Sunteți pe pagina 1din 6

Pagina 1

PROIECT GEODEZIE
Student Nume Prenume An 3, grupa X, nr. ordine Y
Facultate, sectia, anul
Pagina 2
Tema proiect
Etapa 1. Transformarea coordonatelor geodezice (B,L,h) in coordonate geocentrice (X,
Y, Z)
Etapa 2. Unificarea determinarilor GPS intr-o singura retea
Etapa 3. Selectia si rezolvarea triunghiurilor care compun reteaua astfel incat sa nu existe
triunghiuri care se intersecteaza.
Date de intrare: Vectorii 3D
Date de iesire: Unghiurile triunghiurilor selectate si schita retelei
Etapa 4. Problema geodezica directa
Pornind de la N latura incepand cu cea mai scurta, singura considerata cunoscuta,
inclusiv coordonatele geodezice ale unui punct de capat, sa se determine coordonatele
geodezice ale tuturor punctelor din retea stiind si unghiurile triunghiurilor determinate in
etapa 3
Date de intrare: Cel mai mic al N-lea vector 3D din retea, coordonatele geodezice ale
punctelor ce formeaza vectorul si unghiurile triunghiurilor calculate la etapa 3
Date de iesire: Coordonate geocentrice ale punctelor din retea
Etapa 5 Problema geodezica inversa
Sa se determine orientarile si lungimile vectorilor care formeaza triunghiurile retelei
Date de intrare: Coordonatele geodezice ale punctelor din retea
Date de iesire: lungimi si orientari ale laturilor triunghiurilor din retea.
Parametri
a
f
b
e2

Elipsoidul Krasovski
6378245.000 m
0.003352329
6356863.024m
0.006693422

Elipsoidul WGS-84
6378137.000 m
0.003352810
6356752.314 m
0.006694380

e 2

0.006738525

0.006739497

E
c

521825.488 m
6399698.902 m

521854.012 m
6399593.626 m

N este numarul de ordine al echipei de lucru

Pagina 3....n
Descriere metodologie : MEMORIU TEHNIC
Etapa 1. Transformarea coordonatelor geodezice in coordonate geocentrice
Descrierea procedurilor, formule folosite: formula de transformare in grade cu zecimale,
formula de transformare in radiani, formule de transformare coordonate

a cos B cos L c cos B cos L


=
;
W
V
a cos B sin L c cos B sin L
Y =
=
;
W
V
a (1 e 2 ) sin B c (1 e 2 ) sin B
Z=
=
.
W
V
X =

X t = ( N + H e ) cos B cos L;
Yt = ( N + H e ) cos B sin L;

Z t = N (1 e 2 ) + H e sin B.

Date initiale Sesiunea 1


Nr.
Crt.

Nume

grade

minute

secunde

grade

minut
e

9.63288
4.37604
52.8463
32.7737
2

25
25
25

43
46
41

25

48

54.5071
15.9041
3
56.0852
9

25

53

25

55

25

38

1
2
3

CETATUIA_N-V
HODIVOAIA
MOVILA_BURNAS

43
43
43

46
55
49

MOVILA_TIGANULUI

43

48

PADUREA_BUCIUMENI

44

SLOBOZIA_NORD-EST

43

52

TOPORU_SUD

43

59

secunde
39.6118
3
46.6784
1.79537
7.39265
18.2323
7
21.4669
3
59.8623
8

cota
elipsoidala
83.5321
137.8064
119.3112
72.4333
132.2562
73.5762
128.9227

Transformarea coordonatelor punctelor masurate in sesiunea 1 in grade cu zecimale


Longitudine
Nr. Crt.
Nume punct
Latitudine
Cota elipsoidala
1
CETATUIA_N-V
43.769342
25.72766995
83.5321
2
HODIVOAIA
43.917882
25.77963289
137.8064
3
MOVILA_BURNAS
43.831346
25.68383205
119.3112
4
MOVILA_TIGANULUI
43.809104
25.80205351
72.4333

