Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi

Admitere - studii de licent


a

Facultatea de Informatic
a

Sesiunea iulie 2014

Proba scris
a la INFORMATICA
BAREM DE EVALUARE S
I NOTARE
comun pentru limbajele C/C++ si Pascal
Se puncteaz
a oricare alte modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
Se acord
a 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin mpartirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
In cazul n care r
aspunsul final la o ntrebare care nu necesita justificare nu este corect, dar exist
a
justific
ari partial corecte, punctajul se calculeaza conform baremului afisat.
SUBIECTUL I
1.
2.

a.

b.

c.

d.

(30 de puncte)

4p.

Valoarea returnat
a este 7

6p.

1. descrierea calculului

4p.

2. obtinerea rezultatului corect

2p.

Cea mai mic


a valoare a lui n este 121

3p.

Cea mai mare valoare a lui n este 253

3p.

Pentru algoritm corect

4p.

1. folosirea unei structuri repetitive


c
at timp sau repet
a

2p.

2. scrierea corect
a a algoritmului

2p.

Pentru program corect

10p.

1. structura corect
a a programului

3p.

2. citirea corect
a a parametrului n

1p.

3. instructiunea repetitiva corecta

5p.

4. afisarea expresiei y-1

1p.

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.

4p.

2.

6p.

Pentru solutie corect


a

6p.

1. citirea datelor de intrare

1p.

2. calculul matricii produs B

2p.

3. verificarea propriet
atii ParImpar

3p.

b.

Pentru r
aspuns corect

4p.

a.

Pentru solutie corect


a

2p.

b.

Pentru solutie corect


a

8p.

1. crearea corect
a a permutarii n cazul
n care exist
a

5p.

2. descrierea cazului n care nu exista


solutie

3p.

3.

4.

a.

SUBIECTUL al III-lea
1.

2.

a.

4p.

R
aspuns corect: 10

6p.

1. observarea faptului c
a functia C este
recursiv
a

1p.

2. calculul lui C(5,3)

3p.

3. obtinerea rezultatului corect

2p.

Pentru r
aspuns corect

4p.

2
6
4
3
7
8
1
5
9

3.

b.

c.

(30 de puncte)

5
1
3
9
6
4
8
7
2

8
9
7
5
2
1
4
6
3

7
8
9
2
4
6
3
1
5

3
2
1
7
9
5
6
4
8

6
4
5
1
8
3
9
2
7

9
3
2
4
1
7
5
8
6

4
5
6
8
3
2
7
9
1

1
7
8
6
5
9
2
3
4

Pentru solutie corect


a

6p.

1. descrierea structurii de date

2p.

2. descrierea structurii unui algoritm


de tip backtracking

3p.

3. testarea validit
atii unei configuratii
partiale

1p.

Pentru functie corect


a

10p.

1. structura functiei (argumente, tip


returnat)

1p.

2. validarea unei grile partiale

2p.

3. implementarea unui algoritm valid

5p.

4. returnarea solutiei

1p.

5. determinarea inexistentei solutiei

1p.