Sunteți pe pagina 1din 31

Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Facutatea de Geodezie
Specializarea: Măsurători Terestre şi Cadastru
2012/2013

Geodezie Spaţială 1
— LUCRAREA NUMĂRUL 1 —

TEMĂ: „Sisteme de timp şi sisteme


de referinţă utilizate în
Geodezia Spaţială”

- Aprilie 2, 2013 -

Benciu Silviu - Ştefan


Anul III, seria A, grupa 1
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

1. Sisteme de timp utilizate în Geodezia Spațială.

Se dă: N = 4 (număr de ordine student)

DATA
(D,M,Y): 04 02 2013 - data civilă

ORA (H,M,S): 04 04 04 adică 4.067777778 = UT

Se cere: 1.1.) Să se transforme această dată în dată JULIANĂ (JD) şi data JULIANĂ MODIFICATĂ (MJD):

CONVERSIA datei calendarului Greenwich (CIVIL) în data calendarului Julian

Date de intrare: Ziua Greenwich: 04.17 (adică 4.07 am pe 04 Februarie)


Luna Greenwich: 02
Anul Greenwich: 2013

1 y: 2013 ani 2013


2 m: 02 luni 02
3 d(D + UT/24): 04.17 zile civile 04.17
4 yd(y' sau Y): 2012 2012
5 md(m' sau M): 14 14
6 A: 20 735386
7 B: -13 459
8 C: 734883 04.17
9 D: 459 1720981.5
10 JD: 2456327.67 zile juliene 2456830.67

Date de ieşire: Data Juliană (JD): 2456327.67 zile

CONVERSIA datei Juliene în data Juliană modificată

Date de intrare: Data Juliană (JD): 2456327.67 zile

Date de ieşire: Data Juliană Modificată (MJD): 56327.17

FORMULE:
JD = INT[365,25*y]+INT[30,6001*(m+1)]+D+UT/24+1.720.981,5
unde:
INT – partea întreagă;
JD – data Juliană;
y = Y – 1 și m = M + 12 dacă M < = 2;
y = Y și m = M dacă M > 2;
iar Y - anul; M - luna din an; D - ziua; UT - ora din zi, exprimată ca număr real.
Înlocuind în formulă valorile obținute, rezultă pentru data Juliană (JD).
Data Juliană modificată (MJD) se calculează cu ajutorul următoarei formule:
MJD = JD – 2400000,5 zile
Pagina 2 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

1.2.) Să se realizeze, pentru control, şi transformare inersă (D,M,Y):

Date de intrare: Data Juliană (JD): 2456327.67 zile

dacă I este mai mare decat 2.299.160


1 I(a): 2456328.00 calculăm:

2 F: 0.17

3 A: 16.00

4 B: 2456341.00 2456328.00

5 C(b): 2457865.00 2457865.00

6 D(c): 6728 6728.00

7 E(d): 2457402.00 2457402.00

8 G(e): 15 15

9 d: 04.17 zile 4.17

10 m: 02 luni 2

11 y: 2013 ani 2013

Date de ieşire: Ziua Greenwich: 04.17 (adică 4.07 am pe 04 Februarie)

Luna Greenwich: 02

Anul Greenwich: 2013

FOLMULE:
Pentru aceasta, calculul se realizează în două etape:
- Calculul elementelor auxiliare:
a = INT[JD+0,5] = INT[2456328,7+0,5]
b = a + 1537
c = INT[(b-122,1)/365,25]
d = INT[365,25*c]
e = INT[(b-d)/30,6001]
- Calculul datei civile:
ziua: D = INT(b-d-INT[30,6001*e]+FRAC[JD+0,5])
unde: FRAC – partea fracționară a unui număr
luna: M = e-1-12*INT[e/14]
anul: Y = c-4715-INT[(7+M)/10]

Pagina 3 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

1.3.) Să se calculeze ziua din săptămână pentru această dată (N):

Date de intrare: Data Juliană (JD): 2456327.67 zile

1 JD: 2456327.50 zile juliene


2 n: 1 0
3 numele zilei: Luni Luni

Date de ieşire: Numărul zilei: 1


Numele zilei: Luni

FOLMULE:
JD = INT(JD-0.5)+0.5 sau n = modulo{INT[JD+0,5]/7}
n’ = modulo{INT[JD+0,5]/7}
unde:
n’ = 1 <> Luni; n’ = 2 <> Marți; n’ = 3 <> Miercuri; n’ = 4 <> Joi; n’ = 5 <> Vineri;
n’ = 6 <> Sâmbătă; n’ = 7 <> Duminică
sau
n = 0 <> Luni; n = 1 <> Marți; n = 2 <> Miercuri; n = 3 <> Joi; n = 4 <> Vineri;
n = 5 <> Sâmbătă; n = 6 <> Duminică

1.4.) Să se calculeze sămptămâna GPS corespunzătoare (GPSWEEK), ziua GPS (GPSDAY),


secunda săptămânii GPS (GPST) şi secunda zilei (GPSSEC) pentru data şi ora respectivă:

Date de intrare: Anul Greenwich: 2013


Luna Greenwich: 02
Ziua Greenwich: 04
Ora Greenwich: 04
Minutul Greenwich: 04
Secunda Greenwich: 04

1 JD: 2456327.67 zile juliene


2 GPSWEEK: 1726 săptămâni GPS
3 GPSWEEK-Rollover: 702
4 GPSDAY(DoGPSWEEK): 1 Luni
5 GPST(SoGPSWEEK): 101044 secunde GPS
6 GPSSEC(SoGPSDAY): 14644 secunde GPS
7 DecY: 2013.0929 ani numărul 2451545.5 reprezintă anul 2000
8 DoM: 04.17 zile
9 DoY: 035 zile (sau ca diferenţă dintre două zile Juliene astfel: Ziua
Juliană dată şi Ziua Juliană de la începutul anului curent)

