Sunteți pe pagina 1din 207

GUVERNUL ROMANIEI

Evolutii inregistrate in pregatirea


pentru aderarea la Uniunea
Europeana in perioada
01.05.2006 14.07.2006

Cuprins

1. INTRODUCERE....................................................................... 9
2. CRITERIILE DE ADERARE................................................... 9
2.1 CRITERIILE POLITICE .............................................................................................. 9
2.1.1 Democratia si statul de drept................................................................................... 9
2.1.2 Drepturile omului si protectia minoritatilor.......................................................... 26
2.2 CRITERIILE ECONOMICE ...................................................................................... 46
2.2.1 Evolutii macroeconomice ..................................................................................... 46
2.2.2 Evaluare pe baza criteriilor de la Copenhaga ...................................................... 55
2.3. CAPACITATEA DE ASUMARE A OBLIGATIILOR DE STAT MEMBRU AL UE
........................................................................................................................................... 67
2.3.1 Capitolul 1 - Libera circulatie a marfurilor........................................................... 67
2.3.2 Capitolul 2 - Libera circulatie a persoanelor......................................................... 70
2.3.3 Capitolul 3 - Libera circulatie a serviciilor ........................................................... 71
2.3.4 Capitolul 4 - Libera circulatie a capitalurilor........................................................ 77
2.3.5 Capitolul 5 - Dreptul societatilor comerciale........................................................ 77
2.3.6 Capitolul 6 - Politica in domeniul concurentei ..................................................... 80
2.3.7 Capitolul 7 - Agricultura....................................................................................... 85
2.3.8 Capitolul 8 - Pescuitul......................................................................................... 103
2.3.9 Capitolul 10 - Impozitarea .................................................................................. 103
2.3.10 Capitolul 13 - Politica sociala si ocuparea fortei de munca.............................. 110
2.3.11 Capitolul 18 - Educatie, formare profesionala si tineret ................................... 123
2.3.12 Capitolul 20 - Cultura si politica in domeniul audiovizualului......................... 123
2.3.13 Capitolul 21 - Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale..... 123
2.3.14 Capitolul 22 - Protectia mediului inconjurator ................................................. 146
2.3.15 Capitolul 24 - Cooperarea in domeniul justitiei si afacerilor interne................ 159
2.3.16 Capitolul 28 - Controlul financiar..................................................................... 186
2.2.17 Capitolul 31 - Diverse Traducerea acquis-ului comunitar............................. 187

ANEXE....................................................................................... 188

LISTA ABREVIERILOR
ABREVIEREA
ADR
AE
AM
AMCSC
AMPOSDRU

AMPOSDCA

ANA
ANAF
ANCPI
ANFP
ANIMMC

ANP
ANPA
ANPDC
ANPH
ANPM
ANR
ANRGN

ROMANA
Agentia de Dezvoltare
Regionala
Acordul European
Autoritate / Autoritati de
Management
Autoritatea de Management
pentru Cadrul de Sprijin
Comunitar
Autoritatea de Management
pentru Programul
Operational Sectorial
pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane
Autoritatea de Management
pentru Programul
Operational Sectorial
pentru Dezvoltarea
Capacitatii Administrative
Agentia Nationala Antidrog
Agentia Nationala de
Administrare Fiscala
Agentia Nationala pentru
Cadastru si Publicitate
Imobiliara
Agentia Nationala a
Functionarilor Public
Agentia Nationala pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii
si Cooperatie
Administratia Nationala a
Penitenciarelor
Agentia Nationala pentru
Pescuit si Acvacultura
Autoritatea Nationala
pentru Protectia Drepturilor
Copilului
Autoritatea Nationala
pentru Persoane cu
Handicap
Agentia Nationala pentru
Protectia Mediului
Agentia Nationala pentru
Romi
Autoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul
Gazelor Naturale

ENGLEZA
Regional Development
Agency
Europe Agreement
Management Authority
Management Authority for
Community Support
Framework
Management Authority for
Sectoral Operational
Programme for Human
Resources Development
Management Authority for
Sectoral Operational
Programme for
Administrative Capacity
Development
National Antidrug Agency
National Agency of Tax
Administration
National Agency for
Cadastre and Land
Registration
National Agency for Civil
Servants
National Agency for Small
and Medium Sized
Enterprises and
Cooperatives
National Penitenciary
Administration
National Agency for
Fisheries and Aquaculture
National Authority for
Protection of Child Rights
National Authority for
Persons with Handicap
National Agency for
Environment Protection
National Agency for Roma
National Authority for
Natural Gas Regulation

ANRMAP

ANRP
ANRSC
ANSVSA
ANV
APDRP
APIA
APM
ARBDD
ARIS
ARPM
ASG
AVAS
BAAR
BCCO
BCR
BEI
BERD
BM
BNR
CASPIS

Autoritatea Nationala
pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor
Publice
Autoritatea Nationala
pentru Restituirea
Proprietatilor
Autoritatea Nationala de
Reglementare a Serviciilor
Comunale
Agentia Nationala Sanitara
Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor
Autoritatea Nationala a
Vamilor
Agentia de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Agentia de Plati si
Interventie in Agricultura
Agentia de Protectia
Mediului
Administratia Rezervatiei
Biosferei Delta Dunarii
Agentia Romana pentru
Investitii Straine
Agentia Regionala de
Protectia Mediului
Agentia pentru Strategii
Guvernamentale
Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor
Statului
Biroul Asiguratorilor de
Autovehicule din Romania
Brigada de Combatere a
Crimei Organizate
Banca Comerciala Romana
Banca Europeana de
Investitii
Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare
Banca Mondiala
Banca Nationala a
Romaniei
Comisia Anti-Saracie si
Promovarea Incluziunii
Sociale

National Regulatory and


Monitoring Authority in the
field of Public Procurement
National Authority for
Property Restitution
National Authority for the
Reulation of the Public
Utilities
National Sanitary
Veterinary Agency and
Food Safety
National Customs Authority
Paying Agency for Rural
Development and Fisheries
Paying and Intervention
Agency for Agriculture
Environmental Protection
Agency
Administration of Biosphere
Reserve Danube Delta
Romanian Agency for
Foreign Investments
Regional Environmental
Protection Agency
Agency for Governmental
Strategies
Authority for State Assets
Recovery
Romanian Motor Insurers
Bureau
Brigade for Combating
Organised Crime
Romanian Commercial
Bank
European Investment Bank
European Bank for
Reconstruction and
Development
World Bank
National Bank of Romania
Anti-Poverty and Promoting
Social Inclusion
Commission

CC
CCR
CES
CNCD
CNP
CNPAS
CNSC
CPECA
CPM
CSA
CSC
CSM
DACL
DGA
DGASPC
DGCCO
DGPA
DGPMB
DIF
DIC
DIICOT
DLAF

Consiliul Concurentei
Curtea de Conturi a
Romaniei
Consiliul Economic si
Social
Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii
Comisia Nationala de
Prognoza
Casa Nationala de Pensii si
Alte Drepturi de Asigurari
Sociale
Consiliul National de
Solutionare a Contestatiilor
Centrul de Prevenire,
Evaluare si Consiliere
Antidrog
Cancelaria Primului
Ministru
Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor
Cadrul de Sprijin Comunitar
Consiliul Superior al
Magistraturii
Departamentul de
Administrare a Cotelor de
Lapte
Directia Generala
Anticoruptie
Directia Generala de
Asistenta Sociala si
Protectia Copilului
Directia Generala de
Combatere a Crimei
Organizate
Directia Generala de
Protectie si Anticoruptie
Directia Generala a Politiei
Municipiului Bucuresti
Directia de Investigare a
Fraudelor
Directia de Investigatii
Criminale
Directia de Investigare a
Infractiunilor de Crima
Organizata si Terorism
Departamentul de Lupta
Antifrauda

Competition Council
Romanian Court of
Accounts
Economic and Social
Council
National Council for
Combating Discrimination
National Commission for
Prognosis
National House of Pensions
and Other Social Insurance
Rights
National Council for Solving
Legal Disputes
Centre For Antidrug
Prevention, Assessment
and Counselling
Prime Ministers
Chancellery
Insurance Supervisory
Commission
Community Support
Framework
Superior Council of
Magistracy
Milk Quota Administration
Department
General Anticoruption
Directorate
General Directorate for
Social Assistance and Child
Protection
General Directorate for
Combating Organised
Crime
General Directorate for
Protection and
Anticoruption
General Directorate of
Bucharest Municipial Police
Directorate for Fraud
Investigations
Directorate for Criminal
Investigations
General Directorate for
Investigation of Organised
Crime and Terorism
Anti-Fraud Department

DNA
DPF
DPOP
DRI
DSOI
FC
FMI
FS
FSE
GF
GIRMIFS

GNM
IACS
ICCJ
ICIM
IGJR
IGPF
IGPR
IJPF
IJPR
IMM
INA
INM
INS
MAE
MAI

Directia Nationala
Anticoruptie
Directia Politiei de Frontiera
Directia Politiei de Ordine
Publica
Departamentul pentru
Relatii Inter-etnice
Directia de Supravegheri
Operative si Investigatii
Fondul de Coeziune
Fondul Monetar
International
Fonduri Structurale
Fondul Social European
Garda Financiara
Grupul Interministerial
Roman pentru
Managementul Integrat al
Frontierei de Stat
Garda Nationala de Mediu
Sistemul Integrat de
Administrare si Control
Inalta Curte de Casatie si
Justitie
Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare
pentru Protectia Mediului
Inspectoratul General al
Jandarmeriei Romane
Inspectoratul General al
Politiei de Frontiera
Inspectoratul General al
Politiei Romane
Inspectoratul Judetean al
Politiei de Frontiera
Inspectoratul Judetean al
Politiei Romane
Intreprinderi Mici si Mijlocii
Institutul National de
Andministratie
Institutul National al
Magistraturii
Institutul National de
Statistica
Ministerul Afacerilor
Externe
Ministerul Administratiei si

National Anticorruption
DIrectorare
Border Police Directorate
Police Directorate for Public
Order
Department for Inter-ethnic
Relations
Directorate for Operative
Surveillance and
Investigations
Cohesion Fund
International Monetary
Fund
Structural Funds
European Social Fund
Financial Guard
Romanian Interministerial
Group for Integrated State
Border Management
National Environment
Guard
Integrated Administration
and Control System
High Court of Casation and
Justice
National ResearchDevelopment Institute for
Environmental Protection
General Inspectorate of
Romanian Gendarmerie
General Inspectorate of
Border Police
General Inspectorate of
Romanian Police
County Border Police
Inspectorate
County Inspectorate of
Romanian Police
Small and Medium sized
Enterprises
National Institute of
Administration
National Institute for
Magistracy
National Institute for
Statistics
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Administration

MAPDR
MApN
MEC
MEdC
MFP
MIE
MJ
MMGA
MMSSF
MS
MTCT
NSFR
OI
OMAI
OMEdC
OMFP
OMMGA

Internelor
Ministerul Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii
Rurale
Ministerul Apararii
Nationale
Ministerul Economiei si
Comertului
Ministerul Educatiei si
Cercetarii
Ministerul Finantelor
Publice
Ministerul Integrarii
Europene
Ministerul Justitiei
Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor
Ministerul Muncii,
Solidaritatii Sociale si
Familiei
Ministerul Sanatatii
Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului
Cadrul National Strategic
de Referinta
Organism Intermediar
Ordinul Ministrului
Administratiei si Internelor
Ordinul Ministrului Educatiei
si Cercetarii
Ordinul Ministrului
Finantelor Publice
Ordinul ministrului mediului
si gospodaririi apelor

OMS

Ordinul ministrului sanatatii

OMTCT

Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor
si turismului
Oficiul National pentru
Prevenirea si Controlul
Spalarii Banilor
Oficiul Roman pentru
Adoptii
Oficiul Roman pentru
Drepturile de Autor
Oficiul de Stat pentru
Inventii si Marci
Planul de Actiune

ONPCSB
ORA
ORDA
OSIM
PAS

and Interior
Ministry of Agriculture,
Forests and Rural
Development
Ministry of National
Defence
Ministry of Economy and
Commerce
Ministry of Education and
Research
Ministry of Public Finance
Ministry of European
Integration
Ministry of Justice
Ministry of Environment and
Water Management
Ministry of Labour, Social
Solidarity and Family
Ministry of Health
Ministry of Transports,
Construction and Tourism
National Strategic
Reference Framework
Intermediary Body
Order of the Ministry of
Administration and Interior
Order of the Minister of
Education and Research
Order of the Minister of
Public Finances
Order of the ministry of
environment and water
management
Order of the minister of
health
Order of the minister of
transport, construction and
tourism
National Office for
Prevention and Control of
Money Laundering
Romanian Office for
Adoptions
Romanian Copyright Office
State Office for Inventions
and Trademarks
Schengen Action Plan

PEP
PICCJ
PIF
PNAinc
PND
PO
POR
POS
PPP
PTF
RENAR
SGG
SISF
SNG
SNIIA
SPF
UCAI
UCRAP
UPP

Schengen
Programul Economic de
Preaderare
Parchetul de pe langa
Inalta Curte de Casatie si
Justitie
Punct de Inspectie la
Frontiera
Planul National AntiSaracie si Promovare a
Incluziunii Sociale
Planul National de
Dezvoltare
Program Operational
Program Operational
Regional
Program Operational
Sectorial
Parteneriat Public Privat
Punct de trecere a frontierei
Asociatia de Acreditare din
Romania
Secretariatul General al
Guvernului
Sistemul Integrat de
Securizare a Frontierei
Scoala Nationala de
Grefieri
Sistemul National de
Identificare si Inregistrare a
Animalelor
Sector al Politiei de
Frontiera
Unitatea Centrala de
Analiza a Informatiilor
Unitatea Centrala pentru
Reforma Administratiei
Publice
Unitatea de Politici Publice

Pre-Accession Economic
Program
Prosecutors Office attach
to High Court of Casation
and Justice
Border Inspection Posts
National Anti-Poverty for
Social Inclusion Promotion
Plan
National Development Plan
Operational Programme
Regional Operational
Programme
Sectoral Operational
Programme
Public Private Partnership
Border crossing point
Romanian Accreditation
Association
General Secretariat of the
Government
Integrated System for
Border Security
National School for Clerks
National System for the
Identification and
Registration of Animals
Border Police Sector
Central Unit for Intelligence
Analysis
Central Unit for Public
Administration Reform
Public Policy Unit

1. INTRODUCERE
Ca urmare a Raportului de Monitorizare al Comisiei Europene din data de 16 mai 2006,
precum si ca urmare a necesitatii de a informa Comisia asupra ultimelor progrese
realizate, documentul Evolutiile inregistrate in pregatirea pentru aderarea la Uniunea
Europeana prezinta cele mai importante evolutii inregistrate in perioada 1 mai 14 iulie
2006 in cadrul procesului de pregatire a aderarii Romaniei. Documentul se concentreaza
asupra aspectelor care constituie motive serioase de ingrijorare (red flag), precum si pe
cele pentru care este necesara intensificarea eforturilor (yellow flag).

2. CRITERIILE DE ADERARE
2.1 CRITERIILE POLITICE
2.1.1 Democratia si statul de drept
Parlamentul
Legea nr. 96/2006 (MO nr. 380/03.05.2006) privind Statutul deputatilor si al senatorilor a
intrat in vigoare la 6 mai 2006. Legea cuprinde reglementari referitoare la natura
mandatului, validarea acestuia, incompatibilitati, imunitatea parlamentara, drepturile si
obligatiile senatorilor si deputatilor, exercitarea mandatului in cadrul circumscriptiei
electorale, regimul disciplinar aplicabil parlamentarilor.
In vederea intaririi capacitatii administrative a Senatului pentru perioada post-aderare,
Plenul Senatului a adoptat hotararea nr. 20/22.06.2006 privind infiintarea Directiei
Afaceri Europene, in subordinea Secretarului General.
La nivelul Camerei Deputatilor, a fost elaborat un proiect de Hotarare de modificare si
completare a Regulamentului Camerei Deputatilor prin care sunt introduse dispozitii care
sa permita comisiilor parlamentare, pe baza informatiilor cuprinse in studiile de impact
realizate la nivelul ministerelor, o evaluare atat a costurilor, cat si a beneficiilor ce ar
putea fi aduse in plan economic ori social prin adoptarea unui anumit proiect de lege,
precum si evidentierea dificultatilor care ar putea aparea in procesul de punere in
practica a viitoarei norme legale.
In vederea cresterii transparentei procesului legislativ, a fost elaborat un proiect de
Hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor, prin
care se propune desemnarea unei persoane din cadrul fiecarei comisii permanente care
sa asigure legatura cu societatea civila, precum si consemnarea in documentele
comisiei (sinteze, procese-verbale, rapoarte) a consultarii si participarii societatii civile la
activitatea acestora. Proiectul prevede de asemenea elaborarea unui repertoar al
organizatiilor societatii civile interesate de activitatea comisiilor parlamentare, care sa fie
publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, precum si elaborarea unei propuneri de
modificare si completare a atributiilor Biroului pentru informare publica si relatii cu
societatea civila din cadrul Directiei pentru comunicare, presa si relatii publice, astfel
incat acesta sa functioneze ca o structura de legatura intre Camera Deputatilor si
societatea civila.
Executivul
In perioada 1 mai - 6 iulie 2006, Guvernul si-a exercitat dreptul de initiativa legislativa
prin transmiterea la Parlament a unui numar de 70 proiecte de lege; de la inceputul

anului si pana in prezent au fost adoptate de Guvern si inaintate Parlamentului 204


proiecte de lege.
Referitor la exercitarea modalitatii de legiferare prin ordonante de urgenta, in perioada
de referinta s-a putut observa o diminuare semnificativa a numarului cazurilor in care s-a
recurs la reglementarea unor domenii pe calea delegarii legislative. Astfel, in perioada
de referinta au fost adoptate 20 ordonante de urgenta, fata de 41 in aceeasi perioada a
anului trecut. In cea mai mare parte ordonantele au fost adoptate in vederea indeplinirii
unor sarcini asumate de Romania fata de Uniunea Europeana la termenele si in
conditiile rezultate in cadrul procesului de negociere, precum si pentru luarea unor
masuri urgente ca urmare a suspiciunii de gripa aviara.
In ceea ce priveste controlul parlamentar exercitat de Parlament asupra Guvernului,
senatorii si deputatii au adresat Guvernului un numar de 1252 de intrebari si interpelari
(328 adresate de senatori si 924 adresate de deputati), care au vizat toate domeniile de
interes comun, strategiile sectoriale sau politicile Guvernului, ale ministerelor ori
autoritatilor administratiei publice centrale, precum si probleme punctuale, de interes
local. De asemenea, Guvernul a formulat si a comunicat Parlamentului un numar de 116
puncte de vedere asupra unor propuneri legislative parlamentare (105 de la Senat si 11
de la Camera Deputatilor).
Totodata, in perioada de referinta au fost inregistrate 3 motiuni simple (2 la Senat si 1 la
Camera Deputatilor) si o motiune de cenzura. Cele 3 motiuni simple au vizat
urmatoarele subiecte: gripa aviara, reforma sanitara si educatia. In urma prezentarii
argumentelor, motiunile respective au fost respinse. Motiunea de cenzura s-a referit la
diverse aspecte din activitatea Guvernului din domeniile: economic, financiar, sanatate,
protectie sociala. Aceasta a fost dezbatuta si respinsa in sedinta comuna a Camerelor
reunite din 28 iunie 2006.
In perioada 1 mai 14 iulie 2006, Guvernul Romaniei a continuat actiunile de reforma a
administratiei publice. In ceea ce priveste domeniul functiei publice, a fost adoptata
Legea nr. 251/23.06.2006 (MO nr. 574/04.07.2006) pentru modificarea si completarea
Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile
ulterioare. Proiectul aduce o serie de imbunatatiri cadrului de gestiune a functiei publice,
in special cu privire la cariera functionarilor publici. Astfel, transpune in domeniul functiei
publice principiul descentralizarii, facand o distinctie clara intre regimul general al
raporturilor juridice dintre functionarii publici de stat si regimul acestor raporturi intre
functionarii publici si administratia publica locala, instituind reguli diferite privind
organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante, precum si o
modalitate diferita de aprobare a planului de ocupare a functiilor publice. De asemenea,
au fost imbunatatite dispozitiile legale privind mobilitatea functionarilor publici, prin
clarificarea unor aspecte privind modificarea raporturilor de serviciu si prin introducerea
de mecanisme care sa protejeze functionarii publici de influenta factorilor generatori de
coruptie.
In scopul realizarii unui sistem unitar de salarizare a functionarilor publici, in perioada de
raportare, Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) a beneficiat de doua
programe de asistenta tehnica, finantate prin Banca Mondiala. Programul Servicii de
consultanta pentru elaborarea unui studiu comparativ de salarizare in sectorul public si
privat a fost finalizat la 10 mai a.c. prin realizarea unui studiu comparativ privind
salarizarea din sectorul public si sectorul privat. Programul Servicii de consultanta
pentru elaborarea unui sistem unitar de salarizare a functionarilor publici este in curs de
derulare. Procedura de licitatie a fost finalizata la sfarsitul lunii aprilie 2006, firma de

10

consultanta castigatoare si-a inceput activitatea in prima saptamana a lunii mai, iar la 30
mai a.c. a avut loc prima reuniune a Comitetului de Pilotaj al proiectului.
In privinta metodologiei si a criteriilor de evaluare a posturilor, in perioada de raportare
au avut loc, la sediul ANFP doua reuniuni de lucru pentru un schimb de experienta
privind aplicarea metodologiei de evaluare si a fost prezentat stadiul implementarii
metodologiei. Pana in prezent evaluarea posturilor a fost finalizata in cadrul ANAF, iar
pentru celelalte institutii cuprinse in proiectul pilot au fost evaluate aproximativ 50% din
posturi.
Totodata, ANFP monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a legislatiei privind
functia publica si functionarii publici. Astfel, in perioada 1 mai 25 iunie 2006 au fost
inregistrate 205 sesizari adresate comisiei de disciplina, din care 37 pentru functionari
publici de conducere, iar 168 pentru functionari publici de executie. In urma cercetarilor,
au fost aplicate 51 sanctiuni, din care 9 pentru functionari publici de conducere. Din
totalul sanctiunilor, 43 au constat in mustrari, 6 in diminuarea drepturilor salariale, 1 in
suspendarea dreptului de avansare, iar 1 in trecerea pe o functie publica inferioara. In
acest context, 115 incalcari s-au referit la Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a
functionarilor publici, iar restul de 90 incalcari la Legea nr. 161/2003.
In ceea ce priveste procesul de descentralizare, a fost adoptata Legea-cadru a
descentralizarii nr. 195/2006 (MO nr. 453/25.05.2006). Proiectul de lege privind finantele
publice locale a fost aprobat de Senat la data de 4 mai 2006, si de Camera Deputatilor
la data de 20 iunie 2006. Legea a fost promulgata de Presedintele Romaniei prin
Decretul nr. 895/28.06.2006 si urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Proiectul de
lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administratia publica
locala a fost adoptat de Camera Deputatilor in sedinta din data de 28 martie 2006, si de
Senat in sedinta din 28.06.2006, in prezent fiind transmis spre promulgare. A fost initiat
procesul elaborarii normelor metodologice pentru implementarea legii-cadru a
descentralizarii nr. 195/25.05.2006. De asemenea, au fost adoptate urmatoarele acte
normative, ca legislatie secundara aferenta Legii cadru privind serviciile comunitare de
utilitati publice:
-

Legea nr. 230/07.05.2006 (MO nr. 517/15.06.2006) privind serviciul de iluminat


public;

Legea nr. 101/25.04.2006 (MO nr. 393/08.06.2006) privind serviciul de salubrizare a


localitatilor;

Legea nr. 241/22.06.2006 (MO nr. 563/29.06.2006) privind serviciul de alimentare cu


apa si canalizare;

Legea nr. 245/22.06.2006 (MO nr. 556/27.06.2006) privind serviciile regulate de


transport public local de calatori.

Cele patru legi prevad ca serviciile de iluminat public, de salubrizare a localitatilor, de


alimentare cu apa si canalizare si cele de transport public local de calatori sunt servicii
publice descentralizate, aflate in competenta exclusiva a autoritatilor publice locale.
Legile definesc in mod unitar termenii tehnici cu care se opereaza in serviciile respective
si stabilesc principiile care stau la baza activitatii acestor servicii. Sunt precizate
autoritatile cu atributii in domeniile reglementarii si autorizarii acestor servicii.
In ceea ce priveste Programele Multianuale de Modernizare (PMM), pe baza
Rapoartelor Semestriale de Monitorizare care au fost solicitate de la ministere, institutii
ale prefectului si Consiliile Judetene, vor fi extrase exemplele de bune-practica care pot

11

constitui baza unor noi initiative de modernizare la nivelul administratiei centrale si


locale. Noul Ghid de elaborare si implementare la PMM va fi finalizat pana 15 iulie,
urmand sa fie distribuit la institutii ale administratiei publice locale si centrale.
MAI, prin UCRAP, continua procesul de reforma prin implementarea instrumentului de
auto-evaluare a modului de functionare a institutiilor publice (CAF) in cadrul autoritatilor
publice locale, demers inceput inca din luna martie a anului 2006. CAF pune la dispozitie
un set de criterii unitare ce fac trimitere la toate domeniile de activitate din cadrul
institutiilor publice, astfel incat sa permita in final posibilitatea de comparare intre institutii
similare (introducerea sistemului de benchmarking) pentru a incuraja exemplele de buna
practica. Din cele 28 de cereri primite din partea institutiilor publice care si-au exprimat
dorinta de a implementa acest instrument, pe baza voluntara, pana in prezent 11
Institutii Prefecturale au beneficiat de spijinul UCRAP in implementarea corespunzatoare
a CAF-ului. Rezultatele obtinute in urma procesului de auto-evaluare constituie baza
pentru realizarea unei noi strategii la nivel de institutie si a unui plan de actiune bazate
pe elemente concrete, in domeniile in care este cel mai mult necesar sa se intervina.
Pana la jumatatea lunii iulie a a.c., 16 institutii vor implementa instrumentul de autoevaluare si vor avea intocmite planuri de activitati ce vor fi monitorizate atat de catre
institutie in sine, cat si de catre UCRAP.
In domeniul politicilor publice, a fost adoptata Strategia pentru imbunatatirea sistemului
de planificare si elaborare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale.
De asemenea, este in curs de elaborare la nivelul UPP un Manual de analiza a
impactului care va constitui un instrument folosit de ministere in procesul de formulare a
politicilor publice pentru fundamentarea deciziilor de politica publica.
In cursul lunii mai au fost organizate 4 seminarii cu reprezentanti de la toate ministerele
de resort in care au fost prezentate o serie de metode si tehnici pentru analiza ex ante a
impactului politicilor publice. Grupul de lucru constituit odata cu adoptarea Strategiei
pentru imbunatatirea sistemului de planificare si elaborare a politicilor publice la nivelul
administratiei publice centrale va elabora modificarile legislative necesare impunerii
obligativitatii fundamentarii impactului actelor normative. De asemenea, in domeniul
planificarii strategice, UPP a realizat prima varianta a Metodologiei de elaborare a
planurilor strategice ale institutiilor. Aceasta prima versiune a fost prezentata
reprezentantilor ministerelor de resort in cursul lunii iunie.
Sistemul judiciar
In vederea imbunatatiri infrastructurii instantelor si parchetelor, in luna mai 2006 a
fost finalizat Manualul privind standardele sediilor de instanta. Acesta va avea caracter
obligatoriu pentru toate lucrarile de constructie viitoare care vor fi efectuate asupra
sediilor instantelor.
De asemenea, la data de 23 mai 2006 a fost ratificat de Parlament (Legea nr. 205/2006,
MO nr. 454/25.05.2006) un acord cu Banca Mondiala pentru suma de 110 milioane Euro
destinate in principal reabilitarii sediilor de instanta. Acordul a intrat in vigoare la data de
26 mai 2006. In prezent se analizeaza solutiile tehnice pentru 25 de sedii de instanta
care urmeaza a fi renovate/consolidate/construite. Se preconizeaza ca planurile de
executie pentru toate cele 25 de sedii de instanta sa fie finalizate pana la sfarsitul anului
2006, potrivit standardelor stabilite in manualul privind sediile de instanta. In paralel, vor
fi demarate procedurile de selectie pentru lucrarile civile, astfel incat lucrarile de
constructie la sediile prioritare (cele aflate in stadiu de degradare avansat, precum si
cele pentru care planul de executie a fost finalizat), precum si la sediile care necesita o

12

perioada mai lunga de finalizare sa inceapa in primavara anului 2007. Calendarul


multianual final pentru achizitii va fi stabilit in cursul lunii septembrie 2006.
Lucrarile de reabilitare pentru Palatul de Justitie si viitorul sediu al Tribunalului Bucuresti
au continuat si urmeaza sa fie finalizate la sfarsitul lunii august 2006. Transferul
instantelor din Bucuresti in cele doua noi sedii va fi realizat la scurt timp dupa finalizarea
lucrarilor de reabilitare.
In scopul completarii procesului de informatizare a sistemului judiciar pe langa cele
13.300 de computere si alt echipament IT pentru toate instantele si parchetele,
achizitionate in luna ianuarie 2006 si livrate in martie 2006, alte 4.449 computere si alt
echipament IT pentru instante, parchete, MJ si alte institutii din cadrul sistemului judiciar
vor fi achizitionate prin intermediul programului Phare 2004, care se afla in prezent in
faza de contractare. Acestea vor fi folosite in principal de judecatorii/procurorii/grefierii
care vor fi angajati in viitorul apropiat.
Procesul de instalare a retelei securizate extinse WAN, pentru conectarea intregului
sistem judiciar (instante, parchete, CSM si alte institutii subordonate, Ministerul Justitiei,
etc.), aprobat prin Hotarare de Guvern in luna octombrie 2005, a fost finalizat. Astfel,
toate instantele si 193 de parchete au fost conectate la retea pana la data de 1 iulie
2006. Celelalte 15 parchete vor fi conectate la retea pana la data de 1 octombrie 2006
(dintre acestea, 8 parchete vor fi conectate la reteaua WAN pana la 1 august, 6 pana la
1 septembrie si 1 pana la 1 octombrie).
Reteaua locala (LAN1) este finalizata in 110 instante si 210 parchete. In prezent,
procesul de conectare a celorlalte instante si parchete la reteaua locala este in curs de
desfasurare. In acest scop, MJ a pus la dispozitie, in mai 2006, fondurile necesare
pentru toate instantele.
A fost finalizata o versiune actualizata a Sistemului de Management al Dosarelor
(ECRIS), care include o aplicatie prin care se permite publicarea pe portalul instantelor a
informatiilor de interes public si a extraselor din dosarele aflate pe rolul instantelor
(http://portal.just.ro). Aceasta versiune include si o aplicatie Registry care a fost
finalizata in primul trimestru al anului 2006 si care inregistreaza toate documentele cu
caracter administrativ aferente activitatii instantelor. De asemena, a fost organizat un
seminar de formare pentru informaticienii din cadrul instantelor, privind utilizarea
versiunii actualizate ECRIS. In prezent, sistemul ECRIS a fost instalat in 135 de instante
si 38 de parchete.
In aprilie 2006 a fost finalizata, prin intermediul unui program Phare 2002, o aplicatie
software pentru cazurile de insolventa, incluzand un modul pentru managementul
dosarelor, module pentru uzul practicienilor, precum si o functie de emitere a unor
rapoarte.
3 echipamente de video-conferinta, avand inclus si un dispozitiv de distorsionare a vocii
pentru audierea martorilor cu identitate ascunsa, sunt deja instalate in 3 curti de apel, cu
finantarea Departamentului de Justitie SUA. Programele Phare 2004 si 2005 prevad
achizitionarea de alte echipamente de video-conferinta. In prezent, este in curs de
desfasurare, cu participarea expertilor americani, un studiu de fezabilitate pentru
stabilirea celui mai bun sistem unitar de inregistrare a sedintelor de judecata si a
audierilor in cauzele penale, aplicabil la nivelul intregii tari (incluzand specificatiile
tehnice si evaluarea costurilor), finantat in baza unui acord cu Agentia de Comert si
1

Reteaua interna necesara in fiecare instanta/parchet pentru conectarea intregului personal la reteaua
sistemului judiciar si la Internet. LAN reprezinta, de asemenea, si baza de instalare pentru ECRIS.

13

Dezvoltare a SUA. Concluziile studiului vor reprezenta fundamentul viitoarelor


achizitionari de echipament de inregistrare audio-video.
Legea privind organizarea judiciara, asa cum a fost amendata in 2005, prevedea ca,
incepand cu 1 iulie 2006, toate audierile in instante vor fi inregistrate. Termenul limita a
fost amanat pentru 1 ianuarie 2007 (OUG nr. 50/2006, MO nr. 566/30.06.2006).
Necesitatea acestei masuri a reiesit din activitatile extensive intreprinse pentru
evaluarea echipamentului necesar si pentru procedurile de achizitionare (ex: acordul cu
USAID).
O aplicatie ECRIS mai dezvoltata urmeaza a fi definitivata prin intermediul programului
Phare 2004, care se afla in prezent in faza de contractare. Aceasta versiune va include,
de asemenea, si un modul de statistica judiciara, prin care se centralizeaza toate datele
statistice de la toate instantele si parchetele, si care va permite urmarirea tuturor
informatiilor legate de un dosar, pe parcursul tuturor etapelor procedurale (de la faza de
cercetare penala la punerea in executare a hotararii judecatoresti). Incepand cu iunie
2006, pana in martie 2007, sunt organizate sesiuni de formare continua, pentru 200 de
informaticieni.
Incepand cu anul 2007, va fi dezvoltat un sistem unic de arhivare electronica a
documentelor pentru intregul sistem judiciar, cu evidenta separata a dosarelor aflate pe
rolul instantelor, a celor aflate in faza de cercetare penala si a dosarelor din
penitenciare. Prima etapa a acestui proiect, constand in arhivarea electronica a
dosarelor Oficiului National al Registrului Comertului a fost deja finalizata in primul
trimestru al anului 2006.
Un sistem informatic integrat unic, avand structura unui portal web, incluzand toate
sistemele informatice existente in cadrul MJ, Ministerului Public, Inaltei Curti de Casatie
si Justitie si institutiilor subordonate, va fi creat in perioada 2006 2009, cu finantare de
la Banca Mondiala. Prin intermediul acestui portal vor fi implementate proiecte de
managementul resurselor umane, managementul resurselor financiare, managementul
pregatirii si executiei bugetare, managementul programelor, managementul relatiilor cu
publicul etc.
Alte proiecte vor fi dezvoltate incepand cu anul 2007 in urmatoarele domenii: crearea
unui sistem electronic pentru audierea detinutilor, crearea de info-chioscuri la nivelul
fiecarei instante, extinderea si dezvoltarea sistemului de evidenta a detinutilor, crearea
unui sistem de management al resurselor umane la nivelul penitenciarelor,
interconectarea sistemului informatic integrat judiciar cu alte sisteme informatice din
cadrul administratiei publice, atat la nivel national, cat si la nivel european.
In domeniul distribuirii aleatorie a cauzelor ultimul raport elaborat de CSM in urma
verificarilor efectuate de inspectorii judiciari asupra functionarii sistemului de distribuire
aleatorie a cauzelor a fost aprobat de catre plenul CSM la data de 1 iunie 2006, distribuit
instantelor
si
publicat
de
site-ul
CSM
(www.csm1909.ro/csm/linkuri/15_06_2006__4763_ro.doc). Raportul a aratat ca sistemul de
distribuire aleatorie este pe deplin functional la nivelul intregii tari si ca deficientele
intalnite erau minore si erau cauzate fie de erori umane, fie de cunoasterea insuficienta
a functionarii sistemului, fie de defectiuni ale sistemului informatic utilizat. Inlaturarea
tuturor acestor deficiente este avuta in vedere prin organizarea unor sesiuni intense de
pregatire in domeniul informatic si prin extinderea sistemului ECRIS la nivelul tuturor
instantelor din intreaga tara.
CSM desfasoara in prezent lucrari pentru stabilirea gradelor de complexitate a cauzelor,
pentru fiecare grad de jurisdictie si pentru fiecare categorie de instanta, pe baza

14

monitorizarii cauzelor inregistrate la 18 instante pilot. Gradele de complexitate vor fi


utilizate pentru echilibrarea volumului de activitate a judecatorilor, astfel incat sistemul
de distribuire aleatorie a cauzelor sa nu determine discrepante semnificative intre
volumul de dosare repartizate judecatorilor. De asemenea, gradele de complexitate a
cauzelor vor imbunatati sistemul de management al resurselor umane, avand in vedere
faptul ca schemele de personal din cadrul fiecarei instante vor fi regandite, potrivit
volumului optim de munca al fiecarui judecator. Rezultatele preliminare ale masuratorilor
efectuate intr-o prima etapa, in perioada martie aprilie 2006, au fost incluse in raportul
elaborat
la
data
de
25
mai
2006
si
publicat
pe
site-ul
CSM
(http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/16_06_2006__4811_ro.doc). Au fost stabilite, pe
grade de jurisdictie, durata medie de timp pentru solutionarea unei cauze, precum si
cota anuala de munca a unui judecator, pentru principalele materii de drept. Cea de-a
doua etapa a masuratorilor efectuate asupra cauzelor inregistrate in cele 18 instante
pilot, in perioada 3 mai 31 decembrie 2006, este in curs de desfasurare. Rezultatele
finale vor fi disponibile pana la sfarsitul anului 2006.
Eforturile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul sistemului judiciar au
continuat. Numarul posturilor vacante a scazut la 346 posturi vacante de judecator (186
posturi de executie si 160 posturi de conducere), dintr-un total de 4.469 posturi de
judecatori din schema instantelor, si 567 de posturi vacante de procurori (388 de posturi
de executie si 179 posturi de conducere), dintr-un total de 2.784. In ceea ce priveste
posturile vacante de procuror, se are in vedere o redistribuire a posturilor din cadrul
Ministerului Public, in vederea folosirii rationale a resurselor umane disponibile, in
concordanta cu concluziile evaluarii realizate asupra activitatii parchetelor (a se vedea
mai jos, sectiunea referitoare la managementul instantelor si parchetelor).
Au fost ocupate 21 de posturi vacante de procuror2 la parchetele de pe langa
judecatorii, ca urmare a concursului organizat la data de 21 mai 2006. 157 cursanti
INM3 (104 judecatori si 53 procurori) au absolvit in iulie 2006.
La data de 4 iunie 2006 a fost organizat un examen de promovare pentru ocuparea
posturilor vacante existente: 104 posturi de judecatori la tribunale si curti de apel si 94
posturi de procurori la parchetele de pe langa tribunale, curti de apel si ICCJ. In vederea
ocuparii treptate in viitor a posturilor vacante si pentru asigurarea continuitatii activitatii
instantelor si parchetelor de nivel superior au fost scoase la acelasi concurs alte 100 de
posturi de judecatori la tribunale, 73 la curtile de apel, precum si 65 de posturi de
procurori la parchetele de pe langa tribunale, 31 de posturi la parchetele de pe langa
curtile de apel si 10 posturi la PICCJ. In acest moment sunt asteptate rezultatele
concursului.
CSM a stabilit metodologia de numire a judecatorilor/procurorilor membri ai comisiilor de
examinare pentru concursurile de promovare. Astfel, potentialii membrii ai comisiilor de
examinare sunt alesi, cu consimtamantul lor, de catre colegiile de conducere. CSM a
infiintat o baza de date cu potentialii membrii ai comisiilor de examinare, pentru care
INM a inceput deja organizarea unor cursuri.
La data de 30 iunie 2006, 120 de cursanti au absolvit Scoala Nationala de Grefieri
(SNG) si au fost repartizati la instante si parchete. Cele 200 de posturi suplimentare de
grefier aprobate prin HG nr. 25/2006 (MO nr. 40/17.01.2006) au fost distribuite
instantelor, prin 2 ordine ale ministrului justitiei, cu aprobarea prealabila a CSM.
2
3

Acestea au fost luate in considerare la calculul numarului posturilor vacante existente in prezent.
Acestia au fost luati in considerare la calculul numarului poturilor vacante existente in prezent.

15

In luna decembrie mai este programat un concurs pentru ocuparea posturilor vacante de
judecator si procuror de la judecatorii si de la parchetele de pe langa acestea. La
inceputul lunii septembrie 2006, vor fi scoase la concurs 180 de locuri la INM. 119
cursanti INM (83 judecatori si 36 procurori) vor absolvi in 2007.
In domeniul managementului instantelor si parchetelor, MJ a realizat o evaluare a
activitatii parchetelor, pornind de la raportul elaborat de Ministerul Public in luna mai
2006. Evaluarea a fost prezentata spre dezbatere Parlamentului, la 15 iunie 2006, si
este disponibila pe site-ul MJ (www.just.ro//files/diverse/MP%20Evaluare%20activitate.doc).
Evaluarea a relevat carente ale managementului resurselor umane in cadrul Ministerului
Public. Astfel, exista parchete in care numarul procurorilor este mare si volumul de
activitate este scazut4, in timp ce in alte parchete volumul individual de activitate a
procurorilor este foarte ridicat5. De asemenea, mai putin de jumatate din numarul
procurorilor din parchetele de pe langa curti de apel lucreaza in domeniul operativ, in
timp ce restul procurorilor intocmesc diverse studii si analize. Aceasta determina
necesitatea regandirii structurii Ministerului Public, in vederea redistribuirii posturilor si
corelarii acestora cu volumul de activitate (in functie de nivelul de jurisdictie si criteriul
geografic) si reducerii numarului posturilor neoperative. Totodata, pregatirea
profesionala si specializarea trebuie imbunatatite, iar alocarea resurselor bugetare
necesita de asemenea imbunatatiri. Pe baza evaluarii mentionate mai sus, se
recomanda reformarea managementului Ministerului Public, in vederea imbunatatirii
coordonarii activitatii parchetelor, precum si a politicilor de management al resurselor
umane si financiare.
La 10 iunie si 2 iulie 2006, CSM a organizat un concurs pentru ocuparea a 158 posturi
de conducere la instante si 47 posturi de conducere la parchete. In prezent sunt
asteptate rezultatele.
INM deruleaza pentru judecatorii si procurorii care ocupa posturi de conducere un
program de pregatire avand ca tema abilitatile manageriale, program care include 9
seminarii organizate in cele 3 centre regionale INM. Pana in prezent au avut loc 7
seminarii si alte 2 sunt in curs de desfasurare. Pentru perioada iulie august 2006 sunt
programate sesiuni de formare a formatorilor pentru 40 de manageri economici din
cadrul instantelor si parchetelor.
La data de 21 iunie 2006, CSM a aprobat lista atributiilor ce pot fi transferate de la
judecatori catre grefieri, si a decis sa implementeze un proiect pilot in 7 instante, prin
infiintarea unor echipe functionale formate dintr-un judecator si 2 grefieri care vor
superviza managementul dosarelor de la faza inregistrarii pana la pronuntarea hotararii.
Au fost incluse prevederi speciale in legea privind organizarea judiciara (OUG nr.
50/2006, MO nr. 566/30.06.2006), conform carora, in instantele foarte mici (cu mai putin
de trei judecatori), sarcinile consiliului de conducere vor fi indeplinite de catre presedintii
curtilor, in vederea adresarii problemelor intalnite in practica, atunci cand nu se pot
constitui consiliile de conducere datorita numarului insuficient de judecatori.

Ex. parchetele de pe langa curtile de apel unde sunt in medie 42,7 cauze solutionate si 1,73
rechizitorii/procuror/an.
5
Ex. parchetele de pe langa judecatorii, unde sunt in medie 428 cauze solutionate si 59,9
rechizitorii/procuror/an.

16

In ceea ce priveste modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala la


data de 6 iunie 2006 au fost adoptate de Parlament amendamentele aduse Codului
Penal si Codului de Procedura Penala.
Principalele modificari aduse Codului Penal se refera in principal la introducerea
raspunderii penale a persoanelor juridice, dezincriminarea insultei si calomniei si
consolidarea principiului non-discriminarii.
Prevederile privind raspunderea penala a persoanelor juridice sunt in deplina
concordanta cu cele ale Conventiei ONU impotriva coruptiei. Raspunderea penala a
persoanelor juridice poate interveni pentru orice infractiune si nu exclude raspunderea
penala a persoanelor fizice implicate in comiterea infractiunii. Pedeapsa principala
prevazuta de lege pentru persoanele juridice este amenda. De asemenea sunt
prevazute si ale sase pedepse complementare: dizolvarea, suspendarea activitatii de la
3 luni la 1 an sau suspendarea pe o perioada de la 3 luni la 3 ani a uneia din activitatile
care au legatura cu infractiunea comisa; interdictia participarii la procedurile de achizitii
publice pentru o perioada de la 1 la 3 ani, inchiderea reprezentantelor din teritoriu pe o
perioada de la 3 luni la 3 ani; publicarea sau afisarea hotararii de condamnare.
Amendamentele imbunatatesc cadrul legislativ privind libertatea de expresie. Astfel,
liberul exercitiu al dreptului la opinie fara teama de sanctiuni (penale) este consolidat
prin dezincriminarea infractiunilor de insulta si calomnie. Prevederile existente creeaza o
evidenta disproportie intre scopul legii de a apara persoana de o potentiala vatamare si
aplicarea unei sanctiuni penale. Au fost dezincriminate, de asemenea, infractiunile de
comunicare de informatii false si defaimare a tarii sau a natiunii. Comiterea de actiuni
impotriva ordinii constitutionale va fi sanctionata penal numai in cazul folosirii violentei,
iar propaganda in favoarea statului totalitar va fi incriminata numai daca este indreptata
in mod expres impotriva principiului pluralismului si a statului de drept si daca reprezinta
un pericol real pentru statul democratic.
Pedepsele pentru ultraj si purtare abuziva au fost corelate, pentru a se asigura un
tratament egal si pentru a se aplica aceleasi sanctiuni pentru infractiunile comise de
catre functionarii publici, dar si celor savarsite impotriva lor. Pentru aceleasi
considerente, modificarile prevad ca ultrajul sa nu mai fie pedepsit mai grav atunci cand
este comis impotriva magistratilor, ofiterilor de politie, jandarmilor sau militarilor. O noua
circumstanta agravanta a fost introdusa pentru infractiunea de omor deosebit de grav
atunci cand este savarsita de un magistrat, ofiter de politie, jandarm sau militar, in plus
fata de circumstanta omorului comis impotriva celor mai sus-mentionati.
Modificarile privesc masuri in plus impotriva tratamentului discriminatoriu. De aceea
sanctionarea este mai severa pentru infractiunile comise din motive de rasa,
nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, opinie sau preferinte
politice, convingeri, avere, origine sociala, varsta, dizabilitati, boala sau infectie cu
HIV/SIDA. In plus, a fost incriminata instigarea la tratament discriminator. Stabileste, de
asemenea, incriminarea conflictului de interese pentru a se stabili sanctiuni penale
pentru functionarii publici care in mod deliberat urmaresc interesul personal in
exercitarea functiei publice.
In ceea ce priveste aplicarea pedepselor cu inchisoarea, amendamentele aduc
modificari substantiale regulilor privitoare la aplicarea pedepsei cu inchisoarea. De
asemenea, noile prevederi se concentreaza asupra unei abordari bazate pe aplicarea
unor masuri educationale, in defavoarea celor represive. Sunt stabilite 4 regimuri de
detentie: regimul de maxima siguranta, inchis, semideschis si deschis. Regimurile de
detentie se bazeaza pe un sistem progresiv si detinutii pot trece dintr-un regim intr-altul

17

in functie de comportamentul din timpul detentiei. Modificarile prevad dreptul detinutilor


la munca remunerata in urma unei activitati utile, desfasurata numai cu acordul
detinutului/detinutei si nu ca o obligatie. Totodata, schimbari privind conditiile de
suspendare a aplicarii pedepsei au fost avute in vedere pentru o mai buna
individualizare a aplicarii ei si pentru o mai buna concentrare asupra reinsertiei sociale a
detinutilor.
O alta modificare a Codului Penal se refera la dezincriminarea adulterului si a
vagabondajului, care nu mai corespund actualelor realitati socio-economice.
Amendamentele aduse Codului de Procedura Penala au drept scop reducerea duratei si
asigurarea celeritatii procedurilor, precum si conformarea cu jurisprudenta CEDO.
Principalele modificari aduse Codului de Procedura Penala se refera la restrangerea
posibilitatii instantelor de a restitui dosarul procurorului pentru completarea urmaririi
penale ulterioare la cazurile in care exista vicii de procedura care duc la nulitatea actelor
procurorului.
De asemenea, s-a renuntat la procedura plangerii prealabile adresate direct instantei,
aceasta urmand a fi filtrata mai intai la parchete (potrivit prevederilor anterioare,
plangerea prealabila putea fi adresata direct instantei in cazul infractiunilor minore (de
exemplu, vatamare corporala, amenintare etc.), in astfel de cazuri, reclamantul depunea
plangerea prealabila direct la instanta). Intrucat aceasta regula se aplica infractiunilor
minore, instantele sunt astfel degrevate de numeroase cauze in care partile pot ajunge
la o intelegere.
Curtile de Apel au acum posibilitatea de a formula recurs in interesul legii la ICCJ in
materie penala. Astfel, se respecta aceeasi formula din Codul de Procedura Civila, acest
fapt constituind un important instrument de unificare a jurisprudentei. De asemenea, a
fost restrans numarul de motive pentru recuzarea judecatorilor si a fost redus numarul
temeiurilor pentru stramutarea cazurilor.
Modificarile instituie procedura audierii partii vatamate si a partii civile cu ajutorul
mijloacelor tehnice, pentru a proteja victimele infractiunilor grave (traficul de persoane,
traficul de organe umane, terorism, infractiuni comise cu violenta etc), atunci cand viata,
integritatea fizica sau libertatea victimei sau a partilor civile sau a rudelor lor ar putea fi
puse in pericol.
Numarul situatiilor in care arestarea preventiva poate fi dispusa a fost redus, in
conformitate cu prevederile art. 5 din Conventia Europeana privind Protectia Drepturilor
Omului si a Libertatilor Fundamentale (ex. arestarea preventiva nu mai poate fi dispusa
atunci cand identitatea sau domiciliul inculpatului nu sunt cunoscute sau in cazul
infractiunilor flagrante sau atunci cand inculpatul este recidivist).
Prin amendamentele la Codul de Procedura Penala este stabilit continutul mandatului de
perchezitie. In plus, modificarile instituie obligativitatea utilizarii o singura data a
mandatului de perchezitie.
Interceptarea/inregistrarea audio-video poate fi dispusa de procuror pentru maxim 48 de
ore (termen care l-a inlocuit pe cel prevazut anterior, de 24 ore, in acord cu experienta
practica, precum si cu normele procedurale existente in alte state membre UE), numai in
caz de urgenta, printr-o ordonanta scrisa si motivata, in cazul in care orice intarziere in
obtinerea autorizarii judecatorului ar aduce grave prejudicii activitatii de urmarire
penala. La sfarsitul interceptarii sau inregistrarii, procurorul este obligat sa prezinte
judecatorului, in vederea confirmarii, inregistrarile si dovezile pe baza carora s-a stabilit
starea de urgenta, precum si necesitatea interceptarii sau inregistrarii. Daca judecatorul

18

nu confirma ordonanta procurorului, inregistrarile sunt distruse si in consecinta nu mai


pot fi folosite ca mijloc de proba. Totodata, interceptarea si inregistrarea pot fi autorizate
de judecator sau de procuror numai pentru anumite infractiuni cu un grad sporit de
periculozitate. Aceste prevederi sunt in acord cu jurisprudenta CEDO (Valensuela
Contreras v. Spania, 1998). In plus, aceste masuri a fost recomandate in cadrul
misiunilor de peer review desfasurate in cursul anului 2006 in domeniul luptei impotriva
coruptiei si criminalitatii organizate.
Au fost introduse noi garantii pentru impartialitatea judecatorului si procurorului, fiind
sporite cazurile de incompatibilitate a acestora, cum ar fi cele privind rudenia cu avocatul
partii sau cu mandatarul acesteia; incompatibilitatea judecatorilor si procurorilor a fost
extinsa si la afini (prevederile anterioare se refereau numai la rude).
Masura obligarii la tratament medical si cea a internarii medicale este detaliata, in
vederea garantarii drepturilor persoanei vizate de masura de siguranta. Prin
amendamentele adoptate se instituie obligatia judecatorului delegat al instantei
competente de a verifica periodic, dar nu mai tarziu de 6 luni, daca masura de siguranta
se mai impune a fi mentinuta, facand propuneri corespunzatoare instantei de judecata.
De asemenea, se recunoaste dreptul persoanei vizate de masura de siguranta de a
solicita examinarea sa de un medic specialist propus de ea. In plus, se intituie
obligativitatea instantei de a verifica in baza unui raport medico-legal si, la cerere, a
concluziilor unui medic specialist desemnat de persoana obligata la tratament medical,
daca masura de siguranta se mai impune a fi mentinuta. Sunt incluse, in acelasi timp,
prevederi pentru asigurarea celeritatii procesului.
Intrarea in vigoare a Codului Penal adoptat in 2004 a fost amanata pana la data de 1
septembrie 2008 (OUG nr. 50/2006, MO nr. 566/30.06.2006) printr-o OUG adoptata la
28 iunie 2006. Deficientele si lacunele variate ale Codului Penal din 2004 au facut
imposibila intrarea lui in vigoare6. Textul Codului Penal din 2004 adoptat de catre
Parlament , a fost modificat dupa publicarea lui in MO, prin cateva amendamente, care
desi numite greseli materiale, modificau de fapt chiar substanta textului. De exemplu,
pedepsele pentru anumite delicte au devenit din pedeapsa cu inchisoarea de maxim 3
ani, pedeapsa cu inchisoarea sau pedeapsa stricta cu inchisoarea de maxim 3 ani;
sau pedeapsa suplimentara pentru recidiva a devenit din 10 ani, pana la 10 ani.
Recentele amendamente ale Codului Penal in vigoare, adoptate de Parlament in iunie
2006, sunt preluate in proiectul noului Cod Penal. Pentru a asigura continuitatea
legislativa, nu vor fi operate modificari ulterioare asupra acestor probleme.
In ceea ce priveste mijloacele alternative de solutionare a disputelor, legea privind
medierea a fost adoptata de Parlament in luna mai 2006 (Legea nr. 192/2006, MO nr.
441/22.05.2006) si se asteapta ca implementarea acesteia sa degreveze instantele de
acele cauze care pot fi rezolvate prin acest sistem alternativ de solutionare a litigiilor.
Sunt in curs de desfasurare procedurile de infiintare a Consiliului de Mediere. A fost
stabilita si publicata pe site-ul MJ lista organizatiilor care, potrivit legii medierii, pot lua
parte la numirea membrilor Consiliului de Mediere. De asemenea, a fost infiintata o
6
Intrarea in vigoare a Codului Penal din 2004 a fost initial amanata pana la 1 septembrie 2006. Decizia s-a
bazat pe descoperirile Comisiei stabilite in MJ, ca urmare a cererilor adresate de instante si parchetele care
acuzau deficientele Codului Penal din 2004. In plus, Comisia a continuat sa identifice probleme/greseli
care ar putea aparea la implementarea Codului din 2004, si a ajuns la concluzia ca acestea nu pot fi
rezolvate prin simpla imbunatatire a Codului din 2004, ci printr-un proces de reconsiderare a multor
instrumente si proceduri penale De asemenea, Comisia a considerat necesara studierea Codurilor Penale
ale statelor membre U.E. Datorita acestor motive, activitatea de elaborare a unui nou proiect de Cod Penal
a inceput si este in prezent in desfasurare.

19

Comisie pentru stabilirea conditiilor detaliate de numirea membrilor primului Consiliu de


Mediere.
MJ a elaborat o prezentare a noii proceduri de mediere, care va fi publicata in curand pe
site-ul MJ. Ministerul Justitiei a negociat un acord cu guvernul britanic pentru tiparirea si
distribuirea catre toate instantele din tara a unui ghid de orientare privind medierea.
Continutul ghidului de orientare a fost elaborat.
In vederea unificarii jurisprudentei, MJ a pus la dispozitia tuturor formatorilor INM o
culegere de hotarari ale ICCJ pronuntate in recursuri in interesul legii in materie civila
(pentru perioada 1995 2005) si in materie penala (pentru perioada 2001 2005).
Culegerea
a
fost
publicata
pe
site-ul
MJ
(www.just.ro/rtrv_mc.php?param=recursuri_02062006). MJ si Guvernul Marii Britanii au
incheiat un acord pentru organizarea unei serii de seminarii ce urmeaza a fi sustinute de
judecatori britanici in domeniul relatiei dintre independenta judecatorilor si respectarea
precedentului judiciar, in luna septembrie 2006.
Cel de-al doilea numar al Buletinului Casatiei, editat trimestrial de ICCJ, a fost publicat si
distribuit instantelor. La finele lunii mai 2006, pe site-ul ICCJ erau publicate 26316
hotarari cu textul integral, 1772 hotarari in rezumat si 32 de hotarari pronuntate in
recursuri in interesul legii.
Brosurile cuprinzand jurisprudenta relevanta pentru ultimul trimestru al anului 2005 si
primul trimestru al anului 2006 au fost elaborate de curtile de apel si distribuite celorlalte
instante. Acestea au fost publicate si pe portalul instantelor. CSM elaboreaza, in
prezent, o culegere de jurisprudenta, cuprinzand jurisprudenta relevanta a instantelor din
intreaga tara.
In perioada 1 mai 30 iunie 2006, au fost inregistrate 7 recursuri in interesul legii la
ICCJ. In aceeasi perioada de referinta au fost solutionate 9 recursuri in interesul legii.
In ceea ce priveste inspectia CSM, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, la data
de
17
mai
2006,
si
a
publicat
pe
site-ul
propriu
(www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=01) ghiduri cuprinzand criteriile de efectuare a
inspectiilor, efectuarea cercetarilor preliminare, orientarea pentru persoanele care vor sa
sesizeze inspectia CSM, precum si un ghid pentru persoanele care doresc sa sesizeze
comisiile disciplinare.
In ceea ce priveste capacitatea administrativa, 6 posturi de inspector (2 pentru judecatori
si 4 pentru procurori) au fost ocupate conform noii proceduri aprobate de CSM in lua
martie 2006. In prezent, sunt ocupate 32 de posturi, din totalul de 50 de posturi incluse
in schema corpului de inspectie al CSM. In luna iunie 2005, a fost publicata o culegere
de decizii pronuntate de CSM in apararea independentei, impartialitatii si reputatiei
judecatorilor si procurorilor. De asemenea, in perioada 8 9 iunie 2006 a fost organizat
un seminar privind tehnicile de investigatie si procedurile in cazul abaterilor disciplinare
ale magistratilor.
In perioada 1 ianuarie 30 iunie 2006, Comisia de disciplina pentru judecatori a fost
sesizata in 68 de cazuri, dintre care 54 au fost clasate, in timp ce Comisia de disciplina
pentru procurori a fost sesizata in 55 de cazuri, dintre care 39 au fost clasate. Comisiile
Disciplinare ale CSM au exercitat 11 actiuni disciplinare, din care 5 au fost solutionate
prin hotarari ale Sectiei pentru judecatori sau Sectiei pentru procurori, dupa caz, iar
restul de 6 cauze sunt in curs de solutionare. Din cele 5 cauze solutionate, 4 actiuni au
fost admise, fiind sanctionati magistratii, iar pentru o cauza s-a dat solutie de respingere
a actiunii disciplinare. Sanctiunile aplicate au fost urmatoarele: avertismentul (2 cazuri),

20

diminuarea indemnizatiei de incadrare cu 15% pentru o perioada de 1 luna si diminuarea


indemnizatiei de incadrare cu 15% pentru o perioada de 3 luni.
Un amendament la legea privind organizarea judecatoreasca a fost introdus prin OUG
nr. 50/2006 (MO nr. 566/30.06.2006) care prevede obligativitatea suspendarii
judecatorului sau procurorului printr-o decizie a CSM ca urmare a inceperii urmaririi
penale a acelui magistrat sau introducerea sanctiunii demiterii din functie, chiar daca
decizia CSM a fost atacata in instanta. Precedentele reglementari prevedeau ca in caz
de apel impotriva unei astfel de decizii, aceasta ar fi avut un efect de suspendare. Ex
odata ce decizia disciplinara este atacata in instanta, aceasta nu mai poate fi pusa in
aplicare, si judecatorul/procurorul putea sa-si desfasoare activitate, pana cand decizia
instantei de apel ramanea finala.
In domeniul pregatirii personalului din sistemul judiciar, in perioada 1 mai 30 iunie
2006, au fost organizate 27 seminarii (pentru aprox. 25 de judecatori/procurori fiecare),
in urmatoarele domenii: justitia pentru minori, drept bancar, dreptul muncii, dreptul
concurentei, unificarea jurisprudentei, drepturile omului, managementul instantei, lupta
impotriva discriminarii, etica si deontologie, drept comunitar. De asemenea, 7 seminarii
(pentru aprox. 25 de judecatori/procurori fiecare) pentru persoanele care au intrat in
magistratura prin concurs direct pe post, au fost organizate de INM in perioada 1 mai
30 iunie 2006.
Programul de formare continua descentralizata la nivelul curtilor de apel si parchetelor
de pe langa acestea a inceput sa fie implementat. Conform datelor centralizate de INM
pana la data de 28 iunie 2006, au fost organizate 17 seminarii la nivelul curtilor de apel
si 18 de catre parchetele de pe langa acestea.
In domeniul cooperarii judiciare, luptei impotriva criminalitatii informatice, precum si
pentru imbunatatirea cunostintelor de limba engleza, in perioada 1 mai 30 iunie 2006,
au fost organizate de INM 11 seminarii de formare a unui numar total de 68 de formatori.
Cursurile de limba engleza (2 seminarii pana in prezent) au fost organizate in cadrul
programului de colaborare cu Institutul CEELI Praga initiat in anul 2005, pentru
imbunatatirea cunostintelor de limbi straine ale judecatorilor si procurorilor romani.
Acelasi program are ca scop crearea unui portal on-line de engleza juridica, a unui DVD
si a unui manual (de asemenea pentru invatarea limbii engleze).
In perioada de referinta au fost organizate 2 seminarii pentru membrii Retelelor Judiciare
Romane in domeniul cooperarii judiciare internationale (unul in materie penala si unul in
materie civila). Incepand cu luna decembrie 2005, INM a fost acceptat ca observator in
cadrul Retelei Europene de Pregatire in domeniul Judiciar. In acest context, judecatorii si
procurorii romani au acum acces la programe europene de formare, finantate de
Comisia Europeana. Numarul exact al magistratilor romani, precum si locurile in care
acestia ii vor desfasura pregatirea in anul 2006 vor fi decise in curand de reprezentantii
retelei, intruniti in Bruxelles. O vizita de studiu la CEJ a fost organizata pentru 6
judecatori si 3 procurori in perioada 23 30 iunie 2006.
SNG a organizat 16 seminarii pentru un total de 455 de grefieri la instante si parchete, in
urmatoarele domenii: protectia drepturilor copilului, deontologie profesionala, relatii
publice si comunicare, drepturile omului, managementul instantei/parchetului, procedura
civila si IT.
Pentru imbunatatirea sistemului statistic, este implementat un numar unic de
inregistrare a dosarelor in cadrul tuturor instantelor, incepand cu data de 1 iulie 2006. In
prezent, sistemul este operational prin mijloace electronice la instantele unde este

21

instalat ECRIS. Numarul unic de inregistrare prin mijloace electronice va fi implementat


in toate instantele pana la finele anului 2006, odata cu extinderea ECRIS. In acest scop,
au fost elaborate, cu sprijinul MJ, si aprobate de CSM la data de 10 mai 2006 (Hotararea
CSM nr. 352/10.05.2006, MO nr. 491/7.06.2006), amendamente la Regulamentul de
Ordine Interioara a Instantelor. Numarul unic de inregistrare va permite urmarirea unei
cauze in toate fazele procesuale si generarea de statistici exacte cu privire la durata
procedurilor. Va fi organizata pregatirea grefierilor si registratorilor inainte de
implementarea noului sistem.

Masuri anticoruptie
Masuri indeplinite din Planul de Actiune al Strategiei Nationale Anticoruptie 2005 2007
Cresterea transparentei si integritatii in administratia publica
In domeniul finantarii partidelor politice, proiectul de lege referitor la stabilirea unui cadru
legal pentru finantarea partidelor politice a fost adoptat de Senat la 22 iunie 2006 si la 5
iulie 2006 de catre Camera Deputatilor. Principalele imbunatatiri aduse de lege se refera
la reguli clare si stricte privind transparenta (de ex. fiecare partid trebuie sa publice in
Monitorul Oficial, Partea I, cuantumul total al veniturilor, inclusiv cele obtinute din
cotizatii, donatii si alte surse; lista cotizantilor care platesc o cotizatie anuala mai mare
de 12 salarii minime brute pe economie); scaderea substantiala a plafonului cotizatiilor
de la 100 salarii minime brute pe economie la 48 salarii minime brute pe economie, in
vederea eliminarii relatiei dintre functia publica si cotizatie; interzicerea abuzului de
resurse publice; modificarea sistemului de subventii de stat prin luarea in considerare a
rezultatelor obtinute de partid nu doar la alegerile generale, ci si la cele locale;
reglementarea regimului reducerilor pe care furnizorii de servicii le pot oferi partidelor
politice; suspendarea subventiei de la bugetul de stat acordate partidului politic in cazul
nerespectarii anumitor dispozitii legale; intarirea controlului.
In domeniul achizitiilor publice, noua lege a achizitiilor publice, aprobata de Guvern in
data de 19 aprilie 2006, a fost publicata in MO nr. 418/15.05.2006. Legea a intrat in
vigoare in data de 1 iulie 2006. Principalele imbunatatiri ale noii legi se refera la
unificarea cadrului legal privitor la contractele de achizitii publice si concesiunea
contractelor de servicii si lucrari; cresterea transparentei prin obligatia de a publica
anuntul de intentie si cel de participare. Anuntul de acordare a contractelor de achizitii
publice va fi, de asemenea, publicat prin intermediul sistemului electronic pentru
achizitiile publice, inaintea incheierii contractului (sistemul este infiintat si va fi functional
incepand cu luna decembrie 2006). Pentru contracte a caror valoare depaseste pragul
stabilit de lege, anuntul va fi in mod obligatoriu publicat in Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene. De asemenea, au fost stabilite proceduri speciale pentru
achizitiile publice de publicitate (capitol separat in lege).
Legea prevede, totodata, simplificarea procedurilor prin prevederi mai stricte si mai clare
privind acordarea contractelor de achizitii publice si prin crearea unui nou sistem
electronic al achizitiilor publice a bunurilor de uz curent. In scopul prevenirii conflictelor
de interese si a practicilor neconcurentiale, Legea stabileste reguli privind
incompatibilitatile si conflictul de interese pentru functionarii publici care participa la
procedura de evaluare a ofertelor. De asemenea, Legea stabileste si un sistem eficient
de solutionare a contestatiilor prin asigurarea independentei Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor (CNSC), reducerea duratei procedurii de solutionare a

22

plangerii impotriva deciziilor CNSC si publicitatea deciziilor CNSC, precum si o


procedura speciala pentru achizitii publice in cazul sectoarelor cu potential de monopol.
In ceea ce priveste implementarea practicii ghiseelor unice in administratia publica,
Metodologia de implementare a ghiseelor unice, aprobata prin Ordinul Ministrului
Administratiei si Internelor, a fost publicata in MO nr. 383/04.05.2006.
In privinta revizuirii legislatiei privind functionarii publici, proiectul de lege privind
modificarea Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici a fost adoptat de
Parlament la data de 30 mai 2006, devenind Legea nr. 251/2006 (MO nr 574/4.07.2006).
Amendamentele incorporeaza recomandarile GRECO, SIGMA si observatiile Bancii
Mondiale, cele mai bune practici in domeniu din statele membre ale UE, recomandarile
raportului Freedom House si cele incluse in raportul de monitorizare si evaluare al
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP).
Cresterea integritatii si rezistentei la coruptie a sistemului judiciar
In vederea cresterii controlului direct si efectiv al procurorului asupra activitatii de
urmarire penala realizata de politia judiciara, la 6 iunie 2006 a fost adoptat de Parlament
proiectul de lege care modifica Codul de Procedura Penala. In conformitate cu noile
prevederi, politia judiciara isi desfasoara activitatea sub conducerea/controlul
procurorului general din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
(PICCJ). De asemenea, modificarile stabilesc o noua procedura de numire: ofiterii
politiei judiciare sunt desemnati de Ministrul Administratiei si Internelor, cu avizul
conform al procurorului general al PICCJ. Retragerea avizului conform atrage
excluderea ofiterilor de politie judiciara din randul politiei judiciare. Totodata, au fost
introduse noi garantii pentru impartialitatea judecatorului si procurorului, fiind sporite
cazurile de incompatibilitate a acestora privind rudenia cu avocatul partii sau cu
mandatarul acesteia; incompatibilitatea judecatorilor si procurorilor a fost extinsa si la
afini (prevederile anterioare se refereau numai la rude).
Combaterea coruptiei prin mijloace administrative
In domeniul controlului averilor, conflictelor de interese si al incompatibilitatilor, Ministerul
Justitiei (MJ) a intocmit un proiect de lege pentru infiintarea unei agentii independente
pentru verificarea si controlul respectarii prevederilor legale privind declaratiile de avere,
declaratiile de interese si regimul incompatibilitatilor. Proiectul de lege a fost supus
dezbaterilor publice. Au avut loc aproximativ 8 intalniri cu partidele politice si ONG-uri in
lunile aprilie iunie 2006. Proiectul a fost aprobat in sedinta de Guvern din data de 5
iulie 2006 si transmis Parlamentului spre adoptare.
Campanii de constientizare
Ministerul Integrarii Europene organizeaza o campanie la nivel national de constientizare
si informare a functionarilor publici si a opiniei publice in general asupra efectelor
coruptiei, E.U. NU DAU SPAGA - E.U. NU IAU SPAGA.
Amendamentele aduse Codului de Procedura Penala si Codului Penal
Modificarile aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala au fost adoptate de
Parlament in 6 iunie 2006. Pentru detalii privind modificarile a se vedea capitolul Criterii
politice sectiunea Sistemul Judiciar.
Dizolvarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie
Procesul de dizolvare a DGPA a fost finalizat, inventarierea patrimoniului acesteia fiind
incheiata la data de 30 iunie 2006.

23

Alte evolutii
La nivelul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA)
Pe 24 mai 2006 organigrama DNA a fost marita cu 56 de posturi: 15 posturi de procuror,
10 posturi de experti, 15 posturi pentru personal auxiliar specializat si 16 posturi pentru
staff-ul administrativ. (HG nr. 655/2006, MO nr. 468/30.05.2006). Pe data de 10 iulie
2006 organigrama DNA a fost completata dupa cum urmeaza:

Nr. crt.
1
2
3
Total

Categoria
de
personal

Totalul
posturilor
aprobate

Procurori 145
Ofiteri ai
170
politiei
judiciare
55
Experti
370

119

Totalul
posturilor
ocupate
la
nivel
central
65

Totalul
posturilor
ocupate
la
nivel
teritorial
54

26

156

81

75

14

45
320

35
181

10
139

10
50

Totalul
posturilor
ocupate

Totalul
posturilor
vacante

La nivelul Ministerului Administratiei si Internelor (MAI)


In ceea ce priveste capacitatea administrativa a Directiei Generale Anticoruptie (DGA),
la 30 iunie 2006, la nivel central erau ocupate 117 posturi, reprezentand 62.23%, iar la
nivel teritorial 181 posturi reprezentand 55,35%. La nivelul intregii Directii au fost
ocupate pana in prezent 298 posturi, reprezentand 57,86% din totalul de 515 posturi. La
sfarsitul lunii mai a fost definitivata structura site-ului oficial al DGA (www.mai-dga.ro)
care va fi operational de la sfarsitul lunii iulie 2006.
In perioada 1 mai 30 iunie 2006, DGA a cercetat 297 persoane. 78 persoane au fost
inculpate sau invinuite. DGA a lucrat in 167 lucrari si dosare penale (60 pentru luare de
mita, 32 pentru dare de mita, 22 pentru trafic de influenta, 21 pentru infractiuni prevazute
de Legea nr. 78/2000, respectiv 28 pentru comiterea altor infractiuni). In luna mai 2006
DGA a efectuat 5 teste de integritate, rezultatele fiind pozitive. In ceea ce priveste
prevenirea coruptiei in randul personalului MAI, au fost organizate 118 intalniri cu
societatea civila, precum si un numar de 757 intalniri cu structurile MAI. DGA a audiat
313 cetateni, 446 plangeri au fost primite la nivel central, dintre care 350 au ffost
rezolvate.
A fost realizata de catre DGA o evaluare partiala a Campaniei de Constientizare
Anticoruptie. Aceasta a relevat ca spotul TV s-a difuzat intr-un numar de peste 15.000
aparitii, fiind vizionat de aproximativ 13 milioane de telespectatori. Campania a dus la o
crestere semnificativa a apelurilor la TELVERDE (numarul gratuit la care cetatenii pot
sesiza conduita necorespunzatoare a personalului MAI), motiv pentru care se fac
demersuri pentru deschiderea unei linii suplimentare. Astfel, in perioada 1 mai-22 iunie
2006 s-au primit 3144 apeluri la TELVERDE, din care 526 de competenta DGA.
In perioada 1 mai 30 iunie 2006, structurile centrale si locale ale politiei judiciare din
IGPR au inaintat parchetelor un numar de 421 dosare privind acuzatii de savarsire unor
infractiuni, inclusiv unele care au produs prejudicii avutului public sau privat in suma de
6.247.468 RON.
La nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF)

24

In perioada 29 mai 8 iunie 2006, raporturile de serviciu a 5 functionari publici din cadrul
sectorului finantelor publice (unul cu functie de conducere si 4 cu functii de executie) au
fost suspendate ca urmare a inceperii procesului penal, pentru urmatoarele infractiuni:
delapidare, fals intelectual, uz de fals sau abuz in serviciu contra intereselor publice.
La nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor (ANV)
In perioada 1 mai 20 iunie 2006, Serviciul Verificari Interne din cadrul ANV a efectuat
28 controale inopinate, 8 controale tematice si 6 verificari pe baza plangerilor primite de
la cetateni. Ca urmare, DNA a fost sesizata cu privire la 1 lucrator vamal; au fost aplicate
sanctiuni disciplinare (mustrare scrisa) in cazul a 16 lucratori vamali; a fost sesizata
Comisia de Disciplina a ANV in cazul a 15 lucratori vamali si in cazul a 10 lucratori
vamali a fost dispusa masura mutarii temporare in alte pozitii.
La nivelul Ministerului Sanatatii (MS)
MS a inceput verificarea modului de achizitionare, cu fonduri primite de la Banca
Mondiala in perioada 2000 2006, a aparaturii de inalta performanta la nivelul tuturor
spitalelor din tara.

Rezultate ale luptei impotriva coruptiei


In perioada 1 aprilie - 1 iunie 2006, DNA a trimis in judecata 32 cazuri, privind 121 de
inculpati pentru savarsirea a 364 de infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate sau
conexe cu cele de coruptie.
Printre inculpati se regasesc: 2 membri ai Camerei Deputatilor; 2 Senator (unul fiind fost
Secretar General al Guvernului si unul fiind fost vice-prim-ministru in anul 2005); 1
Director din cadrul administratiei publice centrale (Secretariatul de Stat pentru
Problemele Participantilor la Revolutie); 1 director al unui serviciu public judetean de
evidenta a persoanelor; 36 ofiteri din politie; 2 avocati, 4 oficiali ai Consiliilor Judetene
(presedintele, vice-presedintele si 2 directori) 2 comisari ai Garzii Financiare, directorul
general al Loteriei Romane, un ofiter vamal, 4 angajati ai Directiei Generale de Finante
Publice (dintre care un director si un director adjunct), 3 angajati ai Ministerului Apararii
Nationale (2 locotenenti coloneli si un sub-ofiter).
Structura infractiunilor este urmatoarea:
-

164 de infractiuni de mita (luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, primire de
foloase necuvenite);

21 infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie (in special obtinerea de informatii


prin folosirea de calitati oficiale pentru realizarea de operatiuni financiare
incompatibile cu pozitia sau indatorirea de serviciu; folosirea pozitiei de lider al unui
partid politic, al unui patronat, sindicat sau a unei persoane juridice non-profit pentru
a obtine foloase materiale necuvenite)

127 de infractiuni in legatura directa cu infractiuni de coruptie (in special: asocierea


in vederea comiterii de infractiuni, fals si uz de fals, abuz in serviciu)

5 infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene

Alte 47 infractiuni (prevazute de legea nr. 656/2002 privind prevenirea si


sanctionarea spalarii banilor si a initierii de masuri pentru prevenirea si combaterea
activitatiilor de finantare a terorismului, Legea nr. 78/2000 privind prevenirea,
descoperirea si sanctionarea actelor de coruptie, inselaciune, abuz in serviciu in
forma acravanta, abuz in serviciu in interes personal, neglijenta in serviciu).

25

In aceeasi perioada, in cazurile trimise in judecata de catre DNA, curtile au pronuntat 21


condamnari nedefinitive privind 49 de inculpati. Printre acestia se regasesc: 1 primar; 1
consilier local; 23 de directori ai unor companii private; 1 ofiter militar; 1 inspector din
cadrul unei Directii Generale a Finantelor Publice; 5 ofiteri si sub-ofiteri de politie, 2
comisari ai Garzii Financiare si 3 angajati bancari.
19 condamnari privind 43 de inculpati au ramas definitive. Au fost pronuntate 2 decizii de
achitare (pentru 3 inculpati). Printre cei care au fost condamnati sunt: 1 primar; 1
consilier local; 1 director al unei Administratii a Finantelor Publice; 6 directori ai unor
companii private; 1 functionar public (sef birou) din cadrul Directiei Generale pentru
Protectia Muncii si Protectiei Sociale; 7 ofiteri si sub-ofiteri de politie; 1 sub-ofiter al
MapN, 10 directori ai unor companii private, 2 angajati bancari (dintre care 1 fiind
director).

2.1.2 Drepturile omului si protectia minoritatilor


In perioada de referinta, in domeniul traficului de fiinte umane au fost finalizate
proiectele Strategiei nationale impotriva traficului de persoane 2006-2010 si al Planului
national de actiune 2006-2007. Acestea au fost propuse spre consultare publica pe siteul MAI, www.mai.gov.ro, precum si pe site-ul organizatiilor neguvernamentale implicate
in prevenirea traficului de persoane si acordarea asistentei victimelor acestuia,
www.antitrafic.ro. In cadrul reuniunii Grupului Interministerial de Lucru din 3 iulie 2006,
au fost analizate versiunile finale ale celor doua proiecte. In perioada imediat urmatoare,
ele vor fi transmise spre avizare institutiilor responsabile, urmand sa fie aprobate prin
Hotarare a Guvernului nu mai tarziu de luna august.
In perioada 12-16 iunie 2006, in cadrul Agentiei de prevenire a traficului de persoane si
monitorizare a asistentei acordate victimelor traficului de persoane, au fost ocupate trei
din cele patru posturi scoase la concurs pentru structura centrala a agentiei, respectiv
posturile de psiholog, specialist dezvoltare proiecte si specialist resurse umane. In
momentul de fata, din cele 34 functii la nivelul structurii centrale a agentiei sunt ocupate
19 posturi, dintre care 14 in serviciile operationale si 5 in compartimentele de suport
(financiar, resurse umane). A fost deja publicat anuntul pentru ocuparea, in structura
centrala, a doua posturi, prin recrutare din sursa externa si au fost demarate operatiunile
pentru ocuparea a inca 3 posturi, din sursa interna. Totodata, in perioada 5 iulie 4
august va fi organizata o noua selectie de personal pentru ocuparea a 16 posturi din 8
structuri teritoriale. In paralel, au fost intreprinse demersuri pentru obtinerea spatiilor
pentru sediile structurilor teritoriale din opt judete, respectiv: Arges, Cluj, Constanta, Dolj,
Galati, Iasi, Timis si Bucuresti.
In scopul constituirii bugetului propriu al Agentiei, au fost evaluate costurile necesare
operationalizarii depline a acesteia. Propunerea de buget, a fost aprobata de
conducerea MAI si inaintata Ministerului Finantelor Publice, urmand sa devina efectiva
odata cu rectificarea Bugetului alocat MAI, nu mai tarziu de sfarsitul lunii octombrie
2006.
In scopul organizarii si operationalizarii sistemului national centralizat de evidenta a
victimelor traficului de persoane, care sa permita acordarea rapida a asistentei necesare
acestora, au fost demarate procedurile de achizitionare a echipamentelor IT. Au fost
aprobate caietele de sarcini, iar anuntul pentru organizarea licitatiei publice a fost
publicat in Monitorul Oficial nr.131/30.06.2006. Pentru eficientizarea acordarii asistentei
specializate, a fost elaborata baza de date a Agentiei, cu institutiile si organizatiile
implicate si distributia lor in teritoriu.

