Sunteți pe pagina 1din 2

Investete n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!" # !$%
A&a prioritar' $ ()E*ucaia +i ,ormarea pro,esional' -n spri.inul cre+terii economice +i *ezvolt'rii societ'ii /azate pe cunoa+tere0
Domeniul ma.or *e intervenie $1% ( 2Dezvoltarea resurselor umane -n e*ucaie +i ,ormare pro,esional'0
3itlul proiectului( 2PEER 4Profesioniti n Educaie European i Reform)
Contract nr1 POSDRU56"5$1%5S578%"9
ANALIZA DE NEVOI
NUMELE MENTORULUI Luchian Adeline-Daniela
coala Colegiul Economic Virgil Madgearu
Localitatea Galati Ju! Galati
Mento"ii vo" utili#a aceast$ %i$ e anali#$ ca inst"ument e auto"e%lec&ie 'ent"u "eali#a"ea '"o'"iei anali#e e
nevoi i 'ent"u st"uctu"a"ea '"o'"iului 'lan e e#volta"e '"o%esional$ a mento"ului ()D)M*!
Anali#a nevoilo" e %o"ma"e va %i "eali#at$ e mento"i n mo iniviual n '"ima ntlni"e e luc"u1
+ieca"e mento" va com'leta n mo iniviual ,ec&iunile A - . *e mai .os1
)e /a#a nevoilo" ienti%icate n sec&iunea . *e mai .os ,iecare mentor i va sta/ili &intele e e#volta"e
'"o%esional$ +i va completa )lanul e e#volta"e '"o%esional$ a mento"ului ()D)M :1
DOMENII DE 0OM)ETEN12 )RO+E,IONAL23
0omunica"ea inte"activ$
Luc"ul n ec4i'$
)lani%ica"e i '"oiecta"e a e#volt$"ii '"o%esionale
,'"i5in 'ent"u e#volta"ea com'eten&elo" iactice
Evalua"ea 'e"%o"man&elo" '"o%esionale
A/ilita"e cu""icula"$ i '"oiecta"e iactic$
Mana6ementul clasei
Mana6ement institu&ional
,ec&iunea A
Prin raportare la lista *e competene *e mai sus %ace&i ie"a"4ia omeniilo" e com'eten&$ -n care
consi*erai c' suntei /ine preg'tit 4':1 Care sunt 'unctele umneavoast"$ cele mai ta"i n omeniul
'"o%esional;
I Planifcarea si proiectarea dezvoltarea
profesionale
IIEvaluarea performantelor profesionale
IIISprijin pentru dezvoltarea competentelor
profesionale
,ec&iunea .
< =irela >arcan ? Octavian Patra+cu $
Facei ie"a"4ia '"io"it$&ilo" v! e e#volta"e '"o%esional$ (competenele pe care *orii s' vi le *ezvoltai -n
mo* prioritar pe *urata acestui program* prin raportare la *omeniile *e competen' *e mai sus1
)e /a#a acesto"a %o"mula&i 7 &inte e e#volta"e '"o%esional$ 'e ca"e le ve&i inclue n 'lanul e
e#volta"e '"o%esional$ a mento"ului ()D)M* i le ve&i u"m$"i 'e 'a"cu"sul anului cola" 89:8;89:7!
: Elaborarea de tipuri diverse de programe
scolare pentru discipline optionale
8 Oferirea de suport si schimb de experienta in
proiectarea didactica
7 Oferirea de suport si schimb de experienta in
utilizarea de metode interactive
Analizai cu atenie *ac' acestea sunt -ntr@a*ev'r cele mai importante priorit'i *e *ezvoltare pro,esional' ale
*v1 pentru viitorul ime*iat1 Dac' *aA asumai@le prin semn'tur' +i trecei@le -n planul *v1 *e *ezvoltare
pro,esional'1
Semn'tura mentorului 11111111111111111111111111111111111111111
< =irela >arcan ? Octavian Patra+cu
,u6estii '"ivin %o"mula"ea 1INTELOR e e#volta"e '"o%esional$ (care vor ,i incluse -n PDP=*3
o Bm/un't'irea a/ilit'ilor *e ascultare activ' -n comunicarea interpersonal' +i *i*actic'
o Bm/un't'irea teCnicilor *e comunicare -n scrisA -n comunicarea electronic'
o Centrarea pe procesele *e grup +i ,acilitarea acestora -n conte&te *iverse
o Asumarea *e sarcini +i roluri *iverse -n activit'ile *e ecCip'
o Dezvoltarea spiritului antreprenorial +i a atitu*inii proactive -n privina propriei cariere
o Plani,icarea +i proiectarea *e traseeA programe +i activit'i *e *ezvoltare pro,esional' pentru colegi
o O,erirea *e suport +i scCim/ *e e&perien' -n proiectarea *i*actic'
o O,erirea *e suport +i scCim/ *e e&perien' -n utilizarea *e meto*e interactive
o O,erirea *e suport +i scCim/ *e e&perien' -n utilizarea *e meto*eA teCnici +i instrumente alternative
*e evaluare a rezultatelor -nv''rii
o Dezvoltarea capacit'ii *e evaluare o/iectiv' a per,ormanelor pro,esionale ale ca*relor *i*actice
o Dezvoltarea *e instrumente *e evaluare a per,ormanelor pro,esionale ale ca*relor *i*actice
o Proiectarea *i*actic' centrat' pe *ezvoltarea *e competene
o Proiectarea unit'ilor *e -nv'are +i a leciilor centrate pe -nv'are
o Ela/orarea *e tipuri *iverse *e programe +colare pentru *iscipline opionale
o Organizarea *e activit'i *e -nv'are *i,ereniat'A personalizate la nevoi in*ivi*uale
o Organizarea *e activit'i *e -nv'are pe grupe 5 prin cooperare
o Dezvoltarea *e proiecte +i activit'i -n scopul *ezvolt'rii etCosului instituional -n unitatea +colar'