Date de ieşire: GPSWEEK: 1726


GPSDAY: 1
GPST: 101044
GPSSEC: 14644
DoY: 035

Pagina 4 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

FORMULE:
GPSWEEK = INT[(JD-2444244,5)/7]
Înlocuind valoarea corespunzătoare datei Juliene (JD) în formulă, rezultă:
GPSWEEK = numărul de săptămâni scurse de la originea epocii standard GPS (6.0 ianuarie 1980), până la începutul
săptămânii GPS curente.
Observație:
Numărul săptămânii GPS (GPSWEEK) s-ar fi resetat (GPS-WEEK-Roll-Over) la valoarea ”0” după ce va fi ajuns la valoarea
de 1024 (210) la miezul nopții de 21/22 August 1999, datorită construcției inițiale a sistemului. Administratorii sistemului
GPS au rezolvat această problemă, astfel încât în prezent numărătoarea săptămânilor GPS continuă cu valori peste 1024.
GPSWEEK-Rollover = MOD(INT((JD-2444244,5)/7),1024)
GPSDAY (DoGPSWEEK) = INT(((JD-2444244,5)/7- GPSWEEK)*7) - ziua din săptămâna GPS.
n ∈{0,1,2,3,4,5,6}
n = 0 <> Duminică; n = 1 <> Luni; n = 2 <> Marți; n = 3 <> Miercuri; n = 4 <> Joi; n = 5 <> Vineri; n = 6 <> Sâmbătă.
GPST(SoGPSWEEK) = GPSDAY*24*60*60+H*60*60+M*60+S - secunda săptămânii GPS = numărul de secunde scurse de
la începutul săptămânii GPS curente până la momentul considerat.
GPST ∈{0,604800} secunde.
GPSSEC = H*60*60+M*60+S - secunda zilei GPS = numărul de secunde scurse de la începutul zilei curente până la
momentul considerat.
GPSSEC ∈{0,86400} secunde.
DecY = (JD-2451545.5)/365.25+2000 – anul zecimal.
DoM = d (de la 1.2) - numarul de zile scurse de la inceputul luni (scris zecimal).
DOY – Day of Year (ziua din an) - numărul de zile scurse de la începutul anului curent până la momentul considerat.
DOY ∈{0 ... 366} zile.

1.5.) Să se calculeze data civilă la care începe săptămâna GPS cu numărul (1500 + N) :

Date de intrare: N: 4

1 GPSWEEK: 1504 săptămâni GPS


2 JD': 2454772.5
3 I(a): 2454773.00
4 F: 0.00
5 A: 16.00 dacă I este mai mare
6 B: 2454786.00 decat 2.299.160 calculăm:
7 C(b): 2456310.00
8 D(c): 6724
9 E(d): 2455941.00
10 G(e): 12
11 d: 02.00 zile
12 m: 11 luni
13 y: 2008 ani

Săptămâna GPS cu numărul 1504 începe pe data de 02 Noiembrie 2008 .

Date de ieşire: Ziua Greenwich: 02.00 (adică 0.00 am pe 02 Noiembrie)


Luna Greenwich: 11
Anul Greenwich: 2008

Pagina 5 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

2. Sisteme de referință utilizate în Geodezia Spațială


2.1. Să se prezinte sistemul de referință ITRS cu exemple (ITRF - YY) și sistemul de referință ETRS89.
Cand vorbim despre sisteme de referinta este folositor sa distingem intre cele trei concepte: sisteme de
coordonate (coordinate system), sisteme de referinta (reference system) si parte aplicata a sistemelor
(reference frame).
Asa cum a precizat are sens sa introducem o ierarhie a celor trei nivele de sisteme de referinta: sistemul
spatial fix (space fixed systems), sitemul terestru fix (earth fixed systems) si sistemul local sau orizontal
(local or horizontal systems). Vom vorbi mai pe larg despre sistemul terestru fix.

Sistemul de referinta terestru fix (TRS)


Ele servesc la descrierea poziției de puncte de pe suprafața pământului sau, în cazul navigație, care
depinde de mișcarea a unui vehicul de pe suprafața pământului sau in apropierea lui. De asemenea,
procesele geofizice, cum ar fi vremea, temperatura, câmpul magnetic sau de gravitație (gravific) sunt
exprimate în sisteme de referinta terestre. În cele din urmă, toate hărțile noastre sunt bazate pe un sistem
de referință terestru fix. În ultimii douăzeci de ani, ca urmare a avansului de tehnologiilor spatiale,
preciziile în poziționare și navigație a devenit atât de mari încât suprafața pământului nu mai poate fi
considerata solida și fixa. In locul modificărilor temporare datorate mișcări de suprafață, cum ar fi
mișcările plăcilor tectonice și deformări din cauza mareelor sau oceanului și atmosfera încărcata trebuie
să fie luate în considerare. Acest lucru complică definirea și realizarea unui sistem de referință terestru fix
sever. Pe de altă parte, implică faptul că un astfel de sistem poate oferi o cadru tip retea (framework)
pentru monitorizari geofizice la nivel global și, prin urmare, joacă un rol important în studiile sistemului
terestru.

Definirea sistemului de coordonate:


Originea sistemului de coordonate este geocentrul. Geocentrul este, prin urmare, definit ca fiind centrul
de masă al Pământului, inclusiv marile, oceanele și atmosfera. Vectorii bazelor sunt notati ee, e = 1,2,3
("e" pentru pământul-fix). Din nou, vectorii bazelor ee=1 și ee=2 definesc {x, y} - plan, ee=3 definește axa z.
{x, y} - plan coincide cu un plan convențional ecuatorial al pământului. Vector baza ee=1 se află prin
definiție în planul meridianului Greenwich. Vectorul baza ee=3 corespunde poziției medie în 1900-1905 a
axei de rotație a Pământului. Acest pol terestru este notat polul terestru convențional (CTP) sau IERS
pol de referinta (IRP). În cele din urmă, ee=2 completează sistemul dreptaci. Evoluția sa în timp nu va
schimba orientarea sa în raport cu crusta, adică va avea nici o rotație globală reziduală în raport cu crusta,
(McCarthy, 1996).

Tripletul ee este însoțit de un elipsoid mediu al Pamantului cu:

semi-axa mare a = 6 378 137,0 m și

turtirea geometrica f = 1 / 298.257 222 101.

Acesta permite o conversie ușoară a coordonatelor carteziene în coordonate geografice.

Realizarea Sistemului de Referință Terestru Internațional (ITRS) cu partea aplicată numită Reţeaua de Referință
Terestru Internațional (ITRF). Acesta constă dintr-un set global de coordonate carteziene stații și viteze,

Pagina 6 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

adoptate. Aproape anual un nou ITRF este produs, bazat pe cele mai noi observații și identificate ca ITRF.yy,
unde numărul (yy) de la desemnarea ITRF specifică ultimul an ale cărui date au fost folosite pentru realizarea
reţelei. În prezent, versiunea 2000, adică ITRF.00 este în curs de pregătire. Parametrilor de transformare între
realizările anuale sunt publicate în convențiile IERS, (McCarthy, 1996). Coordonatele stație la o epoca arbitrară t
sunt derivate din:

𝒙𝒙(𝒕𝒕) = 𝒙𝒙(𝒕𝒕𝟎𝟎 ) + 𝒗𝒗 ∙ (𝒕𝒕 − 𝒕𝒕𝟎𝟎 ) + � ∆𝒙𝒙𝒊𝒊 (𝒕𝒕)


𝒕𝒕

cu t0 epoca de referință, v vitezele de stațiilor și Δxi coordonata corecțiillor datorită diferitelor efecte variabile în
timp, cum ar fi cele prezentate în tabelul 2.1.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabelul 2.1: Lista de efecte variabile în timp, parte din ITRS

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- miscarea placilor tectonice;

- mareele pământului solid;

- efectul de încaracare datorită încarcării oceanice;

- încărcarea atmosferică;

- deformare rotație datorită mișcării polare;

- revenire postglaciară;

- efectele instrumentelor (deformare antenei, mișcare centrului de fază al antenei, etc).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Există mai multe tehnici ale geodeziei spațiale din care realizările ale ITRF sunt obținute prin așa-
numitele centre de analiză. Într-o a doua etapă și după o analiză atentă a tuturor soluțiilor individuale, o
soluție unică se calculează ținând cont de rezultatele diferitelor centre, precum și diverse tehnici. Astfel
de combinații sunt bazate în totalitate pe matricea de eroare de varianțe-covarianța ale soluțiilor
individuale.

