189'31. -- Dot. pentru
d. din filia Lovesz cor. 100- iTI.
Jd. Pc. Pr.

In Matre

Csikszereda. O. Tlg. Tlf. Pu. = n loc.

38 2350
6
200 armeni

54

In Filii:
Cosnea (Kozte1ek). Face parte din comuna politicll
Szepviz. ~.- frt, 410
4
135
Lovesz Face parte din comuna polit. Csikszentmihaly. t., e.
D. Ioan Nedelca. 333
3
12'5
Ajndd
4 900 Se ine de corn. pol. Csikszentmihly' 8'5
Csikborzsova
1000
3'8
Csobotfalva
900
113'7
<'sikcsicso
26 1500
14'2
Csikcsomortdny 64 980
9'5
Csikdelne
1000
5'7
Oorocsfalva
700
6'6
Mdde/alva
36 1200
17'5
Csikpdlfalva
83 980
7'6
Pricsketo
38
Se ine de comuna polit. Szepviz 42
Csikrdkos
20 1100
112'3
Csiksomly6
1 600 Se ine de comuna pol. Vrdotfalva 123
Csikszentmihdly 34 1000
28
Csikszentmikl6s
700
1'9
Csikszereda
5 1100
114
Tatdrbiikk
56 - Se afl o capolni de lemn. 12
Csiktapl6cza
1200
110'5
Vacsdrcsi
800
38
Vdrdotfalva
500
i12'2
6. CORBU (Gyergy6holl6). Cutul Baraseu 200. 5'5 (este
capel); Valea rorbului 10. 4'5; Sub Bltei 92. 4'5 (se afl o
1

DISTRICTUL GIURGEULUI.

121

clopotni); Borpatak 45. 6; Parohie nfiinat la a.


1839 = s. Simeon Stlpnicul. 6 1878. Lcfo. Matr.
1873. co!. cuotid. ,106. co!. rep. 45. P. 00. Ioan
D. Nicolau Trufa. C. George Umpian. Crt. Grigore
Cgr. cor. 403"40. - Dot. d. cor. 800- rrr.

G. -

1835. 1M
1840. B
Dobrean.
Trif. -

Ditr6. Jd. Pc. --- Gyergy6szentmikl6s. Pr. Tlg. Tlf. Pu.

Gyer-

gydtiilgyes.

GC.

RC

GO.

CH.

CA.

1).

B.

1002 250

In Matre
n Filie:
Borszek

ls. Dist.

48 56

200 1500

20

501 12

7. DMUC (Qamuk). lvanos 490. 3; Prul Dmucului


500. 5; Prul Beiu 100. 4"5 ,' Parohie nfiinat la a. 1873.
6 1875. Lcfo. Matr. 1876. B 1893 co!. cuotid. 82..)col. rep. 5.
P. 00. Dumitru Drgan. D. Teodor Cndea. C. George Creiu.
Crt. Ioan Cndea /. Gavril. - Cgr. cor. 608 86. - Dot. d. cor.
620"-.
G. - Gyimeskozeplok. Jd. Pc. - Gyergy6szentmikl6s. Pr. Tlg. Tlf. Pu. - Gyergydbikds.

n Matre

1728

80

Tulghe.

42:1 63

8. OHIME-FGET (Gyimesbilkk) Rchiti 157. 12, fE:t


1900; Bolohan 553. 1-8 (clopotni); Bi!iboceni 25. 3; Buha
102.4-6 (clopotni); Budaca 158. 1; Hid1ug 390. 6-14; Tr
hav 318. 1-7; Aldma 75. 4-6; Parohie veche, t. 1800 =
S. Arhangheli. 6 1851. Lcfo. Matr. 1850. B 1873 co!. cuotid.
167. Scol. rep. 72. P. MO. D. Gavril Ciobotar, vice-protopop
onora~. Cpr. 00. Victor Gergely. Cd. Ioan Urzic. D. Alexandru
Laczk6. C. Andreiu anta Rusu. Crt. 'I'eodor Rusu 1 1'etm.
- Cgr. cor. 356"20. - Dot. cd. i d. cor. 1200- @ i @.
Jd. Pc.

Csikszereda. Pr. -

In Matre
n Fiiii:

2358 2643

Felsocsik. G. Tlg. Tlf. Pu. = n lo1.

12

164

175

22- 334!187
i!

(Csiiges)
:!j
194
7
_. 32
i:
Lunea-de-mijloc (Gyimesktizeplok)
'
19 3944
14
10910"5
Lunea-de-sus ( Gyi mesfelsol o k)
109 2248
6
518"4
Brate (Baratostelep) Se ine de comuna pol. Gyimesbi.ikk. 32
Cighie

DISTRICTUL GIURGEULUI.

122

9. OIUROEU-SN-MICLU (Gyergy6szentmikl6s). Gildilcz 68. 12'5. Parohie nfiintat la a. 1750. ' 1900 = Nasterii
'
P. C. V. Maria. 6 1905. Lcfo.
Matr. 1792, 1;lcol. cuotid.' 17.
co!. rep. 4. P. PO. D. Elie Cmpwn, protopopul districtual. C.
vacant. Crt. tefan Peter.- Cgr. cor. 175'94. - coal cont. RC.
Ora

cu magistrat. Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. l'u.

OC.

In Matre

+D

)(

RC_.

00.

i;t

CH.

CA.

202 7000
4 82
150 640 armeni

15

luc.

U. B.

Is. Dist.

124:186
11

il
'1

In Fiiii:
Szdrhegy.
101 4403
Tekeropatak. 85 1844
896
Kilyenfalva.

15

8
5

-- 1 6.
1

--il"

10. RMA (Salam as). Platoneti 376. 8; Runcani 470.


4; Fundoieni, Voslobeni, Bocani, Mar cani 633. 0'5 -5; Capul
banei jolotca 150. 4-15. Parohie nfiinat la a. 1815. i.t 1908
=Nasterii P. C. V. Maria. 6 1856. Lcfo. Matr. 1846. 8 1880.
'
co!. cuotid.
83. co!. rep. 21. P. 00. Virgiliu C. Codarcea.
O. Vasiliu Trimbifa. C. Simeon eran. Crt. Ioan Suciu. - Cgr.
cor. 967'07. -- Dot. d. cor. 1500 din cassa comunal.
Tlg. O. -- Varziz. Jd. Pc. Pr. Gyergy6szentmik16s. Tlf. l'tt.

In Matre X
In Filie:

1624

79

Dit,d.

57 27'5

G/ua

(Galoczas) comun politic cu Gycrgy6varhegy.


Adormirii P. C. Vergure Maria.
386
95
-11 6
11. TELEC (Zsedantelek). Cuiul Bistrei 624 .5-12. Gutui
Telecului 237. 1-4; Cutul Valei jidanului 253. 1-6 de care se
ine Prul Toococului 55. 2; Pdrul Zenogenilor 147. 1; Prul
Borvizului 54. 1. Parohie nfiinat la a. 1842 b 1832 = nl
rii sf. Cruci. 6 1890. Lcfo. Matr. 1869. 8 1901. co!. cuotid.
94. co!. rep. 15. P. 00. Alexandru Cojocariu. D. Nicolae
Hangan. C. inter. Dnil Teslovan. Crt. Vasiliu Moldovan. Cgr. cor. 509'32. Dot. d. cor. 800.-.

Jk

1903

l'tt.

O. - Ditr6. Jd. l'c. Gyergyobikds.

In Matre

12.

1376

TULOHE

Gyergy6szentmikl6s. Pr.

18

Tulghe.

Tig. Tlf.

25]] 73

(Gyergy6tolgyes). Reczefalva 20. 5-7;


Gura Blaului 90. 4--6; Nagyrez 145. 4-8; Poiana 93.
2-3; Barasdu Sngeroasa 500.2-9. Parohie nfiintat la a. 1815
i.t 1883 = Adormirii P. C. V. Maria, i b 1815 '. S. Arhan-

DISTRICTUL GIURGEULUI.
,. ____ -__:;:_-_: ____ ___:___-

123

_,___:_::__.=-~--:::=---""'-"'::_~"o.-=:--____::::::::_;____:;

gheli. 1882. Lcfo. Matr. 1841. 1881 co!. cuotid. 85. co!.
rep. 20. Ap. interimal OD. Ioan Dobrean, paroh n Corbu. Cd.
Ioan Hurubean. Crt. Augustin Dobrean. - Cgr. cor. 783'68. Dot. cd. cor. 800'-. coal conf. RC. t @.
G. - Ditr6. Jd. Pc. Gyergy6szentmikl6s. Pr. Tlg. Tlf. 1'11. GC.

RC.

00.

In Matre +X 1050 1800


In Filie:

CH.

CA.

50

U. B.

itt

loc

ls.' Dist.

10- 3.50 46

Corbu Baraseu.
55

41

._/13. VALEA-JIDANULUI (Oyergy6bekas-Zsedanpatak). Pintec 53. 10-20; Ticos 406. 1-20; Blojeni 77. 5-10; Lunea
252. 5-10; Prul Copri 92. 3--8. Parohie veche, ~ 1795.
= S. Demetriu 6 1899. Lcfo. Matr. 1868. 8 1889. Scol. cuotid.
'
86. co!. rep. 4. P. OD. Pompeiu Butnariu. Cd. Simeon
imon.
C. Toma Handaric. Crt. Nicolae
-- Dot. cd. cor. 1000-. @.
G. Jd. Pc.

Girbulei.

- Gyergy6szentmikl6s. Pr. -

- Cgr. cor. 942"46.

Tulghe.

Tlg. Tlf. l'u. --

Gyergydbekds.

n Matre

+X

1845

113

51]!90

14. VARVIZ (Oyergy6varhegy), const din cuturile: Duda


mare 133. 4; Duda mic 38. 4; Deal 114. 4; Mijlocul satului
388. 1; Calnaciu 275. 4; Saschiu 136. 6; Fge{l- Gaura-mJii
36. 8; Stin 69. 5; Fa 263. 1; /Jealul morii 88. 25; l'lirul
lui Musc 172. 3; Hirteni-andricani 54. 5; l'openi-preluc 125.
6'5; Baroneti 58. 6; Dealul iganilor ciubucani 133. 8; U lua 18. 10; Hodoa 236. 3. Parohie veche, f.t 1902 = S.
Dumitru. tia 1896. Lcfo. Matr. 1847. 8 1867. co!. cuotid. 93.
Scol. rep. 28. P. OD. Vasi/iu Urzic. D. Ioan E. Uutnariu. C.
Mihail Hurubean. Crt. Vasiliu Cot/as 1. Petru. - Cgr. cor. 77706.
-- Dot. d. cor. 1400'- .
.Jd. Pc. Pr. - Gyergy6szentmik\6s. G. Tlg. ~

Varhegy. Tlf. l'u.

lJitrd.

In Matre
In Fiiii:

2336

71

15 25
li
il

Ditru

(Ditr6 ).
186 7316
12
Remetea-ineu ( Oyergy6remete- Esenyo).
65 6592
1
8

30 10

1 --

7 10

DISTRICTUL IBAFALULUl.

124

15. VOLAB (Vaslab). fJadina, (Padinari) 35. 5; Cndeni


250. 1-2; Botenii 104. 6; Tincani 131. 9; La Mur 27. 2.
Parohie veche, i.t 1864 = S. Arhangheli. 6 1887. Lcfo. Matr.
1837. e 1872. col. cuotid. 82. co!. rep. 25. P. 00. Alexandru
D. Donia. Cd. Nicodim Rusu. Crt. Dumitru Blaga. - Cgr. cor.
146'10. - - Dot. cd. cor. 600-.
jd. Pc. Pr. Tlf. -- Gyergy6szentmik16s. G. Tlg. Pu. = n loc.
GC.
RC. 00. CH. CA.
U. B.
ls.l Dist.

In Matre
1368 62
In Filie:
Gyergy6ujfalu.
80 4060

11 10
1

,1

-117

n districtul acesta sunt:


Parohii .
Fiiii
Parohi .
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .

15
41
14

Catehei

Parohii vacante
colari: cuotidiani 1169, de rep. 289,
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
" lemn
"
"
nchiriate
coale de piatr (zid) .
"
" lemn .
nchiriate

laolalt

1
1449
22,037
9

9
2
11

12

"

16. DISTRICTUL IBAFALULUI.


Protopop.
PO. D. GEORGE SIMU, parohul

lbasfalului.

Notar districtual.

'

MO. D. NICOLAE OALEA, parohul Hundorfului, vpp. on.

._. _
.. -,~- -~~Bl~'!:_{LG'I'll_IBAJ:f\._l.4IJ~t}J." -~-~c~~-Forul protopopesc de 1.

25

instan.

Simu, protopopul lbasfalului, presedinte.


' i asesor.
Galea, vpp. on. paroh,' Hundorf, fise
Avram, paroh, Biertan,
1,
Roman, paroh Ernea-sseasc, defensor i ,;
tefan Secet, paroh, aroulssesc,
"
George Vamo, paroh, Giac,
"

George
Nicolae
Teodor
Nicolae

Senatul scofastic protopopesc.


Preoi:

George Simu, protopopul Ibasfalului, presedinte.


' notar.
'
Nicolae Galea, paroh, Hundorf.
Nicolae Roman, paroh, Ernea-ssasc, asesor.
Stefan Secet, paroh, arosul-ssesc,

'

"

'

Mireni:
Dr. Alexandru Morariu, advocat, Ibafalu, asesor.
Octavian Tobias, contabil, lbasfalu,
"
tefan erban, proprietar, Alm~-mic-ss.
"
Emil Galea, comerciant, Coroiu-sn-martin,
"
Gavril Bozoan, nvtor, Biertan,
"
Constantin Boil, proprietar, G.-Varolea,

"

Biblioteca
Bibliotecar:

tefan Secet,

districtual.

paroh n

aroul-sssc.

Fondul tractuat.
lipsete.

Parohiile.
Parohiile: Bwrtan, Capa-mare, Noul-ssesc, .:;,aroul-ssesc
Valdhid se Ll/l pe teritorul comitatului Trnavei-mari (Nagy-
Kiikollo v.-m.), iar celelalte pe teritorul comitatului Trnaveimici (Kis-Kiikiillo).
i

1. AGRITEU (Egresto, Erlenwald). Parohie veche, ~ 1661


Nasterii O. N. Isus Hristos. 1895. Lcfo. Matr. 1824. .
1895. $col. cuotid. 30. co!. rep. 15. Ap. 00. /on Pop sen. Cd.
Alesandru Costea. Crt. Ioan Oltean. - Cgr. cor. 23420. - Dot.
cd. cor. 332'- _coal conf. RC.

Jd. Pc. Pr. -

Ibafalu.

Tlg. Tlf. O. Pu.

Balavdsdf'.

t26

t.

DISTRICTUL IBAF
ALA ULUI.
..
--- - ------ _-::..-:::::::=--====--=:;:;:::-=---"=

==-~~-....:::.....:..---=--

OC.

RC.

00.

CH. CA.

U. B.

n Matre
O 259 275
247
n Fiiii:
Blueri (Balavasar, Blandenmarkt) i.t 1901
mirii P. C. V. Maria.
100
40
600
Chindul-mic (Kiskend)
8
348
Filitelnic (Fiiletelke)
27
716

Is. Dist.

25 28

Ador1
1!

151'. 5
12. 3
1,

---113
2. ALMA-MIC-SEASC (Kilkiilloalmas, Almen). Parohie nfiinat la a. 1901. i.t 1903 = S. Vasile. Lcfo. Matr. 1901.
co!. cuotid. 20. co!. rep. 2. Ap. 00. Vasile erban. C. Ioan
Bachnean. Crt. Dionisie Lpdat. - @.
Tlf. - in loc. Tlg. O. Jd. Pc. Pr. Pu.

In Matre ~

156

18. 401

Erzsibctvdros.

263

4-

9~ 9.

3. BIERTAN (Berethalo.m, Birthalm). Parohie nfiinat la


a. 1824. i.t 1856 = S. Treimi. Lcfo. Matr. 1825. a 1910. col.
cuotid. 51. Scol. rep: 15. P. 00. Teodor Avram O. Gavril
'
.
Bozoan. C. Victor Clbtlrean. Crt. Ioan Dan. - Cgr. cor. 364 90.
- Oot. d. cor. 600- cbal conf. 00. i CA.
Jd. Pc. Pr. -

In Matre .:!:: L:::.

Media:

490

G. - Ibafalu. Tlg. Tlf. Pu. - n loc.


1

524

-11

1240

11

4. CIUCMANDRU (Czikmantor, Zuckmental). Parohie


veche, i.t 1832 = P. C V. Marfa. 1910.. Lcfo. Matr. 1824.
1910. col. cuotid. 38. col. rep. 8. Ap. inter. 00. Ioan P
durean, adm. par. in oimuul-romn. O Ioan Boeriu C. Teodor
Ciatlo i Nicolae Ciatlo. Crt. Nicolae Ciatlo. - Cgr. cor. 471'04.
- Dot. d. cor. 605- coal. conf. CA.
Jd. Pc. Pr. -

Ibafalu. Tlg. G. -

Balavasar. Tlf. Pu.

In Matre 6.
340
5
748
In Fiiii:
Chiudul-mare (Nagykend)
7
1315
Afgheru (Szaszmagyaros)
20
812
Nadeul-ssesc (Szasznadas)
25 282
545

Nagykend.

-11

35

15

5. CQPA-MARE (Nagykapus, Gross-Kopisch). Parohie


nfiinat la a. 1823. i.t 1856 = S. Arhangheli. 1789. Lcfo

127
Matr 1812. 1848. Scol. cuotid. 42. col. rep. 20. Ap. OD. Iosif
Cutean. D. vacant. C.' Nicolae Negru i Dumitru Cl!Jorian. Crt.
Elie Tibu. - Cgr. cor. 407'14. - coal conf. CA,

Jd. Pr. Beret!talom,

Sighioara.

Pc. --

OC

In Matre D.

RC.

380

Media.

O. ....:..

00. CH.

45

Ibafalu.

CA.

Tlg. Tlf. Pu.

U. B.

736

Is.ll Dist.

13

6. COROIU (Kor6d). Parohie veche, t. 1830 = s. Treimi.


1897. Lcfo. Matr. 1859. a 1874. ~col. cuotid. 42. col. rep. 8.
Ap. OD. Petru Comes. D. vacant. C. Ustea tefan. Crt. ilie
Pdurean. Cgr. cor. 235'30.
6

Jd. Pc. Pr.

Ibafalu.

Tlg. Tlf. O. Pu.

Korddszentmartott.

351
20
In Matre
n Filie:
Coroiu-S n-M rtin (Ko r6dszen tm rton)
30 112 235 285 200

28

12

7. OAIA (Danyan). Parohie veche, t. 1902 = S. Arhangheli. 6 1845. Lcfo. Matr. 1824. :-;col. cuotid. 23. co!. rep. 16.
Ap. inter. OD. Aurel Pop, adm. par. din Lepindea. C. Auxeniu
Tempian. Crt. Vasile Cmpean. - Cgr. cor. 190'76. - tD.
Tlg. O. - Bonyha. Jd. Pc. Pr. - Dicio-Sn-Martin. Tlf. Pu. =in loc.

In Matre O
245
n Filie:
Idiciu (jovedics)
28

14

275

195

6[[ 19

329

8. ERNEA (Ernye, Ehrgang). Parohie veche, t. 1888 = S.


Arhangheli. o 1905. Lcfo. Matr. 1825. n comun cu 00. 1899.
Scol. cuotid. 30. Scol. rep. 12. P. OD . Vicolae Roman. C. Ni~olae Deac. Crt. Gligor Sofron. - Cgr. cor. 281'68. - Dot. d.
cor. 394'- tD.
Tlf. Tlg. O. Jd. Pc. Pr. Pu. - Eruebetvdros.

In Matre .::!:. O

252

2 470

-Il

58

9. OIACO (Oyakos, Jakobsdorf). Parohie nfiinat la a.l812.


1908 = S. Arhangheli. tit 1891. Lcfo. Matr. 1826. co1. cuotid.
32. co!. rep. 8. Ap. OD. George Vamo. D. Ioan Galea C.
Octavian Popovici. Crt. Zosim Stoica. - Cgr. cor. 237'34. Dot. d. cor. 610-. coal conf. CA.

t.

Tlg. O. -

In Matre D.

Ael.

Tlf. Jd. Pc. Pr. Pu.

342

20

Erzsebetvdros.

41

31[13'5

t2s

DISTRICTUL

IBAFALtJLUi.

10. GOGAN (Gogan). Parohie veche, i.t 1898 = S. Arhangheli. 1909. Lcfo, Matr. 1813. co!. cuotid. 18. co!. rep.
11. Ap. 00. Valertu Nobili. C. Ioan Ctian. Crt. Nicolae Cri an.
-= Cgr. cor. 133'96. ~ @,
Tlg.

o. -

Bonyha. Jd. Pc. Pr. OC.

RC.

In Matre O
174
In Fiiii:
Cund (Kund)

Ibafalu.

00.

CH.

Tlf. Pu.

CA.

in loc.

Is. Dist.

U. B.

230

3: 13
11

495
-11 3
. Gogan- Varolea (Goganvr~Ija). i.t 1889 = S. Arhan-~ 1
gheh. Lcfo. Matr. 1813. co!.. cuohd. 17. co!. rep. 6. C. Con-~
stantin Boil i Iosif Boil. Crt. Iosif Boil. - Cgr. cor.
81'16.
192
4 602 - -8 2
60

11. HUNDORF (Csat6falva, Hohendorf). Parohie veche, i.t


1821 = S. Arhangheli. cit 1846. Lcfo. Matr. 1824. 1910. co!.
cuotid. 77. co!. rep. 16. P. MO. D. Mcolae Galea, vpp. on. Cd.
Teodor ?etri. D. Nicolae Deac. Crt. Vasile Petri Andrei. Cgr. cor. 363"62. -- Dot..cd. cor. 600- d. 154- coal conf. CA.
Tig. O. Jd. Pc. Pr.

In Matre ~ .6.
n Fiiii:

Dumald

~ Ibafalu.

528

Tlf. -

1 182

n loc. f'u.

Zdgor.

3 271

-il

11

(Domld)

4 116
Zagr (Zagor) i.t 1911.
158
3 53
Prod (Pr6d) 79
38

684

1
1

11

1 1164
481

_III

-.1

6
6

12. IBAFALU (Erzsebetvros, Elisabethstadt). Parohie


veche, i.t 1899 = S. Nicolae. cit 1905. Lcfo. Matr. 1825. 1872.
co!. cuotid. 49. co!. rep. 16. P. PO. D. George Simu, protopopul districtual D. Maria Simu mr. Toma. C. Ambroziu
Cuciea. Crt. George Stoica. - Cgr. cor. 272'70. -- Dot. d. cor.
700- Scoal conf. RC. CA. si fiJ.
Or~ cu magistrat. Tlg. Tlf. 'o. Jd. Pc. Pu. - 1t loc.
In Matre
871 1000 248 951 502 130--

+ ~ D .6. X

95
In Fiiii:
Dane (Danos)

Hoghilag

206 armeni

-- 1385

14 352

(Holdvilg)

14

269

802

bisT~ICTUL IBAFALiJLui.
Sighioara

(Segesvar,
GC.

i29

Schssburg)

RC.

GO.

CH.

CA.

64 1202 3464 623 5721

Las/ea (Szszszentlasz16, Grosslasslen)


8 28 334
342
Felia (F6ldszin, Felsendorf)
130
r81

U. B.

603 -

Is.l

Dist.

323 17'5
1

_!

7'5

-10

3
16. AROUL-SSESC (Szaszsros, Scharesch). Parohie
infiinat Ia a. 1701. i.t 1860 = S. Martiri tefan i Teodor
9

36~====~DISTRICTUL IBFLUi.Ui.
mrturisitorul. Lcfo. Matr. 1824. co!. cuotid. 9. co!. rep. 9.
P. 00. tefan Secet. C. Ioan Boiean i Nicolae Clburian.
Crt. Ioan Adam. - Cgr. cor. 265'22. - coal conf. 00. i CA.
l'c. Pr. -

Media.

Jd. Tlg. Tlf. O. l'u. = Erzsibetvdros.


OC.
RC. GO. CH. CA.
U. B.
Is.l Dist.

In Matre ~ ~ 152
14 310 - 1058
In Filie:
Ferihaz (Feheregyhza). Matr. 1905.
51 1463 210 180

17. MIO (Somogyom,


a. 1825. i.t 1866.
S. Ioan
1825. co!. cuotid. 58. co!.
C. Gligor lsail. Crt. lustin

O. Tlg. --

Ael.

In Matre

12-

12, 24

Schmiegen). Parohie nfiinat la


Boteztoriul. t!t 1882. Lcfo. Matr.
rep. 16. P. 00. George erban.
lstrate. - Cgr. cor. 506'80. - @.

Tlf. =in loc. Jd. Pc. Pr. =

Ibafalu.

525

115

142 115

103

Pu. = lvfedgyes.

3ll 13

+~DL::.

18. OIMU (Kliklill6solymos). Par:ohie veche, i.t 1896 =


Adormirii P. C. V. Maria. : 1905. Lcfo. Matr. 1827. 1905.
co!. cuotid. 32. co!. rep. 5. Ap. 00. Ioan Pdurean. O. Hermina Fizean mr. Pd.urean. C. Mihail Moldovan. Crt. Ioan
Hoportean. - Cgr. cor. 284'30. - Oot. d. cor. 300-. coal
conf. 00.
J:d. Pc. Pr. -

In Matre

lbafalu.

216

Tlg. Tlf. G. Pu.

Korddszentmdrton.

600

14[1 20

19. VALHID (Valhid, Waldhlitten). Parohie veche,

i.t

1858
= P. S. Treimi. Lcfo. Matr. 1808. 1909. co!. cuotid. 46.
co!. t'ep. 14. Ap. 00. lnoceniu Borza. O. Ioan Alexandru Sighiorean. C. Nico.lae !van i Zaharie Popovici. Crt Ioan Preda.
- Cgr. cor. 40426. --:_ Oot. d. cor. 140.-. coal conf. CA.
Jd. Pc. Pr. -

In Matre

Sighioara.

Tlg. Tlf. O. Pu.

352

Erzst!betvdros.

763

-11 11

20. VAMO-ODRIHEIU (Vamosudvarhely). Parohie nfiinla a. 1813. i.t 1908 = S. Arhangheli. 1903. Lcfo. Matr.
1794. col. cuotid. 62. col. rep. 11. Ap. 00. Ioan Pop, jun.
C. Ioan Frca. Crt. Geor,ge Szabo ciuta. - Cgr. cor. 286'12.

at

-@.

Jd. Pc. Pr. -

in

Matre O :

lbafalu.

548

Tig. Tlf. O. Pu.

40

Korddszentmdrton.

60 -

411 28

biS1'Rtctui.. NboLtJtU.

i3i

n Filie:
(KUkUlllJsz~plk).
GC.
RC. 00.

Suplac

631

CH.

CA.

450

U. B.

75-

is.

Dist.

Laslul-romn (Kisszentlasz16).

41

871

39

7 2

Lasldul-sdsesc (Szaszszentlaszl6 ).
8

Cioca.

42

19 700
680

2"1
5 3

lrt districtul acesta surtt:


Parohii

20

Fiiii

27

Parohi .
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .
Cateheti
Parohii' vacante
.
colari: cuotidiani 743, de rep; 228,
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
. .
"
" lemn .
Case parohiale de piatr (zd)
"
"
" lemn
.t.
"
"
inchiriate
..
coale de piatr (zid) .
"
" lemn .
"
inchiriate

11

2
laolalt

17. DISTRICTUL INDOLULUI.


Viee-ptotopop.
MO. D. IOAN BUCUR, parohul lndolului.

Notar distrietual.
vacant.

971

7837

22
1
13
2
10
1
1

DISTRICTUL n.Jo6LVtul.

i32

Forul protopopesc de 1.

instan.

Ioan Bucur, v.-protopopul Indolului, preedinte .


. Nicolae .Racovian, paroh, Schiopi, fise i defensor.
Iosif Hegan, paroh, Slciua-de-jos, asesor.
Vasiliu Frcan, paroh, Hdate,
"
., ,
Ioan Lucaciu, paroh, ,Iara-de-jos,
"
Emil 1. Marcu, adm. par., Silvaul-maghiar, notar.

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Ioan Bucur, v.-protopopul Indolului, presedinte.


'
Nicolae Racovian, paroh, Sc~iopi, referent.
Eugen Crisan, adm. par. Surduc, asesor.
' paroh, Slicea
Iosif Florian,

"

Mireni:

Teodor Radu, invttor, Rachisul-romn, asesor.


'
Romul Dobrin, invtor,
utu,'
"
Gregoriu Bolboac, nvtor, Schiopi,
"
Georgiu tef, nvtor, Muntele-Bioarii, "
"
Vasiliu Muntean, proprietar, Bioara,
Ioan uta, proprietar, Lita-romn,
"
Notar: Emil 1. Marcu, adm. par. Silvaul-maghiar.

Biblioteca

districtual.

Lipsete.

Fondul tractual
Acum s'a infiintat.

'

r
r

Parohiile.

Parohiile din acest district se afl toate pe teriforul comitatului Turda-Aries (TordaAranyos v.-m.).

1. BIOARA (Ki~nya), La baie .12,. 2; Parohie veche,


~ 1852 = S. Arhangheli. 6
1907. Lcfo.' Matr. 1853. a
col. cuotid. 91. col. rep. 36. Ap. 00. Ioan Labo. D. vacant.
C. Demetriu Vana. Crt. Vasiliu Zaiu. - Cgr. cor. 296'40. Dot. d. cor. 300'_:__,

:le

O. Pc. - Turda. Jd. Pr. Tlf. Tlg. Pu. = Alsdjdra.

oc.
In Matre

776

RC.

oo~

. 14

eli. ' cA.


26

u B
4-

Is./1 Dist.

17 20

DISTRICTUL

INDOLULUt~

2. BEiiOARA (Belovar). Parohie n-fiinat la 1863. ~ 1863


Adormirii P. C V. Maria. Lcfo. Matr. f873. coL cuotid. 34.
Scol. rep. 4. Ap. interimal OD. Gavril Mircea, adm. war. n
Poceaga-de-jos. D v_acant~ C.. Dumitru jafle a: Crt. i~an Oltean.
- Cgr. cor. i47'32.- Dot. d. cor. 200'--..:..

O. - Turda. Jd. -Jara-de-jos. Pc. - Cinpeni. Pr:- Trscu. Tlg.

Tlf. Ptt. = Alsc!s:eoltsva.


OC.
RC. 00. CH. CA.
U. B.
Is. Oist.;

In Matre
n Filie:

339

Oreti. Ctun

13

3 46

la Poceaga-de-sus. (Segagea).
19 - 481 ' -

3. BICALAT (Bikalat). La rt 13. os. Parohie veclte, ~


1854. = S. Arhangh_eli. Lcfo. Matr. 1852.. e 1905. cor. cuotid.
47. co!. rep. 17. Ap. OD. Eugen Crian. D,. ,Silviu Ciungan.
C. Ioan Pop. Crt. Ioan Morariu. -- Cgr. cor. 176'291/ 3 - Dot.
d. cor..300'-.
O. Pc. -

Turda. Jd. l'r. Tlg. Tlf. i'u - Alsc!jdra.

In Matre
n Filie:
Oco[iul-mic

!2P9

2-

(Kisaklos).

7 14
13

4. CACOVA-IERII (Ivanfalva). Parohie veche, ~ = S. Dumitru. 6 1900. Lcfo. Matr. 152. e 1901 comun cu 00. col.
cuotid. 12. col. rep. 2. Ap. OD.Joan Man. C. Teodor Samoild.
Crt. Vasiliu Bica. - Cgr. cor. 63'60.
O. Pc. - Tutda ..lg. Tlf. Jd. Pr. Pu.

==

Alsc!jara.

In Matre ~
138
960
n Filie:
Masca (Macskako). C~tun la Iara-de-jos.
10 289

r:

5. HDATE (Hasadat). Parohie nfiinat la a. 1800. .t


1805 = S. Arhangheli. 6 1856. Lcfo. Matr. 1847. e 1900.
co!. coutid. 88. co!. rep. 36. P. OD. Vasile Fdrcan. D.
tefan Gligor. C. Iacob Banda. Crt. Simeon'Frca.- Cgr. cor.
341'96. - Dot. d. cor. 1000f.;
4/
O. - Cluj. Jd. Pr. = Iara-de-jos. Pc.= Turda. TI~. Tlf. Pq. ~ Tmlq
szetltl ds~;lrf.

'

DISIRICTUl- !NDOLULUI.

134.

oc.
ln Matre
ln Filie:
Valea lerii

RC.

00.

CH.

874

CA.

u. B.

Is. \ Dist.

18

(Jravize)

322

25

7-

12

7 16

6. HMA .(Hagyms). Parohie infiinat la a. 1775. ta


1775
S. Arhangheli. 6 1890. Lcfo. Matr. 1830. e 1906. col.
cuotid. 52. co!. rep. 25. Ap. OD. Alexandru Pop. D. Octavian
Brnz. C. G!igor Popa. Crt. Nuiu Ioan l. Vasilie. Cgr.
cor. 18970. - Dot. d. cor. 300-

=
o.

Pc. -

T~rda.

jd. Pr. Ttg. Tlf. ,Pu. = Aliuidr,_.

In Matre
481
!n Fiiii:
Agri (Ruhaegres)

A1uer (Magyar6sg)

-11

602

16
486
Pusta-Sn-Craiu (Pusztaszentkirly). ta 1853 = P.l
C. V. Maria. Matr. comun cu Muerul 1850. Crt. loan
Grefa.
123 96 -4i

7. IARA-DE-JOS (Ais6jra). Valea-Agriului 12. 2'5;


Parohie veche, ta 1850 = S. Arhangheli. 6 1850. Lcfo. Matr.
1850. e 1868. col. cuotid. 67. col. rep. 29. P. OD. Ioan Lucaciu. D. Emanoll lrimie. C. Teodor Pop. Crt. tefan Pop. Cgr. cor. 273'62. - Dot. d. cor. 200- @,

in loc.

153

O. Pc. - Turda. jd. Pr. Tit Tlg. Pu.

In Matre

568 250

369-

SOli 15

+DL::.#X
8. INDOL (Indal) la Hdate 12. 2; Parohie veche, t. 1856
D. N. Isus Hristos. 6 1909. Lcfo. Matr. 1824.
1873. col. cuotid. 79. col. rep. 32. P. MO. D. Ioan Bucur,
vice-protopopul districtual. D. Gavril A1ercean. C. Alex Hossu.
Crt. tefan /lea. - Cgr. cor. 567'18. - Dot. d. cor. 600'-

Naterii

o.

Pc. jd. 'Pr, Tlg. - Turda. Tlf. Pu . ... Mike.r.

ln Matre

759

2-

~11 80

9. LITA.-ROMN (Oihleta). A1oara-de-jos 40.2; Parohie


veche, ta 1805 = S. Arhangheli. 6 1908. Lcfo. Matr. 1829.. e
1904. col. cuotid, 83. co!. rep. 47. Ap. nt. OD. Vmceniu Sima,

DISTRICTUL INDOLULUI.

13!5

adm. par. n Rachiul-romn. Cd. Mihail Popa. Crt. Ioan


- Cgr. cor. 268'38. - Oot. cd. cor. 1200'G. - Cluj. Jd. Pr. - Iara-de-jos. Pc. -

uta.

Turda. Tlg. Tlf. Pu.

1 ordatzentldszld.

GC.

ln Matre

RC.

704

GO.

CH.

CA.

U. B.

Is.ll Dist.

--

16

10. MGURA (Jaramagura). Parohie convers la a. 1870, b


S. Arhangheli. 6 1892. Lcfo. Matr. 1848. e 1910. co!. cuotid.
42. co!. rep. 6. Ap. inter. 00. Nicolau Racovian, paroh n
Schiopi. D. Augustin Pop. C. Vasile Mrie. Crt. George Mrie.
- Cgr. cor. 14148. - Oot._ d. cor. 200'-

G. Pc. -- Turda. Tlg. Tlf. Jd. Pr. Pu.

In Matre

Alsdjra.

-~

278

11. MUNTELE-BIOAREI (Bnyahavas). Parohie nfiinla a. 1810. tk 1854 = S. Arhangheli. 6 1884. Lcfo. Matr.
1852. e 1905. co!. cuotid. 109. co!. rep. 54. P. 00. Ioan
Marcu. O. George tef. C. Iosif Grozav. Crt. Pavel Cirebea.
- Cgr. cor. 337'92. - Oot. d. cor. 700' at

G. Pc. - Turda. Jd. Pr. Tlg. Tlf. Pu. -

n Matre
n Fiiii:

901

Alsdjdra.

--

-~31

Muntele Bicalatului(Bikalathavas). Ctun la Cacova-leriil'


147

.
Muntele Cacovei ~Kkovaha v;s). Ctun~ Ca~~va-Ierii.:l

12. POCEAGA-DE-JOS (Als6podsga). Parohie veche,


1828 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1829. e comun cu 00.
co!. cuotid. 16. co!. rep. 5. Ap. 00. Gavril Mircea. C. Ilie
Oara. Crt. Joan Popa. - Cgr. cor. 106'-

tk

G. - Turda. Jd . ..:... Iara-de-jos. Pc.


Tlg. Tlf. Pu. - Atsdsziilcsva.

In Matre :::
226 385
In Filie:
Lunea (Lunka) -

Cmpeni. Pr. =

Trscu

253

13. RACHIUL-ROMN (Jrarkos). Parohie veche, tk


1907 = S. Arhangheli. 6 1906. Lcfo. Matr. 1851. e. co!.
cuotid. 56. Scol. rep. 16. Ap. OD. Vinceniu Sima. D. Teodor
'
Radu. C. Vasile
Mocan. Crt. Gregoriu /lea. - Cgr. cor. 249'56.
- Dot. d. cor. 200'G. - Cluj. Jd. Pr. - Iara-de-jos. Pc. - T\lrd~. Tlf, TI~. Pu. ;;
Tonlaszentlszld,

DISTRICTUL INDOLULUI.

136

OC.

ln Matre
In Filie:
Svdislav

RC.

370

00. CH.

CA.

U. B.

13

Is. Dist.

3 15

(Tordaszentlszl6)
18

14. SCEL (Asszonyfalva). Parohie veche, lk 1796


S.
Arhangheli 6 1874. Lcfo. Matr. 1849. e 1910. col. cuotid. 59.
co!. rep. 23. Ap. OD. Vasile Pop. D. Ioan German. C. Ioan
Thioc. Crt. Vasile Vlad 1. Iosif. - Cgr. cor. 157"38. - Dot. d.
cor. 300-

o.

Pc. - Turda. Jd. Pr. Tlg. Tlf. Pu. = AlsOjdra.

In Matre
458
15
- - - -11 18
In Fiiii:
Muntele Filei-de-sus (FelsofUlehavas).
212
12
412
Muntele Scelului (Asszonyfalvahavas). Ctun la Scel.
208 25 -8

--1

15. SLCIUA-DE-JOS (Als6szolcsva). La Mnstire 49. 3;


Parohie veche. t. 1719 = PogoririCSp. Sfnt. 6 1889. Lcfo.
Matr. 1814. e 1881 (comun cu GO.). col. cuotid. 34.: co!.
rep. 21. P. OD. Iosif Hategan. C. Vasile Giurgiu. Crt. Vasile
Groza. - Cgr. cor. 391'24. - Dot. d. cor. 500'-.
Jd. - Iara-de-jos. Pc. - Cmpeni. Pr. -

Trscu.

O. Tlg. Tlf.

l'u.

- n loc.

ln Matre ~
In Filie:

500

Slciua-de-sus

400

31144

(Fels<>szolcsva)

16. SLICEA~,(Szelicse). La mori 23. 1'2. Parohie veche,


1898 = S. Arhangheli. 6 1891. Lcfo. Matr. 1852. co!.
cuotid. 95. col. rep. 27. P. OD. Iosif Florian. C. V asiliu Felecan. Crt'. Pavel Iepure. - Cgr. cor. 228'32. ---= ta.

tk

O. - Ciuj. Jd. Pc. Pr. - Turda. T!g. T!f. Pu.

In Matre

645

Tordaszentkiszld.

5JI 14

17. SCHIOPI (Tordaegres). Parohie veche, b 1846 = S.


Arhangheli. 6 1867. Lcfo. Matr. 1824. e 1892. co!. cuotid.
73. co!. rep. 17. P. OD. Nicolae Racovian. D. Gregoriu Bolboac. C. Ioan Hossu. Crt. ft1cm Bologa. Cgr. cor. 347'78
- Dot. d. cor. 300-.
O. Pc. - Turda. Tlg. Tlf. Jd. Pr. Pu. - AlsOjdra.

In Matre

652

36

-11

DISTRICTUL INDOLULUI.

137

Fels6podsga). Parohie inla a. 1740. fur 1854


S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1855.
e 1901. co!. cuotid. 57. co!. rep. 18. Ap. interimat 00. Iosif
Hegan, parohul din Slciua-de:..jos. o. vacant. C. Vasi/iu
Cirebea. Crt Teodor Cirebea. - Cgr. cor. 258'26. - Dot. d.
cor. 400-.

18. SEGAGEA (Szegazsa sau

fiinat

Jd. - Iara-de-jos. Pc. - Cmpeni. Pr. = Alsdszolcsva.


GC.
RC. GO. CH.

In Matre
n Filie:
Muntele

Trscu.

CA.

Tlg. Tlf. O. Pu.

U. B.

Is Dist.

600

52

Ocoliului-mare.

19. SILVAUL-MAGHIAR (Magyarszilvs). Parohie veche,


1896 = P. S. Treimi. 6 1800. Lcfo. Matr. 1836. B 1903.
co!. cuotid. 40. co!. rep. 15. Ap. 00. Emil I. Marcu. D. Ana
Moldovan C. Constantin Popa. Crt. Teodor Iepure. - Cgr. cor.
245'68. - Dot. d. cor. 250'-.

fur

O. Jd. Pc. Pr. - Turda. Tlg. Tlf. Fu.

In Matre

Tordaszentldszld.

371

--

-11

20. UTU (Siltmeg). Parohie convers la a. 1826. fur 1858.


6 1860. Lcfo. Matr. 1853. B 1902. co!. cuotid. 61. co!. rep. 23.
Ap. interimat 00. Emil /.Marcu, adm. par. in Silvaul-maghiar.
D. Romul Dobrin. C. Demetriu Bota. Crt. Petru Copil. - Cgr.
cor. 540'36. - Dot. d. cor. 300'-,
O. Pc. -

Turda. Tlg. Tlf. Jd. Pr; Fu.= Alstijdra.

In Matre

453

-11

21. SURDUC (Szurduk). Lunea Mgurei 23. 1. Parohie


veche, fur 1758
S. Arhangheli. 6 1890. Lcfo. Matr. 1880.
co!. cuotid. 38. co!. rep. 13. Ap. 00. Eugen Crian C. Vasiliu Ghib. Crt. George Todoran. - Cor. 18090. - ta

o. Pc.- Turda.

In Matre
n Filie:

Tlg. Tlf. Jd. Pr. Fu. = Alsbjara.


484
1
2

Lungetii-de-jos

(Lunzsest). Ctun.
15

15

10

n districtul acesta sunt:


Parohii
Fiiii .
Parohi

21
16
7

DIS~ICTUL LUDOULUI.

Adm. parohiali .
Capelani .
Cooperatori
Cateheti,
Parohii vacante
Scolari cuotidiani 1133, de rep. 456, laolalt
Suflete
Biserici de piatr (zid) .
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)

5
1589
12,180
3
19
17

"
"

"
" lemn
"
nchiriate
coale de piatr (zid)
"
" lemn
nchiriate

'

1
17

"

18. DISTRICTUL

LUDOULUI.

Protopop.
PO. D. NICOLAE SOLOMON, parohul Ludoului-de-Mur.

Notar distr1ctuat.
OD. VASILIU SUCIU, parohul Cpuului.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Nicolae Solomon, protopopul Ludoului, preedinte.


Teofil Pop, paroh, Hdru,
asesor
Oeorgiu Dnil, paroh, Chea,
"
Vasiliu Anghel, paroh, Date,
"
Romul Orbean, paroh, Iclanzel,
"
Ioan Boer, paroh, Lechina-de-Mur. "
Vasiliu Suciu, paroh, Cpuul-de-cmpie, fise i defensor.

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Nicolae Solomon, protopopul Ludoului, preedinte.


Ioan Boer, paroh, Lechina-de-Mur, asesor.
"
Vasiliu Suciu, paroh, Cpuul-de-c.
Vasiliu Anghel, paroh, Date,
"
Oeorgiu Florian, paroh, Snger,
"

DISTRICTU

LUDOULUI.

139

Mireni:
Or. Ioan Oltean, advocat, Ludoul-de-Mur, asesor.
"
Emil Maior, proprietar, Chimitelnic,
Ioan Coman, nvttor, Cpus,
"
'
Ioan Catona, nvttor,
Oates,'
"
'
'
Filip erban, proprietar,
Chea,
"
Vasiliu Morar, nvtor, Ludoul-de-Mur,
"
Ioan Russu, proprietar, Ludoul-de-Mur,
"
Dumitru lclanzan, proprietar, Iclanzel,

"

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: Vasiliu Morar,

nvtor, Ludoul-de-Mur.

Fondul tractuat.
Lipsete.

Parohiile.
Parohiile din acest district se afl toate pe teritorul comitatului Turda-Arie (Torda-Art;myos v.-m.).
1. BOGATA-DE-MUR (Marosbogt). Bodvegiu 80. 9;
36. 12; Ciurgu 22. 15; Cndrei 14. 14; Ranta lui
Gyulai 16. 14. Parohie veche, i. 1872 = S. Arhangheli. 6 1840.
Lcfo. Matr. 1829. 1891. co!. cuotid. 58. co!. rep. 16. Ap.
00. Nicolae Cucuiu. Cd. Victor Simonetti. Crt. Filon Ctan.
-- Ggr. cor. 62290. - Oot. cd. cor. 100-. @.
Ciurgu

Tlg. Jd. Pc. Pr. -

n Matre D

O. Tlf. Pu. = in loc.


00. CH.
CA.
U. B.

Ludoul-de-Mur.

GC.

RC.

954

52

10 1357

2-

ls.ll Dist.

53 4'81

2. BUDIUL-DE-CMPIE (Mez6bodon). Ursoaia 144. 4;


Dobra 40. 6; andru 16. 4: Valea Botoiei 32. 3; F nae 36.
5'5. Parohie nfiinat la a. 1713. tk 1743. = S. Arhangheli;
6 1850. Lcfo. Matr. 1819. 1899. co!. cuotid. 33. co!. rep. 8.
P. 00. Basiliu Muran. O. Ioan Pop. C. Ioan Lucaciu. Crt.
Petru Moldovan. - Cgr. cor. 725'30. - Oot. d. cor. 560-. @.
Jd. Pc. Pr. -

In Matre

Ludoul-de-Mur.

643

38

G. Tlg. Tlf. Ptt.

20 689

Mezoszengyel.

221117'13

3. CPUUL-DE-CMPIE (Mezokapus). Hotarele 31. 2'5


109. 4'5; Mial 82. 7; Pe F nae 270. 3-6; Pe V ale
95. 1'5; Preste Vale 92. 1-3. Parohie veche, i. 1780 = S.
Chiselia

140

LUDOULUJ.

DISTRICTUL

Arhangheli. t!:t 1896. Lcfo. Matr. 1825. 1895 Scol. cuotid.


109. co!. rep. 34. P. OD. Basiliu Suciu. D. Ioa~ Uoman C.
Vasiliu .lloldovan. Crt. George Teban. - Cgr. cor. 1003'68. Dot. d. cor 700-. tn.
Ludoul-de-Mur.

O. - Ernot. Jd. Pc. Pr. -

In Matre

GC.

RC.

GO. CH.

1051

32

3 214

Tlg. Tlf. Pu.- in loc.

CA.

U. B.

Is.,, Dist.

12-

17 26'67

4. CHEA (Maroskecze). Ciorga 11. 3. Parohie veche,


1779
S. Arhangheli. 1891. Lcfo. Matr. 1823. col.
cuotid. 41. col. rep. 22. P. 00. George Dml. C. Ioan P
curar. Crt. Filip erban. - Cgr. cor. 436'80

tk

Tlf. O. p. persoane - n loc. jd. Pc. Pr. Tlg. O. p

mrfuri Pu.

llfurosludas.

In Matre

628

2 270

18

--

21116

5. CHIMITELNICUL-DE-CMPIE (Kemenytelke). Gloduri


94. 3'5; Prturi 33. 4'5; Pripor 285. 3-5; La stupi 33.
1'5-2; Rupturi 90. 1-2'5; Tesu Crucii 46. 1-2; Calea Budiului 80. 1'5; Parohie veche, fa 1670 = S. Arhangheli. 1895.
Lcfo. Matr. 1851. 1910. co!. cuotid; 132. co!. rep. 52. P.
00. Teodor Hrian. D. 1. Vasile Moga. Il. vacant. C. Ilie
Clugr. Crt. Emil Maior. - Cgr. cor. 655'60. Dat. dd. cor.
1000'Tlg. O. fl
Tlf. Pu. -

mrfuri

Ludoul-de-Mur.

jd. Pc. Pr. -

O. p. persoane,

llfezl!szengyel.

In Matre

1483

12

25

27

5-

22:1 12

Turenilor 44. 1-3;


1-2; Valea Suri i/ea 31.1'5; Valea Frii61.1-4;
Valea Gradului 97. 1- 6; Parohie veche, tk 1695 = Adormirii
P. C. V. Maria 6 1885. Lcfo Matr. 1824. e 1854. col. cuotid.
121. Scol. rep. 36. P. 00. Ioan Bozdoc. D. vacant. C. Artemiu
' Crt. Teodor Clugr. - Cgr. cor. 589'50.
Cocora.

6. CICUD a) (Mezoczikud). Dosu

Urieiu64.

Jd. Pc. Pr. -

n Matre .::

Ludoul-de-Mur.

1426

. 150

O. Tlg. Tlf. L'u.

ll1ezffzd!t.

6-

9:120'71

7. CICUD b) (Mez6ciikud). Dosul Suri i/ea 31. 2-4;


Valea Fraii 92. 3-5; Valea Glodului 64. 2-4; Urieiu 62.
2-4; Parohie nfiinat la a. 1836. tk 1836 = Adormirii P. C. V.
Maria. 6 1873. Lcfo. Matr. 1852. coal comun cu Cicud a).

f:>IST~ICTUL LUDOULtJI.

141

Ap. inter. 00. Ioan Bozdoc, parohul Ckudului a). C. Iacob

Vlassa. Crt. Leonte

Nima.

GC.

RC.

Cgr. cor. 412'62.


GO.

CH.

CA.

Is.ll Dist.

U. B.

575 (vezi Cicud a.)

In Matre

20'71

8. COOC (Mezokook}. Vraja 53. 2'5; Fundtur 23. 2;


41. 2; Dup Deal 40. 2; Parohie veche, b 1760 = S.
Arhangheli. 6 1888. Lcfo. Matr. 1857. e 1872. col. cuotid.
127. co!. rep. 51. P. 00. Macaveiu Groze. O. Liviu Anghel.
C. Vasile Muran. Crt. Jlihail Gzdac. - Cgr. cor. 445'72.
- Oot. d. cor. 600Fnae

G. -

Ghiriul-de-Arie.

Jd. Pc. Pr. - Turda. Tlg. Tlf. Pu.

Alsd-

detrehem.

n Matre

970

1QI 18

5-

9. DATE (Marosdtos). Parohie veche, i.t 1900


S.
Arhangheli. 1910. Lcfo. Matr. 1826. 1904. col. cuotid. 59.
col. rep. 10. P. 00. Basiliu Anghelu. Cd. Ioan Catana. Crt.
Vasile Ceoca. - Cgr. cor. 401'82. - Oot. cd. cor. 700'G. p. mrfuri, Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr.
soane. Pu. = Kutyfalva.

In Matre

Ludoul-de-Mur.

G. p. per-

2 --

9./ 8'90

607

10. DILEUL-ROMN (Oiahdello}. Parohie veche, b 1852


= S. Arhangheli. 6 1830. Lcfo. Matr. 1838. eol. cuotid. 35.
col. rep. 6. P. 00. tefan Neme. C. George P.op. Crt. Ilie
Brdoan. Cgr. cor. 298'48. - tn.
Tlg. Tlf. G. - Sn-Paul. Jd. Pc. Pr. --

Ludoul-de-M.

Pu.- Marosugra.

In Matre O
390
1
2 205
In Filie:
Dl.leul-:-magiar (Magyardell6)
8

12//2679

200

11. GRIND-CRISTUR (Oerendkeresztur). Parohie infiinat


la a. 1805 b 1840
S. Vasiliu. cit 1903. Lcfo. Matr. 1845. co!.
cuotid. 42. Scul.
rep.
10. Ap. 00. Alexandru
Pop Sovdrosi. C.
'
..
Nicolae Bucur. Crt. Vasile Racovian. - Cgr cor. 234'08. - fi:t.

Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr.

In Matre +~o 426

Ludoul-de-Mur.

46 353 507

Pu.

n loc.

2-

5//10'39

12. HDRU (Hadrev). Hodaia contelui Bornemisza 45.


1; Viile lui Szilvdsi i Jdiksa 16. 2; Parohie veche, i.t 1910
S. Arhangheli. 6 1854 (nelocuibil). Lcfo. Matr. 1824. co!.

biSTRICTUL tuboULUI.