26

Prin consultare cu ONG-urile si institutiile implicate, au fost incepute demersurile pentru


identificarea serviciilor de asistenta necesare victimelor (medicala, psihologica, juridica
etc.) si care nu pot fi oferite corespunzator de institutiile guvernamentale. Se urmareste
o evaluare a costurilor si fundamentarea unui program finantat din bugetul statului si/sau
alte surse, prin care aceste servicii sa fie asigurate complementar de ONG-uri, prin
contractare cu Agentia. In momentul de fata, se afla in stadiu de finalizare si urmeaza a
fi semnate de catre Agentie protocoale de colaborare cu Organizatia CARITAS si
AIDRom. De asemenea, se poarta negocieri in vederea incheierii unui protocol cu Inaltul
Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR).
In ceea ce priveste combaterea traficului de fiinte umane, in luna mai 2006 au fost
inregistrate 45 de cauze privind 91 traficanti, din care 15 sunt cercetati in stare de arest.
In luna mai 2006, pe linia traficului cu migranti au fost constatate 36 infractiuni, fiind
cercetate 45 persoane si 2 arestate.
In perioada de referinta, Agentia a evaluat capacitatile operationale ale celor 8 centre
guvernamentale de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane, existente in
Satu-Mare, Arad, Timis, Mehedinti, Botosani, Iasi, Galati si, respectiv, Bucuresti. S-a
constatat existenta unor conditii bune de cazare, dar si faptul ca trebuie inca
imbunatatita calitatea serviciilor de asistenta si de reintegrare sociala a victimelor. In
ceea ce priveste cel de-al noualea centru, ce trebuie operationalizat conform Legii
678/2001, se asteapta decizia Consiliului Judetean Giurgiu de alocare a spatiului
necesar functionarii. Numarul de locuri efective din centrele guvernamentale aflate la
dispozitia victimelor in momentul de fata se ridica la 95.
Numarul victimelor care au beneficiat de asistenta in perioada de referinta
Varsta
Sex
Masculin

TOTAL
42

Sub 14 ani
1

14-18 ani
34

18-25 ani
5

>25 ani
2

Feminin

88

48

29

10

TOTAL

130

82

34

12

Din numarul total de victime asistate, 81 au fost asistate in centrele guvernamentale, iar
restul de 49 in cele neguvernamentale. Numarul total de victime (130) reprezinta atat
victimele care au beneficiat de asistenta in centre, cat si cele care au fost asistate in alta
locatie (de exemplu la domiciliu). Datele prezentate in tabelul de mai sus au fost
colectate de la centrele guvernamentale si de la urmatoarele organizatii
neguvernamentale: Reaching Out (Arges), ADPARE (Bucuresti), Betania (Bacau),
Generatie Tanara (Timis) si Mitropolia Banatului (Timis). Organizatia Internationala
pentru Migratie a asistat 5 cazuri de victime ale traficului de persoane din Republica
Moldova, in vederea repatrierii acestora catre tara de origine.
In conformitate cu prevederile OUG nr.79/2005, cetatenii straini victime ale traficului de
persoane au dreptul la asistenta si protectie in centrele Autoritatii pentru Straini (ApS) si
ale Oficiului National pentru Refugiati (ONR). In perioada de referinta, in cele doua
centre ale ApS (Otopeni si Arad) si cele 5 ale ONR (Maramures, Timis, Galati si 2 in
Bucuresti) nu a fost inregistrata nici o victima a traficului de persoane.
In vederea imbunatatirii sistemului de monitorizare a asistentei acordate victimelor
traficului de persoane, Agentia a realizat un proiect de Fisa de evidenta a victimei, ce a
fost propusa spre consultare organizatiilor si institutiilor interesate pe site-ul

27

www.antitrafic.ro. Au fost primite observatii din partea organizatiilor neguvernamentale,


care urmeaza a fi analizate si centralizate in vederea elaborarii fisei finale.
In ceea ce priveste conditiile din penitenciare si centrele de detentie, la 20 iunie
2006 a fost adoptata de catre Parlament Legea nr. 275/2006 privind executarea
pedepselor. Aceasta prevede in principal diferentierea regimurilor sanctionatorii, drepturi
sporite pentru detinuti, in conformitate cu standardele europene si consolidarea
controlului judiciar asupra executarii pedepselor. Astfel, legea reformeaza substantial
sistemul de executare a pedepselor in Romania prin urmatoarele categorii de masuri:
-

introducerea a patru regimuri de executare a pedepsei (maxima siguranta, inchis,


semideschis si deschis);

detinutii pot sa treaca de la un regim de executare a pedepsei la altul, in urma


evaluarii comportamentului acestora si nu numai in functie de durata pedepsei
aplicate, cum era prevazut anterior.

Prin Legea privind executarea pedepselor sunt prevazute drepturi sporite ale detinutilor,
in acord cu standardele europene, astfel:
-

sunt prevazute masuri sporite de protectie a minorilor carora li se aplica masuri


educative sau de siguranta;

s-a interzis transferul minorilor pentru o perioada mai mare de 5 zile la alte
penitenciare decat cele speciale pentru minori si tineri.

administratia penitenciarelor este obligata sa ia masuri specifice in vederea


garantarii active a exercitiului drepturilor si libertatilor fundamentale pentru detinuti
(ex. Suportarea cheltuielilor pentru executarea dreptului la petitii si la corespondenta,
in cazul in care detinutul dispune de mijloace insuficiente; asigurarea gratuita a
imbracamintei civile pentru detinutii care nu au imbracaminte proprie);

nu mai este obligatorie purtarea uniformei de penitenciar;

remuneratia la care au dreptul detinutii pentru munca prestata a fost triplata (30%,
fata de 10% cum era prevazut anterior);

participarea detinutilor la activitatile educationale si profesionale va fi remunerata;

a fost interzisa folosirea lanturilor pentru imobilizarea detinutilor, iar folosirea


catuselor sau a altor mijloace de acest tip este permisa numai in mod exceptional, in
cazuri de urgenta (ex. in cazuri de violenta extrema).

Controlul judiciar asupra executarii pedepselor a fost consolidat. A fost introdusa


institutia judecatorului delegat pentru executarea pedepsei, care are sarcina de a
supraveghea si de a asigura respectarea prevederilor legale referitoare la modalitatea
de executare a pedepselor sau a arestului preventiv.
Modificarile Legii nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici din Administratia
Nationala a Penitenciarelor au fost adoptate prin OUG nr. 47/28.06.2006 (MO nr.
565/29.06.2006), fiind astfel inlaturate deficientele constate in practica referitoare la
recrutarea, promovarea si alte aspecte legate de cariera functionarilor din penitenciare.
Aceste amendamente au asigurat un cadrul legal clar pentru ocuparea cat mai rapida,
pe baza unor criterii obiective, a posturilor vacante din sistemul penitenciar, inclusiv a
celor de conducere.
In cadrul fiecarui penitenciar au fot infiintate echipe pluridisciplinare pentru planificarea
executarii pedepsei. Acestea sunt formate dintr-un psiholog, un asistent social, un

28

educator un reprezentant al biroului evidenta detinuti si un reprezentant al


departamentului supraveghere. In perioada de referinta au fost organizate 7 sesiuni de
pregatire, pentru un total de 284 de participanti. Seminariile sunt destinate personalul din
sistemul penitenciar.
In cadrul Departamentului de Inspectie Penitenciara a fost creat (Ordinul Ministrului
Justitiei nr. 1262/25.05.2006), un Birou special pentru Petitii, Sesizari si Reclamatii. In
intervalul de o luna de la infiintarea sa, acesta a inregistrat 36 de petitii primite de la 19
unitati de penitenciare. In urma verificarilor efectuate pana in prezent, a fost confirmata o
sesizare transmisa, in consecinta, Parchetului competent.
In lunile mai si iunie 2006, corpul propriu de control al ANP a efectuat 4 inspectii
generale si 10 verificari tematice. In urma acestor verificari, a fost demarata procedura
disciplinara in cazul a 6 persoane, dintre care 4 in functii de conducere. De asemenea,
organele judiciare competente au fost sesizate cu privire la trei persoane. Toate aceste
cauze sunt in curs de solutionare.
Posturile de director pentru 10 penitenciare au fost scoase la concurs, in baza evaluarii
aptitudinilor manageriale. 3 dintre aceste posturi au fost scoase la concurs ca urmare a
erorilor manageriale descoperite cu ocazia verificarilor efectuate in penitenciare. S-a
realizat publicitatea corespunzatoare scoaterii la concurs a acestor posturi, iar
procedurile sunt in curs de desfasurare.
La momentul raportarii, sunt in curs de desfasurare activitati de modernizare la trei
penitenciare (Aiud, Oradea, Drobeta Turnu Severin). A fost amenajata cate o camera
speciala in fiecare penitenciar pentru consiliere psihologica. La data de 19 aprilie 2006 a
fost preluata cladirea in constructie si terenul aferent acesteia, alocata Administratiei
Nationale a Penitenciarelor prin HG nr. 520/14.04.2006 (MO nr. 378/3.05.2006), pentru
un nou penitenciar in apropierea municipiului Bucuresti. Finantarea lucrarilor de
constructie este asigurata. 49 detectoare automate de narcotice au fost livrate
penitenciarelor, fiind organizata si pregatirea corespunzatoare a personalului in vederea
utilizarii acestora.
In luna mai 2006 a fost adoptata legea privind statutul personalului de probatiune (Legea
nr. 123/4.05.2006, MO nr. 407/10.05.2006). Legea prevede un set clar de drepturi si
obligatii, incompatibilitati, sanctiuni disciplinare, precum si procedurile disciplinare.
Activitatile de pregatire a personalului de probatiune au continuat in perioada de
referinta, in cadrul unui program MATRA (2 seminarii organizate in luna iunie pentru 35
de participanti fiecare) si a unui program PHARE Twinning Light (4 ateliere de lucru
pentru un total de 22 de consilieri de probatiune).
In ceea ce priveste conditiile din centrele de detentie, a fost elaborat la 14 iunie 2006
Planul activitatilor de control pe linia prevenirii, constatarii si cercetarii actelor de
incalcare a drepturilor persoanelor aflate in stare privativa de libertate.
In perioada 1 mai 20 iunie 2006 s-au efectuat verificari sub aspectul imbunatatirii
conditiilor de detentie, la aresturile IPJ Bihor, Bistrita, Botosani, Calarasi, Cluj, Ialomita,
Iasi, Olt si Salaj, precum si la aresturile Sectiilor de politie 4, 5, 9, 21 si 22 din Bucuresti,
ocazie cu care nu s-au constatat aspecte de incalcare a normelor procedural-penale sau
a celor referitoare la drepturile omului. De asemenea, a continuat monitorizarea lucrarilor
de reabilitare a spatiilor de incarcerare.
In aceeasi perioada, la nivelul Directiei Cercetari Penale (DCP) a fost inregistrat un
numar de trei sesizari, al caror obiect il constituia comiterea de catre politisti a unor fapte
de rele tratamente fata de petenti, iar in urma verificarilor efectuate, acestea nu s-au

29

confirmat. De asemenea, conform OMAI 988/2005, DCP a dispus unitatilor din teritoriu
transmiterea unei raportari lunare in care se vor comunica date referitoare la numarul de
controale efectuate, a petitiilor primite impotriva politistilor, numarul petitiilor
confirmate/neconfirmate, cele inaintate de persoane aflate in stare privativa de libertate
sau de la alte institutii etc.
In perioada 1 mai 2006 si pana in prezent, la nivelul Compartimentului pentru Drepturile
Omului si Drept Umanitar din cadrul Oficiului Juridic au fost verificate/reverificate un
numar de 4 cazuri de alegatii de incalcare a drepturilor omului savarsite de catre politisti,
iar rezultatul verificarilor a fost urmatorul: in 3 cazuri s-a dispus neinceperea urmaririi
penale, in unul din cazuri s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala, intrucat faptele
sesizate nu au fost confirmate. De asemenea, in aceasta perioada a fost reverificat un
caz care are ca obiect o plangere impotriva statului roman (aflat pe rolul CEDO) cu
privire la respectarea drepturilor omului, in perioada in care reclamantul s-a aflat in
aresturile Politiei (evenimentele care fac obiectul acestui caz s-au petrecut in anul 2001).
Cazul nu s-a finalizat inca, este in curs de solutionare.
In domeniul protectiei copilului, fata de iunie 2005, la sfarsitul lunii martie 2006, se
inregistrau urmatoarele progrese:
-

Numarul de copii institutionalizati a scazut de la 31.107 la 28.516;

Au fost date in folosinta inca 27 casute si 28 apartamente unde copiii beneficiaza de


o protectie de tip familial (dintr-un total de 330 casute si 403 apartamente existente
la sfarsitul lunii martie 2006);

A crescut numarul de asistenti maternali profesionisti de la 13.213 la 14.289;

Numarul de copii protejati in familii substitutive (asistenti maternali profesionisti, rude


pana la gradul IV inclusiv) a crescut de la 49.180 la 49.350.

Numarul de servicii alternative infiintate de autoritatile publice judetene era de 589 la


sfarsitul lunii martie 2006, fiind infiintate 41 de servicii noi.

Totodata, numarul institutiilor cu peste 100 copii protejati, care era de 205 la
inceputul anului 2001, a ajuns la 40 la sfarsitul lunii martie 2006.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC) a continuat


indeplinirea sarcinilor cuprinse in Planul de actiune pentru implementarea pachetului
legislativ privind protectia copilului, aflate in responsabilitatea sa, precum si
monitorizarea indeplinirii de catre celelalte institutii responsabile a masurilor cuprinse in
plan.
In ceea ce priveste armonizarea prevederilor referitoare la copil si familie continute in
actele normative in vigoare, a fost adoptata Legea nr. 122/04.05.2006 (MO nr.
428/18.06.2006) privind azilul, ale carei prevederi referitoare la copii au fost elaborate in
conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului. Legea va intra in vigoare la 16 august 2006. In prezent sunt in curs de
elaborare normele metodologice de aplicare a acesteia.
La nivelul Ministerului Sanatatii a fost constituit un grup de lucru pentru modificarea
Ordinului Ministerului Sanatatii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena
privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor. Modificarea
vizeaza armonizarea cadrului legislativ privind normele igienico-sanitare pentru serviciile
de zi si de tip rezidential cu standardele minime in domeniu, in special in ceea ce
priveste unitatile de tip familial.

30

Prin HG nr. 701/31.05.2006 (MO nr. 513/14.06.2006) a fost aprobata infiintarea, in


structura ANPDC, a Directiei de monitorizare a drepturilor copilului. Principalele atributii
ale noii Directii constau in monitorizarea respectarii principiilor si normelor stabilite prin
Conventia ONU privind drepturile copilului, precum si prin celelalte conventii
internationale din domeniul sau de activitate la care Romania este parte; elaborarea de
rapoarte si studii pe baza informatiilor colectate in cursul monitorizarii respectarii acestor
principii si norme; monitorizarea strategiei nationale in domeniul protectiei si promovarii
drepturilor copilului si a planurilor operationale aferente, a strategiilor sectoriale si
planurilor de actiune in care ANPDC este parte.
Pentru intarirea rolului ANPDC de coordonare a activitatilor de formare in domeniul
protectiei drepturilor copilului, serviciul de strategii, programe din structura ANPDC a fost
reorganizat ca serviciu strategii, programe, formare (HG nr. 701/31.05.2006, MO nr.
513/14.06.2006).
In luna iunie ANPDC a centralizat, la nivelul fiecarui judet in parte, rezultatele unui
chestionar privind numarul personalului DGASPC care a participat la cursuri de formare,
tematicile cursurilor si organizatorii acestora, precum si sumele alocate din bugetele
DGASPC-urilor pentru formarea personalului, precum si planurile de formare pentru anul
2006. Potrivit raspunsurilor transmise de 41 de judete si sectoare, din totalul de 28.957
persoane care erau angajate ale departamentelor pentru pentru protectia copiilor din
cadrul DGASPC-urilor, beneficiasera de formare initiala sau continua in cursul anului
2005, 5.533 de persoane. DGASPC-urile au cheltuit in acest scop 331.146 RON si
12.870 Euro. Planurile de formare ale DGASPC-urilor pe anul 2006 indicau un numar de
4.071 de persoane propuse pentru formare in 2006.
In cadrul componentei de formare a campaniei de educatie implementate de ANPDC
prin Programul Phare 2003 a fost constituit un Comitet Consultativ al Campaniei, si un
Sub-comitet pentru activitatile de formare, alcatuit din reprezentanti ai ministerelor si
asociatiilor profesionale relevante, care va avea rolul de a-si informa permanent
organizatiile asupra activitatilor proiectului, de a facilita incheierea de protocoale de
colaborare cu acestea, de a contribui la asigurarea sustenabilitatii si de a valida
materialele de formare. Prima reuniune a Comitetului Consultativ, respectiv a Subcomitetului pentru formare, a avut loc pe data de 3 mai, prilej cu care a avut loc si o
prima consultare cu privire la proiectele privind protocoalele de colaborare.
A avut loc evaluarea celor 30 de formatori la nivel central, care vor sustine sesiunile de
formare a celor 188 de formatori la nivel local. Sunt in curs de elaborare manualele de
formare pentru cele 6 grupuri profesionale: preoti, cadre didactice, politisti, asistenti
sociali, personal juridic si personal medical, care vor fi editate sub forma unor ghiduri
practice cu privire la drepturile copilului. Din septembrie 2006 vor fi organizate 182
sesiuni de formare la nivel local pentru aceste grupuri profesionale.
In perioada 15 martie -1 iulie 2006, activitatea de formare a magistratilor in domeniul
justitiei pentru minori a continuat, fiind organizate 8 seminarii de pregatire de cate 2 zile
la Amara. Au beneficiat de acestea judecatori de la nivelul judecatoriilor si tribunalelor
precum si consileri de probatiune. Pentru grefierii din instante a fost organizat un
seminar la Amara in perioada 11-12 mai.
ANPDC monitorizeaza situatia copiilor ai caror parinti se afla la munca in strainatate,
centralizand trimestrial date referitoare la aceasta categorie de copii. Prin HG nr.
683/2006 (MO nr. 475/01.06.2006) au fost completate Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care
lucreaza in strainatate, in sensul introducerii prevederii ca parintii care solicita locuri de

31

munca in strainatate sa prezinte dovada emisa de Serviciul Public pentru Asistenta


Speciala (SPAS) sau primar privind notificarea catre SPAS a acestei intentii.
Totodata, a fost aprobat Ordinul Secretarului de stat al ANPDC nr.219/15.06.2006 (MO
nr. 544/23.06.2006) privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a
copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la
munca in strainatate. Ordinul prevede obligatia serviciilor publice de asistenta sociala de
la nivel local de a intocmi un raport de evaluare initiala a copiilor ai caror parinti sunt
plecati la munca in strainatate si, dupa caz, de a intocmi un plan de servicii in vederea
prevenirii separarii copilului de familie ori de a sesiza DGASPC pentru luarea unei
masuri de protectie speciala a copilului. Planul de servicii trebuie sa contina modalitatile
de mentinere a relatiilor personale ale copilului cu parintii, precum si tipul de servicii de
consiliere psihologica de care va beneficia copilul. De asemenea, autoritatile locale si
judetene au obligatia asigurarii unor actiuni de informare la nivelul comunitatii in ceea ce
priveste posibilitatile legale de care pot dispune parintii care pleaca la munca in
strainatate, in vederea asigurarii protectiei fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa
ramana in tara.
In privinta protejarii drepturilor copiilor cu dizabilitati, ANPDC a centralizat datele privind
copii cu dizabilitati disponibile la 31.12.2005. Numarul total de copii cu dizabilitati era de
73.983, dintre care 65.171 aveau certificate de incadrare intr-un grad de handicap in
vigoare la data de 31.12.2005. 21.119 copii cu dizabilitati au primit certificat de orientare
scolara, din care au fost integrati in invatamantul de masa individual 4.969, de
grup/grupa 218, clasa compacta 781, frecventeaza invatamantul special 12.405, alte
situatii (exp: invatamant la domiciliu, gradinita speciala, etc.) 1.709. Numarul total de
copii cu dizabilitati care aveau asistenti personali era de 26.485, iar pentru 57.002
fusese elaborat un Plan de Servicii. Numarul de copii cu dizabilitati care beneficiau de
servicii alternative (centre de zi, recuperare, consiliere) oferite de DGASPC era de
7.100, iar alti 2901 beneficiau de servicii dezvoltate de ONG-uri.
Proiectul Legii privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost
adoptat de Senat si se afla in prezent la comisiile permanente ale Camerei Deputatilor.
Legea stabileste cadrul normativ referitor la acordarea drepturilor cuvenite copilului cu
handicap.
In luna mai 2006, ANPDC a centralizat informatii privind numarul echipelor mobile pentru
recuperarea copilului cu dizabilitati, existenta serviciilor mobile de evaluare complexa si
numarul asistentilor maternali profesionisti pentru copilul cu dizabilitati. Potrivit acestei
centralizari, in prezent exista 11 servicii mobile pentru recuperarea copilului cu
dizabilitati (in 8 judete si 3 sectoare ale municipiului Bucuresti), activitatea de recuperare
a copilului cu dizabilitati in judetele unde nu exista echipe mobile realizandu-se in cadrul
Complexelor de Servicii, care sunt dotate si cu mijloace de transport pentru beneficiari.
De asemenea, unele DGASPC-uri au incheiat protocoale de colaborare cu ONG-uri
pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati la sediul acestora. 40 din cele 47 DGASPC-uri
au servicii mobile de evaluare complexa, care se pot deplasa la domiciliul copilului cu
dizabilitati pentru evaluare. Numarul asistentilor maternali profesionisti formati sau care
pot lua in plasament copii cu dizabilitati este 2736, numarul de copii plasati fiind de
2460.
Urmare publicarii raportului organizatiei Mental Disability Rights International privind
situatia copiilor si adultilor cu dizabilitati in Romania, au fost constituite echipe mixte,
formate din reprezentanti ai ANPDC, MS, ANPH, care, sub coordonarea Grupului la
nivel inalt pentru Copiii Romaniei, au inspectat cele 9 institutii mentionate de publicatia

32

respectiva. Raportul final intocmit in cursul lunii mai arata ca situatiile descrise in raport
in ceea ce priveste copiii fie nu se confirma, fie nu mai sunt de actualitate. De
asemenea, a fost adoptata hotararea evaluarii tuturor institutiilor pentru copii cu
dizabilitati de catre un comitet stiintific ce va fi constituit in acest scop. Se estimeaza ca
rezultatele preliminare ale evaluarii vor fi disponibile pana la sfarsitul lunii septembrie
2006.
De asemenea, ANPDC a centralizat datele referitoare la copii cu HIV/SIDA la data de
31.12.2005. Astfel, in evidenta DGASPC-urilor erau 3.380 de copii seropozitivi
HIV/SIDA, din care 2.114 de copii cu boala SIDA manifesta, dupa cum urmeaza: 2.699
de copii (79,85%) sunt in familia biologica; 245 de copii sunt protejati in centre de
plasament apartinand Serviciului Public Specializat; 262 de copii sunt protejati in centre
de plasament apartinand Organismelor Private Autorizate; 44 copii se afla in plasament
la asistentii maternali profesionisti, angajati ai Serviciului Public Specializat; 5 copii se
afla in plasament la asistenti maternali profesionisti, angajati ai Organismelor Private
Autorizate; 125 de copii sunt mentinuti la rude pana la gradul IV, la alte familii sau
persoane. Dintre acestia, 1.949 de copii (57,66%) frecventeaza o forma de invatamant,
din care 1.452 de copii frecventeaza invatamantul de masa in comunitate, 293 de copii
frecventeaza o forma de invatamant special in comunitate si 204 de copii invata in clase
speciale din centrele de plasament publice si private. 3.069 de copii (90,79%)
beneficiaza de tratament antiretroviral, din care 2.410 de copii (71,30%) in familia
biologica.
In vederea integrarii copiilor cu cerinte educationale speciale in invatamantul de masa,
MEdC a lansat in cursul acestui an Proiectul de Reforma a Educatiei Prescolare (REP).
Valoarea totala a Proiectului este de 105 milioane EURO din care BDCE finanteaza 67
milioane EURO si Guvernul Romaniei 38 de milioane EURO. De asemenea, acordul de
imprumut privind Programul de educatie timpurie incluziva, finantat de Banca Mondiala
(6,1 mil. euro) si Guvernul Romaniei (1,7 mil. euro), a fost negociat in perioada 2-4 mai,
la Washington, si semnat la data de 4 iulie 2006. Ambele proiecte dezvolta trei
componente: infrastructura (reabilitare cladiri si constructii noi), dezvoltare de curriculum
si materiale educationale si solutii alternative si servicii pentru educatie timpurie.
Referitor la dreptul copilului de a mentine relatii personale si contacte directe cu ambii
parinti, proiectul de Memorandum privind aprobarea semnarii Conventiei asupra relatiilor
personale privind copiii, Strasbourg 2003, a fost aprobat de Guvern si a fost inaintat
MAE in vederea eliberarii deplinelor puteri pentru reprezentanta Romaniei pe langa
Consiliul Europei spre a proceda la semnarea Conventiei.
Referitor la reevaluarea situatiei copiilor aflati in sistemul de protectie, inclusiv pentru
copiii declarati judecatoreste abandonati, potrivit datelor centralizate de ANPDC, pana la
31 martie 2006, pentru aproximativ 80% dintre copii fusesera reevaluate imprejurarile
care au determinat intrarea lor in sistemul de protectie. Dintre acestia, 14% au fost
reintegrati in familie, pentru 2% a fost instituita tutela, pentru 21% instanta a stabilit
masura plasamentului, iar pentru 48% plasamentul a fost stabilit de catre comisia pentru
protectia copilului. La aceeasi data, fusesera reevaluati aproximativ 82% dintre copiii
declarati judecatoreste abandonati potrivit Legii nr. 47/1993 (abrogata de noua Lege nr.
272/2004) si 6% au fost reintegrati in familie, pentru 7% a fost instituita tutela, iar pentru
51% instanta a stabilit masura plasamentului. Pana in prezent, in cursul lunii aprilie, au
fost deschise 2 (in judetele Olt si Hunedoara) din totalul de 6 centre de zi ce vor fi create
(pana in august 2006) prin schema de granturi din cadrul programului PHARE 2002.

33

In urma analizei ANPDC referitoare la asigurarea mentinerii relatiilor copilului cu parintii


si persoanele cu care acesta a dezvoltat relatii de atasament in cazul unei masuri
speciale de protectie, s-a luat decizia modificarii Ordinului nr.80/25.06.2004 al
secretarului de stat al ANPDC pentru aprobarea Normelor metodologice privind
intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului
individualizat de protectie. Modificarile preconizate privesc stabilirea unor modalitati
concrete de exercitare a acestui drept, precum si acordarea sprijinului necesar pentru
realizarea lor. Au fost centralizate propunerile de modificare a Ordinului nr. 80/2004
primite din partea DGASPC-urilor, iar in urma intalnirii din 29 iunie 2006, la care au
participat reprezentanti ai DGASPC, ONG, ai Colegiului de Asistenta Sociala din
Romania si ANPDC a fost elaborat proiectul de modificare a Ordinului nr. 80/25.06.2004.
Documentul a primit aprobarea Colegiului de Coordonare a Politicilor de Aistenta
Sociala la data de 5 iulie 2006 urmand sa fie publicat in Monitorul Oficial.
In domeniul asistentilor maternali, a fost realizat un studiu in cadrul proiectului de
twinning-light RO 2003/005-551.03.03 Evaluarea stadiului actual al retelei de
asistenta maternala in Romania, implementat de ANPDC in colaborare cu Ministerul
Sanatatii Publice, Institutul pentru Ingrijire si Bunastare din Olanda, si Organizatia
Internationala a Asistentilor Maternali (IFCO). Proiectul, derulat in perioada octombrie
2005 mai 2006, a avut ca scop evaluarea sistemului actual de asistenta maternala si
identificarea de solutii pentru imbunatatirea si diversificarea acestuia pentru a raspunde
mai bine nevoilor copiilor plasati, dar si ale parintilor biologici si ale asistentilor maternali.
Pe 18 mai a avut loc un seminar national in cadrul caruia au fost prezentate principalele
constatari ale studiului si proiectul unui plan de actiune pentru dezvoltarea retelei de
asistenta maternala. In luna iunie a fost constituit prin ordin al secretarului de stat al
ANPDC un grup de lucru, printre ale caruia atributii se afla si analiza si revizuirea actelor
normative care reglementeaza asistenta maternala in Romania.
A fost incheiat Protocolul de Colaborare dintre ANPDC si ORA privind accesul ORA la
datele din reteaua CMTIS (Sistemul de Monitorizare a Drepturilor Copilului), administrat
de catre ANPDC. Totodata, ORA a fost invitat sa participe la toate intalnirile si actiunile
organizate de catre ANPDC in cadrul carora au fost abordate subiecte privind protectia
si promovarea drepturilor copilului prin adoptie nationala.
In perioada de raportare au fost incheiate protocoale de colaborare intre DGASPC,
serviciile deconcentrate ale ministerelor si instantele judecatoresti si au fost elaborate
ghiduri cuprinzand atributiile acestora si modalitatile practice de punere in aplicare. In
acest sens, aproximativ 90% dintre DGASPC au incheiat protocoale cu tribunalele,
parchetele de pe langa tribunale si inspectoratele de politie privind colaborarea in
vederea atributiilor ce le revin potrivit Legii nr. 272/2004.
De asemenea, pentru asigurarea respectarii drepturilor copiilor si ale familiilor in mod
unitar pe intreg teritoriul tarii, a fost publicata Metodologia unica la nivel national privind
modalitatile de colaborare intre specialistii de la nivel local si cel judetean (Ordin al
Secretarului de Stat al ANPDC nr. 95/13.03.2006, MO nr. 305/05.04.2006), precum si
intr-un extras special al acestuia, tiparit in peste 3000 de exemplare. Acestea au fost
distribuite serviciilor publice de asistenta sociala din comune, orase si municipii, prin
intermediul DGASPC din toate judetele. DGASPC-urile au inceput organizarea de
cursuri de formare pe tema metodologiei, la care au fost invitati reprezentanti ai SPASurilor si primari.
In vederea elaborarii unei baze de date la nivel national cu privire la furnizorii de servicii
si a serviciilor existente in fiecare judet, prin Ordinul MMSSF nr. 280/2006 (MO nr.

34

330/12.04.2006) a fost aprobata Procedura de lucru in vederea constituirii, actualizarii si


accesarii Registrului electronic unic al serviciilor sociale, infiintat la nivelul MMSSF.
Registrul electronic este completat de catre comisiile judetene de acreditare cu date
referitoare la furnizorii acreditati de servicii din intreaga tara si este administrat la nivelul
Directiei generale politici asistenta sociala. Baza de date privind serviciile de protectie a
copilului infiintate de furnizorii de servicii este realizata si actualizata la nivelul Directiei
Inspectie din cadrul ANPDC.
In scopul exercitarii noilor competente judiciare in materie de protectia copilului, in cursul
lunii aprilie 2006 a fost elaborat, in cadrul proiectului Phare 2003 "Sprijin pentru justitia
pentru minori in Romania", studiul cuprinzand recomandari privind oportunitatea infiintarii
instantelor specializate in solutionarea cauzelor cu minorii. Studiul a fost transmis
autoritatilor cu atributii in domeniu si a fost afisat pe site-ul de Internet al Ministerului
Justitiei spre consultare.
ANPDC centralizeaza trimestrial date transmise de DGASPC privind copii care
savarsesc fapte penale, dar nu raspund penal. In luna iunie 2006 au fost centralizate
datele preliminare privind numarul copiilor care au savarsit fapte penale si nu raspund
penal, in perioada 2004-2005 (1861 copii in anul 2004 respectiv 1759 in anul 2005). In
vederea intaririi rolului activ ce revine magistratilor care activeaza in complete/sectii
specializate, a fost realizat un calendar al vizitelor pe care judecatorii desemnati pentru
judecarea cauzelor cu copii si procurorii le efectueaza in anul 2006 in cadrul serviciilor
de protectie speciala a copiilor.
In perioada martie-iunie 2006 activitatile Directiei de Inspectie s-au desfasurat in baza
Planului de inspectie pentru anul 2006. In acesta perioada au fost inspectate un numar
de 145 servicii, din care 105 servicii de tip rezidential, 28 servicii de zi si 12 servicii de
asistenta maternala. Pana in prezent au fost acordate 87 licente de functionare, alte 203
dosare fiind in lucru (a fost efectuata inspectia si nu s-a depus cererea de licentiere sau
se asteapta indeplinirea recomandarilor formulate, sau s-a depus cererea si urmeaza sa
aiba loc inspectia serviciilor respective).
In vederea reducerii fenomenului parasirii copiilor in maternitati si in sectii spitalicesti,
Grupul la nivel inalt pentru Copiii Romaniei a luat decizia constituirii unui grup de lucru
alcatuit din reprezentanti ai ANPDC, Ministerului Sanatatii Publice, Institutului National
pentru Evidenta Populatiei si ai organizatiilor non-guvernamentale, care a elaborat si
finalizat la 30 mai 2006 proiectul planului de masuri prioritare in domeniul prevenirii
abandonului copiilor pentru perioada 2006-2008. Planul prevede ca, pana la sfarsitul lui
2006, sa fie realizate cel putin urmatoarele activitati: angajarea asistentilor sociali sau a
persoanelor cu atributii in asistenta sociala in toate unitatile sanitare pentru copii;
initierea procesului de instruire a asistentilor medicali comunitari in vederea prevenirii
abadonului; intarirea sistemului de plasament in familia extinsa a copiilor 0-2 ani etc.
Dupa ultimele estimari ale lucratorilor sociali stradali, cat si dupa evidentele Politiei, la
finele anului 2005 existau aproximativ 450 de copii ai strazii in Bucuresti, iar la nivelul
intreagii tari aproximativ 1800. Conform evaluarii ANPDC, in prezent in intreaga tara
exista aproximativ 106 structuri (din care 20 in Bucuresti), care pot oferi servicii copiilor
strazii, sub forma de centre de primire in regim de urgenta si adaposturi de zi si de
noapte.
In vederea gestionarii acestui fenomen, a fost aprobat Planul-cadru de actiune in
vederea reintegrarii sociale a copiilor strazii (Ordinul secretarului de stat al ANPDC nr.
100/2006, MO nr. 297/03.04.2006). Planul contine actiuni concrete de imbunatatire a
situatiei copiilor strazii pentru perioada 2006-2008, inclusiv: infiintarea in cadrul fiecarei

35

DGASPC a unui compartiment specializat pe copii strazii, desfasurarea de actiuni


comune periodice ale DGASPC si politiei comunitare, luarea de masuri de protectie
pentru copiii gasiti in strada si stabilirea identitatii acestora etc. Planul include si actiuni
de informare cu privire la drepturile, obligatiile si responsabilitatile grupurilor tinta, iar
campania publica privind drepturile copiilor care se desfasoara in cadrul proiectului
Phare 2003 va include la randul sau activitati destinate reducerii fenomenului copiilor
strazii. Pana in prezent, ca urmare a masurilor prevazute in planul cadru de actiune, au
fost create servicii sociale stradale la nivelul fiecarui sector al municipiului Bucuresti,
avand angajati cate 10-11 specialisti. De asemenea, DGASPC-urile din sectoarele
municipiului Bucuresti au incheiat protocoale de colaborare cu sectiile de politie (politia
comunitara), iar prin hotarare a Consiliului General al Muncipiului Bucuresti a fost
aprobata infiintarea unui centru de coordonare la nivelul municipiului.
In domeniul adoptiei, la momentul raportarii sunt inregistrate in baza de date a ORA un
numar de 2056 persoane/familii atestate ca apte sa adopte, un numar de 1173 hotarari
judecatoresti prin care s-a deschis procedura adoptiei interne pentru 1173 copii si 1293
hotarari de incuviintate a adoptiei (360 adoptii nationale incuviintate conform noii
legislatii si 933 adoptii nationale incuviintate conform legislatiei anterioare).
In urma analizei efectuate asupra tuturor dosarelor depuse de cetateni straini in
perioada moratoriului asupra adoptiilor internationale in Romania (octombrie 2001decembrie 2004) si care nu au fost aprobate conform legislatiei care era in vigoare in
acea perioada, Grupul de lucru stabilit in acest sens a aprobat la 27 martie 2006
Raportul final de audit. In sedinta de Guvern din data de 12 aprilie 2006, Guvernul a luat
act de Raportul final de audit. Concluziile Raportului au fost prezentate public de catre
ORA, in cadrul unei conferine de presa sustinute la 17 aprilie 2006. Principala concluzie
a raportului de audit este ca nici unul dintre cazurile neaprobate in perioada moratoriului
nu reprezinta un caz pipeline. Aceste cazuri nu s-au incadrat in criteriile de
exceptionalitate stabilite de legislatia anterioara, si prin urmare, nu au parcurs
procedurile reglementate de legislatia anterioara privind adoptiile internationale.
In perioada de raportare, Oficiul Roman pentru Adoptii a initiat si continuat demersurile
privind solutionarea unui numar de 37 cazuri de adoptie internationala care nu si-au
produs efectele, in sensul ca dupa incuviintarea adoptiei adoptatorii straini nu au luat
copiii din Romania. Pana in prezent, 17 adoptii au fost desfacute/anulate, iar celelalte 20
sunt fie in curs de desfacere/anulare, fie sunt in curs de analizare. De asemenea, 11 din
cele 37 de cazuri au fost trimise spre cercetare catre Parchetul de pe langa Inalta Curte
de Casatie si Justitie si Ministerul Administratiei si Internelor, deoarece exista
suspiciunea de trafic de copii.
ORA a solicitat catre Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
(DGASPC) informatii privind persoanele/familiile de cetateni straini care locuiesc in
Romania si care au in plasament/incredintare in vederea adoptiei copii din sistemul de
protectie. De asemenea, pana in prezent, ORA a solicitat sprijin la Autoritatea pentru
Straini in vederea obtinerii domiciului in Romania de catre 29 persoane/familii cetateni
straini care locuiesc pe teritoriul Romaniei si au de mai multi ani copii in incredintare.
Analiza privind situatia rapoartelor post-adoptie pentru copiii romani care au fost adoptati
international in baza legislatiei anterioare a aratat ca pana in prezent nu exista nici un
raport de monitorizare postadoptie pentru un numar de 1132 copii adoptati international
pana in 2001 si pentru 142 copii adoptati in perioada moratoriului asupra adoptiilor
internationale. ORA continua demersurile pentru obtinerea acestor rapoarte.

36

In perioada de raportare, au avut loc cursuri de formare a profesionistilor care lucreaza


in 16 Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) in ceea ce
priveste evaluarea si pregatirea familiilor potential adoptatoare. Formarea a avut loc in
luna iunie a.c. pe baza instrumentelor de evaluare si pregatire elaborate in cadrul unui
proiect derulat de ORA in parteneriat cu sectorul privat si cu expertiza straina (in
perioada noiembrie 2005 - aprilie 2006). Totodata, a fost elaborat proiectul Twinning
Light: Intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Adoptii in vederea
promovarii bunelor practici in adoptia nationala care este, in prezent, in procesul
aprobarii de catre Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti.
La 29 iunie 2006, ORA si Ministerul Sanatatii au organizat o intilnire cu reprezentanti ai
maternitatilor si DGASPC-urilor din judetele Bihor, Arad, Satu Mare, Salaj si ANPDC in
vederea dezbaterii si analizarii modalitatilor de implementare a Legii nr. 272/2004 si
Legii nr. 273/2004 (situatia copiilor parasiti in maternitati, stabilirea identitatii copiilor
parasiti in maternitate si a mamelor care isi parasesc copiii, modalitati de colaborare
intre maternitati si DGASPC-uri).
Eforturile pentru protectia persoanelor cu dizabilitati au continuat. In vederea
asigurarii finantarii necesare implementarii prevederilor Strategiei nationale pentru
protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 20062013 "Sanse egale pentru persoanele cu handicap - catre o societate fara discriminari,
in perioada de raportare au fost intreprinse urmatoarele actiuni:
-

In luna aprilie 2006 au fost finalizate negocierile cu Banca Mondiala pentru


acordarea unui imprumut destinat continuarii reformei institutionale in conformitate
cu prevederile Strategiei 2006-2013. Valoarea imprumutului negociat este de
aproximativ 18 milioane euro si a fost acordat in baza componentei 3.1 - Programul
privind incluziunea sociala a persoanelor cu handicap a Proiectului privind
Incluziunea Sociala, iar implementarea acestuia va incepe in ultimul trimestru 2006.
Durata de implementare este de aproximativ 3 ani. Imprumutul vizeaza continuarea
procesului de restructurare a centrelor rezidentiale de tip vechi cu un numar mare de
rezidenti, de creare a serviciilor comunitare alternative la institutionalizare, de
formare a personalului implicat in aceste servicii precum si de acordare de servicii de
consultanta ocupationala persoanelor cu dizabilitati.

Prin Ordinul Presedintelui ANPH nr. 73/2006 (MO nr. 333/13.04.2006) a fost
aprobata Metodologia de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul
programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu
handicap.

Un numar de 22 proiecte depuse de organizatii neguvernamentale au fost selectate


in vederea finantarii in cursul anului 2006, bugetul alocat fiind de aproximativ 970 mii
Euro. Prin implementarea acestor proiecte se urmareste crearea si dezvoltatarea
unui numar de 18 servicii sociale, repartizate dupa cum urmeaza: servicii de sprijin si
suport pentru persoane cu handicap (5); servicii de formare si integrare profesionala
(4); centre pentru persoanele cu handicap - centre tip respiro (2); infiintare de
locuinte protejate (7) si de ateliere lucrative.

In privinta implementarii si controlului standardelor de calitate, din cele 59 de centre


rezidentiale care beneficiaza in anul 2006, in baza HG nr. 183/2006 (MO nr
186/27.02.2006), de lucrari de igienizare sau de proiectare in vederea executarii de
reparatii capitale, in valoare de aprox. 4,02 milioane Euro, au fost finalizate lucrarile
programate pentru 11 centre. A fost elaborat un proiect de hotarare de guvern prin care

37

5 dintre centrele care au realizat lucrari de proiectare aferente reparatiilor capitale, in


baza HG nr. 183/2006, vor primi sumele necesare realizarii acestora.
Guvernul a alocat prin HG nr. 792/2006 (MO nr. 550/26.06.2006) suma de 4.181.000
RON pentru sase unitati de asistenta sociala ce vor beneficia de lucrari de reparatii si de
amenajare. Dintre cele 6 unitati de asistenta sociala, 3 sunt centre rezidentiale pentru
persoane cu handicap, respectiv Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
Beclean, cu sectie externa Sfantul Luca Nuseni, judetul Bistrita Nasaud 880.000
RON; Centrul de ingrijire si asistenta Petrila, judetul Hunedoara 951.000 RON;
Centrul-pilot de recuperare a persoanelor cu handicap Pastraveni, judetul Neamt
440.000 RON.
In perioada mai iunie 2006, s-au efectuat 3 actiuni de control in centrele rezidentiale
din judetele Arges, Prahova si Iasi. Cu acest prilej au fost controlate aspecte ce tin de
organizarea a 5 centre si modul de respectare a standardelor in materie, in cadrul
acestora. Recomandarile echipelor de control au vizat schimbarea intregii echipe
manageriale a centrelor (in cazul a 2 centre), perfectionarea profesionala a personalului
de specialitate si adaptarea structurii de personal la nevoile identificate ale beneficiarilor
centrului, in vederea imbunatatirii calitatii vietii acestora, iar in cazul Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni a fost recomandata inchiderea centrului si
reorientarea asistatilor catre alternative de tip familial, pentru a se asigura acestora
conditii optime de viata.
In ceea ce priveste incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati, datele statistice
existente la finele lunii mai 2006 arata ca, la nivelul intregii tari, erau inregistrate in
evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca un numar de 418 persoane cu
handicap, dintre care un numar de 74 au beneficiat de servicii de informare si consiliere
profesionala; 216 au beneficiat de servicii de mediere a muncii; 4 persoane au fost
cuprinse in cursurile de formare profesionala; 67 de persoane cu handicap au fost
incadrate in munca prin implementarea masurilor active. Conform datelor statistice, la
finele lunii martie 2006, la nivelul intregii tari functionau 42 de unitati protejate, autorizate
de catre ANPH, avand un numar de 812 persoane cu handicap angajate.
In cadrul masurilor privind accesibilitatea, societatea comerciala de Transport Metroul
Bucuresti METROREX S.A. a pus in functiune urmatoarele cai de acces: 4 lifturi in
statiile Gara de Nord si 1 Mai; 8 platforme mobile verticale in statiile Gara de Nord 1 (5
buc.) si Piata Unirii (3 buc.).
La 3 iunie 2006 au fost puse in circulatie primele 15 autobuze urbane accesibilizate,
care vor rula pe strazile Bucurestiului, inlocuind vehiculele vechi ale regiei Autonome de
Transport Bucuresti. In 2006, sunt prevazute sa fie achizitionate 400 de autobuze de
acest tip, cate 15 pe saptamana, in perioada iunie-decembrie, iar in 2007 urmeaza sa
mai soseasca alte 100 de autobuze, care vor fi livrate intr-un ritm de 20 de bucati pe
luna in perioada martie-iulie 2007. Pe langa autobuze, primaria Municipiului Bucuresti
este intr-un proces de licitatie pentru achizitia a 100 de troleibuze. De asemenea, se
evalueaza caietul de sarcini pentru achizitia a 50 de tramvaie si se intentioneaza ca anul
viitor se efectueze o noua licitatie pentru alte 500 de autobuze. In municipiul ClujNapoca circula, la ora actuala, aproximativ 80 de troleibuze si autobuze accesibilizate.
Avand in vedere gradul de accesibilizare a cladirilor publice, in perioadele 15 16 iunie
2006 si 20 21 iunie 2006, 3 echipe din cadrul ANPH s-au deplasat in judetele Sibiu,
Mures, Giurgiu, Buzau, Dambovita, Prahova, Arges, Valcea, Braila, Vrancea si Gorj,
pentru a efectua controale cu privire la existenta accesibilitatilor pentru persoanele cu
handicap si pentru a aplica sanctiunile contraventionale prevazute de lege. In urma

38

verificarilor efectuate la nivelul institutiilor de interes public, au fost intocmite 48 procese


verbale de constatare a contraventiei. Sanctiunea aplicata a fost avertismentul, cu
termen de remediere de 30 de zile de la data constatarii, pentru nerespectarea
obligatiilor legale privind adaptarea cladirilor publice, parcarilor si a cailor publice de
acces la exigentele persoanelor cu handicap, conform Normativului 051/2001. In cazul
institutiilor sanctionate, a fost sesizat Inspectoratul Judetean in Constructii pentru
stabilirea conformitatii accesibilitatilor realizate si pentru dispunerea masurilor ce se
impun.
In perioada 27-28 iunie 2006 s-au desfasurat controale cu privire la existenta
accesibilitatilor in alte 6 judete: Teleorman, Olt, Mehedinti, Dolj, Ialomita si Calarasi, cu
acest prilej au fost intocmite 35 de procese verbale de constatare a contraventiei.
A continuat implementarea proiectului Centrul-pilot de servicii comunitare pentru
persoanele cu handicap si formare personal. Obiectivul acestui proiect a fost inchiderea
Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Negru Voda, Judetul Constanta si
crearea unui model de buna practica pentru restructurarea institutiilor de tip vechi.
Centrul pilot este structurat pe 3 componente: componenta rezidentiala - construirea
unui centru rezidential in Techirghiol pentru clientii transferati de la Negru Voda si a 4
locuinte protejate (2 in Agigea si 2 in Techirghiol); componenta de recuperare/reabilitare
- baza de recuperare in care se vor dezvolta capacitatile individuale ale rezidentilor si ale
circa 150 persoane cu handicap din comunitate; componenta de formare pentru
personalul centrului si din sistem. La 16 mai 2006 au fost inaugurate in mod oficial atat
componenta rezidentiala cat si componenta de recuperare/reabilitare. Prin intermediul
componentei de formare, Centrul pilot va oferi oportunitati de informare si instruire atat
personalului propriu, cat si specialistilor din toata tara.
In perioada de referinta, in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati mintale, a fost
adoptata Strategia Nationala in domeniul sanatatii mintale prin OMS nr. 374/2006 (MO
nr. 373/2.05.2006), care completeaza si imbunatateste Strategia Nationala privind
Serviciile de Sanatate Mintala (OMS nr. 639/14.06.2005). De asemenea, Planul National
de Actiune in domeniul sanatatii mintale, a fost adoptat prin OMS nr. 476/2006 (MO nr.
462/29.05.2006). Planul vizeaza deplasarea centrului de interes de la serviciile
spitalicesti catre cele comunitare si stabilieste termene si responsabilitati precise in
cadrul sistemului pentru perioada 2006-2009.
Ministerul Sanatatii a aprobat, prin OMS nr. 372/2006 (MO nr. 373/02.05.2006) normele
de aplicare ale legii privind sanatatea mintala si protectia persoanelor cu tulburari
psihice. Normele solutioneaza unele probleme legate de drepturile omului, semnalate de
organizatiile internationale. Capitolele IV si V stabilesc drepturile persoanelor cu tulburari
psihice, reglementand consimtamantul, izolarea, registrul de plangeri si internarea
nevoluntara.
Prin OMS nr. 375/2006 (MO nr. 373/02.05.2006) au fost infiintate centrele de
mintala, prin transformarea laboratoarelor de sanatate mintala. Centrele
reinsertia in societate, prin mijloace moderne, a pacientilor cu tulburari
Ministerul Sanatatii a alocat 1,35 milioane euro pentru 12 laboratoare de
mintala ce vor fi transformate in centre comunitare de sanatate mintala.

sanatate
vizeaza
mintale.
sanatate

Prin OMS nr. 373/2006 (MO nr. 373/02.05.2006) a fost infiintat Centrul National de
Sanatate Mintala ca unitate strategica a Ministerului Sanatatii in domeniu, cu atributii in
ceea ce priveste asistenta tehnica in domeniul sanatatii mintale, asistenta tehnica pentru
dezvoltarea de noi servicii de sanatate mintala, dezvoltarea competentelor in
organizarea si managementul serviciilor de sanatate mintala, organizarea elaborarii si

39

diseminarea ghidurilor de practica in domeniul sanatatii mintale, culegerea de date in


domeniul sanatatii mintale si infiintarea si operarea Registrului National de Psihiatrie.
Centrul este in curs de organizare, fiind infiintat in cadrul Scolii Nationale de Sanatate
Publica si Management Sanitar (actualul Institut National de Cercetare Dezvoltare in
Sanatate, in prezent in reorganizare in Scoala Nationala de Sanatate Publica, conform
Legii 95/2006 (MO nr.372/28.04.2006) pentru reforma sistemului sanitar).
OMS nr. 288/2006 stabileste 120 pozitii pentru asistenti sociali in spitalele de psihiatrie.
Pana in prezent au fost angajati 71 asistenti sociali. Atributia principala a acestora este
monitorizarea respectarii drepturilor pacientilor. Pana in prezent au fost infiintate 16
cabinete de asistenta sociala, in judetele: Bacau - 1, Bistrita-Nasaud - 2, Botosani - 1,
Calarasi - 1, Gorj - 2, Ilfov - 1, Prahova 1, Timis - 1, Valcea - 3 si Municipiul Bucuresti
2. Pregatirea acestora va avea loc la Centru National pentru Sanatate Mintala dupa ce
acesta va deveni pe deplin operational.
In perioada de referinta, au fost infiintate Comitetul Intersectorial pentru Sanatate
Mintala si Grupul de lucru interministerial in domeniul sanatatii mintale. Tototdata, este in
curs de organizare Centrul National de Sanatate Mintala.
In vederea asigurarii continuitatii si accesibilitatii serviciilor, s-a procedat la sectorizarea
ce inseamna serviciilor de sanatate mintala (organizarea din punct de vedere functional
a acestora, in arii geografice numite sectoare psihiatrice). In prezent au fost stabilite
comisiile locale pentru sectorizare, iar Ordinul Ministrului este in procedura de aprobare.
In scopul dezvoltarii resurselor umane, s-a facut propunerea pentru infiintarea de 300
noi pozitii de medici specialisti in psihiatrie. De asemenea, s-a procedat la aducerea la zi
a curriculei de pregatire in psihiatrie, s-a propus curricula pentru nursele din psihiatrie
exista un grup de lucru si un program de asistenta tehnica prin OMS si reglementarea
profesiunilor de psihoterapie, terapie ocupationala, psihologie clinica.
In privinta masurilor de natura financiara, bugetul alocat de catre Ministerul Sanatatii
asistentei medicale acordate persoanelor cu afectiuni psihice a fost marit de la 0,5
milioane euro in 2005 la 2,8 milioane euro in 2006. Pana in prezent, alaturi de cei 1,35
milioane euro pentru cele 12 laboratoare de sanatate mintala, MS a alocat 540.000 euro
sectiilor de psihiatrie din 6 spitale. Reprezentantii Ministerului Sanatatii au prezentat
Guvernului Romaniei un Memorandum cu privire la necesitatile financiare ale sistemului
de psihiatrie. S-a propus alocarea a 278 milioane euro in urmatorii 3 ani pentru investitii
in serviciile de sanatate mintala.
In vederea respectarii drepturilor omului in institutiile psihiatrice, s-au intreprins
urmatoarele masuri:
-

desemnarea unitatilor psihiatrice unde se pot face internari nevoluntare;

angajarea cate unui asistent social in fiecare institutie psihiatrice, pentru


monitorizarea drepturilor pacientilor (OMS nr. 288/2006)

stabilirea de protocoale cu ONG-uri in vederea efectuarii de vizite comune in


spitalele de psihiatrie;

derularea de programe impotriva stigmatizarii sociale 2 workshop-uri cu ziaristi


deja efectuate;

masuri pentru imbunatatirea conditiilor de trai in spitale fonduri alocate in 2006


pentru 7 spitale cu necesitati urgente;

40

a fost semnat un protocol de colaborare intre MAI si Ministerul Sanatatii (Protocol


MAI nr. 1343/19.06.2006 si MS nr. 934/22.06.2006), pentru punerea in aplicare a
prevederilor legii nr. 487/2002 privind sanatatea mintala cu modificarile ulterioare.
Protocolul stabileste modalitatea de colaborare intre cele doua ministere in vederea
prevenirii si combaterii faptelor antisociale comise de catre persoanele cu tulburari
psihice grave.

In ceea ce priveste restituirea proprietatilor, Legea de aprobare a OUG nr. 209/2005 a


fost adoptata in sedinta din 14 iunie 2006 de Camera Deputatilor. Principalele prevederi
introduse de OUG 209/2005 vizeaza inasprirea sanctiunilor ce vor fi aplicate in situatia
constatarii incalcarii obligatiilor ce revin entitatilor investite cu solutionarea notificarilor in
procedura administrativa prevazuta de Legea nr. 10/2001. De asemenea, au fost aduse
o serie de completari Titlului VII din Legea nr. 247/2005 Regimul stabilirii si platii
despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, in vederea simplificarii
procedurilor de evaluare a imobilelor ce fac obiectul pretentiilor de restituire in
echivalent. Urmare publicarii Legii de aprobare a OUG nr.209/2005, va fi inaintat spre
avizare si proiectul Hotararii Guvernului ce va avea ca obiect aprobarea noilor norme
metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001.
In vederea aplicarii prevederilor Titlului VII din Legea nr. 247/2005, in sedinta Guvernului
din data de 19 aprilie 2006 a fost aprobata HG nr. 527/2006 (MO nr. 388/05.05.2006)
privind aprobarea contractului cadru si a onorariilor acordate evaluatorilor autorizati
persoane fizice sau juridice in vederea efectuarii raportului de evaluare a imobilelor
conform Titlului VII Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate
in mod abuziv din Legea nr. 247/2005.
Referitor la stadiul aplicarii Legi nr. 10/2001, republicata, pana la finele lunii mai 2006 au
fost depuse 203.617 notificari la nivelul intregii tari, din care s-au solutionat 71.143
notificari, dupa cum urmeaza: pentru 13.055 s-a procedat la restituirea in natura; 1416
au fost solutionate prin compensare cu alte bunuri sau servicii; 2846 prin combinarea
masurilor reparatorii; 23.697 prin restituire in echivalent ce urmeaza a fi valorificate in
conditiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005 titluri de despagubire la Fondul
Proprietatea, iar 30.129 prin dispozitie de respingere a notificarii. Urmare a procedurilor
administrative de restituire, 3.986 de persoane sunt deja titulare ale titlurilor de valoare
nominala emise de MFP si aproximativ 1000 de persoane indreptatite au subscris la
oferte de capital disponibil de privatizare prin restituire.
Secretariatul Comisiei Centrale, constituit in cadrul ANRP, a centralizat pana in acest
moment un numar de aproximativ 19.000 dosare din 42 de judete ale tarii, in care au
fost acordate/propuse despagubiri, dar si de la societati comerciale, autoritati ale
administratiei publice centrale, regii autonome investite cu solutionarea cererilor de
restituire potrivit Legii nr. 10/2001. Pana in prezent au fost aprobate de catre Comisia
Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor un numar de aproximativ 1300 de decizii de
convertire a titlurilor de valoare nominala in titluri de despagubire si 25 de decizii de
acordare de titluri de despagubire in favoarea fostilor actionari la societati nationalizate,
cuantumul titlurilor de despagubire emise fiind de 130.333.407 RON. Dintre acestea, in
cursul sedintei din luna mai 2006, pe ordinea de zi a Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despagubirilor au fost introduse spre a fi aprobate un numar de 566 cereri avand ca
obiect convertirea titlurilor de valoare nominala in titluri de despagubire, fiind decisa
inaintarea si a primelor dosare de despagubire evaluatorilor sau societatilor de evaluare
ce au fost desemnate. Pentru luna iulie a.c., Comisia Centrala pentru Stabilirea
Despagubirilor va analiza un numar de peste 700 de cereri, reprezentand solicitari de
convertire a titlurilor de valoare nominala in titluri de despagubire.

41

Ritmul de solutionare a cererilor depuse de fostii proprietari s-a dinamizat. Astfel, daca in
cursul lunii februarie a anului trecut erau solutionate, potrivit Legii nr.10/2001, un numar
de aproximativ 30.000 de cereri, in prezent, practic, acest numar s-a dublat ajungand la
peste 71.000 de cereri solutionate.
Referitor la stadiul aplicarii legilor din domeniul fondului funciar, pana la 30 noiembrie
2005 au fost depuse aproximativ 620.000 de cereri de retrocedare, potrivit Legii nr.
247/2005, din care, pana la 1 iunie 2006, au fost solutionate de catre comisiile locale
aproximativ 470.000 cereri si au fost validate de catre comisiile judetene, aproximativ
103.000 cereri. Suprafata validata de comisiile judetene insumeaza aproximativ 500.000
ha, din care: aproximativ 150.000 ha - teren agricol din care 70.000 ha - teren agricol pe
vechile amplasamente, 340.000 ha - teren forestier din care 300.000 ha - teren forestier
pe vechile amplasamente. Numarul de cereri validate pentru despagubiri a fost de
aproximativ 20.000, iar suprafata corespunzatoare cererilor validate pentru despagubiri
este de 35.000 ha. De asemenea, suprafata pusa in posesie este de aproximativ
400.000 ha, aproximativ 1000 titluri au fost revocate, iar pentru aproximativ 900 de titluri
a fost invocata nulitatea absoluta.
In ceea ce priveste retrocedarea imobilelor care au apartinut cultelor religioase, din
totalul de 14.716 cereri de retrocedare la nivelul intregii tari inregistrate pana la expirarea
termenului la 25 ianuarie 2006, Comisia speciala a solutionat, pana in prezent, un numar
de 1592 cereri de retrocedare avand ca obiect imobile care au apartinut cultelor
religioase. Trebuie semnalat ca ritmul de solutionare a cererilor de retrocedare a
imobilelor apartinand cultelor religioase din Romania este incetinit de insuficienta actelor
doveditoare, acte care nu au fost depuse de catre reprezentantii cultelor solicitante
pentru sustinerea cererilor. Majoritatea dosarelor nu contin decat cererea respectiva, ori,
in atare situatie, Comisia speciala de retrocedare este in imposibilitate de a emite decizii
de retrocedare, sarcina probei apartinand solicitantului.
Referitor la stadiul retrocedarii unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor
cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, la expirarea termenului de
depunere a cererilor (25 ianuarie 2006), a fost depus un numar de 2154 de cereri de
retrocedare. Procesul de solutionare a acestor cereri a inceput, pana la aceasta data
fiind analizate toate cererile de retrocedare, comisia speciala solutionand un numar de
79 cereri. Numarul cererilor de retrocedare retinute pentru o solutionare favorabila este
scazut intrucat persoanele care pretind a fi indreptatite nu au depus actele doveditoare
prevazute de lege.
La data de 6 iunie 2006 au fost adoptate de Parlament amendamentele aduse Codului
Penal si Codului de Procedura Penala, care imbunatatesc cadrul legislativ privind
libertatea de expresie. Astfel, liberul exercitiu al dreptului la opinie fara teama de
sanctiuni (penale) este consolidat prin dezincriminarea infractiunilor de insulta si
calomnie. Prevederile existente creeaza o evidenta disproportie intre scopul legii de a
apara persoana de o potentiala vatamare si aplicarea unei sanctiuni penale. Au fost
dezincriminate, de asemenea, infractiunile de comunicare de informatii false si
defaimare a tarii sau a natiunii. Comiterea de actiuni impotriva ordinii constitutionale va
fi sanctionata penal numai in cazul folosirii violentei, iar propaganda in favoarea statului
totalitar va fi incriminata numai daca este indreptata in mod expres impotriva principiului
pluralismului si a statului de drept si daca reprezinta un pericol real pentru statul
democratic.
Situatia dosarelor privind jurnalisti agresati, pentru faptele comise in legatura cu
activitatea de jurnalist se prezinta astfel: au fost solutionate doua dosare penale privind

42

agresarea unor jurnalisti. Autorii au fost identificati, iar pentru cele doua cazuri s-a facut
un dosar comun care a fost declinat in favoarea judecatoriei Buftea, sub aspectul
savarsirii infractiunii de lovire si alte violente. Mai sunt 4 cazuri de anii trecuti, in curs de
solutionare.
In ceea ce priveste imbunatatirea transparentei in administratia publica, Agentia pentru
Strategii Guvernamentale a organizat, in perioada 25-28 mai 2006, un seminar cu
responsabili din institutiile publice centrale in domeniul aplicarii Legii 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public. Seminarului a abordat modul in care se
poate imbunatati actul de informare publica in Romania. Au fost prezentate principalele
date ale indicatorilor de monitorizare a Legii 544/2001 si semnificatia acestora. De
asemenea, ASG a organizat trei seminarii pentru evaluarea si eficientizarea aplicarii
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si a Legii nr.
52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica de la nivel central si
local. Seminariile s-au adresat responsabililor cu aplicarea acestor legi din administratia
publica, precum si reprezentantilor organizatiilor non-guvernamentale.
In perioada de referinta activitatea Avocatului Poporului s-a concretizat in: examinarea
si solutionarea a 889 de petitii adresate de catre persoanele fizice din tara si strainatate;
realizarea a 2 sesizari din oficiu ca urmare a unor articole aparute in presa in legatura cu
incalcarea drepturilor copiilor si tinerilor; efectuarea a 4 anchete avand ca obiect
verificarea modului de aplicare a dispozitiilor legale privind dreptul la un nivel de trai
decent, dreptul la viata, la integritate fizica si psihica, dreptul privind protectia copiilor si a
tinerilor, prevazute de art. 34, art. 41, art. 44, art. 49 si art. 51 din Constitutia Romaniei;
formularea unei recomandari in vederea luarii masurilor legale pentru respectarea
dreptului copiilor si tinerilor la protectie speciala, si a dreptului la un nivel de trai decent,
prevazute de art. 47 si art. 49 din Constitutie; formularea catre Curtea Constitutionala a
398 puncte de vedere cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate ale legilor si
ordonantelor, care se refera la drepturile si libertatile cetatenilor.
Din cele 889 de petitii, aprox. 60% din cazuri s-au referit la posibila incalcare a dreptului
la un nivel de trai decent (art. 47 din Constitutia Romaniei), dreptului de petitionare (art.
51 din Constitutie), dreptului de proprietate privata (art. 44 din Constitutia Romaniei),
dreptului la informatie (art. 31 din Constitutie). Restul petitiilor au vizat posibila incalcare
a altor drepturi si libertati fundamentale dintre care mentionam: accesul liber la justitie,
principul egalitatii in drepturi (art. 16 din Constitutia Romaniei), dreptul la ocrotirea
sanatatii, dreptul la protectie speciala a copiilor si tinerilor, dreptul la protectia
persoanelor cu handicap.
In vederea informarii asupra rolului si atributiilor institutiei Avocatul Poporului, au fost
editate brosura continand Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea
institutiei Avocatul Poporului, Regulamentul de organizare si functionare a institutiei
Avocatul Poporului, buletinul informativ trimestrial privind activitatea institutiei si cazurile
solutionate prin interventia Avocatului Poporului. Materialele informative, au fost difuzate
gratuit persoanelor fizice, dar si autoritatilor administratiei publice centrale si locale
(ministere, prefecturi, consilii judetene si primarii).
Actiunile pentru promovarea drepturilor si protectia minoritatilor au continuat. In
ceea ce priveste proiectul de lege privind statutul minoritatilor nationale, din februarie
2006 pana la momentul actual au fost convenite 17 articole articole si 2 alineate din
articolul 18 din cele 78 ale proiectului. Urmeaza ca circa 800 amendamente propuse de
deputati sa fie discutate la cele trei comisii care avizeaza proiectul, dupa care textul va fi
discutat in plenul Camerei Deputatilor.

43

In vederea intaririi capacitatii Departamentului pentru Relatii Interetnice, bugetul acestuia


a fost suplimentat cu 1.000.000 RON din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului prin HG nr. 611/10.05.2006 (MO nr. 420/16.05.2006). Fondurile suplimentare
sunt alocate finantarii unui numar sporit de programe si proiecte interetnice si de
combatere a intolerantei.
In ceea ce priveste promovarea diversitatii si comunicarii prin proiecte interetnice,
Departamentul pentru Relatii Interetnice a lansat concursul de proiecte interetnice si de
combatere a intolerantei pe anul 2006, pentru care s-au primit circa 150 cereri de
finantare. Dintre acestea au fost selectate spre a fi sprijinite pe tot parcursul anului circa
130, axate in general pe tematici educationale, culturale, de tineret, pe cunoasterea
drepturilor si cultivarea participarii civice. In prima jumatate a anului 2006, la nivelul DRI
s-au finalizat circa 40 proiecte, din care 10 au fost initiate de DRI, iar restul au fost
propuse de diverse organizatii neguvernamentale.
Camera Deputatilor a adoptat la 27 iunie 2006, proiectul de Lege pentru modificarea si
completarea OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare; proiectul fusese adoptat de Senat la 10 aprilie 2006. Modificarile aduse
proiectului urmaresc extinderea criteriilor in baza carora o persoana poate pretinde ca a
fost discriminata, clarificarea organizarii CNCD, precum si a statutului acestei institutii.
Prin actul normativ, CNCD devine autoritatea de stat in domeniul discriminarii,
autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub control parlamentar si, totodata, garant al
respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, in conformitate cu legislatia interna in
vigoare si documentele internationale la care Romania este parte. Totodata, s-a urmarit
confirmarea liberului acces la justitie pentru persoanele care se plang de existenta unei
discriminari si introducerea inversarii sarcinii probei. Conform proiectului de lege,
persoana interesata are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se
presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte, iar persoanei impotriva
careia s-a formulat sesizarea ii revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie
discriminare. De asemenea, cuantumul amenzilor pentru savarsirea faptelor de
discriminare s-a modificat, respectiv de la 400 RON la 4.000 RON, daca discriminarea
vizeaza o persoana fizica, si de la 600 RON la 8.000 RON, daca discriminarea vizeaza
un grup de persoane sau o comunitate.
Strategia Guvernului de imbunatatire a situatiei romilor (HG nr. 430/2001) a fost
modificata si completata, fiind adoptata in sedinta de Guvern din 19 Aprilie 2006 prin HG
nr. 522/2006 (MO nr. 371/28.04.2006). Strategia este insotita de un nou Plan general de
masuri, pe perioada 2006-2008.
In urma seminarului cu tema Diagnoza Comunitara si Interventia Sociala la nivelul
comunitatilor de romi din Romania, organizat de ANR impreuna cu ASG in perioada 2325 iunie 2006, au fost determinate atributiile specifice ale fiecarei structuri de
implementare a Strategiei (la nivel central Comisiile Ministeriale pentru Romi si Grupul
de lucru pentru politicile publice pentru romi, la nivel judetean Birourile judetene pentru
Romi, la nivel local expertii locali pentru problemele romilor). De asemenea, in vederea
implementarii Strategiei nationale, au fost delegati angajati ai ANR in Comisiile
Ministeriale pentru Romi, formate in cadrul ministerelor de resort, semnatare ale
strategiei Guvernului. Rolul angajatilor ANR este de a asigura expertiza sectoriala si de
a dinamiza activitatea Comisiilor Ministeriale pentru Romi, conform prevederilor
strategiei Guvernului.
In vederea consolidarii capacitatii administrative a ANR, a fost elaborata strategia de
dezvoltare a structurilor regionale ale acesteia pe anul 2006, publicata pe site-ul:

44

www.anr.gov.ro. De asemenea, in perioada 1-9 iunie, 2 persoane din ANR (Serviciile


politici publice si resurse umane) au participat la cursurile de formare organizate de INA
in domeniul formarii formatorilor si resure umane. In perioada 5-10 iunie, 3 persoane din
ANR (Serviciile economic si politici publice) au participat la cursul de formare in
domeniul managentului finaciar, organizat de Banca Mondiala, in Turcia.
A fost stabilita o metodologie de lucru comuna SGG/ANR, MAI, necesara coordonarii
structurilor judetene si regionale ale ANR. S-a identificat o metoda de finantare a
proiectelor de dezvoltare comunitara locala, elaborate pe parcursul anului 2006 de ANR
si partenerii strategici, in baza studiului O harta a saraciei in comunitatile de romi
elaborat de ANR si Banca Mondiala. Astfel, in perioada de referinta au fost elaborate
alte 8 programe de dezvoltare comunitara.
In ceea ce priveste programul Hadareni, la 17 Mai 2006 a fost agreata metodologia de
implementare a acestuia de toate institutiile implicate in implementare. Urmeaza sa fie
elaborat ordinul comun pentru aprobarea Manualului Operational al Programului.
La 12 mai Guvernul Romaniei a semnat Memorandumul pentru contractarea unui
imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de
58,5 milioane de dolari (47,2 mil. EURO). Componenta numarul IV denumita Cresterea
capacitatii pentru Incluziunea Sociala a Romilor in valoare de 800.000 Euro, va fi
implementata de Agentia Nationala pentru Romi in colaborare cu MMSSF. Agentia
Nationala pentru Romi si-a propus ca rezultat al acestui proiect, crearea unui
departament de monitorizare a incluziunii sociale a romilor, concomitent cu intarirea
capacitatii de accesare a fondurilor post aderare.
Componenta de interventie prioritara a programului, in valoare de 11 milioane euro, va fi
implementata de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) in colaborare cu ANR si
va acorda granturi pentru finantarea de proiecte din asezarile sarace de romi pentru
proiecte mici de infrastructura, incluzand drumurile, alimentarea cu apa si sistemul de
salubritate, si pentru servicii comunitare locale (educatie, sanatate si asistenta sociala).
Componenta pentru educatie timpurie incluziva, in valoare de 6,1 milioane euro, va fi
implementata de MEdC, in colaborare cu ANR si va spori accesul la educatia prescolara
a copiilor avand varste cuprinse intre 3 si 6 ani, inclusiv a copiilor provenind din grupuri
defavorizate, precum minoritatea roma.
In ceea ce priveste programul multianual Phare 2004-2006 Intarirea capacitatii
institutionale si dezvoltarea parteneriatelor pentru imbunatatirea situatiei si perceptiei
romilor, Unitatea de Implementare a fost stabilita in cadrul Secretariatului General al
Guvernului. La nivel national, prin Decizia Primului Ministru nr. 41/13.04.2006 (MO nr.
347/18.04.2006)a fost infiintat un Comitet de Coordonare pentru implementarea
programului de sector. La 26 Iunie 2006 a avut loc intalnirea Comitetului de Coordonare
a Programului PHARE in cadrul careia s-au stabilit atributiile fiecarei institutii in
coordonarea si implementarrea Programului.
In perioada de referinta a continuat derularea proiectului RO-2004/016772.05.01.02 RO2004/IB/OT08, Evaluarea starii de sanatate a romilor si a accesului la ingrijiri de
medicale derulat de Ministerului Sanatatii in colaborare cu ANR. Proiectul are ca
obiectiv general imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate pentru membrii
comunitatii rome. In 14 iunie a.c. a avut loc ultima intalnire a Comitetului Coordonator in
cadrul careia expertii statelor membre au prezentat proiectul Planului de Actiune intocmit
in baza evaluarii efectuate. In aceeasi zi documentul a fost transmis tuturor membrilor
comitetului coordonator pentru a fi formulate observatii si propuneri. In cadrul Conferintei

45

Finale, organizata in data de 28 iunie a.c, au fost prezentate Planul de Actiune si


Documentul de evaluare (assessment paper), atat in limba romana cat si in limba
engleza. De asemenea, la 30.06.2006 existau 301 mediatori sanitari din cadrul
comunitatilor de romi, in 21 judete, avand alocate fonduri lunare de 108.708 RON.
A fost elaborat raportul final de autoevaluare a activitatii Politiei in relatiile cu minoritatea
roma, in cadrul Memorandumul de cooperare Initiativa strategica Romii si Politia in
Romania, derulat in parteneriat cu Romani CRISS si OSCE. In cadrul proiectului
Dezvoltarea capacitatii Politiei Romane de rezolvare a conflictelor, derulat in
parteneriat cu Centrul Danez de rezolvare a conflictelor si Centrul Regional de facilitare
si negociere Iasi, in perioada de raportare au fost instruiti 309 lucratori de politie de la
structurile de proximitate si posturile comunale de la nivelul inspectoratelor de politie din
11 judete in cadrul a 15 seminarii, in domeniul drepturilor omului, rezolvarii de conflicte
si prevenirii discriminarii.
In ceea ce priveste imbunatatirea accesului la educatie a romilor, MEdC a elaborat Nota
nr. 30884/13.04.2006, prin care se acorda cate 2 locuri/ clasa a IX-a pentru romi, la
admitere in licee pe locuri distincte. Astfel, in acest an, se asteapta sa fie acordate cca
3000 locuri distincte elevilor romi absolventi ai clasei a VIII-a. De asemenea, prin
OMEdC nr. 3554/10.04.2006 s-a acordat, pentru anul universitar 2006/2007, un numar
de 415 locuri distincte la admiterea in facultati a candidatilor romi, cu 17 mai multe decat
anul trecut. In acelasi scop, sunt promovate o serie de alte masuri, astfel:
-

formarea a 170 de mediatori scolari romi in cadrul Programului educational PHARE


Accesul la educatie al grupurilor dezavantajate (Directia Generala de Invatamant
Preuniversitar UIP), in 22 judete si selectarea altor 200 de potentiali mediatori
scolari romi pentru celelalte 20 de judete care vor intra din ianuarie 2007 in acest
Program.

finantarea, si in acest an calendaristic, de catre MEdC, a elaborarii de noi manuale


scolare pentru limba si literatura romani (3 manuale noi - doua manuale alternative
pentru clasa a IV-a, un manual de clasa a IX-a) si finantarea reeditarii a cinci
manuale aparute in anul 2005 (4 de limba si literatura romani si un manual de istoria
si traditiile romilor).

2.2 CRITERIILE ECONOMICE


2.2.1 Evolutii macroeconomice
Realizari macroeconomice recente
Dupa ce in anul 2005, Romania a inregistrat o crestere economica mai redusa, respectiv
de 4,1%, pe fondul conditiilor interne si externe deosebit de dificile, in acest an s-a
revenit la o crestere a produsului intern brut in concordanta cu nivelul sau potential.
Ritmul de crestere a produsului intern brut, de 6,9% in trimestrul I 2006 este cel mai
ridicat dintre cele inregistrate pentru aceasta perioada in ultimii ani (6,2% in trimestrul I
2004 si 6% in trimestrul I 2005).

46

Evolutia principalilor indicatori economici


- modificare procentuala fata de perioada corespunzatoare a
anului precedent , daca nu se specifica altfel
Ritmul de crestere a PIB in termeni reali
Productia industriala
Consum final
Formarea bruta de capital fix
Cererea interna
Rata inflatiei
- medie anuala
- decembrie/decembrie
Rata somajului sfarsitul perioadei
Soldul bugetului general consolidat,
% din PIB
Exportul de bunuri si servicii
Importul de bunuri si servicii
Soldul contului curent
% din PIB
mld. euro
Datoria externa TML
- rata serviciului datoriei externe
-% (serviciul datoriei externe/exportul de bunuri si servicii)
- datoria externa TML sfarsitul perioadei, mld. euro

2004

2005

8,4
5,3
11,9
10,8
12,1

4,1
2,0
8,5
13,0
8,3

Trim.I
2006
6,9
3,51
10,2
11,4
10,1

11,9
9,3
6,3
-0,4
13,9
22,1
-8,4
-5,1

9,0
8,6
5,9
-0,4
7,6
17,2
-8,7
-6,9

7,982
2,523
5,54
13,0
18,7
-9,1
-2,55

18,4

18,2

16,7

18,3

24,4

24,55

Cresterea economica din prima parte a anului este cu atat mai semnificativa cu cat
agricultura a continuat sa inregistreze o reducere a valorii adaugate brute. De
asemenea, din punct de vedere calitativ se poate aprecia ca sustenabilitatea cresterii
economice s-a imbunatatit. In acest sens este de evidentiat ca structura factorilor de
crestere a continuat sa se amelioreze. Dinamica formarii brute de capital fix a fost
superioara dinamicii consumului final, aceasta din urma fiind sub cea inregistrata in
trimestrul I in ultimii doi ani.
Totodata, contributia negativa a exportului net s-a redus de la 5,9 procente in trimestrul I
2005 (5,7 procente in trimestrul I 2004) la 4,1 procente in trimestrul I 2006.
Dupa recordul din 2005, investitiile au continuat sa inregistreze ritmuri de crestere
ridicate, care au sporit substantial contributia acestora la cresterea reala a produsului
intern brut.
Formarea bruta de capital fix s-a majorat cu 11,4% ceea ce s-a concretizat intr-o
contributie la cresterea PIB 1,8 procente comparativ cu 0,8 procente in trimestrul I 2005.
Aceasta evolutie s-a datorat exclusiv contributiei sectorului privat ale carui investitii au
crescut cu 21%. Aceste investitii au fost orientate, in principal, spre achizitionarea de
utilaje si mijloace de transport, care a reprezentat 56,8% din volumul de investitii
realizate in trimestrul I 2006.
Consumul individual efectiv al populatiei s-a majorat cu 10,9% (12,5% in trimestrul I
2005), ceea ce a insemnat o reducere a contributiei sale la cresterea reala a PIB de la
10,3 procente in trimestrul I 2005 la 9,2 procente in trimestrul I 2006. Este, totusi, de
1

4 luni 2006/4 luni 2005


5 luni 2006 / 5 luni 2005
3
mai 2006/decembrie 2005
4
mai 2006
5
4 luni 2006
2

47

semnalat ca un factor de risc pentru evolutia viitoare, faptul ca in cadrul consumului


populatiei cumpararile de bunuri au inregistrat ritmuri peste cele din trimestrul I 2005, in
detrimentul consumului de servicii.
Consumul colectiv efectiv al administratiei publice s-a majorat cu 4,3% in trimestrul I
2006 fata de aceeasi perioada a anului 2005, indeosebi datorita cheltuielilor legate de
amplificarea procesului de constructie institutionala si de imbunatatire a performantei
administratiei publice in contextul asumarii acquis-ului comunitar. De asemenea, cresteri
de cheltuieli s-au realizat in domeniile invatamant si sanatate. Totusi, pe ansamblul
consumului din surse bugetare, se evidentiaza tendinta de diminuare a acestora ceea ce
corespunde si este rezultatul direct al politicii bugetare de rationalizare a cheltuielilor
curente si majorare a cheltuielilor de capital.
Exportul net si-a redus contributia negativa la cresterea PIB pana la 4,1 procente fata
de 5,9 procente in trimestrul I 2005. In timp ce exporturile de bunuri si servicii au avut o
crestere reala cu peste 4 puncte procentuale mai mare decat in trimestrul I 2005 (13%
fata de 8,8%), importurile de bunuri si servicii au inregistrat o crestere comparabila cu
cea din trim.1 2005 (18,7% fata de 18,4%).
Produsul intern brut in trimestrul I
- modificare procentuala fata de trim. I al anului precdent
2004
2005
2006
Cererea interna
Consumul final
- Consumul individual al gospodariilor
- Consumul colectiv guvernamental
Formarea bruta de capital fix
Modificarea stocurilor a)
Exportul net a)
Exportul de bunuri si servicii
Importul de bunuri si servicii
Produsul intern brut
Agricultura
Industrie
Constructii
Servicii
Impozite nete

11,4
11,7
12,2
6,6
10,5
-0,1
-5,7
14,8
25,0
6,2
5,8
6,1
7,0
6,1
6,2

11,0
11,9
12,5
5,8
5,2
0,2
-5,9
8,8
18,4
6,0
1,8
5,2
3,8
6,2
8,3

10,1
10,2
10,9
4,3
11,4
-0,3
-4,1
13,0
18,7
6,9
-5,3
4,8
20,4
6,8
11,7

a)Contributie la cresterea reala a PIB

Sursa: Prelucrari CNP pe baza datelor de la INS


Pe linia ofertei, principalele caracteristici ale evolutiei din prima parte a anului 2006 au
fost, in sinteza, urmatoarele:
-

Daca ne referim la principalele activitati conditionate de cerere, respectiv industria si


constructiile acestea au raspuns mult mai bine la cerere;

Revigorarea sectorului industrial, vizibila in ultimul trimestru al anului trecut, s-a


amplificat, ceea ce a facut ca dinamica valorii adaugate brute din primul trimestru
2006 sa fie comparabila cu cea din trimestrul I 2005 (4,8% fata de 5,2%); practic,
evolutia din prima parte a acestui an confirma aprecierea ca reducerea amplitudinii
cresterii productiei industriale in trimestrul II si III din 2005 a fost, in principal, de
natura conjuncturala. O astfel de concluzie a rezultat si din anchetele de conjunctura

48

ale Comisiei Nationale de Prognoza. Agentii economici intervievati estimau, inca de


la sfarsitul anului trecut o majorare a dinamicii industriale.
-

Constructiile au avut o crestere mai mult decat remarcabila (20,4% crestere a


valorii adaugate brute), datorata in primul rand lucrarilor de constructii noi care au
crescut cu 23,3%. Aceasta evolutie este cu atat mai semnificativa cu cat s-a
inregistrat intr-o perioada cu conditii climatice mai putin propice activitatii de
constructii.

