Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT SISTEME INFORMATICE IN CADASTRU (CADASTRU DIGITAL) 1.

DATE GRAFICE (SPATIALE)


Nr.crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Denumire Strat de hart Strazi Trotuare Constructii Nr_postal Nr_cad Cod_constr Imobile Tip entitate polilinie polilinie polilinie Block text text polilinie Culoare Gri (8) Yellow (2) Red (1) Cyan (4) Red (1) Blue (5) Green (3) Strzi Alei, trotuare Case i blocuri Numr potal imobil Arial (6) incercuit (cerc cu raza de 7) Numar cadastral Arial (9) , Single Line Text
(Imobilele se numeroteaz pe uniti administrativ-teritoriale n ordinea nregistrrii solicitrilor cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe.)

Elemente spaiale coninute

Cod constructie - Arial (6) , Single Line Text (n cadrul fiecrui imobil, construciile se identific printr-un cod ataat numrului
cadastral, alctuit din litera "C" urmat de un numr de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3, ...).

Imobile
(Prin imobil se ntelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativteritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinnd unui proprietar sau mai multor proprietari, n cazul coproprietatii, care se identifica printr-un numar cadastral unic si se nscrie ntr-o carte funciara

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Parcele Cat_fol Ape Poduri Cai_ferate Raster Centr_imobil Centr_const Elemente

polilinie text polilinie polilinie polilinie punct punct

Green (66) Magenta (6) Blue (5) Gri (251) Black (7) Black (7) Black (7) Black (7) Cyan (4)

Parcele
(Prin parcela se ntelege suprafata de teren cu o singura categorie de folosinta.)

Categoria de folosinta, Arial (6), Single Line Text Ape Poduri Cai ferate Harta scanata Centroid imobile
( Se generaza automat cind se creaza topologia de tip poligon pentru imobile)

Centroid constructii
( Se generaza automat cind se creaza topologia de tip poligon pentru constructii)

Alte elemente grafice care nu se pot incadra in niciun layer specificat mai sus

2. DATE DE TIP ATRIBUT Tabela Imobil


Nr.crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Numele Prenumele Strada Nr_postal Nr_cad SIRUTA Zona_val Cat_fol_prin Cat_fol Val_Imp_imob Tip_prop Dest_Imob Cod_identificare Cod_constr Mentiuni Denumire Camp Tip Character (15) Character (15) Character (15) Character (4) Intreg Intreg Character (4) Character (2) Character (8) Real Character (4) Character (4) Intreg Character (8) Character (20) Numele Proprietaruluui Prenumele Proprietarului Strada pe care se afla imobilul Numarul la care se afla imobilul Numar cadastral Cod SIRUTA Zona valorica: A, B, C, D Categoria de folosinta predominanta* Alte categorii de folosinta cuprinse in imobil* Valoarea de impozitare a imobilului Tip de proprietate * Destinatia terenului* In acest cimp se va introduce valoare 1 pentru imobilele situate in extravilan si valoarea 2 pentru imobilele situate in intravilan Codul constructiei (Ex: 234-C1, 234-C2, etc.)) Mentiuni Descriere

OBS. * Conform Ordin 534 Ordin privind aprobarea normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

Tabela Constructie
Nr.c rt. 1. Numele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Denumire Camp Tip Character (15) Character (15) Character (15) Character (4) Character (15) Character (4) Intreg Character (4) Character (4) Character (4) Character (10) Intreg Character (4) Real Character (20) Numele Proprietaruluui Prenumele Proprietarului Strada pe care se afla imobilul Numarul la care se afla imobilul Adresa unde isi are domiciliul proprietarul Destinatia constructiilor* Numar de nivele Fundatie Materialul din care sunt construiti peretii constructiei Materialul din care este confectionat acoperisul constructiei Dotari edilitare: T, G, E, A, C Anul constructiei Starea cosntructiei: FB, B, S, N Valoarea de impozitare a constructiei Mentiuni Descriere