Tehnicile spațiale care contribuie la realizarea ITRS:


- very long baseline interferometry (VLBI) (de înaltă precizie și stabilitate pe termen lung);
- satellite laser ranging (SLR) (stabilitate pe termen lung și geo-centricitate);
- lunar laser ranging (LLR) (geo-centricitate, stabilitatea pe termen lung, efectele relativiste);
- the French tracking system DORIS (excelentă distribuție stație global);

- Global Positioning System (cea mai densă rețea globală, stabilitate pe termen scurt, de mare precizie).

Observăm că diferitele tehnici sunt complementare reciproc. Totuși, combinația optimă de toate stațiile și toate
tehnicile rămâne o provocare majoră.

Pagina 7 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

Un sumar al ITRS și ITRF este prezentată în tabelul 2.2. Ar trebui adăugat că există încă un sistem terestru de
referinţă fix: World Geodetic Sistem 1984 (WGS84). Este un sistem dezvoltat de agenţia cartografică americană
de apărare, în special pentru utilizarea operațională a GPS, ITRS poate fi văzută ca un rafinament al WGS84.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabelul 2.2: Sistemul International Terestru de Referință (ITRS) și Reţea (ITRF)


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(în conformitate cu convențiile IERS)

origine: centrul de masă al Pământului (inclusiv oceanele și atmosfera)

scara: metrul

orientare: în coincidență cu BIH-System 1984.0 (± 3 mas)

evoluție: „no-net-rotation” (NNR), cu privire la mișcările orizontale ale plăcilor tectonice peste tot pământul

elipsoid: Geodetic Reference System 1980 (GRS80) – DATUMUL sau partea matematică

a = 6 378 137,0 m

f = 1 / 298.257 222 101

direcții: {Φ, Λ}, {φ, λ}, {B, L}

tehnici: VLBI

SLR

LLR

GPS

DORIS

realizare: coordonatele x(t0) și vitezele placilor tectonice v(t0) la epocă t0 la un număr mare de locaţii cu instumente
cu observatoare geodeyice echipate cu unul până la șase tehnici în paralel

notație: ITRF.yy, z. B. ITRF.94

Referință: (McCarthy, 1996)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rețeaua de Referință Terestră Internațională (ITRF)

Rețeaua de Referință Terestră Internațională (ITRF) este un set de puncte, împreună cu coordonatele lor
carteziene tri-dimensionale, care realizează un sistem de referință ideal, Sistemul de Referință Terestru
Internațional (ITRS), astfel cum sunt definite prin rezoluția nr. 2 a IUGG 2, adoptată la Viena, în anul 1991.

Pagina 8 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

Conform noii structuri a IERS, pusă în practică (implementată) în anul 2001, trei centre combinate ale ITRS sunt
responsabile pentru calculul realizari ITRS. După o procedură de validare, o realizare este definită a fi soluție
oficială a ITRF. La ITRF2008, IGN și DGFI contribuie prin calculele pentru punerea în practică a ITRS.
Calculele făcute (realizate) de către IGN au fost selectate pentru a fi oferite (furnizate) ca ITRF2008.

Exemple ITRF.yy:

ITRF89, ITRF90, ITRF91, ITRF92, ITRF93, ITRF94, ITRF95, ITRF96, ITRF97, ITRF2000, ITRF2005,
ITRF2008.

SISTEMUL EUROPEAN DE REFERNȚĂ TERESTRU 89 (ETRS89)

Definiție
Subcomisia IAG pentru Rețeaua de Referință Europeană (EUREF), prin Rezoluția nr. 1, adoptată în cadrul
conferinței de la Florența din anul 1990, recomandă ca sistemul de referință terestru care urmează să fie adoptat
de către EUREF să fie același cu ITRS la epoca 1989.0 și fixat pe partea stabilă Plăcii Euroasiatice. Acesta va fi
numit Sistemul European de Referință Terestru 89 (ETRS89).

Realizare
Prin definiția sa, ETRS89 ar putea fi realizată prin mai multe moduri, și în special:

• utilizând (folosind) punerile în practică pentru ITRS: pentru fiecare rețea etichetată ITRF.yy, poate fi calcuată o
rețea corespunzătoare în ETRS89 și etichetate ETRF.yy. Următoarele soluții ETRF, sunt disponibile în prezent:

ETRF89, ETRF90, ETRF91, ETRF92, ETRF93, ETRF94, ETRF96, ETRF97, ETRF2000.


Grupul tehnic de lucru din cadrul EUREF (TWG) recomandă să nu se folosească ETRF2005 și mai degrabă să
adopte ETRF2000 ca o rețea convențională a sistemului ETRS89. Totuși (Cu toate acestea), pentru a (în scopul
de a) beneficia de calitatea de soluției ITRF2005, TWG a recomandat, de asemenea, ca toate coordonatele
stațiilor europene (GNSS, VLBI, SLR și DORIS), care sunt disponibile în ITRF2005, să fie exprimate în rețeaua
ETRF2000 și denumite ca rezultat al setului de coordonate (pozițiilor și vitezelor relative), ETRF2000(R05).

În mod similar, coordonatele stațiilor Europene, disponibile în soluția ITRF2008, au fost, de asemenea, exprimate
în ETRF2000 și lista corespunzătoare se numește ETRF2000(R08).

Sistemul de referință ITRF (IERS Terrestrial Referance Frame)

Sistemul de referință ITRF este un sistem de referință neinerțial, definit pe baza a peste 180 de puncte de referință,
în a căror poziție se ține cont și de mișcarea plăcilor tectonice. ITRF este referit la o epocă YY (de exemplu: ITRF-
89, ITRF-92, ITRF-94, ITRF-96, ITRF-97, ITRF-2000).