Agricultura, ramura afectata si in aceasta perioada de influenta nefavorabila a unor


factori, precum aparitia unor noi focare de gripa aviara, a inregistrat o reducere a
valorii adaugate brute pe fondul unui consum intermediar mare. In aceste conditii,
daca se elimina acest sector din oferta interna, cresterea inregistrata de produsul
intern brut atinge nivelul de 7,4%.

Productia nationala si-a imbunatatit oferta pentru export ceea ce a facut ca


majorarea, in termeni reali, a exportului de bunuri si servicii sa revina in trimestrul I
a.c. la un nivel de 2 cifre, respectiv la 13% fata de 8,8% in trimestrul I 2005;

In acelasi timp, evolutia din prima parte a anului releva o imbunatatire sensibila a
structurii exportului romanesc, in favoarea produselor industriei constructiilor de
masini, de complexitate ridicata.

Evolutii sectoriale recente


Evolutiile sectoriale din prima parte a anului pot fi apreciate ca pozitive, atat prin prisma
nivelului inregistrat, cat mai ales datorita schimbarilor structurale care confera cresterii
economice o mai buna sustenabilitate. In sinteza, evolutia sectoriala poate fi
caracterizata astfel:
-

Industria isi revine dupa incetinirea de natura conjuncturala din partea a doua a
anului trecut, iar dinamica sa este tot mai mult sustinuta de industria constructoare
de masini. Productia industriala a crescut, in primul trimestru 2006, cu 4,5%. In
cadrul industriei prelucratoare, modernizarea structurala este argumentata si de
evolutia diferita a unor sectoare. In acest sens, este de remarcat ca in timp ce
industria mijloacelor de transport si-a majorat productia cu circa 17%, industria
usoara, continuandu-si declinul din ultimii ani, si-a redus volumul de activitate cu
9,5%. De asemenea este de evidentiat cresterea productiei unor activitati direct
legate de consumul populatiei, ceea ce reflecta un raspuns mai bun al acestor ramuri
la cerere. Ne referim la industria mobilei (+13,8%) si industria alimentara si a
bauturilor (+12,1%). Principala contributie la dinamizarea activitatii industriale a
revenit segmentului bunuri de folosinta indelungata, care si-a majorat ritmul
productiei (+13,8 la suta), atat ca urmare a impulsului dat de cererea interna, cat si a
extinderii livrarilor pe piata externa. Ritmul a fost sustinut si de cresterile inregistrate
in industria bunurilor de uz curent si al celor de capital (+7,6%, respectiv +6,0).

Serviciile au continuat evolutia pozitiva, cresterea aferenta trimstrului I 2006, de


6,8% fiind comparabila cu cea inregistrata pe intreg anul 2005 (8,1%);

Revigorarea activitatii turistice continua, chiar daca inundatiile si gripa aviara au


afectat fluxurile de turisti catre anumite zone. In trimestrul I 2006, comparativ cu
perioada corespunzatoare a anului anterior, in domeniul turismului, s-a remarcat o
majorarea a numarului de sosiri ale turistilor in structurile de primire cu 10,8%. Dintre
acestea numarul de sosiri ale turistilor romani a inregistrat o crestere cu 10,4% iar a
celor straini cu 12,1%. Ponderea turistilor straini in total sosiri in unitatile de cazare a

49

fost de 21,3%. Numarul de innoptari in structurile de primire turistica s-a majorat cu


1,7% in conditiile in care numarul de innoptari ale romanilor s-au diminuat cu 0,3%
iar numarul de innoptari ale turistilor straini s-a majorat cu 11,0%. Incasarile valutare
din turism, reflectate in balanta de plati externe, s-au majorat cu 23,4% pana la
valoarea de 158 mil. euro in trimestrul I 2006.
-

Constructiile au devenit sectorul cel mai dinamic cu o crestere a volumului de


activitate in primele 4 luni de 17,2% (comparativ cu 2,3% pe primele 4 luni 2005).
Evolutia este cu atat mai semnificativa cu cat acest sector induce un puternic efect
de antrenare asupra productiei industriale. Pe tipuri de constructii se remarca
majorarea deosebita a lucrarilor la constructii ingineresti, respectiv cu 24,5% (12,4%
in aceeasi perioada din 2005). In domeniul constructiilor de cladiri (locuinte si alte
spatii rezidentiale, cladiri nerezidentiale) cresterile au fost mai mici, dat fiind sezonul
de iarna. Constructia de cladiri rezidentiale, care reprezinta circa 15% din valoarea
lucrarilor de constructii, a inregistrat pe primele 4 luni o crestere de 9,5% (-5,2% in
primele 4 luni din 2005). Cea mai mica crestere s-a realizat in cazul constructiilor de
cladiri nerezidentiale, respectiv 6% (-10,6% in aceeasi perioada din 2005).

Dupa ce in anul 2005 procesul dezinflationist a cunoscut o usoara incetinire, evolutia


preturilor de consum in prima parte a anului 2006 certifica continuarea tendintei
dezinflationiste. Astfel, preturile de consum s-au majorat in luna mai cu 2,52% fata de
decembrie 2005, situandu-se cu 1,28 puncte procentuale sub nivelul inregistrat in
perioada similara a anului precedent.
In primele 5 luni din 2006, exporturile de bunuri in valoare de 10,4 miliarde euro au
depasit cu 2,7 puncte procentuale ritmul de crestere din perioada similara a anului
trecut, inregistrand o crestere de 19,8%. Media lunara de 2,08 mld. euro, a fost
superioara cu circa 340 mil.euro celei inregistrate pe primele 5 luni ale anului 2005.
Aceasta evolutie se datoreaza, in principal, sporirii exportului de produse ale industriei
constructiilor de masini (+48,6%), produse minerale (+46,9%), produse ale industriei
chimice (+16,9%), precum si produse agroalimentare (+16,2%). Dinamizarea
exporturilor a fost posibila datorita cresterii cererii externe pentru produsele cu valoare
adaugata mai mare cum ar fi: autovehicule cu o majorare de 76,7%, masini si aparate
mecanice cu +54,3% precum si pentru o serie de bunuri intermediare si produse
agroalimentare. Produsele industriei usoare au inregistrat o diminuare cu 0,5 procente
ale ritmului de crestere al exportului, ponderea industriei usoare in total exporturi
scazand de la 26,1% in primele 5 luni 2005 (locul I ca pondere in total) la 22,0% in
primele 5 luni 2006 (respectiv, locul II, dupa produsele industriei constructiilor de
masini).
In structura exporturilor, doua aspecte merita mentionate: (I) extinderea ponderii
exporturilor definitive in valoarea totala (de la 52,5% in primele 5 luni 2005 la 53,5% in
perioada analizata), pe seama restrangerii exporturilor de produse prelucrate in sistem
de prelucrare activa; (II) imbunatatirea structurala a exportului prin majorarea ponderii
industriei constructiilor de masini de la 24,5% in primele 5 luni 2005 la 30,4% in primele
5 luni 2006, acesta grupa inregistrand o amplificare semnificativa a ritmului de crestere
(3 ori) comparativ cu aceeasi perioada a anului 2005. In consecinta, s-a inregistrat
cresterea ponderii detinute de produsele de inalta complexitate (masini, echipamente si
mijloace de transport) de la 25,5% la 27,4%.
Importurile de bunuri au inregistrat pe primele 5 luni ale anului 2006 o crestere de
26,2% fata de perioada corespunzatoare a anului 2005, totalizand o valoare de 15,0
miliarde euro cu 4,6 miliarde euro mai mare decat cea a exporturilor. Valoarea medie

50

lunara a fost de 3,0 mld. euro, comparativ cu 2,4 mld. euro in perioada similara a anului
2005. Cresterea importurilor a fost determinata in principal de continuarea procesului de
modernizare si de cresterea valorica a importurilor energetice pe fondul majorarii pretului
titeiului si gazelor naturale precum si de cresterea cererii populatiei pentru bunuri de
folosinta indelungata. Evolutia ascendenta a importurilor s-a reflectat, in majorarea
importului de produse ale industriei constructiilor de masini (+32%), produse minerale
(+39,7%), produse agroalimentare (+28,3%), produse din lemn inclusiv mobilier cu
(24,9%) si metale comune si articole (24,8%).
Expansiunea importurilor intr-un ritm mai rapid cu 6,4 puncte procentuale decat cel al
exportului a condus la majorarea deficitului comercial (FOB-CIF) cu 43,3% fata de
deficitul comercial inregistrat in aceeasi perioada a anului 2005.
Exportul de bunuri catre tarile UE s-a cifrat la 7 mld. euro, in crestere cu 16,6% fata de
aceeasi perioada a anului 2005. Este de mentionat cresterea cu 6,6 puncte procentuale
a dinamicii exportului fata de cea inregistrata in perioada similara a anului trecut.
Importurile de bunuri din tarile UE, in valoare totala de 9,2 mld. euro, au crescut cu
23,0% fata de perioada similara a anului 2005.
Ponderea in exportul total a exporturilor catre UE este de 67,0%. Principalii parteneri
raman Italia (18,3% din total exporturi), Germania (14,6%), Franta (7,4%), Ungaria
(4,9%) si Marea Britanie (4,6%). Exportul catre aceste tari reprezinta peste doua treimi
din volumul exporturilor cu UE.
Ponderea importurilor provenite din tarile UE a fost de 61,3%, cu 1,7 puncte procentuale
sub cea inregistrata in 2005. Cea mai mare pondere a revenit importurilor de produse
ale industriei constructiilor de masini (41,6%), a caror valoare a fost superioara cu 34,2%
celei din perioada similara a anului anterior.
Principalii parteneri la import au fost: Italia (15,0% din total importuri), Germania
(14,3%), Franta (6,7%), si Austria ( 3,9%).
Continuand tendinta inregistrata in anul 2005, gradul de ocupare a fortei de munca s-a
imbunatatit si in 2006. Astfel, la sfarsitul lunii aprilie 2006, numarul salariatilor a fost de
4.589,7 mii persoane, mai mare cu 0,9% decat in luna aprilie 2005. Fata de decembrie
2005 cresterea a fost de 2,0%, din care cea mai mare crestere a fost de 4,0% in sectorul
serviciilor. In acelasi timp s-a inregistrat o reducere a numarului de salariati in agricultura
si constructii, tendinta influentata si de conditiile climaterice nefavorabile.
In luna mai 2006, numarul somerilor inregistrati (481 mii persoane) si rata somajului
(5,5%) s-au situat la niveluri inferioare atat fata de cele din decembrie 2005 (523 mii
persoane, respectiv 5,9%), cat si fata de cele din mai 2005 (496 mii persoane, respectiv
5,6%). Ponderea femeilor in numarul total al somerilor s-a redus de la 41,1% in luna mai
2005 la 39,9% in mai 2006, iar rata somajului feminin de la 4,8% la 4,6%.
Cumulat pe primele 5 luni 2006, castigul salarial mediu brut a fost de 1089 lei, cu
16,9% mai mare decat in perioada corespunzatoare din anul 2005, iar nivelul salariului
mediu net a fost de 819 lei fata de 714 lei. Salariul real in acesta perioada a crescut cu
6,2% fata de 13% in perioada corespunzatoare a anului precedent.
Politica monetara si a cursului de schimb
In martie 2006, BNR si-a reiterat hotararea de a imprima o restrictivitate sporita
conditiilor monetare, ca reactie la amplificarea peste asteptari a excedentului de cerere
in trimestrul IV 2005, precum si la conturarea posibilitatii prelungirii orizontului de timp
necesar eliminarii gap-ului pozitiv al PIB. Preocuparea BNR pentru cresterea deviatiei

51

pozitive a PIB a fost sporita de faptul ca aceasta s-a produs in pofida continuarii
manifestarii efectelor adverse ale socurilor ofertei (scaderea productiei agricole si
relativa incetinire a cresterii productiei industriale), ceea ce a amplificat potentialul
inflationist al tiparului cresterii economice. Similar trimestrului III 2005, doar o parte din
potentialele presiuni inflationiste ale ritmului alert de crestere a principalelor componente
ale cererii interne au fost neutralizate prin amplificarea variatiei negative a stocurilor si
prin adancirea deficitului balantei comerciale.
Cea mai insemnata contributie la dezvoltarea acestor presiuni si-a adus-o componenta
privata a consumului, in conditiile in care, desi expansiunea ei a inregistrat o usoara
temperare (datorata, in principal, restrangerii autoconsumului si consumului de bunuri
aferent industriei casnice), dinamica anuala a volumului achizitiilor de bunuri ale
populatiei a depasit-o pe cea din trimestrul III. In plus, evolutiile inregistrate in primele
luni ale anului 2006 de indicatori statistici relevanti au pus in evidenta riscul persistentei
cresterii consumului in perioada urmatoare. Astfel, in pofida reducerii ritmului de crestere
in termeni reali a veniturilor disponibile ale populatiei, volumul cifrei de afaceri a
intreprinderilor cu activitate principala de comert cu amanuntul (cu exceptia comertului
cu autovehicule si motociclete) a consemnat, in perioada ianuarie-martie 2006, o
accelerare puternica de ritm; aceasta s-a corelat, insa, cu accelerarea cresterii creditului
in lei acordat populatiei, dar si cu reluarea, in acest interval, a tendintei de deteriorare a
economisirii bancare a acestui segment. Din aceasta perspectiva, prin mentinerea unei
atitudini ferme a politicii monetare, banca centrala a urmarit, deopotriva sa descurajeze
cererea de credite in lei si sa stimuleze cererea de moneda nationala destinata
economisirii.
Similar perioadelor precedente, intarirea politicii monetare a vizat si atenuarea
impactului socurilor pe partea ofertei, in special al ajustarilor de preturi administrate, dar
si al posibilei cresteri a preturilor volatile. Cea mai importanta corectie operata de
autoritati in primele luni ale anului a constituit-o majorarea pretului la gazele naturale si a
celui la energie electrica cu 17,2, respectiv 1,9 la suta (in luna ianuarie), aceasta avand
ca efect intreruperea temporara a trendului descendent al ratei anuale a inflatiei
(aceasta urcand la 8,9 la suta in ianuarie). La aceasta majorare a contribuit si cresterea
preturilor volatile, ce au continuat sa reflecte impactul scaderii productiei agricole din
anul 2005. In lunile ce au urmat, rata anuala a inflatiei si-a reluat insa coborarea, nivelul
atins de aceasta in aprilie (6,9 la suta) plasandu-se cu 1,7 puncte procentuale sub cel
din luna decembrie (inclusiv datorita unui efect de baza resimtit in aprilie).
In intervalul martie aprilie 2006, intarirea politicii monetare s-a realizat in principal, prin
cresterea fermitatii controlului monetar. Astfel, banca centrala a sporit treptat rolul
detinut de depozitele atrase pe termen de o luna in cadrul operatiunilor de absorbtie
monetara, soldul mediu al acestora ajungand sa reprezinte, in aprilie, circa 69 la suta din
soldul mediu lunar al plasamentelor bancilor la BNR; apelul bancilor la facilitatea de
depozit s-a redus pana la valori nesemnificative, comportament relativ similar celui
manifestat in mod traditional. La relativa crestere a eficacitatii controlului monetar a
contribuit si standardizarea frecventei organizarii licitatiilor de depozite de catre banca
centrala (o data pe saptamana). In aceste conditii, rata medie a dobanzii aferente
plasamentelor bancilor la BNR si-a continuat cresterea, imprimand o tendinta similara
randamentelor pietei interbancare.
Trendul ascendent al ratelor dobanzilor pietei monetare s-a suprapus unei perioade
caracterizate, in general, printr-o crestere a interesului investitorilor internationali pentru
extinderea pozitiilor pe pietele financiare ale Europei Centrale si de Est, ceea ce s-a
materializat in reamplificarea intrarilor de capital pe termen foarte scurt pe piata

52

autohtona. Volumul mediu zilnic al tranzactiilor derulate de nerezidenti pe piata valutara


interbancara in perioada ianuarie-aprilie 2006 a ajuns sa-l devanseze de aproape 1,7 ori
pe cel din trimestrul IV 2005, astfel incat, in pofida deteriorarii abrupte consemnate de
soldul balantei comerciale, moneda nationala a consemnat in aceasta perioada o
apreciere in termeni nominali fata de euro (4,8 la suta), care a contribuit la relativa
inasprire a conditiilor monetare.
In pofida consolidarii tendintei ascendente a randamentului mediu aferent plasamentelor
bancilor la BNR, ratele dobanzilor practicate de aceste institutii la creditele acordate
clientilor si-au prelungit declinul pana in luna februarie; acestea au inregistrat o crestere
in martie, dar au scazut din nou in aprilie, ca efect al intetirii concurentei din sistemul
bancar. Ameliorarea conditiilor impuse de institutiile de credit la acordarea de credite a
continuat sa stimuleze cererea de imprumuturi in lei, astfel incat ritmul anual de crestere
in termeni reali a acestor credite a sporit (de la o medie de 49,6 la suta in trimestrul IV
2005 la 70,1 la suta in trimestrul I 2006, respectiv la 83,1 la suta in aprilie). Masurile
BNR de temperare a cresterii imprumuturilor in valuta au fost insa mai eficace, sub
impactul lor rata anuala de crestere a componentei in valuta a creditului
neguvernamental (exprimate in euro) reducandu-se la 32,9 la suta in trimestrul I 2006 si
respectiv la 27,4 la suta in aprilie (de la o medie de 46,5 la suta in trimestrul IV 2005). In
consecinta, incepand din luna martie 2006, creditul in lei a ajuns sa detina - pentru prima
oara in ultimii 10 ani, ponderea majoritara in totalul creditului neguvernamental.
Nici in cazul randamentelor oferite pentru depozitele la termen in lei ale persoanelor
fizice nu s-a conturat o tendinta clara de urcare. In aceste conditii, soldul economiilor
bancare in moneda nationala apartinand populatiei a consemnat o scadere accentuata a
variatiei anuale reale (de la o medie de 15,6 in trimestrul IV 2005 la 9,2 la suta in
perioada ianuarie-martie 2006, respectiv la 6,7 la suta in aprilie 2006).
O relativa incetinire comparativ cu ultima parte a anului precedent de proportii mai
reduse insa a consemnat si expansiunea masei monetare (de la 28,6 in trimestrul IV
2005 la 21,5 la suta in trimestrul I 2006); aceasta s-a datorat cu precadere unui efect de
baza, precum si influentei altor factori (incetinirea cresterii activelor externe nete ale
sistemului bancar, dar si reducerea echivalentului in lei al pasivelor in valuta datorata
aprecierii in termeni nominali a leului in raport cu euro). Dupa doua luni consecutive de
scadere, sporul anual al masei monetare s-a majorat usor in aprilie, mentinandu-se insa
la un nivel inferior celui mediu aferent primului trimestru al anului.
Actualizarea, in luna mai, a proiectiei BNR privind evolutiile macroeconomice pe termen
mediu a pus in evidenta faptul ca, in urmatoarele luni ale anului 2006, trendul inflatiei se
va plasa la un nivel superior comparativ cu proiectia anterioara. Cauza principala a
acestei deplasari o va constitui majorarea, in trimestrul II, a impozitelor indirecte aplicate
produselor din tutun si alcool si inrautatirea, pe acest fond, a anticipatiilor inflationiste.
Presiuni inflationiste suplimentare va exercita si excedentul de cerere, in conditiile in
care amplitudinea si durata mentinerii acestuia se preconizeaza sa creasca fata de
proiectia anterioara, inclusiv datorita relativei relaxari a politicii fiscale in urmatoarele
trimestre. In acest context, in sedinta din 11 mai, CA al BNR a hotarat sa prelungeasca
pentru o perioada mai indelungata conduita restrictiva a politicii monetare. Astfel, CA al
BNR a decis sa nu modifice rata dobanzii de politica monetara, mentinerea acesteia la
8,5 la suta si continuarea exercitarii unui control ferm asupra lichiditatii de pe piata
monetara, urmand sa determine, pe fondul consolidarii dezinflatiei, o inasprire a
conditiilor monetare.

53

Astfel, in luna mai a.c., banca centrala a continuat sa gestioneze riguros lichiditatea din
sistem, absorbind integral sumele oferite de catre institutiile de credit in cadrul licitatiilor
saptamanale de depozite pe o luna. Consecventa manifestata de BNR in sterilizarea
supra-lichiditatii, precum si relativa scadere a incertitudinii operatorilor in ceea ce
priveste evolutia factorilor autonomi ai lichiditatii au determinat consolidarea trendului
ascendent al ratei medii a dobanzii aferente plasamentelor bancilor la BNR (+0,2 puncte
procentuale comparativ cu luna aprilie), aceasta ajungand sa se suprapuna, practic,
ratei dobanzii de politica monetara. Rata medie a dobanzii atasate depozitelor interbanci
si-a stopat insa cresterea, nivelul sau mediu fiind aproape identic cu cel consemnat in
aprilie.
In schimb, in luna mai ratele dobanzilor practicate de banci pentru creditele si depozitele
noi apartinand clientilor nebancari au continuat sa manifeste tendinte divergente;
randamentul mediu aferent depozitelor la termen s-a majorat usor, in timp ce rata medie
a dobanzii aferente imprumuturilor contractate in acest interval a continuat sa se reduca.
O modificare importanta a consemnat insa in aceasta perioada traiectoria cursului de
schimb leu/euro, moneda nationala inregistrand in mai - pentru prima data in ultimele
cinci luni - o depreciere nominala (de 0,5 la suta) fata de euro. Evolutia cursului de
schimb a fost influentata semnificativ de schimbarea neasteptat de radicala a atitudinii
investitorilor fata de economiile si pietele din Europa Centrala si de Est. Cu toate
acestea, deprecierea leului fata de euro a avut o amplitudine inferioara celor inregistrate
de alte monede din regiune, datorita volumului mai scazut in termeni relativi al intrarilor
de capital pe termen scurt.
In aceste conditii, cursul de schimb nu a avut un impact semnificativ asupra evolutiei
inflatiei din luna mai a.c.. Cresterea fata de luna anterioara a ratei lunare si a celei
anuale a inflatiei (de la 0,42 la 0,60 si respectiv de la 6,92 la 7,26 la suta) s-a datorat
exclusiv aplicarii taxei pe viciu, rata inflatiei CORE2 ajustata cu efectele acestei taxe
continuand sa scada.
Cu toate acestea, potentialul inflationist al cererii a ramas inalt, fapt confirmat de
mentinerea consumului final al gospodariilor populatiei la un nivel ridicat; acesta s-a
corelat cu cresterea sensibila a vitezei de expansiune a creditului neguvernamental, in
special a componentei in moneda nationala a acestuia, dinamica anuala reala a
creditului in lei acordat populatiei atingand in mai valoarea de 110,5 la suta. Riscul
mentinerii si prelungirii nivelului relativ inalt al excedentul de cerere si al presiunilor
exercitate de acesta asupra inflatiei si asupra deficitului extern relevat de aceste evolutii
a devenit si mai evident o data cu anuntarea intentiei guvernului de a relaxa programul
cheltuielior bugetare pentru acest an si de a rectifica, pentru a doua oara, in sens
ascendent, deficitul bugetar programat (de la 0,9 la suta la 2,5 la suta din PIB).
Evaluarea de catre BNR a acestui context economic a relevat necesitatea sporirii
restrictivitatii politicii monetare, care sa contribuie, inclusiv prin influentarea anticipatiilor
inflationiste, la mentinerea dezinflatiei pe un trend compatibil cu atingerea tintei de 4 la
suta stabilita pentru sfarsitul anului 2007. Prin urmare, in data de 27 iunie 2006, BNR a
hotarat sa majoreze cu 0,25 puncte procentuale rata dobanzii de politica monetara,
aceasta atingand nivelul de 8,75 la suta. Pentru a tempera suplimentar expansiunea
accelerata a creditului neguvernamental, in special a componentei sale in lei, BNR a
decis sa majoreze si rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei, de la 16 la
suta la 20 la suta, masura urmand a se implementa incepand cu perioada de aplicare 24
iulie-23 august 2006. De asemenea, banca centrala va continua sa exercite un control
ferm asupra lichiditatii de pe piata monetara.

54

2.2.2 Evaluare pe baza criteriilor de la Copenhaga


A. Atingerea stabilitatii macroeconomice, inclusiv stabilitatea adecvata a preturilor
si sustenabilitatea finantelor publice si a contului curent
Perspectivele in domeniul inflatiei sunt incurajatoare, daca tinem cont de faptul ca
procesul de dezinflatie a fost o constanta a ultimilor 6 ani, chiar si atunci cand
conjunctura interna si externa a fost mai putin favorabila. Dupa ce in anul 2005 procesul
a cunoscut o usoara incetinire, in primele luni din acest an dezinflatia s-a accentuat din
nou.
In primele 4 luni ale anului curent rata anualizata a inflatiei a coborat la un nivel istoric de
6,92%, decelerarea inflatiei fiind mai pregnanta in luna aprilie, datorandu-se in principal
unui efect de baza, asociat cresterii puternice a preturilor gazelor naturale in urma
schimbarii regimului de tarifare in aprilie 2005 si a modificarii calendarului de crestere a
accizelor pentru produse din tutun si carburanti, dar si a majorarii nivelului peste cel
stabilit initial.
La sfarsitul lunii mai a.c., desi impactul efectiv al introducerii taxei pe viciu a fost mai mic
decat cel anticipat, dat fiind nivelul redus al inflatiei inregistrat in luna mai 2005, inflatia
anualizata a ajuns la 7,26% (inflatia in luna mai a.c. a fost de 0,6% comparativ cu 0,3%
in mai 2005).
Ca urmare, rata medie lunara de crestere a preturilor de consum (0,5%) in primele 5 luni
a fost cu 0,3 puncte procentuale inferioara celei consemnate pe parcursul aceleiasi
perioade din anul trecut.
In structura, preturile de consum evidentiaza faptul ca in primele 5 luni ale anului o
contributie insemnata la cresterea acestora au avut-o preturile marfurilor nealimentare.
-%-

Rata inflatiei
Din care:
Marfuri alimentare
Marfuri nealimentare
Servicii

mai 2005 /
decembrie2004

mai 2006 /
decembrie 2005

3,8

2,52

1,0
5,5
5,9

1,83
3,77
1,00

Fata de decembrie 2005, preturile de consum s-au majorat cu 2,52%, situandu-se cu


1,28 puncte procentuale sub nivelul inregistrat in perioada similara a anului precedent,
diferenta ce s-a datorat dezinflatiei inregistrate de produsele cu preturi administrate
(3,35%, comparativ cu 8% in perioada corespunzatoare a anului precedent). Cresterea
mai redusa a preturilor administrate in aceste prime cinci luni a avut ca principala cauza
tendinta de apreciere nominala a monedei nationale, care s-a reflectat in special la
produsele a caror preturi sunt racordate la moneda europeana (servicii telefonice de
baza, medicamente), unde s-a inregistrat, fata de sfarsitul anului trecut, chiar o deflatie (7,02%, respectiv -1,17%).
Politica bugetara
La sfarsitul lunii iunie a.c., Guvernul Romaniei a aprobat cea de-a doua rectificare a
bugetului de stat pe anul 2006, determinata, in principal, de necesitatea alocarii unor
fonduri suplimentare unor institutii publice si indeosebi, pentru cheltuielile de capital, de

55

urgenta finantarii unor proiecte de investitii cu impact economic si social major in


domeniul infrastructurii, invatamantului, sanatatii, mediului, precum si de aspectele
evidentiate de executia bugetara pe primele 5 luni ale anului 2006.
In acest context, indicatorii bugetari au fost revizuiti, concretizandu-se in urmatoarele:
-

Suplimentarea veniturilor bugetului general consolidat cu 2290,5 milioane lei,


respectiv 0,7 % din PIB, influentele suplimentare estimate la venituri localizandu-se,
in principal, la impozitul pe profit, impozitul pe venit, accize si taxe vamale;

Cresterea cheltuielilor bugetului general consolidat cu 7367,5 milioane lei, respectiv


2,3 % din P.I.B, fondurile fiind directionate pentru:
-

Finantarea unor proiecte in domeniul invatamantului, sanatatii, mediului,


transporturilor, a unor proiecte din cadrul programului de dezvoltare a
infrastructurii din spatiul rural, avand in vedere impactul economic si social al
acestor proiecte asupra dezvoltarii economice;

Plata drepturilor salariale reprezentand cea de-a doua transa din diferentele
salariale in perioada octombrie 2001-septembrie 2004 pentru personalul didactic
din invatamantul de stat, plata indemnizatiilor pentru cresterea copilului, pensii
agricultori;

Suplimentarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru


finantarea unor cheltuieli urgente
sau neprevazute, inclusiv pentru
suplimentarea fondului de interventie la dispozitia Guvernului.

Principalele actiuni care au beneficiat de fonduri bugetare la rectificarea bugetara din


luna iunie a.c. au fost: transporturile (+0,5% din PIB), invatamantul (+0,4% din PIB),
sanatatea (+0,4 % din PIB), ordinea publica si siguranta nationala (+0,2 % din PIB),
agricultura (+0,2 % din PIB), asigurari si asistenta sociala (+0,2 % din PIB) etc.
-

Majorarea deficitului bugetar de la 0,9% din produsul intern brut in prezent (estimat
la prima rectificare) la 2,5% din produsul intern brut.

Modificarea tintei de deficit este o decizie determinata, in principal, de nevoia de


asigurare a contextului pentru o capacitate de absorbtie ridicata a fondurilor UE de
postaderare estimate. Aceasta presupune demararea inca din acest an a proiectelor
care vor fi finantate din fonduri UE pentru a evita eventualele probleme in accesarea
acestora in anul 2007. Acest lucru ia in considerare diferenta dintre momentul elaborarii
si aprobarii proiectului si momentul demararii acestuia, dar si estimarile de fonduri UE,
pentru anii 2007-2010, pentru care va fi nevoie de cofinantare din fonduri publice
nationale.Executia bugetara in primele cinci luni ale anului 2006 confirma evolutiile
favorabile din anul precedent, in conditiile in care soldul bugetului general consolidat s-a
mentinut pozitiv, conform executiei bugetare operative, ponderea sa in produsul intern
brut fiind de 1,3% la finele lunii mai a.c.
-

Executia bugetara in perioada ianuarie mai 2006 s-a desfasurat in contextul


continuitatii masurilor de politica fiscala stabilite la inceputul anului 2005, fiind
caracterizata de:

O evolutie ascendenta a veniturilor bugetare comparativ cu aceeasi perioada a


anului precedent, inregistrandu-se o crestere nominala a veniturilor bugetului general
consolidat cu 21,8%. Ca urmare a cresterii incasarilor la bugetul general consolidat,
indeosebi din impozitul pe venit cu 32,9% si din taxa pe valoarea adaugata cu
28,6%, ponderea veniturilor in produsul intern brut s-a majorat fata de perioada
corespunzatoare din anul precedent cu un punct procentual.

56

Mentinerea ponderii cheltuielilor bugetului general consolidat in produsul intern brut


la acelasi nivel din perioada similara a anului 2005, respectiv 11,5%, ceea ce
inseamna o crestere nominala a acestora fata de anul anterior cu 12,6%.

Analiza arieratelor inregistrate la bugetul general consolidat


Evolutia arieratelor inregistrate la bugetul general consolidat in perioada 01.05 30.06.2006 fata de aceeasi perioada a anului precedent se prezinta dupa cum urmeaza:
Arierate
1.Arierate inregistrate
2. Incasari din arierate recuperabile, din care:
-a) Incasari din arierate aflate in inlesniri la
plata
-b) Incasari din arierate aflate in executare
silita
-c)Incasari din arierate pentru care nu s-a
inceput executare silita
3. Total arierate(1-2)

mil.lei

Perioada
01.05.30.06.05
4.225,6

Perioada
01.05.30.06.06
2.967,1

2.136,8

2.111,5

-25,3

3,7

0,3

-3,4

595,5

627,1

31,6

1.537,6

1.484,1

-53,5

2.088,8

855,6

-1.233,2

Diferente
2006/2005
-1.258,5

In perioada 01.05 -30.06.2006 s-au inregistrat arierate in suma de 2.967,1 mil. lei, din
care s-au incasat, in aceeasi perioada 2.111,5 mil. lei (71,2%), ramanand de recuperat
arierate aferente acestei perioade in suma de 855,6 mil.lei ( 28,8 %).
Comparand cele doua perioade rezulta ca, in perioada mai-iunie 2006 nivelul arieratelor
inregistrate s-a diminuat cu 1.258,5 mil. lei fata de nivelul arieratelor inregistrate in
aceeasi perioada a anului precedent, respectiv cu 30%.
In ceea ce priveste incasarile din arierate, desi acestea au inregistrat o usoara scadere,
totusi gradul de recuperabilitate in perioada mai-iunie 2006 a fost de 71,2% in timp ce in
perioada similara a anului 2005 a fost de 50,6%. Acest aspect a condus la o descrestere
semnificativa a soldului arieratelor ramase de recuperat in suma de 1.233,2 mil lei,
respectiv cu 59%.
In cadrul ANAF, arieratele bugetare au fost urmarite in cursul anului 2006 atat pe total,
cat si in structura, respectiv cele din soldul anului anterior (2005) si cele constituite in
anul curent (2006).
Din cele 50.052,4 mil. lei reprezentand arierate inregistrate la 30.06.2006, 36.539,3 mil
lei sunt arierate aflate in sold la 31.12.2005 si 13.513,1 mil lei sunt arierate inregistrate in
cursul anului 2006.
Din totalul arieratelor inregistrate la 30.06.2006, 17.874,3 mil.lei reprezenta arierate
nerecuperabile, atat din sold la 31.12.2005, cat si din cele constituite in cursul anului
2006, pentru care nu s-au demarat sau continuat masuri de executare silita, cuprinde:
-

Arierate pentru care executarea silita a fost suspendata conform prevederilor legale
in suma de 15.391,9mil.lei ( 30,7% din total arierate);

Arierate bugetare aflate sub incidenta unor legi speciale in suma de 2.482,4 mil.lei
(4,9 %).

57

Incasarile din arieratele bugetare recuperabile realizate pana la data de 30 iunie 2006 au
fost in suma de 8.370,0 mil. lei, ceea ce reprezinta un procent de 26,1 % din totalul
arieratelor, din care :
-

Incasari din arierate pentru care nu au fost incepute masurile de executare silita, in
suma de 5.807,8 mil. lei ( 18.05 %);

Incasari din arierate pentru care au fost aplicate masurile de executare silita, in suma
de 2.433,1 mil. lei (7,56%);

Incasari din inlesniri la plata in suma de 129,1 mil lei ( 0,4%).

La aceste incasari se adauga sumele stinse prin alte modalitati, in valoare totala de
4.648,9 mil. lei.
La data de 30.06.2006 arieratele ramase de recuperat la bugetul general consolidat au
fost de 19.159,1 mil. lei din care arierate aflate in sold la data de 31.12.2005 in suma de
14.139,1 mil. lei (73,8%) si arierate inregistrate in cursul anului 2006, in suma de
5.020,0 mil. lei (26,2%).
Defalcat, pe bugete, situatia se prezinta astfel:
-

mil.lei

Tip buget

Arierate
Arierate
in
aflate in sold inregistrate
la 31.12.2005 cursul
anului
2006

Total
arierate
ramase de
recuperat

Bugetul de stat
Bugetul asigurarilor sociale de stat
Bugetul asigurarilor pentru somaj
Bugetul Fondului national de sanatate
Buget general consolidat

8.351,4
4.613,9
496,1
677,7
14.139,1

11.691,9
5.812,7
654,9
999,6
19.159,1

3.340,5
1.198,8
158,8
321,9
5.020,0

Creantele fiscale incasate la bugetul general consolidat in perioada mai-iunie 2006


urmare aplicarii modalitatilor de executare silita au fost in suma de 892,37 mil lei, cu
21,16% mai mari (155,85 mil lei), fata de cele inregistrate in perioada similara a anului
2005.
Datele comparative pe cele doua luni din anii 2005 si 2006 sunt prezentate, pe
modalitati de executare silita, in tabelul de mai jos :
mil. lei
Modalitati de executare silita
Perioada
aplicate pentru recuperarea
01.05creantelor bugetare
30.06.2005
- incasari din plati dupa
comunicarea somatiilor
517,56
- incasari din popriri asupra
disponibilitatilor din conturi bancare
132,08
- incasari din popriri pe venituri (la
tert)
37,41
-valorificari sechestre bunuri mobile

6,49

58

Perioada
diferente
%
01.052006/2005 2006/2005
30.06.2006
604,15

86,59

116,73

199,09

67,01

150,73

34,90

-2,51

93,28

27,94

21,45

430,29

Modalitati de executare silita


aplicate pentru recuperarea
creantelor bugetare
-valorificari bunuri imobile
indisponibilizate
Total general

Perioada
01.0530.06.2005

Perioada
diferente
%
01.052006/2005 2006/2005
30.06.2006

42,97
736,52

26,29
892,37

-16,68
155,85

61,18
121,16

Din datele comparative prezentate mai sus rezulta ca, in perioada mai-iunie 2006, s-a
inregistrat o crestere a creantelor fiscale recuperate prin valorificarea bunurilor mobile
sechestrate, fata de aceeasi perioada a anului 2005, respectiv cu peste 330%. De
asemenea au crescut si incasarile realizate din popririle infiintate asupra disponibilitatilor
din conturile bancare ale debitorilor (cu 50,73%).
In structura creantelor fiscale incasate in perioada 01.05-30.06.2006, in suma de 892,37
mil lei, o pondere insemnata au avut-o platile efectuate de debitori urmare somatiilor
comunicate (67,70%) si incasarile din popririle infiintate asupra disponibilitatilor din
conturile bancare ale debitorilor (22,31%).
La data de 30.06.2006 stocul de arierate la bugetul general consolidat, inregistrat de
cele 328 societati comerciale monitorizate de FMI insumeaza 3.148,2 mil.lei (inclusiv
sumele convertite in actiuni in anul 2004, precum si sumele anulate prin acte normative
speciale), mai mici cu 346,6 mil. lei (9,9%) fata de arieratele inregistrate la data de
30.06.2005 care au fost in suma de 3.494,8 mil. lei.
Situatia obligatiilor la bugetul general consolidat, defalcat pe cele 4 bugete, pentru cele
328 societati comerciale cu capital privat si majoritar privat, se prezinta astfel:
-

mil.lei

Tip buget

30.06.2005

30.06.2006

Diferenta

Bugetul de stat

598,7

421,9

-176,8

Bugetul asigurarilor sociale de stat

695,1

440,9

-254,3

Bugetul asigurarilor sociale de sanatate


Bugetul asigurarilor pentru somaj
Buget general consolidat

46,3
83,1
1.423,2

95,5
53,8
1.012,1

49,2
-29,3
-411,2

Din datele prezentate se constata ca, arieratele inregistrate de societatile comerciale cu


capital privat si majoritar privat (328) monitorizate de F.M.I., la bugetul general
consolidat, la data de 30.06.2006, comparativ cu 30.06.2005, au scazut cu 411,2 mil.lei,
respectiv cu 28,9% (cu cifre corectate cu sumele convertite in actiuni in anul 2004,
precum si cu sumele anulate prin acte normative speciale).
In conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare
si a falimentului, cu modificarile si completarile ulterioare, la instantele competente au
fost inaintate, in trimestrul II, un numar de 715 cereri introductive pentru contribuabili
mici si mijlocii cu creante bugetare in suma totala de 258.9 mil. lei si 4 cereri introductive
pentru contribuabilii mari cu creante bugetare in suma de 103,2 mil. lei.
In trimestrul II a fost recuperata suma de 38,5 mil. lei din totalul de 469,4 mil lei (8,22%)
reprezentand creante bugetare aferente contribuabililor mici si mijlocii aflati in procedura
de faliment, conform prevederilor Legii nr. 64/1995 si 303,1 mil lei din totalul de 2.503,2
mil lei (12,11%) reprezentand creante bugetare aferente contribuabililor mari aflati in
aceeasi procedura.

59

Monitorizarea arieratelor la operatorii economici de stat sau cu capital majoritar de stat


In prezent, sunt monitorizati un numar de 51 operatori economici, fata de cei 72
operatori economici monitorizati initial, cuprinsi in Lista aprobata prin HG nr.393/2004.
Evolutia arieratelor atat pe total, cat si la bugetul general consolidat, pe ministere si
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, pe perioada 30.04.2005 - 30.04.2006,
este prezentata in Anexele 1-2.
Din datele prezentate la 30.04.2006 de catre ministerele de resort si Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului, pentru operatorii economici monitorizati, in baza
prevederilor OUG nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte
dispozitii cu caracter financiar, au rezultat urmatoarele:
-

Arieratele totale in suma de 10405,8 mil. lei, au inregistrat o reducere fata program
cu 397,3 mil. lei, respectiv cu 3,7%.

Pe ministere si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, situatia arieratelor la


30.04.2006, se prezinta astfel: M.E.C. 67,1%, M.T.C.T 21,3% si A.V.A.S. 11,6%, asa
cum rezulta din Anexa nr. 3. Situatia arieratelor la 30.04.2006 pe ministere si operatori
economici este prezentata in Anexele nr.4 - 7.
-

Arieratele catre bugetul general consolidat al statului.

Arieratele catre bugetul general consolidat al statului (fara majorari si/sau penalitati de
intarziere) in suma de 2078,1 mil. lei, au inregistrat o depasire in suma de 17,8 mil. lei,
respectiv cu 0,9% fata de programul stabilit, in suma de 2060,2 mil. lei, iar fata de
31.12.2005 o reducere in suma de 33,3 mil. lei.
Situatia arieratelor catre bugetul general consolidat al statului este prezentata in Anexa
nr.1.
La 30.04.2006 in actiunea de monitorizare au fost cuprinsi un numar de 51 operatori
economici, fata de cei 72 cuprinsi in Lista aprobata prin HG nr.393/2004, prin scoaterea
de sub monitorizare a unui numar de 23 operatori economici, astfel:
-

Privatizarea unui numar de 3 operatori economici de sub autoritatea Ministerului


Economiei si Comertului, respectiv: SC DISTRIGAZ NORD SA, SC DISTRIGAZ
SUD SA, SNP PETROM;

Privatizarea unui operator economic aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor,


Constructiilor si Turismului, respectiv SC TRANSAUTO SA;

Privatizarea unui numar de 12 operatori economici aflati in portofoliul A.V.A.S.,


respectiv: SC UCMR SA Resita, SC CSR Resita, SC RODIPET SA Bucuresti, SC
CAROMET SA Caransebes, SC ICMRS Galati, SC FAUR SA Bucuresti, SC
MOLDOSIN SA Vaslui, SC UZTEL SA Ploiesti, SC SEVERNAV SA Tr.Severin, SC
EXFOR SA, SC GES Boldesti-Scaieni SA si SC GRIRO SA Bucuresti;

Initierea procedurii de lichidare voluntara la un numar de 6 operatori economici aflati


in portofoliul A.V.A.S., respectiv: SC AMPELUM SA Zlatna, SC BRAFOR SA
Bucuresti, SC TURNU SA Turnu Magurele, SC I.A.I.F.O. SA Zalau, SC ROCAR SA
Bucuresti si SC C.U.G. SA Cluj-Napoca;

Transformarea in institutie publica a unui operator economic aflat sub autoritatea


Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, respectiv ADMINISTRATIA NATIONALA
APELE ROMANE SA;

60

Introducerea in actiunea de monitorizare, incepand cu luna ianuarie 2005, a unui


numar de 2 operatori economici, respectiv: SC TRACTORUL U.T.B. Brasov, agent
economic aflat in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si RA
ADMINISTRATIA NATIONALA a IMBUNATATIRILOR FUNCIARE, agent economic
aflat sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Deficitul de cont curent din primele 4 luni 2006 este cu aproape 57% mai mare fata de
aceeasi perioada din 2005, realizat in conditiile accentuarii deficitului balantei comerciale
(-2,5 mld euro), dar sustenabil, fiind integral acoperit din investitii straine directe.
Deficitul veniturilor a fost de 0,8 miliarde EUR, mai mare cu circa 6% fata de primele
patru luni ale anului 2005, datorita amplificarii veniturilor obtinute de nerezidenti din
investitii directe. Influenta negativa a fluxurilor de bunuri si venituri asupra soldului
contului curent a fost limitata, in primele patru luni ale anului 2006, de excedentul
inregistrat de balanta transferurilor curente (0,9 miliarde EUR) si de transformarea
deficitului balantei serviciilor in excedent.
In primele patru luni ale anului 2006, investitiile straine directe au acoperit integral
deficitul de cont curent. Acestea au insumat 2,3 miliarde EUR, mai mari de 2,3 ori fata
de primele trei luni ale anului 2005, din care peste doua treimi au reprezentat participatii
la capital si credite acordate de firmele straine intreprinderilor romanesti in care au
investit.
B. Reforma structurala in economie; privatizarea si restructurarea intreprinderilor
de stat
Progrese inregistrate in perioada 1 aprilie 20 iunie 2006 in activitatea desfasurata de
AVAS
Planul de privatizare pentru 2006 aprobat de Guvern prin Planul integrat de privatizare,
isi propune lansarea la privatizare in acest an a unui numar de 120 de societati
comerciale, dintre care 50 cu capital majoritar de stat si 70 cu capital minoritar de stat.
Dupa analiza, societatile cu capital majoritar de stat au fost selectate in functie de
valoarea capitalului social detinut de stat, numarul de salariati, cifra de afaceri si profitul
sau pierderea inregistrat/ta conform ultimului bilant financiar-contabil, iar societatile
minoritare, in functie de valoarea de piata, rapiditatea estimata pentru finalizarea
contractului de privatizare si volumul tranzactiilor din ultimele sase luni. Astfel,
societatile au fost impartite pe prioritati:
-

Prioritatea 1 (societatile incluse detin peste 72% din capitalul social detinut de stat si
respectiv peste 77% din salariati): 17 societati comerciale cu pachete majoritare,
intre care a fost inclus si pachetul minoritar detinut la ASIROM, datorita importantei
acestei societati;

Prioritatea 2: 21 de institute de cercetare cu capital majoritar de stat,

Prioritatea 3: 16 societati cu pachete majoritare,

Prioritatea 4: 19 pachete minoritare importante,

Prioritatea 5 si 6: 47 de pachete minoritare impartite in functie de existenta sau nu, a


dreptului de preferinta.

La data de 20 iunie 2006, stadiul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat


incluse in Prioritatile 1 3, era: 4 societati privatizate , 10 societati in negociere (7 in
negociere contract) si 2 societati cu anunt publicitar.

61

Stadiul societatilor comerciale cu capital minoritar de stat incluse in Prioritatile 1


(ASIROM) si 4 6, la aceeasi data, era: 18 societati privatizate, 2 societati la care s-a
vandut un pachet de actiuni si s-a publicat vanzarea unui nou pachet detinut, 4 societati
in negociere (3 in negociere contract), 5 societati comerciale cu SSIF (societati de
servicii de investitii financiare)angajat si 4 societati comerciale cu anunt de vanzare
publicat.
In perioada 1 aprilie 20 iunie 2006, s-au publicat 28 anunturi, dintre care 9 anunturi
pentru vanzare de pachete majoritare de actiuni si 19 anunturi pentru vanzare de
pachete minoritare de actiuni.
Tot in aceasta perioada, s-au incheiat 19 contracte de vanzare-cumparare de actiuni,
dintre care 2 contracte pentru vanzare-cumparare pachete majoritare de actiuni si 17
contracte pentru vanzare-cumparare de pachete minoritare de actiuni. Capitalul social
total vandut, corespunzator acestor contracte, este de 1,084 milion RON, iar volumul de
investitii angajat este de 9.000 Euro si 115,5 mii USD.
Planul de privatizare prevede de asemenea ca toate societatile comerciale revenite in
portofoliu ca urmare a desfiintarii contractelor de vanzare-cumparare de actiuni, sa fie
lansate la privatizare in cursul anului 2006. Pana la data de 20 iunie 2006, statul s-a
reinscris ca actionar majoritar la 78 societati comerciale, dintre care, la data de 20 iunie
2006: 6 societati erau privatizate, 1 societate transferata la Fondul Proprietatea, 34
societati in faliment/reorganizare judiciara, 10 societati in dizolvare conform Legii nr.
359/2004, 3 societati in lichidare voluntara, 7 societati radiate, 4 societati propuse pentru
privatizare, 5 societati propuse pentru restructurare/lichidare, 1 societate in negociere si
7 societati in analiza.
La data de 20 iunie 2006, din 44 societati comerciale candidate la restructurare/lichidare
pentru 6 societati s-a aprobat lichidarea voluntara, pentru 2 societati s-a aprobat
lichidarea judiciara, pentru 2 societati s-a aprobat dizolvarea judiciara, pentru 1 societate
s-a aprobat lichidarea dupa executarea silita, 3 societati au intrat sub incidenta Legii
nr.64/1995 republicata; la 1 societate s-a convocat cu AGA pentru aprobarea lichidarii
judiciare din initiativa debitorului, cf. Legii nr.64/1995 republicata, 3 societati au fost
propuse pentru privatizare, ca urmare a aparitiei unor scrisori de intentie, iar pentru 5
societati comerciale se aplica in prezent masuri punctuale de restructurare care prevad,
printre altele, reorganizarea unor fluxuri tehnologice, vanzarea unor active ce pot
functiona independent sau pe care se pot derula noi activitati private, etc.
Una din metodele de valorificare a activelor statului o reprezinta executarea silita. In
perioada 01.04 20.06.2006 metoda de executare silita s-a aplicat asupra unui numar
de 59.445 debitori si garanti ai acestora. Asupra acestor debitori, dupa comunicarea
titlurilor executorii si a somatiilor de plata, se procedeaza fie la identificarea,
sechestrarea, evaluarea si scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurilor
urmaribile, fie la instituirea popririi asupra conturilor bancare.
Suma totala incasata in perioada 01.04 20.06.2006 ca urmare a aplicarii metodei de
valorificare prin executare silita a fost de 79 mil. RON. Aceste realizari sunt obtinute prin
vanzari prin licitatie publica (168 licitatii) si instituirea popririi asupra conturilor bancare
apartinand unui numar de 5.556 debitori.
Sectorul energetic
Sectorul petrol si gaze

62

La S.N. ROMGAZ S.A. in perioada de referinta a continuat pregatirea documentatiei


pentru listarea pe piata bursiera a 10% din actiunile CN TRANSGAZ SA, preconizata a
avea loc in luna noiembrie 2006.
Sectorul energiei electrice si termice
In urma incheierii procesului de evaluare a Ofertelor Angajante Imbunatatite, depuse de
catre CEZ a.s (Republica Ceha), ENEL S.p.A. (Italia), Gaz de France International
(Franta), IBERDROLA S.A. (Spania) si RWE Energy AG (Germania) in data de 9 mai
2006 pentru privatizarea S.C. Electrica Muntenia Sud S.A., Comisia de Negociere pentru
privatizare a stabilit ca oferta care a obtinut cel mai mare numar de puncte este cea a
companiei italiene ENEL S.p.A. Conform procedurilor aprobate, in data de 5.06.2006 a
fost parafat contractul de privatizare de catre Electrica SA cu ENEL S.p.A.
In cazul S.C. Termoelectrica S.A. s-a urmarit identificarea unei solutii care sa duca la
diminuarea datoriilor istorice si pierderilor cumulate provenite din credite pentru investitii
si productie, care au ramas in sarcina de rambursare a acestei societati, in urma
procesului de restructurare. In acest sens, in prima decada a lunii mai a fost transmisa
Consiliului Concurentei documentatia de notificare, fundamentata pe faptul ca SC
Termoelectrica SA presteaza serviciu de interes economic general, asteptandu-se avizul
Consiliului.
In data de 28 aprilie 2006 a fost publicat anuntul pentru primirea scrisorilor de interes in
vederea realizarii unei capacitati noi la CTE Doicesti. Scrisorile de interes se vor depune
la S.C. Termoelectrica S.A. pana in data de 28 iunie 2006.
Pentru Complexul Energetic Craiova S.A. consultantul, reprezentat de consortiul format
din Deloitte Central Europe Ltd si Fondul Romano-American de Investitii, desfasoara in
prezent analiza diagnostic a societatii, pe baza careia va fi elaborata strategia de
privatizare.
De asemenea, au fost semnate contractele la doua micro hidrocentrale (MHC) din cadrul
S.C. Hidroelectrica S.A. si anume: MHC Doftana (cu LUXTEN si ISPH) si MHC
Manaileasa (cu ROMELECTRO).
De asemenea sunt in curs de elaborare Rapoartele de evaluare pentru inca 20 de MHCuri.
Pentru C.N. Transelectrica S.A. si filialele sale, este in curs de pregatire procesul de
listare la Bursa de Valori Bucuresti. Prospectul preliminar al ofertei publice primare a fost
avizat de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. In data de 2 iunie 2006 a fost
publicat anuntul privind oferta publica primara initiala de vanzare de actiuni. Au fost puse
in vanzare un numar de 7,3 milioane actiuni, termenul limita de subscriere fiind data de
28 iunie 2006. Dupa subscrierea actiunilor urmeaza sa se efectueze de catre C.N.
Transelectrica S.A. demersurile necesare in vederea admiterii la tranzactionare la cota
Bursei de Valori Bucuresti.
In perioada de referinta a fost publicata in presa centrala si locala Lista nr. 9 cu
societatile comerciale filiale (S.C. FORMENERG S.A. si S.C. ICEMENERG S.A.) care
urmeaza sa fie oferite la privatizare.
Restructurarea sectorului minier
Procesul de restructurare a sectorului minier a continuat avand la baza prevederile
Strategiei Industriei Miniere pentru perioada 2004-2010. Astfel au fost inchise si
ecologizate un numar de 17 capacitati miniere: 9 in sectorul carbunelui (7 la huila si 2 la
lignit) si 8 in sectorul de minereuri. Corespunzator programelor de sistare si inchidere a

63

minelor nerentabile, in perioada de referinta, in industria miniera au fost disponibilizate


un numar de 1856 de persoane (151 in sectorul huila, 191 in sectorul lignit si 1514 in
sectorul minereuri).
Totodata, avand in vedere ca restructurarea societatilor din sectorul minereuri
presupune implementarea unui program de masuri care sa contribuie la cresterea
atractivitatii acestora, in special prin atragerea de investitii pentru activitatile de
exploatare si de conservare si inchidere de mine, a fost adoptata HG nr. 590/3.05.2006
(MO nr. 506/12.06.2006) privind strategia de restructurare, privatizare si atragere de
investitii in sectorul minereuri. Acest act normativ instituie, printre altele, posibilitatea
societatilor din sectorul minereuri de a incheia contracte de cooperare cu investitorii
interesati, in scopul eficientizarii activitatilor viabile.
Pe de alta parte, avand in vedere necesitatea promovarii in sectorul minier a unui
management orientat catre piata si eficienta economica, a fost necesara renuntarea la
controlul preturilor, context in care a fost adoptata HG nr. 607/10.05.2006 (MO nr.
420/16.05.2006) care abroga Hotararea Guvernului nr. 1609/2003 privind preturile
produselor subventionate din sectorul minier, respectiv procedura de reglementare a
preturilor de catre Guvern. Ca urmare, in prezent preturile se stabilesc prin libera
negociere intre parti.
Sectorul industria de aparare
Referitor la privatizarea S.C. Uzina Mecanica Filiasi S.A., procesul a fost reluat. Data
limita pentru depunerea documentatiei de participare si a ofertei finale a fost 5 aprilie
2006. A fost depusa o singura oferta. Ofertantul a depus oferta ferma si definitiva pe
baza careia se negociaza clauzele contractuale.
In cazul S.C. Santierul Naval Mangalia S.A. licitatia a fost castigata de S.C. DAEWOO
Mangalia HEAVY INDUSTRIES S.A. Ofertantul si-a retras oferta inainte de finalizarea
negocierilor clauzelor contractuale. A fost demarata actiunea de actualizare a
documentatiei de privatizare pentru pregatirea unei noi oferte de vanzare.
In ceea ce priveste C.N. ROMARM si filialele sale, in perioada de referinta au continuat
actiunile privind vanzarea unor active, care nu sunt din domeniul productiei de aparare,
apartinand filialelor C.N. Romarm S.A.
Au fost elaborate documentatiile si sunt in curs de pregatire ofertele de vanzare a
participatilor detinute de S.C. Metrom S.A. Brasov, filiala a C.N. Romarm S.A. la
societatile cu capital mixt S.C. Metrom Trading S.A., S.C. Rom Compressor S.A. si S.C.
Metalurgie Neferoasa S.A. De asemenea a fost publicat anuntul continand oferta de
vanzare a unui pachet de actiuni la S.C. Arsenal Resita S.A. si este in curs de pregatire
documentatia pentru vanzarea unui pachet de actiuni la S.C. Automecanica Moreni S.A.
si S.C. I.C.P.S.P. S.A. Bucuresti.
Transporturi si turism
In perioada de referinta a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare a pachetului
minoritar de actiuni al societatii comerciale ALDP Iasi si a fost scos la vanzare pachetul
de actiuni al SC Antrepriza de Reparatii si Lucrari Cluj. Pentru acesta societate sunt in
curs de desfasurare negocierile cu ofertantul declarat adjudecatar. De asemenea, s-a
incheiat contractul de vanzare-cumparare a 98 % din actiunile SC Ardealul SA Arad.
Sectorul bancar
Strategia de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni, stabilita in cursul anului
2005 prin HG nr. 806/2005, a suferit ulterior mai multe modificari, ultima modificare fiind

64

adusa de HG nr.573/26.04.2006 (MO nr. 456/25.05.2006). Prin acest ultim act normativ,
pachetul majoritar de 69,9 la suta din actiunile bancii va fi vandut catre un investitor
strategic (institutie financiar bancara de reputatie internationala sau un consortiu de
investitori din care sa faca parte cel putin o institutie financiar-bancara de reputatie
internationala). Acest pachet cuprinde si actiunile reprezentand 9,9 la suta din capitalul
CEC, care, potrivit legii, revin Fondului Proprietatea. Un procent de 5 la suta din capitalul
social total al CEC va fi vandut angajatilor si pensionarilor CEC, iar statul va decide daca
va vinde partial sau in intregime restul de 25,1 la suta din actiunile care ii mai raman
dupa finalizarea vanzarii pachetului majoritar de actiuni. Vanzarea pachetului majoritar
de actiuni se va efectua in trei etape, si anume prin depunerea ofertelor preliminare
neangajante, a ofertelor finale angajante si a ofertelor financiare finale angajante
imbunatatite.
Totodata, in anul 2006, Banca Daewoo a trecut din categoria bancilor cu capital
majoritar romanesc in categoria bancilor cu capital majoritar strain.
C. Existenta unui sistem judiciar ale carui decizii sa fie puse in aplicare, inclusiv in ceea
ce priveste reglementarea drepturilor
In ceea ce proveste materia insolventei, pe perioada de raportare au fost inregistrate
urmatoarele progrese:
-

A fost adoptata Legea nr. 85/2006 (MO nr. 359/21.04.2006) privind procedura
insolventei.

Au fost elaborate un manual de bune practici, precum si un manual cuprinzand


notiuni de economie aplicate in cadrul procedurilor de insolventa, care au fost
distribuite judecatorilor si practicienilor in insolventa. Ambele manuale sunt
disponibile pe site-ul Ministerului Justitiei.

A fost organizata pregatirea in domeniul noii legi privind procedura insolventei, in


perioada 7 martie 7 aprilie 2006. Programul de pregatire a inclus 267 de judecatori
(distribuiti in 11 grupe), 109 grefieri (distribuiti in 4 grupe) si 135 de practicieni in
insolventa (distribuiti in 5 grupe).

Totodata, in domeniul dreptului societatilor comerciale, s-au inregistrat urmatoarele


progrese:
-

Amendamente importante la legea societatilor comerciale Legea nr. 31/1990 au


fost aprobate de Guvern si transmise Parlamentului spre adoptare la data de 14
iunie 2006. Aceste amendamente asigura armonizarea completa cu cele sase
Directive in domeniul societatilor comerciale si introduc in legislatia romana principiile
OECD privind guvernarea corporativa. Amendamentele reprezinta rezultatul unor
consultari publice complexe si structurate, in care au fost implicati toti actorii
relevanti.

Implementarea legislatiei cu privire la depunerea la Registrul Comertului a situatiilor


financiare de catre societatile comerciale:
-

In perioada 1 ianuarie 24 iunie 2006, Oficiul National al Registrului Comertului


a introdus in instanta actiuni pentru dizolvarea societatilor comerciale, dupa cum
urmeaza:
-

5.056 actiuni privind societati care nu au depus situatiile financiare aferente


anului 2003;

65

15.961 actiuni privind societati care nu au depus situatiile financiare aferente


anului 2004;

40.263 actiuni privind societati care nu au depus situatiile financiare aferente


anilor 2003 si 2004.

In aceeasi perioada de referinta, instantele au pronuntat 9719 hotarari de dizolvare.


Ca urmare a acestor actiuni, 38447 societati au depus la registrul Comertului situatiile
financiare aferente anului 2003 si 75068 societati au depus situatiile financiare aferente
anului 2004.
D. Dezvoltarea adecvata a sectorului financiar, astfel incat sa canalizeze eficient
economiile catre investitii
In sectorul asigurarilor, in perioada septembrie 2005 - mai 2006 Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a continuat actiunile de supraveghere a pietei
asigurarilor, la care s-au adaugat si cele de control care au avut loc la 17 societati de
asigurare si la 36 brokeri de asigurare, in urma carora s-au aplicat o serie de sanctiuni,
printre care retragerea autorizatiei pentru 10 societati de asigurare si pentru 22 brokeri,
amenzi pentru o societate si pentru 9 brokeri, avertisment pentru 15 brokeri si pentru 2
societati.
In ceea ce priveste densitatea asigurarilor in anul 2005 aceasta a fost de 205
RON/locuitor, iar in anul 2006 se prognozeaza ca aceasta sa creasca la 245
RON/locuitor, reprezentand o crestere cu 40 RON/locuitor.
In ceea ce priveste piata de capital din Romania, in perioada ianuarie-mai 2006,
activitatea de tranzactionare de pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori
Bucuresti a evidentiat continuarea tendintei de crestere a lichiditatii pietei, in paralel
consemnandu-se volatilitati relativ ridicate ale cotatiilor majoritatii titlurilor si implicit ale
indicilor bursieri:
-

Indicele BET, care urmareste evolutia preturilor de referinta ale celor mai lichide 10
titluri listate la Cota Bursei, a fost calculat la finalul ultimei sedinte de tranzactionare
a lunii mai 2006 la nivelul de 7.058,9 puncte, cu +10,91% (in EUR) peste valoarea
de inchidere a anului 2005. Maximul indicelui BET in perioada analizata a fost atins
in data de 7 februarie 2006, valoarea de 8.484,3 puncte din acea zi reprezentand
totodata un nou record istoric al indicelui BET;

Indicele BET-C a inregistrat in primele cinci luni ale anului 2006 o crestere de
+13,73% (in EUR). Indicele BET-C reflecta evolutia preturilor tuturor actiunilor cotate,
exclusiv S.I.F.-uri. Maximul istoric al indicelui compozit BET-C a fost de 4.970,94
puncte si a fost atins tot in data data de 7 februarie 2006;

Indicele BET-FI, care urmareste evolutia preturilor de tranzactionare ale actiunilor


celor cinci societati de investitii financiare a pierdut in perioada analizata -11,59% (in
EUR). Valoarea maxima a indicelui BET-FI a fost atinsa in data de 7 februarie 2006,
si anume 54.904 puncte.

Profilul descris de valorile pentru care au fost calculati cei trei indici ai BVB in primele
cinci luni ale anului 2006 a fost foarte asemanator cu cel realizat in aceeasi perioada a
anului trecut: crestere puternica in prima parte a anului, urmata de corectii pe finalul
intervalului analizat. Totodata, cresterea indicilor BET si BET-C in perioada ianuarie
mai a acestui an a fost ceva mai redusa decat aprecierea inregistrata in intervalul similar
al anului 2005. In ceea ce priveste indicele sectorial BET-FI, daca in anul 2005 acesta a

66

inregistrat randamente superioare indicilor BET si BET-C, in primele cinci luni ale acestui
an profilul descris de BET-FI s-a situat sub curba descrisa de ceilalti doi indici ai BVB.
Aceste evolutii oscilante ale indicilor bursieri au avut loc pe fondul unei activitati de
tranzactionare in crestere, valoarea totala a tranzactiilor (actiuni, obligatiuni si drepturi)
incheiate in perioada 1 ianuarie 31 mai 2006 pe piata reglementata administrata de
BVB situandu-se la 1,15 miliarde EUR. Raportat la acelasi interval de timp al anului
trecut, valoarea totala a tranzactiilor inregistrata in primele cinci luni din anul 2006
evidentiaza o crestere de +27,5%, in conditiile in care valoarea totala a tranzactiilor
pentru intreg anul 2005 a fost de 2,19 miliarde EUR.
Cresterile cotatiilor principalelor actiuni tranzactionate pe piata reglementata
administrata de BVB, majorarile de capital operate de unele companii emitente si
listarea la Cota Bursei a unei noi companii (Mecanica Ceahlau S.A.) au facut ca
valoarea capitalizarii bursiere totale sa urce la finalul lunii mai 2006 la nivelul de 21,49
miliarde EUR. Valoarea capitalizarii bursiere totale la sfarsitul anului 2005 se ridica la
15,57 miliarde EUR, reprezentand 19,64% din PIB-ul realizat in anul 2005.
Capitalizarea bursiera de la finalul lunii mai 2006 a marcat o crestere, exprimata in EUR,
de +62,74% fata de capitalizarea bursiera inregistrata la data de 31 mai 2005. Exprimata
in euro, valoarea capitalizarii bursiere inregistrata in data de 31 mai 2006 reprezinta
aproximativ 27% din PIB-ul realizat in economia romaneasca in anul 2005 si aproximativ
23% din de PIB-ul prognozat pentru anul 2006.
Capitalizarea bursiera totala (atat BVB cat si BER) inregistrata in primele cinci luni ale
anului 2006 reprezinta 30,2% din PIB-ul realizat in economia romaneasca in anul 2005
si 25,7% din de PIB-ul prognozat pentru anul 2006.
Bursa Electronica Rasdaq (B.E.R.) a inregistrat in anul 2005, o evolutie pozitiva a
valorii tranzactionate, aceasta dublandu-se comparativ cu anul 2004. Fata de sfarsitul
anului 2004, desi nivelul preturilor actiunilor, reflectat prin indicele general al pietei
(RASDAQ-Compozit) s-a aflat intr-o usoara scadere (-2,56%), capitalizarea pietei a
inregistrat o crestere de +8,5% exprimata in EURO.
In perioada 1 ianuarie 2006 31 mai 2006, valoarea totala a tranzactiilor pe piata
RASDAQ, administrata de BVB dupa fuziune, a atins suma de 74,29 mil. EUR, in
scadere cu 41% fata de perioada similara a anului 2005, cand aceasta s-a ridicat la
suma de 120,7 mil. EUR.
La sfarsitul lunii mai 2006, capitalizarea pietei RASDAQ a atins valoarea de 2,54
miliarde EUR, fata de valoarea de 2,04 miliarde EUR, inregistrata la 31 mai 2005,
marcand o crestere de 24,5%. Exprimata in EUR, valoarea capitalizarii pietei RASDAQ
inregistrata in data de 31 mai 2006 reprezinta aproximativ 3,2% din PIB-ul realizat in
economia romaneasca in anul 2005 si aproximativ 2,7% din de PIB-ul prognozat pentru
anul 2006.
2.3. CAPACITATEA DE ASUMARE A OBLIGATIILOR DE STAT MEMBRU AL UE

2.3.1 Capitolul 1 - Libera circulatie a marfurilor


In ceea ce priveste masurile orizontale si procedurale, in domeniul acreditarii,
principalele progrese realizate de Asociatia de Acreditare din Romania (RENAR) in
perioada de referinta se refera la:

67

adoptarea statutului RENAR si alegerea unui nou Consiliu Director, conform


statutului-cadru aprobat prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 81/2005,
in corelare cu prevederile standardului SR EN ISO/CEI 17011:2005;

finalizarea noilor documente RENAR pentru acreditarea laboratoarelor de incercare


si etalonare; in ceea ce priveste noile documente pentru acreditarea organismelor de
certificare sistem de management al calitatii, acestea sunt in curs de finalizare;

finalizarea programului de instruire pentru evaluatorii sefi si evaluatorii de


specialitate. Au fost selectionati inca 7 evaluatori sefi si 24 evaluatori de specialitate,
colaboratori externi ai RENAR;

finalizarea si aplicarea noului sistem de evaluare si monitorizare a evaluatorilor si


expertilor RENAR;

Secretariatul EA (European Co-operation for Accreditation) urmeaza sa confirme


programarea evaluarii RENAR (in vederea dobandirii calitatii de semnatar EA-MLA
pentru cele trei domenii pentru care a depus solicitare), pentru luna noiembrie a.c.
In privinta sigurantei alimentare, tabelele de corespondenta pentru legislatia
armonizata in domeniile aditivilor, aromelor alimentare, solventilor de extractie,
materialelor ce intra in contact cu alimentul, suplimentilor alimentari, alimentelor cu
destinatie nutritionala speciala, alimentelor congelate rapid, apelor minerale si
ionizantilor au fost transmise Comisiei Europene.
In domeniul organismelor modificate genetic, a fost adoptata Legea nr. 265/2006
(MO nr. 586/6.07.2006) pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,
care prevede faptul ca de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cultivarea
plantelor modificate genetic care nu sunt acceptate in Uniunea European va fi interzisa.
De asemenea, testarea plantelor modificate genetic va fi realizata in conformitate cu
acquis-ul comunitar.
A fost elaborat Registrul national al cultivatorilor de plante modificate genetic (soia RR)
pentru anul 2006, pe baza declaratiilor cultivatorilor inregistrate in registrele judetene ale
cultivatorilor de plante modificate genetic.
Suprafata cultivata cu soia MG (cultura principala) este 118.267 ha. Pana in data de 14
iulie 2006 s-au eliberat autorizatiile pentru cererile depuse in vederea infiintarii culturilor
duble. Pana la 15 august 2006 se va finaliza la nivel central, in Registrul national al
cultivatorilor de plante modificate genetic, lista cultivatorilor (cultura principala si cultura
dubla).
Radierea soiurilor de soia MG din catalogul national al soiurilor de plante de cultura se
va realiza prin Ordin MAPDR. Catalogul national al soiurilor de plante de cultura pentru
anul 2007 va fi editat in decembrie 2006.
A fost elaborat un Plan de Actiune (MAPDR, ANSVSA, MMGA) care are ca obiectiv
eliminarea din cultura a soiei modificata genetic incepand cu 1 ianuarie 2007, prin
demararea actiunilor de control in cultura, la depozitare si la procesare, asigurarea
etichetarii si trasabilitatii.
Din 1 iulie 2006 a intrat in vigoare HG nr. 173/2006 privind trasabilitatea si etichetarea
OMG si trasabilitatea almentelor si furajelor rezultate din OMG. In acest sens, ANSVSA
a demarat planul de control in domeniul alimentelor si furajelor modificate genetic,
inclusiv prelevari de probe, avand ca obiectiv verificarea modului in care se aplica
cerintele de trasabilitate. MAPDR a intocmit liniile directoare ale planului de inspectie in
cultura pentru luna iulie, a carui aplicare a demarat la 1 iulie prin inspectorii OMG de la

68

DADR-uri. O schema detaliata in ceea ce priveste trasabilitatea OMG in Romania este


prezentata in Anexa 8.
Campania de informare a cultivatorilor, companiilor importatoare si procesatorilor a
demarat in februarie 2006 si va continua inclusiv prin implicarea ANCA (editare pliante,
organizare intalniri, etc).
Au fost contactate companiile furnizoare de erbicide si seminte de soia conventionala,
care si-au exprimat disponibilitatea de a fi prezente pe piata romaneasca pentru
asigurarea necesarului de inputuri in 2007.
Pentru realizarea unei mai bune coordonari inter-institutionale in ce priveste activitatea
de control, a fost semnat un proiect de Protocol intre MAPDR, ANSVSA, MMGA si
ANPC.
A fost aprobat Ordinul MAPDR nr. 471/14.07.2006 pentru modificarea si completarea
Ordinului MAPDR nr. 237/2006 asupra autorizarii plantelor modificate genetic. Acest act
prevede faptul ca toti cultivatorii de soia modificata genetic (RR) vor fi controlati si ca
Directia Generala de Inspectii din cadrul MAPDR va coordona la nivel central activitatea
inspectorilor din cadrul Directiilor Judetene.
Controalele vor consta in principal in verificarea documentelor cultivatorilor, controlul in
culturi, trasabilitatea productiei, recoltarii, depozitarii si expedierii pentru fiecare
cultivator.
In ceea ce priveste achizitiile publice, proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a fost aprobat in Senat in data
de 19.06.2006 iar in Camera Deputatilor, in data de 05.07.2006.
Legislatia secundara in domeniul achizitiilor publice este in curs de elaborare, urmand sa
fie finalizata conform termenelor prevazute in cadrul OUG nr. 34/2006, respectiv 60 de
zile pentru contractele de achizitie publica si 90 de zile pentru achizitiile electronice si
pentru contractele de concesiuni de la data intrarii in vigoare a ordonantei.
De asemenea, a fost adoptata HG nr. 782/2006 privind Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (MO nr. 553/
27.06.2006), asigurandu-se astfel compatibilitatea integrala cu comentariile primite de la
Comisia Europeana referitor la operationalizarea CNSC.
n acelai timp, pentru a completa cadrul legal n domeniul achiziiilor publice, Guvernul
a adoptat O.U.G. nr. 54/2006 (M.Of. nr. 569/30.06.2006) asupra regimului concesiunilor
de bunuri publice.
In ceea ce priveste progresele inregistrate in domeniul controlului ex-ante, o descriere
detaliata se gaseste in cadrul capitolului 21.
In ceea ce priveste trainingul planificat in domeniul legislatiei primare, activitatea este
organizata in jurul urmatoarelor actiuni:
-

promovarea continua a noului cadru legal prin intermediul media, seminariilor si


sesiunilor de informare;

dezvoltarea planului de actiune pe termen scurt privind activitatea de training pentru


diseminarea noului cadru legal (mai septembrie 2006);

sesiuni de training organizate prin intermediul proiectului de asistenta tehnica Phare


de care beneficiaza Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea
Achizitiilor Publice si care va fi lansat pana la finele anului 2006. In conformitate cu

69

termenii de referinta ai proiectului atentia principala va fi acordata achizitorilor


principali (main-purchasers). Se previzioneaza un numar mai mare de 500 de
participanti.
Activitatea de aducere la cunostinta a noii legislatii in domeniul achizitiilor publice
autoritatilor contractante si actorilor principali a fost asigurata prin intermediul unor
sesiuni de informare si training dupa cum urmeaza:
-

Promovarea noului cadru legal prin sesiuni scurte de informare a actorilor principali
asupra prevederilor noii legi a achizitiilor publice:
2006
Mai

Nr. sesiuni
3

Iunie

Organizator
ANRMAP
MAI, MTCT
Min. Sanatatii, ANRMAP,
Consiliile Judetene

Participanti
Personalul implicat
ministere 200
Personalul implicat 150

Promovarea noului cadru legal prin sustinerea unor sesiuni extensive de training
destinate utilizatorilor finali ai legii achizitiilor publice:

2006
Mai

Nr. sesiuni
7

Iunie

Organizator
ANRMAP
INA, Institutii de Training
ANRMAP
INA, Institutii de Training

Participanti
Personalul implicat 140
Personalul implicat 180

In perioada ianuarie iunie a.c. au avut loc peste 45 de seminarii. O parte din acestea
au fost organizate in colaborare cu diferite institutii publice si private.

2.3.2 Capitolul 2 - Libera circulatie a persoanelor


In domeniul drepturilor cetatenilor, proiectul de lege privind alegerea reprezentantilor
Romaniei in Parlementul European, care transpune Directiva Consiliului nr. 93/109/CE,
respectiv proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative
privind sistemul electoral, care transpune Directiva Consiliului nr. 94/80/EC, se afla in
proces de avizare urmand a fi supus aprobarii Guvernului.
In ceea ce priveste proiectul de lege privind modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995
prin preluarea Regulii Gravier, a fost adoptat de Camera Deptuatilor si Senat. In prezent,
acesta se afla in procedura de promulgare.
Cu privire la reteaua serviciilor de ocupare (EURES) au fost continuate demersurile si sa obtinut acordul din partea Delegatiei Comisiei Europene pentru initierea unui proiect
de asistenta tehnica, in valoare totala de 700 mii Euro, finantat din programarea Phare
2005. Proiectul, cu durata de 8 luni, este prevazut sa inceapa in toamna anului 2006 si
va asigura compatibilitatea sistemului informatic al Autoritatii Nationale pentru Ocuparea
Fortei de Munca (ANOFM) cu cerintele sistemului EURES, precum si pregatirea viitorilor
consilieri EURES si a personalului direct implicat in intretinerea sistemului.

70

2.3.3 Capitolul 3 - Libera circulatie a serviciilor


In vederea intaririi capacitatii administrative in domeniul asigurarilor obligatorii auto si in
conformitate cu prevederile art. 251 din Legea nr. 113/2006 (MO nr. 421/16.05.2006)
pentru aprobarea OUG nr. 201/2005 privind modificarea si completarea Legii nr.
32/2000, reprezentantii societatilor de asigurari autorizate sa practice asigurarea
obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule
(clasa 10 de la lit. B din anexa nr.1, cu exceptia raspunderii civile a transportatorului) sau intalnit pe data de 22 iunie 2006 in sedinta de constituire a Fondului, asa cum este
prevazut in legea mai sus mentionata, si care indeplineste cele trei atributii de:
-

Centru de Informare

Fond de Protectie a Victimelor Strazii

Organism de Compensare

In cadrul sedintei, s-au aprobat Actul Constitutiv si Statutul Fondului, numindu-se in


acelasi timp Consiliul Director si persoana responsabila pentru inscrierea Fondului la
Judecatorie ca asociatie profesionala. Spatiul destinat pentru functionarea Centrului de
Informare, Fondului de Protectie a Victimelor Strazii si a Organismului de Compensare,
care masoara aproximativ 350 mp, a fost cumparat si este amenajat conform
standardelor internationale pentru cladirile cu destinatie birouri.
In ceea ce priveste campania de informare pentru constientizarea publicului larg asupra
importantei incheierii asigurarii de raspundere civila auto, Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor a continuat campania de informare initiata in luna ianuarie 2006, prin
realizarea in colaborare cu o companie media a unui spot publicitar referitor la
importanta incheierii asigurarii obligatorii auto care, incepand cu data de 23 iunie 2006,
se difuzeaza pe doua posturi de televiziune nationale timp de o luna, cu o frecventa de
3-4 ori pe zi, in cadrul jurnalelor principale de stiri si in prime time. In paralel cu difuzarea
spotului publicitar, membrii Consiliului si reprezentanti ai directiei de specialitate au initiat
si participat la conferinte, seminarii si mese rotunde, evenimente intens mediatizate in
presa scrisa si audio-vizuala.
In ceea ce priveste actualizarea registrului asigurarilor obligatorii de raspundere civila
auto pentru a asigura inregistrarea corecta a tuturor politelor emise de societatile de
asigurare, in urma comparatiei din 12 mai 2006, rezultate prezentate si in cadrul
Comitetului de Asociere Romania Bruxelles din data de 8 iunie 2006, a reiesit un grad
de cuprindere in asigurarea obligatorie de raspundere civila auto de aproximativ 80%.
Incepand cu luna iunie 2006, Ministerul Administratiei si Internelor a demarat actiunea
de transmitere catre posesorii de autovehicule identificati in baza de date a MAI ca
neindeplinindu-si obligatia de incheiere a asigurarii de raspundere civila auto, instiintari
prin care acestia sunt informati despre necesitatea conformarii cu prevederile legale,
precum si despre sanctiunile aplicabile in caz contrar.
Ca urmare a transmiterii scrisorilor de instiintare catre persoanele care au fost
identificate ca neindeplinindu-si obligatia de a incheia asigurarea RCA, s-au corectat in
baza de date CEDAM a CSA (registrul asigurarilor) erorile provenind de la 14.443 de
sesizari, restul de 8.299 fiind in proces de corectare.
Urmatoarea comparatie a bazelor de date ale MAI si CSA se va face in luna iulie 2006,
dupa finalizarea corectarii erorilor si introducerea politelor RCA valabile pana la 30 iunie
2006 si care, in consecinta, trebuie reinnoite. In urma acestei comparatii se estimeaza
ca gradul de cuprindere in asigurarea obligatorie auto se va ridica la 85% - 88%.

