Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Facultatea de Constructii
Domeniul: Inginerie geodezica
Specializarea: Masuratori terestre si cadastru
Nr
crt

Cod

PLAN DE INVATAMANT

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CL6101
CL6102
CL6103
CL6104
CL6106
CL6107
CL6108
CL6109
CL6110
CL6111
CL6112
CL6113
CL6114
CL6115
CL6116
CL6117

18
19
20

CL6118
CL6119
CL6120

21
22

CL6121
CL6122

Limbi straine II
Educatie fizica II
Optional 1
Elemente de inginerie civila
Inginerie seismica
Curs general de mec. pamanaturilor si a constructiilor
Optional 2
Geomorfologie si geologie inginereasca
Ecomanagement

23

CL6123

Practica topografica I

Denumirea disciplinei
2
Algebra liniara, geometrie analitica si
diferentiala
Fizica
Geometrie descriptiva
Programarea si utilizarea calculatoarelor
Analiza matematica
Topografie generala I
Limbi straine I
Educatie fizica I
Astronomie geodezica
Matematici speciale
Reprezentarea suprafetelor topografice
Topografie generala II
Instrumente geodezice si topografice

Sem 1
C
S
3
4
2
2
2
2
2
2

14
P
6

L
5

Anul I
Sem 2
s
P
C
S
7
8
9

2
2
2

N
N
N
N
N

2
2
2
2

N
A/R
1
2
1
2
2
2

1
2

N
N
N
N
N

1
2
2
1

N
N

2
2

A/R

1
3 saptamani

12
28

5+2+1
Rector
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Forma de
verificare
E
C
V
13 14 15
N

Curs general de constructii

TOTAL

L
10

14 s
P
P
11 12

12
27

30
1

Valabil pentru anul universitar


2013-2014
Credit
sem
Apl. St.ind 1
2
18
19 20 21

Nr. de ore pe disciplina


Tot
16
104
104
128
104
128
128
28
52
76
80
78
104
104
78
28
28

C
17
28
28
28
28
28
28
0
0
14
28
14
28
28
28
0
0

28
28
28
28
28
28
28
28
14
28
14
28
28
14
28
28

48
48
72
48
72
72
0
24
48
24
50
48
48
36
0
0

4
4
5
4
5
5
1
2
3
3
3
4
4
3
1
1

Obs.
22

DOB/DF
DOB/DF
DOB/DF
DOB/DF
DOB/DF
DOB/DID
DOB/DC
DOB/DC
DOB/DID
DOB/DF
DOB/DS
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DC
DOB/DC

52

14

14

24

DOP/DS

52

14

14

24

DOP/DS

104
1560

0
336

90
524

14
700

4
30 30

6+4+1
Decan
Conf. dr.ing. Nicolae CHIRA

Responsabil specializare
Sef lucr. dr. ing. Sanda NAS

ID

Nr crt

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultatea de Constructii
Domeniul: Inginerie geodezica
Specializarea: Masuratori terestre si cadastru

0
24
25

1
CL6124
CL6125

26
27
28
29
30
31

CL6126
CL6127
CL6128
CL6129
CL6130
CL6131

32
33
34
35

CL6132
CL6133
CL6134
CL6135

36
37
38
39
40
41
42

CL6136
CL6137
CL6138
CL6139
CL6140
CL6141
CL6142

43
44

CL6143
CL6144

45
46
47

CL6145
CL6146
CL6147

Denumirea disciplinei

Matematici superioare
Desen tehnic si Infografica

Sem 3
C
S
3
4
2
2
2

Tehnici de masurare si compensare a datelor

Topografie generala III


2
Geodezie matematica I
2
Fotogrammetrie I
2
Teoria erorilor si statistica
2
Cai de comunicatii
2
Optional 3
Protectia mediului
Organizarea perimetrelor miniere
1
Securitatea muncii si protectia mediului
Istoria Tehnicii (cultura si civilizatie)
Metode numerice in geodezie si
compensarea masuratorilor
Desen topografic si cartografic
Masuratori geodezice prin unde
Fotogrammetrie II
Geodezie matematica II
Masuratori topografice - Proiect
Bazele masuratorilor ingineresti
Optional 4
Constructii hidrotehnice si retele tehnico-edilitare
Bazele cartografiei
Optional 5
Management urban
Bazele geodeziei fizice
Practica topografica II
TOTAL

Rector
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Valabil pentru anul universitar


2013-2014

PLAN DE INVATAMANT

16

14
L
5

P
6

Anul
s
P
7

II
Sem 4
C
S
8
9

14
L
10

P
11

s
P
12

Forma de verificare
E
13
N

1
2

C
14

V
15

1
1
1

C
17
28
28

Apl.
18
28
28

St.ind
19
48
48

3
20
4
4

52

14

14

24

130
104
78
78
78

28
28
28
28
28

28
28
14
14
14

74
48
36
36
36

5
4
3
3
3

2
2
2
2

2
2
1
1
2
1

1
2

N
N
N
N
N
N
N
1

2 saptamani
5

6
28
5+4

15

11

30
2

Credit sem

Tot
16
104
104

N
N
N
N

Nr. de ore pe disciplina

A/R

OBS

4
21

DOB/DID
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DF
DOB/DS
DOP/DS
DOP/DS
DOP/DS
DOP/DC

