Sunteți pe pagina 1din 19

Cuprins

GEOMETRIE
1. Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Segmente orientate. Vectori n plan . . . .
1.2. Operaii cu vectori . . . . . . . . . . . . .
1.3. Vectori coliniari . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Vectori de poziie . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Drepte paralele, concurente. Colinearitate
1.6. Produsul scalar . . . . . . . . . . . . . . .
2. Geometrie analitic . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Trigonometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Elementele trigonometriei . . . . . . . . .
3.2. Ecuaii trigonometrice . . . . . . . . . . .
3.3. Aplicaii ale trigonometriei n geometrie .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
1
2
5
6
7
10
13
19
19
24
28

ANALIZ MATEMATIC
1. Numere reale, mulimi reale . . . . . . . . . . .
2. iruri de numere reale . . . . . . . . . . . . . .
2.1. iruri reale . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Operaii cu iruri reale . . . . . . . . . .
2.3. Inegaliti i limite . . . . . . . . . . . .
2.4. Convergen, monotonie, mrginire . . .
2.5. Subiruri . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. Limite remarcabile . . . . . . . . . . . .
2.7. Aplicaii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Limite de funcii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Limita unei funcii . . . . . . . . . . . .
3.2. Operaii cu limite de funcii . . . . . . .
3.3. Proprietile limitelor de funcii . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

30
32
32
33
35
36
37
37
38
40
40
42
43

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3.4. Limite remarcabile . . . . . . . . . . . . . . . .


4. Funcii continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Continuitatea funciilor . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Operaii cu funcii continue . . . . . . . . . . .
4.3. Continuitate i proprietatea lui Darboux . . . .
5. Funcii derivabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Definiia derivatei . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Interpretarea geometric a derivatei . . . . . . .
5.3. Operaii cu funcii derivabile . . . . . . . . . . .
5.4. Derivatele funciilor elementare . . . . . . . . .
5.5. Deriatele funciilor compuse . . . . . . . . . . .
5.6. Derivate de ordin superior . . . . . . . . . . . .
5.7. Teoreme de medii . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1. Teorema lui Fermat . . . . . . . . . .
5.7.2. Teorema lui Rolle . . . . . . . . . . .
5.7.3. Teorema lui Lagrange . . . . . . . . .
5.7.4. Regula lui LHospital . . . . . . . . .
5.8. Reprezentarea grafic a funciilor . . . . . . . .
5.8.1. Asimptote . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.2. Convexitate, concavitate . . . . . . . .
5.8.3. Reprezentarea grafic a funciilor . .
6. Integrala nedefinit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1. Primitive. Integrala nedefinit . . . . . . . . . .
6.2. Funcii primitivabile . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. Integrarea prin pri . . . . . . . . . . . . . . .
6.4. Prima metod de schimbare de variabil . . . .
6.5. A doua metod de schimbare de variabil . . . .
6.6. Integrarea funciilor raionale . . . . . . . . . .
6.6.1. Substituiile lui Euler . . . . . . . . .
6.6.2. Integrarea unor funcii trigonometrice
7. Integrala definit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1. Funcii integrabile Riemann . . . . . . . . . . .
7.2. Proprietile funciilor integrabile . . . . . . . .
7.3. Integrarea prin pri . . . . . . . . . . . . . . .
7.4. Prima metod de schimbare de variabil . . . .
7.5. A doua metod de schimbare de variabil . . . .
7.6. Formula de medie . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7. Teorema fundamental . . . . . . . . . . . . . .
7.8. Aplicaii ale integralei definite . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

44
46
46
48
49
50
50
52
53
54
55
56
57
57
58
60
62
63
63
64
65
67
67
69
71
72
74
75
79
80
81
81
84
85
86
87
88
89
90