71

In ceea ce priveste intarirea capacitatii de supraveghere si control a CSA:


-

Au fost transmise tuturor societatilor de asigurare care practica asigurarea


obligatorie auto o adresa prin care, incepand cu data de 10 iulie 2006, se interzice
desfasurarea activitatii de contractare a asigurarii obligatorii auto in spatii
neamenajate corespunzator, respectiv vehicule parcate pe trotuare sau carosabil,
puncte de lucru ambulante, etc. Prin aceasta masura se diminueaza in mod
substantial numarul erorilor care pot aparea la completarea politelor de asigurare.

Au fost initiate actiuni de control la toate cele 15 societati de asigurare care practica
asigurarea obligatorie auto. Controlul la sediul societatilor de asigurare urmeaza a se
desfasura in perioada 11-20 iulie 2006, cu urmatoarea tematica:

Verificarea eliberarii catre asigurat a unei vignete care sa precizeze luna si anul cand
exprira documentul de asigurare RCA;

Verificarea organizarii si desfasurarii asiguratorului cu prudenta si profesionalism in


concordanta cu natura si marimea activitatii prestate, prevedere stipulata in
legislatia in vigoare;

Verificarea pe teren asupra respectarii dispozitiilor CSA din data de 10 iulie 2006,
referitoare la modalitatea prin care asiguratorii incheie asigurarile RCA.

Pentru reducerea numarului autovehiculelor inmatriculate care nu au asigurare auto


obligatorie, Ministerul Administratiei si Internelor a realizat urmatoarele actiuni:
-

A finalizat procesul de preschimbare a documentelor de inmatriculare a vehiculelor.


Ca urmare a acestui proces, a fost suspendata inmatricularea a 922.000
autovehicule, pentru care nu s-a solicitat, in termenul prevazut de lege,
preschimbarea documentelor.

In perioada 23 mai 10 iunie 2006, au fost transmise 1.426.564 scrisori, adresate


posesorilor de autovehicule inmatriculate, dar care nu figureaza in baza de date
administrata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA). Prin aceste scrisori,
posesorii de autovehicule sunt instiintati ca, in termen de 30 de zile, trebuie sa
rezolve problemele legate de asigurarea auto obligatorie.

In perioada 1.04.2006-22.06.2006, Politia Rutiera a controlat, in trafic, 478.440


autovehicule. Au fost aplicate 1663 sanctiuni pentru autovehiculele neasigurate. A
fost intocmita, situatia, pe judete si localitati, a autovehiculelor inmatriculate, dar
neasigurate. Pe baza acestei situatii, Politia Rutiera va intensifica actiunile de control
in trafic, in judetele si localitatile cu numar ridicat de autovehicule inmatriculate, dar
neasigurate.

A fost stabilit, in temeiul legislatiei in vigoare, mecanismul prin care autoritatile


administratiei publice locale raporteaza Institutiei Prefectului situatia privind
vehiculele fara stapan sau abandonate pe domeniul public.

Conform mecanismului, primarul imputerniceste agentii constatatori, din cadrul


aparatului propriu al consiliului local. Acestia intocmesc procese verbale de constatare a
vehiculelor asupra carora exista indicii temeinice ca sunt fara stapan sau abandonate. In
termen de 30 de zile de la intocmirea procesului verbal de constatare, organele de
politie efectueaza cercetari pentru identificarea proprietarului sau a detinatorului legal al
vehiculului. Pe baza rezultatului cercetarilor efectuate, primarul, la propunerea agentului
constatator, emite o dispozitie prin care declara vehiculul ca fiind fara stapan sau
abandonat. Prin dispozitia primarului se prevede si trecerea vehiculului respectiv in
proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza a fost gasit.

72

Primarii sunt obligati sa comunice dispozitiile respective, in termen de 3 zile de la


emitere, serviciilor publice responsabile din cadrul Institutiilor Prefectului. Pe baza
acestor dispozitii, vehiculele sunt radiate de drept din evidenta. Monitorizarea aplicarii
acestui mecanismului se realizeaza semestrial. Primul raport de monitorizare va fi
finalizat la 10 august 2006.
In ceea ce priveste noile cerinte de capital pentru banci si firme de investitii (Basel
II), grupul de lucru constituit in vederea transpunerii si implementarii prevederilor
Directivei 2006/48/CE privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de catre
institutiile de credit si Directivei 2006/49/CE privind adecvarea capitalului societatilor de
investitii si a institutiilor de credit, si-a continuat activitatea, in conditiile in care legislatia
si reglementarile aferente vor acoperi atat sectorul institutiilor de credit cat si sectorul
firmelor de investitii.
-

In prezent se afla in curs de derulare etapa a 2-a a Proiectului Basel II, care are ca
obiectiv dezvoltarea mijloacelor pentru realizarea supravegherii sectorului bancar la
noile standarde promovate la nivelul Uniunii Europene.

Elaborarea noului cadru legislativ si de reglementare se desfasoara in comun la nivelul


ambelor autoritati competente din Romania, respectiv Banca Nationala a Romaniei
pentru institutiile de credit si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pentru societatile de
servicii de investitii financiare ce opereaza pe piata de capital. Procesul este organizat
pe doua nivele: decizional, la nivelul Comitetului de coordonare a proiectului Basel II si
tehnic, in cadrul comisiilor tehnice constituite in baza Memorandumului de intelegere
intre autoritatile de supraveghere, care pregatesc legislatia si reglementarile aferente.
La nivel decizional, a fost adoptat modul de exercitare a optiunilor nationale, si a fost
agreata de principiu structura noii legi Legea privind institutiile de credit si adecvarea
capitalului, lege care va asigura transpunerea la nivel national a principiilor statuate de
cele doua noi directive atat pentru institutiile de credit cat si pentru firmele de investitii.
Pe langa transpunerea acquis-ului comunitar, legea isi propune sa reuneasca intr-un
singur act normativ prevederile aferente tuturor tipurilor de institutii de credit (banci,
organizatii cooperatiste de credit, case de economii pentru domeniul locativ, banci de
credit ipotecar si institutii emitente de moneda electronica), structurate in dispozitii
generale si dispozitii specifice diverselor categorii de astfel de institutii.
La nivel tehnic, procesul de reglementare se afla intr-un stadiu avansat la nivelul celor
doua autoritati, fiind finalizate atat proiectul Legii privind institutiile de credit si adecvarea
capitalului, cat si o parte importanta a proiectelor de reglementari ce urmeaza a fi emise
in aplicarea acesteia (Normele privind riscul de credit metoda standard, tehnicile de
diminuare a riscului de credit; Normele privind riscul operational; Normele privind
fondurile proprii; Normele privind supravegherea pe baza consolidata; Normele privind
riscul de piata).
Se afla intr-un stadiu avansat de elaborare normele privind riscul de credit metoda
bazata pe modele interne de rating, normele privind operatiunile de securitizare si
normele privind recunoasterea agentiilor de evaluare externa a creditului.
De asemenea, la inceputul lunii iunie 2006 a fost finalizata prima versiune a ghidurilor de
validare a modelelor interne pentru riscul de credit, de piata si operational. Pentru
elaborarea ghidurilor de validare au fost create trei grupuri de lucru interdepartamentale
reunind membri BNR, precum si un reprezentant al CNVM (pentru ghidul aferent riscului
de piata).

73

Conform celor agreate in cadrul consultarilor tehnice ce au avut loc la Bruxelles in data
de 18 mai 2006, proiectul Legii privind institutiile de credit si adecvarea capitalului a fost
transmis Comisiei Europene in data de 3 iulie 2006, urmand ca in data de 17 iulie 2006
sa aiba loc la Bruxelles o noua runda de consultari tehnice cu reprezentantii Comisiei
Europene, in cadrul carora se vor purta discutii pe marginea proiectului de lege si a
proiectelor de reglementari finalizate.
In ceea ce priveste comunicarea cu comunitatea bancara, aceasta a fost stabilita atat la
nivel decizional (prin reprezentarea Asociatiei Romane a Bancilor in cadrul Comitetului
de Coordonare a Proiectului Basel II), cat si in urmatoarele modalitati:
-

Punerea in operare la nivelul Bancii Nationale a Romaniei a unui site dedicat Basel
II, in scopul de a facilita comunicarea intre autoritatea de supraveghere si
comunitatea bancara. Pe acest site au fost deja postate, pentru consultare, proiectul
Legii privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, precum si proiectele de
reglementari finalizate;

Stabilirea dialogului cu institutiile de credit in cadrul unor seminarii si conferinte


avand ca tematica transpunerea si implementarea noilor prevederi comunitare,
actiuni organizate de Banca Nationala a Romaniei, Institutul Bancar Roman sau de
comunitatea financiara;

Discutii cu institutiile de credit pe tema abordarilor pentru care vor sa opteze in ceea
ce priveste calcularea cerintelor de capital;

Derularea de catre institutiile de credit a unui exercitiu de furnizare de informatii


structurate in functie de noile cerinte, exercitiu in baza caruia sa poata fi evaluata
capacitatea acestora de a raspunde viitoarelor standarde prudentiale.

In conformitate cu strategia de implementare a Noului Acord de Capital, a fost initiat


procesul de identificare a institutiilor de credit care vor opta pentru utilizarea modelelor
interne in vederea cuantificarii cerintelor de capital. De asemenea, in vederea evaluarii
impactului pe care il va avea implementarea prevederilor Directivei 2006/48/CE in
reglementarile nationale asupra nivelului reglementat al necesarului de fonduri proprii al
bancilor, precum si a gradului de pregatire a acestora pentru a raspunde noilor cerinte
prudentiale, s-a solicitat institutiilor de credit efectuarea unui exercitiu pe baza datelor
existente la 31 decembrie 2005. Termenul de transmitere catre BNR a rezultatelor
exercitiului este 14 iulie 2006.
De asemenea, au fost intensificate contactele cu autoritatile competente din statele
membre, prin participarea Bancii Nationale a Romaniei la reuniunile organizate de
autoritatile de supraveghere din Austria, Grecia si Ungaria, avand ca tema facilitarea
schimburilor de informatii in perspectiva Basel II.
Totodata, se acorda o prioritate deosebita perfectionarii profesionale a personalului, prin
participarea la diverse programe si proiecte ( ex. activitatile stabilite in cadrul Proiectului
de infratire incheiat de Banca Nationala a Romaniei cu un consortiu de banci centrale
din state membre ale Uniunii Europene (Banca Frantei, Banca Olandei si Banca Italiei)).
In ceea ce priveste transpunerea Directivei 2002/87/CE privind supravegherea
suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si a societatilor de
servicii de investitii financiare din cadrul unui conglomerat financiar, proiectul de
lege elaborat la nivelul Grupului de lucru interinstitutional constituit in acest scop
(coordonat de catre Ministerul Finantelor Publice si format din reprezentanti ai
autoritatilor competente in domeniul supravegherii serviciilor financiare - Banca

74

Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de


Supraveghere a Asigurarilor, precum si din reprezentanti ai Ministerului Justitiei si ai
Ministerului Integrarii Europene) a fost transmis la Comisia Europeana in luna aprilie
2006, pentru exprimarea unui punct de vedere din perspectiva tehnica. Respectivul
proiect a fost agreat la nivelul expertilor Comisiei Europene, cele doua recomandari
formulate urmand a fi preluate la nivelul cadrului ce asigura transpunerea directivei.
Proiectul de lege se afla in procesul de avizare la nivel institutional, in vederea inaintarii
sale la Guvern.
Reglementarile prin care se va asigura transpunerea aspectelor de ordin tehnic din
Directiva 2002/87/CE vor fi comune la nivelul autoritatilor competente implicate, proiectul
acestor reglementari fiind elaborat si aflandu-se in dezbatere la nivelul Grupului de lucru
interinstitutional.
Dreptul de stabilire si libertatea de a furniza servicii ne-financiare
Progrese inregistrate in activitatea de screening si de inlaturare a restrictiilor
La nivel central
In perioada mai-iunie 2006, Grupul de lucru interministerial creat in 2002 si-a intensificat
activitatea de identificare si inlaturare a barierelor din legislatia nationala din perspectiva
pregatirii transpunerii si implementarii Directivei privind Serviciile in Piata Interna.
Aceasta activitate include analiza, de catre institutiile administratiei publice, a legislatiei
in domeniul lor de competenta, cu scopul de a identifica si inlatura barierele ce impiedica
libera prestare a serviciilor. O atentie deosebita se pune pe schemele de autorizare, pe
baza Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, in vederea crearii unei baze de
date continand toate autoritatile emitente si toate tipurile de autorizari necesare pentru
accesul la activitatile de prestare de servicii si pentru exercitarea acestora. Astfel,
Romania se pregateste sa participe la cooperarea administrativa cu celelalte State
Membre privind schimbul de informatii prevazut de Directiva.
In cadrul exercitiului de screening desfasurat in perioada mai iunie 2006 au fost
identificate bariere continute intr-un numar de 9 acte normative, fiind eliminate in aceeasi
perioada cele continute in 4 din acestea, astfel:
-

Obligativitatea mentinerii unui sediu secundar in Romania, pe intreaga durata de


valabilitate a atestatului de catre persoanele juridice straine care proiecteaza,
executa si exploateaza instalatii electrice din domeniul electroenergetic, prin
adoptarea Ordinului presedintelui ANRE nr. 16/2006 (MO nr. 559/28.06.2006)

Necesitatea atestarii tehnico-profesionale a specialistilor verificatori de proiecte,


responsabililor tehnici cu executia si a expertilor tehnici de calitate pentru lucrarile de
montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, prin adoptarea
Ordinului nr. 268/12.04.2006 (MO nr. 469/30.05.2006) privind modificarea Ordinului
ministrului industriei si resurselor nr. 88/2003 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de
proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate pentru
lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

Impunerea conditiei de cetatenie romana si domiciliul in Romania pentru exercitarea


profesiei de consilier juridic, prin adoptarea Legii nr. 246/2006 (MO nr.
556/27.06.2006) privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

Cerinta achizitionarii, montarii si punerii in functiune de centrale termice si arzatoare


automatizate numai de la/de catre firme autorizate de ANRGN si ISCIR in acest

75

sens, prin adoptarea Legii nr.188/2006 (MO nr. 441/22.05.2006) privind aprobarea
OUG nr.184/2005 pentru modificarea OUG nr.91/2005.
De asemenea, au mai fost eliminate 4 bariere identificate in cadrul exercitiilor de
screening anterior dupa cum urmeaza:
-

Obligativitatea acreditarii in Romania a specialistilor care efectueaza lucrari de


conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile si inscrierea in Registrul
conservatorilor si restauratorilor, prin adoptarea Ordinului ministrului culturii si
cultelor nr. 2221/17.05.2006 (MO nr. 515/14.06.2006) care modifica Ordinul nr.
2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor si
restauratorilor bunurilor culturale mobile;

Obligativitatea atestarii si inscrierii in Registrul expertilor si in Registrul specialistilor


care executa lucrari in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice, prin
adoptarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2226/24.05.2006 care modifica
si completeaza Ordinul nr. 2032/1999 pentru infiintarea Comisiei de atestare a
expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul
conservarii si restaurarii monumentelor istorice;

Obligativitatea autorizarii agentilor economici care executa activitati de restaurare a


monumentelor istorice si inscrierea in Registrul agentilor economici autorizati sa
execute lucrari la monumente istorice, prin adoptarea Ordinului ministrului culturii si
cultelor nr. 2225/24.05.2006 pentru modificarea si completarea Ordinului nr.
2535/2003 privind instituirea registrului agentilor economici autorizati sa desfasoare
activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice;

Obligativitatea atestarii si inscrierii in Registrul arheologilor, prin adoptarea Ordinului


ministrului culturii si cultelor nr. 2222/17.05.2006 pentru aprobarea metodologiei
pentru inscrierea in Registrul Arheologilor, care abroga prevederile Ordinului nr.
2171/10.04.2006.

La nivel local
Procesul de verificare a actelor normative adoptate de catre autoritatile publice locale
(hotarari ale consiliilor locale si judetene, dispozitii ale primarilor si ale presedintilor
consiliilor judetene), in vederea identificarii obstacolelor in calea liberei circulatii a
serviciilor si a dreptului de stabilire a persoanelor, a inceput in iulie 2004, sub
coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor.
In acest scop, prin ordine ale prefectilor, au fost constituite grupuri de lucru la nivelul
tuturor judetelor si in municipiul Bucuresti, formate din reprezentanti ai prefecturii,
serviciilor publice deconcentrate, consiliului judetean, consiliilor locale si primariilor.
Pana in prezent, au avut loc sapte raportari privind obstacolelor identificate, respectiv: in
lunile septembrie si decembrie 2004, precum si in aprilie, iulie, octombrie 2005, ianuarie,
aprilie si iulie 2006.
Au fost identificate 540 hotarari adoptate de consilii locale ce contin obstacole in calea
liberei circulatii a serviciilor si a dreptului de stabilire a persoanelor. Dintre acestea, pana
in data de 31 martie 2006, un numar de 459 hotarari ale consiliilor locale au fost
modificate sau abrogate, eliminandu-se astfel obstacolele impuse prin aceste acte
normative.

76

2.3.4 Capitolul 4 - Libera circulatie a capitalurilor


Progresele inregistrate in prevenirea si combaterea spalarii banilor sunt prezentate
detaliat la Capitolul 24 Cooperarea in domeniul justitiei si afacerilor interne.

2.3.5 Capitolul 5 - Dreptul societatilor comerciale


Protectia drepturilor de proprietate intelectuala (DPI)
Evolutii legislative
La data de 6 mai 2006 a fost adoptata Legea nr. 119/2006 (MO nr. 409/11.05.2006)
pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de
plante. Adoptarea acestei legi reprezinta indeplinirea obligatiei asumate de Romania in
cadrul negocierilor de aderare la capitolul 7 Agricultura, de armonizare a legislatiei
interne cu Regulamentul Consiliului 2100/1994.
A fost adoptat proiectul legii de modificare si completare a OG nr. 66/2000 privind
organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala. Proiectul legii
urmareste eliminarea barierei de cetatenie, respectiv a cerintelor de "cetatenie romana"
si "resedinta in Romania":
A fost adoptat proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.123/2005 pentru modificarea
si completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin care se
elimina prevederea limitarii remuneratiei totale pe care o pot negocia titularii de drepturi
pentru retransmitarea prin cablu.
In ceea ce priveste Directiva CE 98/44 in domeniul inventiilor biotehnologice, aceasta a
fost implementa in legislatia romaneasca prin Legea nr.64/1991 privind brevetele de
inventie, modificata si completata prin Legea nr. 203/2002 si HG nr.499/2003 (MO nr.
348/22.05.2003) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.64/1991.
Implementarea legislatiei si intarirea capacitatii administrative
Masurile cuprinse in Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de Reforma in
domeniul proprietatii intelectuale, au fost realizate in conformitate cu termenele stabilite,
implementarea acestuia fiind atent monitorizata de Parchetul General.
In perioada mai-iunie 2006 a continuat elaborarea contractului de twinning incheiat intre
Ministerul Public si Danish Patent and Trademark Office, componenta a programului
PHARE RO 2005/17-553.03.2005 - "Intarirea capacitatii institutiilor romanesti de
protejare a drepturilor de proprietate intelectuala". Forma finala a contractului va fi
transmisa pentru evaluare Comisiei Europene pana la sfarsitul lunii august 2006.
Serviciul de coordonare in domeniul DPI din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte
de Casatie si Justitie a continuat, in perioada de referinta monitorizarea cauzelor
complexe in domeniul DPI, investigate de procurori si ofiteri de politie specializati. Astfel,
la acest moment 65 cauze sunt in curs de finalizare, din care 40 cauze privesc incalcari
ale drepturilor de autor si 25 cauze privesc contrafaceri.
In aceeasi perioada au fost finalizate 729 dosare de catre procurori specializati, dintre
care 18 cu trimitere in judecata; valoarea prejudiciului adus titularilor de drepturi este de
aproximativ 310.000 euro.
Ministerul Public a elaborat Buletinul de jurisprudenta pentru primul semestru 2006 care
include analiza hotararilor judecatoresti penale in materia DPI. Atat buletinul cat si o

77

selectie de articole privind infractiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuala au


fost transmise tuturor parchetelor din tara, in vederea imbunatatirii pregatirii profesionale
a procurorilor specializati.
In conformitate cu datele comunicate de Ministerul Public, au fost inregistrate un numar
de 814 infractiuni la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe;
160 la Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice; 81 la Legea nr.
11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, 2 infractiuni privind punerea in
circulatie a produselor contrafacute, 26 infractiuni la Legea audiovizualului. Numarul total
de persoane cercetate este de 650.
In urma actiunilor desfasurate pe linia importului, productiei si comercializarii de
fonograme, videograme si programe de calculator, au fost identificate un numar 2
studiouri clandestine in Bucuresti si au fost ridicate in vederea confiscarii bunuri (CD-uri,
DVD-uri, casete video si audio, aparatura folosita pentru copiere) in valoare de 134,147
RON.
In perioada de referinta, ORDA a expertizat un numar de 27,706 produse (26,141 CD-uri
si DVD-uri, 19 casete video, 26 hard discuri, 952 coperte, 452 casete audio prin 176
constatari tehnico-stiintifice, 116 diverse alte produse).
Autoritatile vamale au desfasurat 37 actiuni de control, avand ca rezultat retinerea a
2.563.842 articole de imbracaminte, incaltaminte, cosmetice, tigarete, accesorii
telefoane mobile, jucarii etc., suspectate de incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala.
Cooperare inter-institutionala
A fost convenit Protocolul privind crearea Grupului de lucru pe proprietate intelectuala.
Documentul a fost semnat la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si
Justitie la data de 26.06.2006 de un numar de 25 institutii publice si private. Scopul
incheierii acestui Protocol il reprezinta crearea unei structuri formale menite sa analizeze
aspecte specifice atat de natura legislativa cat si pe cele legate de implementarea
acesteia in domeniul DPI si gasirea, de comun acord, a unor solutii.
Grupul de lucru este compus din 3 sub-grupuri, astfel: Grupul Anti-piraterie care isi
desfasoara activitatea in vederea combaterii pirateriei, Grupul Anti-contrafacere
urmeaza a solutiona problemele in vederea combaterii contrafacerii, Grupul
Organismelor de Gestiune Colectiva a Dreptului de Autor si a Drepturilor Conexe este
subgrupul care urmeaza sa isi desfasoare activitatea in vederea imbunatatirii cadrului
juridic si a climatului in care isi desfasoara activitatea organismele de gestiune colectiva
a dreptului de autor si a drepturilor conexe, precum si a corectei functionari a gestiunii
colective in ce priveste colectarea si repartitia drepturilor.
Incepand din luna mai 2006, sub coordonarea PICCJ a fost constituit si si-a desfasurat
activitatea, un grup de lucru format din reprezentanti ai institutiilor publice si private, in
scopul pregatirii Congresului regional Europa de Est si Asia Centrala, cu tema "O
cooperare eficienta rezultate mai bune", eveniment organizat de Guvernul Romaniei,
Ministerul Public, Organizatia Mondiala a Vamilor (WCO), INTERPOL si OMPI.
Congresul s-a desfasurat la Bucuresti, in perioada 11-12 iulie a.c..
Echipe mixte constituite din ofiteri de politie si experti ORDA au luat parte la actiuni
comune, in perioada mai-iunie, in urma carora au confiscat 6343 DVD-uri si CD-uri, 18
hard-disk-uri si alte piese de calculator.

78

La data de 11 mai 2006 OSIM a incheiat un Protocol de colaborare cu Oficiul de brevete


din Danemarca in cadrul caruia s-a convenit acordarea de asistenta din partea Oficiului
danez pentru implementarea legislatiei privind certificatele de protectie suplimentara.
In baza acestui protocol, Oficiul de brevete din Danemarca va acorda asistenta tehnica
specialistilor OSIM, in principal, in ceea ce priveste aspectele de procesare a cererilor
pentru protectie suplimentara, respectiv, elemente de procedura, calculul duratei de
protectie, examinarea autorizatiei de punere de piata a medicamentelor in Romania si
UE, inregistrari, etc.
In cadrul OSIM, la data inceperii procesarii cererilor pentru protectie suplimentara, va
functiona un colectiv de 4-5 examinatori, cu experienta in examinare brevete.
Formare profesionala
Grupul Consultativ al Comisiei Economice ONU pentru Europa in colaborarea cu
Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale au organizat impreuna cu INM un
seminar comun romano - bulgar in domeniul respectarii aplicarii drepturilor privind
protectia intelectuala. Seminarul va avea loc in perioada 13-14 iulie 2006, pentru
aproximativ un numar de 80 de procurori si reprezentanti ai politiei si vamii din Bulgaria
si Romania.
In cadrul Proiectului PHARE Twinning RO/02/IB/JH-10 Continuarea asistentei pentru
INM si SNG au fost elaborate 11 manuale continand: documente privind practica
comunitara, jurisprudenta si legislatie comunitara relevanta in fiecare domeniu de
pregatire, unul dintre manuale fiind in domeniul proprietatii intelectuale (manualul este
disponibil si pe site-ul INM).
In perioada 26-27 iunie 2006, a avut loc la Bucuresti un seminar referitor la "Aplicarea
drepturilor de proprietate intelectuala" organizat de Biroul TAIEX al Comisiei Europene in
colaborare cu Ministerul Justitiei. La seminar au participat 70 de persoane: judecatori,
procurori, experti vamali, ofiteri de politie, experti din partea ORDA si OSIM, toti
participantii fiind specializati in protectia drepturilor de proprietate intelectuala.
In perioada de referinta, au fost organizate urmatoarele forme de pregatire pentru ofiterii
de politie specializati in DPI: 5 seminarii referitoare la combaterea criminalitatii
economico-financiare; 2 seminarii pe aspecte de contrafacere au fost organizate la Iasi
si Sibiu de Asociatia REACT, Camera de Comert si Industrie si Asociatia BRAND
DEFENDER, 2 sesiuni de pregatire in materia drepturilor de proprietate intelectuala si
industriala si o masa rotunda cu tema "Contrafacerea si pirateria in Romania",
organizata de Tech Team Global.
Alte activitati de formare au fost organizate pentru personalul vamal specializat
probleme de proprietate intelectuala:

pe

Operatiunea LION, organizata in perioada 01.06-31.07.2006, la initiativa


Organizatiei Mondiale a Vamilor. Operatiunea consta in monitorizarea traficului cu
marfuri contrafacute in legatura cu Campionatul Mondial de Fotbal, Germania 2006.
La aceasta operatiune participa administratiile vamale din Beijing, Moscova,
Varsovia si Koln.

Participarea, alaturi de Ministerul Culturii si Cultelor, Oficiul de Stat pentru Inventii si


Marci, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor la Festivalul pentru apararea
drepturilor de proprietate intelectuala si industriala, organizat de Comisia Europeana
impreuna cu Ministerul Culturii din Republica Bulgaria, desfasurat la Ruse - Bulgaria
in perioada 10 -12 mai 2006.

79

Participarea la conferinta cu tema Contrafacerea si Protectia Marcilor, Desenelor si


modelelor industriale, desfasurata in perioada 19-20 mai la Eforie Nord. La aceasta
conferinta au participat peste 60 de invitati si specialisti in domeniul drepturilor de
proprietate intelectuala din diferite domenii, respectiv profesori universitari, consilieri
in proprietate intelectuala, judecatori, avocati, reprezentanti de la OSIM, IGPR, etc.

Campanii de constientizare
Semnarea, la 26.06.2006, a Protocolului privind crearea Grupului de lucru pe proprietate
intelectuala a avut loc in prezenta unui segment important de reprezentanti ai presei si a
fost urmata de organizarea unei conferinte de presa, la sediul parchetului de pe langa
Inalta Curte de Casatie si Justitie
Actiunile echipelor mixte formate din politisti si procurori de la Iasi, in cursul carora s-au
depistat persoane care descarcau muzica si filme de pe Internet, au fost mediatizate pe
larg de presa centrala.
Procesul de constientizare a publicului in domeniul proprietatii industriale a continuat
prin: intalniri care au avut loc, intre reprezentanti OSIM si patronate (realizandu-se
constientizarea la nivelul managementu-ului superior); seminarii organizate in tara cu
participarea OSIM si alti specialisti in domeniul proprietatii industriale, reprezentanti ai
centrelor regionale; participari la targuri si expozitii.
La data de 30 iunie 2006 Patronatul roman si Filiala Judetului Neamt a organizat o
Conferinta a membrilor patronatelor din judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava,
Vaslui cu tema Intreprinderile private, cheia dezvoltarii economice si sociale a
Romaniei; managementul preaderarii si problematicile mediului de afaceri concurential
dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.

2.3.6 Capitolul 6 - Politica in domeniul concurentei


In ceea ce priveste politica antitrust, in perioada de referinta, Consiliul Concurentei a
emis un numar de 27 de decizii, astfel:
TOTAL
Abuz de pozitie dominanta (art. 6)
din care:
autosesizari
plangeri

27
-

Concentrari economice (art. 10)


din care:
neinterventie
neobiectiune
Sanctiuni
omisiunea notificarii
abuz de pozitie dominanta
plangeri art. 5 si art. 6

19

Alte decizii (recalcularea taxei de autorizare)

8
11
5
3
1
1

Privitor la investigatii, in perioada de rapotare, Consiliul Concurentei a deschis 2 noi


investigatii, dupa cum urmeaza:

80

Investigatia nr. 156/27.06.2006 care are ca obiect analiza posibilitatii acordarii


exceptarii individuale de la prevederile art. 5 in cazul acordului incheiat intre Alpha
Bank Romania, Banca Romaneasca, Piraeus Bank Romania, Volksbank Romania si
Banca Transilvania cu privire la stabilirea comisionului interbancar/comisionului de
retragere de numerar prin intermediul cardurilor din reteaua de bancomate a bancilor
semnatare.

Investigatia nr. 163/03.07.2006 ca urmare a cererii de dispensa, avand ca obiect


aplicabilitatea art.5 din Legea concurentei in cazul contractelor incheiate intre SC
Philip Morris Romania SRL si partenerii sai comerciali.

De asemenea, in aceasta perioada, in cadrul investigatiilor deschise de Consiliul


Concurentei, au fost desfasurate 13 inpsectii inopinate.
In perioada de raportare, Consiliul Concurentei a emis 5 decizii de sanctionare pentru
incalcarea prevederilor Legii Concurentei. Valoarea amenzilor se ridica la suma de
27.293.290 RON.
In perioada de raportare, la solicitarea institutiilor initiatoare Consiliul Concurentei a emis
5 avize favorabile cu observatii si propuneri de modificare si 6 puncte de vedere pe
proiectele de acte normative inaintate in scopul analizei impactului acestor prevederi
asupra concurentei.
In ceea ce priveste aplicarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, in perioada de
referinta, Consiliul Concurentei a adoptat 24 decizii in domeniul ajutorului de stat, a caror
tipologie este prezentata in continuare:
In functie de tipul deciziilor:
- 24 decizii de autorizare
In functie de forma ajutoarelor autorizate:
- 18 alocari specifice de ajutor
- 4 scheme de ajutor de stat
- 1 abordare globala
- 1 ajutor individual
In functie de obiectivul acordarii ajutorului:
- 11 restructurare
9 salvare
3 - dezvoltare regionala
1 serviciu de interes economic general
In perioada de raportare a continuat cooperarea cu expertii Comisiei Europene in cadrul
mecanismului de pre-consultare inceput in luna septembrie 2004. In acest context, au
fost transmise Comisiei Europene un numar de 19 proiecte de decizii. Referitor la cele
19 proiecte de decizii transmise, 16 au fost finalizate, din care 13 fara a ridica comentarii
sau ulterior solicitarii unor clarificari care nu au adus modificari de fond deciziilor.
PERIOADA
Numar
proiecte
transmise
in
mecanismului
Numar
proiecte
finalizate, din care:

decizii
cadrul
decizii

2004

Pondere
(%)

2005

Pondere
(%)

2006

Pondere
(%)

31

100%

70

100%

58

100%

31

100%

69

98%

55

95%

81

acceptate fara
comentarii/cu solicitarea
unor clarificari
acceptate cu comentarii

10

32%

55

80%

44

80%

21

68%

14

20%

11

20%

Prezentarea sintetica a dezvoltarilor din cadrul mecanismului de pre-consultare indica un


evident trend pozitiv inregistrat in activitatea Consiliului Concurentei de implementare a
legislatiei in materie de ajutor de stat. Intrucat clarificarile solicitate in cadrul
mecanismului de pre-consultare nu modifica analiza de fond a Consiliului Concurentei,
se poate concluziona ca, in prezent, 80% din proiectele de decizii elaborate de expertii
Consiliului Concurentei sunt, inca din faza initiala, compatibile cu acquis comunitar.
In cazul in care expertii Comisiei prezinta comentarii, proiectele elaborate de autoritatea
nationala sunt modificate in consecinta. Astfel, toate deciziile oficiale emise de Consiliul
Concurentei sunt conforme cu legislatia europeana.
Privitor la procedura interimara, Raportul Comisiei Europene din 16 mai 2006 a
constatat ca aplicarea de catre Romania a legislatiei in materie de ajutor de stat a atins
un nivel satisfacator. In acest context, mecanismul de pre-consultare a fost oprit,
Romania urmand sa transmita Comisiei Europene, spre evaluare, masurile de ajutor de
stat pe care doreste sa le implementeze si dupa momentul aderarii, in cadrul procedurii
interimare.
Cu privire la investigatiile in materie de ajutor de stat, prin Ordinul presedintelui
Consiliului Concurentei nr.115 din 4 mai 2006, investigatia avand ca obiect masurile de
sprijin financiar de care a beneficiat SC Lamdro SA Drobeta Turnu-Severin a fost extinsa
in vederea analizarii ajutorului de restructurare de care a beneficiat compania si a
efectului acestuia asupra concurentei, in vederea luarii masurilor necesare conform Legii
143/1999 privind ajutorul de stat, republicata.
A continuat recuperarea ajutoarelor de stat de la agentii economici care activeaza in
zonele defavorizate si care au depasit limita maxim admisa a intensitatii. Astfel, totalul
ajutoarelor ilegale recuperate pana la data de 30 iunie 2006 depaseste suma de
2.650.000 RON.
De asemenea, in sectorul siderurgic (a se vedea punctul 3), ca urmare a diligentelor
Consiliului Concurentei, au fost recuperate ajutoare ilegale in valoare de 45.976.980
RON Mittal Steel Galati (42.625.985 RON), Silcotub Zalau (1.370.338 RON) si Artrom
Slatina (1.980.657 RON).
In urma controalelor efectuate, s-a recuperat suma de 102.339 RON de la un agent
economic care opereaza in zonele libere, care a depasit limita maxim admisa a
intensitatii. De asemenea, ca urmare a emiterii unor decizii de autorizare conditionata de
rambursarea ajutoarelor de stat, suma recuperata a depasit 2.700.000 RON (SC
TREMAG SA, SC UZTEL SA, SC MAT SA, SC ARIS SA).
In concluzie, cuantumul ajutoarelor ilegale recuperate se ridica in prezent la aproximativ
51 milioane RON.
In perioada de raportare, pentru evitarea adoptarii unor acte normative care contin
masuri de ajutor de stat incompatibile, Consiliul Concurentei a emis avize, puncte de
vedere si clarificari, dupa cum urmeaza:
a) 8 avize referitoare la proiecte de acte normative. Prin avizele formulate asupra unor
proiecte de acte normative prin care se instituiau masuri de sprijin de natura
ajutorului de stat, Consiliul Concurentei a solicitat conditionarea luarii respectivelor

82

masuri de respectarea regulilor in domeniul ajutorului de stat, interzicand totodata


acordarea de ajutoare incompatibile cu regulile in domeniu.
b) 4 puncte de vedere referitoare la diverse masuri de sprijin;
c) 24 clarificari in domeniul ajutorului de stat atat la solicitarea altor institutii, agenti
economici etc., cat si din oficiu. Prin intermediul acestor clarificari au fost formulate si
propuneri de compatibilizare a anumitor masuri de ajutor de stat.
Privitor la alte actiuni care contribuie la o implementare adecvata a legislatiei
ajutorului de stat, au continuat intalnirile lunare ale Grupului de lucru interministerial pe
probleme de ajutor de stat, in perioada de raportare avand loc 2 reuniuni. In cadrul
reuniunii grupului de lucru din 3 mai 2006 expertii Consiliului Concurentei au prezentat
furnizorilor implicatiile legislatiei in ceea ce priveste ajutorul de stat asupra autoritatilor
publice locale. In data de 22 iunie 2006 a avut loc o noua reuniune a grupului de lucru, la
care inspectorii Consiliului Concurentei au prezentat furnizorilor de ajutor aspecte
specifice ale procedurii de raportare, precum si datele necesare pentru elaborarea de
catre CC a inventarului ajutoarelor de stat.
Consiliul Concurentei a continuat sa monitorizeze zilnic informatiile de interes aparute in
presa pentru a se lua masurile necesare, atunci cand este cazul, inclusiv declansarea de
investigatii.
Registrul Ajutoarelor de Stat continua sa fie actualizat in permanenta prin incarcarea cu
informatii a bazei de date organizate in acest sens de Consiliul Concurentei.
In perioada de raportare au fost finalizate si transmise Comisiei Europene urmatoarele
Rapoarte de monitorizare privind controlul si monitorizarea ajutoarelor de stat:
-

Raportul privind monitorizarea ajutoarelor de stat acordate agentilor economici care


detin certificat de investitor in zonele defavorizate;

Raportul de monitorizare a ajutoarelor de stat acordate in baza Legii 332/2001;

Raportul de monitorizare a ajutoarelor de stat acordate agentilor economici care isi


desfasoara activitatea in zonele libere.

In perioada de referinta a continuat activitatea de control, fiind intreprinse urmatoarele


actiuni de control si monitorizare:
-

345 de controale privind ajutoarele fiscale, sociale si esalonarile la plata energiei;

33 actiuni de control cu privire la ajutoarele de stat acordate conform OUG 37/2004


cu privire la reducerea arieratelor in economie;

205 actiuni de monitorizare a ajutoarelor de stat de care au beneficiat agentii


economici care activeaza in zonele defavorizate;

2 actiuni de monitorizare a ajutoarelor de stat de care au beneficiat agentii economici


care activeaza in zonele libere.

Documentul privind Politica in domeniul ajutorului de stat: 2006-2013, elaborat la


initiativa Consiliului Concurentei, prezentand liniile directoare care trebuie respectate in
procesul de acordare a ajutoarelor de stat, a fost adoptat prin H de G nr.651/2006 (MO
nr. 494/7.06.2006) . Ministerele vor elabora scheme de ajutor de stat compatibile pentru
a respecta prevederile acestui document. In conformitate cu Agenda Lisabona revizuita,
aceste scheme vor fi axate pe obiective orizontale, precum: dezvoltare regionala,
cercetare-dezvoltare, asistenta pentru IMM-uri, ocuparea fortei de munca, pregatire
profesionala.

83

In perioada mai inceput iulie 2006 grupul de lucru (Task Force) constituit la nivelul
Consiliului Concurentei in vederea pregatirii pentru indeplinirea atributiilor specifice in
domeniul ajutorului de stat dupa aderarea la UE a organizat intalniri de lucru, in vederea
definitivarii Planului de Actiuni pentru implementarea politicii in domeniul ajutorului de
stat in perioada 2006-2013.
Astfel, in contextul intensificarii eforturilor de furnizare a asistentei catre autoritatile de
management si organismele intermediare care vor fi implicate in derularea
instrumentelor structurale europene, au avut loc 4 intalniri cu reprezentantii MIE si MTCT
pentru elaborarea unor scheme de ajutor de stat compatibile, pe linia obiectivelor din
Documentul privind Politica in domeniul ajutorului de stat.
Grupul de lucru (Task Force) a elaborat si proiectul de notificare a Hartii regionale, pe
baza careia Romania va putea acorda ajutor de stat regional dupa data aderarii. Harta
va fi notificata oficial Comisiei Europene dupa stabilirea datei aderarii.
Situatia companiilor siderurgice ce nu au fost cuprinse in programul National de
Restructurare:
-

SC ARTROM SA Slatina compania a transmis Consiliului Concurentei un


angajament privind rambursarea, pana la sfarsitul lunii mai 2006, a ajutoarelor de
stat ilegale de care a beneficiat societatea si dobanzile aferente, in cuantum de
1.980.658 RON.

SC Lamdro SA Dr. Tr. Severin societatea realizeaza produse CECO, fiind in


prezent investigata de Consiliul Concurentei. In cadrul investigatiei au fost solicitate
SC Lamdro SA si Ministerului Finantelor Publice informatii suplimentare privind
structura actionariatului si masurile de sprijin financiar de care a beneficiat
societatea. In cursul acestei saptamani se va supune atentiei Plenului Consiliului
Concurentei raportul de investigatie si se va emite Decizia.

In perioada de raportare, au avut loc 57 de actiuni de pregatire profesionala a


personalului Consiliului Concurentei (38 in domeniul concurentei si 19 in domeniul
ajutorului de stat) sub forma intalnirilor intradepartamentale, seminariilor, workshop-urilor
etc. Temele abordate in cadrul intalnirilor intradepartamentale privesc aspecte legate de
inspectiile inopinate, clauza clientului celui mai favorizat, definirea pietei geografice in
cazurile de concentrari economice, structura raportului de investigatie, cazurile de cartel
din SUA si UE.
Consiliul Concurentei a continuat sa organizeze reuniunile Grupurilor interministeriale de
lucru pe probleme de concurenta si ajutor de stat. Astfel, in perioade de raportare au
avut loc 2 reuniuni ale Grupului de lucru interministerial pe probleme de concurenta si 2
reuniuni ale Grupului de lucru Interministerial pe probleme de ajutor de stat. Totodata, in
perioada de referinta, Consiliul Concurentei a fost implicat in 17 actiuni de cooperare cu
cele 16 institutii (inclusiv autoritati nationale de reglementare) cu care anterior a incheiat
acorduri/protocoale de cooperare.
In cadrul cooperarii internationale au avut loc numeroase intalniri cu oameni de afaceri
straini, dezbateri pe marginea unor aspecte practice, concrete, legate de activitatea
inspectorilor de concurenta, au fost abordate teme de actualitate in domeniul antitrust,
cum ar fi: concurenta in sectorul bancar, concurenta si protectia mediului inconjurator,
abuzul de pozitie dominanta si aplicarea privata a legislatiei in domeniu.
Promovarea culturii concurentei reprezinta o componenta importanta a activitatii
Consiliului Concurentei in vederea protectiei, mentinerii si stimularii unui mediu

84

concurential normal. In perioada de raportare, Consiliul Concurentei a intreprins 53


astfel de actiuni in domeniul concurentei si ajutorului de stat.
La nivel local au fost organizate peste 40 de actiuni de promovarea a culturii concurente.
A continuat, de asemenea, publicarea buletinelor lunare si a Stirilor Comunitare.
Totodata, au fost publicate un numar nou al revistei Profil: Concurenta, precum si
urmatoarele ghiduri in domeniul ajutorului de stat larg diseminate:
-

Ghidul beneficiarului de ajutor de stat in zona defavorizata;

Ghidul privind intocmirea schemelor de ajutor de stat de catre initiatorii de ajutor de


stat din Romania;

Ghidul pentru autoritatile publice privind ajutorul de stat.

2.3.7 Capitolul 7 - Agricultura


Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)
Operationalitatea sediilor
Au fost asigurate sediile necesare pentru sucursalele judetene si Centrele Locale ale
APIA (42 de sedii judetene si 210 sedii judetene si locale). In ceea ce priveste reparatiile
capitale, pe data de 10 iunie s-a lansat un format cadru de studiu de fezabilitate. In data
de 29 iunie a demarat selectia, pe fiecare euro-regiune, a firmelor care ofera servicii de
proiectare, selectie care se va termina pe 15 iulie.
Selectia si angajarea personalului
La inceputul lunii iunie 2006, in cadrul APIA, din totalul de 5000 de posturi erau ocupate
3600 de posturi din care 304 posturi in aparatul central si 3296 posturi in sucursalele
judetene.
In perioada 23 30 iunie 2006 au fost organizate concursuri pentru posturi de
conducere si de executie din cadrul APIA (aparat central si sucursale judetene). Din
datele preliminare centralizate pana in prezent se preconizeaza ocuparea unui numar
suplimentar de circa 600 posturi.
In perioada 11 - 13 iulie 2006 au fost desfasurate concursuri pentru ocuparea unui
numar de 103 posturi de conducere din care 17 posturi pentru aparatul central si 86
pentru sucursalele judetene. Astfel, se estimeaza ca, la 30 iulie 2006, APIA va avea
aproximativ 4300 angajati.
Instruirea personalului
A fost finalizat Strategia pe termen lung si scurt pentru formarea profesionala continua
(FPC) pentru personalul APIA. Principalul obiectiv il reprezinta intarirea capacitatii
institutionale a APIA prin realizarea unui sistem competent de pregatire a personalului
propriu.
In perioada mai 10 iulie 2006 au fost realizate diferite stagii de instruire pentru salariatii
APIA, principalele teme fiind: activitatea APIA (154 participanti), procedura de realizare a
legturii cu fermierii n cadrul IACS (420 participanti), evaluarea APIA n vederea
realizrii auditului (10 participanti), sistemul platilor directe nationale complementare (55
participanti), sistemul de garantii pentru mecanismele comerciale (22 participanti), etc.

85

Serviciul pregatire personal din Directia resurse umane a demarat o colaborare cu


omologii pe formare profesionala de la APDRP si de la ANSVSA pentru a realiza schimb
de experienta in instruirea pe tematici de interes comun, acoperite prin Protocoale de
colaborare.
Pregatirea pentru acreditare
Directia audit a APIA a finalizat in 30.06.2006 raportul de audit privind evaluarea APIA
pentru acreditare. Pentru pregatirea auditorilor din cadrul APIA a fost solicitata
participarea la organizarea unui curs de audit intern privind fondurile comunitare in
agricultura la 4 firme de specialitate.
In vederea realizarii auditarii externe, a fost constituit un grup de lucru pentru demararea
procesului de acreditare, prin Ordin comun MAPDR/MFP, format din 25 de auditori
(apartinand Autoritatii Competente, MFP si structurilor teritoriale a MAPDR).
A fost reluat procesul de licitatie pentru desemnarea firmei de audit. Anuntul de
participare a fost transmis la MO in data de 20.06.2006 si se estimeaza ca data semnarii
contractului pentru 26 august 2006.
Mecanisme comerciale
APIA gestioneaza contingentele cu taxa vamala zero deschise cu Uniunea Europeana
(deschise la 1 ianuarie 2006 de catre Departamentul de comert exterior din MEC) pentru
carne de pasare si carne de porc.Astfel, incepand cu 01.03.2006, APIA, prin Directia de
masuri de piata, emite certificate de import pentru aceste contingente, precum si
certificatele de export pentru vin cu prima la export. Pentru aceste contingente, APIA
gestioneaza si sistemul de garantii.
APIA a preluat responsabilitatea si pentru alocarea contingentelor pentru carne de pui
pentru al doilea semestru al anului 2006, care a fost deschis in data de 03.06.2006.
Pregatirile pentru deschiderea acestuia din punct de vedere logistic si al instruirii
personalului au fost incheiate. Astfel, au fost emise proceduri de gestionare a
contingentului pe baza carora a fost instruit pensonalul cu atributii din cadrul Directiei
masuri de piata comert exterior.
Implementarea masurilor de reglementare a pietii
Au fost identificate masurile de piata interna UE in cadrul fiecarei organizari comune de
piata (OCP) si se lucreaza la cele 29 de manuale de proceduri. Dintre acestea, cele 3
proceduri scrise pentru interventie cereale (achizitie; depozitare si monitorizare stocuri;
vanzare) au fost aprobate de Directia Audit in perioada 21-23.06.2006 Pentru fiecare
manual s-a stabilit calendarul de realizare (cu finalizare la 15 decembrie 2006), un grafic
de implementare si graficul de pregatire a personalului. Sunt prevazute a se realiza
ghiduri pentru beneficiarii acestor masuri de piata interna UE.
In ceea ce priveste zaharul, in cadrul Directiei masuri de piata sunt angajati 4 experti, iar
la nivel judetean, in judetele unde exista unitati de producere a zaharului, exista un
inspector desemnat numai pentru acest sector.
Pentru masurile de piata privind comertul cu alte state din OCP, au fost elaborate pana
la 30 iunie a.c. 9 manuale de proceduri privind: administrarea sistemului de certificate de
import, certificate de export, certificate cu fixare in avans si restitutii la export pentru
produse agricole; administrarea comertului pentru urmatoarele produse agricole: carne
de pasare si oua, carne de porc, vin, cereale si zahar.

86

In data de 29.06.2006, APIA a incheiat cu Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) un


Protocol de Colaborare Permanenta Inter-institutionala in Domeniul Gestionarii
Sistemului de Certificare pentru Importul si Exportul de Produse Agricole si
Implementarii Regulamentelor Comunitare privind Operarea Schemelor de Restitutii la
Export pentru Produsele Agricole. Acest Protocol are drept obiectiv principal stabilirea
responsabilitatilor celor doua institutii in conformitate cu regulamentele comunitare
privind importul si exportul de marfuri ce fac obiectul Policiticii Agricole Comune a
Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Protocol Agentia si Autoritatea Vamala au
stabilit de comun acord documentele, informatiile si datele ce urmeaza a fi transmise
catre Agentie in vederea fundamentarii platii restitutiei catre operatorii economici. In
acelasi timp au fost nominalizate controalele ce urmeaza a fi efectuate de Autoritatea
Vamala in domeniul marfurilor ce beneficiaza de restitutii in conformitate cu
Regulamentul Consiliului nr. 386/1990 si Regulamentul Comisiei (CE) 2090/2002. Prin
acest Protocol s-a stabilit ca structurile de specialitate din cadrul celor doua institutii, se
vor informa reciproc, ori de cate ori este nevoie, cu privire la activitatile care implica sau
care au legatura cu responsabilitatile prevazute prin acest Protocol si se vor pune de
acord asupra metodelor de colaborare, informare si sprijin adecvate.
In data de 30.06.2006, APIA a incheiat cu Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si
pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) un Protocol privind Colaborarea
Interinstitutionala Permanenta. Protocolul stabileste responsabilitatie APIA si ANSVSA in
conformitate cu regulamentele comunitare privind controlul la exportul de animale vii,
produse de origine animala si non-animala, precum si la alte produse si materii supuse
supravegherii si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor si produse
fitosanitare, pentru care se acorda restitutii la export. De asemenea, s-a stabilit ca
directorii directiilor de audit din cadrul celor doua institutii se vor informa reciproc privind
activitatea de audit care implica sau are legatura cu responsabilitatile prevazute prin
acest Protocol si se vor pune de acord asupra unei metode de colaborare, informare si
sprijin.
Pentru domeniul produselor Non Anexa I este in lucru un nou Protocol tripartit, intre
APIA, ANV si ANSVSA. In acest scop, au fost realizate 3 intalniri intre reprezentantii
celor trei autoritati.
Pentru realizarea manualelor privind inspectiile, expertii din cadrul Directiei inspectii
participa la toate grupele de lucru pentru realizarea manualelor de proceduri.
Proceduri
Procedurile care aveau termen de finalizare pentru luna iunie a.c. au fost finalizate in
totalitate si au fost prezentate expertilor comunitari participanti la misiunea de audit
pentru Agentiile de Plati si IACS din perioada 26 30 iunie 2006. Celelalte manuale de
proceduri se afla in diferite stadii de realizare, si vor fi finalizate conform Master Planului
pentru APIA si IACS.
Implementarea Sistemului Integrat de Administrare si Control (IACS)
Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS)
Pana la data de 04.07.2006, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
(ANCPI) a livrat catre APIA, orto-imagini care acopera suprafata de 224.173 Km2 din
total 238 392 Km2 (94 %).
Pana la data de 06.07.2006, 792 teritorii administrative au fost predate de catre
contractorii de digitizare la controlul extern al calitatii, din care au fost controlate 756 si

87

au fost declarate corespunzatoare 335 unitati administrativ teritoriale. Din cele 335
unitati administrative, pentru 200 sunt tiparite hartile si sunt transmise la sucursalele
judetene APIA. Pentru restul de 135 unitati administrative hartile au fost tiparite in
perioada 10 14 iulie 2006 si sunt transmise in teritoriu pe masura finalizarii acestora.
Stabilirea legaturii cu de fermierii
A fost elaborat manualul de proceduri privind identificarea parcelelor agricole (legatura
cu fermierii) si au fost aduse completari privind procedura de modificare a blocurilor
fizice.
Legatura cu fermierii va fi realizata prin 420 de echipe organizate, asigurandu-se cca 10
echipe / judet. In prezent sunt constituite 401 astfel de echipe.
Activitatea de identificare a parcelelor de catre fermieri faza I a inceput in 200 de teritorii
administrative si s-a incheiat in 26 teritorii administrative.
In perioada 13 15 iunie 2006, expertii din cadrul Serviciului LPIS de la nivel central au
facut verificarea modului de desfasurare a actiunii de identificare a parcelelor de catre
fermieri in judetele unde a inceput aceasta activitate (Brasov, Sibiu, Suceava, Bistrita
Nasaud, Maramures, Olt). S-a constatat ca manualul de proceduri este cunoscut si
aplicat de catre echipele verificate.
Este in derulare selectia de oferte pentru desemnarea contractorului care va realiza cele
doua proiecte pilot pentru realizarea controlul prin teledetectie in Lupsanu, judetul
Calarasi si Valea Calugareasca, judetul Prahova, desemnate oficial in acest scop. S-au
realizat urmatorii pasi pentru comuna Lupsanu:
-

a fost finalizata identificarea parcelelor de catre toti fermierii (legatura cu fermierii) si


completarea bazei de date a Registrului fermelor

in luna mai 2006 a fost alocat personalul APIA implicat implicat in cele 2 proiecte; s-a
pregatit baza de date necesara proiectelor, respectiv: registrul fermelor, datele LPIS si
legatura cu fermierii, elaborarea formularului de solicitare, selectia si contactarea
fermierilor.

In perioada 1-15 iunie 2006 au fost tiparite formularele de solicitare si materialele


informative pentru cei 50 de fermieri selectati

In perioada 10-20 iunie a fost creata o aplicatie software pentru inregistrarea datelor din
solicitari.

In perioada 20-24 iunie au fost completate cererile de catre 50 fermieri si au fost


delimitate parcelele agricole pe harti.
In prezent se desfasoara activitatea de procesare a solicitarilor
Registrul Fermelor
Pana la aceasta data, pentru inscrierea in Registrul Fermelor au fost completate
1.441.941 formulare de inscriere. Suprafata agricola a fermelor pentru care s-au
completat formulare de inscriere este de 9.302.908 ha.
Din totalul formularelor de inscriere completate, pentru un numar de 1.309.446 formulare
(90,84%) datele au fost introduse in baza de date a Registrului Fermelor.
In prezent, in baza de date se introduc datele privind identificarea blocurilor fizice in care
se afla parcelele declarate, in cadrul procesului de legatura cu fermierii, fiind in lucru
cele 10 teritorii administrative finalizate. Concomitent cu introducerea acestor date se

88

face verificarea, completarea si corectarea (daca este cazul) a tuturor datelor introduse
in Registrul fermelor.
Realizarea procedurilor
Sunt in lucru urmatoarele manuale de proceduri:
-

Identificarea parcelelor agricole realizat 100%

Intretinerea LPIS - realizat in proportie de 80%

Intretinerea registrului fermelor - realizat in proportie de 30%.

Aplicarea Platilor Nationale Complementare Directe (CNDP) - realizat in proportie de


80%, urmand sa fie definitivat dupa luarea deciziilor finale cu privire la CNDP;

In ceea ce priveste procedura de control al respectarii bunelor conditii agricole si de


mediu (GAEC):
-

a fost evaluat impactul implementarii bunelor conditii agricole si de mediu definite


prin Ordinul comun MAPDR/MMGA nr. 221/325/2006;

APIA a propus MAPDR si MMGA renuntarea la conditia GAEC3 referitoare la


eliminarea vegetatiei nedorite, a arbustilor si tufisurilor de pe pajistile permanente.
Propunerea de eliminare are ca fundament faptul ca pastrarea GAEC 3 poate
conduce la eliminarea unor caracteristici de peisaj cu impact pozitiv asupra mediului
(ce trebuie mentinute) care au importanta deosebita in conservarea biodiversitatii si
a habitatului. In acest sens a fost initiat un nou Ordin de definire a GAEC, care se
estimeaza a fi adoptat pana in 20 iulie 2006 (a fost aprobat de MAPDR si se afla in
curs de avizare la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor).

Realizarea sistemului IT
In procedura de licitatie privind desemnarea contractorului pentru realizarea softwareului a fost comunicata Hotararea comisiei de evaluare privind desemnarea castigatorului
(SIVECO), in data de vineri 30 iunie 2006. La momentul actual se parcurge etapa de
redactare a contractului si semnare a acestuia, preconizata pentru perioada 10 15
iulie. Varianta informatizata pentru toate manualele de proceduri va fi realizata cu
ajutorul contractorului sistemului IT.
Consortium-ul romano-polonez are experienta in doemniu, deoarece compania poloneza
a realizat sistemul IT pentru Agentia de Plati in Polonia, iar compania SIVECO a realizat,
in colaborare cu MFP, sistemul de schimb de date pentru accizele din Uniunea
Europeana, iar in colaborare cu ANV a realizat sistem national de tranzit cu Uniunea
Europeana.
Consortiumul, pe baza experientei obtinute in crearea de software, prevede urmatoarele
termene pentru APIA (inclusiv IACS):
Modulul
Analiza i proiectarea sistemului
Sistemul IACS
Sistemul de nregistrare a fermierilor
Captarea iniial a datelor (introducere date, gestionarea
documentelor)
Controale administrative (controlul cererilor, controale
ncruciate)

89

Termenul de punere
n funciune
20.09.2006
17.10.2006
17.10.2006
04.01.2007

Controlul pe teren (anailiza de risc, introducerea datelor


din controalele pe teren)
Autorizarea plilor
LPIS
Tiprirea materialelor grafice (imprimare automat pe
scar larg a hrilor)
Baza de date LPIS
Scheme privind reglementarea pieii
Sistemul pentru comerul cu cereale, vin, carne de pasre
i ou, carne de porc, zahr
Sistemul de intervenie la cereale
Sistemul de intervenie pentru celelalte produse
Celelalte scheme
Msuri de dezvoltare rural
Modul financiar-contabil

07.02.2007
16.03.2007
17.10.2006
04.01.2007
28.12.2006
04.01.2007
28.06.2007
02.04.2007
02.04.2007
09.07.2007

Toate aceste termene includ o perioada de testare pe echipamentele APIA, instruirea


personalului APIA pentru aceste aplicatii IT, astfel incat termenul din tabel reprezinta
data propriu-zisa a punerii in functiune a modului final.
Contractul privind achizitionarea a 1000 calculatoare din fonduri provenind din bugetul
national a fost perfectat. Livrarile se vor face in cursul lunii iulie: 250 la centru si 750 la
nivel judetean. Licitatia privind achizitionarea echipamentelor din fonduri Phare (servere,
2500 statii de lucru, echipamente de retea, echipamente periferice) este in curs de
publicare a documentatiei si pregatire a ofertelor.
S-a luat decizia realizarii retelei nationale de transmisie date cu Serviciul de
Transmisiuni Speciale. In acest sens in saptamana 3-7 iulie 2006 au fost purtate discutii
bilaterale intre reprezentantii agentiei si ai serviciului pentru definitivarea specificatiilor
tehnice si a modului de realizare a colaborarii. Astfel se preconizeaza realizarea retelei
de transmisie la nivel judetean in octombrie si la nivel local in decembrie 2006.
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP)
A fost adoptata Legea nr. 198/22.05.2006 (MO nr. 452/25.05.2006) pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2006 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea
Agentiei SAPARD.
In conformitate cu acest act normativ, APDRP este organizata pe 3 nivele: central,
regional (8 centre regionale) si judetean (42 de birouri judetene). Oficiile Judetene au
fost organizate prin preluarea Servicilor Tehnice Delegate SAPARD ale MAPDR in
structura APDRP (386 posturi);
De asemenea, se prevede posibilitatea delegarii functiei de implementare tehnica de la
MAPDR - Autoritatea de Management la APDRP pentru anumite masuri de dezvoltare
rurala din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (primirea cererilor de
finantare, evaluarea, selectarea si contractarea proiectelor). Totodata, APRDP deleaga
catre APIA atributii aferente functiei de plata pentru masurile de sprijin pe suprafata.
Relatia stabilita intre Autoritatea de Management pentru PNDR, APDRP si APIA va fi
fundamentata de un protocol.
Prin Ordinul MAPDR nr. 137/2006 au fost aprobate: Regulamentul de Organizare si
functionare, structura organizatorica si numarul de posturi pentru Agentia de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit.

90

Structura APDRP este organizata pe 3 nivele: central, regional (8 centre regionale) si


judetean (42 oficii judetene).
Masuri privind asigurarea personalului necesar
In perioada mai-iunie 2006 au fost ocupate 149 de posturi astfel: 11 la nivel central, 30
la nivel regional si 108 la nivel judetean. In prezent, APDRP are in total un numar de
1262 posturi, din care ocupate 1047 posturi astfel: 185 la nivel central, 297 la nivel
regional si 565 la nivel judetean. Numarul de posturi vacante este de 215 din care: 28 de
posturi la nivel central, 30 de posturi la nivel regional si 157 de posturi la nivel judetean.
Pana la finalul lunii iulie 2006, vor fi organizate noi concursuri de ocupare a tuturor
pozitiilor vacante.
Masuri de pregatire a personalului
Personalul nou angajat este instruit de catre personalul existent, pe principiul instruirii in
cascada. Pentru debutanti, perioada de instruire este de 6 luni. La nivel central
instruirea se realizeaza in 5 etape, cu durata de o zi pe saptamana.
In cadrul sesiunilor de pregatire desfasurate au participat un numar total de 190 experti
ai APDRP, tematicile abordate vizand:
-

identificarea nevoilor referitoare la functiile si responsabilitatile


pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;

Agentiei de Plati

cadrul legislativ si institutional de implementare a masurilor de dezvoltare rurala


finantate prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

prezentarea modului de functionare a structurilor similare din state membre ale


Uniunii Europene;

prezentarea sistemului de implementare pentru diferite masuri de dezvoltare rurala;

prezentarea software-ului pentru gestionarea fluxului procedural in cadrul Agentiei de


Plati din Italia.

Masuri de dezvoltare a sistemului IT necesar


In prezent Agentia dispune de un numar de 827 statii de lucru si 43 laptopuri, la un
numar de 1047 persoane angajate. A fost demarata procedura de achizitie prin finantare
PHARE a 156 de statii de lucru PC, 48 de servere de retea, 43 scanere de mare viteza
si alte dotari.
Sistemul integrat IT este in curs de finalizare avand la baza sistemul existent la nivelul
APDRP (o retea VPN (intranet) intre sediul central si Centrele Regionale si sistemul de
Workflow elaborat de catre firma HP). De asemenea, reteaua VPN intre Centrele
Regionale si Oficiile Judetene este in curs de finalizare. Conectarea Oficiilor judetene la
reteaua VPN se va realiza prin colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu
finalizare in noiembrie 2006.
Actualul sistem IT este in curs de dezvoltare pentru a deveni compatibil cu sistemul IT
integrat pentru APDRP care va asigura atat interfata cu IACS, cat si o utilizare comuna
cu Autoritatile de Management. Au fost elaborati Termenii de Referinta pentru dotarea
hardware a APDRP si AM din fonduri PHARE si a demarat procedura de achizitie
servicii pentru analiza sistemului IT existent si elaborarea caietului de sarcini pentru
dezvoltarea soft-ului integrat pentru APDRP.
Masuri vizand baza materiala a Oficiilor Judetene

91

In ceea ce priveste dotarile, toate Oficiile Judetene au dotarea necesara derularii


activitatii cu personalul preluat si cel nou angajat de catre APDRP respectiv calculatoare
PC, copiatoare, autoturisme, mobilier de lucru, precum si alte dotari (camere de luat
vederi, videoproiectoare, faxuri, conectare internet etc). In vederea consolidarii activitatii
Oficiilor Judetene preluate, APDRP a elaborat un Plan de Actiune pentru investitii si
achizitii.
Contractele pentru achizitii mobilier, mijloace de transport si sisteme PC sunt in curs de
derulare. Procesul de dotare si achizitii al APDRP va fi finalizat la 31 octombrie 2006.
In prezent APDRP dispune de 76 de autoturisme si a fost demarata procedura de
achizitie pentru 50 de noi autoturisme (in 17 iulie 2006 va fi finalizata procedura de
evaluare si selectare a furnizorilor).
Proceduri Administrative
Au fost finalizate Manualele de proceduri administrative privind: audit intern, resurse
umane, arhivare documente si achizitii publice (prin adaptarea corespunzatoare a
manualelor de proceduri existente in cadrul Programului SAPARD).
Procedurile operationale incluse in Manualul Cadru au fost realizate in proportie de
80%, cu urmatoarele limitari: fisele aprobate ale PNDR 2007-2013 si incheierea
Protocolului de delegare cu APIA).
Incheierea de protocoale de cooperare interinstitutionala:
A fost elaborat si este in curs de semnare:
- Protocolul tripartid intre Autoritatea de Management APDRP APIA prin care
Autoritatea de Management pentru PNDR deleaga APDRP si APIA functiile de
implementare a masurilor din Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR)
susinute prin FEADR si APDRP deleaga catre APIA functia de plata pentru masurile
de sprijin pe suprafata (care implica utilizarea Sistemului Integrat de Administrare si
Control - IACS).
Sunt elaborate si in curs de negociere urmatoarele protocoale de delegare a atributiilor:
- Protocol de delegare catre OSPA a verificarilor tehnice si pe teren privind masurile
de agro-mediu
- Protocol de delegare catre ITRSV a verificarilor tehnice si pe teren privind masurile
de silvicultura.
Procedurile operationale incluse in Manualul Cadru au fost realizate in proportie de
80%, cu urmatoarele limitari: fisele aprobate ale PNDR 2007-2013 si incheierea
Protocolului de delegare cu APIA)
Programul SAPARD: stadiul implementarii, absorbtiei de fonduri si acreditarea de noi
masuri
Procesul de acreditare
In prezent, prin Programul SAPARD se implementeaza 10 masuri acreditate, dupa cum
urmeaza:
1.1 Imbunatatirea prelucrarii si marketingul produselor agricole
2.1 Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale
4.2 Asistenta tehnica
3.1 Investitii in exploatatiile agricole

92

3.4 Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati


multiple si venituri alternative
4.1 Imbunatatirea pregatirii profesionale
1.2 Imbunatatirea structurilor in vederea realizarii controlului de calitate veterinar si
fitosanitar pentru produsele alimentare si protectia consumatorilor
3.2 Infiintarea de grupuri de producatori
3.3 Metode agricole proiectate pentru protectia mediului si mentinerea peisajului rural
3.5 Silvicultura
Stadiul absorbtiei fondurilor alocate
In ceea ce priveste absorbtia fondurilor alocate in termenele stabilite prin Acordul
Multianual de Finantare si prin Acordurile Anuale de Finantare semnate, sumele platite
catre beneficiari pana la data de 23 iunie 2006 rezulta intr-un grad de consumare de
100% a AFA 2000, 100% a AFA 2001, 43,57% a AFA 2002 si de 14,50% din cumulat
AFA 2002-2004.
In termeni de angajamente, au fost angajate integral alocarile financiare aferente anilor
2000, 2001, 2002 si 2003, fiind in curs de angajare alocarea financiara 2004 pentru care
s-a atins un nivel de 43,89%. Aceste grade de angajare rezulta luand in considerare
atat angajamentele legale rezultate din semnarea contractelor de finantare, cat si
angajamentele financiare aferente celor 485 proiecte notificate in vederea contractarii,
avand o valoare totala de 127,60 Meuro
Pentru a evita riscul dezangajarii fondurilor alocate prin AFA 2004, pana la finalul anului
2006 trebuie angajate fonduri cu o valoare totala de 118,71 milioane euro si efectuate
plati in valoare de 550,13 MEuro.
Alocare

Suma

Angajat

Consumat %
Meuro plati

Termen
consumare
fonduri

AFA 2000

204,23

100%

100%

Consumat

AFA 2001

208,39

100%

100 %

Consumat

81,55%

14,50 %

Decembrie
2006

2002,

524,72

93,30

2003, 2004

MEuro

MEuro

100%

43,57 %

Cumulat

643,43

AFA

AFA 2002

214,12

93,30 Meuro
AFA 2003

AFA 2004

217,74

211,57

100%

0%

43,89%

0%

92,86

93

Decembrie
2006
Decembrie
2006
Decembrie
2006

MEuro
AFA 2005

216,31

0%

0%

Decembrie
2007

AFA 2006

215,32

0%

0%

Decembrie
2008

In ceea ce priveste cele 6 masuri acreditate in august 2002 si decembrie 2003, la data
mentionata, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:
Masura 1.1

Imbunatatirea prelucrarii si marketingul produselor agricole


492

proiecte depuse
valoare
364,77 milioane euro
91

proiecte notificate
Valoare
81,20 milioane euro
279

proiecte contractate
valoare
189,63 milioane euro

Masura 2.1

Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale


831

proiecte depuse
valoare
672,09 miliarde euro
612

proiecte selectate
Valoare
496,70 milioane euro
0

proiecte notificate
Valoare
0
604

proiecte contractate
Valoare
463,55 milioane euro

Masura 3.1

Investitii in exploatatiile agricole

proiecte depuse
valoare

proiecte notificate
valoare
proiecte contractate
valoare

Masura 3.4

Masura 4.1

Diversificare economica

proiecte depuse
valoare

proiecte notificate
valoare
proiecte contractate
valoare
Imbunatatirea pregatirii profesionale
proiecte depuse
valoare
proiecte notificate

94

1686
187,25 milioane euro
166
27,79 milioane euro
1109
111,62 milioane euro

1174
76,68 milioane euro
228
18,62 milioane euro
659
38,29 milioane euro

7
4,94 milioane euro
0

valoare
proiecte contractate
valoare
Masura 4.2

0
7
4,94 milioane euro

Asistenta tehnica
proiecte depuse
valoare
proiecte notificate
valoare
proiecte contractate
valoare

20
2,13 milioane euro
0
0
12
1,70 milioane euro

Din pachetul de masuri acreditate in aprilie 2006, pana in prezent au fost depuse un
numar total de 118 de proiecte pentru masurile 1.2 si 3.5, acestea fiind in curs de
evaluare conform procedurii:
Masura 1.2

Imbunatatirea structurilor in vederea realizarii controlului de calitate


veterinar si fitosanitar pentru produsele alimentare si protectia
consumatorilor
proiecte depuse
16
valoare
30,97 milioane euro
proiecte notificate
0
valoare
0

Masura 3.5

Silvicultura
proiecte depuse
valoare

102
78,79 milioane euro

proiecte notificate

valoare

Sume angajate
- EURO Masura

Alocari cumulate
2000 - 2005

Sumele angajate* la data


de 23.06.2006

Grad de angajare a
alocarilor 2000 - 2005

Masura 1.1

265.975.260,86

270.830.455,47

101,82%

Masura 2.1

645.681.177,63

463.553.714,22

71,79%

Masura 3.1

202.078.979,69

139.408.804,31

68,99%

Masura 3.4

70.274.046,90

56.911.295,73

80,98%

Masura 4.1

6.828.373,33

4.940.851,00

72,36%

Masura 4.2
Total

3.192.500,00

1.697.500,00

53,17%

1.194.030.338,41

937.342.620,73

78,50%

* Sumele cuprind atat angajamentele legale aferente contractelor incheiate, cat si


angajamentele financiare aferente proiectelor notificate

95

PLATI AUTORIZATE SI EFECTUATE


Plati efectuate
pana la data de
23.06.2006

-EUROGrad de consumare a
alocarilor pe 2000-2005
la 23.06.2006

Masura

Alocari cumulate
2000 - 2005

Plati autorizate
pana la data de
23.06.2006

Masura 1.1

265.975.260,86

82.624.265,04

78.040.680,95

29,34%

Masura 2.1

645.681.177,63

382.003.191,30

377.035.206,08

58,39%

Masura 3.1

202.078.979,69

46.398.594,92

40.707.681,19

20,14%

Masura 3.4

70.274.046,90

9.665.627,06

8.974.195,67

12,77%

Masura 4.1

6.828.373,33

3.192.500,00

1.166.849,89

1.166.226,48

36,53%

1.194.030.338,41

521.858.528,21

505.923.990,37

42,37%

Masura 4.2
Total

Politica de calitate
Pana in prezent, in baza legislatiei nationale (armonizata cu prevederile comunitare) au
fost atestate un numar de 600 produse traditionale (in baza dosarelor depuse la DADRuri si atestate de autoritatea competenta din MAPDR). In prezent sistemul de inspectie
in domeniu este operational in conformitate cu legislatia nationala existenta.
Reprezentantul MAPDR a participat in calitate de observator la reuniunile privind
propunerile de modificari a legislatiei comunitare pentru acest sector, in vederea
cunoasterii modului de reorganizare a sistemului si modificarea a legislatiei nationale
aferente.
Organizatii comune de piata
Legume-fructe
A fost elaborat un proiect de Ordin MAPDR privind organizarea si functionarea Inspectia
de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor
(ISCTPVLF), care se preconizeaza ca va fi adoptat pana la 15.08.2006.
A fost elaborat un proiect de Manual de proceduri pentru inspectorii organismelor de
control judetene privind modul de efectuare a controlului de conformitate si de aplicare
unitara a standardelor de comercializare. Pana la sfarsitul lunii iulie 2006 Manualul va fi
transmis celor 42 organisme de control teritoriale.
A fost declansata procedura achizitionare a unui soft necesar pentru gestionarea bazei
de date a operatorilor din sectorul legume-fructe, identificarea factorilor de risc si
clasificarea operatorilor. Prin organizarea acestui sistem informatic ISCTPVLF va realiza
legarea in sistem a tuturor organismelor teritoriale de control cu autoritatea centrala.

96

Au fost inaintate la CFCU specificatiile tehnice pentru dotarea celor 42 de organisme


teritoriale de control ale ISCTPVLF cu: 44 autolaboratoare, 84 truse pentru controlul de
conformitate, 44 laptop-uri, etc.
Vie - vin
A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.
244/2002 a viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole, care asigura
o completa acordare cu cerintele Organizarii Comune de Piata in domeniu, precum i
proiectul de Ordin comun MAPDR si MAI pentru aprobarea normelor de instituire si
gestionare a drepturilor individuale de plantare /replantare a vitei de vie cu struguri de
vin, pentru constituirea si gestionarea rezervelor regionale si nationale.
S-a decis infiintarea unui compartiment pentru gestionarea Registrului plantatiilor viticole
in cadrul MAPDR Oficiul National al Viei si Vinului, pana la finalul lunii august 2006.
Au fost intocmite specificatiile tehnice si au fost identificate resursele financiare pentru
achizitionarea unui soft performant pentru gestionarea potentialului de productie
(Registrului plantatiilor viticole) care va fi compatibil cu IACS si Registrul fermelor.
Totodata, au fost inaintate la CFCU specificatiile tehnice pentru dotarea a doua
laboratoare de controlul calitatii vinului (la Constanta si Craiova, suplimentar fata de cele
3 laboratoare existente).
Sector Zahar
A fost elaborat Ordinul MAPDR pentru alocarea definitiva a cotelor de zahar pe fabrici si
in prezent se afla in curs de avizare. In cadrul Consiliului pe produs, din 8 iunie 2006, a
fost prezentat, spre analiza, Raportul final al comisiei de auditare al fabricilor de zahar
precum si cotele rezultate in urma acestei evaluari.
Lapte
In urma desfasurarii in perioada 19 21 iunie 2006 a concursului pentru ocuparea
posturi lor vacante, Departamentul de Administrare a Cotelor de Lapte are in prezent
240 angajati (18 la nivel central si 222 la nivel regional).
Pentru completarea necesarului de mobilier si calculatoare au fost finalizate licitatiile
aferente si semnate contractele de achizitii astfel incat, pana la finele lunii iulie vor fi
achizitionate si distribuite: mobilier si echipamente IT care asigura dotarea a 200 experti.
In domeniul alocarii cotei individuale de lapte producatorilor s-au incheiat contractele de
achizitii pentru tiparirea a 1.100.000 de cereri tip pentru alocarea cotei (perioada de
depunere este 1 august 31 octombrie 2006), 300.000 pliante si 15.000 postere care
vor fi distribute in luna iulie pentru informarea producatorilor privind acordarea cotei
individuale si a 7.000 ghiduri de indrumare pentru completarea cererilor
Pentru realizarea sistemului informatic necesar alocarii cotei de lapte, s-a incheiat
contractul pentru achizitia de software care va asigura crearea bazei de date a cererilor
de cota individuala de lapte. Achizitionarea de scanere si echipamente IT necesare
sistemului se realizeaza prin contractul incheiat in 30 iunie, urmand ca livrarea sa se
asigure pana in 20 iulie 2006.
In perioada mai iunie 2006 s-a finalizat prima etapa de aprobare a cumparatorilor de
lapte, in numar de 288 (din 378 aplicatii depuse). A doua etapa prevede ca pana la 1
septembrie 2006 sa fie depuse la DACL cereri de aprobare de catre cumparatorii
respinsi in prima etapa sau noi cumparatori, avand in vedere incadrarea in cerintele de
aprobare si observatiile transmise de DACL.

97

A fost adoptata HG nr. 852/28.06.2006 (MO nr. 569/30.06.2006) privind metodologia de


acordare a cotei individuale de lapte, precum si constituirea rezervei nationale, modul de
alocare si reconstituire a acesteia. Totodata, au fost stabilite formularele tip de cerere,
precum si procedura de acordare a cotelor si inscriere in Registrul cotelor.
Au fost elaborate si se afla in curs de verificare si testare cele 15 proceduri privind
administrarea si controlul cotei de lapte
Sistemul de clasificare al carcaselor de bovine, ovine si porcine
A fost adoptat Ordinul MAPDR nr. 353/26.05.2006 (MO nr. 472/31.05.2006), pentru
aprobarea atributiilor si modalitatilor de functionare ale inspectiei privind activitatea de
clasificare a carcaselor, imputernicirea inspectorilor din cadrul directiei pentru agricultura
si dezvoltare rurala judetene pentru realizarea activitatii de inspectie, precum si stabilirea
zonelor in care inspectorii isi desfasoara activitatea.
Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine este operational, incepand din 1.03.2006.
Astfel, porcinele sacrificate in abatoare sunt clasificate de catre clasificatorii atestati si
autorizati, care raporteaza electronic rezultatele clasificarii, inclusiv preturile, la Comisia
de clasificare, pe baza unui soft specializat. Inspectia privind activitatea de clasificare a
carcaselor din cadrul MAPDR a intocmit planul de inspectii periodice. Pana in prezent au
fost realizate inspectii de informare si verificare la cate 2 -3 abatoare / zona, respectiv
cca 30 abatoare din cele 10 zone de inspectie, constatandu-se ca legislatia in vigoare
este cunoscuta si respectata.
In perioada de referinta, au fost realizate progrese in ceea ce priveste instruirea si
licentierii inspectorilor si a clasificatorilor, odata cu demararea programului de pregatire
in domeniul clasificarii carcaselor de bovine si porcine. Astfel, pentru clasificarea
carcaselor de bovine a avut loc instruirea teoretica (11 inspectori, 10 clasificatori, 1
expert MAPDR, 1 expert Comisia de clasificare; in perioada 2-5 mai 2006) si instruirea
practica (11 inspectori, 1 expert MAPDR, 1 expert Comisia de clasificare; in perioada 3
7 iulie 2006). Pentru clasificarea carcaselor de porcine a avut loc instruirea teoretica si
practica in perioada 12 16 iunie 2006 (11 inspectori, 1 expert MAPDR, 1 expert
Comisia de clasificare).
Sectorul Sanitar Veterinar
Organizarea unui sistem de ecarisare a teritoriului
Au fost intocmite planurile de restructurare si modernizare a unitatilor care apartin
concesionarului. In 2006, unitatile din Ilfov, Brasov si Cluj vor functiona ca unitati de
neutralizare, iar unitatile din Neamt, Prahova si Bihor vor fi functiona ca puncte de
colectare. Se estimeaza ca pana la sfarsitul lunii iulie, sistemul de neutralizare a subproduselor animale va fi operational si va cuprinde 7 unitati, respectiv: cele 3 unitati de
neutralizare (care sunt functionale inca din 2006) si cele 4 unitati noi (Roman, Ploiesti,
Iernut, Arad).
Pana in iunie 2007, pentru incinerarea fainurilor proteice rezultate in urma procesarii
deseurilor, concesionarul va semna contractecu companii private care au propriile
facilitati de rendering (aceasta se va face pentru 20% din cantitatea totala de fainuri).
Concesionarul a depus scrisorile de garantie (in valoare totala de 13.596.300 euro). De
asemenea, au fost depuse contractele de leasing pentru 54 de vehicule necesare pentru
transportul deseurilor animale.

