Sunteți pe pagina 1din 9

Adunrile Generale ale Acionarilor aferente societilor comerciale A i B hotrsc fuzionarea

lor prin absorie, rolul de societate absorbant revenind societii A. Situaia celor dou uniti
patrimoniale nainte de fuziune se prezint astfel:
Entitatea A:
a. mijloace de transport: valoare net contabil 380.000 lei, amortizare cumulat
140.000 lei;
b. conturi la bnci n lei 30.000 lei;
c. datorii fa de furnizori 55.000 lei;
d. capital social vrsat 300.000 lei, divizat n 3.000 aciuni, cu o valoare nominal de
100lei/aciune;
e. rezerve legale 20.000 lei;
f. rezultatul exerciiului (profit) 35.000 lei.
ENTITATEA B:
a. mijloace de transport: valoare net contabil 120.000 lei, amortizare cumulat
30.000 lei;
b. aciuni deinute la FirmaA - 34.200 lei (300 aciuni, 114 lei/aciune);
c. conturi la bnci n lei 25.800 lei;
d. datorii fa de furnizori 30.000 lei;
e. capital social vsat: 100.000 lei, divizat n 10.000 aciuni, cu o valoare nominal de 10
lei/aciune;
f. rezerve legale 15.000 lei;
g. rezultatul exerciiului (profit) 35.000 lei.
Evaluatorii autorizai stabilesc urmtoarele date privind situaia patrimonial a celor dou
societi comerciale:
1. n cazul societii comerciale A valoarea global a acesteia este cu 4.000 lei mai
mic dect activul net contabil;
2. n cazul societii comerciale B valoarea global a acestei societi comerciale
este cu 24.600 lei mai mare dect activul net contabil
Prin protocolul de fuziune se stabilete ca FirmaA s pstreze structura capitalurilor proprii faciliti fiscale, preluate de la FirmaB.

2
1. Inventarierea i evaluarea elementelor de activ i de pasiv
2. Bilanurile celor 2 societi
Societatea A
Active
Mijloace de transport
Conturi la bnci
Datorii pe termen scurt
Datorii furnizori
Active circulante nete
Total active datorii curente
Capital propriu
Capital social
Rezerve legale
Rezultatul exerciiului
Total Capital propriu

Valoare
380.000
30.000
55.000
-25.000
355.000
300.000
20.000
35.000
355.000

Societatea B
Active
Mijloace de transport
Aciuni deinute la A
Conturi la bnci
Datorii pe termen scurt
Datorii furnizori
Active circulante nete
Total active datorii curente
Capital propriu
Capital social
Rezerve legale
Rezultatul exerciiului
Total Capital propriu

Valoare
120 000
34.200
25.800
30.000
30.000
150.000
100.000
15.000
35.000
150.000

3. Evaluarea societilor comerciale


Valoarea soc A = ANCA spor de valoare = 355.000 4.000 = 351.000
Valoarea soc B = ANCB spor de valoare spor de valoare a ac de la A =
351.000

114 175.500
3.000

= 150.000 +24.600 + 300*

spor de valoare a ac de la A = nr ac de * (VMC a 1 ac de la A - CA) =


351.000

114 900
3.000

= 300*
4. Raportul de schimb

ValsocB
175.500
VMC B
nract B
17,55

10.000
0,15
Rsch =
351.000
VMC A ValsocA
117
nract A
5.000

3
5. Numrul de aciuni noi emise de societatea A
nr ac noi emise de A = (Rsch * nr ac B) =
= (0,15 * 10.000) =
= 1.500 aciuni
Majorarea capitalului social = nr.ac noi emise * VN ac A = 1.500 * 100 = 150.000
Prima de fuziune = (VMC ac noi emise A VN ac noi emise A) * nr ac noi emise =
= (117 100)*1.500 =
= 175.500 150.000 = 25.500
6. Reflectarea n contabilitate a operaiunilor aferente fuziunii
Soc.B
1. Transferul elementelor de activ i a plusului de valoare
461
=
7583
235.500 (150.000 + 34.200 + 25.800 + 24.600 + 900)
2. Scoaterea din eviden a activelor transferate
6583
=
%
210.000
2133
150.000
501
34.200
5121
25.800
3. nchiderea conturilor de venituri
7583
=
121
235.500
4. nchiderea conturilor de cheltuieli
121
=
6583
210.000
5. Transferul elementelor de capital propriu
%
=
456
175.500
1012
100.000
1061
15.000
121
60.500
6. Transferul elementelor de datorii i elemente asimilate
%
=
461
60.000
401
30.000
2813
30.000
7. Regularizarea conturilor 456 i 461
456
=
461
175.500
Soc.A
1. Majorarea capitalului social i nregistrarea primei de fuziune
456
=
%
175.500
1012
150.000
1042
25.500

