Sunteți pe pagina 1din 5

Definitie: Functia

f: R R, f(x)= anxn + an-1xn-1 + an-2xn-2 +... + a1x1 + a0x0


N, an 0 si variabila x.

se numeste functie polinomiala de gradul n de coeficienti ai R, n

In functie de gradul polinomul asociat, functia are proprietati de monotonie, convexitate si concavitate, bijectivitate si continuitate diferite, fapt pentru care exista mai multe cazuri particulare ale functiei polinomiale. CAZURI PARTICULARE : 1.) FUNCTIA CONSTANTA :

Pentru n=0 se obtine functia constanta f: R R, f(x)=a0. Aceasta este functie monotona pe R si marginita. 2.) FUNCTIA DE GRADUL I :

Pentru n=1 se obtine functia de gradul I (liniara), f: R R, f(x)=a1x + a0. Functia de gradul I este strict monotona pe R, bijectiva, inversabila si nemarginta. Aceste proprietati se pot desprrinde si din imaginea geometrica a graficului sau, reprezentat de o dreapta. 3.) FUNCTIA DE GRADUL II :

Pentru n=2 se obtine functia polinomiala de gradul II, f: R R, f(x)=ax2+bx+c. Imaginea geometrica a graficului functiei de gradul II se numeste parabola. 4.) FUNCTIA DE GRADUL III :

Pentru n=3 se obtine functia polinomiala de gradul III, f: R R, f(x)=ax3+bx2+cx+d, care se mai numeste si functie cubica. Imaginea geometrica a graficului functiei de gradul III este variabila. (*)Pentru n3 proprietatile functiei polinomiale de gradul n depind de paritatea numarului n 5.) FUNCTIA PUTERE CU EXPONENT NUMAR NATURAL : N.

Functia putere cu exponent numar natural, , f: R R, f(x)=xn este un alt caz particular de functie polinomiala de gradul n.

FUNCIA DE GRADUL I
DEFINIIE. Funcia : R R, (x) = ax + b, a, b R, a 0 se numete funcie afin. Dac a 0, atunci se numete funcie de gradul nti de coeficieni a, b. Dac a 0 i b = 0 atunci se numete funcie liniar ( (x) = ax ). Daca a=0, atunci se numeste functie constanta.( f (x) = m ). PROPRIETATI : 1.) Intersectia cu axele : a.) Ox f(x)=0 ax+b=0 f(0)=a0+b x= Gf Ox={ A( ; 0) } Daca f: R R, f(x)=ax+b at. Gf Ox b.) Oy x=0 f(0)=b Gf Oy={ B(0; b) } Daca f: R R, f(x)=ax+b at. Gf Oy 2.) Imaginea functiei : Imf = R 3.)Restrictii : I R si f: I R, f(x)=ax + b, a 0 4.)Periodicitatea : Nu este periodica. Fie T R* a.i. f(x+T) = a(x+T) + b = ax + aT + b f(x) 5.)Marginirea : Nu este marginita. 6.)Paritatea : f(-x) = -ax + b Daca b=0 at. f(-x)= -f(x) f=impara Daca b 0 at. f para si f impara f(x) nu este periodica.

7.)Monotonia : Este monotona. Fie x1 x2 R R=


( ) ( ) ( )

=a

Daca a>0 Daca a<0

R>0 R<0

f f

pe R pe R

8.) Graficul functiei : este o dreapta(*). Gf = { (x, f(x)) / x R} = {(x, ax+b) / x R} a.) A( ; 0) si B(0; b) in cazul in care Gf axele de coordonate.

b.) M1(x1; f(x1) ) si M2(x2; f(x2) ) in cazul in care Gf = M1M2. (*) care : nu trece prin origine si nu este paralel cu axa Ox dac, a0, b0. (fig.a) trece prin originea O(0, 0), dac b = 0. (fig.b) este paralel cu axa Ox, dac a = 0, b 0 sau axa Ox, dac a = 0, b = 0. (fig.c)
Y Y Y

Fig. a

Fig. b

Fig. c

9.) Injectivitate : Fie x1 , x2 R a.i. f(x1) a x1 + b = a x2 + b f = injectiva.

f(x1)

10.) Surjectivitate : Fie f(x)=y ax + b = y ( )x= R f = surjectiva. f = bijectiva, deci admite inversa.

11.)Bijectivitate : f=injectiva si f=surjectiva

12.)Functia Inversa : -1 : R R, -1(x) = (x-b)/a 13.)Semnul functiei :

Imaginea functiei : a<0 a>0 ymax ymin


= =

Imf = (-; Imf = [


;

] )

Restrictii : I

si f : I R, f(x) = ax2 + bx + c

Maximul i minimul : Fie funcia f : RR, f(x) = ax + bx + c, a 0. Dac a > 0, minimul funciei f pe R este /4a = f(-b/2a) iar punctul de minim este b/2a. Dac a < 0, maximul funciei f pe R este /4a = f(-b/2a) iar punctul de maxim este b/2a. Periodicitate : Nu este periodica. Fie T R* a.i. f(x+T)=a(x+t)2 +b(x+T) +c f(x) Marginire : Nu este marginita. daca a>0 daca a<0 margine inferioara : // nu este marginita superior. f nu este periodica.

nu este marginita inferior // margine superioara :

Paritate : f(-x)=ax2- bx +c Daca b=0 atunci f(-x) = f(x) f = para. Daca b 0 atunci f para f = impara.

Bijectivitate : Nu este bijectiva. f injectiva si f surjectiva, deci f bijectiva; f nu este inversabila.

Convexitate : a>0 a<0 f = convexa pe R; f = concava pe R.