98

A fost elaborata o strategie pentru cazul in care sistemul nu va fi conform la data


aderarii. Aceasta prevede infiintarea unei Agentii care sa gestioneze procesul de creare
a sistemului de ecarisare sau chiar sa preia activitatea de la concesionar.
Vor fi semnate acte aditionale intre Agentia Domeniilor Statului si concesionar, care vor
contine: etapele (crearea, constructia si dotarea unitatilor), termene si sursele principale
de finantare din 2006, pentru finalizarea a 4 noi unitati de procesare si incinerare si 21
de centre de colectare si depozitare, inclusiv vehiculele necesare.
In data de 11.07.2006 a fost predata concesionarului lista unitatilor care genereaza subproduse animale (procesatori de carne, abatoare, ferme de animale) in vederea realizarii
legaturii intre judete, centrele de colectare si unitatile de neutralizare din Romania.
Prin Ordinul ANSVSA nr. 55.239/22.05.2006 a fost stabilita componenta grupului de
lucru privind coordonarea activitatilor de organizare a sistemului de ecarisaj in Romania.
In anexa acestui ordin sunt stabilite competentele grupului de lucru.
In data de 8 iunie 2006, au fost prezentate Comisiei Europene date cu privire la sectorul
de neutralizre a deseurilor de origine animala din Romania.
Pentru solutionarea ecarisarii teritoriului Romaniei, MAPDR, ANSVSA si concesionarul
au decis
Identificarea animalelor
La data de 06.07.2006 sunt identificate si inregistrate in Sistemul National de Identificare
si Inregistrare a Animalelor (SNIIA) 3.186.944 bovine, 10.006.094 ovine si caprine,
4.548.452 suine. De asemenea, sunt inregistrate 1.306.186 animale iesite din
exploatatiile de origine, in urma sacrificarii, exportului, mortii, disparitiei.
Ca urmare a inregistrarii miscarii si evenimentelor suferite de animalele inregistrate,
sistemul ofera traseul animalului daca inregistrarile au fost validate, sau semnalizeaza
eroarea si tipul acesteia in cazul in care datele nu sunt validate in urma testelor
efectuate automat de sistem.
La specia bovine, ascendentii si descendentii vor putea fi evidentiati in baza de date
pentru bovinele nascute incepand cu 1.01.2006.
In prezent Serviciul identificarea si inregistrarea animalelor (de la nivel central din cadrul
ANSVSA) are alocate 8 posturi, din care sunt ocupate 4 posturi. Cele 4 posturi vacante
vor fi scoase la concurs in luna iulie 2006. La nivel teritorial, in cadrul DSV-urilor
functioneaza un serviciu de identificarea si inregistrarea animalelor, totalizand la nivel
teritorial un numar de 169 persoane cu atributiuni specifice in acest domeniu.
In ceea ce priveste identificarea cabalinelor, a fost adoptata OUG nr. 49/30.06.2006
pentru modificarea si completarea actelor normative care reglementeaza identificarea si
inregistrarea cabalinelor si infiintarea unei baze de date. Actul reprezinta cadrul legal
pentru identificarea ecvinelor pe teritoriul Romaniei, principala autoritate competenta
fiind Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie (ANARZ),
identificarea fiind realizata impreuna cu ANSVSA. De asemenea, pentru accelerarea
procesului de identificare, suma necesara pentru microcipuri va fi platita de la bugetul
statului, iar identificarea propriu-zisa va fi facuta de ANARZ si ANSVSA (in trecut,
proprietarul era cel ce platea pentru cip si identificarea propriu-zisa).
Pentru a separa competentele ANSVSA si ANARZ, a fost elaborat un Ordin comun
MAPDR/ANSVSA care va fi adoptat pana la sfarsitul lunii iulie.

99

Dupa datele prezentate de ANSVSA, in prezent exista 330.000 de cai identificati, iar cei
690.000 ramasi vor fi identificati pana la 31.12.2006.
Punctele de Inspectie la Frontiera
Constructia PIF Siret a fost finalizata la 15 iunie 2006. Constructia celorlalte PIF-uri se fa
finaliza etapizat, pana la 31.08.2006. Operationalizarea PIF-urilor este prevazuta pentru
01.10.2006.
In ceea ce priveste dotarea cu echipamente a celor 8 Posturi de Inspectie la Frontiera,
dosarul de licitatie pentru achizitionarea acestora prin Program PHARE 2005, a fost
inaintat Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti. Anuntul a fost publicat in Jurnalul
Oficial al Comunitatilor Europene S 94/18.05.2006, termenul limita de depunere a
ofertelor fiind 17.07.2006.
Cu privire la implementarea sistemului computerizat TRACES, a fost constituit prin Ordin
al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului.
Modernizarea unitatilor agroalimentare - stadiul evaluarii unitatilor din
alimentara (30 iunie 2006)

industria

In data de 26.06.2006, Romania a prezentat situatia clasificarii unitatilor din industria


alimentara, inclusiv solicitarea de introducere a noi unitati pe lista celor care necesita
perioada de tranzitie (lista se regaseste in Anexa 9).
a) Sectorul carne rosie - Total unitati : 423
Comparativ cu luna aprilie 2006 numarul total al unitatilor de carne rosie a scazut de la
460 la 423.
-

Numarul unitatilor care indeplinesc cerintele legislatiei Uniunii Europene clasificate in


categoria A, este de 31;

Numrul unitilor care au definitivat intocmirea programelor de restructuraremodernizare (cu finalizare 31.12.2006), clasificate in categoria B este de 290;

Numrul unitilor aprobate pentru perioad de tranziie, clasificate in categoria C,


este de 88 de uniti.

Unitatile care nu au ntocmit programe de restructurare - modernizare, clasificate in


categoria D, au fost inchise in totalitate, cu exceptia a 13 uniti (aceste uniti
urmnd a fi nchise la 1.10.2006) care realizeaz n paralel obiective noi.

b) Sectorul carne de pasare - Total unitati : 52


-

Numarul unitatilor care indeplinesc cerintele legislatiei Uniunii Europene clasificate in


categoria A, este de 24;

Numrul unitilor care au definitivat intocmirea programelor de restructuraremodernizare (cu finalizare 31.12.2006), clasificate in categoria B, este de 22;

Numrul unitilor aprobate pentru perioad de tranziie a crescut de la 2 (incluse in


Tratatul de aderare) la 6 de uniti;

c) Sectorul lapte si produse lactate - Total unitati : 361


Comparativ cu luna aprilie 2006, numarul total al unitatilor de lapte si produse lactate a
scazut de la 392 la 361.

100

Numarul unitatilor care indeplinesc cerintele legislatiei Uniunii Europene clasificate in


categoria A, este de 49;

Numrul unitilor care au definitivat intocmirea programelor de restructuraremodernizare (cu finalizare 31.12.2006), clasificate in categoria B, este de 217.

Numrul unitilor aprobate pentru perioad de tranziie a crescut de la 23 (incluse in


Tratatul de aderare) la 75 de uniti;

Unitatile care nu au ntocmit programe de restructurare - modernizare, clasificate in


categoria D, au fost inchise in totalitate, cu exceptia a 20 uniti (aceste uniti
urmnd a fi nchise la 1.10.2006) care realizeaz n paralel obiective noi.

d) Sectorul peste si produse din pescuit - Total unitati : 33


-

Numarul unitatilor care indeplinesc cerintele legislatiei Uniunii Europene clasificate in


categoria A este de 13 unitati.

Numrul unitilor care au definitivat intocmirea programelor de restructuraremodernizare (cu finalizare 31.12.2006), clasificate in categoria B, a crescut de la 10
la 19 (+ 9 uniti). Pentru 2 unitati din cele 9 introduse in aceasta categorie,
Romania a solicitat o perioada de tranzitie de 3 ani (in cadrul reuniunii din 26 iunie
2006), solicitare care in prezent este in curs de analiza la Comisia Europeana.

Unitatile care nu au ntocmit programe de restructurare - modernizare, clasificate in


categoria D, au fost inchise in totalitate, cu exceptia 1 uniti (aceasta unitate urmnd
a fi nchisa la 1.10.2006) care realizeaz n paralel obiectiv nou.

Controlul bolilor la animale


Romania va continua sa respecte recomandarea initiala a Comisiei si angajamentul de a
nu mai vaccina in gospodariile individuale impotriva pestei porcine clasice (vaccinarea
a fost oprita acum 3 ani). Nu putem accepta propunerea facuta in timpul discutiilor care
au avut loc in cadrul Comitetului Veterinar Permanent, deoarece reinceperea vaccinarii
ar aduce daune insemnate producatorilor romani care deja au investit in tehnologia
necesara pentru a deveni conformi cu prevederile acquis-ului comunitar. De asemenea,
vaccinarea in gospodarii nu ar oferi garantii clare ca boala ar fi sub control, dar ar
prelungi perioada de eradicare a bolii cu 3 ani fata de cea prevazuta in Planul national
de combatere a bolii.
La cererea expertilor comunitari, Planul national de combatere al Pestei Porcine Clasice
a fost actualizat cu planul de vaccinare de necesitate in fermele de porcine autorizate
sanitar veterinar si cu planul de vaccinare de necesitate pentru mistretii din Romania.
In perioada 1..01.2006 07.07.2006 au fost inregistrate 397 de focare in 238 de
localitati. Focarele au aparut numai in gospodariile individuale. Nu exista cazuri de virus
in fermele mari. Au fost afectate 2474 de porcine (moarte sau ucise). Principala origine a
virusului este cresterea incorecta si neprofesionista a porcilor in gospodarii, miscarea
ilegala a porcilor in teritoriu si furajarea incorecta. De la 01.01.2006 au fost inchise 230
de focare.
A fost semnat un Protocol intre ANSVSA, Ministerul Adminstratiei si Internelor si
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului Autoritatea rutiera romana,
privind sistemul de control pentru transporturile de animale vii si produse de origine
animala efectuate pe drumurile publice.

101

Un proiect de lege privind obligatia detinerii unei aprobari sanitare veterinare de catre
persoanele fizice care desfasoara activitati de comert cu animale vii se afla in prezent la
Parlament.
Ultimele cazuri de gripa aviara s-au declansat in data de 12.05.2006 in localitatea
Hurezu din judetul Brasov. Aici boala a aparut in sectorul particular, in urma cumpararii
de catre proprietar a unor pui broiller de la un comerciant neautorizat. Ulterior, au mai
aparut focare la fermele holdingului avicol Codlea (5 ferme: SC DRAKOM SILVA SRL,
SC PATI-PROD SRL-ferma nr. 3, SC PATI-PROD SRL ferma de curcani, SC
AVIPROD 2002 Ploiesti, SC PATI-PROD SRL ferma nr. 5.) si in 125 curti ale populatiei
din 19 judete (Alba, Arges, Brasov, Bucuresti, Buzau, Bacau, Covasna, Gorj, Giurgiu,
Ialomita, Iasi, Ilfov, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Vrancea, Valcea, Harghita).
Ca surse ale bolii, au fost incriminate: lipsa masurilor de biosecuritate in ferme, iar
pentru sectorul privat, miscarile necontrolate de animale si, probabil, pasarile salbatice.
Vanzarile ilegale de pui catre tarani au dus la raspandirea virusului atat in gospodariile
din judetul Brasov, cat si in gospodariile altor judete.
In total au fost deschise 130 de focare: 5 in ferme comerciale si 125 in gospodariile
populatiei din 19 judete. In prezent, mai sunt deschise 8 focare si se apreciaza ca pana
in saptamana 15.07.2006 21.07.2006 toate focarele de gripa aviara sa fie inchise.
De la inceputul epidemiei au fost omorate peste 1 000.000 de pasari din cele 5 ferme
comerciale si din gospodariile din 19 judete. Puii santinela au fost introdusi dupa ce
dezinfectia a fost realizata in cele 130 de focare. Ei sunt examinati zilnic de catre
personal medical veterinar zonal.
Investigatiile de laborator, atat cele in scop de diagnostic, cat si cele pentru
supraveghere s-au realizat la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala.
In ceea ce priveste anemia infectioasa ecvina (AEI), in Romania efectivul de ecvidee
este de aproximativ 880.000 capete din care 62.000 sunt asini, iar dintre acestia
aproximativ 15.744 ecvine anemopozitive in 31 de judete.
Pana in momentul de fata au fost sacrificate aproximativ 2900 de ecvine anemopozitive
In perioada urmatoare va continua operatiunea de sacrificare a ecvinelor anemopozitie
precum si actiunea de despagubire a detinatorilor ale caror animale au fost sacrificate.
Nutritia animala
Pe teritoriul Romaniei este respectata intocmai interdictia privind utilizarea fainurilor
proteice in hrana animalelor de ferma, inclusiv a rumegatoarelor.
Legislatia zootehnica
Au fost adoptate prin Ordin MAPDR toate Directivele comunitare privind legislatia
zootehnica (si au fost transmise la CE tabelele de condordanta pentru speciile : bovine,
porcine, ovine si caprine).
Legislatia transpusa este in curs de implementare de catre ANARZ, care este autoritatea
competenta in acest domeniu.
Pentru specia porcine s-au inregistrat pana in prezent 12 de cereri din partea
organizatiilor de ameliorare pentru infiintarea si conducerea Registrelor genealogice si
31 de cereri pentru infiintarea si conducerea registrelor zootehnice. In urma verificarilor,
ANARZ a acreditat (in perioada 26 iunie 5 iulie 2006) 6 organizatii pentru infiintarea si
conducerea registrelor genealogice si 17 organizatii pentru infiintarea si conducerea
registrelor zootehnice (celelalte cereri fiind in curs de analiza).

102

Urmare a transferului acestor servicii catre structuri private, ANARZ a initiat actiuni
pentru inspectia organizatiilor acreditate, conform planului de inspectie elaborat.
Pentru specia ovine si caprine s-au inregistrat 3 cereri din partea organizatiilor de
ameliorare pentru infiintarea si conducerea Registrelor genealogice, din care a fost
acreditata (in data de 6 iulie 2006) o organizatie, celelalte cereri fiind in curs de analiza.

2.3.8 Capitolul 8 - Pescuitul


In domeniul managementului resurselor, inspectiei si controlului s-au inceput
demersurile pentru infiintarea unui port pescaresc la Marea Neagra, alocandu-se
Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA) o suprafata de 10 ha in Bazinul
portuar Midia, prin HG nr 601/10.05.2006 (MO nr. 420/16.05.2006) privind transmiterea
unui teren, proprietate publica a statului, din administrarea MTCT in administrarea
MAPDR ANPA.
In ceea ce priveste actiunile structurale, OUG nr. 13/22.02.2006 (MO nr.
185/27.02.2006), privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD modifica Legea
192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, abrogand prevederea
prin care Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol era organism
intermediar pentru implementarea Programului Operational pentru pescuit.
In domeniul capacitatii administrative si institutionale pentru administrarea asistentei
structurale, componenta ANPA care asigura realizarea functiei de Autoritate de
Management a fost intarita, ajungand la un numar de 24 posturi, din care 17 sunt
ocupate. A inceput instruirea acestora cu privire la elaborarea Programului Operational
pentru Pescuit si implementarea Fondului European pentru Pescuit.

2.3.9 Capitolul 10 - Impozitarea


Implementarea sistemelor VIES si SEED
Din punct de vedere al implementarii sistemelor informatice VIES si SEED, proiectele de
asistenta tehnica se deruleaza in conformitate cu planificarea agreata impreuna cu
Comisia Europeana, asa cum reiese si din raportarile saptamanale trimise catre
DGTAXUD. Testele de conformanta pentru sistemul VIES au inceput, conform
programarii, la data de 3 iulie a.c. De asemenea, in acceasi data, au inceput testele
pentru EWSE si MVS. Pana acum, desfasurarea testelor a fost un success, acestea
derulandu-se in conditii optime si in conformitate cu programul stabilit pe zile si ore
impreuna cu reprezentantii CE.
Conform OUG 33/2006 (MO 374/02.05.2006) pentru modificarea si completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, incepand cu 1 iulie 2006 nivelul accizelor se prezinta
astfel:
Nr.
Crt.
0
1

Denumirea produsului sau a grupei de


produse

U.M.

1
Bere, din care:
1.1. Bere -

produsa

2
hl/1 grad Plato
de

producatorii

103

Acciza
(echivalent euro/UM)
de la 2 mai
de la 1 iulie
2006
2006
3
4
0,74
0,748

independenti cu o capacitate de productie


anuala ce nu depaseste 200.000 hl
Vinuri
2.1. Vinuri linistite
2.2. Vinuri spumoase
Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
3.1. linistite
3.2. spumoase
Produse intermediare
Alcool etilic
Produse din tutun
Tigarete
Tigari si tigari de foi
Tutun destinat fumatului, din care:
8.1. Tutun destinat rularii in tigarete
Uleiuri minerale
Benzina cu plumb

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Benzina fara plumb

11

Motorina

12
13

Pacura
Gaze petroliere lichefiate, din care:
13.1. Utilizate drept carburant
13.2. Utilizate pentru incalzire
13.3. Utilizate in consum casnic
Gaz natural, din care:
14.1. Utilizat drept carburant
14.2. Utilizat pentru incalzit
Petrol lampant (kerosen), din care :
15.1. Utilizat drept carburant

14
15

17
18

0,43

0,00
34,05

0,00
34,05

hl de produs
hl alcool pur

0,00
34,05
51,08
665,35

0,00
34,05
51,08
750,00

1.000 tigarete
1.000 bucati
kg
kg

15,53+30%
32,13
42,51
42,51

tona
1.000 litri
tona
1.000 litri
tona
1.000 litri
1.000 kg
1.000 kg

480,00
369,60
425,06
327,29
307,59
259,91
6,81

513,00
395,01
425,06
327,29
307,59
259,91
9,50

128,26
113,50
0,00

128,26
113,50
0,00

1,59
0,00

2,00
0,00

tona
1.000 litri
tona
1.000 litri
tona

469,89
375,91
469,89
375,91
469, 89

469,89
375,91
469,89
375,91
469, 89

MWh
MWh

0,14
0,30

0,19
0,39

hl de produs
hl de produs

16,28+29%
34,50
46,00
46,00

gigajoule

15.2. Utilizat pentru incalzire


16

0,43

Benzen, toluen, xilen si alte amestecuri de


hidrocarburi aromatice
Electricitate
Electricitate utilizata in scop comercial
Electricitate utilizata in scop necomercial

Tot in cadrul OUG 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, la art. 12^1 se specifica urmatoarele: Ministrul Finantelor Publice va
dispune prin Ordin masurile necesare pentru implementarea sistemului de cooperare
administrativa si schimb de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene in
domeniul taxei pe valoarea adaugata, accizelor si impozitului pe venit.. In acest sens, sau aprobat urmatoarele Ordine:
-

OMFP nr. 901/5.06.2006 privind procedura de modificare a codului de inregistrare in


scopuri de TVA pentru persoanele juridice inregistrate ca platitori de TVA;

OMFP nr. 905/5.06.2006 privind instituirea masurilor necesare pentru implementarea


sistemului de cooperare administrativa si schimb de informatii in domeniul accizelor
cu statele membre ale Uniunii Europene;

104

OMFP nr. 954/9.06.2006 (MO nr. 519/15.06.2006) pentru aprobarea configuratiei


Codului de accize si Nomenclatorului codurilor de produs;

OMFP nr. 955/9.06.2006 (MO nr. 519/15.06.2006) pentru aprobarea modelului si


continutului formularului Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile
intracomunitare de bunuri, precum si a procedurilor de depunere si prelucrare a
acesteia.

Proiectul de Lege de modificare a Codului Fiscal a fost promulgat de Presedintie.


Intarirea capacitatii administrative a administratiei fiscale
Masuri legislative
S-a adoptat OUG nr. 48/2006 (MO nr. 566/30.06.2006) privind comercializarea
marfurilor in regim duty-free si duty-paid, care reglementeaza functionarea magazinelor
duty-free si duty-paid din aeroporturi, vanzarea marfurilor prin magazinele diplomatice si
la bordul aeronavelor care fac curse externe.
In vederea intaririi capacitatii de colectare a impozitelor, taxelor si contributiilor au fost
aprobate o serie de modificari ale prevederilor OG 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, astfel:
a) Prin Legea nr. 166/2006 (MO nr. 436/19.05.2006) pentru aprobarea OUG 129/2005
pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
au fost reglementate o serie de dispozitii care vor conduce la o imbunatatire
semnificativa a colectarii creantelor bugetare, dupa cum urmeaza:
-

au fost introduse dispozitii noi privind solutia fiscala anticipata si acordul de pret in
avans, notiuni noi pentru procedura fiscala nationala, venind in intampinarea
problemelor intervenite in activitatea de administrare fiscala si imbunatatind in acest
mod conformarea voluntara, in special pentru marii contribuabili;

ANAF a fost imputernicita sa solicite periodic informatii referitoare la activitatea


desfasurata de contribuabili, pentru ca organele fiscale sa poata efectua controale
cat mai eficient, avand acces la informatii relevante pentru situatia fiscala a
contribuabililor aceasta masura este menita sa asigure un control mai eficient, in
special in domeniul accizelor si al produselor alcoolice;

a fost modificata procedura de impunere in cazul in care sunt sesizate organele de


urmarire penala, pentru eficientizarea activitatii de control si pentru o mai buna
colectare a creantelor bugetare;

b) Prin Legea nr. 158/2006 (MO nr. 444/23.05.2006) privind aprobarea OUG
nr.165/2005 pentru modificarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
au fost introduse dispozitii care vor conduce la o responsabilizare mai mare a
contribuabililor in ceea ce priveste plata obligatiilor bugetului general consolidat:
-

a fost modificat cadrul legal cu privire la raspunderea solidara in sensul de a se


stabili cu claritate conditiile in care poate fi atrasa aceasta raspundere de catre
organele fiscale;

au fost introduse noi dispozitii referitoare la emiterea certificatului de atestare fiscala,


constand in reglementarea posibilitatii contribuabilului de a utiliza copii legalizate ale
acestuia, extinderea continutului certificatului de atestare fiscala prin adaptarea
formei in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

105

au fost aduse modificari in materia executarii silite pentru a recupera intr-un interval
de timp cat mai scurt creantele fiscale;

organele fiscale din cadrul ANAF si Garda Financiara au fost imputernicite sa


constate fapte ce pot constitui infractiuni in domeniul fiscal si sa sesizeze organele
de urmarire penala.

ANAF a elaborat un proiect de Ordonanta a Guvernului care cuprinde si o serie de


masuri care vor duce la cresterea capacitatii administrative si de colectare a creantelor
bugetare, astfel:
-

majorarile de intarziere nu pot depasi cuantumul creantelor fiscale principale


datorate;

reglementarea fortei majore si a cazului fortuit si prevederea de exonerare a


obligatiilor fiscale scadente in perioada respectiva, acestea urmand a fi repuse in
termen de 30 de zile de la data incetarii evenimentului.

Alte masuri intreprinse in vederea imbunatatirii gestiunii si a colectarii creantelor


bugetare
Reorganizarea activitatii de administrare a contribuabililor mari
Prin OMFP 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor
contribuabili, se abroga vechiul OMFP 343/2005, avand drept scop stabilirea in
categoria marilor contribuabili a acelor contribuabili care indeplinesc criteriile de selectie,
si anume contribuabilii cu cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la 31
decembrie a anului precedent celui in care se efectueaza actualizarea, mai mare sau
egala cu 70 milioane RON, inclusiv entitatile rezultate in urma divizarii acestora ori a
fuziunii cu alti contribuabili, cu exceptia celor aflati in procedura insolventei, si
contribuabilii care desfasoara activitati specifice precum: Banca Nationala a Romaniei,
societatile bancare, societatile de asigurari, societatile de investitii financiare si
societatile comerciale organizatoare de jocuri de noroc tip Cazino.
Totodata, s-a prevazut ca marii contribuabili aflati in procedura insolventei vor fi scosi din
administrarea Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili incepand cu
data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost deschisa procedura insolventei si
vor fi predati pentru administrare organelor fiscale in a caror raza teritoriala isi au
domiciliul fiscal.
Eliberarea certificatelor de atestare fiscala
Avand in vedere necesitatea aplicarii unitare a procedurii privind eliberarea certificatului
de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, precum si necesitatea aplicarii
unitare a prevederilor legale privind eliberarea certificatului de obligatii bugetare, s-a
aprobat OMFP nr. 752/2006 (MO nr. 450/24.05.2006).
Administrarea amenzilor contraventionale aplicate persoanelor fizice
ANAF a elaborat un proiect de lege, cu privire la administrarea fiscala a amenzilor
contraventionale aplicate persoanelor fizice de catre compartimentele de specialitate din
cadrul administratiei publice locale (consilii locale), incepand cu anul 2007, pentru a
degreva organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in scopul
concentrarii activitatii asupra colectarii arieratelor. Acest proiect a fost aprobat prin
Legea 182/2006 (MO nr. 443/23.05.2006) pentru modificarea si completarea OG 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor.
Administrarea altor impozite, taxe si contributii

106

In tendinta generala de diversificare a mijloacelor puse la dispozitia contribuabililor


pentru indeplinirea obligatiilor declarative, a fost imbunatatita procedura de declarare a
impozitelor, taxelor si contributiilor sociale, prin introducerea metodei de depunere a
declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare, ca metoda alternativa de
declarare OMFP nr.830/2006 (MO nr. 517/15.06.2006).
Armonizarea legislatiei cu acquis-ul comunitar
ANAF a elaborat proiectul de OG pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, in vederea sustinerii programului de aderare a Romaniei la
Uniunea Europeana si pentru armonizarea legislatiei nationale cu cea comunitara in
materie de recuperare a unor creante potrivit Directivei Consiliului 76/308/CEE si a
Directivei Comisiei 2002/94/CE.
Pentru implementarea prevederilor Directivei nr. 48/2003/CE privind impozitarea
veniturilor din economii sub forma platilor de dobanda, s-a elaborat un proiect de ordin
pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind veniturile din
dobanzi platite persoanelor fizice rezidente din punct de vedere fiscal in Statele Membre
ale Uniunii Europene. Proiectul va fi aprobat dupa modificarea Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal, in vederea armonizarii acesteia cu prevederile Directivei 48/2003/CE
privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanda.
Colectarea veniturilor bugetare
In perioada 01 mai-30 iunie 2006, totalul veniturilor bugetare colectate de ANAF a
insumat 15.103,80 mil. lei, cu 20 % mai mult fata de cele realizate in perioada
corespondenta a anului 2005 (12.581,43 mil. lei), asa cum rezulta din tabelul de mai jos:
mil. lei
INDICATORI
TOTAL VENITURI BUGET DE STAT
(inclusiv sume si cote defalcate la
bugetele locale)
TOTAL VENITURI BUGET FOND
NATIONAL UNIC DE ASIGURARI
SOC. DE SANATATE
TOTAL VENITURI BUGET
ASIGURARI SOCIALE DE STAT
TOTAL VENITURI BUGET
ASIGURARI PENTRU SOMAJ
TOTAL GENERAL

REALIZARI
1 MAI - 30 IUNIE
2005
2006

Dif.

Pondere in PIB
2005
2006
287.200
330.300

7.814,39

9.664,88

1.850,49

123,68%

2,72%

2,93%

1.406,10

1.759,66

353,56

125,14%

0,49%

0,53%

3.006,40

3.309,41

303,01

110,08%

1,05%

1,00%

354,54
12.581,43

369,85
15.103,80

15,31
2.522,37

104,32%
120,05%

0,12%
4,38%

0,11%
4,57%

Nota:*) Incasarile la bugetele de asigurari sociale cuprind cheltuielile deduse direct de angajatori si care
reprezinta venituri

Din analiza datelor prezentate in tabel rezulta ca, in perioada 01 mai- 30 iunie a anului
2006, ponderea in produsul intern brut a veniturilor colectate de Agentia Nationala de
Administrare Fiscala a fost de 4,57 %, ceea ce reprezinta o crestere cu 0,19%, fata de
aceeasi perioada a anului 2005 (4,38%).
In structura, pe bugete, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:
-

veniturile bugetului de stat au inregistrat, in perioada 01 mai- 30 iunie a anului 2006,


o crestere, fata de aceeasi perioada a anului 2005, cu 23,68 %. Ponderea veniturilor

107

colectate, in perioada 01 mai- 30 iunie a anului 2006, in produsul intern brut a fost de
2,93 %, cu 0,21% mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2005 (2,72%).
-

Incasarile totale la bugetul de stat in perioada analizata, mai mari fata de cele
inregistrate in aceeasi perioada a anului precedent sunt in concordanta cu volumul si
structura indicatorilor macroeconomici realizati, modificarile legislative aprobate,
precum si cu masurile luate de organele teritoriale ale Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, de intensificare a colectarii veniturilor.

veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate au inregistrat, in


perioada 01 mai- 30 iunie a anului 2006, o crestere cu 25,14 %, fata de aceeasi
perioada a anului 2005. Ponderea in produsul intern brut a veniturilor colectate, in
perioada 01 mai- 30 iunie a anului 2006, a fost de 0,53%, cu 0,04% mai mare fata de
aceeasi perioada a anului 2005 (0,49%).

veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat au inregistrat in perioada 01 mai- 30


iunie a anului 2006, o crestere cu 10,08%, fata de aceeasi perioada a anului 2005.
Ponderea in produsul intern brut a veniturilor colectate in perioada 01 mai- 30 iunie a
anului 2006 a fost de 1,00 %, cu 0,05% mai mica comparativ cu aceeasi perioada a
anului 2005 (1,05%).

Cu toate ca veniturile realizate in perioada analizata a anului curent depasesc


veniturile realizate in perioada corespondenta a anului precedent, cu 303,01 mil. lei,
totusi ponderea in produsul intern brut a acestor venituri a fost mai mica fata de
aceeasi perioada a anului anterior, ca urmare a reducerii cotei de contributie de
asigurari sociale de stat datorata de angajator, cu 1,5 procente.

veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj au inregistrat, in perioada 01 mai- 30


iunie a anului 2006, o crestere cu 4,32% fata de aceeasi perioada a anului 2005.
Ponderea in produsul intern brut a veniturilor incasate la acest impozit, in perioada
01 mai- 30 iunie a anului 2006 (0,11%) a fost cu 0,01% mai mica, comparativ cu
aceeasi perioada a anului 2005 (0,12%), ca urmare a reducerii cotei de contributie
de asigurari pentru somaj datorata de angajator, cu 0,5 procente.

Din totalul veniturilor colectate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in


perioada 01 mai- 30 iunie a anului 2006, veniturile bugetului de stat reprezinta
63,99%, cele ale bugetului asigurarilor sociale 21,91%, veniturile bugetului Fondului
national unic de asigurari de sanatate 11,65%, iar veniturile bugetului asigurarilor
pentru somaj 2,45%.

Referitor la principalele venituri ale bugetului de stat, situatia realizarilor, in perioada 01


mai- 30 iunie a anului 2006, se prezinta astfel:
mil lei
INDICATORI
TOTAL VENITURI BUGET DE
STAT (inclusiv sume si cote
defalcate la bugetele locale)
din care:
Impozit pe profit
impozit pe venit si salarii
TVA
accize

REALIZARI
1 MAI - 30 IUNIE
2005
2006

Dif.

Pondere in PIB
2005
2006
287.200
330.300

7.814,39

9.664,88

1.850,49

123,68%

2,72%

2,93%

776,08
1.085,83
3.521,09
1.444,26

787,87
1.583,84
4.382,30
1.688,90

11,79
496,96
846,62
244,64

101,52%
145,77%
124,04%
116,94%

0,27%
0,38%
1,23%
0,50%

0,24%
0,48%
1,32%
0,51%

108

taxe vamale
rest venituri

337,39
647,26

393,45
828,52

57,91
194,00

117,16%
129,97%

0,12%
0,23%

0,12%
0,25%

In structura veniturilor bugetului de stat, cea mai importanta crestere in perioada


analizata, fata de aceeasi perioada a anului precedent, o inregistreaza impozitul pe venit
(45,77%) si TVA (24,04% ), urmate de impozitul pe comertul exterior (taxele vamale),
(17,16%); accize (16,94%) si impozitul pe profit (1,52%).
Ponderea in produsul intern brut a veniturilor din impozitul pe profit mai mica cu 0,03% in
perioada analizata a anului 2006 fata de aceeasi perioada a anului precedent este
cauzata de faptul ca in aceasta perioada, conform legislatiei in vigoare, agentii
economici au facut regularizarile anuale. Astfel, daca in anul 2005 regularizarile s-au
facut pentru o cota de impozitare de 25%, in acest an regularizarea a fost facuta la un
impozit cu o cota unica de 16%.
Incasari din TVA
Din totalul realizarilor la bugetul de stat in perioada 01 mai 30 iunie 2006, in suma de
9.664,88 mil. lei (inclusiv cote si sume defalcate pentru bugetele locale), veniturile
din TVA au fost de 4.382,30 mil. lei, ceea ce reprezinta 45,34% din total.
Ponderea veniturilor colectate din TVA, in perioada 01 mai -30 iunie 2006, in produsul
intern brut a fost de 1,32 %, cu 0,09% mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2005
(1,23%).
Situatia incasarilor efectuate in contul TVA, in lunile mai - iunie 2006, se prezinta dupa
cum urmeaza:
mil.lei
LUNA
0

TVA
incasat,
din care:

Incasari din
operatiuni
interne

Incasari din
importuri de
bunuri

T.V.A.
Restituit

Dobanzi si
penalitati

Total TVA

1=2+3

6=1-4+5

TOTAL mai
- iunie 2006,
din care:

5.775,79

2.640,23

3.135,56

1.441,43

47,94

4.382,30

mai

2.935,59

1.352,62

1.582,97

703,89

25,41

2.257,11

iunie

2.840,20

1.287,61

1.552,59

737,54

22,53

2.125,19

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, rezulta ca, in lunile mai-iunie ale anului
2006, din totalul veniturilor din TVA incasate (5.775,79 mil. lei), suma de 2.640,23 mil. lei
(45,71%) reprezinta TVA aferent operatiunilor interne si suma de 3.135,56 mil. lei
(54,29%) reprezinta TVA aferent importurilor de bunuri. Dobanzile si penalitatile aferente
debitelor, incasate in perioada analizata au fost de 47,94 mil. lei, ceea ce reprezinta
0,83% din totalul veniturilor din TVA.
Incasari din accize
In lunile mai iunie 2006, din totalul incasarilor la bugetul de stat in suma de 9.664,87
mil. lei, veniturile din accize au fost de 1.688,90 mil. lei, respectiv, 17,27%.
Ponderea in produsul intern brut a veniturilor colectate din accize, in perioada analizata,
a fost de 0,51%, cu 0,01% mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2005 (0,50%).
Situatia incasarilor efectuate in contul accizelor, in lunile mai si iunie ale anului 2006, se
prezinta dupa cum urmeaza:

109

mil lei
LUNA
TOTAL mai- iunie 2006,
din care:
mai
iunie

Total accize,
din care:

Produse
alcool

Produse
din tutun

Produse
petroliere

Rest
produse

1.688,90
920,75
768,15

178,29
87,47
90,82

446,58
294,39
152,19

986,63
499,84
486,79

77,40
39,05
38,35

Totalul accizelor incasate in lunile mai si iunie 2006, in suma de 1.688,90 mil. lei, are
urmatoarea structura valorica:
a) accizele incasate la produse petroliere = 986,63 mil. lei (58,42%);
b) accizele incasate la produse din tutun

= 446,58 mil. lei (26,45%);

c) accizele incasate la produse din alcool = 178,29 mil. lei (10,55%);


d) accizele incasate la alte produse

77,40 mil. lei (4,58%).

Activitate de inspectie fiscala


A fost aprobat OMFP 972/2006 (MO 528/19.06.2006) privind aprobarea formularului
Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de
inspectia fiscala.
De asemenea, se afla in curs de elaborare:
-

metodologia de efectuare a inspectiei fiscale a contributiilor sociale

metodologia de inspectie fiscala a TVA in cazul operatiunilor intracomunitare.

In cursul lunii mai au fost incheiate un numar de 11.004 acte de inspectie urmare carora
au fost stabilite sume suplimentare in cuantum de 356.293,57 mii RON si au fost
aplicate amenzi contraventionale in valoare de 4.241,69 mii RON.
La data de 31 mai se inregistrasera un numar de 146 sesizari penale pentru un
prejudiciu calculat de 103.390 mii RON.

2.3.10 Capitolul 13 - Politica sociala si ocuparea fortei de munca


Legislatia muncii
A fost adoptata Legea nr. 200/2006 (MO nr. 453/25.05.2006) privind constituirea si
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, care transpune integral
Directiva 80/987/CEE.
Proiectul de lege privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii
transnationale, care transpune integral Directiva 96/71/CEE, se afla in curs de
promulgare.
In cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei au fost constituite grupuri de
lucru pentru elaborarea proiectelor de acte normative in vederea modificarii Legii nr.
53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 217/2005
privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere.
Inspectia Muncii dispune de un efectiv de 1442 de inspectori de munca, din care 900
sunt responsabili de controlul aplicarii legislatiei din domeniul relatiilor de munca si

110

evidentei muncii, respectiv 25 inspectori de munca la nivel central si 875 inspectori de


munca la nivelul celor 42 de inspectorate teritoriale de munca.
In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 19.511 controale, fiind sanctionati 5.148
angajatori; au fost aplicate 6.212 sanctiuni contraventionale, au fost dispuse 22.261
masuri ca urmare a neconformitatilor depistate si 16.877 masuri au fost aduse la
indeplinire de angajatori.
In vederea depistarii si combaterii cazurilor cazurilor de munca fara forme legale in
perioada mai - iunie 2006, controalele privind depistarea si combaterea cazurilor de
munca fara forme legale s-au concretizat in urmatoarele rezultate:
-

1.627 angajatori depistati care foloseau 3.405 persoane fara forme legale de
angajare, din care 1.149 femei si 25 tineri cu varsta intre 15 18 ani;

17 angajatori au fost sanctionati pentru folosirea tinerilor intre 15 18 ani fara forme
legale de angajare ;

1.821 contracte individuale de munca incheiate si inregistrate la inspectoratele


teritoriale de munca pentru persoanele depistate ca lucrau fara forme legale ;

2.899 masuri dispuse ca urmare a neconformitatilor depistate;

1.759 masuri aduse la indeplinire de angajatori.

Pe perioade scurte, s-au desfasurat Campanii pentru identificarea cazurilor de


munca fara forme legale, concentrate pe domenii de activitate in care se
inregistreaza o incidenta crescuta a muncii la negru, astfel:
In domeniul constructiilor in luna mai, Inspectia Muncii a declansat actiuni de control cu
caracter inopinat, beneficiind de sprijinul organelor de politie, atunci cand situatia a
impus-o. Rezultatele obtinute sunt urmatoarele:
-

1.785 angajatori controlati, cu un numar total de 72.025 salariati, din care 8.525
femei si 38 tineri intre 15 si 18 ani;

1.694 deficiente constatate, pentru care s-au dispus 1.717 masuri de remediere;

521 angajatori sanctionati, din care 327 pentru folosirea fortei de munca fara forme
legale de angajare;

871 persoane depistate ca desfasurau activitate fara a avea incheiate contracte


individuale de munca, din care 21 femei si 3 tineri intre 15 si 18 ani.

In domeniul cresterii pasarilor, productiei si conservarii carnii de pasare (30 mai - 13


iunie 2006), campania s-a desfasurat in contextul epidemiologic national al gripei aviare,
in conformitate cu Planul de masuri al Comandamentului Antiepizootic Central. Au fost
controlate societatile comerciale care au ca obiect de activitate cresterea pasarilor si
respectiv, productia si conservarea carnii de pasare.
Rezultatele obtinute sunt urmatoarele:
-

254 angajatori controlati, cu un numar total de 17.390 salariati, din care 9.478 femei
si 29 tineri intre 15 si 18 ani;

333 deficiente constatate, pentru care s-au dispus 343 masuri de remediere;

50 angajatori sanctionati, din care 18 pentru folosirea fortei de munca fara forme
legale de angajare;

111

39 persoane depistate ca desfasurau activitate fara a avea incheiate contracte


individuale de munca, din care 17 femei.

In ceea ce priveste, controlul aplicarii prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, in
perioada mai - iunie 2006, activitatea de control, s-a concretizat in urmatoarele rezultate:
-

38 angajatori sanctionati pentru nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in


plata a salariului minim brut pe economie;

3 angajatori sanctionati pentru neeliberarea unui document solicitat de salariat, care


sa ateste activitatea desfasurata de acesta;

4 angajatori sanctionati pentru stipularea in contractele individuale de munca a unor


clauze contrare dispozitiilor legale;

1.491 angajatori amendati pentru primirea la munca a persoanelor fara incheierea


unui contract individual de munca;

11 angajatori sanctionati pentru nerespectarea zilelor de sarbatoare legala in care nu


se lucreaza si a dispozitiilor privind compensarea acestor zile cu timp corespunzator
sau plata acestora cu un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100%;

58 angajatori
suplimentara;

93 angajatori amendati pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea


repausului saptamanal;

7 angajatori amendati pentru neacordarea indemnizatiei cuvenite salariatilor pe


durata intreruperii temporare a activitatii;

34 angajatori amendati pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de


noapte.

amendati

pentru

nerespectarea

dispozitiilor

privind

munca

Dialogul social
In vederea intaririi capacitatii de dialog a partenerilor sociali implicati in implementarea
acquis-ului, s-au luat masuri pentru imbunatatirea metodelor de consultare a partenerilor
sociali, prin urmatoarele acte normative:
-

Proiectul Legii privind informarea si consultarea salariatilor, care transpune Directiva


2002/14/CE, a fost discutat cu partenerii sociali in cadrul Comisiei de dialog social si
transmis spre avizare Consiliului Economic si Social, a fost adoptat in sedinta de
Guvern din data de 28 iunie si inaintat spre aprobare in Parlament.

Proiectul de HG pentru transpunerea Directivei Consiliului 2003/72/CE, care


completeaza Statutul Societatii Cooperative Europene cu privire la implicarea
salariatilor, se afla in dezbatere cu partenerii sociali, urmand sa intre in vigoare
imediat dupa adoptarea in Parlament a Legii cadru privind informarea si consultarea
salariatilor.

Proiectul de HG pentru transpunerea Directivei Consiliului 2001/86/CE, care


completeaza Statutul Companiilor Europene cu privire la implicarea salariatilor, se
afla in dezbatere cu partenerii sociali, urmand sa intre in vigoare imediat dupa
adoptarea in Parlament a Legii cadru privind informarea si consultarea salariatilor.

Cu privire la necesitatea consolidarii capacitatii institutionale a partenerilor sociali au fost


initiate urmatoarele:

112

Modificarea si completarea Legii patronatelor nr. 356/2001. Proiectul de lege a


beneficiat de asistenta tehnica din partea Organizatiei Internationale a Muncii, fiind
adoptat de Senat in data de 29.06.2006, iar in prezent se afla in dezbatere la
Camera Deputatilor.

OUG nr. 41/2006 (MO nr. 532/20.06.2006) pentru modificarea si completarea Legii
nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social care
prevede cresterea numarului de membri CES de la 27 la 45 pentru asigurarea
participarii a cate 5 reprezentanti ai organizatiilor sindicale si patronale
reprezentative la nivel national la lucrarile CES-ului European.

Legea nr. 170/2006 (MO nr. 444/23.05.2006), care asigura autonomia financiara a
Consiliului Economic si Social si totodata cresterea capacitatii de functionare a
Consiliului Economic si Social, a fost adoptata.

Egalitatea de sanse intre femei si barbati


A fost aprobata OUG nr. 44/2006 (MO nr. 545/23.06.2006) pentru modificarea si
completarea OUG nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si
a Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, care transpune
integral prevederile Directivei 96/34/CE privind concediul parental. Actul normativ a
introdus o prevedere care extinde dreptul fiecaruia dintre parinti sa beneficieze de
concediu de 3 luni pentru cresterea si ingrijirea copilului pentru al 4-lea copil si urmatorii
copii nascuti/dati in plasament/incredintati in vederea adoptiei sau adoptati.
Proiectul de modificare a Legii privind egalitatea de sanse intre femei si barbati a fost
adoptat de Parlamentul Romanie in 5 iulie 2006 si se afla in proces de promulgare.
Proiectul de lege transpune integral definitiile discriminarii directe, indirecte, a hartuirii si
hartuirii sexuale, in conformitate cu Directiva 2002/73/CE.
A fost intarita capacitatea administrativa a ANES, prin transformarea acesteia in
Secretariat de Stat, cu dezvoltarea de structuri teritoriale in fiecare judet, cu sporirea
considerabila a numarului de posturi de la 30 la 156 de posturi de functionari publici si
personal contractual.
ANES elaboreaza si propune bugetul propriu si il inainteaza ministrului muncii,
solidaritatii sociale si familiei spre aprobare. Obiectiile presedintelui la respingerea
bugetului se prezinta Primului-ministru spre solutionare.
A fost delimitat rolul ANES fata de celelalte institutii aflate in subordinea, sub autoritatea
sau in coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care au in
responsabilitate aplicarea de masuri de promovare a egalitatii de sanse si de tratament
intre femei si barbati si de eliminare a discriminarii directe si indirecte bazata pe criteriul
de sex cat si fata de Consiliul National pentru Combatea Discriminarii.
A fost clarificata competenta in ceea ce priveste constatarea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, legea instituind reglementari
conform carora, in domeniul relatiilor de munca, aceste atributii revin Inspectiei Muncii,
iar in celelalte domenii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. S-a instituit
aplicabilitatea prevederilor legii si in cazul functionarilor publici.
In privinta protectiei maternitatii, orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei
legat de sarcina sau de concediul de maternitate constituie discriminare. De asemenea,
este garantat, atat pentru salariata care se afla in concediu de maternitate, cat si pentru
angajatul care se afla in concediu de crestere si ingrijire a copilului in varsta de pana la 2
ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, dreptul de a se intoarce la ultimul loc

113

de munca sau la un loc de munca echivalent, avand conditii de munca echivalente si


dreptul de a beneficia de orice imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut
dreptul in timpul absentei.
Au fost reconsiderate si atributiile ANES, in sensul ca ANES propune proiecte de acte
normative, Planuri Nationale de Actiune pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si
Barbati si asigura aplicarea acestora, avizeaza proiectele de acte normative initiate de
alte autoritati, in vederea integrarii si respectarii principiului egalitatii de sanse si de
tratament intre femei si barbati, elaboreaza rapoarte, studii, analize si prognoze
independente privind aplicarea principiului egalitatii de sanse si de tratament in toate
domeniile de activitate. Agentia primeste reclamatii/plangeri privind incalcarea
dispozitiilor normative referitoare la principiul egalitatii de sanse si de tratament intre
femei si barbati si al discriminarii dupa criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane
juridice, institutii publice si private si le transmite institutiilor competente in vederea
solutionarii si aplicarii sanctiunii.
In toate actiunile de control inspectorii de munca urmaresc si modul in care angajatorii
respecta principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati. In perioada mai - iunie 2006,
nu au fost inregistrate sesizari privind incalcarea prevederilor legale in acest domeniu.
Ocuparea fortei de munca
A fost adoptata Legea nr. 202/2006 (MO nr. 52/25.05.2006) privind organizarea si
functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care va intra in
vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. In vederea realizarii
obiectivelor mentionate, prin Legea nr.202/2006 sunt reglementate principalele atributii
ale institutiei: asigura implementarea politicilor de ocupare a fortei de munca elaborate
de MMSSF, pentru alinierea la Strategia europeana de ocupare a fortei de munca si
asigura implementarea programelor destinate dezvoltarii resurselor umane, finantate din
fonduri ale Uniunii Europene.
Incluziunea sociala
A fost adoptat Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.436/2006
privind mecanismul de monitorizare a prioritatilor identificate in domeniul incluziunii
sociale. In baza acestui Ordin s-a stabilit metoda de lucru, s-au completat principalele
atributii ale Directiei politici, strategii, programe incluziune sociala din cadrul MMSSF si
au fost aprobati indicatorii sectoriali de monitorizare, ce vor fi utilizati in raportul de
progres privind incluziunea sociala.
In luna iunie 2006, a fost definitivat Raportul National de Progres a prioritatilor asumate
pe domeniul incluziunii sociale prin Memorandumul Comun pentru Incluziune Sociala
(JIM). Acest document reprezinta un exercitiu de punere in practica a metodei deschise
de coordonare si, de asemenea, constituie etapa premergatoare elaborarii Raportului
National Strategic de Protectie Sociala si Incluziune Sociala din septembrie 2006.
In domeniul prestatiilor familiale, accentul s-a pus pe imbunatatirea implementarii
programelor existente.
-

A fost adoptata Legea nr.115/2006 (MO nr. 408/11.05.2006) pentru modificarea si


completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, care a imbunatatit
reglementarile privind venitul minim garantat.

Incepand cu anul 2005, sumele defalcate de la bugetul de stat pentru plata ajutorului
social au fost prevazute in capitol separat de alte prestatii.

114

A fost negociat si aprobat Programul de Incluziune Sociala, un nou imprumut cu Banca


Mondiala, in valoare totala de 79.400.000 EURO, prin care se are in vedere promovarea
masurilor de prevenire a excluziunii sociale a urmatoarelor grupuri vulnerabile:
persoanelor cu handicap, persoanelor victime ale violentei domestice, populatiei Roma,
tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului.
Fondul Social European
Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane (AM POS DRU)
In prezent, in cadrul AM POS DRU, sunt ocupate 54 de posturi, din totalul de 59 de
posturi prevazute sa fie ocupate pana la sfarsitul lunii iunie 2006, conform
angajamentelor asumate de Romania. Pentru sfarsitul anului 2006, AM POS DRU are
alocate 75 de posturi.
HG nr. 412/05.05.2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost recent
modificata in scopul introducerii structurii de Head of Mission (Sef de Misiune) in
structura organizatorica a MMSSF, impreuna cu atributiile acesteia. Pentru aceasta
structura au fost alocate 6 posturi.
In conformitate cu HG nr. 771/2006 (MO nr. 544/23.06.2006) pentru modificarea si
completarea HG nr. 412/05.05.2005 privind organizarea si functionarea Ministerului
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Directia POS DRU pentru care au fost alocate 30
de posturi, dintre care 2 posturi de conducere, va fi reorganizata in 3 servicii, respectiv:
Programare si Evaluare (12 posturi avand drept principale atributii: elaborarea POS
DRU si a Programului Complement, elaborarea manualelor de proceduri pentru
implementare, monitorizare si evaluare a POS DRU, promovarea si dezvoltarea de
parteneriate la nivel central si regional, organizarea evaluarii intermediare si a evaluarii
on the spot evaluation, participarea la reuniunile anuale ale Comisiei Europene etc),
Management Financiar si Control (10 posturi). Totodata, Unitatea de Implementare a
Programului Phare, care facea parte din structura Directiei POS DRU, a trecut in
subordinea secretarului stat pentru afaceri europene si relatii externe.
In vederea recrutarii de personal, au fost organizate urmatoarele concursuri:
-

26 si 27 iunie 2006, 9 posturi de executie;

4 iulie 2006, un post de conducere.

Pentru posturile vacante alocate structurii Sef de misiune si pentru restul posturilor
vacante, se va organiza un nou concurs in 25 si 27 iulie 2006.
Organismele Intermediare
Atat Organismelor Intermediare de la nivel central cat si celor de la nivel regional le vor fi
delegate, de catre AM POS DRU, pe baza de contract, anumite responsabilitati.
MMSSF - Organismele Intermediare Regionale (OIR)
De asemenea, prin HG nr. 771/2006, s-a procedat la reorganizarea Organismelor
Intermediare POS DRU la nivel regional, astfel incat sa permita o eficienta sporita din
punct de vedere al gestionarii Fondului Social European, in beneficiul promotorilor de
proiecte. In acest sens, cele 8 structuri regionale ale ANOFM trec in subordinea
MMSSF, de la data de 1.01.2007, cu statut de OI regionale. Aceasta modificare va

115

determina existenta unui singur OI POS DRU la nivel regional pentru FSE, ceea ce va
facilita depunerea de proiecte integrate de catre potentialii beneficiari finali.
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
In cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, la nivelul Organismului
Intermediar pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane au fost alocate 30 de posturi. In prezent, toate cele 30 posturi sunt ocupate.
La nivel regional, prin HG nr. 138/2006, incepand cu 1 februarie 2006, numarul total de
posturi alocate pentru cele 8 structuri regionale (Unitati de Implementare a Programului)
a fost suplimentat cu 70 de posturi. In prezent, la nivel regional, sunt alocate 174 de
posturi, din care sunt ocupate 173. Incepand cu 1 ianuarie 2007, cele 8 structuri
regionale vor functiona ca OI regionale in subordinea MMSSF.
Protectia persoanelor cu handicap
In perioada mai iunie 2006, ANPH si-a intensificat eforturile in vederea implementarii
prevederilor Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a
persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 "Sanse egale pentru persoanele cu
handicap - catre o societate fara discriminari in special in ceea ce priveste asigurarea
finantarii necesare.
In luna aprilie 2006, in vederea asigurarii finantarii necesare implementarii prevederilor
Strategiei nationale au fost finalizate negocierile cu Banca Mondiala privind acordarea
unui imprumut destinat continuarii reformei institutionale in conformitate cu prevederile
Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu
handicap in perioada 2006-2013. Acest imprumut a fost acordat in baza componentei
3.1 - Programul privind incluziunea sociala a persoanelor cu handicap a Proiectului
privind Incluziunea Sociala. Cu ajutorul acestui imprumut va continua procesul de
restructurare a centrelor rezidentiale de tip vechi cu un numar mare de rezidenti, de
creare a serviciilor comunitare alternative la institutionalizare, de formare a personalului
implicat in aceste servicii precum si de acordare de servicii de consultanta ocupationala
persoanelor cu dizabilitati. Valoarea imprumutului destinat acestei subcomponente este
de aproximativ 18 milioane EURO si se estimeaza ca implementarea lui va incepe in
ultimul trimestru al anului 2006. Durata de implementare este de aproximativ 3 ani. La
data de 13 iunie 2006, Proiectul privind Incluziunea Sociala a fost aprobat de catre
Consiliul Directorilor Executivi al Bancii Mondiale.
Prin Ordinul Presedintelui ANPH nr. 73/2006 (MO nr. 333/13.04.2006) a fost aprobata
Metodologia de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor
de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap.
Conform art. 4 al Normelor de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei
persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, cu modificarile ulterioare, apobate prin
Ordinul ministrului saanatatii nr. 372/2006 (MO nr. 373/02.05.2006), pacientii din
centrele de recuperare si reabilitare neuropsihica, aflate in coordonarea ANPH, sunt
evaluati din punct de vedere psihiatric de cel putin doua ori pe an de catre medicul
specialist psihiatru, in scopul stabilirii celei mai adecvate conduite de recuperare.
Pentru inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Negru Voda, sa continuat implementarea proiectului Centrul-pilot de servicii comunitare pentru
persoanele cu handicap si formare personal. Valoarea totala a investitiei a fost de
aproximativ 1,61 milioane Euro si a fost realizata in parteneriat intre MMSSF/ANPH,
Consiliul Judetean Constanta si grupul de fundatii irlandeze alcatuit din Focus on

116

Romania, Aurelia Trade si Trade Aid. Obiectivul acestui proiect a fost inchiderea
Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Negru Voda, Jud. Constanta si
crearea unui model de buna practica pentru restructurarea institutiilor de tip vechi.
Centrul pilot este structurat pe 3 componente:
-

Componenta rezidentiala: construirea unui centru rezidential in Techirghiol pentru


clientii transferati de la Negru Voda si a 4 locuinte protejate (2 in Agigea si 2 in
Techirghiol).

Componenta de recuperare/reabilitare: baza de recuperare in care se vor dezvolta


capacitatile individuale ale rezidentilor si ale circa 150 persoane cu handicap din
comunitate;

Componenta de formare pentru personalul centrului si din sistem.

In data de 16 mai 2006, au fost inaugurate in mod oficial atat componenta rezidentiala
cat si componenta de recuperare/reabilitare.
Prin intermediul componentei de formare, in curs de implementare, Centrul pilot va oferi
oportunitati de informare si instruire atat personalului propriu cat si specialistilor din toata
tara. Finantarea formarii personalului din centru este asigurata de organizatia irlandeza Fundatia pentru o viata mai buna in baza unei finantari din partea guvernului irlandei
(200.000 Euro).
Prin HG nr. 625/2006 (MO nr. 445/23.05.2006) s-au suplimentat sumele defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 cu suma de
395 mii RON, pentru judetul Constanta, in vederea finantarii refacerii caii de acces catre
obiectivul "Centru-pilot de servicii comunitare pentru persoanele cu handicap si formare
de personal Techirghiol".
Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti METROREX S.A. a montat
si pus in functiune urmatoarele cai de acces:
-

4 lifturi in statiile Gara de Nord si 1 Mai;

8 platforme mobile verticale in statiile Gara de Nord 1 (5 buc.) si Piata Unirii (3


buc.).

Banca Europeana de Investitii a acceptat cofinantarea ca o componenta a unui nou


Acord de imprumut pentru obiectivul de investitii Facilitati pentru accesul persoanelor cu
dizabilitati in reteaua de metrou. S.C. Metrorex a demarat procedurile de achizitie prin
licitatie, in prima faza, pentru escalatoare, cu termen de finalizare semestrul II/2008, in
etapa a doua, demarand procedurile de licitatie pentru lifturi si platforme verticale, cu
termen de finalizare semestrul I/2009.
Pe data de 3 iunie 2006, au fost puse in circulatie primele 15 autobuze urbane
accesibilizate, care vor rula pe strazile Bucurestiuluii.
In municipiul Cluj-Napoca circula, la ora actuala, aproximativ 80 de troleibuze si
autobuze accesibilizate.
Avand in vedere gradul de accesibilizare a cladirilor publice, in perioada 15-28 iunie, 3
echipe din cadrul ANPH, s-au deplasat in 17 judete, pentru a efectua controale cu privire
la existenta accesibilitatilor pentru persoanele cu handicap si pentru a aplica sanctiunile
contraventionale prevazute de lege.
In urma verificarilor efectuate la nivelul institutiilor de interes public, au fost intocmite 83
procese verbale de constatare a contraventiei. Sanctiunea aplicata a fost avertismentul,

117

cu termen de remediere de 30 de zile de la data constatarii, pentru nerespectarea


obligatiilor legale privind adaptarea cladirilor publice, parcarilor si a cailor publice de
acces la exigentele persoanelor cu handicap, conform Normativului 051/2001. De
asemenea, a fost sesizat Inspectoratul Judetean in Constructii pentru stabilirea
conformitatii accesibilitatilor realizate si pentru dispunerea masurilor ce se impun.
Avand in vedere experienta rezultata in urma organizarii primului curs de interpreti ai
limbajului mimico-gestual, s-a impus reorganizarea si eficientizarea acestuia prin
adoptarea Ordinului presedintelui ANPH nr. 106/2006 (MO nr. 491/07.06.2006) privind
aprobarea Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual.
ANPH a elaborat si a transmis, spre aprobare, Consiliului National de Formare
Profesionala a Adultilor standardul ocupational pentru interpretii mimico-gestuali.
Sanatatea si securitatea in munca
In domeniul sanatatii si securitatii in munca au fost adoptate urmatoarele acte normative:
-

HG nr.300/2006 (MO nr.252/21.03.2006) privind cerintele minime de securitate si


sanatate pentru santierele temporare sau mobile, care transpune integral Directiva
92/57/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele temporare
si mobile;

HG nr. 493/2006 (MO nr.380/03.05.2006) privind cerintele minime de securitate si


sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, care
transpune integral Directiva 2003/10/CE privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de agenti fizici
(zgomot).

Proiectul Legii securitatii si sanatatii in munca, pentru transpunerea integrala a


Directivei 89/391/CEE privind introducerea de masuri pentru promovarea
imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca, a fost adoptat de
Parlament in data de 5 iulie 2006, a fost transmis pentru promulgare la presedintele
Romaniei si urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial.

In continuarea procesului de adoptare a celorlalte directive specifice prin hotarari ale


Guvernului au fost elaborate si se afla in diverse stadii de avizare proiecte referitoare la:
industria extractiva de suprafata si subteran (Directiva 92/104/CEE), semnalizare de
securitate si/sau sanatate (Directiva 92/58/CEE), loc de munca (Directiva 89/654/CEE),
echipament individual de protectie (Directiva 89/656/CEE), foraj (Directiva 92/91/CEE),
echipament de munca (Directiva 89/655/CEE), agenti biologi (Directiva 2000/54/CEE),
echipamente cu ecran de vizualizare (Directiva 90/270/CEE), asistenta medicala la
bordul navelor (Directiva 92/29/CEE), agenti cancerigeni sau mutageni (Directiva
2004/37/CE), atmosfere explozive (Directiva 1999/92/CE), manipularea manuala a
maselor (Directiva 90/269/CEE), campuri electromagnetice (Directiva 2004/40/CE),
agenti chimici (Directiva 98/24/CE si Directiva 91/322/CEE), nave de pescuit (Directiva
93/103/CEE). Aceste proiecte de acte normative vor fi aprobate de Guvern dupa
publicarea Legii securitatii si sanatatii in munca in Monitorul Oficial.
In perioada 1 mai 30 iunie 2006, controlul respectarii prevederilor actelor normative
privind securitatea si sanatatea in munca s-a realizat, la nivel national, cu urmatoarele
rezultate:
-

16.295 controale efectuate;

15.722 unitati controlate;

118

3.579 sanctiuni contraventionale aplicate;

17 propuneri de incepere a urmaririi penale;

25 unitati a caror activitate a fost sistata;

431 echipamente tehnice oprite din functiune.

Principalele campanii, desfasurate in perioada 1 mai 30 iunie 2006, pentru controlul


respectarii prevederilor actelor normative au fost:
-

Campanie nationala pentru controlul implementarii prevederilor actelor normative


care reglementeaza introducerea pe piata a unor produse industriale, in domeniul de
competenta al Inspectiei Muncii

In perioada 1 mai 30 iunie 2006, au fost efectuate 89 controale privind modul in care
sunt respectate prevederile legale privind supravegherea pietei, fiind verificate 1.695
produse, dintre care 1.297 au fost gasite conforme si 398 neconforme.
-

Campanie, in intreprinderile mici si mijlocii, pentru cunoasterea si implementarea


prevederilor actelor normative prin care s-au transpus directivele europene

Inceputa in anul 2004, campania a continuat si in anul 2005, in prezent fiind orientata pe
legislatia nationala care transpune urmatoarele directive: locuri de munca (89/654/CEE),
echipamente tehnice (89/655/CEE), echipamente individuale de protectie (89/656/CEE).
Obiectivul campaniei este de a constientiza si de a sensibiliza angajatorii din IMM-uri
asupra necesitatii cunoasterii si respectarii legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar.
In primul trimestru al anului 2006, campania a inregistrat urmatoarele rezultate:
In ceea ce priveste cerintele minime de SSM pentru locul de munca (Directiva
89/654/CEE):
-

au fost organizate 84 actiuni tematice (seminarii, mese rotunde) pentru informarea


angajatorilor;

au fost consemnate 50 aparitii in presa scrisa si 36 interventii la posturile locale de


radio si TV, care au contribuit la popularizarea campaniei;

au fost organizate actiuni de control in 3.198 intreprinderi mici si mijlocii, fiind


verificate 493 locuri de munca nou infiintate in intreprinderi mici si 307 locuri de
munca nou infiintate in intreprinderi mijlocii. De asemenea, au fost verificate 1.180
locuri de munca aflate in folosinta in intreprinderi mici si 732 locuri de munca aflate in
folosinta in intreprinderi mijlocii;

au fost dispuse 4.372 masuri de remediere a neconformitatilor constatate si au fost


sanctionati 239 angajatori carora li s-au aplicat 253 sanctiuni contraventionale;

a fost sistata total activitatea la 8 locuri de munca si partial la 4 locuri de munca


pentru nerespectarea cerintelor minime de securitate, si au fost facute 4 propuneri
de continuare a cercetarii sub aspect penal in 4 cazuri.

In ceea ce priveste cerintele minime de SSM pentru echipamentele tehnice (Directiva


89/655/CEE):
-

au fost organizate 77 seminarii, mese rotunde pentru informarea angajatorilor;

au fost consemnate 51 aparitii in presa scrisa si 33 interventii la posturile locale de


radio si TV, care au contribuit la popularizarea campaniei;

119

au fost organizate actiuni de control in 2.792 intreprinderi, din care 1.679 intreprinderi
mici si 1.113 intreprinderi mijlocii;

au fost dispuse 3.832 masuri de remediere a neconformitatilor constatate si au fost


sanctionati 231 angajatori carora li s-au aplicat 250 sanctiuni contraventionale, din
care 147 avertismente;

au fost oprite din functiune 194 echipamente tehnice, din care 51 echipamente
tehnice au fost oprite partial si 143 echipamente tehnice au fost oprite total.

In ceea ce priveste cerintele minime de SSM pentru echipamentele individuale de


protectie (Directiva 89/656/CEE ):
-

au fost organizate 83 seminarii, mese rotunde pentru informarea angajatorilor;

au fost consemnate 53 aparitii in presa scrisa si 34 interventii la posturile locale de


radio si TV, care au contribuit la popularizarea campaniei;

au fost organizate actiuni de control in 3.072 intreprinderi, constatandu-se ca s-a


efectuat o evaluare a riscurilor in 1.169 intreprinderi mici si in 892 intreprinderi
mijlocii;

au fost dispuse 2.271 masuri de remediere a neconformitatilor constatate si au fost


sanctionati 140 angajatori carora li s-au aplicat 146 sanctiuni contraventionale, din
care 109 avertismente;

a fost sistata activitatea pentru lucratorii carora nu li s-a asigurat echipamentul


individual de protectie in 11 cazuri in unitatile mici si in 6 cazuri in unitatile mijlocii.

Campanii de control, privind respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea si


sanatatea in munca, focalizate pe domenii de activitate cu o incidenta crescuta a
numarului de accidente de munca:

in domeniul constructii (4 - 5 mai 2006), cu urmatoarele rezultatele:

au fost controlati 1.734 angajatori, cu un numar de 73.287 lucratori;

au fost constatate 4.403 neconformitati;

au fost dispuse 4.370 masuri de aducere in conformitate;

au fost sanctionati
contraventionale;

a fost sistata activitatea la 2 societati comerciale, 13 locuri de munca si au fost oprite


din functionare 41 echipamente tehnice.

in domeniul transporturi (7 9 iunie 2006), cu urmatoarele rezultatele:

au fost controlati 1.425 angajatori, cu un numar de 117.106 lucratori;

au fost constatate 3.264 neconformitati;

au fost dispuse 3.323 masuri de aducere in conformitate;

au fost sanctionati
contraventionale;

a fost sistata activitatea la o societate comerciala, un loc de munca, si au fost oprite


din functionare 21 echipamente tehnice.

815

546

angajatori

angajatori

carora

carora

120

li

li

s-au

s-au

aplicat

aplicat

893

614

sanctiuni

sanctiuni

in domeniul cresterii pasarilor, productiei si conservarii carnii de pasare (30 mai 13


iunie 2006. Avandu-se in vedere contextul epidemiologic national, Campania a fost
lansata in conformitate cu Planul de masuri al Comandamentului Antiepizootic
Central privind prevenirea difuzarii gripei aviare. Actiunile au vizat constientizarea
angajatorilor si lucratorilor privind necesitatea respectarii prevederilor legale
referitoare la securitatea si sanatatea in munca pentru a se impiedica aparitiei gripei
aviare la om.

Campanie de control in unitatile din invatamantul superior privind respectarea


reglementarilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca a angajatilor si
studentilor in perioada efectuarii practicii profesionale (etapa 15 17 mai 2006)
Obiectivele campaniei, a carei prima etapa s-a desfasurat in luna mai, au fost:
-

informarea personalului care lucreaza in unitatile de invatamant asupra obligatiilor si


drepturilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu
prevederile legale;

constientizarea angajatilor asupra riscurilor la care se expun in timpul desfasurarii


activitatii, prin nerespectarea regulilor de protectie a muncii;

informarea si constientizarea studentilor cu privire la importanta insusirii unei culturi a


prevenirii inca de pe bancile scolii si la necesitatea imbunatatirii permanente a
acesteia pe tot parcursul vietii profesionale;

informarea comunitatii educationale despre initiativa Agentiei Europene de la Bilbao


privind Saptamana Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca 2006, in
domeniul invatamantului.

Capacitatea administrativa a Inspectiei Muncii


In cadrul Programului National de Formare al inspectorilor de munca in domeniul
securitatii si sanatatii in munca 40 de inspectori de munca au fost instruiti incepand cu
luna martie. Pana la sfarsitul lunii iunie, cursantii au parcurs 4 module din cele 6
planificate. Cursurile se vor finaliza la data de 5 septembrie 2006.
In cadrul proiectului de infratire institutionala privind Intarirea capacitatii institutionale a
Inspectiei Muncii de a controla aplicarea legislatiei nationale prin care s-a transpus
acquis-ul din domeniul relatiilor de munca, in perioada mai-iunie 2006 s-au inregistrat
urmatoarele rezultate:
-

editarea materialelor informative (brosuri, pliante si CD-Rom-uri) utilizate pentru


constientizarea angajatorilor, angajatilor si a publicului in vederea punerii in aplicare
a legislatiei nationale care transpune acquis-ul comunitar in domeniul relatiilor de
munca.

organizarea, in perioada 19-23 iunie 2006, la Constanta si Craiova, a 2 sesiuni de


informare adresate partenerilor sociali si altor actori implicati in domeniu.

lansarea, pe site-ul Inspectiei Muncii, a unei sectiuni speciale denumite Ghidul


relatiilor de munca. Disponibil on-line, acest ghid contine informatii privind drepturile
si obligatiile ce decurg dintr-un raport de munca individual si colectiv (contractul
individual de munca, durata timpului de munca, salarizarea etc.), jurisdictia muncii si
modul in care Inspectia Muncii controleaza aplicarea reglementarilor in domeniu.
Ghidul contine, pe langa textele legale in vigoare, si o explicatie sumara a acestora,
cu scopul de a facilita exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor in acest

121

domeniu si permite cautarea unei informatii pornind de la cuvinte cheie indexate


alfabetic.
In cadrul proiectului de infratire privind Implementarea legislatiei armonizate in domeniul
securitatii si sanatatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii, in perioada vizata de
raport s-au derulat urmatoarele activitati:
-

finalizarea continutului materialelor informative (brosuri, pliante, afise), ce vor fi


tiparite in semestrul II 2006.

deplasarea echipelor formate din experti europeni si romani in 12 intreprinderi mici si


mijlocii in vederea selectarii a 6 centre pilot din 6 domenii de activitate. Intreprinderile
vizitate desfasoara activitati in urmatoarele domenii: constructii (Constanta si
Tulcea), industria chimica (Dambovita si Valcea), transport si market-uri (Brasov),
productia de mobilier (Cluj si Neamt), industria textila-pielarie (Hunedoara si Timis),
agricultura-cresterea animalelor (Arges si Iasi).

Sanatatea publica
Asigurarea accesului populatiei la ingrijirile de sanatate (accent special populatia
roma)
Legea nr. 95/2006 pentru reforma sistemului de sanatate reglementeaza asistenta
medicala comunitara stabileste o cooperare stransa intre Ministerul Sanatatii Publice,
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor si
autoritatile locale in vederea depasirii problemelor medico-sociale ale categoriilor
defavorizate (status socio-economico-educational scazut, gravide, copii sub 5 ani,
persoane in varsta). Pana in prezent sunt angajati 377 asistenti comunitari in 19 judete,
cheltuielile alocate fiind de 392.887 RON lunar. Sunt 154 mediatori sanitari (din cadrul
comunitatilor de romi), in 21 judete, avand alocate fonduri lunare de 108.708 RON. De
asemenea sunt angajati 19 asistenti pentru consiliere HIV/SIDA, in 10 judete, avand
alocati 22.937 RON lunar. Fondurile totale de 509.212 RON provin din Programul
National de Sanatate PN 2.16
Implementarea legislatiei in domeniul sangelui, tesuturilor si celulelor
Domeniul sangelui si componentelor sanguine
Masuri legislative
A fost adoptata HG nr. 546/26.04.2006 (M.Of. nr. 389 din 5 mai 2006) privind infiintarea,
organizarea si functionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donarii de
Sange.
Domeniul tesuturilor si celulelor
Masuri legislative
Legea nr. 95/2006 privind reforma in sistemul sanatatii (M.O. nr. 372/28.04.2006).
include prevederi privind Prelevarea si transplantul organelor, tesutului si celulelor de
origine umana pentru uz terapeutic prin care transpune prevederile Directivei
2004/23/CE a Parlamentului European si Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea
standardelor de calitate si siguranta pentru donarea, prelevarea, conservarea,
depozitarea si distributia tesutului si celulelor umane.
A fost adoptat Ordinul nr. 722 din 21 iunie 2006 privind acreditarea unitatilor sanitare
care pot efectua activitati de banci de tesuturi umane, respectiv de utilizator de tesuturi
si/sau celule umane in scop terapeutic (publicat in M.Of. nr. 551 din 27 iunie 2006).

122

Finalizarea transpunerii legislatiei in domeniul tutunului


Directiva 2001/37/CE privind fabricarea, ambalarea si vanzarea produselor din tutun, si
Directiva 2003/33/CE privind publicitatea si sponsorizare in favoarea produselor din
tutun au fost transpuse prin Legea nr. 349/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
(Directiva 2001/37/CE), respectiv prin Legea 457/2004 (2003/33/CE).
In vederea transpunerii complete a celor 2 Directive, a fost demarata in luna iunie 2006
procedura legala pentru modificarea legislatiei. In acest fel, se va asigura transpunerea
completa a legislatiei europene din domeniul controlului tutunului.

2.3.11 Capitolul 18 - Educatie, formare profesionala si tineret


Ca urmare a consultarilor cu Comisia Europeana s-a hotarat preluarea de catre
ANPCDEFP a programului Tineret si, in acest fel transformarea sa in Agentie Nationala
care sa gestioneze programele comunitare in materie de tineret si educatie Youth,
Socrates, Leonardo. In vederea coordonarii si monitorizarii activitatii noii agentii va fi
realizat un protocol tripartit intre Ministerul Educatiei si Cercetarii, ANT si ANPCDEFP.

2.3.12 Capitolul 20 - Cultura si politica in domeniul audiovizualului


Prin intermediul Ordonantei nr. 39/2005 de modificare a legii cinematografiei a fost
eliminata obligatia, pentru toti difuzorii de programe TV, de a rezerva un minim de 5%
din timpul de emisie pentru opere cinematografice romanesti si obligatia
cinematografelor de a rezerva anual minimum 5% din numarul de proiectii filmelor
romanesti. Legea de aprobare a Ordonantei a fost adoptata in plenul Camerei
Deputatilor in data de 27 iunie si in prezent se afla in procedura de promulgare de catre
Presedintele Romaniei.

2.3.13 Capitolul 21 - Politica regionala si coordonarea instrumentelor


structurale
Cadrul legislativ si institutional. Capacitate administrativa.
In perioada mai-iunie 2006, au continuat concursurile succesive de angajare in
structurile implicate in gestionarea instrumentelor structurale, nivelul global de angajare
atingand, la sfarsitul lunii iunie 77% din angajamentele asumate in Planul Unic de
Actiune. In paralel, au fost identificate nevoile de training specifice fiecarui compartiment
din aceste structuri si s-a realizat planificarea trainingului specializat. Eforturile de
pregatire se concentreaza pe definitivarea drafturilor de proceduri.
Romania a obtinut acreditarea EDIS pentru ISPA, fiind prima tara in curs de aderare
care a finalizat procesul de acreditare cu mult inainte de aderare. Acreditarea va ajuta
autoritatile romane sa se pregateasca mai bine pentru implementarea viitoarelor
programe si pentru asigurarea absorbtiei eficiente a fondurilor structurale si de coeziune
de care va beneficia Romania incepand cu anul 2007.
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
In prezent, in cadrul structurii Autoritatii de Management POS Cresterea Competitivitatii
Economice, sunt ocupate 41 de posturi inclusiv un director si un director adjunct
personalul urmand a fi suplimentat pana la ocuparea celor 60 de posturi alocate.