52

14

38

78

28

14

36

78
78
78
104
52
52

28
28
28
28
0
14

28
28
14
14
14
14

22
22
36
62
38
24

3
3
3
4
2
2

DOB/DF
DOB/DF
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DID
DOB/DS

78

28

14

36

DOP/DS

78

28

14

36

DOP/DS

104
1560

0
434

60
382

44
744

4
30

DOB/DID

30

30

28
4+5+1
Decan
Conf. dr.ing. Nicolae CHIRA

22
DOB/DF
DOB/DF

Responsabil specializare
Sef lucr. dr. ing. Sanda NAS

Nr
crt

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultatea de Constructii
Domeniul: Inginerie geodezica
Specializarea: Masuratori terestre si cadastru

0
1
45 CL6145
46 CL6146
47 CL6147
48

CL6148
49 CL6149
50 CL6150
51

CL6151
52 CL6152
53

CL6153
54 CL6154
55 CL6155
56 CL6156
57 CL6157
58 CL6158
59 CL6159
60 CL6160
61 CL6161
62 CL6162

Denumirea disciplinei
2
Geodezie matematica II
Topografie inginereasca I
Cadastru general I
Proiectarea si optimizarea retelelor
geodezice
Cartografie matematica
Institutii de drept si legislatie
Geodezie spatiala si sisteme de
pozitionare globala GPS I
Fundamente GIS
Geodezie spatiala si sisteme de
pozitionare globala GPS II
Topografie inginereasca II
Cadastru general II
Ridicari topografice speciale
Sisteme informatice in geodezie - GIS
Organizarea lucrarilor geodezice
Bonitate cadastrala
Optional 5

PLAN DE INVATAMANT

Sem 5
C S
3 4
2
2
3

14
L
5
2
3
3

Anul III
14
s Sem 6
s
P P C S L P P
6 7 8 9 10 11 12

1
2

2
3

2
2

1
1
2

104

28

14

62

104
52

28
28

28
0

48
24

4
2

104

14

14

76

52

14

14

24

104

28

28

48

N
N

104
130
52
78
78
78

28
42
0
28
28
14

42
42
28
14
28
14

34
46
24
36
22
50

DOB/DS
4 DOB/DID
5 DOB/DID
2 DOB/DS
3 DOB/DID
3 DOB/DS
3 DOB/DS

52

28

24

104
1560

0
406

90
468

14
672

Practica topografica III

3 saptamani
0

12
28
4+4

0 14

A/R
N
N

2
1

Rector
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

2
2
1

15

C
17
28
28
42

Tehnici de comunicare
Sociologia tehnicii

TOTAL

Tot
16
104
130
130

Credit
sem
Apl. St.ind 5 6
18
19
20 21
DOB/DID
28
48
4
DOB/DID
42
60
5
DOB/DID
42
46
5

A/R

3 7 4
28
5+4

Obs

Forma de
verificare
E
C
V
13
14 15
N
N
N

2
2

Valabil pentru anul universitar 20132014

30

A/R

Nr. de ore pe disciplina

DOB/DS
DOB/DID
DOB/DS
DOB/DS
DOB/DID
4

DOP/DC

4 DOB/DS
30 30

30

Decan
Conf. dr.ing. Nicolae CHIRA

Responsabil specializare
Sef lucr. dr. ing. Sanda NAS

Nr
crt
0
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Cod

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultatea de Constructii
Domeniul: Inginerie geodezica
Specializarea: Masuratori terestre si cadastru

1
CL6163
CL6164
CL6165
CL6166
CL6167
CL6168
CL6169
CL6170
CL6171

72 CL6172
73 CL6173
74 CL6174
75 CL6175
76 CL6176
77 CL6177
78 CL6178

Denumirea disciplinei
2
Masuratori subterane
Cartografie digitala
Evaluarea bunurilor imobile
Fotogrammetrie inginereasca si digitala
Automatizarea lucrarilor topo geodezice
Sisteme Informatice Cadastrale SIC
Urbanism si amenajarea teritoriului
Organizarea teritoriului
Urmarirea comportarii terenurilor si a
constructiilor
Management
Optional 6

Sem 7
C S L
3 4 5
2
2
2
2
2 2
2
1
2
2
2
2 1

Lucrari hidrotehnice
Tunele

Anul
14 s
P P
6 7

IV
Forma de
Sem 8
14 s verificare
C S L P P E C V
8 9 10 11 12 13 14 15
N
N
N
N
N
N
N
2 2
N

DOB/DID
DOB/DID
DOB/DS
DOB/DID
DOB/DS
DOB/DS
DOB/DS
DOB/DID

156

28

28 100

104

28

28

48

4 DOB/DID

104

28

28

48

DOP/DS

104

28

14

62

DOP/DS

122

112 10

DOB/DS

60

DOB/DS

14 saptamani

2 saptamani
30
3 7 3 0 10 3 4 10 30
27
27
4+4
5+3

73 41277513 Sustinere lucrare licenta


Rector
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Credit
sem
5 6
20 21
4
4
4
4
5
5
4
5

14

Nr. de ore pe
disciplina
Tot C Apl.St.ind
16 17 18 19
104 28 28 48
104 28 28 48
104 28 28 48
104 28 14 62
130 28 28 74
130 28 42 60
104 28 14 62
130 28 28 74

Obs

Optional 7
Lucrari de arta
Teledetectie
Activitate cercetare proiectare
Pratica pentru elaborarea lucrarii de
licenta
TOTAL

Valabil pentru anul universitar


2013-2014

PLAN DE
INVATAMANT

60

1560 336 420 804 30 30

N
Decan
Conf. dr.ing. Nicolae CHIRA

DOB/DS

10
Responsabil specializare
Sef lucr. dr. ing. Sanda NAS

S-ar putea să vă placă și