4
2. Preluarea elementelor de activ
%
=
456
235.500
2133
150.000
5121
25.800
2071
24.600
1091
35.100
3. Preluarea elementelor de datorii i elemente asimilate
456
=
%
60.000
401
30.000
2813
30.000
4. nregistrarea elementelor de capital propriu de la B cu caracter de faciliti fiscale
1042
=
1061
15.000
5. Anularea aciunilor proprii deinute
a) rezultatul reportat este suficient (rez rep CA)
%
=
1091
35.100
1042
900
1171
34.200
b) rez rep CA
%
=
1042
1171
1063
1068
1061

1091

35.100
900
34.200

Studiul de caz nr. 7


Adunrile Generale ale Acionarilor aferente societilor comerciale A i B hotrsc fuzionarea lor prin
absorbie, rolul de societate absorbant revenind societii A. Situaia celor dou uniti patrimoniale
nainte de fuziune se prezint astfel:
FirmaA:
a.
b.
c.
d.

mijloace de transport: valoare net contabil 380.000 lei, amortizare cumulat 140.000 lei;
Aciuni deinute la FirmaB 2.400 aciuni, cost de achiziie 12.5lei/aciune;
datorii fa de furnizori 55.000 lei;
capital social vrsat 300.000 lei, divizat n 3.000 aciuni, cu o valoare nominal de
100lei/aciune;
e. rezerve legale 20.000 lei;
f. rezultatul exerciiului (profit) 35.000 lei.
FirmaB:
a. mijloace de transport: valoare net contabil 120.000 lei, amortizare cumulat
30.000 lei;
b. aciuni deinute la FirmaA - 34.200 lei (300 aciuni, 114 lei/aciune);
c. conturi la bnci n lei 25.800 lei;
d. datorii fa de furnizori 30.000 lei;
e. capital social vsat: 100.000 lei, divizat n 10.000 aciuni, cu o valoare nominal de 10
lei/aciune;
f. rezerve legale 15.000 lei;
g. rezultatul exerciiului (profit) 35.000 lei.
Evaluatorii autorizai stabilesc urmtoarele date privind situaia patrimonial a celor dou societi
comerciale:
a. n cazul societii comerciale A valoarea global a acesteia este cu 16.120 lei mai mic
dect activul net contabil;
b. n cazul societii comerciale B valoarea global a acestei societi comerciale este cu
24.600 lei mai mare dect activul net contabil (dup reevaluarea mijloacelor de
transport).
Prin protocolul de fuziune se stabilete ca FirmaA s pstreze structura capitalurilor proprii - faciliti
fiscale, preluate de la FirmaB.

Studiu de caz nr.7


1.inventarierea i evaluarea elementelor de activ i pasiv ale celor 2 soc
2.bilanul celor 2 soc
Entitatea A
Active
Mijloace de transport
Aciuni deinute la B
Datorii pe termen scurt
Datorii furnizori
Active circulante nete
Total active datorii curente
Capital propriu
Capital social
Rezerve legale

Valoare
380.000
30.000
55.000
-25.000
355.000
300.000
20.000

6
Rezultatul exerciiului
Total Capital propriu
Entitatea B
Active
Mijloace de transport
Aciuni deinute la A
Conturi la bnci
Datorii pe termen scurt
Datorii furnizori
Active circulante nete
Total active datorii curente
Capital propriu
Capital social
Rezerve legale
Rezultatul exerciiului
Total Capital propriu

3.evaluarea soc com


Nr.
Element
crt.
1 Capital social
2 Rezerve legale
3 Rezultatul exerciiului
4 +/- de valoare
5 +/- de valoare a ac de de cealalt soc
6 Valoarea global
7 Nr. aciuni
Notaii: x VMC a 1 ac A
y VMC a 1 ac B

35.000
355.000
Valoare
120 000
34.200
25.800
30.000
30.000
150.000
100.000
15.000
35.000
150.000