123

Organisme Intermediare
A fost elaborat HG nr. 772/2006 (MO nr. 535/21.06.2006), pentru modificarea HG nr.
753/2003 privind organizarea si functionarea ANIMMC, prin care se constituie, ca
structura distincta, organismul intermediar in cadrul Agentiei Nationale pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie. In prezent, in organismul intermediar 42 de
persoane sunt dedicate exclusiv gestionarii Fondurilor Structurale dintr-un total de 50
posturi alocate.
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, ca urmare a concursurilor
organizate, pentru organismul intermediar, in perioada de referinta din 40 de posturi
alocate sunt ocupate, in prezent, 25 de posturi.
Ministerul Educatiei si Cercetarii Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica din
totalul de 60 de posturi la nivel central din care 24 de posturi la nivel regional
functioneaza, in prezent, cu 36 de persoane la nivel central, respectiv 2 persoane la
nivel regional.
Directia Generala Politica Energetica din cadrul Ministerului Economiei si Comertului
functioneaza cu 35 de posturi ocupate din total de 50 de posturi alocate.
Autoritatea Nationala pentru Turism functioneaza cu 8 posturi ocupate din totalul de 13
posturi alocate.
Programul Operational Sectorial Infrastructura de Mediu
La Autoritatea de Management POS Infrastructura de Mediu sunt alocate 116 posturi, la
care se adauga 3 posturi din cadrul serviciului de audit. In prezent sunt ocupate 100 de
posturi, din care 3 la serviciul de audit.
La nivelul Organismelor Intermediare numarul total de posturi alocate este de 168 (cate
21 pentru fiecare Organism Intermediar). In prezent, 137 de posturi sunt deja ocupate iar
concursurile de angajare sunt in derulare.
AM POS Infrastructura de Mediu are in pregatire un proiect de Acord Cadru privind
delegarea de functii catre Organismele Intermediare care prevede urmatoarele:
delegarea de functii pentru fazele de programare, evaluare si selectie proiecte, licitarecontractare, monitorizare-raportare, management financiar si control; Acordul Cadru de
Delegare va constitui baza legala pentru semnarea ulterioara de catre AM a Acordurilor
de Delegare cu fiecare OI in parte.
In vederea elaborarii procedurilor privind gestionarea Fondurilor Structurale si de
Coeziune, la nivelul AM POS Infrastructura de Mediu au fost initiate urmatoarele
activitati: constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea procedurilor; finalizarea
manualului de implementare a POS Mediu avand ca baza Ghidul furnizat de MFP AMCSC; elaborarea in paralel a procedurilor operationale detaliate pentru fiecare
activitate derulata de compartimentele din cadrul AM si OI.
In baza protocolului semnat intre ARPM si Agentia de Dezvoltare Regionala in cadrul
aceleasi regiuni, se desfasoara permanent un transfer de expertiza, privind gestionarea
fondurilor comunitare elaborandu-se de catre OI-uri Planuri de activitate pentru
transferul de expertiza privind managementul proiectelor. Conform acestor planuri,
experti din cadrul a 6 organisme intermediare merg in mod regulat la ADR-uri pentru
on-the-job training, urmand ca celelalte 2 sa inceapa in curand aceasta activitate.
Programul Operational Sectorial Infrastructura de Transport

124

In prezent, AM POS Infrastructura de Transport functioneaza cu un numar de 117


posturi din care 89 sunt ocupate. In perioada 28 iunie 6 iulie 2006 a avut loc un nou
concurs pentru ocuparea a 50 de posturi in cadrul AM.
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane(DRU)
In prezent in cadrul AM POS DRU sunt ocupate 54 de posturi, din totalul de 75 de
posturi prevazute sa fie ocupate pana la sfarsitul anului 2006.
In conformitate cu HG nr. 771/2006 (MO nr. 544/23.06.2006) care modifica HG nr.
412/05.05.2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii
Sociale si Familiei (MMSSF), cu modificarile si completarile ulterioare, a fost infiintata
structura de Sef de Misiune (Head of Mission), cu rol de coordonare la nivel tehnic si
financiar a Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane si a
Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, pentru care au fost
alocate 6 posturi.
Persoanele dedicate exclusiv gestionarii Fondului Social European sunt angajate in
cadrul Directiei Program Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
pentru care au fost alocate 30 de posturi din care 18 posturi sunt ocupate.
Totodata, prin adoptarea HG nr. 771/14.06.2006 (MO nr. 544 23.06.2006), Unitatea de
Implementare a Programului Phare, care facea parte din structura Directiei POS DRU,
structura care desfasoara numai activitati pe Fondul Social European, a trecut in
subordinea directa a secretarului stat pentru afaceri europene si relatii externe.
Au fost organizate concursuri, in vederea recrutarii de personal, in perioada: 26 si 27
iunie a.c. pentru 9 posturi de executie si pe 4 iulie a.c. pentru un post de conducere.
Pentru posturile vacante alocate structurii Sef de misiune si pentru restul posturilor
vacante din cadrul AM POS DRU, s-au demarat procedurile de organizare a unui nou
concurs, care se va desfasura in luna iulie 2006.
Organismele intermediare
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca la nivel central, pentru organismul
intermediar, au fost alocate 30 de posturi care, in prezent, toate sunt ocupate. La nivel
regional sunt alocate 174 de posturi din care 173 sunt ocupate.
Conform HG nr. 771/14.06.2006 (MO nr. 544/23.06.2006) Ministerul Muncii, Solidaritatii
Sociale si Familiei a procedat la reorganizarea Organismului Intermediar POS DRU la
nivel regional. Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2007, cele 8 structuri regionale (in prezent
Unitati de Implementare Program Phare - UIP) vor functiona ca OI Regionale in
subordinea MMSSF.
Ministerul Educatiei si Cercetarii la nivel central Directia Organism Intermediar POS
DRU functioneaza cu un total de 30 de posturi din care 15 sunt ocupate. La nivel
regional sunt alocate 56 de posturi (7 posturi/regiune) din care 40 sunt ocupate. In
prezent, sunt operationale toate cele 8 Unitati Regionale POS DRU, acestea fiind
organizate in cadrul Inspectoratelor Scolare Judetene si functioneaza in directa
coordonare a Directiei Organism Intermediar POS DRU. Au fost demarate procedurile
de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, acestea urmand a
avea loc la inceputul lunii iulie 2006.
Programul Operational Regional

125

In prezent, numarul persoanelor implicate in gestionarea Programului Operational


Regional este de 25 din 50 de posturi alocate. Aditional, exista 3 consilieri de integrare
deja angajati.
La nivelul fiecarei Agentii pentru Dezvoltare Regionala, au fost constituite, in subordinea
directorilor ADR, unitati si grupuri de lucru dedicate accelerarii procesului de pregatire
pentru Fondurile Structurale. In etapa actuala acestea sunt implicate in construirea
sistemelor si mecanismelor de implementare ale Programului Operational Regional.
La nivelul Autoritatii de Management s-a elaborat o prima versiune a Acordului de
Implementare care prevede conditiile si responsabilitatile partilor in procesul de delegare
a functiilor de la Autoritatea de Management catre organismele intermediare constituite
in cadrul ADR. Acest document a fost prezentat partenerilor regionali in cadrul intalnirii
din 29 iunie a.c., pentru definitivarea continutului in ceea ce priveste competentele
delegate si respectiv, responsabilitatile fiecarei parti.
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative(DCA)
Autoritatea de Management pentru PO DCA functioneaza cu un numar de 23 de posturi
ocupate din cele 31 alocate.
Totodata, s-a instituit un grup de lucru format din membri ai compartimentului de
contractare, din cadrul directiei de implementare, care elaboreaza un draft de proceduri
de evaluare si selectie proiecte.
Programul Operational Asistenta Tehnica
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica
functioneaza cu 17 posturi din cele 20 alocate. A fost lansata procedura de scoatere la
concurs a ultimelor 2 posturi vacante.
Procedurile de lucru ale Autoritatii de Management au fost elaborate intr-o prima
versiune si au ca baza manualul general de implementare a instrumentelor structurale
dezvoltat de AMCSC.
Programele Operationale de Cooperare Teritoriala
Prin HG nr. 243/1.03.2006 (MO nr.194/1.03.2006) privind organizarea si functionarea
MIE, a fost creata Directia Generala Cooperare Teritoriala Europeana, in cadrul careia
au fost organizate doua directii implicate in gestionarea noilor programe specifice
Obiectivului 3 al Fondurilor Structurale cu scopul derularii activitatilor de programare,
implementare, monitorizare si evaluare a programelor, astfel:
-

Directia Cooperare Teritoriala cu Statele Membre UE pentru programe de


cooperare transfrontaliera, transnationala si interregionala, avand ca parteneri
statele membre ale UE

Directia Cooperare Teritoriala cu Statele Nemembre UE pentru programe de


cooperare transfrontaliera si in bazinele maritime (Programul Marea Neagra) care
vor fi finantate din Instrumentul de Pre-aderare (IPA) si din Instrumentul European de
Vecinatate si Parteneriat (ENPI).

Directia Cooperare Teritoriala cu Statele Membre UE are ocupate, in prezent, 6 posturi


din cele 16 alocate. A fost lansat concursul pentru ocuparea celor 10 posturi vacante. In
sprijinul intaririi capacitatii administrative a directiei si a pregatirii implementarii
prevederilor noilor regulamente privind implementarea in comun a proiectelor care se
vor finanta din Programele de Cooperare Teritoriala Europeana Transfrontaliera, in
cursul lunii iunie 2006, 2 persoane au participat la seminarul organizat de Interact

126

dedicat principiului Lead Partner (Lead Partner Principle). In cadrul proiectului de


twinning Phare 2004 Ro 04/IB/OT-04 Ro 2004/016-772.04.03 "National level twinning
for regional development programming and implementation", in lunile mai-iunie s-au
organizat o serie de ateliere de lucru pe teme vizand cerintele specifice precizate de
noile regulamente pentru perioada 2007-13, (regulile de eligibilitate, etc), la care au
participat un numar de 3 persoane din cadrul directiei.
In cadrul PO de CTE Transnational Spatiul Sud-Est European, Grupurile tehnice de
lucru constituite in vederea conceperii si dezvoltarii documentelor de programare au
elaborat propuneri privind structura PO, structurile de management si implementarea la
nivel de proiect.
Directia Cooperare Teritoriala cu Statele Nemembre UE functioneaza cu un numar de 6
persoane. De asemenea, a fost lansat concursul pentru ocuparea a 21 de posturi
prevazute in organigrama, selectia urmand sa se desfasoare la inceputul lunii iulie. In
perioada mai-iunie personalul directiei a participat la cursuri de formare in domeniul
evaluarii programelor operationale, management si control financiar, contractare si
achizitii, PCM, eligibilitatea cheltuielilor.
In cursul lunii iunie a avut loc selectia echipelor de experti care vor fi implicati in
elaborarea documentelor de programare si realizarea evaluarilor ex-ante si SEA. Pentru
elaborarea capitolelor privind implementarea programelor de cooperare, in cadrul
Proiectului de asistenta bilaterala Romania-Germania, de care beneficiaza Directia
Cooperare Teritoriala cu Statele Nemembre UE, a fost selectata echipa de experti
germani.
Directia cooperare teritoriala cu statele nemembre UE beneficiaza si de asistenta prin
proiectul de Twinning finantat prin Programul Phare National 2005. Pana in prezent a
fost selectata echipa de experti care isi va incepe activitatea in perioada septembrieoctombrie 2006, avand ca principala sarcina acordarea de sprijin in revizuirea si
negocierea documentelor de programare, elaborarea procedurilor si manualelor de
implementare si furnizarea de training angajatilor directiei si Birourilor CBC Iasi,
Suceava si Timisoara.
La nivel regional, birourile CBC Iasi, Suceava si Timisoara vor functiona ca Secretariate
Tehnice Comune/Organisme intermediare ale programelor de cooperare, beneficiind
intr-o prima etapa, in perioada de programare, de asistenta tehnica acordata prin
Programul EBI 2003.
Planificarea si programarea
In luna mai a.c., in urma consultarilor organizate de AMCSC cu Autoritatile de
Management, s-a hotarat utilizarea, de catre toate AM-urile, a aceluiasi tip de document,
in formatul unui Program Complement, in scopul sprijinirii implementarii Programelor
Operationale. De asemenea, a fost realizata o prima varianta a clasificarii domeniilor de
interventie ale fondurilor structurale si de coeziune pentru perioada 20072013, pe
fiecare Program Operational, precum si pentru stabilirea contributiei la realizarea
obiectivelor Lisabona (Lisbon earmarking).
Programele Operationale de Cooperare Teritoriala
In cadrul Directiei cooperare teritoriala cu statele membre UE, din Ministerul Integrarii
Europene, a fost demarat exercitiul de programare 2007-2013, care are ca obiect
elaborarea Programului Operational de Cooperare Teritoriala Europeana
Transfrontaliera Romania-Bulgaria, Programului Operational de Cooperare Teritoriala

127

Europeana Transfrontaliera Ungaria-Romania, Programului Operational de Cooperare


Teritoriala Europeana Transnationala Spatiul Sud-Est European, Programului
Operational de Cooperare Teritoriala Europeana Interregionala
In cadrul Directiei Cooperare Teritoriala cu Statele Membre UE a fost nominalizat cate
un responsabil pentru elaborarea fiecarui PO, pentru fiecare din aceste programe
creandu-se cate un grup de coordonare (task force), care colaboreaza cu o echipa de
redactare (drafting team) si un grup de lucru interinstitutional, specifice programului. Au
fost agreate, impreuna cu partenerii de program, calendare de programare specifice
fiecarui PO, urmarindu-se transmiterea la Comisia Europeana inainte de sfarsitul anului
2006 a programului elaborat.
Intalnirile Task Force au continuat sa se organizeze periodic, in aceasta perioada
succedandu-se intalniri pentru elaborarea tuturor PO, astfel:
Programul Operational de CTE transfrontaliera Romania-Ungaria
-

La 11 aprilie 2006, la Bekescsaba, Task Force pentru PO de Cooperare


Transfrontaliera Ungaria-Romania a clarificat procedura comuna de programare, a
discutat limitele regiunii eligibile a programului, contributia indicativa a fiecarei tari
(alocarea FEDER) la bugetul programului, desemnarea expertilor externi implicati in
realizarea evaluarii ex-ante si a evaluarii impactului de mediu si calendarul de
programare;

La 20 iunie 2006, la Timisoara, a avut loc al doilea Task Force pentru PO de


Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania. Au avut loc discutii si s-au luat decizii
cu privire la axele prioritare, propuneri legate de structura de management si
principiul Lead Partner (Lead Partner Principle).

Programul Operational de CTE transfrontaliera Romania-Bulgaria


La 9 iunie 2006, la Ruse, Task Force pentru Programul Operational de Cooperare
Transfrontaliera Romania-Bulgaria a aprobat continutul cadru al PO, contributia
indicativa a fiecarei tari (alocarea FEDER) la bugetul programului, lista indicatorilor
statistici care vor fundamenta analiza SWOT si strategia de cooperare, programul de
intalniri la nivelul granitei pentru colectarea de informatii, intentii de cooperare viitoare,
precum si propunerile de institutii care isi asuma responsabilitatea gestionarii fondurilor
viitorului program.
Programul Operational de CTE transnationala Spatiul Sud-Est European
La 16 mai 2006, la Budapesta, Task Force pentru Programul Operational de Cooperare
Teritoriala Europeana Transnationala Spatiul Sud-Est European a discutat oportunitatea
utilizarii flexibilitatilor de 10% si respectiv 20% in cadrul programului si s-a decis ca
acestea sunt, in contextul actual, necesare. Au fost discutate obiectivele si prioritatile
programului, metodologia si calendarul de lucru pentru elaborarea PO, procesul de
generare a proiectelor si stadiul contractarii asistentei tehnice pentru sprijinirea elaborarii
PO. In paralel cu intalnirile Task Force se desfasoara intalnirile grupurilor tehnice de
lucru constituite in vederea conceperii si dezvoltarii documentelor de programare.
In cadrul Directiei Cooperare Teritoriala cu Statele Nemembre UE, din Ministerul
Integrarii Europene, in cursul lunilor mai si iunie au avut loc intalniri bilaterale cu
partenerii de la nivel central din Serbia, Moldova si Ucraina. In cursul intrevederilor au
fost discutate aspecte generale privind programarea 2007-2013, calendarul actiunilor
viitoare, structurile de lucru implicate in elaborarea programelor comune. Totodata a fost

128

abordata chestiunea portofoliului de proiecte si modalitatilor practice de realizare a


acestuia.
In cursul lunii iunie, birourile Regionale CBC Iasi, Suceava si Timisoara au inceput
consultari cu actorii relevanti din ariile eligibile ale celor trei programe de cooperare la
granitele externe, aceste actiuni avand ca rezultat o mai buna informare a potentialilor
beneficiari, precum si o prima lista de propuneri de proiecte. Seria de consultari se
desfasoara si in prezent.
In cadrul Programului de Cooperare in Bazinul Marii Negre a fost organizata o intalnire a
partenerilor in cursul lunii iunie, in scopul demararii activitatilor de programare, stabilirii
structurilor de lucru, a unui calendar privind activitatile de programare si continuarii
discutiilor pentru desemnarea Autoritatii de Management a programului.
Parteneriatul
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
In data de 11 mai a.c. autoritatea de management a organizat o intalnire cu
reprezentantii marilor confederatii sindicale si organizatii patronale si reprezentanti ai
Camerei de Comert la care s-au prezentat oportunitatile de finantare prin POS CCE.
In perioada 14-19 mai, in cadrul proiectului de infratire institutionala Phare 2003 RO
03/IB/OT 07, autoritatea de management a organizat intalniri la care au participat
organismele intermediare, Directia pentru relatii cu parlamentul, sindicatele, patronatele,
informatii si relatii cu publicul privind mecanismele parteneriale.
Reprezentantii autoritatii de management au participat la Project Management Vision
2006, eveniment organizat de catre CEFE Training Romania in perioada 21-23 iunie,
privind dezvoltarea unui parteneriat in domeniul managementului de proiect cofinantat
din Fonduri Structurale.
In cadrul unor sesiuni de training organizate de catre Blocul National Sindical (21 iunie prima intalnire dintr-o serie de 7) reprezentantii autoritatii de management au prezentat
ultima versiune a POS CCE Ministerului Administratiei si Internelor respectiv Asociatiei
Oamenilor de Afaceri din Romania in data de 28 iunie.
Organismele Intermediare
Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie. Cu ocazia reuniunii
Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM-urilor din 3 mai a.c. au avut loc discutii
si consultari cu partenerii strategici (ministerele de linie, Ministerul Integrarii Europene,
Ministerul Finantelor Publice), cu autoritatile de management pentru programele
operationale cu operatiuni complementare Axei prioritare 1 a POS CCE (POR, POS
DRU), cu toate organismele intermediare desemnate pentru POS CCE, cu reprezentanti
ai Camerei de Comert, ai Agentiilor de Dezvoltare Regionale, si ai organizatiilor
patronale si profesionale. S-au detaliat operatiunile domeniilor de interventie ale Axei
prioritare 1.
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei. Au fost transmise adrese catre 40 de
Consilii judetene pentru a-i informa cu privire la operatiunile finantate prin Axa prioritara
3 si pentru a identifica potentiali beneficiari. In orasele Craiova si Deva au avut loc
campanii de informare pentru potentialii beneficiari asupra oportunitatilor oferite de
fondurile structurale.

129

S-a participat la Targul pentru intreprinderi mici si mijlocii si la Computer & Electronics
Romanian Fair. In urma contactului direct cu beneficiarii s-a creat o baza de date cu
elementele de identificare ale beneficiarilor.
Ministerul Educatiei si Cercetarii Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica. A
fost prezentata axa prioritara CDI la simpozionul CD-concept determinat pentru
dezvoltarea sectorului IMM in Romania din data de 26 mai a.c. In data de 8 iunie au fost
prezentate Oportunitati privind accesarea fondurilor structurale la conferinta Transfer
tehnologic prin programul national de CDI - RELANSIN cu participarea reprezentantilor
comunitatii stiintifice.
Programul Operational Sectorial Infrastructura de Mediu
AM POS Mediu a continuat dezvoltarea de parteneriate la nivel central, regional si local
cu autoritati publice, asociatii patronale si profesionale, ONG-uri. In acest sens, raportul
cu privire la colaborarea ONG-urilor la elaborarea POS MEDIU elaborat de catre Coalitia
ONG-urile pentru fondurile structurale a fost publicat pe site-ul MMGA. In data de 24
iunie a.c., a avut loc o larga reuniune parteneriala cu ONG-urile din toata tara, cu scopul
eficientizarii procesului de desemnare a siturilor din reteaua Natura 2000, lista
viitoarelor proiecte finantate din fondurile structurale si de coeziune din domeniul calitatii
apei si managementul deseurilor, precum si ultimele evolutii ale POS Mediu.
AM POS Mediu a participat si organizat in perioada mai-iunie reuniuni care au avut ca
scop atat identificarea de proiecte cat si informarea cu privire la oportunitatile de
finantare reprezentate de fondurile comunitare. Astfel, in cadrul proiectelor ISPA au avut
loc intalniri de identificare a proiectelor din sectoarele de apa si deseuri la care au
participat Organismele Intermediare ale POS Mediu, Administratia Nationala Apele
Romane si primariile. Cu sprijin PHARE s-au derulat 4 sesiuni de instruire (la Galati,
Timisoara, Moeciu si Bacau) privind modalitatile de identificare si evaluare a proiectelor
din sectoarele de apa, deseuri, biodiversitate si sisteme municipale de incalzire, la care
au participat reprezentanti ai ARPM-urilor, Organismelor Intermediare si ANAR.
Reprezentantii AM POS Mediu au participat la intalniri cu asociatii profesionale si
patronale (Asociatia Romana a Apei, Asociatia Romana de Salubritate, Patronatul
Servicilor Publice, COGEN, Asociatia Oamenilor de Afaceri, etc.) in care s-au facut
informari privind oportunitatile de finantare din Fondurile Structurale si de Coeziune. Au
avut loc cate doua intalniri pe fiecare regiune la care au participat, pe de o parte,
reprezentanti ai AM POS Mediu si ai organismelor intermediare, iar pe de alta parte
reprezentanti ai autoritatilor locale cu scopul identificarii investitiilor prioritare in
sectoarele de apa si deseuri.
S-au desfasurat intalniri lunare la nivel judetean cu toate autoritatile locale relevante,
implicate in asigurarea serviciilor de apa pentru discutarea necesitatilor de reorganizare
institutionala in vederea accesarii fondurilor Uniunii Europene si pentru cresterea
capacitatii de implementare a proiectelor din sectorul de apa.
Au continuat intalnirile tematice cu alte autoritati centrale si ONG-uri pentru discutarea
mecanismului de implementare si finantare a proiectelor din Fondul de Coeziune,
precum si pentru identificarea parghiilor legislative necesare pentru facilitarea
implementarii adecvate a proiectelor. In ceea ce priveste problematica ajutorului de stat,
s-au desfasurat doua intalniri cu participarea tuturor factorilor implicati (CE, Delegatia
CE, Consiliul Concurentei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Administratiei si
Internelor, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor).
Programul Operational Sectorial Infrastructura de Transport

130

In luna mai 2006, MTCT a organizat un al doilea Forum consultativ cu partenerii socioeconomici, reprezentanti ai ADRurilor, ONG-uri, reprezentanti ai administratiei publice
locale, in cadrul caruia a prezentat progresul in elaborarea POS Transport.
In 23 mai 2006, POS Transport a fost prezentat in cadrul conferintei Solutii moderne
pentru dirijarea traficului feroviar si managementul infrastructurii.
In cadrul campaniei de promovare Caravana POS Transport 2007-2013, s-au
desfasurat, in data de 26 mai 2006 la Piatra Neamt, iar in data 16 iunie a.c cate un
seminar informativ organizat de MTCT, in calitate de Autoritate de Management pentru
POS Transport, cu sprijinul ADR Nord Est, respectiv ADR Vest. In cadrul seminarului,
reprezentantii MTCT au prezentat structura POS Transport 2007-2013 (axele prioritare,
domeniile majore de interventie), alocarea financiara si prezentarea proiectelor avute in
vedere pentru cele doua regiune de dezvoltare.
De asemenea, doua workshop-uri au avut loc in perioada 21 23 mai 2006, si respectiv
16-18 iunie 2006, in cadrul carora au fost discutate POS Transport si procedurile de
implementare a acestuia. La workshop-uri au participat reprezentanti ai MTCT AM,
CFR SA si CNADNR SA.
In data de 7 iunie a.c. s-a desfasurat un workshop privind POS Transport la care au
participat reprezentanti ai administratiilor aeroportuare si portuare din Romania, precum
si ai directiilor generale de transport naval si aviatie civila din cadrul MTCT.
In data de 23 iunie 2006 a avut loc un seminar privind modul de evaluare si selectie a
proiectelor prin care se va implementa POS Transport la care au participat reprezentanti
ai MTCT, CFR Cltori SA, CFR SA si CN ADNR SA.
In perioada 26-27 iunie a.c. au avut loc seminarii informative la care au participat
reprezentanti din cadrul CN CFR S.A, CN ADNR SA si MTCT in cadrul carora au fost
furnizate detalii privind POS Transport si procedurile de implementare ale acestuia.
Programul Operational Regional
Au fost continuate intalnirile parteneriale in cadrul Grupului de Lucru constituit pentru
analiza impactului domeniilor de interventie ale POR asupra mediului in scopul elaborarii
raportului de mediu. In conformitate cu recomandarile Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor, Grupul de Lucru cuprinde reprezentanti ai mai multor ministere cu
activitate relevanta pentru POR si experti atestati.
Prima intalnire a Grupului a avut loc in data de 16 iunie a.c., cand s-a prezentat
membrilor continutul POR si a HG 1076/2004 privind Evaluarea Strategica a Mediului.
Urmatoarea intalnire care va avea loc in luna iulie se va desfasura in prezenta expertilor
care activeaza in cadrul Proiectului de Asistenta Tehnica pentru Evaluarea Ex-ante a
tuturor Programelor Operationale ale PND/NSRF - proiect coordonat de Ministerul
Finantelor Publice.
De asemenea, avand in vedere faptul ca s-a elaborat prima schita a documentului de tip
Programul Complement, Autoritatea de Management pentru POR a invitat partenerii
regionali, 29 iunie a.c., pentru analiza si completarea acestui document, precum si
pentru clarificarea unor aspecte cum sunt: beneficiarii proiectelor, activitatile eligibile,
criteriile de eligibilitate si selectie a proiectelor, marimea alocarilor financiare, sistemul de
implementare, monitorizare si evaluare.
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

131

In perioada de referinta au avut loc doua intalniri bilaterale cu potentialii beneficiari finali
in vederea identificarii ideilor de proiecte si a pregatirii portofoliului de proiecte.
Programul Operational de Asistenta Tehnica
In perioada mai - iunie a.c., Grupul de Lucru pentru Asistenta Tehnica si-a continuat
activitatea. Axele prioritare de asistenta tehnica din cadrul programelor operationale au
fost analizate din punct de vedere al continutului, urmarindu-se corelarea si evitarea
suprapunerilor cu Programul Operational de Asistenta Tehnica. Totodata, a fost realizat
un proiect de ghid privind eligibilitatea cheltuielilor din asistenta tehnica.
Programele Operationale de Cooperare Teritoriala
In aceasta perioada, au continuat consultarile parteneriale cu o atentie deosebita asupra
promovarii obiectivelor noilor programe la nivelul actorilor regionali si locali.
PO de CTE transfrontaliera Romania-Ungaria
-

Timisoara, 25 aprilie 2006 Intalnire consultativa intre judetele romanesti

Scopul: discutarea intereselor judetelor Timis, Arad, Bihor si Satu Mare in promovarea
proiectelor strategice si convenirea unor principii pentru selectarea acestora care sa fie
propuse si convenite ulterior cu partenerii maghiari in vederea accesarii de fonduri din
programul de cooperare teritoriala si transfrontaliera Romania Ungaria in perioada
2007 2013;
-

Bekescsaba (Ungaria), 26 aprilie 2006 Intalnire consultativa intre judetele


romanesti si maghiare

Scopul intalnirii: armonizarea intereselor autoritatilor judetene in ceea ce priveste cadrul


proiectelor strategice din aria eligibila;
-

Mako (Ungaria), 19 iunie 2006 Workshop cu reprezentantii autoritatilor publice din


judete circa 50 (consilii judetene si primarii), ai camerelor de comert, ai agentiilor
pentru protectia mediului, ai institutiilor pentru gospodarirea apelor

Scopul: dezbaterea concluziilor rezultate din analiza situatiei actuale a zonei,


concretizata in analiza SWOT si a proiectului de strategie formulat ca raspuns la
problemele identificate.
Aceste intalniri au beneficiat de o larga audienta a reprezentantilor Consiliilor locale,
birourilor prefecturilor, primariilor, agentiilor locale de ocupare a fortei de munca,
inspectoratelor scolare judetene, universitatilor si mediului de afaceri asociatii
profesionale si organizatii patronale si societatea civila (asociatii, fundatii, alte ONGuri).
PO de CTE transfrontaliera Romania-Bulgaria
Primul workshop bilateral pentru promovarea procesului de programare a PO si
consultarea parteneriatului a avut loc in data de 6 aprilie a.c., la Giurgiu: 94 participanti
(Ro, Bg), reprezentand ministere, consilii judetene, ADR-uri, camere de comert,
prefecturi, institute de invatamant, primarii, agentii de protectie a mediului, agentii de
dezvoltare locala, patronate, etc.
PO de CTE transnationala Spatiul Sud-Est European
La nivel national s-a constituit Grupul de Lucru pentru sprijinirea PO de cooperare
transnationala Spatiul Sud-Est European, (prima intalnire a avut loc pe 11 mai a.c.).
Grupul este constituit din reprezentanti ai Ministerelor vizate in mod deosebit sa dezvolte

132

proiecte transnationale conform prioritatilor SEES, Agentiilor pentru Dezvoltare


Regionala si Consiliilor pentru Dezvoltare Regionala. Va fi invitat si un reprezentant al
Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii. Totodata, in cadrul primei intalniri
a Grupului National de Lucru, s-a desemnat un reprezentant al nivelului regional care va
participa la intalnirile Task Force-ului transnational impreuna cu reprezentantul national.
Pregatirea Portofoliului de Proiecte
Avand in vedere importanta asigurarii unui portofoliu de proiecte bine pus la punct
pentru cresterea ratei de absorbtie a Fondurilor Structurale si de Coeziune, AMCSC a
initiat o analiza cantitativa si calitativa a stadiului de pregatire a portofoliului de proiecte
la nivelul Autoritatilor de Management si Organismelor Intermediare. In acest scop, in
data de 21 iunie 2006, a fost transmis catre Autoritatile de Management un set de
chestionare elaborat de AMCSC, ca un instrument pentru evaluarea situatiei prezente si
pentru identificarea actiunilor ce trebuie intreprinse in continuare. Totodata, in data de 27
iunie a.c., a fost organizata o reuniune pentru clarificarea eventualelor intrebari legate de
completarea chestionarelor transmise.
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie. In data de 7 iunie, la
sediul AM, si in data de 26 iunie, la sediul Consiliului Concurentei, au avut loc discutii
detaliate privind pregatirea schemelor de ajutor de stat si finantare pentru proiectele
operatiunilor celor 3 domenii de interventie ale Axei prioritare 1. Aceasta priveste in
principal compatibilizarea proiectelor derulate in prezent de ANIMMC si finantate de la
bugetul de stat cu operatiunile ce vor fi cofinantate prin Axa prioritara 1 (investitii pentru
IMM-uri, promovare export, consultanta de afaceri, promovare incubatoare, sisteme de
management al calitatii etc).
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei. Pentru crearea portofoliului de
proiecte, ca urmare a campaniilor de informare, s-a creat o baza de date cu potentialii
beneficiari/proiecte.
Ministerul Educatiei si Cercetarii Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.
Proiectul de Hotarare de Guvern privind programul de CD IMPACT destinat pregatirii
propunerilor de proiecte ce se vor supune finantarii din POS CCE, Axa prioritara 2, a
primit avizele ministerelor responsabile si a fost transmis spre aprobare Guvernului.
Autoritatea Nationala pentru Turism. Pentru operatiunea de creare a brandului turistic
national, din cadrul primului domeniu major de interventie al Axei prioritare 5 se
prospecteaza oferta de consultanta pentru realizarea termenilor de referinta pentru
brandul national de turism (au avut loc intalniri de documentare cu specialisti in
advertising si branding pentru a clarifica pasii de urmat in realizarea proiectului).
Pentru Dezvoltarea unei retele nationale de centre de informare si promovare turistica
(Domeniul 2 de interventie), impreuna cu Institutul National de Cercetare Dezvoltare
Turism s-a realizat o schita de amplasare acestor centre.
Directia Generala Politica Energetica din cadrul Ministerului Economiei si Comertului. In
prezent, se completeaza baza de date privind propunerile de proiecte de la potentialii
beneficiari, (compatibile cu Axa prioritara 4 a POS CCE) cu informatii privind: estimarea
finantarii multianuale, valoarea proiectelor si sursele de cofinantare, perioada estimata
pentru implementare, existenta studiilor de fezabilitate si a fiselor de proiect.
Avand in vedere posibilitatea pregatirii unor proiecte mari prin programul JASPERS, s-a
solicitat potentialilor beneficiari completarea si transmiterea unor fise, incluzand stadiul

133

de pregatire a acestora, iar pentru proiectele propuse a fi incluse in Planul de actiune


JASPERS 2006, potentialii beneficiari au transmis studiile de fezabilitate/prefezabilitate
(este vorba de 4 proiecte cu valoare cuprinsa intre 25 700 mil. Euro).
Programul Operational Sectorial de Mediu
Pregatirea portofoliului de proiecte pentru POS Mediu este o prioritate constanta a AM
POS Mediu. Proiectele se pregatesc cu sprijinul instrumentelor de pre-aderare, ISPA si
PHARE (vezi Parteneriatul), sau din alte surse de finantare, credite externe.
Pregatire proiecte din fonduri ISPA
Sunt in curs de pregatire 40 de proiecte majore pentru sectoarele apa / apa uzata (25) si
deseuri (15) cu sprijinul a doua proicte de Asistenta Tehnica ISPA (ISPA 2002 / RO / 16
/ P / PA / 013 si ISPA 2005 / RO / 16 / P / PA / 001). Dintre acestea, 15 proiecte (5
deseuri si 10 apa) cu o valoare totala estimata a investitiei de 1 miliard de Euro, vor fi
finalizate in luna ianuarie 2007. Restul de 25 proiecte vor fi pregatite pana la sfarsitul
anului 2007 (valoarea estimata a investitiei este de 1,5 miliarde Euro).
Pregatire proiecte din credite externe
Pregatirea termenilor de referinta pentru proiectul BIRD a inceput in luna iunie a.c. Se
estimeaza ca AT va fi disponibila la inceputul anului 2007, iar proiectele vor fi finalizate
pana la jumatatea anului 2008.
Pregatire proiecte din fonduri PHARE
Prin proiectul PHARE 2005 / 017 553.04.03 / 08.01 Asistenta tehnica pentru
pregatirea pipeline-ului de proiecte (5,5 Meuro) vor fi pregatite minim 5 proiecte in
domeniul deseurilor, 3 in domeniul sistemelor de termoficare municipale si 5 in domeniul
biodiversitatii. Valoarea estimata a investitiilor este de aprox. 200 milioane Euro.
Programul Operational Sectorial de Transport
Pe baza listei scurte indicative de proiecte, s-au analizat cele mai potrivite scheme de
finantare. Astfel, pentru finantarea proiectelor aferente porturilor si aeroporturilor de pe
TEN-T s-a identificat ca o potrivita schema pentru finantare concursul de proiecte (call
for proposal).
In acest sens, in cadrul workshop-urilor desfasurate pe parcursul lunii iunie (21-23 mai, 7
iunie), aspectele legate de portofoliul de proiecte au fost discutate cu Beneficiarii Finali
ai POS Transport.
Similar, s-a discutat si despre cererile de aplicatii aferente domeniului rutier si feroviar.
Totodata, impreuna cu Consiliul Concurentei s-a demarat procedura de notificare a
proiectelor ce pot intra sub incidenta incalcarii regulii ajutorului de stat.
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Ca urmare a activitatii Unitatii de Implementare a Programului PHARE din cadrul
Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, s-a constituit o baza de date cu
proiectele care au participat la sesiunile de evaluare din anii 2002 si 2003. Astfel, un
numar de 780 de proiecte depuse si nefinantate in cadrul exercitiului de programare
Phare 2003 vor fi reevaluate si imbunatatite in vederea includerii acestora in portofoliul
de proiecte pentru FSE, dupa cum urmeaza:
-

433 proiecte depuse pentru Prioritatea 1 Masuri active pe piata muncii,


corespunzator Axei Prioritare nr. 5 din POS DRU Promovarea masurilor active de
ocupare si

134

347 proiecte depuse pentru Prioritatea 2 Promovarea capitalului uman,


corespunzator Axei Prioritare 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul
cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere si Axei Prioritare 2
Conectarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii din POS DRU.

Organisme intermediare
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. In perioada de referinta, a fost
continuat procesul de identificare a proiectelor pentru Axa prioritara 4 Modernizarea
Serviciului Public de Ocupare. Astfel, in fiecare regiune, au fost desfasurate intalniri
informative cu principalii potentiali promotori de proiecte (reprezentanti ai fiecarei agentii
de ocupare). Incepand cu luna aprilie a.c. au fost initiate cereri de oferte la nivelul
fiecarei regiuni, incepand cu Regiunea Sud-Muntenia si finalizand cu Regiunile NordVest si Centru. Pana la sfarsitul lunii august 2006, urmand sa fie finalizate toate aceste
cereri de oferte.
Toate costurile necesare dezvoltarii portofoliului de proiecte pentru Axa Prioritara 4
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare din POS DRU, au fost asigurate din
Bugetul asigurarilor pentru somaj.
Ministerul Educatiei si Cercetarii. Pana in prezent, au fost primite 330 de propuneri de
proiecte. Majoritatea acestor propuneri de proiecte se refera la masuri privind
perfectionarea profesorilor, avand in vedere ca dezvoltarea ofertelor educationale
corespund Axei Prioritare 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii
economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere si Axei Prioritare 2 Conectarea
invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Aceste propuneri de proiecte au fost
analizate si au fost transmise sugestii de imbunatatire potentialilor beneficiari.
La nivel ministerial, au fost initiate in zilele de 3 si 8 iunie 2006, o serie de discutii in
scopul unei identificari judicioase a proiectelor la nivel national care sa fie initiate de
MEdC in cadrul POS DRU, in vederea obtinerii finantarii din FSE.
La sfarsitul lunii iunie, a fost transmis spre aprobare Ministerului Finantelor Publice un
proiect initiat de OI POS DRU, cu titlul Cresterea capacitatii de accesare, implementare
si management a interventiilor FSE in educatie. Una din componentele acestui proiect
se refera la Granturi pentru pregatirea proiectelor FSE si urmareste sprijinirea pregatirii
unui numar de 200 de proiecte in perioada 2006-2008 pentru a fi finantate in cadrul POS
DRU. Pregatirea proiectelor va fi suportata din bugetul de stat
Programul Operational Regional
In prezent, Ministerul Integrarii Europene, detine un portofoliu de aproximativ 1600 de
proiecte, posibil eligibile in cadrul Programului Operational Regional 2007 2013. Acest
portofoliu este dezvoltat, periodic, pe baza propunerilor de proiecte colectate de
Agentiile de Dezvoltare Regionala in grupuri de lucru parteneriale, create inca din anul
2002, la nivel regional si judetean.
Desi aceste proiecte corespund obiectivelor Strategiei Nationale de Dezvoltare
Regionala a PND/NSRF, nu pot fi finantate prin Programul PHARE din cauza bugetului
limitat al acestui Program. Consiliului National de Dezvoltare Regionala, a decis ca
aceste proiecte sa ramana in portofoliul de proiecte propus spre finantare prin Programul
Operational Regional 2007-2013, avand in vedere faptul ca sunt pregatite cu studii de
fezabilitate si unele, chiar cu proiecte tehnice.
In scopul accelerarii procesului de pregatire a acestor proiecte pentru a putea fi
implementate imediat dupa aderarea tarii la UE, Ministerul Integrarii Europene a initiat o

135

Hotarare de Guvern privind finantarea, din bugetul MIE, a asistentei tehnice pentru
actualizarea si/sau revizuirea documentatiei. Pregatirea proiectelor se va realiza de
firme specializate, selectate de Ministerul Integrarii Europene, prin licitatie publica,
conform prevederilor legislatiei in vigoare.
Programul Operational de Asistenta Tehnica
Pe baza Programului Operational de Asistenta Tehnica, in paralel cu elaborarea
Programului Complement aferent, Autoritatea de Management a inceput dezvoltarea
portofoliului de proiecte, fiind identificate principalele proiecte care vor fi depuse in primul
an de implementare.
Programele Operationale de Cooperare Teritoriala
A fost realizat un dialog cu principalele autoritati publice judetene si locale din aria
eligibila a programelor de cooperare teritoriala europeana, in scopul obtinerii de
informatii privind interesul de a participa in proiecte de cooperare cu partenerii din statul
vecin. Au fost transmise chestionare actorilor locali pentru a analiza nevoile de proiecte
si a fost solicitata transmiterea catre Ministerul Integrarii Europene a propunerile de
proiecte. Termenele pana la care au fost/sunt depuse aceste propuneri sunt:12 iunie
2006 pentru Programul Operational de CTETransfrontaliera Ungaria Romania, 16
iunie 2006 pentru Programul Operational de CTETransfrontaliera Romania-Bulgaria, 15
august 2006 pentru Programul Operational de CTETransnationala Spatiul Sud-Est
European.
Analiza si consolidarea informatiilor primite este in curs pentru Programul Operational de
Cooperare Teritoriala Europeana Transfrontaliera Ungaria Romania si Programul
Operational de Cooperare Teritoriala Europeana Transfrontaliera Romania-Bulgaria.
Monitorizare
SMIS
In ceea ce priveste Sistemul Unic de Management al Informatiei, prima faza
reprezentand definirea conceptului, cat si dezvoltarea infrastructurii IT a fost finalizata.
Referitor la faza a doua de dezvoltare a sistemului SMIS, in data de 6 iunie a.c.,
recomandarea de extindere a contractului a fost inaintata, spre semnare, conducerii DG
Extindere.
Pentru dezvoltarea in continuare a SMIS, prioritatea imediata este interfatarea SMIS cu
sistemul informatic de management al Comisiei Europene, precum si imbunatatirea
aplicatiei soft pe masura finalizarii procedurilor de implementare pentru noua perioada
de programare 2007-2013. Aplicatia soft va fi, de asemenea, imbunatatita astfel incat sa
produca rapoarte necesare unui management si a unei monitorizari eficiente a
Programelor Operationale.
In acest sens, a fost infiintat la nivelul AMCSC un nou Grup de Lucru SMIS-CSNR,
format din reprezentanti ai Autoritatilor de Management, Autoritatea de Plata si
Autoritatea de Audit.
Acestui Grup de Lucru ii revine responsabilitatea initierii de propuneri privind dezvoltarea
in continuare a aplicatiei soft, cu respectarea integritatii si uniformitatii procedurilor de
implementare a Fondurilor Structurale. Sarcinile si responsabilitatile Grupului de Lucru
se refera la: identificarea si luarea deciziilor privind parametrii, rapoartele pe care
sistemul le va furniza, stabilirea rolurilor si responsabilitatilor utilizatorilor, precum si ale
drepturilor de acces; dezvoltarea functiilor electronice, in vederea realizarii transferurilor
electronice de date din cadrul aplicatiilor pentru proiect in SMIS; sprijinirea, utilizarea si

136

monitorizarea progresului inregistrat de contractor in dezvoltarea aplicatiei soft. Grupul


de Lucru a fost infiintat in luna mai 2006 si va continua sa functioneze pana la sfarsitul
implementarii CSNR 2007-2013. Conform mandatului sau, Grupul de Lucru se reuneste
bilunar sau ori de cate ori necesitatile o impun.
Comitete de Monitorizare
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
In cadrul Proiectului de Twinning RO03-IB-OT07 (Componenta 1) finantat prin Phare, sa realizat, cu sprijinul consultantilor italieni ai echipei de twinning, un proiect de Linii
directoare privind Comitetul de Monitorizare. Proiectul propune atat componenta
Comitetului de Monitorizare, in ceea ce priveste participarea parteneriala institutionala si
nivelul de reprezentare cat si responsabilitatile acestuia, pregatirea sedintelor
comitetului, modul de luare a deciziilor si organizarea si functiile Secretariatului.
Programul Operational Sectorial de Mediu
Au fost identificate institutiile care vor face parte din Comitetul de Monitorizare al POS
Mediu. In conformitate cu prevederile comunitare, s-au identificat atributiile si
responsabilitatile Comitetului de Monitorizare si s-a elaborat la nivelul AM POS Mediu o
prima varianta de Regulament de Organizare si Functionare.
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Au avut loc consultari cu reprezentantii societatii civile in vederea stabilirii de catre
acestia a mecanismului de desemnare a reprezentantilor lor in Comitetul de
Monitorizare. In ceea ce priveste functionarea propriu-zisa a acestui Comitet, exista
propunerea de a avea Comitetul de Monitorizare (CM), cu rol in asigurarea eficientei si
calitatii implementarii POS DRU, si grupuri de lucru tehnice, cu rol in sustinerea activitatii
CM prin furnizarea de documente si materiale suport necesare in fundamentarea
deciziilor.
Programul Operational Regional
Pentru POR au fost stabilite institutiile, organismele, asociatiile relevante si structuri ale
societatii civile care vor fi reprezentate in Comitetul de Monitorizare a POR
In prezent, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional
Directia Politici Regionale si Coordonare Program lucreaza la elaborarea
Regulamentului de Organizare si Functionare a viitorului Comitet de Monitorizare POR
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
A fost desemnata persoana responsabila cu derularea activitatilor privind Comitetul de
Monitorizare din cadrul serviciului de programare al AM PO DCA.
Programul Operational de Asistenta Tehnica
Cu sprijinul expertilor din cadrul proiectului de twinning RO03/IB/OT-08 Intarirea
capacitatii administrative a Autoritatii de Management pentru Cadrul de Sprijin
Comunitar din cadrul Ministerului Finantelor Publice a fost elaborat Regulamentul de
Organizare si Functionare a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational
de Asistenta Tehnica. Sunt reprezentate Autoritatea de Management pentru Programul
Operational de Asistenta Tehnica, celelalte Autoritati de Management si unitati din
Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, Autoritatea de
Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana, Statelor Membre, organismele

137

responsabile de asigurarea conformitatii cu politicile orizontale ale UE si partenerii


sociali.
Evaluare
In lunile mai si iunie principalele activitati in domeniul evaluarii s-au concentrate pe 4
axe:
1. Reuniunile Grupului de Lucru pentru Evaluare; Constructia capacitatii de evaluare
atat in Unitatea Centrala de Evaluare din cadrul AMCSC, cat si a Unitatilor de
Evaluare ale Autoritatilor de Management
In perioada mai-iunie a.c. au avut loc a treia si a patra reuniune a Grupul de Lucru
pentru Evaluare. Discutiile din cadrul acestor reuniuni s-au concentrat pe mandatul si
fisa de post aferente unitatilor de evaluare din cadrul autoritatilor de management.
Discutiile s-au concretizat in propuneri care urmeaza a fi aprobate in intalnirea
urmatoare a Grupului de Lucru, care va avea loc in data de 20 iulie a.c. Un alt aspect
discutat la aceste reuniuni a fost pozitia Unitatilor de Evaluare (UE) in interiorul
Autoritatilor de Management si a fluxului de raportare. Rezultatele acestor discutii vor fi
prezentate in cadrul urmatoarei reuniuni a Comitetului National de Coordonare pentru
Fonduri Structurale.
In cadrul acestor intalniri s-au organizat si doua sesiuni de instruire privind metodologiile
specifice evaluarii si indicatori de performanta.
Cursurile de instruire specifice pentru Unitatea Centrala de Evaluare organizate cu
sprijinul asistentei tehnice furnizate in cadrul Programului Phare 2003 au continuat in
luna mai. Subiectele principale abordate au vizat: gestionarea exercitiului de evaluare,
proceduri si metodologii de evaluare, redactarea termenilor de referinta si selectarea
unui dosar de licitatie specifice pentru evaluare, indicatori de performanta, controlul de
calitate al rapoartelor de evaluare.
In data de 24 iunie a fost organizata o sesiune de instruire privind analiza cost-beneficiu
si modelarea macro-economica. La aceasta sesiune au participat reprezentanti ai
Unitatii Centrale de Evaluare si ai Departamentului de Programare si Analiza din cadrul
AMCSC, ai Comisiei Nationala de Prognoza, Autoritatilor de Management pentru
Programele Operationale Mediu, Competitivitate, Dezvoltare Regionala si Cooperare
Teritoriala, precum si ai Beneficiarilor Finali ai Programului Operational Transport si ai
Autoritatii de Management pentru Infrastructura.
2. Actiuni pentru constientizarea importantei si utilitatii evaluarii
Conform Planului de constientizare privind importanta si utilitatea evaluarii, prima
conferinta pe tema evaluarii a fost organizata in data de 23 Mai 2006. Acesta a fost
urmata saptamanal de alte 5 conferinte. Grupurile tinta care au participat la aceste
evenimente au fost: administratia publica centrala, regionala si locala factori politici de
decizie, membri ai Parlamentului Romaniei, universitati si societatea civila. Numarul total
de participanti s-a ridicat la 298 de persoane. Conferintele organizate sprijina informarea
personalului care va fi implicate pe viitor in exercitiile de evaluare (stakeholders).
Informarea a avut dublu sens, in timpul acestor evenimente culegandu-se informatii
relevante pentru analiza culturii de evaluare in Romania pe baza careia se va elabora
Strategia Nationala de Evaluare. S-a creat o retea de grupuri si persoane interesate in
exercitiul de evaluare, retea care va fi implicata si consultata cu privire la Strategia
Nationala de Evaluare.
3.

Pregatirea pentru elaborare a Strategiei Nationale de Evaluare

138

Primul pas in elaborarea Strategiei Nationale de Evaluare, respectiv analiza culturii de


evaluare in Romania se afla in faza finala. Dupa o etapa de consultarea a persoanelor
interesate sau care vor fi implicate in evaluare (stakeholders) se va redacta o prima
varianta a Strategiei. Dupa diseminarea acestor prime concluzii si incorporarea
comentariilor primite, strategia va fi finalizata si lansata in luna septembrie a anului
curent.
4. Dezvoltarea unei comunitati profesioniste de evaluare
Sesiunile de instruire in problematica evaluarii programelor de dezvoltare socioeconomica organizate de Unitatea Centrala de Evaluare cu sprijinul asistentei tehnice
furnizate in cadrul Programului Phare 2003 pentru mediul privat, universitati si organizatii
neguvernamentale s-au finalizat la sfarsitul lunii iunie, 34 de cursanti primind un certificat
eliberat de Universitatea Nationala a Irlandei, Galway. Tematicile abordate au vizat
urmatoarele aspecte: metodologii de evaluare, pregatirea termenilor de referinta si a
dosarelor de licitatie in cazul evaluarii, analiza cost-beneficiu, documente europene
privind evaluarea, construirea capacitatii de evaluare in Romania, sistemul de
monitorizare a recomandarilor facute in urma evaluarii, exercitiul de evaluare
caracteristic Instrumentelor Structurale.
Referitor la evaluarea ex-ante a celor 7 Programe Operationale din cadrul Obiectivului
Convergenta precum si a Programelor Operationale pentru Obiectivul 3 de Cooperare
Teritoriala, autoritatile romane au finalizat selectarea consortiilor care vor efectua
aceasta evaluare. Se preconizeaza ca activitatea de evaluare va demara la inceputul
lunii iulie a.c.
Programul Operational Sectorial de Mediu
In cadrul Directiei de Programare s-a stabilit un nucleu de 4 persoane care vor avea
atributii privind evaluarea POS Mediu, colaborand cu Unitatea Centrala de Evaluare din
cadrul AMCSC si participand la cursurile de instruire organizate de aceasta. Scopul
principal al acestui nucleu este de a realiza evaluarea ad-hoc si ongoing noile tipuri de
evaluari introduse in regulamentul general privind Fondurile Structurale.
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
In cadrul Directiei Program Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane,
Compartimentul Programare si Evaluare, functioneaza Unitatea de Evaluare, pentru
care au fost alocate si ocupate 2 posturi. In prezent, persoanele angajate in cadrul
acestei unitati participa la seminariile organizate de catre Unitatea Centrala de Evaluare
din cadrul Ministerului Finantelor Publice AMCSC, cu sprijinul reprezentantilor Directiei
Generale Politica Regionala, din cadrul Comisiei Europene. Un expert din cadrul Unitatii
de Evaluare participa ca membru, la lucrarile lunare ale Grupului de Lucru pentru
Evaluare coordonat de catre Unitatea Centrala de Evaluare din cadrul Ministerului
Finantelor Publice.
Un expert din Unitatea de Evaluare din cadrul AM POS DRU participa, ca observator
activ, la reuniunile parteneriale privind evaluarea implementarii programelor de resurse
umane in actuala perioada de programare in statele membre, organizate de catre DG
Ocupare, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse, la Bruxelles.
Programul Operational Regional
In cadrul Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional - Directia
Politici Regionale si Coordonare Program - a fost constituita o Unitate pentru Evaluarea

139

Programului Operational Regional si au fost desemnati 3 experti sa se pregateasca


pentru indeplinirea atributiilor acestei unitati.
Acesti experti participa la sesiunile lunare de informare si instruire ale Grupului de Lucru
pentru Evaluare, coordonat de Unitatea Centrala de Evaluare din cadrul Ministerului
Finantelor Publice.
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Exista o unitate de evaluare la nivelul AM PO DCA cu 2 posturi alocate din care unul
este ocupat.
Programul Operational de Asistenta Tehnica
Evaluarea ex-ante a Programului Operational de Asistenta Tehnica este contractata in
cadrul proiectului Phare 2004 Evaluare ex-ante.
Avand in vedere specificitatea acestui program, evaluarile intermediare si ad-hoc care
vor fi realizate pe parcursul implementarii programului vor fi contractate si gestionate
prin Unitatea Centrala de Evaluare.
Audit intern
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
3 auditori din cadrul Serviciului de Audit Public Intern al Ministerului Economiei si
Comertului, direct coordonat de ministrul economiei, sunt responsabili cu sistemul de
audit pentru POS CCE.
Organismele Intermediare
Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie 2 posturi din cadrul
Directiei de Audit a ANIMMC, subordonata direct presedintelui agentiei, sunt dedicate
activitatilor specifice de fonduri structurale. Un post este ocupat, persoana a participat in
perioada 22-26 mai a.c. la cursuri organizate de Institutul National pentru Administratie
cu tema: Fonduri Structurale - de la teorie la practica.
Ministerul Educatiei si Cercetarii Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.
Unitatea de audit, direct subordonata presedintelui ANCS are o singura persoana
angajata, care este responsabila si de auditul pe fonduri structurale
Directia Generala Politica Energetica din cadrul Ministerului Economiei si Comertului. 3
auditori din cadrul Serviciului de Audit Public Intern al Ministerului Economiei si
Comertului, direct coordonat de ministrul economiei, care sunt responsabili cu sistemul
de audit al AM pentru POS CCE, sunt nominalizati si pentru organismul intermediar de
energie.
Autoritatea Nationala pentru Turism. In cadrul compartimentului de Audit al Autoritatii
Nationale pentru Turism a fost alocat un post dedicat activitatilor de fonduri structurale,
care urmeaza a fi ocupat in cursul trimestului al III-lea a.c.
Programul Operational Sectorial de Mediu
In cadrul Serviciului Audit Public Intern (6 posturi din care unul de conducere) sunt
desemnate 3 persoane pentru auditul Fondurilor Structurale si a Fondului de Coeziune,
activitatea acestora fiind coordonata de Seful SAPI.
In perioada mai iunie s-au efectuat urmatoarele cursuri de pregatire, organizate de
catre Institutul National de Administratie: managementul proiectelor (2 persoane) si
managementul financiar al proiectelor (1 persoana).

140

Conform planului de audit pe anul 2006 in luna iunie s-a finalizat misiunea de audit cu
denumirea Auditul activitatilor desfasurate de catre UIP PHARE (audit de regularitate si
de sistem). In prezent este in curs de derulare misiunea Auditul modului de gestionare a
Programelor ISPA (audit de sistem).
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
In cadrul Directiei de Audit Intern si Control, aflata in directa subordonare a ministrului
muncii, solidaritatii sociale si familiei, functioneaza Unitatea de Audit Phare, avand
alocate doua posturi, ambele ocupate. Persoanele angajate pe aceste posturi,
desfasoara in prezent activitati de audit aferente Programului PHARE, pregatindu-se
totodata si pentru activitati specifice Programului Operational Sectorial DRU.
Programul Operational Regional
Ca urmare a reorganizarii Ministerului Integrarii Europene, departamentul de audit din
cadrul Ministerului a devenit Directie, astfel ca numarul de posturi alocate a crescut de la
8 la 18. In cadrul directiei de Audit intern s-a creat Compartimentul pentru Audit Public
Intern pentru Fonduri Structurale (avand 7 posturi de auditori interni).
In cadrul proiectului de twining RO.04/IB/OT-04 PHARE 2004 privind intarirea rolului
Ministerului in coordonarea, realizarea si implementarea politicii regionale ca Autoritate
de Management pentru Programul Operational Regional componenta 3 Dezvoltarea
capacitatii administrative in domeniul managementului financiar, control si audit intern
au fost organizate urmatoarele activitati: analiza unitatii de audit din cadrul ministerului
privind personalul angajat si trainingul pentru acesta, realizarea unui plan de actiune
pentru cresterea capacitatii administrative si institutionale a unitatii de audit intern din
cadrul ministerului, organizarea a doua seminarii privind regulile de eligibilitate ale CE la
care au participat auditori implicati in acest domeniu.
Auditorii din cadrul directiei de audit au participat la cursurile de management al
fondurilor structurale si comunicare organizate de Institutul National de Administratie.
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
In cadrul unitatii de Audit din Ministerul Administratiei si Internelor exista o persoana
dedicata Fondurilor Structurale care in perioada 26 30 iunie a.c. a participat la o
sesiune de instruire pentru management financiar si control in cadrul AM.
Programul Operational de Asistenta Tehnica
Pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational de Asistenta Tehnica,
auditul intern este realizat de catre Directia de Audit Public Intern din Ministerul
Finantelor Publice. In cadrul acestei directii, Unitatea pentru auditul intern al fondurilor
externe are 13 persoane angajate, dintre care 5 au urmat cursuri de audit intern al
fondurilor europene si 2 persoane cursuri de management al instrumentelor structurale.
Audit extern
Prin Legea nr. 200/23.06.2005 a fost constituita Autoritatea de Audit pentru fondurile
acordate Romaniei de Uniunea Europeana prin programele ISPA si SAPARD si pentru
fondurile ce vor fi acordate in perioada post-aderare, organism independent care
functioneaza pe langa Curtea de Conturi.
A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare (ROF) al Autoritatii de Audit.
Prin Regulament au fost stabilite atributiile, structura organizatorica, coordonarea
structurilor din aparatul propriu al Autoritatii de Audit, precum si regulile si procedurile
pentru personal.

141

In vederea efectuarii auditului extern asupra fondurilor structurale si de coeziune,


organigrama Autoritatii de Audit pentru anul 2006 a fost modificata, completata si
aprobata prin Hotararea Plenului Curtii de Conturi nr. 32/18.05.2006.
Pentru auditul extern asupra fondurilor structurale si de coeziune au fost create: Directia
de audit pentru fondul ISPA si fondul de coeziune, cu un numar de 25 posturi aprobate,
din care, la aceasta data, 25 sunt ocupate efectiv si Directia de audit pentru fondurile de
dezvoltare regionala si fondul social, cu un numar de 25 posturi aprobate, din care, la
aceasta data, 13 sunt ocupate efectiv.
Management financiar si control la nivelul Autoritatilor de Management si
Organismelor Intermediare
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
In autoritatea de management pentru compartimentul de management si control
financiar sunt alocate 15 posturi, din care 8 sunt ocupate. Dintre acestea, 4 persoane au
participat la cursuri de pregatire specializate in luna iunie a.c.
Organismele intermediare
Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie. Compartimentul de
management financiar si control functioneaza cu un numar de 9 posturi, toate ocupate.
Dintre acestea, 4 persoane au participat la cursuri de pregatire specializate in luna iunie
a.c.
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei. Serviciul de management financiar si
control are un numar de 10 posturi alocate din care 8 sunt ocupate. In perioada de
referinta, doua persoane au participat la un curs de perfectionare in domeniul
Managementului financiar.
Ministerul Educatiei si Cercetarii Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.
Compartimentul de management financiar si control are un numar de 14 posturi alocate:
6 la nivel central si 8 la nivel regional din care sunt ocupate 3 posturi: 2 la nivel central si
1 la nivel regional. In perioada de referinta 2 persoane au participat la un curs de
instruire in management financiar organizat pe un proiect Phare al MFP AMCSC.
Directia Generala Politica Energetica din cadrul Ministerului Educatiei si Comertului. In
cadrul compartimentului de management si control financiar sunt alocate 13 posturi, din
care 9 sunt ocupate. In perioada de referinta, doua persoane au participat la un curs de
perfectionare in domeniul Managementului financiar.
Programul Operational Sectorial de Mediu
In cadrul AM POS Mediu functioneaza Directia de Control Financiar cu un numar total
de 16 posturi, din care 14 ocupate. Avand in vedere principiul separarii functiilor de
management cu cea de control, Directia Control Financiar al Instrumentelor Structurale
functioneaza direct in subordinea Secretarului de Stat pentru Integrare Europeana.
Aceasta directie este pe deplin separata de Directia de Programare si de cele doua
directii responsabile cu monitorizarea, respectiv Directia POS Mediu si Directia Fondul
de Coeziune.
La nivelul Organismelor Intermediare functioneaza Biroul de Control Financiar, separat
de birourile de programare si monitorizare.
Personalul din cadrul Directiei Control Financiar, precum si din Biroul de Control
Financiar de la nivelul OI-urilor, a participat la reuniuni de instruire generala sau de
specialitate in perioada de referinta avand ca teme managementul proiectelor, evaluarea

142

propunerilor de proiecte si managementul financiar. Sesiunile de instruire au fost


organizate cu sprijinul proiectelor PHARE gestionate la nivel central sau regional.
S-a intensificat activitatea de elaborare a procedurile de management financiar si
control.
Programul Operational Sectorial de Transport
AM POS Transport va folosi expertiza castigata ca urmare a derularii programului ISPA
pentru managementul financiar al POS Transport. Fluxul platilor la nivelul AM se va
baza in principal pe fluxul de plati ISPA, aspect confirmat si la receptionarea propunerii
cadru de la Autoritatea de Plata;
In manualul de proceduri de implementare a POS Transport au fost incluse si
procedurile privind managementul financiar pentru Fondurile Structurale si de Coeziune.
In prezent, in Compartimentul Management Financiar isi desfasoara activitatea 6
persoane, numarul de posturi alocat fiind de 12. Persoanele din cadrul acestui
compartiment au primit instruire in urmatoarele domenii: Stabilirea bugetului pentru
costurile de operare si capital; Managementul financiar al proiectelor; Frauda si nereguli;
Standarde internationale de contabilitate; Monitorizarea si implementarea proiectelor;
Conditii de contractare FIDIC; Managementul financiar si controlul; Contabilitatea
publica; POS Transport si procedurile de implementare.
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
In cadrul Directiei Program Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
functioneaza Compartimentul de Management Financiar si Control pentru care au fost
prevazute 10 posturi, din care sunt ocupate in prezent 5 posturi, restul de 5 posturi
vacante urmand a fi ocupate prin concurs in cursul lunilor iulie si august 2006.
La nivelul organismului intermediar POS DRU din cadrul ANOFM a fost infiintat Serviciul
Monitorizare, Management Financiar si Control cu 15 posturi alocate, in prezent, toate
fiind ocupate. In luna iunie a.c., 2 persoane din cadrul acestui serviciu au participat la
cursuri de specialitate privind managementul financiar si control.
Programul Operational Regional
In cadrul MIE este constituita Directia Certificare si Plati Programe ce va avea rolul de
unitate de plata pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational
Regional si pentru Autoritatile de Management pentru Programele de Cooperare
Teritoriala Europeana. In componenta Directiei sunt Serviciul Certificare Fonduri
Structurale, Serviciul Plati Phare si Serviciul Financiar si Evidenta Contabila Programe.
Directiei Certificare si Plati Programe i s-au alocat un numar de 7 posturi ofiteri de
contract in serviciul certificare si 1 post ofiter financiar in serviciul financiar si evaluare
contabila. In acest moment 4 posturi sunt ocupate. La sfarsitul lunii se vor ocupa toate
posturile prin transferul ofiterilor de contract din serviciul Phare.
A fost organizat training specializat in cadrul urmatoarelor sesiuni de pregatire:
Implementation Secondment National Twinning RO02/IB/SPP/01; Financial and
economic analysis and risk assessment - RO 2002/000-586.05.01.01.01; SF overview,
MA functions, Monitoring Committee Attributions - RO 2002/000-586.05.01.01.01;
Financial Control and Internal Audit - National Twinning RO02/IB/SPP/01; Eligibility
Rules - NATIONAL TWINNING RO04/IB/OT-04; Training in International Accounting
Standards; Activities and organization of regional nucleus of evaluation of public
investments (study visit) - RO 2002/000-586.05.01.01.01.

143

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative


In cadrul AM PO DCA functioneaza biroul de management financiar si control cu 4
posturi ocupate din 5 posturi alocate. In perioada de raportare, 2 persoane au participat
la un training de specializare avand ca tema Managementul financiar si control,
organizat de AMCSC din cadrul MFP.
Programul Operational de Asistenta Tehnica
In cadrul Autoritatii de Management pentru Programul Operational de Asistenta Tehnica,
este organizata unitatea de management financiar si control, in cadrul careia sunt
angajate 5 persoane, avand alocate 6 posturi.
Toate persoanele au pregatire si experienta economic-financiara iar 4 din acestea au
urmat cursuri de management financiar.
Procedurile de management financiar si control, ca parte a procedurilor interne ale
autoritatii, au fost elaborate intr-o prima versiune.
Sistemul de certificare si plati
In prezent, fata de manualul de certificare existent, se procedeaza la elaborarea unei
versiuni imbunatatite, care sa tina cont de cele doua mecanisme de plata si de deciziile
Autoritatilor de Management cu privire la rolul acestora in ceea ce priveste asigurarea
unui sistem eficient de management si control. Pornind de la atributiile de control ale
Autoritatii de Management se redefinesc controalele realizate la nivelul Autoritatii de
Plata.
Referitor la sistemul de plati a fost realizata o propunere privind cadrul legal necesar
evidentierii sumelor necesare pre-finantarii/co-finantarii si a celor necesare acoperirii
cheltuielilor neeligibile (finantate de la bugetul de stat) in bugetul de stat, incepand cu
2007. Prin acest act normativ sunt definite categoriile de cheltuieli prevazute in cadrul
bugetului de stat in legatura cu instrumentele structurale si bugetele in care vor fi
reflectate acestea. In prezent, aceasta propunere este circulata in cadrul Ministerului
Finantelor pentru punct de vedere.
Pentru definitivarea fluxului platilor pentru plata directa si indirecta si pentru a avea o
decizie unitara la nivelul intregului sistem, a fost elaborata si circulata o instructiune
privind acordarea pre-finantarii, care urmeaza acelasi traseu ca si sumele reprezentand
co-finantarea instrumentelor structurale din surse alocate de la bugetul de stat. Aceasta
cuprinde o descriere a dimensionarii pre-finantarii, a conditiilor de acordare a acesteia,
modul de circulare a fondurilor si recuperarea acestora.
La nivelul Ministerului Finantelor Publice a fost luata decizia deschiderii conturilor
denominate in valuta (euro) pentru primirea avansurilor, platilor intermediare si finale de
la Comisia Europeana, pe fiecare fond in parte si in cadrul acestora, pentru fiecare
Program Operational, prin sistemul trezoreriei publice. In acest sens, departamentul
trezoreriei publice intreprinde demersurile necesare: crearea cadrului legal necesar,
selectarea bancii pentru deschiderea conturilor corespondente si crearea metodologiei
necesare.
De asemenea, atat pentru sistemul de certificare cat si pentru cel de plati, a fost elaborat
si este in prezent dat spre comentarii un Acord Cadru intre Autoritatea de Plata si
Autoritatile de Management pentru formalizarea relatiilor dintre aceste organisme si
descrierea responsabilitatilor fiecarei parti in conformitate cu regulamentele Comisiei
Europene.

144

Noua Lege privind finantele publice locale nr. 273/20.06.2006 a fost adoptata de
Parlament si promulgata de Presedintele Romaniei prin Decretul nr.895/28.06.2006.
Legea urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Noua Lege modifica si prevederile
OUG nr.45/2003, prevazand cresterea pragului de indatorare a autoritatilor administratiei
publice locale de la 20% la 30%.
Mecanismul de co-finantare
In procesul de elaborare a planurilor financiare a Programelor Operationale, au fost
discutate si stabilite ratele financiare din fondurile structurale si de coeziune, precum si
contributiile de la bugetul de stat, bugetele locale si cele din surse private, la nivelul
axelor prioritare si al fiecarui domeniu de interventie (masura).
Avand in vedere dificultatile financiare pe care multe autoritati locale le-ar putea
intampina in ceea ce priveste asigurarea capacitatii de autofinantare a proiectelor
propuse spre finantare din instrumente structurale, Ministerul Finantelor Publice si
Autoritatile de Management au decis stabilirea unui nivel scazut a ratei locale de cofinantare (intre 2-5% din valoarea proiectului eligibil), restul urmand a fi asigurat din la
bugetul de stat. Un alt factor luat in considerare in stabilirea acestui plafon al co-finantarii
a fost acela ca autoritatile locale vor fi nevoite sa acopere cateva costuri neeligibile (ex.
onorarii, taxe, achizitii de terenuri, etc.).
Memorandum-ul aprobat de MFP vizand stabilirea fluxurilor financiare generate
instrumentele structurale prevede ca fondurile reprezentand co-finantarea publica de la
bugetul de stat si sumele necesare pre-finantarii sa fie incluse in bugetul MFP in suma
globala si alocate la nivelul Autoritatii de Certificare/Plata.
Achizitii publice
Cadrul legislativ
OUG nr. 30/2006(MO nr. 365/26.04.2006), privind functia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica a intrat in
vigoare in data de 30.06.2006, cu exceptia art.1, al.(1), art.12 si 13 care au intrat in
vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial. Legea de aprobare a acestei ordonante a
fost adoptata de Senatul Romaniei, iar in prezent se afla la Camera Deputatilor.
Totodata, a fost elaborat, proiectul de HG pentru aprobarea normelor de aplicare ale
OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. Proiectul de act normativ
corectat cu recomadarile CE din 21 22 iunie a.c. urmeaza sa fie discutat in sedinta
Guvernului din data de 12 iulie a.c..
Detalii cu privire la legislatia referitoare la achizitii publice sunt prezentate la Capitolul 1
Libera circulatie a marfuurilor.
Cadrul institutional
Unitatea Centrala de Verificare Ex-ante a Achizitiilor Publice (UCVEAP) a fost infiintata
prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 863 din 29.05.2006 si este organizata si
functioneaza, intr-o prima forma, la nivel de serviciu in subordinea Ministrului Finantelor
Publice.
In prezent, sunt alocate 50 de posturi din care 33 sunt ocupate, inclusiv postul de sef
serviciu. Personalul recrutat este calificat si cu experienta in achizitii publice, control,
juridic si informatica.

145

Au fost infiintate, prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 894/02.06.2006,


Compartimentele de Verificare Ex-ante a Achizitiilor Publice din cadrul Directiilor
Generale a Finantelor Publice teritoriale si a Municipiului Bucuresti, subordonate sefului
de serviciu al UCVEAP. Acestea vor functiona cu un numar total de 100 de posturi. In
perioada 26 30 iunie a.c. s-au desfasurat concursurile de ocupare a posturilor
compartimentelor teritoriale.
In luna iunie a.c. a fost aprobat Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1000 din
16.06.2006 pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare al
Ministerului Finantelor Publice (Ordinul nr. 1871/2005) cu Regulamentul de organizare si
functionare a Unitatii Centrale de Verificare Ex-ante a Achizitiilor Publice.
In perioada 26 30 iunie a.c., prin Scoala de Finante Publice, au avut loc cursuri, cu
lectori din cadrul ANRMAP, de pregatire profesionala pentru cunoasterea procedurilor
de achizitii publice la care a participat personalul UCVEAP. Pregatirea profesionala va
continua cu personalul admis in urma concursurilor de recrutare, urmatorul curs fiind
programat in perioada 24 28 iulie a.c., atat pentru aparatul central cat si pentru
aparatul teritorial.
Cadrul operational
A fost elaborat proiectul Manualului de proceduri de verificare a modului de atribuire a
contractelor de achizitii publice. Acesta va fi imbunatatit cu observatiile Comisiei
Europene.
Pentru completarea cadrului legal privind achizitiile publice, a fost adoptata OUG nr.
54/2006 (MO nr. 569/30.06.2006) privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
propritate publica care a intrat in vigoare, la data de 30 iunie a.c., concomitent cu
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii.

2.3.14 Capitolul 22 - Protectia mediului inconjurator


Referitor la integrarea politicii de mediu in celelalte politici sectoriale, a avut loc
reuniunea Comitetului Interministerial pentru coordonarea integrarii data de 31 mai 2006
in cadrul careia au fost analizate concluziile Raportului de monitorizare al Comisiei
Europene publicat in luna mai 2006 si au fost stabilite actiunile viitoare.
In ceea ce priveste intarirea capacitatii adiministrative, din cele 1.660 de posturi
suplimentare aprobate pentru perioada 2004-2006, la nivelul MMGA, ANPM, ARPM si
APM sunt ocupate in prezent 1.387 posturi.
Pentru Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, din cele 441 posturi aprobate prin
organigrama MMGA, sunt ocupate in prezent 322 posturi. Pentru Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului (ANPM), din cele 339 de posturi aprobate, 215 posturi sunt
ocupate (195 pentru anul 2005 si 20 pentru anul 2006. In cadrul Agentiilor Regionale de
Protectie a Mediului (ARPM), incepand cu 15 iunie 2006, din cele 200 de posturi
aprobate sunt ocupate 177 posturi (toate cele 158 de posturi pentru anul 2005 si 19
posturi pentru 2006).
Organismele Intermediare pentru Programul Operational Sectorial pentru infrastructura
de mediu din cadrul ARPM - 168 de posturi aprobate, 155 ocupate.

146

In cadrul Agentiilor Judetene pentru Protectia Mediului din cele 846 de posturi
suplimentare, sunt ocupate 779 posturi (toate cele 720 pentru anul 2005 si 59 posturi din
cele 126 de posturi suplimentare pentru anul 2006. Pentru anul 2006 sunt alocate inca
67 de posturi suplimentare.
La nivelul Administratiei Nationale Apele Romane (ANAR), sunt ocupate toate cele 63
de posturi pentru anul 2005. Pentru anul 2006 sunt alocate 70 de posturi suplimentare.
In cazul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), din cele 26 de
posturi suplimentare sunt ocupate 15 posturi alocate pentru anul 2005. Pentru anul 2006
sunt alocate 11 de posturi.
La nivelul Garzii Nationale de Mediu (GNM) din cele 748 posturi alocate, 703 posturi
sunt ocupate. In prezent este in curs de finalizare un proiect de Lege pentru intarirea
capacitatii administrative a GNM.
Pentru Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), din cele 121 de posturi alocate, 90
de posturi sunt ocupate.
Referitor la instruirea personalului, in perioada de referinta, s-au desfasurat seminarii,
cursuri de instruire, misiuni de experti pentru reprezentantii MMGA, ANPM, ARPM, APM
pentru domeniile gestiunea deseurilor, calitatea apei si chimicale. A fost intensificat
ajutorul acordat in sectoarele IPPC, Natura 2000 si Managementul Deseurilor.
Personalul din cadrul Directiei Generale pentru Managementul Instrumentelor
Structurale MMGA beneficiaza de un program intensiv on-the-job training, precum si
de diverse cursuri de specializare. De asemenea, a continuta procesul de pregatire
profesionala a reprezentantilor GNM.
Referitor la Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC),
la nivelul ANPM, ARPM si APM sunt ocupate 224 posturi alocate numai pentru
activitatea de implementare aacestei directive. Continua instruirea personalului prin 6
proicete de twinning.
In privinta implementarii, a fost accelerat procesul de autorizare integrata a instalatiilor
IPPC, astfel incat la data de 30 iunie a.c, numarul total de aplicatii depuse pentru
emiterea autorizatiilor integrate de mediu era de 552 (86,5%):
-

404 (91.2%) fara perioade de tranzitie

148 (75,9 %) cu perioade de tranzitie,

din care erau autorizate 211 instalatii (33%):


-

171 (38,6%) fara perioade de tranzitie

51 (26,2%) cu perioade de tranzitie

Din cele 443 instalatii IPPC fara perioada de tranzitie inventariate la nivel national,
pentru 31 nu se va mai solicitata emiterea autorizatiei integrate, deoarece acestea sunt
in una din urmatoarele situatii: faliment lichidare, incetarea activitatii, modificarea
capacitatii.
In vederea corelarii procesului de emitere a autorizatiilor de gospodarire a apelor pentru
folosintele de apa care intra sub incidenta Directivei IPPC cu procedura de emitere a
autorizatiei integrate de mediu, au fost modificate:
-

Normativul de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare a autorizatiei de


gospodarire a apelor (OM al MMGA nr. 661/2006 pentru modificarea OM al MMGA
nr. 277/1997)

147

Procedura de emitere a autorizatiilor de gospodarire a apelor (OM al MMGA nr.


662/2006 pentru modificarea OM al MMGA nr. 1141/2002).

ANAR, in colaborare cu ANPM, a reinventariat folosintele de apa care intra sub incidenta
Directivei IPPC, precum si stadiul autorizarii acestora din punct de vedere al gospodaririi
apelor. Astfel, din totalul de 609 folosinte de apa care detin instalatii IPPC, pana la 30
iunie a.c. au fost autorizate din punct de vedere al gospodaririi apelor 431 folosinte de
apa (71%) si sunt in curs de autorizare inca 86 de folosinte de apa (14%).
La folosintele de apa neautorizate din punct de vedere al gospodaririi apelor, Directiile
de Ape au organizat inspectii teritoriale, stabilindu-se termene pentru depunerea
documentatiilor de fundamentare in vederea autorizarii acestora. In perioada de
referinta, s-au desfasurat reuniunile a 4 Grupuri Tehnice de Lucru in vederea intocmirii
documentelor de referinta nationale pentru:
-

gestionarea rezidurilor si deseurilor din activitatile miniere;

depozitele de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o
capacitate totala mai mare de 25 000 tone deseuri cu exceptia depozitelor de
deseuri inerte;

epurarea apelor menajere si a gazelor/sisteme de management in sectorul chimic;

industria textila.

In luna iunie 2006, s-a finalizat al doilea exercitiu la nivel national de raportare al
poluantilor emisi din instalatiile IPPC (Registrului Poluantilor Emisi EPER. Rezultatele
centralizate la nivel regional si national pe categorii de activitate sunt publicate pe siteurile Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului si Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului. In Registru s-au inscris 215 societati cu poluanti emisi in aer si 73 societati cu
poluanti emisi in apa.In perioada de referinta, reprezentantii GNM au efectuat 271
controale la agenti economici care intra sub incidenta Directivei IPPC, aplicand 34 de
amenzi, in valoare totala de 465,3 mii RON.
In ceea ce priveste Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in
atmosfera de la instalatiile mari de ardere (LCP) (care amendeaza Directiva
88/609/CEE), in vederea implementarii, au fost demarate lucrarile de investitii pentru
conformarea cu valorile limita de emisie la 5 cazane energetice si 4 cazane de apa
fierbinte apartinand ELCEN SA Bucuresti.
A fost realizat raportul semestrial privind stadiul implementarii masurilor cuprinse in
Programul National de Reducere a Emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi
provenind de la instalatiile IPPC incadrate conform Anexei 1 a Directivei IPPC.In
perioadade referinta, reprezentantii GNM au efectuat 23 de controale la agenti
economici care intra sub incidenta Directivei LCP.
Referitor la Directiva 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili
provenite din utilizarea solventilor organici in anumite activitati si instalatii (COV), prin
adoptarea HG nr. 735/2006 (M.O. nr. 521/16.06.2006) privind limitarea emisiilor de
compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si
produse de refinisare a suprafetelor vehiculelor. A fost transpusa total Directiva
2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii
solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si produse de refinisare a suprafetelor
vehiculelor. Reprezentantii GNM au efectuat 163 de controale la agenti economici care
intra sub incidenta Directivei COV din utilizarea solventilor, aplicand 20 de amenzi, in
valoare totala de 160,5 mii RON.

148

In ce priveste Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore care implica


substante periculoase (SEVESO),in perioada 1 mai 26 iunie a.c., reprezentantii GNM
au efectuat 72 de controale la agenti economici care intra sub incidenta Directivei
SEVESO, aplicand 15 de amenzi, in valoare totala de 236,2 mii RON.
Cu privire la aspectele legislative, au fost adoptate si publicate urmatoarele acte
normative:
-

Legea nr. 265/2006 (M.O. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea OUG 195/2005
privind protectia mediului

HG nr. 564/2006 (M.O. nr. 406/10.05.2006) privind cadrul de realizare a participarii


publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul transpune
integral prevederile art.1 lit.a), art. 2 si anexa nr. I a Directivei 2003/35/CE

In privinta implementarii, in perioada de referinta s-au desfasurat urmatoarele actiuni:


-

a fost realizata structura bazei de date pentru informatia de mediu la nivel national si
local, in conformitate cu prevederile HG 878/2005 privind accesul publicului la
informatia privind mediul. Aceasta a fost distribuita tuturor ARPM si APM in vederea
introducerii datelor existente la nivel local si regional

implementarea prevederilor Directivei 91/692/CEE privind standardizarea si


rationalizarea rapoartelor pentru implementarea anumitor Directive din domeniul
mediului si raportarii voluntare la CE pana la sfarsitul lunii septembrie a.c.:

datele referitoare la managementul deseurilor sunt in curs de centralizare la


nivelul ANPM

datele referitoare la calitatea aerului au fost transmise de ARPM Bucuresti la


ANPM pentru analiza si prelucrare

datele referitoare la calitatea apei urmeaza sa transmise de ANAR la ANPM

in luna iunie a.c. au avut loc sesiuni de instruire a reprezentantilor tuturor ARPMurilor si APM-urilor privind practica curenta la nivel national referitoare la evaluarea
impactului asupra mediului si a SEA.

In perioada de referinta, reprezentantii GNM au efectuat 2102 controale la obiective cu


impact semnificativ asupra mediului care intra sub incidenta Directivei EIA, aplicand 255
amenzi, in valoare totala de 2275,51 mii RON.
In ceea ce priveste managementul deseurilor, pentru implementarea Directivei Cadru
75/442/CEE privind deseurile, in data de 2 iunie a.c. au fost inaintate la MMGA
proiectele revizuite ale Planurilor Regionale de Gestionare a Deseurilor (PRGD) in care
au fost incluse aspectele financiare privind alternativele si scenariile elaborate.
Evaluarea alternativelor si scenariilor si selectarea celor optime va fi finalizata in luna
septembrie a.c. De asemenea, au fost elaborate liste cu observatii pentru fiecare proiect
de plan, observatii care au fost transmise Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului
in vederea finalizarii acestora.
In data de 19 iunie a.c. a avut loc o noua reuniune de lucru pentru clarificarea
observatiilor din listele transmise. In cadrul acestei reuniuni s-a stabilit ca termen limita
data de 10 iulie pentru desfasurarea intalnirilor cu reprezentantii tuturor autoritatilor
implicate in elaborarea PRGD-urilor.
Pentru implementarea Directivei1999/31/CE privind depozitarea deseurilor, in prezent
sunt realizate bilanturile de mediu nivel I si II si evaluari de risc (acolo unde este cazul)

149

pentru toate cele 47 depozite pentru deseuri industriale periculoase, 21 iazuri de


decantare din industria extractiva si 23 depozite pentru deseuri nepericuloase pentru
care s-a obtinut perioada de tranzitie pentru depozitarea deseurilor lichide.
Au fost realizate bilanturi si evaluari de risc pentru:
-

68 din 76 depozite pentru deseuri nepericuloase;

40 din 43 bataluri din industria extractiva a petrolului;

203 din 240 depozite pentru deseuri municipale.