Precizia de determinare a acestor puncte este de câțiva centimetri. Ca metode de determinare se folosesc
observații de tip SLR, VLBI și GPS. Pe baza realizărilor succesive la diferite epoci ale acestui sistem de referință,
sunt determinate cu precizie ridicată și vitezele de deplasare.

Pagina 9 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

Sistemul de referință ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)

Sistemul de referință ETRS89 este un sistem de referință neinerțial, definit pe baza unui set de puncte dispuse în
Europa (în special stații GNSS permanente).

Se presupune că placa tectonică europeană este rigidă și stabilă, între punctele situate pe ea neexistând mișcări
relative.

Nu interesează, în mod direct, mișcarea (micro)plăcilor tectonice din această zonă.

Coordonatele punctelor în sistemul ETRS89 (ETRF) se determină la “epoca” 1989.0;

Coordonatele punctelor de referință se determină în sistemul ETRS89, pe baza coordonatelor cunoscute în sistem
ITRF-YY. Acestor coordonate li se aplică o transformare în ETRF-YY și apoi în ETRF-2000 (2005), de unde sunt
“aduse” în sistem ETRF89.

Precizia relativă de determinare a acestor puncte este de ordinul mm - cm. Ca metode de determinare se folosesc,
în principal, observații de tip GNSS (GPS, GPS + GLONASS).

Din România sunt incluse oficial în rețeaua de puncte cu coordonate ETRS89, denumită rețeaua EUREF
(European Reference Frame), un număr de 12 puncte (7 borne + 5 stații GNSS permanente: BACA, BAIA,
BUCU, COST, DEVA).

Sistemul ETRS89 a fost implementat în România începând cu anul 2009, el fiind utilizat în paralel cu sistemul S42
(elipsoidul Krasovski 1940) și planul de proiecție Stereografic 1970.

Între sistemul WGS84 actual și sistemul ETRS89 există o diferență a coordonatelor (absolute) de circa 10 cm, cu
condiția ca poziția în sistem WGS84 să fie determinată relativ la rețeaua globală de puncte cu coordonate în sistem
WGS84.

REFERINŢĂ

[1] Reference Systems in Satellite Geodesy, R. Rummel & T. Peters, Institut für Astronomische und
Physikalische Geodäsie, München 2001

[2] http://www.iers.org/;

[3] http://itrf.ensg.ign.fr/;

[4] http://www.iers.org/nn_10402/IERS/EN/DataProducts/ITRF/itrf.html?__nnn=true;

[5] http://etrs89.ensg.ign.fr.

Pagina 10 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

2. Sisteme de referință utilizate în Geodezia Spațială


2.1. Să se prezinte sistemul de referință ITRS cu exemple (ITRF - YY) și sistemul de referință ETRS89.
Cand vorbim despre sisteme de referinta este folositor sa distingem intre cele trei concepte: sisteme de
coordonate (coordinate system), sisteme de referinta (reference system) si parte aplicata a sistemelor
(reference frame).
Asa cum a precizat are sens sa introducem o ierarhie a celor trei nivele de sisteme de referinta: sistemul
spatial fix (space fixed systems), sitemul terestru fix (earth fixed systems) si sistemul local sau orizontal
(local or horizontal systems). Vom vorbi mai pe larg despre sistemul terestru fix.

Sistemul de referinta terestru fix (TRS)


Ele servesc la descrierea poziției de puncte de pe suprafața pământului sau, în cazul navigație, care depinde
de mișcarea a unui vehicul de pe suprafața pământului sau in apropierea lui. De asemenea, procesele
geofizice, cum ar fi vremea, temperatura, câmpul magnetic sau de gravitație (gravific) sunt exprimate în
sisteme de referinta terestre. În cele din urmă, toate hărțile noastre sunt bazate pe un sistem de referință
terestru fix. În ultimii douăzeci de ani, ca urmare a avansului de tehnologiilor spatiale, preciziile în
poziționare și navigație a devenit atât de mari încât suprafața pământului nu mai poate fi considerata solida
și fixa. In locul modificărilor temporare datorate mișcări de suprafață, cum ar fi mișcările plăcilor tectonice
și deformări din cauza mareelor sau oceanului și atmosfera încărcata trebuie să fie luate în considerare.
Acest lucru complică definirea și realizarea unui sistem de referință terestru fix sever. Pe de altă parte,
implică faptul că un astfel de sistem poate oferi o cadru tip retea (framework) pentru monitorizari
geofizice la nivel global și, prin urmare, joacă un rol important în studiile sistemului terestru.

Definirea sistemului de coordonate:


Originea sistemului de coordonate este geocentrul. Geocentrul este, prin urmare, definit ca fiind centrul
de masă al Pământului, inclusiv marile, oceanele și atmosfera. Vectorii bazelor sunt notati ee, e = 1,2,3 ("e"
pentru pământul-fix). Din nou, vectorii bazelor ee=1 și ee=2 definesc {x, y} - plan, ee=3 definește axa z. {x, y}
- plan coincide cu un plan convențional ecuatorial al pământului. Vector baza ee=1 se află prin definiție în
planul meridianului Greenwich. Vectorul baza ee=3 corespunde poziției medie în 1900-1905 a axei de
rotație a Pământului. Acest pol terestru este notat polul terestru convențional (CTP) sau IERS pol de
referinta (IRP). În cele din urmă, ee=2 completează sistemul dreptaci. Evoluția sa în timp nu va schimba
orientarea sa în raport cu crusta, adică va avea nici o rotație globală reziduală în raport cu crusta,
(McCarthy, 1996).

Tripletul ee este însoțit de un elipsoid mediu al Pamantului cu:

semi-axa mare a = 6 378 137,0 m și


turtirea geometrica f = 1 / 298.257 222 101.

Acesta permite o conversie ușoară a coordonatelor carteziene în coordonate geografice.

Realizarea Sistemului de Referință Terestru Internațional (ITRS) cu partea aplicată numită Reţeaua de
Referință Terestru Internațional (ITRF). Acesta constă dintr-un set global de coordonate carteziene stații
și viteze, adoptate. Aproape anual un nou ITRF este produs, bazat pe cele mai noi observații și identificate
ca ITRF.yy, unde numărul (yy) de la desemnarea ITRF specifică ultimul an ale cărui date au fost folosite
pentru realizarea reţelei. În prezent, versiunea 2000, adică ITRF.00 este în curs de pregătire. Parametrilor
de transformare între realizările anuale sunt publicate în convențiile IERS, (McCarthy, 1996).
Coordonatele stație la o epoca arbitrară t sunt derivate din:
Pagina 11 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

𝒙𝒙(𝒕𝒕) = 𝒙𝒙(𝒕𝒕𝟎𝟎 ) + 𝒗𝒗 ∙ (𝒕𝒕 − 𝒕𝒕𝟎𝟎 ) + � ∆𝒙𝒙𝒊𝒊 (𝒕𝒕)


