Sunteți pe pagina 1din 12

Elementul principal al unui procesor de texte il reprezinta:

a. paragraful
b. pagina

c. documentul
d. Caracterul

Extensia unui fisier creat cu ajutorul editorului de texte MS Word este:

a. jpg
b. exe
c. pdf

d. doc

In MS Word o ecuatie matematica va fi inserata prin comanda:

a. Reference/Equation
b. Insert/WordArt
c. Insert/Symbol

d. Insert/Equation

In MS Word pentru inserarea automata a unui cuprins este necesara:

a. inserarea unui tabel

b. folosirea stilurilor de formatare


c. editarea antetului/subsolului paginii
d. inserarea notelor de subso

In MS Word, butoanele de aliniere a textului se afla pe fila:

a. View
b. Insert

c. Home
d. Formatting

In MS Word, comada Columns se gaseste In meniul:

a. Insert
b. File

c. Page Layout
d. Home

In MS Word, comada Copy (Copiere) se gaseste in meniul:

a. File

b. Home
c. Insert
d. View

In MS Word, comanda Home/Copy este utilizata pentru:

a. copierea textului selectat In Clipboard


b. mutarea textului selectat In Clipboard
c. recuperarea textului din memoria Clipboard
d. stergerea textului selectat

In MS Word, comanda Table/Delete Rows:

a. Sterge numai continutul randurilor selectate dintr-un tabel


b. Sterge bordurile randurilor selectate

c. Sterge randurile selectate dintr-un tabel


d. Sterge coloanele selectate dintr-un tabe

In MS Word, divizarea unei celule de tabel se realizeaza cu:

a. Split Cells
b. Merge Cells
c. Split Table
d. Autofit

In MS Word, gestionarea unui antet/subsol se realizeaza din fila:

a. View
b. Table
c. Page Layout

d. Insert

In MS Word, inserarea notelor de subsol se realizeaza cu:

a. Home/Footnote
b. Page layout/Insert Footnote
c. Inset/Insert Footnote
d. References/Insert Footnote

In MS Word, instrumentul "Afisare totala" aflat pe fila Home se foloseste pentru:

a. Vizualizarea marcajelor de paragraf si a simbolurilor de formatare ascunse


b. Vizualizarea imaginilor
c. Vizualizarea intregii pagini
d. Vizualizarea textului

In MS Word, o comanda estompata (gri deschis) indica:

a. deschiderea unei casete de dialog


b. executarea imediata a comenzii
c. prezenta unui submeniu

d. comanda nu este activa in starea actuala a sistemului

In MS Word, pentru a alege dimensiunea marginilor paginii se foloseste:

a. Page Layout/Spacing
b. Page Layout/Size

c. Page Layout/Margins
d. Page Layout/Page Borders

MS Word, pentru a inchide documentul curent se foloseste comanda:

a. File/Close
b. File/Exit
c. File/Save As
d. File/Save

In MS Word, pentru a stabili o bordura unui text se foloseste secventa:

a. selectare text, Insert/Borders and Shading


b. Insert/Borders and Shading, selectare text
c. Home/Borders and Shading, selectare text

d. selectare text, Home/Borders and Shading

In MS Word, pentru a tipari numai paginile 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dintr-un document se foloseste secventa:

a. File/Print/Pages: 10-25

b. File/Print/Pages: 10,20-25
c. File/Print/Pages: 10-20-25
d. File/Print/Pages: 10;20-25

In MS Word, pentru a tipari numai paginile 10, 20, 30 dintr-un document se foloseste secventa:

a. File/Print/Pages: 10,20,30
b. File/Print/Pages: 10-20-30
c. File/Print/Pages: 10-30
d. File/Print/Pages: 10;20;30

In MS Word, selectarea unei propozitii se face executand:

a. clic oriunde in interiorul propozitiei


b. dublu-clic in interiorul propozitiei

c. triplu-clic in interiorul propozitiei


d. tasta Shift si clic in interiorul propozitiei

In MS Word, selectarea unui cuvant se realizeaza executand:

a. triplu clic pe acel cuvant


b. tasta Ctrl si clic pe cuvant
c. clic pe acel cuvant

d. dublu clic pe acel cuvant

In MS Word, stergerea caracterului din dreapta cursorului se realizeaza folosind tasta:

a. Delete
b. Space
c. Shift
d. Backspace

n MS Word, stergerea caracterului din stanga cursorului se realizeaza folosind tasta:

a. Backspace
b. Shift
c. Delete
d. Space

In MS Word, unirea a doua celule se realizeaza cu:

a. Autofit
b. Split Cells
c. Split Table

d. Merge Cells

n MSWord, copierea unui text in memoria Clipboard si stergerea lui din locul in care se gasea se realizeaza cu ajutorul:

a. comenzii Cut
b. comenzii Paste Shortcut
c. comenzii Paste
d. comenzii Copy

n MSWord, excluderea unei persoane dintr-o imbinare de corespondenta se realizeaza prin:

a. Se utilizeaza casetele de selectare din caseta de dialog "Destinatari imbinare corespondenta"


b. Se sterge documentul adresat acelei persoane atunci cand se examineaza imbinarea
c. Se utilizeaza optiunile de formatare
d. Se sterg toate informatiile din lista de destinatari pentru acea persoana