Glosar
a doua metod de schimbare de variabil,
74, 87
abscis, 13
asimptot
oblic, 63
orizontal, 63
vertical, 63
cerc trigonometric, 19
corp de rotaie, 91
volumul, 91
derivata, 50
de ordin superior, 56
lateral, 50
discontinuitate, 47
de prima spe, 47
de spe a doua, 47
diviziune, 81
echidistant, 81
norma, 81
puncte de diviziune, 81
dreapta
ecuaia explicit, 16
ecuaia general, 16
panta, 15
dreapta lui Euler, 8

formula lui Heron, 29


funcie
primitivabil, 67
funcie continu
ntr-un punct, 46
la dreapta, 46
la stnga, 46
pe o mulime, 46
funcie derivabil, 50
funcie discontinu, 47
funcie integrabil, 82
funcii trigonometrice
cosinus, 19
cotangenta, 20
sinus, 19
tangenta, 20
inegalitatea Bernoulli, 58
integrala definit, 82
integrala nedefinit, 67
integrarea prin pri, 71, 85

e, 36

limita lateral unei funcii, 41


limita unei funcii, 40
limita unui ir, 32
lungimea
bisectoarei, 12
medianei, 12

formula
fundamental a trigonometriei, 21
formula de medie, 88

mulime
finit, 30
mrginit inferior, 30

mrginit superior, 30
majorant, 30
minorant, 30
punct de acumulare, 31
punct izolat, 31
ordonat, 13

, 19
prima metod de schimbare de variabil,
72, 86
primitiv a unei funcii, 67
produs scalar, 10
proprietatea lui Darboux, 49
punct de ntoarcere, 51
punct de inflexiune, 64
punct de maxim local, 57
punct de minim local, 57
punct unghiular, 51
puncte critice, 57
puncte de extrem, 57
puncte intermediare, 81
radian, 19
reper
cartezian, 13
originea reperului, 13
ortonormat, 13
vector unitate, 13
segment orientat, 1
echipolen, 1
semiaxa pozitiv, negativ, 13
sens trigonometric, 19
subir, 37
subgrafic, 91
aria, 91
substituia universal, 80
substituiile lui Euler, 79
suma Riemann, 81
ir, 32

ctul a dou iruri, 33


convergent, 32
cresctor, 32
descresctor, 32
divergent, 32
limita ctului, 33
limita produsului, 33
limita sumei, 33
mrginit, 32
periodic, 32
produsul a dou iruri, 33
suma a dou iruri, 33
irul lui Rolle, 59
teorema
lui Pappus, 6
bisectoarei, 7
cosinusului, 12, 29
lui Cesaro, 37
lui Ceva, 9
lui Fermat, 57
lui Lagrange, 60
lui Menelaus, 9
lui Rolle, 58
lui Stewart, 12
lui Sylvester, 8
lui Thales, 7
reciproca, 7
lui Weierstrass, 36
sinusurilor, 29
tangentelor, 29
vecintate, 31
vector, 1
de poziie, 6
lungimea, 1
modulul, 1
nul, 1
opus, 3
reprezentant, 1
vector de poziie

centrul cercului nscris, 7


centrul de greutate, 6
mijlocul unui segment, 6
vectori
coliniari, 5
diferena, 3
perpendiculari, 10
suma, 2
unghiul a doi vectori, 10
vectori egali, 2

1. Vectori
1.1. Segmente orientate. Vectori n plan
Segmente orientate

Definiie. Perechea ordonat de puncte (A, B) se numete segment orientat i


se noteaz cu AB .
Definiie. Segmentele orientate AB i CD sunt echipolente (se noteaz cu
AB CD), dac mijlocul segmentului [AD] coincide cu mijlocul lui [BC].
Observaie. Dac AB CD, atunci exist o translaie care transform segmentul AB n segmentul CD.
Proprieti. Pe mulimea segmentelor orientate relaia de echipolen este o
relaie de echivalen:
. AB AB ( este reflexiv),
. dac AB CD , atunci CD AB ( este simetric),
. dac AB CD i CD EF , atunci AB EF ( este tranzitiv).
.