𝒕𝒕
cu t0 epoca de referință, v vitezele de stațiilor și Δxi coordonata corecțiillor datorită diferitelor efecte
variabile în timp, cum ar fi cele prezentate în tabelul 2.1.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabelul 2.1: Lista de efecte variabile în timp, parte din ITRS


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- miscarea placilor tectonice;


- mareele pământului solid;
- efectul de încaracare datorită încarcării oceanice;
- încărcarea atmosferică;
- deformare rotație datorită mișcării polare;
- revenire postglaciară;
- efectele instrumentelor (deformare antenei, mișcare centrului de fază al antenei, etc).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Există mai multe tehnici ale geodeziei spațiale din care realizările ale ITRF sunt obținute prin așa-numitele
centre de analiză. Într-o a doua etapă și după o analiză atentă a tuturor soluțiilor individuale, o soluție unică
se calculează ținând cont de rezultatele diferitelor centre, precum și diverse tehnici. Astfel de combinații
sunt bazate în totalitate pe matricea de eroare de varianțe-covarianța ale soluțiilor individuale.

Tehnicile spațiale care contribuie la realizarea ITRS:


- very long baseline interferometry (VLBI) (de înaltă precizie și stabilitate pe termen lung);
- satellite laser ranging (SLR) (stabilitate pe termen lung și geo-centricitate);
- lunar laser ranging (LLR) (geo-centricitate, stabilitatea pe termen lung, efectele relativiste);
- the French tracking system DORIS (excelentă distribuție stație global);
- Global Positioning System (cea mai densă rețea globală, stabilitate pe termen scurt, de mare precizie).
Observăm că diferitele tehnici sunt complementare reciproc. Totuși, combinația optimă de toate stațiile
și toate tehnicile rămâne o provocare majoră.
Un sumar al ITRS și ITRF este prezentată în tabelul 2.2. Ar trebui adăugat că există încă un sistem terestru
de referinţă fix: World Geodetic Sistem 1984 (WGS84). Este un sistem dezvoltat de agenţia cartografică
americană de apărare, în special pentru utilizarea operațională a GPS, ITRS poate fi văzută ca un
rafinament al WGS84.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabelul 2.2: Sistemul International Terestru de Referință (ITRS) și Reţea (ITRF)


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(în conformitate cu convențiile IERS)


origine: centrul de masă al Pământului (inclusiv oceanele și atmosfera)
scara: metrul
orientare: în coincidență cu BIH-System 1984.0 (± 3 mas)
evoluție: „no-net-rotation” (NNR), cu privire la mișcările orizontale ale plăcilor tectonice peste tot pământul
elipsoid: Geodetic Reference System 1980 (GRS80) – DATUMUL sau partea matematică
a = 6 378 137,0 m
f = 1 / 298.257 222 101
direcții: {Φ, Λ}, {φ, λ}, {B, L}

Pagina 12 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

tehnici: VLBI
SLR
LLR
GPS
DORIS
realizare: coordonatele x(t0) și vitezele placilor tectonice v(t0) la epocă t0 la un număr mare de locaţii cu instumente
cu observatoare geodeyice echipate cu unul până la șase tehnici în paralel
notație: ITRF.yy, z. B. ITRF.94
Referință: (McCarthy, 1996)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rețeaua de Referință Terestră Internațională (ITRF)


Rețeaua de Referință Terestră Internațională (ITRF) este un set de puncte, împreună cu coordonatele lor
carteziene tri-dimensionale, care realizează un sistem de referință ideal, Sistemul de Referință Terestru
Internațional (ITRS), astfel cum sunt definite prin rezoluția nr. 2 a IUGG 2, adoptată la Viena, în anul
1991.
Conform noii structuri a IERS, pusă în practică (implementată) în anul 2001, trei centre combinate ale
ITRS sunt responsabile pentru calculul realizari ITRS. După o procedură de validare, o realizare este
definită a fi soluție oficială a ITRF. La ITRF2008, IGN și DGFI contribuie prin calculele pentru punerea
în practică a ITRS. Calculele făcute (realizate) de către IGN au fost selectate pentru a fi oferite (furnizate)
ca ITRF2008.

Exemple ITRF.yy:
ITRF89, ITRF90, ITRF91, ITRF92, ITRF93, ITRF94, ITRF95, ITRF96, ITRF97, ITRF2000,
ITRF2005, ITRF2008.

SISTEMUL EUROPEAN DE REFERNȚĂ TERESTRU 89 (ETRS89)


Definiție
Subcomisia IAG pentru Rețeaua de Referință Europeană (EUREF), prin Rezoluția nr. 1, adoptată în
cadrul conferinței de la Florența din anul 1990, recomandă ca sistemul de referință terestru care urmează
să fie adoptat de către EUREF să fie același cu ITRS la epoca 1989.0 și fixat pe partea stabilă Plăcii
Euroasiatice. Acesta va fi numit Sistemul European de Referință Terestru 89 (ETRS89).
Realizare
Prin definiția sa, ETRS89 ar putea fi realizată prin mai multe moduri, și în special:
• utilizând (folosind) punerile în practică pentru ITRS: pentru fiecare rețea etichetată ITRF.yy, poate fi
calcuată o rețea corespunzătoare în ETRS89 și etichetate ETRF.yy. Următoarele soluții ETRF, sunt
disponibile în prezent:
ETRF89, ETRF90, ETRF91, ETRF92, ETRF93, ETRF94, ETRF96, ETRF97, ETRF2000.
Grupul tehnic de lucru din cadrul EUREF (TWG) recomandă să nu se folosească ETRF2005 și mai
degrabă să adopte ETRF2000 ca o rețea convențională a sistemului ETRS89. Totuși (Cu toate acestea),
pentru a (în scopul de a) beneficia de calitatea de soluției ITRF2005, TWG a recomandat, de asemenea,
ca toate coordonatele stațiilor europene (GNSS, VLBI, SLR și DORIS), care sunt disponibile în
Pagina 13 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

ITRF2005, să fie exprimate în rețeaua ETRF2000 și denumite ca rezultat al setului de coordonate


(pozițiilor și vitezelor relative), ETRF2000(R05).
În mod similar, coordonatele stațiilor Europene, disponibile în soluția ITRF2008, au fost, de asemenea,
exprimate în ETRF2000 și lista corespunzătoare se numește ETRF2000(R08).

Sistemul de referință ITRF (IERS Terrestrial Referance Frame)


Sistemul de referință ITRF este un sistem de referință neinerțial, definit pe baza a peste 180 de puncte de
referință, în a căror poziție se ține cont și de mișcarea plăcilor tectonice. ITRF este referit la o epocă YY
(de exemplu: ITRF-89, ITRF-92, ITRF-94, ITRF-96, ITRF-97, ITRF-2000).
Precizia de determinare a acestor puncte este de câțiva centimetri. Ca metode de determinare se folosesc
observații de tip SLR, VLBI și GPS. Pe baza realizărilor succesive la diferite epoci ale acestui sistem de
referință, sunt determinate cu precizie ridicată și vitezele de deplasare.