142

~~~~~============~-

cuotid. 39 col. rep. 20. P. OD. Teofil Pop. C. George Deac.


Crt. George Vescan. -- Cgr. cor. 36832. - @.

Ttg. Tlf. O. p.
Chea. l'u. =

mrfuri,

Ludoul-de-Mur.

jd. Pc. Pr. -

O. p. persoane

Gerend.

In Matre O

OC.

RC. 00.

CH.

610

10

216

CA.

U. B.

Is.ll Dist.

25 8'35
11

13. ICLANZEL (Kisikland). In G/oduri 68. 3'5; In Crli-

39. 3'5; In Arie 18. 1; Parohie veche, fE3. 1888 = Ss.


Apostoli Petru i Pavel. 1884. Lcfo. Matr. 1825. 1898.
co!. cuotid. 70. co!. rep. 20. P. OD. Romul S. Orbean. D.
Valer Boeriu. C. Teodor Moga. Crt. Nicolae Muntean. - Cgr.
cor. 763'60. - Dot. d. cor. 600'-

gturi

0.

Ernot. Jd. Pc. Pr. =

Ludoul-de-M.

In Matre
800
In Filie:
lclandul-mare (Nagyikland)
. 50 - 1250

Tlg. Tlf. Pu.

Mezb'kapus.

1]3122'67

30

0'5

14. LECHINA-DE-MUR (Maroslekencze). Semuraste


62. 3; In dos la pdurice 21. 4; Racamei 14. 3; La fnae
Pripoar 38. 4; Parohie veche, fa. 1709 = S. Arhangheli.
1899. Lcfo. Matr. 1825. 1897. ~col. cuotid; 79. col. rep. 30.
P. OD. Ioan Boeriu. D. Georgiu Fekete. C. Ioan Oltean. Crt.
Teodor Scridon. - Cgr. cor. 1152'64. - Dot. d. cor. 700'Jd. Pc. Pr. -

In Matre

Ludoul-de-Mur.

1035

G. Ttg. Tlf. l'u. -

47

Radntft.

88

12,'/ 15

15. LUDOUL-DE-MUR (Marosludas). Prediu/ Teleky


35. 5; Prediu/ DeEenfil 19. 6; Prediul Kereszty 33. 2; Cioarga
259. 2--4; Parohie veche, 1. 1893 = Ss. Apostoli Petru i
Pavel. 6 1836. Lcfo. Matr. 1833. 1902. co!. cuotid. 72.
col. rep. 22. P. PO. D. Nicolae Solomon, protopopul districtual.
D. Vasile Morariu. C. Ioan Onia. Crt. vacant. - Cgr. cor.
1163'70. - Dot. d. cor. 1500'- @ i Is.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu.

In Matre

in loc.

942 587 302 1470 ; 10

- -

730// 78

+.:!:DX
16. OARBA (Marosorb6). Hodaia "Csaposztgyorgy" 42.
2'5; Parohie veche, fa. = S. Arhangheli. 6 1850. Lcfo. Matr.
1851. e (nchiriat). co!. cuotid. 56. co!. rep. 26. Ap. OD.

DISTRICTUL LUDOULUI.

Petru Bla. D. Alexandru Vijoli. C. Ioan Gu. Crt. Mihail


Natea. -- Cgr. cor. 299'78. - Dot. d. cor. 700"Tlg. Tlf. O. p. mrfuri - Ernot. Jd. Pc. Pr. O. p.persoane, Ptt. = Marosugra.

In Matre .:::

OC.

RC.

350

00.

CH.

Ludoul-de-Mur.

CA.

U. B.

Is.,, Dist.

302

7 23'95

17. SNGER (Mez6szengyel). Pe Popei 99. 2-3; Sub


Birz

212. 1--4; Sub Teiu 65. 3-4; In Dahn 130. 1-5. Parohie veche, i.t 1851 = P. S. Treime. 6 1850. Lcfo. Matr. 1850.
1910. col. cuotid. 106. col. rep. 43. P. OD. George Florian. D. Maxim Oltean. C. Iuliu 7'urdean. Crt. Alexandru uteu.
- Cgr. cor. 595"94. - Dot. d. cor. 600-. coal conf. RC.
Jd. Pc. Pr.

In Matre

Ludoul-de-Mur.

1148 561

Tlg. Tlf. O. Pu.

175

n loc.

15-

48[[10'8

18. SN-MRGHITA (Mezoszentmargita). Hodaia 1. Hirsch


40. 1; Hodaia lui Erosdi 26. o5. Parohie veche, tM = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1826. 8 1877. col. cuotid. 28. col. rep.
11. Ap. OD. Vasiliu Muntean. D. Iulia Muntean n. Coman. C.
Alex Voda. Crt. Dumitru Cmpian. - Cgr. cor. 256"88. - Dot.
d. cor. 232--.
Jd. Pc. Pr. -

In Matre

Ludoul-de-Mur.

275

O. Tlg. Tlf. Pu.

Kercliszentpal.

56

23:[31"75

19. EUA-DE-CMPIE (Kerellos6spatak). Pusztasztmiklos


50. 1'5; Hodaia lui Dersi jdtzos 48. 2. Parohie veche, i.t =
Pogorrii Spiritutui sfnt. 6 Lcfo. Matr. 1850. 1902. cot. cuotid.
69. col. rep. 20. P. OD. Alexandru Prectip. Cd. Ioan Toma.
Crt. Georgiu Toma. - Cgr. cor. 50624. - Dot. cd. cor. 600"-.
Jd. Pc. Pr. - Mur-Ludo. Tlg. Tlf. O. Pu.

In Matre
In Filie:

364

eua-scuiasc

11

Kerelllfszentpd/.

4-

3'r763

(Szekelys6spatak) Crt. Ioan Nasc.

1m

o~

20. TURENI (Mezotohat). La Popa 36. 2; Tiana 53. 2;


Corabia 25. 3; Fnae 95. 5; La moara de jos 39. 2. Parohie
veche, 1M = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1824. col. cuotid. 41.
col. rep. 13. P. OD. Beniamin Pop Lupu. C. Teodor Moldovan.
Crt. Ioan Oltean Popa. - Cgr. cor. 597"12. - fi!.
G. p. persoane - tn loc. Jd. Pc. Pr.
Tlg. Tlf. Pu. = Mezlfzdlt.

In Matre

783

Ludoul-de-Mur.

123

G. p.

mrfuri.

19"'13'23

"

DISTRICTUL MEDIAULUI.

t.U

convers la a. 1827.
S. Arhangheli. 1904. Lcfo. Matr. 1839. 1910.
col. cuotid. 35. col. rep. 23. P. 00. Alexandru Vod. Cd.
Teodor Pitea. Crt. Ioan Lenghel. - Cgr. cor. 289'94. - Dot
cd. cor. 600'-,

21. VAIDEIU (Mezoujfalu). Parohie

~ 1866

Tlg. G. p.

mrfuri

Ludoul-de-Mur.

In Matre
In Filie:

Sn-Paul. Tlf. - Dileul-romn. Jd. Pc. Pr. G. p. persoane. Pu. = Marosugra.


GC.
RC. 00. CH. CA.
U. B.
Is.l Dist.

438

7 29'84

Petea-de-cmpie (Mezo-Pete).

n districtul acesta sunt:


Parohii
Fiiii
Parohi
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .

21
4
16
4

Catehei

Parohii vacante
colari: cuotidiani 1352, de rep. 474,
Suflete .
Biserici de piatr .(zid)

"

laolalt

" lenm

Case parohiale de piatr (zid)


"
"
,,. lemn
"
"
inchiriate
coale de piatr (zid) .
"
" lemn .
nchiriate

11
3

"

19. DISTRICTUL

1
1826
16,132
7
13
8
11

MEDIAULUI.

Protopop.
PO. D. IOAN MOLDOVAN, parohul

Mediaului.

Notar districtual.
00. BASILIU STOIAN, parohul Atelului.

'

= = = = ~---~-jmnRICT_!lL MEDI~_!lb_UJ. -~~-----1~-~

Forul protopopesc de 1.

instan.

Ioan Moldovan, protopopul Mediaului, preedinte.


Basiliu Stoian, paroh, Ael, notar.

Ioan Botezan, adm. par., Agrbiciu, fise i defensor.


George Savu, paroh, Drlos,
asesor.
Alexandru A. Moldovan, adm. par., Brateiu, "
Ioan Muntean, paroh, Velt,
"

'
Senatul scolastic protopopesc.

Ioan Moldovan, protopoptil Mediaului, preedinte.


Basiliu Stoian, paroh, Ael,
asesor.
Ioan Muntean, paroh, Vel,
"
Alexandru Moldovan adm. par. Brateiu "
Ioan Botezan, adm. par., Agrbiciu, refer. scol.
Laurean Moldovan, nvtor, Basna, notar.
Elie Cmpean, nvtor, Agrbiciu, asesor.
"
Ioan Mihu, invttor, Soala,
'
' Atei,
Mihail Ttar, nvttor,
"
Pavel Boariu, eco~om, o~la,
"
Nicolae Boariu Raicu, econom, Agrbiciu, "
Gligor Popoviciu, econom, Media,
"
Ioan Popeneciu, adm. par. Bljel, suplent.
"
"
George Porime, nvtor,
Patrichie Stancu, econom, Ael,
"
Ioan Ghidea, econom, Moard.
"
o

Biblioteca
Bibliotecar:

districtual.

lipsete.

Fondul tractual.
Cassar: Alexandru A. Moldovan, adm. par., Brateitl.

Parohiile.
Parohiile: Agrbiciu, A/ma-sseasc, Ael, Brateiu, Fru a,
lbidorf, Mgrei, Media, Mighindoala, Moard, Mona, Petidor/, Rvel, eica-mic, oala i Vorumloc, se afl pe teritorul comitatului Trnavei-mari (.,1\,'agy-Kilkollo v.-m.),. iar parohiile: Basna, !Wjel, Chesler, Curciu, Dar/os, Protea-mare,
Protea-mic i Vel sunt situate pe teritorul comitatului Trnavei. mici (Kis-Kilkiil/6 v.-m.).
10

r>I~TRICTUL MEDIAULUI.

1. AORBICIU (Szaszegerbegy, Arbegen). Parohie cona. 1824. i.t 1828 = S. Nicolae. 1880. Lcfo. Matr. 1835.
1911. col. cuotid. 42. col. rep. 13. Ap. 00. ioan Botezan.
Cd. Elie Cmpean, jun. C. Constantm Lazar. Crt. Nicolae Boariu
Raicu. - Cgr. cor. 459'76. - Oot. cd. cor. 570'-. coal conf.
00. CA.
vers la

Tlg. O. p. mrfuri. soane. Tlf. Pu. = n loc.


OC.

eica-mare.

Jd. Pc. Pr. -

Media.

G. p. per-

RC. 00.

CH. CA.

U. B.

Isi! Dist.

In Matre .:!: L
358 471
636
5 18
2. ALMA-SSEASC (Szaszalmad, Almen). Parohie convers a. 1810. i.t 1831 = nlrii O. N. Isus Hristos. 1906.
Lcfo. Matr. 1816. col. cuotid. 30. col. rep. 8. Ap. 00. Emanuil Oros. C. George Oros. Crt. Vasiliu Ganea. - Cgr. cor.
302"96. - coal conf. CA.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr.

Media.

Pu.

Muzsna.

In Matre 6
234
327
-11 16
3. AEL (Eczel, Hetzeldorf). Parohie infiinat la a. 1865,
i.t 1868 = nlrii O. N. Isus Hristos. Lcfo. Matr. 1873.
1902. col. cuotid. 30. col. rep. 6. P. 00. Basiliu Stoian. O.
Mihail Ttar. C. George Pepelea. Crt. Savu Migia. - Cgr. cor.
168'16. - Oot. d. cor. - coal conf. 00. si CA.
Jd. Pc. Pr. - Media. 'fig. Tlf. G. Pu. - n lo~.
In Matre .:!: 6, 225 315 - 1200
41 9'5
fn Filie:
Dupusdorf (Tabls, Toppesdorf).
8 150
300 - - - 4'1
4. BASNA (Bazna, Baassen). Parohie veche, i.t 1837
P.
C. V. Maria. 1860. Lcfo. Matr. 1800. 1865. col. cuotid.
61. col. rep. 15. P. 00. Nicolae Ticaciu. Cd. Laurian Moldovan. Crt. Ioan Cmpian. - Cgr. cor. 55618. - Oot. cd. cor.
600-. coal conf. CA.

O. -

Media.

Jd. Pc. Pr. - Dicio-Sn-Martin. Tlg. Tlf. Pu = n loc.

In Matre L ' '581


11
12 1058 - -il13
5. BLJEL (Balazstelke, Klein Blasendorf). Colibi 100. 4;
Fgdau 12. 2. Parohie veche, i.t 1864 = S. Arhangheli.
1883. Lcfo. Matr. 1832. 1900. col. cuotid. 43. col. rep. 15.
Ap. 00. Ioan Popeneciu. O. George Porime. C. Teodor Brba
i IOachim Dreghici. Crt. George Pruu.- Cgr. cor. 429'64.Oot. d. cor. 216-. coal, conf. 00. i CA.
Tlg. O.

Media.

In Matre .::!: L

Jd. Pc. Pr. - Dicio-Sn-Martin. Tlf. l'tt.

535

30 800

250

150-

= n

4/1

loc.

8'6

DIS1RICTUL

============~=

MEDIAULUI.

141

~~=============

6. BRATEIU (Barathely, Pretai). Parohie veche, .... 1859

S. Arhangheli. tit 1884. Lcfo. Matr. 1824. co!. cuotid. 40.


rep. 17. Ap. 00. Alexandru Ast/u Moldovan. C. Eutichie
Muntean i Achim Migia. Crt. Ioan Ghiaja. - Cgr. cor. 669'88.
coal conf. CA.
co!.

Jd. Pc. Pr. O. Tlg. Tlf. Pu.


OC.
RC.

Medgyes.

00.

CH. CA.

In Matre ~ !:::. 310


5 420
In Filie:
Buz (Buzd, Bussd)
461
11

720

U. B.

ls.[[ Dist.

31

11

-Il

456

75

7. CHESLER (Kezler). Fnae 14. 4; Parohie nfiinat la


a. 1808. tM. 1829 = S. George. Lcfo. Matr. 1835. 1875. co!.
cuotid. 65. Scol. rep. 38. P. 00 Ioan Pop. D. Alexandru Banea.
'
C. Valer Pridon
i Nicolae Feisan. Crt. Ioan Stnil. Cgr.
cor. 654'06. - Dot. d. cor. 600'- Scoal conf. 00.
Tlf. -

Fget.

Jd. Pr. -

Hususu.

' Pc.

lbafalu.

O. 'fig. Pu.

llfikeszdsza.

In Matre .::::.

580

7[1 12

-- 450

8. CURCIU (Kiikiiilokoros, Kirtsch). Parohie veche. '1845 = S. Arhangheli. 1862. Lcfo. Matr. 1824. co!. cuotid.
20. co!. rep. 7. P. 00. Antoniu Tma. C. Andronic Creiu.
Crt. Nicolau Puca -- Cgr. cor. 139'38. - Scoal conf. 00.
'
si CA.
'
Tlg. O. - Media. Jd. Pc. Pr. - Ibafalu. Tlf. l'u. = Darlacz

In Matre ~ !:::. 212


567
459
In Filie:
Paucea (P6cstelke, Puschendorf)
6
3 395 78 69

12:1 9
11

li
2 --

'<

__1 4
\
1

9. DRLOS (Darlacz, Durles). Parohie veche, b = S.


Arhangheli. 1900. Lcfo. Matr. 1824. coala se ine n casele
parohiale. Scol. cuotid. 42. Scol. rep. 6. P. 00. George Savu.
'
'
O Ioan Pavel.
C. Ioan Istrati.
Crt. Achim Baciu. - Cgr. cor.
237"66. - Dot. d. cor. 108- coal conf. 00. si CA.
Tlg. O = Media. Jd. Pc Pr. -- lbafalu. Tlf. r~. = in loc.
In Matre .:!:. D.. 390
13 838 468
~~ 6
10. FRUA (Asszonyfalva, Frauendorf). Parohie convers
Ia a. 1825. '- 1836 = S. Arhangheli. 1885. Lcfo. Matr. 1869.
co!. cuotid. 42. co!. rep. 17. Ap. inter. 00. Ioan Botezan,
10*

,;'

148

DISTRICTUL

MEDIAULUI.

adm. par. n Agrbiciu. D. Ioan Dragomir. C. Ioan Tunariu.


Crt. Nicolae Lasea jun. - Cgr. cor. 468'94. - Dot. d. cor.
380'- coal cont. 00. i CA.
Jd. Pc. Pr.-

Media.

In Matre ~ L::::.

O. Tlg. Tlf. Pu.

OC.

RC.

286

00.

470

= Kiskapus.
CH. CA.
U. B.

Is.11 Dist

--i 14

850

11. IBIDORFUL-SSESC (Szszivanfalva, Eibesdorf).


Parohie veche, i.t 1747 = Bunei Vestiri. t!t 1840. Lcfo. Matr.
1820. 1858. co!. cuotid. 55. co!. rep. 26. Ap. OD. Cornel
B. Andrea. D. Mihail Cucuiu. C. Achim Luca. Crt. Ioan Radu.
- Cgr. cor. 380'14. - Dot. d. cor. 428'-. coal conf. CA.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu.

In Matre .::!:. L::::.

519

Medgyes.

138

-~

619

65

12. MOREI (Magarei). Parohie nfiinat la a. 1862. i.t


1867 = Pogorrii Spiritului Sfnt. Lcfo. Matr. 1862. Scol. cuotid.
'
42. co!. rep. 7. Ap. OD. Tit A. Aron. D. Romul Moldovan.
C.
Ioan Blotor. Crt. Iuliu Toda. - Cgr. cor. 65'64. - Dot. d. cor.
120. - coal conf. 00. i CA.
Tlg. Tlf. O. p. persoane. Jd. Pr. - Agnita (Szcntgota). G. p. mr
Media. Pc. - Sighioara. Pu. = Burkbs.
In Matre + L::::.
205
395
303
-- 21

furi -

n Pili;;

Apusdorf

(Aptfalva,

Abstdorf).
47
95
407
8
13. MEDIA (Medgyes). Hodo 10. 15; omard 14. 10;
Pe hotarul Mediaului 123. 1-5. Parohie nfiinat la a. 1816.
i.t 1826 = nlrii D. N. Isus Hristos. 1826. Lcfo. Matr.
1824. 1908. co!. cuotid. 146. co!. rep. 23. P. PO. D. Ioan
Moldovan, protopopul districtual. D. tefan Secet. C. George
Fodor i Gligor Popoviciu. Crt. Alexandru Fodor. - Cgr. cor.
815'70. - Dot. d. cor. 395'-. Scoal conf. CA., RC. 00. -fi!.
Ora cu magistrat. Tlg. Tlf. d. Jd. Pc. Pu. - n loc.
In Matre
1783 1105 1223 688 3495 - - 3531 43
+~Of::::..
14. MIOHINDOALA (Ingodaly, Engenthal). Parohie nfiinat la a. 1820. i.t 1869 = S. Arhangheli. 1882. Lcfo. Matr.
1824. co!. cuotid. 16. co!. rep. 6. Ap. OD. Solomon Barbu.
C. Ioan Moldovan. Crt. Nicolae Badiu. - Cgr. cor. 108'08. Scoal conf. CA.

'

Tlg. Tlf. O. -

In Matre Li

eica-mare.

153

Jd. Pc. Pr. -

Media.

100

Pu.

Bolya.

51126

,~===~=~~~ _ [)!STRICT~ MEDIAULUI. c~~

149

15. MOARDEA (Mardos, Mardisch). Parohie tnfiinat la a.


1815. i.t 1820 = Inlrii D. N. Isus Hristos. tit 1888. Lcfo.
Matr. 1815. 1911. Scol. cuotid. 33. Scol. rep. 13. Ap. OD.
'
George Vamo. D. Corneliu
Banciu. C.' Andron Muntean. Crt.
Nicolae Vlean. - ' Cgr. cor. 24232. - Dot. d. cor. 160'-,
coal conf. CA.
Tlg. Tlf. O. Pc.= Media. Jd. Pr.- Agnita. Pu.

In Matre

t::.

OC.

RC.

325

00.

CH.

CA.

253

= Szdszmdrtonfalva.
U. B.

Is.\1 Dist.

6 20

16. MONA (Muzsna, Meschen). Parohie convers la a.


1829. i.t 1841 = Bunei Vestiri. tit 1876. Lcfo. Matr. 1832. e
1908. co!. cuotid. 36. co!. rep. 8. Ap. interimat OD. Emanuil
Oras. Ap. n Alma-sseasc. D. Manase Lajos. C. Ioan Povar
Pintea. Crt. Nicolae Cristea. - Cgr. cor. 284'80. - Dot. d. co'r.
240-. Scoal conf. 00. si CA.
Tlg.' Tif. O. Jd. Pc. Pr. -' Media. Pu. = n loc..
In Matre + t::. 179
-- 432
n Fiii;
Nema (Nemes, Nimesch).
11
-- 119

1418

310

10

17. PETIDORF (Peterfalva, Petersdorf). Parohie nfiinla a. 1803. i.t 1905 = S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1811. co!.
cuotid. 16. co!. rep. 5. Ap. interimat OD. Solomon Barbu, adm.
par. n Mighindoala. C. George Nistor. Crt. Nicolae Negrea. Cgr. cor. 113'28. - Scoal conf. CA.

at

Tig. Tlf. O. -

n Matre

t::.

'

eica-mare.

jd. Pc. Pr.

134

Media.

190

Pu. -

Bolya.

-11

23

18. PROTEA-MARE (Nagyekemezo, Gross-Probst-dorf).


Parohie nfiinat la a. 1824. i.t 1893 = S. Arhangheli. 1893.
Lcfo. Matr. 1811. a 1899. Scol. cuotid. 43. Scol. rep. 11. P. OD.
'
' Bcil. Crt. Ioan
Ioan Neago. D. Ioan Haisea.
C. Alimpiu
Bucur.- Cgr. cor. 247'04. - Dot. d. cor. 220-. coal conf. CA.
Jd. Pr.-

Hususu.

n Matre ::: t::.

Pc.

410

lbafalu.

Tif.- n loc. O. Tlg. Pu.- Medgyes.

21

1000

-11

19. PROTEA-MIC (Kisekemezo, Klein-Probst-dorf). Parohie nfiinat la a. 1756, i.t 1886 = S. Demetriu. 1901.
Lcfo. Matr. 1863. co!. cuotid. 15. co!. rep. 5. P. OD. Petru
Oprea. C. Dumitru Rusu. Crt. Ioan l'pard. -- Cgr. cor. 192'78.
- coal conf. CA.
Jd. Pr. - Hususu. Pc, -- ll;>afal. Tlg. T\f. O. Pu. = Ki.rkapus,

150

OC.

ln Matre t:,.
In Filie:

RC.

00.

165

Capa-mic

CH.

CA.

U. B.

-- 437

ls.' Dist.

-)1 10
1'

(Kiskapus, Klein-Kopisch).
10 335 170 447

1!

-:: 2

20. RV EL (Rovs, Rosch). Parohie convers la a. 1810,


1865 = S. Arhangheli. c!t 1866. Lcfo. Matr. 1823. 1910.
co!. cuotid. 34. co!. rep. 13. Ap. interimal 00. George J' amo,
adm. par. n Moard. D. tefan Popa. C. Ioan Bil. Crt. Nicolae Albu. - Cgr. cor. 341--. - Dot. d. cor. 240'-. Scoal
'
conf. CA.

1.t

Tlg. Tlf. O. Pc. -

Media.

Jd. Pr. - Agnita (Szentagota).

Ptt. ~

Szdszmdrtonjalva.

In Matre t:,.
In Filie:

305

Metidorf (Szszmrtonfalva).

gheli. co!. cuotid. i rep. 22.


103
6
3

270

l.t

1894 =

21
S. Arhan-,,
1

11

-~1 3

21. EICA-MIC (Kisselyk, Klein-Schelken). Moara veche


24. 7. Parohie nfiinat la 1803 1.t 1847 = S. Arhangheli.
1850. Lcfo Matr. 1824

1911.

co!.

cuotid. 83.

co!.

rep. 23.
Cgr.

Ap. OD. Petru Gruia. Cd. Efie Ban. Crt. Teodor Lupu. -

cor. 56756. -

Dot. cd. cor. 600 -.

Jd Pc. Pr. --

In Matre t:,.

Media.

~coal

O. Tlg Tlf. Pu.

653

conf. CA.

Nag)'sely!.

-- 1526

10,1 284

22. OALA (Slya, Schaal) Parohie veche, 1.t 1842 = S.


Arhangheli. c!t 1836 Lcfo Matr. 1823. 1836 co!. cuotid.
40. co!. rep. 7. Ap. OD. Ioan Bama. D. Ioan Mihu. C. Pavel
Boariu. Crt. Pavel Boariu. - Cgr. cor. 90. --. Dot. d. cor. 100.
- coal conf. CA.
Tlg. Tlf. O. p. mrfuri - Copa-m'c. G. p. persoane Jd. Pc. Pr. - Media. Pu. = Baromlaka.
~

In Mat re

t:,.

263

88

483

Agrbiciu.

-:119

23. VEL (Velcz, Volz). Parohie veche, 1.t 1837. = S.


Arhangheli. tit 1910 Lcfo. Matr. 1824. 1910. co!. cuotid.
52. co!. rep. 19. P. OD. Ioan Muntean D. Ioan Plea. C. Dumitru i Antoniu Dragoman. Crt. Vasiliu Crciun. - Cgr. cor.
481'82. - Dot. d. cor. 600.-.
Tlf. Pu. -

n loc. Tlg. O. -

Media.

Jd. Pc. Pr. - Dicio-Sn-Martin

Bdzna.

In Matre

t:,.

556

165

512

DISTRICTUL MORLACEL

151

24. VORUMLOC (Baromlaka, Wurmloch). Parohie nfiinat la a. 1834. i.. 1830 = S. Arhangheli. 1868. Lcfo. Matr.
1834. co!. cuotid. 8. co!. rep. 3. Ap. 00. Ieronim Nobili. C.
i Crt. Ioan Bcil. - Cgr. cor. 24968. - coal conf. 00.

Tlg. Tlf. G. -

Copa-mic.

OC.

Jd. Pc. Pr. -

RC. 00.

CH.

Media

CA.

Pu. - .fn loc.


U. B.

In Matre ::; !:::,. 150 520


640
In Filie:
Motidorf (Martontelke, Mortesdorf).
6
70
200

Is. Dist.

12

n districtul acesta sunt :


Parohii
Fiiii .
Parohi
Adm. parohiali .
Capelani .
Cooperatori
Catehei
.
Parohii vacante
colari: cuotidiani 1056, de rep. 311, laolalt
Suflete
Biserici de piatr (zid) .
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
" lemn .
"
"
nchiriate .
coale de piatr (zid)
" lemn
"
nchiriate

"

20. DISTRICTUL MORLACEI.


Protopop.
PO. O. IOAN POP, parohul Morlcii.

Notar districtual.
00. IULIU TRU A, paroh"! Ci"c~i.

24
8
9
11

4
1367
9673
23
2
20

19

DISTRICTUL MORLACEI.

152

Forul protopopesc de 1.

instan.

Ioan Pop, protopopul Morlacei; preedinte.


Georgiu Tulbure, paroh, Fildul-de-sus, fise.
Iuliu Truta, paroh, Ciucea, defensor matrimonial.
.
'
Stefan Pop, paroh, Fildul-de-mijloc, asesor.
'
Ioan
Sancu, paroh, Visag,
"
' Mrgu
Romul' Ramonan, paroh,

"
Senatul scolastic protopopesc.
Preoi:

Ioan Pop, pwtopopul Morlacei, preedinte.


Iuliu Truta, paroh, Ciucea,
asesor.
'
Romul Ramonan,
paroh, Mrgu,
"
Ioan lrimie, paroh, Secuieu,

"

Mireni:
Ioan Mango, nvtor, Mrgu,
asesor.
Teodor Lungu, nvtor, Hodi,
"
Ioan Tulbure, nvtor, Fildul-de-sus, "
George Lung, nv., Fildul-de-mijloc,
"
Ioan Martin, not. pens., Fildul-de-mij., "
Ioan lle, econom, Fildul-de-jos,
"

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: George Rus, adm. par., Molosig.

Fondul tractual.
Lipsete.

Parohiile.
Parohiile din acest district se
tatului Cojocnei (Kolozs v.-m.).

afl

toate pe teritorul comi-

49. W; La Z
1724 = nlrii O. N. Isus
Hristos. 6 1904. Lcfo. Matr. 1826. a 1892. Scol. cuodit. 78.
co!. rep. 46. Ap. interimat OD. Petru Agrian: parohul Ciule,
Cd. vacant. C. Ioan Puchiu. Crt. George Puchiu. -- Cgr. cor.
48416. - Dot. cd. cor. 1000--.

1. BOCIU (Bocs). La

/rsirzet, Bogdneti

vrceti Sub Vldeasa 74. 15.

Tlg. G. Jd. Pc. Pr. GC.

In Matre

1053

i.t

Huedin. Tlf. Pu. = Nagykalota.


RC.
00. CH.
CA.
U. B.

ls.lll Dist.
4 16

153

OI STRIC L'UL MORLACEI.

2. BOLOGA (Sebesvar). Parohie veche, ~ 1837 ~ S. Arhangheli. 6. Lcfo. Matr. 1833. co!. cuotid. 75. col. rep. 21.
P. OD. Septimiu Sever Popa. Cd. George Tulbure. Crt. Petru
Patra. - Cgr. cor. 67436. - Dot. cd. cor. 600-.
O. p. persoane mrfuri.

Pu.

n loc. Jd. Pc. Pr.

Huiedin. Tlg. Tlf. O. p.

Kissebes.

OC.

RC.

00.

CH . . CA

1046

In Matre
In Fiiii:

U. B.

Is. Dist.

- -

18' 12

. li
Poieni (Kisseb~s). fLeu 85. 5; Valea ba~ului 115.-3.
i.t = S. Arhanghel!. Matr. 1833. a. co!. cuohd. 42. co!.
rep. 11. Cd. Vzctor Cctona. - Dot. cd. cor. 600'-.
1\
937 90
123
62. 3
Sebeul-rtzare (N~gysebes ).
\1
4
1

3. CIUCEA (Csucsa). Calea lat 212. 3; Sghera 15. 3'5;


32. 3; Zampul 98. 1'5; Bancuia 54. 2'5. Parohie
veche, i.t 1890 = S. Arhangheli. 1868. Lcfo. Matr. 1834.,
a 1880. co!. cuotid. 221. co!. rep. 69. P. OD. Iuliu Trufa.
Cd. Petru Brudac. Crt. Simeon J>etrior. - Cgr. cor. 925'04.
- Dot. cd. cor. 1000- tn.

Atiana

Jd. Pc. Pr.

In Matre X
ln Filie:

Huedin. Tlg. Tlf. O. Pu_.. =: ttloc.

1596

59

22

161

Egerite (Borveny). Blidreasa 48. 1;

5- 195 __ 22
1

Orebenul-24:.1

2'5; Terecea 54. 2; Valea poicului 42. 5. i.t 1910. Matr.1


1834. B 1894. co!. cuotid. 80. co!. rep. 32. Cd. Nicolae;
Solomon. Crt. Demetriu Danciu. - Dot. cd. cor. 466'-.
748
1
5. 5
1

4. CIULA (Incsel). La pandreti 16. 3; La oarsa 76. 2'5.


Parohie veche, ~ 1707 = nlrii D. N. Isus Hristos. 6 1847.
Lcfo. Matr. 1837. a 1910. co!. cuotid 37. col. rep. 14. P. OD.
Petru Agrian. Cd. Ioan l'etrior. Crt. Grigoriu Brad. - Cgr.
cor. 297'30. - Dot. cd. cor. 400'-.
Tlg. O. Jd. Pc. Pr. Huedin. Tlf. Ptt.

ln Matre
n Fiiii:

416

Nagykalota.

10

7115

Butene (Kalotabokeny).
14

li

154

DISTRICTUL MORLACEI.
OC.

RC.

00.

CH.

CA.

U. B.

Is.l Dist.

Ca/ata-mare {Nagykalota).
12
Calaele (Kiskalota).
30
Finei (Kalotaujfalu).
16
Giurcua-de-sus (Fels6gyurkucza).
B/ceti

4"5

7
10

10
(Als6gyurkucza).

3
5. FILDUL-DE-MULOC (KOzepftild). Parohie veche, t.
1909 = P. S. Treimi. 1898. Lcfo. Matr. l852. e 1895. col.
cuotid. 86. co!. rep. 47. P. OD. tefan Pop. D. George Lung.
C. Gavril Pop. Crt. Ioan Antal. - Cgr. cor. 932'02. - Dot.
d. cor. 1000 500'-,

Tlf. - Fildul-de-sus. Tlg. O. Jd. Pc. Pr. Pu. = Bd1zjfykuny'ld.

In Matre
768
- 51 26
In Fiiii:
1
Fildul-de-jos (Als6fiild). fa 1630 = S. Arhangheli.
Matr. 1833. e 1903. co!. cuotid. 50. co!. rep. 23.
Toma Coci. C: Ioan Moldovan. Crt.. Gregoriu Bla. -~
Dot. d. cor. 400 -.
484
1
11
51 5
Teti (Ketesd).
1
16
401
2: 8

c.:

6. FILDUL-DE-SUS (Fels6ftild). Parohie veche, fa 1856


P. C. V. Maria. 6 1846. Lcfo. Matr. 1836. 1897. co!.
cuotid. 71. co!. rep. 30 P. OD. George Tulbure . .Cd. Ioan
Tulbure. Crt. Ioan Stana. - Cgr. cor. 447"54. - Dot. cd. cor.
600'-,

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu.

In Matre

hnffykunyad.

765

311161

7. HODI (H6dosfalva). Parohie veche, fa 1697 = S.


George. 6 1886. Lcfo. Matr. 1815. e 1898. co!. cuotid. 104.
co!. rep. 34. P. OD. Ioan Topan. Cd. Teodor Lung. Crt. George
Lung. - Cgr. cor. 357'76 -- Dot. cd. cor. 400-.
O. p. persoane - Molosig. Tlg. Tlf. G. p.

mrfuri

Jd. Pc. Pr. Pu.

Bdnffikunyad.

In Matre

805

171112

DISTRICTUL MORLACEI.

155

8. MROU (Meregy6). La coreti 53. 3-4; La vlcele


43. 25; Mrgua 1(1 Teu i Rcoi 23. 3-7; Valea secueului
121. 11-16; Agastu i Merior 28. 16-18. Parohie veche, t.
1810 = nlriiD. N. Isus Hristos. 6 1896. Lcfo. Matr. 1834.
1874. co!. cuotid. 123. co!. rep. 45. P. 00. Romul Ramonan.
D.loan Mango i iacob Boieriu. C. George Ungur. Crt. George
Popa a fii Tali. - Cgr. cor. 768'52. - Dat. dd. cor. 1300-.
Tlg. O. Jd. Pc. Pr. GC.

n Matre

2194

Huedin. Tlf. Pu. = n loc.


RO.
GO. CH. CA.

10

13

U. B.

Is.11 Dist.

- - 32j18

9. MOLOSIO (Malomszeg). Remetea 13. 3'5. Parohie veche,


1853. = Pogorrii Spiritului Sfnt. 6 1911. Lcfo. Matr. 1850.
1890. co!. cuotid. 41. co!. rep. 22. Ap. 00. George Rus.
Cd. Graian Capt. Crt. Teodor Cre. - Cgr. cor. 471'14. Dot. cd. cor. 528-.
O. p. persoane. - lq loc. Tlg. Tlf. G. p. mrfuri, jd. Pc. Pr.. Pu. =

fa
e

Bdnffyhunyad.

n Matre
492
4
4
In Filie:
Huedin (Banffyhunyad). t. 1911. Matr. 1902.
cuotid. 28. Crt. Dr. Andreiu Pop. C. Ioan Pecea.
230 480 102 3480
- -

2 3
co!.
li

893, 9

10. MORLACA (Marotlaka). La Mda 13. 2; La Ple


30. 3. Parohie veche, t. 1837
P. S. Treimi. Lcfo. Matr. 1850.
1889. co!. cuotid. 133. co!. rep. 29. P. PO. D. Ioan Pop,
protopopul districtual. D. Traian uteu i Gregoriu Pop; C.
Castan Pop. Crt. Ioan Ha. - Cgr. cor. 1080"40. - Dot. D. I.
cor. 1200-. O. II. 400'-.

O. p. persoane - Molosig. Tlf. Jd. Pu. = Bdnjfyhu?tyad.

n Matre

1474

In loc. Tlg. O. p.

mrfuri

--

Pc. Pr.

20, 171
1

11. RETIEA (Havasrekettye ). Sulia 384. 4; Faa 318. 3;


Dealu Rinarului 498. 5. Parohie nfinat la a. 1838. fa 1792
= Pogorrii Spiritului Sfnt. 6 1901. Lcfo. Matr. 1879. co!.
cuotid. 93. co!. rep. 47. Ap. 00. Paul Anca. C. Axente Anca.
Crt. Petru Bla. - Cgr. cor. 383'16.
Tlg. G. Jd. Pc. Pr. -

In Matre

1230

Huedin. Tlf. Pu. = Meregyd.

8]132

12. SECUIEU (Szekelyj6). Parohie veche, t. 1879 = S.


Arhangheli. 6 1874. Lcfo. Matr. 1834. 1910. co!. cuotid. 76.

DISTRICTUL MORLACEI.

156
col.

rep. 24. P. OD. Ioan Irimie. Cd. Lazar Pop. Crt. Teodor
Cgr. cor. 425"76. - Dot. cd. cor. 450-.
Tlf. - Nagykalota Tlg. G. Jd. Pc. Pr. = Huedin. Pu. = Kalotaszent-

Patra. kirdly.

GC.

In Matre

RC.

850

GO.

CH.

29

CA.

U. B.

ls.ll Dist.
8 6"60

13. VIAG (Vis.g). Parohie nfiinat la a. 1800. tk 1867


P. S. Treimi. 6 1901. Lcfo. Matr. 1857. B 1910. col. cuotid.
64. col. rep. 29. P. OD. Ioan ancu. D. vacant. C. i Crt.
Mihail Pacalu. - Cgr. cor. 710"70. - Dot. d. cor. 600-.

Tlf.- Secuieu. Tlg. G. Jd. Pc. Pr. = Huedin. Pu.

In Matre
In Fiiii:

Kalotaszentkirdly.

819

6! 20
11

Lunea Viagului (Vis.glunka). nfiinat n a. 1858\l .


tk 1858 = S. Arhangheli. Matr. 1882. B 1906. cot.!\
cuotid. 32. col. rep. 18. Cd. vacant. C.rt. Ioan Pacalu.f]
- Dot. cd. cor. 4~ . _
_
_
__
__ _

Trani

_1111

85

(Taninyos). nfiinat la a. 1800. \k 1858 = s. :


1
Arhangheli. Matr. 1857. B 1862. col. cuotid. 66. co!. rep. 32. l
Cd Bailiu Pop. Crt. Ioan Popa. - Dot. cd. cor. 600-.1.
1143
_:1 3

1
1

14. ZAMSNCRAIU (Kalotaszentkirly). Parohie veche';

tk

S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1828. col. cuotid. 20.


rep. 14. Ap. interimal OD. Ioan Lehene, adm. par. n
Detrea. C.!oan Pop. Crt. Ioan Schiop.- Cgr. cor. 14210.- fi!.

1849

co!.

Tlg. G. Jd. Pc. Pr. -

In Matre O
n Filie:

Huedin. Tlf. Pu.

206

n loc.

620

321 6
1\

i.t

Muieriiu (Magyar6kereke).

1884 = Pogorrii Spi1878. Matr. 1833 col. cuotid. 35. col.;

ritului Sfnt. 6
rep. 10. C Ioan Suciu. Crt. Ioan (Onu) Lola susinut de "Emke."

O 370

286

coal,
'il

35

In districtul acesta sunt:


Parohii .
Filii
Parohi .

15

10

14

-~~==~~DISTRICTUL MURULV.

\57

Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .
Catehei

Parohii vacante
colari: cuotidiani 1501, de rep. 576, laolalt
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"

"
"

" lemn
nchiriate
coale de piatr (zid) .
"
" lemn .
nchiriate

2
2077
18,113
10
11
2
11

5
12

"

21. DISTRICTUL MURSULUI.


'

Protopop.
PO. D. IULIU NISTOR, parohul Mur-Oorheiului.

Notar districtual.
MO. D. VASILIU SAL TELECHI, vpp. on~ parohul Bardoului.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Iuliu Nistor, protopopul Murului, preedinte.


Vasiliu Saltelechi, vpp. on. paroh, Bardos,
, asesor.
Nicolae German, paroh Sbad, .
"
Victor Tufan, paroh, Nirateu,
"
Vasiliu Ttar, paroh, Chibelea:..Sntioan, notar.
Augustin Nilca, paroh, Vaidacuta, fise.
Ioan Florian, paroh, Mdraul-de-cmpie, defensor.

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Iuliu Nistor, protopopul Murului, preedinte.


Vasiliu Saltelechi, paroh, Bardo, asesor.
"
Nicolae German, paroh, Sbad,
Augustin Nilca, paroh, Vaidacuta,
"
Victor Tufan, paroh Nirateu,
."

fiiSfRICTUL MURuLlfl.

l!SS

Mireni:
Eremie Ldosan, pretore pens., Murs-Osorheiu, asesor.
Emil Cormo,' proprietar, Sntana, ' '
"
Dr. Iosif Vancea, advocat, Mur-Oorheiu,
"
tefan Toma, proprietar, Band,
"
George Bordea, proprietar, Sngeorgiul-de-Mur, "
Emilian Drgan, nvttor, Nirasteu,
"
Ioan Pastor, nvtor~' Mdra,'
"
Nicolae Suciu, nvtor, Sngeorgiul-de-Mur,
"
Ioan Tognel, econom, Sbad.

"

Biblioteca
Bibliotecar:

districtual.

lipsete.

Fondul tractual
Lipsete~

Parohiile.
Parohiile din acest district se afl pe teritorul comitatului
(Maros-Torda), afar de parohiile Tirimia-mare,
Tirimia-mic i Vaidacuta, cari sunt situate pe teritorul comitatului Trnavei-mici (Kis-Kiikiill) i de Oroiul-scuiesc, din
comitatul Turda-Aries (Torda-Aranyos v.-m.).
Mur-Turda

1. ANDRAFALU (Nyaradandnisfalva). Parohie veche,


1843 = S. Apostoli Petru i Pavel. 6 1898. Lcfo. Matr.
1824. Scol. cuotid. 24. Scol. rep. 7. Ap. OD. Alexandru Georgiu
Moldo~an. C. Ioan P~uleti. Crt. Ioan Moldovan. - Cgr. cor.
196"44. coal conf. CH.

G. -

Mur-Oorheiu.

Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr. Pu.

Nydrr'tdszereda.
U. B.
Is.' Dist.

RC.

00. CH.

269

51

314

16 -

jobbdgyfalva. 18 402
Szekelyabod
2
Szekelybere
1
Berekeresztur
Buzahdza
2 261

91
703
388
297
206
285
392
786

187--

n Matre O
In Fiiii:

Kend

Mdja
Mdrkod

6
22

CA.

GC.

94648114-

9 24"5
il

- 14
--1111
31 7
il 6
J

=ils

_(112

-il 7

-1110

f)J~T~ICTUL MURULUi.
GC.

RC.

00.

Nydrddszentanna
1 123
Nydrddszentmdrton
9
18
Nydrddszentimre
3
Seprod
Torbosz/6
Nydrddszereda 21
84
Havad
Geges
Rigmdn

CH.

tM

u.

CA.

B.

242

Is. 1Dist.

13
42-

186

-16

3- _15
206- -- 4
18- _1il 12
32 _:__ gz 0'5

561 .
154
607
1169

11
11

~7

2. BALINTFALU (Nyradblintfalva). Parohie veche, ~


S. Arhangheli. 6 1895. Lcfo. Matr. 1848. col. cuotid. 19.
col. rep. 6, umbl la coala GC. din Baczkamadaras. Ap.
OD. Elie F. Lupu. Cd. Ioan Fleer. Crt. Todor Simon. - Cgr.
cor. 231'28. -- Dot. cd. cor. 372.

Tlg. Tlf. Jd. Pc. -

Nyaradszereda. G. Pr. -

Mur-Oorheiu.

l'u. = Baczkamadaras.

In Matre
210
5
7 17
n Fiiii:
. !:
Baczkamadaras. ~ = S. George. Matr. 1848. e 1895.'
corn. cu Balintfalul. Crt. Pap La ezi. Scoal conf. RC. i CH. i
174 134 -- 949
20 __;,
5 2
Szenthdromsdg. ~ = S. Arhangheli. Matr. 1836. C. i
Todor Fekete. Crt. Rudu Mihaiu.
1:
142 900 . -- 180
507- 12 5
5'2
Szentbenedek 12
4 15
Koronka
23 31 144 687
il 3
Szentldsz/6
22
Szentgericze.
1!2
Havato.
1 7
3. BANDUL-DE-CMPlE (Mezoband). Drculea 197. 65;
HidegvOlgy 203. 6. Parohie veche ~ 1905 = S. Arhangheli.
6 1875. Lcfo. Matr. 1850. e 1872. col. cuotid. 58. col. rep.
27. Ap. OD. Dionisie P. Decei. D. vacant. C. .)iefart Tnia.
Crt. 0/igore Pop. ~. C,gr. cor. 44538. - Dot. d. cor. 300-. @,
G. Jd. Pc. Pr.

Mur-Ootheiu.

Tlg. Tlf. Pu.

/~c.

100 = = =
n Matre

+=ox

DISTRICTUL ~!JR!,~~Ui.
OC.

RC.

732

182 565 2097

GO.

CH.

CA.

U. B.

Is.ij Dist.

- - 195:21
1

ln Filie:

iptelnic (Szltelek). ~ 1906 = S Arhangheli. Matr.


1824. Scol. cuotid. 31. Crt. Alexandru t 'luer. C. Petru Frca.
'
262
101
5

4. BARDO (Marosbrdos). La Hurube 10. 1. Parohie


veche, ~ 1804 = S. Arhangheli. 6 1900 Lcfo. Matr. 1824.
B 1891. Scol. cuotid. 44. Scol. rep. 9. P. MO. D. Vasiliu Saf' on. Cd. Ioan Morariu.
'
telechi, vpp.
Crt. Ioan Leontie Fel/a. Cgr. cor. 37590. - Dot. cd. cor. 600'-.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu. = Marosvdsdrhely.

In Matre

-11

383

5. CEUAUL-DE-CMPIE (Mezocsvs). Parohie veche,


1809 = S. Arhangheli. 6 1873. Lcfo. Matr. 1826. 1908.
cuotid. 45. co!. rep. 12. Ap. OD. Alexandru Brumariu.
Cd. Augustin Nasca. Ctt. Constantin andor. - Cgr. cor. 31882.
- Dot. cd. 500'42. coal cont CH.
~

co!.

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr.

Mur-Oorheiu.

Pu. _:_ :It loc.

n Matre O
482
4 600
10' 12
n Filie:
Golomba (Galambod). ~ = S. Arhangheli. 6. Matr.
1826. Scol. cuotid. 22.
,
161
320
6[ 5
1'1

6. CHIBELEA-SNTIOAN (Kebeleszentivany). Parohie

la a. 1824. ~ 1902 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1842.


21. co!. rep 10. P. OD. Vastliu Ttar. C. Nicolae
Moldovan. Crt. Dumitru Ttar. - Cgr. cor. 99'64.
convers

co!. cuotid.

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc Pr. --

In Matre O

Mur-Oorheiu.

198

25

Pu.

')edd.

4-

3.10

. In Fiiii:
Agard (Marosagrd). ~ 1847. S. Arhangheli. 6 1899.1
Matr. 1850. co!. cuotid. 33. co!. rep. 14. Crt. Vasile Igna.l
257
5 10 60
7- --11 6
Bo (Szekelyb6s).
.
[
51
41
144
13- -12
jedd
57 46
583
108 3
Chibelea (Kebele).
21
4 103 ' 79
6- - 1

11

,~~~~-== DIS}'RICTUL MUR~ULUi.

161

7. CSITT-SZENT-IV AN. Parohie veche, ~ 1579 = S.


Oemetriu. 6 1903. Lcfo. Matr. 1824. co!. cuotid. 28. co!. rep.
8. P. 00. tefan Boro. C. Samson Ttar. Crt. Ioan Odorian.
- Cgr. cor. 74'52. - coal conf. CH.
jrs)

Jd. Pc. = Mur-Oorheiu. Pr. = Mur-Oorheiu (Marosi als6


Tlg. Tlf. G. Pu. = Nyrddtf!.
GC.
RC. GO. CH.
CA.
U. B.
Is.' Dist.

In Matre O

198

1025

--

6;10

In FiUe:
1
Pnetul-de-cmpie (Mezopanit). Convertit la a. 1824.
~ 1637 = S. Arhangheli. 6. Matr. 1813. C. Macariu Dan.
Crt. Ioan Burcu. - ta.
1
144
5 -- 1586
4, 61
1

8. ERNEIUL:-MARE (Nagyernye). Parohie veche, ~ 1809


S. Arhangheli. 6 1902. Lcfo. Matr. 1849. co!. cuotid. 30.
co!. rep. 15. Ap. 00. Ilariu Viciu. C. tefan Uhiorean. Crt. Nicolae Suciu. - Cgr. cor. 172'20. - coal conf. RC. i CH.
Tlg. Tlf. G. p.
Pr. -

mrfuri

Mur-Oorheiu

-- Sromberke Jd. Pc. - Mur-Oorheiu.


(Marosi felso jras). G. p. persoane Pu. = in loc.

In Matre +lJ# 343 546


5 706
n Fiiii:
Tofol (T6falva, Kiscsejd, prediu).
11
4
Sdromberke
16 117 30 850
Ikland
10 20
426
Szekelykadl
4

21 -

51 10

4
1 4
5 3

321-

9. HRSCRAC (Harasztkerek). Parohie veche, ~ 1849,


S. Arhangheli. 6. Lcfo. Matr. 1829. co!. cuotid. 38. co!.
rep. 11. Ap. 00. Iuliu Deac, din Nyaradkaracson. C. Ioan
imon. Crt. Petru Curta. Cgr. cor. 161'40. coal conf. CH.
Tlg. Tlf. G. -- Mur-Oorheiu. Jd. Pc. - Nyrdszereda. Pr. - Mu(Marosi als6 jrs). Pu. = Szikelyvaja.

r-Oorheiu

In Matre []
137 40
1n Fiiii:
Oaia (Szekelyvaja). ~ = S.
95
6
Gocs
8
Kisgorgeny
20
Szentgericze
Szoverd
4

710

15-

Arhangheli. 6.
611
405
310
310251
362

162
DISTRICTUL MuRuLUI.
~=====~=~~~~~~:;:;~~=====~ ---

10. HRU (Harcz6). Bonioaia 19. 2'5; Bea 10. 3;

Parohie nfiinat la a. 1775. b 1775 = S. Arhanghe\i. 6 1903.


Lcfo. Matr. 1824. co!. cuotid. 18. co!. rep. 12. P. 00. Ioan
Cimonea. C. tefan Vi/la. Crt. Petru Pantea. - Cgr. cor.
284'86.- @.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. = Mur-Oorheiu. Pr.
(Marosi als6 jrs). Pu. = Mezf:fpanit.
GC.
RC. GO. CH. CA.

In Matre O

177

170

n Filie:
(Szekelykovesd). b 1750
Matr. 1824.
126
545

Cuied

Mur-Oorheiu

U. B.

- -

Is.ll Dist.

6 11
li

S. Arhangheli.
-2

-1

11. MDRAUL-DE-CMPIE (Mezomadaras). La moar


130. 4--6; Parohie veche, b 1828 = Bunei Vestiri. 6 1840.
Lcfo. Matr. 1829. a 1852. co!. cuotid. 42. co!. rep. 23. P.
00. Ioan Florian. Cd. Ioan Pastor. Crt. Ioan Costin. - Cgr.
cor. 40'24. - Dot. cd. cor. 600- coal conf. CH.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. - Mur-Oorheiu.
(Marosi als6 jrs). Pu. = JVfezb'bd~td.

n Matre O
In Filie:

344

1650

Pr. -

Mur-Oorheiu

--

10:16
li

Fecheteul-Mdraului. Fnaele-Mdraului (Madarasifeketedlillo). b 1867 = S. 3tefan. 1905. ScoJ.I


cuotid. 81. Scol. rep. 37. Cd. Iuli~ Saltelechi. Crt. Petru'l
'

.1
Brlean. - Dot. cd. cor. 940
:
733
300
1211"5
l

12. MENEUL-DE-CMPIE (Metomenes). Parohie infiinla a. 1780. b 1806 = S. Arhangheli. 6 1910. Lcfo. Matr.
1847. Scol. cuotid. 29. Scol. rep. 4. Ap. OD. Augustin Mera.
' Comes. Crt. Lazar
'
C. Candit
Nistor. - Cgr. cor. 206'18. coal conf. CH.

at

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. - Mur-Oorheiu. Pr. (Marosi felso jrs). Pu. = Mez&sdvds.

Mur-Oorheiu

n Matre O
229
6
90
671113
n Fiiii:
11
Culpiul-de-cmpie (Mezokolpeny). b = S. Arhangheli.
Matr. 1824. C. Ioan Lazar. Crt. Ioan Maior. coal CH.il
171
26
560
663'4
Fi/ea-de-cmpie (Mezofele)
11
Il 1

biS'rRICTUL MUMULUI.

13. MUR-OORHEIU (Marosvasarhely). Parohie veche,


1807 = nlrii D. N. Isus Hristos. c!t 1830. Lcfo. Matr.
1824. co!. cuotid. 66. co!. rep. 31. P. PO. D. Iuliu Nistor,
protopop districtual. C. Nicolae Comes. Crt. Ioan Pdurean.
- Cgr. cor. 375'80 - coal conf. RC. CH. ISR. @.

t.

Cetate

liber regeasc

OC.

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. - Pu. ~ n loc.


RC. 00. CH. CA.
U. B.
Is .. Dist.

467 6837
987

In Matre
+~D!:::.#X

n Fiiii:
Podeni (Hidveg).

Numr.

432 11690 631. 572 - 4237 80

popor. cuprins la

Mur-Oorheiu

Mur-Sncraiu (Marosszentkirly)

112'5

10

Nazna (Naznanfalva)

Il 3
(NyaradW). Parohie veche, t. 1858 =
Preasntei Treimi. 6 1881. Lcfo. Matr. 1850. e 1885. Scol.
'
cuotid. 112. Scul. rep. 27. P. OD. Victor Tufan. D. Emilian

'
Drgan. C. George Suciu. Crt. Ioan 0/a. Cgr. cor. 581'66.
- Dot. d. cor. 964- @.
6

14.

NIRATEU

jd. Pc.= Mur-Oorheiu. Pr.


Tlg. T!f. O. Fu. = n loc.

+O

902

In Matre
In Fiiii:

Mur-Cristur

115

Mur-Oorheiu

85

(Marosi als6 jaras)

9' 12

(Maroskeresztur)

4
8
05

Megyesfalva
Malomfalu

(Malomfalva)

15. NYARADKARACSON. Parohie veche, Jk = S. Arhangheli. 6 1892. Lcfo. Matr. 1850. e 1861. co!. cuotid. 41.
Scol. rep. 9. Ap. QD. Iuliu Deac. C. Ioan Tolan. Crt. Teodor
Muntean. -- Cgr. cor. 273'12. - coal conf. CH.
Tlg. Tlf~ O. Jd. Pc. - Mur-Oorheiu. Pr. - Mur-Oor.heiu (Marosi als6 jaras). l'u = n loc.

351
In Matre O
164
6
4
1n Fiiii:
Hagymds-Bodon. Jk 1841 = S. George. Matr. 1841.1
35
-- 421
Kdposztdsszentmikl6s Jk = S. Arhangheli. 6 Matr.l
1842.
53 502 - Akosfalva
13 200 40 170
21- 21:
Cserejalva
6
6
431
5
Folyjalva
5
512
12,

-1 3'53
1

11*

3
1

. 164

DIST~ICTUL MURULtJi.

16. OROIUL-DE-CMPIE (Mezouraly). Parohie nfiinat


Ia a. 1834. fEt 1834 = S. Ioan Evangelistul. 6 1885. Lcfo. Matr.
1834. 1907. co!. cuotid. 42. co!. rep. 15. P. 00. Nicolae
Hran. O. Dumitru Stoia. C. Teodor Soco/. Crt. Ioan Roman.
~ Cgr. cor. 32752. Dot. d. cor. 250'-Jd. Pc. Pr. -

Ludoul-de-Mur.

O. - Sn-Paul. Tlg. Tlf. Pu.

Me:;IJkapus.

oc.

RC.

00.

CH.

CA.

U. B.

375

In Matre

Is.ll Dist.

2, 22

17. OROIUL-SECUIESC (Szekelyuraly). Lechina 1 12. 4.


Parohie veche, fEt 1883 = S. Arhangheli. Lcfo . .Matr. 1827.
1907. co!. cuotid. 46. co!. rep. 21. P. 00. Melintea Pop. O.
Dumitru Stoia. C. Ioan Pop. Crt. Maxim Codarcea.- Cgr. cor.
579'18. - Dot. d. cor. 350'-.
O. Jd. Pc. - Mur-Oorheiu. Pr. j:ir:is). Tlg. Tlf. Pu. = Mezobdnd.

502

In Matre

Mur-Oorheiu (Marosi als6

4.: 22

18. SBADUL-DE-CMPIE (Mezoszabad). Parohie veche,


1871 = S. Arhangheli. c!t 1906. Lcfo. Matr. 1824. 1901.
co!. cuotid. 112. co!. rep. 40. P. 00. Nicolae German. Cd.
Ludovic Fejer. Crt. Petru Pogcean. - Cgr. cor. 714'52. Dot. cd. cor. 900-.

t.

Tlg. 'l'lf. O. Jd. Pc. - Mur-Oorheiu. Pr. rosi felso j:iras). Pu. = Mezb'csdvds.

Mur-Oorheiu

8-

830

In Matre

(Ma-

1111 9

19. SNOEOROIUL-DE-MUR (Marosszentgyorgy). Parohie veche, fEt 1900 = S. Arhangheli. 6 1869. Lcfo. 'Matr. 1850.
e 1893. co!. cuotid. 58. co!. rep. 27 P. OD. Mihail Buca.
Cd. Nicolae Suciu r. andru. Crt. Petru Ttar. -- Cgr. cor.
34732. _:_ Dot. cd. cor. 600'-. Scoal
conf. RC si
,
, CH.
'fig. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. Pu.

ln Matre

+~ D

Marosvdsdrhely.

24-

672 643 326 322

-115

20. SNLIORINIU (Kisszentlorincz). Parohie veche, fEt


1830 = S. Paraschiva. 6 1886. Lcfo. Matr. 1838. e 1902. co!.
cuotid. 42. col. rep. 9. P. 00. Alexandru Bighian. Cd. Petru
Las/o. Crt. George Punguru. - Cgr. cor. 23082. - Oot. cd. cor.
274-.
O.

Mur-Oorheiu.

Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr. Pu.

Jllydrddszneda.

---------~------------------~-

O!STRICTU_LM URULUI.
GC.

RC.

00.

CH.

165

CA.

U. B.

Is. Dist.

ln Matre
281
6
5
8
- 16
n Filie:
Maiad (Nyomat). ~ 1876 = S. Demetriu. Matr. 1840.
43 20 22 60 800- 16, 5
21. SNTANA-DE-MUR (Marosszentanna). Parohie
. veche, t. 1899 = S. Treimi 6 1892. Lcfo. Matr. 1824. e 1896.
col. cuotid. 91. co!. rep. 42. Ap. OD. Dnil Sasu. Cd. Ioan
Ganga. Crt. Dumitru Hossu. -- -Cgr. cor. 433'82. - Dot. cd. cor.
607'40. Scoal conf. CH.
Pr. ' - Mur-Oorheiu (Marosi felso jars). Tlg. T!f. O. Jd. Pc. Pu
-

Marosvdsrhely.

In Matre O
n Fiiii:

756

4 458

2-

12,14

1
il

Odorfalu

(Udvarfalva). ~.
39
2
592
22' 2
Remetea (Remete). Se ine de comuna polit. Mur-Oorheiu.l/
162
1
1

22. A~UDUL-DE-CMPIE (Mezosamsond). Fnae 450.


6-9; Verespocs 20. 6; Fntna grecului 15. 5; Pogdnvdr 30.
6. Parohie nfiinat la a. i 756. ~ 1800 = S. Gregoriit Teologul.
1886. Lcfo. Matr. 1824. e 1881. Scol. cuotid. 113. Scol. rep.
44. P. OD. Mihail Fop Lupu. Cd. va'leriu Climan Crt.' Andreiu
Mo/dovan. - Cgr. cor. 545'46. - Dot. cd. cor. 1000-. @.
Tlg. -- Bandul-de-cmpie. O. jd. Pc. - Mur-Oorheiu. Pr. (Marosi felso jaras). Tlf. Pu. = n loc.

Mu-

r-Ocrheiu

In Matre+D

1150

163

10-

4 780

131126'70

23. ARD (Szekelysard). Parohie veche. ~ 1846 = S.


Dumitru. Lcfo. Matr. 1793. col. cuotid. 40. !)col. rep. 10.
P. 00. Alexandru Gligor. C George Gligor. Crt. Ioan Pop.
- Cgr. cor. 157'44. - @.
O. -

Mur-Oorheiu.

In Matre +
298
In Fiiii:
Beu (Szekelyboo).

Moin

Tlg. Tlf. Jd. Pc Pr. Pu.

50

12

56

167
127
(Szekelymoson)
17 23 346 134

Nydrdds~eereda.

4-

8,j' 18'6
1
,
1

1[

_;1

4
1

-i 2

1~66~=====~D~IS~T~R~IC~TU!- M1JR!ULUL

oc.

RC.

Vefa (Szekelyvecze ).
8
10

00.

CH.

CA

UB

ls.l. Dist.
'l

il
!1

266

~ii 3

il

Szekelyiompa
17

44

300

10-

2 2

Siiketdemeterfalva
5 81
215
- - - il 3
SZENTHAROMSAG. Filie la Balintfalu, v. pag. 159. lm-~
preun cu F(il ielde:)
Bedea 8 e e.

11

7
32
234
Galjalu (Nyrdgalfalva).
119
10 144
Odorianul-mare (Nagyadorjan).
23
199
Odorianul-mic (Kisadorjn).
2
4
28

7 --

3 8
il

607-

7 5

14-

96-

6-

2,13

11

Vadasd
8

21

502

24. TIRIMIA-MARE (Nagyteremi). Parohie nfiinat la a.


1700. 1.t J909 = S. Arhangheli 1910. Lcfo. Matr. 1812.
a 1878. Scol. cuotid. 96. Scol. rep. 32. P. OD. Zosim Nuiu.
'
'
,
Cd. Ioan Ciungariu. Crt. Simion uteu. - Cgr. cor. 51512. Dot. cd. cor. 500'- ta.
G. - Nirateu. jd. Pc. Pu. =in loc.

Dicio-Sn-Martin. Pr. - Ernot. Tlg. Tlf.

# 844
4 413
Jn Fiiii:
Satul-nou (Teremiujfalu)
135
621

n Matre [J

Lrinczjalva

Lukajalva
Ilenczjalva

3-

15 15
!i

3[ 1
li 2
li 1
,
1

~ 2

25. TI~IMIA-MIC (Kisteremi). Parohie veche, l.t 1902


S. Arhangheli. 6 1909. Lcfo. Matr. 1825. Scol. cuotid. 18.
co!. rep. 8. Ap. OD. Constantin Catarea. C.' George Elecu.
Crt. Andreiu Morariu. - Cgr. cor. 411'46.

Pu.

Tlg. O. - Nirateu. Jd. Pc. Nagyteremi,

Dicio-Sn-Martin. Pr. - Ernot. Tlf.

DISTRICTUL MURA~ULUI.
GC.

RC.

GO.

CH.

In Matre
105
n Filie:
Cintu (Fintahaza)
108

32

CA.

167

U. B.

ls.'l Dist.

-jt2
1

50

400

6-

51

26. VAIDACUTA (Vajdakuta). Parohie veche, ~ 1800 =


S. Arhangheli. 6 1898. Lcfo. Matr. 1813. e 1901. co!. cuotid.
61. co!. rep. 26. P. OD. Augustilf. Ni/ca. Cd. Rudo/f Pop.
Crt. George Radu /. Ioan. - Cgr. cor. 287'08. - Dot. cd.
cor. 610'-.
Tlg. Tlf. = Tirimia-mare. G. p. persoane - Olahszentlasz16. G. p.
Bonyha. Jd. Pc. "= Dicio-Sn-Martin. Pr. = Ernot. Pu. =
Kuku!losziplak.
mrfuri =

In Matre

512

n districtul acesta sunt:


Parohii
Fiiii
Parohi
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .
Cateheti
Parohii' vacante
colari: cuotidiani 1501, de rep. 536, laolalt
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn .
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
coalc

"
"

"
"

" lemn
nchiriate
de piatr (zid) .
" lemn .
nchiriate

26
73
16
10

2037
14.867

7
33
5
23
6
11

~16~8===~-=====D-==ISTRI<::TUL_J\!.U~_-::UIO~gI.

22. DISTRICTUL MUR-UIOAREI.


Protopop.
PO. D. EMILIV POP, parohul

Mur-Vioarei.

Notar districtuat.
MO. D. IOAN MOLDOVAN, vpp. on. paroh n Ciunga.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Emiliu Pop, protopopul Murs-Vioarei, preedinte.


Emiliu German, paroh, Turdaul-rom., fise.
Ioan Baciu, paroh, Nolac, defensor.
Ioan Deac, paroh, Gheja,
asesor.
Elie Hirian, cpr., Sn-Mrtinul-srat, "
Adrian Cisma, paroh, Orsia,
"
Petru Cristea, paroh, Gbud,
"
Nicolae Simu, paroh, Vioara-de-sus, suplent.
Iuliu llian, paroh, Grind,
"

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Emiliu Pop, protopopul Murs-Vioarei, presedinte.


'
George Faina, adm. par., Micolaca,
asesor.'
George Spinean, paroh, Nandra,
"
Iuliu Bucur, paroh Gmbu,
"

Mireni:
Chiril Curta, notar comunal, Murs-Vioara, asesor.
'
Ioan Rus, oficial la judec. reg. M.-Vioara,
"
Dr. Iuliu Morariu, advocat, M.-Vioara,
"
Ioan Nicoar, proprietar, Gheja,
"
Teodor Trombitas, nvttor, Grind,
"
'
Ambrosiu juora, 'nvtor,
Vioara-de-sus,
"
Emanuil Vngurean, propr., Cptlanul-de-M.
Ananie Vrcan, p~oprietar, Sn-Mrtinul-srat, ""

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: Emiliu Pop, protopop, M.-Vioara.


Vice-bibliotecar: Militon Buzdugan, par., Cptlanul-de-M.

==============D=IS=T=R=IC~T=U=L~M=U=R=~=-U=I=O=A=R~E~I.=====-=~=-=-==-=~-16_9

Fondul tractuat
Cassar: Ioan Moldovan, vpp. on. paroh n Ciunga.

Parohiile.
Parolziile: Orind i Sn-M rtinul-srat se afl pe teritorul
comitatului Turda-Arie (Torda-Aranyos v.-m.), toate celelalte
parohii din acest district sunt situate pe teritorul comitatului
Alb ei-Inferioare ( Als6-feher v.-m.).

1. CPTLANUL-DE-MUR

(Maroskaptalan). Valea
152. 2. Parohie veche, fi::r 1826 = Bunei-Vestiri.
6 1855. Lcfo. Matr. 1852. co!. cuotid. 61. co!. rep. 21. P. OD.
Militon Buzdugan, C. El,seu Docea. Crt. Simeon Puca. -Cgr. cor. 447'20.
Cptlanului

Pc. - Aiud. G. p. persoane. - Nolac. Tlg. Tlf. G. p.


Pr. Pu. = Marosujvdr.
GC
RC 00. CH. C~
U. B.

518

n Matre

63

mrfuri,

Jd.

ls.ll Dist.

7 1'6

2. CECLACA (Csekelaka). Parohie veche, fi::r = Cuv.


Paraschiva. 6 1866. Lcfo. Matr. 1844. Scol. cuotid. 36. Scol.
rep. 15. Ap. OD. Augustin Tr(f. C. M~nase Trif. Crt. Ioan
Demian 1. Gligor. -- Cgr. cor. 225'94. -- coal con~ CH.
Pu

Tlg. Tlf. G. - Ludoul-de-Mur Jd. Pr. Jfagyarbitkklls.

n Matre C
In Filie:

Botez

262

442

Mur-Uioara

6--

11j21
!

(Batizhza).

10

Pc. - Aiud.

----

351

6il 1

3. CISTEIUL-UNGURESC (Magyarcsesztve). Pusta Bgau


48. 4'3; Hejag 12. 7. Parohie veche, fi::r = S. Arhangheli. 6
1874. Lcfo. Matr. 1852. Scol. cuotid. 48. Scol. rep. 26. Ap. 00.
Vas1liu Graia. C. Vasitfu Chira Crt. lustin olea. - Cgr. co~.
206'02. -- @.
G. --

Vinu\-dc-sus.

n Matre

l'c. --- Aiud. Tlg. Tlf. Jd. Pr. l'a. = .lfarosujvdr.

511

42

--

8,; 2'8

100

4. CIUCIU (Maroscsucs). Parohie veche, fi::r 1751 -= S.


Arhangheli. 6 1833. Lcfo. Matr. 1851. Scol. cuotid. 32. Scol.
rep. 9. Ap. interim. 00. Petru Cristea, parohul Gbudulu'i. C.
Ioan /Jiacu. Crt. Aurel Radu. - Cgr. cor. 305'30. ~ fd.
Tlg. Tlf. Jd. Pr.

In Matre

Mur-Uioara.

264

Pc. -- Aiud. G. f'u.

173

in loc.

9]115

DISTRICTUL MUR-UIOAREI.

170

5. CIUNGA (Csongva). Parohie veche, Jk. 1700 = Adormirii P. C. V. Maria. Lcfo. Matr. 1799. 1870, comun cu 00.
co!. cuotid. 62. co!. rep. 23. P. MO. O. Ioan Moldovan, vpp.
on. O. vacant. C. George Nicoar. Crt. Mihail Sanislav. Cgr. cor. 616'52. - Oot. d. cor. 380'-.
Pc. -

Aiud. Tlg. Tlf. G. Jd. Pr. Pu. = Marosujvdr.


GC.
RC. 00.
CH. CA.
U. B.

In Matre ~
In Filie:

670

22

415

41

ls. Dist.

44 1'9
1:
1'

Mnstirea-Ciungei. Jk. 1830


Maria. 6 1834. Matr. 1834-1852.
3

c. v.'i

Adormirii P.

11

1'

6. COPANDUL-DE-MUR (Maroskoppand). Parohie nla a. 1815. Jk. 1856 = S. Arhangheli. 1873. Lcfo.
Matr. 1839. Scol. cuotid. 27. co!. rep. 14. Ap. 00. Valer andru.
'
C. Octavian andru.
Crt. Pompeiu Stanciu.- Cgr. cor. 130'96.- ta.
fiinat

G. p. mrfuri, Jd. Pr. Tlg. Tlf. persoane, Pu. = fi1aroscsucs.

In Matre O

188

Mur-Uioara.

Pc. -

Aiud. G. p.

207

7jj12

7. FRU (Magyarforr6). Parohie 'infiinat la a. 1700.

Jk.

1814 = S. Nicolae. 1901. Lcfo. Matr. 1838. 1909


cu 00. Scol. cuotid. 29. Scol. rep. 7. P. 00. Teodor
'
'
Sasu. C. Victor Bata.
Crt. Ioan Acintian.
- Cgr. cor. 35530.
comun

Tlg. Tlf. G. Jd. Pr. -

Mur-Uioara.

In Matre ~
374
In Filie:
Heria (Hari)
8

Pc. - Aiud. Pu. -

10 730

22

4 580

102

n loc.

1911 15
4; 5

8. GBUD (Oabod). Parohie veche, Jk. 1874 = S. Nicolae.


6 1906. Lcfo. Matr. 1846. co!. cuotid. 37. co!. rep. 20. P. OD.
Petru Cristea. C. Ioan Cristea. Crt. Ioan Mc. - Cgr. cor.
489'54. - Oot. pentru d. 00. cor. 280'- coal conf. 00.
Tlg. Tlf. G. p. mrfuri- Ludoul-de-Mur. Jd. Pr. Pc. - Aiud. G. p. persoane, Pu. = 31aroscstks.
In Matre ~
312
1 443
4

Mur-Uioara.

- -!114

9. GMBU (Oombostelke). Parohie nfiinat la a. 1778.


1881 = S. Arhangheli. tt. 1911. Lcfo. Matr. 1815. e 1910. col.
cuotid. 72. co!. rep. 23. P. OO.Iuliu Bucur. Cd. Dionisiu G. Negrea.
Crt. Ioan Frian. - Cgr. cor. 388'24. -- Dot. cd. cor. 600-

i.t

Tig. Tlf. G. p. mrfuri Pc. - Aiud. G. p. persoane -

In Matre

839

Ludoul-de-Mur.
Sn-Miclu.

Pu.

Jd. Pr. --

Mur-Uioara.

Jliagyarbiikkb's.

14][30'5

r
f

=====~D;;ISTRICTUL MUR-UIO,\REI.=====~171
~

10. OHEJA (Marosgezse). Rzoare (Hodaia Br. Bdnffy)


27. 1; Unghiul Cheii (Hodaia Br. Bdnffy) 25. 1'5; Peste Ap
(Hodaia Gr. Teleky) 33. 0'5; Dos (Moia lui Ignat Gherasim)
12. 1; Macu (Hodaia Bal/a) 23. 3'5; Parohie nfiinat Ia a.
1731. i. 1868 = S. Ioan Gur-de-aur. ll\\t 1903. Lcfo. Matr.
1824. 1892. co!. cuotid. 118. co!. rep. 52. P. 00. Ioan
Deac. O. Iuliu Pop. C. Constantin Vdradi. Crt. Ignat German.
Cgr. cor. 737'06. - Oot. d. cor. 1600'- coal conL CH.
Jd. Pr.

Mur-Uioara.

In Matre O

Pc.

GC.

RC.

1154

16

Marosludas.

U. B.

Is.JI o;st.

Aiud. G. Tlg. Tlf. Fu

00. CH.

CA.

232.

5, 20
1

11. ORIND (Gerend). Parohie veche, .t 1795 = S. Arhangheli. 6 1820. Lcfo. Matr. 1823. 1894. co!. cuotid. 43.
co!. rep. 15. P. 00. Iuliu Ilian. Cd. Teodor Trombita. Crt.
Ioan Baciu. - Cgr. cor. 67702. -- Oot. cd. cor. 1000- @.
Tlg. Tlf. O. -

Ghiri.

Jd. Pc. -

Turda. Pr. - Vintul-de-sus. Fu.

= n loc.

In Matre [] )( 605

20

7 635

5-

48il15

(Mikl6slaka). Parohie nfiinat Ia a.


1888 = Adormirii P. C. V. Maria. Lcfo. Matr. 1838.
co!. cuotid. 37. co!. rep. 10. Ap. 00. George Faina. C. Ioan
Barna. Crt ~tefan Oniga. - Cgr. cor. 273'44. -- m.

12.

1798.

MICOLACA

Jk

l'c. -- Aiud. Tlg. Tlf. Jd. Pr. O. Fu

n Matre ~

312

1 300

Maronijvr.

- ,4'1
1

13. MUR-UIOARA (Marosujvar). Parohie nfiinat


la a. 1811. Jk 1811 = S. Nicolae. Patron Erariul Regesc
salinar. Matr. 1811. Scol cuotid. 189. Scol. rep. 53. P. PO. O.
' districtual. C. Nicolau
'
Emil Pop, protopopul
Bc(l. Crt. LJr.
Iuliu llforariu. - Cgr. cor. 1144'86. - w.

Pc. - Aiud. Jd. Pr. O. Tlf. Tlg. Pu.

In Matre
1825 943
65
+~ox

247 1633

in loc.

46

14. NANDRA (Landor). Parohie veche. Jk, = P. C. Paraschiva. 6. Lcfo. Matr. 1827. co! cuotid. 36. co!. rep. 13.
P. 00. George Spinean. C. Iacob arlea. Crt. rasile Circa.
- Cgr. cor. 247'54. co!. cerceteaz scoala de stat din Bichis.
Tlg. Tlf. O. Aiud. Pu.

Ludoul-de-Mur.

MagyarbukkO's.

Jd. ' Pr. -

Mur-Uioara.

Pc. -'

DISTRIC fUL MUR~IOAREI.

172

GC.

RC. GO.

In Matre
268
n Fiiii:
Bichi (Magyarblikkos).
49
10
Itihaza (Istvanhaza)
30

19

CH.

U. B.

CA.

Is.' Dist.
1'

--[25'5

28

11
1

6-

3 865

131 2
,'

11

3!d 3

5 435

15. NOLAC (Marosnagylak). La vie 56. 3'5; La pdure 22.


2'5; Parohie veche. Jk 1803 = S. Arhangheli. 6 1830. Lcfo. Matr.
1854. l 1904. Scol. cuotid. 73. Scol rep. 13. P. OD. 10an Baciu.
Cd. vacant. Crt.' Gavril- Negru. ' -- Cgr cor. 565'20. - Dot. cd.
cor. 1000- fi!.
Pu.

G. p. persoane Marosujvd1',

In Matre D
n Filie:

n loc l'c. -- Aiud. jd. Pr. Tlg. Tlf. G. p.

745

51 6

315

mrfuri

Cucerdea (Szekelykocsard)
13 40 425 1030

2611

16. OROSIA (Marosoroszi). Parohie nfiinat la a. 1823.


1833 = S. Arhangheli. 6 1846. Lcfo. Matr. 1833. tt 1902.
co!. cuotid. 34. co!. rep. 6. P. OD. Adrian Cisma. Cd. Alexandru Filimon. Crt. Vasile uteu. -- Cgr. cor. 336'82. --- Dot.
cd. cor. 540-

Jk

'flg. T!f. G. p. mrfuri - Mur-Bogata. Jd. Pr.


Aiud. G. p. persoane Pu. = Kutyjalva.

In Matre

311

Mur-Uioara.

Pc.

--1128

17. SNMRTINUL-SRAT (So6sszentmarton). Parohi.e

la a. 1816. i.t 1900 = S. Arhangheli. 6 1~82. Lcfo.


Matr. 1835; 1910. co!. cuotid. 58. ~col. rep. 16. P. MO. D.
Vinceniu Neme, vpp. on. Cpr. OD. Ilie Hirian. Cd. Samson
Oniga. Crt. Georgiu Ma era -- Cgr. cor. 346'32. -- Dot. cd.
cor. 600'80.

nfiinat

Tlg. Tif. - Cucerdea. G p. persoane -- Ciuciu. G. p. mrfuri - GhiJd. Pr.- Vinul-de-sus. Pc. - Turda. Pu. = Germd.

riul-de-Arie.

In Matre
In F!lte:

534

Vaidasig (Vajdaszeg)
18

6 15
1

605

i
5j, 3

18. SILVAUL-ROMN (Mik6szilvas). Parohie convers


la a. 1822, 1k 1820 = S. Arhangheli. 6 1830. Lcfo. Matr. 1813.

~~~---------J?J_i_BICTUL MUR-UIOAREI.

173

a 1910.

co!. cuotid. 58. co!. rep. 20. Ap. OD. Victor Pop.
Cd. vacant. C. Petru Bocica. Crt. Ioan Giurgiu. - Cgr. cor.
358"08. - Dot. cd. cor. 500"-.

Pc. -- Aiud. Tlg. Tlf G. Jd. Pr. l'u. ~ Marosujvdr.


GC. RC. GO. CH. CA.
U. B.

In Matre

448

23

Is.ll Dist.
4, 10"3

90

19. PLNACA (Ispanlaka). Vama sac 64. 4; Podior


17. 2"5; Sugud 17. 2. Parohie nfinat la a. 1720. ~ 1830 =
S. Arhangheli. 6 1907. Lcfo. Matr. 1811. a 1911, .~col. cuotid.
74. co!. rep. 17. P. OD. Candid Cristea. D. ajut. Ioan eran.
C. Petru Andone. Crt. Manase Arghiu. - Cgr. cor. 512"70
- Dot. d. cor. 1000-.

Pc. - Aiud. Tlg. Tlf. G. Jd. Pr. l'u.

In Matre ~

622

2 450

JJ.farosujvdr.

10:1

16

20. TURDAUL-ROMN (Oiahtordos). La Bere 29. 2.


Parohie veche, ~ 1824 = S. George. 6 1883. Lcfo. Matr. 1881.
i1t 1840. co!. cuotid. 62. co!. rep. 20 P. OD. Emiliu German.
Cd. Ioan Jlfoldovan. Crt. George Ursu. - Cgr. cor. 688"32. --Dot. cd. cor. 600-.
G. Jd. Pr. -

Mur-Uioara.

In Matre

l'c. -- Aiud. Tlg. Tlf. Pu.

652

Magyarlapdd.

5jl14

21. VIOARA-DE-SUS (Felsomarosujvar). Parohie veche,


'- 1909 = S. Nicolae. 1892. Lcfo. Matr. 1850. e 1905. Scol.
cuotid. 59. ~.col. rep. 19. P. OD. Nicolae Simu imonfi. ' Cd.
Ambrosiu juoraiu. Crt. Lazar ofran. - Cgr. cor. 492"16.
Dot. cd. cor. 600" -.
Pc.

Aiud. Tlg. Tlf. G. Jd. Pr. Pu.

In Matre

710

21

---

Mar().rujvdr.

264

2111 o5

n districtul acesta sunt :


Parohii
Fiiii
Parohi
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .
Catehei

Parohii vacante

21
7
15
5

colari: cuotidiani 1045, de rep. 414,


Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
" lemn
"
"
nchiriate
coale de piatr (zid) .
" lemn .
"
nchiriate

laolalt

1455
12,338
5

17
6

14
9
3

"

23. DISTRICTUL ODORHEIULUI.


Vice-protopop.
MO. D. STEFAN SANDOR, parohul Odorheiului.
'
Notar districtuat.
00. IOAN GEROEL Y, paroh n Sovata.

Forul protopopesc de 1. instan.


tefan Sandor, vice-protopopul, Odorheiului, presedinte.
'
'
Ioan Oergely,
paroh, Sovata, notar.
Iuliu Boieriu, paroh, Szarazajta, fise si defensor.
i:ltefan Boieriu, vpp. on. paroh, Abast'alva, asesor.
"
Alexandru Boieriu paroh, Iacodul-rom.
Mihail Piroca, adm. par. Bozodujfalu,
"
Senatul scolastic protopopesc.
Preoi:

tefan andor,

vice-protopopul Odorheiului, preedinte.


Ioan Oergely, paroh, Sovata, notar.
Iuliu Boieriu, paroh, Szarazajta,
asesor.
tefan Boieriu, vpp. on. paroh, Absfalva. "
Alexandru Boieriu, paroh, jacodul-rom. "
Mireni:

Iustinian Harsa. prof. la scoala real din Odorheiu, asesor.


Dr. Emil Szab6, prof. la prep. de stat, Sz.-keresztur, "
Ioan Boieriu, cantor, jacodul-mmn.
"
Nicolae Borza, locotenent la militia din Odorheiu,
"

'

175

DiSTRICTUL 6D6RHEIULUL

=======

Biblioteca
Bibliotecar:

districtuat.

lipsete.

Fondul tractual.
Lipsete.

Parohiile.
Parohiile din acest district se afl toate pe teritorul comitatului Odorheiu (Udvarhely v.-m.), afar de Sovata i S6vdrad,
cari se afl n comitatul Mur-Turda (Maros-Torda v.-m.). de
jacodul-romn, din comitatul Trnavei-mici (Kis-Kilkilllo v.-m.),
i de Szdrazajta din comit. Treiscaunelor (Hdromszek v.-m.).
1. ABASFALVA (Homor6dabasfalva). Parohie nfiinat la a.
1786 ~ 1787 = S Nicolae. tit 1871. Lcfo. Matr. 1790. cbl.
cuotid. 15. co!. rep. 3. P. MO. D. tefan Boer, vpp. on. C.
Dionisiu Szab6. Crt. Alexandru Frinkui. - Cgr. cor. 81'-. @.
Tlf. Jd. Pr. -- Okland. Pc. - Odorhe: ul-secu iese. l'zt. =
sdmdrtou.
CH. CA.
RC. 00.
U. B.
41260
4
In Matre .:

oc.

ffomorod-

Is. Dist.

-18
1'

n Fiiii:
i
Homor6dalmds t. 1899 = S. Nicolae. Scol. 42.
'
-- 1800- 40 3
375
15
Homor6dkardcsonyfatva . ... 1877 = Sntei Maria.
li
85
95
6
522
218
.4
Bdgy
2113
8 581
8 8
Ddlya
12-32
5 365
4 9
Dar6cz
1!
Homor6dgyepes
_114
35012
li
Homor6dkemenyfalva
2
30065
4
-il
Homor6dokldnd
1:
450- 18' 8
42 52
Homor6dszentmdrton
4
45
22
,,
Homor6dszentpdl
661- 17. 5
11
84
3
Homor6dszentpeter
265- -116
12
1
1!

11

11

_1!
1

<

176

DISTRICtUL ODORHEilJLlJI.
GC.

RC.

GO.

CH.

CA.

U. 13.

Is.t: Dist.
jl

Homor6dujfalu
350--

12
Kdpolndsoldlz/alu

1862
2

Kenos
Homor6dlovete

_! 9

10
13

334
30 --~
167 .

120 2000

5
Lokod
38
,
Homor6dremete 25 200
Recsenyed
2
1
23134
Szentegyhdzasoldhjalu
26 2500
16 --Szentldsz/6
5
4
154
Szentkeresztbdnya Ctun la Homor6dlovete.
Vargyas
8
40
1800 Vdrosfalva
2. BODOOAIA-DE-JOS
la a. 1800. Jk 1862 Matr. 1800. col. cuotid. 14.
tefan andor, vice-protopop
Szocs. Crt. Alexandru Szocs
at

'-;1119

-:6

_1168
__ 1

_:1 5

4:15
1

_1116
_jl8
151125
1

!1 8

(Als6boldogfalva). Parohie nfiinAdormirea P. C. V. Maria. Lcfo.


col. rep. 8. Ap. inter. MO. D.
n Odorheiul-secuiesc. C. .\"icolau
-- Cgr. cor. 60"54. - @.

Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. l'u. =o Sze'kel;keresztur.