A.
Vectori

D AB i CD sunt echipolente dac i numai


dac ABDC este paralelogram sau punctele
A, B, C, D sunt coliniare i mijlocul lui [AD] coincide cu mijlocul lui [BC].
C
D
C B
A
.
.

Definiie. Se numete vector mulimea tuturor segmentelor orientate echipolente cu un segment dat.

Notaie. Vectorul determinat de segmentul orientat AB se noteaz cu AB (sau


}
{
cu litere mici): AB = CD| CD AB .

u = AB = CD, atunci
Observaie. Dac AB CD, atunci AB = CD . Dac

spunem c segmentul AB (sau CD) este un reprezentant al vectorului


u.
Definiie. Lungimea (sau modulul) unui vector este lungimea oricrui repre
zentant al su i se noteaz cu |
u |.

Definiie. Vectorul de lungime nul AA se numete vectorul nul i se noteaz


0.


Definiie. Vectorii AB i CD sunt egali (AB = CD), dac segmentele orientate AB i CD sunt echipolente.
Observaie. Doi vectori sunt egali dac au acelai modul, aceeai direcie i
sens.
.
Teorem. (Existena reprezentantului cu origine dat) Pentru orice vector

u i orice punct M , exist un unic segment orientat M M pentru care


u =

MM .

Consecin. Dac M A = M B , atunci A = B .

u = AB = CD = . . .,

v = EF = GH = . . .,

Mulimea segmentelor orientate

u
=
G
D
C
H

CD este un reprezentant al vecto


rului
u,

v,
EF este un reprezentant al lui

AB = CD.

E
= F

1.2. Operaii cu vectori


Suma a doi vectori

Suma vectorilor
u i
v se definete n felul urmtor.
. (Regula triunghiului): fie M un punct oarecare, atunci exist punctele

N i P astfel nct M N =
u , NP =
v . Suma vectorilor
u i
v este

vectorul
u + v = M P .
. (Regula paralelogramului): dac
u i v nu sunt coliniare, fie M un punct

oarecare; atunci exist punctele N i P astfel nct M N =
u , NP =
v;

se construiete paralelogramul M N QP . Suma vectorilor


u i
v este

vectorul
u + v = M Q.
.

v
P

u
.

v
u +
M
Regula triunghiului

u +

P
M
v
Regula paralelogramului

Proprietile adunrii vectorilor

Definiie. Opusul vectorului AB este vectorul AB = BA.


Proprieti. Pentru orice vectori a, b, c:
. asociativitate: (a + b) + c = a + (b + c);
. comutativitate: a + b = b + a;
( )
. exist element neutru 0 : a + 0 = 0 + a = a;
.

. orice vector a are un opus (a): a + (a) = (a) + a = 0.


.

Problem. Fie M un punct oarecare situat n planul paralelogramului ABCD. Sse demonstreze c M A + M C = M B + M D.

S. n paralelogramul ABCD AB = DC = CD s AD = BC = CB .

B
C
MA + MC =


= (M B + BA) + (M D + DC) =
M

= M B + M D + BA + DC =

.
= M B + M D.
A
D
Scderea vectorilor

u i
v se definete prin relaia
u v =
u + (v ) i se
Diferena a doi vectori
construiete n felul urmtor: fie M un punct oarecare; exist punctele N i P

astfel nct M N =
u i M P =
v . Atunci
u v = P N .

Pentru orice puncte M, N, PMN MP = MN + P M = P N.


Problem. n triunghiul ABC modulul vectorului AB + AC este egal cu modulul

vectorului AB AC . S se demonstreze c triunghiul ABC este dreptunghic!


S. Se construiete paralelogramul ABCD: AB + AC = AD, deci |AB + AC| =

|AD| = AD.A
C
AB AC = AB + CA = CA + AB = CB , deci

|AB CA| = |CB| = CB .

|AB + AC| = |AB AC| AD = BC , deci


.
paralelogramul ABCD este un dreptunghi; astfel,
B
D
\ = 90 .
m(BAC)

nmulirea unui vector cu un scalar .

u = 0 i numrul real R este vectorul


Definiie. Produsul dintre vectorul
notat
u care
. are aceiai direcie cu vectorul denmulit
u;
. dac > 0, atunci are acelai sens, dac < 0, are sens opus cu
u;
. are modululul egal cu || |
u|.
Dac
u = 0 sau = 0, atunci
u = 0.
.