In MSWord, imbinarea corespondentei are ca efect:

a. crearea unui document

b. crearea unui set de documente cu continut identic, dar care prezinta elemente de unicitate
c. crearea unui set de documente cu continut identic, fara elemente de unicitate
d. nu exista aceasta caracteristica

In MSWord, in documentul principal al imbinarii corespondentei, relatia dintre lista de destinatari si campurile inserate este:

a. In lista de destinatari, campurile sunt echivalentul coloanelor


b. In lista de destinatari, campurile sunt echivalentul randurilor
c. Nu exista nicio relatie
d. Fiecare camp reprezinta o celula in lista de destinatari

In MSWord, intr-o imbinare de corespondenta, documentul principal este considerat a fi:

a. Documentul initial, de pornire, care contine atat text identic in fiecare scrisoare, plic etc. de imbinare, cat si substituenti pentru informatiile

unice despre destinatari


b. Un document care contine numai textul identic din fiecare copie imbinata
c. Primul document din setul de documente imbinate finalizate
d. Ultimul document din setul de documente imbinate finalizate

In MSWord, un camp din lista de destinatari se diferentiaza de alte texte din document principal prin:

a. Campurile sunt incadrate de ghilimele unghiulare (<< >>)


b. Campurile sunt scrise cu caractere cursive
c. Campurile sunt intotdeauna formatate ca text aldin
d. Campurile sunt subliniate

In MSWORD, utilizarea stilurilor de formatare permite:

a. realizarea automata a cuprinsului


b. imbinarea corespondentei
c. utilizarea antetului/subsolului
d. formatarea la nivel de sectiune

Intr-un document MS Word pentru a insera un antet in primele 5 pagini si un alt antet in urmatoarele 5 pagini se vor utiliza:

a. tabele

b. sectiuni
c. coloane
d. note de subsol

Intr-un procesor de texte paginile sunt alcatuite din:

a. cuvinte
b. sectiuni

c. paragrafe
d. caractere

Intr-un procesor de texte, controlul randului solitar reprezinta:

a. prin care sunt pastrate impreuna toate randurile paragrafului la mijlocul paginii
b. procedeul prin care sunt pastrate impreuna toate randurile paragrafului la terminarea paginii
c. procedeul prin care sunt pastrate impreuna primele doua randuri/ultimele doua randuri ale paragrafului la mijlocul paginii

d. procedeul prin care sunt pastrate impreuna primele doua randuri/ultimele doua randuri ale paragrafului la terminarea paginii

Intr-un procesor de texte, formatarea la nivel de caracter stabileste caracteristica:

a. dimensiune caracter
b. indentarea paragrafului
c. cuprinsul documentului
d. numar coloane

Intr-un procesor de texte, formatarea la nivel de caracter stabileste caracteristica:

a. dimensiune pagina
b. indentarea paragrafului
c. cuprinsul documentului

d. pozitia relativa a caracterului fata de axul orizontal al randului

Intr-un procesor de texte, formatarea la nivel de pagina stabileste urmatoarea caracteristica:

a. cuprinsul documentului

b. dimensiune margini neinscriptibile


c. culoare fundal paragraf
d. dimensiune caracter

Intr-un procesor de texte, formatarea la nivel de pagina stabileste urmatoarea caracteristica:

a. culoare fundal paragraf


b. cuprinsul documentului

c. dimensiune zona antet/subsol


d. dimensiune caracter

Intr-un procesor de texte, formatarea la nivel de pagina stabileste urmatoarea caracteristica:

a. dimensiune caracter

b. numar coloane
c. cuprinsul documentului
d. culoare fundal paragraf

Intr-un procesor de texte, formatarea la nivel de paragraf stabileste urmatoarea caracteristica:

a. dimensiune caracter
b. numar coloane
c. cuprinsul documentului

d. culoare fundal paragraf

Intr-un procesor de texte, formatarea la nivel de paragraf stabileste urmatoarea caracteristica:

a. numar coloane
b. dimensiune caracter

c. indentarea paragrafului
d. cuprinsul documentului

Intr-un procesor de texte, indentarea paragrafului reprezinta:

a. distanta dintre randurile paragrafului

b. distanta dintre marginea neinscrisptibila a paginii si marginea textului paragrafului


c. distanta dintre paragraful curent si paragraful urmator
d. distanta dintre marginea paginii si marginea textului paragrafului

Intr-un procesor de texte, pastrarea paragrafelor impreuna reprezinta:

a. procedeul care previne inserarea unui sfarsit de pagina In tre paragraful curent si cel urmator
b. procedeul prin care sunt pastrate impreuna primele doua randuri/ultimele doua randuri ale paragrafului la terminarea paginii
c. procedeul prin care sunt pastrate impreuna toate randurile paragrafului la terminarea paginii
d. procedeul care previne inserarea unui sfarsit de pagina In tre liniile paragrafului curent

