Sunteți pe pagina 1din 2

1. Se d triunghiul ascuitunghic ABC, cu M mijlocul lui [BC].

Perpendiculara pe BC n
punctul M intersecteaz bisectoarea unghiului B n P. Fie D simetricul lui P fa de AB i
PD AB E.
i) Demonstrai c triunghiurile DBE, PBE, PBM i PCM sunt congruente.
ii) Calculai perimetrul poligonului BCPD, tiind c perimetrul triunghiului PMC este de
12 cm.
iii) Fie [CP], [CM], [MP], [MB], [BP], [PE], [BE], [BD], [ED] tronsoane ale unei reele
de drumuri. Parcurgerea unui tronson ipotenuz cost 50000 lei, a unui tronson catet mic
cost 30000 lei i a unui tronson catet mare cost 40000 lei. Aflai traseul cel mai ieftin de la
C la D, tiind c proprietarul reelei de drumuri acord o reducere egal cu valoarea celui mai
scump tronson, cu condiia s parcurg trei tronsoane de drum cu acelai pre.
Olimpiada judeean, 2004, Sibiu
2. Se consider triunghiul ABC cu AB = AC, I punctul de intersecie a bisectoarelor
unghiurilor ABC i ACB, iar AMAB, M BI, AN AC, N CI.
a) Demostrai c ( MI ) ( NI ).
b) Artai c MN BC .
Olimpiada judeeana, 2004, Timi
3. Se consider un unghi drept AOB, o dreapt d care trece prin vrful O al unghiului AOB
i care nu are puncte comune cu interiorul unghiului AOB. Pe dreapta d se consider
punctele C i D astfel nct A i C s fie n acelai semiplan determinat de dreapta OB i
(OC, (OD sunt semidrepte opuse, [OC] [OD]. Se tie c dreapta AC nu este
perpendicular pe dreapta d. n interiorul unghiului AOB se consider punctul M cu
proprietile [AC] [AM], [OC] [OM].
Se cere:
a) s se demonstreze c unghiul AOC este ascuit;
b) s se demonstreze c semidreapta (OB este bisectoarea unghiului MOD;
c) s se arate c distanele de la punctul A la dreptele d i OM sunt egale;
d) s se arate c MD OB.
Olimpiada judeean, 2004, Neam

AB AC i punctele D , E BC astfel nct B (DC) i C


(BE) . Dac BD CE , M este mijlocul segmentului AD i N este mijlocul segmentului AE
4. Fie triunghiul isoscel ABC
artai c :
a) AD AE ;

b) DN EM ;
c) DOE este isoscel;

Olimpiada Judeean, Clrai, 2004


5. Fie ABC un triunghi echilateral, M [AB, N [BC, P[CA astfel nct (AM) (BN) (CP).
Demonstrai c:
a) triunghiul MNP este echilateral
b) nlimile triunghiurilor ABC i MNP sunt concurente.
Olimpiada Judeean, Bucureti, 2004
6. Fie ABC un triunghi echilateral cu AB =a. Pe dreapta AC se ia punctul D astfel ncat CD=b, i
C (AD). Pe dreapta AB se ia punctul E astfel ncat BE =a+b i B (AE). S se arate c
triunghiul ECD este isoscel.

Olimpiada Judeean, Arad, 2005


7. Fie triunghiul ABC cu AB<AC . Dac M este un punct pe bisectoarea unghiului BAC, N i P
sunt picioarele perpendicularelor duse din M pe AB i respectiv AC , perpendiculara din M pe
BC intersecteaz AC n S i BN=CP. Artai c :
a) SB=SC ;
b) [BM este bisectoarea unghiului NBS .
Olimpiada Judeean Clrai 2005
8. Se d un triunghiul dreptunghic ABC , m( A) =90 i se consider punctul D (BC), astfel
nct BC=3 CD. Se noteaz cu E mijlocul medianei (CC').
a) S se arate c A, E, D sunt coliniare.
b) S se determine lungimea segmentului ED tiind c lungimea medianei CC' este 6 cm.
Olimpiada Judeean Vaslui, 2006
9. n triunghiul DEF cu proprietile DE = DF i m( EDF) >90 se construiesc A DF, B DE,
astfel nct EA DF, FB DE. Demonstrai c:
a) FEA EFB; d(A,EF) = d(B,EF);
b) dac {P}= EA FB, atunci PD este bisectoarea APB i PD este mediatoarea segmentului [EF].
Olimpiada Judeean Sibiu 2006
10. Pe o dreapt d se consider punctele A; B; C; D (n aceast ordine) astfel nct AB = CB =
CD . Fie E un punct exterior dreptei d, astfel nct EAD EDA. n triunghiul EDA se
construiesc medianele AF, F ED; DP, P AE . S se arate c:
a) E aparine mediatoarei segmentului BC;
b) AF= DP ;
c) APB DFC;
d) PBE FCE .
Olimpiada Judeean Satu Mare, 2006
11. Pe o dreapta considerm punctele A; B; C; D n aceasta ordine. Se construiesc n exterior
triunghiurile echilaterale ABE si CDG de o parte a dreptei i triunghiul echilateral BCF de
cealalt parte a dreptei. S se arate c mijloacele segmentelor [AF] ; [DF] si [GE] sunt vrfurile
unui triunghi echilateral.
Olimpiada Judeean Olt 2006
12. n exteriorul triunghiului ABC se construiesc triunghiurile AMB i ANC astfel nct
[AM] [AN], [BM] [CN], [CM] [BN]. Dac BN CM = { P }, artai c:
a) MCB NBC ; b) MAP NAP ; c) ABC este isoscel.
Olimpiada Judeean Maramure 2006
13. Fie triunghiul ABC cu AB < AC , AD bisectoarea lui BAC, D BC , E pe
semidreapta opus semidreptei (AC , AM bisectoarea lui EAB, M BC , N pe
semidreapta opus lui (AM , astfel nct AM = AN . Artai c:
a) DM = DN .
b) Triunghiurile AMB i ANP sunt congruente, unde ND AC = { P } .
c) AD PB .
Olimpiada Judeean Constana 2006