Proprieti

Proprieti. Fie
u, v vectori i , numere reale oarecare, atunci
. ( + )
u +
u;
u =
. (
u + v ;
u + v ) =
. (
u;
u) = ()
. 1
u=
u;
. ()
u).
u = (
u) = (
.

Problem. n triunghiul ABC fie M mijlocul segmentului [BC]. S se demonstreze

1 ( )
c AM =
AB + AC .
2
S. {
Conform regulei triunghiului,

AM = AB + BM
+ CM = AB + AC, deci
2AM = AB + AC + BM
|
{z
}
AM = AC + CM

1 ( )
AM =
AB + AC .
2

=
0

Problem. Fie ABCD un patrulater i fie E , F , G, H mijloacele laturilor [BC],


[DA], [AB], [CD]. S se demonstreze c EF + HG = CA.

1
1
S. G este mijlocul lui [AB], deci AG = GB = AB . Analog, BE = EC = BC ,
2
2

1
1
CH = HD = CD, DF = F A = DA.
2
2


D
EF + HG =F
(EC + CD + DF ) + (HD + DA + AG) =


(CD + DA) + (EC + HD + DF + AG) =
.
A

1
1
1
1
CA + BC + CD + DA + AB =
H
2 (
2
2
2

1 )
G
=
CA +
BC + CD + DA + AB
2
1
CA + 0 = CA.
2
B
E
C

3. Trigonometrie
3.1. Elementele trigonometriei
Msura unghiurilor n radiani

Definiie. Raportul dintre semiperimetrul i raza unui cerc este constant i se


noteaz prin (valoarea aproximativ este 3,1415).
Definiie. Msura unui unghi la centrul unui cerc cuprinznd un arc de cerc a
crui lungime este egal cu raza cercului este de 1 radian.
Observaie. Dac este msura unui unghi n grade iar xr este msura unghiului n radiani, atunci este adevrat relaia

180
=
.
xr

II.
P2/3

P/2

I.

P/3

P5/6

P/6
A
P0

P7/6
P4/3
III.

P11/6
P3/2

P5/3
IV.

Sinusul i cosinusul

Cercul trigonometric
.
Definiie. Fie xOy un reper cartezian. Cercul
cu centrul n O i cu raza egal cu 1 pe care
este indicat sensul trigonometric direct (invers acelor ceasornicului) se numete cercul
trigonometric.
Notaie. Fie t R un numr real. Atunci
exist un unic punct Pt pe cercul trigonome\t ) = t.
tric pentru care m(AOP

\t ) = t.
Fie t un numr real i Pt punctul pentru care m(AOP
Definiie. Ordinata punctului Pt se numete sinusul numrului real t i se noteaz prin sin t.
Definiie. Abscisa punctului Pt se numete cosinusul numrului real t i se
noteaz prin cos t.

19

ctg t

Pt
Pt

sin t
. t
O cos t

Tangenta i cotangenta

T
tg t
A

Definiie. Fie dtg dreapta vertical de ecuaie x = 1 i fie dctg dreapta orizontal
de ecuaie y = 1.
{
}
Definiie. Fie t R \
+ k| k Z i T intersecia dreptelor OPt i dtg .
2
Ordinata punctului T se numete tangenta numrului t i se noteaz prin tg t.
Definiie. Fie t R \ {k| k Z} i fie T intersecia dreptelor OPt i dctg .
Abscisa punctului T se numete cotangenta numrului real t i se noteaz prin
ctg t.
Valori remarcabile

x
sin x

0
0

cos x

tg x

ctg x

6
1
2

3
2

3
3

2
2

2
2

1
1

Reducerea la primul cadran

x C2
sin x = sin( x)
cos x = cos( x)
tg x = tg ( x)
ctg x = ctg ( x)

