Sunteți pe pagina 1din 3

BIBLIOGRAFIE

1. Bold, O.V. „Managementul deşeurilor solide urbane şi


Mărăcineanu, G.A. industriale”, Editura MATRIX ROM, Bucureşti,
2003; ISBN 973 – 685 – 571 - 6

2. Wehry, A. „Reciclarea şi depozitarea ecologică a


Orlescu, M. deşeurilor”, Editura ORIZONTURI
UNIVERSITARE, Timişoara, 2000; ISBN 973 –
8109 – 11 - 6

3. Bold, O.V. “Depozitarea, tratarea şi reciclarea deşeurilor şi


materialelor” –, Editura TehnoArt, Petroşani,
2003, ISBN 973 – 86469 – 4 - 4

4. Baron, V. „Practica Managementului de mediu” – ISO


141001, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001;
ISBN 973 – 31 – 2045 – 6; Traducere din limba
franceză de Maria Mihaela Grigoriu

5. Pollock, C. „Mining Urban Wastes: The Potential For


Recycling”, Aprilie 1987; ISBN 0 916468 77 1;

6. Gervasoni, S. DISCARICHE CONTROLLATE – Normativa –


Indagini –Progettazione Monitoraggio – Bonifiche;
Ulrico Hoepli Editore S.p.A. –1991- Milano (Italy);
ISBN 8 203 1874 1;
7 http://www.trgbiofilter. Biofiltration Technology
com

8. Smith, A. „Chemistry and Treatment of Cyanidation


Mudder, T. Wastes„ –Mining Journal Books Limited London –
1992;

9. Bularda, Gh. „Reziduuri Menajere, Stradale şi Industriale”


Bularda, D. Editura Tehnică, Bucureşti, 1992; ISBN 973 31
0418 3;

„Elemente de Monitoring Ecologic/Integrat”;


10 Godeanu, S. Editura Mond, Bucureşti, 1997; ISBN 973 -
. 9797792;

96
11 http://www.bonestam Still Classified
. p.com

12 http://www.wws.princ Technology, Public Policy, and the Changing


. eton.edu/cgi-bin Structure of American States

13 Pearce, W. D. & RESOURCE CONSERVATION: Social and


. Walter, I. Economic Dimensions of recycling, New York
University – 1977, Univ. of Aberdeen - 1978,
ISBN 0582 46069.7

14 http://www.ta.tudelft.nl Publications Raw Materials Technology 2001


.

15 *** „Ofertă pentru tratarea deşeurilor menajere


. municipale” RECLAIM WORLDWIDW SA,
Bucureşti, 2001

16 *** Hotărâre nr. 162 din 20 februarie 2002 privind


. depozitarea deşeurilor,
MONITORUL OFICIAL al ROMANIEI,
07.03.2002;

17 *** European Environment Agency database;


. http://www.eea.dk/frdb.htm;

18 *** Legea Protecţiei Mediului nr. 137; MONITORUL


. OFICIAL al ROMANIEI, 30 decembrie 1995;

19 *** Ordonanţa de urgenţă nr. 78 din 16 iunie 2000


. privind regimul deşeurilor, MONITORUL OFICIAL
al ROMANIEI, 22.06.2000;

20 http://www.ca- Technology Summary: Commercial Growth


etcc.com Waste processing
21 http://www.rec.org/RE REC: Environmental Technology Market: Poland,
C part. 8
22 http://www.nare.reneg Biomasa şi sistemele de congenerare
.pub.ro
23 http://www.hzdrop. Gestiunea deşeurilor urbane şi industriale
pub.ro

24 http://www.eco- Introducere ECO


civica.150m.com

25 Graham, L.S Impact Assesment & Susteinable Resource


Management

97
26 http://www.domino2. Biblioteca de acte normative a Ministerului
kappa.ro Justiţiei

27 http://www.andr.ro Mediul înconjurător

28 Cristescu, T, ş.a. Consideraţii asupra resurselor energetice


secundare şi a resurselor energetice refolosibile
într-o schelă de producţie petrolieră, 8th
International Conference, Târgu – Jiu, 2002

29 http://www.com.ase.r Cap. 6. Situaţia industriei chimice şi a materiilor


o prime

30 http://www.ngo.ro Managementul deşeurilor radioactive – subiect de


interes pentru publicul larg - Gheorghe Barariu –

31 http://www.adevărul.k Care este regimul deşeurilor?


appa.ro
32 http://www.elcom.pub. Curs: Monitorizarea şi menţinerea Q0S. Controlul
ro admisiei şi rezervarea resurselor.

33 http://www.mdp.ro Managementul deşeurilor: 1993 – 2000. Impactul


dezvoltării economice asupra mediului
înconjurător.

34 http://www.tu- ECTS – Information Pakage – Dresden University


dresden.de of Technology

35 http://www.wvu.edu/~ 99-091 Solid Waste LateFall


exten/infores
36 http://www.mzt.hr Tenant Companies in Technology Centers: liquid
waste

37 http://www.tcn.zaq.ne. Membrane Separation, Metal finishing, waste


jp water
38 Bold, O.V., ş.a. The new methods for determination a quantity of
urban wastes,“5th Conference on Enviroment
and Mineral Processing, Ostrava, Czech
Republic, 2000

98