Sunteți pe pagina 1din 3

Model de ntrebri pentru examen

1. Din lista de mai jos alegei agentul de silanizare care se poate folosi pentru derivati-
zarea gazcromatografic a compuilor hidroxilici, chiar i n prezena apei.
a) izopropeniloxi-trimetilsilan (!"#$%& '
b) amestec de clortrimetilsilan ((#$%& i hexametil-disilazan ()$D%& '
c) amestec de ter-*util-dimetilclor-silan i imidazol '
d) +-(trimetilsilil&-imidazol (#$%$& '
e) +,"-*is-(trimetilsilil&-acetamid (,%-& .
Rspuns : d)
2. !entru dizolvarea a ./0 mg dintr-o su*stan, este nevoie de 1. ml solvent. (on-
form terminologiei 23. 4, su*stana este . . .
a) . . . uor solu*il ' b) . . . solu*il ' c) . . . puin solu*il '
d) . . . foarte puin solu*il ' e) . . . greu solu*il.
Rspuns :d)
3. (are din su*stanele active, enumerate mai jos, se poate identifica pe *aza *irefrin-
genei o*servat n stare cristalin 5
a) fenil*utazon ' b) feno*ar*ital ' c) rifampicin '
d) cloramfenicol ' e) aminofenazon
Rspuns : c)
4. -legei definiia corect a noiunii de 6indice de ester6 (conform 23. 4&. ndicele de
ester este
a) masa de hidroxid de potasiu (exprimat n grame& necesar pentru neutralizarea
acizilor grai rezultai din saponificarea masei de 700 g pro* analizat'
b) masa de hidroxid de potasiu (exprimat n mg& necesar pentru neutralizarea aci-
zilor grai rezultai din saponificarea masei de 7 g pro* analizat'
c) masa de hidroxid de sodiu (exprimat n mg& necesar pentru neutralizarea acizilor
grai rezultai din saponificarea masei de 700 g pro* analizat'
d) numrul de moli de *az tare, monoacid, necesar neutralizrii acizilor grai rezul-
tai din saponificarea a 700 grame pro* analizat'
e) numrul de moli de *az tare, monoacid, necesar neutralizrii acizilor grai rezul-
tai din saponificarea unui gram de su*stan analizat.
Rspuns : b)
5. -legei procesul care poate fi urmrit prin analiza termogravimetric.
a) polimerizarea ' b) formarea amestecurilor eutectice '
c) su*limarea ' d) dizolvare '
e) topirea simpl fr formarea amestecurilor eutectice
Rspuns : c)
6. (are din afirmaiile de mai jos exprim corect legtura dintre msura solvatrii mo-
leculelor unei su*stane active pure i modificarea *ezii de a*sor*ie optic produs
de o tranziie electronic ntre starea electronic fundamental (%2& i starea electro-
nic excitat (%8& 5
- 7 -
a) %olvatarea mai accentuat a %8 dec9t a %2 produce o modificare *atocrom a
*enzii de a*sor*ie n comparaie cu molecula nesolvatat.
b) %olvatarea mai accentuat a %8 dec9t a %2 produce o modificare hipsocrom a
*enzii de a*sor*ie n comparaie cu molecula nesolvatat.
c) %olvatarea mai accentuat a %2 dec9t a %8 produce o modificare hipocrom a
*enzii de a*sor*ie n comparaie cu molecula nesolvatat.
d) %olvatarea mai accentuat a %8 dec9t a %2 produce delpasarea hipercrom a *enzii
de a*sor*ie n comparaie cu molecula nesolvatat.
Rspuns : a)
7. (are dintre tipurile de tranziii electronice ale moleculelor unei su*stane active
produce o *and de a*sor*ie situat n domeniul spectral cu frecvena maxim 5
a) tranziia electronic :

;
b) tranziia electronic :

;
c) tranziia electronic n :

;
d) tranziia electronic n :

;
e) tranziia electronic :


Rspuns : b)
8. !e o plac cromatografic, cu faz staionar direct (silicagel&, se separ
su*stanele - , , i ( iar rapoartele de retenie au valorile ; (3
2
&
-
< 0,1. ' (3
2
&
,
<
0,.. i (3
2
&
(
< 0,=/ . (are este ordinea cresctoare a polaritii celor trei
su*stane 5
a) - , , , ( ' b) , , - , ( ' c) - ,( , , ' d ) ( , - , , ' e) , , ( , - '
f) ( , , , -
Rspuns: d)
. >a prelevarea pro*elor dintr-un depozit de medicamente, pro*ele destinate analizei
i contrapro*ele se sigileaz i se eticheteaz. (are din indicaiile de mai jos tre*uie
s apar o*ligator pe etichet, conform 23. 4 5
a) ora prelevrii pro*ei '
b) denumirea la*oratorului la care se trimite pro*a '
c) contul *ancar al firmei productoare '
d) numrul lotului din care provine pro*a '
e) numrul mainii cu care se trimite pro*a la la*orator
Rspuns: d)
1!. -legei setul de reactivi folosit pentru determinarea titrimetric a apei din
produsele farmaceutice, dup metoda ?arl 2ischer, conform 23. 4.,
a) etilenglicol anhidru saturat cu amoniac, acid oxalic, acid tricloracetic '
b) etilenglicol anhidru saturat cu amoniac, aceton anhidr, acid tricloracetic '
c) dimetilformamid anhidr, acid tricloracetic, glicerin anhidr '
d) metanol a*solut saturat cu dioxid de sulf, iod, piridin anhidr '
e) alcool izopropilic, etilenglicol anhidru, piridin, aceton anhidr
Rspuns: d)
- . -
11. !rin care din tehnicile analitice de mai jos se pot deose*i formele polimorfe ale
unei su*stane de interes farmaceutic 5
a) prin spectrofotometrie n domeniu ultraviolet, executat n soluie apoas la p)
diferit '
b) prin spectrofotometrie n domeniu ultraviolet, executat n solveni neapoi '
c) prin titrare acido-*azic n mediu neapos '
d) prin spectrofotometrie n domeniu infrarou n comprimat de *romur de potasiu '
e) prin spectrofotometrie n domeniu infrarou ntr-un solvent anhidru
Rspuns: d)
12. (are este solventul potrivit, capa*il de exaltarea caracterului acid, utilizat pentru
determinarea feno*ar*italului prin titrimetria acido-*azic 5
a) cloroformul '
b) dimetilformamida '
c) *enzenul '
d) tetraclorur de car*on '
e) acidul formic
Rspuns: b)
- @ -