Intr-un procesor de texte, pozitia caracterului reprezinta:

a. distanta dintre pozitia relativa a caracterului si inceputul documentului


b. distanta dintre pozitia relativa a caracterului si marginea paragrafului

c. distanta dintre pozitia relativa a caracterului si axul orizontal al randului


d. distanta dintre pozitia relativa a caracterului si marginea paginii

Intr-un procesor de texte, spatierea interlinie reprezinta:

a. spatierea paragrafului fata de paragraful urmator

b. spatierea intre liniile paragrafului


c. spatierea paragrafului fata de paragraful anterior
d. spatierea fata de marginea paginii

Intr-un procesor de texte, tehnoredactarea semnului apostrof (') respecta regula generala:

a. se tasteaza lipit de cuvintele din drepta si din stanga atunci cand este plasat la inceputul unui cuvant
b. nu exista regula de tehnoredactare pentru semnul apostrof

c. se tasteaza lipit de cuvantul din stanga si si se spatiaza fata de cuvantul din dreapta atunci cand este plasat la sfarsitul unui cuvant
d. se tasteaza lipit de cuvantul din stanga si se spatiaza fata de cuvantul din dreapta atunci cand este plasat la inceputul unui cuvant

Intr-un procesor de texte, tehnoredactarea semnului apostrof (') respecta regula generala:

a. se tasteaza lipit de cuvintele din drepta si din stanga atunci cand este plasat la inceputul unui cuvant

b. se tasteaza lipit de cuvantul din dreapta si si se spatiaza fata de cuvantul din stanga atunci cand este plasat la inceputul unui cuvant
c. nu exista regula de tehnoredactare pentru semnul apostrof
d. se tasteaza lipit de cuvantul din stanga si se spatiaza fata de cuvantul din dreapta atunci cand este plasat la inceputul unui cuvant

Intr-un procesor de texte, tehnoredactarea semnului exclamarii (!) respecta regula generala:

a. se spatiaza fata de cuvantul din stanga


b. se spatiaza de cuvintele din stanga si din dreapta

c. se lipeste de cuvantul din stanga si se spatiaza fata de cuvantul din dreapta


d. se lipeste de cuvantul din dreapta si se spatiaza fata de cuvantul din stanga

Intr-un procesor de texte, tehnoredactarea semnului intrebarii (?) respecta regula generala:

a. se spatiaza fata de cuvantul din stanga


b. se lipeste de cuvantul din dreapta si se spatiaza fata de cuvantul din stanga
c. se spatiaza de cuvintele din stanga si din dreapta

d. se lipeste de cuvantul din stanga si se spatiaza fata de cuvantul din dreapta

Intr-un procesor de texte, tehnoredactarea semnului paranteza deschisa "(" respecta regula generala:

a. nu exista regula de tehnoredactare pentru paranteze

b. se tasteaza lipit de cuvantul din dreapta si se spatiaza fata de cuvantul din stanga
c. se tasteaza lipit de cuvantul din stanga si si se spatiaza fata de cuvantul din dreapta
d. se tasteaza lipit de cuvintele din drepta si din stanga atunci

Intr-un procesor de texte, tehnoredactarea semnului paranteza inchisa ")" respecta regula generala:

a. se tasteaza lipit de cuvintele din drepta si din stanga atunci


b. nu exista regula de tehnoredactare pentru paranteze

c. se tasteaza lipit de cuvantul din stanga si si se spatiaza fata de cuvantul din dreapta
d. se tasteaza lipit de cuvantul din dreapta si se spatiaza fata de cuvantul din stanga

Intr-un procesor de texte, tehnoredactarea semnului punct (.) respecta regula generala:

a. se spatiaza fata de cuvantul din stanga

b. se lipeste de cuvantul din stanga si se spatiaza fata de cuvantul din dreapta


c. se spatiaza de cuvintele din stanga si din dreapta
d. se lipeste de cuvantul din dreapta si se spatiaza fata de cuvantul din stanga

Intr-un procesor de texte, tehnoredactarea semnului virgula (,) respecta regula generala:

a. se lipeste de cuvantul din dreapta si se spatiaza fata de cuvantul din stanga


b. se spatiaza fata de cuvantul din stanga

c. se lipeste de cuvantul din stanga si se spatiaza fata de cuvantul din dreapta


d. se spatiaza de cuvintele din stanga si din dreapta

Pentru a insera un tabel intr-un document MS Word se utilizeaza:

a. Format/ Table
b. Table/Insert/Table

c. Insert/Table

d. View/ Table
Programul Microsoft Word este:

a. un program pentru desenare


b. un program de calcul tabelar
c. un sistem de operare

d. un procesor de texte

Tehnoredactarea reprezinta procesul prin care:

a. prelucreaza un document pentru inserarea de tabele

b. prelucreaza un document pentru obtinerea unor calitati superoare


c. se tipareste un document
d. se vizualizeaza un document

Un procesor de texte este un program care asigura:

a. functionarea calculatorului

b. prelucrarea textelor
c. prelucrarea imaginilor
d. prelucrarea avansata a tabelelo