Soc A

Soc B

300.000
20.000
35.000
-16.120
2.400*y 30.000
308.880 + 2.400*y
3.000

100.000
15.000
35.000
+24.600
300*x 34.200
140.400 + 300*x
10.000

+/- de valoare a ac de de cealalt soc = nr ac de la cealalt soc * (VMC CA)


+/- val ac A--B = 2.400*(y 12,5) = 2.400*y 30.000
+/- val ac B--A = 300*(x 114) = 300*x 34.200
Valoarea globalA =
= ApNCA spor de valoare spor de valaore a ac deinute la cealalt soc =
= ApNCA spor de valoare + val ac de de A la B val ac de de A la B =
la VMC
la CA
= (ApNCA spor de valoare val ac de de A la B la CA) + val ac de de A la B la VMC =
= 355.000 16.120 30.000 + 2.400*y=
= 308.880 + 2.400*y
Valoarea globalB =
= (ApNCB spor de valoare val ac de de B la A la CA) + val ac de de B la A la VMC =
= 150.000 + 24.600 34.200 + 300*x =
= 140.400 + 300*x

7
Valoarea global (valoare de pia) = VMC/ac * nr ac ale entitii (proprii)

308.880 .2 400 * y
.3 000 * x 308.880 .2 400 * y x
.3 000

10.000 * y 140.400 300 * x 10.000 * y 140.400 300 * x

308.880 .2 400 * y
x .3 000

308.880 .2 400 * y
x

.3 000

10.000 * y 140.400 300 * 308.880 .2 400 * y 10.000 * y 140.400 30.888 240 * y

.3 000
308.880 .2 400 * y
x .3 000 x 117

y 171.288 y 17,55
.9 760
Valoarea soc A = VMCA/ac*nr acA = 117*3.000 = 351.000
Valoarea soc B= VMCB/ac*nr acB = 17,55*10.000 = 175.500
4.Raportul de schimb
ValsocA
175.500
VMC B
nract B
17,55

10.000
0,15
Rsch =
351.000
VMC A ValsocB
117
nract A
5.000
5.Numrul de aciuni noi emise de soc A
Nr ac noi emise de A = (Rsch * nr ac B)*76% =
= (0,15 * 10.000)*76% =
= 1.140 aciuni
Majorarea capitalului social = nr.ac noi emise * VN ac A = 1.140 * 100 = 114.000

8
Prima de fuziune = (VMC ac noi emise A VN ac noi emise A) * nr ac noi emise +
+echivalentul valoric a 360 aciuni noi de la A =
= (117 100)*1.140 + 2.400*(cost achizi + plusul de valoare) =

= 117*1.140 100*1.140 + 2.400* 12,5

175.500

12,5 =
10.000

= 133.380 114.000 + 42.120 =


= 61.500
6.Reflectarea n contabilitatea ambelor societi a operaiunilor aferente fuziunii
Soc.B
1. Transferul elementelor de activ i a plusului de valoare
461
=
7583
235.500 (150.000 + 34.200 + 25.800 + 24.600 + 900)
2. Scoaterea din eviden a activelor
transferate
6583
=
%
210.000
2131
150.000
501
34.200
5121
25.800
3. nchiderea conturilor de venituri
7583
=
121
235.500
4. nchiderea conturilor de cheltuieli
121
=
6583
210.000
5. Transferul elementelor de capital propriu
%
=
456
175.500
1012
100.000
1061
15.000
121
60.500
6. Transferul elementelor de datorii i elemente asimilate
%
=
461
60.000
401
30.000
2813
30.000
7. Regularizarea conturilor 456 i 461
456
=
461
175.500
Soc.A
1. Majorarea capitalului social i nregistrarea primei de fuziune
456
=
%
175.500
1012
114.000
1042
61.500
2. Preluarea elementelor de activ
%
=
456
235.500
2133
150.000
5121
25.800

9
2071
24.600
1091
35.100
3. Preluarea elementelor de datorii i elemente asimilate
456
=
%
60.000
401
30.000
2813
30.000
4. nregistrarea elementelor de capital propriu de la B cu caracter de faciliti fiscale
1042
=
1061
15.000
5. anularea aciunilor proprii deinute
- rezultatul reportat este suficient (rez rep CA)
%
=
1091
35.100
1042
900
1171
.
.
34.200
.
6. anularea aciunilor pe care A le deine la B
1042
=
264
30.000