Prenumele Strada Nr_postal Domiciliul Dest_con Nr_nivele Fundatie Pereti Acoperis Edilitare An_constr Stare Val_Imp_con Mentiuni

* Conform Ordin 534 Ordin privind aprobarea normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

OBSERVATII: 1. In fisierul .dwg, sa fie prezente doar cele 16 layere enumerate mai sus + layerul 0, Def points. 2. Fiecare student(a) va avea de vectorizat un numar de minim 30 imobile, din intravilan. Se vor utiliza planuri cadastrale scara 1:2.000 sau 1:5.000. 3. Ordinea recomandata pentru vectorizare: Imobile, parcele, numere cadastrale, categorii de folosinta, constructii, cod constructii, numere postale, strazi, trotuare, ape, cai ferate, poduri. 4. La vectorizarea liniilor sau a contururilor inchise (imobile si constructii) se urmareste linia mediana a conturului raster, si se utilizeza polilinii. Acestea trebuie sa sa fie inchise (se foloseste OSNAp end point si near point ). Nu se dubleaza liniile de granita pe acelasi layer!!! 5. Entitatile liniare treabuie sa fie vectorizate astfel incit sa nu avem eroare de tip undershoots sau dangling vezi figura (se recomanda utilizarea OSNAP: near point).

undershoots

dangling inainte dupa corectare

6. Legatura dintre baza de date (tabela Imobile) si harta se va realiza prin intermediul numarului cadastral sau poligonului. Se vor introduce atributele pentru fiecare imobil. 7. Legatura dintre baza de date (tabela Constructii) si harta se va realiza prin intermediul codului constructiei sau poligonului. Se vor introduce atributele pentru fiecare constructie.

8. Se vor efectua operatii de curatire grafica pentru layer-ele Imobile si Constructii (se realizeaza separat pentru fiecare dintre ele). 9. Se va crea topologie de tip poligon; una pentru Imobile si una pentru Constructii. 10. Se vor realize 1 interogare spatiala si 1 atribut. 11. Se vor crea 4 harti tematice, dupa criterii alese de fiecare student(a) (2 pentru imobile si 2 pentru constructii). 12. Fiecare student va preda proiectul pe un CD/DVD, pe care isi va scrie nume si prenumele, anul, Proiect SIC, care va cuprinde partea scrisa (nume_prenume .doc) , proiectul (nume_prenume .dwg, hartile tematice si planul in format raster, georeferentiat dupa care a fost realizata vectorizarea) si prezentarea proiectului (nume_prenume.ppt, fisier Microsoft Powerpoint, intre 16-20 slide-uri). 13. Partea scrisa a proiectului va cuprinde 20-25 pagini) si va cuprinde: Pagina coperta (denumire proiect, nume student, nume cadru didactic), Cuprins. Descriere zona max (1 pagina). Aplicarea tehnologiei GIS in cadastru (definitia si componentele unui GIS, aplicarea GIS-ului in cadastru, avantajele aplicarii tehnologiei GIS in cadastru) (max 2 1/2 pagini). Structura bazei de date (prezentarea strucuturii bazei de date grafice (layere) si de tip atribut (tabelele Imobile si Constructii), functiile utilizate descriere si exemple din proiect). Introducerea datelor (scanare, vectorizare, atasarea si introducerea datelor atribut, functiile utilizate descriere si exemple din proiect). Curatire grafica (functiile de curatire grafica utilizate - descrierea fiecarei functii, ordinea de aplicare si citeva exemple din proiect). Crearea topologie (descriere, functiile utilizate pentru crearea topologiei de tip poligon pentru imobile si constructii, exemple din proiect). 1 Interogare spatiala si 1 atribut (descriere, functiile utilizate, prezentarea rezultatelor interogarilor) Harti tematice (descriere, functiile utilizate, prezentarea celor 4 harti tematice, cite 1 harta tematica pe o pagina). Alte analize spatiale (optional). Concluzii (1/2 pagina). Bibliografie.

Intocmit: Dr. ing. Iulius Eduard KELLER