Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Naţionale

Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare – judeţ Bacău, 2017

EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR


ÎNVĂŢĂMÂNTULUI POSTLICEAL – NIVEL 5,
SESIUNEA AUGUST 2017
Proba scrisă, Calificarea: Asistent medical generalist
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 3
1
 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (10 puncte)

a. 5 puncte
a - 4, b – 1, c – 3, d - 2

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1,25 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă
0 puncte

b. 5 puncte
a – 3, b – 1, c – 2, d - 2

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1,25 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă
0 puncte

SUBIECTUL II (20 de puncte)

A. 10 puncte

1 A
2 A
3 F
4 A
5 A
6 F
7 F
8 A
9 A
10 A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0
puncte

B. 10 puncte

1. oto rino laringologie


2. hematie (eritrocit)
Proba scrisă - Examen de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal, sesiunea august 2017
Calificarea:Asistent medical generalist
Barem de evaluare şi notare
Ministerul Educaţiei Naţionale
Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare – judeţ Bacău, 2017

3. meconiu
4. hemoptizie
5. sângerare nazala
6. hipoglicemiant
7. laringita
8. sărac în grăsimi
9. strabism
10. vezical 2

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0
puncte

SUBIECTUL III (20 de puncte)

1 A 11 C
2 B 12 B
3 C 13 B
4 B 14 A
5 B 15 B
6 B 16 A
7 C 17 A
8 B 18 A
9 C 19 C
10 C 20 A

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0
puncte

SUBIECTUL IV (40 de puncte)

IV.A. 15 puncte
a. 10 puncte
- Polachiurie - senzație de micțiune frecventă, cantitatea de urină emisă fiind foarte
mică
- Vărsătură - evacuarea conținutului stomacal prin cavitatea bucală
- Bradicardie - scăderea frecvenței pulsului sub limite fiziologice.
- Febră ridicată - temperatură corporală cu valori între 390C-410C

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns
se acordă 0 puncte.

b. 5 puncte
- Asigurarea repausului la pat
- Monitorizarea funcțiilor vitale ale pacientului
- Aplicații calde pe regiunea lombară ( dacă este posibil baie caldă generală cu efect
antispastic)
- Abord venos
- Delegat, administrare de spasmofilice, antialgice, antibiotice, neuroleptice.
Proba scrisă - Examen de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal, sesiunea august 2017
Calificarea:Asistent medical generalist
Barem de evaluare şi notare
Ministerul Educaţiei Naţionale
Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare – judeţ Bacău, 2017

Se acordă câte 1,25 puncte pentru oricare 4 răspunsuri corecte din următoarele variante, pentru
răspuns parțial corect și complet se acordă jumătate din punctajul maxim indicat, pentru răspuns greșit
sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

IV.B. 25 puncte

Cerință Punctaj 3
Materiale necesare: 3 puncte
- Câmpuri sterile
- Lampă iradiantă
- Pense hemostatice, foarfeci, clemă ombilicală / ață sterilă ligatură bont
ombilical, sterile
- Comprese sterile și feși
- Alcool 700 și tinctură de iod sau betadină
- Ser fiziologic steril
- Soluție de Nettacin 0,3% pentru profilaxia oftalmiei gonococice
- Cântar
- Pediometru
- Centimetru panglică
- Tăvițe renale
- Mănuși chirurgicale sterile
- Scutece sterile pentru înfășat
- Brățară identificare nou-născut / mamă
- Plăcuță identificare nou-născut
- Formular foaie de observație nou-născut
Pregătirea pacientului: 1 punct
- Nou-născutul este așezat după expulzie pe un câmp steril cald între
coapsele mamei și acoperit cu un alt câmp cald
Efectuarea procedurii 20 puncte
1. Permeabilizarea căilor respiratorii superioare cu sondă Nelaton sau
cateter de polietilenă se realizează prin aspirarea secrețiilor buco-
faringiene înainte de instalarea primei respirații
2. Secționarea și legarea cordonului ombilical
a. Se aplică o pensă hemostatică la 10-15 cm de inserția
abdominală și o altă pensă înspre vulva parturientei
b. Se secționează cordonul ombilical cu foarfece chirurgical,
între cele două pense
c. Se aplică clema ombilicală/ se realizează ligatură, la 2 cm
deasupra inserției abdominale a cordonului ombilical
d. Se tamponează bontul ombilical cu tinctură de iod , se aplică
și se fixează un pansament steril
3. Stabilirea scorului APGAR ( se evaluează cele 5 criterii : ritm cardiac,
respirație, tonus muscular, reflexe de iritație, culoarea tegumentelor,
pentru fiecare criteriu acordându-se 0-1-2 puncte)
4. Profilaxia oftalmiei gonococice
5. Observarea aspectului, comportamentului și eventualelor malformații
6. Stabilirea sexului
7. Măsurarea și cântărirea
8. Stabilirea identității
Proba scrisă - Examen de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal, sesiunea august 2017
Calificarea:Asistent medical generalist
Barem de evaluare şi notare
Ministerul Educaţiei Naţionale
Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare – judeţ Bacău, 2017

9. Îngrijirea tegumentelor
10. Înfășarea, transportul în sectorul de nou-născuți
Reorganizarea locului de muncă 1punct

Pentru răspuns corect şi complet se acordă punctajul maxim indicat în barem, pentru răspunsul
parţial corect şi complet, se acordă jumătate din punctajul maxim indicat, pentru răspuns greşit sau lipsă
răspuns se acordă 0 puncte.
4

Proba scrisă - Examen de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal, sesiunea august 2017
Calificarea:Asistent medical generalist
Barem de evaluare şi notare