In Matre
~

35

25

10

200

310-

251136
"'1

n Fiii!:

Agyagfalva
800
Szekelykeresztur
27 200
10 1010
Fiatjalva
39
600
Ujszekely
30
510
Felsosimenfalva
15
801
50
Nagygalambfalva
25
10 250 950
Szentmihdly
35
15
100
Als6;;fmenfalva -~
510
Bei/alva
25
120
Cserefalva
450
Gagy
39
350

_!!16
1

15

500650 52040-

13

40
5 2
15i 2
11
li
15 6
1

11

20800-500100 ~-500 '-~


540-

10! 7
5110
!1
-- 30
_il 1

-1.1'
15
5117

tii
GC.

RC.

GO.

CH.

CA.

u.

B.

ls.l! Dist.

Kisgalamb/alva
1

950

7115

Kiskaddr;,s, Nagykaddcs
100
60
801
120

810-

950 1340
1285
956

80145365-

640
345

1742--

Kismedeser
Rug6n/alva
Szentdbrahdm

508-

600-

118
-1117
-!! 9
i
151112
1

4. JACODUL-ROMN (Olahzsakod). Parohie veche, fi=l.


1877 = S. Arhangheli. 1904. Lcfo. Matr. 1812. co!. cuotid.
12. co!. rep. 4. 'P. 00. Alexandru Boer. C. Ioan Boer. Crt.
Moisie Brba. - Cgr. cor. 212'22. - coal conf. 00.
Tlg. G. - Bluer: jd. - Sighioara. Pc. Pr. -

lbafalu. Tlf. Pu.

Sz!Uznddas.

In Matre -+140
4 293
ln Filii7"
Bordos
2 388
Csob
294
Magyarzsdkod 4 313
Pipe
9
7
Rava
4
2

5lf52
,,
!1

8
1
2

70 1
12433347866-

d!
s'l,,

7
9
71,1 2
2~!,, 3
-1115
12

178

GC.

RC.

GO.

CH.

CA.

U. B.

il.[[ Dist.

1 --

9[7
71 5
1

Szekelyszdl/ds
350
Szekelyveczke 44 876
Szentdemeter
6 671
Uilacul-Boiului prediu
14
Uilacul- Vidacutului prediu

10

39: 11

12
6
8

Vidacutul-romnesc (Szekelyhidegkut).

5. ODORHEIUL-SECUIESC (Szekelyudvarhely). Parohie


veche, t.. 1800 = Adormirii P. C. V. Maria. 1906. Lcfo.
Matr. 1787. co!. cuotid. 8. co!. rep. 5. P. MO. D. tefan
Sdndor, vpp. districtual. C. Vasile File. Crt. lgnaiu Keresztes.
- Cgr. cor. 28'22. -- coal conf. RC. CH. i @.
Ora

cu magistrat.

ln Matre
-tD#X
ln Fiiii:

TI~

Tlf. G. Jd. Pc. Pu.

137 4899

Als6s6falva
50
Atyha
- 2800
Abrahdm/alva
30
Arvdtfr Iva
15
Bethlenjalva 25 1000
Bikafalva
45
25
Bof!OZ
10
10
Decsfalva
4 2000
Farkaslaka
Felsoboldogfalva
15
Fenyd
- 1000
K adicsfalva
900
K6r6nd
12 3000
Kiikiillokemenyfalva
-- 800
Mdrefalva
156 1590
Mikl6sfalva
Oroszhegy Varsdk
195 5000
l'atakfalva
8
Praid (Parajd) 30 600

15 2579

1t

loc.

170 650- 550 105


ti

3000

15 25
-- 20

200
150
50
1000
-- 3900

5 4
_1; 2

4 2
10 2
20 5
-10
;1
5 16

100

-l15
4. 2

800

600-

250

500
800

5 3
-19
8
6
7

-1136

--[! 4

50'136

t>JSTRICTUL
ODORHEIULUi.
-.
- -' --

GC.

Sdndorfalva
Szentkirdly
VdJ!dS
Zetelaka

Re. GO. CH.

=~

--~

CA.

U. B.

200
5 1200
- 1950
97 5150

-f

Ia.ij Dist.

100

179

6
- 8
8
101 10

6. SOVATA (Szovata). Parohie nfiinat la a. 1896. ~


1881 = S. Nicolae. 6 1900. Lcfo. Matr. 1812. co!. cuotid. 56.
co!. rep. 27. P. OD. Ioan Gerzely. C. Moise Mof!a. Crt. Iosif
Bucur jun.- Cgr. cor. 162'90 supererogat.- coal conf. RC. i CH.
jd. Pc. Pr. - Nyaradszereda. Tlg. Tlf. G. Pu.

+O

397 1453

In Matre
In Fiiii:

321

7-

1909 = S. Arhana-heli.
185 51
48
Kibed
4
4 - 2653
Makfalva
28 - 3241
Sovdrad. ~ 1884 -:- S. Arhangheli.
28
6
1326
Szakaddt-Felsokoher p_rediu
-4
54

/lyesmezo.

t'n loc.

291144

_l' 7

2717
17 16
1

361 5
1

13-

-. 6

7. SZARAZAJTA. Parohie nfiinat la a. 1854. i.. 1866


S. Niculae. 6 1908. Lcfo. Matr. 1854. co!. cuotid. 64. co!.
rep. 14. P. OD. Iuliu Boer. C. Ioan Bogdan. Crt. Georgiu P.
Berszdn. -- Cgr. cor. 5476. --- @.

G. -- Agostonfalva. Jd. - Nagyajta. Pc. - Sepsziszentgyorgy. Pr.


Miklosvari sed. Nagyajta. Tlf. - Bar6t. Tlg. Fu. = Nagybac~;on.

In Matre .:!::. O

205

98 1481

3,46
1

ln Fiiii:

Baraolt (Bar6t). ~ 1846 = P. S. Treimi.


98 2073
12 350
9
9Kisbaczon
6
52 648
Zaldnpatak. ~ 1894 = P. S. Treimi.
227 240
2

25.20
,,
-: 9
1

-11 9
1'

8. SZENTERZSEBET (Szekelyszenterzsebet). Parohie nfiinat

la a. 1811. ~ 1887 = S. Nicolae 6 1909. Lcfo. Matr.


cuotid. 4. co!. rep. 1. Ap. int. MO. D. tefan Sdndor,
vpp. n Odorheiul-secuiesc. C. Nicolae Szocs. Crt. Mihail Szocs.
- Cgr. cor. 135'22. - @.

1812.

col.

Jd. Pc. Pr. -

Szekelykeresztur. Tlg. Tlf. O. Pu.

Hijas.falva.
12*

!80
____

-:____........:.._

DISTRICTUL __ ODORHE~U~UI.

__

In Matre O
In Fiiii:

GC.

RC.

oo.

CH.

60

1050

U. B.

Is. Dist.

25-

15 40

CA.

1
1

Boiul-mare (Bun}.
15

-2500

25 4

Ferihdz (Fejeregyhaz).
52

11

-2000 250

151115

Feleag (Magyarfelek).
550
Ha/alu

-15

(Hejasfalva).

680 300

15

10 6

Scel (Olhandrasfalva).

Sdrd

20
10

750
510

3
90

10 3

80-

8 3

arpotoc (Srpatak).

5 22

150

n districtul acesta sunt:


Parohii
Fiiii .
Parohi
Adm. parohiali .
Capelani .
Cooperatori
Catehei
.
Parohii vacante
colari : cuotidiani 229, de rep. 68,
Suflete
Biserici de piatr (zid) .
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid}
"
"
" lemn .
"
"
inchiriate .
coale de piatr (zid)
" lemn
"
nchiriate

"

95
5
1

2
la~lalt

297
3807
4

11
3
_4

DISTRICTUL POGCELEI.

.. 181

=====

24. DISTRICTUL POGCELEI.


Protopop.
PO. O. ALEXANDRU TERN VEAN, parohul Pogcelei.

' Notar districtual.


MO. O. FILIP POP, vpp. on. paroh in Riciu.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Alexandru Ternvean, protopopul Pogcelei, preedinte.


Vasiliu Rusu, paroh, eulia-de-cmpie, asesor. ,
Nicolae Ptrua, paroh, Velcheriu,
,,
Gavril Ttar, paroh, Grebeni,
"
Filip Pop, vpp. on. paroh, Riciu,
"
Valeriu Rusu, paroh, Snpetru,
"
Iosif Bogdan, adm. par. Lechinioara,
"
Alexandru Valea, paroh, Snmrtinul-de-:cmpie, fise.
Teodor Nagy, adm. par., Zau, defensor.

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Alexandru Ternvean, protopopul Pogcelei,


Filip Pop, vpp. on. paroh, Riciu,
asesor.
Nicolae Porav, adm. par., Moia,
"
Emiliu Andrean, paroh, Bla,
"
Iosif Bogdan, adm. par. Lechinioara, "

preedinte.

Mireni:
Teodor Iustian, proprietar, Snpetru-de-cmpie, asesor.
Nicolae Cucuiet, proprietar, Ulie,
"
Avram Moldovan, nvtor pens., Riciu,
"
Ioan Moga, nvttor, Scalul-de-cmpie,
"
Andreiu Colbazi, '.nvtor, Snmrtinul-de-cmpie "

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: Iosif Bogdan, adm. par.,

Lechinioara.

Fondul tractual.
Cassar: Valeriu Rusu, paroh, Snpetru-de-cmpie.

112

DISTRICTUL POGACELEI.

Parohiile.
Parohiile: Grebeni, M iheul-de-cmpie, S cal, eulia,
Velcheriu i Zau se afl tn comitatul Turda-Arie (TordaAranyos v.-m.), Sngeorgiul-de-cmpie i Sn-Petru se in de
comitatul Cojocnei (Kolozs v.-m.), celelalte sunt situate pe teritorul comitatului Mur-Turda (Maros-Torda v.-m.).

t. ALMAUL-DEERT (Pusztaalmas).
Parohie veche. O::t 1700 = S. Arhangheli. 6
1824. B 1880. co!. cuotid. 40. co!. rep. 10.
Moldovan. Cd. Lup David. Crt. Ioan Tot. - Dot. cd. cor. 600G. p. mrfuri Jd. Pc. Pr. l!oane Pu. = StinJmberke.
GC.
RC.

ln
co!.

Mur-Oorheiu.

GO.

CH.

La fnae 10. 1;
1885. Lcfo. Matr.
Ap. 00. Simeon
Cgr. cor. 218'04.
Tlg. Tlf. G. p. per-

CA.

U. B.

Matre
320
25
n Filie:
Foca (P6ka). ~ 1700 = Ps. Treimi. Matr. 1824.
9. C. Petru Moldovan. Crt. Ioan j~Jo/dovan.
100
500

Is.ll Dist.
6,!22

er.l:
il

-li

2. BLA (Bala) La coasta mare 22. 3; La contenit 19. 3;


La frunte 45. 3; Parohie veche. ~ 1883 = S. Arhangheli. sit
1908. Lcfo. Matr. 1825. 1896. co!. cuotid. 142. col. rep. 51.
P. 00. Emzl Andrean. Cd. Emanoil Pol. O. Coloman Fluera.
C. Samson Mo/dovan. Crt. Artemiu Husariu. - Cgr. cor. 630'92.
- Dot. cd. si d. cor. 1600- Scoal conf. CH.
'
G. -- Mur-Oorheiu.
Jd. Pc.' = Reghinul-ssel!c. Pr - Mtirvorheiu

(Marosi felso jaras). Tlg. Tlf. Pu.

In Matre O

1224

98

Mrd!cr,miHye.r.

.-

1 --

28!20

3. BOZEDIU (Bazed). La vii 11. 1'5; Parohie veche. ~


S. Arhangheli. 6. Lcfo. Matr. 1823. A 1874. ~col. cuotid.
54. co!. rep. 11. P. 00. Au[!uStin A/dea. Cd. Iuliu Coniu. Crt.
Laiar Boeriu. - Cgr. cor. 376'08. - Dot. cd cor. 400'Tig. Tlf. G. Jd. Pc. - Mur-Oorheiu. Pr. Mur-Oorheiu (Marol!i felso jaras). Pu. ~~ Mezb'rucs.

n Matre

--1 15

506

4. OREBENIUL-DE-CMPIE (Mezogerebenes). Recea


106 1'5; l'a/ea Snpetrului 133. 2; Valea Barbu/ui 93. 1; Bur-

uiene 106. 3;

Liorina

63. 5; Parohie veche.

t.

1901

S.

ri
DISTRICTUL POGCELEI.

183.

====-----

Arhangheli 6 1880. Lcfo. Matr. 1862. co!. cuotid. 142. col.


rep. 38. P. OD. Gavril Ttar. D. vacant. C. Vasile Dascal.
Crt. Iosif erman. - Cgr. cor. 700'74. - Dot. d. cor. 1()()(l-

o. -

Mihe.

Jd. Pc. Pr. -

Ludoul-de-Mur.

Tlg. Tlf. Pu.

Jlftzobdnd.

OC.

In Matre

1053

RC.

00.

CH.

131

CA.

Is.ll Dist.

U. B.

17 17

(Kislekencze). Parohie nfiinat la a.


1877. 6::r 1866 = Bunei Vestiri. 1910. Lcfo. Matr. 1824.
co!. cuodit. 22. co!. rep. 7. Ap. OD. Iosif BoEdan. C. Petru
tefan. Crt. Aron Alman. Cgr. cor. 1925.

rosi

LECHINIOARA

0. Tlg. Tlf. Jd. Pc. - Mur-O~orheiu. Pr. - Mur-Oorheiu (Majaraa). Pu. = Mezf/rii.cs.

fels

In Matre
162
n Filie:
Sabed (Szabed)
26

17

18

157

--

767-

6. MIHE (Mezomehes). Poderei 61. 3; Fundtur 8. 2;


Likung !6. 4; Bojor 67. 3'5; Moara nou 43. 3; Moru 29. 4;
Parohie nfiinat la a. 1800. fEr 1800 = Bunei Vestiri. 6 1880.
Lcfo. Matr. 1836. 1901. co!. cuotid. 45. co!. rep. 15. P. OD.
Partenie Grama. D. Florian Moga. C. Iosif Rodnean. Crt. r asile
Cintean. - Cgr. cor. 177'74. -- Dot. d. cor. 300 - fa.
Jd. Pc. Pr. -

In Matre ~ C

Ludoul-de-Mur.

565

O. Tlg. Tlf. Ptt.

in loc.

20 350 291

311118

7. MOIA (Mezomajos). Parohie nfiinat la a. 1752. 1k


1798 = S. Arhangheli. 6 1854. Lcfo. Matr. 1854. e 1888. co!.
cuotid. 52. co!. rep. 5. Ap. OD. Nicolae Porav. Cd. Zaharie
iopterean. Crt. Alexandru Re[!hian. - Cgr. cor. 412'40.- Dot.
cd. cor. soo -Tlg. Tlf. O. - Saromberke. Jd. Pc. - Mur-Uorheiu. Pr. (Marosi felso jaras). Pu. = Pokakeru:oiur.

Mur

Oorheiu

In Matre LJ
483
12
In Filie:
Poca Cristur (Pokakeresztur). fEr.
69
4 304

3-

8. POOCEAUA (Mezopagocsa). Fntna babii 11. 2;


crucii 59. 3; La baie 54. 5; Sub hrtoape 29. 2; Valea
Snpetrului 10. 4; Giula 14. 4i Scoala 12. 5; La scurta 55. 5;
Prdul

DISTRICTUL
POOCELEI.
-=
-
---

184

-=~=~~~-~-

Podu Anuului 14. 5; Lng drumul cel mare spre eulia 83. 4;
La fntnele -62. 2; In gaur 64 4; La gruee 43. 5; La Bologoaia 21. 6; La soei 23. 7; La borza 17. 7; Tul boilor 95. 2;
La tite 26. 3; La ip 57. 3; Parohie veche, ~ = S. Arhangheli.
6 1888. Lcfo. Matr. 1824. B 1874. Scol. cuotid. 183. Scol. rep.
'
'
49. P. PO. D. Alexandru Ternvean,
protopopul districtual.
D. Petru Uilcan. C. Ioan Muran. Crt. Iacob Florea. - Cgr.
cor. 28350. - Dot. d. cor. 800'- coal conf. CH.
Tlg. Tlf. - Snpetru-de-cmpie. O. - Mihe. Jd. Pc. - Mur
Pr. - Mur-Oorheiu (Marosi felso jaras). Pu. = Mez!frocs.
GC.
RC.
GO. CH.
CA.
U. B.
Is.l Dist.

Oorheiu.

In Matre O

1659

41

138

20-

181106
1

9. RICIU (Mezoriics). Nima 525. 4'5; Coasta-mare 30. 4.

Parohie veche, .. 1911 = S Arhangheli. 6 1874. Lcfo. Matr.


1848. B 1894. col. cuotid. 174. col. rep 70. P. MO. O. Filip 1-'op,
vpp. on. Cd. Simeon Balint. D. Teodor Bad. Crt. Vasiliu Alb sen.
- Cgr. cor. 57566. - Dot. cd. i d. cor. 1200.
Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. - Mur-Oorheiu. Pr. rosi felso-jaras). Pu. - n loc .

1461

In Matre

12

Mur-Oorheiu

64

20 -

20~

(Ma-

10

10. S CAL (Mezoszakl). In Ciinuri 11. 2'5; n Valea


Mogi 29. 4'5. La Zhneti 43. 2'5; La Succeti 36. 4;

In
fa

Ciretea 142. 4'5; La hodaia lui Balla 53. 1. Parohie veche.


1820 = S. Arhangheli. 6 1835. Lcfo. Matr. 1824. 1895. co!.
cuotid. 106. col. rep. 46. P. 00. Octavian Popa. Cd. Ioan
Moga. Crt. Simeon Lucaciu.- Cgr. cor. 879'92.- Dot. cd. cor.
800.-. @.
Jd. Pc. Pr. -

In Matre

Ludoul-de-Mur.

1049

29

Tlg. Tlf. 0. Pu.

194

ll1ezoJ"ung~Jel.

391117

Il. SNGEORGIUL-DE-CMPIE (Mezoszentgyorgy). Parohie nfiinat la a. 1729. i.t 18~5 = S. Arhangheli. 6 1857.
Lcfo. Matr. 1854. B 1874. Scol.
cuotid. 49. ~col. rep. 6. Ap.
J
inter. 00. Emil Pop, parohul Tusinului. Cd. Teodor Corbean.
Crt. Ioan Coste. - Cgr. cor. 69756. - Dot. cd. cor. 1000--.
Pu.

Tlg. G. -

ermel.

Jd. Pc. -

Mociu. Pr. =

ermaul-mare.

Tlf.

Uzdis~entpeter.

In Matre

15

511

12. SN MRTINUL-D E-CMPIE (Mezoszen tm arton ). Stiu-

bei 49. 4; Nima 25. 2.

Fnaiu

11. 4; Gurefe 37. 4; Cotorman

DISTRICTUL POOCELEI.

185

18. 2. Parohie veche, tk 1902 = S. Arhangheli. 6 1871. Lcfo.


cuotid. 46. Scol
rep. 17. P. OD
Matr. 1848. a 1878. Scol.
'
,
Alexandru Valea. Cd. Andreiu C/baz. C. Alexandru Vlad.
Crt. Augustin l'recup. ~~ Cgr. cor 671'84. -- Dot. d. cor. 1500.
- rn. Mnstirea din aceast parohie e renovat n 1904 = S.
Arhangheli i se administreaz de preotul local.
Tlg. - Ormeniul-de-Cmpie. Tlf. amud. G. Jd. Pc. Pr. =
(Marosi felso jaras). Pu. = Me~;oriics.

Mur

Oorheiu

n Matre O

GC.

RC.

GO. CH.

1206

16

CA.

105

U. B.

Is.ll Dist.

2 -

32 15

13. SN-PETRU (Uzdiszentpeter). 1e Vale 150. 3; Rpn


58. 4; Brliba 152. 4'5; Uosuri 16. 4. Parohie nfiinat la
a. 1711. tk 1711 = S. Nicolae. 6 1858. Lcfo. Matr. 1826. a
1872. Scol. cuotid. 155. Scol. rep. 41. P. OD. Valeriu Rus. D.
Mihail' Hurducaciu. C. Ddnil Uilcan. Crt. Ioan Pogcean. Cgr. cor. 126'92. -- Dot. d. cor. 700'-. @.
Pu.

O. -- ermel. Jd Pc. n loc.

n Matre O

927

Mociu. Pr. -

26

ermaul-mare. Tlg. Tlf.

341

7-

4711 8

14. EULIA-DE-CMPIE (Mezosalyi). La /nafe 128. 2;


236. 3. Sub pdure 242. 3. Parohie veche, tk 1790
= S. Arhangheli. 6 1872. Lcfo. Matr. 1824. 1879. col.
cuotid. 195. col. rep 65. P. OD. Vasiliu Rus. D. Filon Roman.
C. George Borz. Crt. Ioan Maior. -~ Cgr. cor. 531'50. - Dot.
d. cor. 1000-.

La

Liorina

Tlf. -

Ludoul-de-Mur.

n loc. Jd. Pc. Pr. -

Tlg. G. Pu. -

Mez!!miltes.

ln Matre

1302

80

20

4-

101,10

15. ULIEUL-MARE (NagyCilyves). Mieritea curii la


Buna 130. 3; Calea "nmrtinului 74. 6; Podirei 42. 3; Hidacut 50. 35; Arinitc 56. 3; .<...'ub cruce 12. 1'5; Izvoare 9. 1;
lsten Casier 26. 4; Hosuba 10. 2'5. Parohie veche, fa 1790 =
S. George. 6 1873. Lcfo. Matr. 1822. a 1887. col. cuotid. 78.
Scol. rep. 27. Ap. OD. Alexandru Maior. Cd. Augustin Bolo[!a.
Crt. Georg? Cucuiat. - Cgr. cor. 371 '28. - Dot. cd. cor. 800'-.
Pc.

Tlg. - Sn-Petru. Tlf. - Ormeniul-de-cmpie. O. - ermel. Jd.


l'r. = Mur-Oorheiu (Marosi felso jaras). Pu. =

Mur-Oorheiu.

i11ezoriicJ".

In Matre

782

256

DISTRICTUL POGACELEI.

186

16. VELCHERIU (Mezovelker). Valea Bochii 124. 2-; Faa


Snpetrului 68. 1'5; Recea 54. 2; Valea Snpetrului 110 3;
Mogoia 72. 3'5; La izvoar 29. 3; Dosu tuiului 19. 2; Groapa
Re dai 15. 4; Moara euliei 83. 4; R~zoare 25. 2; Parohie veche,
i.t 1899 = S. Nicolae. 6. Lcfo. Matr. 1828. B 1875. co!. cuotid.
140. co!. rep. 54. P. OD. Nicolau Petrua. D. Ioan Rusu. C.
Partenie Roea. Crt. Ioan Gnju. - Cgr. cor. 922'76. - Dot. d.
cor. 1500'Jd. Pc. Pr. -

Ludoul-de-Mur.

GC.

In Matre

RC.

G. Tlg. Tlf. Pu.


GO. CH. CA.

1467

"1\Tezomilus.
U. B.
Is.il Dist.

10 --

6tl2o
1

17. ZAU (Mezozah). Bojor 53. 5; Pota 14. 4; Coada


tului 36. 4; Parohie veche, 6 1881. Lcfo. Matr. 1824. 1879.
co!. cuotid. 57. co!. rep. 9. Ap. OD. Teodor Nagy. C. Teodor
Luduan.

Crt. Vasile Delean. -

Jd. Pc. Pr. -

In Matre D

Cgr cor. 422'96. -

Ludoul-de-Mur~.

~24

24

ta.

Tlg. Tlf. G. Pu. = n loc.

47

245

84;120

In districtul acesta sunt:


Paroh li
Fiiii .
Parohi
Adm. parohiali .
Capelani .
Cooperatori
Cateheti
Parohii' vacante
Scolari cuotidiani 1689, de rep. 541,
'
Suflete
Biserici de piatr (zid) .
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"

"
" lemn
"
nchiriate
coale de piatr (zid)
"
" lemn
nchiriate

"

17

3
11
5

laolalt

1
2230
15,803
4
14
2
15
5

187

25. DISTRICTUL REGHINULUI.


Protopop.
PO. D. ARITON M. POPA, parohul Reghinului

ssesc.

Notar districtual.
OD. SIMEON ZEHAN, paroh n

Cava.

Forul protopopesc de 1.

instaf!.

Ariton M. Popa, protopopul Reghinului, preedinte.


Gavril Cioba, paroh, Orsova,
fise si
,
' defemor matr.
Simeon Zehan, paroh, Cava, referent.
Vasiliu B. Muntenescu, panh, Solovstru, asesor.
"
Nicolae Petru, paroh, Gurghiu,
Petru Ciobotariu1 paroh Reghinul-maghiar,
"
Mihail Mariean, paroh Beica-romn, suplent.
Teodor Branea, adm. par., Hodac,
"

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Ariton M. Popa, protopopul Reghinuiui, preedinte.


Vasiliu B. Muntenescu, paroh, Solovstru, asesor.
Simeon Zehan, paroh, Cava,
"
Petru Ciobotar, paroh, Reghinul-maghiar,
"
Mihail Mariean, paroh, Beica-romn,
"

Mireni:
Ioan Suciu, nvtor, Ccuciu, notar.
George Maior, nvtor, Reghinul-ssesc, asesor.
Ioan Pop, nvtor, Cava,
"
Alexandru Moldovan, nvtor, Iernotfaia,
"
Dumitru Trua, subjude pens, Reghinul-ss., "
Sever Barbu, contabil, Reghinul-ssesc,
"
Dr. Ioan Hara, advocat, Reghinul-ssesc,
"
Mihail Bucur, mestru-rotar, Reghinul-ss., "

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: Gavril Branea, adm. par. Petelea.

Fondul tractual.
Cassar: Emil Climan, adm. par. Brec.

188

REOHINULUI.
DISTRICTUL
- ----.-'!------------------------~

-. -------

Parohiile.
Paro/:liile din acest district se afl toate pe teritorul comitatului Mur-Turda (Maros-Torda v -m.).
(Abafja). Bpsnia 81. 1; Heregovina 52. og;
62. 1; Parohie veche,
1846 = S. Arhangheli. 6
1877. Lcfo. Matr. 1824. a 1884. Scol. cuotid 65. Scol. rep. 34.
'
P. 00. Ieroteiu Crian. Cd. Alexandru Roman. Crt. Teodor Kvesdi. - Cgr. cor. 270'04. - Oot. cd. cor. 663'70. -- coal
conf. RC. i CH.

1. ABAFAIA

ta

Gheariu

Tlg. O. Jd. Pc. = Regliinul-ssesc. Pr. als6 jaras). T!f. Pu. - n loc.

In Matre

+ []

OC.

RC. 00.

529 372

Reghinul-ssesc

CH.

CA.

3 320

U. B.

(Regeni
ls. Dist.
1
1.

10 3'78
1

(Oorgenyadorjn). Parohie nfiinat la a. 1700.


PS. Treimi. 6 1898. Lcfo Matr. 1825. coala se
ine n casa parohial. co!. cuotid. 66. co!. rep. 26. Ap. 00.
Zaharie Pop. Cd. George Borda. Crt. Ioan Ladosi. --- Cgr. cor.
362'36. - Oot. cd. cor. 600-

i.t

2. ADRIAN

1909

O. Jd. l'c. - Reghinul-ssesc. l'r. -als6 jaras). Tlg. Tlf. Pu. = GtYrgenyszentimre.

In Matre

440

Reghinul-ssesc

(Regeni

7[[11

ta

3. BEICA-MAGIAR (Als6bolkeny). Parohie veche, 1810


S. Arhangheli. 6 1870. Lcfo. Matr. 1824. Scol. cuotid. 49.
'
Ap. 00. Iacob Petean. C. Ioan Barda. Crt. Augustin
Raiu.
- Cgr. cor. 228'86. - Scoal conf. CH.

Tlg. Tlf. O. jd. Pc. -' Reghinul-ssesc. Pr.


(Regeni als6 jaras). Pu. = n loc.

In Matre O

310

124

1 596

Reghinul-ssesc

--

2Ql9'93

4. BEICA-ROMN (FelsobOlkeny). Parohie veche, i.t


1869 = Naterii P. C. V. Maria 6 1874. Lcfo. Matr. 1823.
1905. co!. cuotid. 52. co!. rep. 20. P. 00. Mihail Mariean.
Cd. Simeon Cioloca. Crt. Dnil Barda. - Cgr. cor. 278'10.
- Oot. cd. cor. 400'ssesc

Tlg. Tlf. O. p. mrfuri jd. Pc. = Reghinul-ssesc. Pr. - Reghinul(Regeni als6 jaras). O. p. persoane - Petelea. Pu. = AlsdbiflMny.

In Matre

543

6[[11'88

ta

5. BREC (Beresztelke). Parohie veche,


1777 =Bunei
Vestiri. 6 1895. Lcfo. Matr. 1812. e 1900. col. cuotid. 45.

r
biS'I'RICTUL REGHINULOI.

i89

co!. rep. 9. Ap. 00. Emil Climan. Cd. Teodor Dicui. Crt.
Ioan Cremene. -- Cgr. cor. 258'38. -- Oot. cd. cor. 360'- @.

Tlg. Tff. O. Jd. Pc. = Reghinul-ssesc. Pr.


(Regeni als6 jaras). Pu. ~= in loc.
OC.
RC. 00. CH. CA.

284

In Matre

18

818

Reghinul-ssesc

U. B.

ls.f[ Dist.

6-

4j63o

6. CCUCIU (Gorgenykakucs). Parohie veche, fa 1712


S. Arhangheli. 6 1890. Lcfo. Matr. 1857. e 1898. Scol. cuotid.
40. co!. rep. 30. P. 00. Petru Chean. Cd. Ioan' Suciu. Crt.
George Moldovan. - Cgr. cor. 154'82. - Oot. cd. cor. 300'-

Tig. Tlf. O. Jd. Pc. - Reghinul-ssesc. Pr.


(Regeni als6 jaras). Pu. = A!sdMlkiny.

Reghinul-ssesc

312

In Matre

7!115'13

7. CAVA (Ksva).
f'uloaia 100. 4-6; Pe

Szmiloaia 80. 1'5; Copaci 95. 1-3;


vrzle 33. 45; Parohie veche, t. 1862
= PS. Treimi. 1911. Lcfo. Matr. 1848. e 1887. co!. cuotid.
128. co!. rep. 42. P. 00. Simeon Zehan. O. Florian Pop. C.
Ioan Blo. Crt. Ioan Drloman. - Cgr. cor. 392'96. - Oot. d.
cor. 1000'--

o. Jd. Pc. -
jaras). Tlg. Tlf. Pu.
In Matre ~
In Filie:
Gljrie

Matr. 1851

Reghinul-ssesc.

Pr. -

Heghinul-ssesc

(Regcni als6

GrYrginyszmtimre.

959

25

(Gorgenytivegcstir).
323 987 35

12

t. 1911 =
180

--

1~j16'2

S. Arhangheli.
2 -8

8. CHIHERIUL-DE-JOS (Als6koher). Parohie veche, fa


1837 = S. Nicolae. 6 1839. Lcfo. Matr. 1824 e 1891. Scol.
,
cuotid. 93. co!. rep. 13. P. 00. Ieremia Pop Hran. O. Iuliu
Hran. C. vacant. Crt. Vasiliu Pop /. Vasilica. Cgr. cor.
348 52. -- Oot. d. cor. 260'-ssesc

Tig. Tlf. O. p. mrfuri Jd. Pc. - Reghinul-ssesc. Pr - Reghinul(Regeni als6 jaras). G. p. persoane - Ernotfaia. Pu.
lvyrddremete.

In Matre

864

13

13111981

9. CHIHERIUL-DE-SUS (Felsokoher). Parohie veche, t.


1867 = S. Arhangheli. 1908. Lcfo. Matr. 1824. 1896.
co!. cuotid. 64. co!. rep. 18. Ap 00. Iuliu Grama. Cd. Alexandru Scridon. Crt. Vasile C'ioloca. -- Cgr. cor. 265'28. Oot. cd cor. 200'ssesc

Tlg. = Gurghiu. Tlf O. Jd. Pc.


Reghinul-ssesc. Pr. - Reghinul(Regeni als6 jaras). Pu. = Nydrddremete.

n Matre

745

2-

111121'89

190

DISTRICTUL _RI!GHINULUI. ..
GC.

RC.

00.

CH.

___ ::::::=-'::'...:=--=:::::<::::=____
~-=

CA.

U. B

1~

il Dist.
~

In Fiiii:

Chiini (KCszvenyes)

11
11

26 1o16
4 16
27 3
Dt.menyhdza
1 593
32
310 2
5
23il 4
jobbdgytelke
4 1039
Mikhdza
. 22 581
35
15' 3
Nydrddremete 340 1830
9
5
11;) 3
10. CHINARIU (Varhegy). Parohie veche, fEl. 1879 = S.
Arhangheli. 6 1905. Lcfo. Matr. 1829. co!. cuotid. 41. co!.
rep. 14. Ap. 00. Vasiliu Cioloca. C. Ioan Cmpian. Crt. Vasiliu
Pop Tojledn. -- Cgr. cor. 307'80. (Computat aici i cel din
arpatoc). -- coal conf. CH.
1

Pr. -

Mur-Oorheiu

(Marosi fels6 jaras). Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pu.

= Marosvdsdrltely.

In Mat re [J

372

--- 190

9ij 23

11. CHINCE (Kincsesfo). Parohie veche, fEl. 1779 = S.


Nicolae. Lcfo. Matr. 1835. B 1897. co!. cuotid. 39. cul. rep.
18. P. 00. Demetriu Moldovan. Cd. George Bobanga. Crt.
Leonte Mari. - Cgr. cor. 355'70. -- Dot. cd: cor. 320'---.

G. Jd. Pc. =
jaras). 'fig. Tlf. Pu.

In Matre

Reghinul-ssesc

Pr. -

Reghinul-ssesc (Re~eni

als6

Go'rginyszmtimre.

536

8:! 20'23

12. CURTICAP (Kortekapu). Parohie

nfiinat

la a. 1824.
B 1907.
co!. cuotid. 54. co!. rep. 7. P. 00. Iuliu Graur. Cd. i Crt.
Petru Graur. - Cgr. cor. 40546. -- Oot. cd cor. 400'- .

fEl. 1882 = S. Arhangheli. 6 1830. Lcfo Matr. 1824.


Tlg. 'llf. G. Jd. Pc. - Reghinul-ssesc. l'r. geni als6 jaras). Pu. = ht loc.

Reghinul-ssesc

In Matre
508
!n Filie:
Unuca (Unoka).
80

10 -

(Re-

15 13'54
li
;1

-- 2so -111 o5
13. DUMBRAVA (Marosliget). Parohie veche, fEl. 1881
= S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1826. B 1900, comun cti 00. co!.
cuotid. 24. co!. rep. 5. P. 00. Augustin Boan. C. Ioan Roman.
Crt. Dumitrn l'op. -- Cgr. cor. 173'-.
Tlg. G. - Ieciu. Jd. Pc. - Reghinul-ssesc. Pr. (Regeni fels6 jaras). T!f. Pu. = Disznajd.

n Matre .:.'::

209

In Filie:
Cuiediu

(Maroskovesd).
3

820

Reghinul-magiar

15 22'69

t..

14. ERNOTFAIA (Radn6tfaja). Parohie veche,


1866
1860. Lcfo. Matr. 1824. a 1874. col.
cuotid. 50. col. rep. 20. Ap. 00. Ioan Paul Chinezu. Cd. Alexandru Moldovan. Crt. Alexandru Muran. - Cgr. cor. 314'58.
- Dot. cd. cor. 165. - coal conf. CH.

= S. Arhangheli. 6

G. p. perl!oane - in loc. Pr. -- Reghinul-ssesc (Regeni als6 jaras).


Tlg. Tlf. G. p. mrfuri Jd. Pc Pu. ~ Szd.r,;dgen.
GC.
RC.
GO. CH. CA.
U. B.
111.:1 Dist.

In Matre

422
150

83

--- 362

15. F LF ALU (Marosfelfalu).

10

Parohie veche,

53~

211

t..

1895

S. Arhangheli. 6 1851. Lcfo. Matr. 1824. a 1906. col.


cuotid. 30. col. rep. 12. Ap. 00. Victor C:mpean. Cd. Gregoriu
Bucur. Crt. Ioan Tril l. Alex. -- Cgr. cor. 299'82. - Dot. cd.
cor. 420'-.
-

coal

conf. CH.

Pr. -- Reghinul-maghiar (Regeni felso jaras). Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pu.
Szd.rzrigttt.

319 36
1 725
In Matre [J
In Fiiii:
Ideciul-de-jos (Als6idecs).
7
3
2
6 1126
ldt-ciul-de-sus (Felsoidecs).
2
3
962
ldicel (Idecspatak).
8
1579
2
Ieciu (Marosvecs).
10
6
45 1210
Lueriu (Lover) 9
830
Potoc (Oroszidecs).
2
604

8' 1

!1
1'

16; 4
3 4

6]] 7

16. FILPIUL-MARE (Maryarfiilpos). Parohie veche, fl::r


1866 __:_ S. Basiliu Marele. 6 1908. Lcfo. Matr. 1832. a 1888.
col. cuotid 54. co!. rep. 6. P. 00. Ioan l'op. D. ambulant
Teodor Dicui. C. Ioan Roman. Crt. Ioan Tac. -- Cgr. cor.
30894. - Dot. d. cor. 240' --. @.
Tlg. G. Jd. Pc. Reghinul-ssesc. Pr jaras). Tlf. Pu. = Bere.rztdke.

n Matre O

1700.
co!.

415

15

Reghinul-ssesc.

(Regeni als6

J -

151110'10

393

17 OUROHIU (Gorienyszentimre). Parohie nfiinat la a.


1858 = S. Dumitru. 6 1880. Lcfo. Matr. 1823. a 1868.
cuotid. 49. co!. rep. 24. P. 00. Nicolae Petru Cd. Ro-

t..

192

biSfRICtyL REOHINULUI.

mulus Catarig. Crt. Nicolae Dumbrav. - Cgr. cor. 582'80.


Dot. cd. cor. 600-. coal conf. RC. CH. i @.
O. jd. Pc. = Reghinul-ssesc. Pr.
Reghinul-ssesc (Regeni als6
jaras). Tlg. Tlf. Pu. = n loc.
OC. RC.
00. CH. CA.
U. B.
ls. 11 Dist.

In Matre

+O

784 750

450

24,13'97
1

18. HABIC (Hetbtikk). Parohie veche, i.t 1840 = S. Nicolae. 6 1904. Lcfo. Matr. 1812. a 1904. co!. cuotid. 66. co!.
rep. 13. P. OD Aurel Dumbrav. Cd. David Roman. Crt Ioan
Mera 1. Gavril. - Cgr. cor. 293'12. - Dot. cd. cor. 500--.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. - Reghinul-ssesc. Pr. - Reghinul-ssesc (Regeni als6 jaras). Pu. -~~ AlsdbrYlkiny.

669

ln Matre

4[113'37

19. HODAC (Gorgenyhodak). Dosul Dumbrvii 15. 6;


Bratci 14. 5; Isticeu 86. 7'5-12; Dubite 29. 8; Ari{ a 16. 9;
Urice 59. 6; Parohie veche, i.t 1875 = S. Arhangheli. 6 1854.
Lcfo. Matr. 1850. a 1889. Scol. cuotid 75. co!. rep. 12. Ap.
' George Uilcan. C. Asan Lupu.
OD. Teodor Pop Branea. D.
Crt. Simeon Haran. -- Cgr. cor. 398'66. - Dot. d. cor. 1000'coal conf. 00.
Tlf. O. Jd. Pc.
als6 jaras). T!g. Pu.

In Matre.:!:

=
=

Reghinul-ssesc. Pr. ~ Reghinul-ssesc (Regeni


GrYtginys~;entim,-e.

1309

18 1870

20. HUDUC (Maroslaka).


~ 1760 =-_,. Ss. Apostoli Petru
1812. a 1908. co!. cuotid. 46.
Pirua. Cd. Laurian Maior.
214'30. -- Dot. cd. cor. 240'--

Parohie nfiinat la a. 1828.


i Pavel. 6 1872. Lcfo. Matr.
l;col. rep. 7 Ap. OD. Nicolau
Crt.' Justin Maior. - Cgr. cor.

Tlg. O. = leciu. Jd Pc. :__ Reghinul-ssesc Pr.


(Regeni fels6 jars). Tlf. Ptt. ~ Dismajd.

In Matre
n Fiiii:

21il19'17

340

Deda (Deda) 10 50 2200 36


(Disznaj6)
12 42 173 2300
Meru (Magyar6)
16
600 3400
Rstonea (Ratosnya)
9 60 226 75
Filea (Ftilehza) 9
Hodmtir (Holtmaros)
4

Heghinul-magiar

8'! 17

60 6

Disnieu

56 2
25,, 35
1

1'

46.! 17
8
!

DISTRICTUL REOHINULUl.

21. IBNETI (Libnfalva). Pe Tisieu 68. 5; Pe Blidereasa


45. 7; Pe prul porcului 29. 10; Pe JJulcea 27. 9; Dup deal
29. 6; Pe Petroasa 73. 4; Pe Gropi 63. 3; Pe Petricic 36. 2;
Parohie nfiintat la a. 1815. ~ 1~00 = S. Nicolae. 6. Lcfo.
co!. cuotid. 127. co!. rep. 62~ Ap. OD. Ioachim
Matr. 1849.
Vintil. D. Iuliu Mare. C. Octavian Todoran. Crt. Simeon Chirte.
- Cgr. cor. 244.26. - Dot. d. cor. 200- coal conf. 00.

a.

jnis).

O. Jd. Pc. -Tlg. Tlf. Pu.

Reghinul-ssesc.

OC.

In Matre

Pr. -

Reghinul-ssesc

(!legeni als6

Gcrrginyszmtt'mn

)( 656

RC.

GO.

CH.

34 2350

13

CA.

ls.ll Dist.

U. B.

361 19'7

22. JABENIA (Oorgenys6akna). Parohie nfiinat la a.


1805. ~ 1870 = ntrrii n Ierusalim a D. N. 1. Hristos. 6
1908. Lcfo. Matr. 1850. e 1851 comun cu 00. co!. cuotid.
20. co!. rep. 11. P. OD. Ioan Popp. C. Ioan Tatar. Crt Nicolae Late. - Cgr. cor. 238"96.
jrs).

G. Jd. Pc. - Reghinul-ssesc. Pr. -- Reghinul-ssesc (lte~teni als6


Tlg. Tlf. l'u. = GiiJgin;szentimre

ln Matre ~
210 340
5,9"79
23. NADA-ROMN (Gorgenynadas). Parohie veche,
~ 1827 = S. Arhangheli. 6 1909. Lcfo. Matr. 1838. co!. cuotid.
9. ~col. rep. 3. Ap. OD. Juliu Cioba. C. Constantin Oprea. Crt.
Ignat Cioba. -- Cgr. cor. 15212. - coal conf. 00.
Tlg. Tlf. O. jd. Pc - Reghinul-ssesc. Pr. - Reghinul-ssesc (Regeni als6 jars). Pu. ~ Magyarbb'lkiny.
,

In Matre

115

342

4-

81114"10

24. OROVA (Gorgenyorsova). Gloduri-Dos 55. 1- -3;


Parohie veche, i.t 1893 = S. Dumitru. 6 1876. Lcfo. Matr.
1824. e 1893. co!. cuotid. 79. co!. rep. 31. P. OD. Gavril Uioba. Cd. Nicolau Dunca. Crt. Alexandru Dumbrav. Cgr. cor. 55270. - Dot. cd. cor. 700'G. Jd. Pc. jaras). Tlg. Tlf. Pa.

In Matre

neghinul-ssesc.

Pr. -

Reghinul-ssesc

Go'rgenyszmtimre.

1006

(Regeni als6

51118"64

25. PETELEA (Petele, Birk) Parohie nfiinat la a. 1700.


1832 = S. Ar;langheli. 6. Lcfo. Matr. 1823. e 1910. co!.
cuotid. 46. co!. rep. 11. Ap. OD. Gavril Pop Branea. Cd. Petru
Ttar. Crt. Ioan Berar. Cgr. cor. 323"30. ,-- Dat. cd. cor.
600'- coal conf. CA.
~

G. p. ,>ersoane - n loc Pr.


Jd. Pc. Tlg. l'lf. G. j:J. mrfuri Pu.

ln Matre .6.

671

20

~ Reghi~sesc
Szdszrlg~

(Regeni als6

jrs).

15 1202

1-

19,,626
13

i94

DISTRICTUL REGHINliLUI.
OC.

RC. 00.

CH. CA.

U. B.

Is. Dist.

n Filli:

Curti/aia (Kbrtvelyfaja)
5
GernesiE (Oernyeszeg)
1 8
26. REGHINUL-MAGHIAR (Magyarregen). Parohie veche,
~

= Pogoririi Spiritului sfnt. 6. Lcfo. Matr. 1824. co!. cuotid.


co!. rep. 20. P. 00. Petru Ciobotar. C. Ioan Hintea. Crt.
Mihail JlJorariu. - Cgr. cor. 30864. - @.

45.

= Reghinul-maghiar (Regeni felso

jrs).

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc.

40

8 - 210;1 1'15

Zl. REOHINUL-SSESC (Szaszregen,


Parohie veche, i... 1811 = P. S. Treimi.
1849. 1885. co!. cuotid. 83. co!. rep. 25.
M. Popa, protopopul distridual. Cd. George
Barbu. - Cgr. cor. 7.40'14. - Dot. cd. cor.
conf. RC. CH. i CA.

Schsisch-Reen).
1850. Lcfo. Matr.
P. PO. O. A.riton
Maior. Crt. Sever
258'46. - coal

Pr.
Pu. =

S~:dszregm.

In Matre O

Ora

286

300

7 545

cu magistrat. Tlg. Tlf.. O. Jd. Pc. Pu.

in loc.

In Matre

644 1296 147 1295 2864 38- 638,1 114


+:!:O LX
645
28. RIPA-DE-SUS (Felsorepa). Parohie infiinat la a. 1867.
~ 1868 = S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1886. co!. cuotid. 29. co!.
rep. 11. Ap. 00. Filip Covrig. C. Ioan Rus. Crt. Ioan Bondrea.
- Cgr. cor. 137'10. - coal conf. 00.
,0. - Ieciu. Jd. Pc.- Reghinul-ssesc. Pr.- Reghinul-maghiar (Regeni felso jrs). Tlg. T!f. Pu. = Disz11ajd.

In Matre :!:
164 - 1130
n Filie:
Ripa-de-jos (Als6repa). ~ 1888
i

Pavel. Matr. 1888.


90

--

24123'76

S. Apostoli Petru

926

19 2

29. SCALUL-DE-MUNTE (Erdoszakl). Parohie veche,


1780 = Pogorrii Spiritului sfnt. 6 1892. Lcfo. Matr. 1833.
co!. cuotid. 10. co!. rep. 4. Ap. inter. 00. Augustin Boan,
paroh n Dumbrava. C. Ioan Pop. Crt. Constantin Covrig. Cgr. cor. 195'76. - coal cont. 00.
~

jrs).

Jd. Pc. - Reghinul-ssesc; Pr. Tlg. Tlf. O. Pu. ~ Marosvics.

In Matre ::

120

800

Reghinul-maghiar (Regeni felso

--

31~14'42

30. SN-MIHAIU (Szentmihaly). Parohie nfiinat la a.


1700.

1882 = S. Arhangheli. 6

1873. Lcfo. Matr. 1823. e

biSTRit:rtJL
REOHINULUI.
~

-~

-~~~=~=

1908. col. cuotid. 66. co!. rep. 13. P. 00. Teodor M. Pop.
Cd. Ioan M. Pop. Crt. Vasi/ica Tropoteiu. - Cgr. cor. 184'84.
- Oot. cd. cor. 340-.
ssesc

Tlg. - Ourghiu. Tlf. O. Jd. Pc. - Reghinul-ssesc. Pr. Reghinul(Regeni als6 jaras). Pu. = AlsdMlkifny.
GC.
RC. qo. CH. CA.
U. B.
Is.ll Dist.

In Matre

7 16'87

550

31. SNT-IONA (Vajdaszentivany). Parohie veche, t..


1908 = S. Arhangheli. 6 1865. Lcfo. Matr. 1849. co!. cuotid.
56. col. rep. 14. P. 00. Dumitru Frca. C. Aueustin Ctan.
Crt. Ioan Savina. - Cgr. cor. 35574. - @.
ssesc

Tlg. Tlf. O. = Gernesig. Jd. Pc (Uegeni als6 jaras). Pu. = tt loc.

In Matre D

562

17

Reghinul-ssesc.

1180

Pr. -- Reghinul-

361[13'60

32. SIDRIAUL-MARE (Nagyszederjes). Parohie veche,


1817 = S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1849. e 1892. col. cuotid.
28. col. rep. 13. P. 00. Zaheiu Graur. Cd. Alexandru Mesaro.
Crt. Vasiliu Scridon.- Cgr. cor. 143'---:.- Oot. cd. cor. 300'-.

fa

O. p. persoane - Curtifaia. Jd. - Reghinul-ssesc. Pc. l'r. = Reghinul-ssesc (Regeni als6 jaras). Tlg. Tlf. O. p.

Oorheiu.

i'u.

Sdrombtrke.

Mur

mrfuri

4 ~20'71
267
3
In Matre
3
n Fiiii:
Hedbea (Ehed).
11
6
2
Hodoa (Szekelyhodos).
2
10
lslu (Iszl6).
= S. Profet Ilie. Scol. cuotid. 8. Crt.
Alexandru Demeter.
'
1
30 120- - 1 2
79 220

ta

ta

=
33. SIDRIAUL-MIC (Kisszederjes). Parohie veche,
S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1799. e 1892. Scol. cuotid. 32. col.
.
'
rep. 5. Ap. inter. 00. Zaharie Graur, parohul Sidriasului-mare.
Cd. Teo'dDr Pop. Crt. Toader Mare.- Cgr. cor. 16124. ~ Oot.
cd. cor. 300-.
O. p. persoane - Curtifaia. Jd. - Reghinul~ssesc. Pc. - Mur
Oorheiu. Pr. - Reghinul-ssesc (Regeni als6 jaras). Tlg. Tlf. O.
mrftiti.
Pa. = Sdromberke.

p.

In Matre

252

7[!22'69
13*

196~====== fiiSTRICTUL
REGHINULVt.
.. --
-~~~~~====
GC.

RC.

00.

CH.

CA.

U. B.

Is.' Dist.

In Fiiii:
.
_
Caal (Szekelykaal).
j

'
.
10
4
Cinadia (Erdocsinad).
15
llia (Kisillye). tk = S. Nicolae. co!. cuotid. 9. Crt.l
Alexiu Pop.
58 55
160
506!1 1
1

34. SOLOVSTRU (Gorgenyoroszfalu). Parohie veche.


1904. Lcfo. Matr. 1850. e 1903. col. cuotid. 137. col. rep. 59.
P. 00. Vasiliu B. Muntene seu. Cd. Victor B: Buca. Crt. Anton
Moldovan. - Cgr. cor. 47660. - Dot. cd. cor. 804~.
Tlf.
als6

jars).

G. Jd.

Pc. - Reghinul-ssesc. Pr. Tlg. Pu. = Gifrgenyszen!J"mre.

1122

ln Matre

Reghinul-ssesc

(Regeni

411 8"77

35. ARPATOC (Marossarpatak). Parohie convers la a.


1857.
tk 1783 = . Bunei-Vestiri.
6 1899. Lcfo. Matr. 1812. Scol.
. .
.
'
'cuotid. 25. col. rep. 6. Ap. int. V asiliu Cioloca, adm. par. n
Chinariu. C. vacant. Crt. Andreiu Vecerdi. - Cgr. cor. 307'80.
(E computat la olalt cu Chinariu). - coal conf. CH.

Jd. .

(~arosi

Reghinul-ssesc.

felso

In Matre

jars).

Pc. - Mur-Oorheiu. Pr. Tlg. Tlf. G. Ptt = Sdromberke.

271

61

2 1520

Mur-Oorheiu

4-

B;j23

36. ERBENI (Sorophaza). Parohie nfiinat la a. 1736,


tk = S. Dumitru. Lcfo. Matr. 1823. e 1890. co!. cuotid. 70.
col. rep. 25. P. 00. Vasiliu Scridon. Cd. Traian Vean. Crt.
Teodor Pop. - Cgr. cor. 194'80. -- Dot. cd. cor. 400'-.
ssesc

'lJg. - Gurghfu. Tlf. G. Jd. Pc. - Reghinul-ssesc. Pr. (Regeni als6 jaras). Pu. = Alsdbb'lkbzy.

In Matre

668.

Reghinul-

-1116"85

37. TELECUL-ROMN (Marostelek). Parohie nfiinat la


a. l790. (M 1814 = S. Arhangheli. 6 1886. Lcfo. Matr. 1824.
e 1886. col. cuotid. 106. ~col. rep. 57. Ap. 00. Nlco/au Radu.
Cd. Nicolae Late. Crt. Simeon Silva. - Cgr. cor. 28388. Dot. cd. cor 400"-

Jd. Pc. - Reghinul~ssesc. Pr. G. Tlg. Tlf. Pu. = Gernye.rzeg.


In Matre

756

Reghinul-ssesc

(Regeni als6

jrs).

J3i!23"24

DISTRICTUL REGHINULUI.
OC.

n Fiiii:
jobbdgytelke
Marosjdra

RC.

00.

CH.

CA.

197

U. B. .

Is.[[iDist.

4
12 5

31

250
812
Petrilaca-magiar (Magyarpeterlaka)
31
20 745

8 1

38. TOLDAL (Toldalag). Parohie veche, ~ 1867 = S.


Arhangheli. 6 1870. Lcfo. Matr. 1824. a 1909. co!. cuotid.
26. co!. rep. 13. Ap. 00. Vasile Demian. D. vacant. C. Vasrle
Ctan. Crt. Ioan Tegla. -- Cgr. cor. 215"68. Dot. d. cor.
150'- coal conf. CH:
O. p.

mrfuri

Tlg. - Saromberke. jd. Pc. Tlf. - Reghinul-ssesc.


rRegeni als6 jaras). G. p. persoane - Gernesig.

Pr. -

Reghinul-ssesc

Pu.

Vajdaszentivdny.

n Matre O

316

298

8]]16"74

39. TOPLIA-ROMN (Marosheviz). Climnel 115. 5;


Ciobotani 48. 7; Z ncani 191. 4; Plopi 84. 3; V alea din jos
157. 5; Valea din sus 210. 5; Dambu (are Mnstire
ntrrii in
biseric a P. C. V. Maria) 101. 4; Glua 114. 8; Parohie veche,
fEl. 1777 = S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1842. co!. cuotid. 25. co!.
rep. 13. P. 00. Simeon Sbrcea. C. Teodor Teslovan. Crt. Dr.
Liviu Tilea. - Cgr. cor. 58340. - coal conf. RC. 00. i@.

jd. Pc.- Reghinul-ssesc. Pr. ,... Reghinul-magiar (Regeni felso jaras).


Tlg. Tlf. O. l'u. = in loc.

In Matre

1003 1600 2795

150

+~DX
In Filie:
Gudea-Meterhaza (OOdemesterh~a)
8 400
10

- - 1400\\68"93

38 11

40. URISIUL-DE-JOS (Ais6oroszi). Parohie veche, fEl. 1851


S. Arhangheli. Lcfo. Mafr. 1824. a 1887. co!. cuotid. 59.
col. rep. 23. P. 00. ltiliu P. Crainic. O. George uteu. C. Aron
Pop. Crt. Vasile Suciu. -- Cgr; cor. 331'38. ~ Oot. d. cor. 200'-

ssesc

Tig. Tlf. - Gurghiu. O. jd. Pc. - Reghinul-ssesc. Pr.- Reghinul(Regeni als6 jaras). Pu. = Nydrddremete.

n Matre
653
2
n Filie:
Urisiul-de-sus (F elsooroszi)
7 . 864

--

6 19"37

18 0"5

~l.98~-~====== . _DISTR_I~T_!J~__I3_()I_EI.

n districtul acesta sunt:


Parohii
Fiiii
Parohi
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .

40
34
22
15

Catehei

Parohii vacante
Scolari: cuotidiani 2225, de rep. 749, laolalt
'
Suflete
.
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn .
Case parohiale de piatr (zid)

"
"
" lemn
"
"
nchiriate
Scoale de piatr (zid) .
'
"
" lemn .
nchiriate

26

"

26. DISTRICTUL

3
2974
22.408
13
30
4
28

ROIEI.

Protopop.
PO. O. IULIU M. MONTAN!, parohul Zlatnei.

Notar districtual.
00. IOSIF ARIEAN, adm. par. n Certege.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Iuliu M. Montani, protopopul Roiei, preedinte.


Petru Simu, adm. par., Cmpeni,
asesor.
Isidor Butnariu, paroh, Roia-de-m.
"
Nicolae Ungurean, adm. par. Muca, "
Romul Marcu, cpl. Bistra.
"
Iuliu Suciu, paroh, Abrud, fise.
Iosif Ariean, adm. par., Certege, defensor.

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Iuliu M. Montani, protopopul Rosiei, presedinte.


.
'
'
Petru Simu, adm. par. n Cmpeni, asesor.

DISTRICTUL

199

RO~IEI.

Nicolae Ungurean, adm. par., Muca, asesor.


Iosif Ariean, adm. par., Certege,
"
Iuliu Suciu, paroh, Abrud,
"
Mireni:
asesor.
Dr. Laureniu Pop, advocat, Abrud,
Dr.. Vasiliu Ciura, advocat, Abrud,
"
Dr. tefan Banfi, medic, Bucium,
"
Iuliu Coroiu, nvtor, Bistra,
"
Georgiu M. Corche, primar, Cmpeni,
"
Nicolae David, proprietar, Bucium-asa,
Sabin Tomu, proprietar, Roia-montan "
"
Nicolae Sabo, comerciant, Lupa,
"
Marian Sas, nvtor, Bucium-asa, notar.
Biblioteca districtual.
Bibliotecar: Petru Simu, adm. par. in Cmpeni.

Fondul tractual.
Cassar: Ron;ml Marcu, cpl. in Bistra.

Parohiile.
Parohiile: Bistra, Cmpem, Certege, Ofenbaia i Ponorel
se afla pe teritorul comitatului Turda-Arie (Torda-Aranyos
v.-m.), toate celelalte parohii din acest district sunt situate pe
teritorul comitatului A/bei-Inferioare ( Als6-feher v.-m.).
1815 = PS.
Treimi. 6. Sub patronatul naltului Ministeriu reg. ung. de finane.
Matr. 1786. a. co!. cuotid. 97. co!. rep. 24. P. 00. Iuliu
Suciu. D. Vasile Costea. C. Petru Manea. Crt. Dr. Laureniu
Pop. - Cgr. cor. 53950. - Dot. d. cor. 1200-. coal conf.
GO. i tn.
1. ABRUD (Abrudbanya). Parohie veche,

Opid cu magistrat. O.
GC.

i.t

Zlatna. Tlg. Tlf. Jd. Pc. Prt. = n loc.


RC. 00. CH.
CA.
U. B.
ls.ll Dist.

nMatre+::D# 562 641


In Fiiii:
Abrudsat (Abrudfalva)
142 81
Cu ctunele:
Buninginea
13
Ciuruleasa
8
Mecea
8
Selite
32
Sohar
16

1175 453

150-

1729'6
11

1651

14

1031
1415

.:::::.~~~

': ,;,;'~)

594

0\!,,!i,-t

'

.J...
-

-,

-10
-10
5
7'5
-1 7'2

200

2. BISTRA (Bisztra). Grde 677. 6; Dealul .llunte/ui 673.


6; Dealul Bletilor 732. 6; Dealul !iudricetilor 577. 5; Dealul
Virii mici 404. 3; Dealul Virii mari 524. 5; Parohie nfiintat la a.
1809. Dou'-= una 1751, cealalt 1893 =Nasterii P. C. V. Maria.
6. Sub patronatul naltului Ministeriu reg. ~ng. de agricultur.
Matr. 1793. Dou e: una a bisericii din 1910, iar alta a erariului. co!. cuotid. 610. co!. rep. 269. Ap. OD. Laureniu
Nicoar. Cpr. Romul Marcu. D. Iuliu Coroiu i Aurel S. Miw.
C. Teodor Achim i Gavril Selage. Crt. l'eodor Achim. -- Cgr.
paroh. cor. 59466; cpl. I. cor. 481'36; cpl. II. cor. 485'12. Dot. d. 1. cor. 895- i cuincuenalele; d. Il. cor. 1000'- i
cuincuenalele.
G. - Zlatna

Turda. Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr. Pu. = Topdnfalva.


OC. RC. 00. CH. CA.
U. B.
ls.'j Dist.

In Matre
4309
6
10
1-146'6
3. BUCIUM-ASA (Bucsumsasza). Parohie nfiinat la
a. 1810. t. 1829 == Tuturor Sntilor. 1848. Sub patronatul
naltului Ministeriu reg. ung. de agricultur. Matr. 1820. 1830.
co!. cuotid. 74. ~col. rep. 19. Ap. inter. OD. Iuliu Suciu, adm.
par. n Abrud. D. MarianSas i Cotnelia Chiril. C. Alexcrzdm
Macaveiu. Crt. Ioan Macaveiu. - Cgr. cor. 748'36. - Dot.
d. 1. cor. 1000--; II. sub pertractare.
Tlg. Jd. Pc. - Abrud. Pr. - Roia. O. - Zlatna. Tlf. P11. = 11 loc.
In Matre
-33'1
809
2 21
.
Formeaz o singur comun politic (ofic. Bucsony)
laolalt cu filiele:
j,
Bucium- Cerbu 7
527
7'5
Bucium-Izbita 2
520
3
Bucium-M un tari
761
-10
Bucium-Poeni 5
1117
3
Bucium-Sat
2
642
-11 6
4. CMPENI (Topnfalva). Dealul Bistrei 138. 5--10; Sorlia 115. 4-8; Virii sohodolului 133. 3-8. Parohie veche, t.
1910 = S. Apostoli Petru si Pavel. 6 1850. Sub patronatul
naltului Ministeriu reg. ung. de agricultur. Matr. 1811. 1906.
co!. cuotid. 129. co!. rep. 44. Ap. OD. Petru Simu. Cd.
Patricie Fallade. Crt. Aurel Ioanette. - Cgr. cor. 640'70. Dot. cd. cor. 1200'-. coal conf. 00. i @.
O. = Zlatna. Tlg. TlfJd. Pc. Pr. Pu. = n loc.
In Matre
805 - 2368
16 18- 101142

+:!:

DISTRICTU_h__EQIEI.

201

5. CERTEGE (Csertes). Dricu Certegei 286. 1; Valea Caselor 18. 2; nor/eti- Tomuseti 10. 4; Valea Bistrei 123. 5;
Coasta Vescului 138. 3; Hustneti-Capsea 70. 5. Parohie nfiinat la a. 1813. ~ 1872 = S. George. Sub patronatul Inaltului
Ministeriu reg. ung. de agricultur. Matr. 1811. e 1900, comun
cu 00. :;col. cuotid. 89. co!. rep. 27. Ap. 00. Iosif Ariean.
C. Iosif Mare. Crt. Dumitru Busgar. -- Cgr cor. 520'20.- Oot.
d. cor. 320-.
O. -

Zlatna. Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr.

OC.

RC. 00.

In Matre ::!::.
575
--n Fiiii:
A/bac (Fehervolgy).

9
Sectara

l'tt. =

Totdnfalva.

CH.

CA.

U. B.

708

ls.'' Dist.

-- 49

90

(Aranyosv gas)

--- 1997

5'5

6. CORNA (Szarvaspatak). Parohie nfiinat la a. 1829


1841 = Tuturor sfinilor. Lcfo. Matr. 1846. col. cuotid. 13.
co!. rep. 4. Ap. inkr. 00. iuliu Suciu, parohul Abrudului.
C. Iosif Sendrei. Crt. Ioan Uosnw. - Cgr. cor. 11 60.

t.

O. -

Ro>a.

Zlatna. l'r. -

In Matre .:!:::

192

Tlg. Tlf. Jd. Pc. l'u.

Abmdbdnya.

2 584

-]130

7. FENE (Fenes). Parohie veche, 1.t 1825 = Naterii


P. C. V. Maria. Sub patronatul Inaltului Ministeriu reg. ung. de
finane. Matr. 1811. co!. cuotid. 17. col. rep. 8. Ap. 00. Ni-

colae Todorescu. C. Traian Todorescu. Crt. Nicolae


Cgr. cor. 231'70. - coal cont 00.
G. -Zalatna.

Gala-Fene.

Jd. Pc. -- Abrud. Pr. -

In Matre .::!::.
190
6
n Fiiii:
Gala (Ompolygalacz)

3 7'4
i,,l
!'i

'
4 1

Mete

(Metesd) 4
Poiana (Ompolymezo)
2
l'resaca (Ompolygyepu)
682
4

Ighiu. Tlg. Tlf. Pu. =

976

18 735

Uli.

10
7

12

8. LUPA (Lupsa). Parohie veche,


P. C. V. Maria. 6 1850. Lcfo. Matr. 1837.

2'5

i.t

1421 = Naterii
1870. co!. cuotid.

=20=2=======D=I=ST=R='=I=C=TUL ROIEJ.

66. co!. rep. 24. Ap. 00. Andreiu Candrea. O. Georgiu Giurgiu.
C. Teodor Romon. Crt. Alexandru Hgan.- Cgr. cor. 168'60.
- Oot. d. cor. 600'-. coal conf. 00.
Tlg. -- Ofenbaia. G. Tlf. Pu. = in loc.
OC.

Turda. jd. Pc. RC. 00.

CH.

398
6 2492
In Matre ~
Cu ctunele:
Hdru (Lupsahadar6)
5
671
Mnstire. f5 1429 = S. Nicolae.
122
42
Valea-Lupii (Lupsapatak)
9 967

Trscu.

Cmpeni. Pr. CA.

U. B.

Is.ll Dist.
_i 59

3
2

9. MUCA (Muska). Parohie convers la a. 1816. i.t 1814


S. Arhangheli. 6 1900. Sub patronatul Inaltului Ministeriu
reg. ung. de agricultur. Matr. 1813. 1858. ~col. cuotid. 225.
co!. rep. 61. Ap. 00. Nicolae Ungurean. O. Pam/iliti Giurgiu.
C. Dumitru Oprea. Crt. Ioan Cmpean. - Cgr. cor. 79'24.
Oot. cd.- or. 1000-.

G. - Zlatna. Jd. Pc. - Abrud. Tlg. Tlf. Pr. Pa. -

1547

In Matre

Verespatak.

-1144'5

10. OFENBAIA (Aranyosbnya). Parohie nfiinat la a.


1827. Capel n casele parohiale. erarial. Sub patronatul
Inaltului Ministeriu reg. ung. de agricultur. Matr. 1826. co!.
cuotid. 13. co!. rep. 4- Ap. inter. 00. Laurentiu Nicoar, ap.
din Bistra. C. Vasi/iu Cioropariu. Crt. Emilian Faur. - Cgr.
cor. 305'52. -- coal conf. 00. si @.
O. - Turda. Jd. Pc. -- Cmpeni. P;. - Trscu. Tlg. Tlf. Fu.

+:::::

n Matre
In Fiiii:

Brzeti

76

135 741

(Brezest)
3 481
Cioara sup. (Felsocsora)
4
354
Muncel (Muncsel)
6
486
arlo (Szratos)
3
521

n loc.

-~?4
['
1

-[ 5'7
li
-11' 2'8
1

-:14'7
il
3'8

-:1

11. PTRNGENI (Ompolykovesd). Parohie nfiinat la


i.t 1911 = Bunei Vestiri. 6 1854. Sub patronatul

a. 1833.

DISTRICTUL

ROIE!.

203

naltului Ministeriu reg. ung. de finane. Matr. 1833. co!. cuotid. '
10. co!. rep. 9. Ap. O.D. Teodor Dua. C. Iacob Groza. Crt.
Nicolue Plcint. - Cgr. cor. 330'44. - coal conf. 00.
Jd. Pc. -

Abrud. Pr.

n Matre :::_

Ighiu. Tlg. Tlf. O. l'u. = Zalatna.

OC.

RC. 00.

190

CH.

CA.

U. B.

1022

Isi\ Dist.

4-

8 3

12. PONOREL (Aranyosponor). Lunea din jos 29 1'5;


Runc 15. 3; Valea Marilor (Bendeti) 36. 3-4; Plecua 25. 3;
Parohie veche, fa 1727 = lntrrii n biseric a P. C. V. Maria.
6 erarial. Sub patronatul naltului Ministeriu reg. ung. de agricultur. Matr. 1833. co!. cuotid. 11. Ap. 00. Nicolae Coroiu Fonorean. C. i Crt. Nicolae Plea. - Cgr. cor. 41574. - coal conf. 00.
O. -

Zlatna. Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr. -

Cmpeni. Ptt.

Alsdvidra.

In Matre ~
187
- 1682
n Fiiii:
Vidra-de-jos (Als6vidra)
9
- 2630
rridra-de-sus (Fels5vidra)
4
- 3602

51

6
---,, 12

13. ROIA-MONTAN (Verespatak). La Blidesci 25. 3;


La Blmoesci 13. 4-5; Parohie veche, 6.. 1742 = Adormirii
P. C. V. Maria. tit 1854. Sub patronatul naltului Ministeriu
reg. ung. de finane. Matr. 1820. 1870. co!. cuotid. 148.
~col. rep. 82. P. 00. /zidar Butnariu. Cpl. vacant. O. Romul
Leheni. C. Simeon Morarht. Crt Remus R. G. Ramonczay.
Cgr. paroh. cor. 693'66; cpl. cor. 548'36. -- ftl.
G. -

Zlatna.- Jd. Pc. -

In Matre

+:::. []

866

Abrud. Tlg. Tlf. Pr. l'tt. = n loc.

