Sunteți pe pagina 1din 4

www.matematicon.

ro
L ectia 12AL 0302L T

Teorema impartirii cu rest a polinoamelor.


I mpartir ea cu X-a. Schema lui Horner.

Fie (K , +, ) un corp cu 0 elementul nul si 1 elementul unitate.


Teorema: Oricar e ar fi f, g K [X], g 0 exista si sunt unice doua polinoame c si r K [X],
astfel incat f = g c +r si grad r < grad g.
Pentru a deter mina cele doua polinoame putem folosi metoda coeficientilor nede
Stim ca grad c = grad f grad g si ca doua polinoame sunt egale daca au ac
coeficientii corespunzatori sunt egali.
Exemplu:
Sa se afle catul si restul impartirii polinomului f = 3X 4 +5X 3 -6X 2 -7X +2
Solutie:
grad f = 4, grad g = 2 grad c = 4 -2 = 2 si grad r < 2.
Atunci c = a X 2 +bX +c si r = mX +n.
f = g c +r 3X 4 +5X 3 -6X 2 -7X +2=( X 2 +4X +5)( a X 2
+ 4aX 3 + 4b X 2 +4cX +5a X 2 +5bX +5c +mX +
+5b +m)X + (5c +n)
a 3
b 4a 5
c 4b 5a
4c 5b m
5c n 2
c = 3 X 2 -7X +

6
7

at .
grad si

= X 2 +4X +5.

c)+ mX +n = aX 4 +bX 3 +c X 2 +
(b + 4a)X 3 +(c + 4b + 5a) X 2 + (4c +

a 3
b 5 12

3
b 7

a 3
b
7

a 3
b
7

c
m
n

c 28 21
m 7 35 4c
n 2 5c

c 7
m 28 28
n 2 35

c 7
m 0
n
33

4b
4c

33.

Algoritmu

nere a catului si a restului

Co id

plul de mai sus f =3X 4 +5X 3 -6X 2 -7X +2 si g = X 2 +4X +5.

3X + 5X - 6X 2 - 7X + 2
3X 4 +12X 3 +15X 2
// - 7X 3 -21 X 2 - 7X + 2
- 7X 3 -28 X 2 - 35X
// -7 X 2 + 28X + 2
-7 X 2 + 28X +35
//
// - 33

X 2 +4X +5
3 X 2 -7X +7

www.matematicon.ro

www.matematicon.ro
Pasul 1: impartim termenul de gr ad maxim al deimpartitului (in exemplu 3X 4 ) la termenul
de grad maxim al impartitorului (in exemplu X 2 ). Rezultatul obtinut (in exemplu 3X 2 ) se
trece la cat.
Pasul 2: inmultim rezultatul obtinut (in exemplu 3X 2 ) cu impartitorul (in exemplu X 2 +4X +5)
iar rezultatul obtinut (in exemplu 3X 4 +12X 3 +15X 2 ) il asezam sub dempartit si-l scadem din
acesta. Polinomul obtinut dupa scadere (in exemplu -7X 3 -21X 2 -7X +2) devine noul
deimpartit si ne intoarcem la pasul 1.
Acest procedeu se r epeta pana in momentul cand rezultatul scaderii este un po
gradul mai mic decat gradul impartitorului.

cu

I n exemplul de mai sus polinomul obtinut dupa pasul 2 este -7X 3 -21X 2 -7X +2 al carui grad
este 3 mai mare decat gradul impartitorului (X 2 +4X +5) care este 2. D
ntoarcem la
pasul 1 si continuam . Dupa a doua scadere de la pasul 2 obtinem poli
X 2 + 28X + 2
al carui grad este egal cu cel al impartitorului deci ne intoarcem la pa
si continuam.
Dupa a 3-a scadere polinomul obtinut este -33 al carui grad este
eci mai mic decat cel al
impartitorului. Ne oprim si avem:
c = 3 X 2 -7X +7 si r = -33.

Exemplu:
Fie f, g Z 5 [ X] f = 3X 4 2 X 2 X 1 , g =
3 X 2
Sa se aplice algoritmul de impartire si sa
tina catul si restul impartirii lui f la g.
Solutie:
3 X 4
2 X 2
3 X 4 2 X 3 3 X 2
//
3X 3 4 X 2
3X 3 2 X 2
//
2 X 2

3 X 2
4 X + 1

3 X
//
Dec

2
4

X 2 + 4 X + 1 si r = 4

Verficare: g c +r = ( 2 X 2 3 X 2 )( 4 X 2 + 4 X + 1 )+ 4 =
= 3X 4 3X 3 2 X 2 2 X 3 2 X 2 3 X 3X 2 3X 2 4 = 3X 4

www.matematicon.ro

2 X 2

1 = f

www.matematicon.ro
I mpartirea la X-a. Schema lui Horner.

Teorema: Restul impartirii unui polinom f la X a este f(a).


Exemple:
1. Fie f = X 4 -3X 2 +5X +2. Sa aflam restul si catul impartirii lui f la X-2.
Conform teoremei anterioare r = f(2) = 2 4 -3 2 2 +5 2 +2= 16 12 +10 +2 = 16.
Pentru a afla catul impartirii la X-2 folosim una din metodele anterioare sau aplicam S h ma lui
Horner astfel:

(Coeficientii
nedeterminateii)

X4
1

X3
0

X2
-3

1
X3

=2 1 +0=2
X2

= 2 2 -3 =1
X

X
5
=2 1 +5

X0
2
=2 7 +2 =16
r

Coboram coeficientul lui X 4


2 inmultit cu numarul
din casuta anterioara (1)+
+ coeficientul lu 3
cu numarul
a anterioara (2) +
coeficientul lui X 2 (-3)
Numerele de pe linia a 3-a, cu excep
mului, adica 1, 2, 1, 7 reprezinta coeficientii catului (al
carui grad = grad f -1) iar ul
ezinta restul impartirii lui f la X-2.
Deci c = X 3 + 2X 2 + X +7 si
2. Fie f

5 X 2 + 2 X + 2 . Sa aflam restul si catul impartirii lui f la X + 5 .

Z 7 [ X] , f

X + 5 = X-

vem f = c (X-2)+r = (X 3 + 2X 2 + X +7)(X-a) + 16.

X - 2 . Aplicam Schema lui Horner:


X3
3
3
X2

X2
5
= 2 3 + 5 = 4
X

X
2
= 2 4 + 2 = 3
X0

Deci c = 3 X 2 + 4 X + 3 si r = 1 .

www.matematicon.ro

X0
2
= 2 3 + 2 = 1
r