20

3
2
1
2

3
3

2
1

5
6

2
2

22

1
2

3
2
21

3
4

23

33

2
3

33

1
0
|

x C3
sin x = sin(x )
cos x = cos(x )
tg x = tg (x )
ctg x = ctg (x )

x C4
sin x = sin(2 x)
cos x = cos(2 x)
tg x = tg (2 x)
ctg x = ctg (2 x)

Semnul funciilor trigonometrice

C1

sin x
cos x
tg x
ctg x

0
1
0
|+

+
+
+
+

2
1
0
+|
0

C2

C3

0
1
0
|+

+
+

3
2
1
0
+|
0

C4

0
1
0
|

Monotonia funciilor trigonometrice.

C1

sin x
cos x
tg x
ctg x

0
1
0

|+

2
1
0
+
|
0

C2

C3

0
1
0
+
|

3
2
1
0
+
|
0

C4

0
1
0
|

Formule trigonometrice fundamentale


.
sin2 x + cos2 x = 1 (formula fundamental)
(
)
sin
x = cos x
sin(x) = sin x
( 2
)
x = sin x
cos
cos(x) = cos x
( 2
)
tg
x = ctg x
tg (x) = tg x
(2
)
x = tg x
ctg
ctg (x) = ctg x
2

sin x
1
=
cos x
ctg x
sin(x + 2) = sin x
tg x =

cos(x + 2) = cos x
tg (x + ) = tg x
ctg (x + ) = ctg x

21

Formule trigonometrice pentru sum. i diferen


sin(x + y) = sin x cos y + cos x sin y
sin(x y) = sin x cos y cos x sin y
cos(x + y) = cos x cos y sin x sin y
cos(x y) = cos x cos y + sin x sin y
tg x + tg y
tg x tg y
tg (x + y) =
tg (x y) =
1 tg x tg y
1 + tg x tg y
ctg (x + y) =

ctg x ctg y 1
ctg x + ctg y

ctg (x y) =

ctg x ctg y 1
ctg x ctg y

Formule pentru unghi dublu, unghi triplu


.
sin(3x) = 3 sin x 4 sin3 x
cos(3x) = 3 cos x + 4 cos3 x

sin(2x) = 2 sin x cos x


cos(2x) = cos2 x sin2 x
tg (2x) =

2 tg x
1 tg 2 x

ctg (2x) =

ctg 2 x 1
2 ctg x

Formula unghiului pe jumtate

x
1 cos x
=
2
2
1 cos x
2x
tg
=
2
1 + cos x

sin2

22

tg (3x) =

3 tg x tg 3 x
1 3 tg 2 x

ctg (3x) =

ctg 3 x 3 ctg x
3 ctg 2 x 1

x
1 + cos x
=
2
2
1 + cos x
2x
ctg
=
2
1 cos x

cos2

1
1
1
arctg 2
= arctg tg () = = arctg arctg
, astfel lim
=
n
k
k+1
k
+
k+1
k=1
(
)
1
1
1
1
1
= lim arctg 1 arctg + arctg arctg + . . . + arctg
=
n
2
2
3
n
n
+
1
(
)

= lim
arctg
= 0= .
n
4
n+1
4
4

2.3. Inegaliti i limite


Fie (an ), (bn ), (cn ) iruri, R.
Teorem. Dac lim bn = 0 i |an | bn , n N, atunci lim an = .
n

Teorem. Dac lim bn = + i an bn , n N, atunci lim an = +.


n

Teorem. Dac lim bn = i an bn , n N, atunci lim an = .


n
n
.
Teorem. Dac (an ), (bn ) sunt convergente i an bn , n N, atunci
lim an lim bn .
n

Teorem. Dac an bn cn , n N i lim an = lim cn = l, atunci


n

lim bn = l.