927

753

70

230 --

51! 39

::j:j:
In Fiiii:

Crpeni(Abrudkerpenyes). Convers 1830. i.t 1812=Tuturor Snilor. 6 1880. Sub patronatul naltului Ministeriull
reg. ung. de agricultur. Matr. 1803. co!. cuotid. 10. coi. 1
1
rep. 3. Ap. inter. 00. Avram Napeu ap. n Sohodol. C. loanj
Gligor. Crt. Ioan Lazea.- Cgr. cor. 438- coal conf. 00.
1

O. - Zlatna. Pr. +
Gura-Roii

Roia.

180
15

Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pu.

15 1058
407

Abrudbdnya.

52

14. SOHODOL (Szohodol). Brdeana 15. 4'5; Bobreti


10. 5; Dolea 10. 5'5; Napieti 15. 4; Oheonceti 20. 2; Burzoneti 35. 7; Delimneti 1O. 2; M odolca 15. 0'5; Vldoeti

DISTRICTUL

204

ROIE!.

10.
5; Curtur 5. 6; Dnceli 15. 1; Parohie nfiintat
la a.
'
,
1826. Biserica n casele parohiale. 6 1883. Sub patronatul
naltului Ministeriu reg. ung. de agricultur. Matr. 1873. col.
cuotid. 13. ScoL rep. 4. Ap. OD. Avram Napeu. C. George
Lupu. Crt. vram Furdui. - Cgr. cor. 452'40. coal conf. GO.
Fu.

O. - Zlatna. Pr. Topdnfalva.

Roia-montan.

oc.

RC.

185
In Matre ~
n Fiiii:
Pele (Peles)
Poiana (Pojen) Valea-verde

00.

Jd. Pc. -

CH.

CA.

Abrud. Tlg. Tlf.

U. B.

Is.i[ Dist.

_143'5

1146

li

-li

635
1163
553

1
[

-li

4
7'5
7

15. ZLATNA (Zalatna). Parohie veche, t. 1424 = Adorm.


P. C. V. Maria. cit 1852. Sub patronatul naltului Ministeriu
reg. ung. de finane. Matr. 1850. col. cuotid. 46. col. rep. 16.
P. PO. D. Iuliu M. Montani, protopop districtual. Cpl. OD.
Teodor Dua, ap. n Ptrngeni. C. George Tomota. Crt. George
Chiri/. Cgr. cor. 676- Scoal conf. GO. si @.
Jd. Pc. -- Abrud. Pr. -

In Matre
+~DX
n Fiiii:

658

Ighiu. O. Tlg. Tlf. F1t.'

~00

1826 274

Trimpoiele (Kenesd)
7
1120
Valea dosului (Nagyompoly)
6
1080
Vultori (Zalatnavultur)
4
570

87

n loc.

36-

60 731

-il

6'6

11

66

[!

-[[2'6

n districtul acesta sunt:


15
34
3
9
1

Parohii
Fiiii
Parohi
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .
Catehei

Parohii vacante
colari: cuotidiani 1571, de rep. 597,

laolalt

3
2168

DISTRICTUL SEBEULUI.

205

Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
coale

"

"

12,157
12

3
4
9

"
"

" lemn
nchiriate
de piatr (zid) .
" lemn .
nchiriate

27. DISTRICTUL SEBESULUI.


'

Vi ce-protopop.
MO. D. EUGEN P. PCURARIU, parohul Sebeului-ssesc.

Notar districtual.
OD. IOAN BITEA, parohul Cutului.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Eugen Pop Pcurariu, v.-protopopul Sebesului, presedinte.


' fise. '
Virgil Hegan, adm. par., eua-de-Mur,
Aurel Marcu, adm. par., Dumitra, defensor.
Nicolae Mrginean, paroh, Ohirbom, asesor.
"
Ioan Bitea, paroh, Cut,
Petru Cordea, paroh, Spring,"
' Straja,
Virgil Stanciu, adm. par.,
"Ioan Becicheri, adm. par., Boz,

"
Senatul scotastic protopopesc.
Preoi:

Eugen Pop Pcurariu, v.-protopopul Sebeului, preedinte.


Virgil Hegan, adm. par. eua-de-Mur, fise.
asesor.
Ioan Bitea, paroh, Cut,
"
Ioan Albori, paroh, Dotat,
Io"an Neagu, ap., Draov,
"
Aurel Marcu, ap., Dumitra,
"

Mireni:
Valer Mrginean, nvtor, Ohirbom, notar.
Voina Ousan, nvtor, Cut, asesor.

DISTRIC1'UL

SEBEVLUI.

Ioan Gligorescu, nvtor, Straja,


asesor.
Iosif Barbu, nvtor, Dotat,
""
Nicolae David, nvtor, Presaca-de-s.,
Dr. Ioan Elekes, medic, Sebesul-ssesc,
"
'
Ioan Drgan, notar public, Sebeul-ss.,
"
Victor Sbdu, comerciant, Sebeul-ss., "
Constantin Colbazi, proprietar, pring,
"

Biblioteca

districtuat.

Lipsete.

Fondul tractuat
Lipsete.

ParohiiJe.
Parohiile: Dobrca i Sebeul-sscsc sunt situate pe feriforul comitatului Sibiiu (Szeben v.-m.), toate ce/ea/alte parohii
ale acestui district se afl pe teritorial comitatului A/bei-Inferioare (Als6feher v.-m.).
nfiinat la a.
1902 = Ss. Ap. Petru i Pavel. Lcfo. Matr. 1832.
co!. cuotid.8. co!. rep. 6. Ap. OD. Ioan Heprian. C. Alexandru
Angelescu. Crt. Nicolae Dobran. - Cgr. cor. 138'90. - Scoal
cont. 00. i CA.
'

1. BERGHIN (Berve, Blutroth). Parohie

1774.

tk

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. OC.

In Matre .:::!::: 6 191


n Filie:
Colibi (Szekas) 4

Alba-Iulia. Pr. RC.

00.

558

Vinul-de-jos.

CH.

CA.

Pu. -_

U. B.

830

1t

lot.

ls.,Dist.

- 1503

322

21 4'5

2. BOZ (Buzd, Bussd). Parohie veche, i.t 1908


Bunavestire. Lcfo. Matr. 1827. 1899. co!. cuotid. 48. col. rep.
11. Ap. OD. Ioan Becicheri. D. Mateiu Pop. C. Ioan Pian.
Crt. Vasile Barb. - Cgr. cor. 338'50. - Dot. d. cor. 600'-.
Scoal cont. CA.

'

Jd. Pr. -

Ocna-Sibiului. Pc. - Alba-Iulia. Tlg. Tlf. O. Pu. = Kottcza.

n Matre .::. 6

397

5 364

2 459

-1122

3. CIUGUD (Maroscsilged). Parohie veche, tk 1852 =


Preasfintei Treimi. r!t 1880. Lcfo. Matr. 1823. Scol. cuotid. 37.

'

207
co!.

rep. 21. Ap. 00. Ioan Petracu. C. Ioan . Anghel. Crt.


George Anghel. - Cgr. cor. 146'08. - Oot. d ..cor. 115'-.
Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. - Alba-Iulia. Pr. -

Vinul-de-jos.

Fu. = Also-

m'lrosvdradja.

In Matre ~
n Filie:
Limba

GC.
398

RC.

GO
410

CH.

CA.

U. B.

Is.
13

486

4. CUT (Kutfalva). Parohie veche, i.t = Bunei Vestiri.


Lcfo. Matr. I823. A 1911. col. cuotid. 256. co!. rep. 78. P.
00. Ioan Bitea. O. Voina Ousan i Simion Vlad. C. Simion
Bria i Vasile Bichea. Crt. 0/ig-or Dic. - Cgr. cor. 929'24. Oot d. 1. si Il. cte 1000 cor. si cuincuenalele.
' G. = Clnic. Jd. Pc.' = Alba-Iulia. Pr. - Ocna-Sibiului.
Tlg. Tlf.
Pu, = Koncza.

ln Matre
2019
In Fiiii:
Clnic (Kelnek) 1
Deaf(Oa!)
1
Rhu (Reh6) --

11
900
1094
- 2336

623

11

5. OAIA {Oiahdalya). Parohie veche,

i.t =

Pogorrii Spiritului Sfnt. 1877. Lcfo. Matr. 1825. 1884, comun cu 00.
co!. cuotid. 40. col. rep. 16. P. 00. Ioan l'opp. C. Antoniu
Cormo. Crt. Simion Voina. Cgr. cor. 340'92.
Jd. Pc.= Alba-Iulia. Pr. - Vinul-de-jos. Tlg. Tlf. G. Pu. = Szdszsebes.
ln Matre +
367
4 2200
3
12- -i 8

6. DOBRCA {Ooborka, Oobring). Parohie veche,

= Adormirii

!M

1807

P. C. V. Maria. 1869. Lcfo Matr. 1823. col.


cuotid. 17. col. rep. 2 Ap. 00. Iacob Oancea. C. Nicolae
Nedelca. Crt. Iacob Coma. - Cgr. cor. 92'08. - Scoal conf.
GO. i CA.
'
Tlf.- n loc. Pc. --

Sebeul-ssesc.

In Matre .:!:. /:::" 237


n Fiiii:
Grbova {Szaszorb6)

Tlg. G. Jd. l'r. Pzt. = Szerdahcly.

447

740

997

1900

Miercurea (Szerdahely)
13

Reciu (Recse) -

1027
437

- 2200
800

T5
_l

6"75

-,-li

-!:12'48

208

DISTRICTUL SEBEULUI.

7. DOTAT (Hosszutelke, Thorstadt).

In

Dea/83. 1"5. Parohie veche, t. 1866 = S. Nicolae. 1863. Lcfo. Matr. 1864.
1871. co!. cuotid. 143. co). 36. P. OD. Ioan A/bon. Cd.
Iosif Barb. D. Mateiu Mrginean. Crt. Nicolae Deac. - Cgr.
cor. 927"24. - Dot. cd. cor. 580- d. cor. 850-.
Pu.

Jd. - Ocna-Sibiului. Pc. - Alba-Iulia. Pr. -- Sngtin. Tlg. Tlf. O.


Konc:ea.
OC.
RC.
00.
CH. CA.
U. B.
Is.l/ Dist.

In Matre

1452

10

-lr28

8. DRAOV (Drass6, Troschen). Parohie veche, t. 1896


= Adormirii P. C. V. Maria. 1907. Lcfo. Matr. 1840. 1887.
Sc0l. cuotid 119. col. rep. 20. Ap. OD. Ioan Neagu D. Nicolae
Geuca. C. lipsete. Crt. Macaric Oprean. - Cgr. cor. 387.-.
- Dot. d. cor. 800-. @.
Jd. Pc. -

Alba-Iulia. Pr. -

In Matre
945
n Filie:
Cuna (Koncza)
10

~ngtin. Tlg. Tlf. O. Pu.

3o

Koncza.

20 -

-f/16

li
-

510

..

9. DRMBARIU (Drombar). Parohie veche, fa 1848 = P.


S. Treimi. Lcfo. Matr. 1823. a 1880 comun cu 00. :;col. cuotid.
56. col. rep. 14. P. OD. Ioan E. Magde. C. Teodor Cosma.
Crt. Maxim Anghel. -~ Cgr cor. 137'42.
Pr. - Vinul-de-jos. Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. marosvdradja.

In Matre ~

430

Alba-Iulia. Pu.

695

Also-

-1116

10. DUMITRA (Demeterpataka). Parohie nrfiinat la a.


1824. t. 1908 = Cuv. Paraschiva. 1908. Lcfo. Matr. 1866.
1878. col. cuotid. 52. col. rep. 43. Ap. OD. Aurel Marcu.
D. Aurelia Marcu. C. Ioan Goa. Crt. Nicolae Oancea. - Cgr.
cor. 296'22. - Dot. d. cor. 600Pr. -

In Matre

Vinul-de-jos. Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. -

Alba-Iulia. Pu. ,;.,., 8erve.

-~ 17

609

1L GHIRBOM (Oiahgirb6, Birnbaum). Parohie veche, fa


S. Nicolae. 6 1874. Lcfo. Matr. 1813. 1903. co!. cuotid.
148. col. rep. 73. P. OD. Nicolae Mrginean. D. Vafer Mr
ginean i Nicolae Avram. C. Ioan Pop. Crt. George German.
- Cgr. cor. 575'06. - Dot. cd. si d. cor. 1200-.

Tlg. Tlf.O. Jd. Pc.

In Matre

1318

' Alba-Iulia Pr.


3

21

Sngtin. Pu.

Vingdrd.

101113

DISTRICTUL SEBEULUI.
GC.

RC.

n Filie:
Vingard (Vngard)
120

GO.

1418

CH.

209
CA.

U. B.

Is. Dist.

944

12. HPRIA (Oiahherepe). Parohie veche, t. 1867 = P.


S. Treimi. 6 1876. Lcfo. Matr. 1824. 1882. co!. cuotid. 125.
co!. rep. 60. Ap. 00. Antoniu Fi/ipescu. O. Nicolae G:bor. C.
i Crt. Nicolae'Plut.- Cgr. cor. 278'98.- Oot. d. cor. 1000'400'-.

Pr. -

Vinul-de-jos.

In Matre .:!:.

Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. - Alba-Iulia. Pu.

700

465

Bm;e.

-1117

13. HENIO (Henningfalva). Parohie veche, ~ 1892 = S.


Arhangheli. 6 1892. Lcfo .. Matr. 1792. 1870. co!. cuotid.
142. Scol.
rep. 68. P. 00. Nicolae
Muntean. O. Ioan Pera. C.
'
.
Simeon Becan. Crt. George Muntean 1. Vasile. - Cgr. cor. 314'48.
- Oot. d. cor. 1ooo-.
Tlg. G. p. persoane - Mihal. Tlf. Jd. Pc. G. p.
Iulia. Pr. - Vinul-de-jos. Pu. - Berve.

In Matre

1175

mrfuri

- Alba-

-1117

14. OARDA-DE-SUS (Fels5marosvradja). Parohie infiinla a. 1799. t. 1900 = Adormirii P. C. V. Maria. 6 1874.
Lcfo. Matr. 1821. co!. ouotid. 64. col. rep. 24. P. 00. Avram
Stoian. C. Ioan Papiu. Crt. Georgiu Dre2hiciu. - Cgr. cor.
211'68. - Scoal conf. 00.
Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. - Alba-Iulia. Pr. - Vinul-de-jos. Pu. F AlsiJat

marosvdradja.

In Matre .:!:.
388 - 1200
In Filie:
Oarda-de-jos (Ais6marosvaradja)
1 474

107

15. PRESACA (Szekspreszka). Dealul Cuviei...2S. 2'5.


Parohie veche, ~ = P. S. Treimi. 6 1854. Lcfo. Matr. 1806.
a 1867. co!. cuotid. 109. col. rep. 43. P. 00. Ioan. Popa
Popasu, Cd. Nicolau David, Crt. l'etru Mitea /. Majteiu. ____,.
Cgr. cor. 483'92. - Oot. cd. cor. 600' --.
Tlg. Tlf. G. -

Cona.

Pokafalva.

In Matre

827

Jd. Pr. -

Ocna-Sibiiului. Pc.

22

Blaj. Pu.

-1137

16. SNOTIN (Kisenyed). Pe valea Sngtinului 24. 4.


Parohie veche, ~ = S. Arhangheli. 1883. Lcfo. Matr. 1857.
14

coh

cuotid. 32. cul. rep. t5. P. 00. Alexiu Deac. C. Moise


Toma. Crt. Dumitru Chioriu. - Cgr. cor. 23612. - @.
Jd. Pr. -

Ocna-Sibiiului. Pc. - Alba-Iulia. Tlg Tlf. G. Pu.

= Szer-

daltely.

ht Matre .:!:.

GC.

RC. GO.

CH.

445

6 426

52

CA.

U. B.

Is.l[' Dist.

-1,30

17:.. SEBEUL-SSESC (Szaszsebes, Milhfbach). Parohie


veche, tif 1818
Schimbrii la fa a D. N. Isus Hristos.
1895. Lcfo. Matr. 1823. col. cuotid. 23. col. rep. 5. P. MO. D.
Eugen Pop Pcurariu, vice-protopopul districtual. C. Simeon
Limbean. Crt. Victor Sbdu. - Cgr. cor. 271'78. -- coal
cont 00. RC. CA. i @.

Ora

fD.

cu m(liistrat. Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pu.

363 550 4657 285 1995

Matr-e

1z loc.

32 -

1311!35

+::.CD.
ln

Fiiii:

1
1

Cacova (Kakova)
Cplna

1.1

5
(Kapolna)
4

430

-:111

862

_ _113'5

Lanc'l'flm (Lmkerek)
2 14. 1644
Laz- (Laz)
5
6 782

. /ioman

'

_134

13

-:112

eLomny)

Petri/alt'Ju

__//18

2 1388

~Pe.-terfalva)

5 121 653
Pianul-de-jos (Als6pian)
8 1270
'
4
Pianul-de-sus (Fels<'5pian)
4
6 2162
2
Rchita (Rekitta)
5 470
Siis.oiortt (Szeszcsor}
4
4
2. 1583
Sebeel (Sebeshely)
~
6 856
l
Strugari (Sztrugar)
2
231
ugag (Sugag)

26 1319-

Jl4'5
1[

6,1 10
1

_!

15'3

_117
2

17

18

~.27

DIST'RITUL

SEBR~\!JLUI.

18. EUA (S6spatak); Parohie veahe, It 1911 = Adormirii P. C. V. Maria. Lcfo. Matr. 1823. 1877. Scol. cuotid. 76.
col. rt1)~ 1. Ap. 00. Virgil Hegan. O. Nic~ldl! Pastiu. C.
Maxim Hfegan. Crt. Todor Opran. - Cgr. cor. 44'~ Oot.
d. cor. 700'0. jd. Pc.
Alsomarosvr.ir"ldja.

Alba-Iulia. Pr. GC.

In Matre

RC.

856

GO.

Vinul-de"j'o'S.

'fig. 11f. Fu. =

CH.

U. B.

CA.

ls.ll Dist.
~

47

15

19: PRING (Spring). Limpeiu 1. otJ ,.- u cuptnt,f'/. 2'5;


Lunea jara 21. 0'8; Parohie veche, ~ 1~ :et S. Atthgngheli.
6 1852. Lcfo. Matr. 1825. 1881. col. cuotid. 50. ~(Jll rep. 18.
P. 00. Petru Cordea. O. Ioan Crtutam <C. Saloti'ttlff.. 510/omon.
Crt. Zaheiu Cotirlea. - Cgr. cor. 394'18. -- Oot. d. cor. '285coal cont. 00.
jd. Pc. = Alba-Iulia. Pr.
=
Koncza.

Sngtin

(sed. Ocna-Sibiiului). O. Tlg.

Tlf. Fu.

In Matre .::.

600

~115

4 888

20. STRAJA (Oregyhaz). Parohie veche, t. 1824 = PS.


Treimi. Lcfo. Matr. 1823. 1884. col. c~ttdl ~1. col. rep. 32.
P. 00. Virgil Stanciu. O. Ioan 0/igorescu. C. Ioan Roiu. Crt.
Ioan 0/igor. - Cgr. cor. 506'82. ~ Oot. d. cor. 1000'-+200'--.;.
Tlg. Tlf. O. jd. Pc. - Alba-Iulia. Pr. -

In Matre

1216

Vinul-de-jos.

Pu.

Berve.

-1116

21. TOTOIU (Tate). Parohie 1nfiinat la a. 1826. t. 1884


Ss. Apostoli. Petru i Pavel. Lcfo. Matr. 185l. c0mun cu
00. 1872. col. cuotid. 24. col. rep. 8. P. 00. Maximilian
Oiurca. C. Cosma Oiurca. Crt Iosif Giurca. - Cgr. cor. 111'62.
Pr. = Vinul-de-jos. Tlg. tit. G. Jd. Pc. Fu. == Gytdafeh8rudr.
In Matre .::.
268 5 724
1-1128

22. UNGURElU (Oerg.elyfja, Oerg.eschdorf}. Parohie nfiintat la a. 1733. 1M 1898 = Adormirii P. C. V. Maria. 6 1855.
Lcto. Matr. 1823. a 1887. $col. cuotid. 33. coi: rep. 7. P. 00.
Mihail Mrginean. O. Lucreia Riiu. C. tefan Danc.u. Crt.
Nicolae Apolzan. - Cgr. cor. 44626. - Oot. d. cor. 300'coal cont. CA.
-

Tlg. Tlf. O. ~ Cona. jcl:. - Ocrra--Sibi'llltti Pc. (sed. O.cna-Sibiiului). Pu. = Vingdrd.

Alba-Iulia. Pr.

Sngtin

In Matre 6

533

894

-1125
1'4*

212

DISTRICTUL Sif3IIULUI.

n districtul acesta sunt :


22
24

Parohii
Fiiii .
Parohi
Adm. parohiali .
Capelani .
Cooperatori

14

Catehei

Parohii vacante
colari: cuotidiani 1683, de rep. 601,
Suflete
Biserici de piatr (zid) .
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
" lemn .
"
"
nchiriate .
coale de piatr (zid)
" lemn
"
nchiriate

2284

laolalt

15.933
12
10
9
7
12

"

28. DISTRICTUL SIBIIULUI.


Protopop.
PO. D. NICOLAE TOOAN, parohul Sibiiului.

Notar districtual.
OD. VALERIU FLORIAN, adm. par.,

Forul protopopesc de 1.

Racovia.

instan.

Nicolae Togan, protopopul Sibiiului, preedinte.


Dionisiu Aaron, paroh, Ourarului, asesor.
Ioan Papiu, paroh, Vetem,
"
Valeriu Florian, adm. par., Racovia, "
Demetriu Deac adm. pat., Clvasr, "

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Nicolae Togan, protopopul Sibiiului,


Ioan Papiu, paroh, Vetem, asesor.

preedinte.

'DISTRICTUL SIBIIULUI. ===~==~2;.;..;::13

Dionisiu Aaron, paroh, Gurarului, asesor.


"
Demetriu Deac, ap., Clvasr,
Valeriu Florian, ap., Racovia,
suplent.
"
Eugen Pantea, ap., Ocna-Sibiiului,

Mireni:
Coman Gligor, nvt )r pens., Gurarului, asesor.
Romul Simu, nvtor pens., Sibiiu,
"
Teodor Stoia, nvtor dirigent, Vetem,
"
Ioan Stoia, nvtor, Orlat,
"
Dionisiu Dancea, nvtor, Gurarului,
"
Ioan Stnil, nvtor, Slimnic,
"
Ioan Neamtu, proprietar, Almor,
"
Romul Bot~zan, nvtor, Sibiiu, notar.

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: PO. D. Nicolae Togan, protopopul Sibiiului.

Fondul tractual.
Cassar: PO. O. Nicolae Togan, protopopul Sibiiului.

Parohiile.
Parohiile:

Brghi,

Boarta, Baia,

Clvasr, Ghiasa-de-sus,

lbidorjul-romn, a/dor/, eica-mare, elcu,

Stenea i Vecerd
se in de comitatul Trnavei-mari (Nagy-Kiikollo v.-.m.); parohiile: Almor, Armeni, Gusa i Ocna-Sibiului de comitatul
A/bei-inferioare (Als6jeher v.-m.); toate celelalte parohii dm acest
district se afl pe teritorul comitatului Sibiiu (Szeben v.-m.).

1. ALMOR (Alamor). Casele din deal 28. 1'5; Parohie


veche, fE1 1863 =' S. Arhangheli. 1910. Lcfo. Matr. 1825.
1895. co!. cuodit. 80 col. rep. 29. Ap. 00. Corn~! Hulpu.
Cd. Samoil Florea. Crt. Samoil Aron. ___" Cgr..cor. 493'38. .
Dot. cd. cor. 600'- coal conf. 00. i @.
Jd. Pr. - Ocna-Sibiiului (Cercul
Tlf. Pu.

Sngtinului).

Pc.

Blaj. O. Tlg.

Laddmos.

oc.

RC.

00.

CH.

In Matre :!:. C 820


28
n Fiiii:
Loamn (Ladamos)
2
21
Mndra (Mundra)

852

186

CA.

u.

B.

ls.!l Dist.

-[121'5
1

430

256

6'5

4'5

.DH!ifRICI'UL

~tmiULUJ.

2. APOLDUL..o&JOS (Kisapold). Parohie v-eche, i.t 1839


S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1827. co!. cuotid. 2. Ap. 00. Ioan
Stni/. C. Ioan Talu. C1"t. Alexiu Staicu. - Ca-r. cor. 411"78.coal conf. 00.

jd. Pr. -

Mercurea. Pc. - Sebeul-ssesc. Tlg. Tlf. G. Pu. = n loc.


OC.
RC. 00.
CH. CA.
U. B.
ls. Dist.
~

53 - 2610
In Matre :;:
In Filie:
Apoldut-de-sus ('Nagyapold).

48
4

11

3. ARMENI (Ormenys7:ekes). Sdinea 17. Js; Parohie


veche, i.t 1894 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1838. e 1888.
co!. cuotid. 94. co!. rep. 29. P. OD. Simeon Opri. Cd. Teodor
Srbu. Crt. Teodor Bratu /. Teodor. - Cgr. cor. 733"88. Oot. cd. cor. 1000 - coaJ conf. 00.
jd. Pr. -

Ocna-Sibiiului (Cercul

TU, .Fu. ~ /-~t~Q.r


ln Matre :!::
935

Sngtinului).

2 774

= Blaj. O. Tlg

Pc.

21-

17jj22

4. 8ROiti (Bi.irkos, Bi.irgesch)). Parohie veche, i.t 1824


S. Martir ueorg-e. 1896. Lcfo. Matr. 1824. co!. cuotid. 17.
co!. rep. 6. Ap. 00. Romul ()ros. C. Nicolae Popirad i George
Marcu. Crt. Iovu ulumberchean. -- Cgr. cor. 17782. - coal

conf. 00.

'f'lg. Tlf.
Pe. -

tn.
1d. Pr. O. p.

ighiiJara. P~.

la Matre:!:: D 6 147

ln

mrfuri

Vrd.

Agnita. O. p. persoane --

_;:;: in loc.

17 46

78

36 712 253

fiiii~

Agnita {Szentagota)
2 65 430
Ceve (K{Ive~d) 620
Yr;d (Verd)
420

35 1325
36
~ 500

6
- 1: 25
---! 6

5. BOARTA (Mihalyfalva, Michelsdorf). Parohie convers


HU3. ilf 1845 = S. Arhangheli. 1874. Lcfo. Matr. 1836.
1910. co!. cuotid. 56. co!. rep. 24. Ap. 00. Teodor Barza.
O. [)umitru Bjeoca. C. Nicolae Popescu. Crt. Ioan Mircea. Car. C{)r. 23240. - Oot. d. cor. 600- Scoal conf. CA. si tn.
~

Jd. Pc. Pr. -

Media.

O. Tlf. Tlg. Pu.

In Matre O /~ 516
In Fiiii:
Veseud (Szaszvessz5d)
12

12

= ' Nagysdyk.

85

125

t40

2-

'

21!)

DISTRICTUL SIBIIULUI.

6. BRAD (Fenyofalva, Gierelsau). Parohie tnfiinaf la a.


1826. fa 1827 = Adormirii P. C. V. Maria. Lcfo. Matr. 1826.
1890. co!. cuotid. 71. co!. rep. 21. P. OD. Demetriu Clain.
D. Nicolae Urs. C. Jrimie Rociu. Crt. Ioan Coman Urs. -~ 'Cgr.
cor. 326'34. - Dot. d. cor. 272- coal conf. CA.
Jd. Pc. - Sibiiu. Pr. - Cisndie. O. Tlg. Tlf. Pu. = Felek.
GC.
RC. 00. CH. CA.
U. B.
Is. 'bis-t.

614
In Matre .6.
In Filie:
Avrig (Felek, Frek)
27 42 3093

10 504

- 25'7

20 300

7. BUlA (Bolya. Beii). Parohie veche, i.t = S. Arhangheli.


dt 1873. Lcfo. Matr. 1820. ._ 1898. co!. cuotid. 113. co!. rep. 34.
Ap. OD. Ioan Hulea. D. Artimon Recean. C. Ioan Dan. Crt.
Pavel Tat. - Cgr. cor. 447'92. - Dot. d. cor. 600'- coata
conf. CA. i @.

Tlg. Tlf. G.

cica-mare.

830

In Matre

jd. Pc. Pr. -

180

Media.

Pu. -in loc.

84 208

17PO

+DL.X
8. CLVASR (Hidegviz, Kaltwasser). Parohie veche. Dou
i.t: una 1813 = S. Arhangheli; cealalt 1797 = Bunei Vesliri.
1901. Lcfo. Matr. 1824 i 1847. 1905. co!. cuotrd. '144. co!.
rep. 60. Ap. la bis. din sus OD. Demetriu Deac; la bis. diri 1os:
vacant. D. Dumitru Via i Ioan Vintil. C. la bis. din sus:
Dumitru Fri/; la bis. din jos: Ioan lgnat. Crt. la bis. din sus:
Vasile Armie; la bis. din jos: Nicolae Hila.- Cgr. cor. I. 285'30;
Il. 296"62. - Dot. d. l. cor. 6oo-; II. cor. 300'--:Jd. Pc. Pr. -

In Matre

Media.

O. Tlg. Tlf. Pu.

1112

Na!f1Jselyk.

18

........)._

~130

9. CAOL (Hermny, Kastenholz). Parohie convers 1814.


1879 = Cuv. Paraschiva. 1905. Lcfo. Matr. 1816. A 1910..
co!. cuotid. 61. co!. rep. 11. Ap. OD. Izidor Vlad. D. Vidat
Pop. C. Iosif Simion jun. Crt. Iosif Simion sen. - Cgr. cot.
232'40. - Dat. d. cor. 178'- Scoal conf. CA.

i.t

Tlg. Tlf. -

Cornel.

O. -

'

n loc. Jd. Pc. Pr. - Sibiiu. Pu.

Dolmdny.

In Matre .6.
In Filie:
Bungard

420
(Bongrd)

20

11

308

-1112

116

216

(Fels6gezes). Parohie veche, i.t


1864 = S. Ioan Boteztorul. 1850. Lcfo. Matr. 1824 1870.
co!. cuotid. 97. col. rep. 52. P. 00. 1aleriu Stoian. D. vacant.
C. Teodor Irod. Crt. Zosim Herciu. -- Cgr. cor. 365'92. - Dot.
d. cor. 440'-

10.

OHIASA-DE-SUS

Tlg. Tlf. - Nocrich (Ujegyhaz). O. p. persoane -- Vecerd. G. p.


- Alina. Jd .. Pr. - Agnita. Pc. = Sighioara. Pu. = Mdr!otzfa/va.
OC
RC. 00. CH. CA.
U. B.
ls.jj Dist.

mrfuri

ln Matre
In Filie:

898

Ghiasa-de-jos

10

4 40

(Als6gezes)

11. OURARIULUI (Gurar6). Parohie veche, i.t 1202 =


Cuvioasei Paraschiva. Lcfo. Matr. 1862. 1902. co!. cuotid. 34.
co!. rep. 13. P. OD. Dionisiu Aaron. Cd. Dionisiu Dancea.
C. Ioachim Aaron. Crt. Coman Gligor. - Cgr. cor. 566'90. Dot. cd. cor. 432'- coal conf. 00.
Selite.

Tlf. -- in loc. Jd Pr. -

In Matre ~

369

In Filie:
Poplaca (Poplaka)
8

Pc. -

Sibiiu. Tlg O. Pu.

7 2563

Orldt.

-1117
11

2983

-,j

12. OUSU (Kisludas, Giesshi1bel). Parohie veche, fEr =


S. Nicolae. 1894. Lcfo. Matr. 1825. Scol. cuotid 28. co!. rep.
' Crt. Dragomir Lungu.
13. P. OD. Ioan Staicu. C. Vasile Rusu.
_:_ Cgr~ cor. 243'04. - coal conf. 00. i CA.
Jd. = Ocna-Sibiului. Pc.
O, Tlg. Tlf. Pu. - Kisapold.

In Matre :!:: .6 196


In Filie:
Toprcea (Toporcsa)

Blaj. Pr.

454

Sngtin

(sed. Ocna-Sibiiului).

403

30

--

1940

13. HAMBA (Kakasfalva, Hahnbach). Parohie nfiinat


la a. 1825. i.t 1839 = S.. Nicolae. Lcfo. Matr. 1920. 1866.
co!. cuotid. 38. co!. rep. 14. P. OD. Ananie Decei. D. Petru
0/ariu. C. Alexandru Critiu. Crt. 0/igor Muntena.
cor. 423'54. - Dot. d. cor. 254'-. coal conf. CA.
Tlf. - n loc. Tlg. O. Jd. Pc. Pr. Pu.

In Matre .6
n Filie:
ura-mare,

378

Cgr.

Nagyszeben.

486

(Nagycsiir, Gross-Scheuem)
12 728 876

DISTRICTUL SIBIIULUI.

217

~~================~

14. HAAG (Hassag, Haschagen). Parohie nfiinat la a.


1833. i. 1879 = S. Arhangheli. Casa paroh. nchiriat. Lcfo.
Matr. 1833. co!. cuotid. 48. co!. rep. 14. Ap. OD. Nicolae
Pop. C. Samoil Frticiu i Alexandru Frticiu. Crt. Alexandru
Frticiu. Cgr. cor. 320'20. - coal conf. 00. i CA.
Jd. Pc. Pr. -

Media.

In Matre .!. ,6.

Tlg. Tlf. G. Pu. -

Ladamos.

GC.

RC.

GO.

CH.

CA.

345

331

536

U. B.

Is./! Dist.

--l\22

15. IBIDORFUL-ROMN (Olahivnfalva, Eibesdorf). Parohie veche, i. 1903 = Cuv. Paraschiva. Lcfo. Matr. 1824.
Scol. cuotid. 8. Scol. rep. :2. Ap. inter. OD. Filimon Oras, pa'
rohul
Vecerdului.' C. vacant. Crt. Iosif Oras. - Cgr. cor. 129'68.
- Scoal conf. 00.

'

Tlg. Tlf. jd. Pc. l'r. - Agnita. G. p. persoane - Bendorf. Pu. = BurkOs.

Vecerd. G. p.

mrfuri

n Matre ..!:

37

700

16. LUDOUL-MARE (Nagyludas). Parohie veche, fa=


P. S. Treimi. 1873. Lcfo. Matr. 1794. Scol. cuotid. 24. Scol.
'
rep. 10. P. OD. Alexiu Staicu. C. .Vicolae' Lupu. Crt. Ilie /'apa.
- Cgr. cor. 477'22. - Scoal conf. 00.
Jd. Pr - Miercurea. Pc.' -

In Matre

218

Sebeul-ssesc.

5 2021

T!g. Tlf. G. Pu. - Kisapold.

36

17. OCNA-SIBIIULUI {Vizakna, Salzburg). Parohie veche,


1626 = S. Arhangheli. 1875. Sub patronatul naltului
Ministeriu reg. ung. de agricultur. Matr. 1824. co!. cuotid. 45.
co!. rep. 11. Ap. OD. Eugen Pantea. D. Manase Ciungan. C.
i Crt. Nicolae Vestemean. Cgr. cor 693'20. - Dot. d. cor.
95-. coal conf. RC., 00. i @.

i.

Ora

cu magistrat. Pc. - Blaj. Tlg. Tlf. G. Jd. Pu.

In Matre

+:::. [J

378 260 2692

972

60

in loc.

10-

33,! 12'5

18. ORLAT {Orlat). Parohie veche, i.t 1796 = S. Nicolae.


1910. Lcfo. Matr. 1783. co!. cuotid. 214. col. rep. 76. P. OD.
Ioan Agrbicean. D. la scoala comunal Ioan Oiurgiu, dir., Leon
Maior, Ioan Stoia i E'mma Lupan. - C. Petru P. Ghioiu i
Ioan Gavril. Crt. Ioan Stoia. - Cgr. cor. 521'76. - @.
Jd. Pr. -

. n Matre

Selite.

Pc. -- Sibiiu. Tlg. Tlf. G.. Pu.

+ .1852

40

16

16

n loc.

-1117'3

218

DISTRICTUL SIBIIULUI.
GC.

RC. GO.

CH.

CA.

Is.l: Dist.

U. B.

n Fiiii:
Cacova (Kakova)
6
696
Cristian (Keresztenysziget, Orossau)
6
912 -- 1996
Scel (Szecsel)
11
760
12
Sibiel (Szibiel)
5
- 1005

1.
11
-

6'6

1',1

-111: 6
il

_116
li

_1[6

19. RACOVIA (Rakovicza). Parohie veche, i.t 1887 =


P. S. Treimi. 1843. Lcfo. Matr. 1784. Scol. cuotid. 174. Scol.
'
'
rep. 75. Ap. OD. Valeriu Florian. D. la coala
comunal Mihail
Ogrean, Traian Pop i Veturia Groze. C. Nicolae Balea i
Simion Molzan. Crt. David Mohan. - Cgr. cor. 359'08. - ta.
Tlf.- n loc, Jd. Pc. -- Sibiiu. Pr.-

Cisndie.

In Matre
1784
3
4
n Fiiii:
Boia (Boicza)
4
Porceti (Porcesd)
9
Sebeul-de-jos (Als6sebes)
3, - 1370
Sebeul-de-sus (F elsosebes)
10 990

Tlg. G. Ptt. = Jielsosebes.

25

11
7
1

-- s8
1

--i 3'5

20. RINARI (Resinar). Parohie veche, t. 1838 = S.


Prof. Ilie. Lcfo. Matr. 1786. Scol. cuotid. 75. Scol. rep. 20. P.
00. 1-ompiliu Simonetti. C. Ni~olae Cprua. Crt'. George Stoica.
-- Cgr. cor. 290'94. - coal conf. 00.
Tlg. G. Jd. l'c. - Sibiiu. Pr.

Cisndie.

Tlf. Pzt.

ll

n Matre ;;:
517
5 4400
4
13
n Fiiii:
Cisndioara (Kisdisznod, Michelsberg)
2
1162
Rul-Sadului (Riuszdului)
6

4 835

loc.

- ,12
1

![

-:1

1[

-1121

21. SADU (Cz6d). Parohie veche, {El- 1830 = Adormirii


P. C. V. Mara. Lcfo. Matr. 1888. Scol. cuotid. 16. Scol. rep. 4.

'

'

========D~IS='l'=RI=C='I'=U=L=S=!B=ll=U=L=Ul=-'=.=======219

Ap. 00. Ioan Oras. C. Ioan Bolt. Crt. tefan Hanea. Cgr. -cor. 242'-, coal conf. 00.
Jd. Pc. - Sibiiu. Tlg. Tlf O. Pr. Pu. = Naf(ydiszndd.
ln Matre ~
n Fiiii:

OC.

RC. 00.

177

CH.

2185

Cisndie (Nagydiszn6d, Heltau).

CA.

U. B.

16

Is. Dist.

- 14

i.t 1904 =

nlrii S.

Cruci. 6. Matr. 1898. C. Nicolae 1'etru. Crt.


Mi/ea. - coal conf. CA.
96 -- 462 -- 2560
Tlmcel (Kistalmacs)

Samoil

6
10

22. SELITE (Szelistye). Parohie veche, i.t = Cuvioasei


Paraschiva. Lcfo. Matr. 1818. Ap. inter. 00. Ioan Uunea, ap.
n Tilica. C. vacant. Crt. Simeon Simonetti. -~ Cgr. cor. 65'76.
- coal conf. 00. i fD,
Pc. - Sibiiu. T!g. Tlf. G. Jd. Pr. i'u.

In Matre .:: O
47
In Fiiii:
Aciliu 1Ecsello) 2
Amna ( Omlas)

62 3462

Gale (Oali)

1 760

Mag (Mag)
Vale (Vle)

49

n loc.

2--

40

1336

-1125
-1 ~

-12

10

-~

994

23. SIBIIU (Nagyszeben, Hermannstadt). Parohie veche,


1778 = Ss. Apostoli Petru i Pavel. Dou : una 1866;
cealalt 1886. Lcfo. Matr. 1786.
1892. Scol. cuotid. 115.
co!. rep. 51. P. PO. O. Nicolau Togan, protopopul districtual.
D. Romul Botezan. C. 'l'oma Cmpean. Crt. 1. Simeon Stoia.
II. Toma Banea. -- Cgr. par. cor. 782'54; cpl. cor. 685'60. -Dot. d. cor. 1700'- coal conf. RC. 00. CA. i ED.

i.t

Cetate

liber regeasc.

In Matre

+:: D .6. X

Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. l'u.

1518 6068 5288 2053 12824


800, alte confesiuni: 301.

Turnior

1t loc.

- - 1183"56'9
1!
11

In Fiiii:
Guteria

(Szenterzsebet, Hammersdorf)
24
10 710 ~ 820
(Kistorony, Neppendorf)
16
12 470 - 2301

11

~11 2

-111'5

220

DISTRICTUL SIBIIULUI.:__ __ ~=-~-~~~=~-=-"

24. SLIMNIC (Szelindek, Stolzenburg). In Albii 55. 7; Pe


Lunga 27. 4; Pe Pisc 18. 3; In scurta 13. 3; Parohie nfiinat la a. 1806. t. 1904 = PS. Treimi. Lcfo. Matr. 1824.
1902. col. cuotid. 60. col. rep. 21. Ap. 00. Ariton Peculea.
O. Ioan Stnil. C. Ioan Hanea. Crt. Luca Hanea. - Cgr. cor.
293'96. - Oot. d. cor 266 -- Scoal conf. 00. si CA.
T)g. G. - Loamn. Jd. Pc.
GC. RC. GO.
n Matre .:!:. /~ 617
11 1017

Pr. -

Sibiiu. Tlf. Pu.' = 1t loc.


CH. CA.
U. B.
Is.!~ Dist.
~ 1526
13- -'116

n Filie:
Rui (Rilsz, Reussen)

-- 602
-[, 6
25. ALDORF (Saldorf). Hra 27. 4; Parohie nfiinat
la a. 1825. t. 1839 = S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1820. Scoal
nchiriat. coL cuotid 62. col. rep. 18. Ap. 00. Ioan P: Vlad.
O. Dumitru F!eca. C. Gligor Bobela i Valer Sistor. Crt. Ioan
Todor. - Cgr. cor. 40648. - Oot. d. cor. 480'Tlg. G. --

eica-mare.

6 592

Tlf. Pc.

Media.

Jd. Pr. - Agnita. Pu. =

Jvldrtonjalva.

516

n Matre .::;:

26.

33

-1149

EICA-MARE

(Nagyselyk, Marktschelken). Parohie


Bunei Vestiri. 1904. Lcfo Matr. 1882.
1893. col. cuotid. 42. col. rep. 13. P. 00. Aran Doma.
O. Dumitru Rchita. C. Ioan Hanea i Ilie Angli. Crt. Ioan
Ciora. -- Cgr. cor. 259'36. - Oot. d cor. 600'-- Scoal conf.
'
00. CA. si rn.
Jd. P~. Pr. - Media. G. Tlg. Tlf. Pu. ~ n l~c.
In Mat re .::;: O !::::, 436
8 398 32' 706 - 18[[30
veche,

i.t

1875

27. ELCU (Salk6). Parohie veche, i.t 1909 = Cuvioasei


Paraschiva. Cit 1870. Lcfo. Matr. 1824. 1874. col. cuotid. 47.
Gol. rep. 15. Ap. 00. George Grecu. Cd. Iosif Coma. Crt.
Iacob Nistor. -- Cgr, cor. 343'02 - Oot. cd. cor. 486-.
Tlg. Tlf. G. -

eica-mare.

Jd. Pr. -

Agnita. Pc. -

Media.

Pu.

A1drtonjalva.

In Matre

394

20

5['36

t.

28. TENEA (Isztina). Parohie veche,


1889 = S. Arhangheli. tit 1874. Lcfo. Matr. 1812. a 1910. Scol. cuotid. 54.
.
'
col. rep. 20. P. 00. Nicolae Mrcule. O. Ioan Frncu. C.
Petru Nandrea. Crt. Dumitru Radu. - Cgr. 391'24. - Oot. d.
cor. 538'-.
Jd. Pc. Pr.

n Matre .:!:.

-~ Media.

580

Tlg. Tlf. G. Pu.

30

Nagyselyk.

-[[40

~21

DIStRICTUL SIBIIULUI.

-- ---

--o--=-====''"""""""'="-~~~~=-

29. URA-MIC (Kiscsilr, Klein Scheuern). Parohie n-

1804. i.t 1889 = S. Arhangheli. 1865. Lcfo.


Matr. 1826. 1902. ~col. cuotid. 77. co!. rep. 20. P. 00. Aron
Mihulefiu. Cd. Nicolae Tomua. Crt. Lazar Dni/. - Cgr.
cor. 224'10. - Oot. cd. cor. 344'- coal conf. CA.

fiintat la a.

G. p. persoane Tlf. -- n loc G. p.


Jd. Pc. Pr. Pu. = Nagyszeben.

In Matre .6
ln Fiiii:

GC.

RC.

GO.

365

mrfuri

CH.

Tlg. -- Ocna-Sibiiului.
U. B.

CA.

1184

~~ D~st.
11

Rusciori (Roszcsilr, Reussdorfei)


--

220

-114

546

30. TILICA (Tiliska). Parohie nfiinat la a. 1812. i.t


1820 = S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1820. co!. cuotid. 6. co!. rep. 3.
Ap. 00. Ioan Bunea. C. Petru Bunea. Crt. Constantin Bratu.
- Cgr. cor. 68'36. - Scoal conf. 00.
'
Pc.

Sibiiu. Tlf.

n loc. Jd. Pr. Tlg. G. Pu.

n Matre ~
80
In Fiiii:
fina (Zsina)
Poiana (Pojana)

Rod (R6d)

Szelistye.

1 2010
-

2819

4051
1452

31. VECERD (Vecserd) Parohie veche, i.t 1890 = Cuv.


Paraschiva. Lcfo. Matr. 1824. co!. cuotid. 30. co!. rep. 6.
P. 00. Filimon Oras. C. Ioan 1-'leca. Crt. Ioan Roea. - Cgr.
cor. 160'24. coal conf. 00.

Tlg. Tlf. jd. Pc. Pr. - Agnita. G. p. persoane - n loc. G. p.


Bendorf. Pu. = ll1artonfalva.

In Matre _:: : .

250. -

mrfuri

300

32. VESTEM (Veszteny) Parohie veche, i.t 1842 = Cuv.


Paraschiva. 1764. Lcfo. Matr. 1852. co!. cuotid. 188. co!.
rep. 72. P. 00. Ioan Papiu. O. la coala comunal: 1. Teodor
Stoia. II. Rozalia Stoia. III. vacant. C. Nicolae Baca. Crt.
Ioan O. Bozdoc. -- Cgr. cor. 516'50. -- ta.
Jd. Pc. - Sibiiu. Pr. -

Cisndie.

Tlg. Tlf. G. Pu.

in loc.

'

GC.

RC.

00.

In Matre
1495
In Fiiii:
Mohu (M6h)

CH.

CA.

U. B.

-- 1024
(Sellenberk, Schellenberg)
1 386
750
Tlmaciu (Nagytalmacs, Talmesch)
120
755

elimbr

----

Is.ll Dist.

10

J' ss
-

6'9

-!

6'9

n districtul acesta sunt:


Parohii
Fiiii
Parohi
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .
Cateheti
Parohii' vacante
colari: cuotidiani 2120, de rep. 757, laolalt
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn .
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
coale

"

"

32
40
15
14

4
2877
19.171
29
5
19

"
"

" lemn
nchi'riate
de piatr (zid).
" lemn .
nchiriate

1
16
1

29. DISTRICTUL TREI-SCAUNELOR.


Vice-protopop~

MO. D. ARTEMIU BOERIU, parohul Casonului-mare.

Notar districtual.
OD. IOAN
georgiului.
t.

ALESANDRU ANDOR, parohul Ciucsn-

DISTRICIUL

TREI-SCAUNELO~.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Artemiu Boeriu, v.-protopopul Trei-scaunelor, preedinte.


Ioan Alesandru Sandor, paroh, Ciucsngeorgiu, notar.
Simeon Coman, 'ap., Kezdiszentkereszt, fise i defensor.
Georgiu Boeriu, paroh, Lazarfalva, asesor.
Andreiu Bokor, paroh, Gelina,
"
Demetriu Gafton, ap., Turia-de-jos, "
Ioan Boeriu. ap., Lisneu, suplent.
Miron Radu, ap., Arcu,
"

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Artemiu Boeriu, v.-protopopul Trei-scaunelor, preedinte.


Ioan Alesandru andor, paroh, Ciucsngeorgiu, notar.
Georgiu Boeriu, paroh, Ciuc-Lazarfalva, asesor.
Andreiu Bokor, paroh, Gelinta,
"
Simeon Coman, ap., Kezdisz~ntkereszt, "
Demetriu Gafton, ap., Turia-de-jos,
"
Ioan Boeriu, ap., Lisneu,
"
Miron Radu, ap., Arcu,
"

Mireni:
lsidor uteu, nvtor, Casonul-mare, asesor.
"
Ioan Todoran, econom, Casonul-mare,

Biblioteca

districtual.

Bibliotecar: Artemiu Boeriu, v.-protopopul Trei-scaunelor.

Fondul tractual.
Cassar: Artemiu Boeriu,' v.-protopopul Trei-scaunelor.

Parohiile.
Parohiile: Casonul-mare, Ciuc-sn-georgiu, Ciuc-Lazarfalva se afl n comitatul Ciuc ( Csik v.-m.), toate celelalte parohii din acest district sunt situate pe teritorul comitatului Treiscaune (Hdromszek v.-m.J:
1. ARCU (Arkos). Parohie veche, fEl. 1888. Lcro. Matr.
1835. co!. cuotid. 3. Ap. 00~ Miron Radu. C. Iosif Kreutzer.
Crt. George Vancea. - Cgr. cor. 152'94. - fi:J.
Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr.

= Sepsiszentgyorgy.

Pu.

n loc.

~~~~~DISTRIC';l'l,!L_''REISCA{]NELOR.

224

OC.

In Matre +c-J: 104

RC.

00.

CH.

CA.

150

11

379

U. B.

1227-

Is. Dist.
1

13' 74

n Fiiii:
Angya/6s
2
6 926 403
3
83 12
Bodok
1 59
4 852
9 53 61 9
Etfalvazoltdn
26
1 469
2
7 -75
Fotosmdrtonos 4
11
4 421
12- 7
Gid6/alva
49
7 853
1 195. 6
Kdlnok
48
2 419
3 2456
Korospatak
8 1309
5 201
319,: 2
Mdlnds
2 136
2 678
3
5 -6' 16
Oltszem
55
11 629
42 7
Sepsiszentgyrgy
il
30 1591 349 4426
224 - 400 4
Zaldn
24 25 791
2
11 -- ' 7 8
2. BORONEUL-MARE tNagyborosny6). Parohie nfiinat
la a. 1835. fEr = S. Dumitru. 6. Lcfo. Matr. 1835. co!. cuotid.
10. col. rep. 3. Ap. inter. Ioan Boeriu, adm. par. n Lisneu.
C. vacant. Crt. Nicolae Moise. - Cgr. cor. 76'18. - coal
conf. CH.
1

-1
-il

Pu.

Jd. Pc. -

Sepsiszentgyorgy. Pr. -

Nagyborosny6. Tlg. Tlf. O.

n loc.

n Matre D
n Fiiii:
Bardtos
Besenyo
Bita
Cz6/alva
Ddlnok
Egerpatak
Ereszteveny
Feldoboly
Kisborosny6

33

9-

12 1330

50 50
il

1
7

9
17

Krs

Lecz/alva
Maksa
Papolcz
Rety
Szacsva
Telek
Vdrhegy
Zdgon

80

1
11

144
5

5
210

33
809
33
6 378
491
7
21
4 381
88 20 1347
4
3 384
3
238
3
2 496
21 824 515
14
651
42
16 922
21
9 681
761 230 2030
12
4 860
3
14 262
30
4 702
4
68
363 1782 2681

333-3-

4-

11 15
6 15
4' 7
_il 6
4' 18
1

4 5
1

5-

2' 15
1

3 6
1

11-

3 76
1

--120
16 10

71

7- 31 13
41- 100120
1

- 51 106
4116

5 7
2

7 2

11l2o

DISTRICTUL TR~EI~-S~C~A;;::U~N~E~LO~R~~====~22~5

3. CASONUL-MARE (Nagykaszon). Parohie veche, l.t 1884


S. Arhangheli. 6 1875. Lcfo. Matr. 1783. e 1904. co!.
cuotid. 163. col. rep. 65. P. MO. D. Artemiu Boeriu, v.-protopopul districtual. Cd. lsidor uteu. Crt. Ioan Todoran. - Cgr.

cor. 729'48. -

Dot. cd. cor. 800'--

coal

cortf. RC.

i @.

Tlf. G. - Kezdivasarhely. Jd. - Csikszentmarton. Pc. Csikszereda.


Pr. - Csikszentmarton (kaszonalcsiki jaras). Tlg. Pu. - Adszonaltiz.

OC.

RC. 00.

1200 4391
In Matre
ln Filie:
Kdszonujfa/u
256 1969

CH. CA.

U. B.

1-

27

Is. Dist.

. 5 275

14 . -

4. CIUC-SN-GEORGIU (Csikszentgyorgy). Parohie veche,

= S. George. 6 1903. Lcfo. Matr. 1808. co!. cuotid.


44. col. rep. 12. P. OD. Ioan A/esandru andor. C. Iacob
Voido Crt. George Rvid. - Cgr. cor. 22102. -'coal cont.
RC. si@.'
'Tlg. Tlf. Jd. - Csikszentmarton. Pr. -- Csikszentmarton (kaszonall.t

1840

csiki jaras). O. -

Csikszentkirly.

1800

n Matre
226
n Fiiii:
Csikbdnkfalva 51
Csikcsekt/alva 7
Csikmenasdg 116
Csikmindszent 5
! 'sikszentimre 28
Csikszentkirdly 81
Csikszentmdrton
11
Zsgd
6

Pc. -

Csikszereda. Pu.

n loc.

.--1'130

1435
1142
1806
895
1010
2032

10
18
1
4
2
3

1724
912

6
15

1- _115
1:
3 4
1- _1! 2
1 - -il 3
_16
65
11

4
8

5. CIUC-LAZARFALVA (Lazarfalva). Parohie nfiinat


Ia a. 1862. t.. 1819 = S. Nicolae. 6 1883. Ld6. Matr.
1862. col. cuotid. 31. col. rep. 14. P. 00. Georgiu Boeriu
C. Ioan Nede/ca.
Crt. Georgiu Abraham. ~- Cgr. cor.
276'01.- @.
Tlg. Tlf. O. - Tunad. Jd. - Csikszentmarton. Pr. - Csikszentmarton (kaszonalcsiki jaras). Pc. - Csikszereda. Pu. = Kozmds.,

In Matre

362 569

11115
15

DISTRICTUL 1REI-SCAVNELOR
OC.

ln.

RC.

00.

CH.

CA.

filii:
Biikszoid
3 860 900
Csatoszeg
2 986
Cstlts:zmtsimo." 3 1600
C~kverebes
1& 450
Kozrrrds
7 1653
Tusndd
5 17:00
Ujtusnd
60 665

U. B.

1-

ls.ll Dist.
-:!14
6'1 8

III~

=Il~

ti. GELINA (Oelencze}. Parohie infiinat la a. 1795. ~ 1880


S. Nicolae. 6 1885. Lcfo. Matr. 1834. co!. cuotid. 40. col.

rep. 20. P. 00. Andreiu Bokor. C. Francisc Maki. Crt. George


CQf. 341"68. coal conf. RC.

Papp. -- Cgr.

Tlg. Tlf. G.. - Imecsfalva. Jd. Pc. (Orbai faras). Pu. = in loc.

In Matre

292 32t7

Kovaszna. Pr. -

10 110

5-

33

566-

Kovaszna

105

4
49
767
10
144

2
290

8
32
3036
795
25
510
13
38
1375

11

61184

3
Kilyin
4
SepsiszentkirdlySzotyor
V/cele (El6patak)

11
52
72

555

90

8--

Jll

_116

2615210-

-:13"5

4-

1911 10

-li 45

';'

',.

227

DISTRICTUL TREI-SCAUNELOR.

8. LEMNIA (Lemheny). Parohie veche, tk 1856 = S. George.


6 1760. Lcfo. Matr. '1780. col. cuotid. 22. col. rep. 4. Ap. int.
OD. Simion Coman, adm. par. n Kezdiszentkereszt. C. vacant.
Crt. Mihail Lukdcs. - Cgr. cor. 14092. - coal cont RC.
Tlg. Tlf. jd. Pc. - Kezdivasarhely. O. p. persoane -- ia 10c. Pr. Kezdivasarhely lKezdi jaras). O. p. mrfuri. Pn. ~ Bereczk.
OC. RC. 00. CH. CA.
U. B.
Dist.

In Matre
n Fiiii:
Bereczk
Usomortdn

Is.jl

270 2350

-j32

3 1800 930
750
Esztelnek
17 1200
Kezdialmds
12 1350
Kezdimdrtonos 16 722 300
Nyujtod
6 1150

64

20
"__-

Poiana-srat (S6sszentmrton)

~ ~;~

10

~.fJ' 4,
.- 2
4

-1

~~~40

=.1 !~

1480

Sdr/alva
Szdszjalu
270
-1111
9. LISNEU (Liszny6). Parohie convers 1808. i.t = Preasfintei Treimi. 6 1902. Lcfo. Matr. 1854. co!. cuotid. 44. col.
rep. 20. Ap. OD. Ioan Boeriu. C. . George Olariu. Crt. Ioan
Rdduly 1. Andreiu. - Cgr. cor. 7302. - @.
Tlg. Tlf. O. - Uzon. Jd. Pc. Pr. -

~epsiszentgyrgy.

In Matre ~ O 277
10 230 409
In Fiiii:
Bik/alva
14 156 725
Budila (Bodola)
30 238 804 706
Dobrla (Doboll6)
5
1288 64
Kokos
11 432 427
Sepsimagyar6s 15
12 58 355

Szentivdnlaborfal~a 307

127 206

Pu. = Bik/!:zlva.

4-

-: 65

2~

11

51

2-

11 290110 234-

12.12

-1!47
21 7
3 46
21146

Uzon
10 254 246 1263
5
183ij
10. POIAN (Kezdiszentkereszt). Parohie nfiinat la a. 1750.
tk 1760 = S. Arhangheli. 6 1750. Lcfo. Matr. 1780. evl. cuotid.
19. Ap. OD. Simion Coman. C. Nicolae Oprea Bokor. Crt. Mihail Martin Todor. - Cgr. cor. 379"20. - coal conf. RC.
Tlg. Tlf. Jd. Pc. - Kezdivasarhely. Pr.- Kezdivasarhely (Kezdi jaras).
O. p. persoane - Kezdiszentkereszt. G. p. mrfuri Pu. = KezdisZ41ttlt!lek.

ts

GC.

RC.

00.

CH.

CA.

U. B.

10

155 1710

In Matte
ln Fiiii:

- 730
Bela/alva
1
Kezdiszentlelek 6 2930
30
Kezdivdsdrhely 8 2185 20 2487 23
Kiskdszon
Ctun la Kezdiszentlelek
12 640
Kurtapatak
630
14
Oroszjalu
Szdrazpatak 27 880
8

~~~~~~st.
-i[1 1
1

32-

31 4
6d 9
j! 5
4[ 2
_!:10
_1[9
li

11. TURlA-DE-jOS (Torja). Parohie nfiinat la a. 1812.


1877 = S. Arhangheli. 6 1908. Lcfo. Matr. 1834. ~col. cuotid.
22. co!. rep. 5. Ap. OD. Demetriu Gafton. C. Nicolae Nistor.
Crt. Andreiu Kelemen. - Cgr. cor. 102'48. - fi!.
~

Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. jaras). Pu. = n loc.

In Matre
O
n Fiiii:.

Kezdivasrhely.

200 2300

Pr. - Kezdivasarhely (Kezdi

6-

450

-~25
1
1

Als6cserndton 11 593 183 1183


Bile Bdlvdnyos
Se

ine

de comuna

Felsocserndton - 254
Futds/alva
1 690
Ikafalva
6 240
Karatnavoldl 66 930
Kovdr
3 1103

3-

-119'5
,.
!

politic Karatnavoll

34 1066
1 58
2 419
451
2 23

1-

. 12

--1 9'5

-11 6
- 6'5
- Il 4
-\', 8
1
1

2-

=
In districtul acesta sunt:
11
90
4
4

Parohii
Fiiii .
Parohi
Adm. parohiali .
Capelani .
Cooperatori
.Catehei

Parohii vacante
colari cuotidiani 403, de rep. 143,
Suflete

laolalt;

3
546
4394

.1

229

Biserici de piatr (zid) .


"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
" lemn
"
"
nchiriate
coale de piatr (zid)
"
" lemn
nchiriate

7
10

"

30. DISTRICTUL TURDEI.


Protopop.
PO. D. IOSIF COSTIN, parohul

Turdei-nou.

Notar districtual.
MO. D. NIC,OLAE RAIU, vpp. on., ap. n Turda-veche.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Iosif Costin, protopopul Turdei, preedinte. .


Nicolae Raiu, vpp. on. ap., Turda-veche, actuar.
Simeon Luca, paroh, Mischiu, asesor.
"
Iuliu Soco!, ap., Ceanul-mare,
Samuil Poruiu, paroh, Ceanul-deert, fise.
Vasiliu Masca, vpp. on. paroh, Beiu, defensor.

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Iosif Costin, protopopul Turdei, preedinte.


Samuil Poruiu, paroh, Ceanul-deert, asesor.
Vasiliu Masca, vpp. on. paroh, Beiu,
"
Nicolae Raiu, vpp. on. ap., Turda-veche, "
Iuliu Soco!, ap., Ceanul-mare,
"

Mireni:
Iuliu Petrica, nvtor, Petridul-de-mijloc, asesor,
Dionisiu Luca, cantor-nvtor, Micu,
"
Dr. Iuliu Popescu, advocat, Turda,
"
Ioan Mesaro, advocat, Turda,
"
Alexandru Oaia, cassar de banc, Turda,
"
Origoriu Pop, notar cercual, Ceanul-mare,
,,
Simeon Poruiu, nvtor, Turda1 actuar.

DISTRICTUL TURDEI.

Biblioteca

districtuat.

Lipsete.

Fondul tractual.
Cassar: Iosif Cos tin, protopopul Turdei.

Parohiile.
Parohiile din acest district se afl toate pe teritorul comitatului Turda-Arie (Torda-Aranyos v.-m.).
1. BEIU (Mezc5b0). Fgdau 67. 1'3, Parohie veche, fa
1847 = S. Demetriu. 6 1892. Lcfo. Matr. 1830. 1904. Scol.
.
'
cuotid. 81. co!. rep. 22. P. MO. D. Vasiliu Masca, vpp. on.
Cd. Ioan Muran. Crt. Simeon Georgie. - Cgr. cor. 924'08.
- Dat. cd. cor. 700.Tl~;t.

G. =

Ghiri.

Jd. Pc. Pr. - Turda. Tlf. Pu. = Mezonagycsdtt.


GC.
RC. 00.
CH. CA. U. B.
Is.1 Dist.
1

673

In Matre

12

16il25

2. BERCHI (Berkes). Parohie veche, t. = S. Arhangheli.


6 1905. Lcfo. Matr. 1849. e 1872. Scol. cuotid. 72. ~col. rep.
43. Ap. OD. Petru Onosi. D. Miron' Chiril. C. vacant. Crt.
Vasiliu Sas. - Cgr. cor. 348-. - Dat. cd. cor. 480' ~-.
Tlg. Tlf. -

Buru. G. Pc.

ln Matre
753
n Filie:
Buru (B6rev) 7

1
-

Turda. Jd. Pr. Pu.

Alsrijdra.

1-

6'1 959
1

301

2-

il
1
1

3. CEANUL-DEERT (Pusztacsan). Parohie nfiinat la


a. 1711. t. 1890 = S. Arhangheli. 1862. Lcfo. Matr. 1824.
e 1898. co!. cuotid. 99. co!. rep. 32. P. OD. Samuil Poruiu.
Cd. Gavril Coroiu. D. Ioan Pescariu. Crt. Vasiliu Neme sen.
- Cgr. cor. 696'12. -- Dot. cd. cor. 600'- d. cor. 600-.
0. jd. Pc. Pr. -

In Matre

Turda. Tlg. Tlf. Pu. c= Tordatur.

942

6-

--1 10'67
1

4. CEANUL-MARE (Mezc5nagycsan). F nae 280. 3; Sdrospatak 75. 4; Dosu glodului 38. 4; Dosu strucutului 134. 2;
Ohierea 74. 4; Bogomirea 15. 6; Ce 42. 9; Dosu mapului
16. 7; Dosu ciurgului 180. 5; Huda 62. 8; Strcu 70. 7; Valea
lat 125. 6- -10; Buuri 27. 9; Boldu 39. 8; Hodia Borului
45. 4; La Coteie 8. 14; La astupdtur 75. 3; Parohie veche

DISTRICTUL TURDBI.

t.

1891 = S. Arhangheli 6 1864. Lcfo. Matr. 1824. e 1.892.


cuotid 284. col. rep. 72. Ap. int. 00. Iuliu Socdl. D. li:Uln
Popa. C. Ananie Floria. Crt. Toader Lea. - Cgr. paroh. cor.
881'04. cp1. cor. 969'74. - Dot. d. cor. 1200-. tD.
col.

Turda Tlf. Pu. = .m la.c.

Tlg. G. - ViragosvOlgy. jd. Pc. Pr. -

In Matre O

GC.

RC.

00. CH.

2577

24 220

U. B.
- -

CA.

Is.11 Dist.
2~

296

5. CIURILA (Cslirlilye). Valea Hadii 11. 2; Valea Se~


licei 24. 1. Parohie nfiinat la a. 1711. fa 1893 = P. S. Trei,mi.
6 1854. Lcfo. Matr. 1845. 1906. col. cuotid. e2. ool. rep.
31. P. OD. Ioan Tma. D. Traian Codor. C. Vasiliu lepur.e.
Crt. Ioan Iepure. - Cgr. cor. 544'96. - Dot. d. cor. 30Q-.
G. Jd. l'c. Pr. - Turda. Tlg. Tlf. Pu.

In Matre

6.

629

(Komjatszeg).
veche, fa 1869. = S. Nicolae. 6
cuotid. 32. col. rep. 8. P. OD.
Oirbovan. Crt. Mihail Todea. Tlg. G. jd. Pc. Pr.- Turda. Pu.

Tordaszmtlds:&ltf.

COMIIO

In Mat re

3-

4jl27'3

La Hdrmas 10. 2. Parome


1898. Lcfo. Matr. 1825. c0l.
Nicolae Moldovan. C. V'lllS!iiiu
Cgr. cor. 25676. - ta

Tordatur.

390

300-

7ll 44'4

7. COPAND (Tordakoppand). Parohie veche, fa 1730 =


S. Arhangheli 6 1785. Lcfo. Matr. 1825. e 1890. co!. cuotid.
48. col. rep. 23. P. OD. Teodor Bordan. Cd. Silviu Chi. Ort.
Gregoriu Muran.- Cgr. cor. 454'32. -Dat. cd. cor. OOQ-.
Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. Pu.

In Matre

Torda.

632

10

10

7-

-~5'1

8. FILEA-DE-JOS (Als6flile). La moar 11. 2. Pa'fohie


veche, fa 1864 = P. V. Maria. 6 1910. Lcfo. Matr. 1824. e
1900. col. cuotid. 79. col. rep. 19. P. OD. Ioan Obudtfln.
D. vasiliu Pop. C. Ioan Vomir sen. Crt. Ioan Vomir jun. - Cgr. cor. 372'02. - Dot. d. cor. 300'
G. Pc. -- Turda. Tlg. Tlf. Jd. Pr. Pu.

In Matre

660

Alsdjdra.

1-

41127

9. FILEA-DE-SUS (Felsoflile). Parohie veche, fa = S.


Arhangheli. 6 1859. Lcfo. Matr. 1846. e 1910. col. cuotid. 66.
co!. rep. 16. Ap. 00. Gavril German. Cd. I>ionisiu Oliu,

DISTRICTUL TURDEI.

232

Crt Ioan Mortis 1. Todor. 300'-.

Cgr cor. 550'26. -

G. Pc. - Turda. Tlg. Tlf. Jd. Pr. Pu.

Alsdjdra.

GC.

CH.

CA.

. In Matre

RC.

00.

400

Dot. cd. cor.

U. B.

ls.\1 Dist.

1-

101 32

10. MICU (Mikes). Pe Deal 30. 8; Bodei 20. 2; Parohie


veche, i.t zugrvit 1783 = Pogorrii Spiritului Sfnt. 6 1888.
Lcfo. Matr. 1838. 1909. col. cuotid. 150. co!. rep. 70. Ap.
00. Simion Urian. Cd. Dionisie Luca. D. George Ciugudean.
Crt. Jlie Clugr. - Cgr. cor. 61526. - Dot. cd. cor. 600'd. cor. 600-.
Tlg. G. Jd. Pc. Pr.

In Matre

"=

1312

Turda. Tlf. Pu.

n loc.

16

2-

13 18

11. MISCHIU (Meszko). Cheia Turzii 13. 3; Parohie veche,


= Burieivestiri. 6 1909. Lcfo. Matr. 1824. a 1881.
col. cuotid. 62. ::;lcol. rep. 24. P. 00. Simion Lucea. Cd. Octavian Isaicu. Crt. Mihail Daraban. --- Cgr. cor. 377'26. - Dot.
cd. cor. 1000- Scoal conf. U.
~ 1796

Tlg. Tlf. G. Jd.' Pc. Pr. - Turda. Pu.

In Matre

449

16

.Si;zjalva.

337 -

-11107

12. PETRIDUL-DE-JOS (Magyarpeterd). n cheia Turzii


16. 2; Parohie nfiinat la a. 1776. ~ 1794 = S. Arhangheli.
6 1862. Lcfo. Matr. 1824. 1872. col. cuotid. 89. ::;:col. rep.
35. Ap. inter. 00. Carol lgnat, ap. n Petridu1-de-mijloc. O. Ioan
Timbu Burcu. C. Nicolae Balica. Crt. Constantin Popa. -Cgr. cor. 45236. - Dot. d. cor. 400'Tig. Tlf. G. Jd. Pc Pr. Pu.

In Matre

879

~-

Torda.

12

8-

4jl14'52

13. PETRIDUL-DE-MijLOC (Kozeppeterd). Parohie veche,


1859 = S. Arhangheli. 6 1887. Lcfo. Matr. 1814. e 1899.
col. cuotid. 40. col. rep. 12. Ap. 00. 1 arol Ignat. D. Iuliu
Petrica. C. Luchian Todea. Crt. Mihail Sa/omia. -- Cgr. cor.
353'80. - Dot. d. cor. 200-~

Ttg. Tlf. - Buru. G. Jd. Pc. l'r. Pu.

ln Matre

472

7'orda.

-1,15"02

14. PETRIDUL-DE-SUS (Felsopeterd). Parohie veche, i.t


1847
S. Arhangheli. 6 1882. Lcfo. Matr. 1825. e 1899. col.

233

DISTRICTUL
TURDEI.
-.
----.
---

cuotid. 55. ~col. rep. 23. P. 00. tefan Mezei. Cd. Emil Muran. Crt. Toma Oprea. - C~r. cor. 374'40. - Oot. cd. cor.

300'-

Tlg. Tlf. -- Buru. O Jd. Pc. Pr. Pu.


OC.

In Matre

RC.

00.

Torda.

CH.

U. B-

CA.

Is.11 Dist.
1

4 .'i 16

544

15. SLITE (Szelistye). Parohie veche, ~ 1754 = S.


Arhangheli. 6 1900. Lcfo. Matr. 1832. 1878. col. cuotid.
43. co!. rep. 13. Ap. 00. George Giurgiu. O. Irimie Rus. C.
Demetriu l'opa. Crt. tefan Trif. - Cgr. cor. 223'30. - Oot.
d. cor. 214' --Tlf. O. Jd. Pc. Pr. - Turda. Tlg. Pu.

In Matre

T!lrdaszentldszld.

414

-1!2635

16. SND (Szind). La fnaele Sndului 18. 19; Parohie


veche, i.t 1702 =oc S. Arhangheli. 6 1890. Lcfo. Matr. 1724.
B 1894. co!. cuotid. 51. col. rep_ 23. P. 00. Ioan Nicocr.
Cd. r 'ornel n. Preancu. Crt. Ioan Clugr. -- Cgr. cor. 473'18.
- Oot. cd. cor. 700'--- Scoal conf. U.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr.' Pu.

In Matre

::j:

Torda.

520

130 -

8. 6'34

17. SNMRTINUL-DEERT (Pusztaszentmrton). Lng


tu !9. 1; Sub zpode 14. os; Parohie veche, fE1 1863 = S.
Arhangheli. 6 1904. Lcfo. Matr. 1824. B 1880. co!. cuotid. 33.
co!. rep. 8. Ap. 00. Eu[!en Balint. O. vacant. C. Artemiu
Hiriian. Crt. Gavril Neag. - Cgr. cor. 45472. ~- Oot. d. cor.
300'-Tlg. O. Jd. Pc. Pr.

In Matre

Turda Tlf. Pu.

Tordatur.

-113'72

269

18. TRITUL-DE-JOS (Als6detrehem). La fnate 62. 2; La


jntnele 30. 4; Deal 12. 0"5; La fundatur 1O. 2; La cruce
12. 1; Parohie veche. i. = S. Arhangheli. 6 1896. Lcfo. Matr.
1832. 1875. co!. cuotid. 140. col. rep. 38. P. 00. Joan
Bugner. O. .llateiu Gueil. C. Simion Pop. Crt. Ioan Roea.
- Cgr. cor. 402'28. - Oot. d. cor. 600' --- @.
O. -

Ghiriul-dc-Arie.

ln Matre O

1204

Jd. Pc. Pr.

Turda. 'l'lg. Tlf. l'11.

64

:~ in loc.

20;22'99

234

===='=D'=IS:=cT=R=ICTUL TURDEI.

19. TRITUL-DE-SUS (Fels6detrehem). Somiel 17. t5;


La sfnta 26. 1"2; Parohie veche, fk 1756 = Pogorrii Spiritului Sfnt. 6 1876. Lcfo. Matr. 1824. a 1902. co!. cuotid. 72.
co!. rep. 17. P. OD. Valer Bugner. Cd. Samoil Oabor. Crt.
Vasile Podar. - Cgr. cor. 535'32. - Dot. cd. cor. 600Ghiriul-de-Arie.

Tig. G.

Jd. Pc. Pr. - Turda. Tlf. Pu.

Also-

detre!rem.

In Matre

GC.

RC.

GO.

CH.

740

60

CA.

U. B.

20. TUR (Tordatur). Trei fgdaie 24. 2; Beclet..n 12. 3;


Parohie veche. i. 1880 = Preasfintei Treimi. 6 1890. Lcfo. Matr.
1829. Scol. cuotid. 64. Scol. rep. 16. P. OD. Simton Rusu. C.
'
' Moldovan. - Cgr. cor. 316'70.- ~.
Ioan Mrinca.
Crt. Vasiliu
Tlg. G. Jd. Pc. Pr. -

In Matre

+D#

571

Turda. Tlf. Pu.

155

n loc.

272

TURDA (Torda). Opid cu magistrat,


rohii gr.-cat.:

263-

mprit

12[! 10
dou

pa-

21. a) TURDA-NOU (Ujtorda). Sub cmna 20. 6; Craiu


rt 45. 15; Nagy geges 12. 13; Botorom 47. 10; Tomojitze 14.
9; Sub hef!yes 10. 9; Melef!v6lgy 10. 12. Parohie veche, ..
1717 = P. S. Treimi. cit Sub patronatul naltului Ministeriu
reg. ung. de finane. Matr. 1794. 1898, comun cu cea din
Turda-veche. Scol. cuotid. 29. Scol. rep. 4. P. PO. D. Iosif
'
'
Costin, protopopul
districtual. C. Alesiu Mattin. Crt. Ioan Nistor.
- Cgr. cor. 542'96. -:- @.
Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pu. = 1t loc.
547 Celelalte conf. v. la Turda-veche

In Matre [J

[[84

31

22. b) TURDA-VECHE (6- Torda). Pordeiu 25. 4; Szentjdnos


65. 4; K ocsis 60. 5; Pettilaca 99. 7; Ciora pedeal 55. 7; Cip.chioapa 39. 6; K enderes 19. 8; K urla volgy 13. 12; Virdgos
(la s/ci) 20. 12; Hosszuvolf!y-Kis 23. 14; Sutusveghiu 30. 16;
Fodul brailor 29. 15; jdromveghiu 34. 14; Borzos 13. 13;
Crciunveghiu 47. 13; ondropa/17. 18; Hossuveghiul mare 25.
17; Ordongos 19. 16; Jlicas 34. 18; Boldojer 27. 19; Virdgosvolgy (gara) 47. 20; Loboda 49. 25; erpoia 44. 30. Parohie
nfiinat la a. 1840. . . 1839 = P. C. V. Maria. 6 1848. Sub
patronatul naltului Ministeriu reg. ung. de finane. Matr. 1840.
ct 1898. co!. cuotid. 212. co!. rep. 92. Ap. MO. D. Nicolae
P. Raiu, vpp. on. O. Simeon Poruiu. C. Constantin Pepene.

235

DISTRICTUL TURD:;;E:;:I'==.= = = = = =

Crt. Alexandru Gaia. - Cgr. cor. 784'38. soc-. Scoal conf. RC. si i'n.
' in foc.
Tlg. Tlf.' O. Jd. Pc. Pr. Pu. =

Dot. d. cor. 1100' -

OC.

n Matre

+ .::: D t:c. : X

RC.

00

CH.

1513 2000 813 6224

CA.

U. B.

Is. 1l Dist.
1

147 1900- 420' 1 1


1

60

23. URCA (Mezoorke). Lin 61. 5; Hodaia f!rofului 32 3.


Parohie veche, '- 1862 = S. Arhangheli. \"_j 1849. Lcfo. Matr.
1850. a 1904. ~col. cuotid. 78. col. rep. 27. P. OD. Iuliu Pop.
Cd. iuliu Cmpcan. Crt. Filon !Jozdo[[. -- Cgr. cor. 873'52. -Dot. cd. cor. 1000-.
Tlg. O. -

Ohiriul-de-Arie.

Jd. Pc. Pr. -

Turda Tlf. I'tt.

A!Jd-

detreilem.

In Matre

861

44

12118

120

n districtul acesta sunt:


23

Parohii
Fiiii
Parohi
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .

14
8

Catehei

Parohii vacante
colari: cuotidiani 1941, de rep. 672,
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
" lemn
"
"
nchiriate
coale de piatr (zid) .
" lemn .
"
nchiriate

"

laolalt

2613
17,953
11
15
2

18
7

13

236

. VICARIATUL FGRA~ULUJ ..

VICARIATUL FGRAULUI.
VI CAR.
PO. D. IACOB MACAVEIU, Vicar Foraneu al Fgraului,
Protopop al Veneiei-de-jos, Administratorul protopopesc al
Voilei i paroh al Fgraului.

31. DISTRICTUL

VENEIEI-DE-JOS.

Protopop. Vicarul

Fgraului.

Notar districtual.
00. MAXIMILIAN RECEAN, paroh n Vaida-Recea.

Forul protopopesc de 1.

instan.

Iacob Macaveiu, vicarul Fgraului, preedinte.


Maximilian Recean, paroh, Vaida-Recea, notar.
Valeriu P. Coma, puroh, Copcel, fise i defensor.
Moise Brumboiu, paroh, Tohanul-vechiu, asesor.
Gavril Cornea, paroh, Ileni,
"
Ioan Fulicea, paroh, inca-veche,
"
Nicolae Vijoli, paroh, Netot,
suplent.
Emilian Aldea, ap., Veneia-de-jos "

Senatul scolastic protopopesc.


Preoi:

Iacob Macaveiu, vicarul Fgraului, preedinte.


Maximilian Recean, paroh, Vaida-Recea, notar.
Valeriu P. Coma, paroh, Copcel, asesor.
"
Nicolae Vijoli, paroh, Netot,
Ioan Fulicea, paroh, inca-veche,
"
Valeriu Opri, ap., Ruor, suplent.

Mireni:
Iacob Popeneciu, prim-pretor, pens., Veneia-de-jos, asesor
Dr. Nicolae erban, advocat, Fgra,
"
Dr. Liviu Pandrea, advocat, Fgra,
"
Dr. Ioan Neamtu, advocat, Sercaia,
"
Octavian Pop, nvtor, Vad,
"
Eustachiu Crisan, nvttor, 3inca-veche,
"

'

'

'

....

VICARIATUL FGRAULUI.

Cornel Langa,

nvtor, Veneia-de-jos,

Vinceniu Frca, nvtor, Ileni,


Or. Titu Pera, medic, Fgra,

George

231

Comnar,

nv.,

Fgra,

Biblioteca

asesor.
"
suplent.
"

districtual.

Lipsete.

Fondul tractuat.
Lipsete.

Parohiile.
Parolziile: Brcut, Bolzolf, Calbor, Cincul-mare, Cohalm,
Homorod, Muchendor/, ona, Tecuul-romn, i Tecuul-ssesc,
se in de comitatul Trnavei-mari (Nagy-Kiikollo v.-.m.); toate
celelalte parohii dm acest district se afl pe teritorul comiiatului
Fgra (Fagaras v.-m.).
1. BRCUT (Baranykut). Parohie nfiinat la a. 1795. i.t
1845 = S. Niculae. 1836. Lcfo. Matr. 1795. 1861. co!.
cuotid. 31. co!. rep. 18. Ap. int. 00. Dumitru Mrdan, parohul
din Muchendorf. O. George Halmaghi. C. Ioan Fleer. Crt. Ioan
Stngu.- Cgr. cor. 365"80.- Oot. cd. cor. 460- coal conf. CA.
G. - Hegen. Pc. - Sighioara. Tlg. Tlf. Jd. Pr. Pu. = Nagysink.
GC.

RC.

GO.

CH.

CA.

U. B.

In Matre .6
440
2 21 653
n Fiiii:
Selitat (Boldogvaros, Seligstadt)
1
785 190 1480
Voldorf (Oombos, Vallendorf). i.t
4
5 336 138

Is.ll Dist.

_1 24

30113'8
6-

311 3'8

2. BERIVOIUL-MARE (Nagyberivoj). Parohie veche, i.t


1652 = Cuv. Paraschiva. Lcfo. Matr. 1800. co!. cuotid. 24. co!.
rep. 5. P. 00. Samoil Soco!. O. George Soco/, Daniil Czetz. C.
Spiridon Chiudea. Crt. Iacob Soco/. - Cgr. cor. 144'80.- f2t.
Tlg. O. Jd. Pc. Pr. - Fgra. Tlf. - Berivoiul-mic. Pu. = Hersziny.
n Matre ~
228 417
9\\12
3. BERIVOIUL-MIC (Kisberivoj). Parohie veche, i.t 1877
S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1814. co!. cuotid. 33. co!. rep. 6.
Ap. 00. Andreiu Rade. C. Zachiu Szildgy. Crt. Ioan Staicu.
- Cgr. cor. 163"10. - coal conf. GO.

Jd. Pc. Pr. Fgra. Tlf. - n Joc.


n Matre ~
320 600
Tlg. O.

Pu.

Hersdny.

-li 12

VI CAR lATUL FGRASULUI.


c-'_-,

238

=~~~~=----~--=~-~~~-=-c~cco~--~-~-

~=====

4. BOHOL (Boholcz). Parohie veche, i.t 1879.


S. George.
Lcfo. Matr. 1833. col. cuotid. 18. co!. rep. 15. Ap. OD. tefan
Ang/zel. C. George Geant. Crt. Ioan Rigneal. - Cgr. cor.
148'40. -- coal conf. 00.
Fgra.

G. -

Pc. GC.

Sighioara.

GO.

638

238

In Matre .:::.

Tlg. Tlf. Jd. Pr. Fu. = .Na;;ysink.


CH. CA.
U. B.
ls. i Dist.

RC.

--,IlO
1

5. BUCIUM (Bucsum). Parohie nfiintat la a. 1670. i.t


1670 = P. S. Treimi. Lcfo. Matr. 1807. ' 1872. Scol. cuotid.
70. Scol. rep. 18. Ap. OD. Damaschin Ghircoia. ' D. Gedeon
Soco. C. Iacob Rdocea. Crt. Mateiu Grancea. - Cgr. cor.
203'90.
. Tlf.
=

en:ia.

Jd. Pr.

Osinka.

664

n Matre
n Filie:
ercia

ercaia.

Pc -

Fgra.

Tlg. G. Pu.

-119

(Sarkaicza)
36
12 1042

5 2

6. CALBOR (Kalbor). Parohie nfiinat la a. 1732. i.t 1732


- S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1800. col. cuotid. 6. ~col. rep. 2.
Ap. OD. tefan Anghel. C. i Crt. Alexandru Popenciu. - Cgr.
cor. 94'16. -- Scoal conf. 00.
G. -

'

Fgra.

Pc.

Sighioara.

Jd. Pr Tlg. Tlf. l'u.

.Nagy.ink.

In Matre.::!::
30
880
n Filie:
Rotbav (Nadpatak, Rohrbach)

7. CINCUL-MARE (Nagysink, Gross-schenk). Parohie nla a. 1834. i.t 1840 =Bunei Vestiri. Lcfo. Matr. 1842.
1884. Scol. cuotid. 30. co!. rep. 4. P. OD. Ioan Bastetl. D.
Dionisie Stnule. C. Ioan Cenue. Crt. Ioan Suciu. - Cgr.
cor. 70'80. -- Dot. d. cor. 780'- coal conf. 00. CA. i @.
fiinat

G.

-Smbta-de-jos.

In Matre +.::!:: L::. 365

Pc. -

69

Sighioara.

824

jd. Pr. Tlg. Tlf. Pu.

1428

n loc.

19

8. COHALM (Kohalom, Reps). Parohie convers la a. 18~2.


1793 = S. Nicolae. t!t 1815. Lcfo. Matr. 1812. 1911. col.
cuotid. 104. co!. rep. 35. P. 00. George Spornic. D. tcfr:n
Turcu. C. Ioan Repede i Ioan Tempea. Crt. Zahie Popa. -Cgr. cor. 535'36. - Dot. d. cor. 257'20. - coal conf. 00.
CA. i w.

i.t

G. -

Homor6d-Kohalom. Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr. Pu. -- in loc.

VICARIATUL f"GgJ\ULUJ.__ __~~ ----~1_39


GC.

RC.

In Matre +,::Li 901 131


n Fiiii:
Bundorf (Szaszbuda)
7
6
Heviz (Heviz) 3 73
3
Stena (Oarat) 3
Ungra (Ugra) 3 14

GO.

CH.

CA.

686 206 1280

U.

B.

104--

ls.ll Dist.
24J.53
1'
11

.'i

2-331 442
109 487
13 5931 -789
12 624
25676 35 485

-[!12
52!1 7
--li 4
---:11' 7

9. COMANA-DE-JOS (Ais6komana). Parohie veche,

i.t =

Cuv. Paraschiva. Lcfo. Matr. 1824. 1852. co!. cuotid. 60.


co!. rep. 33. P. OD. tefan Halmaghi. D. Laureniu f'op. C.
George l'op, Nistor Popa i Ioan Langa., Crt. George Marcu
Popa. -- Cgr. cor. 542'08. --- Dot. d. cor. 100- coal conf.
00. si@.

'G.

ercaia.

Tlg. - ercaia i Homorod. Tlf. Pc. - Fgra. Pu. = in loc.

In Matre .::
In Fiiii:

542

Veneia-de-jos.

39 754

19---

Comana-de-sus (Felsokomana)
2

9 784

Cuciulata (Kucsulata).
1851.

108

~ =

Jd. Pr. -:

9'127

Cuv. Paraschiva. Matr.:


35 1474 9- 11[1 5

10. COPCEL (Kopacsel). Parohie veche, i.t 1776 =BuneiVestiri. Lcfo. Matr. 1824. co!. cuotid. 108. ~col. rep. 40. P. OD.
Valer P. Coma. D. la coala comunal I. vacant. II. Valer Turdean. C. Mateiu Iacob Streza i Ioan Fogara. Crt. David
Suciu. - Cgr. cor. 376'40. - @.
G. Jd. Pc. Pr. =

ln

Matre

Fgra.

Tlg. Tlf. I'u. = Hersziny.

1258

42

5[[ 11

11. DEANI (Dezsan). Parohie veche, i.t 1907 = S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1817. 1910. co!. cuotid. 79. co!. rep. 30.
P. 00. Nicolae Recean. D. George Turdean. C. Nicolae Simodi.
Crt. Iosif Neme. - Cgr. cor. 173'94. - Dot. d. cor. 600'Tlg. G. Jd. Pc. Pr. -

In Matre

744

Fgra.

Tlf. Pu.

Vajdaricse.

-[[16

12. FGRA (Fogaras). Parohie nfiinat la a. 1700.


1697 = S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1781. 1892. Scol. cuotid.
'
63. Scol. rep. 22. P. PO. D. Iacob Macaveiu, vicar foraneu.
Cpl.
'
vacant. Cd. George Comanariu. Crt. George Pop. - Cgr. paroh.

1.t

VICARIATUL FGARAULUI.

240

1
1

cor. 148'80; cpl. cor. 254'80. RC. 00. CH. CA. IS. i @.
Jd. Pc. Pr. Tlg. T!f. G. Pu.
GC. RC.

Oot. cd. cor. 800'-

+.::.CJL::.X

conf.

n lo",

GO.

CH.

CA.

1367 1436 695 987

In Matre

'coal

U. B.

786 227 -

ls.,, Dist.

524 156

160

n Filie:
Galati (Oalacz)

4 1300

33i 1

13. GRID (Orid). Parohie nfiinat la a. 1824. t. renov.


1898 =: Cuv. Paraschiva. Lcfo. Matr. 1824. co!. cuotid. 54.
Scol. rep. 10. P. 00. George .lfodorcea. C. Nicolae Brsan
i Petru David Popa. Crt. Nicolae Modorcea. - Cgr. cor.
119'98.
(.il.
l'c. -

F~gra.

In Matre .:::.

Pr. Jd. Tlg. Tlf. G. Pu

510

Sdrkdny.

5 752

-1!19

14. HERSENI (Herszeny). Parohie veche, t. = S. Nicolae.


Lcfo. Matr. 1846. 1902. co!. cuotid. 47. co!. rep. 10. P. 00.
George Ftu. O. Geor~e Grecu. C. i Crt. David Lie. -~ Cgr.
cor. 285'46. - Oot. d. cor. 140 coal conf. 00.
Tlg. G. Jd. Pc. Pr.

In Matre .:::.

Fgra.

359

Tlf. Pu

720

i~z

loc.

--

- -

-!1 10

15. HOMOROD (Homor6d, Hamruden). Parohie conv. 1822.


1810 = Adormirii P. C. V. Maria. 1800. Lcfo. Matr. 1812.
1910. col. cuotid. 63. co!. rep. 32. P. 00. George Repede.
O. tefan Turcu. C. Nicolae Popoviciu. Crt. Nicolae Rujan. -~
Cgr. cor. 558'14. - Oot. d. cor. 200- coal conf. CA. i @.

t.

Jd. Pc. Pr. -

Cohalm. G. Tlg. Tlf. -

Homor6d-Kohalom. Pu. -

n loc.

In Matre 6

680

16 734

53

16. HUREZ (Hurez). Parohie veche, t. 1834 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1827. 1872 comun cu 00. co!. cuotid.
21. Scol. rep. 17. P. 00. Danil Sasu. C. George Candrea. Crt.
' Cipu. --~ Cgr. cor. 65'64. - Oot. d. cor. 127'20.
George
Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. Pu.

In Matre.:::.

198

Jiogaras.

406

-:1

17. ILENI (llleny). Parohie veche, t. 1838 = ntimpinrii


O. N. Isus Hristos. Lcfo. Matr. 1816. 1872. co!. cuotid. 146.
co!. rep. 52. P. 00. Gavnl Carnea. O. Vinceniu Frca i

'

Cla. C. Ioan Milea. Crt. Petru Milea. - Cgr. cor.


Oot. dd. cor. 600'-600'-.

Moise
-

Tlg. Tlf. G. Jd. Pc. Pr. Pu.

In Matre

~7~

2899.

.Fogaras.

R~ GO. C~

CA.

U. B.

18. MRGINENI (Marzsinen). Parohie veche,

I;i/ ~st.

i.t =

S
Nicolae. Lcfo. Matr. 1802. co!. cuotid. 122. ;;col. rep. 38. P. 00.
Mateiu Fulicea. O. la coala comunal 1. George Pop. Il. Dionisiu
Pop. C. Eftimiu Pandrea. Crt. Ioan Ursu. -- Cgr. cor. 203'17. -ta.
Tlf. -

Herseni. Tlg. G. Jd. Pc. Pr. Pu.

!n Matre ~

787

= Fogaras.

171

-1114

19. MUCUNDORF (Moha, MilckendJrf). Parohie nfiintat


la a. 1695. ~ 1695 = Cuvioasei Paraschiva. Lcfo. Matr. IS64.
co!. cuotid. 18. co!. rep. 3. Ap. 00. Demetriu Mrdan. C.
Nicolae Puian. Crt. Ioan Costea --- Cgr. cor. 27'02. - @.
Tlg. Tlf. Pc. -

Cohalm. G. Jd. -

Homorod. Pr. - qncul-mare.

Pu. --- Lemnek.

In Matre +:::::_O 136 68


1n Fiiii:
Cri,t (Szaszkeresztur)
3
Meendorf (Mese)
5

324 804

15-

240 713
192 607

20. OHABA (Ohaba). Parohie veche, i.t = Cuv. Paraschiva.


Lcfo. Matr. 1812. co!. cuotid. 74. co!. rep. 24. P. 00 . .Ioan
1 'nsan O. la scoala comunal 1. Ioan Fetu Il. !'etru Boeriu. C.
.
'
.
George ldomiru. Crt. ioan Hlea. - Cgr. cor. 448'92. -- ta.
Tlg. O. -

inca-veche.

Fgra.

Pc.

Tlf. -- Vad. Jd.' Pr. Pu.

Sdrkdny.

In Matre

782

2-

7120

21. RUOR (Reusor). Parohie veche, i.t 1908 = Cuv.


Paraschiva. Lcfo. Matr. 1810. Scol. cuotid. 32. co!. rep. 16.
.
' .
Ap. OD. Valeriu Opri. C. Dumitru Geoarta~ Crt. Ioan Arsu.
- Cgr. cor. 132'20. - ta.
Tlg. Tlf. O. Jd. Pc. Pr. Pu.

In Matre ~
In Filie:

315

Fogaras.

9 380

Mndra (Mundra)
5

1560
16

" 22. EBE (Sebes). Parohie veche, t.. 1840 = S. Nicolae.


Lcfo. Matr. 1786. 1903. col. cuotid. 102. co!. rep. 36. Ap.
00. Valeriu Dimboiu. Cd. Nicolae Suciu. O. Ilie Faroga. C.
Ioan Cergit. Crt. Constantin Mesaro.. - Cgr. cor 198'84.
Oot. cd. cor. 120- d. cor. 600'-.
Tlg. O. Jd. Pc. Pr. -

In Matre

Fgra.

OC.

RC.

946

23

Tlf. Pu.

00.

CH.

H(rsziny.

CA.

U. B.

4-

Is.[l Dist. .
2 13
1

Parohie infiinat
la a. 1802. t.. 1900 = S. George Lcfo. Matr. 1802. 1910.
col. cuotid. 56. co!: rep. 16. p. 00. Petru Langa. O. Gruia
Novac. C. Trifon Zaharie. Crt. Spiridon Muntean. - Cgr. cor.
4l030. -- Oot. d. cor. 1000-. Scoal conf. CH. si @.
'
Pc. - Fgra. Tlg. Tlf. G. Jd. 'Pr. Pu. ~ in loc.

23.

ERCAIA (Srkny, Schirkanjen).

In Matre .=:.!:,
In Fiiii:

688

115

25

910

130 -

38 828
1

12 -

28 14

Hlmeag (Halmgy}
Pru (Pr6)

8 227
1129

24. INCA-VECHE (Osinka). V/cea 166. 2. Parohie veche,


1830 = S. Ap. Petru i Pavel. 1847. Lcfo. Matr. 1822.
1892. co!. cuotid. 124. col. rep. 45. P. 00. Ioan Fulicea. O.
Ioan Pop i Eustachiu Crian. C. Anastasitt Moldovan. Crt. Ioan
Brsan.- Cgr. cor. 629'64.- Oot. dd. cor. 1300- 1500-. ttl.

t..

Jd. Pr.

n Matre
ln Fiiii:

ercaia.

Fgra.

Pc. -

1736

Tlg. Tlf. O. Pu.

13

n loc.

6 24
li

Perani (Perzsny)

32
18 962
inca-nou (Ujsinka)
7
12 1800

__[Ji 5

--1110

25. ONA (Sona). Parohie veche, t.. = Adormirii P. C.


V: Maria. Lcfo. Matr. 1849. comun cu 00. col. cuotid. 34.
col. rep. 21. P. 00. Spiridon Hlm!I, D. Bucur f'usderca. C.
Ioan Novac. Crt. Bucur Mailat. - Cgr. cor. 187'40. -.- Oot. d.
cor. 700-.
O. p. persoane - Mndra. Jd. Pr. - Cincul-M.arl:!. l'c. -- Cohalm.
Tlg. Tlf. O. p. mrfuri Pu. = Fogaras.

In Matre .:!:.

462

540

26. TICUUL-ROMN {Olahtyukos); Parohie nfiinat


la a. 1770. .. 1770 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1832. co!.
cuotid. 10. co!. rep. 4. Ap. OD. Victor Stoica. C. Ioan Ganea.
Crt. Ioan omoialf. - Cgr. cor. 113'36. -- coal conf. 00.
O. -

Alstfkomdna.

U. B.

ls. Dist.

Homorod. Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr. - Cohalm. l'u.

OC

RC. 00.

CH.

CA

In Matre z:
In Filie:
Crihalma (Kiralyhalma)
15
14 920

154

5 27

570

7 2

12

27. TICUUL-SSESC (Szasztyukos, Deutsch-Tekes). Parohie nfiinat la a. 1835. .. 1838 = Bunei Vestiri. Lcfo. Matr.
1844. 1900. co!. cuotid. 42. co!. rep. 9. Ap. OD. llariu Cojocar. D. Ioan Rozor. C. Ioan Blaga i Ioan Vlad. Crt. Stan
C'rciun. - Cgr. cor. 222'76. - Dot. d. cor. 280- coal cont. CA.
Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr. - Cohalm. O. - Homor6d-K6halom. Pu. =n loc.

In Matre 1:::.
464
n Fiiii:
Covor {Kobor) 3
Felmer (Felmer)

'1180

-1120

12

. 4. 10

10 . 6)5

506
2 845

- 10
_l 10

2 331

13 . 508

-!1 10

11

84 805

754
jibert (Zsiberk) 2
Lomnic (Lemnek)
3

28. TELECHI-RECEA (Telekirecse). Parohie nfiinat la


a. 1836. .. 1896 = S. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1836. co!. cuotid.
72. co!. rep. 19 ( cerceteazii coala din Vaida-:Recea) ... P. OD.
George Boeriu. C. George Aron Popa. Crt. Bartolomeiu Visioli.
- Cgr. cor. 111'-.
Tlg. Jd. Pc. Pr. O. --

n Matre ~

Fgra.

604 -

Tlf. Pu.

Vajdaricse.

219

'5jj14

29. TOHANUL-VECHIU (Otohan). Parohie veche,. ilt 1840


Hri.stos. . 1854. Lcfo. Matr.
1819.
,
co!. cuotid .. 164. co!. rep. 34. P. OD .. Moise Brumboiu.
Cpl. Gregoriu Manoil. D. la coala comunal: Dumitru Pop,
Titus Popovici i Roza M anoil.. C. George PandresCll. Crt.
Dumitru Pop. - Cgr. paroh. cor. 582'88; cpl. cor. 217'80.. - @.
nltrii
D. N. Isus
'

Jd. l'r. - Zerneti. Pc. _.:.Fgra. "0. lg. Tlf. Pu.

In Matre .

2094

2J

36

18

==

in loc.

5jj55
. 16*

244

--

~~lF'Al~h_EAQ~RAutut.
GC.

RC.

GO.

CH.

CA.

U. B.

ls.l: Dist.

.In Fiiii:
Azuga (Romnia)
--15
Bran (Poarta) (TOrcsvr)
319
21 9
6 85 866
14
Braov (Brass6)
49 10540 13107 4153 9958 800 -- 1253,22
394
1
Cod/ea (Feketehalom)
4 121
173 85 1429 92 2804
1

Feldioar (Brass6fOidvr)

67 1231

145 1039

35--

41144

Poiana Mdrului (AimsmE>zo)


- 2335
2

Rhov

(Barcza-Rozsny6)
5 32 3050
Satulung (Hosszufalu)
5
Sinaia (Romnia)
5

Tohanul-nou
nari

Vulcan
Zrneti

1925

8
30

(Ujtohn)

2
(Szunyogszek)
3 2051

879

1-

--

3
39

(Volkny)

3
600
(Zernest)
6 120 3620
40

1030

100 234

-10
18-

18, 4
1,.

,30. VAD (Vd). Parohie veche,"'- 1874 = ntrrii n Bia Preacuratei Vergure Maria. Lcfo. Matr. 1822. 1892.
' co!. cuotid. 201. co!. rep. 52. P. 00. Ioan Bunea. D. Octavian
Popp, Sicolae Boeriu, Olimpia Boeriu. C. Ioan Boeriu. Crt.
George Urs.- Cgr. cor. 400~ Dot. dd. cor. 2202Tif. G. = in loc. Pc. -- Fgra. T!g. J.!. Pr.' Pu. = .Sdrkdny.
In Matre
1530
3 . 12
10
2III9
seric

.. 1858
n Bise.ric a P. C. V. Maria. Lcfo. Matr. 1836.
co!. cuotid. 164. co!. rep. 27. P. 00. Maximilian Rec~an.
31. VAIDA-REC,EA (Vajdarecse). Parohie veche.

= lntrrii

--- ----=----"'............

. 245

==.

D. la coala comunal: Valeriu Recsey, V/ase Iaru, Ariton


Zgan. C. ofran Pruna i George Poparad. Crt. Iuon Petrior.
- Cgr. cor. 557'82. --,- ta, la care umbl i pruncii din Telechi-Recea.
Tlg. G. Jd Pc. Pr. =
GC.

In Matre

Fgra.

Tlf. Pu. = in loc.


RC.. GO. CH. CA.
U. B.

Is.il Dist.

8! 13 .

830

32. VENEIA-DE-JOS (Ais6venicze). Parohie veche. t.


Cuv. Paraschiva. Lcfo Matr. 1812. comun cu 00. 1884.
~col. cuotid. 55. cor. rep. 15. Ap. OD. Emilian A/dea. D.
Cornel Langa. C. George Frncu. Crt. Iacob Popeneciu. - Cgr.
cor. 518"92. -- Dot. d. cor. 1400'-

Tlg. G. Jd. Pr. =

ln Matre .::::.
In Filie:

ercaia.

496

Pc. Tlf. =

5 1062

Fgra. Pu. =

n loc.

5-

Veneia-de-sus (Fclsovenicze)
5
644

7\' 22

n districtul acesta sunt:


Parohii
Fiiii
Parohi
Adm. parohiali
Capelani
Cooperatori .
Cateheti
Parohii' vacante
colari: cuotidiani 2207, de rep. 708, laolalt
Suflete .
Biserici de piatr (zid)
"
" lemn .
Case parohiale de piatr (zid)
"
"

" lemn
nchiriate
coale de piatr (zid) .
"
" lemn .
nchiriate

"

32
35
21

9
1

1
2915
22,402
31
1
6

"
"

18

2,."46""""~=====V==l=-C-=AR="l=ATUL FGRAU!,.U=l=.= = =-=-=-==--===-=

II. 32. DISTRICTUL VOILEI.


Administratorul oficiului protopopesc.
Vicarul

Fgraului,

v. pag. 236.

Notarul districtual, Forul protopopesc i Senatul scolastic


ca n Districtul Veneiei, v. pag. 236.

acelea

Parohiile.
Toate parohiile din acest district sunt situate pe teritorul
comitatului Fgra (Fagaras v.-m.).

1. ARPAUL-DE-JOS (Als6arpas, Unterarpasch). Parohie


veche, '- 1864 = s. Arhangheli. Lcfo. Matr. 1820. 1878. co!.
cuotid. 58. Scol. rep. 24. P. 00. Basiliu Vas. D. Dumitru Vas.
'
C. George Zaheiu
Vas. Crt. Ioan erb.- Cgr. cor. 52'16.- @.
Jd. Pc. -

In Matre

Fgra.

Tlg. Tlf. G. Pr. Pu. - in loc.


GC. RC. GO. CH. CA.

U. B.

ls.II:Dist.

543

3-

17 30

32 592

16

12

2. BEIMBAC (Besimbk). Parohie veche, '- 1880 = S.


Nicolae. Lcfo. Matr. 1833. 1888. co!. cuotid. 78. co!. rep.
30. Ap. 00. Zaharie erban Pop. D. Ioan ,Vetoan. C. Mateiu
Leluiu. Crt. Pavel Netoan. Cgr. cor. 83'-. - Dot. d. cor.
320'-,
G. -

Pu.

in loc. jd. Pc. -

Fgra.

Pr. -

Arpaul-de-jos.

Tlg. Tlf.

Alsdvist.

In Matre

590

3;116

3. CRA-SSEASC (Kercz, K~rz). Parohie veche, '1842

Cuv. Paraschiva. 1897. Lcfo. Matr. 1812. 1884.


cuotid. 42. co!. rep. 16. Ap. 00. George Boer. D. vacant.
C. Lazar Muntean. Ct t. Ioan Maniiu. - Cgr. cor. 372'58. Dot. d. cor. 480'-. Scoal conf. CA.
Tlg. Tlf. G. p. pe~soane -- n loc. Jd. Pc. = Fgra. G. p. mrfuri.
co!.

Pr. Pu.

Alsddrpds.

In Matre .6.

517

560

4!136

4. DRGU (Dragus). Parohie veche, ~ 1836 = BuneiVestiri. Lcfo. Matr. 1836. comun cu 00. co!. cuotid. 29.
co!. rep. 8. P. OD. George jurcovan. C'. George Codrea. Crt.
Vasiliu Poparad. - Cgr. cor. 22'14. - Dot. rl. cor. 250'-.
Tlf. -" in loc. Jd. Pc. -

Fgra.

Pr. -

Arpaul-de-!os.

Tlg. G. Pu.

= AJsdsl!ombatjalva.

In Matre ;:

342

5 1214

11jj20

VICARIATUL fGRAULUI.

5. DRIDIF (Dridif). Parohie veche, i.t 1873 -: Cuvioasei


Paraschiva. Lcfo. Matr. 1848. co!. cuotid. 15. co!. rep. 9. P.
OD. Iosif Opri. C. George Nodea. Crt. Teodor Streza. - Cgr.
cor. 48'12. - ta.
Tlg. Tlf. Jd. Pc. Pr. -

ln Matre :::

Fgra.

G. Pu. = Alsds,;ombatjalJJa.

GC

RC. GO.

169

CH.

U. B.

ls.ll Dist.

- 40

CA.

686

6. FELDIOARA (Ft>ldvar). Parohie veche, tk = S. tefan.


Lcfo. Matr. 1834. co!. cuotid. 11. co!. rep. 1. P. OD. Nistor
Anghel. Cpr. OD . ..,'>tefan Anghel. C. Nicolae Lpdat. Crt.
Grigorie Rus. - Cgr. cor. 92"40. coal conf. 00.
Jd. Pc.- Fgra. Pr.- Arpaul-de-jos. Tlg. Tlf. G. Pu. = A/sdvist.

ln Matre :!:

84

420

3/\16 .

7. lA (]as). Parohie veche, i.t 1882 = intrrii n biseric


a P. C. V. Maria. Lcjo. Matr. 1811. 1871. co!. cuotid. 76.
co!. rep. 25. Ap. int. OD. Ioan Micu, paroh n Sevestreni.
D. Zacheiu Filip. C. i Crt. Mihaiu /van. - Cgr. cor. 201'76.
-- Dot d. cor. 400Tlf. - tn loc. 'fig. G. Jd. Pc. Pr. Pu. -- .Fogaras.

In Matre

655

-1111

1889 = S. George
Lcfo. Matr. 1830. co!. cuotid. 51. co!. rep. 23. Ap. OD. Nicolae Muntean. C. Oeorge Gueil. Crt. Eusichiu Stanislav.
- Cgr. cor. 195'38. - ta.

8. USA (Lisza). Parohie veche,

Tlf. - n loc. G. -

In Matre .:!:

i.t

Voila. Tlg. Jd. Pc. Pr. Pu. -

374

1129

F'ogaras.

3/118

1870 = P. S.
Treimi. ~efo. Matr. 1827. 1873. co!. cuotid. _35. co!. rep.
12. Ap. int. OD. Valeriu Gueil .Negrea, parohul Poortei. Cd.
ofran Popa. C. Vasiliu Popa. Crt. Grigorie Popa. Cgr. cor.
75'40. - Dot. cd. cor. 400'-. Scoal conf. 00.

9.

LUDIOR (Ludisor). Parohie veche,

Tlf. - n loc. Jd. Pc. Pr.-

In Matre .:!:
212
In Fiiii:
Lua (Lucza)

'

Fgra.

Tlg. G. Pu.- Alsdssombatjalva.

420

-- 473
. Voivodenii-mari (Nagyvajdafalva)

630

i.t

-11'9

4 3
1

5" 2

248

10. NETOT (Netot). n pdure "la crare" 26. 3. Parohie


veche, i.t 1866 = S. Dumitru. Lcfo. Matr. 1820. 1905. ~col.
cuotid. 117. col. rep. 45. P. OD. Nicolae 17 ijoli. D. Ioan Strofa.
C. Iosif Vijoli. Crt. George Gueil. - Cgr. cor. 426'76. - Dot.
d. cor. 480-.
Tlf. - Vaida-Recea. Tlg. G. Jd. Pc. Pr. Pu. -- Fog11rtts.
GC.
RC. 00. CH. CA.
U. B.

834

n Matre

Is. Dist.

16'5

11. NOUL-ROMN (Olahujfalu). Parohie veche, i.t 1846


S. George. 1876. Lcfo. Matr. 1846. a 1881. co!. cuotid.
50. col. rep. -. Ap. OD. Alexandru Bugner. D. Atanasiu
Visa/an. C. George Balu. Crt. Nicolae Batu. - Cgr. cor. 53854.
.,-- Dbt. d. cor. 600" - @.

Tlf. - ln loc. Jd. Pc. -

In Matre O

Fgra.

797

3 --

Tlg. G. Pr. Pu. -- A!J-dd,pds.

127

6.!36

12. PORUMBACUL-DE-JOS (Ais6porumbk). Parohie


veche, i.t 1860 = S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1812. 1870. comun
cu 00. col. cuotid. 37. co!. rep. 15. P. OD. l!ie Comua.
D. vacant. C. George Micu. Crt. Nicolae 1'odose. - Cgr. cor.
124'48. - Dot. d. cor. 1200-. @.
Jd. Pc. -

n Matre

Fgra.

+ ::!:.

Pr. -

400

Arpaul-de-jos.

Tlg. Tlf. G. l'u. = ln /,>c.

35 950

!OH2

13. PORUMBACUL-DE-SUS (Felsoporumbak). Parohie

t..

Cuvioasei Paraschiva. Lcfo. Matr. 1724. coal


cu 00. co!. cuotid. 39. co!. rep. 11. Ap.
OD. Nicolae Coma. C. Petru Coma i Ioan Lazariciu. Crt.
Nicolae Voineag. - Cgr. cor. 76'48. - Dot. d. cor. 1oo-.

veche,

1909

nchiriat, comun

Jd. Pc.. -

Fgra.

Arpaul-de-jos.

Pr. -

Tlg. Tlf. G. Pu. - A!sd-

porumbdk.

In Matre ::!:.

275

12 1670

10

6:!46

14. POORTA (Posorta). Parohie veche, i.t 1903 = S.


Nicolae. Lcfo. Matr. 1819. a sub edificare. Scol. cuotid. 43. Scol.
'
'
rep. 11. P. OD. Valeriu Gueil Negrea. Cd. vacant. Crt. George
Gueil. Cgr. cor. 261'28. -- Dot. cd. cor. 1000-.
Tlf. -n loc. Jd. Pc. Pr. -

422

In Matre

Fgra.

Tlg. G. Pu. --

AlsdJ~ombotfidva.

--1[15'8

15. RUCR (Rukkor, Rukendorf). Parohie veche, 6. 1841


Cuv. Paraschiva. Lcfo. Matr. 1841. A 1893 comun cu 00.
col. cuotid. 7. Scol. rep. 3. Ap. int. OD. Zaharie . Pop, adm.

'

r
~:

'

paroh. n Beimbac. O. George Buca. C. Ioan Scnteia. Crt.


Ioan .\'ea.[fo. - Cgr. cor. 126'90. --~- Dot. d. cor. 600'~
O.

Pu.

Beimbac.

fgra.

Jd. l'c. -

l'r. -~ Arpaul-de-jos. Tlg. Tlf.

Al.rdvist.

In Matre _::,

GC.

RC.

130

00.

C:H.

CA.

ls{l Dist.

U. B.

515

8[17

16. SRATA (Szarata). Parohie veche,

t..

ntrrii
n biseric a P. C. V. Maria. Ldo. Mat:. 1811. col. cuotid. 2.1.
Scol. rep. 5. P. 00. .\'fstor lkfsariu. C. Andreiu Msariu.
Crt. Gavril Cale/ar. - Cgr. cor. 31'16. - coal conf. GO.
Tlf - Scoreiu. Jd. Pc. Fgra. Pr. - Arpaul-de-jos. O. Tlg.
1908

=.:::

Pu. = Ahdforumbdk.

168

n Matre .::;:,

3 38

846

17. SSCIORI (Szeszcsor). Parohie veche, '- = S. Nicolae.


Lcfo. Matr. 1865. fa 1910. col. cuodit. 56. co!. rep. 17. Ap.
00. Jlaxim Moloc. D. Ioan Coci. C. Damasclzin iefiu. Crt.
Iosif ( '. ieiu. -- Cgr. cor. 9350. - Oot. cd. cor. 400'Tig. Tlf Jd. Pr. O. Pc. Pu.

n Mat re

477

hgaras.

-~fi 10

18. SCOREIU (Szkorei). Parohie veche, '- 1862 = Cuv.


Paraschiva. Lcfo. Matr. 1882. ~col. cuotid. 57. co!. rep. 22.
P. 00. Ioan l'op David. D. la coala comunal: Candid Vulc,
Ioan Nica i rJizella Aranyoi. C. George Stoica i Nicolae
Halmdgy. Crt. Filip Halmdgy. - Cgr. cor. ~~~. @.
Tlf. - In loc. Jd. Pc. Fgra. Pr. -

Arpaul-dc-jos.

O. Tlg.

Pu. = Alsdporumbdk.

627

n Matre .::;:,

12

4[[38

677

19. SEVESTRENI (Szevesztreny). Parohie veche, '- 1865


S. Nicolae. Lcfo. Matr. 1830. 1874. co!. cuotid. 50. co!.
rep. 19. P. 00. Ioan Jficu. D. Oalacteon Oanea. C. Sicolae
Pestei. Crt. Mihail Drago. - Cgr. cor. 153'30. ~- bot. d.
cor. 300'-

Tif. -

lai.

Tlg. O. Jd. l'c. l'r. l'u. = Fo.;ar s.

n Matre

425

5. 9

20. UCEA-DE-SUS (Felsoucsa). Parohie veche, '- 1899


S. Dumitru. Lcfo. Matr. 1848. co!. cuotid. 13. col. rep. 5.
P. 00. Ioan Bursu. C. Vasile Vernea. Crt. Ioan Vlad Fuciu.
- Cgr. cor. 19~60. coal conf. GO.

Tlg. Tlf. O. Pr.

= Arpaul-de-jos.

Jd. Pc. = Fgra. l'u.

Alsbvist.

;.:;

GC.

RC.

GO.

CH.

CA

U. B

ls li Dist.
'1
6'1123

115
20 1200
n Matre ,:!:.
In Filie:
Ucea-de-jos (Ais6ucsa)
40

10

rl

1',1

820

15\\2

21. VITEA-DE-JOS (Ais6vist). Parohie veche. i.t = S.


Arhangheli. Lcfo. Matr. 1821. co!. cuotid. 32. co!. rep. 16.
AiJ. OD. Ioan Stanciu. D. la coala comunal: George B. Boeriu,
Augustin andru i Elena Bariiu. C. Nicolae S. Crje. Crt.
Iosif Neagoe. -- Cgr. cor. 32'28. - trl.
Jd. Pc. -

Fgra.

Pr. -

Arpaul-de-jos.

n Matre :::.
320
14 974
n Fiiii:
Corbi (Korb)
J itea-de-sus (Felsovist)

Tlg. Tlf. G. l'u.

12

n l01-

1[[21
1
1

i 4
i; 4
1

22. VOILA (Vojla). Parohie veche, i.t 1800 = Naterii


P. C. V. Maria. Lcfo. Matr. 1850. co!. cuotid. 64. co!. rep. 19.
Ap. OD. Alexandru erban. D. la coala comunal: Teodor
Neme, Vasile Boldan i Lidia Gabor. C. J' asile Pop. Crt.
Dnil erban. Cgr. cor. 9136. - fa.
Fgra.

jd. Pc. Pr. -

n Matre ~
n Fiiii:

'

530

Smbta-de-jos

Atsdszombutjalva.

444

1-

(Ais6szombatfalva)
3

Smbta-de-sus

Tlg. Tlf. G. Pu.

58

872

80

.16

(Felsoszombatfalva)
-

1028

n districtul acesta sunt :


Parohii
Fiiii .
Parohi
Adm. parohiali .
Capelani .
Cooperatori

22

7
11
.7

Oatehei

Parohii vacante
colari: cuotidiani 981, de rep. 336,
Suflete

3
laolalt

1317
9052

PAROHIILE PATRONATE ..

Biserici de piatr (zid) .


"
" lemn
Case parohiale de piatr (zid)
"
"
" lemn .
"
"
nchiriate .
coale de piatr (zid)
" lemn
"
nchiriate

251

20

2
3

13
1

"

Indicele parohiilor
a) De sub Patronatul Inaltului Minister reg. ung. de Finane.
pag.

1. Abrud

2.
3.
4.

Fene
Mur-Uioara
Ptrngeni

r~g.

5. Roia-montan .
6. Turda-nou
7. Turda-veche
8. Zlatna

199
201
171
202

203
234
234
204

b) De sub Patronatul naltului Minister reg. ung. de Agricultur.


pag.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bistra
Bucium-asa

Cmpeni
Crpini

Certege
Cojocna

200
200
200
203
201
88

pag.
1

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Muca

Ocna-Sibiiului
Ofenbaia.
Praid
Ponorel
Sohodol

------~---

202
217

202
178

203
203

252

COMITATELE

Parohiile din Arhidieceza gr.-cat. de Alba-Iulia i


sunt situate in urmtoarele comitate.

~n

Comitatul

1
c<j

o.

1. Alba-htjerioar.

(Ais6feher v.-m.) sed.

--~----

Aiud.

11. Bra1ov.

== 1:1
.=

din districtele

Fgra

protopopeti

1.

Aiud (26), Alba-Iulia (24), Biia (2),


Blaj (22), Dicio-Sn-Martin (1), Er131 ' not (3), M.-Uioara (19), Roi a (1 O),
_ -----~-~~_IJ_~~~~),_S~~ii~-i~~--- -~ _
n acest comi at sunt situate mai
j multe fiiii apartintoare Vicariatului
1

(Brass6 v.-m.), sed.


Braov.

Fgraului.
------------

-----------

111. Ciuc.

---------

-~--------~-----~-----

1[

(Csik v.-m.), sed. Csikszereda.

,_.

18

:1

i'l Giurgeu (15), Trei-Scaune (3).

'

(J<~~z~;;m~g~~)n~~. ~-------~~ ~~%acna( 1 ~,c~~~~jf5j3),c~~j!~~


134 'il (21), Morlaca (14), Pogceaua (2).

Cluj.
11

-.-V: .Fgraf. --~

11

(Fogaras v.-m.), sed.


Fgra.

46

-Cic.hind~~~(;}~ Ve~e~~de-j~~-(;-2),-

11

Vo1la (22).

(M~{~:~~;~:t:~-~\ :c~--~~--~5 ~~-Frg~-(2), Mur; -(;;),-~Od~~~l;

Mur-Oorheiu.

l
;

J
l

, (2), Pogkeaua (9), Reghin (40).


1

g;fo{fe~~f~:~~~i~~~~.~ ~-~--~~ 0 ;~;~-~iu -(~~ ~

---------

-~s~1~~-;~~~t~:~.-~elau ~~--~6-I1~AI::~~~ ~r;:a

(8).

(Zilah).

---~-~-

~;~~e~-i~~~~.), se;~~.-~-~-33 ~~-~---sCibc~~d(e a)l (!4}~Sebe -(;)~--Sibnu.

,l

IIU

1 .

~~~:s;~~o~~~~~c~=:~f~-~T-;-~:~;-)-.- ----~~~--sed. OeJ (Des).

. (N;i;,-k~~~~f{;~~~~;~----~~~ --l[cichin~~~~ (2)~ll,a~~i~~-(s):-M-;ctia;sed. Sighioara.


!:
(16), S1b11u (11), Venetia-de-jos (10).
X II. Tmava-mi~~--~-~Biia (16), I~laj (5), 0.-s-:-..:Ma~rtrn (14),
(Kis-Ktiktillo v.-m.), sed.
82 Ernot (20), Ibafalu (15), Media
Dicio-Sn-Martin.
(8), Mur (3), Odorheiu (1).

XIII. Trei-Scaune.

(Haromszek v.-m.), sed.


Sepsiszen~~yorgy.

'
:1,

--_,11.--rtJ~~~\~)~, A[~Jo(1fJi),ci~~~~ -m;

xi v: ru~"-d-a....,-A.._r-ie-1-.

(Torda-Aranyos v.-m.),
sed. Tun.la.
Numrul parohiilor:

'1

91 Odorheiu (1 ), Trei-Scaune (8).

,1

99 : M.ur-Uioara (2), Pogceaua~(6',


;! Roia (5), Turda (23).
1

f70fll-

--

Conspectul sumar al districtelor


...:

Dist. Aiudului.
27 161 15 10' - -' 2 2617 16637 19086
Di$t. Alba-Iuliei.
24 siw 5-=--= 3 2031 13524 J5102
. V~
Dist. Almaului.
18-118 6 - 1 =;3 1506 9724 113T4
~
Diat. Arieului.
18 9 12 5 - -1 1 14381 8202 107501 11
,,.aLU~~~
Dist. Biei.
~Ah\ 18 ___!~ 5 - -=1-= 1623 11623 ~2410 ~
r:JI;;~
Dist. Blajului. ~t~ 27 ~ ~ 7 -1-=-! 2172117844 -~~!1
~
Dist. Ctinei.
25 2 151 10 ti -1 -- 2761 17647 19917 ~~
tl~ 8 -DisCCichindeafulu[-18 5 71 8 -1 , 3 591 3~~ 42o1 U
~
9 Dist. Clujului.
37 40 18 15 -' 1 2 3590 27605 32907 .
, ~
10-Dist. Cojocnei.y;( aX 237 156-=-=12 1933-14894 17054{1
~ 11 Dist. Drgei.)
~~ 24 JT10 l.-1,-=-=13 27441737018589
ji~~ 12 Dist. Dicio-Sn-Martin. 15 9 9 5 - = --=~11132 6366 7252

13 Dist. Ernotului.
23 -1 119--:=-- --=,3 1536 -9312 10280
..
'
14 Dist. Frgului.
23 615 8--= -=1-= 215914372 17008
'
. 15 DisCGfurgeului.
15 4114-=:-1 --=1-1 1449 -i8890 22037
"""'
:-rtr DisCiblifalului.
20 2.7 -7 11 - --=12 971 - 6713 7837
~
17 Dist. Indolului.
21 -T6 7 9 - = --=15 1589 10713 12180
~~t......:L.o.o
18 Dist. Ludoului.
21 416 4--= --=1-1 1826 14596 16t32
~
19 -Dist Mediaului.
24 8 911-= --=14 1367 -8853 9673
~ _ 20 Dist. Morlcii.
14 15 10 2-= --=12 2077 14629 18113
21 Dist. Mureului.
26 731610-= -=1--= 2037 14020 14867
'
22 -DistMur Uioarei.
21\::J T5 5 - 1 --=1-1 1455 1111212338
23 DisCOdorheiului,
8 95 5 1 - -: 2 297 2967 3807

24 Dist. Pogcelei.
17 3115--=-= -1 2230 13560 15803
~ <, '' 25 Dist. Reghinului.
40 34 22151--=--= -3 2974 2ocl27; 22408!
~26 Dist. Roiei.
15 ~ ~ 9~- 1 3 2168 _12050 12157
1
27 Dist. Sebeului.
22 24 ~ ~-=
2284 13764 15933

28 -DisCSibiiului.
32 40 15 14! 4 2877 18163 19171
~
29 Dist. Trei-Scaunelor.
11 90 4 41-:=
3
546 -3453 -4394
,..~
30 Dist. Turdei.
23-1 14 s--= --1 2613 16067 17953
~ '" ,...,.._ 1 31 Dit. Veneiei-de-jos.
32, 35 21 10 1 1 2915121516 22402
(.D.. ......, 32 Dist. Voilei.
221 7 11 8 - 3 1317 8246 9052
Vtj
1
Suma: 17041675~398,244, 41 31 61160825:418444.473044
. .

L .J
-~

2
3
4
5
6
7

,-J __

protopopeti

din

"

Arhidiecez.

Mnstirea

Ordului Sfntului Vasiliu Cel Mare n Blaj.

Ieromonah:
Cuv. Printe DMIAN ELIE DOMA, v. pag. 20.

Biserica

catedral mitropolitan

cu hramul 1~reasfintei Treimi rt Blaj.

Curator: Rev. D. DR. VICTOR SZMIOELSKI, v. pag. 13.


Cantori: Nicodim Oanea i Vasilie Oruia.

Reuniunea arhidiecezan de misiuni sfinte.


Preedinte:

Rev. D. DR. ISIDOR MARCU, v. pag. 13.


Vice-preedinte:

PO. D. IOSIF LITA, v. pag. 50,


MO. D.

TEFAN

Secretar:
ROIAN, v; pag. 18.

Cassar:
CI. D. DR. ALEXANDRU NICOLESCU, v. pag. 18.
Preoi

arhidiecezani aplicai in cura animarum,


afar de teritorul Arhidiecezei.

CI. D. DR. IOAN BELAN, paroh al bisericii gr.-cat. Sf.


Vasile din Bucuresti.
00. AUREL 'HOAN, preot 'inisibnar n Statele-Unite
din America-de-Nord, parohia din Cleveland.
Preoi

1. OD. Basiliu Podoab.


2. OD. Augustin Giurgiu.
3. 00. Ioan Simu.
4. OD. Victor Maior.

disponibili.
5. 00. Iustin Poruiu.
6. 00. Alexandru Deac.
7. OD. Nicolae Lichirie.

Profesori

penzionai.

PO. D. SILVESTRU NESTOR, v. pag. 15.


MO. D. EMILIU VICIU, asesor al Ven. Consistor mitropolitan, profesor ordinar la gimnaziul arhiepiscopesc din Blaj,
- din cauz de morb ns trecut n pensiune n mod interimat.
Preoi deficieni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

00. Roman Dimboiu, n

ebe.

OD. Teodor Petran, n Totelec.


OD. Teodor Pop, n Fildul-de-mijloc.
MO. D. Iuliu Poruiu, vpp. on. n Cmpeni.
MO. D. Teodor Fodor, vpp. on. n Bgu.
OD. Ioan Mihlan, n Ohaba.
PO. D. Demetriu Cutean, vpp. on. n Scdate.
MO. D. Moise Gueil Negrea, vpp. on. n Poorta.
OD. Ioan Staicu, n Gusu.
OD. George Mogo, n Corna.
OD. Nicolae Mrdan, n Mucundorf.
OD. Maxim Hulea, n Cisteiul-romn.
OD. Teodor Stncel, n Mur-Cpud.
OD. Ioan Miclea, n Boz.
OD. Ioan Muntean, n Ibidorful-ssesc.
MO. D. Dumitru Metea, vpp. on. n Ainti.
OD. Petru Nirstean, n Ernot.
' vpp. on. n Gilu.
MO. D. Ioan Pop,
OD. Aurel Raiu, n Telec.
OD. Iacob Pop, n Soco!.
PO. D. George Suciu, pp. on. n Indoi.
OD. Nicolae erban, n Voila.
OD. Teodor Dan, n Ciucmandru.
OD. Ioan Stanciu, n Straja.
OD. tefan Bercean, u Ugruiu.
OD. Mateiu Luca, n llimbav.
OD. Petru Boan, n Dumbrava.
OD. tefan Pop, n Checichehata.
OD. Vasiliu Suciu, n Cicud b).
OD. Iosif Solomon, n Ludosul-mare.
'
OD. Eutimiu Boeriu, n Ruor.
00. Ioan Andreiu, n Chichia.
OD. Vasiliu Cndea, n Besinu.
'
OD. George Pop, n Buda-veche.

NECROLOGUL PREOILOR._~~~-~~~2::::::-55

t
NEjCR~OLOGUL
PREOILOR REPAUSAI

DELA 2 APRIL 1906- 1 MAIU 1911.

1906.
1. Nicolae Medean, paroh n Bucerdea-grnoas, la
27 ApriL
2. Ioan Peter, paroh:n~Petea, la115 Maiu.
3. Gavril:Coltor, paroh n Ulieul-mare, 16 Maiu.
4. Demetriu Racoan, paroh7n.r:cava, la 25 Maiu.
5. Iosif Moga,' adm:par."n arpatoc-Chinariu, la 29 Maiu.
6. Alesiu']Viciu, paroh n Nirasteu, la 7 Iunie.
'
7. TraianFodor, paroh Cacova,~la:23.Iunie.
8. Dr. Sebastian P. Radu, paroh' ifprotopop n Mur
Uioara, la' 27 Iulie.
9. Ioan Barna,':deficiente h Poiana-Aiudului, la 6 Oc:tomvrie.
10. Filip:andru, paroh n Copandul-de-Murs, la 27 Oc'
tom vrie.
11. Pavei.Popescu,. paroh i vice:.protopop onorar n Boarta,
la 1 Noemvrie.
12.Jacob Cornea, deficiente n'Ninul-'de-jos, la 23 Decemvrie.
1907.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ioan Nossa, parohfn Trestia, la 9 lanuariu ..


Alesiu Lazar, paroh n Almor, la 23 Ianuarie.
Vasile Vlassa, paroh n Budiul-de-cmpie, la 17 Faur.
Ioan Crian:senior, adm. par. n Brcu, la 20 Fau_r.
Petru Dan, adm. par. n Lpuu, la 27 Faur.
..
Samuil Popp,: adm. par.:ln 'Berind, la 3 Martie.
Petru Popoviciu, paroh n Boholt, la 28 Martie.
Ioan {Crciun, adm.~par. n ~Sniacobul-de-Mur, la
31 Martie.

256~~~~,-,--===N._ECRQ!&.2YL PREOILOR.

9. Dnil Turcu, deficiente n opteriu, la 26 Maiu.


10. Mihail P. Lupu, paroh n Oanfalu, la 14 Iunie.
11. r - .. Pantea, vice-protopop i paroh n Riciul-de,,,c, la 4 Iulie.
t Vlean, paroh n Cplna-de-jos, la 2 August.
12
1:J
_,usiu Lechintan, adm. par. n Cucerdea-romn,
'
.
la 29 August.

14. Ioan Mihali, deficiente n Clacea, Ia 30 August.


15. Ioan Negrian, paroh n Buciumi, la 20 Septemvrie.
16. Ioan Pop, deficiente n Rinari, la 15 Octomvrie.
17. Simeon Petean, deficiente n jucul-nobil, la 3 Decemvrie.

1908.
1. Clernente A. Raicu, paroh

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

l7.
18.
19.
20.

i vice-protopop, n Teaca,
la 5 Ianuarie.
Nicolae Ooescu, adm. par., n Valea-Oeoagelului, la
26 Ianuarie.
Ieronim Muntean, paroh n:Ocnioara, la 21 Februarie.
Moise Bursu, deficiente n Ucea-de-sus, la 1 Martie.
Aron Macariu, paroh n Hoprta, la 3 Martie.
Ioan Solnay, paroh n Poian, la 19 Martie.
Victor Suciu, adm. par. n Brghi, la 19;Martie.
Iosif Suciu, paroh n Mgrei, la 5JAprilie.
Ioan Racotan, paroh n Ibnesti, la 10 Aprilie.
Vasiliu Popescu, deficient in j~cul-de-jos, la~12 Aprilie.
George Todor, paroh n Snpaul, la 26 Maiu.
Ioan Andreiu, paroh in Snmihaiul-desert, la 1 Iunie.
'
Ioan Micu, paroh n ermel, la 20 Iunie.
Teofil Rusu, paroh n. Micolaca, la 23 Iunie.
Nicolae f1gan, paroh n eua-de-Mur, la 30 Iunie.
Val~riu Anghel, par,oh n Lechinioara, 1a:16 Octornvrie.
Jo~n Blaga, paroh n Ohiriul-romn, la 22}Noemvr:e.
Mihail Popescu, deficient n Seplac, la 24 Noemvrie.
Nicolae Mateiu, paroh n Chiheriul-de-sus, la 26 Noemvrie.
Dumitru Chierean, capelan n Fgra, la 2 Decemvrie.

adm. par.

1909. "

1. Ioan Raiu,
ri Surduc, ta 11anuarie: '
2. Ioan Moldovan, paroh-protopop n Ctina,'la 10 la'- f..
nu arie,
-'
3. Florian Petran, paroh ri Aimaul-mare, la .,30 Ia._
nu arie.
4. Nicolae Stoian, paroh n. Rvel, la 3. Februarie.
5. Teodor Popoviciu, paroh n Mona, la 12 Martie.
, 6. Nicolae Pop, paroh n Scalul...:ae-cinpie, ia 18
Aprilie.
1. Teodor Hurghi, paroh n ilea-maghiar, la 21 Aprilie.
8. Nicolae Popescu, profesor-pens. n Blaj, la 17 Maiu.
9. Ioan llioviciu, paroh n Ccuciu, la 25 Maiu.
10. Ioan German, profesor pens. n Blaj, la 15 Iulie.
11. Gregoriu Serbu, deficient n Teiu, la 25 Iulie.
12. Dionisiu Boer, paroh in Frua, la 25 Iulie.
13. Ioan Stoica, vice-protopop deficient n Pogceaua, la
2 August.
14. Ioan Axente, adm. par. n Boarta, la 5 August.
15. Iosif Vancea, paroh-protopop, Murs-Osorheiu, 4 No' '
emvrie.
16. DR. AUGUSTIN BUNEA, canonic mitrop., la 30 Noemvrie.

1910.
1. Aron Gerasim, paroh i vice-protopop, Petrilaca-romn, la 23 Ianuarie.
2. Alexandru Albini, paroh n Ciufud, la 10 Martie.
3. Petru lacobescu, deficient n Veremort, la 4 Aprilie.
4. Ioan Ghisoiu, paroh n Orlat, la 7 Aprilie.
' adm. par. n Vidrasu, la 14 Aprilie.
5. Ioan Viciu,
6. Ioan Ptcean, paroh n Copand, la 30 Aprilie.
7. Alexandru Dobrescu, paroh-protopop def. n Sebeul
ssesc, la 14 Iunie.
8. Ioan Isaia Tordai, adm. par. n Ofenbaia, la 18 Iunie.
9. tefan Mari, paroh n utu, la 1 August.
10. Iosif Balint, paroh n Petridul-de-jos, la 3 August.
11. Teodor Giurgiu, paroh n Aruncuta, la 4 August.

12
13.
114.
15.
"l:ti.

Mateiu Florea, paroh n 'lai, la 20 Septemvrie.


Ioan ~Mera, :paroh in :Y:ul:ghe, la 14 Octomvrie.
~eate ,Geamn, adm. par. n Rucr, la 16 Octomvrie.
Gregoriu Bican, deficient n Bociu, la 26 Noemvrie.
Mram V.la"d, <adm ...par. tn Abu, la 28 . Decemvrie.

1911.
1. Ioan ,_0lariu, par.oh ;tn .Ciuci.u, la 13 Aprilie .
..2. Simeon Rop, .paroh n Luna-de-Arie, la 21 Aprilie.

ll
i

.CI:ERUL .TINR.

Teologi

absol:v.eni .nehirotonii.

Nicoar dr.
Nicolae Brnzu.
Alesiu Pop, v. pag. 21.
Ilariu R. Banciu.
Gavril Precup, v. pag. 22.
Iosif Orga.
Nicolae Boca.
Septimiu B. Muran.
Beniamin Trif.
Ioan Negruiu.
Ioan Oltean.
Victor Moldovan.
Luca Rusu.
Valeriu Suciu, v. pag. 22.
Teodor Cruit.
Aurel Blaga.
Iuliu Busoiu, v. pag. 260.
Simeon Gocan, v. pag. 22.
Stefan Pop, v. pag. 22.
urel Esca.
Emil P. Masca.
Adrian Otoiu.
'
Vasiliu Candrea.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

1. Ioan

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Clerul

Augustin Folea, v. pag.,17.


Victor Pop.
Ioan Solnay.
Alexandru Borza.
Victor Aaron, v..pag. 17.
Iuliu Maior.
Romul Pop.
Ioan Brbat.
Octavian Bugner.
Nicolae 'Costea.
Nicolae Crciun.
Vasiliu Mrginean.
Gavril Metea, v. pag:263.
Octavian Mihlan.
Cornel Oiel.
Vinceniu Pandrea, v. p.17.
Simeon Popa.
Ioan Pop, v. pag. 263.
Alexandru Nossa.
Zenovie Pclian.
Ioan Moldovan, v. pg. 15.
Victor Andreiu.

tinr.

1.

n Seminarul teologic arhiepiscopesc din Blaj,


fundat la an. 1158 de Episcopul Petru Pavel Aron de filistra,
n onoarea Bunei-Ve stiri a P. C. Vergure Maria.

Rector:
Rev. O. DR. VICTOR SZMIGELSKI, v. pag. 13.
Prefeci

de studii:

CI. O. DR. ALEXANDRU NICOLESCU, v. pag. 18.


CI. O. DR. ALEXANDRU RUSU, v. pag. 21.

tzr

CLERUL 'rlNR.

Director. spiritual:
,MO. D.

TEFAN ROIAN,

v. pag. 18.

Vicerector-econom:
O. D. IULIU BUSOIU, teol. abs.
co/.

Alumnii Seminariului arhiepiscopesc din an.

1910-1911.

ANUL IV.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1. Brad Ioan.
2. Corche Longin.

3.
4.
5.
6.
7.

Cozma Ioan. ,
Florea Victor.
Lupean Alexandru.
Moldovan Vas.Ue.
Morariu Mihail p. d. Lugoj.

Victor Neamtiu.
Pdurean Te'odor.
Pop Nicolae.
Popa Silviu p. d. Lugoj.
Sigartu Alex. p. d Lugoj.
Suciu Stefan.

'

ANUL 111.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Alexandru Ioan.
Andrea Sept. Alexandru.
Bcu G. Ioan p. d. Lugoj.
Bejan Ioan p. d. Lugoj.
Boteiu Tirion Ioan.
Codrea Ioan.
Cozma Emilian.
Ftu Ioan.
German Octavian.
German Teodor.
Grama Partenie.
Groza Teodor.
Hgan Silviu.
L~zar Traian.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Marcu Ulpiu Traian.


Novac Ioan.
Podoab Augustin.
Pop Ioan.
Raicu Traian.
Roman Ioan.
Ramonan Enea.
Rusu Vasile.
Trnvean Leon.
Mircea 1. E. Thomas.
Todoran Ioan.
Todoran Victor Romul p.
d. Lugoj.
27. Vescan Nicolae.

ANUL II.
1. Boeriu Pompiliu.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bucur Iosif.