Sistemul de referință ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)


Sistemul de referință ETRS89 este un sistem de referință neinerțial, definit pe baza unui set de puncte
dispuse în Europa (în special stații GNSS permanente).
Se presupune că placa tectonică europeană este rigidă și stabilă, între punctele situate pe ea neexistând
mișcări relative.
Nu interesează, în mod direct, mișcarea (micro)plăcilor tectonice din această zonă.
Coordonatele punctelor în sistemul ETRS89 (ETRF) se determină la “epoca” 1989.0;
Coordonatele punctelor de referință se determină în sistemul ETRS89, pe baza coordonatelor cunoscute
în sistem ITRF-YY. Acestor coordonate li se aplică o transformare în ETRF-YY și apoi în ETRF-2000
(2005), de unde sunt “aduse” în sistem ETRF89.
Precizia relativă de determinare a acestor puncte este de ordinul mm - cm. Ca metode de determinare se
folosesc, în principal, observații de tip GNSS (GPS, GPS + GLONASS).
Din România sunt incluse oficial în rețeaua de puncte cu coordonate ETRS89, denumită rețeaua EUREF
(European Reference Frame), un număr de 12 puncte (7 borne + 5 stații GNSS permanente: BACA,
BAIA, BUCU, COST, DEVA).
Sistemul ETRS89 a fost implementat în România începând cu anul 2009, el fiind utilizat în paralel cu
sistemul S42 (elipsoidul Krasovski 1940) și planul de proiecție Stereografic 1970.
Între sistemul WGS84 actual și sistemul ETRS89 există o diferență a coordonatelor (absolute) de circa 10
cm, cu condiția ca poziția în sistem WGS84 să fie determinată relativ la rețeaua globală de puncte cu
coordonate în sistem WGS84.

REFERINŢĂ
[1.] Reference Systems in Satellite Geodesy, R. Rummel & T. Peters, Institut für Astronomische und
Physikalische Geodäsie, München 2001
[2.] http://www.iers.org/;
[3.] http://itrf.ensg.ign.fr/;
[4.] http://www.iers.org/nn_10402/IERS/EN/DataProducts/ITRF/itrf.html?__nnn=true;
[5.] http://etrs89.ensg.ign.fr.
Pagina 14 din 31
2.2. Să se extragă din bazele de date ale Serviciului Internațional de Rotație a Pământului (IERS) și/sau Rețelei Europene de Stații Permanente (EUREF - EPN),
coordonatele și vitezele de deplasare ale stației GNSS permanente Sofia (SOFI) în sistem de referință ITRF05, epoca 2000.0 și ITRF97, epoca 1997.0; Idem pentru cel puțin
o stație GNSS permanentă din țară sau din Europa (BACA, BAIA, COST, DEVA, PENC, GRAZ, UZHL, GLSV, ș.a.).

Folosind sursa: http://www.epncb.oma.be/_productsservices/coordinates/crd4station.php?station=SOFI obţinem:

PRODUCTS & SERVICES > COORDINATES > SOFI


LUCRAREA NUMĂRUL 1

PUNCTUL SOFI – ITRF05, epoca 2000 şi ITRF97, epoca 1997.0

1. POSITIONS/VELOCITIES PUBLISHED BY EUREF

EUREF a clasificat SOFI (Sofia, Bulgaria) ca un punct de clasa A ceea ce înseamnă că poate fi folosit ca stație de reper pentru densificare EUREF.

2. POSITIONS/VELOCITIES PUBLISHED BY THE IERS


ITRF2005_GPS (October 5, 2006)

Pagina 15 din 31
Geodezie Spaţială 1
DATA SET EXPRESSED IN ITRF2005 FRAME STATION
POSITIONS AND VELOCITIES AT EPOCH 2000.0

SITE SIGMA SIGMA SIGMA


DOMES NB. TECH. ID. X/Vx Y/Vy Z/Vz SOLN DATA_START DATA_END
NAME x/vx y/vy z/vz
[m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y]
11101M002 Sofia GPS SOFI 4319372.172 1868687.689 4292063.889 0.003 0.001 0.002 1
LUCRAREA NUMĂRUL 1

-0.0163 0.0190 0.0093 0.0005 0.0003 0.0005

3. POSITIONS/VELOCITIES PUBLISHED BY THE IERS


ITRF97_EUR_GPS_PERM.SSC.txt (February 12, 1999) - more information

DATA SET EXPRESSED IN ITRF1997 FRAME STATION


POSITIONS AND VELOCITIES AT EPOCH 1997.0

SITE SIGMA SIGMA SIGMA


DOMES NB. TECH. ID. SOLN X/Vx Y/Vy Z/Vz DATA_START DATA_END
NAME x/vx y/vy z/vz
[m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y]
11101M002 Sofia GPS SOFI 1 4319372.239 1868687.639 4292063.852 0.004 0.004 0.004
-0.0168 0.0189 0.0061 0.0029 0.0025 0.0027

Pagina 16 din 31
Geodezie Spaţială 1
PUNCTELE PENC, GRAZ, UZHL, GLSV – ITRF05, epoca 2000 şi ITRF97, epoca 1997.0

POZIȚII ALE STAȚIILOR ÎN SISTEMUL DE REFERINȚĂ ITRF2005 LA EPOCA 2000.0


ȘI VITEZELE RELATIVE ALE STAȚIILOR GPS

SIGMA SIGMA SIGMA


DOMES NB. SITE NAME TECH. ID. SOLN X/Vx Y/Vy Z/Vz DATA_START DATA_END
x/vx y/vy z/vz
[m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y]
LUCRAREA NUMĂRUL 1

11101M006 PENC GPS PENC 1 4052449.571 1417681.042 4701407.064 0.001 0.000 0.001 00:000:00000 03:142:00000
-0.0173 0.0172 0.0094 0.0003 0.0002 0.0004
11101M006 PENC GPS PENC 2 4052449.564 1417681.041 4701407.057 0.002 0.001 0.002 03:142:00000 00:000:00000
-0.0179 0.0172 0.0094 0.0005 0.0002 0.0004

