Sunteți pe pagina 1din 4

Calculul razelor de curbura principale pe

elipsoidul de referinta

A. Tema lucrarii
In vederea efectuarii calculelor geodezice a arcelor de meridian si de paralel pe suprafata
elipsoidului de referinta, se cere cunoasterea modului de determinare a razelor de curbura
principale corespunzatoare sectiunilor normale la elipsoid.
B. Datele lucrarii
S1
1. Coordonatele geodezice elipsoidale ale unui punct
in raport cu suprafata
elipsoidului de referinta Krasovski-1940
B 1 =4625'29".4375=46.42484
L1 =2317'28".2578=23.29118
2. Coordonatele geodezice elipsoidale ale unui punct

S2

B 2 =4625'29".4375=46.42484
L2

=2317'28".2578=23.29118

3. Parametrii geometrici ai elipsoizilor de referinta Krasovski-1940 si W.G.S-84


C. Cuprinsul lucrarii
1. Calculul razei de curbura a elipsei meridiane .
2. Calculul razei de curbura a primului vertical.
3. Calculul razei de curbura medii Gauss.
4. Calculul razei de curbura a unei sectiuni normale de azimut geodezic cunoscut.

D. Rezolvarea lucrarii

1. Calculul razei de curbura a elipsei meridian


Sectiunea meridiana este reprezentata de meridianul punctului S si are forma unei elipse
obtinuta prin intersectia planului meridian cu suprafata elipsoidului de rotatie. Raza de
curbura a elipsei meridiane are relatia de calcul:
M=

a ( 1e2 )

( 1e sin
2

B)

( 1+ e

'2

cos 2 B )

Valorile numerice ale razelor de curbura se calculeaza cu precizia de 0,001 m iar


datele se trec in tabelul 3.1
Tab. 3.1
Punctul

Elipsoidul de
referinta

Latitudinea
B ( ' " )

1
S1

2
Krasovski-1940

3
4625'29".4375

Raza de curbura (M)


var. I (m)
var. II (m)
4
5
6369086.035
6369086.035

S2

W.G.s-84

4625'29".4375

6368976.867

6368976.867

2. Calculul razei de curbura a primului vertical


Sectiunea primului vertical este reprezentata de sectiunea normala perpendiculara pe sectiunea
meridiana, a carei raza de curbura are expresia:
N=

a
c
=
2
2
'2
1e sin B 1+e cos 2 B

Precizia de calcul este de 0,001 m iar datele se trec in tabelul 3.2

Tab. 3.2
Punctul

Elipsoidul de
referinta

Latitudinea
B ( ' " )

Raza de curbura (N)


var. I (m)
var. II (m)

1
S1

2
Krasovski-1940

3
4625'29".4375

4
6389478.299

5
6389478.299

S2

W.G.s-84

4625'29".4375

6389371.721

6389371.721

3. Calculul razei de curbura medii Gauss


Media aritmetica a razelor de curbura ale sectiunilor normale care trec printr-un punct situat
pe elipsoid atunci cand numarul acestor sectiuni tinde catre infinit se numeste raza medie de
curbura sau raza medie Gauss. Din punct de vedere pratic aceasta se calculeaza fie ca o medie
geometrica a celor doua raze de curbura ale elipsei meridiane respectiv ale primului vertical.
R= MN
Sau independent de acestea cu relatiile :
a 1e2
c
R=
=
2
2
'2
1e sin B 1+e cos2 B
Precizia de calcul este de

0,001 m iar datele se trec in tabelul

3.3
Tab. 3.3
Punctu
l
1
S1
S2

Elipsoidul
de
referinta
2
Krasovski
-1940
W.G.s-84

Latitudinea
B ( ' " )

Raza de curbura (N)


var. I (m)

var. II (m)

var. III (m)

3
4625'29".437
5

4
6379274.01
9

5
6379274.01
9

6
6379274.01
9

4625'29".437
5

6379166.14
4

6379166.14
4

6379166.14
4

4. Calculul razei de curbura a unei sectiuni normale de azimut geodezic cunoscut

Pentru o sectiune normala care intersecteaza elipsoidul dupa o curba ce formeaza cu


g

cc

directia nord a meridianului in punctul S, azimutul A= 45 44 78 , 753 = 45 ,


4478753
Se calculeaza raza de curbura (

RA

) in functie de curburile sectiunii meridiane si a

primului vertical:
M N
RA= N cos 2 A+ M sin2 A
Precizia de calcul este de 0,001 m iar datele se trec in tabelul 3.4

Tab. 3.4
Punctul

Elipsoidul de
referinta

S1

2
Krasovski1940

S2

W.G.s-84

Azimutul geodezic
g
c
cc
A( )
3
2317'28".2578
23 17 ' 28 .2578

Raza de curbura (N)


M (m)

N (m)

4
6369086.035

5
6389478.299

6368976.867

6389371.721

RA

(m)

6
6379425.272
6379317.415