Crciunean Ioan.
Crisan Ioan.
' Emil.
Habor
Ioan George.

Nicoar
Nicolae.
1
't~ Nicoar Simeon .

..

.,.,~;;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opris Leonte.
' Ioan p. d. Lugoj.
Pintea
Pop Octavian.
Pop Pompeiu.
Rinea Ioan.
Roian tefan p. d. Lugoj.
Ttar Emil.

CLERUL TINR.

.261

ANUL I.
18. Muntean Leon ..
19. Oltean Ioan.
20. Pandrea Clemente.
21. Pataky George p. d. Lugoj.
22. Pica Constantin.
23. Rusu Ioa:n.
24. erban Victor p. d. Lugoj.
25. Sopronyi Mihail, p. diec.
Oradei-mari.
26. Spinean Aurel.
27~ Stncel Eugen.
28. Stncel Laurentiu.
29. Stupinean Liviu' ..
30. Suciu Ioan.
31. Tat Constantin.
32. Trnvean George.
33. Tocaciu Ioan.

1. Balinth Iosif.
2. Bozdog Ioan.

3. Brnzeu Liviu.
Brtflean Virgil.
Bunea Silviu Teodor.
Cerghizan Vasile.
Crisan Valeriu.
'
8. Cucuiu
Virgil.
9. Grdu Septimiu.
10. Giurca Ludovic.
11. Grama T. Horatiu.
'
12. Graur Emil.
13. Hran Octavian.
14. Hossu Teofil.
15. Mriean Emil p.d. Lugoj.
16. Moldovan Romul.
11. Muntean Cornel.
4.
5.
.6.
7.

II.

n Colegiul Urbanian de Propaganda-Fide.


1. Roiu Ioan, n curs 1. de teologie, destinat pentru
America.
Ttar Augustin, n curs I. de teologie, destinat pentru
America.
3. Vancea Virgil, n curs I. de filosofie.

2.

III.

n Seminariut centrat din Budapesta, pe anul col. 1910/11.


n ANUL IV.

1
1

n ANUL II.

Ioan Precup.

Nicolae Cretu.

n ANUL III.

n ANUL I.

George

'

Zaharie Pop.

Dnil.

IV.

n Seminarul romano-catolic din Stmar.


Vasiliu Dancu, an. III.

Comisiunea pentru examinarea ordinanzilor.


Preedinte:

Rev. D: DR. VICTOR SZMIOELSI, v. pag. 13.


teologic, v. pag. 21.

Membrii: Profesorii dela facultatea

Internatul preparandial.
Director extern: PO. D. IOAN F. NEORUIU, v. pag. 15.
Prefect: OD. TEFAN POP, v. pag. 22.
Elevi. n anul colastic 1910!11 = 33.
Reuniunea: invtorilor gr.-cat. din Arhidieceza. de AlbaIulia i Fgra.
Preedinte:

PO. D. IOAN F.

NEORUIU,

v. pag. 15.

Vice-preedinte: OD. VALERIU SUCIU, v. pag. 22.

Cassar: MO. D. NICOLAE POP, v. pag. 19.


Secretar: Sp; O. PETRU UNOUREAN, v. pag. 22.
Elevii Institutului pedagogic in anul scolastic 1910/11.
CURSUL IV.
1. Abusan Vasiliu.
' Alexandru.
2: Bratu~
3. Cerghizan George.
~ G:..omes Petru.
5. Crian loana.
6. Ft Nicolae.
7. Felecan Octavian.
8. Fufezan Iuliu.
9. Gajia, Vasiliu.
10. Ohiiu Emil.
11. Orama Ioan.
12. Orama Petru:
13. lftene Ioan;
14. Ll}riniu Nicolae.
15. Mrgiitean Nicolae.

1. Bleahu, Iosif;
2. Boeriu Andreiu.
3. Butnariu Ioan.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29,
30.

Martin Romul.
Mezei Florea.
Moldovan Nicolae.
Negrea Ioan.
Oltean Zaharie.
Pascu Pavel.
Pclu Ioan.
Pecea Ioan.
Pop Ioan.
Pop Nicolae.
Raiu Adrian.
Simu S. P. Victor.
uteu Alexandru.
Vlas Emil.
Vod Emil.

CURSUL III.
4. Cocoar Pavel.
5. Drago Aurel. .
6. Oergel Nicolae

1. Hideg Aurel.
8. Isaicu Aurel.
9. jurcovan George.
10. Lelutiu Alexandru.
' Dumitru.
11. Mari
12. Petrean Octavian.

13; Pop Octavian.


14. Rakosi Radu.
15. erban A:urel.'
16. Tilnic George.
17. ermure Qemgp-.
18. Ve1an Aurel.
CURSUL II.

1. Andone Partenie.
2. Bidian Augustin
3: Cibu Nicolae.
4; Galg6 Coriolan.
5. Haba Teodor.
6. Iacob Ioan.
7. Lascu Teodon
8: Lucaciu Aurel.
9. Mrgrie Achim.

1. Balint Silveriu.
2. Crea Vasiliu.
3. Ghiris Ioan.
4. Ghii~ Ioan.
5. Mrian Teodor.
6. Milaciu Iosif;
7. Pop Maxim.

10. Necbiti' Ioan'


11~ Pa>Scw V.a.lEl!f';

1z Posi31'1

M~u.

13. Samoilli lbsifl


14~ Schiopu Ioan.
1&. Simu Lliciniu.
16.. Suciu A:ursl.
17i Sudu EmW.
18. Vlaicu, Valer~
CURSUL J.
8: Popa Iuliu.
9" Rade 'Tliberiu;
10. Selg.ean' EmiU
1 L uteu NiooUte:

12.

Ttar

V-aier.

131 Tonosan. Dumitru,


14, Urs Ilie-;

Seminariu1 juni mii romne gr.-cah studioase diir Bftlj;

Rector: Rev. O. DR. VASILIU SUCIU, v. pag. 14.


Prefect: 00. SIMEON GOCAN, v. pag. 22.
Subprefeci:

00. IOAN POP, teol. abs.


00. GAVRIL METEA, teol. abs.
Elevi n anul' scolastic 1910"-19lt = 140:

Internatul Vancean de

fetie;

Director extern: Rev. O. DR. VICTOR SZMIQELSKI, v. p. 13.


Directoaril: D~oara. ELIZA BODOCAN.
Superioaril: Doara ROZA CPUAN, v. pag. 23.
Eleve n anul' scolastiC' 1910-191r = 10:

~26~4=====~C~O~N~SP~E~C~T~U~L~STIP~EN~D~I~T~I~LO.c.R~.======

Conspectul
scolarilor provdzul 'cu stipendii din Fundaiunile arlzidiecezime
..
tiz anul scolastic 1910-1911.
.

1. Din fondul de alumna:e al ln 1ernatului "Vancean"

de fetite.
cor.

l. Emilia Laslo, el. IV. civ. n Blaj

2. Cornelia .S. Marcu, el. III. civ. n Blaj . .


3. Letiia N<;tscu, .el . .III. civ. n Blaj
4. Letiia B.cil, el. III. civ. n Blaj
5. Tulia Fodor, el. .II. civ. n Blaj
6. Iuliana Zehan, el. Il. civ. n Blaj
7. Maria Circa,. ci. II. civ. n Blaj
8. Victoria Simu, el. Il. civ. n Blaj
9. Olivia Cristea, eL l. cjv. n Blaj
10. Maria Pandrea el. lll. civ. n Blaj, un ajutor .
Suma:

100J00100100100.100'100'100'J0050'950-

11. Din fun.dafiunea "Consfanlin Alutan".


1.

Dr. Ioan Iuga, voluntar n Alba-Iulia

2. Laureniu .Si.ma, acad. corn. 1. n Graz

3. Virgiliu Baciu, gimn. el. VIII. n Blaj


4. Aureliu Butean, gimn. el. VII. n Beiu
5. Augustin Murean, .gimn. el. VII. n Nsud
6. Valeriu Bacil1, comerc. el. II. n Braov .
7. Victor Cerne.a, gimn. el. VI. n Braov
8. Romul Rade, gimn. el. II. n Blaj .
9. Ioan Moldovan, gimn. el. II. n Dej
10. David Rade, gimn. el. 1. n Blaj .

Suma:

III. Din

fundaiunea

1. Alexandru Rusu, gimn. el.


2. Vasiliu Desmirean, gimn.
3. Aurel Pop Baldi, gimn. el.
4. Traian Mesean, gimn. el.

soso1120'--

"Lazar Baldi".

VII. n Blaj
el. VII. n Blaj
V. n Csiksomly6
III. n Cluj
Suma:

IV. Din fundafiunea

120'120'120'120'120'120'120'-
120-

"Alex

200'200'-200'200'-

soo-

Bidianu."

1. Vi ori ca Muste, el. IV. elem. n Cluj.


Suma:

360360'-

r
265

CONSPECTUL STIPENDISTILUR.

V. Din fundatiunea "Ioan Bobb".


cor.

120:120'120'.
120'. 120'Suma: -600'-

1. George Pop, gimn. el. VIII. n Baia-mare

2. Inoceniu Bbuiu, gimn. el. VI. Blaj


3. Octavian Anca, gimn. el. IV. n Bistria
4. Octavian Pop, gimn. el. IV. n Blaj
5. Aurel Gherghel, gimn. el. II. n Blaj

VI. Din fundafiunea "Ioan Pop Bota".


1. Cornel Crisan, gimn. el. I. n Alba-Iuiia .

VII. Din fundafiunea "Cercul

Suma:
Or ti ei".

too-

1. Ioan Muntean, gimn. el. III. n Blaj

SuJlla:

VIII. Din fundafiunea "Ioan

100'--

Chiril".

1. Virgil Morariu, gimn. el. IV. n Blaj,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

120'120'-

Ioan Raica, gimn. el. III. n Blaj


Silviu. Rai ca, el. JV. etern. n Bl<lj
Ioan V. Morariu, gimn. el. II. n Blaj
Eugeniu Morariu, el. IV. etern. n Aiud
Emiliu Gruia, el. III. etern. n Cisteiul-ut1g.
George Puca, el. II. etern. n Blaj .
Suma:

78'57
78'57
78'57
78'57
78'57
78'57
78'57
549'99

IX. Din fundafiunea "Timoteiu Ci pariu".


1. Mateiu Cipariu, gimn. el. IV. n Blaj

2.
3.
4.
5.

200'tooEugeniu Ciungan, gimn. el. VIII, n Blaj , .


100'Alexandru Cmpean, gimn el. VI. n Blaj
tooZaharie Seicean, gim. el. IV. in Blaj
. .tooIoan Stupariu, gimn. el. II. n Blaj .
Suma: --600-

X. Din fundafiunea "Efraim Clain".


l. Aureliu Boteiu, rig. med. n Budapesta .
2. Ioan Nicolae Voicu, gimn. el. VII. n Blaj
Suma:

360'240"-

600'-

266

-----==::!-.::->..<.

CONSPECTUL S I'IPENDITILOR.
-~....::._~......=..

=-...,__-~m====--=-=-=--=-===-= =

XI. Din fundafiunea "Demetriu Cutean".


cor.

1. Alexandru

Sptcean,

Xll. Din fundafiunea "Ioan O.

D~nutiu".

1. Vasiliu Pintea, med. an. IV. n Budapesta

2.
3.
4.
5.

40"-
40-

gimn. el. III. n Blaj


Suma:

Gavril Viii Nyistor, gimn. el. VIII. n Baia-mare


Egon Papp Szilagyi, gimn. el. VII. n Ujpest .
Liviu Peter, prep. c. l. n Gherla .
Vasiliu Dnti, gimn. el. lll. tn Baia-mare

Suma:

600"600"600"600"600"3000-

XIII. Din Fundafiunea "Alexandru filip".


'

200'200"--200"600"-

1. Emil Cheian, gimn. el. VIII. n Blaj


2. Traian Pop, gimn. el. V. n Blaj
3. Corneliu Moldovan, gimn. el. lll. n Cluj
Suma:

XIV. Din fundafiunea "ferd. Hirsch".

soo-

1. Ioan Rusu, stud. med. an. II. n Cluj


2. Mrie Miron, gi mn. el. VII. n Cluj
3. Ioan Plea, gimn. el . V. n Turda

6oo-Suma:

XV. Din

Fundaiunea

"P. C. loaneite" .

.1. Aurel Gligor, med. an. l. n Cluj

2. Romul Vesp. Blosu, gimn. el. VII. n Braov


3. Septimiu Simu, gimn. el. Viii. n Blaj
4. Ioan Ioanette, gimn. el. IV. n Sz.--Keresztur .
'Suma:

XVI. Din

fundaiunea

4001800"-

600"200"200200"'1200"-

"Augustin Lday".

1. Ioachim Sociu, st. tehnic an. li. n MUnchen


soo2. Alexandru Dragomir, st. tehnic an. II. n MUnchen 4oo400"3. Emil Halsz, c. industr. curs 111. n Budapesta
1600Suma:

XVII. Din

fundaiunea

"Andreiu P. Liviu".
320'-

1. Emiliu Felderean, gimn. el. VII. n Blaj


2 .. Iosif Zeik, el. IH. elem. n Alba-Iulia

woSuma:

420"-

CONSPECTUL

XVIII. Din

STIPENOITILOR.

Fundaiunea

"Pelru Maior 1'.


cor o

120'--

1. Laurean Maior gimn. el. VIII. n Blaj

Suma:

XIX. Din

Fundaiunea

"Alexandru Mi cu".

1. Iuniu Br. Ratiu, gimn. el. Il. n Murs-Osorheiu

2.

tefania

Pop,' prep. curs III. n Sibiiu '


Fundaiunea

XX. Din

'
Suma:

Suma:
Fundaiunea

"Ioan F.

Ioan Srbu, med. an. 1. n Budapesta


2. Letiia Cucuiu, prep. c. l. n Oradea-mare
3. Ioan Plea, gimn. el. V. n Turda .
Suma:

1.

Fundaiunea

"Ioan

Suma:
Fundaiunea

Fundaiunea

. 240'-Suma: --240'-

"Dr. Simeon Ramontzai".

1. Alexandru Barza, filosof an. III. n Budapesta

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Laureniu

100'100--

"Constantin Papfalvi ".

1. Iuliu Dancu, gimn. el. IV. n Cluj

XXIV. Din

160'-
120'120'400-

Eudochia Nossa".

Victoria Pop, el. IV. etern. n Zelau

XXIII. Din

100'100.-

Negruiu".

1.

XXII. Din

200200'400'--

"Parteniu Moldovan".

1. Alimpiu Simu, gimn, el. III. n Blaj

XXI. Din

120'~

Giurgiu, tehnic an. IV. n Budapesta


Ioan Colb;;zi, jurist an. IV. n Budapesta
Nicolae Dnil, silv. an. IV. n Selmecz .
Ioachim Popoviciu, silv. an. Il. n Selmecz
Andreiu Muran, jurist an. Il. n Budapesta
Ilariu Cojocariu, jurist an. lV. n Cluj
Octavian Rus, jurist an. III. n Cluj
George Boran, jurist an. III. n Cluj
Nicolae Solomon, jurist an. II. n Cluj

630'630'630'-
630'630'630'200'-168'--

168'-

168'-

cor.

168'11. Corneliu Togan, jurist an. II. n Budapesta


168.12~ Ieronim Stoichi, jurist an. IL n Cluj
168'13. Alexandru Buia, jurist an. n Cluj,
126'--14. Iuliu Crian, med. an. V. n Viena, .
126'15. Ilie Marinca, filosof. an. l. n Cluj .
126'16. Pompeiu German, gimn. el.. VIII.
126'-17. Teodor Murean, gimn. el. Vll. n Blaj
126'-18.. Aurel Pop, gimn. el. Vll. n Sibiiu .
19. Aurel Moldovan, el. III. c. real sup. militar in
L'6'Kismarton .
J26'-20. Coriolan Romonan, gimn. el. V. n Blaj .
126'21. Vasiliu Mircea, gimn. el. V. n Zlau
126'22. Teodor Sermsan, gimn. el. V. n Blaj .
'
'
126.23. Aureliu Papp, gimn. el. IV. n Budapesta
126-24. Vasifiu Cisteian, girrm. el. III. n Blaj
126'25. Ioan Masca, gimn. el. Il. n M.-Vaarheiu
126'-26. Liviu Donea, gimn. el. Il. n Gy6sztmiklos
6626'Suma:

XXV. Din funr"!h u~a "Vasiliu Raiu" .


1. Traian Popa, gimn. el. VII n Blaj .

2. Alexandrina Viciu, el. IV. civ. n Blaj


Suma:

. 200'200'400'-

XXVI. Din Fundatiunea


~,1. V. Rusu'' ..
'
.
1. Corneliu Rus, gimn. el. III. n Gherla

2. Ioan Fodor, gimn. el. IV. n Blaj


Suma:

160'160'320'--

XXVII. Din fundatiunea "Alexandru St. ulutiu".


'
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ioachim Tolciu, jur. an. IV. n Budapesta


Ioan Creiu, jur. an. III. n Viena
Liviu Cmpean, med. an. Il. n Budapesta
Nicolae Pop, filosof. an. III. n Budapesta
Dionisiu Tobias, filosof. an. 1. n Budapesta
Romul Moldovan, rig. jur. 1. n Cluj
Emil Folea, rig. jur. 1. n Cluj .
Enea Muntean, rig. jur. 1. n Cluj
.Iulian Crge, rig. jur. 1. n Cluj

8oo8oo800-

6oo600'400'400'400'-

400'-

269
cor.

400'400'200'200'-200'200'200'--

10. Liviu Ilea, jur. II. in Cluj .


11. tefan Oniga, jur. an. II. in Cluj
12. Demetriu Negrea, gimn. el. VIII. in Fgra
13. Traian Migia, gimn. el. VIII. in Blaj
14. Flaviu S. Sulutiu, gimn. el. VI. in Blaj
'
' gimn. el. VI. in Blaj
15. Augustin Popa,
16. Ioan Suciu, gimn. el. V. in Sibiiu
17. Radu Fodor, gimn. el. VI. n Blaj
18. Ioan Mrginean, gimn. el. VIII. n Ibafalu
19. Vasiliu Neag, gimn. el. VII. n Gherla,
20. Victor Crian, gimn. el. VI. n Blaj .
21. Alexandru Dopp, gimn el. V. n Sibiiu
22. Coriolan Sueiu, gimn. el. V. n Blaj
23. Eugen Clugr, gimn. el. lll. n Blaj
24. Septimiu Botan, gimn. el. Il. n Medias
25. Cornel Petri~, gimn. el. 1. n Cluj
'
Suma:

200:__

120'120'120'..c120'120'-120'. 120'120' -8160-

XXVIII. Din Lmdaiunea "Iosif Tara".


1. Alexandru

Mcelariu,

XXIX. Din

med. an. III. n Budapesta


Suma:

fundaiunea

. 140-140'--

"Lad. Tordai".

1. Iuliu German, jurist an. III. n Budapesta


Suma:

XXX. Din fundafiunea "Baron

200'200~

Ursu'~.

200'200'-200'200'200'200'--

1. Nicolae Popa, gimn. el. VI. n Blaj .


2. Ludovic :Muntean, gimn. el. VI. n Blaj
3. Ovidiu Fulicea, gimn. el. V. n Blaj,
4. George Milea, gimn. el. IV. n Blaj .
5. Vasiliu Berinde, gimn. el II. n Blaj

6. Vladimir Muntean, gimn. el. II. n Blaj


7. Axente judele gimn. el. II. n Blaj
8. Marcu Bora, gimn. el. li. n Blaj
9. Aurora Pop, el. III. civ. n Blaj, .
10. Victoria Fulicea, el. 1. civ in Blaj

200~

Suma:

200'200'200'2000'-

'

270=====~C~u~N~S~PE~C~T~U~L~S~T~IP~.E~N~D~t~T~IL.~O~R~.==='===

XXXI. Din
1.

Fundaiunea "Gavril~

Vaida".

Laureniu Lechinean,

med. an. III. tn Budapesta


.2. Eugeniu Hoblea, gimn. el. VIII. n Nagykroly
3. Simeon Oizdw, gimn. el. VI. n Fgra
4. Nicolae Vaida, gimn. el. IV. n Baia-mare
Suma:

XXXII. Din Fund. "Vancea Cassa

arhidiecezan".

George Bolchi, med. an. llt n Oraz


Ovidiu Hulea, gimn. cl. VIII.
Blaj
Ovidiu Rade, gimn. el. V. n Blaj .
Ioan Pecea, prep. c. IV. n Blaj
Ioan Pop, prep. c. IV. n Blaj .
Alexandru Bratu, prep. c. IV. n Blaj
7. Ioan Negrea, prep. c. IV. n Blaj
8. Malvina Nistor, el. III. etern.
9. Eugenia Pop, el. II. civ. n Blaj

1.
2.
3.
4.
5.
6.

cer.

140'140'140'140'560'-

60()-

Suma:

200'200'-120'120'120'120'300'200'1980'-

XXXIII. Din Fundatiunea "Van cea Semin. ]unimii".


(Alumnate).
1. Eugen Crian, gimn. el. VIII. n Blaj

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Octavian Modorcea,'"gimn. el. VIII. n Blaj


Victor Marian, gimn. el. V.Gn Blaj .
Sorin E. Stoica, gimn. el. V. n Blaj
Aureliu Radu, gimn. el. IV. n Blaj .
Octavian Hodrnu, gimn. el. IV. n Blaj
Ioan Dersidan, gimn. el. I. n Blaj
Suma:

200'200200'200'200'200'200'1400'-

Fundaiunea "Elie Vlassa".


1. Alfred Rossler, gimn. el. VI. n Sibiiu
350'Suma:
350'-

XXXIV. Din

Fundaiunea de
n anul col. 1910/ll. -

XXXV. Din
au fost

mprtii
naziti,

preparanzi

dela

pne
260:;studeni

coala:de aplicaie.

XXXVI. La "Masa studentilor"


au beneficiat 16 studenti, ~din diferite clase.

'

gim-

r--
===============t=1POGR=AF.=='IA===================27=1
Reuniunea

bisericeasc

de asigurare.

Director: Rev. D. IOSIF HOSSU, v pag. 13.


Secretar: MO. D. AUREL C. DOMA, v. pag. 20.
-.---.
Tipogafia

Seminarului teologic arhiepiscopesc.

Prefect: MO. D. VASILIU SUCIU, preot.


M ainist: D. George Both.
Factor: D. George Mrcutiu, cul.-tip.
Cule~tori: Dnii Augustin 'col tor, Augustin Gruiia, George
loanoviciu, Ioan Spinean, Ioan Blaga, tefan arlea, Iuliu Berinde, Ioan Pescariu, Ioachim Moldovan, Alexandru Ritiu.
!nvdcei: Iuliu Trua, Iordan Blaga.
'
Pundtoare la main: Ana Pcurariu, Maria Morariu, Matilda Rozor, Vilma Hening, Emilia Gruia, Maria Ciufudeaq.
Purttori de forme: Pantilie Oltean,.. Nicolae Glogovean.
Librria

Tipografiei Seminarului teologic arhiepiscopesc.

Prefect: vezi la Tipografie.


Librar: D. Octavian Mcelariu.
lnvcel: Teodor Mateiu.
Speditor: Teodor Nicoar.

Conspectul Sumar al Arhidiecezei.


.
'
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
. 8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.

Stale canonicale
Canonici actuali .
Vicariate
Vicari foranei arhiepiscopeti
Asesori consistoriali
Districte protopopeti
Prot<>popi actuali .
ProtopQpi onorari
Protopopi emerii
Vice-protopopi actuali
Vice-protopopi onorari
Superiori seminariali
Profesori seminariali .
Profesori gimnaziali
Profesori preparandiali

',:.-.

._,,,..

..

10
10
1
1
31
32
20

8
2
10
30
.5
9
19
11

272

CONSPECTUL SUMAR AL ARHIDIECEZEI.

====~==

2
16. Profesori la coala de aplicaie
17. lnvttGri la scoala de fetie .
.
.
.
6
.
.
.
t8. lnvttoare ta' scoata de fetite
3
'
'
'
1
19. nvtori
ta coalaJpentru
nvcei
de m~serii
6
20. Oficiali ai "Administraiei centrale capitulare"
2
21. Oficiali ai "Reuniunii de asigurare"
2
22. Profesorii penzionai .
34
23. Preoi deficieni
735
24. Preoi eculari .
1
25. Preoi regulari .
26. Preoi 'disponibili
7
704
27. Parohii
28. Fiiii
675
29. Parohii vacante
61
30. Parohi
398
244
31. Administratori parohiali
32. Cooperatori, capelani
7
33. colari
60,825
34. Suflete , .
473,044
35. Biserici de piatr
383
36. Biserici de lemn
402
37. Case parohiali de piatr .
217
38. Case parohiali de lemn
339
39. coli dejpiatr .
289
40. colide . temn .
179
45
41. Teologi absolui nehirotonii
42. Teologi in Colegiul "de Propaganda Fide" in Roma
3
43. Teologi~ in tSeminarui: centrab,din Budapesta
4
44. Teologi in Seminarul domestic
89
45. Cantor-i~ytori
201
.46. Jn\!,tori .
.
256
47. EleviHn~lnstitutul pedagogic
80
41
48. Statiuni invtoresti ...resp. cantor-nvt. vacante
'
' s Vasile:cel~Mare
'
49. Mnstiri
ale ~ordului:
1
50. Mnstiri rurale
9
1
51. leromonahi
52.fStipendisti
164
' cu pne
53. Beneficiai
260

INDICELE
persoanelor, cari apartin clerului.

Aaron Dionisiu
Aaron Ioan
Aaron Victqr
Abrudan Teodor
Agrbicean Ioan
Agrian Pehu .
Albon Ioan
A1dea Augustin
Aldea Emilian.
Alesandru . Ioan
Alman Augustin
Anca Ioan
Anca Paul
Andrea Basiliu .
Andrea B. Cornel
Andrciu Ioan
Andreiu Ioan
Andreiu Iovian
Andreiu Victor
Andrean Emil .
.Anghel Nistor
Anghel tefan
Anghel Vasiliu.
Ariean Iosif
Aron Aureliu
Aron A. Tit
, Aron S. Nicolae
.,Avram Teodor
Bcil Basiliu
Bcil Ioan
Baciu Ioati
ilgian Ioan
Bie Iuliu
Bla Petru
lJalint Eugen
Banciu R. llariu

pag.

Nasc.

Hirot.

1855
1849
1887
1873
1882
1861
1848
1845
1882
1863
1858
1846
1868
1848
1881
1829
1829
1868

1879 216
1873 59
17
1898
59
1906 217
1885 153
1871 208
1877 182
1905 245
1884 225
1889 102
1868 110
1898 155
1874
37
1908 148
1864
95
1864 254
1891
96
259
1900 182
1864 247
1908 238
188:2 141
1886 :101
1903
29
1898 148
,got 116
1872 126
1879
60
1910 104
1887 172
1903
22
19JI 119
1905 113
1900 233
259

1877
1839
1874
1858
1865
1867
1869
1877
1847
1853
1885
1862
1878
1874
1881
1878
1868

Nasc

llarb h. : . .}.r
Barbu Solomon
Brbat George .
Brbat Ioan
Barbulescu Al. .
Barna Ioan
Barna Victor
Brlea Ioan
Brsan Ioan
Brsan Nicolae
Bastea Ioan
Becicheri Ioan.
Bel an Ioan dr.
Bercian tefan
Berghian Nicolae
Betecuiu Ioan .
Bighian Alexandru
Bitea Ioan
Blaga Aurel
Blasian Artimon
Boariu Demetrlu
Boca Nicolae
Bochi Ioan
Boer Alexandru
Boer George
Boer Ioan
Boer Iuliu
Boer tefan
Boer Artemiu
Boeriu Eutimiu
Boeriu George
Boeriu George .
Boeriu Ioan
Boeriu Ioan
Bogdan Iosif
Bokor Andreiu .

1843
1884
1858
1884
1851
1883
1883
1859
1876
1853
1840
1879
1880
1843
1877
1880
1859
18W
1884
1842
1873
1866
1863
1860
1875
1863
1864
1835
1873
1851
1840
1848
1871
1871
1881
1869

Hbot.

pag.

18o!:!
30
1909 148
1883
58
259
1877 106
1909 150
1908
53
1900
37
1899
31
IS'iSI
7.0
1877 238
1906 206
1903 253
1864 254
1904 103
1905
61
1887 164
1870 207
259
1871
61
1898 109
259
1888
85
1883 177
1903 246
1886 1'42
1886 179
1857 175
1897 225
1873 254
1862 225
1869 243
1899 224
1899 227
1905 183
1890 226
18a

~27:",::4========='INQICELE PERSOANELOE"="--=====-===
Boldor Ioan
Bonfiniu Banfi Octav.
Bordan Teodor
Boro tefan
.
Borza Alexandru
Borza Inoceniu
Borza Tcodor .
Boian S. Ioan
Bota Pop Enea
Boan Augustin
Boan Francisc
Boan Petru
Botezan Ioan .
Bozac Ioan
J3ozdoc Ioan ..
Branca Pop Gavril .
Branea Pop Teodor
Brnzu Nicolae
~rnzeu 1o an .
B_rumaritl Alexandru
Brumboiu Moise
Buca Mihail
Bucur Ioan
Bucur Iuliu
Bugncr Alexandru
Bugncr Ioan
Bugner Octavian
Bugner Valer .
Bunea Arseniu .
Bunea Ioan
Bunea Ioan
Bungrdean Vasiliu
Bursu Ioan
Busoiu Iuliu
Butnariu Isidor
Butnariu. Pompeiu
Buzdugan Militon
C'aliani Augustin
Caliani Basiliu.
Climan Demetriu
Climan Emil .
Clugr Basiliu
Cmpian Elie .
Cmpian Ioan .
Cmpian Victor
Cndea Vasile
Candrca Andreiu
Candrca Vasiliu

Nasc.

Hirot.

1877
1856
1872
1861
1887
1883
1831
187 4
1875
1866
1879
1840
1867
1860
1848
1880
1884
1869
1858
1882
1871
1849
1864
1872
1866
1848
1885
1872
1851
1845
1863
1882
1862
1882
1873
1868
1855
1879
1853
1844
1880
1862
1859
1850
1884
1831
1862
1883

46
Cplnean Iuliu
22
CArnaiu Ioan .
231
Cerghizan Vasile
161
Chean Ambrosiu
259
Chean Ioan
1910 130
Chean Petm .
1854 214
Chean Simion
,1904 .49. Chibulcutean Simion
1898
38
Chiciudean Ioan
Chinezu Paul Ioan .
1889 190
Cimonea Ioan .
1904
34
1R64 254
Cioba Augustin
Cioba Gavril .
1894 146
Cioba Iuliu
1887
67
1876 140
Ciobot<tr Petru
Ciobotar Gavril
1903 193
Cioloca Vasiliu
1907 192
Circa Alexandru
259
1881
27
Circa Eugen
1909 160
Cisrna Adrian
l8'l6 :!43 Ciura Alexandru
Clain Dcmctriu
187~ 164
Coda1 cea Virgil
1890 134
Cojocar Alexandru .
1900 170
1899 248
Cojocar Ilariu .
Colceriu Basiliu
1871 233
Colceriu Beniamin .
259
Colceriu tefan
1902 234
1878
24
Coltor Ioan dr.
1902 221
Cornan Simion
1890 244
Comes Petru .
Coma Ioan
1908
67
1887 249
Coma Nicolae
260
Coma P. Valer
1897 203
Comua Ilie .
1894 123
Cordea Petru .
1877 169
Cornea Gavril
1911
22
Cornea Saviton
1878
66
Coroiu P. Nicolae
1871 113
Cosma Augustin
1907 189
Coste H Alexiu
1883
52
Costea Alimpu
1884 122
Costea Liviu .
1878 112 Costea Nicolae
1906 191
Costfn Adrian .
1853 254
Costin Constantin
1887 202
Costin Ioan
259
Costln Iosif
1904
1890
1896
1885

Pag.

Nasc.

Hirot.

1885
1883
1885
1863
1839
1881
1829
1866
1847
1859
1851
1878
1846
1883
1850
1824
1881
1863
1881
1866
1876
1849
1865
1883
1ss3
1857
1882
1833
1886
1885
1851
1849
1877
1864
1859
1852
1856
1885
1861
1854
1857
1856.
1886
l888
1877
1862
1857
1843

1909
49
1906
64
1908
88
1892
15
1855 114
1905 189
1855 113
:i894 113
1875
68
1882 191
1900 162
1904 107
1872 193
1907 193
1879 194
1850 121
1906 190
1887 109
1903
5!
1888 172
1'103
20
1879 215
1895 122
1908 122
1879 243
1884
99
1904
49
1861
65
1910
19
1909 227
1876 127
1874
71
1899 248
1888 239
1879 248
1876 211
1879 240
1908
35
1883 203
1878
79
1882
98
1880
54
1911
84
25'9
1908
91
1885
69
1884
97
1872 234

Pag

INDICELE PERSOANELOR.
Hirot.

Pag.

1860 1888
1870 18!!3
1882 1905
1887 :
1862 1889
1862 1889
1880 190!!
1858 1880
1877 IUOO
1863 ISUO
1850 !877
1873 1898
1856 . 1881
1870 I8Dll
1881
1859 1886
1829 1853
1884 1909
1868 190:!
1858 1882
1839 1873
1862 1887
1850 1875
1866 1890
1876 1899
1843 1871
1878 1903
1859 1887
1864 189:!
1844 1871
1853 18~1
1859 1889
1852 1880
1862 1888
1861 1890
1837 1859
1869 1893
1875 1904
1882 185:,!
1858 188:3
1843 1tl65
1852 1879
1849 1873
1868 1892
1843 1870
1878 1901
1885 1910
1849 1877

166
194
84
2f9
197
48
137
188
. 91
241
232
47
173
170
259
Ul9
254
1-27
78
254
25
83
138
65

Nasc.

Cotorea Constantin .
Covrig Filip
Cozma Vasiliu.
Crciun Nicolae
Crainic P. Iuliu
Creia Ioan
. Crian Eugen
.Crian leroteiu
'Crian Ioan
Crian Ioan
Crian Simion .
Crian Vasiliu .
.Cristea Candid.
Cristea Petru
Ciuit Tcodor .
Cucuiu Nicolae
Cutean Demetru
Cutean Iosif
Dian Elie dr ..
Dan Tcodor
Dancea Basiliu.
Dancu Vasiliu .
Dnil George .
Dnil !P-ronim
Darabant George
Dascl Miron
David Augustin
David Pop Ioan
Deac Alexandru
Deac Alexiu
Deac Aron
TJeac Demetriu
De ac Ioan
De ac Ioan
De ac Iuliu
Dece! Ananie
Decei P. Dionisie
Demian Vasile.
Dimboiu Roman
Dimboiu Valeriu
Dobrean Ioan
Docolin Filip
Doma Aron
Doma C. Aurel
Doma Elie Dmian
Doma Iacob .
Doma Petru .
Doma Teodor

24

102
97
249
253
210
19
215
61
171
163
216
159
197
254
242
118
. 60
220
20
20
21
91
115

Donia D. Alexandru
Drgan Aurelian
Drgan Dumitru
Dra~omir Ioan.
Dredean Ioan .
Dulu llarian .
Dumbrav Aurel
Dumitrean Liviu
Dua Teodor
Esca Aurel
~'aina George .
Frca Dumitru
Frcan Vasile
Ftu George
Faust Emil
Faust tefan
Feldercan Andteiu .
Filipescu Antoniu
Florian Aurel
Florian George
Florian Ioan
Florian Iosif
Florian lulian .
Florian Iuliu
Florian Octavian
Florian Valeriu
Fodor Aurel .
Fodor Ioan
Fodor Teodor.
Falea Augustin
Falca Basiliu
Frncu Amos .
Frncu Emil
Frncu Nicolae
Fril Ioan Sever .
Fulicea Ioan
Fulicea l\Iateiu
Furdui Toma
Gbudean wan
Gafton Demetriu
Gajia Alexandru
Gaj ia B. Aurel
Galea Nicolae jun ..
Galea Nicolae .
Gatiiu Ioan
Gerasim Teofil
Gergel Georgiu
Gerge1 Ioan

275
Nase.

Hirot.

Pag.

1863
18o9
1849
1885
1883
Hi80
1862
1883
1862
1884
1885
1880
1857
1845
1873
1833
1863
1876
1859
1845
1842
1859
1870
1879
1877
1864
185{1
1867
1833
1885
1856
1871
1872
l88'o
1879
18&7
1837
1845
1843
1879
1850
1880
1876
1847
1tH
1847
1881
1873

1888
1893
1883
1911
1905
1906
1893
1906
1897

118

1909
1905
1879
1868
1899
1866
1889
1900
1881
1870
18G8
18~6

94
121
73
116
101
192
36
20S
259
171
195
132
240
55
101
82
209
' 24
138
162
132

1896 9()
1902 24
1906 68
1891 218
1882 94
1900 .18
1858 254
17
1879 108
1~0

~5

1906
190fi
1904
1895
1859
1870

107
104
59
242
241

1870

231
Z28
49
2.2
45
124
82
108

1908
lt'82
1910
1899
1874
. H~821879
1905.
1898
18*

114

'1~

73

276

INDIC:ELE PERSOANELOR.
Nasc.

Gergely Georgiu
Gergely Ioan
Gergely Victor
German: Emiliu
German Gavril
German Nicolae
German Traian
Ghircoia. Da!I)aschin
Giurca Aurel
Giurca Maximilian
Giurca Nicolae
Giurgiu Augustin
Giurgiu George'\
Giurgiu Iulian .
Giurgiu Nicolau
Gligor A!lexandru
Gligor Ioan
Gocan Simion.
Gora Petru
Grama Iuliu.
Grarrlil Partenie
Graur Iuliu
Graur Zaheiu. .
Grecu George .
Groze Macaveiu
Gruia Petru
Gruia Vasiliu .
Hdrean Traian
Halmaghi tefan
Hltnu Spiridon
Handrea Ioan .
Hand rea Ioan .
Hara Vasiliu .
Hran Aureliu
Hr$an Nicolae
' Hran P. leremi
iHFan Teodor
' Hatieganu loan
Hgan Aurei .
1
: " Hegan Iosif .
Hegan Virgil .
Hel#ian Ioan
Hlntea Gaviil .
Hirian Ilie
Hodrnu Mihail ,
Hodoiu Brut Iuniu
Hoprtean BasililJ,
Hora Ioan

Hirot.

1847 1870
1873 1895
1882 1904
1849 1874
1838 1859
1847 1871 .
1879 1910
187 4 1899
1864 1888
1860 1882
1883 1907
1869 1898
1880 1907
1854 1879
1842 1868
1879 1901
1886 1910
1883
1863 1891
1882 1904
1857 1883
1851 1877
1854 1878
1881 1907
1857 1886
1885 1910
1878 1898
1878 1900
1883 1907
1858 1879
1845 1873
1875 1898
1874 . 898
1863 1888
1846 1879
1841 1866
1852 1880
1847 174
1883, 1906
1855 1879
1879 190J
1852 189:3
1884 1907
1863 1896
1867' 1895
18&5 1888
1864 1889
1842 1867

Pag.

120
179
1:!1
173
231
164
~2

238
35
211
71
253
233
48
78
165
54
22
114
189
183
190
195
:!20
141
150
169
64
239
242
60
109
115
58
164
:89
140
88
253
132
211
206
68
172
90
::!4
89

1:2

Nasc.

Hossu
Hossu
Hossu
Hulca
Hulea
Hulea

Ioan
Iosif
Vasiliu, episc.
Aurc1
Ioan
Maxim
Hu1pu Cornel.
Jgnat Carol
Ignat l'\icolae
llian Iuliu
llie Mihail
Irimie Ioan
lsip Ioan .
Jurcovan George
Labo Ioan
Langa Ioachim
Langa Petru
Laslo Iuliu
Laiu Nicolau
Laureniu Augustin .
Lazar Augustin
Lehene Gregoriu
Lehene Ioan
Lichirie Nicolae
Lita Iosif.
Lita tefan
Luca Ludovic .
Luca Matciu
Lucaciu Ioan
Lucea 8imion .
Lupan Alexandru
Lupu F. Elie
Lupu Pop Beniamin
'Lupu Pop Mihail .
Macaveiu Iacob
Macaveiu Ioan
Macaveiu Victor
Mcelariu D. Emil
Magde E. Ioan
Maior Alexandru
Maior Ioan
Maior Iuliu
Maior P. Valer
Maior' Victor
Man Ieronim
Man Ioan
. Manoil Gregorie
Marcu Augustin

Hirot.

Pag

1856 1880
1850 1873
1866 1888
1862 1887
186.5 1897
1828 1857
1888 1910
1879 1903
1855 188:.!
1867 1894
187U 1899
1878 1904
1849 1882
1845 1878
1883 1907
1856 i883
1857 1878
1869 1894
1852 1877
1865 1893
1851 1876
1835 1855
1859 1884
1849 1896
1859 1885
1859 1883
1852 1879
1841 18i:l
185:l 18'14
1860 1881
1857 1881
1859 1884
1866 .. 1891
1825 1852
1853 1878
1853 1831
1877 1900
1887 1899
1860 1883
1846' 1874
1861 1885
J886
1876 1900
1878 1908
1865 1896
1862 1883
1876 1901
1874 1900

Il~

13
5

36
215
254
213
232
107
171
8?
15~

129
246
132
55.
242
10959
81
9(}
77'
79253.
53
6(}
34
254
132.
232
b1

159l4li
165.
239
112
20.
85
208:
185.
25
259
62
258.
25
133.
243.

27"

..

--~.'~

,.".:,.

,.

'.

' i'

,
==========IN=D=IC=E=L=E=P=ERS=O=A=N=EL=O=R=-===============27=7
Nasc.

1882
18R4
1870
1828
1858
1882
1861
1867
1854
18eO
1841
1861
Mrginean Mihail
1855
' Mrginean Nicola~ . 1tl46
Mrginean Vasiliu
1E87
1850
Mrian Ioan
1860
Mariean Mihail
1842
Mri"nca Simion
1887
. Msariu Ioan
1852
Msariu Nistor
1886
Masca Pop Emil .
1853
Mas~;a Vasile
Mateiu Pop Simion 1834
1875
Maxim Iuliu
1858
Mera Augustin
1859
Mesean Eliseu
1869
Mesean George .
1842
Mete.a Demetriu
188'7
Metea Gavril
1848
Mezei tefan :
18o5
Miclea Ioan
1834
Miclea loan
1869
Micu Brut Junju
1865
Micu George .
H352
Micu Ioan
1841
Micu Simion
1873
Micu Vasiliu
1873
Micuan Vasile
18SO
Migia Ariton
Mihalca Ioan
1869
1867
. Mihali Ioan
1850
Mihali Iuliu . ,
1844.
Mihla~ Ioan .
1833
. Mihlan Ioan .
1887
Mihlap Octavia,n
Mihuleiu Aron
1854
1880
Mircea Gavril.
1845
~-Moca,n .Vasile,.
Marcu
Marcu
Marcu
Marcu
Marcu
Marcu
Marcu
Marcu

Aurel
l'ornel
L Emil .
Ioan
Isidor
Nicolae .
Romul
Simeon .
Mrcule Nicolae
Mrdan Demetriu
Mrdan Nicolae
Mrginean Ioan

Hirot.

1905
1908
1896
1B54
1884
1908
1884
1891
1886
1907
1864
1887
1882
1868

Pag.

208
94
132
1i:i5
13
25
200
28
220
241
254
57
211
208
259
1874 25
1886 188
1869 41
1909 71
)876 249
259
1879 230
1867
12
1897 42
1882 162
1882 43
1897 81
1868 254
263
1872 233
18.:>7 115
1861 !.:54
1b99 15
1891
52
1877 249
1870 34
1901 .64
189,6 89
1880 45
1897
76!
18!J8. 94i
1884 98
1874 .30
1859 254'
.259
1883 . 221
.1910 . 135
i876 44

Nasc.

Modorcea George
Moga Eliseu
Mogo George
Moldovan A. Alex.
Moldovan. Aron
Moldovan Basiliu
Moldovzn Demetriu
Moldovan G. Alex.
Moldovan Ioan
Moldovan Ioan
Moldovan Ioan
Moldovan I9an
Moldovan Ioan
Moldovan Mateiu
Moldovan M Ioan
Moldovan Nicolae
Moldovart P. Dionisie
Moldovan Petru
Moldovan Simion
Moldovan Simion
Moldovan Vasiliu
Moldovan Victor
Moldovan Victor
Montani M. Iuliu
Morariu Basiliu
Morariu Dionisiu
Motoc Maxim .
Muntean George
Muntean Ioan .
Muntean Ioan
Muntean Nicolae
Muntean Nicolae
Muntean Nicolae
Muntean Vasiliu
Muntenescu K Vas.
Muran Basiliu
Muran Demetri'u .
Muran Nicofau
Muran B. Septiiniu
Muthu Alexandru
Nagy Teodor
Napeu Avram
Nascu. Iustin
Neago Ioan
Neagu Ioan
Necrilescu Niculae .
Negrea George .
Negrea G. Moise

1851
1859
1844
1877
1884
1879
1865
188.5
1886
1883
185-l,
1845
1R45
'1854
1834
1842
1878
1842
1874
1858
1875
1865
1875
1852
1866
1852
1819
1840
1863
1831
1849
1857
1852
1874
1858
'1876
1875
1849
'1874
'1859
1864
1880
1871
1841
1870
1861
1871
1822

Hirot.

Pag.

1885 :!40
1883 76
1870 254
1900 145
1909 103
1905 25
1891 1!JO
1910 1.'i8
16
1910 91
187 7 117
187:l 144
1874 170
1880 41
185~
12
1870 231
1900 94
1tl67
53
1899 .72
1881 182
Hl04 118
1891
62
259
1875 204
1b95 31
1878 90
1905 249
1873 16
1888 145
185t 254
1873 129
1886 209
1879 247
1906' 143
1883 196
1900 139
1899 95
1883 102
259
1888 166
1889 186
1907 204
1899 87
1873 149
1901 208
1891
37
i898 . 54
1845 2~4
18b

,,

278

.. Ifii,QICELE PERSOANELOR.
Nasc.

1857
1875
1854
1844
1837
Nerne Vinceniu
1856
Nestor Ioan
1848
Nestor Silvestru
1883
Nicoar George
1863
Nicoar Ioan
1864
Nicoar Ioan dr.
1884
Nicoar Laureniu
Nicolescu Alex. dr.. 1882
1870
Nilca Augustin.
1839
Nirtean Petru
1866
Nistor Gregoriu
1859
Nistor Iuliu
1887
Nobili Ieronim .
1863
Nobili Valeriu .
1890
Nossa Alexandru
1880
Nossa Ioan
1879
Nuiu Zosim
1883
Oancea George
1868
Oancea Iacob .
1864
Oltean Ioan
1875
Oltean Ioan
1878
Onosi Petru
1874
Oprea Gregoriu
1843
Oprea Petru
1871
Opreau Aurel .
1880
Opreau Toma
1855
Opri Iosif
1844
Opri Simion
1855
01 bean Romul
1873
Orga Iosif
1878
Oras Emanuil
1845
Oros Filimon
1873
Oras Ioan
1887
Oros Romul
1887
Oiel Cornel
1882
Ooiu Adrian
1886
Pclian Zenovie
1886
Pculea Aurel .
1861
Pculea. Marian
Pcurar Pop Eugen 1880
1852
~curar Pop Ioan
Pdurean Ioan 1880
Pandrea Vinceniu . 1888
1876
Pantea Eugen
Negrea G. Valeriu
Negruiu Ioan .
Negruiu F. Ioan
Nerne tefan .

Hirot.

Pag.

1880 248
259
1880 15
1873 141
18(,6 172
1881
37
15
1873
1907 108
1892 233
:.<59
1907 200
18
1904
1896 157
1864 254
1890 102
1886 157
1910 151
1889 128
259
1905 41
1905 166
191.) 110
1898 207
1885
52
259
1903 230
1901
32
1870 149
71
1897
71
1903
1877 247
1868 214
1878 138
:259
1902 146
1868 221
1896 219
1910 214
259
259
259
28
1908
1884
58
1904 210
1879 62
1907 130
17
1908 217

Papiu Alexandru
Papiu Aran
Papiu Beniamin
Paplu Clemcnte
Papiu Ioan
Papiriu Pop Valer
Ppucescu Vasile
Pascu Aurel
Pascu Laureniu
Ptrua Nicolau
Pauletti Teodor
Peculea Ariton
Petean Iacob
Petean Ioan
Petran Alexandru
Petran E. Emil
Petran Teodor
Petracu Ioan .
Petrica Demetriu
Petru Nicolae .
Petrua Nicolau
Pinciu .l'.'icolae
Pintea Simion .
Piroca Mihail .
Platon Nicolae
Podoab Basiliu
Pojar Filip
Pop Alexandru
Pop Alexiu
Pop Augustin
Pop Aurel
Pop Aurel
Pop Aurel
Pop Constantin
Pop Emil.
Pop Emiliu
Pop Filip.
Pop Gavril
Pop Gavril
Pop Gavril
Pop George
Pop George
Pop Iacob
Pop Ioan.
Pop Ioan.
PopIoan .
Pop Ioan.
Pop Ioan.

Nasc.

Hitot

Pag.

1860
1851
1866
1834
1841
1863
1838
1862
1867
1865
1847
1881
1885
1857
1868
1883
1860
1849
1830
1S43
1856
1856
1865
1877
1880
1852
1855
1874
18t9
1882
1876
1865
1860
1858
1871
1875
1849
1865
1830
1835
1866
1839
1840
1861
1863
1856
1867
1859

1888
1879
1893
1861
1874
1885
1858
1890
1896
1893
1879
1906
1908
1887
1891
1908
1887
1875
1859
1871
1884
1881
1889
1901
1905
1878
1887
1907

108
15
110
38
221
44
82
Q5
103
i92
57
220
188
90
42
41
254
207
45
191
186
72
115
177
104
253
36
134
21
99
46
90
1:!9
67
171
68
184
45
13
79
61
254
254
47
48
69
89
103

1905
1901
1889
1885
188:2
1900
1901
1878
1895
1861
1858
1891
1865
1868
1893
1884
1882
1894
1883

---- --~-~--------------

------27~

INDICELE PERSOANELOR.

'llnp Ioan .
Pop Ioan sen ..
'Pop Ioan iun ..
Pop Ioan.
Pop Ioan.
Pop Ioan.
Pop Ioan.
Pop Ioan.
Pop Iosif.
Pop Iuliu .
Pop L. Vasiliu
l'op Melintea
Pop M. Teodor
Pop Nicolae
Pop Nicolae
Pop Octavian
Pop Romul
-Pop erban Zaharie
Pop Simion
Pop ofron
Pop tefan
Pop tefan
l'op tefan
Pop tefan
Pop Teodor
Pop Teofil
Pop Toma
Pop Vasile
Pop Vasile
Pop Vasiliu
Vop Victor
Pop Victor
'Pop Victor
Pop Zaharie
Popa Cornel
Popa Iacob
Popa Ioan
Popa M. Ariton
Popa Octavian
Popa S. Septimiu
'Popa Simeon
'Popasu Popa Ioan
Popeneciu Ioan
Popescu Valer
Popiiu Ioan
Popoviciu Iosif
Popoviciu Teofil
l'opp Ioan

Nasc.

Hirot.

1859
1848
1876
1843
18!i0
1857
1886
1846
1852
1847
1860
1870
1856
1859
1853
18ti3
1885
1873
1848
1864
1860
1881
1862
1840

18::>3 103
1874 125
11.J01 130
1869 147
1882 151
18d3 191
263
1871 25{
1875 66
1872 235
1884 44
1897 164
1878 195
19
1889
1885 217
1887 116
259
1903 246
1873 66
1897 28
1886 14

18~8

1837
1852
1855
1869
1869
1885
1881
1885
1873
188.5
1872
1856
1871
1881
1885
. 1887
1842
1877
1872
1848
1859
1887
18.41

2::!

1888
1864
1852
1864
1d79
11184
1891
1891
190d
1907
1903
1909
1904
1883
1896
1905
1907

Nasc.

Pag.

152
254
254
138
28
77
136
97
1U3
173
259
188
65
15
58
194
184
153
259
209
146
96

1865
1901
1895
1877 71
1883 73
1901 108
1864 193

Hirot.

Pag.

Popp Ioan
1852 1874 _207
Popu Valeriu,
l856 1882 .. 7!3
Porav Nicolae .
1866 1897 183
Poruiu Aurel .
1846 1871
88
Poruiu AureL
1866 1891
90
Poruiu Emil
.1876 1!109 ,81
.Poruiu luliu
l84:l 1861) ?54
Poruiu lustin .
1887 1911 253
Poruiu Samuil
1854 1882 2_30
1857 1880 143
Precup Alexandru
Precup Gavril .
~2
1865
Prie Octavian dr.
187() ,. 1904 22
18,43 1868 60
Puianu ~icolau
Puca Ioan
1879 1906 42
Racovian Nicolae
1870 . 1900 132
1866 1892 237
Rade Andreiu
Radu Dem., episc.
1861 1885
5
Radu Miron
18!11 1908 223
Radu Nicolau
1865 181.Jl 196
.Radu Teodor
1849 1877
~5
Rdu Eugen
18.64 1887 .107
Raica Isidor
1869 '15<9q 36
Raica Petru
1868 1893 83
Ramonan Ioan
18.60 1888 80
Ramonan Romul
1\:161 1887 J1i2
Raiu Aureliu .
1839 1863. 25-l
Raiu Ciriac
1858 18fll
38
Raiu Ioan dr.
1869
22
Raiu Ioan
1857 1896 114
Raiu P. Nicolae
1856 1883 :.!34
Raiu Traian
1882 1907 27
Recean Maximilian . 1858 188,1 244
Recean Nicolae
1856 1876 _239
1847 1880 240
Repede George
Roman Nicolae
1855 1879 125
1862 1884 30
Rosciu Alexandru
1867 1899 18
Roian tefan
1835 1910 152
Rus Georg~
1868 1895 185
Rus Valeriu
1841 1867 185
Rus Vasiliu
Rusu A!Cxandru dr. 1884 1910 21
1879 1905 83
Rusu Beniamin
1858 1885 b7
Rusu Constantin
Rusu Constantin
1841 1884 115
Rusjl I. Valeriu
18Cii8 1895 65
1!!62 1890 58
Rusu lidor
1873
259
Rusu Luca
1876 1902 65
Rusu Nonic

..

280

INDICELE PERSOANE,LQ_IL_
Nsc.

Rusu Simeon
'Rusu Sjmeon ,
Rusu . Teodor
Rusu Teofil
S1lbdu Ioan
S11lgean Teodor
Saltelechi Vasiliu
Smplean Ioan dr.
Sndor tefan .
Sntimbrean Ioan.
Sasu Dnil
Sasu Dnil
Sasu Teodor
Sav-q George
Savu Onoriu
Sbrcea Simeon
Schiopu loanichiu
Schiopul Aurel .
Scridon Vasilliu
' Secet tefan
Sestra Vasiiiu .
Sima. Vinceniu
Simoc Ioan
Simoc Victor
Simonetti Pompi1iu .
Simu George
8imu Ioan
Simu Petru
Simu . Nicolae
Simu 8. Petru .
Smigelschi Vasile
Soco! hiliu
Soco! Samoil . .
Solnay Dionisie
l:lolnay Ioan
Solomon Iosif
Solomon Nicolae Sovrosi P. Alex.
Spinean George
' Spornic Geol'ge
Staicu Alexiu ''
Staicu Ioah
'Stari Luca
Stnc~l Laureniu
Stncel Teodor
8tanciuloan
Stanciu Io~n
''stariciu' Vl~gil

Hirot.

Pag.

1847 1886
145
1871
1869 1897
1876 1902
1843 1868
1853 188~
1846 1874
1866 1890
1847 1868
1875 1900
1883 1908
1853 1878
J855 1877
1848 1876
1886 1911
1845 1871
1859' 1882
l886 1908
1844 1876
1860 1883
1875 1896
1882 1907
1858 1880
1881 1905
1873 1895
18ti2 1888
1875 1<100
1861 lt87
1849 1878
1884 1910
1864 18S8
1863 1888
1849 18'72
1853 1874
1883.
1835 1865
18illl 1856
1878 1901
1866 1890
1841 1872
1863 1887
1873 1899
1851 1876
1862 . l88.9
. 1839 1862
187S 1901
1841 . 1861
187il' :1903"

113

..

234
116
113
53
84
157
18
178
26
165
240
170
145
117
197
79
89
196
125
95
135
43
44
218
124
:253
:200
173
78
54
2SI

237
119
:.59
254
1.38
141
171
238
217

-216
84
. 29
254
'250
254
Z:ll

Hirot.

Pag.

1855 1877
1841 1873
Jfl53 1877
1867 1890
1881 l\108
1858 1882
1846 1874
1841 1867
1872 1898
Hl83 1911
1861 1898
1871
1873 1895
1857 1881
1838 1860
1875 1904
1858 1880
1876 1902
18-!7 1876
1878 1903
1t54 1874
1864 1888
1871 1896
185:2 1882
lS63 1889
.1850 1880
18'-14 1864
1869 W01
J882 1905
187ti 1906
.1878 11103
1854 1883
1874 1901
1850 1877
1843 1873
.185:.! 1889
.1844 1876
1869 1893
1878 1905
18<:8 187:.!
1879 1904
1857 1879
1859. 188li
1854 1879
.187! 1898
l8i6 1902
18-\0 1862
1874 .1699

214209
144
216
243
116
66
254
199
22
31
22
14
138.
254
271
13
43
152
170
3<}
74250
13(}
96.
36.

Nasc.
Stnil

Ioan
Stoian Avram
Stoian Basiliu .
Stoian Valeriu.
Stoica Victor
Stupinean Iosif
Stupinean Lazar
Suciu Georgiu .
Suciu Iuliu
Suciu Petru
Sucili. Petru
Suciu Valeriu
Suciu Vasile dr.
Suciu Vasiliu
Suciu Vasiliu
Suciu Vasiliu
Szmigelski Victor dr.
ancu Eugen
ancu Ioan
andru Valer
ara C. Ioan
ara Ioan.
erban Alexandru
erban George
erban Ilie
erban Iosif
erban Nicolae
erban Vasile .
1 tef Mihail
tefan Ioan
uteu Ioan
uteu Vasile
Tma Antoniu
Tma Ioan
Tsluan Ioan .
Tat Ioah .
Ttar Gavril .
Ttar Vasiliu .
Teotelecan Alex ..
Ternvean Alex.
Ticaciu Nicolae .
Todorescu Nicolae .
Togan Nic'olau
Topan Ioan. ; . .
1Tot6ian Ioachim
"Tren ca Gavril
'Trif' Alexiu
l ''I'rif Augustin .

~54

126.
47
41
88.
80.
147
231
11fi
7:!.

183.
157
78.
184
146.
291
2~9

154
il5

91
52
16~

~~---~-~-~

Nasc

Trif Beniamin .
Trif Ioan .
Trua Iuliu
Tufan George
Tufan Victor
Tulbure George
Turcu Victor
Uilcan Alex. .
Ungurean Nicolae
Urzic Vasile
Valea Alexandru
Vamo George
Vama~ George
Vandm Isidor .
Varga Victor
Vas Basiliu

281

INDICELE PERSOANELOR.
1873
1853
1865
1845
1881
1845
1880
1846
1874
1872
1871
1862
1886
1886
1874
1851

Hirot.

pag.

Nasc.

Hirot.

Pag.

1882
1891
1871
1905
1871
1903
1876
:898
1900
1889
1885
1909
1908
1898
1876

259
55
151
55
157
152
68
13
202
118
185
125
149
38
97
246

1856
Vasu Galacteon
1847
Velicea Dionisiu
Viciu Alexiu
1855
1863
Viciu Emiliu
1881
Viciu llariu
1867
Vijoli Nicolae
Vintil Ioachim
1862
1884
Vlad!Isidor
1845
Vlad P. Ioan
1842
Vlassa George
1848
Voda Alexandru
1838
Voda Andreiu.
Voda Laurean .
1869
Vod tefan Aurel . 1880
1864
Zehan Simeon .

1877
1877
1881
1889
1903
1894
1885
1908
1874
1871
1874
1865
1896
1908
1896

71
61
18
254
161
248
193
215
220
24
144
66
66
107
189

1
1

19

,,

INDICELE
persoanelor, cari nu apartin clerului.
pag.

Aaron Ioachim
Abraham George
Achim Ioan
Achim Teodor
Acintian Ioan
Adam Ioan.
Adam Vasile
Agrian Nechit

.
Toma .
Alb Vasiliu sen.
Albon Ioan.
Albu Nicolae
Aldea Alexandru
Aldea Ioan.
Aldea Teodor .
Alex Ioan .
Alman Aron
Anca Axente
Anca Ilie
Ancea Vasile
Andone Petru.
Andrea Petru .
Andrei P. Vasile.
Angelescu Alex ..
Anghel George
Anghel Ioan
Anghel Liviu .
Anghel Maxim
Anghel tefan
Angli Ilie
Antal Ioan .
Apolzan Nicolae
Ai-anyoi Gizella .
Arghiu Manase
Armie Vasile .
Alman

216
:t:!5
93
200
170
130
103
43
73
184
91
150
62
53
108
27
183
155
63
37
173
52

128
206
207
207
141
208
247
:L20
154
211
249
173
215

pag.

pag.

Aron Absolon .
Aran Samoil .
Arsu Ioan
Avram Ioan 1. Todor
Avram Nechifor
Avram Nicolae
Avram Nicolae
Avram Simion
Avram Vasile .
Avram Vasiliu
Baba Dumitru
Bban Dmian

Bachnean Ioan
Bcil Alimpiu
Bcil Ilie
Bcil Ioan .
Bcil Miron
Bcil Nicolau
Bcil Victor .
Baciu Achim
Baciu Corneliu
Baciu Vasilie H.
Baciu Ioan.
Baciu Ioan.
Bad Teodor
Badiu Nicolae .
Bil Ioan
Bla Gregoriu
Bla Petru
Blea Ioan.
Balea Nicolae .
Bal ea Verchie.
Bldean Iacob
Balica Nicolae
Balint Simeon .

61
213
241
30
96
37
208
29
26
29
59
96
126
149
60
151
129
171
60
147
149
102
53
171
184
148
150
154
155
241
218
109

Bltariu

Moga .
Blatu Atanasie.
.,
Balu George
Balu Nicolae
Ban Dumitru
Ban Elie.
Banea Alexandru
Ban ea Ioan 1. Aftenie
Banea Toma
Banfi tefan dr.
Brba Moisie
Brba Teodor
Barb Ioan
Barb Iosif
Barb Vasile
Brbat Artimon
Brbat Ioan
Brbat Nicolae
Barbu Mateiu .
Barbu Nicolae
Barbu Sever
Barbuleiu George
Bardoan Ilie .
Breian Ioan
Bariiu Aurelia
Bariiu Elena .
Brlea Ioan
Brlean Petru .
Brlean Vasile
Barna Constantin
Barna Ioan.
Barna Ioan.
64 Brsan Aurel
232 Brsan Ioan
184 Brsan Ioan

62
.3$

248
248
58
150
147
55
219
199
177
146
36
208
206
17
54
53
38
71
187
59
141
65
114
250
37
162
86
57
61
171
39
70
242

INDICELE

PERQANELOR.

pag.

240 Boeriu B. George


Brsan Nicolae
221 Boeriu Ioan
Baca Nicolae.
209 Boeriu Lazar .
Becan Simeon
43 Boeriu Nicolae
Begian Alexandru
114 Boeriu Petru
Bejan Teodor
114 Bogiu Petru
Bej an Zaharie.
43 Bogtean tefan .
Bene Gavril
43 Bogdan Ioan
Bene Ioan
55 Bogdan Ioan
Bena Teofil
193 Bogdan Nicolae
Berar Ioan .
64 Bogdan Petru
Berbecar Isidor
82 Bogdan Toma
Bercan Ioan
117 Bogdan Trifan
Berghian George.
271 Boieriu Iacob .
Berinde Iuliu .
Berszn P. George
179 Boieriu Ioan
51 Boiean Ioan .
Bian Eugen
Bian Nicolae
62 Boil Constantin .
249 Boil Iosif .
Bica Ioan
Bica Vasiliu
l33 Boil Romul dr..
Biril Emilian .
59 Bolt Ioan
Biriiu Ioan
60 Bolboac Gregoriu
Birtolon Moise
105 Boldan Vasile .
37 Boldor Gligor .
Bistroiu Ioan .
207 Bologa Augustin .
Bitea Vasile
124 Bologa Ioan
Blaga Dumitru
Blaga Ioan.
o6 Bonda Iacob
Blaga Ioan.
243 Bondor Iosif
Blaga Ioan.
271 Bondrea Ioan .
:;71 Borcea Ioan
Blaga Iordan
Blaga Maxim
61 Borda Dnil .
Blaga Zaharie .
87 Borda George .
Bleoca Dumitru
214 Borda Ioan.
Blo Ioan
189 Bordea George
Blotor Ioan.
148 Boro Samoil
Boariu Ioan
67 Borz George
Boariu Nicolae
146 Borza Nicolae .
Boariu Pavel
145 Bota Demetriu
Boariu Pavel
150 Bota Victor
Boariu Raicu Nicolae 145 Boteiu Eugenia
Bobanga George
190 Botezan Filon.
Bobela Gligor .
220 Botezan Gligor
Bocica Petru
173 Botezan Romul
Bodocan Eliza
263 Both George
Boer Ioan
126 Bozdoc G. Ioan
Boer Ioan
177 Rozdog Filon .
Boer Olimpia .
244 Bozoan Ga vril .
Boer Valer.
142 Brad Grigoriu
Boer Vasile
119 Braicu Simeon

283

pag.

pag.

250 Eran Eugen dr.


244 Brnda Nicolae.
182 Brnz Octavian.
244 Bratu Constantin
241 Bratu Teod.l Teqdor
36 Breda Basiliu .
87 Bretoiu Traian
106 Bria Simion
179 Broina Ioan
58 Brudac Petru
100 Buca George .
129 Buca B. Victor .
106 Buca Ioan
155 Bucur Georgiu
174 Bucur Ioan.
1::ro Bucur Iosif jun.
128 Bucur Mihail
128 Bucur Mihail
100 Bucur Nicolae
219 Budiu Nicolae
132 Bugner Ioan
250 Bujor Ioan .
46 Bumbea Ioan .
185 Bunea Petru
136 Bunus Iuonuiu
133 Burcu Ioan
43 Burnete Petru .
194 Busgar Dumitru
53 Busoiu Ioan
188 i Butinoiu Ioan .
188 i Butnariu E. Ioa!).
188 Buzan Ioan . . .
158 Buzil Ioan .
27 Cbu Mihail .
185 Cacovan tefan
174! Cacovean Dionisiu
137 Cacovean tefan
170 Cadar tefan
80 Clbaz Andrciu .
106 Clburean Dumitru .
54 Clburean Nicolae
213 Clburean Victor
271 Calefar Gavril.
221 Climan Aurel
235 Climan Valeriu .
126 Cla Moise
153 Clugr Georgiu .
72 , Clugr Ilie

112
41
134
221
214
54
36
207
78
153
249
196
113
191
149
179
101
187
141
59
74
44
35
221
116
161.
61
201
55
38
123
66
117
117
47
47
33
106
185
127
130
126
249
114
165
241

59
140

~=================IN=D=I~C=EL=E~PE=RS=O=A=N=E=L=O=R=o=============
pago
232 Cetean Ioan
Ilie
Clugr Ioan
233 Ceiu George o
Clugr Teodor
140 Ceuca Nicolae o
160 Chebuiu Ioan o
Cluer Alexandru
Cluer Teodor
48 Chelsa Vasilu o
Cluiu Simion
100 Chereche Andreiu
Cmran Irimie
67
Rotariu
Cmpean Dumitru
86 Cheche Emil
Cmpean Elie juno
146 Chean Gavril o
Cmpean Ioan
84 Chindea ofran
204 Chindea Vasiliu o
Cinpean Ioan
235 Chiorean tefan o
Cmpean Iuliu
81 Chiorean Vasile o
q.mpean Teodor
219 Chioriu Dumitru
Campean Toma
Cmpean Vasiliu
127 Chira Vasiliu
143 Chiril Cornelia
Cmpian Dumitru
Cmpian George o
121 Chiril Gheorghe
Cmpian Gerasim
28 Chiril Miron .
Cmpian Gregoriu
:28 Chirte Simeon
Cmpian Grigore
116 Chirtop Toma o
Cmpian Ioan o
146 Chi Teodor
Cmpian Ioan o
190 Chi Silviu o
Canciu Nicolae
98 Chiudea Spiridon
Cndea Filimon
107 Ciatlo Nicolae
Cndea Ioan 1. Gavril 121 Ciatlo Teodor
Cndea Teodor
121 Cicon Simion o
Candrea George .
240 Cinezan Nicolae
Capt Graian
155 Cintean Vasile
Cprua Nicolae
218 Cioba Ignat
Cpuan Raza
23 Cioban Ioan
Crean Simion
88 Cioban Petru al Viei
250 Cioban Vasile o
Crje So Nicolae o
Catalina Zaharie o
61 Cioca George o
Ctan Augustin o
195 Cioloca Dumitru o
Ctan Filon
139 Cioloca Grigore
Ctan Vasiliu
197 Cioloca Ioan
Catarig Romulus o
192 Cioloca Simeon
Ctinean Ioan o
115 Cioloca Vasiliu
139 Cioplea tefan
Catana Ioan
Catana Victor o
153 Ciora Ioan o
238 Cioropariu Vasiliu
Cenue Ioan
141 Ciotlo Vasiliu
Ceoca Vasilie o
84 Cipcigan Isaia o
Cergea Simion
68 Cipu George
Ccrghedean Ioan
107 Cir Dumitru
Cerghizan Vasiliu
102 Circa Vasile
< 'erghizan Vi salon
:24~ Cirebea Teodor
Cergit Ioan .
95 Cirebea Pavel o
Cernucan Vasil\u
Clugr

pago

pago

74 Cirebea Vasiliu
64 Cisma Pavel
208 Ciuchin Simion o
11 3 Cufudean Maria o
110 Ciugudcan George
Ciugudean Liciniu
67 Ciungan Mana se o
27 Ciungan Maria
66 Ciungan Silviu
29 Ciungariu Ioan
91 Ciura Vasiliu dr.
161 Coci Ioan
76 Coci Toma
21 O Cocora Artemiu
169 Codarcea Maxim o
200 Codor Traian o
204 Codrea George
230 Cojoc Ioan o
193 Cojoc Dumitru
71 Colbazi Andreiu
98 Colbazi Constantin
231 Colceriu Ioan
237 Colceriu Nicolae o
126 Colceriu Petru o
]26 ('olceriu Vasiliu lui
81
Antoniu
58 Col dea Nicolae
18::! Col tor Augustin
19::! Coltor Mihail 1. Ioan
98 Col tor Mihail!. 'fodor
80 Coman Ioan
107 Coman Constantin
11J \ Comanariu George
1P 1 Comes Candit o o
l 16 Comes George
116 Comes Nicolae
188 Coma Go Ioan
189 Coma Iacob
79 Coma Iosif
220 Coma Petru
:!02 Conin Iuliu
66 Contor Salveniu
77 < ontraiu Alexandru
?40 Copcean Ioan
38 Copndean Ioan .
171 Copil Petru
137 Corbean Teodor o
135 Corche Mo Georgiu

137
46
103
271
232
54
:.ll7
47
133
166
199
249
154
140
J 64
2::!1
246
37
107
181
206
84
99
8~

99
1:29
271
32
::!2
139
5
:239
1u:.l

113
163
71
207
~20

248
JS:l

35
79
101
49
137
184
199

285

INDICELE PERSOANELOR;
pag.