5
6
7

PADUREA_BUCIUMENI
SLOBOZIA_NORD-EST
TOPORU_SUD

44.048474
43.871084
43.998913

25.88839788
25.92263036
25.64996177

132.2562
73.5762
128.9227

Transformarea coordonatelor geodezice in coordonate geocentrice sesiunea 1


Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5
6
7

Nume punct
CETATUIA_N-V
HODIVOAIA
MOVILA_BURNAS
MOVILA_TIGANULUI
PADUREA_BUCIUMENI
SLOBOZIA_NORD-EST
TOPORU_SUD

W
0.998397
0.998388
0.998393
0.998395
0.998381
0.998391
0.998384

X
4155974.213
4143896.892
4153231.242
4150611.235
4131020.91
4142089.713
4142776.266

Y
2002607.813
2001421.054
1997371.983
2006667.396
2004882.333
2013312.85
1989329.426

Etapa 2. Unificarea determinarilor GPS intr-o singura retea


Descrierea procedurii, justificarea metodei folosite
Coordonate initiale
Sesiunea 1
CETATUIA_N-V
HODIVOAIA
MOVILA_BURNAS
MOVILA_TIGANULUI
PADUREA_BUCIUMENI
SLOBOZIA_NORD-EST
TOPORU_SUD
Sesiunea 2
BUDENI_VEST
CUCURUZU_2
LA_CORNET
MOVILA_BRANISTE
PADUREA_BUCIUMENI
SLOBOZIA_NORDVEST
VLAD_TEPES
Sesiunea 3
BUDENI_VEST(GR56)
CUCURUZU(GR57)
GHIMPATI(GR55)
MIRSA(GR52)
PODU_DOAMNEI(GR53)
STOENESTI(GR51)

4155974.213
4143896.892
4153231.243
4150611.235
4131020.911
4142089.736
4142776.266

2002607.813
2001421.054
1997371.983
2006667.396
2004882.333
2013312.802
1989329.426

4389678.115
4401619.242
4394675.23
4392859.647
4412056.418
4397827.645
4408094.253

4113692.266
4134139.292
4103452.27
4131212.128
4131020.913

2015082.139
1994324.61
2031135.969
2021177.785
2004882.338

4423470.483
4413906.356
4425607.563
4404404.521
4412056.422

4142089.749
4117463.57

2013312.804
2017461.311

4397827.646
4418938.39

4113690.226
4108423.588
4114418.112
4120718.178
4118515.386
4134137.641

2015081.427
1976164.694
1990712.298
1971711.834
1984164.984
1994324.03

4423468.757
4445790.215
4433784.141
4436438.423
4432927.147
4413905.145

Z
4389678.114
4401619.242
4394675.23
4392859.647
4412056.418
4397827.645
4408094.252

TUFANILOR(GR54)

4122967.378

diferente sesiunea 2 si 3
2.0402
0.7125

Medie

1992565.05

4425060.467

1.7266

diferente sesiunea 1 si 2 transformat


2.0378
0.7068
1.723
2.027
0.7107
1.7262
2.0324
0.70875
1.7246

Coordonate unificate la epoca sesiunii 3


CETATUIA_N-V
4155972.18
HODIVOAIA
4143894.86
MOVILA_BURNAS
4153229.21
MOVILA_TIGANULUI
4150609.203
PADUREA_BUCIUMENI 4131018.878
SLOBOZIA_NORD-EST
4142087.703
TOPORU_SUD
4142774.234

2002607.104
2001420.346
1997371.274
2006666.687
2004881.624
2013312.094
1989328.717

4389676.39
4401617.517
4394673.506
4392857.922
4412054.694
4397825.921
4408092.528

BUDENI_VEST
CUCURUZU_2
LA_CORNET
MOVILA_BRANISTE
PADUREA_BUCIUMENI
SLOBOZIA_NORDVEST
VLAD_TEPES

4113690.226
4134137.251
4103450.23
4131210.088
4131018.873

2015081.427
1994323.897
2031135.256
2021177.073
2004881.626

4423468.757
4413904.629
4425605.837
4404402.794
4412054.695

4142087.709
4117461.53

2013312.092
2017460.598

4397825.919
4418936.663

BUDENI_VEST(GR56)
CUCURUZU(GR57)
GHIMPATI(GR55)
MIRSA(GR52)
PODU_DOAMNEI(GR53)
STOENESTI(GR51)
TUFANILOR(GR54)

4113690.226
4108423.588
4114418.112
4120718.178
4118515.386
4134137.641
4122967.378

2015081.427
1976164.694
1990712.298
1971711.834
1984164.984
1994324.03
1992565.05

4423468.757
4445790.215
4433784.141
4436438.423
4432927.147
4413905.145
4425060.467

Etapa 3. Selectia si rezolvarea triunghiurilor care compun reteaua


Descrierea procedurii, formule de calcul, justificare tehnica, schita retelei
7
6

11

12

4
9

13

14
16
15

17

1-2

1-17

1-4

2-4

10

Etapa 4

9 0o 1 + s
s in
A +
A1
2
2
2
= tg
tg
o
2
2
90 1 s

s
in

o
90 1 + s

cos
A1
A2 2
2
tg
=
tg

o
2
2
90 1 s

c
o
s

2
A2 =

2 =
A2 + 2
90 2
90 o 1 + s
2
tg
=
tg
A2 2
2
2
sin
2
A + 2
cos 2
o
90 2
90 o 1 + s
2
tg
=
tg
A 2
2
2
cos 2
2
o

sin