sin 1
sin n
sin 2
+ 2
+ ... + 2
.
n2 + 1
n +2
n +n
sin k
1
1
S. Pentru orice k N , 2
2
< 2 , astfel
n +k
n +k
n
sin n
sin 2
1
1
sin 1
+ 2
+ ... + 2
<n 2 = ,
0 2
n +1
n +2
n +n
n
n
sin n
sin 2
sin 1
1
de unde 0 lim 2
+ 2
+ ... + 2
lim
=0
n n + 1
n n
n +2
n +n
sin n
sin 1
sin 2
lim
+ 2
+ ... + 2
= 0.
n n2 + 1
n +2
n +n
Problem. S se calculeze: lim

1
1
Problem. S se calculeze: lim 1 + + . . . + .
n
n
2
S. Demonstrm (prin metoda induciei matematice) c

1
1
an = 1 + + . . . + > n, n 2.
n
2

1
2
I. n = 2: 1 + > 2 1 >
2 > 2.
2
2
II. Presupunnd c inegalitatea este adevrat pentru k, demonstrm c este adevrat i pentru k + 1:

k(k + 1) + 1
1
1
1
1

1 + + ... + +
> k+
=
> k + 1.
k
+1
k+1
k+1
2
k
Din lim n = i an > n, n 2, rezult c lim an = .
n

35

2.4. Convergen, monotonie, mrginire


Teorem. Dac irul (an ) este convergent, atunci (an ) este mrginit.
.
Teorem. Dac irul (an ) este mrginit i lim bn = 0, atunci lim an bn = 0.
n

2n
2n
1
1
sin = 0, pentru c an =
< (an ) este mrginit
4n + 3
n
4n + 3
2
1
i lim sin = sin 0 = 0.
n
n
Exemplu. lim

Teorema lui Weierstrass

Teorem. Orice ir care este monoton i mrginit este convergent.

Problem. S se demonstreze c irul a1 = 2, an+1 = an + 12, n 1 este


convergent i s se determine limita irului.
S. Din primele civa termeni se pare c irul este cresctor.

an+1 > an an + 12 > an a2n + an + 12 > 0 an (3, 4),


deci pentru a arta monotonia irului, mai nti trebuie demonstrat c an < 4, n
1- demonstraia o facem cu metoda induciei matematice:
I. n = 1: a1 = 2 < 4.
II. Pesupunnd c ak < 4, demonstrm c ak+1 < 4:

ak+1 = ak + 12 < 4 + 12 = 4.
Astfel, an < 4 i de aici (an ) este strict cresctor.
Conform teormei lui Weierstrass irul (an ) este convergent- fie lim an = l R,
n

atunci
lim an+1 = lim

an + 12 l =

l + 12 l1 = 3, l2 = 4.

Deoarece an > 0, limita nu poate fi l1 = 3, deci lim an = l2 = 4.


n

Numrul e

.
(

Teorem. irul (en )nN , en =

1+

1
n

)n
este convergent i limita irului este

numrul e .
1
1
1
1
Teorem. irul (an )nN cu termenul general an =
+ + +...+
este
0! 1! 2!
n!
convergent i lim = e.
n

36

3. Limite de funcii
3.1. Limita unei funcii
Definiie. Funcia f : D R, D R are limita l R n punctul de acumulare
x0 R dac i numai dac pentru oricare vecintate Vl a lui l exist o vecintate
Ux0 a lui x0 astfel nct, x Ux0 D f (x) Vl .
Notaie. Dac func tia f : D R are limita l n x0 R, l R, atunci se scrie
lim f (x) = l.
.

xx0

Teorem. (Definiia limitei dup Heine) Fie f : D R, x0 R, l R.


Afirmaiile urmtoare sunt echivalente:
. lim f (x) = l,
.

xx0

. (xn )n1 , xn D, xn = x0 cu lim xn = x0 , avem lim f (xn ) = l.


.