Cordea Simion jun ..


Cord ea Simion sen.
Corfariu Alexandru .
Cormo Antoniu
Cormo Emil
Corna George .
Corn ea Ga vril
Corodan Vasile
Coroiu Gavril
Coroiu Iuliu
Coroiu Petru
Corpdean Ioan
Cosma Gavril
Cos ma Ioan
Cos ma Te odor
Coste Ioan .
Costea Alexandru
Costea Ioan
Costea Maria
Costea Nicolae
Costea Vasile
Costin Casian .
Costin Ioan .
Cotfas Vasiliu 1 Petru
Cotirlea Zaharie
Cotoiu Tcodor
Cotta Ioan .
Covrig Constantin
Crciun Gedeon
Crciun Ioan
Crciun Ioan
Crciun Vasiliu
Crciun Stan
Cremene Ioan.
Cre Teodor
Crea Ioan.
Creiu Andronic
Creiu George
Creu Gavril .
Creu Ioan .
. Crian Cornel
Crian Eustachiu.
Crian George
Crian George
Crian Laura
Crian: Ioan
Crian Ioan
Crian l:sail
~

26
26
52
207
158
'82
79
'80
230
200

pag.
Crian

Nicolae

Crian Tnasie
Crian

Teodor
Cristea Ioan
Cristea Nicolae
Cristea Vasile
Cristian Nicolae
Critiu Alexandru
Cucia Ambrosiu
Cucurean Ioan
90 Cucuiat George
90 Cucuict Nicolae
77 Cucui Mihail
201 Curta Chiril
'I('8 Curta Petru
184 Czetz Daniil
125 Dian Valer
241 Dmban Ioan .
80 Dmban Vasile
110 Dan Condrate
199 Dan Ioan
106 Dan Ioan
16J Dan Ioan
123 Dan Macariu
211 Dan Petru
Il:! Dan Samoil
119 Danu Ioan .
194 fJanu Ioan
109 Dancca Dionisiu .
106 Danciu Demetriu
211 Dancu tefan .
150 Dnil Ana
243 Dnil Eliza
189 Dnil Lazar
155 Daraban Mihail
134 Dr!oman Ioan
147 Drlosan Vasile
121 Dascl Vasile .
44 David Alexandru
86 David Iosif.
31 David Nicolae
:w.J David Nicolae
:!7 De ac Alexandru .
351 Deac Dumitru
:-a' Deac George .
86 De ac Grigorie
128 De ac Ilie
103

Deac Ioan

128
79
84
170
149
1 15
68
216
1:!8
49
185
lhl

148
168
161
237
57
41
88
91
77
126
:!15
Hil

76
2~

48
83
:!16
153
:211
38
61
221
232
189
102
183
28
37
199
209
109
103
142
88
59
169

pag.

!leac Nicolae
l!eac Nicolae
De ac Nicolae
Deac Valeriu
Degan Nicolae
Delean Vasile.
Demian Alexandru
Demian Ioan 1. Gligor
Demian O. Ioan .
Demian Pompeiu
Desmirean Simion
Qcya Ioan .
Dic Gligor .
Dicui Teodor .
Dobo Ioan .
Dobocan Gregoriu
Dobra Vasile .
Dobran Nicolae
Uobrean Augustin
Dobrin Romul
Docea Eliseu .
Docca Ioan
Docea Samoil .
Doma C. Flaviu
Doma Cornel
Doma Grigorie .
Doma Ioan
Dordai Gregoriu .
Dordai Ioan
Dorgo S Anton
Doroga Vasile
Drgan Basiliu
Drgan Danea
Drgan Emilian
Drgan Ioan
Drgan Victor
Dragoman Antoniu .
Dragoman Dumitru .
Dragomir Ioan
Dragomir Ioan
Drago Milian.
Drago l\lihail .
Dragota Andreiu .
Dregan Ioan
Dreghici Georgiu
Dreghici Ioachim
Duca Dumitru .
Duca ofron

127
128
208
74
110
186
117
169
61
65
76
91
207
18!'!
37
44
64
206
123
132
169
20
28
22
31
95
33
87
89
112
60
49
77
Hi3
206
27
150
150
72

148
107
:!49
97
82
209
146
71
30

--

-~~---

---------~---

INDICELE ~~RS_QANELOit

Grecu George
Grecu Nicolae
Gros Gavril
Groza Iacob
Groza Ioan.
Groza Vasilie .
Grozav Iosif
Groze Basiliu .
Groze Veturia
Gruia Emilia
Gruia Vasile
Gruia Vasile
Gruiia Augustin
Gusan Voina
Gueil George
Gu~eil George
Gueil Mateiu
Gu Ioan
Hdrean Ghedeon
Haisea Ioan
!.Iaja Toader
Halalai Dumitru .
Hlmaciu Nuu
Halmaghi George
Halmagy Filip
Halmgy Nicolae
Hancu Aron
Hancu Vasile .
Hanea Ioan
Hanea Luca
Hanea tefan .
Handaric Toma
Hangan Nicolae
Hrceag Demetriu.
Hara Ioan dr.
Hara Iustinian
Hran Ioan
Hran Iuliu
Hran Simeon
Ha Ioan
Hgan Alexandru .
Hgan Ioan .
Hgan Maxim
Hgan Simion
Haza Andreiu .
Hege Alexandru
Hening Vilma
Herciu Zosim .

\>ag.

pa~:.

240 Herlea Onisifor


67 Hetea Andreiu
90 Hila Nicolae
203 Hintea Ioan
96 Hirian Artemiu .
136 Holerca Tcodor .
135 Holom Kesa Nicolae
27 Hoportean Ioan .
218 Hordobeiu Teodosie
271 Horhat Ioan
58 Hornariu Alexandru
253 Horsia Leon
271 Horvat Ioan
::07 Horvat Silvestru .
:147 Hossu Alex
248 Hossu Dumitru
233 Hossu Ioan
143 Rossu 1. Iustin
65 l Hossu Teodor
149 Hossu Vasiliu.
65 Hosszu Todor
35 Hulpe Vasile .
103 Hulpoiu Teodor
237 Hurducaciu Mihail
249 Hurducaciu Teodor
249 Hurubean Ioan
101 Hurubean Mihail
101 Husariu Artemiu.
220 Hutini Isail
220 lclanzan Dumitru
219 Idomiru George
123 Idu Vasile .
122 Iepure Ioan
52 Iepure Pavel
187 Iepure Teodor
174 Iepure Vasile .
67 Ieremie Ioan
189 Ignat Ioan .
192 Ignat Ioan .
155 Ignat Ioan .
202 Ignat Vasile
94 Ilea Dumitru
211 llea Gregariu
37 llea Ioan
98 Ilea tefan .
108 Ilian Virgil .
:!71 Ilie Ioan l. Dumitru .
:216 Ilie Maria .

36
47
215
194
233
117
1:19
130
72
53
59
55
48
30
134
165
136
21
66
75
94
66
77
185
88
!18
123
182
f\9
139
241
41
231
136
107
:231
98
5:2
54
215
160
42
135
62
134
47
152
55

'287

=c=_-,.~,--~

pag.

I!ie

Simion
44
Indrei George .
32
Inouan Nicolau
81
Ioanette Aurel
200
Ioanoviciu Gt:orge
271
Iozon Valeriu
23
Iri mie Emanoil
134
216
Irod Teodor
Isaic Ioan
80
2R:.!
Isaicu Octavian
Isail Gligor
t:io
Istrate Ilie
37
Istrate Iustin
130
147
Istrati Ioan .
Iuora Ambrosiu .
68
Iustian Teodor
181
Iustinian Petru
88
!van Mihaiu
247
I van Nicolae
130
Jaflea Dumitru
133
Kelem'c)n Andreiu
:.!28
Keresztes Ignaiu
178
Kovesdi Teodor
188
Kreutzer Josi.f .
223
Laczk6 Alexandru
121
Ladoan Eremie
158
Ladosi Ioan .
188
Lajos Manase .
149
Langa Cornel .
245
239
Langa Ioan
Lpdat Dionisie
126
Lpdat Nicolae .
247
Lascu Nicolae jun ..
148
Laslo Gligor
35
Laslo Petru
164
Late Nicolae .
196
Late Nicolae .
193
,Laiu Augustin
53
Lazar Constantin
146
Lazar Dumitru
90
Lazar Dumitru
101
Lazar Emil.
30
162
Lazar Ioan.
Lazar Tod. 1. George 31
61
Lazar Trifap
248
Lazariciu Ioan
Lazaroie Moise
72
203
Lazea Ioan.

---

'(,

288

INDICELE PERSOANELOlt
pag.

Lea

Toader
Leheni Romul
Leluiu Mateiu
Lenghel Ioan .
Lie David
Limbean Ioan .
Limbean Simeon .
Lisan Nicolae.
Lola Ioan (Onu)
Longhin Mihail .
Luca Achim
Luca Dionisie .
Lucaciu Ioan
Lucaciu Ioan .
Lucaciu Ioan
Lucaciu Simeon
Lucaciu Teodor
Lucaciu Vasiliu
Lucua Vasiliu
Luduan Teodor .
Lukacs Mihail
Lung George
Lung George
Luag Simion
Lung Teodor
Lungu Dragomir .
I,ungu Ioan
Lup David.
Lupa Niculae .
Lup ea Filip
Lupu Asan.
Lupu George
Lupu Nicolae .
Lupu Teodor .
lUacarie Alexandru .
Macaveiu Alexandru
Macaveiu Emiliu.
Macaveiu Ioan
Macaveiu Zaharie
Macra Georgu
Magda Ioan
Magda Alexandru
Mgurian Mihail

Maier
Maier
Maier
Maier
Maier

leronim
Nicolae .
Vasilt;:
Vasile
Vasilica

231
203
246
144
240
39
:.llO

71
156
55
148
23:.>.
44
79
139
184
91
84
76
186
227
1M
154
97
154
216
104
182
8~

65
192
204
217
150
110
208
114
200
55
172
36
96
47
98
75
26
53
51

-:.;_=:.:...=-:::

pag.

Mailat Bucur
Maior Emil
Maior George .
Maior George .
Maior Ioan.
Maior Ioan.
Maior lustin
Maior Laurian
Maior Leon
Maki Francisc
Man George
Man Gregoriu.
Man Laslo .
Man Mihaiu
Man Octavian.
Manea Petru
Mndru Alexandru
Mndruc Darie
Manecan Ioan
Mango Ioan
Maniiu Ioan
Maniu Anastasia .
Maniu Cassiu dr.
Maniu Iuliu dr.
Marcu Aurelia
Demetriu.
Marcu George
Marcu Ioan
Marcu Ioan
Marcu Iosif
Marcu Zevedeiu .
Mrcuiu George
Mare Iosif
Mare Iuliu
Mare Toader
Marele Ioan
Mrginean Demetriu
Mrginean Dumitru .
Mrginean Eustafiu .
Mrginean Gherasim
Mrginean George
Mrginean Gregoriu
Mrginean Ioan
Mrginean Mateiu
Mrginean Nicolae
Mrginean Nicolae
Mrginean V aler.
Mrginean Vasile

:!42
139
115
187
162
185
192
192
:!17
226
113
27
114
7!!
1 Ui
199
76
67
67
155
246
23
75
16
208
31
214
38
79
116
57
271
201
193
l!l5
51
42
113
43
60
29
43
62
208
60
89
2G8
91

pag.

Marian Iosif
Mrian Ieronim
Marica Teodor
Marie George .
Marie Vasile
Mrin Indreiu
Mrinca Ioan .
Mrinca Teodor
Mari Leonte .
Martin Alesiu .
Martin Ioan
Martin Ioan
Martin Todor Mihail
Msariu Andrciu .
Masca Ioan.
Mc Ioan
Mazere Ilie
Maxim Nicolae
Mera Ioan 1. Gavril
Mera Iuliu
Mercian Gavril
Meghe Ioan
Mesaro Alexandru .
Mesaro Constantin.
Mesaro Ioan .
Mesaro Vasiliu .
Mesean Alexandru
Metea Ioan.
Miclea Epifan .
Miclea V. Emiliu
Micu Chi George
Micu George
Micu Ioan
Micu S. Aurel
Nlicu Simion
l\Jigia Achim
Migia Savu.
Mihai Ilie
Mihaiu Ioan
Mihaiu Ioan
Mihalce Nicolae
Mihu Ioan
Milea Ioan .
Mile a Petru
Milca Samoil .
Milca Todor
Mircea Ioan
Mire a Iacob

58
28
66
135.
135
64.
234
40
190
~34 .
98
152
227
249
lOd,.

170
48
43
192
112
134
106
195
242
229
30
43
49
35
90
115
248
97
200
36
147
146
46
55
60
64
150
241
241
219

28
214
48

- L.

INDICELE PERS~O~A;;NE~L~O:;;R~.======~28~9
Mitca P. !. Mafteiu
Mitrofail George .
l\iitru Andreiu .
Mocan Vasilie.
Mocian Alexandru
Modorcea Nicolae
~.1oga Alexandru .
Moga Augustin
Moga f<'lorian
Moga Ioan .
.Moga Ioan .
Moga Moisie
Moga Teodor
MogaTeod.l. George
Moga Vasilie
Mohan David .
Mohan Simion
Moise Niculae .
Moldovan Adam
Moldovan Alexandru
Moldovan Ana
Moldo,;an Anastasiu
Moldovan Andreiu
Moldovan Anton .
Moldovan Avram.
Moldovan Darie .
Moldovan George
Moldovan George
Moldovan Gregoriu .
:VIoldovan Ilie .
Moldovan Ioachim
Moldovan Ioan
Moldovan Ioan
Moldovan Ioan
Moldovan Ioan
Moldovan Ioan
Moldovan Ioan !ni
Mihil

Moldovan
Moldovan
.Moldovan
Moldovan
Moldovan
Moldovan
Moldovan
Moldovan
Moldovan
Moldovan

Iosif
Laurian
Luca
Mihail .
Nicolae
Nicolae
Nicolae
Nu

Pavel
Petru

pag.

pag.

pag.

209 Moldovan Petru


38 Moldovan Romul.
97 Moldovan Romul.
135 Moldovan Samson
67 Moldovan tefan
240 Moldovan Teodor
113 Moldovan Teodor
106 Moldovan Teodor
183 Moldovan Teofil .
101 Moldovan Vasile.
181 Moldovan Vasilie
179 Moldovan Vasilie
14:! Moldovan Vasiliu
106 Morar Ioan I. Lazar
140 Morar Nicodim
218 Morar Vasiliu .
218 l\iorariu Alexandru dr.
224 i Morariu Alimpiu.
73 Morariu Andreiu .
187 Morariu Ioachim .
137 Morariu Ioan
:!4! Morariu Ioan
165 Morariu Ioan
196 Morariu Iuliu dr.
181 Morariu Mihail
64 Morariu Maria .
100 Morariu Simion
189 Mortis Ioan !. Todor
31 Mosuiu Lazar.
99 Motiniu Mitru
:.:71 Muntean Andron.
148 Muntean Dumitru
154 Muntean Emanuil
158 Muntean Eutichie
173 Muntean G. !. Vasile
182 Muntean Georgina
Muntena Gligor .
65 Muntean Iacob
60 Muntean Ioan .
146 Muntean I. n. Coman
113 Muntean Lazar
130 Muntean Naftail
58 Muntean Nicolae
104 Muntean Spiridon
160 Muntean Teodor.
97 Muntean Valeriu .
68 Muntean Vasi!iu .
139 Muran Alexandru .

182 Muran Emil .


68 Muran George.
148 Muran Gregoriu

104

'l

18~

Muran

Ioan .
Ioan .

84 Muran
89 Muran Samoil .
91 Muran Simeon .
143 Muran Vasilie .

108
234
114

140
122

Murcian

George
lacob
Muscariu Toader.
Ndan Vasile
Nandrea Petru
Nascu Augustin
Mureian

233
231
184
230
85
65
141
. 84
21

67
83

Nau tefan

220
l60
86

139 Natea Mihail


125 N eag Gavril

143
233

107 Neagoe Iosif


166 Neamiu Dionisiu
71 Neamu Ioan
71 Neamu Ioan dr ..
133 Necrilescu Emil
160 Nedelca Ioan
171 Nedelca Nicolae
194 Nedelca Nicolae
271 Negrea G. Dionisiu .
203 Negrea Nicolae
:!3:! Negrean Miron
96 Negru Gavril .
93 Negru Nicolae
149 N egrua Alexandru .
107 Negruiu F. Nicolau
30 Neme Iosif
147 Neme Petru
209 Neme Teodor
23 Neme Vasile .
216 Nestor Iosif
36 Nestor Si! vestru
53 Nestor Teodor
143 Netoan Ioalf
246 Netoan Pavel .
104 Nicoar George
142 Nicoar Iacob .
242 Nicoar Ioan
163 Nicoar Simion
109 Nicolaiu Ioan
132 Nicolescu Aurel
191 Nilca tefan
19a

250
54
213

47
64

236
87
225
119

207
170
149

42
17:!
1:!7
69
22

239
62
250

230
37
37
35

246
246
170

90
168
48
43
118
66

-.

200

INDICELE PI!RSOANf:LOR.

'~

pag.
Nima

Leonte .
Nistor Ambrosie .
Nistor George .
Nistor Iacob
Ni stor Ioan .
Nistor Ioan .
Nistor La:zar
Nistor Nicolae .
Nistor Nicolae .
Nistor Valer
Niu George
Nodea George
Novac Gruia
Novac Ioan.
Nuiu Ioan 1. Vasile
Oancea George
Oancea Nicolae .
Oara Ilie
Ocnean Augustin
Odorian Ioan .
Ogrean Mihail
Ola Ioan
Olariu Dionisiu
Olariu George
Olariu Ioan
Olariu Ioan al Rafilei
Olariu Petru
Oltean Ioan dr
Oltean Ioan
Oltean Ioan
Oltean Ioan
Oltean Ioan
Oltean Ioan
Oltean Ioan
Oltean Maxim
Oltean Par.tilie
Oltean Teodor
Oltean Teodor
Oltean Vasile.
Oltean Vasilie
Oltean Zaharie
Oniga Ioan
Oniga Samson
Oniga tefan .
Oni Ioan.
Onia Nicolau.
Opran Todor .
Oprea Amos

141
l'l6
148
220
71
234
162
37
228
220
53
247
242
242
134
129
208
135
27
161
218
163
231
227
6ti
~8

216
139
55
66
96
125
133
142
143
271
47
66
106
87
68
54
171
142
47
211
48

~==-~

pag.

pag.

Oprea Bokor Nicolae


Oprea Constantin
Oprea Dumitru
Oprea Toma
Oprean Ioan
Oprean Macarie
Opri Valeriu.
Ormenean Petru .
Oros Gavril
Oros George
Oros Iosif
Orosfian Ioan
Orosfian Tit
Osvad Teodor
Oorheian Ioan
Oel Atanasiu.
Pcurariu Ana
Pcurariu Ilie .
Pcurariu Ioan
Pcurariu Romul
Pdurean Ariton .
Pdurean Ilie .
Pdurean Ioan
Palcean Iacob
Plcean Vasile
Pallade Patriciu .
Pampu Ioan
Pnzan Teodor .
Pandrea Eftimiu .
Pandrea Liviu dr.
Pandrescu George
Pantea Ioan
Pantea Nicolae
Pantea Petru
Pap Laczi
Ppar Ioan
Papiu Ioan'.
Papp Geo,rge
Papp Iosif .
Papp Ladislau
Papp Vasile
Parduiu Alexandru
Prv Ioan
l'rvu Filip
Pac Dumitru .
Pacalu Ioan .
Pacalu Mihail
Pascu Constantin

227
193
202
233
71
208
241
90
98
146
217
90
79
46
83
30
271
38
140
89
58
1:.l7
163
91
91
200
72

54
241
236
243
40
83
162
159
149
209
226
97
75
97
46
80
81
107
156
156
91

Pascu George .
Pa'scu Iacob
Pascu Ieronim
Pascu Ioan.
Pascu Pamfir .
Pastiu Nicolae
Pastor Ioan
Pian Ioan
Paiu Alexandru .
Pauleti Ioan
Pauletti Silviu.
Pavel Ioan .
Pavel Ioan .
Pecea Ioan.
Pelea Bucur Teodor
Pella L. Ioan .
Pepelea George .
Pepene Constantin
Pera Ioan .
Pera Titu dr.
Pescariu Ioan .
Pescariu Ioan .
Pestei Nicolae
Peter tefan
Petran Nicolae
Petran Pantilimon
Petri Teodor
Petrica Iuliu .
Petrior Ioan .
Petrior Ioan .
Petrior Simeon .
Petru Pavel
Petruan George
Petru Nicolae
Petrua Ioan 1. Ioan
Pinca Ioan.
Pintea Ignat
Pintea Iosif
Pintea Vasile
Piroca Nicolae
Pitea Teodor .
Plcint Nicolae .
Platon Valer
Plea Ioan .
Plea Nicolae .
Ple~ca Dumitru
Pleca Ioan
Ploscariu Ioan

74

29
31
74
35
211
162
~06

94
158
28
31
147
155
115

160
146
234
209
237
230
27i
249
1~2

94
97
128
2K2
153
~45

153
!!3
97
219
78
57
98
78
47
90
144
203
109
150
203
:<20

n1
89

"'

INDICELE PERSOANELOR.
pag.

pag.
Plut

Nicolae .
Podar Vasile
Pogcean Ioan
Pogcean Petru
Pol Emanoil
Pologia loan
Pop Alexandru. dr.
Pop Andreiu dr. .
Pop Aron
Pop Aurel
Pop Aurel .
Pop Basiliu
Pop Costan
Pop C. tefan .
pop Dionisiu
Pop Dumitru
Pop Dumitru
Pop Florian
Pop Gavril .
Pop Gavril a Tomii
Pop George
Pop George
Pop George
Pop George
Pop George
Pop George
Pop Gligore
Pop Gregoriu .
Pop Gregoriu .
Pop Gregoriu .
Pop Ilie .
Pop Ilie .
Pop Ioachim
Pop Ioan
Pop Ioan
Pop Ioan
Pop Ioan
Pop Ioan lupacul
Pop Ioan
Pop Ioan
Pop Ioan
Pop Ioan
Pop Ioan
Pop Ioan
Pop Ioan
Pop Ioan
Pop ioan
Pop Ioan

20!!

244
185
164
182
52
16
155
Hl7

26
38
156
155
. 41
241
190
243
1R9
154
93
8:!
lOR
141
239
239
241
159
31

155
229
85
95
80
4~

42
57
78
93
98
103
133
139
156
164
165
187
194
208

Pop Ioan
Pop Iosif
Pop Iosif
Pop Iuliu
Pop Laureniu dr.
Pop Laureniu
Pop Lazar
Pop Lazar
Pop Leca Simion
Pop Mateiu.
Pop Mihail.
Pop M. Ioan
Pop Nicolae
Pop Nicolae
Pop Pamfil .
Pop Pavel
Pop Petru
Pop Porfiriu
Pop Rudolf.
Pop Samoil
Pop Simion
Pop Simion
Pop Simion
Pop Simion
Pop tefan.
Pop tefan.
Pop Teodor
Pop Teodor
Pop Teodor
Pop Teodor
Pop Teodor
Pop Teodor
Pop Tit .
Pop Toma .
Pop Traian.
Pop Traian.
Pop Vasile .
Pop Vasile .
Pop Vasile .
Pop Vasiliu
Pop Vasiliu
Pop Vas. 1. Vasilica
Pop Victor.
Pop Virgil .
Popa Alexandru
Popa Ananie
Popa Aron .
Popa Aron George .

242
69
95
171
199
239
41
156
89
206
68
195
85
94
94
97
38
52
167
42
28
115
116
233
79
134
97
103
116
134
195
196
108
83
65
218
43
108
250
80
231
189
215
57
112
103
106
243

'. ~

291
pag.

Popa Augustin
Popa Constantin .
Popa Constantin .
Popa Demetriu
Popa George a I1i
Ta li
Popa George Marcu
Popa Gligor
Popa Grigorie.
Popa Ilie
Popa Ioan
Popa Ioan
Popa Ioan
Popa Ioan
Popa Ioan
Popa Ioan
Popa Ioan Neme
Popa Laurean .
Popa Mihail
Popa Nicolae .
Popa Nicolae .
Popa Nistor
Popa Oltean Ioan
Popa Onu
Popa Petru David
Popa ofron
Popa tefan
Popa Teodor
Popa Vasile
Popa Vasile
Popa Vasilie
Popa Vasiliu
Popa Zaharie
Poparad George .
Poparad Vasile
Popeneciu Alexandru
Popeneciu Iacob .
Popeneciu Ioan
Popescu Iuliu dr.
Popescu Nicolae .
Popian Iacob .
Popirad Nicolae .
Popoviciu Ananie
Popoviciu Gligor
Popoviciu Iiie .
Popoviciu Ilie .
Popoviciu Nicolae
Popoviciu Octavian.
19a*

135
137
232
233
155
239
134
247
217
34
103
106
13~

156
231
108
38

135
30
35
239
143
103
240
247
150
48
38
61
47
247
238
245
246
238
245
145
229
214
68
214
129
145
86
88
240
127

2~9~2============~I~ND~I~C~E~LE~PE~R~SO~A~N~E~L~O~R~o=============
Popoviciu Titus
Popoviciu Vasile o
Popoviciu Zaharie
Popp Octavian
Pora _il..ndreiu o
Parime George
Parime Vasile o
Poru Emil o
Poruiu Basiliu
Poruiu Simeon
Patra Petru
Patra Teodor o
Povar Pintea Ioan o
Preancu Br. Corneliu
Precup Augustin o
Precup Ioan
Precup Ioan
Precup Victor o
Preda Ioan o
Preja 16ni !. Iosif
Pridon Valer
Prodan Gligorie
Pruna ofran
Pruu George o
Puchiu George
Puchiu Ioan
Puian Nicolae o
Puianu Nicolau
Puie Ilie o
Pungur George
Purcariu Petru
Puca Ale4andru o
Pusderca Bucur
Puca Nicolau
Puca Paul
Puca Petru
Puca Simion o
Puca Teodor
Puca Vasilica
Rchita Dumitru o
Rchit Mihail
Racovian Vasilie
Rade Virgil dr.
Rdocea Iacob
Radu Aurel
Radu Dumitru o
Radu George 1. Ioan
Radu Ioan

pago

pago

Radu Ioan
Radu Nicolae
Radu Nicolae
Radu Petru o
Radu Simion
Radu Teodor o
Raduly Ioan 1. Ioan
Rai Toma
89 Raita George o
234 Ramonczay Ro Go Remo
153 Rni Ilie
156 Raiu Augustin
149 Raiu Gavril o
233 Raiu Ioan
185 Raiu Ioan 1. Mihail
103 Raiu Iosif o
109 Haiu Nicolae
16 Raiu Pavel
130 l Raiu Tnase o
36 Raiu Tnasie o
14 7 Recean Artimon o
94 Rechita Simion
245 Recsey Valeriu
146 Rcghian Alexandru o
152 Repede Ioan
152 Revnicu Simion
'241 Rigneal Ioan o
60 Ritivoiu Simion
44 Riiu Alexandru
164 Riiu Lucreia o
65 Rociu Ioan o
54 Rociu lrimic
242 Rodina Amos o
147 Rodina Teodor
SI Rodnean Josit o
80 Roman Alexandru
169 Roman David o
42 Roman Filon
42 Roman Ioan
220 Roman Ioan
106 Roman Ioan
141 Roman Ioan
100 Roman lo Romul o
:.!38 Roman Teodor
169 Roea Anghel o
220 Roea Demetriu o
167 Roea Ioan
73 Roea Ioan

148
26
94
114
38
132
:.!27
80
41
203
51
!88
26
48
27

243
82
130
244
78
146
104
90

'27
110
29
48
68
215
109
245
183
238
95
238
71
271
211

72
215
95
95
183
188
192
185
190
191
l 15

164
27
202
34
82
112

221

pago
Roea

Ioan
Roea Partenie
Roiu Ioan o
Ro vid George o
Roz a i\1 anoil o
Rozor Ioan o
Rozor Matilda
Rudu Mihaiu
Rujan Nicolae
Runcu Ioan
Runcu Teodor
Rus George
Rus Grigorie
Rus Ioan
Rus Ioan
Rus Irimie
Hus Nicodim
Rus Nicolae
Rus Simion
Rus Vasiliu
Russu Ioan o
Rusu Alesiu
Rusu Dumitru
Rusu Florea
Rusu Gavril
Rusu Ioan
Rusu Ioan
Rusu Ioan
Rusu Ioan
Rusu Isaia o
Rusu Lazar
Rusu Nicodim o
Rusu anta Andrei o
t<usu Solomon
Rusu Sonu o
Rusu Teodor 1. Petru
Rusu Toader
Rusu Vasile
Husu Vasiliu
Sbdu Victor
Sbu George o
Sbu Ioan o
Saba Ludovic o
Saba Nicolae
Saiti Petru
Slgian Ioan o
Salc Alexandru o
Salc Efrem

233
186
211
225
243
243
271
195
240
89
88
94
247
168
194
233

118
60
94
68
139
69
149
7.3
65
49
65

113
186
65
89
1'24
121

(J5
110
121
55
:.!16
89

206
102
~8

87
199

76
88
29

29

'''

".'

293

INDICELE PERSOANELOR.
pag

pag.

Salomia Mihail
Saltelechi Iuliu
Samoil George
Samoil Teodor .
Sanislav Mihail .
Sntejudcan Ioan
Srbu Emil.
Srbu Gregoriu
Srbu Ioan.
Srbu Teodor .
Sarco Nicolae .
Sas Marian.
Sas Petru
Sas Vasile
Savina Ioan
Scnteiu Ioan .
Schiop Ioan
Scridon Alexandru
Scridon Teodor
Scridon Vasiliu
Secet tefan .
Sechel Ioan
Selage Gavril
Sendrei Iosif
Sighiorean A Ioan
Silva Simeon.
Simion J:ilore
Simion Iosif sen.
Simodi Nicolae
Simon Simion .
Simon Todor .
Simonetti Simeon
Simonetti Victor .
SimuMaria m Toma
Simu Romul
Sina Ananie
Sioga Nicolae .
Sirb Ioan L Mihail
Srbu Miron
Socaciu Teodor
Socea Petru
Soco! Gedeon
Soco! George .
Soco! Iacob
Soco! Teodor .
Solomon Nicolae
Solomon Solomon
Soporan Gregoriu

232
162
104
133
170
82
95
86
28
214
85
109
108
230
195
249
156
189
142
195
148
80
200
2Jl
130
196
:14
215
239
123
15H
219
139
128
213
98
60
59
5:2
64
83
~38

2<l7
237
164
153
211
91

Sptcean

George
Sptcean Simion
Spinean Ioan .
Staicu Alexiu
Stai cu Ioan
Stan Ananie
Stan Ioan 1. Militon
Stan Samoil
Stana Ioan .
Stncel Aron
Stanciu Pompeiu
Stancu Patrichie .
Stngaciu Naftail
Stngu Ioan
Stnil Ioan
Stnil Ioan
Stanislav Eusichiu
Stanu Mihail.
Stnule Dionisie
Stnu George
Stencel Augustin
Stencel Nicolae .
Stinca Petru
Stoia Dumitru
Stoia Ioan
8toia Rozalia .
Stoia Teodor
Stoica George.
Stoica George.
Stoica George.
Stoica George.
Stoica Ioan
Stoica Pompeiu
Stoica Zosim
Stoia Ioan .
Stoia Simeon.
Streza Mateiu Iacob
Streza Teodor
Stroia Ioan.
Stroia Vasilie .
Stupinean Arsinte
Stnrza Ioan
Suciu Alexiu
Suciu David
Suciu George
Suciu Ignat
Suciu Ioan
Suciu Ioan ,

35
61
271
214
237
64
28
95
154
26
170
145
5+
:!37
147
213
247
26
238
102
26
30
61
164
213
2~1

211l
49
128
218
249
109
109
127
217
219
239
247
248
60
64
83
110
239
163
114
122
156

pag.

Suciu Ioan .
Suciu Ioan .
Suciu Iosif .
Suciu Nicolae .
Suciu Nicolae .
Suciu r. andru Nicolac
Suciu Teodor .
Suciu Vasile
Suciu Zacheiu.
Sumurducan Ioan
Sumuflean Nicolae
Szabo Dionisiu
Szabo Emil dr.
Szabo George Ciuta
Szilgy Zachiu
Szocs Alexandru .
Szocs Mihail
~zocs Nicolae .
andor Constantin
andor Ioan
andru Augustin
andru Emilian
andru Octavian
arlea Iacob
arlea Porfirie

187
238'
113
161
24:.!

164
63
197
104
83
90
175
174
130
237
176
179
179
160
93
250
36
170
171
53
271
arlea tefan
102
aca Vasile
246
erb Ioan
73
erban Chirion
250
erban Dnil
139
erban Filip
erban Gherasim
49
101
erban Ioan
23
erban Mihail.
erban Nicolae dr. . 236
125
erban tefan .
erman losi(
183
iaita Ioan .
57
4\l
ian1ru Romul
imon Dnil .
69
lfil
imon Ioan
iopterean Zaharie . 183
l27
ofron Gligor.
17U
otron Lazar
169
olea Iustin
243
omoiag Ioan.
132
tef Georgiu

; ,'

<i~

~":}'*<:
''''t
,,

INDICELE PERSOANELO'R.
pag.
tefan

Ioan
tefan Petru
tirb Ioan
ti!bu Ioan
tirbu Ioana

ulumberchean

Iovu
Ioan
uteu Alexandru .
uteu George .
uteu Isidor
qteu Nicolae .
uteu Nicolae .
uteu Simion
uteu Traian
uteu Vasile
Tbelu Teodor
Tma Ladislau
Tma tefan .
Tman Aurel
Tampa George
Tnas Atanasiu
Tnase George
Tnase Grigore
Tnase Ioan
Tarea Amos
Trnovean Ioan
Tsluan Petru
Tac Ioan.
Tat Ioan.
Tat Pavel
Ttar Dumitru
Ttar George
Ttar Ioan
Ttar Mihail
Ttar Nicolae .
Ttar Petru
Ttar Petru
Ttar Samsori .
Tuan Mateiu
Tuan Teodor lui
Todor .
Teban George .
Tegla Ioan
Tegla Vasiliu .
Tegla Zaharie
Tempea Ioan .
Tem]Jian Auxeniu
Teslovan Dnil .
uta

41
183
40
42
42
214
132
143

197
2:'3
31

58
166
155
172

29
114
159
77
226
54

115
115
35
48
Il !:1

119
191
214

215
160
86

193
146
102
164

193
H1
77
77

140
197
98
94
238
127

n2

Teslovan Teodor.
Tetcu Onu .
Teuan Manasiu .
Thioc Ioan .
Tibu Elie
Ticaciu Nicolae
Tilea Liviu dr.
Tilinca Nicolae
Timbu Basiliu
Timbu Burcu Ioan
Timbu Emil
Tirt Teodor
Tobias Octavian .
Toda Iuliu .
Todea Gregoriu
'?.'odea Luchian
Todea Mihail.
Todericiu Mihail
Todor Ioan .
Todoran George .
Todoran Ioan .
Todoran Iuliu.
Todoran L Demetriu
Todoran Octavian
Todorescu Traian
Todose Nicolae
..
Toflean Pop Vasiliu
Tognel Ioan .
Tolan Ioan .
Toma Alexandru.
Toma George.
Toma Ioan .
Toma Moise
Toma tefan .
Tomota George .
Tomu Sabin
Tomua Ilia Ioan
Tomua 1. 1. George
Tomua Nicolae .
T6os George
Torok-Turc-Ioan sen.
Toa Ioan
Tot Ioan
Totoian George
Traica Gavril
Trebe Miron
Trif Dumitru
Trif Gregoriu

pag.

pag

197 Trif Ioan 1. Alex


51 Trif Manase
58 Trif tefan .
136 Trimbia Vasiliu
127 Trombita Teodor
71 Tropoteiu Vasilica
197 T!Ua Dumitru
108 Trua Iuliu .
29 Trua Mihail .
232 Trua Nicolau .
29 Tuca George
30 Tufa Samoil
125 Tufan N etti
148 Tufescu Valer
87 Tufescu Vasile ' .
232 Tulbure George
231 Tulbure Ioan
36 Tulbure Petru .
220 Tunariu Ioan
137 Turcu George .
223 Turcu tefan
96 Turcu tefan
52 Turdean George .
193 Turdean Iuliu .
201 Turdean Valer
248 Tutelea Nistor
190 eran Ioan .
158 eran Simion .
163 ieiu Damaschin
68 ieiu C. Iosif
143 iglariu Teodor
143 iple Ioan
210 iu Vasile.
158 U drea Ioan .
204 Udrea Vasiliu.
199 Uilcan Dnil
62 Uilcan George
62 Uilcan Petru .
221 Uilcan Samoil
177 Uli Nicolae
88 Ungur George .
81 Ungurean Emanoil
182 Ungurean Ilie .
35 Ungurean Petru
44 Utcan Ananie.
43 Urcau Mitru
104 Urs Coman Ioan.
118 Urs George.

191
169
233
122
168

195
187
271

119
121
103
102

55
41

61
153
154
41
148
93
238
:!40

239
143
239

58
173

122
249

249
62

96
89
36
36

185
192
184
115
201

155
168

57
22
168
48

215
24.4

INDICELE PERSOANELOR.
pag.

Urs Nicolae
Urs Vasile
Ursu George
Ursu Ioan
Ursuiu Augustin
Urzicean Ioan
Ustea tefan
Utza: l'intea
Urzic Ioan
Vad George
Vdan Ioan 1. Vasile
Vajda Dumitru
Vlcan Nicolae
Vana Dcmetriu
Vancea George
Vancea Georgiu
Vancea Iosif dr.
Vancea Vasiliu
Vradi Constantin
Varga Gligore.
Varga Nicolae.
Varga tefan
Varga Valer
Vrvu Simion
Vrvu tefan
Vas Dumitru
Vas George Zaheiu
Vasile Nicolae.
Vecerdi Andr~iu .

2,15
129
173
241
68
1;18
127
97
118
1'19
85
98
149
lil:J
~~3

57
158
46
171
93
98
95
95
112
115
246
246
72
196

Velican Carnii dr.


Velicea Ioan
Vereshezan Isail
Veremortcan Art.
Veremortean Nicef.
Vernea Vasile.
Verza Ioan .
Vescan George
Vescan Ioan
Vescan Suciu Vasile
Vescan Timoteiu
Vestemean Nicolae
Vean Traian .
Viciu Vasile
Vijoli Alexandru .
Vijoli Iosif .
Vila tefan .
Vilt Maria Gizcla n.
Turcu .
Vintil Ioan
Via Dumitru .
Viai Alexandru .
Visalon Atanasiu.
Visioli Bartolomeiu .
Vlad Alexandru
Vlad Ioan
Vlad Iosif
Vlad Nicolae
Vlad Samoil .

295

pag.

pag.

34
52
67
48
49
249
60
142
101
99
107
217
196
116
140
248
162

Vlad Simion
72
Vlad Simion
207
Vlad Vasile 1. Iosif 136
43
Vlaicu Ioan
Vlaicu Nicolau
43
Vlase laru
245
141
Vlassa Iacob
120
Vlassa Ioan
Vod Alex
143
Vod Ioan .
94
Voica Ioan .
59
36
Voica Marian
Voica Vasile
72
Voido Iacob
225
Voina Dinu
58
Voina Simion .
207
Voineag Nicolae
~48
Vomir Ioan jun.
231
231
Vomir Ioan sen.
Vulc Candid
249
Vultur Alexiu .
114
Vuti Nichia
109
Zgan Ariton .
245
Zah Dumitru Ftu
99,
Zaharie Trifon
242
132
Zai Vasiliu .
61
Zdrenghea Leon .
Zogorean Tcodor
108
Zoica Andronic
30

78
215
215
112
248
243
185
243
72
73
36

Indicele parohiilor i filiilor *).


pag.

ALafaia .
188
Abafaja v. Abafaia.
Ablisfalva .
175
Abosfalva v. Abu.
Abrud
199
Abrudbnya v. Abrud.
Abrudfalva v. Abrudsat.
Abrudkerpenyes v.

pag.l

Alb ac . .
. . . 201 Als6bajom v. Boi an.
Alba-Iulia-Lipoveni 3411Als6boldogfalva v.
Alba-Iulia--1\Iaieri
34,
Bodogaia-dc-jos.
Alczina v. Alina.
Als6bolkenyv. Bcica-

Alecu

52

\)ag.

magiar.

Aldoboly v. Dobolide-jos.
Alfalil.u .
Almakerek v. Mln199
crav.

Als6cserndton
228
Als6detrehem v. Tri119
tul-de-jos.
Crpeni.
Als6fiiged v.CiugudulAbrudsat.
de-jos.
Abstdorf v. Apusdorf.
Alma-mic-ssensc 126 Als6fiild v. FildulAbstdorf v. apu.
Alma-sseasc
146
de-jos.
Abus .
!OI Almasbalshza v.
Als6fiile v. FiJcaAbraluimfalva
178
Blan.
de-jos.
Aciliu.
219 Almasdl v. Doi.
Als6gld
v. GaldaAdmu.
101 Almasgalg6v. Glgu.
de-jos
Adrian
188 i Almskob!Os v. CuAls6gezes v. (;hiasa
damos v. Admu~.
bleul-romn.
de-jos.
Agrbiciu
47 Almsmez6 v. PoianaAls6gyurkucza v. Bi
Agrbiciu
146
mrului
ceti.
Agard.
160 Almasnyies v. Nire.
Als6idecs
v. IdeciulAghire.
76 Almsrakos v. Rachi .
de-jos.
.Agnita
214 Almsszentmihaly v.
Als6jra v. Iara~dejos.
Agri.
40
Snmihaiul-deert.
.Agri .
Als6karcsonfalva
v.
134 Almstamasi v. T-

Agriteu

.Agyagfalva
Aiton.
Ai ud
Aiudul-de-sus.
Ajnad.
Ajton v. ai ton.
Akosfalva
Almor.

125
maa.
176 Almaul-deert .
87 Almasul-mare
26 Almen' v. Alma-mic26
sseasc.

120 Almen v.

Alma-s

seasc.

163 Als6arps v. Arpaul213


de-jos.

Crciunelul-de-jos.

182 Alsokapolna v.
plna-de-jos.
41

Als6komna v. Co.
mana- d e-Jos.
j Alsok6her v. Chiheriul-de-jos.
: Als6marosvaradja v.
Oarda-dc-jos
l

*) Comunele sct:ise cu litere grase sunt parohii, iar cele cu litere cursive
sunt fiiii.

INDICELE PAROHIIL.O::;;;R~~I~F~IL::,:,I~IL~O~R~-=====~29~7
png.

pag

Als6nyrl6 v. Chichia.
Als6orb6 v. Grbovadc-jos
Als6oroszi v. Urisiulde-jos.
Als6pian v. l'ianulde-jos
Als6pods{tga v. Poccaga-dc-jos.
Als6porumbak v Porumbacul-de-jos.
Als6rcpa v. Hipa-dcjos.
Als6scbes v. Scbculde-jos.
.Al8usi.menfalm . 176
Al.,usuosfalva. .
178
Als6szcntmihlyfalva
v. Snmihaiul-de-jos.
Als6szolcsva v. Si
cina-de-jos.
Als6szombatfalva v.

Aranyosbanya v. Ofenbaia.
Aranyosgyercs v. Ghiriul-dc-Arie.

Aranyosl6na v. Luna.
Aranyospol~an v. Poiana-Arieului.

Aranyosponor v. Panorei.
Aranyosrkos v. Hachi.

Aranyosvgas v. Sc-

Smbta-de-jos

Als6ucsa v. Ucea-dcjos.
Als6vcniczc v. Veneia-de-jos ..
Als6vidra v. Vidrade-jos.
Als6vist v. Vistea-dejos.
Also:lsuk v. Jucul-dcjos.
Altina. . . . . . 70
Alt~en v. Alina.
Alvincz. v. Vinulde-jos. .
A1111wf

A Hlrasf,,ln

219

' v Rftdaia.
Andd.shaza
Augya/o, .
.
Apahilla .
Aptfalva v Apusdorf.
Apesdort v. apu.
Apoldul-tle-,jns
Apoldul-de-sus . .
Apusdorf .
Aranykut v. Aruncuta.

158
224

76

214

214
148

pag.

Eagyon v. Bagin
Bahnea
Bisoara .
'
Bi ta
Eal~ v. Bla

132

Bi a

182

102
112

BMan
95
Balanbdnya
120
Blueri .
126
Balavasr v. Blueri
Ealzsfalva v. Blaj opid
Ealzstclke v. Bljcl

ctura.
Blcaciu
53
Arbegcn v. Agrbiciu.
Blceti
154
Archiud
112 Bld v. Balda
Arcus
. 223 Balda
64
'
Ardeova
76 Balintfalu
159
Arghi .
77 Bl;auyos (b~i) .
. 228
Argyas v. Arghi.
1 Banabic
. . . . . 80
Arkos v Arcu.
Bandnl-de-cmpie . 159
Armeni . . .
214 Banffyhunyad v. Huedin
Arpaul-de-jos
246 Banyabtik v. Banabic
Aruncuta
87 Banyahavas v.l\luntele
.rvatfalva
178
Bioarei
Aschilcul-mal'e
93 Briihan. .
. . 34
Asinip.
26 Branykut v. Brcut
Asszonyfalva v. Frua.
Bamolt
. . 179
Asszonyfalva v. Scel.
Barathely v. Bratein
Asszonyfalvahavas v.
llmto8
. . 224
Muntcle-Scelului.
Baratostelep v. Brate
Asszonyncpe v. Asinip.
Bi'Cllt. . . .
. 237
Atyhn .
178 Barcza-Rozsny6 v.
Ael
H6
Rnov
Aiuti~
106 Bard os
160
Amig ,
215 Bare v.' Brci
Azuga .
244 Brei . .
92
Baasscn v. Basna
Brghi .
214
Bbahalma v. lioboBaromlaka v. Vohal ma
rumloc
Bahiu . .
41 Bar6t v. Baraolt
Babony v. Eabiu
Basna . .
146
Baciu .
77 Bato8
116
/Jaczkrrmadams .
159 Batizhaza v. Botez
1/gacin
1<"4 Bazcd v. Bozcdiu
Bgn . . .
27 Ba~na v. Basna
Bagendorf v. Eendorf
Bccle v. Redea.
Bagin
46 Bedea .
166
B/tpy
. 175 Bedeciu. . .
79

20

2=98======~IN;,::D~I~C~E~LE~P~A;;:R~O.HIIL~O=R~~I'=P~I~LI~IL=O~R~.= = = = = =
pag.

Bedecs v. Bedeciu
Bedeleu.

pag.

Bikafalva .

32 Bikalat v. Bicalat

Bedello v. Bedeleu
Bei ca-maghiar

Bikalatha;as v. Mun188
tele Bicalatului

Beica-romn

188 Bilcfalva
230 Bilbor . . .. .
228 Birk v. Petelea

Beiu

....

Belafalva .

pag.

, 178 Bongard v. Bungard

Bonyha v. Bahnea
Boo
. . . . .
87
Borbnd v. Brftban
227 Borberek v. Vurpr
119 Boru
107
Bordos .

177

Belbor v. Bilbor
Birnbaum v. Ghirbom
Borcv v. Buru
Beldiu. . .
27 Birthalm v. Biertan
Borosbenedck v.
Belioara . . .
. 133 Bistra .
. 200
Benic
Bell v. Buia
Bita ,
. 224 Boroskrakk6 v. Cricu
Belovar v. Belioara
Bljel .
146 Boroneul-mare . . 224
Bendorf
70 Blaj-opid.
58 Botszelc
. . . . 121
Benic .
35 Blaj-sat .
58 Borveny v. Egcrite
Bercea.
41 Blandenmarkt v. BBorza
94
Berchie'l
87
lueri
Borzas v. Bozia
Berch~s
230 Blutroth v. Berghin
Bof .
160
Bercse 'v. Bercea
Boarta.
214 Botez
169
Bereczk. . . .
227 Bobohalma
106 l Bothaza
88
Betekeresztur
158 Bocin .
152 Bothaza v. Bothaza
Beresztelke v. Brec
Bocs v. Bociu
Boz . .
. 206
Berethalom v. Biertan
Bodgya v. Bodia
Bozediu
. 182
Berghin . . . . . 20ti IJodia . . . .
42 Bozia.
102
Berkenyes v. Berchie
Bouogaia-de-jos
176 Bozna .
. 42
Berkes v. Berchi
Boriok . .
224 Bozod .
177
Berind. . . .
77 Bodola v. Budila
BozOdujftilu
. 177
Berivoiul-mare
237 Bodonkut v. BudaBrau
215
Berivoiul-mic .
:!37
veche
Bran (Poarta)
. 244
Bernad v. Bernadea
1 Bogam .
.
76 Brartov . . ,
. ~44
Bernadea
101 Bogartelke v. Bogara
Brass6 v. Braov
Berve v. Berghin
Bogata-de-}[ur
Hl9 Brass6foldvar v. FelBesenyiJ
dioara
224 Bogatul-tomn
57
Besimbac.
246 Bogdaua . .
147
41 Brateiu
'
Beinu
57 Bogesdorf v. Bgacin
Brate'/
121
Beinu
106 Bogoz .
113
178 Bratfalu
Bea . .
Betfalva
Bethlenfaha

30 Bohol.
176 Boiau .
178 Boia .
Bethlenszentmik16s v.
Boiul-mare
Snmiclu

Beu.
INca-romna .

Bicalat
Bicalatul-u11gutesc .

Bicaz .
Bichi!f .

Biertan
Biia

. 238

Briizeti

. 102

Brec

202
188
58
. 218 Broteni .
180 Brusturi .
94
Boldogfalva v. Snt
Buceruea-grnoas58
. 165
Mria
Buceruea-vinoas
35
. 77 Boldogvaros v. ScliBucium
238
. 133
Bucium-Cerbn .
tat
. 200
44 Bolgarcserged v. CerBncium-lsbita
. 200
119
gul-mic
Bucium-llluntari
200
. 172 Bolkcs v. Blcaciu
Bucium- Poieni
200
126 Bologa
153 Bncium-asa
!WO
. 52 Bolya v. Buia
Bucium-Sat .
200

..

_ _ _ _ _ _ _ __I_~DICELE PAROHIILQ_R

-----

,pag.

pag.

. 200
Cplna
210
Cplna-de-jos
52
asa
Cplna-de-sus
102
Bucsumssza v. BuCptlanul-de-1\lur 169
cium-asa
46 Cpuul-de-c111pie 139
llurlatelec
Opuul-mare
Budatelke v. Budate1ec
78
78
Buda-veche .
77 Cpuul-mic
88
Budila .
227 Cam
Budiul-rle-cmpie
139 Crcedea
46
113 Crna.
35
llndurlu
Ct]Jeni
203
Budur16 V. Budurlu
246
215 Cra-ssea sc
Buia
Bilkszdd
215
226 Casolt.
' '
225
Casonul-mare
Bulkesch v. Blcaciu
Ci1strage
78
Bun v. Boiul-mare
Bund01"{
239 Cava .
189
215 Ctina.
Bun.qard
65
199 Ceannl-lleert .
Buninginea
230
Burgberg V. Vurpr
Ceanul-mare
230
Biirgesch v. Brghi
Ceclaca .
169
Biirkos v. Brghi
Cenade
58
Buru
230 Cergul-ruaie
58
Bussd v. Boz
Cergni-mic
59
Bussd v. Buz
Cerghitlul-mare
107
Butene .
153 Cerghizel
107
Buz.
147 Cernuc
94
Buzaltdza .
158 Certege
201
Buzasbesenyo v. BeCetatea-de-balt
102
inu
Cetea
35
Buzasbocsrd v. l1uCcua
129
cerdea-grnoas
160
Ceuaul-de-cmpie
Buzd v. Boz
Chechis
94
'
Buzd v. Buz
Checichehata
95
Gaal.
196 Chenrlrea
95
Cacova
27 Chendremal
44
Cacova .
210 Chesler
147
Cacova .
218 Chea .
1~0
Cacova Ierii
. 133 Chibelea
160
Ccncin
189 Chibelea-Sntionn
160
94 Chibulcnt
Clacea
65
154 Chichisa
Calaele
95
Calbor.
238 Chiei ud'
65
Clian .
89 Chiend .
46
Clnic
207 Chiherinl-de-jos
189
Calota-ma1"e
154 Chiht>riul-1le-sus
18!-l
Clvasr.
215 Chimiteluicul-deCmraul-deert
64
cmpie.
140

lluciumi
Bucsony v. Bucium-

42 Cmpeni .

Chintn

Chirileu
Ghiseu

Ciagz
Cicu

$"".... ~ ... - ,

Chiini

.. \1'>?,-,,,
' :~...
/

'

'
Chindul-mare
Chindul-mic

Ciachi-Grbu

J:

Chince

. 190
190
. 107
. 126
. 126
78
107
91
35
190
96
48
46

Chincisin

Chif~tlu

pag.

Chinariu .

2s9

FILIILOR.

Cichindeal
Cicud a) b)

71

Cighie.

Cinadia

Cincul-mare

Cinta
Cioam-sup.
Cioca

Cipu
Cisndie

Cisndioam

Cisteiul-romn
Cisteiul-ungnresc
f:istelec
Cincea
Ciuciu.
Cine-Lazarfalva .
Ciucmandru
Cine-Sn-Do minie
Ciuc-Sngeorgin . .
Cinc-Szepviz
Ciufud
Cingud
.
Ciugndinl-de-jos
Cingndiul;de-sns .
Cinguzel .
Ci ula
o

Ciumtna

Ciumbrud
Ci unga
Ciurila

Cizwuleasa

Cluj.
Clujmntur

Codlea .

20*

140
121
196
238
167
202
131
107
219
218
59
169
65
153
169
225
126
119
225
120
59
206
46
47
27
153
42
27
170
231
199
78
78
244

pag.

Cohalm
Cojocna
Colibi
Col un

Comana-de-jos .
Comana-de-SUb'
Comlod.

pag.

c~ilcbnk.falva

115
231
141
Copcel
239
Copand
231
Copandul-tle-mnr~ . 170
Copa-mare .
126
Corbu.
120
Corbtt Baraseu .
123
Corbi .
:!50
Cordo'j,
78
Corn a
201
Col'Oin .
127
Coroiu-Sn-mrtin
127

Comitig
Cooc '.

Corpadea.

88

Corn

79

Co~lar.

Cosnea
Cove'l
CovoJ'
Ct~zma.

Crciun elul-de-jos
Crcim1elul-de-sns
Craifalu

36
120
214
2!3

113
59
52

102

Craifalul-de-cfuupie 113

Craivn .
Cricn

Crihalnw
Crieu

Cristian
Cristi:: .
Cti .
Csakigorbo v. Ciachi-

B6
36
243

79

Csikborzsov<J .
Csilccsekefalva
c.~i1ccsics6 .
Csilccsomortduy .
Csilcdanjalva
Csikdelnc
Csilcje11/Jfuloa
Csikkunzfalva
Gsilwwdaru,; .
Csilc111e11asdy .
Csilcmiudsze11t
Csikp/j"lva
CsilcnUcus
Csik.@nly6
Csikszentdomokos v.
Ciuc-Sn-Dominic.
Csikszentgyorgy v.
Ciuc-Sngeorgiu.
Csikszentinwe
Csikszentkirdly .
Csikszentrnrton
Csikszentmihly
Csilcszentmik/68 .
Csilcszentsimon
Csikszenttamds
Csikszered't
C,;iktapl6czct
C:sil~:lH:JJ"t'bes

21 <; Csitt-szent-Ivan
49 Csob
241 C:tobotfalw

:!25
110
225
120
120
120
120
120
120
120

CucerdPit-l'tmn

84

172
108
IlO

Cuciu
Cuciulata
2:l'!
Cuied .
162
Cuied .
190
Culpiul-dc-cmpic ... 162
Ctt/l(l
128
Cunta .
~()8

Cut~in.

147

Cmtieap

190

Curt1jaia .

1!14

Cutelnic

103

Cut .

~07

:!:!5 Cnteiu

42

225 Cuzplac
1:!0 Czikendal v. Cichin1 20
deal

43

1~0

Czikmantor v. Ciucmanuru.
Czintos v .."-.inti.
Cz6d v. Sadu.
Czri.Jalva
225 Czold v. eud.
:1:!5

Daia

225 Dailt
120 Oaia-sseasc .
120 Dai v. Deal
2:26 Drllnolc .
119 Dalya

120 Dm!J
120 DmMu
2:16
161
177
120
177

c:~okftlvrt .
Csombord v Ciumbrud.
Csaklya v. Cetea.
Csomor10 v. Ciumrna.
Csak6 v. Cicu
Csomortn
'2.!7
Csakiujfalu v. Huta.
Csongva v. Ciunga.
Csat6falva v. Hundorf.
Csucsa v, Ciucea.
Csatoszeg
226 Csiidotclke v. CutclCsavas v. Ceua.
nic.
Csegez v. Ciagz.
Csufud v. Ciufud.
Csehtelke v. Cistelcc.
Csiiges v. Cighie
Grbu.

pag.

Csiiriilye. v. Ci uri la.


Cubleful-1onu1t .
Cucenlea

Cselcefalva
176
88 Csekclaka v. Ccelaca.
206 CNel~ralvrt .
163
71 Cscrnek v Ccrnuc.
239 Cscrtes v Certcgc
n9 Csicsoholuvilag V. apu
238

Dmnc

1:!7
207
71
:!24
175
65
101

121

Damuk v. Diimuc
Dnc

84

/Jon''ll

128

Dank v Dnc
Danos v. Dane
Danyan v. Daia
Drgea
Darlacz v. Drlos

Drlos.

96

D(t1'0CZ

147
175

Dates

141

Deag'
Deal.

108
207

pag.

pag.
1 03

pag.

108
Ern ot .
191
208 Ernotfaia
. 47 Dra~ov
Ernye v. Ernea
178 Drass6 v. Draov
Dk-jalv<!
79 Erzsebetviros v. Iba19:! Dretea
/Jeda
247
falu
lhitHf .
Ded,d.
l!Jsztelnclc .
227
Drombr v. Drmbariu
Dcdrdszcplak v.
1:!8
EtrJrl.
177
Durnald
S plac
47 I~'(lrtlvazoltn.
224
190 ()nmbrn.
Dcmenyhrbt
190 Eulenbach v. llimbav
Dambmva
Demcterpataka v. Du208
Fiigdanelc l'aidalwzei 99
Dumitra
.
mitra
J<'giii'II
236
Durlcs v Drlos
Deretc v. Drctca
1-16
F
get
.
5::l
239
lJupUfdOtj'
Dtsaui
l<'lfalu
191
'
Ecsc\lo v Aciliu
Desfalv;t
v. Dt:a
Fnacle-.lltidl'm;lllllli. 16:!
i7 Eczc\ v. Ael
Deuv
114
Frilgu
Egcrbegy
v
.'\grbiciu
l>eutsch-Tekes v. TiFarag6 v. Frgu
Egercs v. Aghirc
cuul-ssesc
170
153 Fru
Eyeri;<lt!
Dezmcr v. Dezmir
178
:!24 Fi11kas fahtt
t\8 1Eyet'JHltak . .
J)ezmh
Farkasmczo v. LuEgrcgyborzova v.
Dczsan v. Dcani
po~ia
103

Borza
Dieio-S,'tn-lUartiu .
Farkastelkc V Lupu
Egresto v. Agriteu
Dicsoszentmarton v.
Farna v. Sfra
Ehed v. Hedbca
Dicio-~n"Martin
Fecheteul- Miidtaului 162
141 Ehrgang v. Ernca
Dilt:ul-maylthtl' .
I'chcregyhaza
v. Fe14: Eibesdorf v. lbidor
JJileul-rom;'tu .
rihaz
ful-romn
Di6d v. Strcm
FchervOlgy v Albac
Eibcsdorf v. lbidot
Diomal v. Gcomal
Fcigcndorf v .. Micful-sscsc
Di6s v. Deu
96
~~sa
19:J g(cin
Diswlieu
1 Feisl\
63
Elekcs v. Alccu
Disznaj6 v. Disnicu
Fciurll.
79
123
Elisabcthstadt
v.
IJitl'lt!! .
FcjerJ v. Feiurd
lbafalu
Ditr6 v. Ditru
Fcketchalom v. Codlea
:!07 Elopatak v. Vlcele
Dobtca .
Feltlioara
247
227 Engenthal v. Mighin!Jubl'ltt
Fi:ldioara
244
2:J6
doala
Dubuli-de-jos
Feldubuly
224
Enyedszentkiraly
v.
Doboll6 v. Dobrla
79
Fdenc.
l\1 ur-Sncrai u
Doborka v. Dvbrca
113
FI-lea
g
.
180
li:reea .
.
Dobring v. llol>rca
Felek v. Avrig
85 Erdoalja v. Subpdure
/Jul .
Felenycd v. AiudulI<:rdocsinad v. Cinadia
Dolmany v D.iia-srJc-sus
Erdofalva v. Ardcova
seasc
Felgy6gy v GcoagiulErdofelck v. Fc1cac
Domald v. Dnmald
de-sus.
Erdoszakal v. ScalulDombo v. Voldorf
Fi:lme
.
. 243
de
munte
Dombr6 v Dumbru
. 177 Felsendorf v Felia
J!J,doxzentgyoryy
1Jonncrsmarkt v M1/8
:!:!4 fi'elxoboldogfllna .
Ji),esztereny
nradc
l<'elsobolkeny v. Bei ca76 Erlenwalcl v Agri~tcu
Dorol .
1:!7
romn
Dotad
2v8]l~rnea . .
. ~~8
161 FelsocHemtoH
246 Ernei ;l-mare .
Drgn

Dea-

.
Hocea .

Drrn bariu .

~08

302

INDICELE PAROHIILOR

pag.

Felsocsora v. Cioarasuperioar

Felsodetrchem v. Tritul-de-sus
Felsoegregy v. Agri
Felsofiiged v. Ciugudulde-sus
Felsoflild v. Filduldc-sus
Felsofiilc v. Fi! ea-de-s.
Felsofiilcha vas v . .i\'l untele Filei-de-sus
Felsogald v. Galdade-sus
Felsogezcs v. Ghiasa
dc-sus
Fcls6gyer6monostor v.
Mn .'turul-romn
Felsogyurkucza v.
Gi.urcua-de- sus
Fclsoidecs v. ldeciulde-sus
Felsokapolna v. C
rlna-dc-sus
Fclsokaracsonfalva v.
Crciunelul-de-sus

Felsokoher v. Chiheriul-de-sus
Fclsokomana v. Camana-de-sus
Felsomarosuj vat v.
Uioara-de-sus
Felsomarosvaradja v.
O arda-de-sus
Fels6orb6 v. Grbovade-sus
Felsooroszi v. Urisiuldc-sus
Fclsopeterd v. Pctridul-de-sus
Felsopian v. Pianulde-sus
Fclsopodsga v. Se:
gagea
Felsopommbk v Porum bacul-de-sus
Felsorcpa v. Ripa~dc
sus

FILIILOH.
pag.

Felsosebes v. Sebeul-de-sus

Ji'elsosimenfalva .

pag

Fagaras v. Fgra
Fldszin v. Felia
176 Foldvar v. Feldioara

Felsoszcntmihlyfalva

fiolyfalV(t

v. Snmihaiul-de-sus
Felsoszolcsva v Sl
ciua-de-sus
Felsoszombatfal va v.

Forgcskut v. TiC
Fotosmdrtonos

Smbta-de-sus

neia-de-sus

F'utdifalva

Fclsovidm v. Vidrade-sus
Felsovist v. Vitea
dc-sus
Felsozsuk v. Jucul-desus
Feltia
1~9
Fel~incz v. Vinul-desus
Fenes
201
Peneel

Fenyed .

. 224

Frata
88
Frna
147
Frauendorf v. Frua
Frek v. Avrig
Fugad v. Ciuguzel
Fiilehaza v. Fiica
.Fiiletelke v. Filitelnic
Futac
108

Fclsotatrlaka v. T
trlaua
Felsoucsa v. Ucea-desus
Felsovenicze v. Ve-

Fenenl-ssesc

163

. 228

Flizes v. Fize
Fiizesszentpeter v.
.Fizes-Sn-Petru.
Fiizkut v. Fiscut.
Gabod v. Gbud.
Gbnd .

170

Gdlin

89

176

Gagy
Ginad

71

Galacz v. Galai.
84 Galambod v. Golomba.

80
178

Gala

201
240
122

Galai
G/ua

Fenyofalva v. Brad
Fe1ilwz
Fiatfalva
Pildul-de-jos .

130 Galda-de-jos
176 Galda-de-sus
154 Gldpataka v. Valca-

Fildul-de-mijloc
Fildnl-de-sns

Filea-de-jos .
Filea-de-sns
Filitelnic

154
154
192
162
23 t
2:!1
126

Filpinl-mnre

lU 1 G(Ylpi<t

Filpiul-mic.

114 Galponya v. Galpia.


154 Galtiu .

.fiilea
Filea-de-cmpic

Finei

Fintahaza v Ciuta
.l<'iscut .
Fizes
Fizes ' sj. Petru
Fofcld v. Fofeldea
Fofeldea

glzii
Gale

Galfalitu
Glgu

. 219
166
96

Galis v. Gale.
Galoczas v. Glua.
95

36
30

Gmbu

170

Ganfalu

l 03

.
96 Garat v. Stcna.
Grbul-ungnrcsc

71

36

Gldt6 v. Galtiu.

Grnba~

66
96

36

Grbova

80

207

=== ===~I=NDICELE PAROHIILO.=R~I'==FI=L~II==L=Oc::c=R,:".======~30~3


vag.

Grbova-de-jos
Grbova-de-sus .
Grbovilt

Geaca .

Geges

Gelencze v.

Gelina.

Gelina

Geoaginl-de-sn8
Geomal

Gcrcnd v. Grind.
Gcrcndkcrcsztur v.
Grind-Cristur.
Gergclyfja v. Ungu
reiu.
Gergeschdorf v. Ungurciu.
Genlesig
194
Gernycszeg v. Ger
ncsig
Gcsztrgy v. Cstragc.
Gheja . . . .
171
Ghimes-Fitgtt . .
121
Ghirbo'm . . . .
208
Ghiri~-Su-Crain.
47
Ghiti~ul-de.-Arie!?
47
Ghil'inl-romn
89
Ghil;asa-de-jos .
216
Ghi~asn-de-sn8
216

Giaco
Gid6falva . .

Gicrelsau V. Brad
Giesshiibcl v. Gusu.
Gilu . . . .
Ginlu~ . . . .

pag.

pag.

28 Gombostelke v. Gm28
bu.
28 Gorgenyadorjn v.
65
Adrian.
158 Gorgenyhodak v. Hodac.
226 Gorgenykakucs v. C28
cuciu.
28 Gorgenynadas v. Na-

falu.

Gyergyobeks

v.Bicaz.
Gyergyobeks-Zsednpatak v. Valea-Jidanului.
Gyergy6csomafalva

da-romn,,

Solovstru.

Giurgeu-8n-Miclu.

Gorgenyorsova v. Orsova.
Gorgenysoakna v .. Ja-

Gyergyotolgyes. v.
Tulghe.

Gyergy6ujftdu

benia.

Oorheiu.

v. Vale.
Gyimesbiikk v. Ghimc-

Grebeuiul-de-cm-

J>ie
Grili . . . .
Grind . . .
Grind-Cristur
Grossau v. Cristian.
Gross-Kopisch v.

Gross-Probst-Dorf v.
Protea-mare.

Gross-Schenk v. Cineul-mare.
Gross-Seheuern v.

ura-nare.

Gudea-Me11tedwza

Gnrarnlui . . . .
Guraro v. Gurarului.
Gum Roifii

Gurghin
Gu~tetirt ,

Gusu
Gyakos v, Giaco.
Gyalu v. Gilu.
Gyeke v. Geaca.
Gyeresszentkirly v.
Ghiri-Sn-Craiu.

182
Fget.
240 GyimesfelsOlok v.
171
Lunea-de-sus.
141 Gyimeskozeplok v.
Lunea-de-mijloc.
Gyorgyfalva v. Giurfalu.
Gyulafehervr-Lipo'van V. Alba-IuliaLipoveni.
Gyulafehcrvr-Major
v. Alba-Iulia-Maicri.
, Gyulas v. Giulu.
Habic .

. 192
197 Hdrn . . . . . 141
216 Ifi1dt'tlu 202
i Hadrev v. Hqru.
203 Hagymas v. Hma.
191 Hagym&s-hodon 163
219 Hahnbach v. Hamba.
216 Halmgy v. Hlmeag.
Htllmeag
242
Ham ba . .
. 216
Hammersdorf v. Gu1
teria.
, Hamruden v. Homorod.
1

126

Gyertynos

120

Gyergyovrhcgy v.
Varviz.
Gycrofalva v. Panic.
Gyerovasrhely v.