Reprezentantii GNM au efectuat 20 de controale pentru activitati de depozitare,


recuperare si procesare deseuri periculoase cu capacitati <10t/zi, aplicand 2 amenzi, in
valoare totala de 3,5 mii RON.
Referitor la Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor, Ghidul pentru
coincinerarea deseurilor in fabricile de ciment este in curs de aprobare in vederea
publicarii pe site-ul MMGA si MEC.
Pana in prezent, din cele 114 instalatii de tratare termica a deseurilor medicale care nu
sunt in conformitate cu Directiva 2000/76/CE si care trebuie sa-si sisteze activiatea pana
la sfarsitul anului 2006, 31 si-au sistat activitatea.
Reprezentantii GNM au efectuat 2 controale la instalatii de incinerare si coincinerare,
aplicand 1 amenda in valoare totala de 30 mii RON .
Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, modificata prin Directiva
2004/12/CE, in vederea urmaririi atingerii tintelor pe anul 2005: obiectivul global de
reciclare - 23% si obiectivul global de valorificare - 30%, baza de date pe anul 2005 s-a
completat cu informatii preliminare privind cantitatile de ambalaje introduse pe piata in
anul 2005, cantitatile de deseuri de ambalaje generate in anul 2005, cantitatile de
deseuri de ambalaje colectate, valorificate si eliminate in anul 2005. Pana in prezent s-a
realizat centralizarea datelor la nivel regional si este in curs de desfasurare prelucrarea
la nivel national.
Prin proiectul MATRA 03/RM/9/1 Sistemul de reciclare si valorificare a ambalajelor si
deseurilor de ambalaje, s-au realizat:
-

aplicatia PHARE ESC privind realizarea unui proiect pilot de colectare selectiva a
deseurilor menajere din orasul Medias, care va fi implementat in perioada urmatoare;

Ghidul de prevenire a generarii deseurilor de ambalaje care ofera solutii operatorilor


economici pentru reducerea generarii deseurilor de ambalaje si minimizarea
consumului de ambalaje/produs.

In cadrul acestui proiect se va realiza suplimentar Ghidul pentru municipalitati care va


descrie posibilitatile de a organiza si implementa colectarea selectiva a deseurilor in
Romania.
Regulamentul (CEE) 259/93 privind transportul deseurilor, proiectul de HG pentru
modificarea HG nr. 228/2004, pentru includerea restului de deseuri nepreluate din
Anexa II si Anexele III si IV ale Regulamentului (CEE) 259/93, precum si a prevederilor
acestuia referitoare la primirea si procesarea notificarii, instiintarea primirii notificarii,
posibilele obiectii asupra transportului de deseuri, responsabilitatea transmiterii datelor
la Secretariatul Conventiei de la Basel si Comisiei Europene, exportul deseurilor a fost
aprobat in sedinta Guvernului din data de 5 iulie a.c..

150

In privinta implementarii, in trimestrul II al anului 2006, au fost emise 112 notificari, din
care 91 notificari pentru import si 21 notificari pentru tranzit. Aceste notificari au fost
emise pentru 160.021,4 tone de deseuri, din care: 32.641,4 tone deseuri importate
(23.991 tone anvelope uzate, 2.000 tone metale, 3.000 tone hartie, 2.700 tone tutun,
900 tone aluminiu si 50,4 tone textile) si 127.380 tone deseuri tranzitate (numai metale).
Directiva 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE),
in vederea asigurarii implementarii HG 448/2005, este in curs de avizare Ordinul comun
al MMGA, MEC si presedintele ANPC privind marcajul specific aplicat echipamentelor
electrice si electronice, introduse pe piata dupa 31 decembrie 2006.
Pana in prezent, s-au stabilit locatiile a 67 de puncte de colectare din totalul de 80
necesar a fi infiintate in localitatile cu peste 20.000 de locuitori.
In perioada aprilie iunie 2006, Garda Nationala de Mediu a efectuat un control tematic
pentru verificarea producatorilor, importatorilor de deseuri de echipamente electrice si
electronice si autoritatilor administratiei publice locale in ceea ce priveste indeplinirea
responsabilitatilor care le revin in conformitate cu dispozitiile legale specifice. In cadrul
acestei actiuni au fost efectuate un numar total de 250 controale si au fost aplicate un
numar de 7 amenzi in valoare de 19.000 RON.
Directiva 2002/95/CE privind restrictionarea folosirii substantelor periculoase in
echipamentele electrice si electronice, precum si Deciziile Comisiei 2005/717/CE si
2005/747/CE, prin care se extinde si se modifica lista exceptarilor prevazute in anexa la
directiva mentionata, au fost transpuse in legislatia nationala prin HG 816/2006 (MO nr.)
pentru modificarea si completarea HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor
substante periculoase in echipamentele electrice si electronice.
Referitor la Directiva Consiliului 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, ANPM a
actualizat baza de date privind vehiculele scoase din uz. De asemenea, s-a reactualizat
lista agentilor economici care desfasoara activitati de colectare si/sau tratare a
vehiculelor scoase din uz, conform HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor
scoase din uz. Lista unitatilor desemnate pentru colectarea vehiculelor scoase din uz
este publicata pe site-ul MMGA. In prezent sunt autorizati:
-

9 agenti economici care desfasoara doar activitati de colectare;

133 de agenti economici care desfasoara activitati de colectare si tratare

1 agent economic care desfasoara numai activitati de tratare.

Au fost desemnate unitatile de colectare a vehiculelor scoase din uz care vor prelua
vehiculelor scoase din uz de la ultimul detinator.
Pentru tocarea/maruntirea vehiculelor scoase din uz s-a pus in functiune la Cluj al doilea
shredder din Romania. Tot la Cluj s-a amplasat prima unitate de depoluare mobila
pentru tratarea ecologica si rationala a vehiculelor scoase din uz din Romania.
In vederea realizarii unei retele de colectare a vehiculelor scoase din uz, uniform
distribuite in teritoriu, producatorii au incheiat primele contracte cu agentii economici
autorizati pentru preluarea vehiculelor scoase din uz de la ultimul detinator, urmand ca
pana la 1 octombrie 2006, sa se asigure minimum un punct de colectare in fiecare judet,
un punct de colectare in fiecare oras cu peste 100000 de locuitori si 3 puncte de
colectare in Bucuresti.

151

A fost adoptata OUG 38/2006 (M.Of. nr. 474/01.06.2006) privind reluarea pentru anul
2006 a Programului de stimulare a innoirii parcului national auto, care a intrat in vigoare
la data de 6 iulie 2006.
Suma alocata de la Fondul de Mediu acestui program pentru 2006 este de 49,5 milioane
RON, suma prin care trebuie sa se asigure colectarea a 16. 500 masini mai vechi de 12
ani. S-au inscris in program 29 producatori, distribuitori si importatori auto autorizati.
Programul urmeaza sa fie finalizat in 12 decembrie 2006 si va avea o perioada de
evaluare a eficientei sale in perioada 1-15 septembrie 2006.
Regulamentul 2150/2002 privind statistica deseurilor, in data de 19 iunie s-au trimis
chestionarele statistice la cele 42 de APM-uri pentru a fi distribuite agentilor economici.
Este in curs de elaborare raportul de calitate al datelor pentru anul 2005 intocmit de
Institutul National de Statistica in colaborare cu ANPM.
In sectorul calitatii apei, pentru preluarea Directivei Cadru privind Apa 2000/60/CE,
Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996 a fost
completata cu Legea nr. 112/2006 (M.O. nr. 413/12.05.2006). Prin aceasta noua lege au
fost stabilite prevederi noi, in special pentru prevenirea si apararea impotriva inundatiilor,
pentru intarirea capacitatii de inspectie in domeniul gospodaririi apelor, introducerea de
sanctiuni pentru nerespectarea acestor prevederi si majorarea cuantumul amenzilor
existente.
La nivelul tuturor Directiilor de Ape ale Administratiei Nationale Apele Romane s-a
continuat implementarea noului sistem de monitoring, care abordeaza si integreaza
toate subsistemele (rauri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere, ape subterane si ape
uzate), mediile de investigare (apa, sedimente, suspensii, biota), elementele si parametri
de monitorizat (elemente biologice si microbiologice, fizico-chimice si hidromorfologice).
Sistemul de monitoring al calitatii apelor cuprinde 991 sectiuni pentru rauri, 181 de lacuri
monitorizate (pe mai multe sectiuni si profiluri de adancime), 10 sectiuni pentru apele
tranzitorii, 25 sectiuni pentru apele costiere, precum si 1372 de foraje pentru
monitorizarea calitatii apelor subterane. In prezent, pot fi monitorizati 123 de indicatori
de calitate, din care: biologici (fitoplancton, microfitobentos, macrofite, zoobentos, fauna
piscicola), bacteriologici (coliformi totali, coliformi fecali, streptococi fecali) si chimici din
grupele: indicatorii fizici, regimul oxigenului, nutrienti, ioni generali- salinitate, substante
prioritare/prioritar periculoase (metale grele si compusi, hidrocarburi aromatice
polinucleare, bifenili halogenati, pesticide organoclorurate, pesticide triazinice).
Monitorizarea substantelor prioritare/prioritar periculoase s-a extins in anul 2006 si va
continua odata cu echiparea cu aparatura specifica a laboratoarelor regionale pentru
determinarea solventilor organici clorurati, hidrocarburi clorurate, pesticide
organofosforice, pesticide ureice, alte pesticide, fenoli, amino si nitro compusi.
De asemenea, s-au executat masuratori topohidrografice pentru determinarea
caracteristicilor hidromorfologice ale cursurilor de apa conform Programelor de Activitate
aprobate.
S-a continuat a doua etapa a screening-ului substantelor prioritar/prioritar periculoase,
avand in vedere apele de suprafata (sectiuni de potabilizare si lacuri), precum si apele
subterane
A fost finalizat un prim contract din cadrul proiectului ISPA "Modernizarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare in Iasi, fiind puse in functiune trei statii de pompare
modernizate.

152

In vederea transpunerii complete a Directivei 75/440/CEE privind calitatea ceruta apelor


de suprafata destinate prelevarii de apa potabila a fost adoptata HG nr. 567/2006 (M.Of.
nr. 417/15.05.2006) privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le
indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare NTPA-013 aprobate prin
HG nr. 100/2002.
In perioada de referinta, s-au identificat captarile de apa potabila de pe intreg teritoriul
tarii, rezultand un numar de 202 prize de alimentare pentru potabilizare.
La nivelul bazinelor hidrografice, s-a reactualizat analiza corespondentei intre calitatea
apei de suprafata la sursa la nivelul anului 2005 si tehnologia standard pe care trebuie
s-o aiba statiile de tratare a apei.
Referitor la Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, a fost elaborat
Raportul trimestrial privind Stadiul realizarii lucrarilor pentru epurarea apelor uzate
urbane si a capacitatilor in executie si puse in functiune in aglomerarile umane cu 200010000 l.e.. Acest raport cuprinde informatii centralizate la nivel national si la nivel de
judete referitoare la:
-

gradul de racordare la sisteme de colectare si la statii de epurare a numarului de


locuitori echivalenti in trimestru II 2006;

situatia lungimii retelor de canalizare fata de necesar, conform Documentului de


Pozitie, precum si numarul de proiecte finalizate, in executie si in promovare pentru
sisteme de colectare;

numarul de proiecte finalizate, in executie si in promovare pentru statii de epurare;

tipul de fonduri (interne si externe) accesate pentru proiectele sistemelor de


colectare si statii de epurare.

Pana in prezent, din totalul de 2346 de aglomerari cu 2000-10000 l.e., 254 de


aglomerari au sisteme de colectare si 189 de aglomerari au statii de epurare.
La data de 30 iunie a.c. erau autorizate si reautorizate 279 de consilii locale sau servicii
publice, din care 154 de aglomerari au fost autorizate in anul 2006. In prezent, sunt in
procedura de autorizare 54 consilii locale sau servicii publice pentru aglomerarile cu
2000 -10.000 l.e.
A fost elaborata prima versiune a Strategiei financiare privind proiectele de infrastructura
privind apa uzata din aglomerarile umane cu peste 2000 l.e. In aceasta Strategie,
nevoile investitionale au fost prioritizate avand in vedere angajamentele asumate de
Romania in timpul negocierilor capitolului 22-Mediu.
Astfel, in prima faza, a fost luata in considerare finantarea aglomerarilor urbane mari, cu
peste 150.000 locuitori echivalenti. De asemenea, in vederea optimizarii costurilor de
investitie si a costurilor operationale s-a acordat prioritate proiectelor integrate
(alimentare cu apa si canalizare-epurare). Pentru toate cele 22 aglomerari urbane cu
peste 150000 l.e., reprezentand 9.798.676 l.e. (36,6% din totalul locuitorilor echivalenti)
au fost aprobate proiecte prin programul ISPA, in prezent fiind in diferite stadii de
promovare sau executie. Acestea vor fi finalizate in perioada 2007-2010. Pentru
aglomerarile umane cu peste 10000 l.e. au fost lansate 7 proiecte ISPA, reprezentand
880.325 l.e. (3,3%).
Prin Strategia prezentata, care urmeaza sa fie actualizata periodic (semestrial), se
urmareste indeaproape respectarea termenelor si asigurarea dotarilor tehnice prevazute
pana la sfarsitul perioadelor de tranzitie specifice.

153

O prezentare mai detaliata a acestei Strategii va fi transmisa la reprezentantii CE pana


in 15 iulie a.c. privind apa uzata din aglomerarile umane cu peste 2000 l.e.
In aceasta Strategie, nevoile investitionale au fost prioritizate avand in vedere
angajamentele asumate de Romania in timpul negocierilor capitolului 22-Mediu.
Astfel, in prima faza, a fost luata in considerare finantarea aglomerarilor urbane mari, cu
peste 150.000 locuitori echivalenti. De asemenea, in vederea optimizarii costurilor de
investitie si a costurilor operationale s-a acordat prioritate proiectelor integrate
(alimentare cu apa si canalizare-epurare). Pentru toate cele 22 aglomerari urbane cu
peste 150000 l.e., reprezentand 9.798.676 l.e. (36,6% din totalul locuitorilor echivalenti)
au fost aprobate proiecte prin programul ISPA, in prezent fiind in diferite stadii de
promovare sau executie. Acestea vor fi finalizate in perioada 2007-2010. Pentru
aglomerarile umane cu peste 10000 l.e. au fost lansate 7 proiecte ISPA, reprezentand
880.325 l.e. (3,3%).
Prin Strategia prezentata, care urmeaza sa fie actualizata periodic (semestrial), se
urmareste indeaproape respectarea termenelor si asigurarea dotarilor tehnice prevazute
pana la sfarsitul perioadelor de tranzitie specifice. O prezentare mai detaliata a acestei
Strategii va fi transmisa la reprezentantii CE pana in 15 iulie a.c.
In perioada 1 mai 26 iunie a.c., reprezentantii GNM au efectuat 120 de controale la
statii de epurare pentru evacuari de ape uzate de la aglomerari umane cu incarcare
>2000 l.e. si la agenti economici care desfasoara activitati generatoare de ape uzate
industriale >240 kg CBO5/zi evacuate in receptorii naturali, aplicand 13 amenzi, in
valoare totala de 124 mii RON.
In privinta implementarii Directivei 91/676/CEE privind protectia apelor impotriva poluarii
cauzate de nitratii din surse agricole:
-

s-a realizat sistemului geografic informatizat al apelor si solului la nivel national;

la nivelul Directiilor de Ape a inceput procesul de re-identificare si de cadastrare a


apelor de suprafata poluate sau susceptibile a fi poluate cu nitrati din surse agricole,
utilizand datele de monitoring 2002 2005 pentru toate sectiunile de monitoring ale
corpurilor de apa de suprafata;

au fost elaborate Programele de actiune etalon pentru zonele de campie, cu aplicatie


in zonele vulnerabile din judetul Calarasi si pentru zonele de deal si munte, cu
aplicatie in zonele vulnerabile din judetul Arges.

Referitor la Directiva 76/464/CEE si Directivele fiice 82/176/CEE, 83/513/CEE,


84/156/CEE, 84/491/CEE si 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE si 90/415/CEE
privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic
al Comunitatii, a fost adoptat HG nr. 783/2006 (M.O. nr. 562/29.06.2006) pentru
completarea si modificarea Anexei 1 a HG 351/2005 privind aprobarea Programului de
eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase.
In perioada mai-iunie 2006 s-a continuat monitorizarea substantelor din Listele I si II,
atat in apele de suprafata, cat si in apele uzate care contin astfel de substante si sunt
evacuate in receptorii naturali si reteaua de canalizare.
Totodata, pe baza screening-ului si analizelor cantitative efectuate in receptor s-au
identificat o parte dintre folosintele de apa care evacueaza substante din Lista II. S-au
reactualizat programele de reducere a poluarii cu substante din Lista II in receptorii de
apa si reteaua de canalizare. In prezent sunt identificate si autorizate din punct de
vedere al gospodaririi apelor 442 de folosinte de apa (unitati economice) care

154

evacueaza substante din Lista II in receptori si canalizare. Din aceste folosinte, pentru
123, care evacueaza in receptori naturali si 17, care evacueaza in canalizare s-au
reactualizat programele de reducere a continutului de substante periculoase, iar pentru
restul de 302 folosinte de apa nu a fost necesara reactualizarea programelor de
reducere a continutului de substante din Lista II, deoarece acestea se incadreaza deja in
prevederile legale in vigoare.
In perioada 1 mai 26 iunie a.c., reprezentantii GNM au efectuat 51 de controale la
agenti economici care desfasoara activitati care cad sub incidenta acestei Directive,
aplicand 9 amenzi, in valoare totala de 87,3 mii RON .
In privinta implementarii Directivei 80/68/CEE privind protectia apelor subterane
impotriva poluarii cauzate de anumite substante periculoase, s-a realizat inventarul
forajelor hidrogeologice existente, cu identificarea detinatorilor actuali si este in curs de
finalizare screeningul privind inventarierea forajelor susceptibile de a fi poluate cu
substante din lista II.
In privinta implementarii Directiva 78/659/CEE privind calitatea apelor dulci ce necesita
protectie sau imbunatatire pentru a sustine viata pestilor, s-a finalizat studiul
Monitorizarea parametrilor fizico-chimici conform cerintelor directivei pentru identificarea
cauzelor neconformarii cu obiectivele de calitate in bazinul hidrografic Arges-Vedea.
Astfel, au fost monitorizate si evaluate 101 desemnari (10 desemnari salmonicole si 91
desemnari ciprinicole), fiind identificate 24 de situatii de neconformare (3 in cazul apelor
salmonicole si 16 pentru apele ciprinicole), 11 neconformari datorandu-se cauzelor
naturale. Totodata au fost identificate 5 situatii fara fauna piscicola, datorita cauzelor
antropice si alterarilor hidromorfologice existente (corp de apa puternic modificat, corp
de apa artificial).Acest studiu a fost realizat in vederea elaborarii planului de masuri
pentru reducerea poluarii.
In domeniul protectiei naturii, din punct de vedere legislativ au fost adoptate
urmatoarele acte normative:
-

Ordinele MMGA nr. 567, 568, 569, 570, 571/06.06.2006 privind constituirea
Consiliilor Consultative ale Parcurilor Naturale Muntii Maramuresului, Comana,
Putna Vrancea, Lunca Muresului si al Parcului National Buila Vanturarita;

Ordinele MMGA nr. 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566/06.06.2006
privind Constituirea Consiliilor Stiintifice si aprobarea Regulamentelor de Organizare
si Functionare ale acestora pentru Parcurile Naturale Muntii Maramuresului,
Comana, Putna-Vrancea, Balta Mica a Brailei zona umeda de importanta
Internationala, Apuseni, Lunca Muresului si pentru Parcurile Nationale Muntii
Macinului, Muntii Rodnei Rezervatie a Biosferei, Calimani si al Parcului National
Piatra Craiului.

In vederea implementarii Retelei Natura 2000 a fost realizata o interfata care permite
incarcarea on-line in baza de date a limitelor siturilor (in format shape sau imagine) si
sunt deja efectuate 296 inregistrari in baza de date: pentru 109 Ariile Speciale de
Protectie Avifaunistica (SPA-uri) si 187 propuneri de Situri de Importanta Comunitara
(pSCI-uri). In plus a fost dezvoltata si interfata care permite standardizarea acestor
limite.
In tabelul urmatorul sunt prezentate informatiile detinute in prezent in componenta
pentru formularele standard Natura 2000 a bazei de date (comparativ pentru lunile
februarie, mai si iunie 2006):

155

Tipul de informatie / Perioada


Numar de SPA-uri inregistrate
Numar de SCI-uri propuse inregistrate
Numar de inregistrari ref. la habitate
Numar de inregistrari ref. la pasari (anexa I DP)
Numar de inregistrari ref. la mamifere (anexa II DH)
Nr. de inregistrari ref. la amfibieni/reptile (anex II DH )
Numar de inregistrari ref. la pesti (annex II HD)
Numar de inregistrari ref. la nevertebrate (anexa II DH)
Numar de inregistrari ref. la plante (anexa II DH )
Numar de inregistrari ref. la alte specii
Numar de utilizatori inregistrati
Numar de inregistrari referitoare la alte informatii
(situatia proprietarilor, vulnerabilitate, caracteristici,
management) legate de situri

Februarie
135
181
286
12.558
208
142
124
164
181
4.263
192
-

Mai
147
229
1177
17.185
704
431
347
420
362
9318
251
2183

Iunie
200
314
1399
18141
829
206
498
506
443
10303
320
2712

ANPM a finalizat Metodologia privind constientizare publicului privind implementarea


Retelei Ecologice Europene Natura 2000 in Romania.
In perioada 12-13 iulie 2006 a avut loc reuniunea Grupului de Coordonare a retelei
Natura 2000 pentru ambele componente ale acestuia si anume Grupul Stiintific si Grupul
de lucru pentru constientizare si participare publica. S-a facut o evaluare a stadiului de
completare a bazei de date pentru formularele standard, s-a adoptat metodologia privind
organizarea dezbaterilor publice in vederea declararii viitoarelor situri Natura 2000,
strategia de comunicare pentru implementarea retelei Natura 2000 si s-au facut
recomandari privind acordarea platilor compensatorii.
A fost aprobata de catre Parlamentul Romaniei si trimisa spre promulgare o propunere
de amendare a Legii 462 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, pentru includerea unor prevederi ale
Directivei 92/43/CEE (Habitate) in vederea transpunerii complete.
La data de 30 iunie a.c. s-a finalizat Proiectul LIFE03 NAT/RO/000026 Managementul
participativ in aria protejata Muntii Macin (cost total: 600.000 Euro, buget LIFE: 300.000
Euro).
In prezent sunt in derulare, conform calendarului de implementare, 10 proiecte LIFENatura.
A fost continuat procesul de instruire a personalului ARPM si APM privind planificarea
masurilor de implementare pe anul 2006 pentru SPA-uri si SCI-uri propuse precum si
masurile speciale de conservare pentru speciile de pasari listate in Anexa I si pentru
speciile migratoare nelistate in Anexa I a Directivei Pasari.
MMGA a lansat o oferta pentru realizarea unei campanii de constientizare a publicului
asupra importantei protectiei naturii, precum si pentru implicarea comunitatilor locale in
acest proces. Totodata, a avut loc o intalnire intre reprezentantii MMGA si cei ai ONG,
pentru prezentarea situatiei desemnarii siturilor NATURA 2000 si stabilirea de masuri
comune in vederea eficientizarii acestui proces
In perioada mai 26 iunie 2006, reprezentantii GNM au realizat 370 de controale in
domeniul habitatelor naturale, biodiversitatii si ariilor protejate, aplicand 130 amenzi
contraventionale, aplicandu-se amenzi in valoare de 625.900 RON. De asemenea, au
fost aplicate 5 avertismente si a fost intocmita o sesizare penala.

156

Privitor la activitatea de control si inspectie ale Garzii Nationale de Mediu (GNM), in


perioada mai 26 iunie 2006, activitatea de control a GNM s-a concretizat prin:
-

numar total controale 7706 din care:


-

7336 controale in domeniul protectiei mediului:

2829 controale planificate la obiective cu impact semnificativ asupra factorilor de


mediu;

4507 controale neplanificate (inspectii efectuate ca urmare a reclamatiilor,


poluarilor accidentale, controale tematice, inspectii pentru verificarea respectarii
conditiilor impuse in actele de reglementare pentru proiecte si activitati noi etc.);

370 controale in domeniul habitatelor naturale, biodiversitatii si ariilor naturale


protejate;

numar sanctiuni contraventionale aplicate - 1737


-

numar amenzi 1362

numar avertismente 340

numar sistari de activitate 27

numar de propuneri privind suspendarea acordurilor/autorizatilor de mediu 8

numar somatii de incetare a activitatii 5

numar sesizari penale 5

valoare sanctiuni contraventionale aplicate 9839,96 mii RON

In ceea ce priveste inspectiile planificate, in perioada mentionata s-a efectuat un numar


de 2829 controale la 2516 agenti economici, fiind aplicate 349 amenzi contraventionale
in valoare de 3382,31 mii RON.
Fondul de mediu a fost reglementat printr-un nou act normativ - Legea nr. 105/2006
(MO nr. 393/8.05.2006) pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu.
La Fondul de mediu au fost colectate venituri in valoare totala de circa 410 milioane
RON: 83 milioane RON in perioada 1 ianuarie-19 iunie a.c., dintre care 23,26 milioane
RON in perioada 1 mai 19 iunie 2006. Valoarea totala a debitelor constatate este de
circa 21 milioane RON, din care pana in prezent s-au recuperat circa 14 milioane RON.
In perioada mai 15 iunie a.c. au fost finantate si implementate 2 proiecte privind
educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului (in valoare de 13.842
RON) si 2 proiecte referitoare la lucrari de inlaturare a efectelor calamitatilor naturale
produse de inundatii (in valoare de 28 milioane RON).
In prezent, sunt in curs de finantare 33 de proiecte in sectoarele protectia naturii,
epurarea apelor uzate, managementul deseurilor, precum si pentru lucrari destinate
prevenirii, inlaturarii si diminuarii efectelor produse de inundatii si pentru educatia si
constientizarea publicului privind protectia mediului (in valoare totala de circa 42,8
milioane RON).
De asemenea, au fost aprobate de Comitetul de avizare al AFM, in vederea finantarii din
Fondul de Mediu in perioada urmatoare, 50 de proiecte, in valoare totala de circa 61
milioane RON (sectoarele epurarea apelor uzate, controlul poluarii industriale, protectiei

157

resurselor naturale, gestionarii deseurilor, biodiversitatii, precum si pentru educatia si


constientizarea publicului).
In vederea asigurarii unei diseminari cat mai complete si corecte a informatiilor de mediu
si cele privind modul de promovare a proiectelor care urmeaza sa fie finantate din
fonduri comunitare, precum si pentru asigurarea de sprijin in organizarea de evenimente
specifice (seminarii, colocvii, dezbateri, etc.), Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor a
lansat in cursul lunii iunie a.c. o oferta privind achizitionarea de consultanta pentru
proiecte de comunicare. Valoarea estimata este de 120.000 RON.
De asemenea, o intalnire intre reprezentantii MMGA cu cei ai unor ONG relevante din
Romania a pus in discutie situatia listei proiectelor in pregatire si ultimele evolutiii ale
Programului Operational Sectorial de Mediu pentru perioada 2007-2013.
In ceea ce priveste Proiectul Rosia Montana, evolutiile sunt urmatoarele:
-

MMGA a intocmit Indrumarul privind evaluarea impactului asupra mediului pentru


proiectul Rosia Montana, care a fost transmis titularului de proiect, Punctului Focal al
Partii ungare la Conventia Espoo si Ministerului Mediului si Apelor din Ungaria.

La 15 mai 2006 titularul proiectului a depus la sediul MMGA Raportul la studiul de


evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Rosia Montana.

Dezbaterile publice au loc in perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, in 14 orase diferite,


pe teritoriul Romaniei;

MMGA a publicat anuntul privind dezbaterile publice in Romania Libera, Adevarul


si Evenimentul zilei, l-a afisat pe site-ul MMGA atat in limba romana cat si in
engleza;

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului poate fi consultat pe


pagina web a MMGA (in romana si engleza), a titularului de proiect, a Agentiei
Nationale pentru Protectia Mediului, a ARPM Sibiu, ARPM Cluj, APM Alba, APM
Hunedoara si APM Arad;

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului este la dispozitia


publicului la Primaria Bucuresti, Biblioteca ASE, Biblioteca Academiei, Biblioteca
Central Universitara, Biblioteca Nationala;

Observatiile si comentariile publicului se primesc pana la data 25.08.2006, la sediul


MMGA.

A fost stabilita de comun acord cu partea ungara componenta Grupului independent


de experti internationali care are ca scop analiza Raportului la studiul de evaluare a
impactului asupra mediului. Grupul independent de experti internationali este format
din experti romani, experti unguri si experti UE iar opinia exprimata de acestia are
caracter consultativ.

Privitor la inchiderea surselor de poluare de la Baia Mare, situatia se prezint astfel:


-

SC TRANSGOLD SA este in procedura de faliment si s-a sistat activitatea de


prelucrare a minereurilor

SC CUPROM SA detine autorizatie integrata IPPC cu program de monitorizare

SC ROMPLUMB SA este inclusa intr-un program special de monitorizare continua


conform Ordinului de ministru nr 701 din 6.07.2006.

158

2.3.15 Capitolul 24 - Cooperarea in domeniul justitiei si afacerilor interne


Pregatirile pentru aplicarea acquis-ului Schengen si pentru managementul
viitoarelor frontiere externe ale Uniunii Europene au continuat. Planul de Actiune
Schengen a fost revizuit si aprobat de Guvern in data de 24 mai 2006. Planul de
Actiune Schengen 2006 reprezinta o varianta revizuita a Planului de Actiune Schengen,
prezentat de autoritatile romane in 2005. Aceasta revizuire a fost realizata pentru
actualizarea informatiilor referitoare la situatia implementarii acquis-ului si a fost
determinata de progresele legislative, institutionale si operative in domeniile descrise de
Planul de Actiune Schengen.
Planul de Actiune Schengen 2006 contine referiri clare la prevederile acquis-ului
relevant acceptat in intregime de Romania. Fiecare sectiune indica acquis-ul Schengen
relevant, descrie situatia actuala, precum si masurile legislative, institutionale,
administrative-tehnice prevazute pentru adoptarea si implementarea acquis-ului. Un
calendar cu termene precise este prezentat pentru masurile avute in vedere. De
asemenea, sunt indicate institutiile responsabile pentru implementarea acestor masuri.
In data de 5 iulie 2006, Guvernul a decis infiintarea Comisiei Nationale de autoevaluare
Schengen. Comisia va monitoriza, coordona si promova politicile si actiunile autoritatilor
nationale in domeniul implementarii acquis-ului Schengen. Comisia este formata din
reprezentanti ai institutiilor publice implicate in acest domeniu, iar presedintele Comisiei
Nationale este ministrul administratiei si internelor. Implementarea angajamentelor
asumate prin PAS 2006, cu termene de realizare sfarsitul anului 2006, a demarat si
continua in ritm sustinut. Astfel:
a) Incheierea Acordului intre Romania si Bulgaria privind regimul frontierei de stat
In data de 14.04.2006, in cadrul celei de a treia runde de negocieri la nivel de experti,
desfasurata la Ruse, a fost parafat textul Acordului, urmand a fi intreprinse demersuri in
vederea semnarii.
b) Adaptarea legislatiei interne in vederea armonizarii acesteia cu prevederile
Regulamentului (EC) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15
martie 2006 privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei
circulatii a persoanelor peste frontiere (codul Frontierelor Schengen) si anexelor
acestuia.
Romania a luat act de adoptarea Regulamentului (EC) nr. 562/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui Cod Comunitar asupra
regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (codul Frontierelor
Schengen). La nivelul MAI a fost demarat un proces de evaluare a implicatiilor pe care
adoptarea noului Regulament o are pentru legislatia nationala. De asemenea, Codul
Schengen a fost transmis catre structurile teritoriale ale IGPF in vederea analizarii si
familiarizarii personalului cu prevederile acestuia. Au fost prevazute masuri de preluare
in legislatia nationala si implementare practica a actului normativ, astfel incat la data
aderarii Romania sa fie capabila sa il aplice in intregime.
c) Introducerea formatului uniform de stampile de intrare/iesire si a tipului de cerneala
colorata folosita de statele membre Schengen, pentru marcarea intrarii/iesirii in punctele
de trecere a frontierei
Serviciul Criminalistic din cadrul Politiei de Frontiera a realizat prototipul unui nou model
de stampila romaneasca de trafic, care sa corespunda nivelului de securizare pentru

159

anul 2006, cu propunerea de a fi introdusa in uz pana la confectionarea unor noi


stampile de trafic, care sa fie in conformitate cu normele UE.
d) Modernizarea punctelor de trecere la viitoarea frontiera externa, in concordanta cu
prevederile Catalogului Schengen, conform Planului unic multianual de investitii pentru
securitatea frontierelor.
Au fost contractate, in baza programului Phare 2003, 10 spectografe pentru identificarea
drogurilor si explozibililor si 19 truse de detectie droguri; acestea urmeaza a fi livrate
IGPF si introduse in dotarea punctelor de trecere a frontierei.
Pentru Nivelul I de control in punctele de trecere a frontierei, au fost achizitionate 161
lampi pentru cercetarea documentelor (fonduri PHARE), care functioneaza in lumina
alba, lumina alba dirijata, lumina alba prin transparenta, lumina cu raze ultraviolete,
prevazute si cu dispozitiv de marire (lupa), care mareste de 8 ori.
Pentru asigurarea Nivelului II de control in punctele de trecere a frontierei, au fost
dotate, cu video comparatoare spectrale (achizitionate prin fonduri PHARE), urmatoarele
puncte:
-

PTF de la viitoarea frontiera externa a UE: Vicsani feroviar frontiera cu Ucraina;


Siret rutier frontiera cu Ucraina; Stanca-Costesti rutier frontiera cu Moldova;
Sculeni rutier frontiera cu Moldova; Nicolina Iasi feroviar frontiera cu
Moldova; Albita rutier frontiera cu Moldova; Oancea rutier frontiera cu
Moldova; Galati rutier si feroviar frontiera cu Moldova; Stamora Moravita rutier
si feroviar frontiera cu Serbia; Naidas rutier frontiera cu Serbia; Portile de Fier I
rutier frontiera cu Serbia;

PTF cu probleme operative pe linie de falsuri sau de perspectiva in acest sens:


Cenad rutier frontiera cu Ungaria; Giurgiu rutier frontiera cu Bulgaria;

PTF cele aeroportuare, care sunt considerate a fi la frontiera externa: Buc. Baneasa
Aurel Vlaicu aeroportuar; Timisoara aeroportuar; M. Kogalniceanu Constanta
aeroportuar; Sibiu aeroportuar; Cluj Napoca aeroportuar; Targu-Mures
aeroportuar.

Modernizarea PTF Stanca Costesti s-a adjudecat licitatia de proiectare, este in curs de
elaborare Studiul de fezabilitate, urmeaza sa se aprobe indicatorii tehnico-economici si
celelalte faze de proiectare, dupa care se va organiza licitatia in vederea desemnarii
antreprenorului.
Modernizarea PTF Oancea este in curs de adjudecare licitatia pentru desemnarea
antreprenorului, urmeaza semnarea contractului si demararea lucrarilor de executie.
Sediu Vama Orsova s-a schimbat amplasamentul obiectivului, urmeaza adaptarea
Studiului de Fezabilitate la noul amplasament si aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici.
e) Modernizarea infrastructurii (cladirilor) Politiei de Frontiera, in concordanta cu
standardele Schengen, conform Planului unic multianual de investitii pentru securitatea
frontierelor.
A inceput amenajarea si dotarea camerelor tehnice pentru sistemul IT back-up. Pentru
modernizarea infrastructurii de pregatire se deruleaza lucrarea de refacere a
pavilioanelor 2 si 3 din locatia Dr. Turnu Severin a SPCPF Orsova si centrale termice pe
pavilioane. Sunt in curs de executie proiectele tehnice pentru reabilitarea CFICP Giurgiu,
CFICP Constanta, SPAPF Oradea, SPAPF Orsova. De asemenea, s-au aprobat studiile

160

de fezabilitate pentru construirea de sedii noi la IJPF Braila si SPF Bivolari, s-a intocmit
expertiza tehnica pentru Scoala Orsova si s-a efectuat receptia finala la obiectivul de
investitii centrala termica SPF Chirnogi. S-au finalizat lucrarile la centrale termice IJPF
Vaslui, sarpanta la pavilionul administrativ IJPF Teleorman, centrale termice la
pavilioanele 2 si 3 la alocatia Drobeta Turnu- Severin a SPCPF Orsova si refacere
pavilion administrativ la SPF Stanca IJPF Botosani.
f) Realizarea conditiilor tehnice necesare functionarii sistemului de informatii despre
pasageri in aeroporturi
Proiectul de lege privind obligatia transportatorilor de a comunica datele despre pasageri
a fost elaborat si, in prezent, urmeaza procedura de consultare interna. Aspectele
tehnice privind modalitatea de transmisie securizata a informatiilor si formatul datelor
care va fi pus la dispozitia IGPF de catre transportatorii aerieni care opereaza in
Romania vor fi stabilite dupa definitivarea proiectului de lege, si vor fi aprobate de catre
IGPF si transportatorii aerieni care opereaza in Romania.
g) Realizarea conditiilor tehnice si organizatorice necesare separarii fluxurilor de
pasageri in functie de cetatenie (cetateni EU/EEA, Alte pasapoarte)
In aeroporturile internationale au fost facute aranjamente pentru separarea fluxurilor de
pasageri in functie de cetatenie (UE/SEE si non-UE/SEE) inaintea birourilor de control
ale Politiei de Frontiera. Pana la sfarsitul anului 2006, fluxurile de pasageri vor fi
separate conform prevederilor Anexei II din cadrul Codului Schengen, respectiv
UE/EEA+CH si Alte Pasapoarte.
Aeroporturile au identificat masurile necesare in vederea adaptarii infrastructurii
aeroportuare si au realizat estimari financiare (aproximativ 15,7 milioane EURO).
Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta are in curs de derulare (2006
2007) obiectivul de investitii privind modernizarea fluxurilor de pasageri si adaptarea
acestora la noile cerinte Schengen. Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti
asigura finantarea pentru ajustarile necesare trecerii la cerintele Schengen din surse
proprii.
h) Intensificarea cooperarii si schimbului de informatii cu alte state membre Schengen
prin dezvoltarea cadrului legislativ bilateral si participarea sau initierea unor actiuni
comune de aplicare a legii
In perioada 27.04.-06.05.2006, la frontiera romano-ungara, in cadrul Programului ARGO
Proiectul Border Castle, s-au desfasurat actiuni comune in scopul depistarii migrantilor
ilegali, atat la frontiera, cat si in adancime, pe teritoriul Ungariei. La 26 mai a intrat in
vigoare Acordul intre Romania si Republica Italiana asupra transferarii persoanelor
condamnate carora li s-a aplicat masura expulzarii sau aceea a conducerii la frontiera,
semnat la Roma la 13 septembrie 2003, ratificat de Romania prin Legea nr. 83/2006.
i) Reorganizarea birourilor vamale din interiorul tarii in conformitate cu cerintele Codului
Vamal UE aplicabile in ceea ce priveste noua calitate a Romaniei de stat membru si
pregatirea pentru redistribuirea personalului atat catre birourile vamale la viitoarele
frontiere externe, cat si catre birourile vamale din interiorul tarii insarcinate cu
supravegherea vamala si controlul vamal intern. Revizuirea abordarii tactice a controlului
vamal, in vederea intaririi capacitatilor mobile de supraveghere si control.
Prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala a fost
infiintata Comisia de analiza privind reorganizarea activitatii vamale dupa data aderarii,
care are in vedere reorganizarea birourilor vamale din interiorul tarii in conformitate cu

161

cerintele Codului vamal UE si redistribuirea personalului, atat catre birourile vamale la


viitoarele frontiere externe, cat si catre birourile vamale din interiorul tarii insarcinate cu
supravegherea vamala si controlul vamal intern. Procesul de reorganizare, precum si
revizuirea abordarii tactice a controlului vamal, in vederea intaririi capacitatilor mobile de
supraveghere si control, vor fi finalizate pana la data de 15 august 2006.
j) Infiintarea a inca 2 laboratoare teritoriale de analiza a drogurilor la Timisoara si
Constanta
Pentru ambele laboratoare au fost alocate spatii care vor fi amenajate corespunzator.
k) Adoptarea HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
art. 114-126 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor.
La data de 30.05.2006, a fost finalizat anteproiectul de act normativ pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114-126 din Legea 295/2004.
Tabelul de concordanta si versiunea in limba engleza au fost inaintate Comisiei
Europene.
l) Elaborarea unui ordin al ministrului administratiei si internelor, care sa transpuna
prevederile Sch/Com-ex (99) 10-28.04.1999- Transferul ilegal de arme.
Se va realiza o macheta care sa cuprinda indicatorii statistici prevazuti in Decizia
Schengen.
m) Elaborarea cadrului legal privind cooperarea politieneasca internationala, care va
prelua, printre altele, prevederile comunitare referitoare la cooperarea politieneasca in
spatiul Schengen (art. 7, 39, 40, 41, 46, 47, 92-119 si 125, cu modificarile prevazute in
Decizia Consiliului nr. 2000/586/JHA, Decizia Consiliului nr. 2003/725/JHA din 2
octombrie 2003, Regulamentul 871/2004,
Decizia Consiliului 2005/211/JHA,
Regulamentul 1160/2005).
Proiectul Legii privind cooperarea politieneasca internationala este in curs de
definitivare.
n) Dotarea cu echipament modern, computerizarea a 15 Curti de Apel conform
Strategiei pentru Reforma Judiciara si a planului de implementare a acestei Strategii.
S-au achizitionat echipamente IT, software si servicii aferente in valoare de 18,5
milioane Euro, pentru toate instantele din tara. De asemenea, pentru Ministerul Public sau achizitionat echipamente IT. In trimestrul I 2006, au fost livrate si receptionate aceste
echipamente in fiecare locatie.
o) Implementarea unui proiect pilot al sistemului pentru emiterea si gestionarea noilor
pasapoarte cu date biometrice
In data de 14.06.2006 a fost aprobata Documentatia de Elaborare si Prezentare a
Ofertei pentru licitatia de achizitie a Sistemului Informatic de Emitere, Eliberare si
Evidenta a Pasapoartelor Electronice si a fost transmisa catre RAAPPS.
In perioada de referinta au fost adoptate o serie de acte normative care au relevanta
pentru managementul frontierelor:
-

OUG nr. 29/2006 (MO nr. 337/14.04.2006) pentru modificarea art.1 din OUG nr.
144/2001, privind indeplinirea de catre cetatenii romani, la iesirea din tara, a
conditiilor de intrare in Statele Membre ale Uniunii Europene si in alte state.

HG nr. 475/2006 (MO nr. 337/14.04.2006) privind stabilirea cuantumului sumei


minime in valuta pe care trebuie sa o prezinte cetatenii romani la iesirea din tara,

162

cand calatoresc in Statele Membre ale Uniunii Europene sau in alte state pentru care
nu este necesara viza de intrare, precum si a modalitatilor prin care se poate face
dovada detinerii acesteia.
-

HG nr. 263/2006 (MO nr. 356/20.04.2006) pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a


V- a a imputernicitilor, semnat la Baia Mare la 23 decembrie 2005, pentru aplicarea
Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in
domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati, la 30 septembrie 1997.

HG nr. 548/2006 (MO nr. 397/09.05.2006) privind aprobarea Planului de Actiune in


anul 2006 pentru implementarea Strategiei Nationale privind migratia.

Legea nr. 191/2006 (MO nr. 441/22.05.2006) privind aprobarea OG nr.5/2006 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 248/2005, privind regimul liberei circulatii a
cetatenilor romani in strainatate.

A fost adoptata Legea nr. 235/9.06.2006 (MO nr. 519/15.06.2006) pentru ratificarea
Tratatului dintre Romania si Republica Ungara privind regimul frontierei de stat
romano-ungare, cooperarea si asistenta reciproca, semnat la Bucuresti la 20
octombrie 2005.

A fost aprobata Strategia privind combaterea falsurilor in documente si vize in perioada


1 ianuarie 2006 1 ianuarie 2007, precum si pentru etapa post-aderare a Romaniei la
Uniunea Europeana (1 ianuarie 2007 31 decembrie 2009).
La data de 09.05.2006 la nivelul Directiei pentru Combaterea Migratiei Ilegale s-au
elaborat: procedurile operationale standard, privind prevenirea si combaterea traficului
de migranti, care cuprind modurile de actiune a migrantilor, locurile si mediile de actiune
ale acestora, precum si activitatile ce se intreprind de catre lucratorii IGPF in cazurile de
trafic de migranti.
Pe baza Raportului Final IT-Back-up, in luna iunie 2006 a inceput implementarea
subsistemului IT Back-up in locatiile stabilite. Au fost efectuate demersuri pentru
pregatirea instalarii sistemului visa on line in cele peste 200 de locatii ale IGPF, unde
se implementeaza subsistemul IT Back-up. In 82 de puncte de trecere a frontierei va
exista posibilitatea tiparirii colantelor de viza in situatiile prevazute de lege.
S-au amenajat camerele tehnice unde vor fi instalate echipamentele IT&C ale
subsitemului IT Back-up (podea antistatica, aer conditionat, usa metalica, etc.), conform
specificatiilor tehnice puse la dispozitie de firma EADS. S-au asigurat, in colaborare cu
Serviciul de Telecomunicatii Speciale, 5 legaturi de comunicatii, de capacitate 34 Mbps.
Au demarat procedurile de inchiriere a serviciilor de comunicatii destinate subsistemului
IT Back-up, de la principalii operatori nationali de astfel de servicii.
Pe baza proiectului tehnic IT se va implementa sistemul informatic on line, incepand
cu anul 2007, in cadrul unui proiect pilot in locatiile IGPF, Aeroport Henri Coanda Otopeni, Aeroport Aurel Vlaicu - Baneasa si judetele Iasi, Vaslui, Galati. La momentul
actual, EADS desfasoara analiza operationala, impreuna cu utilizatorul final al IGPF si
elaboreaza documentele aferente Proiectului tehnic IT.
In urma analizarii de catre specialistii romani, Proiectul Tehnic pentru subsistemul de
control a fost respins pe data de 02.06.2006, iar cel pentru subsistemul de supraveghere
in data de 09.06.2006, in vederea refacerii de catre EADS, in termen de 30 de zile de la
returnare, conform prevederilor contractuale.
Modernizarea echipamentului si a infrastructurii la frontiera verde, albastra si la punctele
de trecere a frontierei a continuat astfel:

163

au fost receptionate si transmise la structurile teritoriale 10 remorci specializate


pentru transportul ambarcatiunilor;

Au fost introduse in dotarea IGPF si repartizate structurilor teritoriale 125 de


autoturisme marca DACIA LOGAN, pentru munca operativa, achizitionate prin
contract de leasing financiar de catre IGPR pentru toate structurile MAI;

Sunt in curs de achizitie containere pentru camerele tehnice si operationale


necesare pentru implementarea sistemului IT Back up;

Este in curs de finalizare contractul de donatie pentru 6 truse de masurare a


densitatii tip Buster K910B si 10 pagere pentru detectie radiatii, oferite cu titlu de
donatie de catre Ambasada SUA;

A fost incheiata achizitia de calculatoare si alte echipamente informatice, urmand a


se lua hotararea privind atribuirea contractului de catre comisia de evaluare;

Au fost alocate fonduri pentru continuarea lucrarilor de investitii la sediul SPF


Poienile de sub Munte;

A fost finalizata investitia centrala termica pe combustibil lichid la SPF Stanca;

Este in curs de realizare investitia statie de carburanti la sediul IJPF Suceava,


precum si investitia sediu IJPF Tulcea.

De asemenea, au fost finalizate si transmise specificatiile tehnice care vor face obiectul
achizitiei de mijloace de mobilitate navala (ambarcatiuni si pontoane de acostare cu
cabine), in cadrul Programului PHARE 2005. A fost elaborat documentul privind cerintele
operationale, destinatia, principalele caracteristici tehnice, dotari speciale si norme de
constructie a navei maritime de supraveghere care va fi achizitionata prin Programul
PHARE 2006. De asemenea, in data de 26 mai 2006, la sediul capitaniei Drobeta Turnu
Severin a fost inaugurat Sistemul de management al traficului pe Dunare (VTMIS). La
data de 30 iunie 2006 au fost date in functiune cele 3 nave P 157 achizitionate de la
Ministerul Federal din Germania.
Compartimentele de analiza de risc de la nivel local au initiat desfasurarea analizelor de
caz, intocmind rapoarte de analiza si harti relationale. In cursul lunii mai a fost transmisa
in teritoriu Metodologia privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice
intocmirii analizei de risc.
Tot in cursul acestei perioade, in cadrul proiectului de infratire Intensificarea participarii
Vamii la sistemul managementului integrat al frontierei si alinierea in implementarea
procedurilor simplificate de vamuire la standarde europene a fost semnat Ordinul
Comun al Sefului Autoritatii Nationale a Vamilor si al Inspectorului General al Politiei de
Frontiera Romane privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a
Echipei Comune de Analiza de Risc Vama-Politia de Frontiera, biroul vamal Albita
statie pilot.
In ceea ce priveste sistemul de comunicatii voce-date, a fost semnat cu SIEMENS A.G
Austria contractul privind extinderea sistemului de comunicatii integrate voce-date al
Politiei de Frontiera pentru judetele Botosani si Suceava, prin proiectul PHARE RO
2003/005-551.04.12 B1 Extension of the communication system along the Eastern
and Northern borders (proiectul este in faza de implementare). A avut loc sedinta
comitetului de evaluare pentru proiectul Extinderea sistemului de comunicatii voce si
date al Politiei de Frontiera in judetele Maramures, Satu Mare, Timis, Caras Severin,
Mehedinti fisa PHARE 2004 RO 2004/016-772.03.04.02/B1. Urmeaza semnarea
contractului si implementarea proiectului.

164

Referitor la sistemul de comunicatii mobile a fost publicat dosarul de licitatie pentru


implementarea proiectului 2004/016-772.03.04/02.B2 Elaborarea si implementarea
sistemului de comunicatii mobile al IGPF.
In ceea ce priveste Sistemul Integrat de Control si Supraveghere la Marea Neagra,
implementarea acestuia respecta graficul prognozat. S-a desfasurat procedura de
achizitie prin fisa PHARE 2003 pentru Faza I a proiectului SCOMAR (Sistemul Complex
de Supraveghere, Observare si Control al traficului la Marea Neagra) Realizarea
infrastructurii de comunicatii voce date (de-a lungul coastei Marii Negre). Contractul a
fost semnat cu compania SELEX IT.
De asemenea, a fost elaborat caietul de sarcini aferent celei de-a doua faze a
implementarii SCOMAR Asistenta Tehnica PHARE 2004 si a fost transmis spre
aprobare la DCE. Termenii de referinta pentru Contractarea fazei a doua de
implementare a SCOMAR Asistenta Tehnica, finantata prin programul PHARE 2004 au
fost transmisi delegatiei Comisiei Europene in Romania.
In ceea ce priveste participarea la SIS II, Planul de Implementare a Sistemului Informatic
National de Semnalari a fost aprobat prin HG nr. 769/2006 (MO nr. 536/21.06.2006).
In prezent, viitoarea frontiera externa a UE este incadrata 100% cu personal. Astfel,
angajamentul asumat de Romania in ceea ce priveste ocuparea integrala a posturilor
vacante dispuse pe viitoarea frontiera externa a UE a fost indeplinit. Incadrarile de
personal in perioada 01 mai 2006 30 iunie 2006:
Structura

IGPF

01.05 2006 30.06.2006


AGENTI/
OFITERI
SUBOFITERI/
M.M.
75
191

M.A.B.C./
PERSONAL
CONTRACTUAL
309

TOTAL
575

Pregatirea personalului:
ID
1
2
3
4
5

denumire curs
curs combaterea traficului de fiinte umane UNICRI
curs analiza tranzactionala - formatori
curs limba germana pentru ofiteri cu rang inalt
curs combaterea migratiei ilegale
curs managementul activitatii de instruire
implementarea unei metodologii privind frauda
6 documentara
7 curs combaterea traficului de masini furate

data
data
numar
inceperii
incheierii
cursanti
01.05.2006
15.05.2006
2
02.05.2006
05.05.2006
15
07.05.2006
20.05.2006
1
08.05.2006
12.05.2006
26
15.05.2006
19.05.2006
26
22.05.2006
19.06.2006

27.05.2006
22.06.2006

In domeniul cooperarii interne, in baza Protocolului dintre IGPF si Consiliul National


Roman pentru Refugiati semnat la data de 20.03.06, in lunile mai si iunie 2006, au avut
loc 2 misiuni de documentare in punctele de trecere a frontierei din cadrul DPF Radauti,
respectiv Iasi, avand drept scop familiarizarea politistilor de frontiera cu prevederile noii
legi a Refugiatilor in Romania si de explicare a atributiilor IGPF pe linia azilului. In
perioada 01.05-25.06.2006, la nivelul Serviciului pentru Combaterea Infractionalitatii
Transfrontaliere au fost organizate un numar de 8 actiuni, din care 3 independente si 5
in cooperare cu IGPR, ANV, Garda Financiara si Agentia Nationala pentru Pescuit si
Acvacultura.

165

10
27

De asemenea, in data de 31.05.2006, s-a desfasurat reuniunea GIRMIFS. Cu aceasta


ocazie au fost prezentate si adoptate urmatoarele documente:
-

Raportul anual de implementare pentru anul 2005 a Strategiei nationale de


management integrat al frontierei de stat, in perioada 2005 2009

Stadiul indeplinirii angajamentelor prevazute in Planul de actiuni 2005-2009 pentru


implementarea Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a
Romaniei

Modificari si completari aduse Regulamentului privind organizarea si functionarea


Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

In ceea ce priveste cooperarea internationala, din data de 15.06.2006 s-a reluat


misiunea temporara a unor ofiteri din cadrul MAI (IGPF) la frontiera franco spaniola
pentru o perioada de 3 luni. Totodata, din data de 01.07.2006, doi ofiteri ai MAI (IGPF)
au inceput misiunea la frontiera Austria-Ungaria (Nikelsdorf). In perioada 21.0624.062006 expertii IGPF au participat la Tbilisi (Georgia) la o intalnire pentru
pregatirea reuniunii Comandantilor Garzii de Coasta si Politiei de Frontiera de la Marea
Neagra.
Referitor la cooperarea cu Republica Ungaria, in data de 30.06.2006 a avut loc la Siofok,
in republica Ungaria, a VII-a Sesiune a Consiliului Director al Agentiei Europene pentru
Managementul Frontierelor Externe ale Uniunii Europene (FRONTEX), la care a
participat o delegatie formata din 4 reprezentanti ai IGPF. In perioada 30.05
02.06.2006, la Siofok, a avut loc cea de-a 14-a Conferinta Internationala a Politiilor de
Frontiera, la care au participat reprezentanti ai IGPF.
Referitor la cooperarea cu Republica Bulgaria, reprezentantii IGPF au participat la
consultari bilaterale privind constructia podului peste Dunare (Calafat Vidin). De
asemenea, in perioada 13-16.06.2006 a avut loc, la Sofia, prima intalnire a Comisiei
Mixte romano-bulgare pentru protectia, intretinerea si reconstituirea liniei de frontiera si a
semnelor de frontiera in sectorul de uscat, activitate finalizata cu semnarea Procesului
Verbal.
Referitor la cooperarea cu Ucraina, lucrarile in cadrul Comisiei mixte de frontiera
romano-ucrainene sunt in plina desfasurare, atat in plen, cat si la nivelul grupurilor de
lucru constituite. Activitatile prevazute in planul de cooperare romano-ucrainean pentru
anul 2006 sunt in derulare.
Referitor la cooperarea cu Republica Moldova, in perioada 12-13.05.2006, la Bucuresti
s-a desfasurat cea de-a doua runda de negociere privind Tratatul intre Guvernul
Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind regimul frontierei de stat, colaborarea
si asistenta mutuala in probleme de frontiera.
In data de 20.06.2006 a avut loc la Iasi sedinta de lucru a conducatorilor structurilor
operative ale autoritatilor de frontiera din Romania si Moldova, activitate finalizata cu
semnarea Planului de Cooperare privind coordonarea eforturilor structurilor operative
pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale in interesul asigurarii securizarii
frontierei comune actiune desfasurata in conformitate cu prevederile punctului 6 din
Planul de masuri romano-moldovean pentru anul 2006.
Referitor la cooperarea cu Serbia, in data de 09.05.2006, a avut loc la PTF Stamora
Moravita, intalnirea de lucru romano-sarba a expertilor tehnici din Comisia mixta pentru
reconstituirea si marcarea frontierei de stat intre Romania si Serbia.

166

Referitor la cooperarea cu Austria, la inceputul lunii mai 2006, autoritatile romane au


purtat discutii in vederea reluarii detasarii pe o perioada de 3 luni a 2 ofiteri din cadrul
IGPF in punctul de frontiera Nickelsdorf. In baza Planului de Actiune Romano-Austriac in
domeniul Afacerilor Interne 2005-2006, in perioada 08-12.05.2006 s-a desfasurat la
Bucuresti, seminarul pe tema Combaterea criminalitatii transfrontaliere - Combaterea
migratiei Ilegale, iar in perioada 19 23.06.2006, seminarul cu tema Combaterea
traficului cu autovehicule furate. In perioada 28-30 iunie 2006, la Centrul principal de
Pregatire din Traiskirchen (TCP) Austria a avut loc Conferinta Coordonatorilor de
Pregatire FRONTEX, la care au participat si reprezentanti ai IGPF.
Au continuat actiunile lunare, operative, concertate, la granita dintre Austria si Ungaria,
la PTF Nickelsdorf/Hegyshalom si Heiligenkreuz/Rabafzes, si respectiv, la granita
dintre Romania si Ungaria, la PTF Bors/rtand, PTF Nadlac/Nagylak si PTF
Petea/Csengersima, conform practicii dezvoltate in cadrul Trilateralei Romania-AustriaUngaria.
Referitor la colaborarea cu Olanda, in perioada de referinta, ofiterii din cadrul Serviciul
pentru Combaterea Traficului cu Substante Interzise au avut intalniri de lucru, privind
cazurile derulate in cooperare, cu ofiterii de legatura olandez, englez si spaniol, cu ofiteri
DEA, precum si cu reprezentanti ai ANV si IGPR (DGCCO). In perioada 07-08.06.2006,
ofiterii IGPF au participat la o intalnire cu reprezentantii institutiilor implicate in
combaterea traficului cu droguri, organizata in cadrul Proiectului MATRA.
Anexa 9 prezinta rezultatele operative la nivelul Politiei de Frontiera Romana in perioada
01 mai 2006 25 iunie 2006.
Au fost inregistrate progrese semnificative in domeniul cooperarii politienesti si a
combaterii crimei organizate.
Incadrarea statului de organizare la Politia Romana este de 11.031 ofiteri (aprox. 84%)
si 36.834 agenti (aprox. 91%). Incadrarile de personal in perioada 01 mai 2006 30
iunie 2006:
CATEGORII
DE
PERSONAL/
STRUCTURI
IGPR
IGJR*

01.05.2006-30.06.2006
OFITERI
27
15

AGENTI/SUBOFITERI/MM
44
55

MABC/
PERSONAL
CONTRACTUAL
158

TOTAL
71
228

Nota : *) Aceasta cifra include si incadrarile rezultate ca urmare a transformarilor de


posturi de militari in termen in posturi de subofiteri si jandarmi pe baza de contract ca
urmare a eliminarii serviciului militar obligatoriu.
Formarea initiala, in perioada 01 mai 2006 30 iunie 2006, a personalului incadrat din
sursa externa*:

167

CATEGORII
DE
PERSONAL/
STRUCTURI
IGPR
IGJR

01.05.2006-30.06.2006
OFITERI
Pregatire
finalizata
15

AGENTI/SUBOFITERI/MM
Pregatire in
desfasurare
50
-

Pregatire
finalizata
494
788

Pregatire
desfasurare
499
-

in

MABC/
PERSONAL
CONTRACTUAL
Pregatire Pregatire in
finalizata
desfasurare
-

Nota : *) Cifrele includ si personal incadrat anterior perioadei de referinta.


In ceea ce priveste asigurarea unei pregatiri profesionale suplimentare pentru ofiterii si
agentii in functie, in luna iunie au fost identificate locatiile la nivelul fiecarui inspectorat
Judetean de Politie si DGPMB in vederea lansarii proiectului invatamant la distanta (elearning).
In luna mai 2006, politistii structurilor de combatere a crimei organizate sub
supravegherea structurilor competente ale Parchetului General au constatat 1187
infractiuni, dintre care 595 infractiuni in domeniul crimei organizate, 332 infractiuni pe
linie antidrog si 260 infractiuni pe linia combaterii macro criminalitatii economico
financiare. Au fost cercetate 733 persoane, dintre care 376 persoane in domeniul crimei
organizate, 239 persoane pe linie antidrog si 118 persoane pe linia combaterii macro
criminalitatii economico financiare. Au fost retinute/arestate 154 persoane, dintre care 65
persoane in domeniul crimei organizate, 73 persoane pe linie antidrog si 16 persoane pe
linia combaterii macro criminalitatii economico financiare.
In ceea ce priveste combaterea traficului cu fiinte umane, a traficului cu migranti si a
migratiei ilegale, in scopul imbunatatirii coordonarii inter-institutionale, au fost finalizate
proiectele Strategiei nationale impotriva traficului de persoane 2006-2010 si al Planului
national de actiune 2006-2007. Acestea au fost propuse spre consultare publica pe siteul Ministerului Administratiei si Internelor, www.mai.gov.ro, precum si pe site-ul
organizatiilor neguvernamentale implicate in prevenirea traficului de persoane si
acordarea asistentei victimelor acestuia, www.antitrafic.ro. In cadrul reuniunii Grupului
Interministerial de Lucru din data de 3 iulie 2006, au fost analizate versiunile finale ale
celor doua proiecte. In perioada imediat urmatoare, ele vor fi transmise spre avizare
institutiilor responsabile, urmand sa fie aprobate prin Hotarare a Guvernului nu mai
tarziu de luna august.
Pe linia combaterii traficului de fiinte umane, din perspectiva cazuisticii, in luna mai 2006
au fost inregistrate 45 de cauze privind 91 traficanti, din care 15 au fost arestati. Din cei
91 traficanti, 61 sunt barbati, 16 femei si 14 minori. In luna mai 2006, pe linia traficului cu
migranti au fost constatate 36 infractiuni, fiind cercetate 45 persoane din care 2 au fost
arestate.
In cadrul proiectului SENS, Agentia Agentiei de prevenire a traficului de persoane si
monitorizare a asistentei acordate victimelor traficului de persoane, in parteneriat cu
organizatia AIDRom, a initiat si desfasurat o campanie regionala de prevenire a traficului
de persoane pe parcursul Cupei Mondiale de fotbal Germania 2006. Desfasurarea
campaniei a cuprins: instruirea ofiterilor de la punctele de frontiera si distribuirea
materialelor la punctele de frontiera de intrare si iesire, cu destinatia Germania, precum
si la aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu. Aceste materiale, cu mesajul Cu fiintele
umane nu se paseaza, informeaza potentiale victime ale traficului de persoane despre
cateva elemente privind traficul de persoane, precum si numarul de telefon la care pot
apela in cazuri deosebite (08000111777). La acest numar se raspunde in 8 limbi,

168

TOTA
L

1043
803

inclusiv in limba romana. In total au fost distribuite 1500 de bucati de materiale


informativ-preventive la punctele de frontiera si 800 la cele doua aeroporturi.
Referitor la acordarea de asistenta victimelor traficului a se vedea capitolul Criterii
politice, sectiunea traficul de persoane.
In domeniul combaterii falsului de moneda si a cecurilor de calatorie, in luna mai 2006
au fost constatate 180 infractiuni, fiind cercetate 84 persoane si 5 arestate.
In domeniul combaterii traficului international de autoturisme furate, in luna mai 2006 au
fost constatate 64 infractiuni, fiind cercetate 17 persoane si 1 arestat.
In domeniul combaterii traficului cu materiale strategice, in luna mai 2006 au fost
constatate 9 infractiuni, fiind cercetate 7 persoane.
In domeniul combaterii criminalitatii informatice si a infractionalitatii cu mijloace de plata
electronica, in luna mai 2006 au fost constatate 127 infractiuni, fiind cercetate 84
persoane din care 11 in stare de arest.
In luna mai 2006, pe linia combaterii macro-criminalitatii economico-financiare au fost
constatate 260 infractiuni (din care 40 pe linia combaterii spalarii banilor, 112 pe linia
combaterii fraudelor fiscale si 108 pe linia combaterii macro-criminalittii economicofinanciare din sfera crimei organizate), fiind cercetate 118 persoane (din care 27 pe linia
combaterii spalarii banilor, 50 pe linia combaterii fraudelor fiscale si 41 pe linia
combaterii macro-criminalittii economico-financiare din sfera crimei organizate), din
care 16 in stare de arest (din care 6 pe linia combaterii spalarii banilor, 7 pe linia
combaterii fraudelor fiscale si 3 pe linia combaterii macro-criminalittii economicofinanciare din sfera crimei organizate).
In ceea ce priveste activitatea de analiza a informatiilor la nivelul DGCCO, in luna mai
2006 in aplicatia CAMAS au fost procesate 225 rapoarte informative, au fost realizate un
numar de 5 rapoarte de analiza tactica si operationala in care s-au intocmit un numar de
85 harti relationale. Aceste pachete informative au fost inaintate procurorilor din cadrul
DIICOT, prin ofiterii de caz. In luna mai 2006 lucratorii din cadrul PROIECTULUI
TRIDENT ROMANIA au finalizat si inaintat direct DIICOT un numar de 10 pachete
analitice si 18 harti relationale.
In ceea ce priveste serviciul prinderi in flagrant, in luna mai 2006, serviciul a executat un
numar de 5 actiuni (4 pentru combaterea traficului si consumului de stupefiante, 1 pe
linia combaterii crimei organizate ). Dintre aceste actiuni, 3 au fost executate in
Bucuresti si 2 in provincie, iar pentru realizarea in conditii optime a acestora, cadrele
serviciului au efectuat activitati de investigatii si filaj.
In ceea ce priveste activitatea de supravegheri operative si investigatii, in cadrul DSOI a
fost angajat un ofiter pe linia informatica-tehnica si a continuat pregatirea celor 30 de
politisti angajati din sursa externa la SSOI Craiova, Galati si Timisoara prin cursul de
initiere in cariera specialitatea supravegheri operative si investigatii organizat de DSOI
la Centrul de Studii Postuniversitare al MAI in sistem modular compact pe durata a 108
zile, in prezent acestia efectuand stagiul de practica la serviciile teritoriale. Alti 24 de
politisti angajati din sursa externa la aceleasi servicii urmeaza modulul de pregatire
teoretica in cadrul cursului de initiere in cariera specialitatea supravegheri operative si
investigatii. La nivel central au fost efectuate 21 de actiuni de supraveghere operativa,
180 de investigatii acoperite si au fost trimise spre exploatare 105 rapoarte informative in
sistemul CAMAS.

169

In ceea ce priveste cooperarea internationala si pregatirea profesionala in domeniul


luptei impotriva crimei organizate, la nivelul DGCCO, in luna mai 2006:
-

sunt in evidenta 16 intalniri cu ofiterii de legatura si atasatii de interne straini in post


la Bucuresti;

au avut loc 14 seminarii si cursuri de pregatire, din care 7 in tara si 7 in strainatate,


organizate cu reprezentanti ai FBI, Secret Service, oficiali ai Politiei Nationale din
Germania, Italia, Bulgaria, Republica Moldova, Austria, Turcia, Irlanda, Franta,
Spania si Politia Britanica, organizatii internationale ca UNDCP, SPOC (Stability
Pact), ICMPD (Programul pe combaterea Migratiei)

In perioada de referinta ofiteri ai DGCCO au participat la 14 activitati de pregatire, dupa


cum urmeaza:
-

9 seminarii (Lupta impotriva traficului de fiinte umane, Investigatiile pe criminalitatea


informatica, Combaterea criminalitatii organizate evidentierea statistica a
rezultatelor, Echipe comune de investigatie pe combaterea infractionalitatii
transfrontaliere, DEA Intelligence Collection and Analysis Methods, criminalitatea
economico-financiara, Protectia spatiului european, aspecte legislative de interes,
Implementarea legislatiei privind criminalitatea cibernetica), la care au participat 49
de ofiteri DGCCO;

4 cursuri (Managementul surselor umane de informare, chimistii criminalisti,


combaterea traficului de fiinte umane, Confiscarea bunurilor rezultate din activitati
infractionale, metode specifice de colectare a informatiilor si utilizarea stasticilor) la
care au participat 37 ofiteri DGCCO.

In ceea ce priveste activitatea Directiei de Investigatii Criminale (DIC), pe linia prostitutiei


si proxenetismului, la nivel national au fost constatate pana in prezent 353 de infractiuni
de prostitutie si 101 de proxenetism, fiind luate masuri de organizare a unor actiuni
punctuale in principalele locuri si medii de interes operativ.
In cursul lunii mai 2006 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, numarul
infractiunilor contra persoanei au scazut cu 8%, cel al infractiunilor contra vietii,
integritatii corporale si sanatatii cu 3% iar cel al omorurilor cu 14%. In perioada de
referinta, nu au fost inregistrate omoruri comise la comanda, pentru reglari de conturi si
nici prin folosirea de arme de foc detinute ilegal.
Urmare a punerii in aplicare a Programului de prevenire a furturilor de si din auto, s-a
realizat o reducere cu 9% a numarului de furturi din autoturisme, procentul de
identificare a autorilor acestor fapte crescand cu 2,3%.
Prin elaborarea Planului de masuri Grupuri ocazionale 2005 s-a reusit o mai buna
monitorizare a activitatii infractionale a acestora, fiind documentata activitatea ilegala a
109 grupuri constituite ocazional, compuse din 239 persoane, din care pentru 133
persoane din 53 grupuri s-a dispus cercetarea in stare de arest preventiv.
Numarul persoanelor urmarite general prinse si introduse in arest a fost mai mare cu
15,27% fata de aceeasi perioada a anului trecut; numarul persoanelor revocate a
inregistrat o crestere de 50% fata de perioada de referinta a anului 2005. Pe linia
mandatelor si sentintelor penale puse in executare, a fost inregistrata o crestere de 4,4%
fata de perioada similara a anului trecut.
Au fost solutionate doua comisii rogatorii solicitate de Marea Britanie si Italia, 2 comisii
se afla in lucru (Marea Britanie, Franta) si una urmeaza a fi solicitata de catre autoritatile

170

romane autoritatilor olandeze. In perioada de referinta, ofiterii Directiei de Investigatii


Criminale au participat la:
-

1 curs de perfectionare pe linia protejarii patrimoniului cultural national (Centrul de


Studii Postuniversitare Bucuresti);

2 convocari (1 cu reprezentanti ai etniei rome, organizata de ICPC, si 1 pe linia


combaterii infractiunilor savarsite de cetatenii romani in strainatate, la Pitesti);

1 conferinta internationala pe tema Combaterea criminalitatii contra patrimoniului


cultural national - Perspective europene in lupta impotriva traficului ilicit cu bunuri
culturale (Alba Iulia);

3 seminarii pe temele Initiativa Europeana de Integrare a Politistilor de Etnie Roma


(Budapesta), Echipele mixte de investigatori (Bucuresti), Justitia pentru minori in
Romania si in Italia (Drobeta Turnu Severin).

In ceea ce priveste activitatea de investigare a fraudelor, in perioada 1 mai 14 iulie


2006, DLAF a desfasurat actiuni de control in 36 cazuri (programul Phare: 16 dosare;
programul YOUTH: 10 dosare; programul Leonardo da Vinci: 3 dosare; programul ISPA:
2 dosare; programul SAPARD: 5 dosare) privind obtinerea, derularea sau utilizarea
fondurilor provenite din programele de asistenta ale Uniunii Europene (8 cazuri au fost
declansate in urma unor denunturi sau plangeri si 28 sunt autosesizari DLAF). 20 de
cazuri au fost finalizate: in 17 cazuri s-au constatat nereguli si posibile fraude, astfel
actele de control pentru 7 cazuri au fost transmise Directia Nationala Anticoruptie (DNA).
Restul de 10 va fi transmis catre DNA dupa finalizarea procedurilor administrative de
catre DLAF; in 2 cazuri au fost constatate nereguli, iar intr-un caz informatiile detinute nu
s-au confirmat. Alte 16 cazuri sunt in lucru.
DLAF a desfasurat actiuni comune de investigatii in baza protocoalelor de colaborare
incheiate cu Garda Financiara (GF), cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala
(ANAF), cu Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) si cu Directia Nationala
Anticoruptie (DNA) dupa cum urmeaza:
-

DLAF a transmis DNA actele de control pentru 7 cazuri, in vederea initierii masurilor
necesare recuperarii prejudiciilor si tragerii la raspundere penala a persoanelor
implicate in posibile fraude. De asemenea, DNA a informat periodic DLAF cu privire
la sanctiunile si masurile dispuse in toate cazurile avand ca obiect infractiuni
impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

GF, la solicitarea DLAF, a efectuat 11 controale mixte. 1 caz a fost finalizat si


raportul de control a fost inaintat DNA si urmeaza a fi transmis OLAF, iar celelalte 10
se afla in curs de desfasurare. De asemenea, GF a sesizat DLAF privind un caz de
nereguli/fraude care afecteaza fonduri europene.

DLAF a solicitat ANAF sprijin operational in solutionarea unui caz. A fost constituita o
echipa mixta, cuprinzand reprezentanti ai Autoritatii Nationale a Vamilor. Cazul este
in curs de finalizare.

DLAF a beneficiat din partea IGPR de suport operational in desfasurarea a 9


controale de specialitate. 7 din cele 9 cazuri sunt in curs de finalizare, iar 2 cazuri se
afla in lucru.

In vederea imbunatatirii capacitatii DLAF de a culege date relevante pentru activitatea


de control a fost elaborat un Protocol de cooperare cu Centrul National de Administrare
a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, aflat in subordinea Ministerului
Administratiei si Internelor (MAI) si cu Inspectoratul de Stat in Constructii. Cele doua

171

protocoale urmeaza a fi incheiate in scurt timp, fapt ce va permite DLAF sa obtina in


timp util date relevante.
In perioada 1 mai 14 iulie 2006 DLAF impreuna cu OLAF au organizat mai multe
sesiuni de pregatire. Cursurile de pregatire profesionala s-au desfasurat atat in
Bucuresti cat si in centre regionale, avand urmatoarele teme: Detection of Fraud in
Specific Customs Regimes. Valuation of Goods and Risk Analysis, Risk Analysis in
ISPA (Structural, Cohesion) and SAPARD (Agricultural) Funds, Investigation of
Suspected Origin Frauds, Fraud in the Common Agricultural Policy. 2 stagii de
pregatire pentru reprezentantii DLAF au avut loc la sediul Oficiului European de Lupta
Antifrauda, avand ca teme Intelligence si Prosecutors, Magistrats, Legal Experts, la
acesta din urma participand si un reprezentant al Directiei Nationale Anticoruptie.
DLAF a solicitat OLAF asistenta tehnica in 5 cazuri. Este in desfasurare un control
efectuat de o echipa mixta OLAF DLAF. Astfel, Romania este prima dintre tarile aflate
in curs de aderare si statele membre care realizeaza controale comune la fata locului, in
echipe mixte, cu OLAF.
In prezent, DLAF impreuna cu institutiile responsabile de realizarea masurilor cuprinse in
Planul de Actiune realizeaza o evaluare intermediara a Strategiei Nationale de Lupta
Antifrauda pentru Protectia Intereselor Financiare ale Uniunii Europene in Romania, in
vederea actualizarii Strategiei pana in septembrie 2006.
La nivelul Directiei de Investigare a Fraudelor (DIF), in perioada 1 mai 30 iunie 2006,
s-au constatat 16.275 fraude de natura economico-financiara (cu 28 % mai mult decat in
aceeasi perioada a anului 2005). Un numar de 288 dosare complexe de natura
economico-financiara au fost solutionate de IGPR astfel: 98 prin referat de terminare a
urmaririi penale cu propunere de trimitere in judecata; 168 prin declinarea competentei
la Parchete; 22 alte solutii.
In ceea ce priveste infractiunile prevazute de legile speciale, statistica IGPR se prezinta
dupa cum urmeaza: 443 infractiuni incriminate de Legea CEC-ului; 188 la Legea nr.
31/1990 privind societatile comerciale; 290 infractiuni la Legea contabilitatii si 1080
infractiuni la Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscala. In domeniul prevenirii si
combaterii fenomenului de evaziune fiscala, au fost solutionate un numar de 185 dosare
penale cu propunere de trimitere in judecata si 141 prin declinarea competentei in
favoarea parchetelor. Eficienta recuperarii prejudiciilor rezultate in urma activitatilor
infractionale de natura economico-financiara a crescut, ridicandu-se la suma de
115.907.000 RON, din totalul de 680.957.000 RON prejudiciu cauzat.
In perioada 1 mai - 14 iunie 2006, Garda Financiara (GF) a efectuat verificari la un
numar de 15.547 agenti economici, pentru identificarea si descurajarea evaziunii fiscale,
dupa cum urmeaza:
-

298 sesizari au fost inaintate organelor de cercetare penala pentru o valoare a


prejudiciilor estimate in suma totala de 103.505.000 RON;

GF a dispus confiscari de sume si bunuri in valoare totala de 36.740.000 RON din


care s-a incasat in mod operativ suma de 1.046.000 RON, confiscarile au fost
dispuse ca urmare a nerespectarii legislatiei financiar-fiscale, in principal, in
domeniul productiei si comercializarii uleiurilor minerale, alcoolului si bauturilor
alcoolice si in domeniul producerii si comercializarii tigaretelor si produselor din
tutun;

172

GF a aplicat amenzi in valoare totala de 20.891.000 RON, incasandu-se in mod


operativ suma de 14.214.000 RON, amenzile au fost aplicate pentru nerespectarea
legislatiei financiar-fiscale in domeniul productiei si comercializarii produselor
alimentare si nealimentare, a produselor de panificatie, in domeniul productiei si
comercializarii materialelor de constructii, a deseurilor etc., in domeniul jocurilor de
noroc si pentru nerespectarea regulilor generale de comert in activitatea de comert
cu amanuntul;

Valoarea totala a incasarilor la bugetul statului reprezinta 57.631.000 RON.

In luna mai 2006 structurile Directiei Politiei de Ordine Publica (DPOP) au constatat
12.263 infractiuni (47% din totalul pe politie), din care 2.724 de natura economica (36%
din totalul pe politie), 6.188 de natura judiciara (52% din totalul pe politie) si 3.351 de
alta natura (50% din totalul pe politie). Din totalul faptelor constatate, 3.352 au fost
descoperite in flagrant (51% din totalul inregistrat la nivelul politiei). In aceeasi perioada
structurile politiei de ordine publica au solutionat 3.662 dosare penale cu autor
necunoscut (46,7% din totalul pe politie) si au aplanat 18.591 stari conflictuale. Evolutii
functionale:
-

La Scoala de agenti de politie Vasile Lascar Campina, s-a realizat filmul privind
Manualul de bune practici de interventie a politistului de ordine publica;

A fost intocmit programul convocarilor pe centre de judete avand ca problematica


combaterea delictelor silvice;

S-au desfasurat activitati de monitorizare pe linia prevenirii si combaterii violentei in


mediul rural, in judetele Braila, Galati si Vrancea;

Incepand cu data de 26.05.2006, s-a declansat activitatea de distribuire a celor


4.000 autoturisme LOGAN destinate dotarii structurilor de ordine publica din mediul
urban si a birourilor si posturilor de politie comunala;

Au fost elaborate o serie de documente de indrumare pentru: dinamizarea activitatii


pentru prevenirea si combaterea talhariilor stradale; pastrarea si manipularea
armamentului din dotare de catre politistii de ordine publica; pregatirea politistilor in
scopul eliminarii si prevenirii oricaror forme de discriminare; prevenirea si combaterea
starilor conflictuale si a actelor de tulburare a ordinii publice.
La nivelul IGPR (DPOP) a fost semnat Planul de masuri privind modul de actiune a
efectivelor de politie si jandarmi LITORAL 2006. La data de 04.05.2006 a avut loc
deschiderea oficiala a Conventiei de Twinning PHARE 2004 Intarirea cooperarii
politienesti, al carui beneficiar principal este Directia Politiei de Ordine Publica, iar in
perioada 05-07.06.2006 s-a desfasurat activitatea de elaborare a unui manual de bune
practici de interventie si indicatorii de performanta. Alte doua activitati s-au desfasurat in
perioada 12-14.06.2006 in cadrul Conventiei de Twinning, cu privire la atragerea
minoritatilor in randul fortelor de politie si la modificarea programelor de invatamant ale
Scolii de agenti de politie Vasile Lascar, Campina, jud. Prahova si Scolii de Aplicatie a
Jandarmeriei, Dragasani, jud. Valcea.
In ceea ce priveste politia de proximitate, au fost emise instructiuni privind portul
armamentului de catre politia de proximitate si Planul de masuri pentru imbunatatirea
imaginii politiei de proximitate. In perioada 08-12.05.2006, s-a participat la seminarul
Asistenta tinerilor, desfasurat la IPJ Timis, sub coordonarea expertilor elvetieni in
cadrul parteneriatului romano-elvetian pentru politia de proximitate.