GRAZ
11001M002 GPS GRAZ 1 4194423.904 1162702.605 4647245.357 0.001 0.000 0.001 00:000:00000 01:152:00000
LUSTBUEHEL
-0.0167 0.0181 0.0107 0.0001 0.0001 0.0002
GRAZ
11001M002 GPS GRAZ 2 4194423.907 1162702.601 4647245.358 0.001 0.000 0.001 01:152:00000 05:081:39000
LUSTBUEHEL
-0.0167 0.0181 0.0107 0.0001 0.0001 0.0002
GRAZ
11001M002 GPS GRAZ 3 4194423.910 1162702.608 4647245.360 0.001 0.000 0.001 05:081:39000 05:310:00000
LUSTBUEHEL
-0.0167 0.0181 0.0107 0.0001 0.0001 0.0002
GRAZ
11001M002 GPS GRAZ 4 4194423.905 1162702.603 4647245.360 0.001 0.001 0.002 05:310:39000 00:000:00000
LUSTBUEHEL
-0.0167 0.0181 0.0107 0.0001 0.0001 0.0002

12301M001 Uzhgorod GPS UZHL 1 3907587.545 1602428.611 4763783.708 0.003 0.002 0.004
-0.0180 0.0161 0.0092 0.0007 0.0004 0.0008

Pagina 17 din 31
Geodezie Spaţială 1
GOLOSIIV -
12356M001 GPS GLSV 1 3512889.036 2068979.821 4888903.172 0.001 0.001 0.001
KIEV
-0.0194 0.0141 0.0083 0.0002 0.0001 0.0002

POZIȚII ALE STAȚIILOR ÎN SISTEMUL DE REFERINȚĂ ITRF97 LA EPOCA 1997.0


LUCRAREA NUMĂRUL 1

ȘI VITEZELE RELATIVE ALE STAȚIILOR GPS

SIGMA SIGMA SIGMA


DOMES NB. SITE NAME TECH. ID. SOLN X/Vx Y/Vy Z/Vz DATA_START DATA_END
x/vx y/vy z/vz
[m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y]
11101M006 PENC GPS PENC 1 4052449.639 1417680.995 4701407.024 0.002 0.001 0.003
-0.0157 0.0181 0.0094 0.0010 0.0007 0.0010

GRAZ
11001M002 GPS GRAZ 1 4194423.972 1162702.556 4647245.317 0.002 0.001 0.002
LUSTBUEHEL
-0.0163 0.0182 0.0081 0.0004 0.0003 0.0004
GRAZ
11001M002 GPS GRAZ 2 4194423.970 1162702.556 4647245.315 0.003 0.001 0.003 AFTER 96:181
LUSTBUEHEL
-0.0163 0.0182 0.0081 0.0004 0.0003 0.0004

GOLOSIIV -
12356M001 GPS GLSV 1 3512889.105 2068979.785 4888903.134 0.009 0.007 0.011
KIEV
-0.0203 0.0165 0.0077 0.0101 0.0113 0.0078

Pagina 18 din 31
Geodezie Spaţială 1
Exemplu de puncte (staţii GNSS) cu coordonate în sistem ETRF00 (şi epoca 2005.0)

POZIȚI ALE STAȚIILOR DIN REȚEAUA EUROPEANĂ DE STAȚII PERMANENTE DE CLASĂ A ȘI VITEZELE RELATIVE
SISTEMUL DE REFERINȚĂ: ETRF2000 la epoca 2005.0
SOLUȚIE CUMULATIVĂ ÎN SĂPTĂMÂNILE GPS [834 - 1710]
NUMELE DE REALIZARE: EPN_A_ETRF2000_C1710
REALIZATĂ PE DATA DE 24/01/2013 DE CĂTRE EUREF (A.KENYERES, FOMI)
LUCRAREA NUMĂRUL 1

NAME SIGMA SIGMA SIGMA


DOMES NB. SITE TECH. ID. SOLN X/Vx Y/Vy Z/Vz DATA_START DATA_END REF. EPOCH
CLASS x/vx y/vy z/vz
[m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y] [m-m/y]
11405M001 BACA A GPS BACA 1 3917525.325 1988523.888 4608585.413 0.000 0.000 0.000 06:019:00000 06:176:00000 05:001:00000
0.0005 -0.0010 -0.0003 0.0001 0.0000 0.0001
11405M001 BACA A GPS BACA 2 3917525.326 1988523.888 4608585.416 0.000 0.000 0.000 06:176:00000 12:294:86370 05:001:00000
0.0003 -0.0010 -0.0003 0.0001 0.0000 0.0001

11406M001 BAIA A GPS BAIA 1 3945840.126 1720428.044 4691082.513 0.000 0.000 0.000 06:019:00000 06:176:00000 05:001:00000
0.0002 -0.0002 -0.0005 0.0001 0.0000 0.0001
11406M001 BAIA A GPS BAIA 2 3945840.125 1720428.045 4691082.512 0.000 0.000 0.000 06:176:00000 12:294:86370 05:001:00000
0.0002 -0.0002 -0.0005 0.0001 0.0000 0.0001
11401M001 BUCU A GPS BUCU 1 4093761.216 2007793.579 4445129.771 0.000 0.000 0.000 99:048:00000 08:299:86370 05:001:00000
0.0025 0.0008 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000
11401M001 BUCU A GPS BUCU 2 4093761.218 2007793.579 4445129.774 0.000 0.000 0.000 08:307:00000 12:294:86370 05:001:00000
0.0025 0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000

11407M001 COST A GPS COST 1 4021614.063 2197896.112 4421014.502 0.000 0.000 0.000 06:019:00000 12:294:86370 05:001:00000
0.0007 -0.0005 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000

4097210.831 1731870.162 4556026.551 0.000 0.000 0.000

Pagina 19 din 31
11408M001 DEVA A GPS DEVA 1 06:019:00000 06:169:00000 05:001:00000
Geodezie Spaţială 1
0.0013 -0.0010 -0.0009 0.0001 0.0000 0.0001
11408M001 DEVA A GPS DEVA 2 3917525.326 1988523.888 4608585.416 0.000 0.000 0.000 06:169:00000 12:294:86370 05:001:00000
0.0003 -0.0010 -0.0003 0.0001 0.0000 0.0001

11206M006 PENC A GPS PENC 1 4052449.795 1417680.899 4701406.899 0.000 0.000 0.000 96:063:00000 03:144:86370 05:001:00000
-0.0008 -0.0002 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000
11206M006 PENC A GPS PENC 2 4052449.792 1417680.897 4701406.898 0.000 0.000 0.000 03:145:00000 07:174:86370 05:001:00000
LUCRAREA NUMĂRUL 1

-0.0008 -0.0002 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000


11206M006 PENC A GPS PENC 3 4052449.801 1417680.897 4701406.810 0.000 0.000 0.000 07:196:00000 12:294:86370 05:001:00000
-0.0009 -0.0001 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000