Gorgenyszentimre v.
Gurghiu.
Gorgenylivcgcsiir v.
Gljrie.
Gorocsfalva .

. 119

Gyergy6ho!l6 v. Corbu.
Gyergyoremete-Esenyo
v. Remctca-ineu.
Gyergyoszcntmiklos v.

Gorgenyoroszfalu . v.

1 ~7
Copa-mare.
. 224 Grosslasslen v. Lasi ea.

80
108
Gitwcua-de-sus.
154
Gim.f11lu
89
GiUIgeu-Sn-1f:lic/(tu~ , )22
Gl,)jtll'ie
189
Glimhnuca
71
Glogovet.
59
aocs
'
161
GOdemestcrhza v.
Gudca-Mcsterhaza.
f~ogun . . .
128
Gognvralja v GoganVarolca.
Gogan Varolea
128
Golornua . ,
160

Gyergyoalfalu v. Al-

3~0'="l=====~INc:,:D~I~Cc:::Ec:;;LE PAROHIILOR I FILIILOR.


pag.
Hpria

pag.

Hodi~

Hporton v. Hoprta.
209

Hodmul'l1

llodoa .
103 Hodosfalva v. Hodi
161 Hoghildg

Hamly.

. 2l6

Hrnglab
Hrscl'llc

pag.

154 Jhnsfaln .
'
192 Ihidorfnl-romn.
195 ll i:oulorfnl-ssPsc
'
lclandul-nw
J'e128 l<lnnzel

128
217

148
142

47 Hohendorfv. Hundorf.
Harczo v. Haru.
Holczmany v Hosman
Hari v. Hcria.
Holzmengcn v Hosman.
Hat'ten
. 162 Holdvilg v. Hoghilag.
Has;dat v. Hdate.
Holtmat'os v. Hod-

le lod

142
53

lda-mare
Jdicel
Idiciu

117
191
1"7

Haag.

ideciul-de-8u8

l11lrasts.

I-Iaschagcn v.

~17

Haag.

llsdate

'

llafuUtu

Hnma~

Jl({1)1(d

Havasgld v. Intregalde.
H<J.vasnagyfalu v. Mariel.

Havasrekettye

v.

Re-

iea.

Havat!J.
lledbea .

.
.

mur.

Homor01l.
133 Homorod<J.bsfalva v.
180
Abasfalva.
134 Homorodalmds
159 Homonidg!fCJ!e8
Homor6dkit1'acsonfaltd
HumOI odkenufnyfal!'a .
Homo16dWvete
Homorodolclud .
Hrmwrodrerrute .
HomonJdszentmli J'ton
159 HomorOilszentpZ.
195 llom016dszentpeter .
HommJd,dfalu

91

191

240 ldccspatak v. ldicel


feei a

191

Iedd

159

Jcgcnyc v. Lcghia
175 Ighiu

175

37

175

2~8

175

. 166c'
:.!40'
196

lkafalta
175 1/cland
176 I!euczjill!Ja

161

Ileni

llia
175 Jlimbnv
176

72,

Illcmbak v. llimbav
175 Illeny v. Ileni
175

Hejasfalva v. Hafalu.
176
Heltau v. Cisndie.
28
Hoprta
72
Henig .
209 Hosmnn
Herepeu
104 Hosszuaszo v. Hususu.
Ileria
170 Hosszufalu v. Satulung.
Hermannstadt v.Sibiiu
Hosszupatak v. Tuni.
Hermany v. Caol.
Hosszutelke v. Dotat.
114
Herseni
. 240 Hrast.
Hudnc;
Hetbi.ikk v. Habic.
. 192
Hetzcldorf v. Ael.
Hnedin
155
JJ,viz
239 Hi.ihnerbach v. GlimHida
96
boaca.
Hidalms V. Hida.
128
llnndorf
240
Hida v. Hidi.
Hmez .
Hideghavas v. Mun59
Hnsusn
tele-rece.
Ifuta
41
Hidegszamos v. Solakobsdo1 f v. Giaco
me'ul-recc.
lara-dec.ius
134
Hidegviz v Clvasr.
Iramagura v. .Mgura
48 Irarkos v. Rachiul
Hidi
Hidvcg v. Podeni.
romn
Hilib
Iravizc v. Valea-Ierii
Hochfcld v. Fofeldea.
24 7
la~
Hodac.
192 IMn esti
193

'

Ideciul-de-jo.~

Illyef~tlva

:226
179

IlyesmezlJ
lmecifalva .

Inakfalva v; !noe
Inaktelke v. Inuc
lncsel v. Ciula
Indoi
lngodly v. Mighindoala
Juoc
lntregnhle
!nuc.
.J.nbbgyfalva
.lobbgytellce

2~6

134

48

37
76
158
190

Iohannisberg v. Nucet
Iohannisdorf v. Sntioana-sseasc

Iovcdics v. Idiciu
Irmcsch v. Ormeniul
sscsr.
lsl11

lspnlaka v.

195
palnaca

Itilwza

Istvanhaza v:

172
Itihaza

INDICELE PAROHIILO=R'='S~.I==F=IL==I=IL~O=R=.=======3==05
pag.

pag.

lszl6 v. Islu
Kelnek v. Clnic
Kemenytelke v. Chilsztina v.. Stenca
mitelnicul-dc-cmpie
lsztolna v. Stolna
90 Kenos .
176
Inrinl-<le-cmpio .
Kendermal v. ChenI vanfalva v. CacovaIcrii
drcmal
193 Kendermezo v, Chen.J abnia
177
drea
Jacodul-romn
44 f(endo
Jcbuc
158
243 Kenesd v. Trimpoiele
Jibe1t .
53 Kercsed v. l'rcedea
.Jidvein
44 Ketcz v. Cra-sseasc
Jimborul-ma1e
221 Kerel5 v Chirileu
Jilw. .
89 Kerel5s6spatak v.
Jncul-fl.,..jos.
eua-de-cmpie
90
Jucul-de-sn1
90 Kerel5szentpal v. SnJucul-nobil .
178
paul
Karlicsfalva .
Keresztenysziget v
Kajant6 v. Chintu
Cristian
Kakasfalva v. Hamba
Keresztes v. Cristi.
Kakovahavas v. MunKerz v. Cra-sscasc
tele-Cacovei
Ketesd v. Teti
Klbor v. Calbor
Kalnolc
. 224 Kettsmezo v. Chechi
:!27
Kalotabikal v. BicaKezdialmas .
romn

Kalotabt>keny v. Butene
Kalotanadas v. Nad
ul-romn

Kalotaszentkiral y v.
Zamsncraiu
Kalotaujfalu v. Finei
Kaltwasscr v. Clvasr
Kapolna v. Cplna

Kezdima1'to11os .

. 224

mic.

Kiscnyed v.
Kisfenes v.
Kisfiilps v.
mic.

Sngtin.

Feneel

Filpiul-

Kisgalarnbfalva .

. 176

Glogove

Ki;sgalgocz v.
Kisgo,geny

161

Kezdisze11tlelek
Kezdivasl'lwly

Kezler v. Chesler
Kibrld
Kilyen
Kilybtfalva

177

Kiskadacs .

Kiskalocsa v. Clacea
228 Kiskalota v. Clele
228 Kiskapus v. Magyarkiskapus v. Cpuul
179
mic.
~26

Kiskdszon .

228

122 Kiskend v.
Chinciiu

Kapolll(tvolahfalu .
176 Kincscsf5 v. Chince
Kaposztdssze11tmikl6s 165 Kiralyhalma v. Cri228
halma.
Karrctnavoldl
Kiralypatak v. Craiva
Kardo!ltiva v. Cordo

Kirtsch v. Curciu
Kisadorjan v. Odorianul-mic
Kdszonujfaltt
225 Kisakl6s v. Ocoliul-mic
Katona v. Ctina
Kisakna v. Ocnioara
Kebele v. Chibclca
Kisapahida v. Pgida
Kisapold v. ApoldulKebelcszentivany v.
de-jos
Chibelea~Sntioan
-''Ket'skehata v. ChcciKisbacs v Baciu
Kisbaczon .
. 179
chehata
Kasapatak v. Bogdana
Kastenholz v. Cajol
Kasva v. Cava

Kisborosny6 .

Kiscsergcd v. Cerghizel.
Kiscsiir v. ura-mic.
IGsczeg v gor.
Kisdiszn6d v. Cisn
dioara.
Kisekcmczo v. Protea-

Kisgy6gypatak v. Vac
lea-geoagelului
Kisikland . v. Iclnzel
. 227 Kisillye v. llia

Kezdiszentkereszt v.
.Poian

Kincscs v.

pag.

Kisbalazsfalva v. Blajsat.
Kisbnya v. Bioara
Kisberivoj v. Berivoiul-mic.

Chindu'l-.

mic.
Kiskerek v.

Broteni

Kiskkenyes

v. Cutein
Kislekencze v. Lechin- '
i oara.
Kisludas v. Gusu
Kil;rnedeser

. 177

Kisnyulas v. Milel
Kispetri v. Petdndulmic
Kissarmas v. ermel
Kissebes v. Poieni
Kissclyk v. ei ca-mic
Kisszederjes v. Sidria-
;mi-mic.
21

3=00=======I=N~D=IC=E=L=E=P~A~R~OHIIL0R SI FILIILOR_._
pag.

Kisszentlasz16 v. Laslul-romn.
lioriniu.

Kistalmacs v. Tlmcel
Kisteremi v. Tirimiamic.

Kistorony v. Turnior
Kistovis v. Spini.
Klein Blasendorf v.

Protea-mic.

Klein-Schelken v.
eica-mic
gul-mic.

Klein-Scheuern v. ma
mici.
Kobor v. Covor.
Kockelburg v. Cetatea-

KorosfO v.

Crieu

109

L,rslitul-tonHII
Laslt1ul-silsesc
. 228 Lasle1t . .
. 226 Laz . . . .

131

Kozeppeterd v. Petridul-de-mijloc
Kozmatelke v. Cozma

Dmbu.

131
, 129
210

Lz:irfalva v. CiucLazarfalva
Lechiua-de-Mur

142
183

J,echinioara .
Leczfal~<t
Legen v. Lcgiu
Legi<J
Legiu

224
76

67

Liorin.

Kakallokemenyfalv<t

K!lkiillokoros v. Curciu
KUklillolonka v. Lunea
Kliklillopocsfalva v.
Pucca.

Kilk!lllosolymos v
oimu.

Liik!llloszeplak v.
Suplac.
Kiikiillovr v. Cetateade-balt.

Lita-romn
Lu~tmniJ~

. 134
. 213

Lodormany v. Lo
droman
I,odroman
Logig .
Lokod .
Loman .

60
: !:
176

.
.

210

Lomny v. Loman
.

. 243

Lomperd v. Lumperd
. 228 Lona-sitseascit
. 177 Lopadea-maghiari;t .

Kusmod

Kutfalva v. Cut
Kutyfalva v. Cuciu.
178 Laczk6d v. Lscud
159 Ladmos v. Loamn
224 Lmkerek v. Lancrm
Lancrtlm .

29

247
227

Li sa
Lisneu
178 Liszny6 v Lisneu

Lomme

Kund v. Cund
177 Kurtapatak

K6r6nd.
Kototlka . . . .
Koros . . . .

Lsctul

KUkUllofajsz v. Feisa
KUk!llloikl6d v. lclod

Kolozspata v. Pata
Kolozst6tfalu v. Tu i
Kolozsvr v. Cluj
Komjatszeg v. Comiig
Koml6d v. Coml6d
Komlosujfalu v. Trestia
Koncza v. Cuna
Kopacsel v. Copcel
Korb v. Corbi
Kotispatak

Langenthal v. Hususu
Lapupatak v. Lpuu
Lpuu . . .
81

Lemheny v. Lemnia
Lemnek v. Lomnic
Kozmas . . . . 226 Lemnitt
. . 227
Koztclek v. Cosnea
Lepirulca. . . . . 129
Kucsulata v. Cuciulata
Leppend v. Lepindea
Kukulloalmas v. AlmaLeschkirch v. Nocrich
227
mic-sseasc.
Libanfalva v. lbneti
Kuk!lllodomb6 v.
Limbu .
207

Cluj-Mntur

Kor6d v. Coroiu
Kor6dszentmrton v.
Coroi u-Sn- Mrtin

pag.

. 224 Landor v. Nandra

via.

Kleinschergid v. Cer-

Kolozs v. Cojocna
Kolozsb6s v. Boos
Kolozskara v. Cara.
Kolozskorpd v. Corpade.
Kolozsmonostor v.

Kovend v Chiend
K6vesd v. Cove
Kozepftild v. Fildulde-mijloc.
Kozeplak v. Cuzplac
Kozeporb6 v. Grbo-

Klein-Probst-Dorf v.

Koko11

Kovd, . . . . .
Kovaszna . . . .

BljeJ.

de-balt.

Kortekapu v Curticap
Kortvelyfaja v. Curtifaia.
Koslrd v. Colar
Koszvenyes v. Chiini
Kotelend v. Gdlin

Kisszentlorincz v. Sn-

Kohalom v. Cohalm

par;.

Korospatak

Lopadea~romn

Lotinczfalva .

80

27
28
166

Lorinczreve v. Liorin
Lover v. Lueriu

L6vesz .
. . 210 Lucza v.

120
Lua

307

INDICELE PAROHIILOR SI FILIILOR


pag
Ludi~or
Lndoul-de-Mnr~
Lnflo~ul-mare

Lutwiu .

217
191

Ludveg v. Logig
LulcafabJtl .

Lumperd,
Luna
Lunea .
!Am ca
Lmca-de-1m)loc .
Lwtca-de-su.~ .
Lunea- Viagulni
Lungettt ii-de-jos .

pag.

247 Magyarborosbocsrd
142
v. Bucerdea-vinoas
Magy~rbilkkos

v. Bi-

chi

Magyarcserged v. Cer166
gul-mare
66 :\lagyarcsesztve v. Ci48
steiul-unguresc
bO Magyardello v Dileul135
magiar
121 Magyardcrzsc v. Drgca
121 Magyarfelek v. Feleac
156 Magyarfenes v. Vlaha
137 Magyarforr6 v. Fru
Magyarfrta v. Frata
MagyarfUlpos v. Fil-

Lunka v. Lunea
Lunzscst v. Lungctiidcjos.
piul-mare
Lnpoaia
97 Magyargorb6 v. GrJ_,np!;!a .
20 1
bui-unguresc
Lups<thadaru v. H
Magyargyeromonostor
v . .:\Hl.nturul-ungu
dru.
Lupsapatak v. Valcaresc
Lupci.
Magyarherepe v. Hc60
repea
Lnpn
Lua
247 Magyarigcn v. Ighiu
J1ci:tu
so Magyarklyan v. CSI
lian
Mdca~nl-unguresc
Macskako v. Masca
Magyarkapud v. Mur
MadarasifekctcdUllo v.
Cpud
F echctcul- Mdra
Magyarkapus v. C
nlui

puul-mare

Fnaclc

Magyarkiralyfalva

Mdraului

-pie

'

Madifalva .,

Mitert'tu
Mag.

Magare v.
Mgrci

i\lgrci

v.

Craifalu

.&llra snl-lc-cm-

162 Magyarkiskapus v.
120
Cpuul-mic
192 Magyarlapd v. Lopa219
dea-magiar
Magyarl6na v. Lona148

sseasc

126 Magyarmacsks v.
29
Mcicaul-unguresc
Mgina
81 Magyarnadas v. NdMagum
135
elul-unguresc
Mgura
Magyarnagyzsombur
Magyarbag6 v. Bgu
Magyarbcczc v. Bea
v Jimborul-mare
Magyar6 v. Meru
Magyarbenyc v. Biia
Magyar6kereke v.
Magyarbikal v. Bicalatul-unguresc
Mueru
Ma!fheru

pag.

Magyar6sg v. Mueru

Magyarpalatka v. Pllatca
Magyarpete v. Petea
Magyarpeterd v. Petridul-de-jos
Magyarpeterfalva v.
Pctrisat
Magyarpeterlaka v.
l'etrilaca-magiar

Magyarregen v. Reghinul-magiar
Magyarsard v. ardul
unguresc
Magyarsaros v. aro
ul-unguresc

Magyarsolymos v.
oinu

Magyarslilye v.

ilca

magiar

Magyarszentbenedek
v. Snbenedic
Magyar szentpal v. Snpaulul-unguresc
Magyarszilvs v. Silvaul-magiar

Magyarszovt v. Suatul-de-sus i Suatulde-jos


Magyarvalk6 v. Valcu
Magyarvista v. Vista
177

M.agyatz8akod

Mll.haciu

48

Maiad
Maju
Makfalva

165
158
179

Mak6falva

Vi Mcu

Maksa

224

Mi:illtMt'liV

129

Mal11as.

224

163

Jfalomfalu

Malomszeg v. Molosig
MAnll.rade

60

Mi:iwlstit'e

202

Mi:tnt'tstitea Ciungei
Mt'tnltftUt'lll-romdn

170
76
77

Mttnt~turul-ungutesc

21*

' 308

INDICELE PAROHIILOR SI FILIILOR


pag.

falu

Mese v.

ba

Meend01f.

197

Marosjdm.

tlanul-de-Mur

Maroskecze v. Chiea
Maroskeresztur v.
Mur-Cristur

Maroskoppand v. Copandul-dc-Mur

l\Taroskovesd v. Cuied
Maroslaka v. Huduc
Maroslekcncze v. Le-
china-dc-Mur

Marosligct v. Dumbrava
Marosludas v. Ludoul-dc-Mur

Na

v.

Moti

dorf
Marzsinen v.Mrgineni

Media

lUedia
Medve

Metid01f

150

falu

Mcz6bodon v. Budiulde-cmpie
Mezob66 v. Beiu
Mezocsavas v Ccuaul-dc-cmpie

Mczoczikud v. Cicud
a) b)
Mezodomb v. Dmb
Mezoerked v. Archiud
Mezofele v. Fiica-decmpie
72 M czilgcrebcnes v. Grebcniul-de-cmpie

Mezogycres v. GhiriMczi5harasztos v. H ast

Mczokapus v

Cpu-

133
ul-dc-cmpie
199 Mcz6kecscd v. Chiei ud

111asca .

Medves v.

201

ul-romn

mrtin

Mrtontelkc

A1ecea .
Medgyes v.

Mcszko v. Mischiu
Jl.fetef .
Metcsd v .. Mctcs
Mezoakna v Ocnia
Mezoband v. Banduldc-cmpie
Mcz6banyicza v. Bia
Mcz6baratfalva v. Brat-

Marpod

Maroskarna v. Crna
Maroskaptalan v. Cp-

241

Mese

Martinsbcrg v. omrtin
Martonhegy v. o-

romn

29

Mecndorf

Mcszcsszcntgyi:irgy v.
Sn-Georgiul-de-

r-Oorheiu

Marosheviz v. Toplia-

Marosnagylak v.
lac

Mecreac.

l\T arosvccs v. Ieciu


Marotlaka v. Morlaca

Marosgezse v. Gheja
Marosgoi:nbas v. Gm-

pag.

pag.

Mndra
213 Marosorb6 v. Oarba
Mndra
241 Marosoroszi v. Orosia
Mardisch v. Moard
Marosportus v Pa.rtos
Mardos v. Moard
Marossrpatak v. arMdrifalva '.
178
patoc
Mrgi .
155 Marosszentanna v.
Sntana-de-Mnr
Mrgineni
241
Mri~el
81 Marosszentgyorgy v.
Sn-Gcorgiul-dcMdrkod
158
Mur
Mdrko&jalva
226
Marosszentimre v.
Marktschelken v. eicaSn timbru
mare
Maro-szcntjakab v
Marosagard v Agard
Snjacob
Marosbardo v Bardo
Marosszcntkiraly v.
Marosbeld v. Beldiu
M ur-Sncrai u
Marosbogat v. BogataMarostelec v. Tcleculde-Mur
Maroscsap6 v. Cipu
romn
Marosugra v. Ogra
Maroscsucs v. Ciuciu
Marosujfalu v UiMaroscsiiged v. Ciugud
falu
Marosdatos v. Datc
Marosujvar v. Mur
Marosdecse v. Decea
Uioara
Marosdeg v. Deag
Marosvsarhcly v. MuMarosfelfalu v. Fl-

Medve

Mezokeszff v. Chiseu
148 Mezokiralyfalva v.
Craifalul-de-cmpic

54 Mezokobi:ilkut v.

< hiMPgyesfalva .
163
bulcut
Megykcrek v. M ccreac
Mczokolpeny v. CuiMelegszamos v. Somepiui-de-cmpie
ul-cald
Mczokook v. Cooc
Meneul-tl e-cm pie
Mezomadaras v. MMera
81
draul-de-cmpie
Meregy6 v. Mrgu
Mczomajos v. Moia
Meschen v. Mona
Mczomehes v. Mihe

INDICELE PAROHIIL.~O~R=c!~I~F~IL~I~IL~O~R~.=====~309~
pag.

Mezomencs v.

1\Ien~

ul-de-cmpie

Mezonagycs:in v. Ceanul-mare
Mezoor v. Juriul-decmpie
Mezoorkc v. Urca
Mez66rmcnyes v. Ormeniul-de-cmpie

Mezopagocsa v. Pog
ceaua
Mezopanit v Pnetulde-cmpie
Mezopete v. Petea-decmpie
Mezorlics v. Ricin
Mezosalyi v. ~;cutia
de-cmpie
Mezosamsond v am
udul-de-cmpie

Mczosolymos v. Stupi ni
Mezoszabad v. Sbad_ul-de-cmpie
Mczoszakal v. Scal
Mezoszcngyel v Sfmgcr
Mezoszentandras v.
Sn tu
MclloszentgyGrgy v.
Sngeorgiul-dccmpic
,\-Iczoszentjakab v. SnIacobul-de-cmpic
Mt:zoszentmargita v.
Snmrghita

Mezoszentmrton

v.

Snmrtinul-de

cmpie
Mezoszentmihaly v.
Snmihaiul-decmpie
Mezoszilva.s v. Silvaul
de-cmpie
Mezoszokol v. Soco!
Mezoszombattelke v.
Smbotelec
l\1ezoszopor v. Sopor
Mezotoht v. Tureni
Mezoujfalu v. Vaideiu

pag.

Mezoujlak v. Uilaculde-cmpie
Mezouraly v. Oroiulde-cmpie
Mezovelker v. Velcheriu
Mezozah v. Zau
Mica
Micsasa.

Michelsberg v. Cisndioara
Michelsdorf v. Boarta
Michelsdorf v. Veseu
~licolaca

1\licu'

1l1ohu

222

Moia

183

Molosig
155
Martora v. Mnrade
1\Iorlnca
155
102 Mortesdorf v Meti60
dorf
165
149
151

Moin
Mona.

Moti!fdorj.

Mlickendorfv. Mucun171
dorf
. 241
232 Mucnndorf
134
156

207 Muereu
148 Muiereu

Miercurea .

Mighindoala
Mihalcztalva v.

pag.

Moha v. Mucundorf
Mohacs v. Mhaciu

Mihal

Mihal.

Mlihlbach v.
61

Sebeul-

ssesc

Muncel.
Mihalyfalva v. Hoarta
183 Mundra v. Mndra
lUil1e .
Mikefalva v. Mica
Muntele Bisoarei
'
Muntele Bicalatului
Mikes v. Micu
l\1ikesz1\sza v. ~.liciiJfu.ntele Cacovei
Muntele ]iilei-de-sus
sasa
Mikhza
Mi7cl8j"lva

190 Muntele Ocolisul.ui178


tnat'e.
Muntele rece .
Mikl<\slaka v. MicoMuntele Scelului
laca
Mul'-Cpud

l'v1lk6szilvas v. Silvaul-romn

Jfur-Cristur

JUilsel

114
114
99

'
Mil.lsul-mate

'
Mi7uan.

Mirasln.
Miraslu

Mociu

29 Mnc1~ .
:\Iuzsina v. Mgina
232 Muzsna v. Mona

M6cs v. Mociu.
:\logos v. Mogosbr-

137
81
136
29
163
163
:.!.1
163
171

Nadasdar6cz v.

202

Mogo BrlPti

37

Mogo' Cojocaui
Mogoskozsokany

37

v.

Dorol

Ndelul-unguresc

leti

Mogo-Cojocani

'

ilfzwi'l-Sncmiu

135
135
135
136'

149 Nada-romn
. 193
89 Nadasberend v. Berind

1\Ioard

M6h v. Mohu

1\lur~-Sncraiu
Murs-Uioara

Milvany v. Miluan
l\Iirisz\6 v.
Mischiu

1\Iurs-Osorheiu

202

8L

Nadaskorod v. Coru
Nadaspapfalva v. Popfalu

N:idasszentmihly v.
Snmihaiul-unguresc
Nadful-romn

83

pag.

N adilIIl-si1sesc

126 Nagypctri

Nadpatak v. Rotbav
Nagyadorjn v. Odorianul-mare
Nagyapold v.Apoldulde-sus
Nagyberivoj v. Berivoiul-mare
Nagyborosny6 v. lloroneul-mare

Nagycserged v. CerNagycs!lr v. ura-mare


ghidul-mare
Nagyczeg v. ngul
mare
Nagydiszn6d v. Cisn
die
Nagyekemezo v. Protea-mare

Nagyenyed v. Aiwl
Nagyercse v. Ercea
Nagyernye v. Erneiulmare
Nagycskiillo v. Aschileul-mare
Nagygal(lmbfalva

Nagykalota v. Calotamare
Nagykapus v. Capa
mare
Nagykapus r. Ma~yar
kapus v. Cpuul
mare
Nagykaszon v. Casanul-mare
Nagykend v. Chindulmare
Nagyludas v. Ludoul
mare
Nagynyulas v. Milaul
mare
Nagyolves v. Ulieul
mare
Nagyompoly v. Valeadosului

pag.
falu

tolul-marc

Nagysrmas v.

cr

maul-mare

Na~ysebcs

v ~ebc ,.ulmare
Nagyselyk v cica-mare
Nagysink v. Cinculmare
Nagy~eben v. Sibiiu
Nagyszederjes v. Sidriaul-mare

Nazna .
Nznnfalva

66

190
159
159

Nyujtod
Oaia

159
159

. 2:.!7
. 161

Oatha . .

142
:.lOQ

Oarda-de-jos .

Oarda-de-su!'l
Obrazsa v. Obrcja
Ohrtja . .
Ocna-Sihiinlui .
Ocnia

Nemf"

79
37

149

Neppendorf v. Turnior

Netot . .
. . . 248
Neudorf v. Noul-ssesc
Nirasteu
Nire' .

163

Xyanirlremete
Nyrit ad.~zentauna .
Nyartidozentinne .
Nyrad.,z-ntmrton
Nyarad.,zel'ed" .

. 163 Ocui~oara

v. Nazna

Nekriles't v. Nccrileti
Nemcszsuk v. Jucul177
nobil

Niera.

Nyimidkariw'!on .

Nyardt5 v. Niratcu
Nyrsz6 v. Ncarsova
Nyercze v. Nicra
Nyirmezo v. PoianaAiudului
Nyomat v Maiad

Nagytalmcs v. Tl
maciu
Nagytcremi v. Tiri miamare
Nagyvajdafalva v. Voivodenii-mari
Nandta
171
Noiu

pag.

Xyradgalfalva v. Gal-

mare
Nagyrajtolc.z v. Rcs-

Neansovrr. .
. 176 Necrilesti

Nagyikland v. Iclandulmare
Nagykadacs

v. Petrindul-

43
72

Nolac

172

61
:!17

30
115

. ,

Ocoliful-mie
Odotjith1tt

13<!

Odorirmul-lltai'C.
Odol'ianul-mic

166
166

Odotluiul-!,;cuiese
Odverem .
Ofenhaia .
Ogra
Ohaba . .

178

30

109
:141
61

38

v.

Sccl.

Olahbogt

165

202

Ohaba-de-S1tcn

43 Oit-dl'a .
163 Olhandrasfalva

Nocrich

209

v. Bollatulromn.
Noul-romn.
248 Olahblikkos v. Fgct
Noul-sstsc.
72 Olhcscsztvc v. CisNoul-sse11c.
129
tciul-romn
Novoly v. Noiu
Olhdlya v. Oaia
Nucet . . .
72 Olhdcllo v. Dilcul-rom
Olahgirb6 v Ghirbom
Nyaradandrsfalva v.
Olhherepc v. Hpria
Andrafalu
Nyrdblintfalva v.
Olhivnfalva v. lbiBalintfalu
dorful-romn

=====,INDICELE PAROHIIL,O~;;R~~I";F~IL;;I~IL~O;;;R~.=====~3}~t
pag.
Olhkocsrd

cerdea-romn

Olhlapd

Petrindul-mic
. 226 Pet1isat
Pianul-de-jos .
Oregyhz v. Straja
Pianul-de-sus
6rmenyes v. Onneni
Ozsdola

v. Lita-ro-

mn.
Olhpeterlaka

v Pe-

Olhrkos
Olhslyi

v. Rchiel
v. eulia-ro

Peelca

Pjida.

011\.htordos v. Turda-

Platca

ul-romn.

v. Ginari
Olhtyukos v. Ticuul
romn.
Olhujfalu v. Noul-romn.
Olhzskod v. Jacodul-romn.

Pii.nade
Pnczelcseh
ticeu.

Olhtyukos

Olte11i
Oltszem

Panticeu
Papoll"z

Paptclke
S 1 Parajd v.

v. Amna
Ompolygalacz v. Gala
Ompolygyepii v. Prt.:saca.
Ompolykisfalud v.
Chifalu

Ompolykovesd v. P
trngeni.
Ompolymezo v. Poiana.
.

Pttru

.
Pmto? .

Oroszfalu .
Oroszhegy .

115

Pipe.
34 Poca. . .
Poca- C1istu1 .
30 Poceaga-de-jos
.
66 Pocstelke "' Pucea
53 Podeni . .

Pogceana

.
l .Poiana-A.iudnlui .
v. Poptelec
Poiana-A.rie~ulni.
Praid
Poia11a-mltrului.
.
242 Poiana-saratii .
.
34 Poieni . .

Paszmos v.
Pata

161
79
97
224

Posmu

I'atakfalva
Ptrngeni

Pttuca
Pttucea.
T'ttucett .
P?tufa

Pa'""

90
178
. 202
57

101
147

177
182
183

155
163

. 183
. 227

Poian .

. 133 Pelet;
Orlat .
. :!17 Pet'?ani
Ormeni~
. 48 Pete a
Ormeninl-de-cmpie 66 Petea-de-crnpie .
Ormeniul-si1sesc
129 Petele v. Petelea

Oroiul-de-cmpie .
Oroiul-secuiesc
Orosfaia . .
Orosia. . . .
Oroszfja v. Orostaia

53
210
210

Pin tic

Pan-

Pdnetul-de-cd11tpie
Pa11ic . .

224

Omls

V,

. 109
81
83

Pclea.

Paczalka v.

mn

Oreti

6rmenyszekes v. Armeni.

trilaca-romn

pag.

Petrilaca-rom.nii.
Petrindul-mare

vechiu.
6torda v. Turda-veche

v. Lopadea-

romn.

Olhlcta

pag.

6tohn v. Tohanul-

v. Cu-

Poiana
Poiana .
Poiana .

221
201

204
30
49
244
2:l7

153

Pojen v. Poiana
Poka v. Poca
Pokafalva v. Puca
Pokakeresztur v. PocaCristur.
Poklos v. Pclea
~03
Ponorel
Poosa v. Pua

41
226 Popefti.

37
82

. 20~ Popfalii.u .
242 Poplaca
66 Poptelec
144 Porceti

2t 6
. 97
218

Porcsesd v. Porceti
. . . .
30 Pornmbacul-de-jos . 248
16i Peterhtlva v. Pctrifalu
Pormnbacul-de-sus . 248
115 Pctcrfalva v. Petidurf
Posmu~
115
17'2 Petersdorf v. Petidorf
Po~orta
248
Peti~dorf.
149 Potoc
191
164 Peelc:t

. . 228 Petofalva . . . .
178 Petridnl-de-jos

226 Praid .
. 232 Prazsmr
Oroszidecs v. Potoc
Petridul-de-mijloc . 232 Presaca
Or~ova
. . . . . 193 Petridnl-de-sus . . 232 Presaca
6sinka v. inca-veche
Petrifalau . .
210 Pretai v.
Oorheiu . . . . . 76 Petrilaca-maf1hiar4
, 197 Pricsketo

178

v. Toarcla
.
. 209
. 201
Brateiu
.

. .. 120

3~1='=2========'N~D=I=C=E=L==E=P~A~P=.Of_-III LOR I FI LIILOR.


pag.

ul-deert

Pusztacsan v. Ceanuldeert.

Pusztakamaras v.

194 Sahed
1H4 Sedn te

165

Rl'stolul-de~ert

Rl'stolnl-mare

mraul-dccrt

Reti"a

Pusztarajtolcz v. Restolul-deert

Rety

183
73

184
194

Seal

Sii<-Hlnl-!le-munt".
Sili' el
123 Silctl

Rcho v. Hhu
Rekitta v. Hchita
Reps v. Cohalm
Reinar v. Hinari

Pusztaalmas v. Alma-

pag.

pag.

128 Reghinul-maghiar
149 Raghinnl-ssese
149 Remetea
Pro~tea-mic
Puschendorfv.Pucea
Rcmete v. Rpa- <Pusta-Sncraiu .
134
meului
Pusta-SnmicUtu
76 Remetea-iueu

Ptod
Pro,tea-mare

Sc~

Sachscnhauscn

136

1SO
~18

v.S

su

Sachsisch-Reen
43

V. n~-

ghinul-ssesc

43 Sadu
155 Salams v. rma
2:!4 Slciua-de-jos
Sdlciu-t-de sus

~ 18

136

1:16
l{eusor v. Huor
Rcussdorfcl v. RusSrtlcull .
109
ciori.
Sli CI' a
Sn-Mrtinul-deert
Reusscn v. Uui
Sl'tp,.
Pusztatopa v. TopaRieiu
184 Salko v. elcu
Rignwn
deart.
158 Salya v. oa\a
Rti.ctl1u
35 Ripo-de-jos
; 9'1 Salzburg v. Ocna-SiRacltif;
95 Ripa-de-sus .
194
biiului

Pusztaszentkiraly v.
Pusta-Sn-Craiu
Pt: sztaszentmrton v.

Raclti

49

Rchi~el

31

Ri~tl-Sodului,

. 218 SmMtn-de-jos

. 250

250
Riusor
241 Swbato-de-sus .
135 Rod '
67
Rachi~nl-romn
221 Smbutdee
54
!Nichita
. 210 Rohrbach v. Hotbav
Snbt'nedic
54
218 Romita.
Racovia.
\H Snct>l.
233
Radala.
"4 Roudola
l~!J Sud
179
Hadnot v. Ernot
Sdndorf'aho
R6d v. Rcdiu
Radnotfja v. Ernot20'1
Rosch v. Rvel
Sng.tiu .
faia.
61 Sngtorgiul-dc-cmRo~ia-de-seca~
184
Rtlhau
. 207 Rosia-montau
203
pie
'
73 San-georginl-fle-rneRak:at6 v. Rctu
R"ia-sseasc
43
Rkovicza v. Racovia
Roszcslir v. Rusciori
s~~
Rpa-Rmeulr1i
28 Notb"v
238 Sngenrg-inl-1le muRinari .
218 Rothberg v. Roia-sr.~
164
RnO!J .
244
seasc.
Sugn
143
RstfJnea
192 Rovas v Rvel
Snjacob .
109
Rvel
150 Rncl'
248 Snju cobnl-cle-cmpie 90
Ratosnya v. Rstonea
Rudaly v. Rondola
Snlinl'intiu
164
Rava
177 llugonyfalva
177 Snmiirghita
143
Rece-Cristur
97 Ruhaegres v. Agri
Stin 111 rti nul-de-cfunReciu
~07 Rukendorf v. Rucr
pic
184
Recse v. Reciu
Hukkor v. Hucr
Snrnilrtinnl-lleert . 233
Recsenyed .
176 R"soti
Snrmirtin ni-srat 172
Reczekeresztur v.
Rui
220 Snmiclu .
54
Rece-Cristur
Rlisz v. l{ui
~umihuin
194
Rediu
90 Sbadul-de-cmpie
164 Snmihainl-de-cmp. 67

_j

INDICELE PAROHIILOR SI FILIILOR.


pag.

Snmihaiul-de-j08

49
Snmibainl-de~ert
97
Snmihrziul-de-s118 .
49
Snmihaiul-ungurNIC 82
Snpaul
. 110
Snpaulul-unguresc 82
Snpetru .
185
Sn ta- Catalina-Dorna 98
Sntmria .
54
8nt-llfiitia .
41
Sntana-de-mur
165
Sntimbrn
38
Sntionna
195
Sntioana-sseasc . 129
Sntu
115
Splac.
116
Sruta.
249
Satd
.80

Sard v. Sard
Sarfaha
2:!7
Sarkaicza v. crcia
Srkany v. crcaia
Saromberke
161
Srpatak v. Sarpotoc
Satpotoc
180
Sarvar v. Sula
Ssu

73
210
249
166
244
103
79
136

Ssci01i

Ssciori

Satul-nou
Satuluug
Suca

Saula
St'ildisla

Schaal v. oala
Scharesch v. aroulssesc
Schssburg

v. Sighi-

oara

Schellenberg v. elimbr

Schiopi
136
Schirkanjen v. crcaia
Schmiegen v. mig
Scholten v. Cenad
Schonau v ona
Schorstcn v. orotin
Scoreiu
. 249

313

pag.
Seb~~el

.
210
Sebcshely v. Sebeel
Sebcshely v. Sibiani
Sebrflll-de-jo.
218
Seb~fltl-de-sus
. 218
SebffUl-mare .
153
SPbeul-ssesc
210
Sebesvr v. Bologa
Sectum
201
Secuieu
. 155
S1gngea
. 137
Scgesvr v. Sighioara
Seiden v. Jidveiu
Scligstadt v. Selitat
Seliflat.
237
Selifle
199
Selite.
. 219
Sellemberk v. elimbr
SepdJd .
. 159
8epsim(fgyrl1'6.
. 227
Sepsiszentgyorgy
. 224
Sepsiszentkiraly.
226
Scpter v. opteriu
Sevestreni
249
Sfta .
44
Sibiel
218
Sibiiu
219
Sibifani
39
Sidriaul-mare
195
Sidriaul-mic
195
Sinfalva v. onfalu
Sighioata.
129
hilivauHie-cmpie. 67
Silva~ul-mag1iar
137
Silvaul-romn
17 J
Sinaia
244
:-;ind v. Snd
Slimnic
. 220
Socol
. 116
Sohm
199
:203
!'lohodol
Solov,.tnt
196
S61yomtelke v. om
telec
82
Somefalu .
Someflll-cald
81
So'nwful-r"ce .
81
Somogyom- v. mig

pag.

Somostelke v. Futac
Somr6ujfalu v. Brusturi
So6sszentmrton 1 v.
Snmrtinul-srat

&opor
Sorophaza v. erbeni
Sorostely v. orotin
S6spatak v. eua
S6sszentmarton v. Po-

87

iana-srat

Sotelec
Sovata
Sovatad
Sovenylalva v.

98
179
179
om-

falu.

Sptac.

Spini
Stana
Stena
Stobor .
Stolna
Stolzenburg v. Slimnic
Straja .
.
Strem .
Strugrll'i
Stupini
Suatul-de-jos .
Suntul-de-sus
Sub pdure
Suceag
Siiketdemetetfalva
Sumurlluc
Suplac
Surduc
Siitmeg v. utu
Szabaderdo v. Olteni
Szabed v. Sabed
Szakadat-Felsoko'het
Szakadat v. Scdate
Szltelek v. iptelnic
Szamosfalva v. Somefalu

SzamosfO v. Mgura
Szamosormezo v. Var
Szamosszentmiklos v.
Pusta-S.nmiclu

Szancsal v. Sncel
Szarat<J. v. Srata

61
54
83
239
83
80
211
31
210
116
91
!Jl

110

83
166
84
131
137

179

INDICELE PAROHIILOR I FILIII.pR.

314

png.

Szratos v.

arto

Szara:za"it'L .
Szamzpatnk .
Szarhegy.

Szarvaspatak \'. Corna


Szszahuz v. Ssu
Szszalmd v. Almasseasc.

===

pag.

Szaszvercsmart v.
179
Roia-sseasc
:l2R Szaszvesszod v. Vc122
scud.

SzaszvOlgy v. Valeasasului
Szecscl v. Sccl
Szegazsa v Segagea
Szckas v. Colibi
Szekasbesenyo v. Bc-

pag

Szelistye v. Selite
Szclistye v. Slite
Szelkut v. Slcud
~zentabrdhm

177

Szcntagota v. Agnita
Szentbwedek ,
159
Szentdemeter .
178
SzentemJhazasolhfaln

176

Szszbogacs v. Bgaciu
Szcnterzscbet v. GuSzszbuda v. Bundorf
teria
Szszcsanad v. Cenade
inu
Szenterzsebet .
179
Szaszfalu .
227 Szekaspreszaka v. PreSzentge1icze
161
Szaszfenes v Feneulsaca.
Szentharomsg
159
ssesc.
Szekasszabadja v.
Szentjanoshegy v.
Szaszegcrbegy v. AJ.;rOhaba-de-seca
Nucet
biciu.
Szeksveresegyhaza v.
Szenti8tva~l
177
Szszivanfalva v. IbiRoia-de-seca
Szentivrinlo.brJijalva
227
dorful-ssesc
Szekelyabod
158 Szmtlaszl6
159
Szszkcres;ztur v. Cri
SzelcelybCI'e
158 Szentla.~zl6
l 76
Szaszmagyaros v. MSzekelyboo v. Beu
Szentlcatolna ,
. 226
gheru
Szekelyb6s v Bo
Szentkatolnadorna v.
Szaszmrtonfalva v.
Szekclyhodos v. HoSnta-Catalina-Dorna
Metidorf
doa
SzentTce,esztbrinya
176
Szaszndas v. NadcSzekelyj6 v. Secuicu
: Sze11tkilaly
179
ul-ssesc
Szelcelykaal
161
176
Szr:ntmihly
Szasznagyvesszos v.,
Szekelykal v. Caal
Szent-Mihaiu T. SnVeseu
Szekelylcmesztn1
176
Mihaiu
Szaszorb6 v. Grbova
Szekelykocsard v. CuSzentpctc
falva v.
Szaszormenyes v Orcerdea
1
Bozna
meniul-ssesc
Szekelykovesd v. CuSzepmczo v. ona
Szaszpatak v. Sptac
ied.
Szepviz v. Ciuc-SzcpSzszpcntek v Pintic
Szekclymoson v. Moin
viz.
Szszregen v. RcghiSzckelysard v. ard
Szerdahely v. Miercurea
nul-ssesc
Szekelys6spatak v.
Szeszcsor v. Ssciori
Szszsros v. aroul
eua-scuiasc
ssesc
S:::fkelyszdlls
178 ~zevesztrcny v. Scvcstreni.
Szaszsebes v. Sebeul
Szekclyszcntcrzscbct
ssesc
v. Szentcrzscbct
,St.korei v. Scorciu
Szszszentivn v. SnSzekelytompa
166 Szokefalva v. Suca
tioana-sseasc
Szomordok v. Sumurduc
Szekelyudvarhdy v.
~zszszentlaszlo v.
Odorheiul-secuicsc
Szotelke v. Sotelcc
Laslul-ssesc
Szotyor .
22<i
Szckclyuraly v OroS,szszent\sz}o V
Sz6vata v. Sovata
iul-secuiesc
Las lea
Szekelyvaja v. Oaia
Szo~'ent
161
Szsztyukos v. TicuSzekelyvecze v. Vea
Sztana v. Stana
ul-ssesc
Szekelyveczke .
178 Szucsg v. Suciag
SzaszuJfalu v. NoulSzclicse v. Slicea
Szunyogszek v. n
ssesc
.Szelindck v. Slimnic
ari.

. I_~QICELE PAROHIIL:OR~!__flLIJ.!:._QR,.~- ~~-~-~~.~- 315


---~---~~-,~-~

pag.

Szurduk v. Surduc.
aldorf
am~u<lul~de~cmi>ie

38
165

rma
atoul-sllsesc
arpatol!

Tuldal.
197
. 219 Told"iag v. Toldal
. 222 Tompahaza v. Tm-

Talmesch v.

Tlmaciu

Titma~t

82 Tmphaza .
1:.!2 Tancs v. Tonciu

129 Taranyos v. Trani


104 Tartcln v. Toarcla
196 Tata,biilck.

:\l'oul-nngnresc

arto~

pag.

Dupudorf

220 Ti1lmacel
165 Ttllmaci!{ .

ar<l
ardul-ungnresc

pag.

Tablas v.

ar<l

-~--:--------~--.

phaza

82

Tonciu .

31

Topn-de~nrtii.

113

84

Topanfalva v. Crnpc ni
1'op1cea
120 Topa-Sncraiu .

. 210
85

202 Ttrlnun
242 Tate v. Totoiu

55

ebe

57 Toplia-romnli.
197
55 Toppesdorf v. Dupu

Topaszentkiraly v. Topasncraiu

!;leica-m~tre

220 'l'dn .

eica-mic

150 Tuni

elcn

elimMr

220 Tureni
222 Tui

143
84

erbeni

196 Teacn

116 Torcsvar v. Bran

ercaia

242 Teiu
238 Tckc v.

e1cdit1

ermel
erma~nl-mnre
eulia-de~cmpie.

68 'I'ekeriJpatalc
67 Tckcujfalu v. Uifalu
185 Telec
110 Tel.-chi-recea

eua

211

ell{llt-secuiasci1

Telecul~r"mu.

143 Telek

i11CII-IIOitiJ.

iuca-veche

242 Thalhcim v. Daia~s-

mig

130
150

oala

'J'eti

seasc

'l'hiurea

80

30 Thorstadt v.

oimu

130 Tibor v. Tibru


73 Tibru
104 Tic

omfltlitu.
omtelec

Dotat

36

84

83

Tien~ulromn.

ona

54

Ticuul-s!<esc

omt

24'2

oufaln

o}tteriu

orn~tin
plnaca

pring.
tenea

ugag
ura-tllare

ura-midi.
utu

Tihn

4\J

Tih6 v.

68

ili~ca.

243

Tihu

Til'imin-mare

220 Toarcla
210 T6falva v. Tofol
216 Tof.ol
'J'olurnul-uou .
137 Tohannl-vechiu

Svdisla

Tordatur v. Tur
T6rja v. 'furia-de-jos
Tornen v. Puca
Toroczk6 v. Trscu
Toroczk6szentgyiirgy
v. Trscu-Sngeorgiu
Totelec
85
91
Tothaza
Totoiu.
.211
Tottelke v. Totelec
Tovis v. Tciu
1'rani

156

243 Tn1sciltt
98

61
173 Tirimia-mic
211 Tiur

:.!2!

196
:!24

154

oimu.

omlrtin

(Poarta)
Torda v. Turda
122 Tordaegres v. Schiopi
Tordakoppnd v. Co122
pand
243 Tordaszcntlaszl6 v.

Teremiujfalu v. Satulnou.

143
104
242

ilea-maghiar

159

31

Teaca

enlill-romn
ena-de-cmpie

dorf
Torbosz/6

1'rilsc<tll- Sngeorgiu

Trestia
221 1'1impoiele

166 Tritnl-de-jos
.
166 Tl'itul-de-sus
6:J Troschen v. Draov
73 Tulghe

Turda-nou

98
204
233

234
12:!
234

Tut.
161 Tlir v. Tiur
244 Tnrda .
243

32
32

234
23.t.

INDICELE PAROHIILOR

316

pag.

pag

Tnrda~nl~romn

Vadasd.

J'msak.
228 Vadvcrcm v. Odverem
219 Vga.~
179 Varviz
91 Vasartelkc v. Stobor
68 Vaida-Cml\ra~
167 l'afcapitu
~26 Vnidacnta
99 Vaskapu v. Vacapu
Vaid:thnzn
244 Vaslab v. Volab
68 Vaida-Recea
144 Vecerd
68 Vaidi
244 Vajasd v. Oiedea
Velcher

TurnifOI'
Tuin

Tu,nad.
Tuin

Tuson v.
gor

agul-m:1rtl

'J'1tari

apn

6~

Vajdakamaras v.

end

44

Vaida-Cmra

iptelnic

Ucea de-jos

Ugra v. Ungra
Ugrocz v. Ugru
Ug1uin

99
31

Uifaliiu.
Uifaln

Uilacnl-d"-cmpie
Uilacul- Vidacutulni

Uioara-de-sus .
Ujcgyhz v. Nocrich
Ujsinka v. inca-nou
uj"zekely
Ujtohan v. Tohanulnou
Ujtorda v. Turda-nou

paul-de-jos
UIIUCfl

Ura
Urisiul-de-jos
f lrisiul-de-sus

Veneia-de-sus

Verd v. Vrd
Veresmart v.
mort

Valert-lnzelului
176

Va.le:t-Jida.nulni
Vctlect-LtJIIIii .
Yalea-Snsnlui .

221
186

. 245
Vcrc

Veremort

Vcrespatak v.
226

6tl Vnlea-Glzii
178 Valea-Geoagdului
17:1 Valea-lerii

49
Roia-

montan

Veseud .

32 Veseu

. 214

55

Vestem
204 Veszteny v. Vestem

21\J

38

Ve.t

38

Veza

134 Vidacutul-romneNc
32 Vidta-de-jos .
123 Vidra-dc-sus
~03

Vidl'ltu.

166
62

178
203
. 203

IlO

55 Vidratszeg v Vidrasu
3Cl
Valen- Vude
204 Vinul-de-jos
50
Valhirl.
130 Viuul-de-sus
22fi Vamosg.lfalva v. Gan91
Via
156
185
falu
Vi~ag . . .
239 V~tmo~-Odriheiu
130 Visaglunka v. Lunca211 Vmosudvarhely v. VaViagului
81
l)lo-Odriheiu
Vista
. 250
Ar
Vm .
~
98 _Vitea-de-jos
. 250
Varalmas v. AlmaulViftea-de-sus .
190
69
mare
Visuia
235 J'itrd
214 Viszolya v. Visuia
1:lO Vizakna v. Ocna-Si197 Vqrdotjalvct
biiului
197 Varfaln
49

Uzdiszentpeter v. Snpetru
Uzon

Vahel~

95

150
:!45

Veneia-d-jos.

77

ll6 Vale
116 Vale
178 Jlalea-dosului.

Vila.
Uilacul-Boiului .

Ungra
lJngnri
IJnoka v. Unuca
Untcrarpasch v.

Valclilt

176
178
123

Vel

Vel.

Recea
Vajdaszcntivany v.
Sntioana
Vajola v. Uila

fa!u

Ujtusndd

Velcz v.

160 Vajdakuta v Vaida:!50


cuta
249 Vajdarecse v. Vaida-

Uc<'a-dc-sns.
Udvarfalva v. Odor-

Ulie~ul-mare

pag

120 Varhegy v. Chinariu


. 244 Varmezo v. Bucium
166 Va1o.valmz

173 Vacsarcsi
234 Vnd.

Turda-veche
TUrc v. Thiurea
Tnria-de-jos

FILIILOR.

. 120

Vrfalva

v.

Varfalu

Va;gycts

176

Vrhegy

224

Vladhaza v. Cacova
84
Vlctha
250
Voil>t

1l

ll

INDICELE PAROHIIL~O~Ro=::!S~I";F~IL~I~IL~O~R~.==o=====~31~7
pag.

Voivodenii-mari .
Vo\cs v. Elciu
Voldorf.
Volkany v. Vulcan

pag.

. 247 Wurm\och v. Vorumloc


Zabola
. 226
128
. :!37 Zaglir
Zagon
224
Vornmloc
151 Zagor v. Zagr
224
124 Zaldn
Volab
Vulcan
179
244 Zaldnpatak
Vultor
~04 Zalatna v. Zlatna
Vurpt
74 Zalatna vultur v. VulVu1per.
tori
39
Vurpod v. Vurpr
. 156
Zamsncrain
Waldhiitten v. Valhid
. 244
Ztne?ti
Wallcndorf v. Voldorf
Zau.
185
Wolz v. Vcl
Zerie?
29

pag.

Zernest v. Zrneti
Zetelaka
Ziegenthal v. Cichindeal
Zlatna. .
. . .
Zsedantelek v. Telec
Zsiberk v. Jibert
Zsidve v. Jidveiu
Zsina v. Jina.
Z~obok v. Jebuc
Zsogod. .
.
Zuckmantel v. Ciucmandru
Zutor . . . . . .

179

:.-'Ol

225

44

RELAIUNILE

PERIODICE

se vor subterne prin respectivele Oficii protopopeti arhidiecezane la Ordinariatul mitropolitan n irul urmlUor, deduse
dup~ formularele prescrise:
1.

Raiunile

bisericilor

ale

coalelor pn

la finea lui

Februarie.
2. Relaiunile tabelare, respective tabela sumar despre
starea scoalelor si a nvmntului si despre purtarea moral
'
'
'
i oficioas a nvtorilor, cu finea anului colar.
3. Conspectele despre preotii deficienti, preotesele v
duve i orfanii preoilor arhidiec~zani, conf~rrn -lui Il din
statutele fondului viduo-orfanal, n Noemvrie.
4. Informaiunile despre purtarea moral i oficioas a
preoilor, pn n 1 Decemvrie.
5. Conspectele despre trecerea dela o religiune la alta
i despre cstoriile mixte ntmplate in decursul anului, conform Cercul. de dto 12 lan. 1897 Nr. 5901 ex 1896 si
, a iristruciunii Episcopatului catolic din Ungaria de dto 31 August i
1 Sept. 1895 partea I. punct 7 - intimate cu Cercul. de dto
21 Sept. 1895 Nr. 4233, - pn la finea lui Ianuarie.
6. Relaiunile despre vizitarea parohiilor districtuale i
numrul sufletelor, cu finea lui Decemvrie.
7. Subternerea colectelor caritative fcute pentru ajutorarea bisericilor srace, cu finea lui Decemvrie.
8. Duplicatele matriculare n decursul lunei Februarie,
conform Cercul. de dto 13/8 1895 Nr. 3313.
9. Substernerea conspectelor despre :darea de stat comitatens i ' comunal din comunele bisericeti districtuali
pn n 15 Ianuar amsurat Cercularului de dto 4 Aprilie
1896 Nr. 206.

RELAIUNILE

PERIODICE.

10. Eiectarea taxelor pentru fondul Esactoratului arhidiecezan pn la finea lui Maiu conform Cercularelor de dto
17 Iuniu 1891 Nr. ~31, 7 Aug. 1894 Nr. 3122, 13 Aug. 1895
Nr. 2895 si 5 Sept. 1896 Nr. 3636.
'
.
11. Relaiunile despre administrarea pdurilor bisericeti
ori colare fcute pe baza Catastrului silvanal al respectivului
district protopopesc au s fie naintate amsurat Cercularului
de dto I luniu 1897 Nr. 2398 cu finea fiecrui an, mpreun
cu raportul cerut prin Cerculariul de dto 17 Ianuarie 1911
Nr. 62.

SCHIMBRI INTREVENITE
n decursul

tip~ririi ematismului.

00. George Achim, cleric abs. hirotonit n 28 Maiu 1911,


a fost dispus de adm. parohial n Retolul-deert (tr. Almaului).
00. George Grecu, adm. parohial, n Selcu, a fost de' Pogcelei) n
numit de paroh n Sngeorgiul-de-cmpie (tr.
27 Iunie 1911.
00. Laurean Vod, cooperator n Ormeniul-de-cmpie
(tr. Ctinei) a fost numit de paroh al aceleia parohii, n 13
Iunie 1911.
00. Iuliu Deac, adm. parohial n Karcsonfalva, a fost
denumit de paroh n Vidrasu (tr. Ernotului) n 4 Iulie 1911.
00. Augustin Caliani, (v. pag. 22), profesor la gimnaziul
arhiepiscopesc din Blaj, a fo::.t hirotonit de preot n 21 Sept.
1911, iar tn 28 Sept. 1911 a fost denumit de profesor ordinar
la acela gimnaziu.
00. Traian German, (v. pag. 22), profesor la gimnaziul
arhiepiscopesc din Blaj, a fost denumit de profesor ordinar n
28 Sept. 1911.
00. Petru Suciu, (v. pag. 22), profesor la gimnaziul arhiepiscopesc din Blaj, a fost hirotonit de preot n 21 Sept. 1911.
00. Patriciu Murean, cleric abs. a fost hirotonit n 21
Sept. 1911, i dispus de adm. parohial n Snmihaiul-deert
(tr. Orgea).
00. Teodor Pdurean, cleric abs. a fost hirotonit in 21
Septemvrie 1911 i dispus de adm. parohial n Ciucmandru
(tr. Ibafal'ului).
00. Longin Corche, cleric abs. a fost hironit n 21 Sept.
1911 i dispus de adm. parohial tn utu (tr. Indolului).
MO. O. Andreiu Vod, paroh n Ormeniul-de-cmpie (tr.
Ctinei) a fost trecut n deficien cu 1 Iulie 1911.
MO. O. Alesiu Viciu, (v. pag. 18), profesor la gimnaziul
arhiepiscopesc din Blaj, a fost trecut n penziune cu 1 Septemvrie 1911.

MO. D. Arun Deac, profesm la< grmnazifi'l ai'hiepiscopesc


din Blaj, a fost treeut. in pen:Ziane cu l 8ept 1'91 r.- .
00. Mihail Buc~, fost paroh n Sngeorgiu'l-de-Mur,
(tr. Mureului), a repauzat n 7 Maiu 1911.
OD. Petru Boan, pre:ot def. n Dumbrava, a fe'pauzat n
5 Mmu 1911.

00. Teodor S. Rusu, fost paroh n Sepla'c (tt. f'r~giiuluiY,


a trecut la celea vecinree lf TI Maru -~911.
00. Teodor Pop, preot def. n Fildul-de-mijloc, a reputa
n 2 August 1911.
D. Augustin Bologa, a fost aprobat de nvtor al Il-lea
n Chimitelnicul-de-cmpie, n 24 Februarie 1911.
O. Ioan Sturza, a fost aprobat de cantor-nvtor n Popfalu, n 4 Martie 1911.
D. Aurel Feher, a fost aprobat de cantor-nvtor n
ardul-unguresc, n 2 Septemvrie 19tl.
D. Ioan Negrea, a fost aprobat de nvtor n Ormeniul
de-cmpie, n 5 Septemvrie 1911.
D. Vasile Abuan, a fost aprobat de cantor-nvtor n
omfalu n 19 Septemvrie 1911.
D. Ludovic Fehir, cantor-nvtor n Sbadul-de-cmpie,
a fost trecut n penziune, iar n locu-i a fost aprobat O. Ioan
Fleer, n 23 Septemvrie 1911.
D. Traian Boca, a fost aprobat de nvtor n Cuteiu,
n 30 Sept. 191 1.
D. Teodor Pnzan, nvtor n Sncel, a trecut n
penziune.
D. Ioan Brbat, cantor-nvtor n Sncel, a trecut n
penziune
D. Ioan Cioloca, cantor-nvtor n Sntu, a trecut n
penziune.
D. Andreiu C/baz, cantor-nvttor n Snmrtinul-de.
'
cmpie, a trecut n penziune.
D. George Clugr, cantor-nvtor n Cisteiul-romn, a
trecut n penziune.
D. Pompeiu Dmian, nvtor n Chiciud a fost trecut n
penziune, iar n locu-i a fost aprobat D. Ioan Hran, n 5
Septemvrie 1911.
D. Geor~e Maior, nvtor n Reghinul-ssesc, a trecut
n penziune.
22

SCHIMgRI INTREVENITE.

D. Ioan Mihaiu, tnvttor n Lunc, a trecut n penziune.


.
'
D. Ioan Srb, nvttor n Orbova-de-jos, a fost penzionat.
'
D. Zaharie opterean,
cantor-nvtor n Moia, a trecut
in penziune.
D. Samoi/ Stan, nvtor n Chendrea a trecut n penziune.
D. Ioan Timbu Burcu, nvtor n Petridul-de-jos, a
trecut n penziune.
D. Virgil Ilian, cantor-nvtor n Dumbru, a abzis de
staiune.

/
..

ERORI

DEFECTE.

Pag.

13.
15.
22.
30.
30.
30.
43.
43.
45.
47.
61.
76.
78.
78.
88.
101.
126.
126.
130.
136.
148.
150.
154.
159.
161.

176.

Comn (Custode) cetete Domn.


PO. D. Dr. Ambrosiu Chean i Ioan F. Negruiu sunt
protopopi onorari.
Octavian Prie cetete Dr. Octavian Prie.
19 U. ( Odverem-parohie) cetete 19 CH.
628 U. (Bea-filie) cetete 628 CH.
oimus (filie) cetete oimu.
Ap. OD. Ioan Ga!isiu (Cuzplac-parohie) cetete Ap. int,
OD. Ioan Galisiu parohul din Petrindul-mare.
Keizeplak (Pu. dela Niera) cetete Varalmas.
Parohii 19 ceteste Parohii 18.
Hrasta (parohie) cetete Hrast.
col. cuodit. (Mihal-parohie) cetete col. cuotid.
Ap. OD. Ioan Lehene (Ardeova-parohie) cetete Ap. int.
OD. Ioan Lehene Ap. din Dretea.
Kiskapus (Cpuul-mic-parohie) cetete Magyarkiskapus.
Nagykapus (Cpuul-mare-filie) cetete Magyarkapus.
Petru Iustinian (Dezmir-parohie) cetete Petru Iustian.
Sufletele dela (Dmbu-filie) ceteste: 133, 4, 19, 37, '
761, - 20.
Zuckmental (Ciucmandru-parohie) cetete Zuckmantel.
Chiudul-mare (filie) ceteste Chindul-mare.
Sufletele dela (Ferihaz-fdie) cetete 51, - 1463, 210, 180,
--12.
Svdislav (filie) cetete Svdisla.
Magarei (parohie) cetete Magare.
VCilz (parohie) cetete Weilz.
C. Toma Coci (Fildul-de-jos-filie) cetete D. Toma Coci.
Filia Szentgericze rmne afar.
Kiscsejd, prediu (Tofol-filie) ceteste prediu la Csejd.
' .
Cserefalva (filie) cetete Csekefalva.
22"'

324

ERORI SI DEFECTE.

Pag.

180. Ferihaz (filie) rmne afar (v. pag. 130).


197. jobb.igytelke (filie) rmne afar (v. pag. 190).
218. Porcesd (filie) retete Porcsesd.
219. Gali (filie) cetete Galis.
237. Vallendorf (filie) cetete Wallendorf.
238. Ap. 00. tefan Anghel (Bohol-parohie) cetete Ap. int.
00. tefan Angh~l GP.Ii .<lin Peldioar.a.
238. Ap. 00. tefan Anghel (Calbor-parohie) cetete Ap. int.
00. t~fan Anghel cpr. din Feldioara.
262. Victor Szmigelsi cete.te .Victor Szmigelski.
276. Din Imiicele persoanelor, cari aparin clerului lipsete
Magda Elie 1886, 1909, 60.
284. Din Indicele persoanelor, cari nu aparin clerului lipsete
Cioanc Vasile 67.
284. Coman Constantin 5 cetete 61.

t.

CUPRINSUL

EMA TISMULUI.
pagina

Provincia mitropolitan
Patronul Arhidiecezei de Alba-Iulia
Seria mitropoliilor respective episcopilor
Seria capitularilor
Veneratul Capitul al bisericii catedrale greco-catolicc romne de
Alba-Iulia
Preaveneratul Conzistor arhiepiscopesc i mitropo\itan
Cancelaria II).tropolitan
Aula mitropolitan
Tribunalul matrimonial de a Il-a instan pentru Diecezele sufragane .
Tribunalul matrimonial de a II-a instan pentru Arhidiecez
Ezactoratul arhidiecezan
Senatul scolastic arhidiecezan
Biblioteca arhidiecezan
Comisiunea arhidiecczan pentru rcvederea crilor rituali
Administraiunea

central

capitular

Facultatea teologic
Gimnaziul superior arhiepiscopesc
Preparandia arhiepiscopeasc
coala de aplicaie
coala civil i eleme.1tar de fete
coala gr.-cat. pentru nvceii de industrie .
Comisiunea permanent pentru cvalficarea cantorilor
Membrii clerului arhidiecezan aplicai n oficii varii
Preoi din diecezele sufragane aplicai pe teritorul arhidiecezei
irul districtelor protopopeti
Indicele parohiilor patronate
Comitatele
Mnstirea ordului S Vasiliu cel Mare
Biserica catedral mitropolitan
Reuniunea arhidiecezan de misiuni sfinte
Preoi arhidiecezani aplicai in cura animarum afar de teritoriul
Arhidiecezei .
Preoi disponibili
Profesori penzionai
Preoi deficieni

3-5
6

7-8
9-10
12-14
15 16
17
17
17-18
18
19
19-20
20
20
20-21
21
21-22

22
23

23
23-24
24
24
24

25-251
251
252
253
253
253
253
253
254
254

326

CUPRINSUL EMATISMULUI

Necrologul preoilor repausai


Teologii absolveni nehi10tonii
Clerul tinr
Comisiunea pentru examinarea ordihanzilor
Internatul preparandial
Reuniunea nvtorilor greco-catolici din Arhidiecez
Elevii institutului pedagogic
Semina' iul juni mii
Internatul Vancean de fetie
Conspectul tipenditilor
Reuniunea bisericeasc de asigurare
Tipografia seminarial
Conspectul sumar al Arhidiecezei
Indicele persoanelor
Indicele parohiilor i filiilor
Helaiuni periodice
Schimbri ntrevenite sub durata tipririi ematismului
Erori i defecte

pagina

-.

255-25!!
259
259 --2()1
262
262
262
262-263
263
263
264-270
271
271
271-272
273-295
296-:-!17
318--319
320-322
323 i\:!4

'

'

gr.-cat. din parohii i fiiii este luat din conscripparohiilor; numrul poporaiunii gr.-cat. fluctuante n
poporaiune e mai nsemnat, e pus cu numeri
care arat numrul poporaiunii gr.-cat. stabile.
Numrul
de alte confesiuni e pus conform mrturisirii respectivelor oficii
iar in lipsa acestor mrturisiri s'a pus dup
conscripia
dela anul 1900, pentruca cel puin proporia diferitelor
confesiuni s se
afla.
Dup
fiecrei parohii se nir cu litere cu-rsive numele crngurilor (cuturilor,
ori a altor grupuri de case, ce se in de {la
i n cari locuesc
puin 10 suflete gr.-cat. Dup fiecare nume de crng
etc. e pus n cifr numrul credincioilor gr.-cat. locuitori acolo i distana mijlocie n k m. dela biserica greco-catolic.
Numele corn nelor e pus aa dup cum ocur tn ematismele antecedente i respc tive dup cum le folosete poporul nostru din partea
locului. Lng num le romnes~ al comunelor s'a pus pus ntre paranteze
i numele magiar, iar in inuturile sseti s'a pus i numele germn al
acelora. Numele aghiare ale comunelor in special cele din comitatele:
Alba-Inferioar, C c, Cluj (Cojocna), Mur- Turda, Odorheiu, Slagiu,
Solnoc-Dobca, T ava-mic i Trei-Scaune s'au pus aa dup cum s'au
statorit oficios i s u publicat conform art. de lege IV-1898.

nominale
oraele, unde
cursivi sub

Explicarea semnelor ~i abreviatiunilor.


,

.t

fi::;

= biseric gr.-cat. de zid


= biseric gr.-cat. de lemn

Numrul, ce urmeaz dup


semnul bisericii inseamn anul, n
care a fost zidit biserica, iar semnul = nseamn "cu hramul" (in
onoarea, nchinat).
= cas parohial de zid.
6 = cas parohial de lemn.
= coal gr.-cat. de zid.
e = coal gr.-cat. de lemn.
Numrul, ce urmeaz dup
semnul casei parohiale ori al colii
tnseamn anul, n care a fost zidit.
tD = coal de stat.

ta =

coal comunal.

+ = biserica

:!:. =

romano-catolic.

biseric greco-oriental.

O = oratoriu calvin.
1:::,. ~ oratoriu luteran.
: = oratoriu unitar.
X= sinagog jidoveasc.
Ap .... Administrator parohial.
B. = Baptiti (Nazareni, Pocii)
C =Cantor.
CA. = Confesiunea augustan.
Cd. = Cantor-docente (invtor).
Cgr. = Venitul congrual coriscris.
CH. = Confesiunea helvetic.
Cpl. = Capelan.
Cpr. = Cooperator.
Crt. = Curator
. = Catehet.
D. = Docente (invtor).
Dist. = Distana in kilometri. Distana aceasta pentru comunele,

cari servesc de

reedine

proto-

popeti ae calculeaz dela Scaunul

mitropolitan, pentru celelalte parohii - dela scaunul protopopesc, iar pentru fiiii, dela parohia
matre.
Dot. cd. = Dotaiunea cantor-nv
torului dela comuna bisericeasc.

Dot. d. = Dotaiunea nvtorului


dela comuna bisericeasc.
O.~ Gara.
GC. = Greco-catolici.
00. = Greco-orientali.
Is. = Israelii.
Jd. = judectoria reg.
Lcfo = Sub libera conferire a Ordinariatului.
Matr. ~ Matricula (Numrul, ce
urmeaz

,.Matr."

dup

abreviaiunea

nseamn

anul dela care


exist matricula n respectiva
parohie.
MO. D. - Multonoratul Domn.
OD. = Onoratul Domn.
,
p. - Paroh.
1

Pc. = Perceptoratul r~esc.


PO. D. = Preaonoratu Domn.
pp. on. = protopop o rar.
Pr. = Pretura.
Pu. = Oficiul poata! (P sta ultim).
RC. = Romano-catolic .
co!. cuotid. . colari, cuotidiani .
co!. r{lp. = colari d' repetiie.
Tlf. = Statiune de tel~fon.
Tlg. = Statiune de telrgraf.
vpp. on. = vice-protoqop . onorar.
1