173

In perioada 06-08.06.2006, s-a desfasurat in Bucuresti, sub auspiciile Agentiei de


Dezvoltare si Cooperare Elvetiana din cadrul Ministerului de Externe Elvetian, Conferinta
Internationala privind Politia de Proximitate, la care au participat reprezentanti ai tarilor
membre UE si ale Pactului de Stabilitate din Sud-Estul Europei. Activitatea a fost
organizata pe grupuri de lucru si a vizat discutii cu privire la stadiul implementarii
conceptului politiei de proximitate in statele din zona, precum si alte aspecte specifice
acestui domeniu.
La data de 15.06.2006 s-a definitivat Manualul politistului de proximitate, si s-a realizat
instruirea profesorilor de la institutiile de invatamant ale MAI, in legatura cu introducerea
studiului Manualului Politistului de proximitate in programa de invatamant. In perioada
15-16.05.2006, la Iasi s-a organizat seminarul Mangementul schimbarii, la care au
participat 50 politisti de la judetele Iasi, Botosani, Vaslui.
La data de 14.06.2006, la sediul IGPR s-a desfasurat intalnirea in cadrul trilateralei
RomaniaOlandaElvetia, Scopul intalnirii a fost acela de a evalua stadiul implementarii
programului de proximitate Siguranta integrala in marile orase si de a se stabili
posibilitatea implementarii unui proiect de management la nivelul a 4 judete cu
implicarea reprezentantilor primariilor, unitatilor de parchet si Politiei locale, posibilitatea
extinderii Acordului privind introducerea conceptului politiei de proximitate in Republica
Moldova, cu implicarea formatorilor romani, politisti de proximitate in anul 2007.
In ceea ce priveste activitatea de analiza a informatiilor, pana in momentul de fata,
gradul de ocupare a schemei de personal a Unitatii Centrale de Analiza a Informatiilor
(UCAI) este de 91% (dintr-un numar total de 21 posturi, 19 sunt incadrate). La nivelul
DGPMB, in urma concursului din data de 18.05.2006, a fost incadrata o pozitie de sef de
birou si 4 posturi pentru analisti. In prezent, din cele 10 posturi de analisti de la nivelul
Biroului de Analiza a Informatiilor DGPMB, sunt ocupate 4 posturi (2 analisti si 2
redactori), iar la nivelul sectoarelor, din cele 18 posturi, au fost incadrate 10 posturi
pentru ofiteri si 6 pentru redactori (6 ofiteri si 6 agenti au ocupat posturile prin transfer).
La nivel teritorial, in data de 10.05.2006, s-a desfasurat, la sediul UCAI, un concurs
pentru ocuparea posturilor ramase pentru analist strategic, cu recrutare atat din sursa
externa, cat si din sursa interna cu trecere in corpul ofiterilor. In urma acestui concurs au
fost incadrati 5 analisti cu recrutare din sursa externa.
Pana in prezent, din cele 122 de posturi scoase la concurs in mod repetat au fost
ocupate numai 89, dupa cum urmeaza: 30 functii de analist strategic incadrate din totalul
de 41 posturi scoase la concurs; 25 functii de analist operational incadrate din totalul de
40 posturi scoase la concurs (statul de organizare al IPJ Arad nu are prevazut post
pentru analist operational); 34 functii de redactor incadrate din totalul de 41 posturi
scoase la concurs. Astfel, gradul de ocupare a posturilor, pana in prezent, este de
72,9% (82,9% pentru agenti si 67,9% pentru ofiteri).
In perioada 8-12.05.2006, doi ofiteri din cadrul UCAI au participat la un curs de ANB
user si iBase, sustinut de reprezentanti ai firmei care asigura serviciile pentru produsele
i2. In perioada 31.05-2.06.2006, seful Serviciului de Analiza Operationala si 2 ofiteri
analisti au participat la prezentarea Sistemului Informatic Europol, la sediul Punctului
National Focal.
Au demarat activitatile in cadrul grupului de lucru Lucrare Caracter Penal, unde UCAI
prin intermediul Serviciului de Analiza Strategica este unitate de implementare proiect.
S-a dezvoltat si s-a pus in practica proiectul Conceptia de actiune Litoral 2006. A
inceput implementarea fiselor raport interventie completate si au fost colectate in sistem
centralizat. In prezent, se lucreaza la modulul de raportare si se face design-ul analizei.

174

S-a dezvoltat aplicatia IRIS care va fi testata la nivelul DGPMB si IJPR Ilfov (s-a realizat
pregatirea managerilor pentru utilizarea acestei aplicatii).
In prezent, in programul de protectie a martorilor se afla 20 de persoane, ultimele 6
intrand in program in primele 5 luni ale anului 2006. La nivelul serviciilor Oficiului au fost
intocmite si redactate metodologiile de lucru concrete, pe fiecare linie de munca,
metodologiile fiind deja inaintate conducerii Ministerului Administratiei si Internelor spre
avizare si aprobare. In aceasta perioada, doi reprezentanti din cadrul Oficiului national
pentru Protectia Martorilor au participat la un seminar la Ljubljana-Slovenia, privind
cooperarea pe linia protectiei martorilor intre statele din Sud-Estul Europei.
Pentru imbunatatirea modalitatilor de evidentiere statistica a activitatilor desfasurate de
catre formatiunile de combaterea criminalitatii organizate, precum si in sensul realizarii
unor statistici credibile, care sa corespunda cerintelor si exigentelor Uniunii Europene si
implicit armonizarii acestora cu cele ale parchetelor si nu in ultimul rand, ca urmare a
modificarilor structurale si legislative din domeniul justitiei, a fost emisa o Dispozitie
IGPR in baza careia Directia Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative a intocmit
Normele Tehnice privind completarea si modificarea metodologiei de exploatare a
tuturor situatiilor statistice lunare Model 2006.
In ceea ce priveste dezvoltarea sistemelor de investigatie tehnico-stiintifice, in luna mai
2006, structurile de criminalistica au efectuat investigatii tehnico-stiintifice a locului faptei
in 11.786 cazuri, ocazie cu care au fost ridicate un numar total de 27.830 urme si
mijloace materiale de proba. Cele 2.714 urme papilare care au fost exploatate cu
ajutorul sistemului informatic de identificare AFIS au condus la identificarea a 70 autori si
72 fapte penale.
La nivel national, au fost efectuate 1.757 constatari tehnico stiintifice si expertize
criminalistice fiind identificati 445 autori care au comis 464 fapte antisociale. Un rol
important l-au avut expertizele biocriminalistice ADN, care prin genotipare au stabilit
profilul genetic a 17 autori care au fost implicati in savarsirea a 17 fapte penale de mare
violenta sau cu pericol social ridicat.
La solicitarea politiilor din UE prin Centrul de Cooperare Internationala si prin actiuni
proprii de verificare a persoanelor returnate/expulzate din aceste tari, au fost comparate
in baza de date AFIS un numar de 734 fise dactiloscopice, fiind identificate 22 persoane,
care au comis 22 infractiuni pe teritoriul altor state.
A fost operationalizat sistemul IBIS de comparare automata a tuburilor provenite de la
arme de foc letale, prin finalizarea perioadei de pregatire si testare si alimentarea bazei
de date cu toate cazurile cu autori neidentificati, arme detinute ilegal sau abandonate, in
vederea efectuarii verificarilor solicitate de partenerii europeni. Mentionam ca sistemul
dispune de interfata necesara interconectarii cu baze de date similare.
In cadrul proiectului PHARE 2003 Twinning-Light au avut loc doua module de pregatire
privind ridicarea probelor biologice din campul infractiunii si valorificarea acestora in
laborator, la care au participat 25 de ofiteri criminalisti in primul modul si 22 procurori
criminalisti in cel de al doilea. Totodata, au fost prezentate posibilitatile si limitele
metodei ADN.
Activitatile de cooperare ale IGPR cu institutii avand atributii similare s-au desfasurat la
nivel regional, european si international mai ales cu institutii precum Europol, Interpol,
Centrul SECI, ofiterii de legatura straini. In perioada de referinta, numarul intalnirilor si
schimburilor de mesaje avand caracter operational, atat cu ofiterii straini de legatura
acreditati la Bucuresti, cat si cu cei romani aflati in strainatate, prin intermediul CCPI a

175

fost de 263 mesaje si intalniri privind verificarea cazurilor de incalcare a legii. La nivelul
Politiei Romane, in perioada mai-iunie 2006, au avut loc 253 deplasari in strainatate
(conferinte, seminarii, ateliere de lucru, schimburi de experienta, vizite de studiu). Din
analiza acestor activitati se poate constata cresterea ponderii reprezentate de cele
avand caracter operativ (comisii rogatorii, documentare pe caz, insotire martori etc. )
In ceea ce priveste activitatea de prevenire a criminalitatii, in perioada de referinta,
Institutul pentru Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii a continuat o serie de activitati
(seminarii, sesiuni de pregatire, publicare si difuzarea de afise si pliante etc.) in domeniul
prevenirii infractiunilor cu violenta, accidentelor rutiere, coruptiei, traficului cu fiinte
umane, protectiei minoritatilor, intr-un numar de 7 programe interne si 3 programe
internationale (Anexa 10). Au fost initiate si transmise structurilor teritoriale de profil
pentru implementare in plan local 6 programe, in domeniul prevenirii si combaterii
furturilor de si din autoturisme, furturilor de animale, furturilor din societati comerciale, si
pentru cresterea gradului de siguranta in mijloacele de transport in comun.
In ceea ce priveste situatia din centrele de detentie a se vedea capitolul Criterii politice,
sectiunea conditiile din penitenciare si centrele de detentie.
In domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor, la data de 1 iunie 2006, s-a
constituit un grup de lucru pentru a evalua nivelul la care cele 40 + 9 recomandari FATF
sunt transpuse in legislatia nationala. Grupul de lucru este format din specialisti ai
Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB),
Ministerului Justitiei (MJ), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), Comisiei
Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ). Subgrupuri de lucru
vor fi constituite la nivelul fiecarei institutii implicate care vor analiza tabelul de
concordanta intre legislatia romaneasca in domeniu si cele 40+9 Recomandari FATF.
In data de 30 mai 2006, ONPCSB a organizat intalniri cu autoritatile de supraveghere
prudentiala (Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor), in vederea revizuirii normelor (legislatiei secundare) emise de catre aceste
autoritati.
ONPCSB a organizat in perioada 29 mai 2 iunie 2006 intalniri cu asociatiile
profesionale din cadrul sectoarelor financiare si non-financiare considerate vulnerabile
(Asociatia Organizatorilor de Cazinouri din Romania, Asociatia Romana a Agentiilor
Imobiliare, Uniunea Nationala a Agentiilor Imobiliare, Asociatia Producatorilor si
Importatorilor de Autoturisme), in scopul elaborarii normelor (legislatiei secundare)
pentru entitatile raportoare care nu au autoritate de supraveghere prudentiala. Ca
urmare a acestor intalniri, ONPCSB a elaborat Normele privind prevenirea si
combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, standardele de cunoastere
a clientelei si control intern pentru entitatile raportoare non-financiare care nu sunt
supuse supravegherii prudentiale a unor autoritati. Normele au fost avizate de MJ si vor
fi transmise pentru publicare in Monitorul Oficial. Normele au avut in vedere Directiva 3 a
CE privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii
actelor de terorism, folosind o noua abordare bazata pe evaluarea riscului in
conformitate cu prevederile UE si cele 40+9 Recomandari FATF. Normele vor constitui
baza legislativa pentru elaborarea unor proceduri interne sectoriale de catre asociatiile
profesionale ale categoriilor de entitati raportoare non-financiare.
Pe baza programului de pregatire profesionala pentru 2006 elaborat de ONPCSB in
perioada mai septembrie 2006 se desfasoara seminarii de instruire pentru entitatile
raportoare (in special, agentiile imobiliare, dealeri auto, cazinouri). In acest scop

176

incepand cu data de 16 mai 2006, ONPCSB si asociatiile profesionale (Asociatia


Romana a Agentiilor Imobiliare, Uniunea Nationala a Agentiilor Imobiliare, Asociatia
Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme, Asociatia Organizatorilor de Cazinouri
din Romania) au demarat, actiuni de instruire in domeniul prevenirii si combaterii spalarii
banilor si a finantarii actelor de terorism in scopul imbunatatirii calitatii acestor tipuri de
rapoarte. Aceste actiuni de instruire, sunt organizate saptamanal in perioada iunie-iulie.
In perioada 15-17 mai, CSA in cooperare cu Departamentul Trezoreriei SUA a organizat
seminarul cu tema Insurance Conference on Fraud and Money Laundering, in cadrul
careia reprezentantii Oficiului au sustinut o prelegere avand ca tema Raportarile de
tranzactii suspecte in Romania. In perioada iulie septembrie 2006, vor fi organizate
workshop-uri si seminarii, care vizeaza discutarea modalitatilor de elaborare a unor
proceduri interne de control de catre entitatile raportoare non-financiare (case de schimb
valutar, agentii imobiliare, dealeri auto, avocati, notari).
In perioada 1 mai 30 iunie 2006, in baza planului de control elaborat in comun,
ONPCSB si Garda Financiara (GF) au efectuat un numar de 17 controale (15 controale
la agentii imobiliare si 2 la agenti economici care desfasoara jocuri de noroc) in urma
carora au fost aplicate amenzi contraventionale in valoare de 150.000 RON si 11
avertismente. Prin acestea ONPCSB si GF au finalizat controalele planificate in baza
acestui plan la agenti care desfasoara jocuri de noroc. Pentru o situatie detaliata a se
vedea Anexa 11.
In data de 23 iunie 2006 ONPCSB a solicitat sprijinul BNR pentru efectuarea de catre
cele doua institutii a unor activitati de control la case de schimb valutar. In acest sens
ONPCSB si BNR vor elabora un program calendar al actiunilor ce urmeaza a fi
intreprinse in acest sens.
In luna iulie ONPCSB va elabora un nou plan de control (pentru semestrul II anul 2006).
Acest plan porneste de la necesitatea verificarii entitatilor raportoare non-financiare prin
prisma riscurilor operationale. ONPCSB a solicitat sprijinul Directiei de Supraveghere din
cadrul BNR pentru organizarea unei instruiri in vederea formarii personalului din cadrul
Oficiului in sensul abordarii verificarilor si actiunilor de control prin prisma evaluarii
riscurilor.
In vederea intaririi capacitatii administrative a ONPCSB, numarul maxim de posturi a
crescut de la 84 la 120 (HG nr. 531/2006, MO nr. 392/8.05.2006). In prezent sunt
ocupate 79 posturi. In luna iunie 2006, ONPCSB a demarat procedura legala necesara
pentru ocuparea, prin concurs, a 5 posturi vacante (concursul pentru ocuparea acestor
posturi s-a desfasurat in zilele de 10,12,13 iulie 2006). In perioada septembrie
decembrie 2006, Oficiul va demara a doua etapa de selectie si incadrare prin concurs a
restului de 36 posturi vacante.
In vederea instruirii analistilor financiari si intarirea capacitatii de a preveni, detecta,
investiga si mai ales instrumenta cazurile de spalare de bani care au legatura cu
finantarile activitatilor teroriste, in perioada 15 19 mai 2006 reprezentantii Oficiului au
participat la un seminar ce a avut ca tema Terorismul si Crima Organizata si
Combaterea Finantarii Terorismului organizat de Biroul de Cooperare in domeniul
Apararii si Ambasada Statelor Unite ale Americii. In perioada 8 13 mai, 29 mai a avut
loc la Institutul de Asigurari cursuri privind Frauda in Asigurari si Asigurari Generale,
cursuri adresate cu precadere magistratilor dar la care au fost invitati si au participat si
reprezentantii Oficiului.

177

In data de 25 mai 2006 a avut loc, la sediul Oficiului, o instruire a personalului cu


atributii de supraveghere si control din cadrul ONPCSB la care au participat specialisti ai
BNR Directia de Supraveghere. Aceasta instruire a vizat abordarea verificarilor si
actiunilor de control prin prisma evaluarii riscurilor operationale in ceea ce priveste
activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor. O astfel de abordare va fi avuta
in vedere si in cadrul actiunilor de control pe care ONPCSB le va efectua in semestrul II
al anului 2006, in concordanta cu reglementarile Uniunii Europene privind abordarea
actiunilor de inspectie prin prisma aspectului de prevenire.
In cadrul programului de intalniri periodice cu Banca Nationala a Romaniei, in perioada
23-24 iunie 2006 s-a desfasurat o actiune de pregatire profesionala cu reprezentantii
serviciilor de inspectie bancara din cadrul sucursalelor teritoriale ale BNR. La acest
eveniment reprezentantii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor,
au prezentat tipologii si cazuistica in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si
a finantarii terorismului, in vederea clarificarii unor aspecte intalnite in activitatile
comune de control cu BNR.
De asemenea in perioada 22-23 iunie 2006, la initiativa Institutului National al
Magistraturii INM, a avut loc in Bucuresti seminarul cu tema Spalarea de bani
Formarea Formatorilor care se adreseaza cu precadere procurorilor si judecatorilor din
intreaga tara. Totodata, in perioada 26-28 iunie 2006 s-a desfasurat la Brasov seminarul
cu tema Cooperarea inter-institutionala in combaterea cazurilor complexe de coruptie
organizat de catre DNA si ONPCSB cu sprijinul Ambasadei SUA si care a reunit
reprezentanti ai ONPCSB, DIICOT, DNA, MJ si FINCEN SUA, iar in data de 30 iunie a
avut loc la sediul Oficiului un schimb de experienta cu specialisti din cadrul FINCEN
SUA.
ONPCSB a elaborat o fisa de proiect cu o valoare totala de 1,34 milioane EUR, din care
1 milion EUR din fonduri Phare si 340.000 EUR co-finantare din bugetul ONPCSB.
Proiectul se incadreaza in categoria investitii si include urmatoarele obiective:
optimizarea sistemului de raportare existent pentru fluxul actual al raportarilor la
ONPCSB; crearea unui sistem de case management, care sa cuprinda gestiunea
sistemului de sesizari in format electronic care se fac catre PICCJ sau, dupa caz, catre
DNA si SRI in conformitate cu prevederile legale in vigoare; perfectionarea specialistilor
IT ai ONPCSB si elaborarea materialelor de studiu; crearea unei solutii de
criptare/decriptare personalizata pentru documentele ONPCSB; acreditarea sistemului
de informatii si de comunicatii din cadrul ONPCSB, prin achizitionarea de materiale,
echipamente si programe IT specializate, si contractarea serviciilor de montaj si instalare
aferente; realizarea unui sistem INTRANET de circulatie a documentelor in cadrul
ONPCSB pentru facilitarea modului de operare in timp real; crearea unui sistem de
replicare a informatiilor utilizate in mod curent care sa fie functional in conditiile aparitiei
unor incidente de securitate.
Oficiul a transmis o propunere de asistenta tehnica in vederea realizarii de seminarii de
instruire pentru personalul de specialitate din cadrul ONPCSB privind: combaterea
finantarii terorismului in special tipologii pentru detectarea si procesarea tranzactiilor
suspecte; supravegherea si controlul entitatilor raportoare din sectorul non-financiar. Tot
in cadrul acestui proiect sunt programate actiuni de instruire pentru personalul din
institutiile cu atributii de aplicare a legii (procurori, judecatori, politisti) avand ca tematica
prevenirea si combaterea spalarii banilor si a fenomenelor de coruptie.
ONPCSB va continua sa organizeze reuniuni comune periodice cu principalele institutii
implicate in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de

178

terorism respectiv, PICCJ (DIICOT), Directia Nationala Anticoruptie (DNA), BNR, GF,
ANAF, Ministerul Administratiei si Internelor (DGCCO) in vederea analizarii activitatii
desfasurate de catre aceste institutii in semestrul I al anului 2006, si stabilirii masurilor
necesare pentru eficientizarea cooperarii inter-institutionale. In acest sens, ONPCSB a
organizat in perioada 19-21 iunie 2006 4 intalniri comune de lucru cu urmatoarele
institutii: BNR, DIICOT, MJ, DNA si ANV.
Referitor la cooperarea ONBCSB cu unitatile de informatii financiare (FIU-uri) din
strainatate, pana in prezent, ONPCSB a incheiat 33 de Memorandum-uri de Intelegere
in vederea intensificarii schimbului de informatii operativ si a schimbului de experienta si
know-how. In luna iunie 2006, cu ocazia participarii, in Cipru, la lucrarile Celei de-a 14-a
Sesiuni Plenare a Grupului Egmont, au fost semnate 3 Memorandumuri de Intelegere
(cu FIU-urile din Republica Cipru, Principatul Liechtenstein si Marele Ducat al
Luxemburgului).
In perioada 1 mai 30 iunie 2006, ONBCSB a transmis 13 cereri de informatii si a primit
25 cereri de informatii din partea FIU-urilor din strainatate. In perioada 26-28 iunie 2006
a avut loc in Bucuresti o vizita de lucru a reprezentantilor FIU din Principatul
Liechtenstein, avand ca scop imbunatatirea cooperarii bilaterale, dezvoltarea schimbului
de informatii si a schimbului de experienta. Pana in prezent au fost desfasurate vizite de
studiu la FIU-urile din Republica Guatemala si Slovenia.
In domeniul luptei impotriva drogurilor au fost inregistrate urmatoarele evolutii
legislative:
-

In cursul lunii mai a.c., in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor a fost aprobata
completarea Metodologiei de control, parte integranta a Ordinului nr. 7540/2005
privind Normele de functionare a Compartimentului de Control Vamal (CCVAF), cu
anexele: "Controlul coletelor postale si a bagajelor de calatori" si "Controlul
containerelor maritime".

A fost aprobat de catre Vicepresedintele Agentia Nationala de Administrare Fiscala


Ordinul nr. 6189/19.05.2005 privind Operatiunile vamale comune in domeniul
combaterii traficului de droguri si produse cu regim special, completat cu prevederile
Ordinului nr. 6362/6.06.2006, in acelasi domeniu.

S-a elaborat Ordinul comun al ministrului justitiei, al ministrului administratiei si


internelor si al ministrului sanatatii privind modalitatea de derulare a programelor
integrate de asistenta medicala, psihologica si sociala pentru persoanele aflate in
stare privativa de libertate, consumatoare de droguri;

Ministerul Sanatatii a coordonat elaborarea normelor metodologice de aplicare a


Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor
stupefiante si psihotrope, norme care se aproba prin hotarare a Guvernului si care se
afla in procesul de avizare interministeriala.

La nivelul Agentiei Nationale Antidrog, in cadrul activitatilor curente de asigurare a


functionarii in bune conditii a Centrelor de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog
(CPECA) din punct de vedere logistic, s-au alocat aproximativ 300.000 RON pentru
efectuarea de reparatii la Centrele din Constanta, Iasi, Hunedoara, Teleorman, Braila si,
in Bucuresti, la sectoarele 3 si 6.
La data de 30 iunie 2006 statul de personal al Agentiei Nationale Antidrog este incadrat
in proportie de 95,72 %, respectiv cu 128 ofiteri, 14 agenti si 171 angajati ca personal
contractual.

179

In cadrul Inspectoratului General al Politiei Directia Generala de Combatere a


Criminalitatii Organizate, a fost dat in folosinta noul sediu al Laboratorului Central de
analiza si profil al drogurilor si precursorilor, dotat cu aparatura in valoare de 1,2
milioane euro. Din punct de vedere al resurselor umane, in luna mai a fost ocupata o
functie de ofiter in cadrul BCCO Targu-Mures, Compartimentul Antidrog, iar la inceputul
lunii iunie a fost ocupata o functie de subofiter in cadrul BCCO Constanta,
Compartimentul Antidrog. In perioada de referinta au avut loc, in cadrul DGCCO, 6
seminarii si cursuri de pregatire, din care 1 in tara si 5 in strainatate, la care au
participat 17 reprezentanti DGCCO.
Autoritatea Nationala a Vamilor a creat structurile de management a riscurilor printr-un
Ordin al Vicepresedintelui ANV, iar in cadrul Biroului Vamal Albita, judetul Vaslui, a fost
creata o echipa comuna de analiza de risc, intre Vama si Politia de Frontiera, care
functioneaza in prezent ca statie pilot. Totodata, s-a realizat racordarea Autoritatii
Nationale a Vamilor la baza de date a programului NDCS (National Drug Control
System), existent la nivelul Directiei Antidrog.
In domeniul reducerii cererii de droguri, in baza protocolului semnat intre ANA si
Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) referitor la realizarea unui studiu la nivel
national privind consumul de droguri in penitenciare, in prezent se deruleaza faza de
introducere a datelor in baza de date.
In luna mai si inceputul lunii iunie au fost realizate demersurile necesare pentru
inceperea unui Studiu privind mortalitatea in randul consumatorilor (s-a facut
documentarea proiectului, stabilirea institutiilor implicate si contactarea responsabililor
acestora). In perioada mai-iunie, a fost elaborat Protocolul pentru derularea Studiului de
seroprevalenta HIV si HVC in randul consumatorilor de droguri, de asemenea, au fost
elaborate instrumentul de lucru (chestionarul) si metodologia studiului.
In luna mai a fost adoptat Protocolul european de colectare a datelor referitoare la bolile
infectioase asociate consumului de droguri, cerere de tratament, urgente medicale si
mortalitate ca urmare a consumului de droguri.
In perioada 15-16.05.2006, Agentia Nationala Antidrog a participat la organizarea de
catre Oficiul TAIEX al Comisiei Europene, a Seminarului privind reducerea cererii de
droguri, la care au participat aproximativ o suta de experti din structurile administrative
romanesti cu atributii in reducerea cererii de droguri. Tot la nivelul ANA, a fost
organizata in luna iunie o sesiune de pregatire cu participarea a 30 de persoane pentru
utilizarea instrumentului european EUROPASI, in cadrul proiectului Monitorizarea
variatiilor psihosomatice la pacientii aflati in tratament de substitutie, finantat prin
programul CEEX.
Cu ocazia Zilei Mondiale fara Tutun - 31 mai a.c., ANA a preluat campania propusa de
Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru acest an. Campania s-a numit Tutunul - letal in
orice forma si continut. Au fost create si distribuite la nivel national afise (3 modele),
pliante, precum si un spot audio cu mesajul Ce ar fi daca ai lasa tigarile acasa?. Cele
47 CPECA au desfasurat activitati de informare educare sensibilizare cu privire la
riscurile asociate consumului de tutun adresate elevilor, studentilor, membrilor
comunitatilor locale si mass-media. De asemenea, au fost realizate activitati de
informare si sensibilizare a educatorilor si profesionistilor pentru cresterea implicarii in
domeniul reducerii cererii pentru produsele din tutun.
In data de 16 iunie a.c., in parteneriat cu Directia de Sanatate Publica si Primaria
Sectorului 2 a Municipiului Bucuresti, ANA a organizat Conferinta Riscurile Consumului

180

de droguri la mama si copil. Conferinta reprezinta primul pas in realizarea unei campanii
nationale ce urmeaza a fi derulata de catre CPECA.
In acest an, ANA a preluat campania antidrog Drogurile nu sunt un joc pentru copii
(Drugs are not child's play) propusa de Oficiul Natiunilor Unite pentru Droguri si
Criminalitate (UNODC) pentru 26 Iunie - Ziua internationala impotriva consumului si
traficului ilicit de droguri. La aceasta intalnire au participat reprezentanti ai organizatiilor
neguvernamentale, institutiilor publice si jandarmi. Campania din acest an si-a propus sa
indemne adultii sa ii protejeze pe copii. Cu prilejul acestei campanii, ANA impreuna cu
Romfilatelia a lansat emisiunea filatelica dedicata zilei de 26 iunie. In cadrul acesteia, a
fost emis un intreg postal, continand un timbru, un plic "Prima zi" si o stampila. Vor fi
distribuite 450 de plicuri si peste 53.000 de timbre in intreaga tara.
Principalele tipuri de activitati desfasurate la nivel national pentru marcarea Zilei
internationale impotriva consumului si traficului ilicit de droguri au fost: 15 intalniri
interactive cu tineri in tabere scolare, stranduri, campusuri universitare, centre de
plasament, 5 piese de teatru cu mesaj antidrog, 4 cursuri de formare in randul
voluntarilor CPECA, 30 conferinte, seminarii, mese rotunde cu tematica cu tematica
antidrog, 50 activitati sportive (concursuri: orientare sportiva, stafete, cros-uri, dans
sportiv, marsuri, campionate de volei, rugby, handbal, role, ciclism, turnee de sah), 15
festivitati de acordare de diplome/certificate partenerilor si voluntarilor CPECA, 5 tabere
cu tematica antidrog, manifestari stradale (35 puncte de informare, distribuire de
materiale informative, 7 concursuri de desene pe asfalt, Street Ball, Graffitti, arta
fotografica, 10 spectacole, concerte cu mesaj antidrog, festivaluri), 6 articole cu tematica
antidrog publicate in reviste de specialitate, 7 proiectii de filme si spoturi cu tematica
antidrog, expozitie de fotografie.
In perioada de referinta, a fost elaborata metodologia pentru elaborarea, avizarea si
adoptarea Strategiilor Judetene (Locale) Antidrog, iar in cursul lunii mai a.c. a fost
inaintata la CPECA cu prilejul convocarii profesionale. De asemenea, a fost elaborata si
transmisa Centrelor de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog metodologia privind
formarea retelelor locale de prevenire a consumului ilicit de droguri.
In perioada de referinta, la nivelul ANA s-au incheiat 30 de parteneriate cu ONG-uri
active din domeniu. Cu privire la situatia cooperarii ANA si a CPECA cu cultele
religioase au fost incheiate 8 protocoale de cooperare cu eparhii, protopopiate si parohii
ale Bisericii Ortodoxe Romane si 19 protocoale cu alte culte religioase. De asemenea au
fost continuate demersurile necesare in vederea incheierii de noi protocoale cu celelalte
culte din Romania.
Tot in aceasta perioada s-au semnat 6 protocoale de colaborare intre CPECA si
penitenciarele din judetele: Mures, Ilfov, Brasov, Constanta, Dambovita si Timis. De
asemenea, s-a incheiat un protocol de colaborare intre ANA si Asociatia Linia Verde
pentru Protectia Copilului, avand ca scop directionarea cazurilor care privesc consumul
si/sau traficul ilicit de droguri, tutun si alcool in randul copiilor, catre centrul de informare
si consiliere Tel-Verde ANA si dezvoltarea de programe comune pentru prevenirea
consumului ilicit de droguri, tutun si alcool in randul populatiei tinere.
De asemenea, a fost constituit grupul de lucru pentru elaborarea unui ordin comun
privind procedurile de cooperare intre institutiile implicate la nivel local in acordarea
serviciilor de prevenire a consumului de droguri si au fost organizate doua grupuri de
lucru in vederea elaborarii documentelor de legislatie secundara privind ,,Identificarea
zonelor prioritare de interventie in mediul scolar si, respectiv, ,,Acreditarea programelor
de formare a cadrelor didactice conform criteriilor de formare profesionala.

181

In domeniul reducerii ofertei de droguri, in perioada de referinta a fost incheiat Protocolul


de cooperare intre ANA si Oficiul National pentru Protectia Martorilor.
In luna mai 2006, pe linia combaterii traficului de droguri au fost constatate 332
infractiuni, fiind cercetate 239 persoane din care 73 in stare de arest.
In perioada 01 mai 2006 26 iunie 2006, a fost confiscata cantitatea de 21,49104 kg
droguri, 2769 comprimate, 30 doze LSD si 15 fiole. Din cantitatea totala, 1,86968 kg
reprezinta droguri de mare risc (heroina 1,8161 kg; cocaina 0,002295 kg), 2588
comprimate de mare risc (1880 MDMA, 494 metadona), 15 fiole mare risc (morfina), 30
doze LSD, 19,62136 kg droguri de risc (canabis 17,29824 kg, hasis 2,31837 kg), 181
comprimate de risc. In perioada 01 mai 2006 26 iunie 2006, a fost confiscata
cantitatea de 63,25414 kg precursori si 439,99 litri precursori.
La nivelul IGPR, in perioada de referinta au fost schimbate cu politiile straine 111
mesaje, in special cu parteneri europeni, din care 54 cu Politia din Germania, si s-a
realizat un schimb operativ de date privind notificarile si prenotificarile transmise din
tarile europene in referire la importul sau exportul de precursori in si din Romania (48
mesaje).
In perioada 01.05-30.06.2006, ANA a fost reprezentata la o serie de manifestari
internationale consacrate problematicii reducerii cererii si ofertei de droguri, din care
exemplificam: a 57-a reuniune a Corespondentilor Permanenti ai Grupului Pompidou,
atelierul de lucru UE Politica drogurilor in Balcani, cursul Colegiului european de politie
Politica drogurilor, organizat de CEPOL in Slovacia, conferinta Paris 2 - Moscova 1
consacrata prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri provenite din Afganistan.
Reprezentanti DGCCO au participat in perioada 31 mai - 2 iunie 2006, in Austria, la
Viena, la seminarul privind comertul cu droguri pe rutele balcanice, precum si in
perioada 12-16 iunie 2006, la Skopje, Macedonia, la seminarul DEA (Drug Enforcement
Agency) privind colectarea informatiilor si metode de analiza. In baza programului de
cooperare bilaterala romano-olandeza MATRA Lupta impotriva traficului de droguri, o
delegatie a DGCCO si IGPF s-a deplasat in Olanda, la Amsterdam, in perioada 28.05 02.06.2006, pentru un schimb de experienta privind problematica specifica legata de
traficul de droguri.
Formatiunile antidrog ale ANV au realizat schimb de informatii cu Centrul SECI, RILOOMV (CEN), si in sistemele Balkan Info si Cargo Info. In perioada 15-17 mai a.c., un
reprezentant al ANV a participat la briefingul Operatiunii vamale internationale "Pallas"
privind traficul cu precursori, pe cale rutiera si feroviara, desfasurat in Varsovia.
In domeniul cooperarii judiciare in materie civila si penala au fost inregistrate
urmatoarele progrese in domeniul ratificarii conventiilor bilaterale si multilaterale:
-

Legea nr. 58/2006 (MO nr. 300/4.04.2006) de ratificare a Acordului de cooperare


intre Romania si Eurojust a intrat in vigoare la data de 18 mai 2006;

Legea nr. 83/2006 (MO nr. 326/11.04.2006) de ratificare a Acordului dintre Romania
si Republica Italiana asupra transferarii persoanelor condamnate carora li s-a aplicat
masura expulzarii sau aceea a conducerii la frontiera a intrat in vigoare la data de 26
mai 2006.

Legea nr. 216/2006 (MO nr. 462/29.05.2006) pentru ratificarea Acordului intre
Romania si Republica Turcia privind asistenta judiciara in materie civila, semnat la
Ankara la 28 septembrie 2005.

182

Legea nr. 240/2006 (MO nr. 563/29.06.2006) pentru acceptarea Amendamentelor la


Statutul Conferintei de la Haga de Drept International Privat, adoptate la cea de-a
XX-a Sesiune Diplomatica a Conferintei de Drept International Privat, la Haga la 30
iunie 2005 (amendamentele permit aderarea Comunitatilor Europene la Statutul
Conferintei de Drept International Privat). Acceptarea amendamentelor de catre
Romania va facilita aderarea CE la Statutul Conferintei de la Haga de Drept
International Privat. Amendamentele vor intra in vigoare in momentul acceptarii lor
de 2/3 din statele membre la Conferinta.

Proiectul de lege pentru ratificarea Conventiei europene pentru prevenirea


terorismului, Varsovia, 16 mai 2005, a fost aprobat de Guvern in sedinta din 18 mai
2006 si supus spre ratificare Parlamentului, de Presedintele Romaniei, la data de 20
iunie 2006.

Proiectul de lege pentru ratificarea Conventiei europene privind spalarea,


descoperirea, depistarea, confiscarea produselor infractiunii si finantarea
terorismului, Varsovia, 16 mai 2005, a fost aprobat de Guvern in sedinta din 18 mai
2006 si supus spre ratificare Parlamentului, de Presedintele Romaniei, la data de 20
iunie 2006.

Progrese legislative in domeniul cooperarii judiciare:


-

Legea nr. 103/2006 (MO nr. 375/2.05.2006) pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la
Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, adoptat la
Roma la 4 noiembrie 2000.

Legea nr. 224/2006 (MO nr. 534/21.06.2006) de modificare si completare a Legii nr.
302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala a intrat in
vigoare. Amendamentele privesc in special transpunerea integrala a acquis-ului
Schengen privind cooperarea judiciara in materie penala, precum si aplicarea
deciziei-cadru referitoare la Mandatul European de Arestare, cu luare in considerare
a experientei statelor membre in aceasta materie.

In domeniul cooperarii judiciare in materie penala, Ghidul electronic de cooperare


judiciara internationala in materie penala - publicat pe pagina web a Ministerului Justitiei
(http://www.just.ro/rtrv_mc.php?param=cji_penal) - a fost imbunatatit in mod substantial.
Noua varianta publicata la data de 19 iunie 2006 contine, pe langa textele tratatelor
internationale, bilaterale si multilaterale, ale instrumentelor comunitare relevante si ale
legislatiei interne aplicabile si comentarii aferente fiecarei forme importante de cooperare
judiciara, precum si formulare si modele de cereri. De asemenea, un capitol aparte
trateaza Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene (de la data aderarii).
Ghidul reprezinta un instrument valoros pus la dispozitia judecatorilor si procurorilor
implicati in activitati de cooperare judiciara, oferind atat informatii legislative, cat si
formulare standard utilizate in astfel de proceduri.
In ceea ce priveste cooperarea judiciara in materie civila si comerciala, Ghidul electronic
de cooperare judiciara internationala in materie civila, comerciala si dreptul familiei publicat pe pagina web a MJ (http://www.just.ro/rtrv_mc.php?param=cji_civil) - a fost
imbunatatit in mod substantial. Noua varianta publicata la data de 19 iunie 2006 contine,
pe langa textele tratatelor internationale, bilaterale si multilaterale, ale instrumentelor
comunitare relevante si ale legislatiei interne aplicabile si comentarii aferente fiecarei
forme importante de cooperare judiciara, precum si formulare si modele de cereri. De
asemenea, un capitol aparte trateaza Cooperarea cu statele membre ale Uniunii
Europene (de la data aderarii). Ghidul reprezinta un instrument valoros pus la dispozitia

183

judecatorilor si procurorilor implicati in activitati de cooperare judiciara, oferind atat


informatii legislative, cat si formulare standard utilizate in astfel de proceduri.
In perioada de referinta, Ministerul Justitiei si Ministerul Public au desfasurat o activitate
intensa pe planul cooperarii judiciare cu state membre ale UE sau cu alte state.
Departamentul de specialitate din Ministerul Justitiei a inregistrat un numar total de 840
lucrari in domeniul extradarii si 190 lucrari referitoare la transferul persoanelor
condamnate. Ministerul Public a inregistrat un numar total de 219 lucrari noi si 361
lucrari solutionate in domeniul asistentei juridice internationale. De asemenea, Directia
Nationala Anticoruptie a solutionat 29 de lucrari in cadrul Biroului de Legatura cu
Institutiile Similare din alte State, iar Directia de Investigare a Infractiunilor de
Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a inregistrat, in perioada 1.05 26.06.2006, 24 cereri de asistenta judiciara internationala, 7 dintre acestea fiind
formulate in cauze de trafic de persoane.
Romania va desemna in curand magistratul de legatura cu Eurojust, in urma
consultarilor cu aceasta institutie. In prezent se deruleaza procedura de selectie a
magistratului de legatura. Anuntul de selectie a fost publicat pe site-ul web al Ministerului
Justitiei la 26 mai 2006, termenul limita pentru depunerea dosarelor a fost 20 iunie 2006.
Magistratul de legatura va fi desemnat in a doua parte a lunii septembrie 2006.
Au continuat demersurile pentru includerea Romaniei in sistemul informatic al Retelei
Judiciare Europene in materie penala, prin publicarea informatiilor necesare pentru
Fiches Belges si ATLAS. Dupa intalnirea de lucru cu Secretariatul RJE, care a avut
loc la Bucuresti la 7 februarie 2006, punctele nationale de contact ale Retelei Judiciare
Europene au elaborat materialele solicitate (referitoare la legislatia nationala in materie
penala, competenta si datele de contact ale instantelor si parchetelor la nivel natioal),
care au fost transmise Secretariatului RJE la sfarsitul lunii iunie 2006. Se estimeaza ca
pana la inceputul lunii februarie 2007, toate informatiile despre Romania sa fie
disponibile pe site-ul Retelei Judiciare Europene.
Incepand cu anul 2002, Romania participa la toate reuniunile Retelei Judiciare Europene
in materie penala, atat prin punctele nationale de contact din cadrul autoritatilor centrale,
cat si prin judecatori si procurori membri ai Retelei Judiciare Romane in domeniul
cooperarii judiciare in materie penala. In acest sens, in perioada de referinta, Romania a
participat si la cea de-a 24-a reuniune plenara a Retelei Judiciare Europene in materie
penala, Graz, Republica Austria, 11-13 iunie 2006. Doi procurori DIICOT si doi
reprezentanti ai Ministerului Justitiei au participat la reuniunea punctelor de contact ale
Retelei Europene a punctelor de contact pentru crimele de razboi, Haga, 22-24 mai
2006.
Incepand cu luna aprilie 2005, Romania participa la toate reuniunile Retelei Judiciare
Europene in materie civila si comerciala, prin punctele nationale de contact din cadrul
Ministerului Justitiei si judecatori membri ai Retelei Judiciare Romane in domeniul
cooperarii judiciare in materie civila si comerciala. In perioada de referinta, Romania a
participat la a 16-a si a 17-a reuniune a RJE care au avut loc la Bruxelles la 4 mai si,
respectiv, la 22 iunie 2006.
Activitatea Retelelor judiciare romane si formarea profesionala a membrilor acestora a
continuat, astfel:
-

Seminar de formare a formatorilor cu tema Cooperarea judiciara in materie penala,


Bucuresti, 18-19 mai 2006 (11 judecatori si 13 procurori). Acest eveniment a fost
organizat de Institutul European de Administratie Publica (EIPA), in cadrul unui

184

program de asistenta tehnica finantat de Ministerul Afacerilor Externe din Luxemburg


care vizeaza formarea profesionala a judecatorilor si a procurorilor in domeniul
cooperarii judiciare in materie civila, comerciala si penala.
-

Seminar cu tema Cooperarea judiciara in materie civila si comerciala, Bucuresti, 89 iunie 2006 (14 judecatori). Acest eveniment a fost organizat de Institutul European
de Administratie Publica (EIPA), in cadrul programului de asistenta tehnica al
Ministerului Afacerilor Externe din Luxemburg mentionat mai sus.

Institutul National al Magistraturii (INM) a organizat in perioada de referinta diferite


sesiuni de pregatire profesionala pentru judecatorii romani, in contextul unor programe
de asistenta sau al acordurilor de cooperare cu alte institutii, precum:
-

Seminar cu tema Recunoasterea hotararilor straine si cooperare judiciara (10


judecatori si 10 procurori), 4 -5 mai 2006;

Seminar comun romano-bulgar in domeniul respectarii aplicarii drepturilor de


proprietate intelectuala, organizat de Grupul Consultativ al Comisiei Economice ONU
pentru Europa, Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale si INM (80 de
procurori si reprezentanti ai politiei si vamii din Bulgaria si Romania), Bucuresti, 1314 iulie 2006;

3 seminarii cu tema Cooperare judiciara internationala, organizate pentru cursantii


Scolii Nationale de Grefieri;

Seminarul interdisciplinar franco-roman privind lupta impotriva criminalitatii


organizate, organizat de Ambasada Frantei la Bucuresti in colaborare cu DIICOT si
IGPR (DGCCO), la Iasi si Cluj, 12 - 14 iunie 2006;

3 module de limba franceza au fost organizate de INM impreuna cu Institutul Cultural


Francez pentru un numar de 100 judecatori si procurori;

3 cursuri de limbi straine (spaniola, germana, franceza) au fost organizate pentru


facilitarea participarii procurorilor romani in cadrul unor echipe de investigatie
impreuna cu omologi straini si a asigurarii contactului direct cu autoritatile judiciare
straine.

Alaturi de CEELI Institute Prague, INM face parte din proiectul regional Language4Law,
conceput in vederea facilitarii accesului magistratilor la legislatia comunitara, stabilirii
unor contacte directe dintre judecatorii si procurorii romani si colegii lor din statele
membre ale UE, precum si a participarii magistratilor romani la diverse sesiuni de
formare profesionala. Proiectul reuneste diferite tari din Europa centrala si de sud-est,
propunandu-si crearea unui portal de invatare on-line, a unui DVD multi-media si a unui
manual de predare a limbii engleze avand la baza abordarea comparativa a
terminologiilor juridice. In cadrul proiectului a fost constituit un grup de lucru reunind
experti din noua tari. De asemenea, INM a gazduit doua sesiuni de formare a
formatorilor in perioada 5-9 iunie 2006, la care au participat 24 judecatori, procurori si
formatori INM. Participarea la seminarii si vizite de studiu in strainatate:
-

Seminar cu tema Evolutii recente in ceea ce priveste dreptul european al familiei


precum si dreptul succesoral, organizat de catre Institutul European de
Administratie Publica (3 judecatori), Luxemburg, 11-12 mai 2006;

Seminarul cu tema Accesul la justitie in dreptul comunitar: Rolul judecatorului


national, organizat de Academia de Drept European (ERA) din Trier, Germania,
Curtea de Casatie a Republicii Franceze si TAIEX (2 judecatori), Paris, 1-2 iunie
2006;

185

Stagiu la Curtea Europeana de Justitie pentru 2 auditori de justitie din cadrul INM,
Luxemburg, 18 aprilie 2006-17 iulie 2006;

Vizita de studiu la Curtea Europeana de Justitie pentru 6 judecatori si 3 procurori,


Luxemburg, 23-30 iunie 2006;

Programul vizitelor de studiu pentru autoritatile judiciare a demarat la data de 2 februarie


2006, cu ocazia semnarii Conventiei intre Reteaua Judiciara Europeana si Comisia
Europeana. Programul promoveaza schimburile profesionale intre judecatori si procurori
in spatiul Uniunii Europene, in vedere dezvoltarii increderii reciproce. Programul
faciliteaza in consecinta aplicarea principiului contactului direct intre autoritatile judiciare.
Un alt obiectiv este cel de a spori gradul de cunoastere a instrumentelor UE in materie
civila si penala, in vederea unei aplicari adecvate a lor in statele membre. In sfarsit,
programul urmareste sa dezvolte relatii profesionale sistematice intre institutiile de
pregatire profesionala in domeniul judiciar din statele membre si tarile candidate. La
intrunirea ce a avut loc la Bruxelles in perioada 29-30 iunie 2006, reprezentantii
punctelor focale au stabilit detaliile organizatorice ale schimburilor profesionale. 76
judecatori si procurori romani sunt inscrisi in acest program.
A inceput redactarea Contractului de twinning
pentru Programul PHARE
RO/2005/IB/JH/03 Strengthening the institutional and legislative framework in the field of
international judicial cooperation. Programul se va derula pe o perioada de 18 luni.
Ministerul roman de justitie este infratit cu Austria, iar programul cuprinde: crearea unei
structuri centrale institutionale pentru adminsitrarea celor doua retele judiciare romane;
elaborarea unor metodologii de lucru in domeniul cooperarii judiciare in materie civila,
penala si comerciala, la nivel central si local; pregatirea profesionala a membrilor celor
doua retele judiciare si a personalului MJ; crearea unui site web referitor la cooperarea
judiciara; dotarea curtilor de apel si tribunalelor cu echipament audio-video pentru
solutionarea cererilor adresate in contextul cooperarii judiciare internationale in materie
civila si penala.
Ministerul Public pregateste implementarea programului EPOC III privind informatizarea
dosarelor de cooperare investigativa si este totodata parte a programului AGIS cu tema
Programul UE privind recunoasterea reciproca a hotararilor judecatoresti. Ambele
programe urmaresc intensificarea relatiilor de cooperare intre autoritatile judiciare.

2.3.16 Capitolul 28 - Controlul financiar


In ceea ce priveste controlul financiar public intern, in perioada 1 mai 2006 - 30 iunie
2006 a fost emis un ordin de integrare a controlului financiar preventiv in sfera
raspunderii manageriale pentru Administratia Prezidentiala (Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 971/13 iunie 2006). De asemenea, Unitatea centrala de armonizare pentru
auditul public intern a elaborat un raport de audit prin care recomanda integrarea
controlului financiar preventiv in sfera raspunderii manageriale pentru Senatul Romaniei,
ordinul ministrului finantelor publice fiind in curs de aprobare.
Procesul de auditare va continua, in baza programelor propuse de Unitatea centrala de
armonizare a sistemelor de management financiar si control, astfel incat integrarea
controlului financiar preventiv in sfera raspunderii manageriale sa se realizeze pe
masura ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor in administrarea
fondurilor publice. Acest proces urmeaza a fi finalizat, conform angajamentelor, pana la
data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

186

In ceea ce priveste pregatirea profesionala, in perioada 1 mai 2006 - 30 iunie 2006 a fost
instruit un numar de 74 persoane, functionari publici cu atributii pe linia managementului
financiar din cadrul institutiilor publice centrale si locale.
De asemenea, a fost lansat proiectul PHARE RO 04/IB/FI/03 Dezvoltarea sistemului de
management financiar si control in cadrul Ministerului Finantelor Publice, al carui
obiectiv general este consolidarea sistemului de management financiar si control.
In domeniul auditului extern, datorita intarzierii armonizarii legislatiei Curtii de Conturi
cu prevederile Constitutiei adoptate in anul 2003, a fost necesara luarea unor masuri
urgente in acest sens. Astfel, in cadrul sedintei guvernului din data de 14 iunie a.c. a fost
aprobata ordonanta de urgenta nr. 43/2006 privind organizarea si functionarea Curtii de
Conturi iar in data de 19 iunie a fost publicata in MO nr. 525/2006.
Ulterior, in cadrul sedintei sale din data de 28 iunie 2006, Curtea Constitutionala a luat in
dezbatere exceptia de neconstitutionalitate formulata de Avocatul Poporului referitor la
dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.43/2006. In urma deliberarii, Curtea
Constitutionala a admis exceptia, constatand ca Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.43/2006 este neconstitutionala.
Ca urmare, modificarea legislatiei privind Curtea de Conturi va fi posibila numai pe cale
parlamentara, in sesiunea din toamna, cand Senatul va dezbate acest proiect de lege.
In privinta controlului asupra cheltuielilor aferente actiunilor structurale, Agentia de
implementare ISPA MTCT (Dunare) este operationala, chiar si in conditiile existentei
unui numar mic de operatiuni. Dovada acestui fapt o constituie insasi acreditarea EDIS
a intregului sistem de management si control ISPA din Romania, inclusiv a Agentiei
de implementare ISPA MTCT (Dunare).

2.2.17 Capitolul 31 - Diverse Traducerea acquis-ului comunitar


In ceea ce priveste traducerea acquis-ului comunitar in limba romana, din cele 95.049
de pagini de acquis, la 14 iulie 2006 Romania a tradus 84.303 pagini, adica 88%.
61.850 pagini au fost revizuite si transmise institutiilor UE, ceea ce reprezinta 65% din
numarul total de pagini.
Capacitatea de revizie in luna iunie 2006 a atins 5.850 pagini, comparativ cu 4.225 in
luna mai 2006. In perioada 1-15 iulie 2006, au fost revizuite 3.568 de pagini din
Monitorul Oficial.
In urma concursurilor de angajare organizate in 2006, numarul total de angajati din
cadrul Directiei Coordonare Traduceri din Institutul European din Romania a ajuns la 55.
Cu acest personal, DCT va putea atinge ritmul lunar de 6.500 de pagini revizuite si
transmise institutiilor UE.
Ca urmare a adoptarii OUG nr. 5/9.02.2006, salariile angajatilor Directiei Coordonare
Traduceri au fost majorate cu 50%.

187

ANEXE
Anexa nr.1
Situatia arieratelor totale la 30.04.2006
la bugetul general consolidat si alti creditori
- mii lei RON Indicatori

Realizari
30.04.2005

Realizari
31.12.2005

Preturi
comparabile

Preturi
comparabile

Realizari
30.04.2006

Diferente
30.04.2006
fata de
30.04.2005

Diferente
30.04.2006
fata de
31.12.2005

Diferente
30.04.2006
fata de
31.12.2005
(+/-)%

A
bugetul statului
bugetul asigurari
sociale
bugetele locale
bugetul fondurilor
speciale
alti creditori
TOTAL

1
1,747,431
1,755,147

2
1,872,031
2,739,436

3
1,831,372
2,682,858

4 = 3-1
83,941
927,711

5 = 3-2
-40,659
-56,578

-2.2
-2.1

51,748
14,054

54,222
70,175

67,905
67,738

16,157
53,684

13,683
-2,437

25.2
-3.5

6,709,720
10,278,100

6,015,808
10,751,672

5,755,890
10,405,763

-953,830
127,663

-259,918
-345,909

-4.3
-3.2

Anexa nr.2
Situatia arieratelor totale pe ministere si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
la 30.04.2006
- mii lei RON -

Indicatori

A
M.E.C.
M.T.C.T
A.V.A..S
ALTE
MINISTERE
TOTAL

Realizari
30.04.2005

Realizari
31.12.2005

Preturi
comparabil
e

Preturi
comparabile

Realizari
30.04.2006

Diferente
30.04.2006
fata de
30.04.2005

Diferente
30.04.2006
fata de
31.12.2005

Diferente
30.04.2006
fata de
31.12.2005
(+/-)%

1
7,296,202
1,827,397
996,764
157,737

2
7,217,036
2,380,992
1,150,850
2,794

3
6,984,071
2,219,908
1,197,867
3,917

-312,131
392,511
201,103
-153,820

4 = 3-1

5 = 3-2
-232,965
-161,084
47,017
1,123

-3.2
-6.8
4
40

10,278,100

10,751,672

10,405,763

127,663

-345,909

-3.2

Anexa nr. 3
SITUATIA ARIERATELOR LA 30 APRILIE 2006
- mii lei RON Reducere/ Depasire
MINISTERUL

PROGRAM

A
M.E.C.
TOTAL ARIERATE, din care:
Bugetul general consolidat:
M.T.C.T.
TOTAL ARIERATE, din care:
Bugetul general consolidat
A.V.A.S.
TOTAL ARIERATE, din care:
Bugetul general consolidat
ALTE MINISTERE
TOTAL ARIERATE, din care:
Bugetul general consolidat
TOTAL GENERAL
TOTAL ARIERATE, din care:
Bugetul general consolidat
Nota:
intarziere

REALIZAT

Pondere
in total
arierate
realizate
(%)

Mii
lei
3

%
4

7,133,559
1,163,376

6,984,071
1,148,763

-149,488
-14,613

-2.1
-1.3

67.1
55.3

2,522,492
597,754

2,219,908
597,735

-302,584
-19

-12
0

21.3
28.8

1,144,789
298,913

1,197,867
330,605

53,078
31,692

4.6
10.6

11.6
15.9

2,188
200

3,917
1,034

1,729
834

79
417

0
0

10,803,028
2,060,243

10,405,763
2,078,137

-397,265
17,894

-3.7
0.9

100
100

Indicatorul bugetul general consolidat nu contine majorari si/sau penalitati de

Anexa nr.4
SITUATIA ARIERATELOR LA 30 APRILIE 2006
- mii lei
RONNr
crt

Reducere/ Depasire
MINISTERUL/
AGENTUL ECONOMIC

TOTAL M.E.C.
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Compania Nationala a Cuprului,
Aurului si Fierului " Minvest" SA Deva
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Compania Nationala a Huilei SA Petrosani
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Compania Nationala a Lignitului
"Oltenia" SA- Tg.Jiu
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Compania Nationala a Metalelor
Pretioase si Neferoase "Remin" SA Baia Mare
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Compania Nationala a Uraniului Bucuresti
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Compania Nationala de Transport al
Energiei Electrice Transelectrica SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Compania Nationala "ROMARM" SA
Bucuresti
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Comerciala CUPRU MIN
SA Abrud
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Comerciala "I.A.R." SABrasov
Total arierate, din care:

PROGRAM

REALIZAT

Mii
lei
3

7,133,559
1,163,376

6,984,071
1,148,763

-149,488
-14,613

-2.1
-1.3

501,883
118,854

480,202
144,737

-21,681
25,883

-4.3
21.8

1,190,549
509,611

1,196,797
481,705

6,248
-27,906

0.5
-5.4

59,654
53,886

80,994
68,398

21,340
14,512

35.8
26.9

101,634
37,192

72,884
7,381

-28,750
-29,811

-28.2
-80.2

471
0

1,463
0

992
0

210.6
0

70,071
0

67,670
0

-2,401
0

-3.4
0

378,604
96,810

429,103
104,376

50,499
7,566

13.3
7.8

76,870
1,971

77,464
73

594
-1,898

0.8
-96.3

7,713

7,052

-661

-8.6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Bugetul general consolidat


Societatea Comerciala I.O.R. SA
Bucuresti
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Comerciala"
Minbucovina" SA
Vatra Dornei
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Comerciala Moldomin SA
Moldova Noua
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Comerciala OLTCHIM SA
Rm.Valcea
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Regia Autonoma pt.Activitati Nucleare
Drobeta Turnu -Severin
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Comerciala "Romaero" SA
- Bucuresti
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Comerciala Avioane
Craiova SA - Craiova, judetul Dolj
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Comerciala Miniera Banat
SA - Anina
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Nationala a Carbunelui SA
-Ploiesti
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Comerciala Stei SA Baita
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Comerciala de Distributie si
Furnizare a Energiei Electrice
Electrica - SA Bucuresti
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Comerciala de Producere a
Energiei Electrice in Hidrocentrale
Hidroelectrica - SA Bucuresti
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Comerciala de Producere a
Energiei Electrice si Termice

639
0

640
0

1
0

0.2
0

5,588
4,992

371
0

-5,217
-4,992

-93.4
-100

21,994
16,488

20,825
11,094

-1,169
-5,394

-5.3
-32.7

244,407
0

241,364
0

-3,043
0

-1.2
0

24,933
0

57,110
0

32,177
0

129.1
0

30,877
20,499

37,159
25,308

6,282
4,809

20.3
23.5

10,249
5,109

12,619
6,483

2,370
1,374

23.1
26.9

52,327
12,773

54,137
13,489

1,810
716

3.5
5.6

354,170
122,469

346,300
121,269

-7,870
-1,200

-2.2
-1

1,872
1,636

1,414
559

-458
-1,077

-24.5
-65.8

749,841
0

698,505
0

-51,336
0

-6.8
0

305,580
0

292,497
0

-13,083
0

-4.3
0

23

24

25

Termoelectrica- SA Bucuresti
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Nationala
Nuclearelectrica- SA Bucuresti
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Nationala de Gaze
Naturale Romgaz SA Medias
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Societatea Nationala de Transport
Gaze Naturale Transgaz SA Medias
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat

2,666,126
161,086

2,510,508
163,891

-155,618
2,805

-5.8
1.7

259,900
0

258,900
0

-1,000
0

-0.4
0

1,511
0

124
0

-1,387
0

-0.9
0

16,096
0

37,969
0

21,873
0

135.9
0

Anexa nr. 5
SITUATIA ARIERATELOR LA 30 APRILIE 2006
- mii lei
RON Nr
crt

Reducere/ Depasire
MINISTERUL/
AGENTUL ECONOMIC

10

TOTAL M.T.C.T
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Compania Nationala "Administratia
Porturilor Maritime Constanta" SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Compania Nationala "Administratia
Canalelor Navigabile" SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
CN Aeroportul International Bucuresti
HENRI COANDA- OTOPENI SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania -SA
Bucuresti
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
Compania Nationala a Cailor Ferate CFR-SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat:
SC Compania Nationala de
Transporturi Aeriene Romane TAROM SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
SC METROREX SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
RA Administratia Fluviala a Dunarii de
Jos GALATI
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
RA Registrul Auto Roman
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
SN de Transport Feroviar de Calatori-

PROGRAM

REALIZAT

Mii
lei
3

2,522,492
597,754

2,219,908
597,735

-302,584
-19

-12
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

31,569
0

26,405
0

-5,164
0

-16.4
0

350,000
0

66,556
0

-283,444
0

-81
0

1,469,342
540,579

1,469,124
540,570

-218
-9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12,752
0

1,775
0

-10,977
0

-86.1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11

CFR CALATORI SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
SN de Transport Feroviar de Marfa CFR-MARFA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat

487,433
0

484,728
0

-2,705
0

-0.6
0

171,396
55,526

171,320
57,165

-76
1,639

0
3

Anexa nr.6
SITUATIA ARIERATELOR LA 30 APRILIE 2006
- mii lei RON
Nr
crt

Reducere/ Depasire
MINISTERUL/
AGENTUL ECONOMIC
A
TOTAL A.V.A.S
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
AVERSA SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
ELECTROPUTERE SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
TRACTORUL SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
METALURGICA SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
SC RULMENTUL BRASOV SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
SC RAMIDACIA SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat

PROGRAM

REALIZAT

Mii
lei
3

1,144,789
298,913

1,197,867
330,605

53,078
31,692

4.6
10.6

100,905
35,505

109,095
39,538

8,190
4,033

8.1
11.4

129,187
41,585

132,118
44,168

2,931
2,583

2.3
6.2

672,382
169,088

672,382
169,088

0
0

0
0

46,965
4,381

75,814
26,031

28,849
21,650

61.4
494.2

194,950
48,354

207,323
51,212

12,373
2,858

6.3
5.9

400
0

1,135
568

735
568

183.8
0

Anexa nr.7
SITUATIA ARIERATELOR LA 30 APRILIE 2006
- mii lei RON
Nr
crt
0

1
1.1

2
2.1

3
3.1

3.2

4
4.1

5
5.1

5.2

5.3

MINISTERUL/
AGENTUL ECONOMIC
A
TOTAL ALTE MINISTERE
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
RA MONETARIA STATULUI
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
MINISTERUL MEDIULUI SI
GOSPODARIRII APELOR
CN INMH SI GOSPODARIRE A
APELOR SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
MINISTERUL AGRICULTURII,
PADURILOR SI DEZVOLTARII
RURALE
REGIA NATIONALA A PADURILOR
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
SN IMBUNATATIRI FUNCIARE SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI
TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
CN POSTA ROMANA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
MINISTERUL CULTURII SI
CULTELOR
CN A IMPRIMERIILOR CORESI SA
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
RADEF ROMANIAFILM
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat
MINISTERUL JUSTITIEI
RA MULTIPRODUCT
Total arierate, din care:
Bugetul general consolidat

Reducere/ Depasire
PROGRAM

REALIZAT

Mii
lei
3

2,188
200

3,917
1,034

1,729
834

79
417

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

60
0

59
0

-1
0

-1.7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

290
0

161
0

-129
0

-44.5
0

1,000
200

1,583
931

583
731

58.3
365.5

838
0

2,114
103

1,276
103

1,523
0

Anexa nr. 8
Trasabilitatea OMG

Samanta
certificata
(din
import si
recolta
anului
2005 )
-MMGA elibereaza autorizatia de
introducere deliberata in mediu -Legea
214/2002
-MAPDR acorda avizul de import in
baza autorizatiei MMGA si a Ordinul
MAPDR 257/2002

Samanta
pastrata
din
recolta
2005

-Din declaratiile cultivatorilor 50%


din suprafata, e semanata cu
samanta pastrata
-MAPDR prin DADR judetene
realizeaza controlul - Ordinul
MAPDR 237/2006

Samanta
pastrata din
recolta 2006

Productia
2006

Dealeri /
Depozitari

-MAPDR- prin DADR judetene autorizeaza


cultivatorii
-Controlul in cultura este realizat de
MAPDR -Ordin MAPDR nr. 237/2006 si
Garda de Mediu -Legea 265/2006

-MAPDR-va controla stocurile


-HG privind managementul
stocurilor, in curs de elaborare
(termen adoptare 1 sept. 2006

Procesare

Export

-ANSVSA
controleaza
trasabilitatea -HG
173/2006

Piata
interna

-ANPC
controleaza
etichetarea
-HG 106/2002

-ANSVSA controleaza
trasabilitatea -HG
173/2006
-Declaratia vamala
de export
HG 707/2006

Im p o rt s a m a n ta
p e n tru
m u ltip lic a re in
2006

Im p o rtu l a fo s t c o n d itio n a t
d e e x is te n ta c o n tra c tu lu i d e
e x p o rt a p ro d u c tie i - N u a u
fo s t d e p u s e c e re ri d e e x p o rt

P ro d u c e re
s a m a n ta in
R o m a n ia in 2 0 0 6

N u a u fo s t d e p u s e c e re ri.
C o n tro l -M A P D R p rin
In s p e c to ra te le T e rito ria le p e n tru
C a lita te a S e m in te lo r
L e g e a 2 6 6 /2 0 0 2

Im p o rt 2 0 0 7

S a m a n ta
c e rtific a ta
2007

A u fo s t e lim in a te
s u rs e le

In te rz is in b a z a L e g ii
2 6 5 /2 0 0 6

S to c u ri d in
re c o lta 2 0 0 4 s i
2005

M o n s a n to s i P io n e e r,
s in g u rii p ro d u c a to ri
a u to riz a ti, d e c la ra s to c
z e ro , in m a i 2 0 0 6

Anexa nr. 9

SITUATIA EVALUARII UNITATILOR AGRO-ALIMENTARE


(10.07.2006)
Sector

Numar unitati la 01.01.2006

Numar unitati la 10.07.2006

din care

din care
Total

Total

Carne rosie
Lapte
Pasare
Peste
Total

Numar total unitati inchise


definitiv
01.01.
2006-30.06.
2006

01.06.
2006 30.06.
2006

423
361

31
49

288
217

91
75

13*
20**

150
117

31
28

12

52

24

22

20

33

13

19

1***

10

51

627

869

117

546

172

34

283

64

571
470

19
41

211
126

25
24

316
279

53

19

20

43

13

10

1137

92

367

1 * unitati cu program de investitie pentru obiective noi (unitatile existente pot functiona pana la intrarea in vigoare a HG 924.05
si 954/05 01.10.2006)
** unitati cu program de investitie pentru obiective noi (unitatile existente pot functiona pana la intrarea in vigoare a HG 924.05
si 954/05)
*** unitate cu program de investitie obiectiv nou; (unitatea existenta poate functiona pana la intrarea in vigoare a HG 924.05 si
954/05 01.10.2006)
2. De la inceputul anului 2006 au fost aprobate 15 unitati noi (diferena ntre numrul total de uniti la 01.01.2006, numrul de
uniti la 30.06.2006 i unitile nchise n cursul anului 2006).

Anexa nr. 10
Datele statistice privind rezultatele operative IGPF pentru perioada 01.05
25.06.2006
1. Traficul de persoane si mijloace auto
In perioada 01.05 25.06.2006, valorile de trafic inregistrate in punctele de trecere
frontiera au fost de 4.359.001 treceri persoane (2.536.744 treceri ale cetatenilor romani si
1.822.257 treceri ale cetatenilor straini) si 1.170.410 treceri ale mijloacelor de transport.
2. Proceduri legale intreprinse pentru combaterea infractionalitatii transfrontaliere,
inclusiv a migratiei ilegale
In perioada de referinta au fost depistate 11.674 fapte ilegale (2.577 infractiuni si 9.097
persoane care au savarsit fapte contraventionale), cele mai multe inregistrandu-se in
domeniile migratiei ilegale de persoane, contrabandei cu bunuri de larg consum si
braconajului piscicol. Pe categorii de infractiuni, situatia se prezinta astfel:
Infractiuni
Trecere / tentativa de trecere ilegala in / din tara
Calauzire
Fals si uz de fals
Arme munitii
Droguri
Masini furate
Romani care au trecut ilegal frontiera altui stat
Infractiuni de natura economico-financiara
Alte infractiuni
TOTAL

01.05 25.06.2006
597
16
758
20
17
3
189
60
917
2.577

In materie de constatare si sanctionare a faptelor contraventionale, s-au aplicat masuri


unui numar de 9.097 persoane (6.900 romani si 2.197 straini), cu amenzi contraventionale
in valoare de aproximativ 0,39 milioane RON.
2.1 Masuri legale intreprinse fata de cetatenii romani = 13.407 persoane
In punctele de trecere a frontierei
Din totalul romanilor care intentionau sa iasa din tara (1.347.469 persoane) au iesit efectiv
din Romania 1.335.015 persoane, fata de 12.454 romani nefiind permisa continuarea
calatoriei de catre politistii de frontiera, ca urmare a faptului ca nu indeplineau conditiile
prevazute de legislatia in vigoare. Din cei 1.335.015 romani iesiti, un numar de 462.977
persoane au declarat ca se deplaseaza in spatiul Schengen reprezentand 34,6 % din cei
iesiti, restul deplasandu-se in alte state. De la nivelul frontierelor altor state au fost
inapoiati 2.288 romani care au iesit legal din tara, motivele fiind nerespectarea
legislatiei in vigoare a statelor respective sau existenta interdictiei de intrare pentru o
perioada determinata.
La frontiera verde
La frontiera au fost depistati 22 cetateni romani (20 cetateni romani au incercat sa iasa
ilegal din tara prin trecere frauduloasa peste frontiera verde si 2 cetateni romani au intrat
ilegal in Romania).
Cetateni romani depistati in zona de competenta
In perioada analizata au mai fost depistati 931 cetateni romani (416 in punctele de
frontiera si 515 in zona de competenta), care au incalcat legislatia in vigoare, fata de
acestia fiind intreprinse masurile legale ce se impun (faptele comise nu au legatura cu
migratia ilegala).

Cetateni romani returnati


In perioada analizata s-au intreprins masurile legale (inclusiv dosare penale intocmite
pentru diverse fapte infractionale), fata de 3.720 romani returnati. Procentul persoanelor
returnate, respectiv 0,27%, comparativ cu numarul celor iesiti din tara, demonstreaza
scaderea infractionalitatii savarsite de romani in alte state.
2.2. Proceduri legale intreprinse fata de cetatenii straini = 7.818 persoane
In punctele de trecere a frontierei = 7.659 persoane
Nu s-a permis intrarea in Romania din diferite motive legale, unui numar de 7.382 cetateni
straini. Nu s-a permis iesirea din tara, din diverse motive legale, unui numar de 277
cetateni straini.
La frontiera verde
In aceasta perioada au fost depistati un numar de 124 cetateni straini (30 persoane au
intrat ilegal in Romania si 94 persoane au incercat sa iasa prin trecerea frauduloasa a
frontierei).
Cetateni straini depistati in zona de competenta
In zonele de competenta, au mai fost descoperiti 35 cetateni straini care au incalcat
legislatia in vigoare, fata de acestia fiind intreprinse masurile legale ce se impun (faptele
comise nu au legatura cu migratia ilegala).
3. Principalele realizari pe linia combaterii migratiei ilegale si a traficului de fiinte
umane
Din analiza situatiei operative inregistrata la frontierele Romaniei, in perioada de referinta,
se constata urmatoarele:
Migratia ilegala
Au fost depistate:
-

6 filiere migratie ilegala, in care au fost implicate 133 persoane

16 calauze / transportatori - cetateni romani - cu sprijinul carora, diverse persoane


incercau sa treaca ilegal frontiera de stat prin diferite metode.

Traficul de fiinte umane


Au fost depistate 7 filiere de trafic de carne vie in care au fost implicati 56 traficanti (53
cetateni romani si 3 cetateni straini) fiind retinute 32 victime (28 femei si 4 copii).

Anexa nr. 11
Programe si proiecte
derulate de catre institutul pentru cercetarea si prevenirea criminalitatii
Programele si proiectele continuate prin colaborare interna:
-

Programul de prevenire a infractiunilor de talharie Siguranta ta conteaza". In cadrul


acestuia a fost realizata si difuzata, in toate judetele, Metodologia de analiza a
acestui gen de infractiune si a fost elaborata o sinteza pe baza materialelor
transmise de compartimentele teritoriale de analiza si prevenire a criminalitatii. In
baza programul cadru de prevenire a talhariilor, care a fost remis tuturor structurilor
locale de profil si a rezultatelor analizelor realizate in plan local, compartimentele de
analiza si prevenire a criminalitatii si-au elaborat propriile proiecte. Programul este in
derulare activitatilor desfasurate la nivel local monitorizandu-se permanent, urmand
a se realiza o evaluare preliminara la sfarsitul lunii iunie.

Programul partenerial pentru prevenirea si combaterea accidentelor rutiere.


Principali parteneri: MEdC, Primaria Mun. Bucuresti Directia Drumuri si
Sistematizarea Circulatiei, Autoritatea Rutiera Romana, Asoc.Victimelor Accid. de
Circulatie, Registrul Auto Roman. In cadrul acestuia a fost realizata o analiza a
accidentelor de circulatie comise in perioada 2001-2005 avand drept cauze
indisciplina pietonilor si viteza excesiva, au fost elaborate si distribuite materiale de
sustinere, au fost realizate spoturi audio si video. Bilunar sunt centralizate activitatile
desfasurate la nivel local in cadrul proiectului.

Campania de prevenire a actelor si faptelor de coruptie Nu coruptiei!. In cadrul


acesteia a fost realizat un spot video cu mesaj anticoruptie difuzat de posturi centrale
si locale de televiziune, s-au tiparit afise care au fost distribuite structurilor teritoriale
de analiza si prevenire a criminalitatii pentru a fi expuse in unitatile de politie, in
spatiile in care se lucreaza cu publicul. In data de 29 mai a.c, in jud. Calarasi, s-a
desfasurat o intalnire la care au participat reprezentanti ai patronatelor, sindicatelor,
ai MEdC, MS din jud. Calarasi si ofiteri de prevenire din judetele limitrofe. Aceasta
constituie o etapa in cadrul Campaniei Nu coruptiei si are ca scop formarea unui
grup de lucru ce va elabora planuri de actiune la nivel local in vederea informarii cat
mai exacte a populatiei asupra costurilor si riscului faptelor de coruptie. De
asemenea, pentru sustinerea urmatoarelor etape a fost elaborata macheta unei
brosuri ce contine informatii referitoare la normele juridice in care se incadreaza
aceasta infractiune si formele sale de manifestare.

Programul de prevenire a violentei domestice, derulat in parteneriat cu Asociatia


Activ si Directia elvetiana pentru dezvoltare si cooperare, in judetul Botosani. Este in
curs de derulare, in cadrul unei prime etape fiind constituita echipa locala care se
intalneste lunar si comisii consultative la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor.

In cadrul proiectului Promovarea bunei guvernari in comunitatile multiculturale.


Acces si participare a minoritatilor etnice la viata publica derulat de ICPC in
parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala Cluj, in 16 mai
2006, in jud. Valcea, a avut loc o intalnire in comunitate la care au fost prezenti
lucratori de politie din cadrul structurilor de analiza si prevenire a criminalitatii, ordine
publica si sefi de post din judetele Valcea, Arges, Brasov, Gorj precum si
reprezentanti ai comunitatii locale si ai comunitatii de rromi din aceste judete. Astfel
s-a incheiat cea de-a doua etapa a proiectului.

Proiect de prevenire si combatere a violentelor in perimetrul scolar Sa


exmatriculam violenta, elaborat in colaborare cu DIC, DPOP si MEdC Programul
este in derulare activitatilor desfasurate la nivel local monitorizandu-se permanent

Proiect de prevenire si combatere a abuzurilor sexuale impotriva minorilor,


realizat in colaborare cu DIC si DPOP; care a fost transmis tuturor Inspectoratelor
Judetene de Politie pentru a fi implementat in plan local. Programul este in derulare
iar activitatile desfasurate la nivel local sunt monitorizate permanent.

Programele si proiectele continuate prin colaborare internationala:


-

In cadrul proiectului Dezvoltarea capacitatii Politiei Romane de rezolvare a


conflictelor, derulat in parteneriat cu Centrul Danez de rezolvare a conflictelor si
Centrul Regional de facilitare si negociere Iasi au fost instruiti 309 lucratori de politie
de la structurile de proximitate si posturile comunale de la nivelul 11 IPJ in cadrul a
15 seminarii, in domeniul drepturilor omului, rezolvarii de conflicte si prevenirii
discriminarii

Memorandumul de Cooperare cu privire la Initiativa strategica: Romii si Politia in


Romana derulat in parteneriat cu OSCE/Biroul pentru Institutii Democratice si
Drepturile Omului Punctul de Contact pentru Romi si Sinti, Romani CRISS. S-a
desfasurat cursul de instruire a 20 de politisti de la structurile teritoriale de analiza si
prevenire precum si de la alte formatiuni, cu tema: Formare generala pe tema
evaluarii activitatii politiei in relatia cu romii. Se afla in curs de elaborare raportul
final de autoevaluare a activitatii Politiei in relatiile cu minoritatea roma. In data de 31
mai a.c, a fost organizata o intalnire cu adjunctii sefilor de directii de Ordine publica,
Investigatii Criminale, Cercetari penale, Inspectie Interna si SIAS pentru discutarea
aspectelor legate de relationarea cu minoritatea roma in activitatile operative
desfasurate. Realizarea unor interviuri cu experti din directiile mai sus mentionate cu
privire la clarificarea unor probleme punctuale legate de relationarea cu minoritatea
roma. In perioada 4-5 mai a.c, a avut loc Conferinta Internationala privind
implementarea si armonizarea politicilor nationale referitoare la problemele
roma/sinti de la Bucuresti. Reprezentantii ICPC au prezentat progresele realizate de
Politia Romana in domeniul relatiei politie-comunitatile de romi; lucrarea reprezentata
de Politia Romana constituind o baza de discutie la atelierul cu aceeasi denumire.

Proiectul Protectia Copilului in Romania derulat in colaborare cu Academia de


cadre de Conducere - Munster, Germania. In perioada 12-13.06.2006 a fost
organizat si desfasurarea la Sibiu, seminarul practic de instruire, cu tema Violenta
in scoli-forme de manifestare si masuri de prevenire.

Anexa 12

Date statistice in domeniul combaterii spalarii banilor


in perioada 01.05-01.07.2006
1. Rapoarte de depuneri si retrageri in numerar mai mari de 10.000 Euro

numarul de rapoarte primite in total: 14.105


a) banci 1484 rapoarte;
b) alte institutii 12.621 rapoarte, din care:

societati de valori mobiliare: 17

case de schimb valutar: 38

agenti economici in domeniul jocurilor de noroc/amanet: 64

alte persoane juridice: 34

trezorerie: 110

notari: 12.285

societati de asigurari: 3

oficii postale: 25

societati de investitii financiare: 32

alte institutii financiare: 13

numarul total de operatiuni: 1.900.947:


a) efectuate de persoane fizice: 84.595;
b) efectuate de persoane juridice: 1.816.352.

total sume incluse in rapoarte: 6.815


a) sume depuneri 4.103 milioane Euro;
b) sume retrageri 2.712 milioane Euro.

2. Rapoarte de transferuri externe in si din conturi pentru sume a caror limita


minima este echivalentul in lei a 10.000 Euro.

numarul de rapoarte primite in total: 1.518 (numai de la banci)

numarul total de operatiuni: 199.258:


a) efectuate de persoane fizice: 10.339
b) efectuate de persoane juridice: 188.919

total sume incluse in rapoarte: 28.756 milioane Euro


a) sume intrate in Romania 14.256 milioane Euro;
b) sume iesite din Romania 14.500 milioane Euro.

3. Rapoarte de Tranzactii Suspecte

numarul de rapoarte primite in total: 546 rapoarte

a) entitati raportoare 453, din care:


-

banci: 414;

cazinouri: 25;

avocati: 1;

transfer de bani: 2;

alte persoane juridice: 2;

persoane fizice: 7;

societati de investitii financiare: 1

anonim: 1

b) institutii de control financiar si supraveghere prudentiala - 73 rapoarte, din care:


-

Garda Financiara: 42;

Ministerul Finantelor Publice: 11;

Autoritatea Nationala a Vamilor: 11;

Banca Nationala a Romaniei: 9;

c) sesizari de la organele de urmarire penala 20 rapoarte, din care:


-

PICCJ: 9;

DNA:2;

MAI: 8;

Tribunal: 1.

4. Situatia controalelor efectuate:

numar controale: 17 (15 agentii imobiliare, 2 agenti economici care


desfasoara jocuri de noroc);

sume amenzi contraventionale 150.000 RON

11 avertismente.

5. ONPCSB a trimis PICCJ 31 de analize.