11001M002 GRAZ A GPS GRAZ 1 4194424.127 1162702.457 4647245.201 0.000 0.000 0.000 96:182:00000 01:119:86370 05:001:00000
-0.0006 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001
11001M002 GRAZ A GPS GRAZ 2 4194424.132 1162702.459 4647245.207 0.000 0.000 0.000 01:127:00000 05:086:00000 05:001:00000
-0.0006 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001
11001M002 GRAZ A GPS GRAZ 3 4194424.133 1162702.462 4647245.205 0.000 0.000 0.000 05:086:00000 05:310:00000 05:001:00000
-0.0006 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001
11001M002 GRAZ A GPS GRAZ 4 4194424.129 1162702.457 4647245.204 0.000 0.000 0.000 05:310:00000 10:142:86370 05:001:00000
0.0006 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.0001
11001M002 GRAZ A GPS GRAZ 5 4194424.123 1162702.457 4647245.201 0.000 0.000 0.000 10:143:00000 12:294:86370 05:001:00000
-0.0006 0.0001 0.0002 0.0000 0.0000 0.0001

12356M001 GLSV A GPS GLSV 1 3512889.330 2068979.682 4888903.031 0.000 0.000 0.000 98:056:00000 07:312:86370 05:001:00000
0.0002 -0.0009 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000
12356M001 GLSV A GPS GLSV 2 3512889.326 2068979.689 4888903.021 0.000 0.000 0.000 07:325:00000 12:294:86370 05:001:00000
0.0003 -0.0010 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000

Pagina 20 din 31
Geodezie Spaţială 1
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

REFERINŢĂ

[1.] http://www.iers.org;

[2.] http://epncb.oma.be;

[3.] http://itrfe.ensg.ign.fr;

[4.] ftp://itrf.ensg.ign.fr/pub/;

[5.] http://etrs89.ensg.ign.fr/pub/TRF2000.SSC.

Pagina 21 din 31
ROMÂNIA
REŢEAUA GEODEZICĂ NAŢIONALĂ (GPS)
LUCRAREA NUMĂRUL 1

PENTRU JUDEŢUL BACĂU

VALEA MARE
Buhusi PADURENI LIPOVA SV
BC06 NEGRI SV
BLAGESTI DORNENI N
BALUSA LEGENDA
DL. DOSULUI
BOLOVANIS MARGINEA
LUNCANI DEALUL LUI BUGARU
categorii (Clasa A = stații permanente, Clasa B, Clasa C).

Limita de judet
ZEMES BACA Capul Piscului IZVORUL
BRUSTUROASA CAPI FILIPENI N Granita de stat
PALTINIS UNGURENI NV
BACAU BACA Denumire statie GNSS permanenta
GAZARIE PARINCEA ONCESTI
DL. BUCSESTI
PRELUCI Moinesti BERESTI Statie GNSS permanenta (Clasa A)
Rachitoasa
AGAS BC05
COMANESTI BC02 Statie GNSS permanenta IGS / EUREF
DRAGOMIR VALEA LUPULUI E
SOMUSCA
DARMANESTI SOMUSCA PETRESTI Raducaneni Denumirea punctului geodezic GPS
DL. RECEA
HELEGIU TEIUS PRAJA E IS02 Cod denumire punct geodezic GPS
RACACIUNI
VALEA UZULUI PACURARESTI
DEALUL MORII Punct geodezic GPS clasa B nou
DOFTEANA
TARGU TROTUS GALVANESTI N
Onesti Punct geodezic GPS clasa B vechi
Cosna VL. FAUREIUL
BC03 CABESTI PADUREA OTELENI
Slanic Moldova COSN DEALUL MUNTEANULUI
Punct geodezic GPS clasa C vechi
HARJA CALDARUSANI
BC04 Punct geodezic GPS clasa C nou
GAURENI
BLIDARI Punct geodezic GPS clasa D vechi
SCUTARU

Pagina 22 din 31
Geodezie Spaţială 1

coordonatele determinate în sistemul de referință ETRS89 și să se prezinte întrun tabel, numărul acestora, pe
2.3. Să se prezinte o imagine cu punctele din rețeaua geodezică națională (spaţială) din județul , care au
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

Precizia –
Număr
RGNS σ Denumire punct Observații
puncte
(cm)
Clasa A0 1 – IGS / EPN
ACTIVĂ

Clasa A 1 1 BACAU EUPOS

– BC01
Rachitoasa – BC02
Onesti – BC03
6 borne noi
Slanic Moldova – BC04
Clasa B 2
Moinesti – BC05
Buhusi – BC06
Capul Piscului – CAPI
2 borne vechi
Cosna – COSN
AGAS
BACAU
BLIDARI
BOLOVANIS
BRUSTUROASA
COMANESTI
DARMANESTI
DEALUL COROIESTI
DEALUL LUI BUGARU
DEALUL
PASIVĂ

MUNTEANULUI
DL. BUCSESTI
DL. DOSULUI
DOFTEANA
DRAGOMIR Punct geodezic GPS clasă C,
Clasa C 3 28
vechi
GAZARIE
HARJA
HELEGIU
MARGINEA
PALTINIS
PETRESTI
PRELUCI
SCUTARU
SOMUSCA
TARGU TROTUS
TEIUS
VALEA UZULUI
VL. FAUREIUL
ZEMES

Pagina 23 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

BALUSA
BERESTI
BLAGESTI
CABESTI
DEALUL MORII
DL. RECEA
DORNENI N
FILIPENI N
GALVANESTI N
IZVORUL
LIPOVA SV Punct geodezic GPS clasă D,
Clasa D 5 22
LUNCANI vechi
NEGRI SV
ONCESTI
PADURENI
PARINCEA
PRAJA E
RACACIUNI
SOMUSCA
UNGURENI NV
VALEA LUPULUI E
VALEA MARE

REFERINŢĂ

[1] http://www.rompos.ro/spiderweb;

[2] http://gnss.rompos.ro.

Pagina 24 din 31
2.4. Cunoscând coordonatele și vitezele de deplasare ale punctelor de la paragraful 2.2, în sistem ITRF2005, epoca 2000.0, să se calculeze coordonatele lor în sistem
ETRF2000, epoca 1989.0.
Staţia Sofia
LUCRAREA NUMĂRUL 1

Pagina 25 din 31
Geodezie Spaţială 1
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

Staţia PENC

Pagina 26 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

Staţia GRAZ LUSTBUEHEL

Pagina 27 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

Staţia Uzhgorod

Pagina 28 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

Staţia GOLOSIIV - KIEV

Pagina 29 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

Staţia BUCU

Pagina 30 din 31
LUCRAREA NUMĂRUL 1 Geodezie Spaţială 1

REFERINŢĂ

[1.] http://epncb.oma.be/_dataproducts/coord_trans/;

[2.] http://etrs89.ensg.ign.fr/memo-V8.pdf.

Pagina 31 din 31

S-ar putea să vă placă și