Problem. S se arate c funcia f : R R, f (x) = sin


punctul x0 = 0!
S. Fie irurile (xn )n1 i (xn )n1 , unde xn =

1
nu are limit n
x

1
2
, xn =
.
n
(4n + 1)

Atunci lim xn = lim xn = 0 s


n
n
1
lim f (xn ) = lim sin
= lim sin n = 0,
n
n
n
xn
1
(4n + 1)
lim f (xn ) = lim sin = lim sin
= 1,
n
n
n
xn
2
deci (din definiia dup Heine) f nu are limit n punctul x0 .
Limit n punctul x0 R

Definiie. lim f (x) = l R


xx0

> 0, () > 0 a. . dac |x x0 | < (), x = x0 atunci |f (x) l| < .


Definiie. lim f (x) = +
xx0

> 0, () > 0 a. . dac |x x0 | < (), x = x0 atunci f (x) > .


Definiie. lim f (x) =
xx0

> 0, () > 0 a. . dac |x x0 | < (), x = x0 atunci f (x) < .

Problem. S se arate c lim

x0

40

x1
= !
x2

, x = 0, atunci f (x)
> .
S. Trebuie artat c > 0 > 0 a. . dac |x| < (
)
x1
1 1 4 1 + 1 4
2
f (x) >
>

x
+
1
<
0

,
.
x2
2
2

}

{
1 1 4 1 1 4
,
, atunci |x| < f (x) < .
Dac = min


2
2
Limit n +

Definiie. lim f (x) = l R


x

> 0, () > 0 a. . dac x > () atunci |f (x) l| < .


Definiie. lim f (x) = +
x

> 0, () > 0 a. . dac x > () atunci f (x) > .


Definiie. lim f (x) =
x

> 0, () > 0 a. . dac x > (), atunci f (x) < .

Limit n

Definiie. lim f (x) = l R


x

> 0, () > 0 a. . dac x < () atunci |f (x) l| < .


Definiie. lim f (x) = +
x

> 0, () > 0 a. . dac x < () atunci f (x) > .


Definiie. lim f (x) =
x

> 0, () > 0 a. . dac x < (), atunci f (x) < .

Limite laterale

Definiie. Funcia f : D R, D R are limita lateral la stnga l R n


punctul de acumulare x0 R dac i numai dac pentru oricare vecintate Vl
a lui l exist o vecintate Ux0 a lui x0 astfel nct x Ux0 D, x < x0
f (x) Vl .
Notaie. xx
lim f (x) sau lim f (x).
xx0

x<x0

Teorem. xx
lim f (x) = l
0

x<x0

(xn )n1 , xn D, xn < x0 , lim xn = x0 lim f (xn ) = l.


n

Observaie. n mod analog se definete limita lateral la dreapta.


Teorem. Fie funcia f : D R i x0 un punct de acumulare al mulimii D.
Funcia f are limit n punctul x0 dac i numai dac exist limitele laterale la
stnga i la dreapta i acestea sunt egale.

41

5.4. Derivatele funciilor elementare


Funcia

Derivata funciei

Domeniul derivatei

f (x) = c, c R

f (x) = 0

f (x) = xn , n N

f (x) = nxn1

f (x) = xa , a R

f (x) = axa1

(0, )

1
f (x) =
2 x

(0, )

f (x) =

f (x) = loga x, a>0,


a=1

f (x) =

1
x ln a

(0, )

f (x) = ln x

f (x) =

1
x

(0, )

f (x) = ax , a>0,
a=1

f (x) = ax ln a

f (x) = sin x

.
f (x) = cos x

f (x) = cos x

f (x) = sin x

f (x) = tg x

f (x) =

f (x) = ctg x
f (x) = arcsin x
f (x) = arccos x

1
cos2 x

1
f (x) = 2
sin x
1
f (x) =
1 x2
1
f (x) =
1 x2
1
1 + x2

f (x) = arctg x

f (x) =

f (x) = arcctg x

f (x) =

54

1
1 + x2

R\

}
+ k|k Z

R \ {k|k Z}

(1, 1)
(1, 1)
R
R

S-ar putea să vă placă și