Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE COMODAT

Art. 1. PRILE
1. .........................................., domiciliat n ............................................................, identificat cu CI
seria ........ nr. ............, emis de pol. ........................ la ....................... n calitate de COMODANT
2. .........................................., domiciliat n ............................................................, identificat cu CI
seria ........ nr. ............, emis de pol. ........................ la ....................... n calitate de COMODANT
3. .........................................., domiciliat n ............................................................, identificat cu CI
seria ........ nr. ............, emis de pol. ........................ la ....................... n calitate de COMODATAR
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Cedarea, de ctre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosin a imobilului situat
in

...............................................................,

avnd

destina ia

de

sediu

profesional

pentru ...............................................................
Comodanii declar c spaiul pus la dispoziia firmei ................................................................ nu
se suprapune cu sediul altei firme, imobilul fiind compus din ........... camere si dependin e.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se ncheie pe o perioad nelimitat / de ......................., ncepnd cu data
de ..........................................., la care bunul va fi predat comodatarului.
Art. 4. DREPTURI I OBLIGAII
a) Drepturile comodantului:
- s cear rezilierea contractului, n cazul n care comodatarul nu-i respect obligaiile prevzute n
prezentul contract.
b) Drepturile comodatarului:
- s i se asigure de ctre comodant folosirea bunului pe toat durata contractului.
c) Obligaiile comodatarului:
- s se ngrijeasc de bunul mprumutat ntocmai ca proprietarul acestuia;
- s foloseasca lucrul potrivit destinaiei sale;
- sa nu ngrdeasc folosina ocazional a bunului de ctre comodant.

Art. 5. RISCURI
Comodatarul va suporta riscul deteriorrii sau pieririi bunului n urmtoarele cazuri:
- ntrebuinarea acestuia contrar destinaiei sale;
- dac comodatarul ar fi putut salva bunul mprumutat prin nlocuirea acestuia cu un bun al su, atunci cnd
exist pericolul distrugerii acestuia;
In celelalte cazuri riscul deteriorarii sau pierderea lucrului este suportat de comodant;

Art. 6. NCETAREA CONTRACTULUI


Prezentul contract i nceteaz efectele n urmtoarele cazuri:
- prin renunarea de ctre comodatar naintea termenului prevzut in contract;
- prin trecerea termenului prevzut n contract;
- prin decesul comodatarului.

Art. 7. FOR MAJOR


Fora major exonereaz de rspundere prile n cazul neexecutrii necorespunztoare sau cu ntrziere a
obligaiilor asumate prin prezentul contract. Prin for major se nelege un eveniment independent de
voina prilor, imprevizibil ori insurmontabil, aprut dup ncheierea contractului, care mpiedic prile s-i
execute obligaiile asumate.

Art. 8 SOLUIONAREA LITIGIILOR


Orice litigiu decurgnd din acest contract, se va solutiona pe cale amiabil.

Prezentul contract s-a ncheiat astzi .................................... n 2 exemplare.


COMODANI
...........................................
.........................................

COMODATAR
...........................................

S-ar putea să vă placă și