Sunteți pe pagina 1din 6

NOTAŢII ŞI SIMBOLURI

Ai ; Bi -Puncte materiale ;
C -Curba materială ;
(C) -Corp rigid ;
cosα, cosβ, cosγ -Cosinusurile directoare ale unei vector, în sistemul de coordonate
cartezian ;
d -Braţul unei forţe F faţă de un punct, sau braţul unui cuplu de forţe;
f -Coeficient de frecare de rostogolire ;
FA ; FB -Forţe de legătură (reacţiuni) în punctele A , B ;

Ff -Forţa de frecare de alunecare ;

Fi -Forţă concentrată, direct aplicată ;

F i sau F -Modulul (mărimea) forţei F i ;


i
Fix , Fiy , Fiz -Proiecţiile forţei F i , pe axele sistemului de coordonate cartezian ;
l -Lungimea elementului mecanic (fir, bară) ;
λ -Rigiditate funiculară (la fire);
-Coeficient de multiplicare a forţei sau cifra pârghiei ( la pârghii) ;
M -Punct material ;
m -Masa unui punct material ;
µ′ -Coeficient global de frecare din lagăr ;
µo -Coeficient adimensional de frecare la aderenţă (sau de contact)
M o ( F) -Momentul forţei F în raport cu punctul O ;
M∆( F ) -Momentul forţei F în raport cu axa ∆ ;
Mf -Moment de frecare în articulaţie ;

Mp -Moment de frecare de pivotare ;

Mr -Moment de frecare de rostogolire ;

Mox, Moy, Moz -Proiecţiile momentului M o pe axele sistemului de coordonate


cartezian ;
N,T -Componenta normală, respectiv tangenţială, a forţei de legătură
(reacţiunii) în punctul considerat ;
n -Direcţia normală la o suprafaţă, sau direcţia normalei principale la
o curbă, în punctul considerat ;
Ni -Efort axial în bara i a unei grinzi cu zăbrele ;
ν -Coeficient de frecare de pivotare ;
pr∆ ( F i ) -Proiecţia forţei F i pe axa ∆ ;
r -Vector de poziţie al unui punct material ;
Rd -Rezultanta forţelor direct aplicate asupra unui punct material (sau
asupra unui rigid) supus la legături;

-5-
Rd , Rd -Componetele rezultantei forţelor direct aplicate, obţinute pe direcţia
n t normală, respectiv tangenţială la o curbă (sau suprafaţă), în punctul
considerat ;
R -Rezultanta unui sistem de forţe ;
Rx , Ry , Rz -Proiecţiile rezultantei R a unui sistem de forţe, pe axele sistemului
de coordonate cartezian ;
Rl -Rezultanta forţelor de legătură (reacţiunilor) pentru punctul material
(sau rigidul) supus la legături;
S -Suprafaţă materială ;
T -Efort în fir ;
t -Direcţia tangentă la o curbă (sau la o suprafaţă) în punctul
considerat;
τo -Torsor de reducere al unei forţe sau al unui sistem de forţe, în raport
cu punctul O ;
u -Versorul unei axe ∆ ;
X,Y,Z -Proiecţiile forţei F pe axele sistemului de coordonate cartezian;

-2-
CUPRINS

Pag.
CAP.I NOŢIUNI FUNDAMENTALE. DIVIZIUNILE 6
MECANICII……………………..
PRINCIPIILE STATICII.
1.1 Noţiuni fundamentale…………………………………………………………….……. 6
1.2 Diviziunile mecanicii ………………………………………………………………….. 8
1.3 Principiile staticii ………………………………………………………………………. 8

CAP.II STATICA PUNCTULUI MATERIAL …………………………………………….… 10


2.1 Reducerea sistemelor de forţe concurente………………………………….. 10
2.1.1 Compunerea forţelor concurente pe cale geometrică………………. 10
2.1.2 Compunerea forţelor concurente pe cale 11
analitică……………………
2.1.3 Descompunerea unei forţe după direcţii 14
concurente…………………
2.2 Echilibrul punctului material………………………………………………..……… 15
2.2.1 Punctul material liber. Punctul material supus la legături…………. 15
2.2.2 Echilibrul punctului material liber …………………………………………. 16
2.2.3 Echilibrul punctului material supus la legături…………………………. 17
2.2.3.1 Noţiuni generale. Clasificarea legăturilor……………………………….. 17
2.2.3.2 Echilibrul punctului material obligat să rămână pe o suprafaţă….. 19
2.2.3.3 Echilibrul punctului material obligat să rămână pe o curbă………. 22
2.2.3.4 Echilibrul punctului material supus la legături realizate prin
fire………………………………………………………………………….………… 24

CAP.III STATICA RIGIDULUI ………………………………………………………………….. 25


3.1 Reducerea sistemelor de forţe ce acţionează asupra unui rigid…… 25
3.1.1 Proprietăţile forţelor aplicate corpului rigid ………………………..…… 25
3.1.2 Momentul forţei în raport cu un punct şi în raport cu o 26
axă………..
3.1.2.1 Momentul forţei în raport cu un punct……………………………………. 26
3.1.2.2 Momentul forţei în raport cu o axă……………………………………….. 29
3.1.3 Teorema momentelor (teorema lui Varignon) ………………………… 30
3.1.4 Cupluri de forţe. Reducerea cuplurilor…………………………………… 31
3.1.5 Reducerea sistemelor de forţe oarecare ……………………………... 34
3.1.5.1 Reducerea unei forţe aplicată într-un punct al unui rigid.
Torsor de 34
reducere………………………..……………………….……………
3.1.5.2 Reducerea unui sistem de forţe aplicat unui rigid. Torsor de
reducere al sistemului de forţe. Invarianţi ai torsorului de
reducere…………………………………………………………………………… 35
3.1.5.3 Torsor minimal. Axa centrală……………………………………………….. 38
3.1.6 Sisteme echivalente. Cazuri de reducere ale unui sistem de
forţe 40
oarecare……………………………………………………………………..
3.1.7 Reducerea sistemelor de forţe particulare..……………………………. 42
3.1.7.1 Reducerea sistemelor de forţe cu direcţiile concurente………..…. 42
3.1.7.2 Reducerea sistemelor de forţe cu direcţiile coplanare………..…… 42
3.1.7.3 Reducerea sistemelor de forţe cu direcţiile paralele.
Axa centrală. Centrul forţelor paralele…………………………………… 44
-3-

3.2 Centre de greutate. Centre de masă……………………………………………. 47


3.2.1 Consideraţii generale………………………………………………………….. 47
3.2.2 Centrul de greutate al unui sistem de puncte materiale. ………….. 47
3.2.3 Centre de greutate ale corpurilor………………………………………… 49
3.2.4 Centre de greutate ale corpurilor omogene 52
uzuale…………………..
3.2.5 Determinarea centrului de greutate al unui corp compus
cu ajutorul centrelor de greutate parţiale………………………….…… 54
3.2.6 Teoremele Pappus- Guldin………………………………………………….. 56

3.3 Echilibrul corpului rigid……………………………………………………………… 59


3.3.1 Generalităţi. Grade de libertate…………………………………………….. 59
3.3.2 Echilibrul rigidului liber……………………………………………………… 60
3.3.3 Echilibrul rigidului supus la legături………………………………………. 61
3.3.3.1 Legăturile mecanice ale rigidului. Clasificarea legăturilor…………. 62
3.3.3.2 Echilibrul rigidului cu legături ideale…………………………………… 63
3.3.3.3 Echilibrul rigidului supus la legături cu frecare……………………… 72

CAP.IV STATICA SISTEMELOR DE CORPURI RIGIDE.


GRINZI CU ZĂBRELE…………………………………………………………………. 85

4.1 Aspecte 85
generale…………………………………………………………………………
4.2 Metode folosite la studiul echilibrului sistemelor de corpuri…………. 85
4.3 Grinzi cu zăbrele………………………………………………………………………….. 87
4.3.1 Aspecte generale……………………………………………………………….. 87
4.3.2 Metoda izolării 89
nodurilor……………………………………………………….
4.3.3 Metoda secţiunilor (Ritter) 92
……………………………………………………
4.3.4 Metode grafice…………………………………………………………………… 95
4.3.5 Metode de calcul automat…………………………………………………… 96

CAP.V STATICA FIRELOR……………………………………………………………………. 97

5.1 Consideraţii generale…………………………………………………………………. 97


5.2 Ecuaţiile de echilibru ale firului solicitat de o forţă distribuită……… 97
5.3 Firul omogen greu……………………………………………………………………… 100
5.4 Rigiditatea firelor……………………………………………………………………….. 103
5.4.1 Generalităţi……………………………………………………………………….. 103
5.4.2 Scripetele. Rigiditatea funiculară………………………………………….. 103

CAP.VI APLICAŢIILE TEHNICE ALE STATICII.


MAŞINI SIMPLE………………………………………………………………………….. 107

6.1 Consideraţii generale…………………………………………………………………. 107


6.2 Pârghia……………………………………………………………………………………… 107
6.3 Sisteme de scripeţi…………………………………………………………………….. 109
6.3.1 Scripetele exponenţial………………………………………………………… 109
6.3.2 Palanul…………………………………………………………………………… 110

6.3.3 Palanul diferenţial……………………………………………………………… 112
6.4 Pana…………………………………………………….……………………………………… 113
Bibliografie……………………………………………………………………………………… 115
-115-

BIBLIOGRAFIE

1. GLIGOR, T., BACRIA, V. Mecanica - Statica. Curs şi culegere de probleme


Universitatea “Politehnica” Timişoara, 1992

2. HEGEDÜS, A.,TOADER, Mecanica - teorie şi aplicaţii,


M., DĂNOIU, A. Universitatea “Politehnica” Timişoara, 1993

3. OLARIU, V., SIMA,P., Mecanica tehnică,


ACHIRILOAIE, V. Editura tehnică, Bucureşti, 1982

4. RIPIANU, A., POPESCU,P., Mecanica tehnică,


BĂLAN, B. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1979

5. RĂDOI, M., DECIU, E. Mecanica ,


Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981

6. SILAŞ, GH., GROŞANU, I. Mecanică,


Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981

7. COMĂNESCU,A., SUCIU, Mecanică, rezistenţa materialelor şi organe de


I., maşini,
WEBER, FR., MIKLOS.I, ş.a Editura tehnică, Bucureşti,1982

8. STAICU, ŞTEFAN, Mecanica,


Institutul Politehnic Bucureşti, 1981

9. GROŞANU, I., Mecanică.Statică şi Cinematică, vol. I,


Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara, 1985

10. ROŞCA,ION, Mecanică pentru ingineri,


Ed. MATRIX